__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

HAUSTEN 2020

1


2


HAUSTEN 2020

3


hausten 2020 ©2020 Samlaget www. samlaget.no stiftinga det norske samlaget styreleiar: Kari Bjørke forlagsdirektør: Edmund Austigard forlagskontor: Mariboes gate 13, 0183 Oslo postadresse: Postboks 4672 Sofienberg, 0506 Oslo føretaksnummer: 935 305 314 Vi tek atterhald om prisendringar. konsept, omslag og formgiving: Trine + Kim designstudio

4


INNHALD SKJØNNLITTERATUR FOR VAKSNE

6

Romanar og noveller

8

Lyrikk, drama og essay

20

POCKET 30 FAKTA OG DOKUMENTAR

42

BARN OG UNGE

52

3–6 år

54

6–9 år

58

9–12 år

63

Ungdom 68 HØGARE UTDANNING

72

Syn og Segn

90

Fotografregister 92 Kontakt oss

95

5


SKJØNNLITTERATUR


romanar og noveller

SEPTOLOGIEN I oktober 2020 kjem den andre boka i Jon Fosses storverk Septologien, Eg er ein annan. Romanverket kjem også ut i Danmark, England, Frankrike, Italia, Tyskland, Nederland, Spania, Sverige og USA. Septologien er sett saman av dei tre bøkene Det andre namnet, Eg er ein annan og Eit nytt namn. Den første boka hausta glitrande kritikkar både nasjonalt og internasjonalt. Boka vart nominert til ei rekkje prisar, blant anna den internasjonale Bookerprisen. Den avsluttande boka i romanverket kjem hausten 2021.

I SAL

HAUSTEN 2020

HAUSTEN 2021

jon fosse (f. 1959) er rekna som ein av vår tids viktigaste forfattarar. Fosse kjem frå Strandebarm. I 2011 blei han tildelt statens æresbustad Grotten i Oslo. Jon Fosse debuterte i 1983 med romanen Raudt, svart oog har seinare gjeve ut romanar, diktsamlingar, barnebøker og essaysamlingar. Dramatikk skreiv han for første gong i 1993. Som dramatikar har han sidan midten av 90-åra opplevd eit internasjonalt gjennombrot utan sidestykke. Tekstane hans er omsette til over femti språk, og skodespela er sette opp over tusen gonger over heile verda. Fosse er i dag ein av dei mest spelte samtidsdramatikarane, men han har heile tida skrive både prosa og poesi av uvanleg høg kvalitet. I 2015 fekk han Nordisk råds litteraturpris for Trilogien. Dei seinare åra har namnet Jon Fosse stadig oftare blitt nemnt i samband med nobelprisen i litteratur.

8


romanar og noveller

JON FOSSE

EG ER EIN ANNAN SEPTOLOGIEN III–V Andre bok i Septologien Kunstmålaren Asle bur åleine på Dylgja nord for Bjørgvin. Han har stort sett berre kontakt med grannen Åsleik, ungkar og fiskarbonde. I Bjørgvin bur ein annan Asle, også han er kunstmålar. Dei to Aslane er venner og på eit vis dobbeltgjengarar, to versjonar av det same livet. Medan eg-forteljaren førebur juleutstilling på Galleri Beyer i Bjørgvin, finn han vennen Asle liggjande i snøen. Han har kollapsa av alkoholmisbruk og blir lagd inn på sjukehus. Asle uroar seg for vennen, tek seg av hunden hans og køyrer fram og tilbake til Bjørgvin på snølagde vegar. roman | ISBN: 9788252196191

I andre bandet av Septologien får vi glimt inn

ISBN 978-82-521-9619-1 PRIS KR 399,- | UTG. OKTOBER

i den unge Asles liv. Det er famlande kyss,

e-bok | ISBN: 9788252196207

røyking og drikking, band og slåstkampar,

PRIS KR 239,- | UTG. OKTOBER

ei masande mor og ein tolig far, hybel- og gymnasliv. Galleristen Beyer oppdagar den unge målaren då han stiller ut i heimbygda på Ungdomshuset. I gymnastida møter dei to Aslane kvarandre for første gong, begge byrjar

9 7 8 8 2 5 2 1 9 6 1 9 1

9 788252 196191

på Kunsthøgskulen i Bjørgvin. I Bjørgvin møter Asle kjærleiken i Ales. Septologien er Jon Fosses storverk i sju delar. Første boka, Det andre namnet, kom ut i

jon fosse (f. 1959) blir rekna som ein av vår tids

2019 og vart seld til 14 land, vart nominert

viktigaste forfattarar. Tekstane hans er omsette til

til den internasjonale Booker-prisen og

over 40 språk, og skodespela er sette opp over tusen

hausta glitrande kritikkar både nasjonalt og

gonger over heile verda. Fosse har motteke ei rekkje

internasjonalt. I år kjem den andre boka, Eg er

prisar i inn- og utland.

ein annan. Den tredje og siste boka, Eit nytt namn, kjem ut i 2021.

9


romanar og noveller

GIOVANNI BOCCACCIO

DEKAMERONEN 13 HISTORIER

Giovanni Boccaccios verdskjende klassikar i nytt utval. Året er 1348. Ti ungdomar flyktar frå svartedauden som herjar i Firenze, og isolerer seg i ein villa på landet. Alle er friske, og i ti dagar underheld dei kvarandre med å fortelje historier. Dette er ramma for Dekameronen, eit ord som på norsk kan omsetjast til «Dei ti dagane». Storverket frå 1353 omfattar 101 historier på NOVELLER | ISBN: 9788234003721

nærare 1000 sider. I dette utvalet finn du tolv

PRIS KR 299,- | I SAL

av dei forrykande forteljingane. Vi har òg

e-bok978-82-340-0372-1 | ISBN: 9788234003738 ISBN PRIS KR 199,- | I SAL

teke med eit utdrag frå Boccaccios skakande vitnesbyrd frå pesten i Firenze.

lydbok | ISBN: 9788234003745 PRIS KR 249,- | I SAL

Boccaccios historier har mykje til felles med eventyra – dei handlar om kløktige tenestefolk og dumme herrar, om lausaktige

9 7 8 8 2 3 4 0 0 3 7 2 1

9 788234 003721

kvinnfolk og kåte elskarar. Dei spenner frå erotikk til satire, frå det tragiske til det komiske, frå røff humor til livsvisdom. Dekameronen vert rekna som verdas første

giovanni boccaccio (1313–1375) var

novellesamling og er ein grunnstein og eit

ein italiensk diktar og humanist. Han skreiv i

vendepunkt i verdslitteraturen. Boka er

mange sjangrar, og er mest kjend som forfattar av

eit av verdas mest betydelege verk og har

Dekameronen. Boccaccio reiste som kremmar rundt

inspirert forfattarar som Geoffrey Chauser,

i Italia og samla legender og skrøner. Han beundra

William Shakespeare, Miguel de Cervantes og

Dante Alighieri og var nær ven av Francesco Petrarca.

Jonathan Swift. Meir enn noko anna er dette

Dekameronen har vore filmatisert tallause gonger.

eit skattkammer av gode soger.

Mest kjend er Pier Paolo Pasolinis versjon frå 1971 som òg gjorde stor suksess på norske kinoar.

Til norsk ved Magnus Ulleland. Utval og føreord ved Jon Rognlien

10


romanar og noveller

ODD GOKSØYR

ALJAMARKIR Om menneska og ritane Ein mann skal skrive minneord over faren, og kjem på at dei aldri kjente kvarandre. Ein annan mann driv og dett frå kvarandre. Ei kvinne reiser til Shetland for å søke sitt opphav. Eit ekorn spring med spitord mellom Vengjekongen og Rotgnagaren. Goksøyr lar dei store perspektiva møte dei små menneska og skriv både humoristisk, nysgjerrig, leikent og poetisk. Relasjonar og kommunikasjon, ikkje minst mellom foreldre og barn, står sentralt i tekstar som går føre seg i mytisk urtid og vår eiga samtid. Det handlar om å lengte og å leite, om opphav, avstand og forsoning.

noveller | ISBN: 9788234002724

ISBN 978-82-340-0272-4 PRIS KR 349,- | UTG. AUGUST e-bok | ISBN: 9788234002731 PRIS KR 215,- | UTG. AUGUST

9 7 8 8 2 3 4 0 0 2 7 2 4

9 788234 002724

odd goksøyr (f. 1952) er oppvaksen på Runde, no busett på Hareid. Han debuterte i 1976 med diktsamlinga Ein av dei vanlege dagane. Han har gjendikta Robert Blys Den natta Abraham ropte til stjernene (2014) og Dei dømde meg til tusen år i glede (2015) og Christine De Lucas Glimt av opphav (2017).

11


romanar og noveller

ODD EIRIK SÆTRE FÆREVÅG

DEN VESLE JENTA OG HAVET

KORTE FORTELJINGAR FRÅ RØVÆR 1899–2044 Å finne trøyst i litteraturen Ein vinterdag i 1985 køyrer ei lita jente det grå akebrettet til broren utfor vegen og fell uti sjøen på grunna. Der blir ho liggjande med andletet ned og druknar, berre fem år gammal. Tilbake står ein familie på to vaksne og tre barn. Ingen såg kva som skjedde. Mange år etterpå nærmar broren seg ulykka gjennom å skrive. Han finn glede og trøyst kortprosa og noveller

i å lese. I dialog med litteraturen leiter han

ISBN: 9788252199123

etter ei form til skildringa av det som skjedde.

PRIS KR 349,- | UTG. AUGUST

Mercedes av Ragnar Hovland opnar noko for

e-bok | ISBN: 9788252199130

han. Hemingway dukkar opp i form av ein

PRIS KR 215,- | UTG. AUGUST

katt som krev kald mjølk og gir skriveråd.

ISBN 978-82-521-9912-3

Ein strandnellik held ein TED-talk om livet på fyret der ute. Tekst for tekst teiknar 9 7 8 8 2 5 2 1 9 9 1 2 3

9 788252 199123

odd eirik sætre færevåg (f. 1976) kjem frå Røvær. Han debuterte i 2013 med diktsamlinga Dagane grå. Færevåg bur i Haugesund og arbeider som lektor.

12

forfattaren eit portrett av ei øy og ein familie. Gjennom stilsikker sjangerleik og full av kjærleik heidrar han ei lita søster.


romanar og noveller

BERIT RØDSTØL

ETTER PUNKTUM Ei bygd som ikkje gløymer Ei ung jente døyr i ei tragisk bussulykke og fører ei lita vestlandsbygd inn i ei tåke av sorg og fordømming. Femten år seinare vender dottera til bussjåføren attende for å ta over garden og blir overraska av ei bygd som ikkje har gløymt. Romanen handlar om det som skjer etter at punktum er sett. Om ei kollektiv sorg som ikkje vil gro, om retten til å sørgje og om å arve ein annan si skuld. Sagt om Himmelreisande (2010): «Vellykket debut» terje stemland, aftenposten

«En engasjerende debut om menneskene, og hunden, bak erobringen av rommet ... Rødstøl lykkes i å skape troverdige karakterer som avspeiler en tilbakelagt tid, men som baler med

roman | ISBN: 9788234002519

ISBN 978-82-340-0251-9 PRIS KR 369,- | UTG. SEPTEMBER e-bok | ISBN: 9788234002526 PRIS KR 299,- | UTG. SEPTEMBER

etiske utfordringer vi som statsborgere ikke blir ferdige med.» ane nydal, morgenbladet

«Stilsikkert og stilisert frå romfartens første dagar»

9 7 8 8 2 3 4 0 0 2 5 1 9

9 788234 002519

jan askelund, stavanger aftenblad

berit rødstøl (f. 1979) er forfattar, journalist og dokumentarfilmskapar. I 2010 debuterte ho med romanen Himmelreisande, som handlar om hunden Laika som vart send ut i verdsrommet i 1957. Ho har også gitt ut barneboka Frøppeldunk (2015) saman med Christian Fjeldbu (illustratør). Etter punktum er hennar andre roman.

13


romanar og noveller

ELENA FERRANTE

DEI VAKSNES LØGNAKTIGE LIV Ny roman frå Elena Ferrante Ungjenta og einebarnet Giovanna får livet snudd på hovudet den dagen ho overhøyrer far sin, som ho elskar så høgt, seie at han synest ho er stygg. Denne vesle augneblinken er starten på den første av mange oppdagingar Giovanna gjer, som får grunnmuren i den trygge heimen til å smuldre. Foreldra er ikkje dei ho trur dei er, og ho lærer på den harde måten kva det vil seie å vere vaksen. Elena Ferrante er ein av vår tids største forfattarar. Med Napoli-kvartetten gjekk roman | ISBN: 9788234002465 ISBN 978-82-340-0246-5

ho tett på kvinners liv og vilkår i det 20.

PRIS KR 379,- | UTG. SEPTEMBER

hundreåret og skildra vennskap på ein måte

e-bok | ISBN: 9788234002472

som manglar sidestykke i litteraturhistoria.

PRIS KR 239,- | UTG. SEPTEMBER

I Dei vaksnes løgnaktige liv er handlinga lagd til eit middelklassemiljø i Napoli i 9 7 8 8 2 3 4 0 0 2 4 6 5

9 788234 002465

1990-åra. Ferrante legg opp til eit stort og tett familiedrama om oppvekst, identitet og klasse, om seksualitet, utruskap og kunsten å balansere sanning og løgn.

elena ferrante er fødd i Napoli. Sidan debuten i 1992 har ho gitt ut fleire kritikarroste romanar. Med Napoli-kvartetten vann Ferrante hjarta til millionar av lesarar verda over. Rettane til bøkene er selde til 43 land, og bøkene har fått strålande kritikkar. Denne våren går sesong 2 av tv-serien basert på Mi briljante venninne på HBO, og Netflix har annonsert at dei i samarbeid med det italienske produksjonsselskapet Fandango skal lage tv-serie basert på den kommande romanen.

14

Frå italiensk ved Kristin Sørsdal. «Elena Ferrante er enda bedre enn vi kunne håpe i sin nye roman. [...] Ferrante viser seg igjen som en særdeles kløktig romanforfatter. Rundt én enkel rekvisitt, et armbånd med uklart eierskap, klarer hun å spinne fram hele dramaet som bærer boka.» jon rognlien, dagbladet


romanar og noveller

MADS RAGE

TRE VENER OG EIN DUM TING God venskap, ei rifle og store mengder heimebrent Tre vener skal preika skit og drikka sprit og spela Playstation for alltid, og det skal ingenting få øydeleggja. Men så skjer ein dum ting, nemleg at to av venene greier å skyta hovudet av den tredje og berre med eit naudskrik greier å lappa han saman att ved å ty til det dei har for handa, som er ein gammal båtradio. Dette fungerer fram til det syner seg at dei har gløymt å tenkja på noko viktig, og dermed vert den uheldige ståande fast i ein naustvegg, medan ein av dei andre må leggja ut på ein hasardiøs biltur for å ordna opp, og etter kvart vert venskapen sett på prøve.

roman | ISBN: 9788234003417

ISBN 978-82-340-0341-7 PRIS KR 349,- | UTG. SEPTEMBER e-bok | ISBN: 9788234003424

Sagt om Miklastaur (2019):

PRIS KR 215,- | UTG. SEPTEMBER

Intelligent og veldreid, absurd og burlesk om utstøting, ensomhet og utenforskap. [...] Rage skriver et friskt og frodig nynorsk fullt av snåle formuleringer, snodig metaforikk og spenstige setninger, fantasirikt

9 7 8 8 2 3 4 0 0 3 4 1 7

9 788234 003417

og overskuddspreget, åpenbart drevet av skriveglede. sigmund jensen, stavanger aftenblad

... en kuriøs og pussig, men også sår og vond, fortelling [...] Miklastaur viser hvordan det å

mads rage (f. 1982) er utdanna ved

bli tvunget til å fylle dagene med egne tanker,

Skrivekunstakademiet i Hordaland og Universitetet

kan skape en farlig avstand til den virkelige

i Bergen. Han er busett i Oslo og arbeider i Politiets

verdenen. Den som ikke blir behandla som folk,

IKT-tenester. Han debuterte i 2018 med romanen

slutter også å føle seg som det.

