Busmagasinet 06 2017

Page 1

Bus t e n i s a mag Nr. 06 november 2017

KV 2017:

Kan man stemme på kollektiv trafik?

Coach Euro Test 2017

FOKUS

GE CABOTA

Det vrimler med udenlandske busser i København Medlemsblad for Danske Busvognmænd


xxxx

TCO ved første øjekast: Find ud af mere omkring omkostningsfaktorerne ved drift af en bus eller coach http://overall-economy.bus.mercedes-benz.com

Anderledes for alle andre. Perfekt for dig. Det ideelle valg til alle former for business: Den nye Tourismo. Oplev de uendelige mange muligheder den nye Tourismo byder på og som aldrig er set før. 4 modeller, 2 motorer med 5 præstationsniveauer og adskillige komfort funktioner. Uovertruffen i sin alsidighed, ekstrem økonomisk og med den mest avancerede sikkerheds-teknologi. Den nye Tourismo er den perfekte bus – for både operatører, chauffører og passagerer. For mere information, besøg www.mercedes-benz.com/buses

2 Danske Busvognmænd

EvoBus %BONBSL " 4 $FOUFSWFK ,¸HF


Indhold

Leder v/ Steen Bundgaard Adm. direktør

34

Lige konkurrencevilkår tak! På det indre, europæiske marked konkurrerer vi på kryds og tværs, også selvom de ansattes lønninger er vidt forskellige. I 10 år har diskussionen om cabotage i godstransport været i gang. Åbenlyst fordi der er en interesse i at beskytte sit hjemmemarked. Men hvad med busserne? Vores udgangspunkt er noget svagere end godstransportens. Vi har ikke EU-regler, der sikrer, at udenlandske busser max. må være her 7 dage. Ifølge EU-teksten må udenlandske busser, så længe de ikke er her permanent, udføre al det cabotage, de vil. I realiteten er cabotagekørsel på busområdet fuldstændig liberaliseret. Når det er situationen, bliver det så meget desto vigtigere, at de udenlandske busser følger de danske regler. Og her står det rigtig skidt til. Alle busser, der udfører turistkørsel i Danmark, skal som bekendt svare 25 % moms af kørslen. Men de udenlandske busselskaber har i vidt omfang konstateret, at der ingen kontrol er med deres betaling – derfor undlader de at betale. I en anmeldelse til skatteministeren i juni fortalte vi, hvilket bureau i København, der styrer alt dette. Men der er intet sket! Derfor tvinges københavnske turistvognmænd nu ud af markedet. I Storkøbenhavn findes der 365 danske turistbusser. I sommer har der været 371 udenlandske turistbusser udstationeret i byen for at lave cabotagekørsel. En politisk reaktion, der sikrer tilnærmelsesvis lige konkurrence, er påkrævet her og nu! Sådan blev ordene i den sidste leder fra min pen. 1. november var det 25 år siden, jeg startede som direktør hos Turistvognmændenes Landsforening. Den 31. december har jeg valgt selv at sige stop. Det har været et spændende arbejde, og jeg vil gerne takke alle medlemmer for den åbenhed og ligefremhed, jeg er blevet modtaget med. Jeg kommer til at savne jer, det ved jeg. Men en masse gode oplevelser og minder vil jeg tage med mig. En særlig glæde er det for mig at kunne byde velkommen til Michael Nielsen, som tager over den 1. januar. Så ved jeg, at foreningen er i gode hænder.

12

30

FOKUS

GE CABOTA

04

i dette nummer... Fokus 04 Det vrimler med udenlandske busser i København 08 Tvinges danske turistvognmænd til udflagning? 10 Tak for indsatsen! Kollektiv trafik 12 14 18

KV 2017: Kan man stemme på kollektiv trafik? Flertallet bestemmer – og så? Den kollektive trafik er vigtig for erhvervslivet

Turistbussen 22 Bønderne ville have hurtigere heste – han gav dem en Ford 25 Har du overvejet at investere i en bestyrelse? 26 Tivoli er blevet en helårsforretning

28 Folkelighed i særklasse! 30 Grønt og driftssikkert over Øresund 32 Danish Coach Award 2018 – der er kun én vinder … Køretøj og teknik 34 Coach Euro Test 2017 41 Irizar i8 Integral kåret til “Coach of the Year 2018” 42 Relanceret MB Tourismo: En værdig aftager Foreningen 45 Steen Bundgaard fejres tredobbelt 46 Isuzu midibusser – japansk kvalitet og tyrkisk charme 48 Nostalgihjørnet

Danske Busvognmænd 03


Fokus

Det vrimler med udenlandske busser i København Tilbage i april startede Danske Busvognmænd sammen med chauffører og vognmænd indsamling af dokumentation for udenlandske bussers cabotagekørsel i København. Resultatet er ikke til at tage fejl af: Over 371 udenlandske busser kører systematisk cabotagekørsel, mens hele 65 af disse udenlandske busser har opholdt sig længere end de af Trafikstyrelsen tilladte tre måneder. Den omfattende cabotagekørsel betyder tabt omsætning til danske virksomheder og social dumping. Det kræver handling nu! Af: Michael Branner og Rikke Bengtsson Foto: Peter Stendal

30.04.17 (EST) 04 Danske Busvognmænd


Fokus

S FOKU E AG CABOT

B

usser har i EU-lovgivningen – til forskel fra lastbiler – ikke nogen nærmere defineret begrænsning på, hvor meget cabotage de må køre i et andet EU-land. I EU-lovgivningen fremgår det, at en udenlandsk bus må udføre national personbefordring med bus ”i en begrænset periode i en værtsmedlemsstat”. Ifølge Trafikstyrelsen i Danmark betyder det, at busser fra andre EU-lande kan køre fuldstændig tomme til Danmark og i op til tre måneder køre f.eks. sightseeing-kørsel i København med turister, som aldrig forlader dansk territorium. Med de lønomkostninger, man ser i mange syd- og østeuropæiske lande, betyder det naturligvis, at denne nationale kørsel finder sted til stærkt konkurrenceforvridende priser, der fører til tabte ture for danske vognmænd, tabte arbejdspladser til chaufførerne og i værste fald social dumping, når de udenlandske busvirksomheder kappes om at underbyde hinanden. Danske Busvognmænd har henover sommeren 2017 indsamlet systematisk

27.04.17 (LIT)

dokumentation for de udenlandske bussers tilstedeværelse i Danmark. Chauffører og vognmænd har i denne periode sendt over 2.000 billeder ind af udenlandske busser på dansk jord. Resultatet fremgår af tabel 1 s. 6 og er ikke til at tage fejl af. Det vrimler med særligt polske, estiske og litauiske busser i København, som grundet lave lønomkostninger i Østeuropa og den lempelige EU-lovgivning kan underbyde de danske vognmænd og chauffører, når der f.eks. skal køres sightseeing for krydstogtskibene i København. Sågar spanske, bulgarske og græske busser tager fra Sydeuropa til København for at kunne køre buskørsel på det danske nationale marked i flere måneder ad gangen. Såfremt man havde samme regler for cabotagekørsel på busområdet som på lastbilområdet ville alle 371 busser i tabel 1 opholde sig ulovligt i Danmark. Uholdbar situation Situationen er ifølge Steen Bundgaard,

26.09.17 (POL)

Hvad er cabotage? Cabotagekørsel betyder, at en bus udfører erhvervsmæssig personbefordring i en EU-medlemsstat, hvor busvirksomheden ikke har hjemsted – dvs. ”national personbefordring med bus for fremmed regning, som en transportvirksomhed udfører i en begrænset periode i en værtsmedlemsstat.” (EU-forordning nr. 1073/2009) Hvis passagererne fragtes ind i eller ud af det pågældende land, er der ikke tale om cabotage-kørsel. EU-reglerne specificerer ikke en øvre grænse for, hvor lang tid en begrænset periode er. Enkelte medlemslande har tidligere forsøgt at definere denne begrænsede periode til f.eks. 30 dage. Dette har EU efterfølgende underkendt. Trafikstyrelsen i Danmark har meldt ud, at man tolker en begrænset periode som 2-3 måneder, men det er reelt uklart, om der ifølge EU-lovgivningen findes en øvre grænse for, hvor længe og i hvilket omfang en turistbus må køre cabotagekørsel i et fremmed EU-land. Dette i modsætning til vejgodstransportsektoren, hvor det er klart defineret, at en udenlandsk vognmand kun må udføre 3 cabotageture i løbet af en periode af 7 dage, før han skal forlade landet igen.

Danske Busvognmænd 05


Fokus

direktør i Danske Busvognmænd, aldeles uholdbar og kræver handling nu. Han ser gerne, at man på europæisk niveau finder nogle fælles regler, der forhindrer, at busser kan køre helt tomme fra Syd- og Østeuropa til Danmark for at underbyde danske vognmænd og tage danske chaufførjobs til skade for både erhvervslivet og statskassen. ”Vores omfattende undersøgelse understreger alvoren og kræver handling. Til sammenligning har vognmændene i København og omegn ca. 365 turistbusser tilsammen. De konkurrerer henover sommeren med 371 udenlandske busser, der kan køre passagerer på det danske, nationale marked til østeuro-

29.04.17 (POL)

pæiske priser. Det er stærkt konkurrenceforvridende og ender i værste fald med social dumping,” udtaler Steen Bundgaard. Danske Busvognmænd har flere gange i den forløbne måned fremlagt undersøgelsens resultater for Folketingets medlemmer. Kommende direktør i Danske Busvognmænd Michael Nielsen har også over for EU-Kommissionen gjort behovet for en regulering af bussernes cabotagekørsel klart, mens Danske Busvognmænd i den internationale paraplyorganisation IRU har fået vedtaget en målrettet strategi for reguleringen af cabotagekørsel i forbindelse med den nuværende revision af EU's udstationeringsdirektiv.

Tabel 1: Udenlandske bussers nationale kørsel (cabotagekørsel) i København fra april til september 2017

Dage 7 til 13

BUL

EST

1

1

14 til 29

GRÆ

LET

LIT

POL

RUM

5

10

1

SLK

SPA

TJK

2

6

2

4

11

18

1

5

1

4

2

6

54

73

3

8

5

15

27

21

97

122

30 til 89

1

42

90+

2

12

Total

4

61

4

10

1 5

14

UNG

Total

1

21

9

61

15

224

2 8

21

65 25

371

Polske, litauiske og estiske busser dominerer i det københavnske gadebillede. Hhv. 122, 97 og 51 udenlandske busser fra disse lande er blevet observeret i København med mere end syv dages mellemrum. 65 syd- og østeuropæiske busser har opholdt sig i Danmark mere end de af Tafikstyrelsen tilladte tre måneder. De udenlandske busser opholder sig typisk i København 1-3 måneder (224 stk.). Såfremt man havde samme regler for cabotagekørsel på busområdet som på lastbilområdet ville alle 371 busser i ovenstående tabel opholde sig ulovligt i Danmark. (Kilde: Danske Busvognmænd)

National buskørsel kræver udstationering – international buskørsel gør ikke EU-Kommissionen har i 2017 lanceret vejpakken, hvor bl.a. regler om udstationering for transportbranchen indgår. Reglerne for udstationering har tidligere kun omfattet stationær arbejdskraft som f.eks. håndværks- og anlægsarbejde. Ifølge kommissionens forslag skal transportbranchen fremover omfattes af reglerne for udstationering – dvs. at chauffører, der udstationeres i et andet EU-land, er omfattet af det pågældende lands løn- og arbejdsforhold. Ifølge EU-Kommissionens forslag skal al transport – dvs. både international buskørsel og cabotagekørsel – være omfattet af udstationeringsdirektivet, såfremt turen varer mere end tre dage. Det vil betyde, at en dansk buschauffør, der kører med danske passagerer på fem dages rundtur til Tjekkiet, skal være omfattet af udstationeringsdirektivet og de tilhørende dokumentationskrav. Danske Busvognmænd har sammen med organisationen for godstransport ITD foreslået en sektorspecifik model, hvor udstationeringsdirektivet kun omfatter chauffører, der er udstationeret i et andet EU-land for at køre cabotage – til gengæld bør reglerne for udstationering i så fald gælde fra det øjeblik, passagererne stiger på i det pågældende land og ikke først efter tre dage. Omvendt bør al international kørsel ifølge Danske Busvognmænd og ITD være undtaget fra udstationeringsdirektivet. ”Det er vigtigt, at udstationeringsdirektivet rammer den rigtige balance for buskørslen. På den ene side skal direktivet regulere den nationale cabotagekørsel, men samtidig er det væsentligt, at ganske almindelige internationale turistture med egne passagerer til udlandet kan fortsætte uhindret. Et fælles europæisk regelsæt, der skelner skarpt mellem cabotagekørsel og international kørsel, vil være let for medlemslandene at håndhæve og gennemskueligt for vognmændene at overholde ,” udtaler Steen Bundgaard.

06 Danske Busvognmænd


Fokus

Sådan har vi gjort Danske Busvognmænd har i perioden 24/4 - 26/9 2017 dokumenteret 895 udenlandske bussers tilstedeværelse i København. Bussernes tilstedeværelse er registreret gennem billededokumentation ved 2109 henvendelser fra chauffører og vognmænd, som er indsamlet via Facebookgruppen ”Stop udenlandske turistbussers cabotagekørsel i DK” og email informerom@db-dk.dk. Ud af de 895 udenlandske busser er 371 blevet observeret med regelmæssige mellemrum i perioden og kører derfor højst sandsynligt systematisk cabotage. Danske Busvognmænd er i besiddelse af al billededokumentation og samtlige henvendelser.

Undersøgelsens resultater Danske Busvognmænd har indsamlet 2109 henvendelser fra chauffører og vognmænd, der med billede dokumenterer tilstedeværelsen af en udenlandsk bus i København og omegn. • De 2109 henvendelser dækker over 895 busser – flere af busserne går altså igen på forskellige datoer. • 371 af disse 895 busser er blevet observeret med mere end syv dages mellemrum – de fleste adskillige gange i perioden – og kører derfor sandsynligvis systematisk cabotagekørsel i København. • 65 af de 371 busser, der kører systematisk cabotage, har højst sandsynligt været i København i længere tid end de af Trafikstyrelsen tilladte tre måneder.

05.09.17 (EST)

Udenlandske busser i København Det er hovedsageligt de polske, litauiske og estiske busser, som dominerer i de københavnske gader – således er over halvdelen (52 %) af de udenlandske busser observeret fra april til september fra ét af disse tre lande. Busser fra Tyskland og Sverige fylder også godt i billedet (10 %), men stort set alle disse busser er ikke i København mere end 1-3 dage, hvilket tyder på, at der er tale om rundture for lukkede døre (dvs. international buskørsel og ikke cabotagekørsel) eller sporadisk cabotagekørsel. Tjekkiet, Ungarn, Slovakiet, Letland og sågar Spanien har også i mindre omfang (tilsammen 17 %) busser systematisk udstationeret i København. Størstedelen af de øst- og sydeuropæiske busser opholder sig (jf. tabel 1) i København 2-4 måneder.

6% 7%

Polen Litauen

5%

27 %

3%

Estland Tyskland

3%

Tjekkiet

3%

Ungarn Sverige

3%

Slovakiet

5%

14 %

Letland Spanien

6%

Andre øst- og sydeuropæiske 7%

11 %

Andre vesteuropæiske lande Uden for EU / Ukendt

Danske Busvognmænd 07


Fokus

Tvinges danske turistvognmænd til udflagning?

FOK U CABO S TAGE

Bør man indføre mindstelønsregler for udenlandske chauffører, der kører national kørsel i Danmark? Det kan man ifølge Danske Busvognmænd blive nødt til, hvis man vil undgå, at danske turistvognmænd udflager for at kunne fastholde konkurrenceevnen. Ellers eksisterer der ikke et dansk marked for turistbusser om tre år. Det var foreningens budskab, da man i oktober havde foretræde for Folketingets transportudvalg. Af: Redaktionen Foto: Rene Mortensen

03.06.17 (EST) I København findes der dansk registrerede rejsebureauer, der formidler den konkurrenceforvridende buskørsel til udenlandske turister. Hvis rejsebureauet formidler national kørsel i Danmark fra en polsk bus med en polsk buschauffør vil lønomkostningerne ligger på ca. en fjerdedel af den danske. Hvis der i øvrigt ikke betales moms af kørslen vil den polske vognmand kunne skære yderligere 20 % af prisen. Ifølge Danske Busvognmænds oplysninger formidler sådanne rejsebureauer turistbuskørsel i København ca. 40 % under listeprisen for danske turistbusser. På billedet ses en estisk bus i København, hvor der henvises til et dansk rejsebureau, som formidler den konkurrenceforvridende buskørsel. Den estiske bus har opholdt sig i København næsten fem måneder i træk henover sommeren 2017. Her observeret på H.C. Andersens Boulevard 3/6 2017.

08 Danske Busvognmænd


Fokus

D

anske Busvognmænds direktør Steen Bundgaard havde i oktober sammen med næstformand i Danske Busvognmænds turistsektorbestyrelse Lars Larsen foretræde for Folketingets transportudvalg. Her fremlagde man tallene for den omfattende cabotagekørsel i København og understregede konsekvenserne af den totale liberalisering af cabotagekørslen, som man ser på busområdet. ”Vi havde håbet, at vejpakken fra EU-Kommissionen ville indeholde et oplæg til ændrede cabotageregler, så man på busområdet i det mindste kan få samme regler, som man har for lastbiler. Kommissionen har meddelt os, at det ikke bliver tilfældet,” lød det fra Steen Bundgaard til transportudvalget. ”Hvis der ikke bliver gjort noget på busområdet, kan busvognmænd i Danmark blive nødt til at gøre det, som godsvognmændene har gjort gennem de seneste år, nemlig udflage, så de kan tage konkurrencen op med de udenlandske operatører. Det er den situation, vi gerne vil undgå. Indtil der er fundet en reel løsning på problemet, bliver transportministeren nødt til at overveje, om man i Danmark skal indføre mindstelønsregler for cabotagekørsel, som man f.eks. ser det i Norge. Ellers eksisterer den danske turistbusbranche ikke om to eller tre år, når man har fået lavet nogle fælles EU-regler for udstationering på området.” Vi er blevet oversvømmet Steen Bundgaard bakkes op af Lars Larsen, direktør for Københavns Bustrafik, som dagligt leverer incoming-kørsel til de mange dagsturister i København, der skal på sightseeing med en turistbus: ”I 2017 har der været udenlandske busser i København i et antal, vi ikke har set tidligere. Vi er mildest talt blevet oversvømmet. Vi mener, vi er yderst konkurrencedygtige. Men når de udenlandske busvognmænd både snyder med momsen og desuden kan sælge buskørsel med nogle helt andre lønforhold, så bliver det rigtig svært. Markedet forsvinder simpelthen ud af hænderne på os i disse år,” understregede Lars Larsen ved foretrædet og tilføjede: ”Hvis vi ikke kan få lavet nogle ordentlige cabotageregler for busser, så skal vi i stedet have nogle udstationeringsregler, der betyder, at de udenlandske chauffører skal have noget, der ligner overenskomstmæssig løn i Danmark, når de kører national kørsel.”

SKAT nøler med momsindsatsen Danske Busvognmænd har flere gange konstateret, at udenlandske vognmænd, som kører turistkørsel i Danmark, ikke betaler den moms, som dansk lovgivning kræver. Foreningen rettede derfor i juni 2017 henvendelse til skatteministeren, som bad SKAT besvare henvendelsen for ham. SKAT har med denne henvendelse fra Danske Busvognmænd modtaget 1.800 konkrete optegnelser med udenlandske køretøjers registreringsnummer, virksomhedens navn og angivelse af, hvor bussen har befundet sig i Danmark. Det kunne næsten ikke være nemmere for SKAT at inddrive momsen fra de udenlandske vognmænd. Men til dato har SKAT ikke gjort det fjerneste for at komme den momsundragende buskørsel til livs, og det er til stor skuffelse for Danske Busvognmænd, at det end ikke vil indgå i prioriteringen for SKATs arbejde i 2018. ”Vi har serveret sagen på et sølvfad. Alligevel får vi at vide, at det kan sættes på en prioriteringsliste langt ude i fremtiden. Provenuet i tabt moms er muligvis lille for statskassen, men for vognmændene betyder det et væsentligt konkurrenceparameter, som kan resultere i, at vi næste år ikke taler om 371 busser, men 500-600 udenlandske busser, som kører systematisk cabotage i København,” forklarer Steen Bundgaard. ”SKAT er nødt til at sørge for, at danske og udenlandske busvognmænd bliver ligeligt behandlet med hensyn til moms. Derfor ser vi gerne, at der bliver lagt pres på skatteministeren for at kontrollere de busser, som vi har dokumentation for har kørt cabotagekørsel i Danmark, og som derfor skylder moms.” Lars Larsen fra Københavns Bustrafik anskueliggør med et hurtigt regnestykke problemets omfang: ”Hvis man antager, at blot 200 udenlandske busser kører cabotagekørsel med en dagspris på ca. 5.000 kr. per bus uden at betale moms, så betyder det, at de udenlandske busvognmænd har snydt for 25 mio. kr. i moms. Det kan man ansætte mange folk til at kontrollere dem for,” bemærker Lars Larsen.

Lønomkostning i EU for ufaglærte chauffører. Kilde: Eurostat

"Hvis vi ikke kan få lavet nogle ordentlige cabotageregler for busser, så skal vi i stedet have nogle udstationeringsregler."

DANMARK

ESTLAND

35

191

LITAUEN

37 POLEN

LETLAND

32

50


Fokus

Tak for indsatsen!

S FOKU E AG CABOT

Indsamlingen af de mange observationer af udenlandske busser, som kører national kørsel i København, var kun mulig, fordi chauffører og vognmænd gjorde en imponerende indsats ved jævnligt at tage billeder af den konkurrenceforvridende buskørsel. Chauffør Lars Bregnbak var en stor drivkraft i indsamlingen. Af: Michael Branner Foto: Peter Stendal, Per Laukamp, Allan Frederiksen, Lars Bregnbak

D

a Danske Busvognmænd tilbage i april 2017 opfordrede vognmænd og chauffører til at tage billeder af udenlandske bussers nationale kørsel i Danmark og sende dem til emailadressen informerom@db-dk.dk, var chauffør hos Københavns Bustrafik Lars Bregnbak ikke sen til at give indsamlingen et spark i den rigtige retning ved at udvide den til de sociale medier. Den erfarne chauffør med 30 år i branchen oprettede den lukkede Facebookgruppe ”Stop udenlandske turistbussers cabotagekørsel i DK”, der hurtigt voksede til næsten 300 chauffører fra netværket i København og omegn, og som har stået for ca. 90 % af de indsamlede billeder af udenlandske busser. ”Jeg kender branchen godt nok til at vide, at emailadressen kun ville give et begrænset materiale,” udtaler Lars Bregnbak og fortæller, at et socialt medie som Facebook i øvrigt virker som et rigtigt godt apolitisk forum for samarbejdet chauffører imellem. Herfra kan chauffører hjælpe hinanden med alt fra udlandskørsel til køre- og hviletidsspørgsmål, og Lars Bregnbak kunne i forbindelse med indsamlingen hurtigt kontakte andre grupper af chauffører. ”Facebookgruppen var en let tilgængelig måde at uploade billeder og information. Her kunne man også regelmæssigt motivere folk til at blive ved og fortælle om de foreløbige

.17 26.04 ) T S E (

10 Danske Busvognmænd

resultater,” beretter Lars Bregnbak. Over 2.000 observationer af en udenlandsk bus i København blev det til. Samlet set 895 forskellige busser, hvoraf 371 systematisk har kørt national kørsel i Danmark. Forringer chaufførernes forhold Lars Bregnbak er ikke i tvivl om, at den konkurrenceforvridende kørsel fra udenlandske busser har en betydelig indflydelse på arbejdsmængden til danske buschauffører. Han kender til problemet fra både Norge og Sverige, hvor man ligeledes har haft problemer med østeuropæiske busser, der kører til meget lave priser. ”Vi har flere gange som chauffører gjort opmærksom på, at tingene ikke fungerer i København. Det handler også om, at de udenlandske buschauffører ignorerer reglerne og ikke er særlig samarbejdsvillige. De holder flere steder langt længere end det tilladte, og halvdelen af dem har end ikke miljømærke. Nogle får udskrevet bøder, men tror nogen på, at de bliver opkrævet i Litauen?” spørger Lars Bregnbak retorisk og fortæller, at den konkurrenceforvridende buskørsel er med til at skabe en dårlig stemning i København. ”Når danske chauffører kører til andre lande, har jeg generelt en opfattelse af, at vi hilser på hinanden og hjælper, når vi kan. Det er rigtig svært at fastholde i København,

når chaufførerne ved, at nogen stjæler deres arbejde,” beretter Lars Bregnbak, der påpeger, at det ikke er de udenlandske chaufførers skyld. ”Vi chauffører bliver jo egentlig spillet ud mod hinanden. De østeuropæiske chauffører i København arbejder jo blot på de betingelser, som de har i deres hjemland. Ifølge lovgivningen har de udenlandske chauffører lov til at være her, og når chaufføren kan tjene dobbelt så meget, som han ellers gør, så er regnestykket jo ret let,” konkluderer Lars Bregnbak, inden han fortsætter: ”I bygge- og godsbranchen har man i mange år råbt højt fra fagbevægelsens side om den udenlandske arbejdskraft, men i busbranchen gør man ingenting, og fra politisk hold får vi heller ikke megen opmærksomhed,” påpeger Lars Bregnbak, der gerne ser, at politikerne bliver presset noget mere til at gribe ind med lovgivning: ”Problemet startede i Norge, men er det samme i alle nordiske lande. Der skal laves nogle lovkrav og overenskomstkrav. Og så bør man i regi af Nordisk Råd eller lignende få lagt noget samstemmende pres på EU. Det bør kunne lade sig gøre,” lyder det afsluttende fra den erfarne chauffør.

03.06.17 (SLK) 20.05.17 (SLK)

Lars Bregnb

ak, chauffør

hos Larsen

bus


Fokus

Pernille Højmark Peter aude Finn Bendixen Peter micHael

nYHed kun for busselskaber

Frokost Varietéen er et eksklusivt udflugtsmål for gæster fra alle danske busvognmænd. Denne udflugt kan KUN købes af grupper igennem et busselskab. Vælg selv mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag til frokost.

Divaen, skuespilleren og sangerinden Pernille Højmark, magikerne Finn Bendixen og Peter Aude samt klavervirtuosen Peter Michael underholder med sange, der går lige i hjertekulen, magi imod al fornuft og musik der forkæler sjælen. Frokost og varieté som De aldrig glemmer. God fornøjelse.

Vores pris til busselskaber er:

Særlig pris, dato og antal gæster efter nærmere aftale

499,- kr. pr. person inkl. frokost, kaffe og varieté (ekskl. drikkevarer)

Dertil kommer busarrangørens pris

ker

læk æg 3 slags sild og ose hjemmelavet mim med rejer a la menu π , g e med flæskest Varme retter er og tartelett ller lavede frikade hjemmeπ de d hjemmelave charcuteri me nsk landbrie g fra salater oπ kaffe og kage

Stor parkeringsplads Ring meget gerne for flere oplysninger Vi vil glæde os til at høre fra Dem!

Adgang lige til døren

Bjæverskov Kro & Forsamlingshus

Mulighed for særlige aftaler om ankomst og afgang

30 36 20 30

www.frokostvarieteen.dk

Danske Busvognmænd 11 Vi er leveringsdygtige i materialer til hvert busselskabs hjemmeside, Facebook, brochurer, flyers, presse etc.


Kollektiv trafik

KV 2017:

Kan man stemme på kollektiv trafik? Der afholdes valg til kommuner og regioner den 21. november 2017. Det er jo i kommunalbestyrelserne, at skæbnen for den lokale, kollektive trafik afgøres. Men hvor stor en betydning har kommunalvalget og sammensætningen af byrådene for den kollektive trafik?

K

ommunalpolitik og dermed også kommunalvalgene er præget af lidt andre emner og dynamikker end politikken på Christiansborg og valgene til Folketinget. Der er kort sagt lidt mindre ideologiske spændinger mellem partierne og kandidaterne, og særlige lokale mærkesager kan dominere den lokale dagsorden. Hvor stiller det den lokale, kollektive trafik? Busmagasinet ser tilbage på den forgangne valgperiode – og lidt frem. Hvad kan vi vente os af det kommende valg? Af: Lasse Repsholt Foto: Adobe Stock

Hvor meget betyder kollektiv trafik for vælgerne?

12 Danske Busvognmænd

Figur 1: Vigtigste polikområder ved KV2017 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 %

pro cen t ov ati on og ... Ko mm un ale ...

...

Re n

tik

og Gru n

ds

ky lds

ur-

sp

oli

Ku lt

Erh ve rv

oli g

er

ska t

eb

ne

en Alm

mu

tra fik

Ko m

...

tiv

ek Ko ll

r...

ha ve r,

rne

r fo

af. .. lse

lde

sat se Ind

g... -o

ho

Ve d

lig e

Mi ljø

ko ler Fo lke s

dre

ple

je

0 %

Æl

E

t godt sted at starte er at spørge vælgerne, hvilke politikområder, de synes er vigtigst ved kommunalvalget (figur 1). Det har netmediet altinget.dk gjort. Denne undersøgelse placerer den kollektive trafik midt i feltet, da 20 % af vælgerne i undersøgelsen har peget på den kollektive trafik – samme niveau som områderne børnehaver, vuggestuer og dagpleje. Det er en hæderlig placering, og man må også hæfte sig ved, at bortset fra topscorerne ældrepleje og folkeskoler, ligger mange politikområder tæt i vælgernes prioritering. Vi ved heldigvis også, at god kollektiv trafik kan være med til at understøtte kommunernes arbejde med vækst, bosætning, mobilitet, lokalmiljø, klima og ikke mindst erhvervspolitik. På den måde kan kollektiv trafik indgå i flere og bredere politiske diskussioner rundt omkring i landets kommuner.

Spørgsmål: Der skal være kommunalvalg til efteråret. Hvilke emner er mest afgørende for dig, når du skal sætte krydset ved valget? (Vælg tre områder). Kilde: www.altinget.dk. Her er vælgernes dagsorden til kommunalvalget. Den 1. juni 2017.


Nyt 2018 program ude nu Udvalgte stjernestunder M O R & FA R SIDDER I GRØFTEN Peter Frödin Kirsten Lehfeldt

DEN DEN SANDE SANDE HISTORIE HISTORIE OM OM DEN DEN GAMLE GAMLE HAVE HAVE

Mia Lyhne Anders W. Berthelsen

Vanvittigt sommershow med komik, musik, latter og gys! Oplev Peter Frödin, Kirsten Lehfeldt, Mia Lyhne og Anders W. Berthelsen. Glassalen fra 23. maj 2018

KÆMPE MUSICAL – ny udgave frit efter filmklassikeren Midt om Natten med flere end 25 af de største KIM LARSEN og GASOLIN hits

En helt ny bearbejdet musicalversion frit efter filmens manuskript og med masser af de største Kim Larsen og Gasolin hits. Koncertsalen fra 15. marts 2018

Specialpriser for grupper - kontakt os for et tilbud: business@tivoli.dk

Danmarks sikreste tankkort

Et godt kort skal passe til dine chauffører. Ikke omvendt Hos OK får du Danmarks sikreste kort. Du kan tilpasse hvert OK Truck Diesel-kort, præcis som det passer dig. Du får også direkte adgang til vores digitale selvbetjeningsværktøj, som giver dig overblik

og sikrer, at du får præcis den sikkerhed, du skal bruge i hverdagen. Det, synes vi, er mere end OK. Og bliver du i tvivl om noget som helst, så er vi altid lige i nærheden på 89 32 25 40.

ok.dk

Danske Busvognmænd 13


Kollektiv trafik

Flertallet bestemmer – og så? På Christiansborg er sagen for tiden streget hårdt op. Den borgerlige regering mener, at den kollektive trafik med investeringer i jernbanen har fået sit, og nu er turen kommet til at skabe noget mere plads til bilerne med asfalt på vejene. Hvordan ser det ud i kommunerne? Er der her en borgerlig præference for biler og vejtrafik, mens de socialdemokratisk ledede kommuner styrker den kollektive trafik? Af: Lasse Repsholt Foto: Adobe Stock

Det lader overhovedet ikke til at være tilfældet Der er i dag 60 kommuner med borgerligt flertal – dvs. en borgmester fra Venstre eller Konservative. Heraf har 57 % af kommunerne gennemsnitligt reduceret i bustrafikken i løbet af de seneste fire års valgperiode. Tilsvarende er der 36 kommuner med rødt flertal – dvs. hovedsagligt med socialdemokratiske borgmestre – og her er der sket

14 Danske Busvognmænd

nedskæringer i bustrafikken i 56 % af kommunerne i løbet af valgperioden. Tættere kan det ikke blive. Men det har betydning, om vi er på landet eller i byen Det spiller en langt større rolle, hvilken type af kommune, man har med at gøre. I tabel 1 har vi sammenholdt udviklingen fra 2014 til 2018 (budgetteret). Det svarer til bevægel-

sen i niveauet, fra da det nuværende byråd overtog ansvaret (2014) til det senest vedtagne budget (2018). Heraf kan man se en overordnet tendens til, at bykommunerne har formået at fastholde et vist niveau, navnlig i modsætning til yderkommunerne, hvor den kollektive trafik sammenlagt er skåret kraftigt ned med 11,9 %. Fortsætter på side 16


Kollektiv trafik

Tabel 1: Udvikling i antallet af køreplantimer (kpt.) 2014 til 2018 (budgetteret) i 96 kommuner Kpt. 2014

Kpt. 2018 (Budget)

Ændring

4.458.892

4.490.868

0,7 %

952.972

930.335

-2,4 %

Landkommuner

1.255.815

1.198.292

-4,6 %

Yderkommuner

359.007

316.402

-11,9 %

7.026.687

6.935.897

-1,3 %

Bykommuner Mellemkommuner

I alt

Kilde: Danske Busvognmænds opgørelse på baggrund af regnskaber og budgetter fra landets trafikselskaber. Kpt. = køreplantimer i de offentlige køreplaner. Kommunetypen fastsættes på baggrund af 14 indikatorer. De belyser graden af urbanisering, landbrugets betydning, demografisk struktur, erhvervs- og befolkningsudvikling, uddannelsesniveau, kommunens økonomiske grundlag og kommunens placering (center/periferi). Indikatorerne er udarbejdet af Danmarks Jordbrugsforskning.

Kommuner: Mere eller mindre bustrafik?

-15 %

-25 %

-30 % -40 %

-15 %

-50 %

-20 %

-60 %

-25 %

Stevns

Næstved

Alle

Middelfart

Horsens

Faxe

Fredericia

Favrskov

Halnæs

Morsø

Tønder

Thisted

Lemvig

Langeland

Læsø

Norddjurs

-10 %

Varde

-5 %

Vesthimmarlands

-20 %

0% Jammerbugt Odsherred Rebild Esbjerg Svendborg Ikast-Bording Mariagerfjord Vordingborg Faaborg-Midtfyn Frederikshavn

-10 %

5%

Ringkøbing-Skjern

10 %

Fanø Hedensted Vejen Guldborgsund Brønderslev Holstebro Kerteminde Billund Nordfyns Alle Haderslev Hjørring Syddjurs Nyborg Herning Aabenraa Viborg Kalundborg Randers Sønderborg Assens

20 %

Skive

Yderkommuner 15 %

Struer

Landkommuner 30 %

0%

Vejle

-20 %

-30 %

10 %

Ishøj

Sorø

-20 %

Tårnby

-10 %

Slagelse

-15 %

Odder

-5 % -10 %

-5 %

Holbæk

0%

0%

Alle

5%

Lolland

10 %

Albertslund Hørsholm Alle by Hvidivre Skaderboeg Valansbæk Køge Kolding Lyngby-Taarbæk Rudersdal Lejre Hillerød Solrød Høje-Taastrup Egedal Ballerup Odesne Allerød Dragør Aalborg Herlev Furesø

15 %

Silkeborg

Mellemkommuner 5%

Helsingør Frederiksberg Fredensborg Rødovre Aarhus Gentofte Københavns Brøndby Glostrup Greve Gladsaxe Roskilde Frederikssund

Bykommuner 20 %

Ringsted

Sådan fordeler udviklingen (væksten i antallet af køreplantimer i perioden fra 2015 til 2018) sig i de forskellige kommuner:

Bemærk: Ærø og Samsø Kommuner indgår ikke i opgørelsen, da de begge er udtrådt af trafikselskaberne (hhv. Fynbus og Midttrafik).

Danske Busvognmænd 15


Kollektiv trafik

Sådan har vi gjort Hvordan måler vi kommunernes satsning på kollektiv trafik? Med det bedste vi har – antallet af køreplantimer med bus for de pågældende år. Det er et rimeligt udtryk for, hvor meget der investeres i den kollektive trafik i den pågældende kommune. Specielt når vi ser på udviklingen fra år til år – altså om et øget transportbehov også giver sig udslag i mere bustrafik. Er der ikke også mange andre forhold, man burde se på? Jo, man bør f.eks. også se på følgende: • Kommunen kan investere i infrastrukturprojekter, terminaler og stoppesteder, så busserne kommer hurtigere frem, og den kollektive trafik bliver bedre. • Investering i bedre, nyere og mere miljøvenlige busser, IT og rejsekort er også et løft til den kollektive trafik, selvom det ikke giver udslag i flere bustimer. • Nogle kommuner tilbyder nye tiltag og alternativer i form af teletaxi og FlexTur, der giver borgerne et alternativ til kollektiv bustrafik. • Nogle kommuner har adgang til regional og landsdækkende trafik med tog. Det kan man også tage højde for i vurderingen. Er der ikke forskel på Samsø Kommune og Københavns Kommune? Jo. Derfor sondrer vi også mellem fire typer af kommuner. Yderkommuner, landkommuner, mellemkommuner og bykommunerne. De afviger fra hinanden på en række punkter: • Befolkningstæthed og areal med landzone. • Gennemsnitlig afstand til motorvej. • Beskæftigelse. • Demografi, befolkningens alder • Uddannelse • Beskatningsgrundlag, indkomst. Det er klart, at betingelserne for at drive kollektiv trafik langt fra er de samme i alle kommuner.

Sådan fordeler borgmestrene sig Selvom det seneste kommunalvalg i 2013 for partiet Venstres vedkommende stod i skyggen af partiformand Lars Løkke Rasmussens bilags-, tøj- og rejsesager kom man godt igennem konstitueringen og gik ikke mindre end 15 borgmesterposter frem. Socialdemokraterne tilsvarende tilbage. Busmagasinet har også undersøgt om et magtskifte i kommunen – fra rød blok til blå eller omvendt – har en betydning for omfanget af den kollektive bustrafik. Dette lader ikke til at være tilfældet. Der er kommunalvalg 21. nov. 2017. KV2009

KV2013

KV2017

Socialdemokratiet

48

32

?

Venstre

31

46

?

Konservative

11

14

?

6

4

?

Øvrige partier

Kilde: www.noegletal.dk (Økonomi- og Indenrigsministeriet). Fordeling af borgmesterposter i 96 af landets kommuner.

16 Danske Busvognmænd


Kollektiv trafik

Glædelig jul Vi håber at se dig og dine gæster til en pause om bord på Færgen i 2018

Kampagnepris

på Als- og LangelandsFærgen Enkelttur for bus 500,- inkl. passagerer Book på tlf. 56202160/bus@faergen.dk For spørgsmål vedr. priser kontakt salgsansvarlig for bus- og gruppeafdelingen, Maike Fiil på mfi@faergen.dk eller på tlf 2021 2678. BORNHOLM

FIND INSPIRATION TIL bus- og gruppeture i Færgens store Inspirationskatalog

INSPIRATIO

N til bus- og gr uppeture 2017-18

ALS-FYN

FANØ

Aarhus

E45

Ballen

LANGELAND

SamsøFærgen Færgen Nordic Travel er

rejsearrangør København og 23

SAMSØ

medlem af Rej segarantifonden . Medlemsn E20 r. 193 6

21

Kalundborg Esbjerg

- LOLLAND

E20

Ystad

E65

E20

FanøFærgen

Køge

Odense Nyborg

Nordby 9

Rønne

8 E47

Bøjden

8

Nordborg

BornholmerFærgen

9

AlsFærgen 8

8

Tårs

Fynshav

Sønderborg

9

Spodsbjerg Flensburg

Maribo

E47

LangelandsFærgen Sassnitz

faergen.dk/erhverv Danske Busvognmænd 17


Kollektiv trafik

Dansk Industri:

Den kollektive trafik er vigtig for erhvervslivet Dansk Industri offentliggør årligt en temperaturmåling på det lokale erhvervsklima i de enkelte kommuner. Her bliver kommunerne vurderet af de lokale erhvervsvirksomheder. Spørgsmålet om infrastruktur og kollektiv trafik indgår også. Af: Lasse Repsholt Foto: Adobe Stock

I

undersøgelsen hæfter DI sig blandt andet ved, hvad virksomhederne mener, at der skal prioriteres højest for at styrke deres vækstmuligheder. Her ligger et ønske om infrastruktur og transport øverst på listen: ”Lige under halvdelen af virksomhederne synes det er et område, kommunen bør fokusere på, hvilket faktisk er endnu flere end tidligere,” skriver DI. Lettere i byen end på landet … Som det gælder for bustrafikken generelt, ser det ud til at være lettere at opretholde niveauet i byerne end på landet. Således falder virksomhedernes tilfredshed med den kollektive trafik, når man bevæger sig fra bykommune mod yderkommune. I bykommunerne scorer kommunerne i gennemsnit 3,25 point i vurderingen i 2017 og i den modsatte

18 Danske Busvognmænd

ende ligger yderkommunerne med 2,86 point på skalaen. … men det forklarer ikke alt Ser man på top-10 blandt de kommuner,

som erhvervslivet vurderer bedst til kollektiv trafik, er det ikke kun et spørgsmål om byeller yderkommune. En enkelt yderkommune og tre jyske landkommuner gør sig også gældende på top-10.

Tabel 1: Gennemsnitlig score: Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med kommunens indsats for den kommunale kollektive trafik 2017

2016

2015

Bykommune

3,25

3,27

3,31

Mellemkommune

3,16

3,19

3,15

Landkommune

3,08

3,15

3,13

Yderkommune

2,86

3,01

2,94

Note: 1 = Meget utilfreds, 5 = Meget tilfreds


Kollektiv trafik

Placering

Kommune

Kollektiv trafik

Vejnet

Kommunetype

Bemærkning

1

Frederiksberg

4,0

3,9

By

Betjenes af busser, S-tog og metro

2

Ærø

3,8

3,5

Yder

Udtrådt af Fynbus fra 1. januar 2016

3

Høje-Taastrup

3,8

4,1

By

Samlet vinder ift. transport og infrastruktur (Dvs. både kollektiv trafik og vejnet).

4

Gentofte

3,7

3,8

By

Er rykket ned fra 2. pladsen i 2016

5

Herlev

3,7

3,8

By

Borgmester Thomas Gyldal Petersen (A) er formand for Movia

6

Ikast-Brande

3,7

4,2

Land

Danmarks bedste erhvervskommune målt på (alle) 44 indikatorer

7

Gladsaxe

3,6

3,6

By

Er rykket op fra 22. plads i 2016

8

Herning

3,6

4,1

Land

Er nr. 4 på den samlede liste over erhvervskommune (2017)

9

Glostrup

3,6

3,9

By

Er rykket én plads ned ift. resultatet i 2016

10

Esbjerg

3,6

3,9

Land

Har i løbet af 2017 gennemført ambitiøs omlægning og prioritering af bustrafikken

Kilde: DI Lokalt Erhvervsklima 2017. Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med kommunens indsats for den kommunale kollektive trafik. Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med kommunens indsats for det kommunale vejnet. Note: 1 = Meget utilfreds, 5 = Meget tilfreds

BUS - import - salg - opbygning - service - reservedele

Forhandler af Iveco & Isuzu

www.vbi-group.eu • Tlf.: 74 56 13 26bi VBI 126x180 mm.indd 1

24-10-2017 10:00:52

Danske Busvognmænd 19


Kort nyt

Nyt læringsforløb sætter god kollektiv transport for unge på dagsordenen Unge Viser Vej er navnet på et nyt læringsforløb, hvor man ønsker unge aktiveret i udviklingen af nye mobilitetsløsninger. Materialet består af vejledninger, præsentationer og øvelser, der får unge til at analysere transportudfordringer, designe nye løsninger og teste dem med udgangspunkt i deres egen hverdag og virkelighed. Unge Viser Vej er udviklet i et samarbejde mellem Movia, Region Sjælland, Holbæk Kommune, Odsherred Kommune, Danske Regioner, EUC Nordvestsjælland, Odsherred Gymnasium, Slotshavens Gymnasium, Stenhus Gymnasium og Holbæks 10. klassecenter.

Opgradering til R-net giver passagerfremgang på over 40 pct. 11. december sidste år fik linje 384 en opgradering og blev til 365R, som betød flere afgange særligt i weekenden. Forventningen fra kommunerne Fredensborg og Hørsholm, som linje 365R kører i, og Movia var en passagerfremgang, men man havde ikke forventet en så stor fremgang, som det har været tilfældet. ”Udviklingen peger lige nu på, at 365R stiger med 80.000 passagerer i 2017 sammenlignet med det forventede 65.000. Det er meget tilfredsstillende, og jeg glæder mig især over, at langt flere af vores borgere dermed har fået et godt og brugbart tilbud i den offentlige transport”, siger Lars Simonsen, der er formand for Plan,- Miljø- og Klimaudvalget i Fredensborg Kommune.

VIDSTE DU ...

KORT OM... KOLLEKTIV TRAFIK Nordjyllands Trafikselskab skal have ny direktør Jens Otto Størup takker af efter seks år i spidsen for Nordjyllands Trafikselskab. Fremover skal han være direktør for Motorstyrelsen, én af skattevæsenets nye styrelser. "Jeg synes naturligvis, at det er rigtig ærgerligt at skulle sige farvel til Jens Otto. Han har stået i spidsen for en meget spændende transformation af NT og trafikselskabernes rolle i det hele taget. Jeg har oplevet Jens Otto som en kompetent, handlekraftig og målrettet direktør, der også har haft øje for de små ting og personalets trivsel,” siger NT’s formand, Thomas Kastrup-Larsen. NT’s bestyrelse vil nu drøfte, hvorledes den næste direktør i selskabet skal findes.

Kombardo Expressen øger antallet af afgange Helt fra første afgang har Herning Turist og Molslinjens fælles busrute mellem Aarhus og København, Kombardo Expressen, oplevet stor efterspørgsel. Den efterspørgsel har nu gjort, at de to selskaber for anden gang siden bussen tog sin første tur 8. juli 2017 hæver antallet af ugentlige afgange. Denne gang hæves antallet fra 84 til 150 ugentlige afgange. Det betyder, at antallet af afgange mellem de to byer er mere end tredoblet siden juli, hvor der kørte 44 ugentlige afgange. ”Vi havde et mål om at få busser med på alle Molslinjens færger efter 12 måneder. Det mål har vi allerede nået nu, og vi har måttet løbe stærkt fra dag ét bare for at følge med,” siger Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard til Århus Stifttidende. De er overraskede over hvor stort behovet for billige, direkte busture har vist sig at være.

– at R-busserne har et fælles slogan, som lyder ”Det R nemt”. 20 Danske Busvognmænd

hus Foto: Lokalavisen Aar


BRUGTE BUSSER TURISTBUSSER Volvo 9700, Årgang 2006, km. 835.000, 52+R+F.......................kr. Setra S315 GT-HD., Årg. 1998 Liftbus, km. 1.330.000, 49+R+F..kr. MAN, Lions Coach årg. 2007, km. 620.000, Euro 4, 52 + R + F...kr. Irisbus Evadys, årgang 2009, km. 300.000, Euro 5, 56 + 1.........kr. Scania, Irisar årg.2009, km. 888.000, 54 + R +F........................kr. Setra S416 HDH, Årgang 2005, km 1.070.000, 50+R+F..............kr.

400.000 85.000 440.000 400.000 425.000 435.000

Nye turistbusser i produktion til hurtig levering Volvo 9911R 13,8m 6x2 Euro6, 52+1+1 Volvo 9711R Carrus 15m, 6x2, Euro6, 58+1+1 Volvo 9711R Carrus 14m, 6x2, Euro6, 54+1+1 Volvo 9711R Carrus 15 m, 6x2, Euro 6, 61+1+1

RUTEBUSSER Volvo B7R, Årgang 2004, km 750.000, med seler, 45+F..............kr. 195.000 Volvo B10 M, Årgang 2001, km 1.250.000, 47+F........................kr. 45.000 Alle priser er ekskl. 25% moms, netto kontant ab plads. Med forbehold for trykfejl.

Ring og hør nærmere:

Jan Bredo John Greisen Bruno Hansen

20431394 24494849 40516553

jan.bredo@volvo.com john.greisen@volvo.com bruno.damgaard@volvo.com

Danske Busvognmænd 21


Turistbussen

Flere veje til forretningsudvikling For busvognmænd er der flere måder at styrke forretningen på. I sidste nummer af Busmagasinet handlede det om ledelse og strategi – nu stiller vi skarpt på innovation og den værdiskabende bestyrelse.

Bønderne ville have hurtigere heste – han gav dem en Ford INNOVATION: Man hører så meget om disruption og herunder radikal innovation, men måske kan det bedre betale sig at fokusere på mere jordnær serviceinnovation, hvor man som vognmand løbende udvikler sin forretning. Dybest set er innovation godt købmandsskab, fremhæver innovationsforsker. Af: Thorsten Asbjørn, journalist, Asbjørn & Borberg Foto: Teknologisk Institut

M

ange virksomhedsejere – også busvognmænd – stejler, når de hører ordet ”innovation”. Et af nutidens buzzwords, som viser, at man er fremme i skoene, og som i nogle tilfælde kan få karakter af en god portion varm luft. Erik W. Hallgren er forsker og bl.a. innovationsagent ved Teknologisk Institut. På instituttet hjælper de virksomheder med at skabe innovation. Blandt andet er de i gang med et projekt sammen med Danske Busvognmænd, som man vil høre meget mere om i 2018. Han forstår virksomhedsejernes indvending,

men ønsker også at nuancere opfattelsen af innovation. ”Folk af den lidt ældre skole har nogle gange spurgt mig, om innovation dybest set ikke er godt købmandsskab – at vi tilbyder kunderne det, som de gerne vil have og løbende udvikler vores forretning? Her har de en god pointe,” siger Erik W. Hallgren og hiver et par eksempler frem på noget fra busvognmandsbranchen, som han også vil placere under kategorien ”serviceinnovation”: ”For nogle år siden var det meget normalt, at en bus holdt i tomgang, selvom den skulle

vente i flere timer, eller at chaufføren stod og røg udenfor. I dag vil mange passagerer finde disse ting upassende. Ændringer af indgroede vaner er også et udtryk for en kundetilpasning til virkeligheden anno 2017 og dermed innovation i den lettere ende.” Et andet eksempel på serviceinnovation fra innovationsforskeren: ”Som busvognmand eller trafikselskab kan man kigge på, hvordan man hele tiden kan forbedre servicen for passagererne. Det kan være den app, som fortæller passagerer eller

”Som busvognmand eller trafikselskab kan man kigge på, hvordan man hele tiden kan forbedre servicen for passagererne." Erik W. Hallgren

22 Danske Busvognmænd


Turistbussen

folk, der skal hente passagerer, hvis der er forsinkelser eller ændringer på ruten,” siger Erik W. Hallgren. Tør du vende bøtten? Men ét er serviceinnovation, hvor man som vognmand løbende sørger for at udvikle sine ydelser, så de matcher fremtidens efterspørgsel. Noget andet er at skabe en ’springende’ innovation, som kan føre til helt nye markeder eller forretningsområder: ”Da Henry Ford i slutningen af 1800-tallet gik til bønderne og spurgte, hvad de havde brug for, var svaret hurtigere heste. Han udviklede ikke et stutteri, men han kom med bilen.”

Tilsvarende opfordrer Erik W. Hallgren busvognmænd til også at vove den mere radikale innovationstænkning. ”Verden går i dag hurtigere, end den gjorde for 100 år siden, og det stiller højere krav til at skabe innovation. Kunderne har brug for transport, men skaber busvognmænd ikke nye former, kommer der andre og tager markedet. Taxaerne har oplevet det med Uber, og en dag har vi ganske givet selvkørende biler og busser, som vil betyde en gennemgribende forandring for busvognmanden,” fremhæver Erik W. Hallgren. Få innovationen ind i hverdagen At få innovative tanker kræver, at der er

tid til andet end at løbe rundt i daglig drift. Omvendt ser Erik W. Hallgren mange eksempler på, at innovation ikke behøver at kræve voldsomme investeringer. ”Det gælder om at få aktiveret sig selv og også gerne sine medarbejdere – og så spørge sig selv, hvad ens kunder vil have og have øje for nye muligheder. Jo bedre du evner at engagere og invitere til innovative tanker, desto større er chancen for, at du får den nye gode idé,” siger Erik W. Hallgren. Og det behøver ikke at være omkostningstungt. Vognmanden, som eksempelvis vil satse på konferencebusser, skal ikke nødvendigvis ud at investere flere hundrede tusinde kroner.

Innovation kræver ikke store idérum, men er noget, som sker i praksis

CASE

Hos Nyborg Rejser har man fundet ud af at innovere samtidig med, at vognmand John Kristensen også hopper i bussen og er en del af den daglige drift.

N

år man som kunde klikker ind på Nyborg Rejsers hjemmeside, får man lynhurtigt et billede af, at det er en virksomhed, som ikke blot fragter folk fra a til b. Nyborg Rejser leverer godt nok bustransport, men deres udstillingsvindue indikerer samtidig, at det er en virksomhed, som sælger oplevelser. Her er billeder fra store koncertoplevelser, fra Operaen i København, fra prægtige naturoplevelser – og så selvfølgelig også nogle af de velkendte lilla busser. Det handler om nytænkning. Om innovation. Om at den familieejede virksomhed, som blev stiftet i 1948, i dag ikke udelukkende præsenterer sig som busvognmand, men som en oplevelsesvirksomhed, hvor kunder får en smagsprøve på, hvad bustransporten kan føre til. ”Vi forsøger efter bedste evne at sprede vores forretning. Vi har også rutekørsel og flextrafik, men det er i høj grad turistkørslen og det oplevelsesorienterede, som vi bruger til at vise, hvem vi er, siger John Kristensen,” indehaver af Nyborg Rejser i tredje generation. Ideer opstår i mødet med andre Han er opmærksom på, at det hele tiden gælder om at nytænke forretningen og se på, hvor der kan opstå nye forretningsmuligheder. Samtidig er han ikke i en

situation, hvor han hverken kan eller vil øremærke timer eller dage til innovation. Meget af hans egen tid er låst i drift, hvor han sidder ved rattet morgen og eftermiddag, men det betyder ikke, at der ikke er rum til udvikling. ”Jeg sidder ikke på kontoret og venter på, at de gode ideer opstår. De kommer i høj grad gennem snakken med folk – både vores medarbejdere og når jeg er ude og tale med andre vognmænd eller i netværk,” fremhæver John Kristensen. Innovation handler for ham også om, hvordan han udnytter sine busser bedst muligt og tjener penge på både ud- og hjemtransport. Her har samarbejdet med andre vognmænd skabt nye indtægtskilder. ”Når vi f.eks. har en tur til Kastrup Lufthavn, og vores bus alligevel er derovre, så kan vi ved samme lejlighed hjælpe med turistkørsel ved et krydstogtskib, som har lagt til kaj i København,” fremhæver den fynske vognmand.

Løbende afprøves nye tiltag for at se, om der er basis for at skabe forretning på det. For nogle år siden førte det til, at en af deres busser fik vendt bordene rundt, og den blev indrettet til konferencebus. ”Vi vidste ikke med sikkerhed, at der var et marked for det, men det har vist sig som en god ide. I dag har vi konferencebusser, der fungerer som et rullende mødelokale med storskærme og trådløst netværk, og hvor danske virksomheder f.eks. booker busserne til messer i Tyskland.” Hvad fremtiden bringer af innovation, tør John Kristensen ikke spå om her og nu. ”Vi holder øje med udviklingen, og så kommer den næste idé sikkert, når vi snakker med andre og udveksler erfaringer,” siger han.

Det rullende kontor Der er flere eksempler på innovation hos Nyborg Rejser. Gennem mange år har de også været rejsebureau – og prøver hele tiden at udvikle nye turistkoncepter. Der er blevet investeret i ISO-certificering efter kvalitetsstandarden ISO 9001.

Danske Busvognmænd 23


Turistbussen

”Tag i første omgang én bus og gør den til konferencebus. Afprøv det, og se om det er noget, som kunderne tager godt imod. Med løbende test behøver innovation ikke koste en formue,” siger Erik W. Hansen. Undersøg den betroede tid Spørger man Erik W. Hallgren, så bør vognmanden kigge på, hvad det er for et behov, som busser opfylder på et dybere plan – og lade det være afsæt for den innovative tænkning. ”Dybest set, så betror hver eneste passager en masse af sine levende timer til bustransport i løbet af sit liv. Når du som vognmand er blevet betroet deres tid, hvorfor så ikke kigge på, hvad du kan gøre med den tid, så det ikke bare er spildtid, hvor passageren fragtes fra a til b. Det kan f.eks. være, at bussen i stedet for blot at være et transportmiddel skal være et lærings- eller oplevelsesrum,” siger Erik Hallgren og kommer med konkrete eksempler: ”Hvis man som busvognmand skulle tænke lidt radikalt kunne det være i en community-retning, hvor bussen bliver en del af lokalsamfundet, som skaber forbindelsen til de små bysamfund, skaber kontakter mellem

folk i bussen, måske med digitale hjælpemidler, eller projektet med lægerne, der starter arbejdsdagen i bussen. Måske kunne det også være andre end læger? Der er inspiration fra andre brancher som infotainment i fly-branchen.” Og så er der de mere teknologiske udviklingstiltag. ”Måske skal det være muligt at tage et kursus i bussen, opleve omgivelserne med augmented reality [en blanding af virtual reality og levende billeder, red.] via vinduerne, starte ferien i bussen før du ankommer til hotellet, tjek-ind-løsning fra bussen, evaluere, podcasts, individuel hjælp osv.” Et godt eksempel fra en anden branche er Oslo-båden fra København, påpeger Erik W. Hallgren. ”For omkring 20 år siden sagde rederiet, at de ikke bare ville være et transportmiddel. De ville være et underholdningssted, og det betød, at alle, som har sejlet turen, nu kender papegøjen Jack og de mange temarestauranter,” siger han og tilføjer, at i dag er de så i gang med nye tiltag som deres seneste 42 timers InnovationsCruise.

9-20 pers. busser indrettes efter ønske – vi har bussen til den rigtige pris!

Branchens førende inden for uniformer og beklædning til bus- og taxichauffører mm. herunder:

skjorter - bukser - strik - jakker

FIAT DUCATO

DUCATO kan leveres med el-drevet sidedør. SE VORE BRUGTE BUSSER PÅ:WWW.FIAT-GRINDSTED.DK

JENSEN & NØRGÅRD A/S AUTORISERET FORHANDLER VESTERMARKSVEJ 7200 GRINDSTED TELEFON 75 32 13 11 TELEFAX 75 32 17 32 E-MAIL: post@fiat-grindsted.dk

24 Danske Busvognmænd

Se mere og køb online på:

www.tta-firmatoej.dk Tlf.: 97 10 27 02 Tøj Til Alle v. Rent Jydsk ApS - Industrivej 30 - 7470 Karup J


Turistbussen

Har du overvejet at investere i en bestyrelse? Der behøver så langt fra at stå et A/S ved vognmandsforretningen, før der skal tænkes i bestyrelse. En bestyrelse tvinger dig ud af drift og dermed til udvikling af din forretning, fremhæver Carsten Fode, advokat, professor og ekspert i bestyrelsesarbejde. Af: Thorsten Asbjørn, journalist, Asbjørn & Borberg Foto: Aarhus Universitet

F

lere busvognmænd driver forretning uden tilknyttet bestyrelse, og er der en bestyrelse, så er det i mange tilfælde familier og venner, som sidder med ved bestyrelsesmøderne. Men det er en skam – både for vognmanden og hans forretning, påpeger Carsten Fode, advokat, adjungeret professor ved School of Business, Aarhus Universitet og en af landets førende eksperter i bestyrelsesarbejde. De snyder nemlig sig selv for vital udvikling. ”Typisk er ejerledere fuldstændig booket op med daglig drift. Det at få tid til at tænke langsigtet er stort set umuligt,” siger Carsten Fode, der selv har mangeårig erfaring fra en række bestyrelsesposter i både mellemstore og store danske virksomheder. Forberedelsen er den vigtigste tid Det at have tilknyttet en professionel bestyrelse giver, fremhæver Carsten Fode, tre nye opgaver for chefen: Forberedelsen til bestyrelsesmødet, afholdelsen af mødet og opfølgningen. For noget tid siden spurgte han en direktør, hvilken opgave over for bestyrelsen, som for ham var det vigtigste. Carsten Fode fik et svar, som i første omgang kom bag på ham, men som alligevel giver rigtig god mening: ”Min forberedelse er den vigtigste tid, for den tvinger mig til at sætte mig ned og tænke over min forretning,” lød svaret fra chefen.

Carsten Fode forklarer: ”Som daglig leder er du typisk fagligt orienteret, og du er ikke optaget af og finder ikke tid til det ledelsesmæssige. Pointen er, at virksomhedsledere, som investerer i en bestyrelse, tvinges til at slippe driften og blive orienteret mod udviklingen af deres forretning. Her er forberedelsesrummet til bestyrelsesmødet en helt afgørende tid for den pågældende direktør. Prisen værd Men bestyrelser koster. Der skal bestyrelseshonorarer på bordet, hvis man vil have professionel bestyrelse – typisk kan det være et sted mellem 40.000-50.000 kroner i samlet udgift, når man er en lille eller mellemstor virksomhed. Det beløb bør man som virksomhed ikke lade sig skræmme af, mener den aarhusianske advokat og professor. ”Du får skabt et udviklingsrum, hvor du kigger på de overordnede linjer af din forretning og ikke bare på en drift, som skal køre. Det er her, at du har mulighed for at udvikle din forretning og ikke bare holde dine løntimer hjemme,” siger Carsten Fode. Han husker, hvordan han for år tilbage sad til et bestyrelsesmøde i en transportvirksomhed. Et af bestyrelsesmedlemmerne kom for sent, fordi han havde været nødsaget til at stå op kl. 4 om morgenen og sørge for udbringning af pakker, da en medarbejder var blevet syg. Det pågældende bestyrelses-

medlem havde forventet anerkendelse for sin ihærdighed. Sådan blev det ikke. ”Du har sparet 100 kroner i timen. Til gengæld møder du uforberedt og småtræt op her. Du skal købe en vikar, så du bruger din egen dyrebare tid rigtigt,” siger Carsten Fode om den respons, som bestyrelsesmedlemmet blev mødt med. Han fortsætter: ”Det at få en bestyrelse, er en mulighed for at give tid og plads til ledelse. Derfor er det også vigtigt, at det er folk med ledelseserfaring, som du får ind på posterne. På den måde får du kompetente sparringspartnere, som kan komme med indspark til din udvikling og samtidig sikre, at du opfylder de fastsatte mål.”

"Du får skabt et udviklingsrum, hvor du kigger på de overordnede linjer af din forretning og ikke bare på en drift, som skal køre. Det er her, at du har mulighed for at udvikle din forretning og ikke bare holde dine løntimer hjemme." Danske Busvognmænd 25


Turistbussen

Tivoli er blevet en helårsforretning Tivoli udvider i 2018 sæsonen endnu engang. Med konceptet ”Vinter i Tivoli” har man nu åbent ni måneder i løbet af året. 2018 markerer desuden Tivolis 175-års jubilæum – og med hele 400 arrangementer satser haven på at overgå den hidtidige publikumsrekord i Tivolis arrangementssalg på 363.000 gæster. Danske Busvognmænd har indgået en medlemsaftale med Tivoli, som skal sørge for, at en god portion af gæsterne ankommer til den smukke have med bus. Af: Redaktionen Foto: Tivoli

T

ivoli er en attraktiv seværdighed for den danske turistbranche. Og ved at udvide sin åbningstid henover året har Tivoli den seneste tid gjort sit til, at turist- og turistbusbranchen kan levere gode tilbud til kunderne uden for højsæsonen. I oktober åbnede Tivoli efterårssæsonen med deres velkendte Halloween-tema. 18. november indledes den populære julesæson, og som noget nyt i 2018 holder Tivoli også åbent fra 2. til 25. februar med temaet ”Vinter i Tivoli”, der bl.a. indebærer en vinterscenograferet have i ”Tivoli-lys”, hvor en skøjtebane foran Nimb, musical i Koncertsalen,

restauranter og udvalgte forlystelser bliver blandt attraktionerne. Med de traditionelle sæsoner Sommer, Halloween og Jul betyder det, at Tivoli har åbent 9 ud af årets 12 måneder. Dermed får turistvognmændene rige muligheder for at sælge busture til den traditionsrige have, som med 400 arrangementer i løbet af 2018 vil sætte over 465.000 billetter til salg. Særpris til medlemmer af Danske Busvognmænd Danske Busvognmænd har netop indgået en medlemsaftale med Tivoli, der betyder, at

medlemmer af Danske Busvognmænd kan få rabat på entrebilletter og turpas. Vognmanden får tilsendt det bestilte antal billetter og turpas således, at kunderne ikke skal stå i kø, når bussen ankommer til Tivoli. Du kan som medlem af Danske Busvognmænd se priserne for de forskellige sæsoner på Danske Busvognmænds hjemmeside db-dk.dk under ’Medlemsfordele – Tivoli’. Der er en minimumsgrænse for køb af entre og turpas på 50 stk. med mulighed for returnering af en vis mængde.

Tivoli fylder 175 år

Medlemsfordele

Georg Carstensen, Tivolis grundlægger, var inspireret af parker, som han havde set i udlandet, da han fik kongens tilladelse til at åbne Tivoli den 15. August 1843. Tivoli er i dag Danmarks største attraktion med 4,6 mio. gæster i 2016. Forretningsområdet spænder over forlystelser, levende musik, teater og dans, kasino og meget mere. Havens blomster, træer og scenografi nyder stor anerkendelse blandt gæsterne. Med 23 restauranter, 14 fastfood-butikker, 5 barer og 2 caféer er Tivoli Københavns største udbyder af spisesteder. ”Det er meget passende, at vi netop i jubilæumsåret 2018 skruer helt op for blusset på vores scener i Koncertsalen og Glassalen. Med ca. 400 arrangementer satser vi på at slå vores egen tidligere rekord for publikumstal til arrangementer, der lyder på 363.000 gæster. Det er et historisk højt aktivitetsniveau, der slår en tyk streg under Tivolis status som spydspids i dansk kultur og underholdning. Den kommende sæson afspejler netop den bredde og dybde, der i snart 175 år har været Tivolis styrke,” lyder det fra Tivolis underdirektør Nikolaj Koppel.

Danske Busvognmænd har indgået en medlemsaftale med Tivoli, der betyder, at medlemmer kan få rabat på: • Entrébillet fra Sommer, Halloween, Jul • Entrébillet Vinter • Entrébillet barn 3-7 år • Turpas Sommer, Halloween, Jul • Turpas PLUS pr. person • Turpas Vinter

26 Danske Busvognmænd

Tilbudspriserne findes på db-dk.dk under ’Medlemsfordele’.

SÆSONER 2017-2018 Jul (2017) Vinter (2018) Sommer (2018) Halloween (2018)

18. NOV - 31. DEC 2. FEB - 25. FEB 24. MAR - 23. SEP OKT – NOV


Jubilæumsåret 2018 vil bugne af forestillinger Med et miks af ny dramatik, velkendte titler og musikformater er der mange gode grunde til at køre med turistvognmændene til Tivolis hovedindgang. Blandt stjernestunderne er bl.a. sommershowet ”Mor & Far sidder i Grøften” med Peter Frödin, Kirsten Lehfeldt, Mia Lyhne og Anders W. Berthelsen. Der er også høje forventninger til den stort anlagte Gasolin-musical ”Midt om Natten”, hvor rollerne netop nu bliver besat med premiere 15. marts 2018. Blandt andre store forestillinger er optrædener af New York City Ballet, Divaer i Glas med Caroline Henderson, Chess med Stig Rossen og Rytteriet Live med Rasmus Botoft, Martin Buch og Bodil Jørgensen. ”De mange forestillinger og arrangementer vil gøre det oplagt at lave en pakketur til Tivoli med bus, der inkluderer entre, middag, forestilling og kaffe. Vi er netop ved at udvikle særlige tilbud til 2018, så busvognmændene kan tilbyde deres kunder et godt produkt til den rigtige pris,” fortæller Christopher Brandt, account manager for salg og marketing i Tivoli. Pakketilbudene vil blive offentliggjort for medlemmer på Danske Busvognmænds hjemmeside og i Medlemsnyt. Du kan læse det samlede program for arrangementer i Tivoli på tivoli.dk under ’Kultur og program’ eller på db-dk.dk under ’Medlemsfordele – Tivoli’.

Udvendig DK Lift USL Rørplade model 500 kg Vores dansk produceret lift hvor platformen vipper op i den forudindstillet vandrette stilling og tilpasser sig terrænets hældning når platformen er nede. DK Lifte ApS sælger reservedele til lifte og bespænding til kørestole. Bestil i hverdagen inden kl. 14.00 og varerne sendes samme dag. Husk at DK Lifte ApS laver det årlige lovpligtig eftersyn af lifte hos kunden eller på vores værksted. DK Lifte ApS v/ Henrik Andersen Gadekærsvej 12 - 9280 Storvorde Tlf. 4131 7800 dklifte@dklifte.dk

Danske Busvognmænd 27


Turistbussen

Folkelighed i særklasse! Giv dine gæster muligheden for at møde divaen, sangeren og skuespilleren Pernille Højmark, som flankeret af skuespilleren Peter Aude, showmanden Finn Bendixen og musiker Peter Michael vil præsentere en forrygende varieté efter, at gæsterne først får serveret en lækker frokost. Af: Britt Wittrup Foto: Frokostvariateen

Hvor tager du ellers hen og bliver underholdt til frokost? Det spurgte showmanden Finn Bendixen om, da Busmagasinet var på besøg i efteråret. En ting er i hvert fald sikker: Med Pernille Højmark i spidsen er der garanti for både folkelighed og professionalisme, masser af god dansk musik og underholdning. Sammen med Peter Aude og Finn Bendixen – der på magisk vis vil bruge deres 6. sans, komme med sjove forudsigelser og læse gæsternes tanker – leverer Pernille Højmark et flot show akkompagneret af musiker Peter Michael. Sammen med sin hustru Birgitte ejer Finn Bjæverskov Kro og Forsamlingshus, og de lancerer nu Frokostvarietéen, som er et eksklusivt tilbud til busgrupper i hverdagene mandag til torsdag. Varietéen kan bestilles med ankomst kl.12-13 og har en varighed af max. 4 timer. Prisen er som udgangspunkt sat til 499 kr. pr. person, som er den pris, du som busvognmand skal betale, og der er et minimum på 50 gæster. Både pris og antal gæster kan aftales særskilt med Finn Bendixen. Også i ydersæsonen Frokostvarietéen er som skræddersyet til det, der erfaringsmæssigt er turistvognmændenes stille perioder. På de mørke og lange vinterdage vil det være en energiindsprøjtning at komme ud og få dejlig mad og blive underholdt, og du vil som busvognmand kunne få bussen ud og rulle, hvor den ellers skulle holde stille.

28 Danske Busvognmænd

Se Frokostvarietéen før dine gæster! Bjæverskov Kro og Forsamlingshus vil gerne invitere Danske Busvognmænds turistbusvognmænd til at overvære Frokostvarietéen, så du ved hvad du tilbyder dine kunder: Onsdag den 10. januar 2018 kl. 13.00 I Bjæverskov Kro og Forsamlingshus, Ringstedvej 546, 4632 Bjæverskov Arrangementet er gratis, og der kan max deltage 2 personer fra hver turistbusvirksomhed. Tilmelding til Finn Bendixen på tlf. 30 36 20 30 eller bf@bfbendixen.dk senest den 3. januar 2018.


Kort nyt

Lovkatalog uden overraskelser Regeringen fremlagde ved Folketingets åbning i oktober sit lovkatalog. Der var ikke de store overraskelser at spore. Mest interessant er naturligvis den længe ventede modernisering af taxiloven, der ifølge lovudkastet forventes vedtaget ved årsskiftet. Derudover bebudes der også en forhøjelse af bøderne for ulovlige ændringer i køretøjers tekniske indretning, som har betydning for køretøjets emissioner. Med lovforslaget foreslås det at udvide førerens ansvar, således at føreren fremover skal være opmærksom på, om køretøjet er i lovlig stand mht. forureningsbegrænsende udstyr. Ligeledes udvides politiets mulighed for at tilbageholde køretøjer, hvor der konstateres manipulation med forureningsbegrænsende udstyr.

KORT OM... TURISTBUSSEN

Buschauffør får dusør for effektiv indsats ved busbrand

Busserne billigere over Storebælt Regeringen og Danske Folkeparti har den 22. september 2017 indgået aftale om, at taksterne for Storebæltsforbindelsen for al vejtrafik gradvist skal reduceres med 25 %. Dermed kommer busserne også billigere over Storebælt. Takstnedsættelserne vil begynde i 2018 og være fuldt indfaset, når Vestfynske motorvej er fuldt udbygget til 3 spor.

En busbrand på motorvejen tilbage i maj kunne have haft store konsekvenser for bussens 30 passagerer, men det fik det ikke som følge af Per Thorning fra Abildskou. Hans indsats har medført, at Sydsjællands og Lolland-Falsters politidirektør, Lene Frank, har valgt at tildele Per Thorning en dusør for hans brave indsats.

Grænsekontrol Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har meldt ud, at Danmark opretholder den midlertidige grænsekontrol frem til maj 2018. Ved indrejse i Danmark fra alle andre lande end de øvrige nordiske lande skal man medbringe pas. Den danske regering har ikke gjort brug af det såkaldte transportøransvar – hvor det pågældende transportselskab pålægges at tjekke id – som Folketinget gav regeringen lovhjemmel til at indføre i december 2015. De svenske myndigheder har besluttet at ophæve ID-kontrollen og transportøransvaret for bla. busvognmænd den 4. maj 2017. Læs evt. mere på db-dk.dk.

VIDSTE DU ... – at den stjålne turistbus er fundet? En belgisk turistbus forsvandt sporløst i august i København. Tyveriet ser nu ud til at have forbindelse til organiseret kriminalitet, efter at den stjålne turistbus er fundet i en lade i Kvistgård i Nordsjælland. Danske Busvognmænd 29


Turistbussen

Grønt og driftssikkert over Øresund I november indsættes Tycho Brahe som verdens største 100 % batteridrevne færge på Scandlines Helsingør-Helsingborg efter flere værftsbesøg og et større ombygningsarbejde på havnene i 2016-2017. Øresunds flydende bro bliver dermed det grønneste alternativ for busselskaber og rejsende – og både sejlplan og driftssikkerhed forbliver uændret høj. Tekst og foto: Scandlines Helsingør-Helsingborg

M

ed de lydløse elbilers og bussers indtog i bybilledet de senere år har fodgængere måttet vænne sig til at kigge sig for en ekstra gang inden vejen krydses. I november får fiskene i Øresund for første gang en lignende oplevelse, når Tycho Brahe stævner ud fra Helsingør på sin jomfrurejse som verdens største 100 % batteridrevne færge. Tycho Brahe skal oplades med el fra nybyggede ladestationer ved hvert havneophold, men alligevel vil færgen hverken bruge

30 Danske Busvognmænd

mere tid i havnene eller på selve overfarten. Resultatet er en grønnere færgefart med støj- og røgfri sejlads til gavn for miljøet og passagererne. Endnu et skridt på den grønne vej Danske rederier har i årevis haft førertrøjen på i miljøspørgsmål, og det har sikret en høj konkurrenceevne som følge af forbedret drift, lavere ressourceforbrug og et styrket omdømme. Scandlines Helsingør-Helsingborg går i front, og færgedriften levede allerede i

2007 op til de nuværende emissionsregler, som først blev indført i 2015. ”Med batteridrevne færger tager vi endnu et skridt i retning af grønnere færgefart, når vi nedbringer den samlede emission med mere end 50 % og samtidig gør de to færger både støj- og røgfrie. Overfarten har altid været en behagelig pause for buspassagerer og andre gæster, og med den lydløse sejlads bliver turen nu en endnu grønnere oplevelse,” siger Jes Svare, Head of Travel hos Scandlines Helsingør-Helsingborg.


Turistbussen

Øresunds flydende bro Hvert år tilbagelægges de 4 kilometer mellem Helsingør og Helsingborg af flere end 7,3 millioner passagerer og 20.000 busser. Færgernes høje pålidelighed har givet ruten tilnavnet Øresunds flydende bro, og ruten er populær for busselskaber, da de 20 minutter ombord typisk sparer 50 kilometer hver vej samt giver chaufføren et tiltrængt hvil og passagererne en kombineret toilet-, shoppingog spisepause. Dét ændrer ombygningen til batteridrift ikke på, men overfartens grønne profil giver

til gengæld god mulighed for at understrege busrejsers bæredygtighed sammenlignet med andre transportformer. ”Flere busselskaber markedsfører sig i dag med deres grønne profil, og vi er glade for at kunne bidrage positivt til miljøregnskabet med ombygningen af færgerne Tycho Brahe og Aurora,” siger Jes Svare. Tycho Brahe indsættes i november, og Aurora forventes ifølge rederiet også at blive indsat som batteridrevet i nær fremtid.

Fakta om de grønne færger • Tycho Brahe og Aurora ombygges til 100 % batteridrift i 2016-2017 • Hver færge drives af 640 batterier af 6,5 kWh – samme kraft som 70 elbiler • Flådens samlede emission reduceres med mere end 50 % • Fuldautomatiske robotarme sikrer opladning i 5-9 minutter ved alle ophold i havnene • Robotarmene er placeret på havnene i fastmonterede tårne, som er over 10 meter høje Læs mere på www.sejlmedstrømmen.dk

Åbent skib for busvognmænd 22. og 23. november 2017 Scandlines Helsingør-Helsingborg holder den 22. og 23. november åbent skib for busvognmænd, personale og chauffører på Tycho Brahe med afgang fra Helsingør kl. 16.13 og 17.13. Under sejladsen vil Key Account Manager Lars Dalsgaard fortælle om fordelene ved overgangen til batteridrift som inspiration til busselskabernes markedsføring over for kunderne. Der vil være en let servering undervejs og blive udleveret markedsføringsmateriale til brug i busserne. Tilmelding kan ske til Lars Dalsgaard på lars.dalsgaard@ scandlineshh.com eller tlf. 2153 6080 senest 18. november.

Professionelt håndværk Behov for optimering af specialkørsel?

ALT I OMPOLSTRING Sæder - Loft - Sider GuLvtæppe - Gardiner

Minimerer antal busser, køretid og km

Mulighed for at spare mellem 10 og 25%

nakkeskånere - nakkestykker i "ruskind"

Du får bl.a.:

Brodering af logo og numre på nakkeskånere.

 Servicekrav respekteres  Låse borger til en bestemt bus Easy@Tour er også: og eller chauffør  Hjælpemidler og solokørsel Den komplette brancheløsning kan indgå i kapaciteten  Udviklet i samarbejde med

vi ompolstrer din chaufførstol - medens du venter.

Gulvtæpper - presenninger m.m.

Vi har ca. 100 forskellige plys til reparation af din bus. Ring og få et uforpligtende tilbud - tlf. 74 56 29 97

Christiansfeld Autopolstring Industrivej 14 - 6070 Christiansfeld - tlf. 22 60 90 00

Behov for optimering af specialkørsel? Kontakt Steen Baggersgaard tlf. 7020 1548 eller sb@partex.dk

www.partex.dk Danske Busvognmænd 31


Turistbussen

Danish Coach Award 2018 - der er kun én vinder… Danish Coach Award 2018 står snart for døren, og det er ved at være tid til at finde de nominerede i hver af de fire kategorier. Samtidig har Danske Busvognmænd ændret på afstemningsreglerne således, at der fremover kun vil være én vinder i hver kategori. Af: Redaktionen Foto: Simon Wind

D

anish Coach Award uddeles på 'Ferie for Alle'-messen i Herning fredag den 23. februar 2018 for sjette år i træk. Sædvanen tro uddeles priser for: Årets Busrejsearrangør, Årets Turistbusvognmand og Årets Innovatør. Ved uddelingen i 2017 var der to vindere i både kategorierne Årets Busrejsearrangør og Årets Turistbusvognmand. Efter en evaluering af årets prisuddeling er det blevet besluttet, at der fremover kun kan være én vinder i hver af kategorierne. Spænding og glæde Hvert år er der spænding blandt de nominerede – og glæde og stolthed hos vinderne. At vinde en af priserne har stor betydning over for kunder, samarbejdspartnere, leverandører og ikke mindst internt i virksomheden.

Ansøgningsfristen er den 11. december og for at lette ansøgningsproceduren, skal du blot skrive en kort motivering, hvis du ønsker at indstille dig selv eller en kollega. Danske Busvognmænd hjælper med at lave de endelige ansøgninger til komitéen, som hvert år vurderer ansøgningerne i de tre kategorier – primært ud fra kriterierne: Økonomi, social ansvarlighed, markedsføring og vækst. Men ønsker I at fremhæve andre emner i jeres virksomhed, hører vi meget gerne om dem. De tre kredsbestyrelser i Danske Busvognmænd bliver også bedt om at indstille en virksomhed inden for hver kategori. Sidder du bag skrivebordet og tænker: ”Skal, skal ikke?” (nominere mig selv), så gør det! Det kan være, at det er lige præcis er dig, komitéen sidder og venter på! DCA sponseres af:

De tre priser

Årets Innovatør Årets Innovatør på busområdet går til en busvognmand, en person eller en organisation, som har gjort noget særligt for at promovere turistbussen og busrejsen. Til forskel fra de to andre priser gives Årets Innovatør ikke til en bestemt virksomhed, men til den nye idé eller det tiltag, som har gjort en forskel for busbranchen.

32 Danske Busvognmænd

Danish

2018

ÅRETS

BUSR EJSEARRA

NGØR

C OAC H AWARD

Danish

Årets Turistbusselskab Titlen Årets Turistbusselskab gives til en dansk turistbusvognmand, der formår at levere sikker og pålidelig kørsel til sine kunder – det være sig busrejsebureauer, erhvervskunder, institutioner, kommuner eller private. Jeres busselskab skal være medlem af Danske Busvognmænd for at kunne deltage i konkurrencen.

C OAC H AWARD

2018 ÅRETS

TURI STBU SSEL

SKAB

C OAC H AWARD

Danish

Årets Busrejsearrangør Årets Busrejsearrangør går til en virksomhed, der formår at arrangere busrejser af høj kvalitet og hive passagerer ind i turistbussen. Jeres busrejsebureau skal være medlem af Rejsegarantifonden for at kunne deltage i konkurrencen.

2017

ÅRETS

INNOVATØR


Turistbussen

Priskomitéen I starten af 2017 trådte Georg Julin ind i komitéen. Georg arbejder i Invio, som er et innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi, og Danske Busvognmænd nyder også godt af Georgs ekspertise i forbindelse med det projekt om turistbussens fremtid, som vi arbejder med i øjeblikket.

FIAT BUSSER TIL SALG

Komitéen består nu af følgende medlemmer: • Lars Thykier, Danmarks Rejsebureauforening • Anna Wittgren, Malmö Turism/Tourism in Skåne • Lise Lyck, tidl. Lektor, Center for Tourism and Cultural Management, CBS • Carsten Johansen, Tysk Turist Information • Georg Julin, Invio • Allan Jensen, Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening • Michael Nielsen, Danske Busvognmænd

”Det må jo betyde, at jeg gør et eller andet rigtigt. Vi ændrer en lille smule hvert år, men jeg kan godt lide det, som Klingenberg står for og ser ingen grund til at pille for meget ved det.”

Fiat Ducato 33 Combinato Fiat Ducato 33 Combinato 2,3 MJT 130 HK L2H2 med MTA automatgear. Særdeles velegnet til taxa og kørestolsbrug, med udvendig DK lift. 8 pass. + fører. Bilen er med aircondition foran og separat varmestyring i bag, er desuden forsynet med fartpilot, varme i førersæde, navigation og bakkamera, bluetooth, luksussæder i bag med hvilebeslag og armlæn, mørktonede ruder, motorkabinevarmer + meget mere. Bilen er registreret første gang 01-09-2016 og har kørt 1.000 km. Pris: 289.000,- ex.moms

Peter Nygaard, Klingenberg Busrejser, Årets Busrejsearrangør 2017

”Jeg indstillede Sørens Rejser, fordi jeg syntes vores chauffører fortjente en hæder for alt det gode arbejde, de laver. Jeg siger jo ofte til dem, hvor gode de er, men jeg tror, det er sundt, at de også hører det fra nogle andre.” René Troels, Sørens Rejser, Årets Innovatør 2017

”Vi har først og fremmest nogle utroligt dygtige medarbejdere – både hvad angår chaufførerne og dem, der styrer alt det administrative. Desuden tror jeg, det hænger sammen med, at passagerer generelt er blevet mere tilbøjelige til gerne at ville betale 50 kroner ekstra for at få en bedre og mere komfortabel oplevelse.” Mogens Pedersen, Egons, Årets Busselskab 2017

Fiat Ducato 40 Minibus Fiat Ducato 40 Minibus L4H2 2,3 MJT 150 HK med automatisk el-dør og udvendig DK lift. Bussen er indrettet til 11 pass. + fører + 2 kørestole (kan evt. monteres med flere sæder). Aircondition for, motorkabinevarmer, fartpilot, varme i førersæde, navigation, bluetooth, el-spejle m. varme, luksussæder i bag med hvilebeslag og armlæn, mørktonede ruder + meget mere. Fabriksny. Pris: 359.500,- ex.moms SE VORE BRUGTE BUSSER PÅ: WWW.JENSENOGNOERGAARD.DK

JENSEN & NØRGÅRD A/S AUTORISERET FORHANDLER

VESTERMARKSVEJ 7200 GRINDSTED TELEFON 75 32 13 11 TELEFAX 75 32 17 32 E-MAIL: post@jensenognoergaard.dk

Danske Busvognmænd 33


Køretøj og teknik

Coach Euro Test 2017 Det europæiske busmarked er stort og varieret, og det bar ”Coach Euro Test 2017 ” i høj grad præg af. Testen, der fører op til kåring af ”Coach of the Year 2018”, havde deltagelse af både 2- og 3-akslede rejsebusser samt en enkelt dobbeltdækker, så det blev mere end svært at sammenligne de nye busser. Som dansk medlem af den internationale ”Bus & Coach of the Year”-jury gjorde Busmagasinet forsøget gennem fire intensive test-dage i Linköping i Sverige i september. Tekst og foto: Mikael Friis

34 Danske Busvognmænd


Køretøj og teknik

D

en internationale ”Bus & Coach of the Year”-jury samles hvert år til en gruppetest af de seneste og vigtigste nyheder på det europæiske busmarked. På skift testes busser i hhv. bybus-segmentet i de lige år og rejsebusser i de ulige år. Begge tests fører frem til kåring af hhv. ”Bus of the Year” og ”Coach of the Year” for det følgende år, så denne gang var det turistbussernes tur til at komme under behandling op til kåringen af ”Coach of the Year 2018”. Seks kandidater Seks kandidater stod denne gang på listen, og der var både æbler og pærer samt flere andre velsmagende frugter i kurven. Fra den to-akslede Iveco Evadys og den tre-akslede Scania Interlink, der begge nærmere ligger i kategorien regionalbus end decideret luksusbus over de to-akslede Mercedes Benz Tourismo og Neoplan Tourliner i klassisk rejsebus-konfiguration til de tre-akslede Irizar i8 og VDL Futura FDD2 dobbeltdækker i luksus-segmentet. Det er et krav for at deltage i testen, at bussen skal være introduceret på markedet inden for de seneste max. to år, og det er samtidig et krav, at kandidaterne er lanceret på markedet og således kan købes af de europæiske busoperatører på det frie marked.

Afstemningen I løbet af de fire dage havde juryen travlt med at teste, vurdere, sammenligne, udveksle synspunkter, diskutere, teste mere og til sidst konkludere hver for sig, hvordan de seks kandidater skulle belønnes med 0-7 point i kåringen. Til hjælp har jurymedlemmet et tjekskema for hver enkelt bus, hvor de positive og eventuelt negative egenskaber kan oplistes og omregnes til en score for hvert område. Det gælder alle vigtige områder som køreegenskaber, sikkerhed, drivline-egenskaber, design, komfort osv. Når hvert jurymedlem har kørt og vurderet alle busser – evt. flere gange både som chauffør og passager – tælles den samlede score i tjekskemaet sammen og omregnes til point for hvert jurymedlem. Ved afstemningen har hvert jurymedlem i alt 12 point til rådighed. Dog må der ikke gives mere end 7 point til én kandidat, men man skal ikke nødvendigvis give max. point til nogen af kandidaterne. Det er heller ikke et krav, at alle 12 point skal fordeles, hvis jurymedlemmet vurderer, at en eller flere busser ikke ”fortjener” point ved sammenligning med de øvrige kandidater. Ved årets Coach Euro Test og efterfølgende afstemning deltog jurymedlemmer fra i alt 20 europæiske lande, da det græske medlem denne gang var fraværende. Læs mere om de seks kandidater på de næste sider Danske Busvognmænd 35


Køretøj og teknik

De 6 kandidater Iveco Evadys Iveco Evadys er suverænt testens ”økonomi-bus”, hvor den lille motor – dog med imponerende 400 hk fra 8,7-liters motoren – i kombination med den nye ZF TraXon gearkasse udgør en meget sparsommelig drivline. Indtrykket i kabinen er forholdsvist mørkt på grund af farvevalg, lavt placerede bagegehylder og forholdsvis små sideruder. Toilettet er noget af det mindste på markedet, mens køkkenet er smart indrettet. Evadys er udrustet med et klimaanlæg på hele 38kW kapacitet, der bør kunne sørge for fin luftudskiftning, varme om vinteren og køling på varme dage. Kørekomforten er udmærket, men høje omdrejningstal fra den lille motor giver en del støj bagest i bussen. Førerpladsens indretning er ikke optimal på alle områder, idet bl.a. sidespejle og aflæggeplads kunne være bedre. Desuden trækker det gevaldigt ned, at Evadys’en ikke var udrustet med et så vigtigt sikkerhedssystem som ACC. Med testens absolut laveste listepris på €218.000 med køkken, toilet og midterdør kommer Evadys ind mere end €57.000 under nærmeste konkurrent. Det sætter en tyk streg under Evadys’ens stærkeste kort, nemlig totaløkonomien. 36 Danske Busvognmænd


Køretøj og teknik

Neoplan Tourliner Den nye generation Tourliner, der blev præsenteret på IAA i fjor, bygges på samme tyrkiske fabrik som MAN Lion's Coach og har samme drivline, men det er en helt anden bus. Med en listepris på €265.000 i den testede version inkl. toilet, læderstole m.m. virker den til at være rigtig konkurrencedygtigt prissat. Dog er bestolingen med 40 hvilestole og to borde noget atypisk, idet den ofte vil blive indrettet med 44 hvilestole som 4-stjernet eller helt op til 57 alm. stole i 12,1 meters version. Tourliner fremstår som en effektiv arbejdshest med god økonomi og rigtig fin komfort for både passagerer og chauffør takket være god belysning og fremragende udsyn. Dertil kommer gode, forudsigelige køreegenskaber, behagelig affjedring og et lavt støjniveau. Drivlinen arbejder behageligt uden ryk, og med 420 hk gør den 12,4-liters MAN-motor i kombination med 12-trins TipMatic-gearkasse Tourliner’en mere end frisk i trafikken. Neoplan Tourliner gør ikke så meget væsen af sig som Neoplan normalt plejer at gøre, men bag det elegante ydre gemmer der sig mange af de velkendte kvaliteter, som har etableret Neoplans navn på det europæiske rejsebusmarked. Fortsætter på næste side

Vi kan ikke redde verden !! men vi kan hjælpe dig

SPARE BRÆNDSTOF... .. med Stroco oliefyr - designet til at levere optimale resultater til dine busser

Stroco oliefyr: • • • • • • •

Kører på diesel, biodiesel, RME og ethanol Miljøvenlig: lavt udslip. Kan udstyres til elektrisk natdrift Nemt-at-bruge test udstyr Dag-til-dag levering Gratis teknisk support Produceret i Danmark gennem 40 år - leverer varmen • Leveres i hele Europa

Stroco ApS - Viborgvej 50 - DK-8450 Hammel Tlf. 8696 1066 - Fax 8696 9647 Email info@stroco.dk - www.stroco.dk Danske Busvognmænd 37


Køretøj og teknik

Mercedes-Benz Tourismo M/2 Den nye Tourismo skal ikke kun erstatte den udgående Tourismo-model, men også toppen af Travego-serien. Motorprogrammet er udvidet både nedad med en lille 7,7-liters og opad med en kraftigere 456 hk-version af OM470-motoren. Den testede version havde 428-hk i kombination med en kun 8-trins GO250-gearkasse. Den kombination fungerede rigtig godt, for på trods af de manglende geartrin i forhold til konkurrenternes 12 trin, var der ingen tendens til for hyppige gearskift i f.eks. rundkørsler eller ved acceleration. Også integration af en Voith SWR vand-retarder bidrager til de behagelige køreegenskaber. Mercedes’ fokus på lave totalomkostninger ses bl.a. ved ”genbrug” af forlygter og rat fra Actros lastbil-serien samt Citaro-baglygterne. Blandt Tourismoens stærkeste kort er et meget omfattende sikkerhedsudstyr med stop-and-go assistent, opmærksomhedsassistent, sidste nye skrig i bremseteknologi samt ABA3-systemet, der kan identificere fodgængere i nærheden af bussen. Den nye Tourismo står til en listepris på €290.000 i den testede udgave. Det gør den ikke til et slagtilbud, men der er tale om en ganske avanceret bus bag et lidt konservativt ydre.

Scania Interlink HD Som busproducent lider Scania faktisk lidt under at være lillesøster i forhold til Scanias fremragende lastbiler. Scanias bus-image halter lidt under familieskabet, og Interlink-modellen er ingen undtagelse. Som 3-akslet 14-meter bus står den lidt mellem regional- og rejsebus-segmenterne – selv i den testede version med lækre Kiel lædersæder med integrerede 3-punkt sikkerhedsseler. Interiøret føles lidt indeklemt på grund af de mørke farver og den sektionsvise interiørbelysning. Selve indretningen føles lidt gammeldags – eller klassisk kunne man måske kalde det. Førerpladsen er klassisk Scania, og det skal opfattes positivt. Der er fokus på ergonomi og brugervenlighed snarere end design for designets skyld. Under gulvet med forsænket midtergang ligger en allerede klassisk Scaniadrivline bestående af en af markedets allermest brændstoføkonomiske motorer i form af den 13-liters 6-cyl. rækkemotor på 450 hk med ren SCR-teknologi. Gearkassen er Scanias egen 12-trins synkroniserede GRSO895 med Opticruise skifteautomatik og integreret hydraulisk retarder, og det er ikke verdens hurtigste, men til gengæld en af de mest bundsolide på markedet. Listeprisen på €290.000 for en 14-meters 3-akslet Interlink HD-bus svarer til den 2-akslede M-B Tourismo og må derfor siges at være godt og vel konkurrencedygtig. Det trækker heller ikke ned, at Scania kan levere bussen til drift på både HVO, naturgas, biodiesel og biogas. 38 Danske Busvognmænd


Køretøj og teknik

Irizar i8 Integral

Et Daimler selskab

Irizars topmodel var ene om at repræsentere den klassiske 3-akslede 14-meter luksusbus i premium-segmentet i Euro Coach Test-feltet. Som efterfølger til PB’eren har den endnu renere linjer og signalerer en langt højere kvalitet på materialer, finish, design og teknik. i8’eren er udrustet med en kraftig DAF/ZF AS Tronicdrivline, der fungerer upåklageligt. Med 510 hk er der rigelige kraftressourcer også ved totalvægt, og AS Tronic’en klæder den smidige motor. Den kommende ZF TraXon-gearkasse skulle være endnu bedre, men den kommer først til næste år i kombination med DAF’s opgraderede top-motor på 530 hk. Både fra førerpladsen og i kabinen opleves i8’eren som meget vellykket målt på alle de vigtigste parametre. Teknisk bidrager integral-konstruktionen med lavere egenvægt sammenlignet med en tilsvarende bus bygget på chassis, og på trods af gitterkonstruktionen af de bærende elementer har i8 meget store, regulære og let tilgængelige bagagerum på hele 13,5 m3. Irizar i8 fremstår som en uhyre elegant, velkørende og komfortabel rejsemaskine, men med en listepris på hele €390.000 skal der også leveres topkvalitet i den hårde konkurrence i premium-segmentet.

Fortsætter på næste side

www.

bus-store .com Tried. Tested. Trusted. Bredt udvalg i afprøvet kvalitet. BusStore har en hjemmeside der søgefunktion gør din vej til en brugt bus meget lettere. Besøg os på www.bus-store.com. Eller kontakt vores BusStore ansvarlige Claus Korsgaard – Tlf.: +45 56 37 00 63 EvoBus Danmark A/S, BusStore, Centervej 3, 4600 Køge

GFZ_0026_RZ_Anz_DK_180x126_02indd.indd 1

13.02.14 12:15

Danske Busvognmænd 39


Køretøj og teknik

VDL Futura FDD2 VDL har virkelig givet kvaliteten et løft på deres første dobbeltdækker i Futura-serien. Dobbeltdækkere er ekstremt kompakt designet, og Futura FDD2 byder på masser af positive egenskaber proppet ind i de begrænsede dimensioner. Det gælder bl.a. den samlede bagagekapacitet på 9,3 m3, et imponerende rummeligt toilet, rulleskuffer i underetagen samt voldsomme 900 liters brændstofkapacitet – nok til mere end 3.000 km aktionsradius! Et andet eksempel er trapperne, der har gode skinner hele vejen op og ned ad begge trapper med håndtag pænt monteret i siderne. Loftshøjden er 186 cm i stueetagen med plads til 16 stk. 5*-sæder samt 172 cm på øverste etage med plads til 56 stk. 4*-sæder. FDD2 kan uden toilet indrettes med hele 94 sæder. Førerpladsen er meget velindrettet. Udsynet frem og op er forbedret takket være et opadskrånende loft, og de højt placerede spejle giver et rigtig godt udsyn bagud. På trods af testens største totallængde på 14,15 meter klarer FDD2 med et styreudslag på 52 grader en drejecirkel på 24,3 meter fra væg-til-væg. Førerpladsen på FDD2 opleves som rummelig med godt udsyn, bussen kører stabilt og forudsigeligt – og opleves for det meste som en normal højdækker snarere end en dobbeltdækker.

Sammenligningsoversigt over busserne

Iveco Evadys Udgave

Neoplan Tourliner

Mercedes-Benz Tourismo M/2

Scania Interlink HD

Irizar I8

VDL Futura FDD2

2-akslet regional-/ rejsebus

2-akslet rejsebus

2-akslet rejsebus

3-akslet regional-/ rejsebus

3-akslet rejsebus

3-akslet dobbeltdækker rejsebus

Længde, m

12,1

12,11

13,12

14

14,07

14,15

Højde, m

3,46

3,87

3,68

3,66

3,98

4

46

42

48

57

56

74

Motor, Euro 6, diesel

8,7 l Iveco Cursor 9, 400 hk

12,4 l MAN D26, 420 hk

10,7 l M-B OM470, 428 hk

12,8 l Scania 12,8 l DAF MX13, DC13, 450 hk 510 hk

12,8 l DAF MX13, 510 hk

Transmission

ZF TraXon 6S1911 12-trins aut.

MAN TipMatic 12-trins aut.

M-B GO250-8 trins m. Powershift

Scania GRS955, 12-trins m. Opticruise

ZF AS Tronic 12-trins aut.

ZF AS Tronic 12-trins aut.

Egenvægt, kg

13.510

13.900

18.800

9,2

10,8

10,9

10,6

13,5

9,3

310/80

525/35

480/40

550/80

670/50

900/90

208.000

265.000

290.000

290.000

390.000

490.000

Pass. kapacitet

Bagage, m3 Brændstof/AdBlue, l Listepris som testet, €

40 Danske Busvognmænd


Køretøj og teknik

We have a winner:

Irizar i8 Integral kåret til “Coach of the Year 2018” I hård konkurrence med fem andre kandidater er den spanske luksusbus Irizar i8 Integral netop blevet kåret til “Coach of the Year 2018”. Trofæet blev overrakt til Irizar på busudstillingen i Kortrijk, hvor i8 blev præsenteret for første gang for præcis to år siden. Tekst og foto: Mikael Friis

D

en spanske luksusbus trak sig sejrrigt ud af kampen mod fem andre busser i rejsebus-segmentet efter en hård, 4-dages sammenligningstest i Sverige. Testen blev gennemført af den internationale ”Bus & Coach Jury”, der på skift kårer ”Bus of the Year” og ”Coach of the Year” hvert andet år. De fem øvrige kandidater til ”Coach of the Year 2018”-prisen var den nye Mercedes-Benz Tourismo M/2, Neoplan Tourliner, VDL Futura FDD2 dobbeltdækker, Iveco Evadys samt Scania Interlink HD. Ved kåringen offentliggøres kun vinderen – ikke den individuelle rækkefølge på de øvrige kandidater.

Forud for kåringen gjorde den 3-akslede, 14 meter lange Irizar i8 Integral sig især positivt bemærket med sit innovative design, avancerede teknik og høje kvalitet. Bussen høster især roser for sine fantastiske køreegenskaber, høje komfort og gode sikkerhed. Det er en helstøbt luksusbus i det absolut øverste segment, som både tilfredsstiller ejer, chauffør og passagerer. Irizar i8 Integral er født med DAF MX13-motor på 510 hk i kombination med ZF ASTronic-gearkasse og ZF A132-bagaksel. Allerede i starten af 2018 bliver den opgraderet med DAF’s 530 hk-version af 13-liters motoren, lige som AS Tronic-gearkassen

afløses af den endnu mere avancerede ZF TraXon-gearkasse, og bagakslen erstattes af en ny med direkte udveksling. Den nye ”Coach of the Year 2018” kan leveres som 2- og 3-akslet fra 12,4 til 15 meter og med syv forskellige drivliner. Bussen kan fra fabrikken indrettes med eller uden toilet og køkken, kørestolslift med 2+2, 2+1 og endda 1+1 bestoling med et omfattende udvalg af standard- og ekstraudstyr. Irizar i8 Integral markedsføres i Danmark af Irizar Danmark v. Christian Brædder (tlf. 2497 2191).

Danske Busvognmænd 41


Køretøj og teknik

Relanceret MB Tourismo:

En værdig aftager Det er en vaskeægte klassiker, som Mercedes-Benz har relanceret med MB Tourismo RHD. I Europa hører den til blandt de bedst sælgende turistbusser, mens dens andel af markedet i Danmark er mere beskeden. Med relanceringen nærmer Tourismoen sig sin ’søsterbus’ Setraen udstyrsmæssigt, og med et særligt fokus på Total Cost of Ownership (TCO) kan Tourismo blive interessant at følge på både turist- og fjernbusmarkedet i Danmark. Af: Redaktionen Foto: Michael Branner

Designet på en ny Mercedes adskiller sig aldrig radikalt fra den tidligere model. Både fordi køretøjet skal holde længere end moden – og fordi de nye modeller ikke må få de gamle i vognparken til at se forældede ud.

Passagersegmentet oplever på alle måder en high-end-oplevelse – sæderne har med diamantmønster (visse versioner) eksklusivt skær og med mulighed for USB-port pg V220 stik (visse versioner) ved alle siddepladser er MB Tourismo klar til markedet for langdistance busrejser. Også bagagepladsen er øget i forhold til forgængeren.

42 Danske Busvognmænd

Har du nogensinde set en busballet? Sådan en leverede Mercedes, da de introducerede Tourismo i Bruxelles tilbage i juni. Du kan se ’balletten’ på Youtube under ’MB Tourismo World Premier 2017’.


Køretøj og teknik

D

er var både begejstring og spænding i luften, da Daimler/ EvoBus havde inviteret busjournalister til Split, Kroatien, for at prøvekøre den nye version af MB Tourismo RHD. Få steder i Europa egner sig da også bedre til prøvekørsler med et godt vejnet, alsidige ruter med både by-, bjerg- og motorvejskørsel tilsat den rette portion sydeuropæiske temperament. Daimler tøver ikke med at betegne forgængeren som en ren bestseller, der med sine 26.000 solgte eksemplarer står for ca. 20 % af markedsandelen i Europa. Siden MB Tourismo blev introduceret i 1994, har der været flere opdateringer, men det er første gang, at den er blevet fuldstændig relanceret. ”Mercedes-Benz Tourismo er den mest succesfulde europæiske turistbus nogensinde og en af hovedårsagerne til succesen for Daimler Buses,” lød de store ord fra Hartmut Schick, direktør for Daimler Buses, i forbindelse med lanceringen. ”Vi har investeret 400 mio. euro i udvikling og produktion af en helt ny generation. Det gør vores bestseller endnu mere økonomisk, komfortabel og sikker.” Økonomien er da også Daimlers helt store salgsargument, når MB Tourismoen præsenteres. Ifølge Daimler er brændstofforbruget reduceret med hele 4,5 % i forhold til forgængeren grundet en forbedret aerodynamik og den væsentligt lavere egenvægt. (Ifølge flere deltagere ved prøvekørslen var bussens energiforbrug endda så økonomisk, at den til tider kunne mangle ”punch” ved overhaling.) Hertil kan brændstofforbruget reduceres yderligere med Predictive Powertrain Control (PPC). Læg dertil, at MB Tourismo RHD med de forholdsvis ’begrænsede’ konfigurationsmuligheder (sammenlignet med f.eks. en Setra) har lave(re) produktions-omkostninger og dermed en lavere salgspris. Alt dette giver ifølge Daimler et minimeret TCO – dvs. den direkte og indirekte omkostning for indkøb/gensalg, drift og vedligehold af køretøjet i ejerperioden. Den nye fjernbus? MB Tourismo kan leveres som både 2- og 3-akslet i tre længder fra knap 12 meter til godt 14 meter og i fire modeller – og med vidtrækkende motorer (6-cyl. diesel på hhv. 7,7 liter med 354 hk og 10,7 liter på op til 456 hk). Man kan altså roligt sige, at der er tale om en ’all-rounder’ bus, der egner sig til både kortere ture på hjemmemarkedet og længere buskørsel ved f.eks. udlandsrejser og ikke mindst fjernbuskørsel. Der er heller ingen tvivl om, at Tourismoen er en highend bus, der i sin nye form ifølge Daimler har bevæget sig længere over mod Setraen. I lyset af den europæiske succes kan det undre, at Mercedes Tourismo ikke er mere udbredt på det danske turistbusmarked, trods det at MB Tourismo-salget i Danmark de seneste par år har opnået næsten samme salgsvolumen som Setras normale rejsebusser. ”Årsagen til, at MB Tourismo har været længe om at komme ind på det danske marked, er nok at finde i, at frem til 1995, hvor EvoBus blev grundlagt, var der fra Mercedes’ side mere fokus på salg af person- og lastbiler, mens man fra Ringsted Karrosseri, siden 1960’erne, har haft stor succes med at sælge Setra på det danske marked,” lyder meldingen fra Uffe Willemoes-Wissing, salgschef i EvoBus. ”Sidenhen er standarden på MB og Setra også blevet mere ens med hensyn til teknik, reservedele og sikkerhed. Efterhånden er det nok mere blevet en vanesag, at en Setra foretrækkes frem for en Tourismo,” filosoferer Uffe Willemoes-Wissing, der meddeler, at serviceniveauet for en MB Tourismo i dag er på samme niveau hos EvoBus som en Setra. Med Tourismos nye egenskaber bliver det spændende at se, om den kommer til at fylde mere i en tid, hvor vognparkerne bliver mere varierede – meldingerne fra testchaufførerne i Kroatien var i hvert fald, at den var en værdig aftager til sin populære forgænger. Særligt den lave TCO kan vise sig interessant på et fjernbusmarked med skærpet konkurrence og fokus på de marginale omkostninger.

Figur 1 Bussalg: På europæisk plan er MB Tourismo klart Daimler Buses’ bestseller. Men i Danmark fremgår det tydeligt af statistikkerne, at Setra er den foretrukne model. (EvoBus) 20

15

10

5

0 2015 MB

2016

Setra 500 serie

DANMARK

Udvendige og indvendige LED-informationsskilte

12 års fabriksgaranti på alle LED-skilte. Ingen irriterende småregninger i garantiperioden. De bedste kvalitetsdioder med en meget høj opløsning gør skiltene lette at læse både på lang afstand og i solskin. Automatisk stoppesteds-avertering med syntetisk tale. 12 volt skilte til minibusser – strøm skal bare tilsluttes, så virker de. Centrallager af reservedele findes i Karlslunde.

Hanover Danmark . Kurt Skousgaard Motorgangen 13-15 . 2690 Karlslunde Tlf. 46 59 58 95 . Mobil 22 21 58 95 E-mail: kurt@hanoverdanmark.dk . www.hanover.dk Teknisk support / service Jylland / Sjælland: Ole Frier-Meineche . Tlf. 27 61 27 60.

Danske Busvognmænd 43


Kort nyt

DEKRAs messer er løbet af stablen De ni job- og rekrutteringsmesser hos DEKRA blev afholdt med stor succes i september. Som annonceret tidligere på vores hjemmeside har job- og rekrutteringsmesserne mødt stor opbakning fra Danske Busvognmænd, og vi har ligeledes haft vores egne stande og medarbejdere til stede på fire af de ni messer. Initiativet er ligeledes blevet budt meget velkomment af John Bergholdt og Allan Mørup, henholdsvis landsformand og næstformand i Danske Busvognmænd. Allan Mørup var selv til stede på messen i Herning: ”Der var rigtig god stemning på messen i Herning, hvor unge som gamle fra en række forskellige steder i Jylland var mødt op. Mange af de fremmødte var meget positivt indstillede overfor en eventuel fremtid i busbranchen, og man kunne se et potentiale som fremtidige buschauffører i mange af dem ,” siger Allan Mørup.

Nøl hos politiet skaber usikker retstilstand 1. juli 2017 trådte ændrede regler vedrørende sanktioner inden for køre- og hviletidslovgivningen i kraft. Ændringerne vedrørende køre- og hviletidsområdet træder dog først reelt i kraft, når IT-løsningen fra Rigspolitiet, som skal understøtte de nye bestemmelser på området, er på plads. Det er ikke tilfredsstillende, at nøl hos politiet fører til en kaotisk retstilstand for chauffører og vognmænd: ”Det er ikke morsomt, at have køre- og hviletidssager hængende over hovedet i så lang tid. Vi er naturligvis tilfredse med, at sagerne sættes i bero, men det kan ikke passe, at det skal tage Rigspolitiet så lang tid at implementere et IT-system, når nu Folketinget har vedtaget en ny lovgivning,” udtaler Steen Bundgaard, adm. direktør i Danske Busvognmænd. Læs evt. mere på db-dk.dk.

KORT OM... SPECIALKØRSEL Aftale om bremsetest på plads Danske Busvognmænd og Applus slog i slutning af september de sidste søm i aftalen om bremsetest til medlemmerne af foreningen. Hvis du ønsker at gøre brug af muligheden for gratis bremsetest skal du møde i Applus' synsvirksomheder med følgende oplysninger: • Konto 360441 • Navn på kontoen: Danske Busvognmænd Bremsetest • Dit 5-cifrede medlemsnummer hos Danske Busvognmænd Vi gør opmærksom på, at aftalen er en mulighed for at supplere den årlige bremsetest i forbindelse med det periodiske syn med yderligere en bremsetest eller to i løbet af året.

Vejledning: Hænger du i bremsen? Statistikkerne fra politiets vejsidekontroller og fra de årlige periodiske syn viser, at der behov for målrettet fokus i hverdagen. Først og fremmest når virksomheden planlægger vedligeholdelsen af vognparken, men også i forbindelse med den daglige ibrugtagningskontrol og efter længere tids stilstand. Danske Busvognmænd opfordrer derfor vognmænd og chauffører til at gøre en endnu større indsats for at højne standarden til gavn for trafiksikkerheden. En vejledning til egenkontrol, der bidrager med en række tips og opfordringer omkring brug og vedligehold af bussens bremser, kan findes på vores hjemmeside db-dk.dk.

Taxilov: Busvognmænd er vant til konkurrence Den nuværende taxilov fik et par hårde ord med på vejen, der ifølge oplægsholderne ved TØF’s konference om den kommende taxilov er både forældet og begrænser mulighederne for udvikling: ”Da Uber startede, var jeg ikke i tvivl om, at det var ulovligt, men deres teknologi var lysår foran det eksisterende taximarked i Danmark,” sagde Vagn Nymand, ejer af Nymand A/S, fra talerstolen til konferencen. I Danske Busvognmænd bakker man op om Vagn Nymands krav om at kunne anvende vognparken mere fleksibelt: ”Den nye taxilov skal sætte kunden i centrum. Det er i vores øjne mindre vigtigt for kunden, om køretøjet defineres som en taxi, en bus eller en personbil. Kunden lægger til gengæld vægt på, at kørslen leveres til tiden af vognmænd og chauffører med de rette faglige kvalifikationer og i miljørigtige og sikre køretøjer,” udtaler Michael Branner, chefkonsulent i Danske Busvognmænd.

44 Danske Busvognmænd


Reception Direktør Steen Bundgaard, Danske Busvognmænd – har 25 års jubilæum 1/11 – fylder 65 år 26/11 og – går på pension 31/12 Du inviteres derfor til reception onsdag den 6. december kl. 15.00-17.00 på Børsen, Slotsholmsgade 1, København

Hovedbestyrelsen

Danske Busvognmænd 45


Foreningen

Isuzu midibusser – japansk kvalitet og tyrkisk charme I begyndelsen af oktober afholdt VBI en rigtig interessant og hyggelig studietur til Isuzu’s fabrik i Istanbul. Isuzu’s midibusser vinder frem på det danske marked, og der var flere af deltagerne, som allerede havde investeret i en eller flere midibusser – der er muligvis flere ordrer på vej … Af: Britt Wittrup Foto: VBI

Istanbul emmer af historie Onsdag den 4. oktober tog 35 forventningsfulde deltagere afsted fra København mod Istanbul. Formålet var at besøge Isuzu’s fabrik, men der var traditionen tro også tid til socialt samvær – og såvel kulturelle som gastronomiske oplevelser.

46 Danske Busvognmænd

Istanbul er en gigantisk og spændende storby med 16 mio. indbyggere beliggende i henholdsvis Asien og Europa, adskilt af Bosporus-strædet. Den første aften fik vi et velsmagende indblik i den tyrkiske gastronomi med masser af små, spændende retter. Og turens ikke-faglige højdepunkt var helt sikkert torsdag aftens sejltur på Bosporus-strædet på eget skib med middag, musik, solnedgang og byens lys. Turen bød også på en tre timers guidet rundtur i Istanbuls gamle bydel, hvor vi blandt andet så Hagia Sofia museet, Topka-

pipaladset og Basilica Cisternerne. Istanbul er en by, der emmer af historie, og det var rart at få et indblik i nogle af højdepunkterne inden afgangen til lufthavnen. Fabrik med japanske standarder Torsdag var det tid til besøg på Anadolu Isuzu-fabrikken. Anadolu Group er en kæmpe koncern, der har afdelinger i 19 lande med i alt 50.000 ansattte. Koncernen beskæftiger sig med så forskellige ting som f.eks. produktion af øl og Coca Cola, ejendomme, energi og køretøjer.


Foreningen

Den nye Novo Citi Life

Fabrikken i Istanbul blev grundlagt i 1965 og bygger i dag 19.000 enheder om året.

Det overordnede indtryk af fabrikken er, at der blev arbejdet ud fra de høje japanske standarder.

Fabrikken i Istanbul blev grundlagt i 1965 og bygger i dag 19.000 enheder om året, heraf mellem 2.000-2.500 busser. Produktionen af midibusser startede i 1987, og fabrikken begyndte at eksportere midibusser i 1994 og til EU-lande i 2003. Siden 1994 er der blevet eksporteret 15.000 midibusser til 22 lande på 4 kontinenter. De seneste år har der været en stigende eksport, og Isuzu forventer at eksportere ca. 800 midibusser i 2017. Fabrikken producerer busser, lastbiler og biler, og i den ene hal er der, ret atypisk for en produktionshal, produktion af alle tre linjer. I samme hal er der et afgrænset

område til de medarbejdere, som er under oplæring. Det tager en måned at oplære en medarbejder til den del af produktionen, de skal arbejde med. I bushallen er der en linje til topmodellen Visigo og en fælles linje til Novo og Turquoise. Det overordnede indtryk af fabrikken er, at der blev arbejdet ud fra de høje japanske standarder, hvor kvalitet, grundighed og sikkerhed er i højsædet. Hvert arbejdsteam roterer mellem 5 forskellige arbejdsstationer på linjen, og ved hver station er der oversigtskort over de arbejdsgange, som medarbejderne skal være særligt opmærksomme på.

Det danske marked

Isuzu’s midibusser henvender sig til både turistkørsel og kollektiv trafik. VBI forhandler tre forskellige modeller: ”Start-modellen” Novo på 7,3 meter, ”storsælgeren” Turquoise på 7,7 meter og ”topmodellen” Visigo på 9,5 meter. Busserne kan indrettes meget fleksibelt, f.eks. fik en af deltagerne på turen positive tilbagemeldinger fra fabrikken på idéen om at indrette bussen med kun 2 sæder i hver række (1+1) og med et bord til hvert sæde. Virkelig en luksusudgave af en turistbus! Novo Citi Life, som blev lanceret på busmessen i Kortrijk i midten af oktober, er en lavgulvsbus med en kapacitet på mellem 53 og 60 passagerer, alt efter om der er kørestol med i bussen eller ej. Bussen er målrettet kollektiv trafik og henvender sig til de operatører og trafikselskaber, der i stigende grad interesserer sig for midibusser som alternativ til store, halvtomme busser ved kørsel i tyndt befolkede områder.

Fra de deltagere på studieturen, der allerede har købt og fået leveret en eller flere Isuzu busser, er der stor tilfredshed med busserne. En deltager nævnte, at den faktisk er nemmere at køre om hjørner med og derfor mere velegnet til bykørsel end de traditionelle minibusser. Et par af deltagerne på studieturen var lidt usikre på gensalgsmulighederne og holdbarheden af busserne ved kørsel i det danske klima, og Busmagasinet har derfor spurgt direktør Dan Pedersen fra VBI om hans erfaring: ”Fordelen i forhold til gensalgsmuligheder er, at der generelt i Europa er en større efterspørgsel, end der er udbud på midibusser - og at der både i Danmark og resten af Europa er stor efterspørgsel på brugte midibusser fra f.eks. skoler. Vi kan også aftale en tilbagekøbspris efter 4-5 år ved salg af nye midibusser”, fortæller Dan Pedersen. ”I forhold til bussernes holdbarhed i det nordeuropæiske klima, så har der gennem de sidste 10 år kørt rigtig mange midibusser rundt i Polen, hvor der ikke er meldt om udfordringer med holdbarheden. Vi leverer naturligvis altid vores busser undervognsbehandlede, ligesom vi anbefaler, at busvognmanden selv sørger for undervognsbehandling løbende”, afslutter Dan Pedersen.

Danske Busvognmænd 47


Kort nyt

NOSTALGIHJØRNET

Nostalgihjørnet er en rubrik i Busmagasinet udarbejdet af Bushistorisk Selskab.

Vedde Turistfart

V

2.

edde Turistfart blev stiftet den 1. marts 1954, hvor Hans Rasmussen købte ruten VeddeSorø-Ringsted – en rute der var etableret helt tilbage i 1920 af J. P. Pedersen. Men i 1972 måtte man nedlægge ruten – man fortsatte derefter med turist- og skolebuskørsel. I 1980 blev Vestsjællands Trafikselskab etableret, og skolebusruterne opgraderedes derfor til lokalruter. Samme år døde Hans Rasmussen. Enken Lissi og sønnen Carsten videreførte forretningen. I slutningen af 1980'erne begyndte man også at køre lokalruter i Sorø-området. Her gennemførte man en række interessante initiativer. I 1992 indsatte man en servicebus på bybussen, og i 1994 Sjællands første letbus – en Neoplan med selvbærende karrosseri af kulfiber. Men da licitationerne begyndte, tabte man lokalruterne, fordi man blev underbudt af de store aktører Bus Danmark og Combus. Herefter gjorde man turistkørsel til sin primære aktivitet, lige fra udlandskørsel for rejsebureauer og ski-ruten SkiSwedenExpress til Sverige og Norge – til krydstogtsturister i København. Nu hedder man Vedde Bus og bor sammen med Københavns Bustrafik – Larsenbus i København.

1. I 1980'erne mødte man Vedde Turistfarts creme/brune busser på lokalruterne omkring Tølløsebanen. Her en Bedford med Plaxton-karrosseri i Stenlille, oktober 1985.

3.

2. Siden mødte man også Vedde’s busser i Sorø. Her en Fiat 315-midibus med Ringsted-karrosseri på Sorø Byterminal i juni 1988. 3. I 1990'erne skulle busserne have kontraktfarver på. Tv. en Setra 215NR i VT-farve købt fra ny. Th. en 215UL købt brugt fra Alex Jensen i Skibby, stadig i HT-farve. Sorø Byterminal, januar 1996. 4. Som et innovativt busselskab indsatte man Sjællands første energibesparende letbus, en Neoplan, som bybus i Sorø i 1994. Sorø Byterminal, januar 1996.

4. 48 Danske Busvognmænd

Af: Lars Ersgaard, redaktør på Bushistorisk Selskabs medlemsblad ”Busbladet”. Billeder: BHS henh. Lars Ersgaard arkiv.


Rensning af partikelfilter Priser fra

-20% i væ

Kr. 2.200,-

rksteds r a b at -

(Ekskl. moms)

- en del af Nordjysk Diesel-Elektro A/S

r e t l i f l e k i t r Pa se r vic e ✔ Rensetid fra 1 time ✔ Flowtest før/efter rensning ✔ Føler skal ikke afmonteres ✔ Filteret forbliver originalt ✔ Filter op til 200 kg. ✔ Ingen ventetid

Følgende afdelinger renser filtre: ✔ Aalborg ✔ Holstebro ✔ Århus ✔ Hedehusene ✔ Herning

-det klarer vi..!

- professionel service uden ventetid

Kort leveringstid - Høj kvalitet - Lave priser

Din dieselspecialist

Kuverter

Rubrikannoncer

Hedehusene Århus Aalborg Aalborg SV Holstebro Herning 4320 7610 7080 7361 9812 0911 7080 7359 7080 7351 9722 4499

www.nde-ketner.dk

Busrejser – overnatning & forplejning

Går bus-turen til København..?

9900 Frederikshavn tlf. 98 42 78 99

HAR DE GRUPPEN?

- så besøg os for et godt måltid mad.

Vi har værelserne med douche - WC - køkken - TV

Central beliggenhed, tæt på DR byen, Tivoli og Amalienborg. Dansk Køkken. Stor rutine i bus selskaber blandt andet fra Fyn, Jylland og Sverige

Gode samarbejdspartnere Kontakt os for tilbud

HVIS DU VIL ANNONCERE HER

Altid et godt tilbud - f.eks : Flæskesteg med rødkål samt dess. kr. 168,Stor buffet kr. 178,-

Nygade 7, Sandvig, 3770 Allinge Tlf. 56 48 10 10 - Fax 56 48 18 89

skal du kontakte PK-Reklame & Tryk på 9842 7899 eller per@pk-reklame.dk

Restaurant Menuen

ØNSKES:

www.grethaspension.dk - info@grethaspension.dk

Rekvirer venligst priser for 2007 Rekvirervenligst venligst priser priser for Rekvirer for2017 2004

Brigadevej 49 - 2300 København S

tlf. 32543322

www.restaurantmenuen.dk Danske Busvognmænd 49 RestaurantMenuen_DBjan2011.indd 1

23/09/16 13.40


Rubrikannoncer / Info

Brugte busser Velkommen i DB

Kreds 1

Flixbus Danmark ApS Marselis Boulevard 1 8000 Aahus C CVR nr.: 37950467 Brande Buslinier ApS Langkærvej 35 7330 Brande CVR nr.: 19995739

Kreds 2

Bjert Busser ApS Stålvej 1 6000 Kolding CVR nr.: 36499540

Aut. service til din Mercedes-Benz og Setra

FYNS LAST- & BUS

Aps

Gl. Sognevej 9, 5771 Stenstrup, Tlf. 62 26 15 26, e-mail: fynslastbus@mail.dk

VIL DU ANNONCERE HER Kontakt PK-Reklame & Tryk tlf.9842 7899

Vi køber alle slags brugte og skadede busser til ekspert. Betaler med kontanter. Sarwary Omnibushandel KG Tlf. + 49 40 250 6924 Fax. + 49 40 2549 5884 info@sarwary.de

e k k y l l i t r e g i s Vi … med fødselsdagen Henrik Bæk 40 år den 14. december 2017 Lemvig Turist v/ Bæks Bus

50 Danske Busvognmænd

Lennart R. S. Rasmussen 50 år den 16. december 2017 Amager Bus Service

Kreds 3

Sort Billet ApS Bådehavnsgade 38 2450 København SV CVR nr.: 38827499 Busdrift ApS Bådehavnsgade 38 2450 København SV CVR nr.: 38827553

Afgang fra DB

Kreds 3 Søndergaards Busser Kirkerupvej 53 4200 Slagelse CVR nr.: 26167116 Ottesens Rutetrafik I/S Hørtoftvej 18 6400 Sønderborg CVR nr.: 10836336


Info

Bus magasinet

Sekretariatet Vesterbrogade 10 1620 København V Tlf. 70 22 70 99 Fax 70 22 10 99 www.db-dk.dk db@db-dk.dk Telefontid man-fre 9-15 Telefax og mail er åben for meddelelser hele døgnet.

Medarbejdere

Hovedbestyrelse Landsformand John Bergholdt – Bergholdt.dk A/S Børstenbindervej 5, 5230 Odense M tlf. 66 11 31 31, fax 66 19 08 09 john@bergholdt.dk / www.bergholdt.dk Næstformand Formand Handicapsektor Allan Mørup – Mørups Turistfart ApS Haugevej 23, 7400 Herning tlf 97 11 69 69, fax 97 11 63 60 allan@morups.dk

Steen Bundgaard Adm. direktør, cand.jur. steen@db-dk.dk Overordnede opgaver, turistkørsel, internationale relationer, moms, afgifter.

Formand Rutesektor Peter Lanng Nielsen – Keolis Danmark A/S Naverland 20, 2600 Glostrup tlf. 88 17 17 17, fax 88 17 17 19 peter.lanng.nielsen@keolis.dk

Lasse Repsholt Chefkonsulent, cand.scient.pol. lasse@db-dk.dk Kollektiv trafik, økonomi, udbud og kontrakter, busloven, international buskørsel, handicapkørsel. Michael Branner Konsulent, cand.scient.pol. michael@db-dk.dk Medlemsblad, hjemmeside, presse, rådgivning.

Formand Turistsektor Jørn Pedersen – Jørns Busrejser Snehvidevej 9, 9700 Brønderslev tlf. 98 82 39 43, fax 98 82 39 74 info@jornsbusrejser.dk Formand DB’s kreds 1 Lars Brøchner – Brøchners Biler Genvejen 16, 7451 Sunds tlf. 97 14 10 52, fax 97 14 42 52 info@brochnersbiler.dk, www.brochnersbiler.dk

Britt Wittrup Konsulent britt@db-dk.dk Turistkørsel, kontingent, årsmøde, messer, samarbejdsaftaler, salgsartikler, forsikring.

Formand DB’s kreds 2 Peter Papuga – Papuga Bus A/S Lundahl Nielsensvej 1, 7100 Vejle tlf. 75 85 85 88 peter@papugabus.dk

Rikke Bengtsson rikke@db-dk.dk Sekretær, medlemsdatabase, medlemsblad, hjemmeside, salgsartikler, kredsarrangementer, årsmøde.

Formand DB’s kreds 3 Carsten Rasmussen Vedde Turistfart A/S Bådehavnsgade 38, 2450 København SV tlf. 57 80 46 19 carsten@veddeturistfart.com www.veddeturistfart.dk

KOM I KONTAKT MED DET DANSKE BUSFOLK... Annoncer i Busmagasinet Kontakt PK-Reklame & Tryk tlf. 98 42 78 99

Nr. 06 november 2017 Danske Busvognmænd er for alle, der udfører erhvervsmæssig buskørsel. Organisationens formål er via indflydelse, information og indkøbsaftaler at sikre sine medlemmer de bedst mulige arbejdsvilkår. Udgiver Vesterbrogade 10 / 1620 København V Tlf. 70 22 70 99 / Fax 70 22 10 99 www.db-dk.dk / Mail. db@db-dk.dk Ansvarshavende Steen Bundgaard / steen@db-dk.dk Layout og tryk Mediegruppen Horsensvej 72A, 2 7100 Vejle Tlf. 75 84 12 00 www.mediegruppen.net Annoncer PK-reklame & Tryk ApS Lerstien 10 / 9900 Frederikshavn Tlf. 98 42 78 99 produktion@pk-reklame.dk Oplag 2.000 stk. Distribution Post Danmark ISSN 1904-8505 Danske Busvognmænds opfattelse udtrykkes i lederen, og hvor det i øvrigt direkte fremgår. Meninger udtrykt i andre artikler er ikke nødvendigvis Danske Busvognmænds. Eftertryk kun tilladt efter nærmere aftale. Forsidebillede Michael Branner Abonnementspriser Årsabonnement – Danmark kr. 275,- inkl. moms – Udlandet kr. 335,- momsfrit Enkeltnumre kr. 50,- pr. stk. inkl. moms + forsendelse. Udgivelser Udkommer 6 gange om året Næste udgivelse er i uge 1 2018. Deadline for indlevering af annoncer er senest d. 11. december 2017. Trykt på miljøgodkendt papir hos svanemærket trykkeri, der er kvalitetsog miljøcertifiseeret iht. ISO 9001/14001.

MG 8735

Danske Busvognmænd

Danske Busvognmænd 51


FORKÆL DINE GÆSTER

PÅ VEJEN TIL SKISPORTSSTEDET

Mindre end tre timer fra København finder man Vallåsen Skicenter, et lille mekka for skientusiaster. Her er udfordringer nok for både nybegyndere og øvede, og mange benytter centret som opvarmning til den store skiferie. Hvis I skal køre skigæster i den kommende vinter, vil vi meget gerne hjælpe med at skabe ekstra værdi for både jer og jeres gæster. Når I krydser Øresund med færgen, har vi mulighed for at tilbyde dejlig mad og drikke ombord i caféen. Og mens benene strækkes, kan der naturligvis handles friske forsyninger af slik, vin og parfume i shoppen, mens Sundet krydses i afslappet stil. Vi udarbejder gerne en særlig flyer målrettet jeres gæster, med de mange gode tilbud ombord.

NGE PR . GA

THE BEST BREAK

K

TH

E

GN DØ

142 A F

Kontakt Key Account Manager Lars Dalsgård for yderligere information. lars.dalsgaard@scandlineshh.com eller 21 53 60 80

BEST BREA


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.