DHF Aarhus / Randers - medlemsblad 03 - 2019

Page 1

Leder dansk handicap forbund

AARHUS / RANDERS

Leder s. 3 · Arrangementer s. 5 · Temaaften s. 7

Nr. 3 · september 2019 · 18.Blad årgang 3 · 2019 · DHF Aarhus/Randers · 1


Leder

en hyggelig tid forude

Af Rikke Kastbjerg

Jeg håber, at I alle har nydt den dejlige varme sommer. Til tider har det været lige rigeligt, men det har været tiltrængt med sommerferie. Nu er vi så klar igen med aktivitetstilbud til jer, og vi håber meget, at I har lyst til at være med.

aften med Mortens and, og så bliver der selvfølgelig også plads til en julefrokost. De fleste aktiviteter vil blive omtalt i bladet, men I er også mere end velkomne til at følge med på afdelingens hjemmeside på www.dhf-aarhus.dk.

Når bladet udkommer, er det ikke længe siden, at en gruppe af vores medlemmer har været på tur til Slette Strand. Jeg glæder mig til at høre om deres tur og læse om det i et kommende lokalblad. Heldigvis har vi også andre hyggelige tilbud til jer i tiden ind til jul. Der kommer en lørdag med gourmet og wellness, en Blad 3 · 2019 · DHF Aarhus/Randers · 3


Wellness

& Gourmet

Negle, skæg, cocktails, hygge og go’ mad på en lørdag i oktober. Det kan kun blive godt. Du er hermed inviteret til superlørdag med afdelingen. Vi starter med smukke negle til pigerne (– og de mænd der ønsker det), og mændene har mulighed for en gammeldaws barbering med kniv. Vi fortsætter den go’e stil med hygge og cocktails serveret med stil af Lasse, en lokal bartender og mad i verdensklasse fra Olinico i Mejlgade. Lyder det som noget for dig, så skynd dig at tilmelde dig Pris: Sted: Tid: Tilmelding: Deadline:

500,- gratis for din hjælper Beboerhuset, Myrholmsvej, Viby J Lørdag den 5. oktober 2019 kl. 15 hahnviby@gmail.com eller på sms til 61609727 19. september 2019 Rikke & Marie-Louise

Mortens and Kan man spise Mortens and på en fredag, selvom det ikke er den 10. november? – ja, det mener vi godt, man kan. Så, derfor: Hank op i skørterne, svigermor og dit flotteste armbåndsur og kom til Mortens And på Lyngå skolen. Hvor: Hvornår: Hvor dyrt: Tilmelding:

Lyngå skolen, Graham Bells Vej 1D, Skejby Fredag d. 8. november 2019 kl. 18 100 kr. inkl. fri bar Senest den 5. november 2019 på hahnviby@gmail.com el. 61609727 Marie-Louise Blad 3 · 2019 · DHF Aarhus/Randers · 5


Temaaften

beskæftigelse på handicapområdet

Af Solveig Hansen Jeg kommer i starten af juni til en lukket dør på Horsens Sund By-butik og trykker på skift på døråbner og ringklokke uden synderlig effekt. Kort efter dukker endnu en forsinket deltager op, og vi trykker igen på skift. ”Nå”, siger jeg, ”mon ikke de snart kommer til at savne os?”, hun nikker sødt, og kort efter erfarer jeg, at hun er aftenens første oplægsholder. Lisbeth Heidemann Torfing, der er valgt til Horsens Byråd fra Enhedslisten og er udvalgsformand for beskæftigelsesrådet, indledte med at samle de fremmødte om teorien om, at vi ”nok alle er lidt trætte af skønmalerierne her i valgkampen…” Visioner og mission Beskæftigelse og integrationsudvalget i Horsens har visioner. Det er der også mere specifikt for handicapområdet - indenfor sundhed og velfærd. Intentionerne er afspejlet af handicappolitikken.

Lisbeth pointerer: - Vi har en mission: Alle fortjener et arbejde. Derfor vil vi et arbejdsmarked for alle. Og det gælder ALLE! Vi har en historisk lav ledighed, og udfordringen er nu at ”få de sidste med”. Herefter fremhæver hun nogle af de, i alt ti, prioriterede visioner: 1: Flere i job og uddannelse– hentet fra Byrådets arbejdsgrundlag. 2: Det forpligter at ville have alle med – også hentet fra Byrådets arbejdsgrundlag. 3: Bedre sammenhæng, så flere går direkte i job. - Beskæftigelsesplanen har nogle fokusområder, bl.a. at borgere med handicap skal i job. Kombinerer vi værdifulde resFortsættes side 10

Efter dejligt smørrebrød var vi klar til aftenens første indlæg Blad 3 · 2019 · DHF Aarhus/Randers · 7


19/20

September

Sø 1

36

Ma 2 Ti

3

On 4

DHF Aarhus/Rande

Ti

Oktober

1

Fr

On 2

To

3

Sø 3

Fr

4

To

5 b Bestyrelsesmøde

5

Fr

6

Sø 6

7

Ma 7

Sø 8

November 2

45

Ma 4 Gourmet og wellness*

41

5

On 6 To

7

Fr

8 Mortens and*

9

To 10

Sø 10

On 11

Fr 11

Ma 11

To 12

Lø 12

Ti 12

Fr 13

Sø 13

On 13 Regionsmødes Silkeborg

Lø 14

Ma 14 Bestyrelsesmøde

Sø 15

Ti 15

Ti 10

Ma 16

37

38

8

Ti

On 9

Ma 9

Ti

1

42

To 14 Fr 15

On 16

Lø 16

To 17

Sø 17

On 18

Fr 18

Ma 18

To 19

Lø 19

Ti 19

Fr 20

Sø 20

On 20

Lø 21

Ma 21

Sø 22

Ti 22

Ti 17

Ma 23

39

43

46

47

To 21 Fr 22

On 23

Lø 23

To 24

Sø 24

On 25

Fr 25

Ma 25

To 26

Lø 26

Ti 26

Fr 27

Sø 27

On 27 Bestyrelsesmøde

Lø 28

Ma 28

Sø 29

Ti 29

Ti 24

Ma 30

40 21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

44

On 30 To 31

48

To 28 Fr 29 Lø 30

23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage


19/20

ers afd. efterår 2019 December

Sø 1

Januar

Februar

On 1 Nytårsdag

To

2

Sø 2

Fr

3

Ma 3

On 4

4

Ti

To

5

Sø 5

Fr

6 Julefrokost*

Ma 6

7

Ti

49

Ma 2 Ti

3

2

1

4

On 5 To

6

Fr

7

On 8 Bestyrelsesmøde

8

To

9

Sø 9

Fr 10

Ma 10

On 11

Lø 11

Ti 11

To 12

Sø 12

On 12

Fr 13

Ma 13

Lø 14

Ti 14

Sø 15

On 15

Lø 15

To 16

Sø 16

Fr 17

Ma 17

On 18

Lø 18

Ti 18

To 19

Sø 19

On 19

Fr 20

Ma 20

Lø 21

Ti 21

Sø 22

On 22

Lø 22

To 23

Sø 23

Fr 24

Ma 24

On 25 Juledag

Lø 25

Ti 25

To 26

Sø 26

On 26

Sø 8

50

Ma 9 Ti 10

51

Ma 16 Ti 17

52

Ma 23 Ti 24 2. juledag

7

Fr 27

Ma 27

Lø 28

Ti 28

Sø 29

On 29

Ma 30 Ti 31

1 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

3

4

5

6

7

To 13 Bestyrelsesmøde Fr 14

8

To 20 Fr 21

9

To 27 Fr 28 Lø 29

To 30 Fr 31

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage


Temaaften sourcer og kompenserende hjælpemidler, kan det føre til drømmejobbet, ivrer den unge politiker og tilføjer: - Der er selvfølgelig også nogen, der ikke formår at komme i job. Til dem er der pension, og i Horsens erklærede man for nogle år siden, at borgere IKKE skulle hænge fast i systemet! En mumlen i lokalet røber, at det ikke altid opleves sådan ude i virkeligheden. Task force - Kommunen har en Jobtaskforce med målbare mål, fortæller Lisbeth og uddyber: - fx 100 lærlingepladser eller 200 småjobs i virksomheder, der gerne vil tage et socialt ansvar. Fleksjobs og småjobs skal være de bærende redskaber ift. udsatte ledige. Fra Jobtaskforcen fremhæver hun at: 1: Udsatte voksne med handicap eller psykisk lidelse skal være en del af arbejdsmarkedet 2: Vi skal fremme mestringsindsatsen 3: Vi skal styrke indsatsen for borgere, der har et handicap eller en psykisk lidelse 4: Vi skal udvikle indsatsen for unge hjemløse (der ofte har lidelser) Fællesskab er vigtigt Handicappolitikken bygger på, at et ar10 · DHF Aarhus/Randers · 2019 · Blad 3

beskæftigelse på handicapområde bejde (der giver mening, passer til den enkelte), giver oplevelsen af at være med i et fællesskab og at være et aktiv i samfundet; og det kan både være reelle job, særlige job, beskyttet beskæftigelse eller eventuelt på et dagcenter, hvis man ikke formår at arbejde. Lisbeth henviser til Det Syvende Ministermål: Personer med handicap i job. Gulerod giver succes Svend Erik Langberg, Virksomhedskonsulent på dagpengeområdet ved Jobcenter Horsens, har arbejdet med området i over 30 år, og han nævner, at der er 14 forskellige ydelser, der igen har forskellige slags udmøntning, så det bliver over 70 satser og ordninger, og siger med et smil, at Jobcenter Horsens går ind for det, der VIRKER, og det gør det, helt banalt sagt, når der er en gulerod for begge parter. Ole Steffensen fra Landsforeningen Autisme vil gerne orientere flere sagsbehandlere om, hvad der skal til for at etablere en arbejdsplads, der tilgodeser hans medlemmers særlige forudsætninger – og er sikker på, andre organisationer gerne gør det samme. Konventionen Svend Erik tager udgangspunkt i stikord fra Handicapkonventionen: ligebehandling, sektoransvar, kompensation og solidaritet.


Temaaften

beskæftigelse på handicapområdet

Aftenen sluttede med god debat om ”løst og fast”. Tak til DH-Horsens og oplægsholderne for en berigende aften. - Når en funktionsnedsættelse bliver en barriere for at komme i job på ordinære vilkår, er der en række lovbestemte ordninger og muligheder, fx fortrinsadgang, hjælpemidler, isbryderordning osv. forklarer Svend Erik. Han og hans kollega Henriette holder halvårlige oplæg for nyansatte og andre i Jobcenteret, der kan have glæde af kendskab til alle disse ordninger og muligheder. LAB-lovens formål, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, er at kompensere i et speci-

fikt job – Serviceloven, SEL søges til hjælpemidler, der er nødvendige ift. ethvert job. Hvad kan LAB-loven? Henriette Tirsvad, der primært arbejder med langtidssyge, gennemgik nogle kriterier for bevilling af hjælpemidler og assistance: - Det, der kan søges om, skal have afgørende betydning og/eller kompensere for funktionsnedsættelsen – og ikke være alment forekommende på denne type arBlad 3 · 2019 · DHF Aarhus/Randers · 11


Temaaften bejdsplads. Det kan bevilges som udlån eller tilskud, der er ingen øvre beløbsgrænse og ingen varighedskrav – og, på spørgsmål fra salen: - ja, der kan bevilges elevator og trappelift. Personkredsen er omfattende: sygemeldte, førtidspensionister i job med løntilskud, fleksjobansatte, selvstændigt erhvervsdrivende og ledige i diverse forløb. Man afdækker først, om der kan kompenseres via hjælpemidler, før man bevilger assistance. Anna Lise, der er næsten blind, spørger til hjælp til at finde til og fra job, og får præciseret, at det hører under Serviceloven. Svend Erik griber det frustrerende i, at ordningerne ikke altid spiller sammen. Han har omsider ”knækket koden”, hvor ordblindehjælpemidler nu ligger på et par pc-stationer på jobsøgningscentrene – for er du ledig, har du ikke ret til de hjælpemidler, der kompenserer for ordblindhed – og hvordan får man så søgt relevante jobs? Eksempler på det, LAB-loven kan Mindre arbejdspladsindretning kan være lyddæmpende foranstaltning (glasbur) til en mand med tinnitus.

beskæftigelse på handicapområdet vedkommende assistent i virksomheden, rekrutteres fra vikarbureau eller fx fra tolkefirma, der også kan fjerntolke. Ankestyrelsens afgørelser er vejledende for ny sagsbehandling. Der er budgetter, ja, men nås loftet, klappes kassen jo ikke i. Andre støtteforanstaltninger En mentor vejleder, guider og støtter til at befinde sig og udvikle sig på arbejdspladsen. Isbryderordningen er løntilskud (max 70 %) til nyuddannede med et handicap og kan bevilges i op til et år med ordinær løn (men husk, perioden tæller som ledighed). Fortrinsadgang til offentlige, ledige stillinger, giver ret til samtale, og derefter job, hvis der ikke er en ansøger, der er bedre kvalificeret. Namedropping Blandt de gode eksempler på personer med handicap, der klarer sig flot, nævnes Peter Rosenmeyer, der er født med misdannelser og Gert Rune, Ironman på ét ben, og jeg tager fra temaaftenen med fornyet tro på, at meget kan og vil lykkes.

Personlig assistance kan bevilges, når funktionsnedsættelsen/lidelsen er varig og tildeles LAB-assistance, ansættes Blad 3 · 2019 · DHF Aarhus/Randers · 13


Bestyrelsen

DHFS LOKALAFDELING 2019

Formand Rikke Kastbjerg

Eskebækparken 9, 1. TV 8660 Skanderborg

Tlf. 20 22 04 23 k@stbjerg.dk

Kildeagervej 43 8361 Hasselager

Tlf. 21 26 90 61 ole@stormit.dk

Sonnesgade 14. 1. sal 8000 Aarhus C

Tlf. 20 84 07 52 lpj@stofanet.dk

Næstformand Ole Storm

Kasserer Lars Jacobsen

Bestyrelsesmedlemmer Helle Szydlowski

Bymosevej 5 8210 Aarhus V

Marie-Louise Hahn (Mille)

Myrholmsvej 31 8260 Viby J

Helle Birkmose Nielsen

Jernaldervænget 31 8220 Brabrand

Tlf. 86 26 24 58 / 30 62 28 07 hsz@stofanet.dk Tlf. 61 60 97 27 hahnviby@gmail.com Tlf. 27 12 54 58 hellebirkmose@gmail.com

Suppleanter Flemming Thorbek

Lergravvænget 34 8380 Trige

Solveig Hansen

Engvej 9 8560 Kolind

Tlf. 86 23 01 86 ullathorbek@gmail.com Tlf. 41 17 29 45 sol1920@gmail.com

Afdelingens hjemmeside: dhf-aarhus.dk Medlemsbladet Bladet udgives af DHF Aarhus / Randers Afdeling. Redaktør: Helle Birkmose Nielsen - Ansvarshavende: Rikke Kastbjerg. Næste nummer af bladet udkommer ca. i uge 46. Materiale sendes til Rikke Kastbjerg senest 18. oktober Spørgsmål vedr. annoncer rettes til BB Consulting på tlf. 98 37 97 70. Blad 3 · 2019 · DHF Aarhus/Randers · 15


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.