Træningsmanual Sort bælte

Page 1

TRÆNINGSMANUAL

Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde

1


Indhold Forord................................................................................................................................................................................................................2 Der er fokus på pige- og kvindefodbold, men – lidt om baggrunden for projektet............................. 4 Introduktion til Sortbælte Træning – Ti træningssessioner.................................................................................... 8 Øvelsesbeskrivelser (Progressioner)......................................................................................................................................... 9

Boldkontrol (Coerver)............................................................................................................................................................... 9

Førsteberøringer (Teknikfirkant – kan trænes op ad mur/væg)............................................................... 10

Fintespil............................................................................................................................................................................................ 10 Vendinger.........................................................................................................................................................................................11

Sparkeformer/Sparketeknik (kan trænes op ad mur/væg)............................................................................11

Træningspas 1............................................................................................................................................................................................12

Tema: Intro til boldkontrol, driblinger & fintespil..................................................................................................12

Træningspas 2...........................................................................................................................................................................................13

Tema: Intro til boldkontrol, driblinger og vendinger.........................................................................................13

Træningspas 3.......................................................................................................................................................................................... 14

Tema: Træning af boldkontrol, driblinger & fintespil (1v1)............................................................................. 14

Træningspas 4...........................................................................................................................................................................................15

Tema: Træning af boldkontrol, vendinger, driblinger & fintespil (1v1)....................................................15

Træningspas 5.......................................................................................................................................................................................... 16

Tema: Intro til førsteberøringer & indersidespark............................................................................................... 16

Træningspas 6...........................................................................................................................................................................................17

Tema: Intro til førsteberøringer & indersidespark................................................................................................17

Træningspas 7.......................................................................................................................................................................................... 18

Tema: Træning af førsteberøringer og indersidespark (som afslutning)............................................ 18

Træningspas 8.......................................................................................................................................................................................... 19

Tema: Træning af førsteberøringer og indersidespark (som afslutning)............................................ 19

Træningspas 9......................................................................................................................................................................................... 20

Tema: Træning af driblinger, fintespil, førsteberøringer og lodret vristspark................................ 20

Træningspas 10.........................................................................................................................................................................................21

Tema: Træning af driblinger, vendinger, førsteberøringer og lodret vristspark..............................21

Spørgsmål i forbindelse med hvert træningspas.........................................................................................................22 10 gode råd!................................................................................................................................................................................................23

2

Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde


Forord Når en pige som 12-årig kommer ned i den lokale fodboldklub, er hun som oftest 4-500 timers træning, 10000 boldberøringer og 1000 driblinger bagud. I klubben skal hun ind på et hold med nogle engagerede forældretrænere, der er passionerede omkring fodbold, men som ofte ikke har den nødvendige tid, og måske heller ikke fagligheden til at møde ”de sene startere”. Derfor er der også en stor risiko for, at hun i lighed med mange andre ”sene startere”, hurtigt stopper igen. Ikke fordi hun er blevet træt af fodbold, men fordi hun igen og igen oplever at ”falde igennem” til både træning og i kamp. Hvis hun i stedet går ned i den lokale karateklub, møder hun en instruktør, der har sort bælte, og som er vant til at håndtere ”sene startere”, fordi karate er en idræt, som mange begynder til ret sent. Med stor sandsynlighed er instruktøren selv såkaldt ”sen starter”, og har dermed forudsætninger for at forstå hvad der går igennem hovedet på en 12-årig, der for første gang træder ind i en karate dojo. I modsætning til den store gruppe af forældretrænerne på fodboldholdet, besidder karateinstruktøren qua sin faglighed de værktøjer, der skal til for, at den 12-årige pige efter 4 måneder kan gå til sin første graduering. Her erhverver hun den blå streg på sit hvide bælte, der signalerer, at hun nu mestrer de helt basale karateteknikker, og dermed er en integreret del at fællesskabet i karateklubben. I projektet ”Fodboldtræning med sort bælte” er ideen, at ”sene startere”, som supplement til deres holdtræning, gennemgår et intensivt 10-ugers træningsforløb, hvor de via træning med klubbens dygtigste og bedst uddannede trænere – altså dem med ”sort bælte” – samt ugentlige hjemmeopgaver, bliver i stand til at spille på et breddehold uden at falde igennem. Fodboldtræning med sort bælte er udviklet til både at rekruttere som fastholde flere sene startere i fodbolden – og dermed også gøre det muligt for flere ”tidlige startere” at forblive i fodbolden, fordi de får nye holdkammerater, som kan erstatte nogen af dem, der forsvinder i forbindelse med at de tager på efterskole eller i overgangen til ungdomsuddannelserne. Materialet tager også udgangspunkt i at blive integreret i en fodboldklub ikke kun handler om at kunne agere kompetent på banen, men også om at såvel spiller som deres familier bliver klædt på til at kunne agere kompetent i resten af klubben. Vi ved fra undersøgelser at under halvdelen af forældrene er fortrolige med foreningskulturen, og en vigtig del af projektet består dermed også i løbende at ”træne” såvel spillere som familie i det at være en del af en fodboldklub. Dette element er derfor også tænkt ind som en del af forløbet. En specielt stor tak til David Lee Rigelsen, ungdomssportschef i HB Køge, som har udarbejdet og testet øvelserne, samt til Peter og Morten fra Lutz Film, der har optaget og redigeret videomaterialet.

Med venlig hilsen Annette Westermann National Projektleder for piger

Søren Østergaard DBU´s Ungdomsgruppe

Hvordan er manualen opbygget?

Manualen falder naturligt i to dele: A) Første del har et naturligt fokus på den baggrundsviden som projektet bygger på – lidt viden om sene startere, fodboldens transferværdi, forældrenes betydning m.v. B) D en konkrete udrulning i klubben. Her indledes med en kort introduktion til de tre ”hovedingredienser” i projektet: 1. ”Basic Skills”-træning 2. ”Lektier” 3. Forældremøde Herefter følger en beskrivelse af de enkelte træningssessioner inkl. links til videoklip, spørgsmål til deltagerne m.v. Afslutningsvis har vi samlet en række praktiske råd, som I kan bruge hvis I finder dem anvendelige.

Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde

3


Der er fokus på pige- og kvindefodbold, men – lidt om baggrunden for projektet Der har de seneste år været et stigende fokus på pige- og kvindefodbold, men det stigende fokus er kun i begrænset omfang blevet omsat til, at flere piger er begyndt at spille fodbold i landets fodboldklubber. Der er flere årsager til at det forholder sig sådan. De lokale fodboldklubbers manglende synlighed i pigemiljøerne, kvaliteten af tilbuddet m.v. har betydning, men den væsentligste årsag er, hvad man kunne kalde mere ”strukturel”. Fraværet af de yngste piger i mange af landets fodboldklubber hænger i nogen grad sammen med, at deltagelse i fritidsaktiviteter i 0-2. kl. i vid udstrækning afspejler forældrenes (og for pigernes vedkommende primært mødres) foreningshistorik. Det betyder i praksis, at rigtigt mange piger i denne alder går til hhv. svømning og gymnastik. Fodbold er den tredjestørste pigeidræt i aldersgruppen 0-12 år, men er markant mindre end såvel gymnastik og svømning. Den manglende kritiske masse gør mange pigemiljøer skrøbelige, forstået som at hvis der blot er nogle få spillere, der stopper med at spille, betyder det potentielt, at der er 6-7 andre spillere, der stopper. Ikke fordi de ønsker at stoppe med fodbold, men fordi der ikke er nok spillere til et hold.

