Mobilitet 05 2019

Page 1

DIT MAGASIN OM BUS- OG TAXIBRANCHEN

05

Oktober 2019

Nye energi- og miljøkrav til taxier og OST biler skaber frustration Husk lige førerhunden Kom med til Coach Euro Test 2019 i Rumænien

S

FOKU

Mød fremtidens buschauffører Kollektiv trafik | Offentlig kørsel | Turistbussen | Taxi


Total Cost of Ownership (TCO): Find ud af hvilke faktorer der påvirker din samlede rentabilitet på mercedes-benz.dk/busser

Stjerner i byen. Mercedes-Benz Citaro. Referencen. Som en image skaber med garanteret popularitet følger Citaro ingen trends - den sætter dem. Siden produktionen startede, har den været en af de mest solgte bybusser. Nøglefaktoren til denne succes er Citaro modul systemet: med 16 bybusvarianter i 25 modeller og utallige udstyrsmuligheder har denne køretøjsfamilie den rette bus til næsten alle bykrav. Derudover imponerer den også med ekstraordinær kvalitet, et højt niveau af økonomisk effektivitet og omfattende sikkerhed. For mere information gå til www.mercedes-benz.dk/busser

EvoBus Danmark A/S, Mercedes-Benz Busser, Centervej 3, 4600 Køge. telefon 5637 0000, mercedes-benz.dk/busser


LEDER

Glem ikke Persontransportsbranchen DPT siger tillykke og velkommen til det nyligt sammensatte Transportudvalg og den nye formand, Jeppe Bruus samt til den nye Transportminister, Benny Engelbrecht. Vi ser frem til et godt samarbejde, hvor vi håber, at persontransporten kommer højt på dagsordenen, da der sandt at sige er nok at tage fat på. Vi ser ikke mindst frem til et samarbejde omkring, hvordan vi bedst finder nye grønne og klimavenlige løsninger, der både er realistiske og kan finansieres. Selvom vi allerede er det grønne alternativ i forhold til privatbilismen, så er vi naturligvis med på at finde nye løsninger f.eks. ved at se på alternative drivmidler og bedre fremkommelighed for den samlede kollektive trafik. Men tag nu et af de konkrete udspil fra regeringen; nemlig de nye energi- og miljøkrav til taxier og andre servicekøretøjer. Det duer ikke, at der hverken er plads til bagage eller mulighed for at få automatgear i de nye A+ biler, som skal benyttes. Det er heller ikke særligt smart, at en bus med samme Euronorm ikke længere er ”grøn”, blot fordi den er indregistreret før en bestemt dato Lad os sammen finde gode og brugbare løsninger for en grønnere fremtid. Lad os også se på cabotage foretaget i stor stil af udenlandske busvognmænd og udenlandske operatører, der koordinerer de ”kinesiske pirattaxaer”. Benny Engelbrecht har nedsat et lovforberedende udvalgsarbejde for at komme problemet med social dumping til livs. Desværre udtaler den nye transportminister sig kun om problemerne med lastbilerne. Derfor et meget højt RÅB herfra om ikke at glemme persontransporten. Det vil være en skandale at lave en ny lov på området, der ikke tager hånd om et af de største problemer i vores branche. Som sagt er der nok at tage fat i og vi håber at vi i endnu højere grad bliver taget med på råd. Især da vi støtter op om de overordnede politiske prioriterer såsom at få orden i konkurrenceforholdene samt skabe bedre vilkår for en endnu grønnere kollektive trafik. Vi håber, at politikerne er med på at stige på bussen, taxien eller OST bilen, så vi sikrer et bredt og godt samarbejde, når de nye regler skal udformes – for vi er allerede ombord...

Vi håber, at politikerne er med på at stige på bussen, taxien eller OST bilen, så vi sikrer et bredt og godt samarbejde, når de nye regler skal udformes – for vi er allerede ombord...”

Michael Nielsen Adm. Direktør / CEO

Mobilitet | 05.2019

3


S

FOKU

Indhold.05 08 RUTE KØRSEL

Mød fremtidens buschauffører

Det faste: 06 De korte 26 Parkering ved turistdestinationer kan forberedes

12

28

RUTE KØRSEL

TURIST KØRSEL

Vejle Turistfart har stor succes med lærlinge

Se de nye busser fra Coach Euro Test 2019

34

40

TAXI KØRSEL

SERVICE KØRSEL

Husk lige førerhunden

For små bagagerum og dårligere arbejdsmiljø

28 Eldrevne minibusser i dansk bustrafik? 32 Få juridisk hjælp til kollektiv bustrafik og udbud 48 Nostalgihjørnet 50 Info

4

Dansk PersonTransport


FREMTIDENS MOBILITET

FROGNE UDVIKLER TEKNOLOGI SOM FÅR REJSEN TIL AT HÆNGE SAMMEN

Frognes taxametersystem giver chaufføren branchens bedste indtjeningsmuligheder.

Frognes bestillingsapp giver kunden markedets hurtigste taxibestilling.

Finn Frogne A/S · Telefon: +45 43 32 77 33 · info@frogne.dk · www.frogne.dk

Succesfulde nordiske bus- og taxiselskaber anvender Frogne løsninger til at optimere drift og indtjening.


De korte

Nok er nok Skattestyrelsens seneste kontrolaktion mod udenlandske busser, denne gang i Helsingør, afslørede endnu en gang, at flere af de udenlandske busselskaber ikke er momsregistrerede, og Dansk PersonTransport ønsker øget kontrol samt skærpet lovgivning. Den løsning som effektivt vil kunne sætte en stopper for de udenlandske bussers sociale dumping og unfair konkurrence er en ændring af loven, så de udenlandske busselskaber er nødt til at betale deres chauffører en løn, der svarer til danske løn- og arbejdsvilkår, samt et massivt og løbende kontroltryk, der sikrer, at de udenlandske busselskaber både betaler den lovpligtige moms og registrerer deres medarbejdere som udstationerede i RUT.

Bestyrelsen i Kreds 1 vil styrke indsatsen Bestyrelsen i Kreds 1 holdt møde hos Aarhus Taxa, der gav et godt indblik i driften af virksomheden og den forretningsmæssige udvikling, som selskabet har været på de seneste fem år. På Kredsmødet blev der både diskuteret, hvad kredsens rolle skal være fremadrettet, og hvordan kredsen bliver styrket, så den endnu mere kan blive et bindeled mellem hovedbestyrelsen og medlemmerne samt en opsamlingskanal for gode idéer fra medlemmerne ind til hovedbestyrelsen og sekretariatet. Der bliver i de kommende måneder planlagt og afholdt en række medlemsarrangementer, som både er studieture, information om miljøtiltag fra myndighederne, dialog med tungvognscentret og forum for mindre busvognmænd i samarbejde med Kreds 2. Datoerne for de forskellige møder meldes ud løbende.

Norden liberaliserer taxi Island var den 21. og 22. august vært for årets nordiske taxirådsmøde, hvor repræsentanter fra brancheorganisationerne i Finland, Norge, Island, Sverige og Danmark mødtes for at drøfte udviklingen i taxierhvervet i de nordiske lande. Hvor Danmark har valgt en model med en delvis liberalisering og blandt andet fastholdt krav om økonomi og kontrol af omsætning, valgte Finland i juli 2018 at liberalisere taximarkedet fuldstændigt. Det finske taxiforbund kunne til dette års nordiske møde berette om en udvikling af taximarkedet, hvor mange taxier kører uden tilslutning til central, et stigende marke0d for sort taxikørsel og et dalende serviceniveau. I Norge er man også på vej med en ny taxilov, der på visse punkter minder om den danske model, dog til den mere liberale side, da der i den norske model ikke stilles krav om tilslutning til kørselskontor eller kontrol af taxierne. Island barsler også med nye regler for taxiområdet, og derfor deltog repræsentanter fra embedsværket og politikere til årets nordiske møde. Repræsentanterne lyttede med interesse til de nordiske erfaringer med ny taxilov.

6

Dansk PersonTransport


Slut med fynsk nattillæg Det er slut med nattillæg, når man tager en natbus indenfor Sydtrafiks trafiknet eller med Fynbus. Indtil nu har Sydtrafik opereret med et nattillæg på 24 kr. på natbusser, hvor nattillægget har udgjort en 50 procent forhøjet pris, hvis man køber en kontantbillet i bussen, eller hvis man rejser med natbussen på en DSB-billet hos Fynbus. Hos Sydtrafik er tillægget blandt andet blevet afskaffet på opfordring af buschauffører og vognmænd, fordi mange passagerer på hver afgang skulle have hjælp til billetteringen, inden bussen kunne køre fra stationen.

DPT ved DHL

Så mange procent af de udenlandske turistbusser, der blev kontrolleret af Skattestyrelsens den 21. august, var ikke momsregistrerede i Danmark.

Juelsminde Bilen indtræder i et samarbejde med Dantaxi som en selvstændig enhed, hvor mange af funktionerne, herunder telefonbetjeningen, gradvis flyttes til Dantaxis kundecenter i Aalborg. Da Dantaxi også samarbejder med Hedensted Kommunes andet taxiselskab, Hoegs-biler, betyder aftalen med Juelsminde Bilen, at al taxikørsel i kommunen nu samles under Dantaxi-navnet. Ifølge Jørgen Gosvig, som er ejer af Juelsminde Bilen, er der mange fordele i samarbejdet, og direktør for Dantaxi Jylland, John Vanggaard, udtrykker også stor tilfredshed med den indgåede aftale.

Dansk PersonTransport var naturligvis repræsenteret ved dette års DHL, hvor fanen blev holdt højt, og der kom masser af gode kilometer i benene.

47%

Juelsminde taxa tilslutter sig Dantaxi

HUSK NU DINE MEDLEMSFORDELE Dansk PersonTransport har forhandlet adskillige fordelagtige medlemsaftaler i hus, som foreningens medlemmer frit kan benytte sig af. Som medlem af Dansk PersonTransport kan du derfor få et hav af medlemsfordele på alt lige fra arbejdstøj, forsikringer, og brændstof til seværdigheder og spisning over hele Danmark. Så husk at klikke ind på danskpersontransport.dk/medlemsfordele og se alle virksomheder, som foreningen har medlemsaftaler med samt hvilke områder, aftalerne dækker over.

Mobilitet | 05.2019

7


S

FOKU

RUTE KØRSEL

Mød fremtidens buschauffører Af: Lasse Repsholt ··· Foto: Colourbox

Hvilke krav stilles der til fremtidens rutebuschauffører, hvordan får vi fat på dem, og hvilken uddannelse skal de have med i bagagen? Disse spørgsmål stillede TUR på faglærer-konferencen sidst på foråret 2019. Dansk PersonTransport gav et bud på svarene, og her forsøger Mobilitet at følge op ved at skele til erfaringerne fra medlemmer og uddannelsesinstitutioner.

Hvilke kompetencer skal chaufføren have? Et godt sted at starte er hos busselskaberne selv. Busselskaber, der leder efter nye chauffører, søger typisk efter de rette personer og kompetencer på flere niveauer bestående af faglige, almene og personlige kompetencer (Se boks - Hvilke kompetencer søger busselskaberne hos chaufføren?) Et andet godt bud kommer fra uddannelsesinstitutionen UCPlus, der har en tæt kontakt til både arbejdsgivere og chauffører indenfor den kollektive trafik. Her har man kogt kravene ned til den såkaldte ”busfaktor”. Busfaktor har du, hvis du kan svare ”ja” til de fire spørgsmål. • Du skal kunne lide at køre. • Du holder af en arbejdsdag med høj grad af selvbestemmelse og selvstændighed. • Du kan godt lide at have med kunder at gøre. • Du værdsætter fleksible arbejdstider

Se mere på www.ucplus.dk

8

Dansk PersonTransport


RUTE KØRSEL

i

Hvilke kompetencer søger busselskaberne hos chaufføren? De faglige kompetencer • Trafikselskabets takster og takstsystem, kort-og billettyper samt billetteringsudstyr (rejsekort-udstyr). • Trafikselskabets rejsebestemmelser, rejsegaranti og produkter i al almindelighed • Miljøvenlig, tryg og sikker kørsel • Trafikselskabets system for indberetning af driftsforstyrrelser • Den/de ruter, der udføres kørsel på -samt et rimeligt kendskab til det lokale trafik-og bynet i det udbudte område samt korresponderende ruter De almene kompetencer • Kan læse og tale dansk • Kan forstå og forklare sig på dansk • Besidder de grundlæggende regnekundskaber • Besidder de grundlæggende IT-kundskaber • Kan begå sig på engelsk De personlige kompetencer • Fremstår velsoigneret, præsentabel og er iført uniform • Forstår at sætte sig i kundens sted og give kunden den rette service • Forstår at afværge og/eller nedtrappe en konflikt • Er ansvarsfuld og punktlig

Hvem søger vi til jobbet? Et andet godt spørgsmål er - hvor vi skal lede efter de rette medarbejdere? Det er velkendt, at dansk erhvervsliv har arbejdet på højtryk i de senere år, og tilsvarende er beskæftigelsen i topform. Det giver udfordringer for mange brancher med at skaffe de rette medarbejdere, også busbranchen. Hvor søger man så henne? Her er flere bud fra uddannelsesinstitutionerne: • Hos DEKRA er man opmærksom på, at netop bustrafikken kan være interessant for kvinder, som man ellers ikke finder mange af i transportsektoren generelt. I busbranchen er der også mulighed for et skånsomt job, eventuelt på nedsat tid som flexjobber. • Hos UC Plus har man også fokus på nogle historisk værdifulde kilder til busbranchens arbejdskraft hos dels de erfarne medarbejdere, der har lagt en karriere som håndværker eller på kontor bag sig, dels blandt nydanske medarbejdere for hvem jobbet som buschauffør kan være en god mulighed, når kørekort og de sproglige kompetencer er på plads. • Den sværeste opgave påtager Learnmark Danmark sig, nemlig at få de unge om bord i branchen. Gennemsnitsalder blandt buschaufførerne er 53 år. Det er der ikke noget i vejen med, men en bredere aldersmæssig sammensætning vil være godt.

Hvad byder fremtiden? På TUR’s faglærerkonference i slutningen af maj 2019 blev uddannelsesinstitutionerne og deres medarbejdere – faglærerne – klædt på til den fremtid og de forventninger, arbejdsmarkedet har til de nyuddannede chauffører. Hvad skal fremtidens chauffører have med i bagagen? Der tales meget om selvkørende busser – også benævnt selvstyrende eller førerløse. Der går et godt stykke tid før, at den helt førerløse bus er en realitet på de danske veje, men undervejs får chaufføren mere og mere hjælp og assistance til sin kørsel. Måske vil udviklingen betyde, at der næsten ikke bliver brug for nogen færdigheder som fører af bussen længere? Derudover bliver passagererne mere og mere selvhjulpne. Billetteringen er automatisk og digitaliseret - og man finder selv sine ankomsttider og korrespondancer på sin App, Rejseplanen.dk eller noget andet. Dansk PersonTransport har identificeret fem tendenser, som påvirker indholdet i fremtidens job som buschauffør:

Mobilitet | 05.2019

9


RUTE KØRSEL

i

Hvem er TUR? Transporterhvervets Uddannelser (TUR) er en central spiller, når det gælder rekruttering, uddannelse og udvikling til buschaufførerhvervet.

Tendens 1:

Tendens 3:

Chaufføren betyder noget – faktisk meget

Nye teknologier

Både resultaterne af trafikselskabernes kundetilfredshed og de generelle tendenser i servicesektoren viser, at det personlige møde er afgørende for en god kundeoplevelse. At bussen er ren, kører til tiden og opfattes som et sikkert transportmiddel, forventes af kunderne som ”hygiejnefaktorer” – det SKAL være på plads for at opnå et minimum af tilfredshed. For at kundeoplevelsen skal opleves som særligt god, kræver det oplevelser eller komfort ud over det forventede, og her er chaufførens betydning stor i mødet med de enkelte kunder. Tendens 2:

Samarbejdet med trafik-selskaber Vores eller deres kunder? Kunderne i den kollektive bustrafik er jo kunder hos trafikselskaberne og ikke hos den enkelte operatør. Derfor har der altid været fokus på, hvordan trafikselskab og operatør skal samarbejde om netop kvaliteten og kunderne. Det bliver stadig vigtigere, at chaufførerne også kender til dette samarbejde. Alle parter skal samarbejde om at benytte kundetilfredshedsmålinger og kundehenvendelser af både positiv og negativ art til at forbedre den daglige indsats med trafikken og kunderne.

10

Dansk PersonTransport

Så hurtigt går det heller ikke, men i takt med at elbusser og andre former indføres i bustrafikken, skal chaufførerne tilegne sig den nødvendige erfaring med køretøjet og dets egenskaber. Drivmidler er meget oppe i tiden, men nye funktioner i forhold til betjening og sikkerhed – sammen med køretøjets dimensioner og køreegenskaber – spiller også en rolle. Tendens 4:

Mening med jobbet Jobbet som buschauffør skal give mening, og det gør det. Helt overordnet bidrager man til en for samfundet stadig mere vital sektor, der mindsker trængsel og miljøbelastning. Samtidig møder man jo hver dag de passagerer, der er afhængige af bussen til deres daglige transport til skole, uddannelse, job eller gøremål i fritiden. Danskernes behov for - og efterspørgsel efter mobilitet er stadig stigende, og bustrafikken skal sørge for at blive en del af udviklingen. Tendens 5:

Automatiseringen Endelig kommer vi ikke uden om de førerløse busser og den forestående automatisering. I første omgang understøttes chaufførens kørsel, så den bliver mere sikker, energirigtig og eventuelt mere behagelig for passagererne. Chaufføren er ikke overflødig, men jobbet er gjort lettere på samme måde, som automatisering har hjulpet i mange andre jobfunktioner. På sigt kan automatiseringen bevirke, at chaufføren skal have helt nye og andre roller i forbindelse med busdriften og betjeningen af kunderne.

Organisationen ejes af arbejdsgiverforeningerne og fagforeningerne i fællesskab. Det uddannelsesfaglige indhold og retning for persontransporten bliver blandt andet lagt fast i Brancheudvalget for personbefordring, hvor repræsentanter fra Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik (Rutekørsel), Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (Turistbuskørsel) og Arbejdsgiverforeningen for Taxivognmænd i Danmark ATD (Taxikørsel) deltager. TUR udarbejder blandt andet undervisningsmaterialer og tilrettelægger uddannelser og konferencer for faglærerne, så de er klædt på til mødet med nuværende og fremtidige buschauffører

Læs mere på www.tur.dk


ÉN BOKS, ÉT KORT GENNEM EUROPA EETS boksen gør rejsen gennem Europa nemmere

Med en EETS boks registreres vejskat automatisk, når du kører i Europa. Spar tid ved at tilkoble dit Circle K EUROPE Card til EETS boksen. Med et Circle K Europe Card kan du tanke på mere end 20.000 stationer i Europa. Kontakt kunderådgiver Anders Bøegh hos Circle K på 33 42 41 47 og hør, hvordan du kommer i gang. Læs mere på circlek.dk/vejskat


RUTE KØRSEL

S

FOKU

S

FOKU

Stor succes med buslærlinge Af: Redaktionen ··· Foto: Dekra

Hvilke krav stilles der til fremtidens rutebuschauffører, hvordan får vi fat på dem, og hvilken uddannelse skal de have med i bagagen? Disse spørgsmål stillede TUR på faglærer-konferencen sidst på foråret 2019. Dansk PersonTransport gav et bud på svarene, og her forsøger Mobilitet at følge op ved at skele til erfaringerne fra medlemmer og uddannelsesinstitutioner.

12

Dansk PersonTransport


RUTE KØRSEL

Alle ansatte i virksomheden løfter opgaven. Det er en fællesopgave, når der kommer en ny lærling hos os.

Og det må man sige, at de er lykkedes med. Ud af i alt 9 lærlinge de sidste 16 år er de 8 i dag ansat i virksomheden. Den sidste valgte efter 2 år hos Vejle Turisttrafik at gå helt andre veje i en anden branche.

Direktør i Vejle Turisttrafik, Benny Fuglsang Petersen, er mere end tilfreds med at have lærlinge og ser det som en stor force

Hos Vejle Turisttrafik har de cirka 40 fastansatte. Knap en fjerdedel af dem er tidligere lærlinge. Lige nu har de deres tiende lærling, den 24-årige Maher Yousef, som går på erhvervsuddannelsen Buschauffør i kollektiv trafik hos DEKRA Erhvervsskole i Vejen. ”Det var DEKRA, der anbefalede ham, fordi han ønskede at arbejde hos os. Og det viste sig at være et godt match,” siger direktør i Vejle Turisttrafik Benny Fuglsang Petersen. Hos Vejle Turisttrafik har de altid kun en lærling ad gangen, så de kan koncentrere sig om den enkelte og vedkommendes styrker og svagheder. Der skal være tid til, at lærlingen kan prøve lidt af hvert, og derfor kommer man i sin læretid ud og køre alt fra busser til minibusser og lærer om service i praksis. Benny Fuglsang Petersen er mere end tilfreds med at have lærlinge: ”Vi får nogle medarbejdere, som bliver en del af vores DNA. Vores opgave er at finde ud af, hvad de er gode til og udnytte deres kompetencer.”

Taget imod med åbne arme En af dem, der har været lærling hos Vejle Turisttrafik og som stadig er ansat, er 49-årige Heidi Nielsen. Hun startede som lærling for 10 år siden. Heidi troede faktisk ikke, at det var noget for hende at blive buschauffør, men da en dårlig ryg satte en stopper for hendes oprindelig plan som SOSU-medhjælper, måtte hun søge andre veje. ”Vejle Turisttrafik tog imod mig med åbne arme. De er gode til at hjælpe og tage hensyn, da jeg var nervøs i starten,” fortæller Heidi, som kalder forløbet fantastisk og en stor succesoplevelse. Ifølge Heidi har noget af det bedste ved lærlingeforløbet været, at hun har fået lov til at prøve en masse forskelligt. Tidligere har hun blandt andet kørt handicapkørsel og rutekørsel, men da hun efterspurgte en mere fast rute og arbejdsopgave, imødekom Vejle Turisttrafik hendes ønske. Nu kører Heidi skolekørsel med døve børn på fuld tid. Lærlinge er en fællesopgave for virksomheden Da læretiden nærmede sig sin afslutning, spurgte Heidi sin chef, hvad der så skulle ske. Hun skulle selvfølgelig blive: ”De tog det nærmest som en selvfølge, at jeg skulle ansættes der efterfølgende,” fortæller Heidi og understreger, hvor lettet hun var over, at hun kunne blive på arbejdspladsen, som hun var blevet rigtig glad for. Nu er Heidi på den anden side af bordet, når hun viser nye lærlinge rundt. Her kan hun drage nytte af sin egen erfaring som lærling og sætte sig i deres sted. Men det er ikke alene Heidi, der tager imod nye lærlinge. ”Alle ansatte i virksomheden løfter opgaven. Det er en fællesopgave, når der

kommer en ny lærling hos os,” understreger direktør Benny Fuglsang Petersen. Han forklarer, at lærlingen i starten er afhængig af at følge en eller flere medarbejdere, men ret hurtigt bliver selvkørende. Heidis bedste råd til nye lærlinge er at gøre ting uopfordret f.eks. at gøre busser rene uden at blive bedt om det. ”Så viser man, at man er interesseret i arbejdet,” forklarer hun. Fordomme skræmmer busbranchen Der er i øjeblikket stor interesse for erhvervsuddannelsen, Buschauffør i kollektiv trafik, som blandt andet kan tages på DEKRA Erhvervsskole i Vejen. Her uddanner de 90 procent af alle faglærte buschauffører i Danmark. Men der er brug for flere busvognmænd, der vil være med til at færdiggøre deres uddannelse. ”Jeg forstår ikke, hvorfor vognmændene ikke vil tage lærlinge,” siger direktør i Vejle Turisttrafik Benny Fuglsang Petersen, som selv er yderst begejstret for at have lærlinge. Han tror, at det skyldes tre fordomme hos busvognmændene: At det tager meget tid at oplære en lærling, at det er besværligt, og at det koster mange penge. Men det er ifølge Benny Fuglsang ikke helt korrekt. Han synes ikke, at en lærling tager specielt meget længere tid at oplære end en ordinær medarbejder, som skal starte i en virksomhed. Og så synes han, at udbyttet er langt større, og det er svært at gøre op i penge. En løftet pegefinger Benny Fuglsang Petersen forsøger at sprede budskabet og fortælle de gode lærlingehistorier til kolleger i branchen. For der er brug for foregangsmænd i busbranchen, som i modsætning til godsbranchen ikke er vant til lærlinge. Frank Sandgreen er uddannelsesleder hos DEKRA Erhvervsskole i Vejen, og han har et helt klart budskab til vognmændene: ”Vi har brug for jer busvognmænd, som vil være med til at investere i mennesker,

Mobilitet | 05.2019

13


RUTE KØRSEL

der drømmer om at køre bus og leve af det. I skal sikre chauffører til fremtidens drift.” Det er sagt med en løftet pegefinger, for Frank Sandgreen mener, at vognmændene har et ansvar for at hjælpe lærlingene med at færdiggøre deres uddannelse. Han tror, at et godt samarbejde mellem erhvervsskolerne og vognmændene er opskriften på at komme i mål med lærepladserne. Hos DEKRA Erhvervsskole i Vejen vægter de samarbejdet og dialogen med vognmændene og virksomhederne særdeles højt: ”Vi vil være den bedste partner for virksomhederne. Derfor hjælper vi dem med rekrutteringen, hvor de kommer ud på skolen og møder elever, der snart skal i praktik,” uddyber Jan Brochdorf, der er chefkonsulent ved DEKRA Erhvervsskole. Benny Fuglsang Petersen er mere end tilfreds med samarbejdet med DEKRA Erhvervsskole, hvor Vejle Turisttrafik udelukkende får lærlinge fra. Han ser det som et stærkt samspil om at finde den bedst mulige lærling til deres virksomhed. Mange fordele ved lærlinge Ifølge uddannelsesleder Frank Sandgreen er der kun fordele ved at have lærlinge. Han mener først og fremmest, at virksom-

Vi har brug for jer busvognmænd, som vil være med til at investere i mennesker, der drømmer om at køre bus og leve af det. I skal sikre chauffører til fremtidens drift.

hederne og vognmændene får en lærling, der virkelig brænder for faget. Det kan godt være, at de måske ikke har relevant erhvervserfaring fra busbranchen, men de kommer til gengæld med en rygsæk fyldt med kompetencer, viden og gå-op-mod. ”De går motiverede til opgaven,” understreger Frank Sandgreen om lærlinge, der har fundet deres rette hylde. Ud over at en lærling kan styrke det faglige og sociale på arbejdspladsen, er der også en økonomisk grund til at tage lærlinge. Virksomhederne bliver hvert år stillet til ansvar for, om de overholder trepartsaftalen om praktikpladser fra 2016. Hvert forår modtager alle virksomheder en forskudsopgørelse over, hvor mange elever de skal ansætte det

kommende år. Hvis virksomheden ikke opfylder minimumskravet, venter der en bøde på 27.000 kroner per manglende elev. Hvis virksomheden er villig til at gøre en ekstra indsats, venter der til gengæld en økonomisk gulerod. Virksomheden kan nemlig få en bonus på op til 25.000 kroner per elev, som de øger deres indsats med i forhold til det foregående år. Det betyder, at hvis en virksomhed i gennemsnit har haft en elev, kan de få en praktikbonus på 25.000 kroner, hvis de tager i alt to elever. Lytter man til Benny Fuglsang Petersen og Heidi Nielsen, er der ingen grund til ikke at have lærlinge. De mener, at det er en succesoplevelse for begge parter – også 10 år efter.

Moving from Kortrijk to Brussels

THE OTHER BUSWORLD EXHIBITIONS

EUROPE BRUSSELS 18-23 OCTOBER 2019 www.busworldeurope.org

14

Dansk PersonTransport

TURKEY ISTANBUL | 5-7 MAR 2020 LATIN AMERICA | 2020 INDIA BANGALORE | 27-29 AUG 2020 RUSSIA MOSCOW | 26-28 OCT 2020 SOUTHEAST ASIA JAKARTA | 24-26 MAR 2021 CENTRAL ASIA ALMATY | JUN 2021


59803

Få diesel direkte i hjemmetanken med OK Bestil-appen

Med OK Bestil-appen kan du bestille diesel og fyringsolie til hjemmetanken. Med ét enkelt tryk på mobilen. Det betyder, at du kan bestille hvor og når som helst – og få leveret fra dag til dag. I en travl hverdag er det mere end OK.

59803

Hvor skal du hen? Ring til os nu på 89 32 25 40.


TAXI

Vælg den bedste forsikring til din virksomheds køretøjer Af: Nya Vecht ··· Foto: Colourbox

At have forsikringen i orden er vigtigt, så derfor kan det absolut betale sig at få en omfattende dækning, og med en mintaxi forsikring kan du netop blive forsikret, så det passer præcist til dine behov. For mintaxi.dk er en taxiforsikring, som er specielt udviklet til at imødekomme taxibranchens behov og som er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Dansk PersonTransport og CE Forsikringsagentur. Du kan benytte mintaxi, selvom du ikke er medlem af DPT, men når du er medlem af DPT, får du også rabat på præmien. Mintaxi har nogen af markedets absolut skarpeste taxipræmier. Og nu har Dansk PersonTransport og CE Forsikringsagentur forbedret deres samarbejde, så du kan nu nyde godt af endnu bedre fordele og forsikringer. Du får blandt andet; • • • • • •

16

Op til 25% præmiereduktion Lavere selvrisiko Friskadedækning inkl. glas Forbedrede OST vilkår og præmier Retshjælp på erhvervsansvarsforsikringen Mulighed for arbejdsskadeforsikring

Dansk PersonTransport

Du kan blandt andet finde disse gode tilbud, som er gældende frem til 30. november 2020 Taxiforsikring, få skader Selvrisiko kr. 24.000 Nyværdi op til kr. 230.000 Årlig pris: ca. kr. 11.600 inkl. afgifter Inkl. friskade og glas OST forsikring, få skader Selvrisiko kr. 12.000 Nyværdi op til kr. 300.000 Præmie årligt. ca.: kr. 8.900 inkl. afgifter Inkl. friskade og glas Arbejdsskadeforsikring Chauffør incl. krisehjælp v. 5-årig aftale Præmie årligt ca.: kr. 7.000 Hvis du er interesseret i det nye og forbedrede forsikringstilbud, kan du kontakte kundeservice direkte på telefonnummer 79 30 69 99 eller via e-mail på info@mintaxi.dk


Nemmere hverdag? Easy@Tour benyttes af mange af dine kollegaer i branchen. Få et godt medlemstilbud og bliv bedre kørende i hverdagen. • Nem og hurtig oprettelse af ture • Disponerings- og belastningsoversigter • Undgå bøder med Easy@Tour! • Login til chauffører på telefon/tablet • Nemt KM-regnskab til kørsel i udlandet • Lønsystem med overenskomstfortolker • Special-/Handicap funktion til avanceret fastkørsel • Mulighed for fuldt integreret bogholderi inkl. vognregnskab • Uddannelse – en vigtig forudsætning for optimal udbytte i hverdagen

Flex kørsel? Nem og billig løsning til SmartPhone FlexTour App tilbyder: • Partex Data er godkendt leverandør hos FlexDanmark • Mange vognmænd benytter FlexTour i hverdagen • Vognløb kan følges på kort • Indbygget navigation via Google Maps • Send egne ture direkte til FlexTour app

For yderligere informationer kontakt Steen Baggersgaard på tlf. 7020 1548 eller sb@partex.dk

www.partex.dk


RUTE KØRSEL

Vi skal gøre nytte Af: Lasse Repsholt ··· Foto: Colourbox

RA’s Støttefond blev stiftet i 1998 og har gjort meget nytte på forskellige måde i busbranchen lige siden. Fondens bestyrelse leder dog fortsat efter nye måder, hvorpå fonden kan hjælpe og fremme busbranchen og hjælpe branchens medlemmer. ”Vi skal gøre nytte”, mener Søren Holk Hansen. Han er tidligere indehaver af Pan Bus i Viborg, har siddet i RA’s Støttefonds bestyrelse siden den blev stiftet den 14. december 1998, nu som formand. ”Med 20 år på bagen har fonden støttet utallige projekter af forskellig slags. Social støtte til branchens medlemmer, udviklingsprojekter i branchen, historiske bøger og museumsaktiviteter, der har værnet om branchens historie har fyldt meget gennem tiden,” forklarer han. Nyt fokus Fonden blev stiftet for at drage omsorg for vognmænd og rutebilejere, der fik det svært i en tid, hvor branchen undergik store forandringer. ”Gennem tiden har fonden altid været der med en økonomisk håndsrækning, til folk der havde brug for det. I dag er behovet et andet,” understreger formanden. ”Vi synes, efterud-

18

Dansk PersonTransport

dannelse og opkvalificering af navnlig de mindre, selvstændige vognmænd og deres medarbejdere er et vigtigt emne, så det har vi sat fokus på. Derudover stiftede vi en forskningspris i 2018, der skal fremme ny viden indenfor den kollektive bustrafik,” afslutter han. Søg! Medlemmer af det forhenværende Rutebilejernes Arbejdsgiverforening (RA) og det nuværende Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik kan søge fonden om efteruddannelse og omskoling samt social understøttelse. Til fondens andre formål kan alle søge.


RUTE KØRSEL

i

Forskningspris til højaktuel specialeafhandling RA’s Støttefonds Forskningspris for Kollektiv Trafik vil blive uddelt for anden gang tirsdag den 8. oktober 2019 i Korsør. Denne gang går prisen til videnskabelig assistent ved Aalborg Universitet Line Røjkær Rasmussen på baggrund af kandidatspecialet fra Aalborg Universitet, Pisk eller gulerod? - En undersøgelse af trafikpolitiske styringsmidler til at påvirke grøn transportadfærd.

Hvad er RA’s Støttefond Rutebilejernes Arbejdsgiverforenings Støttefond giver støtte til en bred vifte af formål i busbranchen. Et meget vigtigt formål for Støttefonden er at give nuværende og tidligere selvstændige rutebilejere mulighed for omskoling eller videreuddannelse. Hvad kan der søges? Der kan søges om legater i følgende fem kategorier: 1. 2. 3. 4. 5.

Social understøttelse Efteruddannelse, omskoling m.m. Forskning & udvikling Bushistorie Almennyttigt og kulturelt

Prisen er tildelt på baggrund af en samlet vurdering af faglig kvalitet og praktisk relevans af en bedømmelseskomité bestående af både forskere og praktikere.

De to første kategorier er forbeholdt nuværende eller tidligere medlemmer af RA/AKT. De øvrige kan søges af alle. Formålet skal have en relation til kollektiv trafik.

Omfattende arbejde af højeste relevans I specialet undersøger Line Røjkær Rasmussen, hvilke trafikpolitiske styringsmidler der kan påvirke transportadfærd mod øget brug af kollektiv transport. Af særlig interesse er en såkaldt ”stated preference”-undersøgelse blandt de 1008 respondenter, der viser:

Hvornår skal der søges? Ansøgninger om social understøttelse (Punkt 1) modtages og behandles året rundt. Tildeling af støtte til efteruddannelse og omskoling finder sted to gange om året i hhv. juni og november. De resterende ansøgninger behandles samlet på et møde i november det pågældende år.

• at nuværende bilister i højere grad lader sig påvirke af reduceret tidsforbrug i den kollektive transport frem for takstnedsættelser, som havde større påvirkning af cyklister. • at afgifter relateret til den nuværende bilkørsel har en større grundlæggende påvirkning, hvortil højere benzinpriser viste sig som det mest effektfulde virkemiddel. • at ved kombineret fremme af den kollektive transport og implementering af en betalingsring eller roadpricing, var takstnedsættelser imidlertid det styringsmiddel, som havde den største påvirkning af bilisterne. • at for de nuværende brugere af kollektiv transport var det afgørende, at rejsetiden ikke forøges for fastholdelse af disse.

Næste uddeling finder sted torsdag den 28. november 2019 med ansøgningsfrist mandag den 18. november 2019.

Bedømmelseskomiteen har vurderet såvel projektets akademiske kvalitet som originalitet som særdeles højt samtidig med, at arbejdets omfang er ganske imponerende for et kandidatprojekt. Der er også lagt vægt på specialets relevans i forhold til mulighederne for en klimavenlig omstilling af persontrafikken i Danmark. Med prisen følger et legat på 20.000 kr. Bedømmelseskomitéen består af: • Søren Holk Hansen (formand), RA’s Støttefond • Harry Lahrmann, Aalborg Universitet • Otto Anker Nielsen, Danmarks Tekniske Universitet • Morten Brønnum Andersen, Trafikselskaberne i Danmark

Hvor skal der søges? Din ansøgning skal sendes pr. mail til: Dansk PersonTransport Att. Sektorchef Lasse Repsholt Nørre Farimagsgade 11, 3. tv DK-1364 København K lre@danskpersontransport.dk +45 2047 8003

På www.danskpersontransport.dk finder du et ansøgningsskema.

60- OG 30-ÅRS JUBILÆUM

I anledning af Venø Bussens 60-års jubilæum og Knud Overgaards 30-års jubilæum som selvstændig vognmand vil det glæde os at se forretningsforbindelser og kolleger til reception.

Fredag den 11. oktober 2019 kl. 13.00-17.00 på Damgårdsvej 16 i Struer Vel mødt! Med venlig hilsen Susanne og Knud Overgaard

Mobilitet | 05.2019

19


TURISTKØRSEL

De fem kandidater på torvet i Sibiu Sibiu viste sig fra sin mest gæstfrie side, da årets Coach of the Year-test blev afviklet midt i september. Ikke alene foregik testen i strålende godt vejr med 25 garders varme og solskin, men byen inviterede også de fem kandidater helt ind på byens fineste plads, Piata Mare, til fotografering med den katolske kirke og rådhuset som kulisse.

Coach Euro Test 2019:

Med Mobilitet i Rumænien Af: Mikael Friis ··· Foto: Michael Friis, PR

Det europæiske busmarked er stort og varieret, og det bar Coach Euro Test 2019 i høj grad præg af. Lige som tidligere år blev det noget af en opgave at vurdere de nye busser i forhold til hinanden, men som dansk medlem af den internationale ”Bus & Coach of the Year”-jury gjorde Mobilitet forsøget gennem fire intensive test-dage i Sibiu i Rumænien i midten af september. Den internationale ”Bus & Coach of the Year”-jury samles hvert år til en gruppetest af de seneste og vigtigste nyheder på det europæiske busmarked. Testen, der fører op til kåring af ’Coach of the Year 2020’, havde deltagelse af både en 2-akslet regionalbus, 2- og 3-akslede rejsebusser samt en enkelt dobbeltdækker. På skift testes busser i hhv. bybus-segmentet i de lige år og rejsebusser i de ulige år. Begge tests fører frem til kåring af hhv. ”Bus of the Year” og ”Coach of the Year” for det følgende år, og denne gang var det rejsebussernes tur til at komme under kærlig behandling frem imod kåringen af ”Coach of the Year 2020”.

20

Dansk PersonTransport

Fem kandidater Fem kandidater stod denne gang på listen, og der var lidt af hvert at vælge imellem. Fra den to-akslede Iveco Crossway NP regional-/rejsebus og den tre-akslede Volvo 9900 langtursbus, over de to-akslede MAN Lions Coach og VDL Futura FHD2-135 til den tre-akslede Setra S 531 DT dobbeltdækker i luksus-segmentet. Som den eneste kunne Iveco Crossway byde på en gasmotor i kombination med automatgearkasse, mens de fire øvrige kandidater var udrustet med traditionelle dieselmotorer i kombination med manuelle gearkasser med automatisk gearskift.


TURISTKØRSEL

For at deltage i testen er det krav, at den enkelte bus er blevet introduceret på markedet inden for de seneste maks. to år, og det er samtidig et krav, at kandidaterne er lanceret bredt på det europæiske marked og således kan købes af de europæiske busoperatører.

bedste og 1 til den mindst gode bus. Ved årets Coach Euro Test og efterfølgende afstemning deltog jurymedlemmer fra i alt 22 europæiske lande.

Afstemningen Juryens opgave er i løbet af de fire testdage at prøvekøre, vurdere, udveksle synspunkter, diskutere, prøvekøre mere og til sidst konkludere hver for sig, hvordan testens fem kandidater skulle belønnes. Her er det vigtigt at understrege, at busserne ikke sammenlignes direkte imod hinanden, da de i kraft af deres konstruktion, specifikationer og udstyr er er beregnet til forskellige transportopgaver. I stedet vurderer jurymedlemmerne efter bedste evne, hvordan busserne klarer sig i forhold til den tiltænkte transportopgave. Til hjælp har hvert jurymedlem et tjekskema for hver enkelt bus, hvor de positive og eventuelt negative egenskaber kan oplistes og omregnes til en score for hvert område. Det gælder alle vigtige områder som køreegenskaber, sikkerhed, drivline-egenskaber, design, komfort osv. Når hvert jurymedlem har kørt og vurderet alle busser – evt. flere gange både som chauffør og passager – tælles den samlede score i tjekskemaet sammen og omregnes til points på en 5- til 1-skala med 5 til den

Og vinderen er … hemmelig indtil videre Tidligere har vi her i magasinet kunne afslutte artiklen om Coach Euro Test med at afsløre navnet på vinderen. Det kan vi ikke denne gang, da afsløringen i år er henlagt til den internationale busmesse Busworld 2019. Den afvikles først i Bruxelles fra den 18. til 23. oktober, så vi må derfor vente i spænding lidt endnu.

Coach Euro Test-holdet 2019 Det er en større operation, når den internationale Bus & Coach of the Year-jury afvikler testkørsel. Årets test involverede mere end et halvt hundrede mennesker, heriblandt fra juryen, fra busproducenterne og fra arrangørerne. Testen blev afviklet med udgangspunkt hos den lokale busoperatør Atlassib i Sibiu i Rumænien. Atlassib råder over mere end 50 regional- og langtursbusser på ruter over hele Rumænien.

E 2 NY ER G FÆR

GEDSER - ROSTOCK RØDBY - PUTTGARDEN Op til 116 afgange om dagen

BorderShop i Puttgarden og Rostock er åben alle ugens dage. Kontakt grupper@scandlines.com for en Transportstøtteaftale.

Prøv også vores lækre Onboard buffet til morgen, frokost og aften.

PUTTGARDEN - ROSTOCK

www.bordershop.com

www.bus.scandlines.dk

Mobilitet | 05.2019

21


TURISTKØRSEL

Iveco Crossway NP Iveco Crossway NP (Natural Power) brillierede med sin Cursor 9-gasmotor og fuldautomatiske ZF Ecolife-gearkasse. Bussens konstruktion blev første gang præsenteret i 2007, og siden er der rullet mere end 40.000 Crossway’s ud på markedet i forskellige varianter. De 12 år har efterhånden sat sig sine spor, men testens absolut mest konkurrencedygtige pris gør stadig Crossway relevant på mange markeder. Blandt de områder, hvor alderen trykker mest, er førerpladsen, mens Iveco’s motorteknologi med komprimeret natur- og/eller biogas giver den stærke kort på hånden, når bæredygtighed og miljø står højt på agendaen.

Setra S 531 DT Testens eneste dobbeltdækker troner højt over de øvrige deltagere og indgyder ærefrygt på grund af Setras store erfaring med dobbeltdækkere, den høje kvalitet og ikke mindst prisen. Beregnet pr. sæde burde prisen på ca. €490.000 dog ikke være specielt afskrækkende, og der er da også allerede solgt mere end 300 eksemplarer af den seneste model siden præsentationen i 2017. S 531 DT er udrustet med testens kraftigste motor på 510 hk, mens gearkassen blot er 8-trins. Kombinationen fungerer upåklageligt, og hverken den højere egenvægt eller det højere tyngdepunkt end de øvrige kandidater påvirker køreegenskaberne negativt.

MAN Lion’s Coach MAN bygger sin nyeste Lion’s Coach i Tyrkiet. Bussen fremstår som uhyre komfortabel og letkørt på trods af den lange akselafstand. Som testens eneste var Lion’s Coach’en udrustet med kørestolslift, som fungerer hurtigt og smidigt. Bussens udfordring som lift-bus er dog, at to kørestole koster otte normale siddepladser. MAN’en var udrustet med ”kamera-spejle” som testens eneste, og de fungerer rigtig godt i de fleste situationer. Helt fri for reflekser er monitorerne på A-stolperne dog ikke. Ved kørsel i mørke kan lyset fra bagved-kørende give kraftigt genskin i de lysfølsomme kameraer.

22

Dansk PersonTransport


Vi er købere af din taxa uden afgift Kontant afregning - afhentning over hele landet › Hurtig handel › Gratis, uforpligtende og professionel vurdering

bilbud.dk

Kontakt: Salgschef Peter René Bostrup Tlf.25 735 735 • peter@bilbud.dk

SPAR BRÆNDSTOF..! Stroco oliefyr, type “LE“ designet til at levere optimale resultater til dine busser Stroco oliefyr: • Kører på diesel, biodiesel, HVO, RME og ethanol • Start-/stop-emissioner reduceres til et absolut minimum • Effektiv ved anvendelse af bio-brændstof • Specialudviklet med henblik på Euro 6 motorer • Mulighed for temperaturstyring tilpasset Euro 6 motorer • Kræver ingen supplerende tilslutninger • Reduktion af uforbrændt HC på op til 85% i forhold til konventionel opbygning • Reduktion af aflejringer på dysen sikrer bedre forbrænding • Reduktion af aflejringer på dysen sikrer optimal dyse-funktion i hele dysens levetid.

Stroco ApS · Viborgvej 50 · DK-8450 Hammel Tlf. +45 8696 1066 · Email: info@stroco.dk · www.stroco.dk

Mobilitet | 05.2019

23


TURISTKØRSEL

VDL Futura FHD2 Som den eneste busproducent i feltet står VDL på egne ben, dvs. uden en stor lastbil-produktion at læne sig op ad. Det giver VDL frihed til at vælge på stort set alle hylder, når det gælder hovedkomponenter, og på FHD2 er valget faldet på DAF’s Paccar MX11-motor på 450 hk i kombination med en 12-trins ZF TraXon-gearkasse. Det er nok testens mest harmoniske drivline med rigeligt kraftoverskud, meget komfortable gearskift og efter mange kunders opfattelse en fremragende brændstoføkonomi. Futura FHD2 blev lanceret i 2010, og bag det forholdsvis diskrete ydre gemmer der sig bl.a. et meget regulært og rummeligt bagagerum.

Volvo 9900 Volvo 9900 er en helt nyudviklet bus, der er 4. generation i 9900-historien. Lige som de to seneste generationer bygges den i Polen, og den er udrustet med det velkendte, let fremad-skrånende ”teater-gulv”, der blev introduceret af Drögmöller helt tilbage i 2001. Drivlinen i Volvo’en er en 11-liters motor på 460 hk, som Volvo ”fik med i købet” ved overtagelsen af Renault lastbiler. Den er kombineret med Volvo’s egen I-Shift gearkasse, som er kendt for fremragende skiftekomfort. Et særligt kendetegn på den nye 9900-generation er Volvo Dynamic Steering, der reducerer det fysiske arbejde for chaufføren markant.

Specifikationer på testbus

Iveco Crossway NP

VDL Futura FDH2-135

MAN Lion’s Coach C

Volvo 9900

Setra S 531 DT

Udgave

2-akslet regional-/rejsebus

2-akslet rejsebus

2-akslet rejsebus

3-akslet rejsebus

3-akslet rejsebus/dobbeltdækker

Længde

12,0 meter

13,5 meter

13,1 meter

13,1 meter

14,0 meter

Højde

3,45 meter

3,70 meter

3,87 meter

3,85 meter

4,0 meter

Passager-kapacitet

53+1+1

52+1+1

48+2 kørestole+1+1

48+1+1

83+1+1

Motor

Iveco Cursor 9, 360 hk, natur-/biogas

Paccar MX11, 450 hk, diesel

MAN D26, 470 hk, diesel

Volvo D11, 460 hk, diesel

MB OM471, 510 hk, diesel

Transmission

ZF Ecolife aut. 6-trins

ZF TraXon, 12-trins

MAN TipMatic, 12-trins (ZF TraXon)

Volvo I-Shift, 12-trins

MB GO250, 8-trins

Bagagekapacitet

6,2 m3

12,6 m3

11,0 m3

10,5 m3

10,6 m3

Brændstof- og AdBlue kapacitet

1.260 liter komp. gas/--

560/60 liter

400/60 liter

600/64 liter

480/35 liter

Listepris iht. producenten

€ 260.000

€ 287.500

€ 280.000

€ 360.000

€ 490.000

24

Dansk PersonTransport


TURISTKØRSEL

Sikkert at tanke Også når du bruger vikarchauffører

NYHED FRA YX Det skal være nemt, sikkert og hurtigt at tanke. Også når du har vikarer eller afløsere. Hos YX Erhverv kan du nu nemt oprette tidsbegrænsede engangskoder, som dine chauffører eller vikarer kan benytte ved tankning. Du undgår dermed at skulle dele tankkort og pin-kode.

Ring og hør mere

www.erhverv.yx.dk


RUTE KØRSEL

Til Smukfest på biobrændstof I alliance med Circle K sørgede Herning Turist for, at alle festivalens shuttlebusser kørte på biobrændstof. En test, som var en god mulighed for at afprøve busser, der kører på HVO.

Af: Nicolai Hoffmann og Nya Vecht ··· Foto: Colourbox

Da gæsterne under dette års Smukfest blev fragtet til og fra festivalen i shuttlebusser, foregik det ikke i busser, der kørte på konventionel dieselolie. Derimod kørte samtlige af festivalens shuttlebusser på biobrændstoffet HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), som blandt andet er fremstillet af rapsolie og udgør en mindre klimabelastning. Tiltaget blev understøttet af Herning Turist, der stod for buskørslen, og Circle K, som levererede brændstoffet. Daglig leder i Herning Turist, Ronny Gasbjerg, fortæller, at Smukfest havde et ønske om at være grønne i deres tilgang og, at Herning Turist var klar til at imødekomme dette: “Biobrændstof kom på tale, da Smukfest havde et ønske om at være grønne i deres tankegang, da det jo foregår i en skov. Konkret var der et krav om, at der skulle køres på GTL (Gas-To-Liquids), der med andre ord er naturgas, som er lavet til flydende brændstof”. Ronny Gasbjerg fortsætter: “Jeg startede med at undersøge markedet og fandt alternativet HVO fra min egen leverandør Circle K. Jeg lavede en forespørgsel på, om jeg måtte køre på dette i stedet for, da brændstoffet kom fra den leverandør, som jeg i forvejen havde en aftale med om levering af olie til alle vores busser. Konklusionen fra Smukfest var, at det var ok at køre på HVO, da brændstoffet er lavet på vegetabilske planteolier.”

HVO er blandt andet fremstillet af rapsolie.

26

Dansk PersonTransport

CO2-reduktion på op til 90% HVO er fremstillet af affalds- og restprodukter samt vegetabilske olier. Bioolien bliver brintbehandlet, så den opnår de samme egenskaber som fossil diesel. Dermed kan HVO blandes med fossil diesel eller bruges som 100 procent ren HVO til din dieselmotor, omend det typisk anbefales at indhente en godkendelse fra motorfabrikanten først. Den klimamæssige gevinst ved at anvende HVO over traditionel dieselolie er betydelig. Udover at reducere CO2-udledningen med op til 90% i forhold til fossil diesel, reducerer HVO også udledningen af partikler og NOX med op til 30% og giver færre lugt- og røggener. Hos Circle K er man glade for at kunne udbyde HVO til Herning Turist under dette års Smukfest og peger på, at brugen af HVO utvivlsomt bidrager til at formindske miljøpåvirkningen ved festivalens transport: “Vi vil gerne være en del af fremtidens transportløsning. Jeg tror, vi alle er klar over, at når vi flytter os fra A til B har vores adfærd en effekt på klimaet, medmindre man selvfølgelig kan tage sin cykel eller er på gåben. HVO løser ikke alle udfordringer, men det er helt klart et skridt i den rigtige retning,” siger Peter Rasmussen, som er direktør for brændstof i Circle K. HVO kan endnu ikke købes på Circle K’s tankstationer, men kan leveres direkte til erhvervskunder. Også andre benzinselskaber kan levere HVO i Danmark. Biobrændstof kan blive et alternativ Ronny Gasbjerg ser kørslen i forbindelse med Skanderborg Festivalen som en god mulighed for at afprøve busser, der kører på HVO: ”Nu var Smukfest projektet jo et forsøg, der ligger en del uden for det normale kørselsmønster for en bus. Men planen er at fortsætte med at køre på HVO i et begrænset område for at samle data ind til sammenligning med de tal og normer, som


Samtlige busser til dette års Smukfest kørte på biobrændstoffet, HVO.

vi kender fra ordinært brændstof,” siger der køres med, markant dyrere at indkøbe. han. I mindre byer kunne det være rigtig givtigt I den grønne omstilling af transportsektoøkonomisk at kører på HVO frem for at ren lægges der stor vægt på eldrevne køretænke i de elektriske baner. tøjer, mens der i langt mindre grad har været Det virker heller ikke til, at infrastruktufokus på biobrændstof som et miljøvenligt ren omkring opladning af elbusser er nok alternativ. Hvorvidt biobrændstof kunne på plads til, at de kan rulles ud i hele landet være en betydelig konkurrent til elbusser endnu. Der, hvor det giver mening at køre som løsning på at få en mere klimavenlig på el, er på de store og tungt belastede transportsektor, er et vurderingsspørgsmål ruter i byerne. Dem er der bare ikke ret ifølge Ronny Gasbjerg: mange af uden for København og Aarhus, ”Jeg kan sagtens se, at biobrændså det ville sandsynligvis kun være gælstof kunne gå hen og blive et alternativ til dende for de fem største byer i Danmark, elbusser, fordi der kræves så store investehvor der er tæt befolkningsmasse,” slutter ringer for at få el lagt ind til opladning på Ronny Gasbjerg. udkørselssteder. Derudover er materiellet, Annonce-busmagasin.qxp_Layout 1 09/02/2018 07.12 Side 1

AABENRAA

TINGLEV

PADBORG

HVO løser ikke alle udfordringer, men det er helt klart et skridt i den rigtige retning.”

BRØNDBY

- just better

DANMARKS STØRSTE BUSRUDELAGER Tlf. 7464 4189 • www.sydglas.dk Mobilitet | 05.2019

27


RUTE KØRSEL

Fra Montmartre til Middelfart. ATAK Electric definerer sig om en fleksibel bus, der med fordel kan benyttes i snævre gader og tætte byrum. Er der en fremtid for denne løsning i dansk busdrift?”

ATAK Electric:

Af: Lasse Repsholt ··· Foto: ATAK Electric

Eldrevne minibusser i dansk bustrafik 28

Dansk PersonTransport


RUTE KØRSEL

’En eldrevet minibus kan under de rette omstændigheder være det helt rigtige klimavenlige og operationelle valg’, er et af hovedbudskaberne fra den tyrkiske køretøjsproducent, Karsan, der har lanceret Karsan ATAK Electric - en 8-meter eldrevet rutebus.

i

Karsan ATAK Electric i tal Klasse: M3, lavgulvsbus klasse I, LHD

I Mobilitet fra juli i år kunne man læse om kåringen af Minibus of the Year 2019, hvor en dieseldrevet bus fra Mercedes-Benz løb af med sejren. Kun en enkelt af minibus-kandidaterne var eldrevet, og den fik ikke en god kritik af det dansk jurymedlem, der karakteriserede den som ’gumpetung’ og med ’karakter af prototype.’ Nu har den i dansk sammenhæng ukendte, tyrkiske køretøjsfabrikant Karsan lanceret en eldrevet minibus, Karsan ATAK Electric, der tilbyder den kollektive trafik en – måske bedre - eldrevet løsning med minibus. På flere punkter lader det til at kunne være en god løsning, men hvor og hvordan kan den gøre sig gældende på de danske veje? Gammel i gårde Karsan inviterede i slutningen af juni Mobilitet til præsentation af ATAK Electric i München. Det var en verdenspremiere på bussen, der er storebror til JEST Electric,

5,8 meter lang elbus, og som allerede er i drift enkelte steder i Europa. Serieproduktion af ATAK Electric er startet i august, og folkene bag Karsan udtrykker en berettiget stolthed over, at de har formået at udvikle og opstarte produktion af to elektriske minibusmodeller inden for bare ét år. Der er dog langtfra tale om en startupvirksomhed. Karasan har produceret køretøjer på licens i over 50 år for blandt andet Peugeot, Renault og Hyundai, og de har samtidig udviklet eget brand af køretøjer, der dog foreløbig primært er leveret til det lokale marked. Værter for arrangementet var BMW, der også er forretningspartner for Karsan i forhold til batterier og el-drivlinjen. Det nærmere indhold af dette strategiske samarbejde kendes ikke, men Karsan støtter sig markedsføringsmæssigt til BMW’s brand. En stærk tilslutning til den globale koncern, der satser hårdt på eldrevet privatbilisme, virker også meget fornuftig. Som kunde vil man

Længde: 8 meter Passagerkapacitet: 55 personer (Mellem 18 og 21 sæder, fire klapsæder og én kørestolsplads) Batterikapacitet: 220 KwH (5 batterier af 44 kwH) Rækkevidde: 300 km Opladningstid: Tre til fem timer

Læs mere på www.karsan.com

Bussen har rampe og kørestolsplads. I dansk trafik vil kravet fra kunderne også være, at barnevogne og lignende kan medbringes forholdsvist uhindret.

Mobilitet | 05.2019

29


RUTE KØRSEL

Batteriernes rækkevidde og levetid er stadig elbussernes akilleshæl. Et samarbejde med BMW i. styrker troværdigheden på dette punkt.

Minibus-konstruktionen giver altid en konkret udfordring med at placere billetteringsudstyr og samtidig sikre gennemgang for passagerne og udsyn for chaufføren.

Fra førerpladsen er der et godt overblik over bussens funktioner.

under de rette forudsætninger kunne drage nytte af den teknologiske og prismæssige udvikling, som batteriteknologien vil få i de kommende år. På dette stadie udgør batterierne og deres driftslevetid endnu en akilleshæl for elbusdriften. Karsan tilbyder en garanti på fire år og 200.000 km for batterierne, men dette efterlader også en del usikkerhed i forhold til den samlede økonomi for køretøjet. Testkørsel i nedlagt lufthavn Tilsvarende har Karsan indgået et strategisk partnerskab med franske Hervouet Corporate Industry - der har distributørnet i Frankrig, Luxembourg og Belgien - for at sikre sig et lokalt fodfæste ved fremtidige offentlige udbud. På samme vis kan en dansk samarbejdspartner også være forretningskritisk for Karsan i forhold til et krævende publikum hos såvel operatører om trafikselskaber. Bussen blev testkørt på BMW Driving Academy i en nedlagt lufthavn i Maisach

30

Dansk PersonTransport

Den indre indretning af Atak Electric er af god grundlæggende kvalitet og bør kunne tilpasses danske forhold.

udenfor München med de muligheder og begrænsninger, dette giver i forhold til at teste køreegenskaberne. Acceleration og bremseevne efterlader ikke noget at ønske, men et fuldt billede af oplevelsen fra førerpladsen opnår man først i den rigtige trafik. Fra passagervinklen opleves ATAK Electric som et godt og moderne køretøj. Støjsvag drift, USB-opladere og en udmærket komfort i passagersæderne. Det er klart, at en succes på det danske marked også vil kræve en tilpasning af indretning, design og funktionalitet. Nedjustering af størrelse Minibusser i den kollektive bustrafik kan markedsføres som den bedste sammensætning af investering, driftsøkonomi og fleksibilitet. Kan man skrue ned for bussernes størrelse, passagerkapacitet og brændstofforbrug, vil der være besparelser at hente og sågar mulighed for at geninvestere i en højere frekvens på linjen, som kunderne i høj

grad efterspørger. ATAK Electric byder ind på denne fortælling og præsenterer bussen under sloganet ”Mobility redefined”. I det danske udbudssystem vil det kræve, at kommuner og trafikselskaber indretter deres standarder og krav til bussernes kapacitet efter en ny norm. Rigtigt meget bustrafik er i dag dimensioneret efter myldretidstrafikken. Det er med god grund, da det er her, at vi skal servicere kernekunderne med tilstrækkelig kapacitet, alle hverdage året rundt. Barnevogne har vi også med i busserne i rigt mål og sågar cykler. Spørgsmålet er derfor, om ATAK Electric og lignende elbusser også udgør et relevant bidrag til at løse denne opgave? En helhjertet satsning på små elektriske busser, dedikerede busbaner og busfremkommelighed, der sikrer høj omløbshastighed for busserne - og dermed høj passagerkapacitet - kunne godt være en vision for ”Mobility redefined”.


Telefon E-mail Web

Uddannelse til buschauffør Lovpligtig EU-Efteruddannelse

Her fi nd DEK er du RA

Uddannelse til sygetransport

Vognmandsuddannelsen

70 60 65 00 info@dekra.dk www.dekra.dk

Uddannelse til taxichauffør Slip for bøvlet

Kørelæreruddannelsen

Bliv DEKRA Partner

Bliv faglært Få svendebrev på dine kompetencer

Fleksibilitet

Afholdelsesgaranti

Ingen ventetid

Jobmesser

Nyheder

Partneraftale Huskeservice

Gratis rekruttering

CV-bank

Den gode tone

- en del af Nordjysk Diesel-Elektro A/S

Aalborg: Nordjysk Diesel-Elektro 9812 0911 Før

Tæt på dig uden Ventetid!

Hedehusene: Ketner Hedehusene 70807345

Aarhus: Ketner Aarhus 7080 7361

Odense SV: Byrgesens Auto Eft. ApS 6617 3711

Herning: Ketner Herning 9722 4499

Gelsted: Gelsted Bilservice 5550 1353

Holstebro: Ketner Holstebro 7080 7351

Kalundborg: Flint Auto & Elektro 5929 3125

Aabenraa: LL Autoteknik og Cylinderservice

2916 1366

Få renset dit partikelfilter ved dit lokale værksted

partikelfilter.ketner.dk Mobilitet | 05.2019

31


NYT FRA DPT

Tip! Samarbejde mellem Dansk PersonTransport og BACH Advokater:

Hvis du vil følge med i nyheder inden for udbudsretten, kan du følge BACH Advokaters nyhedsbrev om udbudsret for tilbudsgivere ved henvendelse til advokat Torkil Høg på th@bach.law

Få juridisk hjælp til kollektiv bustrafik og udbud Der sker i disse år meget nyt inden for udbudsretten – også nye udviklinger, der har betydning for Dansk PersonTransports medlemmer. Dansk PersonTransport og BACH Advokater har derfor indgået aftale om et samarbejde, som sikrer medlemmerne fordelagtige vilkår, hvis de oplever et behov for advokatbistand. Læs med her og bliv klogere på de nyheder og trends, der kan fremover kan have betydning for afviklingen af offentlige udbud af kollektive trafiktjenester.

Af: Redaktionen ··· Foto: Colourbox

Den kollektive bustrafik er i konstant bevægelse, og skulle man vælge at være i den mere friske ende, kunne man naturligvis argumentere for, at det er, fordi den aldrig holder stille. Udbudsdanmark står heller aldrig stille. Der afholdes konstant nye udbud, reglerne bliver ændret med jævne mellemrum, og Klagenævnet for Udbud afgør flere end 100 sager om året, som det kan have betydning at have forståelse for som tilbudsgiver på offentlige markeder. Her kan du læse om nyt, der kan få betydning for tilbudsgivere i udbud om kollektive trafiktjenester. Pligt til at offentliggøre hele evalueringsmodellen i udbud Som bekendt trådte der nye udbudsregler (blandt andet udbudsloven) i kraft den 1. januar 2016. Loven indeholdt blandt andet en helt ny regel om, at ordregivere i udbud skulle offentliggøre den model, som de ville anvende under tilbudsevalueringen. Problemet var blot, at den nye regel i praksis blev fortolket af Klagenævnet for

32

Dansk PersonTransport

Udbud på en måde, der åbnede for, at ordregivere kunne vælge ikke at offentliggøre alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet. Dette skabte manglende gennemsigtighed, og tilbudsgivere kunne ikke altid på forhånd præcis vide, efter hvilke principper de indleverede tilbud ville blive evalueret. Reglerne er per 1. juli 2019 ændret således, at ordregivere fremover skal ”fastlægge og beskrive alle dele af evalueringsmodellen” i udbudsmaterialet. Det skal nu ifølge udbudslovens § 160 ”entydigt fastlægges og beskrives på forhånd”, hvordan specifikke parametre i evalueringsmodellen fastlægges, hvis de afhænger af de indkomne tilbud. Med andre ord skal ordregiverne fremover beskrive med langt flere detaljer, hvordan tilbud vil blive evalueret i offentlige udbud. Tilbudsgivere har derfor fremover krav på en højere grad af gennemsigtighed og er dermed sikret større sikkerhed for ligebehandling og mindre risiko for usaglige beslutninger om tilbudsevalueringen i

i

Hvem er BACH? BACH har kontor i København. Firmaet har især fokus på generel erhvervsrådgivning af ejerledede virksomheder, ligesom BACH rådgiver virksomheder af alle størrelser om specialer som bl.a. udbudsret, retssager, ansættelsesret, konkurrenceret og IP-rettigheder. BACH har erfaring med rådgivning af både private virksomheder og offentlige aktører og ordregivere i transportsektoren. Det gælder ikke mindst rådgivning om udbud og offentlige kontrakter.


NYT F RA DPT

Det får Dansk PersonTransports medlemmer hos BACH Advokater • En gratis ”hotline”-ordning, hvor DPT’s medlemmer gratis kan rette henvendelse til BACH om sparring om juridiske spørgsmål med et tidsforbrug på op til en halv time, • En ”screeningsordning”, hvor man som medlem af Dansk PersonTransport for et fast honorar på kr. 2.000 + moms kan få en foreløbig vurdering af en konkret sag med et tidsforbrug på op til et par timer fra en erfaren advokat, og • Forskellige honorarmodeller med rabat på timepriser, faste priser på konkrete opgaver og såkaldte ”targetpriser”.

i

Bliv klogere Hvis du vil vide mere om Dansk PersonTransports aftale med BACH og de fordele, som aftalen indebærer for Dansk PersonTransports medlemmer, er du velkommen til at kontakte Lasse Repsholt i Dansk PersonTransports sekretariat eller advokat Torkil Høg, som er BACH’s kontaktperson på th@ bach.law

Se desuden mere på bachlaw.dk

offentlige udbud. Det giver samtidig bedre mulighed for på forhånd at vide eller vurdere, hvordan tilbudsgiverne skruer det optimale tilbud sammen. En udvikling, der set med tilbudsgiveres briller må hilses velkommen. Misligholdelse af en kontrakt kan udelukke virksomheder Den anden nyhed har EU-domstolen leveret til os. EU-domstolen har blandt andet til opgave at afsige domme om, hvordan EU-retten skal forstås og anvendes. Idet udbudsreglerne netop stammer fra EU-retten, afsiger EU-domstolen jævnligt vigtige domme om, hvordan udbudsreglerne skal forstås. I en dom af 19. juni 2019 (i den såkaldte Meca Srlsag) bestemte EU-domstolen, at en mulig misligholdelse af en kontrakt med en offentlig ordregiver kan være nok til at udelukke en virksomhed fra det offentlige marked i en periode – også selvom der verserer en retssag om, hvorvidt der i det hele taget foreligger misligholdelse. Og hvordan kan det så hænge sammen? Jo, i udbudsloven er der en række udelukkelsesgrunde. Det er situationer, en virksomhed kan befinde sig i, om som betyder, at virksomhederne kan udelukkes fra udbud. En af disse situationer

er, hvis en ordregiver kan påvise, at en tilbudsgiver ”væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt”, og dette har ført til ophævelse af kontrakten eller lignende. Altså kan det forstås på den måde, at hvis en tilbudsgiver har misligholdt en anden offentlig kontrakt, kan tilbudsgiveren udelukkes fra et verserende udbud. EU-domstolen udtalte, at det ikke må være et krav for, at ordregiveren kan anvende denne udelukkelsesgrund, at der foreligger en endelig dom, der fastslår misligholdelsen af den tidligere kontrakt. Med andre ord skal ordregivere som udgangspunkt have mulighed for at udelukke tilbudsgivere fra offentlige udbud, hvis blot der foreligger en tilsyneladende misligholdelse af en anden offentlig kontrakt inden for de foregående to år, uanset om der fortsat verserer en retssag eller lignende om den påståede misligholdelse. Derfor har tilbudsgivere en risiko for udelukkelse fra det offentlige marked, hvis de er involveret i tvister, retssager m.v. om mulig, væsentlig misligholdelse af andre offentlige kontrakter end den, der er i udbud. Ofte bør tilbudsgivere have dette i baghovedet, når de beslutter sig for, om der skal føres en egentlig sag, eller om denne bør søges forligt.

Mobilitet | 05.2019

33


TAXI

i BLÅ BOG Jeanet Høst Formidlingskonsulent Har haft førerhund de sidste 43 år efter at være blevet blind som 12-årig.

En af de største udfordringer, når man som blind skal tage en taxa, er at kunne medbringe sin førerhund.

34

Dansk PersonTransport


TAXI

Må man ta’ hunden med sig ind i taxaen? Mange blinde oplever store problemer med at få deres førerhunde med i taxaer, selvom hundene til blinde som udgangspunkt skal medtages i alle vogne, medmindre man kan bevise, at man er allergisk over for hunde.

Af: Nya Vecht ··· Foto: Privat

Prøv engang at lukke øjnene. Du skal lukke dem helt i. Prøv så at holde dem lukket, mens du rejser dig fra din stol hjemme i stuen eller på kontoret. Nu skal du snurre rundt et par gange, mens dine øjne stadig er lukkede. Sæt dig så i bevægelse. Du skal stadig holde dine øjne helt tæt tillukkede, mens du forsøger at manøvre rundt i rummet. Du kender sikkert nogenlunde det rum på øjemål, men oplevelsen vil unægteligt være en ganske anden, når du ikke længere kan bruge dine øjne. Forestil dig så, at du ikke har muligheden for at åbne dine øjne, når du bumper ind i sofaen. Og hvordan det så egentligt må føles at stå midt på en trafikeret gade eller en landevej, mens du forsøger at komme fra A til B uden dine øjne. Sparer kræfter i taxi Sådan er hverdagen for de cirka 65.000 danskere, der lever med et synshandikap. Én af dem er Jeanet Høst, som er blind og afhængig af sin førerhund, når hun skal rundt. En førerhund er trænet til at kunne gøre ting på forskellige kommandoer, og derved bruger personer med et synshandikap hunden til at komme til eller fra steder og generelt finde rundt. ”Som blind kræver det rigtig mange ressourcer at finde rundt de steder, som man ikke kender. Hvis jeg nu står i en situation, hvor jeg enten er forsinket eller simpelthen ikke er stedkendt, så tager jeg en taxa. Derved kan jeg spare mine kræfter til, når jeg kommer frem - i stedet for at skulle bruge alle mine ressourcer

på at sidde og beregne, hvor langt jeg skal, hvor længe det tager og så videre. Jeg arbejder vest for Storebælt, altså på Fyn samt i Jylland, hvor afstandene er meget store, så der kan sagtens være to til tre kilometer mellem busstoppene, og derfor er det vigtigt for mig at kunne have min førerhund med, når jeg skal rundt.” Kæmpe udfordring med førerhund i taxa Jeanet Høst arbejder til daglig som underviser på diverse transportuddannelser, hvor hun lærer chaufførerne om førerhunde og deres funktioner, så de får en større forståelse af, hvorfor det er så vigtigt for en blind eller svagtseende at have hunden med i offentlig transport. ”En af de største udfordringer, når man som blind skal tage en taxa, er at kunne medbringe sin førerhund. Det er virkeligt ubehageligt at blive afvist, og det bliver endnu værre, hvis chaufføren giver sig til at stå og diskutere, hvorvidt han vil have mig og hunden med.” Hvis Jeanet Høst skal praje en taxa direkte på gaden, kan det ifølge hende være rigtigt svært at finde nogen, der vil have hende med. Og situation er det samme, hvis hun kommer til en taxaholdeplads, hvor Jeanet Høst ofte kan komme igennem fire fem taxaer, hvoraf ingen af dem vil have hende og hendes førerhund med. ”Det værste er næsten, når chaufførerne påstår, at de har allergi. Der er rigtigt mange chauffører, der har allergi overfor hunde, når man står med sin førerhund. For som udgangspunkt

i Dansk Blindesamfund mener Dansk Blindesamfund tilbyder gratis kurser til transportbranchen og gennemfører hvert år mere end 300 kurser. Alligevel tyder meget på, at der mangler uddannelse blandt taxiførerne, når vi gang på gang oplever, hvordan førerhundebrugere bliver afvist, når de vil tage en taxi sammen med deres førerhund. Der hviler et stort ansvar på taxiselskaberne og deres tilknyttede vognmænd i forhold til at oplyse og uddanne deres chauffører, så de ikke på daglig basis overtræder antidiskriminationsforbuddet. Førerhunden er et hjælpemiddel og en afvisning er ikke bare irriterende - den er også ydmygende og ulovlig. John Heilbrunn, næstformand i Dansk Blindesamfund.

Mobilitet | 05.2019

35


TAXI

tror jeg selvfølgelig på det, selvom jeg ikke har en jordisk chance for at bevise det. Hvis en chauffør er allergiker, skal han medbringe et kort, hvor det står, at han er fritaget for at køre med dyr grundet allergi. Men jeg er jo blind og kan derfor ikke læse det. Så det kunne måske være en god ide, hvis man indenfor taxabranchen forhøjede bogstaverne eller bare A’et på det her kort, så vi blinde og svagtseende kan læse det,” foreslår Jeanet Høst Ingen hunde eller handikappede For Jeanet Høst er det en stor udfordring konstant at skulle argumentere for sine rettigheder til at tage sin førerhund med i taxaen: ”Der er selvfølgelig chauffører, som direkte siger, at de ikke vil køre med en hund i bilen. Det kan jeg godt forstå, men så må man jo kalde en anden taxa, der kan tage mig med. Jeg har sågar oplevet, at de direkte siger, at de hverken vil køre med blinde eller handikappede. Den går jo så på mig og ikke på hunden,” konstaterer hun tørt. Jeanet Høst oplever ofte, når hun ringer til en taxacentral, at de nøjes med at skrive ud til taxaerne, at hun har en hund med og ikke nævner, at det er en førerhund, selvom hun specifikt understreger det. For blinde samt svagtseende er det vigtigt, at de kan regne med at blive hørt, når de bestiller en taxi. ”Hvis man synes, at hundehår på sæderne er ulækre, så har jeg personligt heller ikke noget imod, at min førerhund kommer om i bagagerummet, hvis bilen er en stationcar. Jeg vil ikke have hende ned i et lukket bagagerum, men et åbent bagagerum er intet problem. Jeg gør selv mit bedste og børster min hund grundigt i de perioder, hvor hun fælder. For det gælder jo begge veje, at man skal vise hensyn. Jeg skal sørge for, at min hund er velsoigneret, og så håber jeg til gengæld, at der er en chauffør, som vil køre med os,” siger hun.

i Dansk PersonTransport mener Det er rigtigt vigtigt at understrege, at vi i taxibranchen befinder os på et enormt konkurrencepræget marked, og derfor er det vigtigt at værne om de kunder, som vi har og yde dem en god service. For den gode service betyder, at folk kommer tilbage igen. Netop blinde samt svagtseende er nogle af vores kernekunder, fordi de i den grad er afhængige af taxiydelsen, da det er transportmidlet, som hjælper dem bedst. De er nogle af dem, som bruger taxi allermest, og de vender altid tilbage. Derfor er det virkeligt vigtigt, at chaufførerne husker på dette og sørger for, at de blinde samt svagtseende får en god service, og en del af den service består altså i, at der kan medbringes en førerhund. Det er desuden nødvendigt, at Dansk PersonTransport får taget dialogen med Dansk Blindesamfund og finder ud af, hvordan vi løser det her. Vi skal simpelthen have nogle retningslinjer for, hvordan det bliver nemmere for de blinde at hyre en taxi og samtidig få nedbrudt den - måske - uvidenhed, som gør, at nogle chauffører ikke vil køre med førerhunde. Det kunne være at få det forhøjede A på allergikortet og undersøge, hvorvidt det er muligt at førerhundene kan komme om i bagagerummet i en stationcar, for det kan jo afbøde, hvis der er chauffører, som er bange for hunde eller ikke bryder sig om at have dem i sin bil.

36

Dansk PersonTransport

Hvis man synes, at hundehår på sæderne er ulækre, så har jeg personligt heller ikke noget imod, at min førerhund kommer om i bagagerummet, hvis bilen er en stationcar. Dansk PersonTransport mener (Boks) Det er rigtigt vigtigt at understrege, at vi i taxibranchen befinder os på et enormt konkurrencepræget marked, og derfor er det vigtigt at værne om de kunder, som vi har og yde dem en god service. For den gode service betyder, at folk kommer tilbage igen. Netop blinde samt svagtseende er nogle af vores kernekunder, fordi de i den grad er afhængige af taxiydelsen, da det er transportmidlet, som hjælper dem bedst. De er nogle af dem, som bruger taxi allermest, og de udgangspunkt kan man altid vender altid Som tilbage. Derfor er det virkeligt vigtigt, at chaufførerne somogblind tage førerhund med i husker på dette sørger for, en at de blinde samt svagtseende får en god service, og en–del den service består altså at der kan taxaen dogafmed det forbehold, at i,der medbringes kan en førerhund. er desuden være en Det mulighed for,nødvendigt, at chauf- at Dansk PersonTransport får taget dialogen med Dansk Blindesamfund og føren ikke kan tåle hunde og derfor finder ud af, må hvordan vi løser det her. Vi skal simpelthen frasige sig turen. Derfor skal man have nogle retningslinjeraltid for, hvordan nemmere for blinde at hyre oplyse det ombliver førerhunden, nårdeman en taxi og samtidig få nedbrudt den - måske - uvidenhed, som gør, bestiller en taxa. at nogle chauffører ikke vil køre med førerhunde. Det kunne være at få det forhøjede A på allergikortet og undersøge, hvorvidt det er muligt at førerhundene kan komme om i bagagerummet i en stationcar, for det kan jo afbøde, hvis der er chauffører, som er bange for hunde eller ikke bryder sig om at have dem i sin bil.

Husk!NYT FRA DPT

ÅRETS JULEBANKOARRANGEMENT Det kommende julebankoarrangement kommer til at løbe af stablen den 7. december 2019 på Vissenbjerg Storkro. I år inviterer vi alle tre kredse!

Pris pr. person kr. 450 kr.-

Overfor ses priser, menu til julebuffeten samt underholdning. Invitationer bliver sendt ud via Conference Manager i slutningen af september, men husk at sætte kryds i kalenderen allerede nu.

Kan opleves den 7. & 8. december 2019

Underholdningen står John Mogensen Show Band for. De kan genoplive den autentiske, rå og kærlige magi omkring John Mogensen. Man kommer nok ikke meget tættere på den ægte vare end, når Jesper Søgaard fortolker en række af de kendte og elskede sange.

38

Dansk PersonTransport

inkl. stor julebuffet, show samt musik og dans. Ønskes der overnatning inkl. morgenmad: Dobbeltværelse kr. 500 pr. person,- Enkeltværelse kr. 500,-

Julebuffet kl. 18.30: Marineret sild med karrysalat, Stegte sild med løg og kapers (Serveret på bordet) Æg og rejer, gravad laks med rævesauce, sylte med sennep og rødbeder stegt fiskefilet med remoulade og citron, leverpostej med champignon og bacon, frikadeller med sønderjysk hvidkål, ribbensteg med rødkål, medister med grønlangkål og sukkerbrunede kartofler, andelår med rødkålssalat Udvalg af nordjyske oste fra SØNDERHAVEN GÅRDMEJERI, Risalamande med kirsebær-/romsauce


FREMTIDENS MOBILITET

ENDELIG EN TEKNOLOGI SOM OVERGÅR ALLE FORVENTNINGER Frognes mobile taxametersystem giver chaufføren branchens bedste navigation. Frognes bestillingsapp giver kunden markedets hurtigste taxibestilling. Succesfulde nordiske taxaselskaber anvender Frogne teknologi til at optimere drift og indtjening.

Finn Frogne A/S Telefon: +45 43 32 77 33 info@frogne.dk · www.frogne.dk


TAXI

Nye energi- og miljøkrav til taxier skaber frustration Af: Nya Vecht ··· Foto: Colourbox

40

Regeringens nye bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier, som trådte i kraft den 11. juli skaber frustration hos vognmænd og bilforhandlere. Ændringerne medfører en trinvis stramning af kravene for køretøjer, som under taxiloven kører med op til otte passagerer, og det betyder store udfordringer i taxisektoren og sektoren for offentlig kørsel. Dansk PersonTransport

Den tidligere regerings klimaudspil fra oktober 2018 lagde op til en stramning af energi- og miljøreglerne for køretøjer, som anvendes til erhvervsmæssig persontransport m.v. Folketingsvalget udsatte dog offentliggørelsen af disse ændringer til en ny regering var dannet. Og den 10. juli 2019 meldte Færdselsstyrelsen så via deres hjemmeside, at ændringerne i bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. er gennemført og får betydning, når et køretøj skal registreres for første gang. De ændrede regler påvirker alle køretøjer, som anvendes til taxikørsel, limousinekørsel, sygetransport samt kørsel på grundlag af tilladelse til offentlig servicetrafik (OST). Energiklasse A+ biler er ikke optimale til servicekørsel De ændrede energikrav betyder, at taxier og OST biler skal leve op til kravene for energiklasse A+, hvis køretøjet er registreret fra den 11. juli 2019 og senest den 30. juni 2020. Fra 1. juli 2020 skal sådanne køretøjer være i energiklasse


TAXI

A++. For storvogn I og storvogn II skærpes energikrav tilsvarende. Herudover bliver miljøkravene også ændret, så det nuværende minimumskrav på Euro 6 ændres til Euro 6b . Det betyder, at alle køretøjer som anvendes og registreres til en sådan erhvervsmæssig persontransport for første gang efter den 11. juli 2019 eller senere skal opfylde kravet om Euro 6b. Hos både taxi og flexvognmænd, bilforhandlere og chauffører vækker den nye lov undren og frustration, da der kun er få biler, som kan opfylde disse krav, og disse er ikke de mest optimale biler til den type af servicekørsel.

De ændrede energikrav betyder, at taxier og OST biler skal leve op til kravene for energiklasse A+, hvis køretøjet er registreret fra den 11. juli 2019 og senest den 30. juni 2020.

Brændstofforbrug km pr. liter

Energiklasser

Benzin

Diesel

Mindst 28,4

Mindst 31,9

A++

20,8-28,3

23,2-31,8

A+

16,6-20,7

18,6-23,1

A

15,0-16,5

16,9-18,5

B

12,7-14,9

14,3-16,8

C

11,8-12,6

13,3-14,2

D

10,3-11,7

11,7-13,2

E

9,8-10,2

10,9-11,6

F

8,7-9,7

9,8-10,8

G

Under 8,7

Under 9,7

A+++

- opbygninger til dine behov

Vi bygger på alle mærker. Dansk bygget kvalitet. Telefon 7542 1711 info@minibusdanmark.dk www.minibusdanmark.dk

Vi leverer over hele landet!

Biler til taxa, Flextrafik, institutioner m.m.

Mobilitet | 05.2019

41


TAXI

Forhandleren mener:

”Der kan opstå nogle gevaldige udfordringer” Dennis Huban, som er salgschef hos Mercedes København, forudser store udfordring for både bilforhandlere samt vognmænd og chauffører efter, at de nye energiog miljøkrav til taxier er trådt i kraft. For Dennis Huban kom bekendtgørelsen den 10. juli, og det faktum at ændringerne allerede trådte i kraft den 11. juli 2019, kom som en tyv om natten. ”Den nye bekendtgørelse havde vi kendt til et stykke tid, men denne blev udskudt pga. folketingsvalget på ubestemt tid. At den så bliver vedtaget den 10. juli med ikrafttrædelse allerede den 11.juli kom bag på os. Vi havde intet hørt om det, og vi har derfor ikke haft responstid til at kunne aflyse produktionen af biler, som vi ikke sælger til andet formål end taxikørsel. Hele vores lager skulle også ændres, men det gør man ikke bare med et knips med fingrene, idet det tager tre til fire måneder at få fremskaffet de modeller som lever op til de nye regler. Groft sagt, så er udfordringen, at vi går fra kategori A til A+, hvor betyder, at f.eks. vores E220 Sedan og E200 Stationcar, som er de gængse modeller, vi sælger til taxakørsel, er dem, der udgår, fordi de er i energiklasse A og derfor ikke opfylder de nye lovkrav,” forklarer han.

Reduceret bagagerum og lang leveringstid ”Vi har naturligvis biler, der opfylder de nye krav, men de er langt fra de biler, som vi fører i dag, da de er mindre end de nuværende biler, og så er det naturligvis hybrideller elbiler. Udfordringen med eksempelvis hydridmodellerne i forhold til taxi eller limousine kørsel er, at en del af bagagepladsen bliver reduceret på grund af, at batteriet ligger i bagagerummet, så derfor kan det blive problematisk i forhold til eksempelvis at tage kufferter med på lufthavnsture,” siger Dennis Huban. En anden ting er, at prisen på en hybridbil i den størrelsesorden ligger på 425.000 kroner mod de 300.000 kroner, som E220 Sedan og E200 Stationcar ligger på. ”EQC, som vores nye elbil hedder, kommer her til efteråret. Her får man bagageplads som i vores nuværende GLC SUV model. Udfordringen er leveringstiden, idet vi ikke ved, hvornår i 2020 vi kan levere denne model som taxi. Derudover skal der også tænkes anderledes med en elbil, da denne har en rækkevidde på omkring 400 km under de mest gunstige forhold. Det betyder bland andet, at man hele tiden skal være opmærksom på rækkevidde i forhold til turene, så man ikke løbe tør for strøm på en tur. For jeg tvivler på, at en kunde vil betale for den ventetid, der kan være i forbindelse med at lade bilen op. Så vidt jeg ved, findes

der få supercharger stationer på Sjælland, der har maksimal lader kapacitet på 110 kilowatt, som ville kunne lade en EQC op fra 0-80 procent på omkring 40 minutter. Der udvides inde for det område, men det nytter jo ikke noget, man skal hele vejen til eksempelvis Køge for at kunne oplade sin bil på kort tid,” siger Dennis Huban. Højere pris før taxametret er tændt (DETTE ER MELLEMRUBRIK) ”Prisen for EQC som taxi starter på 620.000 kroner inkl. moms/ex afgift, så det er jo en stor udgift, man har, hvor man allerede er gældsat for 650.000 kroner, før man overhovedet tænder taxametret. Den har et pænt bagagerum, men den har stadig ikke den dybde, som man kan finde i E-klasse bilerne,” siger han. Han har desuden oplevet frustrerede vognmænd og chauffører, der mener, at båndet er ved at blive strammet rigeligt meget fra regeringens side. ”De er enormt frustreret og føler, at de konstant får skærpet kravene. Det er en lille branche, der har været ramt af rigtigt meget efterhånden. De mener, at de kun oplever skærpelser og indskrænkninger, mens der samtidig bliver smidt et væld af tilladelser på gaden, der tager brødet ud af munden på dem,” siger Dennis Huban.

Hvad mener Bestyrelsen for Taxisektoren om de nye energi- og miljøkrav?: Urealistiske krav Lige nu og her er de nye lovkrav ikke realistiske. Vi er simpelthen mindst et år for tidligt på den, for at bilproducenterne ville kunne levere biler. Vi er begrænsede i at få de nye biler, som der er behov for, og som passer til opgaven. Bilen for os er jo et arbejdsredskab, hvor man skal sidde i mange timer, så man skal have en ordentlig komfort og have nemt ved at få bagagen ind i bilen, og det kan man simpelthen ikke få med de biler,

42

Dansk PersonTransport

som der er til rådighed. En servicebil kører også rigtigt mange kilometer i forhold til en privatbil, en servicebil kan godt komme op og køre 10.000 kilometer på en måned, og det betyder, at vi kun kan bruge en rimeligt begrænset kreds af køretøjer. Så de nye miljøkrav holder simpelthen ikke på den lange bane med de nye lovkrav, og jeg er ret bekymret. Torben Kirketerp, Esbjerg Taxa

Teknologien er ikke med Det er alt for tidligt, at de her lovkrav bliver implementeret. Det er både problematisk i forhold til elbilerne og deres bagagerum, der er for små. Vi kører ude på landet, hvor der bliver kørt mange kilometer ad gangen, og der er ikke etableret nok ladestandere endnu. Teknologien er simpelthen ikke med. Kim Grøn, Dantaxi Kalundborg


TAXI For stramme regler Reglerne er simpelthen for stramme., Det har intet at gøre med, at vi ikke er interesserede i grønne løsninger; det gælder om, at vi skal bruge nogle biler, der kan udføre opgaver, og hvor der er plads nok. Og med de nuværende biler, vi kan få, er der ikke plads nok. Der er plads til menneskerne, men der er ikke plads til bagagen. Der vil komme kæmpe problemer i lufthavnene på sigt, og i forhold til krydstogtgæsterne i f.eks. København bliver det en katastrofe. Vi bliver tvunget til at tage biler fra nogle meget begrænsede leverandører. Konsekvensen bliver simpelthen, at de gamle biler kører længere, og dermed forurener de også i længere tid. Hendrik Larsen, Dantaxi Manglende plads De nye lovkrav er hysteriske, for i den virkelige verden bliver det svært at finde biler, som er ordentlige. Jeg er selv to meter og tre centimeter høj, og jeg har meget svært ved at passe ind i de to godkendte Mercedes modeller på markedet. Det, vil jeg, simpelthen ikke byde mine kunder, at de skal sidde på så lidt plads. Før eller siden kommer vi jo til at tage springet og skifte til elbiler – mig selv inklusiv – men indtil videre må jeg køre i min bil, der allerede er fem år gammel, indtil den bryder sammen. Der er

mange overvejelser, og der sker mange nye ting, så det kan egentligt gå i alle retninger. Ulrik Fredensborg, Aarhus Taxa

Arbejdsmiljøet bliver påvirket Det er nogle dybt urealistiske krav. Arbejdsmiljøet bliver påvirket, for det det er en kæmpe udfordring, at vi ikke kan få biler, der gør arbejdsmiljøet tåleligt for chaufføren. Det er virkeligt vigtigt for mig, at mine medarbejdere skal have en arbejdsplads, som er i orden, og det er altså svært at give dem med de nye lovkrav. Men man må forsøge at få det til at fungere. Ole Palsberg, Dantaxi Manglende plads til kunder Det er skidt, at der bliver lavet lovkrav, som betyder, at vi ikke har plads til kunderne. Jeg har intet imod hverken energi – eller miljøkrav, men bilindustrien kan ikke følge med. Vi kan ikke bruge de A+ biler, som er på markedet, for der er ikke plads til en sammenklappet kørestol i bagagerummet, og vi kan heller ikke tage to kunder samtidig, hvor begge medbringer rollator, for bagagerummet er alt for småt. Inger Terkildsen, Kalø Taxi Sket for hurtigt Vi skal selvfølgelig indrette os efter de nye

PR.

Julefroko st

PRIS PER SO

198,-

N

- for

hve spis r 20 pe er e n n le sionis grat dsager ter is.

på Hotel Marina for pensionister og andre der har lyst til en hyggelig eftermiddag med lidt godt julemad Julen nærmer sig med hastige skridt og vi vil gerne invitere jer på en hyggelig eftermiddag med dejlig julemad, fællessang med Per Serwin og banko spil med fine gevinster.

ARRANGEMENTET AFHOLDES PÅ FØLGENDE DAGE: Tirsdag d. 26. november Tirsdag d. 3. december og Torsdag d. 12. december - alle dage kl. 12.00 - 15.00.

JULEBUFFET BESTÅR AF: Marinerede sild, kryddersild og stegte sild m/ karrysalat Frisk rødspættefilet med citron og remoulade Æg og rejer med mayonnaise Sylte med rødbeder og sennep Hjemmelavede tarteletter med høns og asparges Hjemmelavede frikadeller med stuvet Hvidkål Blodpølse med sirup og kanel Hjemmelavet lun leverpostej m/ bacon og champignon Julemedister med grønlangkål og brunede kartofler Gammeldags andesteg med svesker og æbler Ribbensteg med rødkål Honning glaseret juleskinke med grønlangkål og brunede kartofler Der serveres Rugbrød, hjemmebagt brød og smør til buffeten Til kaffen - Ris a la mande med kirsebærsauce

Thermal Bus Systems

Eksperter i klimaløsninger til busser

Valeo OE-leverandør Kurser i varmere og AC anlæg

Få inspiration og hjælp via vores servicevideoer

Distributed by

sTilkøb er hed mulig ’ lyst til

a man h jligt Skulle atte i et de sen rn pri at ove ærelse er v n lt o e b rs dob e 0.- pe kr. 25 beltværels lt dob enmad e d t e i morg værelse l. k in nkelt g på e (tillæ kr. 300,-)

lovkrav, men det er simpelthen sket alt for hurtigt. Forhandlerne og bilfabrikkerne kan ikke følge med, og de har ikke den type bil, der passer med lovkravene, og som egner sig til taxakørsel. Vi kæmper en kamp for at finde biler til vognmændene. Vi kan hverken finde E-klasse biler eller stationcars, og de eneste biler, som vi må bruge ifølge de nye lovkrav, er for små og kan slet ikke tage nok bagage med. Tadzudin Kasami, Taxa Syd

Kystvej 32 · 8500 Grenaa Tlf. 86 32 25 00 · info@hotel-marina.dk www.hotel-marina.dk

Mobilitet | 05.2019

43


Analyse fra Dansk Persontransport

TURISTKØRSEL

Tip! Husk at klikke forbi danskpersontransport.dk, hvor der ligger en opdateret oversigt over, hvor information om parkering kan findes i de store byer.

Analyse fra Dansk Persontransport:

Parkering ved turistdestinationer kan forberedes Af: Mads Engberg ··· Foto: COLOURBOX

Dansk PersonTransport har gennemført en undersøgelse omkring de til tider problematiske parkeringsforhold ved turistdestinationer for vognmænd og chauffører i både små og større byer. Fra alle egne af landet er der medlemmer, som henvender sig til Dansk PersonTransport, fordi de har spørgsmål omkring parkering, og fordi de har problemer med at finde parkeringspladser til deres turistbusser med gode afsætningsmuligheder til passagererne. Parkeringsforholdene ved turistdestinationerne er blandt de ting, som vognmænd og chauffører bruger meget tid på at undersøge. Det er et problem, som er størst i de store byer, hvor der er flest turister. Det er dog ikke begrænset til de store byer, for i mange mindre byer er der ingen turistbusparkeringspladser, så når behovet opstår, er der ingen eller få muligheder for parkering og afsætning af passagerer.

44

Dansk PersonTransport

Parkeringsudfordringerne størst i København At problemerne er størst i København, afspejles af de svar, som medlemmerne er kommet med. Her peger flere på området omkring Amaliehaven og Amalienborg samt Rådhuspladsen, Kgs. Nytorv og ved Den lille Havfrue, som steder, hvor der mangler afsætningsmuligheder og parkeringspladser for turistbusser. I Aarhus er problemerne tilsyneladende ikke helt så store, men der er især udfordringer i området omkring Dok1 og Domkirken, hvor der er mange hoteller, men ikke særligt gode muligheder for at komme ind med en turistbus. Samme problem gør sig ifølge besvarelserne gældende i Odense centrum.

Plads til forbedringer mange steder De stigende mængder af turister – kombineret med de større byers generelle ønske om at holde bykernerne så fri af tung trafik som muligt - betyder, at der opstår flaskehalse i forhold til parkering ved de mest attraktive turistattraktioner. Dansk PersonTransport har spurgt medlemmerne, hvad de enkelte kommuner efter deres mening kunne gøre for at forbedre parkeringsforholdene. Det er der kommet flere interessante forslag ud af, som foreningen vil bruge fremadrettet i dialogen med de pågældende kommuner om parkeringsforholdene. Da presset er stort på parkeringspladserne, er der et medlem, som foreslår, at man udover at oprette nye parkeringspladser, hvor behovene er størst, kan oprette og håndhæve tidsbegrænsede parkeringspladser for busser – så pladser, der er beregnet til korttidsparkering ved en


TURISTKØRSEL

i

turistattraktion, ikke bliver brugt til langtidsparkering. Ønsker om parkeringsapp Et andet medlem peger på, at når servicen i forhold til oplysning om, hvor der er busparkeringspladser er så dårlig i eksempelvis København – og der er for få parkeringspladser – burde politiet og parkeringsvagterne udvise betydeligt større konduite og fleksibilitet over for busserne, som har svært ved at finde egnede parkeringspladser og afsætningsmuligheder for passagererne. Det er et velkendt problem, at der er mange udenlandske busser, som opererer på unfair vilkår med udenlandske chauffører, som aflønnes efter deres hjemlandes lønniveau. Det giver desuden det problem, at det kan være sært for chaufførerne at forstå parkeringsinformationen, hvis den er skrevet på dansk eller engelsk, og et andet godt forslag går derfor på, at der skal informeres på flere sprog. Endelig peger besvarelser på, at det ville være lettere at finde den relevante information, hvis der fandtes en app, hvor al informationen var samlet – i stedet for den nuværende model, hvor busselskaberne skal google sig frem. At det ikke kun er i København, at medlemmerne har forslag til forbedringer, ses af en række besvarelser. Én peger på konkrete parkeringsproblemer i Frederiksværk, hvor der burde laves en busparkeringsplads på Torvet og ved det lokale Krudtværksmuseum. En anden udfordring, der nævnes, er for de busser, der ikke har guide med på turen. Hvis det ikke kan lade sig gøre at parkere lige ved turistattraktionen, giver det udfordringer med at købe billetter til gæsterne.

i

TABEL 1: Er der bestemte steder i de enkelte byer, hvor der er problemer med parkering for turistbusser, eller hvor du synes, at der burde oprettes flere parkeringspladser for turistbusser?

KØBENHAVN: Overalt kaos, ønsker ikke busser i deres by samt turister.

TABEL 2: Hvad kan de pågældende kommuner efter din mening gøre for at forbedre parkeringsforholdene?

FREDERIKSVÆRK: Lave en Bus P. på Torvet og ved Krudtværksmuseet. KØBENHAVN: Laver nogle ordentlige P-pladser for busser. Særligt i Kbh. veralt kaos, ønsker ikke busser i deres by samt turister.

KØBENHAVN: H.C. Andersens Boulevard, Amaliehaven, Den lille Havfrue.

KØBENHAVN: Oprette parkeringspladser for busser med tidsfrist. Og gerne oprette nye parkeringspladser. Bl.a. Tænker jeg at man kunne inddrage bilparkeringen ved Adelgade og Dronningens Tværgade i København, da der er et par parkeringshuse lige ved siden af til biler.

KØBENHAVN: Toldbodgade, Amalienborg, Kgs. Nytorv/Rådhuspladsen/Centrum generelt.

KØBENHAVN: Etablere parkering i Amaliegade, Sankt Annæ Plads, informere ved Tivoli på flere sprog, så langtidsparkering bliver foretaget, hvor der er plads etc.

AARHUS: I nærheden af Dok1/ Domkirken, som minimum bare afsætnings / opsamlingssted, der er mange hoteller m.v. i området, hvor der ikke kan køres til.

Svært at finde oplysninger. (Googler man busparkering er det ofte svært). Lav app, hvor det er samlet. Vi har problemer med at holde ved seværdigheder og købe billetter til vores gæster. Vi små vognmænd har ikke altid guide med på vores ture og kan derfor ikke parkere og hjælpe vores gæster.

Mobilitet nr. 5 – uge 40 2019 – 1/4-side annonce tværformat

LED destinationsskilte 12 års fabriksgaranti. ● Markedets laveste strømforbrug. ● LED-skilte i alle farver. ● Automatisk stoppestedsavertering. ● Reservedelslager i Greve og Haderslev. ●

os på Besøg

l4 12 i ha Stand 4

Hanover Danmark . Korskildelund 6 . 2670 Greve . www.hanoverdisplays.com Carsten Sørensen . Tlf. 60 15 03 23 . E-mail: csorensen@hanoverdisplays.com Kurt Skousgaard . Tlf. 22 21 58 95 . E-mail: kurt@hanoverdanmark.dk Landsdækkende teknisk support og service: Ole Frier-Meineche . Tlf. 27 61 27 60

Mobilitet | 05.2019

45


Turistkørsel

Af: Redaktionen ··· Foto: Colourbox

FlixBus tog de danske buspartnere med til hovedkontoret i Berlin I foråret inviterede FlixBus Danmark sine buspartnere med til Berlin, hvor FlixBus’ene hovedkontor ligger og blandt andet huser traffic control og kundeservice.

Turen foregik naturligvis i bus, og undervejs var der workshops i brugen af IT-systemer, som vognmænd og chauffører skal bruge i deres daglige arbejde med FlixBus.

Jeg fik et rigtigt positivt indtryk af hovedkontoret, alle giver den en skalle, er meget strukturerede.

46

Dansk PersonTransport

”Formålet med denne tur var både at give ny viden til vores buspartnere, og komme tættere på hinanden som forretningspartnere,” siger Winnie Højer, landechef for FlixBus Danmark. Chanette Mulvad fra Holstebro Turistbusser var en af de buspartnere, som var med på turen, og hun satte pris på både workshops og det sociale samvær med kolleger fra hele landet på busturen til Berlin. ”Jeg fik en masse viden hjem, som jeg kan videreformidle her i virksomheden blandt chauffører og øvrige ansatte. Desuden var det sjovt og hyggeligt at danne nye relationer med andre vognmænd,” siger Chanette Mulvad. I Berlin tog den ene af FlixBus’ tre grundlæggere, Daniel Krauss, imod de danske buspartnere, og han takkede vognmændene for deres gode arbejde

i Rund om FlixBus FlixBus kører til 48 stoppesteder i 42 byer i det danske netværk. FlixBus har kørt indenrigs i Danmark siden foråret 2017. Globalt har den europæiske mobilitetsudbyder 350.000 daglige forbindelser til over 2000 destinationer i 29 lande. FlixBus er en kombination af et tech-startup, en e-handelsplatform og et transportfirma.


TURISTKØRSEL

Vi får en stadig større forståelse for hinandens kompetencer og ansvarsområder, og vi sparrer på daglig basis.

i FlixBus’ forretningsmodel

og opbakning til FlixBus. Også Winnie Højer er glad for samarbejdet med de danske vognmænd. ”Vi får en stadig større forståelse for hinandens kompetencer og ansvarsområder, og vi sparrer på daglig basis,” siger hun. Bag kulissen på hovedkontoret De danske vognmænd og chauffører har en direkte linje til fjernbusselskabets Traffic Control, som har hovedkontor i Berlin. Buspartnerne besøgte kontrolrummet, hvor en dansk kollega samt direktøren for Safety og Traffic Management gennemgik processerne og viste, hvordan teamet arbejder med forskellige sager. ”Jeg fik et rigtigt positivt indtryk af hovedkontoret, alle giver den en

skalle, er meget strukturerede og går op i det, de laver,” siger Chanette Mulvad. Traffic Control er ligesom kriseteamet i Berlin tilgængelige døgnet rundt. Kriseteamet præsenterede de processer, som går i gang, hvis der sker en ulykke med en af selskabets busser. Sidste punkt på dagsordenen var et møde med kundeservice-teamet, hvorefter turen gik tilbage mod Danmark. ”Det har været meget givtigt med en todages tur, hvor vi har haft god tid til at vende samarbejdet, forventninger og ikke mindst haft det sjovt sammen, så vi har nogle gode oplevelser at tage med, når vi går tilbage i en travl hverdag med fokus på drift og udvikling,” siger Winnie Højer.

FlixTeamet håndterer netværksplanlægning, kundeservice, kvalitetsstyring, marketing/ salg, samt billetsalg, prissætning og forretningsudvikling, mens lokale buspartnere, ofte familiedrevne virksomheder, er ansvarlige for den daglige rutedrift af de grønne FlixBusser. På den måde bidrager FlixBus og de erfarne vognmænd hver især med deres ekspertise. FlixBus Danmark samarbejder med 20 lokale, danske vognmænd De lokale buspartnere ejer busserne samt ansætter og aflønner chauffører efter lokale overenskomster. Der er overskudsdeling mellem FlixBus og buspartneren. Desuden er buspartnerne sikret et minimumsbeløb, så de ikke risikerer et underskud. På globalt plan arbejder FlixBus sammen med 300 lokale vognmænd, og over 7000 chauffører kører FlixBus.

Mobilitet | 05.2019

47


algiNostnet hjør

Helsinge Rute& Turisttrafik 1

2

3

Da man etablerede Hovedstadsområdets Trafikselskab, HT, fik man de private rutebilruter med ved, at man overtog ruterne pr. 1975 og tilbød de hidtidige ejere at fortsætte som operatører på en entreprenørkontakt med HT. Men ikke alle de berørte rutebilejere ville køre for HT. En af dem var Helsinge Rute- og Turisttrafik ved Carl Hansen og Orla Madsen. De drev rute 305 mellem Hillerød og Helsinge, ligesom de også udførte turisttrafik. Rute 305 var oprettet i begyndelsen af 1920’erne af Laurits Peter Christensen forløbende Hillerød-Kagerup-Helsinge - med sommerture helt til Tisvildeleje. Men i slutningen af 1920’erne blev han pålagt at køre via Alsønderup i stedet for Kagerup og ophøre med Tisvildeleje-turene, så han ikke konkurrerede for direkte med Gribskovbanens tog. Carl Hansen erhvervede ruten i 1935, mens hans svigersøn Orla Madsen kom med i firmaet i 1962. Da HT overtog deres rute i 1975, valgte de at ophøre som vognmænd. Her overtog HT deres syv busser: En Mercedes-Benz og resten Fiat, alle med karrosseri fra Ringsted Karosserifabrik. HT lejede derefter deres garage til rutens busser frem til 1982. De syv busser udgik fra HT’s buspark i årene fra 1977 til 1984.

1. I begyndelsen af 1960’erne begyndte man at handle hos Ringsted Karosserifabrik. Denne, bygget på Mercedes-Benz OP312-chassis, købte man i 1963. 2. Fiat 309 nr. AB93276 var en 49-personers rutebil, der anskaffedes i 1966. 3. Fiat 309 nr. AK35739 var en 42-personers turistbus, købt i 1968. 4. Fiat 308 nr. BR89609 var en 49-personers rutebil, der anskaffedes i 1972. Her ses den på HT’s garageanlæg i Hillerød i 1981.

4

48

Dansk PersonTransport

Udarbejdet af Bushistorisk Selskab. Tekst: Lars Ersgaard, redaktør på Bushistorisk Selskabs medlemsblad ”Busbladet”. Billeder: Ringsted Karosserifabrik og Lars Ersgaard.


BUS

er

- import - køb/salg - opbygning - service - reservedele

nd

e ere

0 20

rp

sse

u

b te ug

ag ål

br

M

www.vbi-group.eu • Tlf.: 74 56 13 26bi

Alt i ompolstring

Sæder - Loft - Sider - Gulvtæppe - Gardiner

ing

usopbygn ib in m l ti le e d i Alt Ompolstring & rep. af polster i alle typer & mærker af busser, fra enkeltelementer til hele busindretningen. Biler, både, campingvogne & andet klarer vi også. Topmoderne polsterudstyr & mere end 200 designs.

Ring & få et uforpligtende tilbud

Tlf. 22 60 90 00

• Innovative samarbejdspartnere • Opbygning i forskellige bilmærker • Del-opbygninger • Komplette opbygninger • Lagerførende med dele • Billigere & lettere gulve & ben • Bespændinger til kørestole

Kundetilpassede løsninger Finn Hansen - Tlf. 40 28 15 45


RUBRIKANNONCER / INFO

Associerede medlemmer af Dansk PersonTransport VBI Group ApS Kontakt: Dan B. Pedersen Kongensgade 38 6070 Christiansfeld Tlf. 74 56 13 26

VDL Bus & Coach Danmark Kontakt: Anita Palm Laursen Naverland 21 2600 Glostrup, Tlf. 70 23 83 23

FORSEA Ferries Kontakt: Lars Dalsgård Færgevej 8 3000 Helsingør Tlf. 49 26 03 11

Scandiwear ApS Kontakt: Christian Jensen Jernholmen 38 St th 2650 Hvidovre Tlf. 23 40 18 70

DEKRA AMU Center Sydjylland A/S Kontakt: Susanne Jensen-Iversen Arnfredsvej 8 6600 Vejen Tlf. 70 60 65 00

Jyske Bank/Finans Kontakt: Tommy Schulz Puck Kastaniehøjvej 2 8600 Silkeborg Tlf. 89 89 81 20

Sydglas Danmark Kontakt: Per Hartung pha@sydglas.dk Håndværkersvinget 12 6360 Tinglev Tlf. 40 34 15 89

MAN Kontakt: Jesper Mathiesen jesper.mathiesen@man.eu Ventrupparken 6 2670 Greve, Tlf. 43 43 20 44

OK Kontakt: Henrik Dehn Centervej 5 4600 Køge Tlf. 89 32 25 40

YX Danmark Kontakt: Claus Gottlieb Buddingevej 195 2860 Søborg Tlf. 39 47 82 75

Circkle K Danmark Kontakt: Stephan Praem Skovgaard Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tlf. 70 101 101

EvoBus Danmark A/S Kontakt: Søren Christensen soren.christensen@daimler.com Centervej 3 4600 Køge Tlf. 56 37 00 00

Businvest DK ApS Kontakt: Agnieszka Karolina Mazur Baldershøj 3 2635 Ishøj Tlf. 27 25 01 01

Out of Home Media A/S Kontakt: Henrik Sørensen Ragnagade 7, 1 2100 København Ø Tlf. 20 90 88 50

Toyota Danmark Kontakt: Christian Duurloo Dynamovej 10 2860 Søborg Tlf. 30 59 39 57

Amu Juul A/S Kontakt: Jesper Juul Abildårdsvej 14 4000 Roskilde Tlf. 46 32 10 22

Söderberg og Partners Kontakt: Pelle Bo Jensen Kokholm 1, Kolding Tlf. 92 44 11 00 www.soderbergpartners.dk

Trapeze Group Europe A/S Kontakt: Christian Erikstrup Sommervej 31, 4, Aarhus Tlf. 30 55 99 67 www.trapezegroup.dk

AMU Transport Danmark Kontakt: Finn Ravn fhr@AMU-FYN.dk Bastrupgårdvej 5 7500 Holsterbro Tlf. 22 10 41 31

Nordfyns Finans A/S Kontakt: Michael Skjellerup Østergade 34 5560 Aarup Tlf. 21 49 74 88

R2P Tracking ApS Kontakt: Morten Saxentoff Livøvej 23, Viborg Tlf. 70 20 06 98 www.r2p.com

AAV Dæk A/S Kontakt: Leif Kristensen Sintrupvej 40, Brabrand Tlf. 41 83 01 00 www.aav.as

Solaris Danmark Bus A/S Kontakt: Vagn Erik Hvid Haraldsdalvej 9 6330 Padborg Tlf. 46 97 55 00

50

Dansk PersonTransport


INFO

Mobilitet Nr. 5 / Oktober 2019 Dansk Persontransport er for alle, der udfører erhvervsmæssig personkørsel. Organisationens formål er via indflydelse, information og indkøbsaftaler at sikre sine medlemmer de bedst mulige arbejdsvilkår.

Udgiver

Dansk PersonTransport

Nørre Farimagsgade 11, 3 tv. 1364 København K Tlf. 70 22 70 99

Sekretariatet

Hovedbestyrelse

Nørre Farimagsgade 11, 3 tv. 1364 København K Tlf. 70 22 70 99 www.danskpersontransport .dk info@danskpersontransport.dk

Landsformand John Bergholdt Bergholdt.dk A/S Børstenbindervej 5 5230 Odense M tlf. 66 11 31 31 fax 66 19 08 09 john@bergholdt.dk www.bergholdt.dk

Telefontid man-fre 9-15 Mail er åben for meddelelser hele døgnet.

Medarbejdere Michael Nielsen Adm. direktør mmn@danskpersontransport.dk Trine Wollenberg Vicedirektør two@danskpersontransport.dk Lasse Repsholt Sektorchef lre@danskpersontransport.dk Mads Engberg Chefkonsulent men@danskpersontransport.dk Nya Vecht Kommunikationsansvarlig nve@danskpersontransport.dk Rikke Bengtsson Sekretær rbe@danskpersontransport.dk Nicolai Hoffmann Studentermedarbejder nho@danskpersontransport.dk

Næstformand Formand sektor for turistkørsel Lars Larsen Københavns Bustrafik Bådehavnsgade 38 2450 København SV tlf. 27 27 01 01 ll@larsenbus.dk www.larsenbus.dk Formand sektor for rutekørsel Peter Lanng Nielsen Keolis Danmark A/S Naverland 20 2600 Glostrup tlf. 88 17 17 17 fax 88 17 17 19 peter.lanng.nielsen@keolis.dk www.keolis.dk Formand sektor for offentlig kørsel Allan Mørup Mørups Turistfart ApS Haugevej 23, 7400 Herning tlf. 97 11 69 69 allan@morups.dk www.morups.dk

Formand sektor for taxikørsel Torben Kirketerp Esbjerg Taxa Lillebæltsvej 10 6715 Esbjerg tlf. 22 22 19 30 torben@esbjergtaxa.dk http://www.esbjergtaxa.dk

Fax 70 22 10 99

www.danskpersontransport .dk info@danskpersontransport.dk Ansvarshavende Nya Vecht

nve@danskpersontransport.dk Layout og tryk Mediegruppen

Horsensvej 72A 7100 Vejle

Formand DB’s kreds 1 Lars Brøchner Brøchners Biler Genvejen 16 7451 Sunds tlf. 97 14 10 52 fax 97 14 42 52 info@brochnersbiler.dk, www.brochnersbiler.dk

Tlf. 75 84 12 00

Formand DB’s kreds 2 Peter Papuga Papuga Bus A/S Lundahl Nielsensvej 1 7100 Vejle tlf. 75 85 85 88 peter@papugabus.dk www.papugabus.dk

Oplag

Formand DB’s kreds 3 Carsten Rasmussen Vedde Turistfart A/S Bådehavnsgade 38 2450 København SV tlf. 57 80 46 19 carsten@veddeturistfart.com www.veddeturistfart.dk

www.mediegruppen.net Annoncer

Vendemus ApS

Frederiksgade 45 Baghuset, 1. sal 8000 Aarhus C

Tlf. 72 22 70 80

kontakt@vendemus.dk

3.400 stk. Distribution

Bladkompagniet ISSN

1904-8505 Dansk PersonTransports

opfattelse udtrykkes i lederen, og hvor det i øvrigt direkte fremgår. Meninger udtrykt i andre artikler er ikke nødvendigvis Dansk

PersonTransports. Eftertryk kun tilladt efter nærmere aftale.

Abonnementspriser Årsabonnement

• Danmark kr. 275,•

inkl. moms

Udlandet kr. 335,-

momsfrit •

Enkeltnumre kr. 50,-

+ forsendelse.

pr. stk. inkl. moms

Udgivelser

Udkommer 6 gange om året. Næste udgivelse i regi af Dansk PersonTransport er i uge 48 2019.

Deadline for indlevering

Kontakt Vendemus på telefon: 72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

af annoncer er senest

d. 13. november 2019. Forsidebillede Unsplash

Trykt på miljøgodkendt

papir hos svanemærket trykkeri, der er kvalitets-

MG 13419

KOM I KONTAKT MED DET DANSKE BUS- OG TAXIFOLK ...

og miljøcertifiseeret

iht. ISO 9001/14001.

Mobilitet | 05.2019

51


Tag den grønne vej til oplevelser og shopping i Sverige. Rejs med vores batteridrevne færger til Sverige – stadig lige så hurtige, trygge og punktlige, men betydeligt mere miljøvenlige. Rejsen starter ombord, hvor du kan nyde en pause på vejen. Læs mere på forsea.dk/bus

Oslo

Stockholm

Göteborg

Helsingør

Helsingborg København


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.