Mobilitet 02 2019

Page 1

DIT MAGASIN OM BUS- OG TAXIBRANCHEN

Nr. 2 / Marts 2019

S FOKUde ø

Årsm

Busfremkommelighed er en god investering

Hvordan sikres taxidækningen i landzoner

HOT med skønhedsfejl

Bussen skal frem Fokus på busfremkommelighed Kollektiv trafik | Offentlig kørsel | Turistbussen | Taxi


A Daimler Brand

Total Cost of Ownership (TCO): Find ud af hvilke faktorer der påvirker din samlede rentabilitet på mercedes-benz.dk/busser

Perfektion har mange sider. Den nye Tourismo er den perfekte turist- og linjebus takket være den enestående fleksibilitet. Du kan stort set udstyre og anvende den som du vil. Den nye Tourismo passer derfor perfekt til alt lige fra korte ture til langvarige rejser eller til daglig linjetrafik. Vælg mellem fire forskellige varianter og design din egen stjerne ud fra dine unikke krav til komfort, sikkerhed og økonomi. Den nye Tourismo er designet så den altid passer til dig, alle steder, alle dage i ugen. Læs mere om den nye Tourismo på mercedes-benz.dk/busser

EvoBus Danmark A/S, Mercedes-Benz Busser, Centervej 3, 4600 Køge, telefon 56370000, mercedes-benz.dk/busser


Leder

S FOKU

øde

Årsm

Michael Nielsen Adm. Direktør / CEO

FORENINGEN 06. Dansk PersonTransports årsmøde

Hvorfor alle de møder?

08. Persontransport 2019 byder på både små og store køretøjer 12. Kredsgeneralforsamlinger i nye rammer

Vi har lige afsluttet tre kredsgeneralforsamlinger rundt omkring i landet og inviterer allerede nu vores medlemmer til at rykke et par dage ud af kalenderen for at deltage i Årsmøde og messe – PersonTransport 2019 - den 21. til 23. marts i Herning. Hvorfor alle de møder? Fordi faglige indspark, ny viden og deltagelse i foreningen er vigtig. Muligheden for at blive klogere har vi alle behov for engang imellem. Det var der rig mulighed for på årets kredsgeneralforsamlinger i Dansk PersonTransport, idet en hel række af de associerede medlemmer fremviste deres services og produkter samtidig med at værterne MAN, VBI og Applus stillede sig til rådighed med de nyeste informationer indenfor hver deres område. Tak for det. Hvad fik medlemmerne så umiddelbart med sig hjem udover styrkelsen af det sociale netværk? Umove delte sine erfaringer med forberedelsen og planlægning af drift med elbusser i Roskilde. Et emne der snart bliver aktuelt for flere, når andre byer, trafikselskaber eller kommuner igangsætter grønne initiativer på bus- og taxiområdet. Det er også derfor, Dansk PersonTransport senere på året vil arrangere ture til henholdsvis Amsterdam og Kina for at se på netop eltaxier og elbusser. Medlemmerne hørte også en engageret Rasmus Prehn, der udover at præsentere Socialdemokratiets planer i forhold til infrastrukturforbedringer, lovede sin støtte til at komme den unfair konkurrence med udenlandske vognmænd til livs hurtigst muligt. Et emne der optager meget af sekretariatets tid, da det er væsentligt at få denne praksis stoppet i forhold til turistvognmændenes overlevelse - men ikke kun deres overlevelse. Det er kun et spørgsmål om tid, inden unfair konkurrence fra udenlandske vognmænd også spredes til andre kørselsområder. Vores opfølgning på kredsgeneralforsamlingerne - som flere af jer svarede på - viste, at de deltagende medlemmer var godt tilfredse med indholdet af arrangementerne. Men vi ser gerne at især endnu flere taxi- og flexvognmænd deltager i vores møder og aktiviteter. Man skal møde op for at få noget med hjem i form af ny viden, men det er også en god lejlighed til at deltage og sætte sit præg på foreningen. Ved aktivt at deltage kan I nemlig komme med et bud på, hvilke emner foreningen skal tage op og hvilke initiativer, der skal sættes i gang. Der bliver rig mulighed for igen at diskutere branchens fremtid på vores kommende årsmødeweekend den 21. til 23. marts 2019 i Herning. Jeg tror godt vi kan love at årsmødet har alt hvad en vognmand har behov for i form af fagligt indhold og socialt samvær. Jeg kan derfor kun opfordre alle medlemmer til at tilmelde sig og tage del i det vigtige arbejde, der foregår i vores forening Dansk PersonTransport. Derfor alle de møder.

OFFENTLIG KØRSEL 14. Kontrakten forpligter – også for kommunen 18. Fiks og færdige minibusser fra Mercedes-Benz TAXI 20. Tre trin til hvordan kommuner sikrer taxidækning i landzoner 24. Sådan er status på den ny taxilov efter det første leveår KOLLEKTIV TRAFIK 26. Fire spørgsmål til trafikselskaberne 32. Bussen skal frem 35. HOT med skønhedsfejl 36. Mennesker med demens får hjælpende hånd 40. Nyt afstandskriterie vil supplere den kollektive trafik TURISTBUSSEN 42. ’Guldbussen’ leverede varen 44. Vejsidekontrollens ”Hvem Hvad Hvor” FORENINGEN 48. Nostalgihjørnet 50. Info

14

20

44

Mobilitet | 02.2019

3


De korte Generalforsamling i TA Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening, TA lørdag den 23. marts 2019 kl. 09.00. Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med Dansk Person Transports årsmøde på MCH, Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning. Sydsalen. Den foreløbige dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om TA’s virke i det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (Carsten Papuga, Papuga A/S, Jens Koll, Jens Kolls Turist ApS og John Vestergaard, Lokalbus A/S er alle på valg og modtager genvalg). 1 plads ledig, da Anne Olsen trækker sig. 6. Valg af formand (Carsten Andersen modtager ikke genvalg. Stephen Jespersen, VBT A/S, modtager valg) 7. Valg af revisorer og revisorsuppleant 8. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen skal være TA’s sekretariat i hænde senest den 13. marts 2019. En ændret dagsorden vil herefter blive udsendt til samtlige medlemmer. Forekommer der ikke yderligere forslag til dagsordenen, betragtes den foreløbige dagsorden som endelig. Ved afstemning på generalforsamlingen har hvert medlem stemmer i forhold til den samlede lønsum i 2018, dog altid mindst 1 stemme. Vi gør medlemmerne opmærksom på, at såfremt man ønsker at kandidere til valg til bestyrelsen, jf. dagsordenens punkt 5, skal dette være meddelt skriftligt til Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening, Børsen, 1217 København K, senest den 16. marts 2019. Alle medlemmer i TA vil modtage en særskilt skriftlig indkaldelse til den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægterne. TA er sammen med DPT vært ved en frokost kl. 12.00, der afholdes i restaurant Merkur, 1. sal, hovedbygningen efter generalforsamlingen. Carsten Andersen, formand, Lyngby, marts 2019.

4

Dansk PersonTransport

Forbedret aftale med Circle K Dansk PersonTransport har udvidet og forbedret medlemsaftalen med Circle K, som giver medlemmerne af foreningen en god rabat på brændstof, vask, firmakoppen mv. Aftalen er en udvidelse af den aftale, der gjaldt for Dansk Taxi Råds medlemmer og indbefatter både en forhøjet rabat på brændstof i forhold til den gamle aftale, men også en udvidelse af aftalen til at gælde samtlige medlemmer i Dansk PersonTransport. Vil du høre mere om aftalen, kan du kontakte DPTs sekretariat på tlf. 7022 7099 eller Circle Ks kundeservice på tlf.

Nyt vognmandspanel i Fynbus Det har længe været et stort ønske for Dansk PersonTransport at have velfungerende kontaktudvalg i alle trafikselskaber og med opstarten af et vognmandspanel i Fynbus, mangler kun Sydtrafik for at være i mål. Første møde i Fynbus’ nye vognmandspanel fandt sted i starten af februar. Her blev panelets funktion og opgaver blev diskuteret, og der var enighed om, at panelet skal bruges til løbende at tage temperaturen på samarbejdet. Det kan blandt andet være i form af statistik for omkostninger og rettidighed, konsekvenserne af den nye taxilov, drøftelse med politikerne i Fynbus’ bestyrelse, udfordringerne vedrørende parkering i de forskellige kommuner og andre ønsker og input fra panelets deltagere. Undervejs på mødet blev det nye udbud til Flex Garanti og Flex Variabel også diskuteret. Fynbus holder fast i kravet om service om serviceattester og vil løbende i kontraktperioden foretage kontrol af lønsedler og arbejdssedler for at sikre, at arbejdstidsreglerne er overholdt.

Out of Home Media er associeret medlem Siden Dansk PersonTransport lancerede muligheden for at blive associeret medlem af foreningen, har der været en jævn tilstrømning af medlemmer af denne slags. Foreningen byder nu det 14. associerede medlem, Out of Home Media, velkommen. Out of Home Media er Danmarks største udbyder af outdoor reklamer og kan tilskrive sig hele 98 % af markedet for busreklamer. Dette gør dem til en ideel tilføjelse til foreningen, grundet deres store interaktion med busbranchen. Out of Home Media har selv følgende at sige om deres nye associerede medlemsskab: “Det er et naturligt skridt for Out of Home Media at tegne associeret medlemsskab hos Dansk PersonTransport. Vi har allerede en tæt kontakt til branchens medlemmer og har gennem længere tid haft et godt samarbejde med foreningen om en vejledning om nødudgange i bussserne. Vejledningen gør det lettere for medarbejdere hos os og hos busselskaberne at orientere sig om reglerne, når vi sætter reklamer på busserne. Derudover får vi gennem Dansk PersonTransport en god dialog med Færdselsstyrelsen og politiet om juridiske og sikkerhedsmæssige aspekter ved at montere reklamer på busser,” udtaler Henrik Sørensen, adm. direktør i Out of Home Media.


FREMTIDENS MOBILITET

FROGNE UDVIKLER TEKNOLOGI SOM FÅR REJSEN TIL AT HÆNGE SAMMEN Vi ses på Persontransport 2019 d. 21.-23.03 i Herning

FROGNES mobile taxametersystem giver chaufføren branchens bedste indtjeningsmuligheder.

FROGNES bestillingsapp giver kunden markedets hurtigste taxibestilling.

Danmarks største taxiselskab, Dantaxi 4x48, anvender Frogne teknologi på central og i vogne.

Succesfulde nordiske bus-og taxiselskaber anvender FROGNE løsninger til at optimere drift og indtjening.

Finn Frogne A/S · Telefon: +45 43 32 77 33 · info@frogne.dk · www.frogne.dk


Foreningen Af: Redaktionen ··· Foto: Messecenter Herning

S FOKUde ø

Årsm

Dansk PersonTransports Årsmøde 2019 Startskuddet er for længst gået for den nye forening – Dansk PersonTransport – der blev dannet den 1. januar 2019 ved sammenlægningen af Danske Busvognmænd og Dansk Taxi Råd. En første milepæl bliver foreningens kommende årsmøde - og den tilhørende messe – der afholdes 21.-22.-23. marts 2019 i MCH Messecenter Herning.

Faglighed …

I sammenhæng med Transport 2019 afholder Dansk PersonTransport sin egen messe, PersonTransport 2019, i Hal H, hvor busser og taxier vil være samlet. Her vil du også kunne møde leverandører og associerede medlemmer af Dansk PersonTransport, som fremviser de sidste nye produkter i branchen. Ligesom tidligere benytter vi anledningen til at samle hele branchen til nogle dage med fagligt input - og ikke mindst pleje af de sociale relationer.

forsamlinger … Dansk PersonTransports årsmøde afholdes lørdag den 23. marts 2019 kl. 10.00. Men det er ikke den eneste. Dansk PersonTransport er glade for, at Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik (AKT), Arbejdsgiverforeningen for Turistvognmænd (ATV) og Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) alle tre har valgt at afholde deres generalforsamlinger i forbindelse med årsmødeweekenden. Se programmet overfor, så du ikke går glip af noget.

… og fællesskab Vi forventer, at messen - PersonTransport 2019 – danner rammen om masser af faglige og sociale udfoldelser. Som noget nyt er årsmødets deltagere også inviteret til Cocktail fredag den 22. marts kl. 17.00 i Hal H, hvor der serveres drinks og snacks på flere af de associerede medlemmers stande. Senere samme aften samles alle til en festaften med 3-retters menu, underholdning og dans i MCH’s Kongrescenter i Herning centrum.

Program Torsdag den 21. marts 09.00 PersonTransport 2019 (Hal H) åbner 12.00 Frokost på Dansk PersonTransports stand 17.00 PersonTransport 2019 lukker Fredag den 22. marts 09.00 PersonTransport 2019 (Hal H) åbner 10.00 ATV’s generalforsamling i Sydsalen, 1. sal i hovedbygningen 11.00 AKT’s generalforsamling i Sydsalen, 1. sal i hovedbygningen 12.00 Frokost i Restaurant Merkur, 1. sal i hovedbygningen 17.00 Dansk PersonTransport Cocktail - på udvalgte stande 19.30 Festaften (Kongrescentret i Herning by) Lørdag den 23. marts 09.00 PersonTransport 2019 (Hal H) åbner 09.00 TA’s generalforsamling i Sydsalen, 1. sal i hovedbygningen 09.00 Ledsager-arrangement (kl. 9.00-14.00) 10.00 DPT’s årsmøde i Auditoriet, 1. sal i hovedbygningen 12.00 Frokost i Restaurant Merkur, 1. sal i hovedbygningen 15.00 Kaffe og kage på Dansk PersonTransports stand 15.00 Lodtrækning på Dansk PersonTransports stand 17.00 PersonTransport 2019 lukker

Underholdning: Til fredagens festmiddag spiller dansebandet ”Like to dance” op til dans ligesom de sørger for stemningsmusikken under middagen. Like to Dance spiller et bredt repertoire af musik lige fra klassikerne fra 50’erne til i dag, så mon ikke der bliver mulighed for en god svingom. Derudover kommer Peter Philipsen fra Kim Larsen Jam og underholder under middagen. Peter Philipsen en superenergisk ildflue der, med højt humør sørger for, at publikum får brugt stemmebåndet, når Kim Larsens klassiske sange spilles.

Ledsager-arrangement Hvis du kan lide at shoppe og går op i mode, så er dette ledsagerarrangement lige noget for dig! Lars og Betina Brøchner fra Brøchners Biler har arrangeret dette års ledsagertur til BESTSELLER i Brande. Der er busafgang kl. 09.00 fra Kongrescentret i Herning, så kom gerne i god tid. I vil herfra blive kørt til Brande, hvor I først vil få en rundvisning i den imponerende Campus-bygning, som er BESTSELLERS internationale træningscenter. Herefter går turen til deres hovedsæde, og sidst men ikke mindst skal i på besøg i butikken i Brande, hvor der vil være mulighed for at gøre en god handel. Når I har shoppet færdig, vil I blive kørt tilbage til Messecentret i Herning, hvor der vil stå frokost klar i Restaurant Merkur på 1. sal i hovedbygningen.

6

Dansk PersonTransport


Sikkert at tanke Også når du bruger vikarchauffører

NYHED FRA YX Det skal være nemt, sikkert og hurtigt at tanke. Også når du har vikarer eller afløsere. Hos YX Erhverv kan du nu nemt oprette tidsbegrænsede engangskoder, som dine chauffører eller vikarer kan benytte ved tankning. Du undgår dermed at skulle dele tankkort og pin-kode.

Ring og hør mere

www.erhverv.yx.dk


Foreningen

Af: Redaktionen

Persontransport 2019 byder på både små og store køretøjer

S FOKUde ø

Årsm

Du kan godt gøre klar til Persontransport 2019 – den første messe i forbindelse med Dansk PersonTransports årsmøde, der afholdes i sammenhæng med Transport 2019 i Herning. Vi giver et overblik over udstillerne her.

KØRETØJER

VDL – 10 m laventrébus og prøvetur i elbus VDL Bus & Coach Danmark udstiller en Citea LLE 10 m i Movia-specifikation på stand H6340 Citea LLE, der er et velkendt produkt i Danmark, er en meget let bus, som har et lavt brændstofforbrug og lave vedligeholdelsesomkostninger. 10 m versionen er et relativt nyt skud på stammen, og der kører på nuværende tidspunkt kun en enkelt i Danmark. Den udstillede bus er én af i alt fem busser, der fra april skal køre som bybus i Helsingør med Umove som operatør. Udenfor hal H tilbyder VDL prøvekørsel i en elbus Elbusser skal ikke vises – de skal prøves. Og derfor vil der på alle messedagene være mulighed for at få en prøvetur i en 12 m Citea SLF-E elbus. Tidspunkt for prøvekørslerne annonceres på VDL’s indendørs stand. Bussen er en af de næsten 500 fuldt elektriske busser, VDL har leveret, og som dermed gør VDL til markedsleder for elbusser i Europa.

MAN – Naturgas-hybridbybus til udstilling På Transport 2019 udstiller MAN bl.a. deres helt nye CNG-Hybrid lavgulvsbybus med den nye 6 cylindrede E 18 CNG rækkemotor. Bussen yder enten 290hk eller 320hk og har ZF eller Voith automatgear. Bussen har desuden MAN´s patenterede 48 Volt EfficientHybrid system, integreret omkring svinghjulet; med EfficientHybrid realiseres 100% slidtagefri start/stop funktion, f.eks. i stoppestedet eller ved lyskurven - uden at den normale startermotor belastes! EfficientHybrid systemet betyder desuden, at de normale 24V generatorer, Poly v-rem samt diverse spændeog mellemruller ikke længere er monteret, fordi EfficientHybrid systemet også udgør strømforsyningen til bussens normale 24V anlæg. Med EfficientHybrid kan der opnås en forventet brændstofbesparelse på mellem 8-10%! Vi glæder os til at vise dig alle vores nyheder på Transport 2019 i Hal H!

VBI - Danmarkspremiere Vi glæder os til at byde alle velkommen på vores stand i år. Vi har fået en Isuzu messebus, som vi håber, at I vil være med til at indvie.

8

Dansk PersonTransport

På standen præsenterer vi Iveco højgulv CNG, 2 forskellige Isuzu bybusser, 1 Isuzu Turqouise turistbus og et par spændende opbygninger fra VBI Minibus & Components. Der er officiel Danmarkspremiere på vores nye M2 L-Floor. L som i lav vægt, lav pris og let montering. Gulvet er op til 40% lettere og op til 30% billigere end andre kendte gulve på markedet - og så kan vi montere det for dig på kun 20 min. Vi er et erfarent allround firma med busser til alle formål. Vi har helt sikkert også en bus til dig. Kom til en uforpligtende snak om, hvad vi kan hjælpe dig med. Fredag vil der være mulighed for en snak med vores værkfører og reservedelsfolk.

