DHF Aarhus / Randers - medlemsblad 02 - 2019

Page 1

Leder dansk handicap forbund

AARHUS / RANDERS

Leder s. 3 · Beretning s. 5 · Generalforsamling s. 10

Nr. 2 · maj 2019 · 18. årgang Blad 2 · 2019 · DHF Aarhus/Randers · 1


Leder

samarbejde? - ja tak!

Af Rikke Kastbjerg

I forbindelse med UK’s landsmøde havde bestyrelsen inviteret alle lokalafdelingernes formænd til åbent hus, - en invitation jeg forventningsfuldt sagde ”ja tak” til. Og mine forventninger blev indfriet. Stemningen var rigtig god i Brohuset, da vi blev delt op i grupper for at tale sammen på kryds og tværs af UK’s medlemmer og lokalafdelingsformænd. Formålet var at inspirere hinanden og komme med input til UK og fremtidige muligheder for samarbejde.

Det er vigtigt, at vi lærer af hinanden, og at der gives plads til nye tiltag samtidig med, at der også er plads til erfaringerne. Jeg håber, at vi får mulighed for at mødes igen på samme måde, og at endnu flere vil deltage, så UK’s initiativ om samarbejde kan sprede sig som ringe i vandet i DHF. Til sidst vil jeg gerne ønske jer alle en rigtig dejlig sommer – vi ses!

Samarbejde bliver mere og mere vigtigt i vores arbejde i DHF. Organisationen skal styrkes, og fremtiden skal sikres. Her spiller både UK og lokalafdelingerne en utrolig stor rolle. Blad 2 · 2019 · DHF Aarhus/Randers · 3


Handicappolitik Af Solveig Hansen En mørk januaraften var en stor del af lokalafdelingens bestyrelse og det handicappolitiske udvalg til et debatmøde om den kommende handicappolitik i Aarhus. Tre politikere var inviteret, og der var tilmeldt 46 personer inkl. hjælpere og to døvetolke. Samme eftermiddag havde Henrik Skou og Keld Hvalsø meldt afbud grundet sygdom, så ene mand til at stå for skud var Kristian Würtz. En god by Kristian Würtz, der er rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse sidder ikke i Handicaprådet, men var glad for muligheden for drøftelserne på temamødet og takkede for invitationen. Planerne er, at Aarhus skal være en god by for alle. Spændende at kunne øge mulighederne for personer med handicap i denne by, der jo er i udvikling. Plus minus 20.000 til- og fraflyttere hvert år, så der er altid nye input til denne slags drøftelser. - Et sted, der bedrøver mig, er, at alt for få med handicap er tilknyttet til arbejdsmarkedet. Over 1000 aarhusianere er på ledighedsydelse – altså tilkendt fleksjob, men uden at være ansat i et sådant. Ikke alle kan opnå mulighed for at arbejde, men de, der kan, bør hjælpes i job – fokus på området vil forhåbentlig få flere i fleksjob. Det er mine overordnede perspektiver pointerede Kristian og tilføjede:

- Beskæftigelseskonjunkturen må jo kunne bane vejen.

Kristian Würtz, der er rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse mener, Voksen-handicap skal gentænkes, - i et tempo, hvor hele apparatet kan følge med! Kristian vil gerne, familier med handicappede børn og voksne får bedst mulige vilkår. Han mener ikke at være ekspert på det sociale område, men jo flere aarhusianere, jo flere med handicap. Kristian modtager personlige henvendelser, der afspejler en bekymring over, at behovene ikke ”mødes”. - Voksen-handicap skal gentænkes, mener Kristian, - men i et tempo, hvor hele apparatet kan følge med! Læs mere på lokalafdelingens hjemmeside… Blad 2 · 2019 · DHF Aarhus/Randers · 5


Beretning I anledning af den årlige generalforsamling i Aarhus/Randers afdelingen ser vi tilbage på endnu et år. Det har været stabilt med adskillige aktiviteter og et godt samarbejde både internt i bestyrelsen og med vores samarbejdspartnere. Økonomi Afdelingen har fortsat en meget sund økonomi. På baggrund af dette valgte bestyrelsen i oktober at stille midler til rådighed for hovedforbundet. Det drejer sig om 325.000 kr., der løbende forrentes med 2 ½ % p.a. Renten tilskrives hvert halve år og overføres efterfølgende til vores konto. Aftalen kan til enhver tid opsiges helt eller delvist, hvorefter mellemværende udbetales til vores konto. Årets arrangementer: Igennem det seneste år har vi haft forskellige aktiviteter. Vores medlemmer er gennem vores blad blevet inviteret til: • Københavnertur • Sommerfest • Rundvisning på Moesgaard • Mortensaften med andesteg • Superligakamp i Randers, hvor vinderen af DHFs arbejdsmarkedspris var vært • Ginsmagning • Julefrokost • Julehygge • Rundvisning på ARoS • Mad med Mille

Aarhus / Randers afdeling 2018/2019 Det glæder bestyrelsen, at det ikke har været nødvendigt at aflyse arrangementer. Vi må erkende, at vi oplever svingende tilmelding til arrangementerne. Blandt andet har Mad med Mille desværre oplevet dalende tilmelding. Bestyrelsen har derfor besluttet, at den aktivitet holder en pause. Udover afdelingens egner arrangementer har repræsentanter fra bestyrelsen deltaget på DHFs kongres i efteråret. Bladet og hjemmesiden Vi bruger fortsat afdelingens lokale blad og hjemmeside til at informere afdelingens medlemmer om planlagte og afholdte aktiviteter. Bladet udkommer 4 gange om året, og bestyrelsen er forsat meget tilfreds med det opdaterede layout. De helt store forandringer er i år sket på afdelingens hjemmeside. Efter et rigtigt godt samarbejde med MEDIE-GRAFIK og timers forberedelse gik vores nye hjemmeside i luften i slutningen af 2018. Udseendet er blevet meget mere nutidigt, siden er blevet mere brugervenlig, og systemet bag giver os mange flere muligheder for selv at redigere og opdatere. HPU – Handicappolitisk udvalg Et mangeårigt ønske er gået i opfyldelse i løbet af det seneste år. Efter at Ulla, Claus Bjarne og Thomas meldte sig til udvalget på generalforsamlingen i 2018, er det lykkedes at få gang i handicappolitisk udvalg igen. Med Lars fra bestyrelsen som Blad 2 · 2019 · DHF Aarhus/Randers · 7


Beretning primus motor har der været afholdt møde. Udvalget har indsendt et forslag til Teknik og Miljø om asfaltnedkørsler. Organisationer kan indsende forslag til emner, som man ønsker at diskutere med Teknisk Udvalg. Der udvælges 3 emner, og de udvalgte organisationer får foretræde. Samarbejde på tværs DHF Region Midtjylland Bestyrelsen deltager fortsat så vidt muligt i de regionale møder, kurser og Dansk Handicapdag. Derudover er Marie-Louise suppleant for regionsrepræsentanterne.

Aarhus / Randers afdeling 2018/2019 DH lokalt Repræsentanter fra bestyrelsen deltager som hidtil i bestyrelsesmøderne og i andre aktiviteter, der arrangeres af DH Aarhus. I de andre kommuner, som vores afdeling også dækker, har vi udpeget repræsentanter til de lokale DH-afdelinger. I DH-Syddjurs er Solveig formand, og Marie-Louise og Lars deltager som suppleanter i Handicaprådets formøder i Aarhus.

Hjemmeside

www.dhf-aarhus.dk

Måske har du allerede været forbi dhf-aarhus.dk for at se afdelingens nye hjemmeside. Hvis ikke håber jeg, at du vil klikke forbi og tjekke den ud. På hjemmesiden kan du læse om afdelingen, vores aktiviteter og om aktuelle emner. Du har også mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev – så grib chancen og hold dig opdateret om din lokalafdeling.

Blad 2 · 2019 · DHF Aarhus/Randers · 9


Generalforsamling med extra megen hygge - og Qi Gong I starten af marts holdt vi vores generalforsamling i hyggelige omgivelser i Annekset på Egmont Højskolen, med mulighed for at overnatte i Hou Søsportscenter. Generalforsamlingen forløb fredeligt, der var genvalg på alle poster, vi godkendte beretningen og et regnskab, der udviser en sund økonomi og et pænt overskud, trods køb af ny og fremtidssikret hjemmeside og mange arrangementer – der var ingen Indkomne forslag, men vi kan overveje, om vi næste år skal drøfte at eftergive noget gæld til forbundet?

Qi Gong Inge gav os derefter en fin oplevelse med udgangspunkt i Qi Gong, som alle kan træne, om ikke andet i tankerne. Det er en behandlende træningsform, der rammer både den fysiske krop, den følelsesmæssige krop og energikroppen.

Vil du vide mere om generalforsamlingen, kan du læse referatet på afdelingens hjemmeside www.dhf-aarhus.dk.

- Ryst igen, mærk CHI, mærk livsenergi, mærk det som en glace ned over hovedet og videre ned, mærk en lethed, en afslap-

10 · DHF Aarhus/Randers · 2019 · Blad 2

Zen er en meditativ tilstand - Mærk, hvor du er, træk vejret, ryst med det du kan, forkyndte Inge med rolig stemme og opfordrede os til at kaste det væk, der ”tynger” og fortsatte:


Generalforsamling

pethed, svæv i jeres krop og nyd stilheden. Herefter fik vi bank (af os selv eller i tankerne). Små lette bank med fingerspidserne vækker og om nødvendigt vender energierne. De fem bank: nyrepunkt ved kravebenene, dernæst ved brystbenet, thyrus/immunforsvar, ude under armhulerne (milten) og til sidst på kindbenene - for fuldt udbytte. Lifting the sky Øvelsen, der styrker bindevæv: - Spænd i din bækkenbund, skub bjerg væk foran dig og opøv indre kraft, skovl lys ind og smør det på din aura. Vi lyttede og forsøgte at følge Inges anvisninger. Og som om det ikke var underligt nok at

sidde der og skubbe, skovle og smøre os ind i lys, fortsatte vi: CHI - Mærk din vejrtrækning, dab meget forsigtigt og roligt rundt om din navle – der bærer de dybeste erindringer, træk vejret gennem huden og sig for dig selv: ”Jeg er inde i chien, chien er inde i mig” – Inge havde bragt os i en næsten meditativ tilstand… - Træk CHI ind som lys, bliv helt selvlysende, strål som en sol – rundede Inge af med kærlig mildhed, og vi andre vendte tilbage til rummet, åbnede øjnene, mærkede den rare stemning, der for nogen varede til langt ud på aftenen, hvor vi bl.a. nød en dejlig chili con carne og hjemmelavet kage med is. Blad 2 · 2019 · DHF Aarhus/Randers · 11


DHF Aarhus/Ran

2019 Ti

Januar

1 Nytårsdag

Februar

Marts

Fr

1

Fr

1

On 2

2

2 Generalforsamling*

To

3

Sø 3

Fr

4

Ma 4

5

Ti

Sø 6

5 Bestyrelsesmøde

6

Sø 3 Generalforsamling Ma 4 Ti

5

On 6

On 6

To

7

To

7 Bestyrelsesmøde

Fr

8

Fr

8

On 9

9

9

To 10

Sø 10

Fr 11

Ma 11

Lø 12

Ti 12

Sø 13

On 13

On 13

To 14

To 14

Fr 15

Fr 15

On 16

Lø 16

Lø 16

To 17

Sø 17

Sø 17

Fr 18 Nytårskur

Ma 18

Lø 19

Ti 19

Sø 20

On 20 Rundvisning på Aros*

On 20

To 21

To 21

Fr 22

Fr 22

On 23

Lø 23

Lø 23

To 24

Sø 24

Sø 24

Fr 25

Ma 25

Lø 26

Ti 26

Sø 27

On 27

On 27

To 28

To 28

2

Ma 7 Ti

8

3

Ma 14 Ti 15

Ma 21 Ti 22

Ma 28 Ti 29

4

5

7

8

9

Ma 11 Ti 12

Ma 18 Ti 19

Ma 25 Ti 26

11

12

13

Fr 29

On 30 To 31

Sø 10

10

Lø 30 22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Sø 31

21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage


nders forår 2019 Ma 1 Ti

April

2

14

On 1

2019

Maj

1

To

2

Sø 2

On 3

Fr

3

Ma 3

To

4

4

Ti

Fr

5

Sø 5

6

Ma 6

Sø 7 Ma 8 Ti

9 Besøg på Gaya*

15

19

On 5 To

6

Fr

7

On 8

8

To

Sø 9 Pinsedag

Ti

7 9

Fr 10

Ma 10

To 11

Lø 11

Ti 11

Fr 12

Sø 12

On 12

Lø 13

Ma 13

Sø 14 Palmesøndag

Ti 14

Ti 16

16

20

Lø 15

To 16

Sø 16

Fr 17 Bededag

Ma 17

To 18 Skærtorsdag

Lø 18

Ti 18

Fr 19

Sø 19

On 19

Ma 20

Sø 21 Påskedag

Ti 21

Ma 22 2. påskedag

17

21

Fr 21 Lø 22

To 23

Sø 23

On 24

Fr 24

Ma 24

To 25

Lø 25

Ti 25

Fr 26

Sø 26

On 26

Lø 27

Ma 27

Sø 28

Ti 28

Ma 29 Ti 30

18 19 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

22

Fr 28 Lø 29

To 30 Kr. himmelfartsdag

Sø 30

21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

26

To 27

On 29 Fr 31

25

To 20

On 22

Ti 23

24

Fr 14 Sommerfest*

On 15

Lø 20

2. pinsedag

To 13

On 17 Langfredag

23

4

On 10

Ma 15

Juni

19 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage


Weekend

på slettestrand

Tilmeld dig NU Har du lyst at være med, når vi boltrer os i det nye havbad, samler urter og sten, nyder naturen og hygger med guf til gane og øregange, så tilmeld dig weekenden 23.-25. august 2019. Glæd dig til den lækre mad og at alt er indrettet til bl.a. kørestolsbrugere. Har du brug for elevationsseng og loftlift eller andre, særlige behov, tager vi hensyn, når vi fordeler os i de hyggelige ferielejligheder og/eller giver kokken besked. Når du tilmelder dig, vil vi bede dig angive, om du vil deltage på sanketur, hestevognstur, saunagus og andre, specifikke aktiviteter. Det endelige program tilrettelægges, så vi kan tilgodese flest mulige ønsker. Tilmelding snarest - og vil du sikre dig en plads, så tilmeld dig inden 1. juni - til sol1920@gmail.com OG indbetal for din deltagelse på konto 6116 0003781453 – du kan sagtens tilmelde flere på en gang, blot angiv navne, behov for stedets hjælpemidler og ønske om aktiviteter. Priser: Medlemmer af Aarhus/Randers-afdelingen 1.000,-, andre 1.500,- og børn under 14 halv pris. Med i prisen er linned/håndklæder, ophold i ferielejlighed med fælles køkken/stue og badeværelse, kaffe/the, postevand og forplejning på buffet fra fredag eftermiddag til og med søndag morgen. Ikke med i prisen: Øl, vin og sodavand samt transport – men vi hjælper gerne med at arrangere samkørsel. Vel mødt! Solveig – der kan nås på sms på 41 17 29 45 Blad 2 · 2019 · DHF Aarhus/Randers · 15


Rundvisning

på Gaia

Af Solveig Hansen - Foto: Rundvisning på GAIA GAIA blev grundlagt i 2002 og er via knopskydninger vokset sig til at danne ramme om en håndfuld værksteder, et museum, en café og en butik. 65 brugere fra Randers og nabokommunerne og 20 faguddannede i alderen 17-65 har deres gang på GAIA. - Det nyeste er kantinedriften for 800 studerende på den nærliggende VIA, og det næstnyeste er Akademiet, der har 18 kunstnere tilknyttet, fortæller GAIAs leder Anna Noe Bovin og begynder rundvisningen i Akademiets lille møderum, hvor kunstnerne starter dagen fælles. Her prydes vægge og skabslåger af unikke selvportrætter og rundt ved arbejdspladserne ses de meget individuelle udtryk. For nylig har medielinjen lavet seks stop motions, små videoer i anledning af 100året for folkestyret lokalt, hvor demokratiet vælger sine byråd og borgmestre. Inden produktionen har der været møde med de folkevalgte, interviews og studier. Videoerne blev præsenteret ved en fernisering på Laksetorvet og ligger nu på nettet – fantastiske og ufiltrerede!!! GAIA, ifølge græsk mytologi, Jorden. GAIA beskrives oftest som ”Jordens Gudinde”, og målet i Randers-versionen er, at man er med i et fællesskab og har en hverdag, der giver mening.

Det er tydeligt, som vi bevæger os rundt i værksteder og udstilling, at Anna kender sine brugere, deres særkender og kvaliteter, og for nylig har hun fx tilmeldt tre af dem til en censureret udstilling i Finland. Vi får en snak om ”outsiderart”, om ordet er positivt eller negativt ladet, og Anna smiler skævt, da hun mindes et opkald fra Sjælland, hvor man ønskede at invitere hende over og fortælle om – landskabskunst... Blandt kunstværkerne er kunst på tændstikker, af tændstikker, ispinde og plastikposer, strikket på pinde så tykke som kosteskafter, lamper af tennisbolde og actimelflasker, minutiøst detaljerede blæktegninger, pompøst malede kæmpeværker, finurlige lerfigurer og Anna inviterer os til at vende tilbage, når værkstederne er i gang, fordi det vil give et helt anderledes og levende indblik. Se flere fotos fra rundvisningen på afdelingens hjemmeside. Blad 2 · 2019 · DHF Aarhus/Randers · 17


Badebroer

Tekst: Søren Andersen, Fotos: Tor Albrechtsen Skov- og Landskabsingeniør Tor Albrechtsen er driftsansvarlig i Teknik og Miljø i Aarhus kommune, hvilket også omfatter badebroer ved kommunens mange kyster. Han fik en god idé og havde penge på sit budget til at etablere en badebro ved Moesgaard Strand, en af kommunens mest søgte strande. Badebroen med tilhørende tilkørselsrampe skulle sikre adgang til bademuligheder for gangbesværede og handicappede. En svømmeklub kom i vejen Alt var klappet og klar i 2018 med tilskud 18 · DHF Aarhus/Randers · 2019 · Blad 2

fra kommunens Tilgængelighedspulje, men så kom der en svømmeklub på tværs. Svømmeklubben HASA, der har mange funktionshæmmede medlemmer, havde læst om projektet og kontaktede Tor Albrechtsen for at komme med nogle erfarings baserede input. I en positiv dialog blev der diskuteret kørestolsrampe, højde på trappetrinene og anvendeligheden af de planlagte gelændere. Dialogen sendte Tor Albrechtsen i tænkeboks og opsætningen af broen blev forsinket. Så forsinket, at broen først blev


Badebroer etableret efter skoleferien sidste år og nedtaget 1. oktober. Dur broen? Artiklen her bygger på et møde med Tor Albrechtsen, mødet finder sted i kommunens nye administrationsbygning i Gjellerup, der er en del af den store plan for fornyelse af Gjellerup. Tor Albrechtsen er glad for broen og for inputtene fra HASA, men det er først her i 2019, at broen skal stå sin egentlige prøve. ”Jeg ved ikke, om der nogen der vil bruge den”, siger Tor Albrechtsen og fortsætter,” sidste år var for kort en periode og udenfor sæsonen, så vi har ikke fået feed­back”. Han håber selvfølgelig, at mange, både handicappede og andre, vil bruge broen

og benytte muligheden for at få et havbad. Samtidig opfordrer Tor Albrechtsen brugerne til at anmelde broen ved at skrive direkte til ham (se mailadresse i fakta boks). ”Broen skal selvfølgelig være anvendelig for alle, ellers dur det ikke”, siger Tor Albrechtsen. Flere broer og bademuligheder i Aarhus Tor Albrechtsen oplyser, at der også findes en bro ved Ajstrup Strand. For gangbesværede og handicappede er denne bro dog kun til rekreative formål. Derudover er der Havnebadet og Den Permanente Badeanstalt i Risskov. Sidstnævnte er ved at blive renoveret for et tocifret millionbeløb.

Tor Albrechtsen, toal@aarhus.dk Tilgængelighedspulje Aarhus kommune: https://aarhus.dk/demokrati/politik/raad-og-naevn/handicapraadet/tilgaengelighedpuljen/#2 Artikel fra Århus Stiftstidende: https://stiften.dk/aarhus/Moesgaard-Strand-faar-den-ultimative-badebro-50-meter-ud-i-vandet/artikel/518596 Broen ved Moesgaard Strand opsættes 1. maj og nedtages 1. oktober.

Blad 2 · 2019 · DHF Aarhus/Randers · 19


Aktiv

Vil du være aktiv i DHF?

Vi kan altid bruge flere aktive i vores afdeling, og aktiv kan man være på mange måder. Nogle arbejder handicappolitisk, andre laver aktiviteter, og så er der også bestyrelsesmedlemmerne. Hvis du har lyst til at være aktiv, er der mulighed for at starte med at komme på DHF’s introduktionskursus. Introduktionskurset er for nye tillidsvalgte, samt medlemmer, som kunne være interesserede i at blive tillidsvalgt i en lokalafdeling eller specialkreds. Kurset vil være med til at give dig konkret viden om: ”Vores rødder”, ”Vores visioner”, Dansk Handicap Forbunds unikke historie og identitet samt vores særkende. Du får kendskab til forbundets formål og vedtægter. Og hvordan man får bestyrelsesarbejdet til at fungere, så alle bliver hørt og man udnytter hinandens potentiale. Du får et redskab til, hvordan du udtrykker forbundets holdninger i det daglige arbejde som medlemmernes talerør. Hvordan man

kan påvirke politikere og embedsfolk. Du får et indblik i det politiske arbejde i forbundet, forbundets holdninger, rådgivningsteamet og bisiddertjenestens arbejde. Og der bliver en introduktion til tilgængelighedens vigtige arbejde. Og sidst, men ikke mindst, så får du et godt netværk med de andre tillidsvalgte, som deltager. Kurset er delt over to moduler: 25. – 27. oktober og 1. – 3. november 2019. Man skal kunne deltage i begge moduler. Kurset er gratis, men man står selv for afregning af drikkevarer. Egen ipad eller bærbar computer vil være meget nyttig. Er du interesseret? Send en mail til Rikke på k@stbjerg.dk senest den 15. juni 2019.

Blad 2 · 2019 · DHF Aarhus/Randers · 21


Bestyrelsen

DHFS LOKALAFDELING 2019

Formand Rikke Kastbjerg

Eskebækparken 9, 1. TV 8660 Skanderborg

Tlf. 20 22 04 23 k@stbjerg.dk

Kildeagervej 43 8361 Hasselager

Tlf. 21 26 90 61 ole@stormit.dk

Sonnesgade 14. 1. sal 8000 Aarhus C

Tlf. 20 84 07 52 lpj@stofanet.dk

Næstformand Ole Storm

Kasserer Lars Jacobsen

Bestyrelsesmedlemmer Helle Szydlowski

Bymosevej 5 8210 Aarhus V

Marie-Louise Hahn (Mille)

Myrholmsvej 31 8260 Viby J

Helle Birkmose Nielsen

Jernaldervænget 31 8220 Brabrand

Tlf. 86 26 24 58 / 30 62 28 07 hsz@stofanet.dk Tlf. 61 60 97 27 hahnviby@gmail.com Tlf. 27 12 54 58 hellebirkmose@gmail.com

Suppleanter Flemming Thorbek

Lergravvænget 34 8380 Trige

Solveig Hansen

Engvej 9 8560 Kolind

Tlf. 86 23 01 86 ullathorbek@gmail.com Tlf. 41 17 29 45 sol1920@gmail.com

Afdelingens hjemmeside: dhf-aarhus.dk Medlemsbladet Bladet udgives af DHF Aarhus / Randers Afdeling. Redaktør: Helle Birkmose Nielsen - Ansvarshavende: Rikke Kastbjerg. Næste nummer af bladet udkommer ca. i uge 37. Materiale sendes til Rikke Kastbjerg senest 16. august Spørgsmål vedr. annoncer rettes til BB Consulting på tlf. 98 37 97 70. Blad 2 · 2019 · DHF Aarhus/Randers · 23


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.