__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

SENIOREN WINTER 2019 | EDITIE 6

jAn slAGTeR:

‘HET IS LEUK OM OUDER TE WORDEN’

COLUMN

FAMILIE

VEILIGHEID

FINANCIËN

KUNST & CULTUUR


02

SENIORENkrant

MUUR ISOLATIE

VLOER ISOLATIE

DAK ISOLATIE

SPECIALIST IN WONINGISOLATIE - Bespaart veel energie! - Draagt bij tot een schoner milieu! - Verhoogt het comfort! - Verlaagt de energielasten! - Zakelijk en particulier!

WWW.KOSTONNOORD.NL Laat u kostenloos informeren door een van onze adviseurs.

Koston Noord BV Rijksstraatweg 7 8814 JV Zweins Telefoon: 0517-767030 E-mail: info@kostonnoord.nl Website: www.kostonnoord.nl Informeer naar de subsidiemogelijkheden!


03

SENIORENkrant

05

‘Het is leuk om ouder te worden’

wat is gElD? We dreigen binnenkort geconfronteerd te worden met negatieve rente. Dat betekent dat je moet betalen om je geld bij een bank te stallen. Een beetje de omgekeerde wereld eigenlijk. Gevoelsmatig klopt het niet. Daarom heb ik geprobeerd een en ander eens op een rijtje te zetten.

Voor het wel en wee van ouderen is steeds meer aandacht. Dat is niet in het minst dankzij Jan Slagter. Hij begon in 2002 MAX en de omroep is inmiddels een heuse ouderenbeweging. Met de 65-jarige Slagter als een echte activist. “Mensen hebben behoefte aan een gezicht dat ze kunnen vertrouwen, herkennen en waar ze iets mee hebben.”

10

HEt ouDstE Nog wERkENDE plaNEtaRium

14

Beste lezers, Voor u ligt de wintereditie van de Leeuwarder Seniorenkrant. We zijn er trots op dat

Een zonnestelsel in je woonkamer? Kan dat? In Franeker wel. Kom gauw kijken naar het oudste nog werkende planetarium ter wereld!

VERwassEN baDjassEN, kouDE billEN, Dat sooRt DiNgEN

Jan Slagter bereid was om een interview te geven. Wie past er tenslotte meer bij onze krant dan de baas van omroep MAX die ouderen een gezicht heeft gegeven? Verder gingen we in gesprek met Koos

Het was een week voor Kerst. En het regende natuurlijk. Niet een lekkere flinke bui, maar zo’n zeikerige, druilerige, mistige regen. Je wordt er niet in een keer nat van, maar stiekem heel geleidelijk wel. Ik zat naast de vuilnisbak aan de voorkant van het huis waar ik woon. Daar was ik neergezet door mijn man en kinderen. Het was fris buiten en ik zat op de grond met alleen een oude badjas aan. Die badjas droeg ik al een week.

van der Niet, die in zijn eentje de strijd aanging met de gemeente Leeuwarden. Op pagina 6 leest u waarom hij dat deed en hoe het afliep. Bij de komende kerstperiode hoort natuurlijk een kerst-

17

verhaal.

Sara

Kroos

koos

voor

een

eigentijdse, komische vertelling. Voor de toekomst is er goed nieuws te

'Home Alone' HoE jE iNbREkERs HEt iDEE gEEft Dat ER iEmaND tHuis is De wintermaanden zijn bij uitstek geschikt om in te breken. Het is langer donker en inbrekers hebben het snel in de gaten als een huis er onverlicht en verlaten uitziet. Hoe kun je nu op een eenvoudige manier de indruk wekken dat er iemand thuis is?

13

melden. We begonnen in 2018 met de Leeuwarder Seniorenkrant. Dat jaar kwam de krant twee keer uit in een oplage van 40.000 stuks. In 2019 waren er vier edities, in een oplage van 60.000 exemplaren. Adverteerders en lezers weten ons steeds beter te vinden. We blijven dan ook doorgaan met het brengen van verhalen die passen bij onze doelgroep.

EN VERDER....

Uitgever

Interview Koos van der Niet

06

Devea

Volgend jaar vieren we in Nederland 75 jaar

www.devea.nl

vrijheid. Wij zullen daar in iedere editie van

Redactieleden Sara Kroos, Martin van Mourik,

zijn we op zoek naar bijzondere verhalen

Peter Teeuwen

COLuMN Peter weet het beter

08

(Eind)redactie Meraki Tekst & Zo Oplage

Testuitslag Compaan Seniorentablet

09

Wat is Thuiszorg Patyna?

16

COLuMN: Sara schrijft erop los Puzzelpagina

17 18

60.000 waarvan 3.000 op meer dan 50 punten in de gemeente Leeuwarden

FAMILIE

19 VEILIGHEID

en inspirerende mensen, die ons laten beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend

NDC Print

is en dat we dat nooit mogen vergeten.

Verspreiding

Als bijlage in de hah Leeuwarden

Advertenties

Doede Vellema /06 15 37 22 55

Heeft u een mooi verhaal of idee dat past

E-mailadres

info@leeuwarderseniorenkrant.nl

Facebook

www.facebook.com/Leeuwarder-Seniorenkrant

via info@leeuwarderseniorenkrant.nl. Bellen

Disclaimer

Ondanks alle zorg die aan deze uitgave is

mag ook: 06 15 37 22 55.

Druk

besteed blijven vergissingen mogelijk. Wij kunnen daar echter geen aansprakelijkheid voor aanvaarden.

Oplossing puzzelpagina

2020 ruim aandacht aan besteden. Daarvoor

bij dit thema? Stuur ons dan een mail

Doede Vellema

Auteursrecht voorbehouden. ©2019

WONEN

FINANCIËN

KUNST&CULTUUR

GEZONDHEID


04

SENIORENkrant

Bent u al in de nieuwe winkel geweest van Oogmode Cocon?

Van 16 december tot en met 4 januari geven we u nog meer redenen om langs te komen.


SENIORENkrant | FINANCIËN

Tekst: Peter Teeuwen Schrijft over maatschappelijke ouderenvraagstukken, puzzelkoning

05

wat is gElD?

We dreigen binnenkort geconfronteerd te worden met negatieve rente. Dat betekent dat je moet betalen om je geld bij een bank te stallen. Een beetje de omgekeerde wereld eigenlijk. gevoelsmatig klopt het niet. Daarom heb ik geprobeerd een en ander eens op een rijtje te zetten. ik heb geen financiële achtergrond, maar wel een gezond verstand en het idee bekruipt me dat deskundigen iets dat eigenlijk heel eenvoudig is, bewust moeilijker voorstellen. Daardoor krijgen wij de indruk dat het allemaal heel ingewikkeld is. ik zal proberen uit te leggen hoe het volgens mij in elkaar steekt.

RUilmiDDEl

de samenstelling van de hoeveelheid

aan de spaarders. Dit systeem heeft

vermogend bent, dan geef je je geld

een

goud en zilver. Op een gegeven

lang bestaan. Er werd vanuit gegaan

toch niet meer aan de bank? Dan koop

ruilmiddel. Als je bijvoorbeeld een

moment stapte men daar dan ook

dat spaarders hun geld niet allemaal

je aandelen of vastgoed.

geit had maar je had graan nodig, dan

van af en werden er munten geslagen

tegelijk zouden terugvragen. Als de

was het handig dat je met iemand kon

van bijvoorbeeld nikkel. De werkelijke

bank minstens tien procent van het

nEgAtiEVE REntE

ruilen. Als de ander dan wél een geit

waarde van de munt verschilde vanaf

geld paraat had, dan was het goed. Dit

Officieel bestaat er (nog) geen negatieve

wilde hebben, maar geen graan had,

toen dus van de geldwaarde. Ook

heette de dekkingsgraad.

rente in Nederland, maar eigenlijk

dan was dat een beetje lastig. Daarom

de waardepapieren, die eveneens

werd er een algemeen ruilmiddel

gebaseerd waren op vertrouwen en

giRAAl gElDVERkEER

van ons geld. We moeten betalen voor

verzonnen: muntgeld. Die munten

onderlinge afspraken, konden vervalst

Bij

onze pinpas. En zonder die pas kun je

hadden alleen waarde omdat mensen

worden. Langzamerhand werden ook

geldverkeer

nieuwe

niet afrekenen. Bedrijven moeten voor

dat met elkaar hadden afgesproken.

die vervangen door bankbiljetten met

mogelijkheden en prompt gingen de

iedere transactie en het hebben van

In werkelijkheid hadden

een vaste waarde.

banken de spelregels veranderen. Als

een zakelijke betaalrekening betalen.

er tegenwoordig een lening of een

Dus eigenlijk bestaat er al lang zoiets als negatieve rente.