EvoBus Hos EvoBus Danmark A/S glæder vi os rigtig meget til årets messe, hvor vi har Danmarkspremiere på den nye Mercedes-Benz Sprinter City 75. Herudover vil man også kunne se nærmere på den nye SETRA S 531 DT og en Mercedes-Benz Tourismo bus. Igen i år har vi også en stand udendørs, hvor vi viser en Mercedes-Benz INTOURO frem, og hvor vi fortæller om vores helt nye koncept med en turistbus i light version. Vores eftermarkedshold fra OMNIplus og Flemming fra MB Finans vil også være tilstede og klar til en snak omkring nye tiltag inden for eftermarked og finansiering. Vi glæder os til at byde alle velkommen og ser frem til et par hyggelige dage i Herning.


Foreningen

BusInvest Group BusInvest beskæftiger sig med ombygning og salg af busser af forskellige mærker. Vores ombygninger er kendt for kreativitet og det faktum, at vores kunder har stor mulighed for at opfylde deres visioner og forventninger gennem eget projekt. Vi gør alt for løbende at forbedre niveauet og kvaliteten af vores produkter for at tilfredsstille kunderne - og os selv. I Herning udstiller vi en VIP-opbygning af den nye model Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI med plads til 12 passagerer. Det bliver en nøje gennemtænkt kombination af design og teknologi. Endvidere har vi en Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI med plads til 19 passagerer, som bliver præsenteret i en turistopbygning. Vi glæder os til at se jer til en snak på vores stand.

Scania Scania lancerer to Danmarkspremierer på Persontransport 2019: Både en turistbus og en regionalbus, hvor sidstnævnte har specielt fokus på bæredygtighed. Scania lancerer en ny turistbus - Scania Touring, som kort kan beskrives med følgende ord: Økonomi for ejeren, køreglæde for chaufføren og komfort for passagererne. Stort set alle lande i Europa har nu lanceret Scania Touring – og nu kommer ”Touringen” også til Danmark. Scania lancerer også en regionalbus til den kollektive trafik med stor fokus på bæredygtighed. Scania Interlink LD Hybrid er især interessant, fordi bussen kan køre på 100% HVO eller biodiesel og samtidig har en brændstofbesparelse på op til 25 %. Dette vil være attraktivt for især den kollektive trafik.

er, at alt er muligt inden for specialindretning. Vi står klar på dette års messe til at præsentere spændende løsninger for dig, som vil skabe merværdi for dig og dine kunder i form af højere sikkerhed og øget komfort. På vores stand har vi medbragt de nye flotte 2019-modeller af Mercedes Sprinter A2 L3H2 og Ford Transit Custom L3H2, som selvfølgelig er monteret med vores eget HandiFloor og HandiSeats. Kom forbi vores stand til en snak om, hvordan vores produkter kan hjælpe dig, og hvordan vi kan hjælpe dig gennem hele processen fra køretøjsvalg til indretning. Vi glæder os til at se dig!

VOLVO VOLVO standen har fokus på præsentation af NEW COACH, der allerede har vundet flotte præmier som Coach of the Year i flere lande. To busser fremvises i DK specifikation. 9900 i et spændende elegant og personligt design, samt 9700 serien der viderefører den velkendte og solide VOLVO fleksibilitet. Begge modeller er udrustet med det enestående Volvo Dynamic Steering program, samt helt unikke I-shift gearskifte. Stor sikkerhedspakke, brændstoføkonomisk teknologi, og en lang komfort udstyrsliste sikrer tilfredse passagerer og et godt fundament for en lønsom forretning. Kom forbi og få en bussnak, vi glæder os alle til at hilse på netop dig.

KIA - Plug-in Hybrid og elbil til vognmænd Der blæser nye vinde i bilbranchen, og den grønne omstilling har fået fart på. Vi tilbyder ét af branchens bredeste modelprogrammer af hybrider, plug-in hybrider og elbiler. I den nye, faceliftede KIA Optima SW PHEV får du masser af udstyr, rigtig god kabineplads – og så kører den op til 66,7 på literen med et fuldt opladet batteri. KIA e-Niro er vores nye elbil med en rækkevidde på op til 455 km. Derudover er KIA e-Niro en rummelig CUV med god kabineplads og et bagagerum på 451 liter. Kom forbi og få en prøvetur.

Solaris – Urbino 12 ELECTIC Kom og se bussen på vores stand på ”Transport 2019” i Herning Hal H - Stand 6000

.

Bus Center Vest Bus Center Vest A/S tilbyder eftermarkedsløsninger til mange busmærker. Alt fra lygter og spejle til IT-løsninger, overvågning og reparation-/skadesarbejde på eget værksted. Vi sælger og evt. monterer et færdigt produkt efter kundens ønsker. Af samarbejdspartnere og agenturer, som Bus Center Vest A/S forhandler, kan bl.a. nævnes: Volvo, Aurora, Frenzel, Happich, Ruspa, Mobitec, Luminator gruppen (Mobitec, LTG), Logser (IT), SA Special Application (IT-løsninger, skilte, GPS, WIFI, overvågning etc.), ROSHO (Overvågningssystemer), Green Energy Scandinavia (Solceller).

Handicare Auto Leder du efter den mest optimale og fleksible udnyttelse af din taxa, flexbil, varevogn eller måske en hel vognpark? Handicare Auto har ekspertisen til at hjælpe dig, for vores filosofi

Mobilitet | 02.2019

9


Foreningen

ANDRE

OK med til årets messe Når Persontransport 2019 løber af stablen, er energiselskabet OK naturligvis også med. I år vil der ved standen være fokus på den grønne omstilling, og der bliver i høj grad lagt op til dialog. ”På vores stand, vil vi meget gerne tage dialogen med gæsterne om, hvordan markedet bevæger sig, og de produkter og løsninger, vi stiller til rådighed,” siger OK’s markedschef Henrik Dehn. ”Vi har flere produkter at tilbyde - eksempelvis Biogas og HVO, som vi gerne vil fortælle mere om, men samtidig lukker vi ikke diskussionen med et produkt,” understreger han. ”Vi kan se flere tendenser, og markedet flytter sig i forskellige retninger. Vores opgave er at se, hvor vi fremover bedst kan være kundernes foretrukne leverandør af energi. Derfor er det vigtigt for os at være repræsenteret på messen – for at vise vores position på markedet og for at have en dialog med vores kunder. Det gør os klogere på, i hvilken retning, markedet flytter sig, og hvad kundernes behov bliver,” siger Henrik Dehn.

• Hvad er elektrofuel? • Hvilke alternative brændstofkilder findes der i markedet? • Hvilke alternative brændstofkilder vil der komme på markedet i fremtiden? Kom og få en god dialog med Circle K om fremtidens brændstofmarked. Derudover vil Circle K også præsentere de seneste nyheder for eksisterende og nye kunder. Det drejer sig om tiltag, som vil skabe de bedste forudsætninger for komfort og økonomi på vejen. Brug kodeordet ”Hvad er TCO”, når du kommer på standen. Det giver mulighed for at deltage i konkurrencen om en af de eftertragtede kaffekopper – hvor du kan tanke fri kaffe hele året rundt i Circle K butikkerne.

DEKRA DEKRA i Danmark er en del af den af den verdensomspændende koncern DEKRA, som repræsenterer mere end 40.000 medarbejdere i 50 lande. DEKRA deltager på Persontransport 2019, hvor koncernens samlede aktiviteter præsenteres – herunder vores nye erhvervsuddannelse for bus. DEKRA stiller med det største antal medarbejdere nogensinde, som alle ser frem til at møde eksisterende og nye kunder og samarbejdspartnere.

dk-taxi Som vognmand, der ønsker at udføre taxikørsel, skal du være medlem af et kørselskontor. Dk-taxi’s kørselskontor tilbyder fordelagtige priser og service.

Circle K – stand 6155 Circle K – Key Account Manager Stephan P. Skovgaard står til rådighed med vejledning og ideer til, hvordan fremtidens brændstofmarked former sig og kan svare på følgende:

10

Dansk PersonTransport

Sydglas Som associeret medlem hos Dansk PersonTransport glæder Sydglas Danmark A/S sig til at byde dig velkommen på Persontransport 2019 Hal H stand 6330. Kom ind til en faglig snak med os og lad os byde dig velkommen ved vores populære pølsevogn, som i år har 10 års jubilæum på vores stand. Pølsevognen er åben fredag og lørdag for DPT’s medlemmer. Som noget nyt har vi vores to datterselskaber med på standen, så her kan du få en god snak med Sport & Promotion omkring firmatøj og firmagaver og Trippletrack om flådestyring af din vognpark. På gensyn til transportmessen!

ForSea Besøg ForSea på stand H6120 og få inspiration og gode tilbud på busture og udflugter til Sverige.

Söderberg & Partners - glæder os til at se dig på vores stand nr. H6255 Vi står klar til at fortælle om medlemsaftalen med Dansk PersonTransport, hvor vi efter undersøgelse af forsikringsmarkedet har lavet unikke forsikringsprodukter med særlige fordele til busbranchen: • • • • •

ærlig dækning for bagage S Erstatningsbus Serieskade Krisehjælp Afsavnsdækning

Siden 2016 har over 650 transportvirksomheder inden for bus- og godskørsels brancherne valgt at indgå samarbejdsaftale med Söderberg & Partners. Det har resulteret i, at forsikringsprogrammet er blevet ajourført til markedets bedste dækninger og præmier. S&P er en uvildig forsikringsmægler, som sikrer vores kunder de bedste aftaler og vilkår. - Uanset hvilket bolsje (forsikringsselskab) du foretrækker – finder vi en løsning til dig.

ACERcon - IT-løsninger til transportbranchen I mere end to årtier har ACERcon leveret IT-løsninger til transportbranchen. Vores produkter er udviklet specielt til virksomheder, der har flåde- og personaleadministration samt daglig disponering heraf som en del af deres administrationsområde.


Foreningen Vores stærkeste brands, BUSplan og TRANSeconomy, er eksempler på systemer, der giver store besparelser i driften samtidig med, at de løser virksomhedernes behov for optimal it-styring. Vi glæder os til at demonstrere vores nyeste produkt, Fuel+More, et online, intuitivt driftsoptimerings-værktøj på Busmessen 2019.

retailoutlets såvel som i Scandlines’ BorderShops i Puttgarden og Rostock. Med over 42.000 afgange fordelt på 8 færger transporterede Scandlines i 2017 i alt 7,6 millioner passagerer, 1,8 millioner personbiler, over 650.000 fragtenheder og 38.000 busser på ruterne Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock.

FDE - lad FDE holde styr på din busmoms Besøg FDE på Persontransport 2019 og bliv opdateret på, hvordan du med FDE TripVat nemt og hurtigt kan holde styr på din busmoms. Med FDE TripVat sparer du tid og mange penge til honorar for indrapportering. Vi glæder os til at møde dig på messen. Christonik - eksperter i klimaløsninger • Christonik er Valeo Premium Partner i Skandinavien og forhandler originale reservedele til varmere og airconditionanlæg. • Kundetilpassede reservedels- og tekniske løsninger til busser inden for varme og aircondition. • Rådgivning og teknisk support af vores løsninger og produkter. • Kompetencepartner under konfigurationsfasen af bussernes varme og kølekapacitet. • Vi tilbyder kurser i varmere og airconditionanlæg af alle mærker. Besøg os i hal H, stand 6300.

DANGLAS A/S - en stærk AUTOGLAS partner Busser og lastbiler skal hver dag løse arbejdsopgaverne effektivt og sikkert. Indtjeningen er på vejen - IKKE på værkstedet! Ved uheld er det vigtigt at have en samarbejdspartner, som hurtigt og effektivt kan udbedre skaden. DANGLAS A/S er din garanti for landsdækkende Kvalitet og SERVICE: Faguddannede montører – Kvalitetsruder – Servicebiler – Værkstedsfaciliteter! Vi monterer ruden, hvor og når du ønsker det. Vælg DANGLAS A/S som din partner. Så er du helt sikker! Besøg os på stand H6066

TDS A/S Kom med ind i fremtiden: DigiTax X-One og NMA - unik app for alle typer vognmænd.

Onspot - automatiske snekæder på flere og flere busser Onspot, automatiske snekæder, bliver stadig mere udbredt, også på busser i Norden og Europa. Klares med et enkelt tryk på en knap placeret på instrumentbrættet – du skal ikke ud af bussen og klæde dig på i varmt tøj og arbejdshandsker for at montere snekæder. Du skal blot trykke på kappen, så aktiveres kæderne ved drivhjulet og giver en bedre friktion mellem underlaget og de trækkende hjul. Du har måske behov for lidt hjælp til igangsætning ved et busstop / p-plads eller ved nedbremsning, kørsel op ad stigninger etc. Læs mere på www.onspot.com Der kan du også følge vores blog, hvor vi deler viden om alt, der har med vinterkørsel at gøre.

Scandlines Scandlines driver to færgeruter mellem Danmark og Tyskland med høj kapacitet og frekvens samt en grøn vision for fremtiden. Kerneforretningen består i at levere en effektiv og pålidelig transportservice til både passagerer og fragtkunder. Hovedfokus i alle Scandlines’ aktiviteter er at skabe værdi for kunderne om bord på færgerne i vores catering- og

Partex – software til persontransport. En uvurderlig hjælp i hverdagen, får du med vores softwareløsninger til din branche. Easy@Tour og FlexTour er kendt branchesoftware og apps, der giver dig gode fleksible værktøjer til en nemmere hverdag. Og uanset om du kører turist indland/udland, specialkørsel, skolekørsel og/eller Flextrafik, så har vi en løsning til dig. Besøg os på stand H6210 og få en snak omkring netop din virksomheds fordele.

r helle e m e l øg G t bes ansport, a e k ik dt onTr Pers stand mi k s n r Da har en udgø der l H, der om i Ha merne 019 ram nsport 2 a r ont Pers

Mobilitet | 02.2019

11


Foreningen Efter sit oplæg svarede transportordfører Rasmus Prehn (S) på spørgsmål fra de fremmødte medlemmer fra kreds 1.

Kredsgeneralforsamlinger afholdt i nye rammer Den 19., 20. og 21. februar 2019 blev kredsgeneralforsamlingerne for den nye foreningens tre kredse afholdt for første gang, og i denne anledning var de vanlige rammer skiftet ud.

Af: Nicolai Hoffmann

Dansk PersonTransports første kredsgeneralforsamlinger er netop blevet afholdt for foreningens tre kredse og i modsætning til tidligere år, hvor arrangementerne er blevet afholdt på en kro, var de vanlige rammer skiftet ud med lokalerne hos tre af foreningens associerede medlemmer og samarbejdspartnere. Kreds 1 mødtes under Applus Bilsyns tag i Nørresundby, kreds 2 slog hovederne sammen hos VBI Group i Christiansfeld, mens kreds 3 samledes hos MAN i Greve. De nye rammer gjorde det muligt for de fremmødte medlemmer at socialisere på kryds og tværs i de rumlige lokaler, hvor en række af foreningens associerede medlemmer tilmed stillede op med stande, hvor deltagerne kunne høre om diverse tilbud og forretningsmuligheder. Ligeledes fik de tre værter mulighed for at holde oplæg om deres virksomheder for at belyse, hvordan de og foreningens medlemmer kan få gavn af hinandens virke.

12

Dansk PersonTransport

Selvom arrangementerne ikke blev afholdt på en kro, skulle deltagerne dog ikke snydes for en middag. Alle kredsgeneralforsamlinger var nemlig bygget op, så deltagerne indledningsvis fik tid til at hilse på hinanden over en kop kaffe eller en sodavand, før et oplæg fra værten, middagen og selve kredsgeneralforsamlingen fandt sted. Velkommen til første taxivognmand i en kredsbestyrelse Selvom den gode stemning nemt kan snyde, er kredsgeneralforsamlingerne dog ikke blot en social sammenkomst. Vanen tro afholdes nemlig valg til de forskellige besluttende organer i foreningen, herunder i sektorudvalgene, hvor taxisektorens første valghandling dog først er i 2021. I kreds 1 betød dette en plads i kredsbestyrelsen til Richard Motzfeldt fra Aarhus Taxa, hvilket markerer tilstedeværelsen af

i Oversigt over valgene i kreds 1 • Lars Brøchner, Brøchners Biler (kredsformand) • Sargon Stenbakken, Solsidens Turistfart (kredsbestyrelsen) • Richard Motzfeldt, Aarhus Taxa (kredsbestyrelsen) • Ole Jepsen, Engesvang Turistfart (sektorudvalget for turistsektoren) • Torben Hansen, Arriva (sektorudvalget for rutesektoren) • Allan Mørup, Mørups Turistfart (sektorudvalget for sektor for offentlig kørsel)


Foreningen

den første taxivognmand i en af foreningens kredsbestyrelser. Pladsen tilfaldt Richard efter at Allan Mørup, Mørups Turistfart ApS, frivilligt afgik sin post som kredsbestyrelsesmedlem i kreds 1 med henblik på at sikre en god integration af taxivognmændene. ”Det er vigtigt, at taxivognmændene integreres ordentligt i foreningen. Derfor synes jeg, at det er på sin plads, at kredsbestyrelsen også består af en taxivognmand, så fordelingen bliver mere jævn og retvisende.” Bedre sociale kulisser og mere substans Dansk PersonTransports adm. direktør Michael Nielsen glæder sig over, at arrangementerne blev vel modtaget af medlemmerne. ”Måden vi afholdte kredsgeneralforsamlingerne på i år gjorde, at medlemmerne umiddelbart kunne gå hjem med lidt mere input end tilfældet har været tidligere år. Mere interaktion på kryds og tværs skaber både en bedre stemning, men også et tættere bånd internt i branchen mellem såvel vognmænd som leverandører.” Michael peger desuden på, at de nye rammer også satte et positivt præg på arrangementernes faglighed. ”Arrangementerne i år har haft masser af substans. B.la. havde kreds 3 en debat om den grønne omstilling og lærte af de erfaringerne der er høstet af UMove i forbindelse med implementeringen af elkøretøjer i Roskilde. Ligeledes havde kreds 1 fint besøg af transportordfører Rasmus Prehn (S), der fortalte om partiets transportpolitiske prioriteringer og svarede på spørgsmål fra de fremmødte medlemmer. Derudover fungerede det rigtigt godt, at en række associerede medlemmer var til stede med stande.”

i Oversigt over valgene i kreds 2 • Benny Petersen, Vejle Turisttrafik (kredsbestyrelsen) • Kurt Jensen, Haarby Turist (kredsbestyrelsen) • Lars Schmidt, Alssund Busser (kredsbestyrelsen) • Peter Papuga, Papuga Bus (sektorudvalget for turistsektoren) • Sten Rügge, Tide Bus (sektorudvalget for rutesektoren) • Jimmy Hansen, De Blå Busser (sektorudvalget for offentlig kørsel)

i Oversigt over valgene i kreds 3 • Flemming Madsen, Nordsjællands Turistfart (kredsbestyrelsen) • John Jalkiewicz, Johns Turist- og Minibus (kredsbestyrelsen) • Jan Martin Jørgensen, Skørringe Turistbusser (suppleant i kredsbestyrelsen) • Peter Lanng Nielsen, Keolis (sektorudvalget for rutesektoren) • Lars Larsen, Københavns Bustrafik (sektorudvalget for turistsektoren) • Mogens Pedersen, Egon’s (sektorudvalget for offentlig kørsel)

Du kan finde en samlet oversigt over repræsentanterne i kredsbestyrelser og sektorer på www.danskpersontransport.dk/om-os

LED destinationsskilte 12 års fabriksgaranti. Markedets laveste strømforbrug. ● Høj opløsning – let at læse. ● Automatisk stoppestedsavertering. ● Reservedelslager i Greve og Haderslev. ●

Besøg

os på

2

-612 Stand H

Hanover Danmark . Korskildelund 6 . 2670 Greve . www.hanoverdisplays.com Carsten Sørensen . Tlf. 60 15 03 23 . E-mail: csorensen@hanoverdisplays.com Kurt Skousgaard . Tlf. 22 21 58 95 . E-mail: kurt@hanoverdanmark.dk Landsdækkende teknisk support og service: Ole Frier-Meineche . Tlf. 27 61 27 60

Mobilitet | 02.2019

13


Offentlig kørsel

”Kommunens indstilling synes at have været at bestride ethvert udspil – hvad enten det har drejet sig om køretøjer, tablets, udarbejdelse af tilbud eller forberedelse af kontraktstart.”

14

Dansk PersonTransport


Offentlig kørsel

Kontrakten forpligter – også for kommunen En tvist om et erstatningskrav for ophævelse af et udbud mellem Sorø Kommune og Nygaards Turist & Minibusser endte i voldgiftsretten. Sagen drejede sig om størrelsen på et erstatningskrav for forgæves afholdte omkostninger, som vognmanden fremsatte efter kommunens uberettigede opsigelse af kontrakten. Vognmanden fik i det store hele medhold i sit erstatningskrav. Sagen er ifølge Dansk PersonTransport en vigtig sejr, men foreningen undrer sig over kommunens opførsel - og at sagen skulle i voldgiftsretten, før kommunen ville erkende sine forpligtelser over for vognmanden

ophævet kontrakten/udbuddet. Sorø Kommune anerkendte også, at vognmand Peter Nygaard var berettiget til en erstatning men dér holdt enigheden så op. Ubrugelige busser Nygaards Turist & Minibusser havde til den vundne kontrakt anskaffet sig fem nye, særligt opbyggede minibusser, der levede op til de specifikke krav i udbudsbetingelserne, som Sorø Kommune havde stillet. Da udbuddet blev annulleret, stod Nygaards Turist & Minibusser således tilbage med fem specialopbyggede busser, der hverken egnede sig til flextrafik eller anden kørsel, som virksomheden varetager. De blev kort sagt ubrugelige, da kontrakten blev ophævet. Nygaards Turist & Minibusser endte derfor i juni 2017 med at sende et erstatningskrav til Sorø Kommune for de uberettigede omkostninger, som ophævelse af udbuddet havde påført virksomheden. Efter flere forsøg på at finde en mindelig aftale med kommunen, endte sagen så i voldgiftsretten, hvor kommunen konsekvent stod fast på ”frifindelse mod et mindre beløb end det påståede”. Kommunen tilbød et beløb på ca. kr. 120.000, svarende til de tablets som var indkøbt til opfyldelse af et vilkår i udbuddet og som efter ophævelsen var ubrugelige. Sagens kerne var altså ikke, om Sorø Kommune skulle udbetale Nygaards Turist & Minibusser en erstatning, men om størrelsen på erstatningen.

Voldgiftsretten afgjorde som sagt, at erstatningskravet fra Nygaards Turist & Minibussers side i det store hele var korrekt opgjort, hvorfor Sorø Kommune ud over erstatningen også blev pålagt at betale sagens omkostninger. Hvornår er værdien fastslået? En af sagens store stridigheder var – udover tablets, telefonabonnementer, udarbejdelse af tilbud – naturligvis de fem specialopbyggede minibusser, som Nygaards Turist & Minibusser ikke kunne gøre brug af efter det annullerede udbud. Nygaards Turist & Minibusser havde derfor fået Minibus Danmark til at foretage en konkret vurdering af bussernes salgsværdi ved ophævelsen af kontrakten og indregnet tabet i erstatningsopgørelsen til Sorø Kommune, så Nygaards i det store hele kunne stilles, som om kontrakten ikke var indgået. Denne opgørelse accepterede Sorø Kommune ikke. Ifølge kommunens procedure i voldgiftskendelsen – som Mobilitet igennem en aktindsigt har fået adgang til – mente man, at der dermed var tale om en ”fiktiv salgspris”, og at de pågældende køretøjer skulle sælges, før der kunne rettes konkret erstatningskrav mod Sorø Kommune. Den påstand havde Sorø Kommune ifølge voldgiftskendelsen ikke ret i. Retten vurderede følgende: ”Voldgiftsretten finder, at Nygaard som udgangspunkt har krav på erstatning for det værditab, som har været på bilerne fra

Mobilitet | 02.2019

15

Af: Michael Branner ··· Foto: Adobe Stock

Sorø Kommune skal betale mere end 1,1 million kroner for et kuldsejlet udbud om buskørsel. Det er resultatet af en voldgiftssag mellem Nygaards Turist & Minibusser og Sorø Kommune. Kendelsen – der er en vigtig sejr for branchen – gav i det store hele Nygaards Turist & Minibusser medhold, hvorfor kommunen også er blevet pålagt at betale sagens omkostninger. I 2016 vandt Nygaards Turist- & Minibusser et udbud af kørsel i Sorø Kommune med gyldighed fra 1. januar 2017 til 31. december 2020. Kommunen havde forud for udbuddet besluttet at etabler eget kørselskontor til at styre og planlægge kommunen eksterne kørsel og antaget såvel personale og indkøbt it udstyr. Før udbuddet forstod den der havde kørslen også styringen som planlægningen. Kontrakten blev dog aldrig sat i gang, da Sorø Kommune ikke formåede at leve op til deres forpligtelser i aftalen – nemlig oprettelsen og driften af et kommunalt kørselskontor, der skulle videreformidle kommunens kørsel til Nygaards Turist & Minibusser. I første omgang blev kontraktstart udsat ad flere omgange, indtil kommunen i foråret 2017 måtte annullere udbuddet og ophæve kontrakten. Det blev aftalt at fortsætte på samme vilkår som en tidligere aftale fra 2012 om kørsel for kommunen hos Nygaards Turist & Minibusser, der nu fik lov til at køre optionen ud. Parterne var i og for sig enige om, at kommunen ikke havde levet op til sine forpligtelser og dermed uberettiget havde


Offentlig kørsel

anskaffelsen og frem til tidspunktet, hvor Sorø Kommune uberettiget annullerede kontrakten. Det er ikke i sig selv afgørende, om bilerne er solgt til tredjemand, men dette kan have bevismæssig betydning for fastsættelsen af værditabet (…) Sorø Kommune har bestridt vurderingen foretaget af Minibus Danmark, men der er ikke søgt indhentet nogen anden vurdering. Voldgiftsretten finder herefter at kunne tage udgangspunkt i vurderingen fra Minibus Danmark, som voldgiftsretten ikke har grundlag for at betvivle.” Derudover fulgte også den meget vigtige detalje, at lakering og omlakering af Nygaards busser også blev tilføjet det erstatningskrav, Nygaards Turist & Minibusser rettede mod Sorø Kommune. ”At Nygaard har ladet bilerne omlakere i forbindelse med købet er heller ikke udtryk for manglende iagttagelse af Nygaards tabsbegrænsningspligt, idet tabsbegrænsningspligten først indtræder ved annulleringen af kontrakten. Den anden omlakering er en direkte konsekvens af den første omlakering … og denne omlakering må derfor fradrages ved vurderingen af bilerne på samme måde som den første i overensstemmelse med vurderingen foretaget af Minibus Danmark,” lød dommernes vurdering. Med til historien hører, at et salg af busserne – hvor ønskeligt det end havde været – ville have resulteret i et betydeligt tab for Nygaards Turist & Minibusser, hvorfor kommunens krav om et salg, før tabet kunne vurderes, stort set var umuligt at indfri. Kommunens opførsel undrer I Dansk PersonTransport stiller man sig i den grad tilfreds med kendelsen. Man hæfter sig særligt ved, at kommunens indvendinger stort set ikke er blevet

accepteret af dommerne i voldgiftsretten, og at ordregivere naturligvis skal stilles til ansvar, når deres del af kontrakten ikke overholdes. ”Kommunens opførsel i denne sag har været under al kritik,” lyder vurderingen fra adm. direktør i Dansk PersonTransport Michael Nielsen. ”Kommunens indstilling synes at have været at bestride ethvert udspil – hvad enten det har drejet sig om køretøjer, tablets, udarbejdelse af tilbud eller forberedelse af kontraktstart – fra vognmandens side uden selv at komme med et input til, hvad erstatningsbeløbet så skulle være. Det glæder os at konkludere, at en sådan indstilling ikke tilgodeses af voldgiftsretten.” Det er for Michael Nielsen indlysende, at kommunen var sluppet noget billigere, hvis man fra starten havde været bevidst om sit ansvar og aktivt havde søgt en mindelig aftale med den pågældende vognmand. Michael Nielsen mener, at det i sig selv er aldeles uheldigt, at der skal en voldgiftskendelse til før, at en kommune vil være bevidst om sit kontraktlige ansvar: ”Vognmænd er ofte underlagt meget stramme bodskriterier og sanktioner, hvis de ikke overholder deres del af kontrakten. Det kan derfor undre, hvis Sorø Kommune i denne sag har været af den opfattelse, at de omvendt kan ophæve en kontrakt så sent efter kontraktindgåelse uden, at det skal have konsekvenser for kommunen,” udtaler Michael Nielsen og påpeger, at vognmanden blot har rejst erstatningskrav for de omkostninger, som kommunens uberettigede ophævelse af kontrakten påførte ham. ”Det er vores klare melding til vores medlemmer rundt omkring i landet, at de skal holde ordregiver fast på de forplig-

- opbygninger til dine behov

Vi bygger på alle mærker. Dansk bygget kvalitet. Telefon 7542 1711 info@minibusdanmark.dk www.minibusdanmark.dk

16

Dansk PersonTransport

i

En principiel sag Mobilitet har søgt aktindsigt i voldgiftssagen mellem Sorø Kommune og Nygaards Turist & Minibusser. Daværende Danske Busvognmænd, nu Dansk PersonTransport, besluttede tilbage i 2016, at sagen havde så principiel karakter for branchen, at man også ville støtte økonomisk. Midlerne til sagen blev bl.a. brugt til at dække nogle af de omfattende omkostninger, som Nygaards Turist & Minibusser har haft til juridisk rådgivning. Hvis du oplever problemer med din kontrakt med f.eks. kommunen eller en anden ordregiver, kan du altid kontakte Dansk PersonTransports sekretariatet på tlf. 7022 7099 eller info@danskpersontransport.dk.

telser, som fremgår af kontrakten. Kommuner og trafikselskaber har muligvis flere økonomiske muskler at spille med end den vognmand, der byder på opgaven. Men det betyder ikke, at kommunen kan gøre som det passer dem. Kontrakten forpligter for begge parter,” afslutter Michael Nielsen.

Vi leverer over hele landet!

Biler til taxa, Flextrafik, institutioner m.m.


Vi vil gøre din hverdag nemmere og smartere Hos OK får du et digitalt selvbetjeningsunivers, som sparer dig tid på kontoret. Samtidig med at du får større sikkerhed på vejene. Med ét enkelt klik kan du nemlig begrænse dine tankkort. Som du vil, når du vil. I en travl hverdag er det mere end OK. Ring til OK’s transportteam nu på 89 32 25 40.

58098

Digital selvbetjening er en god forretning. Både ude og hjemme.


Offentlig kørsel

Af: Mikael Friis ··· Foto: Daimler

Fiks og færdige minibusser fra Mercedes-Benz Mercedes-Benz har præsenteret en stribe fabriksbyggede Sprinter minibusser, der skal tage kampen op mod det enorme udbud af mere eller mindre ”hjemmebyggede” minibusser baseret på Mercedes-Benz Sprinter kassevogne.

18

Dansk PersonTransport


Offentlig kørsel ccelerationer ved 60-80 km/t. Den 7-trins 7G-TRONIC transmission skifter blødt og ubemærket, så det er nemt at glemme, at det faktisk er en manuel gearkasse med elektronisk styret skiftesystem. Den uafhængige affjedring fortil med skruefjedre samt stiv bagaksel med bladfjedre bagtil lyder gammeldags, men fjederkarakteristikken er rigtig godt afstemt, så kørekomforten er i top selv med tom bus. Dette skyldes ikke mindst en fremragende førerplads, hvor Mercedes-Benz personbilskompetencer skinner tydeligt igennem.

Mercedes-Benz er kendt for at producere nogle af markedets bedste og mest populære kassevogne. Det skyldes bl.a., at de leveres i et utal af varianter – herunder forskellige akselafstande og længder, taghøjder, udstyrsniveauer mv. Kassevognene kan også leveres med sideruder, og det er jo nærmest en invitation til uafhængige minibusproducenter om at tage en M-B Sprinter kassevogn og indrette den med gulv, sæder og eventuelt lift. Vupti: Et stk. Sprinter-agtig minibus! Med præsentationen af en stribe kompletbyggede Sprinter minibusser tager Mercedes-Benz nu for alvor kampen op om det europæiske minibusmarked. Dermed har kunderne mulighed for at vælge komplette minibusser, hvor alt fra motor, gearkasse og karosseri til gulv, sæder, indretning, lift mv. er leveret af Mercedes-Benz og omfattet af Mercedes-Benz’ omfattende fabriksgaranti, serviceopbakning, reservedelslevering, finansieringsmuligheder mv. Det nye Sprinter minibusprogram består af fire modelserier: Transfer, Mobility, City og Travel til kørsel med alle type passagerer - fra skolebørn til kørestolsbrugere, turister og pendlere. Sprinter Transfer Leveres med højt tag i fire forskellige længder fra 5,9 til 7,7 meter på 3,55-5,5 tons totalvægt med plads til 12-22 passagerer. Sprinter Mobility Leveres skræddersyet til handicapkørsel med en længde på 5,9 meter og en totalvægt på 3,5 ton med op til 13 pladser eller fire kørestole, så den kan køres på lille kørekort - samt i en større version på 5 tons totalvægt med op til 19 stole eller seks kørestole. Mobility-modellerne er udrustet med en letvægtslift, der har en løftekapacitet på 350 kg og egenvægt på blot 100 kg. Sprinter City Lanceres som City 75 til f.eks. rutekørsel i byer eller i tyndt befolkede landdistrikter med lavt passagergrundlag. Leveres med en længde på 8,5 meter og totalvægt på 6,8

City-modellerne er skræddersyet til et såkaldt TCO-marked, hvor operatørerne investerer langsigtet i kvalitetsprodukter inkl. bl.a. serviceleasing- og finansieringsløsninger.

tons med plads til op til 38 passagerer. City 75 er i modsætning til de øvrige modeller, som er baseret på en komplet Sprinter-karosse, opbygget af en Sprinter-frontdel samt et separat, selvbærende chassis med lavt gulv i midtersektionen og luftaffjedret bagaksel med mulighed for at kombinere med Telma retarder. City75 kan indrettes med samme type udstyr som en traditionel 12-meter bybus. Sprinter Travel Lanceres senere i 2019 med fokus på fritidsmarkedet. Magasinet Mobilitet har haft lejlighed til at foretage en kort prøvekørsel af en ny Mercedes-Benz Sprinter i Travel 35-udgave i Mannheim i Tyskland. Og lad det være sagt med det samme: Kvalitetsindtrykket er overvældende, køreegenskaberne er fremragende, og minibussen fremstår som et meget komplet produkt. Væk er tidligere tiders kassevogns-fornemmelse med hvad dertil hører af ’rumklang’, vibrationer og upræcise køreegenskaber. Selv om prøvekørslen foregik med tom bus, var retningsstabiliteten overbevisende ved selv høj, tysk motorvejshastighed. Støjniveauet fra den 4-cyl. 2,1-liters rækkemotor på 163 hk er dæmpet til personbilsniveau, og kraftoverskuddet er rigeligt - både ved acceleration fra stilstand og til mellema-

De nye Mercedes-Benz Sprinter i Danmark I Danmark skal de nye Mercedes-Benz Sprinter minibusser markedsføres af Evobus. Her fortæller salgskonsulent Poul Nielsen: ”Herhjemme vil vi især satse på City-modellen, hvor vi kan tilbyde et teknisk meget stærkt produkt. Vi har allerede en del City65 og 77’ere fra det tidligere modelprogram kørende i Danmark, og kunderne er meget glade for dem. De kører markant længere på literen end traditionelle 12-meter busser, og i det omfang trafikselskabernes udbud gør det muligt at indsætte denne type minibusser, vil vi være rigtig godt med,” fastslår han og tilføjer, at Evobus faktisk vil udstille en ny Sprinter City75 på den kommende busmesse i Herning. ”City-modellerne er skræddersyet til et såkaldt TCO-marked, hvor operatørerne investerer langsigtet i kvalitetsprodukter inkl. bl.a. serviceleasing- og finansieringsløsninger. Mht. det øvrige Sprinter minibus-program ser vi visse udfordringer i markedssegmenter, hvor det altoverskyggende konkurrenceparameter er pris, pris og pris. Det gælder f.eks. inden for Flextrafik, hvor vores komplette TCO-løsninger kan virke for dyre i kraft af den højere kvalitet. Vi opgiver dog ikke på forhånd, men vil gøre et ihærdigt forsøg på at sælge disse komplette kvalitetsbusser ind på dette meget hårde marked,” slutter han.

Mobilitet | 02.2019

19


Taxi

Af: Poul Breil-Hansen ··· Foto: Nordjyllands Trafikselskab

Tre trin til hvordan kommuner sikrer taxidækning i landzoner

Grundlaget for taxidækning i hele Danmark afhænger først og fremmest af kommunernes vilje til at understøtte en lokal taxidækning.

20

Dansk PersonTransport


Taxi

Taxier spiller en stor rolle, når danske borgere skal transporteres, både nu og i fremtiden. Taxier er den fleksible transportform, der supplerer privatbiler og kollektiv transport. Dette er særligt vigtigt i landdistrikter. Men god taxidækning på landet kræver, at både kommuner og taxibranchen kommer aktivt på banen - en rapport peger på tre konkrete anbefalinger til hvordan.

Når fru Andersen har behov for en taxi i Rejsby i det sydvestlige Jylland, fordi hun skal til tandlæge i Skærbæk. Eller hr. Olesen skal hjem til Glumsø fra familiefesten i Karrebæksminde på Sydsjælland en lørdag aften. Eller familien Nielsen på to voksne og tre børn fra en landsby lige uden for Ikast i Midtjylland ankommer til Ikast togstation en sen aften efter en charterferie med fly fra Kastrup Lufthavn. Så kan det være et problem overhovedet at få en taxi, der kan sørge for transporten. Danmark har nemlig som bekendt fået en ny taxilov, der over en treårig periode frem til 1. januar 2021 delvist liberaliserer taximarkedet. Liberaliseringen kan både give udfordringer og muligheder for taxidækningen i landdistrikter. Sådan konkluderer rapporten ”Bedre taxidækning i landdistrikter”, som Arbejdsgruppen om taxidækning i Danmark” har udgivet i februar 2019.

Kommunerne skal på banen Det væsentligste budskab i rapporten er, at kommunerne skal på banen. ”Grundlaget for taxidækning i hele Danmark afhænger først og fremmest af kommunernes vilje til at understøtte en lokal taxidækning”, lyder det i rapporten, ligesom arbejdsgruppen slår fast, at ”Landtaxiernes eksistensgrundlag er dog først og fremmest betinget af den måde, kommunerne forvalter udbuddet af deres sociale kørsel på”. En liberalisering af taximarkedet betyder, at taxivognmænd både slipper for den gamle taxilovs begunstigelser og byrder, og at taxierhvervet fremover skal drives på markedsvilkår. Men i mange landdistrikter er kunde- og forretningsgrundlaget simpelthen ikke godt nok til, at taxivognmænd kan tilbyde høj service alle døgnets timer og ugedage. Udviklingen med dårligere taxi-

Digitale multimodale rejseplanlægnings-løsninger og MaaS (mobility as a service) - som for eksempel MinRejseplan - kan på sigt bidrage til at sikre en bedre taxidækning uden for de større byer.

Mobilitet | 02.2019

21


Taxi

dækning i landzoner skyldes ikke alene den nye lov, men er en udvikling, der har været i gang i mange år. Dette er sket i takt med, at den kollektive trafikdækning er blevet tyndere i landzoner, og flere familier på landet derfor har været tvunget til at investere i bil nummer to eller tre. En endnu tungere årsag til udviklingen er, at kommunerne i en årrække har valgt at lægge deres offentlige befordring af patienter, handikappede og skolebørn hos trafikselskaberne i stedet for taxiselskaberne. Offentlig kørsel udgør op til 80% af en landtaxivognmands omsætning og har derfor afgørende betydning for landtaxiers eksistensgrundlag.

i Om arbejdsgruppen Arbejdsgruppen er et samarbejde mellem Landdistrikternes Fællesråd og Dansk Taxi Råd (nu Dansk PersonTransport).

Sådan gør vi Arbejdsgruppen fremhæver tre konkrete anbefalinger til, hvordan kommuner og taxibranchen kan forbedre taxidækningen i landzoner: 1. Udbyd lokal taxikørsel. 2. Inddrag taxiservicering som en del af kommunernes mobilitetsstrategi. 3. Grib mulighederne i fremtidens transport. Lad os uddybe en smule:

1. Udbyd lokal taxikørsel Den ny taxilov giver kommunerne mulighed for at udbyde taxikørsel. Arbejdsgruppen anbefaler, at kommuner med lav befolkningstæthed tilkøber ekstra taxidækning, går sammen med nabokommuner om et fælles udbud af taxikørsel - eller tænker i nye baner som for eksempel at yde tilskud til starttaksten for taxikørsel. Arbejdsgruppen anbefaler også, at kommuner tænker udbuddet af sociale kørselsopgaver sammen med et lokalt taxiberedskab.

2. Inddrag taxier i mobilitetsstrategi Taxier spiller en stor rolle for borgere med særlige behov samt for det lokale erhvervsog restaurationsliv. Arbejdsgruppen anbefaler, at kommuner udbyder kørselsopgaver i mindre pakker, så de lokale vognmænd kan være med; inddrager den lokale taxibranche så meget som muligt; og gør sig det bevidst, hvad der reelt sker, hvis al kommunal kørsel bliver placeret hos trafikselskaber.

3. Grib mulighederne på tværs af transportformer Der bliver brug for at tænke i nye og alternative løsninger i fremtiden. Digitale multimodale rejseplanlægnings-løsninger og MaaS (mobility as a service) kan bidrage til at levere bedre mobilitet i landdistrikter. Arbejdsgruppen anbefaler, at kommunerne tænker i alternative løsninger, og at taxiselskaber bliver bedre til at anskueliggøre, hvordan de kan hjælpe kommunerne – det sidste kan for eksempel være ved at påtage sig kommunens koordinering af sociale kørselsopgaver m.v.

Vi er købere af din taxa uden afgift Kontant afregning - afhentning over hele landet › Hurtig handel › Gratis, uforpligtende og professionel vurdering

bilbud.dk 22

Dansk PersonTransport

Kontakt: Salgschef Peter René Bostrup Tlf.25 735 735 • peter@bilbud.dk


Taxi

Næstved Kommune arbejder bevidst med udbud af kørsler Næstved Kommune er Sjællands største kommune målt på areal. Byrådet ønsker at sikre god mobilitet i de landzoner, hvor der er langt mellem busserne. Kommunen arbejder derfor bevidst med det kommunale udbud af kørsler og har indført landflex-service.

Af: Poul Breil-Hansen ··· Foto: Næstved Kommune

Der er blevet færre busser i landdistrikterne i Næstved Kommune de seneste år, fordi der på visse ruter var ned til femseks passagerer – om ugen. ”Vi har set en udvikling med færre busser på landet, fordi der simpelthen ikke var kundeunderlag. Vi har derfor arbejdet bevidst på at sikre alternativer til busser, og her spiller taxier en hovedrolle. Når borgere skal hjem fra golfklubben kl. 24 om aftenen, eller skal transporteres fra Aversi til Tybjerg, så skal der være alternativer til privatbiler. Det skal være muligt at bo på landet uden nødvendigvis at have en, to eller tre privatbiler per husstand”, fortæller Carsten Rasmussen, der er borgmester i Næstved Kommune.

en persontransport fra en adresse på landet til en anden adresse på landet, eller fra landet til ét af fem stoppesteder i Næstved by”, fortæller Carsten Rasmussen. Det sker til en takst på 36 kroner for 10 km. Det er ikke muligt at bestille en landflex til et værtshus i Næstved by eller for eksempel til golfklubben eller Herlufsholm Kostskole, fordi ordningen er tænkt som en service for borgere, erhvervsliv og turister, der har behov for persontransport i vores landdistrikter. Han tilføjer: ”Hvis kundeunderlaget for

det lokale taxiselskab i en kommune er lavt, er det landzonerne, der mærker det først. Taxivognmænd og -chauffører bliver tvunget til at prioritere de ture, hvor de skal køre den korteste distance for at hente kunden. Vi prioriterer derfor højt at tilrettelægge vores udbud af kørsler, så de er spiselige for taxiselskabet. Det betyder, at taxiselskabet får et bedre indtægtsgrundlag, og det giver flere taxier og derved også bedre muligheder for, at borgere i landzoner i Næstved Kommune kan få fat i en taxi, når behovet er der”.

Tre træfsikre tiltag Næstved Kommune har sikret gode persontransportmuligheder for borgere på landet via særligt tre tiltag: • Kommunen håndterer selv sine udbud af kørsler, hvor andre kommuner lægger håndteringen ud til trafikselskaber. • Kommunen har udbudt de kommunale kørsler i tre separate pakker: 1) Handicap – her sker størstedelen af kørslen med kommunens egne minibusser. 2) Ældre og sundhed, som er udbudt i fire delaftaler alle vundet af Næstved Taxa. 3) Skole, der er udbudt i tre delaftaler, hvor to er vundet af Næstved Taxa og en vundet af Ørslev turisttrafik. Opdelingen i ”pakker” gør det nemmere og mindre risikofyldt for det lokale taxiselskab at deltage i udbud i konkurrence med de store trafikselskaber. Næstved Taxa håndterer p.t. en stor del af kommunens kørsler, og det giver indtægtsgrundlag til en passende mængde taxier, der så igen giver et godt udbud af taxier til kommunens borgere – også på landet. • Indførelse af landflex-ordning, der er Næstved Kommunes fortolkning af flextur-ordning. Landflex-ordningen har til formål at sikre persontransport for borgere på landet og skal ikke konkurrere med det almindelige taxiprodukt.

Vi har derfor arbejdet bevidst på at sikre alternativer til busser, og her spiller taxier en hovedrolle.

Kommunal kørsel styrker taxiforretningen ”Vi har indført konceptet ”landflex”, som er en service, hvor borgere kan forudbestille

Vi prioriterer derfor højt at tilrettelægge vores udbud af kørsler, så de er spiselige for taxiselskabet”, fortæller Carsten Rasmussen, borgmester i Næstved Kommune.

Mobilitet | 02.2019

23


Taxi Af: Poul Breil-Hansen ··· Foto: Dantaxi 4x48

”Dantaxi 4x48 har netop lanceret 10 nye Tesla-taxier, og det er et lille eksempel på et tiltag, der kan differentiere i konkurrencen. Der bliver behov for meget mere af den slags”, fortæller Trine Wollenberg.

Sådan er status på den ny taxilov efter det første leveår Den ny taxilov fra 1. januar 2018 skal evalueres efter ét, tre og seks år. Dansk PersonTransport mener, at loven på mange måder fungerer godt, og at branchen tilpasser sig hurtigere end forventet. Vi kaster her et kritisk blik på, hvordan det er gået i det første år med den ny lov – og hvilke elementer i loven der med fordel kan justeres. Den 1. januar 2018 trådte den største forandring af taxierhvervet i Danmark nogensinde i kraft. Det skete med indførelse af en ny taxilov. Den ny lov flytter hele erhvervet fra et monopol til en relativ liberalisering. Eller rettere: Forandringen satte i gang den 1. januar 2018, for loven bliver gradvist indfaset gennem en treårig overgangsperiode, der skal give branchens aktører en realistisk chance for at tilpasse sig den meget store omvæltning. Så loven bliver først foldet helt ud den 1. januar 2021. En del af aftalen om den ny lov er, at den skal evalueres efter ét, tre og seks år. Dansk PersonTransport mener, at den ny taxilov

24

Dansk PersonTransport

overordnet set fungerer godt. Men brancheforeningen mener også, at der er behov for at se nærmere på nogle elementer af loven, der er problematiske. I en evaluering er det oplagt at se nærmere på tre dele af loven og lovens effekt: 1) Den overordnede erhvervsudvikling i branchen, 2) teknologien, og 3) taxidækningen i landdistrikter. Branchen omstiller sig hastigt Hvordan har branchen udviklet sig i det første år af den treårige overgangsperiode, og hvad er perspektiverne, hvis vi ser nærmere på omsætning, kvalitet og geografisk dækning? ”Vi mener overordnet set, at det første

år er gået godt, og at branchen har tilpasset sig hurtigere end forventet. Der var forståeligt nok rigtig meget nervøsitet op til den ny lovs lancering den 1. januar 2018; men det vi ser efter lovens indførelse er, at branchens selskaber, vognmænd og chauffører forholder sig meget realistisk til forandringerne og bruger kræfterne på at tilpasse sig de nye forhold frem for at bekymre sig. Det synes vi er glædeligt”, fortæller Trine Wollenberg, viceadm. direktør for Dansk PersonTransport og indtil 1. januar 2019 adm. direktør for Dansk Taxi Råd. Hun fremhæver for eksempel, at den nye lov i overgangsperioden frem til 1.


Taxi

… det vi ser efter lovens indførelse er, at branchens selskaber, vognmænd og chauffører forholder sig meget realistisk til forandringerne og bruger kræfterne på at tilpasse sig de nye forhold frem for at bekymre sig. Det synes vi er glædeligt

januar 2021 giver mulighed for, at vognmænd kører videre på de gamle tilladelser og venter med at konvertere til de nye. Branchens forventning var, at mange vognmænd ville vente med at konvertere; men det er ikke sket. Mange har allerede byttet de gamle tilladelser ud med nye tilladelser. Det ser Trine Wollenberg som et tegn på, at vognmændene accepterer de nye forhold og går aktivt ind i den store omstillingsproces, som loven indebærer. Men det kniber med innovationen Men træerne vokser ikke ind i himlen: ”Vognmænd og selskaber har været hurtige til de juridiske omstillinger. Men når vi ser på tiltag inden for forretningsudvikling, ser det mere afdæmpet ud”, fortæller Trine Wollenberg. Hun peger på, at den relative liberalisering af erhvervet, som træder fuldt i karakter den 1. januar 2021, vil medføre langt mere konkurrence, end vognmænd og taxiselskaber nogensinde har oplevet. Så der er behov for at tænke nyt og udvikle nye produkter, tjenesteydelser og/eller værditilbud, så branchen kan modstå de nye konkurrenter, som vil komme på banen om få år. ”Her har branchen stadig en masse arbejde foran sig. Dantaxi 4x48 har netop lanceret 10 nye Tesla-taxier, og det er et lille eksempel på et tiltag, der kan differentiere i konkurrencen. Der bliver behov for meget mere af den slags”, fortæller Trine Wollenberg og gør opmærksom på, at der er inspiration at hente i magasinet Taxi nummer 1 fra 2018, der kan findes på http://taxi.dk/Default.aspx?ID=425. Mere gennemsigtige og fleksible prisregler Den ny taxilov opererer med differentierede priser, hvor der er et loft, som selskaberne skal respektere. Det åbner for, at taxiselskaber kan skrue på prisen som en konkurrenceparameter. Loven forpligter dog vognmændene til at udstyre taxien med et skilt uden på døren, der angiver prisen for en tur på 10 km og 12 minutter. Dansk PersonTransport mener, at dette element i loven bør ændres, så det bliver mere brugervenligt for kunden og mere fleksibelt for vognmanden, der ikke hele tiden skal bøvle med fysiske klistermærker på siden af bilen. En pris opgivet for 10 km og 12 minutter giver ikke mening eller gennemsigtighed for den almindelige forbruger på gaden. Branchen fik nogle medie-skrammer henover jul og nytår i 2018, hvor mange medier bragte historier om, at taxipriserne ville stige til uanede højder. Baggrunden for historierne var, at nogle få selskaber varslede højere priser i helligdagene omkring højtiderne, sådan som den ny lov giver mulighed for. Men det gav altså meget dårlig medieomtale, og læringen her er, at når ét selskab fremstår dårligt i mediebilledet, så rammer det hele branchen over én kam. ”Jeg mener, at branchen skal lære, at det nu er nye tider, og at der bliver behov for at blive bedre til at kommunikere over for kunderne om, hvad det ene og det andet helt konkret betyder for dig kære kunde”, fortæller Trine Wollenberg.

Er teknologien på plads? Den vigtigste teknologiske udvikling på taxiområdet er apps til forbrugernes smartphones, så kunderne nemt og hurtigt kan bestille og betale en taxi. Taxi-apps har hurtigt vundet indpas, og alle er i dag klar over, at brugervenlige apps med de rette features som fx fast pris og mulighed for at give chauffører tilfredshedspoint i ”ratings” er afgørende i konkurrencen. ”Nogle selskaber har endda udviklet kundeloyalitetsprogrammer, der er koblet på app’en. Et selskab tilbyder for eksempel rabat på hver 10. tur, en kunde bestiller. Det mener jeg er et godt eksempel på, at et taxiselskab forbereder sig på den kommende konkurrencesituation”, fortæller Trine Wollenberg og tilføjer: ”Brug af kundetilfredsheds-ratings og interne chaufføruddannelser, hvor kundeservice og teknisk håndtering af udstyr er på skoleskemaet, er andre eksempler på, hvordan taxiselskaber kan forberede sig”. Taxidækning i landdistrikter Et af de store usikkerhedsmomenter ved indførelsen af den ny taxilov er: Vil det påvirke taxidækningen i landzoner, fordi flertallet af taxier vil søge mod byerne, hvor kundetætheden er højere? ”Det er endnu for tidligt at sige noget om. Tildelingen af de nye licenser i overgangsperioden sker efter lodtrækning, så det er svært at forudsige, hvem der får licenser. Dansk PersonTransport deltager sammen med Landdistrikternes Fællesråd i ”Arbejdsgruppen om taxidækning i Danmark”. Arbejdsgruppen har netop lanceret rapporten ”Bedre taxidækning i landdistrikter”, der er omtalt i artiklen ”Tre anbefalinger til hvordan kommuner sikrer taxidækning i landzoner” i dette magasin.

SPAR BRÆNDSTOF..! Stroco oliefyr, type “LE“ designet til at levere optimale resultater til dine busser Stroco oliefyr: • Kører på diesel, biodiesel, HVO, RME og ethanol • Start-/stop-emissioner reduceres til et absolut minimum • Effektiv ved anvendelse af bio-brændstof • Specialudviklet med henblik på Euro 6 motorer • Mulighed for temperaturstyring tilpasset Euro 6 motorer • Kræver ingen supplerende tilslutninger • Reduktion af uforbrændt HC på op til 85% i forhold til konventionel opbygning • Reduktion af aflejringer på dysen sikrer bedre forbrænding • Reduktion af aflejringer på dysen sikrer optimal dyse-funktion i hele dysens levetid.

Stroco ApS · Viborgvej 50 · DK-8450 Hammel Tlf. +45 8696 1066 · Email: info@stroco.dk · www.stroco.dk

Mobilitet | 02.2019

25


Kollektiv trafik

Fire spørgsmål til trafikselskaberne Af: Redaktionen ··· Foto: Colourbox

Dansk PersonTransport er dannet ved sammenlægningen af Danske Busvognmænd og Dansk Taxi Råd. I den nye forening er 350 medlemsvirksomheder samlet under ét tag og omfatter en bred vifte af virksomhedsformer og transportmidler. I første omgang både busser og taxier og på sigt måske endnu flere. Et udtryk for – og en naturlig konsekvens af – at persontransport og mobilitet undergår store forandringer i disse år (Se også artiklen ”Dansk PersonTransport samler al persontransport på vej” - Mobilitet nr. 1. - Januar 2019). Samtidig ser vi den offentlige servicetrafik i omstilling på en række områder:

Thomas Eybye Øster Nordjyllands Trafikselskab

26

Dansk PersonTransport

• V ores omgivelser og dermed trafikselskaberne stiller stadig større krav til miljø og klima ved de ydelser, de køber hos leverandørerne; både i den kollektive bustrafik og i flextrafikken. • Trafikselskaberne bliver i højere grad ”mobilitetsselskaber”, der rådgiver og hjælper kommuner og regioner med at sikre borgernes mobilitet med en bredere vifte af værktøjer som samkørsel, delebiler, cykler m.m. og ikke altså kun kørsel med bus, tog og flextrafik. • I takt med øget vækst og befolkningens bevægelse mod byerne præges bustrafikken af trængsel og forsinkelser i og omkring de større byer, mens kun-

Jens Erik Sørensen Midttrafik

Lars Berg Sydtrafik

degrundlaget for bustrafik andre steder bliver mindre. • Der er damp på kedlerne i samfundet, og beskæftigelsen er høj. Skal man fastholde og tiltrække gode bus- og taxichauffører, kræver dette gode arbejdsvilkår bag rattet, i trafikken og sammen med passagererne. Samtidig skal lønog ansættelsesbetingelser følge niveauet i branchen. Mobilitet har spurgt trafikselskabernes direktører, hvordan de forventer Dansk PersonTransport og trafikselskaberne bedst kan løse disse opgaver og udfordringer i fællesskab:

Carsten Hyldborg Fynbus

Dorthe Nøhr Pedersen Movia


Kollektiv trafik

#1

Hvordan reducerer vi bedst miljø- og klimabelastningen i den offentlige servicetrafik? ”Kollektiv trafik, og det at køre sammen, er i sig selv et væsentligt element i det at forbedre miljøet og mindske trængslen. Moderne kollektiv trafik aflaster antallet af biler, mindsker trængslen og øger fremkommeligheden for alle. Derfor skal vi fortsat arbejde med at gøre kollektiv trafik mere attraktiv – jo mere vi rejser sammen, jo grønnere er vi. Når det er sagt, er det vigtigt, at vi som mobilitetsselskab sætter os nogle miljømæssige ambitioner, og rådgiver vores ejere bedst muligt ud fra disse. I NT har vi en grøn strategi, hvor vores mål er at have fossilfrihed i 2025 og emissionsfrihed fra 2030.” Thomas Eybye Øster, Nordjyllands Trafikselskab

”Den nye klimaaftale et godt bud på en metode til nedbringelse af den kollektive trafiks klimaaftryk. Der bør dog være en solid plan for finansiering af omstillingen, da der er en stor risiko for, at ejerne må se sig nødsaget til at skære i serviceniveauet for at kunne finansiere investeringerne i den grønne omstilling, hvis den samme ramme lægges til grund. Alternativt vil en væsentlig takststigning som finansieringskilde gøre den kollektive trafik mindre attraktiv set i lyset af prisfaldet over de senere år på mini- og mikrobiler, hvorfor det forventes, at flere passagerer vælger bilen fremfor bus og tog med øget trængsel og forurening som konsekvens.” Carsten Hyldborg, Fynbus

”Midttrafik rådgiver kommuner og region om miljø i forbindelse med udbud. Nogle kommuner har valgt at bruge gas i bustrafikken, nogle overvejer el og brint, og vi har fået en letbane i Aarhus-området på el. Vi har også incitament i kontrakterne for at reducere dieselforbrug, og leverandørerne gør meget med energirigtig kørsel. At få flere til at bruge den kollektive trafik gennem bl.a. bedre kundeservice gavner også miljøet, ligesom mindre køretøjer til de små rejsestrømme, både busser, flextur og flexbus.” Jens Erik Sørensen, Midttrafik

”Det er vigtigt, at vi både har fokus på, hvad den moderne teknologi inden for drivmidler til både busser og biler kan gøre for at mindske udledning af både CO2 og partikler, men også at vi bruger de bedste former for transportmiddel i forhold til den efterspørgsel, der er det pågældende sted. Vi skal ikke køre med den store bus, hvis der kun er brug for en lille bus eller måske blot en almindelig bil i form af Flextrafik. Samtidig er det vigtigt, at vi i fællesskab får fortalt den gode historie om alle de gode effekter ved at anvende alternative drivmidler frem for den gængse diesel.”

”Movia indsætter sammen med operatørerne i løbet af 2019 76 nye emissionsfri elbusser og 27 fossilfri busser i driften. Movia har sammen med kommunerne og regionerne sat et fælles mål om, at busdriften skal være fossilfri allerede i 2030, og at Movia skal bistå kommuner og regioner med at sikre, at det kan gøres på en økonomisk neutral måde. Det er nødvendigt med et godt samarbejde med operatørerne, hvor de risici, som operatørerne ser i forbindelse med ændringerne, vurderes og håndteres. Den bedste vej frem er at samarbejde og blive enige – det kræver viden og partnerskab, og det kræver også, at trafikselskab, operatører og kommuner/regioner hurtigt bliver dygtige til det nye sammen.” Dorthe Nøhr Pedersen, Movia

?

Lars Berg, Sydtrafik

Mobilitet | 02.2019

27


Kollektiv trafik

#2

Hvilken betydning får nye tiltag indenfor mobilitet (eks. delebiler og samkørsel) for samarbejdet mellem trafikselskabet og transportleverandørerne? ”I NT ser vi et tæt samarbejde mellem offentlige og private udbydere af mobilitet som nødvendigt for, at vi kan levere et stærkere og bredere tilbud om mobilitet til alle nordjyder. I Nordjylland er vi godt 600.000 borgere. NT’s mål er at skabe 600.000 mobilister, der løser deres mobilitetsudfordringer i en kombination af de forskellige mobilitetstilbud. Det kræver samarbejde mellem alle udbydere, så vi sikrer et sammenhængende og attraktivt tilbud. Det er i tråd med vores mobilitetsplan, hvor kernen er et stærkt hovednet, kombineret med behovsstyrede løsninger og offentlig-private samarbejder. Vi er et mobilitetsselskab – hos os er det ikke enten eller, men både og.” Thomas Eybye Øster, Nordjyllands Trafikselskab

”Udvikling og forbedring af kollektiv trafik er fortsat Midttrafiks hovedopgave. Det er der, de store rejsestrømme og indtægter er. Vi skal sammen forbedre kundeservice, udnytte digitaliserings- og automatiseringsmuligheder. Nye mobilitetsformer skal understøtte Midttrafiks hovedopgave og være til gavn for så mange borgere som muligt. Det gælder både udvikling af egne produkter som fx flexbus - og eventuelle samarbejder.” Jens Erik Sørensen, Midttrafik

”De nye mobilitetsformer vil skulle tænkes sammen med kollektiv trafik primært i forhold til opbygning af knudepunktsinfrastrukturen, der sikrer en sømløs overgang mellem de forskellige transporttilbud. Det vil give god mening at etablere udveksling af data mellem de forskellige udbydere således, at erfaringer i forhold til transportvaner afdækkes - og dermed muliggør optimale beslutninger i forhold til udvikling af trafiksystemerne.” Carsten Hyldborg, Fynbus

”For Movia er det meget vigtigt, at vi holder fokus på, at det skal være en god oplevelse for de rejsende at kaste sig ud i brugen af de nye mobilitetsformer. Det betyder også, at det skal være klart, hvem der har ansvaret for at hjælpe kunden, når det går galt – hvor går man hen, hvis man via rejseplanen booker en delebil, og den så ikke er der? Dette kundeansvar er tydeligt reguleret, når man bruger den kollektive transport, så når vi kobler nye mobilitetsformer sammen med den service, vi leverer, så er kunderne vant til, at der er styr på kundeløftet. De må ikke opleve, at der bliver pillet ved det bare fordi, der bliver mere at vælge imellem. I Movia håber vi, at de nye mobilitetstjenester kan bidrage med at understøtte den kollektive transport, så færre end nu behøver at have egen bil.” Dorthe Nøhr Pedersen, Movia

”For mig er det vigtigt, at vi ikke ser alle de nye former for mobilitetsløsninger som konkurrenter til den offentlige servicetrafik, men som et supplement til at sikre borgerne, at de kan komme fra A til B på det tidspunkt, der passer dem. Derfor handler det om, at vi både ser de nye tiltag som et supplement og en mulig kombination med den offentlige servicetrafik, og samtidig anerkender, at de nye tiltag kan løse noget selvstændigt, som vi i den offentlige servicetrafik ikke dækker.” Lars Berg, Sydtrafik

28

Dansk PersonTransport

?


Kollektiv trafik

#3

Kan vi gøre noget for få busserne hurtigere frem – og til tiden - så det bliver mere attraktivt at tage bussen i stedet for bilen? ”Vi skal tage fat i den trængselsudfordring, vi ser på vores veje i dag – også i Nordjylland – og sikre en langt bedre fremkommelighed for busser. Tiltag, der gør kollektiv trafik mere attraktiv, vil resultere i mindre trængsel. I Aalborg har vi en BRT-løsning på vej, som er en højfrekvent og attraktiv løsning på trængselsudfordringen i byen – og den første af slagsen i Danmark. Vi skal generelt styrke vores hovedkorridorer med en højere frekvens - også aften og weekend - og understøtte disse med behovsstyrede tilbringer-løsninger, som eksempelvis Plustur.” Thomas Eybye Øster, Nordjyllands Trafikselskab

”Det er et helt centralt indsatsområde, at vi i fællesskab rådgiver vejmyndighederne. I alle Midttrafiks busser er der realtidsudstyr, som giver et præcist billede af rettidigheden, hvor - og hvornår den er udfordret. Leverandørerne giver os også gode input. Vi rådgiver kommunerne om, hvad de kan gøre for at styrke fremkommeligheden for busser (signalprioritering, busbaner, BRT osv.), ligesom vi informerer om gevinster på driftsøkonomien. Midttrafik har udviklet en live-app, så kunderne altid kan se, hvor - og hvornår deres bus kommer.”

”Det, der kan få bustrafikken til at vinde over biltrafikken, er at kan komme hurtigere frem. Det kræver infrastruktur. Vi kan bygge flere busbaner og lave mere busprioritering. Det er banalt – men det virker. Vi kan se, at den kvikke vej mellem Hans Knudsens Plads og Nørreport Station i København gør det mere attraktivt at tage bussen: Der er opnået en rejsetidsforbedring på 2 min. pr. retning i myldretiderne - svarende til ca. 20%. Pålideligheden er steget med 10%, og kundetilfredsheden på strækningen er også steget. Og så er passagertallet på strækningen steget med 5%. Kommunerne og regionen har fået en ny spændende forsøgsmulighed med stationsnærhed på BRT-anlæg i erhvervsministerens forslag til fingerplan. Derfor skal vi se på - sammen med bl.a. Ballerup Kommune - om det kan understøtte en god sammenhæng og god betjening af erhvervsområdet Lautrupgård fra Malmparken S-togsstation, så flere tager tog og bus til og fra arbejde og færre tager bilen. Samtidig skal vi også forberede infrastrukturen for busserne til, at disse på et tidspunkt bliver førerløse.” Dorthe Nøhr Pedersen, Movia

Jens Erik Sørensen, Midttrafik

”Håndtagene for at gøre bussen mere attraktiv i forhold til bilen er helt sikkert at kigge på en opprioritering af busserne infrastrukturmæssigt således, at busserne kan konkurrere med bilen i forhold til køretid. Dette kan ske ved at oprette prioriterede busbaner og ved prioriterede signalanlæg, hvor bussen ”overhaler” bilen indenom og får grønt lys ved signalanlæg. Vi har i Odense kørt et pilotprojekt med signalprioritering for busser. Herfra kan det dog konkluderes, at det er nødvendigt med en hård prioritering af busserne i signalanlæggene for at opnå en målbar effekt.”

?

Carsten Hyldborg, Fynbus

Mobilitet | 02.2019

29


Kollektiv trafik

#4

Arbejdsmiljøet, løn og arbejdsvilkår er først og fremmest vognmandens ansvar, men er der forhold vi også bør hjælpe hinanden med? ”Vi har bestemt et fælles ansvar i branchen. Hos NT sikrer vi, gennem vores kontrakter med vognmanden, at overenskomster mv. overholdes. Men vi mener også, at kernen til et godt arbejdsmiljø er, at man som chauffør har mulighed for at udvikle sig i sit arbejde. Derfor er uddannelse af alle chauffører en fast del af aftalerne med vores vognmænd.” Thomas Eybye Øster, Nordjyllands Trafikselskab

”Ja, helt sikkert. Arbejdsmiljø er vognmandens ansvar, men trafikselskaberne kan tilrettelægge busdriften, så den så vidt muligt tilgodeser de udfordringer, vognmanden og chaufførerne måtte have i forhold til tilrettelæggelse af vagter, planlægning af pauser, dialog med kunder, køretid, mv. Derfor har FynBus også en åben dialog med både vognmænd og chauffører, hvor udfordringer omkring disse emner diskuteres.” Carsten Hyldborg, Fynbus

”Løn-og arbejdsvilkår er et anliggende for overenskomstparterne med de tilsynsmyndigheder, loven har fastlagt. Det blander Midttrafik sig ikke i. Midttrafik stiller gennem udbud større krav til pausefaciliteter og følger op. Vi opfordrer branchen til selvjustits over for de få leverandører, der har svært ved at levere varen, da det vil styrke omdømmet. Midttrafik har et godt og tæt samarbejde med leverandørerne omkring køreplanlægning, som også muliggør en fornuftig vagtplanlægning. Dette samarbejde skal fortsætte.” Jens Erik Sørensen, Midttrafik

”Det er klart en fælles opgave at sikre, at vi i branchen har ordnede løn- og arbejdsvilkår for både bus- og flextrafik. Det er derfor vigtigt, at vi har en konstruktiv dialog med hinanden og ikke blot, via medierne, råber op om dårlige tilfælde ”som man har hørt om”, men som ikke kan dokumenteres. Så her vil jeg gerne opfordre til, at vi taler med hinanden og ikke om hinanden. Dette vil gavne hele branchen. Efter vores seneste flextrafik udbud har vi gode, klare krav til byderen på både bus og flextrafik omkring, hvilke vilkår der er gældende for lønog arbejdsvilkår.” Lars Berg, Sydtrafik

30

Dansk PersonTransport

”Det er meget vigtigt, at der kan tilbydes gode og attraktive arbejdspladser i den kollektive trafik. Medarbejderne i den kollektive trafik har et stort ansvar for, at menneskers mobilitetsbehov løses godt og sikkert. Det er vigtigt, at der er en god stemning i bussen for passagerne, men også for chaufførerne og for de billetkontrollører, som også arbejder der. Via vores CSR-politik følger Movia løbende med i, hvordan det går med arbejdsmiljøet, idet vi har fokus på voldelige overfald på både billetkontrollører og buschauffører. Og i flextrafikken, hvor der har været meget kritik af overenskomstforholdene hos nogle vognmænd, har Movia valgt at etablere et kontrolpanel med arbejdsmarkedets parter, der bistår os med at sikre, at de vognmænd, som Movia har kontrakt med, lever op til alle kontrakternes og myndighedernes krav.” Dorthe Nøhr Pedersen, Movia

?Kollektiv trafik

Bussen skal frem Vi ved det godt: Antallet af biler øges, trafikken og trængslen i og omkring byerne øges. Utallige timer, der kunne bruges på at arbejde, meningsfuld fritid eller tid sammen med familien forsvinder i ærgerlig ventetid bag rattet i bilen. Bustrafikken og fremkommelighed for bussen i form af busbaner, signalprioritering og lignende er en væsentlig del af løsningen: Det hjælper bussernes passagerer, hjælper buschaufføren og kan også være til stor fordel for bilister, varevogne og lastbiler, der også skal frem på vejen. Men er vi gået i stå med indsatsen for at få bussen frem? Mobilitet har taget temperaturen på bussernes fremkommelighed.

Af: Lasse Repsholt ··· Foto: Colourbox

Samfundsøkonomi og trængsel Én ting er som bilist at konstatere, at man spilder en masse tid i trafikken. Man må ud ad døren ½ time tidligere og henter først ungerne i børnehaven kl. fem minutter i fem. Men hvordan ser det ud i det store billede? I den samfundsøkonomiske beregning af tabet ved trængsel i vejtrafikken opgøres det samlede tab for samfundet – målt i timer og kroner - ved, at biler, varebiler, busser og lastbiler kommer langsommere frem i trafikken. Det er selvfølgelig en kompliceret beregning, man har gjort flere forsøg med gennem tiden. Første bud i 2012: Tab på 8,5 mia. DKK alene i Hovedstadsområdet Et bud kom fra Transportministeriet i september 2012, hvor tabet for Hovedstadsregionen blev vurderet til 29 mio. tabte køretøjstimer til en samfundsøkonomisk værdi af

32

Dansk PersonTransport

8,5 mia. DKK om året. (Transportministeriet, september 2012. Trængselsindikatorer for Hovedstadsregionen) Siden disse beregninger blev lavet i 2012, er trafikken på landsplan steget med 26% på motorvejene og 5% på det øvrige vejnet. Dermed er trængslen øget i både Hovedstadsområdet og resten af landet. Vejdirektoratet har konstateret, at størstedelen af trængslen kan henføres til Hovedstadsområdet, Vestfyn og i Østjylland for så vidt angår statsvejnettet - og herefter de største byer for så vidt angår det kommunale vejnet (Vejdirektoratet: Statsvejnettet 2017). Efter Vejdirektoratets prognoser går det i øvrigt kun én vej med vejtrafikken – opad. Alene i tredje kvartal 2018 steg trafikken på vejene med 1,6%.

Andet bud i 2018: Tab på 20 mia. DKK for hele landet På baggrund af denne udvikling og vækst i trafikken forsøgte DI Transport sig med en beregning af et skøn, der indikerer et tab på 20 mia. DKK om året på landsplan (Vi spilder 20 mia. kr. på trafikforsinkelser. www. di.dk – Januar 2018). I den forbindelse vurderer Andreas Egense, afdelingsleder i Vejdirektoratets analyseenhed, at dagligdagen med trængsel og bilkøer i en vis udstrækning er kommet for at blive. Så Vejdirektoratets arbejde handler om at begrænse trængslen mest muligt. Dette skal gøres med gode samfundsøkonomiske analyser, så der skabes mest kapacitet for pengene.


Kollektiv trafik

3F siger: ”Tryk STOP” Trængsel og bussers fremkommelighed har også en stor betydning i den kampagne ”Tid til at trykke STOP”, som 3F har gennemført over hele landet siden april 2018. Her har chaufførerne peget på, hvordan blandt andet vejomlægninger, trængsel og køreplaner påvirker deres hverdag og arbejdsmiljø i en sådan grad, at der nu må ”trykkes STOP”. Dialogen med 3F og trafikselskaberne er i gang… På baggrund af 3F’s kampagne er der sat forløb i gang i starten af 2019 med henholdsvis Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik (AKT) og Dansk PersonTransport, der i dialog med 3F blandt andet skal se på,

hvordan pauser, overenskomster, aftaler og køreplaner kan ændres og forbedres for at skabe et bedre arbejdsmiljø - og en mindre stresset hverdag for chaufførerne. En stor del af det pres, chaufførerne oplever, stammer fra en stadig mere intensiveret og travl trafik – især i og omkring de større byer. Derfor er parterne enige om at sætte ind, hvor de kan, med de værktøjer, der er til rådighed. For eksempel i overenskomsterne og i samarbejdet med trafikselskaberne om justeringer af kørselsplanlægningen, køreplanerne og lignende. … men bedre infrastruktur og prioritering af bussen er også en del af løsningen Dansk PersonTransport og 3F er enige om,

at man kan komme langt med planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet. Men grundvilkåret - at det især i myldretiden er svært at komme frem med busserne – skal der også gøres noget ved. I takt med, at trafikmængden vokser, bliver projekter i form af signalprioritering, busbaner – herunder i kombination med højresvingsbaner – og andre lignende tiltag stadig vigtigere. Dertil kommer – og det kan godt være svært – at man i flere og flere bykommuner må foretage en mere klar prioritering af bustrafikken, også selvom det sker på bekostning af bilisternes fremkommelighed.

Busfremkommelighed er en god investering Skal vi investere i en busbane og få busserne hurtigere frem? Det kan være hårdt, mens byggeriet står på, men det er ofte en god investering at forbedre bussernes fremkommelighed. Skal, skal ikke? Det er som oftest i bykommunerne, at spørgsmålet trænger sig på. Skal vi investere i bedre fremkommelighed for busserne? Kommunen gør indhug i et sparsomt anlægsbudget og trafikanterne vil sikkert være ærgerlige over vejarbejdet, mens det står på? Og hvad med bilerne og varebilerne – de skal trods alt også frem på vejen? Busfremkommelighed betaler sig… Beslutningen behøver ikke at være så svær. I mange tilfælde vil investeringer i bussernes fremkommelighed være en god investering. Vejdirektoratet fik i marts 2016 udarbejdet en effektundersøgelse af udvalgte busfremkommelighedsprojekter (Effektundersøgelse af busfremkommelighedsprojekter, Vejdirektoratet, marts 2016). I notatet ses på fem projekter: • A alborg BRT: Busvej i eget tracé over en strækning på ca. 2 km. • Sluseholmen: Optimeret placering af busbane samt nyt gatingsignal. • Toftegårds Allé: Busbane og signalprioritering. • Flintholm Station: Ombygning af busterminal ved station samt busfremkommelighedstiltag i 9 kryds omkring stationen.

• L inje 202A i Roskilde: Signalprioritering og nyt gatingsignal. Notatet konkluderer, at alle fem projekter er yderst rentable og har en intern rente, der ligger mellem 8% og 105%, hvilket er på niveau med andre typer af infrastrukturprojekter, der er vedtaget eller udført inden for de seneste år. Dette betyder populært sagt, at kommunen kan låne penge med en rente på mellem 8 og 105% og alligevel få en investering, der løber rundt – i hvert fald samfundsøkonomisk set. … især hvis de er målrettede På baggrund af de fem projekter sammenfatter Vejdirektoratet følgende retningsgivende principper for fremtidige projekter: 1. Fokus på strækninger eller områder med mange passagerer Selv små rejsetids- eller regularitetsforbedringer vil have en stor, positiv samfundsøkonomisk effekt, når de opnås på strækninger med høje passagertal. 2. Sikre tilstrækkelig kapacitet Dette er især relevant, hvis passagerprognoser viser et fremtidigt øget behov, fx som følge af byudvikling. 3. Afvejning af hensyn til bustrafik og hensyn til biltrafik Der bør så vidt muligt være fokus på fremkommelighed for såvel bus- som

biltrafik. Undersøgelsen viser dog, at der også kan opnås en positiv forrentning ved projekter, hvor busfremkommeligheden forbedres på bekostning af biltrafikken. 4. Indsatser i større netværk eller på hele busruter med særligt fokus på at minimere flaskehalse Regularitet er en afgørende parameter i forhold til at sikre, at trafikanterne oplever bustrafik som et attraktivt alternativ til andre transportformer. Såfremt målet med et busfremkommelighedsprojekt er at forbedre regularitet, er det nødvendigt, at der implementeres tiltag i større netværk eller på hele busruter . og at der er særligt fokus på at minimere flaskehalse. Hvis du vil vide mere: • Effektundersøgelse af busfremkommelighedsprojekter, Vejdirektoratet, marts 2016 • Ny busfremkommelighed på statsvejnettet - Katalog over fremkommelighedstiltag Vejdirektoratet, Movia og NT, Januar 2017 • Busmagasinet nr. 4 – Juli 2016. Temanummer om infrastruktur og busfremkommelighed.

Mobilitet | 02.2019

33


Kollektiv trafik

i

Bussen kommer frem!

Det mener Dansk PersonTransport

Bussen kommer faktisk frem - eller der arbejdes på det! Så sent som den 20. november 2018 blev der udmøntet yderligere 58 mio. kr. i støtte til fremkommelighed for busserne i den 2. runde i puljen til investering i kollektiv bustrafik. Kommunerne finansierer selv 50% af projektet, så der er tale om planlagte investeringer for over 100 mio. kr. (Se tabellen nederst på siden).

Det var en historisk beslutning den 29. januar 2009, da den daværende regering (Venstre og Konservative) som led i Aftale om en grøn transportpolitik indgik en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en pulje på 1 mia. kr. til busfremkommelighed. Puljen blev udmøntet fra 2009-2013. Siden har den mere snævre forligskreds i Bedre billigere kollektiv trafik sikret mere busfremkommelighed i hhv. 2015 (50,6 mio. kr.) og 2017 (355 mio. kr.). Den foreløbig sidste tildelingsrunde fandt sted den 20. november 2018.

Rød forligskreds sikrer fremkommelighed … Det er forligspartierne bag forliget om Bedre og billigere kollektiv trafik, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, der i høj grad har æren for, at der stadig bliver investeret i infrastruktur og fremkommelighed for den kollektive bustrafik. Partierne afsatte i september 2017 395 mio. kr. til investeringer i kollektiv bustrafik, hvoraf en meget stor del i første runde var øremærket til Bus Rapid Transit i Aalborg. I anden runde – og sidste runde - den 20. november 2018 blev yderligere 58 mio. kr. uddelt til 12 projekter. … med stor lokal betydning og interesse Mange af projekterne gennemføres i Hovedstadsområdet, og Movia er også begyndt at forberede borgere og passagerer på de gevinster, de har i vente. ”Stigende trængsel i og omkring de store byer kalder på nye fremkommelighedsløsninger, hvis den kollektive transport skal være et attraktivt alternativ til privatbilisme. De nye tiltag for linje 375R kan hjælpe os med at få bussen hurtigere frem, så hverdagen kommer til at hænge bedre sammen for borgerne i området, og vi glæder os til at komme i gang med arbejdet” siger Movias plandirektør Per Gellert. Der er heller ikke tvivl om, at projekterne har stor lokal, politisk bevågenhed: ”Det er rigtig gode nyheder for Brøndby – for vores borgere og erhvervsliv – at 500S får et gevaldigt boost. Det vil sikre, at Brøndby hænger endnu bedre sammen, og at vi kommer nemmere og hurtigere frem. Det er også gode nyheder for vores byudvikling, for bussen vil sikre en effektiv betjening af fx Sportsbyen og Brøndby Strand - og sørge for, at man hurtigt kan komme videre til S-toget i Glostrup og den kommende letbane i Ring 3”, siger Brøndbys borgmester Kent Magelund om ansøgningsrundens største projekt, +Way på linje 500S mellem Glostrup og Avedøre Station.

Meget taler for, at indsatsen ikke må stoppe her: • Puljeprojekterne fra 2009 til 2013 blev evalueret af Trafikstyrelsen i 2016 med overvejende gode resultater. • Behovet for investeringer i bussernes fremkommelighed er kun blevet større i takt med, at trafikmængderne er steget – især i og omkring de større byer. • Investeringer i busfremkommelighed giver generelt et godt samfundsøkonomisk afkast, men fremadrettet kan der godt arbejdes med et endnu større fokus på effekter og resultater af projekterne, så de bedste metoder og tilgange kan identificeres. Det Grønne transportforlig fra 2009 nærmere sig sin udløbsdato i 2020. Regeringen bør derfor lade etableringen af en ny pulje til fremkommelighed for busserne indgå som et vigtigt led i den fremtidige plan for investeringer i infrastrukturen.

Støtte

TA B E L 1

Projekter

12 projekter om busfremkommelighed (2. runde den 20. november 2018)

+Way stoppesteder ved Køge Stadion

560.000

Bedre busfremkommelighed i Odense

9.100.000

Note: Bemærk at halvdelen finansieres af ansøgeren, så der er tale om samlede investeringer på cirka 116 mio. kr. fordelt på 12 projekter.

34

Dansk PersonTransport

Busfremkommelighed og elbus i Esbjerg Nord

10.000.000

Bussluse ved Karlemosevej/Lyngvej

150.000

Cykelbus i Silkeborg

486.250

Etablering af U-vending for linje 5C i Københavns Lufthavn

400.000

Forbedringer for linje 123 i Roskilde Kommune

1.750.000

Forbedringer for linje 600S i Roskilde Kommune

3.000.000

Forundersøgelser om førerløs BRT i erhvervsområdet Lautrupgaard

1.000.000

Fremkommelighed for buslinje 375R

5.155.000

Ny busterminal ved Nyborg Banegård

3.410.000

+Way på linje 500S mellem Glostrup Station og Avedøre Station

23.420.000

Beløb i alt

58.431.250


Kollektiv trafik

HOT med skønhedsfejl Dansk PersonTransport er overordnet positiv over for ideen om én organisation for den kollektive trafik i hovedstadsområdet i form af f.eks. HOT, som har været en del af regeringens forslag til en omorganisering, der skaber mere sammenhæng. Der er dog også et par huller, der skal tages højde for.

Af: Redaktionen ··· Foto: Colourbox

”Dansk PersonTransport mener, at der er et stort og uudnyttet potentiale for udvikling af den kollektive trafiks evne til at håndtere befolkningstilvækst, trængsel, tilgængelighed og effektiv persontransport i hovedstadsområdet,” udtaler Lasse Repsholt, sektorchef for kollektiv trafik i Dansk PersonTransport. Foreningen er derfor også enig i den analyse og vision, der ligger bag regeringens forslag om HOT (Hovedstadens Offentlige Transport, red.), hvorefter den kollektive trafik samles i én organisation og sammenhængen på tværs af transportformer styrkes. ”Udspillet om HOT er en sammenlægning af drift, indkøb, planlægning, billetsalg og kundevendte funktioner og vil uden tvivl hjælpe passagererne meget i forhold til den nuværende situation,” vurderer Lasse Repsholt. Regeringens udspil lægger dog op til, at ejerskab og finansiering – som i dag – fortsat vil være fordelt ud på mange forskellige parter. Dermed ignoreres nogle af de problemer og udfordringer, der trænger sig på omkring trafikken i hovedstadsområdet:

• H vordan vil den nødvendige prioritering af (og i) den kollektive trafik i fremtiden kunne finde sted med de mange ejerinteresser på spil? • Hvordan sikres det, at HOT får kompetencerne og midlerne til at udvikle og skabe fornyelse af den kollektive trafik - og ikke kun bliver et selskab med fokus på drift? Et par andre huller, som Dansk PersonTransport kunne tænke sig at få dækket i forhold til regeringens udspil, er: • U dspillet om Hovedstadens kollektive trafik bør gentænkes i forhold til de kommuner på Vestsjælland, Sydsjælland og Lolland-Falster, der skal lave deres eget trafikselskab. Det kan de godt, men ikke helt løsrevet fra hovedstadens. • Det er uheldigt, at der er lagt op til en fastholdelse af de nuværende principper for finansiering af privatbanerne, der er til hinder for en fornuftig prioritering af den samlede kollektive trafik, da midlerne bindes unødigt til privatbanerne. Dette betyder, at trafikselskaberne ikke

har råd til en strategisk satsning, fordi de vil miste deres tilskud, hvis de vælger den økonomisk effektive løsning ved f.eks. et system af højfrekvente regionale busser • Trafikselskabernes kompetencer og handlemuligheder inden for rammerne af den offentlige servicetrafik skal udvides, så trafikselskaberne både kan involvere deres eksisterende partnere på nye måder og inddrage flere nye partnere. Herunder skal sammenhængen mellem kommunernes håndtering af specialiserede kørselsordninger - og det trafiktilbud, borgerne får generelt - gentænkes. Resurserne i den offentlig servicetrafik skal med andre ord udnyttes optimalt, så vi ikke ser uanede mængder af tomkørsel. ”Der er naturligvis blot tale om et udspil indtil videre. Vi ser frem til en dialog med de nuværende spillere på området, så vi sikrer at en eventuel omorganisering af hovedstadens kollektive trafik bliver til fordel for både leverandører og passagerer,” afslutter Lasse Repsholt.

Mobilitet | 02.2019

35


Kollektiv trafik

Mennesker med demens får hjælpende hånd Trafikselskaberne er i disse år engageret i en stor demens-indsats. 900 chauffører hos FynBus er netop nu i gang med at blive certificerede som demensvenner.

Af: Thorsten Asbjørn ··· Foto: Colourbox

Stadig flere borgere med demens – og et øget fokus på de mange problemer, som følger med svigtende hukommelse – får flere og flere kommuner og servicevirksomheder til at skabe initiativer, der skal gøre livet med demens lettere. Det gælder i høj grad også landets trafikselskaber, og FynBus er netop nu med i en større bevægelse, der skal gøre Odense og Fyn til demensvenligt område. Trafikselskabets 900 chauffører bliver alle opfordret til at tage certificeringen som demensven, og de første 140 har allerede fået det synlige bevis – en diskret demens-pin udformet som et hjerte til uniformen. ”For os som trafikselskab er det vigtigt at kunne yde den bedst mulige service over for denne kundegruppe. Med certificeringen er vores chauffører bedst muligt klædt på til at hjælpe mennesker med demens, som vil med bussen, og det er samtidig hjælp til selvhjælp,” siger Jan Gudmann Hansen,

36

Dansk PersonTransport

produkt- og markedschef hos FynBus, og fortsætter: ”Når vores chauffører har viden om demens, de reaktioner og problemer, som er en følge af sygdommen, så er de også i stand til at reagere mest hensigtsmæssigt i situationen. Det skaber tryghed som chauffør, fordi du ikke bliver afmægtig.” Operatører ser merværdi På Fyn er det Odense Kommune og Alzheimerforeningen, som har taget fat i FynBus med ønsket om at få trafikselskabet med i demensven-projektet. Odense Kommune har således en ambition om at være demensvenlig by, og her spiller buschaufførerne en væsentlig rolle. Når FynBus’ 900 chauffører er certificerede som demensvenner, vil der samlet set være omkring 4.400 demensvenner i den fynske hovedstad. Det var da heller ikke vanskeligt at overbevise FynBus eller deres operatører

om, at demensven-initiativet var værd at forfølge. På et driftsmøde blev operatørerne informeret om den forestående certificering: ”Alle så det som en god idé. Ikke fordi chaufførerne skulle til at yde merservice, men fordi de ville opnå viden til at håndtere de episoder, som kan opstå, når et menneske med demens vil med bussen,” siger Krestina Lauridsen, projektleder på demensven-projektet hos FynBus. Midtjylland skeler til London Det fynske demens-tiltag er blot det seneste af slagsen blandt landets trafikselskaber. I Midttrafik har man de seneste to år arbejdet med en såkaldt bistå-nål til borgere med demens. Nålen viser chaufførerne, at der er borgere, som har brug for særlig opmærksomhed. ”Chaufførerne deltager desuden i et efteruddannelsesprogram, hvor de får viden om, hvordan de kan hjælpe borgere med


Kollektiv trafik

forskellige psykiske og fysiske handicaps,” siger Mette Julbo, vicedirektør hos Midttrafik. Ligeledes indgår Midttrafik aktuelt i et samarbejde med Aarhus Kommune, hvor borgere med demens udstyres med en demensnål, så de både kan få hjælp og undgå kontrolafgifter, hvis de har rod med billetten. ”Vi har ladet os inspirere af en lignende ordning fra London, hvor de er langt fremme med demenstiltag. Lige nu arbejder vi på muligheden for at gøre pilotprojektet fra Aarhus permanent og udvide det til de øvrige kommuner i vores region,” siger Mette Julbo. 400 chauffører i Nordjylland Hos NT i Nordjylland er man også engageret i at skabe gode oplevelser i bussen for mennesker med demens. Ligesom på Fyn er det Alzheimerforeningen, som har taget fat i trafikselskabet, og i dag er 400 chauffører i NT – inden for både flex- og rutekørsel – demensvenner. Demensven-certificeringen har som sådan ikke involveret vognmændene, men de er blevet informeret gennem chauffør-portalen. ”Vores driftsledere er også på portalen, så de har fået den samme information som chaufførerne. Vi har indtryk af, at vognmændene er glade for initiativet. Det betyder, at deres chauffører har de bedste forudsætninger for at servicere en kundegruppe, som vil blive større i fremtiden,” siger Gine Monrad Petersen, product manager hos NT. På Fyn, hvor hundredvis af chauffører forventes at gennemføre demensven-certificeringen over de næste måneder, har man også nydt godt af, at NT allerede har et velkørende koncept.

i Sådan foregår certificeringen Ved certificering som demensven får chaufførerne over en tre ugers periode fremsendt ni artikler om demens. Herefter tager de selve certificeringen, som består af 15 spørgsmål om demens. For at bestå skal de svare rigtigt på minimum 75 procent af spørgsmålene. Ved hvert spørgsmål, som både handler om demensviden, og hvordan du som chauffør vil agere i en given situation, er der en række svarmuligheder. Det kan bl.a. lyde sådan her: Hvor mange danskere menes at have en demenssygdom? a. ca. 25.000 b. ca. 55.000 c. ca. 85.000 Hvad skal du helst ikke gøre, når du taler med en person med demens? a. Vis forståelse b. Vær tålmodig c. Stille mange spørgsmål Certificeringen medvirker til, at chaufførerne bliver trygge og ved, hvordan de skal agere, når en person med demens vil med i bussen. ”Chaufførerne får viden om, hvilke advarselstegn, der kan indikere, at en person har en demenssygdom. De finder også ud af, hvordan de skal snakke med dem, og hvordan de bedst undgår, at der opstår en konflikt med en person med demens. Ved at give chaufførerne mere viden om demens, hjælper vi alle med at få en god bustur,” siger Krestina Lauridsen, projektleder, FynBus.

Vi har kunnet benytte deres materialer, og det har selvfølgelig været en stor hjælp, at vi ikke skulle opfinde det hele fra bunden af Krestina Lauridsen, projektleder på demensven-projektet, FynBus

Udvendig DK Lift USL Rørplade model 500 kg Vores dansk produceret lift hvor platformen vipper op i den forudindstillet vandrette stilling og tilpasser sig terrænets hældning når platformen er nede. DK Lifte ApS sælger reservedele til lifte og bespænding til kørestole. Bestil i hverdagen inden kl. 14.00 og varerne sendes samme dag. Husk at DK Lifte ApS laver det årlige lovpligtig eftersyn af lifte hos kunden eller på vores værksted. DK Lifte ApS v/ Henrik Andersen Gadekærsvej 12 - 9280 Storvorde Tlf. 4131 7800 dklifte@dklifte.dk

Mobilitet | 02.2019

37


Kollektiv trafik

i Online-certificering er chauffør-hit Flere af landets trafikselskaber tilbyder i dag chauffører kurser og efteruddannelse i form af online-certificeringer. Forud for certificeringen, der er bygget op som en quiz og indeholder minimum 15 spørgsmål, er chaufførerne over en periode blevet præsenteret for nyheder, artikler og anden viden inden for det givne område. Chauffører og vognmænd med login kan se mere på FynBus’ chaufførportal ”VoresFynBus. dk” og Nordjyllands Trafikselskabs chaufførportal ”Viazonen.dk”.

