Busmagasinet 02 2018

Page 1

Bus t e n i s a mag Nr. 02 marts 2018

BUSSERNE ER KLAR I BILLUND! Taxilov: Fra vognmand til datahaj?

FOKUS ET ÅRSMØD 2018

Stadig en forening for store og små Medlemsblad for Danske Busvognmænd


Kom og mø de os på sta nd nr. 2032 Vi udstiller . bl.a. den he lt n ye Mercede Benz Touris smo. Og selv følgelig er kaffen klar i vores ”berø mte” SETRA S12 fra 1966

TCO ved første øjekast: Find ud af mere omkring omkostningsfaktorerne ved drift af en bus eller coach http://overall-economy.bus.mercedes-benz.com

Anderledes for alle andre. Perfekt for dig. Det ideelle valg til alle former for business: Den nye Tourismo. Oplev de uendelige mange muligheder den nye Tourismo byder på og som aldrig er set før. 4 modeller, 2 motorer med 5 præstationsniveauer og adskillige komfort funktioner. Uovertruffen i sin alsidighed, ekstrem økonomisk og med den mest avancerede sikkerheds-teknologi. Den nye Tourismo er den perfekte bus – for både operatører, chauffører og passagerer. For mere information, besøg www.mercedes-benz.com/buses

Danske Busvognmænd EvoBus2%BONBSL " 4 $FOUFSWFK ,¸HF


Indhold

Leder v/ Michael Nielsen Adm. direktør

Danske Busvognmænd er for alle Den første leder, man skriver i et velrenommeret blad som Busmagasinet, er vigtig! Ikke kun for mig som nytiltrådt direktør for Danske Busvognmænd, men for alle de medlemmer, jeg sammen med bestyrelser og kollegaer dagligt repræsenterer med det ene mål at sikre jer vognmænd de bedst mulige arbejdsbetingelser for at levere en bæredygtig og sammenhængende mobilitet i Danmark. Danske Busvognmænds medlemmer repræsenterer allerede i dag alle former for persontransport. Og som beskrevet i bladet, opstår der nye muligheder hele tiden – f.eks. i forbindelse med den nye taxilov. Det er muligheder, små som store medlemmer omstiller sig efter, og som vi i sekretariatet til enhver tid skal være på forkant med. Vi ser og hører om konsolidering i branchen, hvor de store bliver endnu større, og de små er presset til at finde deres nicher eller indgå i forskellige samarbejdsrelationer. Der er en klar tendens mod konsolidering især i de sektorer, der kører offentlig kørsel. Der er også en tendens imod, at de små og mellemstore forretninger tilbyder en bredere pakke af persontransport. Mulighederne for dette bliver større allerede nu med den nye taxilov – og de bliver endnu større i fremtiden med introduktionen af digitale platforme. Danske Busvognmænd skal være for alle – små som store vognmænd. Hvordan sikrer vi det? Måske ved at etablere et endnu bredere samarbejde med andre organisationer og virksomheder, der f.eks. kan sikre en nem tilgang til services og tilbud, som medlemmer af Danske Busvognmænd kan benytte sig af. Måske ved at fremhæve de bedste indenfor de respektive områder, som vi har gjort via Danish Coach Award for nylig. Måske ved ”bare” at mødes og sikre, at vi står sammen omkring at skabe de bedste rammevilkår for vores branche til fordel for store som små. Dette og meget andet vender vi på Danske Busvognmænds årsmøde 16. og 17. marts. Jeg vil opfordre alle medlemmer til at møde op for at give deres bud på, hvordan vi kan skabe de bedste vilkår, så I også i fremtiden kan sikre mobiliteten for tusindvis af danskere hver dag.

14

16

44

FOKUST E ÅRSMØD 2018

32

i dette nummer... Fokus 04

Stadig en forening for store og små

08 Busserne er klar i Billund 14 Nye busser – branchen holder dampen oppe Specialkørslen 16 Ny EP-tilladelse til personbil: En instruktion 22 Fra vognmand til datahaj? 20

Kørselskontorer

24 Systemleverandør i startblokken 26 Leverandørerne bag special kørslen har bidt sig fast 28 En verden af store udbud

Turistbussen 32 Grund til optimisme 34 Sats på turistmarkedet gav pote 36 Danish Coach Award 2018: Vinderne er fundet Kollektiv trafik 38 Fremtidens bus er et levende laboratorium 42 Det er på høje tid med en ny fjernbusterminal Køretøj og teknik 44 Misvisende overskrifter gav skæv debat om bremser 47 Nostalgihjørnet

Danske Busvognmænd 03


Fokus

S FOKU DET Ø M S R Å 2018

Stadig en forening for store og små Danske Busvognmænds sammensætning af medlemmer har ændret sig over de seneste 10 år. Selvom der er tale om en gradvis udvikling er ændringen over hele perioden markant. Men tallene taler alligevel deres tydelige sprog: Danske Busvognmænd er en forening for små såvel som store virksomheder. Af: Michael Branner Foto: Adobe Stock

D

e generelle tendenser i dansk erhvervsliv peger mod større og større virksomheder. De tusind største virksomheder i Danmark udgør ifølge Danmarks Statistik 1 % af alle virksomheder, men beskæftiger tilsammen ca. halvdelen af alle privatansatte. Det kommer derfor ikke som nogen overraskelse, at busbranchen i løbet af det seneste årti også er præget af et større spænd mellem de største og de mindste i branchen. Ser man på Danske Busvognmænds medlemsskare henover de sidste ti år, viser der sig et tydeligt fald i antallet af virksomheder med under 10 busser i garagen. Med et fald fra 345 virksomheder i 2008 til 165 i 2018 er der faktisk tale om over en halvering af virksomhederne i denne gruppe. Omvendt er antallet af store busvirksomheder – defineret som virksomheder med over 100 busser – steget fra en enkelt i 2008 til ti i 2018.

04 Danske Busvognmænd

Danske Busvognmænd er større end nogensinde Ligeså interessant er det, at Danske Busvognmænd målt på medlemmernes busantal er større end nogensinde før. Med et spring fra 3877 busser i 2008 til 5252 i 2018 er der tale om en stigning på intet mindre end 35 %. Antallet af busser blandt Danske Busvognmænds medlemsskare er i høj grad påvirket af diverse udbud og deres størrelse rundt omkring i trafikselskaberne, hvis udfald kan betyde store ændringer i virksomhedernes bussammensætning. Desuagtet er der henover en tiårig periode tale om et stabilt og stødt stigende niveau. Det stigende busantal og ikke mindst den ændrede sammensætning i virksomhedernes størrelse kommer også til udtryk i det gennemsnitlige busantal pr. virksomhed. På ti år er gennemsnittet fordoblet fra 9 busser i 2008 til over 21 busser i 2018. Med andre

ord, så er den gennemsnitlige medlemsvirksomhed i Danske Busvognmænd over dobbelt så stor i dag som for bare ti år siden. De små fylder stadig mest Er Danske Busvognmænd så blevet en forening for de store? En sådan konklusion vil være aldeles forhastet. Tendensen – at busserne i højere grad samler sig hos større selskaber – er tydelig. Men ser man på de mindre virksomheders andel af den samlede medlemsskare i Danske Busvognmænd, er forandringerne ikke voldsomt store. Virksomheder med under 10 busser udgjorde 74 % af medlemsskaren i 2010. Dette tal er faldet til 67 % i 2018. Trods faldet på 7 % udgør de mindre virksomheder altså stadig et overvældende flertal af medlemmerne. Udviklingen de sidste 10 år skal nok nærmere – som nævnt ovenfor – findes i den konkrete fordeling af busserne i branchen.


Fokus

Den udvikling er til gengæld også til at få øje på. Mens den ene medlemsvirksomhed med over 100 busser i garagen i 2008 udgjorde 7 % af medlemsvirksomhedernes busser, så udgør de 10 store virksomheder i dag lige over halvdelen af medlemsskarens busser. Busserne koncentrerer sig overordnet set på færre, store virksomheder, men samtidig er disse store virksomheder også blevet væsentligt flere.

Antal virksomheder med under 10 busser 400 300 200 100 0 2008

Forklaring ligger flere steder Som nævnt indledningsvist kan ændringen i Danske Busvognmænds medlemsskare til dels forklares med de generelle tendenser i det danske erhvervsliv, hvor meget få og store virksomheder tegner sig for størstedelen af arbejdsstyrken og omsætningen. Busbranchen har det seneste årti været præget af opkøb og konsolideringer, som kort fortalt har gjort antallet af virksomheder færre og større. Dette drevet i nogen grad af større udbud fra det offentliges side. Men det hører med til historien, at en betydelig del af de mindre virksomheder, der i dag hører under en større koncern, stadig eksisterer i kraft af deres navn, logo og busser og er medlem af Danske Busvognmænd gennem koncernen. De fleste mindre, selvstændige virksomheder arbejder tillige tæt sammen med en eller flere større virksomheder, så udviklingen i fordelingen af busser har ikke betydet en opsplitning af branchen. Det påpeger Michael Nielsen,

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Antal busser i Danske Busvognmænd 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2008

2009

2010

2011

2012

Gennemsnitligt busantal pr. virksomhed

Busser pr. virsomhed

2008

2010

2012

2014

2016

2018

9,0

12,2

14,1

14,9

17,6

21,3

Sektorerne påvirkes forskelligt I busbranchen har man de sidste ti år set en udvikling henimod større, men færre virksomheder. Udviklingen er dog forskellig fra sektor til sektor. Både sektoren for rutekørsel og sektoren for turistkørsel har oplevet et fald i andelen af små virksomheder og en stigning i andelen af virksomheder med over ti busser. Tendens er dog langt mere udtalt for rutesektoren, hvor man fra 2014 til 2018 er gået fra en andel af store virksomheder (over 50 busser) på 18 % til 30 %. I sektoren for turistkørsel har man oplevet et langt mindre fald i andelen af små virksomheder (under 10 busser) på 7 %, og her er det hovedsageligt andelen af virksomheder med mellem 11 og 50 busser, der er steget, mens andelen af helt store virksomheder med over 100 busser er stort set uændret. Det er også bemærkelsesværdigt, at virksomheder med blandet kørsel i højere grad i dag end tidligere udgøres af små virksomheder – tendensen i denne gruppe af virksomheder er altså modsat resten af markedet. Virksomhedsstørrelse fordelt på sektorer i 2014 Rutekørsel

46%

37%

Turistkørsel

11% 1

66%

Blandet

64%

0%

20%

Under 10 busser

40%

Rutekørsel

18%

88%

Specialkørsel

Virksomhedsstørrelse fordelt på sektorer i 2018

60%

11-50 busser

6%

Specialkørsel

34%

2

Blandet

100%

Over 100 busser

37%

Turistkørsel

27%

80%

34%

30%

81%

17%

61%

30%

71%

0%

20%

Under 10 busser

9%

26%

40%

60%

11-50 busser

2

80%

3

100%

Over 100 busser

Danske Busvognmænd 05


Fokus

adm. direktør i Danske Busvognmænd, og understreger samtidig vigtigheden af en samlet branche: ”Danske Busvognmænd tæller alt fra multinationale selskaber til familieforetagender og enkeltmandsvirksomheder. Men de har alle det tilfælles, at de kører forskellige former for buskørsel og dermed tilbyder mobilitet på landet og i byerne. Vi har derfor en fælles interesse i at sikre rammevilkårene for den erhvervsmæssige personbefordring, og de vilkår er de samme, hvad enten man ejer én bus eller 1.000 busser. Som forening står vi stærkest, når vi taler med en samlet stemme, og det sørger Danske Busvognmænd for,” udtaler Michael Nielsen og fortsætter: ”Vi skal naturligvis være opmærksomme på den ændrede medlemssammensætning. Det er væsentligt, at vores services og strategier er tilpasset virksomhedernes og dermed vores medlemmers behov og her spiller virksomhedernes størrelse naturligvis en rolle, da det store multinationale medlem ikke nødvendigvis har samme behov som enkeltmandsvirksomheden.” Den største virksomhed i Danske Busvognmænd har ca. 500 busser. Den mindste har én.

06 Danske Busvognmænd

Andel virksomheder i Danske Busvognmænd med under 10 busser 100% 50%

74%

71%

67%

2010

2014

2018

0

Busser i Danske Busvognmænd fordelt på virksomhedsstørrelse 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0 2008

2009

2010

Over 100 busser

2011

2012

2013

51-100 busser

2014

2015

11-50 busser

2016

2017

2018

Under 10 busser

De store virksomheder er blevet flere og udgør i dag lige over halvdelen af busserne i DB’s medlemsskare. Omvendt står virksomheder med under 50 busser i garagen for en væsentlig mindre del af busserne i dag end for 10 år siden.


BTS

FØDT ALSIDIG. BYGGET TIL AT VÆRE LØNSOM.

ENESTÅENDE ALSIDIGHED

BEVIST DRIFTSSIKKERHED

Ny skræddersyet multifunktionelt opbygning Op til 12m3 lastekapacitet: perfekt til regional og national rutekørsel, lufthavnstransport, ferierejser og udflugter

Testet i ekstreme vej- og klimaforholdene: fra -30 ° C til + 50 ° C

OPTIMERET LØNSOMHED Best-in-class samlede driftsomkostninger i sit segment Lavt brændstofforbrug og lange serviceintervaller Høj restværdi Optimeret til brug i både arbejdsugen og weekenden

Kontakt os for at høre mere:

Stærk arv og langvarig erfaring Undgå regenerering med eksklusiv Hi-SCR-teknologi

MAKSIMAL KOMFORT OG SIKKERHED Højeste niveau af komfort udstyr i sin kategori Avancerede passive og aktive sikkerhedssystemer Lavt støj- og vibrationsniveau


Fokus

Busserne er klar i Billund

FOKU S ÅRSMØ DE 2018 T

Busserne, der udstilles på Hotel Legoland den 16. og 17. marts, er klar. Både Coach of the Year, dobbeltdækkere og luksusbusser er med på udstillingen. Af: Redaktionen

EvoBus Danmark A/S har Danmarkspremiere i Billund – og bus nr. 100 I år har EvoBus Danmarkspremiere på den helt nye Mercedes-Benz Tourismo, som vi glæder os til at vise alle besøgende på vores stand. I januar 2018 kunne vi levere SETRA bus nr. 100 til Papuga Bus i Vejle, en S 517 HDH, som vi har fået lov til at låne. Endvidere har vi en Mercedes-Benz Sprinter City 65 med – en elegant lille by-og landevejsbus til offentlig trafik og som venligst er udlånt af Skørringe Turistbusser. Sidst, men ikke mindst, vores ”berømte” SETRA S12 fra 1966, hvor vi vanen tro byder på en kop kaffe, øl eller vand, og hvor der er mulighed for at mødes med andre besøgende på vores stand. Flemming fra Mercedes-Benz Finans og vores eftermarkedshold fra OMNIplus vil også være til stede, så vi glæder os alle til et par hyggelige dage i Billund sammen med hele busbranchen.

Coach of the Year fra Irizar Irizar Danmark A/S udstiller i Billund Irizar’s i8 luksus turistbusmodel, som for nyligt blev kåret til Coach of the Year 2018. Irizar i8 er en nøje gennemtænkt kombination af design, teknologi og totaløkonomi. i8-modellen er kendetegnet ved, at den er 3,98 m høj (HDH), hvilket giver et exceptionelt stort bagagerum. Passagerkabinen leveres med plant gulv, som giver en luftig rumfornemmelse. Udstillingsbussen er 14,1 meter med DAF/ZF drivline (510 hk Euro 6C motor), bygget med en selvbærende ramme i rustfrit stål (R66.02 godkendt) samt et væld af udstyr. Vi glæder os til at tage imod Dem på standen.


Fokus

Neoplan Skyliner P06

MAN: Nyt medlem og brølende løve

I 2017 har Skyliner rundet sit 50 års jubilæum. 2018-modellen fremstår endnu stærkere og klar til at modtage dine gæster. Det innovative design skiller sig ud fra mængden og vil give dine gæster den ultimative køreoplevelse. Skyliner findes i utallige versioner, så du har mulighed for at få din helt egen personlige bus – med plads til 85+1+1 passagerer. Kom og oplev Skyliner på Busmessen 2018!

