DHF - Aarhus Randers medlemsblad 03 - 2022

Page 1

Blad 3 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 1 dansk handicap forbund AARHUS / RANDERS Legat s. 4 · Mortensand s. 6 · Uganda s. 8 · Unormale mennesker s. 16 Nr. 3 · september 2022 · 21. årgang Gangbro på Koldinghus knipset af Hanne Juhler Rasmussen, se side 15

Noget af være fælles om

Blad 3 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 3

Leder

Sportsområdet har aldrig interesseret mig synderligt – og slet ikke, når det foregår i fjernsynet. Men under coronanedlukningerne har vi jo været tvunget til at vælge ting fra – og dermed andre til. Så sport i fjernsynet har langsomt (men sikkert) sneget sig ind i min bevidsthed. Vi fulgte alle Europamesterskaberne i fodbold for mænd i 2021, hvor der var dansk deltagelse. Så fulgte Europamesterskaberne i herrehåndbold i starten af 2022, også med dansk deltagelse. Og alle har sommeren over fulgt den danske cykelrytter Jonas Vingegaards indsats for at vinde Tour de France. Det lykkedes! Nok ikke mange landsmænd havde for et par år siden troet det muligt atter at se en dansker på sejrspodiet i Paris. Jeg tror, jeg taler for alle, når jeg siger, at man blev meget rørt over at se ham stå og modtage sine hyldester. Først den internationale, senere den nationale og til sidst blev han hilst med jubel i sin egen hjemby. De tre sportsbegivenheder fik mig til at tænke på, hvad det egentlig er, der sker med mig og andre? Jeg tror, begivenhederne samler os som nation. Vi har noget at være fælles om og være stolte af. Også vores velfærdssamfund, trods dets fejl og mangler. Det var utroligt flot gjort af Jonas Vingegaard, som tog succesen meget ydmygt. Han fik ros fra hele verdenssamfundet, da han ventede på en væltet Tour-deltager. Ham kan vi kun være stolte af - og glæde os over, at han er dansker – og så i øvrigt ønske ham held og lykke i de mange løb, som kommer. Helle Szydlowski, formand

I dag hører legatet under Dansk Handicap Forbunds Aarhus/Randers afdeling. Bestyrelsen har ansøgt Civilstyrelsen om tilladelse til at opløse legatet. Civilstyrelsen har ingen bemærkninger til, at legatet opløses.

Den 29. november 1967 oprettede viceborgmester H. P. Jensen og hustru Jenny Jensen et ”Legat til fordel for dårligt stillede medlemmer af Vanføreforeningen i Århus.”

Der uddeles derfor 10 legatportioner á kr. 1.600,00. Ansøgninger med begrundelse sendes senest 1. november til kasserer Lars Jacobsen på Udbetalinglpj@stofanet.dkvilfinde sted omkring 1. december. Bestyrelsen eller et ad hoc udvalg vil behandle ansøgningerne. Kun ansøgninger fra medlemmer af Aarhus/Randers afdeling i Dansk Handicap Forbund kommer i betragtning. Med venlig hilsen Bestyrelsen

Legat

Blad 3 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 5

museum

Læs mere om udstillingen her Moesgaard Museum | Oplev særudstillingen RUS – Vikinger i øst. Af Helle Szydlowski Fotos: Marie-Louise Hahn Rus Vikingerne i Øst - På moesgaard

Det var en meget spændende udstilling, og hvis du ikke har set den, kan du måske lige akkurat nå det. Udstillingen slutter den 11. september 2022.

Omkring 20 personer havde tilmeldt sig rundvisning til udstillingen ”RUS – Vikinger i Øst”. Vi havde bestilt en guidet tur, for alt andet lige får man mere ud af en udstilling, når der er en guide til at vise rundt. Der bliver sat fokus på de vigtigste ting på udstillingen i den times tid, den guidede tur varer. Efterfølgende havde vi tid til at gå lidt rundt i udstillingen på egen hånd, inden vi sluttede af med at spise sammen. Vi fik en meget engageret guide, som ledte os igennem udstillingens rejse til forskellige verdensdele i en epoke fra ca. år 800 – 1050. Udstillingen har fra ind- og udland lånt mere end 2000 genstande fra vikingetiden.

I foråret havde Aarhus/Randers Afdeling arrangeret en tur til Moesgaard Museum.

6 · DHF Aarhus/Randers · 2022 · Blad 3 Mortens aften Traditionen tro skal vi naturligvis spise Mortensand sammen på Lyngåskolen, i år bliver det torsdag den 10. november kl. 17.30. Vi mødes på skolen, Graham Bells Vej 1D, Skejby, 8200 Aarhus. Vi hygger, spiser - og sladrer om dem, der ikke kommer. Medlemmer slipper med 75 kr., mens ikke-medlemmer skal betale 150 kr. Hjælpere spiser gratis. Du skal selv sørge for drikkevarer. Tilmelding senest tirsdag den 1. november til Marie-Louise på hahnviby@gmail.com eller sms 61 60 97 27.

Blad 3 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 7 Julefrokost Datoen for årets julefrokost ligger fast. Stedet er dog ikke fundet endnu, så forslag modtages med kyshånd. Men sæt x i kalenderen ved fredag den 2. december og hold øje med hjemmesiden www.dhf-aarhus.dk og lokalafdelingens Facebook. Marie-Louise modtager forslag på hahnviby@gmail.com eller sms 61 60 97 27. SAMMEN MOD SCLEROSE Søndag den 11. september vil vi landet over samle ind i tidsrummet 10 – 16. Vi samler ind til forskning i sclerose og til patientstøtte. Som indsamler er jeg med til at sikre bedre vilkår og behandling for de 17.747 danskere med sclerose. Du kan møde mig ved Kolind Brugs, men der er sikkert også indsamlere i DIT område. Send gerne en skærv på MobilePay på 41 17 29 45, så lægger jeg beløbet i bøssen. TAK, Solveig

Dansk Handicap Forbund styrer projektet, og også andre foreninger er repræsenteret i projektet, såsom RYK, CP Danmark, HIV Danmark, Hjerneskadeforeningen m.fl.

GIGTFORENINGEN

Jeg er ikke i risiko for at få infektioner, som jeg var førhen, og behøver ikke længere have den slags bekymringer. De behøver i hvert fald ikke overskygge lysten til at rejse ud i verden. Så da Gigtforeningen spurgte, om jeg ville repræsentere dem i et samarbejdsprojekt med Uganda, sagde jeg friskt ”Ja!” Projektets formål er, gennem samarbejde og erfaringsudveksling om det at leve med gigt, at styrke de frivillige kræfter og organisationen i den lille ugandiske gigtforening.

Udsendt

Arbejdet foregår mest herhjemme, hvor vi kommunikerer med de ansatte og frivillige i den ugandiske forening gennem videomøder, mail, på Messenger og anden digital kommunikation. Det kan være svært at skabe en relation, når man ikke kan mødes fysisk, men skridt for skridt bygges relationen op. Jeg fik så muligheden for at tage på besøg hos TAAU – The Arthritis Association in Uganda - i efteråret 2021. Her skulle projektkonsulenten på besøg på Dansk Handicap Forbunds kontor i Kampala, Uganda, og vi var frivillige repræsentanter fra ParaSport Danmark, Hjerneskadeforeningen og altså Gigtforeningen, som skulle følges med konsulenten.

Af Dorthe Stief Christensen ”Jeg, lave udviklingsarbejde? Nej, det kommer ikke til at ske!” Det har været mit svar gennem rigtig mange år. Selv om jeg har lavet mange forskellige frivillige opgaver i handicaporganisationerne, har jeg altid tænkt, at udviklingsarbejde ikke var noget for mig. Mest fordi jeg havde helbredsmæssige bekymringer, hvis jeg skulle blive syg og have behov for indlæggelse under turen til Syd. Til ’Syd’ som man kalder det, når man rejser til udviklingslande for at arbejde frivilligt.

8 · DHF Aarhus/Randers · 2022 · Blad 3

AF TIL UGANDA

Det blev min debut som udviklingsarbejder, men ikke uden forhindringer. Der er mange ting, der skal gå op, herunder at finde en handicaphjælper, der kan tage med, og jeg skulle have fri fra arbejde. Forud er der også en række forberedelser, vaccinationer skal være på plads, der skal søges visum, der skal bestilles fly og assistance. Vi var også udfordret af Corona, og coronapas og PCR test skulle være klar både før og efter landing. Heldigvis skulle vi ikke i karantæne, hverken i Uganda eller ved hjemkomst. Der skulle også lægges et program, så TAAU fik mest muligt ud af mit besøg i de ni dage, turen

Det skulle dog ikke slå mig ud. Jeg var sikker på, at jeg ville være i gode hænder, da Dansk Handicap Forbund har et kontor i Kampala med tre ansatte, som ville hjælpe mig under opholdet. Så efter endnu en forsinkelse på flyet til Kampala lykkedes det at komme frem om natten, hvor vi blev afhentet og kørt til det lille hotel, hvor vi skulle bo. Efter denne start var mit udgangspunkt ikke det bedste. Det var en hård tur, som tog mange kræfter, men heldigvis ingen jetlag fra Danmark til Uganda. Jeg havde et par Fra mit besøg i lokalafdelingen i Masindi.

Allerede i Billund lufthavn blev jeg udfordret, da flyet havde maskinproblemer og ikke kunne lette. Da der ikke går fly hver dag til Kampala, måtte jeg og min hjælper vente to dage med at komme afsted. Heldigvis kunne programmet skubbes, og jeg kunne på trods af en travl hverdag få fri fra arbejde, så vi kunne blive to ekstra dage i den anden ende. Det betød dog, at jeg skulle være alene dernede uden mine danske ”kolleger” det meste af tiden.

Blad 3 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 9

Udsendt

AF GIGTFORENINGEN TIL UGANDA var planlagt til. Det vil sige, det er rigtig svært på forhånd at lægge et program, da der er mange uforudsigelige parametre, hvilke jeg også måtte sande undervejs.

dage sammen med de danske udsendte, som rustede mig til mit nye arbejde.

Udsendt GIGTFORENINGEN TIL UGANDA

De kæmper for adgang til medicin og behandling. Der er én gigtlæge i hele Uganda. Og han er i klinikken én gang om ugen. Her rejser man langvejs fra, i mange timer eller dage, for at møde Dr. Mark, som har været med til at starte gigtforeningen. Man kan risikere at møde forgæves, hvis lægen ikke lige er der den dag! Der er ikke mange muligheder for behandling, der er ikke adgang til røntgen, kun de rige kan blive opereret.

Du kan få en recept på medicin, som du kan bruge, hvis du har råd. Her er man helt overladt til familien, hvis man ikke kan klare sig selv. Jeg mødte en kvinde, som pegede på min vielsesring og sagde: ”Du er heldig, du er gift!” I Uganda forlader mændene deres koner, hvis de ikke længere er noget værd, og med det menes, at de ikke kan arbejde i hjemmet eller ikke kan dyrke sex. Så ja, jeg følte mig meget heldig – af mange grunde.

Besøg hos Dr. Mark.

Foruden de workshops, jeg lavede med bestyrelsen og de frivillige i Kampala om organisationsarbejde, coping med gigt og smerter, hjælp til selvhjælp osv. fik jeg mulighed for at møde de frivillige i én af lokalafdelingerne. Vi kørte mange timer frem og tilbage, hvor jeg fik anledning til at se bylivet og landskabet uden for storbyen. Her mødte jeg frivillige, som selv havde gigt, som ikke havde adgang til læge og behandling, men som havde overskud til at støtte de lokale medlemmer med besøg i hjemmet og ugentlige arrangementer.

Der var et rigtig godt sammenhold, og så var det ellers bare med at stå på egne ben. Miiro og de to andre ansatte på vores kontor i Kapala ledsagede mig undervejs og var en god sparring. Og så mødte jeg endelig Auther, the director i TAAU, ms. Makula, the chairperson og alle de andre frivillige.

AF

Det var overvældende at møde mennesker, der arbejder for den samme sag som jeg selv; som selv har gigt og dermed ligner mig selv, men har helt andre udfordringer!

Blad 3 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 11

Det gør et stort indtryk på én og sætter livet i Danmark i relief. Man kommer også til at føle et stort ansvar for at følge op på arbejdet vel hjemme i Danmark igen. Vi har nu en relation, hvor vi har mødt hinanden, og det forpligter. Så arbejdet med at sparre med og styrke den lille forening i Uganda fortsætter med korrespondance, videomøder og anden kommunikation, som er begrænset af dårlige internetforbindelser i Uganda. Et arbejde, som giver så meget mening, og som gør en stor forskel, og ja, man kan ikke hjælpe alle, men her føler jeg virkelig, jeg kan gøre brug af mange års erfaringer fra mit frivillige arbejde i handicaporganisationerne, og jeg kan virkelig anbefale andre at overveje denne mulighed.

Besøg hos Paskazia, et medlem som boede alene og som måtte tilkalde naboer for hjælp.

Det blev en oplevelsesrig uge, hvor jeg mødte en masse mennesker, med eller uden gigt, som gør et fantastisk stykke frivilligt arbejde, selv om de selv lever under pressede forhold. Som de sagde: ”Vi er ikke bange for at blive smittet af Corona, men vi kan dø af de restriktioner, som regeringen pålægger befolkningen.” Udgangsforbud betyder bl.a., at man ikke kan komme til lægen i Kampala og få sin medicin.

På det handicappolitiske område står handicaporganisationerne på nogle områder stærkt, og på mit besøg i Masindi mødte jeg den lokale handicaprepræsentant i det regionale råd. En blind mand, som her repræsenterede alle borgere med handicap. På den måde har borgere med handicap i Uganda en lovpligtig stemme i alle råd, lokalt og nationalt.

Udsendt AF GIGTFORENINGEN TIL UGANDA

Blad 3 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 13

Arrangementerne bliver formidlet på RYKs Facebook. Ill: I februar 2022 udgav RYK med støtte fra Coloplast A/S and MBH Qufora en otte-siders pjece om TAI, find den på RYKs hjemmeside om TAI sammen med interviews og anden info om TAI: https://tai.ryk.dk

Aftenarrangement om tai*

Der er alt for mange rygmarvsskadede, som ikke kender til Transanal Irrigation (TAI), ligesom der ikke er et tilstrækkeligt antal, som overvejer at skifte til TAI. Samtidig har mere end 50 % af rygmarvsskadede hyppige problemer som følge af en dårlig tarmfunktion, som i vid udstrækning begrænser den daglige livsførelse. Specialkreds i Dansk Handicap Forbund for rygmarvsskadede, RYK har lavet nogle videoer og en hjemmeside om nytteværdien af og den sundhedsfaglige begrundelse for TAI, som de introducerer for nye og gamle patienter, pårørende og sundhedspersoner.

14 · DHF Aarhus/Randers · 2022 · Blad 3

Kom med lørdag den 24. september kl. 18.30 - 21.00 på Vestdansk Center for Rygmarvsskade i Viborg. (Et tilsvarende arrangement udbydes på Sjælland)

Der vil være deltagelse fra professor Klaus Krogh, Skejby, erfarne brugere og erfarne sygeplejersker samt virksomheder, som har stor erfaring med at rådgive omkring TAI.

*TAI er en hurtig og effektiv metode til at tømme tarmen med hjælp af vand, som forsigtigt pumpes ind i endetarmen, som herefter tømmes hurtigt og effektivt.

Blad 3 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 15

Koldinghus På Facebook stødte jeg (Solveig) på denne lille omtale og fine fotos, tog kontakt og fik lov at bringe her i bladet. TAK til Hanne Juhler Rasmussen Ny udflugt med kørestol i ferien: Koldinghus. Gode adgangsforhold og super god betjening. Alle niveauer tilgængelige med elevator. Lige nu spændende udstilling af kunstnere om, hvordan Coronanedlukningen har påvirket dem til nye kunstværker. Og se Dronningens broderier – imponerende! Læs her om aktuelle udstillinger: Besøg Koldinghus | Kongernes Samling

16 · DHF Aarhus/Randers · 2022 · Blad 3

Boganmeldelse

I ”Unormale mennesker” undersøger Sonja Furu vores forståelse af normalitet og afvigelse, historisk og i dag. Hvad stiller vi op, når mennesker falder uden for normalen – enten fordi de har en psykisk eller en fysisk afvigelse? Sonja Furu besøger Egmont Højskolen, hvor halvdelen af eleverne har et handicap. Og hun lægger vejen forbi Livø, de åndssvages ø, for at undersøge samfundets behandling af afvigere gennem historien. Og foruden den nybagte far, Jacob, besøger hun bl.a. også Nikoline Werdelin, digteren Caspar Eric og den tidligere folketingspolitiker Kristian Hegaard – kendte og ukendte og vidt forskellige. Men med det tilfælles, at de lever med et handicap. Hvordan ser de på normalitet? Deres egen og samfundets? I bogen bruger Sonja Furu sine egne fordomme som afsæt til at udforske, hvor samfundet er i dag. Blandt andet står andelen af mennesker med handicap i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet stille eller går tilbage. Hvorfor?

Fotos: Nana Reimers unormale mennesker I forsommeren udkom en ny bog, ”Unormale mennesker”. Og den bog har været ventet ifølge 34-årige Jacob Nossell: ”Nu har vi hørt om etniske minoritetsgrupper og hele MeToo-bevægelsen. Den eneste store minoritet, vi mangler, det er personer med handicap.”

Jacob er konsulent, nybagt far – og har cerebral parese. Han er én af dem, som forfatter og journalist Sonja Furu har talt med, og i bogen sætter han ord på, når Sonja bl.a. spørger ind til netop det at blive far: ”Det er første gang i mit liv, at et andet menneske bare ser mig for den, jeg er. Men det bliver også en stor sorg den dag, han finder ud af, at hans far er unormal”, fortæller Jacob og fortsætter: ”Det er så befriende, at han ikke har de normalitetsbegreber endnu.”

Boganmeldelse

unormale mennesker ”Unormale mennesker” udkom i anledning af Bevica Fondens 150års jubilæum. Fonden ønsker at sætte vores menneskesyn til debat. Hvordan ser det ud i dag, 150 år efter, at fonden blev stiftet som konsekvens af et samfund, der på den tid ikke betragtede mennesker med handicap som ligeværdige borgere?

”Unormale mennesker”, Sonja Furu, Strandberg Publishing, 224 sider, illustreret. Pris: 149,95 kr. Er også som e-bog og lydbog, indtalt af Sonja Furu selv. Udgivet med støtte fra Bevica SonjaFonden.Furu (f. 1993) er cand.mag. i Journalistik fra Syddansk Universitet og har læst på RMIT University i Melbourne, Australien. Sonja er selvstændig journalist og skriver for Weekendavisen.

Blad 3 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 17

Bogen er ualmindelig velskrevet, og den er svær at slippe, før sidste side er vendt. En nødvendig og påtrængende debatbog om menneskesyn i en tid, hvor betingelserne for at leve et liv med ret til uddannelse, job, familie og et socialt liv på lige fod med alle andre i samfundet, sætter forhindringer i et miks af barrierer, diskrimination, uformåen og fordomme.

- Vi har stadig et ”dem og os-samfund”. Med og uden handicap. Og vi har en tendens til, i vores indretning af samfundet, at forme det efter ”normaliteten”. Men der er ikke en normal. ”Vi er alle forskellige. Vi kommer heldigvis i mange herlige, forskellige størrelser og udgaver, og det skal vi have for øje, når vi indretter vores samfund, så vi alle får lige muligheder for deltagelse”, siger Bevica Fondens direktør, Marianne Kofoed. Selv om samfundet har rykket sig siden 1872, er der stadig udfordringer. Bogen afdækker diskrimination, svigt og uformåen. Men den tegner også et håbefuldt billede af en ny generation, der vil leve på lige fod med andre.

Mange hilsner Trine Johansen Tak til Trine, som jeg ”faldt over” på Facebook, kontaktede og fik lov at bringe hendes lille tekst og fine foto.

Solveig i venedig

Stedet er lille, intimt og lige ind fra gaden, og selv om kommunen har godkendt toilettet som handicaptoilet, var det meget svært for mig - i forholdsvis lille, manuel stol - at komme rundt på. Men hyggeligt, det var det!

Tekst: Marie-Louise Hahn, fotos: Per Vestervig Eriksen HygBar, Blokhus HygBar i Blokhus burde egentligt hedde GinBar, for jeg har aldrig set så mange forskellige slags gin på ét sted: jordbær, lakrids, agurk, hindbær, rabarber, rosé, cannabis, citrus og mange flere.

Nordjylland

Der er super smukt i Venedig. Med lidt gåpåmod og et åbent sind kan mange nyde byen.

Blad 3 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 19

Nyt Selvom Venedig har mange begrænsninger for kørestolsbrugere, så er broerne langs havnen nu tilgængelige.

Den kolde buffet er på første sal uden elevator, men personalet vil gerne være behjælpelige med at hente mad.

To kæmpe buffeter med alt hvad hjertet begærer af kolde og varme retter og et overdådigt dessert-orgie er, hvad der venter dig, hvis du vælger Blokhus Fiskerestaurant. Det kolde bord var lækkert, veltilberedt og friskt, mens alt, hvad jeg smagte fra det varme køkken var tørt og kedeligt.

Blad 3 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 21

Nordjylland

Blokhus Fiskerestaurant

Tilgængelighed: Du kommer nemt ind i kørestol, og underetagen er fornuftigt indrettet med et fint, stort handicaptoilet.

Skulpturparken Blokhus Gigantiske sandskulpturer med temaet ”Fra istid til nutid” er hovedattraktionen på årets sandskulptur festival i Blokhus. Imponerende og helt ubegribeligt arbejde.

Ud over skulpturer i sand er parken fyldt af kunst i alverdens former og materialer. Et virkelig se-værdigt åndehul i sommerAltvarmen.ertilgængeligt, selv grusbelægningen i parken er okay at køre på. Se flere billeder på www.dhf-aarhus.dkhjemmesiden

Bestyrelsen har bl.a. flg. områder i kikkerten: Shelters, også for kørestolsbrugere – specielle el-cykler, som kan rumme kørestole –legeredskaber, også for børn med funktionsnedsættelser – særlige trænings- og terapiredskaber til brug i varmtvands- og terapi bassinet – udvikling af handicaptilgængelige kørestier i nærområdet og i samarbejde med Naturstyrelsen.

Foreningens

Af Solveig Hansen Sidste vinter tog en halv snes dedikerede Slettestrand-fans initiativ til at danne foreningen ”Feriecenter Slettestrands Venner”. Du kan blive medlem af foreningen og støtte det fremtidige arbejde for 50 kr. årligt. Betal på MobilePay: 374580 eller ved bankoverførsel: reg: 9570 konto: 13375631. Husk at angive navn og e-mail. Du vil herefter modtage en velkomstmail. formål At samle og organisere Feriecenter Slettestrands mange venner i en venskabsforening At formidle de gode oplevelser og historier om stedet At hjemsøge støttemidler til anskaffelse af specialudstyr og tilpasning til gavn og glæde for gæster med forskellige funktionsnedsættelser – både på feriecenteret og i nærområdet

Blad 3 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 23

At bidrage til samspil og fælles oplevelser på tværs af forskelligheder. Se vedtægter m.m. på facebookgruppen Feriecenter Slettestrands Venner

Bliv ven og støt op

Hobitten på moesgaard

Tekst: Marie-Louise Hahn, fotos: Per Vestervig Eriksen

Det er ca. 40 år siden, jeg læste Tolkiens Hobbitten, så jeg fik et mini-resumé på vej ud af døren: Bilbo, en rigtig hygge-hobbit, bliver sendt på en farefuld færd for at udfri dværgeriget Erebor fra dragen Smaugs Jegjerngreb.varvildt begejstret!!! Set-uppet, kostumerne, historien og scenografien gik op i en højere enhed, så de tre timer fløj afsted.

