Mobilitet 01 2020

Page 1

DIT MAGASIN OM BUS- OG TAXIBRANCHEN

01

Januar 2020

S:

FOKU

ne Grøn bere ø l front

Sprogproblemer hos chauffører vækker bekymring Slut med turistbusser i København? Forstå de forhøjede bøder for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler

Grønne firstmovers straffes af miljøzoneregler

Kollektiv trafik | Offentlig kørsel | Turistbussen | Taxi


En del af Daimler

Fyldt med positiv energi. Den nye eCitaro viser vejen. For Mercedes-Benz handler e-mobilitet om at mestre energi på en så bæredygtig måde som muligt og finde den smarte vej fremad. For eksempel kan vores ambition være lydløs drift, 100% emissionsfri og lave driftsomkostninger. Alt det og meget mere har vi skabt i den nye eCitaro, en enestående elbus med potentiale til at ændre den danske bybuskørsel busser grundlæggende. Oplev den nye eCitaro på mercedes-benz.dk/b

EvoBus Danmark A/S, Mercedes-Benz Busser, Centervej 3, 4600 Køge, telefon 5637 0000. mercedes-benz.dk/busser


LEDER

2020: Lad det blive endnu et godt år for DPTs medlemmer! Godt Nytår til alle medlemmer og samarbejdspartnere. Vi ser frem til 2020, hvor vi i et bredt samarbejde med politikere, leverandører og andre organisationer vil arbejde hårdt for at skabe de bedst mulige rammevilkår for bus og taxivognmændene. 2019 bød på det første år som Dansk PersonTransport, der blev skabt som et resultat af sammenlægningen af DB og DTR. Fra min stol har denne sammenlægning fungeret rigtigt fint, og de synergier, som vi på forhånd havde identificeret, er heldigvis til stede. Vi har igennem året i vores fire sektorer arbejdet på en række mærkesager, og det glæder mig at mange af disse er kommet helt eller delvist i mål. Et af ønskerne var, at den længe ventede fjernbusterminal kom nærmere en etablering. Vi har opnået et stort skridt i den rigtige retning med et accepteret byggeprojekt samt afsætningen af 38 millioner kroner til projektet fra Københavns Kommune – nu skal vi bare følge op og sikre, at Transportministeren finder den resterende finansiering fra Staten hurtigst muligt i 2020, så byggeriet kan starte. Det var for medlemmerne i sektoren for offentlig kørsel et klart fokus i 2019 at formalisere samarbejdet med trafikselskaberne. Dette er i høj grad lykkedes med etablering af kontaktudvalg i næsten alle trafikselskaber med en aktiv deltagelse af DPT. I løbet af 2020 vil dette samarbejde fortsætte, hvor fokus vil være på fremtidige mulige uddannelseskrav og de fremtidige udbud. Et andet krav fra medlemmerne var, at der blev sat en stopper for de udenlandske virksomheders hærgen med deres turist og minibusser især i København. Vi er derfor yderst tilfredse med, at Danmark ændrede sin fortolkning af midlertidighedsbegrebet i EU’s regler om cabotagekørsel, hvilket betyder, at der kun kan køres en cabotagetur af en max varighed på syv dage dage pr. kalendermåned. Vi skal arbejde hårdt i 2020 på, at loven blive håndhævet samt, at EU ikke pludseligt ændrer på den nye fortolkning. I øvrigt har vi også i EU-systemet arbejdet på at sikre, at den første vejpakke, som EU Institutionerne blev enige om sidst i 2019, også inkluderer udstationering af chaufføren samt en ny version af den smarte digitale tachograph, der skal sikre håndhævelsen, når disse regler blive implementeret sommeren 2021. I 2020 regner vi med, at forhandlingerne med vejpakken for bustransport starter, hvor cabotage er inkluderet som et væsentligt punkt. Vi havde ventet en evaluering af taxiloven i 2019, men denne kom så ikke. Der er dog noget, som tyder på, at taxiloven vil blive genstand for denne evaluering allerede i starten af 2020, hvor DPT selvfølgelig sammen med medlemmerne er klar med input. Det er nemlig vigtigt, at loven fungerer efter hensigten og ikke skaber unødige hindringer for at drive en taxiforretning samtidig med, at der skal være fokus på kontrol og kvalitet. 2019 var også året, hvor den grønne omstilling i taxibranchen fik en hel del fokus med flere og flere el og brinttaxier på gaderne. 2019 blev også året, hvor elektrificeringen af den kollektive bustrafik tog fart, så der nu er 83 elbusser på gaden. DPT har været i orkanens øje, hvor vi har været med til at sikre, at der er national opbakning til en grøn omstilling samtidig med, at opgaven skal gribes fornuftigt an i forhold til de daglige betingelser for driften og kommunernes økonomi. Der er ingen tvivl om, at 2020 bliver et travlt og interessant år og nok også et år, der bringer nye sejre, men også udfordringer, som bedst løses ved aktivt at være med i arbejdet i vores fælles forening DPT – GODT NYTÅR.

Vi har igennem året i vores fire sektorer arbejdet på en række mærkesager, og det glæder mig at mange af disse er kommet helt eller delvist i mål.

Michael Nielsen Adm. Direktør / CEO

Mobilitet | 01.2020

3


Indhold.01 16

Det kan koste dyrt at være med først fremme i bussen, når det kommer til miljøzonereglerne.

Det faste: 06 De korte 12 Transportpanelet

14

20

Stigende klager over sprogproblemer hos taxiog flextrafik-chauffører

Forvirret over de forhøjede bøder for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler? Mobilitet guider.

29

30

Politisk flertal på Københavns Rådhus vil fremover gøre det vanskeligere for turistbusser at færdes i København.

DPT bød medlemmer på tur til Kina, hvor der stod eldrevne busser og taxier på programmet.

40 Nostalgihjørnet 42 Info

S:

FOKU

ne Grøn bere lø front

4

Dansk PersonTransport


FREMTIDENS MOBILITET

FROGNE UDVIKLER TEKNOLOGI SOM FÅR REJSEN TIL AT HÆNGE SAMMEN

Frognes taxametersystem giver chaufføren branchens bedste indtjeningsmuligheder.

Frognes bestillingsapp giver kunden markedets hurtigste taxibestilling.

Finn Frogne A/S · Telefon: +45 43 32 77 33 · info@frogne.dk · www.frogne.dk

Succesfulde nordiske bus- og taxiselskaber anvender Frogne løsninger til at optimere drift og indtjening.


De korte Elektrisk i København Søndag den 8. december blev busserne på linje 2A og 18 i København og Frederiksberg erstattet af 48 nye elbusser. Med skiftet til el-drift på linje 2A og 18 vil CO2-udledningen blive skåret ned med 4.300 ton årligt, hvilket svarer til 22 procent af den samlede udledning fra buslinjerne på Frederiksberg og i København. De to nye el-buslinjer, som køres af Anchersen, er første skridt på vejen mod en fremtid, hvor alle busser i København og Frederiksberg ikke udleder CO2-under kørslen og støjer betydeligt mindre.

Kaffetørstig på farten? Som et led i vores brændstofsaftale med Circle K, har Dansk PersonTransport nu igen muligheden for at tilbyde medlemmer at købe ‘Firmakoppen’, hvor der kan tankes ad libitum kaffe hos Circle K med en rabat på hele 25 procent. Aftalen er ideel for de vognmænd og chauffører, der har en svaghed for kaffe, da rabatten løber op i store tal på den lange bane. Kaffekoppen må alene anvendes til personligt brug, og det er ikke tilladt at benytte andre kopper. Hvis du ønsker at benytte dig af tilbuddet, kan du kontakte sekretariatet på telefon 7022 7099 eller per mail på info@dpt-dk.org.

Få et midlertidigt chaufførkort Med Færdselsstyrelsens nye bekendtgørelse om taxikørsel, der trådte i kraft den 1. januar 2020, bliver det muligt for Færdselsstyrelsen at udstede et midlertidigt chaufførkort i forbindelse med ansøgning om fornyelse af chaufførkort eller sagsbehandlingen af ansøgningen. Formålet med ændringen er, at chauffører, som er i job, og som er godkendt til at udføre erhvervsmæssig persontransport, kan fortsætte deres arbejde, mens styrelsen behandler deres ansøgning om fornyelse. Ændringen gælder kun for ansøgninger om fornyelser, der er indgivet efter den 1. januar 2020.


Dansk PersonTransport er en del af regeringens klimapartnerskab DPT med i IRUs Passagertransportråd Passagertransportrådet i den globale brancheorganisation for vejtransport, International Road Transport Union (IRU), har fået ny bestyrelse. Denne gang med deltagelse af Dansk PersonTransport. Adm. direktør i Dansk PersonTransport, Michael Nielsen, er blevet valgt til viceformand i IRUs Passagertransportråd sammen med svenske Anna Grönlund, som har fået genvalg til posten. Så Dansk PersonTransport har nu bedre mulighed for at sikre, at IRU i større grad arbejder for de prioriterer, som foreningens medlemmer mener er de væsentligste, eksempelvis i EU-systemet.

Vidste du at...? DPT tilbyder medlemmer forsikringsaftaler, der dækker alle vognmænd? Aftalerne indeholder rabatter samt ekstradækninger og kan tegnes hos mintaxi. dk samt hos Söderberg & Partners.

Ifølge regeringen skal Danmark tage internationalt lederskab for den grønne omstilling, og derfor har regeringen besluttet at indgå i alt 13 klimapartnerskaber med erhvervslivets sektorer. Dansk PersonTransport er blevet inviteret med i klimapartnerskabet for Landtransport og er tovholder for arbejdet i turist-, fjernbus og taxisektorerne. Hvert klimapartnerskab får til opgave at udarbejde en køreplan, som viser vejen for sektorens CO2-reduktioner frem mod 2030, og hver sektorkøreplan forventes at indeholde; foreløbige reduktionsambitioner og 2030-vision, tiltag som sektoren selv kan foretage for at reducere udledningerne samt barrierer og rammevilkår for yderligere drivhusgasreduktion og grøn konkurrenceevne.

2.700 Cirka så mange handicapture kørte Midttrafik den 24. december 2019.

Selvkørende busser i Aalborg Det første selvkørende forsøgsprojekt med en bus på dansk vej har nu fået den endelige godkendelse fra transportministeren. Borgerne i Aalborg Øst kan forvente at kunne hoppe på bussen om et par måneder, når kortlægning af ruten og tests er gennemført. Bussens rute er på 2,1 km med 10 stoppesteder på Astrupstien, Aalborg Øst og har en kapacitet på op til 11 passagerer. Busserne er 100 procent eldrevne og lader op i en garage knyttet til ruten. De er desuden selvkørende og navigerer ved hjælp af en række sensorer og LiDAR-teknologi.

Mobilitet | 01.2020

7


TURISTBUS

Af: Nicolai Hoffmann

Turistbussernes tilstedeværelse udfordres i København

··· Foto: Colourbox

Et politisk flertal på Københavns Rådhus vil fremover gøre det vanskeligere for turistbusser at færdes i København. Dansk PersonTransport arbejder konstruktivt på at sikre, at kommunens og branchens ønsker kan forenes.

8

Dansk PersonTransport


Et politisk flertal i Københavns Borgerrepræsentation med Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å) og Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) i spidsen vil have turister i hovedstaden til at færdes i byen gående, på cykel eller via den kollektive transport frem for turistbusser. Årsagen beror på et ønske om at mindske forureningen og støjen, som de mener forårsages af turistbusser og Hop on Hop off-dobbeltdækkerne, der præger bylivet, særligt i området omkring Middelalderbyen og Amaliehaven. Bevar af- og påstigning ved havnerundtfarten I denne forbindelse var Dansk PersonTransport til møde med Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen og hendes embedsmænd med henblik på at komme med foreningens besyv på, hvordan man kan finde alternative modeller, som begrænser de førnævnte problemstillinger, men stadig bevarer et fornuftigt flow af turister. Dette gælder særligt for serviceringen af de hoteller, der ligger indenfor Middelalderbyen og de praktiske muligheder for at transportere turister til byens diverse attraktioner samt til kanalrundfarten. Et af de løsningsforslag, som Dansk PersonTransport fremlagde til mødet, var muligheden for at oprette en skærpet miljøzone på udvalgte steder i byen. Dette løsningsforslag imødegår oplægget fra forvaltningen, som fjerner muligheden for at bevare turistbussernes af- og påstigning til havnerundfarten ’Ved Stranden.’ Dansk PersonTransport er af den opfattelse, at forvaltningens løsningsforslag i høj grad vil begrænse flowet af turister, hvis det gennemføres i nuværende udformning. Ingen ændringer på Toldbodgade inden sommeren 2020 En af formålene ved mødet var desuden at få en afklaring omkring, hvad kommunens planer i området ved Amaliehaven indebærer. Her kunne kommunen berette, at der vil komme ændringer før sommeren 2020, men at den endelige løsning ikke er blevet bestemt. I samme ombæring præsenterede Dansk PersonTransport derfor adskillige løsningsmodeller, som blev noteret af de tilstedeværende embedsmænd. Borgmesteren lyttede til foreningens ønsker og løsningsforslag, men det var ikke muligt at få et direkte tilsagn om, at foreningen vil få dens ønsker opfyldt. Dansk PersonTransport vil derfor fortsat presse på for at finde alternative løsningsmodeller, som forener kommunens målsætninger, men samtidig bevare et sundt miljø for turistbuskørsel i København, der understøtter turisternes behov. Københavns Kommune har traditionelt været samarbejdsvillige og fundet løsninger på de praktiske udfordringer, som vognmændene har stået med, og derfor håber foreningen, at dette også vil vise sig at være tilfældet denne gang. Sidst blev det også gjort klart, at Dansk PersonTransport vil blive en del af den følgegruppe, som sammensættes i forbindelse med den handlingsplan for transport af turister i København, som skal udarbejdes i løbet af næste år. Her vil foreningen naturligvis gøre brug af den indflydelse, som følger med ved at være en del af denne gruppe.

Mobilitet | 01.2020

9


TURISTBUS

“Det går ud over turisterne” Af: Nicolai Hoffmann

Til Dansk PersonTransports møde med Teknik- og Miljøborgmester Nina Hedeager Olsen deltog Mads Engberg, chefkonsulent i Dansk PersonTransport, Mads Vestergaard Olesen, direktør i Stromma Danmark A/S og Lars Larsen, direktør i Københavns Bustrafik. Mobilitet har taget en snak med Mads Vestergaard Olesen for at få hans besyv på de verserende udfordringer.

“Til mødet var det positivt, at vi fik lejlighed til at adressere nogle af de udfordringer, som opstår i København, når turistbussernes færdsel begrænses. Jeg tror på, at den bedste måde at gå til sagen på er ved at gå i dialog med beslutningstagerne og den vej igennem forsøge at forene de forskelligartede interesser. Når det så er sagt, så synes jeg, at byen har et grundlæggende problem i forhold til koordinering. Jeg synes, at der er en ærgerlig tendens til, at man forsøger at løse problemer lokalt, hvad end det drejer sig om Amaliehaven, Christiansborg, Ingerslevsgade eller noget fjerde. Her tror jeg, at man i stedet bør se på problemerne i det store billede med et klart fokus på, hvordan man gerne vil have, at byen skal se ud og fungere på lang sigt. Hvad hvis vi eksempelvis får en stor vækst i turismen, som det forventes i fremtiden? Hvem har ansvaret for at gøre byen parat til dette? Er det Overborgmesteren, Teknik- og Miljøborgmesteren, noget tredje eller måske en blanding? Det synes jeg godt, at man kan blive lidt i tvivl om, og der savner jeg en smule entydighed og en overordnet plan for, hvor man vil hen med byen. “ Infrastrukturen halter hvis turistbusserne skal ud Et konkret punkt hvor Mads Vestergaard Olesen påpeger, at der er brug for omtanke, er i forhold til byens infrastruktur. “Hvis busserne skal ud af byen kommer det i høj grad til at gå ud over turisterne, hvis ikke der findes alternative løsninger. Rigtig mange turister kommer for at se de store attraktioner i København,

10

Dansk PersonTransport

såsom Den Lille Havfrue og Amalienborg. Men hvis store turistgrupper skal benytte offentlig transport, cykel eller gå til fods i stedet, vil det give store logistiske udfordringer,” siger han, og understreger at bussen er et langt mere guide-venligt transportmiddel end de førnævnte. “Mange turistgrupper efterspørger en guide, når de færdes i København, og der er bussen smart. Det er derimod vanskeligt at skulle guide en gruppe ind og ud ad offentlig transport, sørge for billetter til alle og samtidig have styr på andet praktisk. Ligeledes er der langt at gå til og fra de forskellige attraktioner, mens en gruppe på 50 mennesker og en guide på cykel er også svært at forestille sig. Infrastrukturen er derfor helt klart et område, der skal tages hånd om, hvis København skal kunne huse en stor mængde turister uden store turistbusser.” Omstilling til mindre busser Et argument, som til tider bruges for ønsket bag at mindske turistbuskørslen i København, er, at vognmændene blot kan omstille sig til mindre busser. Mads Vestergaard Olesen mener ikke, at dette er en god løsning, da den både kræver finansiering, og da tre små busser fylder meget mere end én stor bus i bybilledet. “Løsningen skaber logistiske udfordringer, da man i givet fald vil skulle dele en stor gruppe op i tre bidder med tre chauffører. Problematikken gør sig også gældende for udflytterbørnehaver, hvor børnene normalvis køres ud af byen i store turistbusser. Derudover kræver det også en stor investering at skulle investere i tre minibusser samt en stor turistbus, da den store turistbus stadig vil være nødvendig og fleksibel andre steder end i byen. Hvis det er forventningen, at turistbusvognmændene skal omstille sig til mindre busser, håber jeg, at man har de finansielle krav for øje. Jeg håber og er optimistisk omkring, at Københavns Kommune vil være lyttende og samarbejdsvillige i forhold til at finde løsninger på de følgeproblemer der opstår, når turistbusserne skal ud. Det er også det, som jeg har oplevet på det seneste, så en stor ros til de lokale politikere for at lytte mere opmærksomt end tilfældet har været tidligere.”


Kontakt Taxabud.dk R E B VI KØ I X A T +45 25 735 735 E T G U R B DIN I X A T N I SÆLG D ! G A D I E ALLERED

TAXABUD.DK - en del af

KONTAKT

OPRET DIN BIL - og få en uforpligtende salgsvurdering inden for få timer KØBSTILBUD - modtag et uforpligtende købstilbud fra Taxabud.dk SOLGT - omgående afregning og afhentning på din adresse

Bilbud.dk Randers

Bilbud Sjælland

Virkevangen 54 8960 Randers SØ

Sankt Annæ Plads 13 1250 København K

+45 25 735 735 salg@bilbud.dk

+45 25 735 735 salg@bilbud.dk


MØD TRANSPORTPANELET Direktør Rikke Bjerreby

Frederikssund Handibusser A/S

CEO Carsten Aastrup Dantaxi

Direktør Ib Gregers Boers DitoBus A/S

Direktør Lars Søndergård Ry Bussen

”Hvilke muligheder og udfordringer ser I for at øge branchens fremkommelighed? Hvilke tiltag har I selv foretaget for at forbedre fremkommeligheden?”

Samarbejde med den lokale kommune Ideer med busbaner er selvfølgelig det mest optimale, man kan gøre for at forbedre fremkommelighed, men desværre er det også en lidt dyr løsning. Lokalt har vi selv et samarbejde med den lokale kommune. Sådan noget som justering af trafiklys og højresvingsbaner, hvor bussen får et forspring frem til stoppestedet på den modsatte side af trafikkrydset, er også en løsning. Det kan ofte klares enten med det eksisterende lyssignal eller en investering i en overkommelig prisklasse. Jeg tror, at vi kan komme langt med disse tiltag i øjeblikket.

John Vestergård, Lokalbus A/S

12

Dansk PersonTransport

Computersystem hjælper os Det er i virkeligheden en anelse begrænset, hvad vi kan gøre ved fremkommeligheden, da vi ikke kan rykke vores ture. Vi har i sagens natur travlt i myldretiden, hvor der er mest trafik, og hvor fremkommeligheden er mest hæmmet. Noget, som vi kan gøre, er dog at udnytte vores plads på vejen på bedst mulig vis. En måde, vi gør dette på, er gennem vores computersystem, der håndterer tildelingen af vogne til vores kunder. Den tildeler efter to principper. Det første er at kunden skal have den bil, der er hurtigst mulig for dem, og det andet er, at kunden skal have en bil, der opfylder de specifikke krav, som vedkommende måtte have. Det kan eksempelvis være i forhold til, at vognen skal være kørestolsvenlig eller en stationcar, men faktisk også i forhold til specifikke føreregenskaber. Dermed sikrer vi os, at vi ikke bare tildeler kunden den første ledige vogn, som ikke nødvendigvis er den, der opfylder kundens behov bedst.

Ole Gaarde Kristensen, Næstved Taxa


Jess Abildskou Abildskou A/S

John Vestergård Lokalbus A/S

Det skal løses politisk For det første er fremkommelighed ensbetydende med rettidighed. Hvis ikke vi kører rettidigt, kan kunderne ikke regne med os og vil derfor vælge den kollektive trafik fra. For det andet er fremkommelighed også ensbetydende med rimelig hastighed. Hvis busserne og dermed køreplanen ikke får tildelt nok vejareal, hænger systemet f.eks. i myldretrafik. Der er flere løsninger til at forbedre fremkommeligheden, men stort set alle skal løses politisk og ikke af en operatør. En løsning vil f.eks. være, hvis kommunerne i stedet for at lave forhindringer for trafikken lavede løsninger, der fremmer AL trafik, så man kan få flere trafikanter igennem på vejene. Kan man derudover forestille sig, at der gives tilladelse til at bygge store underjordiske parkeringsanlæg med rigelig strøm til privatbilismen for til gengæld at forbyde overfladeparkering? Det er i hvert fald en løsning, der vil give masser af plads på vejene til trafik i stedet for parkering, da folk der kører ind mod byen, ikke skal bruge tid på at finde en tilfældig parkeringsplads tæt på destinationen. Fordelen for den kollektive trafik vil være, at der bliver god plads på vejen, og at der dermed skabes en ægte konkurrence mod den øvrige trafik. På de lange distancer behøver vi dog mere plads til den tunge trafik på motorvejene. En løsning, hvor man udbygger alle eksisterende motorveje fra Køge til Randers fra fire til seks spor, vil give et bedre flow i trafikken.

Jess Abildskou, Abildskou A/S

Ole Gaarde Kristensen Næstved Taxa

Brian Hansen Silkebus A/S

l en de te e r æ v fas Vil du tets nye, bili nel? af Mo nsportpa il til ma Tra iv en .org r k s dk Så dptnve@

Mere plads på vejene vil hjælpe Det er en svær problemstilling, da der kommer mere og mere trafik på vejene. Særligt er der kommet flere lastbiler, som optager en del plads. Jeg synes, at det er et vanskeligt problem at løse, men flere vejbaner vil helt klart være en hjælp, så man kan mindske trængslen og kødannelsen. Dermed vil trafikken glide bedre, og det vil blive lettere at nå frem uden forsinkelser. Problemet er bare, at selvom man udvider vejbanerne, så går der ikke længe før de bliver fyldt op igen. Problemet er størst nær de store byer. Tag for eksempel, når man skal køre ind til København. Det er svært at undgå trængsel uanset, hvor mange spor der er. Hvis ikke at vejene skal udbygges, kan busbaner selvfølgelig også være en løsning, da vejpladsen bliver prioriteret, så busserne slipper for den værste trafik.

Brian Hansen, Silkebus A/S

Mobilitet | 01.2020

13


SPROG

SKÆRPEDE SPROGKRAV FOR CHAUFFØRER

14

Dansk PersonTransport


SPROG

Af: Nya Vecht ··· Foto: Adobe Stock

“Branchen har rigtigt mange udfordringer med chauffører og vognmænd, der ikke behersker det danske sprog tilstrækkeligt. Det er uholdbart, når taxibranchen er et servicefag.”

Flere og flere klager over sprogproblemer hos taxichauffører og flextrafik-chauffører, hvilket betyder, at Færdselsstyrelsen har indskærpet krav om sprogkundskaber hos chauffører. Men hvor ansvaret for de forbedrede sprogkundskaber skal placeres er ikke klart. Ifølge en undersøgelse fra 3F oplever landets trafikselskaber og taxiselskaber et stigende antal kundeklager over sprogproblemer hos chauffører og kørsel ad omveje. Færdselsstyrelsen har derfor indskærpet kravene til de skoler, der uddanner kommende chauffører, ligesom der er indført ekstern censur på praktiske prøver, der skal sikre en mere objektiv bedømmelse. Klagerne gælder både taxichauffører og flextrafikchauffører, der blandt andet kører med syge, ældre og børn. Trine Wollenberg, vicedirektør i Dansk PersonTransport, understreger vigtigheden i at kunne mestre dansk, hvis man kører med kunder. ”Branchen har rigtigt mange udfordringer med chauffører og vognmænd, der ikke behersker det danske sprog tilstrækkeligt. Det er uholdbart, når taxibranchen er et servicefag, hvor man skal være i stand til at kommunikere ordentligt med sine kunder, der både kan være ældre mennesker og skolebørn. Dertil kommer, at mange konflikter kan opstå, fordi man ikke forstår hinanden.” Uholdbare krav til uddannelsescentrene Selskaberne får klager, på trods af at alle chauffører - før de sætter sig bag rattet - har gennemført en kvalifikationsuddannelse for chauffører. Forud for optagelse på chaufføruddannelsen, skal uddannelsesstedet sikre, at chaufførerne kan kommunikere mundtligt i et sammenhængende og flydende sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed om almindelige hverdagsforhold på en forståelig og situationstilpasset måde.’ Det er altså uddannelsesstedet, der har ansvaret for, at en ansøger besidder de fornødne sprogkundskaber, før ansøgeren starter op på chaufføruddannelsen. Men for Thomas Frahm, der er uddannelseschef for Uddannelsescenter for Kollektiv trafik, er det hverken holdbart eller fair, at det er skolerne, der skal være ansvarlige for sprogkundskaberne. ”På nuværende tidspunkt skal man blot have bestået ’Prøve i Dansk 2,’ og der kan man så vidt muligt være kommet ud med 00, og man er altså stadig er bestået. Skal jeg så afvise den pågældende ansøger, hvis han taler dårligt dansk, selvom han har bestået den nødvendige ’Prøve i Dansk 2’? Så underminerer jeg jo den statslige prøve? Hvis vi som uddannelsesinstitution skal vurdere sprogkravene, så ville det være fint, hvis der fra

Mobilitet | 01.2020

15


SPROG myndighedernes side kom mere præcise retningslinjer for, hvornår man består en prøve. I den periode, hvor ansøgerne er hos os, har vi dem i 74 timer, så det er jo fysisk umuligt for os at sætte tid af til at sprogteste folk. Vi har jo rigeligt at gøre med den i forvejen reducerede tid, som vi har til at uddanne eleverne.” Krævende kørsel I Midttrafik har man allerede strammet op på kravene om danskkundskaber ved at, ’Chauffører, andet personale og entreprenør skal yde en venlig og korrekt betjening af passagererne samt beherske det danske sprog i skrift og tale på et sådant niveau, at aftalte opgaver, der gives af udbyder, kan udføres som foreskrevet. Manglende beherskelse af dansk på det ønskede niveau kan føre til udelukkelse af den pågældende indtil kravet er dokumenteret opfyldt. Det påhviler entreprenøren at afholde eventuel kursusudgift i forbindelse med opgradering af egne eller ansattes sproglige kompetencer.’ ”Hvis man er danskfødt eller immigreret fra Tyskland og taler et nogenlunde dansk, så er der altså ikke noget krav om, at man skal have bestået en danskprøve i ’Prøve i Dansk 2’, som ellers er retningslinjen. Så ir og med, at der ikke foreligger nogen officiel test fra det offentlige, så bliver det ansvar tørret af på uddannelsesinstitutionerne fremfor, at myndighederne tager ansvar for, at ansøgningerne som minimum skal kunne tale dansk på et specifikt og målbart niveau,” forklarer Thomas Frahm. Opgaver, der kræver tilstrækkelige dansksproglige kompetencer, er eksempelvis læsning samt forståelse af køreordrer og informationsmateriale vedrørende flextrafik, eller ved telefonsamtaler med udbyders personale om den konkrete, fremtidige kørselsopgave eller lignende. ”Særligt kørslen med syge og

bevægelseshæmmede borgere hører til den mest krævende, som bus- og taxichauffører kan give sig i kast med. Passagererne kan være prægede både fysisk og psykisk af behandling og sygdomstilstand, og mange passagerer kræver ekstra opmærksomhed og hjælp i forhold til ind- og udstigning samt ledsagelse til behandlingssted og hoveddør ved hjemmet. Der nytter det ikke noget, hvis man ikke kan gøre sig forståelig,” siger Trine Wollenberg. Har indført ekstra prøve Dantaxi tog konsekvensen af stigende klager fra kunder omkring sprogvanskeligheder og misforståelser, og derfor indførte de i efteråret en obligatorisk opstartsprøve, som alle nye chauffører skal bestå for at kunne komme i betragtning til et chaufførjob hos en vognmand i Dantaxi Region Sjælland og Region Hovedstaden (undtagen Bornholm). ”300 chauffører har været tilmeldt indtil nu. Prøven blev indført for at forbedre kundeoplevelsen, og den er nu med til at sikre, at nye chauffører besidder de kompetencer, der som minimum kræves for at kunne udføre taxikørsel i Dantaxi,” forklarer direktør i Dantaxi, Carsten Aastrup. Dantaxis vurdering bygger til dels på henvendelser fra deres egne vognmænd og nuværende chauffører. De har påpeget, at niveauet blandt nyuddannede chauffører har været faldende over de senere år. Det understøttes af, at Dantaxi i perioden har noteret en stigning i antallet kundereklamationer især som følge af netop sprogvanskeligheder og omveje.”Vi har vurderet, at chauffører, der har gennemført det lovpligtige kvalifikationskursus, i flere tilfælde ikke lever op til taxilovens bestemmelser. Det gælder f.eks. afsnittet om at beherske det danske sprog på et rimeligt niveau,” siger Carsten Aastrup.

- opbygninger til dine behov

Vi bygger på alle mærker. Dansk bygget kvalitet. Telefon 7542 1711 info@minibusdanmark.dk www.minibusdanmark.dk

16

Dansk PersonTransport

i

Hvad kræver det at blive chauffør? Herunder finder du de krav til beherskelse

af dansk, som det kræver for at blive optaget på et af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendt kursus for chauffører

Ved optagelse af en ansøger skal ud-

dannelsesstedet sikre, at en ansøger kan fungere dansksprogligt i en- og tovejskommunikation ved anvendelse af et

sammenhængende sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed i hyppigt

forekommende kommunikationssituationer, hvor kontekst og indhold er bekendt, her-

under forstå indholdet i en enkel kommunikation, hvor der anvendes et tydeligt udtalt sprog med en vis grad af kompleksitet. Det skal sikres, at en ansøger kan: • kommunikere mundtligt i et sammen-

hængende og flydende sprog med en

vis grad af kompleksitet og korrekthed om almindelige hverdagsforhold på en forståelig og situationstilpasset måde.

• finde information og forstå indholdet i et bredt udsnit af tekster, der i et forholds-

vis komplekst sprog omhandler korrekte og almindelige hverdags forhold.

• læse og udfylde forholdsvis komplicerede blanketter.

• formulere sig skriftligt i et forholdsvis

sammenhængende sprog med en vis

grad af kompleksitet og korrekthed på

en forståelig og situationstilpasset måde

om konkrete og almindelige hverdagsforhold.

Vi leverer over hele landet!

Biler til taxa, Flextrafik, institutioner m.m.


Forsikringsaftale høster ros i Malling Mobilitet har taget en snak med ejer af Malling Turistbusser, Anne Olsen, som har særdeles positive ord at berette om foreningens forsikringsaftale med Söderberg & Partners. Dansk PersonTransports forsikringsaftale med Söderberg & Partners har været aktiv siden foråret 2018. Den er udarbejdet med udgangspunkt i medlemmernes behov og har vist sig fordelagtig ved flere lejligheder. Mobilitet har taget en snak med en af foreningens medlemmer, Anne Olsen, ejer af Malling Turistbusser, for at høre mere om de fordele, som hun har oplevet. Årsmødet 2019 blev et vendepunkt Før Anne skiftede til Söderberg & Partners, havde hun Dansk PersonTransports forhenværende forsikringsaftale. Dette ændrede sig dog umiddelbart efter foreningens årsmøde i 2019, hvor hun besluttede sig for at tage en snak med Niels Paaske, partner og kundechef i Söderberg & Partners, som også var repræsenteret på Transportmessen. “Jeg flyttede ikke over til den nye aftale i første omgang, men først efter Transportmessen, da jeg fik en snak med Niels Paaske. Den aftale, som jeg var forblevet på, var blevet væsentligt ringere og dyrere, så jeg ville

gerne høre mere om nogle andre muligheder. Her fik vi en god dialog, og jeg fik med det samme indtryk af, at hos Söderberg & Partners blev der taget hånd om én. Den følelse sidder jeg stadig med knap et år efter.”

“Derudover er de meget hurtige til at få alting ordnet, og det er dejligt, da man så kan komme videre. Tidligere har vi oplevet, at man godt kunne have sager fra flere år tilbage liggende. Det oplever vi ikke længere.”

Stærk service ved skadesbehandling Spørger man Anne, påpeger hun, at Söderberg & Partners yder en rigtig god service ved skadesbehandling. De tager sig af alt det praktiske, så hun kan fokusere på det, som skaber værdi; nemlig at drive forretningen. “Vi er generelt meget glade for, at de overtager fuldstændigt, når vi sender en skadesanmeldelse ind. Det gør, at vi har tid til at lave andre ting, og vi hører først mere til problemet, når det er løst. For mig er det meget vigtigt, at jeg har givet dem lov til at agere, så vi ikke skal til at diskutere med gud og enhver mand. Den service er mere end vigtig for mig,” lyder det fra Anne, som også har rosende ord at sige om tempoet, som forsikringsmægleren Söderberg & Partners arbejder i.

Nem og overskuelig regning “En sidste ting, som vi også er meget glade for, er deres måde at udarbejde regninger på. Her har Söderberg & Partners været rigtig gode i forbindelse med at skille de forskellige køretøjer fra hinanden. Det har overskueliggjort regningen, hvilket er en kæmpe hjælp, når man bogfører og skal sætte udgifterne ind under de rigtige konti. Vi får endda en køretøjsliste med pris for det enkelte køretøj hver gang,” siger Anne, inden hun afslutter med at anbefale forsikringen til andre. “Overordnet set er vi yderst tilfredse med den behandling, som vi har fået og kan derfor kun anbefale forsikringen til andre. Med Söderberg & Partners har vi fået større kvalitet og i flere tilfælde til en billigere pris.”

Mobilitet | 01.2020

17


MILJØZONEREGLER

S

FOKU

Grønne firstmovers bliver straffet Af: Mads Engberg ··· Foto: Colourbox

Stramningen af miljøzonerne betyder, at en del busvognmænd bliver klemt i loven, selvom de har været med først fremme i miljøbussen; det er nemlig besluttet, at kun busser med minimum Euro 5-motor, som er indregistreret efter 1. oktober 2009 må køre i miljøzonerne efter 1. juli 2020. Trods de gode intentioner bag stramningen af miljøzonerne betyder den praktiske udførelse desværre, at de grønne frontløbere straffes hårdt økonomisk, uden at det har nogen positiv effekt på hverken luftkvalitet eller miljø. 1. oktober var skæringsdatoen, hvor alle nyindregistrerede tunge køretøjer skulle have en Euro 5-motor. Imidlertid var det allerede længe inden den dato muligt at købe og indregistrere busser med Euro 5-motor. Faktisk var der så tidligt som i 2006 busser, som blev indregistreret med Euro 5-motor. Mange vognmænd har derfor Euro 5-busser, som er indregistreret tidligere i 2009, 2008, 2007 og i 2006, og selvom de forurener nøjagtigt lige så lidt som en Euro 5-bus, der er indregistreret efter 1. oktober, kommer disse vognmænd stadig i klemme. En statistisk sammentælling viser, at der på nuværende tidspunkt stadig kører 153 turistbusser i Danmark, som er udstyret med Euro 5-motor, men indregistreret før skæringsdatoen den 1. oktober, og de vil derfor ikke vil kunne køre i miljøzonerne efter 1. juli 2020. Det svarer til en ud af fire turistbusser med Euro 5-motor, som der kører 603 af i Danmark. En måned gør forskellen For en vognmand betyder det, at hvis han har valgt en mere miljøvenlig bus med Euro 5-motor, og den er ankommet i september 2009, kan han ikke køre med den i miljøzonen efter 1. juli 2020. Havde han imidlertid først fået bussen leveret i oktober eller ventet med at indregistrerer den, ville den godt kunne køre i miljøzonen efter 1. juli 2020, men fordi den er indregistreret i september 2009, må den ikke. ”Det er i praksis en straf på vognmændenes grønne samvittighed, hvor de, der har valgt det grønne alternativ, før de var tvunget til det, bliver straffet økonomisk. Det bliver de ved, at de enten skal betale for at eftermontere et partikelfilter, hvilket løber op i 75.000 kr., hvis det overhovedet kan lade sig gøre, samt løbende vedligehold af filteret. Eller ved at de skal skifte deres bus, før den er fuldt afskrevet. Det er derfor et selvmål af politikerne ikke at lade miljøzonerne følge motorernes udledning, men deres indregistreringsdato,” siger Michael Nielsen, adm. direktør i Dansk PersonTransport.

18

Dansk PersonTransport

“De, der har valgt det grønne alternativ, før de var tvunget til det, bliver straffet økonomisk. ”


MILJØZONEREGLER

i Dansk PersonTransport mener

Økonomisk straf Argumentet for at bruge indregistreringsdatoen i stedet for Euronormen er i lovforslaget, at det er det mest pålidelige data i Det Digitale Motorregister (DMR). Men det er et mærkeligt pseudoargument, for hvis man eftermonterer et partikelfilter, skal det registreres i DMR af synsvirksomheden. Der ville ikke være noget til hinder for, at samme synsvirksomhed registrerede, at her var der tale om en bus med Euro 5 motor, hvis det ikke er registreret korrekt. På den måde kunne DMR blive opdateret, og man kunne bruge Euronormen i stedet for indregistreringsdatoen, når det skulle afgøres, om en bus må køre i miljøzonen eller ej. ”Vi hører tit politikere appellere til danskernes samfundssind i den grønne debat. Men når vognmændene så lytter, før de bliver tvunget, bliver de straffet økonomisk. Det øger ikke ligefrem lysten til at omlægge til nulemissionsbusser, før det bliver et krav. For sæt nu, at man igen bliver straffet for at gå forrest i den grønne omstilling,” siger Michael Nielsen.

De danske miljøzoner er indført for at sikre bedre luftkvalitet i de større danske byer ved at reducere partikeludledningen fra den tunge trafik. Det er en målsætning, som Dansk PersonTransport bakker op om, og vores medlemmer blandt både turistbusselskaber og den kollektive rutetransport er langt fremme med den rene og grønne omstilling og ønsker naturligvis ligesom hovedparten af danskerne renere byer og mindre forurening. Vores forventning er da også, at der i de kommende år vil komme yderligere stramninger, men det skal ske på en fornuftig måde, så man ikke bliver straffet økonomisk, hvis man tager den nye teknologi til sig, før man er tvunget til det. Hos Dansk PersonTransport mener vi, at det er nødvendigt med dispensationer fra miljøstyrelsen udstedt til de vognmænd, der har euro 5 busser indregistreret før skæringsdatoen. Man bør hylde de grønne frontkæmpere i stedet for at straffe dem for netop at være på forkant med den grønne omstilling.

Mobilitet | 01.2020

19


MILJØZONEREGLER

S

FOKU

”Det (stramning af miljøzoneregler fra 1. juli 2020, red.) kan nemt koste 100.000 kroner i værditab og handelsomkostninger per bus”, fortæller vognmand Tommy Krogh.

Tommy Krogh er fanget i meningsløs Euro 5 klemme Af: Poul Breil-Hansen ··· Foto: Poul Breil-Hansen

Han vil være på forkant med miljøvenlighed, og han investerede derfor tidligt i fire Euro 5-busser til turistkørsel. Nu betyder en stramning af miljøzonereglerne, at Euro 5-busser registreret før 1. oktober 2009 ikke må køre i miljøzonerne efter 1. juli 2020. Tre af Tommy Kroghs fire Euro 5-busser er fra før den dato, men er præcis lige så miljøvenlige, som Euro 5 busser registreret efter 1.10.2009.

20

Dansk PersonTransport

Tommy Krogh har kørt rute- og turistbus i mange år, og siden februar 2006 har han sammen med sin hustru Vera Krogh, der både sidder bag rattet og på kontoret, drevet egen vognmandsvirksomhed. Navnet er TK Busser, og basen er Jegindøvej 9 i Viborg. Han startede som alle andre vognmænd med én bus, som han selv kørte, og han besluttede fra dag et, at han ville drive en forretning præget af ordentlighed. ”’Ordentlighed’ indebærer for mig, at vi behandler både kunder, medarbejdere, passagerer og kollegaer med respekt og høflighed. Sikkerheden skal altid være i orden. Busser skal altid være rene og ryddelige. Alle regler og love skal overholdes. Og vores busdrift skal være så miljøvenlig som mulig,” fortæller han og tilføjer; ”Vi var derfor tidligt ude med at investere i Euro 5- og Euro 6-busser, og vi har i dag fire Euro 5-busser, der bliver brugt til turistkørsel. Derudover har vi syv Euro 6-busser, der kører rutekørsel for Midttrafik og Viborg


MILJØZONEREGLER

Kommune og to andre busser. I alt har vi 13 busser, der kører en kombination af turist- og rutekørsel.”

En Euro 5-bus er en Euro 5-bus uanset hvornår, den er registreret. Det er den samme motor, der lever op til de samme krav til udledning af miljøbelastende gasser”, fortæller vognmand Tommy Krogh.

Miljøzoner er godt… Tommy Krogh er glad for og stolt af at køre bus og drive vognmandsforretning. Men han kan konstatere, at det hele tiden bliver mere og mere krævende at efterleve de mange regler og krav om dokumentation, hans virksomhed bliver mødt med. ”Jeg synes for eksempel, det er en god idé med at stille miljøkrav til køretøjer, ligesom det selvfølgelig er en god idé med krav om sikkerhedsseler i busser. Men der er så mange forskellige regelsæt, som vi hele tiden skal tage højde for, og det gør det vanskeligt og krævende at drive en forretning, som kræver dyre investeringer i køretøjer,” fortæller han. Han fremhæver, at det er en stor hjælp at være medlem af Dansk PersonTransport, fordi det eksempelvis i hverdagen giver adgang til digitale værktøjer, der hurtigt kan beregne momsbetaling i et givent land eller oplyse om vejskatter, hastigheder i forskellige zoner og miljøzoner i forskellige europæiske byer. … men skæringsdato er meningsløs Tommy Krogh synes, det er en god idé at stille krav om Euro 5 motor til busser, der kører i miljøzoner. Men han lægger ikke skjul på, at han anser det for meningsløst, at Euro 5-busser registreret før 1. oktober 2009 skal holdes ude af miljøzonerne. ”En Euro 5-bus er en Euro 5-bus uanset, hvornår den er registreret. Det er den samme motor, der lever op til de samme krav til udledning af miljøbelastende gasser, så den pågældende skæringsdato giver ingen mening,” fortæller han.

Dansk PersonTransports statistikker afslører, at der er 153 Euro 5-busser registreret før 1. oktober 2009, som kører for danske busvognmænd, fortæller vognmand Tommy Krogh.

i

Om TK Bussers fire Euro 5-busser Volvo fra 2006, opgraderet fra Euro 4 til 5 Mercedes fra 2008 Setra fra 1. januar 2009 Setra fra 2012

”Skæringsdatoen er en ren papirmanøvre, der intet har med miljø og luftforurening i den virkelige verden at gøre”, fortæller vognmand Tommy Krogh.

TK Busser kører en del til og i Aalborg og Århus, der sammen med København og Odense er de fire byer i Danmark, som indtil videre har indført miljøzoner, hvor de stiller krav til køretøjers miljøklassificering. Må sælge tre busser med stort tab Konsekvenserne af stramningen af miljøzonereglerne er ganske kontante for Tommy Krogh. ”Det vil betyde, at vi vil miste en stor del – nok cirka halvdelen - af vores turistkørsel, der fylder cirka 40 procent af vores omsætning i dag. Det skyldes, at vi ikke vil kunne påtage os ordrer, der involverer kørsel i Aalborg, Århus, Odense eller København, og det påvirker en stor del turistkørslen,” fortæller han. Han kan ikke overskue helt præcist og konkret, hvad han bliver nødt til at gøre, når stramningen efter planen træder i kraft 1. juli 2020. ”Men det vil helt sikkert indebære, at vi skal sælge de tre Euro 5-busser, der er registeret før skæringsdatoen”, fortæller Tommy Krogh. Men det er han ikke den eneste, der må gøre. Dansk PersonTransports statistikker afslører, at der er 153 Euro 5-busser registreret før 1. oktober 2009, som kører for danske busvognmænd, og markedet for salg af disse busser vil derfor blive vanskeligt og til lavere priser end forventet. Det omvendte gælder for køb af Euro 5-busser registreret efter skæringsdatoen. De vil blive dyre i indkøbspris, fordi der i en periode vil være kunstig høj efterspørgsel. Konsekvensen er, at Tommy Krogh skal sælge tre busser med stort værditab og købe en, to eller tre nye til høje priser. ”Det kan nemt koste 50.000-75.000 kroner i værditab og handelsomkostninger per bus, og det er en tung byrde for en forretning som vores. Specielt fordi det skyldes en skæringsdato, der overhovedet ikke giver mening. Skæringsdatoen er en ren papirmanøvre, der intet har med miljø og luftforurening i den virkelige verden at gøre.”

Mobilitet | 01.2020

21


BØDER

E TIL GUID BØDER E ØJED E FORH ALVORLIG SKE I R T FO SKRI D E H R LER SIKKE OG MANG FEJL

Sådan undgår du forhøjede bøder i 2020 Af: Nya Vecht og Mads Engberg

Hvis du også har hevet dig i håret ved tanken om de nye, forhøjede bøder for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler, som træder i kraft 1. januar 2020, er du ikke den eneste. Men ændringerne behøver ikke at gøre dit liv markant mere besværligt. Læs med her og få styr på detaljerne i de nye regler.

Debatten har raset på de sociale medier Noget af frustrationerne har blandt andet handlet om bødestørrelserne, hvad der udløser dem, og hvorvidt der falder straffe for endnu flere fejl og mangler. Det kan også virke meget uoverskueligt at finde ud af de nye regler, men det vigtigste er at vide, at de ikke indfører nye tekniske krav til de tunge køretøjer, og at der derfor ikke indføres nye typer af fejl og mangler. Du vil derfor hverken som chauffør eller ejer af køretøjet kunne straffes for andet eller mere end det, som du allerede kan blive straffet for i dag.

22

Dansk PersonTransport

Hvad koster det? Bøderne for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler er i dag på 1.000-3.000 kroner. Lovændringen forhøjer bøderne til 5.000 kroner til chaufføren og 10.000 kroner til vognmanden i førstegangstilfælde. I anden- og tredjegangstilfælde stiger bøden til 10.000 kroner og 15.000 kroner til chaufføren og 20.000 kroner og 30.000 kroner til ejeren. Bøderne for almindelige fejl og mangler, der ikke er alvorligt sikkerhedskritiske, hæves ikke. Færdselsstyrelsen vurderer, at en fejl og mangel er alvorlig sikkerhedskritisk, hvis den i henhold til vejsidesynsdirektivet kategoriseres som ”farlig”, hvilket vil sige, at den i sig selv udgør en nærliggende risiko for, at uheld opstår. Vurderingen sker i forhold til køretøjets samlede præstationsevne i relation til de enkelte kategorier af fejl og mangler (f.eks. køretøjets bremseevne eller styreevne).


BØDER

Hvem har skylden? Fører: Det skal vurderes, om der er udvist uagtsomhed af føreren. Føreren kan derfor kun straffes for fejl og mangler – både almindelige og alvorlige sikkerhedskritiske – hvis føreren vidste eller på grund af konkrete omstændigheder burde vide, at køretøjet var behæftet med sådanne fejl og mangler. Føreren kan derfor ikke straffes for pludseligt opståede fejl og mangler eller såkaldte skjulte mangler. Ejer (varig bruger): Det skal vurderes, om ejeren har levet op til det strenge ejeransvar. Ejeren har pligt til selv at være opmærksom på køretøjets stand, og det vurderes, om der er tale om fejl og mangler, der skyldes manglende vedligeholdelse eller reparation. I givet fald vil ejeren kunne straffes for fejlen. Ejeren vil ikke kunne straffes for tekniske fejl, der indtræder uvarslet og pludseligt, hvis ejeren har overholdt de periodiske syn og med passende intervaller har ladet køretøjet gennemgå af en sagkyndig (f.eks. serviceeftersyn på et værksted) og hvis der i øvrigt ikke er noget at bebrejde ejeren i forhold til at drage omsorg for køretøjets stand.

Hvornår falder bøden? Herunder finder du en række af ministeriets eksempler på typiske fejl og mangler, der kan straffes med forhøjede bøder fremadrettet • Fejl og mangler på køretøjets bremser, som medfører forringede bremseevne i “ikke ubetydelig grad”. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis køretøjet under nedbremsning bremser skævt. • Fejl og mangel ved et køretøjs styretøj, der medfører, at styretøjets funktionsduelighed er påvirket i ikke ubetydelig grad. Det kan for eksempel være tilfældet ved defekte styreforbindelser, ukorrekt fastgørelse af styrehus, slid på styreapparatets enkelte dele eller ikke fungerende servostyring. • Fejl og mangler på køretøjets aksler, som medfører fare for sammenbrud - for eksempel brud på eller deform aksel. • Fejl og mangler ved hjul, herunder hjulnav, der påvirker en forsvarlig fastgørelse af hjulet, og alvorlig beskadigelse eller alvorlig nedslidning af dæk samt utilstrækkelig belastningsevne. • Manglende funktion af alle køretøjets stoplygter eller stoplyset på køretøjets påhængskøretøj. • Begrænsning af udsyn i et sådant omfang, at førerens udsyn i høj grad er hæmmet. Det kan for eksempel være tilfældet ved stærkt tilisede ruder eller ved placering af genstande inden for området, der rengøres af forrudeviskerne.

Her finder du faktaark fra Færdselsstyrelsen Færdselsstyrelsen har udarbejdet en guide til førere af tunge køretøjer om undersøgelse af køretøjet inden kørsel. De enkelte faktaark fra Færdselsstyrelsen indeholder hver især vigtig viden om, hvad der skal til, før en fejl anses som alvorlig sikkerhedskritisk og dermed udløser det høje bødeniveau. Det bør bemærkes, at disse faktaark er udarbejdet til brug i såvel lastbil og bustransport. Du finder alle faktaark samlet inde på www.danskpersontransport.dk

Annonce-busmagasin.qxp_Layout 1 09/02/2018 07.12 Side 1

AABENRAA

TINGLEV

PADBORG

HVIDOVRE

- just better

DANMARKS STØRSTE BUSRUDELAGER Tlf. 7464 4189 • www.sydglas.dk Mobilitet | 01.2020

23


BØDER

G UD O P V I R NG O HÆ

Færdselsstyrelsens ”Guide til førere af tunge køretøjer om undersøgelse af køretøjet inden kørsel” indeholder eksempler på, hvordan du som chauffør i forhold til færdselslovens § 67, stk. 3 selv kan kontrollere ved køretøjet inden kørsel. Du kan finde mere information på www.fstyr.dk

Det kan du kontrollere: Status

24

Kontrollamper, alarmer og informationssystemet

Du kan, efter motoren er startet, kontrollere, at køretøjets kontrollamper, alarmer og informationssystem ikke indikerer fejl.

Styretøj

Du kan kontrollere, om bilen har ratslør. Eventuelt tilladeligt ratslør fremgår af bilfabrikantens anvisninger. Ved kørsel med lav hastighed skal rattet let kunne drejes fra yderstilling til yderstilling uden unormal modstand, og der bør ikke være mislyde. Bilen må ikke trække til siderne under ligeud kørsel på jævn/tør vej, og der bør ikke forekomme slag eller rystelser i rattet. Du kan kontrollere, om monteringsboltene til drejekransen på et påhængskøretøj er fastspændte.

Bremser

Ved køretøjer med trykluftsbremser kan du kontrollere, om bremsesystemet er tæt ved at pumpe bremsesystemet op til højeste arbejdstryk. Herefter standses motoren, og bremsepedalen trædes i bund. Hvis der er hørbar udsivning eller trykfald, er der en utæthed. Stort luftforbrug ved nedtrædning af bremsepedalen kan indikere fejl på bremserne. Driftsbremsen afprøves ved lav hastighed. Driftsbremsen skal have en sådan virkning, at bremselængden for biler og vogntog f.eks. ved nedbremsning fra 30 km/t ikke overstiger ca. 10 m. Hvis køretøjet afviger fra sin kurs (trækker til en af siderne) under nedbremsning, eller der er unormal støj eller vibrationer fra bremserne, tyder det på fejl.

Lygter og reflekser

Du kan kontrollere, om alle lygter virker, og om reflekser er til stede og i orden.

Dæk og affjedring

Du kan kontrollere dækkene. Mønsterdybden skal være mindst 1 mm, dækkene bør ikke være slidt ujævnt, og dækkene skal være uden beskadigelser. Du kan endvidere kontrollere, om luftfjederbælgene er tætte. Hvis der er hørbar udsivning eller trykfald, er der en utæthed.

Dansk PersonTransport


BUS

- import - køb/salg - opbygning - service - reservedele

www.vbi-group.eu • Tlf.: 74 56 13 26bi

Alt i ompolstring

Sæder - Loft - Sider - Gulvtæppe - Gardiner

bygning

ibusop Alt i dele til min Ompolstring & rep. af polster i alle typer & mærker af busser, fra enkeltelementer til hele busindretningen. Biler, både, campingvogne & andet klarer vi også. Topmoderne polsterudstyr & mere end 200 designs.

Ring & få et uforpligtende tilbud

Tlf. 22 60 90 00

• Innovative samarbejdspartnere • Opbygning i forskellige bilmærker • Del-opbygninger • Komplette opbygninger • Lagerførende med dele • Billigere & lettere gulve & ben • Bespændinger til kørestole

Kundetilpassede løsninger Finn Hansen - Tlf. 40 28 15 45


TEST

Van Hool’s nye EX-serie består af 2- og 3-akslede turistbusser fra 10,7 til 14,2 meter. De bygges i Makedonien, men samtlige busser kører en tur forbi Van Hools hovedfabrik i Belgien for klargøring og et sidste kvalitetstjek inden levering

Van Hool går i offensiven i Danmark Af: Mikael Friis ··· Foto: Mikael Friis

26

Den belgiske busproducent Van Hool er gået i offensiven med oprettelse af et dansk salgskontor med John Greisen i spidsen. Nu skal der mere fart på salget af de belgiske rejsebusser herhjemme, og med introduktionen af den nye EX-serie, som kvalitets- og prismæssigt placeres under den mere eksklusive TX-serie, kan det meget vel blive en realitet. Mobilitet har været i Frankrig for at se og prøvekøre de nye EX’ere og de velkendte TX’ere, der blev præsenteret på Busworld i Bruxelles for nogle måneder siden.

Dansk PersonTransport

Mobilitet har været en tur på CERAM-testbanen i det nordlige i Frankrig på initiativ af den belgiske busproducent Van Hool. Her kunne vi prøvekøre et bredt udvalg af Van Hool’s brede turistbusprogram bestående af den nye EX-serie og den velkendte TX-serie. EX er den standardiserede og masseproducerede mellemklasse-bus fra Van Hools fabrik i Makedonien. Her bygger de en solid og prismæssig overkommelig rejsebus, der passer godt til det meste af turistbusmarkedet i Europa. EX kommer i 2- og 3-akslede versioner med længder fra 10,7 til 14,2 meter med forskellige højder og indretninger. Mulighederne for ekstra udstyr og skræddersyet indretning er begrænset på EX-serien, så hvis man ønsker en mere skræddersyet Van Hool, skal man op i TX-serien med bl.a. Astromega-, Astronef- og Altano-modellerne, der bygges i Belgien. Her er der eksklusivitet for alle pengene, som så også ligger i den høje ende, for det er håndværk ned til den mindste skrue. TX leveres kun som 3-akslet, evt. som dobbeltdækker, og her kan kunderne få bussen, nøjagtigt som de ønsker. Tidligere solgte Van Hool en del turistbusser i Norden. De


TEST

i Fakta om Van Hool Van Hool i Belgien producerer cirka 1.400 by- og turistbusser om året. Cirka 80 procent af den samlede produktion eksporteres over hele verden, heraf en stor del til USA samt til lande med højrestyrede busser. Med en arbejdsstyrke på over 4.500 medarbejdere er Van Hool en stor busproducent i Europa, der tilbyder et komplet udvalg af busser til offentlig transport til internationale markeder, lige fra en 9 meters midi-bus til 25 meter dobbelt-ledbusser med forskellige typer drivliner som diesel, diesel-elektrisk, batteri-elektrisk, brændselsceller og som troljebusser. I øjeblikket bygger Van Hool et komplet sortiment af integrerede by- og turistbusser efter et modul-koncept med udbredt brug af komponenter på tværs af de forskellige busmodeller. Van Hools modelprogram af turistbusser består af den nye EX-serie samt TX-serien med Acron-, Astron-, Astronef-, Altano- og Astromega-modellerne fra 10,7 meter til 15 meters længde. Van Hool bygger desuden busser på chassiser fra andre producenter. ”Vi vender tilbage til det nordiske marked med et bredt program,” sagde Filip Van Hool ved pressearrangementet i Frankrig. ”Vi har en så stærk tro på, at markedet for vores busser er så stort, at vi nu opretter et salgskontor i Danmark og derefter udvider kontinuerligt i de andre nordiske lande,” fastslår han.

En rigtig god arbejdsplads uden for mange dikkedarer. Det fede rat og ratstammen genkendes fra DAF’s lastbilprogram med velfungerende og logiske ratkontakter til bl.a. cruise control og fartholder samt betjeningsgreb til gearkasse og retarder under rattet

De belgiske designere skal ikke have ros for sidespejlene på EX-serien …

producerede endda deres egen nordiske model med en rustfri nederste del af bussen med ekstra isolering og bedre varmepakke. Dette er nu standard på alle TX-modeller, som bygges helt i rustfrit stål.

var udstyret med midterdør og toilet ned ad trappen. EX17H er 14,2 meter lang med en udvendig højde på 3,8 meter. Motoren er en DAF MX13 på 480 hk i kombination med en 12-trins ZF TraXon automatiseret gearkasse. På testbanen oplevede vi EX17H som meget stabil. Det skyldes ikke mindst, at den er 3-akslet i modsætning til den lidt kortere EX16H, der kun er 2-akslet. Som 2-akslet på 13,3 meter får vi nok ikke mange EX16’ere at se i Danmark, da den vil blive for tung. Selv ved kørsel på højhastighedsbanen med hævede kurver kørte EX17H som på skinner, mens EX16H havde lidt tendens til krængning og at søge nedad i svingene. Motormæssigt følger EX17H rigtig godt med takket være de 480 DAF-hk, og ZF TraXon-gearkassen skifter som altid i kombination med DAF-motoren rigtig godt, blødt og forudsigeligt. Generelt virker EX-serien som solide, stabile og støjsvage turistbusser. Samlekvaliteten er rigtig fin, og undervejs på de forskellige typer underlag var der ingen tendens til hverken vibrationer eller knirkelyde. På trods af et generelt lavere specifikationsniveau end på TX’erne virker de på ingen måde skrabede eller underspecificeret i kabinen og på førerpladsen. Der kan bl.a. vælges mellem Van Hools egne stole eller Kiel-stole i kabinen. Også førerpladsen er indrettet rigtig godt med god førerstol, overskuelig instrumentering og velplacerede kontakter og greb. Det eneste men også meget synlige tegn på, at EX er placeret i mellemklassen, er sidespejlene, som – for at sige det pænt – ikke levere op til resten af bussens design. De fungerer egentlig fint og er placeret korrekt, men de skæmmer ærlig talt det samlede indtryk af bussen. Derfor er det også heldigt, at det er muligt at

Den nye EX-serie På dette års Busworld-udstilling i Bruxelles viste Van Hool deres helt nye EX-serie. De korteste modeller har typebetegnelserne EX11L og EX11H, er knap 10,7 meter lange og har en max. kapacitet på ca. 47+1+1 sæder. Så er der til gengæld også trangt, så i en dansk specifikation vil de korte modeller sandsynligvis blive specificeret med 39+1+1 sæder. De korte busser er perfekte til små grupper og bykørsel, hvor den korte akselafstand på ca. 5 meter gør dem lette at komme omkring med i små gader. Selv ved højere hastigheder og med stærk sidevind fandt vi dem komfortable og behageligt retningsstabile. EX11L er 3,5 meter høj, og EX11H er 3,8 meter høj. De har samme højde i kabinen, så den eneste forskel er højden i bagagerummet. De korte modeller er udstyret med DAF MX11-motor på 341 hk i den lave og 410 hk i den høje i kombination med 12-trins ZF TraXon automatiserede gearkasser. EX serien leveres også med Allison automatgearkasse. EX17H bliver spydspids Den korte EX11 er et nicheprodukt, mens den 3-akslede EX17H nok bliver spydspidsen i Van Hools satsning i Danmark og det øvrige Norden. Den byder på stor kapacitet til både passagerer og bagage og kan leveres med en kapacitet på op til 65 passagerer, men til danske forhold vil 55-57 pladser nok blive foretrukket. Testbussen

Mobilitet | 01.2020

27


TEST

i Van Hools nye mand i Danmark. John Greisen glæder sig til at få en salgs- og serviceorganisation op og stå og forventer ca. 10 procent markedsandel i Danmark inden en overskuelig fremtid

specificere EX’erne med ”kamera-spejle”, der er meget diskrete at se på og gode at se i både i dagslys og i mørke. Det kræver selvfølgelig tilvænning at skulle se på et display på A-stolperne i stedet for at kigge ud gennem forruden, men både udsynet ned langs bussen og til siden ved bakning fungerer fint. TX til dem, der ønsker det bedste Fokus ved prøvekørslerne i Frankrig lå på EX’erne, men da lejligheden til at køre TX bød sig, slog vi naturligvis til. Vi lagde hårdt ud i en TDX27 Astromega dobbeltdækker, og det er som altid en lidt skræmmende oplevelse i starten - ikke mindst på grund af prisen, hvis man skulle være uheldig og vælte… Dobbeltdækkeren er udstyret med DAFs MX13-motor på 530 hk, og i testversionen var den kombineret med en Allison T525 automatgearkasse. Så bliver det næste ikke mere luksuriøst og lækkert. Der går ikke længe, før man føler sig afslappet og tilpas bag rattet. Med automatgear accelererer dobbeltdækkeren hurtigt og lydløst, og selv rundt i snævre

Hvis man vil slippe for de ikke særligt kønne sidespejle, kan man i stedet investere i markant mere diskrete og elegante ”kamera-spejle” med indvendige displays på A-stolperne. De fungerer godt i både lys og mørke

28

Dansk PersonTransport

sving går det kvikt selv med 14,2 meters længde og 4 meters højde. På højhastighedsbanen går det også stabilt og godt selv med det højere tyngdepunkt, og der mærkes næsten ingen krængning. Fra TDX27 gik vi derefter ned i en 13,2 meters TX16 Astronef. Den er udstyret med teatergulv, som også giver de bageste passagerer et godt udsyn gennem forruden. I den testede udgave var bussen desuden udstyret med panoramatag. Wow! Kvaliteten i kabinen er uovertruffen, og det samme er siddekomforten i Van Hool’s egne sæder. Det samme kan også siges om køreegenskaberne og drivlinen med DAF MX13-motor på 530 hk samt den 12-trins ZF TraXon-gearkasse, der selvfølgelig er en manuel gearkasse, men hvor de automatiske gearskift næsten føles så bløde som i en ”rigtig” automatgearkasse. Med den konkurrencedygtige EX-serie i mellemklassen og TX-serien i topklassen ser det slet ikke skidt ud for Van Hools ambitioner om at erobre ca. 10 procent af det danske turistbusmarked.

EX-designet er kantet og markant især bagfra på grund af de slanke LED-lygter og fraværet af en bagkofanger

Fakta om Van Hool i Danmark Van Hool har med ansættelsen af John Greisen etableret salgskontor i Danmark i efteråret 2019. John Greisen (62 år) kommer fra en stilling som bussælger hos Volvo Danmark i fem år og inden da hos Evobus i 16. år. Han er oprindelig uddannet autoelektriker og har arbejdet i busbranchen siden 1989. Han har base i Esbjerg, hvorfra han skal betjene Danmark, Grønland og Færøerne med turistbusser fra Van Hools EXog TX-serier. ”Jeg glæder mig til at være med til at opbygge en salgs- og serviceorganisation for Van Hool i Danmark. Faktisk har vi allerede tegnet aftaler med tre serviceforhandlere i hhv. AMC i Aarhus, KLC i Kolding og Johnnys Servicecenter Greve. Og jeg har faktisk også allerede solgt den første nye EX17H,” fortæller John Greisen. ”Jeg er overbevist om, at EX’eren er den helt rigtige volumen-model til det danske marked. Med fladt gulv er den velegnet som liftbus, og med det brede udvalg af modeller med rigtig gode specifikationsmuligheder til det danske marked er jeg sikker på, at vi opnår målet om ca. 10 % markedsandel inden for en rimelig periode,” fastslår han. John Greisen fremhæver den solide konstruktion i rustfri stål, rustfri alu-/glasfiberpaneler, ekstra isolering til det nordiske marked samt populære og økonomiske drivliner med DAF-motor som stærke salgsargumenter. Han tilføjer desuden de gode afsætningsmuligheder for brugte busser gennem fabrikken i Belgien som et vigtigt salgsargument for nye Van Hool-busser i Danmark. ”Jeg har tidligere arbejdet for busmærker, der på en måde har været vedhæng til store lastbilproducenter. Hos Van Hool er det tydeligt at mærke, at man er en familieejet busproducent med streg under både familie og bus, og det giver et helt andet fokus på kerneforretningen, som er at betjene busbranchen. Det er en stor fordel,” slutter John Greisen.


LOVGIVNING

Finansloven for 2020 indeholder flere gode elementer for busser og taxier Finansloven for 2020 er endeligt faldet på plads, og den indeholder flere gode elementer for både busser og taxier.

Af: Mads Engberg ··· Foto: Colourbox

”Overordnet set er der tale om en finanslov, der er god for Dansk PersonTransport på flere områder. Dels bliver der sat midler af til den grønne omstilling, og dels er der forskellige puljer, som på hver sin måde kan anvendes til at øge kontrolindsatsen mod de udenlandske busser og sikre håndhævelsen af de nye regler om buscabotage”, siger Michael Nielsen, adm. direktør i Dansk PersonTransport. 75 mio. kr. til grøn omstilling på Dansk PersonTransports område Blandt de interessante elementer for Dansk PersonTransport er en pulje på 75 mio. kr. til grønne busser og grøn taxikørsel. Det vil i januar 2020 blive besluttet, hvilke konkrete tiltag de 75 mio. kr. skal bruges på. Det passer tidsmæssigt med, at regeringens Klimapartnerskab for Landtransport kommer med deres anbefalinger, og her vil Dansk PersonTransport spille ind med sine forslag til, hvordan man får mest ud af pengene. Det kan være direkte tilskud til indkøb, men det kan også være tilskud til investering i

eksempelvis ladestruktur. Michael Nielsen udtaler; ”Dansk PersonTransport er naturligvis tilfredse med at der afsættes midler til den grønne omstilling for bus og taxikørsel som er noget vi har presset på for at sikre. En vedvarende offentlig støtte til denne omstilling er nødvendig for at opnå det fælles mål om en signifikant nedsættelse af CO2 udledningen.” Flere puljer til indsats mod udenlandske busser Regeringen har gennem efteråret vist et stærkt fokus på at bekæmpe den sociale dumping og de urimelige vilkår i turistbusbranchen. Derfor ligger det i direkte forlængelse af den indsats, at regeringen i finansloven afsætter 50 mio. kr. til at styrke myndighedsindsatsen mod social dumping i form af samarbejde mellem Arbejdstilsynet, skattemyndighederne og politiet. ”Vi har gang på gang påpeget, at der manglede en ordentlig håndhævelse af reglerne, når vi har kunnet konstatere, at de udenlandske busselskaber ikke var momsregistrerede eller havde så meget som én chauffør registreret i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Samtidigt er det naturligvis væsentligt, at den nye fortolkning af cabotagereglerne håndhæves effektivt,” siger Michael Nielsen. Det er derfor glædeligt, at tungvognscentrene får tilført 5 mio. kr. i 2020 og herefter 10 mio. kr. årligt

frem til 2023 til blandet andet flere kontrolmedarbejdere og efterforskningsmæssige kompetencer for effektivt at kontrollere køre-hviletidsreglerne og reglerne om cabotagekørsel i tungvognscentrene. 10 mio. til kontrol Desuden afsætter regeringen 10 mio. kr. årligt frem til 2023 til at sikre effektiv kontrol og håndhævelse af, at de udenlandske chauffører, der udfører cabotagekørsel i Danmark, får danske løn og arbejdsvilkår. Selve lovforslaget om at sikre udenlandske chauffører danske løn og arbejdsvilkår via lovgivningen er dog ikke fremsat endnu. ”Vi hilser det meget velkommen, at der sættes penge af til en ordentlig håndhævelse af lovgivningen. Det, at håndhævelsen sikres, før der er fremsat et egentligt lovforslag, er positivt og vi ser derfor frem til, at det lovforberedende udvalg fremsætter deres forslag, og at dette bliver omformet til lov hurtigst muligt”, siger Michael Nielsen. Endelig sætter regeringen midler af til flere af de såkaldte ANPG-kameraer, som blandt andet bruges til at styrke politiets indsats på tungvognsområdet. Det gælder blandt andet efterforskningen af, om en turistbus har kørt cabotage i Danmark i mere end de tilladte syv sammenhængende dage på en kalendermåned og vil formentlig også bruge anvendt til at kontrollere miljøzonereglerne.

Mobilitet | 01.2020

29


MEDLEMSTUR

Turen startede på el, da selv shuttlebussen fra lufthavnen til det første hotel kørte på el.

Turen for medlemmer og associerede medlemmer startede i Shenzhen, hvor 16.000 elbusser og 12.000 eltaxier kører rundt

DPT i Kina Af: Nya Vecht ··· Foto: Michael Nielsen

Dansk PersonTransport bød medlemmer på en udbytterigtur til Kina, hvor der stod eldrevne busser, taxier og god stemning på programmet. Kina har gennem de senere år markeret sig som en af de største producenter og brugere af eldrevne busser og taxier på markedet, så forventninger var høje – og blev indfriet – da turen gik til Riget i Midten.

Der var stor interesse for elmotorer i busserne blandt medlemmerne.

30

Dansk PersonTransport

Der skues over grænsen til Hong Kong.


MEDLEMSTUR

Skyrail og elbusser hører med til de grønne løsninger, som Kina implementerer.

Skyline i Shenzhen er ganske imponerende. Der er lidt finere forhold, når det kommer til elbiler i Kina, hvor der findes ladestandere overalt til elbiler.

I hele Shenzhen kører der kun eltaxier i gaderne.

Den anden del af turen gik til byen Hangzhou, som er et kæmpe turistmekka for kineserne.

Mobilitet | 01.2020

31


Eltaxi på gaden i Shenzhen.

Her ses en innovativ løsning på at få plads til ladestandere, hvor solpaneler i lygtepæle danner dele af strømmen til bilen.

I Hangzhou er alle transportmidler trods alt ikke helt elektriske endnu...

Et kinesisk bud på den fremtidige by.

I Shanghai lufthavn foregår al information til kunderne via mobile robotter.

32

Dansk PersonTransport


Hotpot var en af de mere interessante middag; konceptet går i al sin enkelthed ud på, at alle ingredienser i måltidet koges i samme gryde.

Flot velkomst i BYD’s hovedkvarter.

Medlemmerne tester komforten i elbussen.

Thermal Bus Systems

Eksperter i klimaløsninger til busser

Valeo OE-leverandør Kurser i varmere og AC anlæg

Få inspiration og hjælp via vores servicevideoer

Distributed by

Shanghai by night

Mobilitet | 01.2020

33


EL-BUS

AMU Juul og Anchersen har sammen afholdt de første kurser, hvor chauffører er blevet særligt oplært i kørsel af de el-busser fra kinesiske BYD, som fra den 8. december har kørt som linje 18.

Af: Redaktionen

Frem mod præmieren af den nye linje 18 havde Anchersen i samarbejde med AMU Juul taget initiativ til at uddanne de chauffører, der skal betjene den nye linje 18, der kommer til at bestå af 27 elektriske busser fra kinesiske BYD. Linjen kommer til at have op til 12 afgange i timen i myldretiden og skal køre mellem Legravsparken St. til Emdrup Torv. Eksemplarisk på el Præmieren var den 8. december, men forberedelserne har længe været i gang med oplæring af de nye chauffører på ruterne. Uddannelseskonsulent hos AMU Juul, Bo Hemmingsen, tog hurtigt kontakt til driftschefen fra Anchersens ruteafdeling Piet Larsen, da de første el-busser var ankommet til Jernholmen, hvor Anchersen har garage. Der blev planlagt en dag på FDM Sjællandsringen, hvor BYD bussen blev testet igennem af repræsentanter fra Anchersen og AMU Juuls kursuschef Jesper Henriksen. ”Det, der var specielt interessant ved kørslen på FDM Sjællandsringen, var to ting; nemlig hvordan bussen opførte sig på glat underlag i de situationer hvor man slap gaspedalen, og hvordan bussen reagerede ved kraftige styreudslag på tør asfalt,” fortæller Bo Hemmingsen. På det glatte underlag, hvor bussen vil lave en forholdsvis kraftig ’motorbremsning’, når gassen slippes, var spørgsmålet, om bussen ville skride ud med bagenden. Dette skete ikke på noget tidspunkt ved normal kørsel, hvilket skyldes, at bussen var udstyret med vinterlameldæk. Hvis bussen blev presset, overtog bussens ESC-system straks og rettede bussen ind med det samme. Ved kraftige styreudslag på tør vej var betænkeligheden rettet imod, hvordan bussen ville reagere, da batterierne ligger

34

Dansk PersonTransport

øverst på bussen. Her var der heller intet at frygte, da bussen opførte sig som en almindelig rutebus. Økonomisk kørsel ”Alt i alt så opfører en el-bus sig køreteknisk set på nøjagtig samme måde som en konventionel bus. Under kørslen på køreteknisk anlæg, blev vi også meget klogere på, hvordan bussen skulle køres, både i forhold til acceleration, men også i særdeleshed i forhold til bremsning. Accelerationsmæssig er bussen meget hurtig, hvilket gør, at man risikerer, at passagererne kan falde, hvis ikke man er opmærksom på det,” konkluderer Bo Hemmingsen. Bremsemæssigt er el-bussen også anderledes, og chaufføren skal derfor lære at bremse på den helt rigtige måde. Generelt skal chaufføren ved kørsel af en el-bus nedsætte hastigheden ved at lette trykket på speederpedalen. Dette gør, at man får en meget behagelig nedbremsning samtidig med, at der lades på batterierne. ”Baseret på oplevelserne på FDM

Sjællandsringen kunne vi konstatere, at bussen rent køreteknisk opførte sig som en almindelig rutebus, men når bussen skulle køre passagervenligt og energirigtigt, så var der lige pludselig en verden til forskel.” Når chauffører benyttede den rigtige køreteknik betød det også, at bussen kunne køre væsentligt længere og dermed også mere batteriøkonomisk. På baggrund af disse oplevelser efterspurgte Anchersen muligheden for at benytte Amu Juul til at uddanne de kommende chauffører, der skal køre på linje 18. Der blev derfor lavet en plan om at bruge AMU systemet til at undervise i passagervenlig og energirigtig økonomikørsel, hvilket har resulteret i afholdelse af otte kurser fordelt på de chauffører, der nu skal køre el-bus. Chaufførerne fra Anchersen har kørt sammen med Amu Juuls instruktør Lars Bregnbak på de otte kurser og erfaringerne har været rigtig positive. Der er ingen tvivl om, at med den rigtige køreteknik får både passagerer, chauffører og Anchersen en stor gevinst.

“Baseret på køreoplevelserne kunne vi konstatere, at bussen rent køreteknisk opførte sig som en almindelig rutebus, men når bussen skulle køre passagervenligt og energirigtigt, så var der lige pludselig en verden til forskel.”


ÅRSMØDE

Indkaldelse til Dansk PersonTransports årsmøde Herved indkaldes til det ordinære årsmøde i DPT

Lørdag d. 28. marts 2019 kl. 10 på Hotel Marienlyst i Helsingør

Indkaldelse til Kredsgeneralforsamlinger Forud for DPTs Årsmøde afholdes der kredsgeneralforsamlinger i de enkelte kredse, hvor forslag der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen samt kandidater til de enkelte poster i kredsen skal indsendes til kredsformanden senest 8 dage før afholdelsen af mødet:

Med følgende foreløbige DAGSORDEN: 1. Beretning om DPTs virke i det forløbne år og DPTs prioriteter for 2020 2. Fremlæggelse af regnskab 3. Valg af landsformand 4. Valg af to revisorer samt en suppleant 5. Indkomne forslag 6. Eventuelt

Kreds 1: Den 25. februar 2020 Kreds 2: Den 26. februar 2020 Kreds 3: Den 27. februar 2020

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være vedtaget på en kredsgeneralforsamling. De skal være ledsaget af en kort motivering og være sekretariatet i hænde senest den 8. marts, hvor også mulige kandidater til landsformandsposten, hvor John Bergholdt er på valg men dog genopstiller, skal fremsende deres kandidatur.

Stedet, hvor kredsgeneralforsamlingerne afholdes, bliver kommunikeret ud af sekretariatet senest 14 dage før afholdelsen.

John Bergholdt, landsformand

Program for Dansk PersonTransports årsmøde 2020 FREDAG DEN 27. MARTS

LØRDAG DEN 28. MARTS

12.00-13.00 Frokostbuffet for tilmeldte

07.30-09.00 Morgenmad

13.00-17.00 DPTs udstilling ”PersonTransport 2020” åbner

09.00

19.00-00.00 Festaften med tre-retters menu. Like2Dance spiller hele aftenen og sætter gang i festen efter middagen

09.30-12.00 Ledsagertur

TA’s generalforsamling

10.00-12.00 Årsmøde i plenum 12.00-14.00 Frokostbuffet 15.00 Udstillingen lukker samtidigt med den traditionelle lodtrækning på Dansk PersonTransport’s stand

Mobilitet | 01.2020

35


VINTERKØRSEL

Af: Nya Vecht ··· Foto: Adobe Stock & Colourbox

Nye regler for vinterdæk i Norge, Sverige og Tyskland Vinter er tit lig med vinterdæk – som kan være lovpligtige, når man kører uden for Danmark. Og i Norge, Sverige og Tyskland er kommet med nye regler, som man skal være opmærksom på i de kolde måneder.

36

Dansk PersonTransport

Norge arbejder på at indføre skærpede regler for anvendelse af vinterdæk på tunge køretøjer, som med største sandsynlighed allerede vil gælde fra den kommende vintersæson. Dansk PersonTransport følger naturligvis sagen på tæt hold og melder ud, når der er nyt. I Sverige og Tyskland er der på det seneste indført skærpede krav til vinterdæk på drivaksler og foraksler på tunge motorkøretøjer. Dog med en overgangsperiode frem til 2024, hvor M+S dæk under visse betingelser stadig er tilladt til vinterkørsel.


VINTERKØRSEL

NORGE Norge indfører nye krav til vinterdæk – men med en overgangsperiode på ét år. Det vil sige, at M+S-dæk fortsat kan anvendes den kommende vinter 2019/2020 Fra vinteren 2020/2021 kan der alene anvendes 3PMSF-dæk på styrende foraksler og drivaksler. Nyt er også, at snekæder fra 1. november 2019 skal være tilpasset hjulog dækstørrelsen. På øvrige aksler samt på påhængskøretøjer er M+S-dæk fortsat mindstekravet. Den mindste, tilladte mønsterdybde er fortsat 5 mm på alle vogntogets dæk.

i

Al landeinfo samlet et sted!

I forlængelse af disse nye krav er der også indført en ændring og forhøjelse af bødetaksterne ved brug af ikke-egnede eller defekte dæk eller ved manglende eller ikke-tilpassede snekæder. Den samlede bødesats bliver fremover udregnet efter et gebyr på en overtrædelse for hvert dæk eller hver snekæde. Jo flere overtrædelser, desto større bliver den samlede bøde.

OBS: Vær opmærksom på, at ITD understreger, at de norske myndigheder kun anerkender M+S-dæk, der er særligt egnede/fremstillede til vinterkørsel. Medbring gerne dokumentation herfor, hvis muligt.

Vil du have den nyeste og mest opdaterede landeinfo, kan du altid finde den på Dansk PersonTransports hjemmeside. Her ligger blandt andet information om de gældende regler for vinterføre, moms, betalingsveje, miljøzoner og meget mere for en bred vifte af forskellige lande. Se det hele på danskpersontransport.dk

Mobilitet | 01.2020

37


VINTERKØRSEL

SVERIGE

TYSKLAND

Den svenske transportstyrelse har for nyligt udsendt en ændringsbekendtgørelse til reglerne for vinterdæk på tunge køretøjer i Sverige.

De tyske myndigheder skærpede reglerne for vinterdæk på drivaksler på tunge køretøjer i 2017. Senere er der tilføjet regler for vinterdæk på styrende foraksler.

Drivaksler Dæk på drivaksel/er på et motorkøretøj skal være mærket med 3PMSF eller M+S (der er særligt fremstillede til vinterkørsel).

Vær særlig opmærksom på reglerne i overgangsordningen, når der købes nye dæk til drivaksler og styrende foraksler.

M+S-mærkede dæk er dog kun tilladt i en overgangsordning frem til 30.11.2024. Fra den 01.12.2024 vil det udelukkende være tilladt at anvende 3PMSF-mærkede dæk på drivaksel/er. Mønsterdybden skal minimum være 5 mm. Styrende foraksler Dæk på styrende foraksel/er på et motorkøretøj skal være mærket med 3PMSF eller M+S. M+S-mærkede dæk er dog kun tilladt i en overgangsordning frem til 30.11.2024. Fra den 01.12.2024 vil det udelukkende være tilladt at anvende 3PMSF-mærkede dæk på styrende foraksel/er. Mønsterdybden skal minimum være 5 mm. Øvrige aksler på motorvogn Dæk på øvrige aksler på et motorkøretøj skal minimum være mærket med M+S. Der er ingen plan om udfasning af M+S-mærkede dæk på disser positioner. Mønsterdybden skal minimum være 5 mm. Aksler på påhængskøretøj Dæk på aksler på et påhængskøretøj skal minimum være mærket med M+S. Der er ingen plan om udfasning af M+S-mærkede dæk på disse positioner. Mønsterdybden skal minimum være 1,6 mm.

38

Dansk PersonTransport

Drivaksler Dæk på drivaksel/er på et motorkøretøj skal være mærket med 3PMSF ved kørsel under vinterlige forhold. M+S-dæk er dog tilladt i en overgangsordning frem til 30.09.2024. Dette gælder dog udelukkende M+S-mærkede dæk, der er produceret indtil den 31.12.2017 (DOT5217). Dæk, der er produceret efter den 31.12.2017, skal være mærket med 3PMSF, hvis de anvendes under vinterføre i Tyskland. Mønsterdybden skal minimum være 1,6 mm. Styrende foraksler Dæk på styrende foraksel/er på et motorkøretøj skal fra 1. juli 2020 være mærket med 3PMSF ved kørsel under vinterlige forhold. M+S-dæk er dog tilladt i en overgangsordning frem til 30.09.2024. Dette gælder dog udelukkende M+S-mærkede dæk, der er produceret indtil den 31.12.2017 (DOT5217). Dæk, der er produceret efter den 31.12.2017, skal være mærket med 3PMSF, hvis de anvendes under vinterføre i Tyskland. Mønsterdybden skal minimum være 1,6 mm. Øvrige aksler på motorvogn og påhængskøretøj Der er ingen krav til M+S- eller 3PMSF-mærkede dæk på disse positioner. Mønsterdybden skal minimum være 1,6 mm.


OVER 60 DAGLIGE AFGANGE Rødby - Puttgarden · Gedser - Rostock

Den nye Mercedes Sprinter Som Bus eller taxa

bordershop.com/dk

… Ring og få et godt tilbud! Vi har nye biler på lager og vi ønsker alle et Godt Nytår!

For booking af overfart samt mad ombord kontakt grupper@scandlines.com eller læs mere på bus.scandlines.dk

BorderShop i Puttgarden og Rostock er åben alle ugens dage.

Prøv også vores lækre mad ombord.

www.vagnerikhvid.dk Telefon: 46975500 / Vagn Erik: 29446440 Haraldsdalvej 9 • Postboks 105 • 6330 Padborg

SPAR BRÆNDSTOF..! Den DenDen nye nyenye Mercedes Mercedes Mercedes Sprinter Sprinter Sprinter Som Som Som Bus BusBus eller eller eller taxa taxa taxa

Den Sprinter ……Ring … Ring Ring og ognye få og fåMercedes et få etgodt et godt godt tilbud! tilbud! tilbud! Vi har nye biler på lager og vi ønsker alle et Godt Nytår!

Som Bus eller taxa

ViVihar harnye Vinye har biler biler nye påpå biler lager lager påog lager ogviviønsker og ønsker vi ønsker alle alleetetGodt alle Godt etNytår! Godt Nytår!Nytår!

… Ring og få et godt tilbud!

nye Mercedes Sprinter DenDen nye Mercedes Sprinter Som Bus eller taxa Som Bus eller taxa Den nye Mercedes Som Bus ellerSprinter taxa … Ring og få et godt tilbud! Vi har nye biler på lager og vi ønsker alle et Godt Nytår!

… Ring og få et godt tilbud!

Vi har nye biler på lager og vi ønsker alle et Godt Nytår!

Vi har nye biler på lager og vi ønsker alle et Godt Nytår! Haraldsdalvej Haraldsdalvej Haraldsdalvej 9 •9Postboks • Postboks 9 • 105 Postboks 105 • 6330 • 6330 105 Padborg Padborg • 6330 Padborg Haraldsdalvej 9 • Postboks 105 • 6330 Padborg Telefon: Telefon: 46975500 Telefon: 46975500 46975500 / Vagn / /Vagn Erik: Erik: / Vagn 29446440 29446440 Erik: 29446440 Telefon: 46975500 Vagn Erik: 29446440 www.vagnerikhvid.dk www.vagnerikhvid.dk www.vagnerikhvid.dk www.vagnerikhvid.dk

Stroco oliefyr, type “LE“ designet til at levere optimale resultater til dine busser Stroco oliefyr: • Kører på diesel, biodiesel, HVO, RME og ethanol • Start-/stop-emissioner reduceres til et absolut minimum • Effektiv ved anvendelse af bio-brændstof • Specialudviklet med henblik på Euro 6 motorer • Mulighed for temperaturstyring tilpasset Euro 6 motorer • Kræver ingen supplerende tilslutninger • Reduktion af uforbrændt HC på op til 85% i forhold til konventionel opbygning • Reduktion af aflejringer på dysen sikrer bedre forbrænding • Reduktion af aflejringer på dysen sikrer optimal dyse-funktion i hele dysens levetid.

Stroco ApS · Viborgvej 50 · DK-8450 Hammel Tlf. +45 8696 1066 · Email: info@stroco.dk · www.stroco.dk

Mobilitet | 01.2020

39


algiNostnet hjør

Bents Turistfart, St. Merløse 1

2

3

Et nu hedengangent midtsjællandsk busselskab var Bents Turistfart i St. Merløse. Det blev etablereret i 1973, da Bent Hejlesen etablerede sig med turistkørsel, plus han overtog ruten RingstedHolbæk fra Aage Larsen i Ringsted. I 1980 blev han entreprenør for det nystiftede Vestsjællands Trafikselskab, der her gav hans rute linjenummer 14. Siden fik han også noget VT-lokalrutekørsel omkring Store Merløse. I 1989 overtog Bent Hejlesen sammen med Jens Hansen Solrød Turistfart fra Erling Olsen. Herigennem fik han også skolebuskørsel i Vallø Kommune frem til 1993. Sammen med Birger Simonsen i Frederikssund etablerede han endvidere Frederikssund-Skibby Bustrafik A/S. Ved HT-licitationerne pr. 1990 bød man på og vandt I/S Chr. Simonsen og Sønners kørsel i nordlige Hornsherred. I 1994 vandt man HTs kørsel i hele Hornsherred. Her tog man Alex Jensen A/S ind som partner, og omdøbte firmaet til Partner Bus A/S. Et selskab som man solgte i 2006, til norske Nettbuss. I 1992 til 1996 kørte han endvidere telebuskørsel i Lejre-området. I 1995 tabte han sin VT-kørsel til Syd-Trafik. I 1999 solgte han sine store turistbusser til Hafnia Rejser i Holbæk. Fra 2001 kaldte han derfor sit firma Bents Minibusser. Det ophørte dog i 2007, sammen med hans engagement i Solrød Turistfart.

1. Blandt hans turistbusser var denne Scania V8 med Ørum-Petersen karosseri, CL98358. Her ses den i Ringsted i 1980. 2. Der kom siden to Mercedes-Benz O303-turistbusser i busparken, bl.a. DD98478, der her ses ved Roskilde Domkirke i 1989. 3. I 1981 begyndte han at købe Leyland-busser til rutekørslen. Denne, LM88289, købte han i 1988. 4. Denne lille Fiat 315 med Ringsted-karosseri, HZ96236, købte han i 1986 og solgte i 1990.

4

40

Dansk PersonTransport

Udarbejdet af Bushistorisk Selskab. Tekst: Lars Ersgaard, redaktør

på Bushistorisk Selskabs medlemsblad ”Busbladet”. Billeder: Jørgen Wiegandt. Lars Ersgaard.


TAG DEN

- lovpligtige efteruddannelse til BUS hos DEKRA

Kurs

er i h e land le et

Vidste du, at hvis du fornyer dit EU-bevis op til 3 måneder inden udløbsdatoen, godskrives perioden på dit nye EU-bevis?

Opstart hver uge

Ekstra hold i uge 6 og 7 (få ledige pladser).

Lønberegning – også en tidsrøver for dig? ✓ Easy@Tour udregner løn baseret på overenskomst for Turistchauffører ✓ Sikkerhed for korrekt løn til chaufførerne ✓ Integration til flere lønsystemer #Overtimer #Afspadsering #Forskudt tid #Handicaptillæg #Døgnbetalinger #5- og 6-dages arbejdsuge #Lønspecifikation

Easy@Tour

Den komplette administrative løsning til persontransport For yderligere informationer kontakt Steen Baggersgaard på tlf. 7020 1548 eller sb@partex.dk

www.partex.dk Mobilitet | 01.2020

41


RUBRIKANNONCER / INFO

Associerede medlemmer af Dansk PersonTransport VBI Group ApS Kontakt: Dan B. Pedersen Kongensgade 38 6070 Christiansfeld Tlf. 74 56 13 26

Solaris Danmark Bus A/S Kontakt: Vagn Erik Hvid Haraldsdalvej 9 6330 Padborg Tlf. 46 97 55 00

FORSEA Ferries Kontakt: Peter Kesting Færgevej 8 3000 Helsingør Tlf. 30 67 13 77

DEKRA AMU Center Sydjylland A/S Kontakt: Susanne Jensen-Iversen Arnfredsvej 8 6600 Vejen Tlf. 70 60 65 00

Jyske Bank/Finans Kontakt: Tommy Schulz Puck Kastaniehøjvej 2 8600 Silkeborg Tlf. 89 89 81 20

Sydglas Danmark Kontakt: Per Hartung pha@sydglas.dk Håndværkersvinget 12 6360 Tinglev Tlf. 40 34 15 89

OK Kontakt: Henrik Dehn Centervej 5 4600 Køge Tlf. 89 32 25 40

YX Danmark Kontakt: Michael B. Hansen Buddingevej 195 2860 Søborg Tlf. 23 63 51 99

Circle K Danmark Kontakt: Stephan Praem Skovgaard Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tlf. 70 101 101

Businvest DK ApS Kontakt: Agnieszka Karolina Mazur Baldershøj 3 2635 Ishøj Tlf. 27 25 01 01

Out of Home Media A/S Kontakt: Henrik Sørensen Ragnagade 7, 1 2100 København Ø Tlf. 20 90 88 50

Toyota Danmark Kontakt: Christian Duurloo Dynamovej 10 2860 Søborg Tlf. 30 59 39 57

Söderberg og Partners Kontakt: Pelle Bo Jensen Kokholm 1, Kolding Tlf. 92 44 11 00 www.soderbergpartners.dk

Trapeze Group Europe A/S Kontakt: Christian Erikstrup Sommervej 31, 4, Aarhus Tlf. 30 55 99 67 www.trapezegroup.dk

AMU Transport Danmark Kontakt: Finn Ravn fhr@AMU-FYN.dk Bastrupgårdvej 5 7500 Holsterbro Tlf. 22 10 41 31

R2P Tracking ApS Kontakt: Morten Saxentoff Livøvej 23, Viborg Tlf. 70 20 06 98 www.r2p.com

AAV Dæk A/S Kontakt: Leif Kristensen Sintrupvej 40, Brabrand Tlf. 41 83 01 00 www.aav.as

42

Dansk PersonTransport

Scandiwear ApS Kontakt: Christian Jensen Jernholmen 38 St th 2650 Hvidovre Tlf. 23 40 18 70

MAN Kontakt: Jesper Mathiesen jesper.mathiesen@man.eu Ventrupparken 6 2670 Greve, Tlf. 43 43 20 44

EvoBus Danmark A/S Kontakt: Søren Christensen soren.christensen@daimler.com Centervej 3 4600 Køge Tlf. 56 37 00 00

Amu Juul A/S Kontakt: Jesper Juul Abildårdsvej 14 4000 Roskilde Tlf. 46 32 10 22

Nordfyns Finans A/S Kontakt: Michael Skjellerup Østergade 34 5560 Aarup Tlf. 21 49 74 88


INFO

Mobilitet Nr. 1 / Januar 2020 Dansk Persontransport er for alle, der udfører erhvervsmæssig personkørsel. Organisationens formål er via indflydelse, information og indkøbsaftaler at sikre sine medlemmer de bedst mulige arbejdsvilkår.

Udgiver

Dansk PersonTransport

Nørre Farimagsgade 11, 3 tv. 1364 København K Tlf. 70 22 70 99

Sekretariatet

Hovedbestyrelse

Nørre Farimagsgade 11, 3 tv. 1364 København K Tlf. 70 22 70 99 www.danskpersontransport .dk info@danskpersontransport.dk

Landsformand John Bergholdt Bergholdt.dk A/S Børstenbindervej 5 5230 Odense M tlf. 66 11 31 31 fax 66 19 08 09 john@bergholdt.dk www.bergholdt.dk

Telefontid man-fre 9-15 Mail er åben for meddelelser hele døgnet.

Medarbejdere Michael Nielsen Adm. direktør mmn@dpt-dk.org Trine Wollenberg Vicedirektør two@dpt-dk.org Lasse Repsholt Sektorchef lre@dpt-dk.org Mads Engberg Chefkonsulent men@dpt-dk.org Nya Vecht Kommunikationsansvarlig nve@dpt-dk.org Rikke Bengtsson Sekretær rbe@dpt-dk.org

Næstformand Formand sektor for turistkørsel Lars Larsen Københavns Bustrafik Bådehavnsgade 38 2450 København SV tlf. 27 27 01 01 ll@larsenbus.dk www.larsenbus.dk Formand sektor for rutekørsel Peter Lanng Nielsen Keolis Danmark A/S Naverland 20 2600 Glostrup tlf. 88 17 17 17 fax 88 17 17 19 peter.lanng.nielsen@keolis.dk www.keolis.dk Formand sektor for offentlig kørsel Allan Mørup Mørups Turistfart ApS Haugevej 23, 7400 Herning tlf. 97 11 69 69 allan@morups.dk www.morups.dk

Formand sektor for taxikørsel Torben Kirketerp Esbjerg Taxa Lillebæltsvej 10 6715 Esbjerg tlf. 22 22 19 30 torben@esbjergtaxa.dk http://www.esbjergtaxa.dk

Fax 70 22 10 99

www.danskpersontransport.dk info@dpt-dk.org

Ansvarshavende Nya Vecht

nve@dpt-dk.org Layout og tryk Mediegruppen

Horsensvej 72A 7100 Vejle

Formand DB’s kreds 1 Lars Brøchner Brøchners Biler Genvejen 16 7451 Sunds tlf. 97 14 10 52 fax 97 14 42 52 info@brochnersbiler.dk, www.brochnersbiler.dk

Tlf. 75 84 12 00

Formand DB’s kreds 2 Peter Papuga Papuga Bus A/S Lundahl Nielsensvej 1 7100 Vejle tlf. 75 85 85 88 peter@papugabus.dk www.papugabus.dk

Oplag

Formand DB’s kreds 3 Carsten Rasmussen Vedde Turistfart A/S Bådehavnsgade 38 2450 København SV tlf. 57 80 46 19 carsten@veddeturistfart.com www.veddeturistfart.dk

www.mediegruppen.net Annoncer

Vendemus ApS

Frederiksgade 45 Baghuset, 1. sal 8000 Aarhus C

Tlf. 72 22 70 80

kontakt@vendemus.dk

3.400 stk. Distribution

Bladkompagniet ISSN

2596-7827 Dansk PersonTransports

opfattelse udtrykkes i lederen, og hvor det i øvrigt direkte fremgår. Meninger udtrykt i andre artikler er ikke nødvendigvis Dansk

PersonTransports. Eftertryk kun tilladt efter nærmere aftale.

Abonnementspriser Årsabonnement

• Danmark kr. 275,•

inkl. moms

Udlandet kr. 335,-

momsfrit •

Enkeltnumre kr. 50,-

+ forsendelse.

pr. stk. inkl. moms

Udgivelser

Udkommer 6 gange om året. Næste udgivelse i regi af Dansk PersonTransport er i uge 10 2020.

Deadline for indlevering

Kontakt Vendemus på telefon: 72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

af annoncer er senest d. 25. februar 2020. Forsidebillede Colourbox

Trykt på miljøgodkendt

papir hos svanemærket trykkeri, der er kvalitets-

MG 13421

KOM I KONTAKT MED DET DANSKE BUS- OG TAXIFOLK ...

og miljøcertifiseeret

iht. ISO 9001/14001.

Mobilitet | 01.2020

43


Vi har det brændstof, dine busser skal bruge. Også i fremtiden.

Danmarks fremtid skal være grøn. Eller i hvert fald grønnere. Men ingen ved, hvad fremtidens brændstof bliver. Uanset hvad du vælger, er vi der. Vi har allerede både BioGas, el og HVO-diesel, og flere muligheder er på vej. I en omskiftelig hverdag er det mere end OK.

59803

Hvor skal du hen? Ring til os nu på 89 32 25 40.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.