Page 1

Bus gasinet ma No 05 / maj 2012

Danske Busvognmænd

Krisen sætter spor i DB’s medlemstal SIDE 24

Registreringsafgift:

Dumhed koster dyrt Læs også 08. Ledbusser i Danmark 10. Den trafikale nervebane 14. Fremtidens passager venter lige om hjørnet Danske Busvognmænd for alle, der udfører erhvervsmæssig buskørsel

Skat har slået hårdt til i en sag, hvor en chauffør – på trods af vognmandens instruktioner – havde benyttet bussen til et privat formål. Vognmanden står med en regning på 236.480 kr.

Side 04


Mercedes-Benz - et mærke i Daimler koncern

Emne

Mercedes Benz Tourismo til hurtig levering! Er du interesseret i at prøvekøre en af vore Mercedes Benz turistbusser med 48 eller 52 kvalitets sæder og den helt nye Mercedes automatgearkasse så kontakt: Poul Nielsen - 56 37 00 42 John Greisen - 76 27 03 10 www.mercedes-benz.dk/busser


LederEmne / Indhold

Afgiftsfornuft Der betales ikke registreringsafgift for busser, der er indregistreret til og benyttes til erhvervsmæssig personbefordring. Det er sund fornuft, fordi man derved fremmer en transportform – buskørsel – der er miljøvenlig, kollektiv og en nødvendig del af manges hverdag som brugere af den kollektive bustrafik, som visiteret til en speciel kørselsordning, skolebarn, patient til genoptræning eller lignende.

Steen Bundgaard Adm. direktør

Det er helt klart, at er man begunstiget af sådan nogle afgiftsregler, må bussen ikke (mis-)bruges til private formål. Det tror jeg, at alle busvognmænd (arbejdsgivere og busejere) er enige om. Da en mindre vognmand kom i klemme, fordi en chauffør havde benyttet bussen privat, valgte vi i Danske Busvognmænd alligevel at gå ind i sagen. Hvorfor det? Ganske enkelt fordi det er helt urimeligt, at en chaufførs ubetænksomme handlinger får så store økonomiske konsekvenser for en – i det her tilfælde – lille vognmandsvirksomhed. Vi tabte sagen, og vognmanden står stadig med et girokort på 236.480 kr. og branchen med en uholdbar situation. Det gør vi noget ved. Det skal for det første sikres, at en vognmand ikke – på baggrund af et enkeltstående tilfælde – kan belastes så hårdt af en enkelt dumhed fra en medarbejders side. Om nødvendigt må der en ændring af lovgivningen til. For det andet skal der være klare linjer om grænsefladen mellem den kørsel, der er forbundet med erhvervet, og den kørsel, der er privat. Også på det område skal vi have fornuftige regler, der sikrer kunderne den bedste betjening samt den optimale og mest miljøvenlige brug af busserne – uden misbrug af afgiftsfritagelsen. Steen Bundgaard Adm. direktør

Indhold

04

18

04 Registreringsafgift:

18

06 Kommunerne sætter fokus på koordinering af kørsel

20 Kort nyt

Dumhed koster 236.480 kr.

08 Ledbusser i Danmark 10 Smart Move: Den trafikale nervebane 14 Fremtidens passager venter lige om hjørnet 16 Nye veje i Europa?

22

MAN Bus og Truck har øget spændvidden

26 30 Nostalgihjørnet 31

Paragraf i fokus

Chauffør for Bornholms børn

24 Krisen sætter spor i DB’s medlemstal

26

Æ’ Kleinbahns afløser fylder 75 år

28

Kort nyt

16 Danske Busvognmænd

/ 03


Registreringsafgift Emne

Sagen kort: - Ali Awad Al-Beiaty er vognmand i samarbejde med Det Ny Trafikselskab. Han har to minibusser.

Registreringsafgift:

Dumhed koster 236.480 kr. Af: Lasse Repsholt / Foto: Colourbox

Skat har slået hårdt til i en sag, hvor en chauffør – på trods af vognmandens instruktioner – havde benyttet bussen til et privat formål. Vognmanden står med en regning på 236.480 kr., fordi Skat kræver, at der skal betales 60% i registreringsafgift. Danske Busvognmænd har uden held forsøgt at få kravet tilbagevist i Landsskatteretten. ”Sagen er åbenlyst urimelig, og derfor gik vi selvfølgelig uden tøven ind i den på vegne af både den enkelte vognmand og vores samlede medlemskreds. Når en chauffør både tilsidesætter instruktionerne og al sund fornuft, er det svært at være vognmand og arbejdsgiver. Den situation, som Ali står i, kunne derfor også opstå for andre”, udtaler Steen Bundgaard, direktør i Danske Busvognmænd.

I Landsskatteretten uden held Danske Busvognmænd vurderede, at sagen skulle prøves ved Landsskatteretten. Juridisk set fordi foreningen mener, at det forhold, at bussen er benyttet privat bør udløse en bøde – ikke en regning på registreringsafgiften. ”Vi ønsker på ingen måde at gøre det muligt og lovligt at benytte en bus, der er indregistreret uden afgift til erhvervsmæssig personbefordring, til en privat tur til fodbold. Vi ønsker blot, at der er en form for rimelighed i tingene, og at vognmanden ikke får så voldsom en økonomisk straf for en med-

04 / Danske Busvognmænd

arbejders dumhed eller tankeløshed”, forklarer Steen Bundgaard.

Danske Busvognmænd går andre veje Landsskatteretten gav ikke Danske Busvognmænd medhold, så foreningen går nu andre veje. ”Med afgørelsen fra Skat er der konstateret en fundamentalt uholdbar situation. Vi har nu sat forskellige ting i værk for at udbedre dette”, forklarer Steen Bundgaard. For det første vil foreningen rette henvendelse til Skat for at få en afklaring af grænsefladerne mellem erhvervsmæssig og privat kørsel med busserne. For det andet tages sagen op politisk, hvis der skal en lovændring til for at skabe rimelige forhold for erhvervet. Endelig vil foreningen for det tredje – i samarbejde revisionsfirmaet Price Waterhouse Coopers, der også bistod med sagen i Landsskatteretten – forsøge at finde en teknisk løsning, der kan afbøde de økonomiske konsekvenser, som en chaufførs uretmæssige, private brug af bussen kan medføre.

- Den 19. juli 2010 benytter en ansat chauffør – efter endt arbejdsdag – den ene af busserne til at befordre sig selv og en anden person til fodboldkamp. Dette sker til trods for, at Ali Awad Al-Beiaty har indskærpet overfor chaufføren, at bussen ikke må benyttes til privatkørsel. I sagens natur har Ali Awad Al-Beiaty heller ikke gavn af chaufførens misbrug af bussen. - Bussen bliver kontrolleret, og Skat finder, at eftersom bussen er benyttet til privatkørsel, skal den også registreres som sådan – altså med 60% i registreringsafgift: 236.480 kr. Et girokort på en meget dyr fodboldbillet fremsendes. - Danske Busvognmænd indklagede sagen og mødte den 15. november 2011 op i Landsskatteretten for at få fritaget Ali Awad Al-Beiaty for betalingsforpligtelsen. Den økonomiske konsekvens for Ali Awad Al-Beiaty er meget voldsom i forhold til, at der er tale om en enkeltstående hændelse, og at der er tale om en chauffør, der handler i strid med de instrukser, han har fået af sin arbejdsgiver. - Den 25. november 2011 afsiger Landsskatteretten sin kendelse, og Danske Busvognmænd får ikke medhold. Landsskatteretten lægger vægt på, at reglerne i lov om registreringsafgift ikke giver grundlag for at ændre afgørelsen. Bussen er benyttet privat og opfylder derfor ikke forudsætningen for at være afgiftsfri.


Emne

Easy@Tour

Træk på Jyske Finans – og løb ikke tør for finanser

Danmarks førende løsning til persontransport! FlexTrafik, Tracking & GARMIN navigation Når morgendagens ture er disponeret, sendes de nemt til chaufførens Garmin navigation.     

Giver sikkerhed for at chaufføren har de korrekte adresser. Se kort over bussernes GPS-positioner Historik Ingen opstartsomkostninger – ingen binding – nul risiko! NU også med integration til FlexDanmark

IT-samarbejde – baseret på gensidig tillid! Bogøvej 15 8382 Hinnerup

Tlf. 7020 1548

info@partex.dk www.partex.dk

ALT I GLAS...

Tal med os, når du har brug for køretøjer www.sydglas.dk

Danmarks største busrudelager r.dk

rude www.bus

ger

to-

• Frontruder • Sideruder • Bagruder • Glasforsegling (Ombrello)

Vi er specialister i montering af autoruder til busser, last- og personvogne m.m. Leveres/ monteres hos Dem eller på vores værksted.

alisten Glasspe•ciStenslagsreparationer for kvalitet ed rh ke sik -din • Specialværktøj • Renovering af termoruder

24 h BusService

Vi samarbejder med alle forsikringselskaber.

Erwins Autoruder A/S Håndværkersvinget 12 6360 Tinglev DØGNVAGT Tlf.: 7464 4189 • info@sydglas.dk

Vælg Jyske Finans og få en professionel finansieringspartner, der sætter din handlekraft i højsædet. Vi tilbyder finansiering – som lån eller leasing. Jyske Finans sætter en ære i hurtige svar og korrekte dokumenter til tiden. Os kan du regne med. Vi har finansieret stort og småt i 50 år – og har forstand på mere end penge. Læg også vejen forbi jyskefinans.dk – eller kontakt os på 89 89 40 00 og hør nærmere.


Kommunale Emne udbud

Kommunerne sætter fokus på koordineringen af kørsel Af: Lasse Repsholt / Foto: Colourbox.com

Konkurrenceudsættelse og lave priser er vigtige, når kommunerne udbyder kørselsordninger. Samtidig ønsker kommunerne dog også at kunne sikre et bestemt kvalitetsniveau i kørslen, og der er i højere grad ønske om en leverandør, der også kan samarbejde med kommunen om at effektivisere og forbedre koordineringen af kørslen.

2011: Færre, men større udbud Danske Busvognmænd registrerer løbende kommunernes udbud af kørselsopgaver og følger dermed udviklingen inden for området. Efter et højdepunkt i 2008, hvor mange nye, sammenlagte kommuner skulle have udbudt kørsel, ser vi i dag færre kommunale udbud. Vi har ikke et detaljeret overblik over størrelsen af de enkelte udbud i form af antal personer, antal timer eller antal kilometer, men vi kan generelt konstatere, at de enkelte udbud bliver større. Forskellige kørselsordninger udbydes i

ét og samme udbud. F.eks. specialklasser og svømmekørsel i ét samlet udbud og dagcenterældre- og lægekørsel samlet i et andet udbud. Nogle gang er alle kommunens kørselsordninger i ét og samme udbud. Dermed sparer man de administrative ressourcer, der er forbundet med en udbudsproces, men det giver også mulighed for, at kommunen kan forbedre effektivitet i tilrettelæggelsen af kørslen – og dermed få mere konkurrencedygtige tilbudspriser. Figur 1 viser, hvordan det er gået med udbud af de kommunale kørselsordninger de seneste år.

Udvikling i antal kommunale udbud

Udvikling i antal kommunale udbud 60

57 51

50 43

Antal udbud

42 40

35 30

30

Antal udbud

22 20 10 0 2005

2006

2007

2008 År

06 / Danske Busvognmænd

2009

2010

2011

2012: Fokus på kvalitet… Der er indtil videre (medio april) blevet iværksat 15 udbud af kommunale kørselsordninger i 2012. Det giver mulighed for en pejling af, hvor kommunerne bevæger sig hen. Det ligger fast for alle udbud, at der er grundlæggende kvalitetskrav til chaufføren (uddannelse, kurser, fremtoning, adfærd, betjening af passagerne), køretøjet (sikkerhed, miljø, tilgængelighed, rengøring samt tekniske normer og standarder) og kørslens udførelse (rettidighed, omvejskørsel, ventetider, chaufførens betjening af passagererne ved på- og afstigning samt kommunikation), der skal være i orden. Herefter kan der være specifikke hensyn til de enkelte brugere eller den enkelte kørsel, der skal tages. F.eks. hvis det kræves, at chaufføren har et særligt kendskab til en bestemt sygdom eller et handicap, hvis en passagergruppe skal undgå omvejskørsel eller kræver en særlig type opmærksomhed. I Varde Kommune kræves eksempelvis, at visse elever skal sidde på et forsæde eller forrest i vognen, eller at eleven ikke må samkøres med andre. Det kan også være, at det skal være den samme chauffør med faste afløsere, der kører alle turene med den pågældende elev. Det er altså her, at kommunen af faglige eller politiske hensyn kan stille helt særlige krav til deres leverandører. Serviceniveauet og omkostningerne ved et givent serviceniveau kan også tydeliggøres. Greve Kommune arbejder således med tre pris- og servicesniveauer i udbuddet: Basispri-


Kommunale Emne udbud

ser, der afspejler et grundniveau. Der køres fra kantsten til kantsten uden yderligere service. Tillægspris for serviceniveau B, hvor borgeren skal hentes og bringes i eget hjem og følges ind, når de er ankommet. Såfremt borgeren benytter hjælpemidler, skal disse medtages fra/til hjemmet ved afhentning/hjemkomst, i fald borgeren ikke selv er i stand til dette. Børn afleveres til medarbejder ved institution/forælder i hjem. Endelig skal der gives tilbud på serviceniveau A, der er yderligere en marginal forbedring i forhold til serviceniveau B. Med denne struktur bliver det mere synligt for kommunen og for borgeren, hvad omkostningerne er for den enkelte service, og hvad det koster at vælge til og fra.

…og koordinering af kørsel Når den kvalitetsmæssige bund i kørslen er lagt, kommer spørgsmålet om en effektiv koordinering af kørslen. Her er der to varianter. Den ene er, at tilbudsgiveren forpligtes til løbende – og i samarbejde med kommunen og institutionerne – at koordinere kørslen bedst og billigst muligt, men indenfor de givne rammer. Denne model er blandt andet valgt i Halsnæs Kommune, hvor man udbyder kørsel af børn til specialinstitutioner. Her er leverandøren ”for-

pligtiget til, i samarbejde med kommunen, løbende at optimere kørslen, f.eks. stille forslag til samkørsel af børn fra forskellige adresser.” I Kolding Kommune er man gået et skridt videre. Her skal leverandøren ikke alene sikre optimal planlægning og koordinering af ordregivers kørsel, men også kunne tilbyde elektronisk booking, der lever op til krav om tilfredsstillende svartider og systemsikkerhed – samt håndtere bestillinger og henvendelser fra borgerne.

gerne reduceres i kraft af central planlægning, administration og drift hos én leverandør; hvordan ruteplanlægning vil blive optimeret grundet leverandørens totaloverblik over kommunens kørselsopgaver; hvordan borgerne vil opleve en øget tryghed og højere serviceniveau i kraft af færre forskellige kontaktpunkter hos leverandøren – og hvordan kørselsbestilling forenkles for kommunens institutioner ved ét kontaktpunkt.”

I den anden variant inddrages kørselskoordineringen allerede ved tilbudsafgivelsen. Her bliver de indkomne tilbud vurderet og udvalgt i forhold til, hvor god leverandøren er til at koordinere kørslen. Et godt eksempel herpå er udbudet i Greve Kommune, hvor ”tilbudsgiver skal udarbejde en beskrivelse af den tilbudte løsning for hver af de udbudte kørselstyper. Beskrivelsen skal som minimum indeholde forslag til den optimale planlægning af kørslen på området, hvorledes planlægningen tager hensyn til de øvrige kørselsområder samt en redegørelse for, hvordan den foreslåede løsning lever op til de angivne krav til området.” I Greve Kommune er målet, at disse beskrivelser tydeliggør, ”hvordan kørselsomkostnin-

Vidste du, at:

- Man som medlem af Danske Busvognmænd har mulighed for løbende at modtage besked, når der er nye udbud af kørsel i kommuner eller trafikselskaber? - Danske Busvognmænd kan bistå med generel forståelse af udbudsretslige spørgsmål? - Danske Busvognmænd i samarbejde med udbudsportalen.dk har udarbejdet en vejledning til udbud af kørselsordninger?

Tabel 1: Kommunale udbud i 2012 Dato

Kommune

Kørselsordninger

17. januar

Kolding

Ældre og handicappede, genoptræning samt dag- og plejecentre, pensionistforeninger og klubber, handicaporganisationerne og oplysningsforbundene. Kørsel til læge/speciallæge, kørsel for Familieafdelingen, Handicaprådgivningen og daginstitutioner samt kørsel med børn.

12. februar

Haderslev

Skolekørsel.

17. februar

Randers

Børn, personer i beskæftigelsestilbud og genoptræning, ældre til aktiviteter på dagcentre samt øvrig visiteret kørsel.

22. februar

Taastrup

Skoleelever, ældre og voksne med forskellige typer handicap.

24. februar

Svendborg

Aktivitetscentre, specialinstitutioner, skolebuskørsel samt beskyttede værksteder.

26. februar

Faaborg-Midtfyn

Elever til og fra specialskoler.

1. marts

Esbjerg

Daghjemtræningskørsel, genoptræningskørsel, visiteret kørsel af borgere til læge og speciallæge, kørsel med børn med særlige behov samt kørsel med handicappede børn.

2. marts

Kerteminde

Befordring af elever fra 6 til 18 år til specialskoler og SFOer.

23. marts

Halsnæs

Skoleelever til kommunens specialtilbud og heldagsskoler.

24. marts

Aabenraa

Specialklasser og børnehaver.

27. marts

Varde

Skoleelever, specialskoleelever og kørsel til ældre-/aflastningscentre, special-børnehave og værksteder. Lægekørsel og genoptræning.

2. april

Greve

Skoleelever, sygekørsel, socialkørsel, ældrekørsel og genoptræning.

6. april

Holstebro

Elever til specialklasser, værksteder, aktivitets og samværstilbud.

13. april

Ikast

Børn og unge til specialundervisning.

13. april

Kalundborg

Skolebørn, handicappede, ældre og borgere inden for socialområdet.

Danske Busvognmænd

/ 07


Ledbusser

”Desværre findes Citaro ikke i en 13,7 meter version, og det er baggrunden for, at vi har arrangeret denne testkørsel”, siger salgskonsulent Poul Nielsen, EvoBus.

Ledbusser er populære de fleste steder Af: Ivan Stjernqvist / Foto: Ivan Stjernqvist

Hvis det er sund fornuft at indsætte mindre flexbusser i svagt befolkede områder, må det også være sund fornuft at indsætte store ledbusser i tæt befolkede områder. Testkørsel EvoBus oplever for tiden, at den ”store” M-B Sprinter-baserede minibus, City 77, bliver modtaget pænt blandt passagererne under den prøvekørsel, som Movia for tiden gennemfører i Nordsjælland. Tanken bag lavgulvsbussen City 77, som kan medbringe op til 38 passage-

”I alle andre storbyer er ledbusser et ganske normalt syn”, siger Poul Nielsen, ”og det hurtige passagerflow gennem bussen er noget, der påskønnes”.

rer, er at undgå at køre rundt med store, halvtomme busser døgnet rundt – men derimod indsætte den rigtige kapacitet under spidsbelastningen, og så lade City 77 rulle rundt på de svagt belagte tider af døgnet. Det er også nogenlunde denne teori, som har fået EvoBus til at trække en 18-meter lav-

Der er selvfølgelig rampe og perron til kørestole og barnevogne.

EvoBus havde arrangeret en dansk testkørsel af ”en sjælden gæst” – nemlig den 18 meter lange ledbus Citaro G (Gelenk) i nyeste version. Denne model var med 3 dobbeltdøre, men den fås også med 4 dobbeltdøre.

08 / Danske Busvognmænd

gulvs ledbus til Danmark og fremvise den for interesserede trafikselskaber og operatører. I Kolding og København havde man arrangeret en demo-kørsel for henholdsvis Sydtrafik og Movia og deres tilknyttede operatører. I Kolding har Tide Bus netop afgivet ordre på 18 Citaro busser, hvoraf 2 er 18-meter ledbusser. De to M-B Citaro 18-meter ledbusser kan tage op til 140 passagerer og skal køre spidsbelastningskørsel i forbindelse med elevtilstrømning til byens læreanstalter. Det har vist sig at fungere rigtig godt, idet hver busafgang fjerner to gange 120 ventende passagerer fra de kritiske stoppesteder i myldretiden. I Movia-området øjner EvoBus derfor en mulighed for, at man også her kan finde en lignende anvendelse for Citaro ledbusser – i stedet for de sædvanlige 13,7 meter busser (som Citaro ikke har på programmet). Det var derfor med spænding, at man gennemførte en fuld testkørsel med ledbussen på linje 5A midt i myldretiden. Testkørslen overbeviste imidlertid de fremmødte om, at fremkommeligheden ikke var noget problem, samt at de gode pladsforhold og komforten i bussen var et ekstra plus. En af fordelene ved lavgulvs ledbusser er, at den store passagerkapacitet kan udbyttes meget hurtigt gennem de op til 4-dobbelte svingdøre. Det kan give ekstremt korte ophold ved stoppestederne – noget, som vil forstærkes yderligere, når anvendelsen af rejsekortet bliver indarbejdet. Når det gælder manøvreevnen, mener vi ikke, at der er væsentlig forskel på en 18-meter ledbus og en 13,7-meter 3-akslet bus.


Annoncer

Logoer XBUS BAT Vi har alle trafikselskabernes logoer til hurtig levering piktogrammer vægttavler mm. 22075

Busskilte.dk • • • •

400 standardvarer på lager On-line katalog og bestilling Hurtig levering Vi kender specifikationer og krav fra myndigheder og trafikselskaber

8020 46 49

22075 8020 46 49

Dørbestilling

signs@adventure.dk, tel 6020 5611

Hvis vi ikke allerede har dit logo, så skynd dig at maile det grafiske materiale til signs@ADventure.dk (det er gratis)

Udvendig OK Lift type USL Rørplade model 500 kg. Vores dansk produceret lift er forsynet med vipperegulator således at platformen altid vipper op i den forudindstillet vandrette stilling. Platformen tilpasser sig terrænets hældning. Se yderligere info på www.oklifte.dk OK Lifte A/S Industrivej 5 • DK-9280 Storvorde Telefon 98 31 93 44 Mail: oklifte@oklifte.dk www.oklifte.dk

Danske Busvognmænd

/ 09


Smart Move

Busser – det smarte valg Bussen kan noget, andre transportformer ikke kan. Bortset fra personbiler er busser den transportform, der verden over transporterer flest mennesker – og det gør de godt. De internationale organisationer IRU og Busworld har, godt støttet af industrien og hele den internationale busbranche, påtaget sig en ambitiøs opgave. Målet er at fordoble anvendelsen af busser over de kommende 10-15 år. Midlet er en kampagne, der spreder det gode budskab: At bussen er sikker, brugervenlig, miljøvenlig, effektiv og prisbillig. Busmagasinet kigger i den kommende tid på hvert af de gode argumenter for at styrke anvendelsen af busser. Andet stop er brugervenligheden.

SMART MOVE – brugervenlighed:

Den trafikale nervebane Af: Karin Wain, freelancejournalist (DJ) / Foto: Karen Wain

Mange steder i verden er bussen den afgørende trafikale nervebane, som sikrer, at hjulene i samfundet kører rundt. Bussernes brugervenlighed gør dem ofte til førstevalg, når det gælder transport til arbejde, uddannelse og fritidsaktiviteter såvel som rejser, og det er et godt argument for at udbrede anvendelsen af den praktiske transportform.

E

t af de væsentligste kendetegn ved bussen som transportform er brugervenligheden. Der er stort set ingen grænser for, hvor bussen kan komme hen, hvilke typer af passagerer, den kan rumme, og hvilke formål, den kan bruges til. Der findes busser til næsten ethvert behov. Moderne busser, der kan sænkes, er velegnede til børn, gangbesværede eller kørestolsbrugere, mens en dobbeltdækker nemt kan rumme en mellemstor virksomhed på sommertur. Busser kan bruges af bands på tour, nemt ombygges til liggebusser i forbindelse med turistrejser og desuden udstyres med alverdens teknologiske udstyr som DVD-afspillere og trådløst netværk, der yderligere højner brugervenligheden, anvendelsesmulighederne og komfortniveauet.

eller flyrejser, kan de fleste finde penge til transport med bus. Busser er tilgængelige for alle, fysisk såvel som prismæssigt, og det gør transportformen til den mest populære blandt borgere med lav indkomst. Ifølge tal fra Europa-Kommissionen har 50% af de ældre i Europa hverken bil eller kørekort. Det indebærer, at hele 50 millioner ældre mennesker er afhængige af bustransport, når det kommer til kulturelle oplevelser og daglige ærinder. 40% af de europæiske husholdninger har ikke egen bil, men er afhængige af offentlig transport i det daglige. For hele 14 millioner borgere i visse udkantsområder i USA er bussen den eneste form for offentlig transport.

Fuld adgang Busser er for alle Mens det ikke er alle, der har råd til egen bil

10 / Danske Busvognmænd

I forhold til fly og tog har busserne den fordel, at de kan komme til alle vegne, og det

gør dem til det perfekte bindeled mellem de forskellige transportformer. Bussen kan køre, hvorhen man vil, og er ekstremt fleksibel med hensyn til indretning, størrelse, passagerantal og komfortniveau. Selv om flere og flere vælger fly til ferieformål, viser en undersøgelse fra IRU, at f.eks. den belgiske flåde af turistbusser over en 10årig periode frem mod 2007 har gennemgået en radikal forbedring. Mens antallet af et-stjernede busser er faldet fra 28% til bare 13%, er antallet af tre-stjernede busser tilsvarende steget til hele 60% af samtlige busser i Belgien. Største udvikling er sket i de mest komfortable firestjernede busser, der er gået fra en undselig andel på blot 0,5% af flåden i 1986 til hele 11% i 2007.


Smart Move

Cas e:

Bussen er altafgørende Af: Karin Wain, freelancejournalist (DJ) / Foto: Jacob Bloch, frontalgrafik.dk

Christel Clausen er indehaver af rejseselskabet Handitours, der har specialiseret sig i rejser for handicappede. ”Busserne er altafgørende for de rejser, vi tilbyder”, siger hun.

S

om forhenværende teamleder på et center for senhjerneskadede og rejseledsager for psykisk og fysisk handicappede har Christel Clausen prøvet lidt af hvert. ”Jeg har prøvet det hele. Jeg er sågar blevet transporteret i en grisetransport med en person i elektrisk kørestol og to, der ikke kunne gå, fordi bussen ikke levede op til det, vi var blevet lovet”, siger Christel Clausen. Oplevelser som denne fik i 2006 Christel Clausen til at etablere rejseselskabet Handitours, der har specialiseret sig i rejser til handicappede. ”Det, vi tilbyder, er ferie uden forhindringer. Rejser, hvor man er 100% sikker på, at tilgængeligheden er i orden, og hvor der er rum og plads til, at man kan have et handicap uden at blive udstillet”, siger hun.

Bussen giver livskvalitet Rejserne går til alle verdensdele og byder på noget for enhver smag – Safari i Afrika, solferie på Mallorca, kurophold i Tyskland, kulturrejser til europæiske storbyer med meget mere. Fælles for rejserne er, at de ikke kunne gennemføres uden busser. ”Busserne er altafgørende for de rejser, vi tilbyder. Især for brugere af elektriske kø-

restole er det afgørende, at bussen er indrettet efter deres behov, for man kan ikke bare lige løfte dem op”, siger Christel Clausen. Bussens fleksibilitet og størrelse gør det muligt at montere en lift i bussen, som for eksempel kan løfte den rejsende fra sædet og på toilettet. Ud over transporten fra lufthavn til hotel er busserne afgørende for, at de handicappede rejsende kan opleve noget på rejsen. Uden bussen kunne de ikke komme meget videre end hotellet. ”Bussen giver livskvalitet og oplevelser. Den giver følelsen af, at det ikke er noget problem at blive transporteret og rummer desuden ofte plads til resten af familien, der ikke nødvendigvis har særlige behov”, siger Christel Clausen. Rejseselskabet tjekker selv samtlige destinationer for at gardere sig imod, at de rejsende ender i katastrofesituationer som den med grisetransporten, der meget vel kan afskrække den handicappede rejsende fra nogensinde at tage på tur igen. Også de mindre detaljer skal dog være på plads for at sikre den gode ferie. ”Der kan være meget stor forskel på, hvad man forskellige steder i ver-

den forstår ved handicapegnet. På et hotel i Portugal viste hoteldirektøren stolt sine fire nyindrettede handicapværelser frem – der alle havde badekar. Det er selvfølgelig umuligt for mange handicappede at komme op i et badekar, så det var misforstået godhed og kunne nemt have stået i vejen for en ellers god ferie”, siger Christel Clausen.

Danske Busvognmænd

/ 11


Smart Move

Cas e:

Bussen som rejsepartner Af: Karin Wain, freelancejournalist (DJ) / Foto: Privat Kina, Vietnam, Sydamerika, Afrika, Indien.

For ægteparret Inger Marie og Lasse Frederiksen har de seneste 10 år budt på talrige drømmerejser til fjerne lande – og de har alle involveret bustransport. ”Bussen er en fantastisk transportform, fordi man kommer helt tæt på og virkelig oplever noget”, siger Inger Marie Frederiksen.

D

et er gennem de seneste 10 år blevet til talrige drømmerejser for ægteparret Inger Marie og Lasse Frederiksen, der begge er pensionister. Med en mere eller mindre fast flok på 20-30 rejsende har de oplevet store dele af Østen på guidede ture af tre-fire ugers varighed. Rejserne er naturligvis foregået med fly, men på alle turene har bussen været en uundværlig rejsepartner. ”Fordelen ved bustransport er, at man virkelig er med i rejsen. Man oplever utrolig meget, når man kører i bus og kommer helt tæt på lokalbefolkningen”, siger Inger Marie Frederiksen. Hun nævner både rundturen i Vietnam og i Sydamerika som uforglemmelige, men fremhæver dog en forskel på de to ture, der er ganske betydningsfuld – ikke mindst, når dåbsattesterne er henholdsvis 68 og 74 år gamle, og fysikken ikke helt er, hvad den har været.

12 / Danske Busvognmænd

”Komforten i bussen i Sydamerika var simpelthen uovertruffen, og det betyder altså noget, når man kører langt og i mange dage i træk. Vi kørte over Andesbjergene, og det var virkelig en stor oplevelse. På vores tur i Nordvietnam langs grænsen til Kina sad vi noget sammenklemt i elendige busser, men jeg oplevede alverdens ting, og det var alligevel så sjovt”.

Sammenhold Når man som ægteparret rejser i flere uger ad gangen og i selskab med mennesker, man kender, tilbyder bussen ifølge Inger Marie Frederiksen en god ramme for det sociale samvær. ”Det sociale er vældig vigtigt på sådan en tur, og hvis man samtidig har en god guide, kan man virkelig have det sjovt i sådan en bus. Den er en god ramme for fælles oplevelser og samtidig er det en stor fordel, at det altid er muligt at holde ind til siden, hvis nogen har brug for det”.

Netop bussens fleksibilitet spiller en rolle på rejser, der rummer megen transport. Ægteparret begyndte året med en rundtur i Indien – og for at nå at se så meget som muligt af det kolossale land, rummede den 20 dage lange rundtur hele 11 indenrigs flyrejser. ”Der var rigtig megen transport. Men der er det altså en kæmpestor fordel, at bussen kan hente en lige foran hotellet og køre direkte til det, man skal se – og vups! – videre til det næste. Det er meget fleksibelt”. Ægteparrets næste rejse er endnu ikke planlagt, men står det til Inger Marie Frederiksen, skal kufferten pakkes mange gange endnu. ”Jeg har sådan brug for at opleve noget, inden jeg bliver for gammel, og jeg føler mig simpelthen så privilegeret over, at det kan lade sig gøre. Jeg er så glad for de store rejser, at det halve kunne være nok”.


Annoncer

Professionelt håndværk

ALT I OMPOLSTRING Sæder - Loft - Sider GuLvtæppe - Gardiner

nakkeskånere - nakkestykker i "ruskind" Brodering af logo og numre på nakkeskånere. vi ompolstrer din chaufførstol - medens du venter.

Vi bygger din bil - efter dine ønsker...

Velkommen til Minibusopbygning... Nye muligheder for opbygning af din minibus / Taxa. Nu har i muligheder for at selv indkøbe bilen, og vi bygger efter dine ønsker.

Gulvtæpper - presenninger m.m.

Vi har ca. 100 forskellige plys til reparation af din bus. Ring og få et uforpligtende tilbud - tlf. 74 56 29 97

Christiansfeld Autopolstring

Yderligere info på www.minibusopbygning.dk

BM-Auto

Thomshavevej 4 - 6470 Sydals - Tlf. 74 41 58 56

Industrivej 14 - 6070 Christiansfeld - tlf. 74 56 29 97

Danske Busvognmænd

/ 13


Fremtidens buspassager

”Fremtiden tilhører de servicemindede. De busselskaber, som allerede nu ruster sig til mødet med fremtidens passager, får en klar konkurrencefordel”.

Fremtidens passager venter lige om hjørnet Af: Peter Borberg, journalist, Asbjørn & Borberg / Foto: Coloubox.com

TENDENS: Busselskaber bør være fremsynede og lægge sig i overhalingsbanen, så de allerede nu er gearet til fremtidens krav til busoplevelser.

I

nden for snart sagt alle brancher er man i disse år levende optaget af at skabe merværdi, der rækker ud over selve produktet. Som moderne forbrugere forventer vi nemlig, at den vare, vi køber, taler til os på flere måder. Når eksempelvis specialøl tordner frem på butikshylderne, så er humlen ved den historie, at nye bryggerier formår at ramme forbrugeren lige så meget på oplevelsen som på smagsløgene. Nu betales der gladelig fire og fem gange prisen for en øl, når blot den bærer en specialetikette med en helt særlig fortælling. Spørger man livsstilsekspert, Anne Glad, kendt fra tv-programmet ”Kender du typen?”, er det en virkelighed, der ikke blot kendetegner vores køb af forbrugsgoder, men som også præger vores forventninger, når vi køber serviceydelser. Og stiger Anne Glad om bord i fremtidens bus, tegner der sig et tydeligt billede af, hvad der er i vente: "Fremtiden tilhører de servicemindede. De busselskaber, som allerede nu ruster sig til mødet med fremtidens passager, får en klar konkurrencefordel", fastslår livsstilseksperten.

14 / Danske Busvognmænd

Den digitale bus Mens der fra politisk hold er stort fokus på, hvordan man kan få flere folk til at benytte kollektiv trafik, så er Anne Glad ikke i tvivl om, at det handler om andet og mere end prisen på billetten. Og det, hvad enten det er den lange busrejse fra en landsdel til en anden – eller den korte pendlertur til og fra arbejde. "De tider er så småt ved at være forbi, hvor buspassageren stiller sig tilfreds med at blive transporteret sikkert fra A til B. Vi vil have merværdi," siger Anne Glad og peger på den digitale tidsalder, der allerede står med det ene ben inde i bussen. "Flere busselskaber har forlængst koblet sig på den digitale udvikling med sms-billetter, Apps, nyheder på infoskærme osv. Men vi har stadig kun set begyndelsen. Om få år vil de fleste af os tage det som den største selvfølge, at vi kan koble os hurtigt og gratis på nettet, når vi sidder i bybussen, regionalbussen eller turistbussen."

Info på farten Det er ikke mange år siden, at der i reglen fand-

tes tre former for adspredelse, når man som passager satte sig til rette i bussædet: Enten kunne man tage sig en lille én på øjet, vælge at læse i dagens avis eller – for den mere udadvendte type – tage en hyggesnak med sidepassageren. Ingen af disse beskæftigelser ser ud til at uddø lige med det første. Til gengæld forventer fremtidens passager, at bussen i sig selv kommer til at byde på langt flere oplevelser. "Kravet til informationer vokser hele tiden. Således også i bussen. Som passager vil vi ikke bare vide, hvad der er næste stoppested, og hvor ruten ender. Vi vil have løbende informationer om selve rejsen – hvornår er vi fremme? Hvor er vi? Hvad passerer vi undervejs? Derudover ønsker vi at kunne bruge vores bustid meningsfuldt," siger Anne Glad og uddyber: "Er du på vej til arbejde om morgenen, kan det for mange være betydningsfuldt at blive opdateret på dagens nyheder. Er du på vej hjem, kan det handle om, at du får serveret et forslag til en madopskrift og medfølgende indkøbsseddel."


Fremtidens buspassager

Chaufførens rolle Men digitale løsninger gør det ikke alene. En forudsætning for, at man som busselskab lykkes med at skabe nye passageroplevelser, er, at man har chauffører bag rattet, der kender deres opgave i fagre nye verden. "For mange år siden var buschaufføren en autoritet alene i kraft af sin position i førersædet. Men den slags autoriteter eksisterer ikke længere," påpeger Anne Glad og fremfører, at der overalt i samfundet er sket et autoritetstab. Om du er læge, præst eller buschauffør, så giver uniformen ingen autoritet i sig selv. "Fremtidens buspassager har ikke brug for chaufføren til at oplyse om rejseplan og billettyper. Den viden får de digitalt. Til gengæld forventer passageren at møde en chauffør, der er fortrolig med teknologien, og som på alle måder er serviceminded," siger Anne Glad. Og dermed er vi tilbage ved parallellen mellem special-øllen og busbilletten. Det handler om merværdi. Om op-

levelser. Men hvor specialbryggerierne for længst har koblet sig på oplevelsesuniverset, så er det nu, at man i det enkelte busselskab skal begynde at byde fremtidens passagerer indenfor. "Udover at investere i digitalisering i bussen og opkvalificere chaufførerne til nye tiders servicekrav, så handler det også om, at man som busselskab finder ud af, hvordan man sælger sin vare. Det er ikke længere bare sikker og billig transport, man skal kommunikere ud. Trafikselskaberne og vognmændene skal for fremtiden også evne at markedsføre alt det, som rejsen også indbefatter," siger Anne Glad.

Anne Glad

Anne Glad er tekstforfatter, foredragsholder, konceptudvikler og livsstilsekspert - og ikke mindst kendt fra tv-programmet ”Kender du typen?” på DR1.

Danske Busvognmænd

/ 15


Fjernbus

Nye veje i Europa? Af: Michael Branner / Foto: Colourbox.com

I de næste numre af Busmagasinet sættes der fokus på de få, men standhaftige fjernbusruter i Danmark. Vi lægger ud med at stille skarpt på den internationale rutekørsel, der indeholder et uudnyttet potentiale for personbefordring på tværs af grænserne i EU. Men manglende politisk fokus og samarbejde landende imellem gør det svært for busserne at levere et fornuftigt alternativ til tog og fly.

I

lyset af bussens fordele og Danmarks størrelse kan det undre, at der ikke er flere internationale busruter i landet. Mens fjernbusmarkedet i USA hvert år siden 2008 er vokset 5-10%, og bussen i Storbritannien på det seneste er blevet et respekteret alternativ til toget, så kan antallet af internationale ruter i Danmark tælles på få hænder. Det på trods af, at EU de seneste par år har forsøgt at harmonisere markedet og gøre international rutekørsel mere attraktiv.

Internationale Ruter

• A  f danske busselskaber kører Gråhundbus, UniLines, TopTurist og BesaTrans international rutekørsel til destinationer i bl.a. Norge, Sverige, Tyskland, Frankrig og på Balkan. • I Sverige kører fire svenske busselskaber international rutekørsel til Norge, Danmark, Finland, Tjekkiet og Tyskland. • Fjernbuskørsel er mere udbredt i Sydeuropa end Nordeuropa. Det skyldes bl.a., at jernbanenettet i Sydeuropa ikke er ligeså udbygget, og at der er færre biler pr. indbygger.

16 / Danske Busvognmænd

Ændrede cabotage-regler og Europæisk ”velvilje” I Bruxelles arbejdes der på at forenkle love og regler således, at buskørsel i Europa bliver mere simpel og effektiv. Blandt de nyere tiltag er det værd at fremhæve de ændrede cabotage-regler fra 2009. Ændringen betyder, at fjernbusser gerne må transportere passagerer fra destination til destination i udlandet, også selvom man ikke har et registreret kontor i det pågældende land. Schengen-aftalen har også gjort det nemmere at passere grænseovergangene, og EU’s generelle målsætning er da også at sikre en fair konkurrence blandt transportsektorerne i EU. Alligevel halter det internationale busrutemarked efter – især i Danmark, hvor kun få ruter konkurrerer med tog- og flyruterne til udlandet. Ser man nærmere på forholdene for internationale busruter, er det dog ikke så mærkeligt, at branchen ikke er større. Der mangler simpelthen politisk fokus på at udnytte de mange muligheder, der er ved international busrutekørsel.

mindes ikke, at man de sidste par år har fokuseret direkte på den internationale bustrafik. I Storbritannien har de været rigtig dygtige til at udnytte bussens mange muligheder og give den et bedre ry, men det har ikke rigtig spredt sig til kontinentet.” Han mener, at det manglende fokus bunder i en generel opfattelse af bussen som transportform: ”Jeg tror, der er meget psykologi og kultur i det. Det er som om, at der er en hakkeorden i transportverden, hvor bussen ligger nederst. Jeg tror det handler om at åbne nogle øjne ved at få passagerer ind i busserne og opleve, hvor komfortable de er blevet.” Det er ærgerligt med denne opfattelse af bussen. Ikke mindst når man tænker på, at busbranchen kan løfte en stor del af den opgave, der ligger i at forbedre personbefordringen henover de åbne grænser i EU. Især når busser sammenlignet med tog har færre anlægsudgifter, er billigere og sikrere i drift og er mere fleksibel i forhold til sæsonudsving og destination, er det mærkeligt, at den internationale bustransport er så fremmed i politikernes bevidsthed.

Manglende politisk opbakning Et hurtigt blik på den politiske dagsorden afslører da også, at bustransport som international transportform fylder mindre i politikernes bevidsthed end tog og fly. Det bekræfter Benny Engelbrecht, transportordfører for S og næstformand i Folketingets Europaudvalg: ”Rent praktisk fokuseres der på EU-niveau overvejende på jernbanenet og motorveje. Men jeg

Stadig mange barrierer Hvis internationale busruter skal kunne fungere effektivt i Europa, kræver det, at politikerne ser på de barrierer, der stadig er – og sørger for yderlig harmonisering. Det virvar af standarder for miljøzoner, der er ved at opstå, gør det f.eks. svært at køre fra by til by uden, at hensynet til miljøet bliver en bureaukratisk


Fjernbus

Cabotage

• C  abotage-kørsel betyder, at et busselskab fragter passagerer fra destination til destination i andre lande end det land, busselskabet har registreret kontor i. • Cabotage-kørsel er kun tilladt, hvis det foregår som del af en rute, der går igennem det land busselskabet har hovedkontor i. F.eks. må en dansk fjernbusrute, der kører fra København til Berlin, gerne samle passagerer op i Rostock, men busselskabet må ikke oprette en separat rute mellem Rostock og Berlin.

og teknisk udfordring. Og undersøgelser viser desuden, at flere internationale busselskaber oplever gentagende grænsekontroller på trods af intentionerne om åbne grænser. Benny Engelbrecht påpeger også, at den internationale busbranche de seneste år har lidt under unfair konkurrence fra flyselskaberne, der skævvrider markedet ved uigennemsigtig prisskiltning: ”Mange flyselskaber annoncerer med flybilletter til 100 kroner stykket. Men når man så har betalt skatter, lufthavnsafgift og dertil gebyr for at gå på toilettet, så løber det jo hurtigt op i 500-600 kroner. Vi skal politisk minde os selv om at håndhæve reglerne om prisskiltning, så bussen og flyet kan konkurrere på lige vilkår.”

Uudnyttede muligheder Benny Engelbrecht påpeger desuden, at trafikselskaber, regioner og kommuner skal være

bedre til at tænke på tværs af grænserne. Den mangel oplever han selv i sin hjemkommune i Sønderborg: ”Når jeg tidligere skulle med bus fra Padborg til Flensborg, skulle man stå af ved den tyske grænse, passere den til fods og derefter træde op i en tysk bus. Det er jo helt fjollet, at man ikke kører over grænsen, bare fordi bussen kører for et dansk trafikselskab.” Steen Bundgaard, direktør i Danske Busvognmænd, ser også andre uudnyttede muligheder for den internationale busbranche. Han mener, der kan fokuseres på at skabe synergi mellem transportformerne på internationalt plan, så passagererne kan sammensætte den billigste og mest effektive rejse uden at skulle holde sig til ét transportmiddel: ”Hvorfor ikke gøre det nemmere at rejse til Barcelona med fly og derfra tage en billig bus henover grænsen til Frankrig? Eller ankomme til lufthavnen i København og derfra tage bussen til Skåne?”

Mulighederne er mange, men det kræver, at politikerne og branchen sørger for at koordinere transportformerne bedre. Fjernbusruter skal ved lufthavne og banegårde kunne konkurrerer på lige fod med andre transportformer. Det betyder, at der skal bygges busterminaler, der letter skiftet mellem transportmidler på de lange rejser. Derudover bør de forskellige transportbrancher også arbejde mere sammen i deres udbud af rejser. Hvorfor har man ikke oprettet en digital rejseplan på tværs af Europas grænser, der gør det muligt at kombinere både fly, bus og tog? En sådan portal ville gøre det nemt for forbrugeren hurtigt at finde den hurtigste og billigste rejse til den foretrukne destination – og det ville gøre den kollektive transport på tværs af Europas grænser mere attraktiv.

Danske Busvognmænd

/ 17


MAN Truck Emne& Bus

MAN Truck & Bus har øget spændvidden Af: Ivan Stjernqvist / Foto: Ivan Stjernqvist

Sammenfaldende med de år, hvor der afholdes IAA Hannover, gennemfører MAN Truck & Bus et pressearrangement, hvor der informeres om „selskabets tilstand“ – og om de eventuelle nyheder, der vil få premiere på IAA senere på året. Verdensfirmaet Selv har jeg deltaget i dette ”IAA vor Presse” arrangement mere end en halv snes gange. I det forløb har jeg bemærket, at busserne i de senere år har fået en mere fremtrædende rolle – både på IAA og på det forudgående pressemøde. Fra at busserne bare var et ”tålt indslag” hos den givtige lastbilproduktion, så har busnyhederne efterhånden fået en vigtigere rolle. For to år siden fik busserne således sit helt eget kunde- og pressearrangement – BusDays 2010 – som blev afholdt i det nyindviede Truck og Bus Forum, direkte ved hovedkvarteret i München – og i år var lastbilerne endda helt fraværende. Fra beretningen lagde jeg mærke til, at mens omsætningen i Europa er nogenlunde konstant, så henter MAN-koncernen store stigninger (og tilhørende overskud) andre steder i verden. MAN Latin Amerika opnåede således

Til at forklare om de brasilianske bussers niveau havde man fløjet marketing Supervisor Leonardo Piragibe ind fra Sao Paulo – og han kunne fortælle interessante historier om persontrafikken i Brasilien.

18 / Danske Busvognmænd

en rekordomsætning i 2011 på 3,6 Mrd. € og samtidig et overskud på 400 Mio. €. Den store succes i Latin Amerika skyldes, at MAN har overtaget VW’s produktion og markedsføring af erhvervskøretøjer i Brasilien. Med en eksport til andre lande i Sydamerika drejer det sig om mere end 10.000 buschassiser. Dette medvirker til, at MAN Latin Amerika med en markedsandel på 32,2% er blevet den næststørste udbyder. At VW moderselskabet i Wolfsburg så efterfølgende har erhvervet sig 55,9 % af aktierne i MAN, ændrer ikke på den kendsgerning, at MAN Bus & Truck stormer frem på de oversøiske markeder, og opnår en kæmpe synergieffekt på grund af store salgstal over hele verden

Bus Days 2012 Som et festligt indslag på BusDays 2012 var der udstillet et lille udvalg af de busser, som markedsføres i Latin Amerika, og det var højst

På MAN BusDays 2012 var der mulighed for at prøvekøre hele busprogrammet – her er det en Lions City Hybrid.

interessant. De udstillede, brasilianske busser var af en sådan konstruktion og standard, at vi skal helt tilbage til Østeuropa – længe før ”Murens fald” – for at finde en sammenligning. Til at forklare om de brasilianske bussers niveau, havde man fløjet marketing Supervisor Leonardo Piragibe ind fra Sao Paulo, og han kunne fortælle interessante historier om persontrafikken i Brasilien. De ”højbenede” buschassiser fra VW var karosserede af forskellige lokale opbyggere, og tilsyneladende meget solide, men – frem for alt – billige. ”Moderne, europæiske bybusser kan kun køre på de særlige busveje (BRT), der er anlagt ved storbyerne til at klare den virkelige myldretidstrafik," forklarede Leonardo Piragibe. På alle fødelinjerne er dele af vejnettet så dårligt, at ganske normale busser ville komme til at hænge uhjælpeligt fast et eller andet sted på ruten”. ”Om ikke andet, så når det begynder

Indendørs var der rig lejlighed til at få forklaret de nærmere detaljer omkring Euro VI.


MAN Truck Emne& Bus

Som et festligt indslag på BusDays 2012 var der udstillet et lille udvalg af de busser, som markedsføres i Latin Amerika.

”Ved hver siddeplads er der plads til personligt IT-udstyr og 230 V oplademulighed”. at regne, for kloaksystemet er så underdimensioneret, at der straks dannes floder og søer under de tropiske regnskyl," fortsatte Leonardo. "Derfor er vi nødt til at have ”højbenede” busser – som svage passagerer dog vanskeligt kan komme op i”. Leonardo Piragibe kunne imidlertid også berette om en meget tilfredsstillende testkørsel, som VW havde gennemført sammen med ZF, hvor den automatiserede ZF 6 AS-800 gearkasse havde kørt hård bybuskørsel i Sao Paulo gennem et par år. Det havde både gearkasse og kobling klaret fint, og det er et meget stort plus til den automatiserede ZF gearkasse, som benyttes af både DAF, MAN, Iveco, Renault og Volvo. Hårdere test kan den ikke bestå. Latin Amerika er et udviklingsområde – ingen tvivl om det. Og det sætter også sit præg på den tekniske udvikling i det store land. F.eks. er køretøjernes udledning af emissioner stadig

Det effektive køkken var placeret på tværs bagerst i Travelution. Kokken følger ikke med, men pandekagerne var gode!

Neoplan Travelution bygges i to versioner på basis af henholdsvis en Neoplan Starliner eller en Cityliner.

på Euro III niveau. Leonardo Piragibe kunne dog oplyse, at man allerede næste år rykker to trin op og indfører Euro V som emissionsnorm. Det er et kæmpespring, og her vil den lokale VW organisation kunne få god hjælp af samarbejdet med MAN. Når det gælder motorteknologi, er MAN Truck & Bus det bedst tænkelige moderselskab. Det blev tydeligt demonstreret under Bus Days 2012, hvor der blev vist Euro VI løsninger til både bybusser og langtursbusser. Den tekniske Euro VI løsning, som MAN benytter, og som vi omtalte i sidste nummer, omfatter både EGR, PM filter og SCR katalysator med indsprøjtning af AdBlue. Det blev oplyst, at Euro VI brændstofforbruget vil blive uændret, og at merprisen vil komme til at ligge i omegnen af 10.000 Euro.

busser, og til dette års IAA præsenteres endnu en overdådigt udstyret specialbus. Navnet er Neoplan Travelution, og den bygges i to versioner på basis af henholdsvis en Neoplan Starliner eller en Cityliner. Som navnet antyder, har man tilstræbt at udvikle et fremtidsorienteret rejsekoncept, som virkelig kan tilfredsstille et krævende og moderne rejsepublikum. Det er især køkkenregionen, som springer i øjnene. Den er anbragt på tværs, bagerst i bussen, og der er lagt op til, at det skal betjenes af fagligt dygtige servicemedarbejdere. I dagens anledning var der stationeret en kok, som producerede lækre pandekager på stribe – men det er kun fantasien, der sætter grænsen for de kulinariske muligheder. Nåede man ikke at besøge Bus Days 2012 i München, kan det hele opleves på IAA Hannover til september.

NEOPLAN Travelution MAN har gode traditioner med at udvikle VIP

Danske Busvognmænd

/ 19


Kort nyt

Ko rt

NYT Flextrafik: Midttrafik er kommet et skridt videre med pauserne Midttrafik besluttede i forbindelse med det aktuelle udbud af flextrafik, at trafikselskabet – hvis det var teknisk muligt – skulle lægge pauser ind. På et møde i slutningen af marts kom det frem, at trafikselskabet var kommet et skridt videre. Der indføres ”flydende” pause på alle garantibiler med hjemzone i Midttrafiks område samt en pause på 10 minutter i hjemzonen efter den sidste rådighedsperiode. Derudover arbejder Midttrafik sammen med FlexDanmark om at udvikle en pausefunktion, hvor pauserne bliver dannet på baggrund af køre- og pausetid. Når denne pausefunktion er udviklet, vil den i fremtidige udbud blive sat i funktion på alle vognene. ”Der er ingen tvivl om, at vognmændene som arbejdsgivere har hovedansvaret for, at chaufførernes arbejde foregår forsvarligt og indenfor arbejdsmiljølovens rammer. Det vil vi aldrig løbe fra. Det ligger dog samtidig fast – både juridisk og principielt – at trafikselskabet skal medvirke til, at opgaven kan udføres sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Og det sker ikke, når man i flextrafikken tilrettelægger vognløb uden pauser”, konstaterer Lasse Repsholt, chefkonsulent i Danske Busvognmænd. ”Vi er glade for Midttrafiks tiltag, men også skuffede over, at de øvrige trafikselskaber tilsyneladende stadig er meget fodslæbende i dette spørgsmål”, afslutter Lasse Repsholt.

Nyt ansigt i sekretariatet Michael Branner er startet som ny konsulent i sekretariatet for Danske Busvognmænd. Michael skal stå for udgivelsen af Busmagasinet og den kommende nye hjemmeside samt pressekontakt og rådgivning. Michael er nyuddannet fra Statskundskab på Københavns Universitet og har blandt andet arbejdet med interessevaretagelse og kommunikation i den almene boligsektor. Vi byder Michael velkommen og glæder os til at arbejde sammen med ham!

Ændret buslov skal gøre det nemmere at være vognmand Folketinget er i øjeblikket i gang med ændringer af bus- og godskørselsloven og har sendt forslaget i høring. Ændringerne omfatter bl.a. gyldighedsperioden for tilladelser til vognmænd, kontrol med løn- og arbejdsvilkår for chauffører samt mulighed for tilbageholdelse af udenlandske køretøjer, der kører ulovligt i Danmark. Danske Busvognmænd har i den forbindelse indsendt et høringssvar, der tilkendegiver foreningens holdning til ændringerne. Danske Busvognmænd støtter op om en forlængelse af gyldighedsperioden for tilladelser til personbefordring fra 5 til 10 år. Det foreslås i øvrigt at oprette en ”universaltilladelse” til personbefordring i Danmark og EU. Med indførelsen af tilladelsen vil det ikke længere være nødvendigt at medbringe både nationale og europæiske tilladelsesdokumenter under kørslen. ”Der er tale om en åbenlys regelforenkling, som medfører administrative besparelser,” skriver Steen Bundgård, direktør i Danske Busvognmænd, i høringssvaret. Derudover støtter Danske Busvognmænd også den grundholdning, at der ikke skal konkurreres på løn i branchen. Der tages derfor godt imod idéen om at kræve dokumentation fra virksomheder i branchen vedrørende overholdelse af de kollektive overenskomster. Steen Bundgaard begrunder holdningen: ”Chauffører, der beskæftiger sig med personbefordring, skal have den rette uddannelse og de rette kompetencer af hensyn til sikkerheden. Det kan hurtigt blive en uheldig glidebane for sikkerheden, hvis de kompetente chauffører bliver underbudt af vognmænd, der ikke har tjek på tingene.” Til sidst foreslås det at styrke sanktionsmulighederne over for udenlandske vognmænd, der kører ulovligt i Danmark. Med lovændringen bliver det f.eks. muligt at tilbageholde udenlandske køretøjer, der kører ulovlig cabotage-kørsel, indtil den pågældende bøde er betalt. ”Forslaget vil forbedre retsopfattelsen blandt den meget store gruppe af både godsog busvognmænd, der følger loven,” udtaler Steen Bundgaard.

Vognmandens Fond Igen i år kan der søges legater hos Vognmandens Fond. De, der kan komme i betragtning, er bl.a. tidligere medlemmer af TL (dvs. vognmænd, som var aktive medlemmer af TL pr. 31.12.98), enker/enkemænd (herunder faste samlivsforhold) efter tidligere medlemmer af TL, samt ansatte, der i forbindelse med deres beskæftigelse hos medlemmer af Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening er kommet i trang. Legatportionernes størrelse fastsættes af fondens bestyrelse.

20 / Danske Busvognmænd

Ansøgninger, hvortil der ikke findes særligt skema, bør vedlægges dokumentation af indkomst- og formueforhold og sendes til: Tidsskriftet ”Vognmanden”s Fond, c/o Danske Busvognmænd Sundkrogsgade 13 2100 København Ø Ansøgningsfrist er mandag den 4. juni 2012.


Annoncer

SPAR DIESEL 10% 20% 30%

tet Kvali et æd i højs

mindre diesel mere kraft mindre gearskift

finn@turbochip.dk Tlf. 73670780 morten@turbochip.dk Tlf. 73670783

9-20 pers. busser indrettes efter ønske

Dansk kvalitet med høj gensalgsværdi r sser efte r minibu ri Vi bygge ndens behov e r ku re mål, og t om de t, uanse pbygning e d æ js ø h so en luksu tale om rbejdsbil”. a ” venn e eller andicap r også h Vi levere r. e lige taxa

MCM er Biler fra rbejde dansk a foregår e - d t hele oderne m s re o på v liplev. fabrik i K v til ra k je ø h Vi stiller rs kvalitet. e il b re vo ode ive dig g De skal g etingelser sb arbejd erer e passag rt! – og din fo m o k god 3 i fuldt Sunset S ersion v udstyret stole, aire p ip v d me et, n på tag conditio ruder, a m panora er med lys ld hattehy tomatisk au , ft lu og ingsdør, indstign ring på d je luftaff l, oliefyr bagakse . etc., etc

– vi har bussen til den rigtige pris!

DUCATO kan leveres med el-drevet sidedør.

FIAT DUCATO

SE VORE BRUGTE BUSSER PÅ:WWW.FIAT-GRINDSTED.DK

en . Rutebil lo 9.5 m ssagerer, o S re ta pa Op ds til 47 ste med pla ulv i den forre g t ru n helt pla n, så kørestolsb g e o in d b in a k e f m a del kan kom f bussen. lv se re ge ud a

JENSEN & NØRGÅRD A/S AUTORISERET FORHANDLER VESTERMARKSVEJ 7200 GRINDSTED TELEFON 75 32 13 11 TELEFAX 75 32 17 32 E-MAIL: post@fiat-grindsted.dk

Forlang kvalitet – forvent en oplevelse MCM Karrosseri A/S . Kliplev Erhvervspark 1 . 6200 Aabenraa Tlf. 74 68 78 55 . Fax 74 68 78 56 . www.mcmkarrosseri.dk

Danske Busvognmænd

/ 21


Portræt Emne

Landet rundt med Busmagasinet Busmagasinet er i disse måneder på vej landet rundt for at besøge en række vidt forskellige virksomheder, som dog har det til fælles, at de driver busdrift og er stolte af det. Tredje stop på vejen er hos Aakirkeby Lokaltrafik på Bornholm, hvor busvognmand Kim Ole Kofod er ene mand i virksomheden og har rollen som både direktør, chauffør og regnskabsansvarlig.

Chauffør for Bornholms børn Af: Karin Wain, freelancejournalist (DJ) / Foto: Aakirkeby Lokaltrafik

Kim Ole Kofod har i knap 20 år drevet Åkirkeby Lokaltrafik, der er en enmandsforretning med en enkelt bus. Han holder mest af de stille morgener bag rattet og nyder kontakten til de mange børn og unge, han gennem årene har fået sikkert i skole.

D

et var egentlig slet ikke meningen, at Kim Ole Kofod skulle være busvognmand. Men trange tider i begyndelsen af 1990’erne gjorde det alligevel attraktivt for den unge mand at overtage den virksomhed, hans far etablerede godt tyve år forinden. ”Jeg havde været i Lesotho i det sydlige Afrika som ulandsfrivillig og derefter haft et job, hvor jeg rejste verden rundt som maskintekniker. Det var jeg ret glad for, men da jeg blev arbejdsløs, var det nærliggende at drive min fars virksomhed videre”, siger Kim Ole Kofod, der allerede fik buskørekort som 21årig og med jævne mellemrum havde taget en tørn i familievirksomheden. Det er indtil videre blevet til knap 20 år som indehaver af busvognmandsforretningen Åkirkeby Lokaltrafik, og det er Kim Ole Kofod godt tilfreds med. ”Det har givet en stor frihed i tidens løb, og det var en fordel, ikke mindst da mine børn var små”, siger han.

22 / Danske Busvognmænd

Kim Ole Kofod har en søn på 23 og en datter på 21 år, der nu begge er flyttet til København for at uddanne sig.

Fra fem til en I en årrække var Kim Ole Kofod og hans hustru Jette Munk Kofod fælles om at drive virksomheden, og det gav gode muligheder for familiesamvær om eftermiddagen og i ferierne, mens børnene var små. Da virksomheden var størst, havde Åkirkeby Lokaltrafik fem busser og en god håndfuld fastansatte og afløsere. Ved en budrunde i 2006 mistede virksomheden imidlertid det meste af sin kørsel for Bornholms Trafikselskab til en konkurrerende busvognmand, der gav et så billigt tilbud, at han siden gik fallit. ”Jeg har aldrig været tilhænger af udbudsformen. Slet ikke i et mindre samfund som Bornholm, hvor konkurrenterne samtidig er nære kolleger, og det i bund og grund kommer til at handle om at ødelægge hinandens forretninger”, siger Kim Ole Kofod.

At gå fra fem busser til bare en har med et slag bragt store forandringer med sig, men Kim Ole og Jette Kofod er ikke sådan at slå ud. De tidligere ansatte kommer da også fortsat til julefrokost en gang om året. ”Nu er det blevet til et sammenskudsgilde, men vi holder fast i det, og det er rigtig hyggeligt”. Den mindre arbejdsbyrde giver plads til rejser ud i verden. Desuden plejer busvognmanden sin passion for motionsløb tre gange ugentligt, og der er også tid til at spille klaver og harmonika med et par andre musikere. Tabet af udbuddet levnede arbejde til blot én person, så Jette Munk Kofod er gået helt nye veje og har netop skiftet det store kørekort ud med en uddannelse som sygeplejerske. Dåbsattesten afslører, at Kim Ole Kofod er rundet 55, men ved næste budrunde om to år, har han tænkt sig at gå målrettet efter at udvide forretningen. ”Jeg ville jo gerne have lidt mere at køre


Portræt Emne

med, for selv om det er fint at have tid til andre ting, er det jo lidt tidligt at trappe ned”.

Bornholms børn Kim Ole Kofod betjener selv den faste, daglige rute, der bringer ham Bornholm rundt. Klokken seks om morgenen starter den røde Volvo B10 fra Rønne, kører videre til Årsballe, Østerlars, Årsdale og Svaneke og til sidst gennem Nexø, forbi lufthavnen og tilbage til Rønne. ”Jeg holder mest af de stille morgener. Når man først er oppe, og bussen er startet, er det dejligt med den friske luft”. Roen varer dog sjældent længe, for Kim Ole Kofod har gennem alle årene hovedsageligt kørt med skolebørn, og børnene har en særlig plads i busvognmandens hjerte. ”De er charmerende og rare at være sammen med. Næsten altid glade og med en frisk bemærkning – det er dejligt”. Ruten, han kører nu, benyttes hovedsageligt af store skolebørn og gymnasielever, men

tilbage i 90’erne var det mest mindre børn, der var med den røde bus. ”Mange af dem er jo blevet voksne nu. Jeg kan have svært ved at genkende dem, men de

kan jo kende mig og kommer ofte og siger goddag. Det er herligt”, siger busvognmanden, der drog på eventyr i den store verden – og fortsatte det bag rattet i den røde bus.

Blå bog

• Navn: Åkirkeby Lokaltrafik • Motto: Det gælder om at være så præcis og ærlig som muligt. • Grundlagt: I slutningen af 70’erne. Kim Ole Kofod er uddannet automekaniker, maskintekniker og senest merkonom. Han overtog Åkirkeby Lokaltrafik efter sin far i 1993. • Geografisk placering: Rønne på Bornholm • Antal medarbejdere: 1 • Vognpark: En Volvo B10, der har kørt fra ny hos Papuga og derefter tjent på Bornholms landeveje siden 1996, hvor Kim Ole Kofod købte bussen. • Hovedbeskæftigelse: Rutekørsel for Bornholms Trafikselskab. Kører desuden for den lokale skole og transporterer skolebørn til og fra svømning, sløjd mm. • Andet: Kim Ole Kofod er kredsformand for Danske Busvognmænd på Bornholm og desuden DBs repræsentant i Trafikkontraktrådet.

Danske Busvognmænd

/ 23


Medlemsstatistik

Krisen sætter spor i DB’s medlemstal Af: Michael Branner Jespersen/ Foto: Colorbox.com

Den generelle økonomiske situation sætter sine spor i busbranchen – som i alle andre erhverv. Men hvad har den betydet for Danske Busvognmænds medlemstal? En gennemgang af medlemstallene viser et fald i antallet af medlemmer fra 2008 til 2011, men i samme periode er antallet af busser i foreningen steget væsentligt.

D

et kan umiddelbart lyde som lidt af et mysterium, at antallet af medlemmer i Danske Busvognmænd er faldet samtidig med, at antallet af busser i foreningen er steget. Men tager man et nærmere kig på medlemssammensætningen og den generelle tendens i samfundet, er tallenes udvikling ikke så mærkelig endda.

Medlemstallet falder… Som det fremgår af tabel 1 er mængden af medlemsvirksomheder i Danske Busvognmænd fra 2008 til 2011 faldet fra 433 til 360 – et samlet fald på 17 pct. Ifølge Trafikstyrelsens hjemmeside er andelen af virksomheder med bustilladelser fra 2008 til 2011 faldet med 10 pct. Faldet i antallet af medlemsvirksomheder synes derfor umiddelbart en anelse højere end den generelle afgang fra branchen. Denne tendens ændrer sig dog fra 2009, hvor andelen af busvirksomheder i Danmark falder hurtigere end medlemstallet i Danske Busvognmænd. Det fremgår ligeledes af tabel 1, at faldet i antallet af medlemsvirksomheder hovedsageligt er sket blandt de små virksomheder (1 til 10 busser). Det er altså de små medlemmer, der af den ene eller anden grund falder fra. Det kan være egentlige udmeldelser, men det drejer sig også ofte om virksomheder, der

24 / Danske Busvognmænd

indgår samarbejde med eller bliver opkøbt af andre virksomheder og dermed bliver en del af en større medlemsvirksomhed. Antallet af mellemstore og store medlemsvirksomheder (defineret ved fra 11 til 100 eller over 100 busser) er samtidig steget i perioden.

des både et fald i antallet af busser blandt medlemmer med fra 1 til 10 busser – og at mængden af busser blandt medlemmer med over 100 busser er steget.

… men busserne bliver flere

Skyldes ændringerne i DB’s medlemstal så krisen eller bare en generel udvikling? Ifølge analyser fra Dagbladet Børsen er der ingen tvivl om, at den økonomiske krise branchemæssigt er gået hårdt ud over netop de små og mellemstore virksomheder (Børsen 4/1 2012). Fra 2008 til 2010 lukkede et hidtil uset antal små og mellemstore virksomheder i Danmark pga. røde tal på bundlinjen. Denne tendens gør sig også gældende i busbranchen – om end mere behersket – hvilket fremgår af tal på Trafikstyrelsens hjemmeside. Her fremgår det, at hele 34 busvirksomheder fra 2008-2010 forlod branchen som følge af konkurs e.l. Til sammenligning var dette tal blot 13 i perioden 2005-2007.

Af tabel 2 fremgår det, at mængden af busser i Danske Busvognmænd fra 2008 til 2011 er steget fra 3.877 til 4.963. Mens andelen af medlemmer i perioden er faldet med 17 pct., er foreningens samlede antal busser derimod steget med 28pct. Til sammenligning er det samlede antal bustilladelser i Danmark steget med 4 pct fra 2008 til 2011, hvilket ligeledes fremgår af tabel 2. Antallet af busser i foreningen udgør altså en voksende andel af det samlede antal busser i Danmark.

De små er blevet færre – og de store større Ser man på sammensætningen af medlemmer, er det tydeligt, at de store medlemmer ejer en stadigt voksende andel af det samlede antal busser i foreningen. Mens andelen af medlemsvirksomheder med under 10 busser i 2008 ejede 93pct. af Danske Busvognmænds samlede antal busser, så er dette tal i 2011 faldet til 77 pct. Den ændrede fordeling skyl-

Små og mellemstore virksomheder har det hårdest – generelt set

Krisen kradser hos de fleste I forhold til en forening som Danske Busvognmænd betyder de små virksomheders afgang en uforholdsvis stor medlemsnedgang sammenholdt med, hvor stor en andel de udmeldte virksomheder udgør af den samlede branche.


Medlemsstatistik

Enhver virksomhed skal løbende forholde sig kritisk til omkostningerne, og især når det økonomiske resultat ikke er tilfredsstillende. Derfor kan besparelser på medlemskontingenter i brancheforeningen – især i krisetider – være en måde at sikre pengestrømmene til de andre driftsomkostninger på. Det gør sig ligeledes gældende i andre brancheforeninger, der også har oplevet en tilbagegang i antallet af medlemsvirksomheder under krisen. ”Vi har under krisen haft flere konkurser og udmeldelser pga. økonomiske vanskeligheder, men det er ikke noget, der hos os koncentrerer sig om de mindste virksomheder”, udtaler Kristine Lyngbo, Kommunikationschef i brancheforeningen DS Håndværk og Industri, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder. ”Krisen har dog hovedsageligt betydet, at vores medlemsvirksomheder har fået færre ansatte, mens konkurserne kun er steget en anelse.” Situationen i brancheforeningen Bager- og Konditormestre i Danmark ligner i højere grad den i Danske Busvognmænd. Selvom antallet af bagerier allerede før krisen faldt som følge af danskernes ændrede indkøbsvaner, er Anders Grabow fra foreningens sekretariat ikke i tvivl om, at krisen forstærkede denne tendens: ”Antallet af virksomheder, der melder sig ud, er taget til med krisen – på et tidspunkt mistede vi nærmest en bager om ugen.” I bager- og konditormestrenes brancheforening er det hovedsageligt de små bagerier, der først melder sig ud: ”Det er dem, jeg kalder for mand- og konebagerierne, som typisk kun har et par piger ansat. De kan simpelthen ikke følge med. Når de melder sig ud eller holder op med at betale kontingent, så er det fordi krisen kradser.”

Krisen stiller krav til brancheforeningen Noget kan tyde på, at faldet i antallet af små virksomheder i Danske Busvognmænd hænger sammen med den krise, der umiddelbart har betydet medlemsnedgang i andre af landets brancheforeninger. Landsformand John Bergholdt er godt klar over, at ligesom den økonomiske situation stiller krav til den enkelte virksomhed, stiller den også krav til brancheforeningen. ”De medlemstal du lægger frem er andet og mere en bare talgymnastik for mig. De vidner om, at vi i busbranchen har en bred medlemsskare; både hvad angår størrelsen af virksomheder, og hvad angår deres arbejde: Turistbuskørsel, kollektiv

bustrafik eller handicap- og specialkørsel. Vores styrke i forhold til det politiske system og samarbejdspartnere er, at vi står samlet i branchen. Det er jeg glad for.” Samtidig erkender formanden dog, at den enkelte virksomheds krav til foreningen kan være forskelligt fra forretning til forretning. ”Stort set alle bruger foreningen som sparringspartner og rådgiver i små og store sager. Nogle lægger derudover vægt på en samlet branche, der kan tale medlemmernes sag og tegne branchen, mens andre bruger foreningen til netværk og forretningsudviklingen og så videre. Vi har også en del kommercielle samarbejdsaftaler, der skal være med til at sikre vore medlemsvirksom-

heder gode priser og vilkår hos leverandørerne. Det er ét af de områder, hvor vi i øjeblikket – lidt i lyset af krisen – forbedrer de eksisterende aftaler og opsøger nye samarbejdspartnere, der kan være til gavn for vore medlemmer”, slutter John Bergholdt.

Tabel 1 Antal medlemmer i foreningen efter størrelse: Antal busser

2008

2009

2010

1 til 2

141(33%)

115(29%)

109(28%)

92(26%)

3 til 10

204(47%)

183(46%)

180(46%)

165(46%)

87(20%)

100(25%)

96(25%)

97(26%)

11 til 100 101 eller derover I alt Antal virksomheder med bustilladelser i DK*

2011

1(0%)

2(1%)

4(1%)

6(2%)

433(100%)

400(100%)

389(100%)

360(100%)

728

793

734

656

2010

2011

* Tallene er hentet fra Trafikstyrelsens hjemmeside.

Tabel 2 Antal busser i foreningen efter virksomhedens størrelse: Antal busser 1 til 2 3 til 10 11 til 100 101 eller derover I alt Antal EP-tilladelser i DK*

2008

2009

209(5%)

168(4%)

155(3%)

129(3%)

1150(30%)

1027(25%)

1092(23%)

986(20%)

623(58%)

583(61%)

709(54%)

679(50%)

260(7%)

402(10%)

929(20%)

1345(27%)

3877(100%)

4048(100%)

4737(100%)

4963(100%)

10344

11318

11347

10728

* Tallene er hentet fra Trafikstyrelsens hjemmeside.

Danske Busvognmænd

/ 25


Jubilæum Emne

Direktør Karl Johan Bertelsen fotograferet foran holdepladsen, der blev restaureret samtidig med resten af Rutebilstationen.

Æ’ Kleinbahns afløser fylder 75 år Af: Henrik Svensson / Foto: Henrik Svensson, Jens Thorsen, Hans Andersen

Den 30. marts markerede Rutebilselskabet Haderslev sit 75 års jubilæum. Selskabet gemmer på en rig historie, der beskriver lokalområdets og bustrafikkens udvikling gennem det 20. århundrede.

U

nder det tyske fremmedherredømme blev der 1890’ernes Sønderjylland etableret små, smal-sporede jernbaner, som »regerede« i hver sit amt. Således var der også en »Kleinbahn« i det daværende Haderslev Amt. Tiden løb dog fra disse langsomtkørende tog, der snoede sig rundt til næsten alle oplandets landsbyer. Derfor blev togdriften indstillet midt i 1930’erne.

26 / Danske Busvognmænd

Forbindelser mellem by og land Men både de handlende i Haderslev, byen og amtet var interesseret i at opretholde de trafikale forbindelser mellem by og land. Man kan næsten sige, at man for 75 år siden var en del forud for sin tid, idet de såkaldte OPP projekter med deltagelse af offentlige og private først inden for de seneste år er blevet en mulighed. Så den 30. marts 1937 så »Ruteautomobilak-

tieselskabet for Haderslev By og Land« dagens lys. I bestyrelsen sad bl.a. repræsentanter for både byrådet, amtet og byens handlende. Et tilholdssted var det ikke så vanskeligt at finde. Rutebilstationen indrettedes ved kleinbahns stationsbygning på Jomfrustien. Her var der god plads til rutebilerne, og passagerer kunne vente inde i den tidligere stationsbygning.


Jubilæum Emne

Rutebilstationen, som den tog sig ud i 1960’erne.

Bedre faciliteter Som årene gik, blev behovet for bedre faciliteter mere påtrængende. Et stort grønt område mellem Teaterstien og Nørregade, hvor der under besættelsen havde været underjordiske beskyttelsesrum, blev udset til at blive Rutebilselskabets kommende tilholdssted. Her blev der ikke blot etableret gode holdepladser med et overdækket afsnit til de ventende passagerer. Der blev også opført en fin Rutebilstations-bygning, der i stuetagen rummede ventesal, kiosk, mandskabsrum og ekspedition for pakker, der skulle transporteres med rutebilen. På etagerne oven over var der kontorer og øverst beboelseslejligheder. Disse fine faciliteter blev under stor festivitas taget i brug i 1962. I en årrække endnu gik det stadig rigtig godt med driften. Men så begyndte det at knibe. Selskabet havde koncession på en række ruter – altså ret til at betjene passagererne, men efterhånden som privatbilismen vandt frem, forsvandt passagergrundlaget lige så stille. I 70’erne kørte selskabet decideret »på pumperne«.

Kørte til faste priser I 1978 dannede Sønderjyllands Amt et trafikselskab. Det skete på baggrund af en ny lov, der gjorde det til en fælles opgave at varetage den kollektive trafik. Det betød, at Rutebilselskabet mistede sine koncessioner, men i stedet kunne sælge sin ydelse til Trafikselskabet i form af rutebil-kørsel til fastlagte priser. Samtidig blev der hen ad vejen skiftet ud i bestyrelsen, så yngre, visionære forretningsfolk som fotograf Flemming Andersen og isenkræmmer Frode Callesen kom til som bærende kræfter. Selskabet skulle ikke blot beskæftige sig med rutebilkørsel. Et kongrescenter skulle etableres i Haderslev centrum. For at skabe synergi købtes Hotel Harmonien, og en afstikker med aktiviteter i Estland, der netop var gjort fri af Sovjetunionens åg, blev det også til. Callesens og Andersens veje skiltes, idet nu afdøde isen-

En blomstersmykket bus indvier den nye rutebilstation i 1962.

kræmmer Frode Callesen koncentrerede sig om driften i Danmark. Kongrescenter-planerne blev lagt i mølpose, og Frode Callesen, der sad tilbage med aktiemajoriteten i Rutebilselskabet, ansatte i midten af 1990’erne Karl Johan Bertelsen som ny direktør. Han strømlinede og optimerede selskabets drift. Bl.a. holdt man op med at køre turistkørsel. Vognparken blev også lige så stille fornyet, og ved licitationer om kørslen blev der lagt bud ind, som sikrede ikke blot en omsætning, men også som minimum en marginal fortjeneste. I hele dette spil udførte bestyrelsesformanden og direktøren et effektivt parløb. Og da Frode Callesen døde, overtog hustruen, Rita Callesen, hvervet som formand for bestyrelsen. I dag fremstår Rutebilselskabet Haderslev som en moderne forretning med 100 busser og 185 medarbejdere. Selskabet har garageanlæg i Nordborg, depoter i Rødekro og Vojens, værksteder i Haderslev og Sønderborg, og ejer Rutebilstations-bygningen, som i 2003 var gennem en betydelig ombygning og modernisering, så faciliteterne lever op til tidens krav. Dog først efter at der var indgået en langtids lejekontrakt med trafikselskabet. Endelig

ejer man på Lindedal en 7.000 kvadratmeter stor grund, der for år tilbage blev købt i forbindelse med kongrescenter-planerne. I jubilæums-året udfører Rutebilselskabet bl.a. buskørsel for Sydtrafik omkring Sønderborg og Als samt Haderslev opland, bybuskørsel i Haderslev og gennemgåede trafik med X-busser fra Sønderborg over Haderslev til Vejle. Dertil kommer, at selskabet også har skolekørslen for Haderslev Kommune.

Reception og jubilæumsfest Den 30. marts 2012 markeredes 75 års jubilæet på selve dagen med en reception på Hotel Harmonien. Her deltog bl.a. forretningsforbindelser, venner og tidligere medarbejdere. De nuværende medarbejdere får deres egen jubilæumsfest. Det bliver ligeledes på Harmonien, men først den 19. maj. Til gengæld er det med ledsagere, så der ventes mellem 250 og 300 deltagere, hvor der udover mad bydes på både underholdning og musik. Artiklen er fra Haderslev Ugeavis, d. 28. marts 2012. Busmagasinet takker for tilladelsen til at trykke artiklen.

Den gamle kleinbahn-station på Jomfrustien var Rutebilselskabets hjemsted de første mange år.

Fra indvielsen i 1962 ses fra venstre bl.a. formanden, konsul M. Schaumann, direktør Juul Dam, grosserer Frithjof Nielsen og stiftamtmand Jens Pinholt.

Danske Busvognmænd

/ 27


Kort nyt

Ko rt

NYT RA’s Støttefond uddeler støtte og legater Rutebilejernes Arbejdsgiverforenings Støttefond giver støtte til en bred vifte af formål i busbranchen. Et vigtigt formål for Støttefonden er at give nuværende og tidligere selvstændige rutebilejere mulighed for omskoling eller videreuddannelse, samt at yde social støtte for medlemmer, som er kommet i en nødsituation på grund af sygdom eller andre omstændigheder. Ud over personlig støtte uddeler RA’s Støttefond også støtte til projekter, som gavner den kollektive trafik: Udviklingsprojekter, forskning, bushistoriske formål og almene formål. Hvad kan støttes? Følgende fem områder kan støttes: • Efteruddannelse, omskoling m.v. • Social understøttelse • Forskning og udvikling • Bushistorie • Almennyttigt, kulturelt Ansøgninger Der kan søges om legater og støtte hele året for de to kategorier ”Efteruddannelse og omskoling” samt ”Social understøttelse”. For de øvrige tre kategorier afholdes en ansøgningsrunde én gang om året i oktober måned. Ansøgningsskemaer til RA’s støttefond kan rekvireres hos Danske Busvognmænd og på foreningens hjemmeside www.db-dk.dk Ansøgning indsendes til: RA’s Støttefond c/o Danske Busvognmænd Sundkrogsgade 13 2100 København Ø

28 / Danske Busvognmænd

Ny Adm. Direktør for EvoBus i Danmark og Sverige Martin Hink er den 1. februar 2012 tiltrådt som Adm. Direktør for EvoBus i Danmark og Sverige. Han erstatter Günter Klemt, som er gået på pension. "Jeg ved at Günter Klemt trivedes vældig godt i sin rolle, og jeg forstår hvorfor. Medarbejderne i både Danmark og Sverige er meget dygtige og engagerede," siger Martin Hink, som for nylig er flyttet fra Tyskland til Sverige. Martin Hink har arbejdet i Daimlerkoncernen siden 1999 – bl.a. i Spanien og Tyskland – med både personbiler, lastbiler og busser. "Nu har jeg base i Malmø. Herfra kommer jeg nemt til Danmark mod vest og til vores afdelinger i Sverige mod nord." Kunden i centrum Busbranchen har gennemgået en hurtig og omfattende teknisk udvikling i de seneste årtier. Mercedes-Benz og Setra ligger i front, hvad angår sikkerhed og en energieffektiv drivline. "Den fremtidige udvikling handler i høj grad om at videreudvikle innovativ teknik til

fremtidens miljøvenlige, økonomiske og støjsvage drivline. Det er spændende at være en del af denne udvikling," siger Martin Hink. Vigtige mål for EvoBus er at beholde markedslederpositionen og at opnå en god vækst. Men Martin Hink ser også en stor værdi i at pleje kunderelationerne. "Jeg føler et ansvar for, at vi sammen opretholder vores høje serviceniveau. Det er meget vigtigt for mig, at vi kan imødekomme kundernes ønsker og krav. Jeg har erfaring fra andre markeder og mærker inden for Daimler koncernen, men er også nysgerrig efter at få del i den store viden, som findes hos vores meget motiverede medarbejdere her. Og hvordan går det med at finde sig til rette i Skandinavien? "Jo, tak," svarer Martin Hink glad på dansk. "Selv om I er meget dygtige her i landet til at tale engelsk, så forsøger jeg hele tiden at udvide mit danske ordforråd. Ligesom min viden om den danske og svenske kultur. Det er en vældig spændende opgave."

Generalforsamling i ITD International Transport Danmark, brancheorganisation for den danske vejgodstransport, afholdt d. 31. marts sin årlige generalforsamling i Padborg. Her blev Peter Provstgaard valgt som ny formand uden modkandidater. Peter Provstgaard er 56 år og driver transportvirksomheden DTK i Padborg. I samme omgang sagde ITD farvel til bestyrelsesformanden gennem otte år, Mogens Therkelsen. Fra Danske Busvognmænd deltog landsformand John Bergholdt og direktør Steen Bundgaard.


Annoncer

Ny fremtidssikret partikelfilter rensemetode

...i samarbejde med

Danske Busvognmænd

Renser dit filter imens du venter Fordele ved Xpurge®  Hurtig renseproces  Bedre rensning  Øget serviceinterval  Energi besparende  Miljø rigtig  Bedre brændstoføkonomi  Forberedt for Euro 6

Filterinspektion Alle filtre bliver altid kontrolleret før og efter rensning med X-Purge lysteknologi, hvilket er din sikkerhed for, at køretøjet overholder gældende lovgivning.

Læs mere på

www.partikelfilterrens.dk Certificeret af

til servicering af originale CRT partikelfiltre

Ring i dag

Ejstrupholm Holmegårdsvej 12 7361 Ejstrupholm

88 33 88 60

Ringsted Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted

Rensning og brænding af partikelfiltre til markedets bedste pris

Websites WebShop Disponeringsværktøjer Online backup

Nye Temsa busser til salg 2 stk. Temsa Safari HD, 13 meter, 55+1+1. Til omgående levering!

750,-

Temsa MD 9, Toilet, Køkken, Bak-sensor, DVD, A/C, 2 mikrofoner.

Effektiv og miljøvenlig udbrænding Vores nye højteknologiske ovn P300 fra Dinex sikrer gennem tilførelse af ilt en mere effektiv og miljøvenlig udbrænding af partikelfiltre.

Klar på kun 3 timer Ring og få et tilbud på nye billige filterkerner til Dinex og Eminox

Se den nye Temsa Safari HD 14 og alle de andre modeller på temsabusdanmark.dk

Brugte busser til salg

Scania Facelift (årg. 1998) 12 meter 1-1-0 Scania Facelift (årg. 2000), 1-1-0 Scania Lathi, A/C (årg. 2001), 13,7 meter 2-1-0 Volvo 9700 (årg. 2009) 13,7 meter, 218.000 km. Setra 309, (årg. 1994), med miljøfilter

Se flere busser på danskbusrenovering.dk Dansk Bus Renovering Torvegade 155 7160 Tørring

+45 7690 3157 bje@dbr-bus.dk / pbr@dbr-bus.dk www.danskbusrenovering.dk Danske Busvognmænd

/ 29


r ø j ih

t e n

g l a st

No

1.

De Blå Busser - Esbjerg

M

ens charterfly-turister ofte må bede venner om hjælp til at blive kørt til flyafgangen klokken øv om natten, er servicen normalt bedre for busrejsende. Her har bureauet som regel arrangeret, at hvis du ikke bor på bussens rute sydpå, bliver du kørt til den i en opsamlingsbus, typisk en forhenværende rutebil. Et selskab, som netop kører opsamlingskørsel, er De Blå Busser i Esbjerg. Hertil har man en flåde ældre Leyland-DAB-busser, der naturligvis også kører andre slags selskaber, skolebørn og fodboldfans m.v., hvor en ny bus er uegnet.

2.

Turistbusser, bl.a. todækkerbusser, har man også, ligesom virksomheden har en afdeling i Ribe. Selskabet er grundlagt i 1946 af Victor Mortensen. Siden har familietræet skabt dels et rejsebureau, Victours, der siden er videreført af Poul-Erik Mortensen og nu er et Aps, mens busselskabet er videreført af først Erik V. Hansen og derefter som et I/S med Lajla og Jimmy V. Hansen ”på broen”. Nostalgihjørnet er en rubrik i Busmagasinet udarbejdet af Bushistorisk Selskab.

Tekst: Lars Ersgaard, redaktør på Bushistorisk Selskabs medlemsblad ”Busbladet”. Billeder i BHS og Busfrontens arkiv.

3.

1. Der er ingen tvivl om, at busserne er chartret af DFDS, når det står på rulleskiltet. I april 1981 kunne man ved København H se disse to Leyland-DAB fra De Blå Busser, forrest CN 98723. 2. I slutningen af 1976 anskaffede man en serie på 3 stk. fabriksnye Fordbusser med karrosseri fra britiske Plaxtons. Her ses en af dem, CS 99689, på Esbjerg Havn. 3. I begyndelsen 1980’erne blev det fordelagtigt at importere brugte, tyske turistbusser. De Blå Busser i Esbjerg anskaffede bl.a. DV 99114, en MercedesBenz O303 med højdækker-karrosseri fra tyske Vetter.

4. De fleste af De Blå Busser er rutebiler fra DAB. Her ses 3 af dem ved en busudflugt for businteresserede i 2008.

30 / Danske Busvognmænd

4.


Paragraf i Fokus

Paragraf i foku Jacob Gården Larsen Konsulent/advokat, DI Kontakt 3377 4716 / 4075 5621 / jgl@di.dk

Overenskomstfornyelsen 2012

O

verenskomstforhandlingerne på busområdet er netop afsluttet, og de samlede resultater blev ved mæglingsforslaget sendt til afstemning den 22. marts 2012. Det er et led i den danske model, at overenskomstforhandlingerne skal godkendes af medlemmerne, hvor det sædvanligvis er lønmodtagersiden, der er udslagsgivende for, om forligene bliver stemt hjem. Resultatet af afstemningen foreligger den 17. april 2012. Bliver resultatet positivt, anses overenskomstforligene for at være trådt i kraft pr. 1. marts 2012. Skulle resultatet mod forventning være negativt, vil der kunne udbryde storkonflikt. Det betyder også, at det først er fra det tidspunkt, hvor der foreligger et positivt afstemningsresultat, at der skal reguleres i lønnen med tilbagevirkende kraft. Nedenfor gennemgås de væsentligste ændringer og tiltag i overenskomsterne:

I tilknytning hertil forlænges opsigelsesvarslet med to uger for de afskedigede medarbejdere, der gennemfører fire ugers uddannelse inden for det forlængede opsigelsesvarsel. Der indføres en seniorordning med reduceret arbejdstid for personer med højst fem år til folkepensionsalderen. Den løbende pensionsindbetaling – eller dele heraf – omregnes til ekstra feriefridage, som medarbejderen efter aftale kan placere under hensyntagen til virksomhedens drift og efter de samme regler, som er gældende for de øvrige feriefridage. Forældreorlov med betaling af løn – indtil 11 uger – kan nu lægges mere fleksibelt inden for 52 uger efter fødslen. Der skal af hensyn til lønningsbogholderiet gives et varsel på 3 uger for afholdelse af forældreorloven med løn. Dette ændrer dog ikke ved fristen i barselsloven om placering af forældreorlov.

Generelt for rute- og turistoverenskomsten

Bestemmelsen om uniform ændres, så medarbejdere nu skal tilbagelevere deres uniform ved virksomhedsoverdragelse. Virksomheder, der benytter uniformspoint, vil kunne nulstille uniformspointene ved virksomhedsoverdragelse. Derudover udvides uniformspakken med to ekstra skjorter. Der indføres et alternativt regelsæt for pauser på Tillægsoverenskomsten og for de 18 større provinsbyer i Landsoverenskomsten, som virksomheder kan vælge at bruge efter lokal aftale. Det kan godt aftales, at det alternative pauseregelsæt begrænses til kun

Normallønnen hæves pr. 1. marts 2012 med kr. 1,60 og pr. 1. marts 2012 med kr. 1,85. Genetillæggene bliver reguleret med 1,4% pr. 1. marts 2012 og med 1,4% pr. 1. marts 2013. Kompetenceudviklingsfonden styrkes og udbygges til blandt andet at omfatte den kompetenceudvikling, som medarbejder og virksomhed i fællesskab vælger at fremme. Gennemførelse af denne opkvalificering vil ske til sædvanlig overenskomstmæssig løn.

Råd og ng opdateri og om jura regler

at gælde for en del af virksomheden. Muligheden for at bruge det alternative regelsæt supplerer de almindelige regler for pauser i overenskomsten, som ikke er ændret. Overenskomstens bestemmelse om konfliktløsningsmøder ved optræk til uro på arbejdspladsen, der blev indført i 2010 som forsøgsordning, gøres permanent. Det har været en ordning, der har haft succes i den foregående overenskomstperiode, og som har afværget flere potentielle arbejdsnedlæggelser.

Særligt for AKT Landsoverenskomsten for rutebilkørsel

Danske Busvognmænd

/ 31


Info

Danske Busvognmænd Sekretariatet Sundkrogsgade 13 2100 København Ø Tlf. 70 22 70 99 Fax 70 22 10 99 www.db-dk.dk db@db-dk.dk Telefontid: Man – fre 9-15 Telefax og mail er åben for meddelelser hele døgnet.

Hovedbestyrelsen Landsformand John Bergholdt – Bergholdt Industrivej 22, 5550 Langskov Tlf. 66 11 31 31 / Fax. 66 19 08 09 john@bergholdt.dk / www.bergholdt.dk Næstformand Formand Handicapsektor Allan Mørup – Mørups Turistfart ApS Haugevej 23, 7400 Herning tlf 97 11 69 69, fax 97 11 63 60 allan@morups.dk

Formand Rutesektor Ib Gregers Boers – DitoBus A/S K.P. Danøsvej 2, 4300 Holbæk tlf 59 44 02 00, fax 59 44 07 66 igb@ditobus.dk Formand Turistsektor Jørn Pedersen – Jørns Busrejser Snehvidevej 9, 9700 Brønderslev tlf 98 82 39 43, fax 98 82 39 74 info@jornsbusrejser.dk Formand DB’s kreds 1 Jens Ole Thomsen – Løkken Turistbusser Lyngbyvej 188, 9480 Løkken tlf 70 21 00 02, fax 70 21 00 03 lt@mail.tele.dk . www.loekken-busser.dk Formand DB’s kreds 2 Peter Papuga – Papuga Bus Vejle ApS Lundahl Nielsensvej 1, 7100 Vejle fax 75 85 82 58 peter@papugabus.dk Formand DB’s kreds 3 Carsten Rasmussen – Vedde Turistfart A/S Sværdsholtevej 4, Vedde, 4295 Stenlille tlf 20 24 84 20, fax 57 80 40 25   mail@vedde.dk

Bus gasinet ma

Medarbejdere Steen Bundgaard Adm. direktør, cand. jur. steen@db-dk.dk Overordnede opgaver, turistkørsel, internationale relationer, moms, afgifter. Lasse Repsholt Chefkonsulent, cand. scient pol. lasse@db-dk.dk Kollektiv trafik, økonomi, udbud og kontrakter, busloven, international buskørsel, handicapkørsel. Michael Branner Konsulent, cand.scient.pol. michael@db-dk.dk Medlemsblad, hjemmeside, presse, rådgivning Britt Wittrup Enevoldsen britt@db-dk.dk Bogholderi, kontingent, årsmøde, messer, samarbejdsaftaler, salgsartikler, forsikring. Vicki Reimers vicki@db-dk.dk Sekretær, medlemsdatabase, medlemsblad, hjemmeside, salgsartikler, kredsarrangementer, årsmøde.

Danske Busvognmænd

No 05 / maj 2012 Danske Busvognmænd er for alle, der udfører erhvervsmæssig buskørsel. Organisationens formål er via indflydelse, information og indkøbsaftaler at sikre sine medlemmer de bedst mulige arbejdsvilkår.

Udgiver Sundkrogsgade 13 / 2100 København Ø Tlf. 70 22 70 99 / Fax 70 22 10 99 www.db-dk.dk / Mail: db@db-dk.dk ansvarshavende Steen Bundgaard / steen@db-dk.dk

Annoncer & produktion pk-reklame & tryk aps Rådhus Allé 50 / 9900 Frederikshavn Tlf. 98 42 78 99 produktion@pk-reklame.dk oplag 1.900 stk. Distribution Postvæsenet

Danske busvognmænds opfattelse udtrykkes i lederen, og hvor det i øvrigt direkte fremgår. Meninger udtrykt i andre artikler er ikke nødvendigvis Danske Busvognmænds. Eftertryk kun tilladt efter nærmere aftale. ISSN 1904-8505 Abonnementspriser Årsabonnement - Danmark kr. 375 incl. moms - Udlandet kr. 495,- momsfrit Enkeltnumre kr. 36,- pr. stk. incl. moms + forsendelse. Udgivelser Udkommer 11 gange om året Næste udgivelse er i uge 23. Deadline for indlevering af annoncer er senest d. 14. maj 2012.

32 / Danske Busvognmænd


Annoncer

Vi kan ikke redde verden !! men vi kan hjælpe dig

SPARE BRÆNDSTOF... .. med Stroco oliefyr - designet til at levere optimale resultater til dine busser

Stroco oliefyr: • • • • • • •

Kører på diesel, biodiesel, RME og ethanol Miljøvenlig: lavt udslip. Kan udstyres til elektrisk natdrift Nemt-at-bruge test udstyr Dag-til-dag levering Gratis teknisk support Produceret i Danmark gennem 40 år - leverer varmen • Leveres i hele Europa

Stroco ApS - Viborgvej 50 - DK-8450 Hammel Tlf. 8696 1066 - Fax 8696 9647 Email info@stroco.dk - www.stroco.dk

TRYKSAGER Kuverter Brevpapir Faktura Visitkort Print m.m.

C O N V E RT E R E Specialfabrik for convertere og gearkasser

- Kort leveringstid - Høj kvalitet - Lave priser - Fleksibilitet - Høj service

- det er lige os! Så tjek lige priserne hos os - vi er klar!

9900 Frederikshavn tlf. 98 42 78 99

www.pk-reklame.dk

Convertere renoveres fra dag til dag. 400 nyrenoverede convertere altid på lager. MB Sprinter/Fiat Ducato 3.500,- + moms MB Sprinter converter monteret incl olie 7.950,- + moms.

Henvisning til denne annonce = 10% i rabat Brøndby Ombytnings Service A/S Snedkergangen 10-12, 2690 Karlslunde tlf. 46151266 fax: 46151466 www.bos.dk - sj@bos.dk / kj@bos.dk

Danske Busvognmænd

/ 33


Rubrikannoncer

ÆRØ

Reception

ÅBENT HUS Egon Pedersen holder åbent hus i anledning af 80 års fødselsdag. Åbent Hus d. 11.05.12 kl. 12.00 – 17.00. Adr. Odd Fellow Logen, Frederiksgade 15, Slagelse Med venlig hilsen

I HAR BUSSEN OG GRUPPEN VI HAR HOTELLET OG OPLEVELSERNE Oplev perlen i det sydfynske ø-hav. Bo i den gamle skipperby Marstal, på øens største og mest moderne hotel ÆRØ HOTEL Alle værelser med bad/toilet og TV. Unik beliggenhed - indendørs pool. Udflugter med dygtig lokalguider. Ring og få et godt tilbud www.aeroehotel.dk - info@aeroehotel.dk Telefon 6253 2406

Slagelse

Vi si´r tillykke ...med fødselsdagen Jytte Frydensbjerg 60 år den 1. maj 2012 Frydensbjergs Turist-Bustrafik Egon Pedersen 80 år den 10. maj 2012 Egons Turist- & Minibusser A/S John Corder 60 år den 12. maj 2012 Diligencen Carl Fisker 85 år den 25. maj 2012 Æresmedlem

Reception Direktør Jess Abildskou fylder 50 år, Abildskou A/S indbyder i den anledning kolleger, forretningsforbindelser, venner og bekendte til reception Mandag den 4. juni 2012 kl. 13-16 på cafe europa Havnegade 28, 8000 Aarhus c

34 / Danske Busvognmænd

Jørn Pedersen 60 år den 28. maj 2012 Jørns Busrejser Niels Jørgen Bock 50 år den 24. maj 2012 Nilles Busser A/S

...med jubilæet Flemming Pedersen 30 års jubilæum den 2. maj 2012 De Grønne Busser I/S, Rørvig


Rubrikannoncer

BUSSER til SALG 4 stk. DAF 12 Årgang 3/91 - 1/94 - 7/94 - 5/95 47 passagerer

1 stk. Leyland Årgang 2/87 51 passagerer

1 stk. DAB

KØBES..! 6 stk. Landevejsbusser min. 47 siddepl. og 24 ståpl., Euro 3, Årgang 2003 -> 3 stk. Landevejsbusser min. 47 siddepl. og 24 ståpl., Euro 4, Årgang 2006 -> 1 stk. Bybus min. 24 siddepl. og 31 ståpl., Euro 4, Årgang 2006 -> 1 stk. Mini rutebus 18-22 siddepl., Euro 4, Årgang 2006 ->

Venø Bussen v/Knud Overgaard tlf. 97868100

10 meter, med DAF-motor, årgang 6/90 - 43 passagerer. Henvendelse

LARS SønDERGåRD RY BUSSEn Tlf. 0045 8689 1231 Mobil nr. 0045 2233 4690

Aut. service Mercedes-BenzogogSetra Setra Service til til dindinMercedes-Benz

FYNS LAST- & BUS

Vi køber alle slags brugte og skadede busser til ekspert. Betaler med kontanter.

Aps

Gl. Sognevej 9, 5771 Stenstrup, Tlf. 62 26 15 26, e-mail: fynslastbus@mail.dk

Sarwary Omnibushandel KG Tlf. + 49 40 250 6924 Fax. + 49 40 2549 5884 info@sarwary.de

Busser Sælges VOLVO årg. 2000 pl. 47+23, km. 998.345 VOLVO årg. 2000 pl. 47+28, km. 36312 (med filter) DAB årg. 1996 pl. 47+24, km. 964117 DAB årg. 1992 pl. 47+24, km. 191250 (comfort) IVECO C50 årg. 2005 pl. 19, km. 362297 (med lift) IVECO C50 årg. 2007 pl. 20, km. 210169 (høj model med gulvvarme) Alle busser er særdeles velholdte.

Snedsted Turistbusser Knud Gregersen tlf. 20 20 04 06

”Vi sætter kvaliteten i højsædet” I Gear Huset får du altid en god service til en fornuftig pris. Priseksempler til Mercedes Sprinter automatik.

Renoveret Converter kr. 2.800,Med montering af ovenstående,100 % olieskift og filter kr. 7.630 Renovering af 722.6 autom. gearkasse inkl. converter kr. 16.200 Af og påmontering af ovenstående kr. 3.700 100 % olieskift kr. 1.750 (se video på vores hjemmeside)

Alle priser er excl. moms. Disse priser gælder kun for medlemmer af Danske Busvognmænd www.gearhuset. dk - Vi ses i Gear Huset - 72 22 02 02

Danske Busvognmænd

/ 35


Rubrikannoncer

Forlang kvalitet

HAR DE GRUPPEN?

- også når det gælder brugt

Vi har værelserne med douche - WC - køkken - TV

ØNSKES: Gode samarbejdspartnere Kontakt os for tilbud Se brugte kvalitetsbusser på www.mcmkarrosseri.dk Nygade 7, Sandvig, 3770 Allinge Tlf. 56 48 10 10 - Fax 56 48 18 89

Annoncer i Busmagasinet

www.grethaspension.dk - info@grethaspension.dk

Rekvirer venligst priser for 2007 Rekvirervenligst venligst priser priser for Rekvirer for2012 2004

pk-reklame & tryk tlf. 98 42 78 99

Salg af mini-busser til alle formål

www.vagnerikhvid.dk

GFZAnzDK180x128_170212ok:GFZAnzDK180x128_170212ok Vagn Erik HVid A/S · Haraldsdalvej 9

Seite 1 · tlf. 36 92 28 00 · 17.02.2012 Box 105 · 12:59 6330UhrPadborg

Mangler du en brugt bus? Nedenfor ser du et udvalg af brugte busser fra EvoBus Danmark A/S. Se billeder af disse samt af mange andre på vores hjemmeside.

Mærke Mercedes-Benz Mercedes-Benz Setra Setra Setra Setra Volvo

Model Tourismo Travego S 416 HDH S 416 HDH S 431 DT S 431 DT 9700

År 2008 2006 2004 2004 2006 2011 2009

EvoBus Danmark A/S, Køge Claus Korsgaard Johnnie Espersen Poul Nielsen

Km 212.000 580.000 770.000 675.000 908.000 110.000 125.000

Pladser 48+2 48+2 50+2 50+2 78+2 78+2 58+2

Tlf. 56 37 00 00 Tlf. 56 37 00 63 Tlf. 56 37 00 20 Tlf. 56 37 00 42

Stoletype Liggestole Liggestole Liggestole Liggestole Liggestole Liggestole Liggestole

Motor Mercedes-Benz 428 HK Mercedes-Benz 422 HK Mercedes-Benz 435 HK Mercedes-Benz 435 HK Mercedes-Benz 503 HK Mercedes-Benz 503 HK Volvo 450 HK

EvoBus Danmark A/S, Nr. Snede Tlf. 76 27 03 00 John Greisen Tlf. 76 27 03 10 Tilmeld dig også vores Newsletter for brugte busser på www.omniplus.dk

Service til din Mercedes-Benz og Setra

36 / Danske Busvognmænd

Pris i DKK* 1.395.000 1.035.000 950.000 975.000 1.795.000 3.200.000 1.675.000

*ekskl. moms

www.omniplus.dk


Rubrikannoncer

Brugte busser fra MAN

07 Irisbus Arway 12,8 meter, 190.000 km, 330 HK euro 5 EEV, 6 manuel gear, 55+1+1 pers.

Se billeder og data på busserne på

www.man.dk

09 Neoplan N 1217 Cityliner 12,99 meter, 110.000 km, 440 HK, Euro 4, 12 AS-Tronic gear, 50+1+1pers.

05 Volvo 8700 Rute 2 stk 13,7 meter, 860.000 km, 320 HK euro 3 med filter og katalysator, 48+55 stå

07 Irisbus Arway 12,8 meter, 190.000 km, 330 HK euro 5 EEV, 6 manuel gear, 55+1+1 pers.

04 Volvo 9700 HD -L 13,8 meter, 650.000 km, 420 HK euro 3 med filter, I-shift, 54+1+1 pers.

05 MAN R08 Lions Coach 13,8 meter, 714.000 km, 460 HK euro 3 med filter, 6 manuel gear, 55+1+1 pers.

04 Volvo 9700 HD 12,8 meter, 610.000 km, 420 HK euro 3 med filter, I-shift, 49+1+1 pers.

05 Neoplan N 516/3 Starliner 12,84 meter, 450.000 km, 480 HK, Euro 3, 12 AS-Tronic gear, 50+1+1pers.

00 Mercedes Benz O350 RHD 12 meter, 670.000 km, 381 HK euro 2 med filter, AVS gear, 49+1+1 pers.

Vil du høre om den nye Neoplan Skyliner ? KLAR

TIL

LEVERING

. . . så ring for nærmere information !

Busser til salg BRUGTE BUSSER

NYE TURISTBUSSER

Scania Carrus 602 12,0 m. Årg ‘94. 46+1+1. EURO1. Km. 1.692.000 Comfort shift, hvilestole.

Scania Irizar i6 Nedsat demopris 13,9 m. Fabriksny hvid luksus turistbus med alt i udstyr. 54+1+1. EURO5 EGR 480HK.

Setra S317HDH 13,7 m. Årg ‘00. 54+1+1. EURO2 m/filter. Km. 986.000 Synet 09/11. Setra S315GT-HD 12,0 m. Årg ‘99. 50+1+1. EURO2 m/ filter. Km. 590.000. MAN R07 På vej 12,0 m. Årg ’03. 49+1+1. EURO3 m/ filter. Km. 460.000

Scania Irizar PB Nedsat demopris 13,9 m. Facelift fabriksny hvid luksus turistbus med alt i udstyr. 54+1+1. EURO5 EGR 480HK. Scania OmniExpress 13,0 m. 4x2 Copenhagen Edition. Fabriksny hvid all-round turistbus med god økonomi. 57+1+1. EURO5 EGR. 400HK Scania Touring HD 13,7 m. Fabriksny hvid komfort turistbus i stilrent design. 57+1+1. EURO5 EGR 440HK. 6x2.

Ring for kampagnepriser og prøvekørsel - Omgående levering Salg Vest Dan Schroeder T: 2551 8083 Salg Øst Carsten Sørensen T: 2551 8090

Scania. Busser scania.dk

Danske Busvognmænd

/ 37


Rubrikannoncer

Bus til tiden… • Service, reparation og ombygning af alle by-, rute- og turistbusser • Skade- og karrosseriarbejde • Lagerførende af alle gængse reservedele og tilbehør • 24 timers landsdækkende service • Vores specialer: Scania, Berkhof Irizar, Lahti, DAB, Bova og DAF

Scania Buscentre: Bredhøjvej 17-19, 8600 Silkeborg T: 7215 9240 Bredskiftevej 30, 8210 Århus V T: 7215 9010 Industribuen 19, 2635 Ishøj T: 7215 8750

automatisk Brand­ sikring af motorrum og oliefyrsanlæg > C ertificeret i Danmark og Sverige > Robust og driftsikker > Aktiveres kun ved brand i motor eller oliefyrsrum > Miljøvenligt produkt > Verdens mest enkle automatiske brandslukker

Hvis du vil annoncere her skal du kontakte pk-reklame & trk på 9842 7899 eller produktion@pk-reklame.dk

www.firetrace.dk · info@firetrace.dk · Dania Brandteknik · tlf 5616 9100 · mob 2844 1112

Går bus-turen til København..? - så besøg os for et godt måltid mad. Central beliggenhed, tæt på DR byen, Tivoli og Amalienborg. Dansk Køkken. Stor rutine i bus selskaber blandt andet fra Fyn, Jylland og Sverige Altid et godt tilbud - f.eks : Flæskesteg med rødkål samt dess. kr. 148,Stor buffet kr. 158,-

Restaurant Menuen Brigadevej 49 - 2300 København S

tlf. 32543322

www.restaurantmenuen.dk 38 / Danske Busvognmænd

Busruder Busmotorer renoveres Mercedes & MAN Nye og brugte dele haves på lager

tlf. 86 65 43 33 www.mb-parts.dk

Forruder - Termosideruder Udskiftning, reparation, renovering og forsikringsskader. Hurtig service overalt. Rimelige priser.

ring 58 19 02 69

www.lindhardglas.dk


Rubrikannoncer

Kør-selv-ferie

Bus nr.

Som læser af avisen får du disse specielle læsertilbud

BUSSER SÆLGES

0000 Neoplan Dobbeltdækker, km 440.000, årgang 2005, pladser 70 . . . . . . . . . . . . . . .kr. 1.250.000 0000 Neoplan Dobbeltdækker, km 470.000, årgang 2006, pladser 70 . . . . . . . . . . . . . . .kr. 1.275.000 8202 Setra 315 gTHD, km 642.000, årgang 2002, pladser 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 475.000 8417 Setra 317 gTHD, km 442.000, årgang 2003, pladser 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 500.000 8419 MAN Lion Coast, km 736.000, årgang 2002, pladser 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 350.000 7470 irisbus iliade, km 1281, årgang 09/05, pladser 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 600.000 7435 irisbus iliade, km 1251, årgang 09/05, pladser 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 600.000 8322 Setra 315 gthd årgang 2000 pass 52 alm gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ring for pris 8318 Setra 315 gthd årgang 2001 pladser 50 8324 Setra 315 gt automat gear pladser 51 årgang 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ring for pris

MInIBUSSER MERcEDES

L91 2307

Nye Nye

Pris i kr. pr. pers. i db.vær. Enkeltvær. 795,-

SPAR KR. 168,-

450,-

Oplev København Absalon Hotel ★★★

Nye

MInIBUSSER 7950 fiat Ducato, årgang 2006, pladser 10, km fra 230.000 - 350.000 . . . . . . . . . . . . . . . kr. 70.000 7951 fiat Ducato, årgang 2006, pladser 10, km fra 350.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 70.000 7952 fiat Ducato Jet, årgang 2006, pladser 10, km fra 230.000 - 350.000 . . . . . . . . . . . . . kr. 70.000

1 x overnatning · 1 x morgenbuffet 1 x kanalrundfart · CONCEPT24 Kom og føl dig hjemme når du er ude - på et moderne hotel, hvor traditioner og udvikling forenes, og hvor der er tid til afslapning og hygge. Ankomst alle dage i 2012. Bemærk at lukkedage kan forekomme.

L92 2307

Pris i kr. pr. pers. i db.vær.

SPAR KR. 500,-

998,-

3 dage ved Gudenåen Kongensbro Kro ★★★

1 gl. mousserende vin før middagen på ankomstdagen · 2 x overnatning · 2 x morgenbuffet · 1 x 2-retters kromenu · 1 x 4 retters gourmetmiddag Hyggelig kroatmosfære, pragtfuld krohave lige ned til Gudenåen og kendt gastronomisk køkken. Ny stor, åben vinkælder samt lounge med pejs og bar. Ankomst alle dage i januar, februar, marts, november og december. Øvrige måneder ankomst søndag – torsdag.

Bestil nu på 76 26 19 60

og oplys: Rabatkode 2307 samt priskode. Åbent hverdage kl. 8.30-16.00 Teknisk arrangør:

MB 316 CDi, aut. gear, chauffør klima, komfortsæde, fartskriver, skydedør tonede ruder, hattehylde, midterbånd, 3 loftslamper, OK-lift, indstigningsbøjler alu. gulv, NMi ben, 2 m.m. (opbygning til TAXi) 7+1 fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 385.000 MB 316 lang 3880 kg CDi, aut. gear, chauffør klima, komfortsæde, fartskriver, skydedør tonede ruder, hattehylde, midterbånd, 3 loftslamper, OK-lift, indstigningsbøjler alu. gulv, NMi ben, 2 m.m. 9+1 fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 425.000 MB 516/519 CDi, aut. gear, chauffør klima, komfortsæde, fartskriver, skydedør tonede ruder, hattehylde, midterbånd, 3 loftslamper, OK-lift, indstigningsbøjler alu. gulv, NMi ben, 2 m.m. (standard opbygning) termoruder, 19+1 fra . . . . . . . . . . . kr. 515.000

nY RUTEBUSSER - BYBUSSER

Landevejsbusser af typen: Irisbus crossway Højgulv 12m 2 døre. Opfyldelse af eU direktiv 2001/85. 12,0m. min. 71 pladser, heraf 47 fremadvendte siddepladser og 24 ståpladser. Voith automatisk med intarder. iveco TeCTOR 6 vertical 264 hk eeV. Pris 12 meter fra. . kr. 1.295.000 Bybusser af typen: Irisbus crossway Low Entry 10,8m 12,0 12,8 meter Opfyldelse af eU direktiv 2001/85. Voith automatisk med intarder. iveco TeCTOR 6 vertical 264 hk eeV. Priser: 10,8 meter pris fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1.365.000 Priser: 12,0 meter pris fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1.395.000 Priser: 12,8 meter pris fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1.445.000 Options priser: iveco 310 hk Cursor 8 Vertical euro 5 eeV 40.000,00 Landevejsbusser af typen: Irisbus Arway Højgulv 12,8m X-Bus Opfyldelse af eU direktiv 2001/85. iveco CURSOR 8 vertical 330 hk eeV. Voith automatisk med intarder. 12,8m. 49 fremadvendte siddepladser og 4 lux-klapsæder på perron.. . . . . . . . . . . kr. 1.555.000

7564 7400 7398 7047

RUTEBUSSER - BYBUSSER

MAN SU 313, km 451, årgang 2002, pladser 42/30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scania Omni Line, km 226, årgang 06/01, pladser 47/24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scania Omni Line, km 287, årgang 06/01, pladser 47/24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scania, km 735, årgang 06/00, pladser 43/17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kr. 300.000 kr. 400.000 kr. 335.000 kr. 425.000

SE HER..!

Iveco / Irisbus Crossway rutevogn / X-bus ( Fås i 12-12,80-15 meter ) Motor Iveco Tector 6 300 HK EEV, Euro4 med CRT filter (opfylder Euro 5 krav) Gearkasse Voith, aut., med intarder, skivebremser på alle 4 hjul, uafhængig forhjuls ophæng, lux rutestole, priser fra 1.250.000,- + moms Vi leverer partikelfiltre til alle busfabrikater Baumot partikelfiltre er et kvalitetsprodukt fra Schweiz. NB. Baumot partikelfiltre er også godkendt til miljøzonerne i Tyskland Klasse 4, ”Grüne Plakette” til Euro 1 – 2 – og 3 motorer

VEJSTRUPRØD BUSIMPORT ApS JYLLANDS AfDeLiNg: Tlf: 74 56 13 26 fax 4574560651 - e-mail: info@busimport.dk Salg: erik Brændekilde ..tlf. 21 46 62 34 (eb@busimport.dk) Leif Brændekilde ...tlf. 40 35 93 08 (lb@busimport.dk) Svend Pedersen ....tlf. 40 17 47 91 Dan Pedersen .......tlf. 40 35 62 52 Lager: ...................tlf. 73 56 14 44

SJæLLANDS AfDeLiNg: Busimport.dk Sjælland ApS Tlf: 46 16 16 46 - fax: 46 16 10 19 SalgSafdeling: Carsten fesner .....tlf. 24 34 00 03 (cf@busimport.dk) Værksted: .............tlf. 46 16 16 45 - Mobil: 40 35 61 66 Lager: ...................tlf. 46 16 16 40 - Mobil: 40 16 63 50 Alle priser er excl. moms. - Der tages forbehold for trykfejl.

Danske Busvognmænd

/ 39


Ny TurisTaTTrakTioN i aarHus

Udgiveradresseret Maskinel Magasinpost ID-Nummer: 42467

DANMARK

konciperet til Danmark. Vellidt af chauffører og elsket af passagerer. Vores busser byder på den højest mulige komfort med maksimalt antal siddepladser. Busserne er fremtidssikret i forhold til kommende Euro 6 krav, og er dermed et miljøvenligt alternativ.

Solaris Danmark Bus A/S Haraldsdalvej 9 Boks 105 6330 Padborg Tel. 46 97 55 00

www.solarisbus.com

Afsender: Danske Busvognmænd, Sundkrogsgade 13, 2100 København Ø,

En moderne bus til det danske marked.

Busmagasinet  
Busmagasinet  

Busmagasinet er et blad for alle, der udfører erhvervsmæssig personbefordring - eller har en relation til branchen

Advertisement