Blad 3 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 25

Tilgængeligheden var - med tanke på, at det var en ”ud-på-marken-forestilling” - super god: Der var lagt flis, så det var muligt at komme frem i kørestol, og der var tre okay handicaptoiletter nær scene og bar. Det eneste minus var, at udsynet til scenen var generet af et gelænder. Alt i alt en forrygende oplevelse! Se flere fotos på hjemmesiden: www.dhf-aarhus.dk

Udgangspunktet er 2-3 timers leje for 250,- og naturligvis instruktion og hjælp. Jeg kunne møve mig baglæns op over venstre side af stolen, mens armlænet var vippet op. Joysticket kan skifte side, hvis du hellere styrer med venstre hånd. Sædet er lidt dybt og ryggen let tilbagelænet, så næste gang tager jeg en pude i ryggen for øget komfort - og måske også lidt støtte under fødderne, da fodstøtten er indstillet på længere ben end mine. Stor tak til Nationalparken for at give os muligheden.

Blad 3 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 27

Kontakt sekretariatet og aftal, hvor og hvornår du gerne vil ”ha’ en på opleveren”.

Nationalpark Mols Bjerge har investeret i et par udlejningsstole, som man kan leje til fx en tur til Kalø Slotsruin eller til nogle af de mange andre naturskønne oplevelser, der venter ude i sommerlandet.

kørestole

Terrængående

Tekst: Solveig Hansen- Foto: Steen Asbjørn Andreassen

Sekretariatet, der er flyttet ned tæt på p-pladsen ved Kalø Slotscafé i Strandhuset, Molsvej 29, 8410 Rønde, fanges på tlf. 72 17 07 14 eller på mols@danmarksnationalparker.dk

Stolene kører delvis på solenergi, ”halvtaget” er en solcelle.

Blad 3 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 29

Ulla skriver på Facebook: -Vi vil blandt andet lave ture rundt i parken en gang i måneden, både for almindelig gående og mennesker på hjul. Hvornår det bliver, kommer senere. Derudover vil vi i samarbejde med dem blive klogere på, hvordan vi kan forbedre tilgængeligheden i Aarhus. Tours On Wheels er med i Sager der Samler.

Formand

Samarbejdsaftale

Fundet af Solveig Hansen på Facebook og gengivet med tilladelse

Ulla Søberg Jakobsen fra Tours On Wheels har indgået en en samarbejdsaftale med MarselisborgCentret i Aarhusi første omgang til slutningen af 2023.

Blad 3 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 31 Bestyrelsen Formand Helle Szydlowski Bymosevej 5 Tlf. 86 26 24 58 / 30 62 28 07 8210 Aarhus V hsz@mail.dk Næstformand Ole Storm Thomas Koppels Gade 16, 5. th Tlf. 21 26 90 61 8000 Aarhus C ole@stormit.dk Kasserer Lars Jacobsen Sonnesgade 14. 1. sal Tlf. 20 84 07 52 8000 Aarhus C lpj@stofanet.dk Bestyrelsesmedlemmer Marie-Louise Hahn Myrholmsvej 31 Tlf. 61 60 97 27 8260 Viby J hahnviby@gmail.com Helle Birkmose Nielsen Jernaldervænget 31 Tlf. 27 12 54 58 8220 Brabrand hellebirkmose@gmail.com Suppleanter Erik Christensen Bjørnsager 8, Haslund Tlf. 24 95 07 34 8940 Randers SV erik.christensen@outlook.dk Lone Larsen Torvevænget 246 Tlf. 23 70 64 95 8310 Tranbjerg lonehn@outlook.dk Afdelingens hjemmeside: dhf-aarhus.dk Medlemsbladet Bladet udgives af DHF Aarhus / Randers Afdeling. Redaktør: Solveig Hansen - Ansvarshavende: Helle Szydlowski. Næste nummer af bladet udkommer ca. i uge 45. Materiale sendes til Solveig Hansen senest 7. oktober på mail: sol1920@gmail.com Spørgsmål vedr. annoncer rettes til BB Consulting på tlf. 98 37 97 70. DHFS LOKALAFDELING 2022