Mobilitet 03/2021

Page 1

DIT MAGASIN OM BUS- OG TAXIBRANCHEN

03 Juni 2021

Corona er hård for turistvognmændene

S:

FOKU

: ngel ørma u? ff u a n i Ch gør v Hvad

Næsten halvdelen af turistbusselskaberne mistede over 80 pct. af deres omsætning i 2020.

Har du styr på dine forsikringer? Bliv klogere på, hvad der er vigtigt, når det hele bogstaveligt talt brænder

Manglen på chauffører er alarmerende efter corona Dansk PersonTransport har talt med en række politikere og fagpersoner om, hvad de mener, at det kræver for at fastholde og tiltrække flere chauffører.

Kollektiv trafik | Offentlig kørsel | Turistbussen | Taxi


To otal Cost of Ownership (TCO): Find ud af hvilke faktorer der påvirker din samlede rentabilitet på mercedes-benz.dk/busser

Stjerner i byen. Mercedes-Benz Citaro. Referencen. Som en image skaber med garanteret popularitet følger Citaro ingen trends - den sætter dem. Siden produktionen startede, har den været en af de mest solgte bybusser. Nøglefaktoren til denne succes er Citaro modul systemet: med 16 bybusvarianter i 25 modeller og utallige udstyrsmuligheder har denne køretøjsfamilie den rette bus til næsten alle bykrav. Derudover imponerer den også med ekstraordinær kvalitet, et højt niveau af økonomisk effektivitet og omfattende sikkerhed. For mere information gå til www.mercedes-benz.dk/busser

EvoBus Danmark A/S, Mercedes-Benz Busser, Centervej 3, 4600 Køge. telefon 5637 0000, mercedes-benz.dk/busser


LEDER

Fortsat hjælp nødvendig og yngre chauffører… I skrivende stund er vi begyndt på en genåbning af det danske samfund – og dermed også en udfasning af hjælpepakkerne, der for mange vognmænd har været en nødvendighed for, at deres forretning har kunne overleve den seneste tid, hvor restriktioner har fjernet deres forretningsgrundlag. Dansk PersonTransport har lavet en undersøgelse over Coronas konsekvenser for turistvognmændene, som kan læses i denne udgave af Mobilitet, og den viser, at næsten halvdelen af turistbusselskaberne mistede over 80 pct. af deres omsætning i 2020 sammenlignet med 2019. Medlemsundersøgelse viser desuden, at vi skal helt frem til 2023, før medlemmerne kan se frem til noget, der ligner referenceomsætningen i 2019, og at to tredjedele af vores medlemmer forventer, at hjælpepakker vil være en forudsætning for virksomhedernes overlevelse i 2022. Det er barsk læsning og uanset, hvordan vi vender og drejer den, så kræver det en fortsat kæmpe indsats at få flest muligt helskindet igennem - ikke kun i turistbusbranchen, men også i taxibranchen som stadig ligger nede omkring indeks 50, da de mangler kørsel med forretningskunderne, turisterne og turene til og fra nattelivet. DPT ser det som bydende nødvendigt og arbejder hårdt på, at der snart kommer et større fokus fra politisk side på, at der er behov for mere finansiel hjælp og genstartspakker målrettet persontransportbranchen og ikke blot finansiel støtte til den brede oplevelsesindustri, hvor persontransport måske er tænkt ind. Men det er ’desværre’ ikke kun indtjeningen, som lider under Coronakrisen. En anden konsekvens af krisen har gjort et i forvejen stort problem endnu mere alvorligt. Manglen

på chauffører har været støt stigende gennem de senere år, og under Coronakrisen har specielt turistbuskørslen og taxikørslen stået stille, og mange chauffører fra de erhverv har derfor søgt videre på arbejdsmarkedet. Noget skal og må gøres, og et af de store ønsker fra persontransportbranchen er, at aldersgrænsen for at køre bus samt taxi sættes ned til 18 år. Hvis dette ikke sker, bliver det meget svært at sikre nok chauffører til at drive genopretningen af turisme -og oplevelseserhvervene. DPT har også dette som prioritet, og i denne udgave af Mobilitet kan du læse, hvad en række politikere og fagpersoner på området mener, at det kræver for at fastholde og tiltrække flere chauffører. Slutteligt vil jeg gerne takke for en række gode kredsgeneralforsamlinger – det var godt at se mange af medlemmerne igen og tale med jer om, hvordan I hver især kæmper videre for at overleve disse vanskelige tider – vores dør er altid åben, så vi i fællesskab kan kæmpe videre og sikre, at persontransportbranchen også i fremtiden kan understøtte Danmark i bevægelse. God fornøjelse

Michael Nielsen Adm. Direktør / CEO

Jeg vil gerne takke for en række gode kredsgeneralforsamlinger – det var godt at se mange af medlemmerne igen og tale med jer om, hvordan I hver især kæmper videre for at overleve disse vanskelige tider – vores dør er altid åben, så vi i fællesskab kan kæmpe videre og sikre, at persontransportbranchen også i fremtiden kan understøtte Danmark i bevægelse.

Mobilitet | 03.2021

3


Indhold.03 08

Manglen på chauffører er seriøs Den danske persontransportbranche har igennem de seneste år oplevet en akut og stigende mangel på chauffører. Der manglede chauffører allerede før coronakrisen, og under krisen har mange af mange af de fritstillede chauffører valgt at søge nye græsgange, hvilket naturligvis gør, at mange vognmænd i dag spørger sig selv; ’Når vi for alvor genåbner, er der så chauffører nok?

S:

FOKU

: ngel ørma u? ff u a n i Ch gør v Hvad

Det faste: 06 De korte

20

24

Taxikørsel

Offentlig Kørsel

Dantaxi åbnede Nordens største ladehub i den københavnske Sydhavn med hjælp fra transportminister Benny Engelbrecht.

Mød Gunnar Frederiksen, vognmand hos GF Taxi / GF Busser

32

36

Rutekørsel

Turistkørsel

Når det hele brænder på – bogstaveligt talt – kan det vise sig at være guld værd at have taget sine forholdsregler. For Keolis blev et af de scenarier, som de fleste vognmænd frygter allermest til virkelighed, da deres driftssted Naverland i Glostrup brændte.

Corona-pandemien har ramt den danske turistbusindustri hårdt. Nylig rapport fra Dansk PersonTransport (DPT) viser, at næsten halvdelen af turistbusselskaberne mistede over 80 pct. af deres omsætning i 2020 sammenlignet med 2019.

24 Mød en DPT'er 40 Nostalgihjørnet 43 Info

4

Dansk PersonTransport


FREMTIDENS MOBILITET

NEXT GENERATION FROGNE WEBBOOKING!

↗ Skolekørsel/Forældreadgang ↗ Hospitaler/Institutioner ↗ Virksomheder

Succesfulde nordiske busog taxiselskaber anvender Frogne løsninger til at optimere drift og indtjening.

Finn Frogne A/S Telefon: +45 43 32 77 33 info@frogne.dk · www.frogne.dk


De korte 92% Så mange af de adspurgte turistvognmænd i en nylig undersøgelse fra Dansk PersonTransport mener, at hjælpepakkerne har været nødvendige for deres virksomheds overlevelse under Covid-19 indtil dato, og to tredjedele af DPTs turistsektormedlemmer forventer, at fortsatte hjælpepakker vil være en forudsætning for virksomhedernes overlevelse i 2022.

Tivolitur med det hele Hvad enten det er rutsjebanen, Grøften eller pantomimen, som trækker, når det kommer til den næste tur i Tivoli, så kan du som medlem af DPT komme i den gamle have med gode besparelser, hvis I ankommer min. 25 personer – og så er der i hvert råd til en ekstra øl eller candyfloss. Se hele aftalen under medlemsaftaler på danskpersontransport.dk

DPT indgår aftale med TVS Nu har du som medlem af Dansk PersonTransport mulighed for at få adgang til Tacho Online, der blandt andet hjælper dig med løbende kontrol af køre- og hviletider. Tacho Online indsamler og hoster data fra førerkort og tachografer, så brugeren får et overskueligt værktøj til løbende kontrol af køre og hviletider og derved undgår overraskelser ved eksempelvis en virksomhedskontrol.

6

Dansk PersonTransport


Nyt system for transportvirksomheder Færdselsstyrelsens system 'Find Transportvirksomhed' bliver erstattet af systemet 'Find Tilladelser'. Det er stadig de samme oplysninger som tidligere, men søgefunktionerne i systemet er optimeret.

Husk at indregistrere bil til tilladelsen Hvis du har en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport efter taxiloven, er det et lovkrav, at du skal registrere din bil til tilladelsen, når du tager tilladelsen i brug. Manglende indberetning af køretøjer på udstedte tilladelser til erhvervsmæssig persontransport kan medføre bødestraf. Ved udskiftning af bil, skal ændringen også registreres. Registreringen sker hos Færdselsstyrelsen på en blanket, som findes på taxilov.dk

Få styr på forsikringen

Udskudt frist for slutafregning Erhvervsstyrelsen har udskudt fristen for slutafregning af kompensationsordningerne fra den 31. maj til 30. juni, og det giver dig mulighed for at dobbelttjekke, om du har husket at få medregnet alle de faste omkostninger. Du kan for eksempel tage din lønsumsafgift med i slutafregningen, hvis du har sendt medarbejdere hjem på lønkompensation. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside finder du hele listen over kompensationsberettigede faste omkostninger.

Husk, at DPT har et forsikringssamarbejdet med Söderberg & Partners, som kommer dig til gode som medlem af DPT. Aftalen giver medlemmerne gode muligheder for nye, opdaterede og forbedrede forsikringer og specialdækninger.

Husk! Dansk PersonTransport afholder årsmøde fra 16.-18. september – hvor generalforsamlingen afholdes den 17. september – i MCH Messecenter Herning i forbindelse med messen ’PersonTransport 2021.’ Mobilitet | 03.2021

7


CHAUFFØRMANGEL

S

FOKU

MANGLEN PÅ CHAUFFØRER ER ALARMERENDE EFTER CORONA:

Af: Nya Vecht ··· Foto: Adobe Stock

Flere unge skal ind i transportbranchen Den danske vejtransportbranche har igennem de seneste år oplevet en akut og stigende mangel på chauffører både inden for godsog passagertransporten. Der manglede chauffører allerede før coronakrisen, og under krisen har mange af mange af de fritstillede chauffører især i persontransportbranchen valgt at søge nye græsgange f.eks. i godstransporten, hvilket naturligvis gør, at mange persontransportvognmænd i dag spørger sig selv; ’Når vi for alvor genåbner, er der så chauffører nok?’ Dansk PersonTransport har talt med en række politikere og fagpersoner på området om, hvad de mener, at det kræver for at fastholde og tiltrække flere chauffører.

8

Dansk PersonTransport


CHAUFFØRMANGEL

Hverken i gods -og passagertransporten vælter man sig ligefrem i chauffører. Der er to primære grunde hertil. For det første er der den stadigt stigende mængde transport af gods og passagerer – når man undtager COVID-19 perioden for passagertransport, og for det andet er der en stigning i chaufførernes gennemsnitlige alder. Væksten i både gods- og passagertransport driver efterspørgslen på chauffører i vejret, og ifølge danske undersøgelser manglede der i 2019 ca. 2.500 chauffører på tværs af branchen. Ifølge Dansk Statistik er næsten halvdelen af Danmarks erhvervschauffører 50 år eller derover, og mange af dem er derfor på vej mod pensionsalderen eller efterløn. Hvis ikke der sættes ind hurtigt og effektivt, vil udviklingen med stadig ældre chauffører kun forværre situationen med stadigt større mangel på chauffører til følge. På grund af COVID 19 har specielt turistbuskørslen og taxikørslen stået stille, og mange chauffører fra de erhverv har derfor valgt at tage jobs inden for andre sektorer. Men hvad skal der egentligt til for at fastholde de eksisterende chauffører og tiltrække nye chauffører? DPT: Aldersgrænsen på kørekort til persontransport skal ned til 18 år. Det er DPTs opfattelse, at ovenstående problemstillinger med chaufførmangel og et aldrende chaufførkorps, som man oplever i Danmark, er et generelt problem i hele Den Europæiske Union. Flere unge skal ind i transportbranchen – både på administrativt og serviceniveau og som chauffører. Derfor har Dansk PersonTransport opfordret Europa-Kommissionen til at tage initiativ til at ændre Kørekortdirektivet, så aldersgrænsen for kørekort til lille og stor bus sættes ned til 18 år. Ifølge Dansk

Dansk PersonTransport mener Vi skal have flere unge ind i branchen, og det er vigtigt, at det er en problemstilling, som vi tager seriøst. En af de største barrierer er, at folk skal være fyldt 21 år, før de kan påbegynde deres arbejde som bus– eller taxichauffør og kan først køre international buskørsel to år efter. Den høje alder for opstart betyder, at mange unge går i gang med en anden erhvervsuddannelse inden da. Det er derfor meget vigtigt, at alderen sættes ned til 18 år, da vi simpelthen mister en masse kvalificerede og brancheinteresseret unge mennesker på den bekostning Det er også vigtigt, at man får implementeret portaler, der målretter chaufførjobbene til de unge, når de forsøger at finde ud af, hvilken karriereretning de skal tage. På nuværende tidspunkt er der en generel tendens til, at mange unge ikke engang når dertil.

Mobilitet | 03.2021

9


CHAUFFØRMANGEL

PersonTransport er det kun naturligt, at personer, der ønsker at erhverve sig et kørekort i en alder af 18 år, skal være grundigt uddannede. Derfor bør de gennemgå det samme grundlæggende kvalifikationskursus af otte ugers varighed, som i dag er en betingelse for kørekort til stor og lille lastbil som 18-årig. Det er DPTs overbevisning, som også er underbygget af tilgængelig statistik på området, at professionelle chaufførers kompetencer og evne til at befordre passagerer på en sikker og betryggende vis ikke er afhængig af chaufførens alder, men derimod om chaufføren er blevet tilstrækkeligt uddannet.

”Tag styringen – tag en transportuddannelse” Transporterhvervets Uddannelse har med arbejdsmarkedets parter i ryggen lanceret en ny kampagne, ”Tag styringen – tag en transportuddannelse”, som skal få endnu flere unge til at tage en af de mange transportuddannelser. Kampagnematerialerne dækker bredt og man vil fra kampagnestart kunne følge med på Facebook, Instagram og YouTube, hvor unge ambassadører fra transportbranchen vil vise, hvorfor og hvordan netop deres uddannelse er med til at tage styringen. Kampagnen udspringer fra projektet ”Transportbranchen i en ny tid”. Projektet er støttet af Nordea-fonden samt Transport- og Lagerområdets Kompetenceudviklingsfond og Handels- og Transportbranchens Udviklingsog Samarbejdsfond. Kampagnen er søsat med arbejdsmarkedets parter, som for transportområdet er Dansk Industri, Dansk Erhverv og 3F, i ryggen. ”Med kampagnen vil vi også gerne vise mor og far, at når deres søn eller datter vælger en transportuddannelse, så får de ikke ”kun” et godt arbejdsliv med mange fremtidsmuligheder, men ved at arbejde i transportbranchen er de også med til at løfte vigtige samfundsopgaver,” har Marianne Kragh, som er medlem af TURs bestyrelse og chefkonsulent i Dansk Erhverv, udtalt.

Flere unge skal ind i transportbranchen Et af de store ønsker fra persontransportbranchen er, at aldersgrænsen for at køre bus samt taxi sættes ned. Hvis dette ikke sker, forventes det, at det bliver svært efter COVID 19 pandemien at sikre nok chauffører til at drive genopretningen af turisme -og oplevelseserhvervene. Transportbranchen er en branche, hvor de unge ikke ligefrem er i overtal. Faktisk er det så slemt, at der er tale om et decideret problem, hvor hovedparten af både chauffører og vognmænd er på den anden side af 50 år. På sigt vil det betyde alvorlige problemer for branchen, hvis ikke flere unge finder vej ind i transportbranchen. Det er brug for flere unge, der vælger at tage en erhvervsuddannelse og blive faglært indenfor transportfaget.

i

IRU: Minimumsalderen skal sænkes IRU, den Internationale vejtransport organisation, opfordrer de enkelte landes regeringer til at sænke minimumsalderen for professionelle chauffører til 18 i alle sektorer (lastbil, bus og taxi). De er overbeviste om, at det vil lette den langvarige chaufførmangel, hvis man kunne lede de unge direkte fra skolen til en transporterhvervsuddannelse. På trods af udsving på arbejdsmarkedet under pandemien er mangel på chauffører et langsigtet emne, der forværres af en aldrende arbejdsstyrke. Manglen på er et globalt problem, fordi det bringer mobilitet og handel i fare. I Europa er en femtedel af chaufførstillingerne ikke besat, og den gennemsnitlige alder for de beskæftigede chauffører i passagertransport er 52 år. ”Transportbranchen bør omgående gøre en indsats for at tackle manglen på chauffører. Sker det ikke, vil det få

10

Dansk PersonTransport

alvorlige konsekvenser for den europæiske økonomi og føre til stigende omkostninger for virksomheder, forbrugere og passagerer. Der skal desuden gøres en global indsats for at tackle negative misforståelser og forbedre erhvervets image. Samtidig skal alle interessenter i branchen arbejde for at forbedre arbejdsvilkårene i sektoren. Chaufførjobbet bør forbedres med tilstrækkelig infrastruktur og passende faciliteter. For at industrien skal tiltrække en ny og forskelligartet arbejdsstyrke, især forøgelse af beskæftigelsen af unge og kvinder, bør der indføres en mere inkluderende rekrutteringspolitik på tværs af sektoren,” har IRU udtalt i forbindelse med rapporten, ’Tackling Driver Shortage in Europe’, som blev udgivet i 2019.


CHAUFFØRMANGEL

2.500 Så mange chauffører manglede der på tværs af transportbranchen, ifølge danske undersøgelser fra 2019.

Mobilitet | 03.2021

11


CHAUFFØRMANGEL

S

FOKU

HVAD SIGER BRANCHEN OG POLITIKERNE? Af: Nya Vecht

Dansk PersonTransport har lavet en rundspørge blandt branchefolk og politikere for at finde ud af, hvordan de mener, persontransportbranchen kan tiltrække og fastholde chauffører.

Jesper Juul Direktør, AMU Juul

12

Dansk PersonTransport

”Vi er en branche, som generelt har et behov for arbejdskraft, men der er en tendens til, at vores branche appellerer til en arbejdskraft, som er i sidste halvdel af deres professionelle liv, og det betyder, at vi skal have en bred udsigt, når det kommer til at hyre ny arbejdskraft ind. Genåbningen af samfundet efter corona betyder forhåbentligt også, at vi kommer til at få gang i hjulene igen snart, og at oplevelsesindustrien måske også bliver mere national og skandinavisk, end den tidligere har været. Vi er jo alle sammen brændt inde med en masse firmafester, arrangementer og ferier, som vi jo skal have fyret af på et tidspunkt, og det kommer i høj grad til at stille krav til persontransportbranchen. Så derfor er det ekstremt vigtigt, at man fra politisk side bakker op omkring de muligheder, der er i forhold til uddannelse og sikrer, at kurserne for at kunne erhverve sig et kørekort indenfor persontransporten er tilgængelige. Det er også vigtigt, at man får beskæftigelsen i gang igen på jobcentrene og måske samarbejder med branchen, for det er en vigtig spiller for at få skabt mere arbejdskraft. I løbet af coronakrisen er der en masse mennesker, som er blevet opsagt fra deres stillinger og som måske på nuværende tidspunkt arbejder i midlertidige jobs som eksempelvis poder. Det kommer de forhåbentligt ikke til at skulle blive ved med, så derfor er det vigtigt, at vi kan få fat på dem. Vi skal målrette vores søgning mod dem, og der skal afsættes midler til, at man ikke behøver at skulle igennem karensperioder. Det gode ved transportbranchen er jo, at du indenfor seks uger kan tage et kursus eller en uddannelse, som kvalificerer dig til et radikalt brancheskifte, og det er jo et stærkt kort at kunne spille. Det er derfor også vigtigt, at vi som branche er skarpe på at understøtte det behov, som er der. Jeg kan personligt ikke se den logiske årsag til, at man skal være 21 år, før man kan tage et kørekort indenfor persontransportbranchen, men den helt store nøgle i forhold til at løse det her problem er, at man forstår at målrette puljeordningerne og få effektiviseret det, så man kan sige; ’mandag er du poder, fredag starter du uddannelse, og seks uger efter er du i arbejde hos en busvirksomhed.’ Og den ligger hos Beskæftigelsesministeriet, og så skal arbejdsmarkedskontorerne og jobcentrene være skarpe på den udvikling og understøtter de muligheder, som det er.”


Velkommen til tre betagende sæsoner

Sommer i Tivoli

27. MARTS – 26. SEPTEMBER

Halloween i Tivoli

14. OKTOBER – 7. NOVEMBER

Forespørgsler skal ske via mail: business@tivoli.dk

Jul i Tivoli

19. NOVEMBER – 2. JANUAR


CHAUFFØRMANGEL

Benny Engelbrecht Transportminister

Har du som minister gjort dig nogle tanker om, hvordan problemet med chaufførmangel kan løses? ”Jeg tror, at det er vigtigt, at der skabes et godt renomme omkring det at være chauffør, for visse af de sager, som der har været de sidste år såsom Kurt Beier sagen, har skabt negative omtaler omkring jobbet, og det er virkeligt ærgerligt, for det er et godt fag at være i. Det er vigtigt, at vi hjælper hinanden med at få sat fokus på de gode historier, for et arbejde indenfor transportbranchen giver gode muligheder for selvstændighed, frihed og omstillingsparathed. Og hvis man sætter pris på det fremfor at sidde på et kontor, så er transportbranchen et rigtigt godt sted at være. Og det er jo uanset, om man er mand eller kvinde – hvilket jeg synes er meget vigtigt at understrege. På den korte bane synes jeg, at det er supervigtigt, at vi skaber noget tryghed, så passagerne begynder at vende tilbage til den kollektive trafik. Og vi skal også forsikre kommende chauffører om, at det er en rigtig god og tryg branche at være i. På den lange bane står vi med et reelt problem i forhold til at tiltrække unge til alle uddannelser. I Danmark har vi generelt haft et stort fokus på de akademiske uddannelser, og jeg er selv så langt fra at være akademiker, som man overhovedet kan komme. Derfor håber jeg, at jeg via min baggrund som en af de mindst uddannede i Folketinget, kan inspirere til, at man sagtens kan komme langt i livet ved at være selvlært. Jeg har også kastet mig ud i at medvirke i en række rekrutteringsvideoer, som skal tiltrække unge til transportuddannelserne, i samarbejde med Transporterhvervets Uddannelser. Derigennem håber jeg at kunne vise, at transportfaget er yderst anerkendelsesværdigt fag. Nu har vi jo haft fat i den sociale dumping, og jeg tror, at når der kommer mere ordnede forhold og en større jobsikkerhed, så vil vi se flere unge, der søger mod transportfaget. For vi kommer til at mangle dansk uddannede chauffører. Så tror jeg også, at der skal være noget omstillingsparathed i branchen; her under Corona har vi jo set, at det både for både taxi- og turistbuserhvervet har været svært, men til gengæld har gods – og udbringningsbranchen boomet. Vi skal selvfølgelig gøre alt for, at persontransporten kommer tilbage på sporet igen, men kan man skabe en slags vekselvirkning mellem disse to områder, så tror jeg også, at det vil være en rigtig god idé på sigt. Jeg ønsker også, at efteruddannelserne bliver bedre, så man i større grad kan veksle indenfor transportbranchen." Hvor står du i forhold til at sænke aldersgrænsen til 18 år, så branchen kan onboarde chaufførerne langt tidligere end nu? "Det har jeg slet ikke sat mig ind i. Det er første gang, at jeg hører, at det skulle være et problem, at vi stiller nogle krav til, at folk er voksne og ansvarlige. Det er ret vigtigt, at man har en tryg tilgang til persontransporten. Jeg kunne godt forestille mig, at der kunne være enkelte kunder, som ville blive en smule bekymrede over en 18-årig chauffør – der må gerne sidde en voksen bag rattet. Jeg tror i stedet, at man skal tænke rekrutteringen ind, således at man kan gå fra en del af transportsektoren til en anden – eksempelvis ved at veksle fra godsektoren til persontransporten. Det er måske også det, som Corona har vist os, at den vekselvirkning, der er mellem de to områder, måske ikke er så god, som den burde være. Jeg har haft meget dygtige ministerchauffører, som tidligere har været indenfor godskørsel, så jeg er ikke i tvivl om, at man sagtens kan gå fra at køre gods til at være en høflig og beleven chauffør indenfor persontransporten. Jeg tror, at der er behov for fleksibilitet indenfor branchen. I forhold til at fastholde de eksisterende chauffører, så tror jeg, at det er vigtigt, at vi efter Corona får kunderne tilbage i først den kollektive transport og dernæst også til taxier og turistbusser. Det hele hænger sammen, og der skal komme en tryghed tilbage i første den kollektive transport, hvilket også vil komme taxi- og busbranchen til gode. Når vi er på den anden side af sommer, hvor alle over 50 er færdigvaccinerede, kan vi også tillade os at skrue de sidste begrænsninger væk i den kollektive trafik, så vi kan vende tilbage til normale tilstande igen."

14

Dansk PersonTransport


CHAUFFØRMANGEL

Niels Flemming Hansen Transportordfører for Konservative

”Jeg tror på, at hvis vi ser på chaufførfaget generelt, så er det væsentligt at finde ud af, hvordan man holder folk inde for hegnet, som man siger i forsvaret. Altså, hvad kræver det at beholde folk inden for persontransporten? Jeg tror på, at det gælder om at skabe et godt tilhørsforhold i branchen. Jeg forstår godt, at der er mange, som ikke søger ind for transporten, for branchen bliver jo konstant talt ned. Men der skal man altså huske, at der ikke kører noget på gummihjul i Danmark uden, at der er en forbruger et eller andet sted, som har bedt om det. Det er uanset, om man kører fra en konference til et hotel eller kører med privatpersoner, Vi skal simpelthen have talt branchen op. Og så skal vi skabe noget samhørighed – og jeg siger ikke, at man skal ud og deltage i coachingsessions med armene i vejret hver anden uge – men der kunne jo godt være nogle chaufførkurser, hvor man styrker kammeratskabet. Når jeg tidligere stod af i Vejle ved stationen, så stod alle chaufførerne altid og sludrede; i dag står der højst to og snakker, mens resten sidder inde i deres vogne med deres telefoner. Det, at der ikke er et sammenhold blandt chaufførerne, dét betyder noget for branchen – også for os kunder. Jeg tror også, at der her med at sætte sig ind i en bil og kører fra klokken 20 til klokken otte om morgenen, det er passé. Der skal mere til. Det skal gøres attraktivt at søge ind i branchen. At blive chauffør skal være noget, som man rigtigt gerne vil – og man skal være villig til at yde en service for sine kunder. I den kontekst er jeg også rigtigt glad for, at vi fik stillet et krav om, man skal kunne et fornuftigt dansk for at kunne køre hyrevogn – for så kan man også bedre yde den nødvendige service. I forhold til at få flere kvinder ind i branchen skal man kunne skabe en større tryghed for kvindelige chauffører, og det skal man som vognmand tænker over, hvordan man gør. Jeg tror også, at hvis chaufførerne har et bedre sammenhold, så kommer man altså også sin kollega til undsætning, hvis der bliver trykket på nødknappen i en anden vogn. I forhold til at sætte aldersgrænsen ned, så vil jeg hellere sætte en grænse for, hvor længe folk har haft kørekort. Det giver jo ingen mening, at man som 21-årig kan tage et kørekort, og så kan man køre hyrevogn, men at man ikke kan gøre det samme som 18-årig. Man kunne for eksempel også sige, at en kommende chauffør skal have kørt skadefri i et år, før vedkommende kan søge ind på chaufføruddannelsen. Så skal man måske også kigge på de eksisterende arbejdstider i forhold til folk, der har børn og derfor ikke kan køre på skæve tidspunkter."

OVER 60 DAGLIGE AFGANGE Rødby - Puttgarden · Gedser - Rostock

bordershop.com/dk

For booking af overfart samt mad ombord kontakt grupper@scandlines.com eller læs mere på bus.scandlines.dk

BorderShop i Puttgarden og Rostock er åben alle ugens dage.

Prøv også vores lækre mad ombord.

Mobilitet | 03.2021

15


CHAUFFØRMANGEL

Anja BraunerKristiansen Direktør, DEKRA Erhvervsskole og DEKRA Business

”Ud af de omkring 106 erhvervsuddannelser, som man kan tage i Danmark, så tør jeg godt sige, at bus er en af de suverænt mest oversete. Men jeg oplever egentligt ikke problemer med at få fat på de unge og rent rekrutteringsmæssigt forsøger vi at komme bredt ud og ramme de unge via annoncering – blandt andet også kvinder, som vi gerne ser flere af i branchen. Jeg oplever større problemer med at få kontakten formidlet til busselskaberne. Indenfor den kollektive trafik har jeg vi arbejdet hårdt på at få uddannelsesaftaler med busselskaberne til alle vores elever, men her har kun meget få busselskaber kunne se fordelen ved at have en lærling. At have en lærling kræver, at man som busselskab er villig til at følge en person gennem et uddannelsesforløb. Og det er altså en gave mere end en byrde, for en lærling kan sagtens køre ruter uden problemer præcist som en ufaglært chauffør. Der er lige under 100 kollektive busselskaber, som er godkendt til at tage lærlinge, men kun meget få af disse busselskaber ønsker at tage lærlinge. Nogle busselskaber faglærer deres chauffør via den såkaldte meritvej, hvilket også er rigtigt fint, da det giver den enkelte chauffør et kompetenceløft, men det tilfører ikke flere buschauffører til branchen. De fleste busselskaber fortæller, at de ikke ønsker lærlinge, fordi de er for unge og derfor laver for mange ulykker – hvilket er fjollet og usagligt for mange af vores elever er fra 30 år og op. Desuden så kommer vores lærlinge med en helt anden bagage end de ufaglærte buschauffører, da man på erhvervsuddannelsen lærer mere end blot at tage kørekortet. Eleverne lærer om rengøring af busser, konflikthåndtering og alt muligt andet oveni som en del af chaufførjobbet. Men som tidligere nævnt, så har vi gang på gang hørt fra busselskaberne, at de intet problem har med at rekrutterer folk. Så døren har ikke engang været på klem – den har været helt lukket. Vi vil virkeligt gerne samarbejde med branchen – for vi har altså deres kommende chaufførerne. I øjeblikket samarbejder vi for eksempel med Tidebus, som har 10 elever fra os, og her går vi jo ind og tilrettelægger undervisningen, så den ligger meget tæt op ad dem som virksomhed. Det link er jo helt unikt, for når eleven kommer ud til dem, så har de jo modtaget en målrettet undervisning, hvor de kender reglerne, personalepolitikken og kundeservicen hos Tidebus. Det kan vi gøre for alle selskaberne, for jo mere busselskaberne spiller ind – jo mere kan vi være helt skarpe på undervisning til netop deres lærlinge. Jeg synes, at busselskaberne, uddannelserne og faglige udvalg skal stå sammen om at synliggøre uddannelsen som chauffører, for så begynder vi at kunne gøre en forskel – og et samarbejde på tværs kunne simpelthen være så dejligt.”

Kristian Pihl Lorentzen Transportordfører for Venstre Rasmus Helveg Klima og transportordfører Radikale ”Når vi kigger fremad, så kommer vi til at mangle arbejdskraft i en stribe brancher, så det gælder ikke kun fra transportbranchen. Det betyder også, at man ikke bare kan flytte nogle fra tømrerfaget over i chaufførfaget. Der er altså ikke nogen hurtig løsning på det her problem. Det er persontransportbranchen, som må komme med indspark til det politiske niveau; altså, hvor oplever I, at flaskehalsene er? Ér der noget, som man kan gøre ved dem? Branchen må også se indad for at finde en løsning. Mit indtryk er, at vi på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at kigge på reglerne for udenlandsk arbejdskraft, for når vi ser frem i tiden, så kommer vi til at mangle så mange hænder på det danske arbejdsmarked, at jeg ikke tror på, at reformer kan skaffe et større arbejdsudbud. Jeg tror heller ikke, at en nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort kommer til at give flere chauffører. Så derfor mener jeg, at det skal gøres lettere at rekrutterer folk i udlandet. For jeg tror ikke, at der er et enkelt greb, som kan løse problemet.”

16

Dansk PersonTransport

”Chaufførmangel ser vi på med stort alvor, for den er allerede meget udbredt, og vi kan se, at det bliver værre i de næste fem til ti år, for mange chauffører er ved at være en smule grå i toppen efterhånden. Det kræver handling. Vi er klar til at opfordre regeringen til at tage nogle drøftelser med branchen om hvilke initiativer, som kan iværksættes for at få en bedre rekruttering til den her branche, for vi får ikke et mindre behov for transport i fremtiden, og selvkørende busser er nok ikke lige om hjørnet. Så vi skal finde nogle løsninger, og det skal vi gøre i tæt samarbejde med branchen. Jeg har ikke nogen færdigstrikkede løsningsmuligheder, og det er heller ikke min opgave – min opgave er at støtte og presse på, så løsningerne kan findes. Og det er derfor, at det er så vigtigt, at regeringen mødes med branchen, så vi får afdækket problemets omfang og får lavet en handlingsplan derudfra. Jeg ser også gerne muligheden for at nedsætte aldersgrænsen for personkørsel til 18 år. Her kan vi jo skele lidt til andre landes erfaringer, for hvis det kan fungere andre steder, så kan det nok også fungerer her. Vi skal også se på den måde, som de unge rekrutteres på; kan man lave en slags ordning med chaufførlærlinge, så man kommer ind i erhvervet og kan få det store kørekort, for det er også en barriere for nogle grundet prisen på det. Jeg synes, at vi skal åbne op for en bred vifte af muligheder. Men i sidste ende så kræver det, at regeringen inviterer branchen ind til en snak omkring det.”


Tankkort til Danmarks største diesel- og benzinkæde

Hos OK får du Danmarks sikreste tankkort med en chip, der er umulig at kopiere. Kortet giver dig adgang til over 75 velplacerede Truck Diesel-stationer, som alle er videoovervågede. Det, synes vi, er mere end OK.

59803

Bestil dit OK Truck Diesel-kort med det samme på 89 32 25 40.


S

FOKU

CHAUFFØRMANGEL

63%

57%

57 procent af de mandlige chauffører og 63 procent af de kvindelige chauffører mener, at det dårlige billede af erhvervet er kvælende for rekrutteringen.

Af: Nya Vecht

Chaufførmanglen i tal IRU har lavet en rundspørge deres medlemmer og associerede organisationer i Europa om manglen på chaufførerne og årsagerne dertil.

