Page 1

Bus gasinet ma no 07-08 / juli-aug. 2011

danske Busvognmænd

energirigtig kørsel fra side 4

læs også 08. pølsesnakken fortsætter 14. Snydt for tilskud af statens venteliste 22. Større udvalg end nogensinde danske Busvognmænd for alle, der udfører erhvervsmæssig buskørsel

Danske Busvognmænd

/ 01


Emne

02 / Danske BusvognmĂŚnd


LederEmne / Indhold

Hvor galt kan det gå???

I Steen Bundgaard Adm. direktør

gennem nogle år har sager om køre- og hviletid fyldt en del blandt vognmænd og politikere. Ikke mindst efter bødekatalogets ikrafttræden er dette område blevet helt centralt i alle vognmandsvirksomheder. En 100% efterlevelse af nogle meget komplekse regler er helt afgørende for en virksomheds fremtid. Ingen i transportbranchen har råd til ikke at have fuldt fokus på dette område. Det gælder både store og små overtrædelser. Både dem, der har betydning for færdselssikkerheden og dem, der ingen betydning har. Små betjeningsfejl koster 9.000,- kr. (3.000 til chauffør og 6.000 til vognmanden). Men i erkendelse af, at vi alle laver fejl, og at vi alle glemmer, er det helt urimeligt, at vi fortsat har disse mærkbare bøder for småforseelser. I februar 2010 fik vi en sag fra en medlemsvirksomhed. Den kunne bare ikke passe. Politiet ville give bøder til chauffører, der end ikke havde kørt! I sagen skal 2 chauffører i slutningen af uge 7 køres til Frankrig for at køre en bus hjem. Vognmanden køber pladser til dem i en kollegas bus, som de kører med til Frankrig. (De 2 chauffører må ikke lovligt køre denne bus, hvilket heller ikke er meningen, og det sker naturligvis heller ikke). De 2 chauffører laver en optegnelse på deres skive, der viser, hvornår de forlader vognmandens garage (andet arbejde). De er mere end 21 timer undervejs, men holder efter ankomsten 13 timers hvil, inden de kører tilbage til Danmark. Ved ankomsten til Rødby bliver de kontrolleret af politiet. Her bliver der optaget rapport, idet politiet mener, at de skulle have afsluttet deres hvil senest 30 timer efter, de havde forladt vognmandens garage. Vognmanden får for denne forseelse en bøde på 9.000,- kr. Danske Busvognmænd går ind i sagen, og foreningen beslutter, at den skal køres som en principiel sag. Det kan ikke være rigtigt, at chaufførerne får en bøde for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne, når de ikke har haft rattid. Vi sætter advokat Jacob Forman på sagen. Han har flere drøftelser med politi og anklager om denne sag. Anklageren fastholder kravet. Lige indtil dagen før retsmødet, hvor Forman og anklager har en ny telefonisk drøftelse af sagen. Samtalen slutter med at anklageren siger, at han vil påstå frifindelse i sagen, og at han vil ringe til dommeren. Den fornuftige dommer vil naturligvis ikke bebyrde retten med en sag, hvor anklageren påstår frifindelse, og dermed hæves sagen. Tilbage står foreningen med en regning fra en advokat, der naturligvis skal have løn for det glimrende arbejde, han har udført. Samtidig er der ikke umiddelbart basis for at få dækket sagsomkostningerne, for der var ikke noget retsmøde. Vi har nu skrevet til retten alligevel. Derfor spørgsmålet: Hvad er straffen til de politifolk og den anklager, der - på trods af, at sagen har været korrekt oplyst hele tiden - først venter til dagen før med at hæve sagen?

Steen Bundgaard Adm. direktør

Indhold

04

07

04 Husk at sikre den

16 Danske Busvognmænd til-

07 Forbered dig på fremtiden 08 Pølsesnakken fortsætter 10 Kort Nyt 12 Snydt for tilskud af

18 EP-tilladelser til M1 20 Ny Mercedes-Benz Citaro

menneskelige faktor

Statens venteliste

14 Filter på busserne - men ikke på tog

byder igen vognmandskurser

næsten klar til Euro 6

22 30 Paragraf i fokus 32 Nostalgihjørnet 33 Kort Nyt 34 Info

22 Større udvalg end nogensinde 26 Kort Nyt 28 Kort Nyt Danske Busvognmænd

/ 03


Den menneskelige faktor

Af: Helle Selma Harbsmeier - helle.selma@db-dk.dk

Energirigtig kørsel er en investering. En investering, der betaler sig - ikke kun på miljøkontoen, men også på bundlinjen. Teknologiske hjælpemidler og valg af materiel er afgørende. Men den vigtigste faktor er den menneskelige – og hvordan sikrer man så den?

D

et kan virke som et uoverskueligt arbejde at gå i gang med at omlægge sin virksomhed, så den bliver mere miljørigtig, men der er hjælp at hente. Både hos busleverandører, kursusudbydere og softwareleverandører kan du få gode

04 / Danske Busvognmænd

råd til, hvordan du får en bedre brændstoføkonomi. Og ligegyldigt, hvem du spørger, er én ting sikkert: Hvis ikke chaufføren ved, hvordan køretøjet skal betjenes, og hvis ikke vognmanden følger op og motiverer, er den økonomiske investering penge lige ud ad vinduet.

Ikke mangel på vilje, men mangel på ny viden Erling Petersen, der er Driver Training Coordinator hos Scania, fortæller, at han på de kurser, han har gennemført om energirigtig kørsel, har mødt mange chauffører, der ikke


Den menneskelige faktor

Husk at sikre den menneskelige faktor

Det kan virke som et uoverskueligt arbejde at gå i gang med at omlægge sin virksomhed, så den bliver mere miljørigtig, men der er hjælp at hente.

havde den nødvendige viden om, hvordan de kan køre energirigtigt. ”Min oplevelse er, at mange chauffører ikke er blevet præsenteret for denne viden før. Tidligere var det ikke en del af det at tage kørekortet. Chaufførerne kører, som de altid har gjort, og er ikke klar over, hvad der skal til for at køre mere miljøvenligt,” siger han.

Chaufføren bliver sin egen største konkurrent Og det er et problem. Derfor er den obligatoriske efteruddannelse for chaufførerne en kærkommen lejlighed til at få sat nogle ting på

plads. Men det er også et problem, at det kun er chaufførerne, der bliver sendt på kurser i energirigtig kørsel og ikke vognmændene, med mindre de selv kører. For når kursisterne kommer hjem, er vognmanden ikke klædt på til at følge op på chaufførernes viden og efteruddannelse. Og det er her, teknologien kommer ind i billedet som et redskab, både chaufføren og vognmanden kan have glæde af i hverdagen. ”Med de mange teknologiske løsninger der er i dag, er det muligt for chaufføren selv at holde øje med sit kørselsmønster, samtidig med at vognmanden kan få et helt konkret billede af, hvor det er, der spildes brændstof,” siger Er-

FAKTA

På baggrund af 1.000 deltagere på kurser i energirigtig kørsel, har Scania regnet ud, at der i gennemsnit spares op til 10 % på brændstof ved energirigtig kørsel. Scania udbyder AMU-uddannelser i samarbejde med TUC A/S.

Danske Busvognmænd

/ 05


den menneskelige faktor

”MIn opLEvELSE Er, at MangE CHauFFørEr IkkE Er BLEvEt præSEntErEt For dEnnE vIdEn Før,” ErLIng pEtErSEn, drIvEr traInIng CoordInator, SCanIa. ling Petersen. ”I Scanias busser har vi fx det, der hedder Driver Support. Det er et stykke software, der vurderer chaufførens kørsel ud fra et stjernesystem og giver gode råd til, hvordan chaufføren kan optimere sin kørsel. Ofte sker der det, at chaufføren begynder at konkurrere med sig selv om at køre endnu mere energirigtigt,” fortæller han.

Der er brug for en gulerod Det er sjældent, at vognmandens økonomiske gevinst er en særlig stor motivationsfaktor for chaufføren, når det gælder om at få ham til at køre mere brændstoføkonomisk. Erling Petersen råder derfor vognmændene til at finde andre midler til at gøre det attraktivt for chaufførerne at spare brændstof. Som eksempler nævner han interne konkurrencer, bonusser og præmier. ”Men noget, der har overrasket mig, er, når vi taler om den miljømæssige belastning, og hvad det betyder, når man ikke kører brændstoføkonomisk. Mange chauffører er

overraskede over, hvor stor en påvirkning det har på miljøet, når de ikke kører ordentligt. Det er altså en stor motivationsfaktor for dem at passe på miljøet. Det kom lidt bag på mig,” siger Erling med et skævt smil.

Teknologien kan ikke stå alene Der findes også software, der giver vognmanden adgang til at aflæse chaufførens måde at køre på. ”Der er naturligvis nogle, der opfatter det som overvågning,” fortæller Erling Petersen, ”Men det er rent faktisk et stykke værktøj, som vognmanden kan bruge til at gøre sin brændstoføkonomi bedre, hvis han bruger det rigtigt.” Tanken er ikke, at vognmanden skal slå chaufføren i hovedet med den viden, han får om chaufførens kørsel, men at han kan gå i dialog med ham/hende, og at de i fællesskab kan forbedre de svage punkter i kørslen og dermed også bundlinjen. ”Det tager naturligvis tid – men det gør investeringer jo,” siger Erling Petersen. ”Og det bliver jo bare endnu dyrere, hvis vognmanden ikke følger op, for så har han investeret i kurser og software, men får ikke den besparelse hjem, som han havde regnet med. Det samme gælder i og for sig materiellet. En vognmand kan have gjort alle de rigtige ting i indkøbsfasen – det vil sige have specificeret kørselsopgaverne detaljeret for sælger og valgt sin bus derudfra. Men ved chaufføren ikke, hvordan han skal køre for at få den maksimale besparelse hjem, er det spildte penge.”

Og hvad er så svaret? Svaret på spørgsmålet om, hvordan man sikrer, at ens investering i energirigtig kørsel bliver tjent hjem, er altså, at vognmanden ikke må tænke: ”Nu er investeringen gjort, så går resten nok af sig selv.” Nej, vognmanden skal sørge for at afsætte den nødvendige tid og de nødvendige ressourcer for at kunne handle på den viden, han løbende indsamler eller indgå aftaler med eksterne virksomheder, der kan vejlede og coache chaufførerne til at køre optimalt.

FAKTA

Læs mere om energirigtig kørsel, software og kurser på: www.scania.dk/scania-academy www.protracking.dk du er også velkommen til at kontakte Erling petersen på telefon nummer +45 2551 8022 tal med din softwareleverandør om, hvordan du kan få en løsning, der passer til netop din virksomhed.

tips og tricks til energirigtig kørsel FORUDSEENHED ER NØGLEORDET – hvis du kan forudse, hvad der sker længere fremme i trafikken, får du færre opbremsninger – og bruger dermed mindre brændstof. Som bonus får du også en mere rolig kørsel – og bliver mindre stresset. HOLD AFSTAND – når du holder afstand kan du for det meste nøjes med at slippe speederen og undgå at bremse. På den måde kan du udnytte rulleeffekten og køre gratis. UNDGÅ TOMGANG – tomgang er ikke til glæde for nogen: Bussen holder stille og udleder en masse forurening – og en masse kroner og ører! Sluk motoren, når du holder stille mere end 30 sekunder. HASTIGHED – Hvis du nedsætter hastigheden fra 90 km/t til 85 km/t, sparer du typisk 5% brændstof.

06 / Danske Busvognmænd

HOLD JÆVN FART – Det er ikke kun hastigheden, der har betydning for brændstofforbruget - du skal også tilstræbe at holde en jævn fart og undgå hyppige gearskift. BRUG DET KORREKTE KØRETØJ – Vær opmærksom på, hvilken type bus du bruger, når du udfører en kørselsopgave. Bruger du fx en rutebus og ikke en turistbus til at transportere gymnasieelever på skiferie til Østrig, kan du få dig en grim overraskelse, når du får brændstofregningen. VEDLIGEHOLD DIT KØRETØJ – Når du vedligeholder dit køretøj, sørger du samtidig for, at kørslen bliver mere energirigtig. Omvendt betyder energirigtig kørsel, at der slides mindre på især bremser og dæk – og derfor bliver udgifterne til vedligehold mindre.

MÅL DIT DÆKTRYK JÆVNLIGT - Er lufttrykket for lavt, øges rullemodstanden, og du skal bruge mere brændstof til at køre bussen. Beregninger viser, at ved 20% for lavt lufttryk, forøges rullemodstanden med 8%. Det svarer til et øget brændstofforbrug på 2,6% PLANLÆG DIN RUTE – Ved hjælp af gode flådestyringsværktøjer kan du planlægge din kørsel, så du kun kører de nødvendige kilometer. Kilde: Scania og ProTracking


Fremtiden

Forbered dig på fremtiden Af: Helle Selma Harbsmeier - helle.selma@db-dk.dk

En af de spillere i busbranchen, der gør noget ved miljøet, er Movia. Trafikselskabet har i samarbejde med Trafikstyrelsen søsat et forsøg, der skal afdække, hvordan man kan fastholde chaufførens miljøvenlige kørsel. Viser undersøgelsen gode resultater, kan man forestille sig, at energirigtig kørsel fremover bliver skrevet ind i kontrakterne.

”V

i ved, at chaufførerne tager budskabet om miljørigtig kørsel til sig,” siger Joachim Danchell, miljøkoordinator hos Movia.” Men vi ved også at det ikke er noget, der sker bare ved et kursus. Der skal flere opfriskere til. Det, vi gerne vil vide, er, hvor mange opfriskere, der skal til, og i hvilken form. Målet er, at den miljøvenlige kørsel kommer til at ligge på chaufførernes rygrad,” uddyber han.

Flere motivationsfaktorer Der er installeret elektroniske miljømålere af forskelligt fabrikat i 193 af Movias busser. Målerne sidder i busser, der kører henholdsvis tung bytrafik, let bytrafik og landkørsel. De skal afsløre, på hvilken type linje, der er mest at hente ved energirigtig kørsel. Tesen er, at den teknik, der findes på markedet virker, men at der ikke er fokus nok hos

ledelsen hos busselskaberne på opfølgning sammen med chaufføren. I forsøget arbejdes der derfor også med forskellige måder at fremme motivationen hos chaufføren og fastholde ledelsen i sin beslutning om, at busserne skal køre brændstoføkonomisk. ”Vi har en formodning om, at chaufførerne skifter holdning i processen, derfor følger vi forløbet med spørgeskemaer til chaufførerne. Og vores håb er naturligvis, at vi kan se, hvornår det magiske vendepunkt indtræder – altså hvornår chaufførerne går fra at køre aggressivt til per automatik at køre miljøvenligt,” siger Joachim Danchell.

Fordele for alle ”Både virksomhed, chauffør og passagerer har gavn af en miljøvenlig kørsel. Virksomheden sparer penge på brændstof og vedligehold, chauffører får en mere behagelig og mindre stressfuld kørsel og passagererne mødes af afslappede chauffører og en glidende og der-

Nettbuss, der kører linje 5A, deltager i Movias projekt om energirigtigkørsel.

med mere komfortabel kørsel,” siger Joachim Danchell og tilføjer: ”Og så er det jo også et spørgsmål om image – grøn markedsføring er god reklame.”

FAKTA

Forsøget er en del af Trafikstyrelsens forsøg med energieffektive transportløsninger. Du kan læse mere om projekterne på: http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Groen-Transport/ Forsogsordning.aspx Følgende operatører deltager i forsøget: Nettbuss, City-Trafik, Anchersen, De Blaa Omnibusser, De Hvide Busser og Kruse.

Danske Busvognmænd

/ 07


Pølsesnak

Pølsesnakken fortsætter Af: Helle Selma Harbsmeier - helle.selma@db-dk.dk / Foto: Colourbox

I september-udgaven 2010 af Danske Busvognmænds blad fortalte vi historien om Gunner Munch og en meget dyr pølse. Nu er der faldet dom i sagen. En dom, der ifølge Gunner Munch selv, sætter ham helt skakmat. Resultat er nemlig, at han skal betale sagens omkostninger og en bøde på 26.000 kr. Og helst køre med, når chaufførerne er på arbejde, hvis han skal sikre, at de ikke begår fejl.

”En logisk konsekvens af dommen må altså være, at jeg fremover kører med mine chauffører og holder øje med, at de gør, som de skal. Men hvordan har politikerne tænkt sig, at det skal fungere i praksis?” Gunner Munch, Munchs Minibusser 08 / Danske Busvognmænd


pølsesnak Emne

I

”dEt Er MIn poLItISkE ovErBEvISnIng, at dE ForæLdEdE rEgLEr på oMrådEt SkaL ændrES, og jEg FIndEr dEt SkaMFuLdt, Hvordan SaMFundEt BEHandLEr dE HEr vognMænd,” FLEMMIng daMgaard LarSEn,

udskriften fra dombogen hedder det: ”Tiltalte (Gunner Munch, red) har uden forbeholdt erkendt, at chaufføren (navnet er redaktionen bekendt) har overtrådt bestemmelserne om køre- og hviletid, således som det fremgår af tiltalen. Herefter kan tiltalte som arbejdsgiver gøres ansvarlig…”.

Hvorfor blev Gunner dømt? Men hvordan kan det gå til at Gunner Munch bliver dømt, når han har gjort alt, hvad der stod i hans magt for at informere og instruere sin chauffør i reglerne på området? ”Jeg har erkendt, at min chauffør har overtrådt reglerne. Men jeg har også – og det står i øvrigt også i udskriften – gjort opmærksom på, at jeg har informeret mine medarbejdere, som jeg er forpligtet til som arbejdsgiver. Og mere til. Jeg har fx sørget for at tage dem med til møder og kurser om emnet. Og jeg har drevet forretning siden 1956 og har aldrig fået en bøde. Tæller det ikke?,” spørger Gunner Munck. ”En logisk konsekvens af dommen må altså være, at jeg fremover kører med mine chauffører og holder øje med, at de gør, som de skal. Men hvordan har politikerne tænkt sig, at det skal fungere i praksis?” afslutter han. Svaret på spørgsmålet om, hvorfor Gunner Munch bliver dømt, selvom han har handlet i overensstemmelse med lovgivningen, er, at køre- og hviletidsreglerne ligger inden for Arbejdsmiljøloven. I Arbejdsmiljøloven er der indsat en særlig bestemmelse om objektivt ansvar, der har til hensigt at beskytte arbejdstageren mod at arbejde under farlige forhold. I en produktionsvirksomhed kan dette give god mening. Men i transportbranchen, der af natur spreder sig over større områder, og hvor

arbejdsgiveren ikke kan kontrollere sine medarbejdere, giver det ingen mening.

Det objektive ansvar til debat i hele transportbranchen På transportmessen i Herning i april 2011 blev netop dette forhold – at vognmanden kan holdes ansvarlig for sine chaufførers overtrædelser, på trods af, at han har instrueret, kontrolleret og sanktioneret – diskuteret i en paneldebat, hvor både politikere og branchefolk deltog. Det er Danske Busvognmænds klare overbevisning, at det objektive ansvar skal fjernes helt, mens nogle af de andre transportorganisationer argumenterede for en gradbøjning af det objektive ansvar. ”I byggebranchen, der jo har nogenlunde samme forhold som os – nemlig at entreprenøren ikke har mulighed for at tjekke alle sine medarbejdere på alle byggepladser – er det objektive ansvar blevet pillet ud af lovgivningen. Hvorfor har vi det så stadig på transportområdet?” spørger Steen Bundgaard, adm. direktør, Danske Busvognmænd. Og den stafet tager jeg videre til Flemming Damgaard Larsen, Formand for Folketingets Trafikudvalg. Til debatten i Herning bad han nemlig blandt andet transportorganisationerne om at komme med eksempler på sager, hvor køre- og hviletidslovgivningen gjorde det bøvlet at drive virksomhed. Og Gunner Munchs eksempel er jo netop et sådant.

Reglerne er forældede Flemming Damgaard Larsens svar på spørgsmålet er klart: Retsreglerne, der gælder for

vognmænd på dette område, er forældede. ”Jeg har i lang tid arbejdet på, at det objektive ansvar skal fjernes. Har en vognmand beviseligt instrueret chaufføren som han skal, skal hele ansvaret være på chaufføren, og ikke på vognmanden,” siger Flemming Damgaard Larsen. ”Det er en tung sag at komme igennem med. Sagen ligger i Justitsministeriet, men der sker ikke noget. Jeg har ikke hørt argumenterne for, hvorfor der ikke sker noget.” Svaret på, hvorfor reglerne stadig eksisterer på transportområdet, får altså stå hen i det uvisse.

Skamfuld behandling af vognmændene Trafikudvalgets formand benytter lejligheden til endnu engang at opfordre vognmænd og brancheorganisationer til at formidle historier fra den virkelige verden til politikerne. ”De konkrete eksempler skal give embedsmændene noget at arbejde med. Med de konkrete eksempler har vi en større chance for, at der sker noget i sagen. Ansvaret ligger i Justitsministeriet, og her er der åbenbart mere fokus på proces end på indhold,” uddyber han. ”Det er min politiske overbevisning, at de forældede regler på området skal ændres, og jeg finder det skamfuldt, hvordan samfundet behandler de her vognmænd. Lad os flytte fokus fra proces til indhold,” lyder hans udgangsbøn. Gunner Munchs sag er netop et af de mange eksempler i branchen, der illustrerer den umulige situation, en pligtopfyldende vognmand kan komme til at stå i, når en chauffør overtræder køre- og hviletidsreglerne og vognmanden har opfyldt alle de krav, der er til ham som arbejdsgiver. Danske Busvognmænd håber, at denne sag kan være med til at sætte skub i arbejdet med at få fjernet de forældede regler.

Danske Busvognmænd

/ 09


kort nyt

k o r t veJarBeJde

nyt

– Hvad så?

vejarbejde i københavn

Stigning på

3%

Ifølge Trafikselskaberne steg antallet af passagerer i den kollektive trafik med 3-4 % i løbet af 2010. Trafikstyrelsen vurderer, at de projekter og den nytænkning, buspuljerne - det vil sige Fremkommelighedspuljen og passagerpuljen – har bidraget med, har været med til at øge antallet af passagerer

Sommeren 2011 vil være præget af vejarbejde i København, og det kan have den uheldige konsekvens, at der kan være kødannelser, og at trafikken ikke helt glider som den skal. Hvis du vil forberede dig, så du måske kan køre ad ruter med mindre vejarbejde, kan du gå ind på www.trafikken.dk og få information om området, hvor du planlægger kørsel.

over Danmark. Klik på det område, du skal køre i – så zommes der ind på kortet. Når du klikker på de enkelte vejarbejder, kan du se præcis, hvor de er, og hvornår de står på. Du kan også se de planlagte vejarbejder ved at sætte flueben ved ”planlagte vejarbejder” i oversigten i venstre side af kortet.

Sådan gør du: På www.trafikkens.dk’s forside er der et kort

god tur!

gør dine medarbejdere sunde og glade Fra den 1. september kan virksomheder inden for brancherne ’transportmidler’ og ’transport af passagerer’ søge om tilskud til såkaldte ’forebyggelsespakker’ gennem Forebyggelsesfonden. Målet er at forebygge både fysisk og psykisk nedslidning og at fremme sundheden på virksomhederne. Indholdet i pakkerne afspejler de arbejdsmiljøproblemer, som virksomhederne i brancherne typisk har behov for

10 / Danske Busvognmænd

hjælp til at løse, lyder det fra Arbejdstilsynet. Pakkerne søges gennem Forebyggelsesfonden. Der er ingen ansøgningsfrister, så virksomhederne kan løbende søge om pakker til brancherne transportmidler og transport af passagerer fra den 1. september 2011. Virksomhederne skal ansøge digitalt ved at udfylde ansøgningsskemaet på Forebyggelsesfondens hjemmeside.


annonce

Erhverv

Ekstra billigt abonnement til FDE kunder

Mobildeal 599

Mobildeal 599

Fri tale 3 GB data Fri sms/mms

599,-

399,HTC Wildfire

1,-* 1-

0 kr. i oprettelse

399,- pr. md. i 12 mdr.

Ingen opkaldsafgifter

Bestil i dag på 7430 3445 eller tele@fde.dk

Erhvervspakkeudsalg Lige nu kan du få vores bedste abonnement til ekstra nedsat pris. Slår du til nu, får du nemlig Mobildeal 599 med fri tale, fri sms/mms og 3 GB data for kun 399 kr. om måneden. Og samtidig kan du købe en lækker HTC Wildfire for kun 1 kr.

Spar yderligere op til 32,5%

Men de gode tilbud stopper ikke her. Når du tegner dit nye abonnement på en FDE foreningsaftale, får du nemlig helt op til 32,5 % rabat på din regning. Så bliver det ikke billigere. * Telefontilbuddet gælder fra 20. juni til og med 31. juli 2011 ved samtidig oprettelse af Mobildeal 599 med 12 mdr. kontrakt. Oprettelsen koster 0 kr. indtil 31. juli 2011. Alle priser er oplyst i DKK og er ekskl. moms. Tilbuddene er gældende til virksomheder med CVR-nummer. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Danske Busvognmænd

/ 11


Snydt for tilskud

snYDt For tilskuD AF stAtens Venteliste af: pernille Hermann - www.bedretekster.dk

nogle vognmænd kom for sent til at få del i Statens tilskud til partikelfiltre. da fristen for montering udløb, stod de stadig på venteliste. og nu kan de kun få tilskud, hvis de har snydt for at montere filtrene.

”v

i vendelboer har det jo ikke med at hidse os op, og du kan vel høre, at humøret er godt nok? Men det er da et værre cirkus, og jeg gad nok vide, hvad der nu er blevet af alle de tilskudskroner, vi gik glip af?”

”jEg troEdE oprIgtIg taLt, at dEt kun ForEgIk I ruSLand I gaMLE dagE, at En Stat BEHandLEdE SInE BorgErE på dEn MådE,” jørn pEdErSEn. Jørn Pedersen fra Jørns Busrejser i Brønderslev er glad for, at han kun har tre Euro3-busser i sin busflåde, der kører turistkørsel i hele Europa foruden kollektiv trafik i lokalområdet. ”Jeg søgte om tilskud den 3. december 2009, men da var hele puljen allerede lovet væk. Jeg fik så at vide, at jeg bare skulle holde mig til i

Dinex universal-filter. Indsatsen er skåret op, så man kan se de kanaler udstødningsgassen passerer igennem og partiklerne bliver filtreret fra. Foto: Dinex.

12 / Danske Busvognmænd


Snydt for tilskud

løbet af foråret frem til fristen for montering af partikelfiltre den 1. juli 2010. Erfaringsmæssigt er der altid nogen, der finder en anden løsning – køber nye busser for eksempel.”

En god pris, men af egen lomme ”Jeg rykkede både i februar og i maj, hvor vi nærmede os fristens udløb,” fortæller Jørn Pedersen. ”I juni blev jeg så – for at overholde loven – nødt til at få monteret filtrene og selv lægge det hele ud af egen lomme. Heldigvis fik jeg en god pris på ”kun” 120.000 kroner plus moms hos Volvo Truckcenter.” ”Den 29. november – fire måneder efter fristens udløb – ringer Miljøministeriet og spørger, om jeg stadig er interesseret. Det svarer jeg ja til, men da jeg også bliver spurgt, om filtrene allerede er monteret, svarer jeg nej. Jeg anede jo nok, at der lå et eller andet i det spørgsmål.” Og den 3. december – præcis et år efter min ansøgning – kom meddelelsen om, at Jørns Busrejser havde fået bevilget tilskud til tre partikelfiltre. Dog på betingelse af, at filteret var af godkendt type, at det blev monteret på

et autoriseret værksted – og at det ikke allerede var blevet monteret!

