Basunen 2010 nr. 2

Page 1

basunen • juni 2010

1


2

basunen • juni 2010


Grønnegade 93 2. sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk

Forside Klezmer Duo Foto: Peter Svendsen

www.basunen.dk

INDHOLD Nye tider og skidt udvikling Waldeprisen 2010 Tid til at lytte ... Nye forpagtere af V58 Gustav Albæk Prisen Gearkassen Seniorudflugten CD-udgivelser Siden Sidst KLIK fotos 2010 Århus sejr i Melodi Grand Prix Efterlønsmøde Mike & Dragen Nye Bestyrelsesmedlemmer Jazzflagskib Grobund Generalforsamling i Viborg Riverboat Jazz Festival Århus Jazz Festival Er det Fair? Købt eller solgt? En brise fra Belize Bogkonkurrence Berlin og Citronhuset Mindeord over Kim Sørensen

04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 17 17 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34

05 18 30

www.dmf-aarhus.dk UDGIVER Dansk Musiker Forbund Aarhus afdeling • Grønnegade 93 2.sal • 8000 Århus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk • REDAKTION Lars Kiehn (ansv.) • Bjarne Gren (grafisk produktion og web) • Jes Halding (korrektur) • TRYK CS Grafisk a/s • DEADLINE for artikler og annoncer til næste nummer er 10. sept. 2010. Folder med annoncepriser kan bestilles eller hentes på hjemmesiden • FORSIDE Klezmer Duo • FOTO Peter Svendsen

basunen • juni 2010

3


DMF - MIDTJYLLAND DMF-Århus

Lars Kiehn Grønnegade 93, 2 - 8000 Århus C Tlf: 86 18 45 99 - Fax: 86 13 07 78 aarhus@dmf.dk

DMF-Randers

Kasper Schou Pedersen Hospitalsgade 7, kld - 8900 Randers Tlf: 8642 3856 - Fax: 8642 3856 dmf-randers@mail.dk

DMF-Silkeborg

Ole Kock Sørensen Asklevvej 2 - 8653 Them Tlf: 86 86 93 00 - Mobil: 20 28 77 20 Fax: 86 86 93 60 ole.koch@dmf-silkeborg.dk

DMF-Djursland

Bo Jacobsen Emmelev Kærvej 3 - 8500 Grenå Tlf: 8638 7515 - Fax: 8638 7887 nytliv@norddjursnet.dk

DMF-Herning

Palle Persson Solvænget 20 7400 Herning pallepersson@jubii.dk

DMF-Holstebro

Henrik Højbjerg Petersen Gammel Struervej 36 7500 Holstebro Tlf: 9740 3355 - Mobiltlf: 4019 3355 henrik@radioholstebro.dk

DMF - Viborg

Kent Jungslund Vestervangsvej 16 B, 1.6 8800 Viborg - Tlf: 86 64 51 54 kentjungslund@mail.dk

Har du brug for at kontakte DMF vedr. faglige spørgsmål ! Har du spørgsmål om A-kasse, overenskomster, kontraktsforhold m.v. er du altid velkommen på DMF-regionskontoret i Grønnegade. Du kan også kontakte os pr. telefon, fax eller email. DMF Århus kontor har åbent: Mandag: 10 - 18 Tirsdag - fredag: 10 - 14

DMF-Regionskontor

Grønnegade 93, 2 - 8000 Århus C Tlf: 8618 4599 - Fax: 8613 0778

4

basunen • juni 2010

Nye tider og skidt udvikling Af Lars Kiehn Det er sjældent, at jeg på lederplads bevæger mig ind på de landspolitiske beslutninger og bevægelser. Men det sker dog en gang imellem, og når der er store ting i udsigt. Nu er regeringen og Dansk Folkeparti i gang med at lave en opstramning på hele dagpengeområdet, der i særlig grad betyder forringelser for alle de mennesker, der arbejder freelance. Derfor vil det betyde store forringelser for hele musikområdet. Forringelserne har virkning mange steder. Blandt andet kommer det til at betyder, at dagpengeperioden sættes ned fra 4 til 2 år, og samtidig ændres optjeningskravet for ret til dagpenge, således at man fordobler kravet. Man skal med virkning fra 2012 arbejde 1924 timer i en treårsperiode for at vedligeholde dagpengeretten. Det svarer nogenlunde til et indtjeningsgrundlag på 385.000 kroner efter fradragene er fratrukket. Samtidig lavede forligspartierne, forrige gang de ændrede på dagpengereglerne det sådan, at man som ledig kun må benytte sig af 30 ugers supplerende understøttelse indenfor en 2 årig ledighedsperiode. Det betyder, at vores medlemmer i højere grad må tage job udenfor området – altså i andre og om muligt beslægtede erhverv for at holde sig ude af dagpengesystemet. Og så ved vi godt, hvordan det går, for vi kan allerede nu se resultaterne. Medlemmet mister muligheden for og overskuddet til at øve sig ordentligt og kontinuerligt. Man bliver nogle gange nødt til at sige nej til spillejobs, fordi man arbejdsmæssigt er bundet til sit nye og faste ansættelsessted. Stille og roligt siver vores dygtige medlemmer ud af branchen og finder et andet livsgrundlag. En både sørgelig og dyr udvikling. Konservatorieuddannelsen er en af de dyreste videregående uddannelser, så det er spild af ressourcer. De freelancemusikere, der tidligere vikarierede i de store danske symfoniske orkestre er pludselig væk, fordi de har måttet søge andre veje. De musikundervisere, der skal undervise vo-

res børn i de ”små musik-instrumenter” og i udkantsområderne, vil også forsvinde fra branchen, da de ikke kan samle timer nok. De rytmiske musikere som i lange perioder fordyber sig i deres musik og arbejder med at udvikle nyt materiale, er nu på evig jagt efter det næste job i branchen såvel som udenfor. Og det højner ikke kvaliteten eller kreativiteten og produktet. Alle de forringelser for landets dagpengemodtagere, som har fundet sted gennem de seneste mange år, er personificeret igennem Claus Hjort Frederiksen. Det er ham, der har været arkitekten bag det raid. Han har ofte haft voldsomme udfald mod fagbevægelsen og folk med et ikke liberalt/konservativt ståsted. ”Betonkommunister” er en ofte benyttet betegnelse mod de mennesker, der ikke sympatiserer med Claus Hjort Frederiksen og hans idealer. Men nu praktiser han det selv – bare med modsat fortegn. De stramninger, vi har været vidne til i en lang periode og de formodentligt kommende stramninger, som de sidder i Folketinget og arbejder med i skrivende stund, er i forhold til dagens arbejdsmarked, meget umoderne. De skaber et unuanceret og ufleksibelt dagpengesystem og et arbejdsmarked, som forringes på en masse områder. Det er ærgerligt at være vidne til, for udviklingen burde gå den anden vej. Mange mener, at det er den kreative klasse som i høj grad vil præge fremtiden, og at det vil være derfra samfundet skal hente en masse ressourcer og nye ideer. Samtidig giver man den gruppe de ringeste betingelser i mands minde. Ja, der skabes omstændigheder, der reelt tvinger folk til at flygte fra området. Vi håber at DMF, sammen med den øvrige fagbevægelse, får held med at bremse de værste forringelser i spareplanen, og at rmedlemmerne fortsat vil stå sammen og kæmpe for, at musikken får anstændige vilkår også i fremtiden. For kun gennem fællesskaber og alliancer, kan vi påvirke og stoppe beslutninger, som går os imod. Alene har vi ikke en chance.


Årets Waldepris Af Lars Kiehn - Fotos Bjarne Gren En århusiansk tillidsmand modtager forbundets Walde-pris 2010 På hovedbestyrelsesmødet i april måned, blev Thorkild Dalsgaard hædret med forbundets Walde-pris. Gilleleje Badehotel dannede ramme om festligholdelsen, og sammen med taler, god mad og vine strålede prismodtageren tydeligvis tilfreds med forbundsformand Anders Laursens motivation og tale og den velfortjente hæder. Hvert år på hovedbestyrelsens aprilmøder uddeles forbundets tillidsmandspris – Waldeprisen - til en af forbundets markante tillidsmænd. Mange udmærkede tillidsmænd har gennem tiden modtaget denne hæder. I 2009 blev den ære tildelt den københavnske trompetist Benny Rosenfeld. I år var det den århusianske tillidsmand og kasserer i Aarhus afdelingen, fløjtenist Thorkild Dalsgaard, der modtog den flotte pris. Prisen består af en Walde kobberstatuette og en kontant pengegave på 15.000 kroner.

Thorkild var eksempelvis tillidsmand i Aarhus Symfoniorkester i perioden 1983 – 97, foruden han i perioden 1987 – 97 også var formand for alle landets symfoniske musikere i Landsdelsorkestermusikernes Fællesråd. I den egenskab var Thorkild bl.a. hovedarkitekt bag det overenskomstsystem, som er gældende i dag og den pensionsforsikring, som har været til stor nytte for mange nedslidte og sygdomsplagede symfoniske musikere. Pensionsordningen var i øvrigt forhandlet så godt, at den siden blev omlagt og nedjusteret. I dag er det pensionssystem en naturlig del af de symfoniske musikers løn- og ansættel-

Sammen med sin store indsats for symfonikerne har Thorkild også været mangeårigt underviser og stævneleder på det årlige sommerstævne på Vesterlund Efterskole, der i dag er et succesfuldt og velfungerende sommerstævne for unge og kommende musikere.

Thorkild har samtidig med de andre poster siddet som bestyrelsesmedlem i DMF’s Aarhus afdeling siden 1983, de sidste ca. 10 år som kasserer. Han har været mangeårigt formand og medstifter for Bach-selskabet, der har arrangeret mere end 100 Bachkoncerter igennem årene. Musikerne skylder Thorkild Thorkild Dalsgaard har væDalsgaard meget for hans ret tillidsmand i knap 30 år. ihærdige og store indsats, der Og hans poster og bedrifter altid har været uegennyttig og er mange, hvis alt skal nævfor andres ve og vel. Derfor nes. Overskriften for det var udnævnelsen af Thorkild meste af det faglige arbejde Anders Laursen overrækker statuetten og prisen til Thorkild Dalsgaard som Walde-prismodtager også har været, at Thorkild med både velbegrundet og i øjenfalsin person har fungeret som dende rigtig. sesgrundlag. Så det er en enestående og ”brobygger”. Det er lige i oboist Waldemar Wolsings ånd, manden der har lagt navn til forbundets fornemme hæderspris.

betydelig indsats.

Chris Kromann og Thorkilds frue

Steen Jørgensen og Thorkild Dalsgaard

Stort tillykke til Thorkild med hæderen.

Anders Laursen og Lars Kiehn basunen • juni 2010

5


Tid til at lytte . . . Af Gary Snider Jeg læste forleden om et begreb inden for kommunikation, der hedder ’sandwich’ teknikken. Det handler om at sige noget pænt og rosende, fortsætte med sit egentlige budskab og slutte af med noget opmuntrende. Det vil jeg gerne forsøge på at gøre her. Der er rigtigt mange ting, der går godt! Der er sket store fremskridt inden for alle former for videnskab og teknik. Der arbejdes på højtryk med at finde bæredygtige løsninger, som kan gavne miljøet. Kreativitet og opfindsomhed blomstrer, godt hjulpet af redskaber som computer og internet. Det har aldrig været så billigt som nu at anskaffe elektronik eller at rejse. Valgmulighederne synes ubegrænsede. Vi kan blot tænde for TV og se det ene program efter det andet, der viser talentfulde amatører, glade kendisser, ufatteligt flotte liebhavervillaer, eksotisk madlavning og haveprogrammer. Der findes snart ikke et begreb, der ikke hylder en fantastisk fremtid. Mindfulness, wellness, bodybuilding, time management, osv. Alt sammen tiltag som skulle give mere tid og livskvalitet. Mindre forurening, mindre papirforbrug, mindre spild. ’Oh what a wonderful world this would be’. Men hvordan ser virkeligheden ud? Efter årtiers

hektisk forbrug og uklog pengepolitik er vi havnet i en krise, der åbenbart medfører fyringer ”en masse”. Eksperter og politikere forsikrer os om, at service-niveauet bliver lige så godt. Men samtidig er der flere og flere, der går ned med stress samt alle mulige og umulige lidelser og sygdomme. Vold og aggressivitet vokser ufortrødent. Man kan fristes til at spørge, hvor er vi på vej hen? Men det er ikke et populært spørgsmål. Hvornår har man sidst i privat sammenhæng deltaget i en politisk ladet diskussion? Måske også et træls spørgsmål. Misforstå ikke! Jeg er ikke sortsynet eller pessimist. De fleste opgaver eller problemer kan løses. Men det kræver, at man præciserer, hvad problemet er, og hvor det stammer fra. Det kræver dygtighed og mod. Og ikke mindst: tid. Tid er, når det kommer til stykket, det vigtigste element i alles liv. Det er tid – der ligesom vand – giver mulighed for vækst. Ting tager den tid, de tager. Man kan prøve at tvinge naturen til at give fra sig hurtigere for at score en større gevinst. Men der er en pris at betale. Fordi et godt resultat og modenhed tager tid. Vi kender alle sammen til en pære eller avocado, der er stenhård. Det er total spild at forsøge at spise sådan en.

Gary Snider Så lad os tænke lidt på tid, og hvad der står i Prædikerens Bog. Og lad os mindes ekkoet af gode gamle Peter Seegers sang:

‘To Everything (Turn, Turn, Turn) There is a season (Turn, Turn, Turn) And a time to every purpose, under Heaven A time to gain, a time to lose A time to rend, a time to sew A time for love, a time for hate A time for peace, I swear it’s not too late’ Endnu bedre, lad os finde mere tid, så vi kan være med til at skabe den ’wonderful world’, som, jeg tror, vi alle sammen ønsker. Men så skal vi vælge noget fra. God arbejdslyst og tak fordi du lyttede! Jeg kan ikke dy mig for at tilføje, at Tøbruds ny CD: A time to Listen kunne være en god inspirationskilde undervejs i processen, – hvis du altså har tid...

Tøbrud

6

basunen • juni 2010


Nye forpagtere af Vestergade 58 Af Lars Knudsen Vestergade er verdenskendt i Århus for Peter A.G.’s tekst om at slingre ned af den, og for det legendariske spillested Vestergade 58. Basunen har, ud fra teksten i Gnags hittet, sunget ni spørgsmål til Ejner Miranda-Dam og Claus Reher-Langberg – de to forpagtere som netop har overtaget og genåbnet stedet. 1. Slingrer ned ad vestergade Og det er forår Og jeg har røget en stråhat Basunen: Hvad får jer til at give jer i kast med at åbne dette gamle spillested? Som om I ikke har nok at lave i forvejen, og stedet er jo lukket ned adskillige gange i løbet af årene – har i røget stråhat? Ejner & Claus: Nej ingen stråhat her, bare en enestående chance der pludselig dukkede op. Det tog 5 minutter over en kop kaffe – så var vi klar! Det er vores drømmested – et sted med ånd, historie og muligheder. 2. Der er en kommis. Han kysser sin kæreste fra skolen I solen foran en købmandsbutik med ophørsudsalg Basunen: Hvad gør I for at omdanne stedets seneste ry som single-bar/ enkebal/kysseklub – til et spillested igen? Ejner & Claus: Det bliver ikke noget problem. Unge mellem 20 og 30 år, har stort set ikke lagt mærke til stedet de sidste 10 år. Så for dem er det blot et nyt positivt alternativ til de andre steder i byen. Den ældre årgang kan huske Vestergade 58 fra 70erne og 80erne og vi har modtaget masser af mails der tilkendegiver at de kommer og besøger os. 3. Hylderne bugner med guldkorn i udvalg Basunen: Hvilke musikalske guldkorn vil man kunne se på hylderne på det nye V58? Hvilken musik profil går I efter? Ejner & Claus: Vi er en klub og går efter intime koncerter, gerne med større danske og udenlandske bands. Og overvejende original musik. 4. F.eks. den om gamle dage Og hvor respekten kommer fra Det var dengang en hver fik lov at lære at dyrke haver Basunen: Hvad tager i med jer, fra stedets historie, ind i jeres fremtidige arbejde med, og håb/forestillinger om V58 fremadrettet? Ejner & Claus: Vi vil gerne trylle klub stemningen fra 80erne frem igen. Vi gør

meget for at respektere stedets fantastiske historie. 5. Så måtte man lære en hel del om livet Og luge forsigtigt og ikke træde ned Og aflede stære fra een jordbærbed osv. Basunen: Hvilke farer momenter og risici ser I som de primære, at prøve at navigere igennem for stedet/forretningen V58? Ejner & Claus: Vi skal ikke forsøge at gentage Vestergade 58 som det var i 80erne. Men skabe et nyt sted – der med repekt for fortiden kigger fremad. Og engang imellem må vi gerne skule lidt tilbage i tiden. 6. Nu la’r man mest indkørslerne asfaltere Der er ikke meget fodbold på plænerne mere Det er studsing og skrårem og motorsav reklameblade Basunen: Hvor langt vil I kommercielt gå, i forhold til V58? Hvornår vil I personligt være derude hvor I mærker, at hvis I foretager jer ”det-eller-det” så går I på kompromis med det I gerne vil? Eksempler: Fri adgang og Barcardi Breezere til single piger under 23? Michael Bolton som headliner til V58 festival 2011? Ejner & Claus: Først kommer happy hour – dernæst strip og så til slut, Michael Bolton....Nej, vi vil være et seriøst spillested. Publikum skal ikke komme her fordi vi har et bestemt ølmærke eller happy hour. Men fordi at de vil høre noget godt musik eller komme til en fantastisk fest. 7. Der er en masse tomme huse OG en masse uden boliger Mod centrum hvor det hele blir Uroligere og uroligere Og bannere med lapper på Og laset tøj og stribet hår Og dig der lukker øjnene For alt det som du ikke forstår... Basunen: Tegner I 100% selv stedets booking og musikprofil, eller tænker I at samarbejde med nogle af arrangørforeningerne i byen, f.eks. Ljud/ Metal Royale etc., om at lave genre specifikke klubber på V58? Ejner & Claus: Vi samarbejder med forskellige foreninger. Af flere grunde. Foreningerne har specialiseret sig i bestemte genrer, og ved ofte mere om den genre end vi ved. Udover det vil vi gerne dele ud af Vestergade 58, så flest mulige mennesker får ”ejer-fornemmelse” af stedet. Vi vil også

Claus Reher-Langberg og Ejner MirandaDam ansætte en eller to unge bookere der har fingeren på pulsen, hos de helt unge også. 8. Et underligt grønt land Med masser af blåt vand En lan een med næse og øer Og hunde der gøer Og køer der muher Og duer der kvidrer osv. Basunen: Hver fugl synger med sit næb. Kan I sætte ord på hvordan V58 med Jer ved roret vil differenciere sig fra byens øvrige spillesteder - Fatter Eskil, Musikcafeen, Voxhall? Ejner & Claus: Århus har mange fede spillesteder. Men mangler et decideret klub spillested. Vi forsøger at dække det hul som vi mener der er i Århus lige nu. Intime koncerter for 2 – 300 gæster. 9. Når vi en sjælden gang ser igennem tågen hvad det er Det drejer sig om her Det er Fravær, fravær, fravær, fravær Basunen: Hvad drejer det sig om med V58? Og hvad har I af ønsker og tanker om fremtiden for spillestedet? Ejner & Claus: Vi vil bare gerne være det bedste klub-spillested i Danmark – med det sødeste personale, de venligste dørfolk, de bedste musikere og de fedeste lyd og lysanlæg.

basunen • juni 2010

7


Musikerformand og musikerforkvinde modtager Gustav Albeck Prisen 2010

Af Thorkild Dalsgaard Gustav Albeck Prisen tildeles som en opmuntring og påskønnelse til en person, som har gjort en særlig indsats for Aarhus Symfoniorkester. Men i anledning af orkestrets 75-års jubilæum havde fondsbestyrelsen ønsket at uddele hele to legatportioner, som ved koncerten den 15. april blev overrakt til trompetist Anders Larsen og bratschist Christine Hagge Larsen. Det var Mogens Maaløe, kasserer i Aarhus Symfoniorkesters venneforening, der stod for prisoverrækkelsen: ”Anders og Christine er fremragende musikere, men de har udover det kunstneriske arbejde også engageret sig i det organisatoriske som henholdsvis tidligere og nuværende formand for musikernes interne forening, Foreningen Aarhus Symfoniorkesters medlemmer”. Anders Larsen ydede en meget værdifuld indsats som medlem af det byggeudvalg, der var i funktion ved tilblivelsen af Symfonisk Sal og indretningen af Aarhus Symfoniorkesters lokaler i det udvidede Musikhus, og både Anders og Christine er meget velformulerede og repræsentative formandsprofiler.

C

hristine Hagge Larsen studerede også på Det jyske Musikkonservatorium (Marta Libova), men valgte at fortsætte studierne på ”Hochschule Hanns Eisler” i Berlin. I 2004 blev hun optaget i solistklassen på Det kgl. Danske Musikkonservatorium, hvorfra hun debuterede i 2007 med en særdeles vellykket og anmelderrost debutkoncert. Christine er en meget alsidig musiker: medlem af Aarhus Sinfonietta, af specialensemblet ”BaroqueAros”, aktiv kammermusiker bl.a. med pianisterne Søren Rastogi og Aya Tominaga og spiller desuden salonmusik i ”WivexDuoen”. Siden 2006 har Christine været ansat som 2. solobratschist i Aarhus Symfoniorkester. Hun blev valgt som forkvinde for Aarhus Symfoniorkesters Musikere i 2008.

Christine Hagge Larsen

A

nders Larsen blev uddannet på Det jyske Musikkonservatorium hos Martin Schuster. Han fortsatte studierne i Chicago hos Vincent Cichowsicz, John Henes, Arnold Jacobs og Adolph Herseth, som alle er/var berømte eksponenter for messingblæserkulturen i og omkring Chicago Symphony Orchestra. Anders konkurrerede sig ind i orkesterakademiet under Chicago Symphony Orchestra, det såkaldte Civic Orchestra of Chicago og spillede der fra 1993-96. Før sin fastansættelse i Aarhus Symfoniorkester i 1998 var Anders assistent i Stavanger Symfoniorkester, vikar i Aarhus Symfoniorkester og ansat i Norrköbing Symfoniorkester. Anders Larsen er gift med Aarhus Symfoniorkesters solofløjtenist Lena Kildahl.

FAKTA Professor Gustav Albeck grundlagde sammen med Thomas Jensen Aarhus Symfoniorkester i 1935. Han var desuden med til at oprette Den jyske Opera i 1947. Gustav Albeck prisen blev stiftet til minde ham og hans indsats i det århusianske kulturliv, særligt som medstifter af Aarhus Symfoniorkester og hans årelange arbejde for orkestrets ve og vel. Anders Larsen

8

basunen • juni 2010


Gearkassen Af Lars Knudsen og Lars Daugaard, Foto: Palle Pearl Nielsen Trommeslager Lars Daugaard har de seneste år været fast med i One Two. Desuden har han spillet med blandt andet Poul Krebs, Cowgirls, Savage Rose, Maryam Mursal, Skagarack, Dicte, Lars Muhl, Annione og mange flere. I foråret 2010 har Lars netop været på turne med High School Musical 2, og er lige blevet færdig med Jesus Christ Superstar musical i Herning. Derudover har han spillet med Danseorkestret, Ålborg symfoniorkester, Klüvers Big Band og Moonjam. I 2006 startede han eget studie, hvor han laver trommer/percussion tracks til diverse artister. Senest har han lavet trommer/ percussion for Torben Schmidt/ single ”Run Away”, Mads Bærentzen & Sienna Dahlen/ album track, Michael Trier/album ”Suitcase of memories”, Peter Ebberfeldt/album, Viggo Sommer/teater forestilling, Tommy Jervidal/ musical album, Randers HK/slagsang, DGI landsstævne/single, Løgnhalsen DR børne TV/titelsang. I øjeblikket arbejdes der på Bjarne Langhoff’s album, som gerne skulle være færdig i 2010. Sommeren skal bruges på jobs med blandt andet Sko/Torp, Moonjam og Ålborg symfoniorkester. 1. Hvad er dit yndlings instrument/gear for tiden? Jeg er egentlig af den opfattelse, at et trommesæt er et instrument som helhed, men i nørderiets tjeneste vil jeg gerne gå med til, at de enkelte trommer også er instrumenter i sig selv. Ud fra den betragtning er mit favorit instrument helt klart min DW Craviotto solid lilletromme. Almindelige trætrommer er typisk samlet af tynde trælag, der er limet sammen, men Craviotto’en er skåret ud af et stykke ahorntræ. Jeg bruger den meget i mit studie og har den altid med, når jeg spiller med symfoniorkestre, hvor dynamikken veksler meget. Det fantastiske ved trommen er, at den lyder godt lige fra PPP til FFF. Selv om den bliver detunet (stemt uens på stemmeskruerne), lyder den også godt. 2. Hvad skulle du aldrig have solgt/skilt dig af med? Tilbage i 80’erne havde jeg nogle Paiste 602 bækkener af den slags, Jeff Porcaro brugte. På en eller anden måde har jeg skilt mig af med dem. Hvordan husker jeg ikke, men en Rockpalast udsendelse med The Police og Stewart Copeland, iført noget, der lignede Beder Malling Idrætsklubs fodbolddragt, kan være synderen. Copeland var ankommet til jorden, og vi skulle alle sammen have Paiste Rude bækkener (desværre). Paiste

Rude bækkener fungerer sikkert fint i en sportshal med 8000 skrigende fans, men hjemme på teenage- værelset lød de mere som en blanding mellem en Toyota Corolla’s bagsmæk og en smeds armbolt. Øv. Jeg skal lige tilføje, at jeg har spillet Paiste bækkener siden 1995, fordi det klart er de bedste på markedet. 3. Hvad har du købt for nylig? Efter at jeg startede mit studie tilbage i 2006, har jeg investeret væsentligt mere i den retning end på trommer. Det er da blevet til et par lilletrommer og lidt flere bækkener siden 2006, men fokus er klart på bedre studie gear. Det sidste, jeg købte til studiet, var en Waves pakke med nogle SSL 4000 channel strip plugins til Protools. 4. Hvilket instrument/gear henter du af det brændende øvelokale? Mine to gamle 60’er Ludwig trommesæt. De er svære at få fat i, hvis de skal være helt originale og med lilletromme. Jeg har to sæt i Blue Oyster Pearl med tilhørende lilletrommer, som jeg har brugt meget tid på at finde. Det ene sæt er et lille sæt med en 20” stortromme og en 12” tam og 14” gulvtam + en Downbeat lilletromme. Det andet er med en 22” stortromme, 12” & 13” tam og en 16” gulvtam + en Pioneer lilletromme. Jeg mangler kun en 14” Blue Oyster Pearl Jazz festival lilletromme, for at Ringo-imperiet er intakt. 5. Hvad er næste instrument på ønskelisten? En 14” Blue Oyster Pearl Jazzfestival lilletromme...... naturligvis. Og et sæt AEA R84 matched ribbon stereo sæt mikrofoner + AEA’s TRP preamp. 6. Den dårligste investering? Dårlige investeringer har der været mange af. Jeg købte engang en Yamaha lilletromme, som var vildt flot! Den skulle selvfølgelig bruges på et demobånd, der skulle indspilles med det band, jeg spillede i. Inde i mig selv vidste jeg godt, at lilletrommen måske ikke var helt spitze, men som nævnt før var den altså utrolig smuk. Det var først, da jeg kørte en tur i min morfar’s gamle Toyota KE36,, med det famøse demobånd tordnende ud af de bittesmå stereohøjttalere, at jeg fattede det helt. Min kone Marianne var med i bilen, og jeg spurgte forsigtigt, hvad hun mente om demobåndet? Hun spurgte lidt forsigtigt tilbage, om det var min nye lilletromme? Hvortil jeg måtte svare endnu mere forsigtigt: ”Jaaa”. Så kom dødsstødet til Yamaha lilletrommen: ”Lyder den ikke lidt som en spand?” Og det gjorde den.

Lars Daugaard 7. Den bedste handel? Det må klart være de to gamle Ludwig sæt. Ikke så meget fordi de var forholdsvis billige, men fordi de har noget sjæl og varme, som man ikke får, når det er nye ting man køber. Der har været et par gange, hvor jeg har overvejet at sælge dem, fordi jeg kun bruger dem i perioder. Men så snart jeg hiver trommerne frem i studiet, bliver jeg vild med dem igen. 8. Har du et tip til et godt køb? Køb noget klassisk gear! Ikke en Bratsch (med mindre du vil lære at spille på den) men f.eks. en gammel 60’er eller 70’er Ludwig lilletromme, fordi det er klassikere alle bruger. Hvis det er mikrofoner til et studie, så lad være med at købe semi-pro ting. Næsten alle mikrofonfabrikanter laver økonomipakker, som er fine, men det er kun ”overgangs gear”, indtil man får råd til at købe det, man gerne ville have haft første gang. Husk, det ender altid med en Lilly, så hellere én god mikrofon end tre halvgode. 9. Seneste musik gadget? En Lacie USB nøgle-nøgle med otte Gb. Den ligner en almindelig nøgle og passer i et nøglebundt. Smart. 10. Det urealistiske ønske? Jeg ville gerne have nogle Neve 1073 preamps, men de koster ca. 15.000 for 1 kanal, så det bliver ikke lige nu. Måske når jeg kommer med i John Mayer’s band, med mindre det også er urealistisk..

basunen • juni 2010

9


G AT E WAY I ÅRHUS Mette Ellebye-Larsen fra DMF’s egen musikdistribution Gateway Music vil i 2010 være at træffe en dag om måneden i Aarhus afdelingen.

Går du/I med planer om at udgive på eget label, eller ønsker du / I blot at afdække udgivelsesmulighederne i det hele taget, så kom og få en snak med Mette Ellebye-Larsen.

Kontakt Mette på tlf. 35 24 02 18 for en aftale.

www.gateway.dmf.dk

FINK REVISION & RÅDGIVNING www.finkrevision.dk Gør det du er bedst til og lad mig gøre resten. Jeg har specialiseret mig i skatteregler og regnskab for musikere.

Fink Revision Langelandsgade 39, kld 8000 Århus C tlf.: 61 60 62 67 info@finkrevision.dk

10

basunen • juni 2010

Skal du have hjælp til selvangivelsen så ring for en uforpligtende samtale. Mvh Uffe Fink Isaksen

SENIORKLUBBENS SOMMERUDFLUGT Traditionen tro afholder Seniorklubben i DMF’s Århus afdeling sin årlige udflugt den 1. mandag i august, så sæt derfor kryds i kalenderen: MANDAG DEN 2. AUGUST 2010. Vi mødes kl. 9:00 på kontoret i Grønnegade til morgenkaffe, og kl. ca. 10:00 kører vi i bus til Hornstrup lige før Vejle. I den gamle bydel finder vi det gamle forsamlingshus, hvor Anton Stormlund har bygget et museum op omkring et kinoorgel fra en Londonbiograf. Kinoorglet er lig det, der stod i Palladium i København, dog er det lidt større. Anton Stormlund vil demonstrere såvel kinoorglet samt mange andre ting, han har samlet på gennem tiderne. Ved 12:30 tiden kører vi til Vejle Lystbådehavn til restaurant Estakaden, hvor vi indtager en god frokost med diverse tilbehør. Formodet hjemkost kl. ca. 17:00. Tilmelding til kontoret senest onsdag den 28. juli 2010 på tlf.: 86 18 45 99.


CD UDGIVELSER NYT • OMTALE • UDGIVELSER Mike Andersen Band: Echoes Mike Andersen Band’s første album, My Love For The Blues (2002), blev et af de sidste 15 års mest markante rhythm & blues albums i Danmark, og bar præg af den samme kompromisløshed som har præget karrieren siden. Endnu et markant studie album, Tomorrow (2004), og en EP (2006) fulgte efter, samt mange hundrede koncerter over hele Europa, heriblandt opvarmning ikke mindre end 3 gange for legenden B.B. King. Allerede som 12 årig tog afro-amerikansk musik et fast greb i Mike Andersen. Han begravede sig i LP’er med blues helte som B.B.King, Muddy Waters, John Lee Hooker. Senere, hvor stemmen kom i fokus, indtog soul stjerner som Al Green, Donny Hathaway og Marvin Gaye plads i hans pladesamling. Den nye Echoes er mixet af amerikanske Russell Elevado, som har modtaget adskillige amerikanske Grammys. Albummet er mixet fra analogt bånd, igennem anologt rør-grej osv, uden digitale effekter. Medvirkende: Mike Andersen, Mikkel Fisker, Claus Sand, Jens Kristian Dam, Rasmus Bøgelund, Morten Elbek. Mere info: www.mikeandersenband.com Tradish: Beyond the Borders Medlemmerne af Tradish har tidligere spillet sammen i det traditionelle irske band Moving Cloud. Alle tre musikere har gennem årene bevæget sig rundt i – og ikke mindst på tværs af - mange forskellige genrer og traditioner. Tradish appellerer ikke kun til det irske ”hardcore trad publikum”, men rammer også folk, der ikke normalt lytter til folkemusik. Den levende, musikalske tradition, som i dag generelt refererer til genren ”Irsk Traditionel Musik”, har en lang og fascinerende udvikling. Af og til glemmes det, at evolutionen af denne musik ikke udelukkende er foregået inden for Irlands grænser. Den er også i høj grad sket blandt musikere født uden for Irland eller irske emigranter, som har bragt deres kulturarv med rundt i verden. Under arbejdet med at komponere og indsamle materialet til ”Beyond the Borders” har Tradish forsøgt at belyse dette tema fra forskellige vinkler. Med et indhold, som spænder over både

traditionel og nykomponeret musik, forbinder Tradish den gamle folkemusik, med et kontemporært musikalsk udtryk. Medvirkende: John Pilkington, Louise Ring Vangsgaard, Brian Woetmann. Mere info: www.tradish.dk Undertowdk: The Cabin Boy’s Story Dette album blev udviklet i forbindelse med opførelsen af forestillingen ”Skibsdrengens Fortællinger” på Svalegangens Dukketeater i Århus Festuge 2004. Til forestillingen, som tager udgangspunkt i Karen Blixens novelle af samme navn, har HM Dronning Margrethe II tegnet figurer og decoupager, som anvendtes i scenografien – samt også til dette plade- cover. Undertowdk har improviseret sig til mange timers musik og deraf udvalgt 10 minutter til forestillingen. Men dette album er altså ikke udelukkende skabt til teater. Det er også en selvstændig CD-udgivelse, indeholdende spændende, barske, stemningsfyldte rejser med strejf af den arabiske nattehimmel, nordlys og dine egne tanker. Medvirkende: Svend Eeg, Ib Andy Wulff, Søren Mortensen, Johannes Grønager. Mere info: www.undertow.dk. Tøbrud: A Time to Listen Da bandet i sin tid tog navnet Tøbrud, symboliserede ordet den magiske periode efter vinterens ophør og umiddelbart før forårets komme. Nu er tøbrud blevet et negativt ladet ord og forbindes med klodens forfald og klimakatastrofer. Det optræder ligefrem i forsikringsselskabernes police under rubrikken ’ting der ikke kan dækkes’. Endnu før Bjørn Lomborg fik madpakke med i skolen, har Tøbrud spillet gyngende, akustisk økologisk instrumental-musik. I 1984 dedikerede de et helt album til myten om det frisiske Atlantis: Rungholt, som i 1362 forsvandt i en stormflod, netop på grund af menneskets grådighed. Tøbrud har beskrevet naturen i alle dens former og farver. Titlerne og fortællingerne fra i alt fem albums og utallige koncerter vidner om et stædigt engagement. På A Time to Listen fortsættes ufortrødent i samme spor med musik og fortællinger, der ønsker at anspore til refleksion hos lytteren omkring de værdier, der ligger

stakåndede i slipstrømmen af vores forbrugsfest. Medvirkende: Christian Alvad, Gary Snider, Jens Jefsen og Steen Raahauge. Mere info: www.tobrud.dk. Jens Viggo Fjord: Al Norte del Flamenco Al Norte del Flamenco indeholder otte kompositioner af guitarist Jens Viggo Fjord, akkompagneret af rytmegruppe og mindre besætninger. Foruden danske medspillere optræder også en række kunstnere fra Sevilla og Barcelona, som bidrager til lyden og stemningen af den spanske flamenco. Cd’ens numre veksler imellem up-tempo bulerías og rumblas, indadsøgende numre, et touch af jazz og inspiration fra den cubansk-spanske verden. Medvirkende: Inma Rivero, Olayo Jimérez, Enrico de Morón, Joselito Fernandéz, Juan Cantarote, Mauro Salvia, Christian Droulon, Claus Naur, Stephan Jarl, Miguel Vargas, Jasio Velasques, Bjørn Ringkøbing. Mere info: www.jensviggofjord.dk Peter Smed Andersen: Move it on over Peter Smed Andersen fra Silkeborg er et nyt navn på den danske countryscene. Hans debutalbum, ”Move it on over”, rummer friske fortolkninger af bl.a. Hank Williams, Tom Petty, Kenny Rogers & Nick Lowe. Der er dog også blevet plads til et enkelt af Peters egne numre, ”The Hangmans Law,” som sendes ud som radiosingle i det meste af Europa i 2010. Radiolytterne i Jylland har allerede haft lejlighed til at lytte til den unge sanger og guitarist, som er på radioturné i området og er blevet rigtigt godt modtaget. Peter Smed Andersen nævner også Johnny Cash og Tom Fogerty som inspirationskilder og optræder såvel solo som med band. Peter har været aktiv musiker og musikunderviser i mange år og har siden 1996 været sanger og guitarist i motorvejsrockbandet E-45. Medvirkende: Per Stephensen, Palle Jensen, Lisa Desirée, Ole Bertil Holmgaard, Poul Vinther, Mette Vinther. Mere info: www.myspace.com/petersmedandersen.

basunen • juni 2010

11


SIDEN SIDST

NYHEDER • OMTALER • ANMELDELSER • BØGER • UDGIVELSER Én central aktør for skolekoncerter Statens Kunstråds Musikudvalg har besluttet at indlede forhandlinger om en treårig aftale

med LMS-Levende Musik i Skolen om fremover at være den centrale aktør på skolekoncertområdet. Med et årligt tilskud på 13 mio. kr. til LMS nedlægger udvalget samtidig den nuværende pulje til skolekoncerter og reserverer alle midlerne til én central aktør. Det betyder, at LMS i de næste tre år skal sikre et stort og mangfoldigt udbud af skolekoncerter af høj kunstnerisk kvalitet. Baggrunden for valget af netop LMS som central aktør er anbefalinger i rapporten ”Skolekoncerter i Danmark”. Giordano Bellincampi, formand for Statens Kunstråds Musikudvalg: ”Vi er glade for at have fået belyst og analyseret området, så vi tydeligere kan se, hvor meget godt, der bliver gjort, og hvor meget mere vi gerne så gjort for at udbrede levende musik til alle børn i Danmark”. Musikudvalgets målsætning er ifølge Bellincampi et kvalificeret skolekoncerttilbud til hele landet. Ny videreuddannelse på Det Jyske Musikkonservatorium Fra studieåret 2010/2011 tilbyder Det Jyske Musikkonservatorium en helt ny diplomuddannelse i rytmisk korledelse. Uddannelsen henvender sig især til lærere, pædagoger og andre med en mellemlang, videregående

Voxnorth uddannelse eller tilsvarende kvalifikationer. Desuden skal de studerende have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Uddannelsen er et tilbud om at få opkvalificeret både sine

12

basunen • juni 2010

musikalske og sine pædagogiske færdigheder inden for rytmisk korledelse. Ansvarlig for uddannelsen er Jim Daus Hjernøe, professor i rytmisk korledelse og leder af vokalensemblet Voxnorth samt efterspurgt dirigent, arrangør, komponist og kursusleder. Uddannelsen gennemføres som et deltidsstudium á fire semestre. Århus band vinder DM i jazz 2010 Lars Fiil Kvartet har vundet finalen i den prestigefyldte talentkonkurrence ”Ung Jazz”. Finalen løb af stablen på det legendariske spillested Copenhagen Jazzhouse. De unge

Lars Fiil Kvartet talenter i Lars Fiil Kvartet kan efter en hård udvælgelsesproces blandt 27 bands, en spændende semifinalestrid i Svendborg og en nervepirrende finale mod bandet Wake Up Jacob, kalde sig for danmarksmestre i ung jazzmusik. Aftenens jury, der bestod af de veletablerede jazzmusikere Jakob Bro, Søren Kjærgaard og bestyrer af Paradise Jazz, Tove Enevoldsen, måtte vælge mellem to meget forskellige bands, men endte med, efter eget udsagn, at vælge det orkester, der havde rørt dem mest. Lars Fiil Kvartet høstede desuden ros for at spille moderne og kompetent jazz med fantastiske solopræstationer, godt sammenspil og helstøbte kompositioner. De kan nu se frem til at skulle kæmpe i den nordiske finale ”Young Nordic Jazz Comets”, der finder sted i Helsinki til september. Lars Fiil Kvartet består, udover pianist og komponist Lars Fiil, af saxofonist Lis Kruse, kontrabassist Jens Mikkel Madsen og trommeslager Andreas Skamby. Abonnement på en sang Marybell Katastrophy har en ny single , ”Difference”, ude på deres web- og Myspace side. Avantgardepop bandet med Marie Højlund i front lancerer nu en ny abonnementsordning på deres hjemmeside, som de kalder ”Different Difference”. Idéen er, at man ved at købe singlen samtidig tegner abonnement på en lang række alternative

versioner af ”Difference”. Man modtager med andre ord løbende links til at downloade andre udgaver og fortolkninger af nummeret. Bag de kommende udgaver af Difference står forskellige musikere og acts, som blandt andet Beta Satan, Darling Don’t Dance, The Malpractice, Schweppenhäuser/Thomsen & Morten Søndergaard, The Bronson Brothers med flere. Som det har været tilfældet med tidligere Marybells Katastrophy udgivelser, kan man selv bestemme prisen, når man downloader ”Difference”. Denne form for abonnement, hvor man altså kan følge en sang i udvikling og flere fortolkninger, er så vidt vides ikke set før herhjemme. Århus får musikprofilskoler Korsang og guitarer vil indtage en langt mere central plads i hverdagen, når de første folkeskoler efter sommerferien tager et skridt i retning af at blive musikprofilskole. Profilskolerne skal bl.a. samarbejde tæt med byens uddannelses- og kulturinstitutioner. Målet med musikprofilskolerne er at give de århusianske folkeskoler endnu flere muligheder for at fastholde og tiltrække elever. Samtidig får profilskolerne mulighed for at skabe endnu mere attraktive arbejdspladser for musikinteresserede lærere og andre medarbejdere. Musikprofilen kan knyttes til en almindelig folkeskole med særlig interesse eller ressourcer inden for musik. Det er forældre og medarbejdere på den enkelte skole, der afgør, om man vil have musikken som profil, understreger rådmand for Børn og Unge, Jacob Bundsgaard Johansen, der ser muligheden som en styrkelse af folkeskolen i Århus. Århus har i forvejen to profilskoler, Rundhøjskolen og Vejlby Skole, der har breddeidræt som profil. Stjerneprisen Frokostjazzen Silkeborg og SparNord Bank har i fællesskab indstiftet en ny jazzpris. Det er en pris på kr. 20.000, som i 2009 tilfaldt pianisten Jens Ulrik Madsen og d. 29.april i 2010 blev uddelt for anden gang.

Richard G. Andersson - Stjerneprisen


Det er således den pt. største jazzpris for unge lovende jazzmusikere i Danmark. Musikskoler, musikhøjskoler og konservatorier i Jylland og på Fyn var blevet bedt om at indstille kandidater, og ud fra ni forslag blev tre udvalgt af en jury. Et kvalificeret publikum var mødt op på Silkeborgs rytmiske spillested, Rampelys, og var med til at stemme på bassisten Richard G. Andersson fra Odense, der løb med førsteprisen på kr. 15.000. De andre to nominerede Samuel Hejslet, saxofon og Matias W. Andreasen, trommer, fik hver kr. 2.500 med sig hjem. Vinderne spiller desuden under årets Riverboat Jazz Festival, og Richard G. Andersson med sin egen gruppe spiller en koncert til frokostjazzen i foråret 2011. Kendt stjerne-diva til Århus Den internationale sopran Barbara Bonney blev i maj måned adjungeret professor ved Det Jyske Musikkonservatorium. Hun er den første af sin art på institutionen i Århus, der forventer at udnævne flere i løbet af de næste år. Bonney er canadisk, og uddannet på Mozarteum i Salzburg. Hun debuterede i 1979 i Nicholais ”De lystige koner i Windsor” i Darmstadt. Efterfølgende gik karrieren over Hamburg til verdens førende operascener og koncerttribuner. Hun har 30 års erfaring og mere end 100 indspilninger bag sig. Foruden den nye udnævnelse er hun også professor på Mozarteum i Salsburg og gæsteprofessor ved Royal Academy of Music i London. De kommende adjungerede professorer vil blive tilknyttet både inden for klassisk, rytmisk og elektronisk musik. Ny Salon Den nye musik- og event-klub, ”Salonen”, er en videreførelse af den tidligere ”Jacob Nielsens Salon” beliggende i Grønnegade 61 b, Århus. Som udgangspunkt vil Salonen huse koncerter af forskellig slags fra klassisk og opera til viser, songwriters, jazz og pop. Ud over de musikalske oplevelser tilbydes også en madklub, og forskellige andre tiltag er på bedding: filmklub, foredragsaftener, digtoplæsning og stand up. Bag tiltaget står musikerparret Jacob Venndt og Karoline Budtz. Århusiansk pladeselskab lukker Booking-, management- og pladeselskabet Strange Ears har drejet nøglen efter næsten seks års virke. Efterhånden har musiker og indehaver Steffen Rasmussen placeret sit Strange Ears label i front, når det kommer

Steffen Rasmussen og Nicolai

til et af byens mest aktive og driftige musikvirksomheder. Men nok er nok. Steffen har besluttet at uddanne sig til arkæolog og afhænder derfor størstedelen af Strange Ears projekter. Dog viderefører han igennem Alive Music enkelte initiativer som f.eks. ”Danmarks Mærkeligste Festival”, ”Songwriters in the Dark”, musikmagasinet ”Det Nye Sort” samt arbejdet med bandet Striving Vines, som netop har udsendt deres debutalbum. Held og lykke fremover til Steffen Rasmussen, og et tak skal der lyde for hans hidtil flotte bidrag til fremme af det århusianske musikliv. Brint: Under a Star Brints debutalbum fra 2009 modtog stor ros og fik blandt andet god rotation på DR P4, med sangene The Astronaut og Send Me On A Ship. Det nye album indeholder også ”popmusik man kan forstå” - som var én af P4 musikchefernes umiddelbare kommentar. Førstesinglen Rainbow Song er da også allerede sat i rotation. Sangskrivningen er ligesom på debutalbummet Looking for the spirit of regular life også helt central på Under A Star. Brints to sangskrivere, Danny Goodwin og Rune H. Jensen, står bag de melodiske, varme og luftige numre. De spænder fra kant, tempo og rå elguitar på sange som ”Poe People” og ”Postcard From The Future” til akustiske ballader som ”Lay Me Down” og titelnummeret ”Under A Star”. Medvirkende: Danny Goodwin, Joe Coyne, Rune H. Jensen, Søren Madsen, Flemming Bloch, Daniel Kornum. Mere info: www.brintmusic.com. Sam Robas: Travel Forever and Be Back Home Soon Ebbe Weile har skabt alt basismaterialet til udgivelsen og er Sam Robas; men Sam Robas er også et fællesskab. Sangene er arrangeret i en 70’errundkreds og indspillet live i studiet. Ebbes mangeårige amerikanske oplevelser (læs mere herom andetsteds i dette blad) lader sig ikke fornægte på albummet, hvor der bliver skelet til navne som Dylan, Young, Lanois. Men samtidig er det svært at sætte label på musikken, som måske nok tager sit afsæt i folkafdelingen, men som alligevel indeholder langt mere rock end lejrbål. Medvirkende: Ebbe Weile, Michael Borup, Per Chr. Frost, Palle Hjort, Kent Olsen. Mere info: www.myspace.com/samrobas. Steenild+Guttesen: Reconstructed Sangerinden Maria Guttesen og guitaristen Peter Steenild er klar med deres fællesprojekt, Reconstructed. Den færøsk fødte

Århus-sangerinde, Maria Guttesen, har siden 1994 udgivet fire albums. Peter Steenild er uddannet på Musicians Institute i Los Angeles og har gjort sig bemær¬ket med Povl Dissing og Rune T. Kidde på pladen Brødrene Gedicht samt med sangerinden Karoline Hausted i duoen Salley Gardens. For nogle år siden udnævnte verdens førende guitarmagasin, Guitar Player, Steenild til ”Best Guitar-stylist of the year”. Maria Guttesen synger alle sangene (to på færøsk, ni på engelsk), har skrevet de fleste af melodierne og spiller trommer og percussion. Peter Steenild spiller udover guitar, violin, mundharmonika, syntheziser, percussion og har programmeret trommer. Derudover har Lene Drachmann og Karoline Hausted leveret tekster til Reconstructed. Det giver ikke mening at putte Steenild+Guttesens Reconstructed i en allerede eksisterende musikalsk genrebås. Men et bud fra den århusianske Færø-sangerinde og guitar-stylisten kunne lyde: ”Nordisk, elektronisk, meditativ, alternativ pop” Medvirkende: Maria Guttesen, Peter Steenild, Karoline Hausted. Mere info: www.mgroots.com. Striving Vines: Can’t win them all Det fremadstormende band Striving Vines er ude med første single, ”Too much wine”, fra dette nye album, udgivet af Strange Ears via Playground Music. Singlen er produceret og mixet af Striving Vines selv og Thomas Alstrup (Utah) og ma¬stereret af Anders Schumann. Bag resten af albummasteringen står Greg Calbi (David Bowie, John Mayer, The Sto¬kes, m.fl.). Striving Vines har fra starten gjort sig be¬mærket med Jonas Møllers stærke og ka¬rakteristiske vokal i front og en lang række skæve, men fængende tracks. I hjembyen Århus er bandet hurtigt blevet etableret som et af de nye håbefulde navne. De gjorde sig synlige som finalist i Live Contest, med en efterfølgende selvfinansie¬ret 3-track EP, som udsolgte det første oplag på 1000 kopier. ”Kvartetten Striving Vines’ største trumfkort er helt klart sanger og sangskriver Jonas Møl¬lers stærke, lyse og udtryksfulde vokal, som gruppen klogeligt mikser langt frem i lydbil¬ledet, både på gruppens studieindspilninger og live. Sangskrivningen, musikerskabet og som nævnt ikke mindst vokalen er absolut i orden, og dermed har Striving Vines masser af potentiale”, skrev GAFFA i oktober 2009. Medvirkende: Jonas Møller, Michael Noe, Jacob Haubjerg, Jens Bach. Mere info. www.strivingvines.com.

basunen • juni 2010

13


s

Fotos fra KLIK 2010 i Aarhu

Chili & Chill Out Af Lars Knudsen Fotos Peter Svendsen

Amanda Lagoni

Chadi

Emir Bosnjak

Line & Lau

14

basunenDuo • juni 2010 Klezmer

Kiehn & Maaetoft


Blaar

Chili & Chill Out – en super dag i Århus afdelingen Århus afdelingens store hygge-, workshop og medlemsdag Chili & Chill Out, som blev afholdt op til påske, blev et flot arrangement med fin opbakning og fremmøde fra medlemmerne. Chili & Chill Out dagen, med de mange indlagte aktiviteter, workshops, foredrag og god gammeldaws hyggeligt samvær, viste sig at være noget, som vores medlemmer i lokalafdelingen kunne lide. Hele dagen emmede Grønnegade 93 af super god musikerstemning. Foruden alle de faglige inputs blev der hygget, sludret og netværket i stor stil. Både yngre som ældre musikere deltog og hyggede sig med hinanden, DMF personale og konsulenter samt de inviterede branchefolk. Opfordringerne om at gentage Chili & Chill Out dagen har efterfølgende ikke været til at tage fejl af. Så mon ikke vi i Århus afdelingen fremtidigt disker op med en ny omgang stærke sager til medlemmerne igen. Fotograf Peter Svendsen fik i løbet af dagens Quick-Klik workshop skudt en række flotte band fotos. På afdelingens hjemmeside www.dmf-aarhus.dk kan også ses stemningsbilleder, samt video fra arrangementet. Emir Bosnjak

Mads Jacob Hagen

basunen • juni 2010

15


16

basunen • juni 2010


Århus-sejr for Tyskland Århusianske musikere markerede sig stærkt ved Det Europæiske Melodi Grand Prix 2010 i Oslo. Foruden en flot fjerde plads til den russiske superstjerne N’evergreen, med det borgerlige navn Tomas Christiansen fra Hadsten, toppede århusianske John Gordon således også ved, sammen med den amerikanske sangskriver Julie Frost, at være ophavsmand til den tyske vindersang ”Satellite”, fremført af den 19-årige sangerinde Lena Meyer-Landrut. Det kan godt betale sig at finde den indre Rollo & King frem, og give sig i kast med ESC sangskrivningen. For med sejren i Oslo fortsætter succesen nemlig for den århusianske vindersang, der allerede før finalen havde solgt 600.000 eksemplarer i Tyskland, og dermed opnået dobbelt platin. Flot gået og stort til lykke. John Gordon

DMF OG FTF-A afholder efterlønsmøde Dansk Musiker Forbund og FTF-A gentager succesen med efterlønsmøder. Er du nysgerrig efter at vide, hvordan din efterløn kan blive? Så skal du endelig møde op til fyraftensmøde sammen med Dansk Musiker Forbund og FTFA og få dig et samlet overblik over efterlønnen og dine muligheder for at bruge den. På mødet vil du få svar på spørgsmål som: • Ved du, om du kan dokumentere din ret til dagpenge og efterlønnen?

• Er du selvstændig? Eller er du i tvivl? • Hvornår får jeg mit efterlønsbevis, og hvad skal det bruges til? • Hvad er forskellen på at gå på efterløn som 60-årig og som 62årig? • Hvor meget må jeg arbejde, mens jeg er på efterløn? • Hvad betyder min pension for efterlønnen? • Hvordan opnår jeg en skattefri præmie, og hvornår udbetales den?

Mødet er uforpligtigende for dig. Du kan godt være medlem af en anden a-kasse, og du er velkommen til at invitere en ledsager med.

Vi afholder efterlønsmøde I Århus den 30. juni 2010 kl. 16-18 hos FTF-A Vestergade 48H 8100 Århus C Tilmelding sker pr. mail til: el@dmf.dk eller telefon 86 18 45 99.

basunen • juni 2010

17


Mike og dragen Tekst: Mike Andersen/Mikkel Fisker Fotos: Morten Rygaard Jeg kunne skrive side op og side ned om tilblivelsen af det her album. Det har fyldt vanvittig meget for mig de sidste par år. Jeg kunne tale længe om sangskrivningsdelen og hele indspilningsprocessen, hvor vi i studiet har skrællet lag efter lag af og nået frem til det udtryk, man hører på Echoes, men i denne historie er det selve lyden på Echoes, jeg vil fortælle om. Det involverer nemlig en helt speciel person, som har haft stor betydning for pladens færdige resultat! Lydidealet Da vi satte det nye album-projekt i søen, var jeg meget fascineret af D`Angelos Voodoo-album. Jeg opdagede Voodoo temmelig sent. D’Angelo havde, flere år inden jeg hørte ham, været et stort hit i musikerkredse, men det var selvfølgelig røget hen over hovedet på mig. Jeg havde nok haft for travlt med at sidde begravet i gamle bluesplader. Men bassisten Kristian Kold, som var med på en turné til Holland, satte den på i bilen. Wow, HVAD ER DET? tænkte jeg. Alt på det album redefinerede for mig, hvordan soul-musik kunne lyde i dag. ”Recorded and mixed by Russell ”The Dragon” Elevado” stod der bag på D`Angelos Voodoo.. Ham måtte jeg have fat i. (Lidt samme historie som da jeg havde fået fat i Steve Savage fra Californien til at mixe de første 2 plader.) Der viste sig at være lidt af et mønster i, at hver gang jeg hørte noget musik, som ikke var 40-50 gammelt, så havde Russell Elevado været ind over. F.eks. The Seed fra Phronology pladen med The Roots, Fallin’ med Alicia Keys, Mama’s Gun med Erykah Badu og mange andre. Russell har

18

basunen • juni 2010

Musik får først for alvor liv, når det møder publikum, og det er det, jeg trænger til nu. Jeg glæder mig vildt meget til at slippe Echoes løs, så sangene og albummet kan få sit eget liv “derude”. stået for hele produktionen på et fantastisk album fra sidste år med sangerinden Nikka Costa (Pebble To A Pearl), og så har han optaget den seneste Al Green plade, Lay It Down. To af de, efter min mening, bedst lydende plader de sidste par år. Jagten på Russell Elevado Det tog mig det meste af to år bare at komme i kontakt med Russell. MySpace, Facebook, hjemmesider, e-mails. Senere er det gået op for mig, hvorfor Russell ikke er til at få fat i, for han sidder altid dybt begravet og koncentreret i et studie og arbejder. Jeg fandt frem til hans manager, som sagde: ”Send ham et eller andet”, så der røg et

par demoer af sted med nye sange, jeg forestillede mig kunne komme med på det kommende album. Umiddelbart ingen reaktion. Jeg rykkede, ringede og mailede. Intet svar! Pludselig en af-ten kom der en e-mail tilbage fra Russell: ”Jeg kan rigtig godt li dine sange, din stemme, og jeres stil. Jeg overvejer, om jeg skulle mixe et enkelt nummer til jeres nye plade”. Jeg var helt oppe at køre og sendte straks flere demoer. Igen gik der lang tid, men endelig kom der svar igen: ”Jeg ku godt tænke mig at mixe hele pladen”, skrev han. Manageren fortalte mig, at jeg formentlig ikke ville kunne have råd til at betale ham, hvad han normalt får for at mixe en hel plade, men sagde også: ”Når Russ har meldt ud, at han godt ka li´ dit materiale, så ved jeg, at der er så meget “hippieånd” i ham, at I nok finder en løsning”, Løsningen blev et, for os, realistisk beløb med den aftale, at det så ville blive, når Russels tidsplan tillod det. Det er en af


grundene til, at denne plade har trukket ud så længe, som den har. Men det har været dét værd! Mødet med dragen Russell bor i New York og LA, men kan godt lide Europa og benytter lejligheden til at tage herover, når han arbejder med europæiske kunstnere. Derfor kom den første mix-session til at foregå i Amsterdam. Jeg startede kassevognen hjemme i Århus en morgen og stod efter 11 timer alene i bilen med trafikkaos ned gennem Tyskland og bankede på ruden til et kældervindue. Jeg nåede lige at tænke ”måske er han der slet ikke, jeg fik jo ikke svar på seneste mail”. Men så lød det: ”Hey Mike, good to see you man. Come on in”. Der stod han pludselig. En fillippiner med drager tatoveret op ad armene. Analoge nattetimer Russell arbejder ultra-koncentreret og fokuseret. Han starter sin dag i studiet ved 14-15-tiden og arbejder til 5 morgen. I de 10-15 timer er han fuldstændig væk i arbejdet. Han arbejder stille og roligt og bygger langsomt mixet op. Musikalsk, med stor ro og et fantastisk overblik. Det var meget inspirerende at overvære og være med til. Da vi kom i gang, tog han de optagelser, jeg havde med fra Århus og kørte dem ned på 2” bånd. Herefter mixer han udelukkende gennem analogt outboard. (Neve pult, rør-kompressorer som f.eks. Fairchild, LA-2A, etc.) d.v.s ingen digitale effekter eller plugins. Alle effekter, der er brugt på albummet, er analoge. Når du hører rumklang på dette album, er det sandsynligvis en EMT Plate140. Et skrummel af en pladerumklang, der er halvanden meter høj og 2 meter lang og som lyder som en drøm. Derudover vil jeg tro, at han havde

Russell Elevado er én af skaberne af den lyd, der dannede skole for, hvordan neo-soul kom til at lyde. (D’Angelo, Erykah Badu, Alicia Keys, etc). Jeg har lyttet meget til de plader, men har helt klart meget mere af den gamle soul og selvfølgelig allermest bluesmusikken i min bagage. Det var sjovt at opleve, at dét, han syntes var det allermest funky ved Mike Andersen Band, var, når tingene for alvor blev “bluesy! 4-5 bånd-echomaskiner kørende til hvert mix (det var blandt andet her, jeg fik idéen til albumtitlen). Jeg ved godt, denne proces var normal for generationen før mig, men for os, der har levet det meste af vores musikliv i ”Pro Tools og plugin-tidsalderen”, er det usædvanligt og super inspirerende at være med til. Pladen tager form At se og høre Russell give optagelserne sin egen, analoge behandling er lidt som at se éns værk få “a second chance”. Det er, som om han tager vores session op, kører den igennem en ny musikalsk proces og skaber et nyt take. Det er selvfølgelig hovedsageligt en lydmæssig ting. Russell har ikke på dén måde været producer. Han hverken klipper, retter eller lægger noget nyt ind i det, vi har indspillet hjemmefra. Men selve mix-designet lagde vi med stor tillid I hænderne på ham. Det har været fantastisk og alle pengene, besværet og køreturene til Amsterdam og Köln værd!

Jeg havde helt glemt, hvor meget jeg savnede lyden af analogt båndsus, noget som mange i dag betragter som støj. ”Echoes” har den lyd, jeg elsker. En naturlig, varm og rå lyd der drypper af blues og soul. Russell og jeg udviklede gennem processen et venskab, og vi er stadig i tæt kontakt. Det har været fantastisk at få lov til at arbejde med ham, og jeg er overbevist om, at det ikke er sidste gang! Happy ending De mange indspilningstimer er selvfølgelig også en stor del af historien, når man taler om lyden på Echoes. Albummet er hovedsageligt optaget af bandets trompetist Rasmus Bøgelund og indspillet i Rasmus´ studie i Borum, lidt uden for Århus, hvor hele bandet har tilbragt flere timer, end jeg tør tælle. Når jeg i dag står med det færdige album i hånden, er det med en enorm stolthed og en følelse af at det absolut var det hele værd.

Faktaboks:

Mike Andersen: vokal/gtr Claus Sand: keys Mikkel Fisker: bas Jens Kristian Dam: trommer Rasmus Bøgelund: trompet Morten Elbek: sax Se mere: www.mikeandersenband.com www.russelevado.com

basunen • juni 2010

19


Nye bestyrelsesmedlemmer Af Lars Knudsen DMF-Århus afdelingen har på generalforsamlingen 2010 fået to nye bestyrelsesmedlemmer. Fatter Eskil i Skolegade dannede for andet år i træk rammen om DMF Århus afdelingens generalforsamling den 22. marts 2010. Siden sidste generalforsamling har bestyrelsesmedlem Svend Keldsen valgt at gå ud af bestyrelsen. Derudover genopstillede bestyrelsessuppleant Axel Boel ikke og valgte ligeledes at give stafetten videre. Både Svend og Axel har i en årrække ydet en stor indsats og et meget flot arbejde for Dansk Musiker Forbund. Det skal der på vegne af Århus afdelingen lyde en stort tak for. Således skulle der et kampvalg til, der resulterede i, at to - i bestyrelsessammenhæng - nye ansigter blev valgt ind: Thomas Lassen, bestyrelsesmedlem. Og Carsten Bastrup, bestyrelsessuppleant.

Thomas Lassen

Thomas, 25 år, kommer fra Grindsted. I 2006 flyttede han til Århus for at læse til markedsføringsøkonom med speciale i oplevelsesøkonomi. Sideløbende har han været koncertafvikler på det nu lukkede spillested Chokolade Fabriken og blandt andet været inde over arbejdet med SPOT

Festivalen. De sidste par år har han været ansat i plade- og booking/management selskabet Strange Ears, hovedsageligt som booker. Thomas er i øjeblikket i gang med at læse på første år af Music Management uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium og er i gang med at tage tilløbet til et nyt eventprojekt. Thomas har siden barnsben spillet guitar i mange Carsten Bastrup forskellige sammenhænge. Han er aktuelt med i det århusianske upcoming post-rock navn Sky Architects. I forbindelse med bestyrelsesarbejdet vil Thomas blandt andet gerne bidrage til arbejdet med en af sine mærkesager, som er at styrke vilkårene for vækstlagene, især inden for koncerter og supportjobs.

Carsten Bastrup

Carsten, 42 år, har arbejdet som musiker i 30 år. Han spiller festmusik, der virker og underholder. Carsten hænger ikke fast i en bestemt genre, men kan lide al slags musik afhængig af situationen. Han bruger musikken som værktøj til at få folk i den rette stemning i forhold til den situation, de befinder sig i. ”Vi skal som selskabsmusikere tilpasse os til det publikum, vi har og ikke omvendt”. En af hans største mærkesager er at forbedre selskabsmusikernes image. ”For mig handler selskabsmusikeres arbejde ikke om at fremføre musikken alene, men om at underholde på den rigtige måde med musikken, altså at kunne veksle mellem at være fuldstændig diskret og kunne dreje stemningen i selskabet, uden at det bemærkes. Det korte af det lange - ikke musikken for musikkens skyld men for underholdningens og stemningens skyld”.

Thomas Lassen

20

basunen • juni 2010

”Ingen kommer jo til fest for at høre en selskabsmusiker spille musik, og ingen kommer for at spise mad, men begge dele skaber en helhed, og så bliver stemningen i top. Det er det, vi kan og skal som selskabsmusikere. I den forbindelse skal vi være ydmyge i vores rolle og udvise respekt over for opgaven. Der forlanges af os, at vi gnidningsløst og i løbet af ganske få minutter indgår i samarbejde med det personale, der arbejder på det pågældende sted, hvor festen holdes, uanset om det er naboens teenagedatter, der serverer, eller det er topprofessionelle tjenere”. Carsten mener, at det er vigtigt at være på mærkerne og fremme i skoene, at følge med i nye tendenser og tiltag. ”Det nytter ikke noget, at vi som selskabsmusikere har verdens bedste vare, hvis ingen ved, vi har den, og den ødelægges af, vi har et dårligt image”. Han håber, at han som bestyrelsesmedlem i DMF, kan være med til at gøre opmærksom på selskabsmusikerbranchen og forbedre dets image og arbejdsvilkår. ”Skulle nogen have gode ideer til, hvordan vi gør det, hører jeg meget gerne om dem, send mig en mail (carsten@bastrup.dk)”.

DMF-aarhus kan følges på Facebook


Jazzflagskib lægger til ved Århus Å Tekst: Jørgen Nielsen - Fotos: Peter Svendsen og Jørgen Nielsen Adressen Vester Allé 15 har været hjemsted for kultur, siden hovedbygningen opførtes som museum i 1877 på den fugtige mølleeng ved åen. Her boede på et tidspunkt en meget død Grauballemand. Men det er et sprællevende århusiansk musikmiljø, der nu flytter ind. Promus, Produktionscentret for Rytmisk Musik, har åbnet sine døre, og det samme gør snart det med spænding ventede nye jazz-, folk- og worldmusikspillested, som har fået navnet ATLAS. Basunen har talt med nogle af de nye lejere.

”Jeg ser det som en fordel, at vi kommer tæt på spillestedet, og at det bliver et sted, hvor en masse kræfter er samlede, og hvor der kommer en masse mennesker forbi. Vores døre vil stå åbne,” forsikrer Jens Klüver.

modsatte ende af huset. Det er ifølge Jens Klüver det, der skal lokke folk ind i det nye spillested. Det skal være et attraktivt sted at komme. ”Vi skal have nogle koncerter derned, og vi skal bakke op om det. Jeg tror ikke, at bare fordi vi kommer ned på den nye adresse, så går alt op i en højere enhed. Det bliver en proces over nogle år, men vi er virkelig positive over for det, og politikerne er opsatte på, at det skal fungere”. VoxHalls bestyrelse skal udvides i forbindelse med etableringen af den nye musikscene, og i skrivende stund er det en sag, der langtfra er afklaret. Bjarke Svendsen fra arrangørgruppen LJUD er ansat som booker, og hans første opgave bliver at lave et program for Århus Jazzfestival i juli. Hvorvidt bølgerne omkring hele proceduren til den tid har lagt sig, kan man kun gisne om. Det er moderorganisationerne bag de tre musikgenrer, der har fået til opgave at udpege repræsentanter, og det garanterer ikke umiddelbart for at det lokale musikmiljø får indflydelse på byens nye spillested. Dorthe Andersen er administrator for bigbandet og bliver én af dem, der kommer til at mærke forandringerne i dagligdagen. ”Jeg håber, der bliver en sparring med de

andre organisationer, og at jeg kan møde folk, der har nogle gode idéer. Og så kommer det til at betyde meget for kommunikationen med de travle musikere i bigbandet, at orkesterprøverne foregår i det hus, hvor vi har vores administration, altså hvis de gider gå de to etager op til kontoret! Men der kommer jo en handicapelevator,” griner Dorthe. Musikerne kommer bl. a. tættere på det store musikarkiv: ”Det er utroligt, hvad man kan nu om stunder,” siger Jens Klüver over dagens sidste kop kaffe i det snart forhenværende hovedkvarter i Studsgade. ”Vi er ved at få lagt lydfiler ind i vores nodearkiv, således at man både finder en MP 3-fil og en PDF, når man søger på et orkesterarrangement, og det er jo fantastisk for dem, som skal spille eller synge sammen med bigbandet”.

Det er nye tider omkring den efterhånden 33 år gamle institution Klüvers Big Band, som gennem årene har opbygget et solidt internationalt ry uden at miste det lokale fodfæste med en unik pædagogisk indsats over for skolebørn og rollen som publikumsmagnet bl. a. i de hede nætter, hvor Ridehuset swinger under Aarhus Jazzfestival, (tidligere Aarhus International Jazzfestival). De 18 musikere, inklusiv dirigent, holder årligt ca. 50 prøver og spiller et tilsvarende antal koncerter, og meget af den aktivitet bliver nu - sammen med orkestrets administration og arkiv - samlet i det nye kraftcenter. Synlighed i bybilledet, kombineret med en massiv PR- indsats i samarbejde med storebror VoxHall i den

Jens Klüver og Dorthe Andersen

Mads Pinholt basunen • juni 2010

21


Grobund

Tekst og foto: Lars Knudsen

Færdiguddannet fra konservatoriet og hvad så? Caspar Quorning og Jens Munch er begge kandidater fra Det Jyske Musikkonservatorium i 2009. Men allerede inden de forlod skolebænken, havde de sået frøene til et spirende projekt og på den måde selv skabt sig arbejde, som stod og ventede på dem efter endt uddannelse.

oplevede v,i at eleven ikke musikalsk havde lavet andet end at øve sig alene. Ofte forstod eleverne ikke, hvad vi forklarede, når vi refererede til samspilssituationen, som jo er et væsentligt udgangspunkt i den rytmiske musik”. Med tanken omkring at sætte solo elever sammen og på den måde formidle og videregive oplevelsen

’Værestedet Grobund’ var i 2008 overskriften på trommeslager Caspar Quornings og pianist Jens Munchs - begge 29 år og DMF’ere - fælles afleveringsopgave i konservatoriefaget Teoretisk Pædagogik. Allerede i april 2009 blev teori omsat til praksis, og Grobund er således navnet på deres fælles konkrete arbejde med at plante begrebet ”musikundervisning” om fra at være individuel og instrumentundervisnings præget til at centrere sig om samspilsog bandsituationen. Hvad er Grobund ”Grobund er en klub. Man går ikke til samspil eller får individuel undervisning. Man har et band i Grobund”, lægger Caspar Quorning ud med at forklare. Grobund er en forening, tænkt som et samlingspunkt for unge i aldersgruppen tolv år til i starten af tyverne. Foreningen har til huse på Tomsagervej i Åbyhøj, hos øvelokale foreningen Trommeslager Caspar Quorning og pianist Jens Munch MONO, hvor Grobund netop har overtaget og indrettet sig i et lokale mere, således at der nu rådes over to øvelokaler. og glæden som de selv føler, når de spiller, havde Caspar og Jens dermed lagt ”Både Jens og jeg har begge undervist grundstenen til ideen med Grobund. på musikskoler og ungdomsskoler. De fleste steder tilbydes der soloundervisning Projektet vokser i 20-25 minutter ad gangen. Fra den ene I forbindelse med deres opgaveskrivning undervisningstime til den næste ugen efter interviewede Caspar og Jens i 2008 blandt

22

basunen • juni 2010

andet leder af Århus Musikskole, Lars-Ole Vestergaard. Lars-Ole tog efterfølgende kontakt til dem igen, og efter et par møder, hvor Århus Musikskole viste interesse for Grobund, blev det til, at projektet blev lagt ind som værende en del af Århus Musikskole. Man manglede et fysisk sted at være. Øvelokaleforeningen MONO ved daglig leder Lene Ethelberg gik ind som tredje part i oprettelsen af Grobund som forening og lagde først ét og siden hen endnu et øvelokale til rådighed i det store øvelokalekompleks MONORAMA. Statens Kunstråds på daværende tidspunkt nye pulje ”Musikalske vækstbede” blev ansøgt om støtte, og i december 2008 dumpede et brev ind med tilsagn om 100.000 kroner i støtte. ”Vi gik i tænkeboks, og i februar 2009 gik vi konkret i gang med at realisere Grobun, med hjemmeside, anskaffelse af instrumenter, brugte møbler osv. I april måned havde vi allerede en lang venteliste af tilmeldte, unge musikere. Vi var klar til at åbne, men det viste sig, at der manglede omkring 150.000 kroner i budgettet. Heldigvis gik musikskolen ind med pengene, så vi kunne lukke dørene op og gå i gang”. Også tid til andre ting Caspar og Jens er rent praktisk ansat igennem Århus Musikskole, men de lægger vægt på, at Grobund kører selvstændigt, selv om Musikskolen har part i projektet. De deler én fuldtidsstilling og fungerer i det daglige som en blanding af at være ”de voksne”, vejledere, konsulenter og banddoktorer for de p.t. i alt 14 ungdomsbands, der øver i Grobund. Foruden at arbejde i Grobund er der også tid til at dyrke musikken på andre planer. Begge har de også hver i sær gang i en del andre ting. Jens underviser i Ry på


gødning for unge musikspirer Gudenåskolen, booker musik til Café Lobby og spiller fusionsjazz i bandet ACID PLUTONIUM! Caspar underviser på ungdomsskolen i Skanderborg og er tilknyttet deres bandakademi. Han har netop spillet trommer i teaterstykket Miss Saigon i Holstebro. Og så spiller han med rockbandet Grand Fiction. Aktiviteter Caspar og Jens sørger også for, at der sker nogle spændende aktiviteter for medlemmer og bands i foreningen som for eksempel Grobund Festivalen, hvor i alt 21 ungdoms-bands også fra andre musikskoler, friskoler osv. spillede på den lille scene ”Ægget” i MONORAMA. Koncerter med de unge på Gyngen i Mejlgade, hjælp til at indspille i MONO’s eget lydstudie og meget mere. ”Noget af det vi gerne vil arbejde med fremover, er at få forældrene inddraget i højere grad. Det lader til, at der er stor velvilje og opbakning, og vi kan og skal blive bedre til at bruge det. Men alting er jo et spørgsmål om økonomi, og hvad der deraf kan presses ind af tiltag”.

Grobund er unikt ”Stedet her er et levende sted. Det er noget helt nyt, og vi skal nærmest hver dag definere, hvad det er vi laver, hvor vi skal hen og så videre. Der findes ikke nogle tilsvarende steder eller modeller vi bare kan læne os op af. Hvis vi en dag begynder at tænke i , at ”sådan plejer vi at gøre”, så tror jeg, det er tid til at komme videre”, tænker Jens. Og Casper fortsætter: ”Det er vores ønske, at Grobund fortsat eksisterer, også når vi en gang ikke arbejder her længere – altså at det ikke er personificeret i os. Vi er meget stolte af at have skabt projektet og startet det op, og vi håber, at tilbuddet fortsat vil udvikle sig og være her fremover”.

Grobund har ikke fået tilsagn om støtte fra Statens Kunstråd efter den 31. december 2010. Herefter er Caspars, Jens’ og i det hele taget Grobunds situation derfor lidt uvis. Men Jens giver udtryk for, at det kan opfattes som en positiv ting, at tommelskruerne dermed strammes, og de derfor må arbejde mere ihærdigt på at realisere økonomien på længere sigt, for eksempel om muligt i form af driftstilskud. Jens: ”Man får med Grobund eddermaeme meget miljø, kultur, vækstlag og ynglingepleje for relativt billige penge – så jeg er sikker på, at det må kunne lade sig gøre at skaffe økonomien”.

Havde det ikke været for Lars-Ole Vestergaard, så var afleveringsopgaven om Grobund forblevet på papir og i skuffen, mener både Caspar og Jens. På spørgsmålet om hvad de mon så havde lavet i dag, lyder det enstemmigt, at de sikkert havde gang i noget andet beslægtet arbejde med at stable musikprojekter på benene.

Fakta om Grobund:

Zeitgeist gør klar til at øve

- Foreningen har p.t. omkring 70 brugere fordelt på 14 bands. - Brugerne er unge imellem 12 år til i starten af tyverne. - Der er plads til max. 16 bands i Grobund. - Hvert band har en fast ugentlig øvetid á 2,5 time og kan derudover selv booke øvetid på nettet. - Man kan spille i Grobund både som allerede sammensat band, men også tilmelde sig og blive sat sammen i nye konstellationer med ligesindede unge. - Grobund har åbent mandag til torsdag fra klokken 15.00-20.00. - Det koster 50 kroner om året at være medlem af Grobund, og bliver man tildelt en plads i et band, koster det 200 kroner om måneden i brugergebyr. - www.grobund.net.

basunen • juni 2010

23


Generalforsamling i Viborg Af: Kent Jungslund

Referat fra Ordinær Generalforsamling Søndag d. 28 feb. 2010 på Hjarbæk Kro Velkomst ved Kent Jungslund. Dirigent: Bo Jacobsen (Formand i Grenå afd. + medlem af HB) Dagsordenen blev godkendt. Formandens beretning blev læst op af formanden, Kent Jungslund. Så gik året 2009. Lidt er det da blevet til. Lige som sidste år har vi afholdt seks bestyrelsesmøder her i afdelingen. Sidste år havde vi et medlemstal på 74 medlemmer. Vi har haft en lille nedgang til 70 medlemmer. Jeg synes stadig, det er flot, at vi næsten har kunnet holde medlemstallet, når man tænker på, hvor svært det er at holde gang i den. Fredag den 6. februar holdt vi vores berømte julefrokost. Denne blev holdt på Viborg Lounge med 25 personer. Vi har stadig det indtryk, at alle synes, det er dejligt med vores årlige julefrokost, men det er et stort ønske fra bestyrelsen, at der kom flere til denne aften. Vi har besluttet i bestyrelsen, at vi vil undlade at holde julefrokost i år. Ikke sagt at der ikke bliver en julefrokost igen. Kun at det måske er en god idé lige holde en pause og så vende tilbage med julefrokosten igen eller en hel anden form for fest. Den 7. og 8. juni var der tillidsmandsmøde på Kobæk strand i Skælskør. Det kan godt være lidt svært at overskue at deltage i de årlige tillidsmandsmøder. Der er en del, som er meget vigtigt, men ligger mest i hovedforbundets regi. Derfor kan man godt som lokalformand tænke: Hvor meget kan vi i lokalafdelingerne gøre ved de mange ting. Jeg har foreslået vores direktør Martin Arnoldsen, om det ikke kunne være en idé at holde et evt. tillidsmandsmøde for de mindre afdelinger. Et møde hvor de store afdelinger, som sidder med de store og vigtige sager, ikke deltager. Jeg tror på den måde, at vi i de mindre afdelinger kan sidde og snakke om de ting, vi kan være gode til. På den måde kan vi blive bedre og stærkere på det lokale område. Det er blevet modtaget meget positivt. Søndag den 8. november havde vi traditionen tro arrangeret vores sommerudflugt ” Tur ud i det blå ”. I år blev det igen til en indkøbstur til Tyskland. 23 havde valgt at tilbringe deres søndag i DMF Viborg afdelingens

24

basunen • juni 2010

tegn. Vi bestilte morgenmad .på ”Den Gamle Grænsekro” med det hele. Senere var vi i det tyske indkøbscenter, ”Fleggaard. Vi havde lidt travlt. Der var 1½ time til at handle i. Senere skulle vi besøge Kinoorglet i Hornstrup. Det var den fineste samling af antikt telegrafmateriel (fremstillet i mahogni og messing), en halv snes hjemmebyggede dampmaskinemodeller samt et par professionelt byggede model-damplokomobiler, elektriske måleinstrumenter samt antik urmagerværktøj og alt det andet! Det skal lige nævnes, at stort set det hele var stillet op og lavet af Anton selv til mindste detalje. Et kæmpe arbejde har det været, så flot som det var. Et ”Christie” tre manuals otte rank pibeorgel med tilsluttet medspillende flygel som oprindeligt blev opstillet i en biograf i London i 1927 var imponerende at høre på, men sandelig også at se på. Alle de ting der gik i gang her og der i forbindelse med hans spil på orglet. Det med orglet gik videre til historien om Hammond. Det blev også til en demo der på det berømte Hammond A-100. Efter en lang dag sluttede vi af med spisning på hotellet. Sædvanen tro var Finn Nielsen fra bestyrelsen igen i år rundt ved ældre medlemmer samt enker efter samme, med de flotte julekurve. I alt 11 personer fik denne julepakke. Vi bestiller julekurvene og gaver over nettet, og de har den service, at de kan sende kurvene af sted på det rigtige tidspunkt. Der var ros til Kent for arbejdet i bestyrelsen og for alt det, han gør. Fremlæggelse af regnskabet (beslutning om decharge af regnskabet) Kent fremlagde regnskabet for 2009, der viste et underskud på 4.057,99 kr. Afdelingens egenkapital 31.12.2008 er på 42.656,69 kr. Regnskabet blev godkendt med applaus. Valg af formand for to år Kent Jungslund var på valg og ønskede genvalg. Der blev spurgt i forsamlingen, om andre ønskede posten. Da det ikke var tilfældet, blev Kent genvalgt med en stor klapsalve.

Valg til bestyrelse for to år Finn Nielsen og Jeanette Hougesen var på valg. Begge blev genvalgt. Valg af to bestyrelsessuppleanter for et år Claus Hostrup Hansen og Henning Pedersen var på valg. Begge blev genvalgt. Valg af en revisor for to år Bent Otto var på valg. Han blev genvalgt. Valg af 1 revisor suppleant for 2 år Niels Grejs Nielsen var på valg. Han blev også genvalgt. Der var ingen indkomne forslag. Evt. Ros til bestyrelsen for deres arbejde i 2009 Det er rigtig god,t at der bliver sendt mail ud til medlemmer ang. de forskellige arrangementer, så man hele tiden bliver mindet om det. Der kom forslag om, at der skal være mere information til medlemmerne, evt. et nyhedsbrev. Der skal være flere arrangementer i DMF. Der opfordres til, at medlemmer kommer med forslag. Der blev snakket om sammenlægning af afdelinger, det er ikke en god idé, men det ville være en god idé, hvis man kunne samarbejde. Afslutning på en god generalforsamling. Som en god afslutning fik vi biksemad med alt, hvad der hører til.


Riverboat Jazz Festival Af: Steffen Juul Hansen

Riverboat Jazz Festival 22. juni – 27. juni 2010 Riverboat Jazz Festival har bidt sig fast som en markant jazzfestival med vægten lagt på den klassiske jazz, men med en række sidespring i jazzens yderområder. I 2010 er der ikke mindre end otte orkestre og solister, der spiller i Danmark for første gang. Og ellers masser af god jazz, der swinger præsenteret for alle, der holder af udadvendt og ’ørevenlig’ jazz. Traditionen tro starter festivalen en kavalkade af musik med en kirkekoncert i Alderslyst Kirke. Det er denne gang allerede tirsdag 22.juni og fortsætter så frem til søndag 27.juni, hvor festivalen slutter med er brag af en koncert med Bratislava Hot Serenaders. Der er en blanding af show og musik, som man kunne opleve det i 20erne og 30ernes USA. Derimellem de to åbnings- og lukkekoncerter, afvikles der 350 timers musik med over 70 orkestre fra 129 forskellige lande.

Åbning på torvet set (Performers House), Papirfabrikken afholdes to meget spændende temakoncerter. Fredag sætter fire boogie woogie pianister hinanden stævne i et brag af et ’boogie-battle’, mens lørdagens tema er Hot-Club-de-France swing, en hyldest til Django Reinhardt.

Som noget nyt er der brunch sejlads lørdag 11:00. Riverboat Jazz Festival tilbyder et overflødighedshorn af klassisk jazz, godt hjulpet af en lang række virksomheder og institutioner, der bakker op som sponsorer af festivalen

Teltet på Bindslevs Plads åbner allerede torsdag aften. Samtidig er der musik på en del spillesteder i byen. Torsdag er der også koncert i Jysk Musik & Teaterhus med ’The Rosenberg Trio,’ der hylder den legendariske guitarist Django Reinhardt og fejrer hans 100 års dag. Fredag sættes alle sejl til, hvor alle de tre store telte og stort antal mindre spillesteder har levende musik fra midt på eftermiddagen til over midnat. I Kedelhu-

Også i år sejler hele Hjejleflåden ud på de populære totimers jazzsejladser med jazzorkestre ombord fredag kl.18:00 og 21:00 samt lørdag 18:00.

Billetsalg: tlf 8682 1911 og 8920 3050 eller via www. silkeborgbilletten.dk

Mads Mathias Lørdag eftermiddag blændes op for en helt speciel kirkekoncert i Silkeborg Kirke med vokalgruppen Touché. Bedre vokaljazz findes simpelthen ikke, og de er at sammenligne med ’Singers Unlimited’ og ’The Real Group’. I lille sal i Jysk Musik & Teaterhus er der i år tre koncerter, hvor det store koncertflygel bliver taget under kærlig behandling af tre formidable pianister og to orkestre,

Hjejleflåden stævner ud

basunen • juni 2010

25


Aarhus Jazzfestival 2010

Lidt lavere til loftet, men længere mellem væggene Tekst og foto Jørgen Nielsen Navnet er nyt: ud er gledet ”International,” uden at man skal lægge for meget i det. Man skal dog ikke vente de helt store, kostbare stjernenavne på årets program; til gengæld bliver festivalen bredere, med flere scener under den samlende paraply. Sekretariatschef Mads Pinholt: ”Der tegner sig en tendens til, at bredden er eksploderet. Sidste år havde vi 14 arrangører som medlemmer; i år er der allerede kommet otte nye. Fyrtårnet i form af Musikhuset har skåret ned på deres aktiviteter, men i kraft af væksten i bredden er vi tættere på det mål vi har, at hele byen skal emme af jazz i hele ugen. Der er flere spillere på banen, og det er en super udvikling!” Ilse Vestergaard fra Musikhuset Aarhus har lavet jazzfestival lige siden den spæde start i 1989. ”Jeg har ikke de samme penge til rådighed, og derfor har vi måttet tænke nyt. For det første er den officielle åbning lørdag d. 10. juli henlagt fra KlostertorJoshua Redman vet til Foyeren. Hver dag har vi koncert kl. 12 med fri entré og mulighed for at spise Jazz Brunch; på den

måde kan man begynde sin festivaldag heroppe, inden man går videre ud i byen. Vi kommer heller ikke som i tidligere år til at konkurrere om publikum senere på eftermiddagen”. Ud over otte brunchkoncerter præsenterer Musikhuset Aarhus tre aftenkoncerter med henholdsvis den unge bassist og sangerinde Esperanza Spalding, saxofonisten og sangerinden Grace Kelly og folkekære Poul Dissing i rollen som Armstrong-fortolker. Der er tradition for fire svedige bigband-aftener i Ridehuset; i år byder Klüvers Big Band velkommen med solisterne Bobo Moreno og den amerikanske super-trompetist Terell Stafford. Jazzdagen plejer at slutte med jamsession, og med besøg af hele to amerikanske universitetsbigbands i løbet af ugen er der lagt op til invasion af masser af sultne og knivskarpe musikere til de natlige sessions. Hvis du vil checke de mange tilbud i årets program, skal du følge med på www.jazzfest.dk Traditionen tro vil du også i løbet af festivalen samme sted kunne se aktuelle fotos og reportager, som hver dag samles ind af festivalens eget team.

Børnejazz på Klostertorvet Aarhus Jazz Festival Traditionen med børnejazz på Klostertorvet er en succes, der har bidt sig fast. Så også på dette års udgave af Århus Jazz Festival kan børnene og deres medbragte voksne i løbet af ugen lytte og danse til børnejazz på torvet hele syv formiddage. Følgende bands er på programmet: Ved du godt det ... om dyr, Kaya Brüel, Halberg/Clausen/Andersson, Master Fatman’s Jazzskole, Møs Frøen, Tine Mynster & Band samt Überlyd. Ved den sidste koncert lørdag 17. juli med Überlyd er børnene selv med til at skabe musikken. Som til alle andre koncerter på Klostertorvet er der gratis adgang.

Michael Bladt, Pernille Bévort

26

basunen • juni 2010


Er det Fair? Af Bo Johansen Lad mig først og fremmest starte med at give Mads Bærendtzen ret i én ting. Set fra et fagforeningsmæssigt synspunkt burde byens førende musikere nok føle sig for gode til at spille gratis. Når nogle af dem så vælger at gøre det alligevel, må man jo håbe, at de selv synes, at de har nogle fornuftige grunde til det. Og uanset hvad, så er det naturligvis deres eget valg og det må man acceptere. Om det så kun skader deres egne karrieremuligheder eller det er et mere generelt problem, som DMF skal tage fat i, er et godt spørgsmål. Lad os bare få nogle flere bud på det og en åben debat om, hvorvidt man bør spille gratis eller ej. Når jeg på trods af alt skam hilser et initiativ som Fairbar velkomment, er det af flere grunde: For det første Hvis man kigger indenfor en onsdag aften eller fredag eftermiddag, er stemningen vel ikke meget forskellig fra de gode gamle Bent J dage. Studerende og andre hænger ud, medens byens arbejdsløse jazzmusikere holder deres chops ved lige.

Ok, betjeningen er væsentligt yngre pt., og man kan frit vælge mellem div. designerøl og café latte, men det bliver oplevelsen vel ikke ringere af?

sammenligning, er det, fordi man også her har et eksempel på, at der spilles gratis koncerter, og at overskuddet går til et specifikt velgørende formål.

For det andet Fairbar tager ikke kun imod byens jazzmusikere med åbne arme. Der er også åben scene for sangere/sangskrivere og up-coming rockbands, der gerne vil prøve deres materiale af over for et lydhørt publikum. Ofte er der jo netop tale om korte koncerter og ikke 2 x 60 eller 3 x 45 min. Der er ganske tydeligt et behov for steder af den slags her i byen. Lad os bare kalde det for første led i live musik fødekæden, altså leddet før de mindre spillesteder, som drives professionelt, og som oftest betaler tariffen til musikerne.

Jeg skriver ikke dette indlæg for at forsvare noget bestemt synspunkt, men blot for at nuancere debatten. Selv tilhører jeg den type af wannabe musikere, som er medlem af fagforeningen, men kun spiller 10—12 tarifbetalte koncerter om året. Jeg spiller stort set aldrig gratis, men ville måske overveje det, hvis jeg blev spurgt og navnlig i en god sags tjeneste.

For det tredje Konceptet er tydeligt beskrevet for enhver på stedets hjemmeside. Der er ingen tvang. Alle arbejder frivilligt, både personale, musikere og musikbookeren. Dog er der – ligesom på det DMF støttede projekt ”Musikkens dag” f.eks. - en projektleder ansat til at varetage koordineringen af det frivillige arbejde. Når jeg bruger denne

Møderække i seniorklubben Som bekendt holder seniorklubben i DMF Århus møde den første mandag i hver måned. Ved mødet mandag den 12. april havde vi inviteret kontrabassisten, tegneren og forfatteren Bent Grosen, som netop i forbindelsen med Århus Symfoniorkesters 75 års jubilæum har udgivet bogen ”Symfoniske Streger”. Bogen indeholder sjove tegninger og muntre anekdoter fra Bents lange karriere som musiker bl.a. gennem mere end 40 år i Århus Symfoniorkester. Bent Grosen

Det blev en hyggelig og munter eftermiddag, hvor Bent diskede op med flere musikeranekdoter – som værnepligtig soldat virkede han som tubaist i musikkorpset (såfremt han kunne skimte noder

Jeg hjælper ofte andre og mere talentfulde musikere med PR- arbejde, og i den forbindelse synes jeg, det er naturligt, at man benytter gratis koncerter som en del af markedsføringen. Især hvis det ikke er muligt at booke betalte jobs i den periode eller i den by, hvor markedsføringen finder sted. Har man allerede opbygget et navn i publikums og arrangørernes bevidsthed, bør man til gengæld nok tænke sig lidt mere om, inden man gør noget, som evt. kan devaluere markedsværdien. Men hvor går grænsen? Hvor går din?

og dirigent under kasketskyggen!) – han fortalte om ”Symfoniske streger”, om inspirationen til tegningerne af kolleger og dirigenter m.fl. under prøver, ved koncerter og meget, meget mere… Mandag den 6. september kl. 14.30 I efteråret 2010 har vi inviteret formanden for Silkeborg afdeling, basunisten Ole Koch Sørensen, som har også har haft en bemærkelsesværdig musikerkarriere (i Den Kongelige Livgarde, som jazzmusiker og orkesterleder), og som desuden har virket som markant organisationsmand i DMF. Mandag den 4. oktober kl. 14.30 får vi besøg af musikeren, entertaineren og gøgleren Anders Errboe. Heller ikke kedeligt, skulle jeg mene! Thorkild Dalsgaard

basunen • juni 2010

27


Købt eller gratis Af Lars Kiehn

Svar på Bo Johansen indlæg: Bo Johansen har indsendt et indlæg, som et svar eller en kommentar til Mads Bærentzens leder i sidste nummer af Basunen [læs side 4]. Det er altid interessant med sådanne indlæg, for alt er jo hverken sort eller hvidt. Og dialog og diskussion er altid et fint udgangspunkt for at forstå en sag eller et problem. Derfor vil jeg prøve at svare på nogle af de rejste spørgsmål – og som jeg ser det - misforståelser i Bo Johansens debatindlæg. Bo skriver: ”Når nogen af dem vælger at gøre det alligevel, må man håbe, at de synes, de har en fornuftig grunde til det. Og uanset hvad, så er det naturligvis deres eget valg, og det må man acceptere.”

LK: Ja, det er et af kernepunkterne. For

det er ikke bare et personligt anliggende. I forbundets vedtægter og i afdelingens vedtægter især, forpligter man sig til at spille for og overholde de gældende tariffer. Bestyrelsen i DMF kan i særlige tilfælde vælge at se bort fra dette aspekt og dispensere, hvis grundene taler herfor. Men det er ikke tilfældet med Fairbar eller de fleste andre steder, hvor der spilles gratis som en regel mere end en undtagelse. De fleste gør det gratis, fordi de håber, at det kaster job af sig senere. Mange bliver også nævnt i en lille notits i avisen, og det kalder man så reklame. Man har eller får et publikum at spille for. Man får sine ting prøvet af etc. etc.. Der kan være masser af gode individuelle grunde, og det kan umiddelbart være positivt nok set fra den enkelte musikers synsvinkel. Men set fra hele standens ståsted, så mener DMF, at det er uklogt at spille gratis på et så struktureret niveau, som det nu sker på Fairbar. Fordi det presser de andre spillesteder, der betaler. Det ser vi jævnligt. Foruden det presser de musikere, der spiller for tariffen.

28

basunen • juni 2010

Nu er gratisproblematikken ikke startet med Fairbar. Det dukker jævnligt op. En af synderne er konservatoriet, der ved sammenlægningen med det udvidede Musikhus, startede med at levere 180 gratis koncerter i Musikhuset. Derved forsvandt en lang række betalte job bl.a. i Musikhusets foyer. Sådan fungerer det system for det meste. Derfor er DMF som udgangspunkt imod at der spilles gratis. Dog kunne man godt forestille sig, at man ved at spille gratis kunne hjælpe et sted og derved få det sted til at overleve, og samtidig beholder man så spillemulighederne og indtjeningen. Det så man bl.a. ved en række koncerter på Bent J. for år tilbage, hvor Bent J. var mere end presset på økonomien og stod foran en lukning. Efter en lang række støttekoncerter og en auktion over jazzklenodier og kunstværker, kunne Bent Jensen køre sit ellers voldsomt gældsplagede sted videre indtil sin afgang flere år efter. Et helt andet aspekt er, at når man som stand konsekvent og systematisk spiller gratis på Fairbar og andre steder, så falder anseelsen stille og roligt i den brede befolkning. Hvem har i denne pengefikserede tidsalder respekt for en håndværker, der kommer i sin bil fyldt op med dyrt værktøj, og leverer en dags arbejde uden at få betaling for det? Hvem turde stole på sådan et menneske? Og mon naboen så efterfølgende ville hyre samme håndværker til fuld håndværkerløn? Det starter en negativ bølge at gribe sin karriere sådan an, at man tilbyder sig gratis i starten, i håbet om at det senere kaster hyre af sig. Sådan fungerer det bare ikke. ”Hvis man kigger indenfor en onsdag aften eller en fredag eftermiddag er det vel ikke meget forskelligt fra gode gamle Bent J”, skriver Bo videre.

LK: Altså forskellen på Bent J. og Fairbar er en ret anseelig kontant musikerafløn-

ning. Bent J. havde et ret stort beløb til afregning til musikhonorarer. Især de år, hvor Aarhus Amt var støtte og storsponsor, og støtten var i millionklassen, mener jeg at huske, da var der mange musikerlønninger på Bent J.. Det er en ikke væsentlig forskel, når man snakker om et professionelt musikliv og et spillested. Bo skriver videre: ”Fairbar tager ikke kun imod byens jazzmusikere med åbne arme. Det er også åben scene for sanger/sangskrivere og up-comings rockbands etc. etc.”

LK: Det har Bo ret i. Fairbar præsenterer sig bredt musikalsk. Men udgangspunktet er altid, at Fairbar kan få det gratis. Så på den måde er der ikke nogen udvælgelse, udover at de, der vil spille gratis, får jobbene. Men det er klart, at i takt med interessen for at spille på stedet og i takt med større og større navne på stedets plakat, vil der sikkert hen ad vejen ske en selektiv udvælgelse. Jeg vil gerne erkende, at p.t. udfylder Fairbar et behov, som ikke andre klarer . Og det er selvfølgelig trist, at det har udviklet sig sådan. Men det må ændre sig en dag, for hvis der ikke er betalt job til musikerne på de offentligt støttede spillesteder, så har spillestedsloven ingen fremtid som en kulturstøtte på den lange bane. For ca. 13 år siden fik vi en spillestedslovgivning. Det betød, at 16 af landets daværende spillesteder fik status af regionale spillesteder og med et kæmpe million tilskud til følge. En utroligt lang række andre spillesteder og musikforeninger m.m. fik honorarklip. En ordning der betød, at man fik ½ tarif-klip fra Kunstrådet og ½ tarif-klip fra kommunen. Fra den ene dag til den anden kom der mange offentlige midler i de danske spillesteder. Før spillestedsloven var det hele reguleret af udbud og efterspørgsel, og det private initiativ var drivkraften. Det betød, at man som spillestedsejer skulle finde sit publikum, der via entre og bar omsætning kunne betale for


musikken, husleje, personale og ejer. Der i lå der en regulering. For det betød, at en by som Århus ikke kunne have tre jazzhuse - eksempelvis. Stederne udviklede sig ud fra udbud og efterspørgsel princippet. Men med spillestedslovens indmarch skulle det hele styres af kontrakter mellem spillestederne og Kunstrådet. Kommunen har så tilsynspligten.

”Dog er der – ligesom det DMF støttede projekt ”Musikkens Dag” f.eks. - en projektleder ansat til at varetage koordineringen af det frivillige arbejde ”, fortsætter Bo.

LK: Der er ingen sammenhæng mellem

Musikkens Dag og Fairbar. Musikkens dag er konservatorieelevernes egen organisation DKL (De konservatoriumstuderenes Landsråd), der har besluttet at lave en årlig tilbagevendende event, som DKL bruger til at skabe politisk opmærksomhed

Som jeg har skrevet tidligere, så kan hver enkelt musiker have mange udmærkede grunde til at ville spille gratis på Fairbar og andre steder. Men set ud fra hele musikerstandens udgangspunkt, så går det ikke. Og jeg kan heller ikke gennemskue, hvordan man vurdere, at en gratiskoncert på Fairbar kan være en god promotionsituation for et band? Hvori består regnestykket?

For Mads Bærentzen og undertegnede er Med spillestedslovens indtog på de dandet DMF’s love, som er udgangspunkt for ske spillesteder kom der også en helt ny vores holdninger. Det burde også være klasse af musikbookere, musikmennesker udgangspunktet for medlemmerne. Loog offentlig ansatte. Nogle blev placeret vene er baggrunden for i de nye musikråd, Mads Bærentzens indog nogle skulle tilse, læg og undertegnedes at kontrakterne blev Når man som stand konsekvent og systematisk svar på Bo Johansens overholdt. Disse indlæg. Vi prøver så personer fik en stor spiller gratis på Fairbar og andre steder, så falder samtidig at bruge vores magt over hele dette anseelsen stille og roligt i den brede befolkning. sunde fornuft i vores musikområde. Jeg analyse af hele problemhar tidligere skrevet, konceptet. at spillestedsloven var historien om den smukke ælling, der omkring det arbejde, som laves i DKL. I forbundslovene står der: Forbundets blev til en grim svane. Det skrev jeg, fordi Det startede for ca. 10 år siden, hvor de formål er: At virke for højnelsen af medintentionerne ved loven var rigtige. Men mange besparelser og forringelser, som lemmernes sociale, kunstneriske og økodet har desværre siden udviklet sig i en konservatorierne gennemgik, var stærkt nomiske stilling. I Aarhus afdelingens love anden retning. Det har bestemt ikke styrket utilfredsstillende for de danske konserstår der: De under afdelingen arbejdende musikernes muligheder, som var en del af vatorieelever. Så her bruges Musikkens medlemmer skal overholde de gældende intensionen. Dag som et kampmiddel for konservatotariffer. rieeleverne. Og det har DMF støttet og Der er alt for mange i branchen, der ikke været med til at starte op sammen med de Jeg håber ovennævnte kan kaste yderhar de nødvendige kvalifikationer. Vi ser studerende. Det samme gør og kan gratisligere lys over DMF Aarhus’ tilgang til en lang række spillesteder, der har total koncerterne på Fairbar ikke, og derfor er problemerne på spillestedsområdet – og uorden i økonomien, og de bevæger sig sammenligningen elendig. på Fairbar. på kanten af konkurs. Et eksempel herpå er Vega i København. Vi kan også se, at de kontrakter, som stederne skal køre deBo Johansen skriver: ”Jeg hjælper ofte res musikprofil efter, behandles lemfældigt musikere med PR arbejde og i den forbinog med uforklarlige udsving. delse synes jeg, det er naturligt, at man Derfor skal der også samles op på det morads, som hersker på hele spillestedsområdet. Ellers vil jeg tro, at konsekvensen bliver, at spillestedsloven nedlægges. For hvis musikerne ikke har glæde af de spillesteder og kan udvikle sig samt tjene er ærlig løn ved at optræde, så har de steder ingen værdi for det danske musikliv. Så ender det i ren erhverv, og så er det ikke kulturstøtte de steder skal have, men derimod erhvervsstøtte.

benytter gratis koncerter som en del af markedsføringen”.

LK: Den udtalelse er set ud fra den plads, du udfylder i den sammenhæng. Der skriver du ikke som musiker, men som promotion firma. Og det er selvfølgeligt helt legalt, at du gør det. For du er nogle gange PR-agent for forskellige bands, og i den sammenhæng skal du promovere en udgivelse og en kunstner. Det synes du så, at koncerter på Fairbar kan bruges til.

basunen • juni 2010

29


En brise fra Belize Af: Niels Mathiasen

Efter at have boet i Tyskland, USA, Spanien og 10 år i Belize er sanger, sangskriver og guitarist Ebbe Weile vendt hjem til Danmark igen. Basunen har besøgt ham i hans nye hjem, et nedlagt gartneri lidt udenfor Århus.

gammel Maya-køkkenmødding, hvor de finder en masse konkylieskaller, pilespidser og lignende. Men hotellet var ikke nok. Ebbe og en ven går i gang med at rydde junglen bag

De gyldne 80`ere og 90`ere Ebbe er født i Ribe i 1959. I 1972 flytter familien til Esbjerg, hvor han hurtigt begynder at spille i et rockband. Som 17-årig tager han hyre i handelsflåden og sejler på de syv have, til han i 1980 går i land og danner bandet ”Norma Jean”. De spiller eget materiale, og i en årrække har de mange jobs rundt om i Danmark. Ebbe og vennen Michael Borup (bassist i Sam Robas) starter også Esbjerg Musik Kontor, som drives af musikere med støtte fra DMF. I 1987 flytter Ebbe til København, hvor han arbejder for Dansk Rock Samråd, Gaffa og Fajabefa. Han er i 1994 også medstifter af DJBFA og arbejder i en periode for BMG/RCA/Ariola, Motown Ebbe Weile og Virgin Records. Starter i 1991 sit eget pladeselskab X-Treme Records, som primært udgiver hard-rock. I 1995 bliver Ebbe forsanger i det svenske metalband Mansson, som udgiver CD`en ”Arch of Decadence”. Også her er Michael Borup med på bas. Herefter flytter Ebbe til Tyskland, hvor Tocano, der trykker CD`ere og DVD`ere, er arbejdsgiveren. Belize I år 2000 beslutter Ebbe og hustruen Marianne at rejse ud i verden, og de forelsker sig i øen Ambergris Caye i det lille mellemamerikanske land Belize. Nord for hovedbyen San Pedro køber de et gammelt strandhotel, som de går i gang med at restaurere. Her viser det sig blandt andet, at hotellet er bygget ovenpå en

30

basunen • juni 2010

høres på nummeret ”Toe Jam”, hvor også David Byrne fra Talking Heads medvirker. Samtidig danner Ebbe og nogle amerikanere rockbandet ”Category 7” opkaldt efter de orkaner, som jævnligt rammer området. Bandet spiller covernumre, men også lidt originalt materiale. Category 7 spiller mange koncerter i Belize med stor succes. Naturens kræfter Orkaner og i det hele taget naturens kræfter er en del af livet i Mellemamerika. Ebbe kan berette om at have stået og set himlen med rasende fart dreje rundt om et orkanens øje. Befolkningen på Ambergris Caye bliver ellers normalt evakueret, når en orkan nærmer sig, men han mente, at huset var så stærkt bygget, at det kunne klare de enorme vindhastigheder. Det kunne det.

hotellet. Der opfører de et professionelt pladestudie, Mata Grande studiet, med alt hvad dertil hører. Hotellet og studiet ligger direkte på den palmebegroede sandstrand, og da der kun fører en smal æselsti dertil, må man sejle mennesker og varer frem og tilbage fra San Pedro. Studiet er blevet benyttet af flere internationale stjerner, blandt andet Scissor Sisters og den engelske DJ Fat Boy Slim, som til sit projekt BPA skulle bruge noget Punta-musik. Punta spilles og danses af Garifunafolket, som er efterkommere af vestafrikanske slaver og indianere. Ebbe tog ned til det sydlige Belize og fik en puntagruppe fløjet op til studiet, og så blev der jammet i flere dage. Resultatet kan blandt andet

En anden gang havde hunden opdaget noget på grunden. Det viste sig at være en ozelot, som er et temmeligt stort kattedyr. Den var svømmet over den smalle kanal, der adskiller øen fra Yucatan-halvøen. Gudskelov valgte den at flygte. Den havde med nemhed kunnet dræbe hunden. Man har også set den ekstremt sky jaguar på øen.

”I det hele taget er Belize et fantastisk land”, siger Ebbe. ”Det har noget af det sidste uberørte regnskov i Mellemamerika og den største bestand af jaguarer og i den tætte jungle på fastlandet finder man stadig hidtil uopdagede ruiner fra Mayaernes storhedstid”.


Sam Robas Men den stigende turisme, opførelsen af store hoteller og en befolkningsstigning til det seksdobbelte på øen gør, at Ebbe og Marianne vælger at flytte teltpælene endnu engang. De sælger stedet til en religiøs sekt, så nu er der kirke i indspilningsrummet.

Åbyhøj. Musikken blev indspillet live i studiet på fem dage. Så blev der lavet enkelte overdubs og mixningen tog tol ange og koncentrerede dage. Resultatet lyder friskt og levende. Man fornemmer tydeligt inspirationen fra Dylan, Neil Young, Daniel

Via USA, blandt andet Austin, Texas, tager parret og deres to gadekryds til Spanien, hvor de lejer et hus på en bjergryg. Her giver Ebbe sig til at færdiggøre nogle af de sange, som han havde gået og komponeret. På sit Pro Tools computerprogram indspiller han demoer med vokal og guitar, og disse sange bliver sendt til de musikere, som han kunne tænke sig skulle være med på projektet. Men hvad skal det hedde? Ebbe havde længe været træt af, at ikke-danskere sjældent kunne udtale og stave hans navn korrekt. En morgen, da han står foran spejlet og børster tænder, kommer han til at se teksten på tandpastatuben i spejlet. Mas Sabor (mere smag) blev spejlvendt til Sam Robas. ”Der var navnet ! Det lugter lidt af Tex Mex”, siger Ebbe. Sam Robas består af et stjernehold af musikere. Udover Ebbe selv på leadvokal og guitar medvirker Palle Hjorth (Savage Rose, Hush) på Hammond, piano, accordeon og mellotron, Kent Olsen (Marie Frank, Giant Sand) på trommer & perc., ungdomsvennen Michael Borup (Van the Man) på akk. og elbas samt Per Chr. Frost (Sanne, Gnags, Poul Krebs, Allan Olsen) på diverse guitarer og backingvokal. Musikerne havde ud fra det tilsendte materiale tænkt over, hvad de kunne bidrage med, og det tog ikke lang tid at arrangere numrene i fællesskab i trommeslager Kents studie i Århus-forstaden

indtryk, at mange musikbrugerne hellere downloader ulovligt. Danskerne er også blevet mere tillukkede og går højere op i fladskærme end god musik og kunst. En anden ting, der slog mig, var, da kulturministeren gik ind i debatten om SMSafstemningen i X Factor. Er det ikke vigtigere at snakke om f.eks. spillestedernes situation?” Til det spørgsmål kan vi bare sige: ”Velkommen hjem, Ebbe”.

Lanois og andre amerikanske folk-rock legender. Fremtiden ”Nu planlægger jeg en Danmarks-turne til efteråret, og CD`en udkommer også i Schweiz. Tyskland, Østrig og Canada,” siger Ebbe. ”Der bliver sendt et nummer til 272 radiostationer i USA, hvor hver station forpligter sig til at spille det mindst en gang. Så må vi se, hvad der sker”. Alex Nyborg Madsen fra P4 har også spillet musikken mange gange i sit program og har inviteret den hjemvendte musiker til en snak i radioen.

Facebook: http://www.facebook.com/pages/SamRobas/96141094279?ref=ts Myspace: http://www.myspace.com/samrobas ReverbNation: http://www.reverbnation.com/samrobas

Har den danske musikbranche ændret sig i de 15 år, du har været væk? ”Ja, afgjort. Det undrer mig, at der næsten ingen pladebutikker findes længere. Det er mit

basunen • juni 2010

31


Bogkonkurrence af Lars Knudsen

Igennem flere år har vi sendt DMF’ere af sted til vores ferieboliger i Sydspanien og Berlin. Politikens Forlag har aktuelt helt nye udgivelser på gaden om netop disse destinationer i den kendte rejsebogsserie ”Turen går til”. Basunen sætter her 3 eksemplarer på højkant – hhv. et stk. ”Turen går til Berlin” og to stk. ”Turen går til Sydspanien”. For at deltage i konkurrencen skal du blot svare på de to spørgsmål til højre.

T

uren går til Berlin sætter fokus på de mange danske kunstnere i Berlin. Med insider-viden og spændende baggrundsartikler fortæller Henrik Vering og Kirstine Therkelsen historien om de mange danske kunstnere, der bor og arbejder i Tysklands hovedstad. Bogen tager os desuden med rundt på de mest interessante udstillingssteder – fra Bauhaus-arkivet og den tyske kulturarv på Museumsinsel til dagsordenssættende gallerier i Mitte og kunstens undergrund i Berlins randområder.

Undervejs bliver der tid til at opleve de sjoveste strandbarer langs floden Spree, til at spille bordtennis under åben himmel, til at spise tysk husmandskost og gå i byen på legendariske værtshuse eller klubber, der har til huse i gamle industriejendomme. Forfatterne guider også til mindesmærkerne fra den kolde krig, byens bedste loppemarkeder og steder, hvor der er mulighed for at blive forkælet med sauna og wellness-oplevelser for ganske få penge.

T

uren går til Sydspanien sætter fokus på den dramatiske flamencomusik. Med insider-viden og spændende baggrundsartikler fortæller DR-journalisten og forfatter Jørgen Laurvig historien om flamencoens oprindelse og de allerstørste kunstnere inden for genren. ”For los flamencos er det ikke ekvilibrismen i serierne af trampende dansetrin, de lange sangtoner og de hurtige toneløb på guitaren, der er det væsentlige. Toner og trin er blot midlet, når de søger de intime og magiske øjeblikke, hvor en sangers stemme, en dansers håndbevægelse eller en tone fra guitaren får tiden til at stå stille”, forklarer Jørgen Laurvig. Flamencoen er blot én af mange ældgamle traditioner, der holdes i live i Sydspanien. Foruden at afsløre hvor man skal gå hen for at opleve de største flamencokunstnere, viser bogen også vej til de mange farverige påskeprocessioner, karnevaller og folkefester, der afholdes i større og mindre byer i den første halvdel af året med brændende kæmpedukker, folkedanse, rituelle spil og festfyrværkeri. Vi kommer bl.a. med til folkefester i byer som Málaga, Granada, Sevilla, Valencia og Cádiz. “Her turnerer sanggrupper, der kaldes ”murgas”, rundt til fods eller på ladet af lastbiler, hvor de opfører satiriske sange og sketcher som led i en stor konkurrence. Selvom man ikke forstår spansk, kan et kor på 30 klædt ud som sædceller eller George Bush i spændetrøje godt være underholdende”, fortæller Jørgen Laurvig.

32

basunen • juni 2010

Spørgsmål 1: DMF’s egen Ber-

linlejlighed, som ofte bebos af medlemmerne af Århus afdelingen, ligger i hvilket kvarter? A. Prins Laurbær B. Prenzlauer Berg C. Prinz Heinrich Stadt

Spørgsmål 2: DMF’s feriehus i

Sydspanien ligger i hvilken lille, idyllisk bjerglandsby? A. Honda B. Skoda C. Monda Er dette ikke lige en del af din paratviden, kan du finde svarene på www.dmf-aarhus.dk. Løsningerne kan mailes til lak@dmf.dk senest den 19.07.10. Husk at skrive ”Bogkonkurrence” i emnefeltet. De tre vindere af konkurrencen vil få direkte svar via mail. Præmierne vil efterfølgende kunne afhentes af vinderne på DMF-Aarhus kontoret, Grønnegade 93, 2. sal, 8000 Århus C.


Bo i DMF’s dejlige lejlighed i Berlin Berlin lodtrækning for perioden januar - juli 2011 I sidste nummer af Basunen blev der trukket lod om ugerne i resten af 2010. I næste nummer opslår vi datoer for at lægge billet ind for en uge i den dejlige lejlighed i Prenzlauer Berg, Berlin. Lejligheden er på 109 kvadratmeter, der er 6 faste sengepladser og der er instrumenter og gear til rådighed, så det til en vis grad er muligt at øve i lejligheden. Tjek www.dmf-aarhus.dk.

Vi oplever at det er meget forskelligt hvor meget efterspørgsel der er, på de uger vi lejer lejligheden ud i. Men man må gerne byde ind på to forskellige uger hvis man vil.

For tilmelding kontakt Aarhus afdelingen v/ Lars Knudsen enten på mail: lak@dmf.dk eller ring på tlf. 86184599 mandage mellem 10-18 eller tirsdage til fredage mellem 10-14.

Prisen for et uge ophold er 2000 kr. Ugen går fra mandag kl. 16.00, til næste mandag kl. 13.00. Betaling for leje skal ske kontant på DMF-Aarhus afdelingens kontor, hvor lejeaftale samtidig underskrives. Vær opmærksom på at der også lægges et depositum på 1000 kr. Du har mulighed for at søge om støtte til opholdet i Forbundet.

Læs mere om lejligheden og se billeder og videofilm dernede fra på afdelingens hjemmeside www.dmf-aarhus.dk. Velkommen til Berlin!

Feriehus i Spanien Forkæl dig selv og den/de nærmeste med et skønt ophold i vores sydspanske feriehus i bjergbyen Monda. Er du medlem af Aarhus afdelingen har du mulighed for at leje huset, foreløbig frem til april 2011.

Du kan også se, hvornår huset er ledigt og finde mere information på www.citronhuset.dk

Huset er ikke så stort – men det er hyggeligt! Og så ligger det i den lille charmerende og autentiske spanske bjerglandsby Monda, ikke langt fra Marbella. Det kan lejes ud til 2 eller maks 3 personer. Der kan dog også være plads til et par med 2 børn.

Aftale med biludlejningsfirmaet Helle Hollis Som et ekstra plus er der indgået en aftale med et af Costa del Sol’s førende biludlejningsfirmaer Helle Hollis, som giver DMF’s medlemmer 15% rabat på billeje.

Prisen er 800 kr. pr. uge uafhængig af sæson. Det er efter ”første til mølle” princippet muligt at booke både én eller to sammenhængende uger efter ønske. Du kan læse mere om Citronhuset på Basunens hjemmeside. www.basunen.dk

Du kan ringe til DMF og tale med Lars Knudsen på 86 18 45 99

Eneste betingelse er at reservationen sker via DMF, som så formidler kontakten til Helle Hollis i Malaga.

Følg Citronhuset på Facebook

basunen • juni 2010

33


Mindeord over Kim Sørensen Henning Fisker Langkær Foto: Kenny Bang

Mindeord over Kim Sørensen Banjo Kim En markant og elsket person fra det århusianske musikliv er gået bort. Kim Sørensen døde den 24. marts 2010. Sin forkærlighed for mandolin, banjo og røde arbejdersange havde Kim nok hjemmefra, idet hans far, Per Sørensen, havde en arbejdertrio tilbage i efterkrigsårene. I foråret 1973 kom han med i det nydannede århusianske Søren Sidevinds Spillemænd, der hurtigt blev meget store i venstreorienterede kredse, turnerede i Danmark og DDR især, hvor de bl.a. optrådte med Miriam Makeba, Quilapayun og andre verdensnavne i direkte TV-udsendelser til en trediedel af jordkloden, deltog i mange festivaler og toppede hitlisterne. I denne periode var han med på 3 LP-er (hvoraf en solgte til platin i Danmark), en single og 2 opsamlings-plader fra Festival des Politischen Liedes i Berlin. I 1979 splittedes orkestret op, og den akustiske del med Kim Sørensen samledes i orkestret Kompost med bl.a. Michael Kiørboe. Da dette orkester blev nedlagt i 1985 og en del fortsatte i Ram & Sjang, gik Kim Sørensen og Michael sammen med Fisker Thomas. Ved siden af havde han i alle årene en visesanger-duo sammen med Kenny Bang. Med Fisker Thomas blev det til 3 pladeindspilninger.

34

basunen • juni 2010

Siden 90-erne har han været mere eller mindre fast tilknyttet MacP’sens Party Band, hvor han også har medvirket ved en række indspilninger, og han har optrådt i duo eller trio-sammenhænge med P’sen og Kiørboe, bl.a. i deres første maj-orkester, der spillede i Odder eller på Tangkrogen i Århus. Kim var arbejder med stort A og håndværker med stort H. En gang under et møde på et højtrangerende partikontor i DDR forlangte han pludselig mødet suspenderet og en skruetrækker stillet til rådighed, hvorefter han resolut justerede alle hængsler i alle skabslåger. Han kunne ikke klare at se på låger, der gik som kong Volmers røv, når der nu blev diskuteret socialisme og rød musik. De seneste mange år af sit liv var han højt respekteret pedel på Danmarks Journalisthøjskole, hvor hans ord i en praktisk håndevending godt kunne veje tungere end rektors. Kim var meget aktiv omkring Tunø og Tunøfestivalen. Når han ikke var øbo der, kunne han efter arbejdstid antræffes på sit stamværtshus, Cirkuskroen på Skovvejen i Århus, hvor han var en elsket gæst.

Han efterlader sig to døtre, sin tidligere kone Dorrit og sin kæreste Elisa. Ære være hans minde På vegne af spillekammeraterne i Søren Sidevinds Spillemænd Henning Fisker Langkjer


basunen • juni 2010

35


36

basunen • juni 2010


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.