Basunen 2014 nr.3

Page 1

27. ürgang - basunen • oktober 2014

1


2

basunen • oktober 2014 - 27. ürgang


Vestergade 19, 2. sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk

Check stregkoder i Basunen med din smartphone

Forside Live Foyn Friis Foto: Jakob Mark

Dur, dur ikke, dur, dur ikke... Mikkel Bøggildup DMF-Upcoming - Indian Cane DMF kurser DMF Nyhedsbrev Frank Pedersen portræt CD-udgivelser Musikforeningen POPREVO Siden Sidst Rytmisk Sang Teknik Live Foyn Friis Musikundervisning.dk Gearkassen Rockmesterskaber i Randers Nyt liv i baggården Ny-58 Kjurious - band fra Herning Guitar træf DG14 Cancan i nedlagt garage Aktiviteter i DMF-Djursland 2014 Waldepris til Boel og Sletting Tekster der fænger - Temaaften Nekrolog - Michael Kiørboe Radio Randers

04 05 06 09 09 12 13 14 16 17 18 20 23 24 26 27 28 29 30 31 33 34 34

06 14 20

UDGIVER Dansk Musiker Forbund Aarhus afdeling • Vestergade 19, 2.sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk • REDAKTION Lars Kiehn (ansv.) • Bjarne Gren (grafisk produktion og web) • Martin Sørensen (annonce- og infografik • Jes Halding (korrektur) • TRYK CS Grafisk a/s • DEADLINE for artikler og annoncer til næste nummer er 20. nov. 2014. Folder med annoncepriser kan bestilles eller hentes på hjemmesiden • FORSIDE Live Foyn Friis

27. årgang - basunen • oktober 2014

3


DMF - MIDTJYLLAND DMF-Aarhus

Lars Kiehn Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C Tlf: 8618 4599 - Fax: 8613 0778 aarhus@dmf.dk

DMF-Randers

Vibeke Bonde Persson Dronningborg Boulevard 76 8930 Randers NØ Tlf: 2872 9527 vibekebondepersson@gmail.com

DMF-Silkeborg

Ole Kock Sørensen Asklevvej 2 - 8653 Them Tlf: 8686 9300 - Mobil: 2028 7720 ole.koch@dmf-silkeborg.dk

DMF-Djursland

Bo Jacobsen Emmelev Kærvej 3 - 8500 Grenå Tlf: 8638 7887 - Mobil: 2241 7701 beejaymusic@norddjursnet.dk

DMF-Herning

Jann Guldhammer Søndergade 19 B - 7480 Vildbjerg Tlf: 9721 2875 - Mobil: 2297 5449 formand@dmf-herning.dk

DMF-Holstebro

Henrik Højbjerg Petersen Gammel Struervej 36 7500 Holstebro Tlf: 9740 3355 - Mobil: 4019 3355 henrik@radioholstebro.dk

DMF - Viborg

Jeanette Hougesen Østervangsvej 95 8830 Tjele Tlf: 8669 0089 - Mobil: 4061 3282 jeanette-musik@mail.tele.dk

Har du brug for at kontakte DMF vedr. faglige spørgsmål ! Har du spørgsmål om A-kasse, overenskomster, kontraktsforhold m.v. er du altid velkommen på DMF-regionskontoret i Vestergade. Du kan også kontakte os pr. telefon, fax eller email.

DMF Aarhus kontor har åbent: Mandag: 10 - 18 Tirsdag - fredag: 10 - 14

DMF-Regionskontor

Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C Tlf: 8618 4599 - Fax: 8613 0778

4

basunen • oktober 2014 - 27. årgang

DUR, dur ikke, dur, dur ikke... Af Lars Kiehn - formand DMF-Aarhus I september blev det offentliggjort, at ledelsen i Danmarks Radio havde fjernet et af de store danske symfoniske orkestre fra budgettet - DR Underholdningsorkestret. Det er en gammel velrenommeret kulturinstitution, der drejer nøglen rundt. Underholdningsorkestret har været og er stadig en væsentlig spiller på landets klassiske musikscene, der i øvrigt mange gange har vist vejen med nye koncepter og retning for den klassiske musik. Der er 42 musikere på kontrakt i orkestret. Men det har ikke afholdt bestyrelsen i Danmarks Radio fra at give orkesteret kniven. Grundene hertil kan være mange. For en udenforstående er det svært ikke at kæde lukningen og timingen sammen med det nylige afsluttede europæiske Melodi Grand Prix og den store økonomiske lussing, som dette arrangement udløste. Selvom DR’s ledelse kommer med andre begrundelser. Men uanset grunden – så er det slut. Det er meget svært at være musikkulturinstitution i Danmark i de her tider. Aarhus Jazz Orchestra har lige haft et lille års tid, hvor de ikke vidste, om de var købt eller solgt. Det hele virker flygtigt. Politikernes kulturelle udsyn og politiske ståsted og mærkesager er afgørende for en institutions held eller uheld. Nogle gange kan det koste arbejdspladser i hobetal. Det virker som om tiden er sådan, at orkestrene ”bare” er tal i et regneark, som politikerne kan flytte, formindske eller slette som de har lyst. Det hele ser tilfældigt ud, og det er svært at se, at det er styret af en fælles og overordnet strategi og mål. Set i lyset af at det er arbejdspladser med et stort personale, der har familier og udgifter som alle andre, er den personalepolitik under al kritik. Det virker uhensigtsmæssigt, at det ikke kan gøres anderledes og mere homogent? Det kan ikke være rigtigt, at man som ansat musiker i et offentligt orkester hele tiden skal gå og være usikker på sin egen og familiens fremtid. Det er ikke personalepolitik - det er terror! Aarhus Jazz Orchestra er nu reddet. De har fået tilført den halve million, som der skulle til for at AJO kunne bibeholde status som basisensemble. Orkesterets budgetter og den godt og vel halve million kom i hus ved et solidt politisk lobbyarbejde i løbet af sommeren. Det har nu udmøntet sig konkret ved aftalerne i kommunens budgetforlig. Dejligt at det endte sådan. Men det

Ny adresse eller e-mail

manglede også bare. Er der en kulturinstitution i Aarhus kommune, der lever op til egen målsætning og som kunstnerisk udvikler sig positivt, så er det Aarhus Jazz Orchestra. Tillykke til AJO – og et godt gået til dem der klarede ærterne for orkesteret. Dermed er der formentlig skabt arbejdsro et godt stykke ind i fremtiden. Til gengæld ser det knap så godt ud for Aarhus Symfoniorkester, selvom de også har været inde i en stigende kunstnerisk udvikling. Byens klassiske orkester mangler knap 3 millioner kroner i de årlige budgetter. Budgetforliget tilgodeså desværre heller ikke denne gang orkestret. ASO, der på grund af den dårlige økonomi har 3 ubesatte stillinger, skal selv finde de knap 3 millioner, og det kan muligvis og i værste fald komme til at koste yderligere 3 - 4 musikerstillinger. Magistraten bakkede ellers orkesteret op, og anbefalede, at de manglende penge til orkestret skulle findes i forhandlingerne. Men politikerne og parterne i budgetforliget ville det anderledes. Det faktum at Aarhus Symfoniorkester sandsynligvis må beskære orkesteret betragteligt, og det endda på trods af at kommunen satser stort med Kulturby 2017, er usammenhængende kulturpolitik. Kulturby 2017 er et projekt, hvor de store kultur-flagskibe i byen som f. eks. ASO og AJO skal spille en væsentlig rolle. Kulturby 2017 skal samtidig virke som en kæmpe indsprøjtning og energiladning til de samme institutioner. På trods af denne satsning og strategi, skal man alligevel ikke føle sig for sikker i sin stilling, hvis man er ansat i Aarhus Symfoniorkester. Det er svært at gennemskue udviklingen og fremtiden. Det hele er viklet ind i politisk spin. Der bliver lagt planer den ene dag, og dagen efter kan de være ændret. Jeg troede virkelig, at byens symfoniske orkester var noget af det, byen ville satse på. Både fordi orkesteret har kvaliteten og styrken, og på grund af udmeldingerne. Men også set i lyset af de store økonomiske midler kommunen har brugt på at optimere udfoldelsesrammerne med den symfoniske sal i Musikhuset. Men sådan skal det åbenbart ikke være. Vi venter spændt på fortsættelsen, og håber den kan bringe noget positivt til byens klassiske stolthed. Det trænger orkesteret og dets personale til.

Hermed en venlig opfordring til alle vores medlemmer om at huske at oplyse og opdatere os om evt. adresseændring, ændring af telefonnummer, samt at registrere din e-mail adresse hos os. På den måde finder for eksempel både Basunen, Musikeren, brevpost, e-nyt og beskeder om alle de spændende tiltag fra din lokalafdeling nemmere vej frem til dig.


Mikkel Bøggild den analoge musiker

Af Kiera Lynch. Foto: Lars Bjørn-Hansen Han er en af de musikere, der interesserer sig for countrygenren ”americana”, der, som navnet påpeger, stammer fra Amerika og har historiefortællingen og vokalen som sit omdrejningspunkt. Når den 36-årige Mikkel Bøggild ikke befinder sig i sit studie, Skraaplan Recording, underviser han på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus eller er ude på spillejobs, enten med Sko/Torp eller med sit band Barrow.

Analoge indspilninger Med den amerikanske produktionsmetode in mente byggede Mikkel sit studie med mulighed for at lave analoge indspilninger. I dag har alle musikere adgang til digitale arbejdsstationer, som giver gode resultater i redigeringsprocessen, men ifølge Mikkel er det også svært at opnå alt med kun en computer.

10 års jubilæum I år er det ti år siden, Mikkel Bøggild blev færdig på Det Jyske Musikkonservatorium som musiker. Siden da har han haft travlt med at spille musik og stifte sit eget studie, som i 2010 blev etableret og kaldt Skraaplan Recording. Navnet udspringer fra Mikkels grundtanke om tilværelsen som udøvende musiker – at man må bevæge sig ud på et skråplan. ”Jeg fandt på navnet, fordi jeg synes, det er godt, at man som musiker udfordrer Mikkel Bøggild - Skraaplan Recording sig selv og når ud over sin comfort zone”, siger Mikkel og tilføjer, at han ønskede et dansk ”Man har mange muligheder med en comnavn med et engelsk twist, og derfor er puter, men jeg synes dog, det er fedt at gå navnet med dobbelt a. til indspilningen med den instilling, at alt skal være skidegodt fra starten”, siger Mikkel. Inspireret af den amerikanske sangskriFlere af hans venner har spurgt ham, om vertradition det ikke er grænseoverskridende at lave Mikkel Bøggild har altid været inspireret af analoge liveindspilninger, fordi man ikke kan amerikansk musik. På en selvarrangeret være sikker på, at der kommer det ud af studietur året efter sin dimission var Mikkel indspilningerne, som man har forventet. ”Det på besøg i flere studier i Nashville i USA. er netop det, der skaber musik”, fortæller Her overværede han en del indspilninger, Mikkel om det at have en åben tilgang til som gjorde stort indtryk på ham. ”Det var indspilningerne. ”Hvis man har tiltro til de en kæmpe oplevelse at overvære disse musikere, man spiller sammen med, så kan indspilninger, som er meget anerledes end det godt være, der ikke kommer den ide ud dem, der er i Danmark. I Danmark er der af det, som man selv har forestillet sig, men en tendens til at lave lagkageproduktioner i så kommer der noget andet spændende ud stedet for liveproduktioner”, fortæller Mikkel af det”, tilføjer Mikkel, der som producer ønog tilføjer, at han har taget den amerikanske sker at inddrage så mange ideer som muligt produktionsmetode til sig, fordi han omgiver på deres egne præmisser. sig med dygtige kolleger, der spiller professionelt. ”Derfor vil jeg gerne lave produktioner, hvor musikerne indspiller samtidigt”, smiler han.

Nomineret som ”Årets Folk Talent” i 2013 Ud over at have lavet adskillige plader, f.eks. for nylig en analog produktion med rocktrioen Echo Lips og en moderne Nashvillecountryplade med Northern Skyline, er Mikkel med sit band Barrow også blevet nomineret til Danish Music Awards Folk 2013. Han vandt desværre ikke titlen som ”Årets Folk Talent”, men er meget beæret over at være blevet nomineret. ”Det er en kæmpe anerkendelse at blive nomineret til denne pris. Jeg var helt vildt glad for, at jeg blev set på fra folkperspektivet”, fortæller Mikkel og tilføjer, at han føler, at han tilhører denne musikgenre. ”Du bliver, hvad du spiser” Mikkel bruger ofte udtrykket ”du bliver, hvad du spiser”, når folk spørger til hans fremtidlige planer. ”Det er vigtigt, at man laver noget, som man selv godt kan lide og synes, man er god til. Hvis man udfører en opgave godt, så får man mere af det”, siger Mikkel som forklaring på udtrykket. Han håber på, at de produktioner, han laver både for sig selv og andre, afspejler den retning, han gerne vil gå i. Mikkel appellerer meget til musikere, der er interesseret i håndspillet livemusik og opfordrer dem til at finde deres egen niche i musikken.

FAKTA Mikkel Bøggild - arbejder som udøvende musiker (sangskriver, producer mv.) i sit studie Skraaplan Recording - underviser på Det Jyske Musikkonservatorium i genren ”americana” - blev i 2013 nomineret til en pris som ”Årets Folk Talent” - er guitarist for Sko/Torp - spiller turné i februar med Ester Brohus og Knud Møller For mere info: Hjemmeside: www.skraaplan.com Facebooksider: www.facebook.com/ SkraaplanRec og www.facebook.com/barrowsongs

27. årgang - basunen • oktober 2014

5


Af: Lars Knudsen, DMF-Aarhus Foto: Mikkel Kallehauge.

Tro på det - Bliv ved med at kæmpe

Som nyt band findes der mange veje at komme frem i søgelyset på. Aarhusianske Indian Cane fortæller her, hvordan de gør. Om de processer de gennemgår, og de muligheder og valg som de arbejder med. Sangerinde Laura Lundfold startede i 2010 Aarhus bandet Suzann & The Davies. Bandet kom hurtigt op at stå, og snart efter havde de en ”flirt” med producer Chief One og sendte en sommer single ud i 2011. Samme år, og efterfølgende også i 2012, udgav de en EP via Gateway Music, som sidenhen ledte til forskellige gode opvarmingsningsjobs for blandt andet Carpark North, Magtens Korridorer, Duné, Tim Christensen med flere. De undergik samtidig nogle lineup skift, og igennem DMF’s karrierecoaching fik Laura blandt andet kontakt til trommeslager Jesper Svane. Sammen udgør de to i dag den praktiske kerne i bandet, som efter en tur til Sverige fandt sig selv under det nye navn: Indian Cane. Ingen Oh Land ”Laura er jo ikke umiddelbart den der søde Oh Land type” siger Jesper, hvortil hun slår en latter op og siger: ”Det startede faktisk med at være ret heavy, sådan inden vi blev til Suzann & The Davies, hvor vi var en tur i studiet hos Jacob Hansen (Heavy metal producer, red.)”. Men det tog en drejning, og udtrykket blev lidt mere poppet til forskel fra det nuværende lydudtryk, som de fik med hjem fra Sverige i oktober sidste år.

6

basunen • oktober 2014 - 27. årgang

Vendepunkt Jesper: ”Magtens Korridorer har hjulpet os rigtigt meget. På et af de sidste jobs med dem købte jeg en DVD og lagde mærke til, at de havde være ovre i Tambourine studiet i Malmø. Her skal man være villig til at betale dét, det koster, og så skal producer Per Sunding have lyst til at arbejde med en. Men vi var der ovre og indspille af to omgange, og det er blevet til ”Turning Point” Epen, indeholdende seks numre, der udkom i maj 2014”. Indian Cane består i dag desuden af bassist Simon Stadsholt og guitaristerne Johnny Kühn og Mads Elming. ”Vi har fundet ind til et rigtig godt hold, og det fungerer super fint socialt også”. Ny sound Ifølge Indian Cane selv er de musikalske forbilleder Black Keys, The Strokes, Cardigans og diverse referencer fra 90’er. Sammen med Per Sunding har de fundet den røde tråd og helt rigtige sound, der kan beskrives som værende på en gang enormt skramlet, men samtidig sofistikeret og international. ”Folkene i det studie er simpelthen utroligt dygtige til at få det bedste frem i en. Vi havde forinden lavet preproduktions optagelser, som de havde fået, og der var i det hele taget en fed proces op til, hvor de faktisk også kørte fra Malmø til Aarhus for at høre os øve! Ting, der sammen med deres fantastiske personligheder gav en usædvanlig ro på

i studiet. Vi følte slet ikke, at vi var ”on the clock”. Laura nævner som en meget væsentlig ting, at de som noget nyt fokuserer mere på det dybere register i hendes stemme fremfor tidligere altid at har været det lyse og kraftfulde. ”Vi var på vej til at tegne en færdig bandprofil. Men opholdene i Tamborine studiet viste os, hvordan enderne skulle nå sammen”. Tillad hjælpen Forud for ”Turning Point” udgivelsen, som blev månedens GAFFA udgivelse i juli måned, sendte de singlen ”Sugar ”ud med henblik på at få noget airplay og rotation i radioen. ”Vi havde promotionfolk på til at hjælpe med at få sparket døre ind med singlen, men det er ikke nogen garanti, for det lykkedes aldrig helt. Det viste sig at være sværere at få ørenlyd, end vi regnede med. Så vi kastede os over forskellige folk og kontakter i branchen. Jeg sparrer med Lisbeth Rysgaard ovre fra ArtLab, som kommer med gode indspark og ideer til benarbejdet. Conny Jørgensen fra ROSA har været en god hjælp. Vi har været til branchenetværksmøde hos Promus. Og vi har altid brugt rigtig mange af DMF’s tilbud”, siger Laura. Jesper og Laura giver udtryk for, at det handler meget om at være sig selv og så kunne favne hjælp og inputs udefra. Man skal turde bede om andres syn på tingene.


Indian Cane

Jesper Svane og Laura Lundfold 27. ürgang - basunen • oktober 2014

7


Nye bands skal turde sige, ’vi er ikke perfekte’ og turde tage imod eksterne øjne og ører på produktet. ”Vi er meget privilligerede herhjemme. Det er bare rigtigt, rigtigt vigtigt for nye bands at komme ud af busken og bruge det netværk og de muligheder og tilbud, som musikken har for at få hjælp i Danmark”, er Laura’s budskab. Holde gang i aktiviteterne Jesper: ”Det er vigtigt for os i bandet, at der løbende og hele tiden sker noget, som, vi synes, er spændende. Laura er som bandleder god til at fylde ting på processen, både livemæssigt og i form af andre aktiviteter som bandcoaching, ansøgninger om støtte til studieophold og meget andet”. Laura: ”Jeg tror på, at man skal være både målrettet og omstillingsparat. Aktuelt har vi fået noget økonomisk støtte fra DPA, som vi gerne vil bruge i Tamborine studiet til indspilning af flere numre og i sidste ende nok til et album. Men da der

8

basunen • oktober 2014 - 27. årgang

er heftig efterspørgsel efter Per Sunding, så må vi have andre muligheder med i overvejelserne”. Hvor der er vilje er der vej Den gode gamle parole, at se muligheder frem for begrænsninger, er vigtig for Indian Cane, og som de siger: ”Det er ikke et spørgsmål om, hvornår vi når i mål, det er et spørgsmål om hvordan. Tro på det – og hold aldrig op med at kæmpe”. Deres budskab om, at man konstant er nødt til at holde sig oppe i kadence, er hermed givet videre til ligesindede, nye upcoming bands. I øjeblikket er Indian Cane ved at lægge planer for deres fremtidige koncertaktiviteter og indspilninger med henblik på album. ”For os handler musikken om processen og om at udvikle sig som musiker og menneske. Derudover er det vigtigt at have det super fedt med at spille, og vi går efter at få friheden til at indspille, når det fylder i os”.

FAKTA Indian Cane på de sociale medier: www.indiancane.com facebook.com/indiancane soundcloud.com/Indian-Cane Twitter: @indian_cane instagram.com/indiancanemusic


27. ürgang - basunen • oktober 2014

9


MUSIKERPORTRÆT

Manden med de mange instrumenter

Af: Lars Borup - Foto: Albert Meier / portrætpersonens scrapbøger

Han er manden, som frygtløst har kastet sig over et utal af instrumenter. Trompet, flygelhorn, valdhorn, tuba, trommer, elbas og kontrabas. Det sidste instrument begyndte han først med som 60-årig. Spørger man ham, om der er et instrument, han aldrig har prøvet, er svaret obo. Navnet er Frank Pedersen, som er her og der og alle vegne, senest i den netop afsluttede Århus Festuge. Spørger man ham, om der er musikjobs, han siger nej tak til, bliver han undtagelsesvis tavs og må indrømme, at det er der ikke. Født på skole ”Jeg har altid haft mod på at prøve noget nyt og har aldrig været bange for at prøve nye instrumenter, hvis der lige manglede en mand til et instrument. Sådan har mit liv været, siden jeg startede på trompet i FDF for snart mange år siden,” konstaterer Frank Pedersen, som i dag er 67 år og har været DMF medlem i 50 år. Han er født i Samsø Gades Skole i Århus C, hvor hans far var pedel og havde bolig på skolen. ”Jeg har spillet med Gud og hvermand og springer stadig på, hvis der mangler en mand i et orkester. Det hele startede med Combo-Quartetten, hvor Frank Pedersen jeg spillede sammen med min bror Orla, og ham spiller jeg også sammen med i dag i nogle sammenhænge. Ramsing og alle de andre Siden kom jeg med Poul Ramsing, som spillede utroligt meget i Tyroler Landsbyen i Vejle. Det var også i den sammenhæng, jeg pludselig blev trommeslager. Derefter kom jeg med Saxkvartetten og Alfa & Omega. Sidstnævnte trio spillede bl.a. på Den Blå Fugl og Cabana,” fortæller Frank. ”Den mest markante periode i mit musi-

10

basunen • oktober 2014 - 27. årgang

kalske liv har nok været gruppen Intercity, hvor jeg var sammen med Torben Johnsen, Jes Halding og Ebbe Lautrup. Vi dyrkede især vokaljazzen inspireret

kalske flop. Kvartetten var i Rostock som repræsentant for Århus Kommune. Her blev vi annonceret som ”Der Dänische Rockformation”. Men rock var nu ikke lige Intercitys musikalske hjørne, så de mange forventningsfulde rockfans forlod hurtigt stedet, da de blev præsenteret for jazzet herrevokal. Ved siden af den professionelle musik har Frank også været aktiv i den århusianske amatørmusik i form af harmoniorkesteret Tonica. Hans bror var medlem af dette orkester, og Frank kom med fra 1967, hvor Tonica skulle på tur til Østrig. Her blev han voldsomt involveret i orkesterets underafdeling, tyrolerorkesteret, som fra 1971 havde fast plads på Klostertorvet. Her blev Frank Pedersen en markant frontfigur sammen med vennen Frede Lyngfeldt. Det var dem, som stod for at synge for og styre underholdningen, mens den musikalske del blev styret af den legendariske dirigent Bue Lund Nielsen.

af grupper som Four Freshmen og Mills Brothers og arbejdede med den firestemmige herresang. Vi var sammen fra 198296 og var bl.a. fast inventar i Jacobs Gård i utallige festuger. Vi optrådte på TV og var med på flere pladeudgivelser. Bl.a. var vi i Musikalske Venner, som var tidens mest hotte TV program,” beretter den alsidige musiker. Markant flop Det var også i forbindelse med Intercity, han oplevede sit mest markante musi-

Uddannet elektriker Ved siden af musikken har Frank Pedersen også hele tiden haft et ikke musikalsk job. Han er uddannet elektriker og blev senere uddannet som byggetekniker. Fra starten af 1970’erne var han ansat på flere tegnestuer og blev senere ansat i Falck og blev afdelingsleder for Falcks ejendomme. Dette job betød også, at musikken gled i baggrunden i en periode. Intercity stoppede og i Tonica holdt han pause fra198697. Nu er han tilbage i Tonica og aktiv i mange hjørner af musikken.


Klosterhaven 1971 ”Jeg er for alvor begyndt at dyrke visesangen, som jeg er vokset op med. Begge mine forældre dyrkede visesangen. I rigtigt mange år har jeg været opslugt af de gamle viser, hvor der eksisterer en næsten uudtømmelig skat af numre. Det er især Osvald Helmuth, jeg dyrker, men også mange andre,” fortæller Frank. I dag tager han ud for at optræde som visesanger bl.a. i samarbejde med pianisterne Torben Johnsen og Axel Boel. I dag ”Ud over viserne er det jazzmusikken, der står mit hjerte nærmest. Derfor er jeg glad for at være en del af seniorsammenrendet Skt. Pauls Band, der dyrker den klassiske big band musik (her er han også sammen med bror Orla!). En anden nutidig bandaktivitet er Sax Group Aarhus, som har rødder i bl.a. Tonica. Frank spiller dog ikke saxofon men kontrabas i dette orkester,” fortæller den aktive musiker. ”Telefonen ringer ofte, og som nævnt har jeg svært ved at sige nej, men jeg holder utrolig meget af musikken og livet som musiker og kan nu, efter jeg er blev pensionist, dyrke det på fuld tid. Så jeg spiller både her og der, og det har jeg planer om at blive ved med mange år endnu,” slutter Frank Pedersen.

Fakta om Frank Pedersen 67 år Født i Århus på Samsø Gades Skole Medlem af DMF siden 1964 Instrumenter: Trompet, flygelhorn, valdhorn, tuba, elbas, kontrabas og trommer. Desuden en meget benyttet vokalist. Orkestre tidligere: Combo-Quartetten, Poul Ramsing, Alfa & Omega, Intercity og medlem af harmoniorkesteret Tonica. Orkestre i dag: Skt. Pauls Band, Sax Group Aarhus, Tonica, optræder med visesang. Plus et utal af sammenhænge som står og mangler en musiker.

Frank Pedersen med bas og tuba

Intercity - Frank Pedersen, Jes Halding, Ebbe Lautrup og Torben Johnsen

27. årgang - basunen • oktober 2014

11


CD UDGIVELSER

SPRITNYE UDGIVELSER FRA DEN DANSKE MUSIKSCENE The Bob Nova Project: Sleepers Express Bandets andet album tager lytteren med på en rejse med nattog ind i en verden fuld af blå midnatsstemning, smukke kvinder med cigaretrør og barske mænd med blød hat. Den tilbagelænede brasilianske Bossa Nova flyder sammen med den nordiske melankolske pop og jazz. Skal man nævne referencer, kunne det blandet andet være Bo Kaspers Orkester og Lisa Ekdahl. Medvirkende: Sverre Stein Nielsen, Thomas Engelhardt Rasmussen, Freddy Rasmussen, Peter Bjerrum, Ole Ulvedal, Live Foyn Friis, Nina Hyldgaard Rasmussen, Jesper Riis. Mere info: www.thebobnovaproject.com. Ole Frimer Band: Blålys Første album fra Ole Frimer i otte år. Frimer har sunget og spillet blues hele sit liv med blandt andet Blue Junction og Peter Thorup, men det specielle er, at han nu for første gang springer ud i udelukkende at gøre det på dansk. Musikken går fra klassisk blues over klassisk rock med en dråbe funk, en smule C.V. Jørgensen, Pink floyd og The Doors. Medvirkende: Ole Frimer, Palle Hjorth, Jesper Bylling, Claus Daugaard. Mere info: www.olefrimer.dk Loveless Poulsen Snider: Wade in the water Garvede musikere i ny konstellation spiller spirituals og blues. Sådan lyder den musikalske dagsorden på ”Wade In The Water” – det aktuelle debutalbum fra Loveless, Poulsen, Snider. Trioen blev dannet sidste år, og genrens brede appel er siden blevet bekræftet ved velbesøgte kirkekoncerter landet over. Konceptet på pladen er bevidst nøgent.

