DHF Aarhus / Randers - medlemsblad 02 - 2018

Page 1

Leder dansk handicap forbund

AARHUS / RANDERS

Leder s. 3 · Beretning s. 5 · Københavnertur s. 13

Nr. 2 · Maj 2018 · 17. årgang Blad 2 · 2018 · DHF Aarhus/Randers · 1


Leder

i Vi er klar til et år mere!

Af Rikke Kastbjerg

Den 21. april afholdte vi Aarhus/Randers afdelingens årlige ordinære generalforsamling. 13 medlemmer deltog, og Jeannette repræsenterede regionen. Traditionen tro havde vi fornøjelsen af at have DHFs næstformand John Sørensen som dirigent. En del af eftermiddagen gik med at debattere afdelingens aktiviteter. Desværre har vi i gennem længere tid ikke haft et handicappolitisk udvalg. Til bestyrelsens store glæde ser det nu ud til, at vi får et igen, da Ulla, Thomas og Claus Bjarne er interesserede i arbejdet.

Der var mange forslag til emner, som handicappolitisk udvalg kan tage fat på. Som eksempler kan nævnes tilgængelighed og boliger, uddannelse og beskæftigelse, transport og hjælperordninger. Udover det handicappolitiske var der også mange andre gode idéer til fremtidigt arbejde. Listen er lang, men her kan nævnes besøg på fængslet i Horsens, tur med overnatning i Hou – gerne i samarbejde med andre afdelinger i regionen, rollespil og sejlads på Randers Fjord. Der er nok at gå i gang med, og har du lyst til at være med til at stå for et arrangement, Blad 2 · 2018 · DHF Aarhus/Randers · 3


Leder

i Vi er klar til et år mere!

er du meget velkommen til at kontakte Helle B. fra bestyrelsen. Kontaktoplysninger finder du længere omme i bladet. En anden vigtig del af generalforsamlingen er valg til bestyrelsen. Rikke var

Beretning

på valg til posten som formand, Marie-Louise til posten som bestyrelsesmedlem og Solveig og Flemming til de to suppleantposter. Alle blev genvalgt, og vi glæder os nu til at tage fat på endnu en periode.

afdelingens beretning for 2017/2018

Det seneste år i Aarhus/Randers afdelingen har været et godt år med gode aktiviteter og socialt samvær. Økonomi Afdelingen har fortsat en sund økonomi, som uddybes nærmere i forbindelse med afdelingens årsregnskab. Adgangen til vores konti er kommet på plads, så vores kasserer Lars nu har mulighed for at administrere udbetalinger m.m. Årets arrangementer: Det har været et rigtig hyggeligt år i afdelingen med følgende aktiviteter: •Lørdag den 22. april 2017 afholdte afdelingen den årlige ordinære generalforsamling. 10 medlemmer deltog i en konstruktiv og hyggelig eftermiddag, hvor John Sørensen var dirigent. Lars Jacobsen blev valgt til kassererposten, og Helle Birkemose, Helle Szydlowski og Ole Storm som bestyrelsesmedlemmer. Solveig Hansen og Flemming Thorbek blev valgt som suppleanter.

fra generalforsamlingen •I maj måned gik turen til Hurup på Gourmet og wellness weekend. En rigtig hyggelig tur med besøg på bryggeri, dejlig mad og socialt samvær. •I september var der vinsmagning på Lyngåskolen med Lene Stentoft fra Liber Vine. Hun guidede os igennem 7 forskellige vine fra hvid til dessert, som vi smagte til sødt, surt, salt, bittert og umami. •Den 13. december blev der traditionen tro holdt juleafslutning og hygget med gløgg, æbleskiver og pakkeleg. Blad 2 · 2018 · DHF Aarhus/Randers · 5


Beretning •I stedet for en julefrokost holdte vi lysfest på Clemens Gastro og Bar i januar. •Sidst i januar fik vi en rundvisning i udstillingen Bacon, Freud and the London Painters på ARoS. •Mad med Mille kører nu på 7. år. Nogle gange er vi mange, andre gange er vi få, men uanset hvad har vi det altid hyggeligt og spiser noget rigtig dejlig mad. Nogle gange har Marie-Louise inviteret en gæst, og vi har haft temaer som fx politikerrunde inden kommunalvalget, Mortens and og fjernstyrede biler. Bladet og hjemmesiden Vi bruger afdelingens lokale blad og hjemmeside til at informere medlemmerne om, hvad der er sket, og hvad der kommer til at ske i afdelingen. For eksempel havde vi i blad nr. 3 op til kommunalvalget svar fra en række politikere. Bladet udkommer fortsat 4 gange om året. Sidste år havde vi i bestyrelsen fokus på at få opdateret layoutet på vores afdelingsblad. I år har vi set nærmere på hjemmesiden, og bestyrelsen har besluttet, at vi skal have en ny hjemmeside. Vi har derfor startet et samarbejde med Lasse Myrup fra MEDIE-GRAFIK, der de-

afdelingens beretning for 2017/2018 signer hjemmesider, og vi vil i den kommende tid udvikle på vores i samarbejde med Lasse. HPU – Handicappolitisk udvalg Det er fortsat bestyrelsens ønske at få udvalget i gang med det handicappolitiske arbejde igen. Vi vil derfor gerne opfordre alle interesserede til at melde sig, så vi kan få samlet et udvalg igen. Samarbejde på tværs DHF Region Midtjylland Bestyrelsen deltager fortsat så vidt muligt i de regionale møder, kurser og Dansk Handicapdag. I 2018 var Aarhus/ Randers afdelingen arrangør af Dansk Handicapdag. Den 17. marts. havde vi en rigtig god dag hos Langhøj med taler fra hovedkasserer Erna Christensen og handicappolitisk ordfører for SF Kirsten Normann Andersen. DH lokalt Repræsentanter fra bestyrelsen deltager som hidtil i bestyrelsesmøderne og i andre aktiviteter, der arrangeres af DH Aarhus. I de andre kommuner, som vores afdeling også dækker, har vi udpeget repræsentanter til de lokale DH afdelinger. Blad 2 · 2018 · DHF Aarhus/Randers · 7


Dansk Handicapdag

2018

I 2018 var Aarhus/Randers afdelingen arrangør af Dansk Handicapdag. Den 17. marts havde vi en rigtig god dag hos Langhøj med taler fra hovedkasserer Erna Christensen og handicappolitisk ordfører for SF Kirsten Normann Andersen. I år var emnet tilgængelighed, og det var dejligt at se, at så mange deltog. Langhøj bød på en dejlig buffet, og bagefter var der kaffe og hindbærsnitter. Langhøj fortalte om deres produkter, og der var rig mulighed for at prøve kørestole m.m. og stille spørgsmål.

Kirsten Normann Andersen

Erna Christensen Blad 2 · 2018 · DHF Aarhus/Randers · 9


2018

DHF Aarhus/Rander

Maj Ti

Juni

Juli

1

Fr

1

Sø 1

On 2

2

Ma 2

To

3

Sø 3

Fr

4

Ma 4

5

Ti

Sø 6

19

Ma 7

Ti

23

3

On 4

5

To

5

On 6

Regionsmøde Silkeborg Fr

6 7

To

7

8

Fr

8 Københavner-tur*

Sø 8

On 9

9 Københavner-tur*

Ma 9

To 10 Kr. himmelfartsdag

Sø 10 Københavner-tur*

Ti 10

Fr 11

Ma 11

Lø 12

Ti 12

To 12

Sø 13

On 13

Fr 13

To 14

Lø 14

Fr 15

Sø 15

Lø 16

Ma 16

To 17

Sø 17

Ti 17

Fr 18

Ma 18

Lø 19

Ti 19

Sø 20 Pinsedag

On 20

Ti

20

Ma 14 Ti 15 On 16

MmM Besøg af Skraldecaféen

Ma 21 2. pinsedag

21

24

25

29

On 18 To 19 Fr 20

Mad med Mille

Lø 21

Ti 22

Fr 22

Sø 22

On 23

Lø 23

Ma 23

To 24

Sø 24

Ti 24

Fr 25

Ma 25

Lø 26

Ti 26

To 26

Sø 27

On 27

Fr 27

To 28

Lø 28

Ti 29

Fr 29

Sø 29

On 30

Lø 30

Ma 30

22

28

On 11

To 21

Ma 28

27

26

To 31

30

On 25

31

Ti 31 21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage


2018

rs afd. sommer 2018 August

September

On 1

1

To

2

Sø 2

Fr

3

Ma 3

4

Ti

Oktober 40

Ma 1 Ti

36

2

On 3

4

To

4

On 5

Fr

5

To

6

6

7

Fr

7

Sø 7

On 8

8

Ma 8

To

9

Sø 9

Fr 10

Ma 10

Lø 11

Ti 11

To 11

Sø 12

On 12

Fr 12

To 13

Lø 13

Ti 14

Fr 14

Sø 14

On 15

Lø 15

Ma 15

To 16

Sø 16

Ti 16

Fr 17 Sommerfest*

Ma 17

Lø 18

Ti 18

To 18

Sø 19

On 19 Mad med Mille

Fr 19 DHF Kongres

To 20

Lø 20 DHF Kongres

Ti 21

Fr 21

Sø 21 DHF Kongres

On 22

Lø 22

Ma 22

To 23

Sø 23

Ti 23

Fr 24

Ma 24

Lø 25

Ti 25

To 25

Sø 26

On 26

Fr 26

To 27

Lø 27

Ti 28

Fr 28

Sø 28

On 29

Lø 29

Ma 29

To 30

Sø 30

Ti 30

Sø 5

32

Ma 6 Ti

33

Ma 13

Ma 20

Ma 27

34

35

Ti

37

38

39

Fr 31

41

9

On 10

42

On 17

On 24

43 Mad med Mille

44

On 31 23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage


Oplysning

Persondataloven

Opbevaring af personlige oplysninger om vore hjælpere Ifølge www.bpa-arbejdersgiver.dk skal vi, på grund af den nye persondatalov, pr. 1. maj have alle personlige dokumenter på vores hjælpere låst inde,- det være sig fysiske papirer og data på pc’en.

ning for kommunen til at stille spørgsmålstegn ved mine lederevner.

Det betyder f.eks., at det kun er særligt betroede medarbejdere, der har et reelt ærinde på den pc du bruger til lønarbejde, der må have adgang til din computer. Så nu er det slut med at dele pc med kæresten eller låne den ud til en kammerat.

Læs mere på: www.bpa-arbejdsgiver.dk både nyhedsbrev 1 og 2 - 2018 indeholder råd om håndtering af persondataloven; eller spørg evt. din kommune til råds: Din sagsbehandler har pligt til at vejlede dig.

I følge Dansk Handicap Forbund kan det have store konsekvenser, hvis man ikke har styr på sine ting: Som forbund kan det koste 4% af omsætningen. Jeg ved ikke, hvilke sanktioner man vil bruge overfor for os med bpa’er, men min frygt vil gå på, at kommunerne kan spekulere i en fratagelse af ordningen, hvis jeg ikke har styr på det. Især hvis bpa’en hænger i en tynd tråd; hvis der f.eks. er tvivl om ens evner som arbejdsgiver, er det måske en kærkommen undskyld12 · DHF Aarhus/Randers · 2018 · Blad 2

Dette har jeg dog intet sagligt belæg for, men jeg vil ikke selv turde tage chancen.

Marie-Louise Hahn


København

Tur til hovedstaden.

I weekenden den 8. – 10. juni har vi reserveret 10 handicapegnede værelser på Hotel Scandic, Sydhavns Plads 15, København SV. Fredag eftermiddag er der kaffe og kage fra kl. 15 – 16 på hotellet. Kl. 18 viser landsformanden rundt på ”hovedkontoret”, i Høje Taastrup, hvor vi efterfølgende får noget spiseligt. Hovedstaden har et så stort udbud af museer, aktiviteter og seværdigheder, at det kan være svært at vælge, så resten af weekenden er til fri disposition, men vi sørger for en hyggeligt sted at spise lørdag aften for dem, der har lyst til det. Marie-Louise er gerne behjælpelig med at arrangere samkørsel. Prisen er kr. 1.050, som dækker kaffe & kage på hotellet, aftensmad fredag og 2 overnatninger inkl. morgenmad. Hjælpere deltager gratis. Tilmeldinger på e-mail: hahnviby@gmail.com - Deadline for tilmelding: snarest. Marie-Louise & Lars

Blad 2 · 2018 · DHF Aarhus/Randers · 13


Ledsagekort Ledsagekortet giver dig mulighed for at medtage en ledsager gratis på en række teatre og museer, til kulturelle arrangementer, i forlystelsesparker og zoologiske haver. Desuden giver det rabat ved rejse med bus og tog hos selskaber, der udfører offentlig servicetrafik, dvs. NT, Midttrafik, Sydtrafik, FynBus, Movia, Bat, Arriva-tog, Abildschou linje 888, alle lokalbusser, DSB S-tog, DSB Øresund og Metroselskabet. Persongruppen, der kan opnå ledsagekort, er mangfoldig. Det gives bl.a. til borgere, der har et blåt parkeringskort. Se mere her: handicap.dk/brugerservice/

ledsagekort/, hvor du også finder link til og adresser på en lang række steder, hvor kortet giver ”fribillet” til ledsagere. Man søger hvert tredje år og betaler 200,- pr. gang. SH

Handicapparkering.nu Det er ikke altid let at være bilist i byen – især ikke hvis man har et handicap. Man har ofte behov for at vide, om der er en handicapparkeringsplads i nærheden af, hvor man skal hen. Og selvom man har tjekket på forhånd, er det ikke sikkert, den er ledig, eller at man ved, hvor man kan finde den næste frie p-plads. Handicapparkering.nu er en gratis app, udviklet til Android og udgivet af Tim Hallwyl og Rikke Gram-Hansen, app’en kan downloades fra Google Play. Indtil videre er der informationer om han14 · DHF Aarhus/Randers · 2018 · Blad 2

dicapparkeringspladser i København, Frederiksberg, Odense og Aarhus. Man ser - som på en GPS - sin egen position og mulige ledige p-pladser i nærheden. I Adressefeltet kan man taste en adresse og se, hvor langt der er til nærmeste handicapparkeringsplads, og hvor den er. Når man når hen til den valgte p-plads, kan man melde pladsen optaget: farven på ikonet skifter til rødt, så andre brugere kan se, pladsen er optaget, samt hvornår den er meldt optaget. SH


MmM

2018

Efter 2 meget velbesøgte Mad med Mille aftner i slutningen af 2017 (Mød din lokale byrådskandidat og Mortens aften) er fremmødet pludselig dalet drastisk i de første måneder af 2018. Jeg håber ikke, dette er et udtryk for, at arrangementet er forældet eller en manglende lyst til at spise god mad sammen med andre mennesker ;-) I august er Mad med Mille flyttet til en fredag og lavet om til en sommerfest, og i november spiser vi naturligvis Mortens and som sædvanligt. Vel mødt! Marie-Louise

Blad 2 · 2018 · DHF Aarhus/Randers · 15


Årsmøde

i dh-favrskov den 13. marts 2018

Af Solveig Hansen

Jeg fik i år lov at deltage på årsmødet i DH-Favrskov og kan betro jer, at afdelingen ledes solidt af Anders Munk Nielsen, der dog proklamerede, at man frem til næste årsmøde skal have fundet hans afløser. Dansk Handicap Forbund er repræsenteret ved Jeppe Ladefoged (webmaster) og Poul Erik Christiansen. Beretning, regnskab og handleplan blev godkendt. Det havde været lidt svært at finde folk til Handicaprådet, og en del af handleplanen går ud på at udbrede kendskabet til det handicappolitiske arbejde og lave workshops i forbindelse med et bestyrelsesmøde. Emnerne bliver fx fleksjob, bosteder, sagsbehandling og tilgængelighed. Afdelingen deltog i efteråret i Frivillig Fredag, herunder med en konkurrence, hvor man med blindestok og bind for øjnene skulle forcere adskillige forhindringer, det gav gode snakke og hovsa-oplevelser. Afdelingen var med til indvielse af et nyt sundhedscenter i Ulstrup og deltager i en månedlig sundhedscafé med oplæg/ foredrag skiftevis i Ulstrup og Hadsten. Til efteråret inviterer DH-Favrskov til sit årlige politikermøde. Favrskov er frikommune og Handicaprådet følger nøje med i forsøgene og den indflydelse, det har på medlemmernes dagligdag. DH centralt har med 16 · DHF Aarhus/Randers · 2018 · Blad 2

Grethe Villadsen

kontakt til KL og regering fået de værste ting luget væk, fremgik det af beretningen. Efter årsmødet var der oplæg af den nye Social- og Sundhedsformand Grethe Villadsen. Bagefter var der en god diskussion om motion/idræt, frivillige hjælpere og ledsagetimer og det nye tilskud til sundhedstjek til beboerne i botilbud. Grethe Villadsen indledte med en kæk bemærkning om, at hun skulle fortælle, hvad hun vil arbejde for – og hun vil arbejde for borgerne – og ”det var så det”. Med et smil på læben og alvor i stemmen remsede hun op, at hun vil arbejde for handicap og psykiatri, gode botilbud, tilpassede træningsaktiviteter og er meget opmærksom på tiltag, der kan give ro og tryghed til nybagte familier og henviser til en William, der blev født med en halv arm. Hans forældre fik besøg af Karsten Torst Pedersen, der klarede sig gennem et fan-


Årsmøde

i dh-favrskov den 13. marts 2018

tastisk arbejds- og familieliv uden arme og således kunne berolige familier, at deres børn med medfødte misdannelser ikke behøvede frygte for en trøstesløs tilværelse. Grethe kom med flere eksempler på, hvad tolerance og indsigt kan bane vej for. I Hadsten var der et børnehjem for børn med mongolisme, og her lærte man sig, at gik det lidt langsomt, når man var ved købmand, så gik det nok endda. I klinikken (Grethe er tandklinikassistent) fandt man – uden pædagogiske forudsætninger – ud af, at sørgede man for en formiddagstid, hvor alt var stille, til en pige med autisme, så fik man ordnet hendes tænder, og til tonerne fra ”Min vej til Mandalay” kan man nå langt – og sørge for udvikling og støtte til den enkelte. Grethes søn går på gymnasiet i Paderup, hvor elever med autisme har mulighed for at opnå stilhed i egen klasse. Der er selvfølgelig STU, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, men det er vigtigt med muligheder, understreger hun og henviser til den dygtige tandlægestuderende, der havde brug for dobbelt tid til prøverne. Det handler om respekt og tolerance, og Grethe glæder sig over, at det (endelig) er blevet muligt for kørestolsbrugere at tale i Folketinget – fra samme plads som alle andre ordførende. Og det er ofte nemmest at have fokus på de synlige handicap, men netop i starten af i år er det besluttet at afsætte 1,4 millioner årligt til at styrke sundhedsindsatsen i Favrskovs botilbud, bl.a. med sundhedstjek

hvert år og en sundhedscafe. Dette kan give øget opmærksomhed på betydningen af kost og motion, og at fx diabetes opdages i tide. Beboernes levealder ligger 1015 år under ”normalt”. Den efterfølgende debat viste klart, at der er mange gode ideer og intentioner, men der mangler varme hænder, ildsjæle og nogen til at koordinere det hele, og lidt bedre støtte til at udrede behov og muligheder. På Hadagervej har bare 8 af de 33 beboere ledsagetimer – og de 15 timer om måneden rækker ikke langt, slet ikke i forbindelse med fritidstilbud, når der også skal være til familiebesøg, indkøb og en tur til fx tandlægen. NB! På kommunens hjemmeside kan man 20. april i år læse, at Favrskov Kommune er med i et nyt projekt, der etablerer foreningstilbud om naturtræning i Thorsø og Hammel. Naturtræningen tager særligt hensyn til personer med stress, angst og depression, men alle kan deltage.

Årsmøde i DH Favrskov Blad 2 · 2018 · DHF Aarhus/Randers · 17


Bestyrelsen

DHFS LOKALAFDELING 2018

Formand Rikke Kastbjerg

Østerby Alle 20 8310 Tranbjerg J

Tlf. 20 22 04 23 k@stbjerg.dk

Kildeagervej 43 8361 Hasselager

Tlf. 21 26 90 61 ole@stormit.dk

Sonnesgade 14. 1. sal 8000 Aarhus C

Tlf. 20 84 07 52 lpj@stofanet.dk

Næstformand Ole Storm

Kasserer Lars Jacobsen

Bestyrelsesmedlemmer Helle Szydlowski

Bymosevej 5 8210 Aarhus V

Marie-Louise Hahn (Mille)

Myrholmsvej 31 8260 Viby J

Helle Birkmose Nielsen

Jernaldervænget 31 8220 Brabrand

Tlf. 86 26 24 58 / 30 62 28 07 hsz@stofanet.dk Tlf. 61 60 97 27 hahnviby@gmail.com Tlf. 25 14 71 48 hellebirkmose@gmail.com

Suppleanter Flemming Thorbek

Lergravvænget 34 8380 Trige

Solveig Hansen

Engvej 9 8560 Gjern

Tlf. 86 23 01 86 ullathorbek@gmail.com Tlf. 41 17 29 45 sol1920@gmail.com

Afdelingens hjemmeside: dhf-aarhus.dk Medlemsbladet Bladet udgives af DHF Aarhus / Randers Afdeling. Redaktør: Helle Birkmose Nielsen - Ansvarshavende: Rikke Kastbjerg. Næste nummer af bladet udkommer i uge 37. Materiale sendes til Helle Birkmose Nielsen senest 17. august. Spørgsmål vedr. annoncer rettes til BB Consulting på tlf. 98 37 97 70. Blad 2 · 2018 · DHF Aarhus/Randers · 19


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.