DHF Aarhus / Randers - medlemsblad 4 - 2017

Page 1

Leder dansk handicap forbund

AARHUS / RANDERS Foto: wikimedia

Leder s. 3 · Generalforsamling s. 10 · Museum for alle s. 13

Nr. 4 · NOVEMBER 2017 · 16.Blad årgang 4 · 2017 · DHF Aarhus/Randers · 1


Leder

i 2018 skal der fokus på tilgængeligheden

Af Rikke Kastbjerg Et af DHFs kerneområder er den fysiske tilgængelighed, som er så altafgørende for os. Jeg synes derfor, at det var utroligt spændende læsning, da jeg for nogen tid siden så, at Handicaprådet i Aarhus Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer og Ældrerådet vil gå efter at blive europæisk tilgængeligheds by i 2019 og blive præmieret med ”Access City Award 2019”. Access City Award er en årlig konkurrence, som arrangeres af Europa-Kommissionen og Det Europæiske Handicapforum. Hvert år gives prisen som en anerkendelse til større europæiske byer, som arbejder på at forbedre tilgængeligheden for alle borgere på nye og innovative måder.

Aarhus Kommune vil derfor intensivere arbejdet med at øge tilgængeligheden og gøre Aarhus til en god by for alle. Arbejdet kommer til at foregå i 2018, da prisen uddeles sidst på året, så vi må på banen og markere os. En af mulighederne er ved at deltage i Dansk Handicap Dag den 17. marts 2018. Aarhus/Randers Afdelingen er arrangør, og vi arbejder på at lave en hyggelig og spændende dag, hvor der er mulighed for debat og for at møde medlemmer fra flere af de andre afdelinger i Region Midtjylland. Temaet bliver den fysiske tilgængelighed. Blad 4 · 2017 · DHF Aarhus/Randers · 3


Leder

i 2018 skal der fokus på tilgængeligheden

Jeg vil også opfordre jer til at hente app’en ”Lige adgang”. Det er DHFs tilgængelighedsapp for mennesker med bevægelseshandicap på farten. Her kan du registrere forskellige oplysninger omkring adgangsforhold til restauranter m.m., og du kan se oplysninger om steder, du overvejer at besøge. Jo flere steder vi registrerer, jo mere får vi ud af app’en, og jo mere kan vi hjælpe hinanden.

Jeg synes, det lyder som et spændende år, der venter os, men inden vi når så langt, vil bestyrelsen gerne ønske jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Julehygge Det er ikke rigtig jul, før vi har holdt afdelingens julehygge-eftermiddag. Så læg igen julebag, pakkeræs og konfekt bag dig og skål julen ind med os andre.

Onsdag den 13. december kl. 16.00 Myrholmsvej 85, Viby

Husk et par gaver til pakkespil.

4 · DHF Aarhus/Randers · 2017 · Blad 4


Leder MMM

HAVDE BESØG AF LOKALPOLITIKERE

Fotos og tekst af Rikke Kastbjerg Oktobers udgave af Mad med Mille var noget helt særligt. 13 repræsentanter fra partier, der stiller op til det kommende regions- og kommunalvalg, mødte op på Lyngåskolen til en debat med afdelingens medlemmer. Marie-Louise havde inviteret politikere og medlemmer til en aften med spørgsmål, svar og dejlig mad. Først fik alle politikere mulighed for at præsentere sig selv og deres mærkesager. Herefter var der tid til spørgsmål – både fra salen og fra Facebook. Vi kom langt omkring og flere af handicap-områdets facetter blev debatteret. Efterfølgende spiste vi sammen, og der

var rig mulighed for at få talt sammen på kryds og tværs. Det var en rigtig hyggelig aften, og jeg håber, at politikerne blev klogere på handicapområdet og de mennesker, det handler om.

Blad 4 · 2017 · DHF Aarhus/Randers · 5


Lysfest Der bliver ingen julefrokost i år. Til gengæld vil vi gerne fejre, at det nu snart går mod lysere tider med en Lysfest.

Den finder sted fredag den 26.1.2018 kl. 18 på Clemens Gastro og Bar. Vi har bestilt bord, og Clemens Gastro sørger for, at vi får en hyggelig aften med god mad og drikke – og sikkert også godt med levende lys tændt. Prisen bliver 100 kr. pr. person. (Hjælpere gratis). Drikkevarer på egen regning. Tilmelding til Helle Szydlowski på tlf. 3062 2807 eller på mail: hsz@stofanet.dk senest den 19.1.2018. Annonce 55 x 90 mm

6 · DHF Aarhus/Randers · 2017 · Blad 4

13/05/03

8:45

Side 1


ARoS Vi har bestilt en rundvisning på ARoS til udstillingen Bacon, Freud and the London Painters. Vi mødes udenfor billetsalget

Onsdag den 31.1.2018 kl. 15.45. Rundvisningen starter kl. 16, og da vi kun har en time til rådighed, starter vi præcist. Hvis du har kort til ARoS, så medbring det. Det sparer afdelingen for udgifter til indgangsentré. Deltagelse i arrangementet er gratis, men hvis du melder dig til så mød op! Vi skal helst ikke stå med ubenyttede pladser. Tilmelding til Helle Szydlowski senest tirsdag den 23.1.2018. Tlf. 3062 2807 eller mail: hsz@stofanet.dk Efter rundvisningen kan de af os, som har lyst til det, spise sammen i caféen. Spisning er for egen regning.

Foto: Anders Sune Berg Blad 4 · 2017 · DHF Aarhus/Randers · 7


17/18

DHF Aarhus/Ran

November

December

Januar

On 1

Fr

1

Ma 1 Nytårsdag

To

2

2

Ti

Fr

3

Sø 3

4

Ma 4

2

On 3

49

To

4

5

Fr

5

On 6

6

7

To

7

Sø 7

On 8

Fr

8

Ma 8

To

9

Ti

Sø 5

Ti

45

Ma 6 Ti

9

Sø 10

Lø 11

Ma 11

Sø 12

Ti 12

Fr 12

On 13 Julehygge*

Lø 13

Ti 14

To 14

Sø 14

On 15 MmM Mortens and

Fr 15

Ma 15

To 16

Lø 16

Ti 16

Fr 17

Sø 17

On 17

Lø 18

Ma 18

Sø 19

Ti 19

Fr 19

On 20

Lø 20

Ti 21

To 21

Sø 21

On 22

Fr 22

Ma 22

To 23

Lø 23

Ti 23

Fr 24

Sø 24

On 24

Lø 25

Ma 25 Juledag

Sø 26

Ti 26

46

Ma 20

Ma 27

47

48

On 10

50

51

52

2. juledag

To 11

To 28

Sø 28

On 29

Fr 29

Ma 29

To 30

Lø 30

Ti 30

8 · DHF Aarhus/Randers · 2017 · Blad 4

4

Fr 26 Lysfest*

Ti 28

On 31 19 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

Mad med Mille

To 25 Lø 27

Sø 31

3

To 18 Bestyrelsesmøde

On 27

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

2

9

Fr 10

Ma 13

1

5 Besøg på Aros* 22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage


17/18

nders vinter 2017 Februar

Marts

April

To

1

To

1

Sø 1 Påskedag

Fr

2

Fr

2

Ma 2 2. påskedag

3

3

Ti

Sø 4

Sø 4

6

Ma 5

3

On 4

10

To

5

6

Fr

6

On 7

On 7

7

To

8

To

8

Sø 8

Fr

9

Fr

9

Ma 9

Lø 10

Lø 10

Ti 10

Sø 11

Sø 11

On 11 Bestyrelsesmøde

Ti

6

Ma 5 Ti

7

Ma 12

11

Ma 12 Ti 13

Fr 13

On 14

On 14

Lø 14

To 15

To 15

Sø 15

Fr 16

Fr 16

Ma 16

Lø 17

Lø 17

Sø 18

Sø 18

8

Dansk Handicap Dag*

15

To 12

Ti 13

Ma 19

16

Ti 17 On 18 Mad med Mille

12

Ma 19

To 19

Ti 20

Ti 20

Fr 20

On 21 Mad med Mille

On 21 Mad med Mille

Lø 21 Generalforsamling*

To 22

To 22

Sø 22

Fr 23

Fr 23

Ma 23

Lø 24

Lø 24

Ti 24

Sø 25

Sø 25 Palmesøndag

On 25

9

Ma 26

14

13

Ma 26

17

To 26

Ti 27

Ti 27

Fr 27 Bededag

On 28 Bestyrelsesmøde

On 28

Lø 28

To 29 Skærtorsdag

Sø 29

Fr 30 Langfredag

Ma 30

18

Lø 31 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

19 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Blad 4 · 2017 · DHF Aarhus/Randers · 9


Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling

Lørdag den 21. april 2018 kl. 14.00 Lyngåskolen, Graham Bells Vej 1, 8200 Aarhus N Der indkaldes hermed til den årlige ordinære generalforsamling med følgende dagsorden: 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Velkommen Valg af dirigent Valg af referent Valg af stemmeudvalg Beretning Regnskab Indkomne forslag Fremtidigt arbejde Valg af bestyrelse Valg af formand Valg af et bestyrelsesmedlem Valg af to suppleanter 9. Eventuelt

Indkomne forslag sendes til vores formand, Rikke, senest den 21. marts 2018 på mail: k@stbjerg.dk. Efter generalforsamlingen er der mulighed for at spise og hygge sammen. Det er gratis at deltage i både generalforsamling og spisning, og alle er velkomne, men af hensyn til bestilling af maden vil vi meget gerne bede dig melde dig til hos Rikke meget gerne på mail k@stbjerg.dk ellers på tlf. 20 22 04 23 senest den 1. april 2018. Vel mødt! 10 · DHF Aarhus/Randers · 2017 · Blad 4


MmM

fortsætter

I skrivende stund mangler vi stadig at diskutere lokalpolitik med byrådskandidaterne (25. okt.) samt vores traditionelle Mortens And aften. (15. nov.) Vi runder de 7 år i januar 2018, så gad vide om det ikke kræver en lagkage. Til det nye år har jeg inviteret David fra Seychellerne til at lave mad sammen med os, Skralde-caféen til at fortælle om tankerne

København Dansk Handicap Forbund flyttede i 2012 hovedkontoret fra Hans Knudsens Plads til Handicaporganisationernes Hus i Taastrup, og nu synes vi i bestyrelsen det er på tide, at foreningens anden største afdeling kommer på visit. Derfor vil vi gerne invitere dig på weekend i København fra 25.-27. maj 2018.

bag projektet, og så giver jeg 50 kr. i rabat, hver gang du tager et nyt medlem med. Så hold øje med vores fb-side for nye tiltag og husk nu at melde dig til før din nabo.

MmM here we come!!! Prisen bliver bare 1200 kr. for 2 overnatninger, 2 x morgenmad og aftensmad fredag. Tilmelding til Marie-Louise på hahnviby@gmail.com eller sms 6160 9727. Vi glæder os til at se jer. Lars og Marie-Louise

Programmet er under udvikling, men landsformand Susanne Olsen har lovet af vise rundt i verdens bedst tilgængelige hus, vi skal spise god mad, og så bliver der rig lejlighed til at shoppe, gå på stranden eller hygge i Nyhavn.

x

i kalenderen Så, sæt allerede nu og følg med på vores facebookside, på mailen og i næste blad. Blad 4 · 2017 · DHF Aarhus/Randers · 11


Hjælpemiddelbus Af Thomas Arpe - Fotos: Marie-Louise Vi havde stor glæde af den bus i efteråret til Mad med Mille, hvor de kom ud og forklarede om projektet, og vi så, hvad de havde for nogle hjælpemidler. Der var en minicrosser, en rollator, et hjælpemiddel hvor man kan få hjælp til at komme op fra gulvet, med meget meget mere.

Aarhus kommune har lavet et projekt omkring hjælpemidler og om at komme ud til borgerne. De har fået lavet en bus, der kører rundt i Aarhus kommune. Der er forskellige temaer hvert halve år med forskellige hjælpemidler. Det er et godt projekt.

12 · DHF Aarhus/Randers · 2017 · Blad 4

Projektet går også ud på at få en dialog med borgerne, så man er mere lydhør overfor borgernes behov. Jeg synes, det er en god idé, og jeg er meget begejstret for det her projekt. Så jeg synes, at I skal besøge bussen eller komme ned på Dokk1, hvor projektet holder til, og alle har gavn af det, uanset hvem man er.


Museum

for alle

Tekst og fotos af Solveig Hansen, sol1920@gmail.com Frem til slutningen af 1800-tallet var bybilledet i Grenaa i høj grad præget af købmandsgårdene. Der er nu kun én af disse tilbage. Den var købmandsgård fra starten af 1700-tallet til 10. april 1970, hvor den blev solgt til Djurslands Museum. ”Museum Østjylland vil være et museum for alle. Derfor er de nye udstillinger i Grenaa lavet lettilgængelige for alle – uanset forudsætninger, alder eller funktionsnedsættelser. Museet har installeret elevator og lifte, så alle kan komme omkring i huset og opleve udstillingerne. Udstillingerne er indrettet i en fredet købmandsgård, hvilket betyder, at adgangen til nogle rum er begrænset af smalle døråbninger med 70 cm bredde og høje trin.”

er indrettet efter bedste evne, selve toilettet er væghængt. Den ene (opklappelige) armstøtte er monteret i et lille indhak, der måske alligevel gør forflytning mulig? Håndvasken er indenfor rækkevidde fra toilettet og forsynet med automatisk vandhane. Døren mangler et tilbagetrækshåndtag, men er bred og letgående. Til daglig bruger jeg benprotese, og kørestolen benytter jeg mest til aflastning og i forbindelse med ferier sydpå. Midt i august besøgte jeg museet i min stol. Turen rundt var en større udfordring, end jeg havde forestillet mig. Hele første sal fremstår med sin oprindelige gulvbelægning, slidte gulvbrædder, der har ”søkket” mere nogle steder end andre. Der er lagt fine kørebelægninger, der letter rundturen. De mange

Teksten i kursiv er hentet fra museets informative hjemmeside, hvor det er muligt at orientere sig om både udstillingerne og rammerne. Museet har en manuel kørestol til udlån, så er det muligt at forflytte sig over i lånestolen, kan man måske alligevel komme rundt og se det hele, selvom ens egen stol evt. er så stor, at det kniber med at holde sig indenfor de 250 kilo, trappeliften angiver som max vægt og/eller anvende den lille elevator-lift, der måler 1.40 x 1.05/1.15 – betjeningspanelet fylder langs den ene side og begrænser frirummet, der er 1.15 i gulvplan og dermed gjorde det let for mig at vende derinde i min manuelle stol. Også handicaptoilettet Blad 4 · 2017 · DHF Aarhus/Randers · 13


Museum

for alle

døråbninger er forsynet med miniramper hen over dørtrinnet, der nogle steder også har en sideværts hældning, der kan kræve tilløb og/eller en hjælpende hånd. Elevatorliften går fra stueplan til første og anden sal, og på første sal er der en trappelift ned til det forskudte plan, der ydermere er forsynet med en hæve-sænkeplatform ved det eneste dørtrin, hvor man af sikkerhedshensyn har fravalgt rampe, da trappen til gående er lige udenfor døråbningen. Økonomien har sat sine begrænsninger i ombygningsfasen, så ønsket om automatisk dør på elevatoren måtte spares væk. Personligt kunne jeg have ønsket en blidere belægning end brosten på adgangsvejen fra p-pladsen og på rampen op til hovedindgangen, men får ved min ankomst oplyst, at det var en KAMP overhovedet at få tilladelse til at etablere rampen, der i øvrigt kun har gelænder på den nyetablerede halvmur. Jeg er ikke tilgængelighedsekspert og har ikke taget alle vejledninger i ed, men vil frimodigt give museet i Grenaa fire stjerner for sin handicapvenlighed og de mange gode tiltag i kompromiets kunst mellem fy14 · DHF Aarhus/Randers · 2017 · Blad 4

siske udfordringer og hensynet til den flere hundrede år gamle, fredede bygning. Rundt på udstillingen er den skrevne tekst så læsevenlig som mulig og i vid udstrækning også indtalt. (Engelsk er eneste andet sprog end dansk.) Alle it-pulte kan nås fra kørestolen og spredt i udstillingen er stole med og uden armlæn og ryglæn til enten at sidde og hvile benene og/eller fordybe sig i udstillingens mange detaljer. I stueplan har 17 kunstnere samarbejdet om RETHINK-konceptet, der udspringer af Kulturby 2017, ovenpå er der historisk museum med en ny, permanent udstilling, der tager dig med gennem 10.000 års historie på Norddjursland. ”Fire veje til Norddjurs” fortæller i fire temaer om de livsvilkår, menneskene siden stenalderen har levet under: Havet, kalken, jorden og købstaden. Udstillingerne er spækket med filmklip, billeder, fortællinger - og alt, hvad der ikke er sat i montre, må du røre ved. Mine glimt fra udstillingen ses her: https:// www.facebook.com/media/set/?set=a. 10213685061823593.1073742143.1316 235898&type=1&l=91b1e9c3fd


Bestyrelsen

DHFS LOKALAFDELING 2017

Formand Rikke Kastbjerg

Østerby Alle 20 8310 Tranbjerg J

Tlf. 20 22 04 23 k@stbjerg.dk

Kildeagervej 43 8361 Hasselager

Tlf. 21 26 90 61 ole@stormit.dk

Sonnesgade 14. 1. sal 8000 Aarhus C

Tlf. 20 84 07 52 lpj@stofanet.dk

Næstformand Ole Storm

Kasserer Lars Jacobsen

Bestyrelsesmedlemmer Helle Szydlowski

Bymosevej 5 8210 Aarhus V

Marie-Louise Hahn (Mille)

Myrholmsvej 31 8260 Viby J

Helle Birkmose Nielsen

Jernaldervænget 31 8220 Brabrand

Tlf. 86 26 24 58 / 30 62 28 07 hsz@stofanet.dk Tlf. 61 60 97 27 hahnviby@gmail.com Tlf. 25 14 71 48 hellebirkmose@gmail.com

Suppleanter Flemming Thorbek

Lergravvænget 34 8380 Trige

Solveig Hansen

Engvej 9 8560 Gjern

Tlf. 86 23 01 86 ullathorbek@gmail.com Tlf. 41 17 29 45 sol1920@gmail.com

Afdelingens hjemmeside: dhf-aarhus.dk Medlemsbladet Bladet udgives af DHF Aarhus / Randers Afdeling. Redaktør: Helle Birkmose Nielsen - Ansvarshavende: Rikke Kastbjerg. Næste nummer af bladet udkommer i uge 8. Materiale sendes til Helle Birkmose Nielsen senest 26. januar. Spørgsmål vedr. annoncer rettes til BB Consulting på tlf. 98 37 97 70. Blad 4 · 2017 · DHF Aarhus/Randers · 15


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.