DHF Aarhus / Randers - medlemsblad 2 - 2016

Page 1

DANSK HANDICAP FORBUND

Aarhus / Randers Afdeling

Vi ønsker alle vore medlemmer en lang og varm sommer.

Nr. 2 · Maj 2016 · 15. årgang

Maj · 1


Vi skal være tilgængelige og nysgerrige Af Rikke Kastbjerg Temaet for dette års Dansk Handicapdag var det fuldt tilgængelige samfund. Når jeg hører dette, tænker jeg som det første på den fysiske tilgængelighed, hvor vi gennem mange år har kæmpet for, at mennesker med handicap skal have mulighed for at færdes frit. Jeg forestiller mig, at det også er den vej mange andres tanker går, når de hører ordet tilgængelighed. Den fysiske tilgængelighed er fortsat meget vigtig, og vi skal selvfølgelig fortsætte arbejdet med at forbedre denne, men i slutningen af talen blev der åbnet op for, at vi udvider begrebet. Er vi tilgængelige for hinanden? – blev der spurgt. For mig et af de mest re-

levante spørgsmål, der er blevet stillet i lang tid. Hvis vi skal have succes med at nedbryde barriererne og gøre noget ved de fordomme, der findes i samfundet, er det vigtigt, at vi er åbne og tilgængelige. Vi må jo nok erkende, at fordommene også findes hos os selv, og dem kan vi kun gøre noget ved, hvis vi også bliver klogere på samfundet omkring os. Jeg har personligt ofte selv ønsket, at andre ville spørge mig direkte i stedet for at tro noget. Jeg vil gerne blive bedre til at gøre det, jeg selv ønsker og dermed spørge den anden vej. Jeg vil derfor gerne ønske jer alle en rigtig dejlig sommer og opfordre jer til at være nysgerrig på verden omkring jer.

Maj · 3


Generalforsamling i DHF Aarhus/Randers afd. Lørdag den 16. april 2016 afholdte vi afdelingens årlige ordinære generalforsamling. 17 medlemmer deltog, og vi havde inviteret forbundets næstformand John Sørensen til at være dirigent. Derudover deltog Karsten Jensen også. Han er regionsrepræsentant i region Midtjylland.

• Afdelingen har 90 års jubilæum, og det fejres i august.

Det var en generalforsamling med de traditionelle punkter på dagsordenen, så beretningen (kan læses andet sted i bladet) og regnskabet blev fremlagt og godkendt.

• Genetablering af afdelingens Handicappolitiske Udvalg

Under det fremtidige arbejde blev der opfordret til, at afdelingen påtaler problemer, så der kommer fokus på dem, og at DHF tager dem op. Det kan være emner, som blev vendt på generalforsamlingen såsom:

Herefter var der valg til bestyrelsen. Rikke blev genvalgt som formand, og Marie-Louise blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. Ulla og Lars blev genvalgt til suppleantposterne.

• Der arbejdes på et nyt layout til vores blad • Flytning af vores hjemmeside til Hovedforbundets nye hjemmeside

• Tur til København den 30.9 – 2.10 med bl.a. besøg på hovedkontoret.

• Kollektiv trafik – tilgængeligheden er ikke god nok, og el-scootere bliver ofte afvist i busserne • Handicap P-pladserne på Dokk1 må ikke længere benyttes af personbiler men kun af store handicapbiler • Handicapparkering ved det tidligere Kommunehospital er nogle steder begrænset til en time

Maj · 5


Aarhus / Randers afdelingens beretning 2016 Endnu et år er gået, og det er igen tid til at skrive bestyrelsens beretning til den årlige generalforsamling. Endnu et år er gået i afdelingens historie, og det har været et godt år med aktiviteter og socialt samvær. Økonomi Andet år gået med Gert Riis som kasserer, og han har fået godt styr på arbejdet som kasserer i Aarhus / Randers afdelingen.

revisor at færdiggøre årsregnskabet, så generalforsamlingen godkendte, at nøgletallene blev offentliggjort i bladet på et senere tidspunkt, og at det gennemgås af hovedforbundets revisor.

Gert kører stadig den »hårde« linje, da han mener, der skal være overblik og synlighed i afdelingens økonomi.

Gert blev genvalgt til kassererposten, og Helle B. Nielsen, Ole Storm og Helle Szydlowski blev valgt til de ordinære bestyrelsesposter. Ulla Søberg Jakobsen og Lars Jacobsen blev valgt som suppleanter.

På nuværende tidspunkt er bestyrelsen i gang med en snak om, hvorvidt vi kan/skal nedlægge vores fonde. Beslutter bestyrelsen at det er en god idé, vil vi fremlægge dette på generalforsamlingen og gå videre til Civilstyrelsen og se, hvad de siger. Slutteligt skal det siges, at vores økonomi ser sund og stabil ud. Der er penge til nye projekter, men naturligvis ikke uanede. Årets arrangementer: Generalforsamling 2015 Afdelingen afholdte den årlige generalforsamling den 18. april 2015 på Marselisborgcenteret i Aarhus, hvor 12 medlemmer deltog. Det var desværre ikke lykkedes vores

Grisefest Lørdag den 15. august deltog 32 medlemmer i en hyggelig aften, selvom det stod ned i stænger. Grisen kom, og det sidste blev grillstegt, så vi kunne sætte tænderne i dejligt mørt kød med tilbehør. Kaffesmagning Tirsdag den 22. september besøgte vi Great Coffee Café og Risteri for at blive klogere på kaffe, - lige fra bønnerne i plantagen til dampende varm espresso. Risteriets ejer Søren Stiller Markussen viste rundt i risteriet, og vi smagte på forskellige slags kaffe. Maj · 7


Besøg på DOKK1 Mandag den 26. oktober havde vi inviteret alle i afdelingen til at se DOKK1, som blev åbnet her i sommer. Der var ikke bestilt en rundviser, men det gjorde ikke noget, for vi havde vores egen i DHF, - Ulla fra bestyrelsen. Hun klarede det rigtigt godt. Vi var rundt på hele biblioteket, og så også Borgerservice. Jul i afdelingen Vores julefrokost blev afholdt den 11. december med traditionel julemad, og 2015 blev afsluttet den 16. december med gløgg, æbleskiver og pakkeleg. Rundvisning på ARoS Den 6. januar var der arrangeret rundvisning for at se Monet-udstillingen. 20 medlemmer deltog, og nogle af os så også den kinesiske udstilling. Randers Regnskov Den 20. marts var der søndagsudflugt til Randers Regnskov. Flere medlemmer deltog og havde nogle hyggelige timer blandt dyr og planter i de varme omgivelser. Mad med Mille Vi har fortsat traditionen med at mødes til Mad med Mille den 3. onsdag i måneden. Vi har nu fejret 5 års jubilæum, og der er fortsat god tilslutning til arrangementet. En af grundene er, at Marie-Louise Hahn tit har fundet

på noget mere end blot menuen. I det seneste år har vi haft besøg af Midt Trafik, der stillede en bus til rådighed, så alle kunne komme med på en køretur. Dette suppleres af gode traditioner som Mortens and i november, og her i første halvdel af 2016 spiser vi os igennem Europa. Bladet og hjemmesiden Bestyrelsen bruger afdelingens lokale blad og hjemmeside til at informere afdelingens medlemmer om, hvad der er sket, og hvad der kommer til at ske i afdelingen. Vi forsøger at holde hjemmesiden opdateret, og bladet udkommer 4 gange om året. HPU – Handicappolitisk udvalg Udvalget ligger desværre stadig stille. Bestyrelsen vil derfor gerne opfordre alle interesserede til at melde sig, så vi kan få det handicappolitiske arbejde i gang igen. Der er nok af problemstil-linger at tage fat på i vores lokalområde. Samarbejde på tværs DHF Region Midtjylland Bestyrelsen deltager så vidt muligt i de regionale møder, kurser og Dansk Handicapdag. DH lokalt Repræsentanter fra bestyrelsen deltager som hidtil i bestyrelsesmøderne og i andre aktiviteter, der arrangeres af DH. Maj · 9


2016

DHF Aarhus/Ran

Februar Ma 1

Marts 5

1

Fr

1 Regionsmøde

On 2

2

On 3

To

3

Sø 3

To

4

Fr

4

Ma 4

Fr

5

5

Ti

6

Sø 6

Sø 7

Ma 7

Ti

2

Ti

April

5

On 6

10

To

7

8

Fr

8

9

On 9

9

On 10

To 10

Sø 10

To 11

Fr 11

Ma 11

Fr 12

Lø 12

Ti 12

Lø 13

Sø 13

On 13

Sø 14

Ma 14

Ma 8 Ti

Ma 15

6

7

Ti 16

Ti

11

Ti 15

Fr 15

On 16 Mad med Mille

Lø 16 Generalforsamling* Sø 17

To 18

Fr 18

Ma 18

Fr 19

Lø 19 Dansk Handicap Dag*

Lø 20

Sø 20

Sø 21

Ma 21

8

Palmesøndag Randers regnskov*

On 20 Mad med Mille, Polen

12

To 21 Fr 22

Ti 23

On 23

Lø 23

On 24

To 24 Skærtorsdag

Sø 24

To 25

Fr 25 Langfredag

Ma 25

Fr 26

Lø 26

Ti 26

Lø 27

Sø 27 Påskedag

On 27

Sø 28

Ma 28 2. påskedag

9

16

Ti 19

Ti 22

Ma 29

15

To 14

On 17 Mad med Mille, Tyskland To 17

Ma 22

14

13

Bededag

17

To 28

Ti 29

Fr 29

On 30 Bestyrelsesmøde

Lø 30

To 31 21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

10 · Maj

20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage


2016

nders Forår 2016 Maj

Juni

Sø 1

Juli

On 1

Fr

1

To

2

2

3

Fr

3

Sø 3

On 4

4

Ma 4

To

5 Kr. himmelfartsdag

Sø 5

Fr

6

Ma 6

7

18

Ma 2 Ti

Ølsmagning/stand-up*

Ti

Sø 8

19

Ma 9

Ti

23

5

On 6

7

To

7

On 8

Fr

8

To

9

9

Ti 10

Fr 10 Sommerfest*

Sø 10

On 11

Lø 11

Ma 11

To 12

Sø 12

Ti 12

Fr 13

Ma 13

Lø 14

Ti 14

Sø 15 Pinsedag

On 15 Mad med Mille, Grækenland Fr 15

Ma 16 2. pinsedag

20

24

To 14 Lø 16

Ti 17

Fr 17

Sø 17

On 18 Mad med Mille, Norge

Lø 18

Ma 18

To 19

Sø 19

Ti 19

Fr 20

Ma 20

Lø 21

Ti 21

To 21

Sø 22

On 22

Fr 22

To 23

Lø 23

Ti 24

Fr 24

Sø 24

On 25

Lø 25

Ma 25

To 26

Sø 26

Ti 26

Fr 27

Ma 27

Lø 28

Ti 28

To 28

Sø 29

On 29

Fr 29

To 30

Lø 30

Ma 30

21

22

28

On 13

To 16

Ma 23

27

25

26

Ti 31

29

On 20

30

On 27

Sø 31 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

Maj · 11


Generalforsamlingsweekend

pecialkreds for und.

GeneralforsamlingAmputationskredse i Amputationskredsen

angler en del af a amputation, deres nteresse for vores sag.

5. - 7. november 2010

Amputationskredsen indbyder til generalforsamling 4. juni 2016 i SAHVAS medlemmerne ede. Dette gøres på lokaler Ellehammersvej 3, 6000 Kolding, program for dagen er udsendt i Nyvor vi indbyrdes og hedsbrev til alle medlemmer. Er du amputeret, men har ikke fået invitation, så ler ideer. henvend dig til forbundet på 39 29 35 55.

magasinet s om nye initiativer Generalforsamlingens mputerede, dre deres levevilkår.

dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

ntaktpersoner, deraf referent 2. Valg Disse kontaktpersoner sonlig snak, råd og 3. Valg af stemmetællere

4. Årsberetning

rørende,5. fordelt i hele Forelæggelse d for en personlig snak.

af årsregnskab

6. Indkomne forslag

dste mulige service på 7. individuelle Fremtidigt arbejde ptimale og ort leveringstid. 8. Valg til bestyrelsen

Amputationskredsen Dansk Handicap Handikap Forbund Forbund

e til en større a. forskning Valg af kasserer: ke område.

Solveig Hansen er fungerende kasserer og stiller op til valg

e til større forskning b. Valg afogøvrige antomsmerter.

bestyrelsesmedlemmer: Karin Bregendahl er på valg og genopstiller

østerorganisationer c. Valg iaf sationer indenfor

suppleanter: Ove Knudsen genopstiller

9. Eventuelt

Skt. Knudsborg

Alle forslag, som ønskes taget op og behandlet på generalforsamlingens punkt 6. skal være formanden i hænde senest fire uger før generalforsamlingen afholdes. Disse sendes til Annelise senest 7. maj på annelise-hansen@live.dk eller pr. brev til Annelise Hansen, Hillerødvejen 62, 3250 Gilleleje. Fremtidigt arbejde, punkt 7, vil i år tage udgangspunkt i gruppearbejde. Bestyrelsen foreslår, at vi hvert andet år holder weekendarrangement i forbindelse med generalforsamlingen og hvert andet år afholder en række temadage rundt om i landet. Vi opfordrer alle til at indtænke emner og egnede lokaler. Maj · 13


Invitation til DHF Aarhus /Randers afdelingens 90 års jubilæum Vi vil gerne se dig / jer til reception fredag den 19. august 2016 kl. 14.00 - 17.00. Receptionen foregår i lokale 0.3 på Folkestedet, Carl Blochs gade 28, 8000 Aarhus C. I stedet for en gave er du velkommen til at give et beløb til afdelingens aktiviteter på kontonummer 6116 0003781453. Håber vi ses til et par hyggelige timer. Med venlig hilsen Bestyrelsen

90 14 · Maj


Rundvisning på Moesgaard Museum 31. august 2016 Der er bestilt rundvisning til Gladiatorudstillingen på Moesgaard Museum onsdag den 31. august kl. 17.15 – 18.15. Der er plads til 20 deltagere. Vi mødes ved billetudsalget kl. 17.00. Vær opmærksom på at være der til tiden, da tiden går fra den bestilte rundvisning, hvis vi kommer senere. Tilmelding til Helle Szydlowski på hsz@stofanet.dk senest søndag den 21. august 2016.

Maj · 15


Besøg på AffaldVarme Aarhus af Helle Birkmose Nielsen En kold mandag i april var DHF inviteret til at være med i en vurdering af de nye nedgravede skraldespande, som Aarhus midtby skal have. Der var fra 4 firmaer, som vi skulle teste til skrald, aviser og flasker. Der var nogle, som vi skulle bruge rigtige mange kræfter for at lukke, fik fingrene i klemme, skulle have fingrene igennem noget gummi for at aflevere flasker mm. Vi fandt et firma, som vi syntes om. Det viste sig, at det ligner meget det, der er nu.

Da vi var færdig med at vurdere gik vi ind i varmen og snakkede om de forskellige firmaer og blev enige om 2 firmaer. De skal så igennem en masse undersøgelser for at finde det bedst firma. De hørte meget på os, og alle sagde, det var vigtig, de lyttede efter, hvad vi sagde. Det var et meget positivt besøg. Det var første gang, jeg følte, at vi blev lyttet til og ikke fik at vide: »sådan nogle som jer«.

Fotograf: Ulla Jakobsen Maj · 17


INDMELDINGSKORT

handicappet

(år)

Kontingent 2016 Enlige Ægtepar/ Samboende

ikke-handicappet

Undertegnede ønsker at blive medlem af Dansk Handicap Forbund. Jeg er:

(måned)

Benyt venligst BLOKBOGSTAV ER Navn: Adresse: Postnr./By Fødselsdato: (dag) Kommune: Telefon: E-mail:

310 kr. 465 kr.

Sæt kryds hvis du tillige ønsker at være medlem af én af Dansk Handicap

Forældrekredsen (forældre til handicappede børn 0-18 år) Oplys venligst barnets fødselsår og navn: Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år) RYK (rygmarvsskadede) Amputationskredsen HPV-update

(underskrift af det nye medlem)

HU SK PORTO

Dansk Handicap Forbund Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup

18 · Maj

Du kan også tilmelde dig på www.danskhandicapforbund.dk


DHF’s lokalafdeling - Bestyrelsen Formand Rikke Kastbjerg

Østerby Alle 20 8310 Tranbjerg J

Tlf. 20 22 04 23 k@stbjerg.dk

Kildeagervej 43 8361 Hasselager

Tlf. 21 26 90 61 ole@stormit.dk

Torvevænget 214 8310 Tranbjerg J

Tlf. 40 18 77 40 gert@riisnet.dk

Næstformand Ole Storm

Kasserer Gert Riis

Bestyrelsesmedlemmer Helle Szydlowski

Bymosevej 5 8210 Aarhus V

Tlf. 86 26 24 58 / 30 62 28 07 hsz@stofanet.dk

Marie-Louise Hahn (Mille) Myrholmsvej 31 8260 Viby J Helle Birkmose Nielsen

Tlf. 61 60 97 27 m-lhahn@hotmail.com

Jernaldervænget 31 Tlf. 25 14 71 48 8220 Brabrand hellebirkmose@gmail.com

Suppleanter Lars Jacobsen

Sonnesgade 14. 1. sal 8000 Aarhus C

Ulla Søberg Jakobsen

Absalonsgade 30B 8000 Aarhus C

Tlf. 20 84 07 52 lpj@stofanet.dk Tlf. 25 36 65 07 ullaj@stofanet.dk

Afdelingens hjemmeside: dhf-aarhus.dk Medlemsbladet Bladet udgives af DHF Aarhus / Randers Afdeling. Redaktør: Helle Birkmose Nielsen - Ansvarshavende: Rikke Kastbjerg Næste nummer af bladet udkommer i uge 37. Materiale sendes til Helle Birkmose Nielsen senest 19. august Spørgsmål vedr. annoncer rettes til BB Consulting på tlf. 98 37 97 70

Maj · 19


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.