Busmagasinet 06 2018

Page 1

Bus t e n i s a mag Nr. 06 november 2018

Klimaindsatsen i bustrafikken skal være velovervejet Cabotage: Problemet bare vokser og vokser

FOKUS

Chaufføren betyder noget – faktisk meget

KUNDE- D SHE TILFRED Medlemsblad for Danske Busvognmænd


A Daimler Brand

Total Cost of Ownership (TCO): Find ud af hvilke faktorer der påvirker din samlede rentabilitet på mercedes-benz.dk/busser

Perfektion har mange sider. Den nye Tourismo er den perfekte turist- og linjebus takket være den enestående fleksibilitet. Du kan stort set udstyre og anvende den som du vil. Den nye Tourismo passer derfor perfekt til alt lige fra korte ture til langvarige rejser eller til daglig linjetrafik. Vælg mellem fire forskellige varianter og design din egen stjerne ud fra dine unikke krav til komfort, sikkerhed og økonomi. Den nye Tourismo er designet så den altid passer til dig, alle steder, alle dage i ugen. Læs mere om den nye Tourismo på mercedes-benz.dk/busser

EvoBus Danmark A/S, Mercedes-Benz Busser, Centervej 3, 4600 Køge, telefon 56370000, mercedes-benz.dk/busser

2 Danske Busvognmænd


Indhold

Leder

19 v/ Michael Nielsen Adm. direktør

Gem dette blad! Det er nemlig sidste udgave i den nuværende form af Busmagasinet, du sidder med i hænderne. Der er her ikke tale om en afvikling, men en udvikling, der har til hensigt at komme alle busvognmænd til gavn. Siden 1. november 1924 – da medlemsbladet for Landsforeningen Danmarks Bilruter udkom første gang – har bladet ad flere omgange skiftet både udseende og indhold. Nu sker det så igen, når vi med januarudgaven kan præsentere det første medlemsblad for vores nye forening, Dansk PersonTransport, der samler busser, taxier, limousiner og al anden persontransport på vej under samme paraply. Det er en forandring, jeg håber, alle medlemmer vil hilse velkommen. For markedet for persontransport – og dermed også bustrafik – ændrer sig i den grad. Der stilles krav til nye teknologier, og kunderne forventer mobilitet og service på tværs af alle transportformer som aldrig før. I denne rivende udvikling står busvognmanden også i fremtiden i centrum. Forandringens vinde er tydelige i denne sidste udgave af Busmagasinet. El og andre alternative drivmidler vokser i disse år frem, og som det fremgår af regeringens klima- og luftudspil, stilles der store krav i fremtiden til den grønne omstilling for både busser og taxier. I forandringens iver skal vi huske, at en attraktiv kollektiv bustrafik altid har været – og fortsat vil være – en effektiv måde at aflaste både klima, trængsel og luftforurening på. Den kollektive bustrafik skal naturligvis være en del af den grønne omstilling, men vi gør klogt i at fokusere lige så meget på, at passagerernes behov bliver mødt endnu bedre, og at de bliver så tilfredse, at de rent faktisk vælger personbilen fra. Den grønne omstilling bør med andre ord ske i et tempo, der sikrer en kvalitetsbevidst og tilgængelig busbetjening uagtet drivmiddel.

26

40

FOKUS

KUNDESHED TILFRED

08

i dette nummer... Fokus 04 Chaufføren betyder noget – faktisk meget 08 Måler vi det rigtige? 10 De nye kunder 12 Kontraktvejledning til turistbuskørsel skal sikre kvaliteten Kollektiv trafik 16 Hos BYD bygger de drømme af el 19 Umove indtager Roskilde med kinesiske busser 22 Klimaindsatsen i bustrafikken skal være velovervejet 24 Balanceret fjernbusudspil følger opfordring fra Danske Busvognmænd Turistbussen 26 Problemet bare vokser og vokser

30 Udspil fra Danske Busvognmænd skal sætte stopper for social dumping og unfair konkurrence 32 "Det har været én lang rejse” 34 Coach Travel Award – busrejsebranchens nye pris 36 En oplagt forretningsmulighed gemmer sig i de svenske skove Køretøj og teknik 40 Mercedes-Benz Citaro Hybrid kåret til Bus of the Year 42 IAA 2018 – mindre busfokus end tidligere Foreningen 46 Den syriske buschauffør Nazliya er et forbillede for andre flygtninge, der vil i job 48 Nostalgihjørnet

Danske Busvognmænd 03


Fokus

Kundetilfredshed – hvordan kommer vi videre? I den kollektive bustrafik er kundetilfredsheden de seneste år blevet målt og vejet i stor stil. Passagererne er også generelt tilfredse, men udfordringerne er stadig store med både at fastholde passagererne og tiltrække nye. På en konference den 3. oktober 2018 i Odense satte Danske Busvognmænd og Dansk Kollektiv Trafik derfor fokus på passagertilfredsheden i den kollektive trafik for blandt andet at finde ud af, hvordan trafikselskaber og busselskaber sammen kan forbedre kundetilfredsheden.

FOKUS

KUNDESHED TILFRED

Chaufføren betyder noget – faktisk meget

For de fleste busselskaber er den umiddelbare indgangsvinkel til kundetilfredsheden, at de i kontrakterne har en incitamentsaftale, der belønner dem, hvis passagerne er tilfredse med den del af transporten, som operatøren har ansvaret for og måles på. Faktisk er cirka 60 % af den danske bustrafik omfattet af sådanne aftaler. Af: Lasse Repsholt Foto: Adobe Stock

Hvordan klarer operatørerne sig i den kollektive bustrafik? Generelt opnår busoperatørerne gode resultater på den skala. Uanset hvor man kigger hen i landet, opnår bussen og chaufføren en høj tilfredshed i målingerne. Det store spørgsmål er derfor også: Hvor stor betydning har det for passagerens samlede tilfredshed med busrejsen, at "bussen" og chaufføren gør det godt? Det kom der flere bud på ved Danske Busvognmænds konference 3. oktober. Sydtrafiks passagertilfredshedsmåling i 2017 viste, at netop kundeoplevelsen i bussen var den faktor, der havde næststørst betydning for den samlede tilfredshed med busrejsen fra start til slut (Sydtrafiks Passagertilfredshedsmåling 2017).

04 Danske Busvognmænd

Senior director Per Claus Bech, Epinion, pegede også på, at først og fremmest skal den kollektive trafik indfri kundernes forventninger til rettidighed, tilgængelighed samt forbindelser og derefter er chaufførerne, materiel og fremtræden de primære ”drivere” af tilfredshed. Fra Movias studie ”Derfor vælger jeg den kollektive transport” kunne Line Sassersen, Movia, fortælle, at passagerer helt konkret fremhæver betydningen af en dygtig chauffør for deres valg af transportform. Ud over at føre bussen sikkert og godt, kan chaufføren skabe tryghed for passagererne – og fritager passageren fra ansvaret og opgaven med at føre rattet.

Passagerens behovspyramide Lars Wiinblad fra Passagerpulsen kunne mere præcist beskrive dette fænomen: Den kollektive bustrafik skal leve op til en række grundlæggende krav, som forventes af passagererne. Hvis ikke de basale krav/forventninger opfyldes, bliver passagererne utilfredse. Men Største udfordring ”At se rejsen fra kundens perspektiv – hvad skal der til for, at en kunde vælger kollektiv trafik til og fra? Er der andre elementer end rettidighed, frekvens, tilgængelighed, der kan få dem til at tilvælge kollektiv trafik?”


Fokus

Bedste resultat ”En konstant voksende kundetilfredshed siden vi begyndt at måle kundetilfredshed for mange år siden. Det underlige er imidlertid, at mens kundetilfredsheden næsten konstant er steget, er passagertallet faldet.”

man skal omvendt ikke forvente, at passagererne er jublende glade, hvis de opfyldes. Høj tilfredshed kræver nemlig ekstra oplevelser og komfort. Det samme pegede Susanne Aarup fra EPSI Rating på. Det er en generel tendens i flere brancher, at virksomhedernes service og image giver øget tilfredshed. Selve grundproduktet skal være på plads. Og det er medarbejderne, der står forrest i rækken og møder kunderne hver dag, som først og fremmest kan påvirke tilfredsheden. Tilsvarende dækker ”det digitale paradoks” over, at selvom mange virksomheder kan kommunikere,

Figur 1: Passagerernes behovspyramide

Driver tilfredshed

Oplevelser

Komfort

Nemhed og overskuelighed

Driver utilfredshed

Hastighed

Pålidelighed og sikkerhed

Den kollektive bustrafik skal leve op til en række grundlæggende krav, som forventes af passagererne (det gule område). Men man skal ikke forvente, at passagererne er jublende glade, hvis disse krav opfyldes. Høj tilfredshed kræver nemlig ekstra oplevelser og komfort (det blå område). Kilde: Passagerpulsen, Lars Wiinblad

Danske Busvognmænd 05


Fokus

Bedste resultat ”Stor glæde at opleve seriøsiteten hos langt de fleste chauffører i forsøget på at give bedst mulig service. Fly-High kurser og andre input giver mening hos den enkelte.”

Største udfordring ”At være sikker på, at der er sammenhæng mellem nye tiltag og højere kundetilfredshed. Hvordan kan jeg være sikker på, at passagererne ikke bare er gladere, fordi solen skinner?”

tale til og med deres kunder gennem digitale tjenester, føler mange kunder sig mere og mere fremmedgjorte over for virksomhederne. Derfor er medarbejderne og den service og tilstedeværelse, de leverer, meget vigtig for kundernes tilfredshed. Peter Lanng Nielsen, formand for Danske Busvognmænds rutesektor, mindede dog om, at i mange sammenhænge var chaufførens arbejdsop-

gaver med kørsel, billettering og grundlæggende information ganske omfattende, så man skulle være varsom med at forvente for meget derudover uden at grundproduktet lider skade. Chaufførerne skal med – og det er de også Et godt spørgsmål var derfor, hvordan man gør sine medarbejdere blandt chaufførerne interesserede og motiverede i arbejdet med kundetilfredsheden. Det havde Mads Olesen fra Strömma et godt bud på. Her gennemføres forløb med kommende medarbejdere, hvor der i høj grad også skeles til, hvordan man håndterer kunderelationen. Mads Bjørn Weile er kvalitetschef i Umove og fortalte om erfaringerne med at bruge passagertilfredsmålinger fra Movia til at kåre månedens chauffør – og gøre medarbejderne opmærksomme på og interesserede i, hvilken rolle de spiller for passagererne. Det var ifølge områdeleder Thomas Dalgaard Mikkelsen også erfaringerne fra Midttrafiks konkurrence om Årets Busselskab. Han fortalte, hvordan konkurrencen førte til, at både vognmænd og chauffører blev motiverede af kampen om at have de mest tilfredse passagerer.

Dette måles operatørerne på i bustrafikken: 1. Bussens indvendige rengøring og vedligeholdelse 2. Indeklimaet i bussen 3. Begrænsning af støj i bussen 4. Overholdelse af køreplanen 5. Chaufførens kørsel 6. Chaufførens service og fremtræden

Vidste du … at alle buschauffører ifølge loven skal på fem dages efteruddannelse hvert femte år? Her bliver chaufførerne opdateret inden for færdselssikkerhed, rationelt brændstofforbrug og førstehjælp. Men det er ifølge Michael Nielsen, adm. direktør i Danske Busvognmænd, også oplagt, at man inkorporerer fag, der kan styrke kundetilfredsheden med den kollektive bustrafik. ”En attraktiv kollektiv bustrafik styrker ikke blot mobiliteten i samfundet, men bidrager også positivt til klimaet og miljøet. Det vil være oplagt at se på hvorledes den obligatoriske efteruddannelse styrkes, så også kundetilfredshed og dialogen med borgeren i den kollektive trafik bliver et centralt tema,” udtaler Michael Nielsen.

Udvendig DK Lift USL Rørplade model 500 kg Vores dansk produceret lift hvor platformen vipper op i den forudindstillet vandrette stilling og tilpasser sig terrænets hældning når platformen er nede. DK Lifte ApS sælger reservedele til lifte og bespænding til kørestole. Bestil i hverdagen inden kl. 14.00 og varerne sendes samme dag. Husk at DK Lifte ApS laver det årlige lovpligtig eftersyn af lifte hos kunden eller på vores værksted. DK Lifte ApS v/ Henrik Andersen Gadekærsvej 12 - 9280 Storvorde Tlf. 4131 7800 dklifte@dklifte.dk

06 Danske Busvognmænd


Danske BusvognmĂŚnd 7


Fokus

FOKUS

KUNDESHED TILFRED

Måler vi det rigtige? Selvom alle trafikselskaberne måler kundetilfredshed, er det ikke (helt) det samme, der måles. Hvor skal man have sin opmærksomhed henne, når man måler kundetilfredshed? Det spørgsmål blev også rejst på Danske Busvognmænds konference 3. oktober. Af: Lasse Repsholt Foto: Adobe Stock

P

er Claus Bech, Epinion, der ellers foretager rigtig mange af kundetilfredshedsmålingerne i den kollektive trafik, gjorde opmærksom på, at man ikke skal måle for meget. For det første har nogle parametre ikke den store betydning for kundetilfredsheden, og man bør derfor ikke spilde tid med at måle dem. For det andet kan værdierne og præferencerne også ændre sig over tid, så dér skal man også tilpasse sine målinger. Værd at bemærke i den forbindelse er blandt andet, at kun Midtrafik og Sydtrafik spørger deres kunder, om de er tilfredse med prisen, de betaler for den kollektive trafik, og slet ingen spørger til ”value for money” – altså om kunden samlet set synes, at pengene til

08 Danske Busvognmænd

en rejse var givet godt ud? Fynbus spørger som det eneste selskab om hensyn til miljø og klima har betydning for valget af transportmiddel, selvom mange forventer, at det i fremtiden vil få større betydning for forbrugernes valg. Det kommer også an på, hvem man spørger Netop passagerernes normer og værdier i forhold til miljø, klima og sociale forhold havde ifølge professor Otto Anker Nielsen fra DTU også en mærkbar betydning. I forlængelse heraf blevet det også bragt på bane, at andre erfaringer og opfattelser kan have stor betydning. F.eks. mener cyklister, at den kol-

Største udfordring ”Udfordringen består i at øge kundetilfredsheden blandt især de unge brugere af den kollektive trafik. En anden udfordring består i at hæve tilfredsheden blandt de såkaldte light-users.”

Bedste resultat ”I forhold til passagererne, så får vi mange e-mails med gode historier fra trafikken, og dem bliver vi så glade for, at vi nogle gange præmierer med chokolade til chaufførerne.”


Fokus

Formålet med den nye, nationale kundetilfredshedsundersøgelse

lektive trafik er dyr, fordi alternativet – cyklen – opfattes som gratis. Bilister, der oplever trængsel og fremkommelighedsproblemer på vejene, vil omvendt være mere positive overfor kollektiv trafik. Et sandt vidnesbyrd om, at arbejdet med kundetilfredshed er en kompleks størrelse. National sammenligning på vej Når trafikselskaberne spørger om forskellige emner, bliver det også mere vanskeligt at sammenligne og dele erfaringer. Dette gør trafikselskaberne op med i samarbejdet Bus & Tog, fortalte analytiker Signe Aser Møller. Her er man i gang med en ny, national passagertilfredshedsmåling, der skal

gennemføres på tværs af alle trafikselskaber og transportformer. Den nationale undersøgelse skal supplere trafikselskabernes egne undersøgelser, og i den forbindelse er det vigtigt, at man i højere grad måler tilfredsheden hos de personer, der sjældent benytter den kollektive trafik (såkaldte light-users) i modsætning til trafikselskabernes undersøgelser, der for størstedelens vedkommende måler tilfredsheden hos de kunder, der bruger den kollektive trafik på daglig basis (såkaldte heavy-users). Spørgsmålene om cyklister, bilister, heavy-users og light-users fører naturligt til en diskussion om, hvordan man får flere nye kunder i den kollektive bustrafik.

• Bygge ny viden oven på den viden, som trafikselskaberne allerede får via egne kundeanalyser • Give sammenlignelige data vedr. kundeforhold for alle trafikselskaberne, hvilket sikrer mulighed for benchmarking, vidensdeling og læring mellem selskaberne • Give viden om kundens oplevelse med fokus på det fælles kerneprodukt og på den samlede rejse i den kollektive trafik Kilde: Signe Asser Møller, Analytiker, Bus & Tog

KEND

ST E RE

ST

TE

AU RANT

DA

ARKS NM

.................................................................................. kr. 99,00 pr. person

Frokost anretning

............................... kr.

129,00 pr. person

Quick lunch Gravad laks, mørbradbøf, ost:.............................................. kr. 139,00 pr. person ...................... kr.

129,00 pr. person

Rio Bravo Gryde med ris og pomfritter: ..................................................kr. 172,00 pr. person Ingen selskaber for store – ingen for små! Tjek vores á la carte kort på www.riobravo.dk. For særlige ønsker kontakt os endelig. Vi glæder os til at byde jer velkommen! Vester Voldgade 86, 1552 Kbh. V, +45 33 11 75 87, booking@riobravo.dk, www.riobravo.dk

CHAUFFØRER OG SPISER OG DR REJSELEDERE IKKER GRAT IS

Danske Busvognmænd 09


Fokus

De nye kunder

FOKUS

KUNDESHED TILFRED

Flere i den kollektive trafiksektor har bemærket, at folk, der ofte benytter denne transportform, er meget mere tilfredse med den, end dem, der ikke bruger den så tit. Den kollektive trafik er med andre ord bedre end sit rygte. Hvordan får man nye kunder om bord under de forudsætninger? Af: Lasse Repsholt Foto: Adobe Stock

N

ogle gode bud kom fra Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet, og Torben Lund Kudsk, afdelingschef i FDM, der sammen med Lars Wiinblad fra Passagerpulsen var inviteret til at give branchen nogle gode, konstruktive råd og en opsang på Danske Busvognmænds konference om kundetilfredshed 3. oktober. Som nævnt i artiklen ”Chaufføren betyder noget”, skal der rigtig meget til for at få de eksisterende passagerer til at være meget tilfredse. Ikke alene skal grundproduktet være i orden. Der skal også en ekstra god oplevelse og komfort til. Diverse analyser forudsætter også, at det netop kræver en meget tilfreds passager for, at vedkommende vil anbefale den kollektive trafik til naboer, venner og familie. De tre debattører havde heldigvis også gode alternativer til at lokke folk med bussen: Cyklister er allerede tæt på den kollektive trafik Klaus Bondam nævnte indledningsvist, at cyklister generelt er positivt stemte for kollektiv trafik, men man skal ikke lade sig narre. Cyklister vælger først og fremmest cyklen, fordi det er hurtigt og effektivt, så dette krav skal den kollektive trafik stadig matche. Et godt sted at starte er at huske – som det blev nævnt i dagens løb – at passageren måler rejsen fra A til Z, dvs. helt fra dørtærsklen

10 Danske Busvognmænd

derhjemme til togstation og busstoppested, hvis man har flere skift – og ikke kun den del af rejsen, der foregår i bussen. Dernæst foreslog han, at sektoren får aflivet de myter om kollektiv trafik, der påvirker opfattelsen hos folk, som netop ikke har daglige erfaringer med den. Og endelig var det hans personlige opfattelse, at en venlig chauffør og en ren bus kan være meget udslagsgivende for oplevelsen af rejsen. FDM: Start med samkørsel Torben Lund Kudsk fra FDM pegede på, at bilisterne – som cyklisterne – stiller specifikke krav til deres transport fra A til B. Trængsel, tidsforbrug, miljø og ansvarlighed og tilgængelighed er derfor vigtige strenge at spille på i den kollektive trafik. Hvis den kollektive trafik i højere grad matcher biltrafikken på de punkter, bliver det også lettere at få kunderne over. Han oplyste, at FDM er stærkt engageret i et projekt om samkørsel i Business Region Aarhus, hvor første skridt er at få bilisterne (FDM’s medlemmer) til at køre sammen. Lykkes det, er første skridt taget til, at man kan undvære en bil – eller undvære den ene af to biler – og dermed skabes et større kundegrundlag for den kollektive trafik. Passagerpulsen: Del og lær Lars Wiinbald fra Passagerpulsen gentog opfordringen fra tidligere om at fokusere på

Største udfordring ”Det er mit indtryk, at det er svært af rykke kundernes opfattelse meget. Hovedparten af kunderne er tilfredse.”

Bedste resultat ”Etablere et større vidensgrundlag omkring kundetilfredshed.”

service og tilstedeværelse. Han advarede også mod, at alle informationer digitaliseres og lægges på app’s med forventningen om, at passagererne klarer sig selv derefter. Mange – særligt de ældre – rejsende efterspørger også tydelige destinationsskilte, trykte køreplaner og god service. Derudover opfordrede han til, at trafikselskaberne i højere grad deler viden og erfaringer og udveksler idéer på tværs. Selvom hvert trafikselskab kan have sine lokale – måske politiske – hensyn, var han ikke i tvivl om, at alle passagerer grundlæggende har brug for den samme service i den kollektive trafik, uanset om det er by eller land, bus eller metro.


scania irizar i6S

luksuriøs scania klar til levering • • • • • • •

54+1+1 siddepladser ’HDH’ 3.93m, 6x2*4 Toilet, sovekabine, klimaanlæg, køkken, køleskab, USB 220V anlæg med udtag ved hver dobbeltstol Front view kamera Rustfri opbygning 450HK SCR motor EURO 6 med 12 trins automatisk Opticruise gearkasse

• • • • • • • • • •

ESP, LDW, ACC DVD med 3 monitorer Wi-Fi Digitalt TV Fuld LED-pakke To ekstra dobbeltstole medfølger Scania Active Prediction Scania Driver Support Scania Remote Diagnostics Og meget mere...

Fabriksny 4-stjernet luksusturistbus er netop ankommet til hurtig levering. Ring til Dan Schroeder på 25 51 80 83 for mere information. Mulighed for finansiel eller operationel leasing.

n re n re uffø rne e j ha re re fo for c sage i om e as on æd r p Øk regl rt fo Kø mfo Ko

Danske Busvognmænd 11


Fokus

k Kontra

FOKUS

KUNDESHED TILFRED

Kontraktvejledning til turistbuskørsel skal sikre kvaliteten ved events og andre større arrangementer Danske Busvognmænds sektor for turistkørsel har besluttet at udarbejde en kontraktvejledning til indkøbere af turistbuskørsel. Vejledningen skal være en hjælpende hånd til transportkøbere ved events som festivaler, cup-kørsel, erhvervskørsel og lignende større arrangementer, hvor der skal udarbejdes en kontrakt for kørslen. Målet er at sikre kvaliteten af den indkøbte kørsel til glæde og gavn for både passagerer, arrangører og busbranchen. Af: Michael Branner Foto: Adobe Stock

H

vor gammel skal bussen være? Skal der stilles krav om euronorm? Sikkerhedsseler? Skal der vinterdæk på bussen? Skal det være en rute- eller turistbus? Og hvornår har bussen sidst være til syn? Der kan opstå mange spørgsmål, når man skal indkøbe buskørsel til en festival, en fodboldcup, til firmafesten, til medarbejderne eller andre større events, hvor transporten bare skal fungere som en nødvendig, men diskret og kvalitetsbevidst del af et større arrangement. Derfor har Danske Busvognmænds sektor for turistkørsel besluttet at udarbejde en kontraktvejledning til indkøbere af turistbuskørsel, som definerer busbranchens eget svar på, hvad en konkurrencedygtig og kvalitetsbevidst busvognmand bør levere ved ovenstående arrangementer. Fokuserede krav i kontrakterne ”Vi har de seneste par år oplevet tilfælde, hvor busdriften desværre stjal overskrifter ved større arrangementer, der ellers burde handle om alt mulig andet end bussernes

12 Danske Busvognmænd

stand,” forklarer Michael Nielsen, adm. direktør i Danske Busvognmænd. ”Den omfattende mediestorm om busserne har muligvis skabt usikkerhed hos visse indkøbere af buskørsel. Vi mener derfor, det er nødvendigt, at branchen selv melder ud, hvad den forstår ved kvalitetsbevidst og sikker buskørsel. Det vil vi gøre i den omtalte vejledning, som vil blive tilgængelig for alle,” fastslår Michael Nielsen. ”Formålet med vejledningen er i høj grad at skabe en større forståelse hos kunderne for det produkt, de køber, og gøre det tydeligt for dem, hvilke krav til sikkerhed og kvalitet, de bør lægge vægt på i kontrakterne, når de køber buskørsel,” tilføjer han. Kørselsopgaven er et samarbejde Formand for Danske Busvognmænds sektor for turistkørsel, Jørn Pedersen fra Jørns Busrejser, ser frem til arbejdet med den kommende kontraktvejledning. Jørns Busrejser stod for kørslen ved Dana Cup tilbage i juli, hvor der ved politikontroller ikke blev konsta-

teret nogen fejl på busserne. Jørn Pedersen påpeger, at det er en selvfølgelighed, at alle busser skal leve op til lovgivningens krav. Men han mener samtidig, det er afgørende, at kunden selv gør sig klart, hvad det er for et produkt man ønsker, når der indkøbes buskørsel. ”Hvis kunden ønsker en 4-stjernet bus, så er det naturligvis det, vi skal levere. Hvis der skal køres Cup-kørsel for fodboldhold, er det muligvis en anden slags bus, der skal leveres. Det er vigtigt ved enhver kørselsopgave, at vognmand og kunde i samarbejde får gjort klart, hvad det er, der bliver efterspurgt, og så må vi som leverandør gøre alt, hvad vi kan, for at leve op til dette. Jeg er sikker på, at en kontraktvejledning udarbejdet af branchen kan hjælpe til med, at der er afstemt forventninger mellem kunden og vognmanden,” lyder vurderingen fra Jørn Pedersen, der fortsætter: ”Det er også vores mål med vejledningen at træde i karakter og sørge for, materiellet er i orden. Selvfølgelig kan der ske fejl, men


Fokus

vi ved, der er kontroller af busserne, så naturligvis skal vi kunne forsvare vores sikkerhedsprocedure, hvis politiet mod forventning finder en fejl på bussen ved en vejsidekontrol. Køberne skal kunne forvente at busserne er i orden,” afslutter Jørn Pedersen. Kontraktvejledning vil udover basal lovgivning, sikkerhed og kvalitet også give gode råd til, hvorledes man skaber en effektiv og problemfri indkøbsproces og afholdelse af selve kørslen. Vejledningen vil blive til i tæt dialog med sektoren for turistbuskørsel i Danske Busvognmænd henover de næste måneder.

Fakta • Kontraktvejledningen skal hjælpe indkøbere af buskørsel til at stille relevante og kvalitetsbevidste krav til de kontrakter, der indgås med busvognmænd ved kørsel til f.eks. events og lignende større arrangementer. • Sektoren for special- og handicapkørsel lavede tilbage i 2017 en lignende vejledning til kommuner, der indkøber specielkørsel til syge, ældre skolebørn og lignende. Denne vejledning, som du kan finde på www.db-dk.dk under ’Viden om – Udbud’ er allerede blevet brugt i forbindelse med flere kommunale udbud. • Formålet med vejledningerne er – udover at sikre kvaliteten – også at oplyse køberen om de mest basale forhold i branchen, give gode råd til planlægningen og sikre en effektiv afholdelse af kørslen, hvor alle får, hvad de forventer.

"Det er vigtigt ved enhver kørselsopgave, at vognmand og kunde i samarbejde får gjort klart, hvad det er, der bliver efterspurgt, og så må vi som leverandør gøre alt, hvad vi kan, for at leve op til dette." Jørn Pedersen fra Jørns Busrejser

E 2 NY ER G R FÆ

GEDSER - ROSTOCK RØDBY - PUTTGARDEN Op til 116 afgange om dagen

BorderShop i Puttgarden og Rostock er åben alle ugens dage. Kontakt grupper@scandlines.com for en Transportstøtteaftale.

Prøv også vores lækre Onboard buffet til morgen, frokost og aften.

PUTTGARDEN - ROSTOCK

www.bordershop.com

www.bus.scandlines.dk

Danske Busvognmænd 13


Kort nyt

DOT kåret som uofficiel danmarksmester i kundeservice 2018 Passagerpulsen, som er en del af Forbrugerrådet Tænk, har via deres årlige undersøgelse tildelt DOT – Din Offentlige Transport – prisen for bedste kundeservice 2018. Undersøgelsen tager udgangspunkt i to overordnede kategorier, nemlig telefonisk kundeservice og online kundeservice, hvor selskabernes score i disse kategorier lægges sammen til én samlet score. Her løb DOT med titlen ved at opnå en samlet pointscore på 84 ud af 100 mulige. Til sammenligning lå gennemsnittet for de 14 deltagere på 75. Læs mere om undersøgelsen på Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsens hjemmeside.

Gennemsigtighed ved kontrolbud skal sikres Økonomi- og Indenrigsministeriet har sendt et lovforslag i høring vedrørende revision af reglerne for kontrolbud. Den foreslåede bekendtgørelse skal sikre fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører ved at sikre større åbenhed og stærkere opfølgning på kommunale og regionale kontrolbud. Det skal bl.a. ske ved, at kommuner og regioner forpligtes til at underrette forbigåede tilbudsgivere og krav om, at opfølgningen forelægges kommunalbestyrelserne eller regionsrådet. Hos Danske Busvognmænd er man tilfredse med, at der sættes fokus på området: ”Det er vores erfaring på baggrund af de kontrolbud, der er foretaget af kommuner i forbindelse med kommunale udbud af kørselsordninger, at en styrkelse af regelgrundlaget er velbegrundet,” forklarer sektorchef i Danske Busvognmænd, Lasse Repsholt. ”Vi ser dog gerne, det bliver præciseret i lovgivningen, at udbudsgiver også er forpligtiget til at informere forbigåede tilbudsgivere om andre forhold ved vurderingen af tilbuddene, end de der indgår i tildelingsmodellen. Derudover bør lovgivningen sikre, at der ikke går mere end 12 måneder, inden den nødvendige opfølgning igangsættes, så man er sikker på, kontrolbuddet rent faktisk levede op til forventningerne.” Danske Busvognmænd har ad flere gange kritiseret uigennemskuelige og forfejlede kontrolbud af kørselsordninger i bl.a. Roskilde Kommune, hvor kommunen tilbageholdte oplysninger om enhedspriser og de bagvedliggende beregninger for kontrolbuddet. Senere skulle det vise sig, at Roskilde Brandvæsen udførte ældrekørslen i 2013 til en omkostning, der var 30 % højere end det bedste tilbud fra en privat leverandør.

14 Danske Busvognmænd

KORT OM... Flextur i rejseplanen tiltaler en ung målgruppe Som et forsøg har man siden 1. marts kunne bestille en flextur gennem rejseplanen i Kalundborg- og Roskilde Kommune, hvis bus og tog ikke dækker hele rejsen. Ordningen er for alle og betales med betalingskort, når turen bestilles. Som noget nyt koster flextur 24 kr. uafhængigt af rejsens længde. På sigt er det tanken, at ordningen skal gælde i alle kommuner på Sjælland, der tilbyder flextur. Erfaringerne fra forsøget viser, at flextur i rejseplanen er populær blandt de unge. Gennem den almindelige flextur ordning står borgere fra 70 år og opefter for 65 pct. af turene, mens de 20-29-årige er en af de aldersgrupper, som står for de fleste ture i flextur i Rejseplanen. Tre nye kommuner er for nyligt også blevet en del af samme forsøg, og det har været muligt at bestille flexture via Rejseplanen i Sorø og Holbæk Kommuner siden 24. september 2018, mens Næstved Kommune blev en del af ordningen 4. oktober.

VIDSTE DU ... Den norske regering fremstillede et forslag om at ændre de nuværende regler for fjernbuskørsel, d. 15. oktober 2018. Det foreslås, at fjernbusruter frit kan etableres, såfremt rutelængden er over 50 km.


Digitalselvbetjening

”Jeg har kunnet bruge Min OK fra første dag. Uden at få instruktioner.” Thomas H. Hansen, økonomichef, Poul Schou A/S

58832

Min OK. Ét digitalt værktøj til hele forretningen Med Min OK kan du tilpasse dine tankkort når som helst. Du kan bl.a. skifte pinkoder på få minutter. Du kan også få præcis de tal, du skal bruge til regnskabet. Døgnet rundt. For Thomas er det mere end OK. Ring til OK’s transportteam nu på 89 32 25 40.

Danske Busvognmænd 15


Kollektiv trafik

I perioden januar 2014 til december 2015 gennemførte Movia i samarbejde med Arriva og Keolis forsøgsvis drift med to batteridrevne elbusser fra den kinesiske producent BYD. Samlet set konkluderede Ingeniøren.dk, at totalomkostningerne pr. elbus i testen var 2,75 millioner kr., hvor en ny dieselbus i mærket Mercedes Citaro 12 LE koster 1,22 millioner kr. Men eldriften boomer, og allerede i dag kan man over hele Europa konstatere teknologisk fremgang og dermed lavere priser for eldrift.

Hos BYD bygger de drømme af el Den kinesiske busproducent BYD – et akronym for Build Your Dreams – er oprindelig verdens største batterifabrikant. Siden 2003 har man også sat sig tungt på markedet for produktion af elkøretøjer – fra 2010 med elbusser på programmet. De seneste par år har man satset på det europæiske marked og har i dag to fabrikker i hhv. Ungarn og Frankrig. Af: Michael Branner Foto: Michael Branner

B

YD blev grundlagt i 1995 af Wang Chuanfu. Dengang var det som leverandør af genopladelige batterier. Virksomheden voksede sig hurtigt stor som en af de mest kendte brands i Kina og har leveret batteriprodukter til verdenskendte mærker som Samsung, Apple og Huawei. I 2003 besluttede man at gå ind på markedet for motorkøretøjer. I dag er BYD en af verdens største elbusproducenter, som i 2017 sendte flere end 15.000 elbusser på gaden. Ifølge BYD selv er det netop deres oprindelse som batterifabrikant, der gør

16 Danske Busvognmænd

dem til en af verdens største producenter af elkøretøjer. Bussens hjerte ”Alt handler om batteriet. Batteriet er bussens hjerte,” fortæller Isbrand Ho, adm. direktør for BYD Europe. ”Alle synes at være eksperter i batterier i dag, men vi kan på baggrund af vores historie og meritter med god samvittighed sige, at vi forstår batteriet ud og ind.” BYD er muligvis en forholdsvis ny spiller på det europæiske marked. Men det skorter

ikke på erfaringerne med eldrift fra Kina og BYD’s egen hjemby, Shenzhen, i den sydkinesiske provins Guangdong – virksomhedens ”showroom”, som Isbrand Ho formulerer det. I Shenzhen har myndighederne – med BYD som største leverandør – de seneste år satset massivt på at elektrificere busser såvel som taxier, lastbiler, privatbiler og selv renovationsbiler for at forbedre luftkvaliteten i storbyen med over 12 mio. indbyggere. Her kan man således præsentere ikke færre end 16.000 elbusser samt 20.000 eltaxier ved udgangen af 2018 – dimensioner, der ligger


Kollektiv trafik

I Shenzhen, Kina, er det ambitionen, at 90 % af byens køretøjer kører på el i 2025. I 2017 lykkedes det Shenzhen at afslutte elektrificeringen af busflåden på over 16.000 busser. Her BYD’s fabrik i Shanwei, Guangdong-provinsen.

langt fra både Danmark og resten af Europa – og det på trods af, at Lars Løkke i sin tale ved Folketingets åbning i oktober meldte ud, at det i 2030 skal være slut med at købe nye diesel- og benzinbiler. Presserende miljøudfordringer Det er naturligvis værd at huske på, at Kina står i en noget anden situation end Europa, når det kommer til overgangen fra diesel til eldrift. Mens europæiske busser i dag med Euro 6 og diverse andre miljøteknologier har

BYD har på verdensplan solgt over 35.000 elbusser i over 200 større byer. Produktionen hos BYD består udelukkende af elkøretøjer, men inkluderer udover busser også lastbiler, letbaner og metro.

formået at nedbringe både CO2-belastningen og emissionerne betragteligt, så har man i Kina været nødsaget til at springe direkte fra ”Euro 0” til en mere miljøvenlig løsning, der afhjælper den tunge og sundhedsskadelige forurening i Kinas storbyer. Isbrand Ho er ganske bevidst om de store forskelle i behovene på det kinesiske og europæiske marked. Men han mener også, at mange af udfordringerne ved overgangen til el er de samme. ”Jeg er egentlig imponeret over de euro-

pæiske regeringers tilgang til omstillingen, både hvad angår busdrift og klimaudfordringerne mere generelt,” fastslår Isbrand Ho. Den europæiske satsning fra BYD omfatter udover et hovedkontor i Holland bl.a. også BYD’s første europæiske busfabrik i Ungarn, der åbnede i 2017. Her regner man med at kunne producere op til 400 køretøjer om året. Snart åbner BYD sin anden europæiske fabrik i nordfranske Beauvais. Derudover har BYD også underkontorer i England, hvor man bl.a. har leveret 37

BRUGTE BUSSER TURISTBUSSER

MAN, Lions Coach Årg. 2007, km. 620.000, Euro 4, 52+R+F Irisbus Evadys, Årg. 2009, km. 300.000, Euro 5, 56+1 Scania, Irisar Årg. 2009, km. 888.000, 54+R+F VDL Jonckheere, Årg. 2011, km. 480.000, 59+F Neoplan Skyliner, Årg. 2006, km. 700.000, 72+R+F Bova Magiq, Årg. 2007, km. 460.000, 57+R+F Volvo 9700, Årg. 2008, km. 380.000, 53+R+F Scania Omnieekspress, Årg. 2011, km. 415.000, 55+R+F

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

390.000 375.000 395.000 380.000 450.000 475.000 520.000 800.000

Nye turistbusser

i produktion til hurtig levering Volvo 9911R 13,8m, 6x2, 52+1+1 Volvo 9911R 12m, 4x2, 49+1+1

RUTEBUSSER Volvo B7R, Årg. 2004, km 750.000, med seler, 45+F Volvo B10M, Årg. 2001, km 1.250.000, 47+F VDL Bova, Årg. 2005, km 750.000, 49+R+F

kr. 195.000 kr. 45.000 kr. 130.000

NYT - NYT...!

Renault Master,12+F, udv.lift, bvr.gearkasse m.m.

kr. 330.000

Alle priser er ekskl. 25% moms, netto kontant ab plads. Med forbehold for trykfejl. Ring og hør nærmere: Jan Bredo John Greisen Bruno Hansen

20431394 24494849 40516553

jan.bredo@volvo.com john.greisen@volvo.com bruno.damgaard@volvo.com

Danske Busvognmænd 17


Kollektiv trafik

BYD har i 2017 produceret ca. 130.000 elkøretøjer. Heraf er ca. 15.000 busser og 15.000 lastbiler. Man forventer store stigninger i salget de kommende år. Alle køretøjer drives af BYD’s eget lithium-jern-fosfat-batteri.

De rent eldrevne busser i Shenzhen kører sammenlagt over 2,85 mio. km. pr. dag. Byen har 510 ladestationer med uddannet personale, der hovedsageligt depotoplader busserne.

elversioner af den berømte Londondobbeltdækker til landets hovedstad og samlet har stået for 227 elbusser med udgangen af 2018. Batteriet er ikke blot en komponent som andre ”Batteriet er naturligvis en kompliceret videnskab. Men ligegyldig hvor i verden, vi implementerer eldrift, tror jeg i bund og grund, at det handler om vaner,” fortæller Isbrand Ho med henvisning til overgangen fra den velkendte diesel- og benzinteknologi til genopladelige elbusser. ”Mange operatører og beslutningstagere tror, at batteriet blot er en komponent. Men batteriet ældes ikke på samme måde som de andre dele. Det er kemi!” understreger Isbrand Ho og tilføjer, at el også handler om at uddanne brugerne af produkterne, fordi der er en tendens til at behandle elbussen som en dieselbus. ”Vi har allerede leveret batterier med høj ydeevne, så kørerækkevidden øges. Men vi må også bare konstatere, at jo længere rækkevidde, man vil kunne køre på et batteri, desto større skal det alt andet lige være.

18 Danske Busvognmænd

I Oslo kender man godt til de kinesiske elbusser fra BYD, hvor der nu også kører eldrevne ledbusser af mærket drevet af Nobina Norge A/S.

Og jo større batteriet er, desto mere vejer det, desto mere ydeevne skal der til - og desto færre passagerer kan bussen rumme. Vi har brug for mindre batterier med højere ydeevne, og de to ting modsiger alt andet lige hinanden,” forklarer Isbrand Ho om de kommende udfordringer ved udviklingen af eldrift. ”Det er vigtigt, at både de politiske beslutningstagere og busoperatørerne forstår de specifikke udfordringer for eldriften. Vi har enkelte gange måtte opgive samarbejdet, fordi vi simpelthen ikke har kunnet leve op til krav, der flugtede for meget med den konventionelle dieseldrift,” beretter Isbrand Ho. Til dato har BYD solgt over 600 elbusser i Europa svarende til en markedsandel på ca. 20 % af elbussalget. Senest har man modtaget en ordre på 26 elbusser til Nobina i Sverige, der bringer salget af BYD-busser i de nordiske lande op over 100. ”De nordiske lande er blevet det hurtigst voksende marked for BYD i Europa. Det er en succes, særligt når man betragter de hårde klimatiske forhold,” afslutter Isbrand Ho. I London har BYD leveret 37 af de berømte dobbeltdækker-busser. Bussen på 10,2 m vejer 19 t og kan medbringe 81 passagerer.

"Mange operatører og beslutningstagere tror, at batteriet blot er en komponent. Men batteriet ældes ikke på samme måde som de andre dele. Det er kemi!"


Kollektiv trafik

Umove indtager Roskilde med kinesiske busser 20 elbusser skal betjene alle ruter i Roskilde by fra april 2019. Roskilde Kommune er således den første til at implementere fuld eldrift i større skala. Det bliver kinesiske Yutong, som leverer busserne til Umove Øst, der vandt udbuddet tidligere på året. Af: Michael Branner Foto: Michael Branner

”Det er første gang, vi i Danmark kommer til at implementere fuld eldrift med busser. Det er der både risiko og pionerarbejde i,” konstaterer Johnny Hansen, adm. direktør for Umove Øst, om de 20 elbusser, der skal betjene det indre Roskilde fra april 2019. Umove vandt tidligere på året Movias udbud om elbusserne i Roskilde og har valgt den kinesiske busproducent Yutong som leverandør. De producerer ifølge egne tal over 60.000 busser om året. ”Som noget nyt tør vi allesammen – både Movia, Roskilde Kommune og vi selv – tro på,

at busser, der leveres fra andre steder end Europa, er værd at operere,” udtaler Johnny Hansen om valget af den nye leverandør. De elbusser, der skal udføre kørslen, er en opgraderet version af modellen E12, der i 2017 vandt prisen som årets miljøbus ved Busworld i Belgien. Det er ifølge Johnny Hansen et tegn på, at de kinesiske producenter har indhentet deres europæiske konkurrenter på kvaliteten. ”Jeg ser det som en erkendelse af, at Kina på det her område – som på en lang række andre områder i øvrigt – kommer meget

hurtigt efter med hensyn til kvalitet. Hvis man går fire-fem år tilbage, kunne man godt se forskel på en bus bygget i Kina og en bus bygget i Europa. Den forskel er efterhånden indhentet,” udtaler Johnny Hansen. Depotopladning sænker omkostninger I udbudsbetingelserne havde Roskilde Kommune og Movia faktisk accepteret implementeringen af infrastruktur til lynopladning rundt omkring i Roskilde til de eldrevne busser. Men det behøver Umove med valget af Yutong ikke. I Kina har man det seneste

Umove kører allerede to elbusser på ruten 3A i København. Her er der tale om lynopladning gennem pantografer ved rutens endestationer. Billedet er fra indvielsen i 2016.

Danske Busvognmænd 19


Kollektiv trafik

Vidste du … at linje 2A og 18 i København bliver til rene elbusruter i 2019? Arriva sætter i samarbejde med VDL elbusser i drift på linje 2A, som lynoplades gennem pantografer i byen. Anchersen vil på linje 18 mellem Emdrup Torv og Lergravsparken Station benytte elbusser, der depotoplades på garageanlægget. Endelig kommer der også eldrift på tre buslinjer i Nordsjælland: Linje 147, 156, 157. Ballerup og Egedal kommuner får nemlig elbusser fra december 2019. Her står Arriva også for driften.

Busserne, som Arriva skal køre i København, bliver18 meter lange ledbusser fra det hollandske firma VDL, som allerede nu har driftserfaringer fra et lignende system i Eindhoven. Det kan du læse mere om i september-udgaven af Busmagasinet.

årti fokuseret på stor batterikapacitet, hvilket betyder, at busserne i Roskilde – på nær en enkelt rute – vil kunne køre hele dagen på én depotopladning. Den strategi giver ikke alene Umove større fleksibilitet, men har også været en mere omkostningseffektiv løsning. ”Med infrastruktur til lynopladning spredt rundt i byen vil busserne skulle ramme flere bestemte destinationer at lade på. Det er ofte en kritik af letbanesystemer, at de er ufleksible. Der er ingen grund til at bevæge sig mere i den retning på bussiden,” siger Johnny Hansen. Umove Øst bygger som følge af opgaven et busanlæg og et nyt værksted i Roskilde. Ladestationerne på anlægget leveres ligeledes af kinesiske Yutong. En enkelt depotopladning vil række til ca. 280 kilometer, hvilket næsten er nok til at holde dem på vejen hele dagen. En ekstra bus vil stå klar til at blive skiftet ind på ruteplanens længste vognløb. Diesel som support Kommunen har blandt andet holdt prisen i bund ved at lade udbudsvinderen benytte sig af dieselbusser på nogle af afgangene i tilfælde af nedbrud i løbet af de to første år. Dermed slipper busselskabet for at have ekstra, fordyrende elbusser til rådighed, og det nedsætter ligeledes risikoen for forringet pålidelighed i forbindelse med driften. Derudover har man i udbuddet lovet operatøren en tiårs kontrakt, modsat de seks, som Movia normalt tilbyder, hvilket giver busselskabet længere tid til at afskrive investeringerne i den nye teknologi.

20 Danske Busvognmænd

Hos Danske Busvognmænd bakker man op om den måde, hvorpå elteknologien implementeres i Roskilde: ”Som vi kan se fra eksemplet i Roskilde, er flere operatører villige til at påtage sig risikoen ved at implementere alternative drivmidler. Men den enkelte operatør kan og skal ikke stå alene med risikoen, da ny teknologi og infrastruktur i lige så høj grad er et samfundsanliggende,” forklarer Lasse Repsholt, sektorchef i Danske Busvognmænd. ”Det er vigtigt, at operatøren ved, hvad kommunens dagsorden med implementering af ny teknologi er. Hvis man vurderer, at en bestemt teknologi er den rette, bør det naturligvis fremgå klart af udbudsmaterialet som i Roskilde,” understreger Lasse Repsholt og påpeger, at netop den forlængede kontrakt i Roskilde sænker risikoen for operatøren, f.eks. i forbindelse med videresalg af materiellet. ”Det er klart, at teknologien for el og alternative drivmidler er i rivende udvikling, og at det er en udfordring, når der skal træffes en beslutning her og nu. Men nu har man i Roskilde besluttet sig for at rykke ud af forsøgsfasen og investere mere helhjertet i emissionsfri busser. Det kræver nogle mere langsigtede samarbejder med operatørerne, så de får en vished for, at investeringen kan betale sig. Og at trafikselskabet og kommunen er klar til at give plads til noget fleksibilitet, hvis der skulle opstå uforudsete problemer med ny teknologi,” afslutter Lasse Repsholt.

Med infrastruktur til lynopladning spredt rundt i byen vil busserne skulle ramme flere bestemte destinationer at lade på.

Yutong E12Citybus • E12 er en elektrisk 12 meter lang lavgulvs-bybus - Yutongs første elektriske bybus til det europæiske marked. • Bussen har 12 batterienheder med en samlet kapacitet på 324 kWh. • Ved medregning af elforbruget til andre systemer på busserne har Yutong en anslået køreeffektivitet på 280 kilometer efter fuld opladning. • En fuld opladning tager 2 timer og 5 minutter ved 250 ampere-indtag og 150 kW-udtag.


Kort nyt

Busserne får grønt lys hos svensk trafikselskab Östgötatrafiken har besluttet at investere i et kommunikations- og styresystem – Hogia Traffic Light Prioritet – der sørger for grønt lys til busserne i busbanerne. Investeringen skal forbedre bustrafikkens fremkommelighed i regionen. Systemet fungerer konkret ved, at når en bus passerer et bestemt punkt – et triggerpunkt – sender tjenesten et signal til lyskrydsets styresystem om, at bussen skal have førsteprioritet. Når bussen kommer til krydset, har systemet sørget for, at der er grønt lys.

Kurser i nye standarder for miljø- og arbejdsmiljøcertificering Sæt kryds i kalenderen den 9. og 16. januar! Her afholder Danske Busvognmænd i samarbejde med Mette Heide fra QHSE Group kursus om de opdaterede ISO-standarder inden for miljø (ISO 15001) og arbejdsmiljø (ISO 45001). På kurset vil varetagelsen og den løbende behandling af systemerne blive gennemgået – særligt med henblik på afvigelsesbehandlinger, risici og ledelsen engagement i systemerne, som er blevet et skærpet krav. Miljøledelsessystemet ISO 14001 vil blive gennemgået om formiddagen, mens interesserede kan supplere med arbejdsmiljøledelsessystemet ISO 45001 om eftermiddagen. ”Mange vognmænd har taget ledelsessystemerne til sig. Men vi konstaterer på de årlige audits desværre også en række fejl og mangler, som jeg håber, vi i fremtiden kan undgå,” udtaler Mette Heide fra QHSE Group. Kurset vil finde sted på Sjælland den 9. januar og i Jylland den 16. januar. Medlemmer vil blive orienteret om kurset og tilmelding via Medlemsnyt i løbet af efteråret. Kurset retter sig mod busvirksomheder, der er miljø- eller arbejdsmiljøcertificeret. Kursets gennemførelse afhænger af antal tilmeldte.

KORT OM... RA’s støttefond hædrer BRT-forsker Et flot arbejde om kollektiv trafik og navnlig Bus Rapid Transit (BRT) udløste forskningspris til ph.d.-projekt. RA's Støttefonds forskningspris for kollektiv bustrafik blev uddelt for første gang tirsdag den 9. oktober 2018 i Korsør. Prisen gik til postdoc Jesper Bláfoss Ingvardson for ph.d.-afhandlingen 'Attractiveness of public transport systems in a metropolitan setting' (DTU, december 2017). "Priskomitéen vurderer, at Jesper B. Ingvardson har udført et stykke arbejde på et højt akademisk niveau, og med stor relevans for de muligheder og udfordringer den kollektive trafik står overfor," lød begrundelsen fra Lasse Repsholt, sektorchef i Danske Busvognmænd, ved prisoverrækkelsen. Med prisen følger et legat på 20.000 kr.