Og skipet siglar vidare. Tre vener og ein dum ting er

karoline henanger, klassekampen

den tredje romanen hans.

15


romanar og noveller

ØYSTEIN ORTEN

KRIGSHISTORIER Når framtida forsvinn Det er natt til 9. april 1940. Ved befalsskulen førebur elevane seg til eksamen i feltarbeid. Så går alarmen. Seinare blir to systrer sende ut i natta for å levere ein tung beskjed. Elleve ungdomar stel ein fiskebåt og set kursen vestover. Tilbake sit ein ung mann i arresten og ventar på å bli skoten. Snart ber ein hybelvert den unge gymnasiasten Abraham om å reise før det er for seint. Samtidig som ein russisk fange byter dei vakraste gjenstandar mot ullestar og brød. Til slutt pakkar ein einsleg tysk soldat sekken før han kler av seg og marsjerer mot havet. Då noveller | ISBN: 9788234002274 ISBN 978-82-340-0227-4 PRIS KR 349,- | UTG. SEPTEMBER

e-bok | ISBN: 9788234002281 PRIS KR 215,- | UTG. SEPTEMBER

har allereie vesle Isak flykta mot grensa til Sverige. Men kjem han fram? For kven kan ein eigentleg stole på? Kven er ven – og kven er fiende? Personane i desse novellene lever i skuggen av

9 7 8 8 2 3 4 0 0 2 2 7 4

9 788234 002274

dei store hendingane under krigen. Gjennom kronologiske glimt vert brutale krigsscener så vel som daglegdagse bekymringar framstilte nært og levande. Vanlege menneske vert stilt overfor vanskelege val og dilemma. Historiene tematiserer krigens desperate kjensle av usikker framtid, om ein er soldat, flyktning, student, arbeidar – eller berre eit barn.

øystein orten (f. 1962) er oppvaksen og bur i Hareid på Sunnmøre. Han debuterte i 1995 med diktsamlinga havflammen og har også gitt ut noveller, romanar og sakprosa. Orten er kjent for si sterke forteljarkraft og evne til å kombinere historisk kunnskap, menneskeleg innsikt og sosialt engasjement.

16


romanar og noveller

LAURA DJUPVIK

NO FÆR HUSET Livet, kjærleiken og musikken Ei kvinne ligg i senga, klar til å forlate dette livet. Ein hund ønsker å behalde det gamle namnet sitt. Ein student innleier ein relasjon til ein professor. Ei kvinne blir bedd om å passe undulatane til naboane. Dei underlege, morosame, triste og overraskande forteljingane i denne boka er knytte saman av ei rekkje erfaringar. Som det å få barn, pusse opp og lengte etter kjærleiken. Det handlar om å opne opp for nye moglegheiter – og det handlar om å lukke igjen. Kanskje handlar forteljingane mest av alt om at dersom ein skal rekke å leve eit autentisk liv, må ein skunde seg.

noveller | ISBN: 9788234002748

ISBN 978-82-340-0274-8 PRIS KR 349,- | UTG. OKTOBER e-bok | ISBN: 9788234002755 PRIS KR 199,- | UTG. OKTOBER

9 7 8 8 2 3 4 0 0 2 7 4 8

9 788234 002748

laura djupvik (f. 1970) er forlagsredaktør, skribent og forfattar. Ho kjem frå Gurskøy på Sunnmøre og bur no i Lier ved Drammen. Ho debuterte med romanen Båten er så liten i 2004, gav ut romanen Kvitt i 2013 og Hjartet er ingen logrande hund i 2019. Ho har også skrive bøker for barn og unge.

17


romanar og noveller

INGVILD HOLVIK

HO ER FRI Om å bli igjen når alle andre drar Andrea bur i utkanten av Europa, i ein halvt ungarsk, halvt serbisk by, der ho tar seg av mor si, sonen János og hunden Emma. Men ting er i endring i heimbyen. Mannen og dottera har flytta til Sverige, der sjansen for å tene til opphald for livet er betre. Avgjerda om å bu i kvart sitt land har tvinga seg fram av rein naud, og frustrasjonen ved å vere så langt frå kvarandre på ubestemt tid blir ein del av kvardagen. Er det i det heile realistisk å samle familien igjen, så lenge kampen for tilværet her og no et opp trua på framtida? Med truverdige skildringar og språkleg roman | ISBN: 9788234002298

ISBN 978-82-340-0229-8 PRIS KR 349,- | UTG. OKTOBER

kontroll lar Holvik oss komme tett innpå karakterane og miljøet og lar oss kjenne

e-bok | ISBN: 9788234002304

desperasjonen som mange i Europa dagleg

PRIS KR 215,- | UTG. OKTOBER

kjenner på kroppen. Ho er fri er ei gripande livsskildring, smart tenkt og usentimentalt uført.

9 7 8 8 2 3 4 0 0 2 2 9 8

9 788234 002298

ingvild holvik (f. 1976) debuterte til strålande kritikkar i 2010 med romanen Lykkefeltet. Dei gode kritikkane heldt fram med andreboka Premien for alt (2017). Holvik har også omsett Maren Uthaugs Der det finst fuglar og Attila Bartis' Stillheten, og blei nominert til Brageprisen for sistnemnde.

18


romanar og noveller

OLAUG NILSSEN

YT ETTER EVNE, FÅ ETTER BEHOV Kven tar ansvaret ingen eigentleg klarer? I Yt etter evne, få etter behov får vi eit innblikk i kvardagen til ein heilt vanleg familie som har slutta å vere vanleg. Lea ligg i senga og spelar Hay Day på iPaden og lurer på om ho har ME. Søstera Rakel balanserer på stram line, med åleineomsorg for psykisk utviklingshemma Benjamin, som Lea ikkje makta å vere mor for lenger. Mor til søstrene, Gudrun, er opptatt med å vere der for dottera Linda og hennar familie. Ein dag då Benjamin skal leverast etter eit avlastingsopphald, er ikkje Rakel der for å ta imot han.

roman | ISBN: 9788234003394

ISBN 978-82-340-0339-4 PRIS KR 369,- | UTG. OKTOBER

Med Yt etter evne, få etter behov har Olaug

e-bok | ISBN: 9788234003400

Nilssen skrive ein humoristisk og alvorleg

PRIS KR 299,- | UTG. OKTOBER

roman, og ei forlenging av tematikken i Tung tids tale frå 2017: Kven tar ansvaret ingen eigentleg klarer, i vår individualistiske tid? Og finst det balanse i rekneskapen mellom plikt og fridom blant menneska, ikkje minst blant medlemmane i ein familie?

9 7 8 8 2 3 4 0 0 3 3 9 4

9 788234 003394

Sagt om Tung tids tale (2017): Tung tids tale er ei både rå og nyansert, kamplysten og sorgtung historie om kjærleik som krev alt ein har å gi. frå grunngjevinga til brageprisen 2017

olaug nilssen (f. 1977) fekk sitt store gjennom­ brot med Få meg på, for faen i 2005, ei bok som blei definerande for ein heil generasjon. Sidan den gong har ho skrive bøker i mange sjangrar og markert seg

Man trenger ikke store bøker for å løfte fram

som ei uvanleg og viktig stemme i norsk litteratur. I

store temaer. Olaug Nilssen tar pusten fra

romanen Tung tids tale, som ho fekk Brageprisen for,

leseren med sin lille roman, Tung tids tale.

fortel ho med ei uvanleg openheit om det å vere mor

guri hjeltnes, vg

til eit sterkt funksjonshemma barn. I 2019 fekk ho Doblougprisen for forfattarskapen sin.

19


lyrikk, drama og essay

OLAV H. HAUGE

DIKT I SAMLING Dikt i samling er ei fantastisk gåve til alle som set pris på stor litteratur, og for alle Haugefans er boka obligatorisk i bokhylla. Hauge tok utgangspunkt i bygdelivet og naturen på den eine sida og ein omfattande interesse for internasjonal litteratur på den andre. Hos Hauge går litteraturen og kvardagen i hop. Det er kanskje det som har gjort han til ein av våre mest folkekjære lyrikarar. I Dikt i samling finn du Hauges dikt frå dei sju diktsamlingane han gav ut mens han levde, saman med ei rad nye dikt, som han kalla Janglestrå, som vart fletta inn i samleutgåvene lyrikk | ISBN: 9788234003561

ISBN 978-82-340-0356-1 PRIS KR 399,- | UTG. APRIL

e-bok | ISBN: 9788252185829 PRIS KR 179,- | I SAL

9 7 8 8 2 3 4 0 0 3 5 6 1

9 788234 003561

olav h. hauge (1908–1994), diktaren og gartnaren frå Ulvik i Hardanger, er ein av etterkrigstidas viktigaste og mest folkekjære lyrikarar.

20

frå 1980 og framover.


lyrikk, drama og essay

OLAV H. HAUGE

I HAUGES EPLEHAGE Frå eplehagen på Rossvoll med utsyn over Ulvik og Hardangerfjorden skreiv Olav H. Hauge fram litteratur som treffer menneske lenge etter hans tid og langt utover i verda. I denne samlinga finn du eit utval av dikt som er knytte til Hauges liv som gartnar og forfattar, dikt fulle av livsvisdom og kloke betraktningar om livet og naturen, om mørke og om håp. Forord ved Ruth Lillegraven.

lyrikk | ISBN: 9788234003554

ISBN 978-82-340-0355-4 PRIS KR 299,- | UTG. SEPTEMBER e-bok | ISBN: 9788234003578 PRIS KR 249,- | UTG. SEPTEMBER

9 7 8 8 2 3 4 0 0 3 5 5 4

9 788234 003554

olav h. hauge (1908–1994) frå Ulvik i Hardanger er ein av etterkrigstidas viktigaste og mest folkekjære lyrikarar. Han var utdanna gartnar og arbeidde heile livet på eplegarden i Hardanger.

21


lyrikk, drama og essay

KARI ANNE BYE

EG ET FØR EG KJEM Frustrert Tinder-kjærleik Hovudpersonen i denne leikne og humoristiske diktsamlinga har det eigentleg heilt fint. Heilt til den dagen ho byrjar å sjå menn. Da bryt sjølvsagt helvete laus. Ho lagar seg ein profil på Tinder. Kor vanskeleg kan det vere å finne ein mann ein kan kjenne nærleik til? Det er trass i alt mange av dei i Tinder-straumen. Men korleis gjer ein gode val i eit hav av ingeniørar, skjematisk posering med sjølvfiska fisk og emoji-rebusar frå dyre-, plante- og mineralriket? Og kva skal til for sjølv å bli vald i ein kortstokk av hjartedamer?

lyrikk | ISBN: 9788234002533

ISBN 978-82-340-0253-3 PRIS KR 299,- | UTG. AUGUST e-bok | ISBN: 9788234002540 PRIS KR 199,- | UTG. AUGUST

Treffast? Han sa ho var fin at han ofte var i byen at han ville treffe henne att.

9 7 8 8 2 3 4 0 0 2 5 3 3

9 788234 002533

Ho trudde ho var fin at han ofte var i byen at han ville treffe henne att. Ho tok alt så bokstavleg, den jenta.

Debutant

kari anne bye (f. 1983) kjem frå Trondheim. Ho har bakgrunn frå drama og teater og er utdanna historikar frå NTNU. Eg et før eg kjem er den første boka hennar.

22


lyrikk, drama og essay

OLGA RAVN

DEN KVITE ROSA Vilt og blendande vakkert Når den kvite rosa får deg til å falla i dagar og død frå treet så er ho samansvoren berre med meg Den kvite rosa av den danske forfattaren og poeten Olga Ravn er ei diktsamling full av kraft. Kvart dikt får stå for seg sjølv på luftige sider, som høgreiste monument i ein nøye uttenkt konstruksjon. Dikta fortel ei historie om sjukdom, tap og kjærleik. Språket er minimalistisk, fargerikt og høgtideleg, det ber i seg ein kompleks bildekraft og ville metaforar som treffer lesaren. lyrikk | ISBN: 9788234001673

Boka er gjendikta av Inger Bråtveit.

ISBN 978-82-340-0167-3 PRIS KR 299,- | UTG. AUGUST e-bok | ISBN: 9788234001680

Sagt om Den hvide rose:

PRIS KR 199,- | UTG. AUGUST

«Olga Ravns dikt er blendande vakre, djupt rørande – heilt magiske.» lilian munk rösing, politiken

9 7 8 8 2 3 4 0 0 1 6 7 3

9 788234 001673

olga ravn (f. 1986) er utdanna ved Forfatterskolen i Danmark. Ho er kritikar og forlagsredaktør og har undervist på fleire nordiske forfattarskular. Ravn debuterte i 2012 med Jeg æder mig selv som lyng. I 2014 gav ho ut chap-boka Mean girl. Året etter kom Celestine, den første romanen hennar, som ho mottok Michael Strunge-prisen for. I 2016 kom diktboka Den hvide rose, og i 2018 romanen De ansatte. Olga Ravn har også gjendikta Ann Jäderlund og Sylvia Plath (med Mette Moestrup) til dansk. Inger Bråtveit har også gjendikta og omsett Eg et meg sjølv som lyng og Celestine til norsk (Samlaget, 2016).

23


lyrikk, drama og essay

JULIANE RUI

SNURR MI ENG Variasjonar over nærleik Juliane Rui skildrar dei skjøre kontaktpunkta mellom menneska, naturen og dei andre artane på jorda. Mennesket oppstår som ein del av ein samanheng, kopla til familien og til verda utanfor. Perspektiva endrar seg etter kvart som ein blir påverka av tid, minne og relasjonar. I poesien til Rui får vi sjå verda frå nye vinklar og nærme oss andre perspektiv og språk: det til barnet, dyret og naturen.

lyrikk | ISBN: 9788252197273

ISBN 978-82-521-9727-3 PRIS KR 279,- | UTG. SEPTEMBER e-bok | ISBN: 9788234002267 PRIS KR 159,- | UTG. SEPTEMBER

9 7 8 8 2 5 2 1 9 7 2 7 3

9 788252 197273

juliane rui (f. 1982) er ei unik stemme i norsk lyrikk. Ho debuterte i 2011 med Den hesten er av snø. I 2018 blei ho tildelt Bokhandlerforeningens forfattarstipend for forfattarskapen. Juryen skreiv mellom anna at «bevisstheten om at menneskeskapte endringer truer våre omgivelser er eksplisitt, men likevel dempet til stede, som én blant flere kunnskaper forfatteren har om natur. Rui er en forfatter med egenart og integritet.» Snurr mi eng er den fjerde boka til Rui.

24


25


26


julehefte

HERBORG KRÅKEVIK (RED.)

JULEROSER 2020 Store kunstopplevingar til jul Juleroser er eit nydeleg illustrert, litterært

Juleroser 2020 har også bidrag frå Nina Lykke,

julehefte med bidrag frå nokre av dei fremste

Simon Stranger, Naja Marie Aidt, Magne

forfattarane og kunstnarane i vår tid.

Furuholmen, Mari Slaattelid, Jon Fosse, Sigrid Bonde Tusvik og fleire andre. Aurora har

Som redaktør for det mest populære jule­heftet

skrive den nye julesongen «Vinterens gåte». I

i Noreg ønskjer Herborg Kråkevik å gi lesarane

tillegg får du tre flotte kunsttrykk som du kan

store kunstopplevingar til jul, i ein god balanse

ta ut og ramme inn.

mellom nostalgi og modernitet. Årets tema er kransen, eit symbol på æve. Det er i år 100

Juleroser er eit samarbeid mellom Samlaget og

år sidan Sigrid Undset gav ut Kransen, første

Egmont Kids Media Nordic AS.

band i trilogien om Kristin Lavransdatter, og det skriv Sigrun Slapgard om i årets hefte.

ISBN 978-82-429-6769-5 «Fem år med flotte hefter. […] Det er

juleroser | ISBN: 9788242967695

gått fem år siden ærverdige Juleroser ble

PRIS KR 199,- | UTG. NOVEMBER

relansert. Suksessen utløste et skred av litterære julehefter, og redaktør Herborg Kråkevik har all mulig grunn til å være fornøyd.» geir flatøe, stavanger aftenblad «Herborg Kråkevik satte standarden da hun

9 7 8 8 2 4 2 9 6 7 6 9 5

9 788242 967695

ga ut Juleroser for fem år siden. Hun og de mange bidragsyterne fra øverste hylle holder fremdeles et høyt nivå.» harald fossberg, aftenposten

herborg kråkevik (f. 1973) er ein av våre mest folkekjære artistar og ein engasjert kulturformidlar. Ho fornya sjangeren og skapte ein ny æra for dei litterære julehefta da ho relanserte Juleroser i 2015. I haust er ho aktuell med nytt hefte, album og Juleroser-turné saman med Bergen Filharmoniske orkester, Mathias Eick og Vigdis Hjorth. I tillegg kjem ho med Julesongboka, ei vakker gåvebok med kjente og kjære julesongar med kunst og dekor frå Juleroser 1881–1944.

27


julehefte

BARNAS JULEROSER 2020 Julestemning for dei yngste Barnas Juleroser har på kort tid blitt ein viktig

Helene Uri, Arne Svingen, Kaia Dahle Nyhus,

juletradisjon for dei viktigaste lesarane:

Tor Arve Røssland, Christian Wiik Gjerde,

barn og unge. I årets utgåve er det vakre

Marianne Gretteberg Engedal, Bjørn Arild

illustrasjonar, magiske forteljingar, spanande

Ersland, Anja Dahle Øverbye, Anders Totland,

førjulsoppgåver for heile familien og nydelege

Hilde Hodnefjeld, Mari Kanstad Johnsen,

papirklipp. Fleire av Noregs fremste forfattarar

Åshild Kanstad Johnsen, Ragnar Aalbu, Svein

og illustratørar er med, blant andre Herborg

Nyhus, Torill Stranger og Øystein Runde.

Kråkevik, Kåre Conradi, Maja Lunde,

ISBN 978-82-429-6770-1 Om Barnas Juleroser 2019:

julehefte | ISBN: 9788242967701 PRIS KR 129,- | UTG. OKTOBER

Tema for årets julehefter er magi, og her har Herborg Kråkevik og hennes utvalgte forfattere og illustratører skapt et hefte som lever opp til det: Medrivende og underfundige noveller, tegneserier og oppgaver gjør dette til en fest. harald fossberg, aftenposten

28

9 7 8 8 2 4 2 9 6 7 7 0 1

9 788242 967701


julehefte

HERBORG KRÅKEVIK (RED.)

JULESONGBOKA Store kunstopplevingar til jul I denne praktboka har Herborg Kråkevik samla dei gode, gamle julesongane som familiar har samla seg rundt i generasjonar, og som har gitt trøyst og julefred opp gjennom historia vår. Ho har også teke med adventsog julesongar som står i fare for å hamne i gløymeboka, og julesongar frå nyare tid. Her finn du songane til gang rundt juletreet og til klassen eller barnekoret som skal opptre i førjulstida. Her finn du songar du kanskje

ISBN 978-82-340-0093-5 julesongar | ISBN: 9788234000935 PRIS KR 399,- | UTG. OKTOBER

var i ferd med å gløyme. Og nokre du kanskje aldri har høyrt. I tillegg til dei tradisjonelle songane får du også alle dei nyskrivne julesongane til kvar årgang av nye Juleroser. Julesongboka er illustrert med kunst og dekor

9 7 8 8 2 3 4 0 0 0 9 3 5

9 788234 000935

frå gamle Juleroser 1881–1944. Alle songane er med notar og besifring. Å ta kvarandre i hendene, gå rundt juletreet og syngja er ein trua tradisjon, men ein umisteleg skatt. Med denne boka håper eg mange vert inspirerte til å hugsa songane og syngja dei i lag. herborg kråkevik

herborg kråkevik (f. 1973) er ein av våre mest folkekjære artistar og ein engasjert kulturformidlar. Ho fornya sjangeren og skapte ein ny æra for dei litterære julehefta da ho relanserte Juleroser i 2015. Hausten 2020 er ho, i tillegg til Julesongboka, aktuell med ny utgåve av Juleroser, plateutgiving (med alle songane som har vore trykte i Juleroser så langt) og Juleroser-turné saman med Bergen Filharmoniske orkester, Mathias Eick og Vigdis Hjorth.

29


30


POCKET

31


pocket

MARIT EIKEMO

HARDANGER Det unike i det lokale I eit skur på Kvanndal Kai deler tre framande ei flaske sprit ei natt opp mot jul. Ei mor og ei dotter køyrer innover dei farlege vegane i Hardanger – mora vil vise den likesæle tenåringsjenta kor ho sjølv kjem ifrå. Ein mann lagar 50 liter sider på bestilling, men det går ikkje heilt etter planen. Novellene i Hardanger handlar om å reise bort og om å komme heim, og om å alltid bere med seg staden ein kjem ifrå. Eikemo skriv om det innforståtte og unike i det lokale og om det alle kan kjenne seg att i: fellesskap, vennskap og kjærleik og ambivalensen i relasjonane pocket | ISBN: 9788234002229

ISBN 978-82-340-0222-9 PRIS KR 179,- | I SAL e-bok | ISBN: 978823400007 PRIS KR 179,- | I SAL

mellom menneske. «Forfattaren har ei eiga evne til å skriva fram gnisten i folk.» vidar kvalshaug, bok365.no

«Eikemo maktar å gjera det lokale og nære til 9 7 8 8 2 3 4 0 0 2 2 2 9

9 788234 002229

noko allment og attkjenneleg.» nils kvamsdal, avisa hordaland

«Marit Eikemo er definitivt i øverste liga i norsk samtidslitteratur. […] Samtlige av novellene kan filmatiseres – eller også lages som en (lang)film.» mette bleken, hardanger folkeblad

marit eikemo (f. 1971) frå Odda er ein av våre skarpaste samtidsforfattarar og har imponert både kritikarar og lesarar med sine presise observasjonar av det norske samfunnet og tida vi lever i. Eikemo debuterte i 1999 med intervjuboka Her, no. Møte med unge menneske. Ho har skrive essaysamlingar, bidratt i fleire antologiar og gitt ut fem romanar, den seinaste er Gratis og uforpliktande verdivurdering (2018). Ho har òg hausta fleire litterære prisar for forfattarskapen sin, mellom andre Amalie Skram-prisen og Samlagsprisen.

32


pocket

JON FOSSE

SEPTOLOGIEN I–II DET ANDRE NAMNET

Første bok i storverk frå Jon Fosse Kunstmålaren Asle bur åleine på Dylgja nord for Bjørgvin. Han har stort sett berre kontakt med grannen Åsleik, ungkar og fiskarbonde. I Bjørgvin bur ein annan Asle, også han er kunstmålar. Dei to Aslane er venner og på eit vis dobbeltgjengarar, to versjonar av det same livet. Medan eg-forteljaren førebur juleutstilling på Galleri Beyer i Bjørgvin, finn han vennen Asle liggjande i snøen. Han har kollapsa av alkoholmisbruk og blir lagd inn på sjukehus. Asle uroar seg for vennen som er innlagd, han tek seg av hunden hans og køyrer fram og

pocket | ISBN: 9788234002199

tilbake til Bjørgvin på snølagde vegar.

PRIS KR 199,- | I SAL

Livet til dei to Aslane blir fortalt både gjennom tilbakeblikk og gjennom ei notidshistorie. I dette første bandet av

e-bok978-82-340-0219-9 | ISBN: 9788252196184 ISBN PRIS KR 239,20 | I SAL

lydfil | ISBN: 9788234001635 PRIS KR 299,- | I SAL

Septologien handlar tilbakeblikka om barndommen. Det handlar om Asle og søstera, fjorden og alle farar, men også om ein nabogut som blei borte på sjøen.

9 7 8 8 2 3 4 0 0 2 1 9 9

9 788234 002199

Septologien er ei suggererande og storslått «Lysende litteratur.»

forteljing om kva kunst er, om Gud,

terje eidsvåg, adresseavisen

alkoholisme, vennskap og tida som går. Det handlar om døden, men også om kva det vil seie å vere i livet, om varmen frå ein hund, gleda ved bilkøyring i snø og kor godt det kan smake med egg og flesk.

jon fosse (f. 1959) blir rekna som ein av vår tids viktigaste forfattarar. Tekstane hans er omsette til over 40 språk, og skodespela er sette opp over tusen

«Når siste ord er lest, får jeg lyst til å lese

gonger over heile verda. Fosse har motteke ei rekkje

boken en gang til.»

prisar i inn- og utland.

gro jørstad nilsen, bergens tidende

33


pocket

ANNE GUNN HALVORSEN

STRESS

OG KORLEIS LEVE MED DET Kvifor er me så stressa, og kva kan me gjere med det? Forfattaren av den kritikarroste boka Livet og korleis leve det har prøvd å finne ut kva som gjer at me kavar oss opp, blir stressa og utbrente. Kvifor blir folk så slitne, og kven sin feil er det eigentleg? Halvorsen dreg ut på ei journalistisk reise i det norske stresset og kjem attende med ei rekke gode tips og observasjonar som kan gjere deg klokare – og få deg til å senke skuldrene. Litt. pocket | ISBN: 9788234000904

ISBN 978-82-340-0090-4 PRIS KR 179,- | I SAL

Stress og korleis leve med det er ei

e-bok | ISBN: 9788252196900

konkret handbok i stressmeistring og eit

PRIS KR 179,- | I SAL

underhaldande augeblikksbilete av tida me lever i. «Stresset vil nok alltid vere blant oss. Men

9 7 8 8 2 3 4 0 0 0 9 0 4

9 788234 000904

den velskrivne og konkrete boka til Anne Gunn Halvorsen vil mange kunne kjenne seg igjen i, og ho viser veg for dei som vil gjere noko med det.» tom hetland, stavanger aftenblad

«Elegant og morsomt beskriver hun hva stress gjør med oss, og hvordan vi kanskje kan bryte ut av den negative spiralen.» anne gunn halvorsen (f. 1984) kjem frå Vikedal i Rogaland og bur i Oslo. Ho har arbeidd som journalist i over 15 år, mellom anna i Dagbladet og Dagens Næringsliv. Ho er fast spaltist i Aftenposten.

34

hilde østby, aftenposten


pocket

RAGNAR HOVLAND

SVEVE OVER VATNA Kultromanen Sveve over vatna i ny pocketutgåve! Hovland skriv om ungdommens lengsel og brunst, puling, uløyseleg kjærleikssorg, festar på dei gråaste hyblane i byen, langpils, politiske kranglar, fyll, tungsinn, ablegøyer og bakrus. Hovudpersonen slentrar tafatt inn i dei mest absurde og underhaldande bakevjer. Han møter den legendariske fylliken, musikaren og kommunisten Dr. Munk, ein person som aldri har skitpreiket og bannskapen langt unna. pocket | ISBN: 9788234001222

Midt i mylderet av svart humor, livsglede og

ISBN 978-82-340-0122-2 PRIS KR 179,- | I SAL

vanvit lever hovudpersonane eit rakrygga liv

e-bok | ISBN: 9788252176865

der politikken, erotikken og – ikkje minst –

PRIS KR 179,- | I SAL

musikken speler ei sentral rolle. 9 7 8 8 2 3 4 0 0 1 2 2 2

9 788234 001222

«Stundom – særleg på enkelte kveldar med eit heilt spesielt lys – får eg ei kjensle av at eg berre har skrive éi bok. Denne. Det er den dei fleste av lesarane mine har lese. Og det er den mange av dei vil eg skal skrive om att. Gjerne kvart år.» ragnar hovland

ragnar hovland (f. 1952) har i over førti år skrive seg inn i hjarta til unge og gamle lesarar gjennom ein stor og variert forfattarskap som tel over femti titlar, i tillegg til om lag femti omsetjingar. Den surrealistiske humoren, lagd til vestlandske omgjevnader med eit rikhaldig persongalleri, har gitt han kultstatus. Kanskje har det også litt å gjere med at han både kan synge og spele. dr. munk er ein oppdikta person som første gong dukka opp i Sveve over vatna (1982), og som sidan har gjesta fleire bøker i forfattarskapen til Hovland, i tillegg til å leve sitt eige liv. Han er sauebonde, filosof, revolusjonær proletar, rytmegitarist og hobbypsykoanalytikar med divan.

35


pocket

AGNES RAVATN

DEI SJU DØRENE Frå forfattaren av Fugletribunalet! Litteraturprofessor Nina Wisløff er i ei brytingstid. Arbeidet hennar kjennest mindre og mindre relevant, og huset hennar skal snart rivast. Mannen er travel helsebyråd, og forholdet til den kyniske legedottera er ikkje det beste. Då leigebuaren deira, Mari, forsvinn sporlaust, går det ikkje lang tid før politiets etterforsking stansar opp. I det stille begynner Nina å nøste opp i kva som kan ha skjedd, og det ho finn, får store ringverknader. Dei sju dørene er ein urovekkande roman om pocket | ISBN: 9788234002182

mørke løyndommar og farleg nysgjerrigheit.

PRIS KR 179,- | I SAL

e-bok | ISBN: 9788252199116

ISBN 978-82-340-0218-2 PRIS KR 179,- | I SAL

«en imponerende god roman» ole jacob hoel, adresseavisen

lydfil | ISBN: 9788234001628 PRIS KR 199,- | I SAL

«… har alt ein kan ønske seg av humor, intelligens og spaning» gerd elin stava sandve, dagsavisen

9 7 8 8 2 3 4 0 0 2 1 8 2

9 788234 002182

agnes ravatn (f. 1983) har gitt ut fleire kritikarroste og prislønte bøker, blant anna romanen Fugletribunalet (2013), som har gjort suksess både som bok og teater, og som er seld til mange land. Ravatn er kjend for si særeigne, vittige stemme og sitt skarpe blikk for menneskeleg svakheit.

36

«Agnes Ravatn gjør krimsjangeren litt mer elegant.» gro jørstad nilsen, bergens tidende


pocket

SIGRI SANDBERG

MØRKE STJERNER, REDSEL OG FEM NETTER PÅ FINSE Har mørket blitt ein avgrensa ressurs? Vinteren i Noreg er lang og svart. Eller er han eigentleg det? To tredelar av nordmenn bur no slik at dei ikkje kan sjå Mjølkevegen. Det blir stadig fleire gatelykter, utelys og skjermar. Kva gjer alt dette kunstige lyset med oss menneske, med dyra og alt som lever? Sigri Sandberg har alltid vore mørkredd. Ho dreg likevel aleine til fjells vinterstid for å finne ut meir om mørket og eigen redsel. Vi møter også ei anna kvinne, Christiane Ritter, som overvintra i ei fangsthytte på Svalbard i 1934.

pocket | ISBN: 9788234002939

ISBN 978-82-340-0293-9 PRIS KR 179,- | I SAL e-bok | ISBN: 9788252197761 PRIS KR 179,- | I SAL

Sandberg skriv om kva som skjer i kroppen når det blir natt. Ho fortel om søvn, stjerner, svarte hol, nordlys og mørketid, men også om himmellover og den globale kampen for

9 7 8 8 2 3 4 0 0 2 9 3 9

9 788234 002939

nattehimmelen. Kanskje er det slik at dette mørket Sandberg er så redd for, er mykje viktigare enn vi trur? «Sandbergs bok er både aktuell og vakker, og føyer seg inn i rekken av sakprosa som poengterer hvor viktig naturen, stillheten – og nå mørket – er for oss.» janne bjørgan, bergensavisen

sigri sandberg (f. 1975) er journalist og sakprosaforfattar og kjem frå Eivindvik og Bergen. Ho har skrive mykje om polare strøk, friluftsliv og klima og har budd nesten ni år på Svalbard. Mørke er seld til Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Polen, Tsjekkia, Italia, Finland og Nederland.

37


et, om e ønske velta. olje-

ATLE BERGE

ATLE BERGE PUSLINGAR

orma ordny

pocket

ATLE BERGE

PUSLINGAR

PUSLINGAR «Sterk rro oman o om m lliivet e ettter K Kiielland-ulyk ykk ka» JAN A AS S K E L U N D , Stavanger A Afftenblad

Året er 1980. I Nordsjøen har bustadplattforma Alexander L. Kielland kantra, Nordhordland sit familien at l e og Bergheime e (f. 1986) eri frå Hjelmtveit i Nordhordland. Han

er utdanna journalist ogJonny arbeider og ventar på at til oljearbeidaren som forfattarkonsulent for Norsk

Forfattersentrum. Berge debuterte telefonen skal(2010 ringe. med Muntergang ) og har sidan

skrive fleire romanar og barnebøker. Puslingar (2019) er hans litterære gjennombrot. Boka vann LOs litteraturpris 2020, vart nominert til EUs litteraturpris 2020 og er seld til Serbia og Bulgaria.

Vi følger tenåringsjenta Marita vidare i livet, gjennom forelsking og opprør og i draumen om å bli oljeingeniør. Med seg har ho eit brennande ønske om å finne svar på kva som gjorde at Kielland velta. Skal ikkje nokon stillast til ansvar for at 123 oljearbeidarar mista F O R FAT TA R F O T O : S A R A O L I V I A B E R N T S E N OM SL AG: ØYST EI N V I DN ES

livet på jobb? 26.06.2020 14:06

pocket | ISBN: 9788234004636

ISBN 978-82-340-0463-6 PRIS KR 179,- | UTG. AUG

e-bok | ISBN: 9788234001017 PRIS KR 179,- | I SAL

9 7 8 8 2 3 4 0 0 4 6 3 6

9 788234 004636

atle berge (f. 1986) er frå Hjelmtveit i Nordhordland. Han er utdanna journalist og arbeider som forfattarkonsulent for Norsk Forfattersentrum. Berge debuterte med Muntergang (2010) og har sidan skrive fleire romanar og barnebøker. Puslingar (2019) er hans litterære gjennombrot.

38

«Sterk roman om livet etter Kiellandulykka» jan askelund, stavanger aftenblad

«... ein vellukka oppvekstroman og tidskapsel» odd w. surén, dag og tid


pocket

20 13:00 Side 1

ALT SOM ER Medrivande kjærleiksroman i tre Morfaren til Mariann, Lluis, valde å forlate kvinna han generasjonar. selde! elska i Marokko. Mor Over hennar, Maria,25 valde000 å følgje den unge arkitekten ho forelska seg i, til Norge. Sjølv forelskar Mariann seg i ein ho ikkje kan få. Korleis taklar ho å bli vald vekk?

Morfaren tiler ein Mariann, Lluis,roman valde Alt som er musikalsk og medrivande der vi å forlate følgjer ein familie av arkitektar gjennom tre generasjonar.

kvinna hani den elska i Marokko. hennar, Veggane gamle tømmervillaen deira påMor Vinderen held godt på løyndommane og sanningane om dei som

les også :

«en helt usedvanlig slektsroman, fortalt i et sikkert og gjennomskinnelig språk» torunn borge, dagsavise n

a lt s o m e r

Lindeberg | e xi l de si g n Getty Images stein

over 25 000 selde!

Brit bildøen

våre fremste samtidsfor91 med diktsamlinga Bilde e barnebøker, romanar og som omsetjar. Bøkene til re språk, og ho er blitt til, mellom andre p2-lyttadagar i august (2014) og 0 for heile forfattarskapen.

BRIT BILDØEN

der. Maria,lever valde å følgje den unge arkitekten

ho forelska seg i, til Norge. Sjølv forelskar «Det beste med den nye romanen til Brit Bildøen

erseg at den iikke nøyer seg ikkje med å være realistisk. Mariann ein ho kan få. Korleis Dessuten vet vi jo alle at det spøker i gamle hus.» k n ut h o e m, n r k taklar ho å bli vald vekk?

roman kor vi følgjer ein familie av arkitektar

Brit bildøen

gjennom tre generasjonar. Veggane i den

a lt s o m e r

Alt som er er ein musikalsk og medrivande ISBN 978-82-340-0088-1

gamle tømmervillaen deira på Vinderen held www.samlaget.no

godt på løyndommane og sanningane om dei

Roman

som lever der. roman | ISBN: 9788234000881 ISBN 978-82-340-0088-1

«en helt usedvanlig slektsroman, fortalt i et sikkert og gjennomskinnelig språk» torunn borge, dagsavisen

«Det beste med den nye romanen til Brit Bildøen er at den ikke nøyer seg med å være realistisk. Dessuten vet vi jo alle at det spøker i gamle hus.»

PRIS KR 179,- | UTG. AUG

e-bok | ISBN: 9788252176568 PRIS KR 179,- | I SAL

9 7 8 8 2 3 4 0 0 0 8 8 1

9 788234 000881

knut hoem, nrk

brit bildøen er ein av våre fremste samtidsforfattarar. Ho debuterte i 1991 med diktsamlinga Bilde av menn og har sidan skrive barnebøker, romanar og essay. Ho er òg verksam som omsetjar. Bøkene til Bildøen er omsette til fleire språk, og ho er blitt tildelt fleire litterære prisar, mellom andre P2-lyttaranes romanpris for Sju dagar i august (2014)

39


pocket

«om kjærlighet og samliv i oljens tidsalder» øys t e i n rot t e m , dag b l a d e t

Brit bildøen

«sexy lesing» c at h r i n e s a n d n e s , dag s av i s e n

BRIT BILDØEN l e s og s å :

LANDFASTLYKKE Sju dagar i august

l a n d f a st ly k k e

Kunnskapsrikt og vittig om havarerte kjærleiksforhold og brukatastrofar Mitt milde vesen

Den dagen Mona skal til sjukehuset og få hjelp til å bli gravid, stikk ho av frå hovudstaden og mannen og køyrer heim til barndomsbygda. Alt som er

Brit bildøen l a n d f a st ly k k e Roman

Bruingeniøren skriv dagbok og tenker på Mona. Han veit ikkje at ho er på veg dit han er, men for lenge sidan kjente han ansiktet hennar betreAdam enn sittvegeige. Even tenker òg på Hiorths Mona. Ho har ikkje fortalt kvifor ho reiser frå han, men han veit kva som plagar henne. Kva tenker Mona på? Tenker ho berre på seg sjølv, eller tenker ho på barnet ho ønsker seg?

pocket | ISBN: 9788234000409 ISBN 978-82-340-0040-9

Ho reiser heim til barndomsøya, som skal bli

PRIS KR 179,- | UTG. AUG

landfast. Og snart vil dei tre møtast. Mona,

e-bok | ISBN: 9788252176551

bruingeniøren og Even.

PRIS KR 179,- | I SAL

«om kjærlighet og samliv i oljens tidsalder» øystein rottem, dagbladet 9 7 8 8 2 3 4 0 0 0 4 0 9

9 788234 000409

«Bildøen skriver ledig på et sensuelt nynorsk, med lite direkte tale, men med desto mer autoritet som allvitende forteller.» unni hveem, nrk

brit bildøen er ein av våre fremste samtidsforfattarar. Ho debuterte i 1991 med diktsamlinga Bilde av menn og har sidan skrive barnebøker, romanar og essay. Ho er òg verksam som omsetjar. Bøkene til Bildøen er omsette til fleire språk, og ho er blitt tildelt fleire litterære prisar, mellom andre P2-lyttaranes romanpris for Sju dagar i august (2014)

40


41


FAKTA OG DOKUMENTAR


fakta og dokumentar

MARTIN JOHANSSON

BRØD, BRØD, BRØD

OPPSKRIFTER, RÅD OG SNARVEGAR Ny brødbibel frå heile Sveriges heimebakar Lite kan måle seg med lukta og smaken av heimebakt brød. I boka Brød, brød, brød gir den svenske heimebakaren Martin Johansson deg

ISBN 978-82-340-0376-9 mat | ISBN: 9788234003769 PRIS KR 399,- | UTG. AUGUST

alt du treng for å bake knallgode brød på eige kjøkken. Her får du nærare hundre oppskrifter på harde, mjuke, raske, langsame, lyse, mørke, sure og søte brød, som alle er enkle å bake. Johansson er uvanleg god til å forklare korleis

9 7 8 8 2 3 4 0 0 3 7 6 9

9 788234 003769

du skal lykkast med bakinga. Han syner deg korleis du kan bake enklare og likevel lage fantastiske brød med smak og karakter. Med hjelp av boka kan du også konstruere di eiga favorittoppskrift.

martin johansson er ein velkjend svensk heimebakar og brødbokforfattar. Han har gitt ut ei rekkje bøker om brød og skapt bakefeber i nabolandet. Bøkene Surdeigsbrød og Enklare brød er komne på norsk tidlegare. Brød, brød, brød er den mest omfattande av bøkene hans. Johansson er også mannen bak dei populære og prislønte bloggane Pain de Martin og Lite mer brød. Johansson har motteke ei rekkje prisar for arbeidet sitt.

44


fakta og dokumentar

JAN OLAV GATLAND

LARS BERG

– RIKSPORNOGRAF OG KULTURFORKJEMPAR Dristige bøker frå radikal kulturprofil Lars Berg (1901–1969) debuterte som romanforfattar i 1934. Dei første romanane vekte stor oppsikt og blei storseljarar. Dei handla om impotens og seksualangst og om stor seksuell appetitt. Lars Berg blei skulda for «spekulasjon i råskap og et skittent fantasiliv» og fekk tilnamnet rikspornograf. Han blei meld til politiet, men blei frikjend. Berg skildra seksualiteten som ei positiv kraft som blei halden nede av kyrkja og folks fordommar. Det gjorde Lars Berg til den mest radikale norske forfattaren i 1930-åra, og for si tid var han truleg langt dristigare enn Agnar

biografi | ISBN: 9788234002861

ISBN 978-82-340-0286-1 PRIS KR 399,- | UTG. AUGUST

e-bok | ISBN: 9788234002878 PRIS KR 239,- | UTG. AUGUST

Mykle 20 år seinare. 9 7 8 8 2 3 4 0 0 2 8 6 1

Under krigen sat Berg på Grini, og dei påstått umoralske bøkene hans hamna på indeks og blei fjerna frå bibliotek og bokhandel.

9 788234 002861

Lars Berg skreiv realistiske romanar frå eit nordnorsk fiskarbondemiljø. Fiskarliv, jordbruk og lærargjerning stod sentralt, noko Lars Berg hadde førstehandskunnskap om. Målmannen Lars Berg arbeidde som lærar og kulturarbeidar i Troms. Han kjempa for

jan olav gatland (f. 1949) er pensjonert

at Nord-Noreg skulle ha eit like godt og

førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen.

mangfaldig kultur- og utdanningstilbod som

Han har arbeidd som kritikar og omsetjar og skrive

resten av landet. Mellom anna slost han for at

fleire bøker om litteratur, forlagsliv og teater.

landsdelen skulle få eit eige teater. Lars Berg blir rekna som Hålogaland Teaters far.

45


fakta og dokumentar

GUNNAR MYKLEBUST

HAVØRNA

VÅR STØRSTE ROVFUGL Møt eit av Noregs mest fascinerande dyr Da den norske havørna vart freda i 1968, var ho nær utrydda etter eit hundreår med systematisk nedslakting. Iherdig innsats frå ornitologiske entusiastar har gjort fredinga til ein suksess. Vi har i dag ein ny, levedyktig bestand med bortimot 14 000 havørner i Noreg. I boka blir vi betre kjente med denne store rovfuglen, eit av dei mest eksotiske innslaga i den norske faunaen. Saman med den fremste dokumentar | ISBN: 9788252199086

ISBN 978-82-521-9908-6 PRIS KR 379,- | UTG. SEPTEMBER

e-bok | ISBN: 9788252199093 PRIS KR 239,- | UTG. SEPTEMBER

ørneeksperten i landet, Alv Ottar Folkestad, og fotograf Roger Engvik tar forfattaren oss med inn i kvardagen i havørnfamilien. Boka fortel om den planmessige utryddinga havørna vart utsett for, og den vellykka redningsaksjonen, viser kva rolle ørna har hatt i folketrua og

9 7 8 8 2 5 2 1 9 9 0 8 6

9 788252 199086

gunnar myklebust (f. 1950) er journalist og forfattar. Han har vore utanriksmedarbeidar i NRK og var i perioden 1993–1997 NRKs korrespondent i USA. Han har mellom anna skrive boka Tungtvannssabotøren om Joachim Rønneberg, Ishavet, ei bok om norsk fangsthistorie og Ragnar Ulstein. I krig og fred.

46

mytologien, og ser ørnehistoria i lys av dei store miljøutfordringane i vår tid. I ei tid der dyreartar blir utrydda i eit faretrugande tempo, er dette ei bok som gir håp.


fakta og dokumentar

SIMON FRAMMARSVIK SOLHEIM

LIVVAKT

– PÅ INNSIDA AV PST Med pistolen klar Enkelte norske politikarar kan ikkje bevege seg utanfor døra utan å ha væpna livvakter frå PST i hælane. Her blir vi med på innsida av eit av dei mest lukka miljøa i landet. Vi følgjer livvakt Svein Arne og fleire av kollegaene hans på oppdrag i Noreg og i utlandet. Vi blir med i kvardagen deira, følgjer livvaktene under Nobelpris-utdelinga og blir med statsministeren til Irak og på juleferie heime i Bergen. Vi kjem tett på statsminister Erna Solberg og andre sentrale politikarar som har livvakter rundt seg til alle døgnets tider. Livvaktene hastar etter Jens Stoltenberg

dokumentar | ISBN: 9788234000713

ISBN 978-82-340-0071-3 PRIS KR 379,- | UTG. SEPTEMBER

i skiløypene, dei posisjonerer seg mellom

e-bok | ISBN: 9788234000720

reolane når Abid Raja er i daglegvarebutikken,

PRIS KR 239,- | UTG. SEPTEMBER

og dei er med statsministeren på ferie i utlandet. Korleis er det å leve med livvakter døgnet rundt? Historia til den moderne livvakttenesta starta

9 7 8 8 2 3 4 0 0 0 7 1 3

9 788234 000713

i 1945, få dagar etter at andre verdskrigen tok slutt. Dei kongelege hadde behov for vern etter at tyskarane hadde kapitulert. Det er heilt andre truslar i dag. For kvar dag det går bra, kjem ein nærare dagen det ikkje går bra. Slik tenkjer livvaktene i PST. Og slik må dei

simon frammarsvik solheim (f. 1990) er

tenkje. Det er jobben deira.

journalist og vaktsjef i NRK Nyheiter. Han har bachelorgrad i krisehandteringsfag. Solheim kjem frå Florø.

47


fakta og dokumentar

ÅSMUND HUSABØ EIKENES

NY KUNNSKAP OM KREFT

PÅ VEG MOT FRAMTIDAS KREFTBEHANDLING Om prøving og feiling og nytt håp Éin av tre personar får kreft i løpet av livet. Vi høyrer ofte historier om tap, sorg og livet etterpå. Men kreftbehandlinga er i rivande utvikling, og stadig fleire av oss overlever på grunn av forsking og ny kunnskap om kreft. Dette er ei historie om forsking.

fakta | ISBN: 9788234002786

ISBN 978-82-340-0278-6 PRIS KR 379,- | UTG. OKTOBER

e-bok | ISBN: 9788234002793 PRIS KR 239,- | UTG. OKTOBER

Kva er dei nye, store gjennombrota i kreftforskinga? Er det mogeleg å løyse «kreftgåta», slik overskriftene i tabloidavisene påstår? Kva seier eigentleg forskinga om påstandar som at kreft er uflaks, at ein gentest kan avsløre kreft, at alle bør få immunterapi,

9 7 8 8 2 3 4 0 0 2 7 8 6

9 788234 002786

og at kunstig intelligens skal revolusjonere kreftbehandlinga? Og kvifor er det bra at to pasientar med den same krefttypen ikkje får den same behandlinga? I denne boka fortel kreftforskar og forskings­ journalist Åsmund H. Eikenes om det banebrytande arbeidet som gjer at stadig fleire

åsmund husabø eikenes (f. 1986) har bakgrunn som kreftforskar og har arbeidd med å kartlegge kontrollsystem for celledeling. Etter at han vart ferdig med doktorgraden i 2015, har han blant anna jobba som rådgivar i Kreftforeningen.

48

med kreft vil overleve. Denne boka vil hjelpe deg å forstå kva kreft er, og vise deg korleis ny kunnskap bidreg til at fleire blir friske.


fakta og dokumentar

GUNNAR GRYTÅS

DØDSLEIA OG LIVSNERVEN KRIGSFORLIS PÅ NORSKEKYSTEN 1940–1945

Skipsleia langs kysten blir rekna for å vera ein trygg måte å ferdast på, stort sett innanskjers og godt skjerma. Under andre verdskrigen endra det seg dramatisk. «Riksveg 1» og livsnerven mellom kystsamfunna vart til ei «dødslei» med i gjennomsnitt eit krigsforlis i veka. Her ofra 1300 norske sjøfolk, passasjerar og fiskarar livet. Dei vart offer i ein brutal sjøkrig. I dødsklemma mellom vener og fiendar var det ikkje til å unngå at dei fleste mista livet i allierte angrep. Likevel gjorde heimeflåten vår ein enorm innsats for å få folk trygt fram og for å sikre livsviktige forsyningar til heile kysten. Fordi dette måtte skje i eit samarbeid med tyskarane, vart heimeseglarane, heilt ufortent, gløymde

dokumentar | ISBN: 9788234002908

ISBN 978-82-340-0290-8 PRIS KR 399,- | UTG. OKTOBER

e-bok | ISBN: 9788234002915 PRIS KR 239,- | UTG. OKTOBER

heltar i etterkrigshistoria. 9 7 8 8 2 3 4 0 0 2 9 0 8

Dei som reiste med båtane under krigen, var eit tverrsnitt av kystfolket. Menn og kvinner, gjerne saman med barn, men også tyske

9 788234 002908

soldatar og gestapoagentar. Side ved side møtte dei døden, saman kjempa dei for livet. Særmerkt, nytt og oppsiktsvekkande i denne historia er forteljinga om den store sivile innsatsen for å redde menneske frå å døy på havet. Dette er ei skakande forteljing om store menneskelege tap, men også om heltemodig innsats frå heilt vanlege folk langs kysten.

gunnar grytås (f. 1949) er forfattar og journalist og har mellom anna arbeidd i Nordlys, Dagens Næringsliv og Fiskeribladet. Han har skrive ei rekkje bøker om fiskeripolitikk og kystkultur. Grytås er også ein av forfattarane av fembandsverket Norges fiskeriog kysthistorie. I 2014 gav Grytås ut den kritikarroste boka Kvotebaronar. Privat rikdom – utarma fiskevær.

49


fakta og dokumentar

ALF KJETIL WALGERMO

BIBELENS KVINNER Kvinnene i Bibelen har stått i skuggen av menn. Her har dei hovudrollene. Visste du at Judit måtte slå to gonger med sverdet for å kappe hovudet av hærføraren Holofernes? At Rebekka førte mannen sin bak lyset av rein morskjærleik? Eller at den prostituerte Rahab berga livet ved å fire spionar ut av vindauget? Bibelen er full av modige, smarte og kreative dokumentar | ISBN: 9788234001901

kvinner, og nokre sleipe og skruppelause.

PRIS KR 399,- | UTG. OKTOBER

Jael tek livet av ein stolt krigar ved å køyre ein

e-bok | ISBN: 9788234001918

teltplugg gjennom tinningen hans. Ester reddar

PRIS KR 249,- | UTG. OKTOBER

folket sitt ved å invitere kongen på fest. Sara

ISBN 978-82-340-0190-1

ler av Gud då ho får vite at ho skal bli mor som nittiåring. 9 7 8 8 2 3 4 0 0 1 9 0 1

9 788234 001901

I alt finst det fleire hundre kvinner i Bøkenes Bok. Nokre har vi høyrt om før, som dronninga av Saba og jomfru Maria. Andre veit vi mindre om, som Jokebed og Hulda. Somme har endåtil fått den viktige rolla si tona ned. Bibelens kvinner er ei kunnskapsrik og vakkert illustrert bok om alle bibelkvinnene. Ho gir oss ei innsiktsfull og fengande innføring i korleis

alf kjetil walgermo (f. 1977) kjem frå Sunnmøre og er busett i Oslo. Han har skrive fleire kritikarroste bøker for barn, ungdom og vaksne og er omsett til ei rekkje språk. I 2017 gav han ut Røff guide til Bibelen.

50

dei ulike kvinnene trer fram i bibelteksten, biletkunsten og i litteratur, musikk og film. Forfattaren teiknar eit kraftfullt bilete – av kvinner som har forma verda slik vi kjenner henne.


fakta og dokumentar

SIGRUN SLAPGARD

EIT HEMMELEG LIV

SPESIALAGENT OG SPANIAFRIVILLIG WILHELM HOLST Jakta på den løynde historia om ein ukjent krigshelt Denne historia tek til i 1936. I Tyskland har Hitler teke makta. Også andre land i Europa er prega av fascistiske straumdrag. Da den spanske borgarkrigen startar, er norske Wilhelm Holst busett i Paris, der han driv forretningar. Snart er han båreberar og frivillig på republikansk side ved fronten i Spania. Etter at fascistane vinn i Spania, hjelper han flyktningar over grensa til Frankrike. Da tyskarane kjem til Noreg, blir dei to sønene hans på femten og seksten skotne heime i Ådalen. Frå da av risikerer Holst dagleg livet

dokumentar | ISBN: 9788234002571

ISBN 978-82-340-0257-1 PRIS KR 349,- | UTG. NOVEMBER

e-bok | ISBN: 9788234002588 PRIS KR 239,- | UTG. NOVEMBER

i hemmeleg undergrunnsarbeid i Frankrike. Han blir spesialagent med mange dekknamn og opererer ofte saman med «fru Holst», den britiske agenten Madge Addy.

9 7 8 8 2 3 4 0 0 2 5 7 1

9 788234 002571

Kven var han, Wilhelm Holst, og kven var den britiske kvinna som ikkje var hans eigentlege kone? I denne boka dreg barnebarnet på jakt etter løyndomane i livet til ein bestefar han aldri møtte.

sigrun slapgard (f. 1953) er journalist og

Saman med forfattar Sigrun Slapgard leiter

forfattar. Ho har jobba som utanriksjournalist i NRK

han i hemmelegstempla dokument og

og har skrive ei rekkje bøker. For Krigens penn. Ein

brevsamlingar, og gradvis trer historia fram

biografi om Lise Lindbæk (2002) blei ho nominert til

– ei skakande forteljing om korleis to brutale

Brageprisen og fekk Melsom-prisen. For romanen

krigar endra livet til ein mann og slo inn i ein

Englestien (2013) fekk ho Nynorsk litteraturpris.

familie.

Slapgard har også skrive ein biografi om Sigrid Undset og romanen Eg har sett jaguaren.

51


BARN OG UNGE


54


3–6 år

FRODE GRYTTEN OG MARI KANSTAD JOHNSEN

LEGGETID Fantasifull og fargerik godnatthistorie Pappa seier at det er leggetid, men jenta vil at dei skal lese meir. Berre ei bok til før ho legg seg! Men i bokhyllene finst det berre bøker om andre. Saman diktar dei to opp boka om jenta. Skal det vere slimmonster i den boka? Skal ho klatre opp på verdas høgaste fjell? Skal ho reise tilbake i tid for å møte bestefar? Skal ho reise til framtida og møte seg sjølv som vaksen?

ISBN 978-82-340-0080-5 biletbok | ISBN: 9788234000805 PRIS KR 299,- | UTG. AUGUST

Ja, alt er mogleg i ei bok. Men om alt er mogleg, kan jo alt mogleg skummelt også hende. Og kva 9 7 8 8 2 3 4 0 0 0 8 0 5

skjer når pappa blir så ivrig med å dikte at han gløymer at det faktisk er leggetid?

9 788234 000805

frode grytten (f. 1960) er ein av våre mest sentrale samtidsforfattarar. Han debuterte i 1983 med diktsamlinga Start. Bikubesong frå 1999 blei tildelt Brageprisen og nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Han har også blitt tildelt Rivertonprisen, Samlagsprisen og Nynorsk litteraturpris. I 2008 gav han ut bildeboka Gabba gabba hey, illustrert av Gry Moursund. mari kanstad johnsen (f. 1981) er norsk biletkunstnar, barnebokforfattar og illustratør utdanna ved Kunsthøgskolen i Oslo og Konstfack i Stockholm. Ho er blitt nominert til Brageprisen for bildebøkene ABC (2017) og 3 2 1 (2019).

55


3–6 år

TRUDE TJENSVOLD

BÅLET Konkurransen som kom ut av kontroll Beveren Bella trivst godt i skogen der ho bur, men er skeptisk til dyra som kjem på sommarbeite. Spesielt irriterer ho seg over grisen Sylte. Han veit alltid best! Dessutan

ISBN 978-82-340-0217-5 biletbok | ISBN: 9788234002175 PRIS KR 299,- | UTG. AUGUST

synest han at dei ville dyra i skogen er gammaldagse og treige. Snart er sankthanskvelden her. Bella vil lage stort sankthansbål slik dei alltid brukar å gjere.

9 7 8 8 2 3 4 0 0 2 1 7 5

9 788234 002175

Men Sylte vil heller fyre opp ein kolgrill til festen, for det er meir moderne. Det utviklar seg til ein konkurranse mellom dei to, og ting kjem ut av kontroll. For snart står skogen i full fyr. Bålet er ei spennande og leiken bildebok som djupast sett handlar om samarbeid. For kanskje er den ein trudde var uvenn, ikkje så verst likevel?

trude tjensvold (f. 1964) frå Stryn er busett i Oslo. Ho har lang erfaring som illustratør og bildekunstnar. I 2016 debuterte ho som forfattar med bildeboka Bo flyttar ut, som både blei nominert til Kulturdepartementets debutantpris for barneog ungdomslitteratur 2016 og vann gull i Visuelt 2017. Boka blei også seld til Danmark.

56


57


58


6–9 år

BOK 1

RUTH LILLEGRAVEN OG JENS KRISTENSEN

KLODEKLUBBEN

DEI SVARTE SVANENE Dramatisk jakt på miljøskurkar Ein båt krasjar i kaia

Ny spenningsserie for barn!

utanfor fabrikken. Vanja, Sivert og Mo oppdagar oljesøl i fjorden, og dei kvite svanene har fått svart olje på seg. Stammar olja frå båten, eller forureinar nokon fjorden med vilje? Kan det vere den rike fabrikkeigaren som kvittar seg med olja? Eller er det den mystiske assistenten hans, Luke, som står bak? Når ingen vaksne trur på det Vanja, Sivert og Mo fortel, må Klodeklubben ta saka i eigne hender. Dei svarte svanene er første bok i Klodeklubben – ein heilt ny spenningsserie for barn i alderen 6–9 år, skriven av Ruth Lillegraven og illustrert av Jens Kristensen. Boka inneheld ein

barnebok | ISBN: 9788252198744

ISBN 978-82-521-9874-4 PRIS KR 199,- | UTG. AUGUST e-bok | ISBN: 9788252198751 PRIS KR 149,- | UTG. AUGUST

9 7 8 8 2 5 2 1 9 8 7 4 4

9 788252 198744

bonusdel med miljøfakta frå Aftenpostens Ole Mathismoen. I Klodeklubben møter vi Vanja, Sivert og Mo. Dei bur i ei lita bygd på Vestlandet. Men sjølv på ein liten stad kan mystiske ting skje. Bli med dei tre vennene på jakt etter miljøskurkar.

ruth lillegraven (f. 1978) har sidan debuten i 2005 skrive ei rekkje bøker i mange sjangrar, for både barn og vaksne. I 2013 vann ho Brageprisen for diktsamlinga Urd. Også dei to diktsamlingane

Bok nr. 2 kjem samtidig, mens bok nr. 3 kjem

hennar for barn, Eg er eg er eg er (2016) og Skogen

våren 2021.

den grøne (2018) blei nominerte til fleire prisar. jens kristensen (f. 1975) er illustratør og biletkunstnar. Han har illustrert ei rekke barne- og ungdomsbøker, samt illustrert for magasin, reklame og animasjon.

59


6–9 år

BOK 2

RUTH LILLEGRAVEN OG JENS KRISTENSEN

KLODEKLUBBEN HYTTA SOM FORSVANN På garden der Vanja bur, er dyra nett sleppte ut på beite. Men så blir fleire av dei sjuke. Samtidig skjer det noko med den tomme hytta i skogen, der Vanja og Sivert alltid har leika. Ein dag blir ho riven, og søppelet flyt rundt i naturen. Kven er det som riv gamle hytter og bygger nye? Og kven er det som kastar frå seg avfall som dyra tar skade av? Hytta som forsvann er andre bok i Klodeklubben – ein heilt ny spenningsserie barnebok | ISBN: 9788252199161 ISBN 978-82-521-9916-1 PRIS KR 199,- | UTG. AUGUST

e-bok | ISBN: 9788252199178 PRIS KR 149,- | UTG. AUGUST

9 7 8 8 2 5 2 1 9 9 1 6 1

9 788252 199161

for barn i alderen 6–9 år, skriven av Ruth Lillegraven og illustrert av Jens Kristensen. Boka inneheld ein bonusdel med miljøfakta frå Aftenpostens Ole Mathismoen. Første bok, Dei svarte svanene, blir utgitt samtidig som Hytta som forsvann. Bok nr. 3 i serien kjem våren 2021. I Klodeklubben møter vi Vanja, Sivert og Mo. Dei bur i ei lita bygd på Vestlandet. Men sjølv på ein liten stad kan mystiske ting skje. Bli med dei tre vennene på jakt etter miljøskurkar.

ruth lillegraven (f. 1978) har sidan debuten i 2005 skrive ei rekkje bøker i mange sjangrar, for både barn og vaksne. I 2013 vann ho Brageprisen for diktsamlinga Urd. Også dei to diktsamlingane hennar for barn, Eg er eg er eg er (2016) og Skogen den grøne (2018) blei nominerte til fleire prisar. jens kristensen (f. 1975) er illustratør og biletkunstnar. Han har illustrert ei rekke barne- og ungdomsbøker, samt illustrert for magasin, reklame og animasjon.

60


6–9 år

IDA EVA NEVERDAHL

FLOKE Norrøn mytologi i 2020-drakt Floke Skrufson er ein fredeleg fyr i ei vill vikingverd. Han liker ikkje vald og slåsting og vil aller helst berre sitje i graset og lage musikk. Ein dag reddar han ein gammal krok som sit fast i eit tre med nasen sin. Som takk får han eit heilt spesielt sverd. Det er berre ei hake ved dette: Den som har sverdet, må redde verda frå undergangen, sjølvaste Ragnarok! Bli med inn i det fantasifulle vikinguniverset

ISBN 978-82-340-0354-7

til Ida Eva Neverdahl. I teikneserieromanen Floke blandar ho norrøn mytologi, action og

teikneserie | ISBN: 9788234003547

fantasidyr med trekk frå norske eventyr og ein

PRIS KR 299,- | UTG. AUGUST

god dose absurd humor. Dette er første bok i Neverdahls nye serieprosjekt.

9 7 8 8 2 3 4 0 0 3 5 4 7

9 788234 003547

ida eva neverdahl (f. 1993) er teikneserieskapar og illustratør. Ho har laga nettseriar, teikneseriestriper for fleire aviser og gitt ut fleire bøker for barn og unge, mellom anna teikneserien Jojo på Samlaget.

62


9–12 år

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

DEN VESLE PRINSEN OMSETT AV JON FOSSE Elska barnebokklassikar på nynorsk Antoine de Saint-Exupérys berømte barnebokklassikar, Le Petit Prince, er ei av verdas mest omsette og lesne bøker. Det finst i dag rundt 300 omsetjingar av boka, som skal vere seld i over 200 millionar eksemplar. Sjølv om det er ei barnebok, er ho like høgt elska av vaksne lesarar.

ISBN 978-82-340-0268-7 barnebok | ISBN: 9788234002687 PRIS KR 249,- | UTG. AUGUST

No kjem boka endeleg på nynorsk, omsett av Jon Fosse og med originalteikningar av Antoine de Saint-Exupéry. I Den vesle prinsen naudlandar de SaintExupéry med flyet sitt i Sahara, der den vesle

9 7 8 8 2 3 4 0 0 2 6 8 7

9 788234 002687

prinsen plutseleg dukkar opp. Gjennom ein poetisk og filosofisk samtale fortel prinsen om planeten han kjem frå, og reisa på veg til jorda. På ferda har han vore innom ulike planetar, der det blant anna har budd ein konge utan undersåttar, ein drankar og ein forretningsmann. Gjennom samtalen med den vesle prinsen går det opp for forfattaren kva som eigentleg er viktig her i livet. antoine de saint-exupéry (1900–1944) var

Den nynorske omsetjinga til Jon Fosse tar utgangspunktet i originalverket.

ein fransk flygar og prislønt forfattar. Hans mest kjende verk, Den vesle prinsen, kom ut i 1943 med hans eigne teikningar. jon fosse (f. 1959) debuterte i 1983 med romanen Raudt, svart og har seinare gitt ut dramatikk, romanar, diktsamlingar, barnebøker og essaysamlingar.

63


9–12 år

HARALD NORTUN

SPÅDAMA I 7B Kven lurer kven? Nina har begynt på ny skule for fjerde gong. Ho kjenner ingen i 7B. Men ho kan fortelje dei nye klassevennene sine kva som vil skje om nokre minutt og i neste time. Rykta begynner å gå: Er den nye jenta synsk? Kan Nina verkeleg spå? Spådama i 7B er ei spanande historie med mykje humor, men også alvor. For kor langt vil du gå for å få venner og gli inn i miljøet? Når sluttar noko å vere ein leik? Historia om Nina fortel om flaks og uflaks, fordommar og førsteinntrykk. roman | ISBN: 9788234002618

ISBN 978-82-340-0261-8 PRIS KR 279,- | UTG. SEPTEMBER e-bok | ISBN: 9788234002625 PRIS KR 159,- | UTG. SEPTEMBER

9 7 8 8 2 3 4 0 0 2 6 1 8

9 788234 002618

harald nortun (f. 1972) er utdanna litteraturvitar og har arbeidd som lektor ved NTNU. Han debuterte som forfattar med romanen Røverskogen i 2006. Eksperimentet (2015) er omsett til fire språk, blant anna fransk og nederlandsk. I 2019 blei barneromanen Blå flaggermus nominert til Brageprisen. Nortun er busett i Trondheim.

64


9–12 år

BÅR STENVIK OG RUNE MARKHUS (ILL.)

TI UTRULEGE OPPFINNINGAR Oppfinningar som har endra verda Kva har atombomba, p-pilla og like-knappen til felles? Jo, dei forandra verda rundt seg. Det same gjorde oppfinningar som lyspæra, kjøleskapskrukka, antibiotikaen, oppvaskmaskina, autotune, protesar og det skotsikre stoffet kevlar. Gjennom desse forteljingane får ein eit innblikk i korleis nye idear veks fram, korleis oppfinningane blei til og korleis dei påverkar livet vårt.

ISBN 978-82-340-0277-9 sakprosa for barn | ISBN: 9788234002779 PRIS KR 279,- | UTG. OKTOBER

Ti utrulege oppfinningar er ei underhaldande og lærerik faktabok, gjennomillustrert av prislønte Rune Markhus.

9 7 8 8 2 3 4 0 0 2 7 7 9

9 788234 002779

bår stenvik (f. 1976) har skrive mange bøker om vitskap og teknologi. Til dømes Dataspill (Cappelen Damm 2011), saman med Maren Agdestein og Rune Markhus. rune markhus (f. 1972) har illustrert rundt 20 bildebøker. Blant anna Når alle sover (Gyldendal 2011), om monstera Boba og Lille Fetir Lutemann.

65


UNGDOM

PETER F. STRASSEGGER

ALEKSANDER DEN STORE Sterkt om vald blant ungdom Aleksander er 15 år. Han veks opp i eit anna land. Der bestemmer han seg for å ta igjen overfor skulens bølle. Men det går for langt. Rett etterpå må han og familien flytta til Noreg, til ei lita bygd, der mora kjem ifrå. I det nye heimlandet blir Alexander peika ut som neste offer av ein mobbegjeng, leidd av Torve. Skal Alexander ta igjen, slik han gjorde sist? Kva vil skje då? Eller skal han finna ei anna løysing? For kva slags krefter ligg det eigentleg i hendene hans? roman | ISBN: 9788234003455

ISBN 978-82-340-0345-5 PRIS KR 299,- | UTG. AUGUST e-bok | ISBN: 9788234003462 PRIS KR 159,- | UTG. AUGUST

Aleksander den store er ein roman om migrasjon, utanforskap og vald blant ungdommar, om det å vera stolt og å stå opp for seg sjølv. Romanen fortel òg om korleis samhald og venskap kan vera med på å snu

9 7 8 8 2 3 4 0 0 3 4 5 5

9 788234 003455

peter f. strassegger (f. 1984) er fødd i Graz, Austerrike og bur på Bryne, der han jobbar som psykolog. I 2012 blei han tildelt Tarjei Vesaas’ debutantpris for romanen Stasia. Aleksander den store er hans første bok for ungdom.

66

farlege tankar.


ungdom

HELENE GUÅKER

HØGSPENNING LIVSFARE Om å bu på hybel medan mor er sjuk Lea går i første klasse på vidaregåande. Ho bur på hybel og har ingen venner. Og heime på garden ligg mamma i senga. Uansett kva Lea gjer eller seier, står ikkje mamma opp. For å få seg venner gjer Lea seg om til Vilde. Smarte, morosame og kule Vilde. For Vilde har ikkje ei mor som er sjuk. Vilde blir kjærast med Halvor. Vilde greier alt i heile verda. Men så skjer det noko som gjer at Vilde forsvinn og Lea ikkje greier å vere nokon annan enn seg sjølv.

roman | ISBN: 9788234002007

ISBN 978-82-340-0200-7 PRIS KR 299,- | UTG. SEPTEMBER e-bok | ISBN: 9788234002014 PRIS KR 159,- | UTG. SEPTEMBER

9 7 8 8 2 3 4 0 0 2 0 0 7

9 788234 002007

helene guåker (f. 1983) er frå Nes i Ringsaker. Ho har skrive fleire bøker for ungdom og vaksne i ulike sjangrar. I 2017 blei ho nominert til Brageprisen for ungdomsromanen Sveiseblink.

67


Les alle bøkene i den gyselege grøssarserien. Grøss og gru er ein bokserie for ungdom, utvikla i samarbeid med Leser søker bok.

TOR ARVE RØSSLAND

LARS MÆHLE

DEN TOLVTE SPELAREN

DØD ELLER LEVANDE

LAURA DJUPVIK

roman | ISBN: 9788252192445

roman | ISBN: 9788252195002

roman | ISBN: 9788252195149

e-bok | ISBN: 9788252192452

e-bok | ISBN: 9788252195019

e-bok | ISBN: 9788252195156

PRIS KR 159,- | I SAL

PRIS KR 159,- | I SAL

PRIS KR 159,- | I SAL

9 7 8 8 2 5 2 1 9 2 4 4 5

9 7 8 8 2 5 2 1 9 5 0 0 2

9 7 8 8 2 5 2 1 9 5 1 4 9

DEN ANDRE SØSTERA

ISBN 978-82-521-9514-9 ISBN 978-82-521-9244-5 ISBN 978-82-521-9500-2 PRIS KR 249,- | I SAL PRIS KR 249,- | I SAL PRIS KR 249,- | I SAL

9 788252 192445 9 788252 195002 9 788252 195149 68


A. AUDHILD SOLBERG

DEN SVARTKLEDDE JENTA roman | ISBN: 9788252198195

ISBN 978-82-521-9819-5 PRIS KR 249,- | I SAL e-bok | ISBN: 9788252198201 PRIS KR 159,- | I SAL

9 7 8 8 2 5 2 1 9 8 1 9 5

9 788252 198195

LINN T. SUNNE

MARERITT

SELMA LØNNING AARØ

ATLE HANSEN

BERGTATT

EG HAR VENTA PÅ DEG

roman | ISBN: 9788252195125

roman | ISBN: 9788234002021

roman | ISBN: 9788234002663

e-bok | ISBN: 9788252195132

e-bok | ISBN: 9788234002038

e-bok | ISBN: 9788234002670

PRIS KR 159,- | I SAL

PRIS KR 159,- | UTG. OKTOBER

PRIS KR 159,- | UTG. OKTOBER

9 7 8 8 2 5 2 1 9 5 1 2 5

9 7 8 8 2 3 4 0 0 2 0 2 1

9 7 8 8 2 3 4 0 0 2 6 6 3

ISBN 978-82-521-9512-5 ISBN 978-82-340-0202-1 ISBN 978-82-340-0266-3 PRIS KR 249,- | I SAL PRIS KR 249,- | UTG. OKTOBER PRIS KR 249,- | UTG. OKTOBER

9 788252 195125 9 788234 002021 9 788234 002663

69


ungdom

SELMA LØNNING AARØ

BERGTATT Jenta som lokkar i skogen I den nye klassen til Leo sit ei jente for seg sjølv heilt bakarst. Det er noko med dei grøne augo hennar som gjer at han heile tida lengtar etter henne. Kven er ho? Kvifor går ho kledd så annleis, og kvifor luktar ho myr og skog? Snart viser det seg at jenta også er interessert i Leo. Men før han kan få henne, må han gjere noko grufullt, noko som vil endre han for alltid. Bergtatt er ei ny bok i Grøss og gru-serien, eit samarbeid med Leser søker bok.

roman | ISBN: 9788234002021

ISBN 978-82-340-0202-1 PRIS KR 249,- | UTG. OKTOBER e-bok | ISBN: 9788234002038 PRIS KR 159,- | UTG. OKTOBER

9 7 8 8 2 3 4 0 0 2 0 2 1

9 788234 002021

selma lønning aarø (f. 1972) kjem frå Stord i Sunnhordland. Ho debuterte med Den endelige historien i 1995 og har skrive fleire bøker for vaksne og barn.

70


ungdom

ATLE HANSEN

EG HAR VENTA PÅ DEG Stormfull skrekk Simon gler seg til å ro ut på havet for å fiske. Men kven er det som plutseleg ropar på han? Er det den mystiske jenta han møter på kafeen? Ho som han skal å halda seg vekke frå? Eller er det Den svarte enka? Ho som sit på stranda og ventar på kjærasten som forsvann på havet for lenge sidan? Eg har venta på deg er ei ny bok i Grøss og gruserien, eit samarbeid med Leser søker bok.

roman | ISBN: 9788234002663

ISBN 978-82-340-0266-3 PRIS KR 249,- | UTG. OKTOBER e-bok | ISBN: 9788234002670 PRIS KR 159,- | UTG. OKTOBER

9 7 8 8 2 3 4 0 0 2 6 6 3

9 788234 002663

atle hansen (f. 1954) er forfattar, musikar og journalist. Han har skrive bøker for både barn og vaksne. Han debuterte i 1997 med barneboka Sjørøvar-Jenny og Einauge-Bill. Han er kanskje mest kjent for spenningsbøkene han har skrive for barn og unge, som Skatten i Skutevika (2007), Fangar i natta (2008), Den svarte oksen (2009) og Svartedalen (2015).

71


72


HØGARE UTDANNING

73


høgare utdanning

STEINAR BØYUM

ETIKK FOR LÆRARAR Må ein alltid fortelje sanninga til barn? Bør ein bruke mest tid på svake eller på sterke elevar? Korleis tek ein opp kontroversielle spørsmål i klasserommet? Dette er nokre av dei etiske utfordringane som blir drøfta i Etikk for lærarar. Forfattaren diskuterer situasjonar ein lærar kan kome ut for i skulen, og kva typiske etiske dilemma ein kan møte. Tema som blir behandla, er mellom anna privatliv og profesjonalitet, lojalitet og ytringsfridom, og rettferd i vurdering og i fordeling av tid. etikk | ISBN: 9788252198140

ISBN 978-82-521-9814-0 PRIS KR 349,- | I SAL e-bok | ISBN: 9788234001161 PRIS KR 299,- | I SAL

Innleiingsvis går forfattaren gjennom relevante etiske omgrep for lærarprofesjonen, sentrale innfallsvinklar til å arbeide med etiske problemstillingar og eit utval etiske teoriar. Gjennom heile framstillinga blir etiske

9 7 8 8 2 5 2 1 9 8 1 4 0

9 788252 198140

omgrep og teoriar forklarte og drøfta med utgangspunkt i eksempel frå skulekvardagen. Slik viser forfattaren korleis ein som lærar kan gjere bruk av etisk teori til å ta gjennomtenkte etiske val.

steinar bøyum (f. 1974) er instituttleiar ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudium ved Universitetet i Bergen og professor II ved Senter for profesjonsstudium ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Han har arbeidd mykje med etiske spørsmål om barn, skule og utdanning.

74


høgare utdanning

TURE SCHWEBS, BRITA YTRE-ARNE, HELGE ØSTBYE

MEDIA I SAMFUNNET Grunnleggande innføringsbok i medievitskap i ny, revidert utgåve Media er bindeledd mellom enkeltmenneske og samfunnet og knyter oss til verda utanfor. Men på kva måtar bruker vi media, og korleis tolkar vi den mangfaldige og fragmenterte informasjonen dei gir oss? Og kva betyr media for samfunnsutviklinga?

ISBN 978-82-340-0157-4

Dette er nokre av problemstillingane som

høgare utdanning | ISBN: 9788234001574

blir tatt opp i denne innføringsboka i

PRIS KR 499,- | I SAL

medievitskap. Etter ei oversikt over korleis media har utvikla seg, tek forfattarane for seg ulike innhaldstypar, bruksmønster og perspektiv for studium av media. Boka dekker heile mediefeltet og skildrar viktige trendar i dagens medielandskap, som

9 7 8 8 2 3 4 0 0 1 5 7 4

9 788234 001574

konvergens, digitalisering, sosiale medium og informasjonsoverflod.

ture schwebs er professor ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking, Høgskulen på Vestlandet. brita ytre-arne er førsteamanuensis ved Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen. helge østbye er professor emeritus ved Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen.

75


høgare utdanning

DAG SKARSTEIN OG INGER VEDERHUS

JON FOSSE I SKULEN Jon Fosses tekstar er godt eigna til både konsentrert stillelesing, aktiv utforsking og framføringar på skulescenar. Urøynde lesarar blir fanga av korte tekstar som overraskar, røynde lesarar finn nytt å bryne seg på. Dei relativt korte tekstane i ulike sjangrar passar særleg godt til klasseromsbruk og opnar for variert didaktisk tilrettelegging og individuell tilpassing av undervisninga. Lesing av utfordrande tekstar i skulen er eit aktuelt vitskapsfelt i litteraturdidaktikken. litteraturvitskap | ISBN: 9788234001185

ISBN 978-82-340-0118-5 PRIS KR 299,- | I SAL

Med grunnlag i oppdatert forsking bidrar denne fagfellevurderte antologien med ny

e-bok | ISBN: 9788234001178

innsikt i Jon Fosses ulike sjangrar og bruken av

PRIS KR 239,- | I SAL

dei i skulen. Boka er skriven for lærarstudentar på både grunn- og vidareutdanninga og har eit gjennomgåande didaktisk perspektiv.

9 7 8 8 2 3 4 0 0 1 1 8 5

9 788234 001185

dag skarstein (f. 1971) er førsteamanuensis i norsk og inger vederhus (f. 1953) er førstelektor i norsk ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Dei er begge tilsette ved lærarutdanninga.

76


høgare utdanning

PEDER HAUG

SPESIALUNDERVISNING INNFØRING FOR STUDENTAR Kva treng lærarar å vite om spesialunder­ visning? Kva handlar spesialundervisninga om, og korleis fungerer ho? Boka gir eit historisk overblikk over spesialundervisninga, korleis ho blei til, kva formål ho har, og korleis organiseringa har endra seg. Forfattaren tek utgangspunkt i komplementaritetsteorien, som går ut på at når den ordinære opplæringa er god, er behovet for spesielle tiltak lite, medan behovet for spesielle tiltak aukar når den ordinære opplæringa er mindre god. Studentane får ei innføring i kva teoretisk grunnsyn spesialundervisninga byggjer på, og korleis dette har endra spesialundervisninga over tid. Vidare går

høgare utdanning | ISBN: 9788234002397

ISBN 978-82-340-0239-7 PRIS KR 299,- | UTG. AUGUST

e-bok | ISBN: 9788234002403 PRIS KR 249,- | UTG. AUGUST

forfattaren gjennom kva vi veit om korleis spesialundervisninga fungerer i dag, kva vi veit om dei elevane som får spesialundervisning, og om utbytet for elevane. Boka er skriven spesielt for lærarstudentar og

9 7 8 8 2 3 4 0 0 2 3 9 7

9 788234 002397

lærarar.

peder haug er professor emeritus i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Høgskulen i Volda. Han har arbeidd ved Høgskulen i Volda sidan 1976, men med lengre engasjement ved Senter for barneforsking NTNU, Noregs forskingsråd, Universitetet i Stavanger, Skolverket i Sverige og Uppsala Universitet. Han har gitt ut ei rekkje bøker og artiklar om tema som gjeld barnehage, skule, lærarutdanning og spesialundervisning.

77


høgare utdanning

IDA LARSSON, ÅSHILD SØFTELAND OG URD VINDENES

PRAKTISK GRAMMATIKK Praktisk grammatikk er ei bok med øvingsoppgåver i grammatikk og er skriven for studentar på innføringskurs i norsk grammatikk. Boka er delt inn i kapittel etter ulike grammatiske tema, som semantikk, syntaks, fonologi, morfologi og ordklasser. I kvart kapittel er det ein kort gjennomgang av reglane og teoriane i dette emnet. Oppgåvene er varierte i både type og vanskegrad, og mange bruker autentiske døme frå norsk prosa. Det er utfyllande løysingsforslag til alle oppgåvene. høgare utdanning | ISBN: 9788252199390

ISBN 978-82-521-9939-0 PRIS KR 349,- | UTG. OKTOBER e-bok | ISBN: 9788234001130

Øvingane følgjer i all hovudsak terminologien i Norsk referansegrammatikk og kan brukast saman med ulike læremiddel i grammatikk.

PRIS KR 339,- | UTG. OKTOBER

9 7 8 8 2 5 2 1 9 9 3 9 0

9 788252 199390

ida larsson (f. 1977) er professor i nordisk språkvitskap ved Høgskolen i Østfold. Ho har forska på grammatikk, språkhistorie og dialektvariasjonar i Norden. Ho driv også med nordisk arvespråk i Amerika. åshild søfteland (f. 1979) er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Østfold. Ho underviser i grammatikk, dialektologi og språkhistorie i lærarutdanningane, og forskar på talespråksvariasjon i norsk og nordisk innanfor grammatikk og pragmatikk. urd vindenes (f. 1988) er førsteamanuensis i norsk ved Universitetet i Søraust-Noreg. Ho har skrive doktoravhandling om norske demonstrativ og interesserer seg særleg for grammatiske konstruksjonar i talespråket og mekanismane bak språklege endringar.

78


høgare utdanning

MAJA MICHELSEN

BARNS FRITIDSTEKSTAR Kva er drivkrafta bak den skrivinga, lesinga og mediebruken som går føre seg på fritida? Korleis tolkar, forstår og lærer barn om verda gjennom tekst? Denne boka handlar om barn og unge og kva slags tekstar dei liker å lese, skape og delta i på fritida. Formålet er å seie noko om den tekstkompetansen barn får i kvardagen når dei nyttar tekstar av ulike slag. Det kan til dømes vere når dei spelar spel, når dei skriv meldingar på mobilen og deltek på sosiale medium, og når dei nyttar skrift og teikning. Boka gir også innsikt i korleis vi kan analysere og tolke desse ulike tekstane, og ho drøftar kva slags nytte vaksne som jobbar med barn, til dømes i barnehage og skole, kan ha av å vite noko om

fagbok | ISBN: 9788234003325

ISBN 978-82-340-0332-5 PRIS KR 349,- | UTG. NOVEMBER

e-bok | ISBN: 9788234003332 PRIS KR 299,- | UTG. NOVEMBER

barns tekstlege fritidserfaringar. Boka er tenkt for studentar i grunnskole­ lærarutdanninga og barnehagelærarutdanninga og andre som skal arbeide med barn, og som

9 7 8 8 2 3 4 0 0 3 3 2 5

9 788234 003325

dermed også har som oppgåve å støtte barn i deira leik, læring og utvikling av tekstleg og språkleg medvit. maja michelsen (f. 1979) er førsteamanuensis i norsk ved Avdeling for lærarutdanning ved Høgskolen i Østfold. Ho er særleg opptatt av barns tekstkompetanse og barns skriving i sosiale medium.

79


høgare utdanning

NORA SIMONHJELL OG BENEDIKT JAGER (RED.)

NORSK LITTERÆR ÅRBOK 2020 Norsk litterær årbok er ein årleg litteraturvitskapleg antologi. I 2020-utgåva løftar Madelen Brovold fram forfattaren Elsa Dickmans gløymde roman Korsveien (1946) og viser korleis erfaringane til norsk-jødiske kvinner er blitt ekskluderte frå minnekulturen kring holocaust. Petter Aaslestad kastar eit blikk på Arthur Omres Det onde øie (1940) som psykiatriroman. Geir Hjorthol undersøkjer prosaens stille musikk i Lars Amund Vaages poetikk, og Heming Gujord analyserer Kjartan Fløgstads Due og drone (2019) som ein roman om fortidsomarbeiding fagbok | ISBN: 9788234003301

ISBN 978-82-340-0330-1 PRIS KR 329,- | UTG. SEPTEMBER

og les han i lys av striden mellom Fløgstad og Den Norske Forfatterforening.

e-bok | ISBN: 9788234003318 PRIS KR 279,- | UTG. SEPTEMBER

Det norske teikneserieåret 2019 blir sett under lupa av Øyvind Vågnes. Dette er første gong NLÅ skriv om teikneseriar.

9 7 8 8 2 3 4 0 0 3 3 0 1

9 788234 003301

Danske Jonas Eikas forfattarskap, mellom anna novellesamlinga Efter solen, som vann Nordisk råds litteraturpris, blir lese i lys av sci-fi og fabulasjon.

benedikt jager (f. 1966) er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. Han har særleg interessert seg for og forska på kulturelle samband mellom Noreg og Aust-Tyskland. nora simonhjell (f. 1970) er førsteamanuensis ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder. Ho arbeider mest med spørsmål kring litteratur, kropp, kjønn og sjukdom.

80

Årboka inneheld òg artiklar om Jonas Ramus (1649–1718) som nasjonalmytemakar, om Olav H. Hauges boksamling, om korleis fjella endrar seg i norsk lyrikk, og om pengar, føremålsrasjonalitet og kvantitativ logikk i Henrik Ibsens Samfundets støtter. Dessutan set to artiklar fokus på nyare norsk dramatikk, og det blir drøfta kva potensial litteraturundervisninga har i ein kompetanseorientert utdanningsdiskurs.


høgare utdanning

DAG JENSSEN

VITSKAPSTEORI I SOSIALT ARBEID Forsking og vitskap handlar om å skaffe seg påliteleg kunnskap om verda. Profesjonen sosialt arbeid byggjer i aukande grad på vitskap, men rommar også andre kunnskapstypar. I denne boka gir forfattaren ei innføring i dei grunnleggande føresetnadene for kunnskap innan sosialt arbeid. Etter ein gjennomgang av dei ulike kunnskapstypane i sosialt arbeid drøftar han kva som er legitime verdiar i forskinga, og kva verdiar som må haldast utanom. Forfattaren tar vidare for seg vitskapsteoretiske tema som er relevant for sosialt arbeid. Det

ISBN 978-82-340-0204-5 høgare utdanning | ISBN: 9788234002045 PRIS KR 329,- | UTG. OKTOBER

gjeld forskjellar og slektskap mellom ulike former for tolkande vitskap og naturalisme, inklusive evidensbasert praksis. Avslutningsvis blir mellom anna forklaring av handling og ulike teoriar om grunntrekk i den sosiale verda

9 7 8 8 2 3 4 0 0 2 0 4 5

9 788234 002045

drøfta.

dag jenssen er førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag ved OsloMet – Storbyuniversitetet.

81


høgare utdanning

ÅSE NYLENNA AKSLEN OG RANDI MOE

BARNEHAGEPEDAGOGIKK INNFØRING FOR STUDENTAR Filosofar og tenkarar har opp gjennom tida gitt uttrykk for ulike syn på barn, oppseding og danning og skapt eit grunnlag for dagens barnehagepedagogikk. Denne boka gir ei innføring i sentrale emne innan barnehagepedagogikk og viser til nokre av grunnleggarane på feltet. Pedagogikkfaget har i seg element frå tradisjonar innan til dømes psykologi, sosiologi og filosofi. I første delen av boka er ein fagbok | ISBN: 9788252195637

ISBN 978-82-521-9563-7 PRIS KR 449,- | UTG. OKTOBER e-bok | ISBN: 9788234001154 PRIS KR 379,- | UTG. OKTOBER

gjennomgang av nokre av dei tenkjarane som har betydd mest for barnehagepedagogikken. I siste delen av boka drøftar forfattarane sentrale spørsmål om omsorg og barns leik, læring og danning, med særleg ansvar for å

9 7 8 8 2 5 2 1 9 5 6 3 7

9 788252 195637

åse nylenna akslen og randi moe er førstelektorar ved Høgskulen på Vestlandet og underviser i barnehagelærarutdanninga.

82

ta vare på profesjonsperspektivet. Boka har relevans for barnehagekvardagen i både notid og framtid og viser dei ulike forgreiningane innan barnehagepedagogikken.


høgare utdanning

MARI NYGÅRD

GRAMMATIKK OG GRAMMATIKKDIDAKTIKK Grammatikarar er språkmekanikarar, og arbeid med grammatikk handlar om å forsøke å finne ut korleis språkmaskineriet fungerer, kva komponentar det har, og korleis dei verkar saman. Barn tileignar seg grammatikken i morsmålet sitt heilt knirkefritt. Vi vil spørje korleis ein kan vekke interesse for innsikt i språkstruktur, og korleis ein kan leggje opp til undring og utforsking av sitt eige morsmål, slik at grammatikkundervisninga blir spennande. Kunnskap om norsk språkstruktur og omgrepsapparat omkring dette er grunnleggjande for mange område

norsk | ISBN: 9788252194432

ISBN 978-82-521-9443-2 PRIS KR 349,- | UTG. NOVEMBER e-bok | ISBN: 9788234003103 PRIS KR 299,- | UTG. NOVEMBER

innanfor norskfaget, mellom anna lese- og skriveopplæring, norsk som andrespråk, talemål og nynorskdidaktikk. Denne boka inneheld både grammatikk og grammatikkdidaktikk. Det mest sentrale vil

9 7 8 8 2 5 2 1 9 4 4 3 2

9 788252 194432

vere å gi ei grunnleggjande innføring i faget grammatikk. Her vil vi leggje vekt på innlæring av grammatisk terminologi og analysemåtar. I tillegg vil vi gjennom heile boka diskutere korleis ein kan nærme seg dette emnet saman med elevar, og også kvifor dette er eit viktig emne, både i seg sjølv og som byggestein for andre emne i norskfaget.

mari nygård (f. 1976) er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærarutdanning ved NTNU. Ho er særleg opptatt av grammatikk, språklæring og den første skriveopplæringa.

83


høgare utdanning

TORILL STEINFELD OG BENTE AAMOTSBAKKEN

KANON LITTERATURUTVAL, KANONISERING OG LESEMÅTAR I NORSKFAGET I denne boka viser forfattarane korleis litteraturutvalet i skolen har endra seg og variert så lenge morsmålsfaget har eksistert, frå oppstarten rundt 1800 og til dei siste læreplanrevisjonane i 2013. Norskfaget blei til i ei tid der samfunnsdebatten mellom anna handla om nasjonsbygging, oppseding til demokrati og medborgarskap, danningsideal og språk og språkutvikling i fagbok | ISBN: 9788252198157

ISBN 978-82-521-9815-7 PRIS KR 359,- | UTG. NOVEMBER

Noreg. Norskfaget er i konstant endring, og korleis litteraturutvalet og lesemåtane i skulen

e-bok | ISBN: 9788234001130

har endra seg, blir sett i samanheng med

PRIS KR 299,- | UTG. NOVEMBER

samfunnet skulen er ein del av, og mange av dei tidlegare debattane er relevante også for vår tid.

9 7 8 8 2 5 2 1 9 8 1 5 7

9 788252 198157

Framstillinga drar vekslar på nyare teori om kanonisering og tek mellom anna for seg kva kriterium som ligg til grunn for tekstutvala og lesemåtane som pregar dei ulike læreplanane.

torill steinfeld (f. 1948) er professor emeritus i nordisk litteratur og norskdidaktikk ved Universitetet i Oslo. bente aamotsbakken (f. 1948) er professor emeritus i tekstvitskap ved Universitetet i SøraustNoreg.

84


høgare utdanning

GEIR SVERRE BRAUT OG KJELL ARNE AARHEIM

INNFØRING I HELSEPOLITIKK FOR SJUKEPLEIE OG HELSEFAG Helsepersonell må kjenne rammene dei arbeider innanfor. Denne boka gir ei brei innføring i norsk helsepolitikk og samspelet mellom samfunnet og helsetenesta. Ho syner korleis politikken blir utforma og gjennomført i praksis, og korleis helsetenesta er organisert, styrt og finansiert. Forfattarane forklarer politiske prosessar på sentralt hald og viser korleis dei påverkar tenesteytinga. Helsetenesta slik vi møter henne i dag, blir også sett inn i ein historisk og internasjonal samanheng, og demografiske og organisatoriske utfordringar

høgare utdanning | ISBN: 9788234001062

ISBN 978-82-340-0106-2 PRIS KR 399,- | UTG. SEPTEMBER e-bok | ISBN: 9788234001079 PRIS KR 339,- | UTG. AUGUST

blir behandla i eigne kapittel. Avslutningsvis blir medverknaden frå brukarane og frå dei tilsette drøfta.

9 7 8 8 2 3 4 0 0 1 0 6 2

9 788234 001062

geir sverre braut (f. 1955) er seniorrådgjevar ved Stavanger universitetssjukehus og professor i samfunnstryggleik ved Universitetet i Stavanger og i helsefag ved Høgskulen på Vestlandet. kjell arne aarheim (f. 1958) er førstelektor ved Fakultet for helsefag, VID Bergen. sjukepleie.

85


høgare utdanning

KARL ELLING ELLINGSEN, LARS RUNE HALVORSEN OG EINAR AADLAND

PROFESJONSETIKK I VERNEPLEIE Som vernepleiar må ein balansere mange omsyn, og handtere krysspress frå fleire aktørar. Brukarar skal behandlast med respekt og omsorg, ein skal samarbeide godt og effektivt med andre profesjonar og sikre høg kvalitet i eigen profesjonell praksis. I slike situasjonar kan ulike krav og forventningar ofte komme i konflikt med kvarandre. Dette er utgangspunktet for denne innføringsboka i profesjonsetikk i vernepleie. høgare utdanning | ISBN: 9788234001840

ISBN 978-82-340-0184-0 PRIS KR 329,- | UTG. AUGUST e-bok | ISBN: 9788234001857 PRIS KR 279,- | UTG. AUGUST

I første delen av boka blir det gjort greie for profesjonsetikk generelt; etiske nøkkelomgrep, teoriar og tenkjemåtar. I andre delen ser ein på vernepleiarrolla, kva normer og verdiar som ligg til grunn, og kva utfordringar og

9 7 8 8 2 3 4 0 0 1 8 4 0

9 788234 001840

problemstillingar som pregar arbeidskvardagen. Her står sjølvbestemming og avgjerdsstøtte sentralt, men også problemstillingar rundt krysskommunikasjon, konflikthandtering og det å tale saka til den svake parten blir grundig behandla. Avslutningsvis blir forskingsetikk

karl elling ellingsen (f. 1955) er professor ved Avdeling for Institutt for psykisk helse (IPH), NTNU og leiar av Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU). lars rune halvorsen (f. 1979) er førstelektor ved Avdeling for helse- og velferdsfag ved Høgskolen i Østfold. einar aadland (f. 1950) er dosent emeritus ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo.

86

behandla i eit eige kapittel.


høgare utdanning

BENTE OHNSTAD

JUSS I SJUKEPLEIE OG HELSEFAG Dette er ei grunnleggande innføringsbok i helserett for sjukepleiarar. Boka gir oversikt over regelverket som gir rammene for sjukepleiefagleg arbeid, og over kva desse reglane inneber i praksis. Etter ei kort innføring om ulike normer, rettsstat, velferdsstat og menneskerettane, tar forfattaren for seg reglane som gjeld ved utøving av sjukepleiaryrket. Sentrale føresegner i mellom anna helsepersonellova, pasient- og brukarrettslova og psykisk helsevernlova vert gjennomgått. Kravet til forsvarleg yrkesutøving, grenser for bruk av tvang, kravet til journalføring, informasjonsbehandling og teieplikt blir behandla og sett i lys av prinsipp som pasientautonomi og rettstryggleik. Her

høgare utdanning | ISBN: 9788234001048

ISBN 978-82-340-0104-8 PRIS KR 389,- | UTG. OKTOBER e-bok | ISBN: 9788234001055 PRIS KR 329,- | UTG. OKTOBER

blir også krav til medverknad – også for barn og unge – gjennomgått. Plikter for sjukepleiarar og anna helsepersonell heng nøye saman med rettar for pasientane.

9 7 8 8 2 3 4 0 0 1 0 4 8

9 788234 001048

Pasientar har rettar både vis-a-vis sjukepleiarar og anna helsepersonell, men også vis-a-vis verksemder som er ansvarlege for tenestene. Difor vert også plikter for eigarar og dei som er ansvarlege for organisering og drift av helsetenestene, gjennomgått, sidan dette vedkjem rettane til pasientane og kan avgrensa ansvaret til fagpersonellet.

bente ohnstad (f. 1953) er jurist, advokat og førsteamanuensis i rettsvitskap ved Høgskolen i Innlandet, Lillehammer. Ohnstad har brei erfaring frå offentleg forvaltning, undervisning, utgreiing, forsking og leiing. Ho har publisert fleire fagbøker og artiklar innanfor rettsområda forvaltningsrett, velferdsrett og helserett, skrive NOU 1993:33 om helsepersonell sine rettar og plikter og leia arbeidet med Ot.prp. nr. 13 (1998–99): Om lov om helsepersonell.

87


høgare utdanning

OLA SVEIN STUGU

DEN ANDRE VERDSKRIGEN I NORSK MINNEKULTUR Den andre verdskrigen er ikkje ferdig fortid, men eit høgst levande tema i samtidskulturen. Krigen er godt eigna som grunnlag for å diskutere allmenne verdispørsmål og moralske dilemma, men kva som har vorte sett som viktig å fortelje og diskutere om krigen, forandrar seg etter som nye spørsmål blir aktuelle. Ettertida brukar kort sagt krigen for å forstå og påverke eiga samtid betre. Denne boka dreg opp hovudlinjene i korleis den andre verdskrigen har vorte hugsa, høgare utdanning | ISBN: 9788252194807

ISBN 978-82-521-9480-7 PRIS KR 249,- | UTG. OKTOBER e-bok | ISBN: 9788234001598 PRIS KR 209,- | UTG. OKTOBER

forstått og framstilt i norsk etterkrigstid. Hovudperspektivet er korleis minnet om krigen har vorte teke vare på og utvikla seg i norsk offentlegheit. Den faghistoriske litteraturen og debatten går inn i dette biletet, men er berre ein del av det. Somme tema og perspektiv, framfor

9 7 8 8 2 5 2 1 9 4 8 0 7

9 788252 194807

alt motstandskampen og kven som var vener og fiendar, har vore godt synlege heile tida. Andre, som lenge låg i skuggen, vart langt seinare ein viktig del av debatten. Lagnaden til dei norske jødane er eitt slikt tema. Kan ein tale om heilt nye perspektiv på krigen, eller er det berre den

ola svein stugu (f. 1947) er professor emeritus

etablerte heimefrontforteljinga som har vorte

ved Institutt for historiske studium ved NTNU.

utvida og nyansert?

Han har særleg arbeidd med by- og regionhistorie og historiedidaktikk og har mellom anna skrive Kunnskapsbyen. Trondheims historie (1997), Historie i bruk (2008) og Norsk historie etter 1905 (2018).

88


89


TIDSSKRIFT FOR KULTUR, SAMFUNN & POLITIKK 2.2020 126. ÅRGANG

DET NORSKE SAMLAGET PRIS KR 129

2.20

770039 771011

TIDSAM 1322-02

9

RETURUKE 37

02

AINA BASSO ALF KJETIL WALGERMO ARNHILD SKRE FRODE GRYTTEN GAUTE M. SORTLAND INGRID SENJE JAN INGE SØRBØ JON FOSSE KJARTAN FLØGSTAD KJERSTI WØIEN HÅLAND KRISTINA LEGANGER IVERSEN KRISTIN FRIDTUN KRISTIN SØRSDAL MORTEN SØBERG THARANIGA RAJAH UNNI EIKESETH

28/05/2020 10:08


SJÅ VERDA FRÅ EIN ANNAN STAD. I ei verd full av kjappe nyhende er det frigjerande å kunne lese tankar som er tenkte heilt ut. Tidsskriftet Syn og Segn gir deg tekstar av våre beste etablerte forfattarar og morgondagens store namn innanfor dei fleste samfunnsområde og forskingsfelt – på herleg nynorsk. Med eit abonnement på Syn og Segn får du litt pause og påfyll i kvardagen – og gjer deg litt klokare for kvart nummer.

synogsegn.no facebook.com/synogsegn Instagram: @tidsskriftet_synogsegn

- SYN OG SEGN RETT I POSTKASSA – FIRE GONGER I ÅRET - 432 SIDER SAKPROSA KVART ÅR - BØKER FRÅ SAMLAGET TIL REDUSERTE PRISAR

91


register FOTOREGISTER Tom A. Kolstad............................................ 8, 9, 33, Camilla Kleppe Nanseth, NansethMedia.......11 Sverre Skjold...........................................................12 Oda Berby.........................................................13, 18 Marie Sjøvold..........................................................15 Marit Lystad Johansen..........................................16 Rolf M Aagaard......................................................17 Jens Helleland Ådnanes.......................................19 Geir Mogen..............................................................22 Lærke Posselt..........................................................23 Linda Cartridge......................................................31 Tove Breistein..................................................35, 38 Ynge Olsen Sæbbe.................................................36 Tine Poppe..............................................................32 Kristin Svanæs-Soot.............................................34 Marius Viken..........................................................36 Eli Berge, Fotofil.no..............................................35 Hans Jørgen Brun..................................................43 Kristin Aafløy Opdan...........................................44 Agnete Brun............................................. 47, 48, 37 Gry Dahl...................................................................51 Benedikte Skarvik.................................................53 Therese Tungen.....................................................54 Studio Hjelm..........................................................55 Iris Engen Skadal...................................................56 Sara Berntsen..........................................................60 Marius Knutsen....................................................<61

92


93


FØLG OSS PÅ: twitter.com/samlaget facebook.com/samlaget instagram.com/detnorskesamlaget og abonner på nyheitsbrev på samlaget.no

Foto: Josefine Kjærstad

94


KONTAKT OSS Anne Liv Tresselt Sals- og marknadssjef M: 90 56 13 22 a.tresselt@samlaget.no Ann-Mari Volden Prosjektleiar backlist og Juleroser M: 951 12 358 a.volden@samlaget.no Karin Helgøy Kommunikasjonssjef M: 97 01 98 65 k.helgoy@samlaget.no Ragnhild A. Tonheim Marknadskoordinator Kundeservice M: 901 24 325 r.tonheim@samlaget.no Katerina FutsÌter Vik Sals- og marknadskonsulent M: 93 05 77 23 k.vik@samlaget.no Mari Reinholt Aas Sals- og marknadskonsulent for barne- og ungdomsbøker M: 920 81 156 m.aas@samlaget.no

95


96

Profile for Det Norske Samlaget

Hausten 2020  

samlaget.no

Hausten 2020  

samlaget.no

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded