Page 1


Kvar i kroppen sit ferdig.qxd:a

28-06-12

1

15:59

Side 1


Kvar i kroppen sit ferdig.qxd:a

28-06-12

15:59

Side 3

Kaisa Aglen

KVAR I KROPPEN SIT INGENTING Dikt

Samlaget Oslo 2012


Kvar i kroppen sit ferdig.qxd:a

28-06-12

15:59

Side 5

flytebrygga lausnar og glir frå land , på kyrkjegardane kviler , namn

fødselsdato , å stå på svaberg , speide , sommarkjole , lette sko

5


Kvar i kroppen sit ferdig.qxd:a

28-06-12

15:59

Side 7

lener panna mot plommetreet i hagen : eg òg er , like stille

den grove borken , skogkanten , på andre sida av markene , vi

forsvinn , mellom bjørkestammane , og spisslønn , osp , lind

7


Kvar i kroppen sit ferdig.qxd:a

28-06-12

15:59

Side 11

vil berre parken enkel , så mange hekkar i hekken , gå , gjennom grøne sårsprekker

dei kvite blomane , sjukehusdører , sigle raskt forbi , blanke golv , drypp , og sengene kan trille

kan gjennom forheng , eit anna rom , kvitrognhekkane , endrar

tekstur , parkane , eg , hugsar ikkje kva eg

11


Kvar i kroppen sit ferdig.qxd:a

28-06-12

15:59

Side 13

finn rivingsklare hus , striper av lys , kler meg arr , utydbare mønster , i støvet , sjå

det har tilhald her , på låra mine , strupa , treverket , blekktaket

rasar i golvet vi fell gjennom jorda i aukande fart og hovudet ditt mellom bryst , mold

13


Kvar i kroppen sit ferdig.qxd:a

28-06-12

15:59

Side 15

solflimmer over andletet der , frys i profil , det giftige vatnet

samlar seg i kranene , så skjørt hår , går i ulike baner i huset

varleg stille , blikk , kvite koppar på taket , planetane , nynninga frå badet

15


Kvar i kroppen sit ferdig.qxd:a

28-06-12

15:59

Side 17

kva vi leitar etter , om eg legg meg slik , om du held meg fast , her

eg skal ikkje skrike , innover i skriket , og utgang , med munnen i puta

dei lange passasjane , dun mellom tennene , flyg , fell i hand , mot morgonen , vegg

17

Kvar i kroppen sit ingenting  

Kvar i kroppen sit ingenting. Lyrikkdebut.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you