DHF - Aarhus / Randers medlemsblad 04 - 2022

Page 1

Leder dansk handicap forbund

AARHUS / RANDERS

Tours on Wheels er aktive, også i Valgkampen, se side 5

Jul s. 6-13 · Rugby s. 17 · Hollys dagbog s. 21 · Kalender s. 25

Nr. 4 · November 2022 · 21.Blad årgang 4 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 1


Leder

budgetforlig Der er indgået budgetforlig i Aarhus og Randers kommuner Den økonomiske ramme for budget 2023 – 26 i Aarhus kommune er meget stram, så der er gennemført en lidt voldsom sparerunde. Der er indgået et bredt forlig, hvor man har bestræbt sig på, at besparelserne skal gå mindst muligt ud over de mest sårbare grupper: Børn, ældre og folk med handicap. De to sidstnævnte grupper øges hurtigere end befolkningstilvæksten generelt og er samtidig grupper, hvor flere og flere udvikler komplekse problemstillinger og et mere sammensat støttebehov.

Igennem flere år er budgettet på det specialiserede voksenområde, der omfatter tilbud og ydelser til voksne borgere med eksempelvis handicap eller sindslidelser, sat under stort pres, og forligspartierne er på den baggrund enige om at prioritere et løft af områdets økonomiske ramme med 115 mio. kr. årligt. Det er dog slet ikke nok til at skabe balance og løse de strukturelle og samfundsmæssige udfordringer. Der er altså lang vej igen, før rimelige behov på området bliver mødt. Også i Randers kommune har budgetforhandlingerne givet dønninger, og et socialdemokratisk byrådsmedlem, Henriette Malland, har valgt at melde sig ud af Socialdemokratiet som følge heraf. En af hendes mærkesager, da hun stillede op til Randers Byråd, var handicapområdet. Man lægger fra 2024 op til millionbesparelser på området, hvilket hun mener, er et stort svigt. Hvis du ønsker at læse forligsteksterne i deres helhed, så gå ind på nedenstående links: Aarhus Kommune: Udkast til budgetforlig 2023-2026 (aarhus.dk) Randers Kommune: Budgetaftale 2023-2026 (randers.dk) Helle Szydlowski, formand

Blad 4 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 3


Valgkampagne

På Tour 19. oktober 2022 med Hanne Roed (B) og Erik Veje Rasmussen (V) Tours on Wheels er gået ind i valgkampen op til folketingsvalget - som altid - med ture for kandidater fra de forskellige partier. Formålet er en bedre samtale om handicap og tilgængelighed. Mange hilsner Ulla Søberg Jakobsen - formand for Tours on Wheels På forsiden af bladet ses Camilla Fabricius (S), Heidi Bank (V) og Henrik Hjortshøj (KD) på Tour 14. oktober 2022. Tours on Wheels (ToW) er med I Sager der Samler, se mere på sagerdersamler.dk og på ToWs Facebook. Blad 4 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 5


GAIA

har jubilæum i år

GAIA Museum fejrer 20 år og GAIA Akademi 10 år Der har været mange jubilæumsarrangementer i årets løb. Særudstilling med kunstnere fra både Bifrost og GAIA Akademi, Akademiets Efterårsudstilling, Jubilæumsudstilling med de seks første kunstnere på Akademiet samt en fest for alle på GAIA, hvor musikken blev leveret eksklusivt af Johnny Hansen fra Kandis. Kulminationen på det hele er JUBILÆUMS-JUL på GAIA. Det finder sted lørdag den 19. november fra kl. 10-15. Der er en stor tradition for julemarked på GAIA og i år bliver det ekstra festligt. Der er åbent hus, og gæsterne er meget velkomne, både i caféen, i juleudstillingerne ved butikken og på GAIA Akademi – men i lige så høj grad på værkstederne GAIA Grafisk, GAIA Design og Rammeværkstedet på husets 1. og 3. sal. Der er original, håndlavet julepynt fra de kreative værksteder, utraditionelle kunstværker, julekort og kunsthåndværk, som man ikke finder mage til andre steder. GAIA har en helt unik verden at byde på, for eksempel har GAIA Akademi i år lavet kunstinstallationer i samarbejde med Skandinavisk Designhøjskole. Akademiets tema er LYS, i den forstand, at julen også er en solhvervsfejring – det er årets vendepunkt, hvor solen begynder at få sine kræfter tilbage. Også LYS i form af lyset fra ledestjernen over Betlehem, som viste vej til Jesusbarnets fødsel. Og endelig det symbolske lys, vi tænder for hinanden gennem venskab og relationer. I Café GAIA Papaya spiller de to glimrende og garvede musikere Torben Harbo og Ivan Sand fra deres enorme repertoire, som er bygget op gennem 44 år. Deres filosofi er, at ”Musikken skal have personlighed og sjæl, og den skal hovedsageligt være spillet af menneskehænder,” som de siger. De bevæger sig inden for flere musikalske stilarter: Folk, Rock, Blues og Swing. Caféen har leget med den engelske juletradition for sausage rolls med forskelligt fyld. Så man kan nyde en lun og sprød tallerkenfuld af dem til et godt glas vin, øl eller vand – eller man kan holde sig i det søde hjørne med æbleskiver og gløgg. 6 · DHF Aarhus/Randers · 2022 · Blad 4


GAIA

har jubilæum i år

Som altid er der fri entré og parkering ved døren. I hele juleperioden tilbyder Café GAIA Papaya frokost med dagens lune ret alle hverdage kl. 11.30-13.15, og der er skruet ekstra op for julehyggen. Man kan også købe lækre småkager, til at nyde i caféen eller til at tage med hjem. I forbindelse med JUL på GAIA kan du blandt andet møde GAIAs medarbejdere og personale samt repræsentanter for GAIA Museums Venner, der er en selvstændig, frivillig forening, der bakker op om GAIAs aktiviteter og formål. Hvornår og hvor? Lørdag den 19. november kl. 10-15 GAIA Museum Outsider Art og GAIA Akademi, Lene Bredahls Gade 10, 8900 Randers C

Blad 4 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 7


FRI ENTRÉ OG PARKERING

JUBILÆUMS-JUL OG ÅBENT HUS PÅ GAIA MUSEUM

Lørdag den 19. november fra kl. 10.00-15.00

Besøg caféen og juleudstillingerne ved butikken og på GAIA Akademi samt værkstederne GAIA Grafisk, GAIA Design og Rammeværkstedet på husets 1. og 3. sal. Der er original håndlavet julepynt, kunstværker, julekort og kunsthåndværk, som man ikke finder mage til andre steder. GAIA har en helt unik verden at byde på. I Café GAIA Papaya spiller Harbo & Sand fra deres store repertoire inden for Folk, Rock, Blues og Swing, mens caféen byder på den engelske julespecialitet sausage rolls med forskelligt fyld samt æbleskiver og gløgg.

Lene Bredahls Gade 10, 8900 Randers C www.gaiamuseum.dk www.gaiaakademi.dk

8 · DHF Aarhus/Randers · 2022 · Blad 4


Julefrokost

Café Suverän disker op med helt traditionel julefrokost med bl.a. sild, leverpostej og ris a la mande. Det eneste, du skal, er at tilmelde dig, indfinde dig, hygge og spise. OG du kan ta’ en ven, som ikke er medlem af DHF, med gratis! Lyder det ikke som en go’ deal? Location: Café Suverän, Vestre Strandallé 170, 8270 Risskov Date: Fredag den 2. december kl. 17.30 Price: 100 kr. - hjælpere: gratis Drikkevarer: for egen regning. Sidste tilmelding: 27. november på hahnviby@gmail.com eller som sms til 61 60 97 27 Blad 4 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 9


Julehygge Gløgg, æbleskiver og juleknas. Vi hygger, skåler julen ind og alle er velkomne. Ta’ gerne en ven med, det er ganske gratis! Hvor: Fælleshuset Myrholmsvej 85, Viby J Hvornår: Onsdag den 14. december kl. 16 – 18 Tilmelding: hahnviby@gmail.com eller sms 61 60 97 27 På bestyrelsens vegne Marie-Louise

Blad 4 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 11


Julebanko Af Solveig Hansen Forrige vinter introducerede forbundet ”Det virtuelle forsamlingshus”, og som ny tradition indledtes også seneste december med Julebanko. Desværre en aften, hvor jeg var vært for årets sidste bestyrelsesmøde i DH-Syddjurs (lokalafdeling af Danske Handicaporganisationer), så jeg nåede kun at se skyggen af bankopladerne. Små 100 spillede banko på nettet den aften, og nogle var så heldige efterfølgende at blive udtrukket til yderligere fine præmier. Hovedpræmien var en uges ophold i Hou Søsportcenter. Aftenens værter var landsformand Susanne Olsen og afdelingschef for politik, jura og rådgivning Jeppe S. Kerckhoffs. Katrine Ibsen Larsen, projektansvarlig og politisk konsulent, var lykkens gudinde ved lodtrækningen, og blandt de tekniske folk ses i baggrunden konsulent Claus Jensen. Ses vi mon til julebanko i år?

Blad 4 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 13


Kort

nyt

- fra bestyrelsen Lidt nyt fra regionen Der var regionsmøde i Dansk Handicap Forbund den 27. september i Silkeborg. Til regionsmøderne inviteres deltagere fra de ni lokalafdelinger i Midtjylland og repræsentanter fra Specialkredsene. Regionen har planer om at arrangere et temamøde om ”Retssikkerhed” for medlemmerne i Midtjylland i starten af næste år. (Konkret satser man på torsdag den 19. januar kl. 18 i Silkeborg – alt efter hvornår eventuelle oplægsholdere kan deltage). Når alt er på plads, bliver arrangementet annonceret på hjemmesiden og i et nyhedsbrev. Julen nærmer sig, og det er det sidste blad, I modtager inden jul Bestyrelsen i Aarhus/Randers afdeling af Dansk Handicap Forbund ønsker alle medlemmer og deres familier en glædelig jul og et godt nytår. Aarhus/Randers afdeling vil rigtig gerne have flere medlemmer Tag din ven/veninde med til nogle arrangementer, så de kan få smag for, at vi har det hyggeligt, når vi er sammen. Følg med på hjemmesiden, for vi planlægger flere initiativer for at få flere medlemmer. Temadag i Rådhushallen Danske Handicaporganisationer havde den 6. september lavet et arrangement i Rådhushallen i Aarhus, hvor alle patientforeninger fik mulighed for at præsentere sig selv. Jeg stod som formand i vores stand. Borgmester Jakob Bundsgaard og formand for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen bød velkommen. Derefter kunne de besøgende gå til standene og få sig en snak om den enkelte forening. Vores stand var rimeligt besøgt. Også af byrådsmedlemmer, som var mødt op. Om det gav flere medlemmer, ved jeg ikke. Men vi fik budskabet bredt ud. Helle Szydlowski 14 · DHF Aarhus/Randers · 2022 · Blad 4


Kort

nyt

Temadag i Rådhushallen. Foto: Solveig Hansen. Valgmøde Danske Handicaporganisationer i Aarhus havde arrangeret et valgmøde med lokale landspolitikere den 11. oktober. På planlægningstidspunktet vidste man ikke, hvornår valget blev udskrevet. Men Valgmødet blev så højaktuelt. Desværre måtte man aflyse mødet på grund af manglende tilmeldinger. Jeg (formand her i lokalafdelingen) tror, vi alle er nødt til at ”gribe lidt i egen barm” og tænke over, om vi kan tillade os at klage over dårlige forhold for folk med handicap, hvis man i en stor kommune som Aarhus ikke kan samle deltagere nok til et møde med de folk, som vi forventer, skal forstå vores situation? Helle Szydlowski

Blad 4 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 15


Velfærdsteknologi Vi besøger DokkX for at høre om det sidste nye inden for velfærdsteknologi: Kan man tale til sine gardiner? Lystrer lyset på mundtlige ordrer? Kan man fløjte efter en elevator? Kom og bliv meget klogere på de magiske muligheder, der ligger og venter. Efterfølgende middag i Øens Madhus. Sted: Dokk X, øverste etage i Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C Dato: Torsdag den 23. februar kl 15.30. Rundvisning begynder kl. 16.00 Pris: Gratis (spisning for egen regning) Tilmelding: Senest 17. februar til Marie-Louise på Hahnviby@gmail.com eller på sms til 61 60 97 27

Foto: Pressefoto udlånt af KR Hospitalsudstyr i Hadsten. 16 · DHF Aarhus/Randers · 2022 · Blad 4


Kørestolsrugby - En helt igennem sindssyg kontaktsport Tekst: Marie-Louise Hahn - Fotos: Per Vestervig Eriksen Jeg har aldrig interesseret mig for sport i nogen form. Jeg har aldrig set en fodboldkamp - selv den legendariske EM i ’92 missede jeg. Men i denne uge blev der spillet WM i kørestolsrugby på hjemmebane i Vejle. Jeg havde ikke de store planer, og kæresten havde tid og lyst til at være med, så derfor har vi brugt tre dage, 1000 km og mange klaphatte på at bakke de danske atleter op. Der er noget fascinerende - og nærmest dyrisk - i at se otte store, muskuløse og svedige mænd kaste sig selv og deres kørestole rundt imellem hinanden på jagt efter bolden. Frygtløse og uden tanke på materielle eller fysiske skader knalder de sammen som tyre i brunst - eller moser sig igennem forsvaret som bulldozere. Meget fængslende! Danmark tabte bronzekampen til Japan. Australien og USA spillede finale, og efter en forrygende kamp kunne Australien stille sig øverst på skamlen.

Blad 4 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 17


Nyt

i gadenavn

Af Solveig Hansen Aarhus Kommune – ved et enigt byråd - har besluttet at ære Muskelsvindfondens stifter, Evald Krog ved at opkalde en vej efter ham. Evald Krogs Gade er den nye vej ind til MarselisborgCentret i Aarhus. Vejen, kendt som Hospitalsvej, skiftede navn den 30. oktober i år. Jeg faldt over nyheden på Muskelsvindfondens Facebook, og på Fondens hjemmeside kan man bl.a. læse Byrummets høringssvar: ”Evald Krog var én af grundlæggerne af tankerne bag omdannelsen af det tidligere Marselisborg Hospital til et rehabiliteringscenter. Det var det daværende Aarhus Amt, der ønskede hospitalet nedlagt og omdannet. Dette skete i slutningen af 1980’erne, og i 1989 blev den politiske beslutning truffet. Evald Krog har været en markant, politisk og ikke mindst handicappolitisk, personlighed nationalt, men især i forhold til at sætte Aarhus positivt på landkortet for gode ordninger på handicapområdet.” Evald Krog, der døde i begyndelsen af december 2020, blev 76 år gammel og var formand for Muskelsvindfonden i 42 år.

Et kig ind i den rekreative park, MarselisborgCentret ligger i. Blad 4 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 19


Bogomtale

hollys dagbog

En servicehunds betroelser fra en coronatid Holly er servicehund for Lotte Tobiasen. Den smukke, lyse labrador hjælper blandt meget andet med at bære indkøb og trække tøj ud af vaskemaskinen. Samtidig er hun en kærlig ven i hverdagen. Da corona lukker Danmark ned, får Holly ekstra travlt. Også selvom der sker meget mindre end tidligere… Holly og Lotte er ofte hjemme i dagevis uden at være sammen med andre mennesker. Mens Holly kæmper med at holde Lottes humør oppe, prøver hun at forstå, hvorfor mennesker har så svært ved at nyde nuet, hvorfor de ikke bare siger, at de keder sig, og hvorfor det pludselig er godt at være negativ? HOLLYS DAGBOG – en servicehunds betroelser fra en coronatid giver et ærligt og tankevækkende indblik i, hvordan det kan være for et menneske med handicap altid at skulle leve livet i en form for lockdown. Med masser af humor fortæller Holly om både begivenhedsrige og kedelige dage, om glæde, venskab, ensomhed, hudsult og chokolade. De 14 måneders dagbogsuddrag fra coronatiden er krydret med små eventyr og godnathistorier, som Holly og Lotte skiftes til at fortælle. Fortællinger, hvis pointer ikke blot giver en et smil på læben, men også lyst til at få det bedste ud af livet… hver dag. HOLLYS DAGBOG er på 97 sider, udkom i maj 2022 og forhandles af GUCCA til 149,95 plus forsendelse, fås også som e-bog og lydbog ved SAXO, hvis man har disse tjenester.

Blad 4 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 21


Back

to the roots, rinkenæs

Tekst: Marie-Louise Hahn - Foto: Ann-Sofie Hahn Hvis du drejer væk fra motorvejen ved afkørsel 15/Søgård, er der kun ca. 12 km til Rinkenæs skole, hvor der første weekend i marts er Back To The Roots festival. Weekenden byder på musik i mange forskellige genrer: country, blues, folkemusik og en masse midt i mellem. Der er en virkelig dejlig stemning, og der er lagt mange frivillige timer i at få alting til at fungere. Med kun 200 billetter er jeg næsten sikker på, det er en af Danmarks mindste festivaler, og jeg ved med sikkerhed, at det er den hyggeligste. Tilgængelighed: Alt er lige ind fra gaden. Skolen har ikke et decideret handicaptoilet, men har dog et stort toilet, hvor du kan komme ind med en kørestol. Hvis du har et ledsagerkort, får din hjælper et gratis armbånd. Der er ikke mulighed for at overnatte på skolen. Back To The Roots 2023 Tekst: Solveig Hansen Tid: Fredag & lørdag 3. - 4. marts Sted: Stenvej 10, Rinkenæs, 6300 Gråsten Tlf: 25 33 94 97 Billetsalget er startet Se mere på Facebook! Rinkenæshus Camping, Sejrsvej 41-43, tlf. 81 81 63 00, udlejer shelter, glampingtelt og flere hyttetyper, tjek selv for tilgængelighed…

Henrik Johannessen spillede i Rinkenæs marts 22. Blad 4 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 23


Ribe

området

Af Hanne Juhler Rasmussen På jagt efter Sort Sol i Ribe-området Ribe Byferie dannede rammen om en dejlig weekendtur. Dejlig stor stuelejlighed med handicapvenlig indretning. Tilgængeligt badeværelse - og badestol kan lånes uden beregning i receptionen. Kammerslusen har bygget en flot rampe, så det er muligt at komme helt op og nyde udsigten over Ribe Å’s udmunding i Vadehavet. På vej hjem tog vi turen til Marsk Tower ved Skærbæk. Her anbefales det at booke tid til elevatoren, der fører helt op på toppen. Her er udsigten fantastisk, og hvis ikke du har din egen kikkert med, er der opstillet en på stedet med god information om, hvad der kan ses i horisonten. Restauranten er fuldt tilgængeligt med fine toiletforhold.

24 · DHF Aarhus/Randers · 2022 · Blad 4


Kalender NOVEMBER Torsdag den 10. november Mortens And på Lyngåskolen, Aarhus Lørdag den 19. november Jubilæumsjul på GAIA, Randers DECEMBER Fredag den 2. december Julefrokost på Café Suverän, Risskov Onsdag den 14. december Julehygge i Marie-Louises fælleshus, Viby J JANUAR Torsdag den 19. januar ”Retssikkerhed” i Medborgerhuset, Silkeborg FEBRUAR Torsdag den 23. februar Dokk X i Dokk1, Aarhus C

Blad 4 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 25


Hjælp Dansk Handicap Forbund videre ud i fremtiden I snart 100 år har Dansk Handicap Forbund kæmpet for et liv med lige muligheder. Der er stadig kampe, der skal kæmpes. Du kan være med til at sikre kampen de næste 100 år! Send et gavebeløb* til: Reg.nr.: 41 80 Kontonr.: 5401119 MobilePay: 97848

* Når du støtter med mindst 200 kr., så sikrer du forbundets fortsatte status som almennyttig organisation med momsfrihed!

Husk cpr.nr., så indberetter vi til SKAT!

Hvis du ønsker at give en fast månedlig, halvårlig eller helårlig gave, som trækkes via Betalingsservice eller ved fremsendt girokort, så kontakt os på dhf@danskhandicapforbund.dk eller telefon 39 29 35 55.

26 · DHF Aarhus/Randers · 2022 · Blad 4


Bestyrelsen

DHFS LOKALAFDELING 2022

Formand Helle Szydlowski

Bymosevej 5 8210 Aarhus V

Tlf. 86 26 24 58 / 30 62 28 07 hsz@mail.dk

Næstformand Ole Storm

Thomas Koppels Gade 16, 5. th 8000 Aarhus C

Tlf. 21 26 90 61 ole@stormit.dk

Sonnesgade 14. 1. sal 8000 Aarhus C

Tlf. 20 84 07 52 lpj@stofanet.dk

Kasserer Lars Jacobsen

Bestyrelsesmedlemmer Marie-Louise Hahn

Myrholmsvej 31 8260 Viby J

Helle Birkmose Nielsen

Jernaldervænget 31 8220 Brabrand

Tlf. 61 60 97 27 hahnviby@gmail.com Tlf. 27 12 54 58 hellebirkmose@gmail.com

Suppleanter Erik Christensen

Bjørnsager 8, Haslund 8940 Randers SV

Lone Larsen

Torvevænget 246 8310 Tranbjerg

Tlf. 24 95 07 34 erik.christensen@outlook.dk Tlf. 23 70 64 95 lonehn@outlook.dk

Afdelingens hjemmeside: dhf-aarhus.dk Medlemsbladet Bladet udgives af DHF Aarhus / Randers Afdeling. Redaktør: Solveig Hansen - Ansvarshavende: Helle Szydlowski. Næste nummer af bladet udkommer ca. i uge 6. Materiale sendes til Solveig Hansen senest 6. januar på mail: sol1920@gmail.com Spørgsmål vedr. annoncer rettes til BB Consulting på tlf. 98 37 97 70.

Blad 4 · 2022 · DHF Aarhus/Randers · 27


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.