12

basunen • oktober 2014 - 27. årgang

Her er ingen store gospelkor - materialet er skrællet helt ind til den blottede nerve. Stilmæssigt trækkes der foruden spirituals også tråde til beslægtede genrer som folk og blues. Cd’en rummer bl.a. klassikere som ’Soul Of A Man’, Johnny Cashs ’Folsom Prison Blues’ og Curtis Mayfieldnummeret ’People Get Ready’. Medvirkende James Loveless, Olav Poulsen, Gary Snider. Mere info: www.loveless-poulsen-snider.dk Indian Cane: Turning Point Indian Cane har tidligere udgivet to EP’er under navnet ’Suzann & The Davies’. Turning Point har de indspillet i Tamborine studiet med den svenske super producer Per Sunding, som har hjulpet med at finde frem til bandets lyd og udtryk – deraf pladetitlen og det nye bandnavn. Udgivelsens seks numre blander inspiration fra navne som The Black Keys, The Strokes, P.J. Harvey, The Pretenders. Medvirkende: Laura Lundfold, Jesper Svane, Johnny Kühn, Mads Elming, Simon Stadsholt. Mere info: www.indiancane.com Inger Murray: Slip din sceneskræk og præstationsangst Forfatteren til denne bogudgivelse er psykolog og har i 15 år arbejdet med professionelle musikere med præstationsangst i forbindelse med sceneoptræden. Hun har udviklet et koncept, som præsenteres i denne selvhjælpsbog. De første kapitler gennemgår dels seks vigtige faktorer i forbindelse med sceneskræk og dels symptome samt hvordan angsten provokeres. Følgende en række kapitler med øvelser og teknikker til at overvinde angsten, såsom bevidstgørelse, grounding, visualisering, åndedrætsteknikker og såkaldt autogen træning. Endelig indeholder bogen et afsnit om betydningen af kost og motion, en litteraturliste og en række citater fra forfatterens klienter. Mere info: www.mentaltrainingformusicians.com

The Rascal Swing Band: When You’re Smiling CD’en indeholder i alt 53 minutter med nyfortolkninger af swingmusikkens største klassikere, som “When You’re Smiling”, ”All of Me”, og ”On The Sunny Side of the Street”. Orkesterets sigøjnerjazzinspirerede besætning swinger og leverer spilleglæde og virtuost solospil, så det er svært at bevare pessimismen. Musikken leder tankerne hen på Django Reinhardts og Svend Asmussens grupper fra 30’erne og 40’erne. Medvirkende: Lasse Høj Jakobsen, Jens Christian Kwella, Jon Noe, Torben Bjørnskov. Mere info: www.therascalswingband.dk Catch The Breeze: Catch The Breeze Catch The Breeze er et nyt alternativ rockband bestående af medlemmer fra det hedengangne Aarhus band Yellowish. Sanger og guitarist Aage Hedensted, der også kendes fra Mixtune For Cully, bassist Lars Madsen og trommeslager Andreas Bundgaard er gået sammen om at skabe Catch The Breeze, hvor inspirationerne er mange, men samler sig om den alternative rock og især shoegazer-scenens støjende univers. Medvirkende: Aage Hedensted, Lars Madsen, Andreas Bundgaard. Mere info: www.facebook.com/CatchTheBreezeofficial Ladylion: To the Wishing Well Bag navnet Ladylion står sangskriver Randi Løvendahl. Hendes musikalske univers spænder fra 70’ernes Fleetwood Mac til den nyere amerikanske indiefolk scene. Ladylion fortæller historier om livet og døden i et forsøg på at beskrive det skæve og smukke lige midt imellem. Sange er alle skrevet på inspirationsrejser i USA, Berlin og Paris og er blevet fremført live i år ved koncerter på


blandt andet Spot festival, Skanderborg festival og Musik Aarhus Festival. Albummet er produceret af Jonas Tranberg (Asbjørn, Broken Beats) samt Mikkel Bolding (Messy Shelters, Coco Moon). Medvirkende: Randi Løvendahl, Gabrielle Fuglsig, Rebecca Fuglsig, Simon Alstrup, Andreas Skamby, Astrid Steen Noringriis, Morten Kærup Hjort, Dea Marie Mogensen. Mere info: www.facebook.com/Ladylionmusic Live Foyn Friis: Running Heart Sangerinde og komponist Live Foyn Friis debuterer i eget navn med pladen Running Heart. Hendes første plade ”Joy Visible” sammen med Foyn Trio! høstede en Danish Music Awards nominering for bedste vokaljazz album i 2012, og hun vandt prisen Årets unge jazzkomponist og Danmarks Nye jazzstjerne. I samarbejde med producer Jonas Tranberg og hendes nærmest betroede musikere fra bl.a. Foyn Trio! har de på Running Heart arbejdet med et nyt, mere pågående og poppet udtryk. Ud af det er kommet en lyd, der både viser Foyn Friis´ rødder i improvisasionsmusikken og samtidig holder poppen og mere elektroniske elementer i hånden. Medvirkende: Live Foyn Friis, Alex Jønsson, Jens Mikkel Madsen, Andreas Skamby, Maria Edlund , Lars Peder Sørensen. Mere info: www.livwfoynfriis.com. Live Foyn Friis: With Strings Her har Live Foyn Friis komponeret materiale for sit band og strygere med hjælp fra arrangøren Kasper Bai. Resultatet er et livealbum, som udkommer på både vinyl og cd. Projektet startede, da Live skrev strygerarrangementer til et par af numrene med hendes trio, og efterfølgende besluttede at få arrangeret ud til et helt album, som hele oktetten blev inviteret til at fremføre på JazzAhead festivalen i Bremen i april måned. Musikken bevæger sig genre-

mæssigt rundt i jazz-, kammerjazz-, og indiejazzlandskaberne. Medvirkende: Live Foyn Friis, Alex Jønsson, Jens Mikkel Madsen, Andreas Skamby, Amalie Kjærgaard Kristensen, Louise Gorm, Mikkel Schreiber, Maria Edlund, Lars Peder Sørensen. Mere info: www.livwfoynfriis.com. Tina Dickow: Whispers Åbyhøjs stolthed, Tina Dickow, har begået sit tiende album. ”Jeg er blæst bagover af reaktionerne på ’Whispers’ og glæder mig helt sindssygt til at stå på scenen med de sange!”, var sangerindens reaktion efter atter engang at have lagt en samlet anmelderskare med næsen i gruset. “Tina Dickows nye værk rummer anderledes slidstyrke og ender blandt karrierens bedste” - Jyllandsposten 5/6. “Tina Dickow har med andre ord lavet sin uden sammenligning mest vellykkede plade nogensinde” - Ekstra Bladet 5/6. “Whispers indeholder nogle af Tina Dickows hidtil stærkeste sange” Gaffa 5/6. Mere info: www.tinadickow.dk Mike Andersen: Home Det femte fuldlængdealbum Home er optaget og produceret af Mike Andersen selv, der hvor han er allermest privat, i sit eget hjem. I studiet i kælderen har musikerne kunnet komme og gå, som de ville, når de havde en idé, der skulle afprøves. Der har været god tid til at eksperimentere med alle elementerne og finde lige den sound, de ønskede. Desuden har de kunne optage lige præcis på det tidspunkt, hvor stemningen var rigtig til en given sang. Efterfølgende er optagelserne blevet mixet delvist af Russel Elevado i sit hus i New York (Alicia Keys, The Roots m.fl.), og delvist af danske Thomas Alstrup, som rent faktisk også har sin mixer ståendede midt i sit hjem i Sejling ved Silkeborg. Medvirkende: Mike Andersen, Johannes Nørrelykke, Kristian Fogh, Kristian Kold, Jens Kristian Dam. Mere info: www.mikeandersen.com

Rosengreen: World at your feet Guitaristen Nikolaj Rosengreen’s pladedebut er et produkt af hans livslange inspiration fra mangfoldigheden af musikalske kulturer og traditioner verden over. På ”World At Your Feet” foldes Afrika, Mellemøsten og Spanien frit ind i Rosengreens skandinaviske udgangspunkt. En global fusion af alt det bedste fra vidt forskellige verdener. Guitarspil og kompositioner bakkes op af den camerounesiske bassist Stephane Meydan, og perkussionisten Chico Matada fra Mozambique. Desuden medvirker ”African Footprint Legends” fra Ghana, og den kurdiske sanger Gare Sazkar, der netop nu storhitter i Mellemøsten med den Aarhusianske gruppe Li Diné. Mere info: nikolajrosengreen.com Claude Chichon: Pour Toi I anledningen af Prins Henriks 80-års fødselsdag den 11. juni 2014 udgav den dansk/franske trubadur Claude Chichon, i samarbejde med magasinet La France, denne hyldest CD, som indeholder 13 inciterende franske toner og tekstermusikstykker. Udgivelsen er blevet til som et crowfunding projekt, hvor en lang række bidragydere har fået blandt andet navn med i coveret på denne folkegave. Musikken er et mix af Claude’s egen musik og tekst, gode gamle franske chansons, enkelte af Prinsgemalens digte sat i musik samt kompositioner af Bent Fabricius Bjerre. Medvirkende: Claude Chicon, Jens Chr. Dam, Thomas Sejthen, Kristian Fogh, Karsten Aaholm, Erik Fuddi Steengaard, Florian Navarro, Mikael Bladt, Nikolai Bøgelund, Rasmus Bøgelund, Lene Nørgård Christensen, Emir Bosnjak. Mere info: www.claudechichon.dk

27. årgang - basunen • oktober 2014

13


Musikforeningen POP REVO Af: Lars Kiehn, DMF-Aarhus - Fotos: Michael B. Nielsen Vi har igennem en artikelserie her i Basunen prøvet at kaste lys over det rytmiske spillestedsmiljø i Aarhus, foruden vi har prøvet at belyse spillestedslovgivningen, og om hvordan den fungerer i praksis. I denne artikel tager vi en snak med Björn Lydén fra foreningen Pop Revo, der også er navnet på den indie-festival, som foreningen arrangerer hvert år. Starten på eventyret Pop Revo er en forening, der har arrangeret koncerter i Aarhus igennem de seneste ti år. Det startede i 2004, og det har siden kastet 11 store festivaler af sig foruden nogle mindre arrangementer ind imellem weekenderne med festivals. Formålet ”Foreningens fokus er indie-rocken, det er den genre, vi brænder for at bringe ud til et større publikum”. Björn Lydén, der ejer pladebutikken Badstuerock, fortæller engageret og levende om den første tid og starten på Pop Revo, og om den musikstil han og makkeren brænder så inderlig for. ”Jeg fik en dag besøg af Nikolaj Thornfeldt nede i Badstuerock. Han søgte efter noget musik med The Clientele, som ingen her i byen kendte på det tidspunkt, ud over Nikolaj, mig selv og ganske få andre. Det førte så til en lang hyggelig snak om musik og indierocken især. Det åbenbarede, at vi begge havde den samme smag for musik. Senere mødte jeg igen Nikolaj tilfældigt til en

Björn Lydén foran sin daglige arbejdsplads i Badstuerock. koncert på Musikcafeen, hvor vi igen kom i snak. Vi fandt hurtigt ud af, at trods det at der var godt gang i byen – Morningside Record var lige startet på det tidspunkt – så manglede der noget Indie-rock på de århusianske musikscener og især den engelske og svenske Indie-rock, havde vi spot på. Vi fandt også ud af, at det var os, der skulle prøve at få den musik til byen. Jeg havde jo via mit job i Badstuerock nogle kontakter til pladeselskaberne m.m., så med stor entusiasme og kærlighed til musikken gik vi i gang med at arrangere vores første festival”. Første forsøg Man fik derfor lavet en musikforening med vedtægter og det hele. Vi fandt nogle andre unge musikelskere, der havde lyst til at være med, og som

Björn Lydén

14

basunen • oktober 2014 - 27. årgang

også kunne bidrage med arbejde og engagement i foreningen. At afvikle en flerdagesfestival kræver meget arbejde. Björn og Nikolaj har været de gennemgående figurer igennem foreningens 10 års levetid. ”Den første Pop Revo festival arrangerede vi på Musikcafeen, og vi lavede en satellitscene nede på Lynfabrikken i Vestergade”, fortæller Björn og fortsætter: ”Vi havde engageret alt for mange bands, og logostikken var for svær for publikum med to scener to vidt forskellige steder i byen. Men vi fik Clientele til at komme og spille, hvilket jo var meget stort for os, og vi var nu i gang. Vi kunne efterfølgende konstatere, at det økonomisk ikke havde været helt godt. Vi havde et ret stort underskud på det første forsøg, og vi var en hel masse erfaringer rigere”. Reddet af arv Björn havde arvet efter moderens død, så der var kapital til at lukke hullet med, og derved kunne man fortsætte. I starten var der meget at lære. ”Vi var uerfarne og nogle glade amatører, men vi lærte jo en masse for hver gang”, fortæller Björn. ”Vi gik i dialog med et andet af de Indie-bands, som vi var vilde med, Television Personalities, som havde Dan Treacy som guitarist,


sanger og frontmand. Vi lavede faktisk en aftale med ham. Men han var desværre udsvævende og ustabil på det tidspunkt, så det endte med at de meldte afbud en dag før, festivalen startede. Vi fik dog senere Television Personalities til at spille på festivalen. Det var i 2009, det første år hvor vi var på Voxhall. Så dialogen og arbejdet tidligere var dermed ikke helt spildt”. Flyttedag De unge arrangører havde nu fået så meget mod på det at arrangere festivaler, at de efter et par år på Musikcafeen flyttede til Studenterhuset, der dengang lå nede i Toldboden på havnen og endte med at have tre gode festivalår der. Siden starten i 2004 har festivalen formået at vokse sig større og større, trods et par bump og et par år med underskud. Men da forening gik fra et årligt kommunalt tilskud til den mere lukrativ underskudsgaranti fra kommunens arrangementspulje, har ingen økonomisk overraskelse kunnet ryste foreningens grundlag eller eksistens. I 2009 besluttede man at flytte festivalen til Voxhall, og de seneste to år 2013 og 2014 har man både haft Voxhall og Atlas som koncertramme. For at bevidne succesen kan Björn fortælle, at alle de udbydende billetter på den seneste festival, som udgjorde 80 % af kapaciteten, blev solgt ud i forsalg. De resterende 20 % af billetterne blev solgt på dagen.

valen. Man havde lavet en kontrakt med dem til festivalen i 2010, og umiddelbart efter kontraktunderskrivningen hittede de med sangen Balkony. Det reddede helt sikkert Pop Revo det år. I 2014 havde de amerikanske Future Island på plakaten, og efter at have tegnet kontrakt med bandet, spillede de i et David Letterman show. Forsangeren er meget karismatisk, og den optrædende blev et viralt hit på alle netmedierne og Facebook. Derved kom man tilfældigvis til at stå med et hit, som mange gerne ville se til en live-koncert. Senere det år bookede Roskilde Festivalen også Future Island ind. Festivalen var så hooked på at få bandet, at de fik dem fløjet ind helt særskilt for det ene job, for de var ikke på turne i Europa på det tidspunkt. ”Sjovt at opleve sådan noget omkring de bookede navne. Så ved vi, at vi har gjort noget rigtigt”. ”Pop Revo præsenterer en blanding af udenlandske og danske navne i en skøn forening. Navnene finder vi primært selv frem til. Men der er mange bands, der henvender sig, og dem tjekker vi selvfølgelig ud. Men vi har ofte meget tidlig i processen en klar fornemmelse af, hvor vi vil hen med festivalen det pågældende år”, forklare Björn. Festivalen klarer sig rigtig godt og har fået tilbud om at etablere sig i København. Men det har man endnu ikke ladet sig friste af og fortsætter ufortrødent videre i Aarhus, selvom Nikolaj er flyttet til København, hvor han har startet Smash! Bang! Paw! som er et booking- og managementfirma, der bl.a. lavede koncerten med Tom Verlaine’s Televison i København her i sommer. Mens Björn stadig står nede mellem de mange CD’er og plader i butikken Badstuerock i Badstuegade, hvor han hver dag og imellem festivalerne plejer sin store passion og kærlighed til musikken.

Force Foreningens force er, at de formår at få fat i de nye bands, inden de rigtig er slået stort igennem og er vokset sig store. ”Vi booker dem ind, inden de bliver kendte”, slår Björn fast og fortsætter: ”Mange af de bands, der har spillet på festivalen, ville vi ikke have råd til at skaffe, hvis vi forsøgte os i dag. Så det er meget tilfredsstillende og sikkert også heldigt i et vist omfang, at det er lykkedes så godt. Det er et kæmpe sats, som nogen gange lykkedes og nogen gange ikke”. Heldige hits For eksempel gav det danske band, Rumors Said Fire, et kæmpe boost til festi-

27. årgang - basunen • oktober 2014

15


SIDEN SIDST NYHEDER • OMTALER • ANMELDELSER • BØGER

Så kan der søges

LMS - Levende Musik i Skolen har åbent for ansøgninger fra musikgrupper, der gerne vil på turné i sæson 2015-16. Frem til 1. november 2014 kl 12.00 er det muligt at ansøge om plads i LMS’ katalog for næste skoleår, der starter i august 2015. Der ansættes typisk omkring 90 grupper, der som udgangspunkt kommer på turné med 10-20 koncertoptrædener rundt om i Danmark. Ansøgningen foregår elektronisk på www.lms.dk Aarhus Fremad vil mere end fodbold

”Med NorthSide får vi en legekammerat ind, der har et andet netværk og nogle andre platforme. De kan være med til at skabe nogle helt andre events omkring kampene”. Sådan udtalte bestyrelsesformand i forboldklubben Aarhus Fremad, Rune Kilden. Desværre måtte klubbens ejerkreds konstatere, at Fremad rykkede ned i Danmarksserien efter 15 år i divisionerne. Klubben har en målsætning om at komme i 1. division inden for 3-5 år. Brian Nielsen, NorthSide, sagde til Aarhus Stiftstidende, at man godt kan forvente, at der fremover også kommer koncerter på Riisvangen Stadion.

16

basunen • oktober 2014 - 27. årgang

DMF’ere på vinderskamlen Her i Basunen bringer vi sædvanligvis hver gang et lille portræt af vores unge og fremadstormende medlemmer i artikelserien ”DMF-Upcoming”. I sidste nummer besøgte vi bandet Sonja Hald. Og nummeret før var vi med Keep Camping ude i det blå. Til dette års Smukfest i Skanderborgs bøgeskove i august måned lagde de begge både publikum og dommere ned ved begge at vinde finalen i Karrierekanonen 2014. Stort tillykke til Sonja Hald og Keep Camping – godt gået! Udsigt til redning af Mono Den radikale kulturrådmand, Rabih AzadAhmad, kunne medio august fortælle, at han havde fundet en pulje penge, som kan øge foreningens tilskud med et fast årligt beløb på 500.000 kr. fra 2015. Efter den melding om, at foreningens fremtid synes sikret, sagde Mono’s leder, Ricco Jensen, til Jyllands Posten: ”Det er vi glade for, for uden de 500.000 kr. kan vi ikke fortsætte i 2015. Vi har kæmpet med økonomien de seneste fem år, og med en sikring af tilskuddet fremover får vi også mulighed for at komme af med den negative egenkapital”.

Musik til kræftsyge børn og unge Aarhus Symfoniorkester har i august måned lavet indspilninger af Ilan Sanfis velklingende og næsten hypnotiske orkestermusik. Musikken er en vigtigt komponent i et af de første forskningsprojekter, der undersøger, om musikterapi kan reducere kemoterapirelaterede bivirkninger, som

Ung Aarhus pianist hædret

Pianist Emil Gryesten Jensen har modtaget Ungdommens Sonningpris, det store legat fra Harby-fonden, pålydende en kontant hæder på 250.000 kr. Han er født og opvokset i Aarhus og studerer på solistklassen ved Det Jyske Musikkonservatorium, hvor han har tilbragt det meste af tiden i udlandet især i Finland hos den anerkendte professor Erik Tawaststjerna. Sidste del af uddannelsen har han valgt at tage i Aarhus hos professor Anne Øland. Allerede som 15-årig vandt han førsteprisen ved Steinway-konkurrencen i Hamburg og har sidenhen vundet førsteprisen samt publikumsprisen ved Nordisk Pianistkonkurrence, foruden han har markeret sig ved Berlingske musikkonkurrence og ved Unge spiller klassisk. Tillykke, og held og lykke med en lovende karriere til Erik.

blandt andet kvalme, opkast, nedsat appetit, smerte og vægttab hos kræftsyge børn og teenagere. Det er håbet, at brugen af den symfoniske orkestermusik kan mindske børnenes og de unges ubehag fra de forskellige bivirkninger – og at musikken samtidig forbedrer deres livskvalitet.


Bent Grosen DMF’er siden 1953, bassist Bent Grosen, er kendt som mangeårigt medlem af Aarhus Symfoniorkester(1960-2004). Hans humoristiske tegninger har i årevis været berygtede, berømte og værdsatte blandt musikerkollegaerne. I 2009 udkom en samling af hans tegninger i bogen ”Symfoniske Streger”, ledsaget af mange sjove anekdoter og musikervitser, som Bent også selv havde forfattet. I øjeblikket er han i gang med et nyt tegneprojekt. Denne gang er det Radio Symfoniorkesteret, der står for skud i forbindelse med illustrationer til et større bogprojekt. Hermed også et tillykke til stadigt aktive Bent Grosen, der fyldte 80 år den 18. juli 2014.

DMF’er signer i USA Den unge Aarhusbaserede soulartist Gregers L. Mongstad har signet en aftale med det amerikanske selskab Reservoir, som blandt andet også er publisher/management for MØ, Ida Corr samt internationale navne som Drake, Beyonce, Jason Derulo med flere. Gregers har arbejdet sammen med producer Jesper Sidelmann og er aktuel med singlen ”Right Track”, som er inspireret af Pharell Williams og Nu-discogruppen Chrome. I Danmark er den ude på Disco:wax og Lifted House. Om signingen siger Gregers til Basunen: ”Helt konkret betyder det for vores sangskriverteam og mig som artist, at vi får lov at arbejde med de helt store internationale navne. Og at vi kan sende min nye single ud gennem nogle bredere netværk end tidligere”.

DMF ønsker til lykke med de 80 år til Bent Grosen

Rytmisk Sang Teknik Af Lars Kiehn En klassisk sangstemme er en stemme, du arbejder på at skabe og forædle gennem mange år. En rytmisk sangstemme er den stemme, du er født med. RST frigør dit potentiale. Dette statement er essensen og kernen af sangog talepædagog Hans Toft-Olsens nyudgivne bog RST – rytmisk sangteknik. Bogen lover at guide dig tilbage til din oprindelige og balancerede sangstemme. Hans Toft-Olsen er tilknyttet og underviser på Det jyske Musikkonservatorium, Aarhus Musikskole, Stemmeakademiet og Stemmedoktor. Med sin specielle baggrund som sangpædagog og privatpraktiserende talepædagog er han vant til at arbejde med rytmisk sang og sangteknik, klangdannelse, støtte, formidling, performance samt det personlige udtryk på højeste æstetiske niveau. Med 20 års erfaring har han arbejdet med alle stemmetyper og har en unik viden og tilgang til stemmen. Hans Toft-Olsen har undervist og vejledt sangere og skuespillere samt stemmer i erhvervslivet i alle årene, så det er en erfaren forfatter, der udgiver bogen om rytmisk sangteknik. Bogen, der er gennemillustreret, giver en gennemgang af de værktøjer, man har brug for, uanset om der er tale om

en nybegynder eller en øvet og erfaren sanger med mange års erfaring bag sig. Bogen er en ny og unik metodik til rytmisk sang. Det hele er fortalt på en kortfattet og letforståelig måde, og derved introduceres det banebrydende Toft-Olsen’s Apple. Systemet visualiserer alle stemmens klangfarver i et nyudviklet materiale, der giver én et musikalsk overblik og indsigt på en pædagogisk måde. RST hjælper dig ind til kernen af din unikke stemme. Det er meget simpelt, men ikke nødvendigvis let.

forenelig og bogen viser vejen med fokus på den rytmiske stemme. Til alle øvelserne i bogen er der video eller audio på sitet www.rytmisksangteknik. dk - der vil også være informationer om nyheder, links og den certificerede RST uddannelse. Kontakt: mail@advicepublishing.com // 53646440

RST er den første lærebog i rytmisk sangteknik. Der ligger også 20 års studier og arbejde inden for området til grund for udgivelsen. I alle årene har Hans bestræbt sig på at forenkle pædagogikken, så den bliver simpel og let tilgængelig for alle. Det er som sanglærer, Hans har erfaret behovet for en metodik, der er skabt specielt for rytmisk sang. Derved fremkommer adskillelsen af det klassiske fra det rytmiske. Fundamentet i rytmisk sang er friheden, den personlige klang og improvisation. Det handler om at være fri og udtrykke det, der kommer til én i nuet, hvilket bliver en uudtømmelig kilde af energi. Da klangidealet i den rytmiske musik er helt anderledes end i den klassiske musik, bør den også have sin egen nyskabende sangteknik, uden klassisk krumspring med fokus på den rytmiske stemme. Vejen til rytmisk og klassisk sang er meget forskellig og ikke

27. årgang - basunen • oktober 2014

17


MUSIKERPORTRÆT

Live vil forny og holde traditionerne intakte

Af: Lars Knudsen – DMF Aarhus

For fem år siden kom sangerinde Live Foyn Friis første gang til Aarhus. Nu er byen hendes base for en jazzkarriere, hvor hun optræder over store dele af verden. ”Vi boede i et rækkehus, da jeg var lille, men naboerne dunkede ofte i væggen. For min mor er klassisk pianist, min far spiller alle mulige instrumenter - mest jazz på klaveret, og min bror spiller trækbasun”, fortæller den 29-årige norskfødte sangerinde Live Foyn Friis. Hun er opvokset på den lille ø, Nesøya i Oslofjorden, hvor familien flyttede til og fandt et hus, der havde plads og rum til, at musikken kunne strække ben.

Foyn Trio med Alex Jønsson på guitar og Jens Mikkel Madsen på bas. Sammen har de også en kvartet med trommeslager Andreas Skamby, hvor grænserne imellem

Ikke langt fra stammen ”Der var rigtigt meget jazz i vores hjem. Men også klassisk musik. Jeg startede med at spille saxofon som otteårig, men med tiden blev det mere sangen, jeg dyrkede”. Live’s drøm var at blive danser eller kunstmaler. Men i teenageårene besluttede hun sig alligevel for at gå efter en professionel musikerkarriere. Hun startede på musikkonservatoriet i Tromsø og tog i 2009 et halvt års udvekslingsophold i Aarhus på Det Jyske Musikkonservatorium. Her fik hun godt gang i musikken og søgte derfor ind på kandidatuddannelsen, som hun brugte blandt andet til at lave sit debutalbum ”Joy Visible”(2011). Siden blev det også til et inspirerende ophold på konservatoriet i Stockholm, men nu bor Live fast i Aarhus, hvor hun i øjeblikket Live Foyn Friis - foto Jakob Mark studerer på solistlinjen. Mange projekter I løbet af de sidste år er det gået rigtig stærkt for hende. Foruden nominering til en Danish Music Award i 2012 for ”Joy Visible” albummet, vandt hun i 2013 Danmarks Radio og DPA’s pris ”Danmarks Nye Jazzstjerne” og blev kåret til ”Årets Unge Jazzkomponist”. Hun har mange forskellige projekter kørende som solist og i bandsammenhænge. Debutalbummet er indspillet sammen med

18

basunen • oktober 2014 - 27. årgang

jazz, pop og indie/rock brydes ned. Deres nye album ”Running Heart” er netop udkommet her i september. Også med oktet projektet ”Live Foyn Friis with Strings” udgives ultimo 2014 et album med egne kammerjazz kompositioner. Desuden har Live, siden hun i 2012 arrangerede sin musik for og optrådte med Danmarks Radios Big Band, spillet mange steder omkring i verden med forskellige big bands. Hendes relativt unge alder i betragt-

ning har hun allerede spillet med en lang række prominente musikere og i mange fornemme sammenhænge (se faktaboks). I øjeblikket er hun festival- og koncertaktuel i konstellation med bassist Thomas Morgan(USA), pianist Nikolaj Hess og trommeslager Daniel Sommer. En albumindspilning med disse herrer i New York er planlagt i dette efterår. Mange jobs udenlands Live spiller mere end 100 koncerter om året. ”Jeg er lige blevet inviteret til Kina”, siger hun spændt. ”Min kvartet er en del af ”Danish Vibes”, Jazz Danmarks storsatsning på det tyske marked. Udvalgt som et af to jazzbands fra Danmark af en stor international jury (det andet band er gruppen IKI, red). Danish Vibes afholdt en showcase under Copenhagen Jazz Festival, hvor der var inviteret en masse fra den internationale branche, deriblandt en booker fra Kina som inviterede os på turné til næste år”. Jobs avler jobs ”Det er ofte sådan, at de koncerter, vi spiller, afføder flere jobs. Jeg har også en promo- og bookingagent, som varetager Tyskland/Østrig/ Schweiz. Jeg fandt ham igennem sangskriveren Echo Me, som er min ven Jesper Madsen. Han har spillet meget i Tyskland og efter at have været med ham på dobbeltturne, fik jeg et samarbejde i stand, der gør, at jeg har jobmuligheder i dette territorium. Til vores showcase med With Strings på verdens største jazzmesse, JazzAhead festivalen i Bremen, Tyskland i april måned, var der repræsentanter blandt publikum fra Bohemia Jazz Festival i Tjekkiet. Derfor blev vi hyret til at spille der nogle måneder


Live Foyn Friis - foto Solveig Bakken senere. Tre jobs, blandt andet lige inden John Scofield headlinede. Vi har haft mulighed for at vise os frem for branchen på nogle meget store og vigtige internationale scener, som nu gør, at vi får forespørgsler fra alle verdenshjørner”. Live blev i år signet af det velrennomerede norske jazz pladeselskab Curling Legs, som ligeledes hjælper med kontakt og formidling af jobs. Foruden i 2014 at have spillet i Danmark, Norge, Schweitz, Tyskland, Sverige, Island, Tjekkiet går turen også i november til Angola i Afrika, hvor hun igennem norske Kongsberg Jazzfestival har seks jobs som del af en norsk kvintet. Inspireret mange steder fra Live får mange ideer og henter inspiration til at skrive musik og tekster på sine rejser. ”Jeg bruger meget min iPhone til at optage med. Hvis der ikke lige er et klaver så nynner jeg bare. Jeg tager tekst, akkorder og melodi med til de andre, og så arrangerer vi ofte numrene sammen”. Med ”Joy Visible” albummet var det meningen at lave et improvisatorisk popalbum. Numre med vers og omkvæd. Altså en popskabelon der peger over imod indie, men spillet af jazzmusikere. Jeg lytter meget til indie, rock og latinamerikansk musik. Men jeg har en kæmpe forkærlighed for ældre jazz. Jeg bliver også meget inspireret, når jeg hører undergrundsindie bands fra f.eks. Sverige. Min gamle yndlingsplade, ”Emergency On Planet Earth” med Jamiroquai, vil nok altid følge mig. Jens, vores bassist er også på den. Sidst vi var på turne i Tyskland, satte

vi den på om morgenen og dansede os igang”, griner hun. Det gamle og det nye ”Jeg er meget til både traditionel jazz, det improviserede og til at fornye musikken. Chet Baker er mit helt store forbillede. Det er, som om jeg selv bliver bedre, når jeg har lyttet til ham. Gamle Ella Fitzgerald og Louis Armstrong indspilninger vil jeg også altid komme tilbage til”, slår hun fast. Men det var en anden norsk jazzvokalist, Live Marie Roggen’s plade fra 1998 ”Tu’Ba”, som gjorde, at Live Foyn Friis besluttede sig for at blive jazzsangerinde. På det tidspunkt spillede Live i et marchorkester og havde startet et eksperimenterende jazz act, bestående af to tubaer og trommer tilsat elektroniske loops. ”Men det er vigtigt at have et godt forhold til traditionerne, for at kunne kalde sig jazzmusiker”. Musikalsk åbenhed ”Jeg fokuserer faktisk ikke så meget på genrer. Når jeg tænker tilbage, fik jeg først rigtig tag i min sangskrivning, da jeg kastede de begrænsninger væk. Men jazzmusikken er jo under konstant udvikling. Det er vigtigt at have respekt for de gamle traditioner. Men samtidig må vi heller ikke lade musikken sande til og uddø. Det var interessant, da vi tog til 12 Points festivalen i Umeå i Sverige i år, hvor vi forinden tænkte, om vi stilmæssigt ville være ”for langt uden for boksen”. Her oplevede vi bands med unge musikere fra rundt om i Europa, som virkelig eksperimenter og arbejder med at udvikle jazzen”.

Starter 2015 op i Sydamerika Live er i øjeblikket i fuld gang med at komponere musik for big band og strygere, som skal indspilles i forbindelse med hendes debutkoncert som solist fra konservatoriet til foråret. Aktuelt er der koncerter i Danmark, Norge og Tyskland. Og så skal hun på en omfattende turne i Sydamerika til januar, blandt andet Uruguay, Cuba, Brasilien og Argentina, hvor hun i Buenos Aires fremfører sin musik arrangeret for symfoniorkester.

FAKTA Live Foyn Friis har desuden spillet med: Brian Blade(US), Erlend Skomsvoll(NO), Tromsø Symphonic Orchestra(NO), Danmarks Radios Big Band(DK), Klüvers Big Band/ Aarhus Jazz Orchestra(DK), The Big Band(DK), Sandvika Storband(NO), Tromsø Storband(NO), Randers Big Band(DK), Prime Time Orchestra(NO), Baixada Jazz Big Band(BR), Carlos Malta(BR), Marit Sandvik(NO), Frank Brodahl(NO), Peter Asplund(SE), Bugge Wesseltoft(NO), Jarle Bernhoft(NO), Jan Gunnar Hoff(NO), Jesper Thilo(DK), Jens Jefsen(DK), Uffe Steen(DK), Nikolaj Hess(DK), Thomas Morgan(US), Bobby McFerrin(US).

27. årgang - basunen • oktober 2014

19


Musikundervisning.dk Af Lars Kiehn - Fotos: Michael B. Nielsen Musikbranchen er en utrolig innovativ branche, hvor der hele tiden kommer nye formater, og måder at gøre tingene på. Nye musikere, selskaber og stilarter bare for at nævne nogen af de områder, hvor det går stærkt med fornyelsen. Foruden hele den musikteknologiske udvikling, der er et kapitel for sig. For ikke mange år siden, var musik streaming og net-salg to spøgelser, som de fleste i branchen var distancerende for og frygtede. Sådan udvikler tingene sig hele tiden. Processer og forretninger bliver vurderet og forandret, hvis nogen kan se en mulighed i det. Starten I februar måned startede Asbjørn Eggers en ny musikskole, som er delvis net-baseret og på visse områder en nytænkning af den traditionelle og velkendte danske musikskolemodel. Asbjørn Eggers er en ung mand i tyverne og oprindelig fra Jelling, hvor han i sine unge år modtog guitarundervisning på byens musikskole. Senere blev han optaget på MGK linjen på Kolding Musikskole. Erfaring Musikken førte Asbjørn til studierne på Aarhus Universitet og Musikvidenskabelig Institut. Her voksede modet og drømmen om en dag at tage springet ud i egen virksomhed. Det var de indhøstede erfaringer som vikarierende guitarunderviser på Kolding Musikskole, der inspirerede til ideen om en delvis net-baseret musikskole. Med erfaringerne fra musikskolen og troen på projektet fik Asbjørn til at tage springet som selvstændig. Asbjørn forklarer: - ”Jeg har en bachelor i musikvidenskab, men tænker at holde pause mellem bachelor og kandidat. Jeg vil satse 100% på Musikundervisning.dk næste år. Jeg syntes det er værd at give det en chance, og det er også en glæde at snakke og arbejde med så mange dygtige musikere og begejstrede elever”. Hvordan fik du ideen til musikskolen? - ”Helt i starten undrede det mig, at det var så svært at finde en privat musikunder-

20

basunen • oktober 2014 - 27. årgang

Asbjørn Eggers og Jeannette Ebert - ved computeren viser, selvom jeg vidste, at der var mange dygtige musikere, der søgte arbejde. Senere har jeg fundet ud af, at vi har at gøre med et musikundervisermarked, som har brug for et koncept som Musikundervisning.dk. Det giver en masse drive og lyst til at ændre på tingene og vil gøre det nemmere for både elever og undervisere. Men det var, som om de to parter ikke kunne finde frem til hinanden,” fortæller

Asbjørn Eggers og fortsætter. - ”Derfor så jeg mulighederne i at lave en net-baseret musikskole i de større byer. Musikundervisning.dk tager sig af det administrative og det salgsmæssige. Derved slipper lærerne for det administrative, foruden Musikundervisning.dk klarer det markedsføringsmæssige og promoveringen af undervisningen og lærerne”. - ”Vores mål er at lave et super godt værk-


tøj for den private musikunderviser, så underviseren kan fokuserer på musikken i stedet for planlægning, opkrævning af penge, fakturering, opgivelse til skat, elevarrangementer m. m.” pointere Asbjørn. Musikskolen er blandt andet lavet sådan, at Musikundervisning.dk er en hjemmeside, hvor de forskellige lærerkræfter er opført eller oplistet. På den måde fungerer det som et kvalitetstjek, så elever kan sikre sig god undervisning af en dygtig og sikker musikunderviser. Hvad gør man hvis man som underviser er interesseret? - ”Man kan henvende sig til os på hjemmesiden, hvis man er interesseret. Godkendelsen som musikunderviser sker ved en nøje vurdering af ens faglige kvalifikationer – sikkert ligesom alle andre musikskoler gør. 90 % af lærerne er uddannet på konservatoriet eller fra de andre højere musikuddannelser. Men erfarne musikere uden musikuddannelser bruger vi også i et vist omfang. Men vi sikrer kvaliteten, inden der laves en aftale med den enkelte, og der afregnes med overenskomstmæssig løn”. Det faktum at der betales overenskomstmæssigt, kan man mærke er et kardinalpunkt og et vigtigt aspekt. Asbjørn siger: ”Vi vil gerne gøre tingene efter bogen”. Undervisning Undervisningen foregår enten i hjemmet eller i øvelokalet og nogle lektioner ved eleven. Asbjørn fortæller og fremviser ved et strålende eksempel, at de nu er i gang med at lave præsentationsvideoer af lærerkræfterne. Derved kan eleverne få en fornemmelse af den enkelte undervisers personlighed inden eleven tilmelder sig undervisningen. Det virker aldeles fremragende og er klart noget nyt og anderledes, at man kan fornemme underviserens personlighed og udstråling. Ellers har hjemmesiden en vigtig og meget central kalenderfunktion. De tilknyttede undervisere oplister deres ledige tider, og eleven kan så booke sig ind på tiderne. Asbjørn forklarer: - ”Det giver en brugbar fleksibilitet både for lærerne og eleven. Det vil sige, at din kalender derved bliver flydende og fleksibel. Har man en periode på en uge, hvor tiden er knap, så er tiden i kalenderen i den periode bare ikke disponibel, eller man springer bookingen over, hvis man er elev”. Asbjørn fortæller om en ung kvinde, der søgte ekstra hjælp i forbindelse med at hun skulle optages på Musikvidenskabeligt Institut. ”Hun havde brug for et intensivt undervisningsforløb op til optagelsesprøven. Hvilket hun fik. Efterfølgende har jeg fået en meget rosende mail fra hende, hvor hun takker os. Det er dejligt”.

Asbjørn Eggers Vokseværk Lige nu har man undervisere og undervisning i København og Aarhus, som er de 2 byer, hvor Musikundervisning.dk især har satset på at etablere sig. Men også Aalborg, Odense, Esbjerg, Trekantsområdet, Kolding, Næstved og Ribe er man repræsenteret. - ”Ideen og drømmen er, at det er hele Danmark, der skal have mulighed for at benytte Musikundervisning.dk, men lige nu er det mest realistisk med de 2 største danske byer, og så må de mindre byer få mere opmærksomhed, når vi er klar til det,” fortæller Asbjørn.

- ”Jeg håber selvfølgelig, at jeg en dag har en musikskole, der kan give mig en fornuftig årsindtægt, som jeg kan leve af. Foruden jeg kan godt lide at udbyde musikundervisning til den danske befolkning, og være med til få dem at spille musik. Musik er en vigtig ting. Det skal være mere tilgængeligt at få musikundervisning, og det håber jeg vi kan hjælpe med til at det bliver”, slutter Asbjørn.

Hvordan finder eleverne frem til jer? ”Vores helt stor salgssted er Google. Når de Googler musikundervisning, finder de os”. Der er p.t. ca. 100 – 120 elever, men Asbjørn regner med at nå op på de 300, når efterårssæsonen går i gang. Men potentialet er helt sikkert meget større. Hvad får en ung mand, som er i gang med en uddannelse på Musikvidenskabeligt Institut til at tage springet ud i uvisheden?

27. årgang - basunen • oktober 2014

21


Rabat på formstøbte høreværn Husk, at du som medlem af DMF får 15% rabat på formstøbte høreværn og in-ears hos Audiovox. Audiovox har fire butikker i København, men ingen fysisk butik/showroom her i Jylland. Men de har en konsulent herovre, som du kan ringe til og aftale tid for at få lavet et aftryk. Hun hedder Sonja Stilling og kan træffes ved aftale på DMF Aarhus kontoret. Sonja kan kontaktes for en aftale på sin tlf. 60224930.

Se også mere på www.audiovox.dk.

22

basunen • oktober 2014 - 27. årgang


GEARKASSEN 10 SPØRGSMÅL OM GEAR Lars Knudsen, DMF-Aarhus. Foto: Jakob Kristian Guitarist Bo Hjorth Jeppesen – som også går under navnet ’The Atomic Child’ – er sammen med brormand Kim Kix frontfigur i et af Danmarks mest berejste rockorkestre, Powersolo. I år har de betrådt scener i Danmark, Norge, Spanien, USA og Frankrig. Og foruden 2014 albumudgivelsen ”The Real Sound”, som her i efteråret udkommer igen i en remixet version med titlen ”The Unreal Zound”, står den aktuelt på efterårs turné med en god stribe koncerter i det franske. Inden Bo drog sydover, nåede vi at få ham til at fortælle lidt om sit gear. 1. Hvad er dit yndlings instrument/ gear for tiden? Det er min Migma Elektra fra ’62. Oprindeligt en harmonikafabrikant der prøvede an med guitarer. Det er en prototype, som, jeg egentlig troede, var fra ’72, men en tysk kollega kunne fortælle hele historien om mærket. Den har intet logo på hovedet, derfor kan man kende den som prototype. Den er østtysk produceret, grov i finishen, men mekanikken og elektronikken virker og med barytonstrenge på, igennem min Fender Twin, lyder den sprød. Jeg byttede den for et ’Raceday’ album i 2003. En publikum kom til merch boden og mente, han havde en guitar for mig. Han løb hjem efter den, og jeg kiggede lidt på den, og så var den handel i stand. Fin guitar som jeg ikke skiller mig af med. 2. Hvad skulle du aldrig have solgt/ skilt dig af med? Min Renault 4!!! Hvad angår instrumenter har jeg aldrig skilt mig af med noget. Jeg har stadig alle de instrumenter, der betyder noget for mig. 3. Hvad har du købt for nylig? En akustisk Marma fra ca. ’69. Igen et østtysk produkt,, i meget fin stand og med en masse klang og lyd. 200kr og med lidt hjælp og råd fra min guitarpusher Steffen hos Woodstock Guitars så er den i brug.

Bo Hjorth Jeppesen 4. Hvilket instrument/gear henter du ud af det brændende øvelokale/studie? Min Oahu/Supro lapsteel fra ’47 og min akustiske Framus fra ’65! Absolut mine favoritter. 5. Hvad er næste instrument/gear på listen? Det ved jeg ikke. Jeg ville gerne have en Dobro eller en National, men det er nok mest en fiks ide. Jeg er ikke sikker på, at jeg får den brugt. Nu har vi også lige fået et lille Hohner Organa 30 orgel i hjemmet, så der er noget at lære dér - tangenterne er IKKE min stærke side. 6. Den dårligste investering? Jeg synes som sådan ikke, at jeg har gjort nogle dårlige investeringer. Jeg køber sjældent nyt, hellere brugt! Og jeg har en forstærker og en guitar og nogle få pedaler. Effektpedalerne er måske der, hvor jeg har brændt nallerne nogle gange – man kan prøve sig en del frem og synes, man finder noget ideelt, indtil man så får den prøvet af for alvor på 14 dages tur og finder ud af, at den ikke lyder som ønsket eller bare ikke kan tåle mosten. Jeg må sige, at jeg handler fornuftigt 99% af gangene.

7. Den bedste handel? Så længe jeg er glad for det, jeg køber eller handler mig frem til, så er det jo et godt køb og et meget politisk korrekt svar! HAHAHA!!! Som førnævnte eksempler så er både min Migma og min Marma gode handler. De har patina, historie, lyder godt og er særdeles smukke – de har kostet minimalt og fungerer optimalt. Det må være en god handel! 8. Har du et tip til et godt køb? Ikke rigtigt… jeg køber ikke så meget og holder mig som sådan heller ikke ajour med markedet. Jeg har det med at falde over det, jeg skal bruge. Et godt køb…? En 56’ Gibson lapsteel!? Solid lapsteel som lyder fantastisk og er nem at spille på. 9. Seneste musik gadget? Jeg har ingen gadgets – kun ting jeg skal bruge. Jeg bruger ikke Fast Fret og andre sager! Jeg har ti fingre og et plekter og en forstærker! Er der brug for andet? 10. Det urealistiske ønske? At lære at spille 10 strenget pedal steel!

27. årgang - basunen • oktober 2014

23


FAKTABOKS

med noget, de ikke ”Folk tager sjældent til koncert rer det for mig, kender. Hvis medierne ikke serve sgerrighed omkring eksisterer det ikke. Så større ny chance selv.” musikken ønskes, tak! Tag en i bandet Critical Miracle. slager

Kenneth Glad Jørgensen, tromme

24

basunen • oktober 2014 - 27. årgang

Tid og sted: Finale d. 18. oktober 2014 på Café von Hatten. Tidligere vindere: Carpark North 2001, Kick Valiant 2004, Diamond Drive 2011, Farewell Carousel 2012. Bedømmelseskriterier: Sceneoptræden, tekst og musik, sammenspil, teknisk kunnen og originalitet. Hovedpræmie: En tur i Popshit Recording Studio i Randers, samt et betalt spillejob på Café von Hatten.


Ti år med åbne

Randersmesterskaber i Rock Af: Vibeke Bonde Persson, Formand DMF Randers

18. oktober 2014 løber De Åbne Randersmesterskaber i Rock atter af stablen på Café von Hatten i Randers. Deltagerne skriver selv deres materiale, og bands fra hele landet har haft mulighed for at stille op. Én af vinderpræmierne er bl.a. en tur i Popshit Recording Studio i Randers. Den første konkurrence løb af stablen for første gang i 1999. Siden da har det været en årlig tilbagevendende begivenhed bortset fra en lille pause på fem år mellem 2005 og 2010. Flere særdeles kompetente bands har deltaget, heriblandt Carpark North og VETO. Konkurrencen er åben, dvs. at bands uden for Randers også kan tilmelde sig, så længe de har base i Danmark. Konkurrencen i år Årets semifinale fungerer således, at ti semifinalister er valgt ud af et bookerpanel, og bandenes indsendte numre ligger på nettet. Her kan man høre sangene og afgive point til hvert enkelt band. Fire ud af de ti bands bliver på denne måde udvalgt til at spille et helt sæt på 30 minutter hver på finaleaftenen på Café von Hatten. Her vil et habilt dommerpanel sidde klar, og hvert enkelt band vil blive bedømt på sceneoptræden, tekst og musik, sammenspil, teknisk kunnen og originalitet. Herudover vil også en publikumspris blive tildelt. Hovedpræmien er en tur i et professionelt lydstudie og et betalt spillejob på Café von Hatten, mens publikumsprisen er et supportjob på Café von Hatten. Samfundssatirisk Rock I alt fire lokale Randers-bands har meldt sig til De Åbne Randersmesterskaber i Rock. Basunen har mødt trommeslageren, Kenneth Glad Jørgensen, fra et af de deltagende bands, Critical Miracle. Kenneth Glad Jørgensen er 31 år og opvokset de første mange år af sit liv på Djursland og senere i Randers. Han har gået på musiklinjen på Produktionshøjskolen, og har siden taget 2-årig HF. Sidste år begyndte han på nordisk sprog og litteratur på universitetet.

Som musiker er Kenneth Glad Jørgensen mestendels autodidakt. Ikke desto mindre er han nu trommeslager i bandet Critical Miracle.

stor betydning for bandet. Og sammen med promoveringen i Caféens koncertfolder kunne det være startskuddet til at komme ud og spille andre lignende steder.

Critical Miracle Bandet Critical Miracle har eksisteret siden april 2011. De spiller hård rock tilsat tekster, som ofte er af samfundssatirisk karakter. Bandet består af Maria Sandby Madsen på vokal, Billy Norup på guitar, Frederik Bjerre på bas og Kenneth Glad Jørgensen på trommer og baggrundsvokal. Det var til én af Café von Hattens utallige Jam-aftener at Kenneth i sin tid mødte Billy, som spillede guitar. ”Manden var jo super talentfuld på den spade, så jeg spurgte: spiller du ikke med nogen? Det gjorde han ikke, og det var jo næsten en forbrydelse mod musikken med sådan en talentfuld musiker.”

Konkurrencens vilkår Critical Miracle har indsendt tre af sine numre til De Åbne Randersmester i Rock, og er blevet udvalgt til semifinalen. Kenneth ytrer dog et ønske om at afstemningskonceptet kunne forbedres, idet man hver dag kan gå ind og stemme på ny. ”Det minder lidt om et SPAM-lignende koncept, der handler om hvem, der har flest venner på Facebook.” Og selvom det jo er ærgerligt, når det udelukkende er musikken det burde handle om, håber Kenneth at folk lytter de forskellige bidrag igennem, og at Critical Miracle kan fænge folk med deres tekster og musik. I det ene nummer, Holy Wanker, handler teksten om en mand, som bliver liderlig af at læse i biblen. En ironisk og satirisk tekst, som er inspireret af, hvad super ekstremistiske kristne gør i USA. Et andet nummer, Nowhere, handler om, hvor man vil hen med sit liv, og hvor vejen til ”nowhere” egentlig er. Kenneth kan godt lide, hvis han kan få det dobbelttydige ind i sine tekster.

Kenneth foreslog at de sammen startede et band op. Billy komponerede musikken og Kenneth skrev teksterne. Bl.a. via sociale medier lykkedes det dem at skaffe en forsanger og en bassist til bandet. Siden da har de bl.a. indspillet en democd og spillet forskellige koncerter, bl.a. til Randersugens Konsekvensfestival, og som opvarmning til bandet Broken. Efter en opdatering af bandets demo, tilmeldte de sig De Åbne Randersmesterskaber i Rock, og håber nu på at de bliver et af de fire bands, der ved hjælp af internetafstemning bliver valgt til at spille et helt sæt til selve finalen d. 18. oktober. Tiden bliver nu brugt i øvelokalet med de sange, som de mener, vil bringe dem størst succes. Selv mener Kenneth Glad Jørgensen at tekst, musik og sammenspil bliver bandets force i konkurrencen. Drømmen Kenneths personlige drøm er at indspille et helt album, at stå med et færdigt produkt i hænderne. Foreløbigt har bandet indspillet en demo med tre numre. Hvis de vinder dommerpanelets præmie som inkluderer studietid, ville den kunne bruges på at indspille 3-4 nye numre. Ikke alene at vinde studietid, men også det betalte job på Café von Hatten vil være af

Tag en chance Om kort tid står der fire up-and-coming bands klar til at spille deres egen musik til De Åbne Randersmesterskaber i Rock. Kenneth udtrykker et ønske om, at flere tager til koncert for at lytte til musik, som de ikke før har hørt. ”Folk tager sjældent til koncert med noget, de ikke kender. Hvis medierne ikke serverer det for mig, eksisterer det ikke. Så større nysgerrighed omkring musikken ønskes, tak! Tag en chance selv.” Han læser tit på nettet ”Jamen, rockmusikken er jo død!” ”Nej, der er flere rockbands nu end nogensinde før, de bliver bare ikke vist frem i medierne.” Så hermed er opfordringen givet videre – tag en chance og kom og hør ny musik, f.eks. til De Åbne Randersmesterskaber i Rock.

27. årgang - basunen • oktober 2014

25


Nyt liv i baggården Af Lars Borup - Foto Albert Meier Nu er der igen musikalsk liv i baggården. Det legendariske spillested Vestergade 58 er igen genopstået med levende musik rettet mod det ikke helt unge publikum. ”Ny V 58 skal præsentere god musik og servere godt øl. Vi vil gerne præsentere musik inden for rigtigt mange forskellige genrer, således at der er noget for enhver smag. I de kommende måneder vil vi arbejde på at få mere jazz og blues på programmet,” fortæller stedets ejer Ebbe Lindblad Ottzen, som er rykket ind i lokalerne med stor respekt for stedets mangeårige musikhistorie. ”Jeg er måske lidt modig, da jeg aldrig har prøvet at drive spillested tidligere, men jeg brænder for at det lykkes. Det er for mig et spørgsmål at samle de rigtige personer omkring mig for at det lykkes, ” siger Ebbe Ottzen. Ebbe kom først til Århus for lidt mere end otte år siden. Siden har han sammen med konen

startet Hos Sofies Forældre i Frederiksgade, som konen i dag driver. Parret har også startet en take away forretning i Mejlgade og altså nu et spillested / en natklub i form af Vestergade 58. ”I første omgang sagde jeg nej, da De Linde, som ejer lokalerne, henvendte sig til mig. De kendte mig fra Sofies Mor, som også har til huse i en De Linde ejendom. Jeg sagde klart nej, fordi jeg ikke kunne se, at det økonomisk kunne hænge sammen. Jeg blev spurgt endnu en gang og sagde igen nej tak, men en arv og en investor, der dukkede op, fik mig til at sige ja alligevel, ”siger Ebbe Lindblad Ottzen. ”Jeg føler mig lidt på tynd is. Vi skal finde ud af, hvor stedet skal sejle hen. Hovedplanen er at skabe et sted for det modne publikum, men vi har måttet starte med at have arrangementer for de unge blot for at komme i gang, men langsomt vil vi forsøge at vende skuden mod hovedmålet. Vi vil gerne have startet et samarbejde med musikarrangører, der kan bruge lokalerne, og det er også tanken, at vi skal have faste jam dage,” fortæller Ebbe Ottzen.

Ebbe Lindblad Ottzen ”Foreløbig har det været lidt trægt. Der er kommet alt for få til ellers gode, kendte live navne, men jeg har mod på projektet og skal nok holde ud,” slutter han. Lad os håbe, projektet lykkes. Foreløbig kan Den Gamle By ændre oversigten i forbindelse med rockudstilingen, hvor Vestergade 58 ellers var noteret som lukket spillested.

Ny Georg Harrison Biografi Af Lars Kiehn For ikke længe siden udkom John Lennon biografien ”Lennons Længsler”, skrevet af Bo Heimann. Nu har Beatles kenderen over dem alle, Karsten Jørgensen, lavet en biografi om The Beatles guitaristen George Harrison, ”Den spirituelle beatle”. Det er helt åbenlyst tid for danske Beatles biografier lige nu. Det er aldrig kedeligt at læse om de unge fyre i The Beatles, der var frontløbere i ungdomsoprøret i 60érne og som samtidig skabte populærmusikkens ubetingede største succes nogensinde. Guitaristen, sitarspilleren, sangeren og komponisten George Harrison var en spændende mand, der komponerede sange af meget høj kvalitet, foruden han var en ganske dygtig guitarist. Eksempelvis hans to sange ”Something” og ”Here Come The Sun” står blandt bandets fineste sange og er i dag at betragte som nogle af de største evergreens i det store Beatles katalog. George Harrison har i mange år lidt under den samme stereotype fremstilling af sin person, som alle de andre Beatles medlemmer, udover han stod uendeligt meget i skyggen af sine to mere højtskrydende kolleger John Lennon og Paul McCartney. Det hed sig, at George var den stille og rolige fyr, der mediterede og dyrkede hinduismen sammen med nogle indiske guruer, og så spillede han citar sammen med verdensstjernen Ravi Shankar. Så firkantet er han til

26

basunen • oktober 2014 - 27. årgang

tider blevet fremstillet. Men bogens mange sider giver muligheder for at tegne et nuanceret billede af personen, der skabte en flot solokarriere. Han var også igangsætter af superbandet Traveling Wilburys, der foruden George Harrison selv bestod af vennerne Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne og Roy Orbison. Superbandet havde megasucces i slutfirserne og starten af 90’erne. George startede sin solokarriere med et brag, da han som den første efter bruddet i The Beatles udgav et 3-dobbelt soloalbum ”All Things Must Pass” i november 1970. Han var også den første der stablede en velgørenheds- og støttekoncert på benene med Bangladeshkoncerterne tilbage i 1971. Det var lang tid før den slags koncerter blev en hverdagsbegivenhed. Bangladesh koncerterne har siden dannet mønster for alle senere velgørenhedskoncerter inden for rockmusikken – bl.a. Live Aid. Band Aid Live 8 m.fl.. George Harrisons begejstring for Monty Pythons specielle engelske humor kostede ham, hvad der er blevet kaldt historiens dyreste biografbillet. Han finansierede truppen og deres vilde filmideer. Alt det foruden hans evige kamp med dæmoner, hurtige biler, smukke kvinder og stoffer er at finde i bogen. George udtalte: ”Det største øjeblik i mit liv var, da jeg kom med i The Beatles, det næststørste var at slippe ud af dem igen”. Det er den udtalelse, der er omdrejningspunkt for bogens

disposition. Bogen og dens 478 sider er ligelig fordelt i fortællingen af perioden før The Beatles opløsning og tiden efter. Forfatteren Karsten Jørgensen har tidligere udgivet to andre roste danske Beatles biografier. Karsten Jørgensen: George Harrison. Den spirituelle beatle – en biografi 478 sider – 275 kr. (vejl.) Udgivet på forlaget Hasse & Søns forlag


Nysgerrigt band fra Herning Orkestret Kjurious vil gerne ud og spille på de store spillesteder med deres egne kompositioner. Numre som allerede har bevist deres værd ved blandt andet at være med i kapløbet om at vinde karrierekanonen på P3. Af. Jann Guldhammer – Formand DMF-Herning Det startede for det velspillende Herning rockband i 2005. Jacob Randrup havde spillet trommer i forskellige sammenhænge, men havde sat trommesættet på loftet. En dag fortalte han et familiemedlem om sin passion for at spille trommer, men at han ikke længere gjorde noget ved det. Tilfældigvis kendte familiemedlemmet brødrene Kasper og Ulrik Juul Nielsen. Han vidste, at de to begge var passionerede guitarister, som havde langt større ambitioner end tre akkorders lejrbålssange. En ”øver” blev arrangeret, og der var straks musikalsk kemi mellem de tre. En bassist kom med i bandet, og der blev øvet kopinumre, som understøttede de musikalske genrer, som medlemmerne på kryds og tværs holdt mest af. Vil kun spille egne numre I 2008 valgte bandet ny stil. De følte ligesom læretiden med kopinumre var slut. Guitarist og forsanger Ulrik Juul Nielsen, havde længe skrevet sange til bandet. Alle var enige om, at det var langt sjovere at spille og udvikle egne numre end at kopierer andres. Bandets nuværende bassist, Rasmus Grand, trådte ind i den musikalske kvartet, der nu kun manglede et godt navn. En ting, alle var enige om, var, at orkestret som helhed var meget nysgerrige musikalsk set, derfor var det nærliggende at kalde sig ”curious”, men navnet skulle have en kunstnerisk tvist, så derfor tog man forbogstaverne fra hver bandmedlems fornavn, som meget passende kunne sammensættes til ”Kjur” - når så man satte det engelske ”ious” efter, var navnet en realitet: ”Kjurious”. Definition af genren Bandet er enig om, at det først er inden for de seneste 2-3 år, de har ramt den lyd og den sound, som med sikkerhed definerer Kjurious.

Selv om man er gæst i et øvelokale, bliver der ikke sparet på live-optræden. Det er tydeligt at de fire gutter brænder for sine numre, og lydtrykket er også yderst live-agtigt.

Spørger man ind til, hvad det er, der er helt specielt ved deres sound, er de knapt så klare i mælet. Svaret er noget i retning af, at de spiller melodiøs, eksperimenterende rock. Når man sidder i øvelokalet og lytter til bandet, er man tilbøjelig til at give dem ret. Skal man være lidt mere præcis i at beskrive deres sound, minder den om det amerikanske superband ”Styx” eller det fantastiske danske band ”Pangea”. Mere eksakt kan sounden defineres som mange komplicerede overdrive guitarmønstre, hurtige riffs bygget op omkring lige så komplekse stortromme- og basmønstre. Det, som så gør Kjurious lyd helt speciel, er den rolige vokal, som ligger over disse skarpt definerede mønstre. Mange af vokalerne består af meget lange toner, som trækkes over de hurtige riffs. Selv om bandet spiller tung rockmusik, med masser af energi, så er gruppens medlemmer alle enige om, at det er vigtigt, at der i hvert arrangement er plads til alle instrumenter. Derfor er der i langt de fleste numre små passager, hvor hvert enkelt instrument har en rude med en lille solo eller et spændende rytmisk mønster. Når Ulrik kommer med en maske til en ny sang, så er det bandet, der som en fælles workshop leger det færdige arrangement frem, og i den proces byder alle ind.

FAKTA Guitar / sang: Ulrik Juul Nielsen Guitar: Kasper Juul Nielsen Bas: Rasmus Grand Trommer: Jacob Randrup Hjemmeside: www.kjurious.dk

Teksten er langt fra det vigtigste Det er Ulrik Juul Nielsen, som skriver teksterne. Det er forskelligt, hvornår inspirationen kommer. I nummeret ”Power of Nature” er der fundet ord til teksten ved at fundere lidt over den måde, naturen ødelægges på. Et andet nummer er skrevet til en død hund. Fælles for alle sange er, at teksterne skrives omkring personlige ting eller oplevelser. Kjurious har ikke noget ønske om at pege i en bestemt retning tekstmæssigt. Det, de enkelte sange handler om, er tilfældigt i forhold til den dag eller den uge, inspirationen til teksten kommer. Det, der er vigtigst, er, at musikken som helhed rører tilhørerne. Om det er teksten, musikken eller det samlede indtryk er ikke afgørende, bandet vil bare gerne gøre andre mennesker glade med sin musik.

Kjurious i øvelokalet en torsdag aften. Fra venstre er det guitarist Kasper Juul Nielsen, trommeslager Jacob Randrup, bassist Rasmus Grand samt sanger og guitarist Ulrik Juul Nielsen. På eventyr i England Kjurious har prøvet at lægge musikalsk arm med andre. I 2013 var de med i opløbet om at blive nummer 1 i P3 karrierekanonen. På et tidspunkt lå Herning-bandet faktisk på førstepladsen i en uge, men blev overhalet indenom og endte på en 3. plads. At Kjurious pludselig blev kendte, førte til et fantastisk samarbejde med Aarhus bandet XContract. Det bekendtskab skaffede mange nye job til Kjurious og ikke mindst en tour i England, hvor bandet mødte ”The Senton Bombs”. Kemien mellem de to orkestre var på plads med det samme, og en fælles tour i Danmark blev hurtigt til en realitet. I starten af måneden spillede de koncerter på Backstage i Aarhus, Rockstjernen i Herning og ikke mindst på High Voltage i København. 26. og 27. september er gruppen på tour i Blackpool og London. En spændende musikalsk fremtid ligger foran det velspillende Herningband med masser af jobs i kalenderen i både Danmark og England.

Forsanger i Kjurious Ulrik Juul Nielsen lever sig ind i sine sange. Det er ham, som er ophavsmand til de sange, som bandet gennem musikalsk leg, oparbejder et fælles udtryk og arrangement til.

27. årgang - basunen • oktober 2014

27


Guitar træf - DG14

8. november 2014 fra klokken 12-22 går det løs i Aarhus for alle med interesse for guitar og grej. Facebook gruppen Danske Guitarister afholder, i samarbejde med guitar-event arrangørerne MONO State Prison, træf i MONO’s lokaler i Åbyhøj. Her kan du medbringe dit bedste gear & guitar, få en snak med ligesindede og se de inviterede producenter og musikforhandleres nyheder.

Der er mulighed for at tilmelde sig unplugged scenen, at opleve et episk guitar battle hvor Danmarks sejeste guitarist 2014 kåres og meget mere. Alle deltagere opfordres til at medbringe sit yndlingsinstrument eller gear og få en god snak med udgangspunkt i dette. Der afholdes også en fri videoovervåget brugtbørs, hvor du prissætter dit overskydende grej og måske får kolde kontanter i stedet eller bytter til nyt.

Allerede nu har legendariske navne som Fender, EMMA Electronics, T-Rex, Woodstock Guitars, Orkestergraven og Greenriver Guitars meldt deres ankomst - og flere er på vej. DMF vil også deltage i arrangementet og blandt andet informere om instrumentforsikring.

DG14 arrangementet er gratis for alle interesserede, og helt i guitaristernes tegn, med fokus på hyggeligt samvær og en god social oplevelse. Der er mulighed for at Følg med på: www.facebook.com/prisonjam købe lidt mad og drikke – husk at medbringe kontanter. Kort sagt en Vi ses til DG14, hel lørdag afsat til din guitar. lørdag den 8. november 2014, kl. 12-22, i MONO State Prison, Tomsagervej 25, 8230 Åbyhøj

28

basunen • oktober 2014 - 27. årgang


Cancan i nedlagt garage

Aarhusiansk koncertforening præsenterer nyt koncept for frit improviseret musik. Af: Lars Knudsen, DMF-Aarhus ”Vi vil gerne lave et sted, hvor vi som musikere kan mødes omkring det at spille ’fri musik’, altså impro. Samtidig vil vi gerne åbne impro miljøet for byen og give det nogle rammer, hvor det er mere tilgængeligt for den almindelige aarhusianer. For impro kan godt være en svær størrelse at kapere, hvis man ikke er vant til udtrykket. Vi vil så at sige tage publikum lidt mere i hånden og skabe nogle rammer, hvor vi kan inkludere og interagere”. Sådan siger musiker Jens Munch, der sammen med Mette Marie Ørnstrup og Søren Raaschou er en af hovedkræfterne bag den nye koncertforening Bangocancán. Alle tre er de aktive musikere i det aarhusianske miljø og har blandt andet været involveret i arrangørgrupper som Sunship, Kalabassen, Op Med Aarhus, Lobby, Phonognom og Artsound Creation. Garagen Stedet er en nedlagt garage på havnen, der står tom, og som de derfor har fået lov at låne. Det er et stort og råt lokale med mange muligheder og er allerede tidligere blevet brugt til en del arrangementer, blandt andet under Aarhus Jazzfestival i 2013 og 2014. Derudover benyttes det også til andre arrangementer som teaterforestillinger og ferniseringer. Lokalet er indrettet med en afslappet og kitchet stemning for øje, med malerier på væggene og med et forhåndenværende patineret møblement. Synlighed og udvikling ”Der findes et stort miljø for impro i Aarhus. Her kan nævnes for eksempel Phonognom og Andre Aspekter samt nystartede Aarhus Improvisers Orchestra under ledelse af Jens Balder, som nogle af de nyere skud, men der har altid eksisteret et miljø. Det har måske bare ikke været så synligt, fordi det er en niche, og det er så det, vi gerne vil prøve at gøre noget ved”, fortæller Jens Munch.

Mette Marie Ørnstrup

”Grundlæggende er det nok rammerne omkring musikken, som vi gør anderledes, for der er selvfølgelig mange gengangere mellem de ovennævnte eksempler og de musikere, som, vi forestiller os, vil dukke op til vores arrangementer. Men vi håber i den grad også at kunne trække den nye generation med ind, så de får en platform for at prøve nogle ting af sammen med de mere garvede impro musikere. Som jeg ser det, så supplerer vi det, der ellers sker i byen inden for impro scenen med et tilbagevendende og kontinuerligt koncertforløb, der kan give grobund for en udvikling”. Rammer for impro Jens siger, at arrangementerne i udgangspunktet – og i sagens natur – er tænkt ud fra en minimal rammesætning. ”Fri impro er i ordets forstand frit. Det vil sige uden regler. Men vores erfaring er, at det er godt at sætte bare en lille fællesnævner op, så man har et pejlemærke i musikken. Det kunne for eksempel være ”Dette stykke skal vare 20 minutter”, at man forholder sig til et digt eller lignende. I princippet er der ingen grænser for, hvad rammesætningen kan være, den må blot ikke fylde for meget”. Aftenens forløb ”De musikere, der vil være med til at spille koncerten, møder ind klokken 18.00. Vi spiser en hjemmeslavet vegetargryde og aftaler aftenens forløb. Her bliver udstukket nogle få rammer inden for hvilke, musikerne så kan boltre sig. Klokken 20.00 starter koncerten som varer en time til halvanden. Aftenerne afholdes fast hver den 21. i måneden. Falder det på en fredag eller lørdag, vil vi formentlig gøre lidt mere ud af det. Entréen er på 20 kr., og så serveres der tyrkisk kaffe og ølkage”.

vigtigt det er, at vi åbner os ud mod publikummet, for det er ekstremt vigtigt at have denne udveksling mellem udøver og modtager af musikken. I særlig grad i improviseret musik. Efter min mening”.

Håb om impro tradition ”Vi håber på, at vi kan få en god tradition op at stå til glæde for både musikerne, men også for publikum. Det kan ikke understreges nok, hvor

På sigt, fra 2015, håber arrangørerne i Bangocancán på at have midler til at kunne hyre de bedste impro musikere fra ind- og udland til at facilitere koncerterne sammen med de lokale musikere for på den måde at skabe nogle gode kontakter musikere i mellem, og samtidig skabe nogle helt unikke musikalske oplevelser for tilhørerne. • Koncerterne afholdes hver den 21. i måneden. • Sted: Garagen, Jægergårdsgade 103, 8000 Aarhus C. • Se mere på bangocancan.dk og på Facebook.

Jens Munch

Søren Raaschou

27. årgang - basunen • oktober 2014

29


Aktiviteter i DMF-Djursland i efteråret 2014 Af: Bo Jacobsen - formand DMF-Djursland 9/11 Gæstgivergården Hornslet kl 15 Inspirationseftermiddag med Tamra Rosanes, der fortæller om sit eventyrlige liv og giver et par sange. Tamra er netop blevet hædret med at blive optaget i Countrymusikkens Hall of Fame i Austin, Texas. Alle medlemmer af DMF’s afdelinger i Midtjylland er velkomne. Gratis adgang. 14/11 Hotellet Rønde kl 19-21 Temaaften for musik – og kulturskolelærere i forbindelse med Skolereformen i samarbejde med NordDjurs - & Syddjurs Kulturskole. Formand for musikundervisningsudvalget DMF, Anders Hvidberg Hansen, Roskilde Musikskole, orienterer om situationen, erfaringer og nye tiltag. Hvordan håndterer vi problemerne bedst. Alle musikundervisere er velkomne. Gratis adgang.

Tamra Rosanes

30/11 Kulturhus Pavillonen Grenaa kl 14-18 Julefrokosten genoplives. Adgang for medlemmer af DMF Djurs med ægtefælle, kæreste, o.l. Musikken leveres af os selv, så husk håndvåben. Afdelingen er den glade giver. Gratis adgang. 4/12 Kulturhus Pavillonen Grenaa kl 20 Jam-aften åben for alle i samarbejde med Norddjurs Kulturskole, Aktørerne og Grenaa produktionsskole. Gratis adgang. 13/12 Kulturhuset Pavillonen Grenaa kl 20 Musketerfestival – One Night Unite. Forvent det uventede. Et væld af talent og musikalitet fra proffe koryfæer til musikskoleelever. Showmaster den uforlignelige musikalske altmuligmand og trommeslager Kresten Osgood. Et musikalsk træf hvor spændende musikere fra nær og fjern, fra mange forskellige genrer og egne af landet mødes under overskriften ’En for alle, alle for én’. Gratis adgang for musikere og musikskoleelever. Ellers 50 kr.

Kresten Osgood

Derudover tilbyder Kulturhuset Pavillonen vore medlemmer en række rabattilbud på koncerter hen gennem efteråret. 3 okt Alan Haynes og Ole Frimer – 2 for en pris 4 okt Rootsline – 3 koncerter – 2 for en pris 17 okt Sleep Party People – 2 for en pris 22 okt Tim Christensen solo – 2 for en pris 25 okt Peter Viskinde band – 2 for en pris 2 nov Brunch og swing Bo Jacobsen – 2 for en pris 14 nov Shaka Loveless – 2 for en pris

30

basunen • oktober 2014 - 27. årgang


Waldepris til to tidligere bestyrelsesmedlemmer

Waldeprismodtagerne Axel Boel og Erik Sletting ses her med symbolet på hædersprisen, broncestatuetten af Waldemar Wolsing, der er udført af kunstner Alice Buchhave. Efter hans død i 1993 indstiftede Dansk Musiker Forbund Waldeprisen til minde om hans indsats for dansk musik og danske musikere. [læs mere på wikipedia] - foto: Jael Nordbek Azoulay

Af Lars Kiehn Forbundet uddeler hvert år sin Waldepris. I år gik æren til selskabsmusikerne Axel Boel og Erik Sletting. De fik prisen for den store indsats, de har ydet hver især for deres kolleger i selskabsmusikerbranchen. Begge prismodtagere er tidligere bestyrelsesmedlemmer i DMF Aarhus og lagde i mange år en stor indsats i bestyrelsen, hvor de kæmpede for selskabsmusikernes arbejdsområde. Bl.a. var de med til at starte selskabsmusikerklubben, som i mange år lavede relevante og kvalitative musikerkurser, foruden de

lavede anlægs - og grejaftner i det regi. Nogle gange mødtes man bare med kollegerne til hyggeligt samvær, hvor der blev udvekslet ideer og synspunkter. Det var også i det regi med selskabsmusikerklubben og dets medlemmer, at det årlige præsentationsshow blev etableret. Dette og meget mere var de to prismodtagere meget engageret i at få til at fungere. I hele deres aktive periode som tillidsfolk har Axel og Erik altid prøvet at være på forkant med udvikling i branchen, og de har forsøgt at få kollegerne optimeret, så de kunne møde tidens udvikling bedst muligt.

Efter at Axel Boel er trådt ud af bestyrelsen, har han bibeholdt sin tilknytning til lokalafdelingen ved at være en del af det team, der laver ”Tema-aftener” for områdets selskabsmusikere. Så det er en meget fortjent hæderspris fra Dansk Musiker Forbund, der tilfaldt de to selskabsmusikere her i 2014. Tillykke med prisen – og stor respekt for det. Waldeprisen er forbundets hæderspris, der uddeles til tillidsfolk, som har gjort sig fortjent til prisen via en særlig kollegial indsats for musikken og fællesskabet. Prisen tildeles en musiker (i dette tilfælde to), hvis aktive indsats gennem DMF har fremmet musikernes arbejdsvilkår og organisatoriske sammenhold.

27. årgang - basunen • oktober 2014

31


GATEWAY I AARHUS Mette Ellebye-Larsen fra DMF’s egen musikdistribution Gateway Music vil i 2014 fortsat være at træffe regelmæssigt i Aarhus afdelingen.

FINK REVISION & RÅDGIVNING Går du/I med planer om at udgive på eget label, eller ønsker du / I blot at afdække udgivelsesmulighederne i det hele taget, så kom og få en snak med Mette Ellebye-Larsen.

Kontakt Mette på tlf. 35 24 02 18 for en aftale.

www.gateway.dmf.dk

32

basunen • oktober 2014 - 27. årgang

www.finkrevision.dk Gør det du er bedst til og lad mig gøre resten. Jeg har specialiseret mig i skatteregler og regnskab for musikere.

Fink Revision Borggade 1, 2.th 8000 Aarhus C tlf.: 61 60 62 67 info@finkrevision.dk

Skal du have hjælp til selvangivelsen så ring for en uforpligtende samtale. Mvh Uffe Fink Isaksen


27. ürgang - basunen • oktober 2014

33


Farvel Michael, du prægtige menneske Jeg så og hørte dig spille allerførste gang i 1993. Vi var lige flyttet til Ørsted, og mens jeg satte vores nykøbte hus i stand, før resten af familien ville komme fra det sjællandske, gik jeg en lørdag ned i midtbyen for at eksplorere lidt i den lokale kultur. Det var i juni måned, solen skinnede og husker da også en let brise, da den smule natur, der var plantet på stedet ”Polden”, raslede til dit harmonikaspil. Du sad på en klapstol, så vidt jeg husker, mutters alene og spillede melodier fra alverdens lande. Du var god til det, og jeg kunne også skimte en vis glæde og tilfredshed i din væren den dag. Vi fik i en pause udvekslet musikalsk kunnen og erfaring, om kollegaer vi kendte fra tidligere tider og blev hurtig enige om at prøve og skabe noget musikalsk sammen. Der gik så et stykke tid, da vores hus og familien først skulle falde på sin ordentlige fælles plads. Måske et års tid vil jeg tro, men så kom vi også i gang med spilleriet og efterfølgende også med andre musikere. Du var med som musiker på min første cdudgivelse, som vi fik indspillet med lodder, masser af tape, hyggelig snak og en økonomi, som var til at tude over. Glemmer så aldrig første gang vi hørte den færdige version af sangen ”Ved Mikkel”, som var en af dine foretrukne, og hvor du spiller en meget flot pianointro og akkompagnement gennem hele sangen. Jeg havde fortalt dig om baggrunden for teksten … men da vi hørte den færdige indspilning, og stilheden overtog musikken, kom den kort efter med et par flade øretæver. Sådan føltes det

under alle omstændigheder. Noget ramte de steder, hvor sjælen færdes i os, og som måske under den korte stumme sekvens havde taget et pitstop og tænkt over ordene, som vi i det lidt følelsesladede øjeblik var enige om. Vi var dengang lidt af nogle romantiske og melankolske væsner, og det kram, jeg fik af dig bagefter, var alle sparepengene værd, og som tilkendegav et smuk cadeau fra dig uden ord. Mit melankolske væsen vil så fortsætte og mindes tilbage ind imellem, når stilheden tager overhånd. Senere var du også med på min anden cdudgivelse, og i alle de år vi sås siden første gang – i hyggeligt venskab og på musikalske ture sammen med dit fine lune – var der altid en god historie at fortælle. Og selvom der til tider også var gentagelser, så gjorde det ikke noget, for hvis ingen grinte, så gjorde du det selv og smittede os andre. Det er godt at have kendt et godt menneske, selvom fællesminderne nu er blevet halveret, hvad os to angår, men har så tænkt mig at holde dem i mindeværdig ave resten af livet. Du var et godt og prægtigt menneske, som ofte også hjalp andre, når der var behov for dine erfaringer – både menneskelige og musikalske.

Michael Kiørboe

Tak for din hjælp. Tak for din mangfoldighed. Og ikke mindst, fordi du var som du var! … hvor du end er, så bliv ved med at spille og fortælle gode historier! Ven og kollega – Sergio Marini

Fortæl om din musik Af: Anja Dybris Har du lige udgivet en CD? Er du på vej på tour? Er du i gang med et spændende musikalsk projekt? Eller har du en produktion bag dig, som du godt vil fortælle historier om? Radio Randers, byens lokalradio sender hver uge et program om musikere og deres musik, Musikportalen. Udsendelsen varer 50 minutter og er en blanding af interviews og musik. Radio Randers har som alle andre lokalradioer en begrænset rækkevidde,

34

basunen • oktober 2014 - 27. årgang

men har planer om at streame udsendelserne inden for en overskuelig fremtid. Desuden deltager lokalradioen i et samarbejde med mange andre lokalradioer, hvor man udveksler udsendelser – også Musikportalen.

og også læse mere om radioens udsendelser. Der er også en kort oversigt over Det Åbne Radioværksteds, DÅRs, programmer, som sendes i umiddelbar forlængelse af Radio Randers udsendelser.

Det er også god medietræning at deltage i Radio Randers og andre lokalradioers programmer.

Eller man kan kontakte programværten, Anja Dybris, direkte på 61 85 89 87.

Sådan gør du Hvis du klikker ind på Radio Randers hjemmeside, www.radioranders.dk, kan du finde forskellige kontaktmuligheder

Tilsendt musik kommer i rotation, som de frivilliges tid og arbejdskræfter tillader det.


27. ürgang - basunen • oktober 2014

35


DMF Aarhus afdeling • Vestergade 19, 2 • 8000 Aarhus C • 8618 4599 36 basunen • oktober 2014 - 27. årgang www.dmf-aarhus.dk