Page 1

MEI 2014 - Nr. 02

Het PERSONEELSblad van

Petro >

‘Ik voel me snel thuis’ Regionaal werkbedrijf

Wat verandert er? Alle consulenten van Breed

Wie is wie? an a t r o vo ’s a n i g a 24 p


Algemeen medewerker

EKI B.V. Nijmegen

Peter Selten werkt nu 2 maanden bij EKI B.V. in Nijmegen. In dit familiebedrijf worden rubber en schuim bewerkt voor verschillende doeleinden. “Het werk is heel anders dan op mijn vorige werkplek, dit is minder technisch. Mijn collega’s doen nieuwe werkzaamheden voor en ik pak het snel op. Bijvoorbeeld het beplakken van rubber.” Peter werkt op zijn afdeling samen met zeven collega’s. “Het is een kleine club, dat vind ik erg gezellig. Een goede band met de collega’s is belangrijk voor het werkplezier. Maar ook de leiding is erg sociaal, dit maakt het voor mij een fijne werkplek.”

2


Inhoud > Petro 12

Gezamenlijk resultaat

Petro werkt al bijna 35 jaar

In mijn vorige voorwoord gaf ik aan dat het goed is om successen te vieren.

via Breed en is op 3 jaar na

Daarom een kleine opsomming: bijna

altijd gedetacheerd geweest.

alle groenmedewerkers zijn aan de slag in een groepsdetachering, de medewerkers van Productie & Logistiek hadden de afgelopen maanden voldoende werk en ons ziekteverzuim is het eerste kwartaal 16,8%. Dit is 2,2% gedaald

Schoonmaak is een vak

ten opzichte van het eerste kwartaal

• 4

Twee medewerkers over hun detachering bij SMB Willems.

van vorig jaar. Bij de daling van het ziekteverzuim sta ik even langer stil.

Wie is wie? •

6

Ik hoop namelijk dat we dit gaan

Iedere SW-medewerker een consulent als leidinggevende.

De hobby van Noud

vasthouden en nog verder verlagen. Het is een resultaat van ons allemaal waar

• 10

we trots op kunnen zijn. Consulenten,

Schilderen brengt emoties tot rust.

Wat speelt er bij Productie & Logistiek?

werkcoaches en medewerkers hebben

• 16

Werkoaches Noud Coenen en Vincent Martinus vertellen over hun uitdagingen.

met elkaar stappen gezet. Geweldig!

Henri Koerhuis

Verder in dit nummer: Vacature ingevuld • Samen verzuim aanpakken • Puzzel • Collectiviteitskorting • Respect voor elkaar • In memoriam: Cor van den Akker • Activiteitenagenda PV • en meer >

3


Werken bij SMB Willems: meer dan wc’s poetsen

Schoonmaak is een vak Schoonmaakbedrijf SMB Willems huurt vanaf begin dit jaar Breed-medewerkers in. Samen met het vaste personeel maken ze wijkcentra en een basisschool schoon. Deze locaties zijn eigendom van gemeente Nijmegen. Binnenkort komen hier nog 2 locaties bij. Er werken nu al 13 Breed-medewerkers bij SMB Willems en er zijn

tekst Lauren Kasser

nog 3 detacheringsplaatsen vrij. Tim de Jong, directeur van SMB Willems, vertelt

het eindresultaat. Dankzij deze manier van werken

over zijn ervaring met Breed. “Ik werk zelf niet

zien we dat de Breed-medewerkers zich snel

direct met de Breed-medewerkers, maar ik ben wel

ontwikkelen.”

heel tevreden met de samenwerking. Ik hoor in de wandelgangen veel positieve geluiden. Breed-

Meer dan wc’s poetsen

medewerkers werken een-op-een met een SMB-

“Schoonmaak is echt een vak. Het is veel meer dan

medewerker. Ze zijn samen verantwoordelijk voor

alleen wc’s schoonmaken. In de schoonmaak leer je

4


<

Tim de Jong: “Breed-medewerkers ontwikkelen zich snel.”

we ervoor dat al het werk binnen 3 uur gedaan is. Het is geen licht werk, maar je bent lekker bezig en de tijd gaat snel.” De functie van Michel is parttime, waardoor hij tijd overhoudt voor andere activiteiten,

hoe je naar een ruimte moet kijken om te zien waar

zoals vrijwilligerswerk bij de voetbalclub.

de grootste vervuilingspunten zijn”, aldus Tim de Jong. Naast de Basisopleiding Schoonmaak kun je opgeleid worden in verschillende disciplines, zoals vloerspecialist en glazenwasser. Bij SMB Willems heb je ook de mogelijkheid om door te groeien naar voorman. De medewerkers die gedetacheerd zijn bij SMB Willems, zijn erg trots om voor dit bedrijf te werken. Twee mensen die hierover mee

<

kunnen praten zijn Michel Nas en Maria Poelen.

Michel Nas

Michel werkt nu 2 maanden bij SMB Willems,

maar werkt al zeker 10 jaar in de schoonmaak.

Hij heeft zijn Basisopleiding Schoonmaak behaald

en zou graag een opleiding tot vloerspecialist doen.

“Schoonmaken in wijkcentrum ’t Hert is heel anders dan in het hoofdgebouw bij Breed. Nu werk ik direct samen met een collega van SMB Willems en zorgen

<

Maria Poelen Maria werkt voor SMB Willems op basisschool De Oversteek. Ze heeft verschillende taken, zoals de tafels poetsen, stofzuigen en de vloeren dweilen. “Ik vind dit werk erg fijn om te doen, want het is erg afwisselend. Als ik lang moet zitten, krijg ik last van mijn rug en hier ben ik lekker in beweging. Het contact met de collega’s is ook heel goed en als je het werk leuk vindt, dan maken de werktijden ook niet meer uit. Die geven juist veel vrijheid.”

Er zijn bij SMB Willems nog 3 plaatsen vrij. Iets voor jou? Vraag ernaar bij je consulent.

5


Iedere SW-medewerker heeft een consulent als leidinggevende. De consulent is er voor de bemiddeling en begeleiding van de medewerker naar een werkplek buiten Breed. Werkcoaches begeleiden de medewerkers op de werkvloer. De consulenten richten zich op een van de zeven werksoorten. Binnen die werksoort zijn ze verantwoordelijk voor een aantal medewerkers. De aantallen medewerkers per consulent wisselen van dag tot dag. Dit heeft te maken met doorstroming en ontwikkeling van medewerkers naar andere werksoorten.

De consulenten van n rkers staa “Medewe hun zaak, z aak voor hun ls ik ” ne t a

G

tekst Sharon Vallejo

“Kijk naar het verhaal achter de medewerker”

S choonmaak Horeca & catering

S choonmacaaktering Horeca &

kers 107 medewer

S H

S H

6

“We gaan samen voor kwaliteit”

s buiten

r ts

kers

“Ik kom na wat ik belo of

S choonm k H oreca & caaate

r ing

v an Ze g g e

68 medew

39 medewerkers

“Samen kijken lingsnaar ontwikke n” mogelijkhede

117 medew er

Marjolein

Rob de Haan

um Krista van Ross

roen /g r ij

Re m c o G e e

82 medewerkers

62

G

er kers

r en

“Mijn er va gebruik ik ring om werkers te medehelpen”

S H

Bob Teunissen

u ws en YvettmeedTewe erkers

> < > < > < > <

roen/grijs buiten

G

G

G

buiten

G

ijs roen /g r


P

roductie, mag azijn & logistiek

< > < > < > < > Breed: wie is wie? Glenn Michel 99 medewerkers

Anja Tijssen

“Ik achterhaal de kracht van mijn medewerkers”

52 medewe rker s

P

roduc tie, magazijn & logistiek

Jan Wientjes

ster Nienke Hweek rkers

44 medewerkers

roductie, mag & logistiek

azijn

P

Wim Aartrss

rs

an

“Als ik overt uigd ben dan ga ik er echt voor”

roductie, magazijn & logistiek

............................................. Désirée de Witt

55 me dewerke

61 medewerkers

P

“Ik houd van een directe aanpak ”

116 medew er ke

“Onze medewerkers hebben veel in hun mars”

<

P

P

“Samen klaren we de klus”

Ammar Selm

“Je kunt altijd op mij terugvallen”

P

88 me de

P

roductie, magazijn & logistiek

P

P

P

azijn roductie, mag k ie & logist

P

“Ik open graag deuren”

P

P

roduc tie, magazijn & logistiek

“Samen klaren we de klus” .............................................

7


roductie, mag azijn & logistiek

n , magazij roduc tie k & logistie

P

Marjolijn Koning “Medewerkers fl euren op als ze hun tale nten ontdekken”

91 medew

ij , mag a z roduc tie ek & logisti

P

P

n

ewerkers “Onze med veel l zijn tot hee in staat”

roductie, magaz ijn & logistiek

Lucinda Ipp 89 medewer

P

roduc tie, magazijn & logistiek

57 medew

ij veel “Je ziet m er ” k vlo op de wer

117 me dewerkers

uller Daniëlle Pieterrkers-M s

kers

el

“Een medew e kan altijd zij rker n verhaal bij me k wijt ”

nss en Luciën Jaerkers

Gwen Frederiks

.............................................

88 medewe

“Ieder mens is uniek en heeft zijn kwaliteiten”

“Medewerkers

P

“Mijn medewerkers kunnen mij vertrouwen”

er

roduc tie, magazijn & logistiek

P

P

P

meulen Marian Ver kers

rs

P

109 me dewerke

P

P

fleuren op als ze hun talenten ontdekken ”

P

.............................................

P il Ramonda Bu ers

Martein van Li

“Onze medewerkers hebben veel te bieden”

“Ik haal talen ten naar boven”

33 medewer ke

88 me dewerk

102 m

8

P

rkers “Medewe met mij verrassen ht ” h u n k r ac

P

elles Odettede ewWerkers

< >

rs

roduc t ie, mag azijn & logis tiek

er Hanneke

42 m e d e

Wichman

werkers

“ Ik g e e f g r aa kansen a g medewe an rkers”

P

P

roduc tie, m agazijn & logistiek

P

,m roduc tie k e ti is & log

P

agazijn

P

ijn roductie, magaz k tie & logis


> < > T

eheer oezicht & b

T

oezicht & beheer

T eroort RenskemSedchewilerpkers

Robert Hendriksen

36

55 medewerkers

A

dministratie

d m in is t r

Ingrid Schepens kers

“Ik zorg graag voor maatwerk”

ewerkers “ Vanuit med r kijk ik naa en ” mogelijkhed

27 medewer

< < <

a t ie

kers

“Ik kijk vooral naar k waliteiten ”

A

54 medewer

“O n z e m e de kunnen w werkers erkgevers veel bied en ”

Naomi Peters

57 medewerkers

g Esther Herto

s

er kers

A

A

4 4 medew

T

T

A

a t ie

Ha n s G r o o

“Onze medewerkers zijn doorzetters”

T

“Ik steun rkers mijn medewe graag”

d m in is t r

oezicht & behee r

A

.............................................

Gemma Jansen

Jan Evers

48 me dewerkers

73 me dewerkers

twerk, “Matchen is maa daar sta ik voor ”

T

<

echniek, repar atie en montage

“Ik probeer het be ste uit medewerkers naar boven te ha len”

T

T

T

atie echniek, repar en montage

<

“Matchen is maatwerk, daar sta ik voor” .............................................

9


De hobby van Noud van As

â&#x20AC;&#x2DC;Schilderen brengt mijn emoties tot rustâ&#x20AC;&#x2122;

Noud van As woont samen met zijn vrouw in Beuningen. Op dit moment is Noud gedetacheerd bij Weijers Riooltechniek. Hij heeft het erg naar zijn zin, omdat hij regelmatig op een tractor of minigraver zit. Het tekenen

tekst Lauren Kasser

en schilderen van tractoren is Nouds passie. Dankzij deze hobby vindt hij rust na een ingrijpende gebeurtenis en kan hij ook zijn emoties kwijt. 10


Auto’s en tractoren “Op de basisschool tekende ik altijd al auto’s en tractoren.” Zijn passie voor tractoren groeide toen hij na schooltijd ging werken bij een bedrijf waar ze kleine bulldozers en shovels transporteerden. Enkele jaren later maakte Noud van zijn passie zijn beroep als machinist van een graaflaadcombinatie.

Inspiratie kwijt Noud kreeg acht jaar geleden problemen. Hij merkte al snel dat hij zijn werk niet meer kon doen en kwam bij Breed terecht. Dit bracht veel emoties met zich mee. “Ook de inspiratie voor het tekenen en schilderen was even weg.” Totdat zijn vrouw een canvasdoek voor hem

.............................................

“Ook de inspiratie voor het tekenen en schilderen was even weg ” ............................................. kocht met een bloem erop, die hij zelf moest inschilderen. Toen kwam de inspiratie weer helemaal terug. Ook via het internet doet hij nieuwe inspiratie op en legt hij contact met andere tractorfans. Schilderen doet hij echt voor zichzelf. “Schilderen ontspant en brengt mijn emoties tot rust.” 11


â&#x20AC;&#x2DC;Tussen de papieren voel ik me thuisâ&#x20AC;&#x2122;

Petro fietst elke dag naar

tekst Sharon Vallejo

zijn werk in Wijchen.

12


Op zijn plek in Wijchen Petro was 4,5 jaar toen hij met een groepje kinderen de straat over stak. Een militaire kolonne kwam voorbij, een brommer lette niet op en moest uitwijken. Petro werd aangereden door de brommer en belandde in het ziekenhuis met een schedelbasisfractuur. Vanaf die dag heeft Petro last van een concentratiestoornis. Loopbaan Petro van Vondelen (54) is in 1980 begonnen bij Breed. Vanaf de eerste dag is hij gedetacheerd geweest, achter-

>

eenvolgens in het Radboudziekenhuis, het Gewestelijk Arbeidsbureau, het Gemeentearchief en de Radboud Universiteit. Op de universiteit werkte Petro in de bibliotheek. Dat sloot erg goed aan bij zijn opleiding als bibliotheekmedewerker. Het baliewerk vond hij het leukste, vanwege het vele contact met studenten. “Op straat werd ik herkend door de studenten!”, vertelt Petro lachend. In 2010 kwam Petro terug bij Breed op de Sonntol-afdeling van Document-conversie. Dit was niet de juiste plek voor hem. Even later begon hij bij de afdeling Dossierbeheer van Breed. “Hier heb ik met veel plezier gewerkt. In oktober 2013 moest ik met de reorganisatie een assesment doen. Ondanks dat ik het assessment behaalde, ben ik niet geplaatst. Dit vond ik erg jammer.”

Gemeente Wijchen Al snel kwam er voor Petro een plaats bij de gemeente Wijchen in het archief van Sociale Zaken. Hij voegt > 13


>

“Ik ben betrokken bij Breed, maar voel me een echte medewerker van de gemeente Wijchen” stukken in dossiers en is hier helemaal in zijn sas. “Petro was snel ingewerkt, zijn ervaringen kwamen heel goed van pas”, aldus Leonie Versteegen van gemeente Wijchen. Leonie begeleidt Petro op zijn werkplek. “Hij is voor mij een collega zoals ieder ander. Hij is erg rustig en heeft interesse in de wereld. “Helaas is er bij de gemeente Wijchen te weinig geld voor een vaste detacheringsplaats. “Ik vind het erg jammer, maar ik ben blij zolang Petro hier nog is.”

Verder zoeken Ondertussen zoekt consulent Hanneke Wichman verder naar een nieuwe detacheringsplaats voor Petro. “Ik heb Petro leren kennen als een gemotiveerde en vriendelijke man. In eerste instantie vond Petro het erg spannend om gedetacheerd te worden. Dit had misschien niet eens zozeer met het werken buiten Breed te maken, maar wel de onzekerheid waar hij dan terecht zou komen. Gelukkig was er 14


een goede match bij de gemeente Wijchen.

Sportief

Jammer dat dit een tijdelijke functie is.”

Petro is erg sportief. Elke dag fietst hij vanuit

Hanneke is in gesprek met het Katholiek

het Nijmeegse Hatert naar Wijchen, tien kilo-

Documentatie Centrum, een afdeling van

meter per dag. Tevens loopt hij dit jaar voor de

de Nijmeegse Universiteitsbibliotheek.

13de keer mee met de Nijmeegse Vierdaagse.”

“Dit past goed bij Petro’s ervaring én hobby’s.

Met de wandelvereniging oefen ik regelmatig.

We hopen dat dit een werkplek wordt waar

Ik ben op reis geweest naar China en heb daar

hij voor langere tijd kan blijven.”

een prachtige wandeling over de Chinese muur gemaakt. Dit viel samen met de Olympische

Hobby’s

Spelen. Ik heb de openingsceremonie en een

Ook in zijn vrije tijd duikt Petro regelmatig in

voetbalwedstrijd meegemaakt, wat een prachtige

het archief voor stamboomonderzoek. En hij

ervaring was dat!”

verzamelt oude Nijmeegse affiches. “Ik heb nu al een paar honderd affiches verzameld. Ik bezoek

Gedetacheerd zijn

regelmatig historische exposities. Ze kennen me

Petro is, op 3 jaar na, altijd gedetacheerd geweest.

inmiddels in museum Het Valkhof.” Naast deze

“Het is in het begin altijd wennen op een nieuwe

hobby zingt Petro ook in het Nijmeegs Mannen-

werkplek. Maar ik voel me meestal snel thuis.

koor. Iedere maandagavond wordt er geoefend.

Ik voel me nog erg betrokken bij Breed en lees het

“Binnenkort ga ik naar de landelijke finale

personeelsblad altijd helemaal door. Toch voel ik

Mannenkoren in Zwolle. Twee jaar geleden

me een echte medewerker van de gemeente

hebben we de halve finale gewonnen en daar

Wijchen.”

ben ik erg trots op!”

Inge van Scherpenzeel: coördinator DIV-afdeling, gemeente Wijchen over Petro en Breed ”Vanwege bezuinigingen bleef het archiefwerk liggen. Vanuit Breed kwam het aanbod om een medewerker te detacheren. De klik met Petro was er meteen. Hij is een volwaardige collega die goed in de groep past. Precies, trouw en bedachtzaam, zo kan ik Petro omschrijven. De samenwerking met Breed loopt erg soepel. Bij consulent Hanneke Wichman kunnen we altijd terecht.’’ 15


Ons leerwerkbedrijf Productie & Logistiek (P&L) werkt sinds juni 2013 met een nieuwe structuur. Consulenten zijn nu de leidinggevenden

>

van de medewerkers. Zij werken samen met werkcoaches. Hoe bevalt de nieuwe werkwijze? Wat gaat er goed en wat kan beter op de afdelingen? En niet in de laatste plaats: waar gaan we naar toe? Dat vroegen we aan twee werkcoaches.

tekst Ton Schönwetter

Wat speelt er bij Productie & Logistiek? Licht Industrieel

Verborgen talenten

Noud Coenen (57) werkt vanaf 1999 bij Breed.

“Het was een onrustig jaar, met soms te weinig

Sinds juni 2013 is hij werkcoach bij leerwerk-

werk. Dit had veel impact op onze mensen. Maar

bedrijf Productie & Logistiek 3, afdeling Licht

door goed in gesprek te gaan met de medewerkers

Industrieel. In een team van productieleider,

en ze vertrouwen te geven, is het ziekteverzuim op

consulent en twee werkcoaches is Noud verant-

de afdeling flink gedaald! Nu is er gelukkig genoeg

woordelijk voor ongeveer 100 ‘vaste’ medewerkers.

werk. Mijn mensen werken vaak lang bij Breed, en

En nog een stuk of 15 tijdelijke, bijvoorbeeld

hebben vaardigheden als solderen en monteren

gedetacheerden die weer voorlopig ‘binnen’ zijn.

van bekabelingen. Deze kwaliteiten kunnen ze helaas niet kwijt bij het werk dat ze nu doen.

Duidelijkheid en openheid “Toen ik begon op de afdeling was het rommelig.

Zonde! Ik hoop op leuk en uitdagend werk voor

Ik heb er veel tijd in gestoken om mijn mensen

onze afdeling en goede werkplekken buiten.

goed te leren kennen, vooral door te luisteren. Ik

Mijn motto is: benut talent en houd rekening

houd van duidelijkheid en openheid. Geef mensen

met ‘bagage’!”

kansen, maar schep geen valse verwachtingen.” 16


Verpakken Voedingswaren

Iedereen kan naar buiten

Vincent Martinus (55) werkt sinds december 1997

“Met consulent Gwen Frederiks kijk ik naar wat

bij Breed. Tot voor kort had hij zelf ook een SW-

mensen wél kunnen en probeer ze vertrouwen te

indicatie maar nu werkt hij bij Breed via Support.

geven. Ik denk dat iedereen geschikt is om te

De laatste negen maanden was hij werkcoach bij

detacheren, sommigen individueel, de meesten in

leerwerkbedrijf Productie & Logistiek 3, afdeling

een groep. Het als team bij elkaar kunnen blijven

Verpakken Voedingswaren. Deze afdeling had niet

zal zeker helpen de stap ‘naar buiten’ te maken.”

te klagen over weinig werk, maar groeide zelfs van 65 naar 130 personen.

Arbo en hygiëne

Ga mee met Vincent naar Andelst! Vincent werkt per 1 maart bij Look-O-Look in

“Ik vind het belangrijk dat medewerkers prettig

Andelst. Met productieleider Bert Jan Heiting,

kunnen werken, zeker met steeds meer mensen

werkcoach Frans Peters en de consulenten

in dezelfde ruimte. Elke medewerker moet

Marian Vermeulen en Lucinda Ippel gaat hij de

bijvoorbeeld een goede stoel hebben. Omdat we

groepsdetachering daar uitbreiden naar 250

met voedsel werken, is hygiëne natuurlijk

mensen. Heb jij interesse in een werkplek in

vanzelfsprekend. Niemand komt op de afdeling

Andelst? Bespreek het met je consulent.

zonder haarnetje en beschermingsjas. Breed heeft het vereiste HACCP-certificaat behaald.” 17


De negen regiogemeenten zijn in samenwerking met Breed bezig met de ontwikkeling van één regionaal werkbedrijf. Dit werkbedrijf moet alle inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt gaan bemiddelen en begeleiden naar werk. Dus SW-medewerkers, Wajongers en bijstandsgerechtigden. Het streven van de gemeenten is dat dit werkbedrijf er

>

vanaf 1 januari 2015 is. De vraag is of deze datum wordt gehaald. Maar wat betekent de komst van een werkbedrijf voor Breed en haar medewerkers?

tekst Karin Reintjes

Werkbedrijf in aantocht Verandering

Goede onderdelen houden

Henri Koerhuis, algemeen directeur: “Wanneer het

Henri: “Momenteel laten de gemeenten onderzoek

werkbedrijf er is, zal Breed op termijn niet meer

doen naar de verschillen en overeenkomsten tussen

bestaan. Schrik niet! Want alle SW-medewerkers

hoe de gemeenten (afdelingen Werk en Inkomen),

behouden hun SW-cao en het recht op salaris en bege-

mensen begeleiden naar werk en hoe Breed dit doet.

leiding. Iedereen wordt geholpen bij het vinden van

Mede op basis van de conclusies van het onderzoek,

werk en krijgt begeleiding bij het werk. Net zoals nu,

zal een keuze gemaakt worden hoe het nieuwe

en in veel gevallen door dezelfde mensen. Alleen zal

werkbedrijf wordt georganiseerd. Wij willen dat

Breed dat niet meer verzorgen maar het werkbedrijf.”

alles wat we hebben opgebouwd zoveel mogelijk

18


wordt overgenomen. Dat de begeleiding van de

De kwartiermaker, die het werkbedrijf gaat bouwen,

SW-medewerkers hetzelfde blijft. En de indeling in

zal samen met gemeenten en Breed daarin de juiste

7 werksoorten, Matchmaker, iedere medewerker een

keuzes maken.”

consulent en werkcoaches bij groepsdetacheringen ook. Dat ze alle goede onderdelen en werkwijzen van Breed die we hebben gerealiseerd door de reorganisatie, over zullen nemen.”

Wat is een kwartiermaker? Oplossingen

Kwartiermaker is een term voor een manager die

Henri: “Breed is momenteel druk bezig de

‘vooruit’ wordt gestuurd om voorbereidingen te

medewerkers te bemiddelen naar en te begeleiden

treffen voor iets geheel nieuws. Kortom: een

bij een plek bij een reguliere werkgever. Deze

voorloper of een wegbereider. Het is iemand die

zelfde inspanning zal het nieuwe werkbedrijf ook

partijen samenbrengt, inspireert en iets nieuws

moeten doen. We adviseren de projectgroep, die

creëert.

nu nadenkt over het werkbedrijf, over de manier waarop. Wij hebben ook oplossingen aangedragen. 19


Samen verzuim aanpakken We werken bij Breed hard aan het

thuis kan blijven. De hoge verzuimcijfers

terugdringen van het ziekteverzuim.

zijn al iets gedaald, maar we hebben nog

Leidinggevenden en werkcoaches hebben

een weg te gaan.

trainingen gevolgd, zodat zij beter

Daarom organiseren we voor alle mede-

kunnen omgaan met ziekmeldingen.

werkers activiteiten rondom dit onderwerp en komt verzuim regelmatig terug op de agenda. Het gaat ons tenslotte allemaal aan.

kijken naar wat iemand nog wel kan. Want een

Samen gaan we het ziekteverzuim nog verder

ziekmelding betekent niet automatisch dat je

terugdringen.

tekst Eline Degen â&#x20AC;˘ Illustratie Lauren Kasser

Geen discussie over hoe ziek iemand is, maar

20


Agenda personeelsvereniging Volleybaltoernooi vrijdag 23 mei 2014 17:00 - 24:00

Voor alle medewerkers van Breed; gaat door bij voldoende deelname

Braderie

zondag 31 augustus 2014

10:00 - 17:00

Iedereen

Najaarsbingo

vrijdag 19 september 2014

20:00 - 23:00

Voor leden en hun introducees

St. Nikolaasfeest

zondag 30 november 2014

10:00 - 12:00

Voor leden en hun introducees

Kerstbingo

vrijdag 19 december 2014

20:00 - 23:00

Voor leden en hun introducees

Dansavond

zaterdag 20 december 2014

20:00 - 01:00

Voor leden en hun introducees

Puzzel mee! Vind de woorden uit deze editie van het personeelsblad van Breed, â&#x20AC;&#x2DC;Petroâ&#x20AC;&#x2122;, terug in de puzzel. consulenten eki gedragscode gemeente in memoriam korting noud

q p s o v f g l h e t s v d g e n u q y y m o m p j k c g e d r a g s c o d e y k l h a t g a c s n s a c i b e u m e m i e w r j o s h p c i n g o f v a v i g r n

t h c n v o r g h j t e z i z u m o

s r m k o o k i a w b i i n r w z e v r t w r e n u n n n n n h l

p e f n m d q s u c c d m d v k k e a l m r a a l g e m e e n t e r

vincent

t d m d i

werkbedrijf werkcoach werksoort ziekteverzuim

r l v

l r

l s s o h

w r m l u e d a u r e e o e e w b d e h

schilderen

vloerspecialist

o f

m n t r f r g c r h

n e k t

e e k v n d a b i b e n i

j

i u e r s b

p i c w n p m

i j s o i v r t d c r i

c

e c

t r p s i c e h z t d p z e p f u b c d e i o c n p e e c e h z u g n o t d i i n j t c t w l n b g r p a j u w o g a k n v l

l e i h k o y e o g h a j x u l p

d e x t d r r w e r k s o o r t r o i d v n i n m e t l n a i o l x m y q l s w m g q j w g s v c m e k o r t i

n g t p

21


In Memoriam Cor van den Akker Wij ontvingen het droevige bericht dat onze gewaardeerde medewerker Cor van den Akker op woensdag 9 april plotseling is overleden. Sinds 31 oktober 2008 was hij in dienst bij Breed en de laatste tijd was hij gedetacheerd bij Look-O-Look in Andelst. Wij wensen zijn nabestaanden heel veel sterkte bij de verwerking van dit grote verlies. Namens alle medewerkers en leiding, Productie & Logistiek 2, Look-O-Look

