Leeuwarder Studentenkrant 46

Page 1

058 058 - 2022 - EDITIE NOVEMBER - NUMMER 46LEEUWARDER STUDENTENKRANT LEEUWARDER STUDENTENKRANT KNUTSELEN EN KLETSEN MET KORRELTJE ZOUT COLLECTIVE KNUTSELEN EN KLETSEN MET KORRELTJE ZOUT COLLECTIVE TIPS VOOR EEN SOCIAAL LEVEN ZONDER STUDENTENVERENIGING TIPS VOOR EEN SOCIAAL LEVEN ZONDER STUDENTENVERENIGING DUURZAAM LEVEN NIET MEER TE ONTWIJKEN DUURZAAM LEVEN NIET MEER TE ONTWIJKEN

You need water, Water needs you

• Internationaal carrièreperspectief

• Maatschappelijke relevantie

• Brede arbeidsmogelijkheden

• Innovatief karakter

• Ruimte voor ondernemerschap

Wil je iets betekenen voor de wereld, een studie volgen die bol staat van de innovaties en tijdens je opleiding al werkervaring opdoen? Kies dan voor WaterCampus Leeuwarden. Er zijn opleidingen op mbo-, hbo- en universitair niveau. Volop mogelijkheden dus om in te stromen en door te stromen naar het door jou gewenste niveau. Water daagt je op tal van manieren uit om er werk van te maken. Je kunt echt iets betekenen in de spannende wereld van water en werken aan oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen.

Meer informatie? Neem contact op via: 058 - 284 64 50 / info@hvhl.nl

Kom ook werken bij

#teamMCL

Heb jij (binnenkort) je verpleegkundig diploma?

Ben jij een nieuwsgierige en ambiteuze verpleegkundige?

Hecht jij veel waarde aan je vrijheid? Wil je vlieguren maken op verschillende verpleegafdelingen?

Waar wacht je nog op? Check www.mcl.nl/vacatures

W a a ro m e e n studi e m e t wate r ?

Silke vraagt zich af waarom haar huisgenote zich niet aansluit bij een studentenvereniging: hoe bouw je een sociaal netwerk op zonder dispuut of jaarclub? Lisa geeft tips om deze seizoenverandering te overleven. Wat trouwens ook kan helpen is knus fröbelen, zoals @ korreltjezoutcollective op Instagram stimuleert.

In november gaan de temperaturen omlaag en de energiekosten omhoog. Daarom horen we van de redactie hoe zij er straks warmpjes bijzitten. Tenminste, als je überhaupt goed zit, want een redelijke kamer is voor veel studenten niet meer weggelegd. Columnist Sander kaart de (dreigende) armoede onder uitwonende jongeren aan. Hij vindt dat de regering daarin te weinig doet.

Gelukkig komt wethouder Hein Kuiken met een voorstel om de Leeuwarder studenten een energietoeslag te geven. Daar waar de regering de studenten letterlijk in de kou laat zitten, reikt onze gemeente jullie de hand. Je leest Kuiken zijn idee op pagina vijf.

Tenslotte, ik werd blij verrast door studente Carlotte Roncoli, die benoemd is tot Lokale Global Goal Held van Leeuwarden. In het interview dat ik met haar had kun je lezen dat deze titel meer dan terecht is.

Veel leesplezier.

REDACTIELEDEN GEZOCHT!

Ben je nieuwsgierig

NOVEMBER STUDENTENKRANT 2022
en vind jij het leuk om te schrijven? Dan zoeken wij jou! Onze arbeidsvoorwaarden zijn prima! • 5 keer per jaar een uurtje vergaderen in de kroeg onder het genot van een wijntje of een ander drankje. • Betaald krijgen voor je artikelen • Eeuwige roem • Staat goed op je cv • Je mag zelf weten waarover je schrijft! Heb je interesse mail ons dan op info@leeuwarderstudentenkrant.nl. De Leeuwarder Studentenkrant verschijnt 5x per jaar en is de enige Studentenkrant in Leeuwarden Ritsko van Vliet INHOUDS INHOUDS OPGAVE OPGAVE 08 08 Een sociaal leven zonder studentenvereniging 10 10 Hoe bespaar je op energie? Column / Redactievraag 09 09 Master je mindset Hoe voorkom je een winterdip? 04 04 Duurzaam leven niet meer te ontwijken Global Goal Held 3 07 07 Knutselen en kletsen met Korreltje Zout Collective Het leven met een korreltje zout nemen COLOFON Redactie & Sander van den Bogert, Silke Baarda, Lisa Bleichrodt, Jeroen Veffer en Ritsko van Vliet (hoofdredacteur) Vormgeving: Vàlerie MediaVormgeving, www.valeriemediavormgeving.nl Advertenties: Doede Vellema/06 15 37 22 55 info@leeuwarderstudentenkrant.nl Drukker: Mediahuis Noord Uitgever: Devea www.devea.nl Verspreiding: NHL Stenden, van Hall Larensteijn, University Campus Fryslân, dbieb, Popacademie, Mc Donalds, Markt 058, Supermarkten, Horeca enz enz Oplage: 10.000 stuks Online: www.leeuwarderstudentenkrant.nl, www.facebook.com/leeuwarderstudentenkrant Ondanks alle zorg die aan deze uitgave is besteed blijven vergissingen mogelijk. Wij kunnen daar echter geen aansprakelijkheid voor aanvaarden. ©2022 fotografie:

DUURZAAM LEVEN NIET MEER TE ONTWIJKEN

DUURZAAM LEVEN NIET MEER TE ONTWIJKEN

Carlotte, student Hotel Management, ontvangt de redacteur en fotograaf van de Leeuwarder Studentenkrant in een prominente glazen ruimte achter de receptie van NHL Stenden: ‘het groene kantoor’. Het doel van het kantoor is om studenten, docenten en medewerkers te verbinden en ze bewust te maken over duurzaamheid. Ontsnappen aan dat onderwerp is onmogelijk. De Green Office ligt vol kussens met daarop een print van een van de Sustainable Development Goals. In 2015 stelde de Verenigde Naties zeventien doelen op om van de wereld een betere plek te maken (zie kader). In de hoek staat een paddenstoelen kweekkast van Fryslân Funghi.

Italiaanse

Carlotte ziet dat de wereldproblematiek ook Nederland behoorlijk raakt: ons land heeft te maken met watertekort, stijgende energieprijzen en inflatie. Voor haar is het meer dan urgent om nu te handelen. Ze is Italiaanse van geboorte, maar heeft een Friese moeder, waardoor de stap van Bergamo naar Leeuwarden niet een enorm grote was. Ze begon vier jaar geleden aan haar studie en via het Hospitality Network for Students kwam ze in aanraking met duurzaamheid. “Dit trok mij altijd wel. Ik heb het ook van huis uit meegekregen. Mijn ouders zijn bewuste eters, biologisch en zoveel mogelijk slow food. Mijn

vader was actief in het betrekken van de gemeenschap bij een gezonde lifestyle en mijn moeder is nog steeds vrijwilligster in een wereldwinkel. Daar stond ik ook vaak achter de toonbank.”

Bevlogenheid

Een lezing van hoogleraar klimaatverandering en duurzaamheid, Jan Rotmans, inspireerde haar om daadwerkelijk een bijdrage aan een duurzamere wereld te leveren. “Rotmans wees de hotelbranche er op dat ‘groener’ werken urgent is. Daar wilde ik graag aan meedenken.” Niet veel later werd energiecommissaris Bouwe de Boer haar mentor. “Zijn bevlogenheid heeft mij ook besmet. Hij zette in 2017 Freonen van Fossylfrij

Fryslân op. Deze stichting, waar ik nu bestuurslid van ben, is vooral bekend van de Elfwegentocht 2018: een project met jongeren om twee weken zonder benzine te reizen.”

In het derde jaar besloot ze haar studie met duurzaamheid te combineren. “Ik schreef me in voor de vrije minor Master of Change, waar ik de kans kreeg, in navolging van de RUG en het Van Hall Instituut, een Green Office op te zetten. NHL Stenden stond hier gelukkig erg voor open. Dat scheelde tijd. Binnen een jaar kon ik met andere studenten onze plannen aan het College van Bestuur presenteren. Het CvB ging akkoord. Vooral dankzij Rosa Nab, medebestuurder Green Office, en duurzaamheidscoördinator Victoria Snouck Hurgronje, die zichzelf liever Aanjager Green Wave noemt. Het is heerlijk werken met mensen die overal gemakkelijk binnenkomen.”

Global Goal Held

Inmiddels heeft Carlotte de Green Office achter zich gelaten. De titel Global Goal Held was een mooi

afscheidscadeau. “Ja, iemand nomineerde mij voor deze verkiezing. We weten nog steeds niet wie. Deze erkenning, niet alleen voor mij, maar voor iedereen die hieraan bijdraagt, helpt ons de SGD’s uit te dragen en toepasbaar te maken.” Ze is niet een dwingende activist, maar juist een verbinder. “Ik kijk naar mogelijkheden om samen te werken. Partijen bij elkaar brengen. De spin in het web: dat is mijn kracht. Niets is onmogelijk.

In coronatijd heb ik met anderen de SDG’s gebruikt als advies om de leefbaarheid in het geteisterde Libanon te verbeteren. De sleutel was het creëren van verrassende netwerken en partnerships. Een betere wereld begint namelijk toch echt bij de mensen zelf.” Een goed voorbeeld daarvan vindt ze klimaatadvocaat Roger Cox. “Hij nam het namens Milieudefensie op tegen het grote Shell om klimaatverandering een halt toe te roepen. Ik kan de documentaire over zijn strijd tegen deze oliegigant aanbevelen. Dan zie je dat we meer kunnen dan we denken.”

STUDENTENKRANT 2022 NOVEMBER 4
Onlangs kreeg NHL Stenden-student Carlotte Roncoli de titel Lokale Global Goal Held in de gemeente Leeuwarden voor haar bijdrage aan een leefbaar Leeuwarden. Ze zette bij haar hogeschool een Green Office op én ze is een gedreven bestuurslid van Freonen fan Fossylfry Fryslân. Tekst: Ritsko van Vliet, Foto’s: Simon van der Woude

Droom

Inmiddels is Carlotte begonnen met haar afstudeerstage bij de gemeente Leeuwarden, partner van de Hotel Management Opleiding. “Ik heb de opdracht om de horeca in Leeuwarden mee te laten denken over oplossingen die bijdragen aan een duurzame stad. Deze manier van leven is niet meer te ontwijken, we moeten vaart maken. Veel bedrijven en instellingen hebben een aparte afdeling duurzaamheid. Net zoals ze vroeger een kwaliteitsmanager hadden. Ik snap dat dit nu nog nodig is maar mijn droom is dat daar ooit verandering in komt en een groene afdeling niet meer nodig is. Duurzaamheid tot aan de kern, daar ga ik voor.”