Oorspronkelijk

was

geld

ze

niet

echt iets te betekenen. Je kon ze niet

betalen we al lang voor het uitbesteden de

invoering van het girale kwamen

er

eten bijvoorbeeld. Na verloop van

spAREn En lEnEn

hypotheek verstrekt wordt, dan krijgt

tijd werden er ook waardepapieren

Dit stelsel van munten en biljetten

niemand dat geld feitelijk in handen.

ingevoerd, de voorlopers van onze

heeft heel lang goed gefunctioneerd.

Er ligt geen zak geld bij de notaris op

tOt slOt

bankbiljetten. Het was nu eenmaal

Als je een lening wilde dan kreeg je

het bureau. Die lening bestaat alleen

Het fysieke geld wordt steeds verder

onhandig om steeds met zware zakken

daadwerkelijk een hoeveelheid geld

digitaal, op papier. De bank hoeft het

teruggedrongen. In winkels willen ze

munten te moeten slepen om je

uitgekeerd door de bank. Het idee was

bedrag niet echt te bezitten om een

liever dat je met je pinpas betaalt dan

rekeningen te kunnen betalen.

eenvoudig: er waren mensen die hun

hypotheek te kunnen verstrekken.

met contant geld en er verdwijnen

geld in bewaring gaven en vervolgens

Door een boekhoudkundige actie is

steeds meer pinautomaten. We zijn

VERVAlsing

leenden de banken dat geld uit aan

het er ineens. Voor een lening van een

ooit begonnen met gouden en zilveren

Het eerste geld bestond uit gouden en

anderen voor een hypotheek, een

ton schrijft de bank een ton bij op het

munten die werkelijk de waarde

zilveren munten die gekoppeld waren

lening voor een auto of een investering

eigen vermogen. Dat betekent dus

vertegenwoordigden van dat materiaal.

aan hun gewicht. Dat bood kansen

in een bedrijf. De leners betaalden de

dat de bank zelf geld ‘maakt’. Dat geld

Daarna hebben we geld gemaakt dat

voor valsmunterij. Er werd iets van de

lening met rente terug en een gedeelte

wordt nooit daadwerkelijk uitgegeven.

in de productie stukken goedkoper

munten afgevijld of gesjoemeld met

van die rente werd teruggegeven

Dit is de gebruikelijke werkwijze sinds

was dan de vertegenwoordigende

de jaren negentig van de vorige eeuw.

waarde. We hebben het dan over

Vanaf dat moment is de relatie tussen

de munten en de bankbiljetten van

spaargeld en investeringsgeld vager

tegenwoordig. En er is nu dus nog

geworden.

een nieuwe vorm: het girale geld. Geld wordt in de toekomst slechts een

BEtAlEn VOOR spAREn

boekhoudkundige handeling: het ene

Omdat er steeds meer ouderen zijn,

bedrag wordt veranderd in het andere.

Photo by Christian Dubovan on unsplash

komt er steeds meer spaargeld bij de banken. Maar die doen daar helemaal

Geld was en is een afspraak, gebaseerd

niets meer mee. In feite hebben ze

op onderling vertrouwen. Een verzinsel

er alleen maar last van. Waarom zou

van ons mensen. Het wordt hoog

je geld in bewaring nemen waar je

tijd dat we een ander geldsysteem

rente voor moet betalen, als je ook

verzinnen.

geld kunt ‘maken’ door een lening aan

meer bestaat tussen spaargeld en

iemand te verstrekken waar je rente

investeringsgelden en de banken maar

voor kunt ontvangen? Met andere

geld blijven maken, wordt geld steeds

woorden: ze kunnen dat geld aan de

minder waard. Het huidige stelsel is

straatstenen niet meer kwijt. Niemand

mijns inziens niet te handhaven. Als

wil het hebben. Op dit moment is het

we niet heel snel wat anders bedenken

dus zo erg dat je ervoor moet betalen

dan gaat dit geldsysteem, samen met

om je geld ergens te stallen. Dus als jij

het kapitalisme, ten onder. ■

Nu

er

geen

relatie


06

INTERVIEW | SENIORENkrant Tekst: Boukje Wiersma

Het is niet gemakkelijk om als burger overheidsbeleid te veranderen. Je moet de weg weten, het lef hebben om naar iemand toe te stappen, geduldig zijn en heel volhardend. Dat het soms toch loont om aan de bel te trekken, bewijst het verhaal van koos van der niet (71). Hij zorgde voor een beleidswijziging waar heel veel (met name oudere) inwoners van de gemeente leeuwarden baat bij hebben.

Beter beleid door

met alleen AOW en eventueel een klein pensioentje. Eerlijk gezegd is mijn vertrouwen in de politiek door allerlei

menselijkheid

gebeurtenissen in mijn leven niet zo heel groot. Dat werd ook nu weer bevestigd. Want wat het uitgangspunt van dit beleid ook is geweest, er is meer naar procedures en geld gekeken dan naar het belang van de burgers.“

Het interview vindt plaats bij Koos

“Mijn vrouw overleed op 13 januari jl.

ne toch een heel jaar voor een meer-

thuis, in een smaakvol appartement in

Ondanks alle verdriet en rouw moest

persoonshuishouden moet betalen.

Het leek Koos goed om een bond-

het centrum van Leeuwarden. Er staat

er veel geregeld worden en ik meldde

Onrechtvaardig, vond Koos. Hij ging

genoot binnen de gemeenteraad te

een gedekte koffietafel klaar met een

een dag later al haar overlijden bij de

de strijd aan met de gemeente en

zoeken en omdat hij dacht dat hij de

prachtig klassiek servies en gebak van

gemeente. Eind februari lag er een

met succes.

meeste kans zou hebben bij een grote,

de bakker. Op de achtergrond klinkt

aanslag voor de gemeentelijke heffin-

een muziekje. Toch voel je meteen bij

gen op de mat. Tot mijn verbijstering

Koos, die zich gesteund wist door zijn

zoeken met de PvdA. Hij stuurde

binnenkomst dat er een dunne sluier

werd ik voor de afvalstoffen- en riool-

kinderen, volgde het protocol en zocht

een mailtje naar fractievoorzitter

van verdriet en gemis over alle gezel-

heffing aangemerkt als meerpersoons-

meerdere keren telefonisch contact

Lutz Jacobi en die belde al snel terug.

ligheid heen hangt.

huishouden. Dat kwam behoorlijk

met de gemeente. Er werd steeds net-

Ze zei geraakt te zijn door zijn

hard aan. Waren we nog maar een

jes teruggebeld, maar het eindigde al-

verhaal en deed navraag bij wethou-

Begin dit jaar verloor Koos zijn vrouw

meerpersoonshuishouden, dan leefde

tijd met de mededeling dat het nu

der Feitsma. Koos kreeg vervolgens

Erika, na een ziekbed van ruim een

mijn vrouw tenminste nog! Als je mid-

eenmaal beleid was. Daar had hij zich

opnieuw te horen dat het administra-

half jaar. In de kamer is een herden-

den in een verwerkingsproces zit, is

bij neer kunnen leggen, maar dat deed

tief te complex was om het bestaande

kingshoekje gemaakt, met een warm

zoiets heel confronterend. En eerlijk

hij niet. “Veel mensen zullen op dat

beleid te veranderen. Een teleurstel-

kleedje, een brandende kaars, een

gezegd werd ik woest.”

moment de strijd opgeven. Maar als

lende conclusie. “Het ging weer over

niemand zijn vinger opsteekt, veran-

het proces. Dat de situatie inderdaad

dert er ook niets.

