Page 1

Bus gasinet ma No 07-08 / juli-aug. 2013

Danske Busvognmænd

Tempo 100:

Fra hjørnespark til mål Loven om Tempo 100 trådte i kraft 1. juli 2013. Når en nærmere bestemt bekendtgørelse er offentliggjort, må godkendte busser køre 100 km/t på de danske motorveje. Side 04 og 06

Danish Coach Award 2014 skudt i gang Side 10

Læs også 08. DB har sat præg på udvalgsarbejde 14. Lup på IT-løsninger 26. Volvo Busser gør klar til Euro 6 Danske Busvognmænd for alle, der udfører erhvervsmæssig buskørsel


Setra – et mærke fra Daimler AG

Din flådes stolthed Et selskab, der flytter noget og giver sine kunder blivende rejseminder samt tryghed, komfort og kvalitet, har grund til at være stolt. Stolt af sin succes, sine medarbejdere og sin flotte busflåde. Og det gør os stolte, at bidrage til denne succes med vores busser og service. Find mere om dét, der gør os stolte, på www.setra.dk

EvoBus Danmark A/S · Setra Busser · Centervej 3 · 4600 Køge · Tlf. 56 37 00 00 Account Manager Johnnie Espersen Telefon 56 37 00 20 Sales Skipper Telefon 56 37 00 37 2 Manager / Danske Claus Busvognmænd Account Manager Carsten Østergaard Nielsen Telefon 56 37 00 35


Leder / Indhold

Vi gør en forskel Resultater i busbranchen kommer ikke af sig selv. De kræver vedholdenhed, sammenhold og kløgt. Det er netop, hvad Danske Busvognmænd har kunnet levere i 2013, hvor det ikke har skortet på succeserne. Som denne udgave af Busmagasinet vidner om, så er indførelsen af Tempo 100 ikke mindst Danske Busvognmænds fortjeneste – og i Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler (også kaldet taxiudvalget) er det lykkedes Danske Busvognmænd at sætte vores præg på det arbejde, der snart skal vurderes af transportministeren.

John Bergholdt Landsformand

Alle er vist enige om, at Tempo 100 krævede sin tid. Men bl.a. fordi turistsektoren i Danske Busvognmænd holdt fast i emnet og med stor kløgt formåede at bruge vores politiske kanaler, så lykkedes det i sidste ende at få sat emnet på dagsordenen i Folketinget. Tempo 100 er blot ét blandt mange eksempler på, at Danske Busvognmænd gør en forskel. En succes som Tempo 100 kommer selvfølgelig alle i branchen til gavn, men det er medlemmernes engagement og bidrag til foreningen, der gør, at disse vigtige fremskridt for branchen finder sted. Husk gerne på det, næste gang I skal transportere passagerer på motorvejene. Vi er heldigvis mange medlemmer i Danske Busvognmænd, og jeg er overbevist om, at sammenholdet i branchen er stærkt nok til, at vi også resten af året kan hente flere resultater hjem. Men vi er selvfølgelig altid interesseret i at få flere medlemmer – det arbejder både bestyrelsen og sekretariatet på. Hvis du kender en kollega i branchen, der ikke er medlem, så gør vedkommende opmærksom på, at vi alle har et ansvar for at drive branchen fremad – og at vores forening er den bedste garant for dette. Vedtagelsen af Tempo 100 er om noget et bevis herpå!

Indhold

06 04

Fra hjørnespark til mål

06 Busserne må køre 100 km/t 08 DB har sat præg på

14 21 Kort nyt

32

22 Incitamentskontrakter

33 Nostalgihjørnet

– en del af løsningen

udvalgsarbejde

24 Kort nyt

09 Busulykke: Lad DB

25 Niels Mortensen takker af’

håndtere pressen

10 Er du årets busrejsearrangør?

26

26

Volvo Busser gør klar til Euro 6

28

Mercedes Sprinter overgår sig selv

12 Kort nyt

14 Lup på IT-løsningerne

31

Urbandommen og dens konsekvenser

Kort nyt

16 Danske Busvognmænd

/ 03


Tempo 100

Fra hjørnespark til mål Af: Michael Branner / Foto: Jesper Thomassen, Nordjyske

Tempo 100 er efter et par hjørnespark blevet headet direkte i kassen. Loven om Tempo 100 trådte i kraft 1. juli 2013. Når en nærmere bestemt bekendtgørelse er offentliggjort, må godkendte busser køre 100 km/t på de danske motorveje. Et bredt flertal i Folketinget glæder sig over beslutningen, der gør bustrafikken mere konkurrencedygtig og giver et bedre flow i trafikken – og de roser Danske Busvognmænd for et flot forarbejde.

04 / Danske Busvognmænd


Tempo 100

D

er skulle et par forsøg til, men nu er det lykkedes Folketinget at vedtage Tempo 100 for busser på de danske motorveje. Lovforslaget om forøgelsen af fartgrænsen blev vedtaget efter 3. behandling d. 28. maj og trådte i kraft 1. juli 2013. ”Det er en stor sejr for busvognmændene, at vi nu må køre 100 km/t på motorvejene,” fortæller formanden for turistsektoren i Danske Busvognmænd Jørn Pedersen, Jørns Busrejser, der har arbejdet på sagen om Tempo 100-busser i mange år. Processen begyndte dog at tage fart, da trafikordfører Rasmus Prehn (S) aflagde formanden for turistsektoren i Brønderslev et besøg. ”Som alle ved, bliver de store beslutninger taget i køkkenet. Og det var også det, der skete, da jeg inviterede Rasmus Prehn til Brønderslev til en kop kaffe,” fortæller Jørn Pedersen. ”Rasmus Prehn kunne godt se behovet for en ændring af lovgivningen, og han var meget indstillet på at få justitsminister Morten Bødskov til at gøre noget ved sagen. Jeg er meget taknemmelig over, at Rasmus Prehn hjalp med til at ændre sagen om Tempo 100-busser fra hjørnespark til mål.”

Flot forarbejde Ifølge justitsministerens oprindelige lovforslag har de seneste års teknologiske udvikling gjort bussen til et meget sikkert transportmiddel. Derudover har man i overvejelserne om lovforslaget lagt særlig vægt på, at netop busser kræver særlig uddannelse til kørekortet, og at de chauffører, som skal udføre den erhvervsmæssige kørsel, må betragtes som erfarne førere af køretøjet. Hertil skal lægges, at en forøgelse af hastighedsgrænsen gør bussen mere attraktiv. Og det er noget, som trafikordfører Rasmus Prehn kan støtte op omkring: ”Vi er rigtig glade for denne lovændring, der giver både turistvognmændene og trafikselskaberne en mere konkurrencedygtig hastighed i forhold til personbilen. Og det skaber bedre vilkår for passagererne,” fortæller Rasmus Prehn. ”Derudover får vi også en harmonisering i forhold til resten af Europa på området, hvor det kun er i få lande, at busserne ikke må køre 100 km/t på motorvejene.”

Rasmus Prehn har som de andre folketingsmedlemmer gjort sig nøje overvejelser om de sikkerhedsmæssige dimensioner i lovforslaget. Men han er ikke i tvivl om, at Tempo 100 for busser er forsvarligt: ”Jeg må sige, at Danske Busvognmænd har lavet et rigtig flot stykke forarbejde for at få denne lov igennem. Dialogen med både Danske Busvognmænd og 3F har været afgørende for, at jeg har kunnet overbevise mine kolleger om, at loven er en god idé. Særligt chaufførernes udmelding om, at de nu kan kigge fremad, når de kører, og ikke hele tiden være bange for at blive påkørt bagfra, gjorde indtryk. Derudover viser de udenlandske erfaringer også, at der ikke er fulgt flere uheld med indførelsen af Tempo 100.”

Samarbejde på tværs Adskillige politikere har været positive over for idéen om at tillade godkendte busser at køre 100 km/t på de danske motorveje. Alligevel har vedtagelsen taget sin tid. Forslaget har skullet igennem det sædvanlige behandlingsarbejde, og man har skullet overbevise skiftende regeringer om at sætte fokus på lovændringen. ”Som jeg husker det, har debatten kørt længe. Men nu har vi jo fået en handlekraftig regering, der gør noget ved tingene,” udtaler Rasmus Prehn med et smil på læben. Som indehaver af kørekort til bus var tempo 100 for busser noget af det første, Rasmus Prehn tog fat på som socialdemokratisk trafikordfører. ”Når det er sagt, skal man ikke glemme, at det er folketingsmedlemmernes tætte samarbejde med organisationer som Danske Busvognmænd, der gør forskellen. Og det har også de borgerlige partier brugt lang tid på,” tilføjer han. Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen glæder sig ligeledes over vedtagelsen, men kan også nikke genkendende til den noget langsomme proces. ”Der har været noget træghed i embedsværket i forhold til Tempo 100 for busser. Men så er det selvfølgelig politikernes opgave at sætte os igennem. Man er nødt til at bide sig fast og være udholdende. Jeg blev trafikordfører tilbage i 2006, og det var en af de første sager, jeg blev opmærksom på. Når danske busser nu var godkendt til tempo 100 i udlandet, hvorfor skulle vi så ikke have de samme

regler som resten af Europa?” spørger Kristian Pihl Lorentzen og fortsætter: ”Nu er modstanden i systemet overvundet, og vi har sikret bedre mobilitet og flow i trafikken for busserne. Jeg synes egentlig ikke, der skal koges partipolitik på denne sag, der gavner både mobilitet, køreplaner og trafikafvikling. Vi har haft en god dialog med justitsminister Morten Bødskov (S), og det har været dejligt at samarbejde på tværs af Folketinget om Tempo 100 for busser.” Også fra Danske Busvognmænds direktør, Steen Bundgaard, lyder der roser til justitsministeren: ”Der er ingen tvivl om, at langt størstedelen af politikerne har været for forslaget. Men i embedsværket har der været noget modstand,” udtaler Steen Bundgaard om den politiske proces, hvor kun Enhedslisten har været imod lovændringen. ”Men det lykkedes altså Morten Bødskov at få ændret lovgivningen, og det skal han selvfølgelig have ros for.”

Kør med hovedet Hjemme i Brønderslev betragter Jørn Pedersen lovændringen som en tillidserklæring til busvognmænd og chauffører – og som en anerkendelse af, at bussen spiller en væsentlig rolle i den kollektive trafik, der binder landet sammen med både bus og tog: ”Den øgede hastighedsgrænse vil uden tvivl gøre bussen mere attraktiv i forhold til personbilen, og dermed gavne både fremkommelighed og miljø. Men som buschauffører vil vi selvfølgelig ikke køre 100 km/t, blot fordi vi kan. Der skal køres med hovedet ligegyldig, hvad hastighedsgrænsen er. Jeg er nu ikke i tvivl om, at lovændringen er en tillidserklæring, vi kan leve op til,” afslutter Jørn Pedersen.

Trafikordfører Rasmus Prehn (S) – der selv har kørekort til bus – var forbi Jørn Pedersen i Brønderslev til en snak om Tempo 100.

”Den øgede hastighedsgrænse vil uden tvivl gøre bussen mere attraktiv i forhold til personbilen, og dermed gavne både fremkommelighed og miljø.”

Danske Busvognmænd

/ 05


Tempo 100

Busserne må køre 100 km/t Af: Michael Branner / Foto: Colourbox

Justitsministerens lovforslag om Tempo 100 for busser blev vedtaget stort set uændret fra sin fremsættelse. Det betyder, at godkendte busser må køre 100 km/t på de danske motorveje, så snart en bekendtgørelse, der definerer kravene til busserne, træder i kraft.

D

en 1. juli 2013 blev hastighedsgrænsen for godkendte busser på de danske motorveje hævet fra 80 km/t til 100 km/t. Det blev vedtaget af Folketinget d. 28. maj. Lovforslaget – der blev fremsat af justitsministeren – blev vedtaget i sin oprindelige form med den ene præcisering, at det vel og mærke kun er på motorvej, at de Tempo 100-godkendte busser må køre 100 km/t. Hvor hastighedsgrænsen på en motortrafikvej er fastsat til 90 km/t, vil hastighedsgrænsen for busser fortsat være 80 km/t.

Bekendtgørelse specificerer reglerne Det er ikke uden videre, at alle busser fremover må køre 100 km/t på de danske motorveje. Ligesom i udlandet skal de busser, der må køre 100 km/t på de danske motorveje, have en særlig Tempo 100-godkendelse. Betingelserne for denne Tempo 100-godkendelse af busser bliver nærmere specificeret af transport- og justitsministeren i en bekendtgørelse, der er under udformning. Den burde ifølge Trafikstyrelsen ligge klar den 1. juli 2013, når loven træder i kraft [efter Busmagasinets deadline]. Bekendtgørelsen udformes ifølge lovforslaget efter tysk forbillede og inddeler betingelserne for Tempo 100 i to grupper: Én for busser indregistreret første gang efter d. 8. de-

HUSK!

cember 2007 – og én for busser indregistreret første gang før d. 8. december 2007. Det er ifølge lovforslaget hensigten, at danske busser, der er Tempo 100-godkendte til kørsel i Tyskland, vil være godkendte til Tempo 100 kørsel i Danmark, når bekendtgørelsen træder i kraft. • Busser indregistreret efter d. 8.december 2007 Det er ifølge lovforslaget hensigten, at busser registreret efter ovenstående dato igennem busdirektivet opfylder de væsentligste tekniske krav til Tempo 100. Dvs. at hvis du har en bus, der er indregistreret d. 8. december 2007 eller senere, og som opfylder kravene i boksen på s. 07, så er den via sit årlige syn automatisk godkendt til Tempo 100 på de danske motorveje. • Busser indregistreret før d. 8. december 2007 Busser, der er indregistreret første gang før den 8. december 2007, skal have en særlig Tempo 100-godkendelse, som betales særskilt ved syn. Godkendelsen er højst gyldig i tre år, men skal forlænges årligt ved en synsvirksomhed for at bevare sin gyldighed.

Et løft til både turist- og rutebusser De definerede regler – særligt omkring bussens indretning og kravet om sikkerhedsseler

– kommer naturligvis til at udelukke en række rutebusser fra at køre 100 km/t, også selvom de skulle køre en del af deres rute på motorvej. Den vil dog uden tvivl betyde et løft for en række af de X-busser og fjernbusruter, der fragter passagerer over store afstande, og som lever op til kravene i bekendtgørelsen for Tempo 100-busser. Derudover vil det også give turistbussen en konkurrencedygtig hastighed i forhold til både tog og personbil. Der er ingen tvivl om, at fartgrænsen vil betyde et løft for både turistbussen og den kollektive trafik!

Afvent bekendtgørelsen! Busmagasinets deadline ligger desværre inden en endelig afklaring på, hvorvidt bekendtgørelsen når at træde i kraft den 1. juli. Men Trafikstyrelsen meddeler, at man arbejder på højtryk for at få bekendtgørelsen færdig til denne dato. HUSK: Det er først, når bekendtgørelsen er trådt i kraft, at de godkendte Tempo 100-busser må køre 100 km/t på de danske motorveje. Følg med på Danske Busvognmænds hjemmeside www.db-dk.dk, hvor vi vil informere, når bekendtgørelsen træder i kraft – og hvordan de endelige betingelser for en Tempo 100-godkendelse kommer til at se ud i denne bekendtgørelse.

Du må ikke køre 100 km/t, før bekendtgørelsen om betingelserne for Tempo 100 på danske motorveje træder i kraft. Heller ikke selvom din bus er godkendt til Tempo 100 i Tyskland. Tjek på Danske Busvognmænds hjemmeside www.db-dk.dk, hvor vi holder vores medlemmer opdaterede om status på bekendtgørelsen.

06 / Danske Busvognmænd


Tempo 100

Krav for Tempo100 godkendelse for busser indregistreret d. 8. december 2007 eller senere (de tyske regler) a) Bussen skal være uden tilkoblet påhængskøretøj. b) Bussen skal være indrettet som turistbus til transport af siddende passagerer i rejsestole. c) Der skal være godkendte sikkerhedsseler ved alle pladser, herunder ved kørestolspladser, såfremt der kan transporteres passagerer i kørestole. d) Bussen skal være udstyret med en fartbegrænser, så bussen maksimalt kan køre 100 km/t. e) Bussen skal enten opfylde kravene i busdirektivet dokumenteret via CoC-dokument eller fabrikanterklæring eller være godkendt, jf. den tyske ordning i StVO § 18 afsnit 5 stk. 3 om Tempo 100 kørsel i Tyskland. f) Dæk på forakslen må ikke have opskåret mønster.

Danske Busvognmænd

/ 07


Taxiudvalget

DB har sat præg på udvalgsarbejde Af: Steen Bundgaard / Foto: Thomas Brink

Danske Busvognmænd har på to afgørende områder forsøgt at sætte sit præg på den rapport, som Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbil (taxiudvalget) snart fremlægger for transportministeren. Om transportministeren vil bruge rapporten til konkrete ændringer er dog stadig uvist.

S

iden oktober måned 2012 har Danske Busvognmænd og en række andre interessenter i Udvalget om erhvervsmæssig befordring afholdt 10 møder. Med repræsentanter fra 20 forskellige myndigheder og organisationer er vi mange forsamlet omkring bordet, når vi mødes. Den beskrivende del har udgjort en meget stor del af mødetiden. At få kortlagt reglerne i dag for taxi, OST-biler, sygetransportbiler og limousinekørsel er en særdeles stor og tidskrævende opgave. Den er lykkedes rigtig godt i udvalgets rapport. Udvalget blev nedsat af transportminister Henrik Dam Kristensen i forbindelse med ændringer af taxiloven sidste forår. Der blev udpeget repræsentanter fra en række ministerier og interesseorganisationer. Udvalgets opgave var dels at kortlægge og beskrive de komplekse regler på området. Dels at udarbejde et idékatalog, der kan sikre en bedre taxibetjening i de tyndt befolkede områder. Endelig har det ligget i opgaven, at alle chauffører, der kører offentlig servicetrafik, i fremtiden skal aflønnes på basis af en fast betaling (og ikke provisionsaflønnes). Når rapporten er færdigskrevet og godkendt af udvalget, skal den afleveres til transportministeren. Der er herefter op til Henrik Dam Kristensen at afgøre, hvad der videre skal ske. Ministeren har flere muligheder:

08 / Danske Busvognmænd

• Han kan vælge at sige, at det var en interessant udredning, men at han i øvrigt ikke vil gå videre. • Han kan også sige, at han på baggrund af rapporten vil have udarbejdet et lovforslag, der skal ændre taxi-loven. • Eller han kan sige, at der på konkrete områder skal ske yderligere udvalgsarbejde med henblik på udarbejdelse af et konkret lovforslag. Da rapporten i skrivende stund ikke er offentliggjort, kan vi ikke beskrive rapportens indhold nærmere. Vi kan alene sige noget om de synspunkter, som Danske Busvognmænd har fremlagt i udvalget. For os har to elementer været helt afgørende i udvalgsarbejdet: • At alle vognmænd/selskaber får en lige adgang til at udføre offentlig servicetrafik. • Der skal ikke konkurreres på aflønningsform, når det drejer sig om persontransport. Det ser ud som om, at den endelige rapport fra udvalgsarbejdet peger i disse retninger. Dermed har vi også været med til at trække udviklingen i den retning, vi har ønsket. Så snart rapporten er offentliggjort, vil vi give nogle konkrete bud på, hvad vi forventer, at der videre vil ske på dette område.

Afrapportering fra taxiudvalg udsat Mandag d. 17. juni afholdt taxiudvalget det møde, der skulle have været det sidste inden afrapporteringen til transportministeren. Et udbredt ønske fra flere af deltagerne om at få mere tid til at få nogle lidt mere konkrete løsningsmodeller på bordet har dog gjort, at afrapporteringen er blevet udsat til efter sommerferien og flere møder venter. Steen Bundgaard, adm. direktør i Danske Busvognmænd er en af dem, der har ønsket mere tid at arbejde i, men er dog ikke desto mindre tilfreds med resultatet hidtil. ”Arbejdet hidtil har anvist nogle rigtigt gode idéer med hensyn til forenklinger på området. Meget af det vi har efterspurgt om forenklinger og en lige og fair konkurrence, er blevet indarbejdet. F.eks. er der lagt op til, at man ikke må aflønne på provisionsaflønning i flextrafikken uanset, hvilken tilladelsesform, man benytter,” fortæller han. Ensartede overenskomst- og aflønningskrav samt bedre muligheder for en fleksibel anvendelse af køretøjerne på tværs af kommuner og trafikselskaber har stået højt på Danske Busvognmænds ønskeliste. Ikke mindst i lyset af de forestående udfordringer kommunerne og branchen får i fremtiden med at finde besparelser på befordringsområdet.


Pressehåndtering

Busulykke: Lad DB håndtere pressen Af: Michael Branner / Foto: db-dk.dk

Danske Busvognmænd hjalp med håndteringen af pressen, da et medlems bus kørte galt ved en forstad til München.

W

eekenden d. 8.-9. juni var desværre præget af en busulykke, hvor en chauffør fra Nr. Nissum Turist kørte ind i en lav bro ved en forstad til München. Landsformand for Danske Busvognmænd, John Bergholdt, tog sig i denne sammenhæng af kommunikationen med pressen – bl.a. Ekstrabladet, DR og TV2 News. En hjælp som busvognmand Thorkild Kamstrup Nielsen, Nr. Nissum Turist, var glad for:   ”Jeg havde utrolig stor glæde af John Bergholdt og foreningen. Det var rigtig fint, at han tog sig af pressen, så vi kunne koncentrere os om ulykken,” fortæller han til Danske Busvognmænd. Når Nr. Nissum Turist blev ringet op af journalister, henviste virksomheden til foreningens landsformand.

Opfordring: Brug DB

me i kontakt med dem – både for at give medarbejderne ro til det nødvendige arbejde, men også for at skåne dem i en sårbar situation. ”Buschaufføren er om nogen ked af det, når der sker en ulykke. Det er lidt af et pres, han udsættes for med medierne, der kan skrive om historien i flere dage. Det kan være en svær situation at rumme, og derfor er det så vigtigt, at chaufføren ikke kimes ned af journalister,” fortæller John Bergholdt.

Husk beredskabsplanen! Thorkild fra Nr. Nissum Turist understreger også, at den udfyldte beredskabsplan gjorde en stor forskel, da ulykken indtraf: ”Det kan være svært at få styr på tankerne, når man får sådan en nyhed. Så hjælper det at have en plan klar for, hvem man skal ringe til, og hvordan man skal håndtere situationen,” fortæller Thorkild og opfordrer alle medlemmer

til at have beredskabsplanen klar, hvis uheldet skulle ske. Thorkild meddeler i øvrigt, at chaufføren allerede ugen efter var forbi Handelsgymnasium Grenaa for at møde de involverede i ulykken. Alle implicerede i ulykken har det efter omstændighederne godt.

”Buschaufføren er om nogen ked af det, når der sker en ulykke. Det er lidt af et pres, han udsættes for med medierne, der kan skrive om historien i flere dage.”

John Bergholdt opfordrer alle medlemmer til at bruge Danske Busvognmænd, hvis de skulle komme til at stå i samme uheldige situation som Nr. Nissum Turist: ”I foreningen har vi naturligvis erfaring med, hvordan man skal håndtere pressen. Også i sammenhæng med ulykker, hvor det er vigtigt, at medarbejdere fra den involverede virksomhed fokuserer al deres energi på at hjælpe passagerer og pårørende. Dér kan vi tage os af alt det pressemæssige,” fortæller John Bergholdt. Han gør samtidig opmærksom på, at det er utrolig vigtigt at afskære både medarbejdere og chauffør fra journalister, der prøver at kom-

Thorkild fra Nr. Nissum Turist understreger, at den udfyldte beredskabsplan gjorde en stor forskel, da ulykken indtraf. Danske Busvognmænds beredskabsplan kan downloades af medlemmer inde på foreningens hjemmeside under ”Viden om – sikkerhed”.

Danske Busvognmænd

/ 09


Danish Coach Award 2014

Så er Danish Coach Award 2014 skudt i gang. Du kan fra dags dato indsende din ansøgning til priskomitéen for Danish Coach Award, der udpeger de nominerede og vinderne. Der er deadline for ansøgninger d. 1. november 2013.

Er du årets busrejsearrangør? Af: Michael Branner / Foto: Michael Branner

D

anske Busvognmænd er ikke i tvivl om, at Danish Coach Award 2013 – der fandt sted under Ferie for Alle i Herning – var en stor succes. Publikum, busvognmænd og rejsearrangører mødte talstærkt op ved uddelingen, pressen tog prisuddelingen til sig, og vinderpuljen bød på tre visionære turistvognmænd og busrejsearrangører, som har delt deres tanker med resten af branchen i Busmagasinet de sidste tre måneder. Nu går startskuddet for Danish Coach Award 2014, der ligeledes bliver uddelt ved Ferie for Alle i februar 2014. I år vil deltagerne dog have væsentlig længere tid til at udforme deres ansøgning. ”Danish Coach Award 2013 foregik pga. omstændighederne under et vist tidspres,” fortæller Steen Bundgaard, direktør i Danske Busvognmænd og medlem af priskomitéen. Det skyldtes, at Danish Travel Award i 2012 havde udeladt prisen som Bedste Busrejsearrangør – og det ville busbranchen meget gerne råde bod på.

”Det var vigtigt for os at være hurtigt på banen og vise, at vi går op i busrejsen – og at den er så vigtig, at den fortjener sin egen pris. Også selvom markedet har ændret sig væsentligt de seneste par år,” forklarer Steen Bundgaard. ”Ferie for Alle er helt sikkert den mest oplagte begivenhed for uddelingen af sådan en pris. Derfor var det så vigtigt at uddele den dér i 2013, og derfor vender vi tilbage i 2014.” Med den lange tid til deadline skulle der være rig mulighed for at udforme en skarp ansøgning, som priskomiteen kan tage i betragtning. Ligesom sidste år vil der være tre kategorier at ansøge om: • Årets Busrejsearrangør • Årets Turistbusselskab • Årets Innovatør på busområdet Ligeledes lægges der i år særlig vægt på de fire områder: Økonomi, social ansvarlighed, markedsføring og vækst.

Sponsorer og samarbejdspartnere er begejstrede Også blandt sponsorerne og samarbejdspartnerne er der begejstring at spore. Den er så markant, at sponsoraterne for de næste tre år ligger fast med OK Benzin, Ramada Hotels og Danske Busvognmænd. Blandt priskomitéens deltagere er der også enstemmig opbakning til at gentage projektet næste år. Ole Egholm fra Dansk Brancheanalyse og medlem af priskomitéen fortæller: ”Jeg skulle lige se projektet an, før jeg sagde ja til at deltage, men jeg må erkende, at projektet på alle måder har overrasket mig positivt – og jeg er ikke tvivl om, at jeg meget gerne vil deltage igen i år,” fortæller Ole Egholm. Dansk Brancheanalyse har igennem en årrække specialiseret sig i økonomiske analyser af bl.a. den danske rejse- og transportbranche, så det lå lige til højrebenet at invitere Ole Egholm med i priskomiteen for at vurdere den økonomiske side af ansøgernes virksomhed.

Ansøgningsprocedure – indstil dig selv eller en kollega • Du kan læse mere om ansøgningsproceduren og få inspiration til din ansøgning inde på www.db-dk.dk under Danish Coach Award 2014. • Du kan downloade og udfylde et ansøgningsskema på vores hjemmeside, men du er også velkommen til at udforme din helt egen ansøgning. Husk blot, at der i priskomitéens vurdering lægges vægt på de fire emner: Økonomi, social ansvarlighed, markedsføring og vækst.

10 / Danske Busvognmænd

• Hvis du ansøger om prisen som Årets Busrejsearrangør, modtager vi gerne et rejsekatalog i både skriftlig og elektronisk form. • Du er meget velkommen til at indsende jeres regnskab – der vil blive behandlet fortroligt – sammen med ansøgningen til buskomitéen. Det er dog ikke et krav for at deltage i konkurrencen. • Den skriftlige ansøgning skal sendes til db@db-dk.dk senest d. 1. november 2013 med emnet: ”Danish Coach Award 2014” eller til Danske Busvognmænd, Vesterbrogade 10, 1620 Kbh V.


Danish Coach Award 2014

”Jeg lægger af natur meget vægt på det økonomiske aspekt, når jeg vurderer de virksomheder, der har ansøgt om at vinde prisen. Jeg mener også, at en virksomheds transparens – også i regnskaberne – indgår i beslutningsgrundlaget," fortæller Ole Egholm. ”Men der er selvfølgelig også andre aspekter, som kan imponere én ved sådan en busvirksomhed.” Netop variationen af deltagerne i priskomitéen har været vigtig. Med de mange forskellige deltagende organisationer sikrer komitéen, at der bliver lagt vægt på et bredt spektrum af færdigheder hos de deltagende virksomheder. Også komitemedlem Lise Lyck, lektor på Center for Tourism and Cultural Management, Copenhagen Business School, lægger vægt på de økonomiske dimensioner og transparensen i den virksomhed, der udpeges som vinder. Men også profileringen er vigtig, påpeger hun: ”Det er enormt vigtigt for mig at der er en klar profilering i det produkt som busrejsebureauerne og busselskaberne sælger. Det skal tiltale både nuværende og kommende kunder – og ikke mindst være tidssvarende,” fortæller hun.

Indstil dig selv eller en kollega Der er ansøgningsfrist d. 1. november 2013. Herefter vil komitémedlemmerne vurdere de indsendte ansøgninger og udpege tre nominerede, som herefter offentliggøres. Slutteligt udpeges vinderen d. 21. februar 2014 i Messecenter Herning – åbningsdagen for Ferie for Alle. Inde på Danske Busvognmænds hjemmeside www.db-dk.dk kan du downloade et inspirationsskema til, hvordan din ansøgning inden for den givne kategori kan udformes. Du er også velkommen til at udforme din helt egen ansøgning, men husk, at der lægges særlig vægt på emnerne økonomi, social ansvarlighed, markedsføring og vækst. Du behøver ikke være fremragende inden for alle felter for at modtage Danish Coach Award, men jo mere skarpt du formulerer din ansøgning, desto nemmere er det for komitéen at vurdere den. Du er også meget velkommen til at indstille en kollega, hvis du synes, at vedkommende har gjort det rigtig godt for branchen. Kriterierne for at ansøge kan du se mere om i boksen nederst på side 10 og på vores hjemmeside.

Vinderne af Danish Coach Award 2014 får • retten til at markedsføre sig selv med det respektive logo. • et synligt bevis på sejren til kontoret.

Priskomitéen Prismodtagerne udvælges af en komité bestående af en række uafhængige personer med forskellige indgange til busbranchen. Alle deltagere i priskomitéen fra 2013 har takket ja til at deltage i Danish Coach Award 2014: • Lars Thykier, Danmarks Rejsebureauforening • Anna Wittgren, Malmö Turism/Tourism in Skåne • Lise Lyck, lektor, Center for Tourism and Cultural Management, Copenhagen Business School • Ole Egholm, Dansk Brancheanalyse • Bernd Hässler, Tysk Turist Information • Allan Jensen, Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening • Steen Bundgaard, Danske Busvognmænd

De tre priser Årets Busrejsearrangør Årets Busrejsearrangør går til en virksomhed, der formår at arrangere busrejser af høj kvalitet og hive passagerer ind i turistbussen. Jeres busrejsebureau skal være medlem af Rejsegarantifonden for at kunne deltage i konkurrencen. Årets Turistbusselskab Titlen Årets Turistbusselskab gives til en dansk turistbusvognmand, der formår at levere sikker og pålidelig kørsel til sine kunder – det være sig busrejsebureauer, erhvervskunder, institutioner, kommuner eller private. Jeres busselskab skal være medlem af Danske Busvognmænd for at kunne deltage i konkurrencen. Årets Innovatør Årets Innovatør på busområdet går til en busvognmand, en person eller en organisation, som har gjort noget særligt for at promovere turistbussen og busrejsen. Til forskel fra de to andre priser gives Årets Innovatør ikke til en bestemt virksomhed, men til den nye idé eller det tiltag, som har gjort en forskel for busbranchen. I buskomitéens vurdering vil der inden for alle tre kategorier blive lagt særlig vægt på de fire emner: Økonomi, social ansvarlighed, markedsføring og vækst. Men ønsker I at fremhæve andre emner i jeres busrejsebureau eller busselskab, hører vi meget gerne om dem.

Vinderne af Danish Coach Award 2013 har gennem de seneste tre måneder delt deres tanker i Busmagasinet. Fra venstre Niels Jørgen Bock, Nilles Rejser (Årets Busrejsearrangør), Carsten Andersen, Lyngby Turistfart (Årets Turistbusselskab), Carsten Papuga, Papuga A/S (Årets Innovatør).

Danske Busvognmænd

/ 11


Kort nyt

Ko rt

NYT Midttrafik

Tag bussen med om bord

Efter længerevarende problemer med billetkontrollen i Aarhus har Midttrafik besluttet at lade det private vagtfirma G4S overtage billetkontrollen i de århusianske busser. Ifølge Midttrafik er en tredjedel af kontrollørerne suspenderet på grund af personalesager, og trafikselskabet er derfor kommet langt bagud med kontrollerne. Og de færre kontroller betyder lavere billetindtægter. Buskontrollørerne fra G4S starter 1. august. I forbindelse med assistancen fra G4S har bestyrelsen bedt Midttrafik om et oplæg til et egentligt udbud af billetkontrollen. "Bestyrelsen er altid optaget af, hvordan opgaverne løses bedst og mest effektivt. Aftalen med G4S giver os mulighed for at afprøve dette," siger formanden for bestyrelsen for Midttrafik, Arne Lægaard, til Transportnyhederne.

Cruisesæsonen er godt i gang, og det betyder masser af gode oplevelser til søs. I årets Grupperejseprogram fra DFDS Seaways kan du læse om alle de inspirerende ture til Norge og England. Du finder blandt andet temarejser med seniordans, banko, bridge og operaforestillinger i Oslo. Hvis du ikke har oplevet Vrådal i Sydnorge endnu, kan du med fordel arrangere en tur i efteråret 2013. Fra september til december kan du få bussen gratis med om bord ved minimum 20 deltagere på visse afgange fra søndag til onsdag. Pris pr. person er fra 1.124 kr. DFDS Seaways betaler for havudsigten, så I sparer op til 194 kr pr. person og får en kahyt med havudsigt. Der er et begrænset antal pladser. Hvis du vil høre mere om grupperejser, er du velkommen om bord til Åbent skib på følgende datoer i 2013: 21. august, 18. september, 23. oktober og 13. november kl. 11.00. Den 22. oktober 2013 og 1. december 2013 afholder DFDS Seaways BankoCruise med Keld og Hilda Heick, hvor der vil være banko med fine præmier på udturen og god musikunderholdning med Keld og Hilda Heick på turen tilbage fra Oslo. Du er altid velkommen til at kontakte din konsulent Helge Drejer. Telefon: 20 95 42 69 Mail: helge.drejer@dfds.com

Ledbusser kan igen anvende Frederiksbroen i Odense En kvik buschauffør gjorde tidligere på året Fynbus og Odense Kommune opmærksom på, at Frederiksbroen fra 1844 kun er godkendt til 24 ton. Derfor har ledbusser – der med passagerer kan veje op til 28 ton – siden været sendt ud på en omvej på ruten. Nu har specialister været ude og undersøge broen og konkluderet, at den godt kan bære de 28 ton tunge ledbusser, der kører i Odense. Ledbusserne kører derfor på deres oprindelige rute igen.

12 / Danske Busvognmænd


Annoncer

Logoer XBUS BAT Vi har alle trafikselskabernes logoer til hurtig levering piktogrammer vægttavler mm. 22075

Busskilte.dk • • • •

8020 46 49

400 standardvarer på lager On-line katalog og bestilling Hurtig levering Vi kender specifikationer og krav fra myndigheder og trafikselskaber

22075 8020 46 49

Dørbestilling

signs@adventure.dk, tel 6020 5611

Hvis vi ikke allerede har dit logo, så skynd dig at maile det grafiske materiale til signs@ADventure.dk (det er gratis)

Udvendig DK Lift USL Rørplade model 500 kg Vores dansk produceret lift hvor platformen vipper op i den forudindstillet vandrette stilling og tilpasser sig terrænets hældning når platformen er nede. DK Lifte ApS sælger reservedele til lifte og bespænding til kørestole. Bestil i hverdagen inden kl. 14.00 og varerne sendes samme dag. Husk at DK Lifte ApS laver det årlige lovpligtig eftersyn af lifte hos kunden eller på vores værksted. DK Lifte ApS v/ Henrik Andersen Gadekærsvej 12 - 9280 Storvorde Tlf. 4131 7800 dklifte@dklifte.dk

Fartskriver overholdelse, på den nemme måde Download Analyse Arkiv Kontakt os | 0045 3634 4535 | sales-dk.business@tomtom.com

Let’s drive business

®

www.tomtom.com/business TachoManager_180x126_ad_bus_DK_right.indd 1

6/20/13 4:51 Danske Busvognmænd / PM 13


IT-løsninger

Lup på IT-løsningerne Af: Lasse Repsholt / Foto: Colourbox

Busmagasinet sætter i en serie på tre artikler lup på nogle af de IT-løsninger, der tilbydes inden for personbefordringen. På de følgende sider kan du læse om løsninger, der giver mulighed for en driftsovervågning af busserne med muligheder for større sikkerhed i transporten, besparelser på brændstof, bedre valg af rute og meget mere.

I

nformations- og Kommunikationsteknologi (IKT) bliver stadig mere udbredt inden for alle dele af bustrafikken – af flere grunde:

• Busforretningerne bliver større, og der er flere opgaver, flere busser, flere busture og passagerer, der skal holdes styr på. • Mulighederne (og behovet) for at overvåge busserne af hensyn til brændstofforbrug, sikkerhed og kvalitetssikring bliver stadig større. • I kommunale udbud af kørselsordninger stilles hele tiden større krav om en effektiv kørselsplanlægning , mulighed for at bestil-

14 / Danske Busvognmænd

le og afbestille kørsel med kort varsel – og en meget detaljeret dokumentation af den kørsel, der finder sted. I en artikelserie vil Busmagasinet hjælpe dig med at få overblik over, hvilke muligheder du har for at understøtte din busforretning med IKT.

Der er – i grove træk – tre typer af IT-systemer: • IKT til driftsovervågning af busserne (Busmagasinet Juli-August 2013) • IKT specielt til håndtering af handicap- og specialkørsel (Busmagasinet September 2013)

• IKT til håndtering af en all-round bus virksomhed, der også har turistbuskørsel (Busmagasinet Oktober 2013) På de følgende sider kan du læse den første del af serien om IKT til driftsoverågning af busserne. Vi har valgt at lade IT-virksomhederne selv komme til orde og fortælle om deres produkter. Artikelserien skal danne et overblik, men den kan ikke erstatte et besøg på virksomhedens hjemmeside og en konkret dialog med de enkelte leverandører om, hvilken IT-løsning, der vil være den rette til din virksomhed!


IT-løsninger

Gode råd ved anskaffelse af IT-løsninger 1. U ndersøg og analysér først dit behov Se først på dine daglige rutiner, arbejdsopgaver, udfordringer og omkostninger. Hvordan kan de lettes ved hjælp af IT-løsninger? Har du overhovedet brug for en IT-løsning? Kan du bruge en standardløsning, der er på markedet, eller har du brug for en særligt tilpasset løsning – der ofte vil være dyrere? Har du nogle IT-løsninger allerede, som du gerne vil føre videre, eller skal du starte fra bunden?

2. Forkøb dig ikke – IT er en investering Lad være med at investere i avancerede løsninger, som du ikke kan gøre brug af. Anskaffelse af IT er en investering. Det vil sige, at den skal betale sig tilbage inden for en årrække: Enten i form af besparelser og effektiviseringer, mindre administration, mindre brændstofforbrug, bedre udnyttelse af vognene osv. – eller i form af, at du skaber bedre kundebetjening og mere værdi for dine kunder, som derfor vil betale mere for din ydelse. Lav et budget for IT-investeringen, driften samt de besparelser og lettelser, du regner med. Er det en god investering?

3. Forlang en fleksibel og langtidsholdbar løsning IKT udvikler sig som bekendt lynhurtigt, og priserne på både hardware og software falder. Derfor er det selvfølgelig svært at finde en løsning, som teknologisk og prismæssigt er langtidsholdbar. Samarbejdet og investeringen i IT må godt være et langsigtet projekt baseret på gensidig tillid og interesser, hvor I udvikler jeres forretning og IT-løsningen i et samarbejde.

Omvendt skal du sikre dig, at dine data og arbejdsrutiner kan flyttes til andre IT-løsninger, så du ikke bliver bundet til din nuværende leverandør. Standardiserede løsninger er vejen frem. Der er standarder for kommunikation og dataoverførsler inden for web, bogholderi, finans og betalinger, GPS-positionering, udveksling af transportinformation og så videre. Din løsning skal basere sig på disse standarder – det gælder både hardware og software. Du bør forlange, at dine leverandører kan tale sammen ved hjælp af standarderne. Har du f.eks. investeret i software til planlægning af kørsel, skal dette system kunne kommunikere med den hardware i bilerne, som du vælger.

4. Lyt og lær Læs Busmagasinet, lyt til dine kollegers erfaringer. Samarbejd eventuelt med dine kolleger om at anskaffe eller udvikle IT.

Følgende hjemmesider vejleder generelt om IT-investeringer i mindre virksomheder: www.startvaekst.dk – Startvækst er en portal for iværksættere og virksomheder i vækst. Den drives af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Væksthuset. www.ibiz-center.dk – IBIZ-Center arbejder for at nedbryde barrierer, der begrænser mindre virksomheders IT-anvendelse. IBIZ-Center yder uvildig information og generel rådgivning. IBIZ-Center er etableret af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Rådet for Teknologi og Innovation.

Danske Busvognmænd

/ 15


IT-løsninger

TomTom PRO navigation med effektiv kommunikation Af: Charlotte Schönemann-Paul, Key Account Manager, TomTom / Foto: TomTom

Hvordan vil du generelt karakterisere og beskrive dit produkt? Med en brancheløsning fra TomTom har vi taget højde for mange udfordringer i dagligdagen, du selv kan påvirke for at få et bedre resultat. • Øget kundeservice ved bedre overblik over, hvad der sker på landevejen her og nu • Hurtigere reaktion, når det haster • Reduktion i brændstofforbrug og skader • Mindre administration og derved mere tid til salgsarbejdet og kundeplejen • Unik dokumentation og et ledelsesværktøj, hvor du hele tiden har fingeren på pulsen i din virksomhed

Hvilken type busvirksomhed/ transportvirksomhed er dit produkt primært rettet imod og hvorfor? TomTom Business løsningen benyttes af kunder i alle størrelser, med både ensartet og blandet vognpark. Løsningen dækker hele Europa.

Hvilke egenskaber eller funktion i dit produkt vil du særligt fremhæve? TomTom PRO navigation med effektiv kommunikation Vi har tendens til at køre de ruter, vi kender. Også selvom vejnettet ændrer sig med cirka 15% hvert kvartal, der sker ændringer i belastningen på de veje, vi kører, og nye veje kommer til. Hurtig, nem og præcis kommunikation med folk i marken har stor effekt. Med WORKsmart™-Job kan du sende tekst og ordrebeskeder til hver enkelt chaufførs enhed. Chaufførerne kan sende statusbeskeder til kontoret, skrevne tekstbeskeder og advarsler i tilfælde af nedbrud. Med ordrenavigation er du altid sikker på, at chaufføren har den rigtige adresse og ankomst, og at tiden altid er opdateret på kontoret. TomTom frigiver 4 nye kort om året, der hjælper chaufføren til at vælge den bedste og mest øknomiske rute. HD Traffic – LIVE service En chauffør er på vej med et hold gæster fra København til en koncert i Köln. Gæsterne har glædet sig til denne miniferie og har høje for-

16 / Danske Busvognmænd

ventninger. Desværre rammer chaufføren ind i store kø-problemer i Tyskland, og må på grund af køre-hviletiden ikke fortsætte til målet. Hvilke konsekvenser har det for gæsterne? Og hvad med panikken på kontoret – og hvad med den aftale, der er indgået med rejsebureauet? Hos TomTom har vi gjort trafikoplysninger til en vigtig funktion i vores løsning. Trafikken påvirker planlægningen og oplevelsen for dine gæster, når chaufføren sidder fast i en trafikprop. Med HD Traffic får både chauffør og planlægger et unikt værktøj, der hjælper gæsterne frem til tiden, og du kan nemt informere dine kunder om forventet ankomst.

 jælp dine chauffører med at indarbejde en H bedre køreadfærd, og inspirér dem til selv at tage ansvar. Det hele handler også om en god oplevelse for dine passagerer. Active Driver Feedback fremmer sikkerheden ved at give live-feedback om chaufførerens køreadfærd på TomTom PRO-enheden. 

Fartskriver data Sikkerhed i forbindelse med passagertransport er jævnligt i medierne, og fokus falder ofte på chaufførens køretid. Som virksomhedsejer er det vigtigt, at du har et indblik i forholdene omkring køre-hviletid. TomTom WEBFLEET Tachograf Manager er en alt-i-en løsning, som hjælper din virksomhed med at overholde køre-hviletiderne mest effektivt. Den understøtter remote og manuel download, arkivering og analyse af fartskrivere. Med Tachograf Manager får du et værktøj til at overholde national og europæisk lovgivning.

Partnerløsninger – driver din forretning En flådestyrings-løsning skal være et tillæg til de løsninger, du har i forvejen. Det skal være nemt at komme i gang, og udviklingsomkostningerne skal holdes på et minimum. TomTom flådestyring kan integreres problemfrit med din nuværende software og programmer – og give dig en omfattende og fuldt forbundet løsning til styring af din flåde. Det betyder, at du ikke behøver at lave om på den måde, du arbejder – bare forbedre den.

Forbedret køreadfærd – Active Driver Feedback Uanset om du driver en virksomhed med små køretøjer, turistbusser eller rutetrafik, er brændstof og materiel en stor post på budgettet. I din branche er du samtidig transportør af mennesker, der har holdninger og meninger til den tur, de nu har været på.

Meddelelser om kørselshændelser: • For høj fart • Hård styring, pludselige opbremsninger • Aktuelt brændstofforbrug og brændstof økonomi • Spildt brændstof pga. tomgang

Hvordan kan jeg få flere oplysninger? Key Account Manager, Charlotte Schönemann-Paul tlf. 3634 4535. http://business.tomtom.com/da_dk/ Case Stories findes på: http://business. tomtom.com/da_dk/industries/peopletransport/cases/


IT-løsninger

Miljø, sikkerhed og entertainment - driftsoptimering på alle niveauer .

Af: Mintha Guddi, Key Account Manager, Bus Center Vest / Foto: Bus Center Vest

Bus Center Vest (BCV) er en virksomhed med 20 års erfaring inden for bus- og transportbranchen. BCV er en del af Autohuset Vestergaard koncernen med både personvogns- og lastvognsafdelinger. BCV er autoriseret Volvo Bus-forhandler. Udover salg af nye og brugte busser, herunder også specialopbyggede biblioteks- og bloddonorbusser samt mini-transportere, er BCV specialiseret i levering af højt integrerede IT-løsninger inden for en bred palette af særegne produkter til bus. Hvordan vil du generelt karakterisere og beskrive dit produkt? Fra politisk hold er der fokus på at få flere og flere borgere til at vælge den kollektive trafik fremfor privat transport. Flere aktive IT-tiltag fra Bus Center Vest er med til at fremme dette og kan med få ord beskrives under overskriften miljø, sikkerhed og entertainment – alle elementer, der udspringer af digitale løsninger. Digitale løsninger som infotainment, WIFI, flådestyring (herunder bl.a. gps-tracking, miljømålinger, brændstofmålinger) videoovervågning og passagertælling er nogle af de vigtigste aspekter. Først og fremmest har passagererne på entertainment niveau fokus på merværdi i forhold til deres billetpris. Derfor forventer passagerne at kunne gå på det trådløse netværk i bussen via smartphones og tablets samt undervejs visuelt blive orienteret om rejseinformation – såsom næste stop, zone, klokkeslæt mv. samt vejr- og nyhedsopdateringer på infotainmentskærme. Derudover er sikkerhed et afgørende element for tilliden til busturen. Sikkerhed i form af videoovervågning integreret i busserne er præventivt mod tyveri og overfald rettet mod passagererne og mod chaufføren. Optagelser af hændelser på recorderen kan blive nødvendigt i forbindelse med dokumentation ved bevisfremlæggelse i retssager. Herudover stilles højere og højere krav til miljøvenlig kørsel, hvorved der kan opnås brændstofbesparelser på mellem 6-20% – og

en tilsvarende reduktion af CO2-udslip vha. flådestyringsrapporteringer. Ydermere er anvendelse af den rigtige størrelse busser til det projekterede antal passagerer på de forskellige ruter afgørende. Automatisk passagertælling giver præcise og konkrete data om passagerbestand på de forskellige ruter – til planlægning samt optimering af kapaciteter og ressourcer. Det sker med en tællenøjagtighed på op mod 98%. Alle ovennævnte IT-løsninger er således til gavn for både miljøet, passagernes og chaufførens komfort samt for optimering og effektivisering af busdriften.

Skræddersyede løsninger Herudover er BCV specialiseret i at skræddersy løsninger, så de opfylder vognmandens ønsker og behov samtidig med, at de opfylder de specifikationer og krav, som trafikselskaberne opstiller – både hardware, software- og driftsmæssigt. Såfremt en kunde fremsætter ønske om specielle nye opsætninger softwaremæssigt, er dette tilmed en løsning, som BCV kan levere. Uanset fagkundskab inden for IT-anvendelse er produkterne kendetegnet ved at være yderst brugervenlige; BCV tilbyder også – som en del af sin almindelige service – ekstra assistance med oplæring, træning og lignende.

Hvilken type busvirksomhed/ transportvirksomhed er dit produkt primært rettet imod?

Hvordan kan jeg få flere oplysninger?

BCV er leverandør og forhandler af alle IT-løsningerne og leverer til både rute-, by- og turistvognmænd samt til specialkørsel – eksempelvis handicap- og ældrekørsel.

Hvilken egenskab eller funktion i dit produkt vil du særligt fremhæve? Kvalitetssikring Det særegne ved alle BCV’s produkter er, at de er testet og kvalitetssikret til at blive anvendt i det hårde og ustabile miljø med høje temperatursvingninger, som busserne kører i. Derudover stilles stadig større krav til sikkerhedsmæssige foranstaltninger, både med hensyn til montering og opsætning – og selve driften af systemerne.

Kontakt BCV, få råd og vejledning om vores produkter – og hvad der vil være mest formålstjenligt og økonomisk i forhold til netop din vognmandsforretnings behov! BCV er landsdækkende repræsenteret og kommer med glæde og besøger din virksomhed. + 45 75517200 info@bus-center-vest.dk www.buscentervest.dk

Danske Busvognmænd

/ 17


IT-løsninger

ProTracking: Busbranchens foretrukne valg … Af: Michael Jannak, ProTracking / Foto: Colourbox

… og sådan har det været i mere end 15 år, når det drejer sig om branchens valg af en fleksibel og professionel løsning til brug for flådestyring og kommunikation mellem kørselskontor og chauffør via en Garmin Nüvi. Hvordan vil du generelt karakterisere og beskrive dit produkt? Når du på din tur rundt i trafikken møder en bus med et skilt i foruden, hvorpå der står: ”Vi kører for FLEXtrafik” – så vil bussen med stor sandsynlighed være udstyret med et flådestyringsanlæg leveret af ProTracking. ProTracking var de første, der løste problematikken med at kunne følge en bus via en GPS-boks på en trackingside (WebTrack) samtidig med, at det skulle være muligt at kunne kommunikere med en chauffør og sende beskeder om nye ture direkte ud i bilen. Sidenhen er løsningen blevet udviklet – såvel på hardware som på software-niveau – og ProTracking er stadigvæk førende i branchen, når det handler om professionelle flådestyringsløsninger til busvognmandsbranchen. Pga. den daglige dialog med kunderne og deres chauffører, har ProTracking opbygget stor viden omkring branchens ønsker, krav og behov.

Hvilken type busvirksomhed/ transportvirksomhed er dit produkt primært rettet imod og hvorfor? Om du driver en mindre eller en større vognmandsforretning – eller om du kører FLEX-kørsel, blandet kørsel eller udelukkende kører turistkørsel – så har ProTracking altid en løsning, der passer til det individuelle behov. Mange af ProTrackings kunder i branchen har måske budt ind med et mindre antal busser til brug for FLEXtrafik, men har dog alligevel valgt at montere tracking i hele flåden, da det giver en optimal udnyttelse af løsningen.

18 / Danske Busvognmænd

Hvilken egenskab eller funktion i dit produkt vil du særligt fremhæve? (og hvorfor?) os ProTracking gør man meget ud af at udH vikle nye løsninger – enten i eget regi eller i samarbejde med eksterne leverandører. EcoTrack-koncept er et godt eksempel på dette. EcoTrack er ProTrackings løsning til brug for bedre adgang til diverse kørselsdata (brændstofforbrug, tomgangskørsel, o/min., bremsetryk m.m.) og dermed muligheden for at kunne opnå en bedre kørselsadfærd – til gavn for økonomien og ikke mindst for miljøet i kraft af et væsentligt lavere CO2-udslip. Hvis du således allerede nu har en trackingløsning i dine busser fra ProTracking, så vil du forholdsvis nemt kunne ”opgradere” din løsning til at blive en EcoTrack-løsning – og dermed få endnu bedre udnyttelse af de mange muligheder, som ProTracking kan tilbyde. Herudover har ProTracking gennem mange år haft et godt samarbejde med såvel Techhouse (WebTour) som med Solid Software Development, der begge tilbyder løsninger inden for ruteoptimering og kørselsplanlægning. ProTracking tilbyder fuld integration til begge løsninger, hvilket giver mange fælles kunder rigtig mange og målbare fordele. Via Aalborg Universitet og NT deltager ProTracking desuden i et projekt, hvor vi leverer en række data, som bruges til at analysere diverse kørselsruter og kørselsmønstre med henblik på at kunne opnå en bedre og mere optimal udnyttelse af vejnettet og samtidig opnå besparelser i køretid og dermed brændstof.

ProTracking arbejder således på mange fronter for at kunne tilbyde de bedste og mest optimale løsninger til vores kunder. Dette er den direkte årsag til, at ProTracking gennem en årrække har oplevet en god vækst og i de seneste 4 år er blevet udnævnt til Gazelle-virksomhed af dagbladet Børsen. Ligesom ProTracking af Garmin – som de eneste i landet – er blevet udnævnt til Garmin Fleet Management Partner – netop på baggrund af vores stabilitet og fortsatte fokus på at udvikle og forbedre allerede eksisterende løsninger.

Hvordan kan jeg få flere oplysninger? Hos ProTracking står 14 dedikerede medarbejdere inden for salg, service, support, IT-udvikling og montage alle på spring for at hjælpe med at finde den helt rette løsning for at opfylde kundernes behov. ProTracking leverer tracking og flådestyring til en lang række brancher og har p.t. mere end 16.000 enheder på deres WebTrack-løsning. ProTracking er således blandt de største aktører på markedet inden for flådestyring i Danmark. Har dette vakt interesse hos din virksomhed – og vil du vide mere om, hvad ProTracking kan tilbyde – så er du meget velkommen til at kontakte ProTracking på tlf. 70 200 698 eller via mail på salg@protracking.dk.


Annoncer

Danske BusvognmĂŚnd

/ 19


Annoncer

Vi kan ikke redde verden !!

Professionelt håndværk

men vi kan hjælpe dig

SPARE BRÆNDSTOF... .. med Stroco oliefyr - designet til at levere optimale resultater til dine busser

ALT I OMPOLSTRING Sæder - Loft - Sider GuLvtæppe - Gardiner

Stroco oliefyr:

nakkeskånere - nakkestykker i "ruskind"

• • • • • • •

Brodering af logo og numre på nakkeskånere.

Kører på diesel, biodiesel, RME og ethanol Miljøvenlig: lavt udslip. Kan udstyres til elektrisk natdrift Nemt-at-bruge test udstyr Dag-til-dag levering Gratis teknisk support Produceret i Danmark gennem 40 år - leverer varmen • Leveres i hele Europa

Stroco ApS - Viborgvej 50 - DK-8450 Hammel Tlf. 8696 1066 - Fax 8696 9647 Email info@stroco.dk - www.stroco.dk TechHouse.dk Nørregade 13 2. 4100 Ringsted Tlf 57 610 611 info@techhouse.dk www.webtour.dk

Læs om dine kollegaers erfaringer på www.webtour.dk

Book et møde –

og få en afklaring på hvordan webTour kan hjælpe dig til en bedre bundlinje

20 / Danske Busvognmænd

vi ompolstrer din chaufførstol - medens du venter.

Gulvtæpper - presenninger m.m.

Vi har ca. 100 forskellige plys til reparation af din bus. Ring og få et uforpligtende tilbud - tlf. 74 56 29 97

Christiansfeld Autopolstring Industrivej 14 - 6070 Christiansfeld - tlf. 74 56 29 97


Kort nyt

Ko rt

NYT Bussen hjælper demokratiet Som et tiltag for at få flere unge til at stemme har byrådet i Kolding besluttet at sende en stemmebus rundt til uddannelsessteder og små landsbyer i forbindelse med kommunalvalget d. 19. november 2013. ”Vi kan se, at de unge mennesker desværre ikke stemmer ret meget. Det skal vi have gjort noget ved, ellers kommer de aldrig til det,” siger Jørn Petersen (V), borgmester i Kolding, til DR P4 Trekanten. Borgmesteren gør også opmærksom på, at flere ældre har fået langt til stemmeurnerne efter, at man fjernede flere af stemmestederne. Formanden for lokalrådet i Sdr. Stenderup, Kolding Kommune, Jan Rothausen er begejstret for tiltaget: ”Hvis vi bare her i Sdr. Stenderup kan få 10 ekstra stemmer til kommunalvalget, så er det da en god idé. Og der er bussen en god anledning til at komme af sted og få stemt,” siger Jan Rothausen til P4 Trekanten. Borgere i Sdr. Stenderup har i øjeblikket 5 km til det nærmeste stemmested, som er i Bjert.

Kritik af Rejsekort Det udskældte Rejsekort udsættes igen for kritik. Denne gang af Forbrugerombudsmanden, der har påpeget, at kortet – som det blev lanceret – opererede i strid med både markedsføringsloven og betalingstjenesteloven. Ombudsmanden påpegede, at det skal være lige så nemt at ophæve en tank-selv-aftale, som det skal være oprette den. Desuden skal brugerne kunne se alle transaktioner på kortet 13 måneder tilbage. ”Vi har lagt en ny version på vores hjemmeside, så man i dag kan ophæve aftalen lige så let, som man kan tilmelde sig. Så den kritik har vi taget til os,” fortæller direktør for Rejsekort, Bjørn Wahlsten, til DR Nyheder. Om oversigten over transaktioner fortæller han: ”Størstedelen af kunderne kan se 13 måneder tilbage, for langt de fleste har færre end de 200 rejser på 13 måneder. Dem, der bliver ramt, er pendlerne, og dem er der ikke så mange af endnu. Men vil man gerne have sin rejsehistorik, kan bare bede om det, så sender vi den uden beregning.”

Udfasning af klippekort i Hovedstadsområdet udskudt Direktørsamarbejdet i hovedstaden – der består af DSB, Movia, Metroselskabet og Trafikstyrelsen – besluttede midt i juni at udskyde udfasningen af klippekortet til 1. juni 2014. Det var ellers planen, at salget af klippekort skulle ophøre d. 1. juli 2013. Beslutningen skyldes, at man har konstateret fejl på Rejsekort i forbindelse med f.eks. rejsehistorik og salgssystemer. Rejsekort A/S’ direktør har oplyst til Transportnyhederne, at fejlene løbende vil blive udbedret, og at rejsekortet vil være opgraderet til en ny version (version 5) senest i maj 2014. Transportminister Henrik Dam Kristensen er tilfreds med, at udfasningen er blevet udskudt. Det udtaler han i en pressemeddelelse fra Transportministeriet: ”Det er en løsning, som giver tryghed for brugerne af den kollektive trafik, og som samtidig giver Rejsekortet og trafikselskaberne mulighed for at løse de udfordringer og børnesygdomme Rejsekortet har. For mig er det vigtigt, at passagererne er i centrum, og at det skal være nemt og gennemskueligt at købe en rejse. Og det er et fælles ansvar for Rejsekortet og trafikselskaberne at sørge for det,” udtaler Transportministeren og tilføjer: ”Det er vigtigt at fastholde, at rigtig mange bruger Rejsekortet i dag og er tilfredse med det. Over 200.000 kunder i hovedstaden har allerede taget Rejsekortet i brug, og på landsplan er der solgt 475.000 rejsekort og gennemført over 22 mio. rejser på rejsekort, siden kortet blev indført."

Jacob Chr. Nielsen fyldte rundt Direktøren for Danske Busvognmænds bofælle og samarbejdspartner ITD, Jacob Chr. Nielsen, fejrede sammen med branchen sin 40 års fødselsdag fredag d. 7. juni i Padborg. Danske Busvognmænds direktør, Steen Bundgaard holdt ved lejligheden en tale. Steen Bundgaard roste i sin tale Jacob Chr. Nielsen for at have løftet den tunge arv efter tidligere direktør Jens Iwer Pedersen. Jacob Chr. Nielsen har i direktørstolen formået at øge ITD’s i forvejen imponerende driftsoverskud og åbne kontorer i både Bruxelles og København – sidstnævnte deles med Danske Busvognmænd.

Danske Busvognmænd

/ 21


ERFAgruppe

kollektiv trafik Udbudsvilkår

Incitamentskontrakter

– en del af løsningen Af: Lasse Repsholt / Foto: Colourbox.dk

intro Trafikselskaberne udbyder den kollektive bustrafik under hensyntagen til de lokale forhold samt krav og ønsker fra kommunerne i de respektive regioner. Det betyder, at der er en del forskelle på, hvordan trafikselskaberne griber udbuddene an. Danske Busvognmænd har længe haft et ønske om bedre og mere standardiserede udbudsvilkår, men har også måttet acceptere, at de enkelte trafikselskaber går egne veje. På fire væsentlige, udvalgte områder finder foreningen dog, at trafikselskabernes udbud bør følge samme principper: 1. Tildelingsmodellen og vurderingen af andre parametre end pris i udbudsmaterialerne. 2. Nødvendigheden af at der indføres klare begrænsninger på, hvor meget der kan skæres ned i antallet af køreplantimer og busser i kontraktperioden. 3. Reguleringsmodellen for kontraktbetalingen samt muligheden for at forhandle kontraktbetalingen, hvis ny lovgivning fordyrer busdriften. 4. Incitamentskontrakter i den kollektive bustrafik skal være relevante og proportionelle. I en serie på fire artikler i Busmagasinet kan du læse om de udvalgte områder og Danske Busvognmænds holdninger hertil.

22 / Danske Busvognmænd

Incitamentskontrakter, hvor busoperatørens indtjening afhænger af den leverede kvalitet, passagerernes tilfredshed og eventuelt en passagerfremgang, kan være en del af løsningen for at styrke den kollektive bustrafik. Men instrumentet skal anvendes med omhu – på de rette busruter og med den rette dosering.

I

ncitamentskontrakter er ikke kun et spørgsmål om ja/nej eller sort/hvid. Der kan være tale om mange forskellige varianter, hvor risikoen, graden af medindflydelse og betydningen i passagerer, kroner og øre er forskellige. Kvalitetsmålinger, passagertællinger, antallet af klager og kvalitetsbrister er nogle af de parametre, der indgår i incitamentsaftalerne. Alle landets trafikselskaber benytter incitamentskontrakter af forskellig slags.

NT: Fra kontrollørobservationer til kundetilfredshed Nordjyllands Trafikselskab (NT) ønskede at ændre i kontrakternes bonus-systemer, så fokus flyttes fra kontrollørobservationer til bedre service og flere kunder. I By- og Metrobusserne i Aalborg indførte NT først et kvalitetsstyringssystem baseret på kundetilfredshed, kundeklager og overskudsdeling. Dette system blev – blandt andet med bidrag fra Trafikstyrelsens passagerpulje – udbredt til alle A-kontrakterne i NT. NT har afsat en pulje på 2,5% af kontraktbetalingen for A-kontraktkørsel til udbetaling af bonus for god kvalitet. Kriterierne for udbetaling af bonus er fastlagt i en bonusmodel, der er udarbejdet i samarbejde med vognmændene. I det omfang, der opkræves bod for kvalitetsbrister, indgår dette beløb i den samlede bonuspulje og føres altså tilbage til de operatører, der har gode kvalitetsmålinger.

Overskudsdelingen består i, at operatørerne får del i den indtægtsstigning, der kan henføres til flere passagerer i busserne fra år til år.

Midttrafik: Kontrakt om brændstofbesparelser Hvor NT har udrullet incitamentsaftaler i alle A-kontrakter, har Midttrafik også forsøgt sig med forskellige forsøgsordninger. Det er dog Midttrafiks kontrakt med Nobina om brændstofbesparelser, der har vakt mest opsigt. Den førte ifølge Midttrafik til, at bybusserne i Randers i 2011 brugte 13% mindre diesel end året før – 88.287 liter diesel. Idéen kom fra Randers Kommune, der som en af landets første så et behov for at styrke dialogen mellem sig selv, trafikselskabet Midttrafik og bybus-operatøren Nobina for at kunne levere bedre kollektiv trafik til sine borgere. Besparelsen er opnået ved en blanding af, at chaufførerne kører på en mere miljørigtig måde, samt at busserne er forbedret. I 2012 har fokusområdet været kundevækst. Parterne vil intensivere arbejdet med kommunikation, information og markedsføring for dermed at få flere kunder i bussen, fortæller Nikolaj Kyhn, chef for forretningsudvikling i Nobina til www.midttrafik.dk. Kontrakten forpligter Nobina, Midttrafik og Randers Kommune til at arbejde for en målsætning om 15% flere kunder i perioden 2010 til 2014.


Udbud

Fynbus – forenkling undervejs Den kollektive trafik i Region Syddanmark er fordelt på to trafikselskaber: Sydtrafik og Fynbus. Sydtrafik var hurtigt ude af starthullerne og sikrede allerede kort efter trafikselskabets stiftelse i 2007, at man kunne arbejde med incitamenter i buskontrakterne, men planerne er aldrig blevet ført ud i livet. I Fynbus indgik man i foråret 2009 en aftale med Arriva om incitamentsaftaler for den regionale buskørsel. Udgangspunktet var, at de tre parametre – kundetilfredshed, antal klager og passagerfremgang – skulle bruges som udgangspunkt for incitamentsaftalen. Med bidrag fra Passagerpuljen gik Fynbus, Svendborg Kommune og Odense Kommune i gang med at indføre en tilsvarende aftale for bybustrafikken i de to kommuner. Drifts- og Kvalitetschef Jan Gudmann Hansen forklarer, at Fynbus undervejs i processen er nået frem til en enklere model, hvor nu alene kundetilfredshed lægges til grund. ”Vi blev opmærksomme på, at de to andre parametre – kundeklager og passagerfremgang – afledte alt for mange diskussioner og forhandlinger. F.eks. kan der være mange årsager til en passagerfremgang eller tilbagegang, som operatøren ikke har indflydelse på.” Driftschefen forklarer yderligere, at for at få bonus fra år til år, kan en del af bonussen opnås ved at fastholde et højt niveau, men først og fremmest skal man forbedre kvaliteten i forhold til det forgangne år.

Movia – et raffineret system I Movia har man i Hovedstadsområdet i længere tid haft et forholdsvist raffineret kvalitetsstyringssystem, hvor operatøren i forbindelse med sin tilbudsgivning skal fastlægge, hvilket kvalitetsniveau der bydes ind med. Undervejs i kontraktperioden skal operatøren derfor som minimum leve op til Movias grundlæggende kvalitetsniveau – og derudover leve op til de krav, operatøren selv har stillet op i forbindelse med tilbudsgivningen. Der måles på ni parametre: Udvendig rengøring og vedligeholdelse, indvendig rengøring, indvendig vedligeholdelse, temperatur, begrænsning af støj, overholdelse af køreplan, chaufførens kørsel samt chaufførens service og fremtræden. Hvert år gøres det samlede kvalitetsniveau op for de enkelte udbudsenheder og udløser henholdsvis bonus eller bod afhængig af, om operatøren har levet op til det krævede niveau.

Det mener Danske Busvognmænd Bod- og bonussystemer Rigtigt anvendt er det et fornuftigt princip inden for rimelighedens grænser. Bod/bonus gælder såvel for operatør som trafikselskab. En eventuel bod skal ikke tilfalde trafikselskabet, men fordeles blandt de andre operatører, der er omfattet af bod/bonussystemet. Driftsforstyrrelser og lignende som følge af arbejdsnedlæggelse blandt operatørens personale bør ikke berettige en bod fra trafikselskabets side. Incitamentskontrakter om passagerer Incitamentskontrakter, hvor trafikselskab og operatør deler indtægterne ved en passagerfremgang, kan anvendes i et vist omfang. Incitamentskontrakter, hvor en væsentlig del af operatørens kontraktbetaling

skal komme fra passagerindtægter, og/ eller hvor operatøren påtager sig risiko i forbindelse med passagernedgang, forudsætter, at operatøren får de nødvendige kompetencer og frihedsgrader, herunder indflydelse på bl.a.: • Ruteføring, stoppesteder, køreplaner og frekvens • Takster (herunder differentiering, rabatordninger m.m.) • Valg af busser/bustyper • Fremkommelighedstiltag Incitamentskontrakter om brændstofbesparelser I princippet en god idé, men ikke særlig vigtigt. Markedet og oliepriserne samt olie- og CO2-afgifterne udgør i sig selv et væsentligt incitament til miljø- og klimavenlig kørsel.

Produktivitetskommissionen ser på kollektiv bustrafik Kommissionen anbefaler nettokontrakter ... Regeringen har nedsat Produktivitetskommissionen, der blandt andet skal komme med anbefalinger til, hvordan produktiviteten i den private sektor forbedres. I sin anden analyserapport, der udkom den 30. Maj, tager kommissionen blandt andet fat i den kollektive bustrafik og anbefaler øget brug af nettokontrakter, hvor busselskaberne – med Produktivitetskommissionens ord ”får lov til at beholde merindtægterne ved større passagertal, og hvor selskaberne i større grad får lov til at tilrettelægge køreplanerne.” Der henvises til britiske og svenske erfaringer, hvor der i nogle tilfælde er opnået produktivitetsgevinster på 15-20% uden, at der dog er dokumentation for en systematisk effekt. … men på et lidt tyndt grundlag I Danske Busvognmænd er man altid interesseret i nye idéer til, hvordan bustrafikken kan indrettes bedre, men så også gerne, at de var baseret på et lidt mere solidt grundlag. ”Kommissionen henviser til nogle svenske resultater fra 2002, og man fornemmer ikke, at de har været i dybden med organiseringen i den kollektive bustrafik i dag. Vi betragter mest Produktivitetskommissionens indspark som et debatoplæg eller en invitation til at se nærmere på mulighederne,” udtaler Lasse Repsholt, chefkonsulent i Danske Busvognmænd.

Danske Busvognmænd

/ 23


Kort nyt

Ko rt

NYT Midttrafik tager ansvar Midttrafik havde varslet i udbud FV2, at trafikselskabet ville indføre en ny pausefunktion for samtlige vogne med hjemsted i Region Midtjylland. Denne pausefunktion er nu blevet  implementeret.  I Danske Busvognmænd er der stor tilfredshed med, at Midttrafik tager ansvar. ”Midttrafik planlægger – ligesom de andre trafikselskaber – kørslen og sender kørselsordrerne direkte til chaufførerne. Derfor burde det være en selvfølge, at de også sikrer, at dette foregår forsvarligt og med de relevante pauser. Det er i øvrigt også en forpligtelse, trafikselskabet som udbyder af kørslen har efter arbejdsmiljølovgivningen,” understreger chefkonsulent i Danske Busvognmænd, Lasse Repsholt. Allan Mørup, der er vognmand og leverandør hos Midttrafik og formand for Danske Busvognmænds handicapsektor, er også tilfreds: ”Jeg håber, at Midttrafiks beslutning danner forbillede for de øvrige trafikselskaber, der udbyder flextrafik. Vi har som vognmænd og arbejdsgivere selvfølgelig ansvaret for, at lovgivningen om pauser, hvile og arbejdsmiljø overholdes, men vi har også brug for et ansvarligt samarbejde med trafikselskaberne i den forbindelse.”

Hvad betyder pauserne i praksis? Midttrafiks implementering af pauserne betyder, at der fra tirsdag den 11. juni på alle ugens dage vil ligge følgende pauser på samtlige driftsvognløb:   • 1 Flydende pause mellem 5-6 timer fra første aktivitet – opstartstidspunktet til den første tur. Pausen er på 30 minutter og betales ikke af Midttrafik.   • 1 Pause til chaufførskift efter 10,5-11,5 timer fra først aktivitet. Pausen er på 1 minut og holdes på vognens hjemadresse.   • 1 Flydende pause mellem 4-5 timer efter chaufførskift-pausen.   Pauserne bliver kun aktiveret, hvis der er kørsel på vognløbene. For de vogne, der er omfattet af køre-hviletids bestemmelserne, kan pauserne tilpasses, så reglerne kan overholdes. 

24 / Danske Busvognmænd

Årets busselskab:

Kundetilfredsheden sætter nye rekorder i Nettbuss Nettbuss i Skibby er blevet kåret som Årets Busselskab i Movia. Sjældent er der målt så høj tilfredshed, som det er sket hos Nettbuss i Skibby. En tilfredshed, der især skyldes høj tilfredshed med chaufførerne – og som har medført, at Nettbuss løb med prisen og æren som årets operatør i Movia. Nettbuss har flere gange tidligere vundet prisen som årets operatør. Det skete bl.a. i 2005 og 2006, hvor det også var anlægget i Skibby, der havde de mest tilfredse kunder. Blot to år senere vandt Nettbuss igen. Denne gang for linje 5A, der blev årets tunge linje i København i 2008. Det flotte resultat skyldes i høj grad chaufførernes høje service – noget passagererne sætter pris på. Resultatet af alle årets tilfredshedsmålinger viste et rekordhøjt gennemsnit på 903. ”Som et af Nordens største busselskaber har vi et ansvar. Både når det gælder miljø og udviklingen af kollektiv trafik, men også når det gælder trivsel og sundhed blandt vores medarbejdere,” lyder det fra Peter Lanng Nielsen, adm. direktør i Nettbuss, der fortsætter: ”Prisen afspejler tydeligt den indsats, hele anlægget i Skibby har præsteret – og det er vi stolte af!” Movia gennemfører hvert år mere end 25.000 kundeinterviews i de sjællandske busser, hvor der bliver spurgt til chaufførens kørsel og service, plus en samlet vurdering af hele rejsen. Det er altså kunderne, der har ordet, når årets busselskab skal kåres.


Niels Mortensen

Niels Mortensen takker af Af: Redaktionen / Foto: Danske Busvognmænd

Niels Mortensen, direktør i Trafikselskaberne i Danmark, fratrådte den 30. juni 2013. Niels Mortensen har i en årrække været en central figur i den kollektive trafik. Blandt andet som kontorchef i Amtsrådsforeningen, direktør i Trafikselskaberne i Danmark og direktør for Rejseplanen A/S. En central figur for bustrafikken…

Tak fra Danske Busvognmænd

For Danske Busvognmænd og foreningens medlemmer gennem tiden har Niels Mortensen mest været kendt som ankerperson i forhandlingerne om buskontrakterne og håndtering af omkostningsændringer undervejs i kontraktperioderne. I 1990’erne, hvor den kollektive bustrafik overgik til det udbudssystem, vi kender i dag, var Niels Mortensen med til at strikke betingelserne sammen for denne overgang. Overgangen var bestemt ikke lige populær blandt alle busvognmænd, men resultatet blev en økonomisk effektivisering, der gav både et rimeligt råderum for den kollektive bustrafik og et kvalitetsløft. Et vigtigt element i overgangen var, at det kunne foregå forholdsvist smertefrit for vognmændene på grund af overtagelsespligten i de tidligere kontrakter.

Danske Busvognmænds formand John Bergholdt kvitterer for Niels Mortensens bidrag til sektoren de sidste mange år. ”I Niels Mortensen har vi i busbranchen altid haft en kompetent og hård modspiller. Vores oplevelse har dog altid været, at han trods alt var lyttende og forstående for busbranchens ønsker og behov. Det har helt klart været med til at skabe et godt klima og godt samarbejde mellem trafikselskaberne og busoperatørerne.”