Uitkomsten lezersonderzoek Bij het vorige personeelsblad zat een

Uit kostenoogpunt hebben we wel al een

vragenlijst voor een lezersonderzoek. Alle

paar keuzes gemaakt. Voortaan telt het

medewerkers, gemeenten en klanten werden

blad 24 paginaâ&#x20AC;&#x2122;s, iets dunner dan voorheen.

gevraagd naar hun mening over het blad.

En gemeenten en klanten krijgen het blad

Want we vinden het belangrijk om te weten

alleen digitaal toegestuurd, tenzij ze hebben

hoe ons personeelsblad wordt gewaardeerd.

aangegeven dat ze het graag gedrukt ontvangen.

275 medewerkers en 67 relaties vulden de

Zonder in te leveren op kwaliteit, besparen

vragenlijst in.

we hiermee een flink bedrag per jaar.

We zijn nu bezig met het verwerken van de vragenlijsten. In de tussentijd werken we aan het volgende nummer van het personeelsblad zoals het nu is. Dus eventuele veranderingen in het blad, voortkomend uit het onderzoek, zul je pas in het najaar terugzien. Uiteraard infomeren we iedereen dan ook over de belangrijkste uitkomsten.

22


Colofon

Respect voor elkaar:

gedragscode Met plezier naar het werk gaan, is belangrijk. Samen zijn we verantwoordelijk voor een goede sfeer en de manier waarop we met elkaar omgaan. Breed vindt het erg belangrijk dat er voor alle medewerkers een zo gezond, veilig en prettig mogelijk werkklimaat heerst. Daarom is het van belang dat duidelijk is welk gedrag gewenst is en welk gedrag niet acceptabel is bij Breed. De komende tijd zullen we daar geregeld aandacht aan besteden. Want in een prettige omgeving komt iedereen het beste tot zijn recht.

Korting op verzekeringen Wist je dat je als medewerker van Breed korting kunt krijgen

Het personeelsblad van Breed verschijnt 5 keer per jaar, ook op Daisy CD-rom voor mensen met een leeshandicap. Naast het personeelsblad hebben we een digitale nieuwsbrief voor onze medewerkers. Deze wordt twee keer per maand per e-mail verstuurd. Werk je bij Breed en wil je deze nieuwsbrief ontvangen op je privé e-mailadres? Stuur dan een verzoek naar: communicatie@denkbreed.nl. Redactieadres: Breed Communicatie Kamer 523, Postbus 6700, 6503 GE Nijmegen T: 024 64 99 154 E: communicatie@denkbreed.nl I: www.denkbreed.nl Hoofdredacteur: Karin Reintjes E: k.reintjes@denkbreed.nl Eindredacteur: Ilse van der Wijst E: i.vdwijst@denkbreed.nl Redactie: Eline Degen, E: e.degen@denkbreed.nl Freek Stevens, E: f.stevens@denkbreed.nl Mary van de Looij, E: m.vdlooij@denkbreed.nl Maureen Reyers, E: m.reyers@denkbreed.nl Concept & vormgeving: The Brandhouse, Den Bosch Fotografie: FHFotografie, afdeling Communicatie

op verschillende verzekeringen bij Centraal Beheer Achmea?

Visagie: Viviënne Heijster

Dit geldt voor alle rechtsposities (SW, ambtelijk en Support).

Verspreiding: Breed Post

Het collectiviteitsnummer waarmee je de korting krijgt is 90734. Voor meer informatie kun je ‘even Apeldoorn bellen’ via 055 57 98 000 of kijk op www.centraalbeheer.nl/90734.

Druk: Drukkerij De Kleijn, Wijchen

2 33 1


De werkplek van Petro 24

Petro, personeelsblad van Breed, mei 2014  
Advertisement