Mobilitet 03 2019

Page 1

DIT MAGASIN OM BUS- OG TAXIBRANCHEN

Nr. 3 / Maj 2019

Fra visitation til kørsel – en krævende arbejdsdeling

Taxiloven skal evalueres

Cabotagekørsel – en løsning på vej?

Miljøzoner – det kan gøres bedre Kollektiv trafik | Offentlig kørsel | Turistbussen | Taxi


A Daimler Brand

Total Cost of Ownership (TCO): Find ud af hvilke faktorer der påvirker din samlede rentabilitet på mercedes-benz.dk/busser

Perfektion har mange sider. Den nye Tourismo er den perfekte turist- og linjebus takket være den enestående fleksibilitet. Du kan stort set udstyre og anvende den som du vil. Den nye Tourismo passer derfor perfekt til alt lige fra korte ture til langvarige rejser eller til daglig linjetrafik. Vælg mellem fire forskellige varianter og design din egen stjerne ud fra dine unikke krav til komfort, sikkerhed og økonomi. Den nye Tourismo er designet så den altid passer til dig, alle steder, alle dage i ugen. Læs mere om den nye Tourismo på mercedes-benz.dk/busser

EvoBus Danmark A/S, Mercedes-Benz Busser, Centervej 3, 4600 Køge, telefon 56370000, mercedes-benz.dk/busser


Leder

Michael Nielsen Adm. Direktør / CEO

OFFENTLIG KØRSEL 06. Fra visitation til kørsel – en krævende arbejdsdeling

TAK og så fremad Endnu en transportmesse er overstået – første gang med vores nye messe PersonTransport 2019. Det gik godt, synes jeg. Ikke kun på grund af det meget store fremmøde, men også grundet de mange nye services og tendenser, udstillerne viste frem. Dette gjorde messen travl og interessant. En stor tak skal derfor lyde til alle for et godt årsmøde og messe. Et sådant årsmøde med tilhørende messe er naturligvis interessant for os alle, men jeg er sikker på, vi kan gøre det endnu mere givende for deltagerne. Så tøv endelig ikke med at komme tilbage til os med forslag til, hvordan vi kan gøre det endnu bedre næste gang, hvor vi mødes på Hotel Marienlyst i Helsingør. Noget der optager Dansk PersonTransport meget i forbindelse med en sådan event er, udover hyggen, hvordan vi kan skabe mere værdi for medlemmerne – de danske persontransportvognmænd. Derfor brugte vi også tid på at vise transportministeren rundt på messen, så han både kunne opleve de nyheder og trends, der blev præsenteret af udstillerne og få en snak om de forskellige udfordringer, branchen møder i hverdagen. I den forbindelse er vi naturligvis glade for, at han og andre politikere har lyttet til os både i forhold til den nylige ændring af afstandskravet til fjernbuskørsel og i forhold til, at det endelig ser ud til, at der sker noget med de udenlandske busser og minibusser, der kører mere eller mindre permanent i København. Lad os nu få et konkret lovforslag, der hurtigst muligt dæmmer op for den unfair konkurrence. Det kan I kan læse mere om i dette nummer af Mobilitet. Også på taxiområdet sker der ting og sager, idet den første evaluering af taxiloven er igangsat – Dansk PersonTransport er naturligvis med for at fremføre alle de udfordringer, branchen har mødt og ikke mindst løsningerne til disse. 3F’s ”Tryk STOP”-kampagne er selvfølgelig også noget vi forholder os til – selvom jeg nu bedst kan lide at trykke på fast forward. Kampagnen sætter fokus på køreplaner, køretider og chaufførernes arbejdsmiljø og vedrører også vognmændene – derfor er DPT gået aktivt ind i sagen og er sammen med 3F fremkommet med en del løsninger, som vi allerede har en god dialog med trafikselskaberne om. Der er nok at tage fat i så derfor TAK og fremad…

12. Håndtering af ekspansion: “Det kan godt føles lidt overvældende” ÅRSMØDE 2019 16. Grøn omstilling, høj sikkerhed, lige vilkår og omfattende digitalisering 20. PersonTransport 2019: DPT takker for nogle vellykkede dage TAXI 24. T for Toyota og Taxi 26. Evaluering af taxiloven KOLLEKTIV TRAFIK 28. Miljøzoner – det kan gøres bedre 32. Køreplanlægning – sådan gør vi TURISTBUSSEN 38. Test af Setra S 531 DT 42. Udenlandske bussers cabotagekørsel – er der en løsning på vej? 44. International buskørsel - har du styr på dine forsikringer? FORENINGEN 48. Nostalgihjørnet 50. Info

06

20

38

Mobilitet | 03.2019

3


De korte Giv medarbejderne pensionsoverblik med app fra PensionDanmark Som arbejdsgivere kan I gøre jeres timelønnede medarbejdere opmærksomme på, at de med PensionDanmarks app nemt kan få et overblik over deres pensionsordning. Også når de sidder i bussen, i kantinen eller i sofaen derhjemme.

Elbusserne kommer Movia, Roskilde Kommune og Umove har netop rullet 20 elbusser ud af garagen og sat dem i drift i Roskilde Kommune - og flere kommuner tænker i samme baner. Københavns Kommune har besluttet, at bybusserne i København skal køre på el senest i 2025, hvilket er fem år før den hidtidige plan. Fremrykningen skyldes en succesfuld testperiode på to år, skriver TV2 Lorry. Linje 3A er blevet testet som en eldrevet buslinje, og testen er gået over alt forventning. Derfor sætter Københavns Kommune nu skub i udfasningen af dieseldrevne busser og vil investere massivt i omlægning af trafikken, så den kører på grøn energi.

I app’en kan de fx: � se hvor meget, de har sparet op � se hvad de får udbetalt, når de engang skal på pension � se hvordan de er forsikret ved bl.a. kritisk sygdom, førtidspension og død � bestille tid i PensionDanmarks sundhedsordning. Medarbejderne finder app’en ved at søge på ”Din Pension” i App Store eller Google Play. Første gang de bruger app’en på telefonen, skal de logge på med en pinkode, som de skal bruge NemID til. Herefter kan de frit bruge app’en.

Taxierne tilbage på Fanø Fanø Kommune har efter flere måneders arbejde indgået en aftale med Esbjerg Taxa og vognmand Ole Thomassen om taxibetjening af øen. Den nye løsning indebærer, at der kommer til at være mindst én taxi på Fanø hele året rundt, der kan betjene øens borgere og erhvervsliv, når behovet opstår. Ole Thomassen vil også delvist stå for den kommunalt visiterede kørsel. En opgave, Esbjerg Taxa har haft siden 1. januar 2018. Vognmanden vil have én fast taxi på Fanø, der betjener Fanø døgnet rundt hele , og i sommerhalvåret vil der være to eller flere vogne på Fanø afhængigt af behovet. Torben Kirketerp, der ud over at være formand for taxisektoren også er formand for Esbjerg Taxa, glæder sig over den nye aftale: ”Jeg er glad for, at Esbjerg Taxa og Fanø Kommune har fundet en løsning, hvor vi kombinerer taxikørslen på øen med kommunens visiterede kørsel. Kombinationen af de to ting gør, at det er muligt at opretholde en taxibetjening på øen” Både byrådet og Taxagruppen på Fanø opfordrer i samme ombæring til, at både borgere, erhvervsdrivende og sommerhusejere bakker op om taxikørslen, da det er vigtigt i forhold til at fremtidssikre taxadriften på øen.

4

Dansk PersonTransport

Hovedbestyrelsen i DPT Efter møder i de enkelte sektorer er der nu blevet konstitueret formænd i sektorbestyrelserne. Det betyder samtidig, at sammensætningen af hovedbestyrelsen er på plads med en ny konstituering, hvor Lars Larsen, Københavns Bustrafik, er ny næstformand. Samlet ser den nye hovedbestyrelse ud som følger: � � � � � � � �

Landsformand John Bergholdt Næstformand og formand for Sektor for Turist Lars Larsen Formand for Sektor for Offentlig Kørsel Allan Mørup Formand for sektor for Taxi Torben Kirketerp Formand for sektor for Rute Peter Lanng Nielsen Formand for Kreds 1 Lars Brøchner Formand for Kreds 2 Peter Papuga Formand for Kreds 3 Carsten Rasmussen


FREMTIDENS MOBILITET

FROGNE UDVIKLER TEKNOLOGI SOM FÅR REJSEN TIL AT HÆNGE SAMMEN Vi ses på Persontransport 2019 d. 21.-23.03 i Herning

FROGNES mobile taxametersystem giver chaufføren branchens bedste indtjeningsmuligheder.

FROGNES bestillingsapp giver kunden markedets hurtigste taxibestilling.

Danmarks største taxiselskab, Dantaxi 4x48, anvender Frogne teknologi på central og i vogne.

Succesfulde nordiske bus-og taxiselskaber anvender FROGNE løsninger til at optimere drift og indtjening.

Finn Frogne A/S · Telefon: +45 43 32 77 33 · info@frogne.dk · www.frogne.dk


Offentlig kørsel

Fra visitation til kørsel – en krævende arbejdsdeling

Af: Michael Branner & Trine Wollenberg ··· Foto: Colourbox

Hver dag befordrer chauffører tusindvis af syge og bevægelseshæmmede borgere rundt for landets regioner og kommuner. Disse passagerer er ofte sårbare og kræver ekstra opmærksomhed og uddannelse fra chaufførens side. Forud for selve kørslen foregår en omfattende visiteringsproces, hvor fagligt uddannet personale i kommunalt eller regionalt regi har ansvaret for at vurdere, hvilket behov de enkelte passagerer har i forbindelse med kørslen. 6

Dansk PersonTransport

Kørslen med syge og bevægelseshæmmede borgere hører til den mest krævende, som bus- og taxichauffører kan give sig i kast med. Passagererne kan være prægede både fysisk og psykisk af behandling og sygdomstilstand, og mange passagerer kræver ekstra opmærksomhed og hjælp i forhold til ind- og udstigning samt ledsagelse til behandlingssted og hoveddør ved hjemmet. Udbudsbetingelserne og kravene fra ordregivers side kan variere efter, om det er et regionalt eller kommunalt udbud, hvorvidt der er tale om kørsel med særlige borgere til kommunens dagtilbud, og hvorvidt kørslen er organiseret i regi af trafikselskabernes flextrafik. Men fælles for opgaverne er, at

kravene til chaufførernes serviceniveau og menneskelige egenskaber er højere end ved den konventionelle bustrafik. For kørslen med syge- og bevægelseshæmmede passagerer indebærer ofte uforudsete situationer - og at chaufføren er i stand til at tage ansvar og bruge sine kompetencer, hvis det kræves. Loven definerer betingelserne Søren Burcharth Jensen er sektionsleder i Befordringsservice i Præhospital Center for Region Sjælland. Her modtager man fra borgere og sygehuspersonale årligt ca. 330.000 telefoniske henvendelser om visitering i forbindelse med behandling i regionen. Præhospital Center tager sig af


Offentlig kørsel

Vidste du … Reglerne for særlig offentlig befordring er bl.a. defineret i folkeskolelovgivningen, sundhedslovgivningen og serviceloven. Derudover kan kommuner og regioner selv beslutte at tilbyde særlig befordring til borgerne. I Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven fremgår det § 30. Befordringsgodtgørelse efter denne bekendtgørelse ydes med et beløb svarende til befordringsudgiften med det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel. Der er med andre ord altid regionens og kommunens ansvar (herunder det fagligt ansatte personale), der har ansvaret for, at kørslen er visiteret i overensstemmelse ”med det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel.”

ger for transporten. Der findes særlige regler for pensionister, men generelt set vil en visitering til kørsel med f.eks. flextrafik eller et særligt køretøj afhænge af en vurdering af, om patienten helbredsmæssigt kan klare befordringen med de almindelige, offentlige transportmidler. Hvis svaret er nej, bliver patienten visiteret til en særlig kørsel, som Region Sjælland står for,” forklarer Søren Burcharth Jensen. Det er så den visiterede kørsel, der i sidste ende bliver udført af en vognmand – enten gennem flextrafik eller et andet kommunalt/regionalt udbud, som organiserer den lovpligtige, offentlige kørsel. Altid en sundhedsfaglig vurdering Søren Burcharth Jensen understreger, at det altid er en sundhedsfaglig vurdering, om en given borger er i stand til at tage de almindelige offentlige transportmidler. Når

alt det praktiske, som finder sted, inden patienterne kommer til behandling på den pågældende afdeling i regionen – blandt andet transporten. En række kriterier defineret i både sundhedsloven og af de forskellige regioner afgør, hvornår borgere har ret til betalt, offentlig befordring, når de er syge. Og hvornår de evt. kan få kompensation, hvis de selv betaler transporten. Et af de væsentligste kriterier for at blive visiteret til en særlig kørsel er, om man selv er i stand til at benytte den kollektive trafik. Det forklarer Søren Burcharth Jensen: ”Hvis borgeren har brug for en ambulance eller et særligt køretøj, f.eks. en liftbil, så er det Region Sjælland, der betaler og sør-

Et af de væsentligste kriterier for at blive visiteret til en særlig kørsel er, om man selv er i stand til at benytte den kollektive trafik

Befordringsservice får en henvendelse fra en borger fremgår det – som oftest – af sundhedssystemerne, at personalet på den relevante afdeling har vurderet, at der er behov for særlig befordring. Og hvis det ikke fremgår, afklarer Befordringsservice dette i

i Uddannelse Krav om chaufføruddannelse i befordring af syge- og bevægelseshæmmede chauffører indgår ofte i udbud af specialkørsel. Målbeskrivelsen for kurset Befordring af bevægelseshæmmede (45266) lyder: ”Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om forskellige handicap, sygdom og aldring, betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, betjene køretøjers specielle udstyr, anvende korrekt løfte- og bæreteknik og gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøj. Arbejdet omfatter betjening af trappemaskiner, kommunikation med bevægelseshæmmede på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation. Endelig kan deltageren reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, foretage alarmering og evt. anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj.” Kilde:www.tur.amukurs.dk

Mobilitet | 03.2019

7


Offentlig kørsel

samarbejde med det sundhedsfaglige personale, der skal foretage vurderingen: ”Det er udelukkende læger, sygeplejersker eller andet fagligt uddannet personale, der tager stilling til, om den enkelte borger har brug for at blive befordret i et særligt køretøj. For det er dem, der har den faglige indsigt til at lave vurderingen. Vi er slet ikke i stand til at vurdere folks helbred herinde – og slet ikke over telefonen. Der kan også være ting, der komplicerer transporten, f.eks. trapper eller særlige adgangsforhold, som patienten skal have hjælp til. Hos Befordringsservice har vi ikke adgang til borgerens patientjournal, og det er heller ikke relevant for os, ligesom chaufføren i bilen heller ikke har behov for disse personfølsomme oplysninger.” Chaufføren har dog brug for et minimum af oplysninger for at kunne befordre den pågældende borger tilfredsstillende. Søren Burcharth Jensen påpeger da også, at man ved kørselsbestillingen typisk noterer, hvis

der er særlige ting, som chaufføren skal være opmærksom på. ”Vi skriver i Region Sjælland aldrig noget om folks personfølsomme oplysninger i beskederne til den videre organisering af kørslen. Men der skal naturligvis visiteres på en måde, så vognmand og chauffør kan håndtere opgaven. Det kan f.eks. være en særlig besked om, at borgeren ikke må sættes af andre steder end hjemadressen – skal følges helt op til døren eller ind til afdelingen på behandlingsstedet,” forklarer Søren Burcharth Jensen om borgere, der f.eks. kan lide af demens eller andre fysiske og psykiske sygdomme, der kræver ekstra hjælp. Det er under alle omstændigheder det sundhedsfaglige personale, der tager stilling til dette. Kræver empati I nogle kommunale udbud er chauffør og vognmand gennem ordregiver bekendte med personfølsomme oplysninger

og passagerers sygdomshistorik. Det er nødvendigt i forhold til afviklingen af kørslen til f.eks. skole og andre daglige gøremål. I sådanne tilfælde agerer vognmand og chauffør enten databehandler eller dataansvarlig ifølge persondatalovgivningen. Det er dog aldrig tilfældet, når der køres for Region Sjælland gennem Præhospital Center. Men selvom chaufføren i princippet ikke kender til passagerernes sygdomssituation, mener Søren Burcharth Jensen, at det stadig er relevant med veluddannede chauffører, der kan håndtere de krævende borgere i sygekørslen: ”Chauffører skal under alle omstændigheder kunne agere empatisk i situationen. På en enkelt dag møder en chauffør, der kører for regionen, mennesker med forskellige sygdomsforløb. Vi må godt forvente et højt serviceniveau af de chauffører, der befordrer denne gruppe borgere, der ofte står i en skrøbelig situation,” vurderer Søren Burcharth Jensen. Dette bakkes op af udbudsbetingelser for flexkørslen, der ofte stiller krav til chaufførens færdigheder inden for sygdomslære, befordring af bevægelseshæmmede og kontakt med svækkede borgere. Ledsager og solokørsel en mulighed Overordnet set er det de samme visiteringskriterier, der gør sig gældende, hvis borgeren har brug for en solokørsel eller en ledsager på turen: ”Det er også en sundhedsfaglig vurdering, om der skal en ledsager med. Vi tager gerne en pårørende med, hvis folk har brug for hjælp, eller vi lader chaufføren hjælpe borgeren ind på afdelingen,” fortæller Søren Burcharth Jensen og fortsætter: ”Der skal noget til, før der visiteres til en solokørsel. Det kan være fordi en borger er særlig følsom. Hvis det er nødvendigt, kan det også være, at borgeren skal ledsages af særligt fagpersonale, f.eks. en sygeple-

Fakta: Om chaufførens opgaver

FlexVariabel 6 i Region Midtjylland og Region Syddanmark Udbudsbetingelser 2.2.1 Chaufføren skal hjælpe patienten i forbindelse med ind- og udstigning af køretøjet og skal i visse tilfælde hjælpe patienten til - og fra hjemmet. Derudover skal chaufføren hjælpe patienten ved sygesituationer under kørslen samt tilse patienten undervejs og hjælpe denne ved behov. Patienter, der er visiteret til siddende patientbefordring, er oftest ældre og svækkede borgere, eller patienter i længerevarende patientforløb. Derfor er det væsentligt, at chaufføren er i stand til at hjælpe og støtte patienterne og udviser ordentlighed.

8

Dansk PersonTransport

Rammeaftale §15, stk. 6 I forbindelse med kørsel af sårbare passagerer har chaufføren et udvidet ansvar i kontakten med borgeren. Chaufføren skal underrette udbyder om situationer, opstået i forbindelse med kørsel, som vækker bekymring.


Offentlig kørsel

Vidste du… at den offentlige kørsel i Danmark udføres af private vognmænd for kommuner, regioner og trafikselskaber? Kørslen udføres af taxier, busser og almindelige personbiler på baggrund af bustilladelser, taxitilladelser, tilladelser til offentlig servicetrafik, tilladelser til sygetransport, limousinetilladelser og den nye universaltilladelser til erhvervsmæssig persontransport.

jerske. Det kræver muligvis lidt længere tid at organisere, men igen er det udelukkende det sundhedsfaglige personale, der vurderer, om det er behovet.” Regionen har ansvaret … Men hvor meget kan man i udbud og instruktioner tillade sig at overlade til den enkelte chauffør? Hvad er chaufførens og vognmandens ansvar, hvis der opstår komplikationer og uklarheder undervejs, og borgeren ikke er visiteret til en ledsager eller en solokørsel, hvor chaufføren kan give den enkelte borger sin fulde opmærksomhed?

FlexVariabel 6 i Movia 7.1 Kundeservice Movia lægger vægt på, at betjeningen af passagererne sker på en god og forsvarlig måde. Operatøren og chaufførerne er forpligtet til at følge retningslinjerne for kørslen. Movia forventer, at chaufføren selv kan vurdere den enkelte situation og udvise passende konduite. I tilfælde, hvor der for en tur kan forudses problemer af et omfang, som er større, end chaufføren kan varetage, har chaufføren ansvaret for at kontakte Trafikstyringen med henblik på enten at rekvirere ledsager eller foranledige en nødvendig omorganisering af kørslen. Mobilitet | 03.2019

9


Offentlig kørsel

i Dansk PersonTransport mener: Ifølge Søren Burcharth Jensen bør chaufføren i princippet ikke deltage aktivt i forhold til den enkelte patients sundhedstilstand udover at få vedkommende forsvarligt ind og ud af bilen, spænde evt. kørestole fast og sørge for en behagelig transport. Når det er sagt, kan der naturligvis opstå uventede situationer undervejs, når man kører med syge mennesker. ”Hvis passagerer bliver dårlige undervejs, eller der sker noget andet uventet, skal chaufføren kontakte driftsvagten. Det oplever vi heldigvis også, at chaufførerne gør, og så er det i vores tilfælde Movias og regionens ansvar at finde ud af, hvordan situationen skal håndteres. Når chaufførerne kører for Region Sjælland, er det også en mulighed at returnere patienten ved behandlingsstedet og i værste fald må vi sende en ambulance ud til borgeren i køretøjet, hvis det er akut.” … men chaufføren skal bruge sin sunde fornuft Søren Burcharth Jensen erkender, man indimellem oplever, at den pågældende visitation til en kørsel ikke har været passende: ”Indimellem kan der gå lidt tid efter en behandling, før kørslen hjem finder sted. I den tid kan der jo godt opstå komplikationer, som sundhedspersonalet ikke har haft mulighed for at være opmærksom på. En borgers sygdomstilstand kan jo også forværres fra det tidspunkt, kørslen bliver bevilliget hos Befordringsservice, og til afhentningen finder sted i hjemmet. I så fald skal chaufføren også hurtigst muligt kontakte den pågældende driftsvagt for at finde en løsning.” Det fremgår f.eks. også af Midttrafiks, Sydtrafiks og Fynbus’ udbud af flexkørsel, at chauffører har pligt til at ”underrette udbyder om situationer, opstået i forbindelse med kørsel, som vækker bekymring.” Chaufføren er med andre ord også regionens eller kommunens øjne og ører på køreturen. Selvom det i sidste ende altid er kommunens, regionens og det faglige personales ansvar, at der er visiteret korrekt, så er chaufføren naturligvis stadig forpligtet til at bruge sin sunde fornuft, hvis uventede situationer opstår, og har – ligesom alle andre – pligt til at anvende sine færdigheder, såfremt der skal ydes førstehjælp eller gøres brug af andre af de kompetencer, som chaufføren er uddannet til.

10

Dansk PersonTransport

• Kørsel med syge og bevægelseshæmmede borgere hører til blandt den mest krævende personbefordring i Danmark! Det er vigtigt, at udbudsgiver sikrer sig, at både vognmand og chauffør er godt rustede til opgaven. • En god dialog mellem ordregiver og vognmand/chauffør sikrer den bedste afvikling af kørslen til glæde for passagererne. Ordregiver skal derfor passe på, at der ikke er for langt imellem den visiterende enhed (det faglige personale, som vurderer borgeren) og vognmanden/chaufføren, der udfører kørslen. • Chaufførens opgaver under kørslen bør fremgå klart af udbudsbetingelserne. Ordregiver må gerne stille krav til chaufføren, der går videre end den simple kørsel fra A til B. Men kravene må som udgangspunkt aldrig gå videre end det, som chaufføren er fagligt uddannet til. I så fald bør den visiterende myndighed sørge for en ledsager – eller sørge for en solokørsel, hvis passageren kræver chaufførens særlige opmærksomhed.

Hvis passagerer bliver dårlige undervejs, eller der sker noget andet uventet, skal chaufføren kontakte driftsvagten. Det oplever vi heldigvis også, at chaufførerne gør.


59803

Vi har det brændstof, dine busser skal bruge. Også i fremtiden.

Danmarks fremtid skal være grøn. Eller i hvert fald grønnere. Men ingen ved, hvad fremtidens brændstof bliver. Uanset hvad du vælger, er vi der. Vi har allerede både BioGas, el og HVO-diesel, og flere muligheder er på vej. I en omskiftelig hverdag er det mere end OK.

59803

Hvor skal du hen? Ring til os nu på 89 32 25 40.


Offentlig kørsel

De Blå Busser kører også X-bus for Sydtrafik. Busser der faktisk er blå. (Foto: Sydtrafik)

HÅNDTERING AF EKSPANSION:

“Det kan godt føles lidt overvældende” Af: Thorsten Asbjørn, journalist (DJ) ··· Foto: Thorsten Asbjørn og Sydtrafik

De Blå Busser i Esbjerg har på få år bevæget sig fra en mindre familiær virksomhed, hvor alle kender alle, til en virksomhed med omkring 60 medarbejdere. De glædes, og de overvældes af udviklingen i det vestjyske. For de fleste virksomhedsejere – også i vognmandsbranchen – vil det at se sin forretning vokse med ordretilgang, øget omsætning og flere medarbejdere, skabe begejstring. Men væksten kan også rive så mange forandringer med sig, at det kan være vanskeligt helt at følge med, og hvor det kan vise sig tvingende nødvendigt, at man forholder sig til den nye virkelighed. Det er De Blå Busser i Esbjerg et lyslevende eksempel på. Den familieejede virksomhed, som siden 2011 har været drevet af Jimmy Hansen som 3. generation og med sin bedre halvdel Lene Torbensen med i førersædet, har over de sidste 3-5

12

Dansk PersonTransport

år oplevet at bevæge sig fra at være 30-40 medarbejdere til i dag omkring 60. ”For få år siden kunne jeg navnene på chaufførernes koner og børn. I dag ved jeg faktisk ikke helt, om de er gift og har børn. Det meget familiære, som har kendetegnet vores virksomhed i alle årene, er gået tabt i den form, vi har været vant til,” siger Lene Torbensen. Hvor de Blå Busser tidligere kun havde skole- og turistkørsel, så fik de i 2012 også rutekørsel på vagtplanen. Først kom Rute 144 mellem Esbjerg og Billund, hvor tre busser kører i stort set døgndrift, dernæst rute 944 med fem busser, og senest har de også overtaget rutekørslen på Fanø.

Medarbejderantallet er vokset med omkring en tredjedel. Væksten har en pris Lene Torbensen vil ikke have, at De Blå Bussers positive udvikling kommer til at lyde som en klagesang. For det er det ikke. Både hun, hendes mand og det tredje ben i ledelsen Jess Schøler glæder sig over, at de er lykkedes med at udvikle forretningen. Men det har en pris. ”Faktum er, at det også kan føles overvældende. Simpelthen fordi det kan være udfordrende at bevare den kultur, som altid har kendetegnet vores virksomhed, og fordi det til tider kan være svært at følge med opgaverne,” siger Lene Torbensen. Ingen af de tre ledere har nogen traditionel lederuddannelse. Lene Torbensen er oprindelig uddannet kontorassistent ved Aurora Fiskeeksport på havnen i Esbjerg, hendes mand er udlært lastbilmekaniker fra


Offentlig kørsel

MAN – og har naturligvis taget busvognmandskurset. ”Jimmy har stor sans for ledelse; også selv om han ikke har en ledelsesbaggrund. Han har gode lederevner, er dygtig til at skabe et netværk og kender vognmændene, og så er han meget arbejdsom,” siger Lene Torbensen og fortsætter med et smil: ”Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan vores forretning havde udviklet sig, hvis han havde udviklet på sine lederevner.” Alt er fladt Det er Lene Torbensen, som i dag stiller op til interviewet til Mobilitet. Hverken hendes mand eller Jess Schøler kan afse tiden. Samtidig har Lene Torbensen gjort opmærksom på, at hun meget vel kan blive afbrudt undervejs. Hendes dør og telefon står åben. Stort set altid er hun tilgængelig. ”For mig er det med at lukke døren noget af det, som er allersværest at finde ud af. Vores telefoner er åbne 24 timer i døgnet, og sådan skal det være. Jeg vil også helst, at min dør altid er åben, da det betyder noget for både mig og chaufførerne, at de kan komme ind og sige hej og få en kort snak, når de for eksempel som nu kommer hjem fra deres morgenrute. Jeg kan ikke lide at være afvisende. Omvendt må jeg også konstatere, at det kan være mere end vanskeligt at få løst mine opgaver, når der hele tiden er afbrydelser,” siger Lene Torbensen. Hun oplever, at der blandt chaufførerne er en forståelse for travlheden, og lige som tidligere er der også et stort engagement og en lyst til at trække fra sammen. ”Vi har gode medarbejdere, som altid træder til, hvis det går stærkt, ligesom de flytter sig og lader mig løbe, hvis de kan se, at det er nødvendigt,” siger Lene Torbensen, der under interviewet bliver afbrudt op til flere gange af telefonen, som ringer, en medarbejder, der banker på, et par sms’er

De Blå Busser dækker hele paletten af kørsel.

fra medarbejdere, som skal have fri - og en sygemeldt chauffør, der er troppet op med kage til sine kolleger. Det er klart, at det også giver en enorm udfordring i forhold til at finde tid til at koncentrere sig om alle de opgaver, som lander på mit bord.” Sydtrafik med indspark Hos de Blå Busser er de opmærksomme på, at de har brug for hjælp til at finde ud af, hvordan de organiserer virksomheden og leder den inden for de nye og større rammer. Samtidig har de mere end vanskeligt ved at hive dage ud til kurser og ledelsesudvikling. ”Jeg kan indimellem rende til et formiddagskursus, men det er som oftest på det niveau,” siger Lene Torbensen, der dog vil gøre et større tiltag i foråret. Her skal hun sammen med sin mand på et to dages lederkursus med Carsten Brandt, arrangeret af Sydtrafik.

”Det er vi meget spændte på, og her håber vi at få en masse input til, hvordan vi ledelsesmæssigt griber udviklingen bedst muligt an. Vi ved, at vi er nødt til at få ændret på nogle strukturer.” I dag har de tre ledere eksempelvis ikke en klar opdeling af ansvarsområder. Når Lene Torbensen kigger fem år frem i tiden og skal forholde sig til, hvordan de i den ideelle verden organiserer sig, så har hun et billede af en mere overskuelig forretning og hverdag. ”Jeg ønsker mig mere struktur, hvor vi hver især har klart definerede arbejdsområder. Vi skal blive bedre til at give slip og vide, at det ikke er alt, som vi alle skal ind over.” Hjælpen udefra Lene Torbensen er ikke blind for, at det kunne være gavnligt at trække ekstra hænder ind i organisationen, som kan hjælpe med

Mobilitet nr. 3 – 03-05-2019 – 1/4-side annonce tværformat

LED destinationsskilte 12 års fabriksgaranti. Markedets laveste strømforbrug. ● Høj opløsning – let at læse. ● Stor erfaring med automatisk stoppestedsavertering. ● Reservedelslager i Greve og Haderslev. ● ●

Hanover Danmark . Korskildelund 6 . 2670 Greve . www.hanoverdisplays.com Carsten Sørensen . Tlf. 60 15 03 23 . E-mail: csorensen@hanoverdisplays.com Kurt Skousgaard . Tlf. 22 21 58 95 . E-mail: kurt@hanoverdanmark.dk Landsdækkende teknisk support og service: Ole Frier-Meineche . Tlf. 27 61 27 60

Mobilitet | 03.2019

13


Offentlig kørsel

i

De Blå Busser har umiskendeligt hjemme i Esbjerg. (Foto: Colourbox)

at tage nogle af de opgaver, der lander på hendes bord, fx bogholderi, løn og andre administrative processer. Ikke desto mindre har hun vanskeligt ved at se det udmønte sig i praksis. ”Typisk har jeg den indledende kontakt med kunden, og det er mig, der opretter ordren og får den lagt ind i planen. Så har jeg det bedst med også at udfærdige fakturaen og se, at pengene går ind,” siger hun og erkender dermed, hvor vanskeligt det er at afgive opgaver for at få frigivet tid. Når det er sagt, så benytter hun sig af assistance udefra. Cirka en gang om måneden kommer en revisionskvinde forbi og hjælper omkring bogholderiet. Derudover er Lene Torbensen opmærksom på at række ud efter professionel assistance, dér hvor hun har adgang til det, fx hos Dansk PersonTransport og Dansk Erhverv. ”Noget af det, som virkelig kan være krævende, er alt lovstoffet og paragrafferne ved ansættelser og afskedigelser. Når det er nødvendigt at afskedige en medarbejder, har jeg haft stor gavn af Dansk PersonTransport og Dansk Erhverv samt deres juridiske afdelinger. De er f.eks. med til at sikre, at vi får afskediget medarbejdere på rette vis, og det ikke ruinerer os.” Styring af væksten De Blå Busser har ikke nogen ambition om at vokse yderligere, som det ser ud nu. Samtidig kan Lene Torbensen ikke

14

Dansk PersonTransport

udelukke, at der kan dukke nye forretningsmuligheder op, som de forfølger. Men ét er sikkert. De begiver sig aldrig ud i vilde ting i det vestjyske. ”Vi har nogle samarbejdspartnere, som vi har haft i snart 20 år og altid vender vores udvikling med. På den måde sikrer vi, at det er velovervejet. Det er vores revisor, vores bank og Vejstruprød Busimport, som vi altid har handlet busser hos.” Kulturen sætter igennem Udviklingen er gået stærkt, og mængden af arbejdsopgaver er steget i takt med udviklingen. Lene Torbensen, Jimmy Hansen og Jess Schøler forsøger efter bedste evne at følge med. De er villige til at løbe stærkt, og de har også en vis forandringsparathed. Noget vil de dog ikke give afkald på, og det er kulturen. ”Samtidig med, at jeg kan mærke, at det er nødvendigt at give slip på noget af den familiære ånd, som har kendetegnet os. Så er jeg meget optaget af, hvordan den særlige kultur kan overleve og finde sit nye udtryk – også selv om jeg ikke længere har et personligt kendskab til den enkelte chauffør og familie”. ”Vi skal fortsat have en korpsånd, hvor alle har lyst til at yde noget ekstra for hinanden. Den ånd får vi, når vi fortsat investerer i, at vi skal kende hinanden.”

Sparring og tilbud til udvikling af forretningen I hele Danmark er der en række erhvervsfremme- og brancheorganisationer, der står klar til at hjælpe med sparring og målrettede tilbud til forretningsudviklingen. Der er bl.a. etableret nye Erhvervshuse – ét i hver af landets fem regioner og to i Syddanmark – som hjælper med vækst og udvikling. Derudover er der lokale erhvervsservices i de enkelte kommuner, klynger og branche-organisationer som Dansk PersonTransport, der altid er parat til at hjælpe medlemmerne. Tilbuddene spænder over alt lige fra sparring til netværksgrupper, hjælp til salg, markedsføring, digitalisering og ledelsesudvikling. Hvis du ønsker medlemskab af Dansk PersonTransport for at gøre brug af foreningens vidtrækkende rådgivning og netværk - kan du høre mere på tlf. 7022 7099 eller info@ danskpersontransport.dk.


BUS

- import - køb & salg - opbygning - service - reservedele

Find os på facebook

www.vbi-group.eu • Tlf.: 74 56 13 26bi

Alt i ompolstring

Sæder - Loft - Sider - Gulvtæppe - Gardiner

bygning

ibusop Alt i dele til min Ompolstring & rep. af polster i alle typer & mærker af busser, fra enkeltelementer til hele busindretningen. Biler, både, campingvogne & andet klarer vi også. Topmoderne polsterudstyr & mere end 200 designs.

Ring & få et uforpligtende tilbud

Tlf. 22 60 90 00

• Innovative samarbejdspartnere • Opbygning i forskellige bilmærker • Del-opbygninger • Komplette opbygninger • Lagerførende med dele • Billigere & lettere gulve & ben • Bespændinger til kørestole

Kundetilpassede løsninger Finn Hansen - Tlf. 40 28 15 45


Årsmøde 2019

ÅRSMØDE

Grøn omstilling, høj sikkerhed, lige vilkår og omfattende digitalisering Der var glade, seriøse, beklagelige, humoristiske, stolte og ikke mindst optimistiske toner i formandens levende beretning på årsmødet 2019 den 23. marts. Der var faktisk også digitale toner. Og så blev der sagt tak til afgående bestyrelsesmedlem gennem mange år, Jørn Pedersen.

Af: Poul Breil-Hansen ··· Foto: Nicolai Hoffmann

Fremmødet var stærkt i salen på førstesalen i hovedbygningen i MCH Messecenter i Herning, da Dansk PersonTransport holdt sit første årsmøde i forbindelse med messen Transport 2019. Det var da også en veloplagt formand John Bergholdt, der på imponerende vis formåede at fastholde publikums opmærksomhed igennem 90 minutters beretning – selvom årsmødet foregik om formiddagen dagen efter årsmødefesten aftenen forinden. En fest, som formanden flittigt og med højt humør refererede til gennem hele beretningen. Landsformanden kunne berette om en succesfuld start på den nye forening Dansk PersonTransport, som er en sammenlægning fra 1. januar 2019 af Danske Busvognmænd og Dansk Taxi Råd. Han kunne også berette om en ny identitet, ny hjemmeside, nyt blad, en ny adresse for sekretariatet på Vester Farimagsgade 11 i København og ikke mindst nye ansigter i sekretariatet. Han fremhævede, at den måske vigtigste komponent i den nye forening er en god start på samarbejdet i både bestyrelse og sektorer efter fusionen af de to brancheforeninger. ”Jeg er meget glad for, at I som medlemmer har taget godt imod idéen, og at vi allerede nu kan se, at integrationen, der

16

Dansk PersonTransport

Der var stort fremmøde til Dansk PersonTransports første årsmøde, der foregik i MCH Herning i forbindelse med Transport 2019.


Årsmøde 2019 har foregået siden december, har ført til en stærkere forening, der har mere gennemslagskraft på alle områder”, fortalte han og tilføjede: ”Målet er at etablere os som den absolutte ”go to”-organisation, når mobilitet og persontransport bliver diskuteret, og vi er kommet godt fra start”. Grøn omstilling Formanden fremhævede, at DPT hilser regeringens klimaplan velkommen. Planen indeholder ambitioner om, at persontransporten i form af blandt andet rutebusdrift og taxikørsel skal være mere miljø- og klimavenlig. Branchen vil være klar til at levere på grønne ambitioner, men DPT mener også, at det er vigtigt, at omstillingen foregår med respekt for, at de nye teknologier og køretøjer er dyrere i anskaffelse. DPT mener på samme måde, at regeringens plan om opgraderede miljøzoner er god - omend tempoet for indførelsen nok er for hastigt og vil belaste hårdt med dyre krav til omstilling. Den grønne omstilling gik i det hele taget igen i store dele af John Bergholdts beretning. Han fremhævede for eksempel: • Bus Rapid Transit-systemet, som DPT ser store fordele i, hvad angår miljø, økonomi og fleksibilitet. • EU’s forslag til grøn omstilling og klimapakken, hvor EU’s medlemslande via udbudskrav skal sikre, at der i 2025 vil være 50% og i 2030 70% af busserne, der kører på el (hybrid), hydrogen, CNG eller LNG. • DPT er enig i regeringens ambitioner om, at også taxikørslen skal bidrage til den grønne omstilling med 0-emissionstaxier, skærpede energi- og miljøkrav of prioritering af 0-emissionstaxier i lodtrækning af tilladelser i overgangsperioden frem til 1. januar 2021. Men det skal ske på en måde, så der stadig er økonomi i en taxiforretning. DPT efterlyser blandt andet tilskud til den grønne omstilling og konstaterer med tilfredshed, at der faktisk bliver lyttet til branchens budskaber. Høj sikkerhed Landsformanden udtrykte tilfredshed med, at reglerne for skævbremsning for busser på DPT’s opfordring er blevet harmoniseret med resten af EU. ”De skærpede danske regler har været uhensigtsmæssige”, sagde han og tilføjede: ”Busser skal bremse lige, men reglerne skal være mulige at overholde. Chauffører og vognmænd skal have mulighed for selv at kontrollere skævbremsning, så der er sund fornuft og harmoni i reglerne for sikkerheden”. Det ser også ud til, at DPT’s 10 år gamle idé om en terminal i København for den

Carsten Falk Hansen, direktør i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, greb også lejligheden til fra talerstolen at ønske tillykke med dannelsen af den nye forening for persontransport.

kraftigt voksende fjernbussektor snart bliver til virkelighed. Fjernbusudvalget har været i dialog med Vejdirektoratet og Movia, der givetvis skal stå for driften af terminalen, om operatørernes ønsker til indretning. Så projektet bliver mere og mere konkret - og det vil sikre både højere trafiksikkerhed og bedre kundeservice for passagererne. Lige vilkår Lige konkurrencevilkår fyldte en del i formandens beretning. Han understregede for eksempel, at det er vigtigt, at de omkostningsindeks, der sikrer, at vognmænd med lange kontrakter i den kollektive trafik kan få dækket deres omkostninger ved kørslen, er korrekte. ”De skal være retvisende, og vi er

i løbende dialog med trafikselskaberne om emnet”, fortalte han. Han fremhævede også, at DPT finder det uheldigt, at politikere i kommuner og regioner føler et behov for at flytte den kollektive trafik over på skinner i form af letbane og tog: ”Bussen og taxien er både billigere og mere fleksible trafikformer. Det ærgrer os også, at sociale rabatter kun skal gælde i toget og ikke i bussen. Det er ikke konkurrence på lige vilkår”. Han gjorde endvidere opmærksom på det store problem med udenlandske busser, der står for en stor del af turistkørslen i særligt hovedstadsområdet. De betaler ikke moms eller skat og underbetaler deres chauffører i forhold til danske forhold. ”En

Målet er at etablere os som den absolutte ”go to”-organisation, når mobilitet og persontransport bliver diskuteret, og vi er kommet godt fra start

Mobilitet | 03.2019

17


Årsmøde 2019

i Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen greb lejligheden for fra talerstolen at værdsætte dannelsen af den nye forening for persontransport:

Bestyrelsesmedlem Jørn Pedersen blev hyldet på årsmødet i forbindelse med, at han går af efter 16 år i bestyrelsen.

kontrol foretaget af politiet, arbejdstilsynet og Skat viste, at kun én ud af 22 udenlandske busser i København var momsregistreret, og kun to ud af seks chauffører var registreret i RUT”, fortalte han og tilføjede, at DPT er i intensiv dialog med de politiske parter for at ændre på den social dumping og sikre fair konkurrence på området. Den digitale udvikling Formanden understregede også, at branchen og DPT skal være på forkant med den digitale udvikling, der vil have stor indflydelse på persontransport i fremtiden: ”Vi skal have paraderne nede, så vi bliver en attraktiv organisation for alle aktører at arbejde sammen med. Både trafikselskaber, kommuner og politikere. Vi skal være klar til at udbyde persontransport i alle sammenhænge og skabe den nødvendige mobilitet i samfundet – vi skal være med alle steder, også digitalt”, lød meldingen. DPT har siden 2018 valgt som noget nyt at inkludere associerede medlemmer i foreningen. Det er leverandører af ydelser og udstyr til branchen, samt bank, finans og uddannelse: ”Samarbejdet med de associerede medlemmer fører til, at medlemmerne kan få adgang til bedre services, og at vi gennem et tæt samarbejde kan sikre en proaktiv og innovativ tilgang til for eksempel den grønne omstilling og den omfattende digitalisering”, fortalte John Bergholdt.

18

Dansk PersonTransport

”Tillykke med det vellykkede ægteskab. Det er rart for os politikere, når der kommer sammenhæng, slagkraft og bedre samt mere ensrettet rådgivning. Vi ser frem til det fortsatte samarbejde”.

Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen ønskede tillykke med den nydannede forening, som han mener er en stor fordel for politikere og hele branchen.

DPT samler al persontrafik på vej Dansk PersonTransport (DPT) samler al erhvervsmæssig persontransport på vej. Det omfatter alle operatører i og leverandører til rutetrafik, turistbuskørsel, limousine, taxi eller flextrafik – hvad enten de kører på OST-, taxi-, bus-, sygetransport- eller universaltilladelser eller kører for et kørsels-/bestillingskontor. Medlemstallet er i dag tæt på 300, der repræsenterer cirka 1500 vognmænd og tæt på 10.000 køretøjer.


Flex kørsel? Nem og billig løsning til SmartPhone

Behov for optimering af specialkørsel?

• Godkendt leverandør hos

• Easy@Tour minimerer antal busser, køretid og km

FlexDanmark

• Mulighed for at spare mellem 10 og 25%

FlexTour App tilbyder:

Du får bl.a.:

• Vognløb kan følges på kort

• Servicekrav respekteres

• Indbygget navigation via GoogleMaps

• Låse borger til en bestemt bus og eller chauffør

• Send egne ture direkte til FlexTour app

• Hjælpemidler og solokørsel kan indgå i kapaciteten

• Mulighed for automatiserede korrektioner

• Udviklet i samarbejde med

For yderligere informationer kontakt Steen Baggersgaard på tlf. 7020 1548 eller sb@partex.dk

Easy@Tour er også: Den komplette brancheløsning

www.partex.dk

Vi er købere af din taxa uden afgift Kontant afregning - afhentning over hele landet › Hurtig handel › Gratis, uforpligtende og professionel vurdering

bilbud.dk

Kontakt: Salgschef Peter René Bostrup Tlf.25 735 735 • peter@bilbud.dk

Mobilitet | 03.2019

19


Årsmøde 2019

PERSONTRANSPORT 2019:

DPT takker for nogle vellykkede dage Dansk PersonTransport stod for udstillingen i Hal H, da Skandinaviens største transportmesse, PersonTransport 2019, blev afholdt d. 21.-23. marts i MCH Messecenter i Herning. Læs med for at få et overblik over de vellykkede dage i Herning.

Af: Nicolai Hoffmann ··· Foto: Nicolai Hoffmann

Klokken var 9, da dørene for første gang blev slået op for PersonTransport 2019, d. 21. marts. Kort efter messens åbning fik Hal H fint besøg af transportminister Ole Birk Olesen (LA), som fik set sig omkring sammen med landsformand John Bergholdt og adm. direktør Michael Nielsen. Og man kan godt forstå, at transportministeren kiggede forbi, for der var rig mulighed for at se på bus- og taximodeller, høre om fremtidens energi og meget mere. Blandt andet var KIA repræsenteret med en stand, hvor eNiro modellen var til udstilling, ligesom VDL stillede op med deres Citea LLE 9,9, der tilmed kørte prøvekørsel en gang i timen.

Transportministerens visit gav anledning til en rundtur i hallen af landsformand John Bergholdt og adm. direktør Michael Nielsen. Her ses de alle i færd med at høre et oplæg fra MAN om, hvad der skal til for at omlægge en busrute fra diesel til el.

20

Dansk PersonTransport


Årsmøde 2019

Her ses den barnevognsvenlige Citea LLE 9,9 med laventré.

Masser af fagligt og socialt udbytte For medlemmer af foreningen bød udstillingen i Hal H på en god portion fagligt udbytte og massevis af forretningsmuligheder. Standene var nemlig besat af virksomheder med naturlig interesse i branchen, heriblandt en række associerede medlemmer, der alle havde services eller produkter at tilbyde. Om det gjaldt nye buseller taximodeller, energi- og forsikringstilbud eller noget helt femte, var der med garanti noget for enhver smag. Så der blev indgået en masse gensidigt fordelagtige aftaler. Da klokken slog 17 fredag eftermiddag, omdannede en håndfuld af foreningens associerede medlemmer deres stande til cocktailbarer. Således kunne de mange fremmødte deltagere nyde nogle velskænkede cocktails i en løssluppen stemning før festaftenen startede senere på aftenen. Dermed fik messedeltagerne både en masse fagligt og socialt udbytte.

EvoBus bød på ølsmagning, hvor der var øl i mange forskellige varianter.

Der var liv og glade dage, da cocktail crawlen startede sent fredag eftermiddag.

Mobilitet | 03.2019

21


Årsmøde 2019

Vi ses næste år i Marienlyst! Adm. direktør Michael Nielsen glæder sig over, at PersonTransport 2019 blev afholdt på vellykket vis og sender en stor tak ud til de mange medvirkende. “Jeg synes, at messen kan betragtes som en succes. Jeg er overbevist om, at den har kastet nogle gensidigt fordelagtige aftaler af sig, ligesom den har styrket udstillernes synlighed på markedet. Jeg vil gerne sende en stor tak til alle dem, der på den ene eller den anden måde var med til at præge messen. Takken går især til medlemmer af foreningen, associerede medlemmer, samarbejdspartnere og de mange udstillere.” Det næste årsmøde - samt messen PersonTransport 2020 - afholdes 27.-28. marts 2020 på Strandhotel Marienlyst i Helsingør. Vi glæder os allerede til at se jer.

Kia Niro som eltaxi? Kia og Hyundai har taget førertrøjen på, når vi taler om elbiler i mellemklassen med lang rækkevidde. Deres to nye modeller Niro og Kona er begge udstyret med 64 KWh batterier, som giver dem en rækkevidde på over 400 km. Vognmand Ulrik Fredensborg fra Aarhus Taxa prøvekørte Kia Niro for at teste, om hans næste taxi skal være en Niro. Hans vurdering er, at vognen overraskede positivt. Han mener, at den er rummelig, har gode køreegenskaber, rimelig rækkevidde og på mange måder er et godt bud på en eldreven taxi, der ikke koster en million kroner. Men han køber ikke selv en Niro - alene af den årsag, at leveringstiden er 12 måneder: ”12 måneders leveringstid er ikke gangbart for en taxivognmand. Så langt frem i tiden kan vi slet ikke planlægge”.

På KIA’s stand kunne man, ligesom transportministeren, kaste blikket på den eldrevne KIA eNiro, der bl.a. kan anvendes til taxikørsel.

- opbygninger til dine behov

Vi bygger på alle mærker. Dansk bygget kvalitet. Telefon 7542 1711 info@minibusdanmark.dk www.minibusdanmark.dk

22

Dansk PersonTransport

Vi leverer over hele landet!

Biler til taxa, Flextrafik, institutioner m.m.


- en del af Nordjysk Diesel-Elektro A/S

Hedehusene: Ketner Hedehusene 70807345

Aalborg: Nordjysk Diesel-Elektro 9812 0911 Før

Tæt på dig uden Ventetid!

Aarhus: Ketner Aarhus 7080 7361

Odense SV: Byrgesens Auto Eft. ApS 6617 3711

Herning: Ketner Herning 9722 4499

Gelsted: Gelsted Bilservice 5550 1353

Holstebro: Ketner Holstebro 7080 7351

Kalundborg: Flint Auto & Elektro 5929 3125

Aabenraa: LL Autoteknik og Cylinderservice

2916 1366

Få renset dit partikelfilter ved dit lokale værksted

partikelfilter.ketner.dk

Telefon E-mail Web

Uddannelse til buschauffør Lovpligtig EU-Efteruddannelse Vognmandsuddannelsen

70 60 65 00 info@dekra.dk www.dekra.dk

Her fi nd DEK er du RA

Uddannelse til sygetransport Uddannelse til taxichauffør

Slip for bøvlet

Kørelæreruddannelsen

Bliv DEKRA Partner

Bliv faglært Få svendebrev på dine kompetencer

Fleksibilitet

Afholdelsesgaranti

Ingen ventetid

Jobmesser

Nyheder

Partneraftale Huskeservice

Gratis rekruttering

CV-bank

Den gode tone

Mobilitet | 03.2019

23


Taxi Af: Nicolai Hoffmann ··· Foto: Nicolai Hoffmann

T for Toyota og Taxi Den 3. og 4. april afholdte Krogsgaard-Jensen taxi-events med fokus på Toyota. Arrangementerne gav anledning til at høre mere om en række Toyota-modeller og følge med i udviklingen i markedet.

Den røde løber var rullet ud, da Krogsgaard-Jensen i Herlev havde inviteret hovedstadens taxivognmænd til taxiarrangement, hvor de nyeste bilmodeller fra DPT’s associerede medlem Toyota blev fremvist - og Toyotas taxipakker blev præsenteret. Med udsigt til skærpede energi- og miljøkrav til taxier - og generelt fokus på økonomien i en taxivognmands forretning - har Toyota sat alle sejl for at vinde vognmændenes gunst. Salgskonsulent Benny Hemmingsen fortalte om Krogsgaard-Jensens ambitioner om at blive endnu bedre til at servicere taxibranchen: ”Vi forsøger hele tiden at blive

24

Dansk PersonTransport

mere servicemindede. For os handler det om at give vores kunder den bedste service, så de kan komme ud på vejene, hvor værdien skabes. Vi er ikke Fakta. I skal ikke blive længere, men ud på vejene igen,” lød det fra Benny Hemmingsen. Krogsgaard-Jensens værksteder vil bl.a. blive udstyret med endnu flere reservedele for at imødegå ventetid ved nedbrud på grund af trafikskader. ”Og bliver volumen af Toyota-taxier større, så kan længere åbningstid på vores værksteder også komme på tale. Sikkert er det, at taxier vil blive prioriteret på vores værksteder her i Storkøbenhavn”, lovede Benny Hemmingsen de

mange fremmødte vognmænd og kommende vognmænd. Dansk PersonTransport var til stede begge dage, hvor Trine Wollenberg, vicedirektør i Dansk PersonTransport, fortalte om den igangværende udvikling i markedet samt de fremtidige energi- og miljøkrav til taxier. Der er fokus på klima og miljø - og det gælder også inden for taxibranchen: ”Vi forventer, at bekendtgørelse for energi- og miljøkrav til taxier m.v. bliver skærpet pr. 1. juli, så taxier til 4 passagerer skal være i energiklasse A+ og pr. 1. juli 2020 i A++” fortalte Trine Wollenberg. Derudover er regeringen kommet med et klimaudspil, hvor nye taxier


Taxi

Salgskonsulent fra Krogsgaard-Jensen, Benny Hemmingsen, fortalte om de mange tiltag, som firmaet gør for at forbedre samarbejdet med taxivognmændene

Trine Wollenberg, Dansk PersonTransport fortalte om de kommende ændringer af energi-og miljøkrav til taxier m.v.

fra 2025 skal være 0-emmissions biler og fra 2030 skal alle taxier være 0-emission Christian Duurloon fra Toyota Danmark fortalte om Toyotas taxipakker, herunder mulighed for leasing af bilerne og om hybrid-teknologien, som Toyota er førende på. Efter en god præsentation var der rig lejlighed til at prøve bilerne og få en snak med sælgerne hos Krogsgaard-Jensen om mulighederne. ”Toyota har en bred vifte af 5 modeller, som absolut vil kunne være et godt bud på en taxi”, siger Benny Hemmingsen. ”Vi har RAV4, som blev lanceret i januar, den nye Corolla, som netop bliver lanceret. Derudover kan vi præsentere Prius+, Proace Verso Shuttle og endelig vores 0-emmissions Mirai, der kører på brint”.

Mobilitet | 03.2019

25


Taxi

Evaluering af taxiloven I den nye taxilov, som trådte i kraft 1. januar 2018, er der besluttet en evaluering af effekten af loven efter henholdsvis 1 år, 3 år og 6 år for at kunne følge de faktiske virkninger af liberaliseringen, og hvorvidt virkningen svarer til den hensigt, der var med lovændringen.

Af: Mads Engberg ··· Foto: Adobe Stock

1-års evalueringen er i fuld gang i Transportministeriet, og 26. marts var der indkaldt til seminar i ministeriet for at præsentere og drøfte nogle af de observationer, som ministeriet og Færdselsstyrelsen har gjort. Konsulenthuset Deloitte er samtidig i gang med at foretage en række interviews med vognmænd, bestillingskontorer og kørselskontorer fordelt over hele landet - og vil udarbejde en rapport til politikerne inden udgangen af maj. Til seminaret var repræsentanter for store og små taxiselskaber, land- og bytaxier, de forskellige arbejdsgiverforeninger i branchen, DI, Dansk Erhverv, 3F, Forbrugerrådet, Trafikselskaberne og Dansk PersonTransport inviteret til at komme med deres input til evalueringen. Der var gode diskussioner af blandt andet pris- og produktudviklingen i branchen blandt de inviterede, samt et tema om taxibetjeningen i landdistrikterne.

26

Dansk PersonTransport

Færre ombytninger end forventet Af de ca. 4.400 taxilicenser, der var i kommunerne under den gamle taxilov, er der i løbet af 2018 blevet ombyttet 1.295 svarende til 30%. Det er færre end forventet, idet den nye lovgivning blandt andet giver flere muligheder for at arbejde uden for egen kommune.

Desuden var der en diskussion af administrationen og sagsbehandlingen i Færdselsstyrelsen, hvor der blev præsenteret en del konkrete tal for det første år med den nye taxilov.

i Tilladelse til erhvervsmæssig persontransport Ombytning Antal ombyttede tilladelser Antal taxitilladelser efter tidligere lov

1.295 3.110


Taxi

i Der er kommet flere end 5.000 ansøgninger om udstedelse af nye chaufførkort fra personer, der ikke tidligere havde førerkort

Ansøgte taxitilladelser til lodtrækningerne i 2018 1. kvartal 2018 2. kvartal 2018 3. kvartal 2018 4. kvartal 2018 I alt

10.355 44.372 19.931 30.795 105.453

været betydeligt længere, end acceptabelt for både branchen, de berørte chauffører og for Færdselsstyrelsen. Det har blandt andet betydet, at sagsbehandlingstiden for chaufførkortene har været oppe på 12 uger i perioden, men er ifølge Færdselsstyrelsen nede på 4 uger for ukomplicerede sager og 8 uger for de mere komplicerede sager på nuværende tidspunkt. Som følge af den lange sagsbehandlingstid, har Færdselsstyrelsen anmodet politiet om, at der ikke uddeles bøder til chauffører, som har en fornyelsessag under behandling, og som har medbragt det udløbne førerkort.

Et andet område, hvor der også har været flere ansøgninger end ventet, er med hensyn til chaufførkort. Det hænger dels sammen med, at der har været lidt flere ansøgninger om fornyelse af eksisterende førerkort med ca. 4.000 ansøgninger mod 3.000 forventede, men den store overraskelse har været, at der er kommet flere end 5.000 ansøgninger om udstedelse af nye chaufførkort fra personer, der ikke tidligere havde førerkort. Idet der således har været ca. 3 gange så mange ansøgninger som forventet med flere end 9.000 ansøgninger mod de forventede ca. 3.000, har sagsbehandlingstiden

”Det er måske ikke helt så overraskende, at der alene er ombyttet ca. 30% af tilladelserne i 2018. Den nye taxilov blev vedtaget umiddelbart før jul i 2017, og de enkelte vognmænd har af gode grunde brug for lidt tid til at vurdere, om de skal køre videre på deres gamle tilladelse eller ombytte til den nye. Dertil kommer, at mange taxiforeninger først her i 2019 er ved at tilpasse sig den nye lovgivning med kørselskontor og mulighed for at have selskaber som medlemmer”, siger vicedirektør i Dansk PersonTransport Trine Wollenberg. Mange ansøgninger om de nye tilladelser Et af de områder ved den nye taxilov, som har fået mest opmærksomhed både i og uden for branchen, er lodtrækningen om de nye tilladelser. Der er indtil videre kommet 650 nye tilladelser på gaden i de 5 lodtrækningsrunder, der har været afholdt. Der har deltaget ca. 2.500 vognmænd i trækningerne, hvor der samlet set har været lidt over 105.000 ansøgninger i puljen.

i Chaufførkort

Ansøgninger

Udstedte chaufførkort

Fornyelser 1. gangs udstedelser

3.984 5.255

3.181 3.562

I alt

9.239

6.743

Omkring chaufførkort blev specielt sprogkravene drøftet, og her var der enighed om, at rigtig mange chauffører ikke besidder de fornødne sprogkundskaber i forhold til jobbet. ”Det er klart vores opfattelse, at chaufførerne har ringere sprogkundskaber end tidligere. Det resulterer i, at en masse får udstedt kvalifikationsbevis, men i realiteten ikke har en chance for at få ansættelse som chauffør efterfølgende. Det er både ressourcespild og at give folk falske forhåbninger”, siger Trine Wollenberg.

Mobilitet | 03.2019

27


Kollektiv trafik

Miljøzoner – det kan gøres bedre

Regeringen har fremlagt forslag til nye miljøzoneregler. Det er en god idé at opdatere de nuværende regler, men det kan gøres bedre, mener Dansk PersonTransport. Foreningen er bekymret for elementer i forslaget, der faktisk kan svække bustrafikkens grønne omstilling.

Af: Lasse Repsholt ··· Foto: Colourbox og Todbjerg

Det fremlagte forslag indebærer stramninger af den nuværende zone for lastbiler og busser: • Pr. 1. juli 2020: krav om at køretøjets 1. registreringsdato er 1. oktober 2009 eller senere. • Pr. 1. juli 2022: krav om at køretøjets 1. registreringsdato er 1. januar 2014 eller senere I tilfælde af en tidligere første registreringsdato skal lastbilen eller bussen have et partikelfilter eller opnå dispensation for at køre i en miljøzone.

28

Dansk PersonTransport

Dansk PersonTransport har peget på, at forslaget faktisk kan forringe busbranchens muligheder for at gennemføre den omstilling:

1

2

orslaget undervurderer omkostninF gerne ved den tekniske tilpasning af busserne til de nye krav og kan tvinge turistbusselskaber til at fastholde ældre busser i drift i stedet for – som den mest miljøvenlige løsning – at indfase den nyeste teknologi, euro 6 busser, i et økonomisk bæredygtigt tempo. orslaget tager ikke højde for, at F trafikselskaberne - i samarbejde kommunerne – allerede er i gang

med en omstilling af den kollektive bustrafik til fossil- og emissionsfri drift. Miljøzonernes krav indebærer en fordyrende fremskyndelse af denne proces. Omkostningen ved f.eks. at tilpasse busserne med efterbehandlingsudstyr for en 2-3 års restperiode er stor og ikke proportional med miljøgevinsterne.

3

el konkret rammer forslaget skævt H ved at benytte 1. registreringsdato som kriterie i stedet for den faktiske euro-norm. Det rammer busvirksomheder, der har investeret i bedre teknologier (euronormer) før de blev et formelt krav.


Kollektiv trafik

1

Tilpasning til miljøzonen – nemmere sagt end gjort Miljø- og Fødevareministeriets forslag lægger op til, at f.eks. busvognmænd, der skal leve op til miljøzonernes krav, selv kan vælge hvordan: Ved at udskifte bussen eller ved at eftermontere et partikelfilter.

Mobilitet har set nærmere på de tre udfordringer ved forslaget.

Fremskyndet udskiftning af turistbussen koster For mange busselselskaber vil en udskiftningen af busserne være en krævende opgave. Ifølge Dansk PersonTransports opgørelse vil cirka 450 turistbusser (euro 4 og euro 5) blive berørt af miljøzonen. F.eks. vil de nyeste euro 5 busser være ned til 9 år gamle, når de falder for kravet den 1. juli 2022, og her skal køretøjsejeren vurdere, om bussen skal udskiftes 3-4 år før, at den normalt vil gå ud af drift – eller have eftermonteret et partikelfilter, der fungerer i den resterende driftsperiode. Dansk PersonTransport har beregnet omkostningerne ved en fremskyndet udskiftning af en standard turistbus til mellem 200.000 og 250.000 kr. over en periode på 3 år. Vi har anvendt saldoafskrivningsmetoden og forudsat, at bussen udskiftes efter 9 år stedet for efter 12 år. Eftermontering af filtre er vanskelig Har man en god og velholdt turistbus, der kan køre mange år endnu, er muligheden også at eftermontere et partikelfilter og på den måde leve op til miljøzonernes krav. Dette er principielt en god løsning, da alternativet jo er et stort værditab ved at skille sig af med en ellers velfungerende bus. Det er også den løsning, der blev taget i brug af flere, da de nuværende miljøzoner blev indført med virkning fra 2010.

I lovforslaget peges på udgifter i størrelsesordenen 120.000 kr. for systemer, der omfatter både et partikelfilter og en SCR-katalysator. Hertil kommer udgifter til drift og service. Skifter man kun partikelfilteret, er prisen efter ministeriets oplysninger fra 40.000 til 80.000 kr., afhængig af køretøjets størrelse og behovet for eventuelle tilpasninger. Mange køretøjsfabrikanter peger dog på, at det teknisk er meget vanskeligt at integrere et partikelfilter med den elektroniske motorstyring, der er en del af både euro4 og euro5-teknologierne. Omkostningen er undervurderet Disse oplysninger stemmer ikke overens med de praktiske erfaringer på området, og dem har trafikselskabet Movia en del af. Movia gennemførte i samarbejde med nogle operatører ”Ren luft”-projektet (luftpakken), hvor kombinerede systemer blev eftermonteret på cirka 300 rutebusser i Movias område. Movia oplyser, at installationen af systemerne for de fleste af busmodellerne efter deres erfaringer løb op i intervallet 125.000 til 150.000 kr. og derudover skal der tages højde for en månedlig serviceomkostning fra 650 kr. til 4.600 kr. afhængig af busmodel og alderen af det eftermonterede system. Til slut skal der regnes med udgifter på mellem 0,5 og 1,2 kr./liter diesel for AdAmmine, som er det kemiske stof, der skal tilsættes for, at SCR-katalysatoren er virkningsfuld og rensningen for NOx finder sted. Projekt ”Ren luft” (Luftpakken) blev gennemført fra 2015 til 2017 med en bevilling på 74 mio. kr. fra Miljøministeriet.

Mobilitet | 03.2019

29


Kollektiv trafik

2 Grøn omstilling i den kollektive bustrafik svækkes Pengene kan kun bruges én gang … En anden bekymring for Dansk PersonTransport er, at miljøzonerne vil svække og fordyre den omstilling til miljø- og klimavenlig bustransport, som trafikselskaberne har sat i gang sammen med kommunerne. Samlet set bliver 400 busser i den kollektive bustrafik berørt af de miljøzonekrav – 184 busser i 2020 og endnu 216 busser i 2022. Trafikselskaber, kommuner og regioner skal tage højde for, at det er både bybusserne i de fem miljøzonebyer – Aalborg, Aarhus, Odense, København og Frederiksberg – og de regionale busser, der kører til og fra byerne, som bliver påvirket (Se tabellen nedenfor). Trafikselskaber, kommuner og regioner må støtte sig til erfaringerne fra Movia i vurderingen af, hvilke omkostninger, de står overfor. Ved en omkostning på 150.000 pr. bus løber omkostningerne samlet set op i 60 mio. kr. i de fire trafikselskaber. Flere byer og kommuner gør sig overvejelser om, hvornår og hvordan de skal omstille deres bustrafik, så den bliver fossil- og/eller emissionsfri. Der skeles i den forbindelse til udløbet af de eksisterende

kontrakter, prisudviklingen og driftserfaringerne med de nye teknologiske muligheder samt kommunernes budgetter. Et naturligt skridt er at samordne miljøzonens krav om introduktionen af f.eks. elektriske busser, der slet ikke har nogen lokale emissioner, og derfor er endnu bedre end selv miljøzonens højeste krav – en euro 6 forbrændingsmotor. Finansieringen af denne omstilling bliver vanskeligere for kommunerne at løfte, hvis de undervejs skal investere i en overgangsløsning med tilpasning af de nuværende busser til miljøzonerne. Kontrakterne binder Trafikselskaberne skal også forholde sig til deres kontrakter med busselskaberne om bustrafik. Kontrakterne kan ikke opsiges før deres aftalte udløbstid og ændringer – f.eks. i form af udskiftning af busserne i kontraktperioden eller montering af efterbehandlingsudstyr. Det skal forhandles på plads. Det betyder, at også her kan der være tale om, at der skal gøres store investeringer for at opnå kortvarige gevinster, hvis kontrakterne har en restløbetid på blot to til tre år.

Rutebusser, der bliver påvirket af miljøzonernes krav NT

Midttrafik

Fynbus

Movia Busser i alt

30

Dansk PersonTransport

2020

2022

Aalborg by

23

61

Regionale ruter

25

58

Aarhus Bybusser

56

42

Regionale busser

8

8

Odense bybusser

44

11

Regionalbusser

8

8

I alt

20

28

184

216

3 Todbjerg: Datokrav rammer skævt Et kritikpunkt mange har rejst – senest Jørgen Lading fra Todbjerg Busser på DPT’s Årsmøde i Herning – er, at miljøzonernes datokrav er usagligt og rammer skævt for de busvognmænd, der har investeret i euro 5 busser FØR, at der blev stillet krav om euro 5 busser den 1. oktober 2009. Disse busser sidestilles med deres ældre fætre – euro 4 busserne – selvom de faktisk har en lavere udledning.


Kollektiv trafik Foto: VIP-busserne er specialindrettede, kører ikke mange kilometer om året og er derfor dyre og vanskelige at udskifte før tid.

Mobiltet har talt med Jørgen Lading om, hvordan dette påvirker Todbjerg Busser og deres muligheder for at leve op til miljøzonernes krav: ”Vi har kigget på det, og for os er der flere ting ved lovforslaget, der ikke giver mening. Først og fremmest datokravet. Det skal selvfølgelig være bussens euro-norm, der tæller, og ikke 1. indregistreringsdato,” fortæller han. Euro 5 busserne var der, FØR det blev et krav ”Busfabrikanterne var klar med busser til euro 5, også før det blev et krav i Danmark den 1. oktober 2009. F.eks. har vi fire Volvo-busser, der er indregistreret i løbet af 2009, og de kan tilpasses til euro 5 på værkstedet. Regeringens forslag betyder bare, at dette ikke nytter noget, da miljøzonen følger datoerne for registrering og ikke de faktiske euro-normer. Med datokravet rammer helt skævt, og man risikerer at straffe busvognmænd, der har købt en miljømæssigt bedre bus, før det blev et krav i lovgivningen,” forklarer Jørgen Lading. En andet udfordring er to VIP-busser, som Todbjerg Busser har i flåden. De er specialindrettede og bruges kun til særlige opgaver. De har derfor ikke kørt mange kilometer, og det vil efter Jørgen Ladings opfattelse være et stort spild at udskifte

disse med nyere, tilsvarende busser. Den ene falder i øvrigt for alderskravet, selvom den er euro 5. Jørgen Lading har for alle busserne undersøgt, om miljøzonens krav kan løses med eftermontering af partikelfiltre. ”Stort set alle, jeg har talt med om dette emne, er skeptiske. De oplyser, at de ikke kan eftermontere partikelfiltre på euro 4 og euro 5 busser.” EEV er tættere på euro 6… Todbjerg Busser har også på et tidspunkt investeret i EEV-busser – Enhanced Environmentally friendly Vehicle. Disse busser ligger mht. emissioner mellem euro 5 og euro 6 standarden. ”Det er en renere bus end euro 5, men ikke på niveau med euro 6. Jeg ville selvfølgelig foretrække, at de i miljøzonen blev håndteret som euro 6, selvom de ikke er helt på det niveau,” forklarer Jørgen Todbjerg. …mens euro 3 kører roligt videre Til gengæld kan Todbjerg Busser konstatere, at de ældste busser i flåden kan køre videre i zonerne. ”Vi har partikelfiltre på vores euro 3-busser, og de kan så – også med de nye regler – fortsætte med at køre i miljøzonerne. Det kunne man såmænd også godt diskutere fornuften i,” afslutter vognmanden.

Todbjergs busser Kategori af busser

Antal

Euronorm

Lovforslaget

Bemærkning

Busser indregistreret i september 2012 med euronorm EEV

6

EEV

Kan køre i zonen indtil 1/7/2022

EEV-normen benævnes euro 5½. DPT har forslået, at EEV køretøjer kan køre i zonen også efter 1/7/2022

Busser (Scania) indregistreret i juni 2005

6

Euro 3 med partikelfilter

Altid

Euro 3 busserne er allerede omfattet af de nuværende miljøzoner og kan fortsat benyttes, da de har partikelfilter

Busser indregistreret fra 2007 til 2012

4

Euro 5

Kan køre i zonen indtil 1/7/2022

Van Hool, VIP-bus

1

Euro 5

Må ikke køre i zonen efter 1/7/2020

Bussen er euro 5, men pga. kravet til 1. indregistreringsdato kan den ikke benyttes efter 1/7/2020

Volvo-busser fra 2009 der kan opgraderes til euro 5

4

Euro 4 / Euro 5

Må ikke køre i zonen efter 1/7/2020

Busserne kan opgraderes til euro 5, men pga. kravet til 1. indregistreringsdato kan de ikke benyttes efter 1/7/2020

Mobilitet | 03.2019

31


Kollektiv trafik

Køreplanlægning – sådan gør vi

Chaufførernes fagforening, 3F, har med kampagnen ”Tid til at Trykke STOP” sat fokus på chaufførernes arbejdsmiljø i den daglige busdrift. Dansk PersonTransport og 3F Transport har sammen kigget på emnet og er nået frem til fire anbefalinger. En af anbefalingerne er at se på samarbejdet om køreplanlægningen i trafikselskaberne, og hvordan operatører og chauffører kan - og skal bidrage til dette. Mobilitet har sat fokus på dette emne.

Af: Lasse Repsholt ··· Foto: Colourbox og Mikael Hansen, Kollektiv Trafik

Forum

De formelle rammer… Alle trafikselskaber har sat formelle rammer for, hvordan køreplanlægningen foregår, og herunder hvordan operatørerne og deres medarbejdere skal bidrage hertil. De fem trafikselskaber følger nogenlunde samme mønster i trafikplanlægningen og samarbejdet: For det første sker der en årlig revidering af køreplanerne. I den forbindelse er der lagt op til, at operatøren høres i forhold til ændringsforslag til køreplanen. Operatøren har ansvaret for at inddrage medarbejderne – i praksis linjerepræsentanter og/eller tillidsmænd og/eller arbejdsmiljørepræsentanter. Høringen er som udgangspunkt skriftlig, men der aftales også møder. For det andet kan der inden for rammerne af de fastlagte køreplaner foregå løbende dialog om køreplan og køretider i løbet af året. Dialogen kan vedrøre omlægning af ruter (midlertidigt eller permanent) eller driftsstyringsmæssige initiativer, der kan medvirke til håndtering af udfordringerne. … skal måske fyldes bedre ud? Detaljeringen af køreplanprocessen er ikke den samme i alle fem trafikselskaber, og det er heller ikke nærmere beskre-

32

Dansk PersonTransport

vet, hvilke oplysninger og i hvilken form, operatørerne og linjerepræsentanterne skal bidrage med. I Nordjyllands Trafikselskab beskriver man f.eks., at dataobservationer de seneste år viser, at trafikken i Aalborg by er blevet mere uforudsigelig og viser større udsving i den reelle køretid fra dag til dag. Det har gjort både planlægning af og overholdelse af køreplanerne til en sværere opgave. NT peger derfor på, at man har stor gavn af henvendelser fra entreprenører, linjerepræsentanter/chauffører og kunder til brug for den løbende optimering af køreplanerne. Tilsvarende tager Fynbus højde for, at køreplanlægningen skal ske på basis af BÅDE statistik i form af indsamlet køretidsdata OG chaufførernes mere kvalitative erfaringer. Derfor kræver Fynbus også, at entreprenørerne skal udpege én repræsentant pr. rute (gruppe) med detaljeret indsigt i den enkelte rute (gruppe). Dansk PersonTransports og 3F’s anbefaling er, at man i alle trafikselskaber går denne proces igennem – hele vejen rundt – og undersøger, om den kan fungere bedre, og hvordan operatører og deres medarbejdere bidrager bedst muligt.

Køreplanlægning i praksis Keolis i Odense:

Dansk PersonTransport og 3F havde i slutningen af marts et møde hos Fynbus, hvor man drøftede udfordringerne med køreplanlægningen. Mobilitet har derfor også spurgt Keolis’ operationsdirektør Peter Quaade om, hvordan de griber arbejdet an på Fyn. Han beskriver Keolis’ køreplanproces i fem grundlæggende trin: Linjerepræsentanterne indsamler input fra deres kolleger (tidligere via Vores FynBus nu via Keolis’ eget intranet)

1

FynBus indkalder til et første møde hvor der informeres om evt. påtænkte ændringer. Linjerepræsentanterne afleverer deres input. FynBus køreplanlægger udarbejder notat fra mødet.

2

Linjerepræsentanterne informerer deres kolleger og vi lægger referat på vores eget intranet.

3

FynBus indkalder til møde nr. 2, når udkast til køreplan er klar. Oplyser hvad der er sket og giver linjerepræsentanterne en tilbagemelding på deres input fra 1. møde. Evt. bliver man på mødet enige om evt. småjusteringer. FynBus køreplanlægger udarbejder notat fra mødet.

4

Køreplan bliver låst og udsendes til vores vagtplanlægger.

5


Kollektiv trafik

Peter Quaade fortæller også, at der er stor opmærksomhed på kvaliteten af de indmeldinger, som chaufførerne giver til deres linjerepræsentanter. Dette er nemlig yderst vigtigt ift. samarbejdet med Fynbus. I forbindelse med etableringen af Letbanen i Odense har Keolis også en række ekstra køreplanskift, der i sig selv er udfordrende. Vurderingen i den forbindelse er, at Fynbus er meget opmærksomme på, at der er en god dialog med såvel ledelse og vores arbejdsmiljørepræsentanter om fremkommeligheden i byen. Operationsdirektøren ser frem til et fremtidigt fokus på køreplanprocessen. ”På mødet mellem Dansk PersonTransport, 3F og Odense sidst i marts blev det aftalt, at Fynbus ville tage spørgsmålet om køreplanprocesserne om med samarbejdspartnerne. Det tror jeg er en god idé, og vi ser frem til denne dialog med Fynbus og vores linjerepræsentanter,” afslutter han.

Operationsdirektør Peter Quaade ser frem til en dialog med Fynbus og linjerepræsentanterne om køreplanlægningen på Fyn.

Umove: En svær opgave i hovedstadsområdet

Umove kører bustrafik i hele landet. Blandt andet også i Hovedstadsområdet, hvor udfordringer i forhold til trængsel og forsinkelser som bekendt kan være store. Her erkender direktør Tim Valbøll, at arbejdet med køreplanlægningen er vigtig med de udfordringer om trængsel som parterne skal håndtere i fællesskab. ”Vi griber det sådan an, at vi i driftsledelsen årligt mødes med Movias køreplansafdeling og drøfter kommende køreplansændringer. Forud for mødet har vi indhentet informationer fra vores linje/blok repræsentanter for at kunne drøfte dem med Movia. På baggrund af dette modtager vi så nye køreplaner som vi vender med vores linje/ blok repræsentanter og endnu engang giver tilbagemeldinger til Movia inden de går live.” Foto: Mikael Hansen, Kollektiv Trafik Forum

Vi understøtter ønsker fra chaufførerne op med data fra vores ledelsessystemer og overvågningssystemer fra busserne. Tim Valbøll

Mobilitet | 03.2019

33


Kollektiv trafik

i Movia: ”Vi vil udvikle værktøjer der understøtter samarbejdet”

Tre skarpe om Umoves planlægning Kan I gøre inddragelse af chaufførerne bedre eller mere målrettet? Ja. Vi er allerede i gang. Foruden en tilbagemeldingsblanket fra chaufførerne, er vi i højere grad begyndt at anvende både SU-møder, møder med tillidsrepræsentanterne, møder med arbejdsmiljøgrupper og vores chaufførmøder til fora, hvor vi italesætter ønsket om involvering og lytter til behov for ændringer. Det formaliseres via den lokale ledelse, der har dialogen med trafikselskabet. Efterfølgende giver vi også chaufførerne besked om, hvad der kunne lade sig gøre, og hvad som ikke kunne. Vi understøtter ønsker fra chaufførerne op med data fra vores ledelsessystemer og overvågningssystemer fra busserne. Det skaber større værdi at tale med fakta. I særlige tilfælde tager ledelsen selv ud på ruten for selvsyn I den eksterne dialog med trafikselskabet tager vi ofte så mange fakta med til møderne som muligt. Dvs. data fra ledelsessystemerne og fra bussen. Samtidig har vi ofte fotos med fra vanskelige situationer i trafikken som kan løses på møderne.

1

Hvilke er jeres forventninger til medarbejdere (linjerepræsentanter / tillidsmænd) i denne proces? Jeg forventer naturligvis en involvering i arbejdet omkring planlægningen. De er bekendt med processen hos os, men vi opfordrer naturligvis at alle udfordringer, ønsker mv. meldes ind løbende til ledelsen på anlægget. Min opfattelse er, at det samarbejde vi har i dag fungerer rigtig godt

2

Den 10. april 2019 var spørgsmålet om køreplanlægning til diskussion på et møde mellem Dansk PersonTransport, 3F og Movia. Plandirektør fra Movia, Per Gellert, vurdering efter mødet var, at der i dag et godt samarbejde mellem operatørerne og Movia, hvor chaufførernes linjerepræsentanter også deltager. ”Foranlediget af mødet og diskussionen vil Movia dog gerne medvirke til en revitalisering af arbejdet i køreplanprocesse. Dette sker med en række tiltag”, udtaler han: • vi ser gerne at kendskabet til processerne øges og vi vil gerne sammen udvikle værktøjer, der kan understøtte samarbejdet. • vi vil gerne tage de nye muligheder med realtidsdata i busserne i brug f.eks. til at sammenligne planlagte køretider og reelle køretider, så vi bliver bedre til at bruge disse data, når vi laver forbedringer af køreplanerne • vi vil gerne i dette arbejde tage hånd om der, hvor den stigende trafikale trængsel påvirker køretiderne i køreplanerne.”

Kan du give et godt, konkret eksempel på, at chaufførernes (en chaufførs) indspark har givet en bedre køreplan? Vi havde en strækning, der tidligere var inddelt i tre slots af 20 minutter – dvs. en køreplantime. Chaufføren foreslog at omfordele de tre slots således, at myldretiden kunne nås, da de som regel altid var foran i første slot og skulle derfor vente på at køre videre. (Tim Valbøll, Umove)

3

i Fynbus: Bedre køreplanlægning skal sikres gennem dialog Fredag den 29. marts mødtes Dansk PersonTransport, 3F og Fynbus for at tale om køreplaner og arbejdsmiljø på Fyn. Fynbus arbejder efter principper om en dialogbaseret køreplanlægning, og direktør Carsten Hyldborg konkluderede fra mødet: ”I dag har vi haft et godt og konstruktivt møde, og konkret er vi blevet opmærksomme på, at vi gensidigt skal sikre en bedre dialog med vores samarbejdspartnere således, at vi får det fulde udbytte af samarbejdet

34

Dansk PersonTransport

omkring køreplanlægningen. Vores ønske er rettidige køreplaner, der løbende er tilpasset fremkommelighed og passagermængder og samtidig sikrer et godt arbejdsmiljø for chaufførerne. Ethvert bidrag, der kan føre os i den retning, hilser vi velkommen.”

3F: … og chaufførerne skal være parate til at deltage På samme møde pointerede Kim Poder fra 3F Transport, at det er vigtigt, at chaufførerne er parate til at deltage, når der bliver inviteret til dialog om køreplaner:

”I mange tilfælde er det kun chaufførerne, der har den detailviden, som skal til for f.eks. at beskrive konsekvenserne af køreplaner og køretider for chaufførernes pauser og arbejdsmiljø. Fem minutters forsinkelse af ankomsten ved endestationen lyder ikke af meget – slet ikke under de trafikale forhold vi ser i Odense – men kombineret med andre omstændigheder kan de konkret være medvirkende til, at den pause, chaufføren har aftalt, bliver spist op af forsinkelse, kundebetjening og andre gøremål, inden han eller hun igen skal sætte sig bag rattet,” vurderer han.


Kollektiv trafik

i De fire anbefalinger fra DPT og 3F Dansk PersonTransport og 3F peger på fire anbefalinger til trafikselskaberne, der kan være med til at skabe forbedringer: Kortlægning og synliggørelse af køreplaner og faktiske køretider

1

Bedre samarbejde mellem trafikselskaberne, operatørerne og chaufførerne om forbedringer af køreplaner

2

Brug fire (nye) værktøjer og principper i køreplanlægningen

3

Målrettet kommunikation og dialog med både buschauffører og passagerer

4

I løbet af foråret og sommeren 2019 holder Dansk PersonTranport og 3F møder med trafikselskaberne for at drøfte, hvilke af anbefalingerne der kan være relevante i de enkelte trafikselskaber.

Annonce-busmagasin.qxp_Layout 1 09/02/2018 07.12 Side 1

AABENRAA

TINGLEV

PADBORG

BRØNDBY

- just better

DANMARKS STØRSTE BUSRUDELAGER Tlf. 7464 4189 • www.sydglas.dk Mobilitet | 03.2019

35


Kollektiv trafik

i

i

Udbud og arbejdsmiljø

Dette betyder, at udbyder kan inddrage følgende hensyn, når vedkommende tilrettelægger køreplanerne:

Det er karakteristisk for samarbejdet om køreplanlægning, at trafikselskaberne har ansvaret for at udarbejde køreplanerne og operatørerne - eller rettere arbejdsgiverne – har ansvaret for, at opgaven udføres på en arbejdsmiljømæssigt forsvarlig måde. Helt adskilt er de to ansvarsområder dog ikke! Bekendtgørelse om pligter efter lov om arbejdsmiljø i forbindelse med udbud af tjenesteydelser fastsætter nærmere bestemmelser for, hvilke hensyn til arbejdsmiljøet, der skal tages, når man udbyder opgaven. Arbejdstilsynet har på det grundlag udarbejdet vejledningen: Pligter ved udbud af busdrift At-vejledning F.1.6-2 - 1. marts 2009 (Opdateret – Oktober 2014). Her fremgår blandt andet:

• De sædvanlige trafikale forhold, og at der kan opstå mere trafik end sædvanligt fx i myldretid og ved vejarbejde. Udbyder bør løbende tilpasse køreplanerne efter skiftende trafikale forhold.

”Køreplaner og køretider Udbyder er forpligtet til at sikre sig, at der i køreplanen er tilstrækkelig mulighed for, at den, der varetager transportopgaven, kan overholde arbejdsmiljøreglerne. En udbyder af bustransport kan fx drages til ansvar, hvis udbudsmaterialet indeholder køreplaner og køretider, hvor det ikke er muligt at holde pauser ved langvarig kørsel, eller hvis chaufføren kun kan overholde køreplanen ved at overtræde færdselsloven. Det skal også være muligt for chaufførerne at overholde reglerne om køre- og hviletid, når de kører på ruter, som er omfattet af reglerne. For at undgå tidspres skal udbyder tilrettelægge køreplaner, så der tages hensyn til bl.a. fremkommelighed, trafiktæthed, myldretid, antal stoppesteder, antal lyskurve og chikaner, udligningsophold, adgang til velfærdsforanstaltninger og mængden af passagerer.

36

Dansk PersonTransport

• Hvor meget service det påregnes, at chaufføren skal foretage, fx billettering, veksling af penge og hjælp med barnevogne. • Hvor mange passagerer det forventes, at bussen skal medtage, og den tid, det vil tage for passagererne at stå på og af bussen. • Placering og varighed af udligningsophold ved risiko for forsinkelser. • Mulighed for pauser med passende geografisk og tidsmæssig placering, så det er muligt at benytte velfærdsforanstaltninger som fx toiletter (1). • At undgå tidspres på grund af mange passagerer, fx i myldretid, ved at tilrettelægge intervaller mellem busserne hensigtsmæssigt.

Hvis du vil vide mere: www.bautransport.dk – Udbudsrunders betydning for arbejdsmiljø (2013) www.amid.dk – Pligter ved udbud af busdrift (Oktober 2014)

Kunderne:

”Vi vil have rettidige køreplaner!” Hvad siger passagererne til forholdet mellem køreplaner, køretider og chaufførpauser? Det ved vi faktisk ikke, men én ting er helt sikker: Korrekte og rettidige køreplaner er meget vigtige for passagererne og muligvis også en stor udfordring for den kollektive trafik. Bus & Tog samarbejdet gennemførte i november 2018 en undersøgelse af befolkningens holdning til den kollektive trafik. Her skulle man blandt andet forholde sig til udsagnet: ”Når jeg kører med offentlig transport, har jeg tillid til, at jeg kommer frem til tiden…”. Til dette svarer næsten 1/3 af de adspurgte (29%), at de er uenige. Det er også generelt velkendt, at kunderne reagerer meget negativt på forsinkelser i den kollektive bustrafik. Uanset om forsinkelsen opleves ved stoppestederne, undervejs på turen eller ved ankomsten til destinationen. Der er derfor ingen tvivl om, at alle parter – trafikselskaber, busselskaber, chauffører og kunderne i den kollektive trafik – er enige i, at der skal være retvisende og korrekte køreplaner, der passer med virkeligheden. Kilde: www.busogtog.dk - Kundetilfredshed i den kollektive transport, Afrapportering af resultater for 2018


N R DIN BIL BLIVER TIL DIN ARBEJDSPLADS. Fremtidens taxa kommer med avanceret plug-in-hybrid teknologi, masser af komfort og kan k re op til 66,7 km/l.

Forbrug*: EU-norm op til 66,7 km/l ved blandet k rsel. CO2: 34 g/km

*I henhold til Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Modellerne er vist med ekstraudstyr. 3 rs fabriksgaranti dog maks. km 250.000


Turistbussen

Test af Setra S 531 DT Setra præsenterede sin nye dobbeltdækker S 531 DT allerede i efteråret 2017. Siden har vi haft lejlighed til en kort prøvetur i Valencia for et års tid siden, og senest har vi prøvekørt bussen på en længere tur fra Riga i Letland til Tallinn i Estland. Prøveturen bekræftede det meget positive indtryk, vi har af Setras flagskib.

Af: Mikael Friis ··· Foto: Setra

Drivlinen i den nye 2019-årgang af Setra S 531 DT er som standard en 12,8-liters Mercedes-Benz OM 471-dieselmotor på 510 hk med den velkendte 8-trins MB GO 250-8 Powershift-gearkasse samt MB RO440-bagaksel med 3,58:1 i udveksling. I modsætning til vores tidligere ture var bussen denne gang lastet til 24 tons totalvægt med ballast både i bagagerummene og på 1. sal, så det var muligt at bedømme køreegenskaberne med fuldt læs. Og selvfølgelig er der forskel på køreoplevelsen i en tom bus på godt 18 tons og i en lastet på 24 tons, men ikke mere end at de lidt mere træge og tunge bevægelser stadig føles fuldstændig forudsigelige og sikre. Bussen styrer præcist på trods af det lange, forreste overhæng på 2,7 meter, og selve affjedringskomforten lider ingen skade af de ekstra tons. På de til tider meget ujævne baltiske veje var der ingen antydninger af gennemslag, vibrationer eller raslen under kørslen. Fremragende brændstofforbrug Vi har tidligere rost Mercedes-Benz OM 471-motoren for at give bussen en frisk ac-

38

Dansk PersonTransport

celerationsevne og råstyrke nok til at holde hastigheden op ad bakke. Mercedes har siden introduktionen af Setras nye dobbeltdækker videreudviklet motoren fra 510 til 530 hk og fra max. 2.500 Nm til 2.600 Nm, men det er spørgsmålet, om det er til at mærke forskel fra den nuværende til en evt. kommende opgradering. Vi tvivler … Og med hensyn til brændstofforbrug ligger S 531 DT også i topklasse. Den samlede teststrækning udgjorde godt 2.000 km fra Berlin via Warszawa, Vilnius og Riga til Tallinn, og på trods af utallige chaufførskift endte det samlede testforbrug med et gennemsnit på 23 liter diesel pr. 100 km, svarende til 4,35 km/liter. Medvirkende til det lave forbrug er, at det øverste gear, 8. gear, er et overgear med blot 0,63 i udveksling. I kombination med motorens max. drejningsmoment på 2.500 Nm gør det bussen i stand til at holde lave omdrejninger ved marchhastighed - og samtidig have kræfter til at klare almindelige stigninger på ruten uden at geare ned. Undervejs blev bussen kørt op til de maksimalt tilladte hastigheder på ruten, dvs. 100 km/t på størstedelen af motorvejs-

strækningerne og 80-90 km/t på landevejene. Det kan vist ikke gøres meget bedre med dagens teknologi. God indretning S 531 DT er præcis 14 meter lang, 4 meter høj og 2,55 meter bred. Det er standard, og testbussen var indrettet til langturskørsel med 78 siddepladser og den forreste trappe placeret bag førerpladsen. Dertil kom køkken og toilet, der som noget nyt er drejet 90 grader, så det optager mindre plads. Den kan leveres i udgaver med plads til op til 83+1+1 samt den forreste trappe placeret i højre side. Bussen var udrustet med Setra Voyage Plus-sæder med højdejustering af nakkestøtte samt hviletrin. Dertil kom USB-stik ved alle pladser og WiFi-opkobling. Vi prøvede begge dele, og både opladning af mobiltelefonen samt opkobling til internettet gennem bussens Coach MediaRouter fungerede upåklageligt. Det samme gjorde info-skærmene både i stueetagen og på 1. sal, hvor der kan vises alt fra film og anden underholdning til praktisk information, real-time rutekort med GPS-position m.m.


Turistbussen Turist Som tidligere nævnt har S 531 DT rigtig gode, forudsigelige og sikre køreegenskaber, som vil gøre chaufførens arbejdsdag til en fornøjelse. Medvirkende til dette er også førerpladsens indretning og selve førerstolen. Førerpladsen er den mest luksuriøse TopClass-udgave, og alle betjeningsgreb og knapper er placeret logisk og forudsigeligt. Eneste minus er, at de fleste knapper er helt ens, så man ikke kan mærke forskel, men skal se på symbolerne på knapperne. Den indirekte belysning af symbolerne kunne godt være lidt kraftigere, men for en rutineret chauffør med mange timers erfaring bag rattet er det måske ikke noget problem at hitte rundt blandt de mange knapper. Pedalerne er flyttet lidt fremad i forhold til forgængeren, så rummeligheden ved førerpladsen føles endnu bedre. Undervejs havde vi mere end rigelig mulighed for at tjekke vinduesviskernes funktion, for det regnede en del under turen. Vinduesviskerne gjorde deres arbejde godt, og de el-opvarmede sidespejle fungerede også upåklageligt. Førerstolen er i en klasse for sig selv. Den er naturligvis multi-justerbar, så enhver kan finde sig til rette, og så er den indrettet med vibrator i siddepuden i både højre og venstre side.

SPAR BRÆNDSTOF..! Stroco oliefyr, type “LE“ designet til at levere optimale resultater til dine busser Stroco oliefyr: • Kører på diesel, biodiesel, HVO, RME og ethanol • Start-/stop-emissioner reduceres til et absolut minimum • Effektiv ved anvendelse af bio-brændstof • Specialudviklet med henblik på Euro 6 motorer • Mulighed for temperaturstyring tilpasset Euro 6 motorer • Kræver ingen supplerende tilslutninger • Reduktion af uforbrændt HC på op til 85% i forhold til konventionel opbygning • Reduktion af aflejringer på dysen sikrer bedre forbrænding • Reduktion af aflejringer på dysen sikrer optimal dyse-funktion i hele dysens levetid.

Stroco ApS · Viborgvej 50 · DK-8450 Hammel Tlf. +45 8696 1066 · Email: info@stroco.dk · www.stroco.dk

Setra S 531 DT har brændstofforbrug i topklasse og kørte i testen 4,35 km pr. liter diesel.

Førerpladsen er den mest luksuriøse TopClass-udgave, og alle betjeningsgreb og knapper er placeret logisk og forudsigeligt.

Mobilitet | 03.2019

39


Turistbussen

i Setra S 531 DT i Danmark Det danske marked har taget rigtig godt imod Setras nye dobbeltdækker. Den første kundesolgte bus blev leveret til Papuga i oktober 2018, og der blev i fjor i alt leveret ni nye S 531 DT i Danmark. – Vi fik fra starten kun tildelt fire nye S 531 DT’ere fra fabrikken i 2018. Det var jo alt for lidt, så det lykkedes os at øge tildelingen til Danmark. Havde det ikke været for en enkelt levering af 14 nye Flixbus-dobbeltdækkere af et andet mærke, var vi blevet suveræn markedsleder for dobbeltdækkere i 2018, forklarer salgskonsulent Claus Korsgaard fra EvoBus Danmark i Køge. – Vi har allerede fire i ordre til levering i år, og vi er sikre på, at der kommer flere til. I et ”normal-år” forventer vi at være markedsleder med 60-70 % til Setra, fastslår han.

Setra gør meget ud af at fortælle om sikkerhedssystemerne Sideguard Assist, Lane Assist og ABA4 Brake Assist.

Masser af sikkerhed Blandt de egenskaber, som Setra gør mest ud at fortælle om på den nye S 531 DT, er sikkerhedssystemerne Sideguard Assist, Lane Assist og ABA4 Brake Assist. Sideguard Assist kan genkende både trafiklys, vejskilte og andre stationære genstande i overvågningszonen omkring bussen - samt bevægelige genstande som fodgængere, cyklister og andre køretøjer ved både lav og høj hastighed. Når et bevægeligt eller stationært objekt er i overvågningszonen, udsender systemet først en visuel advarsel til føreren i form af en trekantet lysdiode i sidespejlet. Først lyser den gult, og hvis der fortsat er fare på færde, begynder den at blinke rødt for derefter at lyse konstant rødt. Samtidig vibrerer førersædet også i den side, hvor faren er,

40

Dansk PersonTransport

for at give en ekstra advarsel. Vi prøvede systemet i morgen-myldretidstrafikken ud af Tallinn, og det virker fremragende! ABA 4-bremseassistenten mærkede vi ikke noget til under kørslen, men der er ingen tvivl om, at systemet bidrager til markant øget sikkerhed, hvis der opstår farlige situationer. Det har vi tidligere fået demonstreret på overbevisende måde. Ved motorvejskørslen havde vi stor glæde af den adaptive cruise control med Predictive Powertrain Control (PPC), der altid sørgede for at holde sikker afstand til de forankørende, og samtidig sørgede for glidende kørsel til gavn for brændstofforbruget. Konklusionen på en hel dags prøvekørsel er klar: Den nye Setra S 531 DT lever til fulde op til sit efternavn TopClass.


De korte Første sag om brud på GDPR Datatilsynet rejser den første sag om brug på GDPR mod Taxa 4x35. En af de sektorer, som Datatilsynet allerede i efteråret 2018 meldte ud, at de ville kigge nærmere på, var taxisektoren. Derfor har Datatilsynet været på tilsynsbesøg hos Taxa 4×35 blandt andet for at se på, om taxiselskabet har efterlevet fristerne for sletning af kundernes oplysninger. Konklusionen af tilsynet fra Datatilsynet er, at Taxa 4×35 ikke har overholdt kravene i databeskyttelses-forordningen, idet proceduren for anonymisering af personoplysninger er utilstrækkelig, samt at virksomhedens opbevaring af kunders telefonnummer i 5 år ikke har været nødvendigt til de formål, hvortil de opbevares. På baggrund af disse to forhold, har Datatilsynet indgivet politianmeldelse af Taxa 4×35 til Københavns Politi. Det drejer sig konkret om opbevaring af oplysninger om flere end 8,8 mio. taxiture, som var ældre end de to år, som databeskyttelsesforordningen tillader. Datatilsynet har ikke selv bemyndigelse til at udstede en administrativ bøde, og har derfor politianmeldt Taxa 4×35. Politiet vil nu undersøge, om der er grundlag for at rejse en sigtelse, og en eventuel bødestraf vil blive afgjort ved en domstol.

DPT glæder sig over bestemmelse om kædeansvar i Mobilitetspakke 1

Kvindedag i Vejen skal få flere kvinder til at køre bus DEKRA afholdte kvindedag i Vejen torsdag d. 25. april, hvor ledige og andre interesserede kunne høre om, hvordan det er at være buschauffør og prøve kræfter med den store bus på køreteknisk anlæg. Blandt andet fortalte buschauffør Kirsten Lund fortælle om jobbet. Idéen om at blive buschauffør kom på en ferie til Prag, hvor hun fik lov til at sidde på chaufførsædet – og så var hun ikke i tvivl om, at hun skulle være buschauffør. Siden Kirsten fik sit buskørekort i 1992, har hun arbejdet hos bl.a. DSB, Arriva og Umove, hvor hun både har kørt by-, rute-, regional- og skolebus. På dagen delte hun ud af sin erfaring fra busbranchen i håb om, at andre kvinder kan spejle sig i hendes historie og få lyst til at blive buschauffør. Busselskabet Umove var også være til stede på kvindedagen i Vejen for at rekruttere nogle af kvinderne. De mangler nemlig arbejdskraft, og de vil gerne have flere kvinder. Umove er Danmarks største privatejede selskab inden for kollektiv trafik og har ca. 1.000 ansatte. Umove kører bl.a. bustrafik for Sydtrafik.

På trods af flere udsættelser af stemmeafgivelsen blev Mobilitetspakke 1 i starten af april vedtaget i EU-Parlamentet til stor tilfredshed for Dansk PersonTransport. Vedtagelsen i EU-Parlamentet var nemlig en sejr for foreningen i og med, at det af EU-Parlamentet blev besluttet, at udstationeringsdirektivet skal gælde fra første dag, der køres cabotagekørsel. Således skal samtlige udenlandske busvirksomheder sikre, at deres chauffører aflønnes efter danske løn- og arbejdsvilkår fra første dag, som de kører cabotagekørsel i Danmark, hvis ellers EU-Parlamentet får deres vilje. Dette kunne meget tyde på, da Europarådet udtrykker en lignende mening i deres behandling af forslaget.

Mobilitet | 03.2019

41


Turistbussen

Udenlandske bussers cabotagekørsel – er der en løsning på vej?

De danske - især de storkøbenhavnske og nordsjællandske busvognmænd - er voldsomt pressede af udenlandske busvirksomheder, som i stadig større grad sætter sig på incoming og sightseeing kørslen. Det er derfor vigtigt med en hurtig løsning, der sikrer fair konkurrence og modvirker social dumping. I skrivende stund er der flere forslag på bordet, ligesom Dansk PersonTransport har politianmeldt de første fire udenlandske busvirksomheder.

Af: Britt Wittrup ··· Foto: Dansk PersonTransport

Der er i disse måneder hektisk aktivitet for at finde en løsning på social dumping i vejtransporten, både herhjemme og i EU. I Dansk PersonTransport gør vi, hvad vi kan, for at medvirke til, at der rent faktisk kommer en løsning, som både sikrer fair konkurrence og er til at kontrollere for myndighederne. Her i artiklen præsenterer vi de forskellige tiltag, som de var ved redaktionens slutning. Og vi holder jer selvfølgelig løbende opdaterede, når der sker nyt på området. Fuld opbakning fra alle partier om stop for social dumping i busbranchen S, DF, EL, Å og SF fremsatte 1. marts et beslutningsforslag, der skal forsøge at gøre op med social dumping i busbranchen. Beslutningsforslaget, der pålægger regeringen at indkalde Folketingets partier til forhandling med henblik på at sikre lovgivning og initiativer, der skal bekæmpe social dumping i busbranchen, og som havde Rasmus Prehn (S) som initiativtager, var til 1. behandling i Folketinget den 10. april. Ved 1. behandlingen støttede transportminister Ole Birk Olesen (LA) initiativet sammen med RV, V og K. Lige løn og vilkår for alle, der arbejder i Danmark Transportminister Ole Birk Olesen (LA) var den første til at indtage talerstolen, hvor han fastslog, at regeringen fuldt og fast tilslutter sig forslaget. Derudover lagde ministeren vægt på, at der skal være lige løn og lige vilkår for samme arbejde udført på samme sted, samt at regeringen nu vil arbejde på at indføre så restriktive regler for cabotagekørsel på busområdet som muligt indenfor de rammer som EU tillader. Øget kontrol og højere bødestraffe I sin tale lagde ministeren derudover stor

42

Dansk PersonTransport

vægt på, at regeringen vil arbejde for mere kontrol af de udenlandske busser ved at afsætte flere midler til øget vejsidekontrol samt højere bødestraffe for blandt andet ulovlige hvil i køretøjet. Ligesom den manglende momsbetaling også var et område, som ministeren havde fokus på. Vigtigt med hurtig løsning Initiativtageren bag forslaget, Rasmus Prehn (S), udtrykte tilfredshed med den store opbakning til det fremstillede beslutningsforslag og understregede vigtigheden af, at de nødvendige foranstaltninger foretages, og at snakken bliver gjort til alvor. Samt at det er væsentligt, at løsningerne på området skal findes nationalt såvel som i EU. Dansk PersonTransport er glad for, at foreningens store arbejde for at finde en løsning på social dumping med udenlandske busser har vundet støtte fra alle Folketingets partier ved beslutningsforslagets 1. behandling. Men påpeger samtidig, at det er væsentligt, at der hurtigst muligt kommer et konkret lovforslag, som kan blive stemt igennem med ekspresfart for at afbøde følgerne af endnu en højsæson, hvor de udenlandske vognmænd tager mindst 75% af kørslerne. DA og FHs løsningsforslag på cabotageområdet Efter Kurt Beier-sagen blev der i slutningen af 2018 ved en folketingsbeslutning nedsat en arbejdsgruppe på vejtransportområdet. Arbejdsgruppen har sit udspring i godskørslen, men transport-, bygge- og boligminister Ole Birk Olesen tilkendegav i starten af 2019, at eventuelle løsningsforslag også ville komme til at inkludere buskørsel. Det har DPT siden arbejdet for at sikre, og i det løsningsforslag, som DA og FH udsendte den 4. april, er busområdet også medtaget.

Forslaget fra DA og FH, som er i tråd med det forslag, som DPT tidligere har fremsendt til politikerne, tilsiger, at udenlandske busvirksomheder ved cabotagekørsel i Danmark skal følge niveauet i de kollektive overenskomster, der er indgået af de på området mest repræsentative arbejdsmarkedsparter - og som gælder på hele det danske område.

Regeringen vil arbejde for mere kontrol af de udenlandske busser ved at afsætte flere midler til øget vejsidekontrol samt højere bødestraffe.

Hurtig implementering nødvendig! Dansk PersonTransport bakker naturligvis op om forslaget, men har allerede taget fat i de relevante myndigheder for at sikre, at der såfremt forslaget vedtages, sker der en hurtig implementering - da den danske turisthøjsæson er lige om hjørnet, og mængden af udenlandske busser i det storkøbenhavnske område allerede er øget voldsomt. EU-Parlamentets vedtagelse af mobilitetspakke 1 I starten af april blev mobilitetspakke 1 stemt igennem i EU-Parlamentet. På om-


Turistbussen Turist

rådet for persontransport betyder dette, at udstationeringsdirektivet skal gælde fra første dag, der køres cabotagekørsel. Dermed skal samtlige udenlandske busvirksomheder sikre, at deres chauffører aflønnes efter danske løn- og arbejdsvilkår fra den første dag, de kører cabotagekørsel i Danmark. For at vedtagelsen skal have nogen effekt herhjemme, skal de danske myndigheder sikre, at det er klart og tydeligt i den danske lovgivning, hvilke løn- og arbejdsvilkår, der skal gælde for de udenlandske chauffører. Derfor er det vigtigt, at DA og FHs løsningsforslag bliver stemt igennem. Kædeansvar også vedtaget I mobilitetspakke 1 blev der også vedtaget en bestemmelse om kædeansvar. Det betyder, at ansvaret for, at de udenlandske busvirksomheder overholder de danske løn- og arbejdsvilkår ikke længere kun vil være selve busvirksomhedens ansvar, men at fx et incomingbureau også kan gøres ansvarlig. Ændringerne i mobilitetspakke 1 skal træde i kraft senest 30. juli 2020. Manglende momsbetaling fører til politianmeldelse Som et led i kampen mod unfair konkurrence og social dumping politianmeldte Dansk PersonTransport i starten af april fire udenlandske busvirksomheder for momsunddragelse. De fire busvirksomheder blev tilsammen registreret i Danmark 350 gange i løbet af sommeren 2018 i den store undersøgelse, som DPT lavede med stor hjælp fra busvognmænd og chauffører i især Storkøbenhavn og Nordsjælland. Ingen af de fire busvirksomheder er ifølge SKATs oplysninger momsregistreret i Danmark, og der er således en begrundet mistanke om, at der ikke er betalt moms af den kørsel, de har udført her i landet i 2018. Vi overleverede dokumentationen til Københavns Politi og forventer, at de følger op på anmeldelsen. Derudover vil vi løbende anmelde de busvirksomheder, vi kan se kører i Danmark her i 2019 – og som ikke er momsregistrerede. I den forbindelse skal der lyde en stor tak til de engagerede kræf-

ter i facebookgruppen ”STOP udenlandske bussers cabotagekørsel i DK”, som utrætteligt fotograferer og registrerer de udenlandske busser, der kører rundt i Danmark. Det er dem, der gør al forarbejdet til de politianmeldelser, som vi nu er i fuld gang med.

Thermal Bus Systems Eksperter i klimaløsninger til busser

• Valeo OE-leverandør • Kurser i varmere og AC anlæg Se vores videoer for hvordan du laver service og fejlfinding på varmere og AC anlæg, og hvordan man bruger diagnoseudstyr på varmere Distributed by

Mobilitet | 03.2019

43


Turistbussen

International buskørsel

bussen

- har du styr på dine forsikringer? At være forsikret rigtigt er vigtigt, da manglende forsikringer kan koste dyrt. Det er også vigtigt at vide, hvad du skal gøre i tilfælde af en skade. Det bliver ikke mindre vigtigt ved kørsel i udlandet, da fx sygdom og indlæggelse på hospital kan koste dyrt, ligesom de sproglige forviklinger kan være vanskelige. Vi har i samarbejde med Söderberg & Partners lavet en oversigt over, hvilke forsikringer du skal være opmærksom på ved kørsel i udlandet.

Af: Britt Wittrup ··· Foto: Adobe Stock

Når du selv eller en af dine medarbejdere skal til udlandet, enten som chauffør/rejseleder på en bustur, eller fx på studietur til Busworld i Bruxelles, så er der flere ting at være opmærksom på. Og det kan have store økonomiske konsekvenser ikke at have styr på blanketter og forsikringer. Gennem Dansk PersonTransports forsikringsaftale med Söderberg & Partners og Protector kan du tegne de relevante forsikringer, ligesom du altid kan få rådgivning om de forsikringer, der passer bedst til din virksomhed. Har du et andet forsikringsselskab, kan du bruge artiklen som inspiration til, hvad du skal sikre dig, at dit forsikringsselskab har styr på. Udover de relevante forsikringer skal du også huske attest A1 og det blå EU-sygesikringskort til erhverv. Ikke nok med at det kan koste op til 5.000 euro i bøde for ikke at kunne fremvise en attest A1 ved kørsel i fx Østrig. Har du hverken attest A1 eller det blå EU-sygesikringskort til erhverv, kan du komme til at betale en del af omkostningerne selv, hvis din chauffør bliver syg, når han/hun kører i udlandet.

44

Dansk PersonTransport

Attest A1 Attest A1 dokumenterer, at du eller din medarbejder er omfattet af dansk lov om social sikring, når I er på arbejde i udlandet. Dette gælder både ved kørsel og ved deltagelse på messer, i møder m.m. Attesten bliver udstedt for et år ad gangen og kan bruges til både sygesikring, familieydelser m.v., men for de fleste busvognmænd og deres medarbejdere betyder det i praksis, at attesten skal bruges for at få det blå EU-sygesikringskort for erhverv. Du kan ansøge om at få attesten på www.indberet.virk.dk, søg efter international social sikring. Det er Udbetaling Danmark, telefon 70128051, som udsteder attesten.


Turistbussen Turist

Bestil i god tid Da både attest A1 og det blå EU-sygesikringskort til erhverv gælder for 1 år ad gangen, er det således en tilbagevendende administrativ procedure, som du skal være opmærksom på. Det tager alt fra én dag og op til tre uger at få godkendt en ansøgning om attest A1. Udbetaling Danmark oplyser, at sagsbehandlingstiden typisk er længst, når der fx søges for sæsonansatte medarbejdere, hvis der søges for meget lidt kørsel i udlandet - eller hvis der skrives en for lang periode på ansøgningen. For det blå EU-sygesikringskort til erhverv er der en leveringstid på 3-4 uger. Hvis man skal afsted inden kortet er leveret, kan man ringe på tlf. 70128081 og få dem til at lave en midlertidig attest, som er i din digitale postkasse med det samme. Du kan bestille attest A1 op til to måneder før den skal gælde/før den nuværende attest udløber, og derefter det blå EU-sygesikringskort til erhverv.

Det blå EU-sygesikringskort til erhverv Når du er i udlandet i forbindelse med dit arbejde - hvad enten du kører bus, skal på studietur eller til møde – skal du have et blåt EU-sygesikringskort udstedt til erhverv. Man kan ikke bruge det samme kort, som man bruger privat! Du kan ansøge om kortet på www.borger.dk . Udbetaling Danmark kan bede dig om supplerende oplysninger, men som regel er det nok at have en gyldig attest A1. Kortet gælder ligesom attest A1 for et år ad gangen. Når du har fået både attest A1 og det blå EU-sygesikringskort til erhverv, er du dækket som borgerne i det land, du skal arbejde i. Vær opmærksom på, at kortet ikke dækker udgifter til hjemtransport, og at der kan være egenbetaling til medicin, sygetransport og indlæggelse på hospital, alt efter hvilket land man opholder sig i.

Chaufførforsikring / Sygeretshjælp Har du kaskoforsikring for udlandskørsel, skal du ligeledes have en chaufførforsikring på bussen også. Chaufførforsikringen dækker udover hvad det blå EU-sygesikringskort dækker - hvis din chauffør/ rejseleder bliver syg i udlandet. Det kan f.eks. være hjemtransport og udgifter til medicin, hospital mv. Derudover dækker forsikringen udsendelse af erstatningschauffør samt retshjælp. Er du ikke forsikret hos Protector, er det en god ide at spørge dit forsikringsselskab, om de har en tilsvarende forsikring. Husk, at det kan være rigtig dyrt at have en syg chauffør/rejseleder i udlandet uden at være forsikret. Vær opmærksom på, at chauffør/rejseleder ikke er dækket af chaufførforsikringen, før de stiger på bussen. Så skal du have en ekstra chauffør ned, f.eks. for at overholde køre- og hviletidsreglerne, så er han ikke dækket af chaufførforsikringen på turen derned. Husk også, at har I ikke styr på attest A1 og det blå EU-sygesikringskort for erhverv, kan du som arbejdsgiver risikere at skulle betale for den del af udgifterne selv - ligesom det kan blive rigtig dyrt for dig, hvis du ikke har forsikret dine chauffører med en chaufførforsikring eller en tilsvarende forsikring. F.eks. kan en lægeordineret hjemtransport med ambulancefly hurtigt løbe op i 50.000-100.000 kr.

Mobilitet | 03.2019

45


Turistbussen

Erhvervsrejseforsikring

Når uheldet er ude, hvad gør du så?

Når du skal udsende en ekstra chauffør, eller du og dine medarbejdere skal til møde eller på studietur i udlandet - eller en chauffør skal til udlandet og hente en bus, som ikke har chaufførforsikring tilknyttet (f.eks. fordi den er på prøveplader) - skal du have en erhvervsrejseforsikring for, at I er fuldt dækket i forbindelse med sygdom, hjemtransport m.m. Som ved chaufførforsikringen er det vigtigt, at du i forvejen har sørget for, at du og dine medarbejdere både har attest A1 og det blå EU-sygesikringskort. Ligesom ved chaufførforsikringen dækker erhvervsrejseforsikringen nemlig også kun de udgifter, som ligger udover, hvad den offentlige sygesikring dækker. Her kan det også blive dyrt for dig, hvis du og dine medarbejdere ikke er forsikrede i en situation, hvor din medarbejder (eller du selv) bliver syg på en rejse til udlandet. Det kan derfor kun anbefales, at du f.eks. en gang om året gennemgår virksomhedens forsikringer med din assurandør, så I sammen kan sikre, at du og dine medarbejdere er rigtigt forsikret. Vær opmærksom på at en eventuel privat rejseforsikring ikke dækker, når man rejser i forbindelse med sit arbejde.

Ved sygdom: Bliver du eller din chauffør/rejseleder syg i udlandet, skal I ringe til Protector på telefon +45 50605830 eller Protector SSG Skadeservice +45 70268718.

Vidste du…

… at når du sender en ekstra chauffør ud – f.eks. for at kunne overholde reglerne om køre- og hviletid – så er han ikke dækket af chaufførforsikringen, før han stiger op i bussen? Du skal derfor bruge en erhvervsrejseforsikring for, at chaufføren kan være fuldt dækket på turen ned til bussen i tilfælde af sygdom og eventuel hjemtransport. 46

Dansk PersonTransport

Ved ulykke: Er bussen involveret i en ulykke ved kørsel i udlandet, skal I ringe til Protector på telefon +45 50605830 eller Protector SSG Skadeservice +45 70268718. Du er også velkommen til at kontakte din personlige betjener eller Söderberg & Partners Team Transport på +45 91897900 for rådgivning og vejledning. Når man ringer ind og anmelder en ulykke, bliver man bedt om at oplyse tilstanden på både bussens personale og passagererne. Er alle okay? Har I brug for hjælp? Forplejning, bugsering, erstatningschauffør mm.? Vigtigt: Der findes en international skadesanmeldelsesblanket for køretøjer, som fås på mange sprog. Erfaringen viser, at danske chauffører ved en ulykke kan risikere at blive præsenteret for denne blanket på f.eks. italiensk, og hvor modparten allerede har krydset af i et eller flere af felterne i midten af blanketten. Det er som regel afkrydsninger, der giver din chauffør det fulde ansvar, og det kan være ret svært at gennemskue og sætte sig op imod i en presset situation. Hvis din chauffør skriver under i sådan en situation, påtager han sig det fulde ansvar for ulykken, og det kan der ikke gøres indsigelse imod. Det har selvfølgelig betydning for din betaling af selvrisiko og for de øvrige udgifter, som dit forsikringsselskab så må betale. Det bedste chaufføren kan gøre i sådan en situation er at skrive nederst til venstre på blanketten i felt 14 ”Jeg forstår ikke, hvad der står”, og det kan sagtens gøres på dansk. Du kan få blanketten ved henvendelse til dit forsikringsselskab. Den kan være god at have med i busmappen, om ikke andet så for at kunne forstå modpartens afkrydsninger og se, hvor det er man skal skrive sit forbehold.


Turistbussen

Vidste du…

Samarbejdet med Protector Adm. direktør i Dansk Person Transport Michael Nielsen udtaler: ”Vi kan allerede nu se, at samarbejdet med Söderberg & Partners og Protector har båret frugt. Ikke alene sparer de penge for de medlemmer, der benytter sig af aftalen – tilfredsheden med samarbejdet mellem medlemmerne og Protector er også høj. I de tilfælde, hvor uheldet har været ude, hører vi fra medlemmerne, at hjælpen fra Protector har været hurtigt og effektiv. Det giver både chauffører og vognmænd tryghed at vide, at hjælpen altid er lige ved hånden.”

… at når du og dine medarbejdere rejser til udlandet på studietur eller til møde, så skal I bruge en erhvervsrejseforsikring for at være fuldt dækket i tilfælde af sygdom og eventuel hjemtransport?

Vidste du…

… at hvis der sker et uheld i udlandet, og din chauffør skriver under på en international skadesanmeldelse uden at tage forbehold, så kan det betyde, at han tager det fulde ansvar for ulykken, og at forsikringsselskabet ikke kan gøre indsigelse bagefter?

E 2 NY ER G FÆR

GEDSER - ROSTOCK RØDBY - PUTTGARDEN Op til 116 afgange om dagen

BorderShop i Puttgarden og Rostock er åben alle ugens dage. Kontakt grupper@scandlines.com for en Transportstøtteaftale.

Prøv også vores lækre Onboard buffet til morgen, frokost og aften.

PUTTGARDEN - ROSTOCK

www.bordershop.com

www.bus.scandlines.dk

Mobilitet | 03.2019

47


algiNostnet hjør

Lillebiler 1

2

3

Allerede omkring år 1900 var det blevet almindeligt, at turen blev afregnet efter taxameter, når man prajede en droske for at komme omkring i Hovedstaden. I 1902 begyndte de første motoriserede taxameterdrosker at køre i Frederiksberg Kommune. Derfra stammer taxien, som vi kender den i dag. Omkring 1920 opstod imidlertid et alternativ til taxien: Lillebilen. Og snart var der mange små lillebil-centraler overalt i Danmark. De var - modsat taxierne - ikke underlagt krav om, at man skulle have bevilling. Derimod måtte de ikke søge hyre på gaden, så kunderne skulle derfor ringe til lillebilcentralen for at få en vogn. Dette blev dog lempet midt i 1950’erne, hvor lillebilerne fik fri hyreret sådan, at de også kunne tage gadeture. Da kunderne ofte henvendte sig til deres lillebil-central, når det gjaldt kørsel af større selskaber, udviklede flere lillebil-centraler sig til regulære turistvognmandsforretninger. Med hyrevognsloven af 1973 udgik lillebiler som begreb, da de blev ligestillet med taxierne - med samme krav om at skulle have bevilling m.v. Derimod lever ordet ”Lillebil” videre i historien, idet mange har en lillebil-vognmand eller flere i slægtshistorien.

1. To lillebiler, en Ford V8 årgang 1937 og en Ford V8 årgang 1938, venter på sine passagerer ved Humlebæk station en dag i et af de tidlige besættelsesår. 2. En DKW som lillebil i maj 1942. Under besættelsen fik man en benzinration per bil. Mange købte derfor en DKW som en ekstra lillebil, mens man lod sin oprindelige stå. DKW’en kunne nemlig køre 14 kilometer per liter, og så kunne man køre hele måneden på sine to benzinrationer. 3. Mange turistvognmænd er startet med lillebiler. Her ses et skilt fra fordums tid ophængt i SydVest-Bus’ garage i Løgumkloster. 4. Nu er ”Lillebil”-begrebet nostalgi, som her ses påmalet denne gamle VW-bus ved en drengerøvsaften i Skælskør i maj 2014.

4

48

Dansk PersonTransport

Udarbejdet af Bushistorisk Selskab. Tekst: Lars Ersgaard, redaktør på Bushistorisk Selskabs medlemsblad ”Busbladet”. Billeder: Lars Ersgaards arkiv.


Sikkert at tanke Også når du bruger vikarchauffører

NYHED FRA YX Det skal være nemt, sikkert og hurtigt at tanke. Også når du har vikarer eller afløsere. Hos YX Erhverv kan du nu nemt oprette tidsbegrænsede engangskoder, som dine chauffører eller vikarer kan benytte ved tankning. Du undgår dermed at skulle dele tankkort og pin-kode.

Ring og hør mere

www.erhverv.yx.dk


Rubrikannoncer / Info

Busrejser – overnatning & forplejning

Går bus-turen til København..? - så besøg os for et godt måltid mad. Central beliggenhed, tæt på DR byen, Tivoli og Amalienborg. Dansk Køkken. Stor rutine i bus selskaber blandt andet fra Fyn, Jylland og Sverige Altid et godt tilbud - f.eks : Flæskesteg med rødkål samt dess. kr. 168,Stor buffet kr. 178,-

Restaurant Menuen Brigadevej 49 - 2300 København S

tlf. 32543322

www.restaurantmenuen.dk

Vi køber alle slags brugte og skadede busser til ekspert. Betaler med kontanter. Sarwary Omnibushandel KG Tlf. + 49 40 250 6924 Fax. + 49 40 2549 5884 info@sarwary.de

VIL DU ANNONCERE HER ? Kontakt Vendemus Telefon: 72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

Sælges billigt: • 2 stk. skikasser • Stole til Sprintere • Bespændinger • 2 trappetjenere 120 kg. inkl. omformer • Børnesæder • Liftnet • 2 kørestole Henvendelse:

Flemming Funch tlf. 2126 3919

Associerede medlemmer af Dansk PersonTransport

RestaurantMenuen_DBjan2011.indd 1

23/09/16 13.40

AMU Transport Danmark Kontakt: Finn Ravn fhr@AMU-FYN.dk Bastrupgårdvej 5 7500 Holsterbro Tlf. 22 10 41 31

VBI Group ApS Kontakt: Dan B. Pedersen Kongensgade 38 6070 Christiansfeld Tlf. 74 56 13 26

VDL Bus & Coach Danmark Kontakt: Anita Palm Laursen Naverland 21 2600 Glostrup, Tlf. 70 23 83 23

FORSEA Ferries Kontakt: Lars Dalsgård Færgevej 8 3000 Helsingør Tlf. 49 26 03 11

MAN Kontakt: Jesper Mathiesen jesper.mathiesen@man.eu Ventrupparken 6 2670 Greve, Tlf. 43 43 20 44

DEKRA AMU Center Sydjylland A/S Kontakt: Susanne Jensen-Iversen Arnfredsvej 8 6600 Vejen Tlf. 70 60 65 00

Jyske Bank/Finans Kontakt: Tommy Schulz Puck Kastaniehøjvej 2 8600 Silkeborg Tlf. 89 89 81 20

Sydglas Danmark Kontakt: Per Hartung pha@sydglas.dk Håndværkersvinget 12 6360 Tinglev Tlf. 40 34 15 89

EvoBus Danmark A/S Kontakt: Søren Christensen soren.christensen@daimler.com Centervej 3 4600 Køge Tlf. 56 37 00 00

OK Kontakt: Henrik Dehn Centervej 5 4600 Køge Tlf. 89 32 25 40

YX Danmark Kontakt: Claus Gottlieb Buddingevej 195 2860 Søborg Tlf. 39 47 82 75

Circkle K Danmark Kontakt: Stephan Praem Skovgaard Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tlf. 70 101 101

Amu Juul A/S Kontakt: Jesper Juul Abildårdsvej 14 4000 Roskilde Tlf. 46 32 10 22

Businvest DK ApS Kontakt: Agnieszka Karolina Mazur Baldershøj 3 2635 Ishøj Tlf. 27 25 01 01

Out of Home Media A/S Kontakt: Henrik Sørensen Ragnagade 7, 1 2100 København Ø Tlf. 20 90 88 50

Toyota Danmark Kontakt: Christian Duurloo Dynamovej 10 2860 Søborg Tlf. 30 59 39 57

50

Dansk PersonTransport

Nordfyns Finans A/S Kontakt: Michael Skjellerup Østergade 34 5560 Aarup Tlf. 21 49 74 88


Info

Mobilitet Nr. 3 / Maj 2019 Dansk Persontransport er for alle, der udfører erhvervsmæssig personkørsel. Organisationens formål er via indflydelse, information og indkøbsaftaler at sikre sine medlemmer de bedst mulige arbejdsvilkår.

Udgiver

Dansk PersonTransport

Nørre Farimagsgade 11, 3 tv. 1364 København K Tlf. 70 22 70 99

Sekretariatet

Hovedbestyrelse

Nørre Farimagsgade 11, 3 tv. 1364 København K Tlf. 70 22 70 99 www.danskpersontransport .dk info@danskpersontransport.dk

Landsformand John Bergholdt Bergholdt.dk A/S Børstenbindervej 5 5230 Odense M tlf. 66 11 31 31 fax 66 19 08 09 john@bergholdt.dk www.bergholdt.dk

Telefontid man-fre 9-15 Mail er åben for meddelelser hele døgnet.

Medarbejdere Michael Nielsen Adm. direktør mmn@danskpersontransport.dk Trine Wollenberg Vicedirektør two@danskpersontransport.dk Lasse Repsholt Sektorchef lre@danskpersontransport.dk Mads Engberg Chefkonsulent men@danskpersontransport.dk Britt Wittrup Konsulent bwi@danskpersontransport.dk Rikke Bengtsson Sekretær rbe@danskpersontransport.dk Nicolai Hoffmann Studentermedarbejder nho@danskpersontransport.dk

Næstformand Formand sektor for turistkørsel Lars Larsen Københavns Bustrafik Bådehavnsgade 38 2450 København SV tlf. 27 27 01 01 ll@larsenbus.dk www.larsenbus.dk Formand sektor for rutekørsel Peter Lanng Nielsen Keolis Danmark A/S Naverland 20 2600 Glostrup tlf. 88 17 17 17 fax 88 17 17 19 peter.lanng.nielsen@keolis.dk www.keolis.dk Formand sektor for offentlig kørsel Allan Mørup Mørups Turistfart ApS Haugevej 23, 7400 Herning tlf. 97 11 69 69 allan@morups.dk www.morups.dk

Formand sektor for taxikørsel Torben Kirketerp Esbjerg Taxa Lillebæltsvej 10 6715 Esbjerg tlf. 22 22 19 30 torben@esbjergtaxa.dk http://www.esbjergtaxa.dk

Fax 70 22 10 99

www.danskpersontransport .dk info@danskpersontransport.dk Ansvarshavende Michael Nielsen

mmn@danskpersontransport.dk Layout og tryk Mediegruppen

Horsensvej 72A 7100 Vejle

Formand DB’s kreds 1 Lars Brøchner Brøchners Biler Genvejen 16 7451 Sunds tlf. 97 14 10 52 fax 97 14 42 52 info@brochnersbiler.dk, www.brochnersbiler.dk

Tlf. 75 84 12 00

Formand DB’s kreds 2 Peter Papuga Papuga Bus A/S Lundahl Nielsensvej 1 7100 Vejle tlf. 75 85 85 88 peter@papugabus.dk www.papugabus.dk

Oplag

Formand DB’s kreds 3 Carsten Rasmussen Vedde Turistfart A/S Bådehavnsgade 38 2450 København SV tlf. 57 80 46 19 carsten@veddeturistfart.com www.veddeturistfart.dk

www.mediegruppen.net Annoncer

Vendemus ApS

Frederiksgade 45 Baghuset, 1. sal 8000 Aarhus C

Tlf. 72 22 70 80

kontakt@vendemus.dk

3.400 stk. Distribution

Bladkompagniet ISSN

1904-8505 Dansk PersonTransports

opfattelse udtrykkes i lederen, og hvor det i øvrigt direkte fremgår. Meninger udtrykt i andre artikler er ikke nødvendigvis Dansk

PersonTransports. Eftertryk kun tilladt efter nærmere aftale.

Abonnementspriser Årsabonnement

• Danmark kr. 275,•

inkl. moms

Udlandet kr. 335,-

momsfrit •

Enkeltnumre kr. 50,-

+ forsendelse.

pr. stk. inkl. moms

Udgivelser

Udkommer 6 gange om året. Næste udgivelse i regi af Dansk PersonTransport er i uge 27 2019.

Deadline for indlevering

Kontakt Vendemus på telefon: 72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

af annoncer er senest d. 18. juni 2019. Forsidebillede Colourbox

Trykt på miljøgodkendt

papir hos svanemærket trykkeri, der er kvalitets-

MG 13417

KOM I KONTAKT MED DET DANSKE BUS- OG TAXIFOLK ...

og miljøcertifiseeret

iht. ISO 9001/14001.

Mobilitet | 03.2019

51


Tag den grønne vej til oplevelser og shopping i Sverige. Rejs med vores batteridrevne færger til Sverige – stadig lige så hurtige, trygge og punktlige, men betydeligt mere miljøvenlige. Rejsen starter ombord, hvor du kan nyde en pause på vejen. Læs mere på forsea.dk/bus

Oslo

Stockholm

Göteborg

Helsingør

Helsingborg København


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.