DHF Aarhus / Randers - medlemsblad 2 - 2017

Page 1

Leder dansk handicap forbund

AARHUS / RANDERS Foto: wikimedia

Bestyrelsen klar til endnu et år s. 3 · Beretning s. 7 · Hardball s. 12

Nr. 2 · MAJ 2017 · 16. årgang Blad 2 · 2017 · DHF Aarhus/Randers · 1


Leder

BESTYRELSEN ER KLAR TIL ENDNU ET ÅR

Af Rikke Kastbjerg Lørdag den 22. april 2017 afholdte afdelingen den årlige ordinære generalforsamling. Vi havde en både hyggelig og konstruktiv eftermiddag og aften på Lyngå Skolen i Skejby. Vi deltog i alt 10 medlemmer, og igen i år havde vi fornøjelsen af at have næstformand John Sørensen som dirigent, og Karsten Jensen var til stede som regionsrepræsentant. De faste punkter på dagsordenen blev gennemgået. Beretningen blev godkendt, hvorimod det desværre ikke var muligt at godkende et årsregnskab. Dette skyldtes, at det har været en udfordring at få

de rette rettigheder til vores nye kasserer i banken, og dette har desværre trukket ud. Vi vil hurtigst muligt bringe et resumé af regnskabet her i bladet, og regnskabet vil blive sendt ud til de medlemmer, der var til stede på generalforsamlingen. Der er generelt en stor tilfredshed med afdelingens arrangementer, men derfor er forslag til aktiviteter altid velkomne under punktet om fremtidigt arbejde. Udover at Mad med Mille selvfølgelig fortsætter, og der vil blive lavet en tur til København i 2018, blev der blandt andet foreslået biografture og ikke mindst arbejdet med tilgængelighed. Blad 2 · 2017 · DHF Aarhus/Randers · 3


Leder I vores afdeling er det rigtig dejligt at se, at medlemmerne bakker op om bestyrelsen og stiller op til de forskellige poster. Dette betyder, at vi igen i år kan stille en komplet bestyrelse efter valget af Lars

Beretning I det forgange år har vi haft flere forskellige aktiviteter i afdelingen, og det har også været et begivenhedsrigt år i bestyrelsen. Vi har desværre måtte sige farvel til både Gert Riis og Ulla Søberg Jacobsen, der begge valgte at forlade bestyrelsen. I uge 42 deltog repræsentanter i DHF’s kongres. Her blev to af afdelingens medlemmer, Claus Bjarne Christensen og Rikke Kastbjerg, valgt ind i hovedbestyrelsen. Økonomi Afdelingen har en sund økonomi, men driften har været præget af, at vi har skiftet kasserer. Det har været meget omfattende at få ændret adgangen til vores konti, så Lars Jacobsen har kunnet tage over. Rikke Kastbjerg har fået en adgang, så vi har kunnet betale regninger og refundere udlæg, men den lange overdragelse har desværre medført, at vi ikke kan fremlægge et godkendt årsregnskab på generalforsamlingen.

Jacosen som kasserer, Helle Birkemose, Helle Szydlowski og Ole Storm som bestyrelsesmedlemmer og Solveig Hansen og Flemming Thorbek som suppleanter.

aarhus randers afdelingen 2017 Årets arrangementer: Generalforsamling 2016 Lørdag den 16. april 2016 afholdte afdelingen den årlige ordinære generalforsamling. 17 medlemmer deltog i en konstruktiv og hyggelig eftermiddag, hvor John Sørensen var dirigent. Rikke Kastbjerg blev genvalgt til formandsposten, og Marie-Louise Hahn blev valgt som bestyrelsesmedlem. Ulla Søberg Jakobsen og Lars Jacobsen blev valgt som suppleanter. Underholdende ølsmagning Fredag den 6. maj 2016 var medlemmer og venner samlet på Lyngå Skolen. Her introducerede Torben Mathews os til 8 forskellige øl, hvor temaet var, at der var tilsat forskellige smage som fx jordbær og kaffe. Mens vi smagte os rundt i Europa, underholdte Torben os med sjove historier fra hans ture, hvor han selv henter øl hjem til Danmark. Blad 2 · 2017 · DHF Aarhus/Randers · 5


Beretning Jubilæumsreception Fredag den 19. august markerede afdelingen, at det i 2016 er 90 år siden, at der blev stiftet en lokalafdeling i Aarhus. Jubilæet blev fejret sammen med medlemmerne, landsformanden, næstformanden og andre gæster til en reception på Folkestedet i Aarhus. Det var en hyggelig eftermiddag med lidt godt til ganen. Besøg på Moesgaard Museum Den sidste onsdag i august var vi en gruppe, der fik en rundvisning i ”Gladiator – Colosseums Helte” udstillingen på Moesgaard Museum. Vi blev alle udstyret med hovedtelefoner og det – samtidig med at vi var heldige at få en virkelig god rundviser, som kunne fortælle meget levende om udstillingen – gjorde, at vi gik derfra med følelsen af at have fået et stort udbytte af rundvisningen. Anderledes oplevelse på Katapult Vores tur i Katapult den 23. november var en stor succes. Vi var 10 medlemmer + en flok hjælpere, der så danseforestillingen Splastic og deltog i den efterfølgende samtale med instruktør og dansere. En meget anderledes forestilling, men fin fortælling om den spastiske krop. Jul i afdelingen Vores julefrokost blev afholdt den 26. no6 · DHF Aarhus/Randers · 2017 · Blad 2

vember på Clemens Gastro under Clemens Bro i Aarhus. Vi skulle egentlig have været til julefrokost i nærheden af Randers, men da der ikke kom så mange tilmeldinger som forventet, måtte vi finde et andet sted. Heldigvis resulterede det i en god aften på Clemens Gastro med dej-lig mad. Den 14. december blev der traditionen tro holdt juleafslutning og hygget med gløgg, æbleskiver og pakkeleg. Aros, here we come!! Igen i år tog vi en tur på kunstmuseum Aros og fik en rigtig fin rundvisning i udstillingen: Texture of Life. Vi havde en mega spændende omviser og sluttede aftenen af med at spise sammen i ARoS caféen, som det efterhånden er blevet en fast tradition. Mad med Mille MmM har nu ”levet” i mere end 6 år, og Marie-Louise er meget glad for den store oppakning. Der bliver stadig inviteret gæster, der har noget på hjertet. Sidst var det Handitours, der fortalte om deres rejseudbud, og op til kommunalvalget i november inviterer Marie-Louise lokale politikere til valgflæsk. Hold øje med hjemmesiden og bladet for datoer og tiltag.


Beretning Bladet og hjemmesiden Vi bruger afdelingens lokale blad og hjemmeside til at informere medlemmerne om, hvad der er sket, og hvad der kommer til at ske i afdelingen . Vi forsøger at holde hjemmesiden opdateret, og bladet udkommer 4 gange om året. Redaktionsgruppen har i samarbejde med BB Consulting, der sætter vores blad op og står for annoncerne, lavet nyt layout på bladet. Vi i bestyrelsen er meget glade for resultatet, og vi møder også mange positive tilkendegivelser hos medlemmerne. Hjemmesiden har vi et ønske om at få redesignet og ombygget indenfor det næste år. Ønsker til form og indhold modtages meget gerne.

omkring tilgængelighed. Der er på in-gen måde tale om rådgivning men mere en henstilling til at have fokus på forholdene. Samarbejde på tværs DHF Region Midtjylland Bestyrelsen deltager så vidt muligt i de regionale møder, kurser og Dansk Handicapdag. I 2018 vil Aarhus/Randers afdelingen være arrangør af Dansk Handicapdag, så vi håber, at rigtig mange af vores medlemmer vil være med den 17. marts. DH lokalt Repræsentanter fra bestyrelsen deltager som hidtil i bestyrelsesmøderne og i andre aktiviteter, der arrangeres af DH Aarhus. I de andre kommuner, som vores afdeling også dækker, har vi udpeget repræsentanter til de lokale DH afdelinger.

HPU – Handicappolitisk udvalg Det er fortsat bestyrelsens ønske at få udvalget i gang med det handicappolitiske arbejde igen. Vi vil derfor gerne opfordre alle interesserede til at melde sig, så vi kan få samlet et udvalg igen. Bestyrelsen er meget bevidst om, at der er rigeligt at arbejde med på det handicappolitiske område. Et af de vigtigste er tilgængelighed, og bestyrelsen har derfor besluttet at oprette et task force, der skal rette henvendelse til fx entreprenører med det formål at højne opmærksomheden Blad 2 · 2017 · DHF Aarhus/Randers · 7


Grisse-basse-fest Michaels Mad & Vin kommer igen i år på Lyngå skolen og serverer helstegt pattegris for os. Så tag din nabos datter, din elsker, din svigermor eller en anden under armen og hjælp os med at fejre at solen er kommet, og sommerferien ligger lige om hjørnet. Hvornår:

Fredag d. 16. juni 2017 kl. 18

Hvor:

Lyngå Skolen, Graham Bells Vej 1, Skejby

Hvor dyrt:

150 kr. inkl. fri bar - Ikke medlemmer 200 kr.

Tilmelding: Senest 31. maj 2017 på mail hahnviby@gmail.com eller sms 6160 9727. Marie-Louise

8 · DHF Aarhus/Randers · 2017 · Blad 2


Vin og Tapas Fredag den 8. september kommer Lene Stentoft fra Liber Vin tilbage til Aarhus for at guide os igennem 7 forskellige vine fra hvid til dessert. Vi prøver vinene sammen med forskellige smagsgivere som sødt, surt, salt, bittert og umami, hvilket ændrer oplevelsen af vinen meget. Tid:

Fredag d. 8. september 2017 kl. 18.00

Sted:

Lyngå Skolen, Graham Bells Vej 1, Aarhus N

Pris:

150 kr. - gratis for hjælpere - For ikke-medlemmer 200 kr.

Tilmelding:

Senest 28. aug 2017 på mail hahnviby@gmail.com eller sms 6160 9727 Marie-Louise

Blad 2 · 2017 · DHF Aarhus/Randers · 9


2017

Aarhus/Randers

Maj

Juni 18

Ma 1

Juli

To

1

2

Fr

2

Sø 2

On 3

3

Ma 3

To

4

Sø 4 Pinsedag

Fr

5

Ma 5 2. pinsedag

6

Ti

Ti

hjemmesidekursus

Ti

23

1

4

On 5

6

To

6

On 7

Fr

7

To

8

8

Fr

9

Sø 9

On 10

Lø 10

Ma 10

To 11

Sø 11

Ti 11

Fr 12 Bededag

Ma 12

Lø 13

Ti 13

To 13

Sø 14

On 14

Fr 14

To 15

Lø 15

Fr 16 "Grissefest"*

Sø 16

Sø 7

19

Ma 8 Ti

9

20

Ma 15 Ti 16

24

Ma 17

To 18

Sø 18

Ti 18

Fr 19

Ma 19

Lø 20

Ti 20

To 20

Sø 21

On 21 MmM

Fr 21

To 22

Lø 22

Ti 23

Fr 23

Sø 23

On 24

Lø 24

Ma 24

Sø 25

Ti 25

21

Ma 22

To 25

Kr. himmelfartsdag

26

Ma 26

Lø 27

Ti 27

To 27

Sø 28

On 28

Fr 28

To 29

Lø 29

Fr 30

Sø 30

22

Ti 30 On 31

10 · DHF Aarhus/Randers · 2017 · Blad 2

21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

30

On 26

Ma 31 21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

29

On 19

Fr 26

Ma 29

28

On 12

On 17 MmM, med drengerøvstema Lø 17

25

27

31 21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage


2017

s Sommer 2017 August Ti

September

Oktober

1

Fr

1

Sø 1

On 2

2

Ma 2

To

3

Sø 3

Fr

4

Ma 4

5

Ti

Ti

36

3

On 4

5

To

5

On 6

Fr

6

To

7

7

8

Fr

8 Vinsmagning

Sø 8

On 9

9

Ma 9

To 10

Sø 10

Ti 10

Fr 11

Ma 11

Lø 12

Ti 12 Regionsmøde Silkeborg

To 12

Sø 13

On 13

Fr 13

To 14

Lø 14

Ti 15

Fr 15

Sø 15

On 16

Lø 16

Ma 16

To 17

Sø 17

Ti 17

Fr 18

Ma 18

Lø 19

Ti 19

Sø 20

On 20

Sø 6

32

Ma 7 Ti

33

Ma 14

34

Ma 21

37

38

42

On 18 To 19 Fr 20

MmM

Lø 21

Ti 22

Fr 22

Sø 22

On 23 MmM

Lø 23

Ma 23

To 24

Sø 24

Ti 24

Fr 25

Ma 25

Lø 26

Ti 26

To 26

Sø 27

On 27

Fr 27

To 28

Lø 28

Ti 29

Fr 29

Sø 29

On 30

Lø 30

Ma 30

35

41

On 11

To 21

Ma 28

40

39

To 31

43

On 25 MmM

44

Ti 31 23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Blad 2 · 2017 · DHF Aarhus/Randers · 11


Hardball

VIL DU PRØVE HARDBALL?

Foto: Klaus Johansen Der planlægges et særligt arrangement for medlemmer af Amputationskredsen og Dansk Handicap Forbunds lokalafdeling Aarhus/Randers med tillempede spilleregler og mulighed for målskydning m.m. i Syddjurs Hardball Forening, formentlig søndag eftermiddag den 20. august. Banen, der ligger i udkanten af Hornslet, er i et ret kuperet terræn, men bliver der brug for en skubber til kørestolen, en hjælpende arm til at komme op eller ned eller andet, er foreningens medlemmer parate til at yde en ekstra indsats til fælles bedste. Klubhuset, der kan opvarmes, har toilet i stueplan og er udstyret med køkken, og vi forestiller os, vi mødes midt på dagen, evt. med madpakker, får en kop kaffe og en grundig indføring i, hvad hardball er, prøver de forskellige våben og andet udstyr, inden der fløjtes til spil. 12 · DHF Aarhus/Randers · 2017 · Blad 2

Dagen rundes af med hygge omkring grillen. Der er kaffe/the og vand hele dagen og en øl til den afsluttende hygge. Ønsker du andre drikkevarer, må du selvfølgelig gerne medbringe disse. Pris kr. 100,- per deltager, der afregnes på dagen, hjælpere gratis. Tilmelding senest 10. august til Solveig på sol1920@gmail.com, oplys navn(e), adresse og telefonnummer, har du ikke mail, så send en sms på 41 17 29 45. Liste med tilmeldte udsendes på mail, bl.a. af hensyn til evt. samkørsel – vil du ikke på denne liste, så oplys det ved tilmeldingen, ligesom andet relevant, fx allergier. Se mere om spillet på facebooksiden Syddjurs Hardball Forening og foreningens hjemmeside syddjurshardballforening.dk.


Ferie

GODE OG NYTTIGE FERIETIPS

Hvis du skal køre i udlandet, skal du have den originale registreringsattest med. Det samme som gælder for registreringsattesten for campingvogn etc. Det grønne kort Det grønne kort beviser, at din bil er ansvarsforsikring. Det er ikke nødvendig at medbringe det grønne kort i eu-lande, Norge, Island, Schweiz, Andorra og Serbien. EU dyrepas til kæledyr Du skal bruge et EU dyrepas, hvis du ønsker at tage dit kæledyr med på ferie i eu-lande og lande med EU-vilkår. Dit kæledyr skal ID mærkes og have rabiesvaccination. Det blå EU sygesikrings kort Det blå EU-syge sikringskort giver ret til lægeog hospitalshjælp, hvis der opstår behov for behandling under opholdet i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Det dækker læge og hospitalbehandlinger, tandlægehjælp, medicin m.m. Der er nødvendig under opholdet.

Kilde: Brugeren nr. 88 marts 2017 Artiklen er forkortet af redaktion.

Blad 2 · 2017 · DHF Aarhus/Randers · 13


Politik

LOV OM DISKRIMINATIONSBESKYTTELSE

Personer med handicap får diskriminationsbeskyttelse 19. februar 2017 Regeringen vil indføre et generelt forbud mod diskrimination på grund af handicap. Dermed tager Danmark et vigtigt skridt mod opfyldelsen af FN’s Handicapkonvention. Det nye forbud betyder blandt andet, at personer med handicap nu får mulighed for at klage til Ligebehandlingsnævnet, hvis de har været udsat for diskrimination. Den mulighed har de ikke i dag. ”Det er en fantastisk nyhed. Sammen med de danske handicaporganisationer har vi arbejdet for et forbud i mange år. Det betyder, at mennesker med handicap nu får mulighed for at kræve at blive behandlet ordentligt”, siger Maria Ventegodt Liisberg, der er ligebehandlingschef på Institut for Menneskerettigheder. I mange år har Danmark været det eneste land i Skandinavien, der ikke har haft et generelt forbud mod diskrimination på grund af handicap. For eksempel må personer med handicap leve med, at de ikke har lige adgang til forsikringer, bolig, uddannelse eller sundhed. Ny lov får stor betydning I dag har vi kun beskyttelse mod diskrimination på grund af handicap på arbejdsmarkedet, men det nye forbud vil udbrede beskyttelsen til at gælde alle samfundsområder. 14 · DHF Aarhus/Randers · 2017 · Blad 2

”Det betyder, at mennesker med handicap nu får mulighed for at kræve at blive behandlet ordentligt.” Maria Ventegodt Liisberg. Ligebehandlingschef, Institut for Menneskerettigheder ”Personer med handicap har været sat uden for og ekskluderet fra at deltage på lige fod med andre i samfundet, så denne lov kommer til at gøre en kæmpe konkret forskel for en masse mennesker”, siger Maria Ventegodt Liisberg. Instituttet har endnu ikke set det konkrete forslag til et diskriminationsforbud. Kilde: www.menneskeret.dk


Bestyrelsen

DHFS LOKALAFDELING 2017

Formand Rikke Kastbjerg

Østerby Alle 20 8310 Tranbjerg J

Tlf. 20 22 04 23 k@stbjerg.dk

Kildeagervej 43 8361 Hasselager

Tlf. 21 26 90 61 ole@stormit.dk

Sonnesgade 14. 1. sal 8000 Aarhus C

Tlf. 20 84 07 52 lpj@stofanet.dk

Næstformand Ole Storm

Kasserer Lars Jacobsen

Bestyrelsesmedlemmer Helle Szydlowski

Bymosevej 5 8210 Aarhus V

Marie-Louise Hahn (Mille)

Myrholmsvej 31 8260 Viby J

Helle Birkmose Nielsen

Jernaldervænget 31 8220 Brabrand

Tlf. 86 26 24 58 / 30 62 28 07 hsz@stofanet.dk Tlf. 61 60 97 27 hahnviby@gmail.com Tlf. 25 14 71 48 hellebirkmose@gmail.com

Suppleanter Flemming Thorbek

Lergravvænget 34 8380 Trige

Solveig Hansen

Engvej 9 8560 Gjern

Tlf. 86 23 01 86 ullathorbek@gmail.com Tlf. 41 17 29 45 sol1920@gmail.com

Afdelingens hjemmeside: dhf-aarhus.dk Medlemsbladet Bladet udgives af DHF Aarhus / Randers Afdeling. Redaktør: Helle Birkmose Nielsen - Ansvarshavende: Rikke Kastbjerg. Næste nummer af bladet udkommer i uge 37. Materiale sendes til Helle Birkmose Nielsen senest 18. august. Spørgsmål vedr. annoncer rettes til BB Consulting på tlf. 98 37 97 70. Blad 2 · 2017 · DHF Aarhus/Randers · 15


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.