Magazine WerkBedrijf: Meer dan werk

Page 1

Informatiemagazine WerkBedrijf Rijk van Nijmegen

MEER DA N W ERK VERANDERENDE ARBEIDSMARKT Kansen benutten, uitdagingen aangaan STATUSHOUDERS Wat doet WerkBedrijf ARBEIDSMATIGE DAGBESTEDING Samenwerking in het Rijk van Nijmegen


2

Meer dan werk 2018

Informatiemagazine WerkBedrijf Rijk van Nijmegen

Inhoud

3

Voorwoord Hubert Bruls

4

Voorwoord Ina Hol

5

Mooie combi met Gasterij De Arend

6

Kansen in een veranderende arbeidsmarkt

8

Dûng Hoàng: Een zachte doorzetter met kracht

Het bevordert zelfstandigheid, zelfvertrouwen en zelf­ redzaamheid en het verbreedt onze wereld. Daarom is

WerkBedrijf verlegt zijn grenzen

10

Vroegtijdige schoolverlaters snel in beeld

11

Mooie combi met ROC

12

Arbeidsmatige dagbesteding in het Rijk van Nijmegen

13

Mooie combi met Pluryn en Driestroom

14

UTS Verkroost: Ondernemen met visie en lef

15

Mooie combi met Sylvia Fleuren en Marcel Hoogenboom

16

Wennen aan werk

minder arbeidsvermogen heeft. Ook woont er een grote groep

18

Succesvolle samenwerking sociale wijkteams

WerkBedrijf helpt ze op weg, met scholing en begeleiding.

18

Op weg naar regulier werk

19

Mooie combi met Het Goed

20

Koos Kroon: Bier, bloed en bomen

22

Mooie combi met ION

23

Social Return On Investment

23

Statushouders: wat doet WerkBedrijf?

24

2dA: Digitaliseren juíst met SW-medewerkers

25

Mooie combi met Bakkerij ‘t Kraayennest

26

UWV en WerkBedrijf, samen werken aan werk

27

Wie wij zijn…

‘Meer dan werk’ is een uitgave © 2018 Redactie: Afdeling Commu­nicatie WerkBedrijf en Schrijven met impact

Werk vormt een essentieel onderdeel van ons leven.

10

Colofon

van WerkBedrijf Rijk van Nijmegen

Voorwoord van Hubert Bruls, voorzitter MGR

het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te werken. Dit was het uitgangspunt om werkbedrijven op te richten. Zij vormen de schakel tussen werkgevers die passend personeel zoeken en werkzoekenden die een steuntje in de rug nodig hebben. Binnen de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen is WerkBedrijf verantwoordelijk voor de arbeidsbemiddeling van wie hierbij ondersteuning nodig heeft. Dat kan zijn omdat iemand een tijd uit het arbeidsproces is geweest en/of statushouders in onze regio, die hier een leven wil opbouwen.

In het nog jonge bestaan heeft WerkBedrijf al veel succesvolle matches gemaakt. De campagne ‘Mooie combi toch.’ die in 2017 van start ging, geeft hier een fraai inkijkje in. Van koerier tot conciërge of medewerker groenvoorziening: alle verhalen illustreren het belang van werk. En van een goede match tussen werkgever en werkzoekende. Als voorzitter van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling ben ik trots op WerkBedrijf. Het is uitgegroeid tot een volwaardig partner en adviseur op het gebied van arbeidsbemiddeling in de regio. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen dank ik en wens ik succes voor de toekomst.

Ontwerp: Voltage Fotografie: De Verbeelding

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen

3


4

Meer dan werk 2018

Informatiemagazine WerkBedrijf Rijk van Nijmegen

Werk hebben is niet voor iedereen vanzelfsprekend Voor velen klinkt het vanzelfsprekend, het besef dat je elke dag weer talloze keuzes kunt maken. En dat je weet waar je van houdt, wat je goed kunt. Het trotse gevoel als je iets presteert. En het gevoel dat je erbij hoort, gewaardeerd wordt. Allemaal wezenlijke, dagelijkse ervaringen op je werk. Maar als je werkloos bent of wordt kan deze ervaring anders zijn. Je sociale netwerk wordt vaak kleiner. En je kunt je minder gewaardeerd en nuttig gaan voelen. Belangrijke redenen dat het hebben van werk bijna altijd te verkiezen is boven werkloos zijn. De manieren om werk te vinden veranderen. Van papieren

Mooie combi met Gasterij De Arend

naar digitale presentatie via social media. Enorme netwerken zijn beschikbaar via LinkedIn of Monsterboard. Cv’s vergelijken is makkelijk tegenwoordig en de beste vindt werk. Ook het behouden van werk is niet eenvoudig. De flexibilisering van de arbeidsmarkt zet door. Het percentage werkgevers dat gebruik maakt van tijdelijke contracten is de afgelopen jaren toegenomen. Het aantal uitzendbanen, zelfstandigen en payrolling is gegroeid. En dat ging ten koste van vaste banen. Digitalisering en robotisering zorgen voor veranderingen in functie-eisen en -inhoud. Door deze veranderingen is het voor sommige mensen moeilijk werk te vinden en te houden. Persoonlijke aandacht en ondersteuning daarbij zijn nodig. Die bieden wij. Zo leveren ontmoetingen tussen werkgevers en werkzoekenden vaak verrassende uitkomsten op. Wij horen vaak dat iemand op grond van het cv niet zou zijn binnen­ gekomen, maar door zo’n ontmoeting wel een kans krijgt. Voor deze persoonlijke aandacht staan wij. Ik ben daar erg trots op. Alle ondernemers, kandidaten, partners, bestuurders en collega’s dank ik voor de samenwerking.

Ina Hol, directeur WerkBedrijf

Gasterij [De Arend] Catering in Winssen is een in de regio bekende fraaie locatie voor feesten en partijen. Maar De Arend verzorgt ook catering op de meest uiteenlopende plekken. “We nemen alles voor onze rekening,” vertelt Huub Tromp, bedrijfsleider en toekomstig opvolger van vader Hubert Tromp. “Van de aankleding van de feestruimte, het uitserveren tot en met het opruimen na afloop. Gastheerschap zit ons in het bloed, al 115 jaar lang.” Gasterij gastvrije werkgever De Gasterij is de werkplek van Maarten Dunlop. Hij begon hier zeven jaar geleden vanuit WerkBedrijf (toen nog Breed) en is niet meer weggegaan. Maarten is ‘manusje van alles’, zoals hij zelf zegt. “Ik doe vooral de op- en afbouw van de catering, maar zorg er ook voor dat alles er netjes uitziet. Ik repareer wat kapot is, doe de tuin en ik serveer uit, als dat nodig is.” Een heel afwisselende functie dus. “En die is hem op het lijf geschreven,” voegt Huub eraan toe. “Maarten is een harde werker, heel sociaal ook naar de collega’s toe. Soms gaat hij te hard en moet ik op de rem trappen.” Dat heb ik af en toe nodig,” vult Maarten aan. “Soms ben ik te enthousiast en loop ik mezelf voorbij. In een vast team werken is belangrijk voor mij. Dan weet ik met wie ik te maken heb en bij wie ik terecht kan. Doordat ik hier het vertrouwen krijg om te werken en dingen uit te proberen, ben ik extra gemo­tiveerd.” Maarten is inmiddels zo ingeburgerd bij De Arend, dat hij eigenlijk nauwelijks meer begeleiding nodig heeft vanuit WerkBedrijf. Die begeleiding krijgt hij op de werkplek. Huub besluit: “We vormen een mooie combi, Maarten en ik, ook met de overige collega’s. Hij hoort er helemaal bij.”

5


6

Meer dan werk 2018

Kansen in een veranderende arbeidsmarkt De regionale arbeidsmarkt verandert. De werkgelegenheid trekt aan, het aantal vacatures groeit en de werkloosheid daalt. Vooral WW’ers vinden weer een baan. De banengroei is omvangrijk genoeg om de werkloosheid te laten dalen, maar niet sterk genoeg om kansen aan iedereen te bieden. Werkzoekenden in de bijstand profiteren nog onvoldoende van de economische groei.

Informatiemagazine WerkBedrijf Rijk van Nijmegen

WerkBedrijf en Projectbureau ARC hebben een ICT Platform opgericht. Dit platform richt zich op arbeids­bemiddeling in de ICT-branche in brede zin. Het platform is er voor ICT-bedrijven, organisaties met een ICT-afdeling en bedrijven met vragen rondom ICT. Concreet zijn er verschillende dialoogsessies geweest en loopt het project ICT-maatjes (www.waalbrugwire.nl). Contactpersoon WerkBedrijf: Anita Friebel; a.friebel@wbrn.nl.

WerkBedrijf en MVO Solutions Samen leiden we ruim 50 werkzoekenden op voor de bouw, techniek en andere kansrijke sectoren. Bij MVO Solutions krijgen langdurig werkzoekenden de mogelijkheid om een vak te leren. Daarbij zijn ze aan het werk in verschillende sectoren. Ondernemers uit de bouw, techniek en andere sectoren stellen leer-werkplekken beschikbaar. Het uiteindelijke doel is dat deze medewerkers volledig uit de uitkering komen.

Samenwerken werkt Ondernemers in sectoren als ICT, zorg en bouw in onze regio hebben hard personeel nodig. Maar werkzoekenden met een bijstandsuitkering passen vaak niet in de gevraagde functies. Zij missen de nodige ervaring, opleiding of vaardigheden. Aan de andere kant geven ondernemers steeds meer aan dat het niet lukt om passend personeel te vinden. Dit is niet alleen ongewenst voor werkzoekenden. Ook kunnen de continuïteit voor ondernemers en de economische groei in de regio gevaar lopen. Daarom zocht WerkBedrijf de samenwerking met regionale ondernemers, opleiders en andere geïnteresseerden op het gebied van ICT, zorg en bouw. Daaruit zijn prachtige vormen van samenwerking ontstaan. Ook op andere vlakken. Hierbij een bloemlezing uit onze samenwerkingsverbanden.

Banenmotor voor installatie & bouw In dit project werken Bouwmensen, Schilders­v ak­opleiding en Installatiewerk Nederland – als opleiders – samen met WerkBedrijf én Vluchte­lingenwerk. Contactpersoon WerkBedrijf: Anita Friebel; a.friebel@wbrn.nl

ZZG Zorggroep & WerkBedrijf: een gezamenlijk groeiprogramma

ICT Platform regio Rijk van Nijmegen

Samen zijn we op zoek naar slimme oplossingen om een antwoord te bieden op het personeels­ tekort in de zorg, nu en in de toekomst. Daarbij willen we specifiek kansen creëren voor kandidaten van WerkBedrijf. Ons gezamenlijke groeiprogramma bestaat uit: • een passend opleidingstraject tot verzorgende/woonbegeleider voor kandidaten van WerkBedrijf. Hierbij werken we samen met het ROC; • het versterken van de zorgteams van ZZG met kandidaten van WerkBedrijf voor het uitvoeren van (additionele) ondersteunende taken en werkzaam­heden; • meer exclusieve aandacht voor (indivi­dueel) welzijn van bewoners van de woonzorg­ locaties van ZZG door het inzetten van werkzoekenden en SW-medewerkers van WerkBedrijf. Contactpersoon WerkBedrijf: Carla Latuny; c.latuny@wbrn.nl

Contactpersoon WerkBedrijf: Anita Friebel; a.friebel@wbrn.nl Project Talent in de Keuken Vanuit het Leerwerkloket Rijk van Nijmegen is een samenwerkingsverband opgezet met de volgende partners: WerkBedrijf Rijk van Nijmegen, UWV, ROC Nijmegen, Eli van der Pluijm, SBB en een vertegenwoordiger van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. Doel van de samenwerking is om werkzoekenden om te scholen tot basis kok niveau 2 en te laten uitstromen als basis kok. Met dit diploma kunnen kandidaten door­groeien naar zelfstandig werkend kok niveau 3. Het project start in de loop van 2018. Contactpersoon WerkBedrijf: Carin Faassen; c.faassen@wbrn.nl

Logistieke sector zoekt medewerkers Ook in de logistiek zien we veel vraag naar en te weinig aanbod van personeel. Afgelopen maanden wierf WerkBedrijf medewerkers voor een BBL opleiding Assistent Logistiek. ROC verzorgt de opleiding en MVO Solutions zorgt voor leerwerkplekken. 20 kandidaten zijn gestart en hebben kennisgemaakt met hun leerwerkplek. Contactpersoon WerkBedrijf: José Toonen; j.toonen@wbrn.nl

Veranderende samenstelling groep bijstandsgerechtigden Steeds meer mensen uit deze groep hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Voor hen is een forse investering nodig, in begeleiding en voorzieningen, om een plek te vinden op de arbeids­markt. Deze groep wordt kwetsbaarder naarmate die langer afhankelijk blijft van een uitkering. Werk­Bedrijf probeert met zijn partners de samenwerking te zoeken om ook deze mensen aan het werk te helpen.

7


8

Meer dan werk 2018

Informatiemagazine WerkBedrijf Rijk van Nijmegen

Dûng Hoàng Een zachte doorzetter met kracht Dûng (spreek uit ‘Jong’, 26 jaar) zit aan de eettafel thuis bij zijn ouders. We voelen ons warm onthaald door het hele gezin. De begroeting is hartelijk, de koekjes, thee en koffie staan al klaar. Dûng zelf komt vriendelijk en een beetje verlegen over. Maar hij straalt vooral zachtheid uit. Zijn naam betekent kracht, beantwoordt hij onze vraag. Dat lijkt eerst niet te passen, maar al snel wordt duidelijk dat hij juist met zijn zachtheid zijn naam eer aandoet. Doorgaan na tegenslag In 2013 volgde Dûng een ICT opleiding. Helaas bleek dat uiteindelijk niet haalbaar, maar hij bleef niet bij de pakken neerzitten. “Ik ben toen gelukkig de juiste mensen tegengekomen”, vertelt Dûng. “Via het ROC kreeg ik een jobcoach van Stichting Sterk in Werk toegewezen. Samen met haar durfde ik wél naar WerkBedrijf te gaan om me aan te melden voor een uitkering en werk.” Bij WerkBedrijf volgde Dûng twee trajecten. Tijdens Workfast leerde hij solliciteren. En met Start Klaar! kwam hij in zijn eigen kracht: “Dat was een empowerment training. Zo heb ik geleerd hoe ik met moeilijke situaties op het werk moet omgaan. Door de training voelde ik me zekerder en durfde ik zelf meer initiatief te nemen.” Netwerken werkt Zo vroeg Dûng aan zijn consulent bij WerkBedrijf of hij misschien bij Cycloon Post terecht kon. Dit was na een bijeenkomst van het inclusief ondernemersnetwerk (ION). Daar had hij namelijk met een jongen gesproken die net bij Cycloon wegging. En het is gelukt: sinds september 2016 werkt Dûng bij Cycloon. Enthousiast laat hij ons foto’s zien van het grof sorteren, fijn sorteren en de werkzaamheden aan de balie. “Het werk aan de balie is zwaar. Je moet echt gefocust zijn, dat wil niet iedereen. Maar ik vind het er echt leuk. Ik zit ook in een leuke werkploeg.” 1, 2, 3 banen! Over doorzetten gesproken: als Dûng ‘s middags naar Cycloon vertrekt, heeft hij zijn werk bij McDonalds er al op zitten. Daar begint hij om half zeven ‘s morgens. Met tuinslangen spuit hij de omgeving schoon, raapt de achtergebleven rommel op en bundelt het afval, netjes gescheiden. “Wacht, ik laat het je even zien.” Binnen de kortste tijd tovert Dûng duidelijke foto’s en zijn takenlijst te voorschijn. Dûng documenteert zijn verhaal met opvallende precisie. Hij werkt er sinds februari 2017 en zijn contract is verlengd tot augustus 2018. “Door het werk daar ben ik echt een ander mens geworden.” Hij glimlacht: “Ik ruim nu thuis ook meer op.” Dûngs volgende stap komt eraan: binnenkort mag hij, naast zijn werk bij Cycloon, ook bij PostNL aan de slag! Blijven groeien Dûng wil altijd blijven doorgroeien: “Ik had niet verwacht dat ik zo ver zou komen.” Lichte trots klinkt door in zijn stem. “Andere mensen gaan ervan uit, die baan die komt wel. Ik wacht niet af maar ga er helemaal voor. Dat heb ik van mijn ouders geleerd!”

9


10

Meer dan werk 2018

WerkBedrijf verlegt zijn grenzen De arbeidsmarkt trekt duidelijk aan. Dit biedt kansen maar ook uitdagingen. WerkBedrijf zag een aanleiding om nieuwe wegen te bewandelen. Bedrijven vragen soms meer personeel dan wij kunnen bieden. Om adequater in te spelen op vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in onze regio, zochten we samenwerking. We startten een Interreg project (Europees gesubsidieerd) vanuit de Euregio Rijn-Waal samen met Theodor-Brauer-Haus in Kleef onder de naam ‘Grenzen bewegen’.

Kans op een baan in de grensstreek Het afgelopen jaar zochten we kandidaten, die hun kansen op werk wilden vergroten in de grensregio. Om succesvol te kunnen solliciteren en werken in Duitsland volgden ze het programma Grenzen bewegen. Het programma duurt 12 weken en bestaat uit de volgende onderdelen: • Training (aan bod komen taal, cultuur, omgangs­ vormen en solliciteren in Duitsland) • Stage bij een werkgever in Duitsland • Actieve zoektocht naar een baan in Duitsland of Nederland WerkBedrijf organiseert het programma enkele keren per jaar. Van de kandidaten die meededen heeft op dit moment 40% een baan gevonden in de grensstreek.

Informatiemagazine WerkBedrijf Rijk van Nijmegen

Vroegtijdige schoolverlaters snel in beeld Luuk Samson werkt als consulent voortijdig schoolverlaten bij werkteam Jongeren. Hij brengt jongeren (18 tot 23 jaar) die thuiszitten zonder start­k walificatie (diploma havo/vwo of niveau 2) in beeld Er is een vangnet Via DUO krijgt WerkBedrijf een signaal dat een leerling zich voortijdig heeft uitgeschreven. Iedere woensdag checkt Luuk Samson de lijst. Dan stapt hij eigenlijk meteen in de auto of op de fiets en gaat er langs. Luuk: “Als jongeren de broodtrommel net hebben afgewassen, sta ik voor de deur. Ik wil graag weten hoe het gaat, wat er mis is gegaan op school, wat de plannen zijn voor de toekomst en of wij daarbij kunnen helpen. De kunst is om aan de voordeur de juiste vragen te stellen. Ik accepteer geen – het gaat goed – antwoord bij de voordeur! Vaak is er veel meer aan de hand. Belangrijk is om goed te luisteren en zoveel mogelijk aan te sluiten bij de toekomst­ dromen van de jongeren. Vaak ga ik ook met ouders in gesprek. Soms weten zij ook niet meer wat ze met hun kind aan moeten. De meeste jongeren hebben een diagnose en zijn kwetsbaar. Ik wil ze laten weten dat er een vangnet is. En dat ik ze verder kan helpen”.

#mooiec

ombitoch

nny Joke en Da

zonder te oordelen. Kijk naar het totale plaatje. En wil de jongere en ouders vertrouwen geven voor de toekomst”. Nieuwe functie De functie van consulent voortijdig schoolverlaten is een nieuwe functie bij WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. De opdracht en de financiering komen vanuit de regio­nale aanpak voortijdig schoolver­ laters (Regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdige schoolverlaters). Luuk Samson is voor een periode van 2,5 jaar aangetrokken om hier invulling aan te geven. De primaire doelstelling vanuit werkteam Jongeren is dat we jongeren terug naar school begeleiden of aan het werk helpen. Luuk zorgt ervoor dat deze groep zich aanmeldt voor de dienstverlening bij WerkBedrijf.

Mooie combi met ROC “Je kunt het niet alleen.” Daarover zijn Joke Kant (Werk­team Jongeren WerkBedrijf) en Danny Hajema (Entreeopleiding ROC Nijmegen) het roerend eens. Ze zijn zichtbaar blij dat ze elkaar hebben gevonden. “Alleen zo kan je maatwerk leveren”, zegt Danny. Joke vult aan “We werken er nu sámen aan dat jongeren niet thuis komen te zitten. We hebben hetzelfde doel voor ogen.” Samenwerking geeft steun Danny is stagecoördinator en trajectbegeleider bij ROC Nijmegen voor met name kwetsbare jongeren. Hun thuis­ situatie is vaak niet ideaal. Soms hebben ze ook gedrags­ problemen, schulden of verslaving. Joke is zijn contact­ persoon bij Werkteam Jongeren van WerkBedrijf. Samen zorgen ze ervoor dat de overgang van opleiding naar werk of een vervolgopleiding soepel verloopt. Zodat de jongere niet ineens zonder geld komt te zitten. Danny: “De onder­ steuning door Jeugdzorg stopt bijvoorbeeld als je 18 jaar bent, maar wat als je dan net in een onbetaalde proefperiode van 3 maanden op je nieuwe werk zit? We kijken dan samen of we misschien de proefplaatsing naar voren kunnen halen. Maar daarvoor heb je elkaar écht nodig.” Samenwerking WerkBedrijf en ROC Nijmegen Drie jaar geleden startte de samenwerking tussen de Entree­ opleiding van ROC Nijmegen en WerkBedrijf. Regelmatig bespreken ze leerlingen voor wie de stap naar een MBO 2 opleiding te groot

Luuk heeft ongeveer 300-400 jongeren in zijn caseload. Zij komen uit de hele regio Rijk van Nijmegen. Jongeren die net zijn uitgevallen, hebben meestal nog wel de ambitie om naar school te gaan. Jongeren die al wat langer van school zijn, hebben minder motivatie om weer naar school te gaan. “ Waar het om gaat is dat we een passende plek vinden. Dat kan zijn werk, school, zorg of hulpverlening. Ik luister naar hun verhalen

is. De Entreeopleiding brengt kennis in over de schoolloopbaan van deze leerlingen en geeft advies over leren of werken. WerkBedrijf weet waar werk is en welke begeleiding mogelijk is. Samen begeleiden WerkBedrijf en ROC de leerlingen naar de

“Iedere jongere heeft een verhaal dat waard is om naar te luisteren”

best passende volgende stap. De Entreeopleiding en WerkBedrijf gaan ook actief met bedrijven in gesprek. Dit resulteerde in een nieuw éénjarig opleidingstraject mét baangarantie in de logistiek.

11


12

Meer dan werk 2018

Schoonmaakklas bij WerkBedrijf Het doel van deze klas is om werkzoekenden in beeld te krijgen en liefst uit te laten stromen naar een reguliere baan in de schoonmaak. Voor wie niet direct op een reguliere baan past, brengen wij in kaart wat ze nodig hebben om een vervolgstap te kunnen maken. De rest begeleiden we naar een baan in de schoonmaak of thuiszorg.

Albert Heijn en WerkBedrijf helpen meer mensen aan de slag Albert Heijn en WerkBedrijf slaan de handen ineen om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarmee is het Rijk van Nijmegen de 20e arbeidsmarktregio waarmee Albert Heijn zaken doet. 18 december 2017 is de samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarin staan afspraken om werkzoekenden met een indicatie banenafspraak aan werk te helpen. Zo helpen we meer werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan het werk bij AH filialen in de regio Nijmegen. Albert Heijn heeft een speciaal participatieteam in het leven geroepen om vaart achter dit project te zetten.

Informatiemagazine WerkBedrijf Rijk van Nijmegen

Arbeidsmatige dagbesteding in het Rijk van Nijmegen WerkBedrijf verzorgt arbeidsmatige dagbesteding voor de gemeenten Wijchen, Mook en Middelaar, Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Nijmegen en Druten. Arbeidsmatige dag­ besteding is er voor mensen die wel arbeidsvermogen hebben maar voor wie betaald werk (nog) niet haalbaar is. Door hun de kans te geven om mee te doen aan het arbeidsproces, neemt hun zelfredzaamheid en/of loonwaarde toe, krijgen ze meer zelfvertrouwen en zie je hen groeien. Wie doet wat? Om voor arbeidsmatige dagbesteding in aanmerking te komen, heeft iemand een indicatie nodig. WerkBedrijf beoordeelt deze indicatie en bekijkt samen met de kandidaat wat een geschikte plek is om aan het werk te gaan en voor welke periode (1 tot 2 jaar). Daarnaast voert WerkBedrijf de herindicatie uit. Aandachtspunten hierbij zijn bijvoorbeeld: zit de kandidaat nog goed op zijn plaats, kan hij zich hier verder ontwikkelen of eventueel doorstromen naar regulier werk. Samenwerken is essentieel We werken nauw samen met de 6 hoofdaanbieders in onze regio: Driestroom, Siza, Pluryn, RIBW, IrisZorg en Werktedoen. Daarnaast plaatsen we kandidaten bij kleinere lokale ondernemingen, zoals De Stadsboom, Onder de Bomen en Brood op de plank. Deze organisaties leveren de werkplekken en verzorgen de begeleiding. Wij zorgen voor de kandidaten en de financiering.

Aanbieders arbeidsmatige dagbesteding: “Meedoen maakt mensen gelukkig!”

#mooiec

ombitoch

ter en Eric Jolanda, Pe

Mooie combi met Pluryn en Driestroom “Mensen dragen naar eigen vermogen bij aan de sfeer en productie bij een bedrijf”, vertelt Eric Tonn, manager bij Pluryn. “Het gaat er niet zozeer om wát ze doen, maar dát ze iets doen.” Jolanda Vrolijk, coördinator bij Driestroom vult aan: “En dat ‘doen’ gebeurt op veel verschillende plekken. Bij ons werken mensen in techniek, ICT, zorg, productie, logistiek en facilitair. Maar we hebben ook kandidaten die hout bewerken of fietsen repareren. Meer waarden Begeleiding van de medewerker op de werkplek is een essentieel onderdeel van arbeidsmatige dagbesteding. Tonn: “Voor sommigen is vooral het verwerven van werknemersvaardigheden, zoals op tijd komen en in een team werken, van belang. Anderen hebben weer meer tijd nodig om te wennen aan het werk of hebben daar intensievere begeleiding bij nodig. En natuurlijk moeten collega’s aan elkaar wennen. Voor de medewerker die met arbeidsmatige dagbesteding start, geldt in elk geval dat deze (nog) geen loonwaarde heeft, maar wel sociaal-maatschappelijke waarde”. “Deze beide aspecten zijn belangrijk, als ze maar zijn afgestemd op de persoon”, vindt Peter Eggen. Eggen ondersteunt de medezeggenschap en cliëntenraad binnen Pluryn en is lid van de Kandidatenraad WerkBedrijf en de WMO denktank. “Ik haal veel voldoening uit wat ik nu aan vrijwilligerswerk doe, maar ik wil graag doorstromen naar regulier werk. Via Pluryn heb ik een trajectcoach in de arm

kunnen nemen die mij hierbij begeleidt. Zo kan ik weer een volgende stap zetten.” Eigen kracht Vrolijk benadrukt dat ontwikkeling van de medewerker in de richting van betaald werk zeker een doel is van arbeidsmatige dagbesteding. “Maar zolang de match tussen de medewerker en zijn werkplek goed is, kan iemand ook gewoon blijven. Het gaat erom dat iemand vanuit zijn eigen kracht mee kan doen. We denken mee, stimuleren en ondersteunen waar nodig, maar we betuttelen niet. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen, met alles wat daarbij hoort. Dan voelen mensen zich gewaardeerd.” Mooie combi De samenwerking is prettig, vinden Vrolijk en Tonn. “De lijnen zijn kort en we weten elkaar te vinden. Hierdoor kunnen we snel schakelen en blijven we betrokken bij elkaars werk. “Ook Eggen is tevreden: “WerkBedrijf zoekt de samenwerking met partijen en staat open voor feedback. Daar heb ik als kandidaat ook profijt van.”

13


14

Meer dan werk 2018

Informatiemagazine WerkBedrijf Rijk van Nijmegen

UTS Verkroost Ondernemen met visie en lef Gert-Jan Willems en Marjolein Roorda vormen samen een sterk team binnen UTS Verkroost. Hij als eigenaar en zij als verantwoordelijke voor Finance en HRM. Beiden hebben visie, en stralen gedrevenheid en ambitie uit. Niet voor niets mag Gert-Jan zich sinds afgelopen november Nijmeegs ondernemer van het jaar noemen.

Investeren in medewerkers Wat is het geheim van UTS Verkroost? “Investeren. Je moet altijd eerst investeren. In goede begeleiding bijvoorbeeld.” Hier komt Marjolein in beeld. Eens in de vijf jaar is een werkgever verplicht een medisch onderzoek aan te bieden aan zijn werknemer. Marjolein lacht: “Eerst moesten we mensen overhalen om eraan mee te doen. We hebben toen voor de grap gezegd dat er een prachtige bus met twee mooie verpleegsters komt voorrijden. Uiteindelijk bleek dat een man te zijn. Maar iedereen heeft meegedaan. Het resultaat was dat zes medewerkers een coach aangeboden kregen. De inzetbaarheid en vitaliteit is verbeterd. En ons ziekteverzuim is gedaald van 12% naar 5%.” Persoonlijke aandacht Daarnaast nodigt Marjolein iedereen uit om binnen te lopen als er iets speelt. “Als je partner bijvoorbeeld ziek is en je kunt dat niet delen dan meld je je snel ziek. Maar als wij weten waar je mee zit, dan kijken we samen hoe wij kunnen helpen. Je werk kan door zoveel factoren worden beïnvloed: mantelzorg, voeding, beweging, zingeving, en ga zo maar door.” Gert-Jan en Marjolein zorgen goed voor hun mensen. Niet zonder trots benadrukken beiden “Hier gaat nooit zo maar iemand weg. We zijn één grote familie.”

Mooi rapport, hoger segment

Lef hoort bij ondernemen

Veel en duurzaam werk

In oktober 2013 heeft Gert-Jan UTS Verkroost gekocht. “Ik had vertrouwen in het bedrijf maar wist ook dat er wat moest veranderen. Zo hebben we bijvoorbeeld gelijk een programma opgestart naar een excellente uitvoering. Binnen dat programma streven we naar een 9+. Inmiddels zijn we geklommen naar 8,7, dus we zijn op de goede weg.” Daarnaast heeft Gert-Jan er actief op ingezet om het bedrijf om te vormen van een verhuisbedrijf naar een facilitair logistieke dienstverlener voor het hoogste marktsegment. “Dat is gelukt dankzij mijn logistieke achtergrond. Toen bijvoorbeeld de vraag kwam of we het Maasziekenhuis wilden verhuizen, raadde iedereen dit af. En inmiddels zijn we één van de drie ziekenhuisverhuizers van Nederland.”

Gert-Jan en Marjolein zijn ondernemers met lef. Dat blijkt ook uit zijn samenwerking met WerkBedrijf. “Voor WerkBedrijf is het belangrijk dat ons bedrijf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geeft. Inmiddels hebben twee mensen uit de bijstand een vaste aanstelling gekregen. Daarnaast hebben we nu ook een Syrische medewerker in dienst. Hij is hoog opgeleid maar heeft een taalachterstand. Door een opleidingsprogramma ontwikkelt hij zich heel goed en gaat de integratie naar wens.”

Maar hun ambitie gaat verder. Gert-Jan is actief in verschillende besturen om zijn visie in concrete actie om te zetten. “We weten nu al dat de logistieke sector in Nederland in 2030 160.000 mensen tekort zal komen. We kunnen dus aan heel veel mensen werk bieden. Maar ze moeten van hun bank willen afkomen, ze moeten de logistiek leuk vinden en we moeten ze goed begeleiden. Aan ons de taak om de logistiek als aantrekkelijke sector te presenteren. En om de duurzame arbeidsmarkt met WerkBedrijf en andere belangrijke partners goed te organiseren. Daar zet wij ons samen met anderen voor in.”

Vanuit WerkBedrijf 2 mensen uit de bijstand en 1 Syrische statushouder aan de slag bij UTS Verkroost

“Meedoen op de arbeidsmarkt laat mensen opbloeien” Ze kennen elkaar al langer: Sylvia Fleuren, wethouder in Berg en Dal, met onder andere economische zaken en werkgelegenheid in haar portefeuille en Marcel Hoogenboom, hotelmanager van Fletcher hotel Erica, een bekende horecalocatie in Berg en Dal. Werk geeft zelfvertrouwen En ze spreken elkaar vaker, bijvoorbeeld over bemiddeling naar werk van kandidaten van WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. “Werkgelegenheid is een belangrijk item”, benadrukt de wethouder en tevens bestuurder van WerkBedrijf. “Werk geeft mensen zelfvertrouwen. Je krijgt het gevoel dat je ertoe doet. Daarom ben ik blij dat Marcel kansen biedt aan mensen die er zelf niet in slagen om werk te vinden. Die sociale betrokkenheid is van wezenlijk belang, willen we een verschil maken in deze samenleving.” Iedereen kan meedoen Voor Marcel Hoogenboom is het vanzelfsprekend om die kansen te bieden. “Behalve dat iedereen een eerlijke kans moet hebben op werk, kunnen wij altijd mensen gebruiken. Als housekeeper bijvoorbeeld of in de bediening. En WerkBedrijf heeft mensen die werk zoeken, dus dan is de link snel gelegd. Daarom zijn wij van de partij, als WerkBedrijf bijeenkomsten organiseert met werkzoekenden. Zo kunnen we kennis maken en mogelijkheden bespreken. Als het wederzijds klikt, kunnen wij iemand via een proefplaatsing in dienst nemen. Soms leidt een proefplaatsing uiteindelijk tot een contract voor onbepaalde tijd.”

15


16

Meer dan werk 2018

Informatiemagazine WerkBedrijf Rijk van Nijmegen

Op weg naar werk Verschillende partners werken samen aan het verbeteren van ‘op weg naar werk’. Hiermee intensiveren ze hun samenwerking in de keten van niet-loonvormend en loonvormend werk.

Ester Funneman, manager Participatie en Werk bij RIBW Nijmegen & Rivierenland Serviceorganisatie, is hierin helder: “Samenwerking

van RIBW met andere partners is essentieel om de kansen en mogelijkheden voor het herstelproces van de deelnemers te vergroten en om op alle niveaus mee te kunnen doen.”.

Mirjam Kaptein, directeur Vrijwilligerscentrale Nijmegen, bevestigt:

“Met de verbinding van het vrijwilligerswerk met de arbeids­ markt is de cirkel rond! Grenzen tussen vrijwilligers- en betaald werk kunnen we scherper neerzetten. Verdringing door vrij­ willigerswerk proberen we te voorkwomen. Mensen die naast vrijwilligerswerk ook op zoek zijn naar betaald werk hebben we door de samenwerking met WerkBedrijf tevens meer te bieden”.

Dick Bos, aanjager StartUp Nijmegen: “Waarom ik de samenwerking

met WerkBedrijf omarm. Ondernemen kun je leren, ook vanuit een uit­kering of achterstand. Bovendien kunnen startende ondernemers hun eerste werk­nemers sneller vinden via Werk­ Bedrijf. Samenwerking tussen onze organisaties is dus van groot belang.”

Henk van den Broek, directeur Dienstverlening Pluryn, ziet het als volgt: “Voor ieder mens is een sociaal gewaardeerde rol in de

samenleving en zijn directe omgeving van groot belang. Die waardering haal je voor een groot deel uit werk, als het even kan betaald werk. In ieder geval uit werk dat er toe doet. Juist bij mensen die niet als vanzelf participeren in de samenleving, moet hier veel aandacht voor zijn. Het hebben van werk bepaalt mede hun kwaliteit van leven. Samen met collega’s werken ze aan een resultaat, doel en product. Het boeken van een dergelijk resultaat draagt bij aan zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en daarmee ook aan het volwaardig meedoen op andere gebieden.”

“Alle partijen zijn van mening dat iedereen een plekje verdient in onze maatschappij. Of dat nu met een onbetaalde of betaalde baan is. Als je maar gewaardeerd wordt om wat je kan”, aldus Ina Hol, directeur WerkBedrijf.

Christianne Bongers en Mariëtte Schapers, bestuurders van Stichting De Nieuwe Arbeid en aanjagers van het project Werken in het Rijk van Nijmegen, zeggen hierover: “Wij zoeken graag

de samen­werking met WerkBedrijf om samen initiatieven in de gehele keten rondom werk te stapelen. Samen actief voor de economi­ sche kracht van de regio!”

Toegevoegde waarde van de samenwerking voor Driestroom, volgens Wim Muilenburg, bestuurder: “De samenwerking is van toegevoeg­

de waarde voor Driestroom, omdat wij hierdoor veel mensen een passende werkplek kunnen bieden. Een plek waar ieder op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo kan leren en werken. Persoonlijke groei draagt bij aan alledaags geluk en dat is waar we ons zo samen voor inzetten!”

17


18

Meer dan werk 2018

Informatiemagazine WerkBedrijf Rijk van Nijmegen

kringloopwarenhuis

Succesvolle samenwerking sociale wijkteams WerkBedrijf Rijk van Nijmegen en sociale wijkteams gaan intensiever samenwerken. Doel is om meer inwoners op weg te helpen naar werk. Werk levert een belangrijke bijdrage aan het oplossen van problemen in het welzijn van mensen. De samenwerking heeft succes. Voordelen De partijen werken sinds november 2016 samen en maken gebruik van elkaars kennis en expertise. Uit een evaluatie over deze periode blijkt dat de samenwerking voordelen oplevert. Werk wordt eerder en vaker onderdeel van het traject bij een sociaal wijkteam. Ina Hol, directeur WerkBedrijf Rijk van Nijmegen: “De samenwerking tussen sociale wijkteams en WerkBedrijf betekent dat we betere matches kunnen maken voor werk. Samen kunnen we de belemmeringen om te gaan werken wegnemen.” Noodzakelijk Door samen te werken krijgt de cliënt direct de juiste hulp. Het onnodig inzetten van andere maatschappelijke

hulp wordt daarmee voorkomen of beperkt. De consulent van WerkBedrijf kan een betere werkdiagnose stellen met de informatie van sociale wijkteams. Tanja Banken, manager sociale wijkteams: “Bewoners komen met allerhande vragen naar het sociale wijkteam. ‘Werk’ is een onderdeel daarvan en dat kun je niet los zien van de rest. Samenwerken hierin is noodzakelijk, omdat we de vragen van bewoners goed willen beantwoorden. En dat werkt het beste als medewerkers elkaar echt kennen en samenwerken in de wijk.” Resultaat De samenwerking leverde tot dusver een tiental betaalde werkplaatsen op. Ook zijn er kandidaten aangemeld voor (arbeidsmatige) dagbesteding en vrij-

Wennen aan werk

willigerswerk. De ervaring leert dat aanwezigheid en zichtbaarheid in de wijken de sleutel vormen tot succes.

#mooiec

ombitoch

Jessica en

Nicole

Mooie combi met Het Goed

Verder Met gemeente Nijmegen zijn inmiddels afspraken gemaakt over ver­ dere samenwerking. Met de andere gemeenten uit het Rijk van Nijmegen is WerkBedrijf daarover in gesprek. Bert Frings, wethouder zorg en welzijn Nijmegen: “Ik ben blij dat mensen – die allemaal veel ervaring hebben met het oplossen van problemen op het gebied van wonen, zorg, financiën, werk en opvoeding – met elkaar het beste doen voor de inwoner, die daarom vraagt. Zo kan deze, na de hulp, zijn/haar leven weer in eigen hand hebben en houden.”

WerkBedrijf zet diverse instrumenten in om kandidaten te begeleiden naar werk. Eén daarvan is het ontwikkel­ traject. Daarbij gaat een werkzoe­ kende een jaar lang – met behoud van uitkering – aan de slag bij een werkgever om te werken aan zijn of haar werknemersvaardigheden. Het bedrijf of de instelling zorgt voor begeleiding op de werkplek. WerkBedrijf houdt de vinger aan de pols. Na uiterlijk een jaar kijken we of de kandidaat een volgende stap kan zetten naar regulier werk.

Kringloopwarenhuis Het Goed is een van de bedrijven die ontwikkeltrajecten aanbiedt. “Een laagdrempelige en effectieve manier om mensen te laten wennen aan werken”. Kans op ontwikkeling Jessica Verhulsdonck, filiaalleider bij de vestiging op de Industrieweg. “Je ziet mensen groeien. Ze krijgen zelfvertrouwen en ontdekken wat ze kunnen en willen. Het blijft bijzonder om een bijdrage te mogen leveren aan iemands ontwikkeling. Die kans verdient iedereen.” Prettige afwisseling Nicole Gunterman is blij met haar (ontwikkel)kans. Ze sorteert sinds juli vorig jaar samen met haar collega’s de kleding die bij Het Goed binnenkomt en hangt deze op in de winkelrekken. Daarnaast staat Nicole achter de kassa en helpt ze in de winkel. “Ik vind vooral de afwisseling leuk. Je bent niet alleen met kleding en meubels bezig, maar ook met klanten. Ik heb ook fijne collega’s, dus ik voel me hier prettig.” Veilig vooruitgaan Dat is een belangrijk aspect van de begeleiding op de werkvloer, vertelt Hanneke Verhoeven, senior consulent bedrijfsdienstverlening bij WerkBedrijf. “De medewerker leert in een veilige omgeving wat werken inhoudt: op tijd komen, in een team werken, je aan afspraken houden. Meestal zie je dat medewerkers al in een paar maanden tijd stappen zetten. Na een maand of acht kijken we of ze toe zijn aan een volgende fase.” Constructieve combi “De samenwerking met WerkBedrijf is prettig en constructief,” besluit Verhulsdonck. “We hebben zo nodig snel contact en voelen ons samen verantwoordelijk voor de mensen die in een ontwikkeltraject zitten. Een mooie combinatie dus.

19


20

Meer dan werk 2018

Bier, bloed en bomen

Informatiemagazine WerkBedrijf Rijk van Nijmegen

Na 35 jaar hard werken in het slachthuis sta je ineens op straat. Dat is niet niks. We zitten in de woonkamer van Koos Kroon (55 jaar) in Neerbosch-Oost. De televisie staat aan. Aan de muur veel foto’s van familie. Bij het raam aan de voorkant staat een flinke biertap, zijn grote hobby. Alles zelf aangelegd. Vol trots gaat Koos erachter staan. Geen gesneden koek Terwijl de fotograaf nog zijn apparatuur opzet, vertelt Koos al volop: “Ik wilde toen meteen weer aan het werk, maakte niet uit wat. Ik wist alleen dat ik niet meer in het vlees wilde werken. Ik heb daar alles aan mijn lijf wel een keer open gehad. Dan lag mijn pink er weer bijna af, dan had een vakantiekracht per ongeluk met een mes mijn rug opengehaald. Zo´n jaap zat erin.” Koos laat met zijn duim en wijsvinger een flinke snee van meer dan 10 centimeter zien. Te oud om te werken? Koos was 51 toen hij werkloos raakte. “Ik was te duur en de directeur haalde me onderuit. Voor mij werden jongere mensen in dienst genomen en uiteindelijk sloot het bedrijf de deuren.” Hij heeft van alles geprobeerd om weer aan het werk te komen. De hele telefoongids afgebeld. Zelfs hoveniers, terwijl Koos eigenlijk niet in het groen wilde werken. Maar het leverde niets op. Een dakdekker zei letterlijk tegen Koos dat hij te oud was. Uiteindelijk is Koos zelfs één dag weer in het vlees gaan werken. “Die man wilde me graag hebben zei hij. Maar een fatsoenlijk salaris kon er niet af. Nou, dat werkte dus niet.” Niets doen werkt ook niet 4,5 jaar thuis zitten was moeilijk. Koos’ hele ritme was zoek. Hij steekt een sigaret op. “Ik deed niets. Zat alleen maar op de bank of ging vissen. En ik vrat me helemaal vol. Zakken chips, 4 gehaktballen achter elkaar, een grote doos met frikandellen in 3 weken tijd… uiteindelijk woog ik 140 kg.” Een waarschuwing van de huisarts volgde. “Hij vroeg of ik mijn broer achterna wilde. Die had suiker. Is eerst zijn ene been kwijtgeraakt en daarna het andere. En nu staat zijn as daar op die plank.” Hij wijst naar een hoek van de kamer. Van rood naar groen Toen de consulent van WerkBedrijf Koos voorstelde om bij de Dar aan de slag te gaan, was hij zeer afhoudend. “Ik háát groen. Kijk naar mijn tuin. Weinig groen te bekennen. Ik heb altijd gewerkt in het rood. Met bijna tot mijn oksels in het bloed.” Toch liet Koos zich overhalen het een kans te geven. “Ze zei dat ik altijd weer mocht stoppen.” Inmiddels is hij helemaal om. Op de tap liggen studieboeken: bomen- en plantenkennis, VCA. WerkBedrijf betaalt de opleiding. Koos klinkt enthousiast: “Nu vind ik het nog leuk ook. Na 2 maanden wist ik dat de Dar goed voor mij was. Leuke collega’s. Altijd buiten. Ik loop veel. Weeg inmiddels nog maar 108 kg. En…,” Koos lacht, “ik ben nog steeds met messen in de weer… heggenscharen, bosmaaien en snoeien. We houden alles goed bij. Ik zit echt op mijn plek.”

21


22

Meer dan werk 2018

Informatiemagazine WerkBedrijf Rijk van Nijmegen

Mooie combi met ION “Wij helpen ondernemers bij de zoektocht naar goede medewerkers, door bemiddeling, ontwikkeling en begeleiding van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt naar werk. Afstand tot de arbeids­markt bestaat wat ons betreft niet. Wij gaan uit van wat mensen wél kunnen.” Aldus Werner van der Linden, manager en directielid WerkBedrijf.

Social Return On Investment WerkBedrijf Rijk van Nijmegen faciliteert zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers bij het invullen van de Social Return verplichting. Dat doen we met name op de volgende gebieden: levering (tijdelijk) personeel, advisering en monitoring van de verplichting. Een gespecia­liseerd Social Return team houdt zich bij WerkBedrijf daarmee bezig.

ION: met en voor ondernemers Johan Spierings is voorzitter van het inclusief ondernemers netwerk (ION). Hij kwam als bedrijfsarts en eigenaar van de Bedrijfspoli regelmatig met mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in contact. “Ik heb vanaf het begin gefocust op kracht in plaats van op klacht. Uiteindelijk zijn we de business club ION gestart mét en voor ondernemers die de verbinding willen maken. Die mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een kans willen geven in hun bedrijf. Ze betalen geen fee voor hun lidmaatschap, maar worden ‘afgerekend’ op hun daadwerkelijke inzet.” Meer informatie: www.ion-netwerk.nl

Mensen aan het werk In 2017 nam het Social Return team 148 aanbestedingen uit onze arbeidsmarktregio in behandeling. Het ging om zeer diverse opdrachten, bijvoorbeeld aanbestedingen in het zorgdomein, zoals huishoudelijke hulp, beschermd wonen en arbeidsmatige dagbesteding. Ook aanbestedingen in de infrastructuur kwamen aan bod, zoals de aanleg van snelfietsroutes en het bouwrijp maken van gebieden in Nijmegen-Noord. Op veel van deze aanbestedingen heeft WerkBedrijf medewerkers voorgedragen. Uiteindelijk werkten er in het Rijk van Nijmegen 428 kandidaten door toepassing van Social Return.

Wat is SROI?

#mooiec

ombitoch han

jo werner en

Social Return On Investment (SROI) zijn afspraken tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers over het leveren van een maatschappelijke bijdrage als voorwaarde bij opdrachten. Hierbij gaat het om inkoop of aanbesteding van werken, diensten en leveringen. Het doel van SROI is om zoveel mogelijk mensen, die zelfstandig niet of moeilijk aan werk komen, aan werk of werkervaring te helpen. Het gaat hierbij meestal om betaalde werkplekken. Hiervoor wordt een percentage van de opdrachtwaarde overeengekomen.

Statushouders: wat doet WerkBedrijf? Sinds maart 2017 begeleidt team Statushouders van WerkBedrijf statushouders met een verblijfsvergunning naar werk of scholing. Daarbij onderscheiden we status­houders die, begeleid door een consulent van Werk­Bedrijf, meteen op zoek kunnen naar werk. Daarnaast is er een grotere groep, die intensieve begeleiding krijgt. We zetten daarbij onder andere een taalstage, oriëntatietraject of leerwerkplek in. Instroom statushouders Vanaf 2014 kwamen veel vluchtelingen uit met name Syrië en Eritrea naar ons land. Zij doen een beroep op de bijstand als zij een verblijfsvergunning hebben. Een belangrijk deel van deze groep kan niet direct aan het werk zonder ondersteuning. Met name hun beheersing van de Nederlandse taal verdient daarbij aandacht. WerkBedrijf ondersteunt met oriëntatie­ trajecten en taaltrajecten.

Assessment in eigen taal Statushouders beginnen met een digitaal assessment in de eigen taal. Zo krijgen we een beeld van opleiding, werker­v aring, niveau Nederlands en Engels, competenties en gezondheid. De uitkomsten gebruiken we bij het intake­gesprek. Dit vormt de basis voor een gericht traject.

Opleidingen Najaar 2017 startte een groep jonge Eritrese statushouders met een opleiding bij het ROC. WerkBedrijf hielp bij de inschrijving en de aanvraag studiefinanciering. Daarnaast organi­seerden we een budgettraining. Een groep is begonnen met een opleiding in de bouw of techniek, dankzij een samenwerking met Vluchtelingenwerk en diverse bedrijven in de regio. Voorjaar 2018 starten we met een project in de logistiek, in de vorm van een BBL opleiding in combinatie met werk.

Meet & eat WerkBedrijf vindt het belangrijk dat statushouders kennis­maken met de arbeidsmarkt en potentiële werkgevers. Daarom organi­ seren we ontmoetingen met ondernemers. Dit koppelen we aan een concrete activiteit. Een mooi voorbeeld zijn onze ‘meet & eat’ bijeenkomsten, waarbij statushouders en potentiële werkgevers samen koken en eten. Naast het sociale aspect helpt dit bij het maken van mooie matches.

23


24

Meer dan werk 2018

Informatiemagazine WerkBedrijf Rijk van Nijmegen

2dA: Digitaliseren, juist met SW-medewerkers Ze verwerken miljoenen vellen papier per jaar met een vaste club medewerkers. Bijna 90% heeft een SW-indicatie enkelen komen vanuit de Participatiewet. “En dat is vanwege de kwaliteit”, aldus Wiljan op den Brouw, manager digitalisering van 2dA.

Mooie combi met Bakkerij ‘t Kraayennest

Ronnie Arntz is de eerste medewerker die via WerkBedrijf bij ‘t Kraayennest aan de slag ging. Inmiddels werken er vier kandidaten vanuit verschillende doelgroepen: Participatiewet, Wajong en Wsw.

Het werkt met SW-medewerkers Wiljan werkt bijna 10 jaar bij dit bedrijf. “Voorheen zat ik in een commerciële sector. Het is niet zo dat ik in eerste instantie bewust voor werken met medewerkers met een SW-indicatie heb gekozen. Maar toen ik ooit begon bij Presikhaaf Bedrijven, besefte ik wel dat er meer is tussen gezond en ziek zijn. Ik moest in het begin best wennen. Dat geef ik eerlijk toe. Maar nu snap ik veel meer en probeer in te spelen op de kwaliteit of talent van iemand. Bij 2dA zijn we allemaal van mening dat elke werknemer een unieke bijdrage levert aan onze werkprocessen. Nu is het voor mij een heel bewuste keuze om met deze groep mensen te werken. Als mijn team met plezier werkt, dan doe ik dat ook. Sterker nog, ik merk dat ik hierdoor nog gemotiveerder raak. Het werkt!” Oude nest bevalt Met een team van ongeveer 25 mensen digitaliseert 2dA iedere dag zorgvuldig de dossiers van vele klanten. Ook het rubriceren van archieven en het toevoegen van zogenoemde metadata behoort tot de werkzaamheden. Wiljan: “In 2014 nam 2dA de afdeling Documentconversie

Mooie combi Waarom een mooie combi? Directeur Harry van Kraaij: “WerkBedrijf geeft ons advies en neemt ons werk uit handen door het zoeken en werven van goede mensen. Wij geven de kandidaten werk.” Consulent Anja Tijssen zorgt ervoor dat de plaatsingen goed verlopen: “Ik probeer altijd kandidaten aan te dragen die echt bij ‘t Kraayennest passen.” inclusief medewerkers over van voormalig Breed. Toen zaten we nog in een ander pand. We verzorgen voor diverse bedrijven het digitaliseringsproces van archieven. Hoe we dat doen, hangt af van de vraag van de klant. Op basis daarvan richten wij het digitale archief in.” 2dA is sinds kort gevestigd aan de Boekweitweg 4 in Nijmegen. “De Boekweitweg bevalt prima,” beaamt Marieke, een van de medewerkers bij 2dA. “Vooral in de pauze is het hart­ stikke leuk. Ik zie allemaal oude bekenden. Ik werk al acht jaar met documentconversie. Eerst dus bij Breed en nu bij 2dA. We hebben een goed team. Iedereen mag zichzelf zijn. We werken goed samen en er is nooit ruzie. Bovendien mag ik naast de vaste taak ook extra taken doen en dat vind ik leuk!”

2dA is dé digitaliseringspartner als het draait om doelgericht, vertrouwelijk en toekomstgeschikt digitaliseren van analoge of deels digitale archieven. 2dA ontwikkelt en realiseert in het oog springende digitaliseringtrajecten voor het midden-/grootbedrijf en overheidsinstanties. Met innovaties die het fundament leggen voor uiterst efficiënt archief- en databeheer.

Stabiel personeel Het gaat goed met ‘t Kraayennest. Harry: “We zien continuïteit in de organisatie, de productie blijft draaien. Daarom zijn we op zoek naar goede mensen, die bij ons blijven werken. Ik merk dat medewerkers via een uitzendbureau zo weer weg kunnen zijn. Met de medewerkers van WerkBedrijf is dat anders. Die blijven hier langer werken. Dat is prettig, want dan kun je in de mensen investeren Het maakt mij ook niet uit waar iemand vandaan komt. Het gaat er om dat de persoon past bij ons bedrijf!” Betrokken ‘ovenist’ Ronnie is erg tevreden met zijn baan: “Brood bakken vind ik het leukste om te doen. De bakstraat is echt mijn afdeling, ze noemen me ook wel ovenist.” Ronnie is betrokken. Hij is altijd aanwezig, ook in de drukke dagen voor kerst. Harry hoopt dat Ronnie nog lang bij ‘t Kraayennest blijft: “Je moet nog wel tot je 67e hè!”, zegt Harry met een knipoog.

Familie Bakkerij ‘t Kraayennest is een echt familiebedrijf. Harry: “We doen dit met z’n allen. Iedereen die hier werkt hoort bij de familie. Dat is onze filosofie. Daarom werken we ook samen met WerkBedrijf. We hebben een sociale verantwoordelijkheid en we willen ook wat voor mensen betekenen. Door mensen werk te bieden draag je daar aan bij. Er heerst hier een wij-gevoel, iedereen is van waarde.”

25


26

Meer dan werk 2018

Informatiemagazine WerkBedrijf Rijk van Nijmegen

UWV en WerkBedrijf, samen werken aan werk

Wie wij zijn…

“UWV WERKbedrijf heeft, net als WerkBedrijf, de opdracht om mensen naar werk te begeleiden”, aldus Antoinette Verveen, regiomanager UWV WERKbedrijf, Rijk van Nijmegen. “Daarnaast is het transparant maken van de arbeidsmarkt een prominente opdracht van UWV. Wie staan er langs de kant in welke sectoren, wat zijn de baankansen en hoe staat het met de vraag van werkgevers en het aanbod van werkzoekenden en welke trends zijn daarin zichtbaar te maken? Kortom, wat is er nodig of mogelijk om vraag en aanbod op het gebied van werk zo goed mogelijk bij elkaar te brengen.”

WerkBedrijf Rijk van Nijmegen is een arbeidsbemidde­

Regionalisering werkt “UWV WERKbedrijf is sinds 2010 geregionaliseerd, conform de schaal waarop de arbeidsmarkt en de werkgevers zich bewegen. Dit in opdracht van het ministerie SZW. Voor UWV en voor de werkgever organisaties is het heel prettig en waardevol dat in de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen de re-integratie en SW activiteiten ook zijn geregionaliseerd in WerkBedrijf. Heel mooi dat regio gemeenten hier samen op hebben ingezet en zo geïnspireerd werken aan regionale arbeidsmarkt activiteiten. Ik weet zeker dat de belangrijke klant, de werkgever, hier heel content mee is!” Ruimte voor verschillen Antoinette: “In onze regio zijn werkzaamheden en projecten, als het gaat om werk en werkhervatting, gemakkelijk af te stemmen. Wij kunnen, als overheidsorganisaties op de arbeidsmarkt, samenwerken waar het in het voordeel van werkgevers en werkzoekenden is. Er zijn tussen beide orga-

via WerkBedrijf:

lingsbedrijf in de regio Rijk van Nijmegen. Onze kernactiviteit is het bemiddelen, ontwikkelen en begeleiden van werkzoeken­ den met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt naar werk. Iedereen verdient een werkplek in onze maatschappij, vinden wij. Afstand tot de arbeidsmarkt bestaat wat ons betreft niet. Wij gaan uit van wat mensen wél kunnen.

nisaties verschillen op het gebied van politieke en financiële prikkels, evenals beleidskeuzes. Maar in onze arbeidsmarktregio erkennen en herkennen we deze verschillen en geven we elkaar de ruimte en de kans om allebei daarin onze taken optimaal uit te voeren.”

Onze ambitie is dat we in 2019 zijn uitgegroeid tot het meest toonaangevende bedrijf van ons land op het gebied van bemid­ delen en ondersteunen van werkzoekenden. Ondernemers bieden we een onderscheidend aanbod, dat bestaat uit een reële prijs, persoonlijk advies, risico-reductie en vooral gemak. We staan erom bekend dat we een partner zijn, die maatschappelijk verant­ woord ondernemen mogelijk en gemakkelijk maakt.

Elkaar versterken door samenwerking

Participatiewet

“Zodra UWV WERKbedrijf en WerkBedrijf elkaar kunnen aanvullen, ten gunste van de arbeidsmarkt, doen we dat. Hierin trekken we vaak ook op met andere partijen zoals ondernemers en onderwijs.

Iedereen die kan werken maar het zonder ondersteuning niet redt op de arbeidsmarkt, valt onder de Participatiewet. Binnen de Participatiewet hebben kabinet en werkgevers met de ‘banen­ afspraak’ afgesproken om extra banen te creëren voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Men­ sen met een moeilijke positie op de arbeidsmarkt. WerkBedrijf adviseert organisaties en werkgevers in de regio over de banen­ afspraak en plaatst en begeleidt werkzoekenden.

Zo werken we bijvoorbeeld samen in het Leerwerkloket, waarbij ook ROC meedoet. We organiseren daar leerwerk­ trajecten om mensen, die net niet passen in een bepaalde baan, passend te maken. Daarbij betrekken we verschillende werkgevers en opleiders. Een ander voorbeeld: Als mensen in een einde WW fase dreigen te komen, bieden we gezamenlijk voorlichting en producten aan om instroom in de uitkering te voorkomen. Verder organiseren we samen voorlichting en informatie aan bestuurders en gemeente­ raden, als het gaat om trends op de arbeidsmarkt en wat dat voor de regio kan betekenen.” Samen aan de slag voor 20.000 werk­zoekenden UWV WERKbedrijf en WerkBedrijf zijn samen gevestigd aan de Nieuwe Dukenburgseweg en werken voor zo’n 20.000 werkzoekenden, met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt. Antoinette: “Op diverse niveaus binnen onze beide organisaties hebben we regelmatig overleg. Alles met optimalisering van onze dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers als doel. Overheidspartijen, onderwijs en werkgeversorganisaties kunnen elkaar, met UWV en WerkBedrijf als verbindende factoren, gemakkelijk vinden in onze arbeidsmarktregio. Kortom, het Rijk van Nijmegen heeft de dienstverlening op het gebied van werk op een optimale en kansrijke schaal geregeld.”

In 2017...

Ontstaan en invulling in arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen WerkBedrijf Rijk van Nijmegen is ontstaan uit een samenwerking tussen UWV, voormalig Breed (sociale werkvoorziening) en de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen. De afstemming en samen­ werking binnen deze zeven gemeenten is geregeld in de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR). Concreet geeft Werkbedrijf op dit moment binnen de MGR uitvoering aan arbeidsbemiddeling. Ook is er samenwerking op het gebied van ICT.

2169 mensen aan het werk

946

werkzoekenden parttime aan de slag

1256

mensen volledig uit de bijstand

599

jongeren uit de bijstand aan het werk

148 mensen met een arbeidsbeperking en bijstand aan het werk

303

werkzoekenden zonder uitkering aan het werk

57 statushouders uit de uitkering naar betaald werk

56 statushouders gestart met opleiding en stufi, uit de uitkering

123 statushouders aan het werk met behoud van uitkering

398

mensen geplaatst op arbeidsmatige dagbesteding

27


Nieuwe Dukenburgseweg 21 A 6534 AD Nijmegen 024 - 751 75 00 communicatie@wbrn.nl www.werkbedrijfrvn.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.