Leeuwarder Studentenkrant 52

Page 1

LEEUWARDER STUDENTENKRANT - 2023 - EDITIE DECEMBER - NUMMER 52 -

AI: VRIEND OF VIJAND?

TIJD VOOR CREATIEVE REVOLUTIE

ESTHER IS DE LEKKERSTE BARTENDER VAN LEEUWARDEN!

058


Zelf Bewust Polis

95

€136,

per maand

Vanafje 7g e sluitjijje eigen zorgverzekering af.

Het studentenleven is al duur genoeg. We kunnen

ons dan ook voorstellen datje zoekt naar een

Rekening via onze De Friesland App ingediend?

Dan betalen we deze de volgende werkdag

uit. Ook krijgje vitaal voordeel met ons

voordelige zorgverzekering, die goed bijjouw

vitaliteitsprogramma Samen Fitter. Waarje ook

Polis.

verzekerd van goede zorg. Dichtbij.

wensen past. Daarom hebben wij de Zelf Bewust

bent en watje ook doet, bij ons benje altijd

Ga naar defriesland.nl/goedverzekerd

2


DECEMBER

VOO RWO ORD Voor je ligt onze laatste editie van het jaar. Dat geeft altijd weer een speciaal gevoel. En we knallen het jaar uit met een paar rake artikelen. Na drieënhalf jaar organiseerde de Leeuwarder Studentenkrant eindelijk weer een Lekkerste Bartender van het Jaar-verkiezing. Zeven dames en twee heren waren genomineerd en er werd volop gestemd. Op pagina 4 kun je lezen wie de Lekkerste Bartender van 2023 is geworden. Na Froukje Bouma en Felix Bekkers staat nu oud-hoofdredacteur Friso Visser in de picture. Toen al een creatieve geest met onwaarschijnlijke undercoveracties. Nu nog steeds op veel fronten innovatief bezig. Hij daagt studenten uit om hem te helpen bij zijn Creatieve Revolutie. Zeker onder de studenten is het begrip AI een hot item. Geen wonder dat Klaas Pieter in dit onderwerp wilde duiken. Zo kwam hij er ook achter hoe een lectoraat bij NHL Stenden zich hier al een hele tijd mee bezighoudt.

INHOUDS OPGAVE OPGAVE 05

09

Oma’s soep

Kerst on a budget

08 Creatieve revolutie

11

13

Must-do in de kerstvakantie

AI: Vriend of vijand?

Natuurlijk staan we stil bij de kerstperiode die eraan komt. Lisa verdiepte zich in betaalbare kerstcadeaus, want waarom moet het allemaal zo duur en over de top? Ga voor betekenisvolle geschenken die binnen je studentenbudget passen.

REDACTIELEDEN GEZOCHT!

Ben je nieuwsgierig en vind jij het leuk om te schrijven? Dan zoeken wij jou! Onze arbeidsvoorwaarden zijn prima!

Célina heeft genoeg tips om de komende tijd goed door te komen. Lekker thuis, toch naar een Duitse kerstmarkt, of, nog beter, richting een warm oord vliegen. Het woord “eenzaam” duikt vaak op in deze sombere tijd van het jaar. Zeker onder de ouderen die weten dat er weinig tot geen bezoek komt. Onze krant ging langs bij een activiteit van Oma’s Soep en sprak met een bestuurslid over hoe zij ouderen en studenten bij elkaar brengen. Ilse gebruikt haar column om eens heerlijk tegen al die verplichte familiebezoekjes aan te schoppen. Hoe pakt zij het sociaal gezien aan rond de komende kerstdagen? Wat je ook doet in de kerstvakantie: de redactie van de Leeuwarder Studentenkrant wenst alle lezers een fijne kerst en een gelukkig 2024. Veel leesplezier, Ritsko van Vliet

STUDENTENKRANT 2023

• 5 keer per jaar een uurtje vergaderen in de kroeg onder het genot van een wijntje of een ander drankje. • Betaald krijgen voor je artikelen • Eeuwige roem • Staat goed op je cv • Je mag zelf weten waarover je schrijft! Heb je interesse mail ons dan op info@leeuwarderstudentenkrant.nl of whatsapp naar 06 15 37 22 55. De Leeuwarder Studentenkrant verschijnt 5x per jaar en is de enige Studentenkrant in Leeuwarden

COLOFON Redactie & Silke Baarda, Lisa Bleichrodt, Célina Dalebout, Riemie van Dijk, fotografie: Klaas Pieter Jellema, Ilse Meinsma, Ritsko van Vliet (hoofdredacteur) Vormgeving: Vàlerie MediaVormgeving, www.valeriemediavormgeving.nl Advertenties: Doede Vellema/06 15 37 22 55 info@leeuwarderstudentenkrant.nl Drukker: Mediahuis Noord Uitgever: Devea www.devea.nl Verspreiding: NHL Stenden, van Hall Larensteijn, University Campus Fryslân, dbieb, Popacademie, Mc Donalds, Markt 058, Supermarkten, Horeca enz enz Oplage: 10.000 stuks Online: www.leeuwarderstudentenkrant.nl, www.facebook.com/leeuwarderstudentenkrant Ondanks alle zorg die aan deze uitgave is besteed blijven vergissingen mogelijk. Wij kunnen daar echter geen aansprakelijkheid voor aanvaarden. ©2022

3


STUDENTENKRANT 2023

DECEMBER

Tekst: Silke Baarda Foto’s: Ilse Meinsma

Whoehoe, er is massaal gestemd op de Lekkerste Bartender van het Jaar Verkiezing. En we hebben een winnaar!!

ESTHER VAN SHOOTERS LEKKERSTE BARTENDER 2023 Maart 2020 was Robin van Bar Sybs de laatste Lekkerste Bartender van het Jaar. Nu, na drieënhalf jaar, hebben we eindelijk een nieuwe winnaar. De strijd was al voor de nominatie een onderwerp van gesprek. En dan hebben we het vooral over de Doelesteeg. We willen alle deelnemers hartelijk bedanken voor het (fanatieke) meedoen. Feestcafé & Club Shooters gaat er met de winst vandoor, want Esther is bekroond tot Lekkerste Bartender 2023! We verrasten Esther met een kroon, slingers, heel veel toeters en een camera. Niet alleen om haar te feliciteren, maar ook om haar te interviewen. Want de Leeuwarder Studentenkrant wil natuurlijk alles van haar weten!

Hoe heb je campagne gevoerd? “Shooters had een hele stomme video gemaakt met heel veel lelijke foto’s van mij, waarin ze onze Instagramvolgers vroegen om op mij te stemmen. Hier was ik eerst iets minder blij mee, maar uiteindelijk kon ik er wel om lachen. Ik heb op mijn eigen Instagram met normale foto’s gepromoot, dit vond ik erg leuk om te doen.

Shooters is het leuk dat alle medewerkers van verschillende kroegen elkaar kennen en goed zijn met elkaar. Dit is erg gezellig, zowel achter de bar als op de dansvloer. Naast het personeel vind ik de gekkigheid het allerleukst. Niks is te gek, alles is goed. Je kan echt helemaal jezelf zijn.”

Wat is het grappigste wat je hebt meegemaakt achter de bar?

Wie ben je en wat doe je?

leuk. In mijn vrije tijd ben ik, net als

Vooral omdat ik herkend werd door de

“Ik ben Esther, 21 jaar en werk inmid-

met mijn werk, graag onder de men-

mensen aan de bar.”

“Ik heb zoveel grappige dingen mee-

dels al tweeënhalf jaar bij Shooters.

sen. Ik doe bijvoorbeeld vaak drankjes

Tegenwoordig ben ik fulltime in

met vriendinnen, collega’s en mede-

nadenken. Ik stond een avond achter

dienst. Ik werk bijvoorbeeld

werkers van andere kroegen. Naast

Ga je je na deze winst anders gedragen?

een andere bar dan normaal. Bij een incident moest ik de portier oproepen.

twee dagen op kantoor en

mijn werk in de nachthoreca ga ik ook

drie nachten achter de

graag zelf op stap. Van terrassen bij

en meeschreeuwt op Nederlandse

bar. Hiervoor heb ik

Fellini naar Shooters en van Shooters

nummers. Ik ga niet uit de hoogte

weer naar de Doelesteeg. Ik ben echt

doen, maar blijf liever lekker mezelf.”

gesproken sta. Direct daarna riep ik

Hoe ben je achter de bar beland?

te lang dus stuurde ik ze naar boven

aan de Middelbare Hotelschool gestudeerd. Dit vond ik erg

“Nee, ik blijf de gekke Esther die zingt

een nachtmens.”

Had je verwacht dat je zou winnen?

“Na de coronaperiode was ik achttien

“Nee, totaal niet. Ik vond het heel leuk

en mochten we weer op stap. Toen

om van vrienden en familie te horen

kwam ik ook voor het eerst in Shoo-

dat ze op me hadden gestemd. Ook

ters. Ik kom oorspronkelijk uit Har-

waren er mensen in de kroeg die

lingen, waar maar één kleine club is.

erover begonnen of ernaar

Shooters is een grote club met twee

vroegen. Ik vond het vooral

verdiepingen en veel nieuwe mensen.

heel leuk om mee te

Het personeel viel me gelijk op. Het

doen, het voelde voor

sprak me erg aan hoe iedereen een

mij niet als een

feestje maakte achter de bar. Hier-

wedstrijd.”

door voelde ik me erg welkom en was ik eigenlijk gelijk verkocht. Het leek me dan ook leuk om bij Shooters te

In paniek en uit gewoonte riep ik de portier naar de bar waar ik normaal een andere bar om. Het duurde me en pas daarna riep ik de goede bar om. Portiers kwamen in groten getale bezweet en buiten adem aan bij de goede bar en zelfs toen durfde ik commentaar te leveren dat het wel erg lang duurde. Het was erg grappig omdat ik helemaal niet doorhad wat ik allemaal verkeerd deed.”

Welke openingszin heb je het vaakst meegemaakt achter de bar? “De openingszin die ik iedere zaterdag, meerdere keren hoor is: Mag

werken.”

ik twee Berenburg Cola en je num-

Wat is het leukste aan je baan?

aangeboden met de vraag wat mijn

mer? Daarnaast krijg ik vaak shotjes

“Het leukste aan mijn baan is het personeel. Toen ik hier kwam werken woonde ik nog niet zo lang in Leeuwarden.

4

gemaakt dat ik echt even goed moet

Ik heb heel veel Ruim 2200 leuke mensen stemmen. ontmoet. Ook 1e Esther Club Shooters buiten 2e Amke Cafe de Ouwe Stoep 3e Kimberly Bar Sybs

Snapchat is. Dit kan creatiever hè?”

Hoe wil jij je fans bedanken? “Ik wil natuurlijk iedereen bedanken die op mij heeft gestemd. Maar vooral de mensen die mij zelfs na het zien van mijn lelijkste foto’s de Lekkerste Bartender 2023 vonden. Cheers to that!”


DECEMBER

STUDENTENKRANT 2023

OMA’S SOEP BRENGT STUDENTEN EN OUDEREN SAMEN

Nynke bij opa Simon aan tafel Foto: eigen foto

Wil je meer meedoen met Oma’s soep of een oudere aanmelden voor Oma’s Soep-aan-huis-dagen? Neem dan contact op via Tekst:Ritsko van Vliet Foto: Simon van der Woude

Je hebt het bij Albert Heijn misschien wel eens gezien: Oma’s Soep. Het is vijf jaar geleden door twee studenten bedacht. Naast de soep, die gemaakt is naar authentiek recept van oma, zijn er ook nog Oma’s Pastasauzen en Oma’s Maaltijden. De opbrengst van deze producten wordt ingezet om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Ten minste vijftig procent van de winst wordt gedoneerd aan de Stichting Oma’s Soep.

leeuwarden@omassoep.nl

“Het geeft mij veel energie als ik zie

ruimte is het altijd gezellig druk. Aan

hoe fijn zij het vinden als we langs-

twee tafels wordt dan hard gewerkt,

komen. Ik heb heel goed contact met

zoals wortels schoonmaken en uien

opa Simon. Hij is opgegeven door zijn

snijden. We krijgen deze ingrediën-

dochter. De meegebrachte soep is al

ten gratis mee van groenteboeren

gauw bijzaak, het is meer een middel

en supermarkten. Op de markt staat

om in gesprek te raken. Dan vertel ik

er aan het eind van de middag een

over mijn wereld en hij over de zijne.

vracht aan groente voor ons klaar.

te denken toen ze gevraagd werd

Ook helpen we wel met wat tech-

Echt super.”

eenzaamheid tegengaan door jong

voor Oma’s Soep. “Het hele idee sprak

nische dingetjes. Zo kan opa Simon

en oud samen te brengen. In verschil-

mij direct aan. Ik krijg ook een warm

nu muziek van zijn laptop via de tv

Nynke doet dit nu als studente, maar

lende steden in ons land organiseren

gevoel als ik aan mijn eigen oma

horen. Daar is hij erg blij mee.”

wat als ze afgestudeerd is? “Ik had

studentenbesturen onder andere

denk. Hoe lekker zij kan koken en hoe

De missie van Stichting Oma’s Soep is

eerst niet veel met oude mensen, Oma’s Soep Leeuwarden zit regelma-

maar door mijn werk voor Oma’s Soep

Stichting Oma’s Soep actief. Het

tig bij zorgcentrum Het Andere Wonen

is die houding totaal veranderd. Het

Leeuwarder bestuur organiseert met

Of ze enig idee had dat er zoveel

op het Noordvliet in Leeuwarden. Dan

geeft ook een bepaalde rust in een

behulp van zestig vrijwilligers maan-

eenzaamheid onder de ouderen is?

koken de studenten samen met de

week vol verplichtingen voor NHL

delijkse kookmiddagen in zorginstel-

“Je weet dat het speelt, maar vijftig

oudjes soep, nuttigen die met elkaar

Stenden en Sempiternus. Ik zal dit

lingen voor ouderen, zoals Abbinga-

procent van de ouderen is wel heel

en doen het laatste uur spelletjes.

voor altijd bij mij dragen en dus na

hiem en Het Andere Wonen. Verder

veel. Ze zitten echt in een sociaal iso-

Gemiddeld doen hier twintig senioren

mijn studietijd ook als vrijwilliger be-

zijn er wekelijks Soep-aan-huis-da-

lement. Kinderen wonen ver weg, leef-

aan mee. “In de grote gezamenlijke

tekenisvol bezig blijven.”

gen.

tijdsgenoten overlijden, hun netwerk

De Leeuwarder Studentenkrant sprak

is vaak ook niet meer mobiel. Ik sprak

met bestuurslid Nynke Russchen over

laatst een mevrouw die op acht-hoog

haar ervaringen met dit goede doel.

in een flat zit. Ze verpietert daar

“We zijn nog maar een jaar bezig,

helemaal. Af en toe vliegt een vogel

maar het begint nu goed te lopen,”

voorbij haar raam. Vroeger woonde

aldus de negentienjarige studente

ze in een huis waar genoeg op straat

Verpleegkunde. “Alle acht bestuurs-

gebeurde. Dan is het mooi dat zij re-

leden zijn van studentenvereniging

gelmatig iemand over de vloer krijgt.

Sempiternus, maar het is daar geen

En dat kunnen wij regelen.”

kookdagen. Ook in Leeuwarden is

wij dan ook meehelpen in de keuken.”

onderdeel van. Het is gaaf om op zo’n manier bij te dragen aan de maat-

Niet alleen de ouderen worden er be-

schappij.” Nynke hoefde niet lang na

ter van maar, ook de studenten zelf.

Foto: Simon van der Woude

5


STUDENTENKRANT 2023

D EE PCTEEMMBBEERR S

You need water, Elke dayou Water needs g is anders,

e l k e anders en elke maand i week is s anders.

Waarom een studie met water? • Internationaal carrièreperspectief • Maatschappelijke relevantie • Brede arbeidsmogelijkheden • Innovatief karakter • Ruimte voor ondernemerschap

2 4

Wil je iets betekenen voor de wereld, een studie volgen die bol staat van de innovaties en tijdens je opleiding al werkervaring opdoen? Kies dan voor WaterCampus Leeuwarden. Er zijn opleidingen op mbo-, hbo- en universitair niveau. Volop mogelijkheden dus om in te stromen en door te stromen naar het door jou gewenste niveau. Water daagt je op tal van manieren uit om er werk van te maken. Je kunt echt iets betekenen in de spannende wereld van water en werken aan oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen. Meer informatie? Neem contact op via: 058 - 284 64 50 / info@hvhl.nl


DECEMBER

STUDENTENKRANT 2023

Tekst en foto’s: Lisa Bleichrodt

DE LEUKSTE KERST CADEAUS ON A BUDGET De kerstdagen staan voor de deur, wat betekent: gezelligheid, familie, lekker eten en… de bijbehorende kerstcadeau’s. Je wilt natuurlijk je familieleden flink in de watten leggen, maar als skere student is de kerst financieel gezien geen pretje. Daarom tipt de Leeuwarder Studentenkrant je de leukste kerstcadeaus on a budget!

kaarsen met goedkope materialen

lenders te vinden. Voor ieder wat wils!

zoals oude kaarsresten, lonten en geurige oliën. Het resultaat is een

Kortom, er zijn tal van budgetvrien-

sfeervol en zelfgemaakt cadeau.

delijke manieren om de feestdagen speciaal te maken zonder je bank-

Een gepersonaliseerde kalender

rekening te plunderen. Onthoud dat

nog eens beter voor het milieu. Wat

Ontwerp een gepersonaliseerde ka-

het de gedachte is die telt en met een

wil je nog meer?!

lender met foto’s en belangrijke data

beetje creativiteit kun je prachtige en

van jullie gedeelde herinneringen.

betekenisvolle cadeaus geven zon-

Handgemaakt lekkers

Dit praktische cadeau is het hele jaar

der je budget te overschrijden. Fijne

maar ook om te geven. Jij profiteert

Een doos met zelfgemaakte koekjes,

door bruikbaar. Mocht je nou niet zo

feestdagen!

er namelijk ook gelijk van. Geef dit

cakejes of andere lekkernijen is niet

creatief zijn, dan zijn er op het inter-

bijvoorbeeld aan je broer of zus, zo-

alleen betaalbaar, maar ook per-

net talloze leuke, grappige, inspire-

dat jullie direct kunnen beginnen met

soonlijk en hartverwarmend. Laat je

rende of zelfs ontroerende scheurka-

spelen. Zo vermijd je ook de saaie ge-

creativiteit de vrije loop en verpak je

sprekken over school met die ene oom

baksels mooi in een feestelijke doos

of tante die je eens per jaar spreekt.

of zak.

Een zacht dekentje

Creëer een persoonlijke playlist

Wie wordt er nou niet blij van? Op de

Maak een gepersonaliseerde af-

koudste en donkerste dagen van het

speellijst met favoriete nummers van

jaar heerlijk wegzakken op de bank

de ontvanger. Dit is niet alleen een

onder een dekentje met je favoriete

echt budgetvriendelijk cadeau (lees:

Netflixserie. Een dekentje kun je voor

gratis), het laat ook nog eens zien dat

weinig geld aanschaffen bij de Action

je echt hebt nagedacht over wat je de

en is gegarandeerd een cadeau waar

ontvanger wilde geven.

Gezelschapsspelletjes Sinds de coronatijd is het weer helemaal in: gezelschapsspelletjes spelen. Niet alleen superleuk om te krijgen,

ieder mens gelukkig mee is.

Organiseer een filmavond Een zelfgemaakt fotoboek

Iets cadeau krijgen wat je samen kunt

De leukste cadeautjes om te krijgen

doen, is vaak nog veel leuker dan iets

zijn natuurlijk de persoonlijke ca-

waar je in je eentje van kunt genie-

deaus. Met een zelfgemaakt fotoboek

ten. Mensen houden er nou eenmaal

laat je zien dat je echt om iemand

van om hun geluk te delen. Koop een

geeft, zonder daar honderden euro’s

mooie kaart en schrijf daarin dat

aan uit te hoeven geven. En voor de

de ontvanger van dit cadeau een

niet-crea-bea’s onder ons: je kunt

filmavond kan verwachten met alles

tegenwoordig via het internet heel

erop en eraan: popcorn, een heerlijke

gemakkelijk fotoboeken in elkaar

zitplek en een drankje erbij. Je kunt

knutselen ;-)

het zo gek maken als je wilt, je kunt namelijk zelfs nog even sparen om

Sneup eens rond op Vinted

dit cadeau te financieren. Je kunt

Vinted staat vooral bekend staat

het namelijk toch niet meteen geven,

om tweedehands kleding, maar wist

aangezien je eerst kerst aan het vie-

je dat je er ook speelgoed, boeken,

ren bent.

kookgerei en noem zo maar op kunt vinden? Een tweedehandscadeau is

DIY-kaarsen

niet alleen goedkoper (en dus beter

Een cadeau waar jij ook plezier uit

voor jouw portemonnee), maar ook

haalt: kaarsen maken. Maak zelf

7


STUDENTENKRANT 2023

DECEMBER

‘TIJD VOOR CREATIEVE REVOLUTIE’

Tekst: Riemie van Dijk Foto: Silke Hoeksma

Zijn tijd als hoofdredacteur bij de Leeuwarder Studentenkrant is alweer een ver verleden. Toch ondervindt Friso Visser (38) nog steeds de positieve invloed van die periode. Het rebelse van toen heeft zich vertaald in het teweeg willen brengen van een creatieve revolutie. Geen oplossingen opleggen, maar iedereen ruimte geven te ontdekken wat voor hen werkt. Studenten die zich aangesproken voelen, kunnen zich bij hem melden.

Serie van experimenten

alleen niet te veel blote konten in de

Op een gegeven moment bedacht

krant stoppen, dat vonden de scholen

Friso dat hij ook over andere dingen

toen niet cool.”

wilde schrijven. “Ik kwam met een serie experimenten die ik samen met

Brainstorm Bijbel

mederedactielid Felix uitvoerde.

Inmiddels ligt zijn studententijd

We gingen bijvoorbeeld undercover

alweer een tijdje achter hem en is

als rolstoelgebruikers of blinden om

Friso een échte schrijver. “Dat had

te kijken of de kroeg wel klaar voor

ik nooit gekund zonder de ervaring

ons was. Of we verkleedden ons als

van de Studentenkrant. Mijn eerste

zwerver om te ervaren hoe een dag in

boekje uit 2016 heet simpelweg ‘Een

hun leven voelde. Het was fantastisch.

Leuk Boek’, een relatiegeschenk van

Er ging ook altijd een fotograaf mee,

vijftig pagina’s voor mijn toenmalige

zodat er coole foto’s kwamen van de

klanten. In januari 2024 verschijnt

gekke dingen die wij deden.” Glimla-

mijn ‘Brainstorm Bijbel’ van 236 blad-

chend: “Hoe leuk is het dat je betaald

zijden.” Die bijbel staat vol met tips en

wordt om experimenten te doen?”

tricks die hij dagelijks uit de kast haalt

Rebelsheid Studentenkrant

bij zijn werk voor Brain Fuel. “Daar

Na het vertrek van Froukje volgde

houden we ons bezig met het ontwer-

Friso haar op als hoofdredacteur. Een

pen en begeleiden van brainstorm-

rol die hij op karakteristieke wijze

sessies en innovatietrajecten. We zijn

invulde. “Met het team om tafel ons

facilitators en procesbegeleiders, we

afvragen: hoe houden we de krant

vertellen mensen niet hoe het moet,

interessant en leuk? Ik was altijd op

maar laten hen zelf ideeën bedenken

zoek naar balans: lachen, gieren,

we voorgesteld eerst een sessie met jongeren zelf te doen. Die mochten schieten op wat het fonds zelf had

Wie gaat de revolutie leiden? Friso is niet van plan ooit ‘groot te

bedacht om daarna zelf de creatieve

worden’. “Mensen zeggen wel eens:

rol te pakken. Dat resulteerde in een

doe niet zo kinderachtig. Nou, ik hoop

mooie en succesvolle campagne.” Ook

dat ik voor altijd kinderachtig blijf.

en uitvoeren.”

helpen Friso en zijn team al twee jaar

Wel wil deze kleine man grootste

om Gasunie intern te verduurzamen.

dingen doen en dat gaat volgens mij

je slimmer van werd. Studenten zijn

Opdrachtgevers komen uit verschil-

“Een fantastisch project. Medewer-

nu al best goed. Noem het ADHD of

leergierig. En ik was altijd op zoek

lende hoeken. Van Nike tot Green-

kers hebben volop ideeën over hoe de

een neurodiversiteit, maar mijn brein

naar nieuwe dingen, dingen die niet

peace, van de Gemeente Leeuwar-

organisatie groener kan. Wij helpen

werkt anders dan die van de meeste

eerder zijn gedaan. Dat was de re-

den tot aan Disney. “Zo kwam het

het traject te ontwerpen en sessies

mensen. En ik ben ervan overtuigd dat

belsheid van de Studentenkrant: als

Wereld Natuurfonds bij ons met de

en workshops te geven over creatief

er andere breinen en andere werk-

schrijvers hadden we de vrijheid om

vraag: hoe zorgen we dat jongeren

denken, storytelling, samenwerken en

wijzen nodig zijn om een creatieve

te doen wat we wilden. We moesten

(plant)aardiger leven? Toen hebben

het testen van innovatie.”

revolutie teweeg te brengen. Er zijn

brullen maar altijd ook artikelen waar

Weg met ‘one trick pony’s’ De meeste mensen zijn gewend aan vergaderingen, maar er zijn ook manieren die beter bij de mens of de situatie passen, stelt Friso. “Mensen zijn gemaakt tot een soort van one trick pony’s’: de hele dag vergaderen. Blijkbaar los je zo geen vraagstukken op, dus moet je met nieuwe processen komen. Het is een beetje alsof de hele wereld samen ontevreden aan het voetballen is en niet weet dat er ook andere sporten bestaan. Maar misschien werkt tennis of waterpolo veel

zoveel problemen op de wereld. Het is tijd voor systeemverandering. Het liefst op een positieve manier.” Reden voor Friso om opleidingen en studenten van nu op te roepen hem te helpen in de creatieve revolutie die hij voor ogen heeft. “Studenten die voelen ‘Ik wil de creatieve revolutie leiden’, roep ik op mij te volgen via LinkedIn. De eerste die toezegt zich te verbinden aan de creatieve revolutie krijgt een gratis exemplaar van mijn nieuwe boek. Zonder studenten gaan we de revolutie niet winnen.”

beter voor jou. Zo ook met vergaderen. Misschien past een brainstorm of hackathon veel beter bij je. Gelukkig gaat het steeds beter op veel plekken, zoals bij de opleiding Leisure & Events Management. Die begrijpen wat de Foto: Marenthe Smedinga

8

wereld nodig heeft.”

Op de pagina hiernaast een artikel van tien jaar geleden over de zwerver-challenge van de redacteuren Friso en Felix.


DECEMBER

STUDENTENKRANT 2023

Tekst: Friso Visser & Felix Bekkers Fotografie: Jochem Schuiling

ARTIKEL UIT 2014

ZWERVERS CHALLENGE Wij zijn al tijden gefascineerd door zwervers. Niet zozeer omdat ze voor vijf euro prachtige fietsen verkopen of omdat we bang zijn dat we na onze mislukte studie ook zo eindigen, maar omdat we ons moeilijk kunnen inleven in daklozen. Wat drijft een dakloze? Hoe voelt het om te zwerven? Om antwoord te krijgen op deze levensvragen gingen Felix en Friso op zwerverstocht. Haantjes die ze zijn, daagden ze elkaar uit in drie zwerver-challenges: 1. Wie scoort het meeste eten uit vuilnisbakken? 2. Wie weet het meeste geld bijeen te bedelen? 3. Wie dompelt zich het beste om in het zwerversbestaan?

De grap is er af twee blikken liggen. Ontdekken dat

CHALLENGE 3: WIE DOMPELT ZICH HET BESTE ONDER IN HET ZWERVERSBESTAAN?

die niet zijn gestolen, is het mooiste

Winnaar: gelijkspel.

Dan maar weer bier drinken. Thuis (lees: kartonnen doos) hebben we nog

moment van onze dag. Lurkend aan ons lauwe pils vragen we ons af of wij

Friso en Felix werden allebei als

als undercover zwervers inmiddels in

gelijkwaardigen onder de daklozen

de wereld van daklozen passen. Om

gezien.

antwoord te krijgen op deze vraag zit er maar één ding op: een echte

Het spelen van het spel voelde

dakloze ontmoeten. Nu is het is vrij

uiteindelijk niet goed: spottend en

lastig om een zwerver te vinden,

respectloos. Wat begon als een dag

drugs. Heroïne gaat ons wat te ver,

want ze zwerven rond. Vandaar dat

met kinderachtige uitdagingen en

maar een joint vinden we wel in het

ze het zwerver noemen. Gelukkig

slechte grappen liep eigenlijk uit op

hebben we al snel te pakken, maar

daklozenplaatje passen. Zonder

herinnert Friso zich nog een opvang

een confrontatie met de waarheid:

de stereotype walk nog niet. Daarom

geld op zak zit er maar één ding

voor drugsverslaafden. We bellen

een kil, eenzaam en onzeker bestaan.

ontbijten we met twee glazen wijn

op: bedelen. Dit blijkt lastiger dan

aan bij een enorme, beveiligde

Dat is lastiger te verteren dan een slok

en strompelen daarna het centrum

verwacht. Veel lastiger. Mensen lopen

deur, denk aan een hemelpoort.

bedorven koffie en een aangevreten

van Leeuwarden in. In een steegje

met afschuw in een grote boog om

Niemand doet open. Binnen enkele

banaan.

vol graffiti, bouwpuin, gebroken glas

ons heen. Als blikken konden doden,

ogenblikken komt er steeds meer volk

en goedkope halve liter bierblikken,

dan waren wij nu gevierendeeld,

onze kant op fietsen en rennen om

creëren we onze uitvalsbasis (hierna

in de fik gestoken en door de goot

ook voor de deur plaats te nemen:

te noemen: thuis). Op naar de

gespoeld. Gelukkig heeft Felix

drugsverslaafden. De eerste gebruiker

vuilnisbakken. Onwennig, alsof je voor

minder problemen met blauwtjes

die wij spreken komt ons bekend voor:

het eerst seks hebt, duiken we de

lopen dan Friso, die trillend en

deze man heeft ons vroeger wel eens

vuilnisbak in. Friso stuit op een kwart

doodonzeker op drie meter afstand

een fietsje of twee geprobeerd te

banaan en wat hamburgersaus, bijt

blijft staan. Na gevoelsmatig 150

verkopen. Maar een gesprek is niet

nog eens spreekwoordelijk op zijn

mensen te hebben gevraagd om

mogelijk: hij slaat enkel wartaal uit.

tanden en slikt door. Felix staat nog

een aalmoes blijft de teller op niets

Met een andere verslaafde (drug of

net niet te kokhalzen. Deze battle is

steken. Resultaat: 0 euro + een flink

choice: heroïne) blijven we geboeid

niet aan hem besteed.

minderwaardigheidscomplex.

praten. Hij is welbespraakt en zijn

CHALLENGE 1: EET ZOVEEL MOGELIJK UIT EEN VUILNISBAK

CHALLENGE 2: HAAL ZOVEEL MOGELIJK GELD OP

Winnaar: Friso

Winnaar: Felix

Friso:

Felix:

ouders.” Na het aanhoren van zijn

Een kwart banaan

Helemaal niets. Maar hij heeft wel

halve levensverhaal vraagt hij: “En

1 stukje mais

gebedeld bij:

jongens, wat is jullie verhaal? Bij

Een beetje hamburgersaus

7 bejaarde dames

welke nachtopvang slapen jullie?”

Een slok rood uitgeslagen koffie

4 vrouwen van boven de 40

Triest en beschaamd druipen we af,

Een aangebroken blikje Coca Cola

2 mannen van middelbare leeftijd

terwijl hij ons nog tipt om nooit aan

Een flinke hap uit een broodje

1 meisje van 15 dat aan het pinnen

de heroïne te beginnen. Als echte

pindakaas

was

zwerver gezien worden: gelukt.

Regenwater uit de regenpijp

1 oliebollenkraam

Geconfronteerd worden met het echte

Felix:

Friso:

Niets. Er kwam meer eten uit dan erin

Helemaal niets. Hij durfde niet.

ging.

Chicken.

Klaar voor de start: af!

Aalmoes?

Oude kleren aan, gaten erin scheuren

Next item op de zwerverschecklist:

en kettingsmeer op het gezicht aanbrengen. De stereotype look

ogen stralen van wilskracht. Toch zit hij in een negatieve vicieuze cirkel waar hij zelf niet uit kan komen. Duidelijk geëmotioneerd vertelt hij: “Ik heb dingen gedaan waar ik niet trots op ben man, ik stal van mijn

daklozenbestaan: pijnlijk gelukt.

9


STUDENTENKRANT 2023

DECEMBER

“Het ziekenhuis van e e n a n d ere kant ervaren als facilita ir medewerker” HESSEL JONKER IS 19 JAAR OUD EN ZIT IN HET EXAMENJAAR VAN DE OPLEIDING TOT PERSOONLIJK BEGELEIDER. HESSEL: “VANAF HET BEGIN VAN DE ZOMERVAKANTIE IN 2023 BEN IK WERKZAAM ALS FACILITAIR MEDEWERKER IN VOORNAMELIJK HET HARTCENTRUM BINNEN HET MCL.” MET VEEL PLEZIER HEEFT HESSEL DE HELE ZOMERVAKANTIE KUNNEN WERKEN OP VERSCHILLENDE AFDELINGEN BINNEN HET HARTCENTRUM VAN HET MCL. HIER HEEFT HIJ SAMEN MET HET VASTE TEAM VAN DE HARTBEWAKING VEEL LEUKE DIENSTEN GEHAD. Hessel: ‘Hier heb ik ook een inzage gekregen in de ziektebeelden van de patiënten en de operaties die uitgevoerd worden in het hartcentrum. Na de zomervakantie ben ik gaan werken in de weekendpool, waar ik vaste uren heb op vaste afdelingen. Dit doe ik met veel plezier samen met een collega die dezelfde dienst heeft. We werken op leuke en verschillende afdelingen, waar we tussen de werkzaamheden door ook leuke verhalen van patiënten te horen krijgen. Zo is het tussen de werkzaamheden door ook nog eens gezellig.’ Ontzettend leuk om ervaring op te doen Samen met dit leuke team ondersteunt Hessel de verpleegkundigen. Dit doen ze door niet alleen de kamers schoon te houden, maar ook de gangen. Daarnaast worden voorraden op peil gehouden en bevoorraden we de afdelingen. Hessel: “Omdat ik passie heb om verpleegkundige te worden, leek het me ontzettend leuk om ervaring op te doen binnen het ziekenhuis. Door werkzaam te zijn bij het MCL heb ik het ziekenhuis als eerste van een andere kant kunnen ervaren, vanaf de kant van facilitair medewerker. Zo ben ik al bekend in het ziekenhuis en hopelijk klaar voor een klinische stage hier in het MCL.”Hessel kijkt erg uit naar 2024, waarin hij samen met het team weer klaar staat voor patiënten en medewerkers om weer een mooi en productief jaar te volbrengen.

“Omdat ik passie heb om verpleegkundige te worden, leek het me ontzettend leuk om ervaring op te doen binnen het ziekenhuis.” Fixed amount per month

- HESSEL JONKER

Bekijk al onze vacatures op www.werkenbijmcl.nl 10


DECEMBER

STUDENTENKRANT 2023

MUST-DO’S IN DE KERSTVAKANTIE De kerstvakantie staat weer voor de deur. Om ervoor te zorgen dat je je tijdens je vrije weken niet verveelt, heeft de Leeuwarder Studentenkrant de beste ‘must-do’s’ voor je op een rijtje gezet. Van typische kerstactiviteiten zoals het versieren van je eigen kerstballen tot het pakken van het vliegtuig richting de zomer.

Tekst en foto’s: Célina Dalebout

Wat is een kerstvakantie zonder kerstmarkt? In Leeuwarden is op 16 en 17 december de kerstmarkt te vinden bij de Blokhuispoort. De oude gevangenis wordt dan helemaal omgetoverd tot een waar winterparadijs met een scala aan kraampjes, gevuld met de lekkerste hapjes en de leukste cadeautjes. Ideaal als je nog op zoek bent naar dat perfecte last-minute kerstcadeautje. Als je liever Leeuwarden ontvlucht en een kerstmarkt over de grens

winkelstraten hangen vol lichtjes,

wilt bezoeken, kun je ook naar

waarmee je helemaal in de kerstsfeer

Weichnachten in Leer gaan, vlak over

kunt komen. Dus trek je warmste jas

de Duitse grens. Zorg er wel voor

aan en geniet van de frisse lucht en

dat je met een lege maag vertrekt,

winterse gezelligheid. Als je meer van

want daar vind je vooral veel lekkere

de natuur houdt, is een wandeling

eetkraampjes. Van echte braadworst

in het bos van Ypey ook altijd een

met glühwein tot churros met warme

aanrader. Zorg wel voor goede

chocolademelk.

schoenen, want met al die regen in Nederland kan het daar nog wel eens

Wij hopen op een witte kerst,

modderig worden.

maar ook als dat dit jaar weer niet het geval

Ben jij een echte creatieveling

is, is een leuke

en blijf je liever binnen met deze

stadswandeling alsnog heel gezellig. De

donkere dagen? Plan dan een kerstknutselmiddag met je vrienden. Knutselen klinkt misschien een beetje suf, maar geloof ons, dat hoeft het zeker niet te zijn! Verzamel je beste vrienden en maak zelf de leukste kerstversieringen, van zelfgeschilderde kerstballen tot

hapjes ook samen maken. Zelf koekjes

kan, maar gelukkig hebben we

bakken of een gingerbreadhuisje

een hele mooie schaatsbaan in

versieren is niet alleen erg leuk, maar

Leeuwarden. In de 11stedenhal scoor

ook nog eens ontzettend lekker.

jij al een kaartje voor 6,50 euro, waarmee je de hele donderdagavond

Twee vrije weken betekenen ook

op de baan kan genieten. Dit blijft

extra tijd voor feestjes. Hoewel de

leuk, of het nu met familie, vrienden of

kroegen vast en zeker druk bezocht

met die ene leuke date is.

zullen worden, is het allerleukste feestje natuurlijk met oud en nieuw.

En mocht je helemaal klaar zijn met

Of je nou gezellig de stad in duikt

Nederland en het slechte weer, heb

of het bij een uit de hand gelopen

je geen deadlines en heb je echt

huisfeestje houdt (want ja, dat is niet

behoefte aan de zon, dan is lekker

heel onwaarschijnlijk tijdens oud en

op vakantie ook altijd nog een optie.

nieuw): de jaarwisseling moet wel

Waar het bij ons winter is, is het

gevierd worden. Als je de stad in

ergens anders zomer en een beetje

gaat, vergeet dan geen bezoekje te

extra vitamine D doet niemand

brengen aan de beste bartender van

kwaad. Zo kun je naar landen als

Leeuwarden in 2023!

Aruba, de Dominicaanse Republiek of Zuid-Afrika. Naast het lekkere weer

Als je op zoek bent naar wat meer

is dit ook de manier om ultiem op te

adrenaline dan zijn er de hele

laden zodat je helemaal klaar bent

vakantieperiode de Bright Nights

voor een nieuw schooljaar.

in Walibi Holland. De meesten

handgemaakte slingers. Met kerstmuziek op de achtergrond en wat hapjes en drankjes erbij vliegen de uren zo voorbij. Als je helemaal in een doe-het-zelfbui bent, kun je die

zullen hun Fright Nights-variant wel kennen, maar wisten jullie dat er ook een wintereditie is? Het hele park wordt dan omgetoverd tot een echt winterwonderland! Perfect voor na oud en nieuw als je al die kerstactiviteiten wel hebt gezien. Ook kun je tijdens de vakantie gratis reizen met het openbaar vervoer, wat ideaal is als je met een grotere groep gaat. Deze tip is wat cliché, maar laten we eerlijk zijn, de kerstvakantie is toch niet compleet zonder op z’n minst 1x op schaatsen te hebben gestaan. De kans is klein dat dit op natuurijs

11


STUDENTENKRANT 2023

DECEMBER

VANA45F € 22, *

of € 26, 95 per maand!

URSUS facebook.com/sportcentrumursus facebook.com/URSUS247

12

URSUS 24/7

Leeuwerikstraat 119-121 Soldatendijkje 6 8916 CC Leeuwarden 8924 JM Leeuwarden Tel. 058 215 2959 Tel. 058 785 04 63


DECEMBER

STUDENTENKRANT 2023

AI: JE BESTE VRIEND OF VIJAND? ChatGPT – je hebt er vast weleens gebruik van gemaakt. Deze intelligente chatbot, ontwikkeld door OpenAI, is in staat om je met van alles en nog wat te helpen. Heb je een spelling- en grammaticacheck nodig? Of een beknopte samenvatting van een lange, ingewikkelde tekst? AI biedt een scala aan mogelijkheden, maar die zijn niet zonder uitdagingen en gevaren. In dit artikel lees je over de veelbelovende mogelijkheden, maar ook over de potentiële risico’s.

Tekst Klaas Pieter Jellema Foto’s: Ilse Meinsma & Ritsko van Vliet AI gegenereerde afbeeldingen gemaakt door docenten van CMD NHL Stenden

De opkomst van kunstmatige

deze systemen leren van historische Een van de meest opmerkelijke

woorden. Onze redacteur moest er

intelligentie (Artificial Intelligence,

gegevens die inherente vooroordelen

mogelijkheden van AI is machine

nog flink aan sleutelen. Zo zie je maar

AI) heeft onze wereld ingrijpend

kunnen bevatten. Een voorbeeld

learning, waardoor systemen zichzelf

weer dat AI een goed hulpmiddel

veranderd. Deze geavanceerde

hiervan is dat je eigenlijk altijd witte

kunnen aanpassen en verbeteren

is, maar dat het de mens nog niet

technologie heeft het vermogen om

mannen van middelbare leeftijd te

naarmate ze meer gegevens

vervangt.

te leren, te begrijpen en autonome

zien krijgt wanneer je AI vraagt om

verwerken. Dit opent de deur naar

beslissingen te nemen en kan in

foto’s van een CEO te tonen.

efficiëntere processen in bedrijven,

diverse sectoren worden toegepast.

nauwkeurigere voorspellingen in

Wist je bijvoorbeeld dat Google

De technologische revolutie gaat

financiën en zelfs baanbrekende

DeepMind met iets heel interessants

ook gepaard met de angst voor

ontwikkelingen in de medische

bezig is, iets waar de medische wereld

massale werkloosheid als gevolg

wereld, zoals het zonet genoemde

en technologie samenkomen? Het

van automatisering. Banen die

Google DeepMind. Tegenwoordig zijn

wil kunstmatige intelligentie inzetten

routinematig zijn, lopen het risico

er ook veel geavanceerde chatbots.

om kanker sneller te diagnosticeren

(deels) te worden overgenomen door

Natuurlijke taalverwerking stelt

en het helpt in Japan al met

geavanceerde machines, waardoor

computers in staat om menselijke

borstkankerscreenings. AI wordt

de noodzaak ontstaat voor her- en

taal te begrijpen, wat resulteert

ingezet om een vroege diagnose

bijscholing om de arbeidsmarkt aan

in chatbots met spraakgestuurde

te stellen of bepaalde dingen uit te

te passen aan de snel veranderende

interfaces die de communicatie tussen

sluiten. Hierdoor heeft de medisch

technologische omgeving. Er zal

mens en machine transformeren.

veel veranderen voor bijvoorbeeld

expert er minder lang werk van

programmeurs, accountants en

en kan er meer aandacht en tijd

De snelle vooruitgang in AI brengt ook

aan de patiënt worden besteed.

morele dilemma’s met zich mee. Het

Erg interessant, maar dit brengt

risico op privacy inbreuk is aanzienlijk,

natuurlijk ook risico’s met zich mee.

Kortom, terwijl de mogelijkheden van

aangezien AI-systemen enorme

Want wat als de computer een

AI onze samenleving veel nieuwe en

hoeveelheden gevoelige gegevens

verkeerde diagnose stelt? Dat kan

bijzondere mogelijkheden bieden,

verwerken. Bovendien bestaat het

levensgevaarlijk zijn.

is het van cruciaal belang om de

gevaar van onbedoelde discriminatie

potentiële gevaren in te zien en

en bias in algoritmes, aangezien

aan te pakken. Een evenwichtige

reclame- en contentmakers.

benadering, waarbij ethische overwegingen en maatschappelijke impact centraal staan is noodzakelijk. Op die manier kan de volledige potentie van AI benut worden en blijven de risico’s beperkt. Hopelijk ben je zo voldoende geïnformeerd, mede door AI zelf. Dit artikel is namelijk met behulp van ChatGPT geschreven. ChatGPT werd gevraagd om een tekst over de mogelijkheden en de potentiële gevaren van AI te schrijven. De informatie uit de tekst is gebruikt als input voor dit artikel. ChatGPT deed Lector Klaas Dijkstra in gesprek met potentiële studenten bij de Open Dag van NHL Stenden.

wat gevraagd werd, maar de tekst was saai en bevatte veel ingewikkelde

Lectoraat Computer Vision & Data Science NHL Stenden Recente ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) tonen aan dat leren van gegevens baanbrekende resultaten oplevert voor bijna alle toepassingen, met name op ingewikkelde toepassingsgebieden zoals beeldverwerking, natuurlijke taalverwerking en audioverwerking. De belangrijkste ingrediënten die nodig zijn voor de succesvolle toepassing van AI zijn modellen, data, experts en veel rekenkracht. Bij het lectoraat Computer Vision & Data Science van NHL Stenden komt dit allemaal samen. Studenten van verschillende niveaus en disciplines, docent-onderzoekers en bedrijven werken met elkaar aan real-life projecten in een complexe en internationale context. Dit creëert een inspirerende omgeving die het leren bevordert en resultaten behaalt die van echte toegevoegde waarde zijn. Lector Klaas Dijkstra in de Leeuwarder Courant van 2 november j.l.: “Nadenken, programmeren, verbeteren. Als je het in de vingers hebt, kan je heel erg veel met kunstmatige intelligentie. Het is eigenlijk een Zwitsers zakmes. De technologie is ‘enabling ’, je kan er door slim onderdelen te verbinden echt heel veel mee doen. En die ontwikkeling blijft doorgaan. Dit is echt nog maar het begin.’

13


STUDENTENKRANT 2023

D N S EEOPCVTEEEM M MBBBEEERRR

Blij met je nieuwe aankoop? Registreer ’m in de Stop Heling-app!

Blij met je nieuwe aankoop?

Je hebt net iets nieuws gekocht. Een laptop, een TV, een fiets of eindelijk die mooie armband. Diefstal of verlies is het laatste waar je nu aan denkt. Houd dat onbezorgde gevoel vast en registreer je aankoop in de Stop Heling-app. Met de handige barscanner is dat zo gepiept. Waarom de Stop Heling-app? N]^b ^Y kUUfXYjc``Y gdi``Yb [Yghc`Yb3 ;YVfi]_ XUb ^Y `]^gh jUb Y][YbXcaaYb ]b XY Ghcd <Y`]b[!Udd kUbbYYf ^Y UUb[]ZhY XcYh V]^ XY dc`]h]Y" KcfXh ^Y Y][YbXca hYfi[[YjcbXYb3 8Ub kYYh XY dc`]h]Y X]fYWh XUh ^]^ XY fYW\haUh][Y Y][YbUUf VYbh" JYfnY_Yf]b[ UZg`i]hYb cZ gW\UXY Xccf[YjYb3 >Y \YVh aYhYYb YYb jc``YX][Y `]^gh jccf ^Y jYfnY_YfUUf"

Registreer ’m in de Stop Heling-app!

Welke spullen kan ik registeren? 8Y Ghcd <Y`]b[!Udd ]g Yf jccf U``Y kUUfXYjc``Y gdi``Yb" Gdi``Yb aYh YYb gYf]YbiaaYf fY[]ghfYYf ^Y gbY` aYh XY VUfgWUbbYf" 8Yb_ UUb YYb acV]Y`Y hY`YZccb hUV`Yh hY`Yj]g]Y WcadihYf Z]Yhg cZ gWcchYf" <YV ^Y kUUfXYjc``Y gdi``Yb ncbXYf gYf]YbiaaYf ncU`g _ibgh Ubh]Y_ cZ ^ikY`Yb3 8Ub id`cUX ^Y YYb Zchc" Ja, ik wil de Stop Heling-app! 8ckb`cUX XY Udd cd ^Y hUV`Yh cZ hY`YZccb" GWUb gYf]YbiaaYfg jUb ^Y Y][YbXcaaYb cZ id`cUX YYb Zchc" AU]` YYb _cd]Y bUUf ^YnY`Z Yb VYkUUf X]Y [cYX"

Maak het dieven niet te makkelijk Download de Stop Heling-app, registreer je waardevolle spullen en krijg gestolen of verloren spullen sneller terug! Check ook de tips op stopheling.nl.

RO_winkel flyer_StopHellingNW.indd 1

12-08-16 15:39

RO_winkel flyer_StopHellingNW.indd 2

18

12-08-16 1


DECEMBER

STUDENTENKRANT 2023

het Nederlands aan te bieden en

ontspanningsoefeningen. ‘Ik merkte

het aantal buitenlandse studenten

dat ze het vooral heel moeilijk vinden

op masteropleidingen in Nederland

om over hun problemen te praten, en

te beperken. Daarmee willen ze de

dat een gesprek vaak al helpt.’

universiteit in eerste plaats voor

Ze wilde het probleem aankaarten

‘onze eigen kinderen’ houden.

met haar fotografie en kwam tot het project Mooiste tijd van je leven

Wat betekent het voor islamitische

. Uit haar eigen kring, via-via en

studenten?

middels een oproepje vond Bos zeven

De PVV wil de islamisering van

studenten die hun verhaal willen

PVV grootste partij: wat betekent dat voor studenten?

geen islamitische scholen, korans en moskeeën. Zij willen islamitisch

Is studententijd wel ‘mooiste tijd van je leven’?

(bron: studenten.com)

onderwijs geheel verbieden.

(bron: Leeuwarder Courant)

Wat is de PVV van plan met de

Wat zegt de PVV verder over

Al zo’n jaar of vijf ziet docent en

In overleg greep het

verhoging van de studieschuldrente

onderwijs?

fotograaf Mijke Bos dat studenten

StudieSuccesCentrum de expositie

en de compensatie van de

De PVV is tegen het samenvoegen

steeds meer druk ervaren. ‘Daar wilde

aan om de eigen bekendheid te

pechgeneratie?

van het hbo en wetenschappelijk

ik iets mee.’ Ze fotografeerde en sprak

vergroten en een welzijnsweek

De PVV heeft zelf geen

onderwijs. Zij willen het

zeven studenten, zij vertellen over

te organiseren. Deze heeft de

specifieke plannen voor de

beroepsonderwijs vanaf vmbo

hun problemen én oplossingen tijdens

titel van Bos’ project gekregen en

hogere studieschuldrente. In

tot en met hbo versterken. In hun

de welzijnsweek bij NHL Stenden.

hierin is aandacht voor mentale

hun partijprogramma staat ook

partijprogramma staat niet uitgelegd

De studententijd zou voor jongeren

problemen die studenten ervaren

niets over de compensatie van de

hoe ze dit willen doen.

de ‘mooiste tijd van je leven’ zijn.

en de mogelijkheden die er zijn

Nederland beperken. Dat betekent:

delen. Met elk van hen hield ze lange gesprekken. ‘Die heb ik opgenomen, en die zijn omgezet in testimonials.’

‘Iets aangewakkerd’

Maar prestatiedruk, onzekerheid,

om hier iets aan te doen. Zoals

eerder voor een motie van SP en

Hoe wil de PVV het woningtekort voor

eenzaamheid en stress spelen veel

yoga of mindfullness, sport of

PvdD om de rente op studieleningen

studenten en starters oplossen?

studenten parten. ‘Ik merk sinds

studiebegeleiding. ‘Ik heb wel iets

permanent op 0 procent te zetten

De plannen van de PVV vermelden

een jaar of vijf, zes een verschil in

aangewakkerd,’ zegt Bos.

en stemde de PVV voor de motie

niet specifiek hoe ze het

welbevinden van studenten,’ zegt

De geportretteerde studenten

van Pieter Omtzigt om de rente

woningtekort voor studenten en

docent en fotograaf Mijke Bos. ‘Dat

hebben allemaal hun weg gevonden.

voor leenstelselstudenten in 2024 te

starters willen oplossen. De partij

was vóór corona al zo.’

Ze volgen therapie, gaan sporten,

bevriezen op het niveau van 2023.

wil wel meer betaalbare woningen

pechgeneratie. Ook stemde de partij

de natuur in, en hebben vrienden

bouwen, waaronder meer sociale

Bos werkt inmiddels twaalf jaar

deelgenoot gemaakt van hun

Wat zijn de plannen van de PVV voor

huurwoningen, middenhuurwoningen

als fotograaf én in het onderwijs.

probleem. Bos: ‘In het algemeen

internationale studenten?

en koopwoningen. Ze willen ook niet

Haar tijd voor de klas wordt

merk ik ook wel veranderingen.

De PVV wil de studiemigratie fors

alleen binnen steden bouwen, maar

steeds korter. ‘Ik ben nog één dag

Soms leggen studenten bewust hun

beperken. Dat houdt in dat ze veel

ook daarbuiten. Ook zijn ze voor het

docent bij NHL Stenden in Leisure

telefoon weg als ze bij elkaar zijn. Ze

minder internationale studenten

verlagen van huren met 20 procent.

& Event management.’ In haar

durven meer over hun worstelingen te

willen. Ze willen dit bereiken door

contact met studenten schrok zij

praten. En deze zeven hopen dat ze

alleen nog bacheloropleidingen in

ervan hoeveel druk ze ervaren.

met hun openheid een verschil kunnen

Ze bood hen yogalessen aan en

maken voor anderen.

‘OP KERSTAVOND ROOK IK EEN DIKKE JONKO EN KIJK IK FAMILY GUY’

Ilse Meinsma

Ilse Meinsma

Dan heb je eindelijk kerstvakantie

‘moet’ ondernemen, dat je niet alleen

Mijn familie is groot. Veel neefjes en

alleen om mezelf een gevoel aan te

en zit die voordat ze begint

kunt zijn omdat een gek ooit bedacht

nichtjes die inmiddels bijna allemaal

praten door de maatschappij en haar

alweer helemaal volgepland met

heeft dat 24, 25 én 26 december

een relatie hebben en een groot deel

verwachtingen.

allemaal shit. Leuk. Kan er naast die

ervoor bestemd zijn om samen te

ervan ook al kinderen hebben. Het

Vorige week sprak ik een vriend van

winterdepressie ook nog wel bij.

komen en met je familie te eten.

lukt nooit om iedereen bij elkaar te

me. Hij zei: ‘Op kerstavond rook ik

Veel mensen kijken uit naar

Twee jaar geleden betrapte ik mezelf

krijgen op 25 óf 26 december. Het

altijd een dikke jonko en kijk ik Family

Sinterklaas, kerst en oud & nieuw

erop dat ik teleurgesteld was omdat

wordt wel geprobeerd en op het

Guy.’ Dit heeft me geïnspireerd. Ik

en alles wat erbij komt kijken. Een

mijn vriend destijds voor de zoveelste

moment dat het niet lukt is er altijd

ga dit jaar lekker werken op 24, 25

maand vol gezelligheid en familie-/

keer wéér moest werken met kerst en

wel weer iemand teleurgesteld. Ik

en 26 december. Waarom? Omdat

vriendenbezoekjes. Uiteraard is het

er niet bij kon zijn. Ik vond dat niet

herhaal: omdat een gek ooit heeft

ik geld wil sparen voor mijn reis, dan

mooi als mensen hier naar uitkijken,

gezellig en voelde me op de een of

bedacht dat 24, 25 én 26 december

ongeveer drie keer zoveel uurloon

waarde aan hechten en hiervan

andere manier gepasseerd. Terwijl we

ervoor bestemd zijn om samen te

krijg en dit hogere prioriteit heeft

kunnen genieten.

een gezonde relatie hadden, elkaar

komen en met je familie te eten.

voor mij dan geforceerd samen eten

De andere kant is dat het me

en elkaars familie vaak genoeg zagen

Ik lach terwijl ik dit schrijf, want zo

met mijn lieve familie, die ik ook even

ontzettend frustreert dat ook een

en ook diezelfde week/maand vaak

simpel en ingewikkeld is het tegelijk.

gezellig een dag eerder of later kan

hele grote groep zich alleen en

genoeg tijd voor elkaar vrij maakten.

Gevoelens moet je serieus nemen en

zien en spreken.

ongezien voelt. Het gevoel dat je iets

Stom toch?

teleurstelling is niet leuk. Ik weiger

15


STUDENTENKRANT 2023

16

DECEMBER


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.