Fodboldmagasinet KBH nr. 1 2020 - Det er denne udgave, du skal læse.

Page 1

HAVN

F O D B O L D M A G A S I N E T

NO. 1 MARTS 2020

KOBEN

Johnny har kæmpet røven ud af bukserne for HUSUM BOLDKLUB SID E

SKAL DIN KLUB VÆRE RØGFRI?

Rygeregler og forebyggelsesindsatser skal tænkes bredt for at nå flest mulige børn og unge. SIDE

4

FUTSAL

26

fortjener mere opmærksomhed og anerkendelse SIDE

30


LEDER

UEFA UDSÆTTER EM I FODBOLD TIL 2021 Der bliver desværre ingen EM-fest i København og resten af Danmark

til sommer. Grundet den aktuelle Corona-krise på tværs af hele Europa, så har UEFA besluttet at udskyde afviklingen af EURO 2020, så EM først skal afholdes i juni-juli 2021.

I samarbejde med Kultur & Fritidsforvaltningen

UEFA har samtidigt meddelt, at det senere

i Københavns Kommune har DBU København

skal afklares om alle 12 EURO 2020-værtsbyer fortsat

igennem næsten to år arbejdet med en masse

skal være værter i 2021. Hvis infrastrukturen er på

spændende projekter og events, som skulle have

plads, så forventes det, at København også bliver værtsby i 2021. Det skal nu undersøges nærmere i et

kulmineret i løbet af sommerens EM. Og særligt fra

samarbejde mellem UEFA, DBU og Københavns

vores klubbers side har der været en helt fantastisk

Kommune. Det handler både om, hvad der er muligt i Parken, men i lige så høj grad om pladser på hoteller og andre faciliteter er til rådighed. Her skal vi huske på, at Tour De France også lægger vejen forbi København, når verdens bedste cykelryttere fredag den 2. juli 2021 kører 1. etape med start ved H.C Andersens Boulevard og mål ved Rådhuspladsen.

opbakning til arrangementet, og mange spændende

V

initiativer, så også på deres vegne er det surt show. i forventer at gennemføre nogle af de planlagte aktiviteter i samarbejde med Københavns Kommune i løbet af sommeren, når vi forhåbentlig er

kommet igennem Corona-krisen. Vi kalder det ”Pre-EURO 2021”, så får vi afprøvet nogle af de gode

Vi havde alle glædet os til at holde en

ideer.

kæmpe fodboldfest i Danmarks hovedstad for alle fodboldinteresserede.

Vi ser frem til at fodbolden igen kommer på græs, og håber I kan holde fanen højt ude i klubberne indtil da.

Jesper Gradert Formand i DBU København

side 2


INDHOL

D

04 JO HNNY H F O R HUSU AR KÆMPET RØ M BOLD 08 H KLUB VEN UD AF BUK AKOAH SERNE – ET JØ DISK FO 12 H VIDOVR DBOLDF E IF GÅR ÆLLESS D O MMERE KAB F O R REST OG F R A EGNE R 14 D ÆKKER UDDANNER OMMER LICENSS UDDANNELS EN BØR YSTEME VÆRE E T N DEL A F

ELITES PILLERE FÅET FO N OLIVER HA RSTÅEL R SE FOR VIA DOMMER DOMME U B1960 I RENS B DDANNELSEN MEDGA ESLUTN NG OG M INGER 15 50-ÅRS O JUBILA DGANG FORTA R JA N F AXE JENLT AF 16 TROEND SEN E HOLD V I GAMM ÆKKER N Y EL NØR REBROK T LIV 21 LUB 26 SK NY FOR JESPER G AL DIN K MAND I RADERT LUB VÆR D B U KØ E 3 R E RØGFR 0 2 FUTSAL BENHAV 2 I? FIRE KÅ F N O R T J O E N PMÆRK REPRÆS RINGER TIL SOMHED ER MERE ÅRETS ENTANT OG ANER SKABSM 24 KENDEL ØDE SE

33 IN GEN GRÆSPLBØRNEBOLD UD ÆNE EN EN 34 IN DKAST

OM: DBU København repræsenterer 160 klubber og mere end 44.000 fodboldspillere. Fodboldmagasinet København er talerør for DBU København, klubber, frivillige, politikere og andre af fodboldens interessenter. Magasinet udgives fire gange årligt og sætter fokus på emner som B&U fodbold, frivillighed, faciliteter og klubliv. FORSIDE FOTO: Klaus Sletting Jensen

UDGIVER: DBU København Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø telefon: 3927 7144 Email: info@dbukoebenhavn.dk REDAKTION: Christian Kofoed (ansvarshavende) Dan Pedersen (redaktør) Henrik Kailow Sofie Reimer SKRIBENTER: Dan Pedersen, Sofie Reimer, Daniel Stoltzenbach, Magnus Vesterlund og Hanne Kokkegaard

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2020 | side 3

DESIGN OG MEDIEPRODUKTION: Trykkeri Kailow OPLAG: 1.500 DEADLINE til næste nummer: Uge: 22 ABONNEMENT: Klubabonnement: 50 kr. pr. træner/leder Privatabonnement: 200 kr. pr. år. Tilmelding via info@dbukoebenhavn.dk ANNONCESALG: Dan Pedersen, danp@dbukoebenhavn.dk


Tekst Dan Pedersen · foto Klaus Sletting Jensen

JOHNNY HAR KÆMPET RØVEN UD AF BUKSERNE FOR HUSUM BOLDKLUB JOHNNY NIELSEN HAR VÆRET IGENNEM HELE FØLELSESREGISTRET SOM FORMAND FOR

HUSUM BOLDKLUB. I ÅR BLEV HAN KÅRET SOM ÅRETS LEDER AF DBU KØBENHAVN FOR SIN VEDHOLDENDE INDSATS, DER HAR VÆRET AFGØRENDE FOR AT NÅ I MÅL MED TO STORE ANLÆGSPROJEKTER. SELV FREMHÆVER HAN KLUBLIV, SAMARBEJDE OG KÆRLIGHED SOM DE AFGØRENDE FAKTORER.

Midt imellem formalier, beretninger og debat

for årets leder blev læst højt af DBU Køben-

indsats i den klub, der har været hjerteklub-

kommer prisregnen over de frivillige ledere

havns formand Jesper Gradert, var mange

ben siden barnsben. En mand med et stort

til DBU Københavns repræsentantskabsmøde.

i salen nok med på, hvem der skulle op på

hjerte for den blå og hvide Husum-trøje,

I år var ingen undtagelse, og da motivationen

scenen og modtage prisen for sin ukuelige

en mand der kan feste og få andre med.

side 4


En mand der holder fast i sin uformelle stil og

Nu skulle der med Johnny Nielsens egne ord ”andre

siger tingene, som de er.

boller på suppen”. Første kamp udenfor kridtstregen handlede om etableringen af en kunstgræsbane i

Det var nogle af de komplimenter, som kom fra

Husum Parken. Den kamp trak ud, fordi Husum BK

talerstolen, og der var da også masser af smil og

endte i retssag med fredningsnævntet, men klubben

velfortjente klapsalver til Johnny Nielsen, da han

fik medhold og åbnede op og indviede kunstgræs­

gik forbi bestyrelsen med tommelfingeren i vejret.

banen i 2015.

Prisen er en anerkendelse til både formanden og klubben, som de senere år har etableret en ny

Det var en stor sejr for Husum BK og Johnny Nielsen,

kunstgræsbane i Husum Parken, en unik support-

som fik smag for mere. Næste skridt var et nyt klub-

gruppe, der bakker op om klubbens førstehold og

hus, som kunne erstatte det gamle, hvor den ældste

kronen på værket – et funklende nyt klubhus, der

del var fra 1930’erne.

skal være samlingspunkt for både medlemmer og områdets beboere i fremtiden.

– Jeg talte flere gange med Bo Sten Hansen fra BK Union. Han sagde altid til mig,”du skal have den

NYE BOLLER PÅ SUPPEN

politiske opbakning”. Jeg er jo ikke altid den mest

”Små klubber har brug for folk med store hjerter”,

politisk korrekte. Jeg siger tingene som de er, men

lyder et motto i Husum BK, og på intet tidspunkt var

vi begyndte at skrive til politikerne og forklare

det motto så vigtigt som i 2005, da Johnny Nielsen

vores sag, siger Johnny Nielsen.

blev del af en redningsaktion i Husum BK. Klubben var i økomomisk uføre og tæt på at lukke og slukke. Johnny Nielsen var flyttet hjem til Husum efter nog-

SØVNLØSE NÆTTER

Når man i dag står foran det nye klubhus i Husum,

le år i en lejlighed på Nørrebro. Han var blevet skilt

kan man ikke undgå at blive imponeret. En stor, flot

fra sin første kone, og klubben havde brug for ham.

og moderne træbyning, som er med til at løfte hele kvarteret fra sin placering i kanten af Husum Parken.

– Jeg var meget tydelig overfor bestyrelsen dengang. Hvis jeg skal gå med, skal der være rene linjer,

Johnny Nielsen giver en rundvisning i det nye klub-

forklarer Johnny Nielsen.

hus – mest stolt, men også en anelse skuffet denne tirsdag morgen, hvor huset er blottet for medlemmer.

På to år fik Husum BK rettet op på økonomien og

Han er stolt over, at projektet er lykkedes, og at huset

opbygget en sund egenkapital. Johnny Nielsen

indeholder alle de ting som medlemmerne ønskede.

havde officielt titlen som kasserer, men gav også en

Skuffet over de mangler og problemer, som er blevet

hånd med i forhold til formandsopgaver, dommere,

synlige efter, at huset er taget i brug.

kontingentopkrævning og Bellahøj Kræmmer­ marked.

– Jeg ved ikke, hvor mange gange, jeg har ligget søvnløs over det her projekt. Jeg har været totalt nede over

– Jeg kunne godt mærke, det var hårdt. Jeg var nede

det hele, men så har man pludselig fået lidt medvind

med stress to gange, og blev skilt for anden gang.

og lidt luft, for så at ryge ned igen, fordi man rammer

Jeg var konstant væk hjemmefra, og hernede 5-6

ind i nye udfordringer. Så er to år altså lang tid, for-

dage om ugen ved siden af mit job. Sådan kørte det

klarer Johnny Nielsen.

i mange år, forklarer Johnny Nielsen. Historien om det nye klubhus er fortællingen om en I Husum BK var der mange, som spurgte Johnny

lang kamp. Det hele startede med en ansøgning til

Nielsen, om han ikke skulle tage formandsposten,

Københavns Kommunes klubhuspulje i 2015, hvor

når han alligevel lavede det hele. Den udfordring

klubben fik 400.000 kr. det første år. Så kørte klubben

takkede han ja til i 2013 med hjælp fra gamle

på i det politiske miljø, og i 2016 fik man bevilget

holdkammerater, hvilket medførte en bedre

4.000.000 kr. En milepæl var nået, men der var fort-

opgave­fordeling.

sat langt til de 11.000.000 kr. som var det ultimative mål.

– Jeg fik nogle gode folk som Michael Skov (kasserer) og Henrik Olsen (næstformand) med i bestyrelsen.

I september 2017 kom gennembruddet.

De overtog nogle af mine opgaver, så jeg kunne koncentrere mig om rollen som formand, fortæller

– Klubben var samlet til Bellahøj kræmmermarked,

Johnny Nielsen.

hvor vi altid har morgenmøde, inden vi går i gang.

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2020 | side 5

JEG VAR MEGET TYDELIG OVERFOR BESTYRELSEN DENGANG. HVIS JEG SKAL GÅ MED, SKAL DER VÆRE RENE LINJER.


Vi er altid omkring 80 frivillige fra klubben,

Husum BK kunne først få pengene fra

søsætter mange ting. Vi har lavet samarbej-

som plejer at starte dagen med rundstykker

Københavns Kommune, når 50% af byggeriet

de med skoler og daginstitutioner, og har

og Underberg. Jeg er på vej ind, da jeg får et

stod færdigt. Udbetalingen var opdelt i rater,

fået opbygget et rigtig godt sammenhold i

opkald fra Jesper Christensen fra Socialdemo-

og nu fik de frivillige fra Husum BK for alvor

klubben, hvor vi både tager os af børn, unge

kratiet.

at mærke konsekvensen af at stå for hele

og seniorspillere.

anlægsprojektet. – Vi har lukket budgetforhandlingerne i nat.

Bydelen Husum er også et andet sted end

I har fået 6.500.000 kr. Der kommer noget

– Flere af os tog hjem fra sommerferie for

for bare 10 eller 20 år siden. Det er andre folk,

officielt på det i morgen.

at holde møder med kommunen. Her fik vi

som flytter til Husum i dag.

fortræde for politikerne, hvor Jan Siversen og – Hvad, tænkte jeg?

Rasmus Toppel præsenterede planerne for

– Kulturen var anderledes dengang, jeg

det nye klubhus.

spillede her som dreng. Vi skal tage imod folk

– Jeg kom ind i salen og tudede. Hvad sker

på en anden måde i dag, og give nogle andre

der for dig, spurgte de andre? Vi har lige

tilbud til de frivillige, medlemmerne og

fået 6.500.000 kr. Det år regnede kræmmermarkedet væk, men vi var ligeglade. Vi var euforiske, fortæller Johnny Nielsen. Så var det ellers væk med de gamle tegninger fra 2013 og i gang med af afsøge nye muligheder. STØRSTE ANLÆGSPROJEKT FOR EN FRIVILLIG FORENING

Vi nedsatte et klubhusudvalg, og her er jeg

DET HER VAR ALDRIG SKET ANDRE STEDER. ALLE ANDRE HAVDE VÆRET SKREDET FOR LÆNGST. VI HAR ET UNIKT SAMMENHOLD HERNEDE.

nødt til at nævne Jan Siversen og Rasmus

forældrene, forklarer Johnny Nielsen. En helt grundlæggende værdi for Husum BK har afsæt i, at klubben er åben for alle. Det gode klubliv er fundamentet, og ingen er mere bevidst om dette end formanden. For Johnny Nielsen er klubliv blevet et motto, som dækker over den passion og kærlighed til klubben, som han deler ud af i store mængder. Måske bedst eksemplificeret i Husum Support, som formanden selv var med til at grundlægge på sin helt egen facon.

Toppel, der har gjort en kæmpe indsats for, at

– Kommunen ville så gerne ned og se byg-

vi er kommet i mål. Jeg kan huske, at Rasmus

geriet. De ville se, om der overhovedet var

Klubben havde store udfordringer på senior­

Toppel til et af de første møder kom med

et klubhus. Så kom de herned og fik syn for

siden i 2012, hvor førsteholdet var rykket ned

to A4 sider med punkter, vi skulle igennem

sagen. De kunne se fundamentet og skelettet

i serie 2. Der var ingen tiltro til projektet,

inden vi overhovedet kunne komme i gang

og deres reaktion var, hold da op!

da Johnny Nielsen en dag sidder og spiser

med anlægsprocessen. – Fint nok. Prøv at mærke, hvor meget

frokost med sit eget hold, der består af ca. 40 – De kunne godt se, at der skete noget herne-

gamle Husum-drenge. De spiller fast kl. 10.00

de. De kunne se, at vi blev ved med at kæmpe.

om lørdagen, og får en øl og lidt mad efter

kærlighed, vi har til hinanden. De kan gøre

kampen.

hvad som helst. Vi står sammen, siger Johnny

– Mit forhold til Pernille Vange fra Kultur

Nielsen, men medgiver:

og Fritid var lidt som et ægteskab på det

– Jeg siger, hvad så drenge – skal vi tage ud

tidspunkt, fortæller Johnny Nielsen og griner,

og se førsteholdet? Nej, de er så ringe lyder

inden han igen bliver alvorlig og slår fast:

svaret, men Johnny er insisterende. Kom nu!

– Indvendigt tænkte jeg – hold da kæft. Hvad fanden er det, vi har kastet os ud i.

Så tager vi en kasse øl med fra tuten. – Det her var aldrig sket andre steder. Alle

Husum BK fik tilbud fra tre arkitekter og

andre havde været skredet for længst. Vi

– Jeg ringede til Johan, som kører bus for os

endte med at indgå en fuld enterprise på

har et unik sammenhold hernede.

– du får en halvtredser pr. mand. Så røg vi

byggeprojektet, der af to omgange blev udvidet og opgraderet yderligere, fordi der kom nye midler fra både Lokale og Anlægsfonden og Real Dania.

KLUBBEN HAR UDVIKLET SIG I TAKT

ellers afsted til Valby.

MED BYDELEN

– Vi kom ind med megafon og trommer. Vi

Der er sket meget i Husum BK siden krisen i

råbte og skreg. Spillet gik bare i stå, men så

2005. Tingene bliver gjort på en anderledes

skete der noget med spillerne. Vi vandt 6-1,

– Så tog vi det første spadestik herude, og

måde, og den gode stemning smitter af på

og alle havde en fest.

alle borgmestrene kom. Vi var i gang. Vi

alle i og omkring klubben.

havde skrevet under, havde styr på kontrakter,

Ugen efter skulle Husum spille mod B1960 i

og fik de rette folk med indover projektet.

– Vi prøver at være anderledes og gå ind i

Men så kom problemerne, fortæller Johnny

tingene med oprejst pande. Vi har nogle

Nielsen.

dygtige folk og en ungdomsformand, som

side 6

Mosen. – Folk kom selv på cykel eller i bil. Vi havde


Der er blevet kæmpet indæt og længe for at opnå de 11 millioner det nye klubhus har kostet.

ghettoblaster med, og jeg fik forrest med en

kvindehold er rykket op gennem rækkerne

tøjlerne helt. Han vil gerne fortsætte som

megafon og råbte giv mig et H!, H!, giv mig et

og nu spiller i Kvindeøst, hvilket gør dem til

menigt bestyrelsesmedlem og måske få tid

U!, U! … folk sagde, jamen du er jo formand.

klubbens bedst placerede hold. Og til den

til at lave nogle af de sjove opgaver.

kommende sæson har klubben tilmeldt – Det er ligegyldigt. Kom nu bare, forklarer

yderligere et kvindeseniorhold, hvilket glæder

– Det er sjovt at være formand, men man

Johnny Nielsen.

formanden.

bliver også presset, fordi man har familie og arbejde. Jeg har brugt ufattelig mange timer

I 2013 blev Husum-support stiftet som en

– Vi forsøger, at give kvinderne alt det, de

på det, og det er også nogle gange stressende,

officiel fanklub. Johnny Nielsen har siden

gerne vil have. Vi deler alt lige, for der skal

indrømmer Johnny Nielsen.

lagt megafonen fra sig, men han er stolt over

ikke gøres forskel. Der er lighed hernede.

stemningen til klubbens hjemmekampe,

Sådan er det, siger Johnny Nielsen.

hvor både spillere og tilskuere nyder godt af

Han åbner også op for, at klubben måske skal have ansættelser i fremtiden.

grill-arrangementer, indløb med spillerne,

Om to år fylder Husum BK 100 år. Johnny

musik og en stemning, som på de bedste

Nielsen har haft en stor andel i, at klub-

– Mange af de klubber vi sammenligner os

dage kan samle op mod 500 tilskuere.

ben kan runde det skarpe hjørne som en

med har ansatte, men vi skal have talt med

velfunge­rende klub med tidssvarende facili-

nogle af de klubber og høste af deres erfa-

– Det er en anderledes oplevelse både for

teter og heraf nye udviklingsmuligheder. Selv

ringer. Skal det være en klubmand, eller skal

dommeren og det gæstende hold. Heldig-

er han afklaret med, at jubilæet også betyder

det være folk udefra, som kommer med ny

vis er vi i god dialog med DBU København

farvel til formandsposten.

energi? Det er en overvejelse, men på sigt kan

omkring dommerne, fordi vi har haft nogle

det helt sikkert være med til at løfte klubben,

uheldige episoder, men vi er meget opmærk-

– Jeg har fundet min tredje kone, og skal gif-

somme på, at udeholdene også skal have en

tes til maj. Jeg skal også være farfar, så nu skal

god oplevelse. Det skal være fest på den gode

jeg have noget tid til mig selv. Når vi bliver

I den nærmeste fremtid er fokus dog på

måde, siger Johnny Nielsen.

100 år, stopper jeg som formand. Vi har fået

det nye klubhus og udbedring af de fejl og

en ny kunstgræsbane, et nyt klubhus og det

mangler, som er til stor frustration i klubben.

største trøjesponsorat i klubbens historie.

Alle vil gerne i gang med at tage den flotte

KLUBBENS FLAGSKIB

Pige- og kvindefodbolden er også en succeshistorie i Husum BK, hvor klubbens bedste

vurderer Johnny Nielsen.

bygning i brug og indrette det til gavn for Johnny Nielsen er dog ikke parat til at slippe

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2020 | side 7

både klubben og lokalområdet.


Tekst Daniel Stolzenbach · foto JIF Hakoah

HAKOAH – ET JØDISK FODBOLDFÆLLESSKAB I NÆSTEN 100 ÅR HAR JIF HAKOAH SKABT ET FODBOLDFÆLLESSKAB FOR DANSKE JØDER, HVOR FÆLLESSKAB, TRADITIONER OG KULTUR ER VIGTIGERE END RESULTATERNE PÅ BANEN.

Et par gange om ugen løber et fodboldhold, der bygger på et næsten 100 år gammelt fodboldfælleskab, rundt

ET TRADITIONSRIGT FÆLLESSKAB

Vi skal 96 år tilbage i tiden, nærmere bestemt den 12.

og træner på Ryparkens baner. Fodboldholdet er en del af

oktober 1924 hvor Meyer Rudaizky startede idrætsforenin-

Jødisk Idrætsforening Hakoah, og er den eneste jødiske

gen Hakoah ved at gøre drengene fra Mosaisk Drenge­

fodboldklub i Danmark.

skole interesseret i at dyrke sport i en jødisk idrætsforening. Meyer Rudaizky var en central figur i klubbens

– Vi er en lidt anderledes forening og fodboldklub, fortæller

første ti år, hvor han var formand. Det efterfølgende år

David Jano. Han er formand i JIF Hakoah og selv aktiv fod-

blev foreningens første fodboldhold oprettet efter forbille-

boldspiller i klubben.

det Hakoah Wien, der havde vundet det østrigske fodboldmesterskab og var et af Europas bedste fodboldhold.

– Vi prøver at skabe et fællesskab for danske jøder og fremme sport, hygge og samvær. Vi tilbyder rammer til

Grundtanken med JIF Hakoah var at skabe et jødisk fæl-

mennesker, der vil mødes i en jødisk forening og dyrke

lesskab, hvor kammeratskabet var i højsædet. Men ifølge

sport, fortsætter David Jano. Og det har Hakoah en lang

den nuværende formand David Jano er der også en anden

tradition for at gøre.

