DHF - Aarhus Randers medlemsblad 02 - 2022

Page 1

Leder dansk handicap forbund

AARHUS / RANDERS

Forsidefoto taget af Per Vestervig Eriksen til Generalforsamlingen

Lige muligheder s. 5 · Sommerfest s. 9 · Fri os s. 14

Nr. 2 · Maj 2022 · 21. årgang Blad 2 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 1


Birkebakken

Birkebakken er en selvejende døgninstitution for børn og unge med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Kan man tale om professionel kærlighed? Vi elsker ikke børnene som forældrene gør, men i vores tætte arbejde med beboerne, udvikler vi meget nære relationer. Derfor kan vi alligevel tale om en slags kærlighed, omend den er meget professionel.

• • • •

Birkebakken har lige nu ledig plads, både til fastboende og aflastning.

Råmateriale af høj kvalitet Lavet af fiskenet, reb og trawl 100 % genbrugligt Støtte preventive handlinger for at reducere mængden af maritimt grej i vores miljø

Ring eller skriv til os, hvis I ønsker at se stedet eller høre mere om os. Hejredalsvej 144 · 8220 Brabrand · Tlf. 5371 6020 info@birkebakken.eu · www.birkebakken.eu

Annonce til DHF_Lokal afd_BB Consulting.indd 1

18.01.2022 12.01

Tlf. 8632 1311

EN VÆRDIG AFSKED...

svarer hele døgnet

Vi hjælper Dem samvittighedsfuldt med alt vedrørende bisættelse og begravelse. Få gratis børnebogen ”Hvor går man hen, når man går bort” og hæftet ”Min sidste vilje”. Din lokale bedemand · Århusvej 37, 8500 Grenaa bedemand@stofanet.dk · www.bedemand-grenaa.dk

SALG OG OPBYGNING

41 48 48 45

AF HANDICAPBILER

WWW.AUTOA.DK

2 · DHF Aarhus/Randers · 2022 · Blad 2

Stig Kristensen Bedemand

Jan Sørensen Bedemand

Anja Sørensen

Blomsterdekoratør Bedemandsassistent

TOTALE LØSNINGER TIL INDRETNINGER DANMARKS STØRSTE UDVALG AF MINIBUSSER, LIFTBUSSER OG HANDICAPBILER Grenåvej 26 8960 Randers SØ


Leder

Hvordan kommer vi videre? Rusland har - siden min tidligste ungdom - altid været et land, der havde min store interesse. Jeg har læst mange oversatte bøger af russiske forfattere, set mange russiske film og i det hele taget altid været fanget af, hvad der skete i Sovjetunionen – som jo dengang også omfattede Ukraine. Min interesse for Østeuropa stammer nok fra, at mine bedsteforældre er polske indvandrere, som kom til Danmark for at få arbejde i roemarkerne og tjene penge til familien. Jeg er ikke opvokset med det polske sprog, men lærte det i min tidlige ungdom. Mange polakker vil sikkert skrive under på, at korrekt taler jeg ikke. Sådan er det jo, når man lærer et sprog efter ”naturmetoden”. Men jeg kan rejse i Polen i lang tid og altid tale med folk og få en masse ud af vores samtaler.

Jeg mistede i 2002 mit ben ved en trafikulykke, men mit ønske om at komme med den transsibiriske jernbane var uforandret. Jeg skrev til rejsebureauet, at det altid havde været min store drøm. Men da jeg var ung, havde jeg ikke pengene. Nu kunne jeg betale, hvad det kostede, og ville gerne med – for enhver pris (underforstået: en billet på første klasse). Jeg fik svar tilbage, at det ikke var muligt. Jeg tror ikke, det var af uvilje fra rejsebureauets side, men udelukkende fordi de har tænkt situationerne igennem. ”Hvad hvis vi står midt i Sibirien, og vi ikke kan få hende op i toget grundet alt for høje og vanskelige trin op i toget?” Vi tog så et 14-dages ophold i Skt. Petersborg. Min mand har tidligere arbejdet indenfor Kulturområdet i Aarhus og kendte derfor direktøren for Det Danske Kulturinstitut i Skt. Petersborg, Rikke Helms. Via hende fik vi mange oplevelser, som vi ellers ikke ville have fået. Vi mødte lokale dissidenter, som til trods for, at de havde stået op for det lokale styre, alligevel havde fået en position i kulturlivet i Rusland. Vi var til arrangementer, som ellers ikke er turister forundt (men fik besked på ikke at tale med hinanden – vi kom ind på billige, russiske billetter, som kun russere kan købe). Vi var på steder, jeg kun har drømt om at se: Marinski-teateret, berømte balletkompagnier og mange andre steder med interessante begivenheder. Blad 2 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 3


Leder

Hvordan kommer vi videre

Det er helt sikkert de to mest begivenhedsrige uger i mit liv. Da jeg kom tilbage til arbejdet efter ferien, kunne mine daværende kolleger godt mærke, at jeg havde brug for at fortælle om alle mine oplevelser. Så jeg fortalte i to timer, uden afbrydelser fra dem. Nu har den ”kære” præsident Putin jo skabt fjendtlighed – ikke kun mellem Rusland og Ukraine – men mellem Rusland og resten af verden. Og hvordan kommer vi videre? Vores store sympati ligger hos Ukraine – og deres modige præsident. Helle Szydlowski

Årets

generalforsamling

Den 12. marts 2022 holdt Dansk Handicap Forbund, Aarhus/Randers afdeling generalforsamling. Det foregik på Restaurant Anker på Havnen i Aarhus. Mange medlemmer var mødt op, og det er bestyrelsen glade for. Se forsidefoto. Du finder beretning og referat under nyheder på hjemmesiden dhf-aarhus.dk Helle Szydlowski, formand 4 · DHF Aarhus/Randers · 2022 · Blad 2


Et

liv med lige muligheder

Af Helle Szydlowski Fotos: Per Vestervig Eriksen

Dansk Handicapdag i Herning blev en hyggelig dag for de fremmødte. Herning Afdeling havde sørget for flotte rammer for dagen. Der var relevante indlæg og buffet med virkelig dejlig mad. Tak til Herning Afdeling for det store arbejde. Nu skriver jeg jo for Aarhus/Randers folkene, og her var fem medlemmer mødt op bistået af tre hjælpere. Man sidder ofte ved sin afdeling i begyndelsen af mødet, men senere er man god til at blande sig med andre. Jeg har selv erfaret, er det er en stor glæde at møde folk igen, som man tidligere har mødt på kongres og i andre sammenhænge. Landsformand Susanne Olsen havde lavet et flot indlæg til dagen, som kørte på temaet ”Et liv med lige muligheder”. Indlægget kan læses på hjemmesiden. Det synes jeg, I skal gøre, for det sætter mange tanker i gang. Byrådsmedlem gennem 16 år fra Venstre, Joan Hansen fra Herning, kom også og holdt et indlæg. Det er også – ganske kort – Blad 2 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 5


Et

liv med lige muligheder

opsummeret i hendes indlæg som et link på hjemmesiden. Det tema, hun kørte på var: ”Vi er her også, lad os gøre ting fælles. Lad os bygge broer, træde stier og grave tunneller”. Andre problemstillinger kom op på mødet i plenumdebat: • Ting drejer sig ikke altid om penge. Bedre tilrettelæggelse af arbejde i hjemmeplejen kan gøre en kæmpe forskel • Små ændringer, som at bybusser har fået ramper, der kan køres ud og ind, gør en stor forskel for den enkelte • Bedre uddannelse af personale. Nogle føler, de p.g.a. talevanskeligheder bliver talt ned til og opfattet som ”dumme” • Folk skal behandles med værdighed og respekt. Tal til den person, der har et handicap, ikke til hjælperen • P.t. er der mangel på arbejdskraft inden for den sociale sektor og plejesektoren. Det giver at ”gab” mellem det, der er nødvendigt og de ressourcer, der er til rådighed. Se dagens indlæg her: https://dhf-aarhus.dk/dansk-handicapdag-2022-orientering-fra-dagen/

Kom

og dans

Er du frisk på at lære at danse i din kørestol sammen med andre i stol? Så er det her lige noget for dig! Torsdag den 20. maj startede et seks-ugers GRATIS danseforløb for voksne kørestolsbrugere. Du behøver ingen danseerfaring, og du er velkommen i både manuel og el-kørestol. Se mere her: https://www.facebook.com/aarhusdans/photos/a.6497110­8841­ 2­006/3937789529604129/ Tilmeld dig gennem linket her: http://aarhusdans.dk/koerestolsdans 6 · DHF Aarhus/Randers · 2022 · Blad 2


Misundelse

er en grim ting - eller er det?

Jeg vil nu berette om en helt almindelig fredag – med den sædvanlige uro i kroppen – nemlig: Hvad skal jeg nå i dag? – jeg kalder det forårsstress – men jeg havde en halv bodega aftale med Ole Storm om eftermiddagen – pludselig kommer der en sms fra Hr. Storm – Jeg tager på herregårds tur med DHF i liftbus, med naturvejleder. Øv tænker jeg, det ville jeg også gerne. Den gode Storm var så venlig at sende en link til arrangementet, og det trykkede jeg selvfølgelig hurtigt på – Øv! Tilmelding var den 8. april og i dag har vi den 22. april. Jeg skrev straks en sms til Solveigs mobil: ”Hej Solveig, er der mon en ledig plads til mig i bussen? Jeg er en drønnert til at opdage de gode tilbud i tide.” Svaret kom efter to minutter ”Du er heldig - og velkommen, vi ses”. Jeg fik ændret lidt på en aftenspiseaftale og hoppede i min bil for at køre til opsamlingspunktet, som var P-pladsen ved Danmarks Jægerforbund tæt på Kalø. Da jeg ankom, sad de først ankomne og fik en lille Shot Gajol – 10 min. efter ankom Nationalparkbussen med John Simoni som chauffør, biolog, guide, fortæller og vært. Da alle var kommet, blev vi losset med sidelift på bussen, og JA-hatten sad virkelig godt plantet på hovedet af John. Selv en stor minicrosser, som var dobbelt så lang som liften, var ingen hindring, den skulle da bare med – tre stærke mænd og en lift, så var den minicrosser losset. Kalø Gods

Blad 2 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 7


Misundelse

er en grim ting - eller er det?

Alle var ombord, og første stop var Bregnet Kirke, hvor John stopper bussen og kommer ned midt i bussen, og herefter kommer den ene fortælling efter den anden om styltekirketårne, konger, religion og herremænd. Næste stop var Kalø Gods, som jeg aldrig nogensinde har set eller vidst eksisterede, igen masser af gode historier. Næste stop var Møllerup Gods, her også masser af saftige historier om myrderier og magt. Så kørte vores bus til Fregatten Jylland – hvor der var tissepause. Der var nemlig også øl ombord, og jeg sad tæt på Ole Storm, så jeg skulle tisse. Vi holdt en dejlig kaffepause, og der var medbragt hjemmebagte blåbær Muffins. Sidste stop var Rugaard Gods hvor den gode John havde fortalt, at her kunne man være så heldig at møde havørne, og ja, lige idet bussen kører op til Godset, så svæver en kæmpe Havørn hen forbi bussen, ja selv Ole Storm kunne dreje nakken for at få et glimt af den prægtige fugl, og oplevelsen blev bare mere fantastisk af alle Johns gode historier om havørnen. Vi kørte tilbage til opsamlingsstedet og turen havde varet fra 14.00-18.00. Det var for mig en kæmpe overraskelse med de steder, vi så på turen, mødet med John, Solveigs iver for at turen skulle være en super fantastisk oplevelse for alle – Vi blev forkælet på alle måder på den tur. Nu vil jeg selv tage på minicrossertur til Mols. Tak til DHF, Solveig, Ole Storm, John Chauffør og alle hjælpere. Mvh Ivan O. Jakobsen Fotos Steen Andreassen og Solveig Hansen 8 · DHF Aarhus/Randers · 2022 · Blad 2


Sommerfest

SOMMERFEST! Sevag’s Grækeren i Egå laver mad fra sit hjemland, så du skal bare møde op og ha’ en dejlig aften. Menuen står på: En forretstallerken med græske specialiteter Græsk bøf, svinekøds souvlaki eller en vegetarret Chokoladekage. Tid: 26. august klokken 18 -? Sted: Restaurant Sevag’s Grækeren, Skæring Strandvej 3, 8250 Egå Pris: 100 kr. for medlemmer, hjælpere gratis (225 kr. for ikke-medlemmer) Tilmelding: Sms på 61 60 97 27 eller mail til hahnviby@gmail.com senest 12. august

Blad 3 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 9


BachHansen Consult Høgevej 41, 7. tv ǀ 8210 Aarhus V sbh@bhconsult.dk ǀ bhonsult.dk

Reserveret

PRO FESSIONELLE VAS KERILØSNIN GER Ring på tlf:

76 43 70 03 Garderobeskabe - Hegn & Porte Agerskellet 20 · 8920 Randers NV

Tlf. 86 41 12 00 LÆS MERE PÅ WWW.N OR T EC .D K

10 · DHF Aarhus/Randers · 2022 · Blad 2

e-mail: mail@combi-industri.dk www.combi-industri.dk


Tenerife Af Marie-Louise Hahn - Fotos: Per Vestervig Eriksen Jeg blev forbavset over den gode tilgængelighed i Playa de las Americas på sydkysten af Tenerife. Vi fandt kun én restaurant i centrum, der ikke havde handicaptoilet - og bevares: de var ikke alle ’dhf-standard’, men de var der og var okay. Vi fandt også et par offentlige toiletter på strandpromenaden. Det er forholdsvis mange op/nedkørsler, så det er ikke spor problematisk at komme rundt, heller ikke i el-stol. Dertil er det meste af strandpromenaden belagt med kørevenlig asfalt. I håndstol er det muligt at komme på delfin- og hvalsafari med firmaet Royal Delphin. Vi valgte en tretimers tur - og det var for lang tid; to timer havde været rigeligt. Jeg kan ikke anbefale et bestemt hotel, men jeg ved, at Spies har tre, de anbefaler til kørestolsbrugere. Go’ tur!

Blad 2 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 11


Med venlig hilsen

Henrik Vangsted Projekt ApS

JENSEN BYG

HKP REVISION

SERVICE ApS

Dansk håndværk - dansk kvalitet Tlf. 86300900 · Mobilnr. 26310666

Godkendt Revisionsvirksomhed

Henrik Kaldal Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby J Telefon 70 22 01 14 www.hkprevision.dk

E-mail: ss@jensenbygservice.dk Bogensevej 2 · 8940 Randers SV

JYSK støtter handicapidrætten i dit lokalområde

12 · DHF Aarhus/Randers · 2022 · Blad 2


Hjælp

til sygdomsramte familier

”Plukket” af Solveig Hansen HUMAN RISE Louise Schelde tog sammen med sin bror, Rasmus Schelde Frederiksen i julemåneden ’21 initiativ til HUMAN RISE. De skriver på deres hjemmeside: Ingen bliver syg med vilje. Ingen ønsker sig pludselig at blive ramt af fysisk eller psykisk sygdom, ulykke eller et handicap. Og ingen ønsker at stå med de svære livsomvæltninger, det ofte medfører, for både voksne og børn. At blive ramt af svær sygdom fylder hverdagen. Samtidig at skulle navigere i et komplekst system med komplekse regler er en umulighed. Derfor har vi etableret Human Rise, så vi kan være en menneskelig og juridisk støtte, når svær sygdom rammer. To hovedformål vil jf. vores vedtægter gøre sig gældende: 1. Juridisk bistand til syge i jobcentersystemet 2. Arrangementer til børn af sygdomsramte forældre. Retten til fri proces eller retshjælpsforsikring dækker ikke, når en sag verserer i det administrative system, her jobcentersystemet. Syge har således ikke, på samme vilkår som ved domstolene, adgang til uvildig, juridisk bistand. Det får de nu med Human Rise. Det helt afgørende er nu, at vi får rejst penge, så hjælpen kan iværksættes. Behovet er stort - og vi har et brændende ønske om at hjælpe mange. Vi har brug for din støtte. Du kan hjælpe os med at hjælpe sygdomsramte familier via MobilePay allerede nu på: 199285. Del meget gerne med dit netværk, hvis du har lyst. Tak til vores fantastiske bestyrelse: Formand Jens Christian Dreyer, Morten Normann Jørgensen, Mette Helena Rasmussen og Elisa Lykke. Tak fordi I vil være med til at gøre en forskel for sygdomsramte familier. Flere gode kræfter træder til i 2022. Nu skal syge sikres den nødvendige hjælp og ikke mindst fokus. Vi er klar! Louise & Rasmus Blad 2 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 13


Ny

bog gør op med offerroller og lave forventninger

Peter Rosenmeier og Asger Lind Krebs er familiefædre, bordtennisspillere og gamle venner. Og så har de tilsammen blot ni fingre, da de begge er født med et fysisk handicap. I en ny bog rejser de to venner Danmark rundt og hører en række gribende, sjove, smukke og nogle gange barske historier om livet med et fysisk handicap i Danmark. Peter Rosenmeier er i verdenseliten af bordtennisspillere med et handicap. Hele hans identitet er bygget op omkring det at være en mester. Men da afslutningen på Peters bordtenniskarriere står for døren, bliver han nervøs for at blive ramt af både medlidenhed og selvmedlidenhed. Han har brug for at finde en anden måde at håndtere sin identitet og sit handicap, når han ikke længere kan være med i verdenseliten. Derfor inviterer han sin ven, journalist Asger Lind Krebs, på roadtrip rundt i Danmark for at blive klogere på, hvordan man får det bedste ud af livet, når man har en krop, der er helt anderledes end de flestes. De møder blandt andre Dea, der er mor til Louie, en glad og dejlig dreng på et år, som mangler den ene hånd. De tanker, der løb gennem Dea, da hun første gang fik at vide, at hendes barn ville blive født med et fysisk handicap, er nu langt væk: ”Alt var sort. Hun følte sig straffet. Spurgte sig selv, hvorfor netop hun skulle udsættes for det her. Hun, der havde læst alt om, hvad man må og ikke må som gravid. Hun havde gjort alt det rigtige. Alligevel nagede skyldfølelsen. Havde hun alligevel spist noget, hun ikke burde have spist?” (citat fra bogen) Fri os fra medlidenhed er en fortælling om, hvordan omverdenens forventninger kan påvirke et menneske på godt og ondt, og hvordan man kan gøre sig fri ved at tage afsæt i egne muligheder og evner. Undervejs på deres rejse taler Peter og Asger om livet, handicap og kærlighed. De to venner diskuterer også, hvorfor man i Danmark ikke er kommet længere med inklusionen af mennesker med et fysisk handicap: “Man er ikke fritaget ansvaret for sin egen eksistens, fordi man har et fysisk handicap. Som handicappede er vi nødt til at acceptere, at der er en masse ting, vi ikke kan. Vi må prøve at se ud over begrænsningerne og fokusere på det, vi godt kan, siger Peter.” (citat fra bogen) Peter Rosenmeier (f. 1984) er bordtennisspiller og både verdens- og paralympisk mester. Asger Lind Krebs (f. 1977) har i 13 år arbejdet på forskellige dagblade som journalist og er i dag selvstændig og arbejder med større, journalistiske projekter. I Fri os fra medlidenhed kommer de med et indspark i samfundsdebatten om minoriteter og fordomme: 14 · DHF Aarhus/Randers · 2022 · Blad 2


Ny

bog gør op med offerroller og lave forventninger at vejen til bedre inklusion og ligeværd ikke kun kræver noget af samfundet, men i høj grad også af de mennesker, der har et fysisk handicap inde på livet. FRI OS FRA MEDLIDENHED Forfatter: Asger Lind Krebs & Peter Rosenmeier Fotograf: Lars Bech Forlag: Turbine ISBN: 9788740671698 Sidetal: 304 Vejl. pris: 249,95 kr. Udgivelsesdato: 30. november 2021 For yderligere information kontakt: Cecilie Bøgh Pedersen, PR og kommunikation, cecilie@turbine.dk

Bedre

livskvalitet

Leder af Hjælpemiddelhuset Kronjylland, Tobias Jensen, véd, hvor meget det rigtige hjælpemiddel betyder for livskvaliteten. Siden han for 11 år siden kørte galt, har han siddet i kørestol. - Jeg tror næppe, at man kan forestille sig, hvor vigtigt et hjælpemiddel er, før man selv har været i en situation, hvor man skal bruge et, siger han. Dette er et citat fra en artikel i Randers Onsdag i starten af marts. Du finder den her: https://ugeavisen.dk/randersonsdag/artikel/hos-hj%C3%A6lpemiddelhuset-kronjylland-er-den-fornemste-opgave-at-give-randrusianere-med-handicap-en-st%C3%B8rre-livskvalitet#?menu=%C3%B8stjylland

Blad 2 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 15


Boganmeldelse

Fri os fra medlidenhed

Af John Sabilac Sjældent kan en bog ændre dit livs- og menneskesyn, når du engang har fået høvlet dig igennem 300 sider og står på den anden side for at lagre din læsning. Som ung og søgende vil man sikkert stå foran en masse synspunkter, der kan diskuteres indeni en hjerne med en harddisk, der ikke har fået fyldt så godt op i holdninger og stillingtagen om livets store og små spørgsmål. Som mig, en midaldrende mand i midthalvtredserne, er det rart engang imellem at udvide min efterhånden snævre horisont. Og denne bog, skrevet af Asger Lind Krebs og Peter Rosenmeier, har ændret mit livs- og menneskesyn. Og den vil også ændre dit, hvis du læser den, vil jeg påstå. Hvorfor? Det gør den, fordi den er skruet så godt sammen. De to fysisk handicappede bordtennisspillere bevæger sig ud på et roadtrip for at blive klogere på, hvad det vil sige at leve med et fysisk handicap – og som læser bliver man på intelligent vis fulgt på vej af to charmerende mænd, der forsøger at give sig selv og læseren en dyb forståelse. De møder bl.a. forskere, forældre til fysisk handicappede, arbejdsgivere, en politiker og mest af alt andre fysisk handicappede og får talt sig igennem medlidenhed, mobning, muligheder, barrierer, får sat ord på de svære ting, og endelig manglende forventninger til personer med et handicap. Peter kritiserer forældre, der hjælper for meget, mens Asger forsøger at forstå, hvorfor de gør deres børn en bjørnetjeneste. Alle vil jo det bedste for deres børn. Handicap eller ej. Peter siger det så smukt: ”Livet handler jo om at spille de kort, som du har på hånden, bedst muligt.” I bordtennissammenhæng varmes man af fortællingen om handicaplandstræner Christoffer Petersen, der tilbød at træne Freja, der har cerebral parese, så hun kunne blive klædt godt nok på til at kunne starte i en bordtennisklub. Rising Star er et stærkt projekt, der giver børn med fysiske handicap et bedre selvværd, og det løfter deres livsglæde. Fortalt med humor og vid bliver man suget ind i et roadtrip, man gerne ville have været med på, men der må man så læse sig klogere. Hvorfor ændres ens menneskesyn? Man bevæger sig på mange planer for at undersøge. Vi kommer omkring forfatternes egen opvækst og får sat ord på, hvad der skal til for at lykkes i livet – med de kort, man 16 · DHF Aarhus/Randers · 2022 · Blad 2


Boganmeldelse

Fri os fra medlidenhed

har at spille med. En mulig løsning har de måske selv fået fat i, med god støtte til at blive robuste voksne, men også i kraft af deres passion. Asger med en baggrund på para-svømmelandsholdet og Peter med para-bordtennis, der har kastet glans af sig med guld to gange ved både VM og PL. De er på en mission for at udbrede forståelsen for fysiske handicaps og løsninger for de, der kan have det svært. Her kommer så forståelsen: Handicap eller ej, så lærer man af denne bog, at når man finder sin passion, så løftes ens livskvalitet. Eller får den rette støtte af omverdenen. At man ikke skal sætte forventninger for lavt, at man skal forstå, hvad der bedst kan støtte andre mennesker med fysiske handicaps. Mest af alt vil forfatterne skabe et netværk, hvor mødet med andre med handicap, når det rammer familier, for at se, hvilke mulighe- John Sabalic med bogen, der kan ændre dit livs- og menneskesyn. der, der findes og ikke tænke begrænsninger. Asger spiller seriebordtennis og Peter er parabordtennis-verdensstjerne, en identitet han på et tidspunkt skal indse, kan ændres, da han er på vej mod de 38 år. Men veteranbordtennis er faktisk også sjovt. Keep on fighting. Man skal ud over medlidenheden og finde forståelsen. Endelig er der bare tilbage at give et stort thumbs up for de to seje herrer, der har skrevet en fremragende bog, som alle kan lære noget af. John Sabalic, 56 år gammel, har spillet bordtennis siden niårsalderen med enkelte afbræk pga. bl. a. rejser og højskole. Spiller nu i Rønde Bordtennis Klub, Rønde BTK, der står foran oprykningskampe til Herreligaen. Har været træner, skribent, spilleudvalgsmedlem og klubformand i sporten gennem en årrække. John er folkeskolelærer med linjefag i dansk og idræt på Rønde Skole gennem 22 år - med ansvar for 10. klasse og bor i Skødstrup nord for Aarhus sammen med Hanne og tre døtre på 21, 19 og 15 år. Blad 2 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 17


Boganmeldelse

af solveig hansen

- Fri os fra medlidenhed Forventninger og valg Med høje forventninger og spænding sætter jeg mig til rette med ”murstens-bogen” af de to gutter, der som jeg selv er født med misdannelser. Jeg føler mig derfor beslægtet på særlig vis – om end med en vis generationsforskel. De første mange kapitler i bogen kredser om fosterdiagnostik, abortlov og svære valg. Pakket ind i kærlige besøg hos først deres egne familier, dernæst hos yngre forældre, der har trodset de hvide kitlers opfordringer til fravalg. Teknologien kan mere og mere, internettet og de sociale medier giver øget mulighed for netværk – men valgene bliver ikke nemmere at træffe. De to er ikke fordømmende overfor de, der fravælger, blot overbeviste om, hvor vigtigt det er at føle fred med sine valg: at de er truffet på bedst muligt kendskab til muligheder. På landevejen mellem besøgene filosoferer de to over, hvor svært livet ville være, hvis sindet og viljen ikke er stærke nok til at livsglæden får plads og rum. Selv har jeg altid følt mig overbevist om, at havde jeg været et reagensglasbarn, var jeg ikke suppet ud af glasset. Som de to hænger jeg ved livet, mulighederne, oplevelserne… Ingen har lyst til at vække medlidenhed hos folk Peter Rosenmeier, der har vundet medaljer ved alle de Paralympiske lege, han har deltaget i og ved mange mesterskaber i bordtennis, er af Toyota udset til rollemodel, der i sin dannebrogsfarvede sponsorbil af samme navn skal inspirere unge og ældre til at være den bedste udgave af sig selv. Jeg tror, de fleste læsere af bogen har nydt, når Peter har driblet rundt om bordet på skærmen og smashet sine modstandere ud af 18 · DHF Aarhus/Randers · 2022 · Blad 2


Boganmeldelse

af solveig hansen

kampene. Til gengæld er bogen mit første møde med Asger Lund, der som journalist valgte tv-verdenen fra netop pga. sit handicap, så det ikke skulle ”stjæle” billedet. De to er meget bevidste om, at folk glor efter dem. Asger tænker i starten af bogen tilbage på et foredrag, han holdt for flere hundrede niende klasses elever. Han bad dem række hånden op, hvis de syntes, det var synd for ham med de medfødte korte arme og meget få fingre. Det syntes de alle. Han bad dem holde hænderne oppe, til de (måske) skiftede mening, og berettede så om sit liv, uddannelse og job, fritidsliv, kone og børn, og gradvist forsvandt de oprakte hænder. Den fortælling er på mange måder en afspejling af det, de to gutters roadtrip krydrer bogen med. Jo større kendskab og fortrolighed, jo mindre betydning har et fysisk handicap for vores omgivelser. Mulighed for spejling og networking er alfa og omega, både for børn med handicap og for deres forældre. Stort og småt Meget afhænger af øjnene, der ser. I Danmark er der fri abort indtil fosteret er 12 uger gammelt. Ønsker man derefter abort, kan man søge tilladelse (på baggrund af fysisk handicap) ved regionernes abortsamråd. I 2019 blev der givet 38 tilladelser, heraf i to tilfælde, hvor fosteret havde skoliose, en rygskævhed, Asger og jeg deler med 2-3 % af den danske befolkning, 10 % af os med skoliose kan have behov for behandling, oftest i form af støttende korset og i grelle tilfælde operation. Normalt fører skoliose ikke til flere rygsmerter end hos vores jævnaldrende. Asger filosoferer i bogen over abortloven, der helt sikkert har reddet børn og forældre for et liv med for mange smerter og sorg, hvor hjertefejl og hjerneskader kunne ende med dødfødte børn Peter og Asger skriver personlige hilsner i de eller korte og smertefulde liv. Men hvor bøger, de sendte ud i efteråret. går grænsen? Og er der forskel på toFoto venligst udlånt af Peter Rosenmeier lerancen i København og i Midtjylland? Blad 2 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 19


MALER VISSING Fjordvej 27 · 8930 Randers NØ Tlf. 40 29 19 30

Spar tid, gør komplekse statiske beregninger nemmere

Søren Frichs Vej 38K 1. Sal, Kontor nr. 6 • 8230 Åbyhøj Tlf.: +45 24 44 40 29 • Email: nemstatik@nemstatik.dk

www.nemstatik.dk

Løvfoddalen 2 8930 Randers Tlf. 2877 7488

Tjørnelundsvej 18 | 8930 Randers NØ | Tlf. 8641 4143 e-mail: info@mikatool.dk | www.mikatool.dk

20 · DHF Aarhus/Randers · 2022 · Blad 2

leifklitte@gmail.com www.murerfirma-leifklitte.dk


Boganmeldelse

af solveig hansen

Må det kunne ses? Vi hører om forældre, der kører deres gangbesværede poder i en klapvogn for at skjule de skæve ben og om forældre, der tidligt i graviditeten har spekuleret meget over konsekvensen af at mangle et par fingre. De møder parret, der valgte at adoptere, og med de gældende adoptionsregler vedrørende køn og alder kun kunne adoptere børn, der var fyldt fire år og kun fra to lande! De blev desuden interviewet indgående om deres holdning til forskellige problematikker og fandt frem til, at et fysisk handicap ikke ville være en hindring. Efter tre år nåede deres sag så langt frem på ventelisten, at de fik tilbud om at adoptere en seksårig pige med deforme arme/hænder og en række svigt i bagagen. De spekulerede ikke så meget på, OM de ville takke ja, men drøftede indgående, hvordan de ville gribe det nye an. Et hengivent og stærkt trekløver er beviset på, at valgene var velovervejede og rigtige. Problemløsning En lille historie om moderen, der hverken synes så synd om sit barn, at hun påtager sig alle byrder eller går i den anden grøft og stiller urimeligt høje krav, da hendes barn klynker og vægrer sig. Hun tilbyder en fælles pause, og kort efter er de begge klar til den videre vandring med hver deres byrde. 11-årige Noget i bogen tyder på, at der sker et skred med egenopfattelsen, når børn er 11 år. Her bliver mange pludselig bevidst om rækkevidden af deres handicap (læs begrænsninger), her bliver det for alvor svært at spejle sig i klassekammeraterne, hvis fysikken adskiller sig væsentligt. Er bagagen fyldt med nederlag og fravalg, er der ikke langt til at skjule sig i den nærmeste krog, synke tilbage i mismod og i stadig større omfang indtage iagttagerens position og krybe ind i offerrollen. Bliver man ikke mødt med forventninger, hvorfor så oppe sig? Udenfor arbejdsmarkedet Forskellige statistiske tal viser en klart højere arbejdsløshed for os med handicap end vores jævnaldrende, men måske er måden at gøre tallene op på forkert. Hvis vi, der er på førtidspension og lignende ordninger ikke reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet, hører vi heller ikke med i de opgørelser. De reelle tal viser ifølge bogen stadig en ulighed, men knap så markant – og her kan forklaringen for uligheden dels findes i den del af loven, der fratager en arbejdsgiver muligheden for at fyre en medarbejder, der grundet sit handicap ikke (længere) kan varetage sit job, dels i vores egenopfattelse. Blad 2 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 21


Boganmeldelse

af solveig hansen

Kampen mod lave forventninger I kapitlet om Pygmalion-effekten citerer Asger den australske advokat Noel Pearsen: ”Lave forventninger er den mest magtfulde og ideologiske barriere for social fremgang. Hvis hård diskrimination er en mur, der holder de marginaliserede væk fra samfundets økonomiske og sociale muligheder, er de lave forventningers bløde diskrimination et fængsel. (…) Udbydere af denne bløde diskrimination opfatter sig selv som medfølende, følsomme, respektfulde, empatiske og moralsk korrekte. Og dem, der må stå på mål for de lave forventninger, tager denne bløde diskrimination som godartet og sympatisk, uden at vide, at det er en forgiftet pille.” Det lavpraktiske Bogens indhold er suverænt, basta. Men det ærgrer mig, at den vejer over et kilo og er sat med meget tynd skrift. DET er en udfordring, både med mit nedsatte gammelkonesyn og besvær med at holde en tung bog i god læseafstand. Til gengæld er bogen krydret med hamrende gode fotos, både fra en svunden tid og taget rundt på roadtrippet, hvor værterne er altfavnende og åbenhjertige. Helt sikkert en ”keeper”.

LANGÅ Markedsgade 1 8870 Langå Tlf. 86 41 14 98 22 · DHF Aarhus/Randers · 2022 · Blad 2


Stier Fotograferet af Steen Asbjørn Andreassen

Bag Randers Naturcenter er der anlagt kørevenlige stier og forløb med træbroer, så alle kan nyde det smukke område. Se flere fotos på hjemmesiden dhf-aarhus.dk

Camp Har du lyst til friluftsliv og en enkelt nat i sovepose ved Randers Naturcenter, så reserver fredag-lørdag den 2.-3. september og følg med på Naturcentrets hjemmeside for mere info: Kalender (randers.dk) sh Blad 2 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 23


Kirketorvet 1 8310 Tranbjerg Telefon 86 14 11 81

Støt vore annoncører - De støtter os

Erhvervsparken 17 · 8920 Randers NV Telefon 29 63 75 50 www.rigettransport.dk

Skovbo

OK støtter også Dansk Handicap Idræts Forbund

Døgn- og aflastningstilbud for børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne, herunder børn og unge med autisme og beslægtede udviklingsforstyrrelser.

Ole Rømers Alle 40, Skovby, 8464 Galten

Tlf. 87 94 83 50 http://skovbo-børnecenter.dk 24 · DHF Aarhus/Randers · 2022 · Blad 2

Tlf.: 70 10 20 33 • www.ok.dk


Apoteket Danmarks Apotekerforening har gjort det lidt nemmere for alle danskere, der er i fast behandling med receptpligtig medicin, at vise vej til medicinen. Med den nye app ’apoteket’ samles alle de informationer, du har brug for om din medicin og dine recepter. Med et enkelt klik i appen kan du bede lægen om at forny din recept, bede apoteket lægge din medicin klar til dig, vælge at oprette en fast bestilling, der bliver bragt til din dør, og se, hvilke apoteker i nærheden af dig, der ligger inde med den medicin, du skal bruge. Appen kan downloades til iPhone og iPad på App Store og til Android mobiler og tablets på Google Play. Birgitte Bjørkman, første gang bragt i RYK! Nr. 4.21 Foto hentet på Pexels.

Sommerhøjskole Egmont Højskolen byder alle velkomne, uanset handicap, og det gælder også på sommerens kurser, der arrangeres sammen med frivillige fra forskellige handicaporganisationer. Alle kurserne har ved redaktionens deadline ledige pladser, det er ugekurser til ca. 4.000,- under overskrifter som ”Idræt for alle”, ”Sommersjov”, ”Leg, latter og livsglæde” og ”Det modige liv”. Klik ind på Sommerkurser - Egmont Højskolen (egmont-hs.dk) og forelsk dig i et eller flere kurser. Blad 2 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 25


Beta 2 · 8382 Hinnerup · Tlf. 20 11 89 09 www.aafg.dk

Schmeltz ApS Rypevej 1 . 8870 Langå Tlf. 70 23 80 33

REVISIONSFIRMAET

www.schmeltz.net

Bente Madsen Øster Allé 15 · 8260 Viby J Tlf. 86 14 67 30

TJ Ø R N B O A P S II E N G V E J 1 8 II S T E V N S T R U P II D K - 8 8 7 0 L A N G Å T. + 4 5 8 6 4 6 78 0 0 II TJ O E R N B O@TJ O E R N B O. D K II W W W.TJ O E R N B O. D K

PROJEKTUDVIKLING af alle typer ejendomme! Brian Svart 6066 9910

Lars Hjuler 5224 4242

Udbyhøjvej 106 | 8930 Randers NØ | prodevelopments.dk

VIL DU MED UD PÅ NYE OPLEVELSER

Reserveret

Egmont Højskolen www.egmont-hs.dk

26 · DHF Aarhus/Randers · 2022 · Blad 2


Para

active

Af Solveig Hansen Frank Bjerregaard Hansen, der har siddet i sin kørestol i snart 30 år, har besluttet at åbne sit træningscenter i Hasselager for andre med særlige behov og udfordringer. Her træner man i et trygt miljø med få andre, enten kørestolsbrugere eller med andre handicap, under kyndig vejledning og instruktion. Kom til Åbent Hus fredag eftermiddag den 24. juni eller lav en anden aftale om at se stedet, der ud over almindelige fitnessredskaber er udstyret med mange special-trænings-muligheder. Se mere på Facebook: Para Activ, mød op på Teglbækvej 21 eller ring til Frank på 20 61 76 47.

Vederlagsfri

fys?

I september 2021 gjorde Danske Handicaporganisationer, DH og Danske Patienter, DA flere sundhedsaktører opmærksomme på, at mennesker med handicap og kronisk sygdom blev stoppet eller beskåret i den behandling, de fik, på grund af et økonomisk loft over ordningen med vederlagsfri fysioterapi. Realiteten midt i december - altså tre måneder senere - var, at der fortsat var problemer med ordningen. Så de to formænd for DH og DA skrev et debatindlæg til Altinget: altinget.dk/sundhed/artikel/danske-handicaporganisationer-og-danske-patienter-omraadet-for-den-vederlagsfri-fysioterapi-er-overladt-til-sig-selv Er du ikke digital, men ønsker et print af debatindlægget, så send dit navn og adresse + ”vederlagsfri fys?” på en sms til mig på 41 17 29 45. Kh Solveig Blad 2 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 27


Arne

pension

Ved årsskiftet er der for første gang udbetalt tidlig pension - den såkaldte Arne-pension - til 3700 personer i Danmark. - relativt flest håndværkere og slagteriarbejdere, oplyser Beskæftigelsesministeriet. Retten til tidlig pension (i op til tre år) for borgere, der er fyldt 61 og har været et bestemt antal år på arbejdsmarkedet, var et centralt løfte fra Socialdemokratiet forud for valgkampen i 2019. Omkring årsskiftet havde ca. 34.000 søgt om at få en tidligere pension og knap 11.000 personer fået ret til at gå på tidlig pension i løbet af 2022. Da Socialdemokratiet i sin tid lancerede forslaget om retten til tidlig pension, blev der brugt et billede af bryggeriarbejder Arne Juhl i kampagnematerialet ”Nu er det Arnes tur”. Derfor kaldes den tidlige pension ofte for Arne-pensionen, der i princippet afløser efterlønsordningen. Solveig, kilde ritzau

Gavekort Hvis du ikke allerede har bestilt et gratis gavekort, så har du stadig muligheden, stod der i årets første Nyhedsmail fra forbundet. Social- og Ældreministeriet har givet Dansk Handicap Forbund råderet over ca. 800.000 kr. til anvendelse som støtte for oplevelsesindustrien. De skal komme vores medlemmer til gode i form af et gavekort Du kan vælge mellem to slags · Gavekort til en biograftur, værdi 159 kr., der gælder til biografbillet og tilhørende snold i 60 biografer landet over. Se listen over biografer her: gavebudet.dk · Gavekort til Horesta til en værdi af 300 kr. med mere end 400 muligheder for at bruge det på restauranter, forlystelses- og dyreparker, overnatning, mv. over hele landet. Se listen over muligheder på horesta.dk/gavekort Der kan kun bestilles ét gavekort pr. medlemsnummer. Har man et parmedlemskab, vil man kunne modtage to styk. Man skal skrive til oplevelse@danskhandicapforbund.dk og oplyse navn, medlemsnummer, adresse og hvilken type gavekort, man ønsker. SH/Kilde: Dansk Handicap Forbunds Nyhedsmail 28 · DHF Aarhus/Randers · 2022 · Blad 2


Dronningen

sagde det

– men vil politikerne gøre det? Blandt personlige anekdoter fra året i kongefamilien kom der en eksplicit opfordring fra dronningen til i højere grad at møde mennesker med handicap med forståelse og respekt. Jeg ville aldrig forvente en lignende gestus i en statsministers nytårstale, men Mette Frederiksen talte om de nuværende frikommuneforsøg og muligheden for at fjerne regulering og lovgivning på særligt ældreområdet. Der skal ikke herske tvivl om, at jeg bifalder grundtanken om at nedbringe stram styring, regler og bureaukrati. Ingen ønsker den slags uden grund, og systemet er for komplekst, som det er nu. Men på handicapområdet ville det være værre med et vildt kommunevesten. Mere frihed og magt til de enkelte kommuner kan desværre bruges forkert. Sag på sag vidner om, at kommuner tolker lovgivning og begrebet serviceniveau vidt forskelligt, men værst af alt tvinger økonomiske hensyn dem til konstant at prøve grænser af. I de værste tilfælde oplever vi, at der er fejl i over 80 pct. af de sager, som ender i Ankestyrelsen. Så længe jeg oplever, at det sejler med at tage udgangspunkt i det enkelte menneskes behov, advarer jeg kraftigt imod at overføre regeringens tanker om mindre regelstyring til handicapområdet. Simon Toftgaard Jespersen, formand Muskelsvindfonden Artiklen er forkortet af Marie-Louise Hahn. Læs den fulde version på dhf-aarhus.dk Blad 2 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 29


Haraldsvej 60 . 8960 Randers SØ Tlf. 89 15 30 30 Mob. 40 84 09 88 www.stokvad.dk

STARK

Hobrovej 99 . 8920 Randers NV Tlf. 61 10 44 02 . www.svangren.eu

Daugbjergvej 18 · 8000 Aarhus C Tlf. 82 52 82 20

Ambulance · Sygetransport Samaritter · Førstehjælpskurser www.sommersambulanceservice.dk Tlf. 51 412 112 · info@sommersas.dk 30 · DHF Aarhus/Randers · 2022 · Blad 2


Bestyrelsen

DHFS LOKALAFDELING 2022

Formand Helle Szydlowski

Bymosevej 5 8210 Aarhus V

Tlf. 86 26 24 58 / 30 62 28 07 hsz@mail.dk

Næstformand Ole Storm

Thomas Koppels Gade 16, 5. th 8000 Aarhus C

Tlf. 21 26 90 61 ole@stormit.dk

Sonnesgade 14. 1. sal 8000 Aarhus C

Tlf. 20 84 07 52 lpj@stofanet.dk

Kasserer Lars Jacobsen

Bestyrelsesmedlemmer Marie-Louise Hahn

Myrholmsvej 31 8260 Viby J

Helle Birkmose Nielsen

Jernaldervænget 31 8220 Brabrand

Tlf. 61 60 97 27 hahnviby@gmail.com Tlf. 27 12 54 58 hellebirkmose@gmail.com

Suppleanter Erik Christensen

Bjørnsager 8, Haslund 8940 Randers SV

Lone Larsen

Torvevænget 246 8310 Tranbjerg

Tlf. 24 95 07 34 erik.christensen@outlook.dk Tlf. 23 70 64 95 lonehn@outlook.dk

Afdelingens hjemmeside: dhf-aarhus.dk Medlemsbladet Bladet udgives af DHF Aarhus / Randers Afdeling. Redaktør: Solveig Hansen - Ansvarshavende: Helle Szydlowski. Næste nummer af bladet udkommer ca. i uge 36. Materiale sendes til Solveig Hansen senest 7. august på mail: sol1920@gmail.com Spørgsmål vedr. annoncer rettes til BB Consulting på tlf. 98 37 97 70.

Blad 2 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 31


Returadresse: Engvej 9 · 8560 Kolind

Kirkevej 22 · 8920 Randers NV

40 94 63 29

Alt belægningsarbejde, græssåning og beplantning

v/Mads Wiberg Høegh

BjerregravBelægning

randers@3f.dk · www.3f-randers.dk

Tronholmen 9 · 8960 Randers SØ Telefon 70 300 936

Returneres ved varig adresseændring


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.