DHF Aarhus / Randers - medlemsblad 1 - 2017

Page 1

Leder dansk handicap forbund

AARHUS / RANDERS Foto: aros.dk

Et spændende år s. 3 · Generalforsamling s. 7 · Gourmet og Wellness s. 13

Nr. 1 · februar 2017 · 16. årgang Blad 1 · 2017 · DHF Aarhus/Randers · 1


Leder

ET SPÆNDENDE ÅR PÅ MANGE MÅDER

Af Rikke Kastbjerg 2017 bliver et meget spændende år i det østjyske. Det hele startede ud med en festlig åbning af Aarhus som dette års europæiske kulturhovedstad. Det vil helt sikkert give mulighed for nogle helt særlige kulturelle oplevelser. Vi håber at kunne byde ind, så vi kan tage af sted sammen i afdelingen, men vi håber også, at I selv vil lade jer inspirere.

med Mille. Vi er rigtig glade for, at så mange stadig møder op og er med til at gøre det til nogle hyggelige aftner med rigtig god mad.

Sidst på året er der kommunalvalg, og vi må på banen for fortsat at gøre opmærksom på forholdene for mennesker med handicap, ikke mindst hvad der kan gøres bedre.

Endelig er der også planlagt en aften med vinsmagning, vores generalforsamling i april, og så kommer der flere arrangementer til i løbet af året.

I afdelingen vil vi i år fortsat afholde Mad

Vi glæder os til at se jer!

Københavnerturen er flyttet til 2018, og vi har i stedet arrangeret en tur til Hurup i Thy. Den kan du læse mere om længere inde i bladet.

Blad 1 · 2017 · DHF Aarhus/Randers · 3


Leder Intet om os – uden os!

– Styrk den lokale handicappolitik. Inddrag os – vi ved, hvor skoen trykker – og find de løsninger, der fungerer Dette er temaet for dette års handicapdag. Dansk Handicapdag afholdes lør-dag den 18. marts 2017 kl. 13.00 – 19.00 i aktivitetscenteret, Odgårdsvej 15A, 7800 Skive. Årets hovedtaler er DHFs næstformand John Sørensen . Der vil blive serveret en 2 retters menu og kaffe til en pris på 220 kr. pr. person. Se hjemmesiden for tilmelding.

Julefrokost Aarhus Randers Afdelingen havde besluttet, at julefrokosten 2016 skulle finde sted i Randers. Vi havde fundet et sted, men der kom meget få tilmeldinger – og kun to fra Randers. Restauranten, vi havde fået en aftale med, var meget ked af at åbne et lokale for så få mennesker, og spurgte, om vi havde mulighed for at finde et andet sted. Det er jo ikke den nemmeste opgave, når der er tale om første lørdag i december – mange steder er på det tidspunkt booket op af julefrokoster. Vi kontaktede flere steder og ved Clemens Gastro under Clemens Bro i Aar-

I aarhus randers afdelingen hus var der bid. De ville gerne tage vores gruppe ind. For os, der var der, blev det en god aften. Vi valgte at spise a’ la carte og ikke tage en traditionel julefrokost, som de ellers var villige til at lave til os. Vi fik rigtig god mad og betjeningen var venlig hele vejen igennem. Og ikke mindst havde vi god plads og lydniveauet var, så man også kunne tale sammen. Det er ikke sidste gang, vi vælger at holde et arrangement på Clemens Gastro.

Blad 1 · 2017 · DHF Aarhus/Randers · 5


Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling

Lørdag den 22. april 2017 kl. 14.00 Lyngåskolen, Graham Bells Vej 1, 8200 Aarhus N Der indkaldes hermed til den årlige ordinære generalforsamling med følgende dagsorden: 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

Velkommen Valg af dirigent Valg af referent Valg af stemmeudvalg Beretning Regnskab Indkomne forslag Fremtidigt arbejde Valg af bestyrelse Valg af kasserer Valg af to bestyrelsesmedlemmer Valg af to suppleanter Eventuelt

Indkomne forslag sendes til vores formand, Rikke, senest den 22. marts 2017 på mail k@stbjerg.dk eller pr. post til Rikke Kastbjerg, Østerby Allé 20, 8310 Tranbjerg J. Efter generalforsamlingen er der mulighed for at spise og hygge sammen. Det er gratis at deltage i både generalforsamling og spisning, og alle er velkomne, men af hensyn til bestilling af maden vil vi meget gerne bede dig melde dig til hos Rikke meget gerne på mail k@stbjerg.dk ellers på tlf. 20 22 04 23 senest den 1. april 2017. Vel mødt!

Blad 1 · 2017 · DHF Aarhus/Randers · 7


14.30-16.00

Hygge i baren

8 · DHF Aarhus/Randers · 2017 · Blad 1


Splastic

En udfordrende oplevelse

Vi var temmelig mange, der valgte at bruge en onsdag aften i Teatret Katapults mørke, hvor oplægget var en undersøgelse af den spastiske krop i form af en dans udført af 2 kvinder, hvoraf den ene havde spastisk lammelse i det meste af kroppen. Til at begynde med synes jeg bare, det var 2 mennesker der, mere eller mindre, synkront tumlede rundt på gulvet, men jo længere vi kom hen i forestillingen gav det mere og mere mening: Er vi virkelig så forskellige fra hinanden? Er der i bund og grund ikke flere ligheder der samler, end forskelle der splitter? Er det ”normale” altid at foretrække?

Og, for mig, var prikken over i’et efter-snakken på scenen, hvor både dansere, koreograf og publikum satte ord på det, vi havde set og oplevet. Det var ikke nemt stof, men for mig handlede stykket om, at selv en spastisk krop kan være perfekt, - netop til at være spastisk krop – og at selv ”normale” mennesker kan komme til kort, når de trækkes ind i den spastiske verden. Jeg vil give forestillingen 4 ud af 6 stjerner. Marie-Louise

Blad 1 · 2017 · DHF Aarhus/Randers · 9


2017

DHF Aarhus/

Februar

Marts

April

On 1

On 1

To

2

To

2

Sø 2

Fr

3

Fr

3

Ma 3

4

4

Ti

Sø 5

Sø 5

6

Ma 6

1

14

4

On 5

10

To

6

7

Fr

7

On 8

On 8

8

To

To

Sø 9 Palmesøndag

Ti

7

Ma 6 Ti

9

9

Fr 10

Fr 10

Ma 10

Lø 11

Lø 11

Ti 11

Sø 12

Sø 12

On 12

7

Ma 13

11

Ma 13

15

To 13 Skærtorsdag

Ti 14

Ti 14

On 15 Mad med Mille

On 15 MmM Besøg af Handitours Lø 15

To 16

To 16

Sø 16 Påskedag

Fr 17

Fr 17

Ma 17 2. påskedag

Lø 18

Lø 18

Ti 18

Sø 19

Sø 19

On 19

Ma 20

8

Fr 14 Langfredag

12

Ma 20

MmM Vi spiser Vietnam

To 20

Ti 21

Ti 21

Fr 21

On 22

On 22

Lø 22 Generalforsamling*

To 23

To 23

Sø 23

Fr 24

Fr 24

Ma 24

Lø 25

Lø 25

Ti 25

Sø 26

Sø 26

On 26

Ma 27

9

Ti 28

13

Ma 27

16

17

To 27

Ti 28

Fr 28

On 29

Lø 29

To 30 Bestyrelsesmøde

Sø 30

Fr 31 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

10 · DHF Aarhus/Randers · 2017 · Blad 1

23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

17 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage


2017

/Randers afd Maj

Juni 18

Ma 1

Juli

To

1

2

Fr

2

Sø 2

On 3

3

Ma 3

To

4

Sø 4 Pinsedag

Fr

5

Ma 5 2. pinsedag

6

Ti

Ti

Ti

23

1

4

On 5

6

To

6

On 7

Fr

7

To

8

8

Fr

9

Sø 9

On 10

Lø 10

Ma 10

To 11

Sø 11

Ti 11

Fr 12 Bededag, Tur*

Ma 12

Lø 13 Weekendtur*

Ti 13

To 13

Sø 14 Weekendtur*

On 14

Fr 14

To 15

Lø 15

Ti 16

Fr 16

Sø 16

On 17 MmM - fjernstyrede biler

Lø 17

Ma 17

To 18

Sø 18

Ti 18

Fr 19

Ma 19

Lø 20

Ti 20

To 20

Sø 21

On 21 MmM

Fr 21

To 22

Lø 22

Ti 23

Fr 23

Sø 23

On 24

Lø 24

Ma 24

Sø 25

Ti 25

Sø 7

19

Ma 8 Ti

9

20

Ma 15

21

Ma 22

To 25

Kr. himmelfartsdag

24

25

26

Lø 27

Ti 27

To 27

Sø 28

On 28

Fr 28

To 29

Lø 29

Fr 30

Sø 30

Ti 30 On 31

21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

30

On 26

Ma 31 21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

29

On 19

Ma 26

22

28

On 12

Fr 26

Ma 29

27

31 21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

Blad 1 · 2017 · DHF Aarhus/Randers · 11


Aros

i glimt

Onsdag den 11. januar 2017 var vi på ARoS for at se udstillingen Texture of Life af Joana Vasconcelos. Vi havde en rigtig dygtig rundviser på, der gav os spændende detaljer om de forskellige værker. Efter rundvisningen hyggede vi os i caféen.

Fotos: Rikke Kastbjerg 12 · DHF Aarhus/Randers · 2017 · Blad 1


Opfordring Kære Randers-medlemmer Vores afdeling hedder Dansk Handicap Forbund Aarhus-Randers Afdelingen, og vi vil i foreningens bestyrelse rigtig gerne have jer Randersfolk mere på banen. Vi har forsøgt at lægge nogle arrangementer i Randers, men må samtidig konstatere, at meget få Randersborgere er mødt op. Til gengæld er medlemmerne fra Aarhus flinke til at køre til Randers for at deltage i arrangementer.

Til randers medlemmer Medlemmer fra Randers har tidligere ytret ønske om, at de godt kunne tænke sig at få noget som arrangementet ”Mad Med Mille”, som holdes den 3. onsdag i hver måned i Aarhus. Hvis nogle Randersborgere vil være med til at arrangere det, samt I kan finde et egnet lokale hertil, vil Marie Louise Hahn (Mille) og Helle Birkemose Nielsen rigtig gerne være med i en opstartsfase for at få noget op at stå i Randers. Lad os høre fra jer.

Har I medlemmer i Randers ønsker til ting man kan lave, arrangementer, besøg i jeres by eller omegn, så send et par linjer herom til os i bestyrelsen.

Mange hilsener fra bestyrelsen i Aarhus-Randers Afdelingen

Blad 1 · 2017 · DHF Aarhus/Randers · 13


Favrskov

som frikommune??

Favrskov Kommune, som er en af syv kommuner i det såkaldte frikommune-netværk, har ansøgt om at få lov at flytte de dyreste mennesker med handicap fra deres hjem og over i botilbud. Forslaget er et uacceptabelt opgør med kompensationsprincippet og en alvorlig trussel imod borgernes retssikkerhed i frikommunerne. Hvis en borger har et meget indgribende handicap, så vil Favrskov Kommune have lov til at stille betingelser for den hjælp, borgeren skal have. Kommunen søger for at spare penge. Fx kan en borger, der har brug for (bpa)hjælp hele døgnet koste op til to millioner kroner om året. Og selvom forslaget ikke er godkendt, så vækker det bekymring hos landsformand i Dansk Handicap Forbund Susanne Olsen, som tidligere har kritiseret frikommuneordningen for netop at give køb på borgernes retssikkerhed.

”Jeg har hørt mange kreative forslag til, hvordan der kan spares penge, men dette kan kun opfattes som et forsøg på at underminere det kompensationsprincip, som har været styrende for handicappolitikken igennem flere årtier.

”Jeg er efterhånden træt af, at alt gøres op i økonomi, og om det kan betale sig. Det er mennesker, vi har med at gøre, og de lader sig ikke gøre op i økonomi. Den hjælp, der gives til de mennesker, der bor i eget hjem, betyder, at de kan have et liv som alle andre, og den gør, at de kan bidrage til det samfund, vi alle er en del af” siger Susanne.

Landsformanden lover at følge processen i Favrskov Kommune tæt, og hun opfordrer til, at man går i tæt dialog med handicaporganisationerne.

14 · DHF Aarhus/Randers · 2017 · Blad 1

Kilde: www.danskhandicapforbund.dk Forkortet af red. Læs hele artiklen på www.dhf-aarhus.dk


WINE & CHEESE

Blad 1 · 2017 · DHF Aarhus/Randers · 15


Kørestol/scooter

og alkohol

Der har været lidt forskellige udlægninger af reglerne for, hvor vi skal placerere os i trafikken og kørsel i påvirket tilstand, så derfor tog jeg kontakt til Østjyllands Politi for at få præciseret, hvordan vi skal forholde os. Dette er hvad færdselsbetjent Jens B. Nielsen skrev til mig: Manuel kørestol skal være på fortov, derfor fodgænger. Elstol indtil 8 km/t på fortov (fodgænger). Elstol hurtigere end 8 km/t på cykelsti, hvis en sådan findes, ellers kørebanen (cyklist). Crossere under 8 km/t = fodgænger. Crossere over 8 km/t = cyklist. Der er selvfølgelig tale om crossere, der ikke er registreret. Man kan ikke blive taget for spirituskørsel i manuel kørestol, da man betragtes som fodgænger, så det er OK at snige en mindre brandert hjem.

Man kan ikke miste kørekortet til bil, hvis man tager kørestolen hjem efter en julefrokost, hvor man har drukket spiritus. Marie-Louise

Københavnerweekenden er ikke aflyst, men blot udskudt til foråret 2018

16 · DHF Aarhus/Randers · 2017 · Blad 1


P-bøder Undgå p-bøder når du bruger det blå parkeringskort Det er Danske Handicaporganisationer, som udsteder handicap-parkeringskort til personer, som lever op til kriterierne for at få det. Organisationerne oplyser på deres hjemmeside om den lange række lempede regler, som kun bilister med det særlige blå kort i forruden har fordel af, når de parkerer på de offentlige p-pladser. Desværre tror en del af bilisterne med handicapparkeringskort, at der gælder de samme lempelige regler på de private p-pladser. Det kan resultere i et ærgerligt kontrolgebyr under vinduesviskeren til personen med handicap. På mange af de private parkeringområder findes der reserverede pladser til bilister med handicap-parkeringskort. Men på private parkeringsarealer skal man, selv med gyldigt handicap-parkeringskort placeret i forruden, overholde de generelle regler for parkeringsområdet. Er der tidsbegrænsning og krav om indstilling af P-skive, så skal man også indstille P-skiven, når man benytter sit handicap-parkeringskort. Og er der betalingsparkering, så skal man købe billet. Undtagelsen på

private parkeringsarealer kan dog være, at der på skilte ved den reserverede handicap P-plads angives helt særlige regler. Så er det disse særlige regler, som skal overholdes. Et eksempel kan være, at tidsbegrænsningen er udvidet for handicappede, eller at man fritages for betaling. Hvis den reserverede handicap P-plads for eksempel er optaget, og man derfor benytter en anden P-plads, så gælder undtagelserne også der, når man parkerer med sit handicap-parkeringskort i forruden. ”Årsagen til at Onepark (Red: et privat parkeringsfirma) ønsker at oplyse om reglerne er, at vi ofte møder bilister med handicap-parkeringskort, som ikke er opmærksomme på forskellen. Både Danske Handicaporganisationer og FDM er dog enige om, at lempelserne ikke gælder for de private parkeringsområder”, siger Claus Kjøngerskov, kommunikationschef i Oneparks. Kilde: Licitationen.dk Forkortet af red.

Blad 1 · 2017 · DHF Aarhus/Randers · 17


INDMELDINGSKORT

handicappet

(år)

Kontingent 2017 Enlige Ægtepar/ Samboende

ikke-handicappet

Undertegnede ønsker at blive medlem af Dansk Handicap Forbund. Jeg er:

(måned)

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER Navn: Adresse: Postnr./By Fødselsdato: (dag) Kommune: Telefon: E-mail:

310 kr. 465 kr.

Sæt kryds hvis du tillige ønsker at være medlem af én af Dansk Handicap

Forældrekredsen (forældre til handicappede børn 0-18 år) Oplys venligst barnets fødselsår og navn: Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år) RYK (rygmarvsskadede) Amputationskredsen HPV-update

(underskrift af det nye medlem)

HUSK PORTO

Dansk Handicap Forbund Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup

18 · DHF Aarhus/Randers · 2017 · Blad 1

Du kan også tilmelde dig på www.danskhandicapforbund.dk


Bestyrelsen

DHFS LOKALAFDELING 2017

Formand Rikke Kastbjerg

Østerby Alle 20 8310 Tranbjerg J

Tlf. 20 22 04 23 k@stbjerg.dk

Kildeagervej 43 8361 Hasselager

Tlf. 21 26 90 61 ole@stormit.dk

Sonnesgade 14. 1. sal 8000 Aarhus C

Tlf. 20 84 07 52 lpj@stofanet.dk

Næstformand Ole Storm

Kasserer Lars Jacobsen

Bestyrelsesmedlemmer Helle Szydlowski

Bymosevej 5 8210 Aarhus V

Marie-Louise Hahn (Mille)

Myrholmsvej 31 8260 Viby J

Helle Birkmose Nielsen

Jernaldervænget 31 8220 Brabrand

Tlf. 86 26 24 58 / 30 62 28 07 hsz@stofanet.dk Tlf. 61 60 97 27 hahnviby@gmail.com Tlf. 25 14 71 48 hellebirkmose@gmail.com

Suppleanter Vakant

Afdelingens hjemmeside: dhf-aarhus.dk Medlemsbladet Bladet udgives af DHF Aarhus / Randers Afdeling. Redaktør: Helle Birkmose Nielsen - Ansvarshavende: Rikke Kastbjerg. Næste nummer af bladet udkommer i uge 21. Materiale sendes til Helle Birkmose Nielsen senest 28. april. Spørgsmål vedr. annoncer rettes til BB Consulting på tlf. 98 37 97 70. Blad 1 · 2017 · DHF Aarhus/Randers · 19


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.