Page 1

Elaine Weitzman og Janice Greenberg

Sprog i samspil

En praksisnær guide til sproglig og social læring i dagtilbuddets fællesskaber

Dansk bearbejdelse af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh

Sprog i samspil.indd 3

21/08/14 08.31


Elaine Weitzman og Janice Greenberg Sprog i samspil. En praksisnær guide til sproglig og social læring i dagtilbuddets fællesskaber 1. udgave, 1. oplag, 2014 © 2014 Hanen Early Language Program Oversat til dansk efter Learning Language and loving it. A guide to Promoting Children’s Social, Language, and Literacy Development in Early Childhood Settings, Second Edition Oversat af: Jane Sonne (kap. 1), Lena Basse (kap. 2), Malene Slott Nielsen (kap. 3), Bente Reimann Jensen (kap. 4), Sahra Mengal (kap. 5), Mette Thomsen (kap. 6), Mette Skovdal (kap. 7), Ulla Lahti (kap. 8), Jo Beate Gudmand-Høyer (kap. 9), Margit Mikkelsen (kap. 10) og Helle Hallenberg Hansen (kap. 11) Ekstern redaktion: Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh Forlagsredaktion: Sophie Ellgaard Soneff Illustrationer: Ruth Ohi og Christine Tripp; farvelægning af Kathryn Adams Design: Counterpunch/Linda Gustafson Grafisk produktion: Dafolo A/S, Frederikshavn Dafolos trykkeri er svanemærket. Dafolo har i sin miljømålsætning forpligtet sig til en stadig reduktion af ressourceforbruget samt en reduktion af miljøpåvirkningerne i øvrigt. Der er derfor i forbindelse med denne udgivelse foretaget en vurdering af materialevalg og produktionsproces, så miljøpåvirkningerne er mindst mulige. Svanemærket tryksag 541-816 Kopiering fra denne bog kan kun finde sted på de institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Forlagsekspedition: Dafolo A/S Suderbovej 22-24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 Fax 9843 1388 E-mail: forlag@dafolo.dk www.skoleportalen.dk - www.dafolo-online.dk

Varenr. 7399 ISBN 978-87-7160-014-8

Sprog i samspil.indd 4

21/08/14 08.31


Indhold Forfatternes tak   viii Introduktion   1 Introduktion til observationsskemaerne   3

Del 1

Lad os se nærmere på kommunikation    4

Kapitel 1 Et indblik i samspillet i dagtilbuddets fællesskaber    7 A. Opbyg et forhold, der bygger på tillid og kommunikation    8 B. Udfordringen med at inkludere børn med særlige behov     11 C. Børns kommunikationsstile   13 D. Pædagogen indtager mange roller i samtaler med børn    19 Opsamling   24 Observationsskema 1: Barnets samspil med pædagogen og de jævnaldrende børn    25

Kapitel 2

Barnets sproglige udviklingstrin: At tale tager tid    31

A. En imponerende sprogrejse på fem år: fra ”aaayy” til ”jeg vil være pilot, når jeg bliver stor”     32 B. Børn kommunikerer, ligesom voksne, af mange forskellige årsager    33 C. Børn kan kommunikere på mange forskellige måder    36 D. De seks faser i kommunikativ og sproglig udvikling    37 Opsamling   53 Observationsskema 2: Barnets sproglige udviklingstrin    54

Del 2

Få alle børn med i aktiviteter og interaktion    62

Kapitel 3

Lad barnet vise vej    65

A. Børn, der får lov til at vise vej, lærer sprog som en leg    66 B. Hold Udkig, Giv tid og Lyt    70 C. Ansigt til ansigt    75 D. Lad barnet vise vej    76 E. Oplev barnets øgede brug af turtagning     91 F. Hjælp barnet med at vise vej – giv en grund til at kommunikere og vent    92 G. Sæt grænser for grænserne    95 Opsamling   102

Sprog i samspil

Sprog i samspil.indd 5

v

21/08/14 08.31


Kapitel 4

At tage tur sammen: Støt børn i at blive samtalepartnere    107

A. Voksne støtter børn i at lære samtaleregler    108 B. Skab fundamentet for samtaler: Se opdagere som turtagere    110 C. At opbygge samtaler: Forvent mere ensartede og særlige ture fra kommunikatorer     118 D. At tage tur med ord: Støt enkeltordsbrugere    126 E. At blive ligeværdige samtalepartnere: at opmuntre sammensættere, tidlige og sene sætningsbrugere til at blive ved    131 F. Skaf tid til en-til-en-interaktioner     144 Opsamling   146

Kapitel 5

Støt interaktion i børnegrupper: Tilpas dine aktiviteter og rutiner    151

A. Interager med alle børn i gruppen: Du kan, hvis du SSKANer    152 B. SSKAN i de sansemotoriske og kreative aktiviteter    167 C. SSKAN under de daglige rutiner    172 Opsamling   180

Kapitel 6

Når pædagogen trækker sig fra legen: støtte til samspil mellem jævnaldrende    183

A. Samspillet med jævnaldrende: en vigtig del af det at lære at kommunikere     184 B. Observation af jævnaldrende i leg     186 C. Samspil med jævnaldrene øges med alderen     188 D. Hvornår er mangel på samspil med jævnaldrende bekymrende?     192 E. Få socialt isolerede børn involveret i samspil med jævnaldrende     194 Opsamling   217 Observationsskema 3: Barnets samspil med jævnaldrende    218 Handleark til forbedring af samspil mellem jævnaldrende    220

Del 3

Tilbyd informationer og erfaringer, der fremmer sproglig læring    224

Kapitel 7

Tilpas dit sprog    227

A. Børn, der lærer sprog: at knække koden    228 B. Tilpas dit sprog: Strategier, der støtter børn i at lære sprog    230 C. Tilpas dit sprog for børn med sproglige forsinkelser    250 D. Andetsprogstilegnelse: en kompleks proces    253 E. Støt andetsprogstilegneren   257 Opsamling   262

vi

Sprog i samspil.indd 6

Sprog i samspil

21/08/14 08.31


Kapitel 8

Skab et tale- og læringsmiljø    267

A. At lære at tale og tale for at lære    268 B. At tale for at lære: at bruge sproget til at tænke og lære om verden    269 C. Støt op om læringssproget i samtaler    272 D. Støt barnet til at blive en bedre fortæller    282 Opsamling   287

Kapitel 9

Klar, parat – LEG! Fantasi, sjov og læring    291

A. Lade-som-om-lege og sprogudvikling: en dramatisk sammenhæng     292 B. Udviklingen af børns lade-som-om-lege og dramatiske lege     296 C. Sæt scenen for lade-som-om- og rollelege    300 D. Vis lade-som-om-lege til børn, der ikke leger    304 E. Faciliter sociodramatiske lege    306 F. Gå med i legen, og tilføj noget til børnenes rollelege    312 G. Støt lade-som-om-lege gennem kreative sansemotoriske aktiviteter    315 Opsamling   316 Observationsskema 4: Udvikling af lade-som-om-lege    317

Del 4

Lad sproget føre til literacy    322

Kapitel 10 Brolæg vejen for børns læsning og skrivning    325 A: Læg fundamentet til læsning og skrivning    326 B. Højtlæsning: tid til at dele og lære    335 C: At vise bøger til opdagere og kommunikatorer    339 D. At bygge på enkeltordsbrugeres fascination af bøger    341 E. At bruge bøger for at stimulere og mætte en sammensætters nysgerrighed    344 F. At opmuntre tidlige sætningsbrugere og sene sætningsbrugere til at bruge læringssproget   347 G. Boghjørnet   356 H. Skrivehjørnet   357 I. Få skriften til at tale på jeres stue    358 Opsamling   370

Kapitel 11 Samling: en interaktiv sproglæringsoplevelse    375 A. Samling: et tidspunkt med sjov og sproglig læring    376 B. Gør klar til en vellykket samling    378 C. En guide til planlægning og ledelse af en samling    380 Opsamling   389

Stikord   391

Sprog i samspil

Sprog i samspil.indd 7

vii

21/08/14 08.31


Forfatternes tak I de ti år, der er gået, siden den første udgave af denne bog udkom, er der sket en stor udvikling på området, selv om mange ting også er uændrede. Hvad der blandt andet er uændret er vores gode samarbejde med kolleger, der har bidraget så meget til Learning Language and Loving It – The Hanen Program® og til denne bog. Vi er især taknemmelige for Fern Sussmans arbejde, fordi hun på meget værdifuld vis har bidraget til den tidlige udvikling af Learning Language and Loving It-programmet og fortsat kommer med mange brugbare input. Der skal også lyde en tak til programmets øvrige ledere – Cindy Earle, Jan Pepper og Barb Wylde – for deres interesse og input. Vi vil også gerne takke Luigi Girolametto, lektor i afdeling for logopæder ved University of Toronto, som har bidraget med forskning til programmet. Denne forskning har resulteret i interessante resultater, der har medfødt megen diskussion og refleksion, som har hjulpet os til yderligere at forfine programmet. Hanens kontorpersonale, især Vilia Cox, Tom Khan, Kamila Lear og Penny Tantaki, har gjort alt, hvad de kunne for at hjælpe os med at få projektet gennemført. Hver enkelt har spillet en vigtig rolle i at hjælpe os med at udbrede viden om det nye program. Vi kunne ikke ønske os et mere entusiastisk og engageret team. Hanen-centrets bestyrelse har ydet stor støtte til vores indsats for løbende at udvikle nye og opdaterede indsatser. Vi sætter i meget høj grad pris på det fortsatte engagement fra alle vores bestyrelsesmedlemmer: Edmund Clarke, Frank Copping, Elizabeth Milne, Juli Morrow, Derek Nelson og Enid Varga. Vi vil især gerne takke Jim Wooder, formand for Hanen-centrets bestyrelse, for hans aldrig svigtende interesse for og støtte til vores nye projekter. Hans lederskab har ført centret sikkert gennem en periode med usædvanlig vækst og forandring. Det team af fagfolk, der har hjulpet os med at gøre bogen overskuelig, brugervenlig og attraktiv, har været enestående. Linda Gustafson, vores designer fra Counterpunch, forstår at bevare roen under pres og har flair for at tage almindelige ord og give dem liv på bogens sider. Susan Goldberg, vores fremragende redaktør, og Matthew Sussman, vores flittige korrekturlæser, har begge arbejdet hårdt for at gøre teksten letlæselig og for at rette op på vores inkonsekvente tegnsætning. Vores illustratorer, Ruth Ohi og Christine Tripp, har bragt dagtilbuddets rammer til live med deres smukke illustrationer, som derefter har fået tilsat farve og dimensioner af Kathryn Adams. Bogen er fra starten blevet beriget af mange inspirerende og engagerede pædagoger, især Elaine Everett, Shanley Pierce og Joan Arruda. På trods af at vi ikke har holdt kontakten ved lige i løbet af årene, har deres indsigt og tilgang til dagtilbudsområdet sat sine fingeraftryk. Endelig vil vi gerne takke Ayala Manolson, grundlægger af The Hanen Centre. Hendes vision om at hjælpe børn med at lære at kommunikere ved at lege og uddanne deres pårørende er afspejlet i vores tilgang til bogen.

viii

Sprog i samspil.indd 8

Sprog i samspil

21/08/14 08.31


Elaine Weitzman vil gerne sige . . . De siger, man ikke kan vælge sin familie, men jeg ville have valgt min alligevel. Jeg er så heldig at have to dejlige søstre, Margie og Adele, som er leveringsdygtige i både støtte og humor, når jeg har brug for det. Min svigerinde Sheila er så tæt på en søster, som man kan komme. Hun er altid klar til at hjælpe, selv om hun er den travleste person, jeg kender. Min mor, Annette Schneider, er en konstant kilde til kærlighed, støtte og opmuntring. Til mine dejlige børn, Joanne og Kevin – som altid var hjemme, da den første udgave af denne bog blev skrevet, men nu sjældent er – tak for jeres kærlighed, kammeratskab og humor, som gør det at være jeres mor til en af livets største gaver. Og til min mand, Irvine, for hvem intet er umuligt, og som gør livet interessant. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal takke dig.

Janice Greenberg vil gerne sige . . . Jeg vil gerne takke min mand, David, og mine døtre, Laura og Carly, for deres uendelige kærlighed og støtte i løbet af de mange timer, jeg har tilbragt ved computeren for at skrive denne bog. Jeg vil også gerne takke mine forældre, Rose og Jack Rosen, for altid at tilskynde mig til at gøre mit bedste.

Et notat om brugen af ”han” og ”hun” Brug af ”han” og ”hun” varieres i bogens forskellige kapitler. For nemheds skyld er pædagogen næsten altid benævnt ”hun”, men i erkendelse af områdets mandlige ansatte har enkelte af bogens eksempler og illustrationer fokus på mandlige pædagoger.

Sprog i samspil

Sprog i samspil.indd 9

ix

21/08/14 08.31


Stop! Stop! Jeg skulle have været af her!

Bare ærgerligt! Næste stop er Rådhuspladsen.

x

Sprog i samspil.indd 10

Sprog i samspil

21/08/14 08.31


Introduktion Sammenhængen mellem tidlige barndomserfaringer og senere uddannelsesmæssig succes En dagtilbudsleder udtalte for nylig: Som medarbejdere er det vores ansvar at give det enkelte barn de bedste erfaringer, den bedste viden og de bedste udviklingsmuligheder inden for alle områder. Ved at gøre dette skaber vi nogle gode forudsætninger for, at barnet klarer sig godt hele livet igennem. Det er i dag veldokumenteret, at de tidlige år af et barns liv er de mest kritiske i forhold til hjernens udvikling. Det betyder, at kvaliteten af de erfaringer, barnet får i den tidlige barndom, er signifikant afgørende for, om et barn klarer sig godt senere hen. Som pædagog for små børn skal du være opmærksom på, at det, du siger, og måden, du siger det på, får betydning for alle børn i gruppen. I dag, hvor stadigt flere børn med særlige behov skal inkluderes, bliver pædagogernes udfordringer ligeledes større. I de ganske få år, som man regner for at være den tidlige barndom, skal børnene nå at udvikle et stærkt fundament inden for to vitale områder: u Sociale færdigheder – så de kan etablere og opretholde gode relationer, og u Sproglige færdigheder – så de kan kommunikere effektivt og derigennem klare sig godt og opnå optimale læringsmuligheder gennem deres skoleforløb. Hvis man retter blikket mod en hvilken som helst grundskole i Canada, USA, Storbritannien eller Danmark, vil man se, at de akademiske forventninger til børnene, når de starter i skole i fem-seksårsalderen, blandt andet er: u at de kan bruge sproget på flere forskellige områder, som eksempelvis at kunne stille spørgsmål, dele viden og informationer samt opstille hypoteser, u at de har en veludviklet forestillingsevne,

Introduktion

Sprog i samspil.indd 1

1

21/08/14 08.31


at de kan kommunikere og samtale på en passende måde med andre børn og voksne, og u at de har et stadigt voksende ordforråd og bruger sætninger med stigende længde og kompleksitet. u

Dette er kun nogle af kravene for at kunne klare sig godt i de første skoleår og for at udvikle gode læsefærdigheder, som er så tæt knyttet til den sproglige udvikling. Denne bog indeholder værktøjer, som kan støtte børn i at udvikle gode færdigheder i at være en god ven, kommunikator, læser, skribent og learner.1 I bogen kan du lære om, hvordan du både kan opmuntre børn til at være aktive og talende, og hvordan du kan facilitere den type interaktion og samtale, som fremmer deres sproglige udvikling og derigennem deres opfattelse af verden. Du kan også lære, hvordan du kan hjælpe børn med at opbygge relationer til jævnaldrende, hvilket er essentielt både for mentalt velbefindende og læring. I løbet af bogen vil du opdage nye måder, hvorpå du kan opmuntre børnene til at bruge deres sprog til at fantasere, forhandle, planlægge og løse problemer. Du vil opleve, at de essentielle sproglige færdigheder hænger tæt sammen med læsefærdigheder, og du vil få viden om, hvordan du kan forberede barnet på at læse allerede i den tidlige barndom. Den børnefokuserede tilgang til at facilitere børns sociale udvikling, sproglige udvikling og læseudvikling tager afsæt i Learning Language and Loving It – The Hanen Program® for Early Childhood Educators and Preschool Teachers. Programmet tilbydes som et intensivt forløb, der udbydes af Hanen-certificerede logopæder og henvender sig til pædagoger og børnehaveklasselærere. Bogen er en inspirerende og praktisk guide til at integrere tilgangen i hverdagens interaktioner og aktiviteter, så børnene bliver godt rustede til mødet med skolen og den livslange læring.

1 Learner, eller den fordanskede version lørner, er en betegnelse, der anvendes i skoleregi om børn, som er i færd med at tilegne sig skolefærdigheder.

