Mobilitet 01 2019

Page 1

DIT MAGASIN OM BUS- OG TAXIBRANCHEN

Nr. 1 / Januar 2019

S FOKU ing

ren Ny fo

Christiansborg siger velkommen til Dansk PersonTransport Prøvekørsel af eCitaro Der blev sat strøm til debatten

DPT samler al persontransport på vej Kollektiv trafik | Offentlig kørsel | Turistbussen | Taxi


A Daimler Brand

Total Cost of Ownership (TCO): Find ud af hvilke faktorer der påvirker din samlede rentabilitet på mercedes-benz.dk/busser

Perfektion har mange sider. Den nye Tourismo er den perfekte turist- og linjebus takket være den enestående fleksibilitet. Du kan stort set udstyre og anvende den som du vil. Den nye Tourismo passer derfor perfekt til alt lige fra korte ture til langvarige rejser eller til daglig linjetrafik. Vælg mellem fire forskellige varianter og design din egen stjerne ud fra dine unikke krav til komfort, sikkerhed og økonomi. Den nye Tourismo er designet så den altid passer til dig, alle steder, alle dage i ugen. Læs mere om den nye Tourismo på mercedes-benz.dk/busser

EvoBus Danmark A/S, Mercedes-Benz Busser, Centervej 3, 4600 Køge, telefon 56370000, mercedes-benz.dk/busser


S FOKU

Leder

g

renin Ny fo

John Bergholdt Landsformand

FOKUS 06. Dansk PersonTransport samler al persontransport på vej

Så blev det nytår

08. Ny struktur i vante rammer

Og sikken et af slagsen. Årsskiftet markerer nemlig ikrafttrædelsen af vedtægterne for vores nye forening Dansk PersonTransport, der er en sammenlægning af det tidligere Danske Busvognmænd og Dansk Taxi Råd. Som nærværende udgave viser, så er der blevet lagt mærke til sammenlægning på Christiansborg, hvor politikerne – ligesom os selv – i høj grad kan se ideen i en brancheforening, der samler al erhvervsmæssig persontransport på vej. Og timingen kunne ikke være bedre. Vi går med 2019 ind i et valgår, og det giver den nye forening en glimrende chance for at sætte præg på transportdebatten og vise Danmark, hvilken rolle, vi mener, vores branche for persontransport skal spille i en verden, hvor digitalisering, teknologisk udvikling og alternative drivmidler sætter helt nye rammer for samfundets og brugernes transportbehov. Det bliver spændende at se, hvilke politikere danskerne vælger til at stå i spidsen for den grønne omstilling i transportsektoren og udviklingen af vores kollektive trafik, som vil være et fokuspunkt i klimadebatten de næste mange år. I Dansk PersonTransport har bus- og taxivognmændene med valget af sammenlægningen i det forgangne år allerede sendt et stærkt signal om, at vi ønsker at møde fremtidens udfordringer sammen. Vi har sammen erkendt, at vi ikke må tænke persontransport i siloer, hvis vi fortsat skal møde danskernes transportbehov og spille en aktiv rolle i udviklingen. Vi bliver nødt til at tænke på tværs af køretøjerne, hvis vi skal kunne opfylde det behov for fleksibel og effektiv mobilitet, som kun bliver mere presserende for hver dag, der går. Jeg håber derfor også, at medlemmer såvel som andre interesserede vil tage godt imod dette første medlemsblad for den nye forening. Vi er alle vognmænd med fødderne solidt plantet i asfalten, og vi kender de dyder, en sikker og pålidelig persontransport indebærer. Men vi er samtidig klar til at levere fremtidens mobilitet på de vilkår, som danskerne efterspørger.

12. Christiansborg om Dansk PersonTransport

Vi er Dansk PersonTransport - en ny forening i kendte rammer.

32. Mulige bestolinger af Sprinter-busser

16. Hvad skal politikerne fokusere på i valgåret 2019? 18. Arbejdsopgaver 2019 22. Medlemsfordele i Dansk PersonTransport 24. Indkaldelse til Dansk PersonTransports årsmøde TURISTBUSSEN 27. En turistsektor i trit med medlemmerne 28. Rådsbeslutning er et lille skridt på vejen OFFENTLIG KØRSEL 30. Nye retningslinjer har givet færre kørestolspladser

TAXI

I Dansk PersonTransport har busog taxivognmændene med valget af sammenlægningen i det forgangne år allerede sendt et stærkt signal om, at vi ønsker at møde fremtidens udfordringer sammen.

34. Kan en mellemklasse elbil fungere som taxi? 37. Dansk Taxi Råd satte strøm til debatten KOLLEKTIV TRAFIK 40. Kundetilfredshed – det halter i bustrafikken 44. Anchersen skal drive linje 18 med depot-opladede el-busser 46. Fuldelektrisk Mercedes-Benz eCitaro FORENINGEN 48. Nostalgihjørnet

12

30

34

50. Info

Mobilitet | 01.2019

3


De korte

På billedet ses Carsten Papuga samt Carsten Østergaard Nielsen fra EvoBus Danmark A/S.

Danmarks første Setra 531DT dobbeltdækker lander hos Papuga A/S Dobbeltdækkeren blev leveret hos Papuga A/S i efteråret. Det er dobbeltdækker nr. 16, der bliver leveret til Papuga A/S siden starten af 80’erne, hvor de første Setra 228DT kom på markedet. ”Hos Evobus Danmark er vi stolte af at kunne levere den første Setra 531 DT dobbeltdækker i den nye generation til Papuga A/S,” udtaler Søren Christensen, salgschef hos EvoBus. I december fik første bus følgeskab af 9 yderligere busser, til det danske marked. I hele Europa er der solgt 290 eksemplarer pt. Den viste bus er konfigureret med 79 sæder, 4 –stjernet sædeafstand, køkken samt nyt toilet og 220 volt stik ved alle passagerstole. Chaufførpladsen er udstyret med ergonomisk instrumentpanel og med nyeste sikkerhedssystemer bl.a. ABA 4.0. Desuden omfatter standardudstyret navigation og brandslukningsudstyr.

FynBus opretter vognmandspanel med Dansk PersonTransport Dansk PersonTransport glæder sig over, at FynBus har besluttet at oprette et vognmandspanel, hvor man flere gange om året mødes for at diskutere vilkårene og udfordring i flextrafikken. Dansk PersonTransport sidder selv med i panelet og udpeger ligeledes vognmænd til panelet blandt de vognmænd i foreningen, som kører offentlig kørsel. Hvis du har indspark til panelets arbejder, der starter op i 2019, kan du kontakte din lokale repræsentant for offentlig kørsel i Dansk PersonTransport eller sekretariatet på tlf. 7022 7099.

Entreprænøruddannelse og DPT blev præsenteret i Aalborg Næstformand i Dansk PersonTransport, Allan Mørup (Mørups Turistfart), præsenterede i november Dansk PersonTransport for de vognmænd, der var mødt op til orienteringsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab (NT) for 29. udbud vedr. flextrafik i Aalborg. Næstformanden omtalte også den særlige entreprenøruddannelse for flextrafik, NT er ved at tilrettelægge, og som allerede er indskrevet som en mulighed i Fynbus’, Midtrafiks, Sydtrafiks og NT’s nyeste udbud for flextrafik. Allan Mørup pegede på, at det er vigtigt med en fornuftig implementering af de nye krav, så man undgår dobbeltuddannelse. ”Det er vigtigt, at de kompetencer, vognmændene allerede har opnået gennem vognmandskurser, der er defineret i både busloven og den gamle taxilov, kommer til at spille en rolle i udbudsbetingelserne. Der er ingen grund til at dobbeltuddanne vognmændene,” understreger Allan Mørup. De emner i trafikselskabernes entreprenøruddannelse, der går igen fra taxi- og busvognmandsuddannelsen, bør ifølge Dansk PersonTransport målrettes de nye vognmænd, der har været fritaget for kursuskrav jf. den nye taxilov. Vognmænd der allerede har gennemgået en vognmandsuddannelse, bør kunne bruge deres eksamensbevis fra Trafikstyrelsen som erstatning. Erik Frederiksen, kontraktchef i NT, fremlagde også trafikselskabets egne tanker om uddannelseskravet til vognmændene: ”Vi er overordnet set enige i Dansk PersonTransports betragtninger, og vi ser naturligvis frem til en videre drøftelse med branchen om en fornuftig måde at implementere uddannelseskravet i udbuddene på,” udtalte Erik Frederiksen ved orienteringsmødet.

4

Dansk PersonTransport


FREMTIDENS MOBILITET

FROGNE UDVIKLER TEKNOLOGI SOM FÅR REJSEN TIL AT HÆNGE SAMMEN

FROGNES mobile taxametersystem giver chaufføren branchens bedste indtjeningsmuligheder.

FROGNES bestillingsapp giver kunden markedets hurtigste taxibestilling.

Danmarks største taxiselskab, Dantaxi 4x48, anvender Frogne teknologi på central og i vogne.

Succesfulde nordiske bus-og taxiselskaber anvender FROGNE løsninger til at optimere drift og indtjening.

Finn Frogne A/S · Telefon: +45 43 32 77 33 · info@frogne.dk · www.frogne.dk


Fokus Af: Michael Branner

Dansk PersonTransport samler al persontransport på vej Dansk PersonTransport er en sammenlægning af de tidligere vognmandsorganisationer Danske Busvognmænd og Dansk Taxi Råd. Den nye forening blev en realitet, da begge organisationer i 2018 stemte sammenlægningen igennem på ekstraordinære generalforsamlinger. Med årsskiftet er den nye forenings vedtægter trådt i kraft, og medlemmerne kan nu kalde sig en del af Danmarks største interesseorganisation for persontransport på vej. Dansk PersonTransport samler al persontransport på vej i et nyt kontor på Nørre Farimagsgade 11 i København. Den nye forening er en konsekvens af de ændrede markedsvilkår, branchen oplever i disse år som følge af digital udvikling, ny lovgivning og ændrede transportvaner hos transportkøbere og passagerer. Kollektiv trafik på tværs af køretøjer ”Markedet for persontransport ændrer sig drastisk i disse år. Vi ser i højere grad end tidligere, at transportmidlerne i den kollektive trafik tænkes sammen, så det ikke længere giver mening at se isoleret på de forskellige transporttilbud til passagererne,” forklarer Michael Nielsen, adm. direktør i

Dansk PersonTransport, om sammenlægningen. ”Flextur, der hovedsageligt udføres i personbiler, er et tilbud i hastig udvikling, og med ’MinRejseplan’ i Nordjylland ser man også, at både fjernbus, taxi og delebiler tænkes ind som en del af det kollektive trafiktilbud udover de traditionelle rutebusser. Som brancheforening bliver vi naturligvis nødt til at organisere os, så vi bedst muligt kan understøtte vores medlemsvirksomheder på de nye vilkår, hvor busser, taxier og biler tænkes sammen i udbuddet af mobilitet til borgerne.” En samlet stemme over for transportkøbere og beslutningstagere Michael Nielsen forventer, at sammenlæg-

ningen bliver en fordel for alle i branchen: ”Alle vognmænd, såvel de nuværende bus- og taxivognmænd som potentielle medlemmer fra f.eks. flextrafikken, har en fælles interesse i, at persontransporten udvikles positivt og drives på fair og lige vilkår. Dette er også grunden til, den nye forening i 2019 sætter yderligere fokus på løn- og arbejdsvilkår i f.eks. trafikselskabernes udbud og adgangen til det danske marked i turistbussektoren. Med den nye forening kan vi tale med en samlet stemme over for trafikselskaber, kommuner, embedsmænd og politikere, og det styrker kun vores sag.” Derudover peger Trine Wollenberg, vicedirektør i Dansk PersonTransport, også på, at sammenlægningen skaber forret-

S FOKUtur i

trukmmer Ny se ra vant

Med sammenlægningen samler vi den eksisterende ekspertise inden for erhvervsmæssig persontransport og kan derfor give medlemmerne endnu bedre rådgivning og services. Trine Wollenberg, vicedirektør i Dansk PersonTransport tidligere adm. direktør i Dansk Taxi Råd.

6

Dansk PersonTransport


Fokus ningsmuligheder for både bus- og taxivognmænd: ”Med sammenlægningen samler vi den eksisterende ekspertise inden for erhvervsmæssig persontransport og kan derfor give medlemmerne endnu bedre rådgivning og services inden for et bredere område. Det tror jeg vil have stor interesse, for eksempel når universaltilladelserne på taxiområdet gives fri i 2021. Med den nye universaltilladelse vil markedet for bus- og taxikørsel for det offentlige også lappe endnu mere over hinanden – det kræver fælles fodslag i branchen,” konstaterer Trine Wollenberg, inden Michael Nielsen tilføjer: ”I fremtiden skal vi i endnu højere grad tænke på tværs af transportformerne for at følge med efterspørgslen, den digitale udvikling og ny lovgivning.”

hvor Dansk PersonTransports egen messe PersonTransport 2019 vil have sin helt egen hal H med både busser og taxier. ”Årsmødet bliver en glimrende lejlighed til at få et dybere indblik i den nye forenings virke og mange medlemsfordele. Jeg håber, at både medlemmer og samarbejdspartnere vil sætte et stort kryds i kalenderen, deltage i årsmødet og kigge forbi vores udstilling i Herning,” lyder opfordringen fra Michael Nielsen. Alle, der har tilladelse til erhvervsmæssig persontransport med bus, taxi, limousine, personbil eller driver bestillings-/kørselskontor, kan blive medlem af Dansk PersonTransport. Yderligere kan leverandører og andre med interesse i branchen for persontransport blive associerede medlemmer.

Første årsmøde og messe 21.-23. marts Trine Wollenberg og Michael Nielsen glæder sig til at invitere alle de nuværende og nye medlemmer af Dansk PersonTransport til foreningens første årsmødeweekend 21.-23. marts 2019. Årsmødet vil blive afholdt i sammenhæng med Transport 2019 i Herning,

Ny adresse Dansk PersonTransport Nørre Farimagsgade 11, 3. tv 1364 København K

i Dansk PersonTransport har lanceret en ny hjemmeside på adressen www.danskpersontransport.dk Her kan du se de seneste nyheder i branchen og læse om foreningens mærkesager. Hjemmesiden indeholder også et særligt medlemssite, hvor du som medlem får eksklusiv adgang til vejledninger om f.eks. køre/hviletid, speciel rutekørsel, kørsel i udlandet, afsavnserklæringer, udbudsdatabaser, medlemsrabatter og mange andre medlemsfordele. Alle medlemmer af Dansk PersonTransport har modtaget login-oplysninger til hjemmesiden. Login kan også erhverves ved at kontakte Dansk PersonTransport på 7022 7099 eller info@danskpersontransport.dk.

tlf. 7022 7099 info@danskpersontransport.dk www.danskpersontransport.dk

Vi ser i højere grad end tidligere, at transportmidlerne i den kollektive trafik tænkes sammen, så det ikke længere giver mening at se isoleret på de forskellige transporttilbud til passagererne. Michael Nielsen, adm. direktør i Dansk PersonTransport – tidligere adm. direktør i Danske Busvognmænd.

Udvendig DK Lift USL Rørplade model 500 kg Vores dansk produceret lift hvor platformen vipper op i den forudindstillet vandrette stilling og tilpasser sig terrænets hældning når platformen er nede. DK Lifte ApS sælger reservedele til lifte og bespænding til kørestole. Bestil i hverdagen inden kl. 14.00 og varerne sendes samme dag. Husk at DK Lifte ApS laver det årlige lovpligtig eftersyn af lifte hos kunden eller på vores værksted. DK Lifte ApS v/ Henrik Andersen Gadekærsvej 12 - 9280 Storvorde Tlf. 4131 7800 dklifte@dklifte.dk

Mobilitet | 01.2019

7


Fokus

Ny struktur i vante rammer Med den nye forening følger et sæt nye vedtægter. Rammerne fra de tidligere foreninger vil dog være til at genkende i den nye struktur. Der tilføjes en taxisektor i foreningen, mens en sektor for offentlig kørsel fortsat vil varetage spørgsmål vedr. kørsel for trafikselskaber, kommuner, individuel handicap- eller sygekørsel og speciel rutekørsel.

Af: Michael Branner ··· Foto: Adobe Stock

Den nye forening kommer til at bestå af tre kredse og fire faglige sektorer i henholdsvis rute-, turist-, taxi- og offentlig kørsel. Der vil være en kredsbestyrelse for hver af de tre kredse og et sektorudvalg for hver sektor – samt en hovedbestyrelse, hvor formænd for sektorer og kredse har plads. Ved årsmødet vælger Dansk PersonTransport for to år ad gangen en landsformand, der også fungerer som formand for hovedbestyrelsen. Næste valg af landsformand finder sted i 2020. De øvrige medlemmer af sektorudvalg og kredsbestyrelser vælges ved de kredsmøder, der går forud for årsmødet. Medlemmer i foreningen bliver automatisk meldt ind i de sektorområder, hvor deres køretøjer hører til. Medlemmer kan stille op til de sektorudvalg, som deres køretøjer tilhører, og de kan stille op til den kredsbestyrelse, som deres virksomhed er hjemmehørende i. I Dansk PersonTransport bliver det også muligt for leverandører til branchen at melde sig ind som associerede medlemmer. Med Sektor et associeret medlemskab kan Rute man nyde godt af de samme 96 medlemmer 2687 vogne fordele som aktive medlemmer – dog uden stemme- og opstillingsret.