Politiet rykkede ud Når chauffører får mennesker med demens med i bussen, kræver det som oftest, at politiet kommer på banen. Ejvind Møller stod midt i situationen, alt imens demensven-kampagnen var skudt i gang

Af: Thorsten Asbjørn ··· Foto: Xxxxxxxx

Ejvind Møller, chauffør for Tide Bus på rute 151 mellem Assens, Odense og Kerteminde, har endnu ikke taget certificeringen som demensven hos FynBus. Men han har haft problematikken tæt inde på livet, da han fornylig fik en kvinde med demens med i bussen. ”Hun beder om en billet til Odense og med sig har hun en stor bærepose. Alt virker helt normalt, og hun er en nydelig dame,” siger Ejvind Møller. Lige inden afgang henvendte to andre kvinder sig imidlertid til ham. De havde set den ældre kvinde stige på bussen og fortæller chaufføren, at den er helt gal. De havde mødt kvinden oppe i byen, og hun var meget uklar og havde skældt dem ud, og i posen havde hun blot en masse andre poser. De havde begge erfaring med personer med demens og var sikre på, at kvinden var på afveje og havde brug for hjælp. ”De fortæller, at de har ringet efter politiet, som er på vej, og de spørger, om jeg kan holde bussen tilbage,” siger Ejvind Møller. Efter kort tid kommer en patruljevogn forbi og tager en snak med den ældre kvinde og Ejvind Møller. Det viser sig, at hun bor på plejehjemmet ved Dalum Kloster. Da den ældre kvinde ikke skaber problemer og umiddelbart virker rolig, bliver Ejvind Møller af politiet bedt om at tage hende med til Odense, hvor hun vil blive hentet ved stoppestedet i Dalum. ”Da vi når Odense Banegård Center, vil hun imidlertid af og skifte til anden bus – for det har

38

Dansk PersonTransport

hun gjort før. Men da hun nævner en bus, hvis rutenummer ikke har eksisteret i flere år, bliver det tydeligt, at det er vigtigt, at hun bliver i bussen, til vi når frem til Dalum.” Da de når frem til stoppestedet i Dalum, er politiet imidlertid ikke ankommet. Heldigvis er Hans Ove Skælbæk, kundeambassadør for FynBus, med i bussen, og han står af og venter på patruljevognen sammen med damen med demens. Når Ejvind Møller kigger tilbage, er han glad for den måde, som det lykkedes at håndtere situationen i bussen: ”Det var en stor hjælp for mig, at der var to passagerer, som kunne fortælle mig, at noget var galt. Det kan være svært at spotte,” siger Ejvind Møller, der også sørgede for en flaske vand til kvinden, da han var bekymret for, at hun i sommervarmen ville dehydrere. Han har et godt råd til andre chauffører: ”Nogle demente bliver aggressive, hvis man går i rette med dem. Derfor gælder det så vidt muligt om at snakke dem efter munden og så finde ud af, hvordan man bedst håndterer situationen. Der er både hensynet til personen med demens, hensynet til de øvrige passagerer samt til overholdelsen af rejsetiden,” siger Ejvind Møller, der valgte at informere de øvrige passagerer: ”Jeg forsøgte at appellere til medpassagerernes forståelse, og den var der hele vejen rundt,” siger chaufføren, som med sine praktiske erfaringer har de bedste forudsætninger for at bestå certificeringen til demensven.

Demensvenner skaber værdi i taxibranchen Også Næstved Taxa er blevet demenscertificeret. Selskabet har i en længere årrække uddannet deres vognmænd og chauffører i at håndtere demensramte passagerer og har nu besluttet at give hele deres styrke en demenscertificering. Demenscertificeringen er et krav fra kommunen, som Næstved Taxa kører for, og tages meget positivt imod, hvis man spørger næstformand i selskabet, Ole Gaarde Kristensen: ”Hele initiativet er baseret på, at vi har en tæt kontrakt med Næstved Kommune, hvor vi kører specialiseret genoptræning, lægekørsel og kørsel til dagscentre. En del af dagstilbudskørslen går til demenstilbud. Allerede for 10 år siden afholdt vi, sammen med Næstved Kommune, det første demenskursus, fordi denne gruppe af borgere skulle behandles anderledes. Selvfølgelig skal de behandles lige så ordentligt som alle andre, men visse ting skal man være opmærksom på. Vi har haft alle vognmænd og chauffører igennem disse kurser og holdt indsatsen vedlige hvert 3-4 år med ekstra kurser til nytilkomne vognmænd og chauffører. Det er lang tid siden, de første har været igennem, så vi besluttede at hele styrken skulle igennem igen. Demens-certificeringen er et krav fra Næstved Kommune, men vi gør det også, fordi det giver os nogle gode værktøjer i det daglige.” Når Ole skal sætte ord på, hvordan kurset har gavnet vognmænd og chauffører, peger han på, at det har givet tryghed til chaufførerne, når de har demensramte passagerer: ”Kurset giver os værktøjer til at håndtere demente borgere og stor forståelse for, hvorfor denne gruppe af borgere ofte kan opføre sig anderledes, end man forventer. Kurset er super sundt, fordi det udvider din horisont og gør, at du er forberedt, når du møder en demensramt borger. Vi har modtaget rigtig mange gode tilbagemeldinger om, at det er rart at være klædt på til opgaven. Så kurserne er bestemt en succes.”


Kollektiv trafik

Mobilitet | 02.2019

39


Kollektiv trafik

FJERNBUSSER:

Nyt afstandskriterie vil supplere den kollektive trafik Regeringens lovforslag, der lægger Rejsekort og Rejseplan sammen til én organisation og ændrer rammerne for fjernbustrafik, er blevet førstebehandlet i Folketinget. Anden del af forslaget om fjernbusserne gav anledning til debat.

Af: Redaktionen

Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti gav fra talerstolen sin støtte til regeringens lovforslag: ”Afstandskriteriet på 75 km giver en mulighed for, at vi kommer lidt længere ud i landet med fjernbusruter. Det giver selvfølgelig også en konkurrence, men jeg tror, at det er en ubegrundet frygt, man har i regionerne og trafikselskaberne, for vi skal huske på, at der for de her busser altså skal være 75 km mellem stoppene, så det er jo ikke en decideret rutebil. Det er altså en anden ydelse, som fjernbusserne tilbyder,” lyd det fra Kim Christiansen, der tilføjede: ”I forhold til konkurrencen kan man sige, at DSB trods alt får 4 mia. kr. om året til at køre tog for, og busserne får også et milliardbeløb, mens vi altså her har nogle private aktører, der konkurrerer for egen regning. Så i forhold til fair konkurrence tror jeg egentlig, at DSB og de regionale trafikselskaber har et lille forspring.” Ubegrundet bekymring for konkurrence Ordførerne fra Enhedslisten og SF var derimod bekymrede for, hvilken betydning de private fjernbustilbud vil få for de eksisterende kollektive trafikforbindelser. ”Det er en relevant overvejelse. Men vi mener ikke, at fjernbusforslaget samlet set er til skade for den eksisterende, kollektive trafik,” udtaler sektorchef Lasse Repsholt fra Dansk PersonTransport og peger på en række konkrete forhold til støtte for synspunktet: • D anskerne pendler over længere afstande end før, men med en grænse på 75 kilometer i bus – og dermed over en times rejsetid - er vi et godt stykke ud over den sædvanlige pendlerafstand. Der er stadig tale om fjerntrafik.

• D SB, Arriva og den regionale kollektive bustrafik – f.eks. i X-busserne - har generelt et stærkt produkt og er endog meget stærk på de strækninger, der betjener de største passagermængder. Det er langtfra indlysende, at fjernbusselskaber vil gøre nævneværdige indhug i passagertallene på disse strækninger. • Derudover har DSB eksempelvis også vist evnen til at reagere på konkurrence fra fjernbusserne – til passagerernes klare fordel. Selskabet drives med overskud – indregnet statens tilskud – og har for 2019 annonceret, at antallet af de billige Orange-billetter øges fra 56.000 til 120.000 pr. uge. • Endelig indebærer lovforslaget en række forpligtelser i forhold til betjening og hyppighed. Ligesom det rummer muligheder for, at fjernbusselskaberne tilslutter sig rejseplanen og yder garantier til passagererne, der nærmer sig de rettigheder, man kender fra den offentlige servicetrafik.

Løn- og arbejdsvilkår er sikret i fjernbustrafikken… Lennart Damsbo-Andersen fra Socialdemokratiet var positiv over for forslaget, men adresserede en bekymring om konkurrence, moms samt løn- og arbejdsvilkår. Lasse Repsholt understreger, at denne bekymring ikke er aktuel i fjernbustrafikken, da denne ikke må drives af udenlandske operatører: ”Fjernbusområdet er i dag reguleret af overenskomster og arbejdsmiljøregler som al øvrig bustrafik. Det ændrer lovforslaget ikke på. Vi er i Dansk PersonTransport meget opmærksomme på risikoen for social dumping inden for bustrafikken generelt. Det er i dag en udfordring i turistbustrafikken, hvor udenlandsk etablerede selskaber er i direkte konkurrence med danske, men på meget ulige vilkår. Men fjernbustrafik kan ifølge lovgivningen ikke udføres af udenlandsk etablerede selskaber, så opgaven består efter vores opfattelse i at fastholde denne situation – ikke at lægge grænser på fjernbustrafikken,” afslutter Lasse Repsholt.

Debatten manglede fokus ”Den debat, vi var vidner til i Folketinget, savnede desværre fokus på de nye muligheder, som fjernbustrafikken giver passagererne. Det er selvfølgelig lavere priser, der giver flere rejsemuligheder for personer med lav indkomst, men også direkte og hurtigere forbindelser end de nuværende. Derudover giver bussens fleksibilitet og mulighed for at betjene yderområder, der i dag ikke har gode forbindelser. Fjernbusruterne mellem Nykøbing Falster og Odense og mellem Langeland og København er nogle af de bedste – men ikke eneste – eksempler,” vurderer Lasse Repsholt.

…og det skal passagerrettigheder og konkurrencevilkår også være I betænkningen der opsamler ændringer og bemærkninger til lovforslaget gør socialdemokraterne det klart, at partiet støtter lovforslaget om en 75 km grænse, men at der fremadrettet skal være opmærksomhed om tilsynet med fjernbustrafikken, lige konkurrencevilkår og, at passagerernes rettigheder er sikret. ”Vi er i branchen helt enige om, at forholdene i fjernbusbranchen skal være i orden – for alle. EU’s passagerrettighedsdirektiv lægger en god bund under passagerernes rettigheder og nogle fjernbusselskaber går endda endnu videre. Det bakker vi helt op om og vil følge området,” udtaler Lasse Repsholt.

Læs mere her: www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/L129/index.htm 40

Dansk PersonTransport


E 2 NY ER G FÆR

GEDSER - ROSTOCK RØDBY - PUTTGARDEN Op til 116 afgange om dagen

BorderShop i Puttgarden og Rostock er åben alle ugens dage. Kontakt grupper@scandlines.com for en Transportstøtteaftale.

Prøv også vores lækre Onboard buffet til morgen, frokost og aften.

PUTTGARDEN - ROSTOCK

www.bordershop.com

www.bus.scandlines.dk

Flex kørsel? Nem og billig løsning til SmartPhone

Behov for optimering af specialkørsel?

• Godkendt leverandør hos

• Easy@Tour minimerer antal busser, køretid og km

FlexDanmark

• Mulighed for at spare mellem 10 og 25%

FlexTour App tilbyder:

Du får bl.a.:

• Vognløb kan følges på kort

• Servicekrav respekteres

• Indbygget navigation via GoogleMaps

• Låse borger til en bestemt bus og eller chauffør

• Send egne ture direkte til FlexTour app

• Hjælpemidler og solokørsel kan indgå i kapaciteten

• Mulighed for automatiserede korrektioner

• Udviklet i samarbejde med

For yderligere informationer kontakt Steen Baggersgaard på tlf. 7020 1548 eller sb@partex.dk

Easy@Tour er også: Den komplette brancheløsning

www.partex.dk Mobilitet | 02.2019

41


Turistbussen

’Guldbussen’ leverede varen Todbjerg Busser stod for kørslen ved det netop overståede verdensmesterskab i håndbold, som især vil blive husket for de danske guldmedaljer. Dansk PersonTransport fokuserer i denne artikel på kørslen, der foregår under radaren.

Af: Nicolai Hoffmann

Verdensmesterskaberne i herrehåndbold 2019 var en succes for det danske landshold, der knuste alle modstandere på deres vej til guldet. Bag kulisserne knoklede Todbjerg Busser med at køre de involverede parter, frivillige bag VM-arrangementet såvel som deltagernes hold og stabe, rundt til forskellige lokationer. Dermed fungerede Todbjerg Busser som limen, der fik verdensmesterskabet til at hænge sammen. Hos Todbjerg Busser peger Peter Lading, kørselsansvarlig for arrangementet, på, at nogle perioder var mere hektiske end andre. Derfor var det i visse tilfælde også nødvendigt at trække på hjælp fra andre vognmænd. ”Siden starten af januar har vi haft busser kørende i forbindelse med nogle opstartsstævner. Da kampene

42

Dansk PersonTransport

begyndte at blive spillet i Herning, startede vi med at køre med to busser mere. Derfra har vi brugt fire busser konstant. Januar er normalt en af vores stille måneder, så vi har haft hovedparten af køretøjerne selv, men i peak-perioder har vi fået hjælp fra andre vognmænd og kørt med mange flere busser end fire ad gangen. Det har særligt været ved byttedage, hvor de hold, der f.eks. har været i Herning, skulle flyttes til Tyskland,” forklarer han. Ganske vist har Todbjerg Busser modtaget hjælp fra andre vognmænd, men dette har ikke medført et dårligere produkt. Kørslen blev nemlig udført på glimrende vis, hvilket bl.a. kommer til udtryk i tilbagemeldingen fra arrangementets kørselskoordinator.


Turistbussen

”Tilbagemeldingen fra kørselskoordinatoren har været god og lød, at der ikke har været én eneste misset kørsel. Det gælder også for de vognmænd, der har hjulpet,” fortæller Peter. Hurtige udrykninger og mange standby-timer Selvom Todbjerg Busser løste opgaven på fornem vis, var det ikke altid lige nemt. Til et arrangement af den kaliber opstår der nemlig ofte situationer, der kræver hurtig udrykning. ”Holdene kom hele tiden med forskellige ønsker til os. Vi kunne sagtens få en mail, der tikkede ind kl. 11 en lørdag formiddag, hvor der stod, at holdet gerne vil hentes 11.30. Det kan være svært at nå, når man befinder sig en time væk! Der har vi været heldige, at vi har fået hjælp fra vognmænd, der holder til i nærheden. Det har været lidt hektisk, så kontor- og vagtmæssigt har vi haft folk til at overvåge computeren og tjekke mails, også om natten og i weekenden. Derudover har vi haft chauffører på standby,” fortsætter Peter, som endnu engang tilføjer, at hjælpen fra andre vognmænd ikke blot har været gavnlig ved hurtige udrykninger, men også ved opgaver, det på grund af tomkilometer ikke har kunnet betale sig at køre selv. Om det var kørslen ved dette års verdensmesterskab i håndbold, der var den hemmelige ingrediens bag den danske succes, står hen i det uvisse. Dog kan man konkludere, at både det danske herrelandshold og Todbjerg Busser leverede varen.

’Guldbussen’, som fragtede det hyldede danske håndboldlandshold, blev tildelt Københavns mest eksklusive parkeringsplads ved fejringen 28. januar. Mon ikke at denne parkering havde udløst en bøde en hvilken som helst anden dag?

Thermal Bus Systems Eksperter i klimaløsninger til busser

• Valeo OE-leverandør • Kurser i varmere og AC anlæg

Transportmessen, hal H stand 6300

Holdene kom hele tiden med forskellige ønsker til os. Vi kunne sagtens få en mail, der tikkede ind kl. 11 en lørdag formiddag, hvor der stod, at holdet gerne vil hentes 11.30.

Distributed by

Mobilitet | 02.2019

43


Turistbussen Af: Nicolai Hoffmann ··· Foto: Rigspolitiet

Vejsidekontrollens ”Hvem Hvad Hvor” Sikkerheden skal naturligvis være i orden på de busser, der kører rundt på vejene, det være sig dæk, bremser, nødudgange eller ildslukkere. Men udover det er der også en del dokumentation, der skal medbringes i bussen. Vi har besøgt politiets tungvognscenter øst for at få gennemgået de væsentligste punkter ved politiets vejsidekontrol.

Medbringes i bussen Chaufførens dokumenter • Gyldigt erhvervskørekort med korrekt kategori i forhold til køretøjet • Chaufføruddannelsesbevis • Ved rutekørsel skal også medbringes handicapbevidstgørende bevis • Bevis for overholdelse af køre- og hviletidsbestemmelser, enten på førerkortet eller med aktivitetserklæringer Bussens dokumenter • En bekræftet kopi af fællesskabstilladelsen • Ved international rutekørsel medbringes også en bekræftet kopi af den tilladelse • EU-kontroldokument (undtagen i Skandinavien), skal være udfyldt inden turens begyndelse (Det grønne) • Registreringsattest (kun hvis der er trailer på, ved synsfri sammenkobling, og ved kørsel til udlandet)* • Attest for flere udførsler (fx ved skikasse, nedstoling)* • Synsrapport fra seneste syn* • Rapport fra seneste vejsidesyn * *kan medbringes elektronisk, som downloadet fil på telefon/iPad. Ved udlandskørsel medbringes altid originale dokumenter

44

Dansk PersonTransport

Ildslukkere Skal være mærket og godkendt i henhold til dansk standard DS 2320 eller DS/EN 3. Skal være let tilgængelig og i førerens nærhed. Ved let tilgængelig forstås • At chaufføren ved hvor den er • At den ikke er blokeret med fx bagage • At den hurtigt kan tages ud af ophænget Politiet oplever desværre stadig, at ovenstående punkter ikke er opfyldt. Hvis en bus brænder går det rigtig stærkt, og det er også derfor, at politiet ved vejsidekontrollerne beder chaufføren om selv at tage ildslukkeren frem for at sikre, at der hurtigt kan sættes ind med slukning af brand. Husk at der ved dobbeltdækkere skal være en ildslukker på begge etager.


Turistbussen

Spejle – tjek for revner Samtalemærkat og opslag om køre- og hviletid, på opslaget skal der stå at anmeldelse om overtrædelse skal indgives til politiet – begge mærkater kan købes hos Dansk PersonTransport

Nødudgange Reglerne for nødudgange samt montering af film, folie mm. på nødudgangsvinduer er omfattende at beskrive grundigt. Vi skal derfor her blot ridse de overordnede regler op, og så henviser vi i øvrigt til den vejledning som Danske Busvognmænd udarbejdede i april 2018, og som kan hentes på https://www.danskpersontransport.dk/ nyheder/ny-vejledning-til-noedudgange/

Viskere/sprinklervæske – tjek at viskerne dur og at der er påfyldt sprinklervæske

Antallet af nødudgange • Der skal være udgange til alle passagerer i hver side. • En (enkelt)dør tæller for 30 personer • Et nødudgangsvindue skal være med et frit areal på mindst 0,5m høj, mindst 0,7m bred og med et areal på mindst 0,40m2 og tæller for 20 personer

Motorrum – tjek for udsivninger og glemte klude

Placering af nødudgange • Der skal være mindst to udgange i hver side, henholdsvis fortil og bagtil • Der skal være udgang i bagenden, alternativt udgang i begge sider så tæt på bagenden som muligt • Der skal være to udstigningsdøre (eller en udstigningsdør og en nødudgangsdør). De to døre skal være anbragt i henholdsvis forreste og bagerste halvdel af køretøjer Montering af film, folie, klistermærker og reklamer • Der er begrænsninger på hvordan og i hvilket omfang man må tildække nødudgangsvinduer med folie mm. • Vinduer der sidder i udstignings- og nødudgangsdøre er ikke nødudgangsvinduer og må derfor dækkes af folie uden begrænsninger, både på døren og på dørens vindue • Vinduer der ikke er nødudgangsvinduer må dækkes af folie uden begrænsninger • Vinduer der er nødudgangsvinduer må kun delvist dækkes af folie, således at den fri gennemgangsåbning skal være mindst 0,5m høj, mindst 0,7m bred og have et areal på mindst 0,40m2 Annonce-busmagasin.qxp_Layout 1 09/02/2018 07.12 Side 1

AABENRAA

TINGLEV

Udsyn – pas på skilte i højre side af forruden, det ”viskede felt” skal være frit Stolerygge – tjek for løse stolerygge

Dæk – husk mønsterdybde, og vær opmærksom på at især bybusser nemt kan få beskadigede dæk og fælge fra kantsten

Det handicapbevidstgørende bevis Pr. 1. marts 2018 skal chaufføren ved alle former for rutekørsel medbringe dokumentation for at gennemført en handicapbevidstgørende uddannelse. Kravet opfyldes ved: • At have taget en grundlæggende uddannelse efter 1. marts 2013 Ved grundlæggende uddannelse/efteruddannelse før 1. marts 2013 opfylder du kravet, hvis du har gennemført • ”Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik” (40883), (tidligere 46683) Eller • ”Befordring af bevægelseshæmmede” (45266) Eller alle 3 følgende kurser • ”Introduktion til offentlig servicetrafik” (47874) • ”Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer” (48104) • ”Befordring af fysisk handicappede passagerer” (48105)

PADBORG

BRØNDBY

- just better

DANMARKS STØRSTE BUSRUDELAGER Tlf. 7464 4189 • www.sydglas.dk Mobilitet | 02.2019

45


Turistbussen

Husk at… • C haufføren skal være ansat hos tilladelsesindehaveren eller hos en godkendt chaufførvikarvirksomhed • Registrere bussen med anvendelsen ”Buskørsel” og betale vægt- og udligningsafgift, hvis bussen bruges til andet end rutekørsel • Du som vognmand ikke må låne dine busser ud. Har du en tilladelse til busudlejning, må du selvfølgelig leje dem ud. Men udlån af busser er ulovligt • Busvogntog har en max.længde på 18,75m. Har du en 15m bus med tilkoblet skikasse, så husk at tjekke, at det ikke overstiger max. længden • Bliver din bus betinget godkendt ved et periodisk syn skal fejlen rettes, inden der køres videre med normal kørsel

Den nye synsvejledning Flere medlemmer har oplevet konsekvenserne af den nye synsvejledning, som på baggrund af EU-regler skærper kravene til hvornår fejl og mangler på bussen medfører køreforbud og omsyn. Det har givet anledning til frustrationer over fx at blive indkaldt til omsyn på grund af at en ud af seks sidemarkeringslygter ikke virker. Dansk PersonTransport har taget kontakt til Færdselsstyrelsen, som på den baggrund for nyligt afholdte møde med Rigspolitiet om emnet. Administrerende direktør Michael Nielsen udtaler:”Vi er tilfredse med, at Færdselsstyrelsen og Rigspolitiet nu har indledt en dialog om der kan komme noget mere proportionalitet i synsvejledningen. Det er svært at se fornuften i nogle af de ting, som busserne bliver sendt til omsyn for nu efter den nye synsvejledning. Det koster vognmanden både tid og penge, og meget af det kan nemt klares hjemme på værkstedet. Selvom vi naturligvis vægter sikkerheden højt, så bør det ikke være bagateller, der bliver udslagsgivende i en vejsidekontrol.”

i Præcisering fra chaufførmødet den 30. januar 2019 på Gyrstinge Skovkro • B us over 3500 kg tilkoblet påhængsvogn må følge skiltningen for hastighed i tættere bebygget område, dog max. 70 km/t • Bøden på 3.000 kr. for at standse på motorveje samt til- og frakørsler gælder fra der svinges ned på tilkørselsrampen og til bussen har forladt frakørselsrampen. Der kan således ikke lovligt holdes ind på en tilkørselsrampe før motorvejsskiltet.

POLITIETS TJEKLISTE www.danskpersontransport.dk

46

Dansk PersonTransport


Telefon E-mail Web

Uddannelse til buschauffør Lovpligtig EU-Efteruddannelse

Her fi nd DEK er du RA

Uddannelse til sygetransport

Vognmandsuddannelsen

70 60 65 00 info@dekra.dk www.dekra.dk

Uddannelse til taxichauffør Slip for bøvlet

Kørelæreruddannelsen

Bliv DEKRA Partner

Bliv faglært Få svendebrev på dine kompetencer

Fleksibilitet

Afholdelsesgaranti

Ingen ventetid

Jobmesser

Nyheder

Partneraftale Huskeservice

Gratis rekruttering

CV-bank

Den gode tone

- en del af Nordjysk Diesel-Elektro A/S

Aalborg: Nordjysk Diesel-Elektro 9812 0911 Før

Tæt på dig uden Ventetid!

Hedehusene: Ketner Hedehusene 70807345

Aarhus: Ketner Aarhus 7080 7361

Odense SV: Byrgesens Auto Eft. ApS 6617 3711

Herning: Ketner Herning 9722 4499

Gelsted: Gelsted Bilservice 5550 1353

Holstebro: Ketner Holstebro 7080 7351

Kalundborg: Flint Auto & Elektro 5929 3125

Aabenraa: LL Autoteknik og Cylinderservice

2916 1366

Få renset dit partikelfilter ved dit lokale værksted

partikelfilter.ketner.dk Mobilitet | 02.2019

47


algiNostnet hjør

Johs. Andersen, Hillerød 1

2

3

Johannes Andersen i Hillerød (1903-1985) var gårdmandssøn, men begyndte i 1924 som chauffør på Andreas Jacobsens Hillerød-Frederikssund-Roskilde-rute. I 1924 overtog han selv ruten, sammen med Svend Milner og Viggo Christiansen. De drev den frem til midt i 1950’erne, hvor de solgte den til DSB. I 1931 købte han Hillerød Omnibil af Svend Milner, hvilket omfattede en bybusrute fra Hillerød st. til Nyhuse/ Ullerød. Det var Hillerøds første bybusrute, oprettet i 1924 af Lars Peter Nielsen, og overtaget af Svend Milner året efter. Siden udvidede han rutenettet til også at betjene Slotspavillonen og Gadevang. En rute til Frederiksborg Amts Sygehus, der åbnede i 1943, fik han dog ikke. Den fik i stedet Henry Hansen, De Grønne Rutebiler i Humlebæk. I 1971 ønskede Henry Hansen at ophøre, hvorefter Johs. Andersen overtog Amtssygehus-ruten. I 1975 blev han entreprenør for Hovedstadsområdets Trafikselskab - HT. I 1978 ønskede Johannes Andersen dog selv at ophøre og solgte derfor sin forretning til Jørgen Andersen, Ballerup. Det var imod HT’s ønske om selv at overtage forretningen, men de kunne ikke afvise køber, da Jørgen Andersen allerede var godkendt som HT-entreprenør! Til gengæld skærpede de reglerne for, hvem der kunne overtage en ophørende HT-entreprenørs forretning.

1. I 1965 købte Johs. Andersen denne fabriksnye Scania-Vabis med karrosseri fra J. Ørum-Petersen, og indsatte den på sin Ullerød-bybusrute. 2. I 1971 overtog Johs. Andersen Henry Hansens rute til Amtssygehuset, inklusiv bl.a. denne Volvo med karrosseri fra Carlsen i Humlebæk. 3. Johs. Andersens busser var røde med hvidt ’mavebælte’, som det ses på denne Volvo med Aabenraa-karosseri, også overtaget fra Henry Hansen. 4. Jørgen Andersen i Ballerup overtog selskabet i 1979. Herefter blev Hillerød-bybusserne grå med røde striber.

4

48

Dansk PersonTransport

Udarbejdet af Bushistorisk Selskab. Tekst: Lars Ersgaard, redaktør på

Bushistorisk Selskabs medlemsblad ”Busbladet”. Billeder: Arne Madsen, Ørum-Petersen og Lars Ersgaard.


BUS

- import - køb/salg - opbygning - service - reservedele

www.vbi-group.eu • Tlf.: 74 56 13 26bi

Alt i ompolstring

Sæder - Loft - Sider - Gulvtæppe - Gardiner

bygning

ibusop Alt i dele til min Ompolstring & rep. af polster i alle typer & mærker af busser, fra enkeltelementer til hele busindretningen. Biler, både, campingvogne & andet klarer vi også. Topmoderne polsterudstyr & mere end 200 designs.

Ring & få et uforpligtende tilbud

Tlf. 22 60 90 00

• Innovative samarbejdspartnere • Opbygning i forskellige bilmærker • Del-opbygninger • Komplette opbygninger • Lagerførende med dele • Billigere & lettere gulve & ben • Bespændinger til kørestole

Kundetilpassede løsninger Finn Hansen - Tlf. 40 28 15 45


Rubrikannoncer / Info

Busrejser – overnatning & forplejning

Går bus-turen til København..? - så besøg os for et godt måltid mad. Central beliggenhed, tæt på DR byen, Tivoli og Amalienborg. Dansk Køkken. Stor rutine i bus selskaber blandt andet fra Fyn, Jylland og Sverige Altid et godt tilbud - f.eks : Flæskesteg med rødkål samt dess. kr. 168,Stor buffet kr. 178,-

Restaurant Menuen Brigadevej 49 - 2300 København S

tlf. 32543322

www.restaurantmenuen.dk

RestaurantMenuen_DBjan2011.indd 1

Vi køber alle slags brugte og skadede busser til ekspert. Betaler med kontanter. Sarwary Omnibushandel KG Tlf. + 49 40 250 6924 Fax. + 49 40 2549 5884 info@sarwary.de

VIL DU ANNONCERE HER ? Kontakt Vendemus Telefon: 72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

Sælges billigt: • 2 stk. skikasser • Stole til Sprintere • Bespændinger • 2 trappetjenere 120 kg. inkl. omformer • Børnesæder • Liftnet • 2 kørestole Henvendelse:

Flemming Funch tlf. 2126 3919

23/09/16 13.40

VIL DU ANNONCERE HER ? Kontakt Vendemus på telefon: 72 22 70 80 eller kontakt@vendemus.dk

Associerede medlemmer af Dansk PersonTransport

VBI Group ApS Kontakt: Dan B. Pedersen Kongensgade 38 6070 Christiansfeld Tlf. 74 56 13 26

VDL Bus & Coach Danmark Kontakt: Anita Palm Laursen Naverland 21 2600 Glostrup, Tlf. 70 23 83 23

FORSEA Ferries Kontakt: Lars Dalsgård Færgevej 8 3000 Helsingør Tlf. 49 26 03 11

AMU Transport Danmark Kontakt: Finn Ravn fhr@AMU-FYN.dk Bastrupgårdvej 5 7500 Holsterbro Tlf. 22 10 41 31

DEKRA AMU Center Sydjylland A/S Kontakt: Susanne Jensen-Iversen Arnfredsvej 8 6600 Vejen Tlf. 70 60 65 00

Jyske Bank/Finans Kontakt: Tommy Schulz Puck Kastaniehøjvej 2 8600 Silkeborg Tlf. 89 89 81 20

Sydglas Danmark Kontakt: Per Hartung pha@sydglas.dk Håndværkersvinget 12 6360 Tinglev Tlf. 40 34 15 89

MAN Kontakt: Jesper Mathiesen jesper.mathiesen@man.eu Ventrupparken 6 2670 Greve, Tlf. 43 43 20 44

OK Kontakt: Henrik Dehn Centervej 5 4600 Køge Tlf. 89 32 25 40

YX Danmark Kontakt: Claus Gottlieb Buddingevej 195 2860 Søborg Tlf. 39 47 82 75

Circkle K Danmark Kontakt: Stephan Praem Skovgaard Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tlf. 70 101 101

EvoBus Danmark A/S Kontakt: Søren Christensen soren.christensen@daimler.com Centervej 3 4600 Køge Tlf. 56 37 00 00

50

Dansk PersonTransport


Info

Mobilitet Nr. 2 / Marts 2019 Dansk Persontransport er for alle, der udfører erhvervsmæssig personkørsel. Organisationens formål er via indflydelse, information og indkøbsaftaler at sikre sine medlemmer de bedst mulige arbejdsvilkår.

Udgiver

Dansk PersonTransport

Nørre Farimagsgade 11, 3 tv. 1364 København K Tlf. 70 22 70 99

Sekretariatet

Hovedbestyrelse

Nørre Farimagsgade 11, 3 tv. 1364 København K Tlf. 70 22 70 99 www.danskpersontransport .dk info@danskpersontransport.dk

Landsformand John Bergholdt Bergholdt.dk A/S Børstenbindervej 5 5230 Odense M tlf. 66 11 31 31 fax 66 19 08 09 john@bergholdt.dk www.bergholdt.dk

Telefontid man-fre 9-15 Mail er åben for meddelelser hele døgnet.

Medarbejdere Michael Nielsen Adm. direktør mmn@danskpersontransport.dk Trine Wollenberg Vicedirektør two@danskpersontransport.dk Lasse Repsholt Sektorchef lre@danskpersontransport.dk Mads Engberg Chefkonsulent men@danskpersontransport.dk Britt Wittrup Konsulent bwi@danskpersontransport.dk Rikke Bengtsson Sekretær rbe@danskpersontransport.dk Nicolai Hoffmann Studentermedarbejder nho@danskpersontransport.dk

Næstformand Formand sektor for offentlig kørsel Allan Mørup Mørups Turistfart ApS Haugevej 23 7400 Herning tlf 97 11 69 69 fax 97 11 63 60 allan@morups.dk www.morups.dk Formand sektor for rutekørsel Peter Lanng Nielsen Keolis Danmark A/S Naverland 20 2600 Glostrup tlf. 88 17 17 17 fax 88 17 17 19 peter.lanng.nielsen@keolis.dk www.keolis.dk Formand sektor for turistkørsel Jørn Pedersen Jørns Busrejser Snehvidevej 9, 9700 Brønderslev tlf. 98 82 39 43 fax 98 82 39 74 info@jornsbusrejser.dk www.jornsbusrejser.dk

Formand sektor for taxikørsel Torben Kirketerp Esbjerg Taxa Lillebæltsvej 10 6715 Esbjerg tlf. 22 22 19 30 torben@esbjergtaxa.dk http://www.esbjergtaxa.dk

Fax 70 22 10 99

www.danskpersontransport .dk info@danskpersontransport.dk Ansvarshavende Michael Nielsen

mmn@danskpersontransport.dk Layout og tryk Mediegruppen

Horsensvej 72A 7100 Vejle

Formand DB’s kreds 1 Lars Brøchner Brøchners Biler Genvejen 16 7451 Sunds tlf. 97 14 10 52 fax 97 14 42 52 info@brochnersbiler.dk, www.brochnersbiler.dk

Tlf. 75 84 12 00

Formand DB’s kreds 2 Peter Papuga Papuga Bus A/S Lundahl Nielsensvej 1 7100 Vejle tlf. 75 85 85 88 peter@papugabus.dk www.papugabus.dk

Oplag

Formand DB’s kreds 3 Carsten Rasmussen Vedde Turistfart A/S Bådehavnsgade 38 2450 København SV tlf. 57 80 46 19 carsten@veddeturistfart.com www.veddeturistfart.dk

www.mediegruppen.net Annoncer

Vendemus ApS

Frederiksgade 45 Baghuset, 1. sal 8000 Aarhus C

Tlf. 72 22 70 80

kontakt@vendemus.dk

3.400 stk. Distribution

Bladkompagniet ISSN

1904-8505 Dansk PersonTransports

opfattelse udtrykkes i lederen, og hvor det i øvrigt direkte fremgår. Meninger udtrykt i andre artikler er ikke nødvendigvis Dansk

PersonTransports. Eftertryk kun tilladt efter nærmere aftale.

Abonnementspriser Årsabonnement • •

Danmark kr. 275,-

inkl. moms

Udlandet kr. 335,-

momsfrit •

Enkeltnumre kr. 50,-

+ forsendelse.

pr. stk. inkl. moms

Udgivelser

Udkommer 6 gange om året. Næste udgivelse i regi af Dansk PersonTransport er i uge 9 2019. Deadline for indlevering af annoncer er senest

Kontakt Vendemus på telefon: 72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

d. 9. april 2019. Forsidebillede Colourbox

Trykt på miljøgodkendt

papir hos svanemærket trykkeri, der er kvalitets-

MG 13416

KOM I KONTAKT MED DET DANSKE BUS- OG TAXIFOLK ...

og miljøcertifiseeret

iht. ISO 9001/14001.

Mobilitet | 02.2019

51


Tag den grønne vej til oplevelser og shopping i Sverige. Rejs med vores batteridrevne færger til Sverige – stadig lige så hurtige, trygge og punktlige, men betydeligt mere miljøvenlige. Rejsen starter ombord, hvor du kan nyde en pause på vejen. Læs mere på forsea.dk/bus

Oslo

Stockholm

Göteborg

Helsingør

Helsingborg København