Får man så en medalje? ”Jeg troede oprigtig talt, at det kun foregik i Rusland i gamle dage, at en stat behandlede sine borgere på den måde,” siger Jørn Pedersen. ”Enten skulle man have snydt for at montere de filtre inden 1. juli, som loven foreskrev, eller man gik glip af sit tilskud. Tanken har da strejfet mig, om man måske kunne få værkstedet til at fifle med datoen på regningen, men jeg har hørt, at der er folk, der får medaljer for at være lovlydige. Det gælder åbenbart ikke her.” ”Jeg har overholdt alle regler og frister hele vejen igennem – det er ministeriet, der har været så lang tid om at behandle ansøgningerne, at de ikke kunne nå at udbetale tilskuddet i tide. Og det er jo ikke fordi, det er nogle gamle skrammelkasser, vi ligger og kører rundt med,” tilføjer han. ”Mine tre Euro3-busser er fra 2002, 2003 og 2005. Men havde jeg vidst, at jeg selv kom til at hænge på hele betalingen for filtre, så havde jeg måske alligevel solgt den ældste og købt en ny.”

”jEg Har ovErHoLdt aLLE rEgLEr og FrIStEr HELE vEjEn IgEnnEM – dEt Er MInIStErIEt, dEr Har værEt Så Lang tId oM at BEHandLE anSøgnIngErnE, at dE IkkE kunnE nå at udBEtaLE tILSkuddEt I tIdE. og dEt Er jo IkkE FordI, dEt Er nogLE gaMLE SkraMMELkaSSEr, vI LIggEr og kørEr rundt MEd,” jørn pEdErSEn.

Jørn Pedersen fik en stor sum penge i klemme, da han havde monteret partikelfilter inden han havde fået endeligt tilsagn om tilskud.

Danske Busvognmænd

/ 13


Filter på busserne

Filter på busserne - men ikke på tog Af: Pernille Hermann - www.bedretekster.dk

Selv de nye IC4-tog kører med Euro3-motorer uden filter. Det fik Jørgen Andersen i Gråhundbus til at søge dispensation. Det kom til at koste ham mange penge i honorar til advokater og en lang næse, for der gælder en anden lov for tog.

J

ørgen Andersen har i mange år sendt sine Gråhundbusser fra København til Jylland, Tyskland og Sverige og videre til Bornholm og Polen. Da København indførte miljøzone, betød det, at 12 Euro3busser skulle have filter på. Jørgen Andersen søgte tilskud til at montere de lovpligtige partikelfiltre, og han nåede også med i den pulje, der fik tilsagn, lige som han bestilte filtrene hjem til 75.000 kroner stykket hos KCS. Men nu er Jørgen Andersen ikke en mand, der stikker op for bollemælk, så da han fik øje på en mulighed for dispensation, reagerede han: ”Mine busser kører alle sammen fra Hovedbanegården og direkte ud af byen – lige som togene. Så da jeg opdagede, at DSB ikke

har partikelfiltre på deres dieseltog, måtte der jo være en undtagelsesparagraf, som jeg også kunne bruge.”

Det handler om sundhed ”For mig var det soleklart, at togene er mindst lige så sundhedsfarlige som mine busser. Tænk på Hovedbanegården og på alle dem, der undgår Nørreport, fordi de ikke kan få luft,” forklarer han. ”Når selv de helt nye IC4-tog fra Italien kører med Euro3-motorer uden filtre, hvorfor er det så lige, at statens jernbaneselskab godt må forurene, mens private vognmænd skal bekoste dyre filtre for at holde byen ren? Det var da værd at undersøge nærmere, mente jeg.”

Kommunen forsøgte også ”Jeg spurgte mig for i Miljøministeriet, men fik blot at vide, at kommunerne ikke kan kræve partikelfiltre på tog, selv om de kører i miljøzonen. Københavns Kommune har faktisk forsøgt sig med et pålæg, men DSB ankede sagen og fik ret i, at miljøzonen ikke gælder for togene.” ”Det fik mig jo lidt op af stolen, så jeg hyrede advokatfirmaet Plesner og Grønborg, som er nogle af de tunge drenge, og de søgte så en dispensation på mine vegne, fordi jeg kører samme slags kørsel i faste ruter som jernbanen. Påstanden var uligeberettigelse, men på grund af den særlige lov for togene måtte jeg give op. Sagen tog sin tid, men den 14. januar 2010 faldt den endelige afgørelse.”

”Det er jo ikke en historie, jeg har fortalt vidt og bredt, for hvem praler med, at man smider penge lige ud af vinduet?”, siger Jørgen Andersen.

De lige konkurrencevilkår er en principsag for Jørgen Andersen. Ikke bare for hans egen forretning, men også for hele busbranchen.

14 / Danske Busvognmænd


Filter på busserne

Desværre - fristen er udløbet Og der stod så Jørgen Andersen med en lang næse og en advokatregning på 60.000 kroner – oven i de dyre partikelfiltre. Ved nytårstid udløb nemlig fristen for at få monteret filtrene og udbetalt tilskuddet. Sagen havde ikke opsættende virkning, så nu måtte han betale hele gildet selv. ”Det er jo ikke en historie, jeg har fortalt vidt og bredt, for hvem praler med, at man smider penge lige ud af vinduet?”, siger Jørgen Andersen.

Dinex’ Direct Replacement-løsninger, hvor der er bygget et partikelfilter ind i en almindelig lyddæmper uden at ændre på de ydre dimensioner. En løsning, der gør installation og service hurtig og simpel. Foto: Dinex

”Men andre end jeg kunne måske ønske sig en god forklaring på, hvorfor de statslige togselskaber får lov at køre uden filter, når hele formålet med loven om partikelfiltre var at forbedre sundhedstilstanden i de store byer!”

Det siger milJØstYrelsen om sAgerne 3.500 biler med filterskud - og så er der alle de andre Meget få kom i klemme i tilskudsordningen, og hele branchen har givet miljøet et kæmpe løft, lyder det anerkendende fra Miljøstyrelsen. Finanskrisen får skyld for meget, og den har helt klart også sin del af forklaringen på, at nogle vognmænd kom i klemme imellem reglerne for filtertilskud og loven om miljøzoner i de største byer. På den ene side har vognmændene haft mulighed for at få filtertilskud lige siden 2004, og miljøzonerne blev defineret i 2006. I den forstand har der været masser af tid til at få

tingene på plads. Men på den anden side satte krisen mange hjul i stå i 2008-2010, netop som der var ved at komme gang i filteransøgningerne. Vognmændene har haft gode grunde til at tøve med den investering, som partikelfiltre er, både med og uden tilskud. ”Miljøzonerne og det tilhørende krav om partikelfiltre har kostet transportbranchen 6-700 mio. kroner, og det er en meget stor samlet investering i et bedre miljø til os alle sammen,” lyder det anerkendende fra ingeniør Christian Lange Fogh i Miljøstyrelsen. Han administrerer miljøzonerne.

”Vi gjorde virkelig meget for at få så mange tilskud som muligt igennem i tide,” forklarer hun. ”Men vognmændene har jo et halvt år til at få arbejdet udført, og den frist kunne vi ikke tage fra dem, selv om andre stod og bankede på for at overtage de ikke udnyttede tilskud. Det er EU-reglerne om statsstøtte, der bestemmer, at arbejdet ikke må være udført, før tilskuddet bevilges.” Først i efteråret kan Miljøstyrelsen gøre hele regnestykket op og evaluere den samlede ordning med filtertilskud. Mødet med Danske Busvognmænd i august ligger i den allersidste fase og indgår dermed også i evalueringen.

Tog er noget andet

”MILjøZonErnE og dEt tILHørEndE krav oM partIkELFILtrE Har koStEt tranSportBranCHEn 6-700 MIo. kronEr, og dEt Er En MEgEt Stor SaMLEt InvEStErIng I Et BEdrE MILjø tIL oS aLLE SaMMEn,” CHrIStIan LangE FogH, IngEnIør, MILjøStyrELSEn

Samme tilbud til alle ”Det er let at forstå, at nogle har følt sig snydt, når de ikke har kunnet få deres tilskud igennem i tide,” siger hans kollega Stine Justesen, som har varetaget tilskudsordningen gennem hele slutfasen med ventelister og tidsfrister, der løb ud. Stine Justesen anslår, at cirka 3.500 biler har fået filtertilskud, når det endelige regnskab gøres op. Der er stadig nogle ikke afsluttede sager. ”I efteråret 2010 ringede vi rundt til ansøgerne på ventelisten, da vi kunne se, at nogle tilskud ikke blev brugt. Men da havde omkring en tredjedel allerede sat filtre på uden tilskud,” oplyser Stine Justesen.

Det er Transportministeriet, der håndterer miljøkrav til togene, oplyser Christian Lange Fogh. ”Jeg ved, at DSB forsøgte at finde en filterløsning til IC3-togene, men der var simpelthen ikke plads inde i motorrummet, og med få undtagelser kører togene jo ikke helt ind i gaderne. Hvad busserne angår, så vover vi os ikke ud i at give dispensationer til bestemte buslinjer. Reglerne er ens for alle,” understreger han. Danske Busvognmænd har den 4. august møde med Miljøstyrelsen om restmidlerne i partikelfilterpuljen.

Danske Busvognmænd

/ 15


vognmandskurser

Vil du stå i spidsten for din egen virksomhed? Et vognmandskursus kan være det, der skal til. Foto: Colourbox

danske Busvognmænd tilByder igen vognmandskurser

d

anske Busvognmænd har indgået en samarbejdsaftale med VognmandsSpecialisterne, der sikrer at vi kan tilbyde de nye kvalifikationsgivende busvognmandskurser for kommende busvognmænd. ”Vi er meget glade for, at vi har kunnet indgå denne aftale og dermed kan garantere, at de nye vognmænd får en solid ballast og de bedste faglige kvalifikationer med i bagagen, når de skal drive vognmandsvirksomhed,” siger Steen Bundgaard, adm. direktør, Danske Busvognmænd.

Uddannelse er den bedste investering En bred viden og en god uddannelse giver de bedste forudsætninger for at drive en sund forretning, og derfor er Danske Busvognmænd glade for igen at kunne stille kvalificerede kræfter til rådighed, når busvognmændene skal uddannes. ”Sammen med VognmandsSpecialsterne udgør vi stærkt hold, der kan formidle den viden, kursisterne behøver for at få en god start i deres virke som vognmænd,” afslutter Steen Bundgaard.

Hvorfor vælge Vognmandsspecialisterne? ”Hos Vognmandsspecialisterne lægger vi vægt på at have kursisten i fokus. Derfor arbejder vi målrettet med at tilpasse og forbedre vores

16 / Danske Busvognmænd

uddannelsesprogrammer,” fortæller Carl Peter Frederiksen. ”Vi har strikket vores virksomhed sådan sammen, at vi er meget fleksible med hensyn til valg af undervisere. Det betyder, at vi altid kan få fat i de mest egnede undervisere, alt efter hvad der er på programmet,” forklarer han. ”

Særligt fokus på rollen som virksomhedsleder Som busvognmand skal man kunne rigtig mange ting, men det er ikke alle områder, der tidligere er blevet berørt på busvognmandskurser. ”Når man er busvognmand, er det ikke nok at kende buslovgivningen og kunne håndtere sine regnskaber. Man bliver også nødt til at vide noget om, hvordan det er at drive virksomhed. Der er mange faldgruber undervejs, og derfor er det vigtigt, at kursisterne også lærer noget mere generelt om, hvordan man leder en virksomhed, og hvordan man skal agere som arbejdsgiver,” siger Carl Peter Frederiksen.

Opfølgning ”Af erfaring ved vi, at der ofte opstår situationer - også efter endt uddannelse - hvor man spørger sig selv: Hvordan var det nu lige, det var? Hos os kan du hele tiden vende tilbage, og få råd og vejledning, hvis du er i tvivl,” slutter Carl Peter Frederiksen af.

Du kan se mere om Vognmandsspecialisterne og om vognmandsuddannelserne på www.vognms.dk

Nye vognmandskurser til kampagnepriser Kursusprisen på de planlagte gods- og busvognmandskurser i resten af 2011 vil være 16.000 kr. mod normalt 24.000 kr. – altså 8.000 kr. under normalprisen. Kurserne er momsfri og indbefatter al undervisning, kursusmaterialer, eksamen samt forplejning under kurset. Datoerne for buskurser i 2011 er: • Vejle: 29/08 – 16/09 (Uge 47, 48 og 49) kursus-nr.: Bus003-2011 • Ballerup: 24/10 – 11/11 (Uge 43, 44  og 45) kursus-nr.: Bus002-2011 Tager du vognmandsuddannelsen hos Vognmandsspecialisterne  kan du opnå særdeles fordelagtige aftaler om rådgivning som f.eks. et egenkontrolprogram til køre- og hviletid hos Tungvognsspecialisten (www.tungvogn.dk)


Annonce

Professionelt håndværk Test pris-f dine ordom me

ALT I OMPOLSTRING Sæder - Loft - Sider GuLvtæppe - Gardiner

nakkeskånere - nakkestykker i "ruskind" Brodering af logo og numre på nakkeskånere. vi ompolstrer din chaufførstol - medens du venter.

Gulvtæpper - presenninger m.m.

Vi har ca. 100 forskellige plys til reparation af din bus.

Kvalitet behøver ikke koste en krig...

Ring og få et uforpligtende tilbud - tlf. 74 56 29 97

Christiansfeld Autopolstring Industrivej 14 - 6070 Christiansfeld - tlf. 74 56 29 97

Bus tilBud 2011 VadehaVsturen Bus tilbud 2011

med Fanø, ribe og Møgeltønder. Weekendophold Flotte udflugter langs den sydlige vestkyst. 2 retters middag Weekendophold i hjertet af Esbjerg Overnatning i stort dobbeltværelse 2 retters middag Stor morgenbuffet Overnatning i stort dobbeltværelse kr. 458,- pr. person pr. dag Stor morgenbuffet Kr. 458,pr. person pr. dag. Husmandskost serveres både frokost og aften Enkeltværelsestillæg kr. 150,pr. dag kr. 99,pr. person Vi er behjælpelige med kontakt til udflugtsguide. Husmandskost til dagsturen Serveres både frokost og aften. kr. 99,- pr. person

1 person fri for hver 20 betalende Hotel Britannia Torvegade 24 - 6700 Esbjerg Telefon 75 13 01 11-info@britannia.dk www.britannia.dk

- men hvor meget så..? Hvis du tror, at en dansk kvalitetsopbygning er for dyr og slet ikke kan konkurrere med udlandet, så vil vi sige - lad det komme an på en prøve! Se eksemplet her og gæt en pris. Basisbil: Mercedes Benz Sprinter 315R2 med automatgear, oliefyr, elektrisk skydedør, tonede ruder og indvendig beklædning. Opbygning indholder bl.a.: Udvendig lift med 500 kg løftekapacitet Advarselsblink indbygget i bagdørsfalser Aluminiumsgulv med 8 rækker skinner Skridsikker Altro Safety gulvbelægning Isolerede sider og støjisolerede hjulkasser Hattehylde i venstre side Skinner over sideruder til brug for 3 pkt. sikkerhedssele for kørestolsbruger Udvendigt trin – trinkasse ved skydedør i rustfrit stål Håndbøjler i rustfrit stål ved skydedørsindstigning Indvendigt lys med natlys Radio med cd afspiller og 4 stk. højttalere i kabine 7 stole, Noco Bis Mini M1 på NMI ben

Pris i ren handel __________? Ja, hvad tror DU? Kontakt os og få det rigtige svar.

MCM Karrosseri A/S . Kliplev Erhvervspark 1 . 6200 Aabenraa Tlf. 74 68 78 55 . Fax 74 68 78 56 . www.mcmkarrosseri.dk

Danske Busvognmænd

/ 17


EP-tilladelser Emne til M1

Står taxiloven for fald? Af: Lasse Repsholt - lasse@db-dk.dk / Foto: Colourbox

Regeringen har med et snævert flertal gennemført en ændring af lov om taxikørsel, der genetablerer taxierhvervets monopol på kørsel med køretøjer indrettet til højst 8 passagerer (M1’erne). Kommunerne og trafikselskaberne vurderer, at denne konkurrencebegrænsning vil koste dem et beløb i størrelsesordenen 162 mio. kr. i méromkostninger for den offentlige kørsel. Transportminister Hans Christian Schmidt afviser. Danske Busvognmænd er ærgerlige over lovforslaget og aner et sammenbrud af den nuværende lov om taxikørsel.

18 / Danske Busvognmænd


EP-tilladelser Emne til M1

D

anske Busvognmænd er ærgerlige over udfaldet af lovgivningsprocessen. ”Vi mener ikke, at det fremlagte forslag forbedrer taxibetjeningen i de tyndt befolkede områder. Derimod kan vi med sikkerhed sige, at der bliver skabt et monopol, at det dermed bliver dyrere for det offentlige at indkøbe personbefordring, og at nogle vognmænd sikkert må dreje nøglen om som følge af lovgivningen.” forklarer Steen Bundgaard, adm. direktør i Danske Busvognmænd. Direktøren uddyber, at det ikke alene er resultatet af lovgivningen, der er beklagelig men også den hast, hvormed den er gennemført. ”Vores oplevelse er, at transportbranchen, chaufførerne, kommunerne og regionerne blev taget med på råd i forbindelse med det første lovforslag. I forbindelse med lovbehandlingen fremlagde Danske Busvognmænd, Dansk Taxi Råd, DI Transport og 3F tilmed et løsningsforslag, som alle fire parter kunne bakke op om. Dette forslag blev der ikke lyttet til, og nu står vi tilbage med en meget tvivlsom løsning, der blev vedtaget i løbet af få dage af et snævert, politisk flertal.” konstaterer Steen Bundgaard,

Transportminister Hans Christian Schmidt: Udsted flere tilladelser Der er også økonomisk ubalance i regnskabet. Kommunernes Landsforening mener, at det offentlige indkøb af personbefordring vil blive 162 mio. kr. dyrere med lovforslaget. kr. Transportminister Hans Christian Schmidt er klar over, at hvis man begrænser udbuddet på et marked, stiger priserne. Men løsningen på dette problem ligger ifølge ministeren allerede i kommunernes hænder. ”Det er kommunerne, som udsteder taxibevillinger. Hvis der er for få taxier, så kan kommunerne jo bare udstede flere bevillinger. Man kan ikke sige, at kommunerne og regionerne skal kompenseres for noget.” Således står parterne overfor hinanden.

Står lov om taxikørsel for fald Danske Busvognmænd vurderer, at det lovforslag, der nu er gennemført, varsler et endeligt opgør med den lov om taxikørsel, vi har kendt i mange år. Transportministeren har principielt ret i, at man kan udstede flere tilladelser og dermed øge udbuddet. Men også kun principielt. Som lov om ta-

xikørsel er skruet sammen i dag, skal kommunen udstede det antal tilladelser, der sikrer ”en tilfredsstillende betjening af offentligheden inden for hele området”. Til gengæld skal vognmanden være tilsluttet et bestillingskontor og følge kommunens maksimaltakster, når taxien kører hyrekørsel på taxameter. Derfor holder transportministerens argumentation ikke – flere taxitilladelser udløser ikke nødvendigvis mere konkurrence, da taxivognmænd i én kommune byder samlet byder samlet koordineret af taxicentralen. Det Økonomiske Råd, Konkurrencestyrelsen og Regeringens Vækstforum er nogle at de parter, der har forsøgt at overbevise skiftende regeringer og transportministre om at liberalisere lov om taxikørsel og øge konkurrencen. Disse tænketanke vil nu blive suppleret af nogen, der for alvor har noget i klemme, nemlig kommunerne og trafikselskaberne, der fremover skal indkøbe deres personbefordring på et monopoliseret marked. Det kan sagtens føre til, at lov om taxikørsel som vi kender den i dag, står for fald.

Danske Busvognmænd

/ 19


Ny Citaro

Førerpladsen er hævet, så chaufføren kommer i øjenhøjde med de indstigende passagerer. Desuden er plexiglasafskærmningen ført længere rundt bag chaufføren, og lågen åbnes nu fremad. – Alt sammen af sikkerhedsmæssigt grunde.

Ny Mercedes-Benz Citaro næsten klar til Euro 6 Af: Ivan Stjernqvist - istj@post12.tele.dk

Kun to år før Euro 6 reglerne træder i kraft, har EvoBus valgt at præsentere den nye Citaro i en Euro 5/EEV udførelse

I

forbindelse med præsentationen af den nye Mercedes-Benz Citaro rutebus gjorde EvoBus stilfærdigt opmærksom på, at Citaro i sin 13-årige levetid er blevet solgt i ikke mindre end 31.000 eksemplarer, og at det gør den til verdens bedst sælgende rutebus model. – Meget imponerende!

20 / Danske Busvognmænd

Det er dog ikke Danmark, som har trukket det store læs i denne forbindelse. Her er det først i de senere år, at Citaro så småt er begyndt at dukke op i bybilledet. Her til lands er udbuddet af rutebusser meget varieret, og jeg har på fornemmelsen, at Citaro måske har været for dyr og for lidt fleksibel i indretningen. De dan-

ske operatører kan ikke rigtig glemme tidligere tiders danskbyggede rutebusser med maksimal kundetilpasning. Trenden går imidlertid i retning af, at trafikselskaberne i større udstrækning kan acceptere mere standardprægede løsninger, og at de


Ny Citaro

store busfabrikanter på deres side får endnu flere varianter som standardtilbud, og så bliver busser som Citaro mere attraktive. Den Ny Citaro fremstår i hvert fald som et meget fordelagtigt alternativ, når der skal bestilles nye rutebusser i den kommende tid. Det gælder både med hensyn til passagerkomfort, trafiksikkerhed og driftsøkonomi.

Pres på motorfabrikken Undertegnede havde lejlighed til at deltage i Citaro verdenspremieren i Mannheim sammen med en gruppe danske busvognmænd. Trofaste kunder, såvel som potentielle nye kunder – alle med stor erfaring og kendskab til rutebuskørsel. Præsentationen af verdensnyheden var flot og samtidig meget informativ, fordi den indbefattede en dybere indføring i detaljerne i forskellige arbejdsgrupper. Blandt de danske vognmænd var der en del undren over, at den ny Citaro blev lanceret med et uændret Euro 5 motorprogram - nu, hvor vi kun er to år væk fra Euro 6. Jeg har ved en tidligere lejlighed givet udtryk for samme undren og fik dengang det svar, at produktionen af den nye HDEP motorgeneration sim-

pelthen ikke kan følge med, og så blev Citaro altså sat på vent til de nye motorer. Men selve Citaro bussen er selvfølgelig nøje forberedt til at modtage den nye Euro 6 motorgeneration. De nuværende Euro 5 EEV motorer med BlueTec (AdBlue) er imidlertid ganske fortræffelige – og sikkert også noget billigere! Nyhederne på Ny Citaro er meget omfattende og spredt ud over hele bussen, og de har alle tilført Citaro en større værdi for kunden. Designmæssigt er Citaro blevet lidt smukkere (hvis man kan sige sådan om en bus), men under alle omstændigheder er det fortsat en elegant rutebus. Lygterne er moderniseret med mulighed for Xenon hovedlygter og LED kørelys. I det hele taget benyttes LED diodelys overalt, hvor det er muligt (ude og inde). Chaufførpladsen er ligeledes opgraderet kraftigt, og en god ting er, at førerstolen er hævet lige tilpas meget, til at chaufføren kommer op i øjenhøjde med de indstigende passagerer. Det vil føles mere sikkert for chaufføren, og denne følelse fremmes også ved, at der kan leveres en gennemsigtig plexiglasafskærmning, som også hæmmer træk bag om chaufføren. EvoBus kalder det en ”Antiaggressionskabine”,

Trenden går imidlertid i retning af, at trafikselskaberne i større udstrækning kan acceptere mere standardprægede løsninger, og at de store busfabrikanter på deres side får endnu flere varianter som standardtilbud, og så bliver busser som Citaro MERE attraktive. noget som er meget påkrævet i visse lande. Instrumentering, klimatisering og aflæggemuligheder for chaufføren er ligeledes forbedret. Til slut vil jeg også nævne, at Ny Citaro nu, som den første rutebus i verden, kan leveres med ESP (Elektronisk Stabilitets System), på samme måde som for turistbusser.

Danske Busvognmænd

/ 21


Coach Euro test

større udvalg end nogensinde af: Ivan Stjernqvist - istj@post12.tele.dk / Foto: © j-p glatigny / visavu og tom terjesen, Busmagasinet

de seks forskellige turistbusser, som var til start i årets Coach Euro test, viste med al tydelighed, at busindustrien blomstrer. alsidighed, sikkerhed, komfort og økonomi er nøgleordene.

d

en traditionelle CoachEuroTest, som danner optakten til afstemningen om Årets Bus, blev for første gang afholdt i Norge. Juryens norske repræsentant, Tom Terjesen, Busmagasinet, havde arrangeret en meget afvekslende test i området omkring Arendal (Kristiansand). Alle nye turistbusser mellem 10 og 14 meter kunne deltage, og der kunne stilles med 2- eller 3-akslede busser. De nominerede busser var denne gang:

• Irizar i6 • Setra S416 GT-HD/2 • Scania Touring HD • VDL Futura FHD2 - 129 • Viseon C13 • Volvo 9500

Altså et meget varieret udvalg af moderne turistbusser til forskellig brug. Med undtagelse af Setra var der tale om nye busmodeller. Juryens begrundelse for at tage Setra S416 med i kåringskapløbet var, at denne model indeholder et helt nyt indretningskoncept. Forud for testkørslerne, som strakte sig over to dage, var der gået to dage med test på en lukket bane, hvor der blandt andet blev udført accelerationsmålinger, bremsemålinger og manøvreprøver. Jurymedlemmernes testkørsler begyndte på tredjedagen med, at hele gruppen blev modtaget ved en reception på byens smukke, gamle rådhus. Her blev der budt velkommen af Arendals borgmester, og hun udtrykte sin glæde over, at byen kunne danne rammen om en stor international bustest. Resultatet offentliggøres op til Busworld udstillingen i Kortrijk i oktober måned, og det eftertragtede trofæ bliver overrakt på udstillingens første dag.

en stor gruppe, folkene var der tale om sammen med fabriks og op, igt tall . nia fuld n VDL og Sca r juryen mødte næste Irizar, Setra, Viseon, Bus & Coach of the Yea e fra venstre: Volvo, l. Busserne i rækkefølg nda Are på g præ sit som satte

22 / Danske Busvognmænd


Coach Euro Test

Irizar i6 Irizar i6 12 – 3,5 • Længde – Bredde - Højde: 12.200mm – 2.550mm – 3734 mm • Sæder - Bagagerum: 55 + 1 + 1 – 9,2 kbm • Motor effekt - Gearkasse: DAF MX 300 med 408 hk – ZF AS Tronic • Cirkapris i Euro: 220.000 (med PR motor)

I Danmark er vi så vant til at forbinde Irizar

var således med ZF aksler, DAF motor og ZF

støj og resonans fra motor og bagtøj”.

med Scania, at vi helt overser, at Irizar er me-

gearkasse – medens resten var ægte Irizar.

Der er næppe tvivl om, at dette klagepunkt

get mere end Scania Irizar Century. Det var

Denne strategi giver mange flere muligheder

kostede en god placering til den ellers meget

jo denne kombination, som har gjort Irizar

for at imødekomme specielle markedsønsker.

elegante og flot byggede Irizar i6.

Century til en meget populær turistbus i Dan-

Den giver dog også mange flere udfordringer,

mark, og samarbejdet med Scania har helt

for nu skal Irizar trimme alle kombinationerne

sikkert også gavnet begge fabrikker meget.

– og ikke bare henvise til en enkelt chassisle-

Irizar i6 er en integral-bus, hvor der åbnes for

verandør. Det forhold kom også ret tydeligt til

flere muligheder, når det drejer sig om mo-

udtryk på den testede i6, idet et fælles klage-

torer, gearkasser og aksler. Den testede bus

punkt fra jurymedlemmerne var ”ubehagelig

Setra S416 Setra S416 GT-HD/2 • Længde – Bredde - Højde: 13.020mm – 2.550mm – 3.620 mm • Sæder - Bagagerum: 42 + 1 + 1 (55) – 11,3 kbm • Motor effekt - Gearkasse: OM 457LA med 428 hk – MB PowerShift • Cirkapris i Euro: 315.000

Setras testbus er en gammel kending fra

især ældre passagerer, som ofte har besvær

gearkasse fik også megen rosende omtale. Det

400-seriens ComfortClass, og som S416 GT-

med at benytte et traditionelt toilet ved bag-

eneste, som ikke fik ros, var prisen – den fore-

HD er der tale om en 13-meter to-akslet rej-

trappen. Desuden er køkkenindretningen meget

kommer at være for høj, men når man påtæn-

sebus. Denne version har dog et ganske særligt

vellykket. Alle jurymedlemmer var enige om, at

ker, at bussen som standard er udstyret med

dør-layout, idet dør nummer to er placeret bag

denne indretning var meget passagervenlig.

den helt store sikkerhedspakke (ESP, BA ART,

bagakslen. Samtidig er toilettet placeret i højre

Den lange akselafstand (6,9 m) bevirkede des-

ABA og LA), er den måske ikke særlig høj al-

bageste hjørne – altså i gulvniveau – og des-

uden, at bussen var meget stabil at køre med

ligevel – Setra har jo altid (fortjent) ligget i den

uden er hele venstre baghjørne indrettet med

høj hastighed. Desuden var testbussen meget

høje ende af prisskalaen.

køkken faciliteter.

støjsvag, noget som måske også skyldes den

Det koster selvfølgelig nogle siddepladser, men

utraditionelle indretning.

giver samtidig helt ekstraordinære fordele for

Motoren (OM457LA) og den 8-trins PowerShift

Danske Busvognmænd

/ 23


Coach Euro Test

Scania Touring HD Scania Touring HD • Længde – Bredde - Højde: 13.700mm – 2.550mm – Ikke oplyst • Sæder - Bagagerum: 57 + 1 + 1 – 6,11 kbm • Motor effekt - Gearkasse: DC 13 10, 440 hk – 12-trins Opticruise • Cirkapris i Euro: 235.000

Den 3-akslede Scania Touring HD var et me-

rymedlemmerne lod sig påvirke af dette, men

ved turistbuskørsel og meget vigtigere, end at

get interessant bekendtskab. For undertegne-

dertil er der kun at sige, at indtrækkets farver

skiftet gennemføres nogle sekund-brøkdele

de var det første gang, at jeg kørte denne mo-

og kvaliteter selvfølgelig leveres efter ønske.

hurtigere.

del, og jeg blev ikke skuffet. Den virker mere

Blandt jurymedlemmerne var der også delte

For mit vedkommende fortsatte de gode ind-

gedigen og mere velkørende, end den første

meninger om Scanias Ny Opticruise, der som

tryk omkring Scania Touring, som jeg allerede

2-akslede, jeg prøvede. Den ligger stabilt på

bekendt er et automatiseret gearskifte med

havde, og jeg tror at de svensk-kinesiske tu-

vejen, og den kendte Scania-feeling er fuldt

automatiseret kobling. Selv er jeg meget be-

ristbusser absolut har en fremtid i Europa –

tilstede.

gejstret for Ny Opticruise, som har den fordel,

måske endda i Danmark.

Til denne Demobus havde Scania valgt et ret

at den elektro-hydrauliske kobling er aktiv ved

mørkt læderindtræk, som virkede eksklusivt,

hvert gearskifte og er med til at gøre gearskif-

men også gav et dunkelt indtryk. En del af ju-

tet helt rykfrit. Det er en stor behagelighed

24 / Danske Busvognmænd


Coach Euro Test

Volvo 9500 Volvo 9500 • Længde – Bredde - Højde: 12.290 mm – 2.550mm – 3.610mm • Sæder - Bagagerum: 49 (55) + 1 + 1 – 9,30 kbm • Motor effekt - Gearkasse: Volvo D9 B, 380 hk – Volvo 12-trins I-Shift • Cirkapris i Euro: 215.000

Volvo 9500 er den nyeste turistbus fra Volvo

har fuldt sikkerhedsmæssigt udstyr, og at den

en Euro 6-version. I kraft af den mindre slag-

Busser, og den er et meget interessant be-

også er forsynet med Volvos 12-trins I-Shift

volumen er den både lettere og billigere end

kendtskab, som rammer præcist ned i mange

gearkasse. Men den største fordel er dog pri-

13-liter motoren, men yder alligevel 380 hk.

busvognmænds behov. Der er tale om en øko-

sen. I kraft af, at den er monteret med Volvos

Interiøret er lyst, venligt - og robust, uden at

nomisk 12,3 meter bus på to aksler, som me-

9-liter motor, kan den holdes nede på en me-

dette går ud over komforten. Volvo 9500 byg-

get fint supplerer Volvo 9700 og topmodellen

get attraktiv pris.

ges på Volvos polske fabrik i Wroclaw.

Volvo 9900.

D9 B motoren er den mindste motor i Volvo

Volvo 9500 er ”arbejdshesten”, som kan sæt-

Powertrains Heavy Duty motorserie, som alle

tes ind på de fleste opgaver – lige fra skole-

har overliggende knastaksel og elektroniske

kørsel til korte turistrejser. Hvis man ser på

enhedsinjektorer. Det er en topmoderne mo-

specifikationerne, vil man opdage, at 9500

tor, som for tiden er ved at blive ændret til

Danske Busvognmænd

/ 25


Coach Euro Test

Viseon C13 Viseon C13 • Længde – Bredde - Højde: 12.700 mm – 2.550mm – 3.560mm • Sæder - Bagagerum: 48 (4*) + 1 + 1 – 9,10 kbm • Motor effekt - Gearkasse: MAN D26 (D20), 440 hk – ZF 12-trins AS-Tronic • Cirkapris i Euro: 250.000

Viseon er Europas nyeste busmærke. Busfa-

mulige elementer og moduler er gengangere fra

er drejningsmomentet 2.100 Nm allerede fra

brikken af samme navn blev etableret i 2008

C10 og også vil kunne bruges i kommende nye

1.000 o/min, og det giver en overlegen og rolig

af et par udbrydere fra Neoplan. Viseons hoved-

buslængder. Når man sætter sig ind i Viseon

kørsel under alle forhold. Jeg vil dog vove den

produkt er stadig lufthavnsbusser, og i denne

C13 mærker man straks, at der er tale om en

påstand, at standardmotoren MAN D20 med

særlige niche er Viseon verdensførende. Side-

turistbus i det øverste luksussegment. Alt vir-

400 hk er den rette motor til C13. Viseon C13

løbende har Viseon påbegyndt udviklingen af

ker meget gedigent og luksuriøst. Overalt er der

fås i øvrigt kun med ZF AS-Tronic 12-trins auto-

forskellige rute- og turistbusser, og den første

anvendt gode materialer, og samlekvaliteten er

matiseret gearkasse, som i kombination med

turistbus blev præsenteret sidste år, men delta-

i top.

den store motor skiftede helt suverænt.

gelsen i Norge var den første officielle testmu-

Bag rattet forstærkes denne følelse af den

Viseon C13 var et dejligt, nyt bekendtskab,

lighed af Viseon C13.

12,4 liter store MAN D26 motor, som i denne

som godt kunne fortjene at blive markedsført

Viseon C13 er modulopbygget sådan, at flest

udførelse yder beskedne 440 hk. Til gengæld

i Danmark.

Den tidligere ”Bova Futura” har været en af de

spændt på at sidde bag rattet i den 12,9 meter

letvægts konstruktioner via arbejdet med let-

mest legendariske og trendsættende turistbusser

lange højdækker bus. Futura kører som en drøm

vægtsbussen Ambassador. Det har resulteret i,

i de sidste 25 år, og den opnåede da også at få et

– sikker, behagelig og afslappet at køre. Desuden

at egenvægten på Futura kan holdes så lav som

godt fodfæste i Danmark. Efter at Bova er blevet

påskønner de fleste, at gulvet er plant og uden

13.140 kg, og det er med til at give en god

indlemmet i VDL koncernen, har denne model

podester – det giver en rar rumfølelse, og ældre

driftsøkonomi.

dannet det navnemæssige udgangspunkt for hele

passagerer kan bevæge sig mere sikkert omkring.

Den 2-akslede Futura kan leveres med 9 liter

VDL’s række af turistbusser.

Også når det gælder driftsøkonomien skiller Fu-

DAF PR motor eller 13 liter DAF MX motor, og

Den ny VDL Futura blev præsenteret sidste år og

tura sig ud. VDL har gjort et stort arbejde med

testbussen var udstyret med den sidstnævnte i

var med på den traditionelle årsmøde-udstilling

at konstruere en bus med lav egenvægt. Det er

en version med 410 hk. Det giver et kraftover-

i Nyborg, men jeg har ikke tidligere haft lejlig-

noget koncernen har god forstand på, og VDL

skud, som gør kørslen langt mere behagelig og

hed til at prøvekøre den. Jeg var derfor særdeles

har gennem mange år høstet stor erfaring med

støjsvag.

VDL Futura VDL Futura FHD2 – 129/410 • Længde – Bredde - Højde: 12.875mm – 2.550mm – 3.700mm • Sæder - Bagagerum: 45(57) + 1 + 1 – 8,33 kbm (10,24 kbm) • Motor effekt - Gearkasse: AF MX, 410 hk – ZF 12-trins AS-Tronic • Cirkapris i Euro: 250.000

26 / Danske Busvognmænd


Annonce

STROCO ApS Den danske producent af bl.a. oliefyr til busser/både, lastbiler gennem snart 40 år ✔ STROCO OLIEFYR 3502M

✔ BLÆSERE & CHAUFFØRVIFTER

Også til alternative brændstoffer

Mega udvalg i radial blæsere og vifter

✔ STROCO OLIEFYR 3502M/EL

✔ VANDPUMPER -CIRKULATIONSPUMPER

Eneste kombi fyr til olie/el

12-24-240 VOLT - Mange modeller

✔ STROCO 1500M

✔ BUS KONVECTOR

Til den mindre bus eller større båd

Radiatorer i metermål

✔ STROCO BREEZE 2KW Luftfyr til lystbåden/varebilen

✔ STROCO WIND 4KW Luftfyr til yacht eller mindre busser

SPAR DIESEL 10% 20% 30%

mindre diesel mere kraft mindre gearskift

TER RODUK ALLE P I HAMMEL ER PÅ LAG TIL DAG DAG G LEVERIN

✔ FOGMAKER BRANDSLUKNING Det bedste vandtågesystem på markedet

✔ FEMCO OLIEAFTAPNINGSSYSTEM Gør olieskift til en leg – Miljørigtigt

finn@turbochip.dk Tlf. 73670780 ingeniør & handelsfirma aps

Viborgvej 50 · Voldby · 8450 Hammel Tlf. 86 96 10 66 · www.stroco.dk

morten@turbochip.dk Tlf. 73670783

Danske Busvognmænd

/ 27


kort nyt

ko rt

Brug den tyske rejseinformation

nyt aarhus skal have en ny busterminal

For mange af jer vinker sommerferien forjættende lige rundt om det næste hjørne. Hvis du mangler tips og inspiration til ferieruter, familievenlige overnatningssteder, forlystelsesparker, vandlande - så smut lige en tur rundt om Tysk Turist Informations nye spændende website på www. germany.travel, inden du suser afsted.

giv kommunen et praj om huller i vejene og ødelagte vejskilte Med et lille program til smartphonen kan man give kommunen et praj, hvis der er huller i vejen, bjørneklo i vejkanten eller affald uden for skraldespandene. Alt hvad du skal gøre er at hente app’en ”Giv et praj” til din smartphone, tage et billede af det, du vil rapportere og med et par klik, kan du sende det til din kommune.

På et pressemøde den 15. juni præsenterede rådmand for Teknik og Miljø, Laura Hay (V), sammen med DSB Ejendomsudvikling og Steen & Strøm Danmark en samarbejdsaftale. Ifølge aftalen skal der i løbet af efteråret udarbejdes en helhedsplan for omdannelsen af området ved Ny Banegårdgade, herunder en ny busterminal i direkte tilknytning til banegården og en udvidelse af Bruuns Galleri.

Vi si´r tillykke ...MEd FødSELSdagEn John Bergholdt, 50 år den 19. juli 2011, Bergholdt. Der afholdes reception i forbindelse med årsmødet. Finn Stær Knudsen, 70 år den 7. august 2011, De Hvide Busser A/S. Gunnar Frederiksen, 50 år den 15. august 2011, GF Busser.

...MEd juBILæEt Dilavar Aslan, 10 års jubilæum den 2. maj 2011, Dania Turist A/S

28 / Danske Busvognmænd

velkommen i dB

afgang fra dB

krEdS 3

krEdS 1

Borra Bus Att. Boris Drljic Magleparken 59, 3.th. 2750 Ballerup Tel. 41900666 E-mail: borra-bus@hotmail.com

Vinde-Bilen Marianevej 71, 7800 Skive

krEdS 2 Viggos Minibusser A/S Rosas Minde Vej 47, 7120 Vejle Ø

adresseændring krEdS 3 Generator Lundedalsvej 37 2400 København NV

krEdS 3 Kruse A/S Skydebanevej 2, 4900 Nakskov


Annonce

Dess.:

5740: 5741: 5745: 5746: 5748:

Model:

Alle dess. - Lange ærmer 5740 + 5746 - Korte ærmer

n

Hvid Lys blå Bordeaux Sort Lys grå

9-20 pers. busser indrettes efter ønske

Kvalitet: 55% Cotton – 45% Polyester Str.:

37/38 - 47/48

WWW.TTA-KOLDING.DK

– vi har bussen til den rigtige pris!

Erhvervsbeklædning

NYHED

E-mail: sgj@jts-prol.dk 97 15 34 08

ANGLI SKJORTER Fås i fem farver: Hvid, sort, lysblå, lysgrå, bordeaux.

kr.

140,-

05/06/09 7:46:14

DUCATO kan leveres med el-drevet sidedør.

rtin Jensen

+45 40 93 95 45 l: mj@prolconcept.dk

FIAT DUCATO

SE VORE BRUGTE BUSSER PÅ:WWW.FIAT-GRINDSTED.DK

rsvej 5 · DK-7430 Ikast 45 97 15 34 55

JENSEN & NØRGÅRD A/S AUTORISERET FORHANDLER

cept visitkort.indd 1

06/09/10 9:49:43

Tøj Til Alle . Rømersvej 5 . 7430 Ikast Tlf. 97 21 15 88 . 40 17 34 88 . WWW.TTA-FIRMATOEJ.DK

ALT I GLAS...

VESTERMARKSVEJ 7200 GRINDSTED TELEFON 75 32 13 11 TELEFAX 75 32 17 32 E-MAIL: post@fiat-grindsted.dk

www.sydglas.dk

Danmarks største busrudelager ruder.dk

www.bus

Vi er specialister i montering af autoruder til busser, last- og personvogne m.m. Leveres/ monteres hos Dem eller på vores værksted.

ger

to-

• Frontruder • Sideruder • Bagruder • Glasforsegling (Ombrello)

flådestyring overalt ...uanset hvor du er

alisten Glasspe•ciStenslagsreparationer for kvalitet -din sikkerhed

• Specialværktøj • Renovering af termoruder

24 h BusService

Erwins Autoruder A/S Håndværkersvinget 12 6360 Tinglev DØGNVAGT Tlf.: 7464 4189 • Fax: 7464 3489

webTour gør din hverdag nemmere !

Websites WebShop Flådestyring Online backup

Danske Busvognmænd

/ 29


paragraf i Fokus

Paragraf i foku jacob Gården Larsen konsulent/advokat, dI kontakt 3377 4716 / 4075 5621 / jgl@di.dk

overdragelse af en medarbejder

råd og m update o jura og regler

– østre Landsret har ved mundtlig tilkendegivelse givet en medarbejder medhold i, at han ikke var virksomhedsoverdraget.

S

agen omhandlede en chauffør, der var ansat som rammechauffør. Det betyder, at han ikke kørte på faste ruter, var beskæftiget ca. 35 % på to ruter, som den overdragende virksomhed mistede i en udbudsrunde. Det erhvervende driftsselskab ønskede ikke at overtage medarbejderen, formentlig på grund af et særligt løntillæg. Den overdragende virksomhed fastholdt på sin side, at medarbejderen var overdraget. Resultatet blev, at medarbejderen fra den ene dag til den anden stod uden arbejde og indtægt. Den overdragende virksomhed blev derefter stævnet med påstand om løn i opsigelsesperiode og godtgørelse for usaglig afskedigelse. Den overdragende virksomhed mente, at der var tale om en branchepraksis, hvorefter

rammechaufførerne blev overdraget i et vist nøgletal i forhold til de faste chauffører og i omvendt anciennitetsorden. Der havde ikke i branchen været tvister herom tidligere.

Da chaufføren alene beskæftigede sig 35 % med de to ruter, var dette ikke ”primært” og blev derfor ikke anset for overdraget i lovens forstand.

Man kan dog konstatere, at de civile domstole er strengt ”juridiske”, for de lagde alene vægt på praksis i medfør af virksomhedsoverdragelsesloven og det bagvedliggende direktiv, der siger, at medarbejdere skal være primært beskæftiget med den afdelings opgaver, som overdrages. Derved afviste Østre Landsret branchens praksis, som ellers havde fungeret i flere årtier uden tvister.

Medarbejderen havde 7 års anciennitet og fik foruden løn i opsigelsesvarslet en godtgørelse på kr. 100.000 kr., hvilket var en stadfæstelse af byrettens dom Dommen viser, at det i forhold til en virksomhedsoverdragelsessituation alene er medarbejdere, der har været primært beskæftiget ved en afdeling, der kan anses for overdraget, når afdelingen overdrages til en anden virksomhed. Specielt indenfor rutebuskørsel, men for så vidt også inden for anden buskørsel, hvor der foretages overdragelse af virksomhed, skal man derfor være opmærksom på, hvilke medarbejdere, man anser for pr. automatik at overgå til erhververen.

FAKTA

I følge virksomhedsoverdragelsesloven skal en medarbejder være primært tilknyttet for at blive overdraget.

30 / Danske Busvognmænd


annonce

Udvendig OK Lift type USL Rørplade model 500 kg. Vores dansk produceret lift er forsynet med vipperegulator således at platformen altid vipper op i den forudindstillet vandrette stilling. Platformen tilpasser sig terrænets hældning. Se yderligere info på www.oklifte.dk OK Lifte A/S Industrivej 5 • DK-9280 Storvorde Telefon 98 31 93 44 Mail: oklifte@oklifte.dk www.oklifte.dk

ADventureSigns.dk

Tlf: 60205611 • signs@adventure.dk

Skilte- og skiltesystemer til ethvert formål

Vi leverer alle skilte og piktogrammer til busserne. • 400 varenumre på lager • On-line-katalog • Let bestilling • Hurtig levering: www.busskilte.dk

O G O L t i d r a h ! r i e V g a l å p

Vi har fået ny hjemmeside:

www.danskbusrenovering.dk Nyhed: Vi kan nu rense og udbrænde alle typer miljøfiltre

Når kvaliteten vejer tungest

Busser til s

Vi arbejder med udbedring af trafikskader, ombygning samt alm. mekanisk arbejde. Samtidig er vi blevet underleverandør af DINEX partikelfilter, hvorved vi kan tilbyde skræddersyede løsninger, tilpasset enhver vogntype.

tlf: +45 76 90 31 57

FABRIKSN Y BUS DVS. 2011

TEMSA OP ALIN

Ring for nærmere info.

28+1+1, 8, 5 meter, MAN drivlin ie, Toilet, Køkken, Ba k Sensor, D VD, A/C, 2 mikro foner

adr: Torvegade 155, 7160 Tørring

alg

3 Scania Fa

2 Scania Om

celift årg. 9

7-01

niline årg. 0 0+01 8 Volvo B10 M årg. 94-9 9 1 Ford Tran sit årg. 02 + mange fl ere se hjemme side

mail: pbr@dbr-bus.dk

mail: bje@dbr-bus.dk Danske Busvognmænd

/ 31


r ø j ih

t e n

g l a st

no

unibus

u

nibus var først et ApS, oprettet i 1979 af Henrik Bendix og Anders Nielsen. Man startede med turistkørsel, bl.a. med nogle tidligere DSB-rutebiler. I 1986 blev selskabet et A/S.

1.

Med HTs start på licitationerne blev selskabet HT-entreprenør. Man startede 1. april 1990 med at køre på linje 22 med 8 brugte Leyland-busser. I 1992 kunne man tilføje endnu 2 HT-ruter, her blev virksomheden samtidig den første, der kørte med lavgulvsbusser i København. I 1993 kunne man tilføje nogle STS-lokalruter i Nørre Alslev, og i 1994 vandt man de tunge HT-linjer 2 og 6 samt 200S. I 1995 blev turistbusserne solgt til Lyngby Turistfart, idet man fandt Jylland mere spændende. Unibus gik sammen med Vejle Kommune om at videreføre Vejle Bustrafik som privat selskab, men i 1996 tabte man Vejle-bybusruterne til Bus Danmark. Samme år vandt man også servicebuskørsel hos HT.

2.

I 1997 blev selskabet købt af britiske Arriva, men beholdt navnet. Man etablerede da en sightseeingrute med åben top-busser i København. I 1998 foretog Unibus flere opkøb. Selskabet købte SAS’ busrute København H-Lufthavnen, som man dog måtte lukke efter et år. Man købte ligeledes Brande Buslinier og Silkeborg Bybusser. Endeligt vandt man bybuskørslen i Herning, fra Combus. I 1999 solgte hovedstadens amts-enheder den tidligere HTs busdivision, Bus Danmark, til Arriva. Det medførte, at de to bus-organisationer blev samordnet til en, under navnet Arriva, mens Unibus-navnet udgik.

Nostalgihjørnet er en rubrik i Bus Magasinet udarbejdet af Bushistorisk Selskab.

tekst og foto: Lars Ersgaard, redaktør på Bushistorisk Selskabs medlemsblad ”Busbladet”.

3.

1. Unibus gjorde sig først kendt i gadebilledet med nogle tidl. DSB-busser. Her, en af dem på København H i august 1982.

2.

1. april 1990 begyndte man at køre for HT. Man startede med linje 22. Her, en af Unibus’ HT-busser på Hvidovre st.

3. Man kom HTs busafdeling i forkøbet, og var først med lavgulvsbusser i København. Her, en af dem i Vanløse d. 29. marts 1992.

4.

32 / Danske Busvognmænd

4.

I 1998 købte man Silkeborg Bybusser af Kai Ove Smed. Her, Silkeborgs ”aldrig i rute”-ledbus (Kørte udelukkende skolebus og dublering.) d. 22. april 1999.


kort nyt

ko rt

nyt nyt elektronisk mautsystem i polen Pr. 1. juli 2011 indføres det nye system i Polen til opkrævning af vejbenyttelsesafgift. Afgiften opkræves elektronisk vha. en ”viaBOX”. De nuværende vignetter udgår. Alle køretøjer over 3,5 tons samt busser over 9 sæder skal betale vejafgift på motorvej, ekspresveje samt visse nationale veje. Kontakt FDE, Bettina Petersen, på tlf. 7430 3460 eller bp@fde.dk for bestilling af din viaBOX, så du kan være køreklar til den 1. juli 2011. Kilde: ITD

BuSundtagELSE FungErEr Den 27. juni har Transportministeren bebudet, at overhalingsforbuddet for lastbiler der blev indført som forsøgsordning i november måned sidste år på motorvejsstrækninger mellem Vejle og Aarhus, bør gøres permanent og udvides til at dække hovedparten af motorvejsnettet. Busser har været undtaget fra forsøget, og de løbende evalueringer af ordningen har vist, at der ikke er problemer med, at busserne fortsat overhaler. ”Danske Busvognmænd har været med i en følgegruppe i Vejdirektoratet omkring forsøgsordningen. I den løbende dialog, vi har haft, er det kommet frem, at trafikafviklingen ikke påvirkes af, om busserne overhaler på motorvejsstrækninger. Vi er derfor glade for, at busserne ikke er omfattet af overhalingsforbuddet,” siger Lasse Repsholt, chefkonsu-

lent, Dansk Busvognmænd, og uddyber: ”Det er vigtigt, at passagererne bliver transporteret så sikkert som muligt, og at bussen kan overhale, så den ikke bliver klemt inde mellem to tunge køretøjer.”

Stor tILFrEdSHEd MEd pEnSIondanMark SundHEdSordnIng FAKTA OM PENSIONDANMARK SUNDHEDSORDNING • Hurtig behandling ved arbejdsrelaterede problemer og gener i led, muskler og sener. • Behandlingerne foregår hos en fysioterapeut, kiropraktor, massør eller zoneterapeut. • Ingen lægehenvisning. Ingen begrænsning i antallet af behandlinger. • Behandlinger tæt på dig. Mere end 120 sundhedscentre fordelt over hele landet. • telefonrådgivning. Bl.a. krisepsykologhjælp eller misbrugsrådgivning – ring 7010 0806. • øvelser målrettet chauffører – Læs mere på pension.dk/sundhed.

Den seneste brugerundersøgelse viser, at PensionDanmarks medlemmer er meget tilfredse med deres sundhedsordning. Medarbejdere med en pensionsordning i PensionDanmark har også en sundhedsordning. Her kan de få hurtig behandling ved arbejdsrelaterede problemer og gener i led, muskler og sener. På den måde kan de tage små skavanker i opløbet og dermed forebygge længerevarende sygefravær og i sidste ende førtidspension. Og der er stor tilfredshed med ordningen. I den seneste brugerundersøgelse svarer 99 pct., at de vil benytte ordningen, hvis de igen får problemer. Over 70 pct. svarer, at behandlingen har hjulpet dem hurtigere tilbage på jobbet. Det gælder de medarbejdere, som har været sygemeldt i forbindelse med det problem, som de har modtaget behandling for.

Læs mere og bestil tid på pension.dk/sundhed eller ring 7010 0806 alle hverdage mellem kl. 8 og 21.

SUNDHEDSCENTRE HAR FERIELUKKET Fra mandag den 18. juli til søndag den 7. august 2011 har de fleste sundhedscentre ferielukket. du kan bestille tid for akutbehandling på de centre, som holder ferieåbent i perioden. tidsbestilling i sommerperioden kan kun ske via telefon 7010 0806. på pension.dk/sundhed vil det op til perioden fremgå, hvilke sundhedscentre som har åbent.

Danske Busvognmænd

/ 33


Info

Danske Busvognmænd Sekretariatet Sundkrogsgade 13 2100 København Ø Tlf. 70 22 70 99 Fax 70 22 10 99 www.db-dk.dk db@db-dk.dk Telefontid: man - fre 9-15 Telefax og mail er åben for meddelelser hele døgnet.

Hovedbestyrelsen Landsformand John Bergholdt – Bergholdt Industrivej 22, 5550 Langskov Tlf. 66 11 31 31 / Fax. 66 19 08 09 john@bergholdt.dk / www.bergholdt.dk Næstformand Formand Handicapsektor Allan Mørup - Mørups Turistfart ApS Haugevej 23, 7400 Herning tlf 97 11 69 69, fax 97 11 63 60 allan@morups.dk

Formand Rutesektor Michael Brandt-Nielsen - City-Trafik A/S Naverland 20, 2600 Glostrup tlf 88 17 10 01, fax 32 96 21 16 mbn@city-trafik.dk Formand Turistsektor Jørn Pedersen - Jørns Busrejser Snehvidevej 9, 9700 Brønderslev tlf 98 82 39 43, fax 98 82 39 74 info@jornsbusrejser.dk Formand DB’s kreds 1 Jens Ole Thomsen - Løkken Turistbusser Lyngbyvej 188, 9480 Løkken tlf 70 21 00 02, fax 70 21 00 03 lt@mail.tele.dk . www.loekken-busser.dk

Medarbejdere Steen Bundgaard Adm. direktør, cand. jur. steen@db-dk.dk Overordnede opgaver, turistkørsel, internationale relationer, moms, afgifter. Lasse Repsholt Konsulent, cand. scient pol. lasse@db-dk.dk Busloven, international buskørsel, handicapkørsel, IT-ansvarlig, medlemsblad. Helle Selma Harbsmeier Kommunikationschef, cand. mag. helle.selma@db-dk.dk Medlemsblad, hjemmeside, presse

Formand DB’s kreds 2 Peter Papuga – Papuga Bus Vejle ApS Lundahl Nielsensvej 1, 7100 Vejle fax 75 85 82 58 peter@papugabus.dk

Helle Blankschön helle@db-dk.dk Bogholderi, kontingent, årsmøde, messer, samarbejdsaftaler, salgsartikler, forsikring.

Formand DB’s kreds 3 Carsten Rasmussen – Vedde Turistfart A/S Sværdsholtevej 4, Vedde, 4295 Stenlille tlf 20 24 84 20, fax 57 80 40 25   mail@vedde.dk

Vicki Reimers vicki@db-dk.dk Sekretær, medlemsdatabase, medlemsblad, hjemmeside, salgsartikler, kredsarrangementer, årsmøde.

Bus gasinet ma

Danske Busvognmænd

No 07-08 / juni-Aug 2011 Danske Busvognmænd er for alle, der udfører erhvervsmæssig buskørsel. Organisationens formål er via indflydelse, information og indkøbsaftaler at sikre sine medlemmer de bedst mulige arbejdsvilkår.

Udgiver Sundkrogsgade 13 / 2100 København Ø Tlf. 70 22 70 99 / Fax 70 22 10 99 www.db-dk.dk / Mail: db@db-dk.dk ansvarshavende Steen Bundgaard / steen@db-dk.dk

Redaktør Helle Selma Harbsmeier / helle.selma@db-dk.dk Annoncer & produktion pk-reklame & tryk aps Rådhus Allé 50 / 9900 Frederikshavn Tlf. 98 42 78 99 produktion@pk-reklame.dk

34 / Danske Busvognmænd

Danske busvognmænds opfattelse udtrykkes i lederen, og hvor det i øvrigt direkte fremgår. Meninger udtrykt i andre artikler er ikke nødvendigvis Danske Busvognmænds. Eftertryk kun tilladt efter nærmere aftale. ISSN 1904-8505 Abonnementspriser Årsabonnement - Danmark kr. 387,50 incl. moms - Udlandet kr. 495,- momsfrit Enkeltnumre kr. 36,- pr. stk. incl. moms + forsendelse.

oplag 3.000 stk.

Udgivelser Udkommer 11 gange om året Næste udgivelse er i uge 35.

Distribution Postvæsenet

Deadline for indlevering af annoncer er senest d. 11. august.


Rubrikannoncer

2 stk Sprinter 518 Til salg Årgang 2009, km. 165.000, 19 pers.

Tlf. 20 44 98 97

FDE Bogføringsservice Styr [på] udgifterne Bogførings- og lønservice målrettet transportbranchen FDE Service Partner A/S

fde@fde.dk . Tlf. 7430 3300 . www.fde.dk

w w w. o l i e m a e g l e r n e . d k

Oliemæglerne ApS

Vi forhandler AdBlue og dieselolie i samarbejde med Yara og OK. Herudover har vi forhandling til danske last- og busvognmænd af smøreolie i samarbejde med OK og Biofuel (RME) i samarbejde med ”Biofuel Express”. Vor forretningsfilosofi er ”gammeldags god, personlig kundebetjening”, hvilket betyder hurtigt og kompetent svar ved henvendelse. Ring eller mail til nedennævnte adresser eller mobilnumre for levering af produkter eller et forslag til løsning af netop dit problem.

Hans Peter Petersen (HP) 30 26 51 01 - hp@oliemaeglerne.dk Jens Erik Hansen 40 62 46 60 - jh@oliemaeglerne.dk

DAB BUSCENTER •

Reparation, ombygning, skade- og karosseriarbejde på alle by-, rute- og turistbusser udføres.

Klargøring og syn i samme hus.

Vi er lagerførende med alle gængse reservedele og tilbehør.

Ketner-serviceværksted.

BUSSER SÆLGES TURISTBUSSER Scania Irizar PB 13,9m. årg. 07/04, 54+1+1. 420 HK EURO3, Opticruise, Skandinavisk pakke (rustfri opbygning mv.), alt i udstyr, leveres nysynet - (tilgængelig fra 1/10 2011) Neoplan N-516 SHD Starliner 13,7m. årg. 04/01, 54+1+1. EURO2 med filter, km. 915. Neoplan N-516 SHD Starliner 13,7m. årg. 05/02, 52+1+1. 460 HK EURO3, km 780. Setra S431 DT dobbeltdækker 13,7m. årg. 01/03, 74+1+1. 503HK EURO3, km 912.

RUTEBUSSER Scania DAB Facelift 12m. årg. 01/96, Døre 1-1-0, Pass.: 47+24, Hvid, km. 1.300. Scania DAB Facelift 12m. årg. 10/99, EURO2 med filter, Døre 1-1-0, Pass.: 47+24. Scania DAB Facelift 12m. årg. 05/00, EURO2 med filter, Døre 1-1-0, Pass.: 47+24. Scania DAB Facelift 12m. årg. 07/00, EURO2, Døre 1-1-0, Pass.: 47+24. Scania DAB Facelift 12m. årg. 09/00, EURO2, Døre 1-1-0, Pass.: 47+24. Scania OmniLink laventré 12m. årg. 07/02, EURO3, Døre 2-2-1, Pass.: 32+3/35, km 738. Volvo 8500 AAK B12M 13,7m. 6x2. årg. 12/02, EURO3, Døre 1-1-0, Pass.: 55+45, km 695.

NYE TURISTBUSSER TIL OMGÅENDE LEVERING! DAB Buscenter Kejlstrupvej 73 · 8600 Silkeborg Værksted 7215 9240 · Lager 7215 9250 Fax 8686 9499

”BusMagasinet

2011 Scania Irizar i6 - NY MODEL 13,9 m. 6x2, Fabriksny luksusturistsbus. 54+1+1, Skandinavisk pakke og rustfri opbygning, 480 HK, EGR EURO5 uden AD-BLUE! OptiCruise 12 trins gearkasse uden koblingspedal. RAL9010 Hvid. 2011 Scania Irizar PB - Upgrade 13,9 m. 6x2, Fabriksny luksusturistsbus. 54+1+1, Skandinavisk pakke og rustfri opbygning, 480 HK, EGR EURO5 uden AD-BLUE! OptiCruise 12 trins gearkasse uden koblingspedal. RAL9010 Hvid. ALT I UDSTYR! 2011 Scania OmniExpress Copenhagen Edition 3.40 13,0 m. 4x2, Fabriksny turistsbus. 57+1+1, Rustfri Finsk opbygning, Toilet, AC, køleskab, 400 HK, EGR EURO5 uden AD-BLUE! OptiCruise 8 trins gearkasse uden koblingspedal. RAL9010 Hvid.

Kontakt nedenstående for flere informationer – eller en uforpligtende prøvetur

skaber kontakt mellem købere og sælgere.”

Silkeborg afd. Bredhøjvej 17-19 Dan G. Schroeder, tlf. 2551 8083 dan.schroeder@scania.dk

Scania - brugt-bus Juli/august.indd 1

Ishøj afd. Industribuen 19 Carsten Sørensen, tlf. 2551 8090 carsten.sorensen@scania.dk

27/06/11 Danske Busvognmænd

/18.02 35


rubrikannoncer

Forlang kvalitet

Kør-selv-ferie

- også når det gælder brugt

Se brugte kvalitetsbusser på www.mcmkarrosseri.dk

Som læser af avisen får du disse specielle læsertilbud Priskode

60L

Aut. service Mercedes-BenzogogSetra Setra Service til til dindin Mercedes-Benz

FYNS LAST- & BUS

Aps

Gl. Sognevej 9, 5771 Stenstrup, Tlf. 62 26 15 26, e-mail: fynslastbus@mail.dk

Fyn er fin

4 x overnatning · 4 x morgenbuffet · 4 x dagens 2-retters menu og kaffe · 3 x billet til oplevelsesudflugt - vælg mellem: Odense Zoo, H.C.Andersens Hus, Den Fynske Landsby, Danmarks Jernbanemuseum, Egeskov Park, Automobil og flymuseum m.fl. · Der ydes kun slutrengøring. Næsbylund Kro og Hotel hhh Et nyt menneske kan være en ven, du endnu ikke har mødt. Måske gør du det her hos os på Næsbylund Kro og Hotel, 4 km fra Odense centrum. Personalet er som gamle bekendte, og skulle du i det fjerne høre alpehornsmusik, da er det kromutter, der spiller på sit yndlingsinstrument.

Pris i kr. pr. pers. i db. værelse

1.598,- SPaR 450,-

Ankomst mandag i perioden 30.5.-26.9.2011, beg. dage inkl. Priskode

76L

Besøg Graceland Randers 1 x overnatning · 1 x morgenmad · 1 x 3-retters velkomstmenu · Entre til Graceland Randers.

automatisk Brand­ sikring af motorrum og oliefyrsanlæg > C ertificeret i Danmark og Sverige > Robust og driftsikker > Aktiveres kun ved brand i motor eller oliefyrsrum > Miljøvenligt produkt > Verdens mest enkle automatiske brandslukker

Gjerrild Kro hhh Omkranset af Sostrup skovene og med Kattegat som nabo til 3 sider er rammerne sat for en dejlig miniferie på Gjerrild Kro på toppen af Djursland. Gjerrild Kro er et sted, som man bør besøge, hvis man er vandrer, lystfisker, badenymfe eller golfentusiast eller hvis man simpelthen bare søger fred og ro i en dejlig natur. Besøg også den nye ”verdensattraktion” Graceland Randers, som er en tro kopi af Elvis Presley’s hus i Memphis Tennessee.

Pris i kr. pr. pers. i db. værelse

575,- SPaR 202,-

Ankomst alle søndage frem til 11.12.2011.

Bestil nu på 76 26 19 60 og oplys: Rabatkode 2307 samt priskode. Åbent hverdage kl. 8.30-16.00 Teknisk arrangør:

www.firetrace.dk · info@firetrace.dk · Dania Brandteknik · tlf 5616 9100 · mob 2844 1112

36 / Danske Busvognmænd


Rubrikannoncer

Går bus-turen til København..?

Navne & Nyheder

Reception

- så besøg os for et godt måltid mad. Central beliggenhed, tæt på DR byen, Tivoli og Amalienborg. Dansk Køkken. Stor rutine i bus selskaber blandt andet fra Fyn, Jylland og Sverige

Vores direktør Finn Knudsen fylder 70 år.

Altid et godt tilbud - f.eks : Flæskesteg med rødkål samt dess. kr. 138,Stor buffet kr. 148,-

I den anledning afholder vi reception for kollegaer, medarbejdere, venner og forretningsforbindelser

Restaurant Menuen Brigadevej 49 - 2300 København S

fredag den 5. august kl. 12.00 - 15.30

tlf. 32543322

www.restaurantmenuen.dk

Med venlig hilsen

De Hvide Busser A/S Vi køber alle slags brugte og skadede busser til ekspert. Betaler med kontanter. Sarwary Omnibushandel KG Tlf. + 49 40 250 6924 Fax. + 49 40 2549 5884 info@sarwary.de

Porthusvej 6 C, 3490 Kvistgård

Busser

SælgeS Setra 317 HDH

Busmotorer renoveres

Funch’s Turisttrafik

Flemming - 21 26 39 19 flemming.funch@mail.dk

Berlinbussen Årgang 2001 Synet Februar 2011 Km. 440.000 4 stjernet 54+1 siddepladser Partikelfilter Pris kr. 480.000,Rekvirer salgsmateriale

Mercedes & MAN Nye og brugte dele haves på lager

FunchsTuristfart_DBapril2011.indd 1

tlf. 86 65 43 33 www.mb-parts.dk

Salg af mini-busser til alle formål

27/06/11 17.54

Busser sælges

Se flere busser på www.bustech.dk

www.vagnerikhvid.dk

Vagn Erik HVid A/S · Haraldsdalvej 9 · Box 105 · 6330 Padborg · tlf. 36 92 28 00 Danske Busvognmænd

/ 37


Rubrikannoncer

Rute og Turistbusser købes kontant til ophug og eksport. Kontakt Jan Løw-Larsen

Tlf: 40 55 50 90 Mail: jan@danway.com

BUSSER SÆLGES TURISTBUSSER 04 Setra 417 HDH 00-99- Setra 315 HD 03 Setra 315 GT 95 Setra 250 Special 99 Setra 315 HD 87 + 89 + 90 Setra 215 HD

56 pers., alt i udstyr, as tronic, 476 HK Euro 3, km. 1,2 mil 49+1 pers., komplet udstyr, 381 HK, 6 + 8 trins, km. fra 500.000 49+1 pers., komplet udstyr, toilet, 8 trins gear, 299 HK, km. 425.000 49+1 pers., div udstyr, 6 trins 356 HK MAN motor, m/skolepedaler 49+1 pers., komplet udstyr, monteret med partikelfilter 50 pers. med toilet mm. Afhentning til export

Alle busserne kan leveres med partikelfilter.

RUTEBUSSER / MINIBUSSER 05 Iveco C 50 20 pers., klima + med udstyr + partikelfilter km 175.000 01 Scania Omniline Rutebus, 1.200.000 km, nysynet og nymalet. 99 Scania Rutebus Pæn og velholdt km 1.033.000 93- 91-89 DAB DAF Rutebusser 08 Fiat Ducator 30 2,3 JTD 7 pers., km 155.000, moms fri 07 Fiat 30 2,3 JTD 8 pers., km 185.000, moms fri 08 Fiat 30 3,0 JTD 16 pers., km 145.000, moms fri 08 Fiat 2,3 JTD 13 pers., km 165.000 moms fri 08 fiat 30 2,3 JTD 7 pers., km 90.000 01 Fiat Ducator 13 pers. med el dør, km 146.000 99 Mercedes Sprinter 14 Pers. Rep. af div. busser: SETRA- LEYLAND-MERCEDES mm. udføres. Klargøring til syn. Forsikringsskader mm. Renovering af termosideruder + udskiftning af ruder. Salg af div. reservedele, nye og gamle.

MONTERING AF SKOLEPEDALER

Vi leverer alt med tryk f.eks. • Tøj • Golfbolde • Krus • USB-stick • Tasker/muleposer • Kuglepenne • Keyhangers • Dansk kildevand ...og meget meget mere...!

Montering af partikelfilter + udbrænding Har du andre ønsker, så ring og få en snak.

KØB OG SALG AF BUSSER

ANS BUSSERVICE aps v/Anders Peder Andersen Håndværkervej 13, 8643 Ans Tlf. 86 87 01 73 - 22 39 16 75 - Fax 86 87 93 04

www.ansbusservice.dk • e-mail: ansbusservice@ansbusservice.dk

38 / Danske Busvognmænd

Rådhus Allé 50 • DK-9900 Frederikshavn Tlf. +45 98 42 78 99 • www.kasper-k.com


Rubrikannoncer

TRYKsager til Busfolk...

BUSSER SÆLGES Bus nr. Setra 315 gT HD årgang 2001, 49+1 pladser, km 650.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 300.000 Setra 417 gT årgang 2007, 52+1 pladser, km 210.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 1.550.000 Setra 416 gT årgang 2010, 48+1 pladser, km 75.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 2.030.000 Setra 417 gT årgang 2009, 52+1 pladser, km 250.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 1.800.000 Setra 431 årgang 2010, 87+1 pladser, km 220.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 3.100.000 7737 irisbus Arway km 273 årg 04/07 pladser 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 995.000 7470 irisbus iliade km 1281 årgang 09/05 pladser 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 600.000 7435 irisbus iliade km 1251 årgang 09/05 pladser 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 600.000 7718 MAN km 816 årgang 10/02 pladser 56 pris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 515.000 7760 MAN A 32 km 922 årgang 08/02 pladser 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 395.000 7719 MAN A32 km 1015 årgang 10/02 pladser 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 410.000 7756 Neoplan N 316 SHD km 1043 årgang 03/02 pladser 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 420.000 7757 Neoplan N 316 SHDL km 998 årgang 03/02 pladser 57 + 2 + 1. . . . . . . . . . . . . . . kr. 420.000 7004 Setra S 315 gT-HD km 745 årgang 03/01 pladser 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 410.000

Korte leveringstider, fleksibilitet og service, høj kvalitet og lave priser - det er lige os!

IRISBUS IVEcO SEnIOR Nye på lager, motor iveco, euro4, HK 176, Agila automatiseret gearskifte + telma, 27 pass, liggestole, klima, læselamper, luftdyser. . . . . . kr. 875.000

MInIBUSSER MERcEDES

Så tjek lige priserne hos os - vi er klar! 7764 7548 7745 7735 7533 7660 7546 Nye Nye

Mercedes Benz 315 CDi kort, årgang 2006, 8 passagerer, km. 312.046 . . . . . . . . . . kr. 180.000 Mercedes Benz 315 CDi kort, årgang 2007, 8 passagerer, km. 294.850 . . . . . . . . . . kr. 185.000 Mercedes Benz 315 CDi kort, årgang 2007, 8 passagerer, km. 352.422 . . . . . . . . . . kr. 180.000 ford Transit km 160 årgang 09/08 pladser 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 140.000 Mercedes Benz Sprinter 313 CDi km 526 årgang 06/05 pladser 12 . . . . . . . . . . . . . . kr. 80.000 Mercedes Benz Sprinter 315 CDi km 250 årgang 12/06 pladser 12 . . . . . . . . . . . . . kr. 200.000 Mercedes Benz Sprinter 315 CDi årgang 2006 pladser 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 195.000 Mercedes Benz Sprinter 416 CDi km. 333, årg. 08/05, 16 pladser . . . . . . . . . . . . . . kr. 200.000 Mercedes Benz Sprinter 416 CDi årg. 09/06, 18 pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 250.000 Mercedes Benz Sprinter 416 CDi km. 298, årg. 09/06, 16 pladser . . . . . . . . . . . . . . kr. 275.000 MB 516 CDi R2, aut. gear, chauffør klima, komfortsæde, fartskriver, skydedør tonede ruder, hattehylde, midterbånd, 3 loftslamper, OK-lift, indstigningsbøjler alu. gulv, NMi ben, 2 m.m. (standard opbygning) termoruder, 18 sæder fra . . . . . . . kr. 449.800 MB 315 CDi R3L, aut. gear, chauffør klima, komfortsæde, fartskriver, skydedør tonede ruder, hattehylde, midterbånd, 3 loftslamper, OK-lift, indstigningsbøjler alu. gulv, NMi ben, 2 m.m. (standard opbygning) 7+1 fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 365.000

RUTEBUSSER - ByBUSSER

Kuverter Brevpapir Faktura Visitkort Print m.m.

9900 Frederikshavn tlf. 98 42 78 99

www.pk-reklame.dk

7303 7302 7299 7848 7564 7379 7820 7814 7811

DAB, km 522, årgang 08/94, pladser 47/24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DAB, km 635, årgang 09/94, pladser 47/24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DAB, km 355, årgang 07/96, pladser 47/24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . irisbus Crossway, km 157, årgang 03/07, pladser 47/24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MAN SU 313, km 451, årgang 2002, pladser 42/30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scania Omni Line, km 224, årgang 06/01, pladser 47/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scania Omni Line, km 1.422, årgang 09/00, pladser 47/24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Volvo B 10 M, km 473, årgang 08/99, pladser 47/23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Volvo B 10 M, km 1.334, årgang 06/99, pladser 47/23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kr. 100.000 kr. 100.000 kr. 175.000 kr. 750.000 kr. 300.000 kr. 335.000 kr. 200.000 kr. 150.000 kr. 165.000

SE HER..!

Iveco / Irisbus Crossway rutevogn / X-bus ( Fås i 12-12,80-15 meter ) Motor Iveco Tector 6 300 HK EEV, Euro4 med CRT filter (opfylder Euro 5 krav) Gearkasse Voith, aut., med intarder, skivebremser på alle 4 hjul, uafhængig forhjuls ophæng, lux rutestole, priser fra 1.250.000,- + moms Vi leverer partikelfiltre til alle busfabrikater Baumot partikelfiltre er et kvalitetsprodukt fra Schweiz. NB. Baumot partikelfiltre er også godkendt til miljøzonerne i Tyskland Klasse 4, ”Grüne Plakette” til Euro 1 – 2 – og 3 motorer

VEJSTRUPRØD BUSIMPORT ApS JYLLANDS AfDeLiNg: Tlf: 74 56 13 26 fax 4574560651 - e-mail: info@busimport.dk Salg: erik Brændekilde ..tlf. 21 46 62 34 (eb@busimport.dk) Leif Brændekilde ...tlf. 40 35 93 08 (lb@busimport.dk) Svend Pedersen ....tlf. 40 17 47 91 Dan Pedersen .......tlf. 40 35 62 52 Lager: ...................tlf. 73 56 14 44

Vejstruprød_DB-Juli/aug-2011.indd 1

SJæLLANDS AfDeLiNg: Busimport.dk Sjælland ApS Tlf: 46 16 16 46 - fax: 46 16 10 19 SalgSafdeling: Jan Bredo .............tlf. 20 43 13 94 (jb@busimport.dk) Carsten fesner .....tlf. 24 34 00 03 (cf@busimport.dk) Værksted: .............tlf. 46 16 16 45 - Mobil: 40 35 61 66 Lager: ...................tlf. 46 16 16 40 - Mobil: 40 16 63 50 Alle priser er excl. moms. - Der tages forbehold for trykfejl.

27/06/11 17.57

Danske Busvognmænd

/ 39


DANMARK

Er din bus klar til sommeren? Ring til værkstedet for tilbud på AC eftersyn på netop din bus. TLF. 76 32 23 20 Vi giver i 2. kvartal 2011 35% på dele der bliver brugt ved AC eftersyn

Bedre Busser SÆLGES

11 Volvo B13R 9700HD- fabriksny 55+1 14 meter, 460HK I-shift Euro 5 11 Volvo B9R-9500- på vej hjem 48+1+1, 12,3 meter, 380HK, Euro 5, I-shift 09 Volvo B12B-9700HD 52+1+1, 13 m, KUN 115.000 km. FLOT 10 Volvo B13R-9700HD VIP- 32 passagerer, flot køkken 03 Volvo 9900 58+1 EURO 4 plakette, 420 HK, km. 710.000 94B13R-9900 Volvo B10B Carrus 46+1 310 Nysynet Kr. 225.000 11 Volvo 52+1+1, 460 Liftbus, HK, Euro 5, HK. I-shift 96B13R-9700 Neoplan db. dæk 72+1 1, MAN 430 HK km.NYSYNET 11 Volvo 55+1+1, 460EURO HK, Euro 5, I-shift 05B9R-9500 SETRA 417 HDH 55+1 flot bus km. 635.000 11 Volvo 48+1+1, 380Ambiente HK, Euro stole, 5, I-shift 04B13R-9700 SETRA S416 HDH 51+1 4 plakette, 10 Volvo 54+1+1, 460 EURO HK, Euro 5, I-shift478 HK, km. 636.000 01 SETRA 315GT/HD 44+1 Aut. Gear, flot og velkørende. 03 Volvo 59+1+1, 420HK HK,470 km. 710.000 00B12-9900 Scania Irizar 46+1 km. 578.000 00 Volvo B10M-Carrus 602 44+1+1, 360 HK, EGS gear 94 Volvo B10B-Carrus 301 46+1+1, Liftbus, 310 HK. Nys Ruteog bybusser 96 Neoplan db. dæk 72+1 EURO 1, MAN 430 HK, Nys. 07 Volvo B12BLE-8700 Laventre landevejsbus: døre 1-2-0, 04 SETRA S4168500 HDH +1 EURO 4 plakette, 478 HK 02 Volvo 55+42 landevejsbus 13,7 meter 04 Volvo 44+49 340 HK euro 3 km. 292.000 00 Scania Irizar B12BLE 8700 46+1 HK 470 3-akslet km. 578.000 98 Volvo B10M-8500 47+24 nysynet. Rigtig god stand. 11 SOR 9,5CN 29+42 laventre, EEV motor, Allisson aut. Gear 1990-1995 DAB – DAF Flere komfortbusser

Turistbusser

Rute- og bybusser

11 SORØvrige 9,6 CN 28+37 laventre, EEV, Allisson aut., døre 1+2+0 07 Volvo B12BLE-8700 DANSK BYGGET 519CDI Laventre 19landevejsbus: prs. lift, aut. døre Gear,1-2-0, EEV, El-dør, Alu-gulv mm. 02 Volvo 55+42 landevejsbus 13,7 meter 118500 MB 519 CDI Sprinter 19 personers liftbus: DEMO GØR ET GODT KØB 11B12BLE MB 516 8700 CDI Sprinter Fabriksnye vej. EEV MOTOR 04 Volvo 44+49 3-akslet 340liftbusser HK europå 3 km. 292.000 11B10M-8500 MB 316 CDI Sprinter 14 personers EEV motor – KLAR TIL LEV. 98 Volvo 47+24 nysynet. Rigtigliftbus. god stand. 05 Fiat DUCATO 2 stk. LIFT, 10 prs. hhv. 14 prs. Netop hjemkommet .

Øvrige LETVÆGTSBUS: SOR19 9,5 CN – høj kapacitet prs. lift, aut. gear, EEV, El-dør, Alu-gulv mm. personers liftbus:– DEMO GØR ET GODT KØB Flere19passager lavere vægt

DANSK BYGGET 519CDI 11 MB 519 CDI Sprinter 11 MB 516 CDI Sprinter Fabriksnye liftbusser på vej. EEV MOTOR 11 MB TAXI: 316 CDIMERCEDES Sprinter 14 personers liftbus. – KLAR TIL LEV. SPRINTER TAXI – RING OG EEV HØR motor NÆRMERE 05 Fiat DUCATO 2 stk. LIFT, 10 prs. hhv. 14 prs. Forbehold for mellemsalg og trykfejl. Eventuelle priser skal tillægges moms.

TAXI: Mercedes Sprinter Taxi - ring og hør nærmere Forbehold for mellemsalg og trykfejl. Eventuelle priser skal tillægges moms.

Kokmose 7 . 6000 Kolding . Telefon 7551 7200 www.buscentervest.dk

Udgiveradresseret Maskinel Magasinpost ID-Nummer: 42467

Bedre busser sælges

Afsender: Danske Busvognmænd, Sundkrogsgade 13, 2100 København Ø,

Turistbusser

Busmagasinet - juli/august  
Busmagasinet - juli/august  

Tema: Energirigtig kørsel. Busmagasinet er et blad for alle, der udfører erhvervsmæssig personbefordring - eller har en relation til branche...

Advertisement