DHF - Aarhus / Randers medlemsblad 2 - 2021

Page 1

Leder dansk handicap forbund

AARHUS / RANDERS Spejderhytten i Pindstrup, hvor vi inviterer til Sensommertræf. Fotograf Steen Asbjørn Andreassen

Portvinssmagning s. 4 · Generalforsamling s. 7 · Projekt Udeliv s. 8 CORONAEN HAR ÆNDRET VORES LIV - ALLE VORE ARRANGEMENTER ER MED FORBEHOLD

Nr. 2 · maj 2021 · 20. årgang Blad 2 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 1


Leder

Ud og se med dsb kørestolspladser. Det er en klar forbedring i forhold til de IC3 og IC4 tog, der udfases i de kommende år. Århus Stiftstidende omtalte den 16. april i år en kritik af X-busserne, som gik på, at en 22-årig mand, der på en tur fra Ringkøbing til Aarhus skulle bruge et toilet, måtte stå af i Herning og ikke nåede at komme ombord, inden bussen var kørt videre.

Mange af vores medlemmer - over hele landet - arbejder hårdt og målrettet på at sikre bedre tilgængelighed overalt i samfundet. De deltager i kommunalt udvalgsarbejde, ytrer sig i høringsprocesser, rådgiver i konkrete sager om fx byggeri osv. Men er det noget, der nytter? Et af vores smertensbørn har alle dage været tilgængeligheden til kollektive trafikmidler med håbløse indstigningsmuligheder. Heldigvis har den seneste tid her kunnet byde på et par positive nyheder. DSB har netop gennemført et udbud af ca. 100 nye el-tog til en pris af 20 mia. kr. Udbuddet blev vundet af det franske firma Alstom. Den gode nyhed er, at der vil være lavgulvsindstigning i alle togsæt, der hver har 300 pladser inklusive

Midttrafiks svar hertil var, at de to selskaber, der betjener ruten, kører med busser, der enten har toilet eller lav indstigning. Her er den gode nyhed, at der i et nyt udbud, der skal rulles ud i 2022, er stillet krav om, at alle busser skal have lav indstigning. Dette sker dog på bekostning af, at der ikke vil blive installeret toiletter i busserne. På den anden side: hvad skal man med et toilet, hvis man alligevel ikke kan komme ind i bussen? Så til alle jer, der arbejder på at forbedre tilgængeligheden: Fortsæt jeres gode arbejde med energi og vedholdenhed, så skal det nok give bonus. Helle Szydlowski, formand

Blad 2 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 3


Portvinssnacks

Aftenens vært, Lars Lembcke Nielsen, Gila Vinimport ApS. Kan man hygge sig og have en dejlig aften ved en skærm,

sammen – hver for sig?? Ja, det mener vi, man godt kan. Derfor er du hermed inviteret til

online portvinssmagning fredag den 28. maj kl 19.30! Lars Lembcke Nielsen fra Gila Vinimport vil føre os gennem fem utroligt lækre Tawny Portvine fra huset Butler Nephew & Co. Et af de ældste portvinshuse i Portugal. Smagssættet bliver leveret direkte til din dør og indeholder fem rør med hver 6 cl portvin, - rigeligt til én og nok til to, samt snacks, der passer til portvinene. 4 · DHF Aarhus/Randers · 2021 · Blad 2


Portvinssnacks Arrangement: Sted: Dato: Pris: Seneste tilmelding:

Online portvinssmagning Ved din egen pc 28. maj kl. 19.30 150,- (ikke medlemmer 250,-) Er overskredet, men hør Marie-Louise, om der er flere ”pladser”.

Tilmelding til Marie-Louise hahnviby@gmail.com eller sms til 61 60 97 27 Til brug for fragtfirmaet bedes du oplyse navn, adresse, tlf. og mailadresse Betaling ved tilmelding på reg. 6116, konto nr. 3781453

Skål fra hele bestyrelsen.

Fem topportvine fra Butler Nephew & Co: Syv års Finest Reserve, 10 års Tawny, 20 års Tawny, 40 års Tawny og 10 års White.

Det er meget enkelt at deltage - du behøver blot at gå ind på linket, der fremsendes på din mail, så er du online og kan deltage i smagningen. Du vil kunne stille spørgsmål undervejs enten via chatten eller direkte via din mikrofon. Fotos venligst udlånt af Solveig Hansen og Lars Lembcke Nielsen, Gila Vinimport ApS, Ølstykke Blad 2 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 5


Generalforsamling Søndag den 29. august i DHF, Aarhus/Randers Afdeling Normalt holder vi generalforsamling i foråret, men grundet corona har vi fået lov at flytte den til efter sommerferien og håber på, vi til den tid kan mødes fysisk. Hvis ikke, vil vi igen overveje at holde den online. Indkomne forslag sendes til formand Helle på hsz@mail.dk (Bemærk NY mailadresse) eller via post til Helle Szydlowski, Bymosevej 5, 8210 Aarhus V. Vi starter med kaffebord og runder af med spisning. Vi opfordrer dig til at deltage. Det er her, du kan • høre, hvad bestyrelsesarbejdet omhandler • give din mening til kende • komme med ønsker til fremtidige aktiviteter • melde dig til en arbejdsgruppe • stille op til bestyrelsen eller • ”bare” have en hyggelig dag med os andre i lokalafdelingen. Dagsorden: 1. Velkommen 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Beretning 6. Regnskab 7. Indkomne forslag 8. Fremtidigt arbejde 9. Skal afdelingen have betalingskort? Oplæg ved kasserer Lars Jacobsen 10. Valg af bestyrelse A. Valg af kasserer B. Valg af bestyrelsesmedlemmer C. Valg af to suppleanter 11. Eventuelt Vi i bestyrelsen glæder os til at møde dig. Følg også med på hjemmesiden. Med venlig hilsen - På bestyrelsens vegne Helle Szydlowski, Formand for Aarhus/Randers Afdeling Blad 2 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 7


Projekt

udeliv

Støttet af Lokalpuljen vil vi i Lokalafdeling Aarhus/Randers invitere på Projekt Udeliv og med størst muligt hensyn til deltagernes forudsætninger byde på både primitiv overnatning og oplevelsesture i Nationalpark Mols Bjerge. Sidstnævnte i liftbus under overskrifterne: landskabsturen ”Fra Neanderthaler til Nationalpark!”, ”Helgenæs – en natur i bevægelse!” – Wellness for kryb og kravl! Og Herregårdsturen ”Arsenik, herskab og tjenestefolk” De første to tur med Nationalparkbussen bliver fredag den 23. juli og fredag den 6. august. Herregårdsturen bliver til efteråret. Den primitive overnatning bliver 13.15. august.

Ret udenfor Knebel står Agri Dyssen, der ud over at være vejviser leder tanken hen på en række molbohistorier. Fredag den 23. juli mødes vi på P-pladsen ved Danmarks Jægerforbund. Her er udsigt til Kalø Vig, handicaptoilet og en lille forfriskning.

Nationalpark Mols Bjerge, der dækker 180 km² på det sydlige Djursland, blev oprettet i 2009. 8 · DHF Aarhus/Randers · 2021 · Blad 2

Fra neandertaler til Nationalpark! en kort historie om næsten alt Historien om Nationalpark Mols Bjerge er historien om den dramatiske dannelse af landskabet før og under sidste istid. Det er også historien om de udfordringer, der mødte de første mennesker, der valgte at slå sig ned her - historien om din egen fortid og hvor du kommer fra!


Projekt

udeliv Solveig på sol1920@gmail.com eller 41 17 29 45, helst mail eller sms. Husk at oplyse, om du er i el-stol, manuel stol eller gående, om du har hjælper med OG om der er allergier eller andet, vi skal tage hensyn til.

Den fredede del af Mols Bjerge er beliggende centralt i naturparken, men udgør med sine 2500 ha kun en lille del af det kystnære bakkelandsskab. Turen er en rundtur i liftbus til de mange hjørner af Nationalpark Mols Bjerge, hvor du bliver klogere på kulturhistorien, naturen, ideerne bag og på tilblivelsen af en nationalpark - en kort historie om næsten alt i Nationalpark Mols Bjerge.

Fredag den 6. august mødes vi på P-pladsen ved Danmarks Jægerforbund. Her er udsigt til Kalø Vig, handicaptoilet og en lille forfriskning. Helgenæs – en natur i bevægelse! Welness for kryb og kravl Historien om naturen lige uden for Nationalpark Mols Bjerge!

Bliver der stor tilslutning, kan turen for nogle deltagere evt. gennemføres i egne biler. Praktisk: Vi stopper undervejs og laver nogle små afstikkere til fods/i stol. Tid: Fredag d. 23. juli kl. 13.30 - ca. 18.30 Mødested: P-pladsen ved Danmarks Jægerforbund, Molsvej 34, 8410 Rønde Pris: 100,- pr. person, der afregnes på dagen. Prisen dækker guide og forplejning. Tilmelding senest fredag den 9. juli til

Istidslandskabet rummer et væld af mindesten, stendysser og broncealderhøje. Blad 2 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 9


Projekt

udeliv Sletterhage Fyr - med sin spektakulære udstilling, betagende udsigt og berømte iskiosk. Bliver der stor tilslutning, kan turen for nogle deltagere evt. gennemføres i egne biler. Praktisk: Vi stopper undervejs og laver nogle små afstikkere til fods/i stol.

Trehøje med sin panoramaudsigt oplever et boom af turister. Helgenæs rummer steder, kulturhistorie og natur, der er en Nationalpark værdig. Landskabet skal ind under huden og vi skal opsøge forskellige steder og fordybe os i det dramatiske, kystnære landskab. Vi kigger naturen efter i sømmene og finder svaret på, hvorfor dyr og planter har fundet et fristed netop her. Helgenæs rummer også historien om vundne og tabte krige, samt små anekdoter om livet som Helbo. Turen i liftbus tager os gennem Nationalpark Mols Bjerge og videre ud til det fine

Sletterhage er nok mest kendt for sit fyr.

Tid: Fredag d. 6. august kl. 13.30 - ca. 18.30 Mødested: P-pladsen ved Danmarks Jægerforbund, Molsvej 34, 8410 Rønde Pris: 100,- pr. person, der afregnes på dagen. Prisen dækker guide og forplejning. Tilmelding senest fredag den 23. juli til Solveig på sol1920@gmail.com eller 41 17 29 45, helst mail eller sms. Husk at oplyse, om du er i el-stol, manuel stol eller gående, om du har hjælper med OG om der er allergier eller andet, vi skal tage hensyn til.

Landskabet på Mols er unikt. Blad 2 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 11


Kalender JULI

Fredag den 23. juli Projekt Udeliv, rundtur i liftbus

AUGUST

Fredag den 6. august Projekt Udeliv, rundtur i liftbus Den 13.-15. august Sensommertræf i Pindstrup Søndag den 29. august Generalforsamling

OKTOBER

Onsdag den 13. oktober Vælgermøde

NOVEMBER

Onsdag den 10. november Mortens Aften

DECEMBER

Fredag den 3. december Julefrokost Se også aktivitetskalenderen på dhf-aarhus.dk/aktiviteter/ og find flere omtaler om efterårets arrangementer på hjemmesiden.

12 · DHF Aarhus/Randers · 2021 · Blad 2


Sensommertræf - I hytte, tipi og lavvu

Primitiv overnatning som en del af Projekt Udeliv, der er støttet med midler fra lokalpuljen. Det er svært - men ikke umuligt - at finde sheltere, der er handicapegnede, med tilgængelige toiletforhold og ok parkering tæt på – men det er ikke lykkedes at finde egnede sheltere, der kan bookes på forhånd og give soveplads til en hel flok med fysiske udfordringer. Derfor er valget i stedet faldet på Pindstup Centrets spejderhytte, hvor toiletforhold er i orden, hvor køkkenfaciliteter og møbler gør det hele lidt nemmere og hvor køjer og madrasser giver lidt mere bekvemmelighed end skovbund og sheltere. Vi har ud over spejderhytten lejet et par

tipier og en lavvu, og der er madrasser, vi kan ligge bekvemt på derude i teltlejren. Du er velkommen til at medbringe eget telt, hvis du vil sikre dig lidt ”privatliv”, men ellers er weekenden baseret på fællesskab og hyggeligt samvær. Vi har forberedt nogle aktiviteter, men du må også gerne komme med DINE input til program. Blandt det planlagte er opsætning/nedtagning af telte/tipier/lavvu, indkøb og tilberedning af måltider, borddækning og opvask, forslag til udflugter, motion og bevægelse, frit spil, kreative sysler og garanteret lejrbål, snobrød - at vi kan bygge noget af rafter eller andre spejder-relaterede aktiviteter, herunder Blad 2 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 13


Sensommertræf ture i svævebane og mini-Tarzan-bane. Måske arrangerer vi vores helt egen høstfest med taler, trampedans og skålsange! Måske vil vi lade os inspirere af vikinger, det okkulte eller ”primitive” folkefærd? Måske har I meget bedre ideer? 15 km derfra, i Thorsager, ligger Jyllands eneste rundkirke, hvor vi er blevet lovet en eksklusiv rundvisning. Tid: Fredag d. 13. - søndag d. 15. august Sted: Spejderhytten ved Pindstrup Centret, Plantagevej 5, 8550 Ryomgård Pris: medlemmer: 600,- kroner – hjælpere gratis – eventuel gæstepris finder vi ud af, hvis der bliver plads.

Betaling skal ske med tydeligt angivet navn(e) til foreningen konto i Sparekassen Kronjylland: reg.nr. 6116 konto 0003781453. NB! Forlænges forsamlingsforbuddet, får du førsteret til at deltage på ny dato - eller pengene retur. Tilmelding senest fredag den 30. juli til Solveig på sol1920@gmail.com eller sms på 41 17 29 45 – og er først gældende, når vi har registreret din indbetaling. Husk at angive, om du er i el-stol, manuel stol, har allergier eller andet, vi skal tage hensyn til. Du skal medbringe håndklæder, sengetøj, hjælpemidler, være selvhjulpen eller have hjælper med.

Blad 2 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 15


Energitræning Mærker du spændinger, ømhed eller smerter forskellige steder i kroppen? Kunne du i stedet tænke dig, at din krop bare vidnede om styrke, velvære og ro? - Så er Qi Gong helt sikkert noget for dig – og kan opleves på vores sensommertræf i Pindstrup. Qi Gong kommer fra Kina og er en flere tusind år gammel træningsform og livsstil, der styrker vitalitet og velvære. Qi Gong er en effektiv og dybtvirkende måde at træne på. Med rolige, bløde bevægelser træner og strækker du skånsomt hele kroppen. Qi Gong sigter efter at skabe bevægelsesfrihed og flow i hele kroppen samt i forbindelsen ud til resten af verden. Det vil sige

Qi gong

både i den fysiske, psykiske, energetiske og spirituelle krop. Dette opnås ved, at du får strakt alle muskler og led igennem, så hele kroppen føles velsmurt og glad. Øvelserne laves siddende, stående og gående uden redskaber. Hav vand og evt. et tæppe i nærheden. Træningen foregår i et meditativt flow med skånsomme bevægelser i takt med åndedrættet og en fokuseret bevidsthed, der sammen med indre billeder skaber bevægelse i energierne og dermed får fjernet blokeringer som fx stivhed og kulde i kroppen. Også tankerne falder til ro, hvis man døjer med tankemylder. Instruktør: Inge W. Christensen, mød hende her: https://energiinge.dk/om-mig.aspx

Præ-O Alle kan dyrke præcisionsorientering, men den primære målgruppe er gangbesværede, kørestolsbrugere, amputerede og spastikere. Præcisionsorientering for personer med et handicap er bygget op omkring samme principper som orientering i almenidrætten, og derfor er para-atleterne medlem af almindelige idrætsklubber, der er tilknyttet Parasport Danmark. 16 · DHF Aarhus/Randers · 2021 · Blad 2

Præcisionsorientering går ud på, at man ved løbets start får udleveret et kort, hvorpå posterne er indtegnet. Sammen med kortet får man et klippekort samt en postbeskrivelse. Nu skal man – ad stier - rundt til hver enkelt post i den rigtige rækkefølge. Når man kommer til posten, er der placeret op til fire postskærme inde i terrænet. Her gælder det om at udpege den rigtigt


Præ-O placerede skærm ved hjælp af kortet og postbeskrivelsen. Ud over posterne, som er indtegnet på kortet, kan der til stævner være indlagt op til to tidskontroller. Når man kommer i mål, bliver antallet af rigtige poster talt sammen. Den, der har flest rigtige, samt har brugt mindst tid ved tidskontrollerne, har vundet. Som para-atlet må du have en hjælper

Siddende

med rundt. Hjælperen må dog ikke være med i beslutningen om hverken vejvalg eller skærmvalg. Præcisionsorientering vil blive præsenteret på afdelingens sensommertræf. Vil du vide mere, så kontakt Idrætsudvalget ved Vibeke Vogelius, vibeke.vogelius@gmail.com, tlf: 24 25 55 06.

styrketræning

Gennem snart tyve år har Cathrine Guldberg undervist i siddende træning. Cathrine træner bl.a. et hold i Lyngby søndag formiddag, og siden sidste forår har det været muligt at træne med online. Hun er knalddygtig og benhård. En del af træningen forgår med håndvægte, og med jævne mellemrum er der halve og hele minutter med ”løb”, hvor vi løber i højt tempo, ”bare” med armene, og indlægger små spurter. Der er garanti for højt humør, tempofyldt musik og sved på panden. Siddende træning bliver udbudt som bonus på afdelingens sensommertræf. Har du lyst at prøve, så kontakt Solveig på sol1920@gmail.com Blad 2 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 17


Offentligt

toilet med loftlift

Af Solveig Hansen

Dansk Handicap Forbund har et projekt, hvor håbet er at få etableret (foreløbig) 100 offentlige toiletter landet over. Toiletrum, hvor der er mere plads og flere faciliteter end på de gængse handicaptoiletter, bl.a. loftlift, så også borgere med omfattende handicap kan vælge at tage på udflugt, indkøb, besøg osv. med vished om, at der findes et toilet ”i nærheden”, der imødekommer deres behov. I Aarhus har vi allerede et af slagsen, om end kun i åbningstiden. Det er toilettet ved Store Sal bagved biblioteket i Dokk1, der har åbent 8-22 i hverdagen og 10-16 i weekenden. Ved døren er et skilt, der informerer om, at man bedes sende en sms til et angivet telefonnummer, og 10 sekunder efter låses døren op. Antoniett Vebel Pharao, der bl.a. er aktiv i

SUMH, Sammenslutningen af Unge Med Handicap og det aarhusianske Tours on Wheels vurderer toilettet til UG. Man skal selv have sejl med, da disse jo er individuelle i størrelse og udformning, så helt spontant bliver det ikke, men vi hilser initiativet velkommen og glæder os til at omtale flere af den slags toiletter.

Sommerhøjskole Traditionen tro udbyder Egmont Højskolen sommeren igennem ugekurser. De håber at kunne afvikle sommerkurserne som sidste år, altså med begrænset deltagerantal og de nødvendige hensyn. De har først og fremmest ansvar for ikke at udsætte særligt sårbare for smitte med corona, så hvis ikke det kan gøres forsvarligt, bliver de nødt til at aflyse. Indtil videre tager de mod tilmeldinger og opretter venteliste. 18 · DHF Aarhus/Randers · 2021 · Blad 2

Kurserne starter i uge 26, og deres titler i år er: FOR-ANDRE-Det gode liv i fællesskab, IDRÆT FOR ALLE, Sommersjov i Hou, LEG, LATTER OG LIVSGLÆDE & SOMMERKURSUS 2021. Du kan se programmer og læse om vilkår for at deltage i sommerkurserne på egmont-hs.dk/sommerkurser


Tag

toget

- i handicapvenlig dyrepark

Når Jyllands Park Zoo kalder sig en handicapvenlig park FOR ALLE, er det med god grund. Deres stisystem er anlagt, så du sagtens kan komme rundt i parken i kørestol, og har du behov for det, kan du låne en manuel kørestol gratis eller en el-kørestol for 35 kroner. Kate Nybo slog sidst i april op i Muskelsvindfondens Facebookgruppe, at parkens nye tog også er handicapvenligt. Bageste vogn, der har opklappelige bænkesæder, er forsynet med en bagsmæk, der kan klappes ned og fungere som rampe. På parkens fotos, der venligt er udlånt, ses en bruger, der på denne måde kan nyde parken på en ny og dejlig måde sammen med familiens yngste. Jyllands Park Zoo ligger få kilometer fra E 15 vest for Herning, Haunstrupvej 13, 6920 Videbæk og du finder information om parkens 350 dyr og øvrige faciliteter på https://jyllandsparkzoo.dk/da Sh/kilde: Kate Nybo og Jyllands Park Zoo Blad 2 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 19


Decon

onlinemesse

I foråret gik det løs, Facebook og nettet bugnede pludselig med webinarer - og Randers-firmaet decon mobility udbød en onlinemesse om deres populære produkter indenfor kørestole og hjælpemotorer, som de har specialiseret sig i og forhandler som et datterselskab til skandinaviske DECON. Fra tidlig morgen til midt eftermiddag kunne vi kigge med, når de præsenterede deres nyheder og velkendte produkter. Og som bonus fik vi et interview med Nagwa, der boltrer sig indenfor kørestolsbasket. Fem webinarer på hver ca. 20 minutter inklusive spørgetid, alle kørte to gange. Jeg deltog begge gange, nyhederne blev præsenteret

og dernæst endnu fire webinarer. Dejligt enkelt at klikke ind og kigge med, enten helt anonymt eller med spørgsmål og kommentarer i ”chatten”. Webinarerne, der blev fulgt af både fagfolk og nysgerrige brugere, kan ses eller genses via link til YouTube, jeg videresender gerne link, ligesom jeg vil omtale Decons produkter i dette og kommende blade. Klik selv ind på firmaets hjemmeside deconmobility.dk og/eller send mig en mail for link til messe-webinarerne. Solveig, sol1920@gmail.com Foto: DECON onlinemesse

Blad 2 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 21


Med

base i sporbyen

Af Solveig Hansen, selfie: Martin Fog Thomsen

Decon mobility, der drives af Martin Fog Thomsen, der er fysioterapeut og har en fortid bl.a. ved Langhøj, har base i SporbyenScandia i Randers. Det giver en særlig stemning og lidt ekstra at kigge på, når man gæster DECONs showroom. Martin er konsulenten på Fyn og i Jylland. Kollegaen Thomas Hansen er ergoterapeut og konsulent på Sjælland og Øerne.

SporbyenScandia skal være en levende, kreativ bydel med sin egen identitet, båret af stedets unikke, industrielle historie. Som en ny bydel med boliger, erhverv, offentlige formål og rekreative rum skal SporbyenScandia være med til at løfte en betydelig befolkningstilvækst i Randers.

Blad 2 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 23


Gearwheel

Easywheel og næsehjulet adventus

Tekst Solveig Hansen, fotos udlånt af deconmobility.dk På markedet er der et væld af el-stole og hjælpemotorer, men på decon mobilitys onlinemesse hørte jeg for første gang om Gearwheel. Her er det udelukkende brugerens egne kræfter, der driver stolen frem, men op ad bakke og i ujævnt terræn kan man med to små klik (centralt på de store hjul) skifte ned i et lavere gear, og dermed spare på kræfterne. Dette kan kombineres med (ved at klikke den anden vej) at forhindre tilbageløb, dvs. man får god tid til at tage det næste tag - uden fare for at skride baglæns ned ad bakken.

gere i kørestole med meget små forhjul, klik Adventus på, tag et par tag i drivringene og næsehjulet sørger for at løfte kørestolens forhjul fri af underlaget, og vupti er man klar til ujævnt terræn, knoldede plæner, brosten osv.

Decon forhandler også et Easywheel, der generelt sparer på brugerens kræfter, og et næsehjul, Adventus, til at spænde foran. Næsehjulet vil især kunne hjælpe bru-

Gearwheel, 24.980,-, Easywheel 14.500,-, Adventus 5.625,24 · DHF Aarhus/Randers · 2021 · Blad 2


Deruda’

med flexlife

Tekst Solveig Hansen, fotos venligst udlånt af decon mobility gående. Nypris er 30.500 for basis- og 33.500 for comfortmodellen, og den kan lejes til 1.500 for en uge eller 4.000 for en måned, depositum 2.000 (alle priser inkl. moms). Langtidsleje i tre måneder eller derover koster 3.000 i måneden, og lejer man i mere end tre måneder, er det med forkøbsret, hvor 75 % af lejen modregnes, hvis man beslutter sig for at købe. Drømmer du om, engang imellem, bare at kunne sætte dig i en el-stol og drøne deruda’? Selv om det ikke er dit daglige behov at sidde i stol, eller i el-stol, vil den fra tid til anden kunne aflaste dig og bringe dig omkring på dagsture, ferie, på indkøb eller på en dag, hvor du ikke rigtig orker. Flexlife, som kan klappes sammen og puttes i bagagerummet, fås i to modeller, den ene lidt mere komfortabel end den anden, bl.a. med mere polstring og mulighed for at kippe ryglænet. Begge modeller fås med diverse ekstraudstyr, og du kan stige ind forfra eller fra siden (armlænet hhv. fodstøtten kan klappes op). Flexlife kan køre ca. 25 km på en opladning, op til seks km i timen, i al slags vejr og kan oplades direkte under joystikket eller på afmonterede batterier (så stolen kan blive udenfor/i bilen imens). Den vejer 26 kilo og fylder kun 59 cm i bredden, klarer 10 % stigning og er rimelig terrænBlad 2 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 25


Vedersø Tekst Solveig Hansen, fotos Inga Bredgaard

Vedersø er en lille landsby i Vestjylland, beliggende i Vedersø Sogn tæt ved Vesterhavet og Vedersø Klit. Landsbyen ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune og hører til Region Midtjylland. Vedersø er først og fremmest kendt som hjemsted for digterpræsten Kaj Munk, der levede og virkede som præst i sognet de sidste 20 år af sit liv (1924-44). For fem år siden var Hvide Sande Sydstrand det eneste sted i kommunen, hvor der året rundt var adgang til havet for kørestolsbrugere. Derfor besluttede TekBlad 2 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 27


Vedersø nik- og miljøudvalget at etablere adgang ved Vedersø. Sidste år blev rampen klar, og har du motor, skubber, gode ben (eller arme), er der banet vej til en fantastisk oplevelse midt på Jyllands vestkyst. Inga og Aage tog på tur, og nu kan vi nyde deres billeder. PS! Husby Badesø i Vester Husby ligger inde i skoven ca. 500 meter fra Vesterhavet, og er et rigtigt godt alternativ som bademulighed for børn og andre, der finder Vesterhavet for voldsomt. Søen er relativt lavvandet og har fået udlagt en rampe, der også gør den handicapvenlig. Rundt om søen finder du bordbænkesæt samt en grill, så I sammen kan nyde frokosten, kaffen eller aftensmaden i det fri.

Blad 2 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 29


Bestyrelsen

DHFS LOKALAFDELING 2021

Formand Helle Szydlowski

Bymosevej 5 8210 Aarhus V

Tlf. 86 26 24 58 / 30 62 28 07 hsz@mail.dk

Næstformand Ole Storm

Kildeagervej 43 8361 Hasselager

Tlf. 21 26 90 61 ole@stormit.dk

Sonnesgade 14. 1. sal 8000 Aarhus C

Tlf. 20 84 07 52 lpj@stofanet.dk

Kasserer Lars Jacobsen

Bestyrelsesmedlemmer Marie-Louise Hahn

Myrholmsvej 31 8260 Viby J

Helle Birkmose Nielsen

Jernaldervænget 31 8220 Brabrand

Tlf. 61 60 97 27 hahnviby@gmail.com Tlf. 27 12 54 58 hellebirkmose@gmail.com

Suppleanter Flemming Thorbek

Lergravvænget 34 8380 Trige

Solveig Hansen

Engvej 9 8560 Kolind

Tlf. 86 23 01 86 flemmingansoe@gmail.com Tlf. 41 17 29 45 sol1920@gmail.com

Afdelingens hjemmeside: dhf-aarhus.dk Medlemsbladet Bladet udgives af DHF Aarhus / Randers Afdeling. Redaktør: Solveig Hansen - Ansvarshavende: Helle Szydlowski. Næste nummer af bladet udkommer ca. i uge 36. Materiale sendes til Solveig Hansen senest 1. august. Spørgsmål vedr. annoncer rettes til BB Consulting på tlf. 98 37 97 70.

Blad 2 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 31