Nyt medlem i TGE familien: Hvad får man, når man køber en TGE Minibus hos MAN? Den nye MAN TGE er mere end blot en minibus. Den er din tro følgesvend til hverdagens krævende opgaver. Du kan vælge alle de funktioner, du overhovedet kan drømme om – og flere til. Der er 3 forskellige modeller, og takket være det store lastrum giver det en rigtig rummelig minibus. De mange opbevaringsrum i førerkabinen gør det let at lægge ting og papirer fra sig. MAN Lions Coach R10: Løven brøler! MAN’s stand på Busmessen har Danmarkspremiere på en ny MAN Lions Coach 13 mtr. på 2 aksler med plads til op til 59+1+1 antal passagerer. Det nye, flotte design udstråler både power og effektivitet – og holder, hvad det lover. Den optimerede drivline og de innovative assistentsystemer garanterer en endnu højere motorydelse – og det endda ved et lavere brændstofforbrug. Med den nye 13-meters variant med to aksler udvider MAN Lion's Coach-serien, så din vognpark altid har det rette køretøj til opgaven.

VBI Group: Et par lækre busser og en lille sort nyhed Crossway LE Den rummelige og driftssikre Crossway LE 3-akslet er på 14,5 m og fås både i City- og Line-versionen. Gode ind- og udstigningsmuligheder for alle giver et fint flow, der i kombination med den øgede passagerkapacitet er en af bussens helt store styrker. Gennemtestede komponenter fra Iveco Truck giver stabilitet og manøvredygtighed. Bussen har klassens bedste vendediameter på 23,8 meter og egner sig godt til både storby- og rutekørsel. Den er en af de bedste, når det gælder udsyn, støj og opbevaringsplads til chaufføren. De totale ejeromkostninger og den fremragende HI-SCR teknologi sikrer en yderst profitabel bus. Isuzu Turquoise Isuzu bliver mere og mere synlig på de danske veje. Vi har valgt at tage en luksusudgave af Isuzu Turquoise med. Den er med sine 7,72 m. og plads til 28 passager den mellemste af Isuzu-busserne – og udstyret med lædersæder, toilet samt gulvbelægning i trælook. Her får man meget bus for pengene i en størrelse, der er nem at komme rundt med – og samtidig billig at få over Storebælt. Luksus Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Taximarkedet har med den nye universaltilladelse fået et behov for mere luksuriøse køretøjer, idet den nye tilladelse kræver limousineprægede køretøjer med en indkøbspris på minimum 500.000 kr. VBI har specialudviklet en luksusbus, der opfylder de nye krav. Bussen er med skørter/kofanger, spejl m.m. i sort, bagagerum i bag og indvendig passagerforkælelse i form af ekstra brede lædersæder med armlæn på begge sider, A/C, læselamper, luftdyser og hattehylde. Vi glæder os til at vise denne lille sorte sag frem på messen og få en snak om, hvad vi kan gøre for dig.

Danske Busvognmænd 09


Fokus

Fiat Professional med komplet busprogram I de sidste mange år har Fiat Professional udstillet ved Danske Busvognmænds årsmøde. Det gør vi selvfølelig også i år og ser frem til at deltage på busmessen i Billund. Fiats økonomiske busser anvendes af vognmænd over hele landet, og de kører helt op til 18,2 km/l. Fiat Professional forventer at udstille et bredt udsnit af de forskellige minibusser Talento og Ducato. Salgsdirektør Erik Holm opfordrer de besøgende busvognmænd til at komme forbi Fiat Professionals stand for at høre om de mange muligheder og få et af Danmarks bedste tilbud på en ny bus.

Spansk islæt fra Minibus Danmark Minibus Danmark er ejet af Villy Veirup A/S, VW i Ribe. Vi bygger minibusser til alle formål, og vi er ikke mærkeafhængige. Vort motto er, at intet er umuligt. Vi kender dog både lovgivning og regler på området, så alle ønsker kan opfyldes. Vi har mange års erfaring med opbygning af minibusser, og klarer det hele på vores fabrik i Ribe. I år udstiller vi på Busmessen en 20 personers minibus med stort bagagerum. Den er fremstillet på Ferqui-fabrikken i Spanien og kan indrettes helt efter kundens ønsker. Minibussen er bygget på et chassis, hvor fabrikken bygger sit eget karrosseri sammen med eksisterende førerhus. Kom og kig på vores stand – og få en snak med Michael Østerbye.

Rehabiler: Specialindretning af minibusser Om du er vognmand med ét køretøj eller ansvarlig for en hel flåde, så ved Rehabiler Specialindretning, at du skal kunne stole på dit materiel. Du er ikke bedre end din vognpark og dens indretning, og her kommer vi ind i billedet. Vi er indgangen til både den brugte og den nye bus fra valg af køretøj til opbygning, indretning og finansiering. Vi har det hele og kan hjælpe dig med det hele, så DIT fokus kan forblive på DINE kunder, mens vi tager os af dig. Kom og mød os på vores stand på Busmessen 2018 og hør mere om mulighederne for opbygning af minibusser.

To stk. HD fra Volvo Volvo medbringer to high-deckere til Busmessen. Vi glæder os til at se jer på standen til en bussnak. Volvo 9700 HD, 460 HK, Euro 6: 54 pers. 4*, 14 m, glastag, Birdview 360 grader, level 3 stole, Køkken, 230 v stik + USB, sovekabine, køleskab i instrument bord og ved guide, VDS, stor sikkerhedspakke. Volvo 9900 HD, 460 HK, Euro 6: 52 pers. 4*, 13,8 m, Birdview 360 grader, level 3 stole, Køkken, 230 v stik fordelt i bus + USB stik i passager ryg, køleskab i instrument bord og på siden af toilet, VDS, stor sikkerhedspakke, Chassis lowering system, I – See typografisystem. 10 Danske Busvognmænd


Fokus

Buscentrum DK: Sprintere med luksus og undervognsbelysning Det er altid en fornøjelse at møde vores kunder og fremvise vores nyeste biler. Derfor kan du naturligvis finde Buscentrum DK på busmessen i Billund. I år udstiller vi to turistopbyggede Mercedes Benz Sprintere med luksuriøs indretning. Der vil være mulighed for at se en minibus, som er blevet solgt til De Grønne Busser. Bussen er bygget op til en 5-stjernet VIP-bus med 16 pladser samt luftaffjedring. Derudover viser vi også en VIP-bus fra Skovlunde Busser. Som noget nyt har bussen fået undervognsbelysning og todelt forrude. Vi glæder os til at hilse på jer.

Scania udstiller luksus til Danske Busvognsmænds Årsmøde ”Bussen er en fabriksny Scania Irizar i6S 14.07 m luksusturistbus med plads til 54+1+1 passagerer i 4-stjernet udførelse med Scania Irizar i6 Plus luksussæder, 450HK Euro6 motor med Scanias velkendte 12-trins fuldautomatiske OptiCruise gearkasse. Bussen er spækket med lækre detaljer og udviklet med henblik på høj komfort kombineret med lav TCO – så kom og se den hos os,” siger Dan Schroeder fra Scania Danmark A/S. ”Vi glæder os til at fremvise denne helt nye bus ved dette årsmøde, hvor det også vil være muligt at få en snak med Scania Finans samt vores reservedelsspecialist til busser,” udtaler Erik Rolvung, Scania Danmark A/S.

Indendørs udstillere til Busmessen • Würth Danmark

• ITD

• Frogne

• Adibus

• R2P Tracking

• Stroco

• Ipnordic

• Europart Danmark

• Top-Tek

• Færgen

• Nordisk Dæk Import

• Christonik

• YX Track

• VDL Bus & Coach Danmark

• Onspot • European Breakdown Service

”Rigtige buschauffører køber stadig deres uniform hos RENT JYDSK” (tidligere Tøj Til Alle)

• Fartskriver Danmark • Jyske Finans

• Falck

• Meka Sign

• OK

• Partex Gruppen ApS

• Circle K Danmark

• Dansk Firmagaver

• Trapeze Group Europa

www.rentjydsk.dk Tlf.: 97 10 27 66 Se udstilleroversigten på næste side

Rent Jydsk Aps. – Industrivej 30 – 7470 Karup J.

Danske Busvognmænd 11


BILLUND BAD

Fokus

S FOKU DET Ø M S R Å 2018

BRANDVEJ

HOTEL LEGOL TELT BILLUND BAD

BRANDVEJ

HOTEL LEGOLAND TELT

MAST

MAST

BAR / SIDDEOMRÅDE

MAST

BAR / SIDDEOMRÅDE

MAST

1:400

BUSMESSEN 12 Danske Busvognmænd

Vardevej 1

DK-7400 Herning

mch.dk

T. +45 99 26 99 26

08.02.18 PWT F. Teknisk service +45 99 26 99 01

BUSMESSEN


”Jeg har brugt OK’s smstankninger siden 2014. Det fungerer fantastisk.” Flemming Kehlet, Fleet Manager, Nagel-Group A/S

57898

Spar tid på vejene og på administrationen Hos OK får du markedets mest sikre tankkort, som du kan begrænse til f.eks. udvalgte stationer. Og kører du for langt, kan du altid tanke på næste OK Truck Diesel- station med en sikker sms. For Flemming er det mere end OK. Ring til OK’s transportteam nu på 89 32 25 40.

Danske Busvognmænd 13


Fokus

S FOKU DET ÅRSMØ 8 201

Nye busser – branchen holder dampen oppe Salget af nye busser kan være en indikator for branchens tilstand. Busmagasinet tager inden Busmessen temperaturen på branchen med udgangspunkt i statistikken for salget af nye busser i 2017. Af: Redaktionen Foto: Adobe Stock

Turistbus: Lunt og stabilt klima Starter vi med turistbusserne holdes et stabilt niveau med 77 solgte busser i 2017 (84 busser i 2016 og 72 busser i 2015). Setra – hovedsagligt med modellerne S517 og S431 – tegner sig for 22 solgte busser, og Volvo er lige foran med modellerne 9700 og 9900 med 23 solgte turistbusser i 2017. Det selskab, der har solgt allerflest eksemplarer i 2017, er dog Daimler, da de udover de 22 Setra også har solgt 14 Mercedes Tourismo. Daimlerkoncernen står særdeles stærkt på det danske marked for turistbusser. Det kan være et udmærket tegn på forsigtighed, at de positive økonomiske takter for turistbusbranchen i 2016 og 2017 ikke nødvendigvis har omsat sig i en masse ordrer på nye busser.

Salget af nye busser i 2017 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Rutebusser: Stabilt, men foranderligt Udviklingen i salget af busser i den kollektive trafik er bestemt af rytmen i trafikselskabernes udbud, der ikke er helt jævnt fordelt. Med en samlet population på 3.600 rutebusser

14 Danske Busvognmænd

2014

Rutebus

2015

Minibus

2016

Turistbus

Kilde: Statistik fra De Danske Bilimportører, www.bilimp.dk

2017

I alt


Fokus

(inkl. reservebusser) og en levetid på 12 år, sælges der i gennemsnit 300 busser om året. I 2017 har man med salget af 383 nye rutebusser indhentet ”efterslæbet” fra 2014 og 2015, hvor kun cirka 240 nye busser rullede ud på vejene. Som det fremgår af tallene, er det lidt forskelligt fra år til år, hvem der formår at hente de store ordrer hjem, men der er tydeligvis en sund og hård konkurrence om busoperatørernes gunst. Iveco Crossway (herunder både regionalvariant og bybusvariant) har hvert år siden 2008 været den mest solgte busmodel (146 busser i 2017) og svær at slå af tronen. Volvo 8900 blev solgt i 85 eksemplarer på en komfortabel 2. plads. Der lurer dog masser af udfordringer og turbulens for busfabrikanterne og busbranchen i de kommende år. Åbningen af den århusianske letbane i 2017, Metrocityringen i 2019, Odense letbane i 2020 og åbningen af letbanen langs Ring 3 i år 2024 kan umiddelbart tænkes at give et nedadgående pres på salget af nye busser. Men dette er ikke et givet scenarie – det er busbranchens fælles opgave at sikre, at de enorme investeringer i andre kollektive trafikformer understøttes af en stærk og stabil bustrafik, der ikke kun binder den totale kollektive trafik sammen. BRT-løsninger,

A-busser i bymidten og fjernbusruter i privat såvel som offentligt regi skal også i fremtiden udgøre en primær del af det kollektive trafikarbejde. Busfabrikanterne skal også forholde sig til de stadig mere konkrete krav om alternative drivmidler i bustrafikken og – for storbyernes vedkommende – emissionsfri bustrafik med eldrevne busser og brintbusser. Denne udvikling kan også skubbe til markedsandelene busfabrikaterne imellem.

Minibusserne: Lavtryk Mercedes-Benz Sprinter er også i år den klart mest foretrukne variant, når der skal bygges minibusser og herunder minibusser med opbygning til befordring af kørestolsbrugere. I 2017 blev der solgt 400 minibusser – heraf 94 % baseret på Mercedes-Benz Sprinter. Ford Transit og Fiat Ducato findes også, men i overskueligt omfang.

Salget af rutebusser 2014 til 2017 2014

2015

2016

2017

Irisbus

48

62

101

146

Volvo

47

46

18

85

Scania

24

17

160

59

MAN

16

6

17

56

Mercedes

48

43

35

2

VDL

31

57

1

2

Øvrige mærker

36

3

30

33

250

234

362

383

I alt

Kilde: Statistik fra De Danske Bilimportører, www.bilimp.dk

BRUGTE BUSSER TURISTBUSSER Volvo 9700, Årgang 2006, km. 835.000, 52+R+F.......................kr. MAN, Lions Coach årg. 2007, km. 620.000, Euro 4, 52 + R + F...kr. Irisbus Evadys, årgang 2009, km. 300.000, Euro 5, 56 + 1.........kr. Scania, Irisar årg.2009, km. 888.000, 54 + R +F........................kr. Setra S416 HDH, Årgang 2005, km 1.070.000, 50+R+F..............kr.

400.000 440.000 400.000 425.000 435.000

Nye turistbusser i produktion til hurtig levering Volvo 9711R Carrus 15m, 6x2, Euro6, 58+1+1 Volvo 9711R Carrus 14m, 6x2, Euro6, 54+1+1 Volvo 9711R Carrus 15m, 6x2, Euro 6, 61+1+1 Volvo 9708R Carrus 13m, 4x2, Euro6, 57+1+1

RUTEBUSSER Volvo B7R, Årgang 2004, km 750.000, med seler, 45+F..............kr. 195.000 Volvo B10M, Årgang 2001, km 1.250.000, 47+F.........................kr. 45.000 Alle priser er ekskl. 25% moms, netto kontant ab plads. Med forbehold for trykfejl.

Ring og hør nærmere: Jan Bredo John Greisen Bruno Hansen

20431394 24494849 40516553

jan.bredo@volvo.com john.greisen@volvo.com bruno.damgaard@volvo.com

Danske Busvognmænd 15


Specialkørslen

Ny EP-tilladelse til personbil: En instruktion Den første lodtrækning om de nye tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring fandt sted 28. februar. De nye universaltilladelser til personbil er således en realitet. Her følger en guide til, hvordan du som vognmand skal forholde dig, hvis du ønsker at bruge den nye tilladelse. Af: Michael Branner Foto: Colourbox, Adobe Stock

Du vil være vognmand Med den nye taxilovgivning, som trådte i kraft 1. januar 2018, følger en ny struktur for tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring i personbil. I den gamle taxilov fandtes der intet mindre end fire forskellige tilladelser, som gav adgang til fire forskellige former for erhvervsmæssig persontransport. Med den nye taxilov eksisterer der kun én tilladelse til alle former for erhvervsmæssig persontransport i personbil. Denne tilladelse giver under nærmere definerede omstændigheder adgang til at udføre tre forskellige former for kørsel, der tilsammen dækker de fire gamle tilladelsesformer. Ligesom ved de gamle tilladelser skal en række krav opfyldes, før tilladelsen kan udstedes. Men modsat de gamle tilladelser følger der hverken antalsbegrænsninger eller behovsvurderinger med – alle der opfylder kriterierne har krav på en tilladelse udstedt af Trafikstyrelsen. Antalsbegrænsningen ophæves dog først efter en overgangsperiode på tre år. 16 Danske Busvognmænd

Gammel lov

Ny lov

Fire tilladelser

Taxi

Limousine

OST

Sygetransport

Én tilladelse – tre kørselsformer

1. Off. kørsel

2. Limousine

3. Taxikørsel

De fire gamle tilladelser erstattes af én tilladelse, der under nærmerede definerede omstændigheder giver adgang til tre kørselsformer.

Krav for udstedelse af tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring i personbil: Virksomheden … 1. skal have en godkendt ansvarlig leder (ved selskab via ansættelseskontrakt) 2. skal have en ejerkreds, som har bopæl i EU/EØS 3. skal have fast forretningssted i Danmark 4. må ikke være under rekonstruktionsbehandling eller konkurs 5. må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover 6. skal opfylde kravene til vandel og god skik 7. skal have egenkapital på mindst 40.000 kr. for den første tilladelse og 20.000 kr. for de følgende. Tilladelsen udstedes med gyldighed op til 10 år.


Specialkørslen

1. Du vil køre offentlig kørsel Adgangen til at køre offentlig kørsel dækker over den tidligere tilladelse til offentlige servicetrafik og tilladelse til sygetransport. Derudover vil den nye tilladelse også kunne anvendes til kørsel for kommuner og regioner i personbil, der således ikke længere er forbeholdt trafikselskaberne og taxier. Den offentlige kørsel indbefatter med andre ord al den kørsel, som de offentlige myndigheder udfører med hjemmel i lov – dvs. sygetransporter, kørsel med mennesker med handicap, bevægelseshæmmede, skolebørn o.l. Krav til køretøjet

Bilen skal • være godkendt og registreret til erhvervsmæssig persontransport • være indrettet til højst 9 personer inkl. føreren • have påskrift på begge sider med oplysning om tilladelsesnummeret på tilladelsen til erhvervsmæssig persontransport. Skriften skal være minimum 40 mm høj og må ikke kunne tages af.

2. Du vil køre limousinekørsel Adgangen til at køre med limousine dækker den tidligere tilladelse til limousinekørsel, som kommunerne udstedte. Behovsvurdering og antalsbegrænsning er faldet bort med den nye universaltilladelse, der udstedes af Trafikstyrelsen. Til gengæld følger en række skærpede, objektive krav til køretøjets pris og udstyr. Krav til køretøjet

Bilen skal • være godkendt og registreret til erhvervsmæssig persontransport • være indrettet til højest 9 personer inkl. føreren • være forsynet med belysning, der kan betjenes manuelt fra førersædet, og som tændes automatisk, når en af bilens døre åbnes. • opfylde ét af nedenstående tre kriterier: – Have en dokumenteret værdi på minimum 500.000 kr. før skatter og afgifter på registreringstidspunktet. – Være en forlænget bil, som det kendes fra amerikanske limousiner. – Have en dispensation fra Færdselsstyrelsen, fordi bilen i kraft af indretning, udstyr eller historisk værdi besidder en særlig attraktionsværdi.

Andet

• En fysisk eller elektronisk kopi af tilladelsen til erhvervsmæssig persontransport skal opbevares i limousinen og på forlangende forevises passagererne eller en kontrolmyndighed. • Fra den 1. april 2018 skal der føres en elektronisk kørebog, der er godkendt af SKAT. • En limousine må ikke være indrettet, udstyret eller forsynet med påskrifter som på taxier og kan derfor ikke udføre taxikørsel. Fortsætter på næste side

Udvendig DK Lift USL Rørplade model 500 kg Vores dansk produceret lift hvor platformen vipper op i den forudindstillet vandrette stilling og tilpasser sig terrænets hældning når platformen er nede. DK Lifte ApS sælger reservedele til lifte og bespænding til kørestole. Bestil i hverdagen inden kl. 14.00 og varerne sendes samme dag. Husk at DK Lifte ApS laver det årlige lovpligtig eftersyn af lifte hos kunden eller på vores værksted. DK Lifte ApS v/ Henrik Andersen Gadekærsvej 12 - 9280 Storvorde Tlf. 4131 7800 dklifte@dklifte.dk

Danske Busvognmænd 17


Specialkørslen

3. Du vil køre taxikørsel Den nye universaltilladelse giver adgang til at udføre taxikørsel i hele landet. Det er dog kun kørselskontorer, der ifølge den nye taxilovgivning må sælge taxikørslen. Din taxi skal med andre tilknyttes et kørselskontor, hvis den skal udføre taxikørsel. En taxi må gerne udføre offentlig kørsel på baggrund af universaltilladelsen. En taxi kan IKKE udføre limousinekørsel – heller ikke selvom taxien har kostet over kr. 500.000. Det skyldes, at en limousine ikke må være forsynet med de påskrifter, som er påkrævet på taxier. Krav til køretøjet

Bilen skal • være godkendt og registreret til erhvervsmæssig persontransport • være indrettet til mindst 5 personer/højest 9 personer inkl. føreren • have lukket karosseri med mindst 2 døre til ind- og udstigning for passagerer • være forsynet med belysning, der kan betjenes manuelt fra førersædet, og som tændes automatisk, når én af bilens døre åbnes • være udstyret med taxameter jf. EU’s måleinstrumentdirektiv • indeholde sædekontakter, kommunikationsmodul, sattelitbaseret kommunikationssystem samt hændelseslog. Komponenterne og forbindelserne i bilen skal være forseglede, så de er sikret mod fejl og manipulation. (læs mere s. 22) • være udstyret med en taglygte • have påskrift på begge sider med pris for 10 km tur, tilladelsesnr. og kørselskontor • kunne medbringe barnevogn eller cykel • være udstyret med kameraovervågning.

Andet

18 Danske Busvognmænd

• Når taxien udfører taxikørsel, skal det ske gennem et kørselskontor. • Prisen for den taxikørsel, som kørselskontoret sælger, må ikke overstige det landsdækkende prisloft. • Forholdet mellem taxivognmand og kørselskontor er ikke reguleret ved lov – det er et privatretligt anliggende. En taxivognmand har således ikke tilslutningskrav til et kørselskontor. • En vognmand må gerne drive sit eget kørselskontor. (læs mere s. 20)


Nice

Specialkørslen

2 know

Den nye taxilov betyder

• at antal tilladelser til erhvervsmæssig persontransport gradvis forøges, og at der efter 2020 ikke længere vil være nogen begrænsninger på antallet af tilladelser, som kan udstedes • at den geografiske binding på tilladelser ophæves • at taxi- og limousinekørsel (samt kørselskontorer) fremover kan udføres i selskabsform • at tilladelse til at drive kørselskontor er landsdækkende • at der indføres et landsdækkende prisloft for taxikørsel • at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed på taxiområdet.

Sådan søger

du den nye EP-tilladelse Trafikstyrelsen har lanceret en hjemmeside –taxilov.dk – hvor man kan finde oplysning og svar på de mange spørgsmål, man måtte have om den nye lovgivning. Her finder du også ansøgningsblanketter til den nye tilladelse til erhvervsmæssig persontransport og instruktion hertil. For at søge den nye tilladelse på virk.dk skal den ansvarlige leder bruge sin digitale NemID medarbejdersignatur. Der trækkes i overgangsperioden (frem til 1, januar 2021) lod om et begrænset antal nye EP-tilladelser blandt ansøgerne til disse. Vinder man en tilladelse ved lodtrækningen, skal man til Trafikstyrelsen inden for en to måneders frist for udstedelsen af tilladelsen oplyse registreringsnummeret på den bil, som tilladelsen anvendes til.

Sådan ombytter

du en eksisterende tilladelse Er du i besiddelse af en taxitilladelse udstedt jf. den gamle taxilovgivning, kan du ombytte disse til den nye universaltilladelse. Ansøgning om ombytning af taxitilladelser sker ligeledes via virk.dk. Nuværende tilladelser til limousinekørsel, sygetransport og offentlig servicetrafik kan ombyttes til en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport efter den nye taxilov, såfremt tilladelsen udløber inden udgangen af 2020. Ombytningen af disse tilladelser kan tidligst ske tre måneder før deres udløb. Du kan ligeledes finde link og information på db-dk.dk.

3-årig overgangsordning • De nuværende tilladelser vil være gyldige til deres udløb. • Alle gamle taxitilladelser kan ombyttes til nye EP-tilladelser. • Der vil i overgangperioden (2018 til og med 2020) blive udstedt 500 nye universaltilladelser om året (dog 650 i 2018) fordelt med 125 tilladelser i kvartalet. • Der trækkes lod om de nye tilladelser, såfremt der er flere end 125 ansøgere pr. kvartal. Der kan maksimalt søges 20 tilladelser pr. kvartal pr. indehaver i overgangsperioden. • Vinder man ikke en tilladelse ved lodtrækning bliver ens indbetalte gebyr tilbageført. • Du kan finde ansøgningsperioder og dato for lodtrækning mm. på taxilov.dk og db-dk.dk.

NB! Alle gamle tilladelser er gyldige til deres udløb Alle fire EP-tilladelser til personbil, som er udstedt jf. den gamle taxilov, vil være gyldige til deres udløb. Uagtet hvilken tilladelse, du har fået udstedt jf. den gamle taxilov, kan du altså fortsætte dit virke som hidtil, indtil tilladelsen udløber. De gamle tilladelser følger den gamle taxilovs bestemmelser. Har du en OST-tilladelse, tilladelse til sygetransport, gammel limousinetilladelse eller gammel taxitilladelse kan du KUN bruge denne tilladelse til at udføre kørsel som hidtil.

Danske Busvognmænd 19


Specialkørslen

Kørselskontorer For at sælge taxikørsel skal man oprette et kørselskontor. Af: Michael Branner Foto: Adobe Stock

T

illadelsen til at drive kørselskontor udstedes ligeledes af Trafikstyrelsen, og der findes hverken antalsbegrænsninger eller behovsvurderinger sted. Alle, der opfylder kravene, kan således få udstedt en

Krav til kørselskontoret

tilladelse til at drive kørselskontor. Med den nye taxilov bortfalder servicekravet – et kørselskontor definerer dermed selv sit serviceniveau mht. åbningstider og geografisk dækning.

Et kørselskontor bestemmer selv hvilke vognmænd, det ønsker at arbejde sammen med.

• Kørselskontoret er ansvarlig for, at den taxikørsel, der sælges af kørselskontoret, ikke sælges til en højere pris end de landsdækkende prislofter. • Kørselskontorets priser skal fremgå af kørselskontorets hjemmeside. • Kørselskontoret er ansvarlig for, at biler, der er knyttet til kørselskontoret, har en erhvervsansvarsforsikring. • Et kørselskontor skal etablere en klageordning og være tilsluttet et uafhængigt landsdækkende klagenævn. • Kørselskontoret skal på anmodning kunne indsende de indsamlede oplysninger om kørslen til Trafikstyrelsen og gennemgå en årlig systemrevision (læs mere om disse krav på s. 22). • Taxitilladelser udstedt ifølge den gamle taxilov kan kun udføre taxikørsel for bestillingskontorer jf. den gamle taxilov. EP-tilladelser udstedt ifølge den nye taxilov kan kun udføre taxikørsel for kørselskontorer jf. den nye taxilov.

20 Danske Busvognmænd


Specialkørslen

Krav for udstedelse af tilladelse til kørselskontor: Virksomheden ... 1. skal have en godkendt ansvarlig leder (ved selskab via ansættelseskontrakt) 2. skal have en ejerkreds, som har bopæl i EU/EØS 3. skal have fast forretningssted i Danmark 4. må ikke være under rekonstruktionsbehandling eller konkurs 5. må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover 6. skal opfylde kravene til vandel og god skik 7. skal have en egenkapital på mindst 500.000 kr. Et kørselskontor må gerne eje sine egne (nye) tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring – en vognmand må således gerne drive sit eget kørselskontor. Et kørselskontor må udover taxikørslen også sælge offentlig kørsel. Et bestillingskontor, der formidler taxikørsel jf. den gamle taxilov, må gerne fungere som kørselskontor.

Prisloft og mulighed for fast pris Kørselskontoret må ved salg af taxikørsel ikke overskride det landsdækkende prisloft, som er fastsat i Taxibekendtgørelsen, bilag 2. Priserne nedenfor må gerne afvige i nedadgående retning, men de skal følge den samme struktur som prisloftet. Kørselskontores annoncerede taxameterpriser må kun ændres kvartalsvis eller sjældnere. Kørselskontoret må gerne opkræve betaling for tillægsydelser. Et kørselskontor og en kunde kan forud for en taxikørsel aftale en fast pris, som kan variere fra tur til tur. Aftalen skal kunne dokumenteres af kørselskontoret, og prisen skal ligge under kørselskontorets annoncerede taxameterpriser.

Tabel 1: Priser og struktur for det landsdækkende prisloft, jf. Taxibekendtgørelsen, bilag 2 Takst 1 (hverdagskørsel fra kl. 6 til kl. 18)

Takst 2 (kørsel aften og nat fra kl. 18 indtil kl. 6 samt i weekender fra fredag kl. 18 indtil mandag kl. 6 samt på helligdage)

Takst 3 (1. januar, 24. -26. december og 31. december)

Starttakst (kr./tur)

80

90

135

Kilometertakst (kr./km)

12

17

25,50

Kilometertakst storvogne (kr./km)

18

25,50

38,25

400

450

675

Tidstakst (kr./time)

Kørselskontorer i landdistrikter Såfremt et kørselskontor udelukkende ønsker at betjene et landdistrikt fastsættes egenkapitalkravet til kr. 40.000. Virksomheden kan evt. anvende de samme 40.000 kr., som man benyttede til at få udstedt den første EP-tilladelse. Opnås tilladelse til kørselskontor i landdistrikt, må de tilknyttede taxier kun sælge kørsel, der enten starter og/eller slutter i det pågældende område. Der kan max tilknyttes tre taxier til et kørselskontor i landdistrikter. Kørselskontorer i landdistrikter og tilknyttede taxier må udføre offentlig kørsel i hele landet. Transportministeriet vurderer sammen med den pågældende kommune, hvor området ligger, om der er tale om et landdistrikt. Et kørselskontor i et landdistrikt skal for taxiernes vedkommende leve op til de udstyrskrav, der gælder for taxier (læs mere s. 22), og kørselskontoret skal også leve op til de krav for dataindsamling og systemrevision, som det fremgår af Taxilovens § 20. Indehavere af en tilladelse til at drive kørselskontor i et landdistrikt, skal dog først efterleve kravene i § 20 fra og med den 1. januar 2021. Danske Busvognmænd 21


Specialkørslen

Fra vognmand til datahaj? Den nye taxilov åbner dørene for nye muligheder. Både for vognmænd, der vil udvide flåden med de nye universaltilladelser, og for virksomheder, der kaster sig over opgaven som kørselskontor. I begge tilfælde skal man være meget opmærksom på de krav, der stilles til kontroludstyr, dataindsamling og IT. Skal man være mere datahaj end vognmand? Af: Lasse Repsholt Foto: Adobe Stock

B

usmagasinet gennemgår her de væsentligste krav til data og kontroludstyr, som du skal være opmærksom på, hvis du vil udføre taxikørsel med de nye universaltilladelser, etablere et kørselskontor eller begge dele.

Ny vognmand med universaltilladelse Hvis du som udgangspunkt vil være vognmand og udføre taxikørsel i samarbejde med et kørselskontor, skal du være opmærksom på de krav, der knytter sig til køretøjet. De regler er lagt fast i den såkaldte ”udstyrsbekendtgørelse”. I tabellen til højre kan du se kravene i forhold til registrering af passagerer, betaling, GPS-position, betaling m.m. Som det fremgår af tabellen på side 23, indføres nye krav om kontroludstyr, der kan overføre data og GPS-positioner til kørselskontoret. Har du allerede en taxi? Har du allerede en taxi, der er udstyret efter de gamle regler, kan du i en overgangsperiode på fem år – indtil den 31. december 2022 – anvende køretøjet til taxikørsel for et kørselskontor uden at opfylde de nye

22 Danske Busvognmænd

Krav, der videreføres fra de nuværende regler for taxier Krav

De gamle regler

Ny ”udstyrsbekendtgørelse”

Taxameter

Ja

Ja (§ 12). Til opgørelse af det samlede beløb, der skal betales for en tur på baggrund af starttakst og/eller turens længde og/eller turens målte varighed.

Kontrolapparat (Sædeføler)

Ja

Ja (§ 13, stk. 1 nr. 3). Til registrering af hvorvidt, der har været passagerer i bilen.

Godkendt taxameterinstallatør, godkendt prøvningsinstans og taxameterattester

Ja

Ja (§§ 19-23) Til installation og godkendelse af taxameter, kontroludstyr og hændelseslog.

Krav

De gamle regler

Ny ”udstyrsbekendtgørelse”

Trafikbog / kørebog

Ja, (Fysisk eller elektronisk)

Nej. Dog skal der føres elektronisk kørebog for limousiner (§ 11).

Krav, der udgår


Specialkørslen

Figur 3: Nye krav til køretøjer, der anvendes til taxikørsel (kontroludstyr) Krav

De gamle regler

Ny ”udstyrsbekendtgørelse”

Kommunikationsmodul

Nej

Ja. Til overførsel af relevante data fra taxameteret (§ 13, stk. 1, nr. 1)

Satellitbaseret system (GNSS)

Nej

Ja. Til registrering og logning af taxiens geografiske position (§ 13, stk. 1 nr. 2)

Hændelseslog

Nej

Ja. Til registrering af funktionsfejl, frakobling og strømsvigt (§ 14)

udstyrskrav i ovenfor. Til gengæld skal der så føres kørebog (fysisk eller elektronisk) efter de gamle regler. Vær opmærksom på, at du stadig skal ombytte din gamle taxitilladelse til en ny EP-tilladelse, hvis du vil køre for et kørselskontor. Kørselskontoret skal indsamle digitale data ... Ønsker du at stifte og drive et kørselskontor, skal du være opmærksom på de omfattende regler, der vedrører digital indsamling og opbevaring af oplysninger om taxikørslen (Taxilovens § 20).

For hver kørselsopgave skal kørselskontoret indsamle følgende oplysninger (§ 20, stk. 1): 1) Bilens registreringsnummer 2) Chaufførkortnummer 3) Dato for kørslen 4) Kørslens begyndelses- og sluttidspunkt 5) Antal kørte kilometer 6) Betalingen 7) Start- og slutpunkt angivet som GPS-koordinater 8) Øvrige GPS-koordinater

Disse nye krav er selvfølgelig nært knyttet til de udstyrskrav, der gælder for selve taxien. De data, der skal indsamles og opbevares, fremgår af boksen til højre. ... og der er store krav om kontrol og indrapportering Den nye taxilov stiller ret store krav til kørselskontorernes indhentning, opbevaring, kontrol og statistiske indberetninger af data: • Kørselskontoret skal lade de administrative systemer gennemgå en årlig systemrevision for at sikre datasikkerhed og datakvalitet.

For hver chaufførs vagt skal kørselskontoret indsamle følgende oplysninger (§ 20, stk. 2): 1) Bilens registreringsnummer 2) Start- og sluttidspunkt 3) Chaufførkortnummer 4) Bilens kilometertællervisning ved vagtens start- og sluttidspunkt

BUS - import - salg - opbygning - service - reservedele

Forhandler af Iveco & Isuzu

www.vbi-group.eu • Tlf.: 74 56 13 26bi VBI 126x180 mm.indd 1

24-10-2017 10:00:52

Danske Busvognmænd 23


Specialkørslen

Det mener Danske Busvognmænd

En uafhængig revisor skal hvert år udfærdige og indsende en erklæring om den udførte revision (Taxiloven § 20, stk. 4). • Kørselskontoret skal efter anmodning fra myndighederne (Trafikstyrelsen, SKAT og Politiet) indsende de opsamlede oplysninger i digital form (Taxiloven § 20, stk. 3 og stk. 6). Det drejer sig bl.a. om de oplysninger, der er nævnt i taxilovens § 20 (turdata) og om yderligere statistiske nøgletal beskrevet i en vejledning fra TrafikBygge- og Boligstyrelsen.

… og det kan være en god idé at finde en systemleverandør Det er muligt for kørselskontoret – og i de fleste tilfælde sikkert nødvendigt – at indgå aftale med en 3. part (en systemleverandør) om at løse de opgaver og forpligtelser, der knytter sig til indsamling, opbevaring, kontrol og indberetning af digitale oplysninger. Man behøver altså ikke at gå fra at være vognmand til at blive datahaj.

• Den nye taxilov kommer med både forenkling og kompleksitet. Visse af reglerne er mere enkle end de nuværende, men der følger en investering i IT og organisation med, hvis man ønsker at stifte et kørselskontor. • Gennemsigtighed og kontrol er til glæde og gavn for erhvervet, idet forbrugerbeskyttelsen, skatteindberetningerne og myndighedernes generelle tilsyn med branchen gøres lettere. Men det vil være på sin plads at evaluere bestemmelserne om et år for at sikre at reglerne er proportionelle med de behov, der skal opfyldes – eller kan de forenkles? • Som forening understøtter vi selvfølgelig de medlemsvirksomheder, der vil prøve kræfter med mulighederne i den nye taxilov – enten som vognmænd eller kørselskontorer.

Systemleverandør i startblokken Taxiloven trådte som bekendt i kraft ved årsskiftet, og selv om meget er tydeligt, er der stadig flere detaljer og tekniske forhold, som mangler at blive præciseret og ført ud i livet. En kendt dansk systemleverandør til taxibranchen er klar i startblokken til de nye krav. Af: Redaktionen

B

usmagasinet har spurgt leverandøren Frogne om deres syn på mulighederne i den nye taxilov set ud fra en teknologisk vinkel. Frogne udvikler bl.a. flådestyring og trafiksystemer i taxibranchen. Frognes danske taxiekspert, Bent Johannsen, forklarer, at man er meget opmærksom på de nye muligheder, den nye taxilov giver eksisterende busvognmænd. ”Grundlæggende betyder taxiloven, at bus- og taxiselskaber kan bevæge sig ind på hinandens enemærker og køre blandet kørsel. Dette kan ske på flere måder, alle med konsekvenser for teknologivalg og krav til dig og dine systemer. Det gælder løsninger til booking, dispatch, betaling, dokumentation, datasikkerhed mv.” Som busvognmand bør man ifølge Bent Johannsen især overveje: 24 Danske Busvognmænd

• om man vil samarbejde med et etableret kørselskontor • om man vil etablere eget kørselskontor og tilknytte andre vognmænd • om man vil udnytte, at man kan køre ture overalt i Danmark • om man vil udvide sin forretning med flere tilladelser • at man skal opsamle, opbevare og overføre turdata efter de nye regler, men også bruge den nye viden systematisk i forretningen • at man kan løse blandede kørselsopgaver for kommunen, dvs. både sørge for en lokal taxidækning og varetage offentligt bestilte kørselsopgaver for kommunen eller trafikselskabet.

”Hvordan de nye regler, bekendtgørelser og vejledninger skal fortolkes, er noget vi er i løbende dialog med Trafik- Bolig- og Byggestyrelsen om, så vi f.eks. ved, hvordan man skal forholde sig, når man skifter fra gammelt til nyt udstyr, eller hvordan værkstedsinstallation og sikker overførsel af turdata skal ske. Vi er hos Frogne klar i startblokken til et samarbejde med de virksomheder, der vil udnytte mulighederne i den nye taxilov. Personligt ser jeg frem til at diskutere de mange muligheder med Danske Busvognmænds medlemmer på Busmessen i Billund den 16. og 17. marts 2018,” afslutter Bent Johansen.


Kort nyt

KORT OM... BUSSEN

Parkering i København Danske Busvognmænd har lavet en uddybende vejledning til parkering i København. I vejledningen kan du finde parkeringspladser til busser samt steder, hvor tunge køretøjer kan parkere henover natten. På db-dk.dk finder du også en oversigt over parkeringsforhold for busser i landets øvrige kommuner. Læs mere på db-dk.dk under ’Selvbetjening – Parkering i København’.

40 embedsmænd til Ribe VLAK-Regeringen har besluttet at udflytte en række statslige arbejdsplader. På Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område drejer det sig samlet om 104 arbejdespladser. Styrelsen flytter bl.a. 40 arbejdspladser til Færdselsstyrelsen i Ribe, som skal varetage opgaver inden for erhvervstransport, herunder taxi-området og bilsyn. Dermed samles opgaver vedrørende færdselsområdet og der skabes ifølge regeringen bedre sammenhæng mellem regulering og tilsyn.

Praktikplads-AUB: Hvad betyder de nye regler om elever for din virksomhed? Fra 1. januar 2018 gælder Praktikplads-AUB for alle arbejdsgivere, der har mere end én fuldtidsansat, erhvervsuddannet medarbejder – i den sammenhæng tæller f.eks. to deltidsansatte for en fuldtidsansat. Ordningen betyder, at der bliver lavet et mål for, hvor mange elever hver virksomhed skal ansætte. Hvis man har for få elever skal man betale et bidrag til Praktikplads-AUB. Omvendt har man mulighed for at få en årlig bonus, hvis man har flere elever ansat. Opgørelsen over hvor mange elever din virksomhed er forpligtet til at ansætte kan beregnes på virk. dk. På denne side kan du både beregne ud fra branchegennemsnit og ud fra de faktiske oplysninger om din egen virksomhed. Du finder link til siden og yderligere oplysninger på db-dk.dk under ’Viden om – Medarbejderforhold’.

Slut med speciel rutekørsel i busbanerne En ændring i Vejafmærkningsbekendtgørelsen betyder, at busser, der kører speciel rutekørsel, ikke længere må benytte busbaner, som er afmærket med tegnet ”BUS”. Danske Busvognmænd fik ellers i en dom fra Københavns Byret tilbage i 2015 slået fast, at brugen af de afmærkede busbaner også gjaldt busser, der udførte speciel rutekørsel. Ændringen ærgrer i den grad Danske Busvognmænd: ”Busser, der udfører speciel rutekørsel, løfter en væsentlig opgave for velfærdsstatens kerneområder og afhjælper trængslen. Der er typisk tale om patienter, mennesker med handicap, skole- og børnehavebørn samt ældre, der ikke har spor gavn og glæde af at opholde sig unødigt længe i bussen. Selvfølgelig bør vi udnytte muligheden for, at de kan komme hurtigt og sikkert frem. Vi er ret uforstående over for ændringen, som stiller den specielle rutekørsel væsentligt ringere end den øvrige kollektive trafik,” udtaler Michael Branner, chefkonsulent i Danske Busvognmænd. Danske Busvognmænd er i øjeblikket i dialog med Vejdirektoratet om mulighederne for at ændre reglerne tilbage, så busser, der udfører speciel rutekørsel, igen kan benytte de prioriterede busbaner.

VIDSTE DU ... at du på db-dk.dk kan finde dokumenter, som kan bruges til at sikre, at persondataforordningens regler overholdes? Dokumenterne dækker bl.a. tjeklister og konkrete eksempler, som vil være behjælpelige, når reglerne skal implementeres ude i virksomhederne. De nye regler træder i kraft 25. maj. Danske Busvognmænd 25


Specialkørslen

Leverandørerne bag specialkørslen har bidt sig fast Danske Busvognmænds analyse af 16 busselskaber dedikeret specialkørslen for kommuner og trafikselskaber viser, at selskaberne har bidt sig fast. Flere års effektiviseringer og økonomisk afmatning kom i en periode til udtryk i form af røde eller beskedne sorte tal på bundlinjen. De busselskaber, der har holdt ud, ser nu ud til at have fundet formlen. Af: Michael Branner Foto: Adobe Stock

Fordeling af afkastningsgrader for busselskaber i specialkørslen Afkastningsgrad

2013

2014

2015

2016

Over 5 %

58 %

74 %

73 %

76 %

0-5 %

14 %

27 %

20 %

19 %

Under 0

29 %

0%

7%

6%

16

15

15

14

Antal

Soliditetsgrader for 15 selskaber inden for specialkørslen 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2008

Over 40%

2008

25-40%

26 Danske Busvognmænd

Under 25%

2008

S

iden strukturreformen i 2007 er specialkørslen blevet genstand for omfattende udbud i regi af både kommuner og trafikselskaber, der har ønsket mere konkurrence på området. I takt med den økonomiske krise og Finansministeriets krav om effektiviseringer af den kørsel, som kommuner og regioner ifølge lov har pligt til at tilbyde sine borgere, viste der sig flere røde tal end tidligere på bundlinjen blandt de berørte selskaber. Ser man i dag på de tilgængelige regnskaber for 16 busselskaber, der er dedikeret specialkørslen for kommuner og trafikselskaber, tegner der sig et mere positivt billede. Meget tyder på, at de selskaber, der opererer på markedet for specialkørsel og befordring af syge og bevægelseshæmmede, har fået fat. En række selskaber (29 %) døjede i 2013 stadig med negative afkastningsgrader og dermed røde tal på bundlinjen. Dette tal er i 2016 vendt til blot 6 %. Andelen af selskaber, der har kunnet fremvise afkast på over 5 %, er omvendt steget støt siden 2013 (58 %) til 76 % i 2016.


Specialkørslen

Store såvel som små Markedet for specialkørsel er ligesom rutemarkedet præget af en håndfuld store aktører, der målt ud fra balancen udgør størstedelen af markedet. Således udgøres 62 % af balancen for alle 16 selskaber med tilgængelige regnskaber i 2016 af de tre største selskaber. Det mindste selskab blandt de 16 analyserede selskaber har en balance på 1,2 mio. kr. mod 164 mio. kr. i det største. Det hører med til historien, at en lang række mindre, personligt ejede busselskaber også i et vist omfang kører specialkørsel for kommuner og regioner. Derudover viser Danske Busvognmænds medlemstal, at ca. 170 medlemmer i et eller andet omfang engagerer sig i specielkørslen, selv om kun de 16 analyserede kan siges at være specialiserede i denne branche. De tre nævnte, store selskaber udgør således ikke 62 % af det samlede marked for specialkørsel. Fordeling af afkastningsgrader for busselskaber i specialkørslen Balance 2016 (1.000 kr.)

Solide selskaber i hård konkurrence Soliditet fremgår stadig oftere som et krav til egnethed i offentlige udbud. Et typisk udtryk for en virksomheds evne til at bære tab udtrykkes ved soliditetsgraden, som viser forholdet mellem den kapital, der finansieres af virksomheden selv (egenkapital), og den kapital, man har lånt sig til (gæld). Soliditet er vigtigt på et marked, der præges af forpligtende udbud og hård konkurrence med fokus på marginalerne. Ser man på 15 af de tilgængelig regnskaber, kan det konstateres, at langt størstedelen af virksomhederne har en soliditetsgrad på over 25 % (12 selskaber), og at en stor del af disse selskaber fastholder en soliditetsgrad på over 40 % fra 20142016. Man kan som tommelfingerregel antage, at en soliditetsgrad på over 25 % er tilfredsstillende for en busvirksomhed, om end kravene i offentlige udbud ofte er langt lempeligere.

Selskab A

164.217

Selskab B

90.116

Selskab C

69.499

Selskab D

41.884

Selskab E

27.371

Selskab F

27.295

Selskab G

22.265

Selskab H

22.116

Selskab I

14.892

Selskab J

13.290

Selskab K

9.391

Selskab L

8.178

Selskab M

5.296

Selskab N

3.149

Selskab O

1.460

Selskab P

1.154

Total

521.573

Annonce-busmagasin.qxp_Layout 1 09/02/2018 07.12 Side 1

AABENRAA

TINGLEV

PADBORG

BRØNDBY

- just better

DANMARKS STØRSTE BUSRUDELAGER Tlf. 7464 4189 • www.sydglas.dk Danske Busvognmænd 27


Specialkørslen

En verden af store udbud Vig Bus var med, da Movia blev en del af den kommunale kørsel efter strukturreformen i 2007. De har leveret kørsel for bevægelseshæmmede, skolebørn og syge borgere siden 1985, hvor Anders Skov Jensen overtog sin fars to taxier. Trods hårde udbudsvilkår samt op- og nedture står virksomheden stadig og er vokset i takt med tiden. Anders Skov Jensen er dog skeptisk over for den stigende detaljeringsgrad i udbudsmaterialet for personbefordring, der i dag formuleres langt væk fra de borgere og institutioner, som skal bruge kørslen til daglig. Af: Michael Branner Foto: Vig Bus

V

ig Bus har over 14 køretøjer i garagen. Men sammenlignet med de største aktører på markedet for flextrafik og kommunal kørsel er der tale om en mindre forretning i et af Sjællands yderområder. Vig Bus hører til blandt de virksomheder, der gennem årene har specialiseret sig i kørslen med bevægelseshæmmede, skolebørn og syge borgere for kommuner og trafikselskaber. Det betyder, at indtægtsgrundlaget

er bygget op omkring de mange opgaver, der med års mellemrum sendes i udbud. Det er et arbejde, der ifølge Anders Skov Jensen kræver, at man holder tungen lige i munden. For markedet for udbud udvikler sig dynamisk – senest med den nye omfattende udbudslov, som i kraft af nye EU-bestemmelser har sat helt nye rammer for licitationer af personbefordringen. ”Det er som om, man skal genopfinde den

dybe tallerken hver gang, man skal give et bud. Sådan har det være i en lang årrække, fordi det går så hurtigt med lovgivningen. Man skal indstille sig på at gøre tingene forfra igen og igen,” forklarer Anders Skov Jensen. ”Det kan være svært for de små vognmænd at følge med den udvikling. Det ville være nemt nok, hvis jeg havde to-tre mennesker nede på mit kontor, som ikke lavede andet end at følge med i udbuddene og lovgivnin-

Anders Skov Jensen overtog forretningen i Vig fra sin far, der kørte taxikørsel. Forretningen har siden vokset sig større.

28 Danske Busvognmænd


Specialkørslen

gen. Men vores virksomhed er ikke stor nok til at investere i sådanne resurser. Og geografisk ligger vi et sted, hvor vi bare må konkludere, at vi har været nødsaget til at tilpasses os de forhold, der er blevet budt os.” Anders Skov Jensen følger selv løbende med i udviklingen i udbuddene, således Vig Bus er opdateret og klar på indhold og nye krav, når der kommer udbud, der er interessante for dem. ”Der er en risiko for, at man bliver kasseret, allerede når man udfylder ESPD-dokumentet og sender tilbuddet ind. Vi har ikke lavet fejl endnu, men jeg tror faktisk, at kommunerne selv har svært ved at følge med i de komplicerede regler.” Vognmand på en uge Historien om Vig Bus tager sin begyndelse i 1946, hvor Anders Skov Jensens far starter en vognmandsforretning med taxier. Det er først i 1980’erne, at Anders selv kommer på banen: ”På et tidspunkt var min far blevet for gammel til at drive forretningen, og han spørger derfor om nogle af os børn vil overtage. På det tidspunkt var jeg natarbejder på en fabrik nede i Vig og ville egentlige gerne prøve noget andet,” fortæller Anders Skov Jensen. Efter at have været ansat i to år overtager Anders i 1985 de to taxier, som på det tidspunkt udgør forretningen. Der gik dog ikke længe før, at den første udvidelse fandt sted. Anders fik i samarbejde med en kollega en række skoleruter i det daværende amt. Det var længe før, at de nuværende regler om udbud trådte i kraft, men allerede dengang skulle man være skarp for at begå sig i branchen: ”En uge før kørsels- og skolestart erfarerede amtet, at en række vognmænd, der ellers havde vundet aftalerne, ikke ville skrive under på deres kontrakter,” beretter Anders, der sammen med kollegaen kun havde vundet en enkelt rute. Nu ville amtet have dem til at overtage det hele, der til sammen udgjorde 7-8 ruter. ”Vi ville ikke sige nej til opgaven, selvom vi godt kunne se, det kneb med bilerne. Efter nærmere beregninger indgik vi en aftale med amtet – og fik også meget hurtigt styr på bustilladelserne.” De nødvendige busser fandt Anders hos en kollega, og så var man ellers i gang med liciteret buskørsel. Anders blev busvognmand på en uge. Siden er det gået slag i slag.

”Da vi trådte ind på markedet, stod de lokale vognmænd sammen med Falck for kørsel med pensionister og syge til hospitaler og læger. Man havde også kontrakt om de enkelte ruter direkte med institutionerne. Det var på den måde mere overskueligt for de mindre vognmænd end i dag, hvor der kan være rigtig mange ruter i enkelte udbud,” påpeger Anders. Flexkørslen tager over I 2007/2008 starter Movia efter strukturreformen op med den første flexkørsel. Her vinder Vig Bus i første omgang kørsel med fem garantibiler, der hurtigt voksede til ti. ”Vi fik tildelt kørslen i december og kunne lige nå at finde chauffører og biler til at gå i gang 1. februar. En leverandør på Als byggede bilerne op på mindre end to uger. 1. februar varslede vejrudsigten stormvejr, så de måtte arbejde igennem for at være sikre på, at bilerne kunne komme over broen i ordentlig tid. Det lykkedes,” konstaterer Anders Skov Jensen triumferende. Og så var Vig Bus inde på flexmarkedet. Efter blot to år blev vognparken dog med nye udbud reduceret væsentligt, og i dag er der kun én rigtig taxi tilbage i Vig Bus. Resten af vognparken består af minibusser og en enkelt turistbus. Fra 2015 kører Vig Bus udelukkende kørsel gennem Movias flextrafik og Flexrute. Vilkårene i yderområder Det har været en hård tilpasningsproces for en mellemstor vognmand i et tyndt befolket område. Man har både skullet gennemleve de mange ændringer efter strukturreformen – og de øgede krav i såvel udbud som lovgivning på busområdet. Mindre vognmænd presses også af udbuddenes omfang, der kun går én vej – nemlig imod større og større opgaver. Ifølge Anders Skov Jensen har de store selskaber qua deres større kapital råd til at løbe større risici. Og det skaber ulige vilkår, når den ene har mere råd til at fejle end den anden: ”Så snart opgaverne bliver af en vis størrelse, så begynder større vognmænd også at interessere sig for det område, vi kører i. I så fald ville vi hurtigt blive underleverandører for en større vognmand, der kører for Movia – det kødben er der ikke meget tilbage på,” konstaterer Anders Skov Jensen.

”Der er en risiko for, at man bliver kasseret, allerede når man udfylder ESPD-dokumentet og sender tilbuddet ind. Vi har ikke lavet fejl endnu, men jeg tror faktisk, at kommunerne selv har svært ved at følge med i de komplicerede regler.”

Danske Busvognmænd mener: • Trafikselskaber og kommuner har som indkøbere af personbefordringen et medansvar for at sikre arbejdsforholdene hos de leverandører, der udfører opgaver for det offentlige. Det kan ske ved at indskrive arbejdsklausuler i kontrakt og udbudsbetingelser. • Løn- og arbejdsvilkår bør ligeledes sikres i lovgivningen. Det er senest sket med den nye taxilov, der kræver, at løn og arbejdsvilkår for erhvervsmæssig personbefordring i personbil ikke er mindre gunstige end de landsdækkende og mest repræsentative overenskomster i branchen. • Ifølge Danske Busvognmænd har bodssystemer ikke til dato skabt en mærkbar bedre kundeservice. Det er Danske Busvognmænds opfattelse, at vognmænd, som konsekvent ikke overholder kontraktbetingelserne, slet ikke bør have kontrakt med det offentlige. Kommuner kan være med til at hæve niveauet ved at fokusere på kvalitet og ikke alene pris i udbuddene. • Den kommunale og regionale personbefordring er en integreret del af velfærdsstatens kerneområder. De regionale trafikselskaber hjælper i flere tilfælde kommunerne med udbuddet, hvor trafikselskabet varetager processen med udbud og kontraktstyring efter en fast model. Med en målrettet indsats kan en kommune også selv løfte opgaven. Det er Danske Busvognmænds klare opfattelse, at kommunerne kan opnå fordele ved selv at udbyde. Læs mere i Danske Busvognmænds Branchestandard for kommunal kørsel på db-dk.dk.

Danske Busvognmænd 29


Specialkørslen

Har kun én kunde Virksomheder som Vig Bus er selvsagt meget afhængige af udbud i nærområdet. Og få ændringer kan slå en forretning ud af kurs. ”Vores økonomi fejler sådan set ikke noget. Spørgsmålet er, om der også er arbejdsopgaver til os i fremtiden, hvis ikke vi genvinder den kørsel, vi har i dag. Vi har stort set kun én kunde – trafikselskabet – der har en enorm indflydelse på priser og kvalitet.” Anders Skov Jensen konstaterer med ærgrelse i stemmen, at trafikselskabernes udbudsvilkår går ud over både kvaliteten i den leverede personbefordring og arbejdsforholdene i virksomhederne, hvor man bliver nødt til at tilpasse sig den skarpe konkurrence, hvis man vil overleve. ”Trafikselskaberne er godt tilfredse, når der bliver presset på prisen – de får kørslen udført billigt på vegne af kommunen. Passagererne i busserne kender heller ikke til udbudsprocessen, så de har ingen indvendinger. Det er faktisk chaufføren, det går mest ud over. Det er ikke sjovt at skulle hente en patient på 15. sal på Rigshospitalet og så gå igen, hvis fru Jensen er på toilettet og dermed ikke klar til afhentning. Men det er faktisk betingelserne ifølge mange udbud i dag. Selvfølgelig ender chaufføren ofte med at tage fru Jensen med

alligevel, men det er så chaufføren selv, der bliver nødt til at arbejde 5-10 min. ekstra eller i værste fald miste hele sit vognløb.” Fleksibilitet er nøgleordet Vig Bus står trods skiftende tider stadig, men det er med visheden om, at omsætningen i den grad er afhængig af, om man vinder det næste udbud hos trafikselskabet. Andre vognmænd har måttet dreje nøglen om. ”Vi har været gode til at være fleksible,” lyder en del af Anders’ forklaring på, at netop Vig Bus har klaret skærene gennem årene. Anders følger en filosofi om, at det er godt at være der, hvor andre ikke har lyst til at være – for der plejer at være penge at tjene. ”Det er også min overbevisning, at vi har gode kollegaer i branchen. Vi skal bare være bedre. Jeg tror den indstilling har været med til at bringe os derhen, hvor vi er i dag. For det at se muligheder er bedre end at se begrænsninger.” Men ifølge Anders Skov Jensen er mulighederne efterhånden blevet så begrænsede, at det kan være svært for en virksomhed som Vig Bus at bevæge sig: ”I gamle dage afgav vi tilbud på en konkret transport mellem en institution og borgernes hjem – og var der f.eks. nogen, der skulle have

et ekstra barn med hjem til en legeaftale eller var forsinket, jamen, så sørgede vi for dem. Vi ydede kort sagt en bedre service end forventet, fordi der var tillid og råderum til det,” lyder vurderingen fra Anders. ”I dag er udbudsmaterialet så specifikt, at denne bevægelsesfrihed er fuldstændig væk. Du kan som vognmand ikke rykke noget som helst. Er det egentlig hensigtsmæssigt for markedet og borgerne?” spørger Anders Skov Jensen. Udbuddene bliver kun større og større i takt med, at detaljeringsgraden øges. Men udbuddene kan ifølge Anders Skov Jensen stadig være fyldt med fejl, og det er frustrerende for en erfaren vognmand: ”I værste fald ender vi som leverandører med at bruge tid på at formulere et tilbud på en vare, som brugerne og kommunerne slet ikke vil have. Spørgsmålet er, om denne udbudsmodel, hvor kravene til kvalitet og betjening formuleres fra centralt hold langt væk fra de borgere og kommuner, som skal have glæde af kørslen, egentlig er den optimale? Det kan jeg godt have min tvivl om,” lyder det afslutningsvis fra Anders Skov Jensen.

BUSSER til salg

Vi tilbyder til omgående levering:

MB Sprintere til salg

516 med lift 19 pass. Årg. fra 2011-2016. Helt nye busser på lager.

Kontakt

pp busselskab A/S Haris Bahtijarevic Birkegårdsvej 32 - 8361 Hasselager +4521216877 - haris@pp-bus.dk 30 Danske Busvognmænd


Magisk særtilbud GRØFTEN Grøftens Teaterplatte Med sild, lun fiskefilet, roastbeef, frikadelle, flæskesteg og Grøftens hønsesalat Pris. pr. person inkl. entré DKK 288

Begge menuer serveres i vores historiske lokaler som Snapsegalleriet, Pergolaen, Mormors Kolonihavehus eller fx Teater Caféen, der er det oprindelige Grøften fra 1874. Besøget indeholder en unik fortælling om Grøftens historie, dagligdag og gæster fortalt af restauratør Jacob Elkjær eller en inspektør.

Skipperlabskovs Inkl. en lille øl eller vand Pris. pr. person inkl. entré DKK 309

Tilbuddene gælder mandag til torsdag kl. 12-16 t.o.m. Halloweensæsonen (sidste dag 4. nov. 2018) ved grupper på over 25 personer og mod forudbestilling.

A HEREFORD BEEFSTOUW FROKOST

A HEREFORD BEEFSTOUW AFTEN

Frokosttallerken med: Gravad laks med sennepsdressing, brød og smør. Kalvesteg med pickles og peberrod. Sprødstegt økologisk flæskesteg fra Hestbjerg Gaard med surt. Ost og kiks.

Økologisk jomfruhummerbisque. Sprødstegt økologisk flæskesteg fra Hestbjerg Gaard med surt, sauce og ristede kartofler.

Pris. pr. person inkl. entré DKK 239

Pris. pr. person inkl. entré DKK 299

Min 25 personer pr. bestilling

Min 25 personer pr. bestilling

FRU NIMB 2 stykker uspecificeret smørrebrød samt kaffe eller the. Pris. pr. person inkl. entré DKK 289 Min 25 personer pr. bestilling

TIVOLIS KAFFEBAR Galopkringle” og filter kaffe / te En klassisk dansk eftermiddagskage lavet af en dejlig gærdej, fyldt med remonce, marcipan og rosiner, bestrøget med groft sukker og nøddeflager. Pris pr. person inkl. entré DKK 169 Min 25 personer pr. bestilling

Forespørgsler skal ske via mail: business@tivoli.dk Danske Busvognmænd 31


Turistbussen

Grund til optimisme Turistbuskørslen er den mest konkjunkturfølsomme af de tre sektorer i Danske Busvognmænd. Kunderne er hovedsageligt private og erhvervsdrivende. Efter man i flere år døjede med røde tal på bundlinjen, ser markedet ud til at være vendt. Af: Michael Branner Foto: Adobe Stock

S

tørstedelen af Danske Busvognmænds medlemmer beskæftiger sig i en eller anden form med turistbuskørsel. Det er det marked, som i højest grad berøres af de økonomiske konjekturer og sæsoner for

f.eks. skikørsel, sommerferie eller julekørsel, hvor vognmændene enten kører for deres egne kunder eller udfører busrejsekørsel for rejsebureauerne. Samtidig beskæftiger mange turistvogn-

Andel positive og negative resultater i hele Danmark (N=107)

mænd sig også med fjernbuskørsel, der er i kraftig vækst, og erstatningskørsel for DSB. Dertil har mange af disse vognmænd også i et eller andet omfang kontrakter med det offentlige, hvad enten det drejer sig om kørsel

Andel positive og negative resultater, Region Hovedstaden (N=30)

100%

100%

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0

0 2013

Positivt resultat

32 Danske Busvognmænd

2014

2015

Negativt resultat

2016

2013

Positivt resultat

2014

2015

Negativt resultat

2016


Turistbussen

for kommuner og regioner eller trafikselskaber. Den analyserede skare er med andre ord også udgjort af det, vi i daglig tale kalder ’blandede vognmænd’.

Andel positive og negative resultater, Region Sjælland (N=19) 100%

Det går bedre Det går fremad for de selskaber, som kører turistbuskørsel og blandet kørsel. I 2013 kunne turistvognmændene stadig mærke konsekvenserne af den økonomiske afmatning, hvor næsten en tredjedel af selskaberne (30 %) havde røde tal på bundlinjen. Trods en lille tilbagegang fra 2015 til 2016 er dette tal rundt regnet faldet med ca. 10 %. Således har 79 % af de analyserede turistvognmænd sorte tal på bundlinjen i 2016.

90%

Det går bedst i hovedstaden Ser man på de enkelte regioner, er udviklingen mest positiv i Region Hovedstaden. Mens rigtig mange turistvognmænd døjede med negative årsresultater i 2013 (36 %) er dette tal faldet til blot 13% i 2016. En del af fremgangen i København kan formentlig tilskrives den voksende turisme, hvor man i 2016 oplevede vækst for syvende år i træk. Billedet for resten af Sjælland ser mere broget ud. Her har man ligeledes vendt tendensen med negative årsresultater i 2013 (37 %). Desværre er udviklingen vendt til en lille tilbagegang, så andelen af virksomheder med røde tal på bundlinjen er øget fra 11 % i 2015 til 26 % i 2016. Region Syddanmark har ligesom hovedstaden opretholdt en god formkurve med en aftagende andel af negative resultater fra 2013 og frem til i dag (fra 20 % til blot 8 %). Der er naturligvis tale om et marked, som antals- og kapitalmæssigt er mindre end det københavnske, og det skal bemærkes, at de mange positive resultater ikke kan måle sig med København – og samlet set faktisk er faldende, hvis man gør det op i kroner og øre. Men der er trods alt stadig tale om fornuftige overskud for langt de fleste virksomheders vedkommende. Udviklingen i Midt- og Nordjylland er en blandet landhandel. Andelen af virksomheder med negative tal i årsresultatet svinger i perioden mellem 18 og 29 %. Selvom andelen af røde tal på bundlinjen er størst i 2016 med 29 %, så skal det nævnes, at det omvendt er det år i perioden, hvor regionen har det flotteste samlede resultat opgjort i kroner og øre. Der er slåedes stor forskel på de virksomheder, der klarer sig godt og skidt i de to regioner.

20%

80% 70% 60% 50% 40% 30%

10% 0 2013

2014

2015

2016

Andel positive og negative resultater, Region Syddanmark (N=24) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0 2013

Positivt resultat

2014

2015

2016

Negativt resultat

Turismen i vækst i København For første gang nogensinde havde man i 2016 over 10 mio. overnatninger i hovedstadsregionen på ét år. Det betyder, at turismen i København og resten af hovedstadsregionen – alene målt på overnatninger – har haft en vækst på næsten 5 % i 2016, som dermed markerer det 7. år i træk med fremgang. (Kilde: Wonderful Copenhagen)

Vidt forskellige markeder Der er tale om vidt forskellige markeder for turistbussen i de fem regioner i Danmark. Det fremgår bl.a., hvis man ser på det samlede kapitalapparat (balancen) i hver region. Målt efter dette forhold udgør Hovedstaden hele 36 %, mens regionen sammen med Sjælland udgør over halvdelen af turistbusmarkedet. Herefter følger Syddanmark og Midtjylland, mens Nordjylland har forholdsvis få vognmænd, der er dedikeret turistbuskørslen.

Region

Balance 2016 (1.000 kr.)

Hovedstaden

492.634

36 %

Syddanmark

381.884

28 %

Sjælland

244.362

18 %

Midtjylland

226.868

16 %

Nordjylland

33.387

2%

1.379.135

100 %

Samlet

Danske Busvognmænd 33


Turistbussen Forsigtig optimisme Generelt kan det konkluderes, at turistbusmarkedet klarer sig bedre end for fire år siden, og der er ifølge Michael Nielsen, adm. direktør i Danske Busvognmænd, grund til optimisme for fremtiden: ”Turistbussen udfylder utrolig mange vigtige funktioner. Udover at betjene den voksende turisme i Danmark, spiller turistbussen en vigtig funktion som en del af den specielle rutekørsel med skolebørn. Turistbussen bruges også i stigende grad til den populære fjernbuskørsel og er en vigtig brik, når der skal køres erstatningskørsel for DSB. Vi glæder os naturligvis over de positive takter, men det er vigtigt, at vi fortsat fokuserer på at støtte turistbussens vilkår med infrastruktur – f.eks. i form af etableringen af en fjernbusterminal i København samt sikring af attraktive parkeringsmuligheder for turistbusser i byer og ved turistattraktioner. Også en hensigtsmæssig lovgivning, der sikre lige konkurrencevilkår f.eks. i forhold til udenlandske operatører, er nødvendig, så de danske turistbusvognmænd fortsat kan drage nytte af den positive udvikling og udnytte turistbussens fleksibilitet i udførelsen af de forskellige transportopgaver," udtaler Michael Nielsen.

Andel positive og negative resultater, Region Midt- og Nordjylland (N=34) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0 2013

2014

Positivt resultat

2015

2016

Negativt resultat

Sats på turistmarkedet gav pote Det går fremad i København – særligt hos Skovlunde Busser, som for anden gang er blevet kåret til gazellevirksomhed. Ejer Amar Khalid giver sit bud på, hvad man har gjort rigtigt. Af: Joachim Molvær Lauritsen Foto: Privat

Skovlunde Busser fremgår på Børsens Gazelleliste med en vækstprocent på 187,6 %. Dermed er Skovlunde Busser det busselskab, der er højst placeret på Børsens Gazelleliste for 2017.

Hvorfor går det godt hos Skovlunde Busser? Skovlunde Busser er et gammelt busselskab, som jeg overtog for ca. 11 år siden. Efter min overtagelse lavede jeg ganske meget om på selve konceptet bag, og hvordan vi driver Skovlunde Busser. Førhen kørte vi kun specialkørsel, hvilket jeg valgte, at vi stille og roligt og i god tid skulle trække os væk fra. I stedet gik vi ind i turistbranchen og har haft stor succes med det.

Hvor ser man i virksomheden helt konkret, at det går godt? Sammenlignet med for et par år siden har vi i dag flere ansatte – og skal til at ansætte flere i nær fremtid. Vi har flere kundekredse, og vi modtager flere henvendelser. Vi kan altså på de her helt konkrete parametre se, at det går bedre. Det ses også ved, at vi er blandt de hurtigst voksende selskaber i branchen. Vores antal af busser er vokset med over 100 %, og det er vi naturligvis stolte af.

Hvad er jeres største økonomiske udfordring i 2018 og fremad? Vi ønsker fortsat at nytænke konceptet for at kunne betjene så mange kunder som muligt. Det er ikke altid let at følge med, men vi vokser for tiden, og det sker på en hensigtsmæssig måde. Det skal vi blive ved med, hvis vi skal kunne følge med.

34 Danske Busvognmænd


Turistbussen

Don’t miss the world’s leading event in Intelligent Transport Systems & Services

Early Bird Registration now open! 17 – 21 September 2018 Copenhagen, Denmark www.itsworldcongress.com

Organised by:

Co-organised by:

A unique opportunity to: • Exchange information and network with 10 000+ stakeholders and decision makers • See the latest mobility solutions • Share experiences and lessons learned • Monitor progress and measure results of implementation and deployment • Exhibit and experience cutting-edge technologies and innovative products and services • Enter business and partnership opportunities

Hosted by:

Supported by:

Danske Busvognmænd 35


Turistbussen

Danish Coach Award 2018:

Vinderne er fundet Årets vindere ved Danish Coach Award er fundet. Komiteen har været sat på en hård opgave med at vælge blandt de dygtige nominerede. Af: Joachim Molvær Lauritsen

Årets Busrejsearrangør Egon’s Rejsebureau A/S og Cultours ApS var nominerede i Årets Busrejsearrangør, hvor Egon’s Rejsebureau A/S løb med sejren. Egon’s Rejsebureau A/S Egon's Rejsebureau er en virksomhed i konstant udvikling. I 2017 lancerede Egon's Rejsebureau muligheden for erhvervsrejser, og 2018 byder ligeledes på nye tiltag som billige busrejser for familier fra København til Agersø, der tilbyder et rigt naturliv og med mulighed for overnatning i shelters. Egon's Rejsebureau formår på én og samme tid at levere til de helt store rejsearrangører og samtidig have deres eget selvstændige og flotte rejseprogram. I Egon's Rejsebureau gør man en særlig indsats for at opfostre en stærk virksomhedskultur, der internt betegnes som Egon's DNA. Dette indebærer, at alle chauffører modtager to dages intern uddannelse, der sætter fokus på service, kundehåndtering og sikkerhed. Dette giver chaufførerne den fornødne indsigt i at give kunderne en god oplevelse – og lige så vigtigt en stolthed over at være en del af Egon's Rejsebureau. Egon's Rejsebureau er herudover også blandt de skarpeste i branchen på den digitale markedsføring. På Facebook har Egon's Rejsebureau næsten 11.000 faste følgere, hvilket må siges at være imponerende.

36 Danske Busvognmænd


Turistbussen

C OAC H AWARD

Danish

Sponseret af:

2018

Årets Turistbusselskab Nyborg Rejser A/S og Papuga Bus A/S var de to virksomheder nomineret til Årets Turistbusselskab, hvor Papuga Bus A/S endte med æren. Papuga Bus A/S Papuga Bus udmærker sig i særlig grad ved deres fokus på serviceinnovation, chaufføruddannelse og miljøbevidsthed. Dette fokus er med til at sikre et højt niveau og placerer dem blandt de mere velkonsoliderede firmaer i branchen. Papuga Bus arbejder aktivt for konstant at udvikle og sikre serviceniveauet, som skal gøre busrejsen til en totaloplevelse. Dette sker i et samarbejde med og via den omfattende kørsel for Højmark Rejser, Riis Rejser og Ruby Rejser – rejsebureauer, der stiller krav til kvalitetsundersøgelser, så kvaliteten kan hæves år for år. Der følges op på hver eneste busrejse og måles på parametre som service, sikkerhed, information, på- og afstigning samt kørsel. Derfor har Papuga Bus hele tiden blik for, hvor og hvordan busrejsen kan forbedres. Papuga Bus har desuden fokus på miljøet, og hvordan man som busselskab kan tage ansvar herfor. Man råder over 23 busser, hvoraf 20 er Euro 6-busser, og de resterende 3 er Euro 5-busser. Miljøbevidstheden hos Papuga Bus kommer også til udtryk ved deres videreuddannelse af chaufførerne, hvor der blandt andet er fokus på miljørigtig kørsel. Dette er – sammen med den daglige adfærd og omgang med vand, el og affald – med til at sikre ansvarlighed blandt personalet.

Årets Innovatør Sørens Rejser A/S og FlixBus var nomineret til Årets Innovatør – og for andet år i streg vandt Sørens Rejser A/S prisen. Sørens Rejser A/S Sørens Rejser er lykkedes med en fornem vækst som følge af, at man med succes har forlænget sæsonen længere end normalt. Det er gjort med seniorvelvære fra januar til marts, to-dages ture i marts og april samt familieog temarejser i oktober. Resultatet er, at Sørens Rejser har belægning på busserne i 11 ud af årets 12 måneder. Virksomheden forsøger konstant at udvikle sig og skabe nye spændende tiltag for gæsterne. Dette kræver en innovativ tilgang til faget, hvilket i år har udmøntet sig i nye tiltag som Sørens Picnic-vogn og Sørens Rejseklub. Sørens Picnic-vogn er en-dages ture i Danmark, hvor gæsterne til frokost deles op i hold til f.eks. at dække bord, lave mad, rydde af mv. Dette ryster folk sammen og giver en god stemning – til priser, hvor alle kan være med. Organisationen bag Sørens Rejser bærer stærkt præg af det flade hierarki, der inviterer til, at alle medarbejdere har mulighed for at sætte deres præg på virksomheden. Dette er med til at skabe en stærkere kultur og stolthed over at være en del af Sørens Rejser.

Komiteen Vinderne og de nominerede til Danish Coach Award er af udpeget priskomiteen bestående af: • Lars Thykier – Danmarks Rejsebureau Forening • Lise Lyck – tidl. lektor i turisme og oplevelsesøkonomi, CBS • Anna Wittgren – Visit Skåne/Visit Malmø • Carsten Johansen – Tysk Turist Information • Allan Jensen – Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv • Georg Julin – Invio • Michael Nielsen – Danske Busvognmænd

Danske Busvognmænd 37


Kollektiv trafik

Fremtidens bus er et levende laboratorium – og den kører grønt 38 Danske Busvognmænd


Kollektiv trafik

Living Lab Bus tager turen til København fra Finland, når den 25. ITS World Congress afholdes i Bella Center fra 17.-21. september 2018. Ud over test af den finske Living Lab el-bus vil der bl.a. være demonstration af førerløse shuttlebusser og en app, der hjælper cyklister med rutevalg, cykelparkering og forbindelser til offentlig transport. Af: Anette Amalie Juhl Lindschouw, Københavns Kommune Foto: Ursula Bach

K

øbenhavns Kommune er vært for ITS World Congress fra 17. til 21. september 2018. Det forventes, at over 10.000 besøgende og 4.000 delegerede vil lægge vejen forbi Bella Center, når kongressen løber af stablen. 75 % af de 20.000 m2 udstillingsareal er allerede udsolgt. ”I løbet af kongresugen vil der blive udstillet, demonstreret og diskuteret ITS [intelligente transportsystemer, red.] inden for det overordnede tema 'ITS – Quality of Life.' Kongressen er kendt som stedet, der fremviser de nyeste, internationale ITS-løsninger og giver konkrete bud på, hvordan løsningerne skaber bedre livskvalitet for trafikanter og borgere,” fortæller Steffen Rasmussen, som er centerchef i Københavns Kommune, Trafik og Byliv. Han har været med, siden kommunen i 2014 vandt værtskabet til verdenskongressen. Ny viden og innovative løsninger testes i København ITS-løsninger er med til at forme svarene på nogle af tidens mest påtrængende udfordringer som klima, luftkvalitet, urbanisering, trængsel og trafiksikkerhed. Værtskabet er derfor et enestående udstillingsvindue for nye, danskudviklede transportløsninger, forskningsresultater, produkter og services og giver Københavns Kommune mulighed for at sætte grønne, bæredygtige trafikale løsninger på dagsordenen. Blandt de projekter, som Københavns Kommune vil præsentere for det internationale publikum, kan nævnes variable cykeltavler og Eco-Driving, der sænker antallet af opbremsninger for tunge køretøjer. Steffen Rasmussen fortsætter: ”Et af de demonstrationsprojekter, som vi allerede har udvalgt til kongressen, er den finskproducerede Living Lab Bus fra VTT Technical Research Centre Finland. Det er en el-bus fuld af ITS-løsninger, hvor man på kongressen får mulighed for at hoppe på bussen og få fortalt de hemmeligheder, som den kører rundt med.” Ud over at den ’intelligente’ bus kører miljøvenligt og ikke udleder CO2, er den udstyret med sensorer, der bl.a. kan indsamle data om vejens tilstand og luftforurening. Juho Kostiainen, som er Research Scientist ved VTT Technical Research Centre Finland, fortæller: ”Kongressen giver os en enestående mulighed for at teste bussen og involvere brugerne. Ved demonstrationen kan vi få feedback på brugeroplevelsen, hvilket er helt centralt for vores videre produktudvikling. Det gælder lige fra brugerens oplevelse af komfort til infotainment-skærmene i bussen.” Kongressen byder også på testkørsel af førerløse shuttles. De rummer innovative teknologier med alt fra kameraer til sensorer, der afkoder omgivelserne og sikrer, at man følger den korrekte rute, kører sikkert og overholder færdselsreglerne. Helt uden menneskelig indblanding. Fortsætter på side 41

Danske Busvognmænd 39


Kollektiv trafik

Politisk topmøde ved ITS World Congress København er blandt verdens førende, når det gælder en grøn by med bæredygtige transportløsninger, trafiksikkerhed og fremkommelighed. Kommunens bærende ambition er at blive den første CO2neutrale by i verden inden 2025. For at nå dette mål arbejder København målrettet på at vælge de bedste og mest innovative trafikløsninger, som forurener mindst muligt samtidig med, at trafikken glider og gør byen fremkommelig. Kongressen er en enestående platform til at sætte grøn energi og klima på dagsordenen og diskutere, hvordan intelligente trafikløsninger kan give indbyggerne i storbyer verden over endnu mere livskvalitet. København får med kongressen mulighed for at gå forrest og vise sine ambitioner, visioner og løsninger frem. ”Om tirsdagen i kongresugen vil transportministre og borgmestre fra hele verden diskutere fremtidens grønne og smarte mobilitet ved et politisk High Level Round Table. Kongressen er en enestående løftestang for København til at trække i den gule førertrøje inden for bæredygtig vækst og grønne løsninger. Bakket op af højt profilerede meningsdannere fra hele verden håber vi at kunne skabe et momentum, der lever videre i mange år frem,” udtaler Steffen Rasmussen, centerchef i Københavns Kommune, Trafik og Byliv.

40 Danske Busvognmænd

København som udstillingsvindue til resten af verden

D

et er et afgørende element for arrangørerne at etablere en række kommercielle partnerskaber. Virksomhedernes investering i kongressen, hvad enten de vælger at være til stede med en stand, være kommerciel partner eller afholde et demonstrationsprojekt, er afgørende for at skabe en slagkraftig kongres med international rækkevidde. ”Vi tilbyder fire forskellige sponsorpakker, Platinum, Diamond, Gold og Silver, der er skruet sammen for at tilgodese den enkelte virksomheds ønsker og behov for at sikre sig en platform og solid promovering ved kongressen,” informerer Steffen Rasmussen, centerchef i Københavns Kommune. Indtil nu har Sund&Bælt, Region Hovedstaden, Citelum, Technolution, Dynniq, Swarco og Rambøll meldt sig som partnere. Industriens Fond har støttet projektet med over en halv million kroner med særligt sigte på demonstrationsprojekterne. Som noget nyt ved dette års verdenskongres forsøger Københavns Kommune at øge interessen for kongressen inden for brancher som fly, shipping, energiforsyning og cykler. Netværk af Goodwill Ambassadors promoverer kongressen Der skal en omfattende indsats til for at tiltrække det ønskede antal besøgende, udstillere og kommercielle partnere til kongressen. Til det formål lancerede ERTICO ITS – Europe og Københavns Kommune den 23. januar 2018 et Goodwill Ambassador-netværk. Netværkets 27 ambassadører, der er bestyrelsesformænd og direktører fra alle dele af transportsektoren, skal bidrage til at promovere kongressen. Medlemmerne af netværket dækker Danmark, Norge, Sverige og Finland, men vil også blive udvidet til at omfatte internationale Goodwill-ambassadører. Danske Busvognmænds adm. direktør Michael Nielsen er udpeget som en af ambassadørerne


Kollektiv trafik

Nordisk præg på en international kongres ITS World Congress i København er bygget op om udstillingen i Bella Center, demonstrationsprojekter og et omfattende program af faglige sessioner. Det forventes, at mere end 400 udstillere indtager hallerne i Bella Center, at 20 demonstrationsprojekter vil sende de besøgende ud i fremtiden – og at 120 sessioner vil være spækket med faglige præsentationer fra virksomhedsledere, politikere, forskere, studerende, eksperter m.fl. Den europæiske programkomité, som står bag udvælgelsen af oplægsholdere, har p.t. modtaget 692 papers til bedømmelse. Der er udvalgt syv emner, som vil være omdrejningspunkt for den faglige debat i løbet af ugen: 1. Mobility services – from transport to mobility to liveability 2. ITS and the environment 3. Connected, cooperative and automated transport 4. Next generation goods delivery 5. Satellite technology applied to mobility 6. Transport networks operations 7. Cross-border mobility solutions Der vil være et særligt fokus på nordiske løsninger under kongressen. En såkaldt ’Nordic Stream’ med en række aktiviteter planlægges i et tæt samarbejde mellem de nordiske ITS-organisationer i Danmark, Norge, Finland og Sverige. Svend Tøfting, som er formand for ITS Danmark, fortæller: ”Det faglige program bliver spækket med et nordisk islæt. Sådan skal det være. Vi har så meget at byde på, når det gælder mobilitet på tværs af landegrænser.”

Vi kan ikke redde verden !!

DB er mediepartner på ITS World Congress 2018 ITS World Congress 2018 arrangeres af ERTICO – ITS Europe og Københavns Kommune i samarbejde med EU-kommissionen, ITS Amercia og ITS Asia-Pacific. ERTICO er den internationale sammenslutning af transportorganisationer i Europa. Kongressen turnerer rundt i verden og kommer til Europa hvert tredje år. Danske Busvognmænd er mediepartner på ITS World Congress 2018. Adm. direktør Michael Nielsen deltager desuden som én af de 27 Goodwill-ambassadører. Danske Busvognmænd planlægger sammen med arrangørerne et besøgsprogram på kongressen for medlemmerne, som vil blive præsenteret senere på året. For mere information om kongressen og for tilmelding, som er åben fra 1. marts, se www.itsworldcongress.com

Professionelt håndværk

men vi kan hjælpe dig

SPARE BRÆNDSTOF... .. med Stroco oliefyr - designet til at levere optimale resultater til dine busser

ALT I OMPOLSTRING Sæder - Loft - Sider GuLvtæppe - Gardiner

Stroco oliefyr:

nakkeskånere - nakkestykker i "ruskind"

• • • • • • •

Brodering af logo og numre på nakkeskånere.

Kører på diesel, biodiesel, RME og ethanol Miljøvenlig: lavt udslip. Kan udstyres til elektrisk natdrift Nemt-at-bruge test udstyr Dag-til-dag levering Gratis teknisk support Produceret i Danmark gennem 40 år - leverer varmen • Leveres i hele Europa

Stroco ApS - Viborgvej 50 - DK-8450 Hammel Tlf. 8696 1066 - Fax 8696 9647 Email info@stroco.dk - www.stroco.dk

vi ompolstrer din chaufførstol - medens du venter.

Gulvtæpper - presenninger m.m.

Vi har ca. 100 forskellige plys til reparation af din bus. Ring og få et uforpligtende tilbud - tlf. 74 56 29 97

Christiansfeld Autopolstring Industrivej 14 - 6070 Christiansfeld - tlf. 22 60 90 00 Danske Busvognmænd 41


Kollektiv trafik

INDLÆG:

Det er på høje tid med en ny fjernbusterminal København er en cykelby. Men ankommer man med en fjernbus til København, er det første møde mellem passagerer og cyklister usikkert, ubehageligt og utrygt. Af: Klaus Bondam, direktør for Cyklistforbundet Foto: Cyklistforbundet, Michael Branner

A

t København er en cykelby – det ved de fleste, både danskerne og ikke mindst byens udenlandske gæster. De ved også, at Danmark er et cykelland. Det ved de, fordi historien om 5-6 årige børn, der cykler alene sammen med deres forældre, med mellemrum rammer verdenspressen. Udover at styrke vores eget selvbillede som danskere, er det også med til at tydeliggøre fortællingen om det lille land højt oppe i nord, hvor byerne er til at leve og ånde i – hvor mange børn og voksne vælger en tryg, sikker, sund og bæredygtig transportform som cyklen i hverdagen. Og hvor vi mødes i øjenhøjde på cyklestierne. Altså en rigtig god og sandfærdig fortælling, som får turister til landet og skaber vækst. Billedet krakelerer Men ankommer man med en fjernbus til København, er det et lidt andet billede man får. Det første møde mellem fjernbuspassagererne og cyklisterne er usikkert, ubehageligt og utrygt. Et hurtigt besøg i Ingerslevsgade bekræfter med al ønskelig tydelighed den virkelighed og det totale kaos, der så malende og korrekt er beskrevet i Transport-,

42 Danske Busvognmænd

Bygge og Boligstyrelsens rapport ’Fjernbusterminal i København – placering, kapacitet og organisering’ fra februar 2017. Her står bl.a.: ’Der er således, i dag visse trafikale og trafiksikkerhedsmæssige udfordringer med holdepladsen. Dels er der en konflikt mellem passagerer og cyklister, når passagerer skal ind og ud af bussen. Desuden skaber det forvirring for passagerer, som ikke kender stedet, at disse ikke stiger ud på et fortov, en helle eller lignende, men direkte ud på en cykelsti. Endelig vælger flere og flere cyklister ved spidsbelastningstidspunkter, hvor cykelstien reelt er blokeret af passagerer, at køre på kørebanen. Hvilket resulterer i en række farlige situationer, når busser og lastbiler også skal passere på kørebanen.’ Det kan kun gå for langsomt For at sige det mildt, er dette pinligt, for dårligt og ikke en by værdigt, som roser sig af bæredygtige løsninger, der sætter tryghed og sikkerhed i fokus. Her holder 15 busser. Her ankommer og afgår de fleste fjernbusser fra. Her er tre små læskure til passagerne. Og her er ingen informationstavler.

At København længe har savnet en fjernbusterminal er ikke noget nyt. Personligt husker jeg debatten for snart 10 år siden, da jeg selv var Teknik og Miljøborgmester (2006-09) i København. Men der er stadig ikke sket noget. I dag sidder jeg som direktør i Cyklistforbundet, hvor vi har fokus på, at alle skal kunne cykle trygt og sikkert. Det kan de ikke i dag på Ingerslevsgade og flere andre mere eller mindre tilfældige steder i København, der i mangel af bedre bruges som holdepladser for fjernbusser. Og det er heller ikke trygt og sikkert for passagererne. Det er mere held end forstand, at det indtil videre ikke er gået mere galt, og at cyklister og buspassager er sluppet med forskrækkelsen og et par småskrammer. Men for Københavns nationale og internationale image og brand, for at sikre en bedre sammenhængende og struktureret kollektiv trafik og for at skabe tryghed og sikkerhed for både cyklister og fjernbuspassagerer, kan det kun gå for langsomt med at etablere den fjernbusterminal, som byen har savnet alt for længe.


Optimér din turistkørsel i udlandet TripVAT Med TripVAT kan du nemt, automatisk registrere de kørte kilometer i udlandet via GPS’en i chaufførens telefon. Herefter sendes de direkte til FDE. Både du og FDE sparer tid på manuel indsamling af data og hermed opnår du: • at din chauffør kan koncentrere sig om kørslen og den gode service over for passagererne • mere korrekt dokumentation • billigere momsregistrering

MØD OS PÅ BUSMESSEN

Kontaktpersoner: Pia Rasmussen Karin Lassen pr@fde.dk kl@fde.dk T: 7430 3387 T: 7430 3379

16.-17. marts 2018 på Hotel Legoland

SERVICE E D N U K E T S E P R A K S S DANMARK KTER

DIGITALE PRODU • • • •

vice Køre- og hviletidsser Hosting Backup Hjemmesider

TELEFONI

• Gratis teletje k • Samarbejdsp artnere: MOBILET og ip nordic • Gode priser på hardware

FORSIKRING/P

ENSION

KONTAKT DIN LOKALE KONSULENT

• Auto- og erhv ervsforsikringe r i ind- og udland • Samarbejdsp artnere Tryg og Oskar Schunck • Firmapensio n og sundheds forsikring

INDKØB/NETSHOP • • • •

Formularer GPS’er Headsets ADR- og lastsikringsudstyr

Dan Zoèga Christensen T: 4071 3334 dzc@itd.dk

Frank Schnipper T: 6020 8601 fs@itd.dk

Konsulenten kan hjælpe dig med at sammensætte din helt egen servicepakke! Frank

ITD | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | T: +45 7467 1233 | itd@itd.dk | itd.dk

Danske Busvognmænd 43


Køretøj og teknik

Misvisende overskrifter gav skæv debat om bremser Det er faktisk ikke al reklame, der er god reklame. Det fik dele af den danske busbranche at føle i midten af 2017, hvor flere politikontroller afslørede problemer med overholdelse af lovens minimumskrav til bussers bremseevne. Ved nogle af kontrollerne var det næsten halvdelen af busserne, der ikke bestod politiets kontrol, selv om nogle af dem var blevet synet og godkendt få dage forinden. Det gav en mediestorm med beskyldninger om ansvarsløshed i busbranchen og sjusk i de danske synshaller. Sandheden er langt mere nuanceret. Af: Mikael Friis Foto: Michael Branner

S

iden balladen i sommeren 2017 er der faldet ro over gemytterne, og der er nu langt mellem historierne om dårlige busbremser i medierne. Er alle problemer så identificeret og løst? Busmagasinet har været på besøg hos teknisk chef for Applus Bilsyn, Lars Kiholm, for at høre hans bud på, hvad der var op og ned i sagen om politiets bremsekontroller – og hvad branchen skal gøre for at undgå en gentagelse. ”Mediestormen omkring de dårlige busbremser blev så intens, fordi overskrifter som ’Transporterer skolebørn i livsfarlige busser’ og ’Busbranchen blæser på trafiksikkerheden’ i virkeligheden ikke havde ret meget på sig,” fastslår Lars Kiholm.

44 Danske Busvognmænd

”Der var desværre enkelte busser, der burde være blevet i garagen, og som det var helt rimeligt at klippe pladerne på. Men manglende overholdelse af lovkravene og livsfarlige busser hænger ikke nødvendigvis sammen,” siger han. Skærpede danske krav Det er bl.a. de danske regler om maksimal tilladt skævbremsning, der gav balladen. Mens tunge køretøjer i henhold til EU’s regler må køre med op til 30 % forskel i bremseevne på de forskellige hjul, er der skærpede krav i Danmark, hvor det ”kun” er tilladt med 20 % forskel i bremsekraft på de styrende hjul og 30 % på de øvrige hjul. Havde de

danske regler flugtet med EU’s regler, var antallet af kasserede busser i politikontrollerne – og de misvisende overskrifter i medierne – blevet markant færre. ”Hovedparten af de kasserede busser overholdt måske ikke de tekniske krav om maksimal skævbremsning, men de overholdt lovens krav om at kunne bremse ’uden at afvige fra sin kurs’, som det er formuleret i ’Detailforskrifter for køretøjer’,” forklarer Lars Kiholm. ”Jeg tror, at alle de kontrollerede busser var udrustet med servostyring, som holder bussen på ret kurs selv ved betydeligt større skævbremsning end de max. tilladte 20 % i Danmark. Derfor var de kasserede


Køretøj og teknik

Tjek lige en ekstra gang! Danske Busvognmænds medlemmer, der har brugt Applus Bilsyn til deres sidste syn, kan få udført en gratis bremsetest inden 31. juli 2018. Der tilbydes én test per køretøj. Hvis du ikke brugte Applus ved dit sidste syn – eller ønsker at supplere med flere bremsetest – kan du møde i Applus' synsvirksomheder med følgende oplysninger: • Konto 360441 • Navn på kontoen: Danske Busvognmænd Bremsetest • Dit 5-cifrede medlemsnummer hos Danske Busvognmænd

Vejledning: Hænger du i bremsen? Danske Busvognmænd har udformet retningslinjer med gode råd til medlemsvirksomhederne og deres chauffører om daglig inspektion og vedligehold af bussernes bremser. Vejledningen ’Hænger du i bremsen?’ kan downloades på db-dk.dk under ’Viden om – Sikkerhed’.

Aftalen er en mulighed for at supplere den årlige bremsetest i forbindelse med det periodiske syn med yderligere en bremsetest eller to i løbet af året. Hvis du har brug for at få gennemført endnu flere bremsetest i løbet af året, skal du indgå en særskilt aftale med din synsvirksomhed herom.

Danske Busvognmænd 45


Køretøj og teknik

busser ikke nødvendigvis livsfarlige,” fastslår han. En anden problematik ved sidste sommers politikontrol af bremser var, at adskillige af de kasserede busser var blevet godkendt ved periodesyn kort tid før, at de ikke kunne bestå politiets kontroller. ”Busbremser opfører sig lige som andre køretøjers bremser. Det kender de fleste nok fra deres egen personbil, hvor selv kortvarig parkering i fugtigt vejr giver overfladerust på tromler og skiver. Det skal lige slides af ved hjælp af et par opbremsninger, inden køretøjet opnår fuld bremsekraft igen. Det er ikke ensbetydende med, at bremserne er defekte,” siger Lars Kiholm. Kolde vs. varme bremser Undervejs kom det frem, at nogle tunge køretøjer køres til syn med ’varme bremser’ for at skjule problemer med for dårlig eller uens bremseeffekt. Dette medførte, at myndighederne indkaldte både bus-, lastbilog synsbranchen til møder for at kortlægge årsager, omfang og løsninger. Konklusionen blev bl.a. en indskærpelse til synsvirksomhederne om kun at syne køretøjerne med ’kolde bremser’, dvs. ved max. 100° C på bremseskiver/-tromler. Reglen har været gældende i mange år, men nu er det skåret ud i pap, at køretøjers bremsekraft skal være til stede under alle forhold.

For at undgå en ny sag om bremser råder Lars Kiholm busbranchen til bl.a. at • tilføje daglig bremsekontrol på chaufførernes ”to-do-liste” på linje med kontrol af rengøring, olieniveau mm. Bør udføres ved arbejdsdagens start ved at foretage et par hårde opbremsninger med tom bus uden at genere øvrige trafikanter. • være særlig opmærksom på ældre bussers vedligeholdelsesstand på bremsesystem og styretøj. • benytte Applus’ tilbud til Danske Busvognmænds medlemmer om gratis bremsekontrol.

Fakta om Applus • Global aktør med syn, inspektion og certificering inden for land-, sø- og lufttransport, energi, mekanisk industri, medico, telekommunikation, byggeri mm. • Beskæftiger ca. 19.000 medarbejdere i mere end 70 lande • Syn af køretøjer indgår i divisionen Applus Automotive, som er verdens største internationale synsvirksomhed • Syner ca. 17 mio. køretøjer globalt hvert år, heraf mere end ½ mio. i Danmark • Syner ca. 72 % af alle tunge køretøjer og ca. 30 % af alle lette køretøjer i Danmark

Easy@Travel    

Éndagsrejser Flerdagsrejser Bus- og flyrejser Online booking

Du får bl.a. overblik på:  Jeres destinationer, hoteller, seating, værelser og opsamlingssteder.  Rejseforsikring  Kundernes indbetalinger og restancer Interesseret i en nemmere hverdag? Kontakt Steen Baggersgaard tlf. 7020 1548 eller sb@partex.dk

www.partex.dk 46 Danske Busvognmænd

DANMARK

Udvendige og indvendige LED-informationsskilte

12 års fabriksgaranti på alle LED-skilte. Ingen irriterende småregninger i garantiperioden. De bedste kvalitetsdioder med en meget høj opløsning gør skiltene lette at læse både på lang afstand og i solskin. Automatisk stoppesteds-avertering med syntetisk tale. 12 volt skilte til minibusser – strøm skal bare tilsluttes, så virker de. Centrallager af reservedele findes i Karlslunde.

Hanover Danmark . Kurt Skousgaard Motorgangen 13-15 . 2690 Karlslunde Tlf. 46 59 58 95 . Mobil 22 21 58 95 E-mail: kurt@hanoverdanmark.dk . www.hanover.dk Teknisk support / service Jylland / Sjælland: Ole Frier-Meineche . Tlf. 27 61 27 60.


Nostalgihjørnet er en rubrik i Busmagasinet udarbejdet af Bushistorisk Selskab.

NOSTALGIHJØRNET

Ingerslevsgade

I

2.

3.

ngerslevsgade fik navn i 1904 efter indenrigsminister Hans Peter Ingerslev (1831-1896), som i 1886 nedsatte den kommission, der foreslog Kalvebod Strand fyldt op til at blive det store baneareal, som gaden nu grænser op til. Det betød, at København kunne få sin nye hovedbanegård i 1911. Desværre fik København ingen central rutebilstation, som landets andre købstæder fik fra 1923 og frem. Kommunen ville ikke have konkurrence til sine sporvogne. Private rutebiler, der kom udefra, fik således ikke lov til at køre længere end til nærmeste plads ved kommunegrænsen. Fra Dybbølsbro til Tietgensbro var gaden industrikvarter med facader fra oprindeligt Vestre Gasværk og brune kødby, siden hvide kødby og den tuberkulosestation, der har givet plads til DGI-byen. Og i hvert fald siden 1970’erne har gaden været parkering for indkommende turistbusser, mens deres rejseselskaber oplevede København. Mens de hidtidige fjernbusoperatører Søndergaard, Thinggaard og Abildskou kun kørte til en S-togsstation i Københavns periferi, begyndte nye fjernbusselskaber i 2013 at køre helt ind til Ingerslevsgade – og med væksten i fjernbustrafikken er Ingerslevsgade blevet det trafik-mareridt, vi har i dag med tæt trafik omkring busserne. Vi håber, at mareridtet snart er forbi. Her i januar blev der nemlig enighed om placeringen af en ny fjernbusterminal under Dybbølsbro. Nu mangler ’blot’ finansieringen. Hvis den falder på plads, kan der være tale om åbning allerede inden for nogle år – og da både Odense og Aarhus fik en central rutebilstation i 1923, er det vel også på tide.

1. Ingerslevsgade har altid været interessant, m.h.t. hvad provinsens rejseselskaber kom til Hovedstaden i. Her en Mercedes-Benz, tilsyneladende lastbil, påbygget et ældre buskarrosseri, fra Grønberg-Mortensen i Kettinge, i 1974. ´2. I 1985 kunne man bl.a. se denne Mercedes-Benz med Stautrup-karosseri årgang 1965, tidligere anvendt af Saxkjøbing Turistfart. Th. en Fiat/RK fra Ravnborg. 3. Haslev Menighedsdaginstitutioners Bedford med Thisgaardkarrosseri årgang 1959 kan man fortsat møde. Nu kører deres mekaniker nemlig med den som veteranbil. 4. I 2013 begyndte nyetablerede Rød Billet at anvende Ingerslevsgade som terminal for sin nye Aarhus-Københavnrute. Og fra en enkelt bus blev det til mange!

4.

Af: Lars Ersgaard, redaktør på Bushistorisk Selskabs medlemsblad ”Busbladet”. Billeder: Lars Ersgaard henh. Arne Madsen i Danmarks Busmuseums arkiv.

Danske Busvognmænd 47


Kort nyt

Thomas Øster ny direktør hos Nordjyllands Trafikselskab Siden Jens Otto Størup i november ”checkede ud” af den kollektive trafik, har NT's ledelse sammen med bestyrelsen søgt efter den helt rigtige profil. Valget er faldet på nordjyden Thomas Øster, der begyndte sin nye stilling 1. februar. Thomas Øster haft ansættelser i AP Møller og ISS, inden han i 2004 kom til Arriva, hvor han var administrerende direktør i Danmark fra 2010-14, hvorfra han rejste til London til en stilling som Group Business Excellence Director.

Tyskland vil forsøge sig med gratis offentlig transport I fem tyske byer kan man muligvis snart tage bussen og toget uden billet. Håbet er, at gratis transport kan få folk til at lade bilen stå, og dermed mindskes udledningen af sundhedsskadelige stoffer som eksempelvis NOx-gasser, som blandt andet kommer fra dieselbilers udstødning. Konceptet med gratis offentlig transport skal ifølge den tyske regerings forslag i første omgang testes i byerne Bonn, Essen, Herrenberg, Reutlingen og Mannheim, men på sigt bør det rulles bredere ud i Tyskland, hvis det er en succes. Det skriver dr.dk.

KORT OM... KOLLEKTIV TRAFIK Den regionale ruteøkonomi er bedre end forventet Der har været en hel del skriverier om mulig nedlæggelse af busruter som følge af en presset regional busøkonomi i FynBus. I november måned forventede FynBus et underskud på den regionale kørsel på 4,7 millioner kroner, og i den anledning var det nødvendigt at påbegynde overvejelser om mulige konsekvenser og eventuelle modforanstaltninger i tæt dialog med ejerne – kommunerne og Region Syddanmark. Nu har det vist sig, at det forventede minus på den regionale kørsel i stedet er vendt til et lille overskud. Det skriver FynBus på deres hjemmeside.

Foretræde i Transportudvalget: Fjernbusterminal i København

VIDSTE DU ... at alle chauffører, der udfører rutekørsel, ifølge ny lovgivning skal have været igennem en handicapbevidstgørende uddannelse? Uddannelsen skal kun gennemføres én gang og chaufføren skal medbringe dokumentation i bussen for gennemførelse af uddannelsen. Læs mere på db-dk.dk under ’Kollektiv trafik’.

48

Danske Busvognmænd har igennem længere tid arbejdet for bedre af- og påsætningsforhold for fjernbusser i København. I januar rejste adm. direktør Michael Nielsen og sektorchef Lasse Repsholt sagen for politikerne i Transportudvalget på Christiansborg på et foretræde. På foretrædet pressede Danske Busvognmænd på for at få en afklaring omkring finansieringen af en fjernbusterminal i København. Herudover blev EU-kommissionens buspakke også vendt, da realiseringen af dette forslag vil gøre behovet for en fjernbusterminal i København endnu større.


Før

Aalborg: Nordjysk Diesel-Elektro 9812 0911

Hedehusene: Ketner Hedehusene 70807345

Aarhus: Ketner Aarhus 7080 7361

Odense SV: Byrgesens Auto Eft. ApS 6617 3711

Herning: Ketner Herning 9722 4499

Gelsted: Gelsted Bilservice 5550 1353

Holstebro: Ketner Holstebro 7080 7351

Kalundborg: Flint Auto & Elektro 5929 3125

Aabenraa: LL Autoteknik

Få renset dit partikelfilter ved dit lokale værksted

2916 1366

Husk ingen ventetid

og Cylinderservice

partikelfilter.ketner.dk

-det klarer vi..!

Tæt på dig – uden Ventetid!

Kort leveringstid - Høj kvalitet - Lave priser

- en del af Nordjysk Diesel-Elektro A/S

Kuverter

Rubrikannoncer

9900 Frederikshavn tlf. 98 42 78 99

VIL DU ANNONCERE HER ? Kontakt PK-Reklame & Tryk tlf. 98 42 78 99

Danske Busvognmænd 49


Rubrikannoncer / Info

Busrejser – overnatning & forplejning

Kreds 1

Går bus-turen til København..?

HAR DE GRUPPEN? Vi har værelserne med douche - WC - køkken - TV

- så besøg os for et godt måltid mad.

ØNSKES:

Central beliggenhed, tæt på DR byen, Tivoli og Amalienborg. Dansk Køkken. Stor rutine i bus selskaber blandt andet fra Fyn, Jylland og Sverige

Gode samarbejdspartnere Kontakt os for tilbud

Altid et godt tilbud - f.eks : Flæskesteg med rødkål samt dess. kr. 168,Stor buffet kr. 178,-

Restaurant Menuen

Nygade 7, Sandvig, 3770 Allinge Tlf. 56 48 10 10 - Fax 56 48 18 89

www.grethaspension.dk - info@grethaspension.dk

Rekvirer venligst priser for 2007 Rekvirervenligst venligst priser priser for Rekvirer for2018 2004

Brigadevej 49 - 2300 København S

www.restaurantmenuen.dk

Brugte busser

Aarhus Minibusser ApS Blomstervej 58 8381 Tilst / Aarhus

Kreds 2

Vester Skerninge Bilerne Fåborgvej 31 5762 Vester Skerninge Horsens Turistfart ApS Frederikslystvej 66 8723 Løsning

Kreds 3

Bustrafikken.dk Stamholmen 217, 1. 2650 Hvidovre

tlf. 32543322

RestaurantMenuen_DBjan2011.indd 1

Velkommen i DB

23/09/16 13.40

Vi køber alle slags brugte og skadede busser til ekspert. Betaler med kontanter.

Aut. service til din Mercedes-Benz og Setra

FYNS LAST- & BUS

Sarwary Omnibushandel KG Tlf. + 49 40 250 6924 Fax. + 49 40 2549 5884 info@sarwary.de

Aps

Gl. Sognevej 9, 5771 Stenstrup, Tlf. 62 26 15 26, e-mail: fynslastbus@mail.dk

VIL DU ANNONCERE HER Kontakt PK-Reklame & Tryk tlf. 9842 7899

e k k y l l i t r e g Vi si … med fødselsdagen

… med jubilæet

Hans Clausen 50 år den 28. april 2018 Clausens Busser ApS

Thomas Skipper Den 1. februar 2018 10 års jubilæum hos Silkebus

50 Danske Busvognmænd


Info

Sekretariatet

Hovedbestyrelse

Vesterbrogade 10 1620 København V Tlf. 70 22 70 99 Fax 70 22 10 99 www.db-dk.dk db@db-dk.dk

Landsformand John Bergholdt – Bergholdt.dk A/S Børstenbindervej 5, 5230 Odense M tlf. 66 11 31 31, fax 66 19 08 09 john@bergholdt.dk / www.bergholdt.dk

Telefontid man-fre 9-15 Telefax og mail er åben for meddelelser hele døgnet.

Medarbejdere Michael Nielsen Adm. direktør mn@db-dk.dk Lasse Repsholt Sektorchef lasse@db-dk.dk Michael Branner Chefkonsulent michael@db-dk.dk Britt Wittrup Konsulent britt@db-dk.dk Rikke Bengtsson Sekretær rikke@db-dk.dk

Næstformand Formand Handicapsektor Allan Mørup – Mørups Turistfart ApS Haugevej 23, 7400 Herning tlf 97 11 69 69, fax 97 11 63 60 allan@morups.dk Formand Rutesektor Peter Lanng Nielsen – Keolis Danmark A/S Naverland 20, 2600 Glostrup tlf. 88 17 17 17, fax 88 17 17 19 peter.lanng.nielsen@keolis.dk Formand Turistsektor Jørn Pedersen – Jørns Busrejser Snehvidevej 9, 9700 Brønderslev tlf. 98 82 39 43, fax 98 82 39 74 info@jornsbusrejser.dk Formand DB’s kreds 1 Lars Brøchner – Brøchners Biler Genvejen 16, 7451 Sunds tlf. 97 14 10 52, fax 97 14 42 52 info@brochnersbiler.dk, www.brochnersbiler.dk Formand DB’s kreds 2 Peter Papuga – Papuga Bus A/S Lundahl Nielsensvej 1, 7100 Vejle tlf. 75 85 85 88 peter@papugabus.dk Formand DB’s kreds 3 Carsten Rasmussen Vedde Turistfart A/S Bådehavnsgade 38, 2450 København SV tlf. 57 80 46 19 carsten@veddeturistfart.com www.veddeturistfart.dk

KOM I KONTAKT MED DET DANSKE BUSFOLK... Annoncer i Busmagasinet Kontakt PK-Reklame & Tryk tlf. 98 42 78 99

Bus magasinet Nr. 02 marts 2018 Danske Busvognmænd er for alle, der udfører erhvervsmæssig buskørsel. Organisationens formål er via indflydelse, information og indkøbsaftaler at sikre sine medlemmer de bedst mulige arbejdsvilkår. Udgiver Vesterbrogade 10 / 1620 København V Tlf. 70 22 70 99 / Fax 70 22 10 99 www.db-dk.dk / Mail. db@db-dk.dk Ansvarshavende Michael Nielsen / mn@db-dk.dk Layout og tryk Mediegruppen Horsensvej 72A, 2 7100 Vejle Tlf. 75 84 12 00 www.mediegruppen.net Annoncer PK-reklame & Tryk ApS Lerstien 10 / 9900 Frederikshavn Tlf. 98 42 78 99 produktion@pk-reklame.dk Oplag 1.800 stk. Distribution Post Danmark ISSN 1904-8505 Danske Busvognmænds opfattelse udtrykkes i lederen, og hvor det i øvrigt direkte fremgår. Meninger udtrykt i andre artikler er ikke nødvendigvis Danske Busvognmænds. Eftertryk kun tilladt efter nærmere aftale. Forsidebillede VBI Group Abonnementspriser Årsabonnement – Danmark kr. 275,- inkl. moms – Udlandet kr. 335,- momsfrit Enkeltnumre kr. 50,- pr. stk. inkl. moms + forsendelse. Udgivelser Udkommer 6 gange om året Næste udgivelse er i uge 18 2018. Deadline for indlevering af annoncer er senest d. 10. april 2018. Trykt på miljøgodkendt papir hos svanemærket trykkeri, der er kvalitetsog miljøcertifiseeret iht. ISO 9001/14001.

MG 11701

Danske Busvognmænd

Danske Busvognmænd 51


DANSK SHOPPING UGE

I GEKÅS ULLARED SKANDINAVIENS STØRSTE VAREHUS

I perioden søndag den 17. juni til og med søndag den 24. juni 2018 afholder Gekås Ullared i samarbejde med Scandlines Helsingør-Helsingborg igen kæmpe shopping uge for danske busgæster.

TILBUDDET • Ekstra 20% rabat på 1-dagsbillet for stor bus • Gratis forplejning for chaufføren på færgen på både ud- og hjemturen • Gratis frokost og værdikuponer til chaufføren i Gekås Ullared • Ekstra stort tilskud på 200 SEK pr. busgæst i denne periode Saml en busgruppe gæster til shopping mekka Ullared og gør samtidig en god forretning. Kontakt Key Account Manager Lars Dalsgård for yderligere information. lars.dalsgaard@scandlineshh.com eller 21 53 60 80