årsag til, at Hakoah eksisterer på 96. år.

side 8


– Vi har Hakoah, fordi vi jøder kun spillede

Hakoah er en familieforening, hvor bedste­

eksisteret længe. Der er

med hinanden før i tiden, da ingen andre

forældre, forældre og børn spiller.

mange tradi­tioner, æres­

ønskede os i deres klubber. Sådan er det

pokaler og minde­pokaler. Vi

heldigvis ikke i dag, men vi ønsker stadig at

– I Hakoah kalder vi os hakoahanere. Vi

kan mærke i klubben, at den

bevare vores fællesskab. Det er vigtigt for os,

repræsenterer Hakoah, når vi går på banen. Vi

bygger på noget, der har eksisteret i mange

fortæller David Jano, der også påpeger, at

repræsenterer traditioner og en historie, der

år, og vi har netop haft et generationsskifte

Hakoah ikke kun er for jøder, men at alle er

ligger mange år tilbage. Vi har et fællesskab,

i bestyrelsen, så vi håber at eksistere mange

velkomne.

der gør, at vi repræsenterer hinanden. Det

år endnu.

betyder meget for mig og for folk i klubben, Det vigtige med Hakoah er især at skabe et

fortæller formanden.

rum for at bevare jødiske traditioner, værdier

SIKKERHEDSVURDERINGER

Hakoahs lange historie betyder også, at de

og kultur. Det betyder, at klubben aldrig spil-

David Jano blev i 2018 udnævnt som den 18.

har oplevet antisemitismen. Klubben måtte

ler lørdagskampe, da lørdag er den ugentlige

formand i JIF Hakoah gennem tiderne, og han

i 1943 lukke ned for alle sine aktiviteter som

hviledag i jødedommen. David Jano ønsker at

mærker historiens vingesus som formand i

følge af, at den tyske besættelsesmagt iværk-

bevare traditionerne og værdierne, som det

en klub med så lang en historie.

satte en jødeforfølgelse i Danmark. Aktivite-

er blevet gjort igennem flere generationer i Hakoah, og som det fortsat skal i fremtiden.

terne var på standby frem til befrielsen i 1945, – Man kan mærke, at det er en klub, der har

I 2019 var JIF Hakoah værter for den interskandinaviske fodboldturnering for jødiske klubber, PGT.

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2020 | side 9

hvor Hakoah genoptog sine aktiviteter.


Men antisemitismen optræder stadig i sam-

Men sidste år lykkedes det at samle et hold

dem ifører sig fodboldstøvler og dyrker fod-

fundet, fortæller David Jano, og den påvirker

igen, og nu er jagten gået ind på at klatre op i

bolden.

dem som jødisk fodboldklub.

rækkerne.

Hakoah mærker det ved, at de skal melde

Der er et lille håb om at gå i fodsporene på en

dygtigt seniorhold, men også at skabe et rum

træning, kamp og andre aktiviteter ind til den

af klubbens største triumfer i dansk fodbold.

for jødiske fodboldspillere.

jødiske menighed, der sikkerhedsvurderer

Det var tilbage i starten af årtusindeskiftet,

klubbens aktiviteter. Det er dog kun ved større

hvor Hakoah formåede at samle et ekstraordi-

– Jeg tror aldrig, at vi kommer i Superligaen,

arrangementer, at det kræver sikkerhedsfor-

nært stærkt mandskab og rykkede op i Serie 1.

og det skal vi heller ikke, siger David Jano med

anstaltninger.

Klubbens hidtil højeste placering i de danske

et stort smil.

Ambitionen er både at have et konkurrence-

fodboldrækker. – Det er ærgerligt, at det skal være sådan, men

– Vi ønsker at have en klub, hvor vores

jeg sætter stor pris på, at politiet og andre

Men i pokalskabet står også en pokal, som de

medlemmer har det sjovt og kan dyrke det

instanser er med til at sikre, at vi har det godt,

er ekstra stolte af i JIF Hakoah. Pokalen kom i

jødiske fællesskab og traditioner, der hvor

fortæller David Jano.

hus, da Hakoah i 2007 for første gang nogen-

deres forældre har gjort det, og der hvor deres

sinde vandt den europæiske turnering for

børn måske vil gøre det samme. Vi skal være

jødiske fodboldklubber og kunne lade sig hyl-

en familieklub, hvor danske jøder kan spille

de som Europas bedste jødiske fodboldhold.

fodbold og dyrke fællesskab og foreningsliv,

SERIE 5

I 2016 oplevede Hakoahs bedste fodboldhold en større sportslig nedtur. Deres bedste se-

slutter David Jano.

niorhold gik i opløsning, og derfor blev holdet

Men ellers handler det ikke om store resulta-

lukket og tvangsnedrykket fra Serie 2 til Serie

ter og ambitioner i klubben. Medlemstallet

5. Det var en ærgerlig tid, husker David Jano.

ligger stabilt på omring 300, hvoraf 100 af

Navnet Hakoah, anvendes af mange jødiske idrætsklubber verden rundt. Ordet kommer af Hakoah-stjernen, der består af de tre hebræiske bogstaver, hei, kaf og chet, der tilsammen udgør navnet Hakoah, der direkte oversat betyder styrke eller kraft. Kilde: Wikipedia.

JIF Hakoah er den eneste jødiske fodboldklub i Danmark. De træner på Ryparkens baner med følgende hold, hvor alle er velkomne: Lilleputfodbold U8 og U12 drenge U10 piger 1. hold (11mands) Serie 5 7mandssenior 7mands-oldboys 7mands veteran 7mands Master Kontakt hakoah@hakoah.dk

side 10


Fodboldmagasinet København nr. 1. 2020 | side 11


Tekst og foto Sofie Reimer

Formand for HIF, Lars Knudsen, tog selv dommereksamen og bestod sammen med det første hold af U19 spillere fra klubben.

HVIDOVRE IF GÅR FORREST OG UDDANNER DOMMERE FRA EGNE RÆKKER EN NY REKRUTTERINGSTRATEGI FOR DOMMERE I DBU KØBENHAVN SER MÅSKE SNART

DAGENS LYS. STRATEGIEN GÅR I KORTE TRÆK UD PÅ, AT DOMMERREKRUTTERINGEN SKAL

FLYTTES TÆTTERE PÅ KLUBBERNE. DET BETYDER I PRAKSIS, AT ALLE KLUBBER SKAL BIDRAGE MED DOMMERE EFTER DEVISEN; JO STØRRE FORBRUG AF DOMMERE JO FLERE DOMMERE

SKAL DE BIDRAGE MED. STRATEGIEN ER UDARBEJDET AF DOMMERUDVALGET OG LÅ SOM ET DRØFTELSESPUNKT PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET 24. FEBRUAR 2020.

side 12


U

anset hvordan strategien bliver mod-

paragraf 5 eller 12, men det kan de tilegne sig.

’…..vi skal have aktive dommere. Uddannede

taget, har Hvidovre IF på eget initiativ

Det har taget noget tid at få dette etableret,

dommere som ikke dømmer, er reelt set spild

valgt at uddanne dommere fra deres

det kan jeg være ærlig og sige, men dommer-

af ressourcer.’

eget U19 divisionshold. I december

gerningen er i meget høj grad en praktisk

tilmeldte klubben elleve af deres andetårs

færdighed som udføres på banen og ikke i et

– Jeg er enig med Kasper Darfelt i, at selvfølge-

U19-spillere.

retslokale, begrunder Lars Knudsen.

lig skal de ud at dømme. Jeg er til gengæld ikke enig i nærheden. For mig er det ikke vigtigt, de

– Vi har i en årrække, på formandsklubniveauet, drøftet den strategiske udfordring det er, at fodboldmiljøet ikke selvsupplerer sig med

UDVÆLGELSEN

kommer ud at dømme i morgen. Med dom-

Hvidovre IF har i første runde valgt at tilbyde

meruddannelsen giver vi dem kvalifikationer,

dommerkortet til deres andetårs U19-spillere.

der åbner muligheder for at fastholde dem i

et tilstrækkeligt antal dommere i Storkøben-

fodboldmiljøet, hvor de måske senere og mere

havnsområdet til at kunne kamppåsætte

– Vi er lidt bedre besat i det dygtige fodbold-

modne, bliver i stand til at udføre de funktio-

dommere ned til U13-rækkerne, sådan som

spillersegment, end vi er på breddeområdet.

ner, som skal bemandes herunder dommergerningen, forklarer Lars Knudsen, og uddyber:

“Et af de typiske klagepunkter man hører på fodboldbanerne, er jo, at dommerne ikke selv har spillet på højt nok niveau og derfor ikke forstår fodbold.

– Hvis vi bare kunne nøjes med at producere den ene fodboldspiller, der skal blive professionel, så ville det være supernemt, men vi laver ti-femten stykker på årsbasis, fordi det er en del af et samlet ”produktionsapparat”. Ikke

vi burde, indleder Lars Knudsen, formand for

Det er en samfundsudfordring at fastholde

alle bliver professionelle, er det spildt? Nej, de

fodboldafdelingen under Hvidovre Idrætsfor-

teenagere i idræt generelt, så vi har ikke

bliver jo trænere eller gode spillere i en lavere

ening, da Fodboldmagasinet møder ham på

et U19-breddehold. Vi har nogle spillere i

række, forklarer Lars Knudsen, som mener at

Hvidovre Stadion.

aldersgruppen, som spiller på et seniorhold.

spillerne altid kan drage fordel af en dommer-

De vil også blive tilbudt muligheden for at

uddannelse.

Lars Knudsen forklarer at formålet med

tage dommerkortet, men det er ikke dem, vi

rekrutteringen i egne eliterækker handler om

fokuserer på, forklarer Lars Knudsen.

dels at få afprøvet løsningen; er det en mu-

– Et par stykker vi ikke havde forventet så meget af, gennemførte faktisk og bestod. Det

lighed at uddanne dommere selv, og dels at

Udvælgelsen beskriver han som en slags

kan godt være, vi ikke har fået en dommer ud

afdække hvilke fordele og synergier spillerne

motiveret frivillighed. Spillerne er blevet bedt

af det her og nu, men vi har fået en spiller med

kan få ud af at tage dommerkortet i forbindel-

om at deltage, men har haft mulighed for

en lidt anden indsigt i lovgrundlaget, når han

se med deres fodbolduddannelse.

at sige pænt nej tak. På grund af den gamle

selv spiller, og som måske tænker sig om lige

mindre fleksibel uddannelsesstruktur, kunne

et splitsekund, før han reagerer, fortæller Lars

– Et af de typiske klagepunkter man hører

alle spillere ikke få det til at hænge sammen

Knudsen.

på fodboldbanerne, er jo, at dommerne ikke

praktisk og dermed ikke fuldføre. Det bliver

selv har spillet på højt nok niveau og derfor

forhåbentlig bedre i fremtiden med den nye

Det ser ikke ud til at dommerudvalgets

ikke forstår fodbold. Det kan man grine lidt af,

kursusstruktur.

rekrutteringstrategi bliver vedtaget i sin

men de forstår til gengæld fodboldloven. Nu

nuværende form. På repræsentantskabs­mødet

tager vi så nogle af vores højniveauspillere og

En af de nyuddannede dommere, Oliver Kunst, udtrykte klubberne utilfredshed med forslaget

uddanner dem i fodboldloven.

har meldt sig klar til sin første kamp, og en

om bødestraf for ikke at uddanne de dommere,

spiller mere har meldt sig på banen.

man bliver pålagt. Der kom et modforslag om

Og det går udmærket her i første runde. Seks

belønning, for de dommere man rent faktisk

U19-spillere gennemførte kurset og bestod

– Jeg har en forventning om, at der er én

dommereksamen i selskab med Lars Knudsen.

måske to af de resterede seks, der også melder

skaffer.

sig, mens jeg ikke har nogle forventninger om,

– Vi tager selvfølgelig klubbernes kommen-

Censor for dommereksamen meldte tilbage

at de sidste to kommer i gang, fortæller Lars

tarer med i det videre arbejde og vil over den

at niveauet var en smule højere, end man nor-

Knudsen.

kommende tid vurdere, hvilken vej vi skal gå

malt ser på et standardhold af nye dommere. – Det tilskriver jeg det faktum, at det er dedi-

sagde Kasper Darfelt efter mødet. EN DOMMER SKAL UD AT DØMME

Det er spild af uddannelse, hvis dommeren

Uanset hvilken strategi der i fremtiden bliver

kerede unge mennesker, der træner fodbold

ikke kommer ud at dømme, mener formand

vedtaget, er Lars Knudsen og HIF klar på at

fire til otte gange om ugen, så de har en dyb

for dommerudvalget, Kasper Darfelt. Han

udvælge det næste hold af dommerkandi­dater

indsigt i fodboldspillet, ikke nødvendigvis i

siger til Fodboldmagasinet nr. 4, 2019:

i egne rækker.

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2020 | side 13


Tekst og foto Sofie Reimer

DOMMERUDDANNELSEN

BØR VÆRE EN DEL AF LICENSSYSTEMET hvis du skal være certificeret licensklub, og et af de krav kunne lige så godt være, at ældste divisions- og liganiveauspillere gennemfører en dommeruddannelse, foreslår Lars Knudsen. Fodboldafdelingen i Hvidovre IF har en intention om årligt at uddanne ti højniveau-fodboldspillere i licenssystemet. Veluddannede ungdomsspillere på divisionsniveau som går videre i fodboldsystemet som fodboldspillere i Danmarksserien, divisionsrækkerne eller sågar til Superligaen. Hvis man i spillernes fodbolduddannelse indbygger en dommeruddannelse, vil det samlede licensmiljø producere noget i stil med 250-400 dommere på årsbasis. Formand for HIF Lars Knudsen ser gerne at kravet om dommerrekrut-

– Det giver ikke nødvendigvis en dommer, der går direkte ud og døm-

tering i egne rækker kommer højere oppe fra end fra DBU København.

mer, for deres drøm er selvfølgelig at blive professionel fodboldspiller,

Han mener, kravet bør være en del af licenssystemet på lige fod med

men vi skaber en mulighed for de 90%, der statistisk set ikke slår til på

den mængde af andre strukturelle krav, der stilles til licensklubber.

topniveau, fastslår Lars Knudsen.

– Der er jo krav til banernes indhegning, krav til trænernes uddan-

Hvis de unge skal ind og studere, er dommergerningen ligeledes en

nelse, spillernes fysiske træning, hvornår de skal testes, klubbens

relativ let tilgængelig indtægtskilde ved siden af studierne.

organisering, antallet af fodboldspillere osv. Altså en lang række krav

TRE GODE RÅD FRA HVIDOVRE IF Hvidovre IF har efter første runde, med uddannelse af fra egne rækker, gjort sig vigtige erfaringer i forhold til rekrutteringen, som de her giver videre til andre klubber.

1. BESLUT JER FOR AT GØRE NOGET VED DOMMERMANGLEN.

3. MARKEDSFØRING I EGEN KLUB.

Hvis ikke man træffer en beslutning om at gøre noget, så sker der helt sikkert ikke noget.

2. UDVÆLG DEN MÅLGRUPPE I VIL UDDANNE.

jeg, vi spænder buen for hårdt. Hvidovre IF overvejede: Kan vi tage nogle af de spillere fra øverste hylde, der har en meget god forståelse for fodbold, og konvertere dem på sigt til at være dommere, så opfylder det flere formål.

Man hører tit: ”Klubben skal bare stille med nogle”, men nogle af dem vi allerede udnytter i yderste grad, det er jo frivillige trænere og holdledere, som har kalenderen fuldt booket op. Hvis vi også forlanger af dem, at de skal være dommere, så tror

Bliv synlig. Fortæl målgruppen hvad det går ud på, hvorfor de er udvalgt og forklar dem gerne om den nye uddannelsesstruktur. Vi valgte at spotmarkedsføre det overfor U19-spillere, vi har ikke bredt det ud, det var et valg.

side 14


Tekst Magnus Kiær Vesterlund, erhvervspraktikant uge 5 · foto Sofie Reimer

ELITESPILLEREN OLIVER HAR VIA DOMMERUDDANNELSEN FÅET FORSTÅELSE FOR DOMMERENS BESLUTNINGER. Oliver Kunst bestod i december dommeruddannelsen

Oliver har allerede taget initiativ til at søge en kamp. Frem-

sammen med fem af sine holdkammerater. Oliver spiller i

over har han tænkt sig at dømme en kamp om ugen, hvis

Hvidovre IF, hvor de har besluttet at gå forrest i rekrutterin-

det kan lade sig gøre. Oliver mener, at dommeruddannelsen

gen af flere dommere. Derfor var det ikke Olivers beslutning

har givet ham rigtig meget i forhold til hans fodboldspil, da

at tage dommeruddannelsen, da det var et krav fra klubben.

han nu kan se situationerne fra dommerens synsvinkel.

Oliver var ikke ligefrem begejstret, da han fik at vide, at han skulle tage dommeruddannelsen, da den fandt sted i hans

– Jeg synes, at det har været rigtig fedt at tage dommerud-

juleferie. Dog fandt han det meget hyggeligt og helt o.k., da

dannelsen. Det giver en anden vinkel på fodboldspillet som

de først var i gang.

helhed. Man får lov til at se kendelserne fra dommerens synsvinkel og vide, hvad for nogle tankeprocesser han kører

– Jeg synes helt klart, at det har givet rigtig meget i forhold

igennem, når han dømmer noget, hvilke perspektiver der

til mit fodboldspil, på den måde at jeg kan se det hele fra

bliver brugt, når man dømmer en fodboldkamp, og hvor

dommerens synsvinkel, siger Oliver, som er rigtig glad for at

svært det egentlig er, lyder det fra Oliver.

have bestået dommeruddannelsen.

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2020 | side 15


Tekst Sofie Reimer · foto Sofie Reimer og B1960 Arkiv

B1960 I MEDGANG OG MODGANG FORTALT AF 50-ÅRS JUBILAR JAN FAXE JENSEN B1960 ER HISTORISK SET EN FODBOLDKLUB, DER TAGER TINGENE SOM DE KOMMER. KLUBBEN HAR TAGET SINE RUTSJETURE, FÅET FISKET SPILLERE OG VÆRET VED AT LUKKE BIKSEN HELT, MEN DE FRIVILLIGE ILDSJÆLE HAR MED DERES GODE IDÉER OG VILJE TIL AT UDFØRE DEM HOLDT KLUBBEN OVEN VANDE I 60 ÅR TIL SOMMER.

FRA HEIMDAL TIL B1960

over midten. ”Du skal med i tresserne”, sagde

Som tiårig gik Jan i ordblindeklassen på

Frølår; så vi blev meldt ind, og havde en fan-

Kapelvejens skole sammen med nogle rigtige

tastisk træner, Poul Jensen. Han var virkelig

Nørrebrorødder. Jan kom fra et finere kvarter

engageret. Han er en klublegende, og var der

i Brønshøj og startede sin lange fodbold­

hele min ungdom. En hård bandit, og en der

kaffe på Bispebjerg Bakkes café, fortæller den

karriere i BK i Heimdal med kammeraten Jan

virkelig tog sig af de unge mennesker. Det

lille tætbyggede skraldemand med kærlighed

Andersen også kaldet frølår.

var sgu´ nogle gange både med flade og det

Jan Faxe Jensen er en af disse ildsjæle og en foreningens mand. Han har sværget troskab til B1960 i medgang og modgang i 50 år og over en enkelt kop

på stemmelæberne om nogle af sine mange

hele, men han har reddet rigtig mange unge

fodboldminder i en klub og et miljø, han

– Vi havde en lidt speciel træner i Heimdal.

mennesker fra rendestenen, selvom det var

tydeligvis har elsket højt. Og stadig gør det.

Jeg spillede back, men fik aldrig lov at gå

på den hårde måde. De respekterede ham.

side 16


De kunne komme og gå, som de ville i hans

og har tre sønner med tre kvinder. Hans kone

Til gengæld var jeg ikke den store tekniker,

store villa i Vanløse. Manglede de et sted at

har 2 sønner fra tidligere.

jeg var slideren på banen, og nogle gange en

sove, tog de ud til Poul. Han lavede pande­ kager til os, fortæller Jan Faxe Jensen.

lidt for hård banan. Når man kommer op i Jan hedder rigtigt Jan Jensen. Faxe kom til,

alderen, kan man jo godt se det, indrømmer

fordi Jan altid har været lidt på tværs.

Jan Faxe Jensen og opremser alle de kendte

Poul Jensen var streng men fair. Når holdet

spillere, han har spillet mod.

var til stævner og væk i to uger, og nørrebro­

– Da vi var 14 år, og skulle til at drikke bajere,

drengene ikke opførte sig ordentligt, fik de én

skulle alle de andre have en Tuborg. Jeg skulle

–Jeg har spillet mod Keld Bordingaard, Allan

med hælen under bordet, men samtidig var

have en faxefad. Senere blev jeg faktisk ølkusk

Hansen og Michael Laudrup indendørs. Og

det med den sjove tone, det var ikke ond-

for bryggeriet og navnet hang ved, fortæller

så ham der tv- eksperten en lille tynd én med

skabsfuldt.

Jan Faxe Jensen og kommer i tanke om en tur

en pivestemme, han sidder altid sammen

til Italien, hvor alle bukkede og skrabede, fordi

med…, hvad hedder han nu, spørger Jan Faxe

– Jeg kan se i bakspejlet, at mange blev

de troede han var tidligere landsholdsspiller

Jensen og kigger ud i rummet for at komme

virkelig hevet op ved rødderne. Han har aldrig

John Faxe Jensen.

på navnet.

stukket mig en flad, men til gengæld blev min mor kæreste med ham, og var sammen med ham i 9 år, fordi han kom og hentede mig til fodbold, og lånte min mors bil og så fandt de sammen. De havde en sportsforretning på Jyllingevej og en børnetøjsforretning i Husum, fortæller Jan Faxe Jensen i et mildt tonefald, hvor det er tydeligt at mærke Poul Jensens betydning for en 9-årig uden en far.

Jeg var ham, der kunne løbe solen sort, jeg har altid været i topform, og slog alle de andre i boldklubben i løb også langdistance, der var ingen, der ville konkurrere mod mig.

Frølår døde desværre senere som narkoman. FAXEFAD

Jans far var sømand, og blev skilt fra mode-

LOKALRIVALER

Jan gik forrest, hvis der skulle slås. Han var ikke typen, der var bleg for at ryge ind i noget. Særligt ikke når lokalrivalerne BK Fix gæstede Grønnemosen. – De var en af vores hadeklubber, og der var nærmest krig, når vi mødte dem. Jeg kunne fortælle grumme historier, men samtidig var vi venner udenfor banen, vi kendte dem jo

Som fodboldspiller har Jan spillet alle positio-

privat, mødtes på værtshuse og var bedste

ner. Han betegner sig selv om en rigtig slider

venner, fortæller Jan.

men aldrig den store stjerne.

ren, så Jan boede alene med sin mor fra han

Det var sjældent, der var tale om et egentligt

var to år. Han har seks søskende på sin fars

– Jeg var ham, der kunne løbe solen sort,

side og en 13 år yngre lillebror, som moderen

jeg har altid været i topform, og slog alle de

fik med en cykelrytter. Jan har 20-års bryl-

andre i boldklubben i løb også langdistance,

– Det var lidt uetisk, for den gang spillede

lupsdag på sin 60-års fødselsdag den 1. april

der var ingen, der ville konkurrere mod mig.

man med skrueknopper, og så satte vi ekstra

slagsmål, men der blev gået til vaflerne.

Fortsætter på side 20 B1960 startede i 1979 med at lave showfodbold i Nørrebrohallen, hvor de inviterede politikere fra kommunen og Folketinget, ministre, musikere, skuespillere, landsholdsspillere og lokale sponsorer til at spille indendørs fodbold i en times tid. Det trak fulde huse i Nørrebrohallen i mange år fremover. Mogens Glistrup brugte sin sparsomme udgangstid, medens han sad i Horserød på at spille med, fordi han var så glad for stævnerne. Bagefter var der øl og smørrebrød i et lokale ved Nørrebros runddel. På billedet ses Knud Lundberg, der altid fortalte anekdoter og Niels Helveg Petersen, som også spillede med.

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2020 | side 17


Spillere uden spillercertifikat eller

med at undgå administrative fodfejl,

GLEMT ADGANGSKODE?

OPDATÉR DINE OPLYSNINGER OG UNDGÅ AT BLIVE SPÆRRET PÅ HOLDKORTET

HUSK AT AKTIVERE DIT SPILLERCERTIFIKAT

HÆ KAN NG R I V ES E OP S UD IK O LU G BB EN


LÆS MERE OG SE HVORDAN PÅ WWW.DBUK.DK/SPILLERCERTIFIKAT

Det skal hjælpe trænere og ledere

Opdatér dine oplysninger i KlubOffice i dag og undgå bøvl – det tager kun et øjeblik.

Hvis en spiller ikke har et spillercertifikat eller supplerende spilletilladelse i klubben, fremgår det, når holdkortet skal sættes. LÆS MERE OG SE HVORDAN PÅ: www.dbuk.dk/spillercertifikat

som i værste tilfælde kan ændre en sejr til et 0-3 nederlag.

supplerende spilletilladelse bliver nu spærret fra at komme på holdkortet.

EN DEL AF NOGET STØRRE

DBU KØBENHAVN

Alle fodboldspillere i Danmark har en DBU-profil. Du kan få dit brugernavn og mulighed for at lave ny adgangskode tilsendt i en mail ved at klikke på ”Glemt adgangskode?”-funktionen, der hvor du logger ind.


Igennem de store showkampe i Nørrebrohallen fik B1960 forbindelser til nye sponsorer. Jægermester var en af dem, og selvfølgelig tænkte klubben lidt over budskabet, men man var ikke så restriktive dengang, så da man i 1981 fik bluser i børnestørrelse fik lilleputholdet dem på.

Jan Faxe Jensen nederst til højre i billedet til enkampdag i Fælledparken.

Fortsat fra side 17

skiver under knopperne, som blev filet lidt til, og det var metalknop-

nogle af mine kammerater i Brønshøj Husum ungdomshus. Jeg kend-

per, det var virkelig…, afslutter Jan og tøver, tydeligt berørt af datidens

te deres leder Jørgen, og en der hed Osman. Jeg fik dem lokket ned i

nådesløshed. Jan tager en slurk af kaffen og kommer tilbage på

klubben, og vi startede forfra med nye spillere.

sporet. 11 DAMESPILLERE OG OPSPARING TIL KLUBFEST

– Der var ikke nogen, der kom slemt til skade. BK Fix’ træner stod og

Jan Faxe Jensen har også gjort det som træner i klubben.

snottede på vores spillere, når de kom løbende forbi, og vores træner lovede lagkage til den, der kunne flæske en eller anden fra Fixholdet.

– En af min mors ansatte i børnetøjsbutikken spurgte mig en dag.

Det var en helt anden tid, det gik hårdt for sig, det var nørrebrorødder

”Jan, hvis nu jeg kommer med nogle spillere, vil du så starte en dame-

samlet op fra rendestenen, fortæller Jan, som aldrig fik en lagkage.

afdeling?” Så skal du komme med 11, svarede jeg. Dagen efter stod hun med 11 spillere, så var jeg jo nødt til at starte afdelingen op. Poul over-

MEST I MODGANG

tog dem senere og trænede dem videre, og de sluttede i Danmarksse-

På et tidspunkt havde tresserne Københavns største ungdomsafdeling,

rien. Et rigtig godt hold, men så blev nogle gravide og andre klubber

men succesen fik skår i kanten på grund af spilfiskeri. Og hvis der er

stjal nogle af stjernespillerne, så det er slut med kvinderne.

noget, der kan få en foreningsmand op af stolen, så er det spilfiskeri. Jan har også trænet førsteholdet og andetholdet i klubben. I dag – Vores gode spillere blev stjålet af B93, KB og B1903, som desværre

spiller han ikke, men dømmer Masters kampe.

var nede og fiske. Jeg var tosset på nogle af deres trænere, jeg har diskuteret og skændes med rigtig mange af dem. De stod nede foran

– Mine knæ er ødelagt, så jeg spiller ikke selv mere. Og jeg gider ikke

klubhuset, og lovede de unge spillere guld og grønne skove for at

rende og høre på deres brokkeri, så jeg dømmer Masters kampe, jeg

skifte. Jeg kan ikke fordrage de boldklubber, jeg har så meget klubfø-

gør det lige så meget for at hjælpe, pointerer Jan Faxe Jensen, der har

lelse, at jeg slet ikke bryder mig, om det de gør. Hvis en ung mand vil

spillet i serie 2 som sit højeste og aldrig taget dommerkortet.

skifte, så skal han nok selv finde ud af det, sammen med sine forældre, pointerer Jan.

Som dommer i klubben får man 100 kroner pr. kamp, man dømmer, og den hund har Jan altid lagt i klubkassen som tilskud til en fest.

Klubben havde også en nedtur i 79/80, hvor den var ved at lukke helt ned. Der var kun seks medlemmer tilbage. Og Jan Faxe Jensen trådte i

– Jeg formoder, vi holder noget i år. Klubben har 60-års jubilæum, jeg

karakter.

har 50-års jubilæum, og vi har oprykning til serie 2, så mon ikke der bliver en sommerfest til sommer, smiler Jan.

– Så siger jeg til Poul Jensen, det kan ikke være rigtigt. Vi har sådan nogle fede faciliteter. Vi skal ikke til at lukke ned nu. Så jeg tog fat i

side 20


Tekst Magnus Kiær Vesterlund, erhvervspraktikant uge 5 · foto B1960 Facebook

TROENDE HOLD VÆKKER NYT LIV I GAMMEL NØRREBROKLUB DA ET KRISTENT HOLD SAD FASTLÅST I SERIE 2 PÅ BAGGRUND AF FØRSTEHOLDET I DERES DAVÆRENDE KLUB FA2000, STARTEDE DE ET HELT NYT KAPITEL I NØRREBRO-KLUBBEN B 1960.

FA2000’s andethold bestående af 22 mand,

Tværtimod er klubbens nye førstehold et

1960 emblemet på brystet. Det kristne hold

sad for nogle år siden fastlåst i serie 2 på

meget kristent hold som beder før hver kamp.

klarer det så godt at det ligger på en suveræn

baggrund af at førsteholdet var i serie 1. Det

Det fik holdet selvfølgelig lov til, dog ville de

førsteplads med 11 point ned til nummer 2.

er nemlig sådan, at en klub ikke må have 2

mange tilskuere og klubansatte have lov til at

hold spillende i den samme række. Derfor

drikke en bajer i ny og næ, når de skulle følge

“De er enormt talentfulde. Der er jo mange

kunne holdet ikke rykke op på trods af deres

deres nye førstehold.

af de gamle med ude og se dem. De har en

høje niveau. Holdet havde været ude og kigge

god holdånd, og de taler generelt pænt til

efter en mindre klub, hvor de ikke ville være

Betingelserne for det nye førstehold var til

dommeren og hinanden, på den måde at de

fastlåste men desværre uden held.

gengæld ikke optimale. De skulle nemlig

bakker hinanden op. Så de har jo en rigtig,

starte forfra helt nede i serie 5. Holdet tog det

rigtig god holdning til det. Det har vi jo slet

Da Boldklubben 1960 i omtrent samme

med oprejst pande, og spillede røven ud af

ikke været vant til. Vores kultur det var jo med

periode manglede et førstehold, kontaktede

bukserne i den ellers lave række. Holdet endte

en hård holdning, altså der har altid været en

de holdet. Kort tid efter flyttede holdet alle

med at rykke op i serie 4 efter deres første

meget hård tone i Boldklubben 1960.“ Lyder

22 mand ud til B 1960, for så at blive Nør-

sæson i Boldklubben 1960. Det fuldstændige

det fra Jan “Faxe” Jensen som har spillet i B

rebro-klubbens nye førstehold. B1960 er en

suveræne hold rykkede allerede op igen i

1960 i 50 år. Ifølge Jan “Faxe” Jensen er det

rigtig Nørrebro-Klub som altid lige har skulle

den efterfølgende sæson. Holdet spiller den

lige netop deres kristne fællesskab, som er

have en øl før og efter kampene.

dag i dag deres første sæson i serie 3 med b

baggrund til holdets enorme succes.

VIL DU SE EN GOD KAMP? Søndag den 5. april er der topkamp i serie 3. Rækkens nummer 1 B1960 møder rækkens nummer to F.C. Nordhavn. Det er på Ryparkens anlæg klokken 10.00. B1960 ligger med komfortable 11 point foran nummer 2. De to bedste hold i rækken rykker op i serie 2. F.C. Ludo ånder F.C. Nordhavn i nakken og truer med at tage andenpladsen i rækken.

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2020 | side 21


Tekst Dan Pedersen · foto Klaus Sletting Jensen

JESPER GRADERT ER NY FORMAND I DBU KØBENHAVN DBU KØBENHAVNS REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2020 FORLØB UDEN DE

STORE OVERRASKELSER. NU KIGGER ALLE FREM MOD DET EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE, DER AFHOLDES DEN 30. APRIL 2020.

Hotel Scandic i Sydhavnen var ramme om det, som kan blive den

og besluttes på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den

117 år gamle lokalunions sidste ordinære repræsentantskabsmøde.

30. april 2020.

43 klubber var mødt op til mødet, der blev indledt af DBU Københavns nu tidligere formand Christian Kofoed, der fra talerstolen

DBU Københavns regnskab og budget var næste punkt på dags­

fortalte om de vigtigste indsatsområder i det forgangne år. Kom-

ordenen. DBU København præsenterede et underskud på 159.127

munesamarbejdet og EURO2020-forberedelserne var nogle af de

kr., som blandt andet skyldes unionens satsning på e-fodbold og

emner, som Christian Kofoed kom omkring, mens reformarbejdet

den forestående EURO2020-slutrunde. Regnskab og budget blev

og en mulig fusion med de tre andre lokalunioner i Østdanmark

efterfølgende kommenteret af salen inden begge dele blev god-

blev berørt kort, da behandlingen af en mulig fusion skal drøftes

kendt af repræsentantskabet.

side 22


Det årlige repræsentantskabsmøde er også

som fik opbakning fra 17 ud af 112 stemmer.

43-årige Jesper Gradert fra HIK, som det

ensbetydende med kåringer. Hele salen juble-

Efterfølgende præsenterede DBU Københavns

seneste år har fungeret som næstformand,

de med, da Frederiksberg Boldklub ikke alene

bestyrelse en ny model for dommerrekrutte-

modtage valg til posten som ny formand for

fik overrakt prisen som årets klub i Køben-

ring, som blev debatteret med klublederne

DBU København, mens Tobias Ilum blev valgt

havn, men også blev hyldet som årets klub i

inden bestyrelsen redegjorde for håndteringen

som ny næstformand. Samtidig fortsætter

Danmark. Herefter blev priserne som årets

af gebyrer på idrætsfaciliteter.

Christian Kofoed som menigt medlem af DBU

ungleder, årets breddedommer og årets leder

Københavns bestyrelse.

overrakt til hhv. Liv Gish (FA2000), Villy Nielsen

DBU Københavns bestyrelse havde inden mø-

og Johnny Nielsen (Husum BK).

det meldt ud, at man ønskede at skifte ud på

Fra talerstolen blev det samtidig slået fast, at

formandsposten, hvor Christian Kofoed trådte

en samlet bestyrelse stiller deres mandater til

BK Vestia havde inden mødet stillet forslag til

tilbage efter to års virke. Den beslutning var i

rådighed i forbindelse med det ekstraordinæ-

ændring af regler for stemmeudregning ved

tråd med udmeldingen på sidste års repræ-

re repræsentantskabsmøde den 30. april 2020.

repræsentantskabsmøder i DBU København.

sentantskabsmøde, hvor Christian Kofoed fra

Her skal alle klubber under DBU København

Forslaget blev motiveret af klubbens formand

talerstolen annoncerede, at han ville træde

tage stilling til, om DBU København skal fusio-

Søren Vesterbæk, der ikke fik overbevist fler-

tilbage, hvis han blev valgt til DBU’s bestyrel-

nere med de tre andre lokalunioner i Østdan-

tallet af de fremmødte klubber om sit forslag,

se. Det blev han i marts 2019 og derfor kunne

mark og samles under DBU Bredde Øst. Der skal lyde en stor tak til alle de fremmødte klubber for deres deltagelse på årets møde. Tilmeldingen til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde er åben – se www.dbukoebenhavn.dk Forud for det ekstraordinære repræsentantskabsmøde afholdes to orienteringsmøder hos DBU København den 15 og 23. april – tilmelding sker på www.dbukoebenhavn.dk

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2020 | side 23


FIRE KÅRINGER TIL ÅRETS REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRETS LEDER 2019

ER JOHNNY NIELSEN FRA

HUSUM BOLDKLUB

Johnny Nielsen lever på alle måder op til klubbens motto: ”Små klubber har brug for folk med store hjerter ” Johnny Nielsen har et kæmpe hjerte, som banker for Husum BK. En klub, der er blevet et vigtigt samlingspunkt for bydelen og har et imponerende aktivitetsniveau udelukkende baseret på frivillighed. Læs artiklen om Johnny Nielsen og Husum BK andetsteds i magasinet.

ÅRETS UNGLEDER 2019 ER LIV GISH FRA FA2000 Liv Gish har været med til at skabe struktur og udvikling i fodbolden. Ikke bare i FA2000 pigeafdeling men i hele klubben. Der er kommet styr på trænerkontrakter, og man har fået en mere stram administrativ styring og et årshjul, så man kan følge med udviklingen i en klub, som på knap 20 år er blevet blandt de fem største i Danmark. Fodboldmagasinet ringede til Liv Gish i dagene efter prismodtagelsen. – Jeg blev meget overrasket over at få prisen, for jeg havde slet ikke set det komme. Jeg er virkelig glad for anerkendelsen, for det kan meget hurtigt blive taget for givet, at ledelsen skal ordne det hele. Men bestyrelsen er kun fem personer, så hvor meget kan man ordne? Det er meget blandede opgaver, jeg har været med til at løse, så for mig har det været op til 20 timer om ugen med mange forskellige kasketter. Jeg er meget glad for, at nogle kan se, jeg har været med til at gøre en forskel. Og jeg vil gerne give en tak til de andre i ungdomsbestyrelsen, de har været en stor støtte i alle de forandringer, vi har gennemført i FA2000.

side 24


ÅRETS BREDDEDOMMER 2019 ER VILLY NIELSEN

Villy Nielsen (73 år) har en solid erfaring med mange dømte kampe på de københavnske fodboldbaner. Når han skal til løbetest, består han med så stort et overskud, at han ofte lader sig falde tilbage for at hjælpe sine kollegaer igennem testen. Villy har været fra bredde til elite og tilbage til bredden, hvor han altid leverer kvalitet og afvæbnende bemærkninger. Fodboldmagasinet fangede Villy Nielsen på telefonen i dagene efter kåringen. – Selvfølgelig blev jeg glad og rørt over prisen, og der blev klappet. Der er jo alligevel et par stykker fra hver klub jeg kender, (til repræsentantskabs­ mødet. red.) men det har været svært. Jeg har været syg med kræft og væk fra sporten i et halvt år, hvor jeg fik 34 gange stråling og 5 gange kemo, så der kunne jeg jo ikke dømme. Men nu er jeg stærkt tilbage, og dømmer stort set hver dag. Jeg har været dommer i 40 år og aldrig været under 100 kampe på et år. Jeg er meget glad for min pris.

ÅRETS KLUB 2019

ER FREDERIKSBERG BOLDKLUB

FB er ikke kun årets klub i DBU København men årets

klub i hele Danmark. Klubben tager et stort socialt ansvar, både for egne medlemmer, kommunens børn og unge, flygtninge og ressourcesvage familier. Af særlige tiltag kan nævnes målsætningen om fra 2020 og fremover årligt at uddanne 10 nye fodbolddommere. Ved overrækkelsen af prisen i Frederiksberg Boldklubs midlertidige klubhus sagde formand Henrik Amdi Madsen blandt andet: – Jeg vil gerne takke for prisen på vegne af alle de mennesker, der til daglig gør en stor indsats i FB og alle dem, der har kærlighed til klubben. Det her er deres pris, tusind tak. Den her pris vil ikke være en anledning til at stoppe op, trække vejret og være tilfreds, men en inspiration til at forsætte det gode arbejde. Vi vil stadig gerne udvikle os som klub og få endnu flere medlemmer.

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2020 | side 25


Tekst Hanne Kokkegård · foto Hanne Kokkegård, Colourbox

SKAL DIN KLUB VÆRE RØGFRI? DER ER BEHOV FOR EN KULTURÆNDRING, HVIS BØRN OG UNGE EFFEKTIVT SKAL SKÆRMES MOD

TOBAK I FORBINDELSE MED FODBOLD, MENER KLUBFORMÆND OG DGI-PROJEKTLEDER FOR RØGFRI FORENING. SAMTIDIG SKAL RYGNING TÆNKES BREDT FOR AT FOREBYGGE BEDST MULIGT.

I juni 2019 holdt BK Skjold Danmarks første store, røgfrie fodboldstævne. Der var venlige henstillinger til rygere om ikke at ryge ved sidelinjen og i nærheden af børnene.” (Foto: Jan Sørensen, BK Skjold)

Da 85 børne- og ungehold sidste år i juni

Skjold skulle indføre rygepolitik i klubben, som

brugerundersøgelsen og finde frem til en

tørnede sammen over en weekend i Fælledpar-

rummer en del rygere blandt voksenmedlem-

fælles forståelse for at indføre en rygepolitik,

ken, blev spillere, trænere og forældre en del af

mer, frivillige og forældre.

som medlemmerne bakker op om.

– Jeg har ikke modtaget nogle negative reaktio-

SOCIAL SMITTE FRA RØG VED SIDELINJEN

Danmarks første store, røgfrie fodboldstævne. BK Skjold var gået i gang med at skabe den

ner. Jeg tror, at vi er nået til et punkt, hvor vi har

røgfrie forening. Første step var det røgfrie

vænnet os til, at der er rygeforbud rundt om-

indsatsen mod røg ved at ansætte Anita

stævne, hvor de voksne fik venlige henstillinger

kring. Og så er det naturligt, at vi som idræts-

Hyldal Pedersen som projektleder for ’røgfrit

til ikke at ryge ved sidelinjen eller andre steder

klub tager et step mere for at kunne være med

foreningsliv’. Hun rådgiver og hjælper med

i nærheden af børnene.

til at forhindre flere unge i at begynde at ryge,

foreningsudvikling, når klubber overvejer eller

siger Jan Sørensen, formand for BK Skjold.

ønsker en rygepolitik.

søgelse om, hvad folk syntes om tiltaget, og

Ved klubbens kommende generalforsamling

– Vi mener, at rygning har været et overset

om de havde forslag og holdninger til, hvis BK

forventer Jan Sørensen, at man vil diskutere

problem i fodbold. Det skyldes, at der er nogle

DGI Storkøbenhavn oprustede i januar 2019

Der blev under stævnet lavet en brugerunder-

side 26


strukturelle rammer, der gør, at der bliver røget ved sidelinjen i fodbold,

en presset målgruppe. Så de sniger sig til at ryge, der hvor de

fordi det foregår udenfor. Det er en kultur, som er båret med os gennem

kan. Og vi finder cigaretskod overalt.

generationer, fortæller Anita Hyldal Pedersen. I BK Vestia er rygepolitik en del af klubbens skriftlige træneraftaRygelovens forbud mod passiv rygning gælder kun indenfor, fordi røgen

ler, men det er langt fra alle frivillige, der har en sådan aftale. Der

uden for ikke rammer os på samme måde.

er dog forventningsafstemt mundtligt med alle trænere, så alle ved, at rygning på anlægget og i det hele taget i forbindelse med

– Men rygeloven tænker ikke i forebyggelse, eftersom børn og unge kan

fodboldaktivitet, udekampe og ture er decideret uønsket. Og man

se voksne ryge udenfor. Der er tale om ’social smitte’, hvis børn og unge

beder forældre undlade at ryge ved sidelinjen. BK Vestia har ikke

oplever, at tobak er en almindelig del af idrætsmiljøet, for så bliver det

et klubhus, og klubbens hjemmebane er et offentligt anlæg, hvor

en helt normal ting at ryge, siger Anita Hyldal Pedersen.

kun kommunen må opsætte skilte med rygeregler.

Nu er tiden imidlertid moden til at arbejde med røgfrit idrætsmiljø,

- Vi kan sagtens påvirke både forældre og trænere, men hvad med

mener Røgfri Fremtid-partnerskabet.

hold udefra? Udfordringen er selvfølgelig også, hvordan vi kan insistere på et rygeforbud, som kommunen ikke har gjort synligt.

BK VESTIA FORVENTNINGSAFSTEMMER RYGEREGLER

Vi har brug for tydelige regler for rygning på offentlige anlæg, så

I BK Vestia med hjemmebane på Bavnehøj Idrætsanlæg på

diskussion om rygepolitikken ikke udfordrer en anden dagsorden,

Vesterbro er formand Søren Vesterbæk enig i, at kulturændrin-

nemlig at vi rigtig gerne vil have mange frivillige, siger han.

gen er helt essentiel – Af alle de forandringer, du kan lave, er kultur noget af det mest sejlivede. Og det skal man have den

Bavnehøj Idrætsanlæg, der er nabo til Vestre Fængsel, bliver

største respekt for. Det der med, at ’vi plejer’ – den er svær at

samtidigt benyttet af otte foreninger, og der er en masse uorga-

ændre. Vi skal heller ikke undervurdere, at rygere føler sig som

niserede besøgende.

UNGE OG RYGNING • Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge. • I 2018 røg 5% af de 13-årige og 17% af de 15-årige dagligt, ugentligt eller sjældnere. • Blandt 16-19-årige røg 24% dagligt eller lejlighedsvist i 2017. Omkring halvdelen af dem, der røg, røg hver dag. • Blandt de 20-24-årige røg 32% dagligt eller lejlighedsvis i 2017. • I Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse 2017 svarede godt halvdelen af de deltagende 3.610 børn og unge i alderen 14-19 år, at skoler, sportsklubber, musikmiljøer og steder, hvor unge færdes, har et medansvar for, at børn og unge ikke begynder at ryge. ilder: K - www.cancer.dk

-D en Nationale Sundhedsprofil 2017 (Særkørsel af 16-24-åriges rygevaner, foretaget af Statens Institut for Folkesundhed, marts 2018)

-S kolebørnsundersøgelsen 2018, Statens Institut for ≠Folkesundhed

- Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse 2017

Københavns Kommune har sat skilte op på Grøndal Multi-Center, hvor de beder folk om ikke at ryge ved hovedindgangen og ved kunstgræsbanen.

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2020 | side 27


Ifølge Søren Vesterbæk hjælper det ligesom heller ikke på signalværdien, at noget af det første, man møder på Bavnehøj

RØGFRI FREMTID – RØGFRI IDRÆTSFORENING

ved hovedindgangen til omklædning og hal, er beholdere, hvor

Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden står bag partnerskabet Røgfri Fremtid med 226 partnere. Visionen er, at ingen børn og unge ryger i 2030.

rygerne kan smide deres cigaretskod. Og der ligger måske 40-50 skodder på jorden ved siden af. - Der burde være tydeligt forbud mod rygning på hele matrik-

DIF og DGI har været partnere siden november 2018 med målet om at skabe et røgfrit idrætsmiljø, hvor børn og unge skærmes mod skadelig passiv rygning og heller ikke ser trænere, forældre og tilskuere ryge, fordi børn spejler sig i voksne. 17 idrætsforeninger eller sportssteder er partnere.

len, eller også burde kommunen indrette et afskærmet rygeområde og skilte meget bedre, mener Søren Vesterbæk. BEHOV FOR NY FORTÆLLING OM NY TOBAK SOM SNUS

DBU København har været i kontakt med flere andre fodboldklubber foruden BK Vestia og BK Skjold, og de peger samlet på, at rygeregler og forebyggelsesindsatser skal tænkes bredt for at nå flest

Siden rygelovens indførelse i 2007 har der været rygeforbud inden for på alle offentlige anlæg og på institutioner og skoler for børn og unge.

mulige børn og unge. Man skal fx tænke tobak som en helhed og ikke bare cigaretter, for klubberne oplever et stigende forbrug af de nye former for tobak som vandpibe, e-cigaretter og snus. Snus skader tandkød, kan føre til mundsår og er mistænkt for at kunne give kræft. Det skaber også afhængighed af nikotin og kan derigennem være første skridt på vejen til at begynde at ryge for de unge. Derimod påvirker det ikke iltoptagelsen.

Der er rygeforbud på kunstgræsbaner, fordi gløder fra cigaretter brænder hul i kunstgræsset. Flere kommuner og selvejende stadions har rygeforbud på åbne stadions eller har lavet særlige rygeafsnit. Kun få kommuner har indført rygeforbud generelt på de åbne fodboldanlæg udendørs. Nogle fodboldbaner ligger i offentlige parker, hvilket besværliggør forbud.

- Jeg har forsøgt at fortælle de unge, at tobak er tobak. Men de griner jo bare af mig, fordi fortællingen blandt mange unge er, at vandpibe og snus ikke er rigtig tobak. Så hvis vi virkelig skal forebygge i idrætsmiljøet, kræver det også, at man udefra finder ud af, hvordan pokker man skaber

1. januar 2020 har Frederiksberg Kommune som partner i Røgfri Fremtid og med visionen Røgfri Generation 2030 indført et generelt rygeforbud på kommunens matrikler samt på selvejede matrikler, der har en driftsoverenskomst med kommunen, og hvor målgruppen består af mindst 30 procent børn og unge op til 24 år. Det betyder for klubber som fx FB, tilhørende Jens Jessens Vej og Frederiksberghallerne, at det ikke længere er tilladt at ryge på matriklen, hvor banerne og hallerne ligger, herunder p-plads, tilgangsveje mm. Ved arrangementer ved i KB Hallen kan der midlertidigt dispenseres for rygeforbuddet.

en anden fortælling om tobak, siger Søren Vesterbæk. - Det vil kræve en noget større oplysningskampagne, end hvad vi som forening kan magte. Generelt har vi også rigtig mange store og tunge udfordringer som klub, og i den kontekst er det ikke sikkert, at det er tobak, der står øverst. Men hvis vi blev inviteret til møde om røgfri idrætsforening, ville vi naturligvis møde op, siger BK Vestia-formanden. UDGANGSPUNKTET ER FORENINGSINDDRAGELSE

Der er forskellige tilgange til, hvordan arbejdet med røgfri idrætsforening sker. DGI Storkøbenhavn får mange henvendelser fra foreninger og kommuner, som gerne vil have hjælp, ligesom organisationen kontakter foreninger. Andre steder kommer det ovenfra, fordi kommunen

Ved rygning forstås alle former for tobak, dvs. røgtobak, e-cigaretter, snus, skrå og vandpibe.

etablerer røgfrie matrikler. – Vores udgangspunkt er foreningsinddragelse, fordi det handler om en

I den kommende tid vil Røgfri Fremtids facebookside sætte ekstra fokus på røgfrit idrætsmiljø.

kulturændring, så klubberne skal helst føle et ejerskab for at skabe en sund idrætskultur for børn og unge og være bærere af kulturen. Ellers vil

Læs mere og blev partner i Røgfri Fremtid www.roegfrif-

det måske også være vanskeligt at håndhæve et rygeforbud, som andre

remtid.dk

har trukket ned over hovedet på klubben, forklarer Anita Hyldal Pedersen.

Hvis din forening vil have hjælp til at skabe et tobaksfrit miljø for børn og unge, kan du kontakte DBU Københavns klubrådgiver Hans Vixø, havi@dbukoebenhavn.dk

– Vi holder fokus væk fra individet. Vi snakker ikke om, at voksne skal stoppe med at ryge, men om at skabe nogle strukturelle rammer for børn og unge, som gør, at de bliver skærmet mod røg. Så vi spørger ind til, hvad man kunne tænke sig at gøre i den enkelt klub og hjælper klubberne med at finde en model, der passer til deres kultur, siger hun.

side 28


DGI OG DIF ANBEFALER • Alle idrætsfaciliteter er røgfri – både ude og inde. • Træning og andre aktiviteter i foreningen er røgfri – for idrætsudøvere, tilskuere, frivillige, ledere og medarbejdere. • Der ikke er salg af tobak i cafete­ riaer eller kiosker, der ligger i

forbindelse med idrætsfaciliteter.

• Indsatsen gælder både cigaretter og anden tobak. Herunder vand­ piber, e-cigaretter og snus.

I N T E R N AT I O N A L F O O T B A L L T O U R N A M E N T · D E N M A R K

Nørhalne Cup• W W W . N O R H A L N E - C U P. D K

M AY 2 1 S T- 2 3 T H 2 0 2 0

En international fodboldturnering for drenge og piger i alle klasser samt Danmarks største og mest internationale elite-turnering.

50 0h

old

Tilmeld dit hold på www.norhalne-cup.dk Fodboldmagasinet København nr. 1. 2020 | side 29


Tekst og foto Sofie Reimer

F U T FART

UNDERHOLDENDE

FANTASIFULDT

UUNDVÆRLIGT

FABELAGTIGT

TRICKS

UDVIKLENDE

TEMPO

TUNNELLER

FUTSAL FORTJENER MERE OPMÆRKSOMHED OG ANERKENDELSE FUTSAL HAR MERE PUBLIKUMSTÆKKE OG FORTJENER MERE OPMÆRKSOMHED, END SPORTEN HAR FÅET EFTER TI ÅR I DANMARK.

Fodboldmagasinet er taget til ECV-hallen

– Det er fedt at spille futsal. Det er en sport

Dog uden – på det tidspunkt – at have adgang

i Brønshøj, som lægger en fast ramme om

i udvikling. Der kommer flere og flere hold

til en hal eller en haltid i bydelen. Klubben

futsalspillernes lidenskabelige dedikation til

til, og niveauet bliver højere og højere,

består i dag af et 11 M-hold og et futsalhold.

sporten. En hybrid mellem håndbold, fodbold

fortæller Markus Rygaard, næstformand i

Mange spiller på begge hold og drager fordel

og floorball. Der er kamp i dag.

F.C. Nordhavn.

af Futsal´s intensitet.

F.C. Nordhavn møder F.C. Saget i Herreserie Øst

Football Club Nordhavn blev stiftet i 2017 i

– Jeg spiller futsal, fordi jeg synes, det er en

– den næstbedste futsalrække i landet. Hurtige

Københavns nyeste bydel, 2150 Nordhavn,

enorm teknisk udfordrende sport, så det

bolde skifter fødder og retning, og ender med

med det formål at skabe et sportsligt sam-

styrker min teknik. Det går meget hurtigere,

smæk på i netmaskerne oppe eller nede, så

lingspunkt for Nordhavns nuværende

du er tvunget til at være på både offensivt og

hurtigt at de få tilskuere er maksimalt kon-

beboere og kommende tilflyttere og fremme

defensivt, og det skaber nogle kompetencer,

centrerede. Der kommer ikke nogen langsom

de sportslige aktiviteter i Københavns nye

man kan tage med sig til udendørssæsonen,

gengivelse af de fede detaljer.

bydel.

fortæller Markus Rygaard begejstret.

side 30


S A L SAMBABOLD

ATTRAKTIVT

SERIØST

AMBITIØST

SUVERÆNT

LEG

ATLETISK

LÆGMUSKLER LANGSKUD

VI ØNSKER ANERKENDELSE OG MERE

– Jeg synes tit futsal bliver undermineret i

opmærksomhed og markedsfører det bedre.

DBU-regi. For eksempel ligger futsal under

Det er helt klart det, der mangler, fastslår Tobias

Styregruppen for futsal – DBU/DBU Bredde, har

fanen alternative fodboldformer på DBU’s

Schiermacher.

MARKEDSFØRING

i forbindelse med bestyrelsesmødet 31. januar 2020 udarbejdet en futsal rapport med navnet: ”Futsal rapport – potentiale & strategi”. Rapporten bygger på et omfattende analysearbejde og omhandler det uforløste potentiale, som futsal vil kunne realisere, hvis sporten får en højere

Jeg spiller futsal, fordi jeg synes, det er en enorm teknisk udfordrende sport, så det styrker min teknik.

prioritering i DBU og fodbolddanmark.

Og det burde ligge lige til højrebenet at rette spotlight i retning af futsal, som allerede er ved at blive en publikumsmagnet, på grund af den naturlige appeal sporten har. Ifølge futsalrapporten oplever Herre-landsholdet stadig større interesse for deres kampe. Senest i Aarhus hvor

hjemmeside, og det synes jeg er at undermine-

to træningskampe tiltrak omkring

Rapporten påpeger, at futsal de sidste ti år

re sporten. Futsal er en kæmpe sport i Sverige

1000 tilskuere.

har været udfordret på manglende kendskab,

og i Sydeuropa, og den fortjener mere opmærk-

anerkendelse og målrettethed. Nogle mang-

somhed. Vores bedste ligaspillere i Danmark

Og sportens ’YouTube-­

ler som Tobias Schiermacher, formand for F.C.

er på et væsentligt niveau efterhånden, så

appel’ med tricks og tempo

Nordhavn, desærre kender alt for godt.

jeg synes, DBU burde give futsal noget mere

passer perfekt til den unge

F.C. Nordhavn beskriver sig selv som enormt teknisk dygtige med spillere, der tidligere har spillet på højt futsalniveau, og som er taktisk godt skolet, hvilket gør, at det ikke bare er udendørsbold, der rykker indenfor.

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2020 | side 31


målgruppes medievaner. Men udover rapportens anerkendelse af futsal’s

En betydelig medlemsfremgang vil formentlig også løse F.C. Nord-

uudnyttede markedsføringspotentiale, står klubber som F.C. Nordhavn

havns udfordring med at spillerne både spiller 11 M og futsal. Og

overfor helt almindelige dagligdags udfordringer for at kunne køre og

kampene i vinterhalvåret overlapper hinanden.

udvikle en klub. De mangler haltider. – Jeg tror, man skulle prøve at lave et større samarbejde mellem fod-

VI MANGLER LEDIGE HALTIDER

bold- og futsalklubber. Problemet er, at træningskampe 11 M udendørs

Selvom futsal er anerkendt som en selvstændig indendørs idrætsgren

som regel ligger i weekenden, ligesom futsalkampene gør. Og udendørs-

af DIF, så står DBU’s medlemsklubber bagerst i køen, når kommunerne

bold bliver ofte prioriteret fremfor futsal, især hos de unge spillere, som

fordeler haltider. Årsagen er blandt andet manglende politisk pres på

hellere vil blive professionelle fodboldspillere end futsalspillere. Der er

kommunerne fra DBU selv.

flere penge og mere karriere i 11 M, fortæller Tobias Schiermacher.

– Det er et stort problem at få haltider. Vi har været så heldige –

TRÆNER ØNSKES

efter at have eksisteret i tre år – at få skrabet en enkelt haltid til

Hvis målet om 40-60.000 flere spillere skal nås, er det ifølge futsalrap-

os på en skole ved Strandboulevarden. Men jeg ved, der er mange

porten fuldstændigt essentielt, at trænerne kommer så tidligt i kontakt

andre klubber i vores række, der ikke har en haltid, og som er nødt

med futsal som muligt, så kendskabet til sporten stiger. Futsal-elemen-

til at leje en bane og betale for det selv. Vi har stadig ingen uden-

ter bør inkluderes i fodboldtræner-uddannelsen, og man bør udbyde

dørstider, og det gør, at vi ikke kan starte børnefodbold op, fortæller

muligheden for at specialisere sig som futsaltræner med UEFA’s futsal

Tobias Schiermacher.

B-licens. Det er en udfordring for F.C. Nordhavn at finde en træner, fordi

DANSK FUTSAL OM 5 ÅR

sporten er så ny som den er, så der mangler erfarne folk

Styregruppens vision for dansk futsal er at være den 5. største

– Vi kunne godt tænke os en træner, der også kunne stå og styre

indendørssport målt på medlemmer. I toppen ligger gymnastik

udskiftninger. Når det går dårligt ligesom i anden halvleg i dag, kunne

med 200.000 medlemmer, efterfulgt af håndbold med 105.000

det være rart med en, der har overblikket udefra, og ikke har en høj

medlemmer og badminton med 92.000 medlemmer. Målet for

puls, fortæller Markus Rygaard. F.C. Nordhavn vandt 7-6 over F.C. Saget

futsal er, at 12-18% af DBU’s medlemmer spiller futsal om 5 år,

og ligger nr. 3 i 1. division ØST.

svarende til mellem 40.000 og 60.000 spillere. I dag spiller godt 15.000 medlemmer futsal.

MEDIEOMTALE AF FUTSAL Der er ca. 22 gange så mange fodboldspillere som futsalspillere (330.000/15.000). Imidlertid har fodbold fået hele 173 gange så meget medieomtale som futsal de seneste 5 år. Sportsgrene der ligner futsal på antal medlemmer som volleyball og basketball ligger langt over futsal på medieomtale. Dette indikerer et potentiale for at give futsal et løft kommunikativt – selvfølgelig i samarbejde med eliteklubber, en mediepartner og kommercielle partnere. Og tal fra DR viser også, at en artikel om danmarks­mesterskabet i futsal havde flere klik i DR’s nyhedsapp (5.200 klik) end artikler om hhv. basket-mesterskabet (4.400) og volley-mesterskabet (800). En artikel om futsalspilleren og YouTube-stjernen Brian ’Brizze’ Mengel med titlen ’Dansk futsal-fænomen har flere følgere end Eriksen’ 35.300 klik. (Kilde: Futsalrapporten)

F.C. Saget kom godt igen i anden halvleg, hvor de scorede 5 mål i træk og udlignede til 6-6. Kampen endte 7-6 til F.C. Nordhavn.

side 32


Tilskuere der netop selv lige har spillet en kamp i ECV-hallen.

MED EN SELVSTÆNDIG FUTSALAFDELING KAN KLUBBEN HENTE MIDLER FRA FOLKEOPLYSNINGEN Da futsal er anerkendt som en selvstændig idræt under DIF, har ressourcestærke fodboldklubber med mange futsalspillere mulighed for at oprette selvstændige futsal afdelinger og derigennem sikre midler fra Folkeoplysningsloven – i Aalborg Futsal-klubs tilfælde: Cirka 80.000 kroner om året for 200 futsalmedlemmer.

FUTSALRAPPORTEN Futsalrapporten kan læses via dette link: https://www.dbu.dk/media/15154/ futsal_rapport_final.pdf

Ifølge DIF kræves det af en sådan underafdeling, at den har en separat indkrævning af kontingent samt en selvstændig bestyrelse med dertilhørende vedtægter. Overholdes dette, kan en fodboldspiller og en futsalspiller noteres 2 gange i DIF’s medlemsregistrering – også selvom det er den samme person.

INGEN BØRNEBOLD UDEN EN GRÆSPLÆNE F.C. Nordhavn er en ung klub med store målsæt-

velkomne, hvis de kan få samlet et hold på

ninger om elite-fodbold i Nordhavnen med en

benene, anmoder næstformand i F.C. Nordhavn

bred ungdomsafdeling, hvor bydelens børn i de

Markus Rygaard og opridser klubbens værdier:

kommende generationer kan spille fodbold i smukke omgivelser og tæt på deres hjem.

– I vores klub er der plads til alle. Vi har spillere, som har været med fra start, men hvor niveauet ikke

Desværre har de ikke kunnet få banetider til bør-

er som vores bedste spillere, men de er med. Vi er

nefodbold, så den ambition ligger stille.

en omfavnende frivillig forening for alle, og vi har plads til nye spillere, og meget gerne en træner.

Klubben vil også gerne have et kvindehold, men har ikke kontakter til nogle spillere.

F.C. Nordhavn er på Facebook, hvor nye medlemmer kan henvende sig.

– Hvis der er en flok kvinder derude, der godt kunne tænke sig en klub at spille i, er de meget

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2020 | side 33


IND

NYE RETNINGSLINJER BETYDER BØDE VED GROVE FORSEELSER DBU Københavns bestyrelse har vedtaget at udvide retningslinjerne vedrørende udvisninger, efter indstilling fra DBU Københavns Disciplinærudvalg, således at udvisninger, der udløser minimum 3 karantænedage fra sæsonstart forår 2020, vil blive ledsaget af en bøde.

TSAK

Den udviste spillers klub tildeles en bøde i henhold til den tildelte karantænes længde. 0-2 karantænedage – 0 kr. 3-4 karantænedage – 500 kr. 5-6 karantænedage – 1.000 kr. Over 6 karantænedage – 1.000 kr. + 500 kr. pr. karantænedag fra 7. karantænedag og frem­ deles, dog maksimalt 5.000 kr. Læs mere http://bit.ly/boede

NETVÆRKSMØDE FOR ADMINISTRATIVE I KLUBBERNE I DBU KØBENHAVN

FODBOLDTALKS HOS BK SKJOLD ONSDAG DEN 22. APRIL KL. 19.00-20.45 Er vinterpause-depression en diagnose? Hvad har fodbold til fælles med religion? Hvorfor er det så stor en fornøjelse at råbe ”bonderøve” efter FC Midtjylland og drille kollegaen om mandagen efter weekendens kampe? Kort sagt - hvad driver en fodboldfan? Disse spørgsmål og meget mere bliver berørt når aftenens panel diskuterer og reflekterer over fodbold og fankultur. Aftenens panel er Thomas Gravgaard (Kommentator, tv-vært og forfatter mm.), Poul Hübertz (Tidligere Millwall + et hav af danske fodboldklubber), Oscar Rothstein (Idéhistoriker, fodboldskribent og hyppig gæst i Mediano) og Anders Hagen (Tidligere P3 radiovært og i dag fankoordinator hos DBU) Aftenens moderator er Sebastian Stanbury, journalist på TIPSBLADET og manden bag podcasten ”Bold og Bøger”. Sebastians motto: ”Man fortryder aldrig de fodboldkampe, man tager ud til. Man fortryder dem, man bliver væk fra”. Pris: 30 kr. Køb billet via linket på Fodboldtalks Facebookside. Fodboldtalks præsenteres i samarbejde med Københavns Kommune og DBU København - i anledning af Copenhagen Euro 2020.

Sæt kryds i kalenderen tirsdag d. 12. maj klokken 13-16, hvor vi igen inviterer til netværksmøde. Emnerne bliver denne tirsdag:

7´EREN VENDER TILBAGE

IT-værktøjer Uddannelse Kommunikation Sted og tilmelding kommer til at fremgå af vores hjemmeside, når det er på plads. Vel mødt!

side 34

Vi blænder op for endnu en fantastisk fodboldfest, når de afsluttende kampe i 7´eren spilles i Valby Idrætspark lørdag den 13. juni kl. 10.0016.00. Om aftenen tager Danmark imod Finland i Parken, så dagen kan sluttes med et brag.


FODBOLD FEST OG FARVER FOR PIGER I ALDEREN 6-14 ÅR

VIRTUEL FODBOLD

B1908, Fremad Amager, DBU København og en række andre klubber inviterer til stor fodboldfest i Sundby Idrætspark lørdag den 13. juni 2020, hvor 1100 piger i alderen 6 til 14 år samles og spiller sæsonens sidste pigestævner og turneringskampe. Festen hedder PigeEvent2020.

UNGDOMSPOKAL­ FINALER U16, U17 OG U19 Sæt STORT kryds i kalenderen to tirsdage i træk i maj, hvor der spilles ungdomspokalfinaler i Sundby Idrætspark. Det er forrygende underholdende og flot fodbold med masser af fremdrift, modige angreb og hovedstødsdueller. Tirsdag den 19. maj spiller U16 kl. 19.00.

Virtuel fodbold i hele København er et nyt initiativ, der giver kulturhuse, biblioteker, idrætsanlæg og fodboldforeninger muligheden for at teste e-sportsaktiviteter i deres lokalområde. Alle fodboldklubber og foreninger under DBU København kan således nu henvende sig til hese@dbukoebenhavn for at byde ind på et arrangement op til og under EM i fodbold. Det er i høj grad op til den enkelte bydel/institution/fodboldklub at definere, hvilke målgrupper I vil henvende jer til, og hvilke aktiviteter/arrangementer I vil prøve af. Vi står klar til at sparre med jer i hele forløbet. Kontakt: Henrik Selch – hese@dbukoebenhavn.dk. Virtuel fodbold er en del af Københavns Kommunes og DBU Københavns Outreach program.

FIFA-TURNERING 280 hold har tilmeldt sig den allerførste sæson af DBU’s eFodbold-turnering. Alle kampe afvikles på stævnedage, hvor holdene i puljen mødes i samme klub, og spiller et stævne. De bedst placerede efter de lokale stævnerækker kvalificerer sig til de regionale finaler, hvorfra de bedste går hele vejen til de nationale Grand Finals.

Tirsdag den 26. maj spiller U17 kl. 18.00 og U19 kl. 20.00

PODCAST OM BREDDEFODBOLD DBU København og DBU Sjælland er gået sammen om en ny Podcast med fokus på bredde­ fodbolden i Østdanmark. Vært bliver Aidin Sarfaraz, som blandt andet er kendt fra Premier League podcasten De falske 9ere. Lyt med når vi går i luften i april måned 2020.

”Vi håber og tror på, at denne turnering kan hjælpe klubberne til at skabe mere liv i deres klublokaler, så klubben i endnu højere grad bliver et naturligt samlingssted for flere i lokalområdet”, siger projektleder Henrik Selch. De klubber, der ikke nåede FIFA-toget i første omgang, får en ny chance senere på året, når tilmeldingen til efterårssæsonen åbner.

I de første tre programmer har vi fokus på: • Hvad skal det koste at gå til fodbold? • Paneldebat om fodbolddommerens vilkår og motivation? • Hvordan fastholder vi ungdomsspillere?

NB! På grund af forsamlingsforbuddet i

forbindelse med Covid-19 situationen, er de planlagte aktiviteter her i Indkast med forbehold. Klubberne bedes holde sig orienteret om aflysninger og udskydelse af arrangementer på vores hjemmeside og sociale medier. Alle fodboldaktiviteter er foreløbig aflyst til og med søndag den 29. marts 2020.

Fodboldmagasinet København nr. 1. 2020 | side 35


Sæsonstart har aldrig været nemmere Attraktiv leje-aftale tilbydes

Brugervenlig tablet med 50+ skabeloner Alle baner gemmes til næste sæson Førstemarkering er lige så nemt som genmarkering: Ny 11-mandsbane på 20 minutter

Ring og hør nærmere

Kontakt Lars Jørgensen +45 6172 0563 lj@tinymobilerobots.com www.tinymobilerobots.com