2

Sprog i samspil.indd 2

Sprog i samspil

21/08/14 08.31


Introduktion til observationsskemaerne Der findes fire observationsskemaer i denne bog; i slutningen af henholdsvis kapitel 1, 2, 6 og 9. Observationsskemaernes formål er at hjælpe læseren til at bruge informationerne fra det pågældende kapitel og til at blive opmærksom på det enkelte barns individuelle færdigheder og behov. Observationsskemaet i kapitel 1 (Barnets samspil med pædagogen og de jævnaldrende børn, side 26) hjælper med at identificere barnets måde at samtale på samt de situationer, hvor han eller hun er mest eller mindst interagerende. Observationsskemaet i kapitel 2 (Barnets sproglige udviklingstrin, side 54) hjælper læseren med at identificere barnets sproglige udviklingstrin og dets evne til at indgå i sociale samspil. Hvis barnet har et verbalt sprog, vil skemaet kunne bruges til at observere de produktive og receptive sprogfærdigheder. Observationsskemaet i kapitel 6 (Barnets samspil med jævnaldrende, side 218) hjælper læseren med at identificere barnets evne til at indgå i samspil med sine jævnaldrende. Observationsskemaet i kapitel 9 (Udvikling af lade-som-om-lege, side 317) hjælper læseren til at identificere barnets niveau i forhold til rollelege. Hvis man er bekymret i forhold til et barns kommunikationsevne, vil vi anbefale, at man færdiggør disse observationsskemaer. I de følgende kapitler vil mange af informationerne blive opdelt i afsnit, der relaterer sig til, hvilke behov et barn har på et givent udviklingstrin, og hvilken kommunikationsstil barnet har. Hvis man færdiggør observationsskemaerne i kapitel 1 og 2, vil man vide, hvilke afsnit af bogen der er mest relevante i forhold til specifikke børn i ens gruppe. Alle observationsskemaer må frit kopieres.

Introduktion

Sprog i samspil.indd 3

3

21/08/14 08.31


Elaine Weitzman og Janice Greenberg

Denne smukt illustrerede håndbog tilbyder en praktisk, forskningsbaseret tilgang til at frem­me børns sproglige og sociale læring i deres daglige samspil med andre børn og voksne i vuggestue, dagpleje og børnehave. Bogen bygger på den nyeste forskning inden for feltet, og her er masser af inspiration at hente i forhold til børn på alle udviklingsstadier – lige fra børn, der befinder sig i den tidlige fase af nonverbal kommunikation, og til børn, der kan udtrykke sig i komplekse sætninger. Bogen er bygget op omkring en række samspilsstrategier, der er lette at anvende i praksis. Strategierne er udformet, så den voksne bedst muligt kan hjælpe alle børn til at kommunikere og indgå i samspil, herunder børn med sproglige eller udviklingsmæssige forsinkelser. Sprog i samspil er en kæmpe hjælp til pædagoger, dagplejere, sprogvejledere, inklusionsvejledere, logopæder, sundhedsplejersker, pædagogiske konsulenter, talehørekonsulenter og alle andre, der arbejder med børn i førskolealderen, og som er ansvarlige for at tilrettelægge miljøer, hvor børns sproglige og sociale læring styrkes. ”Sprog i samspil er langt mere en blot endnu en bog om sprog. Det er en hverdagsmetode, der inviterer til udforskning og undren sammen med børn. Denne bog gør dig klog på sproglig interaktion”. Pia Thomsen, lektor, ph.d. og Hanen Learning Language and Loving it-certificeret.

Sprog i samspil

Sprog i samspil

Sprog i samspil

En praksisnær guide til sproglig og social læring i dagtilbuddets fællesskaber

Om forfatterne Elaine Weitzman er logopæd og leder af Hanen-centret. Hun er kendt over hele verden som udvikler af familiebaserede, tidlige sproginterventionsprogrammer. Hun har stor ekspertise i logopædi og underviser forældre og pædagoger i børns tidlige læring. Hun er supervisor på tværs af landegrænser i udviklingen af Hanen-centrets udvikling af programmer rettet mod forældre og pædagoger og bidrager til relevant forskning i samarbejde med University of Toronto. I udarbejdelsen af denne bog har hun kombineret fundamentet for facilitering af sprog med en børnerettet tilgang i pædagogikken. Janice Greenberg er logopæd og programleder for Hanen-centrets program ”Learning Language and Loving it”. Hun har arbejdet med og været konsulent for forældre og pædagoger i mange år og har anvendt sin enorme viden og ekspertise til den løbende udvikling af programmet. Janice Greenberg underviser over hele verden i Hanens tilgang til at støtte børns sprog og tidlige literacy i dagtilbud, ligesom hun på internationalt plan underviser logopæder og professionelle inden for børneområdet.

ISBN 978-87-7160-014-8

Varenr. 7399

9 788771 600148

Dansk bearbejdelse af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh