Leeuwarder Studentenkrant 46

Page 1

LEEUWARDER STUDENTENKRANT

- 2022 - EDITIE NOVEMBER - NUMMER 46 -

DUURZAAM LEVEN NIET MEER TE ONTWIJKEN KNUTSELEN EN KLETSEN MET KORRELTJE ZOUT COLLECTIVE TIPS VOOR EEN SOCIAAL LEVEN ZONDER STUDENTENVERENIGING

058


You need water, Water needs you

Waarom een studie met water? • • • • •

Internationaal carrièreperspectief Maatschappelijke relevantie Brede arbeidsmogelijkheden Innovatief karakter Ruimte voor ondernemerschap

Kom ook werken bij #teamMCL Heb jij (binnenkort) je verpleegkundig diploma? Ben jij een nieuwsgierige en ambiteuze verpleegkundige? Hecht jij veel waarde aan je vrijheid? Wil je vlieguren maken op verschillende verpleegafdelingen?

Waar wacht je nog op? Check www.mcl.nl/vacatures 2

Wil je iets betekenen voor de wereld, een studie volgen die bol staat van de innovaties en tijdens je opleiding al werkervaring opdoen? Kies dan voor WaterCampus Leeuwarden. Er zijn opleidingen op mbo-, hbo- en universitair niveau. Volop mogelijkheden dus om in te stromen en door te stromen naar het door jou gewenste niveau. Water daagt je op tal van manieren uit om er werk van te maken. Je kunt echt iets betekenen in de spannende wereld van water en werken aan oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen. Meer informatie? Neem contact op via: 058 - 284 64 50 / info@hvhl.nl


NOVEMBER

VOO RWO ORD De vorige uitgave van de Leeuwarder Studentenkrant begin juli was volledig gericht op de zomer. De hele redactie (inclusief ik als gouwe ouwe) keek verwachtingsvol uit naar twee vakantiemaanden vol zon. Dat is er ook van gekomen, maar nu zitten we alweer in een natte, winderige herfst. Sommigen worden depri van ieder blad dat van de boom valt, anderen genieten van het slenteren door de kleurrijke bladeren. Daarom in dit nummer aandacht voor het leven in dit jaargetijde. Silke vraagt zich af waarom haar huisgenote zich niet aansluit bij een studentenvereniging: hoe bouw je een sociaal netwerk op zonder dispuut of jaarclub? Lisa geeft tips om deze seizoenverandering te overleven. Wat trouwens ook kan helpen is knus fröbelen, zoals @ korreltjezoutcollective op Instagram stimuleert. In november gaan de temperaturen omlaag en de energiekosten omhoog. Daarom horen we van de redactie hoe zij er straks warmpjes bijzitten. Tenminste, als je überhaupt goed zit, want een redelijke kamer is voor veel studenten niet meer weggelegd. Columnist Sander kaart de (dreigende) armoede onder uitwonende jongeren aan. Hij vindt dat de regering daarin te weinig doet.

INHOUDS OPGAVE OPGAVE 04

08

Duurzaam leven niet meer te ontwijken

Een sociaal leven zonder studentenvereniging

Global Goal Held

Veel leesplezier.

Ritsko van Vliet

07

Knutselen en kletsen met Korreltje Zout Collective

09

Het leven met een korreltje zout

10

nemen

Hoe voorkom je een winterdip?

Column / Redactievraag

Master je mindset

Hoe bespaar je op energie?

REDACTIELEDEN GEZOCHT!

Ben je nieuwsgierig en vind jij het leuk om te schrijven? Dan zoeken wij jou! Onze arbeidsvoorwaarden zijn prima!

Gelukkig komt wethouder Hein Kuiken met een voorstel om de Leeuwarder studenten een energietoeslag te geven. Daar waar de regering de studenten letterlijk in de kou laat zitten, reikt onze gemeente jullie de hand. Je leest Kuiken zijn idee op pagina vijf. Tenslotte, ik werd blij verrast door studente Carlotte Roncoli, die benoemd is tot Lokale Global Goal Held van Leeuwarden. In het interview dat ik met haar had kun je lezen dat deze titel meer dan terecht is.

STUDENTENKRANT 2022

• 5 keer per jaar een uurtje vergaderen in de kroeg onder het genot van een wijntje of een ander drankje. • Betaald krijgen voor je artikelen • Eeuwige roem • Staat goed op je cv • Je mag zelf weten waarover je schrijft! Heb je interesse mail ons dan op info@leeuwarderstudentenkrant.nl. De Leeuwarder Studentenkrant verschijnt 5x per jaar en is de enige Studentenkrant in Leeuwarden

COLOFON Redactie & fotografie:

ander van den Bogert, Silke Baarda, Lisa Bleichrodt, Jeroen Veffer en S Ritsko van Vliet (hoofdredacteur) Vormgeving: Vàlerie MediaVormgeving, www.valeriemediavormgeving.nl Advertenties: Doede Vellema/06 15 37 22 55 info@leeuwarderstudentenkrant.nl Drukker: Mediahuis Noord Uitgever: Devea www.devea.nl Verspreiding: NHL Stenden, van Hall Larensteijn, University Campus Fryslân, dbieb, Popacademie, Mc Donalds, Markt 058, Supermarkten, Horeca enz enz Oplage: 10.000 stuks Online: www.leeuwarderstudentenkrant.nl, www.facebook.com/leeuwarderstudentenkrant Ondanks alle zorg die aan deze uitgave is besteed blijven vergissingen mogelijk. Wij kunnen daar echter geen aansprakelijkheid voor aanvaarden. ©2022

3


STUDENTENKRANT 2022

NOVEMBER

DUURZAAM LEVEN NIET MEER TE ONTWIJKEN Onlangs kreeg NHL Stenden-student Carlotte Roncoli de titel Lokale Global Goal Held in de gemeente Leeuwarden voor haar bijdrage aan een leefbaar Leeuwarden. Ze zette bij haar hogeschool een Green Office op én ze is een gedreven bestuurslid van Freonen fan Fossylfry Fryslân. Carlotte, student Hotel Management, ontvangt de redacteur en fotograaf van de Leeuwarder Studentenkrant in een prominente glazen ruimte achter de receptie van NHL Stenden: ‘het groene kantoor’. Het doel van het kantoor is om studenten, docenten en medewerkers te verbinden en ze bewust te maken over duurzaamheid. Ontsnappen aan dat onderwerp is onmogelijk. De Green Office ligt vol kussens met daarop een print van een van de Sustainable Development Goals. In 2015 stelde de Verenigde Naties zeventien doelen op om van de wereld een betere plek te maken (zie kader). In de hoek staat een paddenstoelen kweekkast van Fryslân Funghi.

Italiaanse Carlotte

vader was actief in het betrekken van de

de gemeenschap bij een gezonde

wereldproblematiek ook Nederland

ziet

lifestyle en mijn moeder is nog steeds

behoorlijk raakt: ons land heeft te

vrijwilligster in een wereldwinkel. Daar

maken met watertekort, stijgende

stond ik ook vaak achter de toonbank.”

energieprijzen

en

dat

inflatie.

Voor

haar is het meer dan urgent om nu

Bevlogenheid

te handelen. Ze is Italiaanse van

Een

geboorte, maar heeft een Friese

klimaatverandering en duurzaamheid,

moeder,

Jan Rotmans, inspireerde haar om

waardoor

de

stap

van

lezing

van

een

hoogleraar

Bergamo naar Leeuwarden niet een

daadwerkelijk

bijdrage

aan

enorm grote was. Ze begon vier jaar

een duurzamere wereld te leveren.

geleden aan haar studie en via het

“Rotmans wees de hotelbranche er op

Hospitality Network for Students kwam

dat ‘groener’ werken urgent is. Daar

ze in aanraking met duurzaamheid.

wilde ik graag aan meedenken.” Niet

“Dit trok mij altijd wel. Ik heb het

veel later werd energiecommissaris

ook van huis uit meegekregen. Mijn

Bouwe de Boer haar mentor. “Zijn

ouders zijn bewuste eters, biologisch

bevlogenheid heeft mij ook besmet.

en zoveel mogelijk slow food. Mijn

Hij zette in 2017 Freonen van Fossylfrij

Tekst: Ritsko van Vliet, Foto’s: Simon van der Woude Fryslân op. Deze stichting, waar ik nu

afscheidscadeau.

bestuurslid van ben, is vooral bekend

nomineerde mij voor deze verkiezing.

van de Elfwegentocht 2018: een project

We weten nog steeds niet wie. Deze

met jongeren om twee weken zonder

erkenning, niet alleen voor mij, maar

benzine te reizen.”

voor iedereen die hieraan bijdraagt,

iemand

helpt ons de SGD’s uit te dragen en In het derde jaar besloot ze haar studie

toepasbaar te maken.” Ze is niet een

met duurzaamheid te combineren.

dwingende activist, maar juist een

“Ik schreef me in voor de vrije minor

verbinder. “Ik kijk naar mogelijkheden

Master of Change, waar ik de kans

om samen te werken. Partijen bij

kreeg, in navolging van de RUG en het

elkaar brengen. De spin in het web:

Van Hall Instituut, een Green Office

dat is mijn kracht. Niets is onmogelijk.

op te zetten. NHL Stenden stond hier

In coronatijd heb ik met anderen

gelukkig erg voor open. Dat scheelde

de SDG’s gebruikt als advies om

tijd. Binnen een jaar kon ik met andere

de leefbaarheid in het geteisterde

studenten

het

Libanon te verbeteren. De sleutel

College van Bestuur presenteren. Het

was het creëren van verrassende

CvB ging akkoord. Vooral dankzij Rosa

netwerken en partnerships. Een betere

Nab, medebestuurder Green Office,

wereld begint namelijk toch echt bij

en duurzaamheidscoördinator Victoria

de mensen zelf.” Een goed voorbeeld

Snouck Hurgronje, die zichzelf liever

daarvan vindt ze klimaatadvocaat

Aanjager Green Wave noemt. Het is

Roger Cox. “Hij nam het namens

heerlijk werken met mensen die overal

Milieudefensie op tegen het grote

gemakkelijk binnenkomen.”

Shell om klimaatverandering een halt

onze

plannen

aan

Global Goal Held

toe te roepen. Ik kan de documentaire over zijn strijd tegen deze oliegigant

Inmiddels heeft Carlotte de Green

aanbevelen. Dan zie je dat we meer

Office achter zich gelaten. De titel

kunnen dan we denken.”

Global Goal Held was een mooi

4

“Ja,


NOVEMBER

Droom

STUDENTENKRANT 2022

Sustainable Development Goals: werelddoelen voor duurzame ontwikkeling

Inmiddels is Carlotte begonnen met haar afstudeerstage bij de gemeente Leeuwarden, partner van de Hotel

De kern van de Sustainable Development Goals is het beëindigen van extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben deze ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030 vastgesteld. De zeventien doelen gelden voor alle landen en voor alle mensen en worden ook wel Global Goals genoemd.

Management Opleiding. “Ik heb de opdracht om de horeca in Leeuwarden mee te laten denken over oplossingen die bijdragen aan een duurzame stad. Deze manier van leven is niet meer te ontwijken, we moeten vaart maken. Veel bedrijven en instellingen hebben

een

aparte

afdeling

duurzaamheid. Net zoals ze vroeger een kwaliteitsmanager hadden. Ik snap dat dit nu nog nodig is maar mijn droom is dat daar ooit verandering in komt en een groene afdeling niet meer nodig is. Duurzaamheid

In 2017 opende voormalig VN-voorman

tot aan de kern, daar ga ik

Kofi Annan ’s werelds eerste ‘SDG House’ in het Koninklijk Instituut voor

voor.”

de Tropen. Een SDG House is een regionale of gemeentelijke hotspot voor

duurzaamheidsevenementen

en ondernemerschap, waar mensen samenkomen die zich inzetten voor het behalen van de SDG’s. In 2021 opende wethouder Hein de Haan in de Kanselarij het SDG House Fryslân. Dit initiatief trekt nauw op met de andere ‘huizen’ in het noorden om zich met bedrijven en onderwijsmakers in Groningen, Drenthe en Friesland sterk te maken voor de SDG’s.

ENERGIETOESLAG VOOR STUDENTEN IN LEEUWARDEN Foto: Gemeente Leeuwarden

gemeenteraad zich over het voorstel.

dit uit eigen zak. Niet iedere gemeente

baantjes gehad. Ik heb bij de visafslag

h e t

Aan

Studenten wonen op verschillende

kan de bedragen ophoesten. ‘Het gaat

gewerkt, op de scheepswerf, in een

e i n d

zoutfabriek.’

van geld altijd maand Loesje

hou

een

in Leeuwarden om zo’n duizend tot

z’n tweeën in een flat, of op kamers

vijftienhonderd studenten, schatten

ik

in een studentenhuis. ‘Het is een

we. Een stad als Groningen heeft veel

Alleen uitwonende studenten met een

diverse

meer studenten.’

zelfstandig energiecontract kunnen

stukje

en

dat

maakt

is

het lastig om ze te vangen in een regeling,’ zegt Kuiken. Daarom besloot

Kuiken weet wat het is om student

voor (een deel van) de energietoeslag

studenten.

Het

doelgroep

een bekende tekst van onder

over.

manieren zelfstandig: alleen of met

m’n

Met

de

in Leeuwarden in aanmerking komen

minister Schouten van Armoedebeleid,

te zijn én hard te moeten werken om

van 1300 euro. Het bedrag dat je als

stijgende energieprijzen blijft er nóg

Participatie

dat

rond te kunnen komen. Hij studeerde

student maximaal kunt lenen, wordt

meer maand over. Studenten staan

studenten

aanmerking

geschiedenis in Groningen. ‘Ik woonde

gezien als inkomen en telt mee in de

letterlijk en figuurlijk in de kou. Lage

kunnen komen voor de eenmalige

in Harlingen en ging iedere dag op en

berekening waarbij wordt nagegaan

inkomens komen in aanmerking voor

energietoeslag van 1300 euro.

neer. Ik was gemeenteraadslid en dan

tot

moet je in je eigen gemeente wonen.’

behoort. ‘Dat is niet onze keus, daar

en niet

Pensioenen in

een eenmalige energietoeslag van

welke

inkomensdoelgroep

je

1300 euro, maar die regeling geldt

‘Alleen omdat je student bent, word je

Zijn ouders hadden drie studerende

zijn we toe verplicht volgens de

niet voor studenten. Onrechtvaardig,

dus uitgesloten. Terwijl ook studenten

kinderen. ‘Mijn ouders konden het

Participatiewet,’ aldus Kuiken. Ook je

vindt wethouder Hein Kuiken van de

moeite hebben om rond te komen.’

zich niet veroorloven om voor drie

bijverdiensten tellen mee. Binnenkort

gemeente Leeuwarden. Hij diende

Reden voor Kuiken om in actie te

kinderen te betalen.’ Het maakte dat

wordt besloten of de gemeenteraad

daarom een voorstel in om studenten

komen. Leeuwarden is een van de

Kuiken, naast zijn studie en werk als

akkoord gaat met het voorstel. Houd

met een eigen energierekening toch

weinige steden die de toeslag wil

gemeenteraadslid, zo’n dertig uur in

de website van de gemeente in de

uit te betalen. Eind november buigt de

toekennen aan studenten en betaalt

de week werkte. ‘Ik heb verschillende

gaten voor meer informatie.

5


STUDENTENKRANT 2022

NOVEMBER

Maak kennis met he t S T W (Servicebureau Tij delijk Werk) WIST JE DAT HET MCL AL SINDS 1997 EEN EIGEN FLEXBUREAU, HET SERVICEBUREAU TIJDELIJK WERK (STW) HEEFT? MISSCHIEN HEB JE ER AL EEN KEER IETS OVER GELEZEN OF OVER GEHOORD. VEEL MEDEWERKERS VAN HET MCL GAAN EERST VIA HET STW AAN DE SLAG VOORDAT ZIJ OP EEN VASTE AFDELING KOMEN. MAAR WAT KAN HET STW ALLEMAAL VOOR JOU BETEKENEN EN WAT ZIJN DE VOORDELEN? LEES SNEL VERDER. Wie wij zijn Het STW bestaat uit vijf intercedentes, onder leiding van de coördinator. Ook is er een makelaar externe inleen gekoppeld aan het STW. Elk jaar zijn er twee HR-stagiaires die ons team tijdelijk versterken en die hun afstudeeronderzoek bij ons uitvoeren. Het STW bestaat uit drie onderdelen; de kliniek, de polikliniek en de facilitaire dienst. Het STW heeft totaal 200 medewerkers in dienst. Een groot deel hiervan zijn verpleegkundigen, maar er zijn ook doktersassistenten, facilitair medewerkers, kamerassistenten en overige ondersteunende functies werkzaam. Flexibel inzetten van medewerkers Het STW houdt zich bezig met alles op het gebied van HRM, werving en selectie en het flexibel inzetten van medewerkers bij onder andere ziekte, piekmomenten, zwangerschapsvervanging of vakanties binnen verschillende afdelingen in het MCL. Een mooi voorbeeld waarbij het STW een grote bijdrage heeft kunnen leveren aan de zorg in het MCL is de coronacrisis. De druk op de zorg nam enorm toe en vroeg heel veel van het zorgpersoneel en ondersteunende diensten. De vraag naar flexibel personeel werd steeds groter. En dat is precies waar het STW een grote bijdrage aan heeft geleverd, met dank aan alle medewerkers. Passend bij jou Bij het STW liggen meerdere mogelijkheden. Er zijn veel studenten in dienst die naast hun (zorg gerelateerde) opleiding een bijbaan bij het flexbureau hebben. Veel studenten zien dit als een perfecte bijbaan. Je kunt zelf je beschikbaarheid invullen en zoveel werken als je wilt. Heb je tentamens? Geen probleem, in de roosterapp kun je gemakkelijk een aantal dagen blokkeren zodat je niet ingepland wordt. Volop doorgroeimogelijkheden De intercedenten kijken graag met je mee met wat er tijdens en na je opleiding voor mogelijkheden zijn binnen het MCL. Denk aan het lopen van een stage, een vaste plek op de afdeling of andere doorgroeimogelijkheden. Aan de slag bij #teamMCL Lijkt het je leuk om aan de slag te gaan binnen het STW of wil je meer informatie over de verschillende functies? Ga vrijblijvend in gesprek met één van onze intercedentes. Je kunt ons bereiken via 058 286 3399 of stwziekenhuiszorg@mcl.nl. Een kopje koffie of thee staat altijd voor je klaar. Alvast even digital sfeerproeven? Volg ons op social media. Je vindt ons via @mcleeuwarden.

Bekijk al onze vacatures op; www.mcl.nl/vacatures


NOVEMBER

STUDENTENKRANT 2022

KNUTSELEN EN KLETSEN MET KORRELTJE ZOUT COLLECTIVE Korreltje Zout (KZ) is een vrouwelijk collectief uit het Noorden. Een aantal vriendinnen uit Friesland en Groningen die allemaal een gezamenlijke passie hebben: dingen creëren. Op hun Instagram account kom je veel verschillende creatieve content tegen. Onze redacteur ging knutselen en kletsen met Marije Muskens, Rebecca Kuitert en Emily Hög). Drie van de vier huidige gezichten achter KZ.

Tekst en foto’s: Ilse Meinsma

Voorstelrondje

ten voor, veelal in video vorm. Verder

De meiden geven aan al veel gehad te

feesten te organiseren. Avonden waar

Rebecca (23) en Emily (23) hebben vo-

werk ik bij het Groninger museum als

hebben aan KZ. Zo is het een creatie-

creatievelingen

rig jaar Korreltje Zout opgestart. Een

rondleider.” Wat betreft Korreltje Zout

ve uitlaatklep, wat helpt voor mentale

gezelligheid en inspiratie. Daarnaast

mix van een kunst collectief en een en-

is Emily vooral achter de schermen be-

stabiliteit. Het helpt ze ook om uit hun

staat het realiseren van een creatieve

tertainment platform. Entertainment

zig. Ze staat namelijk niet zo graag

comfortzone te komen, zelfverzekerder

broedplaats hoog op hun lijstje. Emely:

voor anderen, maar ook voor hunzelf.

voor de camera. Ze doet de huisstijl,

te worden en dus te groeien als persoon.

“Korreltje Zout is puur voor de fun. Als

Met content die hopelijk ook inspire-

het editen en filmen.

rend is voor anderen.

samenkomen

voor

we er ooit een centje mee kunnen verdienen is dat natuurlijk leuk, maar dat

We zijn vandaag in Rebecca haar ka-

(25). Ze woont nu vijf jaar in Leeuwar-

Sustainable Moments Festival

mer. Ze woont nu een dik jaar in Leeu-

den en studeert af bij Communicatie

Ze hadden niet verwacht dat Korreltje

warden en is inmiddels gestopt met de

en Multimedia Design op NHLStenden.

Zout zo goed zou gaan lopen. Ze zijn

“Het leven met een korreltje zout nemen”

Popacademie in Leeuwarden. Rebe-

Marije: “Ik hou me vooral bezig met il-

nu een dik jaar online en hebben al de

Toen Rebecca nog in Groningen woon-

cca: “De popacademie was het voor

lustreren, zowel analoog als digitaal. Ik

nodige evenementen mogen doen.

de maakte zij en Emily altijd een be-

mij niet helemaal. Ik werk nu bij pla-

vind het leuk om allerlei verschillende

Workshops in de Westerkerk in samen-

paalde pasta. Daarbij aten ze altijd

tenperserij Deep Grooves, waar Ma-

dingen te proberen. Dat kan verschil-

werking met de Westerkas en onlangs

stokbrood met roomboter en zout.

rije ook werkt. Ik houd mij bezig met

len van collages maken tot schilderen.

bij het Sustainable Moments Festival.

Rebecca: “Toen we zaten te brainstor-

dansen, zingen, styling, kleding en

Twee andere grote interesses van mij

Marije “We doen allerlei workshops;

men over namen vielen de woorden

interieur. Graag zou ik mijn eigen mu-

zijn skaten en koken.”

kleien, tasjes bedrukken, beglitteren

korreltje en zout. Dit klonk ons goed in

en griptape customizen.” Bezigheden

de oren.” Emely: “Daarbij is “korreltje

die ze zelf ook veel doen, dus dat leek

zout” natuurlijk ook van een gezegde,

Het nieuwste gezicht van KZ is Marije

ziek willen maken. Daarnaast hebben Emily en ik een grote droom om samen een DJ-duo te worden.”

Het ontstaan van Korreltje Zout Collective

hun prachtig om met andere mensen

namelijk “het leven met een korreltje

Het idee van het opstarten van een

te doen en te delen. Rebecca: “Er ko-

zout nemen”. Dit willen wij graag mee-

collectief spookte al langer door het

men veel verschillende soorten men-

geven aan ons publiek. Ook wij gaan

hoofd van Rebecca en Emily. Door de

sen op af, jong, oud en ook deelnemers

door slechte periodes heen. Maar door

pandemie hebben ze het idee door-

die we helemaal niet kennen. Totaal

deze gedachte in je achterhoofd te

gezet tot werkelijkheid. Rebecca: “De

niet verwacht.”

houden, kom je daar altijd doorheen.”

hele creatieve sector viel plat, waardoor krijgen en de motivatie te behouden

Korreltje Zout in New York, Parijs en Rome

om creatief bezig te gaan in zo’n don-

Er wordt positief gereageerd op KZ. Ze

kere periode.” Emely: “We hebben onze

ontvangen heel veel berichten, onder

krachten gebundeld, want samen sta je

andere over de stickers. Emely: “We

altijd sterker.”

hebben stickers die mensen op alle-

het lastig was voor ons om inspiratie te

Emily woont sinds vier jaar in Groningen en is net klaar met Time Based

maal verschillende locaties plakken en

Design aan de kunstacademie Miner-

Marije: “Ik denk dat het voor ons vooral

daar dan een foto van sturen.” Ze han-

va. “Ik combineer vooral storytelling

heel belangrijk is dat we het leuk vinden

gen inmiddels al over de hele wereld;

met digitale media, zoals projection

om dingen te maken en te delen. We le-

zoals in New York City, Parijs en Rome.

mapping, videografie en (analoge) fo-

ren van elkaar, breiden ons portfolio uit

tografie. Daarnaast doe ik aan spoken

en hebben bovenal veel plezier.”

word, dus ik schrijf en draag gedich-

is niet het doel.”

Dromen en doelen De meiden van KZ dromen ervan om

Benieuwd geworden naar wat Korreltje Zout nou doet? Je kunt ze vinden op Instagram: @korreltjezoutcollective.

7


STUDENTENKRANT 2022

NOVEMBER

EEN SOCIAAL STUDENTENLEVEN ZONDER STUDENTENVERENIGING Tekst: Silke Baarda

Foto’s: Lisa Bleichrodt

Je gaat studeren in Leeuwarden. Een nieuwe stad, een nieuwe school en een nieuw sociaal leven. Maar wat doe je als bijna je hele klas lid is van een studentenvereniging en jij hier niet van houdt? Hannah is 21 jaar oud en woont sinds het nieuwe schooljaar in Leeuwarden. Ze heeft een huisgenoot. “Naast school doe ik op dit moment nog niet zoveel. Ik ben sinds kort op zoek naar een baantje voor door de week. Ook vind ik het leuk om te sporten, dit doe ik dan ook regelmatig samen met mijn huisgenoot. Verder vind ik het fijn om de stad te verkennen en te shoppen met vriendinnen.”

Een klas vol Tips voor een sociaal leven zonder studentenvereniging:

ongeveer

studentenvereniging te gaan. Elke dag

staan en waar je bepaalde dingen

vijfentwintig studenten. In het begin

zuipen en opdrachten doen om ergens

voor moet doen. Dit voelt voor mij niet

van het schooljaar zaten zeven van

bij te horen is niet voor mij weggelegd.

eerlijk.”

hen bij een studentenvereniging. Dat

Aan de andere kant snap ik wel waarom

wist ik niet, maar ik kwam erachter

mensen lid willen worden. Als je naar

doordat ze allemaal een bepaald soort

een stad komt waar je niemand kent

De ideale studentenvereniging

vest schuin over hun rug droegen. Na

en je wilt toch snel ‘vrienden’ maken,

“Ik wil me niet verplicht om bepaalde

niet alleen nieuwe mensen ken-

de eerste schoolweek merkte ik dat

dan is een studentenvereniging een

activiteiten te doen om ergens bij

nen, maar ook ben je lekker aan

er steeds meer mensen naar zo’n

ideale oplossing. Maar vrienden kun

te horen. Een voorbeeld hiervan is

het bewegen. Je kunt verschil-

studentenvereniging gingen:

je toch ook maken als je niet bij een

‘het weekendje’ of de ‘ontgroening’.

lende sporten kiezen, zoals kick-

studentenvereniging zit?”

Dat zou ik per direct afschaffen.

boksen, (beach)volleybal, voet-

Mijn ideale studentenvereniging zou

bal of zelfs zeilen. Hierbij sport

bestaan uit avonden waar je je voor

je enkele keren per week, heb je

“Wat mij het meest vreselijk lijkt

kunt inschrijven en zelf beslist of je aan

af en toe sociale gelegenheden

aan

een borrel of activiteit wilt meedoen.”

waar je bij aan kunt sluiten en

“In

mijn

klas

zitten

meer dan de helft.”

Niets voor mij “Het past niet bij mij om bij een

Vreselijk een

studentenvereniging

is

dat je bepaalde opdrachten moet

ten. Een win-winsituatie: je leert

heb je verder geen verplichtin-

Waarom zouden mensen, die later

Sociaal leven zonder studentenvereniging

jouw vrienden worden, eerst tegen

“Ik ben hier in eerste instantie gekomen

jou mogen schreeuwen en gemeen

om te studeren en daarnaast hoop je

sen. Zit er niks voor jou tussen

mogen doen? Mij lijkt het juist leuk

natuurlijk op een leuke sociale kring.

de sporten die de sportvereni-

om met open armen te worden

Op dit moment heb ik alles wat ik had

gingen aanbieden? Maar is fit-

ontvangen als ik in een stad

gehoopt en daar ben ik superblij mee.

ness wel iets voor jou? Er zijn

kom waar ik niemand ken.

Ik heb een gezellige huisgenoot en

ook verschillende sportscholen

Verder trekt mij de

leuke meiden in mijn klas waar ik zowel

die

hiërarchie ook niet.

op school als daarbuiten afspreek. We

Zo sporten er veel studenten

Er zouden altijd

doen leuke dingen zoals uit eten gaan,

bij sportscholen zoals Ursus of

mensen zijn

shoppen en dansen in de Doelesteeg.

Bootylab.

die boven

School heeft ook een aantal leuke

mij

feesten georganiseerd waar we heen

• Studieverenigingen. Vaak heeft

zijn gegaan. Verder zijn er tot nu toe

je studie een studievereniging:

geen studentenverenigingen die me

ze bieden je een verdieping van

aanspreken. Ik zou het leuk vinden om

je studie én je leert er gemakke-

voltooien om bij de groep te horen.

nog meer nieuwe mensen te leren kennen, maar ben er niet naar op zoek.”

8

• Sportverenigingen voor studen-

gen. Ideaal toch? • Sportscholen

met

groepslessen

groepsles-

aanbieden.

lijk nieuwe mensen kennen.


NOVEMBER

STUDENTENKRANT 2022

Tekst en foto’s: Lisa Bleichrodt

HOE VOORKOM JE EEN WINTERDIP NA DE ZOMER VAN JE LEVEN? De zomer is voorbij, en wat voor eentje! Hoogstwaarschijnlijk heb je, net zoals vele anderen, ook enorm genoten van de vrijheid die weer mogelijk was. Zon, zee, strand, terrassen, festivals, noem maar op. Een echte ‘hot girl summer’ waarin niks te gek was. Maar helaas, de zomer in Nederland duurt niet eeuwig en inmiddels zijn de donkere dagen alweer begonnen. Help! Want hoe zorg je ervoor dat je niet in een gat valt na de zomer van je dromen? Iets wat in ieder geval niet meewerkt, is het feit dat het buiten weer donker, koud en nat wordt. Ken je dat gevoel dat je wakker wordt en een gigantische regenbui op je ramen hoort tikken? Het liefst blijf je de hele dag lekker warm in je bed liggen. Doe dit vooral niet! Tel tot tien en spring (met je goede been) uit bed. Probeer vervolgens van je ochtendroutine een feestje te maken. Zet de lekkerste kop koffie die je ooit voor jezelf hebt gemaakt en drink deze op onder een dekentje met wat gezellige kaarsen aan. Neem een lekkere, warme douche en maak je favoriete ontbijt. Door ’s ochtends iets gepland te hebben waar je naar uit kan kijken, wordt de stap om uit bed te komen iets minder groot.

val hebt ontmoet uit te nodigen. Het zijn

of dat je warm kunt douchen (om even

notabene toch de mensen die een feest

terug te komen op het creëren van een

memorabel maken?!

fijne ochtendroutine ;) ).

Master je mindset

Nu snap ik natuurlijk dat sommige

De grootte van je winterdip wordt be-

winterdips ontstaan door andere fac-

ïnvloed door je mindset. Alles wat je

toren. Mocht je echt struggelen met

aandacht geeft, groeit en dat geldt

depressieve gedachten en weet je niet

ook voor negatieve gedachten. Wan-

zo goed met wie je hierover kunt pra-

neer jij constant denkt aan hoe verve-

ten? Er zijn veel hulplijnen die je kunt

lend je de winter vindt en hoe erg je de

contacten. Elders op deze pagina vind

zomer mist, dan zal dit gevoel alleen

je een overzicht. Samen gaan we de

maar groter worden. In plaats daar-

winter doorkomen!

van kun je je ook focussen op het positieve: je hebt een superleuke zomer gehad en prachtige herinneringen gemaakt! Ook deze winter zullen er

O ja, P.S.: Het wordt ook vanzelf

weer memorabele momenten komen.

weer zomer :).

Focus je dus vooral op de dingen waar je dankbaar voor mag zijn: de mensen

www.113.nl

Beweeg!

die fijne zomervibe terug te halen kun je

om je heen, de plek waar je woont of

www.adfstichting.nl/hulplijn

Een andere, voor de hand liggende,

ervoor kiezen om de nieuwe vrienden die

de kleinere dingen, zoals het feit dat

www.heyhetisoke.nl

maar zeker niet minder belangrijke

je afgelopen zomer op je favoriete festi-

je een lekker bakje koffie mag drinken

www.mindkorrelatie.nl

tip: blijf bewegen! Het is bewezen dat tijdens het sporten er diverse neurotransmitters aangemaakt worden die ervoor zorgen dat jij je minder gestrest en rot voelt. Ideaal om een dip tegen te gaan dus. Mocht je nou twee vliegen in een klap willen slaan: probeer je beweging lekker in de buitenlucht te doen. Zo pak je een beetje van het schaarse daglicht mee (vitamine D!), wat ook weer bijdraagt aan het voorkomen van die nare winterdip.

Waar is het feestje? Ik hoor je denken: allemaal leuk en aardig, maar ik mis de leuke feestjes van de afgelopen zomer! Wist je dat er heel veel leuke winterfestivals en feestjes te vinden zijn? Google ‘winterfestival’ of breng een bezoekje aan het Instagramaccount van je favoriete club en dan kom je al een heel eind. Mocht er nou echt even niks te doen zijn, dan kun je ook altijd nog je eigen feestje organiseren. Gewoon, een huisfeest als vanouds. Om

9


STUDENTENKRANT 2022

NOVEMBER

COL UMN I

n september was het weer zover. De koning betrad de troon om het land toe te spreken. Hij richtte zich wederom tot de studenten. In tijden

van nationale crisis beloofde hij ‘Grote investeringen in het mbo, het hoger onderwijs en de wetenschap.’ Mooi nieuws! Het was het eerste, positieve nieuws voor studenten sinds de coronasluiting van scholen. Het woord student passeerde maar liefst tweemaal de revue gedurende de toespraak. Waar echter met geen woord over werd gerept was de schrijnende armoede

REDACTIEVRAAG:

HOE BESPAAR IK OP ENERGIE?

van studenten. Studenten slapen in auto’s en moeten

er misschien een wiskundestudent die mij kan

bij vrienden langsgaan die de kachel aan kunnen zet-

vertellen hoeveel langer ik onder de douche

ten. En dat in wat wij een welvarend land noemen.

kan als ik deze een aantal graden lager zet? Het is toch een dilemma. Kort douchen met

Sinds de oorlog in Oekraïne wordt er massaal gevraagd

een behaaglijke temperatuur en dan geen

om solidariteit met de burgers van het getroffen land,

tijd om je haar te wassen, of wel spic en span

ook van studenten. Je kunt je afvragen of de offers die

schoon, maar dan met ijskoud water.”

op dit moment door deze studenten worden geboden gelijkstaan aan die van de ‘gewone’ witte Willem die woont aan de Zuidas en met een vingerknip zijn gasrekening betaald.

Jeroen “Wat ik zou doen, is een vliegticket kopen naar

Studenten krijgen regelmatig de titel ‘armoedig’. Iets

een warm oord en er voor zorgen dat het een

wat in historisch perspectief niet gek is. Maar in deze

enkeltje is. Voordat ik wegga doe ik de kachel

tijden kun je het studenten eigenlijk niet meer verwij-

uit en haal ik alle snoeren uit het stopcontact.

ten dat ze te veel spenderen. Een studentenleven lei-

Vervolgens wacht ik tot april en kom dan weer

den ten tijde van crises is ondenkbaar zonder steun van

terug. Voilà.”

het kabinet.

Sander

Het studentenleven van stappen, drinken, feesten en

“Om energie te sparen ga ik ‘s avonds mijn

op jezelf gaan wonen is niet meer vanzelfsprekend.

elektrische deken aandoen. O, dat kan ook al

Dit is een cruciale fase in je leven, maar door armoedig

niet meer? Dan ga ik denk ik maar met mijn

beleid leven veel studenten gedurende hun studie nog

winterjas aan slapen, denk ik zo. Ach, uitein-

altijd bij hun ouders. Het is werkelijk onmogelijk om aan

delijk zien we wel wat ervan komt. Gezien de

een kamer te komen, en mocht je er een vinden, dan zal

omstandigheden waarin anderen verkeren,

dit gepaard gaan met ongekende hoge prijzen voor de

heb ik het zeker niet het slechtst. En eigenlijk

minimale ruimte. Investeringen in het onderwijs en welzijn van studenten zijn cruciaal voor onze toekomst. De studenten

is het best knus om met je jas in bed liggen.”

Silke “Eigenlijk is het tijd om na onze wilde zomer

van vandaag zijn de bestuurders van morgen. Deze

de romantiek weer op te zoeken. Ga naar de

gedachte blijkt helaas nog niet door te dringen bij de

Action, sla meerdere fleecedekens en kaarsen

bewindvoerders.

in en kruip lekker tegen je date, huisgenoot, vriend of vriendin aan. Of maak weer eens pri-

Al zien we zeker een positieve ontwikkeling.

oriteit van de bezoekjes aan je ouders voor de

Bijvoorbeeld door de invoering van de

gezelligheid (maar ook voor heel veel wasjes

basisbeurs die studenten weer zal

natuurlijk).”

voorzien van een goede financiële basis. Het is een licht sprankje

Lisa

hoop in een diep dal. Daar

“Energiebesparing… het is iets waar we alle-

moeten jullie het mee

maal beter in moeten worden gezien de ra-

doen, sorry.

zendsnel stijgende gasprijzen. Mijn nummer 1 tip om energie te besparen: trek je favoriete dikke trui aan! Mocht je deze nog niet heb-

Sander van den Bogert

ben, dan heb je nu een goede reden om te shoppen. Inslaan die leuke truien! Heb je wel je gespaarde geld gelijk weer opgemaakt, dus

Ritsko “De aanbevolen tijd om te douchen is vijf minuten. In sommige huizen is inmiddels een zandloper op de badkamermuur geplakt. Is

10

hoe goed (en sustainable) deze tip is weet ik eigenlijk niet…”


VANA79F € 20, *

of € 24,95 per maand!

URSUS facebook.com/sportcentrumursus facebook.com/URSUS247

URSUS 24/7

Leeuwerikstraat 119-121 Soldatendijkje 6 8916 CC Leeuwarden 8924 JM Leeuwarden Tel. 058 215 2959 Tel. 058 785 04 63

www.werkslimreisslim.nl/project/fiets-in-de-p

Mear sjen Mear Mear sjen sjen

www.tresoar.nl www.tresoar.nl www.tresoar.nl

WIST JE DAT: JE BIJ SPO EEN TWEEDE BACHELOR VOLGT VOOR REGULIER TARIEF? DE HBO-PEDAGOGIEK OF DE LERARENOPLEIDING PEDAGOGIEK. VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP: WWW.SPO-GRONINGEN.NL

WIST JE DAT: JE NA AFRONDING VAN DE HBO-PEDAGOGIEK GEREGISTREERD STAAT ALS JEUGDZORGWERKER?

WIST JE DAT: JE BIJ SPO KUNT SCHAKELEN NAAR EEN MASTER OPLEIDING PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN EN ONDERWIJSWETENSCHAPPEN?

•• 200 200 studieplekken studieplekken •• vergaderruimtes vergaderruimtes •• gratis gratis wifi wifi •• eigen eigen unieke unieke bibliotheek bibliotheek • 200 studieplekken •• centrum centrum van van Leeuwarden Leeuwarden

• vergaderruimtes WIST JE DAT: JE MET DE LERARENOPLEIDING PEDAGOGIEK JE LESBEVOEGDHEID BEHAALD VOOR HET MBO?

• gratis wifi • eigen unieke bibliotheek • centrum van Leeuwarden

Chaos in de tent?

Tresoar biedt je rust en ruimte.


ROODJES

Vers & gemak

bo Kooistra Leeuwarden, een uitgebreid assortiment vers belegde broodjes. Geniet

een lekker ontbijt of een heerlijke lunch met onze vers belegde broodjes. We bakken

r plekke af in onze bakkerij en beleggen ze vervolgens met onze ambachtelijke

Bij Jumbo Kooistra Leeuwarden!

rlijke, verse en royaal belegd broodjes!

Je vindt ons aan het Hoeksterpad 1

Bij ons vind je een uitgebreid assortiment vers belegde broodjes. Geniet van een lekker ontbijt of een heerlijke lunch met onze heerlijke vers belegde broodjes!

OWLS VAN DOOZO Poké Bowls van Doozo bij BOJumbo KOOISTRA! Kooistra!

Sinds hebbensushi wij deén exclusieve sushivan én ben wij dekort exclusieve Poké Bowls

Poké Bowls van Doozo in ons assortiment. assortiment. Doozo met bekende én Doozo verrast metverrast bekende én bijzondere Poké Bowls voorheerlijke een ken smaken in sushiinensushi PokéenBowls voor een heerlijke lunch of diner. De sushi-chefs van De sushi-chefs van Doozo werken alleen met Doozo werken alleen met verse producten, dit n, ditzorgt zorgtervoor ervoor sushi Poké Bowls datdat dede sushi en en Poké Bowls van restaurantkwaliteit zijn! Je proeft de verfijnde waliteit zijn! Je proeft de verfijnde combinaties, combinaties, op smaak gebracht met huisacht met huisgemaakte marinades en sauzen. gemaakte marinades en sauzen. Ben jij ook -maalhe-le-maal fan van sushi heerlijke fan en vande sushi en desushisalades? heerlijke sushisalades? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! ons aan het juiste adres!

Jumbo Kooistra Leeuwarden | Hoeksterpad 1 058-2343160 | jumbokooistra.nl

Jumbo Kooistra Leeuwarden | Hoeksterpad 1

Volg ons

facebook.com/jumbokooistraleeuwarden facebook.com/jumbokooistraleeuwarden | @jumbokooistraleeuwarden