…og for den kollektive trafik i det hele taget Det er velkendt, at den kollektive bustrafik er præget af mange forskellige aktører og mange forskellige politiske og økonomiske interesser. Det er ikke mindst i dette sammensurium, at Niels Mortensen har skabt resultater til glæde for den kollektive bustrafik. Takstsamarbejde, fælles billetter og kort for busser og tog tager vi i dag som en selvfølge, men rejsen dertil var lang. Først gik forhandlingerne rigtig skidt, men for godt 15 år siden lykkedes det. Det har siden været fundamentet g for det dela er te busru rsFormanden meste af samarbejdet mellemabus ogsttog. for Bus & Tog, ø s rk Danm af auto-ditrafikdirektør i NT, Jens Otto Størup fremhæver,oat Niels Mortensens ring te ster i m n ersonli a ci e sp r p e plomatiske evner kombineret med en kontant Vi og når det krævedes, st-facon, l busser, la res på plads. nte ruder ti s/mo har været meget befordrende for at få. L samarbejdet om takster re e v e .m sted. m e rk n æ g v o å vores for at være for gam Hvor den kollektivevtrafik nogle gange kritiseres p r e ll e m hos de meldags, for fragmenteret i forskellige interesser og for ukoordineret, der • Frontru er Rejseplanen.dk en ubetinget succes baseret på samarbejde mellem er d ru e d • Si trafikselskaberne. Rejseplanen har –r med Niels Mortensen som direk• Bagrude ing (Ombrello) ejl tør – givet mulighed for atGbruge digitalisering til at gøre den kollektive • lasfors eparationer sr g a sl n trafik lettere tilgængelig • både til information, billettering og Stemed hensyn tøj alværk eci ruder • Sp betaling. Rejseplanen har også opnået g af termohæder. ninternational ri ve o n e R • Rejsekortet har også udgjort en væsentlig del af Niels Mortensen arbejdsområde de seneste år. Den afgående direktør mener selv, at Rejsekortet bliver en stor succes – uanset hvad man kan læse i aviserne – men at systemet jo kræver tilpasning, tilvænning og meget tålmodighed. Her må det være på sin plads at lade historien dømme. Ankenævnet for Kollektiv Trafik har været med til at sikre en tiltrængt forbrugerbeskyttelse i den kollektive trafik, og RejseData gør det muligt at indsamle data for den kollektive trafik og fordele takstindtægterne mellem de forskellige trafikselskaber og operatører. Også dele af Niels Mortensens meritter.

ALT I GLAS...

www.sydglas.dk

Danmarks største busrudelager r.dk

rude www.bus

• Frontruder • Sideruder • Bagruder • Glasforsegling (Ombrello)

Vi er specialister i montering af autoruder til busser, last- og personvogne m.m. Leveres/ monteres hos Dem eller på vores værksted.

alisten Glasspe•ciStenslagsreparationer for kvalitet -din sikkerhed

• Specialværktøj • Renovering af termoruder

24 h BusService

Vi samarbejder med alle forsikringselskaber.

Erwins Autoruder A/S Håndværkersvinget 12 6360 Tinglev DØGNVAGT Tlf.: 7464 4189 • info@sydglas.dk

Danske Busvognmænd

/ 25


Volvo Busser

Den nye 11-liter super-drivline

Volvo Busser gør klar til Euro 6 Af: Ivan Stjernqvist / Foto: Ivan Stjernqvist

Volvo Busser har fuld fokus på brændstofforbruget og egenvægten ved skiftet til Euro 6 – ingen af delene må øges. Nye motorer Det er længe siden, at alverdens motoreksperter advarede om, at både brændstofforbruget og egenvægten ville få et mærkbart skub i opadgående retning, når Euro 6 kravene skulle opfyldes fra 2014. Og det havde hverken godstransport- eller persontransport- branchen brug for. Da næsten alle busmotorer nedstammer fra lastbilindustrien, var det meget naturligt, at grundudviklingen af den nye motorgeneration begyndte her, og store aktører som Daimler

og Scania har allerede i lang tid kunnet levere Euro 6-køretøjer – og har samlet de første erfaringer. Her er det kommet frem, at man nok skal regne med, at vægten af Euro 6-efterbehandlingsudstyret vil snige sig op på 200 kg, og at brændstofforbruget i bedste fald ville blive uændret fra Euro 5. Nu blev det så buskonstruktørernes tur til at trimme de nye Euro 6-motorer til de højst forskellige bustyper, som ofte bruger meget forskellige motorstørrelser. Volvo Busser havde tidligt givet udtryk for, at man ville gå meget

langt for at undgå en stigning i forbrug og i vægt. For Volvo Busser betød dette derfor, at man indledte konstruktionen af ikke mindre end tre nye motorer. Tre motorstørrelser med Volvo D5 som den mindste, Volvo D8 som den mellemste og Volvo D11 med den højeste ydelse til turistbusserne Volvo 9900 og Volvo 9700. Hele Euro 6 motorprogrammet ser således ud som i boksen på næste side.

Så får chaufføren det ikke meget bedre. Som en af de meget få busser har en Volvo 9900 chaufførdør.

Volvo 9700 er opgraderet til Euro 6 med nye 11liter, nyt design og nye, vægtbesparende sæder.

De nye sæder er ikke alene flotte og funktionelle – de er også lettere. På en hel busfuld sæder bliver det til 120 kg.

26 / Danske Busvognmænd


Volvo Busser

Volvo 9900 kan som Euro 6-bus kendes på en mere aerodynamisk front og et mere synligt VOLVO emblem.

Alle motorer har SCR katalysator og partikelfilter. Desuden har de to mindste en mild tilbageføring af udstødningsgassen (EGR). Men for alle buskunder gælder, at man nu skal vænne sig til brugen af AdBlue.

Lavere forbrug Volvo D11 motoren har eksisteret i Volvo PowerTrain motorprogrammet i mange år, men er ved denne lejlighed blevet ombygget fra indsprøjtning med pumpedyser (enhedsinjektorer) til Common Rail indsprøjtning. Vi forventer, at denne forholdsvise lette motor vil være det perfekte valg til Volvo 9900 og 9700 langtursbusserne, og Volvos egne målin-

ger lover da også en brændstofbesparelse på omkring 2%. Volvo D8- og D5-motorerne er helt nye i Volvo sammenhæng. D8 har 6 cylindre på række og D5 har 4 cylindre, og denne moderne motorkonstruktion, der er udviklet i samarbejde med Nissan Diesel (et Volvo Group-selskab), skal afløse de tidligere Deutz-motorer. D8-motoren bliver formentlig Volvo Bussers vigtigste motor, og med sine 8 liter får den præcis den rette størrelse til størstedelen af busprogrammet – nemlig bybusser og InterCity busser. Når det gælder Euro 6-motorer, skal man nemlig passe på, at motorerne ikke bliver for store og får det ”for let”. Forstået på den

måde, at motoren skal have en passende lille størrelse, så den kan holde efterbehandlingssystemet varmt under selv de letteste køreforhold. Volvo Busser forventer, at D8 vil bringe brændstofbesparelser på op til 4%. Volvo D5-motoren er som nævnt 4-cylindret, og den erstatter den ligeledes 4-cylindrede Deutz motor i Volvo 7900 Hybrid. Foruden store dieselbesparelser vil det også betyde et markant lavere støjniveau. Samtidig med overgangen til de nye motorer indfører Volvo Busser en række designmæssige ændringer på fronten og i hækken på InterCity busser og turistbusser i serierne 9700 og 9900.

Euro 6 motor

Til bustype

Volumen

Effekt

Drejningsmoment

Volvo D11

9900 og 9700

11-liter

380, 430 og 460 hk

1800, 2050 og 2200 Nm

Volvo D8

8900 og 9500

8-liter

280, 320 og 350 hk

1050, 1200 og 1400 Nm

Volvo D5

Hybridbusser

5-liter

240 hk

950 Nm

Danske Busvognmænd

/ 27


Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes Sprinter overgår sig selv Af: Ivan Stjernqvist / Foto: Mercedes

Minibussernes foretrukne grundlag – Mercedes-Benz Sprinter – er i anledning af Euro 6 blevet opgraderet og forbedret i en sådan grad, at den overgår sig selv.

Set forfra falder den lidt større – og nu mere oprejste – stjerne i øjnene.

Blind vinkel-assistenten er en ekstra sikkerhed, som dækker de blinde vinkler lige ud for chaufføren, der advares med en rød trekant i spejlet.

28 / Danske Busvognmænd


Mercedes-Benz

Sikkerhed, miljø og økonomi Jeg tror ikke, vi overdriver, når vi påstår, at Mercedes-Benz-køretøjerne er de mest sikre og mest miljøvenlige biler, der bygges i dag. Mercedes er førende, når det gælder avancerede elektroniske systemer som ESP, ACC og LKA samt nødbremsesystemet Emergency Brake Assist (EBA). Disse sikkerhedssystemer er alle i drift i tunge erhvervskøretøjer (lastbiler og busser), og har allerede bevist deres effektivitet. Nu udvider Mercedes udvalget af erhvervskøretøjer, som kan tilbydes med disse unikke sikkerhedssystemer, da den næste generation af Sprinter (Transporter eller Minibus) fremover vil kunne leveres med disse systemer – plus en række nye sikkerhedssystemer. De nye Assistentsystemer er • Sidevind-assistent (Crosswind Assistent) • Afstands-advarselsassistent (Collision Prevention Assistent) • Blind vinkel-assistent (Blind Spot Assistent) • Fjernlys-assistent (Highbeam Assistent) • Vognbane-assistent (Lane Keeping Assistent) Den førstnævnte, sidevind-assistenten, er en ægte verdensnyhed, og den er afledt af det allerede eksisterende ESP, som er en standardmontering på M-B Sprinter. Funktionen er så enkel, at man ”tror det er løgn”. Når en minibus (eller en kassevogn) rammes af et pludseligt vindstød fra siden – det kan være når man passerer en stor modgående bil – bliver bussens sidebevægelse i samme øjeblik opfanget af ESP-systemets sensorer. Og lige så hurtigt indledes en let delbremsning af hjulene i den side, hvor vinden kommer fra, og det korrigerer på et splitsekund Sprinterens retning. Såre enkelt og effektivt, når bare det sker hurtigt nok.

Motorudvalget er uændret, men til gengæld skal kunderne nu vænne sig til at håndtere additivet AdBlue. Det påfyldes i motorrummet, og tanken kan indeholde 18 liter AdBlue, hvilket rækker til ca 6.000 km kørsel.

Afstands-advarselsassistenten har flere virkemåder, men den bliver udløst, når ens eget køretøj kommer for tæt på et andet inden for en fastsat tolerance. Så afgives der både en optisk og en akustisk advarsel, som giver chaufføren mulighed for at foretage en undvigemanøvre eller en nødbremsning. I denne situation vil enhver berøring af bremsepedalen bevirke, at ”Bremseassistenten” træder til og udfører maksimal bremsning. Der er altså ikke tale om, at Sprinter selvstændigt indleder og gennemfører en nødbremsning.

Blind vinkel-assistenten Denne ekstra sikkerhed, som dækker de blinde vinkler lige ud for chaufføren på begge sider af køretøjet, er set tidligere, men er en god ekstra sikkerhed ved kørsel i tæt trafik. Ved hjælp af fire ekstra radarsensorer afsøges områderne lige ud for chaufføren konstant, og hvis der befinder sig en trafikant i dette område, vises der en rød advarsels-trekant i sidespejlet. Hvis chaufføren overser advarslen, og alligevel giver blinkertegn til at skifte bane, advares chaufføren yderligere gennem blink og akustik. Dette assistentsystem er kun i funktion over 30 km/h, og kan til enhver tid kobles fra af chaufføren. Fjernlysassistenten, som er ekstraudstyr, sørger automatisk for nedblænding af forlygterne, når man møder andre biler – og når man kører ind på stærkt oplyste veje. Bliver aktiv fra 35 km/h. Vognbane-assistenten (LKA) arbejder ved hjælp af et videokamera på forruden, som op-

tager vejbanen umiddelbart foran Sprinteren. Et avanceret billedprogram beregner løbende, om køretøjet er på ”den rette kurs” – hvis ikke, advares chaufføren akustisk. Systemet er kendt fra store lastbiler og busser, og har allerede bevist sit værd. Det bliver først aktivt over 60 km/h, og kan til enhver tid kobles fra.

Euro 6 klar Motorprogrammet i den nye Sprinter er tilsyneladende ganske uændret – i hvert fald hvad angår ydelser. Miljømæssigt lever de nye motorer helt op til det kommende Euro 6-krav, som bliver gældende fra 2015. Og forbrugsmæssigt kan kunderne forvente en reduktion i forbruget, hvad enten det drejer sig om den 4-cylindrede eller den 6-cylindrede dieselmotor. Til gengæld skal kunderne nu vænne sig til at håndtere additivet AdBlue, som automatisk bliver indsprøjtet i den varme udstødningsgas umiddelbart før den rammer SCR katalysatoren. Euro 6 motorudvalget omfatter også en benzinmotor – en 1,8 liter 4-cylindret turbomotor med en effekt på 156 hk. I alle tilfælde kan drivlinen kombineres med 6-trins mekaniske gearkasser eller 7-trins 7G-Tronic automatgearkasser.

Bagfra ligner Euro 6 Sprinter sig selv – flot og elegant.

Den forreste Euro 6 Sprinter (testbil) holder køreretningen, mens den bageste (nuværende) slår et tydeligt slag, da den passerer vind-kanonen.

Multifunktionsrattet er tilvalg, men sikkert pengene værd ved langturskørsel.

Danske Busvognmænd

/ 29


Annoncer

9-20 pers. busser indrettes efter ønske – vi har bussen til den rigtige pris!

Easy@Tour - den komplette administrative løsning!  Med Easy@Tour og Autotracking er der altid totalt overblik over alle tilbud, ordrer, kunder, chauffører og buspark samt øvrig bogholderi.  Avanceret flådestyring på standard Android Smartphone.  Easy@Tour sender opgaven direkte til telefonen/chaufføren.  Autotracking viser aktuel position på kort med alle vogne.  Flextrafik er integreret. Kørsel modtages automatisk og sendes til mobilen.

FIAT DUCATO

DUCATO kan leveres med el-drevet sidedør. SE VORE BRUGTE BUSSER PÅ:WWW.FIAT-GRINDSTED.DK

JENSEN & NØRGÅRD A/S AUTORISERET FORHANDLER VESTERMARKSVEJ 7200 GRINDSTED TELEFON 75 32 13 11 TELEFAX 75 32 17 32 E-MAIL: post@fiat-grindsted.dk

30 / Danske Busvognmænd

 Gratis App downloades og installeres på telefonen. Nemt for nye chauffører og afløsere.  Fuldt mobilt uden brug af SMS’er når personen f.eks. skal hentes på hospital eller plejehjem.

IT-samarbejde – baseret på gensidig tillid! Bogøvej 15 8382 Hinnerup

Tlf. 7020 1548

info@partex.dk www.partex.dk


Paragraf i fokus

Paragraf i foku Jacob Forman Advokat, Jacob Forman ApS Kontakt 70 26 19 22 / forman@forman.dk

Urbandommen og dens konsekvenser

D

en efterhånden meget omtalte Urbandom – hvor en ungarsk lastbilchauffør vandt over den ungarske stat ved EF-domstolen – slog fast, at proportionalitetsprincippet er gældende således, at myndighederne i EU-landene ikke blot bevidstløst kan pålægge standardiserede bøder. Urbandommen får den konsekvens, at der skal ses på de undskyldelige momenter og ikke blot bevidstløst pålægges 3.000 kroner til chaufføren og 6.000 kroner til vognmanden, når køre- og hviletidsbestemmelsene er overtrådt. Urbandommen slår altså fast, at myndighederne skal se på de skyldige momenter, når det besluttes hvilken sanktion, der skal bringes i anvendelse. På denne baggrund er der efter Urbandommen gennemført et lovforberedende arbejde, hvor de danske myndigheder har forsøgt at begrænse ”skadevirkningerne” af Urbandommen mest muligt i Danmark. Denne påstand begrunder jeg med, at det af det lovforberedende arbejde helt tydeligt fremgår, at man forsøger at fastholde det danske sanktionssystem, hvor man netop – som vedtaget i 2006 – ikke ser på de undskyldelige momenter.

Det lovforberedende arbejde, som følger Urbandommen, søger således at begrænse effekten af dommen, så det udelukkende bliver i et meget begrænset område, at der skal ses på undskyldelige momenter. Men Urbandommen indeholder rent faktisk en rigtig sjov detalje, som efter min opfattelse får alvorlig indflydelse på anvendelsen af de danske regler. I præmis 23 i Urbandommen er følgende formulering anvendt: ’Medlemsstaterne skal dog udøve deres beføjelser på dette område under iagttagelse af EU-retten og denne almindelige grundsætning – og dermed under iagttagelse af proportionalitetsprincippet (jvf. Blandt andet dom af 12. juli 2001, sag C-262/99)’. I Urbandommen er der således henvist til, at dommerne under Urbandommens afgørelse har anvendt indholdet af en dom fra 2001, når de begrunder, at Urbandommen får det resultat, at proportionalitetsprincippet skal anvendes. Det rigtig spændende er, at der altså i Urbandommen anvendes en dom fra 2001, som allerede på dette tidspunkt slår fast, at inden for EU skal man anvende proportionalitets-

Råd og g n opdateri og om jura regler

princippet. Dermed er Danmark i 2006 – hvor man fjerner proportionalitetsprincippet – på kollisionskurs med gældende EU-ret. En dom fra EU er jo overordnet de danske regler. Det betyder, at Justitsministeriets vedtagelse af en fjernelse af proportionalitetsprincippet i 2006 faktisk er ulovlig. Jeg støtter dette synspunkt på den nævnte rangfølge i reglernes betydning, hvor EU-forordningstekster og EU-domstolsafgørelsen netop har forrang for de danske regler. Jeg morer mig derfor lidt over, at de gør så meget ud af det lovforberedende arbejde, som skal indeholde konsekvenserne af Urbandommen i form af en begrænsning af den skadevirkning, som de danske myndigheder helt åbenlyst synes er indeholdt i dommen. Jeg morer mig over det, fordi det er min opfattelse, at selve skærpelsen fra 2006 er i strid med EU-retten og dermed ikke gældende. Det bliver spændende at se, om myndighederne tager fat i denne lille sjove detalje, som fremgår af Urbandommen. Fortsættelse følger …

Danske Busvognmænd

/ 31


Kort nyt

Ko rt

NYT Moms på buskørsel i Slovenien Slovenien indfører moms på buskørsel, desværre med en ret kompliceret registreringsproces. Momsen beregnes ligesom i f.eks. Tyskland efter en forholdsmæssig beregning af de kørte antal kilometer i Slovenien i forhold til det totale antal kørte kilometer på turen. Momsen udgør 8,5%, og afregningen til de slovenske myndigheder skal ske på månedlig basis. Da reglerne for momsregistrering i Slovenien er ret komplicerede opfordrer vi medlemmer, der skal køre i Slovenien til at kontakte sekretariatet for nærmere information.

Tvivlsomt mål om besparelser på befordringen i kommunerne Finansministeriet og Kommunernes Landsforening har nu afsluttet forhandlingerne om kommunernes økonomi i 2013. Et af forhandlingsresultaterne er, at kommunerne i perioden fra 2014 til 2017 skal opnå en samlet, årlig besparelse på befordringsordninger på 430 mio. kr. om året. I Danske Busvognmænd er man ikke tilfredse. ”Det er fint, at KL og Finansministeriet sammen bliver enige om, at der skal opnås besparelser på det her område. Der er helt sikkert noget at hente i form af bedre planlægning af kørslen og bedre udbud. Men 430 mio. kr. er helt urealistisk – det svarer til cirka 17 pct. af de 2,5 mia., vi skønner, kommunerne bruger på kørselsordninger,” forklarer Lasse Repsholt, chefkonsulent i Danske Busvognmænd. ”Nogen må have glemt, at stort set al befordringen allerede har været konkurrenceudsat i offentlige udbud. De to parter sætter hinanden blår i øjnene, hvis de tror, at de kan frigøre midler i den størrelsesorden,” vurderer Lasse Repsholt. Danske Busvognmænd ser dog også positive elementer i økonomiaftalen. ”Kommunerne kommer nu til virkelig at tage kørselsordningerne alvorligt og afsætte ressourcer til at danne overblik over kørselsordningerne, og hvordan de varetages bedst og billigst. Vi har hørt, at Finansministeriet er glade for trafikselskabernes Flextrafik som en løsning for kommunerne. Men i mange tilfælde vil den gennemtænkte løsning på kommunalt niveau efter min opfattelse leve bedre op til kommunernes krav om at forene konkurrencedygtige priser med en høj kvalitet,” vurderer Lasse Repsholt.

Flere buspulje-projekter på vej En ny aftale mellem forligskredsen – dvs. Regeringen V, DF, LA og K – bag aftalerne om ”En grøn transportpolitik” viser, at busserne står højt på dagsordenen blandt landets kommuner. Forligskredsen bag aftalerne om ”En grøn transportpolitik” har nu indgået aftale. De væsentligste elementer er: • Letbane i Ring 3 i hovedstadsområdet • Udmøntning af pulje til bedre fremkommelighed for busser • Udmøntning af pulje til mere cykeltrafik • Smidiggørelse af modulvogntogsordningen Af særlig interesse for busbranchen er naturligvis de nye fremkommelighedsprojekter for busserne. Det er 7. og dermed sidste gang, der udmøntes penge fra puljen. Med 23 ambitiøse projekter rundt omkring i landet viser udmøntningen med al mulig tydelighed, at busserne står højt på dagsordenen blandt landets kommuner. Du kan få et overblik over buspulje-projekterne på vores hjemmeside www.db-dk.dk under ’Kollektiv trafik – Flere buspulje-projekter på vej.’

32 / Danske Busvognmænd


No st

Annoncer

alg

ihj

ørn

et

Forårs-årsmøde 1.

2.

O

gså vi bushistorikere hilser det velkomment, at Danske Busvognmænds årsmøde nu flytter til foråret. Vi har nemlig erfaring for, at det er en god termin. Danske Busvognmænd blev dannet i 1999 af Landsforeningen Danmarks Bilruter og Turistvognmændenes Landsforening. Førstnævnte havde sit delegeretmøde i maj, mens sidstnævnte havde sit i november. Begge havde bus- og tilbehørsudstilling med det nyeste nye til busbranchen – og arkiv, billeder og erindringer derfra udgør nu en god reference for den tekniske udvikling gennem tiden. Mens LDB’s delegeretmøde som regel var begunstiget af maj måneds høje sol, så man som regel altid fik gode billeder med hjem, var der et anderledes mørkt, koldt, tåget og nedbørsfuldt vejr ved TL’s delegeretmøde. Det var især en udfordring dengang kameraer kun havde manuelle indstillinger og rullefilm, der skulle hjem og fremkaldes – før man kunne se, om det var lykkedes at få belyst billederne rigtigt. Vores bushistorie er også den, vi skaber nu – og nu får vi bogstavelig talt sat et bedre lys på den.

Nostalgihjørnet er en rubrik i Busmagasinet, udarbejdet af Bushistorisk Selskab. Tekst og billeder: Lars Ersgaard, redaktør på Bushistorisk Selskabs medlemsblad ”Busbladet”.

1. For det meste var det overskyet, når TL holdt delegeretmøde. I Vejle i

3.

1989 var det endda med regnbyger, hvilket gjorde metalliclakken på denne flotte Setra S228DT Imperial ekstra blank at se på for de få ”druknede mus”, der vovede sig udenfor i regnen og vandpytterne.

2. Heldigvis er der også solskin i november, som her ved DB’s årsmøde i Helsingør i 2002. Men grundet den lave novembersol, var de udstillede busser som regel dækket af lange skygger fra de øvrige busser. Her ses det på denne Århus Amt-blå Scania med Vest V25-karrosseri.

3. Det var solskin og lunt, da LDB holdt delegeretmøde i Helsingør i 1987. Her ses det, at man hygger sig i solskinnet ved bordene ved Stroco’s og Erling Gad’s udstillinger, hvor det er en af Thorkils Rutebiler fra Køge, som er på liftene.

4. Men det kan også regne i maj, som ved LDB-delegeretmødet i Odense i 1991. Ved siden af den udstillede nye Volvo/Van Hool-ledbus til Jørgen Andersen i Ballerup ses, at bordene er tomme, mens parasollerne står og ser nedslåede ud.

4.

Danske Busvognmænd

/ 33


Info

Danske Busvognmænd Sekretariatet Vesterbrogade 10 1620 København V Tlf. 70 22 70 99 Fax 70 22 10 99 www.db-dk.dk db@db-dk.dk Telefontid: Man-fre 9-15 Telefax og mail er åben for meddelelser hele døgnet.

Hovedbestyrelsen Landsformand John Bergholdt – Bergholdt.dk Børstenbindervej 5, 5230 Odense Tlf. 66 11 31 31 / Fax. 66 19 08 09 john@bergholdt.dk / www.bergholdt.dk Næstformand Formand Handicapsektor Allan Mørup – Mørups Turistfart ApS Haugevej 23, 7400 Herning tlf 97 11 69 69, fax 97 11 63 60 allan@morups.dk

Formand Rutesektor Ib Gregers Boers – DitoBus A/S K.P. Danøsvej 2, 4300 Holbæk tlf 59 44 02 00, fax 59 44 07 66 igb@ditobus.dk Formand Turistsektor Jørn Pedersen – Jørns Busrejser Snehvidevej 9, 9700 Brønderslev tlf 98 82 39 43, fax 98 82 39 74 info@jornsbusrejser.dk Formand DB’s kreds 1 Lars Brøchner – Brøchners Biler Genvejen 16, 7451 Sunds tlf 97 14 10 52, fax 97 14 42 52 info@brochnersbiler.dk, www.brochnersbiler.dk Formand DB’s kreds 2 Peter Papuga – Papuga Bus A/S Lundahl Nielsensvej 1, 7100 Vejle tlf 75 85 85 88 peter@papugabus.dk Formand DB’s kreds 3 Jesper Eriksen – Helsingør Turisttrafik og Rejsebureau A/S Fabriksvej 1, 3000 Helsingør tlf 49 22 33 33, fax 49 22 45 85   jesper@helsingorbus.dk, www.helsingorbus.dk

Bus gasinet ma

Medarbejdere Steen Bundgaard Adm. direktør, cand. jur. steen@db-dk.dk Overordnede opgaver, turistkørsel, internationale relationer, moms, afgifter. Lasse Repsholt Chefkonsulent, cand. scient pol. lasse@db-dk.dk Kollektiv trafik, økonomi, udbud og kontrakter, busloven, international buskørsel, handicapkørsel. Michael Branner Konsulent, cand.scient.pol. michael@db-dk.dk Medlemsblad, hjemmeside, presse, rådgivning. Britt Wittrup Enevoldsen britt@db-dk.dk Bogholderi, kontingent, årsmøde, messer, samarbejdsaftaler, salgsartikler, forsikring. Vicki Reimers vicki@db-dk.dk Sekretær, medlemsdatabase, medlemsblad, hjemmeside, salgsartikler, kredsarrangementer, årsmøde.

Danske Busvognmænd

No 07-08 / juli-aug. 2013 Danske Busvognmænd er for alle, der udfører erhvervsmæssig buskørsel. Organisationens formål er via indflydelse, information og indkøbsaftaler at sikre sine medlemmer de bedst mulige arbejdsvilkår.

Udgiver Vesterbrogade 10 / 1620 København V Tlf. 70 22 70 99 / Fax 70 22 10 99 www.db-dk.dk / Mail: db@db-dk.dk ansvarshavende Steen Bundgaard / steen@db-dk.dk Annoncer & produktion pk-reklame & tryk aps Lerstien 10 / 9900 Frederikshavn Tlf. 98 42 78 99 produktion@pk-reklame.dk

oplag 1.900 stk. Distribution Postvæsenet ISSN 1904-8505

34 / Danske Busvognmænd

Danske busvognmænds opfattelse udtrykkes i lederen, og hvor det i øvrigt direkte fremgår. Meninger udtrykt i andre artikler er ikke nødvendigvis Danske Busvognmænds. Eftertryk kun tilladt efter nærmere aftale. Forsidebillede: Jesper Thomassen, Nordjyske Abonnementspriser Årsabonnement – Danmark kr. 375 incl. moms – Udlandet kr. 495,- momsfrit Enkeltnumre kr. 36,- pr. stk. incl. moms + forsendelse. Udgivelser Udkommer 11 gange om året Næste udgivelse er i uge 36 2013. Deadline for indlevering af annoncer er senest d. 9. august 2013.


Info

Velkommen i DB Kreds 1

Kreds 3

Favrskov Flexbil Fusagervej 15 8382 Hinnerup

Nordsjællands Bustrafik Oldenvej 25 3490 Kvistgård

Børge Hald Skyttevej 7 8950 Ørsted

Hamlet Tours Rødkildevej 50 2400 København NV

Kom i kontakt med det danske Busfolk... annoncer i Busmagasinet Kontakt: pk-reklame & tryk tlf. 98 42 78 99

JOKA Bavnevej 8 8600 Silkeborg

e k k y l l i t r Vi si´ … med fødselsdagen

… med jubilæet

Bjarne Nielsen 50 år den 15. juli 2013 Strøby Turist ApS

Bo Sørensen 10 års jubilæum den 28. april 2013 Lyngby Turistfart A/S

Teddy Larsen 10 års jubilæum den 1. august 2013 Colum-bus A/S

Hans Sandberg 10 års jubilæum den 27. juni 2013 Papuga A/S

Hans Sørensen 10 års jubilæum den 1. august 2013 Colum-bus A/S

Danny Rasmussen 10 års jubilæum den 30. juni 2013 Lyngby Turistfart A/S

Tonny Lauritsen 10 års jubilæum den 4. august 2013 Colum-bus A/S

Finn Roland Andersen 30 års jubilæum den 1. juli 2013 Abildskou A/S

Stig Rasmussen 10 års jubilæum den 4. august 2013 Colum-bus A/S

Flemming Bak 60 år den 15. juli 2013 Kronjyllands Taxabus ApS Mogens Pedersen 50 år den 17. juli 2013 Egons Turist- & Minibusser A/S Michael Flex 50 år den 20. juli 2013 Colum-bus A/S Jeanette Madsen 40 år den 8. august 2013 Madsen’s Turist Ørsted ApS Kim Nielsen 50 år den 15. august 2013 De grønne Busser I/S Claus Ottesen 50 år den 29. august 2013 Ottesens Rutetrafik I/S

Michael Flex 10 års jubilæum den 14. juli 2013 Colum-bus A/S Svend-Erik Sparby 10 års jubilæum den 14. juli 2013 Colum-bus A/S Danske Busvognmænd

/ 35


Rubrikannoncer

Vi køber alle slags brugte og skadede busser til ekspert. Betaler med kontanter.

Aut. service til din Mercedes-Benz og Setra

FYNS LAST- & BUS

Sarwary Omnibushandel KG Tlf. + 49 40 250 6924 Fax. + 49 40 2549 5884 info@sarwary.de

Aps

Gl. Sognevej 9, 5771 Stenstrup, Tlf. 62 26 15 26, e-mail: fynslastbus@mail.dk

Hundstrup Kro - i det skønne sydfynske...

2 retter´s menu kr. 115,Vi kan også tilbyde: 2 retter`s menu, Guidet tur i det skønne sydfynske ca 3 timer, Afslut med kaffe og lagkage. Samlet pris incl. Guide Pris pr. person kr. 200,(mindst 30 pers.)

For menuer se vores hjemmeside www.hundstrupkro.dk

Hundstrup Kro Filippavej 26, 5762 Vester Skerninge

Tlf. +45 62 24 14 45

Hvis du vil annoncere her skal du kontakte pk-reklame og tryk på 9842 7899 eller per@pk-reklame.dk

36 / Danske Busvognmænd


Rubrikannoncer

Går bus-turen til København..? - så besøg os for et godt måltid mad. Central beliggenhed, tæt på DR byen, Tivoli og Amalienborg. Dansk Køkken. Stor rutine i bus selskaber blandt andet fra Fyn, Jylland og Sverige Altid et godt tilbud - f.eks : Flæskesteg med rødkål samt dess. kr. 148,Stor buffet kr. 158,-

Restaurant Menuen Brigadevej 49 - 2300 København S

tlf. 32543322

www.restaurantmenuen.dk

AUTOMATISK BRANDSIKRING AF MOTORRUM OG OLIEFYRSANLÆG > Certificeret i Danmark og Sverige > Robust og driftsikker > Aktiveres kun ved brand i motor eller oliefyrsrum > Miljøvenligt produkt > Verdens mest enkle automatiske brandslukker

HAR DE GRUPPEN? Vi har værelserne med douche - WC - køkken - TV

ØNSKES: Gode samarbejdspartnere Kontakt os for tilbud

Nygade 7, Sandvig, 3770 Allinge Tlf. 56 48 10 10 - Fax 56 48 18 89

www.firetrace.dk · info@firetrace.dk · Dania Brandteknik · tlf 5616 9100 · mob 2844 1112

www.grethaspension.dk - info@grethaspension.dk

Rekvirer venligst priser for 2007 Rekvirervenligst venligst priser priser for Rekvirer for2012 2004

Vi sætter kulør på... Busser, lastvogne og personvogne. -ring og få et godt tilbud.

Vestervang 24 A - 6000 Kolding - Tlf: 75 56 84 45 - Mobil: 50 60 86 32 Danske Busvognmænd

/ 37


Rubrikannoncer

BUSSER SÆLGES TURISTBUSSER 10 Setra 415 GT HD 44+1+1, alt i udstyr, powerswift HK 422, km. 49.000, EURO 5 05 Setra 416 GT HD 49+1, pers., alt i udstyr, astronic 422 HK med filter, km. 550.000 00-99- 94Setra 315 HD, 49+1 komplet udstyr, 381 HK, 6 + 8 trins, km. fra 500.000 05 Setra 415 GT 49+1, Div udstyr, 6 trins gear, 354 HK, EURO 3, km. 369.000 00 Setra 315 GT 49+1, komplet udstyr, toilet, automatik HK, km. 678.000 99 Setra 315 HD, Komplet udstyr, monteret med partikelfilter, 381 HK, km. 625.000 99 Setra 315HDH/2 47 pers., komplet udstyr, med partikelfilter, 318 HK, 8 trins, km. 730.000 89+90+91 Setra 215 HD, 50 pers. med toilet mm. Afhentning til export

Alle busserne kan leveres med partikelfilter.

Annoncer i Busmagasinet

RUTEBUSSER / MINIBUSSER 01 93 90 -91-92 99

Kom i kontakt med det danske Busfolk...

Scania Omni line, 47 + 24 Partikelfilter Volvo B 10 M rutebus, 47+24 DAF Rute, 47+24 pæn og velholdt Mercedes Sprinter,14 Pers

pk-reklame & tryk

Rep. af div. busser: SETRA- LEYLAND-MERCEDES mm. udføres. Klargøring til syn. Forsikringsskader mm. Renovering af termosideruder + udskiftning af ruder. Salg af div. reservedele, nye og gamle.

tlf. 98 42 78 99

MONTERING AF SKOLEPEDALER Montering af partikelfilter + udbrænding Har du andre ønsker, så ring og få en snak.

KØB OG SALG AF BUSSER

ANS BUSSERVICE aps

OVERNATNING nær København

v/Anders Peder Andersen Håndværkervej 13, 8643 Ans Tlf. 86 87 01 73 - 22 39 16 75 - Fax 86 87 93 04

Enkeltværelse kr. 450,-

www.ansbusservice.dk • e-mail: ansbusservice@ansbusservice.dk

www.skov-gaarden.dk skovgaarden@ishoejby.dk Torslundevej 120, 2635 Ishøj

Salg af mini-busser til alle formål

Toilet, bad, TV, tekøkken, internet og fri parkering

28 58 08 50

www.vagnerikhvid.dk

Vagn Erik HVid a/S · Haraldsdalvej 9 · Box 105 · 6330 Padborg · tlf. 46 97 55 00

Når kvaliteten vejer tungest... Tlf. +45 76 90 31 57 - bj@dbr-bus.dk - pbr@dbr-bus.dk - www.danskbusrenovering.dk

38 / Danske Busvognmænd


Rubrikannoncer

Billige

RUTEBUSSER - TURISTBUSSER 3 stk. Irisbusser Arway.

TRYKSAGER

Irisbus Arway. Nr. 9211 & 9212 & 9213.

Årgang 2010, Pladser 54+1+1, køkken, wc, km 560.000, manuelt gear, pris fra 825.000

Mangler du en sikker og billig tryksagsleverandør - så se er det os du skal bruge..!

3 Stk.

Volvo B10 M Årgang 2000 Km 435.000, 50 pladser, 2 aksel 12 metert, auto gear, pris 225.000 + moms

AiA - Alarm anlæg ADk - Adga ngskontrol itV - Video overvågnin g ABA - Brand alarmering sanlæg

Bus nr. 9290 Lions Regio, km 991.000, årg. 02/07, pladser 49/44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9088 Lions Regio, km 978.000, årg. 03/07, pladser 49/44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8213 SU 313, km 453.000, årg. 06/02, pladser 47/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8959 SU 313, km ?????????, årg. 07/03, pladser 47/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7936 Jonckheere, km 906.000, årg. 11/03, pladser 47/24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7564 SU 313, km 451.000, årg. 2002, pladser 42/30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9135 Setra S 415 HDH, km 704.000, årg. 03/02, pladser 46+1+1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MInIBUSSER MERcEDES

kunde nr.:

Nye

A A l b o r g F r e d e r i k 1, 9000 s h Frederiksha A v telefon: vn n 96 21 42 h j Fax: 00 ø r 96 21 42 r i info@set-si 01 n g kring.dk www.set-si kring.dk CVr nr.: 12 26 50 77

pk-reklame

& tryk ApS

98 42 78

99

Set Sikri ng Håndværke rvej

ser: netto

Mariendal

tv • radiohvidevarer

kontant.

tingel BetalingsBe

Detail A/S

toftegårdsvej

shavn • telefon

Frederik 1 • dk 9900

ing • Belysn

n • køkke

16 • +45 98 42 61

. 10 14 83 59 al.dk • Cvr-nr

KVITTERING

ld af at peni penunder forbeho accepteres Ved kontant betaling stituttets en. lignende t. Checks og modtager betaling udelukkende pengein er indbetal l er det beløb der geinstituttet med termina for hvilket geinstitut der er bevis odtager kvitteringstryk

KA 71

T ETALINGSKOR

Reg.nr.

er og beløbsm

Kreditornumm

Kreditornumm

Betalings-ID

Nye

online.dk

• www.mariendal

detail@mariend

INDB på posthuse institut og s i penge Kan betaleer og beløbsmodtager

Kontonr.

Nye

ler og indbeta

ikshavn

9900 Freder ikshavn

9900 Freder

Underskrift

el ved overførs

Kvittering

fra konto

Øre Kroner Betalingsdato Kundenr.: Kroner

Øre Dag

el Til maskin

aflæsning

tående skrive i nedens venligst at – Undgå

Måned

År

Nye

898-2000 FIK 752 (09.03)

felt

Brevpapir 1.000 stk - 1 farve

1095

MB 316 CDi. Motor blue-efficiency, aut. gear, chauffør klima, komfortsæde, fartskriver, el-skydedør tonede ruder, hattehylde, midterbånd, 3 loftslamper, Dk-lift, indstigningsbøjler alu. gulv, radiator varme i venstre side, NMi ben, 2 m.m. (opbygning til 7+1 0 f ) fra . . . . . . . kr. 375.000 MB 316 lang 3880 kg CDi, Motor blue-efficiency, aut. gear, chauffør klima, komfortsæde, fartskriver, Radio CD/DVD, el-skydedør tonede ruder, hattehylde, midterbånd, 3 loftslamper, DK-lift, indstigningsbøjler alu. gulv, radiator varme i venstre side, NMi ben, 2 sæt kørestole bespændinger, (opbygning 10 +1+ f ) fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 390.000 MB 516/519R3L CDi, Motor blue-efficiency aut. gear, chauffør klima, navigation touchskærm, komfortsæde, fartskriver, CD/DVD, el- skydedør tonede ruder, hattehylde, midterbånd, 3 loftslamper, DK-lift, indstigningsbøjler alu. gulv, radiator varme i venstre side, NMi ben, 2 sæt kørestole bespændinger, termoruder, (standard opbygning 18+1+f) fra . . . . . kr. 450.000 MB 516 R3 CDi, Motor blue-efficiency aut. gear, chauffør klima, navigation touchskærm, komfortsæde, fartskriver, CD/DVD, el- skydedør tonede ruder, hattehylde, midterbånd, 3 loftslamper, DK-lift, indstigningsbøjler alu. gulv, radiator varme i venstre side, NMi ben, 2 sæt kørestole bespændinger, termoruder, (standard opbygning 15+1+f)) fra . . . . . . . . . kr. 440.000

BRUGTE MInIBUSSER

A4 - 90 gram offset papir KUN KR.

kr. 650.000 kr. 650.000 kr. 300.000 kr. 325.000 kr. 295.000 kr. 275.000 kr. 560.000

9195.

00

Fiat Ducato Årgang 2008 Km 390.000, 8 pladser, manuelt gear, lift, momsfri pris 75.000

Faktura m/giro A4 - 90 gram offset papir

1.000 stk - 1 farve KUN KR.

119500

Har du brug for større antal, flere farver - eller andre trykopgaver, - så ring og få et godt tilbud. Priserne er excl. opstart, evt. produktion, moms fragt.

Ring og bestil NU...!

Lerstien 10 - 9900 Frederikshavn tlf. 98 42 78 99 www.pk-reklame.dk

9304. Mercedes sprinter 315 lang, km 229.000, årgang 2007, pladser 9 . . . . . . . . . . . . . kr. 150.000 9017 Mercedes Benz, Sprinter 315 CDi, km ???.000, årg. 09/06, 9+1+1 passagerer . . . . kr. 125.000 0000 Mercedes sprinter 515 km. Ca 220.000, årgang 2007 pladser 17 + f . . . . . . . . . . . . kr. 210.000 9226 Mercedes Benz, Sprinter 315 CDi, km 390.000, årg. 04/07, 9+1+1 passagerer . . . . kr. 135.000 9232 Mercedes Benz, Sprinter 315 CDi, km 196.000, årg. 05/07, 10+1+1 passagerer . . . kr. 135.000 9234 Mercedes Benz, Sprinter 315 CDi, km 268.000, årg. 11/06, 9+1+1 passagerer . . . . kr. 125.000 9227 Mercedes Benz, Sprinter 316 CDi, km 386.000, årg. 11/05, 12+1+1 passagerer . . . . kr. 50.000 0099 Mercedes sprinter 515 km. Ca 240.000, årgang 2007 pladser 17 + f . . . . . . . . . . . . kr. 221.000

VEJSTRUPRØD  BUSIMPORT ApS

JYLLANDS AfDeLiNg: Tlf: 74 56 13 26 fax 4574560651 - e-mail: info@busimport.dk Salg: Leif Brændekilde ...tlf. 40 35 93 08 (lb@busimport.dk) Svend Pedersen ....tlf. 40 17 47 91 Dan Pedersen .......tlf. 40 35 62 52 erik Brændekilde ..tlf. 21 46 62 34 Lager: ...................tlf. 73 56 14 44

SJæLLANDS AfDeLiNg: Busimport.dk Sjælland ApS Tlf: 46 16 16 46 - fax: 46 16 10 19 SalgSafdeling: Leif Brændekilde ...tlf. 40 35 93 08 (lb@busimport.dk) erik Brændekilde...tlf. 21 46 62 34 Værksted: .............tlf. 46 16 16 45 - Mobil: 40 35 61 66 Lager: ...................tlf. 46 16 16 40 - Mobil: 40 16 63 50 Alle priser er excl. moms. - Der tages forbehold for trykfejl.

Danske Busvognmænd

/ 39


www.solarisbus.com www.solarisbus.com

SOLARIS URbInO

2012-05-30 10:56:48

www.solarisbus.com

2012-05-30 10:56:4810:56:48 Udgiveradresseret Maskinel Magasinpost ID-Nummer: 42467 Afsender: Danske Busvognmænd, Vesterbrogade 10, 1620 København V.2012-05-30

Solaris 7-2013.indd 1

.indd 1

Phone (+45) 4697 5500

Solaris Denmark Bus A/S Haraldsdalvej 9 Solaris Denmark Bus A/S Postboks 105 Haraldsdalvej 9 IU_150x279+3.indd 1Postboks 105 DK- 6330 Padborg DK- 6330 Padborg Phone (+45) 4697 5500

af den nye Solaris stjerne. Phone (+45) 4697 5500

Med sit fleksible InterUrbino er en ægte miljøer. styrker idesign, en række forskellige operationelle Solaris Denmark Bus A/S Med design, InterUrbino er en ægte all-rounder: Dersiterfleksible ingen Haraldsdalvej grænser 9for talenter Postboks 105 Der er ingen grænser for talenter af den nyeall-rounder: Solaris stjerne. DK- 6330 Padborg

Som en rutebil, viser Solaris InterUrbino sine

styrker i en række forskellige operationelle miljøer. EN MODERNE BUS TIL DET DANSKE MARKED sit fleksible design, InterUrbino er en ægte Vi sikrer bæredygtig mobilitetMed og livskvalitet i vores EN MODERNE BUS TIL DET DANSKE MARKED all-rounder: Der sine er ingen grænser for talenter byer og vores børn. Som enforrutebil, viser Solaris InterUrbino af denoperationelle nye Solaris stjerne. styrker i en række forskellige miljøer.

Politik, industri og videnskab opfordrer os til at følge Som en rutebil, viser Solaris InterUrbino sine vejen til klima-beskyttelse – elektrisk mobilitet.

EN MODERNE BUS TIL DET DANSKE MARKED

SOLARIS URbInO ELEctRIc

DANMARK

25/06/13 08.01

Busmagasinet 07 2013  

Busmagasinet for alle der udfører erhvervsmæssig personbefordring eller som har en relation til branchen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you