Årsmøde Hovedbestyrelse

Kreds 1 - Nord og Midtjylland Kreds 2 - Sydjylland og Fyn Kreds 3 - Sjælland og øerne

Sektor Turist 214 medlemmer 1301 vogne

Sektor Offentlig kørsel 172 medlemmer 1242 vogne

Sektor Taxi 85 medlemmer 2300 vogne

Associerede medlemmer

DPT’s vedtægter: § 2 Foreningens formål DPT’s formål er at varetage medlemmernes økonomiske, faglige og sociale interesser og rettigheder ved forhandling og samarbejde med myndigheder, andre erhvervsorganisationer og serviceudbydere i ind- og udland for derved at sikre de bedst mulige betingelser for medlemmernes udøvelse af deres erhverv. DPT arbejder også for at fremme og udvikle persontransport i Danmark samt for at sikre en vedvarende professionalisering af branchen.

8

Dansk PersonTransport

§ 3 Medlemsoptagelse Som aktivt medlem kan optages virksomheder, der har tilladelse til - og udfører erhvervsmæssig persontransport indenfor bus, taxi, limousine, offentlig kørsel og sygetransport samt driver bestillings- eller kørselskontor virksomhed. Som associeret medlem kan optages virksomheder, selskaber, foreninger, organisationer og andre, der ikke opfylder betingelserne for aktivt medlemskab. Som passivt medlem kan optages tidligere aktive medlemmer. Associerede og passive medlemmer har møde- og taleret, men ikke stemmeret.


Fokus

Sektor for taxi

Sektor for turistkørsel

I sektoren for taxikørsel optages køretøjer, der hovedsageligt anvendes til taxikørsel og limousinekørsel samt bestillings- og kørselskontorer. I sektorudvalget for taxi sidder seks personer som for nuværende består af den gamle DTR-bestyrelse. I fremtiden vil der blive udpeget to personer til udvalget på hvert kredsmøde i de enkelte kredse. Sektorudvalget udpeger selv en formand, der også bliver repræsentant i hovedbestyrelsen. I taxiudvalget vil man beskæftige sig med rammevilkårene for at drive taxivirksomhed, kørsels- og bestillingskontor samt limousinekørsel. Sektorudvalget vil også arbejde med de øvrige forretningsområder for taxikørsel, herunder flextrafik, kommunal kørsel og integration af taxikørsel i Rejseplanen og den kollektive trafik. Sektoren for taxikørsel vil koordinere dele arbejdet med sektoren for offentlig kørsel.

I sektoren for turistkørsel optages køretøjer, der hovedsageligt anvendes til anden erhvervsmæssig personbefordring med bus end rutekørsel samt international personbefordring reguleret af internationale aftaler. I sektorudvalget for turistkørsel sidder seks personer. Der bliver udpeget to personer til udvalget på hvert kredsmøde i de enkelte kredse. Sektorudvalget udpeger selv en formand, der også bliver repræsentant i hovedbestyrelsen. I sektorudvalget for turekørsel vil man beskæftige sig med rammevilkårene for turistbuskørslen. Det kan f.eks. være regler for udenlandske bussers nationale kørsel i Danmark, togbuskørsel, parkeringsforhold og busterminaler.

Sektor for offentlig kørsel I sektoren for offentlig kørsel optages køretøjer, der hovedsageligt anvendes til offentlig kørsel for trafikselskaber, kommuner m.v. – for eksempel individuel handicap- eller sygekørsel eller speciel rutekørsel. Det kan være køretøjer, der kører på en bustilladelse, taxitilladelse, OST-tilladelse eller den nye universaltilladelse til personbil. I sektorudvalget for offentlig kørsel sidder seks personer. Der udpeges to personer til udvalget på hvert kredsmøde i de enkelte kredse. Sektorudvalget udpeger selv en formand, der også bliver repræsentant i hovedbestyrelsen. I sektorudvalget for offentlig kørsel vil man beskæftige sig med regler og rammevilkår for speciel rutekørsel, flextrafik, kørsel for kommuner og regioner, udbudsvilkår og busser/ køretøjer til befordring af bevægelseshæmmede passagerer. Sektoren for offentlig kørsel vil koordinere dele arbejdet med sektoren for taxikørsel.

Sektor for rutekørsel I sektoren for rutekørsel optages køretøjer, der hovedsageligt anvendes til almindelig rutekørsel. I sektorudvalget for rutekørsel sidder der seks personer. Der bliver udpeget to personer til udvalget på hvert kredsmøde i de enkelte kredse. Sektorudvalget udpeger selv en formand, der også bliver repræsentant i hovedbestyrelsen. I sektorudvalget for rutekørsel kommer man til at beskæftige sig med rammevilkårene for almindelig rutekørsel, herunder udbuds- og kontraktvilkår hos de offentligt ejede trafikselskaber.

Vidste du … at Dansk PersonTransports kontingentopkrævning finder sted halvårligt? Priserne for alle medlemmer vil være de samme i 2019 (efter den generelle forbrugsprisindeksering) som i 2018, men bliver kun opkrævet af to omgange, nemlig i januar og juli.

S FOKU ing

ren Ny fo

§ 4 Medlemmernes forpligtigelser Ethvert medlem er forpligtet til at efterkomme DPT´s vedtægter, værdisæt og beslutninger truffet i overensstemmelse dermed.

§ 12 Stemmeret og valgbarhed Stemmeberettiget og valgbar er medlemsvirksomhedens ansvarlige leder eller en i virksomheden ansat leder, som har fået fuldmagt til at afgive stemme og dermed også blive valgbar. Ved årsmøder, kredsmøder og sektorvalg har medlemmerne et stemmetal, der fastsættes på baggrund af det samlede antal køretøjer, der er optaget hos DPT pr. 1. januar det pågældende år. Intet medlem kan ved de enkelte valghandlinger have mere end 100 stemmer.

Mobilitet | 01.2019

9


Fokus

i

Associerede medlemmer Det er også muligt at blive medlem af Dansk Persontransport, selvom man ikke har tilladelse til at udføre erhvervsmæssig persontransport. Virksomheder og organisationer, der har en interesse i - eller leverer information, services eller udstyr til branchen for persontransport, kan som associerede medlemmer profilere deres ydelser samt blive informeret om - og deltage aktivt i det daglige og strategiske arbejde, foreningen udfører. Det associerede medlemskab giver adgang til at publicere pressemeddelelser og historier i foreningens ugentlige nyhedsbrev. Medlemskabet giver også adgang til Dansk PersonTransports medlemssite på hjemmesiden, hvor associerede medlemmer ligeledes vil fremgå med logo. Associerede medlemmer har adgang til medlemsmøder og årsmøde i foreningen og bliver spurgt først om sponsormuligheder. Det er også muligt for at indgå samarbejdsaftaler, som Dansk PersonTransport profilerer over for medlemmerne. Associerede medlemmer har ikke stemme- og opstillingsret til udvalg og bestyrelser.

Kredsbestyrelser Arbejdet i de enkelte kredse i Dansk PersonTransport vil blive ledet af en kredsbestyrelse på minimum to og maksimum seks personer. Kredsbestyrelserne organiserer arrangementer og aktiviteter i de pågældende kredse. Kredsene afholder hvert år et ordinært kredsmøde, inden årsmødet afholdes. På kredsmøderne vælges der en kredsformand, medlemmer af kredsbestyrelsen samt kredsens medlemmer af de respektive sektorudvalg. De tre kredsformand indtræder alle i hovedbestyrelsen for Dansk PersonTransport.

Årsmøde Dansk PersonTransports årsmøde afholdes altid inden udgangen af maj måned. Årsmødedagene i 2019 er 21.-22.-23. marts i MCH Herning Messecenter. I løbet af dagene vil man kunne besøge messen PersonTransport 2019, der får sin egen hal H i sammenhæng med Transport 2019, hvor såvel busser som taxier vil være på programmet. Festaftenen afholdes den 22. marts og selve årsmødet den 23. marts.

§ 14 Årsmødet er DPT’s øverste myndighed.

10

Dansk PersonTransport

§ 20 Hovedbestyrelsens opgaver Hovedbestyrelsen skal påse, at DPT ledes i overensstemmelse med gældende lovgivning, DPT’s vedtægter samt årsmødets beslutninger.

Q&A Jeg har en enkelt taxitilladelse. Hvilke sektorudvalg kan jeg stille op til? Hvis du har en taxi, der udfører persontransport på baggrund af en taxitilladelse udstedt jf. den gamle taxilov eller på baggrund af den nye universaltilladelse til personbil, kan du stille op til sektorudvalget for taxikørsel. Hvis taxien også kører offentlig kørsel (f.eks. kommunal kørsel eller flextrafik) kan du stille op til sektorudvalget for offentlig kørsel. Hvis du kører på en limousinetilladelse eller bruger den nye universaltilladelse til limousinekørsel, kan du også stille op til sektorudvalget for taxikørsel. Jeg har både rute- og turistbusser. Hvilke sektorer bliver jeg tilmeldt? Du meldes til begge sektorer og modtager information og rådgivning inden for de sektorer, du ønsker. Du kan dog kun stille op som repræsentant for ét sektorudvalg – og bestemmer selv, om det skal være sektor for turistkørsel eller sektor for rutekørsel. Hvordan bliver mine stemmer ved valghandlinger opgjort i forhold til køretøjer? Ved de første ti køretøjer har vognmanden én stemme pr. køretøj. Herefter falder andelen af stemmer pr. køretøjer løbende, så man efter 101 køretøjer modtager én stemmer pr. 10. køretøj. Intet medlem kan have mere end 100 stemmer. Du kan læse mere om stemmeret i Dansk PersonTransports vedtægter på www.danskpersontransport.dk. Jeg har en OST-tilladelse. Hvilket sektorudvalg kan jeg stille op til? Hvis du kører med en OST-tilladelse eller en tilladelse til sygetransport, kan du stille op til sektorudvalget for offentlig kørsel. Hvis du kører på den nye universaltilladelse, men kun kører offentlig kørsel, kan du også stille op til sektorudvalget for offentlig kørsel. Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg har spørgsmål? Uanset, hvilken sektor du tilhører, kan du altid ringe til Dansk PersonTransports hovednummer 7022 7099 eller skrive til info@danskpersontransport.dk. Så vil du blive guidet videre til den rette fagperson.

§ 25 Æresmedlemmer DPT’s hovedbestyrelse kan, når der er særlige grunde hertil, hædre en person ved at udnævne denne til æresmedlem af DPT. Æresmedlemmer indbydes til at deltage i DPT’s årsmøde for DPT’s regning. Æresmedlemmer har ikke stemmeret.


Vi vil gøre din hverdag nemmere og smartere Hos OK får du et digitalt selvbetjeningsunivers, som sparer dig tid på kontoret. Samtidig med at du får større sikkerhed på vejene. Med ét enkelt klik kan du nemlig begrænse dine tankkort. Som du vil, når du vil. I en travl hverdag er det mere end OK. Ring til OK’s transportteam nu på 89 32 25 40.

58098

Digital selvbetjening er en god forretning. Både ude og hjemme.


S FOKU ing

ren Ny fo

Af: Michael Branner ··· Foto: David Kahr og Steen Brogaard

Christiansborg om Dansk PersonTransport 12

Dansk PersonTransport


Fokus

Karsten Hønge (SF) Hvilke muligheder ser du i, at bus- og taxivognmænd går sammen i én forening? Tillykke med den nye forening, som vil gøre branchen stærkere. I vil blive en seriøs partner for politikere, når vi skal finde løsninger for persontransport. Mobilitet er et af de vigtigste politiske områder, og det berører på den ene eller anden måde alle menneskers hverdag. Hvis du fik eneret til at bestemme udviklingen for persontransporten, hvordan ville fremtiden så se ud for bus- og taxibranchen? For borgerne handler det om den samlede rejse, som kan indeholde flere transportmidler, bl.a. cykel, tog, bus og taxa. Det skal hænge sammen og være let og overskueligt. Der skal være en stærkere overordnet styring, og det skal være billigere. Hvilke udfordringer, mener du, er de største for bus- og taxibranchen i hhv. land og by? Flextrafikken skal holdes i kort snor og kontrolleres. Vi skal forhindre dumpingpriser til skade for ordentlige firmaer, som giver deres ansatte anstændige arbejdsforhold. Udenlandske turistbusfirmaer skal ikke undergrave vores gode og regulerede arbejdsmarked. De har ikke noget at gøre her, hvis de ikke respekterer danske overenskomster, arbejdsmiljøloven og betaler moms og skat.

Kristian Pihl Lorentzen (V) Hvilke muligheder ser du i, at bus- og taxivognmænd går sammen i én forening? Jeg tror, det er en klar styrke, at der er en samlet stemme for alle, der udfører erhvervsmæssig persontransport. For det har bare mere kraft, når én organisation står samlet og kan gå i dialog med de relevante myndigheder og samarbejdspartnere. Og at det sker på tværs af forskellige transportformer – også selvom man måske ikke altid har helt de samme interesser. Jeg glæder mig til at følge Dansk PersonTransports arbejde. Hvis du fik eneret til at bestemme udviklingen for persontransporten, hvordan ville fremtiden så se ud for bus- og taxibranchen? Jeg ville arbejde for, at vi fik endnu bedre betjening i hele landet – så alle danskere havde de bedste muligheder for at kunne tage både bussen og taxaen. Danskerne skal have friheden til at vælge den transportform, der passer dem bedst. Jeg ville samtidig arbejde for, at transportformerne talte bedre sammen – så man f.eks. lettere kunne skifte mellem at tage bilen, toget, bussen og taxaen. Tidligere i år fremlagde regeringen et udspil til bedre vilkår for passagerer og private løsninger i den kollektive trafik. Med udspillet vil vi bl.a. sikre flere fjernbusafgange, som vil komme landdistrikterne til gode. Og så vil vi samle Rejseplanen og Rejsekortet i én digital mobilitetstjeneste. Hvilke udfordringer, mener du, er de største for bus- og taxibranchen i hhv. land og by? Der er desværre eksempler på, at det lokalt besluttes at nedlægge busruter flere steder i landet. Det er jeg naturligvis meget bekymret for, fordi mange danskere er afhængige af bussen i hverdagen, og hvis man lokalt fjerner busruter, begrænser man også mange danskeres mobilitet. Det er ærgerligt, for hvis vi ønsker et Danmark i balance, skal vi sikre, at man har adgang til en effektiv transport i hele landet. Vi har liberaliseret taxiloven, så vi får en mere effektiv betjening til gavn for både erhvervet og kunderne. Derudover har vi desværre set nogle meget kritisable eksempler fra transportbranchen generelt, hvor chauffører har været ansat på vilkår, som ikke hører til i Danmark. Vi arbejder på EU-niveau for, at der i forhandlingerne om vejpakken bliver skabt nogle meget klare regler, der skal sikre fair konkurrencevilkår på det indre marked for vejtransport. For det må ikke foregå i Danmark! Vi skal sikre ordnede vilkår. Hvor der er en vilje, er der en vej!

Mobilitet | 01.2019

13


Fokus

Rasmus Prehn (S) Hvilke muligheder ser du i, at bus- og taxivognmænd går sammen i én forening? Det giver mere slagkraft. Og meget af det, som DTR og DB har arbejdet med, er jo sammenfaldende og handler om persontransport som helhed. I mange af de udbud, der er på området for social kørsel, er det f.eks. både busvognmænd og taxivognmænd, der byder ind. Der er mange nutidige eksempler på, at linjerne mellem brancherne udviskes, og at brancherne deler fælles interesser. Det giver derfor god mening at forene de to grene. Hvis du fik eneret til at bestemme udviklingen for persontransporten, hvordan ville fremtiden så se ud for bus- og taxibranchen? Jeg ser for mig en virkelighed, hvor der er meget mere sammenhæng mellem de forskellige transportformer, og hvor man f.eks. får tilbudt at kombinere sin kollektive trafik med taxa, bl.a. i Rejseplanen. Jeg ser gerne en fremtid med mere samtænkning. Det vil gøre, at man - udover de kunder man allerede har - kan få nye kunder ind i bus- og taxibranchen. I fremtiden skal man også kunne bruge rejsekort til at betale sin taxa med. Fremtiden bliver også med flere selvkørende biler. Transformationsprocessen skal dog sikres på den mest glidende måde. Vi kommer også til at se busløsninger som fremtidens S-tog og letbane. Busserne er langt mere fleksible. Taxaer og busser har et kæmpe potentiale i forhold til klimaet, da disse transportmidler har mulighed for at være first-movers i omstillingen til klimavenlig transport. Hvilke udfordringer, mener du, er de største for bus- og taxibranchen i hhv. land og by? Der er ikke tvivl om, at den store udfordring er at sikre, at der både er kunder til bus og taxa i en virkelighed, hvor stadig flere har deres egen private bil. I en fremtid, hvor man langsomt går fremad mod selvkørende biler, bliver det naturligt, at der kommer et vækstboom, og at færre vil anskaffe sig personbiler. Jeg tror, at vi går en udvikling i møde, hvor man begynder at have færre biler, fordi den ene i en husholdning på to eller flere kører mere med taxa, bus og/eller cykel osv. Derfor tror jeg, at fjernbusser kommer til at spille en større rolle ift. landdistrikterne. Jeg tror også, at der er et potentiale for flextrafik, hvor taxaer får et nyt marked her. Vi skal også have sat en effektiv stopper for udenlandske busser, der udfører social dumping. Det vil Socialdemokratiet gerne gå forrest for at gøre ved.

14

Dansk PersonTransport

Andreas Steenberg (B) Hvilke muligheder ser du i, at bus- og taxivognmænd går sammen i én forening? Først og fremmest tillykke med den nye forening. Det giver mening at samle de to brancher under én forening for mobilitet. Vi ser i stigende grad flere eksempler på, at brancherne overlapper hinanden, og derfor giver det rigtig god mening at samle de to foreninger under ét tag. Hvis du fik eneret til at bestemme udviklingen for persontransporten, hvordan ville fremtiden så se ud for bus- og taxibranchen? Taxi og busbranchen er åbenlyse at kigge på i forhold til grøn omstilling, da begge brancher er genstand for offentlige indkøb. Jeg ville derfor arbejde mod en branche med fokus på klimavenlige løsninger. Hvilke udfordringer, mener du, er de største for bus- og taxibranchen i hhv. land og by? En af de store udfordringer på taxiområdet er at skabe konkurrence. De mange nye regler for taxikørsel har efter min mening medført en risiko for, at de store virksomheder kan få monopol. Dette er problematisk. Uber var ikke godt, da konceptet åbenlyst brød lovgivningen. Dog havde konceptet nogle teknologiske fordele, som gavnede konkurrencen i branchen. Derfor glæder det mig f.eks. at se Moove på det danske taximarked. Når det så er sagt, er jeg stadig mere positivt stemt over for den nye taxilov end den gamle. På busområdet er en af de helt store udfordringer de udenlandske busser, der opererer mere og mere i de store byer på ulige konkurrencevilkår. Selvfølgeligt er de udenlandske chauffører velkomne, men de skal udføre deres arbejde i Danmark under danske løn- og arbejdsvilkår, så fair konkurrence kan garanteres."


Volvo Busser Ønsker alle kunder Godt NytåR

KØR DET NYE ÅR I MØDE I DEN NYE 9900 Vi har naturligvis også brugte busser på lager: • • • • •

Volvo 9700/9500/8900/8700 Irisbus Scania Bova Temsa

• MAN • Neoplan • VDL • Setra

Ring og hør nærmere: Jan Bredo tlf. 20 43 13 94 eller mail: jan.bredo@volvo.com John Greisen tlf. 24 49 48 49 eller mail: john.greisen@volvo.com


S FOKU ing

Fokus

ren Ny fo

Af: Nicolai Hoffmann ··· Foto: Adobe Stock

Hvad mener branchen, at politikerne skal fokusere på i valgåret 2019? Formændene for de tre kredsbestyrelser i Dansk PersonTransport giver her deres bud.

Lars Brøchner

Brøchners Biler, Sunds tlf. 20 94 27 55, info@brochnersbiler.dk Formand kreds 1 (Midtjylland & Nordjylland)

16

Dansk PersonTransport

”De administrative byrder bør lettes. Det er jo stort set umuligt at drive en vognmandsforretning uden at have en ansat til at have styr på alt, hvad der skal indberettes, herunder refusion af sygedagpenge og hjemsøgning af kursusgodtgørelser osv. Derudover skal der til stadighed være fokus på udenlandske busser, især i Hovedstadsområdet. Andre emner, der kunne arbejdes for, er billigere afgifter over Storebælt og Øresund, forenkling af momssatserne fra land til land, afskaffelse af det grønne kontroldokument inden for EU og afskaffelse af de forskellige goboxe og klistermærker med miljøgodkendelser – så der kun skal være én box og ét mærkat for hele EU. Nogle af emnerne skal tages op i Bruxelles, men flere kan også tages op af vores hjemlige politikere.” Øvrige kredsbestyrelsesmedlemmer i kreds 1 • Allan Mørup, Mørups Turistfart ApS, Herning, kontakt@morups.dk • Poul Svendsen, Sydthy Rute- og Turistfart, Hurup Thy, mail@sydthyrute-turistfart.dk • Sargon Stenbakken, Solsidens Turistfart ApS, Nørresundby soltur@mail.dk • Ove Jensen, Stoltzes Rute & Turistbusser, Aabybro info@stoltzes-turist.dk • Ole Jepsen, Engesvang Turistfart I/S, Engesvang et@engesvang.dk


Peter Papuga

Papuga Bus, Vejle tlf. 75 85 85 88, peter@papugabus.dk Formand kreds 2 (Syddanmark)

”Det største problem, der falder mig ind, er alle de udenlandske busser, der dræner vores marked. Det vokser i omfang. Det kommer også uden for København nu. Det er kun et spørgsmål om tid, før udenlandske busser også kører krydstogtskørsel i Aarhus. For ti år siden så vi, at godsvognmændene blev kørt over ende. Hvis vi ikke snart får gjort noget ved problemet, sker det samme for busbranchen. Derudover er det en vigtig opgave for Dansk PersonTransport at sikre, at de nye taximedlemmer i vores kreds bliver integreret i vores arbejde og arrangementer. Dette vil sikre, at Dansk PersonTransport får en stærk politisk gennemslagskraft i fremtiden.” Øvrige kredsbestyrelsesmedlemmer i kreds 2 • Chris Lykke Christensen, CLC-Turist Odense, Odense N, clc-turist@live.dk • Allan Jensen, Egeskov Turistfart ApS, Fredericia mail@egeskovturist.dk • Benny Petersen, Vejle Turist Trafik I/S, Vejle, vt@vejleturisttrafik.dk • Lars Schmidt, Alssund Busser, Augustenborg info@alssundbusser.dk • Kurt Jensen, Haarby Turist, Haarby, info@Haarby.dk

”Som jeg ser det, bør lovgivningen for fjernbusser ændres, så markedet bliver frit på kørsel på over 75 km. Ved kørsel mellem 45 km til 74 km. bør der også kunne køres fjernbus, såfremt et offentligt trafikselskab ikke ønsker at køre på strækningen. Derudover bør politikerne fokusere på at lave lovgivning, så udenlandske turistbuschauffører, der kører i Danmark, sikres samme løn, som deres danske kollegaer. Ligeledes bør området for taxi- og minibus ved lov og kontrol sikres ordentlige arbejdsforhold. Sidst bør budgetter i nye projekter samt økonomien i tog, letbane og lokalbane kontrolleres, så offentlige personbefordringsopgaver udføres bedst, billigst og mest miljøvenligt.” Øvrige kredsbestyrelsesmedlemmer i kreds 3 • Steffen Harbirk, Harbirk’s Bustrafik ApS, Bagsværd info@harbirk.dk • Peter Nygaard, Nygaards Turist og Minibusser, Sorø info@pnygaard.dk • Niels Gregers Boers, DitoBus Excursions A/S, Holbæk, info@ditobus.dk • Flemming Madsen, Nordsjællands Turistfart ApS, Gilleleje, bus@nordsjaellandsturistfart.dk • John Jalkiewicz, Johns Turist- og Minibus ApS, Nykøbing F info@johns-bus.dk

Carsten Rasmussen

Vedde Turistfart, København tlf. 20 24 84 20, carsten@veddeturistfart.com Formand kreds 3 (Hovedstaden, Sjælland, Færøerne, Grønland)

Mobilitet | 01.2019

17


S FOKU ing

Fokus

ren Ny fo

Arbejdsopgaver 2019:

Sektor for rutekørsel I rutesektoren arbejdes der primært med at sikre de bedst mulige vilkår for den kollektive bustrafik. En løbende dialog med trafikselskaberne om rammebetingelserne i udbud og kontrakter samt den daglige drift er væsentlig. Bussen er i dag det mest benyttede transportmiddel i den kollektive trafik, men potentialet er langt fra udtømt. Løbende forbedringer af fremkommelighed for busserne, reduceret rejsetid, bedre information, Bus Rapid Transit og service skal være med til at sikre endnu flere kunder.

Hvad mener du, at politikerne på Christiansborg skal fokusere på i valgåret 2019? ”Den kollektive bustrafik er en vigtig del af løsningen i forhold til at reducere trængsel i byerne og reducere persontransportens klimabelastning. Uden for byerne udgør bustrafikken en væsentlig infrastruktur, der skal være med til at sikre vækst, mobilitet og sammenhængskraft i lokalsamfundene. Opgaven for politikerne på Christiansborg i 2019 er at sikre de bedste rammebetingelser for den kollektive bustrafik – både for vore samarbejdspartnere i trafikselskaberne og for os selv som operatører. Den nuværende regering har formuleret store ambitioner om emissionsfri buskørsel på bustrafikkens vegne, men det gælder også om at ramme den rigtige balance og ikke mindst sikre, at midlerne til investeringer og drift samlet set anvendes bedst muligt.” Peter Lanng Nielsen, formand

Arbejdsopgaver for 2019

Sektorformand: Peter Lanng Nielsen Keolis Danmark, Glostrup tlf. 88 17 15 20, pln@keolis.dk

• B ustrafikken kan og skal trække et væsentlig læs for at nedbringe klima- og miljøbelastende emissioner fra persontrafikken. I takt med, at busserne udskiftes skal vi have nye og bedre teknologier ind, men ved at arbejde målrettet med at få flere passagerer i den kollektive bustrafik, når vi allerede langt. • Selvom selvkørende bustrafik utvivlsomt bliver en del af fremtiden, er chaufførerne i mange år endnu vores væsentligste ressource. Vi aftaler i fællesskabet med arbejdsmarkedets parter deres løn- og arbejdsvilkår, men der er også brug for trafikselskabernes medvirken til at sikre, at det daglige job som buschauffør er sundt, sikkert og attraktivt. Det gælder både vedvirksomhedsoverdragelse samt køre- og vagtplanlægningen. • Bremser, bremsekontrol, udsyn i busserne og ikke mindst nødudgange er emner, som vi opretholder en løbende dialog med Færdselsstyrelsen, politiet, synsvirksomhederne og andre samarbejdspartnere om. • Nærhed til medlemsvirksomhederne er vigtig. Også i 2019 kommer vi til at afholde flere ERFA-møder for medlemmer på både Sjælland og Jylland / Fyn. Kontakt din lokale repræsentant af rutesektorudvalget, hvis du har emner du ønsker taget op.

Øvrige medlemmer af sektorudvalg for rutekørsel • Søren Englund, Anchersens A/S, tlf. 3888 1050, info@anchersen.dk • Per Nielsen, De Grønne Busser I/S, Hinnerup, tlf. 8691 2929, pn@dgbus.dk • Chanette Mulvad, Holstebro Turistbusser ApS, Holstebro, tlf.: 97427676, info@holstebro-turistbusser.dk • Tim Valbøll, Umove A/S, Horsens, tlf. 47 38 02 00, pto@umove.dk • Steen Rügge, Tide Bus Danmark, Odense, tlf. 63 11 82 00, info@tidebus.dk

18

Dansk PersonTransport

Fjernbusudvalget Dansk PersonTransports fjernbusudvalg drøfter og rådgiver om fjernbustrafikken. Udvalget vil i 2019 arbejde for at skabe de bedste rammer for fjernbustrafikken, herunder: • E n tidssvarende og afbalanceret regulering af fjernbustrafikken, så flere danskere kan få mulighed for at rejse hurtigt, billigt og miljøvenligt med fjernbustrafik. • Konkret skal en ny grænse for fjernbustrafik fastsættes til 75 km. • Lige, fair og gennemsigtig adgang for børn, studerende og pensionister til at opnå de samme rabatter uanset om de rejser med fjernbus eller tog.


Fokus

Arbejdsopgaver 2019:

Sektor for turistkørsel I sektor for turistkørsel arbejder vi for at forbedre forholdene for alle de medlemmer, der har turistbusser i deres vognpark. Dels her i landet, hvor vi har fokus på at sikre fair konkurrence og undgå social dumping fra de udenlandske busser, samt at sikre bedre parkeringsforhold. Dels i udlandet, hvor vi holder medlemmerne opdaterede på alt fra miljøzoner og moms til mindsteløn ved kørsel i Europa.

Hvad mener du, at politikerne på Christiansborg skal fokusere på i valgåret 2019? ”Den største udfordring, vi har her og nu, er de udenlandske bussers indtog i Danmark, hvor de med deres lave priser og manglende momsbetaling overtager mere og mere af turistbuskørslen i Danmark. Det er en stor trussel mod vores branche, og jeg fornemmer også, at politikerne er lydhøre overfor branchens udfordringer. Men jeg ser naturligvis gerne, at der meget snart kommer en lovændring, der forpligter de udenlandske busvirksomheder til at følge danske lønvilkår. Med en lovændring bør der også følge mere kontrol af de udenlandske busvirksomheder både i forhold til løn- og momsbetaling. Det er den eneste måde, vi kan bekæmpe social dumping og unfair konkurrence i busbranchen på.” Jørn Pedersen, formand

Arbejdsopgaver for 2019 Sektorformand: Jørn Pedersen Jørns Busrejser, Brønderslev, Tlf. 98 82 39 43, info@jornsbusrejser.dk

Øvrige medlemmer af sektorudvalg for turistkørsel • Lars Larsen, Københavns Bustrafik ApS, København, Tlf. 43 26 36 00, mail@larsenbus.dk • Lars Brøchner, Brøchners Biler, Sunds, Tlf. 97 14 10 52, info@brochnersbiler.dk • Peter Papuga, Papuga Bus A/S, Vejle, Tlf. 75 85 85 88, papugabus@papugabus.dk • Jakob Hjerrild, JJ Turist A/S – DKBUS, Horsens Tlf. 75 65 25 00, info@dkbus.dk • Poul Anchersen, Anchersen A/S, Hvidovre, Tlf. 38 88 10 50, info@anchersen.dk

• E tablering af en fjernbusterminal i København og et generelt samarbejde med trafikselskaber og kommuner for at sikre god sammenhæng og tilslutning til fjernbustrafikken. • Tilslutning af fjernbusselskaberne til Rejseplanen.dk på gennemsigtige og kommercielt bæredygtige vilkår. • Adgang for fjernbustrafikken til vital infrastruktur på broer, veje og færger på gennemsigtige og fair vilkår, der ikke forvrider konkurrencen. Alle medlemmer af DanskPersonTransport, der har tilladelse til fjernbustrafik fra Trafikstyrelsen fjernbustrafik og driver denne kan deltage i fjernbusudvalgets arbejde.

• D e udenlandske busser, der udfører cabotagekørsel i Danmark, bør følge de danske lønvilkår således, at vi sikrer os mod unfair konkurrence og social dumping. • Medlemmerne skal holdes opdaterede på de mange forskellige regler, der gælder for miljøzoner, moms, vejafgifter, mindsteløn mm. rundt omkring i Europa. • Alle større danske byer bør have ordentlige parkerings- og opsamlingsforhold for turistbusser. • Der skal udarbejdes en kontraktvejledning for indkøbere af turistbuskørsel, som skal ud til de relevante transportindkøbere i virksomheder, ved events mm. • Der skal afholdes arrangementer for medlemmer af sektoren for turistkørsel med fokus på relevant fagligt indhold. • Der skal arbejdes for at sikre en fjernbusterminal i København - hurtigst muligt og med bedst mulig placering. • Der skal etableres en arbejdsgruppe for mindre turistbusvognmænd for at sikre, at turistsektoren tager hånd om de udfordringer, der er for virksomheder med både mange og færre busser i vognparken.

Ny arbejdsgruppe for mindre turistbusvognmænd Turistsektorens medlemmer spænder fra vognmænd med en enkelt turistbus til virksomheder med 50-100 turistbusser. Der kan derfor være forskel på, hvad der interesserer de enkelte medlemmer mest - og hvilken hjælp og rådgivning, de har brug for fra Dansk PersonTransport. Derfor har sektoren for turistkørsel valgt at etablere en arbejdsgruppe for turistbusvognmænd med højst 5 turistbusser. I arbejdsgruppen er der plads til at udveksle erfaringer med hinanden, få råd og hjælp fra foreningen - samt komme med ideer til nye fokusområder, der kan arbejdes videre med både i gruppen og bredere i sektoren/foreningen. Mobilitet | 01.2019

19


S FOKU ing

Fokus

ren Ny fo

Arbejdsopgaver 2019:

Sektor for taxikørsel I sektor for taxikørsel arbejdes der målrettet på at forbedre rammevilkårene for taxivognmænd og taxiselskabernene – og sikre en smidig overgang til den nye taxilov. I sektoren arbejder man også med de mange forskelligeartede opgaver, som taxier hver dag udfører for privatkunder, kommuner og trafikselskaber.

Hvad mener du, at politikerne på Christiansborg skal fokusere på i valgåret 2019? ”Set med taxibriller bør politikerne fokusere på den første evaluering af taxiloven. Taxibranchen er godt i gang med at omstille forretningerne fra den gamle regulering af området til den nye taxilov. Det er vigtigt, at Folketingets transportudvalg benytter evalueringen til at sikre, at der ikke er for langt fra teori til praksis, så den nye taxilov passer til taxibranchens forretningsgrundlag i hele landet. Derfor er det også vigtigt, at taxibranchen og politikerne har en tæt dialog omkring udviklingen, at vi får lavet statistik på udviklingen af taximarkedet og generelt får hørt medlemmerne om, hvordan de oplever den nye taxilov.” Torben Kirketerp, formand

Arbejdsopgaver for 2019

Sektorformand: Torben Kirketerp Esbjerg Taxa, Esbjerg tlf. 2222 1930, torben@esbjergtaxa.dk

Øvrige medlemmer af sektorudvalg for taxikørsel • Næstformand Taduzudin Kasami, Taxa Syd, Odense, tlf. 2216 6470. tka@taxafyn.dk • Inger Therkildsen, Kalø Taxi, Rønde, tlf. 2962 1024 kalo.taxi@mail.tele.dk • Kim Grøn, Kalundborg Taxa, Kalundborg, tlf. 20773070 kim@kalundborgtaxa.dk • Ole Palsberg, Dantaxi 4x48, Roskilde, tlf. 2072 6979 op@roskilde-taxa.dk • Hendrik Larsen, Dantaxi 4x48, Virum, tlf. 2363 5588 hendrik@godmail.dk • Ulrik Fredensborg, Aarhus Taxa, Aarhus, tlf. 22665023 UF@aarhus-taxa.dk

20

Dansk PersonTransport

• S kabe en tryg overgang fra gammel til ny taxilov, hvilket helt konkret betyder, at Dansk Persontransport skal bistå vores medlemmer med at omstille sig. Hvad enten det drejer sig om en taxivognmand, der skal ombytte sin taxitilladelse til en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport – eller en sammenslutning af vognmænd i et bestillingskontor, som ønsker at overgå til kørselskontorvirksomhed. • Bidrage til evalueringen af taxiloven. Det bør undersøges, om det kan betale sig at indføre en mere fleksibel prissætning, så de landsdækkende kørselskontorer ikke som i dag kun må have ét enkelt prissæt. Der skal tages højde for, at der er væsentlig forskel på at køre taxi i København og andre steder i landet. • Der skal sikres et tilskud til den grønne omstilling af branchen, da regeringens klimaudspil er blottet for økonomiske incitamentsstrukturer på taxiområdet, hvilket underminerer den ønskede målsætning. Vognmænd skal helt konkret have et tilskud, hvis de allerede nu vælger at begynde den grønne omstilling. • Dialog med alle trafikselskaber omkring vilkårene for at udføre Flextrafik, herunder at sikre rimelige uddannelseskrav, der står mål med opgaverne og branchens kompetenceniveau.


Fokus

Arbejdsopgaver 2019:

Sektor for offentlig kørsel I sektor for offentlig kørsel arbejdes der målrettet på at forbedre vilkårene for vognmænd, der kører offentlig kørsel i regi af kommuner, regioner og trafikselskaber. Det sker hovedsageligt ved at adressere kommunale og regionale politikere samt de udbudsbetingelser, som sætter rammerne for den offentlige kørsel. Sektoren arbejder også med reglerne for speciel rutekørsel. Arbejdet sker i tæt samarbejde med sektor for taxikørsel.

Hvad mener du, at politikerne på Christiansborg skal fokusere på i valgåret 2019? ”Politikerne skal gøre en indsats for, at reglerne i branchen overholdes – bl.a. ved at sørge for resurser til at kontrollere de vognmænd, der bryder dem. Det drejer sig om overenskomster, men også de øvrige sikkerhedsforanstaltninger og regler for bus- og rutekørsel. Der skal også skabes ordentlige forhold for chaufførerne. De lange ekspeditionstider for det nye chaufførkort er ikke acceptable. Trafikegoisme bliver også mere almindeligt og skaber svære arbejdsforhold for chaufførerne, der kører med skolebørn og sårbare borgere. Et bedre vejnet i yderområder bør også være en prioritet for politikerne.” Allan Mørup, formand

Arbejdsopgaver for 2019 Sektorformand: Allan Mørup Mørups Turistfart ApS, Herning, Tlf. 97 11 69 69, kontakt@morups.dk

Øvrige medlemmer af sektorudvalg for offentlig kørsel • Mogens Pedersen, Egons Turist- & Minibusser A/S, Slagelse, tlf. 58 53 17 47, egons@egons.dk • Peter Nygaard, Nygaards Turist & Minibusser, Sorø, tlf. 57 83 35 57, info@pnygaard.dk • Anders Larsen, Vester Skerninge Bilerne, Vester Skerninge, tlf. 42 12 95 07, anders@vsbilerne.dk • Jimmy Hansen, De Blå Busser, Esbjerg, tlf. 75 15 00 88, post@blaabusser.dk • Poul Svendsen, Sydthy Rute- & Turistfart, Hurup Thy, tlf. 97 95 6175, mail@sydthyrute-turistfart.dk

• L øn- og arbejdsvilkår bør indskrives i alle offentlige udbud og sikre overensstemmelse med § 10 i taxiloven, der definerer, at ”indehaveren af en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport skal følge de bestemmelser, der sikrer de ansatte løn og arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark.” • Der skal afholdes særlige medlemsarrangementer, der ruster medlemmerne til den nye taxilov, herunder brug af den nye tilladelse til offentlig kørsel. • Der skal skabes klare retningslinjer for chaufførernes opgaver i forbindelse med transport af syge og bevægelseshæmmede borgere. • En ny udbudskalender skal skabe overblik over, hvornår kontrakter om offentlig personbefordring i de enkelte kommuner og regioner udløber. • Der skal fortsat skabes opmærksomhed om Dansk PersonTransports udbudsstandard for kommunal kørsel, som flere kommuner allerede har taget i brug. • Dansk PersonTransport skal fortsat skabe vedvarende dialog om flextrafikken med alle trafikselskaber – bl.a. andet gennem branche- og kontaktudvalg. • Dansk PersonTransport skal samle operatørerne inden for flextrafikken for at forbedre samarbejdet med trafikselskaberne.

Mobilitet | 01.2019

21


Fokus

Af: Michael Branner ··· Foto: Adobe Stock

Medlemsfordele i Dansk PersonTransport Dansk PersonTransport tilbyder en række eksklusive aftaler til sine medlemmer. Du kan altid finde aftalerne på www.danskpersontransport.dk under ’Medlemsfordele’. Herunder finder du et udpluk af de nuværende aftaler.

S FOKU ing

ren Ny fo

22

Dansk PersonTransport


Fokus

Forsikring Dansk PersonTransport har en eksklusiv medlemsaftale med Söderberg & Partners om forsikringer i busbranchen. Söderberg & Partners er en forsikringsmægler, der via udbud og undersøgelse af forsikringsmarkedet hele tiden sikrer, at Dansk PersonTransports medlemmer får tilbudt den forsikring, som passer bedst til virksomhederne i pris og dækning. Kontakt Pelle Jensen, Partner og kundechef Mobil: 9244 1100 Mail: pelle.jensen@soderbergpartners.dk Kontaktperson for JYLLAND og FYN Niels Paaske, Partner og kundechef Mobil: 9244 1101 Mail: niels.paaske@soderbergpartners.dk Kontaktperson for SJÆLLAND og KØBENHAVN Dansk PersonTransport har også overtaget den aftale, som DTR havde med CE Forsikringsagentur, der sikrer, at taximedlemmerne har konkurrencedygtige vilkår og dækninger på motoransvarsforsikring og erhvervsansvar. Kontakt Mintaxi.dk Tlf: 79 30 69 99 Mail: info@ceforsikringsagentur.dk

Brændstof Ingen kørsel uden drivmidler. Dansk PersonTransport har medlemsaftaler med en række leverandører af drivmidler til persontransport herunder OK, Circle K (kun personbiler), UNO-X og YX. Du kan altid finde aftalerne på www.danskpersontransport.dk

Firmakoppen Gennem aftalen med Circle K kan der også tankes kaffe med rabat. Medlemsaftalen giver mulighed for at købe Firmakoppen, hvor der kan tankes ad libitum kaffe hos Circle K med en rabat på 25 %.

Miljø- og arbejdsmiljøcertificeringer Dansk PersonTransport arbejder sammen med Kiwa Inspecta A/S, der er akkrediteret til at foretage certificeringer af bl.a. miljøledelse og arbejdsmiljøledelse.

Uddannelse Dansk PersonTransport arbejder sammen med det associerede medlem AMU Transport Danmark om uddannelse og efteruddannelse i branchen. Samarbejdsaftalen sikrer bl.a., at medlemmer har én fælles indgang til uddannelsessystemet, og medlemmerne har mulighed for via Dansk PersonTransport at ansøge om muligheden for at bruge AMU Transport Danmarks kursussteders lokaler til arrangementer. Dansk PersonTransport har desuden et samarbejde omkring uddannelse og efteruddannelse med DEKRA, der er associeret medlem.

Syn af køretøjer Dansk PersonTransport har en aftale med Applus Bilsyn om 12,5 % rabat til medlemmerne for syn. Derudover tilbydes en fast pris på en udvidet bremsetest samt en ordning, hvor der er mulighed for at etablere tilstandstests, når vognmænd benytter underleverandører.

Ruder Sydglas giver medlemmerne af Dansk PersonTransport 10% rabat på forruder og 5 % rabat på sideruder. Rabatten ydes i forhold til den nuværende pris, som medlemmer kan påvise, at de betaler ved enhver leverandør af ruder. Dog med det forbehold, at den nuværende pris indeholder såvel ruder som montering, samt efter en sammenligning af kvaliteten af det udførte arbejdet. Sydglas giver desuden medlemmer gratis adgang til Sydglas’ europæiske glasservice-netværk, der sikrer en fair pris i udlandet for reparationer samt udskiftning af ruder i de lande, hvor den europæiske glasservice opererer.

Tivoli – Grøften, Wallmans og andre gode forlystelser Aftalen med Tivoli betyder, at medlemmer kan få rabat på entrebilletter og turpas, når de kører gæster til forlystelsesparken. Derudover finder medlemmer også særtilbud hos Restaurant Grøften i Tivoli samt Wallmans tæt på Tivoli. Dansk PersonTransport har løbende aftaler med andre forlystelsesparker og seværdigheder, som medlemmerne kan bruge i deres markedsføring over for kunderne.

Licens til fremvisning af spillefilm MPLC tilbyder gennem samarbejdsaftale med Dansk PersonTransport licens til retten til at anvende ophavsretsbeskyttede spillefilm - den såkaldte Paraplylicens. Dansk PersonTransport og MPLC har indgået en særaftale, der sikrer DPT’s medlemmer 20 % rabat på en paraplylicens. Således koster en årslicens kr. 3.030,00 + moms pr. bus for alle DPT-medlemmer. For ikke-medlemmer er prisen kr. 3.750,00 + moms pr. bus for samme licens.

Vejhjælp European Break Down Service tilbyder med DPT Assistance nødservice på landevejen, bugsering til nærmeste værksted, bjærgning af køretøj i forbindelse med uheld, formidling af reparation, betalingsgaranti i forbindelse med bl.a. lovovertrædelser og meget mere. Et servicekort kan rekvireres hos European Breakdown Service. Medlemmer af Dansk PersonTransport betaler ikke noget abonnement for denne service, idet der kun afregnes, hvis uheldet er ude.

Mobilitet | 01.2019

23


Fokus Af: Michael Branner ··· Foto: Messecenter Herning

Indkaldelse til Dansk PersonTransports årsmøde

S FOKU ing

ren Ny fo

Herved indkaldes til det 1. ordinære årsmøde i Dansk PersonTransport (DPT) lørdag den 23. marts 2019, kl. 10.00, i MCH Messecenter Herning

Med følgende foreløbige DAGSORDEN: 1. Beretning og DPT’s prioriteter for 2019 2. Fremlæggelse af regnskab for Danske Busvognmænd og Dansk Taxi Råd 3. Valg af to revisorer samt en suppleant 4. Indkomne forslag 5. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være vedtaget på en kredsgeneralforsamling. De skal være ledsaget af en kort motivering og være sekretariatet i hænde senest den 11. februar 2019. En således ændret dagsorden vil herefter blive udsendt. Forekommer der ikke yderligere forslag til dagsordenen, betragtes den foreløbige dagsorden som den endelige. Odense, januar 2019 John Bergholdt, landsformand

Kredsgeneralforsamlinger Forud for årsmødet afholdes der kredsgeneralforsamlinger i de enkelte kredse, hvor medlemmer kan stille op til de enkelte kredse og sektorudvalg: Kreds 3: Tirsdag den 19. februar Kreds 2: Onsdag den 20. februar Kreds 1: Torsdag den 21. februar

24

Dansk PersonTransport

Program for DPT’s årsmøde og PersonTransport 2019: Torsdag den 21. marts 09.00 PersonTransport 2019 (Hal H) åbner 12.00 Frokost på Dansk PersonTransports stand i Hal H 17.00 PersonTransport 2019 lukker Fredag den 22. marts 09.00 PersonTransport 2019 åbner 10.00 ATV’s generalforsamling i Sydsalen 11.00 AKT’s generalforsamling i Sydsalen 12.00 Frokost i Restaurant Merkur, 1. sal i hovedbygningen 17.00 Dansk PersonTransport Cocktail - på udvalgte stande i Hal H 19.30 Festaften (Kongrescentret i Herning by) Lørdag den 23. marts 09.00 PersonTransport 2019 åbner 09.00 TA’s generalforsamling 09.30 Ledsagerarrangement (kl. 9.30-14.00) 10.00 DPT’s årsmøde i Auditoriet, 1. sal i hovedbygningen 12.00 Frokost i Restaurant Merkur, 1. sal i hovedbygningen 15.00 Kaffe og kage på PersonTransport 2019 (Hal H) 15.00 Lodtrækning på PersonTransport 2019 (Hal H) 17.00 PersonTransport 2019 lukker


Vi byder kunder, samarbejdspartnere og venner velkommen til...

ÅRs

Festlighederne finder sted på:

Eventyrvej 6-10 9700 Brønderslev ONSDAG DEN 16. JANUAR 2019 KLOKKEN 13.00 - 17.00

JUBILÆUM

SES VI E 2 NY ER G FÆR

GEDSER - ROSTOCK RØDBY - PUTTGARDEN Op til 116 afgange om dagen

BorderShop i Puttgarden og Rostock er åben alle ugens dage. Kontakt grupper@scandlines.com for en Transportstøtteaftale.

Prøv også vores lækre Onboard buffet til morgen, frokost og aften.

PUTTGARDEN - ROSTOCK

www.bordershop.com

www.bus.scandlines.dk

Mobilitet | 01.2019

25


De korte Dantaxi sender chauffører på skolebænken For at kunne betjene kunderne i Dantaxi 4x48 vil et gennemført uddannelsesforløb på et tidspunkt i 2019 blive et krav for både nye og eksisterende førere. I Dantaxis uddannelsesforløb skal chaufførerne bl.a. skoles i, hvordan man møder kunden i hverdagen, hvordan der skal se ud i taxien, hvordan man bestemmer ruten fra start til slut, hvordan man tager imod betaling. Kommunikationschef i Dantaxi, Rasmus Krochin, forklarer, at beslutningen om at sende chaufførerne på efteruddannelse bl.a. udspringer af den nye taxilov, hvor ansvaret for kundens oplevelse i højere grad lægges over på selve virksomheden og ikke de mange forskellige vognmænd, som kører for selskaberne. ”Det er et godt tidspunkt at skabe en ensartet service. Vi vil gerne have, at alle kunder i landet får den samme gode oplevelse, når de sætter sig ind i en af vorestaxier” siger Rasmus Krochin. Formatet bliver en blanding af læringsfilm, podcast, billeder, refleksion og tests.

Ny forbedret ansvarsforsikring for bagage Kunder med erhvervsansvar i Protector Forsikring kan se frem til en udvidet dækning hvad angår bagage, herunder fejludlevering. Den udvidede dækning kommer som en del af forsikringsaftalen mellem Söderberg & Partners og Dansk PersonTransport. Hvis du ønsker at høre mere om bagagedækningen, kan du som bestående kunde i Söderberg & Partners kontakte din forsikringsmægler. Skulle du ikke allerede være omfattet af den nye forsikringsaftale kan du som medlem af Dansk PersonTransport kontakte: Pelle Bo Jensen, pelle.jensen@soderbergpartners.dk, mobil 9244 1100 for Kreds 1 og 2 og Niels Paaske niels.paaske@soderbergpartners.dk, mobil 92441101 for kreds 3.

Vi køber også taxa uden afgift Kontant afregning og vi henter i hele landet

 Gratis og uforpligtende  Professionel vurdering  Hurtig handel

Kontakt: Salgschef Peter René Bostrup Tlf: 25 735 735 Email: Peter@bilbud.dk

26

Dansk PersonTransport

bilbud.dk


Turistbussen

En turistsektor i trit med medlemmerne For at sikre Dansk PersonTransports sektorudvalg for turistkørsel arbejder med de emner, som medlemmerne vurderer som relevante for deres virksomhed, har Dansk PersonTransport spurgt alle medlemmer med turistbusser om deres mening i et spørgeskema rundsendt i november 2018. Med spørgeskemaet har Dansk PersonTransport også fået mere klarhed over, hvilke typer af kørsel, medlemmerne udfører. I skrivende stund har knap 50 pct. svaret på undersøgelsen, men vi vil stadig gerne høre din mening, hvis du ikke har svaret endnu!

Af: Britt Wittrup

Medlemmerne af turistsektoren er blevet spurgt om, hvilke emner de synes skal prioriteres i sektorudvalgets arbejde. På forhånd var der defineret syv forskellige emner samt mulighed for at tilføje andre ideer. Prioriteringen af de forskellige emner ses nedenfor, og umiddelbart falder medlemmernes ønsker i fin tråd med den prioritering, som sektorudvalget for turistkørsel arbejder efter i det daglige.

I undersøgelsen blev der derudover bl.a. tilføjet ønsker om mere fokus på: • at busserne kan leve op til politiets kontroller i forhold til sikkerhed, brandslukkere, bremser mv. • forenkling og sammenkøring af registre for kørekort, efteruddannelse, førstehjælp mv. • en afklaring af fremtiden for dieselbusser til turistkørsel

Hvilke emner ønsker du, at turistsektoren skal beskæftige sig med, og hvordan er din prioritering af emnerne? Udenlandske bussers cabotagekørsel i Danmark skal stoppes

1

Dansk PersonTransport skal holde mig opdateret på regler for kørsel i udlandet

2

Der skal arbejdes for bedre parkeringsforhold i de forskellig e danske byer

3

Der skal bygges en ny fjernbusterminal i København

4

Der skal være flere arrangementer med fokus på turistbussen og busrejser

5

Dansk PersonTransport skal give mig inspiration til udvikling af nye busrejser

6

Coach Travel Award skal skabe synlighed om busrejsen

7

• fl ere rabataftaler til medlemmerne • flere medlemsarrangementer • involvering af de mindre turistbusvognmænd Resultatet af undersøgelsen vil selvfølgelig blive drøftet i turistsektorudvalget, men allerede nu kan Dansk PersonTransport honorere et af ønskerne, nemlig etableringen af en arbejdsgruppe for de mindre turistbusvognmænd. Udover en prioritering af de emner, som sektorenudvalget skal arbejde med, har vi også spurgt medlemmerne om, hvilke typer af turistkørsel de udfører. Resultatet ses nedenfor og er baseret på ca. halvdelen af alle de turistbusser, som er tilknyttet Dansk PersonTransport.

rne å ge mmer s g o e Vi vil ig! Medl lde d fra udfy høre n stadig aet på k. em port.d ka gesk s spør sontran r e p k dans

Hvilke typer af kørsel har du med dine turistbusser? Fjernbuskørsel:

14%

Togbuskørsel:

36%

Kørsel for rejsebureauer:

19%

Gruppeture:

12%

Åbne ture:

11%

Andet

9%

Procentdelen er udregnet på bagrund af 78 besvarelser, der tilsammen udgør 484 turistbusser. Det svarer til lidt under halvdelen af de turistbusser, medlemmer af Dansk PersonTransport råder over. Besvarelserne er IKKE tilfældigt indhentet, og fordelingen er derfor behæftet med usikkerhed. Det procentvise gennemsnit er vægtet i forhold til antal busser i vognmændenes vognpark. Mobilitet | 01.2019

27


Turistbussen

Unfair konkurrence:

Rådsbeslutning er et lille skridt på vejen Rådet for EU-landenes transportministre nåede i december til enighed om hovedelementerne i mobilitetspakkerne efter 15 timers uafbrudt forhandling. I EU-Parlamentet mangler man dog stadig at blive enige. Derfor var daværende Danske Busvognmænds adm. direktør i Bruxelles for at presse på for en løsning, der kan stoppe de udenlandske busser i Danmark.

Af: Michael Branner ··· Foto: Raluca Marian

EU-landenes transportministre godkendte på deres møde 4. december hovedelementerne i de såkaldte mobilitetspakker. Godkendelsen kom efter mere end 15 timers forhandlinger i Bruxelles. De vigtigste emner, der blev diskuteret, var regler om udstationering, køre- og hviletid samt cabotage (desværre kun for godstransport). Med hensyn til udstationering af udenlandske chauffører, der opererer mere eller mindre permanent i Danmark henover sommersæsonen - i tråd med den liberale danske lovgivning på området - blev rådet enige om følgende:

28

Dansk PersonTransport

• A lle internationale vejtransportsoperationer vil blive undtaget. • Derimod skal alle chauffører, der kører cabotage være udstationerede - altså køre efter danske løn- og arbejdsvilkår fra dag 1. • Desuden vil bilaterale- og transitoperationer også høre under udstationeringsreglerne. Det er dog tilladt at medtage passagerer én gang på udturen og én gang på hjemturen pr. land, uden udstationeringsreglerne træder i kraft. Michael Nielsen, adm. direktør for Dansk

PersonTransport (daværende adm. direktør for Danske Busvognmænd, red.), udtaler følgende om forhandlingsresultatet: ”Vi er generelt meget tilfredse med rådets forhandlinger, da resultatet sender et stærkt signal om, at EU vil komme social dumping og unfair konkurrence til livs – herunder også de udenlandske busser og chaufførers unfair konkurrence i Danmark. Desværre vil de nye regler først blive implementeret 30. juli 2020, hvis altså EU-Parlamentet kan blive enige, og de efterfølgende trepartsforhandlinger mellem Kommissionen, Rådet og Parlamentet falder positivt ud.”


Turistbussen

Dansk PersonTransport en stemme i parlamentsdebatten For at presse på for en hurtigere beslutningsproces i EU-Parlamentet deltog Michael Nielsen i december i en parlamentspaneldebat i EU, organiseret af IRU efter ønske fra daværende Danske Busvognmænd. I parlamentsdebatten fremførte han de store problemer, der vedrører unfair konkurrence og social dumping, specielt i København. Derudover fremførte han Dansk PersonTransports krav om udstationering fra dag 1 - og advokerede for at revidere cabotagereglerne, også på busområdet. Alle relevante talspersoner fra de forskellige politiske grupper i EU-Parlamentet var til stede. Det er Dansk PersonTransports indtryk, at der er opstået en større forståelse for de problemer, som de vestlige EU-lande står over for. Forhåbentligt medfører dette en villighed til at stoppe den unfair konkurrence fra udenlandske busser snarest muligt.

i Antal udenlandske busser i København sommeren 2018: 910 Det vrimler med øst- og sydeuropæiske busser i København. Forklaringen på de mange udenlandske busser er, at buskørsel på EU’s indre marked reelt er fuldstændig liberaliseret, så enhver europæisk busvognmand frit kan køre over grænsen og drive sin forretning, hvor det passer ham. Med de lønomkostninger, man ser i mange syd- og østeuropæiske lande, betyder det, at busser kan køre tomme fra Syd- og Østeuropa til Danmark for at underbyde danske vognmænd og tage danske chaufførjobs, når der f.eks. skal køres sightseeing for krydstogtskibene i København. Dette skader både erhvervslivet, chaufførerne og statskassen – dels i form at manglende momsbetaling fra disse operatører, dels i form af konkurser blandt danske busoperatører og store tab af danske arbejdspladser. Nedenfor fremgår resultatet af Danske Busvognmænds undersøgelse af udenlandske bussers cabotagekørsel i København 2018, hvor det blev konkluderet, at op mod 910 udenlandske busser kørte systematisk cabotagekørsel. Du kan læse mere om undersøgelsen i Busmagasinet 06 2018 og på www.danskpersontransport.dk.

642

0

100

200

Under 12 dage

300

218

400

Over 12 dage

500

600

700

50

800

900

1000

Over 60 dage

Vi er generelt meget tilfredse med rådets forhandlinger, da resultatet sender et stærkt signal om, at EU vil komme social dumping og unfair konkurrence til livs.

- opbygninger til dine behov

Vi bygger på alle mærker. Dansk bygget kvalitet. Telefon 7542 1711 info@minibusdanmark.dk www.minibusdanmark.dk

Vi leverer over hele landet!

Biler til taxa, Flextrafik, institutioner m.m.

Mobilitet | 01.2019

29


Offentlig kørsel

Nye retningslinjer har givet færre kørestolspladser Nye retningslinjer for syn af busser og vogne har betydet, at fabrikanter ikke længere kan placere to kørestolspladser ved siden af hinanden ved gangareal, hvis afstanden imellem dem er mindre end 30 cm. De nye retningslinjer har konsekvenser for kapaciteten i minibusser og vogne, som både transportkøbere og vognmænd skal være opmærksomme på – og de betyder flere og tungere køretøjer på vejene.

Af: Redaktionen ··· Foto: VBI Group

Der er ikke tale om nye regler. For i 2017 ændrede Færdselsstyrelsen retningslinjer for syn af busser og vogne med kørestolspladser. Tidligere var betingelserne, at gangarealet mellem to kørestolspladser (eller ved siden af en kørestolsplads) gerne måtte være mindre end 30 cm, så længe der reelt blev fastholdt en afstand til gangareal på 30 cm, når pladserne blev anvendt til kørestole. Daværende Danske Busvognmænd havde i 2017 en længere dialog med Færdselsstyrelsen, der desværre fastholdt de

30

Dansk PersonTransport

nye, skærpede retningslinjer. Det betyder, at alle busser og vogne med kørestolspladser opbygget efter marts 2017 skal reservere 30 cm gangareal ved kørestolspladser – også selvom dette areal reelt ikke udnyttes ved den konkrete transport af kørestolsbrugere, da selve kørestolene sjældent er så brede. Det har betydet en væsentlig reduktion af kapaciteten til kørestolsbrugere i minibusser og vogne. En Mercedes Sprinter er f.eks. 178 cm i bredden. Da en kørestolsplads ifølge synsvejledningen er sat til 75 cm, så betyder det, at der mangler 2 cm for,

at man lovligt kan placere to kørestolspladser ved siden af hinanden. Som følge heraf er kørestolskapaciteten i Sprinter-serien – og andre lignende køretøjsstørrelser – reduceret betragteligt. Hvor man tidligere kunne få plads til op mod 6-7 kørestolspladser i en ekstra lang kassevogn (R3L), så kan man nu kun få plads til 3. For de resterende modeller er kapaciteten reduceret til 2-3 kørestole. Flere modeller blev foreslået Hos Dansk PersonTransport ærgrer man sig over, at Færdselsstyrelsen ikke har været


Offentlig kørsel

mere indstillet på en dialog om at fastholde en praksis, der ligner den gamle. ”Man kunne have forestillet sig flere modeller fra Færdselsstyrelsens side, der havde bevaret kapaciteten for kørestole i køretøjerne. F.eks. ved at påføre godkendelsen relevante betingelser, som at kørestolspladserne kun kan benyttes til kørestole under en given bredde. Men vi må bare konstatere, at styrelsen har valgt at fastholde disse skærpede retningslinjer,” udtaler Michael Branner, chefkonsulent i Dansk PersonTransport. Michael Branner vurderer, at vognmænd kun sjældent befordrer mere end 2-3 kørestolsbrugere ad gangen. Dog udgør begrænsningen en logistisk udfordring i de tilfælde, hvor der skal transporteres mange kørestolsbrugere. Og man har efterfølgende erfaret, at kapacitetsbegrænsningen bør indgå som en overvejelse hos transportkøberne og vognmændene – især ved udbud af offentlig kørsel. ”Det bør afklares mellem transportkøber og leverandør, hvor mange køretøjer, der potentielt skal bruges til opgaven. Det duer f.eks. ikke, at kommuner og trafikselskaber laver udbud under den forudsætning, at køretøjerne kan transportere 4 eller 6 kørestole ad gangen.” Busopbygger: Ærgerligt for den offentlige kørsel Hos busimportør og busfabrikanten VBI Group har man opbygget busser efter de nye retningslinjer i over et år. Adm. direktør Dan B. Pedersen vurderer, at man ikke solgte mange busser med plads til mere end tre kørestole tidligere. Dog udgør de nye retningslinjer en væsentlig begrænsning, når kørselsopgaven omfatter befordring af mange kørestolsbrugere på én gang. ”Når en vognmand skal befordre kørestolsbrugere for et plejehjem, kunne han typisk efter de tidligere retningslinjer møde op med en stor liftbus og køre alle kørestolsbrugere og øvrige passagerer afsted på én gang. Det kræver flere vogne efter, at de nye retningslinjer er trådt i kraft. De busser med kørestolspladser, vi sælger nu, er typisk også blevet tungere modeller, fordi der gerne skal være plads til tre kørestolsbrugere. Man skal også huske, at de nye retningslinjer for kørestolspladser tager plads fra andre siddende passagerer, hvilket igen betyder, der i mange tilfælde skal bruges flere busser til en opgave, som før kunne løses med et enkelt eller to køretøjer,” forklarer Dan. B. Pedersen og tilføjer: ”Jeg skal naturligvis ikke klage over, at der bliver købt flere og større busser på grund af reglerne, men på det offentliges og miljøets vegne, synes jeg måske, det er lidt

Danmarks største leverandør af liftvogne og minibusser VBI Group er associeret medlem af Dansk PersonTransport. Den erfarne opbygger af både liftvogne og minibusser har afdelinger i Christiansfeld, Polen og Makedonien. Det er dog i Kliplev, at man opbygger størstedelen af minibusserne til det danske marked, og i 2018 nåede man op på imponerende 400 stk. Selvom VBI Group også forhandler Iveco er det hovedsagelig Mercedes Sprinter, der langes over disken. I Kliplev opbygger VBI Group køretøjerne med deres særligt patenterede gulv L-Floor, der suppleres af VBI’s egne særligt udviklede stoleben. Resten af komponenterne købes hos underleverandører. VBI udvikler i øjeblikket en endnu lettere variant af L-Floor til minibusser. ”Sprinteren er det, folk er vant til at købe. Og kan man ikke give kunden en væsentlig prisforskel, er det svært at flytte kunden over i et andet mærke. Vi sælger nogle få liftvogne og minibusser af andre mærker – Ford, MAN, Fiat eller Renault – men Mercedes Sprinter er standardvognen,” beretter Dan B. Pedersen, adm. direktør i VBI Group. Det var VBI Group, som producerede den interessante luksusvogn til 8 passagerer, der blev udstillet på Danske Busvognmænds årsmøde i 2017, og som ville kunne køre som en limousine med den nye universaltilladelse pga. af sin handelsværdi kr. 500.000,-. Dan B. Pedersen beretter dog, at minibus-markedet endnu ikke virker synderligt berørt af den nye taxilov. ”Der er for få af de nye tilladelser i spil til, at vi kan mærke det på salget,” vurderer han, men forventer en udvikling, når markedet gives frit i 2021.

ærgerligt med en dyrere og mindre miljøvenlig model, når de gamle retningslinjer lod til at fungere fint.” Dan B. Pedersen understreger det vigtige i, at vognmænd, der køber køretøjer, har for øje, at lovgivningen betyder, man ikke kan få opbygget hvad som helst. ”Når en vognmand køber et køretøj, så skal han sikre sig, at det kan passere gennem både syn og politiets vejsidekontrol uden anmærkninger. Det skal derfor tages med et gran salt, hvis opbyggere hævder, at man kan få lige, hvad man ønsker. Der er naturligvis en masse krav til vægt, ganga-

real og dimensioner, som altid er vognmandens ansvar i sidste ende.” Dansk PersonTransport har i samarbejde med VBI Group fået lavet en oversigt over den mulige bestoling af Sprinter-busser efter de nye retningslinjer fra Færdselsstyrelsen. Du finder oversigten på næste side.

Mobilitet | 01.2019

31


Offentlig kørsel

Mulige bestolinger af Sprinter-busser (Listen over muligheder er ikke udtømmende.)

Mercedes Sprinter R2-M1

Antal siddepladser

Antal siddepladser

9

8

Antal kørestolspladser

0

Antal siddepladser

Antal kørestolspladser

1

Antal siddepladser

9

7

Antal kørestolspladser

0

Antal kørestolspladser

2

Mercedes Sprinter R2-M2

32

Antal siddepladser

9

Antal kørestolspladser

0

Antal siddepladser

13

Antal kørestolspladser

0

Antal siddepladser

8

Antal kørestolspladser

1

Antal siddepladser

9

Antal kørestolspladser

1

Antal siddepladser

7

Antal kørestolspladser

1

Antal siddepladser

14

Antal kørestolspladser

0

Antal siddepladser

7

Antal kørestolspladser

2

Antal siddepladser

9

Antal kørestolspladser

1

Dansk PersonTransport


Offentlig kørsel

i

Mercedes Sprinter R3-M2

Antal siddepladser

Antal siddepladser

17

12

Antal kørestolspladser

Antal kørestolspladser

0

I 2017 ændrede Færdselsstyrelsen praksis for syn af køretøjer med plads til kørestole, så det ikke længere er muligt ved syn at godkende en kørestolsplads med mindre, at der er 30 cm gangareal ved siden af. Ændringen skete ifølge Færdselsstyrelsen for, at synsvejledningen i højere grad skulle stemme overens med ECE-reglerne.

1

Tidligere synsafgørelser vedr. pladsforhold for kørestole, som er truffet efter daværende praksis, er fortsat gældende for allerede godkendte busser. Dvs. at hvis du har fået bygget og godkendt din bus ifølge de gamle regler før marts 2017, kræves den ikke bygget om.

Mercedes Sprinter R3L-M2

Antal siddepladser

21

Antal kørestolspladser

0

Antal siddepladser

17

Antal kørestolspladser

1

Antal siddepladser

10

Antal kørestolspladser

3

Antal siddepladser

14

Antal kørestolspladser

2

Antal siddepladser

15

Antal kørestolspladser

2

Annonce-busmagasin.qxp_Layout 1 09/02/2018 07.12 Side 1

AABENRAA

TINGLEV

PADBORG

BRØNDBY

- just better

DANMARKS STØRSTE BUSRUDELAGER Tlf. 7464 4189 • www.sydglas.dk Mobilitet | 01.2019

33


Taxi

Kan en mellemklasse elbil fungere som taxi? Kan en mellemklasse elbil til 300.000 kroner fungere som afløser for Touran, Passat og Mercedes E dieseltaxier – eller er det kun Tesla, der kan stå distancen? Taxivognmand Ole Palsberg fra Roskilde har prøvekørt en Nissan Leaf.

Måske vil kundeindstillingen om få år også være forandret, således at nogle kunder gerne vil betale ekstra for en elektrificeret taxiydelse. Det kunne være interessant.

34

Dansk PersonTransport


Taxi

Af: Poul Breil-Hansen ··· Foto: Nissan & Privat

Ole Palsberg har i dag fire taxier, der alle kører på diesel. Men når han kigger sig omkring i samfundet og på den politiske dagsorden, så konkluderer han, at dieseltaxier kører på lånt tid: ”Jeg tror ikke, at der går mange år, før taxibranchen bliver mødt med krav om at anvende køretøjer, der udleder meget mindre eller ingen CO2 og forurenende partikler, som regeringens klimaudspil fra oktober jo også lægger op til. Jeg synes sådan set også, at det vil være en god idé, hvis mine taxier bliver mere miljøvenlige. Men det skal selvfølgelig hænge forretningsmæssigt sammen,” fortæller han. Han er derfor gået i gang med at undersøge mulighederne. Han udelukker brint alene af den grund, at der i øjeblikket blot er ti tankstationer i Danmark med brint – og ingen af dem er placeret i Roskilde. Han udelukker også hybrid og opladnings-hybrid, fordi han ikke tror på totaløkonomien i dem som taxi. Det efterlader elbilen som det oplagte valg. Ole Palsberg konkluderer, at en Tesla koster flere gange prisen for en ny Touran-diesel i indkøb, og at Tesla-segmentet derfor er for dyrt for hans forretning. Men der er efterhånden lanceret en række elbiler i mellemklassen, som måske kan fungere som taxi. Han arrangerede derfor i samarbejde med redaktionen en testkørsel i en uge af en Nissan Leaf. Nissan Leaf er en af de mest etablerede elbiler og har været på markedet i en del år. Hvor langt kører den? Ole Palsberg testkørte Leaf en uge i november måned, hvor temperaturen lå på 5 til 10 grader. Han målte rækkevidden på en opladning af det 40 kWh store batteri til at være cirka 250 km ved blandet kørsel og fuldt brug af klimaanlæg, og ladetiden fra 0 til 80 procent til 40 minutter. ”Hvis vognen bliver udstyret med taxameterudstyr, computer og sædefølere, vil jeg forvente, at rækkevidden bliver kortere,” fortæller han. Hans eksisterende dieseltaxier kører til sammenligning 800-1000 km på en tank diesel. ”Udbuddet af ladestationer i Roskilde er rimeligt, og jeg oplevede ikke problemer med at finde en ledig ladestation. Men jeg synes, at en rækkevidde på 250 km er i underkanten. Det er særligt et problem, hvis min chauffør holder med ¼ fuldt batteri og får en længere tur, som chaufføren så må sige nej til. Det er en stor bekymring,” fortæller han. Kræver den ændret adfærd? Han erkender samtidig, at elbil som taxi kræver en anden måde at tænke på hos vognmand, chauffør og måske også hos

”Jeg synes sådan set, at det vil være en god idé, hvis mine taxier bliver mere miljøvenlige. Men det skal selvfølgelig hænge forretningsmæssigt sammen,” siger taxivognmand Ole Palsberg.

Om Ole Palsberg Ole Palsberg er formand for Roskilde Taxa, har været vognmand siden 1987, kørt taxi siden 1981 og har i dag fire dieselbiler fordelt på to VW Touran, én Passat og én Mercedes E-klasse. Bilerne er alle chaufførbetjente, og Ole Palsberg supplerer selv med lidt kørsel nu og da.

kunderne. ”Det er muligt at sjatlade batteriet løbende, og hvis der kommer flere ladestationer, der er placeret de samme steder, som taxierne venter, så bliver det naturligvis nemmere løbende at sikre kapacitet på batteriet. Chauffører skal have spisepauser, og vognen skal rengøres regelmæssigt. Så i en vis udstrækning er det muligt at tilpasse adfærden til en elbil på hverdage. Men på en travl lørdag nat kan jeg ikke se, at der er tid til løbende at sjatlade en elbil. Her er det et problem,” siger Ole Palsberg. Er den tilstrækkelig stor og komfortabel? Ja, det er den, lyder Ole Palsbergs vurdering. ”Indstigningen er ok uden at være prangende, men pladsen på både forsæde, bagsæde og i bagagerummet er fornuftig og kan fungere. Det kniber med plads til tre voksne mænd på bagsædet; men det er meget sjældent, at vi kører med tre voksne på bagsædet, og det er ikke forskelligt fra andre vogne som for eksempel Mercedes C-klasse, som i mange år har kørt som taxi,” fortæller han.

i Fakta om Nissan Leaf Batteri: 40 KWh. Nypris uden afgift og med moms: 284.000 kr. Rækkevidde efter den gamle NEDC-norm: 378 km. Rækkevidde efter den nye WLTP-norm: 285. Euro Car Segment: C. Garanti: 3 år eller 100.000 km. Batteriet er dog i en periode på 8 år eller 160.000 km garanteret mod kapacitetstab under ni barer (ud af 12), som vises på bilens niveaumåler. Garanti på elbilskomponenter er 100.000 km eller fem år. Stativ til cykel/barnevogn: Der findes uoriginalt cykelanhængertæk til Leaf, kontakt evt. Trio Biler i Ballerup. Pris på serviceeftersyn: Under 2000,- kr. inkl. moms.

Hvordan er køreoplevelse og sikkerhed? Køreoplevelsen er ifølge Ole Palsberg i absolut topklasse: ”Det var en overraskende positiv oplevelse at

Mobilitet | 01.2019

35


Taxi

prøvekøre Leaf. Køreoplevelsen er ganske enkelt fantastisk. Den er lydsvag, ingen vibrationer, accelerationen er markant - og bilens e-pedal virker virkelig godt”. E-pedalen indebærer, at når føreren slipper gaspedalen, bremser bilen sådan lidt i stil med motorbrems, men blot kraftigere. ”Det betyder, at jeg næsten ikke brugte bremsen, og det giver en god køreoplevelse.” Det eneste minus på kørekomfortsiden er, at Ole Palsberg registrerede, at bilen er relativ tung, og vægtfordelingen er lidt anderledes end i en dieselbil. ”Det giver lidt krængning i sving og kurver, men det anser jeg ikke som en barriere for taxikørsel, fordi taxier skal køre med passende fart i sving.” Han vurderer også, at sikkerheden i Leaf er glimrende. Den har nødbremse, adaptiv fartpilot og blindvinkelalarm. Den sidste virker hele vejen rundt om bilen. Hvordan ser økonomien ud? Indkøbsprisen på under 300.000 kroner uden afgift og med moms er ifølge Ole Palsberg fornuftig, og han forventer også, at el som drivmiddel vil give en driftsmæssig besparelse i forhold til diesel. ”Den nuværende garantiordning på Leaf er på 100.000 km eller tre år. En taxi kører over 100.000 km

”Udbuddet af ladestationer i Roskilde er rimeligt, og jeg oplevede ikke problemer med at finde en ledig ladestation. Men jeg synes, at en rækkevidde på 250 km er i underkanten,” fortæller Ole Palsberg.

per år, så den garantiordning er problematisk for en taxi.” Ole Palsbergs dieseltaxier har til sammenligning i dag en garanti på to år og fri km – og Mercedes tilbyder tilkøb af en udvidet garanti, der også inkluderer år nummer tre. Ole Palsberg ser også det nuværende serviceinterval på 30.000 km som en stopklods. ”Jeg ved ikke præcis, hvad serviceeftersynet indeholder og heller ikke, hvad det koster. Serviceeftersyn har stor betydning for driftsøkonomien i en taxi, både fordi det er en direkte omkostning, og fordi vognen ikke kan køre omsætning ind, mens den er på værksted,” påpeger han. Hvad er konklusionen? Ole Palsbergs konklusion er, at han ikke

SPAR BRÆNDSTOF..! Stroco oliefyr, type “LE“ designet til at levere optimale resultater til dine busser Stroco oliefyr: • Kører på diesel, biodiesel, HVO, RME og ethanol • Start-/stop-emissioner reduceres til et absolut minimum • Effektiv ved anvendelse af bio-brændstof • Specialudviklet med henblik på Euro 6 motorer • Mulighed for temperaturstyring tilpasset Euro 6 motorer • Kræver ingen supplerende tilslutninger • Reduktion af uforbrændt HC på op til 85% i forhold til konventionel opbygning • Reduktion af aflejringer på dysen sikrer bedre forbrænding • Reduktion af aflejringer på dysen sikrer optimal dyse-funktion i hele dysens levetid.

Stroco ApS · Viborgvej 50 · DK-8450 Hammel Tlf. +45 8696 1066 · Email: info@stroco.dk · www.stroco.dk

36

Dansk PersonTransport

på nuværende tidspunkt vil investere i en Nissan Leaf som chaufførbetjent taxi, der kører i toholdsskift. Han vurderer, at en Leaf eller tilsvarende elbil i mellemklassen fint kan fungere som taxi for en vognmand, der selv kører og ikke har chauffør på. Men rækkevidde og behov for relativt hyppige opladninger gør, at han ikke mener, en Leaf er realistisk for hans forretning. Endnu. Men han forventer, at elbilproduktet vil være så udviklet allerede om to-tre år, at det til den tid vil være realistisk for ham at skifte diesel ud med el. ”Måske vil kundeindstillingen om få år også være forandret således, at nogle kunder gerne vil betale ekstra for en elektrificeret taxiydelse. Det kunne være interessant,” siger han.


Taxi

Dansk Taxi Råd satte strøm til debatten De fleste kringelkroge blev belyst, da daværende Dansk Taxi Råd inviterede til ”Spark el-taxi dæk”, hvor alle kunne komme i nærkontakt med el-bilerne.

Af: Ulla Oppermann Blankholm ··· Foto: Ulla Oppermann Blankholm

Ordene, ambitionerne og håbene var store hos de fleste oplægsholdere på daværende Dansk Taxi Råds spark-dæk-arrangement i slutningen af november, hvor nogle af de vigtigste interessenter var mødt op for glødende at debattere el-biler. De fremmødte vognmænd spidsede ører, stillede relevante spørgsmål, og umiddelbart lod det til, at det ikke var interessen for el-taxier, der var en hæmsko for dem – men mest af alt økonomien. Et faktum, som de fleste oplægsholdere berørte, også energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), der først og fremmest var glad for initiativet til at sætte fokus på el-taxier: ”Jeg er imponeret over jeres reaktionstid. I er somme tider så hurtige, at man helt mister pusten,” sagde ministeren med henvisning til, at regeringens klimaudspil kom i oktober – halvanden måned før arrangementet. ”Det får min grønne optimisme til at vokse. Det er godt, at I er gået på med krum hals. Vi har et markant fokus på en grøn omstilling af transportsektoren, og der spiller taxien en vigtig rolle,” sagde Lars Christian Lilleholt (V) og understregede, at baggrunden for det grønne fokus er dybt alvorligt med ekstreme klimaændringer forskellige steder i verden. I klimaplanen fremgår det blandt andet, at regeringen vil ”støtte den grønne omstilling af taxierhvervet gennem initiativet om at etablere flere og hurtigere ladestandere, hvor der ved placeringen af standerne bliver taget særlige hensyn til taxierhvervets behov.” ”Vi skal have stoppet salget af benzin- og dieselbiler i 2030, og det er her, I kommer ind i billedet. Det er her, I er spydspidsen, for I er et vigtigt udstillingsvindue for danskerne. Vigtigere end I måske lige går og tror. Selv om meget handler om økonomi, så er nervøsiteten også en væsentlig faktor: Kan el-taxien køre langt nok, er den for dyr i drift? Men bare rolig – I skal ikke trække læsset alene. Vi nedsætter en

i

Hvornår er der flere el-taxier end almindelige taxier? ”Om fire år.”

Tore Harritshøj, administrerende direktør, E.ON

”Ikke om fire år.”

Carsten Aastrup, administrerende direktør, Dantaxi 4x48

”Om 10 år.”

Rasmus Prehn (S)

”Måske om 20 år – og det kan være elbiler eller brintbiler – med mindre vi ser, der bliver oprettet et ”socialkontor”, men det er vi ikke tilhængere af i DF.” Kim Christiansen (DF)

Mobilitet | 01.2019

37


Taxi

kommission, der skal komme med forslag til, hvordan vi griber omstillingen af transportsektoren an,” lød det fra ministeren. Markedet skal have support Hos Leaseplan hvor arrangementet fandt sted, mente managing director Michael Olsen netop, at man er nødt til at have regeringen med: ”Vi føler, at vi i Leaseplan har et ansvar for at fremme eldrevne biler – det er vi nødt til som et verdensomspændende firma – men der er nogle producenter, der skal presses, og nogle regeringer, specielt her i Danmark, der skal presses.” Han udtrykte et klart behov for hjælp fra regeringernes side: ”Det er et marked, der skal have noget support for at komme i gang,” lød det fra Michael Olsen. Kåre Albrechtsen, sektionschef i Region Hovedstaden, mente, at det er partnerskaber, der skal til for at få flere el-taxier på vejene: ”Grønne el-taxier har et meget stort uforløst potentiale, og det vil vi gerne være med til at indfri. Hvis vi sætter os sammen og taler om, hvem der gør hvad, så er det til gavn for alle parter,” sagde han og tilføjede, at man fra Region Hovedstadens side blandt andet vil have fokus på at få flettet el-taxier ind i de udbud, de udbyder. Et helt konkret partnerskab med E.ON, der tilbyder ladeløsninger, har betydet flere ladestandere i hovedstadsområdet, selv om Kåre Albrechtsen vedkendte, at der er behov for flere. Fra E.ON’s side kunne adm. direktør Tore Harritshøj fortælle, at hvert år E.ON har været på markedet i Danmark, er antallet af ladninger blevet fordoblet. I dag er der ifølge ham over 2.000 ladningspunkter i Danmark. Han havde et vigtigt budskab til vognmændene: ”I bestemmer selv, om I vil med på vognen i dag eller i morgen, men i 2025 er det slut. Jeg er selv el-bilist og har kørt el-bil i fem år. Jeg har ikke kørt med kunder, men de første uger, jeg kørte, var jeg lige så bekymret som jer, der sidder her. Er den dyrere, hvor langt kan den køre, er den kold indeni – ingen af bekymringerne viste sig at være reelle.” Fra Tore Harritshøj lød det, at vognmændene sidder med et kæmpe potentiale, og at det kan lade sig gøre at skifte den dieseldrevne taxi ud med en el-version. Money, money, money… Tore Harritshøj understregede i en debat med Rasmus Prehn (S), Kim Christiansen (DF) og Carsten Aastrup, administrerende direktør i Dantaxi 4x48, at E.ON ikke er interesseret i at modtage penge, men hellere vil have, at de går til taxiselskaberne.

38

Dansk PersonTransport

Vi har et markant fokus på en grøn omstilling af transportsektoren, og der spiller taxien en vigtig rolle. Energi-, forsynings-, og klilmaminister Lars Christian Lilleholt i dialog med Trine Wollenberg, daværende adm. direktør for Dansk Taxi Råd.

I Dantaxi 4x48 ser Carsten Aastrup et stort potentiale i den grønne omstilling, men kunne oplyse, at der i Dantaxi 4x48 kun er to el-taxier lige nu. ”Det er vognmandens økonomi, der bærer risikoen ved omstillingen til el-taxier. Det er den lille mand på gulvet, der skal tage risikoen, og det er helt grundlæggende en af årsagerne til, at der ikke er flere el-taxier nu,” lød det fra Carsten Aastrup, der kort forinden arrangementet havde været i Amsterdam, hvor der kører langt flere el-taxier. Her støttede regeringen med 5.000 euro og kommunen med 5.000 euro ved omstilling til en el-taxi. Et klart økonomisk incitament. ”Vi skal sørge for at lave en hel plan for det her, så når et eventuelt tilskud ikke er der om fem år, så er løsningen stadig bæredygtig. Det er ikke så kompliceret, og vi er på rette vej. Man gør alle de rigtige ting,” understregede Carsten Aastrup. Kim Christiansen (DF) kunne ikke forstå, hvorfor man skal fremme nogle biler frem for andre – og mente ikke at man skal holde sig fra at støtte økonomisk: ”Jeg tror mere på brint på den lange bane. Der er mange tanker, der skal gøres,

og jeg tror desuden, at det her er et by-fænomen. Det bliver aldrig en succes i Jylland. Når el-bilerne er rentable for vognmændene, så køber de dem. Lad nu det her vokse stille og roligt.” Rasmus Prehns (S) engagement i forhold til elbilerne var om muligt omvendt proportionalt med Kim Christiansens – og han var fortaler for, at el-taxierne får et skub med på vejen: ”Jeg ser en stor fremtid for el-taxier, og det er flot og ambitiøst, at regeringen prøver at sætte nogle måltal op. Jeg har ikke det store checkhæfte med, men dét at få et kontant tilskud kan være et incitament for vognmændene. Vi skal hjælpe udviklingen i gang, og så kommer det helt af sig selv,” lød det fra Rasmus Prehn (S).


Taxi

Hans Hansen Vognmand og formand for Ringsted Taxa: Hvorfor er du kommet i dag? ”Lige som alle andre synes jeg, det er interessant med el-biler, men økonomien er en udfordring. I sidste uge så jeg en vognmand, der nævnte nogle ting i forbindelse med hans Tesla, som han har finansieret over fem år – og med otte års garanti. Jeg har en bil, der er to år gammel og har kørt 309.000 kilometer – og når man kører så meget, så bliver det ikke så attraktivt med de lange tidshorisonter." "I Ringsted har vi kun to ladestandere. Den ene står ved Banedanmark og er tit optaget, og så er der en anden ved Føtex, og hvis den så også er optaget, så er der lang ventetid.”

Gunnar Frederiksen Vognmand GF Taxi, Sønderjylland: Hvorfor er du kommet i dag? ”Det synes jeg, man er nødt til for at sætte sig ind i mulighederne med el-bilerne. Det er mig bekendt det eneste arrangement af den type, der er blevet holdt.” Hvad synes du om el-biler som taxier? ”Hvis vores kunder efterspørger en vare, så skal vi kunne levere den – i dette tilfælde el-taxier. Sagen er bare den, at der ikke er nogen konkret efterspørgsel endnu."

Hvornår vil du investere i en el-taxi? ”Der er ingen tvivl om, at som markedet er nu, så kommer der ikke nogen el-taxier på vejene, hvis der ikke sker noget lovgivningsmæssigt – og tilskudsmæssigt. Og hvis der skulle komme et tilskud på eksempelvis 75.000 kroner, så har jeg stadig svært ved se, at det kan hænge sammen, når man skal købe en bil til en million kroner. Jeg mangler at se et helt konkret regnestykke på økonomien og driften af en el-taxi.” Hvornår tror du, vi vil se flere el-taxier på vejene? ”Jeg må indrømme, at jeg bedst kan følge Kim Christiansen (DF) – han er nok den, der er mest realistisk. Det kommer nok af sig selv. Man skal også huske, at hvis der kommer en ny regering, så starter man måske helt forfra.”

Hvornår vil du investere i en el-taxi? ”Jeg har fået mange spørgsmål afklaret på mødet i dag, og jeg må nok indrømme, at jeg er knap så ivrig, som da jeg tog hjemmefra, hvor jeg var ret klar til at købe. Idéen om at købe en Tesla er ikke taget af bordet, men der er nok lige et par ting, jeg skal overveje igen.” Nogle dage efter arrangementet lyder det fra Gunnar Frederiksen: ”Jeg har skrevet lidt sammen med Tesla-folkene, og prisen på bilen er ikke blevet mindre – vi snakker stadig en lille million som taxi. Det er efterfølgende kommet frem, at Teslas supercharge stationer ikke er til kommercielt brug, det vil sige, at taxier ikke må lade ved Teslas egne ladestationer. Det forstår jeg ikke. Det ødelægger billedet for mig, og jeg afventer en forklaring fra Tesla.

Mobilitet | 01.2019

39


Kollektiv trafik

En anden – i hvert fald for busbranchen – nedslående konstatering er, at trafikken på skinner generelt har lidt mere tilfredse kunder end bustrafikken.

40

Dansk PersonTransport


Kollektiv trafik

Kundetilfredshed – det halter i bustrafikken Resultaterne af den nye nationale kundetilfredshedsundersøgelse giver den kollektive bustrafik noget at tænke over. Tilfredsheden blandt de danskere, der kun sjældent bruger den kollektive trafik, er relativt lav – og tilfredsheden med bustrafikken er lavere end for metro, tog og letbane.

Af: Lasse Repsholt ··· Foto: Colourbox og Henrik Byager & Wilke

I foråret meddelte trafikselskaberne – samlet i Bus & Tog – at de ville iværksætte en ny national kundetilfredshedsundersøgelse på tværs af regioner og trafikselskaber. Undersøgelsen skulle gøre det muligt ”… nationalt at benchmarke alle trafikvirksomhederne indbyrdes og give et bedre beslutningsgrundlag for at iværksætte initiativer, der kan bidrage til at øge kundernes tilfredshed.” Midt i november 2018 kom så resultaterne af den første undersøgelse med en pose blandede bolsjer af både gode og dårlige resultater. Et par anbefalinger følger også med. Lavfrekvente kunder skal med om bord i den kollektive trafik… Til forskel fra de mange kundetilfredshedsundersøgelser, der gennem tiden – og stadig – gennemføres om bord på busser og tog i de enkelte trafikselskaber, omfatter den nye landsdækkende undersøgelse et repræsentativt udvalg af danskere og dermed også relativt flere personer, der aldrig eller sjældent benytter den kollektive trafik. Der sondres mellem lavfrekvente kunder, højfrekvente kunder og dem midt imellem, afhængigt af hvor ofte man bruger den kollektive trafik. … men måske arbejder image og omdømme imod? Dermed udgør den nationale undersøgelse et godt supplement til trafikselskabernes egne undersøgelser, da den kan hjælpe med at besvare spørgsmålet: Hvordan får vi flere om bord i den kollektive trafik? Men undersøgelsen sætter dermed også spot på den udfordring, der er velkendt i branchen. Jo mere man bruger den kollektive trafik, desto mere tilfreds er man. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at 29 % af de højfrekvente brugere vil anbefale den kollektive trafik til andre, mens dette kun gælder for 16 % af de lavfrekvente brugere. Wilke – der har gennemført undersøgelsen for Bus & Tog – peger på, at den lave tilfredshed hos lavfrekvente brugere kan skyldes dårlig medieomtale, word of mouth, enkeltstående dårlige oplevelser samt dårlig betjening i deres område.

Anbefalinger til strategiske indsatsområder (Kilde: Kundetilfredshed i den kollektive transport - afrapportering af resultater for 2018

te Vids t... du a

... daværende Danske Busvognmænd afholdt konference om kundetilfredshed i den kollektive bustrafik i oktober 2018? Du kan læse mere om konklusionen i Busmagasinet 06 2018 og på www.danskpersontransport.dk

Mobilitet | 01.2019

41


Kollektiv trafik

Har togtrafikken det nemmere? En anden – i hvert fald for busbranchen – nedslående konstatering er, at trafikken på skinner generelt har lidt mere tilfredse kunder end bustrafikken. På den overordnede tilfredshed ligger Metro, Aarhus Letbane og Nordjyske Jernbaner på hhv. første-, anden- og tredjepladsen, mens Movias busser, Midttrafik og Fynbus udgør bunden. DSB har dog heller ikke en heldig hånd med passagererne – hverken i fjern- og regionaltogene eller S-togene. Selvfølgelig drives jernbanetrafikken på andre vilkår end busserne, der skal affinde sig med vind, vejr og ikke mindst trængsel i og omkring byerne, men det er næppe nogen undskyldning – eller god forklaring på – at kundetilfredsheden i bustrafikken halter efter. Der må være plads til gensidig inspiration. Forslag til tiltag Tanken bag undersøgelsen er, at den skal give inspiration til gensidig erfaringsudveksling og idéer til at skabe tiltag, der er målrettet kundetilfredshed. Wilke peger selv på en håndfuld tiltag, der alle sammen er i ”den bløde ende”. Altså hvor service, information, kundeoplevelsen og forhold, der berører emotionelle behov (behagelig rejsetid og at føle sig godt behandlet) er i højsædet. Det er de parametre, der kan drive kunderne til at anbefale den kollektive trafik på baggrund af deres erfaringer. Det er dog vigtigt at huske på forudsætningen: Grundproduktet skal være på plads med overholdelse af køreplanen, og den kollektive trafik skal kunne opfylde det behov for rejser og mobilitet, kunderne har.

i Det mener Dansk PersonTransport • Resultaterne af den nye nationale kundetilfredshed er spændende. Den erklærede målsætning om at benytte den til gensidig inspiration skal føres ud i livet. • Det lokale samarbejde mellem trafikselskaber og operatører om netop kundetilfredsheden bør styrkes. • Undersøgelsen måler på tværs af ikke færre end 13 forskellige trafikselskaber fordelt på busser, tog, letbane og metro. Det er på den ene side nyttigt for hver organisation at få en individuel vurdering, men det illustrerer også alt for godt sektorens manglende evne til at sikre en tydelig sammenhæng på tværs af transportformerne.

42

Dansk PersonTransport

Henrik Byager er en af landets bedst kendte livsstilseksperter og har medvirket i flere tv-programmer. Han arbejder som strategisk rådgiver indenfor kommunikation og PR – herunder kollektiv trafik. Henrik Byager har selv bil, men foretrækker den kollektive trafik i byen for at undgå trængsel og parkering. I mere tyndt befolkede områder mener han dog, at det kollektive trafiktilbud ikke er godt nok.

Tre skarpe til livsstilseksperten Hvorfor er folk, der ofte bruger den kollektive trafik, meget mere tilfredse med den, end folk, der bruger den lidt? Jeg tror, at de lavfrekvente brugeres skepsis blandt andet handler om fordomme. Højfrekvente brugere kender systemerne, de udvikler rutiner og tolerancer og kan bedre manøvrere rundt. Hvis du spørger højfrekvente brugere af den kollektive bustrafik, om der er noget, som kan gøres bedre eller irriterer dem, vil de sikkert kunne pege på hundredvis af ting. Men når vi bruger noget meget, har vi som mennesker også en evne til at udvikle en loyalitet over for det – det gælder naturligvis også den kollektive trafik, der jo i bund og grund er et helt ok system. Lavfrekvente brugere har mere anlæg for at udvikle fordomme om den kollektive trafik. Og når de så endelig bruger den kollektive trafik, får de automatisk bekræftet dem. Lavfrekvente brugere stikker hovedet ind i bussen med alle paraderne oppe. De lægger muligvis ikke mærke til alle de ting, der rent faktisk fungerer, men fokuserer på, at chaufføren bremser hårdt, eller at billetten er for dyr. Folk er mere tilfredse med skinnebåren trafik. Hvad er der galt med bussen? Det er en opfattelse, der desværre har sat sig godt fast i folks bevidsthed. Jeg lavede en undersøgelse for det daværende HUR (Hovedstadens Udviklingsråd, red.) for ca. 20 år siden, hvor det også var konklusionen. Folk forbinder tog med noget afslappet og roligt. Flyet forbinder de med noget hurtigt. Bussen forbinder folk til gengæld ofte med noget indelukket og beklumret, hvor man får overskredet intimsfæren. Det er i bund og grund ikke rationelt, for bussen har mange lighedstræk med bilen, som jo repræsenterer fleksibilitet og frihed. Det er et grundlæggende imageproblem for bussen, som er meget svært at bekæmpe, når det er så indgroet en opfattelse, at bustransport er lavstatus i forhold til tog og fly. Jeg tror kun, vi kan ændre bussens omdømme ved at informere og opgradere oplevelsen over længere tid. Jeg tror også, at vi kan løfte bussens image med klimadagsordenen. Men det kræver, at politikerne prioriterer den kollektive bustrafik - også uden for byerne! Hvad kan vi gøre for at trække flere passagerer over i den kollektive bustrafik? Jeg tror, at bustrafikken går en fin fremtid i møde i de store byer. Bussen har mange oplagte fordele - særligt sammenlignet med bilismen, som byboere efterhånden føler klumper byen sammen. Jeg synes også, vi skal være bedre til at gøre den kollektive bustrafik til et fælles projekt. Kan I huske, hvor stolte vi var over IC3-togene i sin tid? Der skal investeres, særligt i tyndere befolkede områder, så folk ikke bliver skuffede, når de endelig lader bilen stå. Politikerne bør udnytte, at der i øjeblikket er positiv grobund for at skabe bevidsthed om klimavenlig, kollektiv trafik. Fly er ikke nogen fed ide i øjeblikket - og vi ser, politikerne bliver holdt op på deres synspunkter. Men det nytter ikke noget, hvis den stigende bevidsthed ikke matches af kollektive trafikprodukter, der er stærke nok, hvad angår pris og kvalitet. Det gælder tilgængelighed såvel som tid, komfort og pris. Der er trods alt ikke mange, som er så idealistiske, at de vælger bussen, hvis den taber i direkte sammenligning med bilen.


Sikkert at tanke Også når du bruger vikarchauffører

NYHED FRA YX Det skal være nemt, sikkert og hurtigt at tanke. Også når du har vikarer eller afløsere. Hos YX Erhverv kan du nu nemt oprette tidsbegrænsede engangskoder, som dine chauffører eller vikarer kan benytte ved tankning. Du undgår dermed at skulle dele tankkort og pin-kode.

Ring og hør mere

www.erhverv.yx.dk


Kollektiv trafik

El-busser i København:

Anchersen skal drive linje 18 med depot-opladede el-busser Når Anchersens 27 nye el-busser kommer på gaden i december 2019, bliver de af mærket BYD. De nye el-busser skal køre mellem Emdrup Torv og Lergravsparken Station på den genopståede linje 18 og vil blive opladet på Anchersens busanlæg på Avedøre Holme for at give den mest fleksible og fremtidssikre drift.

Af: Redaktionen ··· Foto: Michael Branner & BYD

Den nye el-bus, BYD K9, er en 12 m. bus med lavt gulv og en batterikapacitet på 348 kWh, hvilket giver en rækkevidde på 250 km. på en opladning. ”Vores virksomhed viser, at vi er klar til den nye udvikling. Vi går forrest i vished om, at der skal ske en forandring omkring miljø i den kollektive trafik. Vores mål er at have den samme driftssikkerhed med de nye el-busser som med vores nuværende busser. Vi har indgået en aftale med BYD, fordi et grundigt forarbejde viser os, at de kan leve op til de krav, som vi sammen med Movia har stillet til fremtidens bus,” fortæller Søren Englund, driftsdirektør hos Anchersen. Grøn omstilling i bustrafikken Med indsættelsen af el-busserne er første skridt taget i udskiftningen af dieselbus-

44

Dansk PersonTransport

serne i København. Udfasningen af diesel forventes af løbe frem til 2025, hvor alle busser i København skal køre på et grønt alternativ. BYD er en af de største leverandører af elektriske køretøjer på verdensplan og har på nuværende tidspunkt produceret mere end 35.000 el-busser. ”Vi er glade for at træde ind på det danske marked og være med i den første fase af omstillingen mod bedre grøn kollektiv transport. Vi ser ligeledes frem til et succesfuldt samarbejde med Anchersen A/S, som bliver vores første partner i Danmark,” udtaler Isbrand Ho, Managing Director hos BYD. Busserne bliver leveret i sensommeren 2019, hvorefter de gøres klar til opstarten af linje 18 og vil indgå i uddannelsen af chaufførerne.

Anchersens busser kommer fra BYD i Shenzhen, Kina, hvor man allerede har rig erfaring med opbygning og drift af elbusser. Øverst ladestation og nederst elbusfabrik i Shenzhen, Kina. Det kan du læse mere om i Busmagasinet 06 2018.


Kollektiv trafik

i Fakta • Anchersen A/S varetager driften på 19 af Movias linjer i København og råder i dag over 120 rutebusser. • Depotopladning betyder, at busserne oplades om natten på anlægget og dermed ikke er afhængige af at blive opladet af pantografer på ruten. • El-busser vurderes til at være 3-4 gange mere energieffektive end almindelige busser og støjer væsentligt mindre. • El-busserne kører på ren elektricitet, men når udetemperaturen kommer under fem grader, anvender bussen syntetisk biodiesel (HVO) til opvarmning af bussen.

BYD 9K i Movia-gult.

Flex kørsel? Nem og billig løsning til SmartPhone

Behov for optimering af specialkørsel?

• Godkendt leverandør hos

• Easy@Tour minimerer antal busser, køretid og km

FlexDanmark

• Mulighed for at spare mellem 10 og 25%

FlexTour App tilbyder:

Du får bl.a.:

• Vognløb kan følges på kort

• Servicekrav respekteres

• Indbygget navigation via GoogleMaps

• Låse borger til en bestemt bus og eller chauffør

• Send egne ture direkte til FlexTour app

• Hjælpemidler og solokørsel kan indgå i kapaciteten

• Mulighed for automatiserede korrektioner

• Udviklet i samarbejde med

For yderligere informationer kontakt Steen Baggersgaard på tlf. 7020 1548 eller sb@partex.dk

Easy@Tour er også: Den komplette brancheløsning

www.partex.dk Mobilitet | 01.2019

45


Kollektiv trafik

Den nye eCitaro leveres i starten kun som 2-akslet lavgulvsbus på 12,1 meter.

Prøvekørsel:

Fuldelektrisk Mercedes-Benz eCitaro Mobilitet har været en tur hos EvoBus i Mannheim for at prøvekøre den nye Mercedes-Benz eCitaro. Det blev egentlig en lidt kedelig oplevelse, for den fuldelektriske bus kører akkurat, som vi havde forventet på forhånd - dvs. fremragende.

Af: Mikael Friis ··· Foto: Daimler

Allerede i 2012 kom den nuværende Citaro på markedet med dieselmotor. For en måned siden blev de første Citaro Hybrid med kombineret diesel-/el-drift sat i drift i Danmark, og om alt går vel, kan den nye, fuldelektriske eCitaro rulle ud i de danske byer i løbet af 2019. Det kræver dog, at der er trafikselskaber og operatører, der vil satse på materiel fra øverste hylde. Den nye eCitaro kombinerer gennemprøvet teknologi med sidste nye skrig inden for el- og batteriteknologi, og det kommer formentlig til at slå igennem på prisen - i hvert fald i investeringsfasen. Men som en klog mand engang har sagt: Kvalitet er ikke dyrt, men det koster flere penge i starten og færre penge på lang sigt. Kun 2-akslet indtil videre Den nye eCitaro leveres i starten kun som 2-akslet lavgulvsbus på 12,1 meter. Ved prøvekørslen gjorde Mercedes-Benz’ repræsentanter det klart, at der ikke er planlagt en udvidelse af modelprogrammet med

46

Dansk PersonTransport

Den nye eCitaro kombinerer gennemprøvet teknologi med sidste nye skrig inden for el- og batteriteknologi.

en 3-akslet eCitaro, og at en kommende 3-akslet eCitaro ledbus først kommer i spil i 2. halvår 2020. Afhængig af stolekonfiguration kan den 2-akslede rumme op til 88 passagerer i bytrafik. Som det gælder for de fleste andre 2-akslede fuld-elektriske busser er eCitaroens akilleshæl egenvægten, der lander på ca. 13,5 tons i den prøvekørte version. Det er omkring et par tons mere end en tilsvarende dieselbus. For at kunne rumme de 88 passagerer skal totalvægten op på 19,5 tons, og det kræver en 8-tons foraksel. Det er derfor, eCitaro er udrustet med ”ballon-fordæk”. Noget som de fleste operatører nok vil være skeptiske over, da der så skal håndteres en ekstra fælg- og dækdimension på værkstedet og dermed lidt højere driftsomkostninger. Prøvekørslen foregik på en godt 16 km lang rute i Mannheims centrum. Her var der mulighed for både at prøve en 2-dørs og en 3-dørs eCitaro. Bortset fra dørkonfi-


Kollektiv trafik gurationen var de to busser helt ens, så vi koncentrerede os om den 3-dørs. Velkendt karosseri og design + lidt nyt Karosseri og design på eCitaro svarer fuldstændig til den velkendte diesel-Citaro bortset fra fronten, som på eCitaro er hentet fra Mercedes-Benz’ ”Future Bus”-koncept. Det blev første gang vist på IAA i 2016, og det holder stadig! Afdæmpet, elegant og venligt er vel den mest dækkende beskrivelse. Karosseriet er skruet rigtig godt sammen, og under kørslen høres ingen irriterende knirke- eller raslelyde fra interiøret. Og det på trods af, at en stor del af vægtforøgelsen fra de tunge batterier er placeret på taget, for karosseriet er selvfølgelig tilsvarende forstærket. Drivlinen i eCitaro består af op til 10 batteripakker på op til ca. 250 kWh kapacitet i kombination med en ZF AVE 130 portal-drivaksel med el-motorer ved hvert hjul integreret i navene. El-motorerne har en kapacitet på 125 kW hver (svarende til i alt ca. 340 hk) og kan samlet levere et max. moment på knap 1.000 Nm. Det er mere end rigeligt til at skyde den tunge bus afsted fra stilstand, og der er også rigeligt med kræfter til at lave mærkbare mellemaccelerationer. Fyrer man el-motorerne alt for heftigt af under kørslen, rækker batterikapaciteten nok ikke til de ca. 250 km kørsel, som Mercedes-Benz angiver rækkevidden til at være under normale driftsforhold. Tyst og tungt Den elektriske drivline på eCitaro er bemærkelsesværdig tyst. Vi har tidligere kørt i nye el-busser, der udviklede markant mere støj i form af lavfrekvent knurren ved igangsætning og højfrekvente hyletoner under kørslen. Især sidstnævnte kan være meget generende for passagerne i kabinen, men eventuel støj - hvis den er der - er det lykkedes Mercedes-Benz at dæmpe til UG. eCitaroen kører som enhver anden Citaro eller Citaro Hybrid - og dog. eCitaroen kan ikke lyve sig fra den ca. 2 tons højere

Drivlinen i eCitaro består af op til 10 batteripakker på op til ca. 250 kWh kapacitet.

egenvægt og det højere tyngdepunkt i forhold til de andre Citaro’er. Begge dele kan faktisk tydeligt mærkes både ved acceleration og i sving, for bussen reagerer simpelthen ”tungere” i sine bevægelser. eCitaro’erne til prøvekørslerne var begge udrustet med max. batterikapacitet i form af seks batteripakker på taget og fire batteripakker i motorrummet på dieselmotorens traditionelle plads. Prøvekørslerne foregik uden passagerer eller ballast, og ved direkte sammenligning med en ny Citaro Hybrid, som stod til rådighed som referencekøretøj, var forskellen ikke til at tage fejl af. Stort set uændret førerplads Det ændrer dog ikke på, at eCitaro som fuld-elektrisk bus er en meget positiv oplevelse at køre. Førerpladsen er stort set uændret på eCitaro, så det giver topkarakterer på alle punkter bortset fra venstre sidespejl, der efter denne prøvekørers mening sidder for tæt og for højt på A-stolpen. Selv med en helt almindelig førerposition skal man lægge nakken for langt tilbage,

når man skal se i spejlet, mens de højre sidespejle er helt perfekte. Instrumentpanelet er dejlig overskueligt, hvor de dominerende instrumenter er et speedometer og et ”energiometer”. Sidstnævnte viser meget tydeligt og pædagogisk, hvor meget elektrisk energi der anvendes ved acceleration, og hvor meget energi, der lagres igen i batterierne ved opbremsning - enten vha. fodbremsen eller en særlig retarder-stilk på ratstammen. Når viseren står på 0, betyder det, at bussen ruller ”helt gratis”. Det kan den takket være den højere egenvægt gøre meget længe. Den samlede batterikapacitet kan aflæses på et traditionelt viserinstrument á la en tankmåler med mængden af kWh på lager som 0, ¼, ½, ¾ og 1. Prissætning af kvalitet En kort prøvekørsel som vores i Mannheim i selskab med en gruppe internationale journalister kan naturligvis ikke give et komplet billede af en ny bus. Dog var den realistiske rute gennem Mannheim centrum mere end nok til at fastslå, at Mercedes-Benz med den nye eCitaro har frembragt en fuld-elektrisk bus, der både teknisk og som koncept vil kunne møde enhver nuværende konkurrent med åben pande. Spørgsmålet er, om den tyske tilgang til kvalitet og driftssikkerhed kan prissættes på en attraktiv måde for danske trafikselskaber og operatører på et nyt og næsten uprøvet marked, som de fuld-elektriske busser fortsat er. Indtil videre er to kinesiske og et hollandsk busmærke løbet med ordrerne ved de tre udbud med fuld-elektriske busser, som hidtil er afgjort i Danmark … De første af en ordre på 20 eCitaroer er allerede leveret og sat i drift af Hamburger Hochbahn AG.

Mobilitet | 01.2019

47


algiNostnet hjør

Valg af hyrevogn

1

For autoforhandlerne har hyrevognsmarkedet altid været omgærdet af interesse, da man dels på ganske synlig vis får lov at vise, at man har de rummelige og pålidelige biltyper, som hyrevognmænd foretrækker – dels får en masse mennesker med ud at køre i sine biler, så de måske en dag bliver kunder.

2

Dette lille udvalg af annoncer og notitser viser, hvordan autobranchen gennem tiderne har averteret deres bilmodeller over for hyrevognmændene. Og intet under, at pris, driftsøkonomi, driftssikkerhed, kvalitet og passagerkomfort er de vigtige argumenter, når man står over for professionelle bilister, der ved, hvad de vil ha’: Hyrevognmænd.

3 1. Citroën Traction Avant-bilmodellerne produceredes fra 1934 til 1957. Den lange 8-personers familiale-model, som på illustrationen, var især interessant som taxa. 2. Renault Colorale var udviklet som en robust bil til de franske kolonier. Den produceredes i årene 1950-1957. I Danmark blev den bl.a. markedsført som hyrevogn. 3. I dette inserat fra forhandleren, Brdr. Tranberg, kunne man i maj 1960 læse, at den tyskbyggede Tempo Rapid nu var begyndt at køre som taxa i København. 4. Da man begyndte at importere japanske biler til Danmark, blev de store modeller især markedsført til hyrevognmænd. Her Datsun 2200 Diesel, som man i april 1970 inviterer til demo af i Ringsted.

4

Tekst: Lars Ersgaard, redaktør på Bushistorisk Selskabs medlemsblad ”Busbladet”. Billeder i Lars Ersgaards arkiv.

48

Dansk PersonTransport


BUS

- import - køb/salg - opbygning - service - reservedele

www.vbi-group.eu • Tlf.: 74 56 13 26bi

Alt i ompolstring

Sæder - Loft - Sider - Gulvtæppe - Gardiner

bygning

ibusop Alt i dele til min Ompolstring & rep. af polster i alle typer & mærker af busser, fra enkeltelementer til hele busindretningen. Biler, både, campingvogne & andet klarer vi også. Topmoderne polsterudstyr & mere end 200 designs.

Ring & få et uforpligtende tilbud

Tlf. 22 60 90 00

• Innovative samarbejdspartnere • Opbygning i forskellige bilmærker • Del-opbygninger • Komplette opbygninger • Lagerførende med dele • Billigere & lettere gulve & ben • Bespændinger til kørestole

Kundetilpassede løsninger Finn Hansen - Tlf. 40 28 15 45


Rubrikannoncer / Info

Busrejser – overnatning & forplejning

Går bus-turen til København..? - så besøg os for et godt måltid mad. Central beliggenhed, tæt på DR byen, Tivoli og Amalienborg. Dansk Køkken. Stor rutine i bus selskaber blandt andet fra Fyn, Jylland og Sverige Altid et godt tilbud - f.eks : Flæskesteg med rødkål samt dess. kr. 168,Stor buffet kr. 178,-

Restaurant Menuen Brigadevej 49 - 2300 København S

tlf. 32543322

www.restaurantmenuen.dk

RestaurantMenuen_DBjan2011.indd 1

Vi køber alle slags brugte og skadede busser til ekspert. Betaler med kontanter. Sarwary Omnibushandel KG Tlf. + 49 40 250 6924 Fax. + 49 40 2549 5884 info@sarwary.de

VIL DU ANNONCERE HER ? Kontakt Vendemus Telefon: 72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

Sælges billigt: • 2 stk. skikasser • Stole til Sprintere • Bespændinger • 2 trappetjenere 120 kg. inkl. omformer • Børnesæder • Liftnet • 2 kørestole Henvendelse:

Flemming Funch tlf. 2126 3919

23/09/16 13.40

VIL DU ANNONCERE HER ? Kontakt Vendemus på telefon: 72 22 70 80 eller kontakt@vendemus.dk

Associerede medlemmer af Dansk PersonTransport

VBI Group ApS Kontakt: Dan B. Pedersen Kongensgade 38 6070 Christiansfeld Tlf. 74 56 13 26

VDL Bus & Coach Danmark Kontakt: Anita Palm Laursen Naverland 21 2600 Glostrup, Tlf. 70 23 83 23

FORSEA Ferries Kontakt: Lars Dalsgård Færgevej 8 3000 Helsingør Tlf. 49 26 03 11

AMU Transport Danmark Kontakt: Finn Ravn fhr@AMU-FYN.dk Bastrupgårdvej 5 7500 Holsterbro Tlf. 22 10 41 31

DEKRA AMU Center Sydjylland A/S Kontakt: Susanne Jensen-Iversen Arnfredsvej 8 6600 Vejen Tlf. 70 60 65 00

Jyske Bank/Finans Kontakt: Tommy Schulz Puck Kastaniehøjvej 2 8600 Silkeborg Tlf. 89 89 81 20

Sydglas Danmark Kontakt: Per Hartung pha@sydglas.dk Håndværkersvinget 12 6360 Tinglev Tlf. 40 34 15 89

MAN Kontakt: Jesper Mathiesen jesper.mathiesen@man.eu Ventrupparken 6 2670 Greve, Tlf. 43 43 20 44

OK Kontakt: Henrik Dehn Centervej 5 4600 Køge Tlf. 89 32 25 40

YX Danmark Kontakt: Claus Gottlieb Buddingevej 195 2860 Søborg Tlf. 39 47 82 75

Circkle K Danmark Kontakt: Stephan Praem Skovgaard Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tlf. 70 101 101

EvoBus Danmark A/S Kontakt: Søren Christensen soren.christensen@daimler.com Centervej 3 4600 Køge Tlf. 56 37 00 00

50

Dansk PersonTransport


Info

Mobilitet Nr. 1 / Januar 2019 Dansk Persontransport er for alle, der udfører erhvervsmæssig personkørsel. Organisationens formål er via indflydelse, information og indkøbsaftaler at sikre sine medlemmer de bedst mulige arbejdsvilkår.

Udgiver

Dansk PersonTransport

Nørre Farimagsgade 11, 3 tv. 1364 København K Tlf. 70 22 70 99

Sekretariatet

Hovedbestyrelse

Nørre Farimagsgade 11, 3 tv. 1364 København K Tlf. 70 22 70 99 www.danskpersontransport .dk info@danskpersontransport.dk

Landsformand John Bergholdt Bergholdt.dk A/S Børstenbindervej 5 5230 Odense M tlf. 66 11 31 31 fax 66 19 08 09 john@bergholdt.dk www.bergholdt.dk

Telefontid man-fre 9-15 Mail er åben for meddelelser hele døgnet.

Medarbejdere Michael Nielsen Adm. direktør mmn@danskpersontransport.dk Lasse Repsholt Sektorchef lre@danskpersontransport.dk Michael Branner Chefkonsulent mbj@danskpersontransport.dk Britt Wittrup Konsulent bwi@danskpersontransport.dk Rikke Bengtsson Sekretær rbe@danskpersontransport.dk Nicolai Hoffmann Studentermedarbejder nho@danskpersontransport.dk Marianne Atting Sekretær mat@danskpersontransport.dk

Næstformand Formand sektor for offentlig kørsel Allan Mørup Mørups Turistfart ApS Haugevej 23 7400 Herning tlf 97 11 69 69 fax 97 11 63 60 allan@morups.dk www.morups.dk Formand sektor for rutekørsel Peter Lanng Nielsen Keolis Danmark A/S Naverland 20 2600 Glostrup tlf. 88 17 17 17 fax 88 17 17 19 peter.lanng.nielsen@keolis.dk www.keolis.dk Formand sektor for turistkørsel Jørn Pedersen Jørns Busrejser Snehvidevej 9, 9700 Brønderslev tlf. 98 82 39 43 fax 98 82 39 74 info@jornsbusrejser.dk www.jornsbusrejser.dk

Formand sektor for taxikørsel Torben Kirketerp Esbjerg Taxa Lillebæltsvej 10 6715 Esbjerg tlf. 22 22 19 30 torben@esbjergtaxa.dk http://www.esbjergtaxa.dk

Fax 70 22 10 99

www.danskpersontransport .dk info@danskpersontransport.dk Ansvarshavende Michael Nielsen

mmn@danskpersontransport.dk Layout og tryk Mediegruppen

Horsensvej 72A 7100 Vejle

Formand DB’s kreds 1 Lars Brøchner Brøchners Biler Genvejen 16 7451 Sunds tlf. 97 14 10 52 fax 97 14 42 52 info@brochnersbiler.dk, www.brochnersbiler.dk

Tlf. 75 84 12 00

Formand DB’s kreds 2 Peter Papuga Papuga Bus A/S Lundahl Nielsensvej 1 7100 Vejle tlf. 75 85 85 88 peter@papugabus.dk www.papugabus.dk

Oplag

Formand DB’s kreds 3 Carsten Rasmussen Vedde Turistfart A/S Bådehavnsgade 38 2450 København SV tlf. 57 80 46 19 carsten@veddeturistfart.com www.veddeturistfart.dk

www.mediegruppen.net Annoncer

Vendemus ApS

Frederiksgade 45 Baghuset, 1. sal 8000 Aarhus C

Tlf. 72 22 70 80

kontakt@vendemus.dk

3.400 stk. Distribution

Bladkompagniet ISSN

1904-8505 Dansk PersonTransports

opfattelse udtrykkes i lederen, og hvor det i øvrigt direkte fremgår. Meninger udtrykt i andre artikler er ikke nødvendigvis Dansk

PersonTransports. Eftertryk kun tilladt efter nærmere aftale.

Abonnementspriser Årsabonnement • •

Danmark kr. 275,-

inkl. moms

Udlandet kr. 335,-

momsfrit •

Enkeltnumre kr. 50,-

+ forsendelse.

pr. stk. inkl. moms

Udgivelser

Udkommer 6 gange om året. Næste udgivelse i regi af Dansk PersonTransport er i uge 9 2019.

Kontakt Vendemus på telefon: 72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

af annoncer er senest d. 12. februar 2019. Forsidebillede

Mediegruppen, Vibeke Johanson

Trykt på miljøgodkendt

papir hos svanemærket trykkeri, der er kvalitets-

MG 13415

KOM I KONTAKT MED DET DANSKE BUS- OG TAXIFOLK...

Deadline for indlevering

og miljøcertifiseeret

iht. ISO 9001/14001.

Mobilitet | 01.2019

51


Tag den grønne vej til oplevelser og shopping i Sverige. Rejs med vores batteridrevne færger til Sverige – stadig lige så hurtige, trygge og punktlige, men betydeligt mere miljøvenlige. Rejsen starter ombord, hvor du kan nyde en pause på vejen. Læs mere på forsea.dk

Oslo

Stockholm

Göteborg

Helsingør

Helsingborg København


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.