DHF Aarhus / Randers - medlemsblad 4 - 2016

Page 1

Leder dansk handicap forbund

AARHUS / RANDERS

Foto: handicap.dk

Frivillighedens vej s. 3 · Fanerne blev luftet s. 7 · Københavnertur s. 13

Nr. 4 · november 2016 · 15.Blad årgang 4 · 2016 · DHF Aarhus/Randers · 1


Leder

Frivillighedens vej

Af Rikke Kastbjerg Vi er netop vendt hjem fra kongres i Dansk Handicap Forbund. Det var et par dage med mange gode debatter, og emnerne drejede sig blandt andet om, hvad vi skal være opmærksomme på og forholde os til i fremtiden.

ikke kommer ind på en glidebane, hvor det frivillige arbejde afløser lønnede jobs. Det gælder både store og små jobs. Mange steder er man presset på økonomien, og det kan derfor være fristende at inddrage frivillige.

Et af emnerne var frivillighed. Noget vi umiddelbart bedst kender fra vores frivillige i DHF, der yder en kæmpe indsats for, at vores organisation kan fungere. Men frivillighed er også begyndt at snige sig ind på andre områder.

Frivillige kan med stor fordel udfylde mange funktioner, men det er altafgørende, at frivillige indgår som en ekstra ressource. En af grundene til dette er, at der er tale om frivillige, og der vil derfor også være grænser for, hvilke krav der kan stilles. Man må aldrig blive afhængig af den frivillige arbejds-kraft….

Det er her vi skal være opmærksomme, også på lokalt plan. Det er vigtigt, at vi

Blad 4 · 2016 · DHF Aarhus/Randers · 3


Leder Tak for i år 2016 nærmer sig sin afslutning, og bestyrelsen vil gerne sige alle tak for endnu et godt år i Aarhus / Randers afdelingen. Vi er rigtig glade for, at I bakker op om lokalafdelingen, og deltager i vores aktiviteter. Næste år vil vi i bladet blandt andet sætte fokus på regions- og kommunalvalg, som afholdes den 21. november 2017. Endeligt vil vi gerne ønske dig og din familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi glæder os til at se dig i 2017.

Medlemsblad Kære læser af DHF Aarhus / Randers medlemsblad. Vi har i dette og sidste nummer fornyet design og layout. Vi vil i de kommende numre fortsætte stilen og håber at det nye og mere tidssvarende udtryk falder i god jord. Vi sender en stor tak til Mia fra BB Consulting for kreativt input og stor tålmodighed Mange hilsener fra redaktionen Blad 4 · 2016 · DHF Aarhus/Randers · 5


Gladiator

Colosseums Helte

Onsdag den 31.8.2016 fik en gruppe fra Aarhus/Randers afdelingen en rundvisning i ”Gladiator – Colosseums Helte” udstillingen på Moesgaard Museum. Vi blev alle udstyret med mikrofoner og det – samtidig med at vi var heldige at få en virkelig god rundviser, som kunne fortælle meget levende om udstillingen – gjorde, at vi gik derfra med følelsen af at have fået et stort udbytte ud af rundvisningen. Der var lavet en film til udstillingen, hvor publikum fik fornemmelsen af at træde ind på Colosseum, hvor scenografi, modeller af forskellige gladiatorkarakterer, kæmpende krigere på film og lyden af tilskuere og vilde dyr gav en stemning af at befinde sig på et fyldt Colosseum. Den dag vi havde bestilt rundvisning, var onsdag i festugen, og det var måske grunden til, at der var usædvanlig meget trafik. Flere nåede ikke frem til rund-

Foto/Medieafdelingen - Moesgaard Museum

visningens start klokken 17 men måtte støde til undervejs – nogle få nåede slet ikke frem. Men for os der var heldige at komme frem til Moesgaard Museum, blev det en fin oplevelse.

Kulturhovedstad Tiden nærmer sig til Aarhus skal være Kulturhovedstad i 2017 Link til programbogen finder du her: http://www.aarhus2017.dk/da/programbog/ 6 · DHF Aarhus/Randers · 2016 · Blad 4

2017


Kongres

I DANSK HANDICAP FORBUND

Sidst i uge 42 blev vores faner luftet, da Helle B., Helle S, Marie-Louise og Rikke var delegerede på DHF’s 19. kongres. Den foregik også denne gang på Egmont Højskolen i Hou. Det var et par meget inspirerende dage, hvor der blev debatteret fortid, nutid og fremtid for forbundet. Beretningerne blev fremlagt, og det er tydeligt, at der er sket meget i de seneste to år. Årsregnskaberne for 2014 og 2015 godkendt. Det er dejligt at se, at det går bedre med DHF’s økonomi. Noget vi i den grad kan takke vores hovedkasserer og direktør for. Under det fremtidige arbejde blev forskellige emner taget op, og her er det tydeligt, at det fortsat er tilgængelighed, der er i fokus i DHF. Lørdag eftermiddag var der valg til hovedbestyrelsen. Der skulle vælges 5 personer, og blandt de 5 er Claus Bjarne

Afdelingens delegerede (Helle S., Marie-Louise og Helle B.)

Afdelingens delegerede foran fanerne Christensen og Rikke Kastbjerg fra vores lokalafdeling. Kongressen blev sluttet af med festmiddag og hygge, - en rigtig god mulighed for at få snakket sammen på tværs af afdelinger og regioner.

DHF’s landsformand Susanne Olsen og næstformand John Sørensen Blad 4 · 2016 · DHF Aarhus/Randers · 7


Julefrokost

medlemsarrangement

Så er det tid til at melde sig til julefrokosten, som i år finder sted i Randers. Vi har bestilt bord på Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers

Lørdag den 26. november 2016 kl. 17.00 Menuen er en meget traditionel, dansk julefrokostmenu. Vi starter med en velkomstdrink kl. 17.00. Når alle er nået frem, går vi til bords og får forhåbentligt et par hyggelige timer. Ud over velkomstdrinken er der bestilt en genstand pr. person. Hvad man ellers skal nyde af drikkevarer er på egen regning. Prisen er kr. 150 pr. person, hjælpere gratis. Tilmelding senest torsdag den 10. november 2016 til Helle Szydlowski på mail: hsz@stofanet.dk eller på SMS på nr. 30 62 28 07. (For god ordens skyld skal nævnes, at vi får vores eget lokale til julefrokosten, hvilket desværre betyder, at man skal over i en anden bygning for at benytte handicaptoilettet).

8 · DHF Aarhus/Randers · 2016 · Blad 4


Info

fra midttrafik ang. handicapkørsel

Bestillingsfristerne til jul og nytår i 2016: • Den 24.12.2016 bestilling fra den 14.11.2016 – 9.12.2016, hvilket vil sige hele 4 uger. Uanset handicapbevilling (gående/kørestolsbruger). Alle visiterede kan bestille i perioden • Den 31.12.2016 bestilling til den 30.12.2016 • Lange rejser over 100 km uanset om DSB/Xbus indgår, eller om vi udfører hele kørslen i Flexvogn (Jylland/Fyn), sidste bestillingsfrist den 1.12.2016. Se nyttig info om bestilling af jule/nytårskørsel på Midttrafiks hjemmeside.

ARoS

medlemsarrangement

Besøg på ARoS 11. januar 2017 Denne gang skal vi se udstillingen Texture of Life af Joana Vasconcelos. Vi mødes ved billetlugen kl. 17.00 Pris: 50kr. Tilmelding senest den 3. januar på hahnviby@gmail.com eller som sms på 61 60 97 27 til Marie-Louise Foto: aros.dk Blad 4 · 2016 · DHF Aarhus/Randers · 9


16/17 November Ti

December

Januar

1

To

1

Sø 1 Nytårsdag

On 2

Fr

2

Ma 2

To

3

3

Ti

Fr

4

Sø 4

5

Ma 5

1

3

On 4

49

To

5

6

Fr

6

On 7

7

8

To

8

Sø 8

On 9

Fr

9

Ma 9

To 10

Lø 10

Ti 10

Fr 11

Sø 11

On 11 Besøg på Aros*

Lø 12

Ma 12

Sø 13

Ti 13

Sø 6

Ti

45

Ma 7 Ti

46

Ma 14 Ti 15

On 14

50

2

To 12 Fr 13 Lø 14

Julehygge*

To 15

Sø 15

Fr 16

Ma 16

To 17

Lø 17

Ti 17

Fr 18

Sø 18

On 18 MmM

Lø 19

Ma 19

Sø 20

Ti 20

Fr 20

On 21

Lø 21

Ti 22

To 22

Sø 22

On 23

Fr 23

Ma 23 Bestyrelsesmøde

To 24

Lø 24

Ti 24

Fr 25

Sø 25 Juledag

On 25

Lø 26 Julefrokost*

Ma 26 2. juledag

Sø 27

Ti 27

Fr 27

On 28

Lø 28

Ti 29

To 29

Sø 29

On 30

Fr 30

Ma 30

On 16

MmM Besøg af landsformanden

47

Ma 21

Ma 28

48

51

52

Lø 31 22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

10 · DHF Aarhus/Randers · 2016 · Blad 4

3

To 19

4

To 26

5

Ti 31 21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage


16/17 Februar

Marts

April

On 1

On 1

To

2

To

2

Sø 2

Fr

3

Fr

3

Ma 3

4

4

Ti

Sø 5

Sø 5

6

Ma 6

1

14

4

On 5

10

To

6

7

Fr

7

On 8

On 8

8

To

To

Sø 9 Palmesøndag

Ti

7

Ma 6 Ti

9

9

Fr 10

Fr 10

Ma 10

Lø 11

Lø 11

Ti 11

Sø 12

Sø 12

On 12

7

Ma 13

11

Ma 13

15

To 13 Skærtorsdag

Ti 14

Ti 14

Fr 14 Langfredag

On 15 MmM

On 15 MmM

Lø 15

To 16

To 16

Sø 16 Påskedag

Fr 17

Fr 17

Ma 17 2. påskedag

Lø 18

Lø 18

Ti 18

Sø 19

Sø 19

On 19

Ma 20

8

Ma 20

12

MmM

To 20

Ti 21

Ti 21

Fr 21

On 22

On 22

Lø 22 Generalforsamling*

To 23

To 23

Sø 23

Fr 24

Fr 24

Ma 24

Lø 25

Lø 25

Ti 25

Sø 26

Sø 26

On 26

Ma 27

9

Ti 28

Ma 27

13

16

17

To 27

Ti 28

Fr 28

On 29

Lø 29

To 30

Sø 30

Fr 31 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

17 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

Blad 4 · 2016 · DHF Aarhus/Randers · 11


Dansk handicap dag Dansk Handicap Dag 2017 Lørdag den 18. marts 2017 er der Dansk Handicap Dag. Denne gang afholdes det i Skive, og vi starter kl. 13.00. Så snart vi har flere informationer, sender vi det ud på maillisten og kommer det på hjemmesiden. Sæt allerede nu X i kalenderen.

12 · DHF Aarhus/Randers · 2016 · Blad 4


Weekendtur

Den 12.- 14. maj 2017

I bededagsferien den 12. til den 14. maj 2017 arrangerer vi en tur til København. Vi skal bl.a. hygge, besøge vores hovedkontor i Handicaporganisationernes Hus, møde vores landsformand, mere hygge mm. Vi er ikke helt færdige med at lave programmet, der kan også være ændringer.

Så sæt

i kalenderen.

- Der kommer mere i næste blad. Hold øje med bladet og hjemmesiden.

Foto: handicap.dk Blad 4 · 2016 · DHF Aarhus/Randers · 13


En solstrålehistorie Vi kender sikkert alle det, når vi handler ind, at der nogle gange står noget på handicapparkeringspladserne. Jeg vil gerne fortælle om min lokale Netto på Jernaldervej. I løbet af foråret i år, havde jeg fat i en af medarbejderne et par gange, da deres blomster, jord mm. stod inde på halvdelen af handicappladsen, så min store handicapbil ikke kunne være der. Lige inden sommerferien kunne man slet ikke komme til de første p-pladser, pga vejarbejde troede jeg.

Det viste sig, at de havde fået lavet 2 nye handicappladser og en plads til blomster mm. Så det er dejligt, at jeg nu kan handle ind uden at være bange for, at jeg ikke kan parkere tæt på indgangen og er sikker på at komme ud af bilen. Netto skal have tak, fordi de lytter og ikke er ligeglade med kunderne. Jeg er glad for, at jeg gik til medarbejderne med min nød. Helle Birkmose

Parkering Dokk1 Der er kommet en ny regel vedr. parkering ved Dokk1. Alle handicapbiler må nu parkere på handicapparkeringspladserne under Dokk1 i 3 timer.

14 · DHF Aarhus/Randers · 2016 · Blad 4


Julehygge Julen er ikke rigtig begyndt før vi har fået gløgg, æbleskiver, hygge og pakkespil, vel?? Så derfor: Midt i den glade julevanvid: Lad gaveræset passe sig selv for et par timer og skål julen ind med os. Vi jule-nørder onsdag den 14. december, kl. 15.00 i fælleshuset Myrholmsvej 85 i Viby. Tilmeld dig på hahnviby@gmail.com eller sms på 61 60 97 27. PS: Husk et par små pakker til pakkespil. Marie-Louise

Blad 4 · 2016 · DHF Aarhus/Randers · 15


Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling

Lørdag den 22. april 2017 kl. 14.00 Lyngåskolen, Graham Bells Vej 1, 8200 Aarhus N Der indkaldes hermed til den årlige ordinære generalforsamling med følgende dagsorden: 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Velkommen Valg af dirigent Valg af referent Valg af stemmeudvalg Beretning Regnskab Indkomne forslag Fremtidigt arbejde Valg af bestyrelse Valg af kasserer Valg af to bestyrelsesmedlemmer Valg af to suppleanter 9. Eventuelt

Indkomne forslag sendes til vores formand, Rikke, senest den 22. marts 2017 på mail: k@stbjerg.dk eller pr. post til Rikke Kastbjerg, Østerby Allé 20, 8310 Tranbjerg J. Efter generalforsamlingen er der mulighed for at spise og hygge sammen. Det er gratis at deltage i både generalforsamling og spisning, og alle er velkomne, men af hensyn til bestilling af maden vil vi meget gerne bede dig melde dig til hos Rikke meget gerne på mail k@stbjerg.dk ellers på tlf. 20 22 04 23 senest den 1. april 2017. Vel mødt! 16 · DHF Aarhus/Randers · 2016 · Blad 4


Forbrugeroplysning Rollstuhlpannendienst!? - Lidt forbrugeroplysning! En forlænget weekend i Berlin udviklede sig til lidt af et mareridt med tre punkteringer og skift af kørestol. Min lille notits her er forbrugeroplysning, hvis du skulle komme i lignende situation, når du besøger Berlin. Jeg havde glemt at tage en ekstra slange med hjemmefra, så ved første punktering begyndte jagten på en cykelhandler i nabolaget. Slangens størrelse var desværre så speciel, at cykelhandleren meldte pas. På nettet fandt vi RpdBerlin eller Rollstuhlpannendienst. På mit bedste tysk fik jeg forklaret mit uheld. Tjenesten rykkede ud med en responstid på 2 timer, og jeg fik en ny slange.

Ny punktering og ny kontakt til RpdBerlin. Vi konstaterede, at vi kendte hinanden. Desværre havde de ikke flere nye slanger, men de ville låne mig en kørestol. Efter 2 timer var jeg kørende igen. Guderne må vide hvordan, men det lykkedes mig også at punktere med den lånte stol. Det var heldigvis sidste dag i Berlin og da RpdBerlin forærede mig en spraydåse der både kunne lappe og puste mit dæk, kunne vi snildt nå Bahnhof Berlin. Skulle du komme i klemme i Berlin så søg på www.Rpd.Berlin.de. De leverer service i spitzenklasse. Søren Andersen

Blad 4 · 2016 · DHF Aarhus/Randers · 17


INDMELDINGSKORT

handicappet

(år)

Kontingent 2016 Enlige Ægtepar/ Samboende

ikke-handicappet

Undertegnede ønsker at blive medlem af Dansk Handicap Forbund. Jeg er:

(måned)

Benyt venligst BLOKBOGSTAV ER Navn: Adresse: Postnr./By Fødselsdato: (dag) Kommune: Telefon: E-mail:

310 kr. 465 kr.

Sæt kryds hvis du tillige ønsker at være medlem af én af Dansk Handicap

Forældrekredsen (forældre til handicappede børn 0-18 år) Oplys venligst barnets fødselsår og navn: Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år) RYK (rygmarvsskadede) Amputationskredsen HPV-update

(underskrift af det nye medlem)

HU SK PORTO

Dansk Handicap Forbund Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup

18 · DHF Aarhus/Randers · 2016 · Blad 4

Du kan også tilmelde dig på www.danskhandicapforbund.dk


Bestyrelsen

DHFS LOKALAFDELING 2016

Formand Rikke Kastbjerg

Østerby Alle 20 8310 Tranbjerg J

Tlf. 20 22 04 23 k@stbjerg.dk

Kildeagervej 43 8361 Hasselager

Tlf. 21 26 90 61 ole@stormit.dk

Sonnesgade 14. 1. sal 8000 Aarhus C

Tlf. 20 84 07 52 lpj@stofanet.dk

Næstformand Ole Storm

Kasserer Lars Jacobsen

Bestyrelsesmedlemmer Helle Szydlowski

Bymosevej 5 8210 Aarhus V

Marie-Louise Hahn (Mille)

Myrholmsvej 31 8260 Viby J

Helle Birkmose Nielsen

Jernaldervænget 31 8220 Brabrand

Tlf. 86 26 24 58 / 30 62 28 07 hsz@aarhus.dk Tlf. 61 60 97 27 hahnviby@gmail.com Tlf. 25 14 71 48 hellebirkmose@gmail.com

Suppleanter Vakant

Afdelingens hjemmeside: dhf-aarhus.dk Medlemsbladet Bladet udgives af DHF Aarhus / Randers Afdeling. Redaktør: Helle Birkmose Nielsen - Ansvarshavende: Rikke Kastbjerg Næste nummer af bladet udkommer i uge 8. Materiale sendes til Helle Birkmose Nielsen senest 27. januar Spørgsmål vedr. annoncer rettes til BB Consulting på tlf. 98 37 97 70 Blad 4 · 2016 · DHF Aarhus/Randers · 19


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.