VIDSTE DU ... Ansøgningsperioden for fjerde lodtrækningsrunde af EP-tilladelser til personbiler er i fuld gang. Fristen strækker sig fra 1. oktober til 12. november. Besøg færdselsstyrelsen. dk eller Danske Busvognmænds hjemmeside for at se ansøgningsproceduren og ansøgningskravene. Danske Busvognmænd 21


Kollektiv trafik

Klimaindsatsen i bustrafikken skal være velovervejet Regeringens klimaudspil - Sammen om en grønnere fremtid - sætter ambitiøse mål for bussernes grønne omstilling. Der er – med rette – taget højde for, at omstillingen for busser ikke kan sammenlignes med personbiler. Danske Busvognmænd understreger, at busser, i dag såvel som i fremtiden, er en klimavenlig transportform, og at den grønne omstilling skal ske med omtanke, så der fortsat er attraktiv bustrafik i mindre kommuner og bysamfund. Af: Michael Branner Foto: Adobe Stock

Omstilling med omtanke Busserne er i fokus i regeringens klima- og luftudspil, som blev præsenteret i oktober. Hos Danske Busvognmænd finder man det vigtigt at understrege, at busser allerede er en miljø- og klimavenlig transportform, og at det vil være et tab for både miljø og klima, hvis omstillingen går ud over attraktiviteten ved bustrafikken. ”Der skal ikke mange elbiler til før en bus med Euro 6-motor faktisk er en mere klimavenlig transportform. Det er klart, at også busserne skal omstilles til alternative drivmidler, men det er vigtigt, at busser – hvad enten der er tale om turistbusser eller

22 Danske Busvognmænd

rutebusser – stadig er en attraktiv transportform. Derfor er det afgørende, at omstillingen for busser sker adskilt fra personbiler og i et tempo, så teknologien kan nå at følge med behovet,” udtaler Michael Nielsen, adm. direktør i Danske Busvognmænd. Michael Nielsen understreger ligeledes vigtigheden af, at man skelner mellem rute-

busser i de store byer på den ene side – og busser til brug over længere strækninger og i mindre bysamfund på den anden. ”I de mere tyndt befolkede områder skal man naturligvis sikre sig, at kravene til den grønne omstilling ikke betyder, at kommunerne reelt ikke kan indkøbe buskørsel, fordi kravene til materiel og infrastruktur for alternative drivmidler

Forslag til nye miljøzonekrav i regeringens udspil

Diesellastbiler og -busser

1. juli 2020

1. juli 2022

2025

Krav om Euro 5

Krav om Euro 6

Krav om Euro 6


Kollektiv trafik

simpelthen ikke kan opfyldes. Det er en balance i udviklingen, man gør klogt i at tage højde for.”

Udspillet kort:

Flere operatører er klar – men finansieringen er kommunernes ansvar Michael Nielsen påpeger i øvrigt, at rigtig mange busoperatører i den kollektive trafik er klar til at investere i klima- og miljøvenlige løsninger, som man f.eks. ser det i Roskilde og Københavnsområdet i 2019. ”Men der skal naturligvis også følge finansiering med visionerne. Det er kommunerne og regionerne, der skal tage beslutningen om, hvorvidt der skal investeres i bustrafik med alternative drivmidler. Den beslutning hverken kan eller skal operatørerne tage alene.” Afslutningsvis er Michael Nielsen også betænkelig ved regeringens forslag om at tillade elbiler i busbanerne: ”Det vil uden tvivl forringe kvaliteten af den kollektive bustrafik. Det er rigtig ærgerligt, når det nu er den mest klimavenlige transportform, vi har. Regeringen bør hellere arbejde for en opprioritering af bussernes fremkommelighed i byerne, så folk tilskyndes til at lade bilen stå – eller slet ikke købe en,” lyder vurderingen fra Michael Nielsen.

Indsats gennem udbud af offentlig buskørsel Regeringen foreslår i udspillet en omstilling af al buskørsel indkøbt af det offentlige i tre trin: 1. Første trin er i 2020, hvor buskørsel indkøbt gennem nye udbud skal være CO2-neutrale – dvs. busser der f.eks. benytter el, brint, biogas og biodiesel. 2. Næste trin er i 2025, hvor buskørsel i byerne indkøbt gennem nye udbud hverken må udlede luftforurening eller CO2 – dvs. være nul-emissionsbusser. 3. Tredje trin er fra 2030, hvor ingen offentlig indkøbt buskørsel i byerne må udlede luftforurening eller CO2, samt at offentligt indkøbt buskørsel udenfor byerne skal være med Euro 6-motor og CO2- neutrale. Ved udformning af reguleringen skal der indarbejdes dispensationsmuligheder, så meget specialiserede busser, der f.eks. servicerer personer med handicap, kan fritages for de generelle krav. Strengere krav til alle busser i miljøzoner Derudover vil regeringen give de fem største byer i Danmark mulighed for at indføre skærpede miljøzoner for tunge køretøjer og varebiler – og samtidig stramme håndhævelsen af miljøzonereglerne gennem en automatisering af ordningen. Reglerne skal indføres trinvist frem mod 2025. I dag er der et minimumskrav om en Euro 4-motor for at køre i en miljøzone i Danmark. Euro 6-motorer blev et lovkrav for alle busser i 2014. Ældre køretøjer vil ifølge regeringens udspil kunne køre i miljøzoner ved eftermontering af partikelfilter.

TUREN GÅR TIL RIBE

Besøg Europas smukkeste mindre by og oplev et sandt hav af historiske, kulturelle og naturskønne seværdigheder. Vi tilbyder at kombinere turen med en lækker brunch/frokost/middag eller blot eftermiddagskaffe i skønne omgivelser. Vi laver al vores mad selv med lokale og økologiske råvarer og kan tilbyde parkering lige ved døren.

”Rigtige buschauffører køber stadig deres uniform hos RENT JYDSK” (tidligere Tøj Til Alle)

DANHOSTEL RIBE TILBYDER • Central beliggenhed og busparkering lige ved døren. • Skøn udsigt mod by og nationalpark. • Dejlige lokaler og restaurant med handicapvenlige forhold. • Køkken med gode, økologiske og lokale råvarer. VALGFRI MENU Forret kr. 38,00 Hovedret kr. 119,00 Dessert kr. 35,00 Kaffe med kage kr. 60,00

Min. 20 personer

Sct. Peders Gade 16 | DK-6760 Ribe Tlf. 75 42 06 20 | ribe@danhostel.dk www.danhostel-ribe.dk

www.rentjydsk.dk Tlf.: 97 10 27 66 Rent Jydsk Aps. – Industrivej 30 – 7470 Karup J.

Danske Busvognmænd 23


Kollektiv trafik

Balanceret fjernbusudspil følger opfordring fra Danske Busvognmænd Transportministeren har præsenteret et nyt transportudspil med en god balance. Danske Busvognmænd har allerede i forbindelse med EU-kommissionens transportinitiativ sidste år slået på tromme for en minimal rutelængde på 75. km og glæder sig derfor over udspillet. Af: Nicolai Hoffmann & Lasse Repsholt Foto: Adobe Stock

T

ransportministeren har i udspillet Nemmere kollektiv trafik lagt op til, at kvaliteterne ved fjernbustrafikken skal komme flere dele af landet til gode. Konkret foreslås, at fjernbustrafik fremadrettet kan udføres på ture over 75 km., hvor det i dag kræves, at man krydser flere trafikselskabers regionsgrænser – og dermed i praksis en længere afstand – for at drive trafikken.

24 Danske Busvognmænd

God balance Danske Busvognmænd er glade for udspillet, der rammer en god balance i forhold til den øvrige kollektive trafik. "De nuværende regler for fjernbustrafikken blev lagt fast for over 10 år siden, og siden er der sket meget med både fjernbustrafikken og med den måde, vi transporterer os på. Derfor er vi glade for en revision, og transportministerens udspil

ser godt ud," udtaler Michael Nielsen, adm. direktør i Danske Busvognmænd. "Vi mener, at forslaget med 75 km. giver god mulighed for, at flere områder og flere passagerer i Danmark får glæde af fjernbustrafikkens fordele, ikke mindst i de udkantsområder, der i fremtiden kan forbindes tættere og mere direkte med de større byer. Samtidig sikrer forslaget efter vores opfat-


Kollektiv trafik

telse en god balance i forhold til den øvrige kollektive trafik." Fjernbusser – en del af den kollektive trafik "Forslaget stiller også – med rette – store krav til, at fjernbusoperatørerne sikrer en pålidelig betjening med mindst én dobbelttur fem af ugens dage. Dette er i tråd med det ansvar, busbranchen ønsker at påtage sig for at blive en endnu større og integreret del af det kollektive trafiknet. Vi arbejder også med dette på andre punkter. For eksempel muligheden for at give de samme rabatter til studerende, pensionister og børn, som de får hos DSB og trafikselskaberne, visning af fjernbusrejserne på Rejseplanen.dk og adgang til stoppesteder og terminaler," afslutter Michael Nielsen. For manden bag udspillet, transportminister Ole Birk Olesen, er det tydeligt, at formålet er at bringe fjernbusserne mere i spil som en del af den kollektive trafik: “Fjernbussen er en billig transportform, som skal fremmes til gavn for alle borgere, uanset om de bor i et yderområde eller i København. De nuværende afstandskrav favoriserer kørsel til og fra København. Med nye, sænkede afstandskrav kan der etableres flere rejser og rejser over kortere afstande. Forslaget vil dermed betyde, at flere passagerer kan tage fjernbussen – også i yderområderne,” udtaler Ole Birk Olesen.

Forslagets mål om at give danskerne mulighed for at benytte fjernbusser som et alternativ til andre former for kollektiv transport hjælpes på vej af de nye teknologiske fremskridt på transportområdet, bl.a. i form af apps. Et eksempel på dette er konceptet ‘MinRejseplan’, der i øjeblikket fungerer som pilotprojekt i Nordjylland. Konceptet integrerer adskillige transportformer såsom fjernbusser, indenrigsfly og delecykler i en app på samme måde som i Rejseplanens originale app. Udbredes koncepter som dette til resten af landet, kan det betyde yderligere vækst for fjernbusbranchen. “Jeg tror og håber, at vi i de kommende år vil se flere kreative og brugervenlige løsninger på transport- og rejseområdet. Det forudsætter, at den offentlige transportsektor arbejder videre med deling af transportdata, som Rejseplanen allerede gør i et vist omfang,” lyder det fra Ole Birk Olesen. Ændringer i vilkårene for transportdata Ifølge det nye udspil fra transportministeren skal de offentlige transporttilbud derfor pålægges at dele transportdata med det private erhvervsliv. Samtidig skal private aktører kunne videresælge billetter til den offentlige trafik – f.eks. ved et mere aktivt samarbejde med Rejseplanen og Rejsekort. Dette muliggør nye markeder i at opstå på mobilitetsområdet. Og så skal funktionerne i Rejseplanen

og Rejsekort samles i én mobilitetstjeneste under ét selskab med én fælles bestyrelse, der vil fremtidssikre og styrke Rejseplanens og Rejsekortets tilbud til de rejsende. “Der er forhold i sektoren, der vanskeliggør fremvæksten af nye, private forretningsmodeller og indsnævrer brugernes valgfrihed. Det er både de rejsende og samfundet til last. Derfor skal vi have fjernet de begrænsninger. Data og billetter fra den offentlige transport skal gøres tilgængelige i langt højere grad, så markedet kan skabe vækst og innovation på mobilitetsområdet,” afslutter ministeren. Nu venter arbejdet med at finde flertal i Folketinget for ministerens forslag.

"Fjernbussen er en billig transportform, som skal fremmes til gavn for alle borgere, uanset om de bor i et yderområde eller i København." Ole Birk Olesen

Transportministeriets forslag om fjernbusser - kort: • Afstandskravene ensrettes og sænkes til ét landsdækkende afstandskrav på minimum 75 km. mellem fjernbuspassagerens på- og afstigning. • Betjeningskravet øges fra én afgang fire dage ugentligt til mindst én dobbelttur fem gange ugentligt. • Tilsynsgrundlaget og sanktionssystemet over for branchen skærpes. • De offentlige transporttilbud bliver pålagt at dele transportdata med det private erhvervsliv for at bane vejen for brugervenlige private forretningsmodeller, der skal gøre det nemmere at være forbruger af kollektiv trafik. Annonce-busmagasin.qxp_Layout 1 09/02/2018 07.12 Side 1

AABENRAA

TINGLEV

PADBORG

BRØNDBY

- just better

DANMARKS STØRSTE BUSRUDELAGER Tlf. 7464 4189 • www.sydglas.dk Danske Busvognmænd 25


Turistbussen

Problemet bare vokser og vokser Årvågne chauffører og vognmænd har hele sommerhalvåret taget billeder af udenlandske busser i København, der kører cabotagekørsel til priser langt under de danske. Det er dybt kritisabelt, at politikerne endnu ikke har løst problemet i hverken dansk regi eller i EU, mener adm. direktør i Danske Busvognmænd Af: Michael Branner Foto: Diverse

910. Således lyder det antal udenlandske busser, som chauffører og vognmænd hen over sommeren systematisk har noteret og indsendt til Danske Busvognmænd via Facebook. Undersøgelsen har stået på fra april til og med september 2018. ”Mindst 390 af disse udenlandske busser vurderes at udføre systematisk cabotagekørsel. Det er langt flere busser, end der findes i København og omegn tilsammen, og det sætter selvsagt turistbusbranchen under et enormt pres med bevis for social dumping og

26 Danske Busvognmænd

tabte danske arbejdspladser til følge,” konstaterer Michael Nielsen, adm. direktør i Danske Busvognmænd. Ifølge Danske Busvognmænds undersøgelse vurderes ikke færre end 218 af de udenlandske busser at være her længere end 12 dage, hvilket sandsynligvis betyder, at de udenlandske chauffører kommer i karambolage med køre- og hviletidsreglerne. Og Michael Nielsen understreger, at der med de noterede busser er tale om et absolut minimumstal: ”Det imponerende arbejde udført af årvågne chauffører og vognmænd giver os en umiddelbar minimumsindikation af

problemets omfang – og alle de meldinger, vi får, tyder på, at problemet kun bliver større. Vi har næppe fået taget et billede af hver eneste udenlandske bus, der har kørt mere eller mindre permanent national kørsel i København hen over sommeren. Så det reelle antal er givetvis langt større,” lyder det fra Michael Nielsen. Han tilføjer, at sommerens undersøgelse viser, at relativt få udenlandske busser bliver her længere end de for nuværende tilladte to-tre måneder. Det tyder på en systematisk udnyttelse af de ekstremt lempelige danske regler for cabotagekørsel med bus.


Turistbussen

Det hele er sat i system Den omfattende kørsel er uden tvivl sat i system, så de udenlandske busvognmænd hele tiden bevæger sig på kanten af køre- og hviletidsreglerne og de meget lempelige danske cabotageregler for buskørsel – uden at overtræde dem. Det er naturligvis frustrerende at være vidne til for danske busvognmænd, der via lovgivningen er forpligtede til at følge danske løn- og arbejdsvilkår, som ligger langt over de syd- og østeuropæiske lønninger, de skal konkurrere med. "Samtidig viste den eneste storkontrol, der blev foretaget af politiet, Arbejdstilsynet og Skat efter pres fra Danske Busvognmænd, at de udenlandske operatører snyder med momsbetaling samt indberetning af de udstationerede chauffører til RUT-registeret. I København findes der ligefrem dansk

Antal udenlandske busser i København: 910

642

0

100

200

Under 12 dage

300

218

2009

400

Over 12 dage

500

600

700

50

800

900

1000

Over 60 dage

Det vrimler med øst- og sydeuropæiske busser i København. Forklaringen på de mange udenlandske busser er, at buskørsel på EU’s indre marked reelt er fuldstændig liberaliseret, så enhver europæisk busvognmand frit kan køre over grænsen og drive sin forretning, hvor det passer ham. Med de lønomkostninger, man ser i mange syd- og østeuropæiske lande, betyder det, at busser kan køre tomme fra Syd- og Østeuropa til Danmark for at underbyde danske vognmænd, når der f.eks. skal køres sightseeing for krydstogtskibene i København. Dette skader både erhvervslivet, chaufførerne, der mister deres job, og statskassen – både i form at manglende momsbetaling fra disse operatører, men også i form af konkurser blandt danske busoperatører og store tab af danske arbejdspladser, konkluderer Danske Busvognmænd.

Danske Busvognmænd 27


Turistbussen

Bus- og godsregler ikke ens Til forskel fra godsbranchen er reglerne for bussernes tilladte cabotagekørsel ikke særlig nøjagtigt formuleret. EU’s Forordning Nr. 1073/2009 – der sikrer fælles regler om adgang til det internationale marked for buskørsel i EU – tillader: • erhvervsmæssig personbefordring ”som midlertidigt udføres af en transportvirksomhed, der ikke er hjemmehørende i den pågældende medlemsstat.” Derudover defineres cabotagekørsel for turistbusser som: • ”national personbefordring med bus for fremmed regning, som en transportvirksomhed udfører i en begrænset periode i en værtsmedlemsstat.” Forordningen specificerer dog ikke en øvre grænse for, hvor lang tid en midlertidig/begrænset periode er. Trafikstyrelsen i Danmark har tidligere meldt ud, at man betragter en ”begrænset periode” som to måneder, hvilket reelt er det samme som en fuld liberalisering, da en udenlandsk busoperatør blot kan køre en kort tur til Tyskland, Norge eller Sverige og så starte en ny to måneders periode i Danmark.

Resultater

registrerede rejsebureauer, der formidler den konkurrenceforvridende og momsunddragende buskørsel til udenlandske turister,” forklarer Michael Nielsen om de dybt kritisable forhold. Det efterlader de danske vognmænd helt uden chance for at drive en fornuftig forretning, konstaterer Michael Nielsen, der også ærgrer sig over, at man ikke i efteråret 2017 fik gjort noget ved dette specifikke busproblem med EU-kommissionens vejpakke. ”Det er dybt kritisabelt, at et helt erhverv lades i stikken, når man inden for godstransport og andre mobile brancher har helt klare og ret restriktive regler for, hvor længe og hvorledes man må operere på andre landes markeder. Danske Busvognmænd fortsætter

med at påvirke medlemmerne af Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd for at holde fokus på dette problem. Men vi ser desværre ikke en holdbar løsning præsenteret fra EU på den korte bane,” udtaler Michael Nielsen

• Der er registreret 910 udenlandske busser i København fra april til september 2018. • Mindst 390 af disse udenlandske busser antages at køre systematisk cabotage. • 268 af busserne kommer givetvis i karambolage med 12-dagesreglen i køre- og hviletidsbestemmelserne. • 50 af busserne var længere i København end de af Trafikstyrelsen tilladte to måneder.

28 Danske Busvognmænd


Turistbussen

Skatteministeren iværksatte sidste år et projekt med fokus på udenlandske bussers unddragelse af momsbetaling efter spørgsmål fra Socialdemokratiet og på opfordring fra Danske Busvognmænd. Indsatsen fra skattemyndighedernes side er dog ifølge Michael Nielsen langt fra tilstrækkelig. Dette på trods af, at sommerens kontrol klart viste, at problemet er enormt. Michael Nielsen opfordrer derfor på det kraftigste politikerne til at tage stærkere midler i brug: ”Det er løbet helt løbsk med de udenlandske busser i København. Vi kan ikke vente på EU, og Danske Busvognmænd har derfor

fremlagt vores eget forslag for de danske folketingspolitikere om, at de udenlandske chauffører skal lønnes ifølge de mest repræsentative, danske overenskomster på området, så de bliver betalt, hvad der som minimum svarer til en dansk mindsteløn. Lignende regler er allerede implementeret i Tyskland, Østrig og Frankrig,” beretter Michael Nielsen. Lovforslaget er sendt rundt til samtlige transportordførere i Folketinget og kan læses i sin fulde form i denne udgave af Busmagasinet og på www.db-dk.dk.

”Det er løbet helt løbsk med de udenlandske busser i København. Vi kan ikke vente på EU, og Danske Busvognmænd har derfor fremlagt vores eget forslag for de danske folketingspolitikere."

Danske Busvognmænd 29


Turistbussen

Udspil fra Danske Busvognmænd skal sætte stopper for social dumping og unfair konkurrence Danske Busvognmænd ønsker lige vilkår for danske og udenlandske busvirksomheder ved kørsel i Danmark. Foreningen har derfor udarbejdet et løsningsforslag til transportordførerne i Folketinget. Af: Britt Wittrup Foto: Adobe Stock

Lave lønninger og ingen momsbetaling De seneste års massive stigning i antallet af udenlandske busser har skærpet konkurrencen på incomingkørslen hovedsageligt i København og Nordsjælland. Når konkurrencen foregår på så ulige og ulovlige vilkår, som tilfældet er her, så er det kun et spørgsmål om tid, før incomingkørslen i Danmark udelukkende køres af udenlandske busser. De udenlandske chauffører aflønnes på et niveau, der maksimalt udgør 2/3 af en dansk chaufførs løn, som ifølge lovgivningen skal følge de landsdækkende overenskomster på området. Derudover “glemmer” de udenlandske chauffører og arbejdsgivere typisk den lovpligtige registrering i RUT-registeret, der overvåger udstationering af arbejdere. Oveni dette betaler de udenlandske busvognmænd heller ikke den lovpligtige, danske moms af kørslen i Danmark. Ved en af kontrollerne i København i sommers var der 21 ud af 22 kontrollerede udenlandske busser, der ikke kunne fremvise en momsregistrering, og kun 25 % af chaufførerne var registreret i RUT-registeret. Der konkurreres dermed på både ulige og ulovlige vilkår til skade for de danske busvognmænd og deres medarbejdere. Mange andre EU-lande har indført mindstelønsregler eller andre restriktioner for udenlandske busser.

30 Danske Busvognmænd

Det er ikke kun i Danmark, at virksomheder og medarbejdere oplever presset fra udenlandske virksomheder, som dumper både løn og priser på kørsel. Når man ser på de andre medlemslande i EU, er der i 18 lande indført forskellige begrænsninger på kørsel med udenlandske busser. Langt de fleste lande har indført regler om mindsteløn og derudover forskellige krav til dokumentation og administration. ”At så mange andre EU-lande har lavet deres egne nationale regler og indført mindsteløn fortæller os, at problemet er voksende i hele EU. Men det siger også, at det er muligt og tydeligvis helt almindeligt at løse de her udfordringer på nationalt plan. Derfor ser vi heller ikke nogen hindringer for, at vi også i Danmark indfører nationale regler, især nu hvor nye fælles EU-regler på området risikerer at blive diskuteret ihjel i Bruxelles,” udtaler Michael Nielsen, adm. direktør i Danske Busvognmænd. Danske Busvognmænd fremlægger løsningsforslag Som det fremgik af forrige udgave af Busmagasinet, så vil arbejdet med den nye vejpakke i EU trække ud. Men de danske busvognmænd kan ikke blive ved med at vente på, at EU på et tidspunkt vedtager en ny vejpakke,

som muligvis kan afhjælpe de udfordringer, de er oppe imod. Følge repræsentativ overenskomst I Danske Busvognmænds udspil lægges der op til at både danske og udenlandske busvirksomheder skal følge en repræsentativ, dansk kollektiv overenskomst ved kørsel i Danmark, ligesom der foreslås udenlandske busvirksomheder en dokumentationspligt, så det ved en kontrol kan påvises, om de overholder gældende dansk lovgivning. ”Det er tydeligt at den danske busbranche er hårdt presset. De danske busvognmænd mister kørsel til de udenlandske operatører, og det betyder naturligvis, at også chaufførerne er i fare for at miste deres job. Vi håber og tror på, at de danske politikere tager problemet alvorligt. De bør hurtigst muligt implementere de nødvendige lovændringer og ikke gemme sig bag en mulig fremtidig EU-løsning. Kun på den måde kan vi komme den sociale dumping til livs og undgå de store, negative konsekvenser, der følger med. Samtidig med den krævede lovændring er det nødvendigt med en øget kontrol på området, så vi kan sikre os, at de udenlandske busvirksomheder overholder lovgivningen,” udtaler Michael Nielsen og fortsætter: Vi mener det her alvorligt og vil kæmpe med næb og klør for at sikre vores medlemmers overlevelse.”


Turistbussen

Løsningsforslag til lovgiverne Danske Busvognmænds løsningsforslag til en lovændring, der sikrer lige konkurrence for danske og udenlandske busser i Danmark I bekendtgørelse af lov om buskørsel indsættes følgende i § 18 • Ny stk. 3: Udenlandske busvognmandsvirksomheder, der udfører cabotagekørsel i Danmark, skal fra dag 1 følge de bestemmelser, der sikrer de ansatte løn, herunder særlige ydelser, samt arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. • Den nuværende stk. 3 bliver til stk. 4. • Ny stk. 5: Udenlandske busvognmandsvirksomheder skal efter påbud fra transportministeren indsende dokumentation for, at virksomheden overholder § 18, stk. 3, i bekendtgørelse om lov om buskørsel. • Den nuværende stk. 4 bliver til stk. 6. • Den nuværende stk. 5 bliver til stk. 7. Ny bekendtgørelse om krav til udenlandske busvognmandsvirksomheder, der udfører cabotagekørsel i Danmark § 1. Cabotagekørsel defineres som national personbefordring med bus for fremmed regning, som en transportvirksomhed udfører i en begrænset periode i en værtsmedlemsstat, jævnfør EU forordning 1073/2009. § 2. Udenlandske busvirksomheder, der udfører cabotagekørsel, har fra dag 1 pligt til at anmelde de udstationerede chauffører i henhold til bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere mv.’s § 7 a. Undtagelsen i § 7 b i samme lov er ikke gældende for virksomheder, der er omfattet af § 1 i denne bekendtgørelse. § 3. For at sikre overholdelse af § 18, stk. 3, i bekendtgørelse af lov om buskørsel er der følgende dokumentationskrav til udenlandske busvirksomheder, der udfører cabotagekørsel i Danmark. 1) De udstationerede chauffører skal medbringe følgende dokumentation ved cabotagekørsel i Danmark: A1 attest, ansættelseskontrakt, lønsedler for de seneste 3 måneder samt dokumentation for momsregistrering og registrering i RUT-registeret. 2) På forlangende skal virksomheden efterfølgende kunne dokumentere overholdelse af § 18, stk. 3, i bekendtgørelse af lov om buskørsel i form af fremsendelse af lønsedler for de udstationerede chauffører. § 4. For overtrædelse af § 2 henvises til bestemmelserne i bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere mv.’s kapitel 6 om straffebestemmelser. § 5. For overtrædelse af § 3 henvises til bestemmelserne i bekendtgørelse af lov om buskørsel’s kapitel 6 om straffebestemmelser.

Hvad har de udenlandske busser i København betydet for din virksomhed? Lars Larsen – Københavns Turistfart ”Jeg vil skyde på, at vi har mistet cirka 1500 køredage på sæsonen. Vi bliver især påvirket i ydersæsonerne, da de udenlandske busser tager de første kunder på markedet. Det vil sige, at vi får dem, udenlandske busser ikke kan have med. Hvis der er mange kunder på markedet, er der også nogle tilbage til os danske selskaber, men er der lavsæson, kaprer de udenlandske busser stort set alle kunderne.”

Amar Khalid – Skovlunde Busser ”De udenlandske busser har gjort, at vi har mistet en masse turistkørsel. Vi har mistet ca. 85 % af vores turistkørsel fra sidste år. De udenlandske bussers lave priser har medført, at rejsebureauerne vil have os ned i pris. Det bliver vi nødt til at afvise. Vi kan også mærke, at især de asiatiske kunder ikke ringer direkte til os mere, og at parkeringspladserne på turistattraktionerne er fuldstændig overtaget af de udenlandske busser, så der ikke er plads til de danske busser.”

Jens Koll – Jens Koll’s Turistfart “Med et af mine rejsebureauer har jeg mistet 70 % af min omsætning. Ofte transporterer vi turister til og fra lufthavnen, men når de befinder sig i byen, benytter de i stigende grad udenlandske selskaber.”

Danske Busvognmænd 31


Turistbussen

"Det har været én lang rejse” Det mangeårige bestyrelsesmedlem og kendte ansigt i branchen, Ole Andersen fra Gislev Rejser, har trukket stikket efter 40 års arbejde i feltet. I den forbindelse har Busmagasinet taget en snak med ham om, hvordan branchen har udviklet sig, og hvor den bevæger sig hen. Af: Nicolai Hoffmann Foto: Nicolai Hoffmann

D

et mangeårige bestyrelsesmedlem og kendte ansigt i branchen, Ole Andersen, har netop trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Ole har været i branchen i 40 år og startede som mekaniker og chauffør for Gislev Rejser i 1978, før han i 1981 kom til at stå for kørslen i rejsebureauet - en post han bestred indtil sin pensionering, der sammen med 40-års jubilæet blev fejret den 4. oktober. Ole har været en del af foreningens kredsbestyrelser siden 1994, medlem af turistsektorbestyrelsen i 10 år fra 2003-2013, og vil hos mange i branchen blive husket som en ansvarsfuld mand, der aktivt deltager i bestyrelsesmøder, sociale aktiviteter, frivilligt arbejde og lignende for

32 Danske Busvognmænd

at præge de fællesskaber, han indgår i. For som han siger: ”Jeg kan godt lide at tage ansvar, og når jeg har sagt ja til at indgå i noget, så gør jeg det.” Bussernes forbedring Med udgangspunkt i Ole Andersens store erfaring har Danske Busvognmænd taget en snak med ham for at høre, hvordan han ser branchens fremtid – og hvordan han mener, at den har udviklet sig gennem de sidste 40 år. Hvad angår branchens udvikling peger Ole på, at den teknologiske udvikling, som busserne har været igennem, har været enorm: ”Dengang jeg begyndte, var der langt mellem busser med toilet. Vi havde lige fået bus nummer to med toilet. Så gik der fem

eller seks år, så kom klimaanlægget,” lyder det fra Ole, før han trækker på smilebåndet og fortsætter: ”Så jeg har været med til at køre til Spanien i en bus med en temperatur, der kom op på 43 grader. I dag kører vi med fantastiske busser. Se bare benafstanden og klimaanlægget. Det er en kæmpe gevinst for kunderne.” Netop den hastige teknologiske udvikling har ifølge Ole medført, at mange potentielle kunder har et forkert indtryk af de nutidige bussers kvalitet. De er simpelthen ikke klar over, hvor meget busserne har forbedret sig: ”Mange er slet ikke klar over, hvor komfortabel en turistbus er i dag. Når folk kommer herind og vil bestille en flyrejse, plejer vi at sige, at de nok skal komme til at køre med


Turistbussen

bus på et tidspunkt. Vi har masser af eksempler på kunder, der flere år efter har indrømmet, at vi fik ret – og at de var overraskede over, hvor gode busserne er. Det handler bare om, at folk skal opleve de nye busser.” Ifølge Ole er det en stor udfordring for branchen at få lokket kunder ind i bussen, som ikke tidligere har kørt med nyere busser – og derfor ikke kender til nutidens høje kvalitet: ”Vi har snakket om, at vi bare skal have folk ind i bussen, så bliver de ved med at komme igen. Især rejsebureauer har gjort rigtig meget for at få lokket folk ind, bl.a. med fremvisninger af busser. Idéen er at få dem til at mærke komforten, benafstanden osv. Det er dog svært at få folk til at indse, hvor gode busserne er. Ting tager tid.” Professionalisering af branchen En anden tendens, som Ole Andersen peger på, er, at markedet nu er domineret af færre, men større, virksomheder: ”Der er kommet væsentlig færre vognmænd, da mange slår sig sammen. Det har fjernet nogle af de små nichemuligheder. Tidligere havde mange af de små vognmænd blot 1-3 busser, hvor vognmanden selv kørte. Han kendte alle kunderne, og kunderne kendte ham. Det er nu blevet et særtilfælde, at en vognmand selv kører turen til udlandet. Virksomhederne er helt klart blevet mere professionelle,” siger Ole, som forestiller sig, at udviklingen vil fortsætte i fremtiden – og det ser han fordele ved: ”Der er kommet mere styr på sikkerheden. Da firmaerne er større, er der også mulighed for at udbyde lige den type bus, som kunden har brug for. Jeg tror, der bliver ved med at komme færre og større virksomheder i branchen. Jeg ved ikke, om jeg skal sige, jeg er bange for det, eller om det er godt. Umiddelbart tror jeg egentlig, det er fint for kunden.” Til spørgsmålet om, hvorvidt Ole kan forestille sig, at vognmændene i fremtiden blot skal levere busserne, mens rejsebureauerne arrangerer rejserne, svarer han: ”Ja, det kan godt ske. Vi har også selv en afdeling på to personer, der ikke laver andet end at sidde og skræddersy ture.” Ole mener, at arbejdsopdelingen har skabt et bedre produkt, men erkender dog, at den dygtige chauffør begrænses: ”Vi har lige haft en uge, hvor alting bare spillede. Vi ramte rigtigt på minuttet, ingen

forsinkelser overhovedet. Den slags kan kun lade sig gøre, hvis tingene er tilrettelagt på forhånd. Omvendt bliver den rigtig gode chauffør en smule låst af, at nogle ting er lagt fast.” Hård konkurrence fra fly I de senere år er flyrejser blevet enormt billige, hvilket har gjort rejseformen til en hård konkurrent for busbranchen. Ole understreger, at han tror, turistbusbranchen altid vil bestå, men medgiver samtidig, at fly har kapret mange af kunderne: ”Der vil altid være brug for en god turistbus, men det er klart, at fly er en stor konkurrent. Flypriserne har helt klart presset busrejserne ud af markedet på den lange distance. Skal folk langt, tager de fly,” siger Ole og fortsætter: ”Flyprisen er lavere, det må vi acceptere. Bussen har dog meget mere komfort. Det kan den gøre bedre end flyet. Og med komfort mener jeg hele pakken, ikke kun benplads for eksempel. Derudover skal kunderne ikke køre, vi kommer og henter dem. Rejsebureauer har opsamlingsnet, som kommer meget vidt omkring, hvorimod folk selv skal finde til lufthavnen for at flyve. Man kommer også hinanden meget mere ved i en bus sammenlignet med i et fly. Man er med hinanden hele vejen – i modsætning til ved et charterfly, hvor man bliver bredt ud til forskellige ankomster. Der er et helt andet sammenhold ved busrejser.” Ole mener, at rejselederne spiller en stor rolle i at skabe den omtalte stemning, hvilket kan gøre busrejser konkurrencedygtige over for flyrejser: “Vi uddanner selv vores rejseledere her i Gislev Rejser. På et 9-dages kursus lærer de, hvordan de skal behandle kunderne, tale med dem og hjælpe dem. De skal sørge for, at folk kommer i kontakt og skaber en god stemning.” Ifølge Ole er det således komforten og stemningen, der stiller busrejser stærkt over for fly. Begge parametre kan busbranchen opnå gevinster ved at få bragt i spil. En ting er dog sikker: Uanset hvilken fremtid markedet for busrejser går i møde, har han været glad for at have været med undervejs. “Jeg plejer at sige, at det har været én lang rejse,” lyder det afsluttende fra Ole Andersen, med et smil på læben.

