Page 1

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVOZA MINSTRSTVO ZAOKOLJE OKOLJEIN INPROSTOR PROSTOR

ZAKON O ARHITEKTURNI IN INŽENIRSKI DEJAVNOSTI Predstavitev novosti – regijska izobraževanja UE, občine mag. Sabina Jereb, univ.dipl.prav. Služba za sistem okolja in prostora


REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVOZA MINSTRSTVO ZAOKOLJE OKOLJEIN INPROSTOR PROSTOR

Pobude stroke

Evropska zakonodaja

Analiza zborničnega sistema

10. vladni strateški projekt prenove reguliranih poklicev in dejavnosti

Arhitekturna politika


REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVOZA MINSTRSTVO ZAOKOLJE OKOLJEIN INPROSTOR PROSTOR


REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVOZA MINSTRSTVO ZAOKOLJE OKOLJEIN INPROSTOR PROSTOR

Regulirani poklici in zaščita naziva PI POOBLAŠČENI INŽENIR (G, E, S, T, PV, Geo, Rg)

PA POOBLAŠČENI ARHITEKT

PPN POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALEC

PKA POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKT


REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVOZA MINSTRSTVO ZAOKOLJE OKOLJEIN INPROSTOR PROSTOR

Pogoji za vpis v imenik

Ustrezna izobrazba Praktične izkušnje Strokovni izpit Zavarovanje odgovornosti* Nekaznovanost Ustrezna oblika opravljanja poklicnih nalog*


REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVOZA MINSTRSTVO ZAOKOLJE OKOLJEIN INPROSTOR PROSTOR

Način opravljanja storitev INDIVIDUALNO

DELOVNO RAZMERJE DRUGO PRAVNO RAZMERJE O OPRAVLJANJU DELA, ČE JE PA/PI DRUŽBENIK

JAVNI USLUŽBENEC


REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVOZA MINSTRSTVO ZAOKOLJE OKOLJEIN INPROSTOR PROSTOR

POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI

OPCIJSKA ZAŠČITA NAZIVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA - STROŽJE

registrirana dejavnost znotraj M 71

Arhitekturni, krajinsko arhitekturni, inženirski, geodetski biro

zaposlitev PA/PI ali 50 % lastništvo stroke ali samostojno opravljanje dejavnosti

izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti

zavarovanje odgovornosti za škodo

Dodatni pogoji: vedno 50 % lastništvo, zaposlitev družbenika in nepovezanost družbe po ZGD

odsotnost stečajnega postopka

Regulacija dejavnosti


REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVOZA MINSTRSTVO ZAOKOLJE OKOLJEIN INPROSTOR PROSTOR

Stalno strokovno usposabljanje

Disc. ukrepanje

Pravilnik zbornice

Strokovni nadzor


REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVOZA MINSTRSTVO ZAOKOLJE OKOLJEIN INPROSTOR PROSTOR

Strokovni nadzor zbornice REDNI • letni program • glede na prihodke zbornice • najmanj 1% članov

IZREDNI

• na predlog zbornice ali ministrstva • sum kršitev

OBNOVITVENI • leto po opravljenem rednem/izrednem nadzoru • v primeru ugotovljenih nepravilnosti


REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVOZA MINSTRSTVO ZAOKOLJE OKOLJEIN INPROSTOR PROSTOR

Za dejavnost 1 leto od začetka uporabe zakona

Prehodno obdobje Pridobljene pravice se ohranjajo

Za PA/PI 6 mesecev od začetka uporabe zakona


REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVOZA MINSTRSTVO ZAOKOLJE OKOLJEIN INPROSTOR PROSTOR

Hvala za vašo pozornost!

MOP, Dunajska 48, Ljubljana Služba za sistem okolja in prostora sabina.jereb@gov.si 01 478 7066

Profile for Damjan Alesnik

Predstavitev zaid dgit nm 13 4 2018 s jereb  

Predstavitev zaid dgit nm 13 4 2018 s jereb  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded