Basunen 2020 nr. 1

Page 1

33. ürgang - marts 2020 • basunen

1


2

basunen • marts 2020 - 33. ürgang


Vestergade 19, 2. sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk

Forside Ático Razera Foto: Pressefoto

Kongresår Generalforsamling Marwan og Cha-D Ático Razera Interview med Marius T. Paschke Simon Eskildsen - Talentpris 2019 Gaffelprisen gik til jazzblogger Gearkassen Krauka Producer og sangskriver Siden sidst Udgivelser Jeppe Uggerhøj Musikhuset Beretning om året i DMF-Aarhus Berlinlejligheden Stiftelsen Generalforsamling Mindeord for Kasper Vorbeck Gateway i Aarhus DMF Workshop med Jeppe Pilgaard

04 05 06 08 10 14 16 17 18 22 23 24 26 28 32 32 33 34 36

06 18 26

UDGIVER Dansk Musiker Forbund Aarhus afdeling • Vestergade 19, 2.sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk • REDAKTION Lars Kiehn (ansv.) • Lars Knudsen (koordinator, skribent og fotograf) • Bjarne Gren (grafisk produktion og web) • Martin Sørensen (annonceog infografik) • Jes Halding (korrektur) • TRYK Jørn Thomsen Elbo A/S • DEADLINE for artikler og annoncer til næste nummer er 20. maj. 2020. Folder med annoncepriser kan bestilles eller hentes på hjemmesiden.

33. årgang - marts 2020 • basunen

3


DMF - MIDTJYLLAND DMF-Aarhus

Lars Kiehn Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C Tlf: 8618 4599 aarhus@dmf.dk

DMF-Randers

Vibeke Bonde Persson Dronningborg Boulevard 76 8930 Randers NØ Tlf. 2872 9527 vibekebondepersson@gmail.com

DMF-Silkeborg

Kim Schulz Jensen Holbergsgade 18 8600 Silkeborg Tlf: 2020 4646 kim.schulz@jensen.mail.dk

DMF-Djursland

Bo Jacobsen Emmelev Kærvej 3 - 8500 Grenå Tlf: 8638 7887 - Mobil: 2241 7701 nytliv@norddjursnet.dk

DMF-Holstebro

Henrik Højbjerg Petersen Gammel Struervej 36 7500 Holstebro Tlf: 9740 3355 - Mobil: 4019 3355 henrik@radioholstebro.dk

DMF-Viborg

Nils-Anker Margon Mobil: 2636 4361 Mail: namargon@gmail.com

Har du brug for at kontakte DMF vedr. faglige spørgsmål ! Har du spørgsmål om A-kasse, overenskomster, kontraktsforhold m.v. er du altid velkommen på DMF-regionskontoret i Vestergade. Du kan også kontakte os pr. telefon eller email.

DMF Aarhus kontor har åbent: Mandag: 9 - 16 Tirsdag - onsdag: 10 - 15 Torsdag: 9 - 15 Fredag: 10 - 13

DMF-Regionskontor

Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C Tlf: 8618 4599

4

basunen • marts 2020 - 33. årgang

Kongres og generalforsamling Af Lars Kiehn - formand DMF Aarhus 2020 er kongresår. Det er fire år siden, DMF sidst havde kongres i Helsingør, og det var dengang ikke nogen god oplevelse. En lille kreds af hovedbestyrelsesmedlemmer især fra Roskilde og omegn prøvede at lave et karaktermord på vores mangeårige formand Anders Laursen. Desværre afstedkom det en masse turbulens og tab af image, og forbundet blev brandet dårligt ved hele det scenarie. Den gang handlede man totalt respektløst over for den siddende formand, der havde brugt 24 år af sit liv på at gøre DMF til en slagkraftig medlemsorganisation for musikere. På alle parametre har de første mange år med Anders Laursen været positive, og forbundet har været i en gunstig udvikling. De sidste otte har været sværere og mere problematiske. Anders kan ikke tage skylden for eller æren af det hele, men objektivt set har Anders Laursen været en god formand for DMF. At teknologien har ændret branchen, at dagpengereglerne har besværliggjort dagpengesystemet, at finanskrisen har kostet jobs, at spillestederne ikke aflønner tarifmæssigt, at omprioriteringsfradraget på 2% har kostet besparelser i de symfoniske orkestre og i de offentlige stillinger etc. etc. er ikke formand Anders Laursens skyld. De forandringer og problemer er skabt af en landspolitisk og samfundsmæssig udvikling. Vi står nu fire år efter kongressen i Helsingør, en direktør, en regnskabschef og syv nye hovedbestyrelsesmedlemmer senere og skal vælge en ny formand, for Anders Laursen har for længe siden valgt ikke at genopstille. Det bliver ikke nogen nem opgave at komme efter Anders Laursen. Formandsposten bliver svær at udfylde. Et formandskab for DMF er en ikke helt lille ting, og arbejdsporteføljen er enorm og mangeartet. Man skal have et stort erfaringsgrundlag og være lidt af en blæksprutte for at dække posten. Det er 28 år siden, vi sidst skulle tage stilling til en ny formand i DMF. Ikke mange i vores kreds har den historiske hukommelse med sig, da kun ganske få af os var

med dengang i 1992 i Odense. Men jeg har et stort ønske, og det er, at formandsvalget må ske i mindelighed, som det også skete dengang, Anders overtog formandsposten efter Kurt Petersen. En ny ballade om formandsvalget kan få uoverskuelige konsekvenser. Inden vi tager til kongres, skal vi afvikle en generalforsamling i afdelingen. På dagsordenen er der bl.a. punktet valg af delegerede til kongressen og forslag til kongressen. Med andre ord skal vi vælge de folk, som skal til kongressen og agere og handle på afdelingens vegne. Det er ret vigtigt, at vi får nogle gode og erfarne folk til at repræsentere afdelingen. Det er vigtigt, vi kan mobilisere en fælles strategi, så vores fællesskab bliver et værn mod kaos. For man skal være forberedt på, at kongressen i værste fald kan ende som en politisk kampplads. Formanden i København, Michael Justesen, er den eneste på nuværende tidspunkt, der har kastet sit kandidatur i spil. Han er den eneste, der har ytret ønske om at stille op som kandidat til forbundets nye formandspost. Men det betyder ikke, at der ikke kan opstille andre kandidater. Det er muligt at melde sit kandidatur helt indtil valget på kongressen sidst i august måned. Michael Justesen har siddet i forretningsudvalg og hovedbestyrelse i over 20 år, foruden han i en meget lang periode har været formand for musikerne i forsvaret. Han har været Københavns afdelingens formand i de sidste ca. 22 år, foruden han har indgået i diverse forhandlinger om alt forefaldende i perioden. Michael er en erfaren mand, der har siddet og arbejdet med fagforeningen i snart 30 år, og personligt har jeg lavet mange gode samarbejder med Michael. Kongressen er vigtig for DMF’s fremtid, og jeg håber derfor, I har lyst til at deltage i generalforsamlingen og debattere forbundets anliggender og selvfølgelig også vores lokale forhold, så vi kan være klædt på til den kommende tid i afdelingen og til kongressen sidst i august.


33. ürgang - marts 2020 • basunen

5


Major label fokuserer på Aarhus Af: Lars Knudsen, DMF-Aarhus - Fotos: pressefotos mv.

V

erdens største pladeselskab, Universal Music, har igennem det sidste års tid været til stede i det århusianske musikmiljø. To lokale musikere er ansat af Universal Music Danmark til at finde, udvikle og arbejde med fremtidens nye danske stjerner inden for hip hop og urban genren.

L.O.C. USO, Marwan, Johnson med flere. Aarhus satte et stort og grundigt aftryk på den danske hip hop scene fra omkring årtusindeskiftet. Igennem de seneste 10 år har den kommercielle danske hip hop og urban scene dog mest været præget af kunstnere fra hovedstadsområdet. Men en ny Aarhus bølge er under opsejling. Det er Universal Music Danmark i hvert fald så sikker på, at de har hyret et par af genrens erfarne kræfter i Aarhus til at overvåge alt, hvad der rører sig i og omkring den jyske hovedstad i øjeblikket. Nye talenter, masser af muligheder ”Der er sket rigtig meget, siden vi startede med at lave musik for cirka 20 år siden”, siger rapperen Marwan. ”Unge i dag ved ikke, hvad en CD er for noget. Alt er digitalt nu. Man møder hinanden digitalt og ikke ansigt til ansigt, som vi plejede. Dengang gik man til fritidstilbud som karate, fodbold osv. I dag rapper man. Dengang var dem, der rappede, en bestemt slags type. En nichetype. Som så ud på en bestemt måde og gik i en bestemt slags tøj. Nu er hip hop jo bredt accepteret, og alle og enhver rapper og laver beats”. Rapper, sangskriver og producer Cha-D med det borgerlige navn Chadi Alderbas startede sammen med Marwan også i sin tid musikkarrieren som en del af Aarhus-V

BALOOSH

6

basunen • marts 2020 - 33. årgang

Marwan

crewet Pimp-A-Lot. Han fortæller: ”Det er meget nemt at få adgang til at indspille i et studie i dag for de nye talenter, der gerne vil ud med deres musik og tekster. Jeg har siden 2008 været underviser og er også koordinator på Rap Akademiet i Aarhus. Vi har syv steder rundt om i byen, hvor der hvert sted er cirka 30 tilmeldte unge, som får undervisning”. Cha-D er helt enig med Marwan i, at der altid har været rigtigt meget upcoming talent og undergrund i Aarhus. ”Der er stadig meget at tage af, og det er stadigvæk en talentmasse, som er svær at styre og håndtere. Sådan var det også, dengang vi selv var nogle unge rødder, og sådan skal det bare være. Men, det er ikke alle, som har hele pakken, og som kan gå distancen, det kræver for at kunne køre det op på det professionelle niveau. Det er vores arbejde at finde og signe dem, der har potentialet”. Cha-D

Det naturlige valg Marwan var tidligere signet hos ArtPeople, som blev opkøbt af Universal. Da Universal ringede for et år siden, troede han, det drejede sig om hans næste album. ”De spurgte, om jeg kunne finde talenter. Jeg har sådan set ikke lavet andet - det er jo det, jeg altid har gjort. Uden at få løn for det. Så da de tilbød at ansætte mig til det, tænkte jeg, hvad skal jeg gøre? Jeg har jo aldrig haft et almindeligt job før, du ved med ansættelse og løn. Eller jo, jeg var flaskedreng som knægt. Ellers har jeg været musiker. Men det er faldet helt naturligt at arbejde som A&R manager, at finde og signe nye navne. Og jeg har et godt samarbejde med Cha-D, som for nylig blev ansat som A&R konsulent”. Som kendt skikkelse i hiphopmiljøet har Marwan altid fået henvendelser fra nye talenter, der kommer til ham for råd og respons på deres musik. Kombineret med Cha-D’s direkte kontakt med upcoming talenterne på Rap Akademiet er der et rimeligt godt grundlag for at vide, hvad der rører sig og potentielt bliver det næste store herhjemme.


Marwan og Cha-D A&R konsulenter for Universal

SHOOTER GANG

Hardcore er tilbage Marwan og Cha-D fortæller, at Universal har givet dem ret frie rammer i deres A&R arbejde. Marwan: ”De danske pladeselskaber er ikke så interesserede i danske urban acts, som rapper på engelsk, med mindre det er noget, som bliver stort internationalt. De bygger ikke danske navne op fra bunden længere, der rapper på engelsk. Min erfaring og min fornemmelse siger mig, at vi efter en del år med mere poppet og tilgængeligt urban og hip hop, nu er på vej imod en trend igen, hvor hardcore gangsterrap kommer på banen. I en del år har tendensen meget været brug af autotune og meget sang blandet ind i rap”. Noget af det første, Marwan signede, var Shooter Gang - tre unge gutter fra hans gamle nabolag Trillegården som bærer masker og ikke er specielt radiovenlige. ”Men til gengæld, og hvad der er vigtigt – de har masser af views på nettet. Radioplays er ikke så vigtigt længere for at promovere nye bands. Men det giver stadig en blåstempling at blive spillet i radioen, som er god, og som man kan bruge”.

Personlig stil og egen slang Nye acts skal vide, hvor vigtigt det er at kunne overholde en aftale, pointerer Marwan og Cha-D i forhold til, hvem der talentspejdes efter: ”Du skal komme med noget nyt og unikt. Lav aldrig musik, som det der er populært lige nu, find hellere på jeres egen lyd, jeres personlige stil og jeres eget slang. For at være helt ærlig, så betyder det noget, om man ser godt ud og har karisma og udseende med sig. Du er nødt til at ligne en rapper og ikke en grønthandler – det er jo showbizz. Vi prioriterer at arbejde med gode mennesker, som også er nede på jorden og ikke højrøvede. Attituden spiller en stor rolle. Er du hård, så behold det på gaden. Men adskil tingene. Når det gælder musik, så vær seriøs, og når du laver narrestreger, så bland musikkarrieren uden om det”. En række nye navne på vej Marwan og Cha-D hører meget gerne, hvis der er nogen derude, som laver noget fedt. ”Bare find os på de sociale medier, skriv til os og lad os høre, hvad I laver!”, lyder opfordringen. Ud over

Shooter Gang har Marwan og Cha-D signet en række solister og grupper blandt andet Baloosh, Tage28, Iswaal, Speedy + Sharifo for at nævne et par eksempler. Marwan er selv aktuel med et nyt album på Virgin EMI/Universal Music med gæsteoptrædener af Klamfyr fra Suspekt og flere andre. Desuden har Cha-D og Marwan lavet musik sammen igennem tiden og er også i gang med noget nyt. Om der udkommer noget nyt fra dette samarbejde, lader vi her stå. ”Men vi fokuserer primært på arbejdet med de nye kunstnere på Universal Music. Der kommer til at ske spændende ting. Vi er i kontakt med det store internationale Vice Media, som er interesseret i at følge, hvad der sker blandt andet med lokale Shooter Gang. Vi håber på, at Vice Media i London retter blikket imod Aarhus, og at vi kan være med til at få ny hip hop og urban fra Aarhus frem i lyset”, slutter de.

33. årgang - marts 2020 • basunen

7


Musikalsk fighter fra Brasilien til Aarhus Af Lars Borup. Fotos: Lars Borup samt pressefotos

I Aarhus Symfoniorkester sidder en vaskeægte musikalsk fighter. Han kæmpede for en drøm om at blive violinist, og på trods af mange forhindringer og afvisninger lykkedes det. Navnet er Ático Razera. Han kommer fra Salvador i Brasilien, født i en italiensk/brasiliansk familie og spiller i dag viola i Symfoniorkesteret. For gammel ”Jeg overtog min søsters violin, da jeg var 13 år og prøvede at få en underviser, men fik flere gange at vide, at jeg var for gammel. Når de lyttede til mig, fik jeg at vide, at jeg spillede for dårligt

og manglede talent,” fortæller den brasilianske musiker. Ático blev ked af det, men gav ikke op. Han købte bøger om violinspil og prøvede at lære det på egen hånd. Han gav dog ikke op og fortsatte jagten på en lærer. Han fik fat i en og havde aftale om at møde ham en fredag, men det blev hele tiden udsat, men til sidst mødte han op hos læreren privat. Han lyttede og syntes det lød frygteligt, og igen fik han at vide, at han var for gammel. Men han fik undervisning og øvede sig ihærdigt. Fik job I 2004 som 18-årig gik han til audition og fik en stilling i Bahia State Symphony Allerede som 17-årig fik han for første gang lov til at spille en koncert som solist. Det var Mozarts Concerto Nr. 4. ”Min drøm var endelig gået i opfyldelse, men jeg havde andre mål med musikken,” fortæller Ático Razera. Han havde som mål at komme til Europa. Han havde hørt om en lærer i Bruxelles. Men inden Europa gik turen først til USA. Han fik et scholarship. Han kom til at spille i universitetets orkester.

8

basunen • marts 2020 - 33. årgang

Ático Razera

USA ”Min første professor på universitetet var meget aggressiv og ubehagelig at være sammen med. Jeg besluttede at skifte underviser. Det var ikke velset, men jeg holdt fast ved min beslutning, Med den ny professor gik det rigtig fint” fortæller den århusianske brasilianer.


Ático Razera

”Jeg synes ikke, at jeg er god til at lære sprog, men efter et år i USA med intensivt sprogkursus var jeg fortrolig med engelsk,” tilføjer han. Efter USA opholdet fik Ático Razera et brev, at han kunne komme på konservatorium i Holland og oven i købet med et scholarship i ryggen. Han kom til Groningen. Han endte i 2014 med at få en master fra Det kongelige Konservatorium i Bruxelles efter undervisning af de lærere, han havde drømt om. Han lærte også at dirigere og tog fat på at spille viola ved siden af violinen, og han fik job i flere forskellige orkestre bl.a. et belgisk orkester, som turnerede meget. Job i Aarhus I august 2017 fik han job i Aarhus Symfoniorkester og flyttede til byen med sin svensk/russiske kone, der er uddannet pianist. De mødte oprindelig hinanden i Bruxelles.

den østjyske hovedstad. Her er dejlig roligt og sikkert, og så er jeg kommet i et orkester der ikke turnerer så meget. Det er godt for privatlivet,” siger Ático Razera. Ático har flere gange optrådt som solist med violinkoncerter. Han har også medvirket på flere cd indspilninger og radiooptagelser - også med brasiliansk musik. Bliver boende ”Ved siden af jobbet i Aarhus Symfoniorkester spiller jeg kammermusik og underviser på MGK. Indtil videre bliver vi i Aarhus. Vi befinder os godt og er faldet godt til. Hvert andet år tager jeg hjem til Brasilien for at besøge familien. Min musikalske rejse har givet mig mange sprogfærdigheder, og jeg er nu også godt på vej til at kunne tale dansk,” slutter den brasilianske århusianer Ático Razera.

”Vi har bolig i Aarhus og et barn på to år. Vi er glade for at bo og arbejde i

33. årgang - marts 2020 • basunen

9


Slagtøjsverdenen har uanede muligheder Interview med Marius T. Paschke Af Erik Lyhne

M

arius T. Paschke er født i Rumænien i 1994 og har spillet slagtøj i hele opvæksten. Marius startede på Det Jyske Musikkonservatorium i 2016 på klassisk slagtøj. Han spillede bachelorkoncert i juni 2019 sammen med Alexander Long Krogh, Martin Qvist Hansen og Søren Rastogi. Marius forventer at være færdiguddannet i 2021. Han har givet koncerter og turneret i Danmark, USA, Tyskland, Rumænien og Schweiz og har to albums på vej med Little Winter og Ian Van Rensburg. Hvordan kom du i gang med musikken? Det gjorde jeg dengang, jeg lyttede til violin for første gang som 2-årig. Vi sad på en restaurant, hvor der var en musiker, der spillede Ave Maria. Jeg husker, at det gjorde stort indtryk på mig. Senere blev jeg også optaget af at spille trommer. Jeg startede på Aalborg Musikskole på violin og trommer som 6-årig, lige da jeg var startet i 1. klasse. Vi havde nogle papkasser derhjemme, som jeg spillede på, men på et tidspunkt syntes mine forældre, at jeg skulle have et rigtigt trommesæt. Jeg var meget motiveret og min underviser dengang, Torsten Folke Pedersen, inspirerende mig i hele min tid på musikskolen. Bagerst i musiklokalet stod der en marimba, som jeg fattede interesse og kærlighed for. Jeg spurgte min lærer, om vi ikke også kunne prøve at spille på den. Så gik vi i gang med det. Først to køller så fire køller – og så tog det fart.

Der er langt fra klassisk violin og rock-trommer. Hvordan hang det sammen? Jeg kom i talentklasse med både violin og trommer. Men jeg synes, det var svært, at jeg skulle bruge lige meget tid på begge instrumenter, og de krav, der blev stillet på musikskolen, havde jeg bedre mulighed for at indfri på slagtøj. Hvis man er god til noget og får ros, så animerer det dig meget, og jeg oplevede, at slagtøjet tiltalte mig mere. Så det var hvad, jeg gik videre med. Derhjemme har vi altid haft musikken, og vi har danset og sunget og trommet på borde og stole. I folkeskolen var jeg med i bigbandet, og det blev mit fællesskab omkring musikken. Jeg spillede trommer, og vi kom vidt omkring, bl.a. USA, Island og Italien. Det gav et fantastisk sammenhold, og det betød alt for os. Der var meget dannelse for os i at spille.

Hvad animerede dig til at søge på konservatoriet? Det var, da jeg begyndte at dyrke slagtøj endnu mere, og marimba havde jeg som hovedfokus. Jeg fik at vide af min underviser, at hvis jeg ville spille slagtøj på konservatoriet, så var det ikke kun marimba, men hele paletten som jeg skulle fokusere på. Da slog det mig, at der var rigtigt mange andre instrumenter, som jeg skulle mestre. Der er f.eks. lilletrommen, hvor du får alting forærende, fordi du får øjeblikkelig respons, når du spiller på den. Den afslører alt, fordi den er så distinkt, så det giver sig hurtigt til kende, om man spiller korrekt. Det smukke ved slagtøjsverdenen er, at der nærmest er uanede muligheder og genrer. Det giver også mange muligheder for job, enten musicals, symfoniorkestre eller andre sammenhænge. Den frihed til at have

Marius T. Paschke ca. 3 år

Marius T. Paschke ca. 7 år

Marius T. Paschke ca. 10 år

10

basunen • marts 2020 - 33. årgang


så mange muligheder åbne har altid draget mig. Med den baggrund søgte jeg ind på konservatoriet, og jeg har gået her i fire år. Jeg regner med at være færdiguddannet til sommeren 2021. Jo mere man lærer, desto mere udvikler man sig Hvad er det mest spændende, du har oplevet i din uddannelse? Jeg har oplevet så mange gode ting, at det er svært at fremhæve det ene frem for den anden. Men jeg kan nævne en af de første gange, jeg fik mulighed for at spille på lilletromme med Aarhus Symfoniorkester til Mahlers 3. symfoni. Den er jo fantastisk. Man sidder helt ude på bagscenen, og lyden skal forstille et militærorkester, der kommer marcherende ude i horisonten. At sidde der som helt ung og følge dirigenten på en skærm og spille det helt rigtige på det rette tidspunkt for en helt fyldt sal, det har absolut været et af højdepunkterne. Jeg tænker på, at jo mere man lærer, desto mere udvikler man sig som musiker. Det var en skelsættende oplevelse for mig, som gjorde et stort indtryk. En anden koncert, jeg også vil nævne, er min bachelorkoncert, som markerede overgangen, hvor jeg afsluttede et kapitel og skulle begynde et nyt i min uddannelse. Det var en solokoncert for mig, men samtidig var der også andre medvirkende, da jeg havde valgt at opføre Sonata for two pianos and percussion af Béla Bartók. Hele den konstellation var skelsættende for mig. Hvordan arbejder du med et nyt musikstykke? Det er en lang fase for mig. Det er ligesom at lære alfabetet på ny, når man står og skal have overblik over et nyt stykke musik. Man øver det langsomt og finder lige så stille ud af det og får det stykket sammen og øvet. Jeg tager tit forskellige afsnit ud af stykket, som jeg øver på for at lære det tekniske aspekt af musikken. Hele den lange proces, man er igennem, ligger rigtig fjern fra en, når man står på scenen og spiller. Når man står foran et publikum, falder dommen, om man har fået øvet nok, og om det bærer frugt. Det er en stor motivation

Marius T. Paschke

for mig, at det lykkes, og der ligger et stort forarbejde. Du har tit spillet med Aarhus Symfoniorkester, hvordan er det samarbejde opstået? Vi er i det samme hus og møder hinanden. Der er både en interesse fra vores side om at komme ind at spille, og fra orkestrets side om der er nogle gode studerende, de kan bruge som assistenter. Så det, at vi er tæt på hinanden, åbner for mulighederne til, at vi kan møde hinanden. Så samarbejdet for mit vedkommende har udviklet sig over tid. God motivation og energi Hvad tænker du om din fremtidige jobmuligheder? Jeg står med 1½ år tilbage og tænker at øve mig alt, hvad jeg kan, da man på konservatoriet har gode muligheder for øvelokaler og instrumenter. Det er meget varierende, hvad man kan have lyst til. Der er jobmuligheder, men det kræver, at man er flittig, arbejder flittigt og har gode sparringspartnere i form af undervisere og medstuderende. Når slagtøjsfaget er så bredt, som det er, så kan man også søge i forskellige retninger. Jeg har prøvet så vidt muligt ikke at begrænse mig i forhold til mine interesser. Man skal også være klar over den store arbejdsindsats, der skal komme fra en selv. Der er stor konkurrence i miljøet,

men det, tror jeg, også forholder sig sådan for mange andre felter. Som musiker er det måske bare meget mere transparent, for eksempel for at få en stilling i et symfoniorkester. I mange tilfælde skal man igennem en audition for at vinde en plads i orkestret. Der er også hele musikskoleverdenen, og jeg underviser allerede i Hinnerup Garden. Det er fantastisk at undervise i slagtøj på de to hold, jeg har der. De unge er rigtigt gode at arbejde med, for de har en god motivation og energi i den alder. Hvad er forskellen på at fungere som professionel musiker og være underviser i musikskolen? På det pædagogiske niveau i musikskolen handler det for mig om at reflektere over den måde, man selv spiller på og reflektere over, hvordan man formidler musikken. Når man spiller i et orkester, går det mere ud på at levere. Man kan snakke om musikken og udtrykket, som udgangspunkt skal det tekniske bare fungere. I symfoniorkestret er der et rigtig godt samarbejde i slagtøjsgruppen, hvor vi sparrer med hinanden. Man får motivation og bliver inspireret af at spille sammen med musikere, der har spillet i mange flere år, end man selv har gjort. Det lærer jeg selv meget af.

33. årgang - marts 2020 • basunen

11

>


En knækket hammer Du har for nylig spillet med i Mahlers 6. symfoni, der bl.a. er berømt for hammerslagene. Hvordan var det? Som slagtøjsspiller er der mange ting, man selv skal bygge eller finde løsninger på. Mahler hammeren er helt speciel, for det er et af de få tidspunkter, der bliver brugt hammer i et symfoniorkester. Det var sjovt at være med i den proces, hvor vi prøvede mange forskellige muligheder af, for at få den helt rigtige lyd, så vi kan retfærdiggøre musikken, der bliver spillet. Da vi spillede, sad vi alle og kiggede på soloslagtøjsspilleren, da slaget skulle falde for at være sikker på, at vi rammer slaget samtidig. Vi ser hammeren over hovedet på ham, og at den lander på brættet. Så knækkede hammeren sgu, og vi holdt alle vejret og fik hjertebanken, men med en god portion kreativitet lykkedes det alligevel at få alle slagene med. I dit studium har du deltaget i Musik På Tværs, som er et samarbejde med lærer- og pædagoguddannelsen. Hvordan er det at møde andre professioner, der også arbejder med musikken? Det er et godt og spændende initiativ at møde og samarbejde med andre faggrupper. Generel læring inden for pædagogik handler ikke om kun at have en side af uddannelsen, men gennem mødet med andre professioner har jeg fået en anden form for

12

basunen • marts 2020 - 33. årgang

læring, som jeg har haft god brug for til at kunne udvikle min pædagogik. Afrikanske trommer Har du udgivet musik? Ikke endnu, men der kommer noget snart. Jeg har været vibrafonist på et album, som udgives af bandet Little Winter, der spiller indie-rock, og så har jeg været i Tjekkiet for at indspille et album med Ian Van Rensburg med violin og afrikanske trommer – bl.a. djembe, talkingdrum, dundun mv. For mig var det en helt anden gren af slagtøjsgruppen, jeg kom ud i, og det var rigtig spændende.

Hvorfor har du valgt at melde dig ind i DMF, mens du studerer? Det har jeg, fordi jeg synes, at DMF er det bedste valg for mig som musikstuderende. Jeg gør brug af alle de tilbud, der er om koncerter, skatterådgivning, instrumentforsikring mv. DMF er skræddersyet til mine behov og har givet mig god sparring, når jeg har haft behov for det. Se udsendelse på DR om stjernefrø hvor Marius T. Paschke deltager:

Kulturmagasinet Gejst kortlink.dk/24up5


Netværksmødet på DMF den 27/11 med temaet:

Hvordan får vi musikken ud? Af Lisbeth Rysgaard - Karrierecoach DMF

Musikbevægelsen af 2019 er et nyt netværk for kvinder, non-binære og transpersoner, der arbejder for ligestilling mellem kønnene i musikbranchen. På ganske få måneder er Facebook gruppen vokset til ca. 1000 medlemmer, hvoraf en stor del er aktive skabende og udøvende musikere/sangere/producere. Den 27. november afholdt vi i DMF Aarhus et møde for dette netværk. Baggrunden for mødet var en tråd i Facebook gruppen, hvor et medlem havde skrevet noget om, hvordan det kan opleves at stå alene med alt om-

kring en udgivelse. Både alt det praktiske, men også den mentale ruchetur der ofte spænder over en begejstring for projektet og musikken til en frustration over, hvor svært det kan være for eksempel. at booke betalte jobs på spillestederne med den nye originale musik. Det blev til et rigtigt godt møde med vidensdeling og idésparring på kryds og tværs af bordet. Emnerne var mange, men et par overskrifter handlede om at kunne adskille og arbejde fokuseret med de kunstneriske og de forretningsbaserede aktiviteter. Booking var et stort emne. Arbejdet

med projektets narrativ, målgruppe research, nye scener, pris og forhandling og ikke mindst hvordan man kan finde sin egen måde at gøre tingene på, så det ikke slider på begejstringen for musikken og selvværdet hos kunstneren. Vi gik fra mødet med en ny ide til, hvordan vi musikere kan danne små og midlertidige netværksgrupper med præcise dagsordener, der tager udgangspunkt i deltagernes behov og dermed være med til at løfte i flok. DMF Aarhus har lovet at stille lokaler til rådighed for netværksgrupperne i det omfang, de har brug for husrum.

33. årgang - marts 2020 • basunen

13


En musikalsk kamæleon med blyant i hånden Af Jørn Gade - Illustrationer og tegninger af Simon Eskildsen

D

et bobler og syder af mange kreative aktiviteter hos Simon Eskildsen. Som musiker i flere sammenhænge, som komponist og som tegner og animator. Meget passende er Simon Eskildsen derfor blevet valgt som modtager af Aarhus Jazz Talent Pris 2019. Prisen blev overrakt den 10. februar ved en koncert på Atlas. Simon Gorm Eskildsen voksede op i, hvad han selv omtaler som et kreativt og trygt hjem i Risskov, hvor børnene fik mange chancer for at boltre sig. Han tegnede kruseduller, fra han kunne holde en blyant, alt mens hans far spillede på klaveret. Blandt faderens foretrukne forbilleder er og var jazzpianisterne Jan Johansson og Keith Jarrett. Simon blev da også støttet til selv at spille. Forældrene syntes, at han derfor skulle gå til spil ved en rigtig klassisk klaverlærer. – Han var meget dygtig, men jeg var ikke vild med det dengang. Det var klassisk klaverundervisning, hårdt – og jeg skulle øve. Det var ikke min fars jazz, men klassisk … Chopin. Det var teknisk, gentagelser og ikke mig. Nu senere kan jeg godt se, at den blev en del af mit fundament, men ikke dengang, fortæller Simon, der efter folkeskolen kom videre til Aarhus Katedralskole, hvor han ved siden af skolegangen både spillede og tegnede. ”Basunen” har fanget den 32-årige Simon Eskildsen på telefonen fra hans base ved Sydhavnen i København.

14

basunen • marts 2020 - 33. årgang

Dagen efter skal han på en ti-dages tur til New Dehli og Calcutta som pianist i Karmen Rõivassepp Quartet. Trods travlhed med at pakke giver han sig dog tid til at fortælle.

Tre musikalske eksplosioner Usikker på hvad han skulle med sit liv, tog Simon efter gymnasiet på Mellerup Efterskole, som er kendt for sit spændende musikliv. – Her eksploderede det for mig. Det blev klart, at jeg ville noget med musik. Jeg fik øjnene op for jazzen. Så det blev efterfølgende MGK (Musikalsk

Grundskole, red.), hvor jeg fik Mads Bærentzen som lærer. Han lærte mig om, hvordan det hænger sammen. Selvom jeg på Mellerup var blevet tændt, så forstod jeg ikke sproget helt. Før spillede jeg bare. Nu blev det hele bedre. Jeg var ikke helt klar over, hvad jeg nu ville. Skulle jeg prøve at komme ind på Konservatoriet? Var det mig? Det var længe ikke helt klart for mig, fortæller Simon. – Men så i 2008 begyndte jeg altså på Konservatoriet her i Aarhus og fik Butch Lazy som lærer. Det var min tredje musikalske eksplosion efter Mellerup og Bærentzen. Lazy tilførte noget spirituelt i musikken. På mange måder startede jeg forfra. Han klædte mit spil af – og fik mig til at begynde forfra, byggede musikken op med krop og sjæl. Han fortalte på sit amerikansk-danske, at jeg skulle komme ned i ”the bunden af tangent”. Det var stort. De musikalske legekammerater Tiden på Konservatoriet var også tiden, hvor Simon mødte en masse af de mennesker, der siden har været med til


Simon Eskildsens musik rummer mange genrer. I hans egen trio er der tydelige nordiske klange. I andre sammenhænge er det New York og andre musikalske rødder. Og når han spiller løs i det kollektive AddisAbabaBand, er det til publikums vilde dans som ved deres optræden i 2018 på Roskilde Festivalen. at bygge hans musikalske verden op. Bassisten Jens Mikkel og trommeslageren Daniel Sommer er et par af de personer, som har betydet meget for Simon. Som Simon har de også været inde over i mange musikalske sammenhænge. En håndfuld mere eller mindre faste grupper er ikke nok. Nye forbindelser skal hele tiden prøves af. – Ikke mindst Daniel Sommer har været central for mig. Det er ofte ham, der har foreslået mig at prøve med snart den ene og den anden musiker. Fantastisk. Daniel og jeg spiller også sammen i mange sammenhænge. Han er med i min trio og med i Karmen Rõivassepp Quartet. Sammen er vi Orgel Duo. Daniel og jeg mødes ofte og taler sammen om vores musik, fortæller Simon. Mange af de grupper, som Simon er med i, er hjemmehørende eller grundlagt i Aarhus, så på den måde føler han sig stadig som århusianer. – Men det overraskede mig alligevel, at jeg kom i betragtning til Aarhus Jazz Talent Pris. Jeg har boet i København siden 2014, fordi min norske kæreste er her. Det bliver så til mange ture frem og tilbage.

FAKTABOX: Aarhus Jazz Talentpris er indstiftet af Aarhus Jazz Festival og gives til en person eller et initiativ, der har gjort sig ekstraordinært bemærket og udvist et særligt talent i sit virke for jazzmusikken i Aarhus. Dette kan være som musiker, komponist, arrangør, journalist, musikudgiver eller andre, der har medvirket til udbredelse og understøttelse af jazzen. Nominerede til prisen vurderes ud fra: Kvalitet, engagement og synlighed – samt originalitet. Modtageren skal have tilknytning til det aarhusianske jazzmiljø. Med prisen følger 10.000 kr. samt en koncert på spillestedet Atlas. https://jazzfest.dk/aarhus-jazztalent-2019.php

Blev ved med at tegne Udover at spille og komponere er Simon også tegner. Blyanten har han haft i hånden siden barndommen ligesom de fleste andre. Det særlige er, at han aldrig har lagt den fra sig, da han blev ældre.

Talentpris: Aarhus Jazz Talentpris er indstiftet af Aarhus Jazzfestival for at støtte og anerkende det århusianske jazzliv, der i disse år er inde i en meget spændende periode. Prisen blev første gang uddelt i 2018 og gik til den estisk/danske komponist, musiker og sanger Karmen Rõivassepp. Ved overrækkelsen var det Simon Eskildsen på piano.

Simon Eskildsen, Foto af Hreinn Gudlaugsson

– I skolen elskede jeg at tegne sammen med mine kammerater. Nogle af dem var klart bedre end mig. Jeg fortsatte med at tegne – og da jeg kom til konservatoriet tegnede jeg fortsat. Mine kammerater kunne li’ tegningerne, så de bestilte nogle gange tegninger. Jeg har aldrig fået nogen undervisning. Jeg er helt autodidakt. Da jeg begyndte at lave animationer, var det med inspiration fra nettet, siger Simon, hvis artwork, tegninger og videoer kan findes ved en lang række gruppers udgivelser – samt på pladecovers, plakater og opslag for forskellige arrangementer. Simons karakteristiske tegnestil har en klar forbindelse til den japanske manga-stil. – Jeg tegner stadig meget. Det er lidt afslapning – rent frikvarter for mig fra mange timer ved klaveret.

FAKTABOX: Alsidig

Simon Eskildsen er en af de fremmeste, yngre pianister i Danmark med flere anmelderroste udgivelser bag sig og har bidraget til den aarhusianske jazzscene igennem adskillige år. Han er medlem af Aarhusgrupperne AddisAbabaBand, Morten Haugshøj Group, Karmen Rõivassepp Quartet, OrgelDuo, Karsten Aaholm Déjà Vu med flere – samt ikke mindst af Simon Eskildsen Trio. Grupperne spiller mange forskellige genrer. I sidstnævnte trio er Simon på klaver, Thomas Sejthen på bas og Daniel Sommer bag trommerne. Det er denne gruppe, der bakkede Simon op ved prisoverrækkelsen på Atlas. Gruppen udgav i 2017 et meget rost debutalbum. Stilen er klassisk triojazz.

33. årgang - marts 2020 • basunen

15


Musikpris gik til jazz-blogger Tekst: Jørn Gade - Foto: Poul Nyholm

Den ærværdige, århusianske musikpris Gaffelprisen er i år gået til Niels Overgaard for hans indsat på bloggen JazzNyt.

holde sig ajour med udgivelserne er netsiden enstående til at få et overblik over, hvad nyt der sker på jazzfronten. Overrækkelsen af Gaffelprisen fandt sted på DOKK1 sammen med en koncert af trioen ”The Good fight”. Bag navnet gemmer sig bassisten Jens Mikkel, cellisten Maria Edlund og saxofonisten Christian Vuust. Af samme

Overgaards valg faldt på Jens Mikkel – bl.a. for hans store og heldige arbejde i gruppen ”I Think You’re Awesome”. Ved koncerten blev der spillet et række af Jens Mikkels helt nye suiter. Gaffelprisen er dermed blevet uddelt 43 gange siden 1973. I 11 tilfælde er den blevet givet til en ikke-musiker for arbejdet med at udbrede jazzmusikken. Med prisen følger ud over en flot stemmegaffel desuden 10.000 kr., som i år var sponseret af William Demant Fonden.

Ulrik Bisgaard, formand for Jazzselskabet Aarhus, overrakte Niels Overgaard Gaffelprisen.

Jazzselskabet Aarhus’ Gaffelpris 2019 blev fredag den 7. februar givet til Niels Overgaard for hans mere end 3.000 pladeanmeldelser på jazznyt. blogspot.com. Et meget personligt arbejde han startede på i 2004. Her på nettet er nærmest alle danske – plus rigtigt mange udenlandske jazzudgivelser blevet anmeldt. Alene ved at

grund gættede flere sikkert på, at prisen ville blive givet til den aktive komponist og musiker Jens Mikkel (Christian Vuust modtog Gaffelprisen i 2016). ”The Good fight” med bassisten Jens Mikkel, cellisten Maria Edlund og saxofonisten Christian Vuust underholdt ved årets Gaffelpris-koncert.

Men sådan gik det ikke. Da Jazzselskabet fandt Niels Overgaard værdig til prisen, spurgte man denne om, hvem han kunne tænke sig skulle spille ved overrækkelsen. I sin takketale fokuserede Niels Overgaard på, hvor meget Aarhus-jazzen i dag fylder i dansk jazzliv.

16

basunen • marts 2020 - 33. årgang

Den glade giver, Jazzselskabet Aarhus, fejrer her i september i år sin 50 års-fødselsdag.


GEARKASSEN 10 SPØRGSMÅL OM GEAR Af: Lars Knudsen, DMF-Aarhus. Foto: Brian Dalager

Ti spørgsmål om gear til Henrik Platz Musiker Henrik Platz har indspillet og optræder med sine musikalske nyfortolkninger af den danske nobelprisforfatter Johannes V. Jensens digte. Han er et kendt ansigt i det aarhusianske bluesmiljø, og så har han en stor forkærlighed for sin samling af guitarer og mundharmonikamikrofoner. • Hvad er dit yndlingsinstrument/gear for tiden? Uden tvivl min akustiske guitar Martin OM-42. Topmodellen i serien som for mig stod som en helt umulig drøm, da jeg var en ung mand. Det startede egentlig som en vittighed, da jeg besøgte Akustikken efter en skiferie. Nu havde jeg en Martin HD-28, en Martin 000-15SM og havde lige købt en Martin 000-18. Så manglede jeg bare lige en fra OM-serien for at være komplet. De havde så lige tilfældigvis fået en brugt OM-42 ind i en handel. Det svimlede for mig, da jeg hørte den stemt i Tripple C (CGCGCD). Og jeg måtte hjem og tage dybe indåndinger. Den guitar kunne det, som jeg manglede. Jeg måtte tænke mig om og se på bankkontoen. Regne min opsparing ud til jeg blev 82. Men nu kommer jeg jo fra erhvervslivet. Så jeg har nogle penge på kontoen. Og jeg slog til og har ikke fortrudt. Den guitar er helt fantastisk. Den guitar synger i mine øjne ind i himlen som det smukkeste kor! • Hvad skulle du aldrig have solgt/ skilt dig af med? Min første guitar var en Fender western, som det stort set var umuligt at presse strengene i bund på. Hvis jeg dengang havde vidst noget om at justere guitarer, så havde jeg stadig haft den. For den lød helt vildt godt. En af de ting, som jeg er glad for at have skilt mig af med, er en Roland Space Echo fra 70´erne. Den er jo sådan lidt kult, men jeg fik den ikke brugt. Så det var en stor glæde en dag

at pakke den ind i pænt papir og give den til min producer og guitarist Mikkel Uttrup på hans fødselsdag. Hold da fast, hvor blev han glad. Nu er den så med i Bissensgadestudiet, når vi indspiller. • Hvad har du købt for nylig? Jeg har et HK-audio 15 tommer PA på 600W til de store jobs, som står nede hos min søn Rasmus, som laver Human Beat Box. Det er tungt at slæbe på. Så jeg har indkøbt et ACUS akustisk anlæg med en aktiv ACUS One For Strings 6T V2, som jeg bruger som monitor og 2 aktive ACUS extentions på 200W ud til publikum. Det fungerer og lyder ret godt til de fleste jobs, hvor vi spiller mine fortolkninger af Johannes V. Jensens digte i mit band ”Nu kommer lyset”. Her skal det lyde godt først og fremmest og ikke være så højt. • Hvilket instrument/gear henter du ud af det brændende øvelokale/ studie? Jeg starter med mine 4 Martin-guitarer. Dernæst mine 3 Gibson-guitarer. Og til sidst mit psykedeliske pedalboard, som jeg bruger til lydmontager til digtoplæsning. Plus min lyserøde Barbie mundharpemikrofon. • Hvad er næste instrument/gear på listen? Jeg har faktisk ikke rigtig noget på listen for tiden. Så skulle det være noget, som forbedrer lyden på min vokal. • Den dårligste investering? Nogle gange har jeg købt en effektpedal, som ikke har levet op til forventningerne. Men heldigvis er det jo nemt at bytte den slags væk. • Den bedste handel? Min første elektriske guitar, en Höffner telecaster model fra 1974, som jeg gav 750 kr. for i 1981. Den er siden hen blevet repareret og modificeret for adskillige tusinde kroner. Men den guitar

fulgte mig op igennem mine unge år i forskellige bands, indtil jeg fik råd til at købe en Gibson ES-335. Men ellers betragter jeg min Martin OM-42 som det bedste køb. Den købte jeg for 2/3 af nyprisen, og den var næsten ikke brugt. • Har du et tip til et godt køb? Nethandel er blevet den nye måde at handle på. Men jeg vil klart anbefale unge nybegyndere at købe deres guitar i en fysisk butik, hvor instrumentet bliver justeret efter den enkeltes behov. Det er langt den bedste handel. • Seneste musik gadget? Nu er jeg jo så gammel, at jeg ikke ved, hvad en gadget er. Men jeg har haft en småvild lidenskab for at finde den rigtige Chicago-lyd på min mundharpe, når jeg optræder under mit alter Ego ”Kong Albert Jr.” Det har ført til flere hasarderede handler på Ebay. Men nu har jeg en pæn mundharpemikrofonsamling, som pynter op i min stue som et andet fruentimmernips. Flere af dem lyder helt fantastisk, og jeg låner dem gerne ud, når Inger Boysen holder Blues Jam på CasaV58. Eventyret har faktisk ikke kostet mere end en Gibson ES-335. Der er 12 mikrofoner – og så Herren i Huset. • Det urealistiske ønske? Jeg har altid drømt om at få en håndbygget akustisk guitar, og jeg har kredset om nogle af Victor Smiths modeller i hans firma Flatbush Stringed Instruments. Men indtil videre har jeg sagt til mig selv, at det først sker, hvis der er sorte tal på bundlinjen. Nu er jeg trods alt oprindeligt uddannet økonom.

33. årgang - marts 2020 • basunen

17


Vikingernes gospelorkester har nu hærget i to årtier Inspireret af tusindårige toner og kvad har det Aarhus-baserede orkester været i konstant fremdrift i to årtier. Det har ført til otte album og et utal af turneer til fjerne egne. Af Torben Holleufer, freelancejournalist

De skulle egentlig bare have været på en enkelt tur til Grønland. Islandske Ingobjörg Gísladóttir boede i Aarhus og hendes gamle ven hjemmefra, Guðjón Rúdolf Guðmundsson, havde sukket efter sociale sammenhænge og havde netop fundet de to danskere Aksel Striim og Jens Villy Pedersen, der var friske på at spille musik. Så da man på Grønland i vikingen Erik den Rødes gamle bygd skulle fejre, at sønnen Leif den Lykkelige havde opdaget Amerika tusind år før, og der var brug for både en fortæller og et band, tog de fire af sted. Vel hjemme i Danmark igen gik man i gang med at planlægge en serie skolekoncerter, hvor to fortællere skulle ledsages af det aparte lydende band på de rustikke instrumenter. Den efterfølgende turné fik mange til at efterlyse musikken uden fortællere, og Krauka var født. -Vi havde lavet en del musik, og komponerede lidt mere, og snart var vores debutplade Vikinga Seidur på gaden, husker Guðjón, som fra starten har været forsanger og tekstforfatter i Krauka.

Bedstemors tro Guðjón Rúdolf Guðmundsson er nærmest født ind i den mystiske kombination af intens of konservativ kristendom og troen på trolde, jætter og elvere, som på forunderlig led følges ad i Island - og som den dag i dag kan få regeringen til at omlægge hovedvejen ind til hovedstaden, fordi en stor sten i følge overleveringerne er beboet af trolde. -Når jeg skal tale om teksterne, skal jeg tale om min bedstemor. Da jeg var dreng på Island, fyldte hun mig med mange mærkelige historier. Hun var et mærkeligt menneske, meget overtroisk og spyttede, krossede (slog korsets tegn. Red.) samt talte i remser, husker Guðjón. Han bekender sig selv til asatroen, og mødte som ung mand lederen for den genkomst troen på nordisk mytologi har fået på Island, nu afdøde Sveinbjörn Beinteinsson, som også turnerede med Krauka: -Han sagde, til mig, at hvis du var Asatro, kunne du godt også være kristen, men var du kristen, kunne du ikke være asatro. Han var en fantastisk fyr, og var en tur med os i Finland, da vi spillede der, og jeg kunne høre ham kvæde om morgenen i lang tid, siger Guðjón Guðmundsson, som godt nogle gange kan føle sig som en missionær for hedenskab, specielt i de perioder, hvor bandet har spillet med elektrisk forstærkning. Så er det hans tur til at ”krosse” også selv om han ved, at de andre medlemmer mere er til stemningen og det musikalske fællesskab, de har opbygget.

18

basunen • marts 2020 - 33. årgang

-Det er kun Guðjón, som er asatroende, men vi spiller tit til ritualer, hvor de ting er oplagte. Jeg opfatter ham dog ikke som specielt troende, men når han snakker om det, får det nok en ekstra tand, mener Jens Villy Pedersen. To sider af Krauka Der er to sider af Krauka, hvor den oprindelige side handler om det puritanske og groft rustikke udtryk, som omhandler vikingemarkeder og festivaler over hele Jorden. Her skabte de grunden på de to meget roste album, Stiklur(2004) og Bylur(2005), der begge havde Guðjóns gode ven i de første dage i Aarhus, den islandske producer, Thorkell Atlason, som både sad bag mixerpulten og spillede med i et lydlandskab, som talte forskellige lyrer - et harpelignende instrument, benfløjter, jødeharpe og forskellige trommer, tilsat den markante sang fra Guðjón. Altså den stil, man kan kalde for ”Krauka classic” og som de også vendte tilbage til på det sidste album. Alligevel blev der med tiden behov for en evolution i lydbilledet. Udvidet med bassisten Søren Zederkof, samt nye øjne i form af producer Henrik Corfitsen, der selv kunne spille en række instrumenter, fra synthesizer til indisk sitar, blev resultatet albummet og hittet Óðinn - islandsk for Odin - som for alvor rettede fokus mod Krauka. -Odinn var den første plade, hvor Søren Zederkof var med. Han havde jo en femstrenget bas og så var der flere toner at lege med og for os som musikanter blev det en stor udvikling. Vi åbnede spektret, ligesom Jens på samme tid kom med en græsk bouzouki. Jeg ville gerne have, at det var mere nordisk, så mine tekster blev måske endnu mere hedenske, siger Guðjón Guðmundsson.


Krauka - fra venstre: Søren Zederkof, Aksel Striim, Søren Andersen, Jens Villy Pedersen, Guðjón Rúdolf Guðmundsson.

Vikingerejser Fra begyndelsen satsede Krauka på at bygge instrumenter, der lå så tæt som muligt op ad de oprindelige fra vikingetiden, som jo stort set var fra 790-1100 med angrebet på det engelske kloster Lindisfarne i 793 som starten og slaget ved Hastings i 1066 som begyndelsen til enden for vikingerne. I dag er Krauka gået videre, eller det vil sige, at på deres sidste plade, Eftir Orustuna, er de gået tilbage til den oprindelige form, hvor det bare er de tre oprindelige medlemmer, så de dels kan skabe en ”oprindelig” lyd. Den er der stor efterspørgsel i de dele af vikingesamfundene, som ikke kan få det autentisk nok, og derfor kan få besøg af Guðjón, Jens Villy og Aksel. Ligesom de fortsat tager ud med fuldt orkester og spiller den musik, som bandet har skabt sammen, og som mere ligger i forlængelse af den populære Óðinn-plade. Kraukas mange rejser har ført dem vidt omkring i en eventyrlig historie, som har inkluderet alt fra den danske koloni, Solvang nær Los Angeles

og en meget overraskende 80-års fødselsdag hos en fransk grevinde, som ønskede Krauka, og kun Krauka, og fik dem fløjet ind til sit franske chateau. Ligesom de selvfølgelig har været fast bestanddel til vikingemarkeder og hellige handlinger indenfor asatroen. -Vi holder meget af at spille til vikingemarkederne, som er en sjov sammenblanding af glade hippier, som elsker at danse trampedans, eller har siddet hele vinteren og lavet husflid, som så skal sælges om sommeren. Ligesom der er de mere hardcore-nationalistiske. Vi blev faktisk en gang inviteret til at spille til en dansk nationalistisk sammenkomst, men vi takkede nej hvor efter han da også måtte påpege, at han syntes at nogle af vores sange lød lidt for rytmiske, griner Jens Villy Pedersen, som har oplevet en massiv renæssance for vikingerne og deres tid, ikke mindst via serier som Netflixserien Vikings. Serier og film der ofte tager lovlig let på den konkrete historie og har betydet, at der nærmest går rollespil i den.

Krauka spænder vidt og du kan her i landet se dem på de populære og hyggelige familiekoncerter, som typisk foregår på biblioteker eller medborgerhuse, hvor orkestret elsker at spille for børn, som er meget interesseret i dragterne, de oprindelige instrumenter og den særlige stemning, som bandet fremmaner. Du kan dog også opleve dem på historiske steder som den udgravede vikingeborg Fyrkat, ved gravpladsen og museet Lindholm Høje i Nørresundby, samt i Island og Norge, hvor kulturen er meget udbredt og der er mange festivaler og blotninger, som de specielle rituelle handlinger kaldes. Krauka stopper selvfølgelig ikke ved to årtier. I skrivende stund skal de på en festival i Litauen og planlægger en kombination af festivaler i Minnesota og Californien, hvor der er både skandinaviske mindretal og vikingeinteresserede. Ligesom de både skal tilbage til Island og Norge. Der bliver altså fortsat rig lejlighed til trampedans og luftning af den dybe stemme. Tillykke med de 20 år!

33. årgang - marts 2020 • basunen

19


Producer og sangskriver på fuld tid Af: Lars Knudsen, DMF-Aarhus. Fotos: Pressefotos.

D

et var ikke planen at 33-årige keyboardspiller Jeppe Pilgaard skulle være producer og sangskriver. En sygemelding sendte ham af scenen og om bag knapperne i studiet, hvor han har arbejdet med en lang række danske navne såsom ANYA, Alexander Oscar, Clara, Nichlas Sahl, Stefan Hjort, Citybois med flere. Han arbejder desuden med stort fokus på det internationale, blandt andet sammen med Cutfather og andre succesfulde, internationale sangskrivere.

Jeppe Pilgaard voksede op i byen Kaas tæt på Blokhus, og tog de første musikteoretiske skridt på klaveret i Pandrup musikskole. Hans far spillede hammondorgel i en trio til fester og kroballer i 1970’erne, morfaren er spillemand på harmonika, Jeppes bror, Jens Pilgaard, er bassist i Jacob Dinesens band, så familien er fuld af musikere. ”Min far byggede et øvelokale derhjemme i den ene længe af det nedlagte landbrug, hvor jeg øvede utallige timer, senere hen også med et stort festorkester som jeg kom ud at spille med allerede som 16-årig. Her havde jeg nogle gode år og en god læreplads i disciplinen og arbejdet som prof. musiker”. Efter han fik studenterhue på, spillede han på livet løs på MGK i Hjørring og kom ind på den rytmiske linje på Det Jyske Musikkonservatorium i 2008. Fuldt klaver ”Man hører om de store musikalske helte, som har øvet ufattelig mange timer dagligt, og jeg tænkte: Nu er det mig – nu gør jeg det! Så efter bacheloren tog jeg orlov for fuldstændigt at hellige mig øvning. Min ambition var

20

basunen • marts 2020 - 33. årgang

at blive en af de bedste keyboardspillere i landet og at spille med de store solister herhjemme. Jeg spillede under konservatorie-tiden masser af jobs rundt om i Aarhus, og ikke mindst også i tre gospelkor derudover, som i øvrigt var uden PA-anlæg, så der blev tævet i tangenterne. Efter 3½ måned blev jeg så desværre ramt af seneskedehindebetændelse i begge arme. Herfra skulle det tage mig 2½ år før jeg igen kunne spille et job uden problemer med armene”. Genoptræningsprocessen Jeppe kunne overhovedet ikke bruge armene og blev sygemeldt. ”Det var så galt, at jeg åbnede døre med albuerne, og kunne knap nok sætte en gryde over komfuret. Jeg rendte læger og hospitaler på dørene og prøvede også en del alternativ behandling: hypnose, akupunktur, osteopat, fysioterapi, naturmedicin, healing osv. Jeg overvejede om jeg skulle tage en ny uddannelse, men jeg kunne jo ikke skrive noter i hånden eller på computer. Jeg ville ikke lade mig slå ud af risikoen for at jeg aldrig kom til at spille igen, så jeg måtte finde på noget andet, og kom på et tidspunkt lidt i gang med at hjælpe en medstuderende, der skulle have indspillet nogle vokaler til en kandidatopgave. Jeg sad og mixede lidt på det derhjemme og begyndte så småt at skrive

Jeppe Pilgaard

musik selv og arbejde i Pro Tools, så vidt fysikken kunne holde til. Jeg lærte mig selv derudover at bruge en computermus med foden ved at spænde den fast med velcro og på den måde også både høje- og venstreklikke med tæerne. Ved hjælp af et taleprogram fik jeg også programmeret tastaturkommandoer, som kunne styres via stemmen”. Valgte studiearbejdet I 2014, efter et par års pause fra spillejobs: ”Jeg spillede et afløserjob til en stor slotskoncert med Søs Fenger, Rasmus Seebach og Anders Blichfeldt og mærkede til stor glæde, at det efter den lange pause faktisk gik godt med mine arme igen. Jeg blev tilbudt at komme med fast i backingbandet, hvor jeg bl.a. spillede jobs med Nik & Jay, Christopher, Rasmus Seebach


og mange andre store, danske navne, som jeg jo havde drømt om tidligere. Men jeg kunne mærke, at min interesse for sangskrivning og producerarbejde de seneste år havde vakt en større interesse. Det var den vej jeg ville gå. Jeg begyndte at investere i det nødvendige high-end gear, som skal til for at lave professionelle produktioner”. Samarbejdspartnere ”Alle mine arbejdshverdagstimer går i dag på at skrive og producere”, siger Jeppe. Han bor i Brabrand sammen med sin kæreste og deres lille søn, og ejer det ene af to lydstudier, som er bygget op helt fra bunden og designet af prof. akustik firma, i et tidligere stutteri i udkanten af Aarhus. Jeppe er signet hos GL Music Publishing i København og har en managementaftale med svenske Catapult Management. GL Music sætter de fleste af hans sangskriver/producer sessions op, ofte er det i forskellige studier i København, med kunstnere, sangskrivere, producere fra USA, Canada, Tyskland, England, Norge og Sverige. På den måde co-writes der for at flere publishere sammen kan trække på større netværk, i arbejdet med at sælge sangene. Co-writing sessions Han har i snit ca. 4-5 session-dage om måneden i København. ”Som regel er vi 3-5 personer i studiet. Det kan være kunstneren, der skal indspille og udgive sangen, er en af dem, det kan også være andre sangskrivere/producere, med henblik på at skrive en sang som skal pitches (dvs. sælges af publisher, red.). Rammen er at skrive en færdig sang på én dag. Det kan tage 3 timer eller det kan tage 16 timer, alt efter hvordan det går”. Af og til kalder udlandet, og senest har Jeppe været i Berlin i en uges tid og arbejde med norske og svenske sangskrivere. ”Det handler om at skabe sange og hits indenfor den kommercielle pop-musik. Man ved aldrig hvad der kan ske, og min filosofi er, at man må følge med det der sker i rummet. Det giver den gode og åbne gruppedynamik, hvis ingen på forhånd har rammet ind hvor tingene ender henne. Man kan måske starte med et

udgangspunkt i noget Jason Deruloagtigt, men ende ovre i en ABBA-agtig sang. Men efter min mening: Det man rammer – bare kør og følg det til dørs”. Hverdagsarbejdet Session-optagelserne tager han med hjem til efterbearbejdelse og mixing i studiet i Aarhus. ”Vokalredigering bruger jeg altid en del tid på, for på trods af at det blot kan være cue vokal, så er konkurrencen om at sælge sange ekstrem hård, så materialet skal lyde som en færdig master når det kommer fra mig. Søren og Mikkel, der ejer studiet inde ved siden af, er hhv. trommeslager og guitarist. Så hvis der lige mangler noget guitar eller f.eks. et trommeloop, så tager det ingen tid, for vi har faciliteterne og alt stående herude i studierne. Somme tider er der også helt reelle ’upfront indspilningsopgaver’, hvor nogen booker mig for eksempel til at indspille vokaler eller andet imod betaling. Og så spiller jeg stadigvæk lidt koncerter og jobs en gang imellem for at supplere indtægten”. Hvad sker der med sangene? Foruden GL Music, der sender sangene fra Jeppes sessions ud til kunstnere, publishers og managements via deres kanaler, så hjælper Cutfather også med at pitche sangene, når Jeppe har været og arbejde i hans studie i København. ”Udover et reelt cut (salg af en sang, red.) kan der ske alt

muligt, og tit ret tilfældigt. Hvis vi kan se at der går et par måneder uden respons, så kan GL for eksempel prøve at sende til deres gode kontaktapparat inden for DJ-verdenen. Så kan det være der kommer forespørgsel på om jeg kan sende sangen acapella samt måske klaversporet, så sangen på den måde kan blive solgt og komme ud”. Samarbejde med kunstnere Jeppe arbejder, skriver og producerer i digitale studier og setups men har ikke kun den tekniske tilgang til at producere og dreje knapper. ”Jeg tror jeg som producer og sangskriver flytter mig lidt hele tiden. Jeg har spillet så meget musik og er opvokset med Kim Larsen og Shu-Bi-Dua-plader i min barndom. I konservatorietiden var fokus genremæssigt et helt andet sted end på kommerciel pop og underholdning. Jeg har altid haft instrumenter i hænderne og ved hvordan håndspillet musik skal spilles, og det tager jeg med ind i den elektroniske verden af f.eks. EDM, trap osv.”. Udover arbejdet med at skrive og producere musik til pitch, så arbejder Jeppe også af og til tæt sammen med udvalgte solister. Sidste år blev han således nomineret som årets producer til Musikforlæggernes CARL-prisen 2019 for sit arbejde med det nye store talent Clara, som han fandt og var med til at udvikle og fik signet ved SONY, og for sit udviklingsarbejde og udgivelse med Elisha.

33. årgang - marts 2020 • basunen

21

>


Et godt omkvæd, er et godt omkvæd ”For ca. 4 år siden blev jeg kontaktet af SONY, om jeg arbejdede med nogle spændende nye navne. Dengang fortrak jeg faste samarbejder, og fokuserede ikke - som jeg er endt med at gøre i lige nu - på at skrive til pitch. Men, min kæreste Amalie havde tilfældigvis været ude på sin lillesøsters efterskole, hvor hun havde oplevet en ung 15-årig pige, Clara, som hun syntes sang helt fantastisk. Amalie fik hendes telefonnummer, og vi kom i kontakt. Clara sendte mig en video hvor hun sad og sang, og jeg kunne høre at her var der et talent. Vi mødtes og tog udgangspunkt i nogle af de ideer hun havde, hvor jeg lagde klaverakkorder til og vi arbejdede videre på dem akustisk. På daværende tidspunkt syntes jeg at en sang skulle være færdig før jeg begyndte at producere på den – det har jeg siden fået en anden tilgang til. Produktion er i dag en stor del af en sang, men man redder dog stadig ikke et omkvæd med produktion, hvis det ikke er et godt omkvæd”. Gennembrudssange ”Vi arbejdede godt sammen uden dog at have en kontrakt på hinanden. Vi aftalte et split på sangene, hvis de skulle gå hen og blive til noget. Efter nogle sessions tog jeg de rå skitser med over til SONY, som signede

22

basunen • marts 2020 - 33. årgang

Clara på en udviklingskontrakt. Jeg tror vi lavede omkring 30 sange sammen, hvor vi skrev, producerede og arbejdede på at udvikle Clara som kunstner. De tre første sange hun udgav ’What They Say’, ’Forgive Me’ og ’Stop Pretending’ lavede vi sammen kun hende og jeg. De blev en del af debutalbummet August Eighteen fra 2019”. Kursus i sangskrivning og produktion Til vores årlige heldagsarrangement Musikerdag 2019, der blev afholdt den 5. oktober i MONORAMA, Åbyhøj, var

Jeppe programsat under overskriften ’Breakdown af et hit’ som en af oplægsholderne. Han fortalte til stor publikumsinteresse om case-historien og arbejdet bag Claras hit ’What They Say’ som har snart 7 millioner streams på Spotify. Et interessant indblik i elementerne i processen med eksempler fra de tidlige versioner af sangen, og de løbende versioner og udgaver af produktionerne på sangen, frem til det færdige resultat. På baggrund af den store interesse og positive respons, har vi i DMF lavet en aftale med Jeppe om at holde et intensivt kursus i hans studie, hvor der over to hele dage vil blive undervist og arbejdet med kommerciel sangskrivning og produktion. ”Jeg kan godt lide at dele ud af min viden og erfaring om arbejdet med sangskrivning og produktion. Der er en masse selvrefleksion og læring i det for mig også, i at formidle, kommunikere og få ting til at spille og teamwork og samarbejde til at gå op i en højere enhed. Det er nok fordi jeg er midterbarn…haha! Den fødte formidler”. I øjeblikket er vi i DMF-Aarhus afdelingen sammen med Jeppe i gang med at tilrettelægge kursusindholdet, som henvender sig til dig der skriver og producerer, og som gerne vil have sparring og nye inputs. Vi kan garantere at det bliver rigtig spændende! Se annoncen på bagsiden af dette blad, og hold øje med annoncering og mere nyt herom i nærmeste fremtid.


MUSIK UDGIVELSER SPRITNYE UDGIVELSER FRA DEN DANSKE MUSIKSCENE

Thomas Sejthen Trio: Thomas Sejthen Trio Thomas Sejthen bas, Mads Ole Erhardsen saxofon og Jesper Bo Knudsen trommer udgør til sammen denne trio, som desuden gæstes af Jakob Buchanan, flygelhorn på to af albummets i alt elleve numre. Thomas Sejthen trio blev dannet i 2016 under navnet Search for Peace og har et minimalistisk udtryk og intenst sammenspil som speciale. I denne sammenhæng spiller trioen hovedsagelig kompositioner af kapelmesteren, men også fortolkninger af andre kunstnere. Musikken er en blanding af inspiration fra bl.a. Thelonious Monks skæve univers og den traditionelle triolyd til moderne eftertænksomme ballader, hvor ro og melankolske klangflader smelter sammen til en enhed, alt sammen spillet med nærvær og nerve. www.thomassejthen.dk. World War 5: World War 5 Nyt aarhusiansk metalband hvor frontlinien udgøres af tidligere medlemmer fra nogle af de store anerkendte danske metal bands. Lasse Bak og Tore Mogensen er genforenet som guitarmuren, der gjorde Illdisposeds ”Something Rotten in the State of Denmark” til en milepæl inden for dansk death metal. Forsanger Knud Lind råbte i front for Barcode, mens de slagtede hele Hardcore-Europa i begyndelsen af nullerne. Albummet, der er ude på CD, vinyl og digitalt via Gateway Music, er mixet af Tue Madsen i Antfarm Studio og indeholder ni numre, hvor gammel dødsmetal blandes med hardcore og thrash metal. www. facebook.com/worldwarfive/ Michelle Birkballe & Band: Special guest Rock Nalle To af landets sejeste stemmer mødtes, da Michelle Birkballe i 2019 inviterede Rock Nalle med på en landsdækkende turné. Koncerten d.22.03.19 på Skive Theater blev heldigvis optaget og er udkommet som live album. Turnéen var en stor succes, så der er også planlagt en række koncerter i 2020. Det er to forskellige generationer, der mødes, men musikalsk er rødderne solidt plantet det

samme sted - nemlig i den sorte amerikanske musik - rock’n’roll, soul og blues. At 76-årige Nalle har levet et hårdt liv er ingen hemmelighed, men stemmen er på toppen og udtrykket er stærkere end nogensinde. Som Michelle siger: “Dette er også en hyldest til Nalle - det har han sgu fortjent!! Jeg har samlet et hold af musikere, der har spillet med ham igennem tiden, og som virkelig mestrer lige præcis denne genre. Det bliver ikke bedre, så I kan godt glæde jer! Det er once in a lifetime”. www.michellebirkballe.dk. Ole Frimer Band: Faerd Ole Frimer Band udgav i 2014 deres første album på dansk, Blålys. Albummet gav genlyd i skandinaviske blues- og rockmiljøer og modtog en stor buket anmelderroser for sit særpræg og nordiske tone. På dette andet dansksprogede album, Faerd, er temaet, som titlen antyder, færd og den lærdom, man gør sig, når man er på færd og følger op med eftertanke og refleksion, erkendelse og selverkendelse. Vi er på færd i sjælens indre, vi er med Frimer i socialt betingede masseslagsmål i barndommens kvarter i Ålborg, vi er med vores forfædre i 1800- tallets Nordamerika, og så møder vi genfærd på Galapagosøerne. www.olefrimer.dk. Kirstine Birk: Words of Glass Tolv sange med hver deres transparente udtryk der tilsammen udgør én lang, personlig fortælling med både en styrke og sårbarhed i tekster og produktion. Kirstine Birk har tidligere udgivet to album med egne sange samt en EP som en del af et duo-samarbejde. Denne gang har hun skrevet halvdelen af sangene med andre sangskrivere fra ind - og udland, blandt andet på ture til Spanien, Sverige og USA. Lyden emmer af americana og inspirationen fra den ameri-

kanske singer-songwriter tradition skinner igennem. Teksterne har en eftertænksom og lettere melankolsk tone, men der er en glæde og melodisk lethed i måden sangene bliver fremført på. Kirstine Birks vokal og klaverspil akkompagneres af århusianske ‘Vestbo Trio’, der udover guitarist Michael Vestbo selv tæller Jesper Smalbro på el- og kontrabas og trommeslager Eddi Jarl. Albummet er indspillet i Aaby Road studiet hos musiker og producer Dennis Ahlgren. www.kirstinebirk.dk. Dansk Amerikansk Musikklub: Dansk Amerikansk Musikklub Musiker, producer og komponist Kim Sagild er halvt amerikaner og har dannet trioen Dansk Amerikansk Musikklub ud fra en gammel drøm om at spille sin barndoms amerikanske musik. Foruden Kim Sagild på sang og guitar udgør trioen også sangerinde Cille Rowedder og Oliver Mønster på guitar og sang. Den fælles kærlighed til Blues, Soul, Rythm`n Blues og Jazz spændende over otte årtier er inspirationen. Den akustiske trio fører publikum sikkert igennem den amerikanske sangskat. Fra Muddy Waters og Ray Charles over Aretha Franklin og Marvin Gaye til Tracy Chapman og Prince. www.danskamerikanskmusikklub.dk. Sonja Hald: Supertransformer På Supertransformer viderefører Sonja Hald den musikalske stil fra bandets tidligere udgivelser, hvor teksterne hele vejen igennem har været i fokus. Musikalsk er det fortsat den håndspillede og melodiske folkrock, som bandets excellerer i. Sanger Jonas Dahl slår primært sine lyriske folder på samfundets skyggeside, når han i Sonja Halds tekster beskriver vores samtid med både harme og håb. Flertallet af albummets tolv skæringer, blandt andet sangen ’Kald det lige hvad du vil’, som gæstes af Lars Lilholt, er skrevet ud på de sene aftentimer, hvilket har givet anledning til at spidde endnu hårdere med pennen denne gang. www.sonjahald.dk.

33. årgang - marts 2020 • basunen

23


SIDEN SIDST

NYHEDER • OMTALER • ANMELDELSER • BØGER

Nye scener i skoven Danmarks næststørste festival, Smukfest i Skanderborg, kan i august 2020 præsentere musik fra helt nye bøgescener efter at have modtaget hele 2,6 millioner kroner i støtte fra Salling Fondene. Bestyrelsesformand i Skanderborg Festivalklub, Poul Martin Bonde, sagde til Århus Stiftstidende: ”Vores gamle scener kan ikke leve op til de krav, de store, internationale navne stiller i dag. Og at Salling Fondene nu har givet os denne kæmpestøtte til byggeriet af de nye bøgescener gør, at vi til næste festival kan præsentere både publikum og de optrædende for et par topmoderne og tidssvarende scener, der vil være centrum for Smukfest de næste mange år”. Festivalen satte partout-armbånd til salg den 3. december 2019, og samtlige 29.500 adgangsbilletter til alle dage blev på rekordtid revet væk i løbet af blot 59 minutter. Det er 41. gang, der bliver afholdt musikfestival i bøgeskoven. Nyt chefteam i Aarhus Symfoniorkester Den 1. januar 2020 fik Aarhus Symfoniorkester nyt chefteam, som varetager den kunstneriske og økonomiske udvikling af orkesteret. Rollen som musikchef og den øverste ansvarlige for orkestret er 44-årige Jesper Nordin. Jesper Nordin er allerede et kendt ansigt for orkestrets musikere og publikum – i rollen som dirigent ved utallige lejligheder, senest som dirigent ved de årlige og traditionsrige optrædener på Smukfest. Stillingen som administrations- og sponsorchef varetages af Thorkild Andreasen, som også er 44 år og et kendt ansigt i kulturbranchen. Thorkild Andreasen har siden 2006 været

Astrid Elbek ny forperson i Music City Aarhus til 2022

24

basunen • marts 2020 - 33. årgang

Musikchef for Aarhus Symfoniorkester Jesper Nordin og administrationschef Thorkild Andreasen

administrativ leder for det berømmede egnsteater Carte Blanche i Viborg, hvor han ligesom i sin nye rolle hos Aarhus Symfoniorkester indgik i et tæt samarbejde med den kunstneriske leder. Køb festivalbillet til om 29 år Er du fan af Northside festivalen, og regner du med at være i live i år 2049? Ja, så er der allerede nu mulighed for at erhverve sig en very-early-bird billet, som sikrer indgang til festivalen ude i den fjerne fremtid. NorthSide har indgået et samarbejde med Danica Pension for at opfordre danskerne til at fylde deres fremtid med alt dét, de elsker i dag – for eksempel god musik. Derfor tilbyder de sammen et begrænset antal billetter til en særligt lav pris. Fra den 16. januar 2020 kl. 10.00 blev der sat et begrænset antal billetter i salg til 250 kr. + gebyr, hvor Danica Pension betaler differencen op til særprisen på i alt 1500 kr. + gebyr. Ind til videre er der ikke annonceret nogle af de optrædende navne endnu (Rolling Stones kan man naturligvis aldrig 100% helt udelukke), men vi regner med at se en masse DMF medlemmer på plakaten, vi ses til den tid. Astrid Elbek valgt som forperson i Music City Aarhus 2022 Onsdag den 12. februar blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde i foreningen Music City Aarhus 2022, og valget som forperson faldt på Astrid Elbek, der har en fortid både som pianist i Shit & Chanel og uddannelseschef hos Det Jyske Musikkonservatorium. Målet med foreningen Music City Aarhus

2022 er, hvor 2017 var kulturbyår, at arbejde for at 2022 specifikt bliver et musikbyår. Både den klassiske og den rytmiske musik skal medvirke til at brande Aarhus som landets bedste musikby. Foreningens bestyrelse er opbygget således: Astrid Elbek (forperson). Camilla Aneto (næstforperson). Signe Tobiassen (næstforperson). Anne Thorø (kasserer). Peter Rønnow (sekretær). Carsten V. Nielsen. Jonas Larsen. Line Tjørnhøj. Marie Højlund. Mette Dahl Kristensen. Poul Dalsgaard. Thomas Qvist.

Kent Krøyer: Rørbladet er en drillepind For første gang på dansk er der nu en vejledning i at justere rørblade til saxofoner og klarinetter. Vejledningen kan gøre livet lettere for eleverne - og spare lærerens tid. Enhver saxofonist eller klarinettist ved, at rørblade sjældent er perfekte, når man køber dem. De skal justeres og nogle mere end andre. Det er simpelthen sværere at spille med et dårligt blad. Det er lidt ærgerligt at smide nye rørblade væk. Men det er ikke en naturlov man behøver ikke at finde sig i det. Når man mestrer justeringsmagien, får man flere brugbare blade ud af hver pakke. Nybegyndere er helt afhængige af, at deres lærer bruger tilstrækkeligt tid til at rådgive om justering. De skal nødvendigvis selv lære det. Det er dog ikke så simpelt, at man kan gøre det korrekt efter nogle få instruktioner. Og den tid, der går til rådgivning, kunne lige så godt bruges på musik eller teknik. For at justere rigtigt, er det nødvendigt at forstå hele ideen bag rørbladets funktion og samspillet med instrumentets luftsøjle. Det tager lidt tid at forklare, og den tid kan spares, når eleven selv kan læse i en bog, hvad det går ud på. www.bod.dk/bogshop


33. ürgang - marts 2020 • basunen

25


Trompetisten, der ikke ville være musiker, men stadig er med ved musikken Af Jørn Gade

D

en 1. december sidste år satte Jeppe Uggerhøj sig i stolen som ny kunstnerisk chef for Musikhuset Aarhus. Der er ikke tale om en person, der kun kender musikken og huset som kolde tal. Jeppe Uggerhøj ønsker at udvikle nordens største musikhus sammen med byen, dens udøvende kunsterne og publikum. Historien starter for 43 år siden i Hjørring. Provinsbyen centralt placeret i Vendsyssel har og havde et aktivt ungdomsmusikliv, hvor ikke mindst brassband-musikken brillerede. Det ville den niårige Jeppe da gerne være en del af, så han gik til en optagelsesprøve med sang og rytme ved de lokale KFUM ‘er og blev da også optaget. Trompeten blev hans instrument. – Men ellers så det i starten ikke helt ud som en succes for mig med musikken Jeg tiggede min far om at komme til en klassisk koncert. Da vi så sad der til koncerten, faldt jeg i søvn, indrømmer Jeppe Uggerhøj. Om at komme det rigtige sted Musikken fortsatte dog, så efter folkeskolen tog han et år på folkehøjskole i Bergen. – Jeg valgte Norge og Bergen, fordi deres musikliv er så aktivt – og ikke mindst brassmusikken. Det var det bedst mulige. Derfra gik turen videre til University of Salford i England. Jeg havde igen søgt målrettet for at komme til det bedst mulige sted. Stadig med vægten på brassmusik. Det blev til masser af samspil og ikke mindst koncerter – en til to gange om ugen med 5-800 tilskuere. Det gav en vanvittig erfaring med at stå i en koncert virkelighed. En slags håndværksmæssig færdighed, mener Jeppe Uggerhøj.

26

basunen • marts 2020 - 33. årgang

– Jeg søgte ind på det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus vel vidende, at det her var anderledes med vægten på symfonisk musik, men jeg havde en masse færdigheder med mig. Undervejs søgte jeg orlov og var et år på Eastman School of Music ved New York. Igen fordi det for mig var det rette sted, fortæller Jeppe Uggerhøj og kommer så med den hårde indrømmelse: – Allerede efter andet året på konservatoriet fandt jeg ud af, at jeg ikke

ville være musiker. Jeg gik i gang med en bachelor i musikvidenskab, før jeg i 2005 sluttede på konservatoriet – siden fulgte ellers erhvervsøkonomi på Aarhus Universitet. Solgte sine trompeter Uddannelsen på konservatoriet gav en masse jobmuligheder, som Jeppe Uggerhøj tog godt imod. Det blev til koncerter som freelance musiker i blandt andet Aarhus Symfoniorkester – og som organisator af aktiviteter


for at opfange kommende musiktalenter på Fyn. Og efterfølgende tre et halvt år som leder af Orkester Midt Vest i Holstebro. Igen som på Fyn et springbræt for unge ind i den klassiske musik. – Jeg ville gerne prøve noget andet og da så Musikkens Hus i Aalborg i 2013 blev besluttet, var jeg straks interesseret. Var med fra starten før åbningen hvilket betød, at jeg som programchef var med til at lægge mange af rammerne og det senere indhold. Samtidig med det solgte jeg mine trompeter. Det var definitivt, smiler Jeppe Uggerhøj. Musikkens Hus med dets base for Aalborg Symfoniorkester, konservatoriet, universitet og en lang række andre aktiviteter har været en kæmpe succes for Aalborg og landsdelen. At Jeppe Uggerhøj har gjort det godt, er der ikke meget tvivl om. Et åbent hus –Jeg har boet i Aarhus siden 1996, så jeg har selvfølgelig fulgt nøje med i, hvad der er sket her. Der sker rigtig meget i byens kulturliv i disse år. Musikhuset ikke mindst er en veldreven virksomhed. Der skulle ske noget i mit liv, så det var naturligt for mig at søge stillingen som kunstnerisk leder, siger Jeppe Uggerhøj. – Jeg har en stor respekt for Musikhuset, og alt hvad det står for. Jeg har sagt, at jeg de tre første måneder vil stikke en finger i jorden, før jeg kommer med store planer – også fordi det går så godt. Men jeg vil nok forsøge at følge op og så ellers sikre, at vi fortsat udvikler os. Der er højt til loftet – og det skal der fortsat være, forsikrer den kunstneriske chef.

Jeppe Uggerhøj - Foto: Musikhus Aarhus

– Jeg vil have hånd om, hvad der kommer her til Musikhuset. Sammen med mine medarbejdere lægger vi rammerne. Der skal være et varieret udbud – det kendte, det spændende, det nye. Noget der kan pirre og kan give oplevelser. Vi skal ikke hvile på laurbærrene, men udvikle os. Musikhuset er et åbent hus og skal fortsat være et sted for hele byen. Vi har mange kontakter – og vil gerne have flere. Jazzfestivalen, Spotfestivalen, Festugen og mange flere i byen siger Jeppe Uggerhøj.

– Ja, det tror jeg. Jeg har en forståelse for, hvordan vores musikere og kunstnere tænker. De vil jo også gerne havde den gode kontakt til publikum og udvikle sig. På det praktiske plan så har jeg så tit stået på en scene og annonceret, hvad der kommer. Den sikkerhed har jeg fortsat, siger Uggerhøj – og vender snakken hen på byen Aarhus, som han elsker – Latinerkvarteret, Øst for Paradis, naturen, uddannelsesinstitutionerne og alt det andet.

Men hvad med Jeppe Uggerhøj. Kan han bruge nogle af sine erfaringer fra sin tid som musiker?

FAKTABOX Jeppe Uggerhøj tiltrådte som kunstnerisk chef i Musikhuset Aarhus den 1. december 2019.

Jeppe Uggerhøj - Foto: Jørn Gade

Her er han indtrådt i husets ledergruppe med ansvaret for husets program- og marketingafdeling. Han erstatter Musikhusets tidligere kunstneriske chef, Mette Kier, som er blevet direktør for Vejle Musikteater.

33. årgang - marts 2020 • basunen

27


Beretning om året 2019 DMF Aarhus afdeling Af Lars Kiehn - Formand DMF Aarhus

Her er beretningen 2019 i Dansk Musiker Forbunds Aarhus afdeling. Aktivitetsniveauet udadtil er ikke steget, men til gengæld bliver der mere og mere administration og pålagte opgaver, som hænger sammen med lovgivningen og konsekvenserne af lovgivning. Eksempelvis er EU’s dataforordnings direktiv en af årsagerne. Nem-ID og lønadministrationen har også krævet meget mere tid. Med 1.000 medlemmer og 6 på lønningslisten skal der være styr på både økonomi og de generelle forhold i foreningen. Jule-hygge-stue

skudt meget ved siden af, men hvordan løser man problemet. Deltagerne havde en frugtbar og fornuftig snak, uden man kom frem til deciderede løsningsforslag. Vi kom dog til en fælles forståelse, som vi må prøve at arbejde videre med. Problemet er meget komplekst og viser med al tydelighed at spillestedsloven og spillestedsstøtten har udviklet sig i en uheldig retning. Den er i højere grad blevet til en erhvervsstøtte, hvilket er uheldigt set i lyset af, at det er en kulturstøtte, der gives spillestederne. Det Benhårde Kursus Nogle gange om året har vi besøg af de unge mennesker fra Det benhårde Kursus, som kommer og får en introduktion til DMF og fagbevægelsen generelt. De unge er for manges vedkommende kommende musikere på et eller andet niveau. Jazzfestival 2019

Vi afviklede igen julestue lige op til juleferien. I år var det det støvede americana band århusianske The Y-Men, der spillede julen ind for de fremmødte medlemmer på kontoret. Det gjorde de meget overbevisende og til stor tilfredshed fra de cirka 60, der deltog. Heraf mange gengangere fra tidligere år. Julestuen er blevet en af afdelingens tilbagevendende traditioner. Efter stemningen af dømme, så havde de fremmødte en hyggelig eftermiddag. Tarif- og spillestedsmøde I november måned var der indkaldt til møde på CasaV58, hvor ca. 15 musikere deltog i en snak om tariffer på de århusianske spillesteder. Det var et initiativ, som Jens Kristian Dam havde foranstaltet. Hans oplæg var: At det stort set er umuligt at fremskaffe en tarif på et århusiansk spillested for langt de fleste musikere. Udsagnet er helt sikkert ikke

28

basunen • marts 2020 - 33. årgang

Vi lavede og støttede en del koncerter under årets jazzfestival, foruden vi selv holdt en koncertrække på CasaV58. I år støttede vi en endags festival som Sun Ship afviklede nede på A-huset ved Godsbanen (Limbo Collective). Vi støttede The Community’s som havde en række free-jazzkoncerter på Colabs i Jægergårdsgade ved Lydhavnen. Selv arrangerede vi en række koncerter på CasaV58 i et frugtbart samarbejde med Carola Alvarado. Programmet for os var: Michael Bladt Kvartet /Moussa, Nordsø & Menzer /Guitar Giants m. Uffe Steen og Søren Lee /Cubop / Blues ´N` Jazzjam m. Esben Just og James

Loveless. En rigtig fin uge med masser af tariffer til musikerne, god stemning og fyldt spillested. Dødsfald I 2019 mistede vi to fra vores inderste kreds. Det var kasserer Thorkild Dalsgaard, der igennem 20 år var afdelingens kasserer, og Preben Eriksen, der var booker i Musikformidlingen. To gode mennesker der var tilknyttet DMF og det politiske arbejde i foreningen i over 30 år. Deres død var et stort tab for foreningen. Teater/musicalområdet Hele teaterområdet er overenskomstdækket. Hvilket betyder at vi hver 3. år skal genforhandle overenskomsten. Undertegnede sad med som en af tre i forhandlingsgruppen ved sidste forhandling i 2019. Forhandlingerne har været lidt træge, især fordi resultatet bl.a. skulle forbi moderniseringsstyrelsen til godkendelse. Personlig er jeg tilfreds med overenskomstresultatet. Men det er jo musikerne på området, der skal være tilfredse, og da der ikke er udtrykt utilfredshed, tolker jeg det som tilfredshed med resultatet. I år har der været følgende forestillinger, hvor vi har været inde over kontrakterne: Lyset over Skagen, Ronja Røverdatter, Sound of Music, Evita, The Rocky Horror Picture Show. Forestillingen Lyset over Skagen endte med at gå konkurs inden musikerne havde modtaget sidste del af deres løn. I den situation hjælper vi som forbund de berørte medlemmer. Musikskolernes bandevent - DMF M8 Dette projekt er et samarbejde mellem de kommunale musikskoler i region Østog Midtjylland og DMF- afdelingerne Viborg, Silkeborg, Holstebro, Randers, Djursland og Aarhus. Vi har en styregruppe på fem, som laver planlægningsarbejdet. For DMF er det formændene fra Silkeborg og Aarhus, foruden tre repræsentanter for musikskolerne Lars-


Ole Vestergaard, Tejs Dragheim Aarhus Musikskole og Simon Lindegaard fra Ikast-Brande musikskole.

Det er et rimeligt stort projekt med lokale finaler, semifinaler i øst – og vest-regionen og finalen på Train søndag under Spot-festivalen. Vi har også en branchedag og workshop for de udvalgte semifinalebands. Konkurrencen er eftertragtet, sikkert bl.a. på grund af de 20.000 kroner det vindende band modtager som 1. præmie. Konkurrencen har kørt nogle år, og konkurrencen er ved at have opnået et fornemt ry, fordi de deltagende bands har virkelig høj klasse og kvalitet. Fejring Jens Klüver 70 år

Kapelmester og grundlægger af Aarhus Jazz Orchestra tidligere Klüvers Big Band fyldte 70 år i 2019. Det var vi en kreds på tre, der gerne ville fejre. Jens har haft stor betydning for jazzmusikkens udvikling i Aarhus, så det syntes vi og DMF han fortjente. Det var Rasmus Bøgelund, Peder Udengaard og undertegnede, der sammen med Jens Klüver fik denne fødselsdags koncert op at stå med økonomisk støtte fra en kreds af jazzens og musikkens organisationer, Aarhus kommune, Promus - Musikby Aarhus, Musikhuset, Aarhus Jazz Orchestra, DMF og enkelte personer/ firmaer. Vi samlede 20 af byens fineste jazzmusikere efter fødselarens ønske – et DreamTeam. Jens stod selv for at dirigere og indstuderingen af repertoiret. Det blev en enestående dag for alle og med 4-500 tilhørere i foyeren i Musikhuset. En minderig dag og en fejring af en af jazzmusikkens pionerer i byen. Vi samlede ca. 10.000 kroner ind til en ungdomsfond, som skal tilgodese et ungt jazzmenneske. De penge har vi overdraget Aarhus Jazz Festival, der en

gang om året står for uddeling af en pris til et ungt jazztalent. Ungdomspris/Entreprenørpris Afdelingens ungdomsudvalg havde indstillet, at vi lavede en pris, som vi ved en relevant lejlighed kunne uddele til et ungt musikmenneske, med entreprenante evner og iværksættergen. En person som yder en indsats for andre musikere uden at tænke på egen vinding. Som første modtager valgte de saxofonist og konservatorieelev Maria Dybbroe, der er kapelmester i forskellige eksperimenterende jazzsammenhænge, samtidig med hun også er med i en del organisatoriske sammenhænge, bl.a. hendes formandskab i Sun Ship. Prisen blev uddelt under jazzfestivalen 2019 på Colabs-scenen nede ved lydhavnen i Jægergårdsgade, der ugen igennem lagde scene til eksperimenterende, avantgarde og free-jazz. Med prisen fulgte foruden hæderen og en tale af bestyrelsesmedlem Camilla Overgaard også 5.000 kroner. Ungdomsudvalg Afdelingen har stadigvæk sit ungdomsudvalg. Trods stor udskiftning og studieforflyttelser mm, så prøver vi at holde liv i udvalget, da vi syntes det er vigtigt. Udvalget giver os i bestyrelsen input og dialog, som vi ellers ville have svært ved at få. Udvalget har dog på det seneste fået en mere rådgivende og diskuterende funktion, foruden mødefrekvensen er sat noget ned, sådan at vi nu holder møder efter behov. En af årets opgaver for udvalget, var at udpege emnet, der skulle modtage afdelingens ungdomspris, der i denne omgang gik til Maria Dybbroe. Ellers har vi på møderne været optaget af at diskutere forskellige strømninger i musikbranchen og DMF. Udvalget består p.t. af Jes Byg Meinertz, Jakob Sommerlund Moestrup og Lauritz Thing Holm. Blues-jam

Vi har nu i en del sæsoner støttet byens blues-initiativtager nr 1, Inger Boysen og hendes bluesjam. Vi har bakket op med tarifstøtte og flyers/plakater mm.

For uden hendes indsats og den økonomiske håndsrækning, ville det nok være vanskeligt at holde liv i Blues-jam på CasaV58. Men med Inger Boysens hjælp og initiativ er det lykkedes over al forventning. Sidste jam jeg overværede i december, var med guitarist og medlem Perry Stenbäck som jamvært. Der var en dejlig stemning og fuldt hus på spillestedet, og bluesmusik på et højt niveau til stor glæde for de mange publikummer. I 2019 blev det til 12 blues-jams på CasaV58. Tema-aften Vores netværksaftener med selskabsmusikerne der afholdes ca. hvert kvartal, bød på følgende: Grej-aften v. Jakob Schmidt Petersen, Jørgen Lundsgård og Henning Pedersen.

Carsten Knudsen fortalte om sin karriere og Dorte Bang udredte juraen omkring kontraktforhold. Demonstration af Yamaha PSR-SX900 ved Nicolai Damgaard. Aarhus Orkesterforenings Stiftelse I min egenskab af formand for Aarhus Orkesterforenings Stiftelse, har jeg og bestyrelsen i Stiftelsen været i en proces med at undersøge muligheden, at etablere lejligheder på de uudnyttede tagetager i de 3 sammenhængende ejendomme i Langelandsgade. Arealet giver mulighed for at etablere 4 lejligheder af rimelig størrelse. Nu da ventelisten til lejligheder i Stiftelsen er ret lang, så vil 4 nye lejligheder være en kærkommen mulighed til de boligsøgende musikere. Men der er langt fra ide til fuldførelse. Der skal laves tegninger, der skal godkendes af bestyrelse og kommune. Økonomien ved etablering af lejemålene og det mulige huslejeprovenu skal være i balance, så huslejeniveauet ikke stikker af ift. de øvrige 18 lejemål i ejendommene. Vi skal sikre os, at vi kan løse opgaven, så ingen uforudsete overraskelser indtræffer. Der skal orienteres til beboerne etc. etc. Men vi er på vej og bestyrelsen håber at kunne tilbyde 4 nye lejemål i 2020 til DMF-medlemmerne.

33. årgang - marts 2020 • basunen

29

>


Mariehaven Festival Vi var igen en tur i Ansager til festival i Mariehaven. Som de andre gange vi har været der, var der en fornem stemning og masser af god musik og livsglade mennesker. DMF havde en pavillon i selve den store have, hvor vi stillede os til rådighed for en snak med musikerne m.fl. Vi fortalte om DMF`s medlemstilbud for de interesserede. Regionsmøde Vi mødtes et par gange i 2019 i vores lille kreds af DMF-afdelinger i Øst- og Midtjylland. Regionsmøderne er et forum, hvor vi formænd m.fl. kan snakke om DMF, og de tiltag, vi synes, der skal tilbydes medlemmerne. Vi snakker også politik og om fremtiden for forbundet. Det er et vigtigt organ for de valgte DMFtillidsfolk, og især hvis man som lokalt bestyrelsesmedlem ikke sidder i hovedbestyrelsen, og er orienteret og med i diskussionerne der. På den måde får jeg som hovedbestyrelsesmedlem også indsigt og informationer fra det, man kan kalde mit bagland. Jeg kan til gengæld orientere dem om arbejdet i forbundets organer. Vi har igennem tiden lavet nogle fine fællesprojekter. Her i 2019 lavede vi endnu engang ”Musikskolernes Bandevent – DMF M8” som dækker alle 18 kommunale musikskoler i vores region. Det projekt er beskrevet andet steds i beretningen. Open Mic

I 2019 startede vi et samarbejde med spillestedet Train og dets booker Bertram Zanjani. Hver anden måned afvikler vi en aften med Open Mic for byens mange Singer Songwriters og sangere mm. på Merchant Room i Frederiksgade. Vi har afviklet Open Mic 3 gange og med rimelig succes. Der kommer en masse dygtige unge mennesker og de spiller hver 3 numre for det fremmødte publikum. Vi har stillet en scene og et fornuftigt lydanlæg og grej til deltagernes rådighed, foruden at der er et publikum. Vi skaber en situation som ligner et hvilket som helst andet musikjob. Deltagernes evner og erfaring spænder lige fra de urutinerede men dog talentfulde til de rutinerede og erfarne musikere. De har alle det til

30

basunen • marts 2020 - 33. årgang

fælles, at de går og arbejder med deres egne sange og vil gerne videre i deres udvikling. Aarhus Jazz Orchestra

Byens største arbejdsplads for rytmiske musikere, Aarhus Jazz Orchestra, havde et travlt 2019 med et ekstraordinært højt aktivitetsniveau blandt andet på grund af, at orkestret agerede “husorkester” til Tall Ship Race i august. På tre dage nåede orkestret at spille otte koncerter med forskellige solister: Søs Fenger, Erann DD, Pede B, Marie Carmen Koppel og Gospel Voices, Mads Mathias, Sigurd Barrett m.fl. Det hele ledet af en hårdtarbejdende administration og af dirigent og arrangør Nikolai Bøgelund. Af andre højdepunkter kan nævnes koncerterne i Ridehuset i jazzfestivalugen, hvor orkestret havde besøg af den Grammyvindende trommeslager, cubanske Dafnis Prieto. Orkestret fik ligeledes lejlighed til at spille repertoiret på den prestigefyldte North Sea Jazz Festival i Rotterdam. Sidst men ikke mindst var orkestret i november måned inviteret til Seoul, Sydkorea for at opføre værket Solar Walk, der blev uropført i forbindelse med Aarhus 2017, et samarbejde mellem Animationsskolen i Viborg og Aarhus Jazz Orchestra. Fire koncerter blev det til i det sydkoreanske. Igennem længere tid har der været et par ubesatte stillinger i orkestret. Samtidig var der ekstra mange orlovsansøgninger på grund af store teaterproduktioner. Det medførte, at der i perioder var for meget udskiftning på pladserne. Det er nu blevet besluttet at gå 100% efter igen at etablere et orkester med faste medlemmer på alle pladser. Siden beslutningen er der indgået aftaler med en ny leadtrompetist og man er i gang med at indgå aftaler om pladserne på bas og trommer. Forbundsmøder Bestyrelsesmedlem Søs Nyengaard og formand Lars Kiehn sidder i forbundets to væsentlige politiske organer hovedbestyrelse og forretningsudvalg. Foruden kursusudvalg, lovudvalg og bevillingsudvalg samt tillidsmandsuddannelsesudvalg. Det giver mange møder og stor rejseaktivitet til København.

PA-anlæg og cykel udlån Siden vi i september 2017 startede vores tilbud med udlån af PA-anlæg og Christiania-cykel, har det medlemstilbud været flittigt brugt af medlemmerne. Cyklen og anlægget udlånes og er ude at køre en del, så mange har gavn af dette gratis tilbud. Vi har investeret i endnu et par sæt nye aktive Yamaha højtalere, som lyder rigtig godt, og som er lidt mindre i størrelsen og nemmere at pakke i Christiania-cyklen. Repræsentantskabsmøde Igen i år deltog vi i Repræsentantskabsmødet på Kobæk Strand i Skælskør. Aarhus afdelingen var repræsenteret med fire bestyrelsesmedlemmer. På programmet debatterede vi atypiske ansættelser, og om hvad DMF kan tilbyde denne gruppe af musikere. Vi havde hvervning og fastholdelse af medlemmer på dagsordenen og til debat. Der var rådgivende forslag fra Aalborg og Odense, der bl.a. handlede om krediteringen på streamingtjenesterne. Der var forslag om, at der skal mere orientering om hvad HB arbejder med imellem repræsentantskabsmøderne. Der var et forslag om tydeligere og klarere retningslinjer for ansøgning vedr. Gramex-midlerne. DMFOdense havde et ønske om en mere individuel kontingentstruktur. Sluttelig skulle vi vælge to ny ungdomsmedlemmer til hovedbestyrelsen. De valgte blev Stina Tølbøll Bekker fra Odense og Martin Buster Bastiansen København/Ålborg. Udover den megen faglighed og temaerne, der blev debatteret de to halve dage på Kobæk Strand, var der også det vigtige sociale og kollegiale aspekt. Musikerdag 2019

Musikerdag den 5. oktober blev igen et succesfuldt arrangement med mange deltagere, oplægsholdere, workshopledere, branchefolk og samarbejdspartnere. Dagen bød på workshops, foredrag og rådgivning med en række spændende folk fra musikbranchen. Der var fotosession v/Lasse Lagoni. En række oplæg og foredrag fra scenen: Kend din musikby v/Jesper Mardahl (Promus). Breakdown af et hit v/producer Jeppe Pilgaard.


Fundraising v/Kristina Holgersen og Magnus Gilstad. PR & Promotion v/ Sebastian Fibiger og Wiebke Averbeck (Universal). Musikstreaming v/Dan Hougesen (Danmark Music Group). Artist Talk v/Lydmor (Jenny Rossander) og hendes manager Stefan Facius. Der blev networket i Netværkstimen, og en række bands og musikere havde forhåndstilmeldt sig Feedback Sessions, og benyttede sig af muligheden for individuel coaching og sparring. Citronhuset

Efter næsten to årtier med medlemstilbuddet, hvor vi har kunne tilbyde en fordelagtig lejeaftale af Citronhuset i Monda, har vores husvært Bent Højsholt valgt at stoppe efter 2019 sæsonen og har sat huset til salg. Igennem årene har vi haft rigtig mange tilfredse medlemmer nede i huset. Det har været et fantastisk populært tilbud, som prismæssigt både har været overkommeligt, samt et glimrende og anderledes alternativ til charter-ferien. Citronhuset var en unik måde at komme tæt på det lokale Andalusien. Berlin lejligheden

Berlin lejligheden beliggende i Prenzlauer Berg er fortsat et attraktivt rejsemål for medlemmerne. Den ærgerlige start på 2019, med en vandskade i lejligheden, der resulterede i håndværkerarbejde frem til maj. Det betyder, at der er lagt et fint nyt gulv inde i stuen, som ikke knirker ligesom det gamle. Så lejligheden er i topform og klar til endnu mere udlejning. Arrangementer Igen i år støttede og producerede vi en del koncerter, projekter og arrangementer. Det var bl.a. konkurrencen ”Unge

spiller Klassisk”, Sun Ship under jazzfestivalen, SFO-Festivalen, 10 Blues-jams, Open Mic på Merchant Room, Musikskolernes Bandevent - DMF M8, The Community Colabs, Tema-aften oplæg, Fødselsdagsfest musikmagasinet Echo, Train rocker for hjemløse, ClusterSquare, Jens Klüvers 70 års fødselsdagskoncert mm., Musikerdag, 6 koncerter på CasaV58 jazzfestivalen 19, Julestuen. Nyhedsbrev Hver måned udsender afdelingen et nyhedsbrev til vores medlemmer pr. mail. Vi prøver at annoncere de aktiviteter vi har kørende i den forestående periode samt andet relevant stof. Nyhedsbrevet er et af afdelingens vigtige informationsredskaber, som giver os adgang til at nå en stor del af medlemsskaren. Kurser og workshops mm. Her er et væsentligt uddrag af kurser og workshops, vi har udbudt til medlemmerne det forgangne år: Ableton Live del 1 v/David Mondrup. Hands-on PR med SoMe v/Kat Jarby. Stemmerehabilitering 3 v/Andrea Krüger Hjemmeproduktion i Cubase v/ Bent Venø. Perfect pitch (booking og salg) v/Frederik Flach og Signe Sylvester. Lucy Woodward masterclass/artist talk Logic 2 – supportforløb v/Thomas Qvist Instagram v/Kat Jarby og Signe Tobiassen. Ableton 2 – supportgruppe v/David Mondrup. Musiker på Facebook v/Kat Jarby og Baest. Wordpress Crashcourse v/Martin Bregnhøi. UHØRT! v/Lisbeth Rysgaard. Netværksmøde “Musikbevægelsen af 2019” v/Lisbeth Rysgaard. Workshop for bestyrelsesmedlemmer i danske musikforeninger v/Bo Gunge. Masterclass med Jonatha Brooke. Aarhus Symfoniorkester Byens største arbejdsplads for musikere Aarhus Symfoniorkester tog i året 2019 en brat afsked med Kristian Rahbek Knudsen, der nåede at bestride posten som musikchef i perioden august 2016 til juni 2019. Det var en fratrædelse, hvor ingen af de implicerede parter havde lyst til at udtale sig. Så kan man selv gøre sit regnestykke. Som erstatning og som en hjælp i en svær periode efter KRK, overtalte man Leif V.S. Balthzersen, en gammel kending til at indtræde i stillingen midlertidigt. Leif V. S. Balthzersen, der har været musikchef i Aarhus Symfoniorkester

igennem flere perioder, har for længst bevist sit værd og sin dygtighed. Leif accepterede og blev konstitueret som souschef /musikchef i juni 2019, denne gang fik han ca. ½ års ansættelse. 21. januar 2020 var der inviteret til afskedsreception for Leif og samtidig var der reception og præsentation af to nye nøglemedarbejdere i orkesteret. Ny musikchef er Jesper Nordin og Thorkild Andreasen er ansat som administration- og sponsorchef. Udover bumpene og afskeden med musikchef Kristian Rahbek Knudsen, så er orkesteret inde i en god gænge. Det forhadte 2 % omprioriteringsbidrag, der var ved at tage livet af flere landsdelsorkestre, og som også tyngede Aarhus Symfoniorkester blev stoppet ved seneste finanslovsforhandling sidst i 2019 af den nye regering og dens støttepartier. Det har stor økonomisk betydning fremadrettet, at man fra 2020 ikke mere skal finde 2 % besparelser i orkesterets økonomi. Orkesteret roses ofte af et tilfreds publikum og pressen. Publikum strømmer til koncerterne. Det er et dygtigt og godt orkester, der burde have mere politisk bevågenhed fra byrådet. Orkesteret fortjener anerkendelse for deres indsats. I alt for mange år har besparelsesspøgelset været en realitet for orkesteret. Bestyrelsen

Vi fik 3 nye kvindelige medlemmer ind i bestyrelsen på sidste generalforsamling. Vi er i dag 4 kvindelige og 3 mandlige bestyrelsesmedlemmer og 2 mandlige suppleanter i bestyrelsen. I forhold til snakken om kvindekvoter i bestyrelser, så er vi rigtig godt med i Aarhus afdelingen. Vi havde syv bestyrelsesmøder i perioden siden sidste generalforsamling. Afdelingens regnskab DMF-Aarhus afdelingens årsregnskaber for 2019 er ikke med i dette nummer af Basunen. De bliver offentliggjort inden generalforsamlingen, og vil kunne ses på www.dmf-aarhus.dk.

33. årgang - marts 2020 • basunen

31


32

basunen • marts 2020 - 33. ürgang


Stort menneske - unik lydmand Af Lars Borup - Foto: Poul Nyholm

Der var altid garanti for kvalitet, når man var sammen med Kaspar Vorbeck, både når man snakkede om livet, og når han var på job som lydtekniker. Han kunne noget, som ikke ret mange andre formår, når det gælder lydproduktion. Nu er han væk. Natten til den 1. december døde han af kræft. Han blev 67 år. Strømmen af reaktioner på de sociale medier og deres indhold fortalte meget om, hvad Kaspar Vorbeck havde betydet for dem og deres musik. Han blev bisat fra Vestre Kirkegårds store kapel, som var fyldt til bristepunktet af folk fra musikbranchen. Han blev sendt af sted ved en anderledes ceremoni, som han selv havde skitseret. Uddannelse Jeg selv har kendt ham i mange år både som ven og spillemand. Har flere gange lavet indspilninger i hans kælder i huset i Viby, og så har vi bl.a. haft mange år sammen på Tunø Festival og på Klostertorvet under Aarhus Jazz Festival. Kaspar Vorbeck tog i årene 197178 en mastergrad i Electronic Enginering fra Danmarks Tekniske Universitet. Han havde sit eget firma Kaspar Vorbeck lydteknik, som var afsættet for et meget musikalsk bredt og omfattende arbejde med indspilninger og liveproduktioner. Han var en mester i at få detaljen til at fungere. Han efterlader sig et kæmpe arkiv med

råbånd fra flere årtiers indspilninger af århusiansk og østjysk musik. Han arbejdede med alle dele af musiklivet og var på banen både som fødselshjælper for amatører og professionelle.

Skribent Fra 1997-2001 var han skribent for Gaffas magasin Soundcheck. Han efterlader sig sønnen Aksel, som de senere år har været med faderen på job som lydtekniker. Aksel har dog ikke planer om en karriere i Kaspars fodspor.

33. årgang - marts 2020 • basunen

33


GATEWAY I AARHUS Mette Ellebye-Larsen fra DMF’s egen musikdistribution Gateway Music vil i 2020 fortsat være at træffe regelmæssigt i Aarhus afdelingen. Går du/I med planer om at udgive på eget label, eller ønsker du / I blot at afdække udgivelsesmulighederne i det hele taget, så kom og få en snak med Mette Ellebye-Larsen.

Rabat på formstøbte høreværn Husk, at du som medlem af DMF får 15% rabat på formstøbte høreværn og in-ears hos Audiovox. Audiovox har fire butikker i København, men ingen fysisk butik/showroom her i Jylland. Men de har en konsulent herovre, som du kan ringe til og aftale tid for at få lavet et aftryk. Han hedder Keld Navntoft - tlf. 31410533 kna@audiovox.dk og kan træffes efter aftale på DMF Aarhus kontoret.

Se også mere på www.audiovox.dk.

Kontakt Mette på tlf. 35 24 02 18 for en aftale.

www.gateway.dmf.dk FINK REVISION & RÅDGIVNING www.finkrevision.dk Gør det du er bedst til og lad mig gøre resten. Jeg har specialiseret mig i skatteregler og regnskab for musikere.

Fink Revision Borggade 1, 2.th 8000 Aarhus C tlf.: 61 60 62 67 info@finkrevision.dk

Skal du have hjælp til selvangivelsen så ring for en uforpligtende samtale. Mvh Uffe Fink Isaksen

DMF Aarhus kontor har åbent: Mandag: 9 - 16 Tirsdag - onsdag: 10 - 15 Torsdag: 9 - 15 Fredag: 10 - 13

DMF-Regionskontor Vestergade 19, 2 8000 Aarhus C Tlf: 8618 4599

34

basunen • marts 2020 - 33. årgang


33. ürgang - marts 2020 • basunen

35


DMF Aarhus afdeling • Vestergade 19, 2 • 8000 Aarhus C • 8618 4599 36 basunen • marts 2020 - 33. årgang www.dmf-aarhus.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.