oneerlijk was heb ik nooit gehoord.”

foto en haar lievelingsbloemen. Een

sociale partij, besloot hij contact te

stukje verderop staat een klein altaar,

In de gemeente Leeuwarden wordt

dat een beetje Oosters aandoet. Dat

ieder jaar gekeken naar de samen-

is voor Fenneke, die in 2017 samen

stelling van een huishouden. De peil-

met zijn zoon een zwaar ongeluk

datum is 1 januari en op basis van de

kreeg in Thailand tijdens een wereld-

situatie van dat moment krijg je eind

reis. Zij overleefde het niet, hij ter-

februari een aanslag voor de ge-

nauwernood. Het waren zware jaren

meentelijke heffingen. Woon je al-

voor het gezin Van der Niet en dat ge-

leen, dan betaal je voor een eenper-

geven heeft, gek genoeg, een rol ge-

soonshuishouden, zijn er twee of

speeld in de beslissing van Koos om

meer gezinsleden, dan krijg je een

te vechten voor wat hij belangrijk

aanslag voor een meerpersoonshuis-

vindt. Hij vertelt zijn verhaal graag,

houden. In de praktijk betekent dat

om te laten zien dat je je niet neer

dat als iemand later in het jaar al-

En ik vond het een onrechtvaardige si-

Tijd voor een volgende stap, want op-

hoeft te leggen bij regels die je on-

leenstaand wordt, bijvoorbeeld door

tuatie, die vooral de ouderen treft en

geven was geen optie. Als burger mag

rechtvaardig vindt.

het overlijden van de partner, diege-

bijzonder hard aankomt bij mensen

je tijdens een gemeenteraadsverga-

'EErlijk gEzEgd is mijn vErtrouwEn in dE politiEk door allErlEi gEbEurtEnissEn in mijn lEvEn niEt zo hEEl groot. dat wErd ook nu wEEr bEvEstigd'


SENIORENkrant | INTERVIEW

07

'Bij de waterschapsBelastingen speelt hetzelfde voor de zuiveringsheffing. ik ga me er sterk voor maken dat ook dat Beleid wordt aangepast' dering ‘inspreken’ over een onder-

een schrijven van het hoofd belastin-

werp dat op de agenda staat. Koos

gen van de gemeente Leeuwarden.

wilde daar gebruik van maken. De

Daarin stond onder andere: We willen vast meedelen dat de verordening afvalstoffenheffing en rioolheffing 2020 is aangepast conform de wens van de heer van der Niet.

gemeentelijke heffingen zouden bij de

begrotingsbesprekingen

voor

2020 aan de orde komen. Aangezien die altijd in de periode oktober/november plaatsvinden, lag de zaak een paar maanden stil. Begin okto-

Blijkbaar was er achter de schermen

ber belde Koos opnieuw met me-

al het nodige in gang gezet, waar

vrouw Jacobi, nu met de vraag of er

Koos niets van wist. Zeker is wel dat

nog nieuws was en om het vervolg-

zijn inspanningen ervoor gezorgd

traject af te stemmen.

hebben dat het beleid vanaf volgend jaar gewijzigd wordt. En hoewel hij er

Zij stond echter op het punt om met

zelf niets meer aan heeft, hebben an-

vakantie te gaan en verwees hem

deren dat zeker wel. Daar mag hij

naar vicevoorzitter Andries Ekhart.

trots op zijn. De heer Ekhart be-

“Die kwam bij mij thuis langs en ik

noemde de situatie nog even kort tij-

ben zeer content over hoe serieus hij

dens de gemeenteraadsvergadering

de zaak genomen heeft. Hij stond

van 4 november en gaf Koos, die op

volledig achter mij en dat was erg

de publieke tribune zat, een compli-

prettig.”

ment voor zijn doorzettingsvermogen. Koos dankt iedereen die op wel-

Omdat Koos wilde inspreken op de

ke manier dan ook een positieve

begrotingsvergadering van 4 novem-

bijdrage heeft geleverd aan de aan-

ber en dit niet mogelijk bleek omdat

passing van het beleid en de uitvoe-

de vergadering een ander karakter

ring ervan en in het bijzonder de heer

had gekregen, stelde de griffier voor

Ekhart.

om via hem een brief aan de gemeenteraad te sturen. Dit deed hij op 29

Wie denkt dat het verhaal nu afgelo-

oktober. Het was een hele nette, dui-

pen is, heeft het mis. “Bij de water-

delijke brief, waarin hij aangaf hoe

schapsbelastingen speelt hetzelfde

onredelijk het beleid in zijn ogen was.

voor de zuiveringsheffing. Ik ga me er

Twee dagen later kregen alle raadsle-

sterk voor maken dat ook dat beleid

den op aanwijzing van de wethouder

wordt aangepast.” ■

Ouder worden doe je samen Wilt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, met maximale regie over uw leven? Dan is Nijlânstate een perfecte plek om samen te genieten van het leven, met vele voorzieningen en sociale activiteiten. Daarnaast beschikt Nijlânstate over een eigen zorgteam dat dag en nacht aanwezig is. Heeft u nog geen zorg nodig? Dan is dat een prettige zekerheid voor de toekomst. Nijlânsdyk 73 | Leeuwarden | tel. 058 288 4488 | www.nijlanstate.nl


08

SENIORENkrant

Photo by Sabine Ojeil on unsplash

columN

Tekst: Peter Teeuwen Schrijft over maatschappelijke ouderenvraagstukken, puzzelkoning

Peter weet het beter

huishoudelijk werk stelt niet veel

ze hadden totaal geen aandacht voor

meer voor. Voedsel is er volop en er

elkaar. In mijn ogen waren ze allemaal

zijn geen directe vijanden waar je je

hard aan het werk. Zelf zagen ze dat

tegen moet verweren. Ook de angst

waarschijnlijk niet zo. Als je goed om

voor ziektes is enorm afgenomen.

je heen kijkt, zie je overal mensen die

Toch heeft de goegemeente het

heel hard ‘aan het werk’ zijn. Ze

drukker dan ooit. Dat komt volgens

hebben het druk met iets waarvan ze

mij omdat er een nieuw soort ‘werk’

denken dat het belangrijk is. Maar wij

bij is gekomen. Er komen meer

weten wel beter.

prikkels op ons af waarvan met name Wat hebben we het goed in ons

dagen achter elkaar, een onbezorgd

jongeren ten onrechte het idee

Wij senioren hebben een taak als het

kikkerlandje. Toch zijn er nog nooit

leventje te leiden. Op een gegeven

hebben dat ze daar iets mee moeten.

om een betere toekomst voor onze

zoveel jongeren geweest met een

moment besloten we dat het beter

Ze vergeten dat het verplichtingen

kleinkinderen gaat. Speel daarom

burn-out. Hoe kan dat? Ik heb er

was om boer te worden. Dat gaf

zijn die ze zichzelf hebben opgelegd.

eens een spelletje met je kleinkind,

denk ik wel een verklaring voor. Ze

inderdaad een zekerder bestaan,

Niet iedereen beseft het, maar alle

gewoon zo’n ouderwets bordspel.

kijken namelijk constant op hun

maar het zorgde er ook voor dat we

prikkels die met name via social

Stimuleer kinderen om een boek te

mobiele telefoon, omdat er misschien

constant alert moesten blijven. In

media binnenkomen, werken in op

lezen of neem ze mee de natuur in.

nog

feite waren we slechter af dan toen

ons

we nog jagers-verzamelaars waren.

gedeelte van het brein dat reageert

En leer hen vooral ook om te genieten van het doen van... helemaal niets. ■

Boerengezinnen

hard

als er gevaar dreigt. Je weet immers

Wij senioren doen meestal niet mee

werken om hun kostje bij elkaar te

nooit of er via je mobiel een goed of

aan al die gekkigheid. De jongere

scharrelen.

oogst

een slecht bericht binnenkomt? Dat

generatie beseft het vaak niet, maar

beschermen

ongewenste

geeft onbewust heel veel (negatieve)

het is eigenlijk een soort verslavings-

gasten, zoals vijandelijke stammen,

gedrag. Het lijkt op het spelen op

knaagdieren en ander (on)gedierte.

een fruitautomaat. Af en toe win je

Daarnaast moest je jezelf en je gezin

Voor mij is werk alles waar ik zelf niet

wat en omdat je niet weet wanneer

en vee verdedigen tegen roofdieren.

voor gekozen heb. Verplichtingen

dat is, blijf je doorspelen. Je wordt

Volgens de Israelische historicus

dus. Vrije tijd is alles waar ik uit vrije

gewoon geleefd.

Harari is het vanaf dat moment

wil voor kies, oftewel ontspanning.

helemaal fout

het

Als je zo tegen werk en vrije tijd

Vroeger, in de prehistorie, toen we

menselijk ras. In plaats van minder

aankijkt, hebben velen zichzelf heel

jagers-verzamelaars waren, hadden

gingen we steeds meer werken.

wat werk op de hals gehaald. Laatst

een

belangrijk

berichtje

binnenkomt.

Je

moesten moest

tegen

gegaan

je

met

we een relaxed leventje. Een beetje

reptielenbrein,

het

oudste

stress.

ging

ik

bijvoorbeeld

naar

een

jagen, wat vruchten en eetbare

Inmiddels leven we in een tijd waarin

verjaardag. Ik kwam binnen en zag

planten zoeken om vervolgens de

we het eigenlijk heel rustig aan

aan tafel een groepje mensen zitten.

rest van de dag, maar soms ook

kunnen doen. Ga maar na: het

Iedereen zat op de telefoon te kijken,

‘Er komEn mEEr prikkEls op ons af waarvan mEt namE jongErEn tEn onrEchtE hEt idEE hEbbEn dat zE daar iEts mEE moEtEn'


09

SENIORENkrant

tEstuitslag

COMPAAN SENIORENTABLET in editie vier van de seniorenkrant deden wij een oproep

Connect. Hulp en uitleg van iemand uit

paar algemene opmerkingen over

aan onze lezers: wie zou de seniorentablet van Compaan

de naaste omgeving is wel belangrijk.

beide modellen. De helpdesk is

Heb je al wat ervaring met computers,

goed bereikbaar. Van de keren dat

maar vind je het toch lastig, dan is dit

we (onverwachts) belden, hadden

een mooie oplossing.

we binnen een minuut de juiste

willen testen? Er kwamen veel reacties binnen. Uiteindelijk mochten drie lezers, twee alleenstaande dames (75+) en één gehuwde heer, samen met redactieleden sara en martin in het testpanel plaatsnemen.

medewerker aan de telefoon. Het AlgEmEnE OpmERkingEn

aansluiten ging bij beide modellen

Heb je bij nader inzien een verkeerde

makkelijk. De lezers gebruikten de

keuze gemaakt tussen de Klassiek

tablets vooral voor Marktplaats, om

Dit panel heeft gekeken of deze speciaal

Daarnaast

handige

of Connect, dan kun je tussentijds

de krant lezen, muziek te luisteren

voor

toepassingen, die zorg op afstand

altijd kiezen voor de andere versie.

en om met hulp van de kinderen te

mogelijk maken:

Dat is een prettig idee. Dan nog een

internetbankieren. ■

senioren

ontworpen

tablet

echt zo makkelijk en overzichtelijk is als Compaan belooft. Er zijn twee

zijn

er

veel

• Geluidsignalen en tekst op het

modellen: de Compaan Klassiek en

beeldscherm herinneren aan het

de Compaan Connect. De Klassiek is

innemen van medicijnen

geschikt voor senioren die nog nooit met een computer of tablet gewerkt hebben, maar wel graag deel willen

• De agendafunctie helpt je om

oNzE coNclusiE

afspraken niet te vergeten

• Je kunt op een vast tijdstip een

De voorkeur van het testpanel gaat uit naar de Compaan Klassiek. Deze

uitmaken van de digitale wereld.

‘Goedemorgen-melding’ instellen.

tablet kan een waardevol hulpmiddel zijn voor senioren, zeker als er sprake

Daarnaast kan

Door het scherm van de tablet aan te

is van mantelzorg. Je stelt de tablet samen met een naaste in. Die heeft

worden voor zorg op afstand, zodat

raken, verdwijnt de melding. Reageer

daarvoor zelf een smartphone of tablet nodig. Juist door dat ‘samen doen’

naasten een oogje in het zeil kunnen

je niet, dan gaat er een berichtje naar

krijg je een betere band met elkaar, maar het geeft ook extra veiligheid

houden. De Connect dient een iets

de contactpersoon. Zo voorkom je

en een vastere structuur. Communiceren gaat via een speciaal beveiligd

ander doel. Dat model is meer een

bijvoorbeeld dat je gevallen bent en

portaal. Er is dus een afgeschermde gebruikersomgeving en dat is wel zo

alternatief voor een reguliere tablet en

dat niemand ervan af weet

veilig.

(klein)kinderen even spreken en zien

De prijs van beide modellen is € 299,00. Daarnaast sluit je een abonnement

de

tablet

ingezet

geschikt voor mensen met iets meer computerervaring.

• Via beeldbellen kun je je

af voor € 12,95 per maand voor ondersteuning door de helpdesk en toegang tEstREsUltAtEn

De Compaan Klassiek zit goed in

tot het Compaan Portaal. Compaan maakt gebruik van een Samsung

Compaan stelde voor de test beide

elkaar. Op het scherm is alleen het

tablet als basis. De software is speciaal door Compaan ontwikkeld. Ter

modellen

twee

belangrijkste te zien en dat maakt het

vergelijking: in de winkel kost dezelfde Samsung tablet € 225.00. Besteed

lezeressen spraken regelmatig met

simpel en overzichtelijk. De iconen

je iets meer, dan heb je een tablet speciaal voor ouderen, met alleen die

elkaar af, om het samen te leren.

zijn duidelijk. Het leren is vooral een

toepassingen die je nodig hebt. Een gewone tablet kan zomaar ongebruikt

Hierbij de bevindingen van het panel:

kwestie van doen en uitproberen.

onder de bank terechtkomen omdat de bediening te lastig is. En dan is

beschikbaar.

De

goedkoop toch weer duurkoop. 1. COMPAAN KLASSIEK

2. COMPAAN CONNECT

Deze tablet is met name bedoeld om

Dit model is ingewikkelder dan de

tenslotte: het panel hoopt dat er een smartphoneversie komt van de

te communiceren met personen die je

Klassiek, maar veel simpeler dan een

Compaan Connect. Die neem je makkelijker ergens mee naartoe en je

na staan. Maar je kunt er ook spelletjes

gewone tablet. Heb je het eenmaal

kunt er ook nog mee bellen.

op doen en websites raadplegen.

door, dan is het goed werken met de


10

INTERVIEW | SENIORENkrant

jAn slAGTeR:

‘HEt is lEUk Om OUDER tE WORDEn’ Voor het wel en wee van ouderen is steeds meer aandacht. Dat is niet in het minst dankzij Jan slagter. Hij begon in 2002 mAX en de omroep is inmiddels een heuse ouderenbeweging. met de 65-jarige slagter als een echte activist. “mensen hebben behoefte aan een gezicht dat ze kunnen vertrouwen, herkennen en waar ze iets mee hebben.”

S

lagter had zeventien jaar

En hij

een kleinschalige

zijn er bijna! Het is heel leuk om te zien

Slagter heeft veel kritiek op het

geleden niet kunnen be-

woonvorm voor mensen met dementie.

hoe ouderen nog een ingewikkelde

overheidsbeleid. “Ze lopen achter de

denken

zo’n

“Om te laten zien dat het met

vakantie ondernemen.”

feiten aan. De kabinetten wisten al

vlucht zou nemen. De om-

het beschikbare overheidsgeld wel

dat

MAX

roep ontstond vanuit zijn beleving,

opende

mogelijk is om goede zorg te bieden.”

omdat hij vond dat er alleen maar

decennialang dat ouderen een steeds Met MAX hebben ouderen een stem

groter deel van de bevolking in

gekregen. Ze hebben andere interesses

Nederland zouden gaan uitmaken. Ze

jonge, snelle, flitsende televisie was.

Maar ouderen moeten we absoluut

die over het algemeen onderbelicht

zijn absoluut vergeten om hier op in te

“Het idee in Hilversum was: ze

niet zien als zorgenkindjes, stelt hij.

werden op televisie. “Als je jonger bent,

spelen. Elk kabinet is alleen maar

kijken toch wel.” Sinds de eerste uit-

Zijn doelgroep ziet hij over het

ben je bezig met gezin en opleiding.

bezig met korte termijn politiek.

zending in 2005 is omroep MAX

algemeen als mensen die nog midden

gegroeid tot 360.000 leden en het is

in het leven staan. “Dat hoop ik

Als oudere ben je met andere zaken

de enige omroep met ledenwinst.

althans. Ze zijn actief en willen

bezig: gezondheid, vrije tijd, pensioen,

Veel

hoge

en doen nog van alles. Natuurlijk zijn

kleinkinderen. Nu is er bijvoorbeeld

“Nu roepen ze steeds dat de zorgkosten

waarderingen. Programma’s waarin

er ook ouderen die dat niet gegeven

heel veel onrust over de pensioenen

zo uit de hand lopen. Nou, die blijven

vaak dienstverlening aan de mede-

is, want ouderdom komt uiteraard

die al een paar jaar lang niet verhoogd

ook stijgen. We krijgen alleen maar

mens centraal staat. Programma’s

met

zijn.” MAX gaat daarin veel verder dan

meer ouderen en die hebben nu

waar bovendien ook jongeren graag

wij ook.

alleen het melden op tv.

eenmaal zorg nodig. Je moet je als

programma’s

krijgen

gebreken

en

die

belichten

Daarna zien we wel weer verder. Daarom zijn er nu problemen.”

oudere bijna schuldig gaan voelen als

naar kijken.”

je zorg nodig hebt. Alsof het jouw De programmering is zo’n beetje het verlengstuk van de voorzitter. Slagter heeft hart voor de zwakkeren in de samenleving. En daarvoor komt hij in actie. Niet alleen op televisie, maar ook daarbuiten maakt hij zich sterk voor hen. Mede dankzij zijn inzet is er

'Elk kabinEt is allEEn maar bEzig mEt kortE tErmijn politiEk. daarna ziEn wE wEl wEEr vErdEr. daarom zijn Er nu problEmEn'

schuld is en daar kan ik me echt boos over maken. Als je dan ziet dat mensen geen zorg afnemen omdat ze een hoog eigen risico hebben, dan ben je verkeerd bezig als overheid. Dat moet echt anders.”

inmiddels in de politiek meer aandacht

Slagter zag dat het nog nooit zo druk

voor ‘waardig ouder worden’. Zo komt

was in Den Haag als dit jaar. Er was het

er onder meer 180 miljoen euro

Maar we tonen vooral dat ze nog

De omroep kwam met een pensioen-

ene protest na het andere: leraren,

vrij om ouderen uit hun isolement

genieten van het leven, wat je ook

manifest en is dit jaar betrokken bij

boeren, studenten, klimaatactivisten,

te halen.

terugziet in een programma als We

een petitie voor betere pensioenen.

de zorg. Het is belangrijk dat je je laat


SENIORENkrant | INTERVIEW

11

horen om verandering op gang te

leven aan me voorbij trekken. Gelukkig

brengen.

zagen ze dat ik bang was en zijn ze snel

“Ouderen

kunnen

een

enorme machtsfactor zijn. Als ze zich organiseren.

Het

kabinet

naar de wal gevaren.”

moet

beseffen dat ouderen niet meer zo

“Tegelijk was het een inspiratiebron

onder de indruk zijn van autoriteit en

voor me.” MAX maakte een fraaie

mondiger worden. Zij moeten laten

documentaire over het Leeuwarder

weten dat ze het huidige beleid niet

skûtsje

meer pikken.”

stuurman Siete Meeter. En de omroep

Rienk

Ulbesz

en

diens

doet tevens samen met Omrop Fryslân FRiEsE ROOts Slagter is

verslag van de wedstrijden. MAX is

een kind van

Friese

sponsor van zowel het Leeuwarder

grootouders. Hij hoorde vroeger zijn

skûtsje (“uit respect en waardering”)

oma, zijn vader en oom wel Fries

als van de SKS. Zelf vaart Slagter ook

spreken.

graag. Hij heeft een bootje bij de

“Daar verstond

ik dan

helemáál niets van”, lacht hij. De

Loosdrechtse

provincie ligt hem na aan het hart.

gelukkig vrij ondiep.” Van zwemles is

“Het is één van de mooiste provincies

het nog niet gekomen, al overweegt hij

van het land. Ik kom er graag.” Zo is

het wel.

plassen.

“Die

zijn

hij ieder jaar aanwezig bij het SKS skûtsjesilen. “Ik kijk altijd één of

Slagter geniet van het ouder worden

meerdere wedstrijden. Ik zit er met

en dat hij het druk heeft is alleen maar

de neus bovenop. Het is een mooie

goed, vindt hij. “Het houdt me jong.

sport,

Het is goed om altijd bezig te zijn,

niet

commercieel

en

dat

voor je lichaam en voor je hersenen.

spreekt me aan.

Het houdt je scherp. Het is ook goed Zijn kennismaking met skûtsjesilen

voor de contacten, ook met jonge

was overigens niet prettig. Hij deed

mensen. Dan kun je zelf nog wat

vier jaar geleden mee aan de Friso-

overdragen en dat vind ik mooi om te

bokaal, een zeilevenement van de SKS

doen.” Toch merkt Slagter dat hij niet

voor ondernemers. Het waaide te hard

het eeuwige leven heeft. “Ik ben geen

voor een wedstrijd, maar de boten

jonge hinde meer en heb weleens een

ging toch even varen. Omdat Slagter

powernap

niet

hij

algemeenheid beleef ik veel plezier

doodsangsten uit op de boot die zeer

aan het leven. Het is leuk om ouder

schuin hing. “Ik zag echt mijn hele

te worden.” ■

kan

zwemmen,

stond

nodig.

Maar

in

zijn


12

SENIORENkrant

WORD LID!

UW VOORDELEN:

STEUN MAX EN WORD NU LID!


SENIORENkrant | VEILIGHEID

13

Tekst: Martin van Mourik Financieel specialist, raadslid, onderzoekt ouderenvraagstukken

Het is dé kerstfilm aller tijden: Home Alone. De familie McCallister vertrekt rond de Kerst voor een paar dagen naar Parijs. Door de drukte vergeten ze zoon Kevin, die nog ligt te slapen, mee te nemen. Hij blijft dus alleen thuis. Twee inbrekers hebben plannen om in de buurt in te breken en Kevin komt daar achter. Hij realiseert zich dat hij het huis moet verdedigen. Aanvankelijk weet hij hen er met slimme trucs van te overtuigen dat er ook volwassenen aanwezig zijn, maar de inbrekers komen er toch achter dat Kevin 'home alone' is.

'Home Alone' HOE JE INBREKERS HET IDEE GEEFT DAT ER IEMAND THUIS IS

De wintermaanden zijn bij uitstek

die

tijdschakelaars

Control Station nodig hebt. Dit kastje,

nachtkastje. Rond elf uur volg ik. De

geschikt om in te breken. Het is langer

geplaatst en daar de stekker van de

dat je bij de router in de meterkast

aangesloten lampen in de woonkamer

donker en inbrekers hebben het snel

lamp in gestoken. Zo kan ik ze laten

plaatst,

om

en keuken gaan een voor een uit en als

in de gaten als een huis er onverlicht

branden wanneer ik wil. Een goede

apparaten met een smartphone (via wifi)

ik in bed lig volgen het licht in de gang,

en verlaten uitziet. Hoe kun je nu op

manier om een inbraak te voorkomen.

te bedienen. Ik heb er destijds een voor

de badkamer en de slaapkamer.

een eenvoudige manier de indruk

Ik heb niet van die ouderwetse

mijn alarminstallatie aangeschaft en

wekken dat er iemand thuis is, zodat

schakelaars

maar

dat heeft mij toen honderd euro gekost.

OVERDRIJVEN IS OOK EEN VAK!

jij ondertussen met een gerust hart

kleine moderne exemplaren die je

Met die investering kun je vervolgens

Nu vindt mijn vrouw het nogal over-

op vakantie of op visite kunt? De

met je smartphone kunt instellen

allerlei slimme moderne toepassingen

dreven dat ze haar bedritueel volgens

oplossingen van Kevin zijn nogal

en

euro

in je huis installeren. Denk maar eens

dat tijdschema moet uitvoeren. Daarom

rigoureus, maar het kan ook simpeler.

heb je al een set van drie stuks met

aan licht dat automatisch gaat branden

halen we als we thuis zijn de schakelaar

Ik zal uitleggen hoe ik dat gedaan heb.

afstandsbediening.

als je het toilet of de gang in komt. Of

in de bad- en slaapkamer eruit. Zijn

buitenlampen die aangaan als iemand

we er niet, dan steken we ze weer in

in je tuin loopt.

de stopcontacten en flitsen de lampen

stopcontacten

met

bedienen.

pennetjes,

Voor

twintig

maakt

het

mogelijk

SLIMME TIJDSCHAKELAARS

Het instellen van de tijdschakelaars

Overal in huis zijn stopcontacten

doe je zoals gezegd via je tablet of

en vaak staan er naast je bed, in de

telefoon. Daarvoor download je een

INSTELSCHEMA

thuis zijn. Deze handmatige oplossing

woonkamer en in de keuken lampen

app, waarmee je kunt regelen hoe laat

Maar wat heb ik nu precies gedaan met

kun je ook via de smartphone regelen.

die je aan doet door aan een koordje

iets aan- of uitgezet moet worden. De

die

stopcontactschakelaars?

O ja, er is nog een bijkomend voordeel.

te trekken of op het schakelaartje

eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat

Nou, ik heb er twee in de woonkamer

Sinds de lampen in de woonkamer

te drukken. Ik heb op een paar van

je naast de schakelaars een Internet

geplaatst, één in de keuken, één

automatisch uit gaan, gaan we vroeger

in de gang, één in de badkamer en

naar bed en staan we s’ochtends veel

één in de slaapkamer. Die heb ik via

makkelijker op!

aan op de ingestelde tijden, alsof we

kleine

mijn tablet als volgt ingesteld: als de zon ondergaat, gaat de lamp op

Voor veel ouderen zal bovenstaande

het dressoir aan. Dan iets later de

een uitdagend klusje zijn. Ben je niet

leeslamp bij de zitbank, gevolgd door

handig genoeg om zoiets aan te leggen,

de schemerlamp in de keuken. Precies

doe dan een beroep op een familielid.

zoals we het normaal iedere avond met

Met slimme stopcontactschakelaars

de hand doen als we thuis zijn. Mijn

wek je dus de indruk dat je thuis bent,

vrouw gaat altijd wat eerder naar bed

terwijl dat niet zo is. Een effectieve

dan ik. Dus om kwart voor elf gaat voor

anti-inbraak maatregel die je zelf kunt

haar het stopcontactlichtje in de gang

nemen. Inbrekers zullen geen risico

aan, iets later het licht in de badkamer

nemen en jouw huis overslaan. En dat

en nog iets later het lampje op het

is wel zo’n veilig idee! ■


14

FAMILIE | SENIORENkrant

Verwassen badjassen, koude billen, dat soort dingen

Tekst: Sara Kroos Verhalenschrijfster (www.saraschrijfteroplos.nl)

Ze hadden me op zijn minst een stoel

dingen omdat de kersstol uitverkocht

kunnen geven, maar nee hoor. Ik

was.

Een

personeelslid heeft me

zag dat het keukengordijn wat opzij

Het was een week voor Kerst. En het regende

geschoven werd. Ze stonden dus te

natuurlijk. Niet een lekkere flinke bui, maar zo’n

het eerst deze week, ruzie gaan zoeken.

moet je het maar hebben. Wie zet

zeikerige, druilerige, mistige regen. Je wordt er niet in

eens een paar dagen thuis was vanwege

nou zijn moeder of vrouw naast

een keer nat van, maar stiekem heel geleidelijk wel.

de Kerst, plonsde koud water in mijn

Ik zat naast de vuilnisbak aan de voorkant van het huis

gezicht en zei dat het nu echt klaar was.

communicatie thuis liep de laatste

waar ik woon. Daar was ikneergezet door mijn man en

ben ik hierheen gereden. Maar ik zie

week niet zo lekker. Ik had veel

kinderen. Het was fris buiten en ik zat op de grond met

kijken of ik er nog zat. Van je familie

de

vuilnisbak?

nog

‘s

En

dan

morgens heel vroeg.

ook De

kerstrecepten uitgeprobeerd en was

thuisgebracht. Daar ben ik, niet voor Mijn oudste zoon, die eindelijk weer

Voordat ik het wist zat ik in de auto en aan jou dat het erger had gekund. Ik zat tenminste droog.”

bijna dag en nacht in de keuken te

alleen een oude badjas aan. Die badjas droeg ik al een

vinden, waar ik voor het gemak een

week. De afgelopen dagen had ik geen tijd gehad

Ze kwam naast me zitten, dicht

stretcher neer had gezet. Puur door de

om iets leuks aan te trekken.

tegen me aan. De grond was koud

stress waren er een paar appeltaarten

aan onze billen. Gelukkig had ik mijn

aangebrand en ook verwisselde ik de

flanellenkoudebillenonderbroek aan.

suikerpot een keer met de zoutpot.

Die haal ik tevoorschijn zodra de r in

Daarnaast was ik in mijn hoofd continu

van keurig opgestoken zoals ik haar

gaan gillen omdat het touwtje knapte.

de maand komt. Mij krijg je niet gek

bezig met de lijst van genodigden voor

ken. Ze had ook een badjas aan,

Daarna kon ik niet meer stoppen

met een beetje winter. Mijn vriendin

het kerstdiner. Mijn man en ik kregen

in een andere kleur dan de mijne.

met gillen. Mijn kinderen schrokken

heeft niet zo’n broek, dus die kreeg

er flink ruzie over. Hij wilde zijn oudste

“Meid, wat zit jij nou toch te doen?”

daar zo van dat ze me buiten bij de

een koude kont en stond al snel op.

zus met haar kinderen en haar nieuwe

zei ze. “Ze hebben je toch niet bij het

vuilnisbak hadden gezet. De meeste

“Wat zullen we nu gaan doen?” zei

vriend met zijn kroost uitnodigen, in

grofvuil gezet?” “Nee joh, ik zit op de

kinderen houden niet van gillende

ze. “Heb jij je portemonnee bij je?”

totaal acht kinderen. Ik dacht dat ik

vuilnisman te wachten, daar heb ik

moeders. En dat gillen was niet eens

vroeg ik. Ik had de mijne nog snel

gek werd.

een afspraakje mee”, antwoordde ik. Ik

het ergste dat ze de afgelopen dagen

van de keukentafel gepakt. “Ik heb

probeerde er een grapje van te maken,

van me hadden moeten verdragen.

mijn handtas mee kunnen nemen en daar zit van alles in”. Dat was me

Er stopte een auto en mijn vriendin

maar dat lukte niet echt. Ik vertelde

van drie straten verderop parkeerde

haar dat ik vanmorgen om zes uur een

“Heel herkenbaar”, zei mijn vriendin. “Ik

bekend ja. Haar loodzware tas bevat

voor mijn vuilnisbak. Een verdwaasde

runderrollade van de keurslager op de

rende om acht uur in mijn badjas door

altijd minimaal de complete inhoud

blik in haar ogen, haren los in plaats

Schrans stond te braden en dat ik was

Albert Heijn en riep behoorlijk lelijke

van een make-up tafel en daarnaast nog de sleutels van de hele straat en een mobiele telefoon met oplader. We zouden ons wel een tijdje kunnen redden. We stapten in haar auto en reden wat rond in de buurt. Het was inmiddels negen uur in de ochtend. Boven het Van Harinxmakanaal hing

Photo created by valeria_aksakova - www.freepik.com

Bij de kerstperiode hoort een kerstverhaal. Sara

een lage mist. In de meeste huizen was het schemerig, met een vaag licht van de kerstboom.

schreef speciaal voor de

Tot onze verbazing zat een paar straten

Leeuwarder Seniorenkrant

naast de vuilnisbak en aan het einde

een modern sprookje

om te vragen wat er aan de hand was.

met een vette knipoog.

de schrik en keek ons wezenloos aan.

verderop ook een vrouw in haar badjas van die straat nog een. We stopten De eerste vrouw kon niet praten van Ze had een rode badjas aan en droeg een kerstmuts met een witte pompon. Zeer waarschijnlijk was er sprake van een pretraumatische kerststoornis, een aandoening die veel voorkwam in deze tijd van het jaar. De tweede


SENIORENkrant | FAMILIE

15

vrouw had een hond bij zich, die dicht

Het werd een drukke week voor

tegen haar aan zat. Ze vertelde dat ze

alle vrouwen die zich aansloten bij

er samen uitgezet waren. Ze huilde

deze nieuwe beweging. Eerst was

en rook naar oliebollen. Daar was ze

het tijd om een vakantie te boeken

vanmorgen vroeg alvast aan begonnen

in een goed hotel om bij te komen

ter voorbereiding op Oud en Nieuw.

van alle kerststress. Daarna gingen

De Opticien aan huis

we online shoppen om iedere avond Even later zaten er vier dames in

te kunnen dineren in een chic

gekleurde badjassen én een natte

restaurant met bijpassende outfit.

hond in de auto. Het was tijd voor

Flanellen onderbroeken waren streng

een

verboden.

plan,

vonden

mijn

vriendin

We

spraken

duidelijke

en ik. Dit kon niet anders dan een

regels af. Dresscode: zwarte kokerjurk

landelijk probleem zijn. Er zaten vast

met een royaal decolleté en een paar

nog veel meer vrouwen buiten naast

stilettohakken eronder. Gewoon goed

de vuilnisbak. Eerst maar ergens

uitpakken en laten zien wat je in huis

opwarmen, kopje koffie met een

hebt. Verder thuis de boel de boel laten,

broodje erbij en een plan de campagne

je nergens meer iets van aan trekken

maken. De halve stad sliep nog en de

en gewoon verdwijnen. Ze aten maar

meeste restaurants waren nog niet

een Chineesje of een patatje oorlog

open, maar de Hema op de Nieuwstad

met de Kerst. Wij gingen lekker een

gelukkig wel. Er werd direct plaats

weekje uitrusten om pas na de Kerst

voor ons gemaakt. De koffie met een

weer mooi en fris naar huis terug te

stukje warme kerststol erbij kregen we

keren.

gratis toen we ons verhaal vertelden en excuses aanboden voor de badjassen

En zo is het gegaan. Het was werkelijk

en ons slordige uiterlijk. De hond, die

fantastisch! In het hele land zag je

inmiddels de kerstmuts op zijn kop

groepjes vrouwen in de dresscode

had, kreeg een verse bak water met

van ‘De beweging van de gekleurde

een hondensnoepje erbij.

badjassen’.

Onze

beweging

werd

een enorm succes en de media De bedrijfsleider rook nieuws en

besteedde er regelmatig aandacht

belde Omrop Fryslân. Een uurtje

aan. Leeuwarden stond weer volop

later stond er een cameraploeg voor

in de belangstelling als een stad met

onze neus. De reportage kwam live

allure en bruisende ideeën. Wij waren

op de Friese tv-zender en haalde later

tenslotte

het achtuurjournaal ook nog. Met

nieuwe burgemeester Buma kwam

zijn vieren deden we een oproep aan

bij ons langs in het hotel, samen met

alle Nederlandse vrouwen om zich

zijn vrouw. En natuurlijk droeg ook zij

te verenigen in ‘De beweging van de

een sexy kokerjurk met hoge hakken.

gekleurde badjassen’. Het idee was

Sponsoren kwamen in actie en alle

om groepjes te vormen om elkaar op

vrouwen kregen een nieuwe badjas

te vangen en te steunen in de zware

van de Kerstman. Er ontstonden

dagen voor Kerst. Samen ben je altijd

prachtige vriendschappen. Het werd

sterker, ook met een badjas aan.

een Kerst om nooit te vergeten! ■

de

initiatiefnemers.

De

Voor een afspraak of meer informatie belt u met Thuisopticiens Friesland 0518 - 850125 of kijk op www.thuisopticiensfriesland.nl

Stichting Praamvaren Leeuwarden Voor rondvaarten in en om de stad Leeuwarden heeft van oudsher een sterke band met water en is ooit ontstaan uit de samenvoeging van een drietal terpen die gelegen waren aan de oevers van de oude Middelsee.

Om de rijke geschiedenis van de stad te ervaren nemen de schippers en gidsen van de Stichting Praamvaren Leeuwarden je mee op hun pramen om de sporen van dat verleden te ontdekken en daar op enthousiaste wijze over te vertellen. Leuk voor iedereen en speciaal voor oud- en nieuwe Luwwadders. De routes volgen de oude waterlopen van de grachten, singels en riviertjes. Reguliere vaarten vanaf april tot november. In de winter wordt er alleen met groepen gevaren. Speciaal zijn onze winterse snertvaren! S.P.L. is een 100% vrijwilligersorganisatie die op duurzame wijze rondvaarten verzorgt in en om de stad.

WWW.PRAAMVARENLEEUWARDEN.NL


16

SENIORENkrant

Een slim huis heb je zo in de vingers. Kies voor draadloos schakelen. Bedien al ing uw verlicht draadloos! 210x297_sigrid_adv_achtste.pdf

1

05-12-19

11:03

KlikAanKlikUit is o.a. verkrijgbaar bij Gamma, Karwei, Praxis, Hubo en bol.com.

Twinkel-light voor uw mooie en bijzondere momenten!

Voor verzorgde en pijnloze voeten www.pedicuresigrid.nl GEVESTIGD IN CRYSTALIC BUSINESSPARK

Voor afspraken kunt u bellen met: 06-22666198 of mailen naar: info@pedicuresigrid.nl Gratis parkeren • Rolstoelvriendelijk • Ook in de avonduren beschikbaar

Twinkel-light | Reidlânswei 10 | 9254 JH Hardegarijp www.twinkel-light.nl | info@twinkel-light.nl | 06-25369105

Thuiszorg

Patyna

zorgorganisatie

is

die

een

thuis-

andere disciplines en streven naar de

met

kleine

beste zorg voor de cliënt.

teams, bestaande uit (wijk)verpleeg-

WAT IS THUISZORG PATYNA? patyna is een gespecialiseerde organisatie voor zorg in Friesland. We bieden een breed scala aan zorg- en dienstverlening. Van thuiszorg tot en met intensieve verpleeghuiszorg en revalidatie.

kundigen en zorgkundigen, zorg

Mocht u naar aanleiding van boven-

levert aan huis. Het gaat hierbij om

staand verhaal nog vragen hebben of

alle soorten thuiszorg. Wij verstaan

nieuwsgierig zijn geworden dan kunt

hieronder

verpleging,

u vrijblijvend contact opnemen met

nachtzorg, vakantiezorg, hulp in

Thuiszorg Patyna Team Leeuwarden

de huishouding en individuele bege-

tel. 0515 - 72 97 60 ■

verzorging,

leiding. Wij zijn 24 uur, 7 dagen in de week bereikbaar. Wij hebben een nauwe samenwerking

met

huisartsen

en


Basis Eise Eisinga.qxp_Basiskrant CNN 28-08-17 11:55 Pagina 1

SENIORENkrant | KUNST & CULTUUR

17

In Franeker? Bezoek het oudst nog werkende Planetarium ter wereld.

