review 2013 Dico si Tiganas

Page 1

2013 review


Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr 134 www.dicositiganas.ro http://www.facebook.com/dicositiganas office@dicositiganas.ro

credits layout and cover design photographer 3D visualisations

Teodora Dănilă Cosmin Dragomir Ciprian Onețiu, Teodora Dănilă

copyright ©2014 DicosiTiganas This material is subjected to copyright . All works featured in this brochure are the intellectual property of Dico si Tiganas and can not be printed or reproduced partially or entirely without explicit consent.


DicosiTiganas 2013 review

Am făcut aceasta retrospectivă ca să ne aducem aminte de anul 2013, așa cum a fost trăit prin biroul Dico și Țigănaș. Vrem să mulțumim celor care au lucrat împreună cu noi, celor care au avut încredere în noi și prietenilor care ne-au ajutat pentru ceea ce am reușit împreună prin proiectele noastre. Acestea sunt foarte diferite, de la încercări și propuneri pentru concursuri, până la lucrări aproape finalizate sau date în folosință. Sunt proiecte de la dimensiuni mici sau medii până la foarte mari, toate la fel de importante pentru noi. Sunt construcții pentru producția industrială, parcaje publice, birouri, locuințe colective sau pentru câte o familie, amenajări și clădiri pentru sport și agrement. Am continuat să înțelegem și în anul 2013, al șaisprezecelea an al biroului nostru, că a construi însemnă a progresa împreună. We have prepared this review in order to remember 2013, as it was lived through the office Dico and Țigănaș. We want to thank those who worked with us, those who trusted us and to our friends who helped us to fulfil together our projects. These works are very different, from trials and proposals for competitions, to almost finalized or handover buildings. These are projects from small size to average or large, all having for us the same relevance. There are constructions for industrial production, public parking, office buildings, housing or homes for single families, buildings and compounds for sports and leisure. We have continued to understand in 2013, the sixteens’ year of our office, that to build means to progress together.

3/66DicosiTiganas 2013 review//proiecte//projects

25

proiecte//projects 3

concursuri//competitions

ateliere//workshops premii si nominalizari prizes & nominalisations referinte si publicatii refrences & publications conferinte si prezentari lectures & presentations echipa//team

2 5

10 25

48

5/66


47

Pensiune TT58 TT58 Guest House

45

51

Statuia Statuia

Ansamblu rezidential Biasini Biasini Residence

Ansamblu rezidential Apartment building

27

Emerson Cluj

25

39

17

Emerson

Parc sportiv Sports park

Fabrica Bosch Rexroth 3 Bosch Rexroth 3 Factory

23

DeLonghi

15

Ansamblu multifunctional Mixed-use development

Casa H H House

29

Gimarom

Special feature

57

Clădire de birouri Office building

33

53

19

Ateliere Workshops

21

Fabrica Robert Bosch Robert Bosch Factory

49

Librarium Universității Librarium Bookstore

Clădire de birouri Office building

43

Remodelarea spațiului public Public space redesign

41

13

9

31

Clădirea de birouri Albini Albini Offices

WG Café

Aqua Park

37

Centrul de afaceri Sentosa Sentosa Business Center

iParking

11

Clădire de birouri Office building

Casa C C House

35

Ansamblu rezidențial Gheorgheni Est Gheorgheni East Apartments


DicosiTiganas 2013 review//proiecte//projects

primavara//spring

21 vara//summer

17 toamna//fall

18 iarna//winter

18

7/66DicosiTiganas 2013 review//proiecte//projects

proiect// project

IParking

amplasament// location

Cluj-Napoca, Romania

categorie// category

institutional

status// status

concept/ concept development

suprafata// project area

-

despre proiect/ Una dintre marile probleme infrastructurale ale fiecărui oraș pentru rezolvarea căreia Clujul a făcut mai mulți pași în ultimii ani sunt parcările publice. Deși s-au realizat câteva clădiri pentru parcări supraterane problema este departe de a fi rezolvată. Am studiat și propus o rețea de 3 parcări subterane automatizate de mare capacitate care pot stoca întreaga cantitate de autovehicule eliberând spațiile publice valoroase pentru a fi întrebuințate în scop pietonal. Sistemul constă în parcări integral subterane cu ascensoare robotizate care preiau și predau vehiculele la punctele de acces în intervale normate foarte scurte. Nu se folosesc rampe, șoferii nu intră în parcaj, autovehiculele au motoarele oprite și nu poluează, energia consumată este electrică, iar vehiculele sunt în siguranță. / about the project One of the big problems of infrastructure of every town for which Cluj has made several steps in the recent years is the public parking. Although several buildings were made for outdoor parking, the problem is far from being solved. We studied and proposed a network of three high-capacity automated underground parking that can store the entire amount of cars that park on the streets of the eastern center, freeing valuable public spaces for pedestrian purposes. The system consists of fully underground parking with elevators that take and teach robotic vehicles at access points in a very short normal range. Ramps are not used, drivers to not enter the parking lot, the cars engines are off and there is no pollution, the energy consumed is electric and the vehicles are safe

9/66DicosiTiganas 2013 review//proiecte//projects

proiect// project

Clădire de birouri/ Office building

amplasament// location

Cluj, Romania

categorie// category

birouri / offices

status// status

concept development

suprafata// project area

5800 mp/sqm

despre proiect/ Obiectivul acestui proiect a fost de a transforma o clădire existentă dar neviabilă din zona centrală a Clujului într-o clădire funcțională, care să răspundă nevoilor actuale ale centrului. Deși clădirea existentă nu este monument istoric, valoarea sa ambientală, poziția în oraș și obiectivele de interes local cu care se învecinează au determinat o abordare sensibilă a proiectului. Am decis să păstrăm fațada existentă înspre stada Republicii și să dezvoltăm noua construcție în această coajă. Șapte nivele de parcaj subteran automatizat asigură necesarul de locuri de parcare atât pentru utilizatorii clădirii cât și pentru cei care doresc să parcheze în apropierea centrului. Suprateran construcția se dezvoltă pe trei nivele de spații pentru birouri. / about the project The objective of this project was to transform an existing but unsustainable building in the central area of Cluj in a functional building that responds to the current needs of the city. Although the existing building is not a historical monument, it’s environmental value, the position it occupies in the city and the athmosphere suggested by the surrounding buildings caused a sensible approach to the project. We decided to keep the existing facade and develop new a construction in this shell. Seven levels of underground automated parking provide the parking requirements for both building users and those who want to park near the city center. Above ground the construction consists of three levels of office spaces.

11/66DicosiTiganas 2013 review//concursuri//competitions

proiect// project

Aqua Park

amplasament// location

Craiova, Romania

categorie// category

concursuri/ competitions

status// status

soluție de concurs/ competition entry

suprafata// project area

12.200 mp/sqm

despre proiect/ Soluția propusă de noi s-a analizat pe trei direcții importante: 1/ Prima vizează terenul pus la dispoziție, în sensul de a-l recupera și valorifica în interes public și de a adapta și optimiza construcțiile la panta accentuată pentru asigurarea unei bune vizibilități. 2/ A doua componentă este concentrată pe revitalizarea economică și socială a zonei prin asigurarea de funcționalități care vor atrage toate categoriile de vârstă : adulți, tineri și copii. 3/ Ultima componentă reprezintă un demers amplu de încurajare și dezvoltare a activităților sportive și de agrement, prin crearea de spații cu funcționalități. Având în vedere că ansamblul va fi situat în centrul unei zone rezidențiale, s-a studiat interfața cu această zonă, precum și integrarea cât mai facilă în acest ansamblu. / about the project Our solution analyzed three major directions: 1 / The first one targets the land made ​​available, in the sense of recovering and harnessing it for public interest and of adapting and optimizing the constructions to the natural slope of the terrain to ensure good visibility. 2 / The second part is focused on social and economic revitalization of the area by providing features that will attract all ages: adults, youth and children. 3 / The last component is a comprehensive approach to encourage and develop sporting and leisure activities. Given that the ensemble will be located in a residential area, we studied the integration of the new building in context.

13/66DicosiTiganas 2013 review//concursuri//competitions

proiect// project

Ansamblu multifuncțional Mixed-use development

amplasament// location

Turda, Romania

categorie// category

concursuri/ competitions

status// status

soluție de concurs/competition entry

suprafata// project area

-

despre proiect/ Amplasamentul este o fostă platformă industrială situată pe malul râului Arieș ce traversează orașul Turda de la est la vest. Beneficiarului a dorit studierea zonei în vederea unei posibile dezvoltări imobiliare. Acest studiu s-a concretizat în două concepte de reconversie funcțională, ambele având menirea de a crește calitatea vieții potrivit oportunităților amplasamentului. Fiecare variantă conține un mixaj funcțional în proporții diferite cu locuințe, spații comerciale, birouri, alimentație publică, servicii și hale de producție. / about the project The site is a former industrial area located near the Aries river which crosses the city of Turda from east to west. Our client commissioned a study of the area for possible housing developments. Our conclusions revealed two proposals for the future development, both of which aim to improve the quality of life by using local resources. Each proposal containes a functional mix of housing, retail, offices, restaurants, services and production halls.

15/66DicosiTiganas 2013 review//concursuri//competitions

proiect// project

Centru de afaceri/ Business center

amplasament// location

Timișoara, Romania

categorie// category

concursuri/ competitions

status// status

soluție de concurs/competition entry

suprafata// project area

-

despre proiect/ Proiectul este o soluție - ofertă pentru construirea unui ansamblu de birouri de clasă A în Timișoara, după o temă foarte exigentă în privința randamentului spațial. Am asigurat maxima flexibilitate a partiurilor pentru închirierea de către utilizatori, cu noduri de servicii centrale. Fațadele au vibrația moderată a solzilor din sticlă. / about the project This is a proposal for an A class office building ensemble in Timisoara, designed after a very demanding project theme regarding spatial efficiency. We provided maximum flexibility for the interior space, having a central core for services and open office spaces all around.

17/66DicosiTiganas 2013 review//proiecte//projects

proiect// project

Fabrica Bosch Rexroth 3 Bosch Rexroth 3 Factory

amplasament// location

Blaj, Romania

categorie// category

industrial

status// status

built /construit

suprafata// project area

19.000 mp/sqm

despre proiect/ Fabrica Bosch Rexroth din Blaj ne-a învățat ce înseamnă precizia germană. Designul a fost conceput de Cristoph Schubert C/ RE, construcția fabricii fiind împărțită în două etape. Prima hală de producție și cea pentru depozitarea produselor au fost realizate în prima fază. În cea de-a doua fază s-a executat a doua hală de producție alături de administrație și anexele necesare personalului. Parcarea este de 462 locuri situate pe o dală înierbată. / about the project Bosch-Rexroth Factory of Blaj taught us what German precision means. The design was conceived by Cristoph Schubert C/RE. They divided the project into two phases. The first production hall and the storage hall for components for the automotive industry were designed during the first stage of the project. During the second stage, the next production hall was built and also administrative offices and personnel annexes. The parking lot offers 462 parking spaces on a green platform.

19/66DicosiTiganas 2013 review//proiecte//projects

proiect// project

Fabrica Robert Bosch Robert Bosch Factory

amplasament// location

Jucu, Romania

categorie// category

industrial

status// status

built /construit

suprafata// project area

39.700 mp/sqm

despre proiect/ Al patrulea proiect pentru grupul Bosch în România a însemnat relansarea parcului industrial Tetarom 3 de la Jucu, după plecarea finlandezilor de la Nokia. Standardul învățat de la Bosch însemna: progres, precizie, funcționalitate, eficiență, confort. Industrie însemna civilizație, civilizație însemna arhitectură de calitate. Nu o să putem spune dacă fabrica Bosch e o mașină germană realizată în România sau o mașină românească pentru industria germană. Când spunem mașină ne gândim la arhitectură. / about the project The fourth project for the Bosch group in Romania meant the relaunching of the Tetarom 3 industrial Park in Jucu, after the leaving of the Finns from Nokia. The standard learned from Bosch means progress, accuracy, functional, efficient and comfortable. Industry means civilization, civilization means quality architecture. Industrial buildings were and must be quality architecture. We cannot tell if the Bosch factory is a German machine produced in Romania or a Romanian machine for the German industry. When we say “machine” we think of architecture.

21/66DicosiTiganas 2013 review//proiecte//projects

proiect// project

DeLonghi

amplasament// location

Jucu, Romania

categorie// category

industrial

status// status

în construcție /construction phase

suprafata// project area

9.200 mp/sqm

despre proiect/ Fabrica DeLonghi înglobează și transformă fosta fabrică Nokia din parcul industrial de la Jucu, lângă Cluj. Corpul nou folosește un limbaj orizontalizat, sobru și precis, cu trimitere la rafinamentul designului italian al produselor care se realizează aici. / about the project DeLonghi Factory integrates and transforms the former Nokia plant situated in the industrial park in Jucu, near Cluj. The new building uses a sober and precise language which refers to the rafined Italian products made here.

23/66DicosiTiganas 2013 review//proiecte//projects

proiect// project

Emerson

amplasament// location

Oradea, Romania

categorie// category

industrial

status// status

built /construit

suprafata// project area

101.020 mp/sqm

despre proiect/ Complexul de producție al grupului american Emerson este un parc industrial în sine. Pe lângă cerințele funcționale și de eficiență, clientul a dorit și o identitate vizuală a corporației exprimată prin arhitectură. Proiectul este în dezvoltare, prima etapă fiind conturată la mijlocul anului 2013. Conceptul este extrem de compact, modulat cu un sistem de circulații și accese care combină și ierarhizează legăturile de transport auto și mișcarea oamenilor. Prestigiosul grup din domeniul energetic și al electroaparatajului a decis să realizeze un al doilea parc industrial în Transilvania mizând pe arhitectură de calitate. / about the project The production complex developed by the American group Emerson is an industrial park. Besides efficiency and functional requirements, the client wanted an architecture related with the existing visual identity of the corporation. The project is under development, the first stage is to be completed in the mid-2013. The concept is extremely compact, modulated, using a circulation system which combines and ranks car and pedestrian transportation around the core facility: the cafeteria. The prestigious global manufacturing and technology company decided to develop a second industrial park in Transylvania, relying on good architecture.

25/66DicosiTiganas 2013 review//proiecte//projects

proiect// project

Emerson Cluj

amplasament// location

Cluj-Napoca, Romania

categorie// category

industrial

status// status

în construcție /construction phase

suprafata// project area

12.000 mp/sqm

despre proiect/ Grupul Emerson a dorit să își definească identitatea prin arhitecura din parcurile industriale pe care le dezvoltă în România. Ultima dezvoltare din parcul Tetarom din Cluj este conformă cu imaginile proiectate pentru noul parc din Oradea. Volumele sunt nete, iar fațadele combină benzile orizontale cu legături vitrate verticale, într-o gamă de culori definitorie atent controlată. / about the project Emerson Group wanted to define their own identity through the architecture of their industrial parks in Romania. Their last development from Tetarom Park in Cluj goes hand-in-hand with the new proposal for Oradea Industrial Park. The volumes are clearly definded with a distinctive colour range and the facades combine the horizontal lines of the steel sheets with the windows verticality.

27/66DicosiTiganas 2013 review//proiecte//projects

proiect// project

Gimarom

amplasament// location

Cluj-Napoca, Romania

categorie// category

rezidențial/ residential

status// status

built /construit

suprafata// project area

11.000 mp/sqm

despre proiect/ Doi vecini puternici decid să dezvolte locuințe colective în completarea unui ansamblu din anii 80 de pe strada Dorobanților. Un teren viran, ocupat de garaje improvizate și o clădire de ateliere dintr-o fostă zonă industrială periferică, adiacente terenului. Le-am propus să se asocieze pentru a dezvolta un proiect complex împreună, a fi complementar și a stabili standardul ansamblului. Planul urbanistic zonal a reglat problemele învecinării, acceselor și organizării terenului folosit în comun de către locuitorii din partea existentă a ansamblului. Volumul mai înalt a fost construit primul iar Gimarom a urmat după aproape un an. Le-am înrudit conceptual, funcțional și vizual, căutând totuși ca diferențele să permită fiecareia să își contureze o identitate proprie. / about the project Two powerful neighbors decide to develop dwellings in completing an assembly of the 80s on the Dorobantilor Street. A vacant land, occupied by improvised garages and workshop buildings on the ground floor of a former peripheral industrial area is adjacent. We proposed them to associate in order to develop a complex project together, to be complementary and to set the assembly’s standard. The Urban Zonal Plan has adjusted the proximity matters, accesses and organizing the commonly used land by the residents of the existing assembly. The highest volume was built first and Gimarom followed almost a year later. The design links the buildings on a visual and functional level but there are differences that allow them to shape their own identity

29/66DicosiTiganas 2013 review//proiecte//projects

proiect// project

Casa C / C House

amplasament// location

Dezmir, Romania

categorie// category

rezidențial/ residential

status// status

în construcție/ construction phase

suprafata// project area

450 mp/sqm

despre proiect/ Aproape de aeroclubul de la Dezmir, pe dealul care străjuiește câmpul, casa C se așează între celelalte câteva case noi. E o casă pe care o poți privi toată din camera de zi. Aparatul de acces rămâne sub volumul scos în consolă, în timp ce casa se așează intim pe terenul grădinii din spate. Materialele contrastează, întocmai ca formele, încălzind interiorul și carosând exteriorul. Am fost înțeleși de client și bine primiți, ca acasă!

/about the project Situated close to Dezmir airplane club, on the hill that stands over the field, House C fits up among the other few new houses. It is a house that looks towards the outside from the entire living room. The access apparatus rests under the cantilever volume, while the house is intimately situated on the back garden, on the sloping plot. Materials are in contrast one with the other, just like the volumes are, heating the interior and sealing the exterior. We were understood and welcomed by the client, we felt just like home.

31/66DicosiTiganas 2013 review//proiecte//projects

proiect// project

Casa H / H House

amplasament// location

Feleacu, Cluj, Romania

categorie// category

rezidențial/ residential

status// status

în construcție/ construction phase

suprafata// project area

196 mp/sqm

despre proiect/ O locuință din dealul Feleacului, lângă Cluj își propune să fie în același timp caldă și intimă și să primească energia solară pe care o folosește. Volumul parterului se transformă în cornișă și apoi în șarpantă și linie a streșinilor, într-un fel de continuă spirală a compoziției. / about the project A new dwelling in the Feleacului Hill, near Cluj-Napoca, aims to be warm and intimate and at the same time low-energy with high solar gain.

33/66DicosiTiganas 2013 review//proiecte//projects

proiect// project

Ansamblu rezidențial Gheorgheni Est Gheorgheni East Apartments

amplasament// location

Cluj-Napoca, Romania

categorie// category

rezidențial/ residential

status// status

în construcție/ construction phase

suprafata// project area

1495 mp/sqm

despre proiect/ O zonă mai amplă, retrocedată foștilor proprietari, expropriați cu ocazia construirii cartierului socialist; cartier ce se dezvoltă în timp pe o cornișă naturală, la limita unei zone verzi. Proiectul caută o rezolvare la scara locului, combinând un cap de perspectivă spre nodul de circulație cu intimitatea locuirii la limita zonei plantate publice. Strategia etajului retras nu este să diminueze volumul pentru al adapta condițiilor de învecinare ci din contră, pentru al remarca în perspectivele de distanță. Balcoanele profunde sunt gândite ca fiind cutii orientate și intimități protejate, în căutarea vederilor lungi în toate cele patru zări. / about the project A large area reconveyed to former owners – who were commandeered when the socialist neighbourhood was built – is developing along a natural perch, next to a green area. The project seeks for a solution that would fit the scale of this place, combining an ending sight towards the road junction with the privacy of housing, at the edge of the green public area. The strategy of withdrawing a storey is trying to diminish the volume not in order to adapt it to the neighbouring conditions, but, on the contrary, in order to make it visible for the faraway perspectives. Deep balconies are conceived as oriented boxes and protected intimacies, searching for long sights along the entire horizon.

35/66DicosiTiganas 2013 review//proiecte//projects

proiect// project

Centrul de afaceri Sentosa Sentosa Business Center

amplasament// location

Cluj, Romania

categorie// category

birouri/ offices

status// status

În construcție/ construction phase

suprafata// project area

1520 mp/sqm

despre proiect/ Acest proiect a fost o oportunitate de valorificare a unui teren aflat in zona industriala din nord-estul Clujului. Terenul ocupat pana in prezent de o constructie dezafectata a fost recuperat printr-o cladire de birouri. Acest proces se integreaza intr-o tendinta de regenerare urbana a zonelor industriale prin mixaj functional. / about the project This project was an opportunity to revive a small plot located in the industrial area of Cluj-Napoca. The land that was occupied by an abandoned industrial building, was then recovered by an office building. This process integrates itself into an urban trend of regeneration by mixing new functions into outdated industrial areas.

37/66DicosiTiganas 2013 review//proiecte//projects

proiect// project

Parc sportiv și de agrement Sports and leisure park

amplasament// location

București, Romania

categorie// category

sport&relaxare / sport&leisure

status// status

în curs de avizare/ permitting process

suprafata// project area

54.000 mp/sqm

despre proiect/ Proiectul este un parc sportiv multifuncțional, pentru toate sezoanele, zilele săptămânii și momentele zilei. Combină promenada și parcul public cu ștrandul și terenurile de sport amenajate. pista de alergare care urcă peste volumele tribunelor și ale vestiarelor dă posibilitatea joggerilor să aibă o privire peste tot complexul, fără a se intersecta cu alți utilizatori. Serile de vară vor transforma zona bazinelor într-un club, iar iernile vor găzdui un patinoar în zona de fitness. / about the project This project is a multi-sports park for all seasons, days of the week and moments of the day. It’s a mixture of promenade and Public Park with swimming pool and sports fields. The running track that goes over the tribunes and locker facilities, allows joggers to have a look around, without disrupting other sctivities. Summer evenings will turn the swimming pool area into a club, and winters will host an ice rink in the fitness area.

39/66DicosiTiganas 2013 review//proiecte//projects

proiect// project

WG Café

amplasament// location

București, Romania

categorie// category

comerț/ retail&services

status// status

neconstruit/ not built

suprafata// project area

70 mp/sqm

despre proiect/ Un mic volum relaționat cu ieșirile din parcajul subteran al unui ansamblu de birouri din București ne-a permis să realizăm cafeteria la scara umană, folosind suprapuneri de planuri, detalii și vegetație. Curbele și contracurbele, împreună cu limbajul racordurilor introduc un contrast care compenseză diferența de scară între micul pavilion și construcțiile multietajate. / about the project A small volume connected to underground parking exits of an office assembly in Bucharest has allowed us to achieve a human scale cafeteria, by using overlapping plans, details and vegetation. Curves and counter-curves together create the contrast which compensates the scale difference between the small pavilion and the multistage constructions.

41/66DicosiTiganas 2013 review//concursuri//competitions

proiect// project

Remodelarea spațiului public Public space redesign

amplasament// location

Zalău, Romania

categorie// category

concursuri/ competitions

status// status

soluție de concurs/ competition entry

suprafata// project area

-

despre proiect/ Proiectul este o soluție pentru un concurs care presupunea integrarea spațiilor centrale din Zalău într-o amenajare coerentă, unificatoare. Intervenția propusă sugerează accentuarea caracterului diferit propriu fiecăruia dintre spațiile componente ale zonei și consolidarea legăturilor dintre ele, fizic și vizual. Designul clar, contemporan, unifică și pune în valoare elementele istorice suprapuse, vegetația deja dezvoltată și statuarul existent. Geometria platoului de marmură este eliberată și accentuată, caracterul vegetal - pietonal al pieței Iuliu Maniu este folosit pentru o mai bună mișcare fără a sacrifica arborii maturi prezenți, iar liniile de forță ale pietonalului se revarsă în piațeta definită de clădirea primăriei și a magazinului universal ca într-o deltă, o deschidere pentru a se conecta cu celelalte spații. / about the project The project is based on a solution for a competition that planned to connect the central public spaces in Zalau in a coherent, unifying gesture. The proposed actions suggest emphasizing different characters of each element of the urban space and the dialogue between them both physically and visually. The clear, contemporary design unifies and improves the overlapping historical elements, the already developed vegetation and the existing statuary. The geometry of the marble plateau is released and pronounced, the vegetal-pedestrian characteristic of Iuliu Maniu square is used for a better mobility, without sacrificing the present mature trees, and the pedestrian line flows directly into the square, defined by the Town Hall and the department store.

43/66DicosiTiganas 2013 review//proiecte//projects

proiect// project

Soclu pentru o statuie Pedestal for a statue

amplasament// location

Cluj-Napoca, Romania

categorie// category

design peisager/ landscape design

status// status

construit/ built

suprafata// project area

10 mp/sqm

despre proiect/ Monumentul propus reprezintă statuia doctorului Mircea Luca și o amenajare a terenului din rondoul înierbat aflat la intarea oficială la Cluj Arena. Modelarea terenului se înscrie într-un gest care continuă ideea taluzului înierbat al stadionului și ridică statuia la un nivel favorabil vizibilității sale în spațiul public. Conceptual, această intervenție sugerează dinamica jucătorilor pe terenul de fotbal, fiind o idee agreată și dezvoltată împreună cu sculptorul Ilarion Voinea creatorul lucrării de artă. / about the project The monument representing the statue of Dr. Mircea Luca was raised over a grassy slope near the official entrance of Cluj Arena. An artificial landscape was created, inspired by the grassy slope surrounding the stadium and also by the need to ensure it’s visibility in the public space. Conceptually, this intervention reflects the dynamic of the players on the football field, an idea agreed and developed with the sculptor Ilarion Voinea, who created this art piece.

45/66DicosiTiganas 2013 review//proiecte//projects

proiect// project

Pensiune TT58 TT58 Guesthouse

amplasament// location

Cluj-Napoca, Romania

categorie// category

comercial/retail&services

status// status

în construcție/ construction phase

suprafata// project area

1080 mp/sqm

despre proiect/ Ambianța interioară a pensiunii situate într-o zonă de confluență a locuirii cu parcul industrial, continuă stilul anunțat în exterior prin compoziția fațadelor. Spațiile sunt aerisite pentru a lăsa loc mișcării și imaginației întro construcție de mici dimensiuni, la scara caselor din vecinătate. / about the project The ambiance of the guesthouse, located at the conjunction of housing and an industrial park, continues the outer style, revealed through the architecture of the facades. The spaces allow movement and let the imagination fly in a small size construction.

47/66DicosiTiganas 2013 review//proiecte//projects

proiect// project

Librarium Universității Librarium Bookstore

amplasament// location

Cluj-Napoca, Romania

categorie// category

design interior/ interior design

status// status

în construcție/ construction phase

suprafata// project area

350 mp/sqm

despre proiect/ Amenajarea este varianta temporară pentru un târg de carte de Sărbători, astfel gândită încât să fie continuată cu varianta pentru termen lung a întregului spațiu, care continuă în subsol. Formula finală preia texturi materiale din ADN-ul palatului la parterul căruia se află cea mai cunoscută librărie din Cluj, în kilometrul zero al cărții din oraș. Motivul casetelor clădite sugerează atât temporalitatea amenajării căt și dinamica cărților care apar, sunt luate acasă și lasă mereu loc altora. / about the project This is a temporary solution for a holiday book fair so designed as to continue with a long-term option for the entire space, which continues in the basement. The final solution textures takes original elements that decorate the ground floor of the palace which is the most famous library in Cluj, the ground zero of books in the city. The use of boxes suggests both temporality and spatial dynamics.

49/66DicosiTiganas 2013 review//proiecte//projects

proiect// project

Ansamblu rezidențial Biasini Biasini Residence

amplasament// location

Cluj-Napoca, Romania

categorie// category

rezidențial/ residential

status// status

built /construit

suprafata// project area

4100 mp/sqm

despre proiect/ Un proiect propus în zona centrală, pe terenuri retrocedate, în curtea fostului han Biasini, încercat de asocierea în premieră a mai multor proprietari pentru o dezvoltare mixtă, coerentă. Soluția care se construiește a fost negociată cu „protectorii” patrimoniului astfel încât curtea să capete o proporție optimă și spațiul să se închidă în jurul unui scuar care devine centrul vieții sociale. Tectonica și articularea volumelor a urmărit preluarea cornișei corpului istoric și suprascrierea cu volume ferme care interpretează mansarda într-o formulă contemporană în dialog cu trecutul. De la etajele superioare descoperi perspective țintite spre turnurile bisericilor din centru. / about the project The project having been tried for the first time by an association of several owners for a mixed and coherent development is in the central area situated on retroceded lands in the yard of former Biasini inn. The solution that is being built was negotiated with the heritage defenders so that the yard would gain an optimal proportion and the space would enclose around a square that becomes the social life center. The dynamic and articulation of volumes takes the cornice of the historical building and the overwrite with volumes that replicate the attic in a cotemporary language that allows a dialogue between the old and the new . From the upper stores one can discover targeted views towards the center church towers.

51/66special feature proiect// project

テ始velitoare copertina Cora Cora canopy cover

amplasament// location

Constanta, Romania

categorie// category

comercial/ retail&services

status// status

construit/ built

suprafata// project area

-

despre proiect/ CON-A ne-a contractat pentru creerea modelului 3D al formei copertinei (peste intrarile principale si zonele adiacente) si pentru desenele de executie ale tablei invelitorii. Dupa modelare, cu ajutorul programului Graitec Steel s-au generat peste 1500 desene de executie pentru tabla faltuita si bond. / about the project CON-A contracted us to create the 3D shape model of the main entrance canopy and its adjacent parts and to generate all steel sheet execution drawings for it. After the 3D modeling, we used Graitec Steel to create more than 1500 execution drawings for the steel sheets.

53/66DicosiTiganas 2013 review//echipa//team

proiecte// projects

6

presectate// preselected

6

nominalizari// nominalisations

1

55/66DicosiTiganas 2013 review//ateliere//workshops

atelier//workshop

summer internship atelier practică de vară

durata//duration

3+1 săptămâni/ weeks

studenti//students

30

proiecte//projects

44

machete//models

2

expozitii//exhibitions

2

prezentari//lectures

15

57/66DicosiTiganas 2013 review//media

eveniment//event

3, 2, 1... site

invitați//guests

100

proiecte//projects

60

machete//models

10

59/66


Cluj Arena devine imaginea pachetului sofware Graitec Advanced Suite 2013 Cluj Arena becomes the image of the GRAITEC Advance Suite 2013 software package martie 2013 / march 2013

Proiectul Cluj Arena primește Premiul Internațional de popularitate la categoria Clădiri pentru Sport și Centre de Recreere oferit de Architizer, New York. Cluj Arena received the Popular Choice award at the Architizer A+ Awards for the Institutional Winners-Sports, New York mai 2013/ may 2013 Proiectul Cluj Arena a fost selectat pentru a fi expus împreună cu alte 10 proiecte reprezentative pentru arhitectura românească contemporană în cadrul Romanian Cluj Arena was selected to be exhibited along with 10 other projects, representative for contemporary romanian architecture during the Romanian Design Week in Bucharest mai 2013/ may 2013

În iulie am sărbătorit lansarea noului site www.dicoșițigănaș.ro cu o expoziție eveniment la Bastionul Croitorilor în Cluj-Napoca In July we celebrated the launch of our new website www.dicoșițigănaș.ro with an exhibition in Cluj-Napoca iulie 2013/ july 2013

Tot în luna iulie am organizat a doua ediție a atelierului de practică de vară la care au participat 29 de studenți arhitecți. In july we also organized the second edition of our summer internship program with the participation of 29 architecture students. octombrie 2013/ october 2013


DicosiTiganas 2013 review//media

Proiectul Cluj Arena a fost selectat și expus în cadrul expoziției tematice Trans(ap) parencies din cadrul East Centric Architecture Triennale, București Cluj Arena was part of Trans(ap)parencies, a thematic exhibition part of the East Centric Architecture Triennale in Bucharest octombrie 2013/ october 2013

Proiectul Cluj Arena a apărut pe coperta broșurii Bienalei de Arhitectură Transilvania - BATRA, ediția I, Cluj-Napoca Cluj Arena appeared on the cover of the brochure for BATRA, the Transylvanian Architecture Biennale, the first edition, Cluj-Napoca decembrie 2013/ december 2013

Fabrica Robert Bosch de la Jucu, Cluj și Cora din Constanța au fost publicate în calendarul Graitec 2014 Robert Bosch Factory in Jucu, Cluj and Cora Constanța were featured in Graitec’s 2014 calendar decembrie 2013/ december 2013

Central Park Residence a apărut în calendarul Archipendium 2014 Central Park Residence was featured in Archipendium’s 2014 calendar decembrie 2013/ december 2013

61/66DicosiTiganas 2013 review//echipa//team

10/48

managers

15/48

architects

13/48

structural engineers

6/48

mechanical engineers

5/48

administration

2/48

designers

22/48

26/48

25

36

57

average age

63/66mulțumim thank you


2013 review