Aan het eind van m’n geld hou ik altijd een stukje maand over. Het is een bekende tekst van Loesje onder studenten. Met de stijgende energieprijzen blijft er nóg meer maand over. Studenten staan letterlijk en figuurlijk in de kou. Lage inkomens komen in aanmerking voor een eenmalige energietoeslag van 1300 euro, maar die regeling geldt niet voor studenten. Onrechtvaardig, vindt wethouder Hein Kuiken van de gemeente Leeuwarden. Hij diende daarom een voorstel in om studenten met een eigen energierekening toch uit te betalen. Eind november buigt de

gemeenteraad zich over het voorstel. Studenten wonen op verschillende manieren zelfstandig: alleen of met z’n tweeën in een flat, of op kamers in een studentenhuis. ‘Het is een diverse doelgroep en dat maakt het lastig om ze te vangen in een regeling,’ zegt Kuiken. Daarom besloot minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen dat studenten niet in aanmerking kunnen komen voor de eenmalige energietoeslag van 1300 euro.

‘Alleen omdat je student bent, word je dus uitgesloten. Terwijl ook studenten moeite hebben om rond te komen.’ Reden voor Kuiken om in actie te komen. Leeuwarden is een van de weinige steden die de toeslag wil toekennen aan studenten en betaalt

dit uit eigen zak. Niet iedere gemeente kan de bedragen ophoesten. ‘Het gaat in Leeuwarden om zo’n duizend tot vijftienhonderd studenten, schatten we. Een stad als Groningen heeft veel meer studenten.’

Kuiken weet wat het is om student te zijn én hard te moeten werken om rond te kunnen komen. Hij studeerde geschiedenis in Groningen. ‘Ik woonde in Harlingen en ging iedere dag op en neer. Ik was gemeenteraadslid en dan moet je in je eigen gemeente wonen.’ Zijn ouders hadden drie studerende kinderen. ‘Mijn ouders konden het zich niet veroorloven om voor drie kinderen te betalen.’ Het maakte dat Kuiken, naast zijn studie en werk als gemeenteraadslid, zo’n dertig uur in de week werkte. ‘Ik heb verschillende

Sustainable Development Goals: werelddoelen voor duurzame ontwikkeling

De kern van de Sustainable Development Goals is het beëindigen van extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben deze ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030 vastgesteld. De zeventien doelen gelden voor alle landen en voor alle mensen en worden ook wel Global Goals genoemd.

In 2017 opende voormalig VN-voorman Kofi Annan ’s werelds eerste ‘SDG House’ in het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Een SDG House is een regionale of gemeentelijke hotspot voor duurzaamheidsevenementen en ondernemerschap, waar mensen samenkomen die zich inzetten voor het behalen van de SDG’s. In 2021 opende wethouder Hein de Haan in de Kanselarij het SDG House Fryslân. Dit initiatief trekt nauw op met de andere ‘huizen’ in het noorden om zich met bedrijven en onderwijsmakers in Groningen, Drenthe en Friesland sterk te maken voor de SDG’s.

baantjes gehad. Ik heb bij de visafslag gewerkt, op de scheepswerf, in een zoutfabriek.’

Alleen uitwonende studenten met een zelfstandig energiecontract kunnen in Leeuwarden in aanmerking komen voor (een deel van) de energietoeslag van 1300 euro. Het bedrag dat je als student maximaal kunt lenen, wordt gezien als inkomen en telt mee in de berekening waarbij wordt nagegaan tot welke inkomensdoelgroep je behoort. ‘Dat is niet onze keus, daar zijn we toe verplicht volgens de Participatiewet,’ aldus Kuiken. Ook je bijverdiensten tellen mee. Binnenkort wordt besloten of de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel. Houd de website van de gemeente in de gaten voor meer informatie.

NOVEMBER STUDENTENKRANT 2022 5
Foto: Gemeente Leeuwarden
ENERGIETOESLAG VOOR STUDENTEN IN LEEUWARDEN ENERGIETOESLAG VOOR STUDENTEN IN LEEUWARDEN

Maak kennis met het STW (Servicebureau Tijdelijk Werk)

Wie wij zijn

Het STW bestaat uit vijf intercedentes, onder leiding van de coördinator. Ook is er een makelaar externe inleen gekoppeld aan het STW. Elk jaar zijn er twee HR-stagiaires die ons team tijdelijk versterken en die hun afstudeeronderzoek bij ons uitvoeren. Het STW bestaat uit drie onderdelen; de kliniek, de polikliniek en de facilitaire dienst. Het STW heeft totaal 200 medewerkers in dienst. Een groot deel hiervan zijn verpleegkundigen, maar er zijn ook doktersassistenten, facilitair medewerkers, kamerassistenten en overige ondersteunende functies werkzaam.

Flexibel inzetten van medewerkers

Het STW houdt zich bezig met alles op het gebied van HRM, werving en selectie en het flexibel inzetten van medewerkers bij onder andere ziekte, piekmomenten, zwangerschapsvervanging of vakanties binnen verschillende afdelingen in het MCL. Een mooi voorbeeld waarbij het STW een grote bijdrage heeft kunnen leveren aan de zorg in het MCL is de coronacrisis. De druk op de zorg nam enorm toe en vroeg heel veel van het zorgpersoneel en ondersteunende diensten. De vraag naar flexibel personeel werd steeds groter. En dat is precies waar het STW een grote bijdrage aan heeft geleverd, met dank aan alle medewerkers.

Passend bij jou

Bij het STW liggen meerdere mogelijkheden. Er zijn veel studenten in dienst die naast hun (zorg gerelateerde) opleiding een bijbaan bij het flexbureau hebben. Veel studenten zien dit als een perfecte bijbaan. Je kunt zelf je beschikbaarheid invullen en zoveel werken als je wilt. Heb je tentamens? Geen probleem, in de roosterapp kun je gemakkelijk een aantal dagen blokkeren zodat je niet ingepland wordt.

Volop doorgroeimogelijkheden

De intercedenten kijken graag met je mee met wat er tijdens en na je opleiding voor mogelijkheden zijn binnen het MCL. Denk aan het lopen van een stage, een vaste plek op de afdeling of andere doorgroeimogelijkheden.

Aan de slag bij #teamMCL

Lijkt het je leuk om aan de slag te gaan binnen het STW of wil je meer informatie over de verschillende functies? Ga vrijblijvend in gesprek met één van onze intercedentes. Je kunt ons bereiken via 058 286 3399 of stwziekenhuiszorg@mcl.nl. Een kopje ko e of thee staat altijd voor je klaar.

Alvast even digital sfeerproeven? Volg ons op social media. Je vindt ons via @mcleeuwarden.

Bekijk al onze vacatures op; www.mcl.nl/vacatures

STUDENTENKRANT 2022 NOVEMBER
WIST JE DAT HET MCL AL SINDS 1997 EEN EIGEN FLEXBUREAU, HET SERVICEBUREAU TIJDELIJK WERK (STW) HEEFT? MISSCHIEN HEB JE ER AL EEN KEER IETS OVER GELEZEN OF OVER GEHOORD. VEEL MEDEWERKERS VAN HET MCL GAAN EERST VIA HET STW AAN DE SLAG VOORDAT ZIJ OP EEN VASTE AFDELING KOMEN. MAAR WAT KAN HET STW ALLEMAAL VOOR JOU BETEKENEN EN WAT ZIJN DE VOORDELEN? LEES SNEL VERDER.

Korreltje Zout (KZ) is een vrouwelijk collectief uit het Noorden. Een aantal vriendinnen uit Friesland en Groningen die allemaal een gezamenlijke passie hebben: dingen creëren. Op hun Instagram account kom je veel verschillende creatieve content tegen. Onze redacteur ging knutselen en kletsen met Marije Muskens, Rebecca Kuitert en Emily Hög). Drie van de vier huidige gezichten achter KZ.

Voorstelrondje

Rebecca (23) en Emily (23) hebben vo rig jaar Korreltje Zout opgestart. Een mix van een kunst collectief en een en tertainment platform. Entertainment voor anderen, maar ook voor hunzelf. Met content die hopelijk ook inspire rend is voor anderen.

We zijn vandaag in Rebecca haar ka mer. Ze woont nu een dik jaar in Leeu warden en is inmiddels gestopt met de Popacademie in Leeuwarden. Rebe cca: “De popacademie was het voor mij niet helemaal. Ik werk nu bij pla tenperserij Deep Grooves, waar Ma rije ook werkt. Ik houd mij bezig met dansen, zingen, styling, kleding en interieur. Graag zou ik mijn eigen mu ziek willen maken. Daarnaast hebben Emily en ik een grote droom om samen een DJ-duo te worden.”

ten voor, veelal in video vorm. Verder werk ik bij het Groninger museum als rondleider.” Wat betreft Korreltje Zout is Emily vooral achter de schermen be zig. Ze staat namelijk niet zo graag voor de camera. Ze doet de huisstijl, het editen en filmen.

Het nieuwste gezicht van KZ is Marije (25). Ze woont nu vijf jaar in Leeuwar den en studeert af bij Communicatie en Multimedia Design op NHLStenden. Marije: “Ik hou me vooral bezig met il lustreren, zowel analoog als digitaal. Ik vind het leuk om allerlei verschillende dingen te proberen. Dat kan verschil len van collages maken tot schilderen. Twee andere grote interesses van mij zijn skaten en koken.”

Het ontstaan van Korreltje Zout Collective

De meiden geven aan al veel gehad te hebben aan KZ. Zo is het een creatie ve uitlaatklep, wat helpt voor mentale stabiliteit. Het helpt ze ook om uit hun comfortzone te komen, zelfverzekerder te worden en dus te groeien als persoon.

Sustainable Moments Festival

Emily woont sinds vier jaar in Gronin gen en is net klaar met Time Based Design aan de kunstacademie Miner va. “Ik combineer vooral storytelling met digitale media, zoals projection mapping, videografie en (analoge) fo tografie. Daarnaast doe ik aan spoken word, dus ik schrijf en draag gedich

Het idee van het opstarten van een collectief spookte al langer door het hoofd van Rebecca en Emily. Door de pandemie hebben ze het idee door gezet tot werkelijkheid. Rebecca: “De hele creatieve sector viel plat, waardoor het lastig was voor ons om inspiratie te krijgen en de motivatie te behouden om creatief bezig te gaan in zo’n don kere periode.” Emely: “We hebben onze krachten gebundeld, want samen sta je altijd sterker.”

Marije: “Ik denk dat het voor ons vooral heel belangrijk is dat we het leuk vinden om dingen te maken en te delen. We le ren van elkaar, breiden ons portfolio uit en hebben bovenal veel plezier.”

Ze hadden niet verwacht dat Korreltje Zout zo goed zou gaan lopen. Ze zijn nu een dik jaar online en hebben al de nodige evenementen mogen doen. Workshops in de Westerkerk in samen werking met de Westerkas en onlangs bij het Sustainable Moments Festival. Marije “We doen allerlei workshops; kleien, tasjes bedrukken, beglitteren en griptape customizen.” Bezigheden die ze zelf ook veel doen, dus dat leek hun prachtig om met andere mensen te doen en te delen. Rebecca: “Er ko men veel verschillende soorten men sen op af, jong, oud en ook deelnemers die we helemaal niet kennen. Totaal niet verwacht.”

Korreltje Zout in New York, Parijs en Rome

Er wordt positief gereageerd op KZ. Ze ontvangen heel veel berichten, onder andere over de stickers. Emely: “We hebben stickers die mensen op alle maal verschillende locaties plakken en daar dan een foto van sturen.” Ze han gen inmiddels al over de hele wereld; zoals in New York City, Parijs en Rome.

Dromen en doelen

De meiden van KZ dromen ervan om

waar

staat het realiseren van een creatieve broedplaats hoog op hun lijstje. Emely: “Korreltje Zout is puur voor de fun. Als we er ooit een centje mee kunnen ver dienen is dat natuurlijk leuk, maar dat is niet het doel.”

leven met een korreltje zout nemen”

Toen Rebecca nog in Groningen woon de maakte zij en Emily altijd een be paalde pasta. Daarbij aten ze altijd stokbrood met roomboter en zout. Rebecca: “Toen we zaten te brainstor men over namen vielen de woorden korreltje en zout. Dit klonk ons goed in de oren.” Emely: “Daarbij is “korreltje zout” natuurlijk ook van een gezegde, namelijk “het leven met een korreltje zout nemen”. Dit willen wij graag mee geven aan ons publiek. Ook wij gaan door slechte periodes heen. Maar door deze gedachte in je achterhoofd te houden, kom je daar altijd doorheen.”

Benieuwd geworden naar wat Korreltje Zout nou doet? Je kunt ze vinden op Instagram: @korreltjezoutcollective.

NOVEMBER STUDENTENKRANT 2022 7
feesten te organiseren. Avonden creatievelingen samenkomen voor gezelligheid en inspiratie. Daarnaast
“Het
EN KLETSEN MET KORRELTJE ZOUT COLLECTIVE KNUTSELEN EN KLETSEN MET
ZOUT COLLECTIVE
KNUTSELEN
KORRELTJE
Tekst en foto’s: Ilse Meinsma

EEN SOCIAAL STUDENTENLEVEN ZONDER STUDENTENVERENIGING

EEN SOCIAAL STUDENTENLEVEN ZONDER STUDENTENVERENIGING

Je gaat studeren in Leeuwarden. Een nieuwe stad, een nieuwe school en een nieuw sociaal leven. Maar wat doe je als bijna je hele klas lid is van een studentenvereniging en jij hier niet van houdt?

Hannah is 21 jaar oud en woont sinds het nieuwe schooljaar in Leeuwarden. Ze heeft een huisgenoot. “Naast school doe ik op dit moment nog niet zoveel. Ik ben sinds kort op zoek naar een baantje voor door de week. Ook vind ik het leuk om te sporten, dit doe ik dan ook regelmatig samen met mijn huisgenoot. Verder vind ik het fijn om de stad te verkennen en te shoppen met vriendinnen.”

Een klas vol

“In mijn klas zitten ongeveer vijfentwintig studenten. In het begin van het schooljaar zaten zeven van hen bij een studentenvereniging. Dat wist ik niet, maar ik kwam erachter doordat ze allemaal een bepaald soort vest schuin over hun rug droegen. Na de eerste schoolweek merkte ik dat er steeds meer mensen naar zo’n studentenvereniging gingen: meer dan de helft.”

Niets voor mij

“Het past niet bij mij om bij een

studentenvereniging te gaan. Elke dag zuipen en opdrachten doen om ergens bij te horen is niet voor mij weggelegd. Aan de andere kant snap ik wel waarom mensen lid willen worden. Als je naar een stad komt waar je niemand kent en je wilt toch snel ‘vrienden’ maken, dan is een studentenvereniging een ideale oplossing. Maar vrienden kun je toch ook maken als je niet bij een studentenvereniging zit?”

Vreselijk

“Wat mij het meest vreselijk lijkt aan een studentenvereniging is dat je bepaalde opdrachten moet voltooien om bij de groep te horen. Waarom zouden mensen, die later jouw vrienden worden, eerst tegen jou mogen schreeuwen en gemeen mogen doen? Mij lijkt het juist leuk om met open armen te worden ontvangen als ik in een stad kom waar ik niemand ken. Verder trekt mij de hiërarchie ook niet.

Er zouden altijd mensen zijn die boven mij

staan en waar je bepaalde dingen voor moet doen. Dit voelt voor mij niet eerlijk.”

De ideale studentenvereniging

“Ik wil me niet verplicht om bepaalde activiteiten te doen om ergens bij te horen. Een voorbeeld hiervan is ‘het weekendje’ of de ‘ontgroening’. Dat zou ik per direct afschaffen. Mijn ideale studentenvereniging zou bestaan uit avonden waar je je voor kunt inschrijven en zelf beslist of je aan een borrel of activiteit wilt meedoen.”

Sociaal leven zonder studentenvereniging

“Ik ben hier in eerste instantie gekomen om te studeren en daarnaast hoop je natuurlijk op een leuke sociale kring. Op dit moment heb ik alles wat ik had gehoopt en daar ben ik superblij mee. Ik heb een gezellige huisgenoot en leuke meiden in mijn klas waar ik zowel op school als daarbuiten afspreek. We doen leuke dingen zoals uit eten gaan, shoppen en dansen in de Doelesteeg. School heeft ook een aantal leuke feesten georganiseerd waar we heen zijn gegaan. Verder zijn er tot nu toe geen studentenverenigingen die me aanspreken. Ik zou het leuk vinden om nog meer nieuwe mensen te leren kennen, maar ben er niet naar op zoek.”

Tips voor een sociaal leven zonder studentenvereniging:

• Sportverenigingen voor studen ten. Een win-winsituatie: je leert niet alleen nieuwe mensen ken nen, maar ook ben je lekker aan het bewegen. Je kunt verschil lende sporten kiezen, zoals kick boksen, (beach)volleybal, voet bal of zelfs zeilen. Hierbij sport je enkele keren per week, heb je af en toe sociale gelegenheden waar je bij aan kunt sluiten en heb je verder geen verplichtin gen. Ideaal toch?

• Sportscholen met groepsles sen. Zit er niks voor jou tussen de sporten die de sportvereni gingen aanbieden? Maar is fit ness wel iets voor jou? Er zijn ook verschillende sportscholen die groepslessen aanbieden. Zo sporten er veel studenten bij sportscholen zoals Ursus of Bootylab.

• Studieverenigingen. Vaak heeft je studie een studievereniging: ze bieden je een verdieping van je studie én je leert er gemakke lijk nieuwe mensen kennen.

STUDENTENKRANT 2022 NOVEMBER
Tekst: Silke Baarda
8
Foto’s: Lisa Bleichrodt

HOE VOORKOM JE

EEN WINTERDIP NA DE ZOMER VAN JE LEVEN? HOE VOORKOM JE EEN WINTERDIP NA DE ZOMER VAN JE LEVEN?

De zomer is voorbij, en wat voor eentje! Hoogstwaarschijnlijk heb je, net zoals vele anderen, ook enorm genoten van de vrijheid die weer mogelijk was. Zon, zee, strand, terrassen, festivals, noem maar op. Een echte ‘hot girl summer’ waarin niks te gek was. Maar helaas, de zomer in Nederland duurt niet eeuwig en inmiddels zijn de donkere dagen alweer begonnen. Help! Want hoe zorg je ervoor dat je niet in een gat valt na de zomer van je dromen?

Iets wat in ieder geval niet meewerkt, is het feit dat het buiten weer donker, koud en nat wordt. Ken je dat gevoel dat je wakker wordt en een gigantische regenbui op je ramen hoort tikken? Het liefst blijf je de hele dag lekker warm in je bed liggen. Doe dit vooral niet! Tel tot tien en spring (met je goede been) uit bed. Probeer vervolgens van je ochtendroutine een feestje te maken. Zet de lekkerste kop koffie die je ooit voor jezelf hebt gemaakt en drink deze op onder een dekentje met wat gezellige kaarsen aan. Neem een lekkere, warme douche en maak je favoriete ontbijt. Door ’s ochtends iets gepland te hebben waar je naar uit kan kijken, wordt de stap om uit bed te komen iets minder groot.

Beweeg!

Een andere, voor de hand liggende, maar zeker niet minder belangrijke tip: blijf bewegen! Het is bewezen dat tijdens het sporten er diverse neurot ransmitters aangemaakt worden die ervoor zorgen dat jij je minder gestrest en rot voelt. Ideaal om een dip tegen te gaan dus. Mocht je nou twee vlie gen in een klap willen slaan: probeer je beweging lekker in de buitenlucht te doen. Zo pak je een beetje van het schaarse daglicht mee (vitamine D!), wat ook weer bijdraagt aan het voor komen van die nare winterdip.

Waar is het feestje?

Ik hoor je denken: allemaal leuk en aar dig, maar ik mis de leuke feestjes van de afgelopen zomer! Wist je dat er heel veel leuke winterfestivals en feestjes te vin den zijn? Google ‘winterfestival’ of breng een bezoekje aan het Instagramac count van je favoriete club en dan kom je al een heel eind. Mocht er nou echt even niks te doen zijn, dan kun je ook altijd nog je eigen feestje organiseren. Gewoon, een huisfeest als vanouds. Om

die fijne zomervibe terug te halen kun je ervoor kiezen om de nieuwe vrienden die je afgelopen zomer op je favoriete festi

val hebt ontmoet uit te nodigen. Het zijn notabene toch de mensen die een feest memorabel maken?!

Master je mindset

De grootte van je winterdip wordt be invloed door je mindset. Alles wat je aandacht geeft, groeit en dat geldt ook voor negatieve gedachten. Wan neer jij constant denkt aan hoe verve lend je de winter vindt en hoe erg je de zomer mist, dan zal dit gevoel alleen maar groter worden. In plaats daar van kun je je ook focussen op het po sitieve: je hebt een superleuke zomer gehad en prachtige herinneringen gemaakt! Ook deze winter zullen er weer memorabele momenten komen. Focus je dus vooral op de dingen waar je dankbaar voor mag zijn: de mensen om je heen, de plek waar je woont of de kleinere dingen, zoals het feit dat je een lekker bakje koffie mag drinken

of dat je warm kunt douchen (om even terug te komen op het creëren van een fijne ochtendroutine ;) ).

Nu snap ik natuurlijk dat sommige winterdips ontstaan door andere fac toren. Mocht je echt struggelen met depressieve gedachten en weet je niet zo goed met wie je hierover kunt pra ten? Er zijn veel hulplijnen die je kunt contacten. Elders op deze pagina vind je een overzicht. Samen gaan we de winter doorkomen!

O ja, P.S.: Het wordt ook vanzelf weer zomer :).

www.113.nl www.adfstichting.nl/hulplijn www.heyhetisoke.nl www.mindkorrelatie.nl

NOVEMBER STUDENTENKRANT 2022
Tekst en foto’s: Lisa Bleichrodt
9

n september was het weer zover. De koning be trad de troon om het land toe te spreken. Hij richtte zich wederom tot de studenten. In tijden van nationale crisis beloofde hij ‘Grote investeringen in het mbo, het hoger onderwijs en de wetenschap.’ Mooi nieuws! Het was het eerste, positieve nieuws voor stu denten sinds de coronasluiting van scholen.

Het woord student passeerde maar liefst tweemaal de revue gedurende de toespraak. Waar echter met geen woord over werd gerept was de schrijnende armoede van studenten. Studenten slapen in auto’s en moeten bij vrienden langsgaan die de kachel aan kunnen zet ten. En dat in wat wij een welvarend land noemen.

Sinds de oorlog in Oekraïne wordt er massaal gevraagd om solidariteit met de burgers van het getroffen land, ook van studenten. Je kunt je afvragen of de offers die op dit moment door deze studenten worden geboden gelijkstaan aan die van de ‘gewone’ witte Willem die woont aan de Zuidas en met een vingerknip zijn gasre kening betaald.

Studenten krijgen regelmatig de titel ‘armoedig’. Iets wat in historisch perspectief niet gek is. Maar in deze tijden kun je het studenten eigenlijk niet meer verwij ten dat ze te veel spenderen. Een studentenleven lei den ten tijde van crises is ondenkbaar zonder steun van het kabinet.

Het studentenleven van stappen, drinken, feesten en op jezelf gaan wonen is niet meer vanzelfsprekend. Dit is een cruciale fase in je leven, maar door armoedig beleid leven veel studenten gedurende hun studie nog altijd bij hun ouders. Het is werkelijk onmogelijk om aan een kamer te komen, en mocht je er een vinden, dan zal dit gepaard gaan met ongekende hoge prijzen voor de minimale ruimte.

Investeringen in het onderwijs en welzijn van studen ten zijn cruciaal voor onze toekomst. De studenten van vandaag zijn de bestuurders van morgen. Deze gedachte blijkt helaas nog niet door te dringen bij de bewindvoerders.

Al zien we zeker een positieve ontwikkeling. Bijvoorbeeld door de invoering van de basisbeurs die studenten weer zal voorzien van een goede financiële basis. Het is een licht sprankje hoop in een diep dal. Daar moeten jullie het mee doen, sorry.

Jeroen

“Wat ik zou doen, is een vliegticket kopen naar een warm oord en er voor zorgen dat het een enkeltje is. Voordat ik wegga doe ik de kachel uit en haal ik alle snoeren uit het stopcontact. Vervolgens wacht ik tot april en kom dan weer terug. Voilà.”

er misschien een wiskundestudent die mij kan vertellen hoeveel langer ik onder de douche kan als ik deze een aantal graden lager zet? Het is toch een dilemma. Kort douchen met een behaaglijke temperatuur en dan geen tijd om je haar te wassen, of wel spic en span schoon, maar dan met ijskoud water.”

Silke

“Eigenlijk is het tijd om na onze wilde zomer de romantiek weer op te zoeken. Ga naar de Action, sla meerdere fleecedekens en kaarsen in en kruip lekker tegen je date, huisgenoot, vriend of vriendin aan. Of maak weer eens pri oriteit van de bezoekjes aan je ouders voor de gezelligheid (maar ook voor heel veel wasjes natuurlijk).”

Sander

“Om energie te sparen ga ik ‘s avonds mijn elektrische deken aandoen. O, dat kan ook al niet meer? Dan ga ik denk ik maar met mijn winterjas aan slapen, denk ik zo. Ach, uitein delijk zien we wel wat ervan komt. Gezien de omstandigheden waarin anderen verkeren, heb ik het zeker niet het slechtst. En eigenlijk is het best knus om met je jas in bed liggen.”

Ritsko

“De aanbevolen tijd om te douchen is vijf mi nuten. In sommige huizen is inmiddels een zandloper op de badkamermuur geplakt. Is

Lisa

“Energiebesparing… het is iets waar we alle maal beter in moeten worden gezien de ra zendsnel stijgende gasprijzen. Mijn nummer 1 tip om energie te besparen: trek je favoriete dikke trui aan! Mocht je deze nog niet heb ben, dan heb je nu een goede reden om te shoppen. Inslaan die leuke truien! Heb je wel je gespaarde geld gelijk weer opgemaakt, dus hoe goed (en sustainable) deze tip is weet ik eigenlijk niet…”

STUDENTENKRANT 2022 NOVEMBER
I COL UMN COL UMN 10 REDACTIEVRAAG: HOE BESPAAR IK OP ENERGIE? HOE BESPAAR IK OP ENERGIE?
Sander van den Bogert
VANAF € 20,79 * of € 24,95 per maand! URSUS Leeuwerikstraat 119-121 8916 CC Leeuwarden Tel. 058 215 2959 URSUS 24/7 Soldatendijkje 6 8924 JM Leeuwarden Tel. 058 785 04 63 facebook.com/sportcentrumursus facebook.com/URSUS247 WIST JE DAT: JE BIJ SPO KUNT SCHAKELEN NAAR EEN MASTER OPLEIDING PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN EN ONDERWIJSWETENSCHAPPEN? WIST JE DAT: JE BIJ SPO EEN TWEEDE BACHELOR VOLGT VOOR REGULIER TARIEF? DE HBO-PEDAGOGIEK OF DE LERARENOPLEIDING PEDAGOGIEK. VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP: WWW.SPO-GRONINGEN.NL WIST JE DAT: JE MET DE LERARENOPLEIDING PEDAGOGIEK JE LESBEVOEGDHEID BEHAALD VOOR HET MBO? WIST JE DAT: JE NA AFRONDING VAN DE HBO-PEDAGOGIEK GEREGISTREERD STAAT ALS JEUGDZORGWERKER? www.werkslimreisslim.nl/project/fiets-in-de-p
sjen www.tresoar.nl Chaos in de tent? Tresoar biedt je rust en ruimte. •200 studieplekken •vergaderruimtes •gratis wifi •eigen unieke bibliotheek • centrum van Leeuwarden
sjen www.tresoar.nl •200 studieplekken •vergaderruimtes •gratis wifi •eigen unieke bibliotheek • centrum van Leeuwarden
sjen
Chaos in de tent? Tresoar biedt je rust en ruimte. •200 studieplekken •vergaderruimtes •gratis wifi •eigen unieke bibliotheek • centrum van Leeuwarden
Mear
Mear
Mear
www.tresoar.nl

BROODJES

Vers & gemak

Bij Jumbo Kooistra Leeuwarden! Je vindt ons aan het Hoeksterpad 1

ons vind je een uitgebreid assortiment

belegde broodjes. Geniet van een lekker ontbijt of een heerlijke lunch met onze heerlijke vers belegde broodjes!

BOWLS VAN DOOZO

JUMBO KOOISTRA!

Poké Bowls van Doozo bij Jumbo Kooistra!

Sinds kort hebben wij de exclusieve sushi én Poké Bowls van Doozo in ons assortiment. Doozo verrast met bekende én bijzondere smaken in sushi en Poké Bowls voor een heerlijke lunch of diner. De sushi-chefs van Doozo werken alleen met verse producten, dit zorgt ervoor dat de sushi en Poké Bowls van restaurantkwaliteit zijn! Je proeft de verfijnde combinaties, op smaak gebracht met huisgemaakte marinades en sauzen. Ben jij ook he-le-maal fan van sushi en de heerlijke sushisalades? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

hebben wij de exclusieve sushi én Poké Bowls van assortiment. Doozo verrast met bekende én smaken in sushi en Poké Bowls voor een heerlijke De sushi-chefs van Doozo werken alleen met producten, dit zorgt ervoor dat de sushi en Poké Bowls restaurantkwaliteit zijn! Je proeft de verfijnde combinaties, gebracht met huisgemaakte marinades en sauzen. he-le-maal fan van sushi en de heerlijke sushisalades? ons aan het juiste adres!

Jumbo Kooistra Leeuwarden, een uitgebreid assortiment vers belegde broodjes. Geniet een lekker ontbijt of een heerlijke lunch met onze vers belegde broodjes. We bakken plekke af in onze bakkerij en beleggen ze vervolgens met onze ambachtelijke Heerlijke, verse en royaal belegd broodjes! Jumbo Kooistra Leeuwarden

Jumbo
Leeuwarden |
|
facebook.com/jumbokooistraleeuwarden | @jumbokooistraleeuwarden
Kooistra
Hoeksterpad 1 058-2343160
jumbokooistra.nl
@jumbokooistraleeuwarden
| Hoeksterpad 1 facebook.com/jumbokooistraleeuwarden
Volg ons
Bij
vers

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.