Busmagasinet 02 2017

Page 1

Bus t e n i s a mag Nr. 02 marts 2017

TRANSPORT 2017 Fjernbusserne skal satse på nye kundegrupper

FOKU

Dokumentationskrav kvæler transportbranchen S

ELØN MINDST PA I EURO Medlemsblad for Danske Busvognmænd


Setra Busser Skræddersyet mangfoldighed I mere end 60 år har mærket Setra været ensbetydende med fremragende busproduktion. Vores passion for busser står bag Setra bussers høje standard. Sikkerhed, komfort, rentabilitet og individualitet præger mærket Setra. Hver eneste Setra bus er unik. Fra multifunktionel rutebus over luksuriøs turistbus til bogbus eller bus til medicinske formål: Setra omsætter dine ønsker i overensstemmelse med dine krav.

2 Danske Busvognmænd EvoBus Danmark A/S · Setra Busser · Centervej 3 · 4600 Køge · Tlf. 56 37 00 00

Setra – et mærke fra Daimler AG

xxxx

Vi glæder os til at se dig på! H6130


Indhold

Leder v/ Steen Bundgaard Adm. direktør

22

Mindsteløn med stort besvær Østrig blev det 5. europæiske land, der indførte krav om mindsteløn for udenlandske chauffører. Intet tyder på, det stopper her. Ingen ordninger i de fem lande er helt ens. Det er med til at gøre situationen helt uacceptabel. Dokumentationskravet i den østrigske lovgivning går langt videre end noget andet, vi hidtil har set og omfatter også international kørsel – det kan du læse mere om på de følgende sider. Med den slags bureaukrati bliver Det Indre Marked meningsløst. Danske Busvognmænd finder, at medlemmerne er blevet gidsler i et politisk spil. For Østrig – og de fire andre lande – er reglerne sat i verden for at hindre, at lastbilchauffører fra europæiske lande med meget lave lønninger ikke løber med al kørslen. At en busvognmand fra Danmark sender 45 gæster på skiferie til Østrig i en dansk bus betyder ikke tab af arbejde for østrigske busvognmænd eller -chauffører. Så Østrig rammer helt ved siden af med deres tiltag. Danske Busvognmænd har været til møder i Bruxelles i vores internationale organisation, IRU. De har sendt et alvorligt brev til den østrigske minister. Vi har også i to foretræder for Folketingets Transportudvalg forklaret, at det er en helt uholdbar situation, der er opstået, og at udvalget må bede transportministeren om at gribe ind. I slutningen af februar måned har vi haft et møde med transportminister Ole Birk Olesen, hvor Østrig også er blevet diskuteret. Vores håb er, at Østrig kommer til fornuft og ændrer deres lovgivning, så den kun gælder cabotagekørsel. Det giver god mening. Så god, at vi også i Danmark må arbejde for mindsteløn ved cabotagekørsel. Lønnen udgør i alle busvirksomheder 2/3 af omkostningerne. Og vi skal ikke konkurrere på løn og arbejdsvilkår, når det drejer sig om persontransport.

32 14

FOKUS

06

ELØN MINDST PA O I EUR

i dette nummer... Turistbussen 04 Danish Coach Award: Tæt løb! Fokus 06 Mindsteløn: Kapløb om dokumentationskrav kvæler transportbranchen 10 Overblik: Mindstelønsregler og dokumentationskrav i Europa Specialkørslen 14 Flextrafik – hvem kigger efter overenskomsterne? 18 DB’s branchestandard sætter niveauet for kommunale udbud Foreningen

28 Har du styr på økonomien, hvis du bliver syg, eller når du skal pensioneres ? Kollektiv trafik 32 Fjernbusserne skal satse på nye kundegrupper 36 Bussen skal konkurrere med DSB 1’ 40 Premium i Europa 44 Esbjergs busser rykker 45 5 skarpe til Anders Kronborg 47 Nostalgihjørnet

28

22 Et mødested for transportbranchen 25 Sådan solgte busserne i 2016 26 Åbent Hus hos EvoBus 27 Ny salgschef hos EvoBus

Danske Busvognmænd 03


Turistbussen

DANISH COACH AWARD:

Tæt løb!

Årets vindere ved Danish Coach Award er blevet fundet, og i år blev det til hele fire forskellige vindere. Løbet var så tæt, at både Årets Busrejsearrangør og Årets Turistbusselskab endte med to vindere. Af: Redaktionen Foto: Michael Branner

ÅRETS BUSREJSEARRANGØR: Feltet var utroligt tæt i år - ikke mindst i kategorien Årets Busrejsearrangør, hvor Klingenberg og Sørens Rejser måtte dele førstepladsen efter afsindig tæt kamp.

Klingenberg:

Sørens Rejser A/S:

Klingenberg, der også ejer Nygaards Turist og Minibusser, er et lokalt forankret rejsebureau, som efter to år med ny ejer har formået at vende nedgangen fra tidligere år til næsten at være på niveau som før. Klingenberg løb med prisen blandt andet grundet den kraftige vækst blandt rejsende på hele 15% siden overtagelsen i 2015. Herudover har de formået at øge antallet af grupperejser med imponerende 100% fra 2016 til 2017. Miljø og social ansvarlighed ligger ligeledes til grund for valget af Klingenberg, som blandt andet kan bryste sig af en moderne buspark euro 4, 5 og 6 samt jævnlig beskæftigelse af personer i arbejdsprøvning og fleksjob både på kontor og som chauffører. Fremtiden ser desuden lys ud for Klingenberg, som både forventer en vækst på 20% i 2017 og har et koncept om bedsteforældre/børnebørn-rejser i støbeskeen.

Sørens Rejser har oplevet flot vækst i både 2014 og 2015 med særlig vækst i katalog-rejser, grupperejser og ved at vækste i nye kundesegmenter som yngre kvinder, familier, middelaldrende, enlige og par. Herudover vægter Sørens Rejser også i høj grad miljø og social ansvarlighed og vasker blandt andet kun deres busser med regnvand, har en buspark udelukkende bestående af Euro 5 og Euro 6 busser samt et fladt hierarki i organisationen, som inviterer til ideer fra medarbejdere.

04 Danske Busvognmænd

Sørens Rejser er en lille virksomhed, men formår alligevel at sende 25.000 kataloger ud og afholde nytårskur med 1.000 gæster. Sidst men ikke mindst har Sørens Rejser formået at udvide sæsonen ved blandt andet at implementere ”Sørens prisbasker”, som sælger billige ture, der ikke er i kataloget, til grupper i yderkanten af sæsonen. Begge rejsebureauer kan fremover bryste sig med DCA-logoet i deres markedsføring. Danske Busvognmænd ønsker Klingenberg og Sørens Rejser stort tillykke med de velfortjente førstepladser.


Turistbussen

Danish

C OAC H AWARD

2017

ÅRETS TURISTBUSSELSKAB: I kategorien Årets Turistbusselskab var der også kamp til stregen, og også i denne kategori endte det uafgjort. Denne gang imellem Egons og Københavns Bustrafik.

Egons A/S:

Københavns Bustrafik ApS:

Egons blev valgt på baggrund af en markant vækst i incoming-kørsel og en imponerende omsætning ved turistbuskørsel, som er steget med over 30% fra 2014 til 2016. Herudover prydes Egons også af social ansvarlighed i form af egen uddannelse af alle chauffører med hensyn til service, passagerhåndtering mm. og er herudover miljø- og arbejdsmiljøcertificeret. Der er ingen tvivl om, at medarbejdertrivsel er en essentiel del af Egons forretning, og de har derfor en aktiv personaleforening, som afholder arrangementer 8-10 gange årligt samt en ePay og Intra på vej til medarbejderne i det kommende år. Ting som alle ligger til grund for valget af Egons som Årets Turistbusselskab.

Københavns Bustrafiks imponerende vækst og foreløbige tre kåringer som gazellevirksomhed taler næsten for sig selv. Københavns Bustrafik har gennem de seneste år også opkøbt flere andre busvirksomheder og dermed sikret både virksomheder og arbejdspladser.

ÅRETS INNOVATØR: Sørens Rejser A/S: Som den eneste kategori ved dette års Danish Coach Award var der kun en vinder til prisen som Årets Innovatør. Sørens Rejser har været utroligt innovative i det forgangne år og har på kort tid formået at skabe et marked for både seniorvelvære og wellness-ture for yngre kvinder og får på den måde både forlænget sæsonen og får nye kundegrupper op i busserne. De gode ideer ser ud til at fortsætte i 2017, som også byder på ”chaufføren anbefaler”, som er to temature til steder, chaufførerne i virksomheden er særligt glade for at køre til.

Københavns Bustrafik prioriterer miljø og social ansvarlighed højt og er både miljøcertificeret og får gennem brug af trafficlog chaufførerne motiveret til bedre og mere miljørigtig kørsel. Busparken består af 34 busser, som alle er Euro 6 og har kørt hjemløse til julefrokost i 4 år. Medarbejdertrivsel er i højsædet, og hver gang en chauffør betaler 10 kr. til personaleforeningen kvitterer Københavns Bustrafik med 20 kroner. Danske Busvognmænd ønsker Egons og Københavns Bustrafik stort tillykke med de velfortjente førstepladser.

Komiteen Kandidaterne til Danish Coach Award er blevet indsamlet gennem Danske Busvognmænds tre kredsbestyrelser og priskomiteen selv. De nominerede og endelige vindere bliver udpeget gennem afstemning i priskomiteen, der består af: • Lars Thykier – Danmarks Rejsebureau Forening • Georg Julin – Invo – Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi • Lise Lyck – tidl. lektor i turisme og oplevelsesøkonomi, CBS • Anna Wittgren – Visit Skåne/Visit Malmø • Carsten Johansen – Tysk Turist Information • Allan Jensen – Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv • Steen Bundgaard – Danske Busvognmænd

Danske Busvognmænd 05


Fokus

S FOKU

TELØN S D N I M PA I EURO

Mindsteløn:

Kapløb om dokumentationskrav kvæler transportbranchen Flere lande har indført omfattende dokumentationskrav for chaufførers lønforhold, når de kører international kørsel og cabotage. Tiltagene udspringer af et politisk ønske om at bekæmpe social dumping og sikre mindsteløn i de respektive landes transportsektorer. Men de omfattende dokumentations kvæler efterhånden transportbranchen og skyder langt over målet. Af: Michael Branner Foto: Colourbox

D

e østrigske myndigheder indførte 1. januar 2017 nye dokumentationskrav til udenlandske chauffører og busvirksomheder, der udfører enhver form for buskørsel i Østrig. Dokumentationskravene omhandler hovedsagligt chaufførernes lønforhold og er ifølge de østrigske myndigheder indført for at hindre social dumping særligt i forbindelse med udenlandsk arbejdskraft fra de østeuropæiske EU-lande. Det østrigske tiltag er blot det seneste i rækken fra en række EU-lande, der har indført omfattende dokumentationskrav for både international kørsel og cabotagekørsel. Således har også Tyskland, Frankrig, Italien og Norge indført dokumentationskrav for lønforholdene, når chaufførerne krydser deres grænser.

06 Danske Busvognmænd

Forskel på cabotage og international kørsel Hos Danske Busvognmænd vil man ikke blande sig i andre landes mindstelønsforhold, der udelukkende er et nationalt anliggende. Men det er ifølge adm. direktør i Danske Busvognmænd, Steen Bundgaard, tydeligt, at landene skyder langt over målet i deres dokumentationskrav, når en ganske almindelig international kørsel også omfattes af bureaukratiet: ”Flere lande oplever problemer med udenlandske busser på grund af de lempelige EU-regler for cabotagekørsel. Det er den problemstilling, myndighederne i de respektive lande forsøger at gøre noget ved. Men myndighederne skyder langt over målet, når al international buskørsel og transport omfattes af disse dokumentationskrav


Fokus

Det løber op i flere hundrede sider! De nye dokumentationskrav i Østrig betyder, at en busvirksomhed fremover skal indberette og medbringe en fem sider lang formular med diverse oplysninger om virksomheden, turen og lønforholdene – vel at mærke for hver bus, der kører til Østrig. Derudover skal den enkelte chauffør også medbringe en ansættelseskontrakt med vedlagt tysk oversættelse, en lønseddel, A1-blanket samt dokumentation for, at virksomheden udbetaler sin chauffør løn. Hvis en busvirksomhed sender 15 busser med to chauffører afsted om ugen til Østrig i sæsonen for skiferie, betyder det, at der skal sendes 195 A4-sider i dokumentation med busserne for at overholde de østrigske regler. Dertil kommer de sædvanlige krav ved international kørsel om kontroldokumenter, aktivitetserklæringer, mm. ”De mange særregler for hvert enkelt land er efterhånden ved at udvikle sig til et gedemarked. Det er vores klare mål i Danske Busvognmænd, at den internationale bustransport bør være styret af fælles europæiske regler, så en vognmand på en almindelig tur med turistbussen ikke skal forholde sig til 4-5 forskellige regelsæt undervejs,” udtaler Steen Bundgaard, adm. direktør i Danske Busvgonmænd, og tilføjer, at det bestemt ikke gør det nemmere, når dokumentationskravene iværksættes med kort varsel, og end ikke myndighederne i de respektive lande kan afklare de nærmere detaljer for kravene. De østrigske dokumentationskrav for mindsteløn er de mest omfattende hidtil.

Danske Busvognmænd 07


Fokus

Brud på reglerne for Det Indre Marked

Det gør Danske Busvognmænd

Da Tyskland tilbage i 2015 indførte dokumentationskrav for overholdelse af mindsteløn indledte EU-kommissionen efterfølgende en formel sag mod Tyskland for brud på EU’s fælles spilleregler for Det Indre Marked og kravet om fri bevægelighed. Sagen er endnu kommet for EF-domstolen. Såfremt det ender med en dom, vil det få principiel betydning på hele området.

– en dansk turistbus med danske chauffører og danske passagerer, der skal på skiferie, har jo intet med den østrigske problematik omkring mindsteløn at gøre. Alligevel pålægges de disse bureaukratiske byrder, der kort sagt kvæler busturismen. Vi kan godt leve med, at de enkelte lande opstiller regler for lønforhold i forbindelse med cabotagekørsel – selvom vi helst så en fælles europæiske løsning – men bus- og transporterhvervet kan simpelthen ikke fungerer, hvis man ikke sikrer mobiliteten på tværs grænserne,” fastslår Steen Bundgaard.

• DB har haft foretræde for Folketingets transportudvalg, der ønsker handling fra ministeren. • DB har skrevet til det østrigske Social- og beskæftigelsesministerium og opfordret dem til at forenkle reglerne. • En samlet transportbranche (ITD, DI Transport, Danske Speditører og Danske Busvognmænd) har opfordret transportministeren til at finde fælles europæiske løsninger på udfordringerne med mindsteløn i transportbranchen. • IRU, DB’s paraplyorganisation i Bruxelles, har rejst sagen over for både de østrigske myndigheder og EU-Kommissionen med henblik på at få lempet reglerne. • På siden ’Østrigsk mindsteløn’ kan medlemmer finde en oversigt over kravene samt en vejledning til udfyldelse af den østrigske formular. Her findes også svar på en række ofte stillede spørgsmål vedr. mindstelønsreglerne i Østrig. En tysk oversættelse af TA’s ansættelseskontrakt kan rekvireres hos DB, såfremt man er medlem af TA. Ring gerne på 7022 7099 for hjælp. • Der er desværre endnu ikke fuld klarhed over, hvordan man lever op til de østrigske regler – DB holder løbende medlemmerne opdateret.

5"6 7,-%+3-8. ,0.9:;<=.>.9)?@?.A.=4BC8-3-8.,0.D$6 E$%$&.)46 3-F$6 .GG1.A.:'6 H&F$%.>.)$6 #3E$ !"#$%&'%$( ./*&%+&01%234,56 +42"76 89:6;9:<6=>?<56@0A3*76 89:6;>:<6=99956BC'0&476 &12)D#$%&'()*+",)*'++,-%&. /0%1(. E0*4%4$1,356 +42"76 89:69<=<6=<9<56F04A76 89:69G?G6><HG56BC'0&476 &12)D#$%&'()*+",2+34+$#. /0%1(. . E4&(43I6 JK0#31*00L56 +42"76 89:6;>:<6=99G56BC'0&476 MND#$%&'()*+",-

!!!"#$%&'()*+",08 Danske Busvognmænd


Tag Færgen til Fanø og Samsø

Tag på tur ESBJERG-FANØ eller KALUNDBORG-SAMSØ fra kun

275,Book nu info@nordictravel.dk eller tlf. 6991 1651

Ballen

SamsøFærgen Kalundborg

Esbjerg

FanøFærgen

Nordby

Find os på stand H6000 på Bus- og Transportmessen 2017 i Herning!

To spændende programmer...

Se de fulde programmer i det store inspirationskatalog på faergen.dk/bookprogram

FANØ - halvdagstur til Vadehavet

SAMSØ - endagstur med smag

DKK 275,-

DKK 315,-

pr. person ved 30 pers. og er inkl. moms (ekskl. bus).

pr. person ved 30 pers. og er inkl. moms (ekskl. bus).

• • • •

• • • • • • • • •

Færge Esbjerg - Fanø tur/retur Byrundtur med guide Sælsafari med guide Frokost på Familierestauranten

På opdagelse i nationalpark Vadehavet – en naturoplevelse i verdensklasse. Efter de 12 minutters færgesejlads fra Esbjerg til Nordby kører vi via landsbyen, Sønderho med de velbevarede skipperhuse, og hører om Fanøs storhedstid som søfartsø. Vi fortsætter med bussen ned til stranden og går ved lavvande ca. 1,7 km ud i Vadehavet. Her får vi historien om Vadehavet og hvorfor det er så enestående et naturområde, at UNESCO har sat det på verdens-arvslisten.

Færge til og fra Samsø inkl. passagerne i bussen Kaffe/te og rundstykke om bord på færgen Lokalguide i henhold til program Ølsmagning af øl fra Samsø Bryghus Stor udsøgt frokost med bl.a. lokale råvarer (ekskl. drikkevarer) Vinsmagning af vin fra Samsø Vinsyndikat Snapsesmagning fra Samsø Bær og Samsø Aperitif En kop te/kaffe, hvor kaffen er fra eget kafferisteri Diverse smagsprøver af Samsø produkter

Morgenturen afsluttes med frokost på Familierestauranten, hvorimod eftermiddagsturen starter med frokost samme sted.

Vi starter turen med guiden på Sydøen, og kører gennem landsbyer og forbi godset Brattingsborg samt Kolby. Der bydes på en smagsprøve af snaps. Vi besøger Samsø Gårdbutik med mulighed for at smage øl fra øens lokale bryggeri og fortsætter mod Tranebjerg og Restaurant Perlen i Sælvig, hvor der venter en udsøgt frokost. Efter frokost kører vi til Nordøen, og kommer gennem flere af øens 22 idylliske landsbyer, Kanhave Kanalen, Stauns Fjord samt det smukke gadekær og klokketårn i Nordby. I havnebyen Ballen, besøger vi den gamle butik ”Smagen af øen”med vinsmagning og andre smagsprøver. Der bydes på en kop kaffe fra øens eget kafferisteri samt en snaps eller likør. Guiden siger tak for i dag og Færgen sejler fra Ballen havn retur til Kalundborg.

½ -dagsturen har en varighed af 5 timer og kan afvikles i perioden fra Påsken til efterårsferien.

Endagsturen kan afvikles alle ugens dage, undtagen helligdage i månederne marts til december.

Højdepunktet på turen er sælbanken, hvor der normalt ligger mellem 200 og 500 sæler, både spættede sæler, men også den store gråsæl. Vi giver ikke sælgaranti, men næsten. Medbring gummistøvler eller sko, der tåler vand, samt varmt tøj, da vi er ude at gå et par timer. Om sommeren kan turen gennemføres i bare tæer.

Nordic Travel er ansvarlig for booking af programmerne og er teknisk rejsearrangør. Booking og programinfo på:

BUS- OG GRUPPEREJSER

info@nordictravel.dk | tlf. 6991 1651


Fokus

Regler I Norge har man pr. 1. oktober 2015 indført krav om mindsteløn på 150 kr. ekskl. diæter og logi til alle chauffører, der kører cabotagekørsel i Norge. Arbejdsgiver skal sørge for kost og logi. Alternativt kan der udbetales diæter til dækning heraf. Kører du international kørsel til Norge, er du ikke omfattet af mindstelønskravet.

S FOKU

TELØN S D N I M PA I EURO

OVERBLIK:

Mindstelønsregler og dokumentationskrav i Europa Regler Mindstelønsreglerne gælder for cabotage og for internationale transporter, hvor der enten optages eller afsættes passagerer i Frankrig (f.eks. pendulkørsel til skisportsdestinationer). På hverdage og lørdage opfylder de danske chauffører efter Danske Busvognmænds opfattelse mindstelønsreglerne i den franske lovgivning. Derimod kan søndags- og helligdagstillægget i den franske overenskomst give de danske chauffører, og vognmænd, nogle udfordringer. Transitkørsel og kørsel til Frankrig med lukkede døre (hvor der køres ind i og ud af Frankrig med den samme gruppe gæster) er undtaget fra mindstelønskravet uanset opholdets længde. Ved disse typer kørsel er det nok at kunne dokumentere ved hjælp af EU-kontroldokumentet, at man er undtaget fra reglerne om fransk mindsteløn.

10 Danske Busvognmænd


Fokus

NB! Reglerne for mindsteløn og de tilhørende dokumentationskrav ændrer sig løbende. Det er derfor vigtigt, at du tjekker op på reglerne på Danske Busvognmænds hjemmeside, inden du tager til ét af de pågældende lande.

Regler Alle ansatte over 18 år skal, når de udfører arbejde i Tyskland, have en grundløn på minimum 8,50 Euro i timen. Reglerne gælder også for udenlandske transportvirksomheder, der kører til/fra Tyskland. Undtaget fra reglerne er transitkørsel og endagsture (hvor der ikke overnattes i Tyskland).

Reglerne for de enkelte lande kan findes under de enkelte lande på db-dk.dk under ’Viden om – Landeinfo’.

Regler Reglerne for dokumentationskravene i Østrig trådte i kraft 1. januar 2017 og er stadig uklare. Indtil videre er meldingen, at al kørsel undtagen transit er omfattet af mindstelønsreglerne. Ifølge de informationer Danske Busvognmænd har modtaget, vil der ikke være problemer for danske chauffører med at overholde de østrigske mindstelønssatser – under alle omstændigheder gælder dokumentationskravene stadig.

Regler De italienske myndigheder har fra årsskiftet indført nye regler for mindsteløn. For de italienske regler gælder det kun cabotage, mens transitkørsel er undtaget i loven. Hvorvidt internationale kørsler vil blive omfattet af mindstelønsreglerne er endnu uklart.

Læs de enkelte landes dokumentationskrav på næste side

Danske Busvognmænd 11


Fokus

Dokumentation og gode råd Tyskland

Østrig

Dokumentation Arbejdsgiveren skal inden chaufførerne passerer den tyske grænse registrere de chauffører, der bruges til kørsel i Tyskland hos Bundesfinanzdirektion West. Registreringen sker ved brug af et skema, som kan hentes på db-dk.dk under ’Viden om – Landeinfo – Tyskland’. Når skemaet er udfyldt og underskrevet, skal det sendes til fax 0049221964872. Man skal ikke modtage nogen bekræftelse fra Bundesfinanzdirektion West. De tyske myndigheder har meldt ud, at det bliver muligt for danske vognmænd at anmelde mindsteløn elektronisk fra 1. januar. Det vil fortsat være muligt at faxe anmeldelserne af sted i en overgangsperiode frem til den 30. juni 2017. Registreringen gælder i op til 6 måneder. Du kan derfor med fordel registrere alle dine udlandschauffører for et halvt år ad gangen. Der gælder enkelte undtagelser for krav om registrering. Såfremt chaufføren har tjent over 2.000 euro hver måned hos den pågældende arbejdsgiver det seneste år, er registreringen ikke påkrævet. Arbejdsgiver skal i så fald kunne dokumentere dette, hvis de tyske myndigheder henvender sig. Gode råd Giv evt. chaufføren en kopi af ansættelseskontrakten/lønseddel med, hvis han skal køre i Tyskland. Den vil han kunne fremvise, hvis bussen bliver stoppet. Det mindsker risikoen for, at virksomheden efterfølgende skal eftersende information (på tysk) om lønforholdene. Selvom chaufføren har tjent over 2.000 euro hver måned hos den pågældende arbejdsgiver det seneste år, kan det alligevel væren en fordel at registrere chaufføren, da man dermed undgår evt. efterfølgende kontrol.

Italien

Dokumentation Inden afrejse til Østrig skal man forudregistrere hver enkelt tur elektronisk på en fem sider lang formular. Link til formularen kan findes på db-dk.dk under ’Selvbetjening – Landeinfo – Østrig’. Her kan du også finde vejledning til at udfylde formularen. Derudover skal følgende dokumenter medbringes på turen: • Attest A1 (beviset på at lønmodtageren er omfattet af dansk social sikring ved arbejde i udlandet, tidligere E101) • Kopi af ovennævnte forudregistrering • Kop af den originale danske ansættelseskontrakt samt en tysk/ engelsk oversættelse (medlemmer af TA kan rekvirere den tyske oversættelse ved henvendelse til DB’s sekretariat) • Lønseddel (skal være forståelig på tysk – dvs. enkeltord som diæter, løn, tærepenge, døgnbetaling oversættes til hhv. Diäten, Lohn, Zehrgeld, Tagesbezahlung – du kan finde en palør til oversættelse af lønsedler på db-dk.dk.) • Dokumentation for betaling af løn (f.eks. kvittering for udbetaling af løn fra jeres lønbehandler eller kvittering/kontoudskrift fra egen bank - skal være forståelig på tysk jf. ovenstående punkt) Gode råd Danske Busvognmænd har hørt fra flere medlemmer, at den forudregistrering, som skal laves elektronisk, er kompliceret at udfylde og ikke til at sende. Hvis I ikke kan sende den elektronisk anbefaler vi indtil videre, at I printer og udfylder forudregistreringen i hånden. Det forlyder, at Østrig vil ændre reglerne, så kravet om mindsteløn kun kommer til at omfatte cabotagekørsel i Østrig. Men indtil videre er de nuværende regler i Østrig altså fastlagt i gældende lovgivning og bør derfor følges.

Frankrig

Norge

Dokumentation Hvis man skal køre cabotage i Italien skal det anmeldes 24 timer før den dag, hvor cabotagen påbegyndes. Anmeldelsen sker ved at udfylde Uni CAB UE–attesten. (Desværre findes den kun på italiensk endnu.) Når attesten er udfyldt sendes den til Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it.

Dokumentation Er den kørsel du udfører i Frankrig omfattet af reglerne om fransk mindsteløn, skal der blandt andet medbringes • et udstationeringscertifikat (på fransk) og • en ansættelseskontrakt (på dansk).

Dokumentation Hvis du kører til Norge for en dansk (eller anden ikke-norsk) ordregiver er du ikke omfattet af mindstelønskravet. Du bør derfor medbringe dokumentation for, hvem der er ordregiver på turen. Det kan være i form en ordreseddel, en faktura eller lignende.

Det er vigtigt, at virksomheden opbevarer dokumenter i bilen vedrørende ansættelsesforholdet – dvs. ansættelseskontrakt, lønsedler, arbejdstidsfortegnelser, bevis for betaling af løn, A1-attest (bevis for hvor chaufføren er social sikret).

Derudover skal man have en agent i Frankrig, som formidler informationer om virksomhedens lønforhold til de franske myndigheder. ITD’s datterselskab i Frankrig, VIALTIS, er godkendt som agent for Danske Busvognmænds medlemmer. Vialtis kan kontaktes på sales@vialtis.com.

Hvis du kører til Norge for en norsk ordregiver (hvad enten kørslen er cabotage eller international), skal du være opmærksom på mindstelønskravet. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din kørsel til Norge er omfattet af mindstelønsreglerne kan du kontakte sekretariatet på tlf. 7022 7099.

Virksomheden skal – ligesom i Frankrig – have en repræsentant i Italien, der skal stå for kontakten med myndighederne. Danske Busvognmænd arbejder pt på en mulig løsning. Gode råd Reglerne i Italien er endnu uklare og det varer givetvis et stykke tid, før man får en afklaring på reglerne for den internationale kørsel. Kontakt evt. sekretariatet på tlf. 7022 7099 for nærmere spørgsmål.

12 Danske Busvognmænd

Gode råd Er du i tvivl, om din tur til Frankrig er omfattet af reglerne, eller ved du, at den er det, så kontakt Britt Wittrup på sekretariatet for nærmere vejledning.


SCANIA INTERLINK HD

MØD MIG PÅ HERNING transportmesse Scania er på plads på årets busmesse i Herning. Du finder os på stand nr. H6250. Vi glæder os til at se dig og vise alle de fede features på den nye Scania Interlink HD.

• • • • •

100% Scania - produceret i Finland Fleksibel opbygning i rustfrit stål Meget lavt brændstofforbrug Skræddersyet Service - maksimal oppetid Over 1.000 Scania serviceværksteder i Europa

Vel mødt!

Se mere på www.scania.dk/bus

Danske Busvognmænd 13


Specialkørslen

Flextrafik – hvem kigger efter overenskomsterne?

Den 1. marts starter flextrafik i Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus op i nye kontrakter (5. udbud af flextrafik FV5). De tre trafikselskaber har et fælles udbud, men forskellige tilgange til spørgsmålet om, hvordan de skal håndtere de indkomne tilbud i forhold til overenskomster og sociale klausuler. Hvad er resultatet? Af: Lasse Repsholt Foto: iStock

Midttrafik: Myndighederne skal føre kontrol med overenskomst Midttrafik har besluttet, at man som udbyder ikke selv vil foretage kontrol af virksomhederne, og hvorvidt de overholder en relevant overenskomst. I stedet er det trafikselskabets praksis, at de tilbudsgivere, der byder ind med lave priser, skal ”sendes ind til kontrol” hos den tilladelsesudstedende myndighed. Det er som bekendt kommunen (for taxitilladelser) og Trafikstyrelsen (for bus- og OST-tilladelser). Konkret (oplyser Midttrafik) drejer det sig om 30 selskaber, som alle har afgivet tilbud med priser lavere end 250 kr. for vogntype 2 (almindelige personbiler) og henholdsvis lavere end 280 kr. og 300 kr. for vogntyperne 5 og 6 (Liftvogne). I skrivende stund kender vi ikke resultatet af myndighedernes kontrol. For liftvogne tegner der sig et lignende billede (Figur 2), hvor langt de fleste tilbudspriser ligger mellem 280 og 300 kr. Her er dog en ekstra klump af mange tilbud, der er givet i intervallet 390 til 410 kr. i timen.

Figur 1: Midttrafik: FlexVariabel 5 – antal tilbud på personbiler (Vogntype 2 og 3), fordelt pr. timepris 250 200 150 100

480

410

380

360

350

340

330

320

310

300

290

280

270

260

250

240

230

0

220

50

Forklaring: Figuren viser, at langt de fleste tilbudspriser (timeprisen for kørsel på hverdage) ligger i intervallet 250 til 270 kr. i timen (De tre højeste søjler). I alt 488 tilbud (63 pct.) af i alt 770 tilbud på almindelige personbiler ligger i dette interval. Den gennemsnitlige tilbudspris er 266 kr. for kørsel pr. time på hverdage.

14 Danske Busvognmænd


Specialkørslen

Figur 2: Midttrafik: FlexVariabel 5 – antal tilbud på liftvogne (Vogntype 5 og 6), fordelt pr. timepris 160 140 120 100 80 60 40

550

490

480

450

440

430

420

410

400

390

380

370

360

350

340

330

320

310

300

290

280

270

0

260

20

Forklaring: Figuren viser fordelingen af tilbudspriser (timeprisen for kørsel på hverdage) for liftvogne (Vogntype 5 og 6). Der er i Midttrafik afgivet i alt 491 tilbud på den type vogne og heraf ligger 145 tilbud (Cirka 30 pct.) på mellem 280 og 290 kr. i timen.

Udvalgte ændringer fra FV4 til FV5 Det er femte gang, at de tre trafikselskaber, Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus, udbyder flextrafik i fællesskab. Sidste gang (FV4 og FG4 med driftsstart den

1. marts 2015) blev kørslen udbudt på 1-årige kontrakter, som siden blev forlænget med 1 år. Nogle af ændringerne siden sidst er: • Der udbydes to-årige kontrakter med mulighed for forlængelse på op til to år (f.eks. 1 +1). • Udbuddet blev gennemført med nye procedurer (ESPD, serviceattest og ny online tilbudsafgivelse uden pdf-filer). • Ændringer i forhold til leverancen (Uddannelse, vinterdæk, vogntyper og kommunikation) • Ændringer der relaterer sig til kontraktlængde (Adgang til genforhandling, kontraktregulering og overdragelse af kontrakten) • Det maksimale antal vogne til rammeaftaler er øget fra 3.300 til 3.700. Dette har dog kun praktisk betydning, hvis der afgives flere tilbud end det maksimale. • Antallet af ture (forventet) oplyses ikke, men det oplyses, at antallet vil være stigende. I 2015 var antallet af ture skønnet til 2,4 mio. om året. Der er sket tilsvarende ændringer af udbudsvilkårene for udbuddet af garantibilerne (FG5). I dette udbud har man i øvrigt stillet krav om en anfordringsgaranti på 10.000 kr. pr. vogn. Der udbydes 276 garantivogne mod 147 vogne i FG4 i 2015.

Danske Busvognmænd 15


Specialkørslen

Tabel 1: Fynbus: Udbud af FV5 – Overenskomster (57 vognmænd har afgivet tilbud) Overenskomst

Medlem af arbejdsgiverforening

Ikke-medlem af arbejdsgiverforening men følger overenskomsten

25

6

4

3

3F-overenskomsten KRIFA-overenskomsten Ingen ansatte

Ikke-medlem af arbejdsgiverforening og følger ikke overenskomsten

15

Bruger udelukkende underleverandører

1

Er ikke omfattet af overenskomst

2

I alt

29

9

18

Note: Derudover har én virksomhed trukket sit tilbud efter Fynbus’ henvendelse.

Tilbudspriserne faldt Det har godt kunnet betale sig for Midttrafik at udbyde kørslen. Den gennemsnitlige timepris for almindelige personvogne (Vogntype 2) er faldet med 7 pct. for enkeltvogne i den variable kørsel og med 12 pct. for garantivognene siden det seneste udbud (FV4) i 2015. For liftvognene (Vogntype 5 og 6) kan der dog konstateres en svag stigning på 2 til 3 pct. i forhold til priserne fra 2015. Fynbus: Leverandører skal leve op til arbejdsklausul Fynbus overlader – i modsætning til Midttrafik – ikke kontrollen af overenskomster til myndighederne, men har siden den 25. marts 2015 indført egen arbejdsklausul. For de almindelige personvogne har Fynbus modtaget tilbud på garantivognene (FG5 – Vogntype 2), hvor gennemsnits-timeprisen for alle tilbud var

263 kr. Men for de vogne, der rent faktisk vandt kontrakter om garantivogne, var den gennemsnitlige timepris betragteligt lavere nemlig 226 kr. i timen. Det giver et spænd på 37 kr. i timen. Fynbus har på den baggrund forlangt, at alle tilbudsgivere skal sandsynliggøre, at de kan leve op til arbejdsklausulen, de økonomiske forhold og andre krav. Det tilsvarende spænd mellem tilbudspriserne og de vindende priser for liftvognene er hhv. 19 kr. (Vogntype 5) og 21 kr. (vogntype 6), og her har Fynbus i stedet valgt at indhente supplerende oplysninger fra alle tilbudsgivere, hvis tilbudspriser ligger under gennemsnittet for de tildelte vogne. FV5 – En del vognmænd er omfattet af overenskomster Som for FG5 har Fynbus også kigget nærmere på tilbudspriserne fra FV5. Her modtog Fynbus

tilbud fra 57 forskellige vognmænd. De er alle blevet anmodet om at tilkendegive, hvordan og efter hvilke overenskomster deres chauffører aflønnes. Resultatet er som beskrevet i tabel 1. Af de 57 vognmænd er godt halvdelen (29 vognmænd) medlem af en arbejdsgiverforening og yderligere ni vognmænd følger en overenskomst uden dog at være medlem af den pågældende arbejdsgiverforening. På baggrund af tilbagemeldingerne og de indledende undersøgelser har Fynbus ikke fundet forhold, der udelukker vognmænd fra at få kontrakt med Fynbus. Dog oplyser Fynbus, at der efter kontraktstart vil blive fulgt op i forhold til de vognmænd (2 stk.), der ikke er omfattet af en overenskomst.

Sydtrafik under kritik Sydtrafik er det tredje selskab, der sammen med Midttrafik og Fynbus har fælles udbud af flextrafikken. Selskabet er ovenpå udbuddene FV5 og FG5 blevet udsat for skarp kritik for ikke at følge op på kravene om overenskomster. Det er blandt andre formanden for Taxa Fyn, Tadzudin Kasami, der har skrevet til Regionsrådet i Region Syddanmark. Han mener, at det lave niveau for tilbudspriserne ”er en god indikator på, at de gældende overenskomster ikke overholdes, da firmaerne undlader at udbetale den retmæssige løn og pension til chaufførerne, der typisk også kører langt flere timer, end de får løn for”. Et synspunkt, der bakkes op af arbejdsgiverforeningen ATAX (www.taxi.dk). Forholdene for chauffører i vogne, der kører på tilladelser til offentlig servicetrafik (OST-vogne) i Sydtrafik var også emnet for et foretræde for Folketingets Transport- og Bygningsudvalg i starten af februar, hvor chauffør Dennis Bjerre Deleuran berettede om sine erfaringer på området: ”Der er eksempler på 65 kroner i timen, hvor chauffører er nødt til at køre 16 timer i døgnet for at tjene sin løn,” forklarer chaufføren. Ifølge Dennis Deleuran snydes der med lønsedlerne, så f.eks. chaufførindtjeningen for en 16-timers arbejdsdag bliver konverteret til en gennemsnitlig timeløn for f.eks. 10 timer.

16 Danske Busvognmænd


Specialkørslen

Det mener Danske Busvognmænd I henhold til lovgivningen skal alle vognmænd følge en gældende kollektiv overenskomst. Alligevel er det en god idé – som Fynbus gør – også at stille et konkret krav om overholdelse af en social klausul. Af flere grunde: • Det er en mere konkret og nærværende forpligtelse for vognmanden, når man skal dokumentere overenskomster, løn – og arbejdsvilkår overfor den daglige samarbejdspartner (her Fynbus) end over for Trafik- og Byggestyrelsen, der udsteder og fornyer vognmandens tilladelser til offentlig servicetrafik hvert 10. år. • De sociale klausuler udgør et klart, politisk signal om, at man vil have ordnede forhold i flextrafikken. Det kan man godt tillade sig, når man betaler gildet. • På baggrund af NORTRA-dommen (Februar 2015) kan man konstatere, at begrebet kollektiv overenskomst – som det fremgår af lovgivningen – er blevet udhulet og ikke nødvendigvis er et udtryk for, at arbejdsmarkedets parter har fundet hinanden og blevet enige om et niveau for løn- og arbejdsvilkår på et fagområde (vejtransporten). • Indtil der kommer en ny og forbedret lovgivning på området – er på lovprogrammet for den nuværende Folketingssamling – er det en god idé, at trafikselskaberne tager hånd om området.

Mød OK på TRANSPORT 2017

57810

23. - 25. marts Hal H, stand 6102 MCH Herning

Diesel, AdBlue og smøremidler Du kan få det hele ét sted Hos OK kan du få det hele ét sted. Lige fra Danmarks sikreste tankkort, OK Diesel, AdBlue og Mobil™-smøremidler til personlig

rådgivning og digitale løsninger, der gør din hverdag nemmere. Og hvis du er i tvivl om noget, kan du altid ringe til os på 89 32 25 40.

www.ok.dk

Danske Busvognmænd 17


Specialkørslen

DB’s branchestandard sætter niveauet for kommunale udbud Danske Busvognmænd har udfærdiget en branchestandard for den kommunale kørsel, som kommunerne kan bruge som vejledning til deres udbud af personbefordring. Branchestandarden er busbranchens bud på den standard, som branchen selv mener, en konkurrencedygtig og kvalitetsbevidst busvognmand bør levere i kommunalt og regionalt udbudsregi. Standarden er udarbejdet og godkendt af Danske Busvognmænds sektor for special- og handicapkørsel. Af: Michael Branner Foto: Colourbox

D

en kommunale og regionale personbefordring er en del af velfærdsstatens kerneområder. Kommunerne har pligt til at befordre skolebørn, ældre, syge og handicappede til deres daglige gøremål. Disse opgaver varetages af landets bus- og

taxavognmænd som underleverandører til kommunen. Nogle af de regionale trafikselskaber hjælper kommunerne med udbuddet, hvor trafikselskabet varetager processen med udbud og kontraktstyring efter en fast model.

Med en målrettet indsats kan en kommune også selv løfte opgaven. Det er Danske Busvognmænds klare opfattelse, at kommunerne kan opnå flere fordele ved at udbyde selv: • Det giver mulighed for selv at definere det ønskede service- og kvalitetsniveau.

1. Inden udbuddet Første del af vejledningen giver kommunen råd om, hvilke forhold den skal tænke igennem inden udbuddet offentliggøres. Her foreslås det bl.a. at oprette en form for kørselsfunktion i kommunen og tænkte igennem hvilke kørselsordninger, der kan samles i udbuddene for at opnå stordriftsfordele. Derudover gennemgås befordringskæden fra visitationen af borgeren foretages til faktureringen. Der er en række forhold kommunen skal tænke igennem, ligegyldig hvor stor en del af befordringskæden, der udbydes – det er dog Danske Busvognmænds opfattelse, at en tæt og gennemtænkt integration af bestillingsmodtagelse og kørselsplanlægning skaber de bedste rammer for befordringen i dagligdagen.

18 Danske Busvognmænd


Specialkørslen

2. Udbuddet Det er Danske Busvognmænds opfattelse, at offentligt udbud i langt de fleste tilfælde er den bedste udbudsform for indkøb af personbefordring, da den sikrer adgang til tilbudsgivning for flest vognmænd og derfor skaber den bredeste konkurrence. Derudover definerer anden del af standarden, hvilke egnethedsvurderinger der bør indgå i udbuddet, og hvordan afregningsformen kan foregå. Det er Danske Busvognmænds opfattelse, at krav til bydernes egnethed bør anvendes med omtanke, og at garantistillelse i såfald er den mest oplagte mulighed.

3. Tekniske specifikationer vedrørende opgavens udførelse (serviceniveau) Tredje del af branchestandarden beskriver, hvordan hensyn til service og kvalitet ved opgavens udførelse kan indarbejdes i udbuddene. Det kan enten ske som dele af kravspecifikationen eller som underkriterier, hvor udbyderen har valgt at tildele efter vurderingen af bedste forhold mellem pris og kvalitet. Bl.a. mener Danske Busvognmænd, at enhver vognmand, der byder ind på en offentlig opgave bør aflønne sine chauffører ifølge de gældende landsdækkende overenskomster (lønklausul), og at udbudsgiver skal kræve en driftsredegørelse i tilbudsgivningen for, hvordan man vil sikre arbejdsforholdene. Danske Busvognmænd mener også, der bør stilles uniformskrav, uddannelseskrav (også i miljørigtig kørsel) samt sprogkrav til chaufførerne i udbudsbetingelserne. Alderen på minibusser med lift, der bruges til personbefordring i offentlige udbud, bør ifølge Danske Busvognmænd ikke overstige 10 år, mens store busser ikke bør være ældre end 16 år.

4. Kontrakten: Ikrafttræden, varighed, ændringer af indhold og omfang Ifølge Danske Busvognmænd er 4 år en passende længde for kommunale kørselsordninger med eventuel mulighed for forlængelse i op til to år. I del fire af branchestandarden gør Danske Busvognmænd bl.a. også kommunerne opmærksom på, at des større mulighed udbudsgiver giver sig selv for nedskæring i kontrakten, des større risiko må vognmanden indregne i sin indtjening, hvilke øger prisen på de indkomne tilbud.

Spred budskabet!! De kommende måneder vil Danske Busvognmænd lancere branchestandarden over for kommuner og regioner. Men du kan også som vognmand selv være med til at sprede ordet om den standard for personbefordring, branchen mener kommunale udbud bør signalere. Send evt. standarden til den kommune du leverer buskørsel til, eller gør beslutningstagerne opmærksomme på standarden, hvis kommunens udbud af personbefordring ikke lever op til niveauet i branchestandarden. Branchestandarden er et supplement til den vejledning for udbud af kørsel, kommuner og regioner kan finde hos KL og Udbudsportalen. Den fulde branchestandard fra Danske Busvognmænd kan downloades på www.db-dk.dk under ’Handicap- og specialkørsel’.

Danske Busvognmænd 19


Specialkørslen

• Med et direkte kontraktforhold til leverandøren er det lettere for kommunen at følge op på kontrakten undervejs i kontraktperioden. F.eks. hvis der ønskes justeringer af servicen, eller der sker større ændringer af kørselsomfanget. • Flere eksempler sår tvivl om, hvorvidt der overhovedet er besparelser at hente, når man medregner administrationsomkostningerne til trafikselskabet. Branchestandarden, som du kan finde på db-dk.dk, er Danske Busvognmænds bud på, hvorledes kommunens personbefordring kan organiseres, og ikke mindst hvilke krav kommunerne bør stille i udbudsmaterialet for at sikre, at befordringen af de mange svage persongrupper i specialkørslen lever op til den standard, som borgerne forventer. Standarden er baseret på branchens egen opfattelse af, hvad en konkurrencedygtig og kvalitetsbevidst busvognmand kan levere. Branchestandarden er delt op i fire dele: Inden udbuddet, Udbuddet, Tekniske specifikationer og kontrakten. Hele branchestandarden kan downloades på db-dk.dk under ’Handicapog specialkørsel’.

I Danske Busvognmænds branchestandard for kommunale udbud kan man bl.a. finde svar på følgende: • Hvilke kørselsordninger skal udbydes? Og hvem skal udbyde det? • Hvilken udbudsform bør kommunerne anvende? • Hvilke egnethedsvurderinger er relevante i udbuddet? • Hvordan bør afregning i udbuddet/kørslen foregå • Hvilke krav skal der stilles til vognmanden, chaufføren, køretøjet og kørslens udførelse? • Hvorledes bør efterlevelse af kravene kontrolleres? • Hvor lange kontrakter bør man lave i den kommunale kørsel? • Hvor meget bør kommunen kunne skære i kontrakten?

Flex kørsel?

RESTAURANT LYNETTEN

Nem og billig løsning til SmartPhone

SELSKABSLOKALER MED PLADS TIL 200 PERSONER

FlexTour App tilbyder:

Login, meld dig klar og turene kommer automatisk ind i FlexTour App’en

Partex Data er godkendt leverandør hos FlexDanmark Automatisk fremsendelse af ture fra FlexDanmark Vognløb kan følges på kort Indbygget navigation via GoogleMaps For yderligere informationer kontakt Steen Baggersgaard på tlf. 7020 1548 eller sb@partex.dk IT-samarbejde – baseret på gensidig tillid! Bogøvej 15 8382 Hinnerup

Tlf. 7020 1548

20 Danske Busvognmænd

info@partex.dk www.partex.dk

Vi afholder alle former for busselskaber og busserne kan holde lige ved døren. Menuen sammensættes efter jeres ønsker og vi har åbent året rundt.

Få et godt tilbud på telefon 60 17 48 32 eller kasper@restaurantlynetten.dk

Restaurant Lynetten • Refshalevej 200 • 1432 Kbh Tlf. 3296 0055 • restaurantlynetten.dk facebook.com/restaurantlynetten


Movia åbner en ny portal: ”Vores Flex” - Academy system

Kommunal busdrift duer ikke Kommunerne skal afstå fra at drive busser i eget regi. Det er (stadig) Danske Busvognmænds holdning efter en afgørelse i Arbejdsretten. Horsens Kommune hjemtog i foråret 2014 – trods advarsler fra Danske Busvognmænd – dele af specialkørslen, efter at deres leverandør var gået konkurs. Nu taber kommunen sag om virksomhedsoverdragelse. Det er 3F, der har hentet en sejr hjem i Arbejdsretten, der konkluderer, at lov om virksomhedsoverdragelse gjaldt, da Horsens Kommune i foråret hjemtog specialkørslen i maj 2014. Baggrunden var en konkurs hos den daværende leverandør, Østbirk Turist A/S. I øjeblikket skændes 3F i følge Horsens Folkeblad med sig selv, om chaufførerne nu fik bedre eller dårligere vilkår hos Horsens Kommune. Den debat vil Danske Busvognmænd ikke blande sig, men i forhold til kommunal drift af busser er holdningen klar. ”Modellen med effektiv konkurrenceudsættelse af kørselsordninger til transportbranchen er ikke 100 pct. skudsikker, men meget velafprøvet overalt i Danmark. Nu håber vi, at Horsens Kommune med det aktuelle udbud af kørselsordningerne får tilvejebragt en god og stabil ordning,” siger chefkonsulent Lasse Repsholt. Du kan læse mere om Arbejdsrettens afgørelse på db-dk.dk under ’Handicap- og specialkørsel’.

VoresFlex.dk er et Academy-system for alle chauffører og vognmænd, som kører for Movia Flextrafik. Portalen er en vidensplatform, og med det menes, dels at systemet kan forestå fremtidige certificeringer af chaufførerne, og dels at den i øvrigt er indrettet til nem og brugervenlig formidling af væsentlig faglig information. Den nye portal skal ifølge Movia sikre, at alle chauffører får mulighed for fagligt opslag og hurtigere adgang til information fra Movia.

KORT OM... SPECIALKØRSLEN

Landdistrikter bekymret over ny taxilov Den kommende taxilov kan skabe problemer i forhold til taxidækning i yderområderne, frygter Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikternes Fællesråd er ikke overbevist om, at den kommende taxilov vil kunne forhindre, at de store byer dræner områderne for taxachauffører. "Umiddelbart frygter jeg, at der er elementer, der vil gøre, at taxidækningen i yderområderne vil få det rigtig svært. Det må komme an på en prøve, men vi er bekymrede for taxidækningen i landdistrikterne," siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd. Han tror, at man i fremtiden godt kan opleve, at taxier kun kører i centrum af de større byer, hvor pengene er lettere at tjene end ude på landet.

Taxilov: Fagligheden reddet på målstregen Danske Busvognmænd var ikke tilfredse med VKLA-regeringens første udspil til en ny taxilov, der bød på markante svækkelser af kravene til det faglige niveau hos både vognmænd og chauffører. Det retter aftalen om en ny taxilov indgået af regeringen, Socialdemokratiet, DF, Radikale og SF til dels op på. Her lægges der op til at indføre en ny lovgivning, der stadig fokuserer på et uddannelsesmæssigt fundament for at arbejde som chauffør, der udfører erhvervsmæssig personbefordring. Konsulent i Danske Busvognmænd, Michael Branner, påpeger, at formuleringerne i aftaleteksten stadig er for uklar til, at man kan udtale sig om de præcise konsekvenser af en ny lovgivning. ”Universaltilladelsen åbner op for, at man med én tilladelse kan køre både taxikørsel for private, kørsel for det offentlige gennem udbud og limousinekørsel. Men det er uklart, hvad man mener med privat kørsel og limousinekørsel. Er det f.eks. muligt for en vognmand at sælge erhvervskørsel med personbiler til en anden virksomhed uden at være tilsluttet et kørselskontor? Det er efter vores mening en oplagt mulighed, men vi bliver nødt til at afvente det endelige lovudspil for at kunne udtale os nærmere,” vurderer Michael Branner. Du kan læse mere om aftalen om ny taxilov på db-dk.dk under ’Handicap- og specialkørsel’.

Danske Busvognmænd 21


Foreningen

Et mødested for transportbranchen Fagmessen Transport blev lanceret i 1988 med den nuværende administrerende direktør for MCH, Georg Sørensen, som projektleder. Målet var at skabe transportbranchens mødested i Herning. Af: Simon Wind

S

iden da har flere end 450.000 professionelle fagfolk fra transportbranchen lagt vejen forbi MCH Messecenter Herning. Og den 23.-25. marts 2017 løber Transportmessen af stablen for 14 gang. På Transport 2017 kommer det til at myldre med it-løsninger, der hver især fremviser netop deres bud på en mere automatiseret og digitaliseret hverdag for transportvirksomheder. Antallet af it-udstillere er hele 25 procent større end på den seneste messe i 2015 hvilket tyder på, vi har en spændende og ikke mindst innovativ messe i sigte. Efter en flot stigning i besøgstallet fra messen i 2013 til 2015 tegner 2017 til at

22 Danske Busvognmænd

blive endnu bedre. Det har således allerede været nødvendigt at udvide udstillingsarealet i Hal H for at få plads til de mange forespørgsler og allerede nu har over 200 udstillere booket en stand for at kunne fremvise det nyeste nye indenfor transportbranchen og over 30 inden for busbranchen alene. Administrerende direktør Steen Bundgaard fra Danske Busvognmænd ser frem til nogle gode dage i Herning til marts: ”I samarbejde med MCH er vi kommet frem til en rigtig god løsning, som betyder, at årsmødet og dermed Busmessen fremadrettet vil blive gennemført sammen med transportmessen i Herning på ulige årstal. Busbranchen er en vigtig del af transportbranchen, og derfor

er vi glade for at kunne være med til at sætte vores præg på transportmessen,” udtaler Steen Bundgaard og fortsætter: ”Vi har sammen med udstillerne arbejdet på at finde det helt rigtige setup, og det er lykkedes. Jeg glæder mig til endnu engang at invitere vores medlemmer til Herning, men vil også opfordre medlemmerne til at tage kørselsledere og chauffører med en tur rundt på messen, for det bliver bestemt et besøg værd for alle, som arbejder med busbranchen til dagligt.” Danske Busvognmænd ser frem til at byde medlemmer og andre interessenter velkommen til nogle festlige dage i Herning for at fejre branchen i godt selskab med gode kollegaer.


Foreningen

Årets udstillere på Busmessen i Hal H • • • • • • • • • • • • • •

ACERcon A/S Autocuby / DBR Bus Center Vest A/S Buscentrum DK ApS Bushistorisk Selskab Christonik ApS Circle K Danmark A/S Danske Busvognmænd Danske Færger A/S / Scandlines DEKRA Euro Wash A/S European Breakdown Service ApS EvoBus Danmark A/S FCA Denmark A/S

• • • • • • • • • • • • • •

Frogne Handicare Auto A/S Hanover Danmark Aps Irizar Danmark Aps ITD Learnmark Horsens MAN Truck & Bus Danmark A/S Meka sign A/S OK Onspot Partex Gruppen ApS – Partex Data Rehabiler og Busser AS Scania Danmark A/S

• • • • • • • • • • • • •

Skantech Solaris Bus Danmark Stroco ApS Sydglas Danmark Trapeze Group Europe A/S Tryg Tysk Turist Information Uno-X Energi VBI Group VDL Bus Danmark Volvo Busser Danmark A/S Wennstrom Wash Systems A/S

Danske Busvognmænd 23


Foreningen

Årsmødeprogram: Danske Busvognmænd afholder igen i år sit årsmøde i forbindelse med Transport 2017 i MCH Messecenterherning. Busmessen starter allerede torsdag kl. 9 sammen med Transport 2017 og varer til og med lørdag, hvor der traditionen tro vil være lodtrækning. Undervejs vil Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening afholder deres generalforsamling, ligesom Danske Busvognmænd og samarbejdspartnere byder på rundture på messen. Torsdag den 23. marts 2017 09.00 Busmessen (Hal H) åbner 12.00 Frokost i Restaurant Merkur, 1. sal i hovedbygningen 20.00 Busmessen lukker

Fredag den 24. marts 2017 09.00 Busmessen åbner 10.00 Guidet tur på Busmessen. Grøn bustrafik – Hvad kan branchen? 12.00 Frokost i Restaurant Merkur, 1. sal i hovedbygningen 14.00 Guidet tur på Busmessen. Hold på chaufføren – hvordan gør vi chaufførjobbet sikkert, sundt og spændende? 17.00 Busmessen lukker 19.00 Middag og hygge i Teaterkælderen (Kongrescentret i Herning)

Lørdag den 25. marts 2017 09.00 Busmessen åbner 09.00 TA’s generalforsamling i Sydsalen, 1. sal i hovedbygningen 09.45-14.00 Ledsagerarrangement, mødested. i messecentrets hovedbygning ved udgangen I år skal deltagerne ”bag kulisserne” i kongrescentret og se hvordan der ser ud bag scenetæppet, i kostumerummet og gå planken ud, en oplevelse med overraskelser og humor. Derefter er der foredrag med håndlæser Lila Haarup, hvor publikum bliver inddraget med blindtegninger af deres hånd. En del af tegningerne vil blive tydet, men uanset hvad har man god mulighed for at følge med sin egen blindtegning. Derefter vil der være en let frokost (stående buffet), hvor der samtidig vil være et par enkelte stande med tøj, brugskunst og cremer. Der sluttes af med et spændende foredrag, oplægsholder afsløres senere. 10.00 DB’s årsmøde i Auditoriet, 1. sal i hovedbygningen 12.00 Frokost i Restaurant Merkur, 1. sal i hovedbygningen 15.00 Kaffe og kage på Busmessen (Hal H) 16.00 Lodtrækning på Busmessen (Hal H) 17.00 Busmessen lukker

24 Danske Busvognmænd

Guidede ture på Busmessen 2017 Danske Busvognmænd, Transportens Innovationsnetværk og MCH arrangerer guidede ture på Busmessen. Fredag den 24. marts 2017 kl. 10.00 til 11.30 Grøn bustrafik – Hvad kan branchen? Fredag den 24. marts 2017 kl. 14.00 til 15.30 Hold på chaufføren – hvordan gør vi chaufførjobbet sikkert, sundt og spændende? På begge guidede ture bliver du vist rundt til udvalgte udstillere på Busmessen 2017 af et kvalificeret team af guides, der sørger for • at du sparer tid på messen – udstillerne er klar med en præsentation, når den guidede rundtur kommer forbi. • at der bliver stillet skarpe og kritiske spørgsmål til udstillernes præsentation. • at du kan udveksle meninger og erfaringer med de andre deltagere på rundturen. Efter hver tur er Danske Busvognmænd vært med en lille forfriskning og mulighed for en god snak.

Gratis adgang til Transport 2017 for DB’s medlemmer Hvis du tilmelder dig Danske Busvognmænds årsmøde får du automatisk adgang til Transport 2017. De medlemmer, der har tilmeldt sig årsmødet, vil modtage brev med materiale og billetter til messen. Medlemmer af Danske Busvognmænd er altid velkomne til Danske Busvognmænds årsmøde. Der er ved redaktionens afslutning enkelte pladser tilbage til middag og hygge i Teaterkælderen for Danske Busvognmænds medlemmer fredag. Kontakt evt. sekretariatet på tlf. 7022 7099 eller db@db-dk.dk for at høre nærmere.


Foreningen

Sådan solgte busserne i 2016 Busmessen i Herning er under opsejling, og de mange busleverandører er klar med de nye modeller og skarpe priser. Det er et godt tidspunkt at gøre status for salget af busser i 2016. Hvem kan se tilbage på 2016 med et sejrsikkert smil, og hvem har brug for at tage revanche? Af: Lasse Repsholt

D

er blev indregistreret 744 nye busser i 2016 mod 548 i 2015. Det er navnlig nye bybusser og minibusser, der står bag væksten. De Danske Bilimportører offentliggør salgsstatistikken, og Busmagasinet gør status. Turistbusser: Setra udfordres Setra er turistbussernes ukronede konge. Tidligere var hver anden nye turistbus, der blev solgt i Danmark, en Setra, men de seneste år er markedsandelen skrumpet til cirka 1/3. Samtidig er Volvo kommet stærkt ind som udfordrer. Det er modellerne 9900 (9 solgte busser), 9700 (15 solgte busser) og 9500 (5 solgte busser), der lige nøjagtigt fastholder Volvo i førersædet som det mest sælgende turistbus-mærke i 2016. Daimler-koncernen kan så til gengæld glæde sig over, at Mercedes Benz-modellen Tourismo kommer stærkt ind med 11 solgte turistbusser i 2016. Så Daimler har stadig en samlet førsteplads (Tabel 1). Turistbus eller rutebus? De Danske Bilimportører kategoriserer ikke deres busstatistik fordelt på turistbusser og rutebusser. Dette er sket på baggrund af forfatterens skøn. I den forbindelse er det værd at bemærke, at flere og flere turistbus-

modeller også kan benyttes som rutebusser i den kollektive trafik. Det har vi set i de senere år, blandt andet i forbindelse med udbud af X-busser, hvor trafikselskaberne har satset på den øgede komfort og rejseoplevelse, man får i en turistbusmodel. Tilsvarende er det selvfølgelig i fjernbustrafikken, at turistbus-modellerne gør det godt, selvom de i praksis anvendes til rutekørsel. Det er en udvikling, som også Setra er blevet opmærksom på. I artiklen "Setra blæser til kamp i by- og regional-segmentet" (Busmagasinet januar 2017) beskrives det netop, hvordan Setra i Tyskland målretter deres busser til den kollektive trafik. I Danmark præsenteres modellen S 415 LE som et bud på en luksuriøs bus i den kollektive trafik. Rutebusser: Kanonår for Scania Scania har haft et godt 2016, hvor man har distanceret sig klart fra de øvrige leverandører på markedet for rutebusser med salget af modellerne OmniExpress (121 solgte busser) og Citywide (37 solgte busser). Dette er et markant comeback for Scania, der ikke har været i top 3 siden 2012. ”Vi har oplevet en klar stigning i efterspørgslen på totalløsninger, hvor vi som leverandør påtager os det fulde ansvar for bussernes drift, hvis busoperatørerne ønsker

Tabel 1: Solgte turistbusser i 2014 til 2016 2015

2016

Volvo

21

33

29

Setra

18

23

28

Mercedes Benz

3

4

13

Irizar

4

7

6

Neoplan

3

2

Irisbus

0

MAN

0

Scania VDL Turistbusser i alt

Iveco Bus (tidl. Irisbus) begyndte at gøre sig markant gældende på det danske marked med en markedsandel på cirka 25%, som de stort set har fastholdt siden. Solaris, Volvo og VDL har ikke haft så godt et år som tidligere, men de må vurderes at ligge godt, når el-busserne i højere grad skal på gaden i de kommende år. Tre nye elbusser på gaden Endelig vil nogen spørge, hvad kategorien ”Øvrige” dækker over? Her er der 10 busser mod tidligere blot et par stykker. Her finder man blandt andet tre el-busser. To Linkker 13LE, der leases af Københavns Kommune og drives af Umove på linje 3A. En Ebusco, der er en hollandsk bygget elektrisk bus, som Arriva driver på linje 201A mellem Trekroner og Svogerslev (Roksilde). Isuzu er ikke længere kun en pick-up truck på dansk jord. Nu er fem Isuzu Nova og en Isuzu Nova indregistreret som busser. Salget af minibusserne er en forudsigelig affære. Der blev indregistreret 273 nye Mercedes Benz Sprintere. Ford Transit rører lidt på sig med 10 nye vogne mod fem i 2015.

Tabel 2: Salg af rutebusser i 2014 til 2016

2014

Øvrige mærker

det,” fortæller busdirektør hos Scania, Erik Rolvung, som en del af forklaringen.

2014

2015

2016

Scania

24

17

160

Iveco Bus

48

62

103

Mercedes-Benz

48

43

35

Solaris

35

0

18

5

MAN

16

6

17

0

2

Volvo

47

46

18

0

1

VDL

31

57

1

0

0

0

Øvrige

2

3

0

Rutebusser i alt

2

0

0

53

72

84

1

3

10

250

234

362

Kilde www.bilimp.dk

Kilde www.bilimp.dk

Danske Busvognmænd 25


Foreningen

Åbent Hus hos EvoBus Traditionen tro holdt EvoBus i Køge åbent hus i januar måned. Som sædvanlig var der god stemning, og det var et flot arrangement, som EvoBus havde stablet på benene. Af: Redaktionen

E

voBus præsenterede deres servicekontrakter og fleet board-system, og Danske Busvognmænd havde et indlæg om tidens ”hotte” emne, nemlig østrigskmindsteløn. Mange medlemmer kiggede forbi og så de flotte Mercedes- og Setrabusser, fik sig en snak med både EvoBus’ personale, de øvrige leverandører og alle kollegerne. Og pølsevognen var som altid velbesøgt! Vi takker EvoBus for et rigtig godt arrangement.

26 Danske Busvognmænd

Leverandører • Webtour/r2p tracking • AMU Juul • Continental • Tryg • European Breakdown Service • Trafficlog • Applus • TJ-Bjergning • Mercedes-Benz Danmark A/S, Daimler Fleetboard • OK • Mercedes-Benz Finans A/S


Foreningen

Ny salgschef hos EvoBus E voBus Danmark A/S har fået ny salgschef, den 44-årige Uffe Willemoes-Wissing. Uffe har 10 års erfaring hos Mercedes-Benz Danmark – heraf de seneste 5 år som ansvarlig for service- og reservedelssalg til erhvervsmarkedet.

Uffe Willemoes-Wissing udtaler: ”Med Setras og Mercedes-Benz’ højteknologiske og komfortfokuserede produkter har vi et forspring. Men det er ikke nok. Salg og service hænger uløseligt sammen. Hos os skal kunden kun finde ét produkt – en bus med en service, der betyder, at vognmanden kan holde sine løfter. Det kan vi kun gøre, hvis vi hver eneste dag tænker på salget som et samarbejde, et partnerskab”. Vi byder Uffe velkommen i busbranchen og glæder os til samarbejdet.

BRUGTE BUSSER TURISTBUSSER Bova Magiq, Årgang 2007, km 822.000, 54+1+1, Euro 5...........................................kr. 525.000 MAN, Lions Coach årg. 2007, km. 620.000, Euro 4, 52 + R + F..................................kr. 525.000 Irisbus Evadys, årgang 2009, km. 300.000, Euro 5, 56 + 1........................................kr. 480.000 Irisbus, Arway årg. 2008, km. 305.000, Euro 5, 60 + 1..............................................kr. 400.000 Scania, Irisar årg.2009, km. 888.000, 54 + R +F.......................................................kr. 525.000

Nye turistbusser i produktion til hurtig levering Volvo 9911R 13,8m 6x2 Euro6, 57+1+1 Volvo 9711R Carrus 15m, 6x2, Euro6, 58+1+1 Volvo 9711R Carrus 14m, 6x2, Euro6, 54+1+1 Alle priser er ekskl. 25% moms, netto kontant ab plads. Med forbehold for trykfejl.

Ring og hør nærmere: Jan Bredo John Greisen Bruno Hansen

20431394 24494849 40516553

jan.bredo@volvo.com john.greisen@volvo.com bruno.damgaard@volvo.com

Danske Busvognmænd 27


Foreningen

Har du styr på økonomien, hvis du bliver syg, eller når du skal pensioneres ? Danske Busvognmænds samarbejdspartner Tryg har gode og fleksible løsninger i forhold til både pension og sygedriftstabsforsikring. Deltog du i en af Danske Busvognmænds kredsgeneralforsamlinger er du blevet præsenteret for de muligheder Tryg har, men her kommer alligevel en opsummering. Af: Britt Wittrup Foto: iStock og Colourbox

Der sker meget på 37 år Sådan former livet sig for 100 raske 30-årige i Danmark frem mod deres pension som 67-årige: Mænd

56 Raske

Kvinder

16 Invalide

28 Døde

53 Raske

30 Invalide

17 Døde

Kilde: Nordea Liv g Pension

Kontakt Husk, at du altid kan kontakte Tryg for en uforpligtende snak om både pensioner, sygedriftstabsforsikringer og øvrige forsikringer. Vil du vide mere om pensioner, skal du ringe til Kim Borup på tlf. 41 86 21 82. Information om Trygs øvrige produkter fås enten hos ITD’s Forsikringsservice på tlf. 73 67 45 08 eller hos Trygs Team Transport på tlf. 87 31 87 85.

28 Danske Busvognmænd


Pension Har du tegnet overenskomst med 3F er dine chauffører forpligtet til at have deres pensionsordning i Pension Danmark. Hvis ikke du har overenskomst for dine chauffører, kan Trygs pensionsordning være en mulighed, ligesom den kan være attraktiv for både dig selv og eventuelt administrativt personale. I 8 ud af 10 tilfælde finder Tryg forbedringer til virksomheden i en ny pensionsløsning. Med den fleksible pensionsløsning bliver både virksomhedens og medarbejdernes behov dækket. Fordele for medarbejdere/virksomhedens ejer: • Lempelige helbredsoplysninger ved indtegning • Lavere administrationsomkostninger • Økonomisk uafhængighed ved invaliditet • Kommer til at tage stilling til egen og familiens tryghed i tilfælde af død og invaliditet • Udskyder beskatningen af indbetalinger • Ved pension til ejeren selv er der desuden kreditorbeskyttelse på opsparingen samt opsparing ud over selve virksomhedens værdi Fordele som arbejdsgiver: • Reducering af firmaets lønomkostninger ved sygdom (hvorfor?) • Kan fastholde gode medarbejdere i længere tid • Tager stilling til virksomhedens moralske ansvar ved sygdom, pensionering og død • Kan tiltrække og fastholde gode medarbejdere med tryghed i ansættelsen

Sundhed Tryg tilbyder naturligvis også en sundhedsforsikring – både til medarbejderne, dig selv og jeres familier. Tilværelsen kan nogle gange byde på ubehagelige overraskelser. Alt fra en stiv nakke til en knæoperation kan udfordre de fleste, og et sygdomsforløb med lange ventetider kan blive uoverskueligt. Med Trygs sundhedsforsikring er du sikret hurtig hjælp og behandlling. Sundhedsforsikringen omfatter bla.: • Operationer og genoptræning • Kiropraktor, fysioterapi, akupunktur og zoneterapi • Psykolog og psykiater • Smerte og allergiudredning • Second Opinion • Akut krisehjælp Derudover får du adgang til: • Ubegrænset telefonisk rådgivning ved stress • Trygs Sundhedsportal, hvor du kan læse, finde øvelser og se videoklip om, hvordan du selv kan fremme din sundhed

Danske Busvognmænd 29


Foreningen

Forebyggelse, erstatning og rådgivning når skaden sker (sygedriftstab) Omdrejningspunkt for erstatningen:

Sygdom eller ulykke som sker/opstår i forsikringstiden

1 Rådgivning ved socialrådgiver omkring ydelser og håndtering af sygefravær

Sygedriftstabsforsikring

StressStoplinjen & Tryg Sundhedsportal

Arbejdsgiver har ret til sygedagpenge

2

3

Arbejdsgiver kan dokumentere lønomkostninger eller driftstab.

Forskellige erstatningsscenarier afhængig af virksomheden • Erstatningen er afhængig af, hvordan man som arbejdsgiver har indgået aftale med sine medarbejdere om at skulle betale løn, når medarbejderen er syg. • Hvis der er tale om en omsætningstung medarbejder, hvis fravær direkte medvirker til driftstab, dækkes både lønomkostning og driftstab. • Hvis der ikke er en aftale, eller der ikke afholdes løn opgøres erstatningen som en ”klassisk” sygedriftstabsforsikring (på baggrund af regnskab). • Kan virksomheden undgå driftstab ved, at indkalde afløser/vikar, dækkes rimelige og nødvendige meromkostninger til det.

Lønomkostning

Dækning af lønomkostninger uanset periode med fuld løn Udbetaling svarende til lønomkostningen for den sygemeldtes løn op til den aftalte sum på den forsikrede person. Er der tale om lønsum til indehaver, dækkes løn + andel af driftsresultatet.

30 Danske Busvognmænd

Lønomkostning & Sygedriftstab

Omsætningstunge medarbejdere, dvs. både lønomk. og driftstab. Lønomkost. dækkes på normalvis. Kan der påvises direkte sammenhæng mellem fravær og nedgang i omsætning, dækkes evt. driftstab.

Driftstab

Personligt ejede virksomheder Hvis der ikke forelægger ansættelsesaftale om løn under sygdom eller ved personligt ejede virksomheder (eksempelvis Enkeltmandsvirksomheder, I/S) erstatter forsikringen driftstabet.


Foreningen

Sygedriftstabsforsikring En sygedriftstabsforsikring er for mindre og mellemstore virksomheder og er din sikkerhed for, at virksomheden ikke lider unødige tab ved sygdom hos dig selv eller en af dine nøglemedarbejdere. Hos Tryg er du og din virksomhed i centrum, og du får ved en sådan forsikring dækket dit sandsynliggjorte driftstab, lønomkostninger (udover refusion af sygedagpenge). Derudover får du rådgivning og vejledning også i forhold til forebyggelse. Vi har listet nogle af betingelserne op for at tegne en sygedriftstabsforsikring (?), men henviser til Tryg for en mere dybdegående gennemgang. • En sygedriftstabsforsikring er en forsikring til mindre og mellemstore virksomheder, hvis overlevelse/indtjening er afhængig af en eller få medarbejdere, herunder ejeren. • Forsikringen dækker uarbejdsdygtighed ved ulykke og sygdom eller symptomer, som er opstået i forsikringstiden. • Den sygemeldte skal opfylde kravene i sygedagpengelovens § 7. • Forsikringen dækker løn under sygdom, driftstabet eller meromkostninger til vikar/overarbejde for ejeren eller en eventuel nøglemedarbejder. • Virksomheden fastsætter en sum pr. medarbejder baseret på de omkostninger, der påvirkes ved sygefraværet. Virksomheden får udbetalt erstatningen. • Rådgivning omkring håndtering af sygefravær i forhold til refusion fra kommune, sygefraværssamtaler mm. • Anonym stresshåndtering for alle berørte. • Adgang til Trygs Sundhedsportal for gode råd om psykisk/fysisk arbejdsmiljø og sygefravær. • Ingen helbredsoplysninger ved indtegning.

Danske Busvognmænd 31


Kollektiv trafik

Fjernbusserne skal satse på nye kundegrupper Bussen er ikke bare et prisbilligt alternativ til toget. Busmagasinet har været en tur med Rødbillets nyeste satsning – en Irizar højdækker med 2+1 sæder og ualmindelig høj komfort. De foreløbige reaktioner fra kunderne er positive. Men meget tyder på, at fjernbussen allerede har markeret sig som en seriøs konkurrent til toget med flere fordele end blot prisen. Fjernbussen udfordrer dermed InterCity-togene på stadig flere parametre. Af: Redaktionen Foto: Michael Branner

32 Danske Busvognmænd


Kollektiv trafik

Fjernbusserne er generelt af en høj kvalitet. Her er det Herfølge Turistfart, der kører Rødbillet med en Setra VIP Class.

Gratis kaffe ad libitum er inkluderet i billetprisen hos Rødbillet.

Standarden er allerede høj Connie Larsen står til daglig i butik, mens datter Ditte Larsen læser HA Almen. Turen går fra Silkeborg til København. “Der er mere ro i bussen – i toget bliver man forstyrret hele tiden,” fortæller Connie Larsen, der også synes bagagehåndteringen i bussen er mere overskuelig end i toget. “Og desuden er busholdepladsen i Silkeborg tættere på, hvor vi bor end togstationen. Hvis man skal skifte tog i Horsens eller Fredericia er bussen til København faktisk klart hurtigere for os,” påpeger Connie Larsen. For Ditte Larsen er prisen helt klart den vigtigste parameter: “Jeg nægter at betale de summer, toget koster. Jeg har faktisk ikke engang tjekket prisen for turen med DSB i dag,” fortæller Ditte Larsen, der ikke slet ikke ville være taget til København, hvis hun skulle have betalt en togbillet. “De billigere ture med bus har gjort det muligt at besøge venner rundt omkring i landet spontant,” forklarer Ditte Hansen. “Det koster simpelthen for mange penge med tog som studerende – selv for en tur fra Silkeborg til Aarhus.” Både Connie og Ditte Larsen værdsætter den ekstra plads, som dagens premiumbus tilfører. Det er dog ikke umiddelbart dem, som Rødbillet skal satse på som det nye premiumsegment. “Man sidder jo også godt i de andre busser, der kører på ruten. Og der er jo allerede Wifi og gratis kaffe – så standarden er jo allerede meget tilfredsstillende,” afslutter Connie Larsen.

Komforten betaler sig Ulrik Andersen ejer en international IT-virksomhed. Han bruger hellere GoMore end DSB og har ikke rejst med Rødbillet før. “Jeg betaler gerne mere for komforten i sådan en bus. Selv hvis billetten er 100 kr. dyrere, er den stadig billigere end toget – der i øvrigt er alt for dyrt og ikke godt nok til prisen.” Det var Ulrik Andersens forældre, der foreslog Rødbillet, da han ikke kunne finde en kørelejlighed med GoMore. “Det er nok en gammel vane, at jeg ikke tænker på at tage bussen selv. Men turen her har bestemt gjort et rigtig godt indtryk,” fortæller Ulrik Andersen. Han rejser meget gennem sit arbejde, og det gør bestemt en forskel, at turen fra København til Aarhus kan tage lidt længere tid med bussen. Det gør dog knap så meget, hvis den ekstra rejsetid kompenseres af både prisen og muligheden for at arbejde i komfortable omgivelser undervejs. “Havde jeg vidst, der var så god plads i bussen, havde jeg taget min computer med, så jeg kunne arbejde. Jeg blev godt nok positivt overrasket, da jeg så bussens kvalitet,” fortæller Ulrik Andersen, men tilføjer dog, at påstigningen ved Hjallese/Odense ikke var ”majestætisk”: “Hvis jeg skal betale 100 kr. ekstra for komforten, så handler det ikke kun om det, der foregår inde i bussen, men også faciliteterne før påstigningen. Det bør i mine øjne også være en del af premium-oplevelsen, hvis jeg skal betale ekstra.”

Danske Busvognmænd 33


Kollektiv trafik

Det handler om pris, pris og pris Jon, Sandie og Rebecca studerer alle forskellige steder i landet og bruger primært bussen til at komme hjem og besøge familien. “Jeg kan sagtens mærke forskellen, men det er ikke noget jeg vil betale for. For mig er det pris, pris og pris, det handler om,” forklarer Jon om sit indtryk af premiumbussen. Sandie lagde også med det samme mærke til den luksuriøse bus. Men ligesom Jon er hun også meget prisfølsom – og den ekstra tid bussen eventuelt kan tage i forhold til toget gør hende ikke noget: “Jeg valgte faktisk at tage af sted i dag (torsdag) i stedet for fredag, fordi det var 30 kr. billigere.” Rebecca skal fra København til Vejle for at besøge sin familie: ”Jeg har ikke råd til at betale 600 kroner for at komme til Jylland og tilbage,” forklarer Rebecca. Rebecca kan godt se ideen med et premiumkoncept, der stadig vil være billigere end de fleste togbilletter. Men hun mener allerede, at busserne har det hun skal bruge. “Mange busser har klapborde. Hvis jeg endelig skulle bruge tiden på at arbejde, skulle jeg nok indrette mig. Selv hvis der ikke var internet i bussen, ville jeg klare mig fint med en bog,” udtaler Rebecca og tilføjer endnu en fordel ved at rejse med bus frem for tog: “I bussen er jeg sikker på en plads. Togene er tit overfyldt. Man kan selvfølgelig købe en pladsbillet, men den alene koster en tredjedel af prisen i forhold til bussen.”

Der er god benplads i Rød Billets i8 luksusmodel – ”og så sidder man ikke og fletter ben med de andre passagerer som i toget!”

Vi kan ikke redde verden !! men vi kan hjælpe dig

DANMARK

Udvendige og indvendige LED-informationsskilte

12 års fabriksgaranti på alle LED-skilte. Ingen irriterende småregninger i garantiperioden.

.. med Stroco oliefyr - designet til at levere optimale resultater til dine busser

De bedste kvalitetsdioder med en meget høj opløsning gør skiltene lette at læse både på lang afstand og i solskin. Automatisk stoppesteds-avertering med syntetisk tale. 12 volt skilte til minibusser – strøm skal bare tilsluttes, så virker de. Centrallager af reservedele findes i Karlslunde.

Hanover Danmark . Kurt Skousgaard Motorgangen 13-15 . 2690 Karlslunde Tlf. 46 59 58 95 . Mobil 22 21 58 95 E-mail: kurt@hanoverdanmark.dk . www.hanover.dk Teknisk support / service Jylland / Sjælland: Ole Frier-Meineche . Tlf. 27 61 27 60.

34 Danske Busvognmænd

SPARE BRÆNDSTOF...

Stroco oliefyr: • • • • • • •

Kører på diesel, biodiesel, RME og ethanol Miljøvenlig: lavt udslip. Kan udstyres til elektrisk natdrift Nemt-at-bruge test udstyr Dag-til-dag levering Gratis teknisk support Produceret i Danmark gennem 40 år - leverer varmen • Leveres i hele Europa

Stroco ApS - Viborgvej 50 - DK-8450 Hammel Tlf. 8696 1066 - Fax 8696 9647 Email info@stroco.dk - www.stroco.dk


23-26

ORGANISED BY

MAY

2017 MADRID / SPAIN

MANUFACTURING MOBILITY

Danske Busvognmænd 35


Kollektiv trafik

Bussen skal konkurrere med DSB 1’ Kunderne hos Rødbillet er allerede tilfredse med den kvalitet, som fjernbusserne leverer – og det meget store segment af studerende, der allerede bruger busserne er prisfølsomme. Alligevel tror ejer af Rødbillet, Thomas Hintze, på, at et premiumkoncept kan tiltrække nye kundegrupper. Af: Michael Branner Foto: Michael Branner

”M

an sidder jo også godt i de andre busser,” lød meldingen til Busmagasinet fra en af de passagerer, der var så heldig at komme med Rødbillets premiumbus, der byder på mere albuerum, benplads og højt til loftet end de busser, der normalt betjener ruterne. Hvis kunderne allerede er tilfredse med den kvalitet busserne leverer, hvorfor så udvide konceptet? Det er der ifølge ejer af Rødbillet.dk og Dansk Turistfart ApS, Thomas Hintze, flere gode grunde til. I løbet af efteråret har han derfor afprøvet premiumbussen som en overraskelse for Rød Billets kunder for at se, hvordan folk tager konceptet til sig. Thomas Hintze lægger ikke skjul på, at Rødbillet Premium handler om at lokke de kunder fra toget, der vælger DSB 1’, over i bussen. ”Hvor omfangsrigt og i hvilken form vi i fremtiden vil satse på premiumkonceptet vil de kommende måneder vise,” forklarer

36 Danske Busvognmænd

Thomas Hintze, der kan berette, at man allerede har bestilt en premiumbus nummer to. Det betyder, at man kan lave premium-afgange i myldretiden både morgen og aften fra Aarhus og København. ”Det er ikke kun forretningsrejsende, men også det lidt ældre publikum med flere penge, der gerne vil forkæle sig selv med lidt mere komfort og ro, som Rødbillet Premium skal henvende sig til. I mine øjne er busproduktet fuldt ud på højde, hvis ikke bedre end toget. Det gælder også luksusprodukterne,” udtaler Thomas Hintze. Et godt udstillingsvindue I første omgang vil de to premiumbusser blot udgøre 2-3% af det samlede antal pladser, som Rød Billet sælger. Men Thomas Hintze mener, at andelen kan blive op mod 10%, hvis man formår at få fat på de passagerer, der allerede bruger DSB 1’. Dertil kommer de


Kollektiv trafik

”Der er et passagersegment, der tænker, at bussen sikkert er fin nok, men bare ikke noget for dem. Det er dem, vi gerne vil have til at ændre holdning ved at satse på premiumkonceptet og udvikle det nuværende produkt."

Danske Busvognmænd 37


Kollektiv trafik

mange stamkunder hos Rødbillet, der allerede har fået øjnene op for fjernbussen som studerende, og som kommer til at tjene flere penge i fremtiden. ”For kun 100 kr. mere per sæde kan man højne standarden betragteligt i en bus,” forklarer Thomas Hintze. ”Det har vi så mulighed for at vise det store segment af studerende, som bruger vores busser i dag.” Thomas Hintze understreger, at premiumkonceptet stadig er under udvikling. Men det er også på tegnebrættet af levere rundstykker, frisk frugt, sandwich og kage i alle busser hos Rødbillet – vel at mærke ud over den gratis kaffe, der allerede tilbydes. ”Der er et passagersegment, der tænker, at bussen sikkert er fin nok, men bare ikke noget for dem. Det er dem, vi gerne vil have til at ændre holdning ved at satse på premiumkonceptet og udvikle det nuværende produkt. Særligt de faste kunder, som pendler morgen og aften, vil gerne have mere albuerum og komfort – det viser passagertallene fra DSB 1’,” udtaler Thomas Hintze. Det er en Irizar i8, som Dansk Turistfart har erhvervet sig til kørsel for Rødbillet.

Kbh.-Aarhus: Tog vs. bus Fjernbussen er overordnet set et billigere alternativ end toget. Til gengæld er den i gennemsnit lidt længere tid om at komme frem – og fjernbussen kan ikke tilbyde samme dækning og hyppighed, som det statsejede DSB. Busmagasinet har sammenlignet produkterne for hhv. DSB og de privatdrevne fjernbusruter Abildskou og Rødbillet.dk.

Tabel 1 Sammenling af tur København – Århus 24. febr. 2017 Bus (Abilskou+Rødbillet)

Tog (DSB)

3:20-4:00

2:49-3:13

1602)

4183)

19 (kl. 07-19)

35 (kl. 05-23:00)

Ekstra bagage

Tilkøb muligt

Max 3 stk pr. person

Cykel

Tilkøb muligt

Tilkøb muligt

Barnevogn

Tilkøb muligt

Gratis (max én pr. barn)

Kaffe

Ja

Nej

Wifi

Ja

Ja

Ja (delvist)

Nej

Tid (T:M) Almindelig billetpris DKK (voksen+sæde) Hyppighed afgange

Infotainment

1)

1) Via Molslinien 2) Billigste afgang kr. 110,- (Pensionist/Studerende) 3) Billigste afgang kr. 129,- (Orange Billet – begrænset antal) NB! Både Abildskou, Rødbillet og DSB tilbyder rabat til pensionister og studerende på alle afgange.

38 Danske Busvognmænd

Gode historier skal udbredes Til at hjælpe sig med udviklingen af Rødbillet og konkurrencen med toget har Thomas Hintze allieret sig med tidligere kunde- og udviklingschef hos DSB og Arriva Tog, Winnie Højer. Ifølge Winnie Højer handler udviklingen af fjernbussuccessen om at udbrede den gode historie om bussen. Passagererne skal gerne selv være med til at fortælle omverden om bussens pålidelighed og komfort: ”Næste skridt er at komme ud og tale med kunderne om, hvad de mener om premiumkonceptet og Rødbillet mere generelt. Er der noget de synes mangler? Eller noget de synes er unødvendigt?” fortæller Winnie Højer om de kommende planer. Produkt med alternativer En bus med den komfort, som Busmagasinet kørte fra Jylland til København med, er netop med til at skabe de ambassadører blandt passagererne, der skal ud og sprede budskabet om bussens fortrin. Ligegyldig hvor stort omfanget af premiumkonceptet bliver, så tilføjer de luksuriøse busser noget nyt til fjernbuskørslen: ”Det handler også om at kunne tilbyde kunderne alternativer i produktet – også selvom det kun bliver en mindre andel af kunderne, der bruger Premium. Naturligvis vil vi gerne udvikle Rødbillet i stedet for bare at transportere folk fra A til B,” påpeger Thomas Hintze, der i øvrigt ser e-bøger, avisaftaler og spil til børn som en del af fremtidens fjernbuskoncept. ”Derudover ser jeg gerne, at billetterne til fjernbusserne kan integreres med resten af den kollektive trafik. Samarbejdet med myn-


Kollektiv trafik

"Vi kommer nok ikke til at kunne levere højklassede busterminaler ved alle vores stop på ruterne. Men vi holder allerede på rutebilstationen i Aalborg og Aarhus og overvejer at bygge vores egne ventefaciliteter i Odense."

dighederne og de offentlige trafikselskaber kan dog være lidt svært,” beretter Thomas Hintze. Terminal påkrævet Thomas Hintze ser også gerne, at Danske Busvognmænd får presset på for anstændige vilkår for busholdepladser, særligt i København, hvor der åbenlyst mangler en ordentlig busterminal. Det vil helt klart være med til at styrke premiumkonceptet og oplevelsen af fjernbussen i øvrigt. ”Vi kommer nok ikke til at kunne levere højklassede busterminaler ved alle vores stop på ruterne. Men vi holder allerede på rutebilstationen i Aalborg og Aarhus og overvejer at bygge vores egne ventefaciliteter i Odense. Med bussen har vi også mulighed for at være klar en halvtime før afgang ved det første påstigningssted, så folk kan finde sig til rette i stedet for at stå og fryse ude i kulden.” Derudover mener Thomas Hintze, at fjernbussen de næste mange år vil stå som det miljørigtige og økonomisk fordelagtige alternativ til DSB’s dieseldrevne tog. Men også på personalesiden vil fjernbussen fortsat udfordre toget, tilføjer Winnie Højer: ”Togselskaberne fjerner mere og mere personale – også i ydertimerne. I bussen er chaufføren altid til at få fat på. Det skaber tryghed og et andet serviceniveau, end det togselskaberne kan levere i øjeblikket,” afslutter Winnie Højer.

Sikker og fleksibel bespænding

DSB 1’ DSB 1’ giver kunden adgang til en række fordele i toget. Nem og ergonomisk betjening

• Større sæder (dog ikke garanteret) • Kildevand, the, kaffe • Morgenmad eller lidt sødt/snack • Fri adgang til dagens aviser • Fri adgang til DSB 1’ Lounge på Aarhus H, Odense og København H. En billet til DSB 1’ (inkl. pladsreservation) fra København til Aarhus koster 568 kr. DSB 1’ udgør ca. 5% af det samlede antal pladser på en IC-togafgang. Rød Billets premiumkoncept er endnu ikke færdigudviklet, men prisen Kbh.-Aarhus vil formentlig komme til at ligge på 200-300 kr.

Vi ses på stand H6240 Danske Busvognmænd 39


Kollektiv trafik

Premium i Europa Premiumkoncepter med bus i Europa er udbredt i flere lande. Meget tyder på, at produktets popularitet hænger sammen med hvor velfungerende det eksisterende tognet er, hvor bredt det dækker, og hvor hurtigt det transporterer passagererne. Af: Michael Branner Foto: Michael Branner

Spanien I Spanien tilbyder en række fjernbusoperatører premiumkoncepter – bl.a. ALSA, hvor premiumproduktet f.eks. indebærer større sæder (2+1) og mere benplads, bagagehåndtering, særlige serveringer, eksklusive ventefaciliteter, Wifi, infotainment på individuelle touchskærme, USB-stick og afhentning ved hjemadressen. Spanien har et ganske velfungerende højhastighedstogsystem, der skyder en fart på op mod 300 km/t. Priserne er dog høje, og det er langt fra alle egne af Spanien, der serviceres af hurtigtogene endsige direkte regionaltoge. Fjernbusser er derfor et populært og prisef-

40 Danske Busvognmænd

fektivt alternativ til toget, som benyttes af alle typer rejsende – herunder forretningsrejsende og et købestærkt publikum, der gerne bruger ekstra penge på komforten. Tyrkiet Tyrkiet har de seneste år anlagt infrastruktur til de første højhastighedstoge – men togtransport er faktisk en forholdsvis ubenyttet og langsom transportform i det enorme land, og på vestkysten og sydsiden har man ikke noget tognet overhovedet. Det betyder, at Tyrkiet byder på et ganske velfungerende og luksuriøst fjernbusnet –

særligt til de egne der kun i mindre grad kan nås med fly. Her er det snarere reglen end undtagelsen, at man kan købe buskørsel på 1. klasse, og der serveres typisk koldt vandt og en bid brød på busafgangene. Man kan købe plads på busser af al slags kvalitet i Tyrkiet, men fjernbusserne er oftest med aircondition og lever typisk op til de højeste europæiske standarder. Tyskland I Tyskland liberaliserede man 1. januar 2013 fjernbuslovgivningen betragtligt. Efterfølgende er passagerallet steget med mange hundrede procent. Eurolines tilbyder


Kollektiv trafik

Fakta En fjernbusterminal i København vil give bussen den plads samt de på- og afstigningsforhold, som bussen fortjener. Forholdene på Ingerslevgade, som langt størstedelen af fjernbusoperatørerne bruger som stoppested, har længe været kritiseret af Danske Busvognmænd og branchen. ”Fjernbussen befordrer passagerer til lave omkostninger på miljørigtig vis. Det er en effektiv medspiller for den kollektive trafik, så Danske Busvognmænd mener helt bestemt, at myndigheder bør give infrastrukturen til fjernbussen mere opmærksomhed. Det handler også om at gøre fjernbussen tilgængelig for borgere med nedsat bevægelighed og at øge informationsniveauet og salgsmuligheden, så den kollektive bustrafik bliver mere attraktiv,” udtaler adm. direktør i Danske Busvognmænd, Steen Bundgaard. Danske Busvognmænd arbejder i øjeblikket sammen med Bygge- og Trafikstyrelsen om et forslag til placering af en busterminal i København. Her ser Danske Busvognmænd gerne en busterminal ved Dybbølsbro. På billedet ses på- og afstigningsforholdene på Ingerslevgade bag Københavns Hovedbanegård. Der er ingen læskure eller ventefaciliteter ved bussen, og en cykelsti gør både på- og afstigning samt bagagehåndtering besværlig – hvis ikke ligefrem farlig …

I spanien er fjernbusser et populært og priseffektivt alternativ til toget.

9-20 pers. busser indrettes efter ønske

Professionelt håndværk

– vi har bussen til den rigtige pris!

ALT I OMPOLSTRING Sæder - Loft - Sider GuLvtæppe - Gardiner

nakkeskånere - nakkestykker i "ruskind" Brodering af logo og numre på nakkeskånere.

FIAT DUCATO

DUCATO kan leveres med el-drevet sidedør. SE VORE BRUGTE BUSSER PÅ:WWW.FIAT-GRINDSTED.DK

JENSEN & NØRGÅRD A/S AUTORISERET FORHANDLER VESTERMARKSVEJ 7200 GRINDSTED TELEFON 75 32 13 11 TELEFAX 75 32 17 32 E-MAIL: post@fiat-grindsted.dk

vi ompolstrer din chaufførstol - medens du venter.

Gulvtæpper - presenninger m.m.

Vi har ca. 100 forskellige plys til reparation af din bus. Ring og få et uforpligtende tilbud - tlf. 74 56 29 97

Christiansfeld Autopolstring Industrivej 14 - 6070 Christiansfeld - tlf. 22 60 90 00 Danske Busvognmænd 41


Kollektiv trafik

Der er god mulighed for at underholde sig med smartphones og tablets i alle Rødbillets bussser. Der er nemlig fri adgang til Wifi og som regel strøm at oplade sine devices med.

Alle sæder i premiumbussen er udstyret med stik til bærbar pc/telefon og USB.

Selvom fjernbusser er udbredt i Tyskland er der overordnet set ikke meget fokus på hverken premium- eller businesskoncepter. Business Class til flere indenlandske og udenlandske destinationer. Det vil sige ekstra benplads, komfortable sæder (2+2), klapborde beregnet til bærbar pc, 220 V tilslutninger, aviser/blade, radio og snacks. Selvom fjernbusser er udbredt i Tyskland er der overordnet set ikke meget fokus på hverken premium- eller businesskoncepter. Det skyldes givetvis det udbyggede system af højhastighedstoge, som forbinder de fleste store og mange mellestore byer i Tyskland. Her har selv de mest komfortable og luksuriøse busser svært ved at konkurrere med højhastighedstogenes udbud af serveringer, underholdning, komfort og ikke mindst rejsetid, der kan være op mod 45% hurtigere end fjernbussen. Meldingen fra busbranchen selv har da også været, at fjernbussen skal forstås som et prisbilligt alternativ til kundegrupper med færre økonomiske midler, der kun i mindre grad prioritere den forkortede rejsetid.

• I 2011 rejste ca. 600.000 passagerer med fjernbus i Danmark. I 2015 var dette tal fordoblet, da hele 1.2 millioner passagerer begav sig ud på én af de 28 fjernbusruter, som man kan benytte sig af i Danmark. • Fjernbuskørsel i Danmark skal være godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen. Godkendelsen kræver, at den pågældende busrute strækker sig over mere end to trafikselskabers områder, over mere end området for trafikselskabet på Sjælland eller over mere end Bornholms Regionskommunes område. • Fjernbusruterne i Danmark drives af Thinggaard, Gråhundbus, Johns Turistfart, Abildskou og Rødbillet. (Kilde: Trafikstyrelsen, 2016)

Udvendig DK Lift USL Rørplade model 500 kg Vores dansk produceret lift hvor platformen vipper op i den forudindstillet vandrette stilling og tilpasser sig terrænets hældning når platformen er nede. DK Lifte ApS sælger reservedele til lifte og bespænding til kørestole. Bestil i hverdagen inden kl. 14.00 og varerne sendes samme dag. Husk at DK Lifte ApS laver det årlige lovpligtig eftersyn af lifte hos kunden eller på vores værksted. DK Lifte ApS v/ Henrik Andersen Gadekærsvej 12 - 9280 Storvorde Tlf. 4131 7800 dklifte@dklifte.dk

42 Danske Busvognmænd


Kort nyt

762 mio. kr. til hurtigbusser i Aalborg Aalborg har nu endelig udsigt til at få en statslig hånd til at forbedre den offentlige transport i Nordjyllands hovedstad. Aalborgenserne har tidligere måttet acceptere, at skiftende transportministre først har sagt nej til at støtte en letbane og derefter en hurtig buslinje i et dedikeret spor – en såkaldt Bus Rapid Transport (BRT)-løsning. Men nu har partierne bag forliget om bedre og billigere kollektiv trafik – som sidder på et flertal af pladserne i Folketinget – besluttet at komme aalborgenserne til hjælp. S, DF, EL, R og SF er blevet enige om at oprette en toårig bus-pulje på 395 mio. kr., som blandt andet skal støtte udviklingen af en BRT-løsning i Aalborg. Ifølge Aalborg Kommunes hjemmeside vil en BRT-løsning samlet koste 539 mio. kr, og forligspartierne lægger op til, at staten skal dække 47 procent af udgifterne, som det også var planen i det nu droppede letbaneprojekt. Det skriver Ingeniøren.dk.

Nedskæringer er kortsigtede TV2 kunne 2. januar berette om nedskæringer i regionale og lokale busruter, der bl.a. har resulteret i 3 timers transporttid til og fra skole for 16-årige Kaja Binderup Schultz. Der har længe været en tendens i den kollektive trafik til at reducere betjeningen på mindre lokale ruter og i stedet prioritere de passagertunge pendlerruter i regionalt og bymæssigt regi. Der hvor den ordinære busbetjening reduceres eller forsvinder, får passagererne i stedet tilbud om behovsstyret trafik, flextur, teletaxi og lignende kørselsordninger. Den udvikling ærger Danske Busvognmænd: ”Undersøgelser af det lokale erhvervsklima fra Dansk Industri viser blandt andet, at den kollektive busbetjening har en betydning for de lokale virksomheder. En pålidelig og stabil kollektiv trafikbetjening forbedrer virksomhedernes muligheder for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og muligheden for f.eks. en børnefamilie at etablere sig langsigtet i et givet område,” forklarer chefkonsulent i Danske Busvognmænd, Lasse Repsholt. Du kan læse mere på db-dk.dk, hvor du også kan finde link til indslaget på TV2.

KORT OM... KOLLEKTIV TRAFIK Ny vejledning til rutekørsel under 50 km I en ny vejledning fra Danske Busvognmænd kan du orientere dig om, hvordan du skal håndtere køre- og hviletidsreglerne, når du udfører rutekørsel under 50 km og benytter undtagelsesreglen. Hvordan bruger jeg vejledningen? 1. Læs vejledningen godt igennem 2. Se på de dokumenterer og procedurer, du allerede har i virksomheden. Kan du leve op til kravet om dokumentation? 3. Når Færdselsstyrelsen indkalder til virksomhedskontrol, finder du vejledningen frem og forbereder din dokumentation for den pågældende måned. Du kan finde vejledningen på db-dk.dk under ’Handicap- og specialkørsel’ samt ’Viden om – Køre- og hviletid’.

VIDSTE DU ... … at Danske Busvognmænd nu er at finde på Facebook? https://www.facebook.com/Danskebuvognmaend/ 43


Kollektiv trafik

Kort over det foreslåede busnet i Esbjerg By.

Esbjergs busser rykker Busserne i Esbjerg Kommune – eller skulle vi sige i EnergiMetropol Esbjerg – rykker. En ambitiøs satsning på et stambusnet og skarpere prioritering skal flytte Esbjergs bustrafik fra passagerfald og omkostningsforøgelser til mobilitet, storbytrafik og vækst. Af: Lasse Repsholt Foto: Esbjerg Kommune

Esbjerg: Bustrafikken skal vendes… I 2015 igangsatte Esbjerg Kommune et udredningsarbejde, der skulle forholde sig til den kollektive trafik aktuelle tilstand: Faldende indtægter og stigende udgifter. I stedet for serviceforringelser ønskede man

44 Danske Busvognmænd

en offensiv plan, der kunne tiltrække flere passagerer og dermed skabe en bedre økonomi i den kollektive trafik. Det forberedende arbejde bestod af en rapport (Forslag til gentænkning af den kollektive trafik, Maj 2016), tre workshops og en frivillig offentlig høring.

Diagram over det foreslåede stambussystem. Tyk streg repræsenterer kvarterdrift i myldretiden, tynd streg halvtimedrift og stiplet streg timedrift.”


Kollektiv trafik

5 SKARPE

TIL ANDERS KRONBORG

Anders Kronborg (A) har som formand for Teknik & Byggeudvalget stået i spidsen for kommunens arbejde med gentænkning af den kollektive trafik de seneste år.

1

Esbjerg – storby? Det er et stort brød at slå op. Den kollektive trafik kan selvfølgelig understøtte storbyplaner, men hvad med de øvrige storbykvaliteter: Bosætning, arbejdspladser, kulturliv, befolkningsvækst og byfortætning – følger det med? Vi har med Vision 2020 i hånden arbejdet målrettet med netop storbykvaliteterne. Vi arbejder målrettet på at tiltrække virksomheder til vort område. Det gælder inden for energi, men også inden for andre områder. I 2016 kom 19 nye energirelaterede virksomheder til kommunen. Boliger skal der selvfølgelig til, når man forventer flere indbyggere. Vi støtter alment boligbyggeri med over 80 mio. kr. til byggeriet af 658 nye familie- og ungdomsboliger primært i centrum. Dertil kommer mange private projekter, som også støtter op om byfortætning. Der er over 100 udviklingsprojekter i gang i Esbjerg. De er alle et udtryk for at Esbjerg er et vækstcenter, og at byen er i fuld gang med forvandlingen til storby.

2

I er et bredt flertal bag busplanen, og det er jo en stor udgift i trange tider. Var det svært at samle partierne? Vi stod over for at skulle lave en driftsbesparelse. Den øvelse brugte vi som afsæt til at få kigget på hele bussystemet både med hensyn til at modernisere og effektivisere. Med udgangspunkt i rapporten, som Rambøll lavede for os, var der politisk opbakning til en model, hvor vi ikke kun fokuserede på besparelsen, men i højere grad på et set-up for bustrafikken, der matcher en storby af Esbjergs størrelse. Det var ikke svært at finde opbakning til den løsning. Og faktisk var det også let at overbevise forligspartierne om, at vi skulle investere i den kollektive trafik.

3

Den nye busplan starter op til sommeren 2017, og der er kommunalvalg den 21. november. Kan I klare presset og stå sammen i kredsen, hvis nu Esbjergs borgere (og vælgere) ikke bryder sig om forandringerne? Processen omkring gentænkningen af den kollektive trafik bygger på en høj grad af brugerinvolvering, hvor forskellige brugergrupper og interesseorganisationer har deltaget i flere workshops omkring den endelige plan. På baggrund af deres input og opbakning er vi kommet rigtig langt. Vi har holdt en offentlig og frivillig høring, hvor vi forsøger at indarbejde de input, som vi har fået, med mindre at forslagene modarbejder vores nye servicekrav. Men det er klart, at når vi laver så store ændringer, vil der være delte meninger om resultatet.

4

Erfaringerne viser, at kollektiv trafik kræver en langsigtet satsning. Tror du også på, at den kollektive trafik, når samme opbakning efter 2020? Vi forventer, at passagerantallet vil stige over en årrække. Erfaringerne fra andre kommuner, som har gennemgået en lignende proces, viser, at forandringen kræver en tilvænning. Vores mål med gentænkningen er, at den kollektive trafik skal blive det nemme valg for borgerne.

5

I betragtning af, at Esbjerg er en EnergiMetropol, skal man kigge langt efter de miljø- og klimavenlige tiltag i den nye plan. Kører busserne videre på Nordsøolie? Vi er ved at afdække fordele og ulemper ved at vores busser kører på f.eks. gas, el eller brint. Et eventuelt skifte vil dog først kunne komme på tale i en fremtidig udbudsproces på den kollektive bustrafik. Selvom det ikke står skrevet i denne plan, læner planen sig op af vores Klima & Bæredygtighedspolitik, hvor vi bl.a. skriver, at kommunen vil vælge løsninger, som tager hensyn til bæredygtige principper. Det kan eksempelvis være at stille krav om CO2-venlige bybusser, som skal bidrage til vores generelle målsætning om at reducere CO2-udledningen med 30% inden 2020.

Danske Busvognmænd 45


Kollektiv trafik

På det grundlag indgik et bredt flertal i Esbjerg Byråd (V, A, F, C & I) i september ’16 aftale om Budget 2017-2020. I budgetaftalen er der afsat midler til prioriterede udvidelser og anlægsinvesteringer. Herunder 29,1 mio. kr. til forbedret kollektiv bustrafik (drift) og cirka 12,2 mio. kr. i investeringer i anlæg til bustrafikken. …og understøtte byen som storby Esbjerg er med cirka 72.000 indbyggere Danmarks 5. største by (116.000 i kommunen) komfortabelt større end Randers (62.000 indbyggere), men med langt op til Aalborg (112.000 indbyggere). Har Esbjerg (by og kommune) dermed en størrelse, demografi og udvikling, der berettiger en storstilet satsning på kollektiv trafik? ”Ja ”. Det mener i hvert fald det førnævnte flertal, der klart peger på, at satsningen skal understøtte kommunens vision – Vækststrategi 2020. Forligspartiernes ambition er (Citat), ”at den kollektive trafik skal være en del af den samlede mobilitet, som Esbjerg som storby og vækstcenter i regionen kan tilbyde erhvervsliv, borgere og gæster.” (Esbjerg Kommune – Aftale om budget 2017 – 2020 – den 16. september 2016). I skrivende stund er den nye busplan i høring blandt kommunens borgere.

Esbjergs busplan – i korte træk Esbjerg Kommune indfører et nyt rutenet i sommeren 2017. I perioden 2017 til 2020 vil der blive fulgt op med yderligere tiltag. samt understøttende tiltag og anlæg i perioden 2017-2020. Hovedelementer i planer er: • Indførelse af et stambusnet med få, direkte og højfrekvente linjer. • Synergieffekt ved samtænkning af transportformer, fx videreførelse af regionalrute i Esbjerg by. • Et enklere system med større regelmæssighed – kørsel på faste minuttal. • Lige så god lokalrutebetjening som i dag, men med mindre ressourceforbrug. • Færre stoppesteder (afstand på 400 m. i luftlinje) giver mulighed for effektive ruteforløb med kortere køretider. Byrådet i Esbjerg Kommune har også sat penge af i budgettet for 2017 til 2020 til den store satsning på bustrafikken: • Bussen afgår hvert kvarter (fire gange i timen) på stambusnettets primære korridorer på hverdage i myldretiden. Halvtimesdrift i øvrig tid. • Der er afsat midler til en række anlægsprojekter, der skal understøtte det nye busnet. Der etableres bl.a. en miniterminal ved Gjesing station, en busterminal ved endestationen i Tarp, Skolegade omlægges til busgade og der afsættes en pulje til tilpasning af stoppesteder. Hvis du vil vide mere: • Vækststrategi 2020 – www.energimetropol.dk • Forslag til gentænkning af den kollektive trafik, Esbjerg Kommune & Rambøll. Maj 2016.

Branchens førende inden for uniformer og beklædning til bus- og taxichauffører mm. herunder:

skjorter - bukser - strik - jakker

Se mere og køb online på:

www.tta-firmatoej.dk Tlf.: 97 10 27 02 Tøj Til Alle v. Rent Jydsk ApS - Industrivej 30 - 7470 Karup J

46 Danske Busvognmænd

Finansiering Nyt eller brugt materiel?

Eggert Schjelde

Tommy Svendsen

Det branchekendte team Kontakt

6345 6360 www.danskerhvervsfinansiering.dk


Nostalgihjørnet er en rubrik i Busmagasinet udarbejdet af Bushistorisk Selskab.

NOSTALGIHJØRNET Stephansens Rutebiler H.C. Stephansen var fra Jylland, men rejste til København og blev først medejer og driftsleder hos A/S Amager Rutebiler, der blev overtaget af Amagerbanen i 1930. I 1929 havde han imidlertid etableret sig i Gentofte Kommune med en rute Søborghus-Gentofte st. med gren til Gentofte Amts Sygehus. En rute som hurtigt blev udvidet til også at betjene Skovshoved og siden Klampenborg. Under besættelsen indstillede Stephansen rutebilkørslen helt imellem 1942 og 1946 og kørte lastbil, men allerede efteråret 1951 kunne han udvide med en ny rute igennem Vangede, så han nu havde tre ruter med hvert deres nummer, 176, 177 og 178. I 1957 kom sønnerne Tage og Hans Eiler med i firmaet på Hyldegaardsvej i Ordrup, og i 1966 overtog de ledelsen helt.

1.

2.

I 1975 blev man entreprenør for HT, og i 1977 valgte man at ophøre med turistkørsel. I slutningen af 1980’erne syntes Tage og Hans Eiler imidlertid at det var tid for otium. Man havde flere private købere på hånden, men det kunne HT ikke lide, så de anvendte her den forkøbsret, de havde skærpet, efter det var lykkedes Jørgen Andersen i Ballerup, mod HTs vilje, at købe Johs. Andersens busforretning i Hillerød i 1979. HT løb dermed med Stephansens Rutebiler i 1988, men det blev samtidigt et søm til HT’s ligkiste. Adfærden blev nemlig en af bevæggrundene til den ny HT lov i 1989, der tvang HT til at udlicitere.

3.

1. I årene efter besættelsen anskaffede man bl.a. fire busser af mærket Dodge. Her ses en af dem i Søborg. 2. I august 1961 åbnede man en kirke-rute til Dyssegårdskirken, som man dog måtte lukke i 1962. Dengang købte man Scania-Vabis bygget hos Ørum-Petersen. 3. Fra 1973 købte man udelukkende sine busser hos DAB i Silkeborg. De første var Leyland-DAB Serie 2 som denne CX90713, årgang 1975. 4. I 1988 blev firmaet købt af HT. Stephansens Busser fik nu HT-mærker på, og blev anvendt på de ruter , som HT havde garageret i Gladsaxe.

4.

Af: Lars Ersgaard, redaktør på Bushistorisk Selskabs medlemsblad ”Busbladet”. Billeder: Arne Madsen, Sv. E. Ersgaard og Lars Ersgaard

47


Kort nyt

KORT OM... TURISTBUSSEN DEKRA åbner uddannelsescenter i Køge DEKRA AMU Center Sjælland åbner nu et nyt uddannelsescenter i Køge for bus- og lastbilchauffører. Med dette sidste skud på stammen, har DEKRA i Øst nu fire uddannelsescentre på Sjælland – og forventer at fortsætte ekspansionen på Sjælland. ”Der er fortsat stor mangel på chauffører og for at være tilgængelige for vores kunder, er det planen at åbne … at over 450.000 flere uddannelsescentre i løbet af de kommende år”, siger DEKRAs adminimennesker har lagt vejen strerende direktør i Region Sjælland, forbi Transportmessen siden Bo Bay Hougaard. ”Centret i Køge er et 1988 hvor den løb af led i en strategi om fortsat ekspansion, staben for første gang? som sigter på, at vi får den bedst mulige geografiske dækning i regionen og at Kilde: Transport2017 vores Jobgaranti-koncept for alvor kan få vinger i Region Sjælland”.

VIDSTE DU ...

ALT I GLAS...

www.sydglas.dk

Danmarks største busrudelager

www.busruder.dk

r

Vi er specialister i montering af autoruder til busser, last- og personvogne m.m. Leveres/ monteres hos Dem eller på vores værksted.

• • • •

24 h BusService Glasspecialisten Frontruder -din sikkerhed for kvalitet • Stenslagsreparationer Sideruder • Specialværktøj Bagruder • Renovering af Glasforsegling (Ombrello) termoruder Vi samarbejder med alle forsikringselskaber. Sydglas Danmark Håndværkersvinget 12 6360 Tinglev

Afdeling Øst Vallensbækvej 46 hal A 2605 Brøndby.

DØGNVAGT Tlf.: 7464 4189 • info@sydglas.dk

48 Danske Busvognmænd

Flermandsbetjening: Husk at følges ad! Ved en virksomhedskontrol hos Vejle Turisttrafik ApS slog Rigspolitiet ned på en tur fra Østrig til Vejle, der var kørt efter reglerne om to-mandsbetjening. Dette var sket helt efter planen og køre- og hviletidsreglerne overholdt hele vejen igennem! Men. Efter at de to chauffører havde vasket og rengjort bussen, tjekkede den ene chauffør ud. Chauffør nr. to lod førerkortet sidde i yderligere 41 minutter, mens han parkerede bussen og ordnede papirarbejdet. Ifølge anklagemyndigheden var chauffør nr. to nu ikke længere omfattet af reglerne om flermandsbetjening, og der blev udmålt en bødestraf på 6.200 kr. til chaufføren samt en betinget frakendelse af førerrettet mens Vejle Turisttrafik ApS stod til en bødestraf på 12.400 kr. (2 x chaufførens bødestraf). Med hjælp fra Danske Busvognmænd gik Vejle Turisttrafik ApS og chaufføren sammen i retten om sagen hvor Byretten i Kolding besluttede at reducere straffen til to bødestraffe af 1.000 kr. samt at chaufføren ikke fik frakendelse af føreretten. Læs mere på db-dk.dk under ’Turistbussen’.


Rubrikannoncer

Busrejser – overnatning & forplejning

Går bus-turen til København..?

HAR DE GRUPPEN?

- så besøg os for et godt måltid mad.

Vi har værelserne med douche - WC - køkken - TV

Central beliggenhed, tæt på DR byen, Tivoli og Amalienborg. Dansk Køkken. Stor rutine i bus selskaber blandt andet fra Fyn, Jylland og Sverige

Gode samarbejdspartnere Kontakt os for tilbud

Altid et godt tilbud - f.eks : Flæskesteg med rødkål samt dess. kr. 168,Stor buffet kr. 178,-

Nygade 7, Sandvig, 3770 Allinge Tlf. 56 48 10 10 - Fax 56 48 18 89

Restaurant Menuen

ØNSKES:

www.grethaspension.dk - info@grethaspension.dk

Rekvirer venligst priser for 2007 Rekvirervenligst venligst priser priser for Rekvirer for2017 2004

BILLIGE

TRYKsager

Brigadevej 49 - 2300 København S

tlf. 32543322

www.restaurantmenuen.dk

RestaurantMenuen_DBjan2011.indd 1

23/09/16 13.40

- en del af Nordjysk Diesel-Elektro A/S

per y t s u b e l l a å A/C service p Så er Ketner Aalborg klar med service og reparation af alle typer aircondition til busser. Vores specialer er: Fartskriver service Turbo værksted Diesel værksted Starter/Generator værksted 3DUWLNHO¿OWHU VHUYLFH Busvarmer værksted KETNER Aalborg 7080 7359 · Århus 7080 7361 · Holstebro 7080 7351 · Herning 9722 4499 www.ketner.dk

Så billigt...??? Få et godt tilbud...

9900 Frederikshavn tlf. 98 42 78 99

Danske Busvognmænd 49


Rubrikannoncer / Info

Brugte busser

Velkommen i DB

Kreds 2 Brørup-Holsted-Rødding-Vejen Taxa Busser ApS Ådalen 7 A 6600 Vejen

Kreds 3 Globus Turist ApS Bondehøjvej 6A 2630 Taastrup

Afgang fra DB

Kreds 1 Thorning Taxi & Turist Møllevej 8 8620 Kjellerup

Aut. service til din Mercedes-Benz og Setra

FYNS LAST- & BUS

Kreds 3

Aps

Gl. Sognevej 9, 5771 Stenstrup, Tlf. 62 26 15 26, e-mail: fynslastbus@mail.dk

Vi køber alle slags brugte og skadede busser til ekspert. Betaler med kontanter.

HVIS DU VIL ANNONCERE HER

Sarwary Omnibushandel KG Tlf. + 49 40 250 6924 Fax. + 49 40 2549 5884 info@sarwary.de

skal du kontakte PK-Reklame & Tryk på 9842 7899 eller per@pk-reklame.dk

Besa Trans Rørsangervej 52 st. tv 2400 København NV Diligencen Tjørnevangen 6-8 2660 Brøndby Strand Bornholms Minibus Strøbyvej 4 3720 Aakirkeby Jettes Bus Digevej 95 2300 København S.

e k k y l l i t r e g Vi si … med fødselsdagen Dragoslav Popocic 60 år den 9. marts 2017 Top Tourist ApS

50 Danske Busvognmænd

Henrik Bisgaard Jensen 50 år den 11. marts 2017 Ketty & Villys Buslinier ApS

Per Johannes Nielsen 60 år den 19. april 2017 De Grønne Busser I/S

Lone Dydensborg 50 år den 21. april 2017 Dydensborg Taxi

Rasmus Jarlov 40 år den 29. april 2017 Hamlet Tours


Info

Sekretariatet

Hovedbestyrelse

Vesterbrogade 10 1620 København V Tlf. 70 22 70 99 Fax 70 22 10 99 www.db-dk.dk db@db-dk.dk

Landsformand John Bergholdt – Bergholdt.dk A/S Børstenbindervej 5, 5230 Odense M tlf. 66 11 31 31, fax 66 19 08 09 john@bergholdt.dk / www.bergholdt.dk

Telefontid man-fre 9-15 Telefax og mail er åben for meddelelser hele døgnet.

Medarbejdere Steen Bundgaard Adm. direktør, cand.jur. steen@db-dk.dk Overordnede opgaver, turistkørsel, internationale relationer, moms, afgifter. Lasse Repsholt Chefkonsulent, cand.scient.pol. lasse@db-dk.dk Kollektiv trafik, økonomi, udbud og kontrakter, busloven, international buskørsel, handicapkørsel. Michael Branner Konsulent, cand.scient.pol. michael@db-dk.dk Medlemsblad, hjemmeside, presse, rådgivning. Britt Wittrup britt@db-dk.dk Bogholderi, kontingent, årsmøde, messer, samarbejdsaftaler, salgsartikler, forsikring. Mette Christiansen mette@db-dk.dk Sekretær, medlemsdatabase, medlemsblad, hjemmeside, salgsartikler, kredsarrangementer, årsmøde.

Næstformand Formand Handicapsektor Allan Mørup – Mørups Turistfart ApS Haugevej 23, 7400 Herning tlf 97 11 69 69, fax 97 11 63 60 allan@morups.dk Formand Rutesektor Peter Lanng Nielsen – Keolis Danmark A/S Naverland 20, 2600 Glostrup tlf. 88 17 17 17, fax 88 17 17 19 igb@ditobus.dk Formand Turistsektor Jørn Pedersen – Jørns Busrejser Snehvidevej 9, 9700 Brønderslev tlf. 98 82 39 43, fax 98 82 39 74 info@jornsbusrejser.dk Formand DB’s kreds 1 Lars Brøchner – Brøchners Biler Genvejen 16, 7451 Sunds tlf. 97 14 10 52, fax 97 14 42 52 info@brochnersbiler.dk, www.brochnersbiler.dk Formand DB’s kreds 2 Peter Papuga – Papuga Bus A/S Lundahl Nielsensvej 1, 7100 Vejle tlf. 75 85 85 88 peter@papugabus.dk Formand DB’s kreds 3 Carsten Rasmussen – Vedde Turistfart A/S Bådehavnsgade 38, 2450 København SV tlf. 57 80 46 19 carsten@veddeturistfart.com www.veddeturistfart.dk

KOM I KONTAKT MED DET DANSKE BUSFOLK... Annoncer i Busmagasinet Kontakt PK-Reklame & Tryk tlf. 98 42 78 99

Bus magasinet Nr. 02 marts 2017

Danske Busvognmænd er for alle, der udfører erhvervsmæssig buskørsel. Organisationens formål er via indflydelse, information og indkøbsaftaler at sikre sine medlemmer de bedst mulige arbejdsvilkår. Udgiver Vesterbrogade 10 / 1620 København V Tlf. 70 22 70 99 / Fax 70 22 10 99 www.db-dk.dk / Mail. db@db-dk.dk Ansvarshavende Steen Bundgaard / steen@db-dk.dk Layout og tryk Mediegruppen Horsensvej 72A, 2 7100 Vejle Tlf. 7584 1200 www.mediegruppen.net Annoncer PK-reklame & Tryk ApS Lerstien 10 / 9900 Frederikshavn Tlf. 9842 7899 produktion@pk-reklame.dk Oplag 2.000 stk. Distribution Post Danmark ISSN 1904-8505 Danske Busvognmænds opfattelse udtrykkes i lederen, og hvor det i øvrigt direkte fremgår. Meninger udtrykt i andre artikler er ikke nødvendigvis Danske Busvognmænds. Eftertryk kun tilladt efter nærmere aftale. Forsidebillede iStock Abonnementspriser Årsabonnement – Danmark kr. 275,- inkl. moms – Udlandet kr. 335,- momsfrit Enkeltnumre kr. 50,- pr. stk. inkl. moms + forsendelse. Udgivelser Udkommer 6 gange om året Næste udgivelse er i uge 18 2017. Deadline for indlevering af annoncer er senest d. 18. april 2017. Trykt på miljøgodkendt papir hos svanemærket trykkeri, der er kvalitetsog miljøcertifiseeret iht. ISO 9001/14001.

MG 8731

Danske Busvognmænd

Danske Busvognmænd 51


SKANDINAVIENS STØRSTE VAREHUS

MINDRE END 2 TIMER

FRA HELSINGBORG Lav indkøbsture med bus til Skandinaviens største varehus, Gekås i Ullared. Varehuset som hvert år har mere end 5 mio. kunder og en omsætning på ca. 5 mia. kroner har et salgsareal der svarer til ca. 6 fodboldbaner. Der er mange kunder i Gekås, men også rigtig mange ansatte og kasselinien alene består af 75 kasser. Deres vareudvalg overgår de fleste forventninger og alt omkring Ullared er bare stort. Bare tænk at de har opført et hotel med omkring 150 værelser for dem som ikke kan nå at shoppe på en dag. Gekås Ullared skal opleves. Scandlines Helsingør-Helsingborg har et godt samarbejde med Gekås Ullared og kan tilbyde de danske busselskaber en rigtig god aftale. Arranger indkøbsture til Gekås Ullared og få op til 9.975 SEK i tilskud pr. bus. Tilbuddet gælder kun aftalekunder, så kontakt os for at høre mere om disse muligheder og få en aftale. Kontakt Key Account Manager Lars Dalsgård for yderligere information. lars.dalsgaard@scandlineshh.com eller 21 53 60 80

THE BEST BREAK


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.