”Jeg synes Pernille Harder er cool” - fokus på ”sene startere” er en vigtig del af arbejdet med at fastholde flere spillere

I 3.-5. klasse bliver fritidsinteresser en såkaldt ”arena for selvvalg” – forstået som at pigerne i langt højere grad selv får lov at vælge, hvilke fritidsaktiviteter de begynder til. Det betyder, at der er fodboldpiger, der vælger fodbolden fra fordi de hellere vil gå til noget andet. Heldigvis er der også mange piger, der i denne alder vælger fodbolden til!

Hvem er de piger, der begynder i 3.-5. klasse?

Helt overordnet kan de opdeles i to grupper: - De piger som ”fravælger” de aktiviteter, som deres forældre ”valgte” for dem i en tidlig alder. Det er dermed piger – og forældre – som kender foreningskulturen, og som forholdsvis let glider ind i en ny foreningskultur. - De piger, der for første gang skal i gang med foreningsidræt. De og deres forældre har kun begrænset erfaring med at ”gå” til noget, og der er mange spørgsmål i mødet med den ”Kampklar-kage-ordning og sommerfest ”-kultur de møder i fodboldklubben. Uanset om man kommer med eller uden erfaringer fra foreningslivet er udfordringen for de ”sene startere” bl.a.: - De er mange timers træning, driblinger og boldberøringer bagefter. - De bliver en del af en sammenhæng, hvor de skal spille sammen med piger, som har spillet i mange år, og dermed er et sammentømret fællesskab. (Og det samme gør sig i nogen grad også gældende i forhold til forældrene!). - De møder engagerede, men ikke altid fagligt dygtige trænere, der er udfordrede på at tilbyde differentieret træning, der gør at de ”sene startere” lærer helt basale fodboldfaglige færdigheder. Disse forhold betyder at en stor gruppe af disse ”sene startere” forholdsvis hurtigt igen stopper med at spille organiseret fodbold. Dermed går de potentielt glip af mange gode oplevelser, et vigtigt frikvarter og den transferværdi, der potentielt er mellem fodbolden og resten af deres liv. Og fodboldklubberne går glip af en stor gruppe medlemmer, der potentielt kunne være medvirkende til at styrke de pt. ret skrøbelige pigemiljøer i fodboldklubberne, hvor virkeligheden ofte er, at to spilleres efterskoleophold medfører, at 10 spilleres muligheder for at være en del af den organiserede fodbold forsvinder.

Succesoplevelser styrker handlekraften både på og udenfor banen! – lidt om fodboldens transferværdi

Forløbet er søgt opbygget på en måde, hvor vi hele tiden arbejder indenfor nærmeste udviklingszone

4

Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde


med fokus på en god balance mellem færdigheder og udfordringer, og hvor man hele tiden øver sig lidt, men ikke bliver ydmyget af, at det er for svært – noget man ellers godt kan opleve når man som nybegynder bliver en del af hold af øvede spilere. Succeser, som man skal anstrenge sig for at opnå, giver mod og handlekraft i forhold til at lære mere, og det er denne proces vi ønsker at sætte i gang hos spillerne i forhold til såvel fodbold som andre områder af deres liv. Projektets primære fokus er selvfølgelig tilegnelse af fodboldmæssige færdigheder, men som en del af projektet ønsker vi også, at gøre såvel spillere som forældre opmærksomme på at fodbold ikke kun er en aktivitet man går til to gange om ugen, men potentielt også er en lærings- og oplevelsesarena, der rækker langt udover banen: - I fodboldklubben bliver spillerne en del af et fællesskab, hvor det er en nødvendighed at lave fejl for at blive en bedre fodboldspiller. Træningen i at kunne eksperimentere og håndtere fejl, er en vigtig kompetence ind i en tid, hvor halvdelen af eleverne i 9. klasse kun rækker hånden op, hvis de er helt sikre på svaret! Fodbolden træner således spillernes mod, og deres evne til at turde vise sig frem selvom de ikke har styr på det hele! - Fodbold træner spillernes sociale færdigheder, og deres evne til at indgå i fællesskaber med andre. Ind i en pigeverden, hvor stadig mere af livet leves foran skærme, og hvor en voksende andel af piger angiver at være ”svært ensomme”, er fodboldbanen, omklædningsrummet og stævnerne en vigtig træningsarena af sociale kompetencer. - Venindegrupper er ofte det man kalder ”horisontale” – man er venner med nogen på ens egen alder. I en fodboldklub spiller du sammen med mange på din egen alder, men også med nogen der både er yngre og ældre – og dermed potentielt nogen du kan følge efter, og nogen der følger efter dig. - Ind i en presset pigekultur er fodbolden et vigtigt frikvarter, hvor spillerne fysisk er sammen, løser en fælles opgave, og har fokus på nuet i et fællesskab, som vi selv har valgt at være en del af. Forskningen viser at deltagelse i sådanne fællesskaber modvirker stress. I forbindelse med et spiller- og forældremøde understreges det selvfølgelig, at man skal spille fodbold fordi det er verdens sjoveste spil, men vi fortæller også om alt det andet som fodbolden kan – nemlig fodboldens transferværdi.

Foto: Martin Ladegaard.

Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde

5


Så skal vi på banen

Projektet består af tre elementer: • Basic Skills – 10 x 1 times fodboldtræning • “Lektier” • Et “obligatorisk” spiller og forældremøde

Basic Skills – 10 x 1 times fodboldtræning

I træningen er der fokus på indlæring af helt grundlæggende fodboldfærdigheder – driblinger, finter, førsteberøringer, vendinger, sparkeformer m.v. Der arbejdes efter en model hvor allerede indlærte færdigheder kombineres med nye og sværere færdigheder.

Hvem er jeres træner med sort bælte?

Det er naturligvis jer som klub der afgør hvem der står for træningen, men vi opfordrer til at I finder en træner, der kombinerer følgende: • En høj funktionel fodboldfaglighed. Det vigtige er ikke om træneren har A, B eller C-licens – det vigtige er, at de såvel fodboldfagligt som i -praksis selv behersker de øvelser, som spillerne skal igennem. ”Vis-forklar-vis-vis-forklar-vis-vis-forklar-vis” er en hel central tilgang til træningen, og derfor skal træneren være i stand til at selv at vise, hvordan øvelserne udføres korrekt. • God til ”klasserumsledelse” – det skal være en træner, der formår at indtage rummet, og dermed skabe et ”struktureret frirum”, hvor deltagerne får mod på at lave de fejl, som naturligt opstår, når man skal i gang med at lære noget nyt. • Dygtig formidler i forhold til såvel instruktionsmomentet som ”fejlretning”/korrektion, der vil fylde en del især i begyndelsen. • Som er nysgerrig på spillernes liv udenfor banen, så der hurtigt opbygges en relation mellem træner og deltagere, og der kan skabes relevante snitflader mellem fodbolden og resten af deres liv. Hvis I har ressourcerne, kan de give mening, at det er et team der står for træningen – det er oplagt, at spillerne lærer mere hvis forholdet mellem trænere og spillere er 1:6 end 1-12!

Hvor mange spillere kan der være med i et forløb?

Fokus i forløbet er i højere grad kvalitet end kvalitet. Hvis spillerne skal have det maksimale ud af forløbet, anbefaler vi, at forholdet mellem træner og deltagere er 1:6. Det er en ”stor” investering i få spillere, men hvis vi ønsker, at de skal lære så meget, at de forbliver i klubben på den lange bane, er denne indledende investering vigtig!

”Lektier”

Mellem hvert træningspas. Deltagerne får hver uge tilsendt links (fra Youtube) til tre videoer med øvelser, som kan streames på deres telefon. Øvelserne introduceres i forbindelse med Basic Skillstræningen. Øvelserne trænes minimum to gange á 15 min og integreres i den næstfølgende træning.

”Det handler om meget mere end spillet på banen”

Et ”obligatorisk” spiller- og forældremøde, Hvor der a) introduceres til fodboldens potentielle transferværdi – ”frikvarteret”, at alt ikke skal være perfekt, turde lave fejl m.v. – samt b) til hverdagen i en fodboldklub. På www.dbu.dk kan du downloade slides, der kan anvendes til forældremødet. Vi har udarbejdet slides der kan anvendes i forhold til at fortælle om fodboldens transferværdi i forhold til andre områder af spillernes liv, samt lavet en række overskrifter til temaer som måske kan være relevante i forhold til at introducere til jeres klub. Det er et centralt element at I får afholdt forældremødet. Hvis I ønsker at fastholde spillerne, er det vigtigt at forældrene også får en ”sortbælte-introduktion” til livet i en fodboldklub. Dels at alt det som deres døtre får ud af spille fodbold, dels at de bliver introduceret alt det praktiske – kontingent, KampKlar, køreordning og alt det andet, som udgør rammerne omkring det at spille fodbold.

Den vigtige afslutning

Når pigerne er gennem forløbet, markeres afslutningen af den sidste træning med spisning, opsamling med spillere og forældre, samt evt. uddeling af ”Fodboldtræning med sort bælte ” diplom eller T-shirts. Layout til T-shirts tryk findes på www.dbu.dk, hvor også diplomet findes.

6

Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde


Alternativt kan den afsluttende træning og forældremøde afvikles efter følgende model:

Pigedag i klubben

I forbindelse med at kvinde-/herresenior spiller hjemmekamp inviteres der til en pigedag med følgende program: 11.00: ”Sortbæltetræning” 12.30: VIP-samling med spisning, samt oplæg til kamp og klubben ved cheftræner og et medlem af bestyrelsen. 13.00: Spiller- og forældremøde 13.45: Pigerne løber ind sammen med spillerne, og fungerer herefter som boldbørn i forbindelse med kampen. 16.00: Afrunding og tak for i dag. Denne model skaber synlighed omkring pigefodbolden i klubben, og viser samtidig såvel spillere som forældre, at de er en del af et større fællesskab.

Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde

7


Introduktion til Sortbælte Træning – Ti træningssessioner Vi anvender i træningsmanualen samme terminologier som i DBUs Aldersrelateret Træning og Fodboldens Ord. Ved hver enkelt øvelse er det præciseret, hvilke instruktionsmomenter der fokuseres på, og hvilke progressioner, der kan anvendes undervejs. Manualen vil ligeledes indeholde 10 ugers træningsplan samt videoer hertil. Der arbejdes ud fra to følgende udviklingsniveauer: 1) Spilleren introduceres for færdigheden (kende) 2) Spilleren træner færdigheden (beherske) Overordnet for Projekt Sene Startere er, at vi ønsker at give ”nyere” fodboldpiger i alderen +10 år de samme træningsmuligheder over en periode, som piger der har spillet fodbold i flere år. Træningsmanualen er udformet med baggrund i, at pigerne hverken kender til eller behersker de fodboldmæssige færdigheder, som det forventes af spillere fra 10-12 år (jf. Aldersrelateret Træning). De valgte øvelser er udvalgt og beskrevet, så de både kan anvendes og trænes individuelt, men også som mindre eller større gruppe. Træningsprogrammerne er opbygget efter følgende:

Primært fokus

Sekundært fokus

Driblinger/Fintespil (kropsfinter)

Fodboldkoordination

Førsteberøringer Vendinger Indersidespark

Lodret vristspark

Med udgangspunkt i de primære og sekundære fokusområder er ugeprogrammerne delt op i tre ”perioder” af fire ugers varighed. Hver periode er udformet således, at spillerne de to første uger introduceres (kende) til bestemte færdigheder, og i de næste to træner (beherske) de selvsamme færdigheder. Dette er gjort med henblik på at give spillerne flest mulige gentagelser pr. fokusområde, da følelsen af at være kompetent er et vigtigt parameter for de sene startere og deres indre motivation for at spille fodbold. Over hvert træningspas er der ligeledes en kort beskrivelse af dagens tema, samt hvilke tre øvelser som spillerne skal træne derhjemme fra gang til gang (gælder ikke første træningspas). Generelt for træningspassene gør det sig ligeledes gældende, at de samme progressioner går igen fra træning til træning, samt at spillerne flere gange vil stifte bekendtskab med de samme øvelser undervejs i forløbet. Træningen er bygget op omkring følgende temaer: Træning 1-2: Intro til boldkontrol, vendinger, driblinger og fintespil Træning 3-4: Træning af boldkontrol, vendinger, driblinger og fintespil (1v1) Træning 5-6: Intro til førsteberøringer og indersidespark Træning 7-8: Træning af førsteberøringer og indersidespark (som afslutning) Træning 9-10: Træning af driblinger, fintespil, førsteberøringer og indersidespark (opsummering) Afslutningsvis skal det påpeges, at der er enkelte progressioner, som ikke indgår i træningsplanerne – Disse kan inddrages derudover, hvis visse spillere har brug for større udfordring.

8

Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde


Vrist

Indersideyderside

Indersideinderside

Fodrulinderside

Øvelsesbeskrivelser

Ydersideinderside *skift fod*

Step på bold

(Progressioner) Boldkontrol (Coerver)

• Vrist: Der dribles fremad med bolden. Fokus: Hold bolden indenfor spilafstand, så man har flest mulige berøringer på bolden. Stræk og spænd let i foden, mens spidsen af støvlen peger ned mod græsset, hver gang bolden rammes på snørrebåndet. Lav øvelsen med begge ben • Inderside-yderside: Der dribles zig-zag med bolden skiftevis med indersiden og ydersiden. Fokus: Hold bolden indenfor spilafstand, så man har flest mulige berøringer på bolden. Støttebenet skal flyttes ift. bolden ved hver berøring • Inderside-inderside: Der dribles fremad med bolden skiftevis med højre og venstre inderside. Fokus: Bolden skal rammes midt på indersiden, hvor overfladen er størst. Åben/luk vinklen på foden afhængig af om man vil have bolden længere frem eller længere bagud/under sig selv. Lav øvelsen både forlæns og baglæns • Fodrul-inderside: Der dribles fremad med bolden med skiftevis højre og venstre fod. Første berøring med højre er et rul med fodsålen ind foran sig selv, og anden berøring er med indersiden på venstre fod, for at lægge bolden stille. Dernæst gentages bevægelse fra venstre fod og til højre fod. Bevægelsen gentages. Fokus: Brug den forreste del af fodsålen til at rulle bolden ind, og arbejd med en kontinuerlig rytme i bevægelserne • Yderside-inderside *skift fod*: Der dribles zig-zag med bolden skiftevis med højre yderside-inderside og venstre yderside-inderside. Første berøring er med højre yderside, anden berøring er med højre inderside. Herefter skiftes fod og bevægelsen gentages. Fokus: Hold bolden indenfor spilafstand, så man har flest mulige berøringer på bolden. Støttebenet skal flyttes ift. bolden ved hver berøring, særligt når man skifter fod. Arbejd med en kontinuerlig rytme i bevægelserne • Step på bold: Der dribles fremad med bolden med skiftevis højre og venstre fodsål. Fokus: Løft knæene hver gang du skal steppe på bolden, så det er den forreste del af fodsålen, der rammer bolden. Arbejd med en kontinuerlig rytme i bevægelserne.

Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde

9


Førsteberøring m. Førsteberøring m. inderside og afspil inderside og afspil med samme fod med modsatte fod

Førsteberøring m. yderside

Førsteberøring i luften m. inderside

Førsteberøring i luften m. vrist

Førsteberøringer (Teknikfirkant – kan trænes op ad mur/væg)

• Førsteberøring m. inderside og afspil med samme fod: Spiller står midt i firkanten, som er udgangsposition før hver aktion. Spilleren i firkanten modtager en pasning, og skal tage en aktiv førsteberøring ud af firkanten m. højre/venstre fod. Fokus: på hvor meget du spænder i foden (Spænder meget = bolden ryger længere væk. Spænder lidt = bolden bliver tættere på). Arbejd med at åbne vinklen i kroppen/foden, afhængig af om bolden skal fremad eller ud til siden. Bolden skal rammes midt på indersiden for størst mulig kontrol • Førsteberøring m. inderside og afspil med modsatte fod: Spiller står midt i firkanten, som er udgangsposition før hver aktion. Spilleren i firkanten modtager en pasning, og skal tage en aktiv førsteberøring ind foran sig selv til modsatte fod. Fokus: Opmærksom på hvor meget der spændes i foden (Spænder meget = bolden ryger længere væk. Spænder lidt = bolden bliver tættere på). Arbejd med vinklen i kroppen/foden, så bolden ryger ind foran sig selv. Bolden skal rammes midt på indersiden for størst mulig kontrol • Førsteberøring m. yderside: Spiller står midt i firkanten, som er udgangsposition før hver førsteberøring. Spilleren i firkanten modtager en pasning, og skal tage en aktiv førsteberøring ud af firkanten med ydersiden m. højre/venstre fod. Fokus: Opmærksom på hvor meget der spændes i foden (Spænder meget = bolden ryger længere væk. Spænder lidt = bolden bliver tættere på). Arbejd på kroppens/fodens vinkel ift. bolden, ved at dreje siden mod bolden med den fod, man ønsker at tage med. Bolden skal rammes midt på ydersiden for størst mulig kontrol • Førsteberøring i luften m. inderside: Spilleren kaster bolden op i luften foran sig selv, og skal tage sin førsteberøring med indersiden, lige når bolden rammer jorden. Fokus: Opmærksom på at have en tilpas spænding i foden, så bolden bliver inden for spilafstand/rækkevidde (Spænder meget = bolden ryger længere væk. Spænder lidt = bolden bliver tættere på). Sørg for at ramme bolden midt på indersiden, lige når bolden rammer jorden • Førsteberøring i luften m. vrist: Spilleren kaster bolden op i luften foran sig selv, og skal tage sin førsteberøring med vristen, så bolden kommer hurtigst muligt ned på jorden. Fokus: Opmærksom på at have en tilpas spænding i foden, så bolden bliver inden for spilafstand/rækkevidde (Spænder meget = bolden ryger væk/op i luften. Spænder lidt = bolden bliver tæt på). Sørg for at bolden rammer vristen/ snørebåndet. Øvelsen fungerer på samme måde som med inderside.

Kropsfinte

Fintespil

Step-over/Husmandsfinten

Reverse step-over

• Kropsfinte: Der dribles fremad med bolden. Spilleren tager et langt og kraftfuldt skridt til den ene side, og i næste bevægelse flyttes bolden til den modsatte side med ydersiden. Fokus: Overdriv bevægelsen når du øver ved at lægge tyngdepunktet ud på støttebenet. Sørg for at lave et temposkifte efter finten for at komme væk fra modstanderen • Step-over/Husmandsfinten: Der dribles fremad med bolden. Spilleren træder henover/rundt om bolden med et langt og kraftfuldt skridt til den ene side, og i næste bevægelse flyttes bolden til den modsatte side med ydersiden. Fokus: Overdriv bevægelsen når du øver ved at lægge tyngdepunktet ud på støttebenet. Sørg for at lave et temposkifte efter finten for at komme væk fra modstanderen • Reverse step-over: Der dribles fremad med bolden. Spilleren træder henover/rundt om bolden med et langt og kraftfuldt skridt ind foran støttebenet, og i næste bevægelse flyttes bolden til den anden side med ydersiden. Fokus: Overdriv bevægelsen når du øver ved at flytte kroppens tyngdepunkt med ud til siden. Sørg for at lave et temposkifte efter finten for at komme væk fra modstanderen

10

Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde


Indersidecut

Ydersidecut

Fodsålsvending

Cruyffvending

Reverse step-over m. yderside cut

Vendinger

• Indersidecut: Der dribles fremad med bolden. Spilleren vender 180° med bolden ved at flytte kroppens tyngdepunkt rundt, mens cuttet laves med indersiden. Fokus: Opmærksom på at få flyttet kroppen hele vejen rundt om bolden i samme bevægelse, som cuttet laves. Sørg for at lave et temposkifte efter cuttet for at komme væk fra modstanderen • Ydersidecut: Der dribles fremad med bolden. Spilleren vender 180° med bolden ved at flytte kroppens tyngdepunkt rundt, mens cuttet laves med ydersiden. Fokus: Opmærksom på at få flyttet kroppen hele vejen rundt om bolden i samme bevægelse, som cuttet laves. Sørg for at lave et temposkifte efter cuttet for at komme væk fra modstanderen • Fodsålsvending: Der dribles fremad med bolden. Spilleren vender 180° ved at træde på bolden og rulle den bagud med fodsålen. Fokus: Støttebenet skal stilles på siden af bolden, idet du ruller bolden tilbage med den forreste halvdel af fodsålen. Sørg for at lave et temposkifte efter vendingen for at komme væk fra modstanderen • Cruyff-vending: Der dribles fremad med bolden. Spilleren vender 180° ved at føre sparkebenet forbi bolden, og i samme bevægelse trække bolden tilbage med indersiden. Fokus: Arbejd med vinklen i fodleddet, således at du trækker bolden tilbage med indersiden. Støttebenet skal stilles på siden af bolden, når der vendes. Sørg for at lave et temposkifte efter vendingen for at komme væk fra modstanderen • Reverse step-over m. yderside cut: Der dribles fremad med bolden. Spilleren vender 180° med bolden ved at træde henover/forbi bolden med et langt og kraftfuldt skridt. I næste bevægelse vendes kroppen rundt, og man cutter med ydersiden. Fokus: Overdriv bevægelsen når du øver ved at flytte kroppens tyngdepunkt frem foran bolden. Vær opmærksom på at vinkle fodleddet, så bolden kan tages bagud med ydersiden. Sørg for at lave et temposkifte efter vendingen for at komme væk fra modstanderen

Indersidespark

Lodret vristspark Halvtliggende vristspark

Sparkeformer/Sparketeknik (kan trænes op ad mur/væg)

• Indersidespark: Bolden lægges stille og skal rammes med indersiden. Kan øves uden og med tilløb. Fokus: Støttebenet placeres helt oppe på siden af bolden i en tilpas/naturlig afstand og peges i den retning, som man ønsker at spille bolden. Vær opmærksom på at sparke til bolden midt på (lige på ækvator). Bolden skal rammes midt på indersiden for størst mulig præcision • Lodret vristspark: Bolden lægges stille og skal rammes med vristen. Kan øves uden og med tilløb. Fokus: Støttebenet placeres helt oppe på siden af bolden i en tilpas/naturlig afstand og peges i den retning, som man ønsker at spille bolden. Vær opmærksom på at sparke til bolden midt på (lige på ækvator). Stræk og spænd i fodleddet når du rammer bolden, og før sparkebenet gennem bolden for højere fart • Halvtliggende vristspark: Bolden lægges stille og skal rammes mellem indersiden og vristen. Kan øves med kortere (nemmere) eller længere (sværere) tilløb. Fokus: Støttebenet placeres helt oppe på siden af bolden i en tilpas/naturlig afstand og peges i den retning, som man ønsker at spille bolden. Vær opmærksom på at sparke under boldens midte (under ækvator). Bolden skal rammes med den øverste del af indersiden/på siden af vristen. Stræk og spænd i fodleddet når du rammer bolden, og før sparkebenet gennem bolden for højere fart

Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde

11


Træningspas 1 Tema: Intro til boldkontrol, driblinger & fintespil

I træningspas 1 introduceres der til øvelser med fokus på: boldkontrol, driblinger og fintespil. Træningspasset er opdelt i tre øvelser, hvoraf hver øvelse indeholder forskellige progressioner (se skema). Gennemgående for træningspas 1 er, at spillerne bliver introduceret for de samme progressioner i forskellige øvelser så flest mulige gentagelser opnås.

Tid

Emne

Øvelse

Progression - Fokus

20

Intro + Opvarmning

”Driblebane”

Progression: Vrist, inderside-yderside, inderside-inderside, fodrul-inderside, step på bold

20 Teknisk ”Laudrup-øvelsen”

20

Konkurrence

”Kryds & bolle” Progression: Vrist, inderside-yderside, inderside-inderside, fodrul-inderside, step på bold

Driblebane

Der dribles slalom med bolden. Spilleren skal forsøge at holde bolden indenfor spilafstand og have flest mulige berøringer på bolden. Hver øvelse (progression) gennemføres to-tre gange. Husk at spilleren skal bruge begge ben!

Laudrup-øvelsen

Spillerne fordeles ved hver ende, og de første to spillere i hver række dribler samtidigt og langsomt ind mod midten på hver sin side af keglerne. Når de rammer midten, skal de lave udfaldet (finten) gennem portene og fortsætte ned bag rækken med et temposkifte. Husk at spillerne skal arbejde begge veje!

Kryds og bolle

Spillerne deles i to hold, og hvert hold får tre trøjer. Første spiller i hver række dribler ned til den første kegle, hvor bolden lægges, og spilleren skal hurtigst muligt lægge sin trøje på en kegle, drible hjem med bolden og aflevere den til næste spiller i rækken. Anvend øvelserne (progressionerne) fra driblebanen, og kør to-tre runder pr. øvelse.

12

Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde

Progression: Kropsfinte, step-over/ husmandsfinte


Træningspas 2 Tema: Intro til boldkontrol, driblinger og vendinger

I træningspas 2 introduceres der til øvelser med fokus på: boldkontrol, driblinger og vendinger. Træningspasset er opdelt i tre øvelser, hvoraf hver øvelse indeholder forskellige progressioner (se skema). Gennemgående for træningspas 2 er, at spillerne bliver introduceret for de samme progressioner i forskellige øvelser så flest mulige gentagelser opnås. Til denne træning skal spillerne have trænet følgende øvelser derhjemme: Vrist

Tid

Inderside-yderside

Emne

Øvelse

Indersidecut

Progression - Fokus

20 Intro + Opvarmning ”Sampdoria”

Progression: Vrist, inderside-yderside, inderside-inderside, fodrul-inderside, step på bold

20 Teknisk

Progression: Indersidecut, ydersidecut, fodsålsvending, Cruyff-vending

”Laudrup-øvelsen (med vendinger)”

20 Konkurrence ”Kryds & bolle”

Progression: Vrist, inderside-yderside, inderside-inderside, fodrul-inderside, step på bold

Sampdoria

Der dribles slalom med bolden. Spilleren skal forsøge at holde bolden indenfor spilafstand og have flest mulige berøringer på bolden. Hver øvelse (progression) gennemføres to-tre gange. Husk at spilleren skal bruge begge ben!

Laudrup-øvelsen (med vendinger)

Spillerne fordeles ved hver ende, og de første to spillere i hver række dribler samtidigt og langsomt ind mod keglen i midten. Når de rammer midten, skal de lave en vending, lave et temposkifte og løbe ned bag rækken, hvor de startede. Husk at spillerne skal arbejde med begge ben!

Kryds og bolle

Spillerne deles i to hold, og hvert hold får tre trøjer. Første spiller i hver række dribler ned til den første kegle, hvor bolden lægges, og spilleren skal hurtigst muligt lægge sin trøje på en kegle, drible hjem med bolden og aflevere den til næste spiller i rækken. Anvend øvelserne (progressionerne) fra driblebanen, og kør to-tre runder pr. øvelse.

Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde

13


Træningspas 3 Tema: Træning af boldkontrol, driblinger & fintespil (1v1)

I træningspas 3 trænes der øvelser med fokus på: boldkontrol, driblinger og fintespil (1v1). Træningspasset er opdelt i tre øvelser, hvoraf hver øvelse indeholder forskellige progressioner (se skema). Gennemgående for træningspas 3 er, at spillerne bliver introduceret for de samme progressioner i forskellige øvelser så flest mulige gentagelser opnås. Til denne træning skal spillerne have trænet følgende øvelser derhjemme: Inderside-inderside

Tid

Emne

Fodrul-inderside

Øvelse

Progression - Fokus

20 Intro + Opvarmning ”Driblebane”

Progression: Vrist, inderside-yderside, inderside-inderside, fodrul-inderside, step på bold

20 Teknisk ”Driblekryds”

Progression: Kropsfinte, step-over/ husmandsfinte

20 Konkurrence ”1v1 uden pres”

Progression: Kropsfinte, step-over/ husmandsfinte

Driblebane

Der dribles slalom med bolden. Spilleren skal forsøge at holde bolden indenfor spilafstand og have flest mulige berøringer på bolden. Hver øvelse (progression) gennemføres to-tre gange. Husk at spilleren skal bruge begge ben!

Driblekryds

Spillerne fordeles på de fire kegler. Den første spiller i hver række løber samtidigt ind mod midten. Når de rammer midten, skal de alle fire lave udfaldet (finten) til samme side og fortsætte ned bag rækken med et temposkifte. Husk at spillerne skal arbejde begge veje!

1v1 uden pres

Spillerne fordeles i to grupper i hver sin ende af banen. Det forsvarende hold (gul) starter ved keglemålene og har boldene. Spillet starter ved, at den forreste spiller fra gul spiller bolden til den forreste fra det angribende hold (blå). Blå spiller skal nu afdrible gul spiller ved at anvende finterne fra driblekrydset. Gul spiller må ikke aktivt forsøge at erobre bolden. Husk at bytte spillerne undervejs!

14

Kropsfinte

Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde


Træningspas 4 Tema: Træning af boldkontrol, vendinger, driblinger & fintespil (1v1)

I træningspas 4 trænes der øvelser med fokus på: boldkontrol, vendinger, driblinger og fintespil (1v1). Træningspasset er opdelt i tre øvelser, hvoraf hver øvelse indeholder forskellige progressioner (se skema). Gennemgående for træningspas 4 er, at spillerne bliver introduceret for de samme progressioner i forskellige øvelser så flest mulige gentagelser opnås. Til denne træning skal spillerne have trænet følgende øvelser derhjemme: Fodrul-inderside

Tid

Emne

Ydersidecut

Øvelse

Step-over/Husmandsfinten

Progression - Fokus

20 Intro + Opvarmning ”Driblekaos”

Progression: Vrist, inderside-yderside, inderside-inderside, fodrul-inderside, step på bold

20 Teknisk

Progression: Indersidecut, ydersidecut, fodsålsvending, Cruyff-vending

”Laudrup-øvelsen (med vendinger)”

20 Konkurrence “1v1 med pres”

Progression: Kropsfinte, step-over/ husmandsfinte

Driblekaos

Hver spiller har en bold. De skal drible rundt i firkanten uden at ramme ind i hinanden, mens de anvender de fire-fem øvelser (progressioner). Øvelserne skal udføres 30-45 sekunder i to-tre runder. Husk at spillerne skal bruge begge ben!

Laudrup-øvelsen (med vendinger)

Spillerne fordeles ved hver ende, og de første to spillere i hver række dribler samtidigt og langsomt ind mod keglen i midten. Når de rammer midten, skal de lave en vending, lave et temposkifte og løbe ned bag rækken, hvor de startede. Husk at spillerne skal arbejde med begge ben!

1v1 uden pres

Spillerne fordeles i to grupper i hver sin ende af banen. Det forsvarende hold (gul) starter ved keglemålene og har boldene. Spillet starter ved, at den forreste spiller fra gul spiller bolden til den forreste fra det angribende hold (blå). Blå spiller skal nu afdrible gul spiller ved at anvende finterne fra driblekrydset. Gul spiller må ikke aktivt forsøge at erobre bolden. Husk at bytte spillerne undervejs!

Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde

15


Træningspas 5 Tema: Intro til førsteberøringer & indersidespark

I træningspas 5 introduceres der til øvelser med fokus på: førsteberøringer og indersidespark. Træningspasset er opdelt i tre øvelser, hvoraf hver øvelse indeholder forskellige progressioner (se skema). Gennemgående for træningspas 5 er, at spillerne bliver introduceret for de samme progressioner i forskellige øvelser så flest mulige gentagelser opnås. Til denne træning skal spillerne have trænet følgende øvelser derhjemme: Førsteberøring med inderside og afspil med samme fod

Tid

Emne

Førsteberøring med inderside og afspil med modsatte fod

Øvelse

20 Intro + Opvarmning ”Sampdoria”

20

20

Progression - Fokus Progression: Vrist, inderside-yderside, inderside-inderside, fodrul-inderside, step på bold

Teknisk

”Teknikfirkant” Progression: Førsteberøring m. inderside og afspil med samme fod, førsteberøring med inderside og afspil med modsatte fod, førsteberøring med yderside og afspil med samme fod

Konkurrence

”Fodboldkrig”

Sampdoria

Der dribles slalom med bolden. Spilleren skal forsøge at holde bolden indenfor spilafstand og have flest mulige berøringer på bolden. Hver øvelse (progression) gennemføres to-tre gange. Husk at spilleren skal bruge begge ben!

Teknikfirkant

Spilleren står midt i firkanten, som er udgangsposition før hver aktion. Spilleren i firkanten modtager en pasning, og skal tage en aktiv førsteberøring ud af firkanten med den ene inderside og spille bolden tilbage med samme fod. Husk at skifte mellem højre og venstre fod.

Fodboldkrig

Spillerne deles i to hold, og boldene fordeles i hver ende. Det gælder for holdene om at sparke boldene afsted med indersiden, så de rammer bolden, der er placeret midt på banen, så den ryger udover modstanderholdets baglinje. Spillerne må gerne hente boldene, men der må ikke blokeres for modstanderens spark. Der spilles først til tre eller på tid!

16

Førsteberøring med ydersiden og afspil med samme fod

Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde

Progression: Afstanden til bolden i midten øges, sparke med det dårlige ben


Træningspas 6 Tema: Intro til førsteberøringer & indersidespark

I træningspas 6 introduceres der til øvelser med fokus på: førsteberøringer og indersidespark. Træningspasset er opdelt i tre øvelser, hvoraf hver øvelse indeholder forskellige progressioner (se skema). Gennemgående for træningspas 6 er, at spillerne bliver introduceret for de samme progressioner i forskellige øvelser så flest mulige gentagelser opnås. Til denne træning skal spillerne have trænet følgende øvelser derhjemme: Førsteberøring med inderside og afspil med modsatte fod

Førsteberøring i luften med inderside

Indersidespark

Tid

Emne

Øvelse

Progression - Fokus

20

Intro + Opvarmning

”Driblekaos”

Progression: Vrist, inderside-yderside, inderside-inderside, fodrul-inderside, step på bold

20

Teknisk

”Maskinen”

Progression: Førsteberøring med inderside og afspil med modsatte fod, førsteberøring i luften med indersige yderside og afspil med samme fod

Konkurrence

”Fodboldkrig”

Progression: Afstanden til bolden i midten øges, sparke med det dårlige ben

20

Driblekaos

Hver spiller har en bold. De skal drible rundt i firkanten uden at ramme ind i hinanden, mens de anvender de fire-fem øvelser (progressioner). Øvelserne skal udføres 30-45 sekunder i to-tre runder. Husk at spillerne skal bruge begge ben!

Maskinen

Spillerne stilles overfor hinanden. Spillerne på den ene side har bolde, mens spillerne overfor bevæger sig fra rum til rum uden bold og udfører de forskellige øvelser (progressioner). En runde med en øvelse varer 45-60 sekunder, hvorefter der byttes. Husk at spillerne skal bruge begge ben!

Fodboldkrig

Spillerne deles i to hold, og boldene fordeles i hver ende. Det gælder for holdene om at sparke boldene afsted med indersiden, så de rammer bolden, der er placeret midt på banen, så den ryger udover modstanderholdets baglinje. Spillerne må gerne hente boldene, men der må ikke blokeres for modstanderens spark. Der spilles først til tre eller på tid!

Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde

17


Træningspas 7 Tema: Træning af førsteberøringer og indersidespark (som afslutning)

I træningspas 7 trænes der øvelser med fokus på: førsteberøringer og indersidespark (som afslutning). Træningspasset er opdelt i tre øvelser, hvoraf hver øvelse indeholder forskellige progressioner (se skema). Gennemgående for træningspas 7 er, at spillerne bliver introduceret for de samme progressioner i forskellige øvelser så flest mulige gentagelser opnås. Til denne træning skal spillerne have trænet følgende øvelser derhjemme: Førsteberøring med inderside og afspil med samme fod

Førsteberøring med inderside og afspil med modsatte fod

Tid

Emne

Øvelse

20

Intro + Opvarmning

”Driblefange” Progression: Flere fanger, mindre bane, kun brug af højre eller venstre ben

20

Teknisk

”Teknikfirkant” Progression: Førsteberøring m. inderside og afspil med samme fod, førsteberøring med inderside og afspil med modsatte fod, førsteberøring med yderside og afspil med samme fod

Konkurrence

”Tottenham” Progression: Førsteberøring m. inderside og afslutning med samme fod, førsteberøring med inderside og afslutning med modsatte fod

20

Driblefange

Der udvælges to-tre fangere. De resterende spillere har en bold. De skal drible rundt i firkanten, mens fangerne skal forsøge at erobre bolde. Når en fanger erobrer en bold, afleverer de den tilbage og spillet fortsætter. Inddel evt. spillerne i tre-fire hold, der på tid skiftevis fungerer som fangere. Det hold med flest erobringer vinder.

Teknikfirkant

Spilleren står midt i firkanten, som er udgangsposition før hver aktion. Spilleren i firkanten modtager en pasning, og skal tage en aktiv førsteberøring ud af firkanten med den ene inderside og spille bolden tilbage med samme fod. Husk at skifte mellem højre og venstre fod.

Tottenham

Spillerne deles i to hold og placeres som vist på billedet. Alle boldene fordeles ligeligt på hver side af målet. Første spiller i den række, ved siden af målet, afleverer bolden op til forreste mand i rækken foran målet, som anvender en af øvelserne (progressionerne), og sparker på mål efter den ønskede sparketeknik. Holdene skiftes til at afslutte, og spillerne bytter hele tiden række, så de skiftes til at aflevere og til at afslutte. Der uddeles et point pr. mål. Husk at bytte side, så spillerne kommer til at bruge begge ben!

18

Indersidespark

Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde

Progression - Fokus


Træningspas 8 Tema: Træning af førsteberøringer og indersidespark (som afslutning)

I træningspas 8 trænes der øvelser med fokus på: førsteberøringer og indersidespark (som afslutning). Træningspasset er opdelt i tre øvelser, hvoraf hver øvelse indeholder forskellige progressioner (se skema). Gennemgående for træningspas 8 er, at spillerne bliver introduceret for de samme progressioner i forskellige øvelser så flest mulige gentagelser opnås. Til denne træning skal spillerne have trænet følgende øvelser derhjemme: Førsteberøring med inderside og afspil med samme fod

Førsteberøring i luften med inderside

Tid

Emne

Øvelse

Progression - Fokus

20

Intro + Opvarmning

”Driblefange”

Progression: Flere fanger, mindre bane, kun brug af højre eller venstre ben

20

Teknisk

”Maskinen” Progression: Førsteberøring m. inderside og afspil med samme fod, førsteberøring med yderside og afspil med samme fod, førsteberøring i luften med inderside og afspil med samme fod,

Konkurrence

”Tottenham”

20

Indersidespark

Progression: Førsteberøring m. inderside og afslutning med samme fod, førsteberøring med inderside og afslutning med modsatte fod

Driblefange

Der udvælges to-tre fangere. De resterende spillere har en bold. De skal drible rundt i firkanten, mens fangerne skal forsøge at erobre bolde. Når en fanger erobrer en bold, afleverer de den tilbage og spillet fortsætter. Inddel evt. spillerne i tre-fire hold, der på tid skiftevis fungerer som fangere. Det hold med flest erobringer vinder.

Maskinen

Spillerne stilles overfor hinanden. Spillerne på den ene side har bolde, mens spillerne overfor bevæger sig fra rum til rum uden bold og udfører de forskellige øvelser (progressioner). En rund e med en øvelse varer 45-60 sekunder, hvorefter der byttes. Husk at spillerne skal bruge begge ben!

Tottenham

Spillerne deles i to hold og placeres som vist på billedet. Alle boldene fordeles ligeligt på hver side af målet. Første spiller i den række, ved siden af målet, afleverer bolden op til forreste mand i rækken foran målet, som anvender en af øvelserne (progressionerne), og sparker på mål efter den ønskede sparketeknik. Holdene skiftes til at afslutte, og spillerne bytter hele tiden række, så de skiftes til at aflevere og til at afslutte. Der uddeles et point pr. mål. Husk at bytte side, så spillerne kommer til at bruge begge ben! Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde

19


Træningspas 9 Tema: Træning af driblinger, fintespil, førsteberøringer og lodret vristspark

I træningspas 9 trænes der øvelser med fokus på: driblinger, fintespil, førsteberøringer og lodret vristspark. Træningspasset er opdelt i tre øvelser, hvoraf hver øvelse indeholder forskellige progressioner (se skema). Gennemgående for træningspas 9 er, at spillerne bliver introduceret for de samme progressioner i forskellige øvelser så flest mulige gentagelser opnås. Til denne træning skal spillerne have trænet følgende øvelser derhjemme: Yderside-inderside *fodskifte*

Reverse step-over

Tid

Emne

Øvelse

Progression - Fokus

20

Intro + Opvarmning

”Driblebane”

Progression: Vrist, inderside-yderside, inderside-inderside, fodrul-inderside, step på bold, yderside-inderside *fodskifte*

20

Teknisk

”Driblekryds”

Progression: Kropsfinte, step-over/ husmandsfinte, reverse step-over

Konkurrence

”Tottenham”

Progression: Førsteberøring m. inderside og afslutning med samme fod (vrist), førsteberøring i luften og afslutning med samme fod (vrist)

20

Driblebane

Der dribles slalom med bolden. Spilleren skal forsøge at holde bolden indenfor spilafstand og have flest mulige berøringer på bolden. Hver øvelse (progression) gennemføres to-tre gange. Husk at spilleren skal bruge begge ben!

Driblekryds

Spillerne fordeles på de fire kegler. Den første spiller i hver række løber samtidigt ind mod midten. Når de rammer midten, skal de alle fire lave udfaldet (finten) til samme side og fortsætte ned bag rækken med et temposkifte. Husk at spillerne skal arbejde begge veje!

Tottenham

Spillerne deles i to hold og placeres som vist på billedet. Alle boldene fordeles ligeligt på hver side af målet. Første spiller i den række, ved siden af målet, afleverer bolden op til forreste mand i rækken foran målet, som anvender en af øvelserne (progressionerne), og sparker på mål efter den ønskede sparketeknik. Holdene skiftes til at afslutte, og spillerne bytter hele tiden række, så de skiftes til at aflevere og til at afslutte. Der uddeles et point pr. mål. Husk at bytte side, så spillerne kommer til at bruge begge ben!

20

Lodret vristspark

Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde


Træningspas 10 Tema: Træning af driblinger, vendinger, førsteberøringer og lodret vristspark

I træningspas 10 trænes der øvelser med fokus på: driblinger, fintespil, førsteberøringer og lodret vristspark. Træningspasset er opdelt i tre øvelser, hvoraf hver øvelse indeholder forskellige progressioner (se skema). Gennemgående for træningspas 10 er, at spillerne bliver introduceret for de samme progressioner i forskellige øvelser så flest mulige gentagelser opnås. Til denne træning skal spillerne have trænet følgende øvelser derhjemme: Cruyff-vending

Fodsålsvending

Inderside step-over med ydersidecut

Tid

Emne

Øvelse

Progression - Fokus

20

Intro + Opvarmning

”Sampdoria” Progression: Vrist, inderside-yderside, inderside-inderside, fodrul-inderside, step på bold, yderside-inderside *skift fod*

20 Teknisk

”Laudrup-øvelsen Progression: Indersidecut, ydersidecut, (med vendinger)” fodsålsvending, Cruyff-vending, reverse step-over med ydersidecut

20

”Tottenham” Progression: Førsteberøring m. inderside og afslutning med samme fod (vrist), førsteberøring i luften og afslutning med samme fod (vrist)

Konkurrence

Sampdoria

Der dribles slalom med bolden. Spilleren skal forsøge at holde bolden indenfor spilafstand og have flest mulige berøringer på bolden. Hver øvelse (progression) gennemføres to-tre gange. Husk at spilleren skal bruge begge ben!

Laudrup-øvelsen (med vendinger)

Spillerne fordeles ved hver ende, og de første to spillere i hver række dribler samtidigt og langsomt ind mod keglen i midten. Når de rammer midten, skal de lave en vending, lave et temposkifte og løbe ned bag rækken, hvor de startede. Husk at spillerne skal arbejde med begge ben!

Tottenham

Spillerne deles i to hold og placeres som vist på billedet. Alle boldene fordeles ligeligt på hver side af målet. Første spiller i den række, ved siden af målet, afleverer bolden op til forreste mand i rækken foran målet, som anvender en af øvelserne (progressionerne), og sparker på mål efter den ønskede sparketeknik. Holdene skiftes til at afslutte, og spillerne bytter hele tiden række, så de skiftes til at aflevere og til at afslutte. Der uddeles et point pr. mål. Husk at bytte side, så spillerne kommer til at bruge begge ben! Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde

21


Spørgsmål i forbindelse med hvert træningspas Der er mange nye ting man skal forholde sig til når man begynder til fodbold – og der er elementer fra fodbolden som også kan overføres til andre områder afspillernes liv – det vi kalder ”fodboldens transferværdi”. For at få taget hul på snakken omkring alt det sjove ved fodbold, det trælse og det overførbare integreres følgende spørgsmål i træningen. I vurderer selv hvornår det giver bedst mening! Uge 1:

Intro til forløbet, afbud m.v.

Uge 2:

pørg til hvordan det er gået med hjemmetræningen siden sidst! Få et par spillere til at vise S det de har øvet – og få resten af gruppen til at klappe af dem, der tør vise øvelsen. Gør det til en fast rutine – det betyder meget for miljøet i gruppen! Husk at vi primært klapper af, at pigerne tør stille sig op foran de andre – og kun sekundært af deres performance!

Uge 3:

Hvad siger jeres venner til at I er begyndt til fodbold?

Uge 4:

Hvad siger forældrene/familien til at I er begyndt til fodbold?

Uge 5: Spørg ind til hvordan det går på det hold de spiller på. Har de andre taget godt imod dem? Er der noget der er vanskeligt? (fx KampKlar, tonen i omklædningsrummet og bad efter træning) Uge 6: Vi er nu halvvejs i forløbet. Få pigerne til at fortælle om hvad det er de har lært – og hvad der har været det mest udfordrende. Gør det på følgende måde: 1&1 får pigerne lidt tid til at snakke om hvad der har været det mest udfordrende. De skal blive enige om et tema. De går sammen med to andre deltagere. De præsenterer temaerne for hinanden – og skal blive enige om det et tema, som de præsenterer for hele gruppen. Uge 7: Hver eneste uge er der spillere, der har været så modige at de har stillet op foran de andre og vist hvad de kunne. Snak med dem om at der er andre arenaer hvor de har brug for at være mere modige – f.eks. i forhold til at sige noget mere i timerne. Prøv at udfordre et par stykker til at ”stå frem” i den kommende uge – sige noget, tage initiativ m.v. – og lad en aftale om at I snakker om det til den næste træning. Uge 8: Hvordan gik det med at ”stå frem”? Hvad var det svære i at gøre det – og hvad var ”udbyttet”? Uge 9: Følg op på det at være en del af en fodboldklub. Er der noget de endnu ikke har fået styr på? Er der noget de har brug for hjælp til osv. Uge 10: Opsummer sammen med pigerne. Brug evt. ”modellen” fra uge 6. Og husk at udfordre dem til at blive ved med at øve sig – både til træning og derhjemme.

22

Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde


10 gode råd! Kvalitet over kvantitet

Hav fokus på at hver spiller får flest mulige GODE gentagelser, end blot at de gennemfører øvelserne hurtigst muligt. Dvs. at spillerne til hver en tid skal opfordres til at tage tempoet ud i bevægelserne med og uden bold, så de udfører hver øvelse korrekt. Det vigtige er nemlig ikke at lave så mange øvelser eller gentagelser som muligt – det er vigtigt at lave dem rigtigt! Så kan tempoet sættes op efterfølgende.

Anerkend handlingen

Sørg for at du som træner har fokus på forsøget og indsatsen frem for resultatet. Det kan godt være, at pigerne ikke gennemfører øvelserne til perfektion, men de skal roses for deres forsøg!

Vis-forklar-vis

Vis altid først den pågældende øvelse for spillerne, forklar derefter kort og præcist, hvad der er fokus på (se instruktionsmomenter), og vis derefter øvelsen igen. Således sikrer du at pigerne får bedre vilkår for at forstå og udføre øvelsen!

Tilpas niveauet

I øvelserne vil der opstå situationer, hvor det kan være hensigtsmæssigt at lade den enkelte spiller træne på sit aktuelle niveau i stedet for at lade alle træne på samme niveau. Alle spillere laver som udgangspunkt samme øvelse, men du som træner vejleder individuelt!

Forberedelse

Sørg for altid at være godt forberedt til dagens træning! Der kan altid opstå uventede udfordringer i form af spillere, der udebliver eller som må udgå fra en træning. Derfor er en ”plan B” altid god at have, så træningen bliver afviklet uden for lange pauser! Og så er det altid bare nemmere at fejlrette og coache på spillerne, hvis du er godt forberedt!

Fejl er = læring

Retorikken er vigtig, når spillerne laver fejl eller synes noget er svært! Derfor er det vigtigt, at du som deres træner er positiv og konstruktiv; særligt når øvelserne kan være udfordrende. Du skal derfor fra start være tydelig omkring, at de gerne må lave fejl, for uden fejl kan de ikke lære, og uden læring bliver de ikke dygtigere! Arbejd f.eks. med at få pigerne til at sige: ”Det har jeg bare ikke lært endnu” i stedet for ”det kan jeg ikke finde ud af”, og det samme gælder kropssproget – ikke at slå ud med armene, men bare træne videre selvom man har lavet en fejl.

Forventningsafstem

Som træner er det vigtigt, at du forventningsafstemmer med pigerne før og under forløbet! Spørg ind til hvad pigerne forventer af dig og træningen, men vær også tydelig omkring rammerne. Du må gerne forvente, at de skal komme til tiden, at alle hjælper med materialer før, under og efter træning eller at de skal sørge for at melde afbud i ordentlig tid. Er rammerne tydelige for spillerne, vil de føle sig mere trygge og udbyttet vil blive større!

Involver og evaluer

Start hver træning op med en kort briefing, hvor dagens træning (tema og øvelser) kort bliver gennemgået sammen med spillerne. På den måde forbereder du spillerne mentalt på, hvad der kommer til at foregå undervejs i træningen. I løbet af træningen kan du med fordel involvere spillerne ved at stille dem spørgsmål omkring, hvad der er vigtigt at holde fokus på i bestemte øvelser/progressioner. I slutningen af træningen evaluerer du dagens træning med spillerne, så I sammen følger op på, hvad de synes om træningen! Husk at gennemgå de tre øvelser med vis-forklar-vis, og lad evt. spillerne prøve det hurtigt af inden de går fra træningen.

Byg en god kultur

Skab ritualer som altid gøres før, under eller efter træning. Fx at alle spillere og trænere giver hinanden highfives når de møder op til træning og som det sidste inden de forlader klubben – Det giver spillerne en større følelse af sammenhold!

Spørg ind til ”fodboldlektierne”

Når du har din daglige gang i klubben, vil du ofte rende ind i de spillere, som deltager i træningsforløbet! Her er det en god idé at spørge dem ind til, hvordan det går med at træne de forskellige øvelser – Ikke fordi du skal kontrollere dem, men fordi det gavner spillerne i sidste ende!

Hvis du vil vide mere…..- materialer til inspiration:

Tjek evt. https://www.dif.dk/da/forening/uddannelse/udgivelser/boern-s-og-s-unge . Her finder du en række materialer om piger og idræt – herunder en række videoer, hæfter og bøger med fokus på etablering af gode idrætsmiljøer for piger. Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde

23


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.