Mobilitet 02 2021

Page 1

DIT MAGASIN OM BUS- OG TAXIBRANCHEN

02 April 2021

Hverdagens rullende helte Tak til persontransportbranchen, der har kørt danskerne gennem Coronakrisen

BRT, ladestandere og Grøn mobilitet Bliv klogere på DPT’s input til infrastrukturplanen

Kollektiv trafik | Offentlig kørsel | Turistbussen | Taxi

S:

FOKU

ne hjule oldt r h e e d D g un i gan a n Coro


To otal Cost of Ownership (TCO): Find ud af hvilke faktorer der påvirker din samlede rentabilitet på mercedes-benz.dk/busser

Stjerner i byen. Mercedes-Benz Citaro. Referencen. Som en image skaber med garanteret popularitet følger Citaro ingen trends - den sætter dem. Siden produktionen startede, har den været en af de mest solgte bybusser. Nøglefaktoren til denne succes er Citaro modul systemet: med 16 bybusvarianter i 25 modeller og utallige udstyrsmuligheder har denne køretøjsfamilie den rette bus til næsten alle bykrav. Derudover imponerer den også med ekstraordinær kvalitet, et højt niveau af økonomisk effektivitet og omfattende sikkerhed. For mere information gå til www.mercedes-benz.dk/busser

EvoBus Danmark A/S, Mercedes-Benz Busser, Centervej 3, 4600 Køge. telefon 5637 0000, mercedes-benz.dk/busser


LEDER

”Vi er kommet igennem indtil videre.” "Coronakrisen er desværre langt fra slut endnu", skrev jeg i Mobilitet nummer 3 i 2020, hvor krisen var gået ind i sin fjerde måned. Nu er der i skrivende stund gået mere end et år, siden krisen startede. Jeg spåede meget tidligt, at vores branche var en af dem, hvor der var behov for hjælp flere år frem – simpelthen fordi vi i høj grad lever af at transporterer mennesker, der forsamles. Som alle ved, er det stadig ikke fuldt ud muligt, og selvom forsamlingsforbud ophører, vil det tage lang tid at få enkeltpersonerne tilbage i rutebussen, ind i taxien og fjernbussen og grupperne tilbage til turistbusserne. Vi er naturligvis glade for de aftaler, der er indgået med trafikselskaber samt kommuner, og at hjælpepakkerne fra 26. oktober blev gjort nemt tilgængelige for persontransportbranchen. Det ville være dejligt at skrive, at vi er kommet igennem med den hjælp og de aftaler, der er indgået. Men vi kommer desværre nok ikke udenom, at sætningen må omskrives til, ”Vi er kommet igennem indtil videre.” Jeg må desværre konstatere, at vi er en af de brancher, der vil have et fortsat behov for økonomisk hjælp - også efter 30 juni, som er datoen indtil videre, hvor de generelle hjælpepakker rækker til, og det selvom forsamlingsforbud forhåbentligt til den tid er fuldt ophørt, og landet er åbnet op. Store dele af persontransportbranchen er dybt afhængige af, at grænserne åbnes, så turister kommer til, og ture kan arrangeres ud af landet. Samtidigt er omsætningen for mange af vores medlemmer bundet op på, at der kommer gang i restaurantlivet, nattelivet, konferencer, koncerter og andre arrangementer. En ting er, at der måske bliver åbnet op stille og roligt i de kommende måneder. Men såvel vores medlemmer som andre arrangørerne skal også turde arrangere en gruppetur og ikke være

i risiko for at gå konkurs i tilfælde af, at der pludseligt bliver nedlukket igen lokalt, og alt skal aflyses, hvilket i øvrigt også kan skræmme kunderne fra at købe sådanne ture. Politikerne bliver derfor nødt til at klargøre de kriterier, der gælder for at kunne nedlukke lokalt; hvornår og på hvilke vilkår, der igen må lukkes op og ikke mindst, hvordan de virksomheder, der risikerer at komme i klemme i en sådan nedlukning, vil være dækket økonomisk. Dette er essentielt for at få genstartet på en fornuftig måde, der sikrer planlægningen for den enkelte og ikke mindst sindsroen for arrangørerne. DPT vil gerne anerkende vores medlemmer for det kæmpe arbejde og ansvar, som de har taget gennem det sidste svære år. For selvom det oftest er sundhedspersonalet, der – med rette – bliver fremhævet, når det kommer til at være med forrest ved COVID-19 frontlinjen, så skal man absolut ikke glemme alle de folk i persontransportbranchen, som har stået forrest i bussen, taxien og flextrafikken og kørt danskerne gennem Coronakrisen. Dem hører vi alt for sjældent om, selvom de i lige så høj har været forrest og har taget risici for at holde samfundet i gang. Dem skylder vi alle en kæmpe tak. I dette nummer af Mobilitet kan du møde fire af dem, der alle har gjort dét ekstra i vores fælles kamp mod Coronaen.

Selvom forsamlingsforbud ophører, vil det tage lang tid at få enkeltpersonerne tilbage i rutebussen, ind i taxien og fjernbussen og grupperne tilbage til turistbusserne …

Michael Nielsen Adm. Direktør / CEO

Mobilitet | 02.2021

3


Indhold.02 14

Kollektiv trafik skal styrkes Bliv klogere på den nye infrastrukturlov – og hvordan DPT ønsker, infrastrukturen skal have som vision at styrke den kollektive trafik med bus, taxi og flextrafik.

Det faste: 06 De korte 30 Mød en DPT'er

16

18

Turistkørsel

Offentlig Kørsel

Lene Torbensen og Jimmy Hansen fra De Blå Busser i Esbjerg måtte se, kalenderen blive tømt fuldstændig, og deres eksistensgrundlag blive revet væk under dem, da COVID-19 ramte Danmark.

Mehmet Kekec har været tættere på epidemien, end de fleste af os andre. Han har nemlig kørt Corona-bus med COVID-19 patienter, siden Danmark lukkede ned.

20

22

Taxikørsel

Rutekørsel

Formand Henrik Neumann-Petersen og næstformand Ole Gaarde Kristensen fra Næstved Taxa måtte tage afsked med en højtskattet vognmand og tænke i nye baner, da COVID-19 lukkede Danmark ned.

Hos Tidebus befandt HR-chef Rikke Trads sig midt i stormens øje, da Danmark lukkede ned den 11. marts 2020. For selvom hele Danmark næsten blev lagt øde, skulle Tidebus stadig køre.

32 Transportpanelet 40 Nostalgihjørnet 43 Info

S:

FOKU

ne hjule oldt r h e e d D g un i gan a n Coro

4

Dansk PersonTransport


FREMTIDENS MOBILITET

NEXT GENERATION FROGNE WEBBOOKING!

↗ Skolekørsel/Forældreadgang ↗ Hospitaler/Institutioner ↗ Virksomheder

Succesfulde nordiske busog taxiselskaber anvender Frogne løsninger til at optimere drift og indtjening.

Finn Frogne A/S Telefon: +45 43 32 77 33 info@frogne.dk · www.frogne.dk


De korte Husk frister for forslag og opstilling til kredsgeneralforsamling Kredsgeneralforsamlingerne afholdes (hvis myndighederne tillader dette) den 25., 26. og 27. maj. Husk, at forslag, der ønskes behandlet på kredsmødet samt kandidater til kredsbestyrelsen og sektorudvalgene, skal fremsende skriftligt senest otte dage før afholdelse af kredsmødet og naturligvis gerne før – så send DPT sekretariatet jeres ideer og mulige kandidatur.

Kom til webinar hos DPT Hen over foråret afholder DPT løbende webinarer, som er en række online kurser, hvor der er mulighed for at høre nærmere om alt fra taxiloven til udbudsret. Mødet vil foregå virtuelt, og du kan logge på via pc/tablet og mobil. Du kan stille spørgsmål via en Q&A-funktion, og så besvarer DPT dem løbende 'live'. Du kan også stille dine spørgsmål mundtligt, hvis du har givet adgang til din mikrofon. Du tilsendt et link og nærmere information om webinarerne, når tiden nærmer sig.

Flere krydstogtskibe til Danmark DPT har været med i den taskforce, der har udarbejdet hvilke retningslinjer, der er brug for, så der kan skabes en sikker genstart af den danske krydstogtbranche. Særligt i København har nedgangen af krydstogtskibe kunne mærkes for de mange turistbusser, og med de nye retningslinjer er håbet, at krydstogtskibene igen kommer til at anløbe i København og resten af Danmark.

6

Dansk PersonTransport

Kreds og årsmøde Der er kommet nye datoer for kredsgeneralforsamlingerne, som i år bliver afholdt for Kreds 1 den 25. maj, for Kreds 2 den 26. maj og slutter med Kreds 3 den 27. maj. Der kommer yderligere information om, hvor arrangementer afholdes i den nærmeste fremtid. Årsmødet ligger desuden den 16. til den 18. september.


Vidste du at ... Der siden marts sidste år er blevet udbetalt mere end 30 milliarder kr. i kompensation via de forskellige hjælpepakker til erhvervslivet? em.dk

Offentlig kørsel øger ikke smitte med COVID-19

Mulighed for kompensation ved aflysning af sommerens festivaler og events Hvis festivaler og større arrangementer aflyses over sommeren grundet COVID-19, kan arrangører af og leverandører til større begivenheder få kompensation. Som vognmand er der derfor yderst vigtigt, at man får lavet kontrakter, når der arrangeres kørsler for de forskellige festivaler og events. For på nuværende tidspunkt ser det ud til, at der ikke kan kræves kompensation, hvis ikke man kan bevise, at man er leverandør til arrangøren af arrangementer, som eventuelt bliver aflyst grundet Corona. Aftalen er en videreførelse og forenkling af den eksisterende arrangørordning, som holder hånden under alle arrangører af store events med mindst 350 deltagere, hvis det viser sig nødvendigt at aflyse, udskyde eller væsentligt ændre arrangementerne med afsæt i et gældende forsamlingsforbud. Ordningen gælder frem til 30. september 2021.

Helt nye undersøgelser fra Nordsjællands Hospital viser, at der tilsyneladende ikke er øget risiko for smitte med COVID-19 ved offentlig kørsel. At tage bussen, hoppe i en taxi eller købe mælk er slet ikke den store smittespreder, som mange ellers frygter. Tværtimod er det konens kys eller en kollega, der glemmer at vaske hænderne, som får coronaen til at sprede sig. Nærkontakt med en smittet person derhjemme, på jobbet eller i den nærmeste omgangskreds er nemlig den hyppigste kilde til smitte. Mens indkøbsturen, offentlig transport og udendørs sportsaktiviteter tilsyneladende ikke øger risikoen for smitte med COVID-19. Det kan forskerne på Nordsjællands Hospital konkludere efter mere end 90.000 borgere i alderen 18 til 93 år har svaret på en spørgeskemaundersøgelse.

En trist 10’er

Transportvirksomheder tager en trist plads i Top 10 over konkurser i februar. I februar gik 1194 danske virksomheder konkurs, og heraf var 57 transportvirksomheder, hvor de fleste var IVS registrerede.

Justering af taxiloven er faldet på plads Blandt de justeringer af taxiloven, som er blevet aftalt, er der blandt andet dokumentation for sprogkrav og analyse af taxibetjeningen i landdistrikter. Det betyder blandt andet, at man fremover som udgangspunkt skal kunne fremlægge dokumentation for sine danskkundskaber for at blive optaget på chaufførkurset. Der er også enighed om at lave en ny vejledning om forståelsen af overenskomstbestemmelsen i taxiloven, samt at bestemmelsen fremover også skal gælde for tilladelser udstedt i henhold til den tidligere taxilov. Der er også enighed om at tilpasse afgift- og gebyrsatserne for at få udstedt et chaufførkort eller en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport. Området er i dag underfinansieret, så stigninger er uundgåelige for at indtægterne kan dække omkostningerne til sagsbehandlingen.

Mobilitet | 02.2021

7


MOBILITETSPLANEN

EN PLAN FOR MERE KOLLEKTIV TRAFIK OG MINDRE PRIVATKØRSEL DPT foreslår, at investeringerne i infrastruktur understøtter den kollektive trafik med bus, taxi og flextrafik. Det fremmer den bæredygtige transport, giver mindre trængsel og gør det muligt for danskeren at leve – både i byen og på landet – mindre afhængigt af ejerskab og brug af egen bil

Af: Lasse Repsholt ··· Foto: iStock

’Dansk PersonTransport mener, at en ny plan for infrastrukturen skal have som vision at styrke den kollektive trafik med bus, taxi og flextrafik, så man kan leve med et mindre forbrug af privatbil. Både i byen og på landet.’ Sådan lyder ordene i DPT’s udspil til infrastruktur. For at nå dertil har DPT seks konkrete indsatsområdet som Regeringen og Folketinget bør prioritere. Forslagene har ganske vist hovedvægt på den kollektive bustrafik, men tager højde for, at der er forskel på by og land, og at danskerne har forskellige forudsætninger for mobilitet. Mobilitet betyder selvfølgelig, at du kan tage bussen fra det nærmeste stoppested. Men for mange er mobilitet også:

Dansk PersonTransports medlemmer er med deres køretøjer, medarbejdere og tjenester med til at sikre denne mobilitet rundt omkring i helt landet, og det skal infrastrukturen understøtte.

• at du ikke er tvunget til at eje bil for at få hverdagen til at hænge sammen,

5. Knudepunkter i hele landet – omdrejningspunkt for grøn mobilitet

• at du kan ringe efter flextrafik

6. Etablering af ladeinfrastruktur til persontransporten

• at der er taxi til rådighed i de sene nattetimer • at ferien til Prag sker med en veludstyret turistbus • at du egentlig helst vil cykle, men gerne tager bussen det lange stræk med cyklen ombord, eller når det regner eller luften er gået af dækket.

8

Dansk PersonTransport

1. Etablering af BRT-anlæg i de større byer 2. Bedre fremkommelighed for busser i byer 3. Fremkommelighed på statsveje der binder landet sammen med en klimavenlig buskørsel 4. Sammenhæng mellem cykeltrafik og kollektiv bustrafik og taxitrafik


MOBILITETESPLANEN

Mobilitet | 02.2021

9


MOBILITETSPLANEN

MOBILITET SÆTTER LUPPEN OVER DE SEKS FORSLAG:

BRT: En schweizerkniv til mobilitet, byudvikling og klima

#1

Bus Rapid Transit (BRT) er ikke længere noget, man bruger i lande langt væk eller et billigt alternativ til letbanen. Det står mere og mere klart for alle, at Bus Rapid Transit er det helt rigtige værktøj, når man i en by er plaget af trængsel ønsker, at byen skal udvikles og blomstre og tage livgreb med den – i øvrigt – meget store udfordring at reducere transportens klimabelastning. Den første BRT åbner i Aalborg i 2023 og en række kommuner og trafikselskaber har i fællesskab lavet et katalog med yderligere fem konkrete BRT-projekter i henholdsvis Aalborg, Randers, Aarhus og i Hovedstadsområdet, bland andet Gladsaxe, Rødovre og Hvidovre. BRT giver muligheder for emissionsfri drift, er oplagte til at tage de første skridt med førerløse busser og kan – i kombination med en ambitiøs byplanlægning – være med til at skabe helt nye kvaliteter i de forskellige bydele.

#2

Busserne skal hurtigere frem Med forslag om investeringer i busfremkommelighed for busser har vi fat i et velafprøvet og veldokumenteret emne. Busserne i byerne er klimavenlige og grønne og navnlig elbusserne trækker i den retning, men hvad nytter det, hvis de ikke kommer frem i trafikken, og passagererne derfor vælger dem fra? Derfor skal der afsættes puljer, så kommuner og trafikselskaber kan investere i busfremkommelighed, hvor behovet er størst. Der har været investeret i statslige puljer til busfremkommelighed før – ad flere omgange – men den seneste store investeringsrunde fandt sted i foråret 2015, og siden dengang er trafikken på vejene blot tiltaget.

10

Dansk PersonTransport


MOBILITETESPLANEN

#3

Statsvejene skal også være mere busvenlige Vi forbinder selvfølgelig trængsel og busfremkommelighed med de større byer, men også de statslige veje kan styrkes i forhold til bussen. Der kræves ikke nødvendigvis kilometervis af dedikerede busbaner, men der er andre værktøjer end busbaner og busveje: • • • •

Signalprioritering Regulering af svingbevægelser Kombineret busbane og højresvingsbane Flytte eller fremrykke busstoppested

En god måde at udnytte midlerne effektivt er også indtænke og indarbejde busfremkommelighed for såvel rute som turistbusserne, når man i forvejen er i gang med at renovere veje eller ombygge vejkryds.

Cykler og busser udgør et stærkt makkerpar

#4

Der er – næsten i bogstavelig forstand – medvind på cykelstierne. På tværs af Folketingets partier, kommuner (by og land) og interesseorganisationer er der stor opbakning til at forbedre forholdene for cyklister og øge transportarbejdet med cykler. Der er helt indlysende fordele i forhold til trængsel, klima, sundhed og færdselssikkerhed. Mange ture, der i dag foretages med bil, kan erstattes af en cykeltur. Men cyklen har også sine begrænsninger. Derfor bør der også satses hårdt på mulighederne med at kombinere cyklen med bussen. DPT har tre konkrete forslag til at forbedre dette. • Etablering af nye cykelstier / cykelveje der fører direkte og sikkert frem til busstoppestederCykelvenlig indretning af stoppesteder (Super-cykelstoppesteder)Arbejdes med at gøre det muligt for cyklisten at tage sin cykel i bussen såvel i byen som på landet.

#5

NT har vision om knudepunkter der kombinerer NT’s egne transporttilbud med andre mobilitetsformer og daglige gøremål

Knudepunkter: Samler og synliggør et liv uden bil Trafikale knudepunkter der samler forskellige transportformer og kombinerer dem med andre tjenester og muligheder i lokalområdet (indkøb, afhentning af pakker, cafébesøg, fitness osv.) står til at blive en vigtig del af fremtidens mobilitet. I Nordjyllands Trafikselskab tilkendegiver man, at knudepunkterne er lige så vigtige for NT og kunderne som bus-, tog- og flextrafikken. Tilsvarende er Midttrafik på vej med en strategi, der skal styrke både de mindre stoppesteder og de større trafikale ”hubs”, hvor mennesker samles. For Dansk PersonTransport er det vigtigt, at knudepunkterne udvikles bredt, så de både fremmer og understøtter den kollektive trafik og synliggør mulighederne for transport og mobilitet uden egen bil eller med begrænset brug af bil generelt. Det betyder eksempelvis, at knudepunkter også bør indrettes og prioriteres til turistbusser og fjernbusser, så knudepunktet også giver adgang til skibusrejsen, en weekendtur til Berlin eller en tur med fjernbussen til København.

Mobilitet | 02.2021

11


MOBILITETSPLANEN

i

#6 Tre hurtige til DPT’s infrastrukturplan Hvorfor kommer forslagene nu? Infrastrukturforhandlingerne har været ventet længe. De blev dels forsinket af coronakrisen, og dels har man afventet vurderinger og rapporter fra elbilskommissionen. Nu går forhandlingerne snart i gang, og timingen er derfor den rette.

Plugged-in, taxien er foran For taxierhvervet er der fastsat en ambitiøs målsætning om, at 100 procent af taxierne skal være nul-emmisissionsbiler i 2030. Det giver god mening, at taxierhvervet indtager førertrøjen på dette punkt. Taxierne kører meget mere og meget længere end den gennemsnitlige personbil, så gevinsten ved elektrificering er stor. Men en afgørende faktor for omstillingen og hastigheden af denne er tilgængelige ladeinfrastruktur, herunder lynladere. Derfor skal der også særlig infrastruktur til med dedikerede lynladestandere, der sikrer prioriteret adgang til taxierne - elektrificeringens stormtropper. DPT foreslår, at der afsættes en pulje til etablering af ladeinfrastruktur til erhvervstransporten, der kan betjene (i takt med at det indfases) som en prioritet: • Taxierne • Personbiler og minibus i flextrafikken (og kommunal specialkørsel) Det bør ses på, om ladeinfrastrukturen kan etableres i større lade-hubs, der deles med forskellige dele af erhvervstransporten og andre dele af persontransporten.

Et nyt stærkt katalog samler seks attraktive BRT-projekter

12

Dansk PersonTransport

Hvad er infrastruktur? Infrastruktur er jo traditionelt veje, broer, tunneler og jernbaner, men vi mener, at infrastruktur skal tænkes bredere. Derfor foreslår vi blandt andet også særlig ladeinfrastruktur til taxierne, der er langt fremme med omstillingen til eldrevne køretøjer, investeringer i knudepunkter, som skal kombinere bustrafikken med andre transportformer og investeringer i signalanlæg, vejforbedringer samt lignende, der forbedrer fremkommeligheden for alle typer af busser. Med andre ord: Ikke kun asfalt og skinner. Hvad med vejene? Dansk PersonTransports medlemmer kører jo på vejene og oplever trængslen ligesom alle andre. Hvorfor har DPT’s forslag ikke bud på ny vejinfrastruktur eller udvidelse af eksisterende vejinfrastruktur? Vejinfrastrukturen skal helt sikkert udbygges nogle steder for at håndtere den ekstra aktivitet og den ekstra trafik. Det overordnede strategiske mål for ændringer og udvidelser af landets infrastruktur bør dog være – for så vidt angår persontransporten – at man benytter sin bil mindre eller helt kan undvære denne ved, at det bliver meget mere attraktivt at rejse kollektivt og bæredygtigt både på korte, mellemlange og lange rejser. Det bør derfor være udgangspunktet, at vi benytter den eksisterende infrastruktur klogere og bedre.


Fremtiden skal være grøn. Eller i hvert fald grønnere. Hos OK har vi fokus på den grønne omstilling. Ikke ved at satse hele butikken på ét fremtidsscenarie, men ved at tage ansvar ved at give dig et bredt udvalg. Så du kan starte din grønne omstilling dér, hvor det giver mening for dig og din bundlinje. Det, synes vi, er mere end OK. Klar til fremtiden? Så ring til OK’s transportteam på 89 32 25 40.

20260

Start din grønne omstilling dér, hvor det giver mening.


HVERDAGENS HELTE

S

FOKU

De holdt hjulene i Af: Nya Vecht ··· Foto: JS/Danmark

Mens Covid-19 har raset, har vi igen og igen hørt om alle de uselviske mennesker, særligt fra sundhedssektoren, som har stået i frontlinjen i kampen mod coronaen. Men hvad med alle de chauffører og vognmænd, der har sørget for at køre coronapatienter? Eller kørt ældre medborgeren, der skulle vaccineres. Eller sørget for, at danskerne stadig har kunne komme fra A til B? Dem, der har trodset angsten for smitte? De, der ikke kunne sætte sig hjem bag computerskærmen hjemme i privaten? Dem, der har været nødt til at have daglig kontakt med andre mennesker, selvom det blev frarådet. Hvad med alle de folk i persontransportbranchen, som har stået forrest i bussen, taxien og flextrafikken og kørt danskerne gennem Coronakrisen? Dem hører man sjældent om, selvom de i lige så høj har været forrest og har knoklet lige så hårdt for at holde samfundet i gang. Dem skylder vi alle en tak.

14

Dansk PersonTransport


HVERDAGENS HELTE

gang under Corona

MØD N AF HVER OGLE DA HELTE PÅ GENS FØLGEND DE E SIDER

Mobilitet | 02.2021

15


HVERDAGENS HELTE

S

FOKU

”Der skal være meget mere respekt for transportbranchen” Lene Torbensen og Jimmy Hansen fra De Blå Busser i Esbjerg måtte se, kalenderen blive tømt fuldstændig, og deres eksistensgrundlag blive revet væk under dem, da COVID-19 ramte Danmark og lukkede alt ned. Et udtalt ønske om mere respekt for transportbranchen og en stolthed over deres modige chauffører fylder mest et år efter nedlukningen.

Af: Nya Vecht ··· Foto: Privat

Hvad var jeres første reaktion efter pressemødet, der lukkede Danmark ned? ”Vi var vildt chokerede, og vi kunne simpelthen ikke tro det. Vi havde haft en rigtig god periode og på et splitsekund, så det lige pludseligt rigtigt skidt ud. Alt blev lukket ned, og alt blev aflyst. Hele foråret ringede folk og aflyste alle vores udenlandsture, skolerne skar ind til benet, og det eneste, vi havde tilbage, var vores rutekørsel. Vi har henholdsvis turist -, rute -, og offentlig kørsel hos os. Det var jo næsten hele vores eksistensgrundlag, der blev revet væk undtagen rutekørslen og lidt skolekørsel. Det er svært at sige, hvor meget de enkelte sektorer fylder hos os, da det er meget sæsonbetonet, eksempelvis i forhold til turistkørsel. Turistkørslen har jo ikke kun dækket over udenlandsrejser, der har jo også dækket lokale sightseeingture og kørsel med pensionister. Det var voldsomt, var det. Vi stirrede vantro på alle de mails med aflysninger, der kom ind, og så kunne vi ellers bare strege hele kalenderen ud og sige til hinanden; ’Det var så dét forår, hvad skal vi så lave?’” Hvordan har I som vognmænd tacklet nedlukningen? ”Vi skar ind til benet med det samme, for det var vi nødt til. Vi kunne også se, hvor voldsomt det var i Italien og Spanien, så vi kunne jo sagtens regne ud, at det ikke lige var overstået på 14 dage. Og så begyndte der at dukke alle de voldsomme beretninger op fra Kina, hvor folk blev låst inde i deres eget hjem, hvis der var mistanke om corona og ikke måtte ud. Og så blev vi for alvor forskrækkede for vores egen familie og for vores chauffører og deres familier. Angsten for en nedlukning af firmaet fyldte også

16

Dansk PersonTransport

meget hos os, for det er et ældgammelt firma, som Jimmys morfar startede op, så vi er det tredje led, som har det. Det var umuligt ikke at tænke på, om det skulle være os, som måtte lukke firmaet. Det har været en udfordring ikke at gå ned med flaget. Vi har jo også et stort netværk gennem Dansk PersonTransport, og der har været rene gyserhistorier fra de andre vognmænd omkring, hvor slemt det har stået til. Det påvirker os, og det har været svært at holde hovedet højt.” Hvordan har jeres chauffører tacklet det? ”Dem, som blev fyret, var naturligvis rigtigt kede af det, og det var vi også. Vores rutechauffører var også bange, for det var jo et helt ukendt område. Jeg må sige, at jeg synes, at de har været rigtigt modige, for de satte sig ind i busserne og kørte. Jeg synes, at vores trafikselskaber har været gode til at orienterer os og guide os i forhold til retningslinjerne med mundbind og sprit og afstandskravene. Men det var også det eneste, som vi kunne læne os op ad, og chaufførerne tog stadig ud og kørte på trods af alt. Der var også en del af chaufførerne, som var i den udsatte gruppe, men de har stadig været så modige og kørt ud. De har i min optik været lige så modige som lægerne og sygeplejersken, men de havde i det mindste alle deres værnemidler, det havde vi jo ikke. Vi har haft tre chauffører ud af 51, som har været smittede med COVID-19, og de har alle fået det udenfor arbejdet – altså via familie og venner. Så de er ikke blevet smittede i busserne, og det vidner jo også om, at vi alle har taget det seriøst og fulgt de udstukne retningslinjer. Altså, at fordørene ikke har været i brug, at der ikke

er blevet brugt kontanter, at der er blevet holdt afstand, og at der har været brugt værnemidler. På trods af at der har været så stor uvished, har chaufførerne stadig kørt. Uanset at vi i den tidlige fase ikke vidste så meget om, hvor smitsomt det var, og om de var i en højere risikogruppe for at få det via deres arbejde. Folk har været modige og turde gøre deres arbejde.” Hvad ville I ønske, I havde vidst på forhånd i forbindelse med at tackle nedlukningen? ”Det ville have været rart at kende varigheden af krisen, hvis man kunne have haft en slutdato, så man kunne se lyset. Men den slutdato skrider hele tiden, og vi føler ikke, at der er respekt for os. Der skal være meget mere respekt for transportbranchen og det, som vi har gjort i denne her periode. Regeringen lader ikke til at forstå alvoren i det her for os. Vi har så mange mennesker, der arbejder hårdt for os og leverer en kæmpe indsats, og alligevel kan vi ikke sige, at ’den klarer vi’, for vi aner ikke, hvad fremtiden bringer. Det er virkeligt hårdt. Vi håber, at der snart kommer yderligere genåbninger, så vi kan komme i gang. For hvem skal betale for alt det her? Det er virkeligt en stor bekymring for os. Vi har ikke kunne bruge hjælpepakkerne, da rutebilerne har kørt, og vi har valgt at køre beredskabskørsel for skolebørnene i Esbjerg kommune. Så derfor har vi ikke kunne søge om nogle former for kompensation.”


HVERDAGENS HELTE

”Vi stirrede vantro på alle de mails med aflysninger, der kom ind, og så kunne vi ellers bare strege hele kalenderen ud og sige til hinanden; ’Det var så dét forår, hvad skal vi så lave?’” Lene og Jimmy

FÅ DET FULDE OVERBLIK OVER BRÆNDSTOFFORBRUG, OMKOSTNINGER, CHAUFFØRER OG MEGET MERE Hos ACERcon har vi fokus på at udvikle brugervenlige registrerings- og dokumentationssystemer, som kræver kendskab til lovgivning indenfor løn, overenskomster, miljø og transportbranchen. Vores systemer kan hjælpe din virksomhed med at skabe hurtig overblik og reducere de samlede transportomkostninger. Vi hjælper dig hele vejen med at skræddersy dine uundværlige hjælpeværktøjer til at lette administrationen.

acercon.dk | 66 17 54 86 | mail@acercon.dk

Mobilitet | 02.2021

17


HVERDAGENS HELTE

”Jeg synes, at det har været fedt, vi kunne hjælpe under Corona-epidemien”

S

FOKU

Af: Nya Vecht ··· Foto: Privat

Mehmet Kekec fra My Service FlexTrafik, der er tilknyttet DPT-Flextransport, har været tættere på epidemien, end de fleste af os andre. Han har nemlig kørt Corona-bus med COVID-19 patienter, siden Danmark lukkede ned.

”Man kan jo ikke kun tænke på sig selv, når man står i en situation, hvor der er andre mennesker, som har brug for én” Mehmet

18

Dansk PersonTransport


HVERDAGENS HELTE

Hvad var den første reaktion efter pressemødet, der lukkede Danmark ned? ”Det var en meget mærkelig fornemmelse. Vi oplevede ikke en markant nedgang i arbejde, men i starten følte jeg, at vi egentligt skulle tage rigtigt meget ansvar selv. Der var jo ikke blevet meldt noget ud i forhold til vores arbejdsgange, og vi havde jo ofte flere passagerer inde i bussen på samme tid. Så jeg ringede rigtigt meget til Trafikstyringen og Dansk PersonTransport i starten, når jeg fik booket ture med flere kunder på en gang for at gøre opmærksom på, at jeg kun ville køre med en kunde per tur af sikkerhedsmæssige hensyn. Ikke ret længe efter nedlukningen blev vi kontaktet af Movia og tilbudt at køre Corona-bus, og jeg tror faktisk, at vi var nogle af de første, som takkede ja til opgaven. At køre Corona-bus betyder altså ikke, at man kører rundt en kæmpe bus fyldt med Corona patienter. Vi kører stadig en sprinter, hvor der er én patient ad gangen med. Vi kører enten patienterne med Corona fra deres hjem til sygehuset eller fra sygehuset og hjem igen. De må jo ikke tage det offentlige, når de har COVID-19 – eller der er mistanke om, at de har det. Ambulancerne er reserveret til de akutte situationer og de meget syge, som ikke selv kan trække vejret. Dem, som vi kører med, er ikke helt så syge, men de har det ofte ret dårligt, og vi skal eksempelvis hjælpe dem ud og ind. Indvendigt er bussen fuldstændigt afdækket med beskyttelsesplast. Vi valgte ikke at få indsat plexiglas mellem chauffør og patient af sikkerhedsmæssige årsager, da vi fik at vide at ved et eventuelt uheld kunne et smadret plexiglas forårsage stor skade. Bussæderne har engangsbetræk, som vi skifter efter hver kørsel. Oveni har vi hele pakken med værnemidler; lige fra visir

og handsker til kitler, sprit og mundbind. Så det ryger på, hver gang vi skal ud at køre.”

rien, særligt når man har været med forrest ved COVID-19 frontlinjen så at sige.”

Hvad har været de største udfordringer? ”Vi var ret nervøse i starten, da vi begyndte at køre med patienterne. Man er jo bange for at blive smittet, særligt i starten, hvor man ikke vidste så meget om sygdommen. Jeg har kone og børn, og vi som familie har fulgt alle reglerne omkring at blive derhjemme mest muligt og kun gå én person ud for at handle, så jeg var nervøs for, at jeg kunne bringe smitte med hjem til dem. Men vi tog vores værnemidler på, og så gjorde vi vores arbejde. Man kan jo ikke kun tænke på sig selv, når man står i en situation, hvor der er andre mennesker, som har brug for én og den hjælp, som man kan give dem. Og det betyder jo meget for dem, at vi har haft styr på tingene. Desuden havde vi været til et kursus, inden vi startede med at køre Corona-bus, så jeg følte mig godt klædt på. Det eneste problem, vi har haft, har været i forbindelse med rengøringen af bilerne. Efter hver kørsel har vi jo skulle rengøre og steriliserer bilen iført hele vores beskyttelsesudstyr, før vi kunne tage den næste kunde med. For vi har jo både kørt med COVIDpatienter og patienter, som kun var mistænkt for at være smittede. Og der var simpelthen ikke blevet lagt nok tid ind imellem kørslerne til, at vi kunne nå det. Så i den periode var det temmelig udfordrende. Vi har slet ikke været så hårdt pressede som andre dele af transportbranchen, for vi har stadig haft arbejde på trods af krisen. Men vi havde en medarbejder, som vi ikke havde nok arbejde til, så vi måtte give slip på ham. Til gengæld skaffede jeg ham et nyt job hos en af mine gamle kollegaer. Men ellers har det virkeligt været spændende at være en del af det og opleve det, for man bliver jo en del af histo-

Har der været positive ting ved krisen for jer? ”Det har virkeligt været positivt, at vi har kunne hjælpe på den her måde. Vi er jo mange, der kører flextrafik, og jeg synes, at det er fedt, at vi har kunnet blive ændret til en COVID-bus, så vi har kunne hjælpe til under epidemien. Vi har kun oplevet positivt feedback og stor taknemmelighed fra dem, som vi har kørt med, og det gør jo os glade, når de er glade. Jeg synes også, at det har været fantastisk at se, hvordan systemet har fungeret godt i hele situationen, og alting har kørt på skinner. Der har været så stor en omstilling for hele samfundet, at COVID-19 kom, og jeg har kun oplevet, at det er gået glat. Både fra sundhedssektoren og regionernes side.” Hvad er dit ønske for fremtiden? ”Jamen, det er måske, at man kan tage noget af denne her effektivitet, som der har været under hele krisen og videreføre til den normale flextrafik, når alt det her er overstået. En af de ting, som vi ofte oplever, og som jeg også ved, mange andre flexvognmænd er frustrerede over, er, at vi eksempelvis ofte bliver sendt andre steder hen end der, hvor vi er vant til at køre. Jeg er altså en del mere effektiv, hvis jeg kan køre i mit nærområde, som er Storkøbenhavn, end hvis jeg bliver sendt til Lolland, hvor jeg overhovedet ikke er stedkendt og derfor skal bruge længere tid på at finde rundt og skal have fat på kunden. Så det, håber jeg, vil blive bedre.”

Annonce-busmagasin.qxp_Layout 1 09/02/2018 07.12 Side 1

AABENRAA

TINGLEV

PADBORG

HVIDOVRE

- just better

DANMARKS STØRSTE BUSRUDELAGER Tlf. 7464 4189 • www.sydglas.dk Mobilitet | 02.2021

19


HVERDAGENS HELTE

S

FOKU

”COVID-19 har været en forfærdelig, men lærerig oplevelse” Af: Nya Vecht ··· Foto: Privat

Formand Henrik Neumann-Petersen og næstformand Ole Gaarde Kristensen fra Næstved Taxa måtte genoverveje arbejdsgange, tage afsked med en højtskattet vognmand og tænke i nye baner, da COVID-19 lukkede Danmark ned. Men nedlukningen betød også gode oplevelser i form af vaccinekørsel med byens ældste borgere og en særlig følelse af fællesskab.

Hvad var jeres første reaktion efter pressemødet, der lukkede Danmark ned? ”Vi kiggede på hinanden og var begge klar over, at det her var alvorligt. Vi har begge været i Næstved Taxa i 30 år, og vi har aldrig oplevet noget lignende, selvom vi har oplevet meget sammen i vores tid i branchen. På det her tidspunkt vidste vi intet om, hvilke konsekvenser det ville have for os som branche. Vi har altid været vant til, at når Danmark lukker ned, så kører vi stadig uanset, om der er snestorm eller orkan. Men efter et par dage, hvor chaufførerne kom hjem med et par hundrede kroner efter en vagt, kunne vi godt se, at det her var anderledes. Så efter samtale med vores arbejdsgiverforening endte vi med at sende vores chauffører på dagpenge, for det var det eneste alternativ til en fyreseddel. Udover normal taxikørsel har vi kontrakt med Næstved kommune omkring specialkørsel af børn, og det var simpelthen så svært at finde ud af, hvordan vi skulle gribe det an. Vi begyndte at nærlæse kontrakter og få afklaret, hvordan vi skulle få det hele til at gå op i en højere enhed. Vi har jo aldrig prøvet det her før. Og det havde Næstved Kommune heller ikke. Vi anede intet om det videre forløb, eller hvornår regeringen meldte nye tiltag ud. Vi har brugt rigtig meget tid på at kommunikere, få vejledning fra DPT, og så sørgede vi for at få hjemkøbt alle værnemidler i bogen, så vores chauffører og passagerer var bedst muligt beskyttede.” Hvordan har I som vognmænd tacklet nedlukningen? ”Vi har altid haft et meget tæt partnerskab i Næstved Taxa, og som vi plejer at sige, så er far og mor altid enige. Det irriterer nok nogle af vores vognmænd, men det betyder også, at der ikke er slinger i valsen hos os. Og det har været en force i hele det her forløb. Vi har haft det, vi plejer at kalde snestormssammenholdet. Normalt ville man ikke stoppe, hvis der holder en bil i vejkanten, men hvis der er snestorm, vil 99 procent stoppe for at tjekke, at der ikke sidder nogen i den bil. Vi har simpelthen rykket sammen og taget os mere af hinanden gennem det sidste år. Vi har haft et helt fantastisk personale, både i bilerne og på bestillingskontoret. Alle har været så løsningsorienterede og villige til at give noget ekstra, så vi kunne få tingene til at lykkes. Vi har haft et

20

Dansk PersonTransport


HVERDAGENS HELTE

par enkelte chauffører, som har fundet nyt arbejde. Hjælpepakkerne har hjulpet rigtigt meget, og vi er overbeviste om, at vi har undgået konkurser netop grundet hjælpepakkerne. Særligt den anden lockdown har været lang og hård, fordi den har ramt os i de perioder, hvor vi plejer at have rigtigt travlt. Hele det her har været en forfærdelig, men lærerig oplevelse.” Hvad har været de største udfordringer? ”Den 6. januar startede vi med at køre ældre borgere til vaccination, og det har været en af de fedeste opgaver, jeg nogensinde har haft. Jeg blev ringet op den 5. januar om aftenen af vores kontakt på kommunens udbudskontor, som spurgte om, vi kunne hjælpe med at køre vaccinekørsel allerede dagen efter. Hvis ikke byens taxaselskab skal køre byens ældre i sådan en her særlig situation, så ved jeg simpelthen ikke, hvem der ellers skal. Og så begyndte det ellers at vælte ind med bestillinger allerede morgenen efter. Det var dog et problem, for vi havde ikke vaccinationscentret for os selv, og på det her tidspunkt havde de kun kapacitet til at vaccinere 18 personer i timen. Jeg var blevet informeret om, at jeg bare skulle planlæggere efter de 18 personer i timen. Jeg endte med at køre ud til vaccinationscentret for at finde en kontaktperson og lave en plan, så vi kunne få det her til at fungere, selvom vi var flere der sendte borgere derud. Det er noget helt særligt at have en glad dame på 102 år under armen, som synes, at vi alle sammen er så søde og som samtidig er glad for at blive vaccineret. Det har været en fantastisk opgave, for en stor del af passagerne har jo været folk, som vi normalt har kørt på dagcentre og derfor kender. Det har været betryggende for dem, at det har været personer, som de kendte, der kunne hjælpe dem ud af bilen ved vaccination og efterfølgende fulgte dem hjem. Selvom det her har været en af de allerstørste og mest udfordrende opgaver, vi har været med til at løfte, har vi aldrig hørt en eneste, der har brokket sig over tingene. Alle har været 100 procent løsningsorienterede – også i Næstved Kommune. Hele vaccinationskørslen har været enormt givende, og vi er stolte af at have været en del af det.” Hvad er jeres ønsker for fremtiden? "Denne virus rammer jo folk som en russisk roulette. Da test af chauffører blev en regelmæssig begivenhed, ”fangede vi” efter et stykke tid tre vognførere, som var smittet med COVID-19. Den ene var rask efter fem dage, den anden tog det fjorten dage, før han var på højkant igen, og den sidste røg på sygehuset i tre uger, kom hjem i kørestol, og han kan stadig ikke gå uden rollator.

”Den 6. januar startede vi med at køre ældre borgere til vaccination, og det har været en af de fedeste opgaver, vi nogensinde har haft.” Henrik og Ole

Vi havde desuden en vognmand, Erik, som altid var ham, som vi sendte ud, når vi skulle være helt sikre på, at en køretur gik godt. Han mødte altid op med nystrøget skjorte, slipset bundet og så gik han ellers ombord i alle mennesker. Jeg har aldrig mødt nogen, der ikke kunne lide ham, for han var simpelthen det rareste menneske. Han kørte f.eks. handikappede børn til ridning, og om efteråret havde han altid nedfaldsæbler med til børnene, som de kunne give til hestene – fordi sådan var han. Erik fik COVID-19 i december og døde af det. Han skulle have været på pension her til sommer. Et kæmpe tab for os og branchen. Vi håber først og fremmest, at de af vores medarbejdere, som har COVID-19, snart kommer på højkant igen, og at dem, som har senfølger, også snart får det bedre. Som virksomhed ville det være dejligt, hvis vi kunne få nogle lidt længere horisonter. Vi lægger ikke længere mærke til, hvor meget vi brandslukker. Og vi ved godt, at det er langt lettere at lukke ned, end det er lukke op, men vi har brug for snart at få lidt mere luft."

Mobilitet | 02.2021

21


HVERDAGENS HELTE

S

”Vi rykkede sammen i bussen”

FOKU

Hos Tidebus befandt HR-chef Rikke Trads sig midt i stormens øje, da Danmark lukkede ned den 11. marts 2020. For selvom hele Danmark næsten blev lagt øde, og alle blev tilrådet at arbejde hjemme og undgå at gå ud, skulle Tidebus stadig køre.

Af: Nya Vecht ··· Foto: Privat

Hvad var jeres første reaktion efter pressemødet, der lukkede Danmark ned? ”Den første reaktion efter pressemødet var, hvad det ville komme til at betyde for os hos Tidebus. Vi skulle først og fremmest finde ud af, hvad vi gjorde i forbindelse med trafikselskaberne. Og så skulle vi finde ud, af hvad det egentligt var for en situation, som vi stod i. Er det en force majeure situation, eller hvordan skal vi overhovedet foreholde os til det? Problemstillingen er jo en anden for os som operatører, end den er for trafikselskaberne. Vi skulle finde en løsning og en handlingsplan, så vi allesammen kom igennem det. Vi lavede en taskforce bestående af Steen Rügge, som er vores adm. direktør, Winnie Højer, som er driftsdirektør, og så mig, og jeg blev udnævnt til for Coronamini-

”Jeg ønsker mig, at man skal have en større respekt for og anerkendelse af vores branche og det job, som chaufførerne udfører i dagligdagen.” Rikke

22

Dansk PersonTransport

ster. Vi startede med at se nærmere på det kontraktmæssige i forhold til trafikselskaberne, og efterfølgende begyndte vi så at sætte fokus på medarbejderne. Det første, vi gjorde i forhold til vores chauffører, var, at vi kaldte alle tillidsmændene sammen til jævnlige telefonmøder.” Hvordan har I som vognmænd tacklet nedlukningen? ”Der var en masse parallelløbende sager på én gang, og en af vores vigtigste opgaver var at få skabt ro ude blandt vores chauffører og være i stand til at kunne svare på alle deres spørgsmål. Vi har haft så meget dialog med tillidsmændene, og vi har efterfølgende fået meget ros og anerkendelse for den kommunikation og tætte dialog, vi har haft med vores medarbejdere.

Jeg begyndte at lave en masse små film, hvor vi forklarede situationen og hvilke retningslinjer, som regeringen udstak. Jeg fandt tidligt ud af, at det var meget vigtigt at italesætte dilemmaet, så de kunne forstå, at det ikke var os, men regeringen, som lavede alle de nye regler. Vi sendte sms’er med videoer til dem, hvor vi forklarede tingene, så de har hele tiden har haft en direkte og nem måde at holde sig opdateret på. Der var en del chauffører, som var rigtigt bange for at gå på arbejde i starten, for de var jo i kontakt med en masse mennesker hver dag. Så lige der kunne dialogen godt være lidt hård at have. For jeg kunne jo sagtens forstå dem, men jeg kunne ikke gøre noget, for det var ikke os, som satte dagsordenen. På det tidspunkt var dialogen med trafikselskaber så vigtig, for vi blev nødt til at finde en fælles ensretning omkring, hvordan vi skulle håndtere hele situation, så vi alle fulgte den samme kurs. Jeg kunne godt ønske mig i fremtiden, at man som udbyder af kontrakter måske i højere grad har en konsensus omkring, hvordan man håndterer kriser, og hvad der bliver meldt ud.” Hvad har været de største udfordringer? ”Hele perioden har været præget af, at alt var nyt territorium, så vi skulle konstant sætte os ind i alle de nye regler. Både de store ting, men også alle de små ting, såsom værnemidler, og hvorvidt vores chauffører ville have visir eller mundbind. I starten synes jeg, at det var utroligt svært at forholde mig til alle de ting, som blev meldt ud, og som vi skulle videreformidle. For eksempel hvad er en nær kontakt? Skal vi hjemsende en chauffør, som har hentet sit barnebarn nede i børnehaven, hvor der har været et tilfælde af Corona på en anden


HVERDAGENS HELTE

helt ind til benet. Og det var en svær ledelsesmæssig beslutning, for så går man jo ind og diktere noget, hvor du måske overskrider folks grænser. Og det har været svært. Men fokus har været, at vi har kunne beholde alle medarbejderne.”

stue? Det var meget svært at forstå alle de her forskellige budskaber og udmeldinger. Og vi kunne jo ikke bare gå med livrem og seler og hjemsende hele arbejdsstyrken, for så fik vi jo ikke busserne ud at køre. Vores ansatte arbejder jo ikke som funktionærer, der kunne arbejde hjemmefra. Men når det så er sagt, så er jeg meget overrasket over hvor få smittede medarbejder, vi har haft. Vi har lige nu alene haft 13 smittede ud af ca. 1000 medarbejdere. Og det har været meget vigtigt for os, at chaufførerne har kunne se, at man altså ikke bliver mere smittet end den gængse befolkning, selvom man har daglig passagerkontakt.” Hvordan har jeres medarbejdere tacklet det? ”Vi har alle været fuldstændigt overvældede over, hvordan vores medarbejdere har

taget hele situationen, og hvor meget de har involveret sig og taget ansvar for alt. Vi har kunnet håndtere alle de problematikker, som vi selvfølgelig ikke er blevet forskånet for, via dialog. Vi har simpelthen rykket os sammen i bussen og fået det til at fungere. Der har været meget åbenhed, så man har kunne komme til os, hvis man har følt sig bekymret eller haft spørgsmål. Vores ledere og Driftscenter har været meget forandringsparate og løst opgaven meget professionelt. Hvis chaufførerne ikke er trygge og føler, at der bliver taget hånd om dem, og vi for eksempel ikke sørger for, at de har ordentlige værnemidler, så føler de jo, at vi ikke tager os af dem. For at kunne beholde medarbejdere hos os og ikke skulle fyre nogen, har vi måtte være rigtigt hårde og bede folk om at holde alt deres ferie og alt deres afspadsering. Vi har virkeligt skruet den

- opbygninger til dine behov

Vi bygger på alle mærker. Dansk bygget kvalitet. Telefon 7542 1711 info@minibusdanmark.dk www.minibusdanmark.dk

Hvad er jeres ønsker for fremtiden? ”Vi har stået på et godt fundament hos Tidebus og kunne derfor klare denne krise som organisation. Vi er meget agile og ikke særligt hierarkiske. Når vi har besluttet noget på et morgenmøde, så har vi udført det lige bagefter. Den fleksibilitet, som vi har haft, har været en kæmpe force i det her. Jeg synes, at vi i persontransportbranche skal have noget anerkendelse for, hvordan vi har løftet hele situationen. Busserne har kørt uanset hvad, og vi har i samarbejde med Trafikselskaberne sikret en forsvarlig rejse bl.a. med ekstra rengøring og kapacitetsbegrænsninger i bussen. Jeg håber, at man fremtidigt er mere stolt af den her branche i Danmark, og at vi i højere grad får kredit i samfundet. Vi har den her meget velfungerende infrastruktur, som gør, at Danmark kan fungere i en krisetid. Jeg ønsker mig, at man skal have en større respekt for og anerkendelse af vores branche og det job, som chaufførerne udfører i dagligdagen. Jeg håber dog allermest, at vi får passagererne tilbage i busserne. Nedgangen i passagertal og manglende indtægter hos Trafikselskaberne er alvorlig, og vi har brug for at få fyldt busserne op igen, så vi fremover kan bibeholde den høje kvalitet og fleksibilitet i den kollektive trafik i hele Danmark. Så her har vi også brug for at rykke sammen i bussen og finde løsninger for at få passagerne tilbage i bussen.”

Vi leverer over hele landet!

Biler til taxa, Flextrafik, institutioner m.m.

Mobilitet | 02.2021

23


bilbud.dk

Vi mangl Vi køber din brugte taxi - allerede i dag Ring og få et godt tilbud Hurtigt og nemt ➢

Vi aftaler en pris, overfører penge og sender en autotransporter.

Service i højsædet - Vi har været i branchen i mange år!Vores kunder skal være trygge når de handler med os!

Overskrifter fra Trustpilot:

* Fantastisk service! * En god oplevelse! * Suveræn service! * Seriøs og hurtig betjening!


ler biler! Vi køber din taxa uden afgift Kontant afregning - afhentning over hele landet Hurtig handel Gratis, uforpligtende og professionel vurdering

Kontakt salgschef Peter René Bostrup Tlf. 25 735 735 • peter@bilbud.dk

bilbud.dk


TAXILOV

MERE FLEKSIBEL DRIFT MED NY TAXILOV Selvom taxiloven blev ændret for over tre år siden, er det først fra i år, at ændringerne i loven er fuldt udrullet. Fra 1. januar 2021 er antallet af tilladelser ikke længere reguleret, og der er nu fri adgang til tilladelser, der ikke alene kan anvendes til taxikørsel, men også til offentlig kørsel.

Af: Trine Wollenberg ··· Foto: PR

Da politikerne i 2017 lavede en aftale om en ny taxilov, var et af målene, at det skulle være mere fleksibelt at drive erhvervsmæssig persontransport i små biler. Politikerne havde blandt en ambition om, at en tilladelse ikke blot skulle udstedes til én form for kørsel, men til flere således, at den enkelte virksomhed kan benytte tilladelsen tilpasset behovet i den enkelte forretning. Derfor er taxiloven udformet sådan, at man i dag får en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport - i dagligt sprog også kaldet universal tilladelse, som kan anvendes til flere forskellige typer kørsler i køretøjer til otte passagerer og derunder.

26

Dansk PersonTransport

i

Husk! Du kan læse mere om taxiloven, herunder hvilke krav der er til ansøgning, særlige krav til udstyr m.v. på taxilov.dk

En tilladelse til erhvervsmæssig persontransport kan anvendes til 1) Kørsel for en offentlig myndighed, som myndigheden udfører i medfør af lov. Det betyder, at det eksempelvis er kørsel med skolebørn, ældre eller handicappede. 2) Limousinekørsel, hvorved forstås repræsentationskørsel og lignende kørsel. Limousinekørsel skal udføres i biler, der er specialbyggede limousiner eller biler, hvis almindelige handelsværdi før skatter og afgifter overstiger 500.000 kr. 3) Taxikørsel, som er alt andet kørsel end kørsel nævnt i nr. 1. eller 2. Taxikørsel må kun sælges af et kørselskontor, og derfor skal man være tilsluttet et kørselskontor, hvis virksomheden skal udføre taxikørsel


TAXILOV

Vidste du at ... da politikerne i 2017 lavede en aftale om en ny taxilov, var et af målene, at det skulle være mere fleksibelt at drive erhvervsmæssig persontransport i små biler?

Mobilitet | 02.2021

27


TAXILOV

Det er Færdselsstyrelsen, der udsteder tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, hvor man som ansøger skal opfylde en række vilkår for at få en tilladelse - i hovedtræk er de: • Man må ikke en forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, • Man har en egenkapital på mindst 40.000 kr. for den første tilladelse og 20.000 kr. for hver yderligere tilladelse • Man kan sandsynliggøre, at virksomheden kan udøves på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen. Forskellige krav til de forskellige typer kørsler Selv om tilladelse til erhvervsmæssig persontransport er universal, er der en række særlige krav, som skal opfyldes alt efter, hvilken form for kørsel tilladelsen skal anvendes til. De mest restriktive krav stilles

til taxikørsel. Udover at taxikørsel alene kan sælges via et kørselskontor, og tilladelsesindehaveren derfor skal lave aftale med et sådant, skal taxien være udstyret med taxameter mv. til opsamling af data, der opsamles og opbevares af kørselskontoret. Derudover er der krav om opslag af priser, tilladelsesnummer samt kørselskontorets navn, der skal være påført på siden af taxien. Der stilles ligeledes krav om kameraovervågning i taxien. Hvis tilladelsen alene skal anvendes til kørsel for offentlige myndigheder, skal der udvendigt på begge sider af køretøjet vises nummeret på tilladelsen, der gælder for bilen. Skal tilladelsen anvendes til limousine kørsel skal kørselsoplysningerne registreres i en elektronisk kørebog, som lever op til de krav, som SKAT stiller til elektroniske kørebøger. Fælles for alle former for kørsel er, at energi- og miljøkrav, der er fastlagt på bekendtgørelsesniveau, gælder for alle kategorier af kørsel.

i Onlinekursus om Taxiloven Vil du vide mere om taxiloven og hvilke muligheder reguleringen indeholder, kan du tilmelde dig DPTs medlemsarrangement, der afholdes online den 14. april.

Vidste du at ... man ikke må have en forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, hvis man skal have tilladelse til erhvervsmæssig persontransport?

28

Dansk PersonTransport


Easy@Tour til special- og handicapkørsel

FlexTour til flexkørsel

Er du klar til at prøve vores løsninger? Partex Data

For yderligere informationer kontakt Steen Baggersgaard på tlf. 7020 1548 eller sb@partex.dk

www.partex.dk

OVER 60 DAGLIGE AFGANGE Rødby - Puttgarden · Gedser - Rostock

bordershop.com/dk

For booking af overfart samt mad ombord kontakt grupper@scandlines.com eller læs mere på bus.scandlines.dk

BorderShop i Puttgarden og Rostock er åben alle ugens dage.

Prøv også vores lækre mad ombord.

Mobilitet | 02.2021

29


MØD EN DPT'ER

i Blå bog • Mathias Andersen • 31 år • Direktør hos

Fladså Turist A/S

”Jeg endte med at vælge forretningen til” Af: Nya Vecht ··· Foto: Privat

Efter 11 år som revisor og mange tilløb valgte Mathias Andersen at gå ind i Fladså Turist A/S Hvordan endte du i transportbranchen? Min far stiftede Fladså Turist A/S tilbage i 1986, så man kan jo godt sige, at jeg altid har været en del af forretningen. Da jeg var barn, og virksomheden var tilsvarende lille, sad chaufførerne ved køkkenbordet hjemme hos os og spiste deres frokost, og der var det af og til også mig, der tog telefon og sendte opkaldet videre, hvis min far var optaget andetsteds.

30

Dansk PersonTransport

Hvor længe har du været en del af din nuværende virksomhed? Jeg kom først rigtigt ind virksomheden på fuldtid for et års tid siden. Før da har jeg uddannet mig og arbejdet som revisor, selvom jeg altid har været med på sidelinjen. Det har nok været en dansen om den varme grød, for det var vigtigt for mig at uddanne mig som revisor og køre mig eget løb, men samtidig har det altid ligget i kortene, at jeg skulle overtage forretningen. Min far har givet mig plads til selv at vælge, hvilken vej jeg ville gå, og jeg endte så med at vælge forretningen til. Hvad består dit arbejde af? Min opgave er at samle trådene og bevare overblikket over alle de forskellige opgaver, som vi får ind. Og ellers så sørger jeg at få det hele til at hænge sammen i forhold til drift, kørsel, chauffører, økonomi og videreudvikling af virksomheden, så vi følger med tiden. Jeg har jo en anden baggrund som revisor i forhold til mange vognmænd, og så er jeg heller ikke så gammel, så det forsøger jeg at bruge i virksomheden.


MØD EN DPT'ER

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud? De sidste seks måneder tid har jeg kørt en del, men ellers så sidder jeg på kontoret det meste af dagen og håndterer kunder og samarbejdspartnere samt sørger for alt det administrative. Hvad er de største udfordringer ved dit erhverv? Vi er ikke særligt gode til at tiltrække yngre chauffører, og hvis der sker ’generationsskifter’ af virksomheder, så foregår det via opkøb. Der er ikke så mange unge mennesker, der starter op i denne her branche måske fordi, den er svær at komme ind i. Og så er det en gammel traver, men vi mangler chauffører. Gennemsnitsalderen på chauffører er ret høj, og det er svært at tiltrække unge til jobbet. Jeg ser også en kommende udfordring i forhold til teknologi og miljø, fordi der inden for en overskuelig årrække kommer til at være stor efterspørgsel på klimaneutral transport. Og pt har vi ikke de tekniske muligheder – jeg kan for eksempel ikke købe en elektrisk turistbus. Så der vil komme en kløft mellem kundernes ønsker, og hvad vi rent faktisk kan levere. Og så er branchen nok lidt umoderne – både i relation til unge chauffører, men også

i forhold til at få flere unge mennesker ombord i busserne. Vi døjer med, at busrejseture enten er med skolebørn eller pensionister. Vi skal have flere unge og middelaldrende med på busturene. Hvad ville du gerne ændre ved transportbranchen? Vi har en tendens til altid at tale om at kunderne ikke vil betale noget – men jeg tror, at vi skal være bedre til at tale vores produkt op, så kunderne vil betale det, som det reelt koster. For vi som branche leverer et godt kvalitetsprodukt, og så er det ærgerligt, at det altid er prisen, som det skal handle om. Hvor længe har du været medlem af DPT? Fladså Turist A/S har været medlem, siden vi startede op. Jeg kan huske, at medlemsbladet lå hjemme i stuen, da jeg var helt lille. Hvordan synes ud, at DPT hjælper dig? Helt aktuelt synes jeg, at DPT har gjort en stor indsats for at lobbye i forhold til hjælpepakkerne og vejlede i dem. Det har været DPT, som har været først hver gang, der har været nyt omkring hjælpepakkerne.

SPAR BRÆNDSTOF..! Dansk produceret oliefyr, designet til at levere optimale resultater til dine busser

OLIEFYR: • Kører på diesel, biodiesel, HVO, RME og ethanol • Kan udstyres til elektrisk natdrift • Kan udstyres med LE-funktion HYBRID: • Opvarmning til el busser - Miljørigtigt kombi-fyr • Specialudviklet til Hybrid og El-busser EL: • Fossilfri varme i El-busser • Kan fås i forskellige spændings- og varmekapaciteter • Op til 4 varmeelementer • Eks: 620VDC 20kW med 7,5 + 12,5kW • Eks: 672VDC 60kW med 4 x 15kW

”Helt aktuelt synes jeg, at DPT har gjort en stor indsats for at lobbye i forhold til hjælpepakkerne og vejlede i dem.” Matrhias Andersen

Ekspert i klimaløsninger til busser Thermal Bus Systems

Eksperter i klimaløsninger til busser

Thermal Bus Systems

Eksperter i klimaløsninger til bu

Thermal Bus Systems

· Valeo OE-leverandør Valeo OE-leverandør · Serviceydelser Kurser i varmere og AC anlæg · Reservedele · Kurser i varmere og AC anlæg Få inspiration og hjælp via vores servicevideoer

Distributed by

Stroco ApS · Banealle 8 H · DK-8450 Hammel Tlf. 8696 1066 · Email: info@stroco.dk · www.stroco.dk

Valeo OE-leverandør Kurser i varmere og AC a

CHRISTONIK ApS · Industrigrenen 21 · DK-2635 Ishøj Få inspiration og hjælp via vores servicevideoer T: +45 3967 3344 · ordre@christonik.dk · christonik.dk

Distributed by Mobilitet | 02.2021

31


MØD TRANSPORTPANELET Rikke Bjerreby

Frederikssund Handibusser A/S

Carsten Aastrup Dantaxi

Ib Gregers Boers DitoBus A/S

Lars Søndergård Ry Bussen

Hvilke initiativer er der brug for at genstarte din virksomhed efter COVID-19? Hjælpepakker skal løbe til medio 2022 Hjælpepakkerne bør videreføres inden for persontransport-området i mindst 12 måneder efter, at den danske befolkning er vaccineret. Med udsigt til færdigvaccinering medio august 2021 bør hjælpepakkerne inden for persontransport altså videreføres til mindst medio august 2022. Årsagen hertil er, at rejser og events muligvis i lang tid fremover vil være påvirket af eftervirkningerne af de chokagtige nedlukninger over hele verden. Mange mennesker vil have posttraumatiske reaktioner ovenpå den periode, vi har været igennem. I store dele af verden, herunder i vores eget land, har de magthavende politikere og myndigheder – sikkert i god mening – anvendt overdreven frygt og pessimistiske modelberegninger for at få befolkningerne til at overholde de mange restriktioner. Frygten vil hos store befolkningsgrupper leve videre i en rum tid, og frygten vil formentlig ved lejlighed blive genopfrisket af samme politikere og myndigheder for at kvæle lokale smitteudbrud. Så længe frygten består, vil persontransporten være under pres. Det vil være samfundssind at videreføre hjælpepakker til en sådan sektor. Man skal jo huske på, at hjælpepakkerne kun udløses, hvis omsætningen er lavere end en given referenceperiode, som eksempelvis kunne være det seneste normale år, 2019. Skulle det vise sig, at omsætningen kommer tilbage hurtigere end ventet, så udløses hjælpepakkerne ikke – men de har været der som et sikkerhedsnet for en hårdt ramt branche.

”Hjælpepakkerne bør videreføres inden for persontransportområdet i mindst 12 måneder efter, at den danske befolkning er vaccineret.”

Ib Gregers Boers DitoBus A/S

32

Dansk PersonTransport


EEL FREE!

R E I F I R U UV PURIF P UV UV-C AIR DISINFECTION

ION

CT NFE

ISI

C

UV-

Jess Abildskou

D AIR

John Vestergård

Abildskou A/S

Ole Gaarde Kristensen

Lokalbus A/S

Brian Hansen

Næstved Taxa

Silkebus A/S

Vil du væ af Mob re en del ilit Transp ets faste ortpan Så skr iv en m el? ail til nve@d pt-dk .org

Lavere momssats og fradrag på oplevelser

I Dantaxi ser vi frem til, at politikerne sidst i marts får fremlagt deres plan for en genåbning af Danmark. Et roadmap, der skitserer genåbningen skridt for skridt, vil være et nyttigt værktøj for taxibranchen og hele oplevelsesindustrien. I en kommende genåbning, hvor hjælpepakkerne udfases, har vi brug for politiske initiativer, der kan kickstarte forbruget. Vi bakker derfor op om HORESTAS forslag om lavere momssats og fradrag for både virksomheder og private til at gå på restaurant eller bo på hotel. Det er ikke længere et spørgsmål om hvis, men hvornår vi får et Coronapas. Et Coronapas vil sætte skub i mobiliteten og dermed en afgørende faktor for en hurtigere og tryg genåbning. På den mere langsigtet bane skal vi omstille os til en ny markedssituation, hvor bæredygtighed indenfor turisme og transport vil være endnu mere i fokus end før pandemien. Det ses indenfor TAKEerAsærdeles DEEP BREATH FEEL FREE! Her krydstogtturisme, som vigtigtAND for taxibranchen. stray light destroyers (scattered labyrinth) ser vi store muligheder af dansk/nordisk krydstogtTAKEi Audvikling DEEP BREATH AND FEELlight FREE! as undergone in the box also prevent straymiljøpåvirkning light from turisme, hvor bæredygtige oplevelser og UV mindre er sat i højsædet. shock resistance escaping. No ozone (gas irritant to humans

NCHMARK IN COMFORT

UV-C AIR DISINFECTION

UV PURIFIER UV Purifier UV PURIFIER luftrensningssystem UV-C AIR DISINFECTION

quartz glass makes f, and a Teflon ers or fluids from g. in the event of

and animals) is generated, and no other harmful substances are used by Valeo.) h rint aby l t Comfort ligh from IN COMFORT TESTS FOR MAXIMUM SAFETY, ed A BENCHMARK t r e t ns ligh low-noise The UV Purifier box atincorporates y c ma IN COMFORT s a u ( r TESTS FOR MAXIMUM SAFETY, A BENCHMARK t h s s axial fans.royer t UV meable metal box er t to st itan no oth en r e v r d i e r t not detract It gwill from radiation does s the efficiency. of an UV-C RADIATION KILLS THE COVID-19 VIRUS li h also p e (ga d, and Valeo y The Valeo UV Purifier offers maximum safety to Irradiation with UV-C light (254nm) is a proven on nor cially arranged ox a/czunit, by of comfort. stra existing atethe feeling e b No o passengers in buses, transit or city buses and method of disinfection by the inactivation of ner used h e t . g in protection against the active viruses that circulate microorganisms and various viruses, including re is ng i a e ) p s s s i l a SARS-CoV-2. With adequate exposure time and o in the air in the form of aerosols. It reduces the a ce n n m esc i a concentration of viruses in the air just asThermal effec- Bus Systems intensity, the DNA of the virus is cracked and TECHNICALlDATA st an owUV PURIFIER b e d u n s THE CABIN SOLUTION VENT s n tively as a fresh air supply. destroyed, so that it can no longer reproduce a l TAKE A DEEP BREATH AND FEEL FREE rgo nce ate u r f n e o a d itself. DATA fVENT . ta rm n s rp TECHNICAL s a o u e i o INACTIVATION OF OVER 95% OF VIRUSES Kampen mod corona kan nu også foregå i busser og tog. h s k THE CABIN SOLUTION UV PURIFIER c t s y e r the UV Purifier exploits a c For this fpurpose, a TAKEtheA DEEP BREATH AND FEEL FREE in AND BACTERIA INCL. SARS-CoV-2 ien germicidal ck r lass m ox m oeffect of short-wave ultraviolet c t light. o i b o r f h c f r OFfra OVERValeo 95% OF VIRUSES MedINACTIVATION UV purifier TBS, der eliminerer mere end f e fo as ifie tz g flon the ling o BACTERIA INCL. SARS-CoV-2 95%AND vira. Com UV Pur uar m Te from e q o e a r k c ef tf s nd The fans. UV stråler bruges til at eliminere vira, heriblandt trac nor th f, a r fluid nt of e l o d a o i , HE UV PURIFIER x it pr CABIN ve ot VENT Covid-19. – PROTECTS US a THE UV PURIFIER rs o SOLUTION n e n e u l t n he wil g a/c t x spli g. in t I Kontakt os at høre mere. AIR AGAINST VIRUSES INforTHE AMBIENT bo stin 700 x 350 x 110mm e. talx H* ox ,dimensions L xeW exi m rior e The core elements of the UV Purifier are powerthe passengers from direct contact with the Exposure time and intensity, blow-throu oes abl B E S T -B U S -C L I M A T EUV . C Oradiation. M ful UV lamps. These are enclosed in a radiationspeed and geometry are carefully coord me tion d ged r e p fan impermeable into the The cabin air is drawn in by low-noise fans to ensure that the air stream emerging f ia n(free-blowing) Maximum capacity approx. 200m3 per hour and box metal box or integrated d a m i r a B E S T -B U S -C L I M A T E . C O M r r a vehicle’s air conditioning system, thus shielding and passes the UV lamp at a defined speed. the box is virtually virus-free (>95%). its at y l h l t ia s c e e r p su nV-C n. S lamps 80W electrical power ENT m CHRISTONIK ApS · Industrigrenen 21 · DK-2635 Ishøj abi c V 10m box Carsten Aastrup T: +45 3967 3344 · ordre@christonik.dk · christonik.dk the x1 ER nd

”På den mere ORT langsigtet F M vi omstille os til baneCO skal INny markedssituation, en K AR hvor bæredygtighed indenfor M H turisme og transport vil være endnu mere i fokus end før pandemien.”

stray light destroyers (scattered light labyrinth) in the box also prevent UV stray light from escaping. No ozone (gas irritant to humans and animals) is generated, and no other stray light destroyers (scattered light labyrinth) harmful substances are used by Valeo. in the box also prevent UV stray light from escaping. No ozone (gas irritant to humans Comfort and animals) is generated, and no other The UV Purifier box incorporates low-noise harmful substances are used by Valeo. axial fans. It will not detract from the efficiency of an Comfort existing a/c unit, nor the feeling of comfort. The UV Purifier box incorporates low-noise axial fans. It will not detract from the efficiency of an existing a/c unit, nor the feeling of comfort.

m

LD

©

H TEC

A NIC

ATA

l Co

26W optical performance FI ra 50 x3 hou URI 0 r P 0 e 3 p 7 V ower consumption (24V) 3,3A NU 00m 2 O . I T rox er app OLU pow ance S l * a H ) rm ric BIN one airflow W xcycle irus inactivation rate >95%Awith ing lect erfo Dantaxi

ma her

Valeo Thermal Commercial Vehicles Germany GmbH PO Box 1371 - D-82198 Gilching - Tel. +49 (0)8105 7721-0 - Fax +49 (0)8105 7721-119 www.valeo-thermalbus.com - Info-ValeoBus@valeo.com

T eo Val

Valeo Thermal Commercial Vehicles Germany GmbH PO Box 1371 - D-82198 Gilching - Tel. +49 (0)8105 7721-0 - Fax +49 (0)8105 7721-119 www.valeo-thermalbus.com - Info-ValeoBus@valeo.com

AC ACTE N I INACTIVATION OF B OVER 95% D AN INCL. SARS-C AND BACTERIA s

Virus inactivation rate >95% with one airflow cycle

any - © Valeo Thermal Commercial Vehicles Germany GmbH, 2020

Power consumption (24V) *Ceiling mounting on a 12m standard bus: two3,3A units per bus, mounted in front of the recirculation filter cartridge

Disclaimer: The Valeo UV Purifier is not intended for the disinfection of surfaces. Airborne active viruses and bacteria are inactivated when passed through system. These UV devices concentration of microorganisms *Ceiling mounting on athe 12m standard bus: tworeduce unitsthe per bus, mounted in front circulating in the airflow. UVGI devices installed in a bus air conditioning system or separate box will not completely eliminate viruses and microorganisms circulating in the air of the passenger compartment. Over 95% of the recirculation filter cartridge of the air flowing through the devices in circulation mode can be deemed virus-free, but not 100%. These UVGI devices are not a substitute for personal protective equipment (PPE). They do not protect passengers from other infected persons and contact surfaces. The UV lamps used treat only the air flowing within the reach of the lamps and passing through the unit. Viruses or bacteria carried by larger droplets may not be collected by the system. The inactivation rate is calculated from measurements of UVGI treatment with bacteria and other viruses with SARS-CoV-2 on surfaces and transferred according to the average intensity of the Disclaimer: Kowalski Handbook 07-2020 for to athe virus inactivityofrate in the Airborne air. This method of calculation has been verified bywhen scientific experts in the of clinical The ValeoUVGI UV Purifier is notofintended disinfection surfaces. active viruses and bacteria are inactivated passed through thefield system. TheseSARS-CoV-2 UV devices disinfection. reduce the concentration of microorganisms circulating in the airflow. UVGI devices installed in a bus air conditioning system or separate box will not completely eliminate viruses and microorganisms circulating in the air of the passenger compartment. Over 95% of the air flowing through the devices in circulation mode can be deemed virus-free, but not 100%. These UVGI devices are not a substitute for personal protective equipment (PPE). They do not protect passengers from other infected persons and contact surfaces. The UV lamps used treat only the air flowing within the reach of the lamps and passing through the unit. Viruses or bacteria carried by larger droplets may not be collected by the system. The inactivation rate is calculated from measurements of UVGI treatment with bacteria and other viruses with SARS-CoV-2 on surfaces and transferred according to the average intensity of the Kowalski UVGI Handbook of 07-2020 to a virus inactivity rate in the air. This method of calculation has been verified by scientific experts in the field of clinical SARS-CoV-2 disinfection.

D F OV A O E N K CL IO BREA T N I TAKETA DEEP A TIV RIA icle

3,3A 80W electrical power 26W optical performance Virus inactivation rate >95% with one airflow cycle

Veh

ECHNICAL DATA

Power consumption (24V) UV-C lamps

ial

700 x 350 x 110mm 80W electrical power 26W optical performance approx. 200m3 per hour and box

Maximum fan capacity (free-blowing)

rc me

approx. 200m3 per hour and box

Box dimensions L x W x H* UV-C lamps

0

Maximum fan capacity (free-blowing)

B P EE

202

700 x 350 x 110mm

bH,

Box dimensions L x W x H*

Gm

In addition, the UV Purifier has undergone numerous safety tests and a shock resistance test (impact strength). Thick quartz glass makes Safety the lamp highly shatterproof, and a Teflon In addition, the UV Purifier has undergone coating prevents glass splinters or fluids from numerous safety tests and a shock resistance entering the bus interior, e.g. in the event of test (impact strength). Thick quartz glass makes an accident. the lamp highly shatterproof, and a Teflon Furthermore, with its impermeable metal box coating prevents glass splinters or fluids from the UV Purifier ensures that radiation does entering the bus interior, e.g. in the event of not penetrate the cabin. Specially arranged an accident. Furthermore, with its impermeable metal box the UV Purifier ensures that radiation does not penetrate the cabin. Specially arranged

ny ma Ger

Safety

The effectiveness of the Valeo UV Purifier has been verified in tests with the SARS-CoV-2 virus. The research project and correspondTesting ing scientific evidence of effectiveness of the The effectiveness of the Valeo UV Purifier has lamps were produced by the Institute for Medibeen verified in tests with the SARS-CoV-2 cal Virology of the University Clinic Frankfurt. virus. The research project and correspondAccordingly, the risk of infection with SARSing scientific evidence of effectiveness of the CoV-2 is reliably and effectively minimized lamps were produced by the Institute for Mediby disinfection of the ambient air with UV-C cal Virology of the University Clinic Frankfurt. radiation. Accordingly, the risk of infection with SARSCoV-2 is reliably and effectively minimized by disinfection of the ambient air with UV-C radiation.

0920 - We reserve the 0920 right - We to make reservechanges the right and to corrections make changes - Printed and corrections in Germany- -Printed © Valeo in Germany Thermal Commercial - © Valeo Thermal VehiclesCommercial Germany GmbH, Vehicles 2020 Germany GmbH, 2020

Testing

Mobilitet | 02.2021

33


PR

Mød STRATIO AUTOMOTIVE Dansk PersonTransports nyeste associerede medlem, Stratio Automotive, tilbyder en komplet løsning til vedligeholdelse, drift og miljøkørsel

Af: Nya Vecht ··· Foto: PR

Vedligeholdelse, drift og miljøkørsel i ét Stratio mange samarbejder med kunder fra persontransportfirmaer har ifølge dem selv givet en stor forståelse for de hyppigst opståede problemer indenfor transportbranchen og har resulteret i effektive løsninger. Resultatet er en platform, som samler vedligeholdelse, drift og miljøkørsel med fokus på at blive mere effektiv, reducere omkostninger og øge produktiviteten. Vedligeholdelsesmodulet bruger kunstig intelligens til at finde uregelmæssigheder og eventuelle sammenbrud i køretøjet. Driftsmodulet er en flådestyringsplatform, der sikrer overvågning af køretøjer og adgang til detaljerede kort. Ecodriving-modulet er designet til at understøtte chaufførerne i at bruge mindst muligt brændstof under hver kørsel. ”Vi har som et strategiske mål at samarbejde med de mest relevante transportforeninger overalt i verden. Vi vil gerne bygge et netværk af ligesindede, og DPT står for alt det, som vi også tror på; nemlig en fremtid, hvor der er et stærkt fokus på at

34

Dansk PersonTransport

støtte transportbranchen, så den bliver mere effektiv, sikker og bæredygtig. Derudover ser vi meget frem til at samarbejde med de danske busflådeoperatører, som ønsker at forbedre vedligeholdelse samt drift gennem en samlet automatisering af processerne,” forklarer Mario Cruz, som er Head of Marketing hos Stratio

”DPT står for alt det, som vi

også tror på; nemlig en fremtid, hvor der er et stærkt fokus på at støtte transportbranchen, så den bliver mere effektiv, sikker og bæredygtig.” Mario Cruz


Fabriksnye demobusser

3 gode tilbud – til hurtig levering Ved at vælge en fabriksny Scania demobus vil du ikke kun bidrage til et bedre miljø, men også gøre en god investering. Uanset hvilken type busdrift du beskæftiger dig med, kan Scanias busser og turistbusser hjælpe dig med at forbedre effektivitet, brændstofforbrug og produktivitet.

SCANIA TOURING HD turistbus 13,7 m – super luksus SÆDEKAPACITET: 53+1+1 KIEL luksusstole DRIVLINE: 450HK Euro6 Pure SCR, 12-trins Opticruise SIKKERHED: AEB, ACC, ESP, LDW UDSTYR: TM køkken, toilet, sovekabine, USB, 220V, DVD m. 2 monitorer, køleskabe, fjernbetjente bagagelemme, gulv med træ-finish + m.m.

SCANIA beulas jewel dobbeltdækker – super luksus SÆDEKAPACITET: 83+1+1 luksusstole DRIVLINE: 450HK Euro6 Pure SCR, 12-trins Opticruise SIKKERHED: AEB, ACC, ESP, LDW UDSTYR: Stort TM køkken, toilet, sovekabine, USB, 220V, DVD m. 4 monitorer, køleskabe, fjernbetjente bagagelemme, gulv med træ-finish + m.m.

SCANIA TOURING HD turistbus 13,7 m – SUPER LUKSUs SÆDEKAPACITET: 57+1+1 KIEL luksusstole DRIVLINE: 450HK Euro6 Pure SCR, 12-trins Opticruise SIKKERHED: AEB, ACC, ESP, LDW UDSTYR: TM køkken, toilet, sovekabine, USB, 220V, DVD m. 2 monitorer, køleskabe + m.m.

Vi har tre rigtig gode tilbud til dig på nogle af vores flotte og luksuriøse turistbusser, der løfter din forretning til det næste niveau. Kontakt Dan Schroeder på 25 51 80 83 for mere information. Der er mulighed for attraktiv leasing og serviceaftale.


KREATIVE BUSREKLAMER

DEN RULLENDE REKLAME Bussen kan meget mere end at bringe passagerer fra A til B. Den er også et fremragende redskab til at reklamere på. Disse sjove og anderledes busreklamer er alle blevet lavet særligt til busserne, hvilket man også kan se. Her gennemgår Henrik Sørensen fra Out of Home Media, som er Danmarks største udbyder af busreklamer, de forskellige reklamer.

Af: Nya Vecht ··· Foto: Out of Home Media

Don't crush your cans Her viser den særprægede knækbus igen sin styrke som reklamemedie. Hvis man altså har produktet, der passer og nogle kreative hjerner til lave den fede ide. Budskabet er ovenikøbet både sympatisk, vigtigt og løsningen er lige i øjet. Godt set af Carlsberg og bureauet AQVA.

36

Dansk PersonTransport


Ad block this Denne reklame er essensen af busreklame og en fantastisk ide i alt sin enkelthed, udført og udtænkt af reklamebureauet &Co. Verden bliver mere og mere digital, og dermed kan vi selv vælge alt til og fra. Også reklamer. Men sådan er det bare ikke, når det kommer til bussen. Der er umulig at komme udenom eller overse.

Kend den på knækket Ja, både de store knæk-busser og Langelænderpølser er begge kendte for deres helt særlige knæk. Så naturligvis skal de to da kombineres i en reklame, der er umulig at komme udenom - og ignorere. Godt set af Langelænder og reklamebureaet DDB Nord

Mobilitet | 02.2021

37


KREATIVE BUSREKLAMER

McDonald's studentervogn Også her leges der med bussens synlighed tilstedeværelse i trafikken. Her er bussen lavet til en studentervogn med klasse-slogan og det hele. En bus, der bliver lagt mærke til af både studenter og alle andre - og giver masser af sympati. Bureauet bag er DDB Nord.

Trump set af flere milliarder En busreklame, der er set flere milliarder gange, da den gik viralt amok på nettet og blev vist af nogle af verden største nyhedskanaler. I alt er der blevet klikket på busreklamen 4,1 millioner gange over hele verden. Det sker ikke hver dag. Men Trumps rullende øjne på bussens hjulkapsler og en opfordring til, hvor vigtigt det er at stemme, har gået sin sejrsgang over alt. SF havde noget på hjerte og reklamebureauet UncleGrey lavede genistregen kreativt.

38

Dansk PersonTransport


Kung Fu is En is, der har været udsat for lidt af hvert og har overlevet alle udryddelsestrusler. Kung Fu isen er helt sin egen. Og hvorfor ikke bruge bagenden på en bus til at gøre opmærksom på det. Med venlig hilsen fra Unilever.

BT bag touren En af den slags ideer, der er helt oplagt og lige til højrebenet - altså, når først nogen har fundet på den. Her aktiveres bussen med alt det, som den kan som medie. Den vækker opmærksomhed i bybilledet, udnytter sin størrelse og sin tilstedeværelse i trafikken. Godt set af BT.

Mobilitet | 02.2021

39


algiNost et hjørn

Esbjerg rutebilstation 1

2

3

Den 1. november 1931 fik Esbjerg sin første rutebilstation. Den etableredes bag købmand Søren Tranbergs ”Bazarbygningen” på hjørnet af Torvegade og Danmarksgade af selskabet A/S Esbjerg Rutebilstation. Koncessionshaver blev grosserer Lindberg Tranberg, der også drev bybusserne, Esbjerg Omnibiler. Den 1. oktober 1953 erstattedes den med en ny rutebilstation i Jernbanegade i stationsforstanderens have nord for jernbanestationsbygningen. Oprindeligt bestod denne af en række kamperroner til rutebilerne med en nord for beliggende enetages ekspeditionsbygning. Siden tilføjedes nogle bybusstoppesteder syd for kamperronerne. Den gamle rutebilstation fortsatte derefter som garageanlæg for Esbjerg Omnibiler. Men i 1971 fraflyttede man den til fordel for et nyopført ditto på Kvaglundvej. Nu er rutebilstationen i Jernbanegade vokset til dobbelt areal. Det oprindelige areal er nu omlagt til bybus-stoppesteder. En ny toetages ekspeditions- og chaufførbygning er opført på den oprindeliges plads i 2003. Og her nord for finder man et lige så stort areal anvendt af fjern- og regionalbusserne. Bazarbygningen anvendtes indtil 2001 af blandt andet Rio Sko. Derefter blev den købt af Ejendomsaktieselskabet Bangs Gård, der året efter fik grunden ryddet med henblik på at videresælge den til erhvervsbyggeri. Men det lykkedes først i efteråret 2019, hvor den blev solgt til Cabinn-hotelmanden Niels Fennet, som ønsker at bygge hoteller der.

1. E sbjerg Rutebilstation var først en gård på hjørnet af Torvegade og Danmarksgade. 2. R utebilstationen i Jernbanegade havde oprindeligt kamperroner, som det her ses i 1980. 3. S iden anlagdes nogle perroner for bybusserne syd for, som det her ses i 1988. 4. N u har rutebilstationen fået dobbelt størrelse, og en ny toetages ekspeditions- og chaufførbygning.

4

Udarbejdet af Bushistorisk Selskab. Tekst: Lars Ersgaard,

redaktør på Bushistorisk Selskabs medlemsblad ”Busbladet”. Billeder: I Lars Ersgaards arkiv.

40

Dansk PersonTransport


BUS

Vidtrækkende GRØN nyhed

Maxus e-Deliver 9

Rækkevidde op til 353 km (WLTP Bykørsel) 88,5 kWt VBI er som eneste busopbygger i DK blevet autoriseret forhandler af Maxus e-Deliver 9. Den første demo bil ventes klar sidst i april. En kinesisk produceret kvalitets bus med stor rækkevidde. Op til 296 km. ved kombineret kørsel og 353 km. ved bykørsel.

Maxus e-Deliver 9 kan leveres som M1 med lift til 5 pers. + F. eller som M2 med lift til 12 pers. + F.

Vi glæder os til at præsentere den for jer. I vil løbende kunne se mere om bussen på vores Facebook side. Kontakt: Salg: Jylland & Fyn Leif Brændekilde • Tlf. +45 4035 9308 E mail: lb@busimport.dk Alle priser er ab plads i danske kr.

Salg: Sjælland Mark Petersen • Tlf. +45 4020 3680 E mail: mp@busimport.dk

Der skal tillægges moms

Værksted/Lager Tlf. +45 7356 1445 / +45 7356 1444 E mail: info@busimport.dk

Der tages forbehold for mellemsalg & trykfejl

Se mere på: www.vbi-group.eu


RUBRIKANNONCER / INFO

Associerede medlemmer af Dansk PersonTransport

VBI Group ApS Kontakt: Dan B. Pedersen Kongensgade 38 6070 Christiansfeld Tlf. 74 56 13 26

Jyske Bank/Finans Kontakt: Michael Jensen Kastaniehøjvej 2 8600 Silkeborg Tlf. 89 89 81 20

FORSEA Ferries Kontakt: Peter Kesting Færgevej 8 3000 Helsingør Tlf. 30 67 13 77

Amu Juul A/S Kontakt: Jesper Juul Abildårdsvej 14 4000 Roskilde Tlf. 46 32 10 22

DEKRA AMU Center Sydjylland A/S Kontakt: Susanne Jensen-Iversen Arnfredsvej 8 6600 Vejen Tlf. 70 60 65 00

YX Danmark Kontakt: Michael B. Hansen Buddingevej 195 2860 Søborg Tlf. 23 63 51 99

Sydglas Danmark Kontakt: Per Hartung pha@sydglas.dk Håndværkersvinget 12 6360 Tinglev Tlf. 40 34 15 89

Nordfyns Finans A/S Kontakt: Michael Skjellerup Østergade 34 5560 Aarup Tlf. 21 49 74 88

OK Kontakt: Henrik Dehn Centervej 5 4600 Køge Tlf. 89 32 25 40

Out of Home Media A/S Kontakt: Henrik Sørensen Ragnagade 7, 1 2100 København Ø Tlf. 20 90 88 50

Circle K Danmark Kontakt: Stephan Praem Skovgaard Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tlf. 70 101 101

Carglass Kontakt: Malene Kock mk@carglass.dk Tlf. +45 2526 9130

Toyota Danmark Kontakt: Christian Duurloo Dynamovej 10 2860 Søborg Tlf. 30 59 39 57

MAN Kontakt: Jesper Mathiesen jesper.mathiesen@man.eu Ventrupparken 6 2670 Greve, Tlf. 43 43 20 44

Businvest DK ApS Kontakt: Agnieszka Karolina Mazur Baldershøj 3 2635 Ishøj Tlf. 27 25 01 01

Trapeze Group Europe A/S Kontakt: Christian Erikstrup Sommervej 31, 4, Aarhus Tlf. 30 55 99 67 www.trapezegroup.dk

Söderberg og Partners Kontakt: Pelle Bo Jensen Kokholm 1, Kolding Tlf. 92 44 11 00 www.soderbergpartners.dk

STRATIO Kontakt: Pedro Vaz pedrovaz@stratioautomotive.com Rua Pedro Nunes, Ed. D 3030-199 Coimbra Portugal

AMU Transport Danmark Kontakt: Finn Ravn fhr@AMU-FYN.dk Bastrupgårdvej 5 7500 Holsterbro Tlf. 22 10 41 31

Scandiwear ApS Kontakt: Christian Jensen Jernholmen 38 St th 2650 Hvidovre Tlf. 23 40 18 70

R2P Tracking ApS Kontakt: Morten Saxentoff Livøvej 23, Viborg Tlf. 70 20 06 98 www.r2p.com

EvoBus Danmark A/S Kontakt: Søren Christensen soren.christensen@daimler.com Centervej 3 4600 Køge Tlf. 56 37 00 00

Tec4 Danmark Kontakt: Bjarne M. Virenfeldt bjarne.virenfeldt@tec4.dk Tlf. +45 7510 2333

ACERcon a/s Kontakt: Claus Henriksen claus@acercon.dk Tlf: +45 66 17 54 86

42

Dansk PersonTransport


INFO

Mobilitet Nr. 2 / April 2021 Dansk Persontransport er for alle, der udfører erhvervsmæssig personkørsel. Organisationens formål er via indflydelse, information og indkøbsaftaler at sikre sine medlemmer de bedst mulige arbejdsvilkår.

Udgiver

Dansk PersonTransport

Nørre Farimagsgade 11, 3 tv. 1364 København K Tlf. 70 22 70 99

Sekretariatet

Hovedbestyrelse

Nørre Farimagsgade 11, 3 tv. 1364 København K Tlf. 70 22 70 99 www.danskpersontransport.dk info@dpt-dk.org

Landsformand John Bergholdt Bergholdt.dk A/S Børstenbindervej 5 5230 Odense M tlf. 66 11 31 31 fax 66 19 08 09 john@bergholdt.dk www.bergholdt.dk

Telefontid man-fre 9-15 Mail er åben for meddelelser hele døgnet.

Medarbejdere Michael Nielsen Adm. direktør mmn@dpt-dk.org Trine Wollenberg Vicedirektør two@dpt-dk.org Lasse Repsholt Sektorchef lre@dpt-dk.org Teddy Becher Chefkonsulent tbe@dpt-dk.org Nya Vecht   Kommunikationsansvarlig nve@dpt-dk.org Rikke Bengtsson Sekretær rbe@dpt-dk.org William Jungfalk Studentermedarbejder wju@dpt-dk.org

Næstformand Formand sektor for turistkørsel Lars Larsen Københavns Bustrafik Kanalholmen 1 2650 Hvidovre tlf. 27 27 01 01 ll@vikingbus.dk www.larsenbus.dk Formand sektor for rutekørsel Peter Lanng Nielsen Keolis Danmark A/S Naverland 20 2600 Glostrup tlf. 88 17 17 17 fax 88 17 17 19 peter.lanng.nielsen@keolis.dk www.keolis.dk Formand sektor for offentlig kørsel Allan Mørup Mørups Turistfart ApS Haugevej 23, 7400 Herning tlf. 97 11 69 69 allan@morups.dk www.morups.dk

Formand sektor for taxikørsel Torben Kirketerp Esbjerg Taxa Lillebæltsvej 10 6715 Esbjerg tlf. 22 22 19 30 torben@esbjergtaxa.dk http://www.esbjergtaxa.dk

Fax 70 22 10 99

www.danskpersontransport.dk info@dpt-dk.org

Ansvarshavende Michael Nielsen

mmn@dpt-dk.org Layout og tryk Mediegruppen

Horsensvej 72A 7100 Vejle

Formand DB’s kreds 1 Lars Brøchner Brøchners Biler Genvejen 16 7451 Sunds tlf. 97 14 10 52 fax 97 14 42 52 info@brochnersbiler.dk, www.brochnersbiler.dk

Tlf. 75 84 12 00

Formand DB’s kreds 2 Peter Papuga Papuga Bus A/S Lundahl Nielsensvej 1 7100 Vejle tlf. 75 85 85 88 peter@papugabus.dk www.papugabus.dk

Oplag

Formand DB’s kreds 3 Poul Anchersen Anchersen Jernholmen 20-22 2650 Hvidovre tlf. 38 88 10 50 pan@anchersen.dk www.anchersen.dk

www.mediegruppen.net Annoncer

Vendemus ApS

Frederiksgade 45 Baghuset, 1. sal 8000 Aarhus C

Tlf. 72 22 70 80

kontakt@vendemus.dk

1.600 stk. Distribution

Bladkompagniet ISSN

2596-7827 Dansk PersonTransports

opfattelse udtrykkes i lederen, og hvor det i

øvrigt direkte fremgår. Meninger udtrykt i andre artikler er ikke nødvendigvis Dansk Person-

Transports. Eftertryk kun tilladt efter nærmere aftale.

Abonnementspriser Årsabonnement

• Danmark kr. 275,•

inkl. moms

Udlandet kr. 335,-

momsfrit •

Enkeltnumre kr. 50,-

+ forsendelse.

pr. stk. inkl. moms

Udgivelser

Udkommer 6 gange om året. Næste udgivelse

i regi af Dansk PersonTransport er i uge 23 2021. Deadline for indlevering af annoncer er senest d. 19.05.2021.

Kontakt Vendemus på telefon: 72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

Forsidebillede JS/Danmark

Trykt på miljøgodkendt

papir hos svanemærket trykkeri, der er kvalitets-

MG 30240

KOM I KONTAKT MED DET DANSKE BUS- OG TAXIFOLK ...

og miljøcertifiseeret

iht. ISO 9001/14001.

Mobilitet | 02.2021

43


Tak ... DPT vil gerne anerkende vores medlemmer for det kæmpe arbejde og ansvar, som de har taget gennem det sidste svære år. For selvom det oftest er sundhedspersonalet, der – med rette – bliver fremhævet, når det kommer til at være med forrest ved COVID-19 frontlinjen, så skal man absolut ikke glemme alle de folk i persontransportbranchen, som har stået forrest i bussen, taxien og flextrafikken og kørt danskerne gennem Coronakrisen.


Articles inside

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.