Busmagasinet 05 2017

Page 12

Specialkørslen

Ny taxilov skal fokusere på kunder og faglighed Danske Busvognmænd har afgivet høringssvar i forbindelse med den kommende taxilov. Ifølge Danske Busvognmænd bør man med lovgivningen skabe rammerne for en mere fleksibel brug af vognmændenes vognpark, mens erhvervets faglighed bør sikres gennem høje krav til kvalifikationerne blandt vognmænd og chauffører. Af: Redaktionen Foto: Colourbox

H

os Danske Busvognmænd har man hen over sommeren afgivet høringssvar til udkast til ny taxilov, som regeringen (V, LA, K) har formuleret sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Mere fleksibel brug af personbiler Danske Busvognmænd ser gerne, at det bliver muligt for vognmænd at benytte personbil til en række gøremål uden, at dette betragtes som taxikørsel. Det vil være oplagt, hvis vognmænd kan anvende personbiler:

12 Danske Busvognmænd

1. i forbindelse med opsamlingskørsel før længere busrejser, og 2. i forbindelse med erhvervskørsel, når en personbil er tilstrækkelig til at opfylde kundens transportbehov. Danske Busvognmænd foreslår derfor, at erhvervsmæssig personbefordring i personbil kan udføres for virksomheder med cvr.-nummer, uden at dette vil forstås som taxikørsel – præcis som det er tilfældet i lovforslaget med kørsel for offentlige myndigheder. ”Danske Busvognmænd bakker op om, at

taxikørsel solgt til private kunder bør være omfattet af en forbrugersikkerhed sikret gennem et kørselskontor. Kravene om tilknytning til et kørselskontor samt bilernes udstyr og udseende er dog overflødige i forhold til forbrugersikkerheden, når det drejer sig om kørsel for virksomheder. Trafikselskaber har i mange år kunnet købe erhvervsmæssig personbefordring uden om kørselskontorer. Hvorfor skulle denne tankegang ikke gælde i forhold til virksomheder?” spørger Michael Branner, chefkonsulent i Danske Busvognmænd, og påpeger, at virksomheder


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.