Page 1

Bus gasinet ma No 05 / maj 2013

Danske Busvognmænd

langsigtet planlægning Læs også 06. Transport 2013 16. Busvognmændene bliver grønnere sammen 24. Godt motornyt fra Holland

Danske Busvognmænd for alle, der udfører erhvervsmæssig buskørsel

Hvordan får trafikselskaberne det langsigtede hensyn i rutetrafikken til at gå op med behovet for fleksibilitet, lave priser og muligheden for at kunne foretage ændringer, nedskæringer og besparelser undervejs i kontrakten? SIDE 20


Setra – et mærke fra Daimler AG

Din flådes stolthed Et selskab, der flytter noget og giver sine kunder blivende rejseminder samt tryghed, komfort og kvalitet, har grund til at være stolt. Stolt af sin succes, sine medarbejdere og sin flotte busflåde. Og det gør os stolte, at bidrage til denne succes med vores busser og service. Find mere om dét, der gør os stolte, på www.setra.dk

EvoBus Danmark A/S · Setra Busser · Centervej 3 · 4600 Køge · Tlf. 56 37 00 00 Account manager Johnnie Espersen Account manager John Greisen 2 / Danske Busvognmænd Sales Manager Claus Skipper

Telefon: 56 37 00 20 Telefon: 76 27 03 10 Telefon: 56 37 00 37


Leder / Indhold

Håb forude Vestre Landsret afsagde i april dom i sagen om vognmand Jørn Færchs brug af overenskomster baseret på provision i forbindelse med flex-kørsel med OST-biler. I dommen fastslog Vestre Landsret, at lovkravet om at ”følge gældende kollektive overenskomst på området” betyder, at en vognmand ikke kan bruge en overenskomst, der giver chaufføren en provisionsløn, når kørslen udføres på en OST-tilladelse.

Steen Bundgaard Adm. direktør

Baggrunden herfor er ifølge landsretten, ”at chaufførerne ikke har indflydelse på tilrettelæggelsen og omfanget af kørslen og dermed størrelsen af deres indtjening i forbindelse med offentlig servicetrafik. I modsætning til, hvad der er tilfældet ved almindelig taxikørsel, har chaufførerne ikke mulighed for i ledige perioder mellem de tilrettelagte kørsler selv at opsøge kunder. Anvendelsen af en provisionsbaseret aflønning i forbindelse med offentlig servicetrafik indebærer en nærliggende risiko for, at chaufførerne for at opnå en tilfredsstillende indtjening påtager sig meget lange vagter til skade for færdselssikkerheden.” Se det er da rene ord for pengene og præcis den tilgang, som Danske Busvognmænd har kæmpet for i årevis. I persontransport skal vi ikke konkurrere på løn og arbejdsvilkår. Det vil være en trussel mod færdselssikkerheden og er derfor ikke en farbar vej. Konkurrencen ligger i den forskel på kvalitet, den enkelte vognmand kan levere. Allerede forud for lovændringerne i 2011 advarede Danske Busvognmænd om at flytte bestemmelserne om OST-tilladelser fra busloven til taxiloven. Netop med henvisning til, at det ville skabe usikkerhed om løn- og arbejdsforholdene. Det har det så sandelig gjort, og derfor er dommen så vigtig. Inden armene bliver hængende over hovedet, skal vi lige huske, at sagen er blevet anket til Højesteret, så der vil gå nogen tid endnu, inden vi kender retstilstanden, og landsretsdommen var altså en 2-1 afgørelse. Men der er håb forude...

Indhold

04 04

Årsmødet 2013 – kort og godt

12 18 Kort Nyt

06 Transport 2013

20 Busdrift kræver langsigtet planlægning

08 IT-leverandørerne er klar til

24 Van Hool bygger det DU vil ha’

busvognmændene

10 Kort Nyt 12 Dedikeret til turistbussen 16

Busvognmændene bliver grønnere sammen

28

26 Godt motornyt fra Holland 28 Verdens længste busrejse 31 Paragraf i fokus 32 Nostalgihjørnet

26 Danske Busvognmænd

/ 03


Årsmøde

Årsmødet 2013 – Kort og godt Af: Lasse Repsholt / Foto: Michael Branner

Kort og godt – det er ordene, der bedst beskriver Danske Busvognmænds årsmøde, som blev afholdt lørdag den 6. april i Herning. Det var der to grunde til. For det første skulle der kun afrapporteres for de fem måneder, der var gået siden sidste årsmøde – og for det andet havde de fem måneder været præget af et par succeshistorier, der bidrog til den gode stemning.

D

anske Busvognmænd har hidtil afviklet sit årsmøde i november, men fremover vil begivenheden blive henlagt til foråret. Derfor skulle dette årsmøde afholdes blot fem måneder efter, at foreningen sidst var samlet i Rebild. Messecenter Herning – hvor der blev afholdt Transportmesse 2013 – dannede ramme om årsmødet. Således kunne foreningens medlemmer og års-

04 / Danske Busvognmænd

mødets gæster drage til Herning og få både et politisk indlæg fra årsmødet, faglige inputs fra messens udstillere og selvfølgelig lejlighed til at udveksle et par ord med kollegerne i branchen.

En ny adresse… Landsformand John Bergholdt indledte sin beretning med at glæde sig over, at foreningen nu havde fået ny adresse på Vesterbrogade.

Adressen deles med ITD, der som brancheorganisation for dansk vejgodstransport, har været Danske Busvognmænds samarbejdspartner på det faglige, politiske og kommercielle område gennem mange år. ”Jeg er glad for at styrke vores samarbejde med ITD yderligere og ser frem til også at udnytte de muligheder, som vores bofællesskab giver,” sagde John Bergholdt.


Årsmøde

…havde dannet ramme for et par gode resultater Danish Coach Award var blevet uddelt for første gang i forbindelse med Ferie For Alle 2013 den 22. februar i Herning. En nyskabelse som landsformanden ventede sig meget af: ”Jeg mener, at vi har fået rigtig meget fokus på busrejser og turistbuskørsel, og jeg håber, at prisuddelingen også i de kommende år vil kunne kaste lys over den idérigdom og foretagsomhed, der præger branchen.” Nilles Busrejser var blevet kåret som Årets Busrejsearrangør, Lyngby Turistfart som Årets Turistbusselskab og Papuga A/S som Årets Innovatør. Branchens længe ventede ønske om en øget hastighedsgrænse på motorvejene ser nu ud til at blive til virkelighed. John Bergholdt

forklarede, at lovforslaget var blevet fremsat og positivt modtaget af Folketinget. ”Vi opfatter det som en anerkendelse af – og tillidserklæring til busbranchen og bussen som en sikker transportform. En tillid, vi fortjener, og som vi vil gøre vores yderste for at leve op til.” Hvis lovforslaget vedtages, vil det træde i kraft den 1. juli 2013. Danske Busvognmænd havde med et rimeligt resultat forhandlet en kompensation for lønsumsafgiften med trafikselskabernes organisation, Trafikselskaberne i Danmark. John Bergholdt udtrykte tilfredshed med resultatet, men understregede også vigtigheden af, at parterne også fremover kan mødes i en åben og ærlig forhandling af de meromkostninger, der ofte rammer branchen. Afslutningsvis annoncerede formanden, at man havde besluttet, at man i de kommende måneder vil gøre en ekstra indsats for at få samlet branchen under foreningens vinger. Busvirksomheder, der ikke tidligere har været medlem af Danske Busvognmænd, vil derfor få tilbudt et gratis prøvemedlemskab af foreningen. De få medlemsvirksomheder, der kender foreningen indefra som medlemmer, men som har valgt ikke at være med, vil også blive kontaktet. John Bergholdt vil gerne høre mere om, hvorfor de har valgt at stå udenfor – og om der er ting, som foreningen kan gøre endnu bedre for at få de sidste med.

Hilsner til busbranchen Flemming Damgaard Larsen, der er medlem af Folketinget for Venstre, benyttede sig af årsmødet til at sende en hilsen til foreningen og dens medlemmer: ”Jeg oplever altid Danske Busvognmænd som en seriøs og saglig samarbejdspartner, og jeg vil også lykønske jer med resultatet med de 100 km i timen. Det er et godt eksempel på, hvor vigtigt det er at holde fast og presse på med de sager, man mener er vigtige at få igennem,” udtalte Flemming Damgaard Larsen. Carsten Falk Hansen er direktør for Trafikstyrelsen, som de fleste kender som den myndighed, der skal kontrollere busvirksom-

hederne. Han understregede på årsmødet, at Trafikstyrelsen også lægger stor vægt på at lette byrderne for vejtransportbranchen og sikre, at der er basis for at udføre sit erhverv på konkurrencedygtig vis i forhold til udenlandske vognmænd. Landsformanden afrundede mødet med en tak til kolleger, sekretariat og samarbejdspartnere – sidstnævnte med en særlig hilsen til Messecenter Herning og samarbejdet om årets transportmesse. Næste årsmøde finder sted lørdag den 3. maj i Billund.

Vi ses i Billund 2014! Efter et veloverstået årsmøde i forbindelse med Transport 2013 i Herning afholder Danske Busvognmænd i 2014 igen sin helt egen årsmødeweekend med udstilling, hygge og festaften, som vi kender det. Det hele kommer til at foregå på Hotel Legoland i Billund fra d. 2. – 4. maj. ”Messecenter Herning formåede at skabe nogle flotte og professionelle rammer for vores årsmøde i Herning,” udtaler landsformand i Danske Busvognmænd John Bergholdt. ”Men jeg glæder mig også til, at vi i 2014 holder et brag af et årsmøde i eget regi,” afslutter han. Det er planen, at årsmødet 2014 bliver i sammenhæng med generalforsamlingerne i arbejdsgiverforeningerne i busbranchen.

Danske Busvognmænd

/ 05


Transportmesse

Transport 2013 Af: Michael Branner / Foto: Michael Branner

Der var blot dukket en enkelt minibus op på transportmessen i Herning, så for busfolket var nyhederne til at overse. Til gengæld var en række af de sædvanlige udstillere fra Danske Busvognmænds traditionelle årsmøder klar ved standene – og enkelte havde da også nye produkter at vise frem.

D

er har været meget ærgrelse i branchen over, at der ikke blev udstillet nogen busser ved Transport 2013 i Messecenter Herning. Danske Busvognmænd afholdt sit årsmøde i sammenhæng med messen den 6. april, og det havde selvsagt været oplagt at kunne nærstudere de nyeste busser i de tilstødende haller. Sådan blev det desværre ikke. Men det betød ikke, at der ikke var noget at komme efter for busfolket. For flere af Danske Busvognmænds traditionelle samarbejdspartnere havde fundet vej til Herning og var parate til at tage imod de besøgende. Og omgivelserne levede naturligvis op til de høje professionelle standarder, som Messecenter Herning er kendt for.

Nyhedsruterne Ligesom i 2011 var det muligt for udstillerne at rapportere deres nyheder ind til Messecenter Herning, der sammen med et udvalgt nyhedspanel vurderede, om nyhederne var værdige til at komme med på en af de fem særlige ”News Routes”. Nyhedsruterne bestod af: Lastbiler og varebiler, Opbygning og trailere, IT og kommunikation samt Drift og vedligeholdelse. Heraf var det naturligvis kun de to sidste, der var interessante for buserhvervet.

DB’s direktør Steen Bundgaard (tv.) åbnede sammen med transportminister Henrik Dam Kristensen (th.) Transport 2013. Efterfølgende var samarbejdspartnere, politikere og ministeren rundt og se på messen.

06 / Danske Busvognmænd

Som noget nyt var der i år også tilføjet en særlig ”Green Route”, hvor udstillere med særligt miljøvenlige produkter blev præsenteret. Her var WashTec repræsenteret med deres vaskesystem, der genbruger vandet. En metode der efter sigende kan reducere forbruget af vand til en busvask fra 300-500 liter helt ned til 90 liter – afhængig af bussens størrelse. ”Man er generelt begyndt at fokusere mere på miljøet, og så er priserne på vand steget. Derfor er vores produkt selvfølgelig blevet interessant,” fortæller Peter Ahlmann fra WashTec. Også en forbedret rensning af vandet har givet ”genbrugsvasken” et skub fremad – et problem der tidligere har gjort genbrugsvasken mindre attraktiv. Det lave vandforbrug ved vasken gør, at man kan tillade sig at bruge en større mængde vand, hvilket skåner lakken på køretøjet. Hertil har WashTec også udviklet en særlig voks – DryGloss – der gør, at vandet ikke efterlader plamager, når det tørrer. En særlig nænsom ”gummi”-børste skal ligeledes være med til at sørge for, at lakken er så god som ny, når bussen kommer ud af vaskesystemet. WashTecs systemer leveres kun som stationære modeller, så vognparken skal selvfølgelig have en vis størrelse, før investeringen giver mening.

På Danske Busvognmænds stand kunne de besøgende hvile benene i den medbragte ’indendørsbus’.

Den eneste bus på messen Den var ikke ligefrem nogen ”ny” nyhed, men Fiat Professionels 17 personers Ducato Minibus var faktisk (udover UC Fyns medbragte minibus) den eneste bus på køretøjsudstillingen i Herning. Til gengæld var det en solid og alsidig en af slagsen. Det er ikke nogen hemmelighed, at Mercedes ligger langt foran, når det gælder salget af minibusser i Danmark. Men Fiat har faktisk ligget på en klar 2. plads i en del år og sælger også et anséeligt antal køretøjer til private brugere. Den nye Fiat Ducato Minibus blev lanceret for et halvt års tid siden og byder på et elegant interiør i klassisk skandinavisk stil. Minibussen leveres fra fabrikken med forsæder, beklædning af sider og loft bag i kabinen. Resten kan tilpasses i samarbejde med den lokale Fiat Professionel-forhandler alt efter behovet for kørestolsplads, bagage o.l. Den præsenterede model havde plads til 16 passagerer – alle stole med integreret nakkestøtte, sikkerhedsseler og nedklappeligt ryglæn til at øge komforten. Med 187 cm i bredden er pladsen i kabinen øget. Også airconditionanlægget med sensorer for solbestråling holder både temperatur og luftfugtighed i balance.

Ny filtreringsteknologi forventes at gøre ”genbrugsvasken” endnu mere attraktiv. På billedet key account manager Peter Ahlmann (tv.) og senior project manager Jørgen Falster (th.).


Transportmesse

Fiat Ducato var den eneste (mini)bus på udstillingen i Herning.

Der er i alt plads til 17 personer i Fiats Ducato.

Det automatisk udklappelige trinbræt gør det nemmere for passagererne at komme ind og ud af bilen.

Det mest imponerende er dog – ifølge Fiat selv – prisen for denne driftsikre bus, der kører langt på literen: 267.640 kr skal man slippe for den udstillede model i Herning.

Dania Brandteknik En anden udstiller, der havde set frem til busser på messen, var Dania Brandteknik. De fremviste deres brandslukningssystem Firetrace, som fungerer helt uden elektronisk udstyr. Systemet består af en detektorslange, der er lavet af et specialfremstillet polymermateriale. Detektorslangen er forbundet med en ventil til trykbeholderen med brandslukningsmidlet. Beholderen og detektorslangen er under samme tryk. Detektorslangen er monteret indeni eller omkring det udstyr, der skal beskyttes (typisk i motorrummet). I det øjeblik temperaturen er over 110-120°, brister detektorslangen på det varmeste sted. Dette får trykket i detektorslan-

gen til at falde, og derved udløses slukningsmidlet i beholderen. Dania Brandteknik meddeler, at Firetracesystemet er installeret i mere end 1.200 busser i Danmark. Men særligt på turistbussiden har man endnu ikke ordentlig fat i markedet, fortæller indehaver Søren M. Hansen, der på messen gerne ville i dialog med busvognmændene. ”Også blandt forsikringsselskaber er der ved at komme et øget fokus på brandsikring i bussen,” fortalte Søren M. Hansen. ”Vores løsning er under alle omstændigheder en billig løsning, der ikke kræver meget vedligeholdelse og som virker effektivt hver gang, at uheldet er ude.”

Detektorslangen i produktet Firetrace er fremstillet af polymermateriale, der brister på det varmeste sted, hvorefter slukningsmidlet fra beholderen udløses.

Danske Busvognmænd

/ 07


Transportmesse

Hav kontoret med på farten! Mange af de præsenterede systemer kan styres fra apps på smartphones og tablets. Her er det Partex’ mobile app, der vises frem.  

IT-leverandørerne er klar til busvognmændene Af: Michael Branner / Foto: Michael Branner

Flere IT-leverandører var mødt op til Transport 2013 for at fremvise deres kørselsplanlægningssystemer. Der er mange mulige løsninger for den enkelte vognmand – Busmagasinet giver her en kort oversigt over, hvilke nyheder de forskellige leverandører kunne præsentere på Transport 2013.

S

om vi skrev i marts-udgaven af Busmagasinet, har Danske Busvognmænd startet en IT-erfagruppe, der skal skabe overblik over IT-løsninger på bustransportmarkedet og samarbejde om at udvikle teknologien inden for kørselsplanlægning. En række af deltagerne i denne erfagruppe var til stede ved Transport 2013, og Busmagasinet var rundt for at høre, hvad de synes var mest bemærkelsesværdigt ved de præsenterede produkter.

ProTracking på den grønne rute

Frognes budskab er, at vognmanden bør overtage en større del af den værdikæde, der opstår, når specialkørslen skal planlægges, udføres og faktureres. T.v. Finn Frogne, t.h. Projektchef Laust Rich.

08 / Danske Busvognmænd

ProTracking var med deres produkt EcoTracking kommet med på den grønne rute i messekatalogets oversigt. EcoTracking er en overbygning til ProTrackings normale løsning til specialkørsel. Med EcoTracking bliver der installeret et såkaldt DAP-panel i køretøjet, hvor chaufføren på flere punkter konstant kan holde øje med, om kørslen er miljøvenlig – og på hvilke punkter den kan forbedres. Disse data sendes tilbage til kontoret, hvor

man kan hente en samlet rapport for kørslen på alle biler og chauffører individuelt. I rapporten får man et detaljeret overblik over, hvor mange km/l chaufførerne kører, hvor mange hårde opbremsninger de har, hvor meget tomgang de hver især laver – og mange andre data, som kan hjælpe chaufføren til en mere miljørigtig og brændstofbesparende kørsel. Brændstofforbruget er et af de oplagte steder, hvor vognmanden kan skære på udgifterne. Men den miljørigtige kørsel slider også mindre på dæk, kobling og andre dele af bussen, så der er selvfølgelig også en besparelse på disse områder ved at installere et system som EcoTracking.

Frogne udfordrer trafikselskaberne På Transport 2013 var Frogne A/S’ store nyhed en rapport om kørselssimuleringer af reelle kørsler i fem sammenhængende kommuner i Hovedstadsområdet, som selskabet har lavet sammen med analysebureauet COWI. COWI har ved hjælp af Frognes kørselssimuleringsprogram koordineret kørslen i forhold til forskellige scenarier, hvor præmisserne for


Transportmesse

TSU præsenterede nytænkning ”Udviklet af brugere for brugere.” webTour har særligt fokus på at udvikle deres løsning i samarbejde med deres kunder på markedet.

Hollandske TomTom var klar til at navigere på standen med både danske og hollandske sælgere.

koordinering inden for og mellem kommunerne og kørselsordningerne varierer. Konklusionen på rapporten lød, at kommunerne kan spare mange penge på at koordinere kørsel på tværs af både kommuner og kørselsordninger – op mod 15% ifølge COWI’s analyser. Derudover konkluderes det i rapporten, at det ikke hjælper betydeligt på koordineringsgraden at slække på servicekravene, og at en varieret vognpark med mange små køretøjer vil løse kørselsopgaverne mest effektivt. Den anslåede besparelse er udregnet på baggrund af Flextrafiks egen koordineringsgrad i NT under de forudsætninger, der køres med i dag. Det er dog lidt uklart, hvorvidt undersøgelsens resultater er direkte sammenlignelig med NT’s tal, idet befolkningstætheden og vognløbene er meget forskellige i hhv. Nordjylland og Hovedstadsområdet.

Som et tillæg til planlægningssystemet har Partex udviklet et lønberegningssystem, der baserer sig på den kørsel, der allerede er lagt ind i den elektroniske kørselsplanlægning. Vognmanden slipper dermed for at anvende Excel-ark og andre lønprogrammer, da systemet selv genererer en færdig pdf-fil med de relevante tal og informationer.

Hollandske TomTom navigerer Den hollandske gigant inden for navigation og planlægning havde også stand på messen. TomTom leverer en samlet navigationsløsning, der dækker over alle former for transport – dvs. både lastbiler og busser i alle størrelser. Softwaren hos TomTom er webbaseret. Dvs. at løsningen ikke kræver installation og vedligeholdelse af diverse IT-systemer, og at den er tilgængelig på enhver computer med internetadgang. Man skal altså blot investere i den hardware, der skal sidde ude i bilen, og så er man i realiteten ’kørende’. Ligesom ProTracking kan TomTom’s løsning også skabe et overblik over den enkelte chaufførs kørselsmønster. Et særligt produkt er TomTom’s Life-service, der live registrerer evt. trafikforsinkelser i form af kødannelser og anden trængsel. Den har ifølge TomTom selv hjulpet mange busvognmænd til at forbedre rejseoplevelsen for passagererne.

Partex ordner lønberegningen Partex’ elektroniske løsninger er efterhånden kendt af mange i branchen. Partex’ systemer er ligesom flere af de andre IT-leverandørers tilgængelige via applikationer på smartphones og tablets.

Lønberegneren tager selv højde for alle forholdene i overenskomsten, så den udregnede løn skulle gerne passe, når vognmanden trykker på print-knappen. Der mangler ifølge Partex selv et par småjusteringer, før lønberegningsprogrammet tager forbehold for alle småtingene i overenskomsterne, men programmet er efter sigende allerede i brug hos flere vognmænd.

webTour udvikler med kunderne Techhouse var i marts med rundt til flere kredsgeneralforsamlinger for at fremvise deres produkt webTour, der anvendes af flere turistbusvirksomheder i branchen. WebTour anvender ligesom TomTom en internetbaseret løsning, der kan anvendes på alle medarbejderes smart-phones. Ligesom andre planlægningssystemer optimerer webTour vognløbet, holder styr på hvor vognene befinder sig i det ganske land – og sender en færdig faktura ud til chaufføren, når køreturen er slut. WebTour er selv særlig begejstret for deres samarbejde med kunderne, der hele tiden giver inputs til, hvordan webTour skal udvikles via et ”Advisory board”, som TechHouse har oprettet.

Hvilken løsning passer til din virksomhed? De forskellige systemer overlapper på flere punkter og kan selvfølgelig meget andet end det, der er præsenteret her. Busmagasinet vil i samarbejde med den nedsatte IT-erfagruppe over de næste par måneder lade IT-leverandørerne komme til orde og fortælle, hvilke købere deres produkter henvender sig til, og hvilke behov de specifikt opfylder.

Transportsektorens uddannelsesfond præsenterede i den grad nytænkning med undervisningsspillet Cargo Dynasty, som blev lanceret på messens åbningsdag. Af: Michael Branner

T

SU har i samarbejde med en række investorer og spiludvikleren Serious Games udviklet spillet Cargo Dynasty, der skal fungere som en del af undervisningen på folkeskoler, erhvervsskoler o.l. rundt omkring i landet. Der er tale om et online-baseret multiplayer spil, hvor elever i grupper skal konkurrere mod hinanden om at vinde flest budrunder på gods – og dermed tjene flest penge. Helt enkelt er det dog ikke. Udgifter og indtægter skal hænge sammen, så man må have fat i lommeregneren. Medarbejdere skal efteruddannes, lagerbygninger opføres og kørehviletids-bestemmelser overholdes. Ellers får man bøder af politiet.

Dyreste undervisningsspil nogensinde Med syv millioner kroner i produktionsomkostninger er Cargo Dynasty det dyreste undervisningsspil til dato. Spillet bliver gratis for uddannelsesstederne, og målet er at tiltrække flere unge med undervisningsformer, der forener sjov med læring. Det er desværre ikke muligt at udskifte lastbilerne med busser, men spillet vedrører med sit fokus på køre-hviletid, logistik og medarbejderpleje en del af de emner, som også indgår i busvognmandsuddannelsen – og så sætter det en ny standard for innovativ undervisning i transportbranchen.

Danske Busvognmænd

/ 09


Kort Nyt

Ko rt

NYT Lønsumsafgift – kommunale kontrakter Satsen for lønsumsafgiften er fra den 1. januar 2013 steget 1,04 procentpoint fra 3,08 pct. til 4,12 pct.

400 busser kørte

lærerne til demonstration Alle sejl skulle sættes til, da over 400 busser fragtede de mange lockoutede lærere til Christiansborg for at demonstrere torsdag d. 11. april. Flere vognmænd meldte om hektiske dage op til, og mange måtte bruge indlejede busser fra andre selskaber for at få kapacitet nok. Som Peter Missfeld fra Dybbøl Turist så rammende formulerede det til transportnyhederne.dk: ”Så får vi da en lille kompensation for noget at det skolekørsel, vi ikke kører under lockouten.”

Danske Busvognmænd har tidligere oplyst, at kompensation for meromkostningerne for den øgede lønsumsafgift sker direkte gennem en øget kontraktregulering. Dette er tilfældet når kontraktbetalingen reguleres med ét af følgende indeks: • Det halvårlige indeks (1. marts og 1. september) fra Trafikselskaberne i Danmark. • Det månedlige indeks fra Trafikselskaberne i Danmark • Et af de indeks Movia benytter til regulering af ældre kontrakter om kollektiv bustrafik (A5 og ældre) eller Movias indeks til regulering af kontrakter om flex-rute Hvis du har en kommunal kontrakt, der ikke reguleres på baggrund af ét af de tre ovennævnte indeks, opnår du ikke uden videre kompensation for meromkostningerne til lønsumsafgift. Vi har i Danske Busvognmænd været i dialog med Kommunernes Landsforening (KL) om at opnå en fælles forståelse med KL og kommunerne om, hvordan en regulering for meromkostningerne kunne gribes an. Det er ikke lykkes – ikke på grund af manglende vilje fra de to parter men på grund af teknikaliteter. Aftaler om forhøjelse af kontraktbetalingen pga. den nye lønsumsafgift skal indgås direkte med den enkelte kommune.

Du skal derfor: 1. Undersøge om din kontrakt giver mulighed for at genforhandle kontraktbetalingen som følge af meromkostninger bestemt af ny lovgivning. 2. Beregne dine méromkostninger ved en øget lønsumsafgift i den enkelte kontrakt. Danske Busvognmænd skønner, at cirka 65 pct. af omkostningerne ved busdrift kan henføres til lønomkostninger. En dækkende kontraktregulering skal derfor også ligge i størrelsesordenen 0,65 pct. af den samlede kontraktsbetaling. 3. Tage direkte kontakt til din kommune for at indgå aftale om kontraktregulering.

Transport i Herning: Dato for 2015 på plads Da dørene lukkede søndag eftermiddag, havde 14.346 gæster besøgt Danmarks største transportmesse i Herning. Det var flere, end hvad man oprindeligt havde forventet: ”Vi havde før messen meldt ud, at vi forventede 12.000 besøgende. Det blev til fulde indfriet, og vi har fået rigtig gode og positive tilbagemeldinger fra både udstillere og besøgende,” udtaler projektchef Henriette Træholt i MCH, der også allerede søndag meldte datoen ud for næste transportmesse i Herning. Det bliver fra d. 19. – 22. marts i 2015.

10 / Danske Busvognmænd


Kort Nyt

Danske BusvognmĂŚnd

/ 11


Danish Coach Award

C OAC H AWARD

Danish

Danish Coach Award 2013 bød på tre vindere, der ikke tidligere har modtaget priser for deres evner inden for busbranchen. Nilles Rejser vandt Årets Busrejsearrangør, Lyngby Turistfart vandt prisen for Årets Turistbusselskab, mens Papuga A/S blev Årets Innovatør på busområdet. Busmagasinet tager de næste par måneder rundt for at finde ud af, hvad det er, som de tre vindere kan. Vi er nået til Lyngby Turistfart, der i tre generationer er blevet drevet af familien Andersen.

2013

Priskomiteen fra Danish Coach Award 2013 var særlig imponeret over Lyngby Turistfarts evne til at fastholde de store kunder fra erhvervslivet.

Dedikeret til turistbussen Af: Michael Branner / Foto: Michael Branner

I sidste nummer af Busmagasinet var vi forbi Nilles Rejser, der vandt titlen som Årets Busrejsearrangør ved Danish Coach Award 2013. I dette nummer er turen kommet til Lyngby Turistfart, der blev Årets Turistbusvirksomhed. Hemmeligheden bag den gode forretning er ligesom hos Nilles et godt ry blandt kunderne og kørsel, der er til at regne med. Men her hører ligheden mellem de to vindere også op.

”V

i er stolte af prisen, det er vi sgu,” konstaterer indehaver Carsten Andersen, da Busmagasinet er på besøg hos virksomheden i Lyngby. ”Det er to gode forretninger, de to andre nominerede [Papuga Bus og Egons Turistfart, red.], men vi synes faktisk også, det var i orden, at vi var med, da nomineringerne blev offentliggjort.” På mange områder er Lyngby Turistfart den diametrale modsætning til vinderne af Årets Busrejsearrangør, Nilles Rejser. Der arrangeres ikke nogen pakkerejser, og ofte er kørslen ikke planlagt mere end et par uger frem. Det er den ’rene’ buskørsel, der står i centrum, for det er det, som Lyngby Turistfart er bedst til.

12 / Danske Busvognmænd

Men når man ser nærmere på de værdier, som driver Lyngby Turistfart, så opstår der nogle bemærkelsesværdige ligheder mellem de to selskaber. For Lyngby Turistfart accepterer ligesom Nilles ikke andet end deres egne høje standarder for, hvordan kørslen skal finde sted: ”Vi bruger gevaldig meget tid på at kvalitetssikre. Alt skal følges slavisk lige fra køre-/ hviletider til overenskomst,” fortæller Carsten Andersen og skal ikke bruge lang tid til at svare på, hvad hemmeligheden bag en succesfuld busvirksomhed er: ”Det skal være ordentlige busser, det skal være ordentlige chauffører, og man skal være der til tiden. De passagerer, vi kører med, er ofte kunder hos den virksom-

hed, vi kører for, så det skal være ordentligt. Og de må ikke stå og vente på bussen.”

En atypisk virksomhed Lyngby Turistfart er en særlig busvirksomhed. Alene antallet af turistbusser i vognparken på 23 er atypisk, men endnu mere bemærkelsesværdigt er det, at virksomheden ikke kører nogen rutebusser eller flexkørsel overhovedet. Det er kun turistbussen, det handler om. ”Vi har tidligere lavet lange ture og pakkerejser. De første år i virksomheden husker jeg som rent kaos. Vi kørte krydstogtskibe, jyllandsbusser, vi havde tre incoming-bureauer. Det var et kæmpe logistikarbejde. Det har vi fået glattet ud nu og er gået mere over i virksomhedskørsel. Det


Danish Coach Award

Det var Carsten Andersens farfar, Rich. Andersen, der i 1947 grundlagde virksomheden.

er jo virkelig bestillingskørsel, det vi laver. Og det er vi gode til,” tilføjer Carsten med et smil på læben. Og Lyngby Turistfart har også rigtig godt fat i de store selskaber, hvilket imponerede priskomiteen for Danish Coach Award. Både Novo Nordisk, Oticon og DR bruger det velkendte busselskab. Rutekørslerne har Lyngby Turistfart også valgt fra: ”For mange år siden gav vi et bud, og dér så vi, hvor langt fra vi lå. Det havde vi åbenbart ikke forstand på. Så skal man hellere bruge energien på det, man kan og blive bedre til det,” forklarer Carsten og påpeger, at man til forskel fra rutekørslen er herre i eget hus med en turistbus: ”Der er ikke noget stort bureaukratisk system, som man skal spørge om lov, før man laver noget om,” siger han og griner.

Navnet sælger sig selv Carsten understreger også, at bestillingskørslen bestemt ikke er noget man skal tage let på: ”Man skal hele tiden følge op på den kørsel, man lige har lavet. Turene skal skrives ind i systemet, der skal sendes bekræftelser til folk, bestilles færger og mad… Det er et kæmpe arbejde.” Selvom Lyngby Turistfart stadig kører skovture og lignende dagsture, så er det den kortere virksomhedskørsel, man har satset på. Og for at levere varen til de store erhvervsvirksomheder, så kræver det, at der bliver kræset om den enkelte kunde: ”Tidligere var det mere volumen, vi fokuserede på. Men det gjorde, at chaufføren nærmest var stresset, inden han nåede bussen. Det duer ikke, hvis kørslen skal have en vis kvalitet. Chaufføren skal være tilstede,” forklarer Carsten og fortæller, at Lyngby Turistfart også er behjælpelig med den lille ekstra service, hvis kunderne skal bruge buskørsel i udlandet. Når man har leveret kvalitetskørsel i så mange år, som Lyngby Turistfart har, opbygger

Fakta Priskomiteen gav følgende begrundelse for, at Lyngby Turistfart vandt prisen som Årets Turistbusvirksomhed: ”Lyngby Turistfart har i over 60 år leveret turistbuskørsel til det danske marked. Selskabet har de seneste år formået at fastholde store kunder fra erhvervslivet. Med sin høje professionelle standard og sit store fokus på turistbussen er Lyngby Turist en oplagt nominering.”

Danske Busvognmænd

/ 13


Danish Coach Award

man et stærkt navn, som folk stoler på. Og Lyngby Turistfart går faktisk så meget op i sit rygte, at man i sjældne tilfælde har afvist at køre med kunder, som man ikke kunne stå inde for. Ellers er det – som hos Nilles Rejser – mundtil-mund-metoden, der driver markedsføringen. ”Man skal have mange kunder, hvis man kun vil lave turistbuskørsel. Der er vi jo heldige, at vi pga. vores alder er så kendte og har et godt navn. Vi kender også rigtig mange mennesker gennem vores mange aktiviteter, der kan anbefale os til andre virksomheder og bekendte,” fortæller Carsten Andersen. ”Jeg havde så sent som i dag én, der sagde: ’Jeg skal nok sprede det gode rygte, at I er så servicemindede’. Det betyder noget!”

Is i maven Til forskel fra rutekørslen giver bestillingskørslen ikke nogen fast indtægt i virksomheden. Så det kræver en ekstra portion is i maven at drive en så omfattende virksomhed med turistbusser alene. ”Man skal ikke tænke for meget over det, men det er jo sådan, at når vi kigger 14 dage frem, så er der ikke ret meget andet i ordrebøgerne end den faste specialkørsel,” siger Carsten uden bekymrede miner i ansigtet. ”Kørslen kommer med kort varsel. Sådan er det. Det er først, når man står der fem dage før, og der ikke er noget at lave – så er det ikke så sjovt,” indrømmer han og påpeger, at et par annullerede ordrer kan udgøre en stor del af virksomhedens månedlige omsætning. Man skal vide nøjagtigt,

Ligesom hos Nilles Rejser har diplom og statuette fået sin egen plads ved indgangen til kontoret i Lyngby.

14 / Danske Busvognmænd

hvornår man trækker højt på kassekreditten, når man kører under sådanne præmisser. Trods udfordringerne må man konstatere, at Lyngby Turistfart har klaret sig. Det er mest gennem opkøb af andre virksomheder, at Lyngby Turistfart er vokset, og man var faktisk oppe at runde 30 turistbusser, inden krisen satte ind og reducerede busantallet til de 23, der står i vognparken i dag. Men selvom vognparken er stor, så bliver der ikke skelnet mellem busserne: ”Vi bruger alle busserne til al kørsel. Den flotteste nye bus kører også børnehave-kørsel. Det er vigtigt, at man ikke har noget, der er for fint til kørslen – ellers bliver det for svært at få puslespillet til at gå op. Alle busser har f.eks. partikelfilter og Wi-Fi. Ellers er det altid netop dén bus, man står og mangler,” fortæller Carsten.

En vigtig påmindelse Hos Lyngby Turistfart ser man altid på de andre busselskaber, der gør det godt. Derfor var prisen som Årets Turistbusselskab en påmindelse om, at man også selv gør det godt: ” Det skal vi huske på – også i hverdagen. Og det gør man ikke altid,” siger Carsten. Lyngby Turistfart har udover hjemmeside og e-mail også fået trykt mærkater med pris-logoet, som er blevet sat op ved indgangen til alle busser. Og flere kunder har faktisk sagt tillykke med prisen. ”Danish Coach Award er en smadder god ide,” konstaterer Carsten. ”De næste, der vinder den, bliver lykkelige for den. Vi holdt en lille

seance, hvor vi fik et glas vin og sagde tillykke til hinanden. Det betyder noget for virksomheden.” Prisen giver også opmærksomhed til en branche med en masse udfordringer. Carsten Andersen har selv nogle bud på, hvad der skal til i fremtiden for at udvikle turistbusbranchen: ”Jeg tror det er vigtigt, at vi lytter til kunderne og deres ønsker, og hvad de skal bruge bussen til. Og så kan bussen jo kombineres med en masse ting. Jeg skal selv til Harzen i næste uge med en håndfuld gutter og cykle. Det koncept er der muligheder i. Derudover kommer der også flere store arrangementer i storbyerne. Der tror jeg også, at turistbussen har en stor fremtid.” Selvom Lyngby Turistfart pga. sin størrelse er en atypisk turistbusvirksomhed, så mener Carsten Andersen, at udfordringer fremover bliver de samme som for de små virksomheder: ”Selvom busvognmændene ikke laver kataloger og lange busrejser i samme omfang som tidligere, så skal busturen være mere end transport fra A til B. Man skal sørge for, at chaufføren har ro til at køre uden at stresse. Derudover skal rammerne for turistbussen også være i orden. Hvis alt går vel, så får vi jo Tempo 100, så bussen rigtig kan være med på den lange strækning. Infrastrukturen skal også fungere optimalt – det er jo bussens særlige force at køre fra dør til dør,” afslutter Carsten Andersen med en vigtig tilføjelse til spekulationerne om busbranchens fremtid: ”Men busmarkedet går aldrig, som man tror.”

Lyngby Turistfart har fået sat et klistermærke op ved indgangen til alle busser, så passagererne gøres opmærksom på den fornemme pris.


Annoncer

TechHouse.dk Nørregade 13 2. 4100 Ringsted Tlf 57 610 611 info@techhouse.dk www.webtour.dk

Læs om dine kollegaers erfaringer på www.webtour.dk

Book et møde –

og få en afklaring på hvordan webTour kan hjælpe dig til en bedre bundlinje

ALT I GLAS... Udvendige og indvendige LED-informationsskilte

12 års fabriksgaranti på alle LED-skilte.

Ingen irriterende småregninger ger busrudela te rs ø i garantiperioden.

Danmarks største busrudelager r.dk

rude www.bus

Vi er specialister i montering af autoruder til busser, last- og personvogne m.m. Leveres/ monteres hos Dem eller på vores værksted.

s st Danmark

● De bedste kvalitetsf autoontering a lister i mdioder a ci n med en meget e o rs sp e r p e Vi og usser, last- opløsning s onteregør ruder til b Leverehøj m s/ . d. skiltene lette læse ste rkat vogne m.m r på vo res væ e ll e både på lang afstand m hos de

og i solskin. er • Frontrud ● Automatisk stoppestedsr • Siderude avertering med syntetisk r • Bagrude ing (Ombrello) tale. ejl rs o sf la G • arationer p e sr g a sl n ● 12 volt skilte til mini• Ste ærktøj der skal bare • Specialv g af te busser – strøm rmoru n • Renoveri tilsluttes, så virker de. ●

Hanover Danmark Kurt Skousgaard Motorgangen 13-15 . 2690 Karlslunde Tlf. 46 59 58 95 . Mobil 22 21 58 95 E-mail: kurt@hanoverdanmark.dk www.hanover.dk

Centrallager af reservedele findes i Karlslunde. Servicemontør både på Sjælland og i Jylland.

www.sydglas.dk

• Frontruder • Sideruder • Bagruder • Glasforsegling (Ombrello)

alisten Glasspe•ciStenslagsreparationer for kvalitet -din sikkerhed

• Specialværktøj • Renovering af termoruder

24 h BusService

Vi samarbejder med alle forsikringselskaber.

Erwins Autoruder A/S Håndværkersvinget 12 6360 Tinglev DØGNVAGT Tlf.: 7464 4189 • info@sydglas.dk

Danske Busvognmænd

/ 15


Miljøcertificering

Busvognmændene bliver sammen Af: Michael Branner / Foto: Colourbox

En række busvognmænd i Danske Busvognmænds kreds 3 er i gang med at miljøcertificere deres virksomhed. Dette skyldes, at Movia i deres seneste udbud har stillet krav om reduktion af virksomhedens miljøpåvirkning og en handlingsplan for, hvorledes dette kan ske. Danske Busvognmænd har hjulpet til med en seminarrække, der gør medlemmerne klogere på, hvordan miljøledelsessystemer fungerer - og hvad der skal til for at implementere dem.

D

anske Busvognmænd afholder i øjeblikket en seminarrække om miljøledelsessystemet ISO 14001.Det hænger sammen med, at Movia i 2012 meddelte, at det fremover vil være et krav i udbuddene, at operatørerne skal udarbejde en handlingsplan for, hvordan miljøpåvirkningen fra driften reduceres – og dokumentere bestræbelserne herpå. Miljøledelsessystemet ISO 14001 består af en lang række krav til virksomhedens arbejdsgange på miljøområdet og ikke mindst et krav om dokumentation for, at de givne standarder i disse arbejdsgange overholdes. Disse krav gennemgås efter implementeringen af et godkendt certificeringsbureau, der i sidste ende giver virksomheden stemplet som miljøcertificeret.

ligt i starten hvor systemet skal implementeres i arbejdsgangene, og der skal udvikles en metode til at dokumentere, at ISO 14001-standarderne overholdes. Danske Busvognmænd har derfor allieret sig med en konsulent, der underviser seminardeltagerne i, hvordan ISO 14001 skal gribes an. ”ISO 14001 er en lidt stor mundfuld i starten,” fortæller konsulent Lars Rasmussen, der har hjulpet City-Trafik, Nobina og DitoBus med at implementere systemet. ”Men når der er gået et stykke tid, skulle systemet gerne kræve en del mindre i vedligeholdelse. Og så har man til gengæld et overblik over arbejdsgangene i virksomheden, og hvordan de resurser, man anvender, påvirker miljøet. Det er selvfølgelig en udgift i starten, men på sigt kan man godt spare mange resurser.”

En hård opstart

Nytænkning skaber besparelser

Miljøcertificeringen kan være krævende – sær-

For at spare busselskaberne for både udgifter

og arbejde har Lars Rasmussen udarbejdet en standardiseret miljøhåndbog for Danske Busvognmænd, som de enkelte virksomheder kan tilpasse deres egen virksomhed. ”Man skal selvfølgelig tilpasse procedurerne i håndbogen til den enkelte virksomhed, da alle virksomheder er forskellige,” forklarer Lars Rasmussen. ”Når det er sagt, så er der selvfølgelig mange ligheder busselskaberne imellem, og der kan vi opnå nogle fordele ved at gøre det hele samlet.” Lars Rasmussen har på seminarerne gået miljøhåndbogen igennem og forklaret kursisterne, hvordan de skal udfylde miljøhåndbogen og implementere de enkelte arbejdsgange i virksomheden. Det har til tider givet hovedpine, for der er mange love og standarder, som skal overholdes, tilpasses og nuanceres i håndbogen. Derudover følger den omfattende opgave med at dokumentere, at systemet overholdes.

Det står der i udbuddet… Movias udbud A10 var det første, hvor en miljøcertificering fremgik som en måde, hvorpå operatøren kan dokumentere, at miljøkravene i udbuddet overholdes. ISO 14001 er ikke et direkte krav men letter (ligesom miljøcertificeringen EMAS) dokumentationskravet væsentligt. I udbuddet står der at operatøren forpligter sig til:

16 / Danske Busvognmænd

– at forebygge og bekæmpe forurening af miljøet – at tilrettelægge arbejdsprocesser på garageanlæg og værksteder på en måde, der søger at fremme renere teknologi, genanvendelse og begrænse problemer med bortskaffelse af affald. – i forbindelse med drift og vedligeholdelse af de kontraktomfattede busser at tilrettelægge og anvende arbejds-

processer, der fremmer et renere miljø, mindsker udslip og reducerer miljøpåvirkningen i bedst muligt omfang. Overholdelsen af disse krav dokumenteres ved, at operatøren afgiver en tro- og loveerklæring på: – at man søger at overholde de opstillede miljøkrav og krav til reducering af miljøpåvirkning


Miljøcertificering

”Man har mig bekendt ikke lavet miljøcertificering før på denne måde i branchen,” fortæller Lars Rasmussen. ”Det giver naturligvis en række udfordringer hen ad vejen, men i sidste ende er jeg ikke i tvivl om, at man får en masse ud af at gøre tingene på denne måde – både økonomisk og indholdsmæssigt.” Der skal ikke lægges skjul på, at certificeringsbureauets endelige godkendelse kan være en dyr fornøjelse. Men også her skulle samarbejdet i kreds 3 gerne skabe besparelser. Da den skriftlige del af implementeringen i de enkelte busselskaber er forholdsvis ens, kan disse nemlig godkendes samlet af certificeringsbureauet. Derudover håber man også på, at der kan opnås besparelser rent logistisk ved, at certificeringsbureauerne tager busvirksomhederne ’på række’.

nogen medarbejder, som vi kunne give fuld tid til projektet, så det kunne bedst betale sig på denne måde.” Dette betyder dog ikke, at deltagelsen i seminarerne har været spildt arbejde. For med seminarerne er kursisterne blevet i stand til at varetage og vedligeholde systemet fremadrettet. Og som Jan Martin påpeger, så er der altid gevinst ved at sparre med sine kolleger: ”Med seminarerne har vi fået større indsigt i, hvordan vi skal gøre tingene i virksomheden. Og vi har ikke mindst kunnet sparre med de andre deltagere. Det er ikke altid, at den foreslåede løsning på seminaret har været den billigste, så det har været rigtig godt at kunne snakke med de andre virksomheder om, hvilke metoder de har brugt for at implementere systemet.”

En hindring for de små? En masse papirarbejde Det er dog ikke uden en vis skepsis, at busvirksomhederne har modtaget budskabet om de øgede miljøkrav. ”Implementeringen af den slags systemer er en stor ting for en forholdsvis lille virksomhed som vores,” fortæller Jan Martin Jørgensen, Skørringe Turistfart, der har deltaget i seminarerne. ”Lige pludselig er der en masse ting, der skal laves om, og der er ikke nødvendigvis den store besparelse i det for os. Det er jo ikke sådan, at man i forvejen rutter med brændstoffet eller køber for meget ind. Vi vandt desuden Movias miljøpris i 2011 og har aldrig haft ballade med kommunen, så vi synes egentlig, vi gør meget af det, som miljøsystemet kræver. Nu kommer der bare en masse papirarbejde oven i.” Selvom Jan Martin vurderer, at Skørringe Turistfart godt selv kunne have indrettet og implementeret systemet ved hjælp af seminarerne, har virksomheden alligevel valgt at få særskilt hjælp fra Lars Rasmussen: ”Vi har hyret Lars til at lave det meste papirarbejde. Vi har ikke lige

– at man udarbejder en konkret handlingsplan for hvorledes dette kan ske og implementerer de konkrete tiltag – at man uddanner sine medarbejdere og chauffører i, hvorledes miljøpåvirkningen kan reduceres. Movia kan herefter anmode om at få tilsendt udarbejdet dokumentati-

Seminarerne har også haft deltagelse af virksomheder, der mestendels kører specialkørsel, og turistvognmænd, der overvejer at byde ind på Movias udbud. For fokus på miljørigtige virksomheder er stigende – særligt inden for det offentlige. Per Andersen fra Fladså Turist er en af de deltagende turistvognmænd, der overvejer at byde ind på rutekørslen for Movia – og det kræver, at kravene i udbuddene overholdes. ”Vi vil gerne have noget rutekørsel, der giver en fast indtægt. Men et system som ISO 14001 kan godt virke tungt for en lille virksomhed som vores. Vi overholder nok allerede mange af standarderne, men bare uden alle de papirer, der skal til som dokumentation.” Per Andersen er ikke afklaret omkring, hvorvidt han skal implementere ISO 14001, men seminarrækken har under alle omstændigheder gjort ham klogere på systemets omfang og indhold.

Implementering af ISO 14001 Implementeringen af systemet foregår ved, at ledelsen i virksomheden: 1) formulerer en miljøpolitik, hvor den forpligter sig til at tage vare på miljøet og sætte mål for reducering af miljøpåvirkningen. 2) planlægger den konkrete implementering i arbejdsgangene i forhold til de krav, der opstilles i ISO 14001 og de målsætninger, man har sat sig. 3) implementerer systemet i driften og sørger for at dokumentere, at standarden overholdes i arbejdsgangene. 4) løbende kontrollerer, at systemets standarder overholdes og noterer, hvorfor dette eventuelt ikke er tilfældet. Den ovenstående proces afsluttes med, at ledelsen evaluerer systemet, hvorefter miljøpolitikken korrigeres og processen starter forfra. Certificeringen Efter at systemet er blevet implementeret, skal det godkendes af et certificeringsbureau. Dette sker i to faser: 1. Først godkender certificeringsbureauet den skriftlige del af systemet. 2. Dernæst gennemgår certificeringsbureauet virksomheden og sikrer sig, at procedurerne er implementeret i de konkrete arbejdsgange. Hvis du ønsker at høre mere om miljøledelsessystemet ISO14001, er du velkommen til at kontakte konsulent Lars Rasmussen på tlf. 4015 6302 lars@ghparken.dk

on fra en uvildig konsulent for at handlingsplanen er udarbejdet og implementeret Alle ovenstående implementeringsog dokumentationskrav betragtes automatisk som opfyldt, hvis virksomheden er miljøcertificeret med ISO14001 eller EMAS.

Danske Busvognmænd

/ 17


Kort Nyt

Ko rt

”Vi skal ikke konkurrere på løn”

Foto: Lars Møl

ler, Transp or

t 2013

NYT

Hvordan er den danske transportbranche om ti år? Det var spørgsmålet i torsdagens paneldebat ved Transport 2013. Diskussionen kom hurtigt til at handle om det indre markeds betydning for danske transportvirksomheders konkurrenceevne. Og transportminister Henrik Dam Kristensens holdning var klar: ”Cabotagekørslen skal gerne ramme det formål som den var tiltænkt. Nemlig at gøre det miljømæssigt forsvarligt at køre rundt i hele Europa, samtidig med at det økonomisk kan betale sig for den enkelte virksomhed. Men det skal ikke lede til social dumpning og urimelige forhold.” Danske Busvognmænds direktør gjorde opmærksom på, at det indre marked og cabotagekørslen også påvirker busbranchen – blot i en lidt anden form og i et lidt andet størrelsesforhold end man kender det fra godsbranchen. ”Inden for turistbuskørslen er der et øget fokus på udenlandske vognmænd og chaufførers kørsel i Danmark. Men vi skal ikke konkurrere på løn i busbranchen,” slog Steen Bundgaard fast under debatten og tilføjede, at man på nationalt niveau også bør se på de gunstige danske momsregler for udenlandske vognmænd. Kristian Pihl Lorentzen (V) mente også, at en politisk indsats for rammevilkårene på nationalt og europæisk plan vil have en betydning for danske vognmænds konkurrenceevne: ”Hvis vi kan lave nogle ens regler i EU, skal de danske vognmænd nok klare det. Vi har højt uddannede chauffører, og vi er godt på vej med Tempo 100 for busser i Danmark.”

Midttrafik tilslutter sig Rejsekort Midttrafiks bestyrelse besluttede midt i april at tilslutte sig Rejsekort. Midttrafiks bestyrelse har ellers hidtil udvist en vis skepsis omkring Rejsekort, skriver Transportnyhederne.dk. Bestyrelsesformand Arne Lægaard udtaler: ”Jeg er glad for, at vi nu har truffet en beslutning. Midttrafik har siden sin dannelse i 2007 arbejdet med dette spørgsmål, og vi har aldrig rigtigt kunnet give kunderne et klart svar: ja eller nej til, om der kommer rejsekort. Nu kan vi sige et klart JA.” Med Midttrafiks tilslutning til Rejsekort bliver Fynbus det sidste store trafikselskab, der ikke har tilsluttet sig Rejsekort. Det skyldes dog i lige så høj grad, at Fynbus allerede har investeret i en lignende løsning, der ifølge Fynbus selv skal afskrives yderligere, før man vil investere i nyt udstyr. I Danske Busvognmænd støtter man op om Midttrafiks beslutning: ”Der er ingen tvivl om, at en samlet tilslutning til Rejsekort fra trafikselskaberne vil gøre både Rejsekort og den kollektive trafik mere attraktiv for passagererne – særligt busserne,” udtaler Lasse Repsholt, chefkonsulent i Danske Busvognmænd. ”Trafikselskaberne skal dog huske at tage operatørerne med på råd, når udstyret skal implementeres i busserne, så der tages højde for de samlede omkostninger ved installation og drift af Rejsekort. Vi har haft en del børnesygdomme i de selskaber, der allerede har implementeret systemet – særligt omkring ansvar og procedure ved fejl og nedbrud i systemet. Dem skulle vi gerne undgå fremover, når Rejsekort skal implementeres i bl.a. Midttrafik,” afslutter Lasse Repsholt.

18 / Danske Busvognmænd


Transport 2013

Ofte hurtigt, altid effektivt I Jyske Finans får du effektiv sagsbehandling. Visse aftaler kan lukkes på en dags tid, andre tager op til en uge. Men vi arbejder effektivt – og du har én kontaktperson, som tager sig af din sag fra A til Z. På den måde ved du altid, hvem du skal henvende dig til.

Ingen kender branchen som dig (og os) Ingen kender branchen og behovet for nyt materiel som dig, det er klart. Men finansieringen – er den også klar? Ønsker du at investere i nyt, står vi parat med over 50 års erfaring med anlægsfinansiering – og engagerede medarbejdere, der løbende tilegner sig ny viden. Derfor er vi til at tale med, også om det der rører sig på dit fagområde.

Høj kvalitet i professionelt regi Mulighederne er mange på finansieringsmarkedet – og det er faldgruberne også. Jyske Finans er en professionel og driftssikker organisation, der leverer en vare, du kan regne med. Papirerne er i orden og juraen på plads. Det, vi har aftalt, er det, du får. Høj kvalitet – altid. Det er mere end bare ord – kontakt os og oplev det.

Jyske Finans A/S • www.jyskefinans.dk • Tlf. 89 89 40 00


ERFAgruppe

kollektiv trafik Udbudsvilkår

intro Trafikselskaberne udbyder den kollektive bustrafik under hensyntagen til de lokale forhold samt krav og ønsker fra kommunerne i de respektive regioner. Det betyder, at der er en del forskelle på, hvordan trafikselskaberne griber udbuddene an. Danske Busvognmænd har længe haft et ønske om bedre og mere standardiserede udbudsvilkår, men har også måttet acceptere, at de enkelte trafikselskaber går egne veje. På fire væsentlige, udvalgte områder finder foreningen dog, at trafikselskabernes udbud bør følge samme principper: 1. Tildelingsmodellen og vurderingen af andre parametre end pris i udbudsmaterialerne. 2. Nødvendigheden af at der indføres klare begrænsninger på, hvor meget der kan skæres ned i antallet af køreplantimer og busser i kontraktperioden. 3. Reguleringsmodellen for kontraktbetalingen samt muligheden for at forhandle kontraktbetalingen, hvis ny lovgivning fordyrer busdriften. 4. Incitamentskontrakter i den kollektive bustrafik skal være relevante og proportionelle. I en serie på fire artikler i Busmagasinet kan du læse om de udvalgte områder og Danske Busvognmænds holdninger hertil.

20 / Danske Busvognmænd

Busdrift kræver langsigtet planlægning Af: Lasse Repsholt / Foto: Colourbox

Den kollektive trafik skal være til at regne med. Passagererne skal have tillid til, at den kollektive trafik kan få deres hverdag til at hænge sammen i dag, i morgen og til næste år. Også operatørerne er nødt til at kunne tænke langsigtet i den kollektive bustrafik. Kontrakterne indgås med 4, 6 og 8 års varighed og også her skal man kunne regne med, at der er forretningsgrundlag for de investeringer, man foretager ved kontraktstart. Hvordan får trafikselskaberne dette langsigtede hensyn til at gå op med behovet for fleksibilitet, lave priser og muligheden for at kunne foretage ændringer, nedskæringer og besparelser undervejs i kontrakten? Pålidelighed i den kollektive trafik Vi hører ofte, at noget af det vigtigste for passagererne i den kollektive bustrafik er, at den er pålidelig. Her tænkes ofte på, at køreplanen overholdes, at man når frem til toget, til arbejde eller i skole til tiden. En god køreplanlægning fra trafikselskabets side og en sikker drift fra operatørens side er det, der skal til for at opfylde dette krav. Men også fra år til år skal den kollektive trafik være til at regne med. En familie, der f.eks. tager beslutning om, hvor de skal bo, hvordan de skal komme

til og fra arbejde, skole og fritidsaktiviteter sætter også deres lid til, at den busrute, de gør sig afhængige af – den kan de også regne med om 3, 5 og 7 år. Det er også et spørgsmål om pålidelighed. Med en god helhedsorienteret planlægning, hvor der tages hensyn til den øvrige trafikplanlægning, infrastruktur, byudvikling og rejsemønstre, kan man lave langtidsholdbare planer for den kollektive bustrafik. Dette ændrer dog ikke på, at der kan opstå behov for


Udbud

justeringer undervejs i de aftaler om bustrafik, som trafikselskaberne indgår med operatørerne. Politiske omprioriteringer, beslutninger om nedlæggelse eller oprettelse af nye institutioner, krav om besparelser eller uforudsete udviklinger i den måde, den kollektive bustrafik udnyttes på, kan udløse behov for ændringer af de oprindelige planer. Trafikselskaberne forsøger i deres udbud og kontrakter med operatørerne at tage højde for disse situationer. Tabel 1 og tabel 2 giver et overblik over, hvordan ændringer håndteres i de forskellige trafikselskaber.

Skal der ydes kompensation for nedskæringerne? Overordnet er der to forskellige tilgange til nedskæringer i køreplantimer og busser i kontrakterne. Trafikselskaberne Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus

har regler for omfanget af nedskæringer samt en model for, hvordan der ydes kompensation, hvis nedskæringerne overskrider denne grænse. I Movia er der sat tilsvarende grænser for omfanget af nedskæringerne, men nedskæringerne kan til gengæld ikke overstige disse grænser. Derfor er der heller ikke aftalt en kompensation for denne situation. Til gengæld kan Movia tildele operatøren kompenserende kørsel – om fornødent ved reduktion i andre kontrakter – for dermed at holde de samlede nedskæringer i den enkelte kontrakt inden for de aftalte rammer.

bus

Hvad mener Danske Busvognmænd? Danske Busvognmænds rutesektor har drøftet, hvilken model de finder mest hensigtsmæssig. ”Vi er godt klar over,

Tabel 1: Vilkår for ændringer (nedskæringer) i busantal og køreplantimer i Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus

Nedskæringer køreplantimer i den samlede kontraktperiode

Regler for nedskæringer

Kompensation for nedskæringer

Antallet af køreplantimer kan i kontraktperioden ændres med op til 20% i forhold til antallet af køreplantimer i udbuddet i både op- og nedadgående retning.

Ved nedskæringer i kørselsomfanget på mere end 20% betales en godtgørelse til entreprenøren. Godtgørelsen beregnes efter følgende regler: - 60% af timebetalingen for det antal køreplantimer, der overstiger nedskæringen på 20%. Godtgørelsen betales for kontraktens restperiode, dog maksimalt ét år. Betalingen sker som et engangsbeløb forud. Entreprenøren kan ikke herudover rejse noget krav.

Nedskæringer af køreplantimer i køreplanperioden

NT og Sydtrafik har ingen særlige bestemmelser. Det betyder, at trafikselskaberne uden godtgørelse til operatøren kan skære op til 20% inden for samme køreplanperiode.

Ved nedskæringer i kørselsomfanget på mere end 7,5% pr. år fastsættes eventuel godtgørelse til entreprenør efter konkret aftale mellem FynBus og entreprenør.

Midttrafik og Fynbus yder godtgørelse, hvis antallet af køreplantimer i en køreplanperiode reduceres med mere end 7,5% i forhold til køreplantimetallet før reduktionen. Nedskæringer i antal busser

Antallet af kontraktbusser reguleres, såfremt kørslen kan udføres med færre – eller nødvendiggør indsættelse af flere – busser end anført i nøgleoplysninger om kontrakten. I Midttrafik og Fynbus gælder dog, at trafikselskabet uden godtgørelse kan reducere antallet af kontraktbusser således: • 1 - 4 kontraktbusser i udbuddet: Ingen reduktion. • 5 - 9 kontraktbusser i udbuddet: Reduktion med 1 bus. • 10 - 14 kontraktbusser i udbuddet: Reduktion med 2 busser. Osv.

- 50% af den faste betaling for de busser, der bliver overtallige, fordi nedskæringen overstiger 20%. Godtgørelsen betales for kontraktens restperiode, dog maksimalt ét år. Betalingen sker som et engangsbeløb forud. Entreprenøren kan ikke herudover rejse noget krav. For de busser, der skal ydes godtgørelse for, yder Midttrafik og Fynbus en godtgørelse på 50% af den for de pågældende busser gældende enhedssats på reduktionstidspunktet. Godtgørelsen ydes for kontraktens restperiode, dog maksimalt for 12 måneder.

Danske Busvognmænd

/ 21


Udbud

at udbuddene og kontrakterne afspejler den virkelighed, trafikselskaberne er i. Kommunerne, der bestiller kørslen, vil gerne have mulighed for at ændre, skære ned og lægge til inden for kontraktperioden. Det kan være som følge af ændrede økonomiske forudsætninger, ændringer af lokalplanen eller ændringer af det politiske flertal og prioriteringer i kommunen,” forklarer chefkonsulent Lasse Repsholt. Han mener dog, at trafikselskaberne og kommunerne med fordel kan ændre på de vilkår, de opstiller i dag: ”Når busvognmændene investerer og binder sig i kontrakter for op til 6 år, er det vigtigt, at der er forudsigelighed. Specielt i kontrakterne uden for Movia er det kritisk, at der i princippet kan ske store ændringer i både op- og nedadgående retning. Ganske vist ydes der kompensation, hvis der skæres for dybt i kontraktens omfang, men denne kompensation kan i bedste fald ses som et plaster på såret og ikke som en réel godtgørelse af tabet. Specielt hvis nedskæringer falder i starten af

en kontraktperiode, kan det være ødelæggende for økonomien i kontrakten.” ”Efter vores opfattelse er det kommunerne og trafikselskaberne, der har de bedste forudsætninger for at forudsige eventuelle ændringer i kontraktperioden. Derfor bør de risici, der er forbundet hermed, også primært ligge hos dem. Det vil også gøre tilbudspriserne skarpere, og give trafikselskaberne en besparelse,” vurderer Lasse Repsholt Danske Busvognmænd anbefaler: - I de enkelte udbud og kontrakter skal der være givet en konkret begrænsning på, hvor meget der maksimalt kan ændres (skæres ned) i kontrakten. - Der skal ydes en dækkende kompensation, der afspejler busvognmandens réelle omkostninger, for både nedskæringer i køreplantimer og nedskæringer af busantal.

Tabel 2: Vilkår for ændringer (nedskæringer) i busantal og køreplantimer i Movia (Udbud A10)

Regler for nedskæringer Nedskæringer i køreplantimer i den samlede kontraktperiode (De første 6 år)

Kørselsmængden kan højst ændres med +/- 20% i de første 6 år, det vil sige variationen kan ske mellem 80% og 120% af den i kontrakten oprindeligt aftalte kørselsmængde.

Nedskæringer af køreplantimer i køreplanperioden

Movia kan i hvert kalenderår ændre det aftalte antal køreplantimer med indtil +/- 7,5% i forhold til den i kontrakten oprindeligt aftalte kørselsmængde.

Nedskæringer i køreplantimer i kontraktforlængelsen (De sidste 6 år)

Kørselsmængden ved udløb af de første 6 kontraktår danner grundlag for Movias ændringsmuligheder i de sidste 6 kontraktår. Herefter er der de samme muligheder for nedskæringer som i de første 6 år.

Nedskæringer i antal busser i den samlede kontraktperiode (De første 6 år)

Det aftalte driftsbusantal kan af Movia i hvert kalenderår reduceres med 1 driftsbus for hver påbegyndt 20 driftsbusser, der indgår i kontrakten (1 bus ved 1-20 busser, 2 busser ved 21-40 busser osv). Driftsbusantallet kan i de første 6 kontraktår højst reduceres med 3 driftsbusser for hver påbegyndt 20 busser. Ændringer i driftsbusantallet varsles af Movia senest 3 måneder før, at ændringen træder i kraft.

Nedskæringer i busser i kontraktforlængelsen (De sidste 6 år)

Kørselsmængden ved udløb af de første 6 kontraktår danner grundlag for Movias ændringsmuligheder i de sidste 6 kontraktår. Herefter er der de samme muligheder for nedskæringer i busser som i de første 6 år.

22 / Danske Busvognmænd

Revision af Lov om trafikselskaber lægger op til mere forudsigelighed Det er ikke kun Danske Busvognmænd, der har bemærket behovet for større forudsigelighed og bedre planlægning af den kollektive bustrafik. Transportministeriet har netop evalueret lov om trafikselskaber og anbefaler, at der indføres en bedre planlægning og budgettering for bustrafikken. Evalueringen foreslår to forbedringer: Regionerne skal have et større ansvar for den regionale bustrafik uden for Hovedstadsområdet. Dette skal udmøntes i et fælles strategisk grundlag, der fastlægger: - De overordnede principper for rutenettet. - En ansvarsfordeling af, hvem der har ansvaret for ruterne. - Et flerårigt budget. - Trafikplanen skal have sammenhæng med den statslige trafikplan og sikre sammenhæng mellem de forskellige transportformer. Kommunerne og regionerne skal blive bedre til at udnytte de muligheder, de allerede har for at vedtage flerårige budgetter, hvor de binder sig i forhold til at købe en bestemt mængde trafik hos trafikselskabet. Derudover skal der udarbejdes en fælles kontoplan, der forbedrer økonomistyringen i trafikselskaberne.


Annoncer

Et dEdikErEt tEam kun til transport I al beskedenhed mener vi, at OK tilbyder nogle af transportbranchens bedste energiløsninger og services. Vi har samlet et stærkt team, der udelukkende arbejder med transportbranchen. Vi kender vejen. Fra valg af den rigtige smøreolie til den bedste rute til Amsterdam. Vi står klar med rådgivning om valg af produkter, har altid konkurrencedygtige priser, og så er vi kun et opkald væk.

Ring direkte til transportteamet:

Vi kender vejen

Ring til vores hovednummer. Døgnåbent, hver dag, året rundt:

89 32 25 40 70 10 20 33 Energien er jeres

Volvo 9500 turistbus fra kr. 1.785.000 ekskl. moms.

Ring og hør nærmere: Jan Bredo tlf. 20431394

Volvo_1/2 side_april2013.indd 1

14/03/13 13.48 Danske Busvognmænd / 23


Van Hool

Exqui.City er en dobbeltleddet bybus på 24 meter. 27 styk skal til Metz i Frankrig.

Van Hool bygger det DU vil ha’ Af: Tom Terjesen / Foto: Tom Terjesen

Med en årsproduktion på over 1400 busser – alle bygget efter kundens ønsker – er Van Hool ikke blandt de små spillere på markedet. Her går produktionen for fulde omdrejninger, selvom Europa er inde i en finanskrise med stadigt synkende bussalg.

I

1947 etablerede Bernard Van Hool selskabet Van Hool BV i Koningshooikt, i nærheden af byen Lier, Belgien. Allerede dengang var det med fuldt fokus på hvad kunden ønsker, og alle busserne skræddersyes og leveres stadig på denne måde – også med hensyn til udstyr. På fabrikken er det kun fantasien, der sætter grænser. I starten blev busserne bygget enkeltvis til hver kunde, men kort tid efter etableringen satte man serieproduktionen af tu-

24 / Danske Busvognmænd

ristbusser i gang. Van Hool blev inspireret af store amerikanske biler og fik tidligt sat præg på sine busser med eget design. I de første år efter etableringen var der 22 ansatte foruden seks familiemedlemmer tilknyttet fabrikken, der lå lige ved siden af Bernards privatbolig. I 1949 fik Van Hool sin første bestilling uden for Belgien, og dette var starten på en stor eksportsucces, som siden har løftet mærket op på et højt niveau. I dag ekspor-

teres 80 pct. af produktionen ud af Belgien. Det største eksportmarked ud over Europa er USA. I dag arbejder 4000 mennesker ved fabrikkerne i Koningshooikt og Bree. Busproduktionen ligger på over 1400 enheder om året, men i tillæg bygger og leverer Van Hool også trailere og andet udstyr til lastbiler. Denne produktion holder til i samme lokaler i Koningshooikt, men er adskilt fra busproduktionen. 89 pct. af busproduktionen er turbus-


Van Hool

ser til Europa og USA, mens kun 11 pct. er rutebusser.

Dækker efterspørgslen med standardiseret model I løbet af efteråret åbner Van Hool en ny fabrik i Makedonien for at kunne dække den stigende efterspørgsel efter enklere og billigere busmodeller til levering i USA og senere også Europa. ”Vi har noteret os de øgede lønomkostninger og efterspørgslen efter billigere busmodeller. I flere år har vi ledt efter et egnet land til at etablere en ny fabrik i. Vi så mod Asien og Afrika men fandt den rette plads og ekspertise i Makedonien. Her er lønnen først og fremmest lav og arbejdsmoralen er god. At der tidligere har været busproduktion i området var en stor fordel. Mange af de ansatte, der arbejdede ved den tidligere fabrik, har i dag fået arbejde ved den nye fabrik,” fortæller Filip Van Hool, som ikke lægger skjul på, at lønnen i Belgien ligger for højt i forhold til resten af Europa. Hele 14 pct. over niveauet i Tyskland. Kun Schweiz og Norge ligger over Belgien i lønomkostninger. En af hovedgrundene til, at der etableres en ny fabrik i Makedonien, er, at busser fra Asien overtager stadig mere af busmarkedet i Europa og USA. Med helt nye busmodeller bygget i lande med lave omkostninger og med standardiserede og enkle udformninger vil Van Hool gøre sit til at dække efterspørgslen. I første omgang skal der bygges standardiserede busser til ABC Companies i USA. Der vil også inden for kort tid blive præsenteret en standardiseret udgave af en turistbus til det europæiske marked.

Ny teknologi til Europas storbyer

Det er let at forstå, hvorfor en Van Hool-bus koster noget mere end andre turistbusser. Næsten alt bliver konstrueret og produceret ved fabrikken i Koningshooikt – alt fra små plastdetaljer til sæder og elektriske løsninger. Alt akkurat ligesom kunden ønsker det. Således tager det både længere tid og koster mere

Van Hool har også skaffet sig nye samarbejdspartnere til ny teknologi og er en stor leverandør af både hydrogenbusser og diesel/ gass-hybrid. I sommeren 2012 leverede Van Hool fem 13-meter hydrogenbusser til Oslo i Norge, og man skal levere 22 lignende busser til flere byer i Europa. Juni 2014 skal fabrikken levere 15 styk 24 meter lange Exqui. City biogas-hybridbusser til Malmø i Sverige. Disse dobbeltleddede busser er udviklet af Van Hool og har en unik akselløsning med sving på første og sidste aksel og led, som bevæger sig så smidigt, at bussen ikke bruger mere plads i trafikbilledet end en normal 12-meter bybus. Byen Metz i Frankrig får i disse dage overleveret 27 diesel-hybrid 24 meter lange Exqui. City med eget frontdesign udviklet i samarbejde med køber.

Filip Van Hool viste Bus & Coach of the Year-juryen rundt på fabrikken.

Skellettet til den helt ny lavomkostningsmodel til USA. Den skal bygges i Makedonien.

Kvalitet og pris hænger sammen

Den international Bus & Coach of the Year-jury besøgte Van Hool.

end masseproducerede busser. Men så holder Van Hool-busserne til gengæld også længere, og værdien forbliver høj selv efter mange år. ”Vi ser mange fordele ved at producere alle detaljer på fabrikken. Vi er bedre rustet, hvis der skulle komme vanskelige tider, og vi kan lettere lave forbedringer på busserne, da vi ikke sidder inde med 5-10.000 færdigproducerede smådele fra underleverandører,” udtaler Van Hool. Under Busworld i Kortrijk 2011 blev den nye TX-model lanceret. Den er baseret på den populære T9-serie, som siden 1995 er blevet produceret i 10.000 enheder. Den nye model bliver leveret med Euro 5, men under IAA messen i Hannover var Van Hool vældig tidligt ude med at kunne levere TX -modellen med Euro 6 motor i selvbærende karrosseri. De busser, der bygges på chassis, kan leveres med Euro 6 fra høsten af. USA får også glæde af TX-modellen men i en ”amerikansk” version, som er noget mere firkantet i profilen i forhold til den europæiske version. I tillæg er der også kommet nye krav i USA om fæstningen af stole. I Europa skal stolefæstningen kunne tåle 6.6G – i USA skal de tåle hele 20G fra og med i år.

Danske Busvognmænd

/ 25


Motor fra DAF

MX-11 er i grundudførelsen en smal og kompakt motor, som er let at installere i en lastbil eller en bus.

Godt

motornyt fra Holland Af: Ivan Stjernqvist / Foto: Ivan Stjernqvist/DAF

Vi har længe anet, at DAF PR motoren ikke ville blive opgraderet til Euro 6 standard – og den bliver ganske rigtigt nu afløst af en helt nykonstrueret 10,8 liter MX-11 Common Rail Euro 6 motor. Den bliver en hård konkurrent til storebror MX-13. Den rigtige størrelse

MX-11 motoren er udviklet, testet og produceret i Eindhoven på DAF’s moderne motorfabrik.

26 / Danske Busvognmænd

Med en slagvolumen på 10,8 liter bliver den nye MX-11 motor ca. 16% mindre end den nuværende MX-13, men 17% større end den PR-motor på 9,2 liter, som den skal afløse. MX-11 går effektmæssigt helt op til 440 hk og overlapper dermed MX-serien, som går fra 360 til 510 hk. Det betyder, at alle de turistbusser, som i øjeblikket er godt tilfredse med at køre med 410 hk, nok vil overveje, om ikke den nye MX-11 fremover er netop deres nye Euro 6 motor. Især når man hører, at den er 180 kg lettere end MX-13 Euro 6. Den nye MX-11 motor er nemlig en helt nykonstrueret motor med ny motorblok og nyt topstykke med overliggende knastaksler. Aktiveringen af de 4 ventiler per cylinder sker ved hjælp af 2 knastaksler, som styrer henholdsvis indsugnings- og udstødningsventilerne. Og fordi Common Rail indsprøjtningstrykket bliver etableret fra en indbygget, centralt placeret højtrykspumpe, kan knastakslerne og det tilhørende drev konstrueres afgørende lettere.

Selve motorblokken er også gjort lettere, og styrken og stivheden er opretholdt ved hjælp af indstøbte, langsgående ribber, samt ved hjælp af CGI støbeteknik. Tilsammen har dette altså givet en vægtreduktion på imponerende 180 kg i forhold til MX-13, og det er jo ren nyttelastgevinst, som kan komme indtjeningen til gode. Den betydelige vægtgevinst imødeses også i busbranchen med stor interesse. Solaris og VDL, som er storaftagere af DAF busmotorer (både PR og MX) har begge store udfordringer med at overholde akseltryk-grænsen på trækakslen på de 2-akslede busser, og her er en vægtreduktion på 180 kg meget velkommen. EGR, VGT, DPM og SCR Den nye DAF MX-11 motors rette navn er PACCAR MX-11. Det har man bestemt hos moderselskabet Paccar Inc. i USA, hvor den nye motor efter al sandsynlighed også vil blive bragt på markedet. Vi vil dog vedblive at kalde den DAF MX-11, for den er – i lighed med MX-13 – udviklet, konstrueret og produceret i


Motor fra DAF

Med en slagvolumen på 10,8 liter bliver den nye MX-11 motor ca. 16% mindre end den nuværende MX-13, men 17% større end den PR-motor på 9,2 liter, som den skal afløse. Dermed får hele den tunge del af DAF’s lastbilprogram et rigtig godt motoralternativ.

I modsætning til MX-13 har MX-11 to overliggende knastaksler. Det sparer vægt og giver en enklere ventilaktivering.

DAF’s hjemby Eindhoven. Og det fortjener hollænderne al mulig ros for. På samme måde, som det gælder for storebror MX-13, benytter den nye 10,8 liter motor også hele ”batteriet” af hjælpemidler for at kunne opfylde de meget skrappe Euro 6 krav. Selve forbrændingens indhold af NOx finjusteres løbende ved hjælp af den rette dosis ”gammel” forbrændingsluft, som først er blevet afkølet og derefter cirkuleret ind i forbrændingsrummet igen. Denne EGR-tilsætning styres elektronisk, og en effektiv VGT turbo, en EGR ventil og en modtryksventil (Back Pressure Valve) sørger for, at en korrekt EGR-mængde kan opretholdes under alle forhold. Efterbehandlingen af udstødningen sker i en enhed, som indeholder et lukket partikelfilter (DPM) og en SCR katalysator med indsprøjtning af AdBlue (uden luft). Sidstnævnte er en højeffektiv kobber/zeolit belagt med cordierite katalysator, som har en høj konvertering under alle temperaturforhold. Partikelfilteret er derimod meget afhængigt af, at det holder en høj temperatur, så regenerering kan foregå passivt. Derfor er udstødningsmanifolden og dele af udstødningsrøret nu isoleret, men hvis det ikke skulle være tilstrækkeligt, kan MX-11 ved hjælp af en ekstra dyse indsprøjte dieseltåge mod filteret, hvorved temperaturen staks hæves rent katalytisk (altså uden flamme).

Lavt forbrug To overliggende knastaksler og VGT turbo, kombineret med Commonrail diesel indsprøjtning med et tryk på op til 2.500 bar, sikrer ikke alene en god brændstoføkonomi, men

også muligheden for at indbygge en effektiv motorbremse. Den yder i MX-11 helt op til 435 hk, og det er noget, der kan mærkes i en bus eller en solo-lastbil. DAF opgiver, at der allerede ved 1.500 o/min er mere end 300 hk bremseeffekt til stede. Med hensyn til brændstofforbruget lover DAF, at MX-11 er 3% mere sparsom end den tilsvarende MX-13 motor. Serieproduktionen begynder i løbet af sommeren, og den kommer i 5 forskellige effektudgaver, som passer perfekt til den nye DAF CF, der netop er blevet præsenteret på Birmingham-udstillingen. På bussiden forventer vi, at både VDL og Solaris vil benytte den nye DAF MX-11 motor. DAF mener selv, at de 3 svageste versioner vil være velegnede som trækkraft for mere udprægede distributionsbiler (og busser), mens de 2 momentstærke versioner vil egne sig bedst til tungere langturskørsel.

MX-11 er en miniudgave af MX-13 og benytter både VGT turbo og afkølet EGR.

Både kompressoren og vandpumpen kan reguleres efter behov. Det bidrager til et lavt brændstofforbrug.

Tekniske data: Motor type

Effekt

Drejningsmoment

MX-11 210

290 hk ved 1.700 o/min

1.200 Nm ved 1.000 - 1.700 o/min

MX-11 240

325 hk ved 1.65o o/min

1.400 Nm ved 1.000 – 1.650 o/min

MX-11 271

370 hk ved 1.650 o/min

1.600 Nm ved 1.000 – 1.650 o/min

MX-11 291

395 hk ved 1.450 o/min

1.900 Nm ved 1.000 – 1.450 o/min

MX-11 320

435 hk ved 1.450 o/min

2.100 Nm ved 1.000 – 1.450 o/min

Danske Busvognmænd

/ 27


Busrejse

Verdens længste busrejse Af: Ivan Stjernqvist / Foto: Daimler

Det tyske rejsebusfirma ”Avanti Reisen” udbyder nu en enestående turistrejse: ”Jorden Rundt” med bus. Den varer 9 måneder - er 52.000 kilometer lang og billetten koster 483.000 kroner. Avanti Reisen arrangerede i 2008 to dobbeltture til De Olympiske Lege i Peking, og de forløb så godt, at firmaet nu vil følge den succes op med nye fjerntliggende busrejsemål.

28 / Danske Busvognmænd

En busrejse ad Silkevejen til Kina byder på oplevelser af ufattelig skønhed.


Busrejse

Gennem 26 lande Premiereturen startede den 8. april 2013 fra Freiburg, som er hjemby for det innovative rejsebureau, og på den første østgående etape følger man den berømte ”Silkerute”. Den går gennem lande som Tyrkiet, Iran, Turkmenistan, Usbekistan, Kasakhstan og Kirgisistan. Fra Almaty, hvor 1. etape slutter, går det videre ind i Kina langs Den Kinesiske Mur til Peking og Shanghai. Nu står kilometertælleren allerede på 14.000 km, og fra havnen i Shanghai bliver bussen sendt med skib til Alaska. Herfra går turen videre sydpå i tre delstrækninger gennem Nordamerika, Mellemamerika og Sydamerika, for at slutte på Argentinas sydspids i Ushuaia – verdens sydligst beliggende by – den 22. december. Efter den 9 måneder lange tur står kilometertælleren slutteligt på ca. 52.000 kilometer – og så har Avanti Rejser og Setra S 515 HD sat verdensrekord. Bussen, der benyttes, er nemlig den nye Setra S 515 HD ComfortClass, som dermed – ganske kort efter leveringen – kommer ud på en rigtig ”jomfrurejse”. Der er tale om en ganske almindelig standardbus, som blot er indrettet luksuriøst og med god plads til de rejsende. Den be-

Bussen blev omhyggeligt specificeret med henblik på størst mulige passagerkomfort og sikkerhed. I den 5-stjernede udgave har de kun 22 gæster – og personalet på 5 medarbejdere – god plads at røre sig på.

hagelige Ambiente-bestoling er indrettet med vis-a-vis stole og borde, og med 5-stjernet klassificering er der tale om fine forhold.

Fra nord til syd Det maksimale antal betalende gæster på de 5 etaper er 22, og dertil kommer en personalestab på 5 medarbejdere. Den første del af turen til Peking er medarbejderne allerede godt kendt med, idet Avanti Rejser i 2008 arrangerede to dobbeltture til åbningen af De Olympiske Lege, og det har givet firmaet lyst til at gå skridtet videre med ”Jordomrejsen”. De sidste 38.000 km, som går fra nord til syd på det amerikanske kontinent, er således helt ukendt land. En moderne turistbus som Setra S 515 HD er imidlertid et utroligt driftssikkert køretøj, som utvivlsomt gennemfører distancen helt uden problemer. Som en ekstra sikkerhed er en af de medfølgende chauffører samtidig en erfaren mekaniker, som kan holde Euro 6 bussen kørende under uvante og ukendte forhold. Den fintfølende men stabile Euro 6 teknik er dog meget sårbar over for svingende brændstofkvalitet, og så kan det være godt at have sin egen mekaniker med på bussen. I Nordamerika bliver der næppe problemer med brændstoffet, for her er miljøkravene lige så høje som i Europa, men syd for Mellemamerika skal man være omhyggelig med at udvælge de rette tankningssteder – og have rigeligt med ekstra AdBlue om bord. Vi er dog ikke i tvivl om, at Setra S 515 bussen vil bevise sin driftssikkerhed, og at deltagerne på denne fantastiske jordomrejse vil få en enestående turistoplevelse. Den går igennem det kolde Alaska, går gennem alle klimazoner

– og slutter på den lige så kolde sydspids i Argentina. Tænk at kunne sidde komfortabelt i en moderne luksusbus og beskue alt dette fra 3 meters højde – man får helt kuldegysninger blot ved tanken! I rejsegæsternes program er der imidlertid også lagt vægt på, at busturen afbrydes med passende mellemrum, og at der gøres turistmæssige afstikkere til f.eks. Yellowstone Nationalpark, Grand Canyon, Las Vegas, San Francisco og Teotihuacan i Mexico. Ækvator passeres i Ecuador, og rejsen går videre på den sydlige halvkugle til Peru, hvor de gamle kulturer i Atacama skal studeres nærmere. Gennem ”det chilenske Schweiz” og bjergområdet Patagonien kan gæsterne sende en venlig tanke til verdens sikreste bus – Setra S 515 HD ComfortClass 500 – der er udstyret med alt tænkeligt sikkerhedsudstyr, såsom 3-punkt sikkerhedsseler på alle pladser, ABA nødbremseanlæg, LGS, ACC, EBS, ESP og Front Collision Guard. De daglige kørestrækninger varierer meget. Dels fordi vejbeskaffenheden kan være yderst forskellig fra dag til dag, dels fordi der er indlagt mange besøg på turistattraktioner undervejs. Således bliver den gennemsnitlige dagsmarch på kun ca. 200 km – set over hele turens forløb. Hvis nogen skulle få lyst til at købe en billet, er prisen omkring 483.000 kroner. De 5 delstrækninger kan dog også købes enkeltvis til priser fra 76.500 kroner (Almaty-Shanghai). Men så er det også med alle hotelovernatninger, entréer og rejseleder. Læs mere om den fantastiske busrejse ved at søge på: www.busweltreise.de.

Danske Busvognmænd

/ 29


Annoncer

Vi kan ikke redde verden !!

Professionelt håndværk

men vi kan hjælpe dig

SPARE BRÆNDSTOF... .. med Stroco oliefyr - designet til at levere optimale resultater til dine busser

ALT I OMPOLSTRING Sæder - Loft - Sider GuLvtæppe - Gardiner

Stroco oliefyr:

nakkeskånere - nakkestykker i "ruskind"

• • • • • • •

Brodering af logo og numre på nakkeskånere.

Kører på diesel, biodiesel, RME og ethanol Miljøvenlig: lavt udslip. Kan udstyres til elektrisk natdrift Nemt-at-bruge test udstyr Dag-til-dag levering Gratis teknisk support Produceret i Danmark gennem 40 år - leverer varmen • Leveres i hele Europa

vi ompolstrer din chaufførstol - medens du venter.

Gulvtæpper - presenninger m.m.

Vi har ca. 100 forskellige plys til reparation af din bus. Ring og få et uforpligtende tilbud - tlf. 74 56 29 97

Christiansfeld Autopolstring

Stroco ApS - Viborgvej 50 - DK-8450 Hammel Tlf. 8696 1066 - Fax 8696 9647 Email info@stroco.dk - www.stroco.dk

Industrivej 14 - 6070 Christiansfeld - tlf. 74 56 29 97

Logoer XBUS BAT Vi har alle trafikselskabernes logoer til hurtig levering piktogrammer vægttavler mm. 22075

Busskilte.dk • • • •

400 standardvarer på lager On-line katalog og bestilling Hurtig levering Vi kender specifikationer og krav fra myndigheder og trafikselskaber

8020 46 49

22075 8020 46 49

Dørbestilling

signs@adventure.dk, tel 6020 5611

Hvis vi ikke allerede har dit logo, så skynd dig at maile det grafiske materiale til signs@ADventure.dk (det er gratis)

Udvendig DK Lift USL Rørplade model 500 kg Vores dansk produceret lift hvor platformen vipper op i den forudindstillet vandrette stilling og tilpasser sig terrænets hældning når platformen er nede. DK Lifte ApS sælger reservedele til lifte og bespænding til kørestole. Bestil i hverdagen inden kl. 14.00 og varerne sendes samme dag. Husk at DK Lifte ApS laver det årlige lovpligtig eftersyn af lifte hos kunden eller på vores værksted. DK Lifte ApS v/ Henrik Andersen Gadekærsvej 12 - 9280 Storvorde Tlf. 4131 7800 dklifte@dklifte.dk

30 / Danske Busvognmænd


Paragraf i fokus Annoncer

Paragraf i foku Jacob Gården Larsen Chefkonsulent/advokat, DI Kontakt 3377 4716 / 4075 5621 / jgl@di.dk

Buschauffør ikke virksomhedsoverdraget

Råd og g n opdateri og om jura regler

En buschauffør var ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, selvom udbyder krævede, at loven var overholdt. Det betød, at den overdragende virksomhed skulle betale hans løn i opsigelsesperioden. Erhverver kunne ikke beskæftige medarbejder Medarbejderen var ansat som buschauffør hos den overdragende virksomhed. Da en busrute blev overdraget, havde den erhvervende virksomhed kun beskæftigelse til to ud af seks chauffører. Medarbejderen blev derfor opsagt af den overdragende virksomhed, men fratrådte først seks uger efter erhverver havde overtaget kørslen.

Uenige om hvem der skulle betale De to virksomheder var enige om, at medarbejderen havde krav på betaling af løn i opsigelsesperioden og fratrædelsesgodtgørelse på i alt kr. 54.359,32. De to virksomheder var dog uenige om, hvem der skulle betale for den del af opsigelsesperioden og fratrædelsesgodtgørelsen, der forfaldt efter erhverver havde overtaget kørslen.

Virksomhedsoverdragelseslov som udbudsvilkår Den erhvervende virksomhed overtog hverken busser eller andet materiel. Derfor faldt overdragelsen uden for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde.

Trafikselskabet havde dog indsat som vilkår i det udbud, som erhververen havde vundet, at det var en forudsætning, at loven alligevel fandt anvendelse.

Tredjepart ikke bundet af udbudsaftale Arbejdsretten slog fast, at da hverken medarbejderen eller den overdragende virksomhed var en del af aftalen med trafikselskabet, var de ikke bundet af vilkåret om virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse. Derfor kunne hverken den overdragende virksomhed eller medarbejderen påberåbe sig loven.

Overdrager måtte betale Medarbejderen havde indgået ansættelseskontrakten med den overdragende virksomhed. Da den erhvervende virksomhed ikke havde overtaget rettigheder eller forpligtelser over for medarbejderen, var det derfor overdrageren, som hæftede for den manglende lønbetaling. Den overdragende virksomhed blev desuden idømt en bod på kr. 18.000, da medarbejderens krav var halvandet år gammelt. Arbejdsretten mente derfor, at de to virksomheder burde have løst tvisten hurtigere imellem sig.

Vilkår i udbuddet kan ikke påberåbes af andre end parterne i aftalen Sagen viser, at et vilkår i udbudsvilkårene om, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse for udbud af en transportopgave, ikke kan påberåbes af andre end parterne i aftalen. I trepartssituationer som denne udbyder et offentligt trafikselskab en driftsopgave, som dermed overgår fra én virksomhed til en anden. I sådanne sager kan den overdragende virksomhed ikke – og for så vidt heller ikke chaufførerne – støtte ret på et udbudsvilkår, der forudsætter, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse for udbuddet. Dette var netop tilfældet i denne sag, hvor overtagelsen i sig selv ikke faldt ind under virksomhedsoverdragelsesloven efter almindelig praksis. På busområdet er der fast praksis for, at der kræves overførsel af aktiver i form af busser, for at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. Hvis erhverver således ikke overtager nogle busser fra overdrager, så finder virksomhedsoverdragelsesloven ikke anvendelse, uanset hvad udbudsvilkårene måtte forudsætte herom.

Danske Busvognmænd

/ 31


r ø j ih

t e n

g l a st

No

1.

De Blaa Busser, Skive

D

e Blaa Busser i Skive stammer fra 1927, hvor Højslev-lillebilvognmanden Jens Jensen overtog Niels Ulstrups rute Skive-Hald-Viborg. I 1945 overtog han bybussen i Skive, der var etableret i 1926 af N. S. Nielsen.

Sideløbende blev det et familiefirma, idet sønnerne Svend, Knud og Jørgen gik ind i virksomheden. I 1960’erne skete der en stor byudvikling i Skive. Det omfattede bl.a. opførelsen af en ny Egeris-bydel syd for byen ved Karup Å med bl.a. seminarium og kaserne, omfattende vej- og baneanlæg til en ny station og rutebilstation i Søndergade, der erstattede de gamle på henholdsvis Viborgvej og i Torvegade. Desuden opstod omfattende nybyggerier i midtbyen. Dette gav naturligvis behov for mere bustrafik. I 1965 opførte man derfor et nyt garageanlæg på Bilstrupvej, hvor De Blaa Busser bor i dag.

2.

I 1982 kom Svend Jensens søn, Henning Jensen, der nu er virksomhedens daglige leder, ind i firmaet. Her fører man en linje med meget miljøvenlige busser. I 1989 fik man busser med partikelfilter, og i 1994 fik man lav indstigning på bybusserne. I ”udbudstiden” har man været i stand til at beholde sin stamrute og bybusserne samtidig med, at man også har vundet X-bus-, lokalrute- og skolebus-kørsel.

Nostalgihjørnet er en rubrik i Busmagasinet udarbejdet af Bushistorisk Selskab.

3.

Tekst: Lars Ersgaard, redaktør på Bushistorisk Selskabs medlemsblad ”Busbladet”. Billeder: Lars Ersgaard henh. BHS arkiv.

1. Den første rute var ruten Skive-Hald-Viborg. Her ses en af rutens busser på Viborg Rutebilstation umiddelbart efter besættelsen.

2. I 1945 overtog man bybussen i Skive. Her ses bybussen på Torvet foran Olsens Gård, der blev nedrevet i 1968.

3. I 1970’erne kørte denne Leyland Tiger Cub som bybus. Ses her ved den ny Skive Station og Rutebilstation i Søndergade syd for byen, som blev etableret i 1962.

4. I 1994 fik Skive-bybusserne lav indstigning, da man indsatte 3 nye Volvo

32 / Danske Busvognmænd

4.

B10BLE-busser med karrosserier bygget i Aabenraa. Her ses en af dem på Skive Rutebilstation i 1997.


Annoncer

9-20 pers. busser indrettes efter ønske – vi har bussen til den rigtige pris!

Easy@Tour - den komplette administrative løsning!  Med Easy@Tour og Autotracking er der altid totalt overblik over alle tilbud, ordrer, kunder, chauffører og buspark samt øvrig bogholderi.  Avanceret flådestyring på standard Android Smartphone.  Easy@Tour sender opgaven direkte til telefonen/chaufføren.  Autotracking viser aktuel position på kort med alle vogne.  Flextrafik er integreret. Kørsel modtages automatisk og sendes til mobilen.

FIAT DUCATO

DUCATO kan leveres med el-drevet sidedør. SE VORE BRUGTE BUSSER PÅ:WWW.FIAT-GRINDSTED.DK

JENSEN & NØRGÅRD A/S AUTORISERET FORHANDLER VESTERMARKSVEJ 7200 GRINDSTED TELEFON 75 32 13 11 TELEFAX 75 32 17 32 E-MAIL: post@fiat-grindsted.dk

 Gratis App downloades og installeres på telefonen. Nemt for nye chauffører og afløsere.  Fuldt mobilt uden brug af SMS’er når personen f.eks. skal hentes på hospital eller plejehjem.

IT-samarbejde – baseret på gensidig tillid! Bogøvej 15 8382 Hinnerup

Tlf. 7020 1548

info@partex.dk www.partex.dk

Danske Busvognmænd

/ 33


Info

Danske Busvognmænd Sekretariatet Vesterbrogade 10 1620 København V Tlf. 70 22 70 99 Fax 70 22 10 99 www.db-dk.dk db@db-dk.dk Telefontid: Man – fre 9-15 Telefax og mail er åben for meddelelser hele døgnet.

Hovedbestyrelsen Landsformand John Bergholdt – Bergholdt.dk Børstenbindervej 5, 5230 Odense Tlf. 66 11 31 31 / Fax. 66 19 08 09 john@bergholdt.dk / www.bergholdt.dk Næstformand Formand Handicapsektor Allan Mørup – Mørups Turistfart ApS Haugevej 23, 7400 Herning tlf 97 11 69 69, fax 97 11 63 60 allan@morups.dk

Formand Rutesektor Ib Gregers Boers – DitoBus A/S K.P. Danøsvej 2, 4300 Holbæk tlf 59 44 02 00, fax 59 44 07 66 igb@ditobus.dk Formand Turistsektor Jørn Pedersen – Jørns Busrejser Snehvidevej 9, 9700 Brønderslev tlf 98 82 39 43, fax 98 82 39 74 info@jornsbusrejser.dk Formand DB’s kreds 1 Lars Brøchner – Brøchners Biler Genvejen 16, 7451 Sunds tlf 97 14 10 52, fax 97 14 42 52 info@brochnersbiler.dk, www.brochnersbiler.dk Formand DB’s kreds 2 Peter Papuga – Papuga Bus A/S Lundahl Nielsensvej 1, 7100 Vejle tlf 75 85 85 88 peter@papugabus.dk Formand DB’s kreds 3 Jesper Eriksen – Helsingør Turisttrafik og Rejsebureau A/S Fabriksvej 1, 3000 Helsingør tlf 49 22 33 33, fax 49 22 45 85   jesper@helsingorbus.dk, www.helsingorbus.dk

Bus gasinet ma

Medarbejdere Steen Bundgaard Adm. direktør, cand. jur. steen@db-dk.dk Overordnede opgaver, turistkørsel, internationale relationer, moms, afgifter. Lasse Repsholt Chefkonsulent, cand. scient pol. lasse@db-dk.dk Kollektiv trafik, økonomi, udbud og kontrakter, busloven, international buskørsel, handicapkørsel. Michael Branner Konsulent, cand.scient.pol. michael@db-dk.dk Medlemsblad, hjemmeside, presse, rådgivning. Britt Wittrup Enevoldsen britt@db-dk.dk Bogholderi, kontingent, årsmøde, messer, samarbejdsaftaler, salgsartikler, forsikring. Vicki Reimers vicki@db-dk.dk Sekretær, medlemsdatabase, medlemsblad, hjemmeside, salgsartikler, kredsarrangementer, årsmøde.

Danske Busvognmænd

No 05 / maj 2013 Danske Busvognmænd er for alle, der udfører erhvervsmæssig buskørsel. Organisationens formål er via indflydelse, information og indkøbsaftaler at sikre sine medlemmer de bedst mulige arbejdsvilkår.

Udgiver Vesterbrogade 10 / 1620 København V Tlf. 70 22 70 99 / Fax 70 22 10 99 www.db-dk.dk / Mail: db@db-dk.dk

ansvarshavende Steen Bundgaard / steen@db-dk.dk Annoncer & produktion pk-reklame & tryk aps Rådhus Allé 50 / 9900 Frederikshavn Tlf. 98 42 78 99 produktion@pk-reklame.dk oplag 1.900 stk. Distribution Postvæsenet ISSN 1904-8505

34 / Danske Busvognmænd

Danske busvognmænds opfattelse udtrykkes i lederen, og hvor det i øvrigt direkte fremgår. Meninger udtrykt i andre artikler er ikke nødvendigvis Danske Busvognmænds. Eftertryk kun tilladt efter nærmere aftale. Forsidebillede: Midttrafik Abonnementspriser Årsabonnement - Danmark kr. 375 incl. moms - Udlandet kr. 495,- momsfrit Enkeltnumre kr. 36,- pr. stk. incl. moms + forsendelse. Udgivelser Udkommer 11 gange om året Næste udgivelse er i uge 23 2013. Deadline for indlevering af annoncer er senest d. 19. maj 2013.


Rubrikannoncer

Velkommen i DB Kreds 1

Prebens Biler Dragsbækvej 37 7700 Thisted

e k k y l l i t r ´ i s Vi ..med fødselsdagen

Kreds 2

Ib Christiansen 60 år den 8. maj 2013 Morud Bustrafik

Bent’s Busser Ridder Stigsvej 13 7100 Vejle

Lars Søndergård 50 år den 25. maj 2013 Ry Bussen

Gerlif Christensen 60 år den 20. maj 2013 Cimbrer Bilerne I/S

Kreds 3

KK Transport Kalvevænget 116 4800 Nykøbing F

… med jubilæet

Afgang fra DB Kreds 1

Jens Holm Gylling Elmehøjen 11 8200 Århus N

Bent Svendsen 10 års jubilæum den 24. februar 2013 De grønne Busser Erling Jørgensen 25 års jubilæum den 1. april 2013 De Gule Busser

Morten’s Busser Tingstedvej 45 8850 Bjerringbro Løkken Turistbusser Lyngbyvej 188 9480 Løkken

Kreds 2

Colum Bus ApS Ege Alle 18 7160 Tørring

Aut. service til din Mercedes-Benz og Setra

Billund Turistbusser ApS Plougslundvej 123 7190 Billund

FYNS LAST- & BUS

Aps

Gl. Sognevej 9, 5771 Stenstrup, Tlf. 62 26 15 26, e-mail: fynslastbus@mail.dk

Kreds 3

Jan Feltmann Transport Næsbyvej 9 2610 Rødovre

OVERNATNING nær København

Enkeltværelse kr. 450,Toilet, bad, TV, tekøkken, internet og fri parkering

28 58 08 50

www.skov-gaarden.dk skovgaarden@ishoejby.dk Torslundevej 120, 2635 Ishøj

Danske Busvognmænd

/ 35


Rubrikannoncer

30 år er lang tid ….. og alligevel føler jeg, at tiden er fløjet af sted. Det er ikke uden lidt vemod at man sælger sin forretning, men med de fantastiske oplevelser årene og branchen har givet, er der ufattelig mange dejlige stunder at tænke tilbage på. Dania Turist A/S er pr. 1. maj flyttet til nyt domicil i Bådehavnsgade 38, 2450 København SV, med uændret telefon, fax og e-mails. Jeg vil, her på falderebet, gerne rette en stor tak til kolleger, leverandører, kunder, medarbejdere, og alle andre, der har været med til at gøre de mange år til en dejlig tid, for både mig og min tidligere kollega Anders Kirkegaard. Dette såvel fagligt som socialt. Sluttelig ønsker jeg alle i branchen, ikke mindst de nye indehavere, alt godt fremover, og ser frem til at bruge den ekstra fritid til, blandt andet at forbedre mit golfhandicap. Mange hilsener Henning Hede

Annoncer i Busmagasinet GFZAnzDK180x128Apr13_170413_GFZAnzDK180x128Apr13_170413 Seite pk-reklame & tryk 17.04.13 – tlf. 21:26 98 42 78199

Mangler du en brugt bus? Nedenfor ser du et udvalg af brugte busser fra EvoBus Danmark A/S. Se billeder af disse samt af mange andre på vores hjemmeside.

Mærke Setra Setra Setra Setra

Model S 431 DT S 416 GT-HD 411 HD 315 GT-HD

År 2008 2008 2008 2001

Km 520.000 391.000 295.000 760.000

Pladser 78+1 52+1 32+1 49+1

Stoletype Liggestole Liggestole Liggestole Liggestole

Motor MB 503 HK MB 408 HK MB 408 HK MB 340 HK

Pris i DKK* 2.175.000 1.325.000 1.240.000 250.000

*ekskl. moms

www.omniplus.dk

Husk - ved køb af en brugt bus hos EvoBus Danmark er det første service efter levering gratis. EvoBus Danmark A/S, Køge EvoBus Danmark A/S, Nr. Snede Claus Korsgaard Johnnie Espersen John Greisen

Tlf. 56 37 00 00 Tlf. 76 27 03 00 Tlf. 56 37 00 63 Tlf. 56 37 00 20 Tlf. 76 27 03 10

Tilmeld dig også vores Newsletter for brugte busser på www.omniplus.dk

Service til din Mercedes-Benz og Setra

36 / Danske Busvognmænd


Rubrikannoncer

Går bus-turen til København..? - så besøg os for et godt måltid mad. Central beliggenhed, tæt på DR byen, Tivoli og Amalienborg. Dansk Køkken. Stor rutine i bus selskaber blandt andet fra Fyn, Jylland og Sverige Altid et godt tilbud - f.eks : Flæskesteg med rødkål samt dess. kr. 148,Stor buffet kr. 158,-

Restaurant Menuen Brigadevej 49 - 2300 København S

tlf. 32543322

www.restaurantmenuen.dk

Hundstrup Kro - i det skønne sydfynske...

AUTOMATISK BRANDSIKRING AF MOTORRUM OG OLIEFYRSANLÆG > Certificeret i Danmark og Sverige > Robust og driftsikker > Aktiveres kun ved brand i motor eller oliefyrsrum > Miljøvenligt produkt > Verdens mest enkle automatiske brandslukker

2 retter´s menu kr. 115,Vi kan også tilbyde: 2 retter`s menu, Guidet tur i det skønne sydfynske ca 3 timer, Afslut med kaffe og lagkage. Samlet pris incl. Guide Pris pr. person kr. 200,(mindst 30 pers.)

For menuer se vores hjemmeside www.hundstrupkro.dk

Hundstrup Kro www.firetrace.dk · info@firetrace.dk · Dania Brandteknik · tlf 5616 9100 · mob 2844 1112

Filippavej 26, 5762 Vester Skerninge

Tlf. +45 62 24 14 45

Vi sætter kulør på... Busser, lastvogne og personvogne. -ring og få et godt tilbud.

Vestervang 24 A - 6000 Kolding - Tlf: 75 56 84 45 - Mobil: 50 60 86 32 Danske Busvognmænd

/ 37


Rubrikannoncer

Busruder

BUSSER SÆLGES TURISTBUSSER 10 Setra 415 GT HD 44+1+1, alt i udstyr, powerswift HK 422, km. 49.000, EURO 5 05 Setra 416 GT HD 49+1, pers., alt i udstyr, astronic 422 HK med filter, km. 550.000 00-99- 94Setra 315 HD, 49+1 komplet udstyr, 381 HK, 6 + 8 trins, km. fra 500.000 05 Setra 415 GT 49+1, Div udstyr, 6 trins gear, 354 HK, EURO 3, km. 369.000 00 Setra 315 GT 49+1, komplet udstyr, toilet, automatik HK, km. 678.000 99 Setra 315 HD, Komplet udstyr, monteret med partikelfilter, 381 HK, km. 625.000 99 Setra 315HDH/2 47 pers., komplet udstyr, med partikelfilter, 318 HK, 8 trins, km. 730.000 89+90+91 Setra 215 HD, 50 pers. med toilet mm. Afhentning til export

Alle busserne kan leveres med partikelfilter.

RUTEBUSSER / MINIBUSSER 01 93 90 -91-92 99

Forruder - Termosideruder Udskiftning, reparation, renovering og forsikringsskader. Hurtig service overalt. Ring og få et godt tilbud

ring 58 19 02 69

Vi køber alle slags brugte og skadede busser til ekspert. Betaler med kontanter. Sarwary Omnibushandel KG Tlf. + 49 40 250 6924 Fax. + 49 40 2549 5884 info@sarwary.de

Scania Omni line, 47 + 24 Partikelfilter Volvo B 10 M rutebus, 47+24 DAF Rute, 47+24 pæn og velholdt Mercedes Sprinter,14 Pers

Rep. af div. busser: SETRA- LEYLAND-MERCEDES mm. udføres. Klargøring til syn. Forsikringsskader mm. Renovering af termosideruder + udskiftning af ruder. Salg af div. reservedele, nye og gamle.

MONTERING AF SKOLEPEDALER Montering af partikelfilter + udbrænding Har du andre ønsker, så ring og få en snak.

KØB OG SALG AF BUSSER

ANS BUSSERVICE aps v/Anders Peder Andersen Håndværkervej 13, 8643 Ans Tlf. 86 87 01 73 - 22 39 16 75 - Fax 86 87 93 04

www.ansbusservice.dk • e-mail: ansbusservice@ansbusservice.dk

Busmotorer renoveres Mercedes & MAN Nye og brugte dele haves på lager

tlf. 86 65 43 33 www.mb-parts.dk

Salg af mini-busser til alle formål

www.vagnerikhvid.dk

Vagn Erik HVid A/S · Haraldsdalvej 9 · Box 105 · 6330 Padborg · tlf. 36 92 28 00

Når kvaliteten vejer tungest... Tlf. +45 76 90 31 57 - bj@dbr-bus.dk - pbr@dbr-bus.dk - www.danskbusrenovering.dk

38 / Danske Busvognmænd


Rubrikannoncer

Billige

TRYKSAGER Mangler du en sikker og billig tryksagsleverandør - så se er det os du skal bruge..!

Bus nr.

BUSSER SÆLGES

9212 irisbus Away, km 352.000, årg. 08/10, pladser 54+1+1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9211 irisbus Away, km 557.000, årg. 09/10, pladser 54+1+1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9213 irisbus Away, km 572.000, årg. 09/10, pladser 54+1+1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9100 irisbus Away, km 359.000, årg. 01/08, pladser 58+1+1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8980 Setra S315 gTHD, km 1.322.000, årg. 2000, pladser 49+1+1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 9135 Setra S415 HDH, årg. 2002, pladser 46+1+1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7885 Setra 309. Årgang 1994, Km 1mill, pladser 33, med filter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8590 setra 315 HDH. Årgang 1998 Km kun 570.000, pladser 47+1+1 står i blå . . . . . . . . . Nye Nye

AiA - Alarm anlæg ADk - Adga ngskontrol itV - Video overvågnin g ABA - Brand alarmering sanlæg

Nye

Nye

MInIBUSSER MERcEDES

kr. 825.000 kr. 825.000 kr. 825.000 kr. 750.000 kr. 350.000 kr. 560.000 kr. 200.000 kr. 335.000

MB 316 CDi. Motor blue-efficiency, aut. gear, chauffør klima, komfortsæde, fartskriver, el-skydedør tonede ruder, hattehylde, midterbånd, 3 loftslamper, Dk-lift, indstigningsbøjler alu. gulv, radiator varme i venstre side, NMi ben, 2 m.m. (opbygning til 7+1 0 f ) fra . . . . . . . kr. 372.000 MB 316 lang 3880 kg CDi, Motor blue-efficiency, aut. gear, chauffør klima, komfortsæde, fartskriver, Radio CD/DVD, el-skydedør tonede ruder, hattehylde, midterbånd, 3 loftslamper, DK-lift, indstigningsbøjler alu. gulv, radiator varme i venstre side, NMi ben, 2 sæt kørestole bespændinger, (opbygning 10 +1+ f ) fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 405.000 MB 516/519R3L CDi, Motor blue-efficiency aut. gear, chauffør klima, navigation touchskærm, komfortsæde, fartskriver, CD/DVD, el- skydedør tonede ruder, hattehylde, midterbånd, 3 loftslamper, DK-lift, indstigningsbøjler alu. gulv, radiator varme i venstre side, NMi ben, 2 sæt kørestole bespændinger, termoruder, (standard opbygning 18+1+f) fra . . . . . kr. 480.000 MB 516 R3 CDi, Motor blue-efficiency aut. gear, chauffør klima, navigation touchskærm, komfortsæde, fartskriver, CD/DVD, el- skydedør tonede ruder, hattehylde, midterbånd, 3 loftslamper, DK-lift, indstigningsbøjler alu. gulv, radiator varme i venstre side, NMi ben, 2 sæt kørestole bespændinger, termoruder, (standard opbygning 15+1+f)) fra . . . . . . . . . kr. 450.000

MInIBUSSER

kunde nr.:

A A l b o r g F r e d e r i k 1, 9000 s h Frederiksha A v telefon: vn n 96 21 42 h j Fax: 00 ø r 96 21 42 r i info@set-si 01 n g kring.dk www.set-si kring.dk CVr nr.: 12 26 50 77

pk-reklame

& tryk ApS

98 42 78

99

Set Sikri ng Håndværke rvej

tingelser:

BetalingsBe

tv • radiohvidevarer

nt.

netto konta

Mariendal

Detail A/S

toftegårdsvej

shavn • telefon

Frederik 1 • dk 9900

ing • Belysn

+45 98 42 61

n • køkke

. 10 14 83 59 al.dk • Cvr-nr

online.dk

• www.mariendal

16 • detail@mariend

KVITTERING

ld af at peni penunder forbeho accepteres Ved kontant betaling stituttets en. lignende t. Checks og modtager betaling udelukkende pengein er indbetal l er det beløb der geinstituttet med termina for hvilket geinstitut der er bevis odtager kvitteringstryk

KA 71

T ETALINGSKOR

INDB på posthuse institut og s i penge Kan betaleer og beløbsmodtager

Kontonr. Reg.nr.

er og beløbsm

Kreditornumm

Kreditornumm

Betalings-ID

ler og indbeta

ikshavn

9900 Freder ikshavn

9900 Freder

Underskrift

el ved overførs

Kvittering

fra konto

Øre Kroner Betalingsdato Kundenr.: Kroner

Øre Dag

el Til maskin

aflæsning

tående skrive i nedens venligst at – Undgå

Måned

År

898-2000 FIK 752 (09.03)

felt

Brevpapir A4 - 90 gram offset papir

1.000 stk - 1 farve KUN KR.

109500

Faktura m/giro A4 - 90 gram offset papir

1.000 stk - 1 farve KUN KR.

119500

Har du brug for større antal, flere farver - eller andre trykopgaver, - så ring og få et godt tilbud. Priserne er excl. opstart, evt. produktion, moms fragt.

Ring og bestil NU...!

Lerstien 10 - 9900 Frederikshavn tlf. 98 42 78 99 www.pk-reklame.dk

9011 Mercedes Benz, Sprinter 313 CDi, km 211.000, årg. 02/06, 11+1+1 passagerer . . . kr. 125.000 9007 Mercedes Benz, Sprinter 313 CDi, km 270.000, årg. 02/06, 12+1+1 passagerer . . . kr. 125.000 9029 Mercedes Benz, Sprinter 315 CDi, km 291.000, årg. 09/06, 7+1+1 passagerer . . . . kr. 125.000 9034 Mercedes Benz, Sprinter 315 CDi, km 461.000, årg. 09/06, 7+1+1 passagerer . . . . kr. 125.000 8634 Mercedes Benz, Sprinter 315 CDi, km 374.000, årg. 06/08, 11+1+1 passagerer . . . kr. 175.000 8992 Mercedes Benz, Sprinter 315 CDi, km ???????, årg. 09/06, 9+1+1 passagerer . . . . kr. 125.000 9019 Mercedes Benz, Sprinter 315 CDi, km 421.000, årg. 09/06, 9+1+1 passagerer . . . . kr. 125.000 9148 Mercedes Benz, Sprinter 315 CDi, km 307.000, årg. 05/08, 9+1+1 passagerer . . . . kr. 175.000 9000 Mercedes Benz, Sprinter 315 CDi, km 484.000, årg. 09/06, 8+1+1 passagerer . . . . kr. 125.000 9102 Mercedes Benz, Sprinter 315 CDi, km 484.000, årg. 2008, 8+1+1 passagerer . . . . . kr. 160.000 8975 Mercedes Benz, Sprinter 315 CDi, km 504.000, årg. 12/07, 7+1+1 passagerer . . . . kr. 140.000 9130 Mercedes Benz, Sprinter 315 CDi, km 518.000, årg. 02/08, 7+1+1 passagerer . . . . kr. 160.000 9017 Mercedes Benz, Sprinter 315 CDi, km ???????, årg. 09/06, 9+1+1 passagerer . . . . kr. 125.000 8814 Mercedes Benz, Sprinter 315CD, km 405.000, årg. 2006, 9+1+1 passagerer . . . . . . kr. 135.000 8194 Mercedes Benz, Sprinter 315CD, km 709.000, årg. 07/06, 9 passagerer . . . . . . . . . kr. 125.000 0000 Mercedes Benz, Sprinter 315CD, km 300.000, årg. 2006, 7 passagerer . . . . . . . . . . kr. 125.000 0000 Mercedes Benz, Sprinter 315CD, km 300.000, årg. 2006, 8 passagerer . . . . . . . . . . kr. 120.000 0000 Mercedes Benz, Sprinter 315CD, km 300.000, årg. 2006, 9 passagerer . . . . . . . . . . kr. 125.000 2 stk. Mercedes 515, årgang 2007, pladser 18+1- pris pr. stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 290.000 1 stk. Mercedes 518 CDi, årgang 2007, pladser 19+1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 300.000 2 stk. Mercedes 511, årgang 2007 - pris pr. stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 225.000 1 stk. fiat Ducato, årgang 2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 90.000

RUTEBUSSER - ByBUSSER

9219 Scania eURO 3 Omniline, km 518.000, årg. 06/01, pladser 47+1/24 . . . . . . . . . . . . kr. 300.000 9222 Scania eURO 3 Omniline, km 281.000, årg. 06/01, pladser 47/24 . . . . . . . . . . . . . . kr. 300.000 8967 Scania eURO 3 Omniline, km 164.000, årg. 03/01, pladser 47/24 . . . . . . . . . . . . . . kr. 250.000 8970 Scania eURO 3 Omniline, km 228.000, årg. 01/01, pladser 47/24 . . . . . . . . . . . . . . kr. 250.000 8968 Scania eURO 3 Omnilink, km 181.000, årg. 03/01, pladser 47/24 . . . . . . . . . . . . . . kr. 250.000 8983 Scania eURO 3 Vest, km 323.000, årg. 07/02, pladser 47/24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 250.000 8687 Mercedes integro 550, km 930.000, årgang 1998, pladser 47/24 . . . . . . . . . . . . . . kr. 140.000 7939 Setra S315 UL, km 976.000, årgang 2002, pladser 45/24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 325.000 8544 Volvo B10M, km 1.114.000, årgang 1998, pladser 47/23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 85.000 7327 Volvo B10M, km 1.418.000, årgang 1997, pladser 19+1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 95.000 8213 MAN SU 313, km 453.000, årgang 2002, pladser 47/16.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 290.000 5 stk. Volvo årgang 2001, nysynet, klargjort, malet - pris pr. stk... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 210.000 8724 Renault irisbus, km 1017, årgang 08/02, pladser 47/22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 300.000 8530 Setra 316 ul euro 3 km 825.000 årgang 2004 50 /1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 550.000

VEJSTRUPRØD BUSIMPORT ApS JYLLANDS AfDeLiNg: Tlf: 74 56 13 26 fax 4574560651 - e-mail: info@busimport.dk Salg: Leif Brændekilde ...tlf. 40 35 93 08 (lb@busimport.dk) Svend Pedersen ....tlf. 40 17 47 91 Dan Pedersen .......tlf. 40 35 62 52 erik .......................tlf. 21 46 62 34 Lager: ...................tlf. 73 56 14 44

SJæLLANDS AfDeLiNg: Busimport.dk Sjælland ApS Tlf: 46 16 16 46 - fax: 46 16 10 19 SalgSafdeling: Sælger Jacob flinthagen - tlf. 40 20 36 80 Værksted: .............tlf. 46 16 16 45 - Mobil: 40 35 61 66 Lager: ...................tlf. 46 16 16 40 - Mobil: 40 16 63 50 Alle priser er excl. moms. - Der tages forbehold for trykfejl.

Danske Busvognmænd

/ 39


Afsender: Danske Busvognmænd, Vesterbrogade 10, 1620 København V.

Solaris 5-2013.indd 1

SOLARIS URbInO

1 1 IU_150x279+3.indd UdgiveradresseretIU_150x279+3.indd Maskinel Magasinpost ID-Nummer: 42467

Phone (+45) 4697 5500

Solaris Denmark Bus A/S Haraldsdalvej 9 Solaris Denmark Bus A/S Postboks 105 Haraldsdalvej 9 IU_150x279+3.indd 1Postboks 105 DK- 6330 Padborg DK- 6330 Padborg Phone (+45) 4697 5500

ww

17/04/13 11.43 2012-05-30 2012-05-30 10:56:4810:56:48

www.solarisbus.com www.solarisbus.com

Som en rutebil, viser Solaris InterUrbino sine Med sit fleksible InterUrbino er en ægte miljøer. styrker idesign, en række forskellige operationelle Solaris Denmark Bus A/S Med design, InterUrbino er en ægte all-rounder: Dersiterfleksible ingen Haraldsdalvej grænser 9for talenter Postboks 105 Der er ingen grænser for talenter af den nyeall-rounder: Solaris stjerne. DK- 6330 Padborg af den nye Solaris stjerne. Phone (+45) 4697 5500

styrker i en række forskellige operati EN MODERNE BUS TIL DET DANSKE MARKED sit fleksible design, InterUrbino e Vi sikrer bæredygtig mobilitetMed og livskvalitet i vores EN MODERNE BUS TIL DET DANSKE MARKED all-rounder: Der sine er ingen grænser for byer og vores børn. Som enforrutebil, viser Solaris InterUrbino af denoperationelle nye Solaris stjerne. styrker i en række forskellige miljøer.

Politik, industri og videnskab opfordrer os til at følge Som en rutebil, viser Solaris InterUrbi vejen til klima-beskyttelse – elektrisk mobilitet.

EN MODERNE BUS TIL DET DANSKE

SOLARIS URbInO ELEctRIc

DANMARK

Busmagasinet 05 2013 web  
Busmagasinet 05 2013 web  

Busmagasinet - for alle der udfører erhvervsmæssig personbefordring eller har en relation til branchen

Advertisement