oktober 2019 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

Nr. 407 OKTOBER 2019

PRIJS: 2,70 €

JAARGANG 35

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., BEGIJNHOF 27, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT


Wat een vakantie Misschien zijn het vijgen na Pasen om het half september nog over de zomer te hebben, maar die vruchten hangen nog altijd te rijpen, dus... Een zomer met zijn drie hittegolven, Belgen met pech in het buitenland wegens allerlei ongelukken ten gevolge van die bucket-list die moest afgewerkt worden. En geen bal op de TV. Ook niet in Hoogstraten, trouwens. Waar is het Vat van ’t stad gebleven? Onder het vorig bestuur al wat leeggedronken maar toch zeker nog halfvol, gelet op de grote spaarpot van de laatste 15 jaar. Geen Parkfeesten dit jaar, de Kuip doet het beter. En de Bokes in het park, al eens uitgeregend in volle zomer, maar dat overkomt elk evenement wel eens. Wij moesten het stellen met de Antilliaanse feesten die Hoogstraten al jaren op de wereldkaart zetten, wellicht meer nog dan de aardbeien, het erfgoed of wat dan ook. En het openingsconcert van de nieuwe beiaard moesten we dan nog delen met de omroeper van een wielerkoers. Of was het Heilig Bloedfestival het hoogtepunt van de zomer, dat niet langer rijmt met stratenloop en markt? Het was geen feest deze zomer in Hoogstraten.

Dan maar zelf gefeest, dachten we zo. Op de zomerste locatie van de stad, aan de Mosten. Dachten we toch. Maar die vrijdagavond 30 augustus bleek aan ’t Hoekske in Meer het Hoogeind afgesloten. Zoals echte Belgen rijden we er in, zo erg zal het toch niet zijn, die werken. Welke werken trouwens? Nergens iets over gelezen, geen nieuwsbericht gezien. We rijden ons vast op een asfaltmachine midden op de weg. GPS, niet aan gedacht. En zijn die wegen in de buurt ook niet afgesloten (zou daar een vergunning voor zijn?) wegens afbraak van enkele windmolens? Teruggekeerd en over de E19 naar de Mosten, afrit 1a. Maar hoe dat nog communiceren met onze gasten die allemaal al onderweg zijn? In alle staten zijn we, geërgerd, kwaad, hoe is dit mogelijk de laatste dag van de vakantie?! Niet de gasten, gelukkig maar, die komen al bij al nog tijdig aan, verheugd over de mooie locatie. Toch even gezocht op de website van de stad: na vijf, zes of acht keer klikken en scrollen vinden we een politiereglement over een omleiding inzake onderhoudswerken op Hoogeind van 5 april tot en met 28 juni. Da’s lang, laat staan dat

het wegdek over die lengte versleten was. Met een stylo is de periode aangepast naar 26 augustus tot en met 30 augustus, da’s kort. Valsheid in geschrifte? Is er een nieuwe beslissing, van college of burgemeester? Nergens iets over te vinden. Dat betekent wel dat die vrijdagavond 30 augustus de weg vrij had moeten zijn. Maar ook maandag 2 september werkte men rustig verder op het Hoogeind. Onreglementair dus. Even er aan gedacht om de politie er bij te roepen om een PV te maken, ja tegen wie? Daarmee houdt het niet op. Op zaterdag komen we vanuit Meerle, met Minderhout kermis voor de boeg, op het kruispunt bij Maes. Daar word je naar rechts gestuurd, richting Meer. Aan de afslag Minderhoutsestraat - waar je naar links moet om Hoogstraten te bereiken, niks nada(r), geen wegwijzer te zien. Je moet maar eens niet bekend zijn hier. En toch zijn we deze zomer thuis gebleven. (ep)

WERELDKAMPIOENSCHAP IJSLANDSE PAARDEN

Frans Goetschalckx, links op de foto, maakte voor de derde maal deel uit van de Belgische delegatie die deelnam aan het wereldkampioenschap IJslandse paarden. Over zijn prestatie in Berlijn en zijn passie voor dit koudbloedig ‘gangenpaard’ leest u verder in dit blad. (fh)

2

- OKTOBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MAATSCHAPPIJ

Bart Wuyts over de vele projecten van Blenders (het vroegere SPK)

Problemen los je nooit op wanneer je één partij achter laat HOOGSTRATEN - Strategisch Plan Kempen doet bij velen van ons nog wel een belletje rinkelen, hoewel de naam ondertussen al twee keer wijzigde. Sinds 2018 heet het Blenders en profileert het zich als onafhankelijke impact-onderneming. Via projecten en initiatieven probeert het een positieve maatschappelijke impact te creëren. Aanvankelijk in onze regio, nu ook elders in Vlaanderen. Digidak, WEB of Natuurwerk zijn de meest gekende van hun projecten. Maar er is nog meer. Met een breed palet aan expertise geeft Blenders voorzetten om allerlei maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Dat vertelt ons met veel vuur Bart Wuyts, die sedert 2007 aan de leiding van de organisatie staat. Wie is eigenlijk Bart Wuyts? Hij is geboren (1966) en getogen Hoogstratenaar. “Enfin, officieel geboren in Turnhout, omdat de bevalling in het moederhuis met complicaties verliep. Ons moeke werd dan met de ziekenwagen naar Turnhout gebracht, waar Dr. Nand Peeters me met een keizersnede alsnog ter wereld hielp. Ik groeide op in de mooie Lindendreef, toen eigenlijk nog een grote speeltuin. We speelden met de kinderen uit de buurt op straat of al een keer stiekem in het parkje van Het Spijker. Tot de nonnen ons daar wegjoegen. Jongens ongewenst! De jeugdbeweging was niet echt voor mij, de Lindendreef was mijn jeugdbeweging. De ingrijpende gebeurtenis van het overlijden van mijn vader toen ik 12 was, maakte toch dat ik mij meer verantwoordelijk voelde dan andere kinderen van mijn leeftijd. Hoewel ik de jongste was van vier, en er vijf jaar tussen mij en mijn oudere broer was, en die al met een been buiten het huis stonden, meende ik dat ik ons moeke moest bijstaan. Maar ik heb zeker geen slechte jeugd gehad, ik was gewoon een ‘brave’.

Na vier jaar gemeenteschool ging ik naar het Klein Seminarie, waar ik Latijn Wiskunde leerde. Daar naar de K.U. Leuven fysica studeren. Na mijn master kreeg ik de gelegenheid tot doctoreren. Tijdens mijn studies leerde ik Marleen kennen, die ook fysica studeerde. Ook zij deed een doctoraat. Een jaar na het einde van onze masterstudies zijn we gehuwd. Omdat we beiden in Leuven doctoreerden, hebben we er nog 6 jaar gewoond.”

Familieman De wegen voerden nadien toch weer naar Hoogstraten. “Ik kreeg een baan aangeboden bij Philips in Eindhoven en Marleen gaf eerst les in Antwerpen. Dus gingen we op zoek naar een woonplaats die voor beiden doenbaar was. Eerst hadden we de omgeving van Lier op het oog, maar toen kregen we de mogelijkheid het huis van Harry Van De Pas op het Begijnhof te huren. Bij het eerste bezoek waren we verkocht. We kwamen als tweede vaste bewoner op het Begijnhof, er werd nog veel gewerkt. In 2002 bouwden we ons eigen huis in de Deken

Lauwerysstraat, waar we sindsdien wonen met onze drie kinderen: Claudia, Mathieu en Maurane.”

Hobby’s? Ja, wat zal ik zeggen… Of hij hobby’s heeft? “Ja, wat zal ik zeggen. Mijn werk is mijn hobby. Ik ben bestuurder in alle bedrijfjes die uit SPK en Blenders gegroeid zijn. In Hoogstraten zing ik in het koor Vialta. Ik lees ook graag. Op vakantie - mijn favoriete bestemming zijn de Alpen - lees ik literaire romans. Door het jaar lees ik vooral non-fictie. Meestal over duurzaamheid, nieuw leiderschap, zingeving, meditatie. Hoewel ik een erg rationele studie gedaan heb, ben ik geboeid door spirituele thema’s: de mens is meer dan zijn hoofd alleen. Hoe zit ik in mekaar als mens, je bewust zijn dat je deel bent van een groter geheel. Dat is een heel rijk gegeven dat me veel heeft bijgebracht. De kosmos heeft altijd gelijk… Maar ik ben geen prediker hoor.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2019 -

3


MAATSCHAPPIJ Daarnaast ben ik een familieman. We hebben zowel langs vaders- als moederskant een hechte familie, met een warm contact. Dat kan je niet van elke familie zeggen!”

Maar ik ben geen prediker hoor

Een beetje geschiedenis Het SPK - Strategische Plan Kempen werd opgericht in 1987. Het was een nieuw concept in Vlaanderen, bedacht door Bob Stouthuysen. Destijds grote baas van Jansen Pharmaceutica, met invloed in nogal wat bestuursorganen (o.a. VEV). Het was een samenwerkingsverband tussen de sociale partners (syndicaten en werkgeverorganisaties) en de regionale overheden, om te zien hoe men de regio kon versterken. De economische crisis van de jaren ’80 was hard voelbaar in de Kempen, met grote werkloosheid tot gevolg. De EU beschouwde de streek als een achtergestelde regio en stelde fondsen ter beschikking om het economische weefsel te versterken. Maar wat daar mee gebeurde, kon volgens Stouthuysen beter. Er was er nood aan een andere werkwijze. Een plan voor de lange termijn, met een breed draagvlak en met de nodige kennis samengebracht. Er moest een organisatie in het leven geroepen worden die uitvoering kon geven aan die plannen. Iedereen sprong mee op de kar: de vakbonden, VEV - KvK (huidige Voka), VKW, Unizo, Boerenbond. Ook de provincie en later de gemeenten gingen mee. Het SPK werd geleid door een kaderlid van één van de grote bedrijven. De eerste Streekmanager werd geleverd door Janssen, later door Generale

“Een plan voor de lange termijn, met een breed draagvlak en met de nodige kennis samengebracht…

Bank, Kredietbank en Umicore. Die bleven ondertussen op de payroll staan van hun bedrijf en keerden er na een 3-tal jaar terug. Zo vaardigde Philips Turnhout in 2007 Bart Wuyts, toen manager van een bedrijfseenheid van Philips Lighting, af om SPK te leiden. “Ik beschouwde het als een grote kans om 3 jaar nieuwe ervaringen op te doen, met de zekerheid dat ik daarna terug naar Philips kon.”

Plato “Het allereerste initiatief van SPK was het Platoproject. Dat was gericht op uitwisseling van ervaring tussen bedrijfsleiders van grote ondernemingen en van de talrijke KMO’s in de regio en tussen de KMO’s onderling. Grote bedrijven namen het peterschap op zich van KMO’s, om hen bij te scholen in een betere bedrijfsvoering, de overdracht van expertise. Dat

project werd nadien opgepikt door de Kamer van Koophandel, thans VOKA. Het SPK was ook in Brussel niet onopgemerkt gebleven. Onder impuls van Minister President Van Den Branden kwamen er in alle regio’s ‘Streekplatformen’, met dezelfde doelstellingen als het Kempische SPK. Later werden dit RESOC’s die de Vlaamse regering adviseerden in sociaaleconomische dossiers.

Crisis Nadat het Kempense RESOC zich in 2016 opnieuw omvormde tot Streekplatform Kempen, liet het kort nadien een studie uitvoeren naar de versnippering van het innovatielandschap van de Kempen. Een opvallend advies uit die studie was om SPK te ontmantelen en de diverse deelwerkingen onder te brengen bij andere bestaande streekactoren.

Dat durfde al eens remmend werken

Bart met het gezin tijdens een vakantie

4

- OKTOBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Omdat Bart samen met zijn medewerkers en vele buitenstaanders vreesden dat met zo’n ontmantelingsscenario meteen ook een belangrijke innovatie-motor zou verdwijnen, werd een alternatief scenario uitgewerkt. “We deden wat men in de ondernemingswereld een MBO (Management Buy Out) noemt en namen de vzw over; met een nieuwe raad van bestuur van vooral ondernemers, die er puur uit interesse in zitten, in eigen naam, dus niet als een vertegenwoordiger van een belangenorganisatie; dat laatste durft al eens remmend werken. Ook de meeste medewerkers wilden graag verder en zo konden we doorstarten met een vernieuwde organisatie. Onze nieuwe naam ‘Blenders’ drukt meteen uit dat we ons niet langer associëren met één regio, en dat we geloven in het ‘blenden’ of het bij elkaar brengen van ideeën, mensen en organisaties om aan innovatie te werken.”


MAATSCHAPPIJ

Projecten Vanaf 1987 heeft eerst SPK en nu Blenders tal van projecten opgezet. Bart zet er negen op een rijtje. “Om te beginnen was er Plato, dat veel KMO’s heeft doen groeien en gedegenheid in bedrijfsleiding heeft geïntroduceerd. Vervolgens legden we ons toe op het toerisme. Er kwam een strategisch plan om de onderbenutte maar talrijke toeristische troeven van de Kempen tot ontwikkeling te brengen, een project dat later door de Provincie Antwerpen is overgenomen. Ook het WEB was een initiatief van ons, om de vele langdurig en laaggeschoolde werklozen aan een werkervaring te helpen. Dat werd in 1992 de eerste spin-off van SPK. Oorspronkelijk de Kringwinkels, later ook de sociale werkplaats, begeleiding naar een job in de privésector. Thans zijn daar ca. 350 mensen aan de slag. Een ander project betrof kinderopvang, waar in deze regio al langer een groot gebrek aan was. Gemeenten vroegen SPK om ondersteuning om de opvang te helpen organiseren, vergunningen en subsidies aan te vragen. Sedertdien doet Blenders ook zelf de begeleiding van kinderopvanginitiatieven. In 2006 vroeg de gemeente Retie om voor hen de volledige opvang te organiseren. Dat relatief kleine project, heeft als labo gediend om ervaring op te doen. Het leidde tot de oprichting van de vzw Kikoen, die ondertussen in andere gemeenten de buitenschoolse kinderopvang organiseert.”

Pakketten Hieruit vloeide haast op organische manier een volgend project. “In die sector volgde als nieuwe initiatief ons HOP-UP project. De na- schoolse opvang gebeurt nog vaak in de school zelf, dikwijls in lokalen zoals refters en turnlokalen, die er niet voor bedoeld zijn. Kunnen we voor die kinderen geen omgeving scheppen waar ze kunnen spelen en hun fantasie gebruiken? Wij hadden vroeger de straat, pleintjes, weiden, bossen. We konden kampen bouwen en een stok kon eender wat zijn: een werktuig, een zwaard, een staf, zelfs een geweer.

Ook Natuurwerk zag het levenslicht. “De Vlaamse overheid stelde subsidies ter beschikking van gemeenten om via sociale tewerkstelling aan natuurbeheer te doen. SPK maakte voor vele gemeenten deze plannen en bundelde de sociale tewerkstelling in één organisatie. Op die manier kon dat professioneel omkaderd worden. Natuurwerk is in 2007 verzelfstandigd, vandaag werken er een 100-tal mensen. Het gaat hier niet om het ‘groenbeheer’ van plantsoenen, maar werkelijk natuurbeheer. Hoe beheren we landschappen, bossen, bermen? Daarvoor heeft Natuurwerk de juiste expertise in huis. Blenders probeert daar nu een nieuwe stap in te zetten: hoe kunnen we natuur terughalen naar urbane omgevingen, in dorpen en wijken? Dat vereist een ander beleid, weg van de strakke gazons die dikwijls moeten gemaaid worden. We trachten de burger erbij te betrekken, tot in hun tuinen toe; ook daar kan de natuur hulp gebruiken.”

Digidak Bij het grote publiek is Digidak wellicht een van de meest gekende projecten. “Begin jaren 2000 was de PC al vrij goed ingeburgerd, maar hoe zorgen we dat iedereen mee is? Ons antwoord daarop was het laagdrempelige Digidak, waar iedereen welkom is en steeds mensen - vrijwilligers - aanwezig zijn die kunnen helpen de pc, het internet, ipad en smartphones onder de knie te krijgen. De vrijwilligers krijgen vorming en ondersteuning van Blenders. Nog een initiatief van ons is Waterstofnet. Auto's die op waterstof rijden, het is al lang geen droom meer. Kempenaar Hugo Van Den Borre was pionier op dit thema en benaderde ons in 2008. Samen met enkele andere ondernemers uit Vlaanderen en Nederland schreven we een groot project om Europees subsidiegeld aan te trekken. Want we wilden onze Kempense en Vlaamse bedrijven met waterstofkennis een stevige duw in de rug geven om met hun producten

op de markt te kunnen komen. Toen het project goedgekeurd werd en er 14 miljoen euro beschikbaar kwam, hebben we samen de vzw WaterstofNet opgericht. Na 10 jaar zijn zij met 10 medewerkers een belangrijke motor geworden voor de waterstofeconomie! We werken samen met vele bedrijven, waaronder Colruyt die in hun magazijn in Halle ondertussen al enkele honderden elektrische heftrucks op waterstof laten rijden. Ook waterstof-tankstations voor personenwagens, vrachtwagens en bussen zijn volop in ontwikkeling en worden uitgerold.” Tenslotte is er nog de Open Manufacturing Campus. “Bij Philips Turnhout kwam door de afbouw van activiteiten heel wat ruimte vrij. Blenders heeft gepleit om die ruimte te benutten voor een High-Tech Productie Campus. Allerlei bedrijfjes met hoogtechnologische ontwikkelingen op het vlak van ‘productie’ krijgen er een plaats en brengen zo kennis samen die anders verspreid zou zijn over een hele regio; of erger nog, zich buiten de regio zouden vestigen. Zij wisselen ervaringen uit en kunnen er beroep doen op allerlei gemeenschappelijke faciliteiten. Daar zijn nu zo’n 200 mensen aan de slag in een 20-tal bedrijven, naast de circa 600 Philips-mensen die er nog werken.”

Kruisbestuiving Vele projecten komen voort uit ‘kruisbestuiving’, bij voorbeeld ons recente project UNIGO. “Sociale bouwmaatschappij De Ark zag wel wat in de ontmoetingskansen tussen mensen in een wijk, zoals dat met Digidak gebeurt. Maar dan breder, niet alleen voor ICT, wel als ontmoetingsruimte voor andere bezigheden. Dit kan een opstap zijn naar meer sociale cohesie in wijken met veel kansarmoede. Of Blenders hier misschien ideeën voor had? In één van hun ‘moeilijkste’ sociale woonwijken stelde de Ark een leegstaande woning ter be-

Wij hadden vroeger de straat, pleintjes, weiden, bossen… Met mensen uit het werkveld en met designers ontwierpen we een modulair systeem dat gemakkelijk kan gestapeld en opgeborgen worden, maar waar de kinderen voor de rest mee kunnen bouwen en spelen wat ze willen. Van een kamp tot huisje of een kasteel, van een paard tot een dinosaurus. Speelgoed met een open doel: het schrijft niet voor wat ermee moet gebeuren. De pakketten die we ontwikkeld hebben, zijn ondertussen gewoon te koop bij ons; ze slaan heel goed aan, er zijn er al heel wat de deur uit.”

Familiekiekje uit de oude doos: de broers en zussen DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2019 -

5


MAATSCHAPPIJ maar hebben ondertussen genoeg voelhorens om de juiste mensen en organisaties te vinden. En we willen verzoenend optreden, als een intendant. Als we zien dat iets werkt, proberen we het op te schalen en daarna te verzelfstandigen. Oplossingen zoeken, maar met een bedrijfslogica dus, het moet immers betaalbaar blijven. Meer zelfs, het moet uiteindelijk zelfbedruipend zijn of zelfs geld opbrengen.”

De uitdagingen liggen trouwens voor het rapen

Financiering “Je ervan bewust zijn dat je deel bent van een groter geheel…” schikking. Blenders zette iemand aan het werk om iedereen van de wijk een huisbezoek te brengen en te vragen wat zij van de wijk en de medebewoners verwachtten. Je moet immers inzetten op datgene waar effectief behoefte aan is. Er werd gestart met Digidak en meteen ook Jong-Digidak. Een schot in de roos. Want jongeren zijn geïnteresseerd in de digitale wereld. Ze leerden er veel digi-wijsheid, en kleine robots programmeren. Doordat die jongeren, eerder gemeden in de school, daar ineens vaardigheden konden tonen die andere scholieren niet hadden, werden deze ‘whizz-kids’ meteen helden in de klas. En kwamen de jongeren van buiten de wijk ook af. Muren werden zo een stuk lager!

We zullen ons nooit beperken in uitdagingen, ze liggen trouwens voor het rapen. Zo denken we momenteel bv aan het mestoverschot-probleem. Als je daarbij niet alle stakeholders verzameld krijgt, je geen expertise en innoverende technieken in gaat zetten, zal je het niet oplossen. Hardnekkige, complexe en gevoelige problemen los je nooit op wanneer je één betrokken partij achter laat. We hebben weliswaar niet alles in huis,

“Het is een voortdurende opdracht om voldoende financiering te vinden voor al het innovatiewerk dat we doen. We hebben inkomsten uit opleidingsactiviteiten, consultancy-opdrachten voor bedrijven en overheden, en andere ondersteuningsopdrachten. Daarnaast zoeken we vooral naar alle mogelijke subsidiëringskanalen, meestal projectgebonden: Europa, Vlaanderen, provincies, gemeenten, middenveldorganisaties, de Koning Boudewijnstichting, … Maar soms is dat onvoldoende of komt dat geld te laat en moeten we net als andere bedrijven

Nogal wat vrouwen, dikwijls van niet-Belgische origine, wilden graag handwerk- en naailessen. Iemand uit de wijk was er bedreven in en wilde graag zulke lessen geven. Een win-win is dat. En toen de dames op zoek gingen naar patronen, waren daar de computers van Digidak. Ze leerden die dus ook opzoeken en zelfs aanpassen. Binnen de kortste keren was het huis overvol op zowat alle uren van de dag. En het allerbelangrijkste: buren praten weer met mekaar, en zelfs met mensen uit de andere buurten. Een mooie ontwikkeling met veel potentieel. Want intussen werd zowat alles gedaan door vrijwilligers uit de buurt zelf. Zodat de inspanning van de mensen van Blenders zelf kon teruggeschroefd worden, zonder echter het project los te laten.”

Blenden

Door bezig te zijn op veel diverse terreinen vindt Blenders steeds meer verbanden. “Als je een maatschappelijke uitdaging, en die zijn er vele, vanuit één expertise aanpakt, is het haast onmogelijk daar een antwoord op te geven. Je hebt een breed palet nodig. Dat is gaandeweg onze sterkte geworden: mixen, of ‘blenden’. “Natuurwerk is in 2007 verzelfstandigd, vandaag werken er een 100-tal mensen.”

6

- OKTOBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MAATSCHAPPIJ naar de bank. Dat moet dan uiteraard terugverdiend worden. We hebben wel ideeën voor bv crowdfunding of voor de mobilisatie van het geld van de burger via het systeem van de winwin lening, maar dat vraagt nog wat studiewerk. Op termijn willen we dat door ons opgestarte bedrijven die goed werken, een deel van hun opbrengsten laten terugvloeien, zodat we weer nieuwe initiatieven kunnen nemen. Je mag niet vergeten dat Blenders 35 mensen in dienst heeft, haast allen hoog opgeleid, en net zoals ieder ander bedrijf vaste kosten heeft.”

In Hoogstraten In Hoogstraten staan er al enkele initiatieven op de teller. “We werken al vele jaren samen met de gemeente. Dat is onder meer het geval voor Digidak, enkele sessies met jong-Digidak in de

bib en voor Natuurwerk, waarvoor we samen het project ‘Proper Hoogstraten’ hebben uitgewerkt. Dat heeft vooral tot doel zwerfvuil en sluikstort aan te pakken. Natuurwerk heeft ook opdrachten in de Kolonie, waar we ook werken met gedetineerden. Met de gevangenis van Hoogstraten hadden we enkele jaren geleden ook al een deal voor gedetineerden voor de opleiding van groenwerk. We hebben een oude weide aan de Klinket naast de Mark omgezet tot een natuurgebied. Verder leverden we vele jaren consultancy voor het Lokaal Sociaal Beleid, de integratie StadOCMW. Er is een project in voorbereiding voor de intergemeentelijke samenwerking ‘Noorderkempen Werkt’ waarbij we volgens de principes van ‘Armen Tekort’ kansarmoede willen verzachten door ‘kanszoekende’ buddies te koppe-

len aan ‘kansbiedende’ buddies. Samen engageren ze zich om minstens eenmaal per week contact met mekaar te zoeken. Momenteel werken samen met het Spijker een project uit rond het parkje. Dat is nu wat onderkomen en zeker onderbenut. De Vlaamse overheid deed een oproep voor projecten ‘Groen en Gezondheid’ en wij denken dat dit hier perfect in past. Samen met de school willen we hier een aantal mooie verbeteringen aanbrengen. Er zijn mogelijkheden om regenwater van de daken op te vangen en het water te bufferen, wat al een interessante impact op het klimaat heeft, maar daarnaast willen we ook inzetten op de mentale gezondheid van de leerlingen. Er een fijne rustplek maken. Zodra we weten dat er middelen beschikbaar zijn, beginnen we met de praktische uitvoering.” (jaf)

DE WERELD VAN

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2019 -

7


Boetiek Fabiola

OLDTIMERSHOW Tractors & Auto’s

Behendigheidwedstrijd voor tractors Vanaf 14u ORG.: PETANQUECLUB 51

Line Dance Vanaf 14u

Double ‘W’ Vanaf 16u

ZONDAG 13 OKTOBER OP TERBEEKKERMIS LOENHOUT BAAN LOENHOUT NAAR HOOGSTRATEN TVV OPKNAPPEN SINT QUIRINUS KAPEL

Gauchos Breda - Grote Markt 33 - 4811 XP Breda - T. 076-5224505 E. info@gauchosbreda.nl - I. www.gauchosgrill.nl - Facebook: Gauchos Breda

INSCHRIJVINGEN: RUDOLFKENIS@SKYNET.BE VOOR 30/09

IMMO VAN HUFFEL bvba

20 Ervaring telt! Huis verkopen? Bel ons! Vrijheid 72

2320 Hoogstraten

info@vanhuffelvastgoed.com

tel. 03 314 16 99


VANUIT HET STADHUIS Werelderfgoed niet voor iedereen

Groeipijnen in de oppositie HOOGSTRATEN - Het advies om niet alle zeven kolonies voor te dragen voor erkenning als werelderfgoed van Unesco bracht een pittige discussie teweeg in de Hoogstraatse gemeenteraad. Ook de pers werd uiteindelijk tot geheimhouding opgeroepen door het bestuur én de oppositie, die zich evenwel verder niet gebonden voelde door een algemeen stilzwijgen. Switchen van beleidspartij naar oppositie blijkt niet altijd de gemakkelijkste stap. Het is een publiek geheim dat er vanuit een machtspositie wel eens denigrerend gekeken of geantwoord wordt op de opmerkingen vanuit de oppositiebanken. Toch is het nu eenmaal de taak van gemeenteraadsleden die niet in een meerderheidscoalitie zitten om het beleid kritisch te bekijken en waar gepast dit proberen bij te sturen.

Frustratie Dat het er daarbij soms wel eens heftig aan toe kan gaan, is niet abnormaal en hoort ook wel een beetje bij het politieke spel. De bekende luis in de pels kan soms wel irriterend werken. Maar zolang alles met het nodige respect gebeurt en er ook rekening gehouden wordt met de argumentatie van de tegenpartij is er dus geen vuiltje aan de lucht. In de vorige legislatuur had het college van burgemeester en schepenen (CD&V en N-VA) er al een lange werkdag opzitten met collegevergaderingen en andere taken vooraleer de gemeenteraad kon beginnen. Begrijpelijk dat dan de vermoeidheid wel eens de overhand kon nemen op begrip en geduld.

zolders van de noordzijde van het schip, de noordelijke zijbeuk van de kerk met daarin de aanwezige glasramen. De overige delen van het schip en koor volgen in een latere fase. Nu moesten de offertes worden ingediend. Zijn opvolger en huidig schepen van Financies Roger Van Aperen (N-VA) beloofde dit te bekijken en eventueel aan te passen. Hierbij maakte hij ook de bedenking dat bij dergelijke complexe dossiers de inhoudelijke vragen best vooraf zouden ingediend worden zodat de administratie dit vooraf zou kunnen behandelen. Dit onvoorbereid beantwoorden op het moment zelf in de gemeenteraad is immers een moeilijke zaak.

Bedenking Een gunstige wind deed kort daarop een antwoord vanuit de administratie aan de voormalige schepen en de raadsleden op de redactie belanden. De Algemeen Directeur van de stad geeft hierin de correcte cijfers uit het dossier met de mededeling dat de administratie zich zeer goed bewust is van wat subsidieerbaar is. Het betreft een subsidieerbaar bedrag van

2.065.022 euro zonder de btw. De subsidies bedragen 80% wat uiteindelijk neerkomt op een bedrag van 1.652.017 euro. “Er staan dus geen foutieve bedragen vermeld in de toelichting van het ontwerpbesluit,” aldus de Algemeen Directeur.

Ik hoop dat ik kan rekenen op een basisvertrouwen Algemeen Directeur Opmerkelijker evenwel is de bedenking die hierbij verder gemaakt wordt: “In mijn rol van algemeen directeur wil ik toch graag ook mijn bedenking meegeven over deze vraagstelling. Als u mij gebeld of gemaild had en me gevraagd naar deze onduidelijkheid dan had ik u allicht op erg korte termijn een antwoord kunnen bieden. Door een dergelijke vraag mondeling op de gemeenteraad te stellen … waarbij op dat moment niemand een pasklaar antwoord heeft omwille van de complexiteit van dergelijke dossiers, insinueert u dat de administratie de

Wanneer de rollen echter omgedraaid worden is het voor sommigen wel eens een moeilijke stap. Vooreerst kan de nieuwe beleidsploeg nog een aantal keren scoren met zaken die in het vorige bestuur zijn voorbereid of zelfs uitgewerkt. Dat leidt wel eens tot frustratie bij de nieuwe oppositie. Anderzijds biedt de ruime kennis in talrijke dossiers een gigantisch voordeel in het voeren van een degelijke oppositie.

Subsidieerbaar? Wanneer het echter over erg technische of financiële constructies gaat, blijven de meeste raadsleden vaak op hun honger zitten en kunnen zelfs moeilijk volgen. Dit was het geval tijdens de gemeenteraadszitting van augustus. Ex schepen van financies Marc Haseldonckx (CD&V) had een aantal vragen over het bedrag voor de restauratie van de kerk en de inbreng van mogelijke subsidies. Naar zijn mening moest dit bedrag gecorrigeerd worden daar de btw nooit gesubsidieerd wordt en steeds ten laste is van de uitvoerder. Het betreft hier de restauratie van de gevels, daken en

In 2012 ondertekenden de burgemeesters van Hoogstraten (Arnold Van Aperen) en Merksplas (Franck Wilrycx) samen met de schepenen Tinne Rombouts en Karel Lenaerts de officiële aanvraag voor erkenning van de kolonies tot Unesco werelderfgoed. DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2019 -

9


VANUIT HET STADHUIS dossiers niet beheert, het niet begrepen heeft, fouten maakt of mogelijk zelfs bewust foutieve informatie verwerkt in dossiers. De mensen uit het publiek en zelfs sommige schepenen zijn gisteren alvast met dat idee naar huis gaan. Ik vind dat dat eigenlijk niet past op een gemeenteraad en voel me zelfs persoonlijk geraakt hierdoor. Zoals u weet, werken we dagelijks hard aan een professionalisering van de administratieve diensten, ik hoop dan ook dat ik kan rekenen op een basisvertrouwen in de deskundigheid van de administratie vanuit de voltallige gemeenteraad.” Of dit nu een bezorgde vraagstelling was van de ex-schepen dan wel een “foutieve en wansmakelijke insinuatie” zoals vanuit het college geïnsinueerd werd, kan alleen het raadslid zelf uitmaken. Voor het welzijn van de stad en zijn inwoners hopen wij alvast op het eerste.

Vragenronde Opmerkelijk is eveneens dat er tijdens de laatste twee gemeenteraden vanuit de CD&V fractie enkele belangrijke en interessante mondelinge vragen gesteld werden door voormalig burgemeester Tinne Rombouts. Denken we maar aan de mogelijke inplanting van nieuwe windmolens waarover we in ons vorig nummer (DHM nr.406) uitvoerig bericht hebben. Dat hierover een ruime discussie gevoerd kan worden zal niemand betwijfelen. Waarom dergelijk onderwerp dan niet vooraf op de agenda gezet wordt als bijkomend punt vanuit de oppositie is ons een raadsel. Enkel op die manier kan er vooraf informatie verstrekt worden en kan dit tot een zinvolle gedachtewisseling leiden, al dan niet gevolgd door een stemming. Maar in een vrijblijvende vragenronde blijft zulke nochtans zinvolle vraagstelling eerder een voorbij waai-

end item dat even wat slagschaduw opwerpt. Ook in de laatste gemeenteraadszitting van einde augustus kregen we een gelijkaardig scenario te zien. Raadslid Rombouts, pas nog erkend als ere-burgemeester van Hoogstraten, komt na de officiële agendapunten met een prangende vraag over de toekomst van de kolonies en hun streven naar werelderfgoed. Zoals men weet werd de erkenning vorig jaar niet uitgereikt en zou er zich dit jaar een nieuwe kans voordoen.

Geheimhouding Tinne Rombouts was op de hoogte van het advies van ICOMOS (International Council on Monuments and Sites). Dit is een internationale NGO die zich bezighoudt met het behoud van culturele monumenten zoals gebouwen, historische steden, cultuurlandschappen en archeologische vindplaatsen en staat bekend als adviseur voor Unesco. Het advies van ICOMOS bleek niet zo positief te zijn en raadslid Rombouts wilde met haar vraag een standpunt van de gemeenteraad afdwingen in een eventueel bijeen te roepen gemeenteraad.

Onze plicht als Hoogstraten in het gedrang komt

meester Marc Van Aperen. “De 7 burgemeesters en de vele aanwezige ambtenaren hebben allen de belofte gedaan om dit dossier voorlopig geheim te houden.” Schepen Roger Van Aperen treedt de burgemeester bij en vraagt uitdrukkelijk aan raadslid Rombouts om de pers te vragen dit niet te brengen in hun krant. Er zijn slechts twee verslaggevers aanwezig waaronder ondergetekende van dit maandblad. Voor hem voorlopig geen probleem, vermits dit nummer pas één maand later verschijnt en er dus intussen nog heel wat water naar de zee kan vloeien. Voor de collega van Gazet van Antwerpen en Het Nieuwblad is dit een moeilijkere zaak. Schepen Michel Jansen kondigt nog aan dat er op 15 september een conferentie zal gehouden worden waarop verder nieuws zal gebracht worden. Intussen moeten de lippen op elkaar gehouden worden. Voorzitter Jef Vissers wijst er op dat er weliswaar persvrijheid is, maar verzoekt ons toch dit onderwerp niet te behandelen.

Ongehoord Wanneer echter Tinne Rombouts zich moeilijk kan neerleggen bij deze vraag tot geheimhouding en is van mening is dat het “onze plicht is als Hoogstraten in het gedrang komt.” Schepen Jansen reageert geërgerd: “Dit is totaal ongehoord!”

Tinne Rombouts

Totaal ongehoord De leden van het college reageerden evenwel verontwaardigd. ”Wij komen juist terug uit Amersfoort waar wij over deze beslissing in kennis zijn gesteld en waarover wij ons moeten beraden. Er is uitdrukkelijk door alle aanwezigen geheimhouding beloofd”, reageert burge-

Michel Jansen Raadslid Vermeiren doet nog een poging om een speciale gemeenteraad bijeen te roepen vóór 6 september om dit dossier in zijn totaliteit te behandelen, maar burgemeester Van Aperen acht dit niet nodig. “Wij staan voor 200 % achter de erkenning.” Men wacht echter tot 6 september om met alle betrokken partijen samen te communiceren en om het standpunt van alle deelnemers bekend te maken.

Wij staan voor 200% achter de erkenning Marc Van Aperen

Van de zeven kolonies zullen er slechts vier verder kunnen gaan om een erkenning in de wacht te kunnen slepen. Wortel-Kolonie is er bij, Merksplas zal moeten afhaken.

10

- OKTOBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Toch vindt Raadslid Rombouts dit een spijtige zaak. Nadien communiceert zij hierover: “Gezien het belang voor onze eigen kolonie, maar eveneens voor de samenwerking van de 7 koloniën, is het voor ons belangrijk dat dit Icomosadvies wordt gevolgd. Dit punt heb ik ook duidelijk gemaakt tijdens de gemeenteraad. Wij zien geen argumentatie om dit advies naast ons neer te leggen. Gezien er verschillende signalen zijn geweest vanuit prominente partners in het dossier, dat Hoogstraten nog niet overtuigd was


VANUIT HET STADHUIS om dit advies te volgen, hebben wij dit dossier opgeworpen in de gemeenteraad en was onze vraag om een extra gemeenteraad bij elkaar te roepen om zo hopelijk tot een gezamenlijk gedragen standpunt te komen.”

Klare wijn Op 10 september valt een persnota vanuit het stadhuis in de bus en kan er vrijuit gesproken worden over het dossier. Wij lezen : “De stuurgroep die de nominatie van de Koloniën van Weldadigheid in goede banen leidt, heeft besloten om nog slechts vier Koloniën voor te dragen voor de status van Werelderfgoed, namelijk Wortel-Kolonie in België en Frederiksoord, Wilhelminaoord/Vierdeparten en Veenhuizen in Nederland. Het nominatiedossier zal opnieuw worden ingediend in januari 2020. De stuurgroep volgt daarmee een advies van ICOMOS.” Burgemeester Van Aperen betreurt het dat Merksplas kolonie hierbij uit de boot valt. “Wij vinden het erg jammer voor de Kolonie van Merksplas dat ze niet langer deel uitmaakt van het nominatiedossier. Maar het stemt ons tegelijk tevreden dat de nominatie van Wortel-Kolonie voor het statuut van UNESCO Werelderfgoed is bewaard. Daarmee wordt erkend dat Wortel-Kolonie zijn unieke landschappelijke gaafheid heeft behouden. Hoogstraten blijft dus op weg om straks twee unieke monumenten te hebben die het label van UNESCO Werelderfgoed mogen dragen.” Sinds 2012 werkt het stadsbestuur van Hoogstraten nauw samen met 13 andere partijen om een nominatiedossier op te bouwen voor UNESCO. “De erkenning als werelderfgoed zou om meer dan één reden historisch zijn. De erkenning benadrukt namelijk het historisch belang van de koloniën als een uniek project ter bestrijding van armoede. Voor ons, inwoners van Hoogstraten, is Wortel-Kolonie een landschap waar we het evenwichtig samengaan tussen akkers, bossen, machtige dreven en mythische gebouwen in ere willen houden. Het is een plek die velen onder ons goed kennen en waar we graag komen om te genieten. Een plek waar we trots op zijn en die we willen delen. Daarom zullen we alles in het werk stellen om in januari 2020 een zo sterk mogelijk dossier voor te dragen dat een maximale kans biedt om als Werelderfgoed te worden erkend.” Stad Hoogstraten engageert zich ook om de samenwerking voort te zetten met alle zeven Koloniën om gezamenlijk de voordelen van een mogelijke Werelderfgoedstatus te kunnen verzilveren. Wie het hele verhaal van nabij wil vol-

Gronden die je verkoopt, ben je voorgoed kwijt Fons Jacobs

gen, kan dat doen op www.kolonienvanweldadigheid.eu. Tot zover de mededeling vanuit het stadhuis.

Verkoop gronden Oppositiepartij Anders diende een bijkomend agendapunt in voor de zitting van het OCMW van augustus, die aansluitend aan de gemeenteraad plaatsvindt. Hierdoor kon zij een echte discussie op gang brengen en kon er ook over het thema gestemd worden. Zij stelde de intentie van het vast bureau van het OCMW voor de verkoop van 18 ha landbouwgrond en een woonhuis in de Leemstraat in vraag. Volgens het bestuur zou de opbrengst van de pacht te gering zijn en deze dossiers jaarlijks toch enige tijdsinvestering vragen. Het huis in de Leemstraat zou al enkele jaren leeg staan. ”Er staat evenwel geen enkele motivering voor verkoop”, reageert raadslid Jacobs, ”en bovendien heeft het stadsbestuur op 31 december 2018 nog 22,5 miljoen euro in kas. Waarom zou je dan verkopen?”

tuurbegraafplaats of andere nuttige openbare bestemmingen die opnieuw ten goede komen aan de inwoners van Hoogstraten. Gronden die je verkoopt ben je voorgoed kwijt en dat is kortzichtig en heeft vooral een negatief lange termijn effect. Het vorige bestuur weigerde zelfs om over alternatieven te denken. Nu schijnt de geschiedenis zich te herhalen,” aldus raadslid Jacobs. Raadslid Jos Matthé, voormalig voorzitter van het OCMW, heeft geen problemen met de verkoop van de woning in de Leemstraat omdat er een mondeling akkoord bestaat met de sociale bouwmaatschappij om hier 5 sociale wooneenheden op te trekken. Voor de landbouwgronden maakt hij dit keer wel bezwaar. “Wij hadden met de verkoop van de gronden vorig jaar geld nodig voor de bouw van het Gastenhuys. Nu is er echter geld genoeg en is het niet zinvol deze 18 hectaren te verkopen.” Het draait tenslotte uit op een stemming waarbij de intentie van verkoop toch goedgekeurd wordt, meerderheid (16) tegen oppositie (11). (jh)

Nu is er geld genoeg in kas Jos Matthé

Het eerste blad waaraan je denkt

Vorig jaar verkocht het vorige OCMW-bestuur ook al 10 ha grond en een huis in de Van Aertselaarstraat. Met deze opbrengst zou men de assistentiewoningen kunnen bekostigen. Anders noemde dit een gemiste kans. “Deze gronden, dicht tegen het centrum aan zouden bij voorbeeld een ideale plek geweest zijn om stadstuintjes aan te leggen, en met de huidige gronden zou men een bijdrage kunnen leveren voor het klimaat door aanplanting van bomen, een na-

De Hoogstraatse Maand brengt je al het nieuws uit Hoogstraten Niet oppervlakkig maar steeds dieper gravend en...

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2019 -

11


ONDERWIJS

Weer naar school

6164 leerlingen op Hoogstraatse schoolbanken HOOGSTRATEN - U hebt het de voorbije maand weer gemerkt. De drukte in Hoogstraten ’s morgens en ’s avonds heeft heel veel te maken met het verkeer van en naar de scholen. Hoogstraten is een echt scholencentrum en dat manifesteert zich elke dag opnieuw. Waar gaan al die leerlingen toch naar toe? We zetten het voor u even op een rijtje.

Stabiel Eerste vaststelling is dat het leerlingenaantal zo goed als stabiel blijft. Er zijn geen grote verschuivingen te noteren als we de aantallen naast die van vorige jaren leggen (zie grafiek). Het totale aantal daalt lichtjes, maar dat komt overeen met de evolutie van de geboortecijfers. In dat opzicht laat het zich aanzien dat er voor de volgende jaren een stijging van het aantal leerlingen zit aan te komen. Wat het effect van een aantal lopende grote bouwprojecten in onze gemeente op de evolutie van de geboortecijfers zal zijn, valt ook nog af te wachten. In het totaal zitten er dus 6164 leerlingen in de Hoogstraatse scholen. Het middelbaar onderwijs telt 3892 leerlingen, het basisonderwijs 2272. In de basisscholen zijn er in totaal 6 leerlingen meer dan vorig jaar. Er is een lichte verschuiving van het gemeentelijk naar het vrij onderwijs. De gemeentescholen tellen 900 leerlingen (-18), de vrije 1372 (+24). In Hoogstraten centrum gaan er minder leerlingen naar de gemeenteschool (23) en wat meer naar het Spijker en het Semi-

Gemeenteschool - Hoogstraten De Meerpaal - Meer GBS Meer / Meersel-Dreef De Meerpaal - Meer ’t Dreefke - Meersel-Dreef De Wijsneus Wortel Totaal Gemeentelijke basisscholen Klein Seminarie - Hoogstraten Spijker - Hoogstraten Scharrel - Minderhout De Klimtoren - Meerle Totaal Vrije basisscholen TOTAAL Basisonderwijs

Instituut Spijker Klein Seminarie VITO VTI Spijker TOTAAL Middelbaar 12

Mannelijke leerkrachten in het basisonderwijs zijn witte raven. In De Meerpaal-Kiekeboe in Meer startte Tom De Bie in het zesde leerjaar.

Kleuterschool 99 (-15) / 155 (+10) 114 41 67 (+1) 321 (-4) 103 (-4) 138 (+10) 159 (-11) 87 (+5) 487 (/) 808 (-4) 1ste jaar 168 184 219 94

- OKTOBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Lagere school 207 (-8) 201 (-10) 54 (-1) / 54 117 (+5) 579 (-14) 216 (+23) 207 (-6) 314 (+8) 148 (-1) 885 (+24) 1464 (+10)

Totaal 306 (-23) 201 (-10) 209 (+9)

184 (+6) 900 (-18) 319 (+19) 345 (+4) 473 (-3) 235 (+4) 1372 (+24) 2272 (+6) Totaal 686 (+57) 1049 (+5) 1247 (-6) 910 (-103) 3892 (-47)

narie (+23). Globaal zijn het die twee laatste basisscholen die de grootste groei kennen. In Meer, Meerle, Meersel-Dreef en Wortel zijn de cijfers van vorig en dit jaar nagenoeg gelijk.

Secundair De middelbare scholen van Scholengemeenschap Markdal-Hoogstraten zien het totale leerlingenaantal met 85 leerlingen terugvallen naar 3892. Dat ligt volgens coördinerend directeur Philippe D’Hulst in de lijn met de evolutie van de geboortecijfers. Een aantal ‘grote jaren’ zijn de voorbije jaren afgestudeerd en de instroom was wat kleiner. Met hem stellen we vast dat het aantal eerstejaars nu opnieuw begint te stijgen (+ 3 dit jaar). Het effect van de zogenaamde vernieuwing van het secundair onderwijs lijkt op het eerste zicht verwaarloosbaar. Er zitten in het eerste jaar evenveel leerlingen als vorig jaar in wat vroeger het ASO was (352). En ook in de eerste jaren van het technische en beroepsonderwijs is dat het geval (313). Maar hier is er wel een zeer opmerkelijke evolutie. De nijverheidstechnische richtingen zitten in de lift. In het eerste jaar zijn er niet minder


ONDERWIJS

De nijverheidstechnische richtingen zitten in de lift. In Scholengemeenschap Markdal-Hoogstraten speelt ook BUSO Berkenbeek een belangrijke rol. Het aantal leerlingen in de middelbare afdeling van deze scholen steeg met 9 leerlingen naar 269. Dat maakt dat het totale leerlingenaantal van de scholengemeenschap 4161 bedraagt.

Internaten En dan zijn er ook nog de twee Hoogstraatse internaten, sinds enkele jaren allebei gemengd. Ook hier is er bijna een status quo: vorig schooljaar waren er in Hoogstraten 153 internen, nu 145. Het internaat van het Spijker had vorig jaar 63 internen, nu 61. Het internaat van het Seminarie ‘home@school’ gaat van 90 vorig jaar, naar 84 internen nu. (jav)

Aantal leerlingen in de Hoogstraatse scholen Kleuteronderwijs Hoogstraten - Gemeentelijke basisschool - Klein Seminarie - Spijker Meer Meerle Meersel-Dreef Minderhout Wortel Totaal Lager onderwijs Hoogstraten - Gemeentelijke basisschool - Klein Seminarie - Spijker Meer Meerle Meersel-Dreef Minderhout Wortel Totaal Middelbaar onderwijs Instituut Spijker Klein Seminarie VITO VTI Spijker Totaal

Coaching en dieetadvies door diëtisten Minderhout, Meer, Hoogstraten, Rijkevorsel info@dieetvoorlichting.be - 0486 66 73 90 www.dieetvoorlichting.be

Member of Premier: www.premierinternational.org

dan 40 inschrijvingen meer dan vorig jaar. Speelt de positieve promotie die voor ‘techniek en wetenschappen’ werd gevoerd hier een rol? In de richtingen die naar de ‘zachte sector’ leiden, schrijven zich evenwel eenzelfde aantal leerlingen minder in voor het eerste jaar. Deze evolutie vraagt bijzondere aandacht van de Markdalbestuurders en -directies. Zij buigen zich verder over hoe een eengemaakt schoolbestuur in Hoogstraten dergelijke onderlinge schommelingen kan uitvlakken en tegelijkertijd het aanbod kan verfijnen en misschien uitbreiden.

2016

2017

2018

2019

130 88 102 112 90 32 157 49 760 2016

127 87 111 112 84 33 156 64 774 2017

114 107 128 106 82 39 170 66 812 2018

99 103 138 114 87 41 159 67 808 2019

-15 -4 +10 +8 +5 +2 -11 +1 -4

212 173 217 194 151 56 310 109 1422 2016 600 1047 1312 1041 4000

205 191 213 189 160 63 307 107 1435 2017 606 1086 1250 1042 3984

215 193 213 211 149 55 306 112 1454 2018 629 1044 1253 1013 3939

207 216 207 201 148 54 314 117 1464 2019 686 1049 1247 910 3892

-8 +23 -6 -10 -1 -1 +8 +5 +10 +57 +5 -6 -103 -47

Ac s

AC|S ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN NV

MEER DAN

40 JAAR IN VERTROUWEN

Desmedtstraat 23 I 2322 Minderhout, België I www.acsac.eu

T +32 3 315 88 65

² losse thee 24 soorten ² yogi tea 60 soorten ² kruiden 26 soorten ² koffie & honing bio ² chocolade bio ² etherische oliën ² voedingssupplementen ² gemmotherapie ² fytotherapie

F +32 3 315 08 67

² bachbloesems ² kaarten & cadeaus ² mineralen ² verdampers ABREED SSORTIM E NT ² spiritualiteit ² wierook & pendels ² ice tea ² fruitsappen bio ² beelden & schilderijen

www.hetvijfdehuis.be Vrijheid 67 - 2320 Hoogstraten - 03 435.22.55 - het5dehuis@telenet.be Openingsuren: dinsdag tot en met vrijdag 9.30u - 17.30u - Zaterdag 9.30u - 17u

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2019 -

13


MAATSCHAPPIJ

Het ging van kwaad naar erger, nu lijkt de rust teruggekeerd

Positief actieplan om probleemjongeren te begeleiden HOOGSTRATEN - Dat jongeren mekaars gezelschap opzoeken op een hangplek, daar is niets mis mee. Heel anders wordt het als overlast, vandalisme, bendevorming en fysiek geweld de overhand nemen. Voor buurtbewoners in het centrum, politie, scholen en gemeentebestuur was vorig jaar de maat vol. Naast repressieve maatregelen werd ook een vorm van straathoekwerk ingeschakeld. Dankzij kordaat optreden maar ook preventiewerk lijkt de rust nu weergekeerd. Die aanpak bewees ook in Rijkevorsel al zijn nut. De geruchten deden al langer de ronde in en rond Hoogstraten. Buurtbewoners klaagden van toenemende overlast door jongeren in de omgeving van de parochiezaal Pax en het vroegere Rozenkranspark. Hierbij kwam regelmatig de problematiek van drugsgebruik en dealen aan de oppervlakte. Ook het toenemende lawaai en vernielingen aan schuttingen en hoven werden meer en meer een doorn in het oog van de omwonenden. Zij kaartten dit aan bij het vorige gemeentebestuur maar hadden het gevoel dat zij er met hun grieven en bezorgdheid niet direct terecht konden. Dit gehoor kregen zij wel na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, toen er een eerste overleg plaats vond. Samen met de wijkagent werd bekeken hoe men deze problematiek het beste zou kunnen aanpakken. Een van de opties was het inschakelen van de vzw Arktos, die via preventiewerk en straathoekwerk een bijdrage zou kunnen leveren naast de repressieve maatregelen van politie.

Het probleem deed zich ook voor in buurgemeenten Maar intussen was het probleem verder geëscaleerd in de ruime omgeving van Hoogstraten. Er was zelfs sprake van feiten van afpersing, bendevorming en fysiek geweld. De Hoogstraatse

Volg online • www.demaand.be • facebook.com/DeHoogstraatseMaand/ • twitter.com/de_maand

14

Maand legde haar oor te luisteren bij talrijke betrokkenen, waarvan de meesten liever in de anonimiteit wilden blijven.

Rozenkranspark Het Rozenkranspark was jaar en dag de rendezvousplaats voor jonge koppeltjes die er hun eerste liefdeservaringen beleefden. Niets nieuws onder de maan. De laatste tijd is het ook de gedroomde plaats voor families om elkaar te ontmoeten en de kinderen hun spel te laten spelen. Dat dit op een rustige zondagnamiddag in de zomer al eens met wat meer animo gepaard gaat, zal doorgaans door de meeste omwonenden met de mantel der liefde bedekt worden. Anders wordt het wanneer met de regelmaat van de klok jongeren met muziek en lawaai voor de buren de rust verstoren. Nog meer ergernis wanneer sommigen menen om na de nodige drank en andere roesmiddelen vernielingen te moeten aanrichten. Dat dit vaak samenloopt met het begin en einde van de schooltijd, baart ook ouders en schooldirecties zorgen. Blijkbaar ging dit ook in de scholen niet onopgemerkt voorbij.

Bendevorming De eerste vaststellingen werden gedaan op het einde van het schooljaar 2017-2018 met het

- OKTOBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

hierboven geschetste probleem in de omgeving van de Pax. Daar waar men toen nog sprak van hangjongeren en overlast, evolueerde de zaak bij het begin van vorig schooljaar. In enkele Hoogstraatse middelbare scholen merkte men al snel dat er meer aan de hand was.

Bewoners zeggen dat de leefsituatie verbeterde Zo kwam men er achter dat er zich een bende van meer dan 100 jongeren gevormd had die er niet voor terugschrikte andere leerlingen te intimideren en te bedreigen en zelfs over te gaan tot fysiek geweld. Blijkbaar zouden leerlingen van de Land- en Tuinbouwafdeling van Vito het slachtoffer geworden zijn van deze groep die zich de 101 noemde. De afstapplaatsen van de bus bleken de uitverkoren plek te zijn om een rekening te vereffenen. De leider van deze groep was afkomstig uit Essen en had ook connecties in een school in Hoogstraten. Bij een onderzoek zouden er volgens verschillende bronnen zelfs boksijzers in beslag genomen zijn die in de scholen verkocht werden. Ook werd er in twee middelbare scho-


MAATSCHAPPIJ len een grootschalig drugsonderzoek verricht met speurhonden. Op sociale media verschenen blijkbaar filmpjes waarop fysiek geweld werd uitgeoefend en er ook werd opgeroepen om na de schooluren op de vuist te gaan. Deze problemen situeerden zich ook in andere buurgemeenten, het fenomeen verschoof naar Brecht, Kalmthout, Essen, Wuustwezel en Loenhout, maar ook naar Turnhout. In Brecht stelden het gemeentebestuur en de plaatselijke politie een coördinator aan om deze situatie onder controle te krijgen. Maar ook Hoogstraten bleef niet uit de greep van het gebeuren, al werd de leider van de beruchte groep 101 in de loop van vorig schooljaar opgepakt en opgesloten.

Aanpak Dit alles leidde tot een gezamenlijk overleg tussen de burgemeesters uit de streek en de korpsoversten van de verschillende politiezones, samen met de vertegenwoordigers van de scholengemeenschap en het CLB. Ook vertegenwoordigers van Hoogstraten waren hierbij betrokken. Doordat politie en directies van de scholen kort op de bal hebben gespeeld, blijkt de situatie momenteel terug genormaliseerd. De oorspronkelijke groep zou volgens kenners uiteengevallen zijn in kleinere groepen waarbij één groep momenteel ook in Malle voor overlast zou zorgen. De vakantie heeft schijnbaar rust gebracht. Het is afwachten hoe de situatie evolueert. Naar verluidt zijn sommige leerlingen uit de school weggestuurd, een aantal jongeren kreeg een toegangsverbod tot fuiven en nam de politie nog andere maatregelen.

Kort op de bal spelen Repressief optreden was in deze problematiek ongetwijfeld nodig. Maar het bestuur is er van overtuigd dat er ook andere stappen nodig zijn. Daarom werd er vanuit de overleggroep uitgekeken naar hulp van buitenaf. En die vond men bij de vzw Arktos. Dit is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident blijkt. Deze organisatie is al actief in Rijkevorsel, Wuustwezel, Vorselaar en in het Deeltijds Onderwijs in Hoogstraten. Politie, gemeentebestuur, scholengemeenschap Markdal, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, en verschillende andere sociale en educatieve partners sloten met hen een contract af voor een periode van één jaar met daaropvolgend een evaluatie. Het opzet is om een vertrouwensband te kweken en in gesprek te gaan met de jongeren en op die

manier het probleem ten gronde aan te pakken. Doordat een politie-optreden doorgaans repressief is, nemen jongeren de politie niet makkelijk in vertrouwen. Na overleg met alle partners kwam de voorkeur voor een vorm van straathoekwerk naar voren.

Arktos Arktos wil inzetten op drie pijlers: groepsvorming met jongeren, actief aanwezig zijn op de straat en ook actief zijn in de coaching van de diensten van het lokale bestuur. Arktos noemt haar projectvorm Move-it, waarbij de drie kernwoorden zijn: vinden, verbinden en versterken van jongeren in de hoop preventief met hen aan de slag te kunnen gaan. De stad gaat het engagement aan om samen met Arktos de ouders en de kinderen die schoolgaan in Hoogstraten te informeren, drugspreventiedagen te organiseren en het straathoekwerk te organiseren. Preventief werken met informatie en sensibilisering en dit in nauw overleg met de middelbare scholen, is de boodschap. Zo wil de stad voorkomen dat de situatie escaleert en ook de (kleine) criminaliteit terugdringen.

Vzw Arktos biedt hulp van buitenaf Tegelijkertijd wil zij met dit positief actieplan volop inzetten op het welzijn van de adolescente jeugd. Concreet betekent dit dat een medewerker van Arktos in Hoogstraten contact opneemt met hen. Ze zijn vaak op zoek naar hun eigen identiteit en zitten soms ook in een minder gunstige thuis- of schoolsituatie. Jongeren sterker maken en zich beter laten voelen in hun leefomgeving is een eerste doelstelling. Bovendien ondersteunt Arktos ouders, scholen, partners en de stad om optimistisch om te blijven gaan met jongeren die moeilijk aansluiting blijken te vinden met zichzelf, hun school, gezin of omgeving.

Een positief verhaal, waar Hoogstraten zich aan kan optrekken gen, lukte dit al vanaf november 2013. Vanaf het najaar 2014 tot het najaar 2015 werd er vooral gefocust op individuele gesprekken en groepsvorming. In de jaren 2016 tot 2018 bleek dat 100 % van de bereikte jongeren tegen eind 2018 werk gevonden had, terug gaan studeren was of een gezin gestart had, daar waar dat ze voordien vooral op straat hingen en op zoek waren naar zichzelf. Zij hadden blijkbaar hun plaats in de maatschappij gevonden. Buurtbewoners gaven aan dat de leefsituatie hard verbeterd was. Door elkaar beter te leren kennen, was er ook heel wat wederzijds respect gekomen. Einde 2018 gaven deze jongeren aan dat ze zelf geen vragende partij meer waren voor extra vormingen maar dat ze het Arktosproject te waardevol vonden om dit los te laten in de gemeente. Vandaar dat Rijkevorsel op vraag van o.a. verenigingen, scholen, OCMW, een verlenging van 3 jaar is aangegaan met Arktos tot 2022. Zij zal zich daarbij vooral richten op jeugdwerk in de buurt en zorgen voor spelactiviteiten in de zomervakanties, o.m. in wijken met veel sociale huisvesting. Daarnaast wil zij ondersteuning blijven geven aan verenigingen en scholen, maar ook aan het OCMW bij individuele problemen. Vanaf 2017 worden er ook weerbaarheidstrainingen gegeven aan leerlingen van het zesde leerjaar om hen te sterken in de overgang naar het middelbaar onderwijs. Alles bij elkaar een erg positief verhaal waar ook Hoogstraten zich aan kan optrekken. (jh)

Deze samenwerkingsovereenkomst met Arktos loopt voorlopig voor één jaar. Uiteraard vinden er regelmatige feedback- en evaluatiemomenten plaats, die het bestuur een beter zicht zullen bieden op de noden van de jongeren zelf, de scholen en de ouders.

Ervaring Rijkevorsel werkt al langer samen met Arktos. Toen er in de jaren 2010-2011 klachten waren over overlast door probleemjongeren in SintJozef Rijkevorsel nam het gemeentebestuur contact op met de organisatie. Deze maakte een vooronderzoek in 2011 waarin de pijnpunten duidelijk naar voor kwamen. Vooral de nood aan een zinvolle vrijetijdsbesteding kwam hierbij aan de oppervlakte. Hierop zou Arktos zich focussen en dat bleek al snel een succes te worden. Waar men hoopte tegen juni 2014 een groep van ongeveer 20 jongeren regelmatig samen te brenDE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2019 -

15


Heidy Rombouts van Meerle, via Afrika naar Washington

Mensenrechten als rode draad Heidy Rombouts’ wortels liggen in Meerlese bodem. Met haar man Sven en twee kinderen woont ze momenteel evenwel in Washington. Zij werkt er in de Wereldbank, een internationale organisatie die giften en leningen aan goede voorwaarden geeft aan lage- en middeninkomenslanden. Hiermee wil men de extreme armoede uit de wereld helpen en de verdeling van de welvaart bevorderen.

Heidy Rombouts…

Met de steun van onze projecten werd het bijvoorbeeld ook makkelijker gemaakt voor Congolese slachtoffers van sexueel geweld om klacht neer te leggen en bijstand te krijgen. Voor dat werk was ik vaak voor periodes van twee weken in Afrika. Erg boeiend, maar het kriebelde steeds meer om er echt te gaan wonen, dichter bij de realiteit te leven en een project ter plaatse mee uit te bouwen.” DHM: Koester je nog veel goeie herinneringen aan Meerle? “Ik beleefde er plezante tijden in de Chiro, met de volksdans, ik deed ook een tijdje mee met de fanfare en dirigeerde het kinderkoor. Samen met drie zussen groeiden we op in de boerderij op Jal waar we in de zomer wat mee moesten helpen; dat was in de tijd dat de augurken in trek waren in Hoogstraten.

leidsadvies, nadien ging ik meer rond concrete projecten werken. Bij de Belgisch Technische Coöperatie (toen BTC, sinds kort Enabel) in Brussel was ik verantwoordelijk om projecten te ontwerpen rond goed bestuur en justitie in Centraal Afrika. We hielpen bijvoorbeeld lokale rechtbanken in Burundi met trainingen, maar ook met dossierbeheer - dossiers lagen er soms letterlijk op de grond stof te vergaren.

Wereldbank DHM: Ondertussen combineerden jullie dat met het gezinsleven…? “Ja, wij hadden ondertussen twee kinderen, Ro (2004) en Berne Bau (2005). Ter plaatse leven leek ons een stuk makkelijker dan veel reizen en van huis zijn. Zo pakten we in 2008 alles in voor twee jaar Mali met BTC.

Maar we werden thuis vooral aangemoedigd om te studeren. Na het middelbaar in het Spijker trok ik naar Leuven, daarna een jaartje naar Ierland. Ik deed rechten en sociologie. Voor mijn thesis liep ik een tweetal maanden stage bij een NGO in Johannesburg (Zuid-Afrika). Apartheid, de boycot en Nelson Mandela intrigeerden me al jaren. We keken in de jaren ‘80 en ‘90 veel Nederlandse TV waar de apartheid toen een belangrijk politiek onderwerp was. Achteraf gezien denk ik soms dat die Nederlandse televisie mijn professionele passies heeft doen kiemen.” DHM: Wanneer heb je dan de stap gezet om naar het buitenland te gaan? “Ondertusen wonen we 11 jaar in het buitenland waar ik voor verschillende organisaties heb gewerkt. Mensenrechten, conflict en ontwikkelingssamenwerking vormen zowat de rode draad doorheen mijn werk. Na doctoraatsonderzoek in Rwanda, ben ik bij de Belgische ontwikkelingssamenwerking terecht gekomen. Eerst hield ik me bezig met be-

16

Met twee peuters vertrokken ze in 2008, maar ondertussen is Heidy de kleinste van de vier. Ro, Sven, Berne Bau en Heidy in een natuurpark in de VS.

- OKTOBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SKYPE Na twee jaar liep het project daar ten einde en trokken we naar Kenya. Daar werkte ik voor het Duitse Ontwikkelingsagentschap (GIZ) en leidde er een project rond gerechtigheid en sociale cohesie na de chaos van de bloedige verkiezingen. Na vier jaar liep ook dat ten einde en kreeg mijn man Sven een aanbod in Washington DC. Hij werkt rond basisonderwijs in de alleramste landen. Zelf ben ik momenteel actief bij de raad van bestuur van de Wereldbank als vertegenwoordiger van het Belgische ministerie van ontwikkelingssamenwerking. Je ziet, die 11 jaar buitenland waren vooraf niet zo gepland en al zeker niet nauwkeurig uitgestippeld. Van de ene beslissing rolden we in de andere en zo reeg het zich aaneen.”

Afrika DHM: Hoe was het leven in Afrika? “Leven in Mali, Kenya en de VS zijn enorm verschillende ervaringen. Toen we in de VS aankwamen, hebben we wel heimwee naar Afrika gehad.

De kinderen telden op hun vingers beginnend bij de pink. In Mali speelden de kinderen in de straat, een aardenweg. Tegen de avond werd er een TV buiten gezet en daar gingen ze dan bij zitten, al verstonden ze geen woord van de lokale taal. Ons huis lag vlak naast een klein vissersdorpje; de kinderen gingen er naar toe met de oppas. Iedereen kende er Ro en Berne Bau; en onze namen waren mama Ro en papa Ro. De kinderen pikten ook kleine gewoontes op van de Malinezen. Zo telden ze lang op hun vingers beginnend bij de pink; zo doen ze dat in Mali. Ze zeiden ook ahhm op twee verschillende tonen die voor ons niet altijd makkelijk te onderscheiden waren. Maar het ene betekende ja en het andere neen.” DHM: En Kenia? Kenya is een prachtig land en daar hebben we veel van genoten. De landschappen zijn magnifiek, ook de kust is er zalig. Anderzijds besef je goed de negatieve kanten van een land als je er woont en werkt. Er is enorm veel straffeloosheid en corruptie die ook de allerarmsten treft, er zijn spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen en politici spelen daar gretig op in. Kenianen hebben dan weer een enorme veerkracht, zijn erg gedreven en nieuwsgierig. De eerste week moest ik bijvoorbeeld naar Mombassa voor werk. De chauffeur van de rammelige taxi verbaasde me met de details uit het laatste rapport van Transparency International over de corruptie in Kenya en gaf een kritische mening over kandidaten voor de post van hoog-

ste rechter van het land! Ook qua klimaat is Nairobi ideaal. Het is er warm, maar niet zo heet als in Bamako. En als het regent, is dat één dikke, soms lange, bui op een dag. Toen we pas in de VS waren, kwam Berne Bau een keer klagen: “Mama het regent”; “Tja, jongen”. “Maar mama, dat is al de tweede keer vandaag!” Dat was hij niet gewoon; onze zoon groeide duidelijk niet op in België…”

Amerika DHM: En hoe bevalt Amerika? “Wij blijven het leven in het buitenland nog steeds als een kans ervaren, zowel voor onszelf als voor onze kinderen. Een van de voordelen is dat ze opgroeien met verschillende talen. In Mali begonnen de kinderen in een Franse school en ze gaan nog steeds naar een internationale, Franse school. In het weekend volgen ze Nederlandse les. Dat is toch hun moedertaal, al wordt nu het Engels als maar dominanter. We wonen in een voorstadje van Washington D.C. en op 13 kilometer van het Witte Huis. Onze kantoren liggen daar ook in de buurt. Van deur tot deur zijn we ongeveer 50 minuten onderweg met de metro. De echte Amerikaanse omgeving kennen de kinderen vooral van de sportclubs (basketbal), de buurt en netflix natuurlijk. We hebben het enorm getroffen met de buurt hier; erg levendig en gastvrij, met een muziekband, halloween verkleedpartijen, gazonspelen, karaoke of gewoon een pintje bij iemand op het terras. Anderzijds zijn er ook dingen die onze kinderen moeten missen. Zo is het jammer dat ze het jeugdverenigingsleven niet kennen; dat is echt uniek in België.” DHM: Zijn er grote verschillen met het leven in je thuisland? “De gezondheidszorg in de VS is een van de grootste verschillen met België. We zijn via het werk gelukkig goed verzekerd en kregen zelfs een uiteenzetting met tips om geen fouten te maken die je veel geld kunnen kosten. Je moet hier enorm assertief zijn bij een dokter. Je wordt gezien als een klant eerder dan als een patiënt.

Een deel van de Amerikanen vindt dat het hun recht is om een wapen te dragen. Je moet er bijvoorbeeld zelf op aandringen dat je bloedstalen naar een labo gaan dat gedekt wordt door je verzekering, anders kan je er zelf voor opdraaien en liggen de kosten hoog. We hebben ondertussen dus al veel bijgeleerd. Zo ben ik een keer naast mijn bloedstalen blijven staan om er op aan te dringen dat ze die weg

Met de Maasai gids strontjes van verschillende dieren zoeken en bestuderen in Kenya. moesten gieten in plaats van naar “hun” labo te sturen. Uiteindelijk gingen ze toch akkoord om ze naar “ons” labo te sturen; al vonden ze dat ik het te laat had gevraagd. Heel opvallend en verschillend is hier natuurlijk de toegang tot wapens en de overtuiging van een deel van de bevolking dat het hun recht is om een wapen te dragen. De schietpartijen op middelbare scholen grijpen ook onze kinderen erg aan; het gaat om hun leeftijdsgenoten. Onze dochter stapt overtuigd mee in de “March for our lives”, de betogingen die oproepen tot strengere wapenwetgeving om nog meer slachtoffers te voorkomen.”

Aardbeien DHM: Hoe sterk blijft de band met België? “Bezoek krijgen is enorm fijn als je in het buitenland woont. Samen met je familie op safari gaan is bijvoorbeeld wel een aparte beleving en dat schept ook een bijzondere band. Wij gaan ongeveer 1 keer per jaar terug naar België om familie en vrienden te zien. Anderhalf jaar geleden kwamen we ook terug om het 50-jarig huwelijk van ons ma en pa te vieren. Dat zijn van die dingen waar je gewoon bij moet zijn! Dat willen we natuurlijk niet missen. Hoogstraten blijft vaak onze uitvalsbasis als we in België zijn. En als we in Hoogstraten aankomen, staan er meestal aardbeien klaar… Dat blijven toch de lekkerste!” DHM: Komen jullie nog terug naar hier? “Voor we vertrokken, woonden we in Antwerpen. We weten nog niet waar de toekomst ons zal brengen. Wanneer het op hoger onderwijs voor onze kinderen aankomt, zullen we zeker naar België en Europa kijken. De prijs-kwaliteit verhouding is er een stuk beter dan hier in de VS.” (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2019 -

17


WEETJES

De klokkenluider van Katrien

Wie hangt er aan de touwen? HOOGSTRATEN - Half juli werden we af en toe gewekt door een klokslag in de toren van de Katharinakerk of werd er voorzichtig een half melodietje met schroom aangeslagen. De stellingen rond de toren zakten lager. Er kwam schot in de zaak. Vanaf 18 augustus luidden de klokken, een beetje willekeurig nog en het uurwerk stond op vijf voor twaalf. Redenen genoeg om eens uit te zoeken wie de klokkenluider van dienst is, welke klokken wanneer luiden, slaan of bespeeld worden. Want onderscheid is er.

De parochie luidt Het parochiesecretariaat verduidelijkt dat de pastoor beslist over het kerkelijk aandeel in het klokkengelui maar dat het slaan van de klokken volgens het uurwerk een wereldlijke aangelegenheid is, van de stad dus. Historisch gezien werden de mensen door het Angelus verwittigd wanneer het tijd was voor het gebed tijdens het werk op het land. Dan luidden de klokken om 8, 12 en 18.30 uur. Meer details komen we later te weten bij beiaardier Luc Dockx. Bij het Angelus luiden de klokken een minuut na de uren van daarnet: 3 x 3 slagen op de halfuurklok Leonardus, gevolgd door 2 minuten gelui op luidklok 4 Anthonius, die niet met het klavier van de beiaard verbonden is. Tijdens het weekend luidt het Angelus ’s morgens niet. Op zondag en een aantal gedefinieerde katholieke feestdagen worden ’s middags de 9 slagen gevolgd door 2 minuten luiden van drie luidklokken samen. Bij een begrafenis wordt er geluid de dag voordien om 18 uur ter aankondiging van de gebedswake, om 9.30 uur voor de begrafenisdienst van

10 uur en bij het buitengaan uit de kerk. Uitzonderlijke misvieringen zoals Pasen en Kerstmis worden ook begeleid door de klokken. Maar wie hangt er aan de koorden om de klokken op gang te trekken? Dat is van de oude tijd, de reeds genoemde vaste tijdstippen worden vooraf geprogrammeerd, de uitzonderlijke luidmomenten worden met een druk op de knop in de sacristie in gang gezet. Door koster Roger Michiels die door het secretariaat op de hoogte is gebracht van een overlijden en dit na overleg met de pastoor heeft vastgelegd op dag en uur.

Geluidshinder Jef Janssens die nog even het secretariaat van de parochie waarneemt maar dra deze taak wil doorgeven, vertelt ons ook nog dat omwonenden de dag nadat de klokken terug het uur sloegen met tranen in de ogen kwamen vragen om er ’s nachts mee op te houden, ze hadden geen oog dicht gedaan. Dat herinnerde ons aan een andere buur die jaren geleden had bekomen dat de klokken tij-

dens de nacht niet meer sloegen op het half uur, maar enkel op het uur. Naar van horen zeggen zou zelfs de politie deze zomer gevorderd geweest zijn om een proces-verbaal op te stellen voor de nachtelijke uurslag. Overlast wegens geluidshinder is strafbaar met een gemeentelijke administratieve sanctie. Het zou wat geweest zijn, de gemeente die zichzelf een boete dient te betalen. Vandaar dat het oude regime heel snel terug werd ingesteld door Royal Eijsbouts, leverancier van de beiaard. Om te weten te komen welke klokken wanneer luiden en hoe lang, daarvoor worden we verwezen naar de stadsbeiaardier Luc Dockx.

De beiaardier bespeelt Beiaardier Luc ontvangt ons met één en al glimlach; wie over zijn beiaard wil spreken en schrijven steekt hem in vuur en vlam. Voorzichtig merken we op dat we eigenlijk meer voor de klokken en hun regime van luiden komen. Geen probleem, dat heeft ie voor ons al op papier gezet. Nog wat uitleg erbij en “zou je dan niet eens mee naar boven gaan om te zien hoe het er effectief aan toe gaat”, vraagt hij. Gelukkig nog zonder veel gehijg belanden we een kleine zestig meter hoger tussen de galmgaten. Daar worden we overdonderd: behalve wat oude (herstemde) klokken verrijst voor onze ogen een gloednieuwe beiaard met in het midden een in mooi hout opgetrokken speelruimte met nieuw klavier. Dat laatste moest er ook komen, legt Luc uit. “Op het vorige klavier sloeg ik de stokken wel eens tot op mijn knie, en andersom bij het voetenspel schoof mijn knie wel eens tegen het hoger gelegen stokkenklavier.” Euh? Wel, de uitleg is dat de mens groter is geworden, vandaar dat de afstand tussen het klavier en de voetpedalen vergroot werd.

Stadsbeiaardier Luc Dockx bespeelt de beiaard via de stokken en pedalen van het klavier om de klepels van de 49 klokken aan te slaan.

18

- OKTOBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Luc weet ons te vertellen dat zijn ambt één van de oudste stedelijke ambten is. Weliswaar daar waar er een beiaard was, die in Hoogstraten pas in 1960 toekwam. Vermoedelijk bedoelt hij hier de functie van klokkenluider, want die moest in de vroeger eeuwen alles met spierkracht luiden, van het Angelus, de misvieringen, de feestdagen tot het op gang trekken van de gildeklokken.


WEETJES De vier nieuw toegevoegde basklokken (Rombout, Franciscus, Elisabeth en Leonardus) ontbraken in de vorige beiaard omdat hun voorgangers destijds als luidklokken dienst bleven doen in de Antwerpse kathedraaltoren, die voor het overige helemaal verhuisde naar Hoogstraten in 1960. Degene die je nu in Antwerpen hoort, is de stadsbeiaard.

De klokken slaan De uurslag start ’s morgens om 8 uur (9 uur in het weekend) en gaat door tot 21 uur. Op het uur klinkt het aantal slagen van het uur op de zwaarste klok (Franciscus) en op het half uur slaat klok Leonardus één slag. Dit aanslaan van de klok gebeurt met de hamer langs de buitenzijde, de klepel van de klok werkt dan weer voor de beiaard. Maar er is een voorslag. Die verwittigt de mensen dat de melding van het juiste uur er aan komt. Dat is onder andere afkomstig van het oude Angelus maar ook uit de concurrentieslag tussen de verschillende steden in vroegere tijden, toen ze elkaar wilden aftroeven met telkens een uitgebreidere melodie met nieuwe klokken. De voorslag is een langer beiaardmelodietje juist voor de uurslag en de halfuurslag, en een kortere melodie op kwart na en kwart voor het uur. Die melodietjes kan de beiaardier vooraf inspelen, zelfs thuis en in het systeem inladen, desnoods via internet. Technisch werden in het systeem allerlei aanpassingen gedaan; waar voorheen een trommel de hamers elektromagnetisch aanstuurde, gebeurt dit nu pneumatisch met luchtdruk. Als dat gebeurt, zie je de toetsen van het klavier bewegen alsof er iemand onzichtbaar de beiaard bespeelt. Die pneumatische aanslag maakt dat het geluid warmer, aangenamer klinkt en dit is ook beter voor de klokken. Een beiaardconcert daarentegen vraagt wel degelijk fysieke arbeid, dan worden vanuit het klavier de klepels tegen de klokken getrokken via een systeem van kabels, hefbomen en veren.

Op onze vraag toont Luc de locatie van de achterkant van de wijzerplaten van het torenuurwerk. We moeten zoeken. Wat een miniem mechanisme doet de wijzers draaien, aan de vier kanten van de toren ontwaren we een 15 centimeter dikke schijf met diameter van 50 cm verbonden met een draadje. Elektrisch dus, maar zonder verbinding met klokken of klavier. Als de wijzers stilvallen, gaat de uurslag gewoon verder.

Luiden Zoals we al wisten, stelt de beiaardier dat het luiden van de klokken een parochie-aangelegenheid bij uitstek is. Dan worden niet de hamers tegen de klokken geslagen, noch de klepel bewogen via kabels. De vier luidklokken (Katharina, Maria, Anthonius en de nieuwe Rombout) worden motorisch in beweging gebracht en slingeren zodat de klepel de klok beroert. En dan zijn we terug bij het begin. Het Angelus luidt dus, telkens 3 x 3 slagen gevolgd door 2 minuten luiden. Zo wordt op zondag de kerkelijke viering van 9.30 uur aangekondigd om 9 uur, automatisch gestuurd, door 5 minuten de Romboutklok in beweging te brengen. Op kerkelijke feestdagen gebeurt dit met de 4 luidklokken samen wat het feestgelui voortbrengt.

Klokkenluider is één van de oudste stedelijke ambten Nog een weetje dat Luc ons toevertrouwt: wist je dat je kan horen of er een man of vrouw begraven wordt? Neen dus. Bij een begrafenis luiden de twee zwaarste klokken gedurende 7 minuten. Indien een man begraven wordt, start de zwaarste klok en na 1 minuut volgt de lichtere. Omgekeerd als er een vrouw naar het kerkhof wordt gedragen.

De hamer van Franciscus slaat voorgeprammeerd het aantal slagen dat het uur aangeeft. De klepel wordt door een kabel, verbonden met het klavier, tegen de klok getrokken als de beiaard wordt bespeeld.

Koster Roger Michiels moet bij een begrafenis of een speciale kerkelijke aangelegenheid alleen maar op een knop drukken en de klokken zullen luiden. De rest, zoals de duurtijd, is geprogrammeerd.

Op onze vraag of er nog een stormklok bestaat, antwoordt Luc negatief. Waarmee we bedoelen of er nog geklokt wordt als er naderend onheil op komst is, of dat de brandweer opgeroepen dient te worden zoals we dat van in de jaren zestig kenden in Rijkevorsel waar aan de buitenkant van de toren een handgreep hing die de stormklok bediende. Conclusie van dit verhaal. Wie er aan de touwen hangt? Feitelijk is er geen klokkenluider meer. Ofwel slaat het uurwerk automatisch, ofwel bespeelt beiaardier Luc het klavier en beweegt de klepels in de klok, ofwel duwt de koster op de knop en zwieren de klokken luid. Mooie prijsvraag zou zijn: welke oude klok doet niet mee in de beiaard? Het antwoord… (ep)

Hier zie je de vier luidklokken Rombout, Katharina, Maria en Anthonius waarvan één nieuw werd gegoten. Zie je dewelke?

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2019 -

19


‘Al meer dan 60 jaar bieden wij uitvaartzorg op maat en van de hoogste kwaliteit.’ Gilles Petre - Uitvaartondernemer

03 669 62 66 | 24u/24u en 7/7 dagen

Hoe kunnen we ook na de uitvaart zorgen Begrafenissen - crematies nabestaandenzorg - uitvaartverzekeringen wegnemen? • • • • •

persoonlijke dienstverlening respect voor uw wensen eigen funerarium aula voor intieme plechtigheden snelle levering rouwdrukwerk dankzij eigen beheer drukwerk

Hoe kunnen we u helpen? We regelen niet alleen de praktische kant van de uitvaart. We maken ook tijd om te luisteren, zodat we rekening kunnen houden met de (uitvaart)wensen en het budget van de overleden dierbare en/of de nabestaanden. Elke uitvaart is een héél persoonlijke aangelegenheid. Een mooi afscheid is ook noodzakelijk om een pijnlijk verlies te kunnen verwerken en een plaatsje te geven.

Loenhoutseweg 4 | 2320 Hoogstraten Dorpsstraat 85 | 2990 Wuustwezel Kapellensteenweg 205 | 2920 Kalmthout hofmans@dela.be www.uitvaartzorg-hofmans.be

Bij een overlijden, en vooral na de uitvaart, worden de nabestaanden geconfronteerd met een lawine aan praktische en administratieve verplichtingen. Wie moet er verwittigd worden? Werkgever, vakbond, ziekenfonds, bank, verzekeraars, enzovoort. Lopen er bepaalde abonnementen, wat met water en elektriciteit, met kinderbijslag, pensioenkas, nalatenschap? Wat met de kat of hond die achterblijft? Ook voor hen moeten er instanties op de hoogte gebracht worden van het overlijden van de eigenaar om de chip of registratie aan te passen. Professioneel advies in deze emotionele periode is geen overbodige luxe. De consulente nabestaandenzorg helpt de nabestaanden na de uitvaart en weet precies wat te doen bij elke situatie, omdat zij kan terugvallen op een enorme expertise. Onze consulente is er voor de nabestaanden met raad en daad en met correcte ondersteuning. En niet te vergeten, met een luisterend oor, om samen het leed en het verdriet te verzachten. Iedere uitvaart die we verzorgen, omvat steeds nabestaandenzorg.

Partner van DELA DFA1 bvba - RPR 0412.937.710

60 jaar

Hilde Martens, consulente nabestaandenzorg


RUIMTELIJKE ORDENING

‘Housing Apart Together’ zoekt nieuwe woonvormen

Begijnhof een van de blikvangers in tentoonstelling GENK/GENT - In de expo ‘Housing Apart Together’ is het begijnhof van Hoogstraten prominent aanwezig als één van 20 geselecteerde Vlaamse collectieve woonprojecten. Collectief wonen komt steeds vaker in beeld als duurzame nieuwe woonvorm, maar tegelijk bestaan er veel vragen over het delen, het samenleven en de privacy. Begijnen toonden eeuwen geleden al hoe dat kon, het Convent gaf er een eigentijdse invulling aan.

Nadat de overheid decennia lang aanstuurde op het bouwen van vrijstaande woningen buiten de stad, is het intussen hopelijk voor iedereen duidelijk dat we onze ruimte niet kunnen blijven volbouwen. Meer en meer blijkt de noodzaak om kleiner en dichter bij elkaar te gaan wonen in dorps- en stadskernen. Collectief bouwen biedt een kwalitatief antwoord op deze actuele woonuitdaging.

Gedeelde buitenruimte In aanloop naar de tentoonstelling heeft Architectuurwijzer zich twee jaar lang verdiept in bestaande en geplande collectieve woonprojecten in Vlaanderen. In “Housing Apart Together” groepeert het een diversiteit aan projecten: met woningen en/of appartementen, in dorp of stad, in bestaande panden en/of nieuwbouw, met meer en minder gedeelde ruimtes.

Begijnhof Hoogstraten (foto Brecht Van Maele) Een groot deel betreft de typische cohousingprojecten waarin een groep bewoners het project zelf opstart, maar er zijn ook projecten ontwikkeld door projectontwikkelaars, sociale huisvestingsmaatschappijen of andere initiatiefnemers. Alle woonprojecten vormen een variant op de klassieke verkaveling, de vrijstaande woning of

het appartementsgebouw. Het zijn ofwel woningen in en rond een gedeelde buitenruimte, bijzondere woningunits binnen een bestaand pand of appartementen met een gemeenschappelijke ruimte op het gelijkvloers, een dakterras of een tuin. Het zijn vaak creatieve oplossingen op moeilijke locaties of in bijzondere panden, waar zo nieuwe woningtypes en -ensembles tot stand komen.

Nadenken Om het collectief wonen beter te begrijpen, toont de expo niet enkel de architectuur maar ook het dagelijkse leven binnen de reeds gerealiseerde woonprojecten. Door terreinbezoeken en gesprekken met bewoners en architecten verzamelden curator Peggy Totté en antropologe Ruth Soenen gegevens over het alledaagse leven in een 10-tal projecten. Zo komt niet alleen het delen, maar bijvoorbeeld ook privacy aan bod. Want ook in deze projecten dient privacy gegarandeerd.

Cohousing Waasland (foto Brecht Van Maele)

“Housing Apart Together” doet nadenken over samenwonen. Deze tentoonstelling van Architectuurwijzer loopt van donderdag 10 oktober 2019 tot en met 5 januari 2020 in Cmine cultuurcentrum Genk en aansluitend van 19 januari tot met 3 mei in de abdijkerk STAM in Gent. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2019 -

21


STRAAT IN DE MAAND

Dit is onze straat:

Een naam die tot de verbeelding spreekt

FRANKENBERG

MEER - Een van de straten met de meest tot de verbeelding sprekende namen in Meer is zeker de Frankenberg. ‘De’ Frankenberg, inderdaad, want zo kent iedere echte Merenaar deze straat. Straat, wel ja, maar eigenlijk straatje, want er staan amper veertien huizen en dan nog slechts aan één kant van de weg. Aan de andere kant komen de tuinen van het eerste twintigtal woningen langs de Meerleseweg er op uit.

Een naam met geschiedenis Voor iemand met een beetje historische fantasie is de naam Frankenberg natuurlijk een droom. Waren de voorvaderen van de Merenaars inderdaad stoere Franken die het vanuit de moerassen in het Markland de Romeinen moeilijk maakten? Gelukkig zijn er geen of weinig bronnen die dat zouden kunnen bevestigen, de fantasie heeft dan meer vrij spel. (Overigens, er zijn sporen van bewoning gevonden in en om Meer die van nog veel vroeger in de tijd dateren, maar dit terzijde.)

Stan en Jeanneke Vermeiren-Verschueren

“Wij mochten niet verhuizen van ons vader” Je moet voorbij Stan en Jeanneke als je de Frankenberg op rijdt, want zij wonen er in het eerste huis. Jeanneke heeft eigenlijk bijna haar hele leven op de hoek van de Meerleseweg en de Frankenberg gewoond, maar strikt genomen lag het ouderlijk huis, het café/gildelokaal van de Sint-Ambrosiusgilde, aan de Meerleseweg.

Maar de Frankenberg is wel degelijk een historisch toponiem. De verhalen willen dat er in en om de verhoging in het landschap die er geweest is, potscherven uit de Frankische tijd zijn gevonden… Bewaard zijn ze echter niet. Was hier een tumulus, een grafheuvel, waarin Frankische lichamen begraven waren? Op een tiendenkaart van de Sint-Michielsabdij (waaronder de parochie Meer ressorteerde), daterend van 1678, staat de Frankenberg niet alleen vermeld, maar zelfs expliciet aangegeven. Bovendien staat er een tweede naam bij genoteerd: ‘Conincksbergh’. Niet zomaar een Frank dus, maar zelfs een echte Frankenkoning… De neuzen van de Meerse Franken (waarover elders op deze bladzijden en in een totaal andere context meer) mogen terecht gaan krullen. Stan en Jeanneke Vermeiren-Verschueren wonen bij de toegang tot de

Een kadasterplan van 1835 vermeldt ook de Frankenberg, en bovendien het toponiem Frankenbergsche beemden. Aanleunend bij de Frankenberg lagen en liggen er inderdaad beemden tot tegen de Mark. Interessant aan dat kadasterplan is dat er ook een namenlijst bij hoort. Daar staan o.a. op vermeld: Michielsen, Goetschalckx, De Gruyter, Janssens, Lauryssen, Rommens,…Die namen vinden we ook vandaag nog in Meer. Het is al vaker gezegd: Merenaars zijn nogal honkvast.

Historisch is de Frankenberg dus wel interessant, maar een belangrijke verbindingsweg is het niet. Misschien was dat veel vroeger toch wel anders, want het weggetje leidde naar Elsterdijk. En daar staat al sinds de twaalfde eeuw een hoeve. Wouter van Meer, de eerste ‘heer’ van Meer, zou er op dat ‘Hof ter Elst’ gewoond hebben. Daar vlak bij lag vroeger ook de brug over de Mark, iets verder stroomafwaarts dan waar nu de brug van de Meerleseweg ligt. (Met dank aan conservator Piet Van Deun van het Stedelijk Museum)

22

- OKTOBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De geschiedenis van de Frankenberg is onlosmakelijk verbonden met die van de aloude Meerse Sint-Ambrosiusgilde, de ‘bus’ in de volksmond. De gildebroeders schieten met de buks, een geweer, vandaar. De doelen van de gilde lagen langs het weggetje van de Frankenberg, achter een brede en hoge aarden wal. Die was helemaal met struikgewas begroeid. Achter de doelen lag dan nog een grote berg, die ook helemaal begroeid was, en die diende om de kogels op te vangen die naast het blazoen vlogen. Merenaren van een beetje boven de gemiddelde leeftijd, kunnen zich dat nog herinneren. In die avontuurlijke omgeving speelden de jonge jaren van Jeanneke Verschueren zich af. Als kind ging ze soms zwemmen in de Mark, achteraan de Frankenberg, in ‘de Potjes’. Alle kinderen van het gebuurte waren dan present. Helemaal zonder gevaar was het niet, want ze is zelfs een keer bijna verdronken.


STRAAT IN DE MAAND In het café van Verschueren kwamen natuurlijk ook jonge mannen van het dorp. En zo kwam Stan in het leven van Jeanneke. Na hun trouw woonden ze eerst bij de ouders in het café in, want vader Verschueren zag zijn knappe dochter niet graag vertrekken. Maar Jeanneke zette haar wil door en ze verhuisde met Stan naar een huis wat verderop aan de Meerleseweg. Maar in de jaren 1968-1969 veranderde er veel aan de Frankenberg. De schietbaan in open lucht van de gilde werd niet langer vergund. “Te gevaarlijk,” weten Stan en Jeanneke, “hoewel er nooit een ernstig ongeval is gebeurd.” En de gilde ging ‘ondergronds’. Met de schietbaan onder de grond zorgde de Meerse gilde voor een primeur in de regio.

Soms gingen we zwemmen in de Potjes

Maar de nieuwe schietbaan werd anders georiënteerd en de betonnen kelder werd haaks op de Frankenberg aangelegd, en niet parallel ermee, zoals dat voor de oude schietbaan in open lucht het geval was. Voor dat project was een grondruil met Pauline Swaenen nodig en daardoor werden er vier bouwplekken langs het straatje gecreëerd. Stan en Jeanneke kochten er één van, het eerste, het dichtste bij het café… Stan bouwde er hun huis en zij wonen er nu vijftig jaar, sinds 1969.

hen kwam inwonen, waren zij graag geziene buren. Toen Jan besloot om naar het woonzorgcentrum te verhuizen, bouwde dochter Rien met haar man Jos Haest een nieuw huis op de plaats van wat voor haar ook nog een tijdje het ouderlijk huis was. Rien: “De rust hier, de natuur en het vele groen, dat trok ons toch wel erg aan.’ En achteraan kunnen zij genieten van het mooie zicht op ‘den bemd’. Tussen de Frankenberg en de Driehoekstraat en de Mark liggen inderdaad beemden, van oorsprong vochtige gronden. “Alles zit er vol moer”, weet Jan. In de loop der jaren zijn er verschillende visvijvers aangelegd, maar o.a. de voorbije droge zomers hebben er voor gezorgd dat die bijna leeg staan. Heeft de klimaatverandering dus ook gevolgen in Meer? Zeker, maar het is ook niet onmogelijk dat de voortdurende grondbemaling in de omgeving voor enkele grote bouwprojecten het grondwaterpeil heeft beïnvloed. Na tante Pauline, vader Jan en nu dochter Rien, is de naam Swaenen al meer dan honderd jaar met de Frankenberg verbonden…

Jos en Minne Brosens-Fockaert

“Alleen wie hier moet zijn, rijdt het straatje in”

En ze wonen er graag. “In het dorp en toch ook weer niet”, vertelt Stan. Hij weet ook nog dat de weg van de Frankenberg eigenlijk negen meter breed was, volgens de kadasterplannen. Dat blijkt nu niet meer het geval te zijn, in de loop van decennia zijn er enkele meters verdwenen. Maar daar malen de bewoners van de straat niet om. De weg is niet te breed, er wordt dus niet te hard gereden. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is hij netjes verhard en van riolering voorzien. Een prima woonstraat dus…

Jan Swaenen en Marina Haest-Swaenen

“Een smokkelpaadje van Eind naar het dorp” Jos en Minne Brosens-Fockaert. Jos woont al 54 jaar op de Frankenberg. Jos Brosens woont als sinds zijn negende jaar op de Frankenberg, al 54 jaar dus. Vader Jaak bouwde eigenhandig het ouderlijk huis en in 1965 werd er vanuit het dorp naar hier verhuisd. Het werd het derde huis in de straat, want er stonden er nog maar twee. De bovengrondse schietbaan van de gilde was er nog, een enkele keer vloog een verdwaalde kogel tot bij het huis.

Vader Jan Swaenen en dochter Rien Haest-Swaenen. Meer dan honderd jaar is de naam Swaenen met de Frankenberg verbonden. Om met Jan Swaenen over de Frankenberg te babbelen, moeten we naar het woonzorgcentrum Stede Akkers in Hoogstraten, want daar verblijft hij nu. Maar hij woonde bijna veertig jaar op de Frankenberg. Swaenen? Inderdaad, Pauline Swaenen van de grondruil met de gilde was ‘tante Pauline’ voor Jan, vandaar. Jan en Mit Swaenen-Sprangers woonden eerst op Gestel, maar in het vooruitzicht van het ouder worden, was een verhuis naar dichter bij het dorp een al langer gekoesterde wens. Jan weet uit zijn jeugdjaren nog dat de Frankenberg eigenlijk ook een ‘smokkelstraatje’ was. Smokkelwaar werd van over de grens naar Eind gebracht. Dan ging het via de Frankenberg en de Driehoek, over een bruggetje over de Melkerijsloot, naar het dorp. Van bij Stan Noyens vonden de goederen dan hun weg in onze streken. Jan en Mit woonden jaren heel graag op de Frankenberg. “Rustig wonen in een plezant gebuurte, wat wil je nog meer?” Met broer Adriaan, die bij

Na zijn huwelijk met Minne Fockaert, woonde het paar eerst in het huis dat eigendom was van de ‘oude’ Jan Jansen, op de Frankenberg. Later werd in de straat een nieuwe woning gebouwd en daar wonen zij nog steeds. We wonen hier heel rustig, zeggen zij beiden. “Alleen wie hier moet zijn, rijdt het straatje in. En met veertien huizen is dat niet zoveel volk natuurlijk”, stelt Jos. Van het verkeer van de Meerleseweg horen zij niets, zeker niet nu de punt Meerleseweg-Frankenberg ook bebouwd is. “Ooit heb ik er wel van gedroomd dat daar een parkje zou aangelegd worden: enkele banken, wat groen en bomen, een petanquebaan misschien,…”, mijmert Jos. Het is er nooit van gekomen.

Een verdwaalde kogel vloog tot bij het huis

Jos en Minne zijn vol lof over de gebuurtewerking. Om een beetje een gebuurte met wat ‘body’ te hebben, worden naast de Frankenbergers ook de bewoners van de Meerleseweg tot aan de watertoren erbij betrokken. Het buurtcomité doopte zichzelf ‘de Meerse Franken’. Zijn zij de verre nazaten van de oorspronkelijke bewoners van de streek daar? Wie weet. Volgend jaar vieren zij 20-jarig bestaan. De traditionele zomerbarbecue, en de nieuwjaarsreceptie, die elk toch telkens een kleine tachtig buurtbewoners samenbrengen, staan dan zeker weer op het programma. (jav)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2019 -

23


www.fonsmartensplankenvloeren.be

EIKEN PLANKENVLOER sterk in

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR

eiken

FONS MARTENS NV

Groot Eyssel 39a - Meerle baan Meerle - Meer Tel: 03 315 84 32 Fax: 03 315 03 99

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers

Toonzaal - MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ...08.00 -12.00 / 13.00 - 17.00 uur DONDERDAG EN ZONDAG/ GESLOTEN

ZATERDAG ......09.00 -12.00 / 13.00 - 16.00 uur

HOGA bvba Motorhomes

www.vanomobil.be - hoogstraten@vanomobil.be

verhuur en verkoop onderhoud alle merken Sint-Lenaartseweg 30

2320 Hoogstraten

Tel. 03 420 07 80

VAN HEMELEN

VAN HEMELEN

BVBA

BVBA

Deskundig Advies

Vakmanschap

Eigen Atelier

Persoonlijk

NIEUWBOUW & RENOVATIE ELEKTRICITEIT

CENTRALE VERWARMING SANITAIR ALTERNATIEVE WARMTE WARMTEPOMPEN ZONNEBOILERS ZONNEPANELEN

Industrieweg 4 2330 Merksplas Tel: 03 314 37 67 Tel: 014 26 60 72

info@vanhemelenbvba.be

www.vanhemelenbvba.be

• • • • • •

Interieur- en kleuradvies. Gordijnen uit eigen atelier. Binnenzonwering en shu琀ers Vloerbekleding en PVC-vloeren. Boxsprings en matrassen. Vakkundig opmeten en plaatsen.

KAPELSTRAAT 6 - BAARLE-HERTOG - T. 014 69 90 02 WWW.VANDERSLUIS.BE


TUINBOUW

123.000 Euro steun voor Proefcentrum in Meerle

Vandaag in de Proeftuin, morgen in de serres? MEERLE - In het Proefcentrum Hoogstraten op de Voort wordt volop gewerkt aan innovaties die later wellicht gemeengoed zullen worden in de land- en tuinbouw. Zo ontwikkelt men er voor onderzoeksdoelen een weeg- en registratiesysteem voor aardbeien, paprika’s en tomaten , draadloze sensoren die de plantengroei opvolgen, evenals robots die in de serres inzetbaar zijn. Directeur Tom Van Delm lichtte een en ander toe tijdens een rondgang in aanwezigheid van mister Koen Van Den Heuvel begin juli. Die laatste bleek ook nog eens een flinke subsidie in petto te hebben. Het Proefcentrum Hoogstraten kreeg een subsidie van 123.000 euro. Het was een van de geselecteerde projecten die in aanmerking kwamen voor steun voor praktijkcentra en instellingen voor land- en tuinbouwonderzoek. Met projectsteun wil de overheid via het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF) innovatieve investeringen in de land- en tuinbouwbedrijven stimuleren. In dat kader werden 76 projecten van land- en tuinbouwers, onderzoekers en agrovoedingsbedrijven goedgekeurd voor bijna 11 miljoen euro. 1,7 miljoen euro daarvan gaat naar praktijkcentra en instellingen voor land- en tuinbouwonderzoek. De subsidie zal geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van een weeg- en registratiesysteem voor aardbeien, paprika’s en tomaten, de mogelijkheid tot gebruik van draadloze communicatie met sensoren, het gebruik van robots in de serres en een ICT-upgrade voor de verwerking van de onderzoeksresultaten en een vernieuwde website.

ICT en technologie Net zoals in andere economische sectoren, volgen technologische ontwikkelingen in de landen tuinbouw zich in een hoog tempo op. Want ook in de tuinbouwsector biedt de technologie van vandaag mogelijkheden die voorheen ondenkbaar waren. Het proefcentrum is een echte voortrekker in het onderzoek naar robotisering en heeft projecten waarbij met draadloze sensoren plantengroei, nutriëntenconcentratie, … opgevolgd worden.

20 onderzoeksprojecten en150 proeven per jaar Directeur Tom Van Delm ziet daarbij heel wat toekomstkansen voor het proefcentrum: “Als praktijkcentrum is het noodzakelijk innovatief onderzoek te voeren en opportuniteiten te exploreren, dus zeker ook met betrekking tot nieuwe technologieën. Verschillende investeringen met betrekking tot technologische ontwikkelingen

Minister Van Den Heuvel en directeur Van Delm voor het Glitch- onderzoeksproject, waarin teelten in etages geplaatst zijn en per etage aangepaste belichting krijgen. Daardoor wordt veel oppervlakte gewonnen. DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2019 -

25


TUINBOUW zullen Proefcentrum Hoogstraten in staat stellen om het onderzoek naar een hoger niveau te tillen door middel van een state-of-the-art, performante technologische ondersteuning. Deze essentiële investering stelt PCH in staat om ook in de toekomst innovatief onderzoek met hoge betrouwbaarheid te kunnen blijven afleveren ten dienste van de sector .”

Weeg- en registratiesysteem Eerst zal het weeg- en registratiesysteem voor onderzoek worden vernieuwd om accurate en gedetailleerde proefresultaten aan de telers te kunnen verstrekken. Hiermee worden alle registraties uitgevoerd, die leiden naar proefresultaten rond productie, vruchtsortering, oogstverloop,… voor aardbeien, tomaten en paprika’s. De ontwikkeling van een visiesysteem voor aardbeien zal zorgen voor een operator onafhankelijke en dus objectieve bepaling van de maat van de aardbeien. De sortering gebeurt bij oogst. Eigenlijk zal er geen handenarbeid aan de registratie/afweging met bijhorende maatbepaling meer aan te pas komen. Net zoals bij andere vruchtgroenten (o.m. paprika’s), waarbij de sorteermachine deze taak vandaag al vervult. Het financieel rendement van de teler is gekoppeld aan de maatsortering van zijn product, zodat deze gegevens voor hem van groot belang zijn.

Meer rendement én duurzaamheid gezocht “Een geautomatiseerde aanvoerlijn en sortering zal zorgen voor een capaciteitswinst enerzijds, en meer flexibiliteit naar inzet van personeel door de operator-onafhankelijkheid anderzijds. Hierdoor vergroten de betrouwbaarheid en de capaciteit van het onderzoek, zodat dit geen bottle-neck zal gaan vormen binnen het aardbeienonderzoek. Hierdoor zal de sector ook in de toekomst van betrouwbaar en voldoende onderzoeksresultaten voorzien kunnen worden, zodat hun teelttechniek, investeringen en beslissingen hierop kunnen worden afgestemd.” Een concreet resultaat werd in dit verband in het vooruitzicht gesteld. “Een mobiele meetkar voor trostomaten zal worden geconstrueerd om in de serre bij oogst van trostomaten onmiddellijk de wegingen en registraties te kunnen uitvoeren.”

Wifi en website Een wereld zonder wifi kunnen we ons niet meer voorstellen. Ook in de serre zijn wifi-voorzieningen noodzakelijk, al was het maar om het kaf van het koren te scheiden binnen alle nieuwe technologieën die op de telers afkomen. “Dankzij het draadloze netwerk in de serres zullen onderzoekspartners en privébedrijven hun

26

‘De proeftuin’ Het Proefcentrum Hoogstraten, in de volksmond ‘proeftuin’ genoemd, is gespecialiseerd in toegepast wetenschappelijk onderzoek en voorlichting in de tuinbouw. Sinds de oprichting in 1955 speelt het centrum een actieve rol in de groei en ontwikkeling van de tuinbouw in de regio. Het nauwe contact met de telers, die ook in alle bestuursorganen van het Proefcentrum talrijk vertegenwoordigd zijn, is één van de sterke punten voor praktijkgericht onderzoek. Vandaag de dag is Proefcentrum Hoogstraten gespecialiseerd in de teelt in serres (aardbei, tomaat, paprika) en de aardbeienteelt in open lucht (in vollegrond en op substraat). Praktijkgericht en demonstratief onderzoek in deze teelten - de belangrijkste teelten in onze regio - maakt de vertaalslag van fundamenteel onderzoek naar de tuinbouwpraktijk, en levert op die manier informatie aan de professionele telers en andere bedrijven uit de tuinbouwsector. De nauwe samenwerking met Coöperatie Hoogstraten en zijn telers is ontzettend belangrijk voor het praktijkgericht onderzoek op het proefcentrum.

Onderzoeksprojecten De belangrijkste onderzoeksthema’s zijn rassenonderzoek, teelttechniek, nieuwe teeltsystemen en -technologieën, ziekte-en plaagbeheersing, bemesting, duurzaam watergebruik, energie, vruchtkwaliteit, plantkwaliteit,… In samenwerking met andere nationale en nieuwste technologieën op Proefcentrum Hoogstraten kunnen testen en demonstreren. Hierbij zijn draadloze sensoren een goed voorbeeld. Maar ook voor de aansturing van robotica zal gebruik gemaakt worden van de netwerkmogelijkheden in onze serres.” Ook dit hightech onderzoek moet op zijn beurt voeren naar innovatie en ontwikkeling van de hele sector. ICT-hardware en software investeringen zullen zorgen voor “een vlotte verwerking en beveiliging van de data, evenals een efficiënte werking binnen onderzoek en administratie van het proefcentrum.” Zo kunnen de resultaten “optimaal verwerkt, gestockeerd, beveiligd en gecommuniceerd worden.” Een nieuwe website moet de informatie vervolgens snel beschikbaar maken voor de telers, o.m. met nieuwsbrieven.

Trayveld Daarnaast lopen er nog tal van andere onderzoeksprojecten. Tom Van Delm: “Als praktijkcentrum spitsen we het onderzoek toe op de actuele noden en bijhorende urgente onder-

- OKTOBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

internationale onderzoeksinstellingen worden onderzoeksprojecten opgezet om meer fundamentele problemen in de bovengenoemde teelten op te lossen. De overdracht van onderzoeksresultaten naar de telers en kennisuitwisseling met andere wetenschappers is een belangrijke rol van het Proefcentrum. De GEP (Good Experimental Practices) accreditatie van Proefcentrum Hoogstraten is van belang voor de voltooiing van het onderzoek, en geeft de betrouwbaarheid van het onderzoek aan.

Medewerkers Het centrum beslaat een totale oppervlakte van 9 ha, verdeeld over tomaten-, paprikaen aardbeien, in diverse uitvoeringen: glazen serre, plastiek serre, stellingen, vollegrond, openlucht, wandelkappen, trayveld. Daarnaast zijn er de noodzakelijk ondersteunende installaties zoals regenwateropslag, warmtekrachtkoppeling, loodsen en een kantoorgebouw. Het centrum telt 42 medewerkers (VTE), is goed voor 20 lopende onderzoeksprojecten en 150 proeven per jaar. Men geeft er 40 professionele rondleidingen en 50 presentaties per jaar. Per jaar worden ook 50 artikels gepubliceerd. Daarvoor werkt het samen met universiteiten, wetenschappelijke instellingen andere onderzoekscentra in Vlaanderen en in Europa. (jaf)

zoeksvragen”. Tijdens het bezoek trokken enkele projecten bijzondere aandacht. Zo is er het trayveld met hergebruik van water en een innovatieve folieserre. Om de aardbeienteelt nog duurzamer te maken, toont men onderzoek omtrent opvang en recirculatie van water op de opkweekvelden van aardbeientrayplanten. Daarbij hoort een nieuw hedendaags trayveld met opvang, ontsmetting en recirculatie. Zo komt er een duurzamer watergebruik op trayvelden enerzijds, en het innoveren in teeltsystemen in combinatie met rassenvernieuwing en reductie van residuen anderzijds.

Uv-Robot Meeldauw is een belangrijke ziekte voor veel gewassen. De huidige tuinbouwpraktijken berusten op intensief pesticidegebruik om deze ziekte tegen te gaan. Het gebruik van chemische gewasbescherming laat echter residu’s achter op het geoogste product en de meeldauwinfecties kunnen niet altijd voorkomen worden. “In een Europees project kan onze partner ‘Octinion’ een kostenefficiënte UV-C robots ont-


TUINBOUW wikkelen, testen en demonstreren om meeldauw te bestrijden in meerdere gewastypes. Het Proefcentrum coördineert dit project.” Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat UVC licht potentieel heeft om een duurzaam alternatief te vormen voor chemische meeldauwbeheersing. De toepassing van UV-C moet nog geoptimaliseerd worden, automatisering is nodig om de introductie in de tuinbouw mogelijk te maken.

Lightman Er is de laatste jaren een toenemende interesse vanuit de praktijk voor belichting in de teelt van sla, tomaat en aardbei. De voornaamste drijfveren hiervoor zijn een verhoging van de opbrengst, een hoger rendement door betere middenprijzen en het jaarrond aanbieden van lokale producten aan een hoge kwaliteit. De doelstelling van dit project is dan ook de invoering en uitbreiding van kunstlicht in de Vlaamse sla-, aardbei- en tomatenteelt door dit ‘Lightman - Management van licht in bedekte teelten’ mogelijk te maken. Het Proefcentrum Hoogstraten neemt hierbij de tomaten en de aardbeien voor zijn rekening in het onderzoek. Sla gebeurt bij andere partners.

Glitch-project “In het Glitch-project zoeken we naar energieefficiënte teeltsystemen. Door meerlagenteelt kunnen we het ruimtegebruik (grond) optimaliseren en het ganse volume van de serre (verwarming) gebruiken. Het lichtverlies wordt gecompenseerd door energie-efficiënte belichting, nl. LEDs. Toepassing van deze techniek kan tot 25% CO2 reductie leiden ten opzichte van gangbare teelten. In dit innovatieproject worden in het HCT de teelttechnische randvoorwaarden voor meerl-

De testversie van de UV-Robot om door middel van UV licht ziekten te bestrijden en intensief pesticidegebruik terug te dringen. agenteelt in kaart gebracht vanuit vier opeenvolgende teeltproeven op aardbei, in samenwerking met een of meerdere belichtingsbedrijven, installateurs van teeltgoten en watersystemen en moet leiden tot een alternatieve schaalvergroting van de teelten in de hoogte in plaats van in oppervlakte.”

Wimbledon Development Dit betreft de ontwikkeling van een plukrobot voor aardbeien. Octinion ontwikkelt de robot, HTC levert ondersteuning, voornamelijk op teelttechnisch gebied. De robot zal volledig autonoom aardbeien plukken zoals een menselijke plukker. Dit wil zeggen dat de aardbeien niet gesneden worden, maar via een knikbeweging losgemaakt worden van de bloemtak. De robot

moet rijpe aardbeien herkennen, kan deze oogsten en vervolgens op maat sorteren.

Kan een robot een menselijke plukker vervangen? In een latere fase wordt zou de robot zelfs schade of ziektesymptomen op het fruit kunnen herkennen om ook deze vruchten uit te sorteren. In het proefcentrum wordt in verschillende teeltsystemen gewerkt aan de optimalisatie van het oogstproces door de robot. Daarna wordt een vergelijking gemaakt met een menselijke plukker, met beoordeling van het geoogste fruit. (jaf)

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN Zeg maar hoe je zitten wil

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2019 -

27


Love 2 heal Paul van Huffel Helend medium Carolinestraat 11 2322 - Minderhout Tel.: 0475 66 92 77 info@love2heal.be www.love2heal.be

God gaf aan mij de legkaart van mijn leven Als stukjes speelgoed in een kinderhand. De doos met het voorbeeld heeft hij niet gegeven. Ik vind niet meer dan de hoekjes en de rand Daar binnen in zie ik alleen maar kleuren

Boekhouding en administratie B.T.W.- advies / aangiften / formaliteiten Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijziging van vennootschappen Advies sociale wetgeving Ondernemingsnr. 0438.340.229

Van Aertselaarstraat 25a - bus 1

tel. 03.235.03.23

-

NIEUW ADRE S

2320 Hoogstraten

gsm. 0478.32.76.35

www.profisk.be - info@profisk.be

Pauwels Gunther bvba •Centrale verwarming •Sanitair •Zinkwerken •Zonneboilers •Warmtepompen •Onderhoud met attest - (enkel Vaillant)

deejays www.pauwelsgunther.be tel. 0473 60 62 83

& discobars

www.music-services.be


WETENSCHAP

The World Solar Challenge

Vier Hoogstratenaren met een zonnewagen naar Australië HOOGSTRATEN - Om de 2 jaar wordt in Australië de inmiddels wereldberoemde World Solar Challenge gereden. Zeg maar het interuniversitair wereldkampioenschap (het eerste was in 1987) voor zon-aangedreven wagens. Doel: zo snel mogelijk van het noorden (Darwin) naar het zuiden (Adelaide) rijden. Met andere woorden 3021 km dwars door de snikhete Australische woestijn. Dit jaar maken twee Hoogstratenaren deel uit van het Agoria Solar Team (AST), een ploeg van 19 student-ingenieurs van de KU Leuven. Twee (Hoogstraatse) ‘outsiders’ die deelnamen aan de vorige editie en dus niet tot het huidige team behoren, reizen mee als ‘consultants’. Hallo Hoogstraten, waar is uw trots?

Het viertal Thomas Danckaert is een zoon van Geert en Sonja Leemans uit de Pottenbakkersstraat. Thomas liep lagere school in Hoogstraten, deed ASO-middelbaar aan het Spijker (wetenschappen/wiskunde) en zit nu aan de KU Leuven in zijn laatste masterjaar industrieel ingenieur elektronica en ICT. Hij splitst het jaar op in les volgen en werken binnen het AST, naar eigen zeggen meer van het laatste dan van het eerste, wat hem niet deert. Bij het AST valt veel meer op te steken dan in een universiteitsaula. Waar we kunnen inkomen. Trouwens, KU Leuven erkent inmiddels dergelijke projecten als een postgraduaat. En dat doen ze uiteraard niet zomaar. Der Zweite im Bund, Stijn Govaerts, zoon van Johan Govaerts en Mieke Van Delm, kleinzoon van Rene Van Delm en Gusta Strybos, Hoogstraatser kan niet. Stijn woont in de Katelijnestraat en hoeft geen verder curriculum. Gewoonweg krak hetzelfde als dit van zijn collega Thomas.

chanica’ binnen het team kan men volk van velerlei slag gebruiken. Passen moet men, in het meer dan veeleisende plaatje. Wel is het merendeel van het team van 19 ernstig bezig ingenieur te worden. Een Vrolijke Frans van het Leuvense studentennachtleven heeft kennelijk weinig kans om teamlid te worden. Een bekwame uitzondering misschien niet te na gesproken, om de horecafaciliteit te verzorgen. Toch belangrijk in het onbarmhartige woestijngebied. Maar niet zonder inachtneming van de regels: een absoluut embargo op alcohol, zowel tijdens de weken vóór (bij de proefritten ter plaatse) als tijdens de race zelf.

De zonnewagen Bij de achtste deelname zijn de Leuvense studenten uiteraard niet aan hun proefstuk. De eva-

De ‘outsiders’ zijn Michael Faes en Thierry Garritsen. Michael zal dan wel af Meer zijn, maar we beschouwen hem gewoonweg als Hoogstratenaar. Beide heren waren in 2017 lid van het achtste Leuvense Solar Team. Zij stellen als ervaringsdeskundigen hun gewaardeerde kennis ter beschikking en reizen mee naar Australië. Als ‘consultants’ dus, het niet kunnen laten, denken wij dan.

luaties van de zowat 150 vroegere teamleden blijven zeer valabel bij de bouw van de huidige ‘BluePoint’, de koosnaam van de zonnewagen 2019. Dat zal de kleinste, de lichtste en de meest efficiënte wagen zijn die ooit in België gebouwd is. Onder het motto zoveel mogelijk (zonne)energie opslaan, en er zo weinig mogelijk onnuttig laten kwijnen. Het is hen niet kwalijk te nemen, het is immers hun vak, maar onze gesprekpartners Thomas en Stijn hebben ons overladen met techniciteit waarvoor men hogere fysica moet gedaan hebben. Aan ons om er voor u een leesbaar verhaal uit te distilleren. Simpel gezegd, komt het erop neer dat qua materialen het beste niet goed genoeg is.

De selectie Om als lid van het AST te worden opgenomen dient men geselecteerd te worden door een jury die 19 man (m/v) kiest uit de 70 à 80 kandidaten. Het maakt niet uit of men bachelor is, master, industrieel of burgerlijk ingenieur, men dient te excelleren in vakbekwaamheid en, zeer belangrijk, in de vaardigheid om in team te werken. De specialisatie maakt niet zo veel uit, voor de drie departementen ‘marketing’, ‘energie’ en ‘me-

Alle mechanische onderdelen zijn uitgevoerd in aluminium, en allemaal van eigen ontwerp. Op de foto een stuk van de ophanging.

Het prestige van de KU Leuven staat op het spel

Het binnenwerk van de BluePoint

Begrijpelijk, naast een van nature aanwezige overwinningsdrang staat het prestige van de KU Leuven op het spel. De reputatie van de ‘Alma Mater’, de Voedende Moeder, eretitel van veel DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2019 -

29


WETENSCHAP

Ter linkerzijde Stijn Govaerts, rechts Thomas Danckaert

Elke gram is een kilo te veel gerenommeerde universiteiten, moet koste wat kost overeind blijven. Daarom zijn alle elementen van de wagen, van het kleinste tot het grootste het voorwerp van een eigen ontwerp. Dat na zevenmaal zeventigmaal draaien en keren wordt voorgelegd aan de industrie. Met de vraag wie het wil en kan maken. Ook die bedrijven hebben een reputatie waar ze nogal wat voor over hebben. Van kennis tot voordelige verkoopsvoorwaarden (sponsoring).

Aerodynamica We kunnen binnen dit korte bestek onmogelijk alle onderdelen in ogenschouw nemen. Wat was de bijdrage van onze stadsgenoten aan het geheel? Om te beginnen mag de gehele wagen in principe niks wegen. Elke gram is een kilo te veel want bewegende massa kost energie. Chassis en carrosserie zijn in deze als zwaarste’ element dus heel belangrijk. Beiden moeten een licht maar stabiel geheel vormen. Vandaar carbon, gegoten in mallen door het team zelf gemaakt. Het ontwerp werd mee uitgedokterd door Tho-

Stijn derde van links op de eerste rij, Thomas vierde van links op de tweede rij.

30

- OKTOBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De getoonde zonnepanelen zijn standaard en enkel gebruikt in de proeffase. In het echt zullen 2,6 m² zeer hoogwaardige panelen met zonnecellen uit de wereld van de satellieten gebuikt worden. Die evenveel kosten als een doorsnee Lamborghini. Deze cellen worden voor het eerst door het team zelf in een kader gemonteerd.

Simulaties kennen uur noch tijd mas die 900 basismodellen aan een computersimulatie heeft onderworpen. Hij is er nog altijd niet goed van, wegens de herinnering aan slaapgebrek en een bestaan op pizza’s en lasagne. Die simulaties kennen immers uur noch tijd en moeten de klok rond aan de praat gehouden worden. Bovendien moest hij zich bekwamen in de aerodynamica, wat niet tot zijn lessenpakket behoorde. Midden augustus ging de wagen de


WETENSCHAP windtunnel in om te zien hoe dichtbij de perfectie Thomas en zijn twee collega’s hebben gestroomlijnd.

‘moneyrace’. Daarom werd op zeker moment besloten om enkel nog studenten te laten deelnemen.

Electronica

De race

Stijn heeft zijn kunnen gestoken in het ontwerp van de laagspanningselektronica in en rond de BluePoint. Met name de elektronische modules van de wagen, de monitoring van alle wagenonderdelen en van de draadloze communicatie die de resultaten van de metingen naar de computerschermen in de strategische volgwagen verstuurt. Van daaruit wordt de piloot geïnstrueerd en worden de systemen bijgestuurd in functie van de omstandigheden.

Op 13 oktober start het Bridgestone World Solar Challenge of het wereldkampioenschap voor zonnewagens. De twee lichtste gewichten (fysiek) die volgens het reglement rechtop moeten zitten, zullen de wagen piloteren over die afstand van 3021 km doorheen de Australische woestijn.

Voorspellen wanneer een wolk de zon zal verduisteren Voorbeelden? De race wordt verreden op een niet afgesloten parcours (de Stuart Highway) waarop nogal wat zogenaamde ‘roadtrains’ rijdzaam zijn. Dergelijke snellere wegmonsters veroorzaken bij het voorbijsteken ontzettende turbulenties. In dat geval moet berekend worden hoe de zonnewagen deze aanslagen zo energiezuinig als mogelijk kan doorstaan. De racestrateeg in de volgwagen moet aan de hand van de weergegevens ook bepalen wanneer een wolk het zal wagen de zon te verduisteren en er geen energie wordt door gestraald. Het tijdstip van opklaring dient voorspeld om te berekenen hoe de verduistering zo strategisch mogelijk kan worden bereden en er terug op volle kracht kan worden doorgestoomd. Nou ja stomen.

Geldzaken De fabricage van de zonnewagen, zijn reis heen en terug naar Australië samen met die van de 19teamleden en hun verblijf, het huren van de transportmiddelen ter plekke, dat kost handen vol geld. Toch minder dan we hadden verwacht. ‘Besparingen’ drukken de projectkost. Zo hoef je minder of niet te rekenen met gepresteerde ingenieurslonen (studenten werken gratis), hotelkosten (er wordt in de woestijn in tenten geslapen), de reële kostprijs van de wagenonderdelen (bedrijven, weer je nog). De nodige middelen worden binnengehaald door sponsoring. Ruim 150 partners leveren op een of andere manier hun bijdrage. Ook de KU Leuven laat haar kinderen niet in de steek. Zij stelt naast een financiële bijdrage haar zeer uitgebreide wetenschappelijke kennis ter beschikking, samen met een bureau en de aanwezige logistiek. In den beginne was de race een exclusieve bedrijvenkwestie. Met de inzet van geweldige kapitalen die de wedstrijd degradeerde tot een

Er zijn zeven stopplaatsen om zon bij te tanken, van bestuurder te wisselen en kleine reparaties uit te voeren. Tijdens die stops wordt de tijd een halfuur stilgelegd. Er wordt dagelijks geracet van 8 tot 17 uur. Aan het eind van de dag mag maximaal 10 minuten doorgereden worden om een goede overnachtingsplek (naast de highway) te zoeken. Die extra tijd wordt de volgende dag omgezet in een latere starttijd. Op de kampeerplek wordt de wagen of minstens het zonnepaneel gekanteld om nog zoveel mogelijk avondzon te scheppen. Australië rijdt als lid van het Britse Commonwealth links. Er mag, ook bij een totaal lege weg, niet rechts gereden worden om bij een bepaalde zonnestand meer voordeel te doen. Iedereen gelijk voor de wet.

3021 km door de Australische woestijn vense team eindigde met hun Punch 2 derde, was toen winnaar van de innovatieprijs, en won in 2018 de Carrera Solar Atacama race in Chili. Drie wapenfeiten die samen met de opgedane ervaring van de vorige deelnames moeten volstaan om dit keer de 29 deelnemende universiteiten het nakijken te geven.

Dagelijks te volgen op Facebook

Facebook Het zal er op aankomen die van de (TU) Delft te kloppen Om als eerste in Adelaide aan te komen zal het er in de praktijk vooral op aankomen die van de Technische Universiteit (TU) Delft te kloppen. De winnaars niet alleen in 2017, maar ook nog in zes van de vorige uitgaven. Het vorige Leu-

We gaan u volgen, beste teamleden. Op Facebook, ook een Hoogstraatse aangelegenheid doordat Thomas Danckaert (hij verzorgt eveneens het PR-gebeuren) dagelijks via een satelliet verslag zal uitbrengen over de stand van zaken. Zouden we haast mogen zeggen, zonder Hoogstraten geen Agoria Solar Team? We moeten het gaan denken. Niks moeten, gewoon doen. Alvast veel dank gezegd aan Thomas Danckaert en Stijn Govaerts, en uiteraard veel succes toegewenst! (nad)

Weetjes o De maximale toegestane afmetingen van de wagens zijn een lengte van 5 m, een breedte van 2,20 m en een hoogte van1,80 m. o De oppervlakte van de zonnecellen mag maximaal 2,64 m² zijn. De batterij mag niet meer dan 20 kg wegen. o Sinds 2013 moet er op 4 wielen gereden worden. Iedereen gelijk voor de wet. o Om gewicht (de BluePoint weegt om en bij de 140 kg) te besparen, is er geen airco in het ockpitje. De piloot zal daardoor 50°C moeten trotseren. o De elektromotor, die een rendement heeft van zomaar eventjes 98 à 99%, drijft het rechterachterwiel aan. De piloot zit rechts. Dus, waar de kracht nodig is, zit ze. o De batterij is 25% kleiner dan deze van een standaard elektrische wagen. Toch is ze volgeladen goed voor 600 km. o Indien de 3021 km zouden afgelegd worden met dieselbrandstof, dan zou hiervoor slechts 7 liter nodig zijn. o De BluePoint rijdt aan een gemiddelde snelheid van 80 à 90 km/u. Een topsnelheid van 130 km/u zal hem evenwel niet vreemd zijn.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2019 -

31


SPORT

Frans Goetschalckx beste Belg op WK 2019 met IJslandse paarden

Van een hobby naar een tweede beroep WORTEL - Frans Goetschalckx van Wortel behaalde in het wereldkampioenschap IJslandse paarden 2019 in Berlijn een verdienstelijke 21ste plaats en eindigde daarmee in zijn reeks als de best geplaatste Belg. Hij zet nu alles op het WK 2021 in het Deense Herning. DHM: Vanwaar die passie voor IJslandse paarden? Frans: Toen we in 2005 hier in het ‘t Enclavehof op de Langenberg in Wortel kwamen wonen is die hobby, naast mijn zaak als aannemer, langzaam uitgegroeid tot een tweede beroep. Als ik iets doe, wil ik het goed doen. Zo is het ook met mijn IJslandse paarden gegaan. Je gaat eens naar een wedstrijd kijken, je gaat naar IJsland en koopt er een paard. Aanvankelijk om hier in de kolonie wat rond te rijden.

Als ik iets doe, wil ik het goed doen Nu, zo’n 15 jaar, later ben ik eigenaar van 71 IJslandse paarden. Hier staan er op dit moment 21 in de 35 boksen die ik heb. Een groot aantal staat in een stoeterij in het IJslandse Borganes, waar ik een 75-tal ha grond kocht. Het is de bedoeling dat ik elke maand een week naar IJsland ga.

Zienderogen DHM: Zijn er in België veel stoeterijen met deze paarden? Frans: In Nederland en Duitsland zijn er al be-

Frans Goetschackx met Smellur in zijn stoeterij ’t Enclavehof

hoorlijk wat. Hier neemt het aantal zienderogen toe. Toen wij in 2005 begonnen, waren een 300tal IJslandse paarden in België, nu zijn er dat al meer dan 2.000. In België zijn er maar enkele wat men ‘tilbanen’ noemt. Dat zijn ovale pistes van 250 meter lengte waar men wedstrijden kan organiseren. Ik heb hier zo’n baan aangelegd. Volgend jaar in juni organiseren wij hier het Belgisch kampioenschap. DHM: Ondertussen neem je deel aan wedstrijden in verschillende landen, tot en met het WK. Frans: Ja, zoals in andere sporten moet je ook hier geselecteerd worden voor deelname aan een wereldkampioenschap, dat maar om de twee jaar georganiseerd wordt. Ik werd voor het eerst geselecteerd in 2015 voor het WK in Herning in Denemarken. Om mijn selectie af te dwingen nam ik aan verschillende nationale en internationale wedstrijden deel om de norm te halen die wordt opgelegd door de sportcommissie van het BSIJP (het Belgisch Stamboek IJslandse Paarden).

Smellur in actie met de karakteristieke töltstap van een IJslands paard.

32

Het is logisch dat enkel de internationaal beste ruiters in aanmerking komen voor deelname.

- OKTOBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Aanvankelijk waren er deelnemers uit een twintigtal verschillende landen, gaandeweg worden er dat steeds meer.

Smellur DHM: En met succes? Frans: Ja, in Denemarken hebben mijn paard Smellur (uitgesproken op z’n IJslands Smedler) een fijne proef gereden. Dan begint het te kriebelen om nog een WK te kunnen rijden. Ook in 2017 kon ik, na een heel moeizaam parcours, de selectienormen behalen en maakte ik deel uit van de Belgische delegatie. Toen was het WK in Oirschot in Nederlandse, niet zo ver van huis dus. En dan denk je: “Na twee deelnames moet een derde keer ook lukken”. Drie keer blijkt inderdaad scheepsrecht te zijn, ik kon me selecteren voor het WK 2010 in Berlijn. Om die selectie te halen gokte ik figuurlijk op twee paarden, mijn oude trouwe Smellur en Asi, een 14-jarige hengst. Met Asi lukte het helaas net niet om de opgelegde normen te halen. Ik kwam maar enkele honderdsten van punten te-


SPORT kort. Asi en ik waren dan ook nog maar drie maanden een team, nadat ze meer dan anderhalf jaar moest revalideren na een peesblessure. DHM: Dus naar Berlijn met hetzelfde paard, waarmee je ook in Denemarken deelnam. Frans: Van de vijftien Belgische kandidaten behaalden maar zes ruiters de norm. In Berlijn moest ik om 8.45 uur ‘s morgens onze proef rijden, onder luid applaus van de IJslandse ruiters en toeschouwers. Het was kicken…

Een paard dat IJsland verlaat, mag niet meer terug in het land Smellur is een paard dat zich niet van de wijs laat brengen, het is nooit afgeleid. Het heeft de ingesteldheid van “Ik kom hier niet om te winnen, maar voor de fun”. Het paard liep dan ook mooi in cadans op muziek als “Walking on sunshine” van Katharina and the Waves. Elke ruiter kiest overigens zijn eigen muziek om de proef te lopen. Het werd dus een derde deelname met Smellur, waarmee ik de T2 proef reed. IJslandse paarden stappen, draven en rijden tölt. Bij tölt gaan de poten van het paard diagonaal van de grond. Bij voorbeeld de linker voorpoot in combinatie met de rechter achterpoot.

Tölt DHM: Waaruit bestaat zo’n wedstrijd precies? Frans: Een wedstrijd bestaat uit drie proeven. De eerste is tölt in trage snelheid. De tweede een tölt in vrije snelheid en de derde is tölt met vrije teugel. Dat is wellicht de moeilijkste proef omdat de ruiter dan enkel met zijn lichaam het paard kan sturen.

Het IJslandse paard Een IJslander is een koudbloedpaard en daardoor rustiger. Het is een sterk maar klein, kort gebouwd paard, ongeveer 1,40 meter groot. Ze zijn als dier gehard in IJsland, een relatief klein eiland met een 300.000-tal inwoners, die hoofdzakelijk leven van visvangst, schapen en paarden. De kalmste paarden worden gebruikt voor het werk, de pittigste voor de sport. Het is er de meest populaire sport, die tot 70.000 toeschouwers trekt. Het paard is in IJsland een exclusief en beschermd ras. Er zijn geen andere paarden en een paard dat IJsland verlaat mag niet meer in het land terugkeren. Daardoor is het IJslandse paard al honderden jaren raszuiver en slaagt men er in om het vrij te houden van invloeden van andere rassen en van ziektes.

Gangenpaard Een IJslands paard is geen spring- of dressuurpaard. Het is gewoon een ‘gangenpaard’. In tegenstelling tot de meeste paarden, die in stap, draf en galop gaan, heeft een IJslander nog twee manieren van stappen meer: de tölt en de telgang. Die vijf manieren van gaan of lopen komen ook in de wedstrijden terug. In tegenstelling tot bij galop, waar het paard op drie of twee benen steunt, raakt de IJslander in tölt slechts met twee en daarna maar met één been de grond. Een zeer merkwaardige manier van lopen. Doordat er in trage tölt geen ‘zweefmoment’ is, voelt de ruiter ook nooit die (onaangename) opwaartse wippende bewegingen zoals bij gewone paarden. Daardoor zit de ruiter veel meer ontspannen, als in een zetel, op zijn paard. Hierdoor is een IJslander, onder andere, zeer goed geschikt voor iets oudere mensen, die heel hun leven paard gereden hebben, maar door rugklachten niet meer tegen die schokkende bewegingen kunnen.

Bij een snelle tölt met vliegende start haalt een IJslander een snelheid van 7 sec over honderd meter.

score is. Daarmee eindigden we op de 21 plaatst van 53 deelnemers, ik was daarmee ook de beste Belgische ruiter. Niet slecht voor de op twee na oudste van heel het deelnemersveld…

Ik behaalde 6,40 punten, wat een heel goed Het geheel was een onvergetelijke ervaring. De Belgische equipe bestond uit 24 leden voor 6 ruiters en één begeleider. Onze afvaardiging had een eigen keuken bij en noem maar op. Perfect professioneel.

Tölt is als snelwandelen DHM: En nu uitkijken naar 2021? Frans: Ja, het WK in Herning in Denemarken lonkt. Hopelijk kan ik dan deelnemen met mijn paard Asi, een nieuw team in wording dus. Maar eerst is er dus nog het Belgisch kampioenschap hier bij ons. Het BK staat open voor alle ruiters. We verwachten een 120-tal paarden in 180 combinaties. Wie meer wil te weten komen over IJslandse paarden is altijd welkom hier op onze stoeterij ’t Enclavehof in Wortel! (fh) De Belgische ruiters en begeleiders bij het WK in Berlijn. (Frans Goetschalckx als tweede van rechts) DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2019 -

33


DEZE MAAND

‘Rabot’ een film over en tegen armoede verhaal van een sociaal woonblok dat tegen de vlakte moet. Mensen die een uitweg zoeken in hun miserie komen er van het dak springen, zij die nergens anders een woning vonden, kregen er een plaats. Een klein dorp in de hoogte waar onverschilligheid hoogtij viert. Zowel de bewoners als het gebouw moeten nu weg, het einde van een woelig tijdperk. De film volgt een aantal bewoners tijdens de laatste maanden in de woontoren. Een raamvertelling over liefde, eenzaamheid en armoede in het hart van onze Westerse samenleving.

HOOGSTRATEN - Op woensdag 16 oktober, op de vooravond van de werelddag van verzet tegen armoede, is er in de Rabboenizaal een voorstelling van ‘Rabot’. Deze film vertelt het

Een web van oorzaken De film toont meteen ook dat armoede niet alleen een kwestie is van een laag inkomen hebben of werkloos zijn. Het blijkt een web van

Tinello laat “De Wolven” los in Cecilia HOOGSTRATEN - Toneelgroep Tinello brengt drie laatste weekends van oktober en het eerste weekend van november met ‘De Wolven’ een tragikomedie over een vader die iets met zijn onstuimige zoon wil bespreken, maar … het loopt anders wanneer twee onverwachte, vrouwelijke, passanten opdagen. Het stuk is gebaseerd op “The Melville boys” van Norm Foster en werd voor Tinello bewerkt door Cis Verboven. De regie is in handen van Mieke Vervloet. Acteurs zijn Cis Verboven, Flo-

rian Christiaensen, Katleen Siemons en Laure Meyvis. Reserveren voor de opvoeringen in zaal Cecilia is zoals bekend noodzakelijk. De ervaring leert dat je er snel bij moet zijn als je nog een datum wil kiezen… Praktisch: “De Wolven” met Tinello op donderdagen 10-17-24-31 oktober, vrijdagen 1118-25 oktober en 1 november en zaterdagen 12, 19,26 oktober en 2 november. Reservatie tinello@telenet.be. (fh)

oorzaken en gevolgen die voor een ingewikkeld samenspel zorgen. Een kind in armoede leeft in een gezin in armoede, beknot in kansen om voldoende deel uit te maken of gebruik te maken van maatschappelijk gewaardeerde goederen of diensten, zoals onderwijs, arbeid, huisvesting,… Armoede wordt zo een duurzame toestand, iets dat je niet zomaar uit de kast neemt en terug kan wegleggen. Ze laat zich voelen op verschillende terreinen, zowel materieel als immaterieel. Redenen te over om je hierover dank zij de film een beeld te vormen, en om op donderdag 17 oktober je solidariteit te tonen op de Werelddag van verzet tegen armoede. Praktisch: ‘Rabot’ filmvoorstelling op woensdag 16 oktober om 20 uur in GC Rabboenizaal. Inkom gratis. Organisatie Dienst samenleving. (fh)

Praatpunt gaat weer van start HOOGSTRATEN - Elke woensdag vanaf oktober is er in de refter van de gemeentelijke basisschool een Praatpunt. Spreek je al een beetje Nederlands? Wil je oefenen en beter Nederlands spreken? Kom dan naar Praatpunt. Hier praat je in kleine groepjes met Nederlandstalige vrijwilligers. Dat kan gaan over alledaagse dingen zoals werk, hobby's, het nieuws, familie, ... Deelname aan Praatpunt is gratis. Vooraf inschrijven is niet nodig. Praatpunt is geen taalles of cursus, maar wel oefenmomenten voor anderstaligen die al wat Nederlands kennen.We vragen dus dat deelnemers al een attest taalniveau 1.2. hebben behaald of kunnen spreken door praktijkervaring. Je krijgt er geen examens en geen diploma. Praatpunt is 'extra' voor wie graag zijn Nederlands wil oefenen met Nederlandstalige vrijwilligers. Je moet niet iedere week komen. De deuren staan elke week open en je mag binnen en buiten lopen. Iedereen is er welkom! Praktisch: Praatpunt, elke woensdag van oktober van 19.00 tot 21.00 uur in de refter van de Gemeentelijke Basisschool, Gravin Elisabethlaan 21 in Hoogstraten. (fh)

34

- OKTOBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DEZE MAAND

Oog voor de schilderachtige natuur in de Markvallei WORTEL - In de najaarsprogrammatie van Natuurpunt Markvallei ontdekten wij alvast deze onvervalste blikvanger: van 2 november tot 19 januari stelt landschapsschilder Karel Huet zijn werk ten toon in Bezoekerscentrum De Klapekster. Het betreft een verkoop-expo, de helft van de opbrengst staat de schilder af aan de vereniging om natuur aan te kunnen kopen. Zonder meer een aanrader!

Klimaat Natuurverenigingen van beide kanten van de grens organiseren op zondagmorgen 29 september van 9 tot 12 juur een gezamenlijke wandeling. Gidsen geven informatie over de natuurwaarden rond de unieke grensrivier het Merkske. Die natuur is uitzonderlijk, maar ook kwetsbaar door allerlei ruimtelijke plannen, met zelfs omstreden megastallen. De klimaatverandering stelt ook nieuwe eisen aan een nog robuustere natuur die de effecten van de opwarming met droogte en heftiger buien op kan vangen. Dit is een organisatie van Natuurpunt Markvallei, IVN Mark & Donge, Mark en Leij, Vereniging Markdal en Platform Red de Markvallei. Vrijwilligers van de ‘zeisgroep’ geven een demonstratie van ambachtelijk natuurbeheer in de Halsche Beemden. Start om 9 uur vanaf de Parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Hoogstratensebaan (ca 3 km ten oosten van Minderhout). Deelname is gratis. Meer info: info@natuurpuntmarkvallei.be.

Wildlife Op vrijdag 4 oktober is er in de Klapekster om 20 uur een lezing met de Eindhovense fotografen Wil en Marlies. In Zuid-Afrika en Zambia fotografeerden en filmden ze prachtige beelden van de zogenaamde big-five, maar ook vele andere viervoeters en vogels. Ze laten het publiek kennis maken met Kruger National Park, maar ook het minder bekende Sabi Sands (met een populatie luipaarden), en South Luangwa National Park in Zambia. Ze staan zowel stil bij de foto-technische kant, als bij de filosofie en de verhalen achter de beelden. Meer info: info@natuurpuntmarkvallei.be.

Paddenstoelen Natuurgebied Den Rooy is een belangrijk gebied voor paddenstoelen. De herfst is het ideale seizoen om de prachtige en bijzondere wereld van de paddenstoelen te verkennen. Vandaar dus op zondag 6 oktober in de Week van het Bos, een begeleide paddenstoelenwandeling. De gids wacht de deelnemers op om 14 uur aan de parking van het Natuurgebied Den Rooy, Ulicotenseweg, 2328 Meerle.

Charel Huet stelt ten toon in De Klapekster.

Taal In elk seizoen is er een natuurwandeling voor en met niet-nederlandstaligen uit alle windstreken. De bedoeling is om hen kennis te laten maken met de natuur in onze regio en tegelijk op een leuke en ontspannende manier de Nederlandse taal te oefenen. Tijdens de korte wandeling gaan natuurgidsen met kleine groepjes op pad en proberen om de plaatselijke bevolking zoveel mogelijk te betrekken. Onze taal leren spreken en begrijpen is een belangrijke opstap naar een betere integratie. De natuur is daarbij een gemeenschappelijk verbindingsmiddel. Educatief materiaal, proevertjes en de uitwisseling van verhalen doen de rest. Het vervoer vanuit het centrum van Hoogstraten (centraal gelegen) is gratis. De herfstwandeling wordt op zaterdag 19 oktober georganiseerd, vertrek om 14 uur aan Bezoekerscentrum De Klapekster. Info : gidsenwerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be.

in De Klapekster over "Beestenboel". Wekelijks beschrijft hij in deze Knack-rubriek een dier uit onze Vlaamse leefomgeving. Hij illustreert dat de evolutie van het leven veel verschillende patronen uitgedokterd heeft, onder meer voor voortplanting en migratie, en dat ons systeem het weliswaar goed doet maar niet noodzakelijk het meest efficiënte is. Sommige diersoorten zijn beter gewapend om het naar evolutionaire normen veel langer uit te zingen dan de mens. Op humoristische wijze vertelt hij over onzichtbare mijten die in je wenkbrauwen leven, een eenzame Groenlandse walvis uit het hoge noorden die voor onze kust terechtkwam, of diersoorten waarvan het mannetje als een speldenkop in het lichaam van een vrouwtje leeft of waarvan de jongen als ze bijna groot zijn hun moeder opeten. En ondertussen leert u wie de slimste vogel en het lelijkste dier op aarde is. De inkom kost vijf euro en de "Auteurslezingen.be" is co-organisator. Info: info@natuurpuntmarkvallei.be. (ao)

Foto's De fotowerkgroep organiseert op zondag 20 oktober een foto-uitstap naar de Chaamse Bossen. De leden van de fotowerkgroep zoeken in het natuurgebied naar mooie foto-objecten en proberen deze op een zo goed en zo mooi mogelijke manier in beeld te brengen. Uiteraard breng je best je fototoestel mee, deelnemen is gratis. De fotografen komen bijeen om 8 uur op het Gemeenteplein in Meerle. Info: fotowerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be.

Draulans

Volg online • www.demaand.be • facebook.com/DeHoogstraatseMaand/ • twitter.com/de_maand

Dirk Draulans heeft het op 25 oktober om 20 uur DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2019 -

35


DEZE MAAND

Italiaanse liederen in de begijnhofkerk HOOGSTRATEN - ‘Canzoni Italiane’ is de titel van de opvoering die Musica Divina (de nieuwe naam voor het festival van Vlaanderen) naar de Hoogstraatse begijnhofkerk brengt op zaterdagavond 5 oktober. Op het programma staan liederen van o.a. C. Monteverdi, G. Caccini. G.F. Sances en S. Landi.

van de Canzoni Italiane, de Italiaanse liederen die gebracht worden tijdens Musica Divina.

“Amore sola mi fa remirare, la sol mi fa sollecita”, dit is een van de raadsels die Leonardo da Vinci in zijn notitieboeken neerschreef. Via het namenspel van noten schrijft hij over het mysterie van de liefde. Dat werd het uitgangspunt

Praktisch: Canzoni Italiane op zaterdag 5 oktober van 20 tot 21.45 uur in de begijnhofkerk. Prijs: 20 euro, reservatie en info 015 29 76 54. (fh)

Treden op: Jan Van Elsacker tenor, Guy Penson klavecimbel, Dirk Vandaele viool, Herlinde Verheyden cello, Philippe Malfeyt theorbe/gitaar en Patrick Denecker blokfluit.

EHBO bij baby's en kinderen HOOGSTRATEN - Op donderdagavond 24 oktober is er in de hoofdbib een vorming over reanimatie bij baby’s en kinderen. Je bent net ouder of grootouder geworden? Wat als je (klein)kindje plots in een levensbedreigende situatie belandt? Leer in 3 uur tijd de correcte eerste hulp toepassen in het geval van verstikking, stuipen, verbranding, verdrinking, vergiftiging,... van een baby en kind tot 12 jaar. Na deze EHBO cursus ontvangen de cursisten een attest levensreddend handelen met een geldigheidsduur van 3 jaar. Deze vorming is in overeenstemming met de richtlijnen van Kind en Gezin. De meest voorkomende ongevallen bij kinderen komen aan bod. Hoe benader je het slachtoffer? Wat doe je best en wat niet? Hoe moet je een bepaalde aandoening correct verzorgen? Je leert reanimeren volgens de laatste ERCrichtlijnen en oefent op de baby- en kinderreanimatiepoppen. De docenten zijn allemaal verpleegkundigen op spoed of intensieve zorgen. Er komen dus veel praktische voorbeelden uit de realiteit aan bod. Praktisch: Reanimatie bij baby’s en kinderen op donderdag 24 oktober om 19 uur in de bib, Lindendreef. Deelname 36 euro. (fh)

Open bedrijvendag Foto M. De Decker

Disney zonder toegevoegde suiker (5+) HOOGSTRATEN - Randy Newman, Louis Armstrong, Tina Turner, Louis Neefs, Arno… allemaal leenden ze hun stem aan Disney-songs. Nu doet ook Frank Cools dat, samen met zijn zoon Leonard. Op zaterdagnamiddag 26 oktober brengen zij in de Rabboenizaal een leuke portie “Disney zonder toegevoegde suiker”.

en alle instrumenten Frank Cools : spel, zang en minder instrumenten. Praktisch: “Disney zonder toegevoegde suiker” (5+) op zaterdag 26 oktober om 14 uur in GC Rabboenizaal. (fh)

En ze zullen er allemaal bij zijn: Sneeuwwitje, Pinocchio, de kleine zeemeermin, Belle en het beest, de Aristokatten, Assepoester, Bambi, Alladin, Pocahontas, de Leeuwenkoning, Tarzan,… en Micky Mouse natuurlijk. Mary Poppins wou er nog wel ‘a spoonful of sugar’ bovenop doen, maar Cools & zoon doen het dus zonder toegevoegde suiker. Dat is al zoet genoeg. Ga zitten (of staan) voor een heerlijk supercalifragilisticexpialidocious concert. Bij hun eerste duo-voorstelling ‘Japapa’ heetten ze nog ‘Cools & zoon’. Voor hun tweede hebben ze overwogen om ‘Cools & vader’ te worden. Uiteindelijk heeft vader beslist om toch ‘Cools & zoon’ te behouden. Leonard Cools: spel, zang

36

- OKTOBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

HOOGSTRATEN - VOKA organiseert op zondag 6 oktober van 10 tot 17 uur een Open Bedrijvendag. Bij die gelegenheid stellen volgende bedrijven zich graag voor: Woonzorgcentrum - Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4 3D Cadworks Veilingstraat 7 blok A havennummer 1421 Autoservice Tom Geenen Hinnenboomstraat 1 D Installatiebedrijf Van den berg Meerseweg 183 Verkooijen-VEEM Hinnenboomstraat / Industrieweg 33 Janssens en Janssens houthandel Loenhoutseweg 91 Dierenartsenpraktijk De Vrijheid Lodewijk De Konincklaan 302 Tussen 10 en 17.30 uur is er een gratis pendelbus die u van het ene bedrijf naar het andere brengt. Er is een opstapplaats aan de parking van de Hoogstraatse Voetbalvereniging (HVV) in de Katelijnestraat. Je kan de bedrijven uiteraard per fiets bezoeken. De volledige tocht is ongeveer 17 km. Praktisch: Open Bedrijvendag 2019 op zondag 6 oktober tussen 10 en 17 uur. (fh)


DEZE MAAND

Wat doet een gevangenisstraf met een mens? (straffe) verhalen, films en media bereikt. Een panelgesprek op maandagavond 7 oktober, georganiseerd door CAW De Kempen, wil daar verandering in brengen. In het panel drie experts - een rechter, gevangenisdirecteur en advocaat - die gesloten gevangeniswereld door en door kennen. Vanuit hun verscheiden invalshoeken gaan ze met elkaar in debat over de staat van justitie, rechtspraak en het gevangeniswezen vandaag.

William Boeva in ‘t Markenhof MINDERHOUT - Zeg niet dat u het niet had kunnen weten : William Boeva staat op zaterdag 26 oktober in zaal ’t Markenhof met een try-out voor zijn nieuwe avondvullende show. Boeva trotseert al sinds 2009 het comedypubliek, stak een jaar later de 123 Comedy Award op zak, werd in 2010 publiekslieveling op de Culture Comedy Award en won uiteindelijk ook Humo’s Comedy Cup.

Gaan we te licht om met gevangenisstraf? Werken alternatieve straffen beter? Beïnvloedt de maatschappelijke gevoeligheid van het moment de uitspraken? En de hamvraag: wat doet een gevangenisstraf met een mens?

HOOGSTRATEN - Over gevangenissen en de mensen die er terechtkomen en werken, weten we doorgaans niet veel meer dan wat ons via

Praktisch: “Rondom Prison: justitie vandaag”, een panelgesprek op maandag 7 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in het auditorium van het Klein Seminarie. Organisatie Dinamo. Inkom 7,50 euro, met UiTPAS 1,50 euro. Info 014 47 21 64. (fh)

Manu Keirse over rouwzorg HOOGSTRATEN - Manu Keirse geniet al decennia lang faam als deskundige inzake het omgaan met rouw en verlies. Op maandag 14 oktober is hij voor een lezing te gast in de Pax.

Praktisch: Lezing over rouwzorg door Manu Keirse, gespecialiseerd in hulp bij het omgaan met rouw en verlies, op maandag 14 oktober om 20 uur in zaal PAX. De inkom is gratis. (fh)

Jaarlijks worden zo’n 40.000 gehuwde Belgen weduwe of weduwnaar. Het verlies van de partner is een enorme ervaring, zowel op emotioneel vlak omwille van het levenslange gemis maar ook op administratief vlak. De werkgroep ‘zorg om mens en wereld’ van de pastorale eenheid Sint Franciscus Hoogstraten - Rijkevorsel, wil dit werkjaar aandacht schenken aan rouwzorg. Keirse geeft antwoorden op diverse vragen. Hoe spreek je iemand aan die een geliefde verloor? Hoe steunen we hen?

Met zijn eerste succesvoorstelling “Megalomaan” kwam zijn carrière helemaal in een stroomversnelling. Nu Boeva weer met beide voeten op de grond staat, is het tijd om de knop in zijn hoofd om te draaien, de boel te resetten en opnieuw op te starten. Dat is precies wat hij wil doen in zijn nieuwe programma. Wie daar getuige van wil zijn, doet er goed aan om kaarten te reserveren. Er is een voorprogramma van een klein half uurtje door Vincent Voeten. Halverwege is er een pauze voorzien om even de benen te strekken en een glas te drinken. Praktisch: William Boeva op zaterdag 26 oktober in zaal ’t Markenhof. Voorprogramma Vincent Voeten. Deuren om 18.30 uur, show om 20 uur. Inkom KWB leden14 euro, niet leden 18 euro. Inschrijven: lucherthogs@telenet.be, betaling via BE 90 0882 8634 7732. (fh)

Voor deze lezing dien je vooraf in te schrijven omwille van de praktische organisatie. Dit kan via e-mail naar greetuydens@sintfranciscus.com of janleemans@sintfranciscus.com of telefonisch bij Greet Uydens: 0471 06 31 18. Bij hen kan je ook terecht voor meer informatie over deze activiteit.

Levens redden door reanimeren en defibrilleren HOOGSTRATEN - Met een AED-toestel, een goede vorming en de energie van vrijwilligers kan een mensenleven gered worden. De stad Hoogstraten organiseert daarom in samenwerking met het Rode Kruis Hoogstraten een oefenmoment voor wie de voorbije jaren een

opleiding reanimeren en defibrilleren volgde. Praktisch: Reanimeren en defibrilleren op zaterdag 19 oktober van 9 tot 12 uur in het lokaal van het Rode Kruis, Slommerhof 18. Info 03 340 19 11. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2019 -

37


DEZE MAAND

Taallessen in een gemoedelijke sfeer

Rusland in de kijker

HOOGSTRATEN - Rusland is met zijn 17 miljoen km² veruit het grootste land ter wereld. Het ligt half in Europa en half in Azië, maar ruim 70% van de bevolking woont in het Europese deel. Toch blijft het land voor velen een grote onbekende. Op uitnodiging van het Davidsfonds wil Emmanuel Waegemans daar in drie lezingen op donderdagen vanaf 3 oktober verandering in brengen.

Waegemans laat u met veel plezier kennismaken met de Russische geschiedenis en hoogtepunten uit de cultuur. Verder ontdekt de aanwezige enkele typische gewoonten en gebruiken en zet zelfs de eerste stapjes in de Russische taal. Een ideale introductie dus voor wie concrete reisplannen heeft, maar even goed voor wie graag vanop afstand een nieuw land leert kennen.

HOOGSTRATEN - Zoals de traditie het wil, organiseert de Lionsclub ook dit jaar avondlessen Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans voor beginners en gevorderden. De lessen worden gegeven in de lokalen van de hotelschool, Gelmelstraat te Hoogstraten. Bij voldoende inschrijvingen zijn er voor elke taal verschillende niveaus.

Praktisch: Rusland in de kijker, drie lezingen door Emmanuel Waegemans op de donderdagen 3, 10 en 17 oktober in het auditorium van het Klein Seminarie, telkens van 14 tot 16.30

De nadruk ligt op het inoefenen van de dagelijkse woordenschat en spreekvaardigheid. Alle lessen worden gegeven in een gemoedelijke sfeer en door ervaren leerkrachten. Op het einde van de lessenreeks worden er geen examens afgenomen. De deelnamekosten bedragen 140 € voor 22 avonden van 2 lesuren. Na uw inschrijving kan u dat bedrag (enkel cash) aan de leerkracht betalen. Kandidaat cursisten kunnen voor alle inlichtingen terecht bij Jef Blockx, telefonisch op het nummer 03 314 86 60 of via email jef@blockxatelier.be. (fh)

Bach en techno in de Katharinakerk HOOGSTRATEN - Op zaterdag 19 oktober is er in de Katharinakerk een uitzonderlijk Bach concert.

kende akoestische geluid van het orgel met live electronics. De Sint-Katharinakerk, verlicht door een spiegelbol, wordt één en al resonantie voor de mix van techno en J.S.Bach, in het bijzonder zijn koraalbewerking “Erbarm dich mein, o Herre Gott”. Om nog meer te verdwijnen in deze unieke klankorgie mag de luisteraar zijn veldbed meebrengen naar de kerk om er al liggend het concert te ervaren. Dit uitzonderlijke project wordt ondersteund door de Federatie Wallonië-Brussel. Een organisatie van GC Hoogstraten, Mixtuur en Organroxx.

Organiste Cindy Castillo en componist Pierre Slinckx combineren als duo het indrukwek-

Praktisch: “Mortal Bach”, concert op zaterdag 19 oktober om 20.15 uur in de Sint-Katharinakerk. (fh)

“Meester Kikker” (6+) in Ciné Kids HOOGSTRATEN - Op woensdagnamiddag 30 oktober kunnen kinderen genieten van een leuke en spannende “Meester Kikker”. “Soms ben ik een kikker. Dat is mijn supergeheim. Niemand mag het weten, behalve jullie,” zo klinkt het. De meester maakt vast een grapje. Daarom vindt Sita hem zo leuk. Tot hij op een dag op school arriveert met kroos in zijn haar en zijn natte kleren aan flarden. De meester werd aangevallen door een ooievaar! Die zijn immers dol op kikkers…

38

Samen met haar vrienden wil Sita er alles aan doen om de meester te beschermen. Dat wordt het begin van een grappig, maar ook spannend avontuur. Een onbekommerde zomerse film boordevol dieren… en vooral één heel bijzondere kikker. Praktisch: filmvoorstelling Meester Kikker (6+) op woensdag 30 oktober om 14.00 uur in het auditorium van IKO Groenewoud. (fh)

- OKTOBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Singer-songwriter Ferwerda bezingt de herfst HOOGSTRATEN - Op zondag 6 oktober bezingt Renze Ferwerda, begeleid door gitarist Freek Dicke, de ‘rijke oogst’ van de herfst, die meteen ook een seizoen van afscheid is. In zijn loftconcerten brengt deze singer-songwriter 'muziek voor het hart'. Eerder verschenen er sinds 1990 al zeven cd’s. Onder meer ook te horen op Spotify of YouTube. Ferwerda kiest intuïtief zijn repertoire. Dat zal bij dit 'gouden herfst Loftconcert' niet anders zijn. Ook nu weer vormt de loft in de Hoogstraatse Rijkswacht het ruime, lichte, klankrijke decor waarin de zang, het gitaar- en pianospel prima tot hun recht komen. Praktisch: Loftconcert op zondag 6 oktober om 15 uur in de voormalige rijkswachtkazerne, Vrijheid 208 bus 9. Reserveren vooraf graag via info@renzeferwerda.be Bijdrage 15 euro inclusief koffie/thee vooraf en een drankje na afloop. (fh)


DEZE MAAND

Jean Bosco Safari speelt nieuwe songs in zaal Cecilia een 12-tal pre-try-out concerten gehouden. Ik noem het enquêteconcerten in zeer kleine zaaltjes, bijna huiskamerconcerten. Daar bracht ik de 21 nummers: zeer sec, zonder bindteksten of wat dan ook. Zeer sober. Ik vroeg de aanwezigen om hun leeftijd op te schrijven en elke song te quoteren op twintig. Zo kom ik te weten welke nummers het heel goed deden en welke nummers nog meer aandacht van mij vroegen.”

HOOGSTRATEN - Met een avondvoorstelling op zaterdag 23 en een matineeconcert op zondag 24 november, confronteert Jean Bosco Safari onder de titel “Onder Zon, Maan en Sterren” het publiek met éénentwintig nieuwe nummers. Dat is de voorbode voor zijn nieuwe cd, die in 2020 verschijnt. Jean Bosco Safari stopt nooit meer met schrijven, beweert hij. Zijn laatste cd dateert uit 2008, maar vanaf 2020 brengt hij elk jaar een nieuwe cd uit. “Dat volgens de old school normen,” zegt hij. Het is meteen ook de planning voor zijn muzikale toekomst. “Het zijn éénentwintig gloednieuwe nummers, van kristalheldere ballads, naar diepere zielsongs en ritmisch geschreven poëtische groovenummers. Het concert wil meer zijn dan een luisterconcert, het is een volledige beleving alle aanwezigen verbindt. Het is een collectieve reis onder zon, maan en sterren."

Organisch “Ik heb meer dan 21 nieuwe nummers geschreven”, zegt hij, “maar deze zijn af. Ik heb eerst

“Daarna volgden de try-outs, gearrangeerd met één keyboard en één cachonist (een bak die een volledige drums vervangt/n.v.d.r.). Zonder bas erbij, om de puurheid van die nummers te voelen. Blijven ze nog altijd sterk? Want u weet,” gaat hij verder, “met wat room en look maak je een gerecht snel goed…” Dan pas volgt de derde fase, de opname met een producer. Zo kunnen de songs tot een organisch geheel groeien. “Ik heb vroeger cd’s gemaakt: geschreven, gearrangeerd en de studio in. Die songs hadden nooit het publiek gezien. Dat vond ik spijtig. Die nummers moesten zich na de opname nog aanpassen aan het publiek. Nu wil ik de belevingsfactor van een concert meer onderlijnen. Zoals een theaterstuk, ik hou niet voor niets van theater.”

Cecilia Waarom dit optreden in Cecilia? “Omdat dit zo’n gezellig theatertje is. Dit programma is gemaakt om in een theater te gaan. Om mee te gaan in een verhaal en enkele uren alles te vergeten, om je uiteindelijk terug thuis te brengen. En het zit goed. We merken zelfs dat we bij de opname misschien niet meer instrumenten nodig hebben. Misschien nog een bassist, die aange-

streken contrabas speelt of zo. Ik wil in zaaltjes zoals Cecilia spelen, om het groeiproces helemaal door te maken.” “Ik kende Hoogstraten een beetje”, gaat Jean Bosco verder, “het is een bijzondere plaats. Die brede hoofdstraat die Vrijheid heet, dit zaaltje en het begijnhof. Ik was hier op Chillmill bij warm weer. Als je al die zaken optelt, dan kom je in een wondere wereld terecht. Ik kijk er dus naar uit om hier op te treden.” Praktisch: Jean Bosco Safari op zaterdag 23 november om 20 uur en zondag 24 november om 15 uur in zaal Cecilia. Inkom 20 euro. Wil je nu al reserveren neem dan contact op met lutvandun9@hotmail.com. (fh)

Jongeren leren programmeren HOOGSTRATEN - Na een eerste test nog voor de schoolvakantie ging CoderDojo op 7 september definitief van start. Een groep van acht vrijwilligers begeleidt er veertien jongeren - de jongste van 7, de oudste van 12 jaar - om kennis te maken met de digitale wereld.

met technologie. Men start met eenvoudige spelletjes in Scratch en gaat dan steeds verder. Microbits, Arduino, MakeyMakey, Mbots,... Alles kan en alles mag door het zelf te doen. Meer info vind je bij CoderDojo Hoogstraten.

Praktisch: CoderDojo op 5 oktober, 2 november, 7 december, 4 januari, telkens van 9.30 tot 12.30 uur in de ontmoetingsruimte van de hoofdbibliotheek Hoogstraten. Omdat het geen lessenreeks is, moeten jongeren zich voor elke samenkomst inschrijven. (fh)

Elke maand is er in de bibliotheek in de Lindendreef een gratis digitaal knutselatelier voor kinderen tussen 7 en 17 jaar. Er wordt géén les gegeven, de nadruk ligt op proberen, opnieuw proberen en van elkaar leren. CoderDojo mag je dus gerust een digitale jeugdbeweging noemen. Men probeert kinderen op een laagdrempelige manier te laten kennis maken met de wereld van IT. Daartoe zijn er gratis, lokaal verankerde codeerclubs (voor alle jongeren tussen 6 en 18 jaar) verspreid over België. Deelnemers leren programmeren en omgaan DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2019 -

39


DEZE MAAND

Sexting, een online uitdaging HOOGSTRATEN - Digitale media spelen een steeds grotere rol in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Kansen en risico's lijken hierbij hand in hand te gaan. Dat is het onderwerp van een gratis film- en gespreksavond voor jongeren en ouders op 16 oktober in het stadhuis. Men start met een vertoning van de kortfilm Has#tag van Adil el Arbi en Bilall Fallah. Na de film is er een nabespreking met verschillende gastsprekers. Tijdens deze avond kom je meer te weten over de impact van sexting, zodat je je beter kan beschermen tegen de gevaren van seksuele intimidatie en online agressie. Praktisch: Sexting en andere digitale uitdagingen op woensdag 16 oktober om 20 uur in het stadhuis. Meer info: huiszoersel@olo.be, tel 03 20 06 73. (fh)

Thomas Smith komt tot de jaren van verstand

Fablab Factory in de hoofdbib

HOOGSTRATEN - Met zijn energieke publieksinteractie maakt comedian Thomas Smith al 18 jaar de podia onveilig. In zijn voorstelling “De jaren van verstand” neemt hij alledaagse zaken op de korrel en stelt hij hersenkronkels en gedragingen in vraag met de nodige hilariteit tot gevolg. Zoals gebruikelijk lijkt hij al improviserend in gesprek te gaan met mensen op de eerste rij. Daarbij koppelt hij sociale en spirituele beschouwingen vlotjes aan alledaagse gebeurtenissen en observaties. Luchtige zaken als twee cavia's maar evengoed maatschappelijke thema's als hongersnood, mensen met echte problemen, onze voedselketen en een piano… Praktisch: “De jaren van verstand”, comedy door Thomas Smith op vrijdag 4 oktober om 20.15 uur in GC Rabboenizaal Spijker. (fh)

HOOGSTRATEN - Wie in nieuwe technologie geïnteresseerd is of zelf graag nieuwe dingen creëert, komt op zaterdagvoormiddag 12 oktober helemaal aan zijn trekken in de hoofdbib. De mensen van Fablab Factory komen dan op bezoek en brengen hun STEAMachine mee, een gele vrachtwagen met daarin onder meer een lasercutter, 3D-printers, arduino's en een vinylsnijder. Kinderen (en volwassenen) kunnen zich zelfs op een giga gameboy uitleven. Je steekt bovendien vanalles op over fundels, digitale prentenboeken, en over de werking van CoderDojo. Tussen al die technologische inspanningen door, is er nog tijd voor een hapje en een drankje. Praktisch: Fablab@BiB op zaterdag 12 oktober van 9 tot 12 uur in de hoofdbib. Gratis. (fh)

40

- OKTOBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

www.demaand.be REDACTIE Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten tel. 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

OKRA-deur gaat open… HOOGSTRATEN - Op zondag 27 oktober nodigt OKRA Hoogstraten iedereen uit op hun ‘OKRA open deur’. Van 10 tot 18 uur kun je in zaal Pax aan een democratische prijs genieten van pannenkoeken eten of een Kempisch bordje.

Uiteraard is er ook volop informatie over de werking van OKRA. Zo is het steevast aangenaam om met de OKRAgroep te fietsen. (fh)

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 hoogstraten@demaand.be Meer: Marcel Adriaensen tel. 03 315 90 40 meer@demaand.be Meerle: Jan Fret tel. 03 315 88 54 meerle@demaand.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs tel. 03 315 73 64 meersel-dreef@demaand.be Minderhout: tel.0495 25 25 05 minderhout@demaand.be Wortel: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 wortel@demaand.be

SPORTNIEUWS: Rob brosens tel. 03 314 43 39 sport@demaand.be Niet alle beeldmateriaal wordt ons met auteursgegevens overgemaakt. Neem contact op met de redactie voor eventuele rechten.

SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Emilia Horsten Begijnhof 27 2320 Hoogstraten tel. 03 314 51 03 abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27 2320 Hoogstraten

Op de foto v.l.n.r.: Louis De Rue, Herman Schrauwen, .Jaak Aerts, Johny Broeckx, René Smouts, Louis Tilburgs, Rik Verhoeven, Jan Van Dun, Louis Bevers, Frans Tilburgs, Jos Jacobs, Fernand Hallewijn en Karel Snoeys.

Burn-out begint in de kleuterklas HOOGSTRATEN - Perfectionisme leidt vaak tot lichamelijke klachten, burn-outs, faalangst bij (kleine) kinderen en volwassenen. Meer dan reden om hier bij stil te staan in een gratis lezing door Marcel Hendrickx op dinsdag 22 oktober om 19.30 uur in de Rabboenizaal. De laatste jaren is er een grote maatschappelijke druk waardoor kinderen geen kind meer kunnen of mogen zijn. Ze krijgen steeds vaker een etiket opgeplakt (ASS, ADHD, ADD, HSP…)

aan de hand van talloze voorbeelden duidelijk dat wie lijdt aan (overdreven) perfectionisme of bevestigingsdrang zichzelf het leven uiterst moeilijk maakt en daar mentaal of lichamelijk ziek van wordt. De lezing, georganiseerd door praktijk Sphinx, is beslist verhelderend voor ouders, opvoeders, leerkrachten en voor ieder die zelf deze problemen ervaart en herkent. (fh)

Het blijkt dat kinderen daardoor al van in de kleuterklas faalangst ontwikkelen. Later blokkeren ze als leerling helemaal tijdens examens. Ook in het werkveld krijgen waardevolle medewerkers vaker een burn-out of depressie omdat ze alles te goed willen doen. Kortom, perfectionisme blijkt een desastreuse invloed te hebben op school, werk, relatie, gezin en hobby’s. Auteur Marcel Hendrickx maakt in zijn lezing DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2019 -

41


HOOGSTRATEN

Bevallen en geboren worden Daarvoor was er een kraaminrichting in het toenmalige gasthuis, het latere rusthuis. Ook de heemkring van Rijkevorsel en het Museum Vergane Glorie in Baarle-Hertog stelden voorwerpen ter beschikking.

Pisdoeken De 95-jarige Lisa Tax (95) bracht begin jaren vijftig vier kinderen ter wereld in het ‘moederhuis’ van Hoogstraten. De voorwerpen halen bij haar en de andere bewoners veel herinneringen op. Lisa demonstreert bij een pop hoe ze honderden ‘pisdoeken’ heeft vervangen.

HOOGSTRATEN - In een van de lokalen van het woonzorgcentrum worden de bewoners regelmatig geconfronteerd met voorwerpen uit hun jeugd… en dan halen ze samen herinneringen op. Dit keer vormen bevallen en geboren worden onderwerp van gesprek.

Eerder was er al een lokaal ingericht als café en als klaslokaal. Nu verzamelden medewerkers en vrijwilligers een aantal voorwerpen die te maken hadden met bevallingen en geboortes vroeger. De voorwerpen waren afkomstig uit het vroegere moederhuis Sint-Anna, waar vrouwen tussen 1957 en 1975 terecht konden om te bevallen.

De moeder van Annie Donckers (94) uit Meer was ‘baakster’, wat we nu vroedvrouw noemen. Ze heeft honderden kinderen op de wereld gezet. “Meestal alleen”, zegt Annie, “want de dokter kwam meestal te laat… maar wel op tijd om de rekening te brengen”, lacht Annie. Ze herkent veel van de voorwerpen in de kamer. Enkel een couveuse, een bedje met daaronder warmwaterkruiken had ze nooit gezien. ‘Bij thuisbevallingen werden in het bedje van te klein geboren kinderen warme stenen gelegd’, weet ze nog. Voor de bewoners zijn het boeiende uren, zeker wanneer ook vroedvrouwen die nog in het moederhuis werkten, komen vertellen over hoe het er aan toe ging in de tijd van toen. (fh)

De kleuren van de calvarie in het begijnhof tafereel aan de achterzijde van de begijnhofkerk. Nu is deze in een lichte effen tint geschilderd, maar men vermoedt dat het geheel ooit een veelkleurig tafereel was. In eerste instantie zoeken ze op een 30-tal plaatsen naar vroegere kleurstellingen. Op die plaatsen worden, op een oppervlakte van ongeveer 5 x 1 cm, de achtereenvolgende kleurlagen bloot gelegd. Het resultaat is hoopgevend. Op het beeld heeft men een vijftal varianten huidskleur aangetroffen.

Wandschildering Maar het meest hoopgevend zijn de sporen van een kleurrijk tafereel achter het kruis. Alles wijst erop dat men er sporen heeft gevonden van een wandschildering, wellicht een landschap van Golgotha.

HOOGSTRATEN - Carolien Goris en Joke Lagaert van de firma Patrimonium Research Con-

42

sulting (PRC) voeren in opdracht van het stadbestuur een kleuronderzoek uit op het calvarie-

- OKTOBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Eind september wordt er een fragment van 30 x 30 cm bloot gelegd. Daarna wordt er beslist of het bij een onderzoek blijft of dat men de calvarie terugbrengt in zijn oorspronkelijke kleuren. Men maakt van de gelegenheid ook gebruik om via een koolstof 10 onderzoek de precieze ouderdom van het Christusbeeld te bepalen. Wordt dus vervolgd. (fh)


HOOGSTRATEN

40 jaar Landelijke Kinderopvang

HOOGSTRATEN - Op zaterdag 7 september werden alle onthaalouders van Landelijke Kinderopvang Hoogstraten en Rijkevorsel uitgenodigd in De Bouwhoeve. Na een woordje door de regiomanager en de verantwoordelijken werden eerst enkele gepensioneerde onthaalmoeders in de bloemetjes zetten. Daarna begon deze feestdag met een uitgebreid ontbijt.

Daarna was het tijd voor actie: met een goed gevulde maag en aangepast schoeisel waagden de aanwezigen zich aan een partijtje boerengolf op de wei. Plezier verzekerd, al stak de regen daar even een stokje voor. Maar niet voor iedereen: sommige groepen gingen door tot het einde. Regen of geen regen! Na de prijsuitreiking werd er gezellig bijgebabbeld bij een tas koffie of thee of een lekkere pint.

Odette zorgt voor een viergeslacht

HOOGSTRATEN - De 92-jarige Rosa Mertens uit de Katelijnestraat in Hoogstraten is zeer blij met de geboorte van Odette Van Put, die meteen zorgt voor een

vrouwelijk viergeslacht in de familie. Grootmoeder Rita Bolckmans en Annelies Eelen, de moeder van de kleine Odette, zijn terecht al even trots. (fh)

De middag werd afgerond met een ijsje en alle onthaalouders ontvingen een welverdiend cadeau. Want het is dank zij hun warmte, enthousiasme en dagelijkse inzet om kinderen een fijne tijd in de opvang te bezorgen, dat de Landelijke Kinderopvang Hoogstraten-Rijkevorsel al 40 jaar lang prima werk kan leveren. (fh)

Zonder hoogtevrees

HOOGSTRATEN - Vrijdag 6 september. Van boven de bol hangt een Monumentenwachter, aannemer of controleur in de touwen om wat te doen? Toch alweer geen vallende stenen? Dat moet met de oplevering te maken hebben, toch? Lijkt ons alleszins makkelijker om doen wanneer de stellingen er nog stonden. (ep) DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2019 -

43


HOOGSTRATEN

Vrouwen maken het verschil HOOGSTRATEN - Vijf jaar geleden ging Hoogstraten een stedenband aan met Za-Kpota in Benin. Za-Kpota is net als Hoogstraten een landelijke gemeente en kent een heel jonge bevolking. Ook daar zijn vrouwen vaak “changemakers”. In een tentoonstelling ‘Vrouwen maken het verschil’ van 8 oktober tot 4 november in WZC Stede Akkers zet de dienst mondiale samenwerking daarom meisjes en vrouwen in de kijker. Het zijn immers vaak de vrouwen die het verschil maken in het gemeenschapsleven. Ze bouwen aan een duurzame, leefbare toekomst waarin iedereen een plaats krijgt. Ook 11.11.11 steekt ‘changemakers’ wereldwijd een hart onder de riem. De tentoonstelling is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van het WZC. (fh)

Vito maakt van diversiteit haar jaarthema HOOGSTRATEN - Op maandag 2 september kregen de Vito-leerlingen bij de start van het nieuwe schooljaar ook de kick-off van het jaarthema. Met “iedereen is van de wereld” wil de school een jaar lang werken rond diversiteit. Bij een gezamenlijke picknick van leerlingen en leerkrachten op de sportvelden maakten ze kennis met de schoolversie van de gelijknamige meezinger van The Scene. Die was door de werkgroep rond diversiteit ‘Belike’ herschreven om te passen binnen dit jaarthema. Vier muzikale leerkrachten brachten het lied: “Stop met schelden, stop met haat Kies wie je bent en wie je wil zijn Geel, zwart, bruin, blank, man of vrouw, wit of grijs Iedereen is gelijk, iets anders maak je ons niet wijs…

Vier leerkrachten brachten het aangepaste liedje van The Scene.

Een glaasje rood of wit, misschien? HOOGSTRATEN - De medewerkers van Oxfam Wereldwinkel organiseren op donderdag 24 oktober een wijndegustatie. Een ideale manier om het aanbod te ontdekken wanneer je op zoek gaat naar een eerlijk en kwaliteitsvol product. Kom dus gratis proeven op donderdag 24 oktober tussen 18 en 21 uur in de Wereldwinkel, Vrijheid 100. (fh)

44

- OKTOBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

In de loop van het jaar volgen nog activiteiten, onder meer een projectdag voor alle leerjaren, telkens met de nadruk op ‘iedereen is van de wereld’. (rob)

Het eerste blad waaraan je denkt!


HOOGSTRATEN

Wokken en drummen

IN MEMORIAM

HOOGSTRATEN - KVLV blijft actief. In de eerstvolgende weken staan er workshops wokken en drums fit op het programma.

Wokken

HOOGSTRATEN

Op donderdag 24 oktober is er om 19 uur in VTI Hotelschool Spijker een workshop ‘Wokken, lekker en snel’. Een wok is onmisbaar in de eigentijdse keuken om er snelle maar heerlijke gerechten mee klaar te maken met eindeloze variaties uit de klassieke of wereldkeuken. Info en inschrijven voor 17 oktober 2019 via kvlvhoogstraten@hotmail.com. Prijs: 13 euro voor KVLV leden, 16 euro voor niet leden

Drums Fit Drums Fit is een fitness-les voor alle leeftijden waarbij je op het ritme van de muziek pasjes uitoefent en intussen met drumsticks op een zitbal trommelt. Naarmate de les vordert, wordt de intensiteit en de snelheid van de oefeningen verhoogd. Deze fitnessles heeft plaats in de turnzaal van het Klein Seminarie (bereikbaar via de sportvelden achterzijde school) Je hoeft enkel een handdoek en eventueel een drankje mee te brengen. Voor de rest (zitbal, drumsticks en bassins) wordt gezorgd. Wel opletten voor de sportschoenen : geen zwarte zolen ! Er zijn workshops op woensdagavond 2, 9 en 16 oktober van 20 tot 21 uur. Prijs: 5 euro per avond voor KVLV leden, 8 euro per avond voor niet-leden. Inschrijven per avond is mogelijk via kvlvhoogstraten@hotmail.com. (fh)

Zie mij doen HOOGSTRATEN - KVLV en Gezinsbond Hoogstraten organiseren op donderdag 10 oktober om 20 uur in het auditorium van IKO Groenewoud de filmvoorstelling “Zie mij doen”. Deze film is een ingetogen, diep humaan portret van bewoners van Monnikenheide in prachtig zwart-wit. Die instelling biedt hulp en onderdak aan mensen met een verstandelijke beperking. Een jaar lang volgde documentairemaakster Klara Van Es er zes bewoners. Mensen met een verstandelijke beperking worden nog te vaak meewarig op straat nagestaard. “Daar zijn ze,” zo vertolkt bewoonster Jessica dit gevoel waar ze zich pijnlijk van bewust is. De documentaire biedt tegengewicht door expliciet de blikken tegemoet te treden. Niet voor niets dus dat de film de titel kreeg “Zie mij doen.” Johan Vermeeren is directeur van Monnikenheide. Hij geeft een korte inleiding voor de vertoning. Na de film is er een 'meet and greet' met enkele personages. Inschrijven bij een bestuurslid van KVLV of via: www.gezinsbondhoogstraten.be. (fh)

Jacques Roos werd geboren in Hoogstraten op 25 september 1946 en was gehuwd met Rita Van Loon met wie hij in 2018 hun gouden huwelijksjubileum vierde samen met de dochters Kathleen en Annick, schoonzoons Erik en Michel en de vier kleinkinderen. In 1990 trad Jacques toe tot de Sint-Jorisgilde van Hoogstraten. Steevast was hij er op de oefenavonden op donderdag van in het vroegste uur om zich te bekwamen in het boogschieten en… om op tijd te bed te kunnen gaan. Als chef-facteur stond hij immers voor dag en dauw op om de post goed gesorteerd en uitgedragen te krijgen. Heel veel veranderde er toen Jacques zich in 2003 (en in 2009 en 2015) koning schoot van de gilde. Als koning was hij in de eerste plaats verantwoordelijk voor de schutters, de wedstrijden en de schietstand. Als hij er zin in had, stelde Jacques zich ook op in de beruchte zestalschietingen binnen het Verbond van negen gilden. Zelf was hij een niet onaardig schutter, soms met hoogtes en laagtes maar enkele rozenprijzen kon hij toch verzilveren. Aan de toog in het café haalde hij herinneringen op aan de avonturen die hij beleefde op school in Namen en bij de Post. En zijn ludieke jaarverslaggeving aan de eigen gilde bij het groot teren, is wellicht nog niemand vergeten. Met het oog op zijn pensioen in 2004 kreeg hij heel wat ideeën over wat er allemaal van doen stond in de hof van de gilde. Er werden een nieuwe haag en leilinden geplant langs de schietbaan, er kwamen bloemen in de voortuin, wat later nog extra bomen rond het petanqueveld. De grote border naar achteren kreeg met de jaren een kleurrijker uitzicht door de regelmatige nieuwe aanplant van bloemen en struiken. Een tuinman had de gilde niet meer nodig. Jaren heeft Jacques de gildeleden behoed voor onderhoudswerk in de tuin. Daarnaast nam hij ook alle schilderwerken voor zijn rekening, zowel binnen als buiten. Tot voor kort, want op 30 augustus is hij thuis overleden. De gilde van Hoogstraten kan vandaag dan ook niet anders zeggen dan een welgemeende “Bedankt Jacques”! (ep)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2019 -

45


HOOGSTRATEN

Prachtige florale creaties brengen een massa volk op de been HOOGSTRATEN - Tijdens het weekend van 14, 15 en 16 september was het één groot feest in het centrum van Hoogstraten. Een stralende zon bracht vele duizenden bezoekers naar de twaalf florale creaties van elk van de drie ontwerpers: Tom De Houwer, Tania Huyghe en Jan De Ridder. Een 35ste en wellicht meest gefotografeerde installatie stond ook dit jaar in de Sint-Katharinakerk. Op de bleekweide van het begijnhof konden kinderen naar hartenlust spelen, ravotten en knutselen. De winkels waren geopend en er was muzikale animatie. Op zondag was de Vrijheid autovrij. “Net zoals Parijs, Madrid, Milaan, Helsinki, Kopenhagen en Brussel wil Hoogstraten je laten kennismaken met de voordelen van milieuvriendelijke mobiliteit”, lezen we in de persnota. (fh)

De verrijzenis een indrukwekkende installatie van Tom De Houwer in de Sint-Katharinakerk.

Een evenement als Hoogstraten in Groenten & Bloemen is maar mogelijk dankzij de inzet van meer dan honderd vrijwilligers

En de winnaar is Zoals er elk jaar was veel belangstelling is voor Hoogstraten in Groenten & Bloemen, zo reageerde u ook massaal op onze prijsvraag, waarmee u het boek over het werk van Tom De Houwer kon winnen. Een onschuldige hand zorgde ervoor dat het boek naar Maria Rommens, Werkhovensestraat 2 te Meer gaat. Voor anderen een troost: Tom De Houwer werkt aan een nieuw boek.

46

- OKTOBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Wijding gerestaureerde Sint-Katharinatoren door bisschop Boni Sint-Katharinakerk deze kerk is een ijkpunt ze staat als een Noordster boven onze Noorderkempen een kompas waarmee je steeds thuis geraakt een kerk waarvan er soms voetballen regenden ons Katrien toen je je kalksteen verloor, spanden we een ballerinarok rond je middel (ik hoop dat netkous met eiken balken ooit terug in de mode komen) Dokter Bibber-gewijs werden je klokken minutieus uit je lijf gelicht, gerestaureerd en zorgvuldig als een harttransplantatie teruggezet wanneer we terug je klokken hoorden wisten we dat het hart van de stad nooit was gestopt met kloppen en plots was je verdwenen ingepakt als een zonderling kerstcadeau dat bleef liggen wanneer de boom al is opgeruimd sta je daar plots met je kroon de zwarte ui die vanuit Achtelse wandelwegen schril contrasteert tegen een witte hemel ons Sint-Katharina het stenen kindje van een graaf en gravin maar de grootmoeder van ons allemaal Michiel Van Opstal © Davidsfonds Hoogstraten HOOGSTRATEN - Zondag 15 september werd de gerestaureerde toren van de Sint-Katharinakerk plechtig gewijd door bisschop Johan Boni bijgestaan door pastoor Bart Rombouts. De werken aan de toren en de beiaard werden geraamd op 4,5 miljoen euro en zouden 480 kalenderdagen duren. Maar omdat men meer baksteen en witte steen moest vervangen, duurde de klus drie maanden langer en zal ook de kostprijs oplopen. Nu is het wachten op de restauratie van het schip van de kerk. De kerk zelf gaat zeven jaar in de steigers en de kosten worden geraamd op 11 miljoen euro. Pas dan zal de ‘kathedraal van de Kempen’ in volle glorie hersteld zijn nadat ze 75 jaar geleden vernield werd door de Duitse troepen en met minderwaardige materialen was hersteld. (fh - foto’s Mia Uydens)

Na een toespraak door burgemeester Marc Van Aperen en een gebed door bisschop Johan Boni, bracht stadsdichter Michiel Van Opstal een ode aan de Hoogstraatse toren.

Vanop de ommegang heeft men een prachtig panoramisch zicht op de landschappen en gebouwen van de vier windstreken.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2019 -

47


BADKAMERRENOVATIE

Installatiebedrijf

VAN DEN BERG VERWARMING

SANITAIR

: ADRES NIEUW

83 1 g e w e ten Meers a r t s g oo 2322 H

EW EG

BR ED AS E

maak een afspraak in onze toonzaal met tal van badkameropstellingen

W

MEERLE MEER M EE RS

EG

van Advies tot Zalig genieten

OUT MINDERH ATEN HOOGSTR

Tel. 03 315 75 31 info@vdberg.be

www.vdberg.be VENTILATIE

ZONNE-ENERGIE

Doe d eg chec ratis k-u onlin p e

Uw adviseur voor kredieten & verzekeringen zowel voor particulieren als KMO’s bevoorrechte partner van

Van Huffel Verzekeringen Vrijheid 74 2320 Hoogstraten 03/314.46.10 vanhuffel@dvv.be www.van-huffel.be FSMA:14593 A


MAART 1969

NASCHRIFT Non, non, rien n’a changé Tout, tout a continué (Les Poppys) Bovenstaand pleidooi verscheen in de Gazet van Hoogstraten in 1969, dus precies 50 jaar geleden! Schrijver M.L. is Marcel Laurijssen, toenmalig secretaris van het Davidsfonds Hoogstraten en het gewest Noorderkempen. In die jaren was er in het culturele verenigingsleven veel aandacht voor het vormingswerk voor volwassenen. Het nauwkeurig uitgewerkt plan voor een Cultureel Centrum, ‘de zeer bekende architect’ (Braem) en een subsidie van 65% incluis, viel bij de toenmalige bestuurders, burgemeester Jos Van Aperen op kop, in dovemansoren. (lvr)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2019 -

49


MEER

Brassband Rosalia opent kermis met Foorfeest MEER - Meer Kermis vindt plaats op de eerste zondag van oktober, 6 oktober dit jaar dus. Bestuur en leden van Brassband Ste.-Rosalia zetten de kermis dit jaar opnieuw in met een ‘Foorfeest’. Zaterdag 5 oktober staat het lokaal Zaal voor Kunst en Volk vanaf 19.30 uur open voor de jongere en minder jonge kermis- en muziekliefhebbers. Die kunnen er terecht voor een heerlijk frisse pint of een Tongerlo van ’t vat. De brassband heeft gezorgd voor een top-muzikale omlijsting, met een streepje nostalgie. De Meerse deejay uit eigen rangen, Stanley Bunker, heeft een benijdenswaardige collectie

platen uit de sixties, seventies, eighties en nineties. Daaruit presenteert hij een selectie tijdens de Foorfeestavond. Stanley is bekend van zijn eigen programma Jukebox op Radio Valencia, donderdag van 18 tot 20 u. Bovendien is Stan(ley) een van de trouwste Rosalialeden. De plaatjes van Stanley Bunker worden afgewisseld met live-muziek van Copypaste. De band brengt pop en Nederlandstalige covers. Ambiance verzekerd dus. Iedereen is hartelijk welkom in Zaal voor Kunst en Volk, zaterdag 5 oktober, vanaf 19.30 uur. Inkom gratis. Zie ook Facebook: Brassband Ste.-Rosalia. (jav)

Pannenkoekenalarm! MEER- Op 1 november, Allerheiligen, nodigt de Sint Jorisgilde van Meer u uit om te komen smullen van de lekkerste pannenkoeken van de hele wereld, enfin….misschien lichtjes overdreven, maar toch zeker de lekkerste van Meer! Vanaf 10 uur gaan de pannen op het vuur, rond 17 uur beginnen de gildebroeders en -zusters aan de afwas.

zoals een aangename zetel voor de ouders, een comfortabele matras, een aangename speelruimte, een rustige time-outzone, …

Twee dikke pannenkoeken, een kop koffie en een vriendelijke bediening. Dit alles voor een zeer democratisch prijsje, dat is waar het om draait. De gezelligheid krijg je er zomaar gratis bij. Veel zotter hoeft het niet te worden! Goed voor de honger en bovendien steun je er een goed doel mee!

De pannenkoekenbak is intussen een mooie traditie geworden. Vorig jaar mochten de gilde, in samenwerking met de Hoge Gildenraad der Kempen, een mooie cheque overhandigen aan vzw ‘Hair in a box’. De Sint-Jorisgilde vindt het belangrijk om dit te doen. Het beschermen en beschutten van de zwakkeren was en is nog steeds één van de doelstellingen, destijds in opdracht van Graaf Antoon de Lalaing beschreven in de statuten (anno 1534). Wellicht dacht Antoon toen nog niet onmiddellijk aan pannenkoeken ....

Goed doel Dit jaar gaat de opbrengst van de pannenkoeken naar vzw ‘De kleine strijders’. Dat is een jong, Hoogstraats initiatief dat zich inzet voor een goede omkadering bij een ziekenhuisopname van een kind. Het kan gaan om simpele dingen

Tweedehandsbeurs kinderartikelen

Meer informatie over ‘De kleine strijders’ vind je op de www.dekleinestrijders.be.

Antoon

Afspraak op 1 november in de gildekamer, Donckstraat 8. (jav)

MEER - De Gezinsbond Meer organiseert op zondag 20 oktober een verkoop van tweedehands kinderkleding, baby- en kinderartikelen tot 16 jaar en speelgoed. Geïnteresseerde kopers kunnen terecht in Lagere School De Meerpaal, Terbeeksestraat 6, van 11 tot 12.30 uur voor goede kinderartikelen aan zachte prijzen. De te koop gestelde artikelen worden geschikt in diverse overzichtelijke standen. Gekochte artikelen worden enkel met cash geld afgerekend aan een centrale kassa. De toegang is gratis. Wie iets wil verkopen, kan zich inschrijven tot de lijsten vol zijn bij Saskia van Ostaaijen, Meerdorp 36 te Meer, tel. 03 315 00 62. Daar krijg je ook alle informatie en het reglement. Inschrijven kost 2,50 euro voor leden van de Gezinsbond en 4 euro voor niet-leden. Op de dag zelf hoef je de artikelen enkel zelf te brengen tussen 8.30 en 9.30 uur en op te halen tussen 14.30 en 15.00 uur. De organisatoren verzorgen de verkoop. (fh)

50

- OKTOBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEER

Een ‘Eendrachtig’ werkjaar MEER - Na de eigen Fanfarefeesten is het nieuwe werkjaar van fanfare De eendracht alweer ingezet. Traditioneel is er de optocht door het dorp bij het inzetten van de Meerse kermis, dit jaar op vrijdag 4 oktober. Op zaterdag 12 oktober sluiten de muzikanten de kermis ook muzikaal met een mars door het dorpscentrum. Wekelijks zijn er repetities om nieuwe muziekwerken in te oefenen en te herhalen. Begin oktober hervatten de lessen voor de opleiding tot muzikant of drummer. Jonge of minder jonge geïnteresseerden zijn welkom, aanmelden bij Luc Van Bladel tel. 03/315.75.71 of bij Peter Stes tel. 0496/180372.

Verbroederen De fanfare gaat geregeld in het jaar op verbroedering: zo is ze op zaterdag 26 oktober te gast bij de muzikanten van Koninklijke Harmonie Sint-Antonius te Oosthoven. Op zaterdag 21 september was De Eendracht zelf gastheer voor acht bevriende muziekverenigingen uit de regio in de ref-

ter van de lagere school tijdens de Fanfarefeesten. Zowel de namiddag- als de avondconcerten werden erg gewaardeerd door het talrijk opgekomen

‘t Heidebloempje brengt ‘Met het mes op tafel’

publiek. Het programma van alle verenigingen was licht en erg toepasbaar voor een muziekfestival. (fh)

Een viergeslacht bij de familie Renders

MEER - De toneelkring ‘t Heidebloempje brengt in november een tragikomedie op de planken. Het verhaal speelt zich af in een klein bruin dorpscafé in de Noorderkempen. Behalve tijdens de jaarlijkse volksspelen met de kermis, komen er dagelijks maar een paar vaste klanten over de vloer. Alles gaat er zijn normale gangetje, tot er op een dag iets onwaarschijnlijks gebeurt en het leven in het café volledig op zijn kop gezet wordt. Het taalgebruik is soms behoorlijk hard. Maar enkel op deze manier kan het echte leven in een café realistisch weergegeven worden. Vandaar ook dat kinderen onder de 12 jaar niet toegelaten zijn op de voorstellingen. Die vinden plaats in Zaal Voor Kunst en Volk, Meerseweg 3 in Meer, op 8, 9, 15 en 16 november, deuren open 19 uur, aanvang toneel 20 uur.

MEER - Fon Renders werd geboren op 9 juli 2019. Fon maakt een viergeslacht vol met zijn 27-jarige papa Rob, de 60-jarige Jos en de 86-jarige Rik Renders. (jav)

Het eerste blad waaraan je denkt! Tickets kosten 8 euro en zijn online te boeken via www.theidebloempje.be of telefonisch via Stan en Emelie Strybos tussen 19 en 20 uur op het nummer 0474 18 34 22 of 03 315 83 44. Boeken kan vanaf 1 oktober 2019. (jav) DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2019 -

51


MEERLE

Jan Stoffels en Hilda Martens vieren goud dikwijls even langs kant zetten om een half uur een dutje te doen. Anders zou hij rijdend in slaap gevallen zijn. Het paar kreeg twee kinderen: Frank in 1970 en Miranda in 1973.

Versnijderij De zaak werd gaandeweg gemoderniseerd en uitgebreid. Ondertussen brachten ze ook op zaterdag hun waar aan de man op de markt in Schoten. Eerst met een tentje en een primitieve brander met butagas voor het braden van de kippen, later in een goed uitgeruste marktwagen. In 2013 werden ze daar feestelijk uitgewuifd door de organisatoren en door vele trouwe klanten, van wie er ook vandaag nog over de vloer komen.

MEERLE - Het gebuurte Centrum had wreed zijn best gedaan: een mooie feestboog voor het huis van de jubilarissen, nog een aan de kerk, de straat mooi gepaleerd met versierde dennen én een - op vraag van de feestelingen niet gemotoriseerde - stoet. Maar met veel fantasie en de fanfare op kop natuurlijk. Jan en Hilda zijn dan ook niet weg te denken uit dat gebuurte. Ze zijn geboren en getogen Meerlenaars. Sedert ze een halve eeuw geleden in het bootje stapten wonen ze er in hetzelfde huis en hebben ze er hun kippenslachterij en poelierwinkel uitgebaat.

machine om de eieren te sorteren. Hilda zag het levenslicht in Meerledorp, tegenover de Wissel. Ze kon goed leren en ging op internaat naar het Kardinaal Van Roey-instituut in Vorselaar. Ze studeerde er secretariaat-talen.

Vonk

Jan kwam in 1943 ter wereld in het huis waar hij nu nog altijd woont. Al snel moest hij vader helpen bij ophalen van kippen. Per fiets. Vader Stoffels was immers invalide geworden door een ongeval en was van lieverlee begonnen met de verkoop van eieren en het slachten en verkopen van kippen. Allemaal nog handwerk en hulp was dus welkom.

Tijdens een bal op de kermis van Ulicoten, 55 jaar terug, sloeg de vonk met Jan over. Na 5 jaar verkering stapten ze op 16 augustus 1969 in het bootje. Het was wreed slecht weer toen, ze moesten onder de paraplu naar het Raadhuis. Hilda is meteen thuis bij Jan ingetrokken en gelijk ingeschakeld in de groeiende zaak. Haar kunde als secretaresse en boekhouder kwam goed van pas, want dra kwam daar de BTW aan. Een hele aanpassing voor een zelfstandige van toen. Ondertussen was er ook een camionette gekocht om kippen en eieren te vervoeren naar winkeliers. En zondags diende die als luxe-voituur!

Tijdens een jaar op leercontract bij een poelier in Antwerpen leerde hij de stiel. Toen kwam hij definitief bij vader werken en begon de eerste mechanisering: eerst een plukmachine en een

Het was hard werken, lange dagen, 6 dagen per week. Tijdens de feestdagen zelf 7 op 7. De nachtrust was dikwijls beperkt tot twee, drie uurtjes. Op toer moest Jan dan zijn camionette

Kippen

In 2014 was het uit met het slachten, men kreeg geen vergunning meer. De zaak werd omgevormd tot een versnijderij en een uitgebreide winkel. Frank bekommert zich over de versnijderij, Miranda runt de winkel. Uiteraard in goede samenwerking, want ze zijn voor een groot deel van mekaar afhankelijk. Jan is toen met pensioen gegaan en gestopt met werken. Hij schilt de patatten, heeft meer tijd voor zijn reeën. En natuurlijk voor KFC Meerle, waar hij geen enkele wedstrijd van mist. Thuis én uit! Hilda bekommert zich nog steeds over ‘de boeken’ en heeft weinig tijd voor hobby’s. “Ik zou niet weten wat,” zegt ze, “als ge er nooit tijd voor gehad hebt. Maar ik doe het graag, dus is het geen opdracht.” Natuurlijk zijn er de kleinkinderen Dante, Esmee, Aagje en Stijn die dagelijks over de vloer komen.

Graag gezien Ze zijn vast van plan nog in hun huis te blijven wonen: Jan wil er voor geen geld weg. Als Hilda soms oppert dat een appartement toch misschien wel gemakkelijk zou zijn, is zijn antwoord steevast: ‘Dan zal je er alleen moeten gaan wonen’. Heel de buurt hoopt dat ze rustig blijven waar ze nu zijn. Ze zijn er graag gezien. Met een fijn feest werd dat op de jubilee op passende wijze gevierd. Met lekker eten en drinken! Ook van ons proficiat Hilda en Jan! (jaf)

Opening wandelpad Smisselbergen MEERLE - Het heeft even geduurd maar Natuurpunt heeft er voor gezorgd dat Smisselbergen nu is aangesloten op het wandelpad door Den Rooy. Om dit wandelparcours officieel in te huldigen zijn er op zondag 13 oktober tal van activiteiten. Later dit najaar zijn er stevige beheerswerken gepland. Natuurpunt Markvallei kocht in 2015 natuurgebied Den Rooy, twee jaar later ook een deel van

52

het aangrenzende Smisselbergen. Zo ontstond een aaneengesloten natuurgebied van 77 ha. Een groep van vijfentwintig vrijwilligers steekt hier elke week de handen uit de mouwen en vele wandelaars genieten van het wandelpad in Den Rooy. Uiteraard gaat de natuur er op vooruit. Samen met de Provincie Antwerpen bracht de vereniging enkele authentieke landschapselementen terug. De oude naambarelen van Den

- OKTOBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Rooy en Smisselbergen werden hersteld. Vroeger markeerden ze de toen ontoegankelijke bosgebieden van de landadel.

Programma Het grote publiek is op zondag 13 oktober welkom tussen 13 en 16.30 uur. Er zijn verschillende geleide wandelingen in het natuurgebied Smisselbergen. Verder is er kinderanimatie, een


MEERLE streekmarkt met streekproducten en heerlijke pannenkoeken, er staat ook een speciale erfgoedwandeling op het programma. Bij de infostand van Natuurpunt kom je alles te weten over natuur, de vereniging en de plaatselijke werking in Markvallei. Uiteraard kan je hier ook lid worden. Er is een speciale fietsparking. Fietsers worden bovendien getrakteerd op een pannenkoek uit het vuistje. Wie toch met de wagen komt, houdt er best rekening mee dat er éénrichtingsverkeer werd ingesteld. Parkeren doe je dan langs de Lage Rooy.

Najaar Dit najaar zijn er overigens stevige beheerswerken in het gebied. Smisselbergen en Den Rooyvormen 80 ha bossen. Een groot deel daarvan bevat rododendron en andere exoten. In vergelijking met een loofbos met veel variatie heeft het gebied hierdoor voor veel dieren en planten minder te bieden, ondanks de redelijk grote oppervlakte. Een grotere variatie aan plantensoorten zorgt voor een grotere variatie aan diersoorten. Daar wil Natuurpunt iets aan doen. Door ook wat meer zonlicht en warmte in het bos toe te laten, worden nectarstruiken zoals spork interessanter voor insecten. Op termijn is het de bedoeling om Smisselbergen daarom te laten ontwikkelen naar een gevarieerd inheems bos met open plekken en bosranden. Ook grove dennen krijgen daarbinnen een plaats, maar minder dominant dan ze vandaag zijn. Regelmatig verwijderen vrijwilligers er al exoten. Nu zal men met grote middelen deze exoten uit de bossen halen. De ingrepen zullen een grotere impact hebben omdat er ook bosranden en open plekken worden aangelegd.

In 2016 werd het wandelpad in natuurgebied Den Rooy officieel geopend. Op 13 oktober staat de opening van het wandelpad door Smisselbergen geprogrammeerd. Als de exoten verwijderd zijn, kan het bos spontaan ontwikkelen naar een natuurlijk bos met dynamiek door een windval of natuurlijke grazers. Deze elementen ontbreken hier grotendeels, de aanleg van een slingerend netwerk van open plekken en bosranden imiteert dit om het beoogde effect te creëren.

Door het plaggen zal de grens tussen bos en heide wat vervagen, want veel heidesoorten kunnen niet zonder bos en omgekeerd. Op die manier kunnen we de potenties van het gebied voor planten en dieren maximaal benutten en wordt er bovendien ook een aantrekkelijk landschap voor de wandelende passanten gecreëerd.

Plaggen

Na de aankoop van Den Rooy en Smisselbergen heeft Natuurpunt onmiddellijk geïnvesteerd in openstelling. Door de werkzaamheden is het niet misschien altijd even aangenaam wandelen in het bos. Daarvoor hoopt men op het begrip van de bezoeker en diens vertrouwen dat de natuur erop vooruit gaat. Want uiteindelijk is dat het doel van de beheerswerken.

De open plekken ontstaan door bijkomend te plaggen. Bestaande open plekken worden uitgebreid door kappen en plaggen. De bosranden worden op een gelijkaardige manier langs de wegen aangelegd en bestaan uit opgaande struikmantels en heidezomen. Deze variatie is gunstig voor de dieren omdat er bijvoorbeeld in een nectarrijke bosrand meer te eten valt dan in een donker bos.

Info: Stijn Leestmans stijn.leestmans@gmail.com - 0479932112. (ao)

Meerle Kermis is een echt volksfeest MEERLE - De kermis blijft in het dorpsleven toch een familiegebeurtenis bij uitstek. De weervrouwen en -mannen zaten er gelukkig een beetje naast. De voorspelde buien bleven alvast op de zondag uit; integendeel, er was een lekker zonnetje. Paraplu’s en jassen waren niet nodig. En dus kwamen de Meerlenaren, ook zij die al lang naar elders verkast zijn, weer met velen over de kermis lopen. Terwijl de kinderen - dikwijls met de centen van de grootouders de paardjesmolen laten draaien en eendjes vissen - praten de mensen bij. En daarna wordt er een pintje gedronken aan de cafés. Daar is het ’s avonds muziek à volonté en zijn het veelal de bewoners die het langst blijven hangen. En, niet onbelangrijk, KFC Meerle won op kermiszaterdag zijn match tegen Wijnegem met 3-0. De tap liep tot in de late uurtjes! En zo was Mjeel kermis ook dit jaar weer een echt volksfeest. (jaf)

Het was gezellig drummen tussen de kermiskramen. DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2019 -

53


Volg online

• www.demaand.be • facebook.com/DeHoogstraatseMaand/ • twitter.com/de_maand

Mac Ryan

Borduuratelier

Borduurwerk voor bedrijven en particulieren

BEZOEK ONZE TOONZAAL JE VIND T E R OO K EEN IDE AA GESCHE L NK

Minderhoutdorp 66 2322 Minderhout Tel 03 314 40 46 info@macryan.be OPENINGSTIJDEN ma10.00 – 18.00 u di10.00 – 17.00 u wo10.00 – 18.00 u do10.00 – 18.00 u vr10.00 – 18.00 u za10.00 – 12.00 u zo - gesloten

www.macryan.be

UW PARTNER VOOR ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN AAN UW CITROËN EN PEUGEOT Contacteer ons: Sint-Lenaartseweg 32 - 2320 Hoogstraten - Tel. 03 340 40 50 info@cp-hoogstraten.be - www.cp-hoogstraten.be


MEERLE

Dameskoor Marcanto in Sint-Salvatorkerk MEERLE - Vzw Halte Merlet haalt op 25 oktober Marcanto voor een optreden naar de SintSalvatorkerk in Meerle. Dit dameskoor timmert sinds begin 2004 flink aan de muzikale weg met een 35-tal super enthousiaste meiden, madammen, mama's en oma's. Zij verwierven ondertussen een flinke reputatie. Jaarlijks treedt Marcanto op in verschillende settings zoals een aperitief-, kerst- of avondvullend concert. Soms gebeurt dat in samenwerking met een ander koor of orkest. Zo traden ze afgelopen seizoen nog op met het mannenkoor ZWK uit Antwerpen en geven ze in december een concert in samenwerking met de fanfare Sint Catharina uit Hoogstraten. Verder luistert het geregeld een eucharistieviering op in de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten en vormt het de Gloria-groep in de Heilig-Bloedprocessie. Op 25 oktober zijn ze op uitnodiging van Halte Merlet te gast in Meerle. Marcanto zingt vooral meerstemmige liederen van het lichte genre (pop, folk, musical, ...) onder leiding van dirigente Anke Seeuws en begeleid door Annemie Ooms op de piano. Regelmatig vragen ze ook andere muzikanten bij.

Aanvang om 20 uur. Inkom voor leden €5 niet leden €7.5. Inschrijven kan op gsm: 0497918766 van Lies van Aelst of via mail naar haltemerlet@hotmail.com. Je kan het bedrag ook storten op BE71731026344969, met vermelding van je naam en het aantal gewenste tickets.

De Sint Salvatorkerk staat bekend om haar uitstekende akoestiek waar een koor als Marcanto zeer tot zijn recht zal komen. Niet te missen dus! (jaf)

Tweedehandsbeurs Gezinsbond MEERLE - Ben je zwanger, mama of papa, oma of opa, onthaalouder, juf of een speelgoedfreak..? Op de jaarlijkse tweedehandsbeurs van de Gezinsbond zondag 10 november in de Parochiezaal ‘Ons Thuis’ vind je betaalbare tweedehands babyuitzet artikelen, kinderkleding tot 14 jaar en speelgoed. Voor de beste koopjes, kom op tijd! De deuren gaan open om 13 uur en sluiten om 14.30 uur. De inkom is gratis. Ook nietleden van de Gezinsbond zijn van harte welkom.

Wil je graag je spulletjes verkopen, maar zie je er tegen op om met de kopers te onderhandelen over de prijs of om een hele middag achter een tafel te staan, dan is deze beurs wat jij zoekt! Het enige wat jij moet doen is een verkooplijst aanschaffen, je spullen voorzien van de prijs en zondag 10 november in de ochtend naar de zaal brengen. De vrijwilligers van de Gezinsbond nemen alles van je in ontvangst en organiseren de verkoop. Na de beurs kom jij de niet-ver-

kochte spullen weer ophalen en krijg je meteen de opbrengst van alles wat verkocht is. Makkelijker kan niet! Voor deelnamelijsten en info kan je terecht bij An Aerts tel. 03 295 33 09 of Kalinka Gladinez tel. 03 315 09 99. Kijk ook eens op www.gezinsbondmeerle.be. (jaf)

Vakantiehoedjes in de Klimtoren? MEERLE – Ook in De Klimtoren is het schooljaar weer begonnen. De leerlingen mochten voor het binnenkomen op een trampoline springen.

Zij sprongen zo het nieuwe schooljaar in. Maar… de juffen bleken nog volop in vakantiemodus en vertelden aan de leerlingen dat ze te vroeg naar school gekomen waren!

De juffen hadden niet door dat het schooljaar weer van start ging en hadden hun vakantiehoedje nog op.

Toen de eerste bel ging, vroeg de directeur (juf Annelise) zich af waar alle juffen bleven. Natuurlijk wisten de leerlingen te vertellen dat de juffen nog vakantie aan het houden waren. Daar kon de directeur niet mee lachen... Gelukkig werd een en ander al spoedig duidelijk voor alle betrokkenen, zodat het schooljaar echt uit de startblokken kon. (jaf)

Via een trampoline wipten de leerlingen het nieuwe schooljaar in.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2019 -

55


MEERSEL-DREEF

Bewoners ontevreden over uitvoering werken en communicatie

Het stof in de Markweg is nog niet gaan liggen… Groot was dan ook de verwondering toen er doodleuk bij de resterende huizen één week later opnieuw werd begonnen met het uitbreken en vermalen ter plaatse, met eenzelfde verschrikkelijke stofwolk tot gevolg. Aanpalende eigenaars hebben door hun protest tot tweemaal toe de werken laten stilleggen, na contact met de stedelijke administratie, schepen van openbare werken en zelfs de burgemeester. Uiteindelijk was de firma Gots verplicht haar materiaal te verplaatsen om 400 meter verder de vermaling te laten plaatsvinden zonder nadelige gevolgen voor de huizen en de tuinen. Hoe dit opnieuw kon gebeuren, is een raadsel. Gemakzucht van verantwoordelijken en/of uitvoerders van deze werken ? Een verduidelijking door de werfleider hierover bleef uit. Dit had beslist anders gekund.

Communicatie MEERSEL-DREEF - De heraanleg van de Markweg heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, of moeten we beter zeggen het heeft nogal wat stof doen opwaaien. Het uitbreken van de betonbaan en de vermaling van het beton hebben een ongewoon grote stofontwikkeling meegebracht. De bewoners pikten dat niet langer en hebben de werken zelfs laten stilleggen. De afbraakfirma Gots vond het blijkbaar niet meer dan normaal dat het uitgebroken beton ter plaatse vermalen werd, waardoor de woning Markweg 2 volledig onder het cementstof kwam te liggen, alsook alle beplantingen in de siertuin en de kweekplanten op de aanpalende akkers. RTV Kempen maakte er zelfs een reportage over die aan duidelijkheid niets te wensen overliet. Eigenaars hebben hun verzekeringsmaatschappij ingeschakeld, want naast de onmiddellijke

zichtbare schade, is er ook de niet-onmiddellijke zichtbare schade. Wordt vervolgd.

Bewoners De overige bewoners wilden dit niet lijdzaam over zich heen laten komen. Het uitbreken van de betonweg werd even verhinderd door inderhaast geparkeerde auto’s. Roos Groep NV beweerde daarna via een email aan alle belanghebbenden dat het ontstane ongemak op de werf geenszins de intentie was geweest. De werfleider zou ter plaatse de situatie bekijken en de nodige maatregelen treffen. Na intern overleg zou beslist zijn om ter hoogte van de woningen het beton niet meer in de weg zelf te breken, het materiaal op te laden en elders te breken.

Dreefse Trappers naar de Veluwe MEERSEL-DREEF - Leden van de Dreefse Trappers hielden begin september hun jaarlijkse fietsweekend. Dit jaar ging het op donderdag 5 september naar Leusden (Nederland) nabij Amersfoort. Vrijdag en zaterdag werden plaatselijke fietstochten gehouden, met o.a. een bijzondere mooie tocht naar de Posbank in natuurpark de Veluwe. Een ontmoeting met een kudde everzwijnen met biggen, een edelhert en verschillende ooievaars ontbraken niet. ’s Zondags fietsten de moedigsten ook terug naar Meersel-Dreef. Een totale afstand van bijna 500 km was dat, toch niet niks. Slechts drie platte banden en een klein regenbuitje maakten dat de Trappers heus niet mochten klagen over de omstandigheden. (JJ)

56

- OKTOBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Ook de ophaling van afvalcontainers liet te wensen over. De IOK deelde hierover mee dat er afspraken zijn tussen de gemeente en de aannemer. Tijdens de periode van de werken zou de aannemer de containers uitdragen voor ophaling. De aannemer blijkt ook hier in gebreke te zijn geweest. De communicatie naar de Markwegbewoners is m.i. ruim onvoldoende, hoewel de emailadressen van de bewoner gekend zijn. De geplande voorafgaandelijke werfvergadering, werd (met instemming van de gemeente?) zelfs niet gehouden omdat het toch maar ging om vijf huizen… Fraai en correct is dit allemaal niet. Het komt er uiteindelijk op neer dat je als bewoner beter thuis kan zijn als er zulke ingrijpende straatwerken voor je deur worden uitgevoerd. (Markwegbewoner (JJ)


MEERSEL-DREEF

MC Op Dreef op reis MEERSEL-DREEF - Twaalf leden van MC Op Dreef, onder leiding van herbergier Bud Eekels van het gelijknamige café, trokken op 28 augustus naar het zuiden van Frankrijk. Ritten van 215 tot 370 km door de verschillende gebergten en

Franciscus herdacht over vele cols, met adembenemende uitzichten, waren het resultaat. Gelukkig allemaal met een veilig verloop en een behouden thuiskomst op 6 september. (JJ)

Doorstart voor KLJ MEERSEL-DREEF - De KLJ heeft het moeilijk bij haar werking. Het ledenaantal zakt waardoor alle activiteiten en organisaties op de helling komen te staan. Uiteindelijk heeft de leiding beslist om hulp in te roepen van de Dreveniers en hierop kwam gelukkig massaal reactie. Het leeft bij een groot deel van de (Belgische) Dreveniers dat de KLJ niet zonder slag of stoot mag verloren gaan. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In totaal stelden 16 mensen zich kandidaat om de georganiseerde activiteiten mee te ondersteunen, en verder 4 mensen voor administratie, 18

mensen voor evenementen, 10 mensen voor het onderhoud, en uiteindelijk 6 mensen voor alles wat zich aandient. De voorlopige bedoeling is om maandelijks één activiteit voor alle leden gezamenlijk te houden. Op deze manier kan de leiding zich op haar kernactiviteit focussen, met name jeugdactiviteiten allerhande, en kunnen bepaalde taken in handen van vrijwilligers gegeven worden. (JJ)

Omdat sedert een tijdje ook de pastorale eenheid Hoogstraten-Rijkevorsel Franciscus als patroonheilige heeft, wil men dit in nog ruimere kring vieren dan andere jaren. Na de viering is er een eenvoudige receptie met deugddoende ontmoetingen. Graag aanmelden bij de Minderbroeders Kapucijnen, Dreef 38, tel. 03 315.70.30 of email kenny.brack1@gmail.com. (JJ)

Fietsacrobatie?

Je bent van de Dreef als je weet… MEERSEL-DREEF - Deze facebookpagina is op Meersel-Dreef en aangelanden wel gekend. Leuk is dat er nu gedurende 30 dagen lang telkens een foto geplaatst wordt uit de oude doos. Deze foto’s zijn ter beschikking gesteld van Eugeen Bogers, visuele verhalenverteller, die het reilen en het zeilen van het dorp nauwgezet bijhoudt. Eugeen is, zoals men dat placht te zeg-

MEERSEL-DREEF - De Minderbroeders-kapucijnen nodigen iedereen uit om naar de Transitusviering van Franciscus van Assisi te komen op donderdag 3 oktober a.s. om 19.30 uur in de kloosterkerk. Wereldwijd wordt op die dag zijn overgang (Transitus) van het ‘aardse leven’ naar het ‘hemelse leven’ herdacht en gevierd.

gen, een wandelende encyclopedie. Telkens wordt er door geïnteresseerden gegokt op en/of geraden naar de mogelijke namen, plaatsen en festiviteiten op de foto’s. Neem een kijkje op de pagina ‘Je bent van de Dreef als je weet’ en misschien weet jij ook wel ’t een en ’t ander van de gepubliceerde foto’s. (JJ)

MEERSEL-DREEF - De toegang tot het fietspad aan de overkant van de school ’t Dreefke is verbeterd door een gedeeltelijke verharding van de ondergrond en door de schildering van een fiets op de rijweg. De geschilderde fiets is evenwel op zijn kop terecht gekomen. Maar éénmaal geschilderd, blijft geschilderd. Volgende keer minder fietsacrobatie, zullen we maar zeggen. (JJ)

Groente en fruit van eigen bodem MEERSEL-DREEF - De leden van de KVLV, je weet wel ‘Vrouwen met vaart’, organiseren in het laatste weekend van september groente- en fruitdagen met als thema “van eigen bodem”. Dit heeft plaats in zaal De Zevenster op zaterdag 28 september van 13 tot 17 uur en op zondag 29 september van 9 tot 17 uur. U ben allen van harte welkom. (JJ) DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2019 -

57


MEERSEL-DREEF

MINDERHOUT

Relieken van H. Bernadette komen naar Dreef

Feesten voor het goede doel

MEERSEL-DREEF - Volgend jaar op 7 mei om 14 uur gaat een deel van de diocescane mei-bedevaart van het bisdom Antwerpen door in Meersel-Dreef. Bisschop Johan Bonny nodigt iedereen daartoe uit en zal ook zelf voorgaan in de viering. Heel bijzonder is dat de relieken van de heilige Bernadette van Lourdes (Frankrijk) voor deze gelegenheid naar hier overkomen om vereerd te worden. Bernadette Soubirous is diegene die de verschijningen zag van Maria te Lourdes. Die relieken zijn er al op 6 mei en daarom zal er nog een avondviering gehouden worden om de werkende mensen de gelegenheid te geven om erbij aanwezig te zijn. Op dinsdag 22 oktober van 20 tot 22 uur is er alvast een startavond voor alle belanghebbenden in het Pater Piozaaltje (tussen de cafetaria - Dreef 42 en de kerk) te Meersel-Dreef. U bent van uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. (KB/JJ)

MINDERHOUT

Kapellekenswandeling en zoektocht MINDERHOUT - De Kapellekenswandeling staat garant voor een mooie wandelingen in een fraaie omgeving. Op 10 november zal dat niet anders zijn.

De Kuipfeesten nieuwe stijl, geconcentreerd op één dag, kenden een groot succes. ’s Avonds telde men meer dan 400 feestvierders die genoten van elkaars gezelschap en van het optreden van de drie ‘Enchanté’ zussen. MINDERHOUT - Niets dan tevreden gezichten in de Hinneboomstraat 15 te Hoogstraten waar ‘De Vrolijke ruitertjes’, een rijvereniging met speciale aandacht voor kinderen met een beperking, gevestigd is. Dankzij het succes van de Kuipfeesten op 15 augustus konden de organisatoren hen een opstap schenken waarmee die kinderen gemakkelijker op een paard kunnen. De opstap is speciaal voor hen ontworpen en voldoende breed zodat er plaats is voor één of twee begeleiders indien de kinderen die hulp nodig hebben. ‘De Vrolijke ruitertjes’ werd in 2000 opgericht door Frank Fockaert en zijn vrouw Monique Baljon. De vzw telt een 35-tal leden waaronder een aantal mensen met een beperking. Op zondag komt men samen om in een groep met valide en andersvalide jongeren paard te rijden. Het is een bewuste keuze om de integratie van jongeren met een beperking te bevorderen. Meer zelfs, tijdens hun clubkampioenschap eindigde één van de kinderen met een beperking op een eervolle vijfde plaats. En dat op een paard dat gesponsord werd door Meetria, de Meerse triatlon. Tijdens de week staan de elf paarden van de vzw klaar om kinderen uit het bijzonder onderwijs te ontvangen. (fh)

Er zijn diverse wandelingen uitgestippeld: 5 km (toegankelijk voor rolstoelgebruikers en buggy’s), 10,15 en 20 km. Ieder traject is bewegwijzerd en de wandelaars ontdekken tijdens hun tocht meerdere onbekende en verborgen natuurplekjes in Minderhout en Castelré. De deelnemers kunnen vrij vertrekken tussen 8 en 15 uur aan ’t Markenhof.

Wandelzoektocht Om de wandeling aantrekkelijk te maken voor kinderen, stelde de KWB ook een wandelzoektocht voor de kinderen op bij het traject van de 5 km. Zoeken primeert. Er zijn geen prijsjes aan verbonden, maar de deelname wordt beloond met een gratis pannenkoek. Deze Kapellekenswandeling en wandelzoektocht hebben plaats op zondag 10 november 2019. Vertrekken kan tussen 8 en 15 uur aan ’t Markenhof. Deelnemen aan deze organisatie van KWB Minderhout is gratis voor kinderen tot en met 12 jaar. KWB leden betalen 1,20 euro, niet leden 1,50 euro. (fh)

58

- OKTOBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Voor Frank Fockaert en Monique Baljon (links) van De Vrolijke ruitertjes is de opstap voor andersvalide kinderen een gedroomd geschenk.


MINDERHOUT

80-jarige Jef Geerts fietst uurrecord dat dat ook het geval was voor Jef, wat mijn respect alleen nog maar groter maakt. We zijn heel tevreden over hoe alles is verlopen en wie weet staan we hier binnenkort met een 30-, 40- of 50jarig lid van de club voor een gelijkaardige uitdaging. We hebben er in elk geval de ervaring voor nu.” En zoals het voor een kampioen hoort, werd er nog een flink feestje georganiseerd. Eerst naast de wielerbaan in Gent en later in het clublokaal van de Hoogstraatse Wielertoeristen, Café De Rijkswacht in Hoogstraten. Ook schepen van Sport Arnold Wittenberg was fier. “Dit is een bijzondere sterke prestatie van Jef. Hij zet hiermee Hoogstraten op de kaart. Het was spannend van begin tot het einde. Het vertrek is niet evident, omdat je vertrekt zonder versnellingen. De laatste 15 minuten zag je dat hij echt op karakter aan het fietsen was. Hier

Microbe

Jef Geerts vestigde in Gent een nieuw werelduurrecord. MINDERHOUT - Vier jaar geleden in DHM 358 spraken we met de ‘Krasse Knarren’ van HWT, de Hoogstraatse Wielertoeristen. Naast Jos Jochems, Frans Snyers en Jos Jacobs zat Jef Geerts mee aan de gesprekstafel. Deze dynamische 80-jarige Minderhoutenaar verbrak op donderdagavond 5 september op de wielerpiste van het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent het wieleruurrecord met meer dan 2,5 km/u. Hij stelde het scherp op 33,750 km. Jef zei achteraf: “Ik heb er eigenlijk nooit aan getwijfeld dat de poging zou lukken,” zei hij daarover, “maar het zit niet in mijn aard om daarover vooraf op te scheppen.”

135 rondjes Dit uurrecord heeft een wat merkwaardige geschiedenis. Op 27 juni 2018 publiceerden een aantal kranten dat de West-Vlaamse Achille Margo daags voordien op de wielerpiste van Roubaix het record op 27,400 km had gebracht. Dit werd echter niet gehomologeerd door de UCI. Een jaar later deed de 80-plusser de poging over en dit keer werd het record wel gehomologeerd door de UCI. Hij klokte af op 31,186 km. Jef Geerts deed nu dus liefst 2,5 km/u beter. Het nieuwe record staat op 33,750 km, goed voor 135 rondjes op de Gentse wielerpiste. De vorige recordhouder kwam speciaal over om Jef kreeg te feliciteren. Het plan om het uurrecord te verbreken ontstond een jaar geleden. Al snel verzamelde een aantal vrienden van de Hoogstraatse Wielertoeristen zich in een groepje dat de praktische organisatie op zich wou nemen. Dopingcontrole, deurwaarder, UCI-homologatie, trainingssessies, perscontacten, … alles werd in orde gebracht. Toen fietsenfabrikant Ridley ook een pistefiets ter be-

schikking stelde, kon het rekenen beginnen en werden de trainingen op de piste gepland.

Scepsis Jef: “Toen ik voor het eerst over mijn plan sprak, was er nogal wat scepsis. Ikzelf was echter vrij zeker van mijn stuk en kijk, het is me gelukt. Maar het was wel zwaar. Ik mocht geen snelheidsmetertje op mijn fiets monteren, dat maakte het eigenlijk ook behoorlijk moeilijk. Ik startte blijkbaar iets te snel maar stilaan vond ik mijn ritme. Door de aanwijzingen aan de kant van de baan kon ik dat goed aanhouden.” En wat nu? “De vraag is natuurlijk hoe lang dit record zal standhouden. Ik weet dat er binnenkort nog pogingen zullen plaatsvinden. We zullen wel zien, intussen ben ik natuurlijk heel fier op mijn record en het staat voor altijd in de tabellen natuurlijk.”

Jef Geerts begon pas op 35-jarige leeftijd te fietsen als cyclo-crosser. Hij won in de categorie 45+ maar liefst 202 wedstrijden. Vanaf zijn 60ste fietste hij voornamelijk op de weg. Zelden nog in competitieverband. Zijn derde plaats, na twee dertigers, in een tijdrit 60+ in Castelré, met een gemiddelde van meer dan 39 km/u., blijft hij koesteren. Toen er op de piste van het Antwerpse Sportpaleis op winterse vrijdagavonden nog kon worden gefietst, was Jef daar steevast te vinden als pistier en als begeleider van zijn zoon Jan. Heel de familie Geerts is trouwens gebeten door de fietsmicrobe. Broers, zoon, dochter allemaal fietsen ze. Kranige Jef rijdt jaarlijks nog altijd zo’n 15.000 kilometer en ook Rosa, Jef’s vrouw, is elke week present voor fietstochten met de Hoogstraatse Wielertoeristen. (rob)

Supporters Een honderdtal vrienden, familieleden en leden van de Hoogstraatse Wielertoeristen tekenden present om Jef aan te moedigen. “Zo’n uur rondjes draaien duurt eigenlijk ontzettend lang, zeker naast de baan”, vertellen Jef Verheyen en Dirk Stes die Jef tijdens zijn voorbereiding mee hebben begeleid. “Ik kan me voorstellen

Jef met het team begeleiders. DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2019 -

59


WORTEL

Briljanten koppel Frans Vermeiren en José Hillen WORTEL - Op zaterdag 7 september 2019 vierden José Hillen en Frans Vermeiren, die jarenlang samen werkten in hun boerderij bij De Boomkens in Wortel, hun 65ste huwelijksverjaardag. Er werd een grote taart aangesneden in het woonzorgcentrum Heiberg te Beerse, waar José sinds kort verblijft.

Missiepater Elke dag brengen de kinderen hun vader, die nu 93 jaar oud is, beurtelings naar de Heiberg waar hij José gezelschap houdt. José werd in 1930 geboren in een landbouwersgezin aan de Merksplassesteenweg in Rijkevorsel. Ze was de jongste in het gezin met nog twee zussen en drie broers, die ondertussen helaas allemaal overleden zijn. Frans werd in 1926 in de ouderlijke boerderij in Wortel geboren. Hij had twee zussen en vier broers. José en Frans leerden elkaar kennen tijdens een Vlaamse kermis in Rijkevorsel ten voordele van een missiepater. Met Rijkevorsel nakermis in 1950 werd het serieuzer en startte de officiële vrijage, die vier jaar zou duren. 65 jaar geleden, op 7 september 1954, trouwde het koppel in de „noodkerk” in Rijkevorsel. De verwoeste kerk was nog niet volledig hersteld na het oorlogsgeweld. Frans en José zijn gelukkig dat ze elkaar nog hebben.

Hard werken Toen ze trouwden namen ze het landbouwbedrijf van vader Vermeiren over. Ze begonnen met 7 koeien, wat varkens, kippen en tuinbouw. In het gezin van Frans en José werden vijf zonen en één dochter geboren. Die zorgden nadien voor 13 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen, met nummers 13 en 14 nog op komst. Frans en José leidden een rustig leven, zonder grote hoogtes of laagtes. Het was hard werken en in hun schaarse vrije tijd gingen ze graag fietsen, dansen of kaarten. Maar dat is helaas verleden tijd. Frans woont, met de nodige hulp, nog in Wortel en gaat elke dag naar José in Beerse. Daar zijn ze gelukkig dat ze elkaar nog hebben en kijken uit naar bezoek van de kinderen en kleinkinderen. (fh) In het gezin kwamen er vijf zonen en een dochter.

WWW.GEUDENS.BE &

Centrale verwarming Vloerverwarming Sanitaire installaties Gasinstallaties

VERKOOP NIEUWE en 2e HANDS VOERTUIGEN VERHUUR PERSONENVERVOER EN LICHTE VRACHT TAKELDIENST 24/24u - CARROSSERIE ALLE MERKEN

Epelteer 27 - 2320 Hoogstraten 0495 24 24 11

3 min. van op- en afrit E19 “Meer” 6 min. van centrum HOOGSTRATEN

wm.installatiebedrijf@telenet.be wm-installatiebedrijf.be 60

- OKTOBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

(Erkend door Eurogarant, Long Life Repair en de meeste verzekeringsmaatschappijen)

Meerseweg 8 in HOOGSTRATEN Tel. 03 315 71 76 – sales@geudens.be


WORTEL

Wortel-Kolonie op weg naar Werelderfgoed WORTEL -De definitieve beslissing valt volgende zomer in het Chinese Fuzhou. Maar alles wijst erop dat Wortel-Kolonie, samen met drie Nederlandse kolonies de erkenning als Werelderfgoed zal krijgen. Merksplas-Kolonie moet de rol lossen en wordt niet meer opgenomen in het dossier dat in januari 2020 wordt ingediend. In juli vorig jaar werd een eerste dossier, dat betrekking had op de zeven kolonies, ingediend. Toen stelde Icomos, een internationaal netwerk van erfgoedspecialisten, voor om enkel de Nederlandse kolonie Frederiksoord als Werelderfgoed te erkennen. Na een amendement van o.a. Brazilië, besliste Unesco dat de kolonies een nieuw herwerkt advies mochten indienen. De werkgroep die dat dossier moest samenstellen, liet zich bijstaan door Icomos, in de weten-

schap dat Unesco haast altijd het advies van deze instelling volgt.

Gevangenis De Advisory mission van Icomos kwam van 14 tot 17 mei 2019 ter plaatse en formuleerde een hard maar duidelijk advies. Van de zeven kolonies verdienen er maar vier het label van Werelderfgoed: Frederiksoord, Wilheminaoord, Veenhuizen en Wortel-kolonie. In het nieuwe dossier is dus geen plaats meer voor de Nederlandse kolonies Willemsoord en Ommeschrans en voor Merksplas-Kolonie. Voor Merksplas-Kolonie is vooral de dominante aanwezigheid van de gevangenis en het centrum voor illegalen negatief en is de keuze van de in-

vulling van andere gebouwen wellicht ook niet zo gelukkig. Hoe dan ook, het is spijtig dat Merksplas niet meer weerhouden is. Het lokale bestuur trok de Vlaamse kar en investeerde al miljoenen in het project. (fh)

De ene pompoen… WORTEL - Op zondag 13 oktober is het weer zo ver. Weken, maanden werden er, in de regio Wortel, met veel liefde pompoenen gekweekt én dan worden ze gewogen. Want de ene pompoen is heus de andere niet. De vraag is of er iemand in staat is om beter te doen dan Paul Peeters en Jos Hereygers, die vorig jaar een exemplaar van maar liefst 871 kg naar De Boomkens brachten. Neem van ons aan: haast onbegonnen werk. Maar er is meer. Vanaf 14 uur is het evenement van De Pompoenpoaters één groot feest voor heel de familie. Terwijl de pompoenen met een heftruck op de weegschaal worden gelegd, kunnen de kinderen terecht in het kinderatelier. Daar kunnen ze onder begeleiding kleinere pompoenen uithollen en schilderen. Vooraf en nadien kunnen ze zich uitleven op een springkasteel of samen met hun ouders het gewicht van een daarvoor speciaal geselecteerde pompoen raden. Ondertussen doen de aanwezigen zich te goed aan heerlijke pompoensoep of een pompoenpoaterbier. (fh)

Deze tegen regen en te felle zon beschermde pompoen ligt in Castelré te groeien. Dit exemplaar zal lang niet het record van 871 kg van vorig jaar halen…

Naar een onbewoond eiland WORTEL - Vroeger was zwemmen in Bootjesven de normaalste zaak van de wereld. De iets oudere lezers onder ons weten nog hoe de personeelsleden en hun familie er gingen zwemmen onder toezicht van een ‘patje’. Maar de tijden veranderen. Omdat het stilstaand water niet van de beste kwaliteit is, mag er al een 30-tal jaren niet meer gezwommen worden. Het eiland ligt er dan ook al jaren onbetreden bij. Maar soms is de verleiding te groot, zoals voor dit jonge gezin. Zij negeerden het verbod, stapten vrolijk naar het eiland en plantten er hun vlag of wat daarvoor moet doorgaan. (fh)

stelt haar werking voor WORTEL - Ter gelegenheid van de Nationale ziekendag (de dag van de Chronisch zieken) toont Samana Wortel haar werking met een tentoonstelling over haar werking, met daarbij een pannenkoekennamiddag. Dit heeft plaats op zaterdag 12 oktober van 13.30 tot 18 uur in de parochiezaal. Ook daar zullen de vrijwilligers hun beste beentje voorzetten. Dat is precies wat de kernleden van Samana al vele jaren doen. Zij houden zieke mensen erbij, hebben oog voor hun noden en verzachten daardoor heel wat pijn door nabijheid en betrokkenheid van mensen.

Oproep Samana wil ook een oproep doen voor nieuwe ziekenzorgvrijwilligers. Gewoon door af en toe wat tijd te maken voor hen. Ook jouw aandacht zal misschien geen wonderen verrichten, maar wel heel veel deugd doen! (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2019 -

61


SPORT

Nationaal voetbal

HVV speelt sterke thuismatch Hoogstraten leed op de eerste speeldag een zware 3 - 0 nederlaag tegen Bocholt. Tegen Wijgmaal zagen de supporters evenwel een sterke thuisploeg met aanvallend voetbal, veel kansen en een vlotte overwinning. DHM: De bekercampagne was snel afgelopen. Er zat nochtans een mooie affiche aan te komen. Johan Lauryssen: De bekercampagne zit er inderdaad al op. Dat is spijtig na ons mooi verhaal van vorig seizoen. We hadden graag nog in deze cup gezeten, maar de competitie is prioritair. DHM: Hoe heb je de voorbereiding ervaren? Johan: De voorbereiding was er qua kwaliteit een met hoogtes en laagtes. We hebben heel goed getraind en onze conditie gestaag opgebouwd. Ik ben er van overtuigd dat deze voorbereiding een goede basis is voor de komende resultaten. DHM: De start van de competitie begon met een zware nederlaag in Bocholt en een hele mooie overwinning tegen Wijgmaal. Ben je tevreden met deze start? Johan: Bocholt is van een andere categorie dan HVV. Elke wedstrijd moet weliswaar gespeeld worden, maar vorige week konden we onze voet niet naast die van de Limburgers zetten. Tegen Wijgmaal startten we zeer fel en beloonden we onszelf met een vroege dubbele voorsprong. Zo hadden we snel de touwtjes in eigen handen en konden we de match volwassen uitspelen.

we zeker punten sprokkelen en onze thuisreputatie terug opkrikken. (rob)

Uitslagen K. Bocholter VV - Hoogstraten VV 3-0 Het werd een oververdiende zege voor de sterke Limburgers. Niettegenstaande de zware cijfers was de stemming naderhand niet negatief. Al in minuut 12 scoorde de thuisploeg en een sterk spelende doelman Smet hield de hoop voor Hoogstraten nog levend tot aan de rust. In de tweede helft zorgde Bocholt voor de zege met nog 2 doelpunten. Hoogstraten VV - K OL Wijgmaal 4-1 HVV begon furieus aan de wedstrijd. Na enkele minuten kon Van Huffel met een mooi lobje de score openen. Wat later verdubbelde Van Zantvoort de stand. Wijgmaal kon in de eerste helft geen enkele keer doelman Smet bedreigen. Meeuwis kon er met een rake kopbal 3 - 0 van maken. Na de rust was het even schrikken toen de bezoekers direct tegen scoorden, maar Hoogstraten behield de controle en op het einde maakte Meeus er 4 - 1 van. De score had zelfs hoger kunnen oplopen.

Karl Lanslots schonk de matchbal en gaf de aftrap voor de eerste thuismatch.

Met een 3 op 6 kan ik wel leven. Indien we dezelfde mentaliteit tonen als tegen Wijgmaal gaan

Kalender Zondag 29 september 15 uur K. FC Duffel - Hoogstraten VV Zaterdag 5 oktober 20 uur Hoogstraten VV - AS Verbr Geel Zondag 13 oktober 15 uur SC Eendracht Aalst - Hoogstraten VV Zaterdag 19 oktober 20 uur Hoogstraten VV - Sp Hasselt Zaterdag 26 oktober 20 uur Hoogstraten VV - Spouwen-Mopertingen Nieuwkomers Thomas Van Zandvoort, Senne De FrĂŠ en Ruben Tilburgs

62

- OKTOBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT

Provinciaal voetbal

De start van het seizoen belooft veel spanning

Geen enkele van de bevraagde trainers was ontevreden over de competitiestart. Na vier speeldagen kon enkel KFC Meer nog niet winnen. Alle vier de Hoogstraatse ploegen speelden overigens al een derby tegen elkaar. Minderhout won van Wortel, Meer en Meerle deelden de punten. Nog tien derby’s te gaan!

Minderhout VV start sterk Minderhout kende een goeie voorbereiding en telde in de competitie al twee overwinningen op drie wedstrijden. DHM: In de bekerwedstrijden behaalden jullie drie overwinningen op vier wedstrijden. Over de voorbereiding kan je tevreden zijn? Jeroen Liekens: Klopt. We halen 9 op 12 en speelden een prima partij tegen Kontich uit 1ste Provinciale in de Croky cup. We moesten enkele nieuwkomers en jeugdspelers inpassen. Voor een eerste keer gingen we ook op trainingsstage, wat goed was voor de sfeer binnen de groep en om de nieuwe jongens in te passen. DHM: Met twee overwinningen in de eerste drie wedstrijden is Minderhout ook goed begonnen aan de competitie. Jeroen: Onze beste wedstrijd van de drie was dan nog tegen Poppel, die we verliezen. Maar met een 6 op 9 zijn we inderdaad tevreden ook omdat we wisten dat we na drie wedstrijden vrij waren. Als je dan niets haalt de eerste drie wedstrijden, zit je met een slecht gevoel in dat vrije weekend. DHM: Dat vrije weekend komt nu toch een beetje ongelegen... Jeroen: Langs de ene kant wel, want na een 6 op 6 wil je doorgaan op dat elan. Maar langs de andere kant waren de laatste twee weken van augustus zo druk dat deze vrije week deugd doet om wat rust in te lassen en spelers met kleine kwaaltjes te laten rusten en recupereren. DHM: De eerste derby werd alvast gewonnen. Nu volgt Sint Jozef en Meerle. Wat verwacht je er van? Jeroen: Ik verwacht hetzelfde verhaal als tegen Wortel. In een derby moet er strijd en passie worden getoond en kan je niet altijd je geliefkoosde spel spelen. In zo’n matchen kan het alle kanten op gaan. Het zijn spannende wedstrijden en het zorgt voor veel supporters langs de kant, wat leuk is voor de sfeer. (rob)

KFC Meer onvoldoende beloond Volgens trainer Pelckmans geeft de rangschikking een vertekend beeld. Begonnen met een vrije zondag en met een nederlaag en twee gelijkspelen staat KFC Meer met slechts twee punten na vier speeldagen. DHM: Filip, jij komt, geloof ik, uit een echte voetbalfamilie. Filip Pelckmans: Inderdaad. Mijn vader Luc Pelckmans was jaren assistent-trainer en jeugdcoördinator bij KFC Turnhout. Mijn grootvader Jef Pelckmans trainde o.a. Hoogstraten en Zwarte Leeuw. Ook mijn twee neven Guy en Paul Franken hebben een bekend voetbalverleden bij o.a. Zwarte Leeuw. DHM: Bij de bekerwedstrijden waren er twee winnende partijen en een gelijkspel. Was je tevreden met de voorbereiding? Filip: Ik was best tevreden over de voorbereiding. Ik moest natuurlijk de groep leren kennen en onze vier meest ervaren spelers van vorig seizoen zijn gestopt. Dat maakt dat ik over een vrij nieuwe en vooral jonge ploeg beschik. De inzet vanaf de eerste training was heel goed en de groep denkt goed mee met de wijze waarop we willen voetballen. Onze campagne voor de beker van Antwerpen mocht best gezien worden met vrij goede resultaten maar vooral met goed voetbal. DHM: Met een vrij weekend beginnen is niet makkelijk. Wanneer je dan de tweede wedstrijd afsluit met een pijnlijke nederlaag heb je vast geen prettig gevoel bij het seizoenbegin. Filip: Onze eerste wedstrijd bracht inderdaad niet het gewenste resultaat. Het was een wedstrijd waarin alles tegen zat. Ondanks die vrij zware nederlaag hadden we toch 70% balbezit en bleven we zoeken naar kansen en doelpunten. Mentaal heeft de groep kracht getoond door goed te blijven werken na deze onverwacht zware nederlaag.

de leider. Al bij al een juiste uitslag en een dik verdiend punt. DHM: Wat verwacht je van de volgende wedstrijden? Filip: In de klassering geeft onze klassering momenteel een vertekend beeld omdat we de eerste wedstrijd vrij waren. Ik ben er echter van overtuigd dat als we op deze manier blijven voetballen en werken, onze eerste overwinning niet lang kan uitblijven. Dat verdient deze jonge groep voor hun harde werk en goed voetbal. Ik denk dat we tegenover vorig seizoen beter aanvallend voetbal brengen maar dat we een klein beetje hebben moeten inboeten op kracht en ervaring. Ik ben er echter van overtuigd dat de overwinningen zullen volgen en dat we dan een rustig seizoen kunnen doormaken. (rob)

Filip Pelckmans

° 31mei 1985 • • • • •

Gehuwd met Michelle Leysen Vader van Julie (7 jaar) en Fleur (4 jaar) Woonplaats: Turnhout Studies: Informatica Werkt bij Van Roey Automation in Turnhout

Spelerscarrière: DHM: Een gelijkspel in de derby tegen Meerle en ook tegen de ploeg die al drie overwinningen boekte is dan weer niet slecht. Filip: Zowel in de derby tegen Meerle, als tegen leider Zandvliet vond ik dat we de drie punten hadden kunnen nemen. Tegen Meerle hadden we voor de rust een vijftal goede kansen waaruit we niet scoorden. Scoren we voor de rust, dan winnen we de wedstrijd waarschijnlijk. Ook in de eerste helft tegen Zandvliet waren de beste kansen voor ons, maar scoorden we niet. Na de rust kwamen we op voorsprong maar moesten we de gelijkmaker incasseren door de felle druk van

• •

Jeugd tot 1e elftal bij KFC Turnhout Speelde bij Lichtaart, AC Olen, KVV Vosselaar en White Star

Trainerscarrière:

• •

Jeugdtrainer bij KFC Turnhout

• •

Assistent trainer bij KFC Turnhout

Assistent en hoofdtrainer bij KVV Vosselaar Hoofdtrainer bij KFC Meer en jeugdcoördinator KFC Turnhout

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2019 -

63


SPORT

KFC Meerle tevreden met 5 op 12 Meerle behaalde een prachtige overwinning in de thuiswedstrijd tegen Wijnegem. Mjeel kermis kon goed gevierd worden. Het is ook tevreden met de startresultaten, vooral omdat het sterke tegenstrevers moest bekampen.

Koen De Muyter

° 1 mei 1981 • •

Gehuwd met Mieke Loos

• •

Woonplaats: St-Job-in-'t-Goor

Vader van Lien (11jaar), Joren (9jaar) en Stan (6jaar) Studies: Leerkracht in het buitengewoon onderwijs

Spelerscarrière:

• • • •

9 jaar St Job 3 jaar Zoersel 2 jaar Maria Ter Heide

DHM: Een gelijkspel in Meer en een prachtige overwinning thuis tegen Wijnegem geven hoop voor de toekomst, niet? Koen: In Meer speelden we een degelijke wedstrijd en was een gelijkspel een resultaat waar beide ploegen tevreden mee mochten zijn. Tegen Wijnegem hebben we prima gespeeld en kwamen we eindelijk eens op voorsprong wat toch belangrijk is in de hoofden van onze spelers. We hebben het dan mooi afgemaakt tegen een sterke ploeg. Het was een deugddoende overwinning die fel werd gevierd tijdens 'Mjeel Kermis'. De overwinning bevestigde dat we op de goede weg zijn en dat geeft veel zin en goesting om die ingeslagen weg verder te bewandelen. DHM: In de eerste derby tegen Meer werd gelijkgespeeld. Nu volgen Dosko en Minderhout. Wat verwacht je er van? Koen: Ik verwacht Dosko en Minderhout samen met Zandvliet en Ekeren in de top 5. Het zijn twee ploegen die we goed kennen en heel wat kwaliteit hebben. Minderhout was vorig jaar, in tweede provinciale, al een sterk geheel en Dosko heeft heel wat sterke spelers aangetrokken. We zullen zoals iedere week vanuit een underdogpositie onze uiterste best doen. Indien we een van die twee wedstrijden winnend kunnen afsluiten, zitten we mooi op schema. Onze doelstelling is het behoud realiseren in derde provinciale. (rob)

2,5 jaar Maria Ter Heide 2,5 jaar KVC Oostmalle 1 jaar T2 KFC St Job

Tegen Pulle werden we de eerste helft van het veld geblazen. We verloren de duels en kwamen daardoor overal een man te kort. Op slag van rust kwamen we door een strafschop 0 - 1 achter. In de tweede helft konden we ons herpakken, met enkele mooie kansen als gevolg. De verdiende goal viel jammer genoeg niet, waardoor we opnieuw een pijnlijke nederlaag leden. Tegen Mariaburg behaalden we een deugddoende overwinning. We speelden we een zeer volwassen wedstrijd tegen een sterke tegenstander en kenden we in de cruciale kantelmomenten wel de nodige meeval. DHM: En de vooruitzichten nu? Piet: Er volgen nu opnieuw sterke tegenstanders. We zitten in een zeer zware reeks zonder zwakke ploegen. We zullen elke week moeten vechten voor ieder puntje en alle zeilen moeten bijzetten om onze trouwe en positieve supporters te kunnen trakteren op een thuisoverwinning. Het wordt een boeiend seizoen! (rob)

Uitslagen Speeldag 1

1 jaar Meerle

Trainerscarrière:

• • •

we drie ploegen voorgeschoteld die vorig seizoen allemaal eindronde hebben gespeeld om te promoveren. We wisten dat we een moeilijke start gingen hebben en met Wout Michielsen misten we ook één van onze sterkhouders. We waren dus niet ontevreden met 1 op 6.

en de vervroegde competitiestart ook wel overhoop gegooid en moesten we regelmatig aanpassen. DHM: Voorlopig wil het thuis niet lukken, maar in Mariaburg ging het vlot. Moet Wortel zich nog aanpassen aan het niveau van derde provinciale? Piet: Thuis tegen Minderhout leden we een zeer pijnlijke nederlaag. Een spookgoal vlak voor de rust zorgde meteen voor de einduitslag. Voetballend waren we zeker niet de mindere van onze tegenstander. Mijn spelers hadden het moeilijk met de agressieve aanpak van de tegenstrever.

KVNA Wortel kan voorlopig thuis niet winnen

Minderhout VV - KFC Poppel

1-3

Borsbeek Sport- KFC Meerle

2-2

KVV Dosko - KVNA Wortel 1 - 1 KFC Meer vrij Speeldag 2

DHM: Twee overwinningen en twee nederlagen in de beker. Was je tevreden over de voorbereiding? Koen De Muyter: De voorbereiding was wat chaotisch doordat we de eerste speeldag van de Beker van Antwerpen vrij waren. Daarenboven kregen we nog te maken met een forfait van Rosselaar. Twee sterkhouders waren dan nog geruime tijd afwezig in augustus, waardoor het moeilijk was om automatismen in de ploeg te krijgen. Een voorname doelstelling voor de start van de competitie is om iedereen veel speelminuten te gunnen en te zorgen voor een goede fysieke paraatheid en dat is prima gelukt. DHM: Na de pandoering tegen Zandvliet en een 1 op 6 kon je niet spreken van een goede start. Koen: Met Zandvliet, Borsbeek en Meer kregen

64

Twee nederlagen thuis, een gelijkspel en een overwinning op verplaatsing. Daar moet Wortel het mee doen. Vier punten uit vier wedstrijden. Snoeys joeg er in Mariaburg al wel drie tegen de netten

KVNA Wortel - Minderhout VV

0-1

FC Sint Jozef - KFC Meer

5-1

KFC Meerle - Zandvliet Sport

2-5

Speeldag 3 DHM: Na de stunt in de beker van België was er die van Antwerpen waar jullie een keer konden winnen. Wat vond je van de voorbereiding? Piet Van Bavel: Onze ploeg is in grote lijnen dezelfde als vorig seizoen. Dat maakt de voorbereiding enerzijds comfortabel. Anderzijds werd deze door de beker van België

- OKTOBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

KFC Meer - K Meerle FC

1-1

Minderhout VV - K Brecht SK

2-0

Exccel Mariaburg - KVNA Wortel

2-4

Speeldag 4 Zandvliet Sport - KFC Meer

1-1

KFC Meerle - Wijnegem VC 3 - 0 KVNA Wortel - KFC Pulle Minderhout vrij

0-1


SPORT

Kalender

Zondag 6 oktober

Zaterdag 28 september 19.30u

Zondag 29 september

15 uur

Minderhout VV - Zandvliet Sport Excel Mariaburg - KFC Meerle Ekeren FC - KVNA Wortel Zaterdag 5 oktober

KFC Meerle - KFC Pulle KVNA Wortel - OL Pirates Zaterdag 12 oktober

KVV Dosko - KFC Meer

19.30u

KFC Meer - Minderhout VV

Wielrennen HOOGSTRATEN - Op zaterdag 12 oktober organiseren de Hoogstraatse Wielertoeristen een eerste Open Clubrit. Al wie de fietsmicrobe voelt kriebelen, kan zo kennismaken met de werking van de club.

KVV Dosko - Minderhout VV KFC Meer - KFC Pulle

15 uur

Zondag 20 oktober 20 uur

Excel Mariaburg - KFC Meer Zondag 13 oktober

Zaterdag 26 oktober

19 uur

Berchem Sport B - KFC Meer

15 uur

Minderhout VV - Wijnegem VC Berchem Sport B - KFC Meerle KFC Poppel - KVNA Wortel Zaterdag 19 oktober

15 uur

KVNA Wortel - Borsbeek Sport KFC Meerle - KFC Berendrecht

Zondag 27 oktober

15 uur

KVNA Wortel - K. Brecht SK Borsbeek Sport - Minderhout VV Ekeren FC - KFC Meerle

19.30u

Mountainbiken tijdens de open clubrit van HWT Programma

teert met een natje en droogje. Het einde is voorzien rond 16.30 uur.

De VZW Hoogstraatse Wielertoeristen is niet alleen een van oudste wielertoeristenclubs van Hoogstraten, maar ook een van de grootste. De club blijft ambitieus en pakt daarom uit met een nieuw initiatief.

De deelnemers worden op zaterdag 12 oktober om 13 uur verwelkomd in het zaaltje van het clublokaal (De Rijkswacht, Vrijheid 167 in Hoogstraten), waar de ervaren begeleiders zich voorstellen. Deelnemers dienen enkele afspraken te respecteren die het fietsen aangenaam maken. De ritten verlopen immers onder het motto “samen uit, samen thuis” en zijn dus niet competitief.

Wie zin heeft om vrijblijvend te proeven van het fietsen in clubverband kan tijdens een open clubrit kennis maken met de club en haar werking. Tijdens de winter rijden heel wat leden met de mountainbike en deze rit sluit daar perfect op aan.

De omgeving van de koloniën van Wortel en Merksplas leent zich perfect om te mountainbiken. Er worden twee ritten gereden aangepast aan de ervaring van de deelnemers. Aansluitend is er nog een “après-bike”, waarbij HWT trak-

Praktisch Vooraf inschrijven hoeft niet. HWT voorziet een (beperkt) aantal mountainbikes voor wie zelf geen fiets heeft. In dat geval geef je vooraf wel een seintje via info@hwt.be. Iedere deelnemer is verzekerd (daglicentie van de VWB). Het dragen van een fietshelm is verplicht. De club zal een (beperkt) aantal helmen voorzien ook daarvoor is een seintje vooraf nodig via info@hwt.be indien je zelf geen helm kan meebrengen. (rob)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2019 -

65


SPORT

202 km lopen

Pat Leysen loopt “koningin van de Granfondos” Pat Leysen is van geen kleintje vervaard. Als voormalig Belgisch kampioen 24-urenlopen heeft hij al heel wat topprestaties op zijn naam staan. Twee jaar lang sukkelde hij met een hielblessure. Voor zijn rentrée koos hij voor Nove Colli, in Italië bekend als de koningin van de Granfondos (langeafstandswedstrijd). Het parcours is een mix van schoonheid, van zee tot in de heuvels, met geweldige landschappen en uitdagingen. Pat vertelt ons zelf zijn verhaal. “Half mei trok ik met een klein hartje naar Cesenatico in Emilia-Romagna, een regio in Noord-Italië om deel te nemen aan de Nove Colli. Ik genoot er van een prachtig landschap en een warme gastvrijheid. Met een tijdslimiet van 30 uur moest ik 202 km lopend afleggen met negen cols door het trainingsheiligdom van wijlen (fiets)bergkoning Marco Pantani. Veel kans om hier mijn tanden op stuk te bijten, want vanwege een hardnekkige hielblessure had ik gedurende dik twee jaar op loopgebied enkel platte kaas op mijn bord gehad. Finaal doktersadvies was: blijven lopen en door de pijn heen gaan. Beter kan een dokter niet worden voor mij.”

Wat deed dit deugd. Plek 33 voor de op enkelen na oudste deelnemer en eerste Nederlandstalige in de 22-jarige geschiedenis van deze toch wel gerenommeerde wedstrijd. Het zou een mooi orgelpunt zijn van een ultraloopcarrière. Maar die gedachte was maar een kort leven beschoren. Nieuwe plannen maken is veel leuker, zelfs op je 62ste.” (rob)

Verzopen kiekens “Daar ging ik dus, met 140 gekken onder een kletsende regen, het hoofd leeg en een doosje ‘dafalgan’ in de achterzak. Twee Belgen aan de start. De eerste 20 km werden om veiligheidsredenen in het verkeer zowat gezamenlijk afgelegd aan een tempo van 6 minuten per km. Bij de voet van de eerste col werden de teugels gevierd en zocht iedereen zijn eigen tempo. Ik was vastbesloten om ergens in de achterhoede heel rustig mijn eigen ding te doen, zonder begeleider en zonder druk, alleen oog voor de ronduit schitterende omgeving die Emilia-Romagna biedt, en uiteraard rekening houdend met de limiettijden op de verschillende checkpoints. En het liep aardig, onverwacht aardig zelfs. De zon droogde snel alle verzopen kiekens. Ik hield rustig stand ergens tussen plek 30 en 40 tot en met die duivelse Martirolo (door fietsfanaten zeker gekend). Na wat snelle pasta en een kledingwissel ging ik de nacht in met 84 km op de teller. De nieuwe start voorspelde weinig goeds. De spieren hadden lang niet meer deze afstand gevoeld. Zij nipten in de laatste jaren nauwelijks nog aan 70 km per week. En mijn hiel kreunde om te stoppen. Ik begreep hem, plukte een pijnstiller uit mijn achterzak en sloeg verder geen acht op zijn gezeur. Ik beloofde hem wel dat we eerst een tijdje bergaf zouden gaan. En deze list werkte. De pijn verdween en opgeven was geen optie meer. Honderd keer heb ik dit laatste herhaald.”

Door het lint Maar wat genoot ik ondertussen van de zalige nacht, eenzaam maar dat deerde me niet. Ik hoorde kikkers en krekels die de slaap niet konden vatten en zag vooral 'la piena luna' zoals de Italianen zeggen. Ik golfde op en neer door een sprookje onder de volle maan. Alleen de afstanden tussen de checkpoints die op zijn Italiaans waren ingeschat, brachten me wat uit humeur. Maar de eerste vogeltjes piepten al snel hun ochtenddeuntjes. En wij sjokten en rekenden voort. Voor de middag op de laatste top en dan mogen de dertig dalende uitloopkilometers geen obstakel meer zijn. Ondertussen kliefden razende fietsers ons voorbij. Uiterst links lopen was ons op het hart gedrukt, want de Nove Colli is tegelijkertijd een wielerevenement. Verschillende groepen, verschillende starttijden en dus vanaf de ochtend moest ik constant op mijn hoede zijn als mijn leven mij lief was. Lastig, maar het was niet anders. Na exact 28 uren en 2 minuten ging ik door het lint, letterlijk en figuurlijk.

66

- OKTOBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Genieten na een dijk van een prestatie


SPORT

Kruisboog

Allerlaatste zenuwschot beslist beker Dupret

MEER - Op zondag 11 augustus werd voor de Beker Dupret geschoten op de schietstand van de Sint-Jorisgilde Meer. Indien de gilde van Meer nogmaals de zestalschieting kon winnen, mochten ze het prachtige tinnen bord definitief behouden. Maar de gilde van Meerle stak daar een stokje voor door te winnen met slechts één punt verschil. In de eerste van zes ronden lagen de behaalde punten echt niet hoog voor een zestalschieting. Hoogstraten scoorde het hoogst met Emmanuel Frederik die 33 punten behaalde. Rijsbergen en Castelré sloten af op 32, gevolgd door Meerle, Meer, Sprundel en Minderhout, alle vier met 31 punten. In de tweede ronde kwam Jan Rombouts, de keizer van Meer, op het voorplan met 35 punten. Meerle eindigde met Con Verhulst op 34, voor Sprundel en Loenhout met 33. In de derde ronde kwam Rijsbergen naar voor doordat Hugo Hoppenbrouwers eindigde op 34 punten. Meer behaalde 33 punten en Meerle was goed voor 32. In een tussenstand halfweg had Meer de leiding met 99 punten voor Meerle met 97. Sprundel stond toen op de derde plaats met al zes punten achter Meer.

Zenuwen In de vierde ronde behaalde Staf van Herck van Wortel 35 punten. Ook Jozef Vermeiren deed dat voor Loenhout. Meerle kwam door de 34 punten van Adri Vermeiren één punt dichter op Meer. Meer zelf en Rijsbergen schoten 33 punten.

Op de foto van links naar rechts: Harry Vanderhenst 32, Lars van Bavel 33, Con Verhulst 34, John van Haperen 32, Serge Lamoral 31 en Adri Vermeiren 34. In de vijfde ronde was Christ Hereijgers voor Sprundel goed voor 34 punten. Meer, Meerle en Rijsbergen schoten er 33. Na vijf schutters stond Meer aan de leiding met 165 punten, voor Meerle met 164 en Sprundel met 159 punten. De andere gilden kwamen niet echt meer in aanmerking voor de eindzege. In de zesde en laatste ronde werd er gestreden op het scherp van de snede. In het eerste van zes schoten kwam Meerle gelijk met Meer. Na vijf van de zes schoten stonden beiden gilden nog

steeds gelijk. In het zesde en laatste schot begaven de Meerse zenuwen. Meerle kon zo de overwinning in de wacht slepen met slecht één punt verschil in het allerlaatste schot van deze kamp. De einduitslag van de Beker Dupret 2019 ziet er dus als volgt uit: Meerle 196, Meer 195, Sprundel 194, Wortel 190, Minderhout 186, Loenhout 185 (met 17 rozen), Rijsbergen 185 (met 15 rozen), Castelré 178 en Hoogstraten met 173 punten. Door deze overwinning wordt de zestalschieting Beker Dupret volgend jaar in Meerle betwist. (fs/red).

Handboog Eric Jansen schrijft geschiedenis MEERLE - Eric Jansen van handboogvereniging KVV Meerle zette op zondag 18 augustus een nooit geziene prestatie neer tijdens de 72ste Bondenkamp tussen de Kempen en het gewest Essen. In de nakamp schoot hij het maximum der punten. De wedstrijd begint met een groot aantal schutters die na twee proefpijlen, zowel met compound- als met recurveboog, met dertig pijlen zo veel mogelijk punten moeten behalen. Daarna komen de beste schutters, een gelijk aantal van elk gewest, tegen elkaar uit in wat men de ‘nakamp’ noemt. Daar krijgen de schutters maar één proefpijl en tien tellende pijlen. In die nakamp behaalde Eric Jansen van KVV Meerle met zijn 10 pijlen 100 op 100 of het maximum der punten. Een resultaat dat nog nooit iemand in de geschiedenis van de Bondenkamp kon behalen. (fh) Eric Jansen leverde in de Bondenkamp Kempen - Essen een nooit geziene prestatie. DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2019 -

67


OKTOBER 1969

.

68

- OKTOBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Hoogstraatsefilippine In het diagram geldt dat gelijke cijfers gelijke letters zijn (y en ij gelden als één en dezelfde letter) De letters in de grijze balk vormen van boven naar beneden de oplossing. Cryptische tip: de held van de kijkbuis 1 – Vlaams expertisecentrum om (hang)jongeren terug aansluiting te laten vinden met de samenleving 2 – Historische straat in Meer 3 – Naar deze eilandstaat zijn de paarden van Frans Goetschalckx genoemd 4 – Land in Oost-Afrika, tussen Ethiopië en Tanzania 5 – Wijk in Minderhout 6 – Jeroen ..., trainer van Minderhout V.V. 7 – Klokgelui dat je tijdsbesef geeft 8 – Hier leer je omgaan met computers en moderne media 9 – Stad in het zuiden van Australië 10 – Werelderfgoed-organisatie 11 – Film over en tegen armoede 12 – Werelduurrecordhouder op de fiets bij de 80+ 13 – Deze Jean Bosco speelt nieuwe songs in zaal Cecilia

3

1

9

1

9

9

8

8

5

7

1

11

1

3

2

12

9

11

3

1

5

11

1

4

2

6

10

6

1

10

5

11

6 7

10 9

12

1

5

2

WIN EEN HOOGSTRAATSE CADEAUBON T.W.V. Maria Goossens uit de Ulicotenseweg te Meerle wist het hoogstamfruit te plukken. Proficiat, Maria! Wil je er deze maand ook een winnen, snuffel dan eerst goed rond in je geliefde blad! En met een beetje geluk ...

4

7

8

1

7

10 1

3

2

3

7

€30

... win je de prachtige cadeaubon! Stuur het 13-letterwoord van bovenstaande filippine naar redactie@demaand.be of stuur een brief(kaart) naar De Hoogstraatse Maand, Begijnhof 26 te 2320 Hoogstraten. Een briefje gewoon in de bus mag ook. Insturen mag tot 10 oktober

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2019 -

69


AGENDA

TENTOONSTELLING Tot 30 september TENTOONSTELLING materialen rond geboorte en kraamtijd in de expogang van LDC Stede Akkers. Tot 7 oktober BRILLENCOLLECTIE van Dianne Verheyen in de inkomhal van LDC Stede Akkers. Van 8 oktober tot 4 november FOTOTENTOONSTELLING “Vrouwen maken het verschil” in WZC Stede Akker. Tot 22 december SCHENKINGEN ‘Gekregen - Gekoesterd Getoond’, in het Stedelijk Museum, geopend van woensdag tot en met vrijdag van 14 tot 17 uur.

HOOGSTRATEN Zondag 29 september TWEEDEHANDSBEURS kinderartikelen, org. Gezinsbond, in zaal Pax van 10 tot 12 uur. Woensdag 2 oktober INFOSESSIE kinder- en jeugdjury in de bib van 13.30 tot 14.30 uur. PRAATPUNT, elke woensdag in de refter van de Gemeentelijke Basisschool, Gravin Elisabethlaan 21 van 19 tot 21 uur. WORKSHOP “Drums Fit”, org. KVLV, ook op 9 en 16/10 in de turnzaal van het Klein Seminarie van 20 tot 21 uur. Donderdag 3 oktober LEZING “Rusland in de kijker” door Emmanuel Waegemans, org. DF, ook op 10-17/10 in het auditorium van het Klein Seminarie, van 14 tot 16.30 uur. Vrijdag 4 oktober COMEDY “De jaren van verstand”, door Thomas Smith in GC Rabboenizaal om 20.15 uur. Zaterdag 5 oktober CODERDOJO, digitaal knutselatelier voor jongeren vanaf 7 jaar, vooraf inschrijven, in de ontmoetingsruimte van de hoofdbibliotheek van 9.30 tot 12.30 uur. CONCERT “Canzoni Italiane”, org. Musica Divina in de begijnhofkerk van 20 tot 21.45 uur.

70

-

OKTOBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Zondag 6 oktober OPEN BEDRIJVENDAG org. VOKA, pendelbus op HVV parking van 10 tot 17 uur. LOFTCONCERT door Renze Ferwerda en Freek Dicke, vooraf reserveren, in de voormalige rijkswachtkazerne, Vrijheid 208 bus 9 om 15 uur. Maandag 7 oktober PANELGESPREK “Rondom Prison: justitie vandaag”, org. Dinamo, in het auditorium van het Klein Seminarie van 19.30 tot 21.30 uur. Donderdag 10 oktober FILMVOORSTELLING “Zie mij doen”, org. KVLV en Gezinsbond in het auditorium van IKO Groenewoud om 20 uur. TONEEL “De Wolven” door, ook op 11-12-1718-19-24-25-26-31/10 en 1-2/11 in zaal Cecilia. Zaterdag 12 oktober WORKSHOP “Fablab Factory” in de hoofdbib van 9 tot 12 uur. Maandag 14 oktober LEZING over rouwzorg door Manu Keirse, org. Pastorale Eenheid Ho-Rv, in zaal Pax om 20 uur. Woensdag 16 oktober FILMVOORSTELLING ‘Rabot’, org. Dienst samenleving, in GC Rabboenizaal om 20 uur. FILM- EN DEBATAVOND “Sexting en andere digitale uitdagingen” in het stadhuis om 20 uur. Donderdag 17 oktober WERELDDAG van verzet tegen armoede. Zaterdag 19 oktober WORKSHOP “Reanimeren en defibrilleren” in het lokaal van het Rode Kruis, Slommerhof 18 van 9 tot 12 uur. LIGCONCERT “Mortal Bach”door Cindy Castillo en Pierre Slinckx, org.GC Hoogstraten, Mixtuur en Organroxx in de SintKatharinakerk om 20.15 uur. Dinsdag 22 oktober LEZING “Burn-out begint al in de kleuterklas” door Marcel Hendrickx, org. Sphinx, in de Rabboenizaal om 19.30 uur. Donderdag 24 oktober WORKSHOP “Reanimatie bij baby’s en kinderen” in de bib om 19 uur.


AGENDA WORKSHOP ‘Wokken, lekker en snel’, org. KVLV, inschrijven voor 17/10, in VTI Hotelschool Spijker om 19 uur. WIJNDEGUSTATIE in de Wereldwinkel, Vrijheid 100 van 18 tot 21 uur. Zaterdag 26 oktober MUZIEK “Disney zonder toegevoegde suiker” (5+) door Cools & Zoon in GC Rabboenizaal om 14 uur. Zondag 27 oktober OPEN DEUR OKRA Hoogstraten met pannenkoeken en info, in zaal Pax van 10 tot 18 uur. Woensdag 30 oktober FILMVOORSTELLING “Meester Kikker” (6+) in het auditorium van IKO Groenewoud om 14 uur.

MEER Zaterdag 5 oktober FOORFEEST van Brassband Ste.-Rosalia met Stanley Bunker en Copypaste in Zaal voor Kunst en Volk vanaf 19.30 uur. Zondag 20 oktober TWEEDEHANDSBEURS kinderkleding en speelgoed, org. Gezinsbond, in Lagere School De Meerpaal, Terbeeksestraat 6 van 11 tot 12.30 uur.

MEERLE Zondag 6 oktober PADDENSTOELENWANDELING org. Natuurpunt Markvallei, start aan de parking van het Natuurgebied Den Rooy, Ulicotenseweg, om 14 uur.

MEERSEL-DREEF Zaterdag 28 september GROENTE- EN FRUITDAGEN “Van eigen bodem”, org. KVLV, in zaal De Zevenster van 13 tot 17 uur. Ook op zondag 29 september van 9 tot 17 uur. Donderdag 3 oktober TRANSITUSVIERING van Franciscus van Assisi in de kloosterkerk om 19.30 uur, met aansluitend receptie.

MINDERHOUT Zondag 29 september NATUURWANDELING, org. Vlaamse en Nederlandse natuurverenigingen, vertrek op de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Hoogstratensebaan om 9 uur. Zaterdag 26 oktober COMEDY William Boeva, voorprogramma Vincent Voeten in zaal ’t Markenhof om 20 uur.

WORTEL Vrijdag 27 september LUISTER- EN DANSNAMIDDAG met Nostalgie, org. OKRA, in de parochiezaal van 13.30 tot 17.30 uur.

www.het-slot.be worteldorp 28, wortel

Vrijdag 4 oktober LEZING natuur- en reisfotografie in Zambia en Z-Afrika in BC De Klapekster om 20 uur. - W O R T E L -

Zaterdag 12 oktober OPEN DEUR Samana Wortel met tentoonstelling en pannenkoeken in de parochiezaal van 13.30 tot 18 uur.

vrijdag & zaterdag open vanaf 19 uur, zondag vanaf 14 uur

Zondag 13 oktober OPENING WANDELPAD Smisselbergen met geleide wandelingen, erfgoedwandeling, kindernaimatie en streekmarkt van 13 tot 16.30 uur.

Zondag 13 oktober POMPOENWEGING org. De Pompoenpoaters, met randanimatie aan de Boomkes vanaf 14 uur.

Woensdag 16 oktober WORKSHOP bloemenschikken, vooraf inschrijven, in LDC Stede Akkers Meerle van 13.30 tot 16.30 uur.

Zaterdag 19 oktober BEGELEIDE WANDELING voor nietnederlandstaligen, vertrek aan Bezoekerscentrum De Klapekster om 14 uur.

Zondag 20 oktober FOTO-UITSTAP naar de Chaamse Bossen, org. Natuurpunt, verzamelen op het Gemeenteplein om 8 uur.

Zondag 20 oktober KOLONIEWANDELING van Natuurpunt Markvallei met gids aan BC De Klapekster om 14 uur.

Vrijdag 25 oktober KOOROPTREDEN door Dameskoor Marcanto, org. vzw Halte Merlet, in de SintSalvatorkerk om 20 uur.

Vrijdag 25 oktober LEZING "Beestenboel" door Dirk Draulans, org. Natuurpunt in BC De Klapekster om 20 uur. DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2019 -

71


112

NOODNUMMER

Ongeval / Brand / Ziekenwagen Administatie Brandweer 03 314 32 11

POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUIS ARTSEN

Beautyhuisje Beautyhuisje

vanaf 18 uur tot 8 uur 's morgens én tijdens het weekend

014 410 410

TANDARTSEN

- gelaatsverzorging - microdermabrasie - cryolipolyse - massage therapieën

zaterdagen, zondagen en feestdagen

Vrijheid 134, 2320 Hoogstraten

090 33 99 69

www.baborhoogstraten.be info&boeking: 0499-315.114

THUI S V E RP L E G I N G WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014 61 48 02. DE VOORZORG, 24/24 uur: tel. 014 40 92 44.

WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur: tel 014 40 50 13.

Zelfstandige verpleegkundigen Adams Lieve Aernouts Anke Aerts Joke Bartholomeeusen Liesbeth Boonen Liesbet Brosens Celine De Busser Edith Dirks Els Geerts Inge Geerts Lia Koyen Els Krols Anja Lambregts Linda Leys Nele Machielsen Kim Rombouts Kristel Rombouts Kristien Segers Nele Spannenburg Anke Tomby Hella Van Bouwel Ilse Van Der Eycken Inne Van Gastel Katrien Van Looveren Sandra Van Otten Heidi Verheyen Kathleen Vervoort Mia

0479 43 53 89 0479 34 68 03 0471 62 42 45 0474 38 25 23 0478 50 09 75 0498 39 72 23 0477 17 58 06 0474 36 08 84 0478 64 81 61 0498 64 53 80 0476 43 07 55 0495 23 02 43 0476 94 31 15 0499 29 77 86 0477 81 27 61 0474 26 14 41 0477 04 41 40 0494 92 32 27 0478 38 96 94 0478 42 08 13 0497 92 20 00 0478 23 52 89 0468 12 64 26 0478 21 84 00 0486 37 45 27 0474 29 33 09 0478 42 49 34

Zelfstandige vroedvrouwen Christiaensen Nathalie Martens Sandra

Verpleegvrienden p.a. Bogers Erika

0494 86 93 84 0473 25 91 92

WACHTDIENST APOTHEKERS 090 39 90 00 (1.50 euro per minuut)

www.apotheek.be

www.demaand.be _ REDACTIE _ redactie@demaand.be _ DORPSNIEUWS _ hoogstraten@demaand.be meer@demaand.be meerle@demaand.be meersel-dreef@demaand.be minderhout@demaand.be wortel@demaand.be _ SPORTNIEUWS _ sport@demaand.be _ ABONNEMENTEN _ abonnementen@demaand.be _ ADVERTENTIES _ advertenties@demaand.be

INHOUD SEPTEMBER Column . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Bart Wuyts van SPK tot Blenders . . . . . . . . . . . 3 Vanuit het stadhuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Aantal leerlingen in Hoogstraatse scholen 12 Actieplan probleemjongeren . . . . . . . . . . . . . 14 Skype met Heidy Rombouts in Washington16 De klokkenluider van Katrien . . . . . . . . . . . . . 18 Begijnhof als nieuwe woonvorm . . . . . . . . . . 21 Frankenberg in De Maand . . . . . . . . . . . . . . . 22 Innovaties in het Proefcentrum . . . . . . . . . . . 25 The World Solar Challenge . . . . . . . . . . . . . . . 29 Frans Goetschalckx en IJslandse paarden . 32 DEZE MAAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 DORPSNIEUWS – Hoogstraten . . . . . . . . . . . . 41 DORPSNIEUWS – Meer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 DORPSNIEUWS – Meerle . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 DORPSNIEUWS - Meersel-Dreef . . . . . . . . . . 56 DORPSNIEUWS – Minderhout . . . . . . . . . . . . 58 DORPSNIEUWS – Wortel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 SPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Een halve eeuw geleden . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Filippine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Wachtdiensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

De volgende uitgave van de Hoogstraatse Maand verschijnt op

Donderdag 31 OKTOBER 2019 Alle KOPIJ ten laatste op

DINSDAG 15 oktober redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.