Mobilitet 05 2021

Page 1

DIT MAGASIN OM ERHVERVSMÆSSIG PERSONTRANSPORT

05

November 2021

Hvad kan der gøres ved chaufførmanglen?

S:

FOKU

021

ort 2

sp Tran

Rekruttering fra andre brancher, 18-årige chauffører eller et bedre brancheomdømme?

Grøn bølge over hele linjen

Vinderen er fundet Jagten på Coach of the Year 2022

Persontransportmessen 2021 i Herning bød på grøn omstilling, ladeinfrastruktur og bud på hvilke drivmidler, der skal få hjulene til at køre.

Kollektiv trafik | Offentlig kørsel | Turistbussen | Taxi


Fremtiden skal være grøn. Eller i hvert fald grønnere. Hos OK har vi fokus på den grønne omstilling. Ikke ved at satse hele butikken på ét fremtidsscenarie, men ved at tage ansvar ved at give dig et bredt udvalg. Så du kan starte din grønne omstilling dér, hvor det giver mening for dig og din bundlinje. Det, synes vi, er mere end OK. Klar til fremtiden? Så ring til OK’s transportteam på 89 32 25 40.

20260

Start din grønne omstilling dér, hvor det giver mening.


LEDER

DPT efterspørger et større fokus på udfordringerne ved den grønne omstilling Først og fremmest tak til de af jer, der deltog i vores årsmøde og messen PersonTransport 2021, hvor der var fokus på de nyeste tiltag indenfor persontransporten og den grønne omstilling. Det var skønt at kunne mødes igen, og selvom udstillerne helt sikkert gerne havde set endnu flere vognmænd ude i hallen, så er jeg ret sikker på, at også de er glade for, at der endelig er kommet lidt gang i taxiturene og de nationale turistkørsler. Jeg tror, alle ser frem til næste årsmøde og messe, der bliver arrangeret og afholdt 25-26. marts 2022, hvilket også er et tidspunkt på året, hvor flest medlemmer har mulighed for at deltage. Årsmødet og messen bliver afholdt på Marienlyst i Helsingør, så vi kan få den fulde udstillingsoplevelse denne gang. Hvis der var et gennemgående tema, som absolut ikke var til at komme udenom på dette års Transportmesse, så var det den grønne omstilling. Og det andet gennemgående tema var bekymringen over, hvordan branchen skal komme i mål med den. Her var det både godstransporten og persontransporten, der samlet gjorde opmærksom på, at de nedsatte mål ikke er realistiske med den igangværende udvikling af større brint og elkøretøjer samt med den nuværende brinttankning- og ladeinfrastruktur. Hos DPT er vi absolut positive stemt overfor den grønne omstilling, og alle vores medlemmer vil også gerne den grønne omstilling. Men vi må bare se i øjnene, at vi står overfor nogle kolossale udfordringer, når det kommer til omskiftning til el og brint. Både rutekørsel og taxikørsel er rigtigt godt med, når det kommer til at køre batterielektrisk og til dels også brint. Men der er ret lange udsigter til, at både turistbusserne og liftvognene kommer til at kunne trille afsted uden brug af de nuværende fossile brændstoffer. Køretøjsteknologien er simpelthen ikke til stede endnu, og infrastrukturen til en prioriteret tankning af brint eller opladning af erhvervskøretøjer mangler nærmest fuldstændigt.

De varslede nul-emissionszoner, der allerede i 2023 kan blive en realitet, kommer dermed til at udfordre persontransporten på grund af den manglende teknologiske udvikling. For hvordan er det lige, at man skal kunne køre en turistbus eller liftvogn på fossile brændstoffer ind i byerne, når nul-emissionszoner principielt udelukker alle andre køretøjer end brint- og elkøretøjer, og disse i praksis ikke eksisterer på markedet? Og hvad med det kaos, som der unægtelig vil komme omkring de forhåbentligt snart opsatte brinttanknings- og elladestationer, hvis disse skal deles med de private brugere? Bør vi ikke give en generel “amnesti” til de vognmænd, der dagligt servicerer oplevelses-, konference- og foreningslivet samt kører i byerne med syge og handikappede, og som ikke for nuværende har noget alternativ, der sikrer kørsel med nulemissionskøretøjer? Og det leder til en endnu større udfordring, som vi efterhånden også må til at tage seriøst, når vi taler om omstilling til brint og el. For kan vores nuværende elnet overhovedet holde til den belastning, som der vil komme, når vi alle kører på brint og el? Vil en eventuel mangel på el politisk påvirke valget af teknologi alt efter udnyttelsesgraden? Jeg håber ikke, at vi kommer i den situation, som man oplever til store events, hvor signalet ryger, hvis der lige pludselig er rigtigt mange, der kobler sig på den samme telefonmast. Og hvad med brinttanknings- og elladeinfrastrukturen i andre lande, når man kører turistkørsel? Er der tanknings eller lademuligheder på vejen eller ved hotellet, når der eksempelvis køres med turistbus til Polen eller Italien? Lad os sammen få løst disse udfordringer!

”Vi må bare se i øjnene, at vi står overfor nogle kolossale udfordringer, når det kommer til omskiftning til el og brint.”

Michael Nielsen Adm. Direktør / CEO

Mobilitet | 05.2021

3


Indhold.05 12

Sådan gik årets Transportmesse i Herning Den grønne omstilling, ladeinfrastruktur og hvilke drivmidler, der fremadrettet skal få hjulene til at køre på bussen, taxien og flexbilen, var ikke til at komme udenom på årets Transportmesse i Herning.

18

Årsmødet Årsmødet blev også dette år skudt i gang med en virtuel åbningstale fra Transportminister Benny Engelbrecht. Ministeren havde fokus på den grønne omstilling og Infrastrukturplanen, hvilket også var tilbagevendende emner, da årets beretning blev givet af landsformand John Bergholdt.

08

24

Offentlig kørsel

Rutekørsel

Både kommuner og trafikselskaberne begynder at have et øget fokus på den grønne omstilling, når det kommer til flextrafikken og den kommunale specialkørsel. Men hvad siger vognmændene til det?

Fokus har længe været på elbusser, men brintbusser begynder så småt også at blive nævnt. Region Nordjylland har netop sat gang i en forsøgsordning med tre brintbusser i regionen i en treårig periode.

26

30

Turistkørsel

Taxikørsel

Mangel på chauffører betyder, at turistbusvognmændene må sige nej til at køre ture lige fra efterskoler til den lokale pensionistforening, fordi der ikke er nok buschauffører til at køre busserne.

Vognmand Torben Møller ejer Viborgs første elektriske taxi. Han tror, at hurtigere opladningsmuligheder vil få flere vognmænd til at omlægge driften til el.

Det faste: 06 De korte 32 Nostalgihjørnet 35 Info

4

Dansk PersonTransport


FREMTIDENS MOBILITET

NEXT GENERATION FROGNE WEBBOOKING!

↗ Skolekørsel/Forældreadgang ↗ Hospitaler/Institutioner ↗ Virksomheder

Succesfulde nordiske busog taxiselskaber anvender Frogne løsninger til at optimere drift og indtjening.

Finn Frogne A/S Telefon: +45 43 32 77 33 info@frogne.dk · www.frogne.dk


De korte

Ansøg digitalt om takografkort

Vellykket jobmesse hos AMU JUUL AMU JUUL slog i september dørene op til en godt besøgt jobmesse, der blev afholdt på skolen i Roskilde. Over 100 håbefulde jobsøgende kandidater mødte op med et ønske om at arbejde i transportbranchen. Arrangementet var et samarbejde mellem en lang række virksomheder fra hele personbefordringsbranchen samt godsbranchen. På jobmessen gik arbejdsgiver og jobsøgende direkte til samtalen – og nogle gange direkte til aftalen, da flere af samtalerne endte med en underskrevet ansættelseskontrakt. Udover vognmænd og de jobsøgende kandidater var messen også velbesøgt af jobcentrene fra området. Jobcentrene fik et indblik i transportbranchen og kunne tydeligt mærke virksomhedernes behov for chauffører.

6

Dansk PersonTransport

Fra den 1. oktober 2021 har det været Færdselsstyrelsen, der udsteder takografkort til brug i køretøjer med digital eller intelligent takograf, og det betyder, at du fremadrettet kan søge digitalt. DPT håber, at den effektiviserede ansøgningsproces på den korte bane kan afhjælpe chaufførmanglen. For da det nu er muligt at søge digitalt, vil det forhåbentligt sikre en hurtigere udstedelse af kortene, hvilket også bør gælde for alle tilladelser, når nye chauffører skal integreres.

?

VIDSTE DU AT ... En taxi kører ca. otte gange så meget som en privat personbil?


Hjælpepakker til faste omkostninger fortsætter

Den kollektive trafik savner hver 10. passager

Kompensationsordningen for selvstændige mv. ophørte efter den 30. september 2021, så det fremover kun vil være muligt for de hårdest ramte virksomheder at få hjælp til faste omkostninger. Virksomheder med en omsætningsnedgang på 45 pct. eller mere vil fortsat kunne søge om hjælp til faste omkostninger året ud. Garanti- og låneordningerne i Vækstfonden og EKF samt låneordningen i Rejsegarantifonden bliver tilsvarende forlænget året ud.

Selvom Coronarestriktionerne er ophævede, og hverdagen er ved at være tilbage til mere normale forhold, er antallet af passagerer i den offentlige transport endnu ikke oppe på samme niveau som før Covid-19. Det viser rejsekortaktiviteten, som i september lå cirka 10-15 procent under niveauet i samme periode i 2019.

Udskudt frist for coronalån

23.681 Så mange besøgende kom der på Transportmessen 2021 i Herning.

Regeringen er sammen med et bredt flertal i Folketinget blevet enige om, at fristen for at betale pengene tilbage fra momslån, der forfalder til betaling 1. november 2021 og den 1. februar 2022, bliver udskudt til 1. april 2022. Desuden er der enighed blandt partierne om at udvide den maksimale periode for afdragsordninger på Skattekontoen fra 12 måneder til 24 måneder med en rente på 0,7 pct. pr. måned. Udskydelsen af betalingsfristen giver virksomhederne tid til at afvikle eksisterende gæld og oprette en samlet afdragsordning hos Skatteforvaltningen.

Mobilitet | 05.2021

7


CLEAN VEHICLES

Bedre Bus Service var blandt de første, der investerede i en elliftvogn.

8

Dansk PersonTransport


CLEAN VEHICLES

Større fokus på den grønne omstilling af flextrafikken

Af: Redaktionen ··· Foto: William Jungfalk

Den 20. juni 2019 blev Clean Vehicles Directive vedtaget i EU. Direktivet har til formål at øge andelen af renere køretøjer i EU’s medlemsstater igennem øget offentlige indkøb af renere køretøjer. Direktivet fastsætter bindende minimumsmål for offentlig anskaffelse og anvendelse af henholdsvis lette og tunge køretøjer frem mod 2030. Medlemsstaterne forpligtes til målopfyldelse i to reference- og målperioder. Første reference- og målperiode løber mellem d. 2. august 2021 og den 31. december 2025, og anden referenceog målperiode løber mellem d. 1. januar 2026 og d. 31. december 2030.

I kraft fra 2. august 2021 Danmark implementerede direktivet i DK ved bekendtgørelse om minimumsmål for offentlige indkøb af renere køretøjer. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 2. august 2021 og fastsatte kravet om, at en minimumsandel af offentlige indkøb af køretøjer, herunder transportindkøb hos tredjepart skal være i miljørigtigt køretøj. Den danske stat mener, at målene i direktivet allerede er opfyldt ved de eksisterende tiltag som eksempelvis Klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik. Flere og flere trafikselskaber begynder at have fokus på den grønne omstilling af flextrafikken ligesom, at den kommunale specialkørsel også skal omstilles. Den naturlige udvikling vil derfor gå i retning af flere og flere udbud, hvor der ønskes grønne køretøjer.

Tommy Nielsen, Tommy’s Taxi

··· Foto: Søren Hyltoft, Renault Danmark

Både kommuner og trafikselskaberne begydner at have et øget fokus på den grønne omstilling, når det kommer til flextrafikken og den kommunale specialkørsel. Men hvad siger vognmændene?

Hvad tænker du om den grønne omstilling i flextrafikken og den kommunale specialkørsel? ”Det er svært for os, der bor lidt længere ude på landet, for vi kan jo ikke bruge de nuværende el-biler og liftvogne, da de ikke kan køre det antal kilometer og har den rækkevidde, som vi har brug for i den daglige drift. Der bliver kørt lange distancer på vores ture, og vi kører rigtigt mange kilometer om dagen – i gennemsnit 500 kilometer på en enkel vagt – og der går det ikke at have en elbil. Selvom der bliver sagt, at de nye biler kan køre 500 kilometer på en opladning, så ved jeg også, at det tal ikke holder ude i virkeligheden. Hvad skal der til for, at det fungerer for dig? De skal kunne køre meget længere på en opladning, end de kan på nuværende tidspunkt. Der, hvor jeg bor, som er midtvejs mellem Herning og Holstebro, er det ikke særligt mange ladestandere tilgængelige. Jeg skal decideret ud og lede efter dem for at kunne finde én. Min søn har en elbil privat, og han har været nødt til at få oprettet en privat ladestander derhjemme. Jeg har mine to liftbiler og 17 personvogne, som alle er relativt nye, og dem kommer jeg til at beholde de næste to til tre år, mens jeg venter og ser, hvad markedet kan udvikle af elbiler med længere rækkevidde.”

Mobilitet | 05.2021

9


CLEAN VEHICLES

Mohamad Mahjoub, DPT Flex Hvad tænker du om Clean Vehicles Directive? ”Vi startede med at køre flexkørsel med elbiler for halvandet år siden, og vi var de første i Danmark, så vi var en slags forsøgskaniner hos Movia. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at havde det ikke været for Movias forståelse omkring udfordringer ved at køre flexkørsel med en elbil, så havde det nok ikke været muligt. Men vi har samarbejdet om de problemer, der har opstået, og det har kørt stabilt, og vi er meget glade for det. Jeg kan kun forestille mig, at når opladningsmulighederne bliver bedre, så vil der komme mange flere biler. Vores elbiler ligger jo og kører ni timer i træk pr. dag, og det kan en elbil ikke klare i dag uden et par ladepauser, så der har vi blandt andet aftalt indlagte ladepauser med Movia. Min bekymring går i høj grad på, hvorvidt infrastrukturen i Danmark overhovedet er klar til flere elbiler. Vi har haft mange møder med de største selskaber omkring den grønne omstilling rundt om i landet, og vi ved jo godt, hvor den store udfordring ligger henne. For det er ikke så svært at sætte en masse ladere op rundt omkring i Danmark, men kan infrastrukturen bære det? Det er lidt som med en telefonmast; når der er et par telefoner koblet på den, så går det fint, men hvis der pludselig kommer rigtigt mange på den samme mast, så bliver man udfordret. Så hvordan kommer alle de nye opsatte ladere til at fungere, når vi alle sammen trækker fra den samme kilde? Vil infrastrukturen kunne bære det? Vi har en masse overvejelser omkring, hvorvidt vi skal omlægge mere til el, eller hvorvidt vi skal vente, til vi ser, hvor udviklingerne fører os hen. Vi er stadig skeptiske omkring infrastrukturen, og hvorvidt vi kan nå i mål med det til 2030.”

10

Dansk PersonTransport

Rune Olesen, Bedre Bus Service ApS Hvordan har dine erfaringer været med jeres elektrisk liftvogn? Der er ingen tvivl om, at det var et dyrere indkøb, da vi investerede i den elektriske liftvogn, men på den lange bane tror jeg ikke, at den er dyrere end en almindelig dieselbil. Det største problem, som vi har haft med den, har været opladningen – eller rettere de manglende muligheder for det. Vi har kørt med den i tre-fire måneder nu, og den kan ikke køre en hel vagt uden, at den skal oplades. De hurtigstandere, som vi har i det område, hvor vi kører, ligger alle sammen ved indkøbscentrene. Derfor har vores chauffør tit oplevet at køre efter disse hurtigstandere blot for at nå frem og se den være optaget, mens ejeren af bilen er gået på indkøb inde i centret. Vi kører jo efter en tidsplan, og chaufføren aner ikke, om ejeren kommer tilbage efter fem minutter eller halvanden time. Så vi har oplevet at måtte sende chaufføren hjem midt i en vagt, fordi det simpelthen ikke har været muligt at lade bilen op. Og oveni i det er det frustrerende, at chaufføren ofte må køre rundt efter en lader og bruge arbejdstiden på det. Hvis han bruger to timer på at forsøge at finde et sted, hvor han bare kan klatlade bilen på fem minutter, så bliver det altså nogle dyre ture. Det ville være langt bedre, hvis der blev etableret nogle flere ladestandere langs motorvejen, for der kører man ind, lader og kører derefter direkte videre. Vi koordinerer vognens ture efter afstande, og den kører ikke hele dagen. Vi kan ca. køre 130 kilometer på en opladning. Når det så blæser, kører den endnu kortere på en opladning. Jeg kommer ikke til at indkøbe flere elektriske liftvogne, før de får en længere rækkevidde og større kapacitet, for de nuværende modeller må kun have seks siddende passagerer med, og det er for lidt. Når vi kører skolekørsel eller til dagcentre, skal vi jo helst have 10 siddepladser pr. vogn.


Kontakt Taxabud.dk R E B VI KØ I X A T +45 25 735 735 E T G U R B DIN I X A T N I SÆLG D ! G A D I E ALLERED

TAXABUD.DK - en del af

KONTAKT

OPRET DIN BIL - og få en uforpligtende salgsvurdering inden for få timer KØBSTILBUD - modtag et uforpligtende købstilbud fra Taxabud.dk SOLGT - omgående afregning og afhentning på din adresse

Bilbud.dk Randers

Bilbud Sjælland

Virkevangen 54 8960 Randers SØ

Sankt Annæ Plads 13 1250 København K

+45 25 735 735 salg@bilbud.dk

+45 25 735 735 salg@bilbud.dk


TRANSPORT 2021

S

FOKU

Velkommen til

Af: Nya Vecht ··· Foto: William Jungfalk og Nya Vecht

Den grønne omstilling, ladeinfrastruktur og hvilke drivmidler, der fremadrettet skal få hjulene til at køre på bussen, taxien og flexbilen var ikke til at komme udenom på årets Transportmesse i Herning. Transportmessen 2021 i Herning blev officielt skudt i gang, da transportminister Benny Engelbrecht bød velkommen. I sin åbningstale tog han fat i et af de spørgsmål, som ligger på tungen af de fleste indenfor transportbranchen, når det kommer til fremtidens vejtransport; nemlig hvilke drivmidler man fra regeringens side vil satse på, så vognmændene ved, hvilke investeringer de bør foretage. Benny Engelbrecht opfordrede branchen til at være tålmodig. Der hverken foreligger eller er svar på vej fra politisk side om, hvilken teknologi der bør prioriteres. "Mange tror, at når der indgås en politisk aftale, så må alt være vinget af. Men vi kan ikke give et svar ud af alt. Infrastrukturaftalen, vi lavede før sommerferien, er eksempelvis en generel aftale – nu skal vi først til at gå ned i hver delkomponent," sagde Benny Engelbrecht.

Lørdag var der arrangeret Walk and Talk, hvor udstillerne i Hal H kunne komme med en kort præsentation med udgangspunkt i hvilke nye løsninger og produkter, der bringer persontransportbranchen i førersædet i klimakampen.

12

Dansk PersonTransport

Det var stor tilslutning blandt udstillerne til Walk and Talk


TRANSPORT 2021

Besøg på Dansk PersonTranports stand af to transportordførere, Kristian Pihl Lorentzen (V) og Niels Flemming Hansen (C) til en snak om chaufførmangel, grøn omstilling og opstart efter corona.

Transportminister Benny Engelbrecht blev vist rundt på messen PersonTransport i Hal H af Direktør Michael Møller Nielsen og landsformand John Bergholdt, hvor fokus blandt udstillerne i meget høj grad var på den grønne omstilling og klimavenlige løsninger indenfor persontransporten.

Velkommen til Hal H og messen PersonTransport

Der var masser af muligheder for at tjekke de nyeste køretøjer ud

Der var kommet udstillere helt fra Holland

Mobilitet | 05.2021

13


TRANSPORT 2021

Biodiesel er en mulighed Og netop den grønne omstilling må siges at være den klare vinkel på PersonTransportmessen 2021. Fokus blandt udstillerne var i meget høj grad på den grønne omstilling og klimavenlige løsninger indenfor persontransporten, hvad enten det var nulemissionstaxier, elektriske minibusser eller busser på brint. Der var desuden flere oplæg på Transportmessen, der også handlede om den grønne omstilling, og hvordan branchen ser fremtiden. Her gav Ronny Gasbjerg, som er indehaver af Herning Turistfart, blandt andet et oplæg omkring, at biodiesel på kort sigt kan løse klimaudfordringer. "Andengenerationsbrændstof – som HVO – er ikke helt accepteret endnu på lige vilkår med fossilfrie brændstoffer som el og biogas. Men jeg tror ikke på, at forbrændingsmotoren kan undværes i bustrafikken de første mange år i hvert fald," sagde Ronny Gasbjerg. Han pegede desuden på, at kapacitetsbegrænsninger på batterierne og den manglende infrastruktur er grundene til, at omstillingen til grønnere drivmidler ikke kommer til at ske så hurtigt som ønsket – i hvert fald ikke på turistbusområdet. Derimod forklarerede han, at det er muligt at tanke HVO på en ganske almindelig tankstation, og derfor er det en realistisk løsning.

Hovedparten af de udstillede køretøjer var nulemission

Ronny Gasbjerg, som er indehaver af Herning Turistfart, holdt et oplæg omkring, hvordan biodiesel på kort sigt kan løse klimaudfordringer.

”Som bilist – både privat og erhverv – skal man være sikret opladning på de lange ture. I hele 99,9 procent af tilfældene, hvor man har brug for at lade, skal man kunne køre direkte ind på en ladestation og ikke køre en omvej.” Benny Engelbrecht, transportminister

14

Dansk PersonTransport


TRANSPORT 2021

Ministeren fik både set på nulemissionstaxier samt minibusser under sin rundtur i Hal H.

- opbygninger til dine behov

Vi bygger på alle mærker. Dansk bygget kvalitet. Telefon 7542 1711 info@minibusdanmark.dk www.minibusdanmark.dk

Vi leverer over hele landet!

Biler til taxa, Flextrafik, institutioner m.m.

Mobilitet | 05.2021

15


TRANSPORT 2021

Ikke nok el Også Poul Anchersen, Adm. direktør hos Anchersen, holdt et oplæg om rutetrafik på el. Han pegede på et problem, som han ikke mener, at politikerne tager seriøst nok, hvilket er problemet med at skaffe nok el. Han har selv oplevet store udfordringer, når det kommer til levering af strøm og kabler. Han understregede., at på nuværende tidspunkt er det kun de største aktører på markedet, som kan omlægge deres drift til el. Anchersen måtte således selv punge ud med en investering på 2 millioner kroner for at få sat ladeinfrastrukturen op til selskabets første 28 elbusser - og den pris var uden indkøb af selve strømmen. "Uanset hvad vi taler om i forhold til den grønne omstilling, så har vi har et stort problem med at skaffe el nok til at kunne levere strøm til opladning," lød det fra Poul Anchersen.

16

Dansk PersonTransport


TRANSPORT 2021

Poul Anchersen, Adm. direktør hos Anchersen, holdt et oplæg om rutetrafik på el og pegede på et problem, som han ikke mener, at politikerne tager seriøst nok; nemlig problemet med at skaffe nok el.

Formand John Bergholdt sørgede for, at Benny Engelbrecht fik set de nyeste nulemissionskøretøjer, branchen har at byde på

Der var rig mulighed for både at se de nyeste busser og taxier samt møde samarbejdspartnere og associerede medlemmer, der også deltog på messen med deres produkter i Hal H.

Annonce-busmagasin.qxp_Layout 1 09/02/2018 07.12 Side 1

AABENRAA

TINGLEV

PADBORG

HVIDOVRE

- just better

DANMARKS STØRSTE BUSRUDELAGER Tlf. 7464 4189 • www.sydglas.dk Mobilitet | 05.2021

17


ÅRSMØDE 2021

Grøn bølge og forhåbentligt et farvel til corona Af: Nya Vecht ··· Foto: William Jungfalk og Nya Vecht

Årsmødet blev også dette år skudt i gang med en virtuel åbningstale fra Transportminister Benny Engelbrecht. Ministeren havde fokus på den grønne omstilling og Infrastrukturplanen, hvilket også var tilbagevendende emner, da årets beretning blev givet af landsformand John Bergholdt.

Det var den grønne omstilling og Infrastrukturplanen, som var omdrejningspunktet i den tale, som Transportminister Benny Engelbrecht åbnede Årsmødet med. Benny Engelbrecht understregede, at Infrastrukturplanen er en elektrificeringsplan. Han nævnte også den store efterspørgsel på ladeinfrastruktur og understregede, at man som bilist – både privat og erhverv – skal være sikret opladning på de lange ture. I hele 99,9 procent af tilfældene, hvor man har brug for at lade, skal man kunne køre direkte ind på en ladestation og ikke køre en omvej eller behøve at vente mere end 10 min.. Regeringen vil etablere store ladeparker, og der vil være en del af dem, der kommer til at ligge på begge sider af Bælt-broerne. Flere ladere og grøn omstilling af turistbusser Benny Engelbrecht gjorde det tydeligt, at et af de vigtigste punkter fremadrettet er at styrke den kollektive trafik. Blandt andet skal der skabes bedre knudepunkter, så den kollektive transport bliver mere attraktiv, så man lader bilen stå hjemme og i stedet tager f.eks. bussen. Hele 45 millioner er øremærket till nye investeringer såsom ladeinfrastruktur og BRT. Benny Engelbrecht nævnte desuden også, at der i infrastrukturplanen er afsat 100 millioner til busfremkommelighedsprojekter, og de er ikke øremærkede på nuværende tidspunkt. Den grønne omstilling og infrastrukturplanen blev også berørt af Landsformand John Bergholdt i beretningen. Landsformanden understregede blandt andet, at det er positivt, at der er puljer, som understøtter omstillingen, fx. udmøntningen af Grøn Transportpulje, hvor der bl.a. er midler til etablering af offentligt tilgængelige ladestandere på private arealer og drivmiddelinfrastruktur til erhvervstransport. Dog skal der et langt større fokus på dette og også gerne fokus på en målrettet ladein-

18

Dansk PersonTransport

Direktør for Dansk PersonTransport, Michael Nielsen bød velkommen til årsmødet


ÅRSMØDE 2021

Stilhed før stormen

Vicedirektør Trine Wollenberg påtog sig rollen som dirigent

Transportminister Benny Engelbrecht bød velkommen digitalt for andet år i træk til DPT's årsmøde

Mobilitet | 05.2021

19


ÅRSMØDE 2021

Der var en del spørgsmål fra salen til spørgerunden med Benny Engelbrecht

i Håndspritten var endnu en gang inviteret med som gæst

En kæmpe tak skal lyde… OK var endnu engang guldsponsor for Årsmødet og stod for musikken – det skal OK have en kæmpe tak for. Også en stor tak til TA og AKT/ATV, der støttede op om Årsmøde og i den forbindelse bød alle medlemmerne på frokosten torsdag og fredag. Og en tak til Ronny Gasbjerg fra Herning Turist, der stod for shuttlebusser til og fra festaftenen efter Årsmødet.

Landsformand John Bergholdt holdt beretningen

20

Dansk PersonTransport


ÅRSMØDE 2021

frastruktur til f.eks. taxier og flextrafikken. Der mangler dog stadig fokus på omstilling af turistbusser, som står foran en svær proces. Der er på tidspunktet ingen el- eller brintbusser, der kan opretholde den nødvendige rækkevidde og fleksibilitet, så de kan anvendes til turistbuskørsel eller flexkørsel. God genstart og alt for få chauffører I forhold til Infrastrukturplanen havde DPT gerne set flere midler til vores sektor, der kunne understøtte den grønne omstilling af turistbusserne. Dog har Benny Engelbrecht selv erkendt, at teknologien ikke lige nu er til stede for at omskifte til f.eks. en el-turistbus. DPT fortsætter naturligvis arbejdet med at sikre, at der er gode rammevilkår også for den del af persontransportbranchen. John Bergholdt kunne heller ikke undgå at besøge coronaen i denne årsberetning. Ud over hjælpepakker, som hjælper de vognmænd, der stadig er mærket af corona, har DPT igennem det seneste år haft fokus på genstart af erhvervet. Genstart for persontransportbranchen betyder først og fremmest, at passagerne skal tilbage – hvad enten det er indenfor rutetrafikken eller indenfor taxi og turistbussektoren. Værdien af den kollektive bustrafik skal synliggøres yderligere for såvel byer som for landområder og fokusere på at

SPAR BRÆNDSTOF..! Dansk produceret oliefyr, designet til at levere optimale resultater til dine busser

OLIEFYR: • Kører på diesel, biodiesel, HVO, RME og ethanol • Kan udstyres til elektrisk natdrift • Kan udstyres med LE-funktion HYBRID: • Opvarmning til el busser - Miljørigtigt kombi-fyr • Specialudviklet til Hybrid og El-busser EL: • Fossilfri varme i El-busser • Kan fås i forskellige spændings- og varmekapaciteter • Op til 4 varmeelementer • Eks: 620VDC 20kW med 7,5 + 12,5kW • Eks: 672VDC 60kW med 4 x 15kW

skabe et bedre samarbejde om kundetilfredshed og passagervækst med trafikselskaberne. Der skal også sættes ind for at få turister og konferencer tilbage, og der er også blevet arbejdet hårdt på at få fjernet de uforståelige restriktioner på krydstogtområdet, hvilket heldigvis er lykkedes. John Bergholdt kom også forbi den alarmerende chaufførmangel som vi har set nu hvor der skal gang i forretningerne igen. DPT har i forbindelse med revisionen af uddannelsesdirektivet for vejtransportarbejdere i EU foreslået at sænke aldersgrænsen for chauffører i persontransporten til 18 år, således vi kan tiltrække den unge generation. En anden måde, hvorpå DPT har arbejdet på at tiltrække nye chauffører til branchen og fastholde dem, er at sikre ordnede forhold. Dette gør sig gældende såvel i den nationale trafik som i konkurrencen fra udenlandske operatører i forbindelse med cabotagekørsel. John Bergholdt afsluttede sin tale ved et kig ind i fremtiden, hvor DPT fremadrettet arbejder på at sikre fortsat økonomisk hjælp, midler til genstartsaktiviteter, fastholdelse og tiltrækning af chauffører og meget mere.

Smart app til chauffør og kørselsleder Chauffør kan: • Se opdaterede kørselsinformationer hele døgnet • Turen kan indeholde beskrivelser, dokumenter og billeder • Navigation direkte med Google Maps • Chauffør tilbagemeldinger gemmes på turen Kørselsleder kan også: • Se en komplet oversigt over dagens kørsel – eller de kommende dage. • Omdisponere vogn/chauffør til en anden tur

Stroco ApS · Energivej 3 · 6800 Varde Tlf. 8696 1066 · Email: info@stroco.dk · www.stroco.dk

www.partex.dk For yderligere informationer kontakt Steen Baggersgaard på tlf. 7020 1548 eller sb@partex.dk

Mobilitet | 05.2021

21


60 ÅR

Formandens fødselsdag Af: Nya Vecht ··· Foto: Nya Vecht

Dansk PersonTransports landsformand, John Bergholdt, har rundet de 60 år, og derfor afholdt Dansk PersonTransport en 60 års fødselsdagsreception for John Bergholdt på Transportmessen i Herning.

John Bergholdt har været landsformand for Dansk PersonTransport siden 1. januar 2019, hvor foreningen blev dannet, og før da var han landsformand for Danske Busvognmænd i cirka 18 år. John Bergholdt har desuden 28 års erfaring som vognmand i busbranchen og 25 års deltagelse i hovedbestyrelsen af foreningen.

22

Dansk PersonTransport


60 ÅR

Der blev budt på frokost, drinks, lagkage og andet godt til ganen til medlemmer og gæster.

Mobilitet | 05.2021

23


KLIMA

Region Midtjylland har i samarbejde med Arriva og Keolis tre busser i drift.

24

Dansk PersonTransport


KLIMA

Er brintbusser en del af løsningen? De batterielektriske busser er en succes, men brintbusser nævnes som et alternativ. De er også emissionsfrie, klimavenlige og kan operere med længere rækkevidder end batteribusser. Region Nordjylland har sat sig for at afprøve mulighederne i en forsøgsordning med tre busser i regionen i en tre-årig periode. Det var afsættet for et godt debatmøde om mulighederne på Trafikdage 2021 i Aalborg, hvor Danske PersonTransports sektorchef Lasse Repsholt deltog sammen med flere andre interessenter i branchen. ”Brintbusserne er endnu ikke slået igennem kommercielt, så derfor er det en god løsning, at Region Nordjylland går foran med en forsøgs-

”Den kollektive trafik skal løfte sin del af klimaudfordringen, og vi skal også have flere og endnu mere tilfredse passagerer, og de to målsætninger må ikke spænde ben for hinanden...” Lasse Repsholt, sektorchef hos Danske PersonTransport

ordning. De valgte busser fra VanHool har kørt godt, og det forlyder også, at chauffører og passagerer er glade og tilfredse. Til gengæld har teknikken omkring påfyldning og forsyning af brint været udfordrende. Den kollektive trafik skal løfte sin del af klimaudfordringen, og vi skal også have flere og endnu mere tilfredse passagerer, og de to målsætninger må ikke spænde ben for hinanden. Begge opgaver skal løses og til den rigtige pris,” udtaler Lasse Repsholt. Når Region Nordjylland går forrest i et forsøg med brintbusser, er det også med forventning om, at initiativet vil bidrage med viden og erfaringer, der kan bruges i nordjyske virksomheders udvikling og styrke deres position på det globale marked. Dansk Persontransport anerkender også dette hensyn, der også er et godt udgangspunkt for at gå ind i en forsøgsordning. Alligevel anbefaler foreningen, at trafikselskaberne generelt holder fast i en åben og gennemsigtig udbudsproces, hvor man stiller funktionelle krav til den bustrafik der leveres. Ved udgangen af 2022 vil der være 530 batteridrevne elbusser på gaden i Danmark. De kommer til at køre på baggrund af udbud, hvor kommuner og trafikselskaber har stillet funktionskrav om emissionsfrie busser, og markedet og konkurrencen herefter har leveret på både pris og kvalitet. Det er værd at nævne, at der ved udgangen af 2022 også vil være 489 fossilfri busser; altså hvor busser på biodiesel eller biogas udløser klimagevinsten.

Mobilitet | 05.2021

25

Af: Lasse Repsholt ··· Foto: Arriva

Fokus har længe været på elbusser, men brintbusser begynder så småt også at blive nævnt som et alternativ, der rækker længere end de batteridrevne busser. Og nu har Region Nordjylland sat gang i en forsøgsordning med tre busser i regionen i en treårig periode.


CHAUFFØRMANGEL

Hvordan løses manglen på chauffører? At transportsektoren over en bred kam mangler chauffører, er ingen hemmelighed i branchen. Der arbejdes på at sænke aldersgrænsen for chaufføruddannede i persontransporten til 18 år, på at sikre at uddannelsesinstitutionerne og branchen i højere grad samarbejder på tværs, på at få vognmændene til selv at være mere opsøgende for at rekrutterer mere arbejdskraft. Hvad der virker hurtigst, er det springende spørgsmål, men alt ovenstående er nødvendigt for at sikre arbejdskraft i fremtiden.

Af: Nya Vecht ··· Foto: Privat

Selvom politikerne aktivt skal gøre noget for at ændre de nuværende regler på uddannelsesområdet, er det også vigtigt, at branchen selv tager et ansvar og forsøger at tiltrække flere chauffører. Hans Henrik Delbanco, som er Miljø- & HR-chef hos De Blaa Omnibusser A/S, har efterhånden gennem en del år kommet hos de forskellige uddannelsesinstitutioner samt jobcentre og fortalt om, hvordan det er at være i busbranchen, de forskellige arbejdskrav og hvilke arbejdsvilkår, som kan tilbydes i en reguleret branche med ordentlige arbejdsvilkår. Opsøgende hvervning på skolerne ”Jeg gør meget ud af at komme ud og tale med de forskellige elever på skolerne, og det er også på branchens vegne, at jeg gør det. Jeg har gjort det de sidste godt ti år, og jeg synes, at det er vigtigt at fortælle de unge mennesker, som skal ind i branchen, hvad de går ind til,” forklarer Hans Henrik Delbanco, som også var med, da der for et par uger siden blev afholdt matchdag i Gladsaxe. Jobcenter Gladsaxe, De Blaa Omnibusser, HB Care og Dekra havde inviteret borgere, der var interesseret i et job som chauffør, til matchdag. Idéen med matchdagen var et ønske om at matche borgere, der gerne vil have job som chauffør med relevante virksomheder, der mangler chauffører. 120 borgere havde taget imod tilbuddet om at komme til matchdag, og

26

Dansk PersonTransport

Hans Henrik Delbanco, som er Miljø- & HR-chef hos De Blaa Omnibusser A/S, har gjort det til en vigtig del af sit job at besøge uddannelsesmesser, skoler og arbejdspladser for at fortælle om chaufførjobbet


flere borgere fik job på stedet. Der var en del, der efterfølgende skulle til jobsamtale, og en del skulle have opkvalificering eller fornyelse af erhvervskort hos Dekra, inden de for alvor kunne tage fat på jobsøgningen. Som en del af dagen kunne borgerne også få tjekket deres cv igennem af en af de 25 jobkonsulenter, der var til stede. Der blev også set på, hvilke kørekort den enkelte borger havde og eventuelt skulle erhverve sig for at blive chauffør inden for et særligt område. Holder øje med andre brancher For Hans Henrik Delbanco er det et bevidst valg at holde øje med andre sektorer og brancher, hvis der eksempelvis er arbejdsløshed eller lignende. Mange af de chauffører, som De Blaa Omnibusser har, er uddannet inden for andre fag. Helt op til 20-25 procent af medarbejderne har andre uddannelser, som eksempelvis håndværkere, der har søgt væk fra deres fagområde, når der er lavkonjunktur der. ”For et par år siden var der eksempel krise i bankbranchen, og der fik jeg omskolet et par bankfunktionærer og ansat dem som chauffører. Jeg har også en del tidligere piloter kørende, for de går jo af allerede som 50-årige. Så jeg sørger for at orientere mig om de brancher, hvor der kan være noget potentiale eller fyringsrunder på vej, og så tager jeg kontakt til dem i samarbejde med nogle af de skoler, der uddanner chauffører – jeg har for eksempel været i samarbejde med Postnord, hvor jeg har fået en del chauffører fra,” fortæller han. Chauffører fra 21 til 89 år Hans Henrik Delbanco vælger ofte lidt ældre chauffører til, for han går meget op i ordentlig kundepleje og service overfor passagerer. Han oplever ofte, at man har mere forståelse for den slags, hvis man er lidt ældre og eventuelt har arbejdet i et servicefag som pilot eller bankfunktionær. Dermed er det ikke sagt, at Hans Henrik Delbanco fuldstændigt fravælger unge mennesker. På nuværende tidspunkt blev De Blaa Omnibussers yngste chauffør 21 år i juli måned, og han er en af de to nye elever, som lige er blevet ansat. Den yngste uddannede chauffør hos De Blaa Omnibusser er en 30-årig mand, og den ældste er en 89-årig mand, der kører alle hverdage. ”Jeg tror, at det er vigtigt, at vi som branche kommer ud og fortæller om, hvad vi egentligt kan tilbyde, hvis man skal arbejde som chauffør. For det er altså ikke dårlige vilkår, som vi tilbyder, og vi har en fornuftig overenskomst indenfor normallønsområdet. Hos os har vi en god omgangstone, og det tror jeg også er en vigtig faktor for at beholde vores medarbejdere. Ordentlighed og anstændighed er ledestjerner, ligesom omsorgsfuld ledelse er særdeles vigtig. Jeg gør en dyd ud af, at jeg ved, hvad alle vores chauffører hedder og ikke bare er et nummer. Hos De Blaa Omnibusser har vi også en medarbejderfond, og derigennem betaler vi tilskud til fitness, og vi sørger for, at der er gratis kaffe, frugtordning, fester og udflugter såsom fisketure og andre sociale arrangementer – disse faktorer er muligvis medvirkende til, at vi er nomineret til Årets Arbejdsplads” slutter Hans Henrik Delbanco.

”Jeg tror, at det er vigtigt, at vi som branche kommer ud og fortæller om, hvad vi egentligt kan tilbyde, hvis man skal arbejde som chauffør.” Hans Henrik Delbanco

NYHED: 3 års garanti på hydraulik cylindere på nye DK lifte købt i 2021

DEN DANSKE LIFT

DK

Lifte ApS

Tlf. 4131 7800 · dklifte@dklifte.dk · www.dklifte.dk

Mobilitet | 05.2021

27


CHAUFFØRMANGEL

DPT ER MEN

Gør som Norge, Sverige og Finland – giv de 18-årige mulighed for at køre bus  Mangel på chauffører er et velkendt tema og således også i busbranchen, hvor turistbusvognmændene må sige nej til at køre ture lige fra efterskoler til den lokale pensionistforening, fordi der ikke er nok buschauffører til at køre busserne.

Af: Teddy Becher ··· Foto: iStock

Busvognmændene er håbløst bagefter deres kollegaer i lastbilbranchen, når det gælder rekrutteringen af unge chauffører. En af grundene er, at man i Danmark skal være 21 år for at få tilladelse til at køre bus, mens man kan køre lastbil allerede som 18-årig. Det er et alvorligt benspænd for busvognmændene, når de ude på jobmesserne forsøger at hyre nye chauffører til deres travle busvirksomhed og må se de unge mennesker gå ind i lastbilbranchen eller andre brancher i stedet for at blive buschauffør. Når potentielle chauffører runder det 21. år, har mange ofte allerede valgt andre karriereveje, og så er det op ad bakke af få dem tiltrukket til busbranchen. I vores nabolande Norge, Sverige og Finland har man 10 års erfaring med at give 18-årige tilladelse til at køre bus på ruter op til 50 km, hvilket er en mulighed, som EU-lovgivningen allerede åbner op for forudsat, at de gennemgår 10 ugers chaufførkursus. Hvis man gjorde det samme i Danmark, vil det give de danske busvognmænd mulighed for at ansætte unge chauffører til at køre kortere ture som eksempelvis lokale ekskursioner eller rutekørsel i landdistrikterne. Danmark er faktisk det eneste land i Skandinavien, som ikke har benyttet denne mulighed.

28

Dansk PersonTransport

Man hører ofte argumentet om, at ’der skal en voksen bag rettet’, når der er tale om sikker personbefordring. Men denne bekymring bunder ikke i den faktiske virkelighed. Ser man på ulykkesstatistikken for busbefordring i f.eks. Norge og Sverige, står det klart, at bussen som transportmiddel fortsat er meget sikker – faktisk den sikreste af alle også selvom en del af transporterne udføres af 18-årige chauffører. I Norge har der i perioden 20182020 været i gennemsnit 31 ulykker med tunge køretøjer, hvoraf busser var indblandet i gennemsnit fem ulykker om året, hvoraf 0,7 ulykker endte med et dødsfald. Svenske Trafikverket har opgjort, at der i samme periode ikke forekom nogen busulykker med dødsfald til følge. Det afgørende for sikkerheden er, at chaufførerne er dygtige og veluddannede og altså ikke deres alder. Ifølge statistik fra International Road Transport Union er unge erhvervschauffører lige så sikre som enhver anden aldersgruppe af professionelle chauffører og langt sikrere end ikke-professionelle chauffører takket være deres uddannelse og erfaring på vejen. Danske busvirksomheder står klar med åbne arme til at oplære de unge mennesker og tage ansvar for at sende dem sikkert ud på vejene. Derfor skal der lyde en klar opfordring til Christiansborg og til transportminister Benny Engelbrecht om hurtigst mulig at få ændret de danske regler, så vi kan få flere buschauffører ud på vejene.


CHAUFFØRMANGEL

”Vi kommer ikke til at have løst chaufførmangel i morgen” Vognmand og formand for Esbjerg Taxa, Torben Kirketerp, er også en af de mange vognmænd, som må kigge langt efter ansatte, der kan køre hans vogne i Esbjerg, og også hans forretning er påvirket af den store mangel på chauffører.

Af: Nya Vecht ··· Foto: Privat

Hvordan oplever du chaufførmanglen? ”I Esbjerg alene tror jeg, at vi mangler helt op til 15 natchauffører. Dagchaufførerne har vi ingen problemer med at få – men det hænger jo også sammen med, at den typiske vognmand hos os selv kører om dagen. Jeg er bekymret, for vi er på vej ind i vores travleste periode (oktober, november og december, Red.), og jeg ved ikke, hvordan vi skal klare den med de nuværende chauffører. Det er rigtigt godt gammeldags træls, som vi plejer at sige herovre. Kunderne står klar, men vi kan ikke nå at betjene dem – særligt ikke fredag og lørdag nat. Vi mangler en tredjedel vogne for at kunne tilbyde en fornuftig betjening af kunderne om natten. Og de kunder, som ikke kan få en taxi fredag eller lørdag nat, tror så heller ikke, at de kan få én i ugedagene. Vi skal kunne levere varen og tilbyde en ordentligt service. Men vognmændene kan jo ikke køre alle ugedagene og så også natkørsel i weekenden.”

Er problemet blevet værre efter Covid-19? ”Da det hele blev lukket ned i forbindelse med Covid-19, måtte vi hjemsende nogle af vores medarbejdere. De har så i mellemtiden ofte fundet nye jobs i andre erhverv, og så er det nærmest umuligt at få dem tilbage igen. Så pt starter vi fra bunden, når vi skal ud for at finde natchauffører; for først skal de oplæres, så skal de have chaufførkort og dernæst sættes ind i alle procedurerne. Vi har lagt opslag op, og vi har da også fået et par henvendelser på det. Det er vigtigt, når man skal have en natchauffør, at det er en person af en særlig slags støbning, for det er anderledes at køre om natten i forhold til dagskørsel. Man har altid vagter fredag og lørdag, og det nytter for eksempel ikke, hvis det er en ung mand, der har to eller tre små børn, for det går altid galt. De skal også køre ordentligt og respekterer færdselsreglerne. Jeg kan sagtens se fordelen ved chauffører på 18-år, der kører bus, men det giver ikke mening for os i taxibranchen. Man skal have nogle kilometer på rygraden, og skadesfrekvensen for en chauffør under 25 år er højere.” Hvordan tror du, at chaufførmanglen kan løses? ”Jeg har tænkte meget over, hvad vi kan gøre for at få flere chauffører ind, og den er svær. Der er rigtig god gang i samfundet pt, og vi har en del chauffører, der – også før corona – springer fra branche til branche. Det kan eksempelvis være håndværkere, der kører taxi, når der er lavkonjunktur og ellers arbejder i byggebranchen. En af de største katalysatorer for, at det har været og stadig er svært at finde chauffører, har været Corona. Omsætningen under Corona har været lav, så jeg tror også, at det er vigtigt, at vi nu kommer ud og fortæller, at det begynder at gå godt igen med masser af omsætning at hente. For hvis folk er skræmte og tror, at de ikke kan tjene en ordentligt løn, så giver det god mening, at de ikke ønsker at søge ind i branche. Vi skal have løftet taxibranchens image – vi skal ud og forklarer, at det faktisk er et rigtigt godt job med gode muligheder for at tjene gode penge. Vi skal også som branche skabe ordentlige forhold og gode vilkår for vores chauffører. Det er nok desværre nogle lange, seje træk, som vi skal tage for at komme i mål og få flere chauffører. Det kommer ikke til at være i morgen, at vi står klar med en løsning. Det kommer til at tage tid og kræver målrettet arbejde fra os i branchen.”

Mobilitet | 05.2021

29


ELTAXI

”De fleste arbejdsdage lader jeg først bilen op efter dagens vagt” Torben Møller er ny vognmand i byen og med sit valg af taxi, har han skrevet sig ind i Viborgs taxihistorie ved at tilbyde viborgenserne kørsel i byens første elektriske taxi. Selv fremhæver vognmanden, at han aldrig har siddet bedre i en bil, at der er rigeligt med plads til både kunder samt bagage, og at det kun en enkelt gang har været nødvendigt at skulle oplade i arbejdstiden.

Af: Redaktionen ··· Foto: Dantaxi

Når taxinummer 8054 i Viborg lydløst glider frem på adressen til dagens første kunde, er det med en tilfreds vognmand bag rettet i sin spritnye VW ID.4 eltaxi. Torben Møller har mange års erfaring bag sig som ansat chauffør i transportbranchen. Da han, efter at Corona-krisen klingede af, tog valget om at blive selvstændig taxivognmand, var en vigtig del af beslutningen, om taxien skulle drives med el eller køre på diesel. En hel arbejdsdag uden opladning Valget faldt på el, og det er et valg, som Torben Møller ikke har fortrudt et sekund. ”Jeg er særdeles tilfreds med mit valg af bil og dermed min nye arbejdsplads. Det er en fornøjelse at køre el-taxi, og mine kunder er ligeledes begejstrede. Der er rigeligt med plads til både kunder og bagage, ingen indstigningsproblemer, og man sidder godt i sæderne. Jeg døjer med dårlig ryg, og det har derfor været vigtigt for mig, at jeg kan tilbringe en arbejdsdag i sædet uden kvaler,” fortæller vognmanden. Batteriets kapacitet er et meget vigtigt punkt, når en taxivognmand skal vælge ny el-bil. Med en batterikapacitet på cirka 500 kilometer kan Torben Møllers el-taxi oftest køre en hel arbejdsdag uden at skulle oplade undervejs. Han påpeger, at mange af de nye el-biler der er på markedet i dag, derfor er særdeles velegnede til taxikørsel. ”Jeg har ikke ansatte chauffører, og jeg har ikke planer om at få det. Den bil, som jeg har købt, passer perfekt til mig som enligkørende vognmand. Det har kun en enkelt gang været nødvendigt at skulle oplade i min arbejdstid. Det var efter en 200 kilometers tur til Billund og retur. Efter den tur måtte jeg bruge en halv times tid på at tilføje batteriet et par hundrede kilometer ekstra,” siger Torben Møller. Nødvendigt med et godt netværk af lademuligheder Det er ikke kun batteriets kapacitet, kommende el-taxivognmænd skal være opmærksomme på. En anden vigtig ting er antallet af ladestandere i det nærområde, som man kører i og især, hvor hurtigt opladning kan ske. Det

30

Dansk PersonTransport

Vognmand Torben Møller foran Viborgs første eltaxi


ELTAXI

har dog ikke så stor betydning for Torben Møller, der bor i eget hus, og her har taxien sin egen ladestander. Han mener, at Viborg generelt er godt med, når snakken falder på antallet af offentlige ladestandere, men at ladetiden kan være lang ”På de fleste arbejdsdage lader jeg først bilen op, efter jeg er kommet hjem efter dagens vagt. Opladning sker på min egen ladestander, der er tilsluttet et erhvervsabonnement. Deler man bilen med en ansat chauffør, eller har man ikke mulighed for egen ladestander, der hvor man bor, kræver det, at man tænker på en ny måde og kombinerer pauser og rengøring af vognen med opladning ved en offentlig ladestander. Viborg er ganske godt med, og vi har efterhånden en del offentlige ladeanlæg. Men vi mangler en superchanger i byen, der kan lade bilen lynhurtigt op. Med hurtigere opladningsmuligheder

Med en batterikapacitet på cirka 500 kilometer kan Torben Møllers el-taxi oftest køre en hel arbejdsdag uden at skulle oplade undervejs.

tror jeg, at flere vognmænd i Viborg meget stærkt ville overveje et skifte til el,” forklarer Torben Møller. For Trine Wollenberg, Vicedirektør i DPT, hersker der ingen tvivl om, at en god ladeinfrastruktur er vigtig, hvis der skal strøm på alle taxierne i Danmark. ”Det er godt at se, at den grønne omstilling i taxibranchen også sker i provinsbyerne, som her i Viborg og ikke kun i Storkøbenhavn. Al erfaring viser, at det er nødvendigt med et godt netværk af lademuligheder for at omstilling til el-taxier bliver en succes. Taxierne skal kunne lade centralt og hurtigt, og derfor bør man også som stat, region og kommune have fokus på at få etableret ladeinfrastruktur ved fx sygehuse og trafikknudepunkter og helst ladere med høj effektivitet. Ellers vil det være sværere for nogle vognmænd at omlægge deres drift til el,” siger Trine Wollenberg.

”Det er godt at se, at den grønne omstilling i taxibranchen også sker i provinsbyerne, som her i Viborg og ikke kun i Storkøbenhavn.” Trine Wollenberg

Mobilitet | 05.2021

31


COACH OF THE YEAR

Tekst: Tom Terjesen fra Bussmagasinet i Norge ··· Oversættelse: Mikael Friis ··· Fotos: Juryen fra ’Bus & Coach of the Year’

Jagten på Coach of the Year 2022 Den internationale Bus & Coach of the Year-jury, der er repræsenteret af Mobilitet i Danmark, og som i år desværre var forhindret i at deltage i årets ’Euro Coach Test’, tæller busredaktører og journalister fra 22 europæiske lande. Juryen kårer hvert andet år 'Bus of the Year' og 'Coach of the Year på skift, og i år samledes juryen i den smukke slovenske Bled i Slovenien til 'Euro Coach Test' for at finde den bedste af de fire nominerede turistbusser, som herefter kan smykke sig med titlen 'Coach of the Year 2022.'

32

Dansk PersonTransport

Lige siden 1989 har juryen arbejdet med at teste, bedømme og evaluere by- og turistbusser fra producenter rundt om i verden. Juryen, der består af professionelle redaktører og journalister fra transportmagasiner i hele Europa, har alle en lang karriere i branchen. Flere af medlemmerne er også aktive professionelle chauffører udover deres arbejde som journalister. Dette er praktisk, når man overvejer kørekomfort og arbejdsmiljø. Fire dystende busser Inkluderet i årets 'Euro Coach Test' er fire topmoderne turistbusser fra fire forskellige producenter. MAN Truck & Bus deltog med Neoplan Cityliner C, som ved første øjekast ikke har et nyt design, men hvor alt under overfladen er helt nyt. Neoplan Cityliner blev første gang lanceret i 1971, og dagens design var på mange måder forud for sin tid, da det blev lanceret i 2006. Cityliner kan således fejre 50 år i år. Dette var heller ikke undgået MAN, der stillede op med en platin-udgave, hvor komfort og luksus var højt på dagsordenen. Neoplan Cityliner C var også deltager i Coach Euro Test i Senlis,Frankrig i 2009, men årets


COACH OF THE YEAR

Neoplan Cityliner C

Setra S 511 HD Setra S 511 HD var den eneste i testen, der var udstyret med traditionelle sidespejle. De tre andre leverandører havde alle valgt at stille op med digitale sidespejle men med hver deres valg af skærmstørrelse, layout og indretning. Under alle omstændigheder var det let at tilpasse sig de nye spejlløsninger. For det meste var tilbagemeldingen god om de digitale spejle, men mange følte, at man let mistede kontrollen over detaljerne, f.eks. når siden af bussen lå i skygge i stærkt sollys. Så var det ikke så let at se afstanden mellem bussen og forhindringer bagud langs siden. Dette var tilbagevendende i alle tre med digitale spejle. De positive sider er dog mange. Kameraet er tæt på siden af bussen, og man er således ikke i så stor fare for, at spejlhuset rammer noget. Der er også bedre udsyn ved skumring og natkørsel. Det er også muligt at justere kontrasten i billedet ved hjælp af en kontakt. Dette giver mulighed for bedre nattesyn langs siden og bagud. Setra S 511 HD kan leveres med både midterdør og bagdør. Testbussen var udstyret med et bagerst toilet og bagdør, som dermed giver god bagagekapacitet mellem akslerne. Testbussen har en OM470-motor med 400 hk og 1.900 Nm drejningsmoment samt en 8-trins Powershift automatiseret, manuel gearkasse med Voiths unikke vand-retarder, der giver blød og god bremsning. Bagagekapaciteten er på 8 m3, men hvis der vælges en central dør, falder kapaciteten til 5 m3. Testbussen har 36 sæder, men den kan leveres med op til 44 sæder med midterdør og uden toilet. Derudover er bussen pakket med alle sikkerhedsløsninger med aktiv bremseassistent ABA4, adaptiv fartpilot, et førersæde, hvor du har en række sikkerhedsløsninger, hvor rattet trækkes væk fra dig og sædet flyttes bagud, hvis du ender i en kollision. Førerpladsen er rummelig, og du har et godt overblik over både instrumenteringen og ydersiden af bussen.

Neoplan Cityliner C stillede op med en fuldautomatisk, 6-trins ZF Ecolife gearkasse. Denne gearkasse giver helt problemfri skift og mulighed for at drage fuld fordel af MAN D26-motorens effekt. Motoren yder 470 hk og 2.300 Nm. Ifølge MAN er forbruget ikke væsentligt over det forbrug, man har på modellerne med Opticruise automatiseret manuel gearkasse. Ved 90 km/t kører motoren ca. 1.000 o/min. Desuden har bussen en friløbsfunktion, der kan sammenlignes med den, der findes på automatiserede, manuelle gearkasser. Dette hjælper med at holde forbruget nede, og motorhastigheden falder betydeligt, når bussen bare ruller. Det giver desuden lavere støjniveau i den 13-meter lange bus. Denne bus blev bygget i begrænset antal til Neoplan Citylinerens 50-års jubilæum. Den er godt udstyret med 42 komfortable sæder og et rummeligt køkken inde i bussen. Sæderne er udviklet i samarbejde med Keil og Neoplan. Nakkestøtten er justerbar, og den kan vippes, så passageren kan hvile sit hoved. Førerpladsen er rummelig, og man sidder lavt i forhold til passagererne, så deres udsyn ikke bliver blokeret. Instrumenteringen er ikke helt ny, men giver god information. Desværre tager det store instrumentbræt noget af udsynet lige foran bussen, så MAN/Neoplan har installeret et ekstra spejl på den højre A-stolpe for at kompensere udsynet, der ellers ville ligge i en blind vinkel.

Mobilitet | 05.2021

33


COACH OF THE YEAR

Volvo 9700DD Volvo 9700DD er svenskernes helt nye bus, der bygges i samarbejde med Carrus Oy i Finland. Den kom på markedet i 2020 som en 4,25 meter høj ekspresbus til det svenske marked. Men i februar 2021 lancerede Volvo en turistbusversion på præcis 4 meter med fokus på hele Europa, og det er den model, der indgår i 'Euro Coach Test.' Bussen kan kun leveres med en D11-motor i kombination med Volvos egen I-Shift gearkasse. Motoren i testbussen yder 460 hk og 2.200 Nm. Desværre føles det noget motorsvagt, når den kører på stigninger, og dette vil sandsynligvis mærkes endnu mere, når den kører med fuldt læs. Testbussen har 79 sæder, men kan leveres med helt op til 100 sæder. Indvendigt lysets farve justeres, og der kan vælge mellem tre forskellige toner på glassene i sideruderne. Testbussen har de mørkeste sideruder i dobbeltdækkeren, der kan leveres i forskellige længder fra 13 meter til 14,8 meter. Bussen forlænges mellem akslerne, så den altid har samme bagagekapacitet på lidt over 8 m3. Førerpladsen er rummelig, men på en eller anden måde har Volvo indført en begrænsning på at justere sædet baglæns. Dette kan sandsynligvis tilpasses. Rat justering er måske den bedste på markedet, men noget svært at arbejde med. Og rattet er temmelig stort. Flere af jurymedlemmerne kommenterede, at det var lidt for stort at arbejde med, og at håndtaget til Retarderen sad lidt langt inde på ratstammen. Desuden kan 9700 DD ikke leveres med Volvo Dynamic Steering. Dette er efterspurgt af kunderne, så Volvo arbejder på sagen. Under alle omstændigheder var bussen god at manøvrere gennem de smalle gader i kystbyen Portoroz, der ligger ved Middelhavet.

34

Dansk PersonTransport

VDL Futura FDD Som nævnt har den testede VDL Futura FDD fået installeret en 11-liters Paccar MX11-motor i stedet for den kendte 13-liters MX13. Den ”lille” motor yder 450 hk, så kunderne kan tilbydes en bus, der har et lavere brændstofforbrug. Som standard leveres MX13, men hvis driftsområdet ligger uden for områder med mange og store stigninger, holder MX11 et meget langt stykke ad vejen. Motoren er optimeret til en så stor bus som VDLs dobbeltdækker med et drejningsmoment på hele 2.300 Nm, som opnås allerede ved lave omdrejninger. Således mærkes ikke den store forskel fra den store motor og ned til den lille. Gearkassen er den samme automatiserede, manuelle 12-trins ZF Traxon men særligt tilpasset denne store bus bedst muligt. Førerpladsen i VDL Futura FDD er rummeligt, men man savner at kunne justere ratstammen endnu mere. Der er meget begrænsede justeringsmuligheder. Udover det byder den på et godt udsyn fra førersædet. Det gælder også opad, hvor VDL har valgt at lade taget over førersædet gå opad foran, så der opnås godt udsyn i alle retninger. De digitale spejle er forsynet med en lille gul streg, der viser, hvor bagenden af bussen befinder sig. Dette hjælper meget, når man overhaler andre køretøjer og skal trække ind foran dem igen. De digitale spejle giver ikke samme afstandsbedømmelse som traditionelle spejle, og dermed mister man også en fornemmelse af, hvor langt det er bagud til det næste køretøj. Indvendigt har bussen 76 sæder med masser af plads mellem sæderne. Bussen er godt udstyret med et opholdsområde både oppe og nede. VDL har også udviklet en fuldt digital instrumentering, der kan skræddersys til kundens ønsker. Et nyt klimaanlæg i taget har desværre medført noget mere støj på øverste etage. VDL er klar over dette, og de arbejder på at forbedre støjisoleringen.


model kan på ingen måde sammenlignes med tidligere udgaver. Volvo Busser stillede op med deres helt nye dobbeltdækker, Volvo 9700DD, som først for nylig havde verdenspremiere. Kun få jurymedlemmer havde haft mulighed for at prøvekøre denne bus før testen. Pandemien har gjort det svært for producenterne at invitere journalister til at prøvekøre nye produkter. Derfor var det også på mange måder en ny lancering, der fandt sted under årets test. Daimler AG var på plads med deres Setra S 511 HD. Denne bus er den korteste i testen med knap ti meter fra for til bag. Setra fylder 70 år, og dette var bus nr. 2 i en serie på 16 i en 'Limited Edition' fra fabrikken. Bussen var kundespecificeret med forskellige ekstra løsninger og stort set veludstyret med alt tænkeligt, undtagen USB-ladepunkter. VDL Bus & Coach fra Holland deltog med deres relativt nye VDL Futura FDD dobbeltdækker, der blev lanceret for et par år siden. Årets model har fået en række nye løsninger og en ny drivlinje, hvor VDL har valgt at ”downsize” drivlinjen og har installeret en Paccar MX11-motor på 460 hk. En løsning, som VDL har fået en masse god feedback på fra kunderne.

Busserne opleves separat På mange måder er en sådan sammenligningstest ikke et spørgsmål om at sammenligne æbler med æbler. Alle busser er designet, udviklet og bygget til helt forskellige kørselsopgaver. Derfor betragtes de enkelte busser altid separat og er omtalt i artikler separat. Alle juryens medlemmer har retningslinjer for hvad, hvordan og på hvilken måde busserne skal vurderes, så hele bussen indgår i vurderingen. Der tildeles point for passagerdel, førermiljø, kørekomfort, design og samlet oplevelse af busserne. Det slovenske magasin Transport & Logistika med redaktør Goran Kekic var ansvarlig for at gennemføre årets ”Euro Coach Test”. Sammen med sit team havde han skabt en omfattende, men spændende testrute rundt i Slovenien. Her blev både journalister og busser testet på alt fra brede, fine motorveje til smalle snoede bjergveje. Der var endda tid til en kort køretur ned til Sloveniens kyst og et par smukke kystbyer, der spejler sig i Middelhavet. Men nu er journalisterne ikke på ferie under testkørslerne, for det er hårdt arbejde fra morgen til aften. Dagene starter tidligt med en præsentation af hver bus, herunder både teoretisk og også praktisk præsentation. Dertil kommer en grundig gennemgang af sikkerhedsløsninger, som der i dag er et stort antal af på moderne busser. Nogle er obligatoriske, og andre er ekstra udstyr, som mange kunder vælger at tage med for at gøre hverdagen både lettere og mere sikker.

THE AND ER IS N WIN

COACH OF THE YEAR

NEOPLAN CITYLINER Den internationale Bus & Coach of the Year-jury har kåret Neoplan Cityliner som vinder af ‘Coach of the Year’ for 2022. Efter flere dages omhyggelige testkørsler, analyser og tekniske vurderinger var jurymedlemmerne enige om, at Neoplan Cityliner er den værdige vinder. Designet på dagens Cityliner-generation, der er den sjette i rækken, blev lanceret på IAA i 2006, men nutidens model har nu kun designet tilfælles fra dengang. Alt andet i bussen er nyt og videreudviklet med den bedst mulige komfort og sikkerhed for passagererne i tankerne. ”Neoplan Cityliner imponerer os på mange måder. Dens design og ikke mindst Neoplans idé om en fleksibel bus, der både sparer brændstof, men også har høj kapacitet, er overbevisende. For chaufføren er det en god arbejdsplads. Førerpladsen er rummelig, og der er et godt udsyn til det, der sker uden for bussen. Det gælder også indvendigt,” siger formanden for den internationale Bus & Coach of the Year-jury, redaktør Tom Terjesen fra Bussmagasinet i Norge. Motoren i Neoplan Cityliner er en MAN D26, der udvikler max. 470 hk og et drejningsmoment på hele 2.300 Nm. Den er forbundet med en forstærket automatgearkasse fra ZF, som har fået navnet EcoLife Coach. Denne kombination giver et næsten umærkeligt gearskifte og en kraftig acceleration, der er perfekt til lokale sightseeingture eller kortere dagsture. Den fungerer også godt til længere ture, men giver så et marginalt højere brændstofforbrug i forhold til MANs manuelle gearkasse med automatisk skiftefunktion. Det er første gang, siden Cityliner så dagens lys i 1971, at den har vundet den prestigefyldte titel som ’Coach of the Year.’

Juryformand Tom Terjesen (i midten) overrækker det eftertragtede ”Coach of the Year”-trofæ til Andreas Tostmann, adm. dir. for MAN Truck & Bus (th.) og Rudi Kuchta, chef for Business Unit Bus (tv.)

Mobilitet | 05.2021

35


algiNost et hjørn

Strøby Turistfart 1

2

3

Det hedengangne Strøby Turistfart stammer tilbage fra 1926, hvor Rasmus Nielsen overtog postruten imellem Strøby og Køge. Året efter fik han koncession på personbefordringen. I 1949 begyndte han permanent også at betjene Strøby Ladeplads, og i 1961 kom sønnen Leif ind i firmaet. I 1960’erne kom der så meget gang i turistkørslen, at man begyndte at købe Setra-turistbusser, og i 1970 trak Rasmus sig ud af firmaet. I 1970’erne gik Leif ind i busimport. Han syntes, at busser var for dyre i Danmark. Det førte til busforhandler-firmaet Magnabus, der især huskes for de engelske Plaxton-busser. I 1975 blev han entreprenør for HT, og i 1978 kunne han forlænge sin rutenet til Hårlev, idet han overtog noget kørsel fra Østbanen, som dog ophørte i slutningen af 1980-erme. I 1989 kom den nye lov om HT, der påbød udliciteringer af buskørslen. Her gik Leif sammen med Finn Sørensen fra Birkerød Buscompagni om at få samlet HT-områdets busvognmænd i City-Trafik, så man kunne blive store nok, til man at kunne byde om kap med de udenlandske giganter. I 1990 mistede han sin egen Strøby-rute, idet HT, frem for at udbyde den, valgte selv at køre den. Turistkørslen afhændedes til Lyngby Turistfart i 1993. Herefter var han direktør i City-Trafik frem til sin død i 1994. Derefter var navnet Strøby Turistfart ledigt, og det bliver nu anvendt som Strøby Turist af Bjarne Nielsen i Varpelev.

1. I 1971 købte man denne Fiat 308 med karrosseri fra Ringsted Karosserifabrik. Her set den på Køge station i 1975. 2. M an anskaffede gennem 1970-erne en del engelske Plaxton-busser, som man hurtigt fik videresolgt. Denne Bedford fra 1982 brugte man dog i syv år, før den gik i bytte til DAB. Her ses den hos Fuglebjerg Kommune i 2001. 3. O gså Magirus-Deutz købte man, først blev de opbygget med Plaxton-karosseri, siden fik man dem leveret med originalt karosseri, som denne Magirus-Deutz M2000. 4. D en sidste rutebil blev denne DAB-Silkeborg serie 7. Den overgik til Linjebus i Roskilde i 1990.

4

Udarbejdet af Bushistorisk Selskab. Tekst: Lars Ersgaard, redaktør på Bushi-

storisk Selskabs medlemsblad ”Busbladet”. Billeder: Arne Madsen, Ringsted Karosserifabrik og Lars Ersgaard.

36

Dansk PersonTransport


BUS

www.vbi-group.eu • Tlf.: 74 56 13 26bi

- import - køb/salg - opbygning - service - reservedele

Alt i ompolstring

Sæder - Loft - Sider - Gulvtæppe - Gardiner

bygning

ibusop Alt i dele til min Ompolstring & rep. af polster i alle typer & mærker af busser, fra enkeltelementer til hele busindretningen. Biler, både, campingvogne & andet klarer vi også. Topmoderne polsterudstyr & mere end 200 designs.

Ring & få et uforpligtende tilbud

Tlf. 22 60 90 00

• Innovative samarbejdspartnere • Opbygning i forskellige bilmærker • Del-opbygninger • Komplette opbygninger • Lagerførende med dele • Billigere & lettere gulve & ben • Bespændinger til kørestole

Kundetilpassede løsninger Finn Hansen - Tlf. 40 28 15 45


RUBRIKANNONCER / INFO

Associerede medlemmer af Dansk PersonTransport

Accountor Kontakt: Karsten Heiselberg karsten.heiselberg@accountor.dk Herlev Hovedgade 195 2730 Herlev Tlf. 44 34 50 00

VBI Group ApS Kontakt: Dan B. Pedersen Kongensgade 38 6070 Christiansfeld Tlf. 74 56 13 26

Jyske Bank/Finans Kontakt: Michael Jensen Kastaniehøjvej 2 8600 Silkeborg Tlf. 89 89 81 20

FORSEA Ferries Kontakt: Peter Kesting Færgevej 8 3000 Helsingør Tlf. 30 67 13 77

Amu Juul A/S Kontakt: Jesper Juul Abildårdsvej 14 4000 Roskilde Tlf. 46 32 10 22

DEKRA AMU Center Sydjylland A/S Kontakt: Susanne Jensen-Iversen Arnfredsvej 8 6600 Vejen Tlf. 70 60 65 00

YX Danmark Kontakt: Michael B. Hansen Buddingevej 195 2860 Søborg Tlf. 23 63 51 99

Sydglas Danmark Kontakt: Per Hartung pha@sydglas.dk Håndværkersvinget 12 6360 Tinglev Tlf. 40 34 15 89

Nordfyns Finans A/S Kontakt: Michael Skjellerup Østergade 34 5560 Aarup Tlf. 21 49 74 88

OK Kontakt: Henrik Dehn Centervej 5 4600 Køge Tlf. 89 32 25 40

Out of Home Media A/S Kontakt: Henrik Sørensen Ragnagade 7, 1 2100 København Ø Tlf. 20 90 88 50

Circle K Danmark Kontakt: Stephan Praem Skovgaard Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tlf. 70 101 101

Carglass Kontakt: Malene Kock mk@carglass.dk Tlf. +45 2526 9130

Businvest DK ApS Kontakt: Agnieszka Karolina Mazur Baldershøj 3 2635 Ishøj Tlf. 27 25 01 01

Trapeze Group Europe A/S Kontakt: Christian Erikstrup Sommervej 31, 4, Aarhus Tlf. 30 55 99 67 www.trapezegroup.dk

Toyota Danmark Kontakt: Christian Duurloo Dynamovej 10 2860 Søborg Tlf. 30 59 39 57

MAN Kontakt: Jesper Mathiesen jesper.mathiesen@man.eu Ventrupparken 6 2670 Greve, Tlf. 43 43 20 44

Söderberg og Partners Kontakt: Pelle Bo Jensen Kokholm 1, Kolding Tlf. 92 44 11 00 www.soderbergpartners.dk

STRATIO Kontakt: Pedro Vaz pedrovaz@stratioautomotive.com Rua Pedro Nunes, Ed. D 3030-199 Coimbra Portugal

Hanover Displays Kontakt: Carsten Sørensen csorensen@hanoverdisplays.com Blokken 37 3460 Birkerød Tlf: + 45 60 15 03 23

Scandiwear ApS Kontakt: Christian Jensen Jernholmen 38 St th 2650 Hvidovre Tlf. 23 40 18 70

R2P Tracking ApS Kontakt: Bjarne Nielsen Livøvej 23, Viborg Tlf. 70 20 06 98 www.r2p.com

ACERcon a/s Kontakt: Claus Henriksen claus@acercon.dk Tlf: +45 66 17 54 86

AMU Transport Danmark Kontakt: Finn Ravn fhr@AMU-FYN.dk Bastrupgårdvej 5 7500 Holsterbro Tlf. 22 10 41 31

EvoBus Danmark A/S Kontakt: Søren Christensen soren.christensen@daimler.com Centervej 3 4600 Køge Tlf. 56 37 00 00

38

Dansk PersonTransport


INFO

Mobilitet Nr. 5 / November 2021 Dansk Persontransport er for alle, der udfører erhvervsmæssig personkørsel. Organisationens formål er via indflydelse, information og indkøbsaftaler at sikre sine medlemmer de bedst mulige arbejdsvilkår.

Udgiver

Dansk PersonTransport

Nørre Farimagsgade 11, 3 tv. 1364 København K Tlf. 70 22 70 99

Sekretariatet

Hovedbestyrelse

Nørre Farimagsgade 11, 3 tv. 1364 København K Tlf. 70 22 70 99 www.danskpersontransport.dk info@dpt-dk.org

Landsformand John Bergholdt Bergholdt.dk A/S Børstenbindervej 5 5230 Odense M tlf. 66 11 31 31 fax 66 19 08 09 john@bergholdt.dk www.bergholdt.dk

Telefontid man-fre 9-15 Mail er åben for meddelelser hele døgnet.

Medarbejdere Michael Nielsen Adm. direktør mmn@dpt-dk.org Trine Wollenberg Vicedirektør two@dpt-dk.org Lasse Repsholt Sektorchef lre@dpt-dk.org Teddy Becher Chefkonsulent tbe@dpt-dk.org Nya Vecht   Kommunikationsansvarlig nve@dpt-dk.org Rikke Bengtsson Administration rbe@dpt-dk.org William Jungfalk Studentermedarbejder wju@dpt-dk.org

Næstformand Formand sektor for turistkørsel Lars Larsen VIKINGBUS Kanalholmen 1 2650 Hvidovre tlf. 27 27 01 01 ll@vikingbus.dk www.vikingbus.dk Formand sektor for rutekørsel Peter Lanng Nielsen Keolis Danmark A/S Naverland 20 2600 Glostrup tlf. 88 17 17 17 fax 88 17 17 19 peter.lanng.nielsen@keolis.dk www.keolis.dk Formand sektor for offentlig kørsel Allan Mørup Mørups Turistfart ApS Haugevej 23, 7400 Herning tlf. 97 11 69 69 allan@morups.dk www.morups.dk

Formand sektor for taxikørsel Torben Kirketerp Esbjerg Taxa Lillebæltsvej 10 6715 Esbjerg tlf. 22 22 19 30 torben@esbjergtaxa.dk http://www.esbjergtaxa.dk

Fax 70 22 10 99

www.danskpersontransport.dk info@dpt-dk.org

Ansvarshavende Michael Nielsen

mmn@dpt-dk.org Layout og tryk

Mediegruppen as

AI Innovation House, Innovations Allé 3 7100 Vejle

Formand kreds 1 Lars Brøchner Brøchners Biler Genvejen 16 7451 Sunds tlf. 97 14 10 52 fax 97 14 42 52 info@brochnersbiler.dk, www.brochnersbiler.dk

Tlf. 75 84 12 00

Formand kreds 2 Peter Papuga VIKINGBUS Lundahl Nielsensvej 1 7100 Vejle tlf. 75 85 85 88 pp@vikingbus.dk www.vikingbus.dk

Oplag

Formand kreds 3 Poul Anchersen Anchersen Jernholmen 20-22 2650 Hvidovre tlf. 38 88 10 50 pan@anchersen.dk www.anchersen.dk

www.mediegruppen.net Annoncer

Vendemus ApS

Frederiksgade 45 Baghuset, 1. sal 8000 Aarhus C

Tlf. 72 22 70 80

kontakt@vendemus.dk

1.600 stk. Distribution

Bladkompagniet ISSN

2596-7827 Dansk PersonTransports

opfattelse udtrykkes i lederen, og hvor det i

øvrigt direkte fremgår. Meninger udtrykt i andre artikler er ikke nødvendigvis Dansk Person-

Transports. Eftertryk kun tilladt efter nærmere aftale.

Abonnementspriser Årsabonnement

• Danmark kr. 275,•

inkl. moms

Udlandet kr. 335,-

momsfrit •

Enkeltnumre kr. 50,-

+ forsendelse.

pr. stk. inkl. moms

Udgivelser

Udkommer 6 gange om året. Næste udgivelse

Kontakt Vendemus på tlf. 72 22 70 80, kontakt@vendemus.dk

HAR DU STYR PÅ FORSIKRINGERNE? Söderberg & Partners medlemsaftale med Dansk PersonTransport omfatter unikke forsikringsprodukter med særlige fordele.

Kontakt kundechef og partner Pelle Bo Jensen på tlf. 91 89 79 00 eller på pelle.jensen@soderbergpartners.dk

i regi af Dansk PersonTransport er i uge 52 2021. Deadline for indlevering af annoncer er senest d. 30.11.2021.

Forsidebillede

Dansk PersonTransport

Trykt på miljøgodkendt

papir hos svanemærket

trykkeri, der er kvalitets-

MG 30279

KOM I KONTAKT MED DET DANSKE BUSOG TAXIFOLK ...

og miljøcertifiseeret

iht. ISO 9001/14001.

Mobilitet | 05.2021

39


Er din varmer klar til den kolde tid?

dgå brandfare! Tænk på sikkerheden – un lbrede, e end at he Det er bedre at forebygg rmersæsonen. udfør service INDEN va fra CHRISTONIK sikrer ele Med originale reserved varmer. din af ift dr fri du problem

Se hele vores reservedelsliste på: christonik.dk

Ekspert i klimaløsninger til busser Thermal Bus Systems

Eksperter i klimaløsninger til busser

Thermal Bus Systems

· Valeo OE-leverandør · Serviceydelser · Reservedele · Kurser i varmere og AC anlæg Kontakt os for at høre mere.

Valeo OE-leverandør Kurser i varmere og AC anlæg

Få inspiration og hjælp via vores servicevideoer

T.+45 3967 3344 · www.christonik.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.