heT OUdsTe nOG WeRkende PlAneTARiUm

Eise Eisingastraat 3, 8801 KE Franeker 0517-393070 www.planetarium-friesland.nl

Een zonnestelsel in je woonkamer? kan dat? in Franeker wel. kom gauw kijken naar het oudste nog werkende planetarium ter wereld! Aan het plafond van de woonkamer

In het nieuwe pand is een inter-

van een prachtig grachtenhuis in

actieve

Franeker bevindt zich het oudste nog

waarin de werking van astronomi-

werkende planetarium ter wereld.

sche instrumenten op een aantrek-

Dit nauwkeurig

model

kelijke manier wordt uitgelegd. Er

van het zonnestelsel werd tussen

is bovendien een filmzaal waar

1774 en 1781 gebouwd door de Friese

doorlopend een documentaire wordt

wolkammer Eise Eisinga. Maar het

vertoond. In de Planetariumkamer

Eise Eisinga Planetarium is méér

krijgt iedere bezoeker uitleg. Breng

dan een planetarium. Het is tevens

ook een bezoek aan de gezellige

een museum dat een uitgebreide

'Brasserie de Stadstuin'. ■

bewegend

tentoonstelling

gebouwd,

verzameling van historische astronomische instrumenten herbergt en dat

kijk voor de openingstijden

aandacht schenkt aan de moderne

en tarieven op

sterrenkunde.

www.planetarium-friesland.nl

ASTRID LINDGREN’S KARLSSON FAN IT DAK

FAMYL JEFOARSTELLING 8+

Voor wie wil is er een nederlandstalig beeldverhaal beschikbaar. Twa foarstellingen op in dei

Pakes en beppes reservearje no foar magyske Krystdagen yn winterske sfear!

14 O /M 30 DESIMBER

columN

Sara schrijft erop los Tekst: Sara Kroos Verhalenschrijfster (www.saraschrijfteroplos.nl)

licHt

In deze decembermaand bepalen

romantisch. Van licht worden we blij.

is het dan snel Kerst. Daar geniet ik

komt er wel. Met ik blijf bij jou. Met

kerstbomen het straatbeeld. Je ziet ze

Misschien omdat we niet zo van het

met volle teugen van. Heerlijk, die

zullen we vrienden zijn. Met ik let wat

overal. In huiskamers, op het station,

donker houden.

lichtjes, warmte en gezelligheid.

op jou. Met let jij dan op mij. Met het

in winkels en ziekenhuizen. Ze zijn er

gras is groen en geef me nu die zoen.

maten.

Veel mensen, waaronder ik, vinden de

Het jaar is nu bijna voorbij, en we

Met de lucht is blauw en ik hou van

Kunstbomen en rasechte sparren.

donkere dagen voor Kerst vervelend.

kijken in deze tijd vaak terug. Hoe was

jou. Met licht voor jou en mij, voor nu

Moderne bomen van hout en metaal.

Ik ben altijd verbaasd als iemand er

het afgelopen jaar voor jou, hoe heb je

en in het nieuwe jaar. ■

Grote

bomen.

geen last van heeft. Neem nou het

het gedaan? Kun je tevreden zijn? Had

uitbundig versierd of sober ingetogen.

opstaan in de winter. Ik wil slapen en

je een succesvol-hard-werken-jaar of

Ze brengen licht in de straten. In

binnen zijn. Het liefst zou ik in een

een geen-werk-dit-jaar? Hoe was het

Leeuwarden zijn de grachten ook nog

holletje kruipen en een winterslaap

met de gezondheid? Met de vreugde

eens sprookjesachtig verlicht. Daar

houden zoals de beer dat doet. Maar

en het verdriet?

wordt een mens toch gelukkig van?

praktisch gezien gaat dat niet samen

in

allerlei

soorten

bomen,

en

kleine

met het gewone leven en alle

Wat 2019 ook gebracht heeft, ik wens

Als het ’s avonds donker wordt, steken

verplichtingen die er zijn. Dus ploeter

jullie een Kerst met licht. Met liefde,

we snel wat kaarsen aan. Wat hebben

ik door. In november krijg ik in de

dromen en verlangens. Met geef nooit

we toch met dat licht? We verlangen

gaten dat het echt winter wordt, in

op. Met ga wel door. Met kom eens

ernaar, we vinden het zo gezellig, zo

december weet ik het zeker. Gelukkig

even zitten. Met rust eens uit. Met je


18

PUZZELPAGINA | SENIORENkrant

�n een mooie prijs! Met de kerstpuzzel is een hele mooie prijs te winnen: een Internet Control Station van KlikAanKlikUit (winkelwaarde € 125,00). In het artikel 'Home alone' leest u er alles over. Stuur de oplossing naar Puzzels: Peter Teeuwen Schrijft over maatschappelijke ouderenvraagstukken, puzzelkoning.

info@leeuwarderseniorenkrant.nl. Succes en veel puzzelplezier!

De puzzelkoning

5-letterwoorden

Ruitpuzzel

Zet de volgende 5-letterwoorden in het raster, zodat alle woorden geplaatst kunnen

Vul het schema hiernaast in. Tot aan het woord van

worden. De laatste letter van het eerste woord is de beginletter van het tweede

10 letters komt er per regel een letter bij. Daarna gaat

woord. DINER, DRAAK, KOPER, KWAST, NICHT, RAMEN, REBUS, REDER, ROEST,

er iedere keer weer een letter af. De volgorde van de

TENOR, THANS, TWIST

letters kan veranderen.

Kerstpuzzel Maak van de volgende lettercombinaties steeds een voorwerp dat met kerst te maken heeft en vul dat in het diagram in. Begin met de eerste en zet die op plek 1 enzovoort. Houd dus dezelfde volgorde aan. Als je alles goed invult, verschijnt er op de gele balk een ander woord dat met kerst te maken heeft.

1.

EENHEID VAN TEMPERATUUR

2.

RELIGIE

3.

BERGMEUBEL

4.

SPLEET

5.

WANDELING

6.

BOEKET

7.

BAGAGEDRAGERS

8.

OM FLESSEN MEE AF TE SLUITEN

9.

ZORG

10.

VOOR SINTERKLAAS

11.

CHRISTELIJKE PERIODE

12.

IETS VLUGGERS, LEVENDIGERS

13.

KLOKJES

14.

TELER

15.

SMAL WATER

16.

MAAL

17.

HERT

18.

MUZIEKNOOT

19.

WISKUNDIG GETAL


19

SENIORENkrant

Arctic | 16 januari Een neergestorte piloot (Mads Mikkelsen) is gestrand in een ijskoude woestenij en zet alles op het spel om een andere zwaargewonde overlevende te helpen voor het te laat is. Joe Penna | Verenigde Staten, 2018, 98 min.

Downton Abbey | 28 januari Het wereldwijde fenomeen 'Downton Abbey' is terug als een speelfilm. De geliefde Crawleys en hun onbevreesde personeel bereiden zich voor op het belangrijkste moment in hun leven. Michael Engler | Verenigd Koninkrijk, 2019, 122 min.

Le Semeur | 20 februari Na de deportatie van alle mannen door het leger van Napoleon III zijn de vrouwen in een bergdorpje bang om kinderloos te blijven en beloven ze de eerste man die in het dorp verschijnt te delen.

BOARNSTERHIM STATE, PRACHTIG GELEGEN EN ZORG OP MAAT

Marine Francen | BelgiĂŤ, Frankrijk, 2017, 98 min.

Lady Bird | 19 maart Lady Bird is een intiem en mooi coming-of-age drama over de 17-jarige Christine 'Lady Bird' McPherson. Het rebelse meisje zet zich af tegen haar eigenzinnige moeder en droomt er van om te gaan studeren in New York.

Wonen met zorg | Zorghotel | Dagverzorging | Thuiszorg T. 085 - 1305767 | www.boarnsterhimstate.nl 4

Greta Gerwig | Verenigde Staten, 2017, 94 min.

Oplossingen puzzels Stuur de oplossing van de kerstpuzzel naar info@leeuwarderseniorenkrant.nl en win een mooie prijs!


02 20

SENIORENkrant

Profile for Devea

Leeuwarder Seniorenkrant 6  

Leeuwarder Seniorenkrant 6  

Profile for devea
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded