review 2016 Dico și Țigănaș

Page 1

REVIEW 2016


architecture and engineering

Calea Dorobanților 98-100, 400609, Cluj-Napoca www.dicositiganas.ro http://www.facebook.com/dicositiganas office@dicositiganas.ro

credite // credits design editorial // editorial design fotograf // photographer vizualizări 3D // 3D visualisations

drepturi de autor // copyright

Ruxandra Grigoraș Alexandra Bendea Robert Kadar | Oana Mureșan Ciprian Onețiu | Răzvan Petriș ©2017 DicosiTiganas Acest material este supus drepturilor de autor. Toate lucrările prezentate în această broșură sunt proprietatea intelectuală a Dico și Țigănaș și nu pot fi imprimate sau reproduse parțial sau în întregime fără consimțământul explicit. This material is subjected to copyright. All works featured in this brochure are the intellectual property of Dico si Tiganas and can not be printed or reproduced partially or entirely without explicit consent.


Am făcut aceasta retrospectivă ca să ne aducem aminte de anul 2016, așa cum a fost trăit prin biroul Dico și Țigănaș. Vrem să mulțumim celor care au lucrat împreună cu noi, celor care au avut încredere în noi și prietenilor care ne-au ajutat pentru ceea ce am reușit împreună prin proiectele noastre. Acestea sunt foarte diferite, de la încercări și propuneri pentru concursuri, până la lucrări aproape finalizate sau date în folosință. Sunt proiecte de la dimensiuni mici sau medii până la foarte mari, toate la fel de importante pentru noi. Sunt construcții pentru producția industrială, parcaje publice, birouri, locuințe colective sau pentru câte o familie, amenajări și clădiri pentru sport și agrement. Am continuat să înțelegem și în anul 2016, al nouăsprezecelea an al biroului nostru, că a construi însemnă a progresa împreună. We have prepared this review in order to remember 2016, as it was lived through the office Dico and Țigănaș. We want to thank those who worked with us, those who trusted us and to our friends who helped us to fulfil together our projects. These works are very different, from trials and proposals for competitions, to almost finalized or handover buildings. These are projects from small size to average or large, all having for us the same relevance. There are constructions for industrial production, public parking, office buildings, housing or homes for single families, buildings and compounds for sports and leisure. We have continued to understand in 2016, the nineteenth year of our office, that to build means to progress together. DicosiTiganas review 2016 | 3


09

07

STADION TÂRGU-JIU Târgu-Jiu Stadium

15

CANTINA BOSCH REXROTH Bosch Rexroth Canteen

23

EXTINDERE FABRICĂ DE PRODUCȚIE Production factory extention

31

MARAMUREȘULUI Maramuresului apartments

41

UNITATE MEDICALĂ SPECIALIZATĂ Specialized medical unit

11

STADION ION OBLEMENCO Ion Oblemenc Stadium

17

33

INTERIOR CANTINA BOSCH REXROTH Bosch Rexroth canteen - interior design

DECEBAL Decebal apartments

25

BIROURI iQUEST iQuest Offices

35

CASA VLA Vla house

43

DAFO APART-HOTEL DAFO apartment hotel

19

DE LONGHI 2 DeLonghi 2

27

iQUEST PRAKTIKER iQuest Praktiker

37

45

13

STADION NICOLAE DOBRIN Nicolae Dobrin Stadium

21

CLĂDIRE MULTIFUNCȚIONALĂ Multifunctional Building

29

AVIRA Avira residence

39

PARKING AVRAM IANCU Avram Iancu parking

HOTEL PENTRU SPORTIVI Sports hotel

47

INTERIOR BIROURI Office interior design

PUZ AIUDULUI Aiudului Masterplan

JUDECĂTORIE BECLEAN Beclean Law Court

49

EXTINDERE SALA POLIVALENTĂ Polyvalent Hall extention


3

sport și relaxare//sports&leisure

4

industrial//industrial 3

comercial//retail&services

2

birouri//offices

4

rezidențial//residential urbanism//master planning instituțional//institutional design interior//interior design

1 3 4

DicosiTiganas review 2016 | 5STADION MUNICIPAL TÂRGU-JIU // TÂRGU-JIU STADIUM amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Târgu Jiu, Romania sport&relaxare // sport&leisure în construcție // under construction 38.500 mp // sqm

despre proiect // about the project Noul stadion Pandurii din Tîrgu Jiu îl va înlocui pe cel precedent, oferind condiții deosebite de confort pentru utilizatorii săi, publicul spectator, sportivi și oficiali, jurnaliști și cetățeni care folosesc zona de agrement de pe malul Jiului. Arena multifuncțională pentru fotbal și sporturi atletice va adopta o formulă de integrare în spațiul public care renunță la incinta împrejmuită și generează spații publice noi, ample, pentru promenadă și o bună relaționare cu orașul. The new Tirgu Jiu stadium will replace the old one, offering an outstanding comfort for its users, audiences, athletes, officials and journalists. At the same time, the citizens will be able to use the recreational area on the banks of Jiu river. This multipurpose arena for football and athletic sports will adopt a new formula of integration in the public space, disclaiming all the fenced enclosures and generating new extensive places for a better relationship with the city. DicosiTiganas review 2016 | 7STADION MUNICIPAL ION OBLEMENCO // ION OBLEMENCO STADIUM amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Craiova, Romania sport&relaxare / sports&leisure în construcție / under construction 56.900 mp / sqm

despre proiect // about the project Soluția este generată de răspunsurile pe care le-am oferit mai multor cerințe simultane care țin de amplasarea în contextul dat, de funcționalitate și eficiența spațială, de căutarea unei structuri optime și a unei tehnologii de construire adecvate și de materialitate și dialogul vizual care se stabilește între privitori și obiectul construit. Au rezultat câteva componente ale ansamblului: o infrastructură de accesare și adaptare la teren, o întâlnire nuanțată cu pamântul; marele inel de circulație, elevat; spațiile împachetate sub gradenele tribunelor, riguros ierarhizate și diferențiate pentru categoriile distincte de utilizatori; o arenă care face trecerea de la circularitatea anvelopei la rectangularitatea terenului cu gazon; o coroană de arce colosale care acoperă tribunele și susțin echipamentele necesare spectacolului sportiv. The solution is generated by the answers provided by more simultaneous requirements related to the location in context, functionality and space efficiency, as well as the search for an optimal structure and appropriate construction technology. The materiality and visual dialogue is established between the viewer and the object. This resulted in some components of the set: an infrastructure for access, adapted to the ground; a nuanced joint with the earth; the elevated pedestrian ring; spaces wrapped under the stands, rigorously ranked and differentiated for various categories of users; an arena that makes the transition from circularity of the envelope to the pitch squareness; a colossal crown of arches covers the stands and supports all the required equipment. DicosiTiganas review 2016 | 9STADION NICOLAE DOBRIN // NICOLAE DOBRIN STADIUM amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Pitești, Romania sport&relaxare // sport&leisure concept // concept 27.670 mp // sqm

despre proiect // about the project Această propunere a venit ca o upgradare a stadionului existent, aducând îmbunătațiri importante. Toate facilitațile necesare pentru categoria a IV-a din UEFA au fost incluse, precum cele pentru media, presă sau VIP. Structura constă într-o serie de grinzi spațiale metalice, cu stâlpi și gradene din beton prefabricat. Stâlpii în formă de V sunt placați cu o foaie metalică, iar inelul de policarbonat de pe învelitoare oferă o bună umbrire, protejând și publicul în același timp. Pentru moment, noul primar nu mai vede necesară construirea unui noi stadion, ci doar igienizarea celui actual. This proposal came as an uptade for an existing stadium, by bringing important features and improvements. All the required facilities for the IVth category of UEFA have been included, such as facilities for press and media, VIP. The structure consists of spacial metallic beams and precast concrete grandstrand and columns. The V shapes columns are plated with a metal sheet and the transparent polycarbonate ring on the roof, provides a good sun shading, while protecting the public. For the moment, the new mayor does not find necessary building a new stadium, but only the sanitation of the existing one. DicosiTiganas review 2016 | 1 1AMENAJARE BIROURI // OFFICE INTERIOR DESIGN amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Stuttgart, Germania // Stuttgart, Germany industrial // industrial în construcție // under construction 2100 mp // sqm

despre proiect // about the project Un alt proiect de amenajare a unor spații de birouri. Aici provocarea a fost realizarea ambianței interioare, prin intermediul vizualizărilor de arhitectură, predefinită prin elemente și mobilier standard, specifice companiei. Un mediu corporatist curat și clar, cu accente discrete de culoare. Another project of designing the interior space of an office. Here, the challenge was to show the interior ambience through architectural visualizations, using specific elements and furniture. A clean and crisp corporate environment, with delicate accents of color. DicosiTiganas review 2016 | 1 3CANTINA BOSCH REXROTH // BOSCH REXROTH CANTEEN amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Blaj, Romania industrial // industrial în construcție // under construction 2.600 mp // sqm

despre proiect // about the project Se împlinesc primii zece ani de când lucrăm cu Bosch. La Blaj, platforma industrială a grupului se dezvoltă cu pași siguri adăugând acum o facilitate pentru cei care lucrează acolo, cantina. Ambianța desenată pentru acest spațiu, destinat momentelor de relaxare și socializare, anunță proiectele următoare pe care le pregătim cu grupul german pentru locurile de muncă. Bosch face tranziția spre un nou concept de spații care pun accentul pe flexibilitate și invită utilizatorii să opteze pentru modul în care doresc să le folosescă. We celebrate the first ten years of working with Bosch. In Blaj, industrial group with sure steps are developing now adding a feature for those who work there, the cafeteria. The ambiance drawn to this space for moments of relaxation and socializing, announces the following projects that we are preparing for the German jobs. Bosch makes the transition to a new concept of spaces that focus on flexibility and invites users to choose how they want to use. DicosiTiganas review 2016 | 1 5CANTINA BOSCH REXROTH // BOSCH REXROTH CANTEEN amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Blaj, Romania industrial // industrial în construcție // under construction 2.600 mp // sqm

despre proiect // about the project Cantina este locul întâlnirii și transparenței. Orizontală, continuând exteriorul cu interiorul și invers, spațiul în fapt multifuncțional, este cel care îi adună pe toți cei care lucrează aici așezându-i metaforic la aceeași masă. În contraponderea aparenței industriale, atât prin structura și închiderile metalice planurile colorate, pardoseala caldă și discurile translucide luminoase și fonoabsorbante care fac un plafon scenografic, conturează o ambianță diferită. Terasa exterioară și oferă locuri în aer liber, iar acoperișul este pregătit, printr-un decupaj circular, să lase un copac plantat la inaugurare să măsoare timpul prin creșterea sa. The Canteen represents the place for meeting and transparency. Horizontal, continuing indoor and outdoor and vice versa, the multifunctional space is the one that gathers everyone who works here, almost placing them at the same table. Despite the industrial appearance, both in structure and metal closures, colored planes, warm floor and bright translucent and sound absorbing discs that forms a scenographic ceiling, the building outlines a different atmosphere. The exterior terrace offers outdoor seating and the roof is designed through a circular cutout so as to leave a tree planted during the inauguration to measure the passing of time through its growth. DicosiTiganas review 2016 | 1 7DE LONGHI // DE LONGHI amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Jucu, Romania industrial / industrial în construcție / under construction confidențial / confidential

despre proiect // about the project Ne place arhitectura industrială pentru că e exigentă, precisă și se adresează oamenilor angajați în cultura companiilor din care fac parte. De Longhi își consolidează producția la Cluj. Pentru că ceea ce fac ei este design italian și construcțiile încearcă să ofere o linie elegantă, proprie. Deși sunt vis a vis de Bosch, în parcul industrial de la Jucu, de lângă Cluj, construcțiile fabricii De Longhi au o cu totul altă aparență și organizare. Este a doua extindere a fabricii de electrocasnice care sperăm să se dezvolte în continuare. We like industrial architecture because it is demanding, precise and addresses of people employed in the corporate culture they belong. De Longhi strengthens its production in Cluj. Because what they do is Italian design,the construction as well attempts to provide an elegant lines of its own. Although across from Bosch, in the industrial park in Jucu, near Cluj, De Longhi factory buildings have a completely different appearance and organization. It is the second extension of the appliances factory which we hope to develop further. DicosiTiganas review 2016 | 1 9CLĂDIRE MULTIFUNCȚIONALĂ // MULTIFUNCTIONAL BUILDING amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Jucu, Romania industrial / industrial în construcție / under construction 4590 mp / sqm

despre proiect // about the project O nouă Clădire Multifuncțională a fost propusă în cadrul Fabricii de Producție Robert Bosch. Acest corp de clădire va fi legat de corpurile de clădire existente prin alei carosabile și pietonale, spații verzi și parcări. Sub forma dreptunghiulară vor fi incluse zone de ateliere și laboratoare dar și zone de depozitare sau spații tehnice. A new multifunctional building was proposed within the production factory Robert Bosch. This new building will be linked with the other existing constructions through alleys, green areas and parking lots. Under the rectangular shape, there will be included workshop areas and laboratories, but storage and technical spaces as well. DicosiTiganas review 2016 | 2 1EXTINDERE FABRICĂ DE PRODUCȚIE // PRODUCTION FACTORY EXTENTION amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Jucu, Romania industrial / industrial în construcție / under construction confidențial / confidential

despre proiect // about the project Acest proiect urmărește extinderea fabricii de componente pentru indrustria de electronice automotive, existentă de câțiva ani la Jucu. În această etapă se propune extinderea ansamblului cu mai multe corpuri de clădire, precum hale de producție, centru logistic, clădire tehnică și casa poartă. This projects seeks the extention of the manufacture of electronic components for the automotive industry, which already exists for a few years now in Jucu. At this stage, it was proposed the expansion of the whole assembly with a few more buildings, such as production hall, logistic center, technical building and the gatehouse. DicosiTiganas review 2016 | 2 3BIROURI iQUEST // iQUEST OFFICES amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj Napoca, Romania birouri // offices în construcție // under construction 14.340 mp // sqm

despre proiect // about the project Cunoscuta firma de IT IQuest a decis să construiască propriile birouri, preluând amplasamentul fostei fabrici de confecții Flacăra, pentru care un investitor german prevăzuse în anii boom-ului imobiliar un grup de turnuri de birouri de peste 20 de etaje. Proiectul nostru transformă clădirea principală a fabricii și o extinde cu 2 aripi noi, în prima etapă. Întreg proiectul este dezvoltat în jurul unei axe de spații publice interioare, o gradină pentru pietoni care este oferită cartierului și tuturor celor care doresc să treacă pe aici. Proiectul este în dezvoltare și a doua etapă începe să se contureze în privința conceptului. A well known IT company decided to build their own offices, by taking over the site of the former garment factory ”Flame” for which a german investor planned during the real estate boom a group of office towers over 20 floors. Our project transforms the main building of the fabric and extend it with two new wings, in the first stage.The whole project is developed around an axis indoor public spaces, a garden for pedestrians, offered to the district and all those who want to go on here. The project is developing and the second stage is taking shape in what concerns the concept. DicosiTiganas review 2016 | 2 5iQUEST PRAKTIKER // iQUEST amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Florești, Romania birouri // offices autorizat // authorized 9.300 mp // sqm

despre proiect // about the project Conceptul arhitectural urmărește o rezolvare rațională a exigențelor înaintate de investitor, care dorește să implementeze un ansamblu modern cu un regim de înălțime de S+P+4+Er. Acest ansamblu va găzdui spații comerciale și birouri iar volumetric va fi compus dintr-un corp plat, peste care se așează un volum paralelipipedic mai înalt. Construcția se va realiza respectând distanțele față de vecinatăți, astfel încât să creeze căi de acces și însorire naturală optimă. The architectural concept aims to solve some rational demands submitted by the investor, who wants to implement a modern complex which constist of 4 levels and an aditional withdrawn level, gorund floor and basement. This building will host commercial spaces and offices. The volume is composed of a flat body above which a higher, rectangular volume sits on. The construction will be done by respecting the distances from the vicinities, in order to create acces paths and an optimal natural sunshading. DicosiTiganas review 2016 | 2 7LOCUINȚE COLECTIVE AVIRA // AVIRA COLLECTIVE HOUSING amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj Napoca, Romania rezidențial // residential în construcție // under construction 4.226 mp // sqm

despre proiect // about the project Obiectivul a fost construirea unei clădiri de servicii și locuinte in curtea imobilului situat pe strada Aurel Vlaicu, intr-o zona de restructurare si dezvoltare intensa, inceputa inca din anul 2007. Constructia propusa va avea spatii pentru servicii la parterul cladirii, apartamente de locuit la etajele superioare, parcari si adapostul de aparare civila in subsol. Obiectivul a fost construirea unei cladiri de servicii si locuinte in curtea imobilului situat pe strada Aurel Vlaicu, intr-o zona de restructurare si dezvoltare intensa, inceputa inca din anul 2007. Constructia propusa va avea spatii pentru servicii la parterul cladirii, apartamente de locuit la

The objective was the construction of a residential and services building, in a courtyard located on Aurel Vlaicu street, located in an area of intense restructuring and development that began in 2007. The proposed investment will have an area for various services on the ground floor, residential apartments on the higher floors and parking and a civil defense shelter in the basement.

DicosiTiganas review 2016 | 2 9APARTAMENTE MARAMUREȘULUI // MARAMUREȘULUI APARTMENTS amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj-Napoca, Romania rezidențial / residential în construcție / under construction 36.320 mp / sqm

despre proiect // about the project Terenul industrial pe care a funcționat un depozit este propus pentru dezvoltarea unui ansamblu de locuințe cu mici spații comerciale la stradă. Dezvoltarea a trecut printr-o formulă cu curte interioară și cursivă, abandonată la cererea clientului și apoi recurgându-se la o gradare de 3 volume amplasate peste un garaj subteran general. În cadrul procesului de consultare publică mai mulți locuitori din zonă au cerut o diminuare a înălțimii construcțiilor și în consecință proiectul s-a refăcut cu aceiași parametri de randament ca obiectiv. The industrial plant which operated as a warehouse is proposed to be developed as small housing estate with commercial premises on the street. The development went through a formula with inner courtyard and cursives, abandoned by the customer, and then resorting to a gradation of 3 volumes generally located over an underground garage. In the public consultation process more local people demanded a reduction of the building height and consequently the project was remade with the same parameters. DicosiTiganas review 2016 | 3 1LOCUINȚE COLECTIVE DECEBAL// DECEBAL COLLECTIVE HOUSING amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj-Napoca, Romania rezidențial // residential avizat // permitting process 3860 mp // sqm

despre proiect // about the project Proiectul Decebal s-a dorit a fi o inserție urbană, prin soluția de amplasare a clădirii și dimensiunile acesteia se urmărește completarea volumetrică și funcțională a zonei, contribuind la dezvoltare orașului prin utilizarea terenurilor ineficient utilizate. Clădirea propusă vine să înnoiască aspectul general al zonei, prin proporțiile și dimensiunile volumetrice dar și prin estetica arhitecturală dată de jocul balcoanelor și golurilor pentru ferestre vizând o suprafață verde cât mai mare la nivelul solului. Clientul a decis să continue proiectul cu altă echipă de proiectare. Decebal project is meant to be an urban insertion, through the solution of a building location and its size follow completing a volumetric and functional area, contributing to city development by disposing land inefficiently used. The proposed building comes to renew the general appearance of the area,through proportion, volumetric dimensions and architectural aesthetics by the balconies game and window openings aiming a green surface at ground level as possible. The client decided to continue the project with other design team. DicosiTiganas review 2016 | 3 3


DN

DN

DN

F.


CASA V // V HOUSE amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj-Napoca, Romania rezidențial // residential concept // concept 450 mp // sqm

despre proiect // about the project Un proiect pentru un tânăr cuplu cu aspirații îndrăznețe, care și-a dorit o casă care să le îndeplinească toate necesitățile. Situată pe un teren în pantă, casa dispune de nivele intermediare care face ca spațiile să comunice într-un mod fluid. Proiectul a rămas la stadiul de concept. A project for a young couple with bold aspirations, who wanted a house that meets all their needs. Situated on a sloping terrain, the house got intermediate levels which make all the spaces communicate in a fluid way. The project remained at a concept stage. DicosiTiganas review 2016 | 3 5DN

UP

PARKING AVRAM IANCU // AVRAM IANCU PARKING

DN

UP

amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj Napoca, Romania instituțional // institutional concept // concept 10.100 mp // sqm

despre proiect // about the project

The proposed object has a volume that has been developed to house a multi-storey public parking and service area. Given the demands of the two functions and the urbanistic regulations, this building meets every requirement, from the alignment, to covering the blind wall and all the indicators and accesses.

UP

DN

Obiectul propus are un volum care s-a dezvoltat pentru pentru a adăposti o parcare supraetajată publică precum și spații de servicii. S-a avut în vedere cerințele celor două funcțiuni, dar și a regulamentului de urbanism pentru această zonă, cu privire la amplasarea în aliniament (front continuu), acoperirea calcanului existent, indici urbanistici și accese.

DicosiTiganas review 2016 | 3 7JUDECĂTORIA BECLEAN // BECLEAN LAW COURT amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Beclean, Romania birouri // offices concept // concept 3.000 mp // sqm

despre proiect // about the project Judecatoria Beclean funcționează în acest moment într-o clădire revendicată de biserica Evanghelică, clădire improprie acestui program de arhitectură. Din acest motiv, s-a hotarât construcția unui nou sediu. Volumul, masiv la bază și translucid în partea superioară, oglindește dispunerea funcțiunilor: la nivelul inferior sălile de judecată, izolate și protejate, iar în partea superioară birourile magistraților, profitând de lumina naturalâ. Inălțimea clădirii este variabilă, imaginea generică fiind una de volum compact. Partea cea mai înaltă are în consolă ultimele 2 etaje, protejând accesul în subsol. Expresia plastică a fațadelor creează volume cu linii curate și simple, acuzând orizontalitatea. The Beclean Law Court is currently operating in a building claimed by the Evangelical Church, which is completely inappropriate for the architectural program that it houses. Thus, the theme for the new setting of The Beclean Law Court was born. The volume, that is massive at its basis and translucent on the upper side, talks about the reason (the idea) of displaying the functions: isolated and protected at the lower levels of the courtrooms, and at the upper floors there are the magistrates’ offices, which benefit from plenty of natural sunlight. The building height is variable and the overall picture is that of a benched volume. The highest volume comes out in console on the last two floors. A part of this console is meant to protect the access in the basement, in the inmate area, creating a protected space. The purpose of the plastic expression of the façade is to create volumes with clear, clean lines, emphasizing their horizontality. DicosiTiganas review 2016 | 3 9UNITATE MEDICALĂ SPECIALIZATĂ // SPECIALIZED MEDICAL UNIT amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj Napoca, Romania instituțional // institutional în construcție // under construction 2.800 mp // sqm

despre proiect // about the project Obiectivul acestui proiect a fost de a transforma o clădire existentă dar neviabilă din zona centrală a Clujului într-o clădire funcțională, care să răspundă nevoilor actuale ale centrului. Deși clădirea existentă nu este monument istoric, valoarea sa ambientală, poziția în oraș și obiectivele de interes local cu care se învecinează au determinat o abordare sensibilă a proiectului. Am decis să păstrăm fațada existentă înspre stada Republicii și să dezvoltăm noua construcție în această coajă. Șapte nivele de parcaj subteran automatizat asigură necesarul de locuri de parcare atât pentru utilizatorii clădirii cât și pentru cei care doresc să parcheze în apropierea centrului. Suprateran construcția se dezvoltă pe trei nivele de spații pentru cabinete medicale. The objective of this project was to transform an existing but unsustainable building in the central area of Cluj in a functional building that responds to the current needs of the city. Although the existing building is not a historical monument, it’s environmental value, the position it occupies in the city and the athmosphere suggested by the surrounding buildings caused a sensible approach to the project. We decided to keep the existing facade and develop new a construction in this shell. Seven levels of underground automated parking provide the parking requirements for both building users and those who want to park near the city center. Above ground the construction consists of three levels of medical cabinets. DicosiTiganas review 2016 | 4 1APARTHOTEL // APARTMENT HOTEL amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj Napoca, Romania comerț & servicii // retail & services concept // concept 1.312 mp // sqm

despre proiect // about the project Conceptul arhitectural-urbanistic pentru aparthotelul propus pe str. Anton Pann, este rezultatul unui proces complex, care implică mai mulți factori și mai multe etape. Procesul a implicat de asemena un dialog constructiv, necesar între beneficiar, vecini și municipalitate. Rezultatul a fost șlefuirea soluției finale, a cărei compoziție geometrică simplă este supusă rigorii retragerilor și alinierilor prevăzute în PUG și care propune un imobil cu funcțiune turistică, cu 12 unități de cazare, și alte dotări specifice, într-o zonă care necesită asemenea dotări. The urbanistic - architectural concept proposed for the aparthotel on Anton Pann street, is the result of a complex process which involves many factors and stages. The process also involved a constructive dialogue among the investor, the neighbours and the municipality. Te result implied polishing the final solution, whose simple and geometric composition was the subject of all rigors, withdrawals and alignments provided by the master plan. The building is proposed to be a touristic facility, with 12 accomodation units and other specific endowments, situated in an area that requires such a facility. DicosiTiganas review 2016 | 4 3HOTEL PENTRU SPORTIVI // SPORT HOTEL amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj Napoca, Romania comerț & servicii // retail & services concept // concept 2200 mp // sqm

despre proiect // about the project Clădirea propusă, hotel pentru sportivi, este amplasată în prima treime a unei baze sportive și de agrement situată de-a lungul râului Someș, care este compusă din mai multe clădiri și terenuri sportive, inclusiv un ștrand cu bazine de înot. Conceptul arhitectural-urbanistic presupune construcția unui singur volum de clădire, care adăpostește funcțiunea de hotel cu o mica bază de recuperare medicală amplasată la parter și parțial la subsol. The proposed building, sport hotel, is located in the first third of a sports and leisure park, located along the river Somes. The park is composed of several buildings and sports fields, including two swimming pools. The urbanistic-architectural concept involves the construction of a single volume of the building that houses the hotel rooms with a small rehabilitation center, partially located on the ground floor and the basement. DicosiTiganas review 2016 | 4 5PUZ AIUDULUI // AIUDULUI MASTERPLAN amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj Napoca, Romania urbanism // urban planning concept // concept 6034 mp // sqm

despre proiect // about the project Provocarea principală în elaborarea celei mai bune soluții architectural urbanistice posibile, pentru tema de proiectare dată, a fost depășirea dificultăților generate de un teren cu suprafață nergulată, marcat de elemente antropice și naturale, care trebuie să se supună rigorilor regulamentului de urbanism. Totodată soluția trebuie să fie viabilă din punct de vedere economic, oferind eficiență și calitate ansamblului. Soluția identificată, propune valorificarea poziției terenului amplasat la intersecția a două străzi și amplasează într-un mod rațional, 34 de locuințe semicolective de două tipuri, cu regim redus de înălțime. The main challenge in developing the best possible urban-architectural solutions for the design theme was to overcome all the difficulties arising from an irregular surface land, marked by anthropogenic and natural elements, land that must abide the rules of urbanism. At the same time, the solution should be economically viable, offering efficiency and quality. The identified solution proposes valuing the land, located at the crossroad of two streets. The proposal places in a rational way two 34 semicolective housing units of two types, with a reduced height. DicosiTiganas review 2016 | 4 7EXTINDERE CAPACITATE SALA POLIVALENTĂ // POLYVALENT HALL EXTENTION amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj Napoca, Romania sport & relaxare / sport & leisure în curs de avizare / permitting process - mp / sqm

despre proiect // about the project La un an după inaugurare am fost chemați de Federația Română de Baschet să încercăm să adaptăm Sala Polivalentă la cerințele FIBA Europe, pentru a candida la organizarea unei grupe finale de FIBA Eurobasket 2017. Am adăugat circa 2.500 de locuri suplimentare în gradene demontabile în proximitatea terenului și am creat o tribună media aproape de un centru media amplificat, profitând de spațiul de sub tribuna estică. Experții FIBA Europe au apreciat sala, iar delegația României la competiția ținută la Munchen pentru desemnarea orașelor câștigătoare s-a întors cu contractul pentru 2017. One year after the inauguration, we were called by the Romanian Basketball Federation to try to adapt all the requirements of FIBA Europe to the Polyvalent Hall, in order to organize a group run by FIBA Eurobasket 2017 . There were added about 2,500 additional seats on demountable stands in the proximity of the field and it was created a media tribune near an enhanced media center, taking advantage of the space under the eastern tribune. FIBA Europe experts have appreciated the hall and the Romanian delegation at the competition held in Munich returned among the winning cities with a contract for 2017. DicosiTiganas review 2016 | 4 9Expoziții / Exhibitions

DicosiTiganas review 2016 | 5 1Un an în câteva fotografii / The year in a few photos

DicosiTiganas review 2016 | 5 3Č˜i petrecerea de Crăciun! / And the Christmas party!

DicosiTiganas review 2016 | 5 5


Januarie 2016 | January 2016

Mai 2016 | May 2016 A fost realizat un nou film de prezentare al noului birou, precum și a celor mai reușite proiecte. A new video presentation was made for our new office, featuring the most successful projects.

The project Multifunctional Sports Hall along with Cluj Arena were selected to be exhibited at the Romanian Embassy from Paris, in order to celebrate the art of football during EURO 2016 football tournament. Septembrie 2016 | September 2016 Archello publică o serie de proiecte ale biroului nostru, printre care amintim Ansamblul rezidențial Plopilor Vest. Archello features a series of projects of our office, among which we can recall the Central Park Residence..

Cu mandrie am anunțat faptul că Olimpia Business Center a fost selectată la Bream Awards 2016. We proudly annouced that Olimpia Business Center was featured on the shortlist for Breeam Awards 2016. Martie 2016 | March 2016 Sala Polivalentă apare din nou, de aceasta data în numărul 01/2015 al revistei Architecture & Detail China, dedicat fațadelor. The Multifunctional Sports Hall is again featured, now on Architecture & Detail China no.01/2015, facade issue.

Iunie 2016 | June 2016 La editia de anul acesta a evenimentului Romanian Design Week, ce a avut loc între 29 mai și 5 iunie la București, biroul nostru a participat la categoria arhitectura din cadrul expozitiei centrale, cu Casa C. This year, C house was featured in the architecture category of the central exhibition of Romanian Design Week, which took part in Bucharest, between 29th of May and 5th of June.

Aprilie 2016 | April 2016 Numarul 124/aprilie 2016 al Revistei Constructiilor, prezinta un articol despre solutiile de fundare la stadionul de fotbal „Ion Oblemenco” din Craiova. evista Constructiilor no. 124/april 2016 features an article about the football stadium “Ion Oblemenco”, Craiova.

Proiectul sălii polivalente, precum și Cluj Arena au fost selectate pentru a fi expuse la ambasada României din Paris,pentru a celebra arta sportului, cu ocazia EURO 2016.

În septembrie s-a lansat ultimul album igloobest - Locuinte colective din Romania 2, in care este prezentat si ansamblul rezidential Biasini. The latest album igloobest - Collective housing in Romania 2 was launched in September. Biasini Residence was featured among other great projects.


Octombrie 2016 | October 2016 La începutul lunii a avut loc la Cluj conferinta Architecture, unde arh. Șerban Țigănaș a participat la o dezbate despre reconversie, conservarea patrimoniului și restaurări inovative. The architecture conference took place at Cluj the Architecture Conference & Expo, where arh. Serban Tiganas participated in a debate regarding reconversions, heritage preservation & innovative restorations. Tot in octombrie, dar spre sfârșit, a avut loc la Centrul de Arta si Cultura din Ulsan, Korea, expozitia internationala „100 Architects of the year 2016” unde biroul nostru a participat cu Sala Polivalenta. This month as well, but at the end, The Culture Art Center from Ulsan, Korea hosted the international exhibition “100 Architects of the year 2016”, where our office participated with the Multifunctional Sports Hall.

Numărul 2/septembrie 2016 al revistei MTC - Materiale și Tehnici de Construcție, prezintă un interviu cu arh. Șerban Țiganas, referitor la diferite probleme cu care arhitecții se confruntă în România. MTC magazine no.2 / September 2016 features an interview with arch. Serban Tiganas, on different issues architects in Romania confront with.

Decembrie 2016 | Decembrie 2016

Ne pregătim încet să incheiem anul, organizând ca și în anul precedent o pretrecere pentru cei mari, dar și pentru cei mici, punând totodata la cale planuri pentru viitor. We are slowly getting closer to the end of the year, by organizing a party for the big ones but as well for the youngsters, while making future plans.

media Anul acesta s-au derulat multe evenimente, de la expoziții la conferințe, de la apariții la publicații, fiecare în parte a reprezentat o experiență noua de care ne-am bucurat pe măsură și din care am învățat în același timp. This year, many events took place, from exhibitions to conferences, from coverage to publications, each one represented a new experience that we enjoyed and from which we have learned something. DicosiTiganas review 2016 | 5 7ag e

22 34

m an ag er s ar str ch uc ite tu ct ra s le ng ine M er EP s en gin ee ad rs m ini str at ion

23/53

av er ag e

8 20 12 7 6

30/53

60

DicosiTiganas review 2016 | 5 9mulțumim thank you


2016 review