Oles mest bemærkelsesværdige tur Den 25. september 1985 spillede Danmarks herrelandshold i fodbold en udekamp mod Sovjetunionen som en del af kvalifikationen til VM i Mexico i 1986. Ole var dengang selv med til at køre en masse danske fans til kampen i Moskva. Turen skulle vise sig at blive en oplevelse, som han aldrig glemmer: “Der er ingen tvivl om, at den rejse til Moskva i 1985 var en tur, som jeg aldrig – aldrig – glemmer. Vi blev stoppet midt om natten, hvor vi blev tjekket af mænd med maskinpistoler, som skulle se, om listen, vi havde med gæster, passede. En af de gange, vi blev stoppet, manglede der én. Det viste sig heldigvis at være en af chaufførerne, der lå og sov. Jeg vil ikke sige, at vi var bange, men dengang var der godt nok styr på det. Når vi holdt inde på Den Røde Plads i Moskva, blev der holdt vagt af folk med maskinpistoler. Turen var nok en kæmpe oplevelse, fordi det hele var så anderledes. Når vi kørte på vejen mellem Ruslands to største byer, Leningrad [Sankt Petersborg i dag, red.], som det hed dengang, og Moskva, så havde alle huse parabolantenner, men folk gik med skulderåg og bar vandspande over nakken. Det er simpelthen den største kontrast, du næsten kan finde. Det er noget, jeg aldrig glemmer.”

”Vi har snakket om, at vi bare skal have folk ind i bussen, så bliver de ved med at komme igen. Især rejsebureauer har gjort rigtig meget for at få lokket folk ind, bl.a. med fremvisninger af busser."

Danske Busvognmænd 33


Turistbussen

Coach Travel Award – busrejsebranchens nye pris

Danske Busvognmænd lancerer en ny pris, Coach Travel Award, som skal sætte yderligere fokus på busrejsen som rejseform. Som noget nyt uddeles prisen ved åbningen af Ferie for Alle og får derved større bevågenhed fra branchens ”fagfolk”. Af: Britt Wittrup Foto: MCH Messecenter Herning

Ferie for Alle 2017.

C

oach Travel Award er en fornyelse i busrejsebranchen og sætter, som navnet antyder, fokus på rejser med turistbusser. Markedet for turistbusrejser er i forandring, der kommer mere og mere fokus på temature, kortere ture i nærområderne, og fjernbusruterne køres typisk af nye flotte

34 Danske Busvognmænd

turistbusser og giver dermed mulighed for, at nye kundegrupper får øjnene op for bussen som rejseform. Coach Travel Award er én pris, der uddeles en gang om året på Ferie for Alle i Herning. Prisen afløser de hidtidige tre priser, der blev uddelt under navnet Danish Coach Award:

”Vi har i turistsektorens bestyrelse besluttet at indføre én ny pris, Coach Travel Award. Samtidig har vi set på kriterierne for tildeling af prisen og så at sige støvet det hele lidt af. Med kriterierne for Coach Travel Award og det, at der kun uddeles én pris om året, får både vinderen og busrejsebranchen som


Turistbussen

helhed en langt højere markedsføringsværdi. Vi har set det som vigtigt at nå ud til både nuværende og potentielle kunder, hvilket vi ser bedre muligheder for nu,” udtaler Michael Nielsen, adm. direktør i Danske Busvognmænd og formand for komiteen bag Coach Travel Award. ”Den nye pris åbner også mulighed for, at der er andre end busvognmænd og rejsearrangører, der kan vinde prisen. Coach Travel Award fokuserer på, om du eller din virksomhed gør noget særligt for busrejsebranchen. Noget, der skaber værdi for kunderne, og som kan give busrejsebranchen større opmærksomhed i befolkningen. Som branche har vi jo masser at byde på af spændende oplevelser, fællesskab og er samtidig langt mere miljøvenlige end fly,” afslutter Michael Nielsen. Kriterier for tildeling af prisen Med en ny pris kommer også nye kriterier. Ved udvælgelsesprocessen for den nye Coach Travel Award vil der blive lagt vægt på følgende kriterier: • • • •

En særlig busrejse En unik kundeoplevelse En særlig indsats for branchen En speciel attraktion

For alle fire kriterier gælder, at der lægges vægt på den gode historie og den unikke oplevelse. Om det er busrejsen, der skiller sig ud, om chaufføren eller guiden har givet gæsterne en helt særlig oplevelse, om det er en ildsjæl, der har fået indført bedre vilkår for busrejsebranchen, eller om det er en attraktion, der gør noget særligt for at tiltrække flere busgæster. Intet er for stort eller for småt. Det handler om at finde det, der gør busrejsen til noget særligt!

Vi kan ikke redde verden !! men vi kan hjælpe dig

Prisuddeling Den nye pris, Coach Travel Award, uddeles ved åbningen af Ferie for Alle fredag den 22. februar 2019. Prisen får derfor stor mediebevågenhed, da rejsebranchens ”fagfolk” er med ved åbningen af Ferie For Alle. Danske Busvognmænd holder en mere uformel fejring af prisvinderen fredag eftermiddag på Ferie for Alle – nærmere program følger i januar-udgaven af Busmagasinet.

Ansøgnings- og udvælgelsesproces Du kan indstille dig selv, din egen virksomhed, eller du kan indstille andre, som du mener har fortjent at vinde årets Coach Travel Award. Ansøgningen, som max må fylde en A4-side, skal være Danske Busvognmænd i hænde senest den 31. december 2018. Derefter vil komiteen tage stilling til, hvem der skal vinde Coach Travel Award 2019.

Flex kørsel?

SPARE BRÆNDSTOF... .. med Stroco oliefyr - designet til at levere optimale resultater til dine busser

Nem og billig løsning til SmartPhone Stroco oliefyr: • • • • • • •

Kører på diesel, biodiesel, RME og ethanol Miljøvenlig: lavt udslip. Kan udstyres til elektrisk natdrift Nemt-at-bruge test udstyr Dag-til-dag levering Gratis teknisk support Produceret i Danmark gennem 40 år - leverer varmen • Leveres i hele Europa

Stroco ApS - Viborgvej 50 - DK-8450 Hammel Tlf. 8696 1066 - Fax 8696 9647 Email info@stroco.dk - www.stroco.dk

FlexTour App tilbyder: Mulighed for korrektioner overfor trafikselskabet Partex Data er godkendt leverandør hos FlexDanmark Vognløb kan følges på kort Indbygget navigation via GoogleMaps Send egne ture direkte til FlexTour app Kontakt Steen Baggersgaard på tlf. 7020 1548 eller mail til sb@partex.dk

www.partex.dk

Danske Busvognmænd 35


Turistbussen

Ullared ligger mindre end to timers buskørsel fra Helsingborg – et oplagt rejseformål for gæster, der vil kombinere busrejse med besparelse.

En oplagt forretningsmulighed for danske turistbusvognmænd gemmer sig i de svenske skove De fleste af os kender en, som har været i udlandet for at få klaret en øjenoperation, en tandbehandling eller andre fysiske skavanker. Og historierne om disse udlandsrejser indeholder næsten altid en pointe om store økonomiske besparelser. I Sverige gemmer sig en lille perle, som ligger lige til højrebenet for danske busvognmænd. Af: Petri Keto Foto: Scandlines Helsingør-Helsingborg

T

o kendsgerninger burde være nok til at beskrive forretningsidéen:

1. Ca. 60 % af alle danskere over 12 år bruger briller. Ca. 80 % af alle danskere over 40 år bruger briller. Og hele 92 % af alle danskere over 60 år bruger briller. 2. I Sverige – mindre end to timers kørsel fra Helsingborg – kan du spare tusinder af kroner, når du køber et par nye briller. Så kan du selv lægge to og to sammen …

36 Danske Busvognmænd

Brillefabrikken i Ullared Jeg havde hørt rygtet om Glasögonfabriken (på dansk: Brillefabrikken) i Ullared i Sverige. Men jeg havde også slået de store besparelser, som rygterne talte om, hen som utroværdig salgssnak, som sikkert ikke holdt vand, når det kom til stykket. Men lad mig bare straks afsløre, at rygterne talte sandt. Selv har jeg gennem mange år været en genstridig brillebærer. Jeg har nægtet at betale mere end de cirka 90 kroner, som jeg har kunnet erhverve mine styrke +3,0-briller for

på apoteket eller i boghandelen. Men årene sætter jo sine spor, og jeg har den seneste tid måttet erkende, at en snarlig opgradering på brillefronten var uundgåelig. En opgradering, som desværre ville kræve en mærkbar justering på familiens budgetkonto. Og så var det pludselig nærliggende at aflægge Brillefabrikken en lille visit. Udsendt af Scandlines H-H drog jeg afsted mod Halland for at tage Brillefabrikken i nærmere øjesyn. Når du træder ind i Brillefabrikkens lokale, undrer du dig først over valget af det


Turistbussen

ikke-så-sexede navn til forretningen. Der melder sig absolut ingen fabriksassociationer, når du træder ind i det lyse lokale. I stedet ser du brillestel på alle vægge og på stativer, som fylder godt op i lokalet. I den ene ende af lokalet kan man gennem ruder se ind i det laboratorie-lignende glassliberi, hvor brillerne fremstilles – og i den anden ende af lokalet finder du prøverummene, hvor synstestene foretages. Prisen i bund – kvaliteten i top Jeg møder Brillefabrikkens ejer, Conny Kock, og stiller ham det mest oplagte spørgsmål, jeg kan komme på: ”Hvad skal få en dansker til at køre helt til Ullared for at købe sig et par nye briller?”. Hans svar var lige så kort som forventeligt: ”Prisen”. Mens Conny går i gang med at foretage en synstest på mig, spørger jeg ind til, hvordan de er i stand til at holde så lave priser i forhold til alle konkurrenterne. ”Først og fremmest på grund af vores store volumen. Det gør os i stand til at købe større ind, og det smitter selvfølgelig af på priserne. Men også fordi vi har skippet alle mellemled. Vi har vores eget glassliberi, hvor vi selv fremstiller kundens briller direkte efter, at synstesten er afsluttet. Vi har optimeret hele processen, så kunden kan

Det, der er sparet, er tjent Om det er en gestus over for de danske kunder, er nok tvivlsomt, men Brillefabrikken ligger faktisk på Danska vägen 10 i Ullared. Lige over for Brillefabrikken, på den anden side af vejen, ligger en endnu større danskermagnet – varehuset Gekås Ullared. Byens vartegn. For som om de store besparelser på brillerne ikke er nok, så kan man faktisk bruge ventetiden, mens brillerne bliver gjort færdige, på at hente endnu flere besparelser. Gekås Ullared er Nordens største varehus med billige priser på alt. Sortimentet strækker sig over modetøj til både ham og hende, husholdningsartikler, fødevarer, værktøj, smykker, tasker, sæsonvarer, elektronik, legetøj, boligartikler, belysning, kosmetik, dyrefoder og hobbyartikler og meget, meget andet. Du finder det meste i Gekås Ullared. For mit eget vedkommende regnede jeg ud, at alene mine indkøb af vasketabletter til opvaskemaskinen, rengøringsmidler, deodorant, shampoo og noget legetøj til datteren udgjorde så stor en besparelse, at det modsvarede brændstofudgifterne for hele turen.

BUS

- import - køb/salg - opbygning - service - reservedele

www.vbi-group.eu • Tlf.: 74 56 13 26bi VBI 126x180 mm NY 2.indd 2

22-10-2018 09:37:28

Danske Busvognmænd 37


Turistbussen

”Absolut udflugten værd” Søren Andersen, ES Bus, har arrangeret ture til Ullared i 4 år. ”Jeg arrangerer ture til Ullared flere gange om året – på alle årstider. Besparelserne ved at handle i varehuset Gekås Ullared er så betragtelige, at det absolut er udflugten værd. Selvom jeg selvfølgelig har lagt mærke til Brillefabrikken, som ligger lige over for varehuset, så skal jeg ærligt indrømme, at jeg ikke har været opmærksom på de store prisforskelle i forhold til brillemarkedet herhjemme. Men det er kun skønt med endnu et salgsargument for turene til Gekås Ullared.”

stå med sine nye briller i hånden efter kun tre timer. Brillefabrikken er faktisk den eneste af sin slags i hele Skandinavien.” ”Og kvaliteten?” ”Vores maskinpark er state of the art. Vi har de samme leverandører som de store optikerkæder, vi anvender de samme grundmaterialer og de samme fremstillingsteknikker som de store glassliberier – så kvaliteten kan vi garantere for,” forsikrer Conny Kock. Som udsendt for Scandlines H-H tænker jeg straks på, om Brillefabrikken ville være i stand til at servicere en hel busfuld danske kunder? ”Ja, det vil vi kunne,” bedyrer Conny. ”Vi har prøverum og kvalificeret personale nok til at kunne håndtere så stor en gruppe – men det vil være nødvendigt at have booket tid på forhånd, så vi kan planlægge et behageligt flow for alle kunder. Og skulle det vise sig, at alle ikke har mulighed for at vente tre timer på, at brillerne bliver færdige, så sender vi brillerne direkte hjem til kunden – uden ekstra omkostninger. Vi har danske kunder næsten hver eneste dag året rundt.” Besparelsen er stor Nu sidder den interesserede og nysgerrige læser sikkert utålmodigt og venter på en indikation af størrelsen på de besparelser, man kan opnå ved at gøre sine brillekøb i Ullared. Og det skal han da heller ikke snydes for … Prisen på brillerne afhænger selvfølgelig af mange forskellige faktorer – men vi kan jo bruge undertegnedes konkrete eksempel som en rettesnor.

38 Danske Busvognmænd

Trods min indgroede modvilje mod at betale dyre penge for mine briller, besluttede jeg mig for at gå all in og følge alle synstestens og optikerens anbefalinger. Det blev til briller med progressive glas (glidende overgang), tynde glas, stort læsefelt, antirefleksbehandlet. Hele pibetøjet. Også på stellet valgte jeg at gå en prisklasse op fra ”basisniveauet”, men dog uden at hoppe ud i noget ”mærkevaresnobberi”. For det måtte jeg betale 2.995 svenske kroner. Og med dagens valutakurs svarer det til cirka 2.100 danske kroner. Som den brille-novice jeg er, syntes jeg jo, at det var lidt pebret for et par briller. Men sorg blev til glæde vendt … Da jeg kom hjem fra min visit i Ullared, gik jeg til en af de lokale optikere (en af landets store optikerkæder, som dog skal ha’ lov at være unavngiven i denne sammenhæng). Jeg gennemgik en synstest (der heldigvis gav samme resultat, som det Brillefabrikken var nået frem til), og jeg valgte alle de samme specifikationer for brillen, som var gældende for de nyerhvervede fra Brillefabrikken. Stellet valgte jeg også omhyggeligt i samme stil og priskategori som de svenske briller. Og så ventede jeg spændt på at høre, om min svenske brilleinvestering havde været et forhastet flop eller en Happy Deal. Efter et par hurtige indtastninger på sin lommeregner, kunne optikeren forventningsfuldt fortælle mig, at jeg kun skulle slippe 8.498 kroner for at blive den glade ejer af et par nye briller.

Jeg fortalte den venlige unge mand, at det sku’ jeg lige tænke over. Det, som jeg i virkeligheden lige sku’ tænke over, var, hvorfor i alverden jeg ikke allerede for længe siden havde været hos Brillefabrikken i Ullared. Kan du se fidusen? Eller trænger du også til nye briller?

Mere info For mere information om overfart og ture til Ullared kontakt: Scandlines Helsingør-Helsingborg Lars Dalsgård lars.dalsgaard@scandlineshh.com Tlf. 21 53 60 80

Om Glasögonfabriken Glasögonfabriken Gekås Ullared Danska Vägen 10 311 60 Ullared Sverige Tidsbestilling: (+46) 0346 300 95


KORT OM...

VIDSTE DU ... Sydglas og AMU Danmark har tilsluttet sig listen af associerede medlemmer. Begge organisationer har en naturlig interesse i branchen og kan derudover blive et gavnligt bekendtskab for vores medlemmer. Danske Busvognmænd er derfor overbeviste om, at samarbejdet vil blive positivt for alle parter.

Digitalt kørekort på vej Fremtidens kørekort vil blive digitalt i form af en app, som man kan logge ind på ved at indtaste en personlig kode eller afgive et personligt fingeraftryk. Appen vil fungere som et supplement til det fysiske kørekort, som altså stadig kan bruges fuldstændig som hidtil. Udover at gøre kørekortet digitalt, vil regeringen forenkle og digitalisere ansøgnings- og sagsbehandlingsprocessen på kørekortområdet. Kørekort-appen, der skal være et supplement til det fysiske kørekort, forventes klar inden udgangen af 2020.

Rutekørsel: Husk momsen Vær opmærksom på moms- og afgiftsreglerne, når du udfører rutekørsel med en turistbus. Der er mange faldgruber. Det forekommer ofte, at vognmænd indgår aftaler om at udføre rutekørsel som underleverandører med turistbusser. Det er muligt og helt lovligt, hvis det håndteres korrekt. Kig forbi Danske Busvognmænds hjemmeside, for at se en opsummering af de væsentligste regler.

YX Erhverv klar med nyt sikkerhedstiltag til chaufførvikarer Brændstofsvind er fortsat et stort problem for landets vognmænd, når dieselkort misbruges. Derfor lancerede olieselskabet YX Erhverv tilbage i efteråret 2017 kortløs tankning, hvor man fjernede den største sikkerhedsrisiko – selve kortet. Oven på succesen har YX Erhverv nu også lanceret kortløs tankning til transportbranchens mange chaufførvikarer, som typisk ikke har en firmatelefon. Med den nye løsning har disponenten – typisk vognmanden – fået mulighed for at kunne generere individuelle koder til de vikarer, de hyrer ind. Vikarer og afløsere i forbindelse med ferie eller sygdom har almindeligvis ikke en firmatelefon og i stedet for at give dem et nyt brændstofkort eller telefon, kan vognmanden nu selv lave en kode til dem, som de kan indtaste direkte på terminalen uden at have en telefon. Vognmanden bestemmer selv, hvor længe koden skal være gyldig. Læs mere på www.db-dk.dk.

Nu kan du også finde telekørsel i Rejseplanen I de fleste kommuner på Fyn kan du udover bus også køre med telekørsel. Nu er denne telekørsel også synlig i Rejseplanen, så man kan få ét samlet rejseforslag med bus, tog og telekørsel i stedet for, at man skal på FynBus’ hjemmeside for at finde køreplanerne for telekørslen. FynBus vil løbende evaluere og udvikle forsøget med telekørsel i Rejseplanen.

Danske Busvognmænd 39


Køretøj og teknik

Mercedes-Benz Citaro Hybrid kåret til Bus of the Year Juryen bag International Bus and Coach of the Year-prisen har udpeget Mercedes-Benz Citaro Hybrid som Bus of the Year 2019. Af: Nicolai Hoffmann Foto: Michael Branner

P

risoverrækkelsen fandt sted på Daimlers stand ved IAA-messen i Hannover den 19. september. ”Mercedes-Benz Citaro Hybrid er en god og omkostningseffektiv løsning, der tilgodeser klimaet og behovet for energibesparelse, specielt hvad angår bytransport. Bussen kan sættes i operation med det samme uden anskaffelse af ny infrastruktur til f.eks. opladning, da energien i batteriet genereres ved opbremsning. Kombineret med HVO og/ eller biodiesel kan bussen ligesom andre bæredygtige transportformer være med til at begrænse emission i byområder,” lyder det fra Tom Terjesen, præsident for juryen bag International Bus and Coach of the Year, som derefter afslutter: ”Operatører kan ved brug af denne bustype opnå en kort tilbagebetalingsperiode og et mindre brændstofforbrug,

Juryens præsident Tom Terjesen overrækker trofæet til Till Oberwoerder, chef for Daimler Buses.

40 Danske Busvognmænd

hvilket har en positiv indvirkning på totalomkostningen.” Bus Euro Testen Bus Euro Testen, som dannede grundlag for afstemningen, tager fire dage og starter med at teste tekniske parametre såsom bussens acceleration og bremseevne for at få et indtryk af køretøjets evner. Under en omfangsrig todages prøvekørsel bliver bussen derefter testet af jurymedlemmerne på en rute, som svarer til en eksisterende busrute på offentlige veje. På denne rute bliver bussen bedømt på parametre såsom køreegenskaber, styretøj og chaufførens udsyn, adgang til vedligeholdelse, passagerkomfort, bussens egnethed til at håndtere kørestole og barnevogne, gelændernes placering, rengøringsvenlighed, bussens konstruktion, sæder, vinduer osv.

Udover disse mange vidtgående parametre, bliver bussen bedømt på dens miljøvenlighed, bæredygtighed samt dens evne til at være effektiv og økonomisk rentabel. Bussen med den højeste score vinder International Bus of the Year prisen.

Juryen Juryen bag International Bus and Coach of the Year-prisen består af 21 journalister, der alle er specialiserede i køretøjer for passagertransport. Alle juryens medlemmer er frivillige og underlagt strenge krav for at opretholde neutralitet. Busmagasinet er repræsenteret i juryen ved transportjournalist Mikael Friis.


Køretøj og teknik

Bus Euro Test I september-udgaven af Busmagasinet vurderede journalist Mikael Friis de enkelte kandidater til Bus Euro Test. Her skrev Mikael Friis bl.a. om Mercedes-Benz Citaro Hybrid: ”Det er let at føle sig hjemme bag rattet på enhver Citaro – hybrid eller ej. Logiske og letforståelige instrumenter, solide knapper og betjeningsgreb samt ergonomi i topklasse. Den lave underkant på forruden samt de vibrationsfri sidespejle giver et rigtig godt udsyn hele vejen rundt. Det nye styretøj føles meget præcist og letbetjent, og på trods af de ujævne veje isolerer styretøjet godt mod, at ujævnheder slår tilbage i rattet. Støjniveauet både ved førerpladsen og i kabinen er behageligt lavt. Hybridsystemet arbejder helt lydløst, så der er kun den effektivt dæmpede lyd af dieselmotor og gearskifte at forholde sig til. Det er nærmest tryghedsskabende, fordi det er så genkendeligt. Komforten er uovertruffen, og hele køreoplevelsen bærer præg af, at Citaro Hybrid bygger på mere end et årtis erfaringer, forbedringer og videreudvikling.”

”Mercedes-Benz Citaro Hybrid er en god og omkostningseffektiv løsning, der tilgodeser klimaet og behovet for energibesparelse, specielt hvad angår bytransport." Busmagasinet 2018 -

Busbladet 2018 - håndværk Professionelt DANMARK

LED destinationsskilte ●

12 års fabriksgaranti. Markedets laveste strømforbrug. Høj opløsning – let at læse. Stor erfaring med automatisk stoppestedsavertering. Reservedelslager i Greve og Haderslev

Hanover Danmark . Korskildelund 6 . 2670 Greve www.hanoverdisplays.com Carsten Sørensen . Tlf. 60 15 03 23 E-mail: csorensen@hanoverdisplays.com Kurt Skousgaard . Tlf. 22 21 58 95 E-mail: kurt@hanoverdanmark.dk Landsdækkende teknisk support og service: Ole Frier-Meineche . Tlf. 27 61 27 60

OBS takt kon oner e y i N t rma info



DANMARK

LED-destina

12 års fabriksgara ALT I OMPOLSTRING Markedets laveste ●

Sæder - Loft - Sider GuLvtæppe - Gardiner Høj opløsning – let ●

Stor erfaring med stoppestedsaverter Brodering af logo og numre på nakkeskånere. nakkeskånere - nakkestykker i "ruskind"

Reservedelslager vi ompolstrer din chaufførstol - medens du● venter. Gulvtæpper - presenninger m.m.

i Greve og Hadersl

Hanover Danmark . Korskildelund 6 . 2670 Greve . www.hanoverdispla

Vi har ca. 100 forskellige plys Carsten Sørensen . Tlf. 60 15 03 23 . E-mail: csorensen@hanoverdisp til reparation af din bus. Kurt Skousgaard . Tlf. 22 21 58 95 . E-mail: kurt@hanoverdanmark.dk teknisk support og service: Ring ogLandsdækkende få et uforpligtende tilbud Ole Frier-Meineche . Tlf. 27 61 27 60 - tlf. 74 56 29 97

Christiansfeld Autopolstring Industrivej 14 - 6070 Christiansfeld - tlf. 22 60 90 00 Danske Busvognmænd 41


Køretøj og teknik

IAA 2018 – mindre busfokus end tidligere IAA-messen i Hannover i Tyskland er verdens største transportmesse med både gods- og passagertransport på programmet. Op mod en kvart million besøgende kommer hvert andet år i september for at se på alt fra lastbiler, trailere og kraner til varevogne, minibusser og store busser – og alt derimellem. Af: Mikael Friis Foto: Mikael Friis

Daimler udstillede Mercedes-Benz og Setra sammen med lastbiler i deres egen hal ved IAA

Å

rets udgave af IAA var ingen undtagelse. Selv om de fleste store køretøjsproducenter med både busser og lastbiler på programmet præsenterede deres samlede produktprogram, var det som om, at busserne denne gang var nedprioriterede. Vel står busserne badet i projektørlys på mange af de samme stande som lastbilerne, men det er som om, at de alligevel står i skyggen. Og det kan man måske ikke bebrejde producenterne, da deres omsætning ofte fordeler sig med 80-90 % på lastbiler og ”kun” 10-20 %

42 Danske Busvognmænd

på busser – og hvor mange af de tekniske løsninger i hvert fald på drivline-området udvikles med henblik på godstransport og efterfølgende ”konvertering” til passagertransport. Mange af de store bus- og lastbilproducenter som Mercedes-Benz og Setra, MAN og Neoplan, Scania, Volvo, Iveco m.fl. var til stede, mens andre store busproducenter som Solaris, VDL og Irizar glimrede ved deres fravær. Sidstnævnte havde valgt at stå over IAA denne gang og i stedet bruge markeds-

føringskrudtet på dedikerede udstillinger for passagertransport andre steder. Busserne spredt over hele messeområdet Blandt de udfordringer, som IAA har med at holde fokus på busserne, er spredningen af de forskellige producenter over det enorme messeområde. Mercedes-Benz udstiller sine busser sammen med deres lastbiler og udstiller Setra i samme hal. MAN, Scania og VW Erhvervsbiler udstiller deres lastbiler og busser i en anden hal under det nye Traton-paraply,


Køretøj og teknik

Scania Citywide Electric var indsat som shuttlebus på messeområdet.

mens Volvo og IVECO udstiller deres lastbiler og busser i en tredje hal. De dedikerede busproducenter som BYD, Temsa, Van Hool, Otokar samt en stribe andre asiatiske, tyrkiske og østeuropæiske producenter, der ikke har lastbiler på programmet, prøver at samle sig i en fælles hal, men for en businteresseret besøgende venter der stadig et par dagsmarcher for at komme rundt til alle busproducenter. Flere store nyheder – trods alt Selv om busserne som nævnt i nogen grad stod i skyggen af lastbilerne, kunne IAA alligevel byde på flere spændende nyheder. Det var bl.a. den nye elektriske eCitaro fra Mercedes-Benz, der stod side om side med den nykårede ”Bus of the Year”, Citaro Hybrid. Også den nye elektriske Lion’s City eBus fra MAN tiltrak sig stor opmærksomhed sammen med den nye MAN E18 gasmotor til kørsel på komprimeret naturgas og biogas. Motoren kan også leveres i el-hybridversion, som blev præsenteret for et par år siden i kombination med MAN’s dieselmotor. Også Scania, Volvo og IVECO/Heuliez samt adskillige minibus-leverandører præsenterede elektriske busnyheder. Den kinesiske busproducent BYD, som udelukkende leverer el-busser, viste deres nye designs på både 12- og 18-meter busser.

Fleksible løsninger for lokal optimering Der var i det hele taget ekstremt fokus på hel- og del-elektriske løsninger, mens der generelt var mindre fokus på bæredygtige løsninger som biodiesel, biogas mm. Blandt de busproducenter, der også præsenterede elektriske nyheder, men som også satser bredt på andre bæredygtige løsninger, er Scania. Ud over den nye Scania Citywide Electric, der var indsat som shuttlebus på messeområdet, lagde Scania også vægt på andre bæredygtige løsninger som hybrid, biogas, biodiesel/HVO og bioethanol som velegnede lokale løsninger. Det har altid været Scanias filosofi at tilbyde et bredt udvalg af bæredygtige løsninger, der kan skræddersys til lokale forhold, i stedet for at satse ensidigt på enkelte teknologier. Blandt nyhederne var derfor også verdens første regional-/rejsebus med gasmotor til kørsel på flydende naturgas i form af Interlink MD LNG og dermed potentielt også flydende biogas, LBG.

gør, at de forskellige producenter satser meget forskelligt, hvilket kan forvirre både operatører og politikere. Hvad er den bedste løsning på lang sigt …? Konklusionen må være, at der endnu ikke er én fremtidssikret teknologi. Busproducenterne tager små, men vigtige skridt fremad. I stedet for at kræve bestemte teknologiske løsninger, må politikerne ”nøjes med” at presse på for mere bæredygtige løsninger. Samtidig må de have tålmodighed til at afvente gennemprøvede, fleksible og økonomiske løsninger, der holder dørene åbne for fri konkurrence og frit valg.

Masser af digitalisering Ud over fokus på især elektriske drivline-løsninger viste IAA, at busproducenterne også satser intensivt på digitalisering af de vigtigste områder for effektiv busdrift – fra flådestyring og vedligeholdelse til kommunikation og autonome køretøjer. Den frie konkurrence

Danske Busvognmænd 43


Køretøj og teknik

Tak til IAAsponsorerne Af: Michael Nielsen

Studieturens sponsorer: Guldsponsor

Sølvsponsorer

D

anske Busvognmænd arrangerede traditionen tro studietur til IAA i Hannover. Danske Busvognmænd vil gerne sende en stor tak til de sponsorer og associerede medlemmer, der alle var med til at sikre en udbytterig og god tur til IAA for samtlige kredse. Kreds 1 og 2 havde sammen samlet en busfuld medlemmer, der forlod Danmark tidligt søndag morgen for at sikre ankomst til IAA tidligt søndag eftermiddag. Kreds 3 fyldte også en bus, som ankom til IAA mandag formiddag. Stemningen var høj i busserne, hvor sponsorer havde mulighed for at fortælle lidt om deres forskellige tilbud til vognmændene. Dette års messe var, som altid, præget af en masse nye og spændende løsninger, bl.a. i form af selvkørende koncepter og alternative drivmidler. Ligeledes var det interessant, at diverse mindre kendte leverandører fra f.eks. Kina havde fundet vej til messen. Efter de mange indtryk og det store sociale fællesskab var det en flok halvtrætte vognmænd, der tog turen nordpå igen efter en udbytterig studietur til den enorme messe, som spredte sig over et imponerende areal.

44 Danske Busvognmænd

Bronzesponsorer • Jyske Bank/Jyske Finans • Scania • EuroPart • Söderberg & Partners • Partex • Nordfyns Finans • Circle K • Partex • Dansk Bus Renovering • Dansk Erhverv • Irizar Danmark • MAN Bus • Ørsted Lastvognscenter • P. Christensen • Ans Busservice • OK • Auto-G • AAV Dæk • Besko • BASTA Forsikring • FTZ Reservedele


Toyota leverer teknologi til europæisk brintbus Toyota skal levere brintteknologi til den portugisiske busproducent Caetanobus, der introducerer en helt ny brintbus i 2019. Det står klart, efter Caetanobus og Toyota offentliggjorde den banebrydende aftale d. 28 september 2018. Den første forureningsfrie brintbus, hvis eneste udledning under kørslen er vanddamp, triller af produktionsbåndet om et års tid og vil køre som demonstrationsbus for busvirksomheden. Det vides endnu ikke, om de nye busser med brintteknologi fra Toyota også finder vej til Danmark.

Foto: www.toyota.dk

KORT OM... Movia vil undersøge førerløse BRT-busser fra Malmparken st. til Lautrupgård Movia vil sammen med Ballerup Kommune undersøge mulighederne for at indsætte førerløse busser fra Malmparken st. til erhvervsområdet Lautrupgård i Ballerup. De førerløse busser skal køre i sin egen vejbane, og kan blive det første førerløse BRT-buskoncept i Danmark. Forventningen er, at et førerløst BRT-koncept kan give et betragteligt kvalitetsløft for de 3.500 borgere, der dagligt bruger stoppestederne i Lautrupgård. Førerløse busser er oplagte at teste på BRT-strækninger, da bussen kører adskilt fra den øvrige trafik, og dermed møder færre trafikale forstyrrelser.

Foto: www.aalborg.dk

COWI vinder ressourceudbud på BRT-forbindelse i Aalborg Stærke profiler og de helt rigtige kompetencer sikrede COWI opgaven med at bistå Aalborg Kommune i projekteringen af Aalborgs nye BRT-forbindelse, der forventes at åbne i 2023. BRT-forbindelsen vil køre gennem Aalborg fra Væddeløbsbanen i Vest til Nyt Aalborg Universitetshospital i Øst. Der er tale om et stort anlægsprojekt, der vil give mobiliteten i byen et væsentligt løft og skabe sammenhæng mellem byudvikling og kollektiv transport.

Danske Busvognmænd 45


Solstrålen

Den syriske buschauffør Nazliya er et forbillede for andre flygtninge, der vil i job 35-årige Nazliya Mohammed er flygtning fra Syrien. Hun har siden 2017 været buschauffør i Odense for Keolis Danmark – og andre flygtninge ønsker at følge i hendes fodspor. Af: Nicolai Hoffmann Foto: Christer Holte

Vidste du …

S

elvom syriske Nazliya Mohammed oprindelig er uddannet økonom, har hun nydt godt af sit IGU-forløb hos Keolis Danmark, hvilket har resulteret i en ansættelse. IGU er en integrationsuddannelse, der forsøger at forbedre integrationen ved at få flygtninge i job. Meldinger lyder på, at Nazliya stortrives på det danske arbejdsmarked på trods af visse sprogmæssige barrierer, som dog bliver stadig færre. “Det bliver bedre og bedre. Nu stresser jeg ikke så meget, når jeg kører bussen. Jeg kan alle ruterne, og jeg bliver hele tiden bedre til dansk,” fortæller Nazliya Mohammed, som

46 Danske Busvognmænd

i januar 2014 flygtede til Danmark med sin familie på grund af krigen i Syrien. Nazliyas trivsel er så tydelig, at hun flere gange har oplevet, hvordan syrisk-kurdiske kvinder har taget fat i hende for at høre om, hvordan de kommer i arbejde som buschauffører hos Keolis. Tendensen er positiv, da busbranchen oplever rekrutteringsproblemer grundet manglende udbud af arbejdskraft. Man kan derfor håbe på, at mange flere vil følge i Nazliyas fodspor, og at hun som det gode eksempel kan blive ved med at inspirere andre flygtninge til at gå samme vej som hende - til gavn for både branchen og integrationen af de nye borgere.

at AMU-Fyn går forrest for at skabe en vellykket integration? Danske Busvognmænds nye associerede medlem, uddannelsescentret AMU-Fyn, har siden 2016 kæmpet en brav kamp for at løfte integrationen ved at uddanne IGU-elever til transportbranchen. For at opnå det bedste resultat, har AMU-Fyn påtaget sig rollen som bindeled mellem IGU-eleven, arbejdsgiveren og jobcentret. Dette betyder, at AMU-Fyn kontakter virksomheder for at skaffe IGU-pladser, målretter uddannelsen til virksomhedens behov og den enkelte kursists niveau, koordinerer alt det praktiske, bistår som nær samarbejdspartner under hele forløbet og sørger for det praktiske ift. kost og logi, såfremt IGU-eleven har over 60 km til uddannelsesstedet. AMU-Fyns indsats er med til at imødegå branchens eksisterende chaufførproblem og bidrager derudover til at sikre en vellykket integration, så vi forhåbentlig kan få mange flere solskinshistorier som Nazliya Mohammeds. Kontakt evt. Karin Kjerside Sørensen, Uddannelseskonsulent hos AMU-Fyn, for mere information på tlf. 6613 6670.


Foreningen

Euroshell-kortet kan IKKE anvendes på Circle K-netværket efter d. 1. november 2018

D

a Circle K i 2016 overtog 72 Shell-stationer, valgte Circle K at åbne for betaling med Euroshell kortet i en begrænset periode. Dermed kunne man, i overgangen mellem Shell og Circle K, betale for brændstof og bilvask på dele af Circle K og INGO netværket. Dette gjorde Circle K for at tilgodese de kunder, som var loyale brugere af de overtagne Shell-stationer. Alle tidligere Shell stationer, som skulle overgå til Circle K og INGO, er nu 100 % integreret i Circle K netværket, og der er derfor ikke længere behov for denne glidende overgang mellem Euroshell-kortholdere til Circle K-kortholdere.

Accept af Euroshell-kortet på Circle K og INGO-stationer ophører derfor helt pr. 1. november 2018. Circle K kan til gengæld tilbyde et Circle K EUROPE Card, der giver adgang til mere end 18.000 tankningsmuligheder i 29 forskellige Europæiske lande. Fordele ved et Circle K EUROPE Card: • Få alle transaktioner samlet på én og samme faktura • Betal vejskatter og broafgifter med kortet • Følg alle transaktioner med Card E-Service

• Få adgang til mere end 230 Circle K butikker i hele Danmark, inklusiv 32 motorvejsstationer. I kan bestille jeres Circle K kort på www.circlek.dk/kort og downloade Circle K app’en til både Android og iPhone. Har din arbejdsgiver allerede en aftale med Circle K, så kan de måske tilbyde dig et Circle K kort med de specielle fordele, der er knyttet til firmaaftalen.

Forsikring : Ny forbedret ansvarsdækning for bagage

S

om en del af Söderberg & Partners’ aftale med Danske Busvognmænd er der udviklet en særlig dækning for bagage herunder fejludlevering. Det sker, fordi dækningen i markedet traditionelt begrænser sig til kun at omfatte enkelte dele af passagernes bagage. Aftalen om den særlige dækning er forhandlet med Protector Forsikring. Kunder med erhvervsansvar i Protector får en udvidet dækning, der også dækker ansvar for tab/skade som følge af fejlhåndtering eller fejludlevering

af ting, busselskabet har overtaget til transport – herunder er bagage, cykler og handicappedes hjælpemidler omfattet af dækningen. Hvis du ønsker at høre mere om bagagedækningen, kan du som bestående kunde i Söderberg & Partners kontakte din forsikringsmægler. Skulle du ikke allerede være omfattet af den nye forsikringsaftale kan du som medlem af Danske Busvognmænd kontakte:

Pelle Bo Jensen pelle.jensen@soderbergpartners.dk Mobil 9244 1100 for Kreds 1 og 2 og Niels Paaske niels.paaske@soderbergpartners.dk Mobil 92441101 for kreds 3.

Danske Busvognmænd 47


Kort nyt

NOSTALGIHJØRNET

Nostalgihjørnet er en rubrik i Busmagasinet udarbejdet af Bushistorisk Selskab.

Lavgulvs- og laventré-busser

V 1.

2.

3.

ia støtte fra Trafikministeriets handicappulje, kom der i 1992 gang i køb af handicapvenlige lavtgulvs- og laventrébusser. I 1987 havde Aarhus Sporveje og Leyland-DAB ellers introduceret ”Travolator”. Her sad hjulene ude i hjørnerne, så der kunne blive et langt, lavt gulv midt i bussen. I 1989-1990 introducerede både MAN, Setra og Mercedes-Benz bybusser med forsænkede aksler, så man kunne få lavt gulv i hele bussens længde - det vi kender som en lavtgulvsbus. Først til at sætte laventré-busser i trafik var nu det nu ophørte selskan Unibus. I 1992 indsatte man i København 5 stk. Scania/Wiima-laventrébusser. Derefter kom der lavgulvsbusser i Ringsted, Esbjerg og Odense – alle bygget i udlandet. Samme år udviklede DAB-Silkeborg den første danskbyggede ”traditionelle” lavgulvsbus, Serie 15-1200C. I 1993 kunne Volvo deltage. Man introducerede laventrébus-chassiset Volvo B10BLE. Vejle Bustrafik var først og fik dem med svensk Säffle-karrosseri. December samme år kunne man så få Volvo B10BLE med dansk Aabenraa-karrosseri. De første blev leveret til DSB i Sønderborg. Siden kom der busser med lav indstigning på så godt som alle bybuslinjer. Efter 1999, hvor de sidste DAB Serie 15-1200C blev leveret, anskaffedes dog alene laventrébusser. I 2007 kom interessen igen, da Aarhus Sporveje begyndte at købe lavgulvsbusser. Siden har Movia udviklet sit Cityline-koncept, hvor lavgulvsbusser også skal anvendes.

1. I 1980’erne udviklede Aarhus Sporveje og Leyland-DAB ”Travolator” med hjulene i hjørnerne og firehjulsstyring. Her ses den i juni 1989. 2. Det blev private Unibus, der fik introduceret de første laventrébusser i København, Scania/Wiima. Her ses en af dem på Vanløse station i marts 1992. 3. Den første DAB-Silkeborg Serie 15-1200C blev leveret til DSB Busser. Her ses den på Næstved station i oktober 1993. 4. Aabenraa Karrosserifabrik fik udviklet dette karrosseri til Volvos B10BLE-chassis. Her ses en af de første hos De Blaa Busser i Skive, i marts 1994.

4. 48 Danske Busvognmænd

Tekst: Lars Ersgaard, redaktør på Bushistorisk Selskabs medlemsblad ”Busbladet”. Billeder: Lars Ersgaard henh. Danmarks Busmuseums arkiv.


Vi er specialister i test og reparation og yder teknisk support Personbiler • Varevogne • Lastbiler Busser • Traktor • Skibsindustrien nde-ketner.dk

-det klarer vi..!

- Vi har alt på lager

Kort leveringstid - Høj kvalitet - Lave priser

Diesel- og turboværksted

Kuverter

Rubrikannoncer

9900 Frederikshavn tlf. 98 42 78 99

Vil du annoncere i Dansk PersonTransports kommende medlemsblad? Kontakt Vendemus Telefon: 72 22 70 80 – kontakt@vendemus.dk

VIL DU ANNONCERE HER ?

Brugte busser

Aut. service til din Mercedes-Benz og Setra

FYNS LAST- & BUS

Kontakt Vendemus Telefon: 72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

Aps

Gl. Sognevej 9, 5771 Stenstrup, Tlf. 62 26 15 26, e-mail: fynslastbus@mail.dk

Danske Busvognmænd 49


Rubrikannoncer / Info

Busrejser – overnatning & forplejning

Går bus-turen til København..?

Vi køber alle slags brugte og skadede busser til ekspert. Betaler med kontanter.

- så besøg os for et godt måltid mad. Central beliggenhed, tæt på DR byen, Tivoli og Amalienborg. Dansk Køkken. Stor rutine i bus selskaber blandt andet fra Fyn, Jylland og Sverige Altid et godt tilbud - f.eks : Flæskesteg med rødkål samt dess. kr. 168,Stor buffet kr. 178,-

Restaurant Menuen Brigadevej 49 - 2300 København S

tlf. 32543322

www.restaurantmenuen.dk

RestaurantMenuen_DBjan2011.indd 1

Sarwary Omnibushandel KG Tlf. + 49 40 250 6924 Fax. + 49 40 2549 5884 info@sarwary.de

Vi siger tillykke

VIL DU ANNONCERE HER ? Kontakt Vendemus Telefon: 72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

… med jubilæet Ole Pedersen 25 års jubilæum Den 3. maj 2018, Skørringe Turistbusser Steen Rasmussen 25 års jubilæum Den 24. maj 2018

23/09/16 13.40

Associerede medlemmer af Danske Busvognmænd

VBI Group ApS Kontakt: Dan B. Pedersen Kongensgade 38 6070 Christiansfeld Tlf. 74 56 13 26

VDL Bus & Coach Danmark Kontakt: Anita Palm Laursen Naverland 21 2600 Glostrup, Tlf. 70 23 83 23

HH Ferries Helsingør ApS Kontakt: Lars Dalsgård Færgevej 8 3000 Helsingør Tlf. 49 26 03 11

DEKRA AMU Center Sydjylland A/S Kontakt: Susanne Jensen-Iversen Arnfredsvej 8 6600 Vejen Tlf. 70 60 65 00

Jyske Bank/Finans Kontakt: Tommy Schulz Puck Kastaniehøjvej 2 8600 Silkeborg Tlf. 89 89 81 20

Sydglas Danmark Kontakt: Per Hartung pha@sydglas.dk Håndværkersvinget 12 6360 Tinglev Tlf. 40 34 15 89

OK Kontakt: Henrik Dehn Centervej 5 4600 Køge Tlf. 89 32 25 40

YX Danmark Kontakt: Claus Gottlieb Buddingevej 195 2860 Søborg Tlf. 39 47 82 75

Circkle K Danmark Kontakt: Stephan Praem Skovgaard Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tlf. 70 101 101

50 Danske Busvognmænd

AMU Transport Danmark Kontakt: Finn Ravn fhr@AMU-FYN.dk Bastrupgårdvej 5 7500 Holsterbro Tlf. 22 10 41 31


Info

Bus magasinet

Danske Busvognmænd

Sekretariatet

Hovedbestyrelse

Nr. 06 november 2018

Vesterbrogade 10 1620 København V Tlf. 70 22 70 99 Fax 70 22 10 99 www.db-dk.dk db@db-dk.dk

Landsformand John Bergholdt – Bergholdt.dk A/S Børstenbindervej 5, 5230 Odense M tlf. 66 11 31 31, fax 66 19 08 09 john@bergholdt.dk / www.bergholdt.dk

Danske Busvognmænd er for alle, der udfører erhvervsmæssig buskørsel. Organisationens formål er via indflydelse, information og indkøbsaftaler at sikre sine medlemmer de bedst mulige arbejdsvilkår.

Medarbejdere Michael Nielsen Adm. direktør mn@db-dk.dk Lasse Repsholt Sektorchef lasse@db-dk.dk Michael Branner Chefkonsulent michael@db-dk.dk Britt Wittrup Konsulent britt@db-dk.dk Rikke Bengtsson Sekretær rikke@db-dk.dk Nicolai Hoffmann Studentermedarbejder nh@db-dk.dk

Næstformand Formand Handicapsektor Allan Mørup – Mørups Turistfart ApS Haugevej 23, 7400 Herning tlf 97 11 69 69, fax 97 11 63 60 allan@morups.dk www.morups.dk Formand Rutesektor Peter Lanng Nielsen – Keolis Danmark A/S Naverland 20, 2600 Glostrup tlf. 88 17 17 17, fax 88 17 17 19 peter.lanng.nielsen@keolis.dk www.keolis.dk Formand Turistsektor Jørn Pedersen – Jørns Busrejser Snehvidevej 9, 9700 Brønderslev tlf. 98 82 39 43, fax 98 82 39 74 info@jornsbusrejser.dk www.jornsbusrejser.dk Formand DB’s kreds 1 Lars Brøchner – Brøchners Biler Genvejen 16, 7451 Sunds tlf. 97 14 10 52, fax 97 14 42 52 info@brochnersbiler.dk, www.brochnersbiler.dk Formand DB’s kreds 2 Peter Papuga – Papuga Bus A/S Lundahl Nielsensvej 1, 7100 Vejle tlf. 75 85 85 88 peter@papugabus.dk www.papugabus.dk Formand DB’s kreds 3 Carsten Rasmussen Vedde Turistfart A/S Bådehavnsgade 38, 2450 København SV tlf. 57 80 46 19 carsten@veddeturistfart.com www.veddeturistfart.dk

KOM I KONTAKT MED DET DANSKE BUSFOLK... Kontakt Vendemus på telefon: 72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

Ansvarshavende Michael Nielsen / mn@db-dk.dk Layout og tryk Mediegruppen Horsensvej 72A, 2 7100 Vejle Tlf. 75 84 12 00 www.mediegruppen.net Annoncer Vendemus ApS Frederiksgade 45, Baghuset, 1. sal 8000 Aarhus C Tlf. 72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk Oplag 1.800 stk. Distribution Bladkompagniet ISSN 1904-8505 Danske Busvognmænds opfattelse udtrykkes i lederen, og hvor det i øvrigt direkte fremgår. Meninger udtrykt i andre artikler er ikke nødvendigvis Danske Busvognmænds. Eftertryk kun tilladt efter nærmere aftale. Forsidebillede Colourbox Abonnementspriser Årsabonnement – Danmark kr. 275,- inkl. moms – Udlandet kr. 335,- momsfrit Enkeltnumre kr. 50,- pr. stk. inkl. moms + forsendelse. Udgivelser Udkommer 6 gange om året Næste udgivelse i regi af Dansk PersonTransport er i uge 1 2019. Deadline for indlevering af annoncer er senest d. 10. december 2018. Trykt på miljøgodkendt papir hos svanemærket trykkeri, der er kvalitetsog miljøcertifiseeret iht. ISO 9001/14001.

MG 12170

Telefontid man-fre 9-15 Telefax og mail er åben for meddelelser hele døgnet.

Udgiver Vesterbrogade 10 / 1620 København V Tlf. 70 22 70 99 / Fax 70 22 10 99 www.db-dk.dk / Mail. db@db-dk.dk

Danske Busvognmænd 51


NU BLIVER DEN BLÅ VEJ OGSÅ DEN GRØNNESTE. Nu kan vi endelig fejre at færgerne Tycho Brahe og Aurora sejler med fuldt batteri. Vi er dermed verdens første højfrekvens-rute med batteri-drevne færger – stadig lige så hurtige, trygge og punktlige som altid, men betydeligt mere venlige mod miljøet og vores elskede Øresund. De batteridrevne færger er et skridt på vejen af vores miljørejse mod en endnu bedre færgeoverfart. Vi fokuserer ikke blot på Helsingør–Helsingborg, vi fokuserer på fremtiden. For dig, for hele regionen og for vores miljø.

FULD SPÆNDING!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.