79%

79 procent af chaufførerne mener, at vanskeligheden med at tiltrække kvinder til erhvervet er en af de største årsager til manglen på chauffører. Dette understøttes af data fra International Transport Forum, der viser, at kvindelige chauffører kun udgør 2 procent af de europæiske chauffører.

18

Dansk PersonTransport

70 procent af de adspurgte i alderen 25-34 mener, at vanskelighederne med at tiltrække unge er en af hovedårsagerne til manglen på chauffører.

7 af 10


CHAUFFØRMANGEL

I Storbritannien er manglen på chauffører så stor, at efterspørgslen vokser med en svimlende hastighed på minus 50 chauffører om dagen.

76% Blandt chauffører mener 76 procent, at det er arbejdsvilkårene, som modarbejder hvervningen af nye chauffører.

185.000

Den gennemsnitlige chaufføralder i Tyskland er nu over 47, hvilket betyder, at ca. 40 procent af arbejdsstyrken på lastbiler og 55 procent af busselskabernes arbejdsstyrke forventes at gå på pension i 2027, hvilket skaber en mangel på omkring 185.000 chauffører.

77%

Kilde: iru.org

77 procent mener, at for lange perioder væk fra hjemmet afskrækker mange fra at søge ind i erhvervet.

Mobilitet | 03.2021

19


NORDENS STØRSTE TAXIHUB

300 km Så lang er rækkevidden ved 10 min. opladning.

NORDENS STØRSTE LADEHUB INDVIET I KØBENHAVN

Af: Nya Vecht ··· Foto: Jeppe Michael Jensen

Farvel til diesel De nye lademuligheder er et stort skridt i retning af en udfasning af Københavns cirka 1.700 diesel-taxier allerede i 2025.

Dantaxi åbnede Nordens største ladehub i den københavnske Sydhavn med hjælp fra transportminister Benny Engelbrecht.

Sydhavnens Perle Adm. direktør hos Dantaxi, Carsten Aastrup, tog imod transportminister Benny Engelbrecht, da Danmarks største ladeoperatør E.ON og taxiselskabet Dantaxi åbnede Danhub – Powered by E.ON.

20

Dansk PersonTransport


NORDENS STØRSTE TAXIHUB 300 biler på jagt efter el De fleste af Købehavns nuværende cirka 300 el-taxier er tilsluttet Dantaxi, og blandt chaufførerne har problemerne med at finde en ledig ladestander efterhånden vokset sig så stort, at kapaciteten på de efterspurgte nul-emissionskøretøjer ikke kan udnyttes fuldt ud.

Udslagsgivende for den grønne omstilling Benny Engelbrecht udtalte blandt andet, at "En god elektrisk oplevelse i en taxi er udslagsgivende for den grønne omstilling."

Strøm til Benny Engelbrecht var den første til at tænde for strømmen.

(B) Transportminister Benny Engelbrecht var den første til at tænde for strømmen, da Dantaxi og E.ON åbnede Nordens største taxi-ladehub den 10. maj. På Danhub - powered by E.ON kan op til 400 taxier lade i døgnet, hvilket dækker en stor del af hovedstadens behov. Benny Engelbrecht understregede vigtigheden af, at flere ladestationer bliver etableret for at sætte gang i den grønne omstilling; ”En god elektrisk oplevelse i en taxi er udslagsgivende for den grønne omstilling. Når vi offentligt investerer i ladestandere, så skal vi også tænke taxi ind i det. Man skal kunne køre på tværs af landet uden at tage omveje for at kunne lade op. Jeg ønsker, at der statsligt afsættes den ½ milliard, som det kræves for, at vi får implementeret en

god ladeinfrastruktur i hele landet,” sagde han blandt andet under sin åbningstale. For nu bliver det i hvert fald en del nemmere for københavnerne at praje en fuld opladet el-taxi. De fleste af byens nuværende cirka 300 el-taxier er nemlig tilsluttet Dantaxi. For Dantaxis adm. direktør Carsten Aastrup var der ikke tvivl om, at det er vognmændene, der skal takkes, når det kommer til den grønne succes hos Dantaxi; ”Uden vognmændene, der har taget skridtet ud og investeret i el-taxierne, så ville vi ikke stå her,” understregede han flere gange i sin åbningstale.

200 flere el-taxieri Vurderingen er, at den nye ladehub vil være hovedårsagen til, at 200 nye el-taxier kommer på gaden i København inden sommeren 2022, og antallet af dieseltaxier falder tilsvarende.

Mobilitet | 03.2021

21


NORDENS STØRSTE TAXIHUB

DPT var med Adm. direktør hos Dansk PersonTransport, Michael Møller Nielsen, og vicedirektør, Trine Wollenberg, var naturligvis med, da Benny Engelbrecht inspicerede ladehuben.

i Om projektet ’Danhub – Powered by E.ON’ Danmarks største ladeoperatør E.ON og taxiselskabet Dantaxi åbnede den 11. maj Nordens første rigtige taxi-ladehub: ”Danhub - Powered by E.ON”. Ladestanderne tilbyder absolut hurtigste opladning på markedet, og er derfor særligt vigtig for taxier, fordi de ikke holder stille i længere perioder. Danhub giver Københavnerne nemmere adgang til el-taxier, og de nye lademuligheder er et stort skridt i retning af en udfasning af Københavns cirka 1.700 diesel-taxier allerede i 2025. Danhub har ved åbningen kun adgang for Dantaxi’s vogne. Adgang for taxier fra andre selskaber kan senere blive en mulighed. Tilsvarende ladeanlæg i Aarhus, Aalborg og Odense er på tegnebrættet.

22

Dansk PersonTransport

Vidste du at ... DanHub kan levere op til 300 kW under opladning?

8 gange bedre for miljøet ”En taxi kører cirka otte gange så meget som en privatbil – omkring 20 timer i døgnet. Derfor er den miljømæssige gevinst otte gange større, når taxier skifter til el. Det er selvfølgelig det vigtigste, men en central sidegevinst er, at vi samtidig bekæmper luftforurening i byerne, når vi får transporten over på el,” forklarede Pär Möller, Head of eMobility Nordic, E.ON


NORDENS STØRSTE TAXIHUB

10 Så mange taxier ad gangen kan oplade på de i alt fem lynladere.

Lynhurtig lynlader De fem lynladere kan lade op til ti taxier ad gangen. Lynladere er den absolut hurtigste opladning på markedet, og er derfor særligt vigtig for hyrevogne, fordi de ikke holder stille i længere perioder, som privatbiler gør

”Fra politisk hold og fra mange dele af transport-, miljø- og energisektoren i Danmark, har der både før og efter åbningen været interesse for Danhub. Men udlandet har også lagt mærke til projektet, der som bekendt er blevet til igennem et samarbejde mellem Dantaxi og E.ON. Medier i Italien, Ungarn, Tyskland England samt EuroAdvance Association, der har til formål at informere borgerne i EU om tiltag i byerne lokalt, regionalt og på EU-plan, har skrevet om Danhub. Jeg tror, at interessen fra Europa bunder i, at Danhub passer godt ind i fortællingen om ’the Scandinavian Way of Living”. Hvordan Danhub yder et lille bidrag til at finde bæredygtige løsninger på storbyens problemer. I dette tilfælde hvordan den grønne omstilling i taxibranchen kan løses igennem privat initiativ i samspil med politisk fokus på elbiler og ladeinfrastruktur.” Adm. direktør hos Dantaxi, Carsten Aastrup

Om elektriske Dantaxis rejse • S elskabet fik sin første el-taxi i 2013. • Selskabet råder over cirka 200 el-taxier. • Førende på antal i Danmark og i Region Hovedstaden. • Cirka 25 % af selskabets taxier i København kører på el. • Største taxiselskab i Hovedstaden og i Danmark.

Mobilitet | 03.2021

23


MØD EN DPT’ER

”Jeg ville nødig stå udenfor medlemskabet af DPT” Vognmand Gunnar Frederiksen elsker erhvervet som vognmand og har haft sit firma GF Taxi / GF Busser i snart 27 år.

Af: Nya Vecht ··· Foto: GF Taxi / GF Busser

Hvordan endte du i transportbranchen? Da jeg mødte min kæreste for over 30 år siden, var hun taxichauffør og efter at have siddet hver lørdag aften alene hjemme, mens hun kørte, så tænkte jeg, at jeg lige så godt kunne få et taxikørekort. Og så kunne jeg lige så godt få en bevilling, som blev til to bevillinger, så kom der en bustilladelse, og i dag 27 år efter har vi så 19 køretøjer. Hvordan har Corona-krisen påvirket dit firma? Vores turistbiler har stået fuldstændig stille under Corona, og nummerpladerne har været afmonteret. Vi nåede også lige at købe et selskab med fem rutebiler, inden det hele lukkede ned. De nåede at køre i ni dage, så stoppede det. Vi bor jo på landet, og vores taxi forretning er en udpræget landtaxi forretning. Almindelig taxikørsel ude på landet har været for nedadgående de sidste år men da Corona krisen kom, forsvandt det sidste. Vi har ikke kørt taxi om aftenen og i weekenderne det sidste år, for telefonen ringer ganske enkelt ikke. Skole- og dagcenterkørsel har været vores levebrød under Corona-krisen, og vi har heldigvis ikke måtte ud at fyre chauffører grunden nedlukningen men vi har haft en del naturlig afgang. Jeg kan godt være bekymret for, hvordan det kommer til

24

Dansk PersonTransport

at se ud, når vi igen kommer i gang. For der kommer et problem med mangel på chauffører, ikke kun hos os, men i hele branchen. Det er arbejdstiderne, som jeg ser som det største problem, folk prioriterer anderledes i dag. Tidligere kunne jeg sagtens få chauffører til turistkørsel og taxikørsel. Typisk var det unge studerende og lærlinge, der gerne ville tjene en ekstra skilling ved at køre taxi i weekenden. Dem ser vi ikke mere, for i dag prioriterer man anderledes. De unge har ikke brug for eller gider ikke sidde i en taxi på skæve tidspunkter af døgnet eller i weekenden. Man prioriterer familie, børn og fritidsaktiviteter højere. Jeg har desværre ikke de vises sten i forhold til den her problemstilling, men jeg er sikker på, at det vil komme til at påvirke branchen for både på taxi og bus. Corona situationen har desværre kun forstærket problemet. Hvad består dit arbejde af? Det består af lidt af det hele. Jeg er jo vognmand med stort V med de opgaver, der følger med det. Jeg er uddannet mekaniker og vil jo egentlig gerne skrue lidt selv, men det er begrænset, hvor meget der er tid til, og hvor meget man kan lave på de moderne bilerne i dag. Jeg kører også en del selv typisk der, hvor vagtplaner og køre- hviletidsregler ikke kan nå sammen. Derudover er

jeg jo indkøber, salgschef, marketingsmand, it-mand, personalechef, rengøringsmand, økonomichef, og en masse andet, så alt i alt er det et meget alsidigt arbejde. Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud? Min dag starter typisk klokken 06 om morgenen, og så slutter den oftest meget sent. Tit starter jeg med at køre en morgentur, for det er om morgenen, vores belastning er størst. Derefter går dagen med alle de ting, jeg beskrev før. Der er altid mails, der skal besvares og tilbud, der skal laves. Dagen slutter typisk med, at vi gør klar til chaufførerne til næste dag. Her skal jeg dog ikke tage hele æren, min kone og min datter sidder også på kontoret, og de tager en stor del at det administrative omkring planlægningen. Vi kan godt mærke her de sidste par uger, at der kommer mere gang i hjulene. Vores turistbusser er kommet på gaden igen, men taxikørslen er der stadig ingen liv i. Hvad er de største udfordringer ved dit erhverv? For mig er det alle de ting, som ikke har med vognmandshåndværket at gøre, såsom den stadig stigende administrations byrde f.eks. GPRD, hjælpepakker og den slags. Hånd-


MØD EN DPT’ER

i Blå bog værket som vognmand er det, som jeg gerne vil lave, og det er jeg god til. Alt det administrative fylder mere og mere og vægter mere i dagligdagen, og det er ærgerligt, synes jeg. Hvad ville du gerne ændre ved transportbranchen? Jeg ville gerne, at de store kunder som det offentlige satte mere pris på den gode service og selve udførslen og kørselsopgaven. I dag er det desværre kun prisen, der tæller. Og så vil jeg gerne af med flextrafikken igen, i hvert fald i sin nuværende form. Det har ødelagt taxierhvervet fuldstændig. Jeg syntes ikke, at det giver nogen mening, at man er nødt til at gå med på den pris, som det bliver budt ned til, hvis man vil have noget at køre med. Jeg syntes ikke, at det giver nogen mening, at det, der før var ganske almindelige taxi ture, nu kører som Flex og støttes med offentlige kroner.

Hvor længe har du været medlem af DPT? Jeg har været medlem siden år 2000, og det kom sig af, at da jeg søgte min tredje taxibevilling, fik jeg afslag. Det synes jeg ikke kunne være rigtigt, og så måtte jeg jo over i busbranchen. Jeg ringede til Steen Bundgaard, som dengang stod for vognmandskurserne, og det var starten på min karriere i busbranchen. Mens jeg sad på busvognmandskurset i Vejle, købte jeg min første bus, og så har jeg været medlem lige siden. Hvordan synes ud, at DPT hjælper dig? Jeg ville nødig stå udenfor medlemskabet af DPT. Jeg tror, jeg ville komme til at mangle en masse oplysninger og rådgivning og ikke mindst et godt venskab blandt kolleger.

Gunnar Frederiksen GF Taxi / GF Busser Uddannet mekaniker Værkfører i 10 år på Danfoss før jobbet som vognmand Fylder 60 år d. 15/8 og har ikke tænkt sig at gå på pension foreløbig, men har planer om at holde ud 10 år endnu

Mobilitet | 03.2021

25


KREDSGENERALFORSAMLING

S1

KRED

S1

KRED

Af: Nya Vecht ··· Foto: Nya Vecht

CORONAFOKUS OG KAMPVALG I DET NORD- OG MIDTJYSKE Jyske Finans lagde flotte lokaler til årets første Kredsgeneralforsamling for Kreds 1, hvor Corona og kampvalg stod på dagsordenen.

26

Dansk PersonTransport

Dette års første Kredsgeneralforsamling fandt sted i smukke Silkeborg hos Jyske Finans, hvor Kreds 1 var samlet med overholdelse af alle de forskellige Coronarestriktioner. Der blev lagt ud med en workshop omkring el-mini og el-turistbusser, og hvornår de vil være bredt tilgængelige, og om det faktisk er el, der skal satses på i forhold til den grønne omstilling, hvilket vel nok ligger de fleste vognmænd gevaldigt på sinde.

Gardasøen eller skovbørnehaven Der var oplæg fra henholdsvis Yotong Eurobus Scandinavia, MAN og Daimler. Alle tre pegede ultimativt på, at eldrift vil være fremtiden, men spørgsmålet forbliver nok hvornår. Selvom der findes minibusser, og også Yotong har turistbusser på el, og MAN og Daimler vil få det i den ikke så fjerne fremtid, så går det store spørgsmål på rækkevidden og opladningsmuligheder. De


KREDSGENERALFORSAMLING

fleste vognmænd er med rette nervøse for, hvorvidt de kan få deres mini og turistbusser opladet, når de har brug for det på længere ture. Hvilket producenterne gav dem ret i, og derfor understregede de også, at man som vognmand nok i fremtiden skal skelne mere mellem, hvad man egentligt skal bruge sine busser til; er det til ture med børnehaver, lokale ture med ældreforeningen, eller skal man til Gardasøen med 50 turister. Det sidste ord er ikke sagt vedrørende denne omstilling i branchen, som givetvis kommer hurtigere i kontraktkørslen end i den generelle turistkørsel, som også var en af konklusionerne. Teamsmøder og hjælpepakker Den genvalgte formand Lars Brøchner kom med sin beretning, som naturligvis ikke var coronafri. Han sagde blandt andet, at; ”I Kreds 1 har vi ikke lavet særligt meget andet end at tale om corona – for det har sat dagsordenen helt og aldeles det sidste år. Vi har lært mange nye ord lige fra teamsmøder til hjælpepakker. Og uden hjælpepakker havde jeg personligt ikke haft en forretning i dag – så jeg synes, at vi skylder DPT en kæmpe tak for al deres arbejde og deres hjælp i forbindelse med hjælpepakkerne.” Dernæst var det tid til aftenens valghandlinger, og i år stod den på kampvalg i to af sektorerne; nemlig turistsektoren, hvor Ole Jepsen fra Engesvang Turistfart og Jan Jakobsen fra Vebbestrup Turistfart begge opstillede, og i sektor for offentlig kørsel, hvor Allan Mørup fra Mørups Turistfart og Kenny Thygesen fra Terndrup Taxa & Turistbusser opstillede. I turistsektoren løb Ole Jepsen med sejren, mens Allan Mørup vandt i sektoren for offentlig kørsel.

i Valgene i Kreds 1 Valg af kredsformand Lars Brøchner, Brøchner Biler (Genvalgt)

Selvstændig vognmand med 5 tons bus og lift søges til planlagt kørsel i Vordingborg Kommune

Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer Richard Motzfeldt, Aarhus Taxa Sargon Stenbakken, Solsidens Turistfart

Valg af medlemmer til sektorudvalgene Turistsektoren: Ole Jepsen, Engesvang Turistfart Rutesektoren: Torben Hansen, Arriva Offentlig kørsel sektoren: Allan Mørup, Mørups Turistfart Taxisektoren: Richard Motzfeldt, Aarhus Taxa Inger Terkildsen, Kalø Taxi

Det er fast kørsel 5 hverdage ca. 40 timer. Reduceret kørsel i ferieperioderne, men mulighed for Flextrafik kørsel. Mangler du en bus, har vi en. Du skal have alle relevante kørekort og beviser. Vi kræver stor empati for vores passagerer, som er afhængige af en tryg afhentning hver dag.

Det Nye Trafikselskab ApS, Johnny Madsen, telefon 6060 2020

Mobilitet | 03.2021

27


KREDSGENERALFORSAMLING

S2

KRED

Af: Nya Vecht ··· Foto: Nya Vecht

HJÆLPEPAKKER OG CHAUFFØRMANGEL STOD PÅ PROGRAMMET Daimler invitererede indenfor til Kredsgeneralforsamling Kreds 2, hvor Corona, chaufførmangel og hjælpepakker var på programmet.

28

Dansk PersonTransport

Så blev det sønderjyderne og fynboernes tur til at afholde Kredsgeneralforsamling, der også denne gang bød på coronarestriktioner, oplæg om elektriske turist- og minibusser og god stemning. Først kom oplægget omkring elektrificering af turistbusserne og minibusserne, hvor medlemmerne udtrykte bekymring for om ladeinfrastrukturen og den rækkevidde, som bliver tilgængelig for el mini og turistbussen, er god nok, når man skal en tur ned gennem Europa.

En mere politiks forening Hernæst var det tid til beretninger fra de forskellige kredse og valg til henholdsvis kredsbestyrelsesmedlemmer samt medlemmer til sektorudvalgene. Formand Peter Papuga fra Papuga Bus kom med sin beretning, som både bød på Corona og et nik til sekretariatets arbejde gennem det seneste år. Han sagde blandt andet, at; ”Vi havde egentligt set frem til et godt 2020 – alt så godt ud. Men det vendte


KREDSGENERALFORSAMLING

i Valgene i Kreds 2 Valg af kredsformand Peter Papuga, Papuga Bus (Genvalgt)

Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer Corona op og ned på. Det har fyldt alt her. Det var ingen, som kunne have forberedt os på det. Stort set hele 2020 og 2021 indtil videre har handlet om Corona – heldigvis har vi kunne få del i hjælpepakkerne. Jeg er ikke typen, der roser så meget, men der er blevet begået et rigtigt godt stykke arbejde inde på sekretariatet den sidste tid. Vores forening bliver brugt mere professionelt nu i forhold til tidligere, hvor der måske var mere fokus på bingo og andre aktiviteter. Nu er det blevet mere specialiseret og mere politisk, og vi som branche skal også følge med den vej.” Chaufførmangel er kritisk Udover Corona stod et andet emne på programmet; nemlig mangel på chauffører, der efter Corona-krisen er blevet endnu mere udtalt. Både rute- og turistbusserne slog på, at de var bange for, hvad der nu skal til at ske i forhold til manglen på chauffører. DPT arbejder for at få sat aldersgrænsen for turistbuschauffører ned til 18 år for at imødegå manglen på buschauffører. Udover chaufførmangel var fokus fra alle sektorerne samtidig på fortsat at have hjælpepakker, så længe der er restriktioner, der påvirker omsætningen.

Benny Petersen, Vejle Turisttrafik Kurt Jensen, Haarby Turist Lars Schmidt, Alssund Busser

Valg af medlemmer til sektorudvalgene Turistsektoren: Peter Papuga, Papuga Bus Rutesektoren: Steen Rügge, Tide Bus Offentlig kørsel sektoren: Jimmy Hansen, De Blå Busser Taxisektoren: Torben Kirketerp, Esbjerg Taxa Tadzudin Kasami, Taxa Syd

Annonce-busmagasin.qxp_Layout 1 09/02/2018 07.12 Side 1

AABENRAA

TINGLEV

PADBORG

HVIDOVRE

- just better

DANMARKS STØRSTE BUSRUDELAGER Tlf. 7464 4189 • www.sydglas.dk Mobilitet | 03.2021

29


KREDSGENERALFORSAMLING

S3

KRED

Af: Nya Vecht ··· Foto: Nya Vecht

NYTÅRSAFTEN PÅ ÉN TIME OG CHAUFFØRMANGEL I DET SJÆLLANDSKE Amu Juul i Roskilde bød indenfor, da Kreds 3 afholdt deres kredsgeneralforsamling som de sidste dette år.

30

Dansk PersonTransport

Sjællænderne i Kreds 3 sluttede dette års kredsgeneralforsamlinger af, hvor Corona, silende regnvejr og den grønne omstilling var de gennemgående temaer til alle tre kredsgeneralforsamlinger. Ligesom de foregående arrangementer var Corona svær at komme udenom, men genåbningen begynder så småt at gøre tingene lysere. Det sker med baby skridt og i ryk, hvilket taxisektoren understregede ganske fint med følgende citat under beretningen fra Taxisektoren; ”Vi holder nytårsaften hver weekend mellem 22

og 23, hvor vi nærmest ikke kan følge med, og så laver vi så ikke rigtigt noget resten af aftenen.” Forsigtig optimisme Formand Poul Anchersen fra Anchersen kom med sin beretning, der blandt andet bød på forsigtig optimisme og en tak til hjælpepakkerne. ”Vi har holdt voldsomt mange møder, og vi har holdt hånden under en voldsomt blødende turistbranche. Jeg tror ikke, at vi


KREDSGENERALFORSAMLING

havde klaret den, hvis vi ikke havde stået sammen i sektorudvalgene, hovedbestyrelsen og med sekretariats store arbejde i ryggen. Min revisor var ikke dygtig nok til at kunne rådgive mig i forhold til hjælpepakkerne, men det kunnen sekretariatet til gengæld. Hjælpepakkerne har måske ikke ramt plet, men det har hjulpet os videre. Vi står foran massive udfordringer nu, hvor vi skal videre efter Corona – vi mangler 50 procent af kunderne i den kollektive trafik, taxierne står stille, og turistbusserne mangler de udenlandske turister. Vi har til gengæld fået sat fokus på den hjemlige turisme, og det kan også noget.” Chaufførmangel er ikke lokal Hjælpepakker og chaufførmangel var igen på programmet under dette møde, hvilket beviser, at det ikke er lokale problemer – men derimod noget, som persontransportbranchen over hele landet kæmper med. Efter beretninger fra de forskellige kredse, kom valgene til henholdsvis kredsbestyrelsen samt til sektorudvalgene.

i

SPAR BRÆNDSTOF..! Dansk produceret oliefyr, designet til at levere optimale resultater til dine busser

OLIEFYR: • Kører på diesel, biodiesel, HVO, RME og ethanol • Kan udstyres til elektrisk natdrift • Kan udstyres med LE-funktion HYBRID: • Opvarmning til el busser - Miljørigtigt kombi-fyr • Specialudviklet til Hybrid og El-busser EL: • Fossilfri varme i El-busser • Kan fås i forskellige spændings- og varmekapaciteter • Op til 4 varmeelementer • Eks: 620VDC 20kW med 7,5 + 12,5kW • Eks: 672VDC 60kW med 4 x 15kW

Stroco ApS · Energivej 3 · 6800 Varde Tlf. 8696 1066 · Email: info@stroco.dk · www.stroco.dk

Valgene i Kreds 3 Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer John Jalkiewicz, Johns Turist- og Minibus Mathias Andersen, Fladså Turist Suppleant: Flemming Madsen, Nordsjællands Turistfart

Valg af medlemmer til sektorudvalgene Turistsektoren: Lars Larsen, VIKINGBUS Rutesektoren: Peter Lanng Nielsen, Keolis Offentlig kørsel: Mogens Pedersen, Egons Turist- & Minibusser Taxisektoren: Vibeke Wolsberg, Dantaxi 4x48 Hendrik Larsen, Dantaxi 4x48

Smart app til chauffør og kørselsleder Chauffør kan: • Se opdaterede kørselsinformationer hele døgnet • Turen kan indeholde beskrivelser, dokumenter og billeder • Navigation direkte med Google Maps • Chauffør tilbagemeldinger gemmes på turen Kørselsleder kan også: • Se en komplet oversigt over dagens kørsel – eller de kommende dage. • Omdisponere vogn/chauffør til en anden tur

www.partex.dk For yderligere informationer kontakt Steen Baggersgaard på tlf. 7020 1548 eller sb@partex.dk

Mobilitet | 03.2021

31


RUTESEKTOR

HVAD GØR DU, NÅR DET BRÆN ER? Når det hele brænder på – bogstaveligt talt – kan det vise sig at være guld værd at have taget sine forholdsregler. For Keolis blev et af de scenarier, som de fleste vognmænd frygter allermest, til virkelighed natten til skærtorsdag i år, da deres driftssted Naverland i Glostrup brændte.

Af: Nya Vecht ··· Foto: Privat

De fleste vognmænd tager deres forholdsregler, når det kommer til at sikre deres forretning. Både hvad angår forsikringer, vigtige dokumenter og des lige. Men selv for en stor spiller som Keolis, var der en del uforudset læring, da Naverland brændte i april i år. For Peter Lanng Nielsen, administrerende direktør i Keolis, viste digitalisering, beredskabsplaner og gennemtænkte forsikringer at være nøglen til en fortsat drift blot 15 timer efter, at branden var slukket. Digitalisering kan redde driften ”Der er ingen diskussion om, at hvis vi ikke havde haft en digitaliseret forretningsmodel, så havde vi været i overordentlige store

32

Dansk PersonTransport

problemer. For som vognmand har vi meget svært ved at videreføre vores drift, hvis ikke vi har vores mapper, forretningsmodeller og opslagstavler. Man skal også tjekke, at man har tegninger af sine bygninger og sin infrastruktur. Og de skal naturligvis ikke stå i fysiske mapper inde på ens kontor,” forklarer Peter Lanng Nielsen. Han understreger samtidig, at selvom man har digitaliseret alt, så er det ikke nok bare at have en back up – der skal også været et system, så man ikke har placeret sin backup et andet sted, hvor det også kan brænde. Keolis startede med at digitalisere alt, da de for nogle år siden skulle flytte deres drift. Det første skridt var at afskaffe

PC’erne fra skrivebordene og i stedet flytte deres system til noget centralt, hvor man loggede på en fælles server. ”Det var en fin ide, men til gengæld var problemet, at når systemet ikke virkede, så var alle nede. Det næste skridt, som vi tog, var at flytte backup’en ud til en ekstern leverandør, mens vi stadig havde driften hos os selv. Det var jo så vældigt fint, at backup’en lå i Ballerup, men det nytter jo ikke noget, hvis man mister udstyret, der kan spille backup. Så vi endte med at flytte alle applikationerne op i skyen, og det betyder så, at alt vores data kan hives ned uanset hvad.” Den beslutning betød, at Keolis var forholdsvist upåvirkede rent driftsmæssigt –


RUTESEKTOR

deres øvrige driftslokationerne mærkede intet. Og det betød også, at da de skulle starte administrationen op igen på deres nye kontor, kunne det nye udstyr selv hente alt data ned fra skyen, og de kunne arbejdede videre upåvirket. ”Så den arbejdsstation, som jeg sidder på i dag, er fuldstændig ens med den, som jeg havde på Naverland,” siger Peter Lanng Nielsen. Der er dog én slags dokument, som man ikke kan digitalisere, og det er registreringsattesten. ”Vi havde faktisk brandfolkene inde midt under branden, mens de kortvarigt stoppede med at sprøjte vand, og hente vores registreringsattester, som heldigvis var uskadte. Vi havde enkelt dokumenter liggende i et brandsikkert skab, som virkede efter hensigten. Det var til gengæld ret svært at finde nøglen til det, da den lå i et af de brændte kontorer. Men når man har en bulldozer, der er stor nok, så kan man også åbne et brandskab.” Hav en gennemarbejdet beredskabsplan klar En anden ting som viste sig at være vigtig, var en gennemarbejdet beredskabsplan. Nogle af de ting, som beredskabsplanen havde forberedt Keolis på, var blandt andet, hvordan de skulle håndtere en ulykke, hvem der skulle ringes til først, og hvordan de efterfølgende kunne komme videre. ”Den beredskabsplan, som vi har haft, var guld værd i denne her situation. Vi har selvfølgelig ikke haft en decideret plan for, hvad vi skal gøre, hvis hovedkontoret brænder ned. Men de overordnede ting i beredskabsplanen har gjort, at vi har kunne tackle situationen,” siger Peter Lanng Nielsen. Han siger desuden, at en af grundene til, at de hurtigt kom

i drift igen, var at der fandtes en alternativ driftslokation. ”I forhold til en beredskabsplan, så er man også nødt til at tage højde for, hvad man gør, hvis man som os ikke har flere driftssteders; man skal simpelthen have en Plan B klar. Vi var så heldige, at vi bare kunne køre ud på en af vores andre lokationer, men hvis du ikke har det, så bliver du nødt til at tænke over, hvor dine busser skal hen. For de har brug for en dieseltank af en anseelig størrelse, en vaskehal – og så skal de have en parkeringsplads – for busser fylder jo fysisk en hel del, og de kan ikke bare parkeres på naboens grund,” siger Peter Lanng Nielsen. Han understreger samtidig, at hos Keolis var der ingen, som havde prøvet det her før. Så Peter Lanng Nielsen er ikke i tvivl om, at det at have snakker kriseledelse og kommunikation igennem er meget vigtige pointer. ”Det første brandmanden spørger om, da de kommer ud, er, hvor man lukker for fjernvarmen. Og så hjælper det ikke, at det står en administrerende direktør i fin hvid skjorte og slips og ikke aner, hvor man gør det henne. Der er nogen, som skal vide, hvor hovedhanen til vandet er, og hvorvidt strømmen er slukket.” Husk at forsikre alt Den tredje og sidste ting, som har gjort ulykken nemmere at komme videre efter, har været forsikringerne. ”De fleste af os vognmænd har jo styr på vores busforsikringer, for de får skader, og det er vigtigt. Men lige præcis bygningsforsikringen er jo ikke særligt interessant, så jeg tror, at det er mange af os, som ikke giver lige dén forsikring så stor opmærksomhed. Men det er altså meget interessant, når man står i en situation, som Keolis lige har gjort; for det at have bygningsværdier opgjort ordentligt, at være klar over sit driftstab, og at have noget billeddokumentation

Vi havde faktisk ... brandfolkene inde midt under branden, mens de kortvarigt stoppede med at sprøjte vand, og hente vores registreringsattester, som heldigvis var uskadte. Vi havde enkelt dokumenter liggende i et brandsikkert skab, som virkede efter hensigten. Det var til gengæld ret svært at finde nøglen til det, da den lå i et af de brændte kontorer. Peter Lanng Nielsen

Mobilitet | 03.2021

33


RUTESEKTOR

i Kort om branden

over, hvad man egentligt har på kontoret, det er vitalt i sådan en situation. Og så tror jeg godt, at jeg kan sige, at ingen af os vognmænd er eksperter på det her område eller på vores forsikringer,” siger Peter Lanng Nielsen. Han understreger, at selvom man som vognmand er dygtig til at værdisætte busser, er det nødvendigt at have noget rådgivning på, hvordan man værdisætter en bygning. For bygningsforsikringerne er vigtige – mindst lige så vigtige som busforsikringerne. ”Keolis er en del af en stor koncern, så vi har en masse forsikringsrådgivere, som hjælper os meget, og det har betydet, at vi er fint dækket på det område. Men hvis jeg havde været en mindre vognmand, der ikke havde det beredskab i ryggen, så tror jeg ikke, at jeg ville have haft så godt

styr på den del af forsikringen. Har du for eksempel styr på, at din bygningsforsikring har de rigtige værdier? Er du sikker på, at du er forsikret for driftstab? Er du sikker på, at du har bare antydningen af billeddokumentation, når du skal til at lave din løsøreopgørelse? Er du sikker på, at du ved, hvem du skal ringe til i denne her situation? Det var nemt for os, fordi vi har det størrelse, som vi har, men hvis du er en mindre vognmand, så er det ikke sikkert, at du har det,” siger Peter Lanng Nielsen. ”Og så er der et andet budskab, som jeg meget gerne vil have frem, for jeg er meget rørt over alle de henvendelser, som jeg modtog fra mine ’konkollegaer’. Alle mine kollegaer i branchen ringede eller

Der udbrød brand natten til 1. april 2021 i Keolis’ busanlæg på Naverland i Glostrup. Busanlægget med værksted og vaskehal udbrændte sammen med Keolis’ danske hovedkontor i bygningens øverste etager. Ingen kom til skade ved branden.

skrev ganske kort tid efter og spurgte, hvordan de kunne hjælpe os – på den måde er vi en stærk branche, og det tror jeg absolut også har at gøre med den rolle, som DPT spiller som brancheorganisation. Der var ingen, som lukrerede på vores ulykke – tværtimod,” slutter Peter Lanng Nielsen.

Og så er der ... et andet budskab, som jeg meget gerne vil have frem, for jeg er meget rørt over alle de henvendelser, som jeg modtog fra mine ’konkollegaer’. Peter Lanng Nielsen

34

Dansk PersonTransport


Kontakt Taxabud.dk R E B VI KØ I X A T +45 25 735 735 E T G U R B DIN I X A T N I SÆLG D ! G A D I E ALLERED

TAXABUD.DK - en del af

KONTAKT

OPRET DIN BIL - og få en uforpligtende salgsvurdering inden for få timer KØBSTILBUD - modtag et uforpligtende købstilbud fra Taxabud.dk SOLGT - omgående afregning og afhentning på din adresse

Bilbud.dk Randers

Bilbud Sjælland

Virkevangen 54 8960 Randers SØ

Sankt Annæ Plads 13 1250 København K

+45 25 735 735 salg@bilbud.dk

+45 25 735 735 salg@bilbud.dk


TURISTKØRSEL

NY RAPPORT FRA DPT: Af: Teddy Becher ··· Foto: William Jungfalk

Hjælpepakker forudsætning for medlemmernes overlevelse i 2022

36

Dansk PersonTransport


TURISTKØRSEL

Corona-pandemien har ramt den danske turistbusindustri hårdt. Nylig rapport fra Dansk PersonTransport viser, at næsten halvdelen af turistbusselskaberne mistede over 80 pct. af deres omsætning i 2020 sammenlignet med 2019. Antallet af ture for foreninger, virksomheder og andre rejsende er faldet markant som følge af især forsamlingsforbuddene, og de internationale ture er så godt som ikke eksisterende grundet de danske og udenlandske rejserestriktioner. ”Dette er den barske virkelighed, som turistbusselskaber har kæmpet med siden begyndelsen af 2020. Vi er begyndt at se corona-restriktioner og indrejseforbud lette en smule, men det ændrer ikke ved, at vores medlemmer fortsat mærker konsekvenserne og følgevirkningerne ved Corona og vil gøre det i lang tid fremover. Vores medlemsundersøgelse viser, at vi skal helt frem til 2023, før medlemmerne kan se frem til noget, der ligner referenceomsætningen i 2019, og at to tredjedele af vores medlemmer forventer, at hjælpepakker vil være en forudsætning for virksomhedernes overlevelse i 2022,” udtaler Michael Nielsen, adm. direktør i DPT. Den danske turistbussektor består hovedsageligt af små og mellemstore virksomheder, der er etableret lokalt i hele landet. Virksomhederne spiller en essentiel rolle i genåbningen af kulturliv, lokale og nationale sportsarrangementer, messer, firmaarrangementer og

Hvilke virksomheder har svaret? En stor del af Dansk PersonTransports medlemmer er små og mellemstore virksomheder. Det kan ses ved, at 54% har mellem 1-5 medarbejdere, og 21% har mellem 6-15 medarbejdere opgjort i årsværk. Antal medarbejdere i virksomheden (opgjort i årsværk) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

25+

Antal medarbejdere

Mobilitet | 03.2021

37


TURISTKØRSEL

Omsætning under corona Tiden med corona restriktioner har været hård for turistbusbranchen. Fra 2020 og indtil i dag svarer næsten 50%, at man har oplevet et omsætningsfald på mellem 80 til 100%. Og kun 2% af de adspurgte svarer, at de har oplevet et omsætningsfald på mindre end 30%.

Omsætning i 2020 frem til i dag (med 2019 som reference år)

Fald i omsætning i procent

muligheden for at få oplevelser for mange af samfundets borgere, ikke mindst i landdistrikterne. Under hele krisen har DPT understreget behovet for især at fokusere på de brancher, der er hårdest ramt af corona-pandemien, hvilket inkluderer turistbusbranchen. ”Dansk PersonTransport hilser regeringens udspil til en sommer- og erhvervspakke, som har potentialet til at sætte gang i omsætningen også for vores medlemmer, velkommen. Dansk PersonTransport mener dog, at der er behov for mere finansiel hjælp og genstartsparkker målrettet turistbusbranchen. Det er vigtigt at understrege, at det er vores medlemmers forventning, at turistbusbranchen vil være ramt af følgevirkninger af pandemien også i sidste halvår af 2021 og hele 2022, og dermed vil vores virksomheder være dybt afhængige af hjælpepakker,” siger Michael Nielsen.

Højere end 2019 0-19% fald 20-39% fald 40-59% fald 60-79% fald 80-100% fald 0

10

20

30

40

50

Andel i procent

Turistbusbranches forventninger til fremtiden Procent andelen

Turistbusbranchen svarer overordnet, jf. figur 2, at vi skal helt hen i 2023, før tendensen vender og flere oplever samme omsætning som i 2019. Og selv i 2023 er der næsten 50%, der forudser, at de endnu ikke vil få den samme omsætning. Både i det sidste halve år af 2021 og det første halve år af 2022 mener langt størstedelen, at de vil have en omsætning med et fald på 30% til 70% sammenlignet med 2019.

Forventet omsætning frem til 01-07-2023 (med 2019 som reference år)

80-100% fald 60-700% fald

40-50% fald

20-30% fald

0-15% fald Samme som 2019

Sidste halvår 2021 Første halvår 2022 Sidste halvår 2022 Første halvår 2023

Hjælpepakkerne har været nødvendige for min virksomheds overlevelse under Corona

Turistbusbranchens holdning til hjælpepakkerne Der er ingen tvivl om, at turistbusbranchen har påskønnet hjælpepakkerne og har anset dem som værende helt essentielle, når det handler om de enkeltes virksomheders overlevelse. 92% svarer, at de enten er enige eller meget enige i, at hjælpepakkerne har været nødvendige for deres virksomheds overlevelse. Meget enig 84% Enig 8% Hverken enig eller uenig 4% Uenig 2% Meget uenig 2%

38

Dansk PersonTransport

0-19% stigning

Mere end 20% stigning


TURISTKØRSEL

Fortsat brug for hjælpepakker

Hjælpepakkerne har været nødvendige for min virksomheds overlevelse under Corona Meget enig 33%

To tredjedele af turistbusbranchen svarer, at hjælpepakker vil være nødvendige for deres overlevelse i 2022. Dette skyldes, at de begivenheder turistbusvognmændene normalt kører gæster til som f.eks. stævner og andre sportsbegivenheder, koncerter, teaterforestillinger eller andre kulturelle begivenheder fortsat vil være påvirkede af corona restriktioner og følgevirkningerne af Corona-pandemien. Ca. en fjerdedel svarer, at de er hverken enige eller uenige i, at hjælpepakkerne er nødvendige. Dette skal dog læses sådan, at virksomhederne har en klar forventning om, at der vil blive iværksat målrettede tiltag for at stimulere oplevelsesøkonomien.

Enig 33% Hverken enig eller uenig 23% Uenig 7% Meget uenig 4%

Den internationale kørsel

- opbygninger til dine behov

Vi bygger på alle mærker. Dansk bygget kvalitet. Telefon 7542 1711 info@minibusdanmark.dk www.minibusdanmark.dk

100 90 80 70 Procent

En gruppe af turistvognmænd har specialiseret sig i international kørsel, og foretager af den grund næsten udelukkende denne type kørsel. International kørsel er et af de sidste forretningsområder, som den danske turistbusbranche forventer, kommer tilbage til det samme niveau som i 2019. Af den grund vil denne gruppe virksomheder bliver ekstra hårdt ramt eller tvunget til radikalt at ændre deres forretningsmodel. I alt stammer en fjerdedel af branchens omsætning fra denne type kørsel som f.eks. inkluderer skiture, ture til Harzen ol. Branchen forventer, at kunderne til de udenlandske ture er tilbage på 75% i 2023.

Forventet international kørsel sammenlignet med 2019 som reference år (gennemsnit for branchen)

60 50 40 30 20 10 0

2019

2020

2021

2022

2023

Vi leverer over hele landet!

Biler til taxa, Flextrafik, institutioner m.m.

Mobilitet | 03.2021

39


algiNost et hjørn

Fredensgadeterminalen i Silkeborg i 1986 1

2

Silkeborgs bybusterminal i Fredensgade bliver nu endelig erstattet med boligbyggeri efter at have henligget fra, da man flyttede bybussernes stoppesteder til Godthåbsvej i 2011. I årene 1973-1975 nedrev Silkeborg Kommune boligkvarteret Chr. d. 8.'s Vej-Fredensgade-Kirkebakken og vedtog siden at opføre en ny bybusterminal på tomten, til erstatning for bybus-stoppestederne i Østergade. Man fik dermed en ny rummelig bybusterminal tæt ved Torvet og Rutebilstationen, der siden 1940 havde ligget i baggården til den samme år opførte ejendom ”Østerport”, med facade ud imod Torvet. I 1977 blev den nye bybusterminal ibrugtaget, hvorfor bybusser og lokalruter nu fik stoppesteder her. Allerede i 1968 havde man dog konstateret at Rutebilstationen var forældet, trafikken var blevet for stor. Men først i juni 1986 kunne man ibrugtage en ny løsning for rutebilerne, nemlig holdepladser på et ledigt sporareal ved Silkeborg st. I august 1986 kom forfatteren forbi og fik her dokumenteret lidt af bybus- og lokalrutetrafikken ved Fredensgade, mens pladsen endnu var relativt åben. Den udførtes af bl.a. Smed i Silkeborg, Frederiksdal Rutebiler, og Aage Iversen i Resdal. Siden blev busterminalen omsluttet af nyopførte boligkarréer ud imod Chr. d. 8.'s Vej og en ny og bedre terminalbygning. Terminalbygningen erstattes med nyt etagebyggeri, så arealet bliver en lukket gård.

3 1. M ed stoppesteder i tre rækker, var bybusterminalen i Fredensgade stor og rummelig. Forrest en af Smeds busser. 2. F rederiksdal Rutebiler betjente lokalrute 33 til Frederiksdal. 3. D ialog i pausen imellem to af Aage Iversens chauffører, uden at rejse sig fra chaufførstolene. Man kører blot hen og parkerer i 2. position. 4. M ens forhuset til Silkeborgs rutebilstation fra 1940 fortsat eksisterer, er rutebilfaciliteterne som ses her, med godsperroner i taghøjde, erstattet med et nyt baghus med boliger.

4

Udarbejdet af Bushistorisk Selskab. Tekst: Lars Ersgaard,

redaktør på Bushistorisk Selskabs medlemsblad ”Busbladet”. Billeder: I Lars Ersgaards arkiv.

40

Dansk PersonTransport


BUS

Vidtrækkende GRØN nyhed

Maxus e-Deliver 9

Rækkevidde op til 353 km (WLTP Bykørsel) 88,5 kWt VBI er som eneste busopbygger i DK blevet autoriseret forhandler af Maxus e-Deliver 9. Den første demo bil ventes klar sidst i april. En kinesisk produceret kvalitets bus med stor rækkevidde. Op til 296 km. ved kombineret kørsel og 353 km. ved bykørsel.

Maxus e-Deliver 9 kan leveres som M1 med lift til 5 pers. + F. eller som M2 med lift til 12 pers. + F.

Vi glæder os til at præsentere den for jer. I vil løbende kunne se mere om bussen på vores Facebook side. Kontakt: Salg: Jylland & Fyn Leif Brændekilde • Tlf. +45 4035 9308 E mail: lb@busimport.dk Alle priser er ab plads i danske kr.

Salg: Sjælland Mark Petersen • Tlf. +45 4020 3680 E mail: mp@busimport.dk

Der skal tillægges moms

Værksted/Lager Tlf. +45 7356 1445 / +45 7356 1444 E mail: info@busimport.dk

Der tages forbehold for mellemsalg & trykfejl

Se mere på: www.vbi-group.eu


RUBRIKANNONCER / INFO

Associerede medlemmer af Dansk PersonTransport

VBI Group ApS Kontakt: Dan B. Pedersen Kongensgade 38 6070 Christiansfeld Tlf. 74 56 13 26

Jyske Bank/Finans Kontakt: Michael Jensen Kastaniehøjvej 2 8600 Silkeborg Tlf. 89 89 81 20

FORSEA Ferries Kontakt: Peter Kesting Færgevej 8 3000 Helsingør Tlf. 30 67 13 77

Amu Juul A/S Kontakt: Jesper Juul Abildårdsvej 14 4000 Roskilde Tlf. 46 32 10 22

DEKRA AMU Center Sydjylland A/S Kontakt: Susanne Jensen-Iversen Arnfredsvej 8 6600 Vejen Tlf. 70 60 65 00

YX Danmark Kontakt: Michael B. Hansen Buddingevej 195 2860 Søborg Tlf. 23 63 51 99

Sydglas Danmark Kontakt: Per Hartung pha@sydglas.dk Håndværkersvinget 12 6360 Tinglev Tlf. 40 34 15 89

Nordfyns Finans A/S Kontakt: Michael Skjellerup Østergade 34 5560 Aarup Tlf. 21 49 74 88

OK Kontakt: Henrik Dehn Centervej 5 4600 Køge Tlf. 89 32 25 40

Out of Home Media A/S Kontakt: Henrik Sørensen Ragnagade 7, 1 2100 København Ø Tlf. 20 90 88 50

Circle K Danmark Kontakt: Stephan Praem Skovgaard Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tlf. 70 101 101

Carglass Kontakt: Malene Kock mk@carglass.dk Tlf. +45 2526 9130

Toyota Danmark Kontakt: Christian Duurloo Dynamovej 10 2860 Søborg Tlf. 30 59 39 57

MAN Kontakt: Jesper Mathiesen jesper.mathiesen@man.eu Ventrupparken 6 2670 Greve, Tlf. 43 43 20 44

AMU Transport Danmark Kontakt: Finn Ravn fhr@AMU-FYN.dk Bastrupgårdvej 5 7500 Holsterbro Tlf. 22 10 41 31

Scandiwear ApS Kontakt: Christian Jensen Jernholmen 38 St th 2650 Hvidovre Tlf. 23 40 18 70

Businvest DK ApS Kontakt: Agnieszka Karolina Mazur Baldershøj 3 2635 Ishøj Tlf. 27 25 01 01

Trapeze Group Europe A/S Kontakt: Christian Erikstrup Sommervej 31, 4, Aarhus Tlf. 30 55 99 67 www.trapezegroup.dk

Söderberg og Partners Kontakt: Pelle Bo Jensen Kokholm 1, Kolding Tlf. 92 44 11 00 www.soderbergpartners.dk

STRATIO Kontakt: Pedro Vaz pedrovaz@stratioautomotive.com Rua Pedro Nunes, Ed. D 3030-199 Coimbra Portugal

R2P Tracking ApS Kontakt: Bjarne Nielsen Livøvej 23, Viborg Tlf. 70 20 06 98 www.r2p.com

EvoBus Danmark A/S Kontakt: Søren Christensen soren.christensen@daimler.com Centervej 3 4600 Køge Tlf. 56 37 00 00

42

Dansk PersonTransport

ACERcon a/s Kontakt: Claus Henriksen claus@acercon.dk Tlf: +45 66 17 54 86


INFO

Mobilitet Nr. 3 / Juni 2021 Dansk Persontransport er for alle, der udfører erhvervsmæssig personkørsel. Organisationens formål er via indflydelse, information og indkøbsaftaler at sikre sine medlemmer de bedst mulige arbejdsvilkår.

Udgiver

Dansk PersonTransport

Nørre Farimagsgade 11, 3 tv. 1364 København K Tlf. 70 22 70 99

Sekretariatet

Hovedbestyrelse

Nørre Farimagsgade 11, 3 tv. 1364 København K Tlf. 70 22 70 99 www.danskpersontransport.dk info@dpt-dk.org

Landsformand John Bergholdt Bergholdt.dk A/S Børstenbindervej 5 5230 Odense M tlf. 66 11 31 31 fax 66 19 08 09 john@bergholdt.dk www.bergholdt.dk

Telefontid man-fre 9-15 Mail er åben for meddelelser hele døgnet.

Medarbejdere Michael Nielsen Adm. direktør mmn@dpt-dk.org Trine Wollenberg Vicedirektør two@dpt-dk.org Lasse Repsholt Sektorchef lre@dpt-dk.org Teddy Becher Chefkonsulent tbe@dpt-dk.org Nya Vecht   Kommunikationsansvarlig nve@dpt-dk.org Rikke Bengtsson Administration rbe@dpt-dk.org William Jungfalk Studentermedarbejder wju@dpt-dk.org

Næstformand Formand sektor for turistkørsel Lars Larsen VIKINGBUS Kanalholmen 1 2650 Hvidovre tlf. 27 27 01 01 ll@vikingbus.dk www.vikingbus.dk Formand sektor for rutekørsel Peter Lanng Nielsen Keolis Danmark A/S Naverland 20 2600 Glostrup tlf. 88 17 17 17 fax 88 17 17 19 peter.lanng.nielsen@keolis.dk www.keolis.dk Formand sektor for offentlig kørsel Allan Mørup Mørups Turistfart ApS Haugevej 23, 7400 Herning tlf. 97 11 69 69 allan@morups.dk www.morups.dk

Formand sektor for taxikørsel Torben Kirketerp Esbjerg Taxa Lillebæltsvej 10 6715 Esbjerg tlf. 22 22 19 30 torben@esbjergtaxa.dk http://www.esbjergtaxa.dk

Fax 70 22 10 99

www.danskpersontransport.dk info@dpt-dk.org

Ansvarshavende Michael Nielsen

mmn@dpt-dk.org Layout og tryk Mediegruppen

Horsensvej 72A 7100 Vejle

Formand kreds 1 Lars Brøchner Brøchners Biler Genvejen 16 7451 Sunds tlf. 97 14 10 52 fax 97 14 42 52 info@brochnersbiler.dk, www.brochnersbiler.dk

Tlf. 75 84 12 00

Formand kreds 2 Peter Papuga VIKINGBUS Lundahl Nielsensvej 1 7100 Vejle tlf. 75 85 85 88 pp@vikingbus.dk www.vikingbus.dk

Oplag

Formand kreds 3 Poul Anchersen Anchersen Jernholmen 20-22 2650 Hvidovre tlf. 38 88 10 50 pan@anchersen.dk www.anchersen.dk

www.mediegruppen.net Annoncer

Vendemus ApS

Frederiksgade 45 Baghuset, 1. sal 8000 Aarhus C

Tlf. 72 22 70 80

kontakt@vendemus.dk

1.600 stk. Distribution

Bladkompagniet ISSN

2596-7827 Dansk PersonTransports

opfattelse udtrykkes i lederen, og hvor det i

øvrigt direkte fremgår. Meninger udtrykt i andre artikler er ikke nødvendigvis Dansk Person-

Transports. Eftertryk kun tilladt efter nærmere aftale.

Abonnementspriser Årsabonnement

• Danmark kr. 275,•

inkl. moms

Udlandet kr. 335,-

momsfrit •

Enkeltnumre kr. 50,-

+ forsendelse.

pr. stk. inkl. moms

Udgivelser

Udkommer 6 gange om året. Næste udgivelse

i regi af Dansk PersonTransport er i uge 36 2021. Deadline for indlevering af annoncer er senest d. 23.08.2021.

Kontakt Vendemus på telefon: 72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

Forsidebillede Adobe Stock

Trykt på miljøgodkendt

papir hos svanemærket trykkeri, der er kvalitets-

MG 30245

KOM I KONTAKT MED DET DANSKE BUS- OG TAXIFOLK ...

og miljøcertifiseeret

iht. ISO 9001/14001.

Mobilitet | 03.2021

43


UV-C AIR DISINFECTION

Ekspert i klimaløsninger til busser

UV PURIFIER Thermal Bus Systems

Eksperter i klimaløsninger til busser Thermal Bus Systems

Eksperter i klimaløsninger til busser

Thermal Bus Systems

Valeo OE-leverandør

· Valeo OE-leverandør · Serviceydelser Kurser i varmere og AC anlæg · Reservedele · Kurser i varmere UV-C AIR DISINFECTIONog AC anlæg Kontakt os for at Fåhøre mere. inspiration og hjælp via vores servicevideoer

Valeo OE-leverandør UV PURIFIER Kurser i varmere og AC anlæg UVUV PURIFIER Purifier luftrensningssystem UV-C AIR DISINFECTION

)

Distributed by

Få inspiration og hjælp via vores servicevideoer

Distributed by

OMFORT

labyrinth)

ght destroyers (scattered light labyrinth) from box also prevent UV stray light from mans ng. No ozone (gas irritant to humans her imals) is generated, and no other o.l substances are used by Valeo.

UV-C RADIATION KILLS THE COVID-19 VIRUS

ort

Theincorporates Valeo UV Purifier offers maximum safety to Purifier box low-noise ns. passengers in buses, transit or city buses and not detract from the efficiency of an the active viruses that circulate anunit,protection gofa/c nor the feelingagainst of comfort.

noise

omfort.

in the air in the form of aerosols. It reduces the concentration of viruses inThermal the airBus justSystems as effectively as a fresh air supply.

OVER 95% OF VIRUSE

Irradiation with UV-C light (254nm) is a proven method of disinfection by the inactivation of microorganisms and various viruses, including SARS-CoV-2. With adequate exposure time and intensity, the DNA of the virus is cracked and destroyed, so that it can no longer reproduce itself.

· Kampen mod corona kan nu også foregå i busser og tog t TAKE A DEEP BREATH AND FEEL FREE odtage germicidal ·effect of short-wave ultraviolet light. Med UV purifier fra Valeo TBS, der eliminerer er har m vation

The UV Purifier sucks the air through the box, disinfects it in a matter of seconds and reinjects it into the bus, practically as clinically clean air. Purified air thus flows continuously during the entire journey and circulates in the passenger compartment, ensuring that the virus

OF OVER 95%AND OF VIRUSES TAKE AINACTIVATION DEEP FEEL mere end 95% vira BREATH AND BACTERIA INCL. SARS-CoV-2 OFtilOVER 95% OF VIRUSES · UVINACTIVATION stråler bruges at eliminere vira, AND BACTERIA INCL. SARS-CoV-2 heriblandt Covid-19 THE UV PURIFIER – PROTECTS US KontaktVIRUSES os for at høre mere . AGAINST IN THE AMBIENT AIR serve the right to make changes and corrections - Printed in Germany - © Valeo Thermal Commercial Vehicles Germany GmbH, 2020

700 x 350 x 110mm

owing)

approx. 200m3 per hour and box 80W electrical power

rmal Commercial Vehicles Germany GmbH, 2020

26W optical performance our and box 3,3A

ance th one airflow cycle

rd bus: two units per bus, mounted in front

Viruses or bacteria carried by larger droplets may not be s and transferred according to the average intensity of the al SARS-CoV-2 disinfection.

microorganisms ment. Over 95% ect passengers ets may not be ntensity of the

FREE Purifi r top inno fo .

prisen 21 fra VDA 20 for rbund

UV PURIFIER – SITS, FI

TAKE A DEEP BREATH AND FEEL F ske fo n) (Det ty obilindustrie m o aut

The UV Purifier can be used in all types of buses worldwide. It is available as a HVAC-integrated solution in which the UV-C lamp is installed in the heating/air conditioning system; or as a separate solution directly for the passenger compartment. The latter can be mounted directly on the ceiling of the bus, beneath the seats or in the luggage rack.

INACTIVATION OF OVER 95% OF VIRUSES AND BACTERIA INCL. SARS-CoV-2

The core elements of the UV Purifier are powerenclosed in a radiationimpermeable metal box or integrated into the vehicle’s air conditioning system, thus shielding

se UV devices reduce the concentration of microorganisms ulating in the air of the passenger compartment. Over 95%

ed in front ful (PPE). UV They lamps. These are otective equipment do not protect passengers

x

0920 - We reserve the right to make changes and corrections - Printed in Germany - © Valeo Thermal Commercial Vehicles Germany GmbH, 2020

PURIFIERFor VENT this purpose, the UV Purifier exploits the

the passengers from direct contact with the UV radiation. The cabin air is drawn in by low-noise fans and passes the UV lamp at a defined speed.

B EST -B US- CL IM ATE .CO M

www.christonik.dk

Exposure time and intensity, blow-through speed and geometry are carefully coordinated to ensure that the air stream emerging from the box is virtually virus-free (>95%).


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.