Page 1

• Tehnologije sanacije cevovodov • Sanacija po sistemu notranje prevleke • • Sanacija po sistemu nogavice • Primeri sanacij •

Sanacije cevovodov


2

Tehnologija:

Mreža poslovalnic:

Patentirana tehnologija obnove z epoksi smolami Patentirana tehnologija linijske sanacije: - LSPC (lokalne sanacije poškodovane cevi) - LSK (lokalna sanacija s kapsulo) - inverzijska metoda - obnova cevi majhnih premerov.

Sedež podjetja: San Diego, Kalifornija, Združene Države Amerike Proizvodnja: Oshawa, Ontario, Kanada Prej

Potem

Regionalne poslovalnice: San Diego, Orange County, Houston, Sarasota, Toronto, Washington, Chicago, Anchorage Globalna mreža licenc: Preko 300 prevzemnikov licenc, v ZDA, Kanadi, Evropi, Aziji, Australiji, Afriki

Podjetje Nu Flow ima trenutno v lasti 21 patentov, ki jih neprestano dopolnjuje in izpopolnjuje.

Za sanacijo cevi uporabljamo patentirano tehnologijo, zaradi katere niso potrebna dodatna gradbeno-obrtniška dela. Naša oprema je primerna za sanacijo od najmanjšega, do največjega premera cevi. Zaradi tehnologije izdelave ostanejo tla, stene in stropovi nepoškodovani.


Prednosti tehnologij Nu Flow

3

Ponujamo vam različne tipe sanacij.

Prednosti Nu Flow tehnologije

Slabosti klasične menjave cevi

Približno 1/2 cene klasične zamenjave cevi.

Dražje, potrebno več časa in potrebna gradbena dela ter dodatni strokovnjaki za vodovod, eklektriko in ostale instalacije

Izkoristi obstoječe cevovode in vtoke, kar pomeni manj gradbenih del.

Veliko težke in glasne mehanizacije, zato zgradba ni funkcionalna med opravljanjem del.

Uporabniki in stanovalci lahko cevovod uporabljajo tudi med sanacijo.

Potrebna je zamenjava poškodovanih cevi, celotnega cevovoda, vključno z gradbenimi deli in poslednično umazanijo, prahom in odpadom.

Prihranek pri času sanacije. Ker se uporabi obstoječ cevovod, ni dodathin odpadkov.

Certifikati za linijsko sanacijo:

Certifikati za epoksi smolo:

Tehnologije brez izkopavanja

Nove pocinkane cevi so zopet podvržene k obrabi.


Tehnologije sanacije cevi

4

Ponujamo vam različne tipe sanacij.

Tehnologija impregnirane nogavice

Tehnologija impregnirane nogavice

Impregnacija pred vgradnjo

Tehnologija z impregnirano nogavico je primerna za večje lokalne linijske sanacije. Uporablja se že od 1998.

Nogavica je izdelana iz posebne tkanine, ki jo pred vgradnjo impregniramo v epoksi smoli.

Tehnologija epoksi prevleke

Epoksi prevleka notranjosti cevi

Tehnologija z vpihovanjem

Prevleka iz epoksi smole je inovativen in zelo učinkovit način sanacije. Uporablja se že od leta 1987.

Tehnologija z vpihovanjem je primerna za obnovo kompletnega cevovoda.


Najbolj pogoste težave in rešitve

5

Primeri težav in primerne rešitve

Linijska sanacija odtočnih cevi

Prej

Epoksi prevleka notranjosti cevi

Potem

Kanalizacijska cev je popolnoma zamašena. Usedline popolnoma ovirajo pretok.

Prej Vodovodna cev je korodirana, v njej so kosi rje, to je nevarno za zdravje. Koščki rje lahko zamašijo škropilnike za zaščito pred požarom.

Cev očistimo, potem pa saniramo z nogavico, ki je izdelana iz posebne tkanine, in jo pred vgradnjo impregniramo v epoksi smoli.

Vertikalne zamašene kanalizacijske cevi Vodoravne zamašene kanalizacijske cevi Glavne kanalizacijske cevi Strešni odtoki Točkovna sanacija poškodovanih cevi

Primeri uporabe:

Potem Tehnologija z vpihovanjem je primerna za obnovo kompletnega cevovoda. Je trajna rešitev.

Vroči in hladni sistemi za pitno vodo Cevi vodnjakov Cevovodi za stisnjen zrak Hladilni sistemi Škropilinik za zaščito pred požarom Tehnološki cevovodi Vodovod Cevovodi kemijsko agresivnih tekočin


6

Sanacija po sistemu notranje prevleke Sanacija cevovodov z prevleko iz epoksi smole z metodo vpihovanja

Pogoste težave v vodovodni instalaciji

Prednosti Nu Flow prevleke Prevleka iz epoksi smole se izvede s patentirano tehnologijo vpihovanja zraka, kar je bolje, kot klasična menjava cevi.

Razpoke na ceveh

Rjavenje notranjosti cevi

Zamašitev šob pri škropilnikih

Imajo za posledico padec tlaka v cevovodu, plesen na stenah in poškodbe zidu. Pošča lahko tudi na spojih.

Nabiranje usedlin, korozija notranjosti cevi inajo za posledico rjavo obarvano vodo.

Zaradi korozije cevi se lahko zmanjša pretok tudi v cevovodih za ogrevanje, klimo in prezračevanje.

Pri nanosu epoksi smole je potrebna velika natančnost, ki jo dosežemo z uporabo dovoda čistega zraka. Nanos epoksi prevleke se izvede na mestu sanacije. Naša tehnologija omogoča sanacijo več vrst in različne dolžine cevi, najpogosteje od 1/2 (12mm) do 12 col (300mm). Epoksi je material, zaradi katerega ne prihaja do razpok cevovoda, se ne nabirajo usedline in ne prihaja do korozije.

Korozija v notranjosti cevi


7

Postopek sanacije cevi

Pregled cevi in ocena stanja

Mešanica peska in zraka očisti cev

Mešanica epoksi smole in čistega zraka

Epoksi prevleka cevi je končana

Pred sanacijo naredimo oceno stanja z našimi kamerami. Sledi strokovni pregled z naročnikom in sanacija.

Cevi je potrebno očistiti nečistoč in jih segreti. Ko je cev popolnoma očiščena, sledi izpihovanje peska.

Epoksi smolo se pripravi na mestu sanacije in se jo dodaja med samim vpihovanjem prečiščenega zraka.

Epoksi prevleka omogoča popolno tesnenje in onemogoča razpoke. Zato je sanacija uspešna za dalj časa.

1. Odstrani se morebitne zapore in ventile, da se vzpostavi neoviran pretok 2. Cevi se čistijo tako, da začnemo pri največjem in končamo pri najmanjšem premeru 3. V cevovodu se vzpostavi pretok zraka, v katera dodamo pesek, ki očisti nečistoče 4. Cevi pregledamo

5. Cevi segrejemo s suhim, ogretim zrakom 6. Na podlagi dolžine cevi in premera, se izračuna potrebna količina epoksi smole 7. Epoksi dodajamo med vpihovanjem zraka 8. Nekaj časa pustimo, da se epoksi smola dobro sprime s podlago. Po koncu postopka, se ponovno namesti ventile.


Sanacija po sistemu nogavice

8

Sanacija zamašenih odtočnih cevi na poškodovanem odseku

Pogoste težave v odtočnih ceveh

Prednosti Nu Flow linijske sanacije Sanacija brez izkopov, saj je tehnologija po sistemu nogavice patentirana tehnologija, ki je neprimerno boljša od menjave celotnega sistema cevi.

Razpoke v ceveh povzročijo zamašitev

Usedline zaradi razpadanja cevi

Zamašitev povzročijo tudi korenine

Zaradi razpok in lukenj v cevi postane cev krhka, zato se v njej nabirajo mikroskopsko majhni delci, ki zamašijo cev.

Zaradi korozivnih snovi v odtoku lahko razpade dno cevi. Različno veliki kosi odpadkov lahko tudi zmanjšajo pretok.

Korenine, ki prodrejo v cev povzročijo zamašitve v cevi. Zato povzročijo omejen pretok in cev se zamaši.

Nogavico pripravimo na mestu vgradnje, jo narežemo na določeno dolžino in vstavimo v očiščeno cev. Naša tehnologija omogoča sanacijo več vrst in različne dolžine cevi, najpogosteje od 3/4 (20mm) do 10 col (250mm), v nekaterih primerih celo večje. Epoksi je material, zaradi katerega ne prihaja do razpok cevovoda, se ne nabirajo usedline in ne prihaja do korozije.

Usedline v odtočni cevi


9

Postopek sanacije cevi

Pregled cevi in ocena stanja

Cevi je potrebno očistiti nečistoč

Namestitev nogavice

Po končanem postopku sledi pregled s kamero

Pred sanacijo naredimo oceno stanja z našimi kamerami. Sledi strokovni pregled z naročnikom in sanacija.

Cevi je potrebno očistiti nečistoč in jih segreti. Ko je cev popolnoma očiščena, sledi izpihovanje peska.

Za namestitev uporabimo vstopno in izstopno odprtino.

Epoksi prevleka omogoča popolno tesnenje in onemogoča razpoke. Zato je sanacija uspešna za dalj časa.

Priprava poligona

Nato je potrebno nogavico še napihniti.

P ri p rav a no g av i c e


Primeri sanacij

10

Sanacija zamašenih odtočnih cevi na poškodovanem odseku

Uporaba pri ameriški mornarici

Palača delegatov - Maryland

Nanos epoksi smole za dolgo življensko dobo.

Potrebna obnova 2400m cevovodov.

Občutljivi so predvsem škropilniki proti požaru.

Mornarica ZDA uporablja Nu Flow epoksi sisteme, ker so kos agresivnemu okolju in konstanim vibracijam. Preventivno na vseh, tudi novih letalonosilkah uporabljajo Nu Flow epoksi obloge. Izvedene sanacije: - vse letalonosilke - vojaške baze - bolnišnice za veterane - objekti na letalskih bazah - hangar za vojaška letala

Usedline zaradi razpadanja cevi.

Obstoječa situacija: Sistem za klimatizacijo, ogrevanje in hlajenje je bil izdelan iz cevi s premerom 2,5 cole do 4 cole premera (6-100mm). Sistem je bil korodiran in mestoma neuporaben. Naročnik je želel, da sanacija čim manj moti uporabnike v palači.

Prednosti rešitve Nu Flow: Tehnologija Nu Flow je omogočila sanacijo brez gradbeno-obrtniških del, kar je omogočilo nemoteno delo v stavbi. Nanos s patentirano prevleko služi kot dolgotrajna rešitev. Prihranili smo čas in denar davkopalčevalcev.


11

Vojaška baza - Fort Drum

Plinovod v čistilni napravi Encina

Nanos epoksi smole za dolgo življensko dobo.

Obstoječ bakren cevovod je povročal težave.

Občutljivi so predvsem škropilniki proti požaru.

Sanacija je potekala brez gradbenih posegov.

Obstoječa situacija:

Obstoječa situacija:

Sistem je bil zgrajen iz črnih kovinskih cevi premera 1-6 col (25-150mm). Razpokane cevi in poškodovani spoji so imeli za posledico tehnične težave in lažne alarme.

Laboratorij v čistilni napravi Encina je bil opremljen z bakrenimi cevmi za stisnjen zrak in plin Argon. Plin je vseboval tudi vodo, zato je bila potrebna menjava celotne instalacije. Naročnik ni želel gradbenih del v novem objektu.

Prednosti rešitve Nu Flow:

Prednosti rešitve Nu Flow:

Tehnologija Nu Flow je omogočila sanacijo cevovodov za škropilnike za zaščito pred požarom. Cevovod je bil saniran s tehnologijo epoksi plašča v notranjosti cevi. Večino dela ja bilo opravljenega na poziciji ostrešja.

Strokovnjaki so uporabili obstoječe vtoke, da so lahko izvedli sanacijo. Sanacija je bila izvedena brez gradbenih posegov in brez prekinitev delovnih procesov. Naša epoksi smola ne reagira na plin tako, kot bakerne cevi.


12

Menjava cevi na letalonosilki

Stavba Waterclub

Nanos epoksi smole za dolgo življensko dobo

Potrebna obnova 600 m cevovodov

Občutljivi so predvsem škropilniki proti požaru

Cevovodi v izredno slabem stanju

Obstoječa situacija:

Obstoječa situacija:

Zaradi odpadne vode, ki je vsebovala nikelj in baker so bile na cevovodu kanalizacije take poškodbe, da je bila potrebna menjava cevi. Cevi so bile premera 4-6 col (100-150mm).

Stavba višine 37 nadstropij v Torontu, v Kanadi. Sistem za klimo, ogrevanje in hlajenje je bil izdelan iz cevi od 3/4-2 coli (19-50mm) in je bil v zelo slabem stanju.

Prednosti rešitve Nu Flow:

Prednosti rešitve Nu Flow:

Tehnologija Nu Flow je omogočila sanacijo brez menjave cevi, kar je celoten postopek zelo pocenilo. Izvedba je bila končana v 3 tednih in med izvedbo ni bila potrebna premestitev vojakov.

Tehnologija Nu Flow je omogočila sanacijo brez gradbeno-obrtniških del, kar je omogočilo nemoteno delo v stavbi. S tehnologijo notranje prevleke je bilo saniranih 600 m cevi.

STROŠKI NU FLOW REŠITVE:

308.000 $

STROŠKI NU FLOW REŠITVE:

480.000 $

OCENA STROŠKOV MENJAVE CEVI:

2.400.000 $

OCENA STROŠKOV MENJAVE CEVI:

3.000.000 $


13

Stanovanjska stavba - Plymouth

Stolpnice TD

Zahtevna sanacija 25 nadstropne stavbe

Potrebna obnova 2400m cevovodov

Tehnologija notranje prevleke

Usedline zaradi razpadanja cevi

Obstoječa situacija:

Obstoječa situacija:

Stavba višine 25 nadstropij s pripadajočimi objekti v zalivu Sarasota, na Floridi. Potrebna je bila menjava vodovodnih cevi s premerom 4 cole (100mm), cevi za hladilni sistem s premerom 12 col (300mm) in še nekaj kanalizacijskih cevi.

Stolpnice, v kateri so poslovni prostori banke, predstavlja 56 nadstropno poslovno stavbo v Torontu. Najvišja med njimi meri 223 m in spada med najvišje stavbe v Kanadi. Vertikalne prezračevalne cevi so bile dotrajane.

Prednosti rešitve Nu Flow:

Prednosti rešitve Nu Flow:

Tehnologija Nu Flow je omogočila sanacijo cevovodov z minimalnim posegom v stavbo in stanovalci skoraj niso občutili obnove. Z uporabo tehnologije notranje prevleke in linijske sanacije z nogavico, smo sanacijo uspešno zaključili.

Poslovni proces med samo sanacijo ni bil moten. Poslovanje je potekalo po običajnih urnikih, saj so naši strokovnjaki uporabili tehnologijo linijske sanacije z impregnirano nogavico. Sanacija je potekala preko noči.

STROŠKI NU FLOW REŠITVE:

6.000.000 $

STROŠKI NU FLOW REŠITVE:

250.000 $

OCENA STROŠKOV MENJAVE CEVI:

17.000.000 $

OCENA STROŠKOV MENJAVE CEVI:

1.500.000 $


14

Hotel Gulf View Condominium

Salerno - vodovod v stari četrti

Zahtevna obnova 27nadstropne stavbe

Cevovodi so bili stari preko 80 let

Občutljivi so predvsem škropilniki proti požaru

Velike toplotne izgube pri toplovodu

Obstoječa situacija:

Obstoječa situacija:

Glavna vodovodna cev je bila stara in korodirana. Posledica je bila umazana, rjava voda. Nekateri stanovalci so občasno ostali brez vode. Premer cevi je bil 6 col (150mm) in na določenih mestih pod zemljo, zaradi česar je bila zamenjava nemogoča.

80 let star vodovod za toplo in hladno vodo. Pocinkane in bakrene cevi, ki so bile poškodovane, zato je bila posledica majhen pretok in velike izgube na toplovodu. Stroški z ogrevanjem vode so bili previsoki, zato je bila potrebna resna sanacija.

Prednosti rešitve Nu Flow:

Prednosti rešitve Nu Flow:

Tehnologija Nu Flow je omogočila sanacijo brez menjave cevi, kar je celoten postopek zelo poenostavilo, saj ni bilo potrebnih gradbeno-obrtniških del. Nu Flow je zagotovil prebivalcem začasno oskrbo z vodo.

Tehnologija Nu Flow je omogočila sanacijo brez kopanja. Celotna sanacija je bila cenejša od klasične menjave cevovoda. Menjava vodovoda bi trajala 2 leti, Nu Flow je opravil delo v 10-ih tednih.


15

Metlife - glavna vodovodna cev

Newport Beach - Kanalizacija

Zahtevna sanacija 25 nadstropne stavbe

Potrebna obnova 2400m cevovodov

Tehnologija notranje prevleke

Usedline zaradi razpadanja cevi

Obstoječa situacija:

Obstoječa situacija:

Nebotičnik je imel glavne vodovodne cevi pocinkane. Posledica stare napeljave je bil majhen pretok, rja v cevovodu, slaba kvaliteta pitne vode in puščanje.

Preko 50 let stare kanalizacijske cevi, premera 4 cole (100mm), ki so bile vkopane pod tlemi kleti in tehničnih prostorov so korodirale, zato se je v prostorih širil neznosen vonj. Naročnik ni želel motenj med sanacijo.

Prednosti rešitve Nu Flow:

Prednosti rešitve Nu Flow:

Tehnologija Nu Flow je omogočila sanacijo cevovodov z minimalnim posegom v stavbo, kar je bilo s strani trgovin, ki so med tem časom nemoteno delovale tudi pogoj. Kvaliteta vode se je bistveno izboljšala.

Uporabili smo obstoječe vtoke in iztoke, zato ni bilo potrebnih gradbenih del. Uspešno smo sanirali tudi cevi premera 3-6 col (75150mm), ki so bile vbetonirane v talno ploščo. Dela so potekala predvsem ponoči.


NU FLOW NOVO MESTO d. o. o. Smolenja vas 6b 8000 Novo mesto SLOVENIA D.Š.: 43038131 gsm: 041 542 023 - Mitja Hrvatin, univ. dipl. gosp. inž. gsm: 040 605 622 - Marko Hrvatin, inž. log. gsm: 041 458 502 - Aljoša Šinkovec, dipl. inž. str. fax: 07 33 24 039 www.nuflow.si • info@nuflow.si

Nuflow katalog web  
Nuflow katalog web  
Advertisement