__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

De Leeuwarder

SENIOREN

JAARGANG 1 - NUMMER 1 - APRIL 2018

‘Als je blijft leren, Is NIKS JE TE GEK’

INTERVIEW

MOBILITEIT

KUNST&CULTUUR

GEZONDHEID

VEILIGHEID


02 

SENIORENkrant

Skildyk 10, 9024 EN Weidum In de kom van het dorp Weidum ligt het wooncomplex Nij Dekama. Het wooncomplex ligt rustig en in de directe omgeving van uitgestrekte groene weiden. Op Nij Dekema komt tweewekelijks een bewonersconsulent langs.

Te huur: sociale huurwoningen • • • •

• •

1e maand gratis huur!

• • •

Zelfstandig wonen in De Wijlaarderhof Leeuwarden Op be te ko sc rm rte hi ijn kb aa r

Op be te ko r sc m rte hi ijn kb aa r

Zorgeloos wonen in Nij Dekama Weidum

3-kamerappartementen met balkon of terras en inpandige berging Rustig gelegen in een landelijk omgeving Etages bereikbaar met trap en lift Gebruik maken van de voorzieningen van het naastgelegen verzorgingshuis zoals 24-uurs zorg, winkel, bibliotheek, pedicure, kapper en postagentschap Deelnemen aan de gezamenlijke activiteiten die in het verzorgingshuis worden georganiseerd, van knutselen tot samen eten Fietsenstalling en gezamenlijk terras aanwezig Bushalte binnen 200 meter Bezorgservice supermarkt Kale huur vanaf € 576,30 Voorschot servicekosten € 71,97 per maand

Meer informatie: Bewonersconsulent 088-921 02 01, bereikbaar van 08.30 – 13.00 uur friesland@woonzorg.nl www.woonzorg.nl/friesland

Lycklamastins 93, 8925 KZ Leeuwarden Wijlaarderhof ligt in de groene buiten wijk Camminghaburen. Het winkelcentrum ligt meteen naast het wooncomplex. De 102 tweekamerappartementen zijn verdeeld over zeven woonlagen.

Te huur: sociale huurwoningen • • • • • • •

• •

2-kamerappartementen met eigen terras of loggia Appartementen bereikbaar met trap en lift Inpandige fietsenstalling Voorzieningen: Zorgsteunpunt op locatie aanwezig, ontmoetingsruimte, bibliotheek, pedicure, kapper Winkelcentrum, parkeergelegenheid en bushalte binnen 100 meter loopafstand Grote gezamenlijke afgesloten binnentuin met terras Winkelcentrum met diverse winkels zoals supermarkt, bakker, kapsalon, fietsenwinkel, kledingwinkel en boekenzaak binnen 100 meter Kale huur vanaf € 586,86 Servicekosten vanaf € 56,99

Meer informatie: Bewonersconsulent 088-921 02 09, bereikbaar van 08.30 – 13.00 uur friesland@woonzorg.nl www.woonzorg.nl/friesland

Oog en Welzijn vertrouwde zorg dichtbij Heeft u een verwijsbrief van uw huisarts voor de oogarts? Of gaat uw zicht achteruit? Dan kan uw huisarts u naast Dokkum ook doorverwijzen naar onze oogkliniek in Grou. Vertrouwde zorg dichtbij, dat biedt Oog en Welzijn u. Onze oogartsen stellen u direct op uw gemak en vertellen u precies welke mogelijkheden er zijn om uw zicht te verbeteren. Bij Oog en Welzijn kunt u zowel voor verzekerde en onverzekerde oogzorg terecht. Op www.oogenwelzijn.nl en op Facebook kunt u alvast een kijkje nemen. Graag tot ziens! Oog en Welzijn Dokkum | Birdaarderstraatweg 72-J | 9101 DC Dokkum | 0519 - 76 00 88 Oog en Welzijn Grou | It Molelân 8 A | 9001 XS Grou | 0566 - 22 66 00

F @oogenwelzijn | E vraag@oogenwelzijn.nl | www.oogenwelzijn.nl


SENIORENkrant 

03

07

‘Ik handel vanuit idealisme, maar verlies daarbij de kosten niet uit het oog’ Samen met Duurzaam Grou probeert Dick Willemsen de inwoners van Grou te motiveren en te helpen om ook hun steentje bij te dragen aan een beter milieu.

Dokter CocK houdt voor u graag een oogje in het zeil oog’ Eén van haar mooiste resultaten is een blinde dame op leeftijd die na een oogoperatie weer voor 95% kon zien. Elke operatie krijgt haar volledige aandacht en ze is altijd op haar unieke wijze persoonlijk betrokken bij patiënten.

09 Beste lezers,

16

Lân fan taal: een vrijstaat middenin Leeuwarden Wie een tijd niet in de stad is geweest of met oogkleppen opliep, zal verbaasd opkijken op het Oldehoofsterkerkhof en in de Prinsentuin. Op het plein is in een paar maanden tijd een opvallend en blijvend gebouw neergezet: Obe. De Prinsentuin heet in 2018 opeens Talentuin en staat vol met tijdelijke paviljoens, installaties en kunst. Tsja, dat krijg je, in de vrijstaat die Lân fan taal zegt te zijn!

18

Vol trots presenteren wij u de allereerste Leeuwarder Seniorenkrant. In de toekomst zult u de krant vaker in uw brievenbus vinden.

SENIOREN & VEILIGHEID Als senior hebt u wellicht het gevoel dat u meer kans maakt om slachtoffer te worden van criminaliteit. Deze gevoelens kloppen echter niet met de werkelijkheid. Politiecijfers geven aan dat senioren juist minder vaak slachtoffer zijn van een misdrijf dan andere leeftijdgroepen. Voelt u zich toch onveilig? U kunt uw veiligheid vergroten door gebruik te maken van onderstaande tips. Het is belangrijk om onveilige situaties te melden.

OTTO VAN GELDEREN KAN DOEN EN LATEN WAT HIJ WIL Otto van Gelderen (73) is een kind van de wederopbouw, geboren twee dagen na de bevrijding. Een kind ook uit een arbeidersmilieu, dat opklom tot een succesvol ondernemer: hij verdiende zijn geld in de horeca en reclame. Hij is de pensioengerechtigde leeftijd allang voorbij, maar stilzitten doet hij allerminst. Een portret van een vitale senior, die nog met beide benen stevig in de samenleving staat.

10 Blijf b(l)ij met je rijbewijs Veel ouderen hebben al jaren een rijbewijs en veel rijervaring. Het rijden gaat vaak zo automatisch dat veranderingen in het verkeer niet altijd opgepakt worden. Dit kunnen eenvoudige veranderingen zijn, maar soms ook belangrijke, complexe veranderingen.

09 INTERVIEW

En VERDER.... ‘Als je blijft leren, is niks je te gek’

05

Boek Anita Terpstra: Verhalen van grote gezinnen 12 Eerste slag ‘Leeuwarden Vijfje’

13

Hampie Bakker doet aftrap Liwwadderdag 

13

Senioren in de beeldbank van het (HCL)

13

Aixam Miniautorange: Nieuw voor iedereen 

15

Zuinig wonen is goed voor de portemonnee 

17

Een gedeelde passie 

18

MOBILITEIT

KUNST&CULTUUR

GEZONDHEID

In dit nummer vindt u een interview met de bekende Leeuwarder Otto van Gelderen, een bijzondere man met een positieve kijk op het leven. Enkele foto’s, afkomstig van het Historisch Centrum Leeuwarden, nemen u mee naar het verleden. Energiecoach Klaas Hofman heeft een paar handige tips om te besparen op uw energierekening. En als klap op de vuurpijl vindt u in deze krant een leesfragment uit het boek Het huis vol, een geschiedenis van het grote naoorlogse gezin. Ook is er een prijsvraag, waarmee u één van de drie exemplaren van Het huis vol kunt winnen! De redactie is nog op zoek naar senioren om de redactie aan te vullen. Vindt u het leuk om te schrijven, neem dan contact met ons op. Elders in de krant vindt u verdere informatie en contactgegevens. Wij horen graag van u! Ook horen wij graag wat u van de Seniorenkrant vindt. Tips zijn altijd welkom. Ik wens u een fijn voorjaar en een mooie zomer. De volgende editie van de Seniorenkrant verschijnt in oktober.

Doede Vellema Uitgever: Devea Gouverneursplein 6 Leeuwarden 06 15 37 22 55 www.devea.nl (Eind)redactie: AchT Oplage: 40.000 waarvan 35.000 huis aan huis in Leeuwarden en Grou. 5.000 exemplaren op meer dan 50 punten in Leeuwarden en Grou. Druk: NDC Print Verspreiding: Frl Group en Spam Promotions Coverfoto: Simon van der Woude Fotografie Advertenties: Doede Vellema en Johan Henk Heidstra E-mailadres: info@leeuwarderseniorenkrant.nl Disclaimer: Ondanks alle zorg die aan deze uitgave is besteed blijven vergissingen mogelijk. Wij kunnen daar echter geen aansprakelijkheid voor aanvaarden. Auteursrecht voorbehouden. ©2018

VEILIGHEID

DUURZAAM WONEN


04 

Kunst&Cultuur | SENIORENkrant


SENIORENkrant | Kunst&Cultuur

05

‘Als je blijft leren, is niks je te gek’

en vergroten van je levens-

Hedwig van den Brink (70) is

kunst, bijvoorbeeld wat betreft

bestuurslid van de Vrienden

het ouder worden. Aangezien

van de Senioren Academie

mensen steeds ouder worden,

(HOVO) en cursist.

kan er na je pensioen nog een geheel nieuwe carrière voor je

“Ik ben van de ‘éducation per-

weggelegd zijn. Op basis van

manente’. Leren tot de laatste

boeken over het nieuwe ou-

snik. Als je blijft leren, is niks je

der worden vragen bespro-

te gek. Oud word je toch en je

ken als ‘in welke levensfase zit

geest blijven prikkelen is de

vinden hun weg naar de talrijke cursussen. ‘Senioren willen graag blijven

ik?, ‘wat betekent dat voor het

enige manier om voor ande-

leren. Om de hersenen scherp te houden, om kennis te vergaren over

heden en de toekomst?’, ‘wat

ren en jongeren interessant

wil ik veranderen?’, ‘wat past

te blijven. Hoe ga je bijvoor-

er bij mij?’, wat wil ik meer

beeld met je kleinkinderen

ruimte geven?’ en ‘waar word

om? Het is een onderwerp dat

ik blij van, ongeacht wat fami-

voor veel senioren interessant

lie en vrienden zeggen?’. Dat

is. Hun kleinkinderen leven

gebeurt in alle openheid en

in een digitale wereld. Ik ken

De Senioren Academie organiseert het Hoger Onderwijs voor Ouderen in Noord Nederland (Friesland, Groningen en Drenthe). Steeds meer senioren

onderwerpen waar ze nooit tijd voor hadden en om andere mensen ontmoeten,’ weet Hedwig van den Brink, zelf cursist en bestuurslid van de Vrienden van de Senioren Academie (HOVO). Monique Medema is

verschillende

vakgebieden,

warden over de geschiedenis

eerlijkheid, zonder een me-

mensen van mijn leeftijd die

programmacoördinator

die na een oproep van mij met

en de kunstgeschiedenis van

ning voor of over de ander te

afhaken omdat ze niets begrij-

van de Senioren Academie

een voorstel komen. Daarnaast

Leeuwarden. Al met al een

vormen. Voor heel veel men-

pen van computers of mobie-

(HOVO), afdeling Friesland.

benader ik zelf actief mensen

aanbod van actuele onderwer-

sen is dat een nieuwe en vaak

le telefoons, maar je moet als

en organisaties. Op de drie

pen die voor senioren erg inte-

ook bevrijdende manier van

oudere met je tijd meegaan,

“Ik ben twee jaar geleden be-

hogescholen van Leeuwarden

ressant is.”

denken. Een cursist zei dat hij

anders dreig je het contact te

gonnen als programmacoör-

heb je bijvoorbeeld verschil-

antwoorden had gevonden op

verliezen met de mensen om

dinator en mijn opdracht was

lende lectoren die veel kennis

Marianne Vogel (59) is

vragen waarvan hij niet eens

je heen. De cursussen worden

om het cursussenaanbod uit

hebben over onderwerpen als

docent aan de Senioren

wist dat hij ze aan het begin

overdag gegeven door pro-

te breiden en te verbreden.

duurzaamheid en meertalig-

Academie (HOVO). Ze geeft

van de cursus had. Een andere

fessionals die een passie heb-

Naast cultuur en geschiedenis

heid. Zo heeft het Lectoraat

onder andere ‘leeskamers

cursist, die een eigen bedrijf

ben voor hun vakgebied en

zijn er nu ook cursussen op het

Mariene en Wetland Studies

levenskunst’, die onder-

heeft, besloot dat hij helemaal

hun kennis en vaardigheden

gebied van natuur, biologie,

van NHL Stenden een cur-

werpen als zingeving, vrij-

niet met pensioen wilde, om-

graag door willen geven.” ■

psychologie, filosofie en mens

sus ontwikkeld rondom het

heid, verandering, stilte,

dat hij zijn werk veel te leuk

en maatschappij. Drie keer

Wad. Tresoar geeft voorna-

compassie en het nieuwe

vindt. Dat is de essentie van

De nieuwste studiegids

per jaar bieden we cursussen

melijk cursussen die te maken

ouder worden behandelen.

levenskunst, die bredere blik,

van het zomerprogramma

aan die overdag worden ge-

hebben met archieven en de

zodat je mogelijkheden ziet

(mei t/m augustus) en meer

geven. We hebben een grote

geschiedenis van Friesland en

“De leeskamers levenskunst

die je niet voor mogelijk had

informatie vindt u op:

groep docenten, afkomstig uit

het Historisch Centrum Leeu-

gaan het over het ontvouwen

gehouden.”

www.hovoseniorenacademie.nl

Nieuwe cursussen in Fryslân gaan weer van start Drie keer per jaar nieuw programma-aanbod

Wilt u een nieuw vakgebied ontdekken, of een oude interesse weer leven inblazen? Bij ons cursusaanbod vindt u vast een cursus die u inspireert! De cursussen worden gegeven op het niveau van hoger onderwijs. We zien u graag bij de Senioren Academie!

Een greep uit ons aanbod voor het komende seizoen: • Het Drents-Friese Wold • Samen denken over conflict, zin en tijd • De Friese Elfkerkentocht, een dagexcursie langs Friese kerken • Kunstgeschiedenis: het veranderende gezicht van Leeuwarden • Literatuur: het koninklijke Berlijn

In Fryslân biedt de Senioren Academie drie keer per jaar een boeiend aanbod van (HOVO) cursussen aan Op onze website www.hovoseniorenacademie.nl vindt u informatie over het complete cursusaanbod in Fryslân. Wilt u voortaan een studiegids ontvangen? Mail dan naar hovo@rug.nl.


06 

DUURZAAM Wonen | SENIORENkrant

Infraroodfoto’s van een betonvloer

Voor TONZON Koud en klam

Na TONZON

TONZON VLOERISOLATIE DE OPLOSSING TEGEN VOCHTPROBLEMEN EN EEN KOUDE VLOER

Warm en droog

Bovenstaande infraroodfoto’s laten een duidelijk effect zien. Zonder isolatie is het koud en klam onderin de woning. Met TONZON Vloerisolatie dringt de warmte eindelijk door tot in de vloer. Lees de vele spontane reactie op www.tonzon.nl/facebook

HEEL BETAALBAAR Heeft u een woning van 50 m2 dan krijgt u al een droge kruipruimte en de warmste vloer voor slechts € 1.850,-. Deze adviesrichtprijs is inclusief materiaal, montage, btw en een woninggebonden TONZON certificaat.

Pas op voor namaak Dat kon natuurlijk niet uitblijven. Anderen proberen te profiteren van het succes dat TONZON in 37 jaar heeft opgebouwd. Daarom geeft TONZON een woninggebonden garantie- en echtheidscertificaat af. De volgende eigenaar van uw woning weet dan al bij de aankoop dat de kruipruimte in orde is. Er zijn originele TONZON producten verwerkt door een gespecialiseerd ambachtsman of bedrijf. TONZON folie wordt gemaakt volgens een speciaal recept dat in de praktijk een zeer lange levensduur heeft, zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Geen enkele andere folie kan laten zien dat het na 32 jaar in de praktijk nog evengoed functioneert als toen het nieuw was. Een betrouwbare verkoper kan u dit certificaat laten zien. Vraag hierom en voorkom teleurstelling door het gebruik van dubieus aangebrachte goedkopere namaak. Ga voor gegarandeerde kwaliteit.

Beter Isolerend effect TONZON Vloerisolatie heeft in een kruipruimte een beter isolerend effect dan andere isolatiematerialen. Dat is te danken aan het unieke Thermoskussen dat in 1980 in Nederland is uitgevonden. Dit is het enige materiaal dat de warmtestraling van de vloer vrijwel tot nul reduceert. De vloer wordt daardoor warmer en de energiebesparing is hoger. Andere isolatiematerialen zoals wol, EPS (polystyreen) of purschuim remmen de warmtestroom wel enigszins, maar de warmte die wordt doorgelaten, wordt aan de onderzijde uitgestraald naar de kruipruimtebodem en de nog koudere funderingsmuren. Door dit permanente warmtelek worden nieuwbouwvloeren niet zo warm en is een vloerverwarmingssysteem bijzonder traag. Het Thermoskussen heeft als bijkomend voordeel dat het volledig opvouwbaar is. Het past door ieder luikje, kan ook in krappe kruipruimtes worden toegepast, het geeft veel minder overlast en er zijn geen vrachtwagens nodig. Dubbele aanpak stopt vocht Een stevige Bodemfolie op de bodem van de kruipruimte stopt de verdamping van vocht. Daardoor kan geen vocht uit de bodem meer doordringen in de woning. De warme vloer en lagere luchtvochtigheid geven schimmels en huisstof mijten nauwelijks nog kans. De muffe geur uit de kruipruimte verdwijnt voorgoed. De gecombineerde aanpak met Thermoskussens en Bodemfolie is de perfecte basis voor een comfortabele, energiezuinige en gezonde woning.

TONZON BV Postbus 1375 7500 BJ Enschede

Kosteloze inspectie van uw kruipruimte Waarom nog langer wonen op een koude vloer boven een (vochtig) gat in de grond? Tonzon heeft de beste oplossing met de langste (37 jaar) praktijkervaring. Vraag nu een kosteloze inspectie aan van uw kruipruimte. U ontvangt vrijblijvend een offerte op maat. Kijk snel op tonzon.nl Aanpak warmtelekken kan veel gas besparen We laten veel warmte onbenut weglekken. De stookruimte wordt vaak onnodig warm. Geïsoleerde CV-buizen stralen onnodig warmte uit in ruimtes zoals zolders, garages en kruipruimtes. Radiatoren warmen buitenmuren op. Bij vloerverwarming lekt zoveel warmte aan de onderzijde weg, dat het systeem zo traag is, dat men de verwarming dag en nacht aanlaat. Bij woningen met luchtverwarming is het in de kruipruimte soms nog warmer dan in de kamer. We warmen letterlijk de aarde om het huis op. Dat laatste zelfs nog bij nieuwe woningen en NOM woningen.

Warmtebeelden laten grote warmtelekken zien

Zie hoe simpel het kan zijn om klimaateffectief gas te besparen en ga naar tonzon.nl/warmtelekken.

info@tonzon.nl www.tonzon.nl

0900 - 28 66 966 (0,10 p/min) KvK 06044102


SENIORENkrant | DUURZAAM Wonen Idealistisch, maar ook realistisch Zijn

ideaalplaatje:

een

lofthome, zoals vrienden van hem in de Achterhoek lieten bouwen. Met allerlei duurzame opties, waaronder zonnepanelen en een reservoir voor regenwater. Wat Dick het mooist

07

‘Ik handel vanuit idealisme, maar verlies daarbij de kosten niet uit het oog’

dak veel vogels aantrekt, daar

Samen met Duurzaam Grou probeert Dick Willemsen de inwoners van Grou te

hij nog niet over uit. “Met een

vindt: “Zij hebben vanuit de

motiveren en te helpen om ook hun steentje bij te dragen aan een beter milieu.

woonkamer door een grote

“Het is misschien een druppel op de gloeiende plaat, maar als je meer mensen

glazen wand uitzicht op de landerijen en hun huis wekt meer energie op dan het verbruikt.

mee kunt krijgen, is dat weer een druppel en zo worden die druppels vanzelf meer. Dat soort idealen heb ik nog steeds,” lacht Dick.

houden wij van.” Verder zou Dick nog wel gasvrij willen gaan. Elektrisch koken is dan een volgende stap, maar verwarmen zal dan ook op een andere manier moeten. En daar is luchtwarmtepomp kan ik het gasverbruik

halveren,

maar

de investering is al gauw zo’n € 3.500. En dan ben ik nog steeds niet van het gas af.” Maak een stappenplan

Tja, je moet wat te wensen hebben, toch?” Voor Dick zal zo’n

teriaal tegen het dakbeschot te

in de richting van zijn ideaal-

verbruiken. Daarbij is het ener-

Dick heeft een advies voor

lofthome een toekomstdroom

plaatsen. Daarna zijn de kozij-

beeld: een energieneutrale wo-

gielabel van D naar A gegaan.

mensen die hun huis willen

blijven. Hij is namelijk wel re-

nen vervangen door kunststof

ning.

Al met al besparen ze nu zo’n

verduurzamen: “Als je vanaf

alistisch: “Op een gegeven mo-

kozijnen met HR++-glas en is

€ 1.200 per jaar. “Dat is toch

nul begint: laat dan zeker een

ment kom je op een punt dat je

er een nieuwe HR-ketel ge-

‘Eigenlijk betaal ik

€ 12.000 in tien jaar tijd. Daar

energiebespaarscan

de investeringen uit idealisme

plaatst. Ruim twee jaar geleden

alleen nog maar

kun je mooie maatregelen voor

Dan krijg je toch tips als: waar

wel kunt doen, maar dat je die

realiseerden ze een uitbouw

voor het gas’

treffen en de terugverdientijd

kun je nu het meest op bespa-

kosten uiteindelijk niet meer

aan de achterkant van het huis,

Door alle maatregelen die Dick

is te overzien,” legt Dick uit.

ren en welke maatregelen kun

terugverdient.”

ook met HR++-glas. Tegelij-

en zijn vrouw hebben geno-

kertijd zijn de spouwmuur en

men, is de energierekening van

Welke maatregelen

muur- en vloerisolatie. Dit zijn

Stapje voor stapje in

de vloer geïsoleerd met parels.

zo’n € 160 naar € 60 per maand

staan er nog op de

relatief goedkope maatrege-

de richting van zijn

In de loop der jaren hebben ze

gegaan. Dankzij de tien zon-

planning?

len, die een directe besparing

ideaalbeeld

alle lampen vervangen door

nepanelen die hij heeft, is het

“Bovenop de uitbouw komt een

op het gasverbruik opleveren.

De afgelopen jaren hebben Dick

ledlampen en toen de wasma-

elektriciteitsverbruik

sedumdak. Dit zorgt voor een

En vergeet vooral de subsidie-

en zijn vrouw hun huis grondig

chine bijvoorbeeld stuk ging

in balans: ze wekken evenveel

betere

temperatuurregulatie

mogelijkheden niet. Dit kan je

verduurzaamd. Zo hebben ze

hebben ze een energiezuinig

stroom op als ze verbruiken. Ze

en het dient als buffer voor het

heel veel schelen in de kosten

jaren geleden de zolder geïso-

exemplaar gekocht. Stapje voor

betalen alleen nog voor de ca.

regenwater als het hard regent.

en net dat zetje zijn dat je no-

leerd door een laag isolatiema-

stapje komt Dick zo dus wel

1.000 kuub gas die ze per jaar

Bijkomend voordeel is dat zo’n

dig hebt.” ■

vrijwel

doen.

je treffen? Begin bij spouw-


08 

SENIORENkrant

Herbergier Bartlehiem

Kleinschalig wonen voor mensen met geheugenproblemen.

Zoekt u extra hulp in het huishouden? Herbergier Bartlehiem biedt 16 ouderen met geheugenproblemen (vormen van dementie) een warm en liefdevol thuis. De gasten kunnen er het leven voortzetten op hun eigen manier. Zonder gesloten deuren, maar met persoonlijke aandacht in een huiselijke sfeer. Daar staan de twee inwonende zorgondernemers en hun team garant voor.

Huur dan een student in! Een ByStudents student kan u helpen in en rondom het huis. Voor de student betaalt u €12,- per uur. U kunt u aanmelden via de website www.bystudents.nl of door te bellen naar ons telefoonnummer: 085 - 303 37 76.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op of ga naar www.herbergier.nl/bartlehiem

Judith en Oeds Visser Bartlehiem 35 9091 BH Wyns 06 - 2149 6788 0519 - 346185

bartlehiem@herbergier.nl

KijK voor meer informatie op www.wonenpluszorg.nl 058 - 233 7 332 info@wonenpluszorg.nl

leeuwarden, De Helling

menaldum, Orxmastate

Appartementencomplex De Helling bestaat uit 28 seniorenappartementen en is gelegen in de wijk Oldegalileën. Comfortabele woningen waar u zelfstandig kunt wonen, met de zorg en dienstverlening binnen handbereik.

Orxmastate is een appartementencomplex gelegen aan de rand van het dorpscentrum van Menaldum aan een rustige weg en aan het water. Menaldum beschikt over bijna alle basisvoorzieningen zoals winkels, sport- en gezondheidsvoorzieningen en diverse verenigingen.

De appartementen

De appartementen

De appartementen hebben een ruime woonkamer met open of dichte keuken. U heeft de beschikking over één slaapkamer welke toegang tot het balkon/terras biedt. Ieder appartement heeft bovendien een eigen inpandige berging. De servicekosten bedragen € 47,00 per maand.

De appartementen zijn voorzien van een woonkamer met dichte keuken, provisieruimte, één slaapkamer welke tevens toegang tot het balkon/terras biedt. De badkamer is voorzien van toilet, douche en wastafel. Het hele appartement is gelijkvloers en heeft een woonoppervlak van 49 m2. Enkele appartementen zijn grondig gerenoveerd waardoor een royale woonkamer met open keuken is ontstaan. De badkamer is vergroot en volledig vernieuwd en de slaapkamer is voorzien van schuifdeuren waardoor de ruimte optimaal benut wordt!

De Helling bestaat uit drie woonlagen en is voorzien van een lift. Het gebouw beschikt over een gemeenschappelijke fietsenberging en scootmobielruimte.

af jzen van Huurpri 0 per ,0 4 3 5 € f exclusie maand osten k e ic serv

af jzen van Huurpri 0 per ,0 5 € 45 f exclusie maand n stooke service- ten kos

Voorzieningen Als huurder kunt u gebruik maken van alle voorzieningen van Palet. Daarbij kunt u denken aan huishoudelijke hulp, thuiszorg, personenalarmering, begeleiding, dagopvang, of (dag)behandeling. Ook kunt u een beroep doen op de diensten en activiteiten van Palet die bij u in de buurt georganiseerd worden.

Ontmoeten In Orxmastate woont u zelfstandig in een veilige en gezellige omgeving. In de ontmoetingsruimte wordt regelmatig gezamenlijk koffie gedronken. Er zit een huisartsenpraktijk in het complex gevestigd en een zorgsteunpunt van Palet.

Gralda state Daarnaast kunnen bewoners van Orxmastate in het nabijgelegen Gralda State terecht voor diverse activiteiten, een boodschapje en een warme maaltijd. Als huurder kunt u gebruik maken van alle voorzieningen van Palet. Ook kunt u een beroep doen op de diensten en activiteiten van Palet die bij u in de buurt georganiseerd worden.

De Helling ligt aan de Dokkumer Ee en naast wijzorgcentrum Sint Jozef, hier vindt u ook het zorgsteunpunt van Palet. Openbaar vervoer, winkels en supermarkten zijn op loopafstand.

Dronrijp, Drenningahof

leeuwarden, Swettehiem

Appartementencomplex Drenningahof is gevestigd aan de Hearewei in Dronrijp. Het gebouw is gelegen aan de rand van het dorp, met veel vrij uitzicht er om heen. Ook zit het aan de doorgaande weg naar het centrum van Dronrijp. Hier vindt u diverse voorzieningen en winkels.

Appartementencomplex Swettehiem is gevestigd in de woonwijk Westeinde in Leeuwarden aan een rustige weg. Met het openbaar vervoer bent u zo in de Historische binnenstad van Leeuwarden. Het centrum biedt een groot aantal voorzieningen zoals Theater De Harmonie en het Fries Museum. Daarnaast is er uitgebreid aanbod van winkels en restaurants en kunt u met een praam door de stadsgrachten.

De appartementen

De appartementen

De appartementen zijn gelijkvloers en hebben een ruime woonkamer, dichte keuken, 1 slaapkamer, badkamer en zijn allen voorzien van een terras of balkon. Enkele appartementen zijn grondig gerenoveerd waardoor een royale woonkamer met open keuken is ontstaan. De badkamer is vergroot en volledig vernieuwd en de slaapkamer is voorzien van schuifdeuren waardoor de ruimte optimaal benut wordt! Het woninggebouw bestaat in totaal uit 60 appartement.

Veilig en gezellige omgeving In Drenningahof woont u zelfstandig in een veilige en gezellige omgeving. Als huurder kunt u gebruik maken van alle voorzieningen van Palet. Daarbij kunt u denken aan huishoudelijke hulp, thuiszorg, persoonsalarmering en begeleiding. Door de bewonerscommissie en de vrijwilligers worden diverse activiteiten georganiseerd. Ook is er een gezellige ontmoetingsruimte.

af jzen van Huurpri 0 per € 460,0 lusief exc maand n stooke e ic serv kosten

Swettehiem heeft een beschutte ligging en bestaat uit 129 comfortabele seniorenappartementen waar u zelfstandig kunt wonen, desgewenst met zorg en ondersteuning binnen handbereik. De appartementen hebben een ruime woonkamer met open keuken en één slaapkamer, enkele appartementen beschikken over twee slaapkamers.. Elke woning heeft een eigen berging. Het appartementencomplex bestaat uit 7 woonlagen en is voorzien van twee liften en een scootmobielruimte. Naast de huurprijs betaalt u een voorschot voor de stook- en de servicekosten.

Palet In Swettehiem woont u zelfstandig in een veilige en gezellige omgeving. Als huurder kunt u gebruik maken van de diensten van Palet. Daarbij kunt u denken aan huishoudelijke hulp, thuiszorg, opvolging persoonsalarmering, begeleiding, dagopvang of (dag)behandeling.

af jzen van Huurpri 0 per ,0 5 5 5 € f exclusie maand n stooke e servic ten kos


SENIORENkrant | GEZONDHEID

09

Dokter Cock houdt voor u graag een oogje in het zeil Het is niet direct Dokkum,

Om uw gezondheidssituatie

mannen weten ons te vinden

maar het is de warme en zeer

goed in beeld te krijgen wordt

en ondervinden veel verlich-

moderne kliniek Oog en Wel-

uw oog tijdens uw intake-

ting en een beter gevoel na

zijn waar ze graag werkt, zegt

afspraak goed onderzocht en

een ooglid operatie. Bel gerust

Elke operatie krijgt haar volledige aandacht en ze is

Sylvie. Bijna twee jaar geleden

wordt er een medische foto

naar 0519 - 76 00 88. Wij ver-

altijd op haar unieke wijze persoonlijk betrokken bij

werd ze getipt door een col-

gemaakt voor oogonderzoek.

tellen u graag wat de moge-

lega oogarts en ging ze na een

De oogarts bij Oog en Welzijn

lijkheden zijn.

gesprek met de directie al snel

geeft u keurig uitleg wat er gaat

aan de slag. Het personeel en

gebeuren en hoe u mogelijke

Ook aan de nazorg wordt bij

de patiënten passen bij haar.

complicaties het beste kunt

Oogkliniek Oog en Welzijn veel

Oog en Welzijn straalt profes-

voorkomen. Bij Oog en Welzijn

aandacht besteed. U bent geen

sionaliteit en klantgerichtheid

houden wij rekening met u, wij

nummer, er is voldoende tijd

uit. Dat voelt goed. Ondanks

hebben de tijd voor u.

voor u, elk oogprobleem wordt

Eén van haar mooiste resultaten is een blinde dame op leeftijd die na een oogoperatie weer voor 95% kon zien.

patiënten. Alleen al voor haar Belgisch-Franse accent zou u deze gepassioneerde dame willen ontmoeten. Sylvie Cock is één van de zes oogartsen bij Oogkliniek Oog en Welzijn in Dokkum en Grou. Een vrouw met oprechte passie voor haar vak, ze geniet zichtbaar van de positieve resultaten die ze behaalt. Sylvie

haar ‘taalbarrière’ heeft ze heel

levert puur vakwerk als het gaat om staaroperaties,

goed contact met patiënten.

serieus genomen en met alle Bij een ooglidcorrectie wordt

zorg behandeld. Niet alleen

u op de dag van de behan-

ouderen, maar ook jongeren

laserbehandelingen en microchirurgie. Voor deze

ooglidcorrectie

deling volgens een protocol

hebben oogproblemen. Bij Oog

takken van sport heeft ze dan ook gemiddeld al

Al ruim 25 jaar is Sylvie oogarts,

(nauwkeurige werkwijze) naar

en Welzijn kan iedereen te-

25 jaar de benodigde papieren in huis.

met als specialisme de oogle-

de operatiekamer gebracht.

recht voor de meest complexe

den. De ooglidcorrectie, die in

Dokter Sylvie Cock tekent zeer

oogproblemen.

zorgland blefaroplastie wordt

gedetailleerd op de huid wat

genoemd, kan voor velen voor

er verwijderd wordt. Een week

Uw zicht is heel belangrijk in

veel verlichting zorgen. Geen

na de operatie komt u terug

uw leven, twijfel niet en maak

vermoeide

bij de oogkliniek en worden

een afspraak bij uw huisarts.

vermoeide ogen meer en een

de

verwijderd.

Met een verwijsbrief van uw

veel frissere, jonge oogopslag.

De blefaroplastie behande-

huisarts kunt u in de meeste

Tijdens haar studie in Londen

ling zorgt voor een jeugdiger

gevallen al binnen veertien da-

heeft Sylvie een opleiding ge-

blik, sommige mensen krijgen

gen bij ons terecht. Op onze

volgd in oogledenchirurgie. Eén

meer zelfvertrouwen, zijn vro-

website www.oogenwelzijn.nl

van haar specialismes die mo-

lijker en voelen zich eleganter.

vindt u informatie over de be-

menteel erg populair is. Waar-

Na een maand is de zwelling

handelingen en waar u ons

om zou u langer rondlopen met

helemaal weg en is het uitein-

kunt vinden. Wij helpen u graag

een belemmering, die u niet da-

delijke resultaat goed zicht-

om uw zicht weer zo optimaal

gelijks in de weg hoeft te staan.

baar. Vrouwen, maar ook veel

mogelijk te krijgen. ■

blik

meer,

geen

Oog en Welzijn is al jaren het

zorg. Er zijn ook mogelijkhe-

vertrouwde gezicht in Dokkum

den en situaties om bijvoor-

als het gaat om een gedegen

beeld uit cosmetische over-

Als u merkt dat uw zicht ach-

aanpak en de nauwkeurigheid

weging een operatie te laten

teruitgaat, u hangende en/of

in de behandeling van de meest

uitvoeren. In dat laatste geval

vermoeiende ogen heeft waar-

uiteenlopende oogproblemen.

betaalt u de operatie zelf. Dit

door u minder zicht heeft,

Er zijn drie kernwoorden die

zien we vooral bij ooglidcor-

maar ook bij chronische irri-

nauw verbonden zijn aan Oog

recties. Indien uw problemen

tatie en tranende ogen is een

en Welzijn: vertrouwde zorg

niet voldoen aan de eisen van

bezoek aan de oogarts via uw

dichtbij. Alle medewerkers dra-

het NOG (Nederlands Oogheel-

huisarts een aanrader. We zijn

gen hun steentje bij aan de per-

kundig Genootschap) en uw

soms geneigd om de achter-

soonlijke zorg in de, door me-

zorgverzekeraar, dan betaalt u

uitgang te lang te accepteren

nig patiënt, geliefde oogkliniek.

de kosten voor de ooglidcor-

of nog maar even te wachten

rectie zelf. Bij Oog en Welzijn

op verbetering, maar het is be-

In de oogkliniek, die sinds 2017

wordt gewerkt volgens strenge

ter om de achteruitgang in de

uit twee locaties bestaat, wor-

protocollen waardoor u altijd

kiem te smoren en een goed

den per week vele behandelin-

kunt vertrouwen op de beste

behandelplan op te laten stel-

gen gepland die door de zorg-

zorg en hygiëne. Oog en Wel-

len door de oogarts. Vraag uw

verzekering worden vergoed.

zijn is gecertificeerd volgens

huisarts naar een doorverwij-

De

de norm ISO NEN 9001:2015.

zing naar Oog en Welzijn.

zogenaamde

verzekerde

‘het is beter om de achteruitgang in de kiem te smoren en een goed behandelplan op te laten stellen door de oogarts’

hechtingen


10 Interview | SENIORENkrant

‘Ik kan doen en laten wat ik wil’

“Iedere ochtend stap ik vanuit mijn bed rechtstreeks op de loopband. Dan loop ik een half uur in een stevig tempo, terwijl ik ondertussen naar het journaal kijk. Ik vind er geen klap aan, maar ik wil geen buikje. Dat vind ik zo lelijk.” Dan, tegen de serveerster die de bestelling op komt nemen: “Graag twee sneetjes witbrood en twee eitjes. Twee, niet drie. Lukt dat? Anders ga ik zelf wel even naar de keuken om de eitjes te bakken.” Het is Otto ten voeten uit: een kwinkslag hier, een grapje daar. Maar ook: de regie pakken. En houden. Zo wil hij absoluut niet dat de rekening voor hem wordt betaald, zoals gebruikelijk is bij een in-

Otto van Gelderen (73) is een kind van de wederopbouw, geboren twee dagen na de bevrijding. Een kind ook uit een arbeidersmilieu, dat opklom tot een succesvol ondernemer: hij verdiende zijn geld in de horeca en reclame. Hij is de pensioengerechtigde leeftijd allang voorbij, maar stilzitten doet hij allerminst. Een portret van een vitale senior, die nog met beide benen stevig in de samenleving staat.

terview. “Ben je gek? Dan ben ik meteen weg.” Hij zegt het met een lach. Pacemaker Het advies om iedere dag een half uur te bewegen, kreeg hij nadat zijn hart werd voorzien van een pacemaker. “Je gezondheid is het belangrijkste, maar dat besef je pas als je oud bent.” Zijn verblijf in het ziekenhuis deed hem, zoals vaker, beseffen hoe goed we het in Nederland hebben: “Het was daar net een driesterrenhotel. Het ontbijt kon niet op. “Suikerbrood, meneer? Roomboter erbij, meneer?” Waar klaag je dan over? Ik kom regelmatig in Kenia en daar moeten mensen iedere dag bij het opstaan bedenken hoe ze aan eten komen. Echt, Nederland is geweldig. Het beste land ter wereld. Op het journaal komen iedere dag beelden voorbij van noem maar op welk land dat gebukt gaat onder armoede, oorlog en bombardementen. En daar kijk je dan naar met je kopje koffie naast je, alsof je verdomme naar Netflix zit te kijken.” Otto weet wat als geen ander wat armoede is: “Ik ben opgegroeid in krottenwoningen achter het Vliet, in onbewoonbaar verklaarde woningen. Ik heb nooit honger gehad, maar vaak was er geen geld voor kleding of reparaties en we kochten alles op afbetaling. Mijn oom en tante, de familie Ploeg, verhuisden op een gegeven moment naar de Wielenpôlle, naar nieuwbouwwoningen. Nu is het de armste buurt van Leeuwarden, maar in die tijd keken mijn oom en tante hun ogen uit. Het waren voor hun doen grote woningen met een lavet, een douche, een keuken. Ze wisten niet wat hun overkwam.” Crazy Horse Saloon Otto deed de ambachtsschool en een jaar zeevaartschool. Via via kwam hij terecht bij een autospuiterij, maar niet voor lang: hij ontdekte dat er geld verdiend kon worden in de horeca. Samen met een compagnon bestierde hij jarenlang een bar dancing, de Crazy Horse Saloon, en Bar Monsieur, een bar


SENIORENkrant | Interview

’Achter de geraniums zitten is niks voor mij. Ik heb spanning nodig’ voor homo’s. “In de Crazy Horse Saloon

kelpanden in bezit, onder andere in

kwam veel arbeidersjeugd. Ze reden in

Leeuwarden. Hij is verknocht aan de

tweedehands auto’s en gingen weekends

stad (“ik praat het liefst Liwadders”) en

op stap. Ze dansten wat, dronken wat,

daarmee natuurlijk ook aan Cambuur.

wipten wat. De bar draaide als een tiere-

“Mijn grote passie.” Hij verkoopt nog

lier. We hadden overal schijt aan. Echte

altijd reclame op het scorebord voor de

boeven waren we. Het was een prach-

voetbalclub. “Achter de geraniums zit-

tige tijd. We hebben heel wat afgelachen.

ten is niks voor mij. Ik heb spanning

Overdag hadden we niet veel te doen en

nodig. Reclame geeft mij dat. Reageren

bij mooi weer gingen we met de boot

ze op mijn offerte of niet? Het is een

naar het Burgumermeer. Beetje varen en

spel.” Een spel waarbij wel verdiend

waterskiën, uiteraard in het gezelschap

moet worden. “Ik ben geen type voor

van leuke meiden.” Bar Monsieur kon-

vrijwilligerswerk, dat zeg ik eerlijk.”

den Otto en zijn compagnon overnemen omdat er altijd mot was tussen homo’s

De rest van zijn vrije tijd gaat op aan

en niet-homo’s die naar de bar gingen

sporten. Fitness en golfen om precies te

om ruzie te trappen. Dat was snel af-

zijn. “Vroeger was golfen een elitesport,

gelopen toen ze er een portier neerzet-

nu niet meer. Ik kom mezelf daar onge-

ten. Later kochten Otto en zijn compag-

looflijk tegen. Bij golf komt geduld en

non Restaurant Café De Plantage, wat

precisie kijken. Nou, dat heb ik niet.” De

nu Liuwherne is. “Nou, daar heeft zich

standaardbezigheden van een gepensi-

wat afgespeeld! Ik kan er een boek over

oneerde zijn aan Otto niet besteed. Een

schrijven.” Toch kreeg Otto behoefte aan

museumbezoek staat niet op zijn ver-

meer regelmaat, hoe geweldig het ho-

langlijstje en hij moet er niet aan denken

recabestaan ook was. Hij werd chef van

om in dezelfde jas en op dezelfde fiets

het bedrijfsrestaurant van Philips.

op pad te zijn. “Zo gaat Otto zijn laatste

11

Wilt u zich SPECIAAL voelen?

AUTO BUIKEMA!

BMW / MINI SPECIALIST WWW.AUTOBUIKEMA.NL Orionweg 8 - Leeuwarden

kwartier niet doorbrengen.” Hij heeft Reclame

twee zoons en is gescheiden. Hij is niet

Na bijna vijftien jaar in de horeca te

van plan om ooit weer samen te gaan

hebben gewerkt, rolde Otto in de recla-

wonen. “Ik kan doen en laten wat ik wil.”

me. “Philips stopte met het restaurant

NU OOK IN LEEUWARDEN

en ik kwam bij een uitgeverij terecht.

Arbeidersmilieu

“Ga jij maar reclame verkopen,” zeiden

Al is Otto een succesvol ondernemer,

ze, hoewel ik geen enkele ervaring had.”

zijn afkomst heeft hij nooit verloochend.

Het bleek een schot in de roos, want

“Ik voel me thuis tussen de arbeiders, ik

Otto bleek een goede verkoper. Net als

identificeer me met die groep. Ik woon

in de horeca moest hij het bij de verkoop

met plezier in de Robinsonstraat, in de

hebben van zijn humor en vlotte babbel.

Vrijheidswijk, de wijk die onlangs tot

“Tegenwoordig word je overstelpt met

arme wijk werd bestempeld.” Arm is

reclame, maar toen was dat nog niet zo.

voor Otto een relatief begrip. “Ik stond

Stonden die directeuren met hun hoofd

laatst achter een mevrouw bij de Jumbo

op de voorpagina, vonden ze prachtig.

in de buurt die tegen de caissière klaag-

Ieder mens is ijdel, hè.”

de dat er bij de Jumbo op het Cambuur-

WIJ BESCHIKKEN OVER

plein veel meer keuze was. Waar heb je

LUXE MIDIBUSSEN

het dan over? Ongelooflijk. En dat is

Het geld dat Otto in de loop der jaren

niet alles: in de supermarkten struikel

verdiende, belegde hij voor een deel

je over de scootmobiels. Mensen, echt,

in steen: hij heeft verschillende win-

hou op met klagen.” ■

Foto’s: Simon van der Woude

Cambuur

GROEPSVERVOER - DIRECTIEVERVOER - STRAATTAXI ZITTEND ZIEKENVERVOER - ROUWVERVOER

BEL (0512) 331333 GESCHIKT VOOR GROEPEN TOT 22 PERSONEN TEVENS VERHUUR VAN ROLSTOELBUSSEN, LUXE PERSONENAUTO’S EN TROUWAUTO’S

KIJK OP ONZE NIEUWE WEBSITE

WWW.WAAKSMA.NL

VOOR ALLE MOGELIJKHEDEN


12 

KUNST&CULTUUR | SENIORENkrant Officiële herdenkingsmunt 2018

LEEUWARDEN TIENTJE

ENTREE

s/ grati es ferge

TER ERE VAN LEEUWARDEN-FRYSLÂN ALS CULTURELE HOOFDSTAD VAN EUROPA IN 2018 Nog m a bepe ar besch rkt ikbaa r

zondag 29 april vanaf 14.00 uur

LIWWADDERDAG Kom allemaal naar het Cambuurstadion voor een onvergetelijke middag. De entree is gratis. Fergees dus!

Ø 33 mm

FRIESLAND EERSTE PROVINCIE MET EIGEN EUROMUNT!

Leeuwarden Vijfje 2018 Zilver Proof ✓ Slechts 5.000 beschikbaar ✓ Inclusief achtergrondinformatie over het ✓ ontwerp en de inspiratie van de ontwerper

BESTEL DIRECT

www.knm.nl/leeuwarden

Muziek/boeken filmS/ Foto’S/kunst verhalen/Schilderen Rondleidingen EN meer... Verhalen van grote gezinnen Janke kijkt naar de foto’s op het

zes weken kwam er een nieuwe

kleed en hun ontbijt gegeven.

dressoir. Een van haar overle-

gezinsverzorgster. Later bleef

Toen kwam Pietje en zijn ze naar

den man Anne, een van haar

Ytje thuis om de huishouding

school gegaan. Aukje bleef thuis

broer Anske, en een van pap.

te doen, toen zijzelf, vervol-

met Pietje. Pietje gaat op de

Die man heeft een vreselijk le-

gens Sake en als laatste Douwe.

stoel van mam zitten. ‘Daar mag

ven gehad, denkt ze weleens.

Een van die gezinsverzorgsters,

je niet zitten, dat is mam haar

Hij bleef alleen achter met ze-

Pietje, was echt een secreet.

plek,’ flapt Janke eruit. Voor-

ven kinderen. Na het overlijden

*

dat Janke beseft wat er gebeurt,

van mam – Janke was twaalf – is

Janke kijkt naar Pietje, die de

staat Pietje naast haar en ram-

er nooit een andere vrouw ge-

pannen op tafel zet. Ze is er

melt haar door elkaar. Vanuit

komen. Wie wil er nou een ke-

vandaag voor het eerst. Volgens

haar ooghoeken ziet Janke dat

rel met zeven kinderen, zei pap.

pap is Pietje een gezinsverzorg-

Ytje een vork naar Pietje gooit.

Een van de gezinsverzorgsters

ster en komt ze elke dag, be-

Die schreeuwt in haar oor, maar

die na de dood van mam in huis

halve in het weekend. Alweer

Janke hoort niet wat ze zegt. Ze

kwamen vond hem leuk, maar

iets nieuws. Eerst woonden opa

voelt alleen een stekende pijn

daar moest hij niets van heb-

en oma bij hen in. Nu niet meer,

boven op haar hoofd, waar Pietje

ben. Na het overlijden van mam

omdat pap een nieuw huis op

hard aan haar haar trekt. Janke

hielden Ytje en zij, samen met

de Sythemastraat kon krijgen.

komt overeind en rent door de

de gezinsverzorgsters, het huis-

Naast hen woont tante Teatske.

achterdeur naar buiten, naar

houden draaiende. Aukje woon-

Pap was vanochtend al vroeg

tante Teatske. Huilend doet ze

de een tijdje bij een zus van

weg en Yt en zij hebben de an-

haar verhaal, terwijl tante de

pap, maar na een paar maanden

deren wakker gemaakt, aange-

losse plukken uit haar haar haalt.

heeft hij haar weer opgehaald. Hij miste haar verschrikkelijk. Bij familie van mam hadden ze

Janke Terpstra werd in 1946 in Hallum geboren. Ze is het tweede kind van Theodorus Terpstra en Aaltje Tijsma. Na haar volgden nog vijf kinderen. Onderstaand fragment is afkomstig uit Het huis vol van Anita Terpstra.

vier jongens en zij wilden Aukje ook wel in huis nemen tot de gemoederen bedaard waren, maar dat wilde pap niet. Ze woonden in Kesteren en pap zei: ‘Dan zie ik haar nooit meer terug.’ Om de


SENIORENkrant | KUNST&CULTUUR

13

Eerste slag ‘Leeuwarden Vijfje’ Hampie Bakker Leeuwarden is dit jaar niet alleen uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad 2018 van Europa, maar de provincie Friesland heeft nu ook nog eens een eigen betaalmunt, het Leeuwarden Vijfje. Dit is een speciale Nederlandse munt die door de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) is geslagen.

doet aftrap Liwwadderdag Zondagmiddag 29 april om 14.00

zijn leven in de buurt. Er zijn exposities

uur is het feest in het Cambuur-

over de historie van Cambuur en speel-

stadion. Dan geeft Hampie Bak-

tuinvereniging Insulinde en voor de lief-

ker, de onvolprezen voormalige

Burgemeester Ferd Crone en Sietske

en eer je het verleden.” Nuur verbindt de

stopperspil van Cambuur, het

Poepjes, gedeputeerde van cultuur, ver-

eigenzinnige krachten uit het verleden

startsein voor de Liwwadderdag.

richtten de slag met een slingerpers

met het heden.

onder toezicht van Muntmeester Step-

hebbers zijn er rondleidingen door het stadion. De jeugd kan er zelfs penaltyschieten. En er is meer: Arjen Hut vertelt verhalen

Zo’n dag vol nostalgie en ‘Och, heden ja’

uit zijn nieuwe Citybook, Sake Hijlkema

han Satijn. De munt eert ‘Leeuwarden-

Verkrijgbaarheid

wordt één keer in de drie jaar georgani-

zingt prachtige nummers in het Liwwad-

Fryslân 2018 als Culturele Hoofdstad van

Het Leeuwarden Vijfje heeft een waar-

seerd door de Leeuwarder historische

ders, de bezoekers kunnen zichzelf foto-

Europa’ én kan ook worden gebruikt als

de van vijf euro en is verkrijgbaar via

vereniging Aed Levwerd en het Histo-

graferen in een historische achtergrond,

betaalmiddel.

www.knm.nl en de goudwisselkantoren.

rische Centrum Leeuwarden, deze keer

Jaap Balk haalt herinneringen op aan de

In totaal worden 50.000 Leeuwarden

in samenwerking met Netwerkcentrum

Linneausstraat en Jaap de Groot maakt

“Het Leeuwarden Vijfje is een bijzondere

Vijfjes uitgegeven in circulatiekwaliteit.

Oud-Oost, want de Oostindische wijk in

een ‘rondsje’ langs spraakmakende oude

munt”, zegt Stephan Satijn, Muntmeester

De munt is alleen in Nederland een wet-

Oud-Oost staat centraal, met in het kiel-

Vlietsters. Douwe de Vries vertoont er

van de KNM. “Nog nooit eerder heeft een

tig betaalmiddel. ■

zog het hele gebied rondom het voetbal-

zijn schilderwerken en tekeningen. Willy

stadion.

Bergsma vervolgt met haar succesnum-

provincie een eigen euromunt gekregen.” Satijn: “Op de munt staan typisch

mer ‘Oud Oost vertelt’ en er zijn ‘kraam-

Friese kenmerken, zoals de juwelen van

De wijkpanels van Vlietzone, Tjerk Hid-

pkes’ met historische boeken en infor-

Mata Hari, de grote Friese wateren vol

des en Bloemenbuurt/Oldegalileën on-

matie van de verschillende wijkpanels.

iconische Friese zeilboten, prachtige

dersteunen bij de programmering, maar

Friese paarden en pompeblêden.”

het is -natuurlijk- een middag voor alle

Dus: op zondagmiddag 29 april

Leeuwarders. Er staat heel wat op het

allemaal naar het Cambuur-

Het ontwerp

programma deze zondagmiddag: foto’s

stadion voor een middag om

Het Leeuwarden Vijfje is door kunste-

en films van de wijken, Andries Ekhart

nooit te vergeten. Ook heel

naar Navid Nuur ontworpen vanuit de

vertelt over zijn jeugd in de Koestraat,

erg belangrijk is de toegangs-

gedachte: “Met een herdenkingsmunt

v.l.n.r. Stephan Satijn, Sietske Poepjes,

Eddy Sikma schildert met leerlingen,

prijs: die is namelijk gratis.

vier je het leven, beleef je het momentum

Ferd Crone en Navid Nuur.

maar vertelt ook prachtige verhalen over

FERGEES, dus! ■

Senioren in de beeldbank van het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) Uitstapje op 29 juni 1927 van bejaarden uit Leeuwarder rusthuizen. Een

autotochtje

met

70 door particulieren beschikbaar

gestelde

auto’s naar o.a. Hardegarijp. Vertrek vanaf het Wilhelminaplein.

Foto boven: 2e persoon van rechts: Lucie Hoven, op dat moment de oudste inwoonster van Leeuwarden.


14 

SENIORENkrant

“Ouder worden hoeft geen zorg te zijn” Wonen

Zorghotel

Dagverzorging

Maaltijdvoorziening

Wilt u meer weten?

Bezoek onze website op www.boarnsterhimstate.nl of bel op 0566-631294 Boarnsterhim State | Wjitteringswei 67 | 8495 JM | Aldeboarn

Deze training wordt uitgevoerd door de SBV, in opdracht van de Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân (ROF), onderdeel van Provincie Fryslân. Doel van deze verkeerstraining is om het aantal verkeersongevallen met scootmobielen terug te dringen.

INDIVIDUELE SCOOTMOBIELTRAINING GRATIS 3 UUR TRAINING BIJ U THUIS VOLLEDIG GEFINANCIERD DOOR DE FRIESE GEMEENTEN EN PROVINCIE FRYSLÂN ONDERDELEN: •

met ervaren instructeur • Verkeerstheorie voor de scootmobiel

WILT U DEELNEMEN? Graag opgeven via: 0512 - 54 46 10

www.stichtingsbv.nl


SENIORENkrant | MOBILITEIT

15

‘Nieuw voor iedereen’ De nieuwe AIXAM Minauto range springt in op het

verzekering en afschrijving.

tekort aan goede, gebruikte brommobielen.

Op

Als gevolg van een jarenlange

krijgt u zaken zoals metallic

doen. ■

daling in de markt voor nieu-

lak en lichtmetalen velgen

we brommobielen is er een

erbij. Op de Minauto Cross

tekort ontstaan aan kwalitatief

heeft u een laadruimte van

goede gebruikte brommobie-

1.100 liter tot uw beschikking!

u

len. AIXAM springt nu in dit gat dat ontstaan is door een

Direct leverbaar

zeer scherpe prijsstelling te

Direct en snel rijden is geen

hanteren

probleem. Vanwege de stan-

voor

de

nieuwe

AIXAM Minauto range.

www.minilease.nl hiervoor

een

kunt

aanvraag

‘Nieuw voor de prijs van gebruikt’

daard samenstelling is er in principe altijd een Minauto

Voordelen

beschikbaar. Dus u kunt al

Het voordeel van een nieuwe

rijden binnen twee weken. Wel

Minauto is dat u bijvoor-

zo prettig!

beeld twee jaar fabrieksgarantie krijgt en twee jaar

Testen

pechservice

dus weet

Wilt u eerst proberen of

waar u aan toe bent. Vanaf

een vast bedrag per maand

€ 9.489,- is er al een Minau-

betalen; dat kan. In samen-

to Acces beschikbaar. Deze

werking met Hertz bestaat de

beschikt

over

mogelijkheid om de AIXAM

de nieuwe Euro 4 Kubota

te testen voor bijvoorbeeld

motor en zaken zoals elek-

een maand. Wilt u twee jaar

trische ramen en de AIXAM

rijden zonder problemen dan

kooiconstructie

kan dat ook. De prijzen zijn

en

standaard

zijn

stan-

daard. Bij de GT uitvoeren

altijd

inclusief

onderhoud,

Bijscholing voor automobilisten

te voor wat u zelf nog graag

GEEN GEVOLGEN

wilt bijleren of oefenen.

VOOR het RIJBEWIJS Uiteraard is de bijscholing ge-

Blijf b(L)ij met je rijbewijs

VOOR WIE IS DE

heel vrijblijvend en heeft de

BIJSCHOLING?

bijscholing geen consequenties

Veel ouderen hebben al jaren een rijbewijs en veel rijervaring. Het rijden gaat

De bijscholing is voor iedereen

voor uw rijbewijs. Het is dus

die langer dan tien jaar in het

geen examen!

vaak zo automatisch dat veranderingen in het verkeer niet altijd opgepakt worden. Dit kunnen eenvoudige veranderingen zijn, maar soms ook belangrijke, complexe veranderingen.

bezit is van het autorijbewijs. Daarnaast is de bijscholing ook

TEVREDEN DEELNEMERS

geschikt voor brommobilis-

GINGEN U VOOR!

ten en doven/slechthorenden.

‘Ik was vooraf best sceptisch

Jongeren die tegenwoordig het

aan het verkeer te laten blijven

training van drie uur wordt

Voor meer informatie over ver-

want naar mijn idee reed ik al

rijbewijs halen, leren hele an-

deelnemen, is er een bijscho-

de deelnemers de kans gebo-

keerstrainingen op maat kunt

jarenlang uitstekend. Maar je

dere dingen dan vroeger. Het

ling ontwikkeld: Blijf b(l)ij met

den om de verkeerskennis en

u ten allen tijde contact met

merkt tijdens zo’n bijscholing

verkeer is ook veel drukker

je rijbewijs.

-vaardigheden bij te spijkeren.

ons opnemen.

dat er toch bepaalde gewoon-

geworden en de variaties in

Er is aandacht voor theorie,

tes zijn ingeslopen. Door de

de weg, met rotondes, ovon-

BIJSCHOLING VOOR AUTO-

zit- en stuurhouding en een

WAT LEVERT DE

persoonlijke benadering in een

des, turbo-rotondes, etc. zijn

MOBILISTEN

adviesrit met een rijinstructeur

BIJSCHOLING U OP?

relaxte sfeer weet ik nu hoe ik

steeds complexer geworden.

Op zaterdag 2 juni wordt deze

in uw eigen auto.

• Vrijblijvend advies door een

een nog betere chauffeur kan

Om de ervaren automobilist

bijscholing

Wat wordt er zo al behandeld:

veiliger

georganiseerd.

en

zelfverzekerder

in

Leeuwarden Tijdens

een

• Wat zijn de nieuwe verkeersregels? • Zit ik nog goed achter het stuur? • Hoe zit het met de dode hoek? • Wat voor invloed hebben medicijnen en alcohol op mijn rijgedrag?

ervaren rijinstructeur •K  ennis over de nieuwe verkeersregels en -tekens

zijn. Toch wel fijn om ook het goede voorbeeld te kunnen geven aan mijn kleinkinderen.’

•N  og veiliger en zelfverzeker-

‘Ik vond het leuk om te doen.

der aan het verkeer kunnen

Het is eigenlijk een test voor

deelnemen

jezelf om te kijken hoe jij als

• Het goede voorbeeld kunnen zijn voor jongeren en (klein)

automobilist nog goed kunt autorijden.

kinderen • Een gezellige en leerzame dag.

• Hoe zit het met het waarne-

AANMELDEN OF VRAGEN? Wilt u zich aanmelden? Of

WAT KOST DE BIJSCHOLING?

heeft u nog vragen? Bel of mail

Daarnaast is er binnen de bij-

We vragen voor deze bijscholing

ons gerust op 0512-544610 of

scholing ook voldoende ruim-

een eigen bijdrage van € 10 p.p.

tessa@stichtingsbv.nl. ■

men in het verkeer?


16 

VEILIGHEID | SENIORENkrant

SENIOREN & VEILIGHEID Als senior hebt u wellicht het gevoel dat u meer kans maakt om slachtoffer te worden van criminaliteit. Deze gevoelens kloppen echter niet met de werkelijkheid. Politiecijfers geven aan dat senioren juist minder vaak slachtoffer zijn van een misdrijf dan andere leeftijdgroepen. Voelt u zich toch onveilig? U kunt uw veiligheid vergroten door gebruik te maken van onderstaande tips. Ook is het belangrijk om onveilige situaties te melden. Veilig met financiën

inhuren. Deze persoon regelt

houder en gebruik deze cor-

Veilig met telefoon

site of u wel op de juiste web-

• Geef nooit uw eigen pinpas en

uw geldzaken en moet daar

rect. Als u binnen bent, is de

en computer

site komt.

pincode aan iemand mee als u

verantwoording over afleggen.

haak altijd open.

Aan de telefoon:

zelf niet meer in staat bent om

• Als u niemand verwacht, doe

• Geef aan niemand uw pin-

• Wees voorzichtig met het opgeven van uw persoonlijke ge-

te pinnen of geld te halen. Ook

Veilig pinnen

niet open en neem niets aan

code, ook niet aan iemand die

niet aan familie! Misbruik be-

• Accepteer geen hulp bij pinnen.

als u niets besteld heeft om-

zegt van de bank of van de po-

• Check bij financiële zaken (bij-

gint vaak met kleine bedragen

• Kijk om u heen of er niemand

wille van uw eigen veiligheid.

litie te zijn. Zij zullen NOOIT

voorbeeld internetbankieren)

die extra gepind worden of

te dicht bij u staat. Vraag

Neem voor de buren alleen iets

bellen voor uw pinpas of pin-

of de website beveiligd is met

geld dat uit uw portemonnee

anders om afstand/privacy.

aan als u dit heeft afgesproken.

code. Ook voor het blokkeren

een ‘slotje’ in de adresbalk.

•P  in indien mogelijk binnen uw

• Pin nooit aan de deur, tenzij

van uw rekening is geen pin-

geld. Let ook daar op dat nie-

u zelf iets heeft besteld en dit

uw betaalrekening staat. Boek

mand met u mee kan kijken.

afgesproken is (pin dan op een

• Ga niet in op verkoopverha-

het extra geld over naar uw

•G  a dicht op de pinautomaat

veilige manier - laat u niet af-

len aan de telefoon en geef

leiden en scherm uw pincode

geen antwoord op allerlei

goed af).

persoonlijke vragen, maar

Advies over financi-

hang op.

ële veiligheid kunt u

wordt gestolen. • Zorg dat er niet teveel geld op

spaarrekening.

staan.

• Vertrouw niet iedereen. Wees

• Scherm bij het invoeren van

alert op mensen die ‘ineens

uw pincode met uw hand of

bevriend’ met u willen wor-

portemonnee de pincode af.

den, uw vertrouwen winnen

• Laat u niet afleiden en stop uw

• Sluit de deur als u binnen geld

en vervolgens uw financiën

pinpas en geld eerst weg voor-

gaat halen voor bijvoorbeeld

gaan doen/misbruik maken

dat u wegloopt.

een collecte.

van uw geld. Kijk naar alternatieven

• Wees alert op oplichters die

pas goed op, bij voorkeur niet

producten aan de deur willen

bij elkaar.

verkopen.

•O  pen een aparte rekening

gen in huis.

• U kunt vragen naar een legiti-

• Wees u ervan bewust dat persoonlijke informatie op sites zoals Facebook misbruikt kan worden.

krijgen bij de volgende

of pincode.

• Berg uw portemonnee en pin-

• Bewaar geen grote geldbedra-

en regel het op tijd:

• Geef aan niemand uw pinpas

code nodig.

gevens op allerlei websites.

Op de computer:

instanties:

• Installeer niet zomaar een

• Bij uw bank over o.a. instellen

nieuw programma als ie-

daglimiet en betaalservices.

mand u daar telefonisch of per

• Bij uw notaris over levens-

e-mail voor benadert. • Geef uw inlogcodes niet aan anderen.

testament en volmachten. • Bij Mentorschap Nederland over mentorschap en bewind-

matiebewijs, maar vertrouw er

• Wees voorzichtig met het ope-

voering,

telefoonnummer

waar bijvoorbeeld € 50,- per

• Regel een dagopname limiet

niet volledig op! Het is name-

nen van e-mails van afzenders

week automatisch op gestort

bij uw bank van bijvoorbeeld

lijk moeilijk om de echtheid

die u niet kent.

wordt en blokkeer wel de mo-

€ 200,- per dag. Standaard

ervan vast te stellen. Bel bij

• Ga niet in op e-mails die zeg-

(vermoedens van) financieel

gelijkheid om rood te staan. De

staat deze limiet namelijk op

twijfel altijd naar het desbe-

gen dat u iets gewonnen heeft.

misbruik. Tevens meldpunt,

pinpas en de pincode van deze

ongeveer € 1250,-.

treffende bedrijf.

• Let op bij het doorklikken van-

telefoonnummer 0800-2000

worden door familie voor het doen van uw boodschappen. • Laat iemand van zijn eigen rekening geld voor u pinnen (maar geen grote bedragen). U maakt vervolgens het bedrag over op zijn of haar rekening. • Leg vast (in bijvoorbeeld een ‘Levenstestament’)

wie

uw

• Beperk het bedrag dat u rood mag staan.

Spreek dan af dat deze per-

betaalrekening staan. Stort het

soon terugkomt wanneer er

op een spaarrekening.

iemand bij u is.

•G  eef NOOIT aan iemand uw pinpas en/of pincode!

kunt (door ziekenhuisopname/ ziekte/ouderdom). U kunt dit via de notaris regelen. • Benoem ook iemand die de

een onbekende (kind, nette vrouw/man) met een smoes,

vraag dan uw bank naar an-

zoals vragen om een glaasje

dere mogelijkheden.

water, gebruik maken van de telefoon of het toilet, een bloe-

‘Voorkomen is beter dan genezen’

metje aannemen of een nieuwe bewoner die de kamer wil bekijken. • Als u toch iemand binnen laat, sluit zelf de deur achter u, zodat er geen handlangers ach-

Veilig in huis

ter uw bezoek naar binnen

• Heeft u geen familie/vriend

• Doe nooit zomaar open. Kijk

kunnen sluipen.

die uw financiën kan regelen?

eerst door het raam of de (di-

Dan kunt u ook een professi-

gitale) deurspion.

oneel bewindvoerder/mentor

(ook anoniem). ■

• Ga niet in op een verzoek van

• Kunt u zelf niet meer pinnen,

controle doet als iemand anders uw financiën beheert.

uit een e-mail naar een web-

gedaan voor een onbekende?

• Laat niet te veel geld op uw

financiën mag beheren als u het zelf niet meer (goed)

• Heeft u toch de deur open

• Bij Veilig Thuis over zaken met

Foto: Creativeart-Freepik.com

rekening kunnen dan gebruikt

030 - 230 71 90.

• Gebruik een deurkierstand-

• Blijf bij uw bezoek en verlaat de ruimte niet om iets te halen! Laat u niet afleiden.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Bij spoed/verdachte situatie 112 Geen spoed/melding doen 0900-8844 Veilig Thuis 0800-2000 Blokkeren alle bankpassen 0800-0313


SENIORENkrant | DUURZAAM Wonen

17

Zuinig wonen is goed voor de portemonnee Schrikt u ook iedere keer ook zo van uw energierekening? Dat hoeft niet. Klaas Hofman is actief als Energiecoach en Vraagbaak bij het Energieloket ‘Slim wonen in Leeuwarden’ van de Gemeente Leeuwarden. Hij komt bij huiseigenaren langs om de bespaarkansen voor de woning in kaart te brengen: “Senioren hikken vaak aan tegen in hun ogen ingrijpende veranderingen in huis, ‘moet dat nog op mijn leeftijd’, maar waarom zou je te veel betalen? En een energiezuinig huis verkoopt nu eenmaal sneller.” Doe uw voordeel met enkele eenvoudige en handige tips van Klaas.

Tip 1

hebt, dan geef je 70 euro zo weg aan de

zing, maar ook zoiets eenvoudigs als

Vraag een gesprek aan met

energieleverancier.”

tochtstrippen. Het comfort gaat om-

een adviseur

hoog en de kosten gaan omlaag.”

Tja, het lijkt een open deur, maar toch:

Tip 3

vraag via slimwonen@leeuwarden.nl

Zet de verwarming lager

Tip 6

of 14 058 een gesprek aan met een advi-

“Bent u langer dan vier uren weg, zet

Laat uw cv inregelen

seur. “Senioren willen graag geholpen

dan de verwarming vier graden lager.

“Veel mensen hebben hun cv niet goed

worden. Ze vinden het vaak moeilijk

De verwarming lager zetten wanneer

ingeregeld. Voor het waterzijdig inre-

om daadwerkelijk besparende stappen

u korter dan vier uren weg bent, heeft

gelen van je cv-ketel betaal je een be-

te ondernemen omdat ze door de bo-

weinig zin omdat de baten niet opwe-

drag tussen de €280 - €300, een bedrag

men het bos niet meer zien. Informatie

gen tegen de kosten. Ook wanneer u

dat je binnen drie jaar terug verdient.

is veelal online en er worden tegen-

gaat slapen, is het beter om de ver-

Dat betekent minder kosten en direct

strijdige dingen geroepen. De isolatie-

warming lager te zetten. Een mevrouw

meer comfort in je woning.” ■

boer zegt: isoleren. De zonnepanelen-

waar ik ooit was, zei dat ze de ver-

boer zegt: zonnepanelen. Een adviseur

warming aan liet voor de kat die het

is onafhankelijk en dringt niets op:

anders koud zou krijgen. Nou, de kat

u bepaalt zelf of u wel of niet bespa-

redt zich wel met zijn warme vachtje,

rende maatregelen door wilt voeren en

hoor.”

welke.”

Tip 2

Tip 4 Vervang oude lampen door

Breng de energieslurpers in

led-lampen

kaart

“Veel huishoudens, waaronder die van

“Hoe oud is de koelkast? Hoe oud is de

senioren, hebben vaak nog oude lam-

vriezer? Zijn er andere grootverbrui-

pen van 100, 200 of 300 watt die ze niet

kers van energie in huis, zoals een wa-

vervangen door led-lampen omdat de

terbed? Best veel senioren hebben een

oude nog niet kapot zijn. Ondertussen

vijver in de tuin met een vijverpomp.

betaalt u wel de hoofdprijs. Het aan-

In veel gevallen is die ooit aangelegd en

tal watt op de lamp geeft het verbruik

gebeurt er nog weinig mee. Mijn advies

per uur aan, dus reken maar uit. Ik

is dan: dichtgooien. Hoeveel energie

hoor vaak dat ledverlichting niet mooi

een apparaat kost, is eenvoudig te be-

is, maar dat is een misverstand. Led-

kijken op de energiemeter. Ik kwam

lampen heb je tegenwoordig in allerlei

eens bij een vrouw die via de tv naar

sterktes en kleuren.”

de radio luisterde. De teller stond op 270 watt, terwijl die met alleen de ra-

Tip 5

dio aan 185 watt aangaf. Dat scheelt dus

Isoleren

85 watt per uur. Stel dat je de radio 10

“Isoleren van uw woning kan met be-

uren per dag en 300 dagen per jaar aan

hulp van vloerisolatie, dubbele begla-

Duurzaamheidslening Bij de gemeente Leeuwarden kunnen huiseigenaren een duurzaamheidslening aanvragen voor het aanschaffen van bijvoorbeeld een zonneboiler, zonnepanelen, vloerisolatie en dubbele beglazing. “Vaak zien mensen op tegen een lening, toch adviseer ik vaak om wel die keuze te maken. Huiseigenaren kunnen de btw terugvragen en ook de energiebelasting. Tel daarbij de lagere energierekening op en de 1,6% rente die u moet betalen over de lening, en de investering wordt alweer terugverdiend.”

Wie is Klaas? Klaas werkte meer dan dertig jaar voor het Provinciaal Elektriciteits Bedrijf (PEB), dat na vele fusies opging in NUON. Al tijdens zijn werk bleek hij sociaal betrokken. Hij zat in de Ondernemingsraad en in die rol stond hij altijd op de bres voor werknemers. Zelf woont Klaas in een NOM-woning: een nul-opde-meter woning. Hij betaalt geen elektriciteitskosten, onder andere door de aanschaf van zonnepanelen en een palletkachel.


18 

CULTUUR | SENIORENkrant

Lân fan taal: een vrijstaat middenin Leeuwarden Wie een tijd niet in de stad is geweest of met oogkleppen opliep, zal verbaasd opkijken op het Oldehoofsterkerkhof en in de Prinsentuin. Op het plein is in een paar maanden tijd een opvallend en blijvend gebouw neergezet: Obe. De Prinsentuin heet in 2018 opeens Talentuin en staat vol met

Foto: Fredau Buwalda

tijdelijke paviljoens, installaties en kunst. Tsja, dat krijg je, in de vrijstaat die Lân fan taal zegt te zijn! van de Brit Tim Etchells: ne-

Sssstt... hier fluistert

Dan zijn de populairweten-

onletters, stemmen uit boxen

de tijd

schappelijke Stimmen-lezin-

en een persoonlijke bood-

In Tresoar, het Friese archief,

gen interessant! Deze wor-

schap uit een telefoon. Obe is

‘fluistert de tijd’ in 2018. Taal

den door Lân fan taal en de

elke dag geopend en ook toe-

en poëzie worden er bijzon-

Rijksuniversiteit in Obe geor-

gankelijk voor mensen in een

der gepresenteerd. Als grote

ganiseerd. Op dinsdag 1 mei:

rolstoel.

bewegende poëziemachines,

‘Friese piepers! Veranderin-

LED-kunst, films en unieke

gen in de Friese taal’. Aanmel-

Talentuin

drukwerken. (Klein)kinderen

den voor zowel Taaltoers als

In 2018 is stadspark Prinsen-

volgen een speurtocht. En: bij

Stimmen-lezingen kan gratis

tuin omgedoopt tot Talentuin.

het historisch reisbureau ont-

via lanfantaal.frl

dekt u uw Fryske roots!

Lân fan taal is een groot on-

aan. Meestal gratis toeganke-

Daar vindt u twee tijdelijke

derdeel

Leeuwarden-

lijk. Grotendeels in Leeuwar-

paviljoens: MeM Livingroom

Fryslân Culturele Hoofdstad

den, maar met de Taalkara-

of languages en het drijven-

Taallezingen en

Het Frysk Diktee staat in een

van Europa 2018. Onder die

vaan worden ook uitstapjes

de Paviljoen Liwwadders. In

Taaltoers

lange, fraaie traditie. Op 21

naam werken vele instellingen

gemaakt naar de rest van de

MeM staat elke week een an-

Onze taal en onze stad, beide

juni 2018 wordt een recordpo-

samen, zoals Tresoar, Afûk,

provincie.

dere (minderheids)taal cen-

zijn ons vertrouwd. Toch? Ga

ging gewaagd: zoveel mogelijk

traal. In Liwwadders draait

(gratis) mee op Taaltoer en

mensen maken dan in de open

van

Historisch Centrum Leeuwar-

Grut Frysk Diktee

den, Fryske Akademie, pro-

Taalpodium Obe

alles om de identiteit van

ontdek dat Leeuwarden vele

lucht het Frysk Diktee. Op het

vincie Fryslân en gemeente

In Obe, genoemd naar de

Leeuwarden en haar bewo-

taalgeheimen kent! De Taal-

Oldehoofsterkerkhof kan ie-

Leeuwarden. Wat ze gemeen

dichter Obe Postma, is ieder-

ners. En de tuin biedt nog veel

toer is een verrassende wan-

dereen die Fries kan (of durft

hebben? Een fascinatie voor

een welkom voor meer infor-

meer, ook voor jonge taalont-

deling door de stad, met ver-

te)

het Fries, minderheidstalen

matie over Lân fan taal. De

dekkers. Zo zijn er de ‘Der-

schillende culturele/literaire

Bent u erbij? ■

en meertaligheid. Samen bie-

medewerkers, veelal vrijwil-

opút mei heit&mem’ (of pake

tussenstops. Op 17 mei is het

den ze dit jaar vele exposities,

ligers, helpen graag. In Obe

en beppe!) zaterdagen vol

thema ‘Geheimtaal’. Wat die-

Meer informatie:

activiteiten, lezingen en kunst

hangt ook bijzondere kunst

taalworkshops en optredens.

per in taalfenomenen duiken?

lanfantaal.frl

schrijven

aanschuiven.

Een gedeelde passie Misschien woont u al jaren in Leeuwarden en kent u elk verhaal en elke straat. Of wellicht bent u als actief vrijwilliger betrokken bij een instelling of vereniging. Ook mogelijk: u vult menig uur met uw passie: schilderen, schrijven, sport. Als u over die kennis, hobby of verhalen ook nog eens vol vuur kunt vertellen, dan bent u een ideale ‘leen-Fries’. Een ‘leen-Fries’? Pardon? De Friese bibliotheken heb-

inwoners van Friesland meld-

Leen een Fries is een campagne gestart waarbij Friezen letterlijk – als bordkartonnen figuren –

ben het culturele jaar 2018

den zich tot nog toe aan op de

worden uitgeleend. Op deze foto wordt Sander geleend door Alida. (Foto: Tryntsje Nauta)

aangegrepen om op een bij-

website. Ze geven zelf aan hoe

zondere manier te laten zien

vaak en wanneer ze ‘geleend’

dat ze graag mensen en ken-

kunnen worden en welke ta-

nis verbinden. Met leeneen-

len ze machtig zijn. Het is voor

fries.nl brengen zij gewone

bezoekers

mensen met bijzondere ver-

Duitsland immers ook prach-

halen

geïnteresseerden

tig om onze stad en provincie

samen. Al bijna driehonderd

met ‘locals’ te verkennen! Alles

én

uit

bijvoorbeeld

gebeurt op basis van vrijwillig-

tiene Broersma en haar man

digheden toen alle vervoer nog

heid. Het resultaat: persoon-

Douwe zijn de eigenaars. U

over water plaatsvond? Een

lijke, kleinschalige en sympa-

kunt Jantiene met een groep

boeiende activiteit die stiekem

thieke ontmoetingen. Recent

van minimaal 10 personen le-

bestaat uit veel mooie verhalen.

leende een Brits stel een leen-

nen. U krijgt een rondleiding

Fries om Leeuwarden te ver-

en hoort het mooie verhaal

Sander

kennen, omdat ze erover had-

over het ontstaan van de wijn-

De Kanselarij is een van de

den gelezen in The Guardian.

gaard.

markantste en mooiste gebou-

Hoe leuk is dat!

Lenen of geleend worden? Bent u enthousiast om uw verhaal te delen? Of wilt u juist uw eigen stad en provincie door andere ogen zien? Maak dan een profiel aan op leeneenfries.nl. Wilt u er eerst meer over weten of hulp krijgen bij het aanmelden? Loop dan binnen bij een van de Friese bibliotheken of stuur een e-mail naar info@leeneenfries.nl

wen van Leeuwarden. Sander Anne

geeft graag een rondleiding

Met oud-basisschoolleraar Anne

waarbij hij vertelt over de rijke

maak je een wandeling van 2

geschiedenis van het gebouw.

Jantiene

kilometer op It Eilân te Go-

Maar hij laat ook zien wat voor

In het Friese woudenlandschap

ëngahuizen. Hij vertelt over het

bruisende, culturele broed-

ligt de noordelijkste wijngaard

landschap, de natuur en de be-

plaats De Kanselarij vandaag

van Nederland: Frysling. Jan-

woners. Hoe waren de omstan-

de dag is! ■

Een greep uit de ‘collectie’:


SENIORENkrant 

19

LEZERSACTIE!

win een boek!

U kunt dit sturen naar info@leeuwarderseniorenkrant.nl Onder de inzenders verloten wij maar liefst 3 exemplaren van ‘Het huis vol’ van Anita Terpstra.

Ki ook jk pag op ina 12

U kunt alvast kennismaken met dit bijzondere en voor veel mensen herkenbare boek op pagina 12.

Foto: Pressfoto/Freepik.com

Aan welk thema of onderwerp zouden wij volgens u in de volgende editie aandacht moeten besteden en waarom? Dit mag een reportage zijn, een interview met een bijzondere Leeuwarder, iets wat u aan de kaak wilt stellen of juist iets positiefs. Kortom: wat zou u willen lezen en wat past volgens u goed bij de Leeuwarder Seniorenkrant?

Gezocht

redactieleden! De Leeuwarder Seniorenkrant is een nieuwe krant die zich richt op de doelgroep 60+. Na deze eerste editie in april gaan we vanaf oktober 2018 ieder kwartaal verschijnen.

Bent u EEN flexibele, nieuwsgierige, onderzoekende persoon en kunt u bovendien goed schrijven? Mail ons op info@leeuwarderseniorenkrant.nl of bel Doede Vellema op nummer 06 15 37 22 55. Wij bieden een vergoeding per artikel.


20 

SENIORENkrant

Profile for Devea

Leeuwarder Seniorenkrant 1  

Leeuwarder Seniorenkrant 1  

Profile for devea
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded