Durys 2021 04

Page 20

DAILĖ

Klaipėdos vitraž ų

A.Dovydėno „Žaliosios“ vai s Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos projektas „Vitražai Klaipėdos visuomeninių pastatų interjeruose: istorija ir dabartis“ užbaigtas 2020-aisiais, bet meno kūrinių paieškos ir archyvavimas tęsiasi. Šįkart trumpai pristatysime dailininko Algirdo Dovydėno vitražus, sukurtus Klaipėdoje, o „Žaliosios“ vaistinės vitražų ciklą apžvelgsime plačiau.

A.Dovydėnas, architektas Z.Rutkauskas. „Žaliosios“ vaistinės vitražas. Fragmentai. 1979 m. Spalvotas stiklas, švinas, tapymas, piešimas, 260 X 90 X 5 cm. Tiltų g. 6, Klaipėda.

20


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.