DHF - Aarhus / Randers medlemsblad 4 - 2020

Page 1

Leder dansk handicap forbund

AARHUS / RANDERS

Magi s. 5 · At fiske s. 6 · Fra mørkekammer i Aarhus til Saudi Arabien s. 15

Nr. 4 · november 2020 · 19.Blad årgang 4 · 2020 · DHF Aarhus/Randers · 1


Leder

etablering af et tilgængelighedsråd i aarhus kommune vil søge om at blive Europæisk Tilgængeligheds By (Access City Awards) inden 2023. Det er en pris, som hvert år uddeles af Europakommissionen og Det Europæiske Handicapforum som en anerkendelse af de byer, som arbejder med at forbedre tilgængelighed for borgere.

Som følge af vedtagelsen af en ny Handicappolitik 2019 – 2023 i Aarhus Kommune, vedtog Byrådet den 26. august i år at nedsætte et Tilgængelighedsråd. Der bliver tale om et Tilgængelighedsråd, som skal virke meget bredt og tage sig af opgaver, hvor fysiske, psykiske, sensoriske og kommunikative handicap kan være en udfordring. Det er tanken, at Tilgængelighedsrådet skal ind meget tidligt i udviklingsprojekter, kulturprojekter og anlægsprojekter. Aarhus Kommune ønsker at blive foregangskommune på Handicapområdet og

Rådet kommer til at bestå af formand, fire repræsentanter fra Handicaporganisationerne, tre repræsentanter fra relevante magistratsafdelinger samt en tilgængelighedskonsulent fra Borgmesterens Afdeling. For at styrke samarbejdet mellem Handicaprådet i Aarhus Kommune og Tilgængelighedsrådet, har man besluttet, at næstformanden for Handicaprådet bliver formand for Tilgængelighedsrådet. Sekretariatsfunktionen for såvel Handicapråd som Tilgængelighedsråd forankres i Borgmesterens afdeling, hvilket også skulle give et større samarbejde. Hvis I ønsker at læse mere om sagen, henvises til Aarhus Kommunes byrådsreferat fra august: https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/v/16009/aarhus-byrad/referat/2020-08-26/?agendaId=487992 Helle Szydlowski, formand

Forsidefoto: Magic Mushrooms, fotograf: Camilla Toldevar Jessen, se mere side 5

Blad 4 · 2020 · DHF Aarhus/Randers · 3


Magi Tekst hentet fra Dokk1s hjemmeside Fotos: Camilla Toldevar Jessen I Dokk1 har kunsten fået en central og synlig plads i form af en række værker udvalgt specielt til bygningen og de omkringliggende pladser. Kunsten i Dokk1 skal aktivere og supplere husets og pladsernes arkitektur på en inddragende og overraskende måde, og samtidig skal den afspejle samtidskunst af høj kvalitet og i sig selv tiltrække besøgende. Dokk1 følger reglerne for kommunalt byggeri, og derfor er der brugt 1 % af byggesummen på kunstnerisk udsmykning af huset og de omkringliggende pladser. Det har resulteret i de tre værker, Magic Mushrooms, Gongen og Poseidon. Magic Mushrooms Magic Mushrooms er lavet af den internationalt anerkendte kunstnerduo Elmgreen & Dragset. Værket består af en model af en omvendt, imaginær storby monteret under loftet ved P-anlægget. Storbyen er realistisk gengivet i skala 1:100, og nogle af husene er op til to meter høje.

Blad 4 · 2020 · DHF Aarhus/Randers · 5


Læserindlæg

at fiske

Af Marianne Møller Pedersen Det er ikke længe siden, coronakrisen var på sit højeste: Sprit og afstand, mens morgensang og andre aktiviteter under mottoet ”fælles og hver for sig” rullede over skærmene. Lidt rastløs og ret tilfældigt faldt jeg over ”Lystfiskergruppen for handicappede og hjælpere i Danmark” på Facebook. En gruppe, hvor medlemmerne er folk, som enten gerne vil lære at fiske, og som har en eller anden form for handicap - og lystfiskere, som gerne vil lære fra sig. Via Facebookgruppen kan de komme i kontakt med hinanden. Yes - frisk luft, ingen afstandskrav, at møde nye mennesker og at lære nyt. Ikke på fastlagte tidspunkter, men når du har lyst - og vinden og vejret er til det. Og når alt det andet flasker sig (med kroppen, hjælperen, bilen, hjælpemidlerne, og alle 6 · DHF Aarhus/Randers · 2020 · Blad 4

de andre variable i et liv med handicap). Og så fås fisk ikke friskere! Sjovt har det været!


Læserindlæg

at fiske

En uge. Så hurtigt gik det med at få en aftale om at fiske – finde en makker, låne en fiskestang, købe lidt kroge og et fisketegn. Og Torben Vegner Hansen var også hurtigt med på ideen. Vi er stadigvæk ved at finde vores egen kasteteknik, og min foreløbige fangst er en torsk, som var for lille og måtte ud igen, men også en lille makrel, som kom med hjem. Det, Torben har kunnet tage med hjem til kæresten, er råvarer til en gang tangsalat, men vi er enige om, at ”sjovt har det været!”.

Her er lidt stemningsbilleder fra Aahus Lystbådehavn. En anden, rigtig god handicapegnet fiskeplads er ved det grønne fyr på Aarhus Ø, hvor der er fanget mange makreller. Kan virkelig anbefales. Blad 4 · 2020 · DHF Aarhus/Randers · 7


Synlighed

arrangement på dokk1

- med Pia Justesen Af Helle Szydlowski - Foto: Camilla Toldevar Jessen Midt i september løb et arrangement af stablen på Dokk1 med Pia Justesen, som er menneskerettighedsjurist. Hun er for nylig vendt hjem fra USA efter fem år, hvor hun bl.a. har undervist i internationale handicaprettigheder på University of Illinois samt arbejdet for en handicaporganisation, Access Living. Hun har udgivet en bog med fortællinger om handicap ”From the Peripheri – Real-Life Stories of Disability”. Bogen handler om forskellige oplevelser, folk med handicap har i USA, men mange af dem kunne sagtens foregå i Danmark. Bogen er på engelsk, men foredraget var på dansk.

Dansk Handicap Forbund, Aarhus/Randers afdeling var medarrangør af arrangementet. Grundet coronarestriktioner kunne vi ikke være ret mange i salen under foredraget, men Dokk1 ved, hvad de har med at gøre, så der var fin afstand mellem de fremmødte og mulighed for afspritning. Pia kom først med forskellige eksempler på livshistorier fra USA, fortalt af folk, som dagligt lever med handicaps. Derefter var der lejlighed til at stille spørgsmål, og der kom en god debat ud af det.

Blad 4 · 2020 · DHF Aarhus/Randers · 9


Synlighed Pias pointe er, at det ikke er funktionsnedsættelsen i sig selv, der er problemet. Selvfølgelig skal den enkelte tilbydes den behandling og medicin, som er med til at afhjælpe handicappet. Men det er de fysiske omgivelser, som gør, at handicappet bliver til et stort problem i dagligdagen. Det handicap, man måtte have, er, som det er, men omgivelserne kan der ændres på, både de sociale og de fysiske barrierer. En problemstilling, Pia tog op, er synlighed – eller mangel på samme. Mange, der i dagligdagen må leve med et handicap, føler sig usynlige i samfundet – føler sig overset. De opfatter sig selv som en byrde for samfundet og for familien. Her er dialogen vigtig. At vi fortæller andre, hvordan vores hverdag nødvendigvis må forme sig for at hænge sammen. Et emne, som fyldte meget i foredraget og ikke mindst i den efterfølgende debat, var spørgsmålet, om man som borger skal tilbyde sin hjælp, når man ser en person med et handicap, som er i færd med at klare et problem, eller om det kan opfattes som ydmygende. Det blev også drøftet, hvor vanskeligt det kan være for nogle at bede om hjælp. Der var forskellige holdninger til spørgsmålet – også blandt de tilstedeværende med handicaps.

arrangement på dokk1 gaverne selv. Men at opgaven også kan blive uforholdsmæssig besværlig, og så kan det være godt at blive tilbudt hjælp – dog gav den gruppe udtryk for, at det er vigtigt at blive spurgt om, hvorvidt man har brug for hjælp – og at en udefrakommende ikke bare ”overtager”. Den anden gruppe havde den holdning, (og det gælder også mig selv), at man gerne vil tilbydes hjælp, men er det en opgave, man godt selv kan klare, for det er man vant til, selv om det kan se besværligt ud fra andre, er det fint at sige ”Tak fordi du spurgte, men jeg kan godt klare det”. Og der er jo også de gange, hvor man bliver tilbudt hjælp og næsten synes, at hjælpen er som sendt fra himlen. Godt nok KAN man sikkert klare opgaven selv, men det er så meget lettere, hvis en anden lige giver en hånd med. Alt i alt en fin eftermiddag, hvor mange emner blev vendt – og mange tanker sat i gang.

En gruppe havde det på den måde, at de langt hen ad vejen helst ville klare opBlad 4 · 2020 · DHF Aarhus/Randers · 11


Læserindlæg Tak for en dejlig weekend i Dronningens ferieby i Grenå. En weekend med tid til afslapning, nyde de dejlige omgivelser som skov og strand. Med venlig hilsen Lone Høgh Nielsen

Blad 4 · 2020 · DHF Aarhus/Randers · 13


Læserindlæg

tur til dronningens ferieby

I weekenden 18.- 20. september var en halv snes medlemmer fra Aarhus / Randers på et sensommerophold i den dejlige, handicapvenlige ferieby ved Grenaa Strand. Synd at ikke flere medlemmer havde taget imod den gode oplevelse. Solveig var initiativtager til arrangementet. Hun have set i HandicapNyt, at feriebyen havde et godt tilbud denne weekend med bespisning under opholdet samt musik lørdag aften. Måske er feriebyen ikke indrettet så godt til sociale aktiviteter og samvær, som enkelte andre er, men standarden i centerbygningen og feriehusene er høj. Det ligger naturskønt med kort afstand til en af landets med handicapvenlige strande. Jeg blev så begejstret, at jeg har lejet en feriebolig der for en uge til næste sommer. Jørgen Laursen

14 · DHF Aarhus/Randers · 2020 · Blad 4

Fotos: Solveig Hansen


Fra

mørkekammer i aarhus til saudi-arabien

Tekst: Søren Andersen, fotos: Solveig Hansen og Søren Andersen Jeg har en aftale med Steen Køhlert Nielsen om et portrætinterview. Det er en dejlig, solfyldt septemberdag, og jeg møder Steen udenfor hans bolig i et bofællesskab i det sydlige Aarhus. Steen nyder vejret og får sig en pibe tobak. Steen er født i Aarhus og begynder sit voksenliv med at være i lære som fotograf. Det blev dog hurtigt for meget. Det var mørkt, når han tog på arbejde, mørkt i mørkekammeret og mørkt, når han kørte hjem. Der skulle ske noget. Steen tog hyre på en coaster og sejlede i fire måneder rundt i Skandinavien. Så var det nok, og Steen kom i lære som automekaniker - og store lastbiler fyldte i Steens liv. Arbejdslivet med de store lastbiler førte til et tilbud om at blive langturschauffør. Steen slog til og kørte i en periode Aarhus – København. Det blev også til rigtig lange ture, idet vognmanden havde ruter helt til Saudi-Arabien. På disse ture var de flere chauffører, og skete der noget med motoren, kunne Steen træde til som mekaniker. Det var containerboliger, der blev leveret. Boligerne var hurtige at etablere og blev brugt som boliger til sygeplejersker og læger ved nye hospitaler. En rygoperation satte en stopper for livet som langturschauffør. Efterfølgende blev det til en periode med arbejdsløshed og

mange, vekslende job. Steen kan meget med sine hænder, så det var ikke vanskeligt at få arbejde. Da Steen går på efterløn, flytter han til Vittrup nord for Løkken. Han kendte området og havde flere bekendte, da han havde ferieret i området gennem flere år. Det var tæt på havet og gav også mulighed for at dyrke lystfiskeriet. Benene kollapser Gennem en længere periode får Steen et stadigt dårligere blodomløb i benene. Det går helt galt en dag. Steen forsøger at rejse sig, men han kan ikke mærke benene og har ikke kræfter til at komme op at stå. Der går et døgn, før Steen bliver fundet i dehydreret tilstand og med meget ringe Blad 4 · 2020 · DHF Aarhus/Randers · 15


Fra

mørkekammer i aarhus til saudi-arabien

blodtilførsel til benene. Resultatet bliver, i december 2019, en dobbelt lårbensamputation og en fremtid i kørestol. En sådan situation kræver en dyb indånding og spørgsmålet ”hvad nu?” presser sig på. ”Når jeg nu ikke kan få Vesterhavet i baghaven og Rådhuspladsen i forhaven, så kan jeg lige så godt flytte tættere på børn og børnebørn”, erklærer Steen. Børn og børnebørn bor i Malling syd for Aarhus, så nu er de lige i nærheden. Steen blev visiteret til boligen i bofællesskabet og er glad for at bo der. Boligen har en passende størrelse og en dejlig terrasse, hvor Steen har plantet en mindre blomsterpark, og op ad væggen gror en tomatplante. Så Steen har også grønne fingre!

Socialt netværk under opbygning Steen er født i Aarhus, men har de sidste mange år boet i Vittrup nord for Løkken, derfor er han i gang med at opbygge et socialt netværk. Nogle kontakter opstår, når han sidder udenfor sin dør og ryger en pibe tobak. Det giver nærvær og en snak. Nogle gange bliver det også til et glas vin med naboerne. Fisketurene på havnen i Aarhus er også en god anledning til socialt samvær og snakke. Steen har meldt sig til en weekendtur til Dronningens Ferieby i Grenaa arrangeret af Handicapforbundets lokalafdeling Aarhus-Randers. Steen håber på nogle hyggelige dage og nye bekendtskaber, samtidig med, at han gerne vil have ideer til, hvordan han kan få en handicapbil. Den pensionerede chauffør savner at kunne sidde bag rattet og komme rundt. Blad 4 · 2020 · DHF Aarhus/Randers · 17


Kongres Af Solveig Hansen

Fra kongressen 2016, hvor Amputationskredsen havde Inger Steen Møller (i midten) med som delegeret, opstillet til Hovedbestyrelsen og dengang opnåede flest stemmer. I år fik hun næstflest. Dansk Handicap Forbund holder kongres hvert andet år, og med få undtagelser har det været sidste weekend i efterårsferien på Egmont Højskolen. En kærkommen lejlighed til at mødes med ”kolleger” fra andre afdelinger og tilbringe tid med seriøse snakke og ren hygge med bestyrelsesmedlemmer fra egen og andre afdelinger og fra specialkredsene. Sådan blev det ikke i år. Med relativt kort varsel blev vi i stedet inviteret til at afgive vores stemmer via nettet – til forbundets uafhængige stemmeoptæller og tekniske samarbejdspartner, Assembly Voting. Det ret omfattende kongresmateriale fik vi et par uger til at skimte eller nærlæse, ligesom der var små videopræsentationer. Forslagene til fremtidigt arbejde havde vi kendt i lidt længere tid. Der var 134 stemmeberettigede, og i alt 109 brugte deres stemme. Det er de 109, der har afgivet stemme, der er at sammenligne med deltagere på en fysisk kongres. 18 · DHF Aarhus/Randers · 2020 · Blad 4

Dagsordenen ligner det, vi kender fra fx afdelingernes generalforsamlinger, dog i år uden valg af dirigent, referent osv. De 109 stemmer har fordelt sig således: Hovedstyrelsens beretning og de seneste årsregnskaber blev godkendt med henholdsvis 107, 102 og 102 stemmer, to blanke stemmer på beretningen, tre stemte imod de to årsregnskaber og fire stemte blankt til regnskaberne. Der var tre indkomne forslag, hvor forslag til ny organisationsstruktur blev vedtaget med 83 stemmer, her var 16 imod og ti stemte blankt. Jeg vil i næste blad redegøre nærmere for den nye struktur, hvor afdelingerne kan samarbejde med færre bestyrelsesmedlemmer end det før har krævet. Det næste forslag blev forkastet, det var forslag om, at vores udvalgsmedlemmer skulle vælges for fire i stedet for to år, og selvom det fik et flertal for, nemlig 72, skulle det


Kongres have haft bare én ja-stemme mere for at blive vedtaget, idet det som vedtægtsændring skulle have mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 29 stemte imod og otte stemte blankt.

hvor de fem med flest stemmer blev valgt ind, nemlig Lena Nielsen, Inger Steen Møller, John Sørensen, Ulla Trøjmer og Claus Bjarne Christensen.

Det tredje forslag blev vedtaget med 104 stemmer for, to imod og tre blanke. Det betyder, at medlemmer, som er over seks måneder i restance, betragtes som udmeldt, altså en stramning.

De tre kandidater med næstflest stemmer blev valgt som suppleanter til hovedbestyrelsen: Rie Rasmussen, Jens Grønskov og Ann-Katrine Kviesgaard. Det blev således genvalg til kendte kræfter til Hovedbestyrelsen, mens den knap så kendte formand fra Esbjerg og de to indstillet af og fra Ungdomskredsen pryder suppleantposterne.

Forbundets forslag til revideret strategi blev godkendt med 92 stemmer for, tre imod og 14 blanke, ligesom Tillægsdokumentet DHFs mål for perioden 2020 – 2022 blev godkendt med 99 for, ingen imod og 10 blanke stemmer. Landsformand Susanne Olsen og næstformand Rikke Kastberg Pedersen blev genvalgt uden modkandidater. Vi fik ny hovedkasserer, hvor Chanette Holst fik flere stemmer end Johnny Jahn, nemlig 78 mod 23. Her stemt otte blankt. Der var 11 kandidater til Hovedbestyrelsen,

Tillykke med valgene! Strategiplanen finder du under ”OM FORBUNDET” på hjemmesiden danskhandicapforbund.dk, hvor du også finder forbundets vedtægter – ved redaktionens afslutning de vedtægter, kongressen vedtog i 2016, ligesom det endnu ikke fremgik, hvem der de næste to år sidder i forretningsudvalget, bygge- og trafikpolitisk udvalg, kursusudvalget, social- og arbejdsmarkedspolitisk udvalg og ulandsudvalget.

Blad 4 · 2020 · DHF Aarhus/Randers · 19


Kalender NOVEMBER

Tirsdag den 10. november ST Mortensand - med AFLY”svineriet” REhele R Æ V S DE på MarselisborgCentret, Aarhus

MARTS

Lørdag den 20. marts Dansk Handicapdag Lørdag den 27. marts Generalforsamling

Nyhedsbreve Er du opmærksom på, at du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev? Vi har en hjemmeside, hvor man kan finde informationer om, hvad der foregår i vores afdeling. Så har vi vores blad, som udkommer fire gange om året. For at få en yderligere, direkte kontakt med vores medlemmer, er vi begyndt at

DHF Aarhus/Randers

udsende korte nyhedsbreve. Det er vores tanke, at nyhedsbrevene skal komme ud til medlemmerne i tidsrummet mellem to blade. Tilmeld dig nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Mange hilsner Helle Szydlowski, formand Blad 4 · 2020 · DHF Aarhus/Randers · 21


Bestyrelsen

DHFS LOKALAFDELING 2020

Formand Helle Szydlowski

Bymosevej 5 8210 Aarhus V

Tlf. 86 26 24 58 / 30 62 28 07 hsz@stofanet.dk

Næstformand Ole Storm

Kildeagervej 43 8361 Hasselager

Tlf. 21 26 90 61 ole@stormit.dk

Sonnesgade 14. 1. sal 8000 Aarhus C

Tlf. 20 84 07 52 lpj@stofanet.dk

Kasserer Lars Jacobsen

Bestyrelsesmedlemmer Marie-Louise Hahn

Myrholmsvej 31 8260 Viby J

Helle Birkmose Nielsen

Jernaldervænget 31 8220 Brabrand

Tlf. 61 60 97 27 hahnviby@gmail.com Tlf. 27 12 54 58 hellebirkmose@gmail.com

Suppleanter Flemming Thorbek

Lergravvænget 34 8380 Trige

Solveig Hansen

Engvej 9 8560 Kolind

Tlf. 86 23 01 86 flemmingansoe@gmail.com Tlf. 41 17 29 45 sol1920@gmail.com

Afdelingens hjemmeside: dhf-aarhus.dk Medlemsbladet Bladet udgives af DHF Aarhus / Randers Afdeling. Redaktør: Solveig Hansen - Ansvarshavende: Helle Szydlowski. Næste nummer af bladet udkommer ca. i uge 6. Materiale sendes til Solveig Hansen senest 18. januar. Spørgsmål vedr. annoncer rettes til BB Consulting på tlf. 98 37 97 70.

Blad 4 · 2020 · DHF